Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/ (22)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)"

Transkriptio

1 1 (22) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Aluehallinnon kehittämishanke (ALKU) ja aluejakokysymykset Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan liittyvät alustavat neuvottelukysymykset Lausunto valtiovarainministeriölle Uusi julkinen asiakaspalvelumalli -raportista Lausunto Sisä-Suomen verotoimistolle Lammin toimipisteen lakkauttamisesta METKA Metropolialueen kestävä aluerakenne Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen HäMePro tilannekatsaus Edustajien nimeäminen Euroopan alueiden yhteistyöjärjestön (AER) vuosikonferenssiin Tampereelle Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen lukien / linjaukset Maakuntahallituksen osallistuminen Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokoukseen Häme-päivän palaute Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut asiat...20 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..21

2 2 (22) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne - Kankkunen Seppo - vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri X Keskinen Eeva Lintonen Minna 120- X Hacklin Jorma 123 Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Matti Lipsanen,kehitt.pääll. X Heikki Pusa,suunnitt.pääll. X Ylipaavalniemi, Jouko, X yhteyspääll. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hannele Yrjö-Koskinen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Juhani Nummela Maire Rissanen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (22) 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Minna Lintonen (Juhani Nummela) ja Maire Rissanen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Nummela ja Maire Rissanen. 122 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (22) 123 Aluehallinnon kehittämishanke (ALKU) ja aluejakokysymykset Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa lähes jokaisessa kokouksessaan viimeisen puolentoista vuoden aikana. Maakuntahallituksen merkittävämmät kannanotot ovat olleet - MKH kirkas linja Metropoli-ratkaisu. Jopa nykymuotoiset liitot lakkautettava ja tilalle kehityskäytäviä myötäilevät aluekehitysliitot. Aluekehitysliittomalli. - MKH vastaukset VM:n kyselyyn strategisten yhteistyöalueiden muodostamisesta. Suunta UUSIMAA! - MKH Aluejakotyöryhmän väliraportti - Kuntiin lausunnoille määräaika MKH:n kanta (yksimielinen) entinen -> UUSIMAA ALKU-hankkeen aluejakotyöryhmä on lähettänyt sähköpostilla päivätyn kirjeen (VMO16:06/2008) (erillinen liite 1/08) laajalla jakelulla ja pyytää kirjeessä lausuntoja mm. aluejakokysymyksiin ja maakuntien yhteistyöalueiden muodostamiseen. Tämän s-postikirjeen liitteenä oli myös aluejakotyöryhmän väliraportti ( ). Ehkä lomakaudesta johtuen ko. kirje ei ennättänyt maakuntahallituksen kokoukseen Kirjeessä ja väliraportissa esitetyt asiat olivat pääosiltaan maakuntahallituksen tiedossa sen kokouksessa Hämeen liitossa asian valmistelu on heinä-elokuussa tapahtunut kirjeen ja väliraportin edellyttämällä tavalla. Väliraportissa (s. 6-7) esitetään maakuntien yhteistoiminta-alueen muodostamisprosessin etenemisvaiheet seuraavasti: - Maakunnan liitot johtavat prosessia ja huolehtivat sen etenemisestä vaiheessa liitot käyvät jäsenkuntiensa kanssa läpi yhteistoiminta-alueen muodostamisen ja saavat samalla kunnilta ohjausta valmistelulle vaiheessa liitot käyvät keskinäiset neuvottelut kuntien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Neuvotteluissa käsitellään myös sopimusmenettelyä, jolla yhteistoiminta muodostetaan. Liitot käyvät keskusteluja valtion aluehallintoviranomaisten kanssa vaiheessa liitot esittelevät neuvottelujen tulokset jäsenkunnilleen ja nämä käsittelevät ehdotuksen. ALKU-hankkeelle on tarpeen ilmoittaa neuvottelujen tulos jo ennen jäsenkuntien käsittelyä. Tämä ilmoitus tulee antaa ALKUhankkeelle mennessä vaiheessa kuntien hyväksyttyä valmistelun tuloksen se saatetaan valtioneuvoston tietoon. - Kun uusi lainsäädäntö on saatu käsiteltyä eduskunnassa syksyllä 2009 tehdään lopulliset sopimukset / sopimusmuutokset.

5 5 (22) Hämeen liitto on - Jos yhteistoiminta-alueen muodostamisprosessia ei saada vietyä läpi, valtioneuvosto johtaa sen muodostamisen syksyllä 2009 lainsäädännön tultua hyväksytyksi. Samaan aikaan valtioneuvosto päättää valtion aluehallintoviranomaisten aluejaoista. - Jotta yhteistoiminta-alueiden muodostaminen aidosti vaikuttaisi valtion aluejakojen muodostumiseen, tulee kuvattu valmisteluprosessi aloittaa jo kesällä 2008 ja saattaa vaiheeseen 4. syksyn 2008 aikana. Aluejakotyöryhmä tarvitsisi joka tapauksessa tiedon valmistelun suunnasta ja tilanteesta syyskuussa 2008, jotta se voisi tehdessään ehdotuksen valtion viranomaisten aluejaosta ottaa yhteistoiminta-alueiden muodostamisen huomioon. 1. käsitellyt asiaa kaikissa kuntajohtajakokouksissa keväästä 2008 sekä lukuisissa sidosryhmäneuvotteluissa 2. pyytänyt jäsenkuntien näkemykset aluejakokysymyksiin / maakuntien yhteistyöalueiden muodostamiseen / aluejakotyöryhmän väliraporttiin (määräaika 15.8.) 3. käynyt neuvotteluja mm. rajamaakuntien kanssa seuraavasti: - Uusimaa, epävirallisia ja virallisia ja Pirkanmaa, epävirallisia - Varsinais-Suomi, epävirallisia - Päijät-Häme, epävirallisia (ja puolivirallisia 27.6.) 4. käynyt keskusteluja valtion aluehallintoviranomaisten kanssa - TE-keskus (Pekka Savolainen mkh:ssa 26.6.) lukuisia epävirallisia keskusteluja - Tiepiiri, lukuisia epävirallisia keskusteluja - Ympäristökeskus, 2 epävirallista keskustelua Sekä yhteispalaveri TE-keskus, Tiepiiri, Ympäristökeskus, Hämeen liitto Tampereella osallistunut ELLI:n valmistelutoimikunnassa käytyihin maakuntien yhteistoiminta-alueiden muodostamista koskeviin keskusteluihin. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus 1. kuulee maakuntajohtajan tilannekatsauksen 2. saa selvityksen kuntien lausunnoista (15.8.)

6 6 (22) 3. kuulee tulokset - muiden maakuntien kanssa käydyistä neuvotteluista - valtion aluehallintoviranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista - sidosryhmäkeskusteluista 4. merkitsee tiedoksi kokouksessa jaettavan aiheeseen liittyvän ajankohtaisaineiston mm. Keräilymoniste päättää kuinka asiaa käsitellään valtuustoseminaarissa päättää aluejakotyöryhmälle annettavasta Hämeen liiton ilmoituksesta koskien maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueiden muodostamista (kts. erillisenä liitteenä 1/08 oleva aluejakotyöryhmän / VM:n kirje ) Kokouksessa pöydälle oli jaettu seuraava aineisto: - Jäsentely , Maakuntajohtajan katsaus. - Hämeen liiton palaute Aluejakotyöryhmälle ALKU-hankkeen vamisteluista ja yhteistoiminta-alueiden muodostamista koskevista neuvotteluista (luonnos nro 2, ) on liiteenä 27/08, minkä esittelijä ilmoitti olevan käsittelyn pohjana päätösesityksen kohdassa 6. - Valtiovarainministeriö, ALKU-hanke, Säädösvalmistelutyöryhmä, Ylimaakunnallisen yhteistyön alaryhmän laatimaa luonnostelua seuraavista: Ylimaakunnallisen yhteistoiminnan säätely (7a Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet, 7 b Yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät, 7 c Yhteistoiminta-alueen päätöksenteon järjestäminen, 7 d Maakunnan liittojen yhteinen toimielin ja sen valitseminen, 7 e Yhteistoiminnasta sopiminen ja siihen velvoittaminen, X siirtymäsäännös), Maakuntaohjelman vaikuttavuuden lisääminen, Maakunnan liitoille siirrettävät tehtävät ( luvut). - Valtion aluehallinnon viranomaisten kannanottoja: Tiehallinto (8634/2007/30/27), Hämeen tiepiiri/mauri Pukkilan lausunto , Hämeen ympäristökeskus/harri Kallion muistio, Hämeen maanmittaustoimisto/maanmittausjohtaja Seppo Sulun muistio ja Pohjois-Suomen työsuojelupiirin kirje Keräilymoniste Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulma. - Lehtileikkeitä, Uudenmaan liiton viesti jäsenkunnilleen heinäkuun alussa 2008, Maakuntajohtaja Esa Halmeen Maakuntien yhteistoimintaalue Etelä-Suomessa, Laajan alueen vaihtoehto. Maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun aineiston. Maakuntajohtaja ilmoitti kaikkien jäsenkuntien lausunnoissaan esittävän mm., että Kanta-Hämeen ja Uudenmaan tulee muodostaa yksi maakuntien yhteistoiminta-alue. Lopuksi maakunta-

7 7 (22) johtaja esitteli yksityiskohtaisesti Aluejakotyöryhmälle annettavan Hämeen liiton palautteen, luonnos nro 2 (liite 27/08). Keskustelussa kannatettiin esitystä Aluejakotyöryhmälle annettavaksi palautteeksi (liite 27/08). Tapio Eerolan mielestä Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen yhteistyösuhdetta ei tule ilmaista esitetyssä muodossa ja hän esitti, että palaute-esitys tässä muodossa hylätään. Esittelijä esitti, että kappaleen Neuvottelujen tulokset tiivistetään seuraavasti väliotsakkeen Päijät-Häme Kanta-Häme jäljessä oleva teksti muutetaan liitteen 28/08 mukaiseksi. Lisäksi esittelijä ilmoitti, että Päijät-Hämeen liiton kanssa käydään asiasta neuvotteluja tulevan syyskuun alkupuolella. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen hyväksyneen päätösesityksen kohdat 1-4 yksimielisesti. Kohdassa 6 jäsen Tapio Eerola on tehnyt muutosesityksen, mitä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi sen rauenneeksi. Aluejakotyöryhmälle annettavan Hämeen liiton ilmoituksen (päätösesityksen kohta 6) osalta puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen hyväksyneen päätösesityksen ja maakuntajohtajan kokouksessa tekemän muutosesityksen liitteen 28/09 mukaisena. Päätösesityksen kohdan 5 osalta puheenjohtaja totesi, että maakuntavaltuustolle esitellään tämä hallituksen Aluejakotyöryhmälle antama ilmoitus. Päätöksenteon jälkeen Tapio Eerola ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen ja jätti sen kirjallisena puheenjohtajalle (liite 29/08). Merkittiin, että jäsen Minna Lintonen poistui kokouksesta klo maakuntajohtajan esitellessä asiaa.

8 8 (22) 124 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan liittyvät alustavat neuvottelukysymykset Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmia (TOTSU) koskevassa työ- ja elinkeinoministeriön ohjeessa todetaan, että maakunnat voivat esittää syksyn 2008 TOTSU-neuvotteluissa käsiteltäväksi enintään kaksi alueen strategisesti tärkeää politiikka-asiaa tai hankekokonaisuutta. TEM kokoaa esitykset ja toimittaa ne ao. ministeriöille, jonka jälkeen neuvottelut valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Neuvotteluesitys voi kohdistua myös usealle hallinnonalalle yhdessä. Hankekokonaisuuksien toteuttamisen aikajänteen tulee kohdistua vuoteen 2010 ja sen jälkeiseen aikaan, jotta esitykset voidaan ottaa huomioon ministeriöiden seuraavissa kehysehdotuksissa. Samassa ohjeessa todetaan myös, että maakunnan liitoilta tullaan pyytämään alustava lista neuvotteluesityksistä hallinnonaloittain syyskuun puolessa välissä, jotta neuvottelujen järjestelyt ja ministeriöiden varautuminen niihin voidaan käynnistää. Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt liitteenä 25/08 olevan kirjeen, jossa täsmennetään TOTSU:n neuvottelukysymysmenettelyä ja pyydetään toimittamaan alustavat neuvotteluesitykset mennessä ministeriölle. Asiaa esitellään kokouksessa. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh. (03) Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus evästää virastoa maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman alustavien neuvotteluesitysten valinnassa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 9 (22) 125 Lausunto valtiovarainministeriölle Uusi julkinen asiakaspalvelumalli - raportista Valtiovarainministeriö on pyytänyt Hämeen liitolta lausuntoa mennessä selvitysmies Timo Kietäväisen Uusi julkinen asiakaspalvelumalli -raportista. Raportin tiivistelmä ja selvitysmiehen esitykset ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 2/08. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon valtiovarainministeriölle Uusi julkinen asiakaspalvelumalli raportista: Selvitysmiehen esitykset ovat kaikki erittäin kannatettavia. Erityisesti esitykset siirtymisestä yhteispalvelupisteistä miehitettyihin yhteispalvelutoimistoihin sekä yhteispalvelujen kehittämisen selkeä hallinnollinen vastuuttaminen valtion keskushallinnossa. Selvitysmiehen näkemys siitä, että palvelujen sähköinen etätarjoaminen, vaikka niitä tuleekin koko ajan kehittää, ei ole palvelujen tasa-arvoisen saavutettavuuden ja kansalaisten oikeusturvan kannalta riittävä, on oikea. Mahdollisuus saada asiansa vireille viranomaisessa tai muutoin hoitaa asiansa fyysisenä palvelutapahtumana on tänä päivänä turvattava kaikille sitä haluaville kansalaisille ilman, että siitä koituu liiallista vaivaa esimerkiksi ylipitkinä asiointimatkoina. Esityksissä on lueteltu useita valtion ja kuntien palveluja, joita yhteispalvelutoimistoihin tulisi sisällyttää. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä niihin palveluihin, jotka on periaatteessa jo sovittu Paras hankkeen yhteydessä siirrettäväksi kunnilta valtiolle. Neljännessä esityksessä esitetään mm. kassapalvelujen sisällyttämistä yhteispalvelutoimistojen palveluihin. Nykyään monet julkiset asiakaspalvelupisteet ovat jo luopuneet palvelumaksujen vastaanottamisen käteissuorituksina. Mikäli esityksessä kassapalveluilla tarkoitetaan myös käteisen rahan käsittelemistä, olisi sitä harkittava uudelleen. Palvelumaksujen suorittaminen yhteispalvelutoimistoissa tulisi voida tapahtua joko maksupäätteen kautta tai perustamalla julkisten palvelujen maksuja varten kansalaistilit, joille yksittäisen henkilön maksupalvelut voitaisiin keskitetysti koota ja laskuttaa. Uuden asiakaspalvelumallin esitysten toteuttamisella on kiire, sillä eri hallinnonaloilla paikallisten palvelujen lakkauttaminen on taas kiihtymässä. Paras ratkaisu olisi, että valtioneuvoston päätöksellä valtionhallinnon paikallisten toimipisteiden uudelleen järjestelyt jäädytetään, kunnes päätökset uuden palvelumallin käyttöönotosta on tehty. Eri tyyppisillä alueilla ja kokoonpanoilla olisi välittömästi käynnistettävä pilottihankkeita kysyntätarpeiden selvittämiseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 10 (22) 126 Lausunto Sisä-Suomen verotoimistolle Lammin toimipisteen lakkauttamisesta Sisä-Suomen verotoimisto on pyytänyt Hämeen liiton lausuntoa mennessä Lammin verotoimiston lakkauttamisesta alkaen. Lausuntopyynnön mukana on toimitettu Lammin ja Tuuloksen kuntien lausunnot. Sisä-Suomen verotoimisto perustelee toimipisteen lakkautusta lisääntyneillä puhelin- ja internet-palveluilla ja siitä aiheutuneilla henkilökohtaisten käyntien tarpeen vähentymisellä, liian pienen täydenpalvelun toimipisteen ylläpidon vaikeuksilla sekä valtion tuottavuusohjelmasta verohallinnolle aiheutuvilla henkilöstön vähennystarpeilla. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Sisä-Suomen verotoimistolle Lammin toimipisteen lakkauttamisesta: Sisä-Suomen verovirasto perustelee Lammin toimipisteen lakkauttamista mm. lisääntyneillä puhelin- ja internet-palveluilla ja siitä aiheutuneilla fyysisen asioinnin tarpeen vähentymisellä. On oikein, että asiakaspalvelujen kehittämisessä aktiivisesti otetaan käyttöön teknologian mahdollistamat menetelmät kansalaisille hoitaa asioitaan viranomaiseen. Pelkästään etäpalvelujen varaan ei kansalaisten asiointia tänä päivänä voida rakentaa, eikä toisaalta asettaa kansalaisia eri arvoiseen asemaan palvelujen saatavuuden suhteen. On huomattava, että esimerkiksi puhelinpalvelun ongelmaa on se, että mikäli asiakas ei saa asiaansa hoidettua omasta mielestään loppuun yhdellä yhteydenotolla saman virkamiehen jäljittäminen jatkossa on mahdotonta. Valtiovarainministeriö on julkistanut selvitysmiehen Uusi julkinen palvelumalli -raportin. Hämeen liitto katsoo, että siinä tehdyt esitykset tulisi nopeasti käsitellä ja ratkaista erityisesti esitetty yhteispalvelutoimistomallin käyttöönotto. Valtion eri viranomaisten tulisi siihen asti pidättäytyä paikallispalvelupisteiden lakkauttamisista. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 11 (22) 127 METKA Metropolialueen kestävä aluerakenne Metropolialueen kestävä aluerakenne (METKA) hankkeessa on tarkasteltu viiden maakunnan muodostaman laajan metropolialueen rakenteen kehitystä ja sen vaikutuksia ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Hankkeeseen osallistuivat Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan liitot sekä Ratahallintokeskus, Tiehallinto ja alueen tiepiirit, ympäristöministeriö, Hämeen ja Uudenmaan ympäristökeskukset, Hyvinkään-Riihimäen aluekeskusohjelma ja Etelä-Suomen maakuntien liittouma. METKA-selvityksessä tarkasteltiin laajan metropolialueen rakenteen kehittymisen vaihtoehtoja vuoden 2050 tähtäimellä. Olennaista oli löytää hyvään tulevaisuuteen johtavia toteuttamispolkuja, jotka merkitsevät kehitystä ja kasvua koko metropolialueelle. Selvityksen mukaan alueen kestävä kasvu toteutuu parhaiten nykyisen aluerakenteen varassa ja raideliikenteeseen tukeutuen. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa, josta Hämeen liiton osuus oli euroa. Hankkeen suurin rahoittaja oli ympäristöministeriö. METKAn tulokset ovat nähtävillä hankkeen verkkosivuilla Painettu METKA-raportti on saatavana maakuntahallituksen kokouksessa. Asiaa esitellään myös lähemmin kokouksessa. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh: Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä Metropolialueen kestävä aluerakenne - hankkeen valmistumisen ja loppuraportin tiedoksi. Käsittely: Kehittämispäällikkö Matti Lipsanen selosti asiaa kokouksessa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 12 (22) 128 Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen Osana Toimialakehitys hanketta on tarkasteltu hoivayrittäjyyden tilannetta ja kehittämisen suuntaviivoja Kanta-Hämeessä. Hoivayrittäjyys valittiin tarkastelun kohteeksi, koska se on kuluvalla vuosikymmenellä ollut muihin toimialoihin verrattuna suuremmassa suhteellisessa kasvussa, mutta yleisesti koetaan tarvetta vieläkin suurempaan kasvuun ja samalla nähdään kasvun ja kehityksen esteitä. Esimerkiksi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä yksityisen sektorin terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen liikevaihto kasvoi Kanta-Hämeessä 4,7 %, toisella neljänneksellä 10,6 % ja kolmannella neljänneksellä 7,7%. Toimipaikkojen lukumäärä on kasvanut Kanta-Hämeessä hieman maan keskiarvoa nopeammin. Aloittaneiden yritysten määrä on kuluvalla vuosikymmenellä vaihdellut 11-18%:n välillä yrityskannasta ja lopettaneiden määrä 4-8%:n välillä. Yrityskannan suuruus selvityshetkellä oli 195 yritystä. Selvitys tehtiin maakunnallisena yhteistyönä siten, että ohjaukseen osallistui julkisen sektorin asiantuntijoita. Yritysten edustus ohjauksessa toteutui erinomaisesti Kanta-Hämeen terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TSY ry:n kautta. Keskeisenä haasteena toimialalla on edelleen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminta sekä yritysten kehitystarve, jonka monelta osin voi sanoa johtuvan yritysten suhteellisen nuoresta iästä. Näihin peruskysymyksiin työprosessin aikana haettiin vastauksia ja tässä tarkoituksessa raportti on tarkoitettu palvelemaan jatkossa. Seuraava maakunnallinen ryhmä yrittäjiä ja julkisen sektorin palveluista vastaavia kokoontuu työstämään raportissa esille nostettuja aiheita Hämeenlinnassa Työstä ja raportoinnista vastasivat Anne Laakso ja Sari Laaki Hämeen ammattikorkeakoulusta sekä Eevaleena Isoviita Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. Tästä asiantuntijapalvelusta aiheutuvat kustannukset olivat 8500, joka katettiin kokonaisuudessaan EU:n tavoite 2 -ohjelman tuella. Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen -julkaisu nro V 87 jaetaan kokouksessa (arkistoidaan erikseen). Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen -julkaisun tiedoksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Maakuntavaltuuston I vpj Ilkka Joenpalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

13 13 (22) 129 HäMePro tilannekatsaus HäMePro on Hämeen keskeisten kehittäjätoimijoiden luoma maakunnan kehittämisen ammattimainen toimintamalli, joka on pysyvä ja uudistuva. Tavoitteena on että kehittäjien työ helpottuu ja vaikuttavuus lisääntyy. Hämeen liiton vetämään ja koordinoimaan työhön osallistuvat mm. seutujen kehittämisyhtiöt, teknologiakeskukset, Hämeen matkailu, oppilaitokset/tutkimuslaitokset (HAMK, MTT, HY), valtion kehittäjätoimijat (TE-keskus, Tiepiiri, Ympäristökeskus), kunnat, järjestöt (kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, ProAgria) sekä yksityisiä yrityksiä. Yhteisen onnistumisen painopistealueiksi on HäMeProssa määritelty: - hyvä peruselämä - yritystoiminnan edellytykset - roolit yhteisellä pelikentällä - voimaa yhteisestä brändistä Tärkeimmistä yhteisistä toimista valmistellaan syksyllä 2008 strateginen tahtosopimus. Asiaa esitellään lähemmin kokouksessa. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh: Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä HäMePro tilannekatsauksen tiedoksi. Kehittämispäällikkö Matti Lipsanen esitteli asiaa. Esittelyn aikana jäsen Tapio Eerola poistui kokouksesta klo Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 14 (22) 130 Edustajien nimeäminen Euroopan alueiden yhteistyöjärjestön (AER) vuosikonferenssiin Tampereelle Hämeen liitto on Euroopan alueiden yhteistyöjärjestön (AER) jäsen. AER:n vuosikonferenssissa Hämeen liittoa edustaa maakuntahallituksen puheenjohtaja. AER:n vuosikonferenssi 2008 järjestetään Tampereella Tilaisuuteen on siten perusteltua osallistua tavallista laajemmalla delegaatiolla esimerkiksi siten, että kukin poliittinen ryhmä nimeää edustajansa konferenssiin. Tilaisuuden ohjelma on erillisenä liitteenä 3/08. Poliittisen delegaation virkamiesavustajana konferenssiin osallistuu kehittämispäällikkö Matti Lipsanen. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh: Mkj: Maakuntahallitus päättää nimetä edustajansa Euroopan alueiden yhteistyöjärjestön (AER) vuosikonferenssiin Tampereelle Maakuntahallitus nimesi edustajikseen maakuntahallituksesta puheenjohtaja Aarne Kaurasen, varapuheenjohtaja Hannele Yrjö-Koskisen (varalla Matti Puotila) ja jäsen Timo Silvánin.

15 15 (22) 131 Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen lukien / linjaukset Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa nykyisen valtuustokauden eli lukien. Noudatetun käytännön mukaan maakuntavaltuusto tarkistaa toimikauden viimeisessä kokouksessa palkkiosäännön seuraavalle toimikaudelle, mutta sen tarkistaminen on mahdollista kesken valtuustokaudenkin. Palkkioita ja kustannusten korvauksia on tarkistettava vastaamaan ansiotasokehitystä ja yleistä kustannustason nousua. Luonnos Hämeen liiton palkkiosäännön tarkistamiseksi lukien (liitteenä 26/08) toimitetaan sähköpostilla mennessä ja jaetaan kokouksessa. Vuoden 2009 talousarvio ja vuosien toimintasuunnitelma valmistellaan hallituksen hyväksymien palkkiosääntölinjausten pohjalta. Varsinainen esitys palkkiosäännön tarkistamiseksi tehdään maakuntavaltuustolle myöhemmin syksyllä. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Käsittely: Maakuntahallitus käy keskustelun Hämeen liiton palkkiosääntöluonnoksesta ja antaa jatkovalmisteluohjeet. Asiaa esitteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä. Maakuntahallitus piti palkkiosääntöluonnosta hyvänä pohjana vuoden 2009 talousarvion laadinnalle ja päätti tehdä palkkiosääntöesityksen valtuustolle loppusyksyllä 2008.

16 16 (22) 132 Maakuntahallituksen osallistuminen Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokoukseen Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokous pidetään Vierumäen urheiluopistolla Vierumäellä, päivien alustava ohjelma on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 4/08. Etelä-Suomen liittouma lähettää maakuntahallitusten yhteiskokouksen kokousaineiston (kokouspäivien ohjelman, esityslistan ja liitteet) postitse suoraan luottamushenkilöille. Vierumäellä Hämeen liiton maakuntahallitus pitää oman kokouksen alkaen klo 9.00, minkä esityslista lähetään Hämeen liitosta. Varsinainen Etelä- Suomen maakuntahallitusten yhteinen kokous pidetään alkaen kello Tämän esityslistan mukana lähetetty ilmoittautumislomake pyydetään palauttamaan täytettynä maakuntahallituksen kokouksessa sihteerille. Ilmoittautumisten perusteella valmistellaan yhteiskuljetuksia. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää osallistua Etelä-Suomen maakuntien liittouman maakuntahallitusten yhteiskokoukseen Vierumäelle ja pitää maakuntahallituksen oman kokouksen Maakuntahallituksen jäsenten ja maakuntavaltuuston puheenjohtajien kokouspalkkiot ja kustannukset maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 17 (22) 133 Häme-päivän palaute Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan , 216, valita vuoden 2008 Häme-päivä -tapahtumaksi Mommilanjärven soutelu -tapahtuman Hausjärvellä. Soutelutapahtuma pidettiin yksipäiväisenä Tapahtumaa oli tarkoitus laajentaa kaksipäiväiseksi, jolloin mm. Häme-päivän haastesoutelu olisi pidetty sunnuntaina Varsin pienen haastesouteluun ilmoittautuneiden määrän perusteella koko tapahtuma päätettiin pitää edelleen yksipäiväisenä. Hämeen liiton työpanos ja näkyminen Mommilanjärven soutelutapahtumassa oli vahva. Liitolla oli oma teltta keskeisellä paikalla tapahtumapaikalla. Teltassa jaettiin infoa Hämeestä ja pyrittiin hyödyntämään tapahtuma Hämeen markkinointiin mm. hyvän asumisen teemalla. Teltan erillisellä VIP-puolella otettiin vastaan liiton kutsumia VIP-vieraita. Häme-päivään kuulunut konsertti pidettiin illalla. Päivän käytännön valmisteluun ja tekemiseen panostettiin liitossa voimakkaasti heinäkuussa kahden työntekijän voimin ja itse teltalla kolmen työntekijän voimin. Tapahtuman pitäminen yksipäiväisenä oli oikea ratkaisu tunnelmankin kannalta. Soutelutapahtuma veti hyvin yleisöä, kävijöitä oli n henkeä, joista soutelijoita n Liiton kutsumista VIP-vieraista sen sijaan hyvin harva poikkesi tapahtumassa ja liiton teltalla. Kuitenkin mm. pääministeri Matti Vanhanen vieraili Hämeen liiton VIP-teltassa. Tapahtuman järjestelyt toimivat kaiken kaikkiaan ammattimaisen hyvin :n suuruisen tapahtumalle maksettavan avustuksen ja liiton työpanoksen lisäksi kustannuksia tapahtumasta aiheutui n Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee Häme-päivä tapahtuman palautteen tiedoksi ja käy evästyskeskustelun vuoden 2009 Häme-päivän valintaprosessista ja päivän järjestelyistä. Asiaa esitteli yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Jäsen Matti Puotila ja valtuuston II vpj Markku Leppälahti poistuivat kokouksesta klo tämän asian tultua käsitellyksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Maakuntavaltuustolle esitettävään vuoden 2009 talousarvioon sisällytetään normaaliin tapaan Häme-päivää varten määrärahavaraus ja vuoden 2009 Häme-päivän julistetaan haettavaksi mahdollisesti jo kuluvan vuoden puolella.

18 18 (22) 134 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 5/08. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Pöydälle oli jaettu uusia päätöksiä maakuntajohtajan maakuntakaavoitus, aluekehittäminen, taloushallinto, henkilöstöhallinto ja muut -osioihin sekä hallintopäällikön maksatuspäätöksiin, mitkä maakuntajohtaja ilmoitti sisällyttävänsä päätösesitykseensä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 135 Ilmoitusasiat 1) Maakuntavaltuuston seminaari Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan valtuustoseminaarin ohjelmaa ja evästi valmistelijoita. Hallituksen jäsenet ovat saaneet seminaarin ohjelman kirjepostina (postitettu ). Maakuntahallitus käy tarvittavan evästyskeskustelun seminaarin järjestelyistä ja sisällöstä (JH & ML). 2) Hämeen liitto ja työyhteisön kehittäminen Hämeen liiton yhtenä tavoitteena on, että sen virasto on kilpailukykyinen palveluvirasto ja mm., että jokainen työpaikka Hämeen liitossa on kehittävä, kannustava ja kannattava työpaikka. Liiton viraston ja sen henkilöstön tulee olla haluttuja yhteistyökumppaneita, kun muodostetaan maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueita (ALKU-hanke). Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan laajasti ja perusteellisesti liiton toimintaa ja ilmapiiriasioita. Tässä yhteydessä sovittiin tiettyjen kehittämistoimenpiteiden käynnistämisestä kesälomakauden jälkeen (vert. Kaija Kessin raportti / toimenpide-ehdotukset). Alla on kuvaus kehittämishankkeiden käynnistämistoimenpiteistä (johtoryhmä). 1. Konsultaatio työterveyshuollon (Mehiläinen) kanssa käynnistetty (14.8.). Asiaa hoitavat Juhani Honka, Jouko Ylipaavalniemi ja Kaisa Hemilä. 2. Johtoryhmän ohjesäännön laatimisesta vastaavat Juhani Honka, Jouko Ylipaavalniemi ja Matti Lipsanen.

19 19 (22) 3. Työsääntöjen laatimisen valmistelusta vastaavat Juhani Honka, Jouko Ylipaavalniemi ja Heikki Pusa. 4. Koulutus esimiehen ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet valmistellaan, kun työsäännöt on saatu valmiiksi ja hyväksytyiksi. 5. Jatketaan edelleen hyviä työyhteisökäytäntöjä (kts. Kessin raportti). Lisäksi johtoryhmä on aloittanut tulostoimenkuvien päivittämisen ja kehittämisen. 3) Valtiovarainministeriön budjettiesitys vuodelle 2009 tarkasteltuna Hämeen näkökulmasta (ML) erillinen liite 6/08. 4) Hämeen liiton ja Hämeen TE-keskuksen yhteinen kirje työ- ja elinkeinoministeriölle EU-rakennerahastojen kansallinen varaus äkillisiin rakennemuutostilanteisiin: Hämeen esitys lisämäärärahoista, mikä jaettiin kokouksessa. Kirjeessä viitataan TEM:n kirjeeseen 1975/581/ ) TEM:n kirje Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitetta toteuttavien EAKR-toimenpideohjelmien vuoden 2008 teknisen tuen varojen jako välittävien toimielimien käytettäväksi. Hämeen liitolle on myönnetty rahoitusosuuksia seuraavasti: EAKR ja valtio ) TEM:n päätös Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitetta toteuttavan Etelä-Suomen EAKR toimenpideohjelman ohjelmareservin varojen jakaminen. Hämeen liitolle on myönnetty Etelä-suomen EAKR toimenpideohjelmasta (EAKR) ja (valtio). 7) TE-keskuksen kirje Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen kuntiin tiedoksi Hämeen liitolle ja Päijät-Hämeen liitolle. 8) Etelä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt euroa valtionavustusta nuorisotyön alueellisille ja paikallisille kehittämishankkeille. Rahaa sai kaikkiaan 32 hanketta. Kanta-Hämeen maakunnassa tukea sai 3 hanketta yhteensä euroa. Etelä-Suomen lääninhallituksen tiedote Valtionavustukset nuorisotyön alueellisille ja paikallisille kehittämishankkeille vuonna 2007 on erillisenä liitteenä nro 7/08. 9) Valtioneuvoston joulukuussa päättämässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille todetaan, että opetusministeriö asettaa keväällä 2008 kehittämissuunnitelman toimeenpanoa varten koulutustarjonnan alueelliset tavoitteet vuodelle Opetusministeriö pyysi maakuntien liitoilta mennessä kommentteja Koulutustarjonnan alueelliset tavoitteet vuodelle 2012 muistioluonnoksesta. Sivistyspoliittisessa ministeriryhmässä täsmennettiin niitä periaatteita, joiden mukaisesti alueelliset tavoitteet asetetaan ja päätettiin alueellisista aloittajatavoitteista. Opetusministeriön muistio Nuorille suunnatun koulutuksen alueelliset tavoitteet vuodelle 2012 on erillisenä liitteenä nro 8/08. 10) Päijät-Hämeen liiton Final Step to julkaisu

20 20 (22) Päijät-Hämeen liitto on julkaissut maakuntajohtaja Esa Halmeen ja EU-toimiston päällikkö Tuula Loikkasen laatiman Final Step to puheenvuororaportin, jossa hahmotetaan näkymiä Euroopan Unionin toimintaan ja politiikkoihin vuoden 2013 jälkeisenä aikana. Raportti on saatavana maakuntahallituksen kokouksessa. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh: ) Kuntajohtajien opinto- ja seminaarimatka Unkariin Hämeen liitto järjestää maakunnan kuntajohtajien ulkomaan opinto- ja seminaarimatkan syyskuussa 2008 Unkariin Szolnokiin, joka on Hämeen yhteistyöalueen Jasz-Nagykun-Szolnokin keskuskaupunki. Szolnok on myös Riihimäen ystävyyskaupunki Unkarissa. Ohjelman painopisteinä ovat Hämeen maakunnan ja liiton strategiset ja ajankohtaiset asiat sekä kokemusten vaihto ja paikallisiin oloihin tutustuminen. Jasz-Nagykun-Szolnok sijaitsee noin sata kilometriä Budapestista itään hyvien liikenneyhteyksien varrella, joten se kehittyy Hämeen tavoin osana metropolialuetta. Matkalle osallistuu 12 kuntajohtajaa sekä Hämeen liiton virastolta maakuntajohtaja Juhani Honka, kehittämispäällikkö Matti Lipsanen ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 136 Muut asiat Timo Silván ilmaisi huolensa Kantatien 54 lisääntyneestä rekkaliikenteestä ja esitti, että Hämeen liitto vauhdittaa Kantatien 54 pikaista kunnostusta. Maakuntajohtaja yhtyi Silvánin esitykseen. Maakuntahallitus antoi viraston tehtäväksi vauhdittaa Kantatien 54 kunnostusta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti 18.6.2008 Sisällysluettelo Työryhmän tausta ja tehtävät... 2 Aluejakotyöryhmän työskentely... 3 Valtion aluejaotuksissa huomioon

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/2008 yhteistyöryhmä. Aika: 8.9.2008 klo 10.00 11.40

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/2008 yhteistyöryhmä. Aika: 8.9.2008 klo 10.00 11.40 1 Aika: klo 10.00 11.40 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 27 Esitys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Sivu. AURAN KUNTA NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015

Sivu. AURAN KUNTA NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015 NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015 KOKOUSAIKA Lauantaina 9.5.2015 klo 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kulttuurinen nuorisokahvila Cafesco, Hongistontie 1, 21380 Aura 1 1 Logokilpailun tilanne 2 2 koulukyselyn

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 16.30 Varikko, Nokian valtatie 31, 37100 Nokia OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 24.10.2016 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Valtuustosali, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 4/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 14.00 Paikka: Ravintola Apollo Ragnar Granitin aukio Kauppakuja 6 Riihimäki 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Vanhus- ja vammaisneuvosto Pöytäkirja Kokousaika Keskiviikko 7.9.2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanviraston yläkerran kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 8 16 8/2016 Hyvinvointikertomus 9 17 Vanhustenviikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 22.10.2010 klo 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Luoma

Lisätiedot