Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/ (22)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)"

Transkriptio

1 1 (22) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Aluehallinnon kehittämishanke (ALKU) ja aluejakokysymykset Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan liittyvät alustavat neuvottelukysymykset Lausunto valtiovarainministeriölle Uusi julkinen asiakaspalvelumalli -raportista Lausunto Sisä-Suomen verotoimistolle Lammin toimipisteen lakkauttamisesta METKA Metropolialueen kestävä aluerakenne Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen HäMePro tilannekatsaus Edustajien nimeäminen Euroopan alueiden yhteistyöjärjestön (AER) vuosikonferenssiin Tampereelle Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen lukien / linjaukset Maakuntahallituksen osallistuminen Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokoukseen Häme-päivän palaute Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut asiat...20 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..21

2 2 (22) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne - Kankkunen Seppo - vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri X Keskinen Eeva Lintonen Minna 120- X Hacklin Jorma 123 Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Matti Lipsanen,kehitt.pääll. X Heikki Pusa,suunnitt.pääll. X Ylipaavalniemi, Jouko, X yhteyspääll. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hannele Yrjö-Koskinen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Juhani Nummela Maire Rissanen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (22) 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Minna Lintonen (Juhani Nummela) ja Maire Rissanen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Nummela ja Maire Rissanen. 122 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (22) 123 Aluehallinnon kehittämishanke (ALKU) ja aluejakokysymykset Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa lähes jokaisessa kokouksessaan viimeisen puolentoista vuoden aikana. Maakuntahallituksen merkittävämmät kannanotot ovat olleet - MKH kirkas linja Metropoli-ratkaisu. Jopa nykymuotoiset liitot lakkautettava ja tilalle kehityskäytäviä myötäilevät aluekehitysliitot. Aluekehitysliittomalli. - MKH vastaukset VM:n kyselyyn strategisten yhteistyöalueiden muodostamisesta. Suunta UUSIMAA! - MKH Aluejakotyöryhmän väliraportti - Kuntiin lausunnoille määräaika MKH:n kanta (yksimielinen) entinen -> UUSIMAA ALKU-hankkeen aluejakotyöryhmä on lähettänyt sähköpostilla päivätyn kirjeen (VMO16:06/2008) (erillinen liite 1/08) laajalla jakelulla ja pyytää kirjeessä lausuntoja mm. aluejakokysymyksiin ja maakuntien yhteistyöalueiden muodostamiseen. Tämän s-postikirjeen liitteenä oli myös aluejakotyöryhmän väliraportti ( ). Ehkä lomakaudesta johtuen ko. kirje ei ennättänyt maakuntahallituksen kokoukseen Kirjeessä ja väliraportissa esitetyt asiat olivat pääosiltaan maakuntahallituksen tiedossa sen kokouksessa Hämeen liitossa asian valmistelu on heinä-elokuussa tapahtunut kirjeen ja väliraportin edellyttämällä tavalla. Väliraportissa (s. 6-7) esitetään maakuntien yhteistoiminta-alueen muodostamisprosessin etenemisvaiheet seuraavasti: - Maakunnan liitot johtavat prosessia ja huolehtivat sen etenemisestä vaiheessa liitot käyvät jäsenkuntiensa kanssa läpi yhteistoiminta-alueen muodostamisen ja saavat samalla kunnilta ohjausta valmistelulle vaiheessa liitot käyvät keskinäiset neuvottelut kuntien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Neuvotteluissa käsitellään myös sopimusmenettelyä, jolla yhteistoiminta muodostetaan. Liitot käyvät keskusteluja valtion aluehallintoviranomaisten kanssa vaiheessa liitot esittelevät neuvottelujen tulokset jäsenkunnilleen ja nämä käsittelevät ehdotuksen. ALKU-hankkeelle on tarpeen ilmoittaa neuvottelujen tulos jo ennen jäsenkuntien käsittelyä. Tämä ilmoitus tulee antaa ALKUhankkeelle mennessä vaiheessa kuntien hyväksyttyä valmistelun tuloksen se saatetaan valtioneuvoston tietoon. - Kun uusi lainsäädäntö on saatu käsiteltyä eduskunnassa syksyllä 2009 tehdään lopulliset sopimukset / sopimusmuutokset.

5 5 (22) Hämeen liitto on - Jos yhteistoiminta-alueen muodostamisprosessia ei saada vietyä läpi, valtioneuvosto johtaa sen muodostamisen syksyllä 2009 lainsäädännön tultua hyväksytyksi. Samaan aikaan valtioneuvosto päättää valtion aluehallintoviranomaisten aluejaoista. - Jotta yhteistoiminta-alueiden muodostaminen aidosti vaikuttaisi valtion aluejakojen muodostumiseen, tulee kuvattu valmisteluprosessi aloittaa jo kesällä 2008 ja saattaa vaiheeseen 4. syksyn 2008 aikana. Aluejakotyöryhmä tarvitsisi joka tapauksessa tiedon valmistelun suunnasta ja tilanteesta syyskuussa 2008, jotta se voisi tehdessään ehdotuksen valtion viranomaisten aluejaosta ottaa yhteistoiminta-alueiden muodostamisen huomioon. 1. käsitellyt asiaa kaikissa kuntajohtajakokouksissa keväästä 2008 sekä lukuisissa sidosryhmäneuvotteluissa 2. pyytänyt jäsenkuntien näkemykset aluejakokysymyksiin / maakuntien yhteistyöalueiden muodostamiseen / aluejakotyöryhmän väliraporttiin (määräaika 15.8.) 3. käynyt neuvotteluja mm. rajamaakuntien kanssa seuraavasti: - Uusimaa, epävirallisia ja virallisia ja Pirkanmaa, epävirallisia - Varsinais-Suomi, epävirallisia - Päijät-Häme, epävirallisia (ja puolivirallisia 27.6.) 4. käynyt keskusteluja valtion aluehallintoviranomaisten kanssa - TE-keskus (Pekka Savolainen mkh:ssa 26.6.) lukuisia epävirallisia keskusteluja - Tiepiiri, lukuisia epävirallisia keskusteluja - Ympäristökeskus, 2 epävirallista keskustelua Sekä yhteispalaveri TE-keskus, Tiepiiri, Ympäristökeskus, Hämeen liitto Tampereella osallistunut ELLI:n valmistelutoimikunnassa käytyihin maakuntien yhteistoiminta-alueiden muodostamista koskeviin keskusteluihin. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus 1. kuulee maakuntajohtajan tilannekatsauksen 2. saa selvityksen kuntien lausunnoista (15.8.)

6 6 (22) 3. kuulee tulokset - muiden maakuntien kanssa käydyistä neuvotteluista - valtion aluehallintoviranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista - sidosryhmäkeskusteluista 4. merkitsee tiedoksi kokouksessa jaettavan aiheeseen liittyvän ajankohtaisaineiston mm. Keräilymoniste päättää kuinka asiaa käsitellään valtuustoseminaarissa päättää aluejakotyöryhmälle annettavasta Hämeen liiton ilmoituksesta koskien maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueiden muodostamista (kts. erillisenä liitteenä 1/08 oleva aluejakotyöryhmän / VM:n kirje ) Kokouksessa pöydälle oli jaettu seuraava aineisto: - Jäsentely , Maakuntajohtajan katsaus. - Hämeen liiton palaute Aluejakotyöryhmälle ALKU-hankkeen vamisteluista ja yhteistoiminta-alueiden muodostamista koskevista neuvotteluista (luonnos nro 2, ) on liiteenä 27/08, minkä esittelijä ilmoitti olevan käsittelyn pohjana päätösesityksen kohdassa 6. - Valtiovarainministeriö, ALKU-hanke, Säädösvalmistelutyöryhmä, Ylimaakunnallisen yhteistyön alaryhmän laatimaa luonnostelua seuraavista: Ylimaakunnallisen yhteistoiminnan säätely (7a Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet, 7 b Yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät, 7 c Yhteistoiminta-alueen päätöksenteon järjestäminen, 7 d Maakunnan liittojen yhteinen toimielin ja sen valitseminen, 7 e Yhteistoiminnasta sopiminen ja siihen velvoittaminen, X siirtymäsäännös), Maakuntaohjelman vaikuttavuuden lisääminen, Maakunnan liitoille siirrettävät tehtävät ( luvut). - Valtion aluehallinnon viranomaisten kannanottoja: Tiehallinto (8634/2007/30/27), Hämeen tiepiiri/mauri Pukkilan lausunto , Hämeen ympäristökeskus/harri Kallion muistio, Hämeen maanmittaustoimisto/maanmittausjohtaja Seppo Sulun muistio ja Pohjois-Suomen työsuojelupiirin kirje Keräilymoniste Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulma. - Lehtileikkeitä, Uudenmaan liiton viesti jäsenkunnilleen heinäkuun alussa 2008, Maakuntajohtaja Esa Halmeen Maakuntien yhteistoimintaalue Etelä-Suomessa, Laajan alueen vaihtoehto. Maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun aineiston. Maakuntajohtaja ilmoitti kaikkien jäsenkuntien lausunnoissaan esittävän mm., että Kanta-Hämeen ja Uudenmaan tulee muodostaa yksi maakuntien yhteistoiminta-alue. Lopuksi maakunta-

7 7 (22) johtaja esitteli yksityiskohtaisesti Aluejakotyöryhmälle annettavan Hämeen liiton palautteen, luonnos nro 2 (liite 27/08). Keskustelussa kannatettiin esitystä Aluejakotyöryhmälle annettavaksi palautteeksi (liite 27/08). Tapio Eerolan mielestä Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen yhteistyösuhdetta ei tule ilmaista esitetyssä muodossa ja hän esitti, että palaute-esitys tässä muodossa hylätään. Esittelijä esitti, että kappaleen Neuvottelujen tulokset tiivistetään seuraavasti väliotsakkeen Päijät-Häme Kanta-Häme jäljessä oleva teksti muutetaan liitteen 28/08 mukaiseksi. Lisäksi esittelijä ilmoitti, että Päijät-Hämeen liiton kanssa käydään asiasta neuvotteluja tulevan syyskuun alkupuolella. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen hyväksyneen päätösesityksen kohdat 1-4 yksimielisesti. Kohdassa 6 jäsen Tapio Eerola on tehnyt muutosesityksen, mitä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi sen rauenneeksi. Aluejakotyöryhmälle annettavan Hämeen liiton ilmoituksen (päätösesityksen kohta 6) osalta puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen hyväksyneen päätösesityksen ja maakuntajohtajan kokouksessa tekemän muutosesityksen liitteen 28/09 mukaisena. Päätösesityksen kohdan 5 osalta puheenjohtaja totesi, että maakuntavaltuustolle esitellään tämä hallituksen Aluejakotyöryhmälle antama ilmoitus. Päätöksenteon jälkeen Tapio Eerola ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen ja jätti sen kirjallisena puheenjohtajalle (liite 29/08). Merkittiin, että jäsen Minna Lintonen poistui kokouksesta klo maakuntajohtajan esitellessä asiaa.

8 8 (22) 124 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan liittyvät alustavat neuvottelukysymykset Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmia (TOTSU) koskevassa työ- ja elinkeinoministeriön ohjeessa todetaan, että maakunnat voivat esittää syksyn 2008 TOTSU-neuvotteluissa käsiteltäväksi enintään kaksi alueen strategisesti tärkeää politiikka-asiaa tai hankekokonaisuutta. TEM kokoaa esitykset ja toimittaa ne ao. ministeriöille, jonka jälkeen neuvottelut valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Neuvotteluesitys voi kohdistua myös usealle hallinnonalalle yhdessä. Hankekokonaisuuksien toteuttamisen aikajänteen tulee kohdistua vuoteen 2010 ja sen jälkeiseen aikaan, jotta esitykset voidaan ottaa huomioon ministeriöiden seuraavissa kehysehdotuksissa. Samassa ohjeessa todetaan myös, että maakunnan liitoilta tullaan pyytämään alustava lista neuvotteluesityksistä hallinnonaloittain syyskuun puolessa välissä, jotta neuvottelujen järjestelyt ja ministeriöiden varautuminen niihin voidaan käynnistää. Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt liitteenä 25/08 olevan kirjeen, jossa täsmennetään TOTSU:n neuvottelukysymysmenettelyä ja pyydetään toimittamaan alustavat neuvotteluesitykset mennessä ministeriölle. Asiaa esitellään kokouksessa. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh. (03) Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus evästää virastoa maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman alustavien neuvotteluesitysten valinnassa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 9 (22) 125 Lausunto valtiovarainministeriölle Uusi julkinen asiakaspalvelumalli - raportista Valtiovarainministeriö on pyytänyt Hämeen liitolta lausuntoa mennessä selvitysmies Timo Kietäväisen Uusi julkinen asiakaspalvelumalli -raportista. Raportin tiivistelmä ja selvitysmiehen esitykset ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 2/08. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon valtiovarainministeriölle Uusi julkinen asiakaspalvelumalli raportista: Selvitysmiehen esitykset ovat kaikki erittäin kannatettavia. Erityisesti esitykset siirtymisestä yhteispalvelupisteistä miehitettyihin yhteispalvelutoimistoihin sekä yhteispalvelujen kehittämisen selkeä hallinnollinen vastuuttaminen valtion keskushallinnossa. Selvitysmiehen näkemys siitä, että palvelujen sähköinen etätarjoaminen, vaikka niitä tuleekin koko ajan kehittää, ei ole palvelujen tasa-arvoisen saavutettavuuden ja kansalaisten oikeusturvan kannalta riittävä, on oikea. Mahdollisuus saada asiansa vireille viranomaisessa tai muutoin hoitaa asiansa fyysisenä palvelutapahtumana on tänä päivänä turvattava kaikille sitä haluaville kansalaisille ilman, että siitä koituu liiallista vaivaa esimerkiksi ylipitkinä asiointimatkoina. Esityksissä on lueteltu useita valtion ja kuntien palveluja, joita yhteispalvelutoimistoihin tulisi sisällyttää. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä niihin palveluihin, jotka on periaatteessa jo sovittu Paras hankkeen yhteydessä siirrettäväksi kunnilta valtiolle. Neljännessä esityksessä esitetään mm. kassapalvelujen sisällyttämistä yhteispalvelutoimistojen palveluihin. Nykyään monet julkiset asiakaspalvelupisteet ovat jo luopuneet palvelumaksujen vastaanottamisen käteissuorituksina. Mikäli esityksessä kassapalveluilla tarkoitetaan myös käteisen rahan käsittelemistä, olisi sitä harkittava uudelleen. Palvelumaksujen suorittaminen yhteispalvelutoimistoissa tulisi voida tapahtua joko maksupäätteen kautta tai perustamalla julkisten palvelujen maksuja varten kansalaistilit, joille yksittäisen henkilön maksupalvelut voitaisiin keskitetysti koota ja laskuttaa. Uuden asiakaspalvelumallin esitysten toteuttamisella on kiire, sillä eri hallinnonaloilla paikallisten palvelujen lakkauttaminen on taas kiihtymässä. Paras ratkaisu olisi, että valtioneuvoston päätöksellä valtionhallinnon paikallisten toimipisteiden uudelleen järjestelyt jäädytetään, kunnes päätökset uuden palvelumallin käyttöönotosta on tehty. Eri tyyppisillä alueilla ja kokoonpanoilla olisi välittömästi käynnistettävä pilottihankkeita kysyntätarpeiden selvittämiseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 10 (22) 126 Lausunto Sisä-Suomen verotoimistolle Lammin toimipisteen lakkauttamisesta Sisä-Suomen verotoimisto on pyytänyt Hämeen liiton lausuntoa mennessä Lammin verotoimiston lakkauttamisesta alkaen. Lausuntopyynnön mukana on toimitettu Lammin ja Tuuloksen kuntien lausunnot. Sisä-Suomen verotoimisto perustelee toimipisteen lakkautusta lisääntyneillä puhelin- ja internet-palveluilla ja siitä aiheutuneilla henkilökohtaisten käyntien tarpeen vähentymisellä, liian pienen täydenpalvelun toimipisteen ylläpidon vaikeuksilla sekä valtion tuottavuusohjelmasta verohallinnolle aiheutuvilla henkilöstön vähennystarpeilla. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Sisä-Suomen verotoimistolle Lammin toimipisteen lakkauttamisesta: Sisä-Suomen verovirasto perustelee Lammin toimipisteen lakkauttamista mm. lisääntyneillä puhelin- ja internet-palveluilla ja siitä aiheutuneilla fyysisen asioinnin tarpeen vähentymisellä. On oikein, että asiakaspalvelujen kehittämisessä aktiivisesti otetaan käyttöön teknologian mahdollistamat menetelmät kansalaisille hoitaa asioitaan viranomaiseen. Pelkästään etäpalvelujen varaan ei kansalaisten asiointia tänä päivänä voida rakentaa, eikä toisaalta asettaa kansalaisia eri arvoiseen asemaan palvelujen saatavuuden suhteen. On huomattava, että esimerkiksi puhelinpalvelun ongelmaa on se, että mikäli asiakas ei saa asiaansa hoidettua omasta mielestään loppuun yhdellä yhteydenotolla saman virkamiehen jäljittäminen jatkossa on mahdotonta. Valtiovarainministeriö on julkistanut selvitysmiehen Uusi julkinen palvelumalli -raportin. Hämeen liitto katsoo, että siinä tehdyt esitykset tulisi nopeasti käsitellä ja ratkaista erityisesti esitetty yhteispalvelutoimistomallin käyttöönotto. Valtion eri viranomaisten tulisi siihen asti pidättäytyä paikallispalvelupisteiden lakkauttamisista. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 11 (22) 127 METKA Metropolialueen kestävä aluerakenne Metropolialueen kestävä aluerakenne (METKA) hankkeessa on tarkasteltu viiden maakunnan muodostaman laajan metropolialueen rakenteen kehitystä ja sen vaikutuksia ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Hankkeeseen osallistuivat Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan liitot sekä Ratahallintokeskus, Tiehallinto ja alueen tiepiirit, ympäristöministeriö, Hämeen ja Uudenmaan ympäristökeskukset, Hyvinkään-Riihimäen aluekeskusohjelma ja Etelä-Suomen maakuntien liittouma. METKA-selvityksessä tarkasteltiin laajan metropolialueen rakenteen kehittymisen vaihtoehtoja vuoden 2050 tähtäimellä. Olennaista oli löytää hyvään tulevaisuuteen johtavia toteuttamispolkuja, jotka merkitsevät kehitystä ja kasvua koko metropolialueelle. Selvityksen mukaan alueen kestävä kasvu toteutuu parhaiten nykyisen aluerakenteen varassa ja raideliikenteeseen tukeutuen. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa, josta Hämeen liiton osuus oli euroa. Hankkeen suurin rahoittaja oli ympäristöministeriö. METKAn tulokset ovat nähtävillä hankkeen verkkosivuilla Painettu METKA-raportti on saatavana maakuntahallituksen kokouksessa. Asiaa esitellään myös lähemmin kokouksessa. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh: Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä Metropolialueen kestävä aluerakenne - hankkeen valmistumisen ja loppuraportin tiedoksi. Käsittely: Kehittämispäällikkö Matti Lipsanen selosti asiaa kokouksessa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 12 (22) 128 Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen Osana Toimialakehitys hanketta on tarkasteltu hoivayrittäjyyden tilannetta ja kehittämisen suuntaviivoja Kanta-Hämeessä. Hoivayrittäjyys valittiin tarkastelun kohteeksi, koska se on kuluvalla vuosikymmenellä ollut muihin toimialoihin verrattuna suuremmassa suhteellisessa kasvussa, mutta yleisesti koetaan tarvetta vieläkin suurempaan kasvuun ja samalla nähdään kasvun ja kehityksen esteitä. Esimerkiksi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä yksityisen sektorin terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen liikevaihto kasvoi Kanta-Hämeessä 4,7 %, toisella neljänneksellä 10,6 % ja kolmannella neljänneksellä 7,7%. Toimipaikkojen lukumäärä on kasvanut Kanta-Hämeessä hieman maan keskiarvoa nopeammin. Aloittaneiden yritysten määrä on kuluvalla vuosikymmenellä vaihdellut 11-18%:n välillä yrityskannasta ja lopettaneiden määrä 4-8%:n välillä. Yrityskannan suuruus selvityshetkellä oli 195 yritystä. Selvitys tehtiin maakunnallisena yhteistyönä siten, että ohjaukseen osallistui julkisen sektorin asiantuntijoita. Yritysten edustus ohjauksessa toteutui erinomaisesti Kanta-Hämeen terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TSY ry:n kautta. Keskeisenä haasteena toimialalla on edelleen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminta sekä yritysten kehitystarve, jonka monelta osin voi sanoa johtuvan yritysten suhteellisen nuoresta iästä. Näihin peruskysymyksiin työprosessin aikana haettiin vastauksia ja tässä tarkoituksessa raportti on tarkoitettu palvelemaan jatkossa. Seuraava maakunnallinen ryhmä yrittäjiä ja julkisen sektorin palveluista vastaavia kokoontuu työstämään raportissa esille nostettuja aiheita Hämeenlinnassa Työstä ja raportoinnista vastasivat Anne Laakso ja Sari Laaki Hämeen ammattikorkeakoulusta sekä Eevaleena Isoviita Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. Tästä asiantuntijapalvelusta aiheutuvat kustannukset olivat 8500, joka katettiin kokonaisuudessaan EU:n tavoite 2 -ohjelman tuella. Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen -julkaisu nro V 87 jaetaan kokouksessa (arkistoidaan erikseen). Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen -julkaisun tiedoksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Maakuntavaltuuston I vpj Ilkka Joenpalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

13 13 (22) 129 HäMePro tilannekatsaus HäMePro on Hämeen keskeisten kehittäjätoimijoiden luoma maakunnan kehittämisen ammattimainen toimintamalli, joka on pysyvä ja uudistuva. Tavoitteena on että kehittäjien työ helpottuu ja vaikuttavuus lisääntyy. Hämeen liiton vetämään ja koordinoimaan työhön osallistuvat mm. seutujen kehittämisyhtiöt, teknologiakeskukset, Hämeen matkailu, oppilaitokset/tutkimuslaitokset (HAMK, MTT, HY), valtion kehittäjätoimijat (TE-keskus, Tiepiiri, Ympäristökeskus), kunnat, järjestöt (kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, ProAgria) sekä yksityisiä yrityksiä. Yhteisen onnistumisen painopistealueiksi on HäMeProssa määritelty: - hyvä peruselämä - yritystoiminnan edellytykset - roolit yhteisellä pelikentällä - voimaa yhteisestä brändistä Tärkeimmistä yhteisistä toimista valmistellaan syksyllä 2008 strateginen tahtosopimus. Asiaa esitellään lähemmin kokouksessa. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh: Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä HäMePro tilannekatsauksen tiedoksi. Kehittämispäällikkö Matti Lipsanen esitteli asiaa. Esittelyn aikana jäsen Tapio Eerola poistui kokouksesta klo Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 14 (22) 130 Edustajien nimeäminen Euroopan alueiden yhteistyöjärjestön (AER) vuosikonferenssiin Tampereelle Hämeen liitto on Euroopan alueiden yhteistyöjärjestön (AER) jäsen. AER:n vuosikonferenssissa Hämeen liittoa edustaa maakuntahallituksen puheenjohtaja. AER:n vuosikonferenssi 2008 järjestetään Tampereella Tilaisuuteen on siten perusteltua osallistua tavallista laajemmalla delegaatiolla esimerkiksi siten, että kukin poliittinen ryhmä nimeää edustajansa konferenssiin. Tilaisuuden ohjelma on erillisenä liitteenä 3/08. Poliittisen delegaation virkamiesavustajana konferenssiin osallistuu kehittämispäällikkö Matti Lipsanen. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh: Mkj: Maakuntahallitus päättää nimetä edustajansa Euroopan alueiden yhteistyöjärjestön (AER) vuosikonferenssiin Tampereelle Maakuntahallitus nimesi edustajikseen maakuntahallituksesta puheenjohtaja Aarne Kaurasen, varapuheenjohtaja Hannele Yrjö-Koskisen (varalla Matti Puotila) ja jäsen Timo Silvánin.

15 15 (22) 131 Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen lukien / linjaukset Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa nykyisen valtuustokauden eli lukien. Noudatetun käytännön mukaan maakuntavaltuusto tarkistaa toimikauden viimeisessä kokouksessa palkkiosäännön seuraavalle toimikaudelle, mutta sen tarkistaminen on mahdollista kesken valtuustokaudenkin. Palkkioita ja kustannusten korvauksia on tarkistettava vastaamaan ansiotasokehitystä ja yleistä kustannustason nousua. Luonnos Hämeen liiton palkkiosäännön tarkistamiseksi lukien (liitteenä 26/08) toimitetaan sähköpostilla mennessä ja jaetaan kokouksessa. Vuoden 2009 talousarvio ja vuosien toimintasuunnitelma valmistellaan hallituksen hyväksymien palkkiosääntölinjausten pohjalta. Varsinainen esitys palkkiosäännön tarkistamiseksi tehdään maakuntavaltuustolle myöhemmin syksyllä. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Käsittely: Maakuntahallitus käy keskustelun Hämeen liiton palkkiosääntöluonnoksesta ja antaa jatkovalmisteluohjeet. Asiaa esitteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä. Maakuntahallitus piti palkkiosääntöluonnosta hyvänä pohjana vuoden 2009 talousarvion laadinnalle ja päätti tehdä palkkiosääntöesityksen valtuustolle loppusyksyllä 2008.

16 16 (22) 132 Maakuntahallituksen osallistuminen Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokoukseen Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokous pidetään Vierumäen urheiluopistolla Vierumäellä, päivien alustava ohjelma on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 4/08. Etelä-Suomen liittouma lähettää maakuntahallitusten yhteiskokouksen kokousaineiston (kokouspäivien ohjelman, esityslistan ja liitteet) postitse suoraan luottamushenkilöille. Vierumäellä Hämeen liiton maakuntahallitus pitää oman kokouksen alkaen klo 9.00, minkä esityslista lähetään Hämeen liitosta. Varsinainen Etelä- Suomen maakuntahallitusten yhteinen kokous pidetään alkaen kello Tämän esityslistan mukana lähetetty ilmoittautumislomake pyydetään palauttamaan täytettynä maakuntahallituksen kokouksessa sihteerille. Ilmoittautumisten perusteella valmistellaan yhteiskuljetuksia. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää osallistua Etelä-Suomen maakuntien liittouman maakuntahallitusten yhteiskokoukseen Vierumäelle ja pitää maakuntahallituksen oman kokouksen Maakuntahallituksen jäsenten ja maakuntavaltuuston puheenjohtajien kokouspalkkiot ja kustannukset maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 17 (22) 133 Häme-päivän palaute Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan , 216, valita vuoden 2008 Häme-päivä -tapahtumaksi Mommilanjärven soutelu -tapahtuman Hausjärvellä. Soutelutapahtuma pidettiin yksipäiväisenä Tapahtumaa oli tarkoitus laajentaa kaksipäiväiseksi, jolloin mm. Häme-päivän haastesoutelu olisi pidetty sunnuntaina Varsin pienen haastesouteluun ilmoittautuneiden määrän perusteella koko tapahtuma päätettiin pitää edelleen yksipäiväisenä. Hämeen liiton työpanos ja näkyminen Mommilanjärven soutelutapahtumassa oli vahva. Liitolla oli oma teltta keskeisellä paikalla tapahtumapaikalla. Teltassa jaettiin infoa Hämeestä ja pyrittiin hyödyntämään tapahtuma Hämeen markkinointiin mm. hyvän asumisen teemalla. Teltan erillisellä VIP-puolella otettiin vastaan liiton kutsumia VIP-vieraita. Häme-päivään kuulunut konsertti pidettiin illalla. Päivän käytännön valmisteluun ja tekemiseen panostettiin liitossa voimakkaasti heinäkuussa kahden työntekijän voimin ja itse teltalla kolmen työntekijän voimin. Tapahtuman pitäminen yksipäiväisenä oli oikea ratkaisu tunnelmankin kannalta. Soutelutapahtuma veti hyvin yleisöä, kävijöitä oli n henkeä, joista soutelijoita n Liiton kutsumista VIP-vieraista sen sijaan hyvin harva poikkesi tapahtumassa ja liiton teltalla. Kuitenkin mm. pääministeri Matti Vanhanen vieraili Hämeen liiton VIP-teltassa. Tapahtuman järjestelyt toimivat kaiken kaikkiaan ammattimaisen hyvin :n suuruisen tapahtumalle maksettavan avustuksen ja liiton työpanoksen lisäksi kustannuksia tapahtumasta aiheutui n Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee Häme-päivä tapahtuman palautteen tiedoksi ja käy evästyskeskustelun vuoden 2009 Häme-päivän valintaprosessista ja päivän järjestelyistä. Asiaa esitteli yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Jäsen Matti Puotila ja valtuuston II vpj Markku Leppälahti poistuivat kokouksesta klo tämän asian tultua käsitellyksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Maakuntavaltuustolle esitettävään vuoden 2009 talousarvioon sisällytetään normaaliin tapaan Häme-päivää varten määrärahavaraus ja vuoden 2009 Häme-päivän julistetaan haettavaksi mahdollisesti jo kuluvan vuoden puolella.

18 18 (22) 134 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 5/08. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Pöydälle oli jaettu uusia päätöksiä maakuntajohtajan maakuntakaavoitus, aluekehittäminen, taloushallinto, henkilöstöhallinto ja muut -osioihin sekä hallintopäällikön maksatuspäätöksiin, mitkä maakuntajohtaja ilmoitti sisällyttävänsä päätösesitykseensä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 135 Ilmoitusasiat 1) Maakuntavaltuuston seminaari Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan valtuustoseminaarin ohjelmaa ja evästi valmistelijoita. Hallituksen jäsenet ovat saaneet seminaarin ohjelman kirjepostina (postitettu ). Maakuntahallitus käy tarvittavan evästyskeskustelun seminaarin järjestelyistä ja sisällöstä (JH & ML). 2) Hämeen liitto ja työyhteisön kehittäminen Hämeen liiton yhtenä tavoitteena on, että sen virasto on kilpailukykyinen palveluvirasto ja mm., että jokainen työpaikka Hämeen liitossa on kehittävä, kannustava ja kannattava työpaikka. Liiton viraston ja sen henkilöstön tulee olla haluttuja yhteistyökumppaneita, kun muodostetaan maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueita (ALKU-hanke). Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan laajasti ja perusteellisesti liiton toimintaa ja ilmapiiriasioita. Tässä yhteydessä sovittiin tiettyjen kehittämistoimenpiteiden käynnistämisestä kesälomakauden jälkeen (vert. Kaija Kessin raportti / toimenpide-ehdotukset). Alla on kuvaus kehittämishankkeiden käynnistämistoimenpiteistä (johtoryhmä). 1. Konsultaatio työterveyshuollon (Mehiläinen) kanssa käynnistetty (14.8.). Asiaa hoitavat Juhani Honka, Jouko Ylipaavalniemi ja Kaisa Hemilä. 2. Johtoryhmän ohjesäännön laatimisesta vastaavat Juhani Honka, Jouko Ylipaavalniemi ja Matti Lipsanen.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173 Maakuntahallitus AIKA 27.08.2014 klo 08:15-09:00 PAIKKA Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 100

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot