Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia"

Transkriptio

1 marrakuu Na p i p i kk e d e V S NR. 4/2007 t u j on 44.VSK PAINOS 700 KPL 8. ut 8 1. a 0 o t 2. t aa i n m n e u t t n a i d d h a Qu npu id h en 7 1. oa Pa i hk

2 SISSIKONTAKTIT Siikerhon puheenjohtaja Jouppi Juha puheenjohtaja Tahto Kyky Taito Siioaton puheenjohtaja Ingve Nil puheenjohtaja HRUP:n Siikerho ry (tai RES:n Helingin piirin Siioato ry) PL Helinki SISSIKALENTERI Sain ajatuken tämänkertaieen pääkirjoitukeen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoiia kekuteluja eri Siiveljien kana maanpuolutuken (ja maanpuolutajien) nykytilata. Otikon kaikkiin anoihin voidaan liittää etuliite Maanpuolutu. Helingin Reervin Sanomien numeron 8/2007 pääkirjoitukea käiteltiin kyeitä teemaa oana Reerviläiliiton tulevaa toimintauunnitelmaa ja trategiaa tuleville vuoille aina vuoteen 2015 ati. Strategiat ikeen, mitä nämä anat merkitevät Sinulle, Sii? Marrakuu Joulukuu Tammikuu Maato/johtaminen Ammunta Sali Muu Tiedotu Eik-J 08, aloitutilaiuu, MPKL:n auditorio, ma 7.1. Luolavuorot, kt. erillinen ilmoitu Salivuorot kt. erillinen ilmoitu Siiparlamentti + Jouluauna KaartJR:n killan maja Jouluaaton kunniavartio, , Hietaniemen haut.maa HRS 9/07 D.L HRS 10/07 D.L SS 1/08 D.L ilmvko 6 HRS 1/08 D.L. Maanpuolututahto Maanpuolututiedotuken Suunnittelukunnan päivätyä tutkimukea Suomalaiten mielipiteitä ulko- ja turvalliuupolitiikata todetaan mm. euraavaa: Kyymykeen Jo Suomeen hyökätään, niin uomalaiten on puolutauduttava aeellieti, vaikka tulo näyttäii epävarmalta, vatai myönteieti 77 % kaikita kyelyyn oallituneita. Huoletuttavalta vaikuttaa en ijaan e, että ikäluokaa vuotiaat myönteien vatauken antoi vain 62 % vatanneita. Tähän ikäryhmään kuuluu käittääkeni aevelvolliuuttaan uorittavat/aevelvolliuuden juuri uorittaneet kyelyyn oallituneet henkilöt. Mitähän moinen johtuu? Peruolettamukeni kuitenkin on, että Sinun maanpuolututahtoi on kunnoa, ethän muuten kuuluii kerhoyhtymäämme. Kuten otilavalaa/-vakuutukea todetaan: Tahdon palvella maatani rehellieti ekä parhaan kykyni mukaan etiä ja editää en hyötyä ja parata. Minä tahdon kaikkialla ja kaikia tilanteia, rauhan ja odan aikana puolutaa iänmaani kokemattomuutta ja niin edelleen. Muitathan edelleen antamai valan/vakuutuken? Helmikuu Maalikuu Eik-J 08, 1.LOJ Eik-J 08, 2.LOJ ja oveltava harjoitu HRS 2/08 D.L. SS 2/08 D.L ilmvko 14 HRS 3/08 D.L. Kato tarkempaa tietoa tapahtumita toiaalla tää lehdeä ekä Siiivuilta netiä (www.tadiniit.fi) ekä Siiportaalita. Siien palta löytyy myö Helingin Reervinanomat-lehdetä! SISSISANOMAT on Siikerho r.y:n ja Siioato r.y:n jäen- ja tiedotulehti. Päätoimittaja Antti Rautiainen / gm ) Ulkoau: Ilmari Kokimie gm ) Kannen kuva: muokkau Jukka Talari, kuvat Jouluaaton kunniavartio -05 (U.Ilmonen) ja Pahki-07 (A.Rautiainen) Painolaito: Painokurki Oy, Helinki Siianomat julkaiee itoumuketta Stadin Siien toimialaan kuuluvia artikkeleita käytettäviä oleva tila huomioiden. Toimitu pidättää oikeuden lyhentää ja editoida tektejä iältöä oleellieti muuttamatta. Siianomat ja iinä julkaitut artikkelit, kuvat ja piirroket kuuluvat tekijäinoikeulain piiriin. Kirjoittajien eittämät näkökannat ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä eduta Siiparlamentin päätökiä. SISSISANOMIEN AINEISTON TOMlTUS: Sähköpotilla päätoimittajalle mieluiten Word- tai Excel-liitetiedotoina ooitteeeen Mahdollien kuva-aineiton toimitutavata ovittava erikeen päätoimittajan ja taittajan kana. Maanpuolutukyky Tahtopuoli ii on kunnoa, mutta onko kykyä ja? Kykenetkö kiipeämään rappuia neljänteen kerrokeen tikahtumatta? Kykenetkö kävelemään Santahaminan varukunnan portilta aunareppui kana Jouluaunalle turvautumatta ajoneuvokyytiin? Kykenetkö yöpymään ateiea metää ja valmitamaan ateriai aivan ite mukanai kuljettamiei varuteiden turvin? Kykenetkö huolehtimaan hygieniatai ja äilyttämään toimintakykyi ede tyydyttäväti, ilman että joku ohjaa toimintaai? Kykenetkö tiukan paikan tullen käyttämään ampuma-aetta ja oumaankin illä haluttuun maaliin? Ja, ennen kaikkea, kykeniitkö huolehtimaan vatuullei annetuta joukota oli e itten taitelijapari, ryhmä, joukkue tai komppania? Valta tuo AINA mukanaan myö vatuuta. Taa pätkä otilavalata /-vakuutuketa: Jo minut aetetaan eimieaemaan, tahdon olla alaiiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnitaan, hankkia tietoja heidän toiveitaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan ekä omata puoletani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannutavana eimerkkinä. Jokainen meitä on varmaankin huomannut joain elämäntilanteea, että kun fyiikka jotain yytä (ruumiillinen raitu, unen puute, nälkä, netehukka ) joutuu koville, pyykkinenkin puoli on tiukoilla. Näytä iinä eimerkkiä, jo oma fyyinen kunto on retuperällä. Siipä lenkille(ja alille) mar! Maanpuolututaito Nykyiillä kertauharjoitumäärillä Puolutuvoimien mahdolliuu tarjota täydentävää koulututa odan ajan tehtäviin on rajallinen. Sikipä Sinun kannattaii oallitua nykyitäkin aktiiviemmin Siien toimintaan. Kun pidät perutaitoi kunnoa, voit tiukan paikan tullen kekittyä olennaieen. Kriiitilanteea ei ole enää aikaa harjoitella majoittumita tai muita vataavia jokaielle reerviläielle kuuluvia perutaitoja. Pidä yllä ja täydennä taitojai, me järjetämme Sinulle iihen mahdolliuuden. OSALLISTU! OSOITTEENMUUTOKSET: kaikki iit: Tommi Saikkonen (gm , RUL:n jäenet: www-lomakkeella - -potilla - puhelimella (MPY / Soili Laako) RES:n jäenet: -potilla - puhelimella (MPY / Joanna Hellfor) Kaikille Sieille rauhallita Joulun odotuta. Nil Ingve Siioaton puheenjohtaja PS. Talviodan alkamieta tulee kuluneeki 68 -vuotta perjantaina Tule viettämään merkkipäivää Siien Jouluaunaan Santahaminaan. 2 iitili: Aktia ISSN

3 DAG STENBERG IN MEMORIAM Elokuun lopulla aapui uruvieti. Siiveli Dag Stenberg on yllättäen iirtynyt tätä ajata tuon puoleieen. Vata juhannukena tapaimme Kaivopuiton rannaa. Dag touhuii veneenä kimpua iloiena ja energienä kuin joku kolmekymmentä vuotta itten, kun hänet enimmäien kerran tapain Stadin Siien kuvioia. Siikerhoa muitamme Dag Stenbergin alimiehenä, mutta ehti hän aktiivikautenaan lukujen vaihteea mukaan Pahkikillekin. Dag oli monipuolinen lahjakkuu. Urheilu oli hänen harratukena aina. Nuorena Dag oli lahjaka yleiurheilija. Matkapujehdu noui etualalle, kun Siikerhon aktiviteetit jäivät. Siinäkin lajia Dagin voitti purieuraltaan tunnutupalkintoja. Viime vuoien intohimo Dagille oli kilpatani, jonka enioriluokia hän vaimona kana kilpaili aktiivieti vielä viime keväänä. Jorma Skippari KOMMENTTI Liittojen yhdityminen uhka vai mahdolliuu? Voiinpa anoa, että vihdoinkin koko reerviläiurani ajan perään huutamani (enkä varmati ole ollut ainoa) aia on otettu käittelyyn kunnolla ja pääemme kekutelemaan reerviläikentän järkeitämietä toivon mukaan rakentavati. HRUP:n puheenjohtaja Ville Maijanen toi aian eille aikaiemmin tänä vuonna omaa kirjoitukeaan Helingin Reervin Sanomia ja nyt MPKL:n puheenjohtaja Erkko Kajander ottaa oaltaan rohkeati kekuteluun yo. otikon alla MPKL:n jäen- eli Maanpuolutaja-lehdeä. Helingin Reervin Sanomat iteeraa myö Kajanderin haatattelua pääkirjoituivullaan viimeiimmää numeroaan. Kajanderin mukaan aloite yhditymipohdintoihin on tullut RES:lta ja että pallo on nyt heillä. Totieti toivon, että kekutelu aktivoituu jopa tavoitehakuieki. Ite olen ehdottomati Riuanomien loppukaneetin kannalla eli yhden uuren maanpuolutujärjetön näkyvyy olii varmati uurempi kuin nyt kolmen järjetön, varumiehet ja muut halukkaat aataiiin tehokkaammin aktiivien toiminnan piiriin ja ennen kaikkea nykyieä järjetelmää turhaan hallinnollieen työhön uppoava voimavara voitaiiin kohdentaa oikeaan työhön! rakentavati rannikkojääkäri, ii, reerviläinen Antti Rautiainen Siien yykokoukea mielenkiintoinen alutu Venäjä -illallinen Hermannien ykyn eitelmäilta Venäjä tiitaina veti alillien eli melkein 100 aiheeta kiinnotunutta YIT:n pääkonttoriin Käpylään. Paikalle oli aapunut myö Stadin Siien kunniapuheenjohtaja Jukka Karila, kuvaa kolma oikealta. Joko olet löytänyt tiei SISSIPORTAALIIN? Jo et, niin tää ohjeet: Syykokouken yleiö oli välillä hiiren hiljaa ja välillä lämpeni kommentoimaan. Stadin Siien yykokoukeen Töölöntorinkadun auditorioon aapui tortaina odotettu viera. Ininöörievertiluutnantti, tekniikan tohtori Mika Hyytiäinen piti eityken aiheeta Tahto vataan taito - alueellien taitelun luonne Hyytiäinen on Pääeikunnan Johtamijärjetelmäoaton pääarkkitehti ja MPKK:n taktiikan doentti. Eitykeään hän käitteli muun muaa iitaktiikkaa ja itä, miten uui tietotekniikka tätä palvelee. Tätä ainutlaatuita tilaiuutta aada uutta tietoa käytti hyväkeen monikymmenpäinen iikana. Aiheeta virii eityken ketäeä vilka kekutelu, liittyy e kekeieti meidän Stadin Siien uuntautumieen ja toimintaan tulevaiuudea. Aiheina olivat Venäjän aevoimat, jota aluti maj Juha Mäkelä (MPKK) ekä venäläiet käytännöt kaupankäynniä, jota aluti vtj Aki Ojanen (Apo Oyj). Aiheet olivat mielenkiintoiia ja YIT:n tarjoama illallinen maittava. Paikalla ieitä myö Jrno Skogman ekä MITEN PÄÄSEN MUKAAN? 1. Jo et jo ole, hae jäeneki Stadin Sieihin, illä portaali on auki vain jäenille. 2. Lähetä ähköpoti Tommi Saikkoelle. Tommi lähettää portaalin ooitteen, käyttäjätunnukei ja alaanai. 3. Kirjaudu iään, täytä omat tietoi ja vaihda alaanai. 4. Ja ei kun kovaa käyttöä! Läänijako muuttuu Valtioneuvoton turvalliuu- ja puolutupoliittinen elonteko vuodelta 2004 antoi peruteet pv:n johtami- ja hallintojärjetelmän kehittämielle. Nykyiet otilaläänit lakkautetaan pv:n rakennemuutokeen liittyen 31.joulukuuta. Etelä-Suomea lakkautetaan UUDSL ekä HELSL ja perutetaan ESSL, Etelä-Suomen Sotilalääni, joka aloittaa toimintana Maavoimien eikunta aloittaa amaan aikaan Mikkeliä. Tarkempaa tietoa löytyy HRS 9/07:ta ekä www. mil.fi/elonteontoimeenpano. 4 Petteri Lakkamäki. 5

4 HALUATKO SAHKOISEN PRAVDAN? Jouluaaton kunniavartiot Siimitalien aajat Siien yykokoukea Siien jouluauna pe Siiparlamentti teki päätöken, että Siianomien potitukuluia pyritään äätämään kolmanne. Yki keino on Pravdan jakelu ähköieä muodoa. Oliitko inä valmi ottamaan Pravdan ähköpotilaatikkooi? Lähetä toivomukei, joa on nimi ja ähköpotiooite, euraava Siiparlamentti kokoontuu ennen Siien jouluaunaa KAARTJR:n killan aunalla Santahaminaa perjantaina kello MPK ry:n Helingin Maanpuolutupiiri on muuttanut Santahaminan Radioniemen koulutukekukeen, (09) Harri Kaijaninkko Uui potiooite: Helingin Maanpuolutupiiri PL HELSINKI Helingin otaveteraanit, kaaderiupeerit, opitoupeerit ja otilaammattihenkilöt, reerviläi- ja rauhanturvaajajärjetöt ekä maanpuolutukillat aettavat jouluaattona kunniavartiot perinteieen tapaan Suomen Maralkka Mannerheimin haudalle ekä Hietaniemen, Helingin ortodokien hautaumaan, Helingin pitäjän, Huopalahden, Kuloaaren, Lauttaaaren, Malmin, Epoon ja Pitäjänmäen ankarihaudoille. Kunniavartioa on Hietaniemeä 8-12 mietä ja muilla ankarihaudoilla 2-4 henkilöä kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituu on noin 30 min. Siviilipukuiilla on tumma päällytakki, turkilakki, tummat käineet ekä uuret kunniamerkit päällytakia. Sotilapukuiilla on erikeen käkettävä varutu. Suomen Maralkka Mannerheimin haudalla on klo muitotilaiuu. Stadin Siit oallituvat Hietaniemen kunniavartioon kello Halukkaat ottavat yhteyden perinneupeeriin Tapio Jaakkolaan, tai tapio. Siianomien eli Pravdan toimitu etii uutta taittajaa haatavaan, mutta antoiaan tehtävään. Hakemuket uoraan päätoimittajalle www. tadiniit.fi Kuvaa Siimitalien aajat vaemmalta oikealle: Tapio Jaakkola, Harri Kaijaninkko (Siimit k), Jouni Nylén (Siimit) ekä jakajina puheenjohtajat Juha Jouppi ekä Nil Ingve. Siiparlamentti päätti anoa, haki ja luovutti Seppo Siimelehdolle Maanpuolutumitalin kultaiella oljella. Mitali luovutettiin Sepolle Siien yykokoukea. Kuvaa Seppo muiden palkittujen (kt. ed. Siianomat) joukoa kolmantena oikealta. Siien merkkipäiviä vuonna V SK LTN Kärjä Antti 11.6 SK YLIL Kokinen Tapio V SK ALIL Arkiomaa Ilkka V SK MAJ Jokinen Jouko K 8.1. SO YLIK Antman Heikki SO ALIK Paalomaa Jouko T SK VÄNR Partanen Seppo SK LTN Ollikainen Keijo SO KORPR Leinonen Mauri J SK VÄNR Södertröm Jan-Peter SO ALIK Railo Juha T SK MAJ Sillanpää H Juhani SK YLIL Kaivola Kari J SO ALIK Janon Juhani SO ALIK Lehikoinen Raimo V SK VÄNR Saarikko Eko SK VÄNR Iotalo Ilkka SO Jalli M Tuulikki SO JÄÄK Koonen Ari E SK MAJ Favorin Jyri 8.7. SK LTN Laukkanen Kari SO ALIK Tuominen Seppo K SK KAPT Kallio Tomi A Siikerhon puheenjohtaja Juha Jouppi ja perinneupeeri Tapio Jaakkola luovuttivat Eik-J kurin johtoryhmän kokoukea Jyri Favori- 6 nille Siikiven, joka luovutetaan ieille merkkipäivän kunniaki. SK YLIL Vaahtio Hannu Joko olet käynyt katomaa? Stadin Siien perinteinen jouluauna vietetään KaartJR:n aunalla pe klo17:30 alkaen. Tarjolla opuiaan hintaan purtavaa. Ja ylennetyt ja palkitut vataavat jälleen netehuollota (ettei kroppa kuivu)!! Santahaminan kulunvalvonnata pääet iään vaivattomati, näyttämällä RUL:n/RES:n jäenkortin ja ilmoitat meneväi Stadin Siien jouluaunaan (KaartJR:n aunalle). Naiille oma aunavuoro!!! Uui jäen, rohkeati mukaan!!!! Jatkot Santahaminan kerholla!!!!!! Saunalla myynniä myö Stadin Siien hihamerkki 5,00!!!! Huom! Varaa taaraha tai aat vaihtorahana Stadin Siien hihamerkkejä!!!!! Tiedutelut: Juha Matikainen tai

5 Yleinen aevelvolliuu? Taitaa olla jo aika luopua puhumata yleietä aevelvolliuudeta. Naiillehan e on vapaaehtoita ja kun iirrytään enivuoikymmenellä reerviin, niin enintään 70 % ikäluokan miehitä uorittaa aevelvolliuuden. Ja en on vähän. Surullita on, ettemme voi ottaa enempää. Ja jo vain 2/3 enää kykenee uoriutumaan varumiepalveluketa, miä kaikkialla muualla yhteikunnaa e näkyykään. Kohonneia terveydenhuollon kutannukiako? Hankinnat Kun upituten peruteena käytetään entitä kalliimpaa otamateriaalia, niin hankintoihin olii todella panotettava. Mutta onko niin tehty? Hankinnat eivät oikein näytä menevän putkeen. Ilmatyynyalulaivueeta luovuttiin ja taitaa Tuuli olla vieläkin myymättä. 155K98 ei ole aatu a-tarviketta, joka vataii aiottua pitkää kantamaa. Rakaiiin raketinheittimiin ei ole kuorma-ammukia, joten niiden teho ei taida olla e, millä ne aejärjetelmävertailua voittivat tutkimuken. Hornetteihin halutaan ilmata maahan ohjukia, jotka jenkit ovat hylänneet, kun ne eivät täytättäneet vaatimukia. Helikopterihankinnat ovat katatrofi, jäljellä olevat pari vanhaa MI-8 eivät enää pyy ilmaa ja NH-90itä ei ole 155K98 (kuva: Nakkipipo Selvä on, että tarvitemme ajanmukaien, tehtävän edellyttämän ja riittävän varutuken. Eniijaieti olii kuitenkin panotettava Suomea tarvittavaan kalutoon, jo varaa on niin itten kanainväliiin tehtäviin. Ja jo äätetään, äätetään ieltä kanainvälieltä puolelta vaikka ne tehtävät antavatkin hyvää kokemuta. Aevelvolliarmeijan teho on uoraan verrannollinen en koulutukeen. Ei riitä, että muutama käy treenaamaa ulkomaanleirillä. Siitoiminta, katoava luonnonvara? Nakkipipo on aanut perukoulutukena panariprikaatia eikä ille kuulunut iitoiminta. Silti myö panarimiehet aivat ainakin vielä 1980-luvulla perutiedot ja tai- dot myö iitoimintaan. Näin ei taida olla enää. Mikähän e meidän pelotteemme laita nyt on? Parhaiten varutetut kolme valmiuprikaatia ja kaki mekanioitua taiteluoatoa eivät taida olla tarpeeki. Helikopteripataljoona on vain paperilla ja viimeietä panariprikaatita luovutaan tuota pikaa. Jo alueelliilla joukoilla ei ole enää kykyä iitoimintaan, voimmeko olettaa meillä olevan riittävä pelotevaikututa? Stadin Sieillä on nyt kyyntää. Meidän tulee ilmeieti lyödä rumpua ja notaa iitoimintaa takaiin iihen arvoon, joka ille kuuluu. Räjähtävä tyhjyy on pelottava tekijä. Irak tarjoaa viimeien eimerkin. Jenkit ovat vaikeukia, vaikka maan piti olla vallattu. Mene tyhjyyteen, ike heikkoukiin, ivuuta hänen puolutukena, ike iellä, miä hän ei odota inua. (Sun Tzu: Sodankäynnin taito) NH-90 (kuva: SAMA KAIKU ON ASKELTEN Veljeyhdityten Siikerho (RUL) ja Siioato (RES) yhteinen vuoikokou on pidetty. Henkilö- ja tehtävävalinnat ujuivat täydellien ykimieliyyden vallitea. Ja mikei olii ujunut, onhan takanamme kerhoyhtymämme lähe 50 yhteitä toimintavuotta. Tänään meidät ehkä parhaiten tunnetaan Stadin Sieinä. Toiminnallemme on aina ollut tarkoitu käytännönläheinen reerviläitoiminta jolla ylläpidämme jäenitömme maanpuolutukelliia peruvalmiukia omaehtoiella koulutukella. Näitä ovat mm. johtami- ja maatotoiminta niin metää kuin taajamia, ampuma- ja aekäittelytaidot, tilapäivietilaitteiden hallinta ja kehittäminen ekä henkilökohtaien itepuolututaidon (jiu-jitu) kouluttaminen. Tavoitteena ei ole kouluttaa ramboja, vaan johtamien perukuviot hallitevia eri tehtäviin pytyviä reervinjohtajia, ryhmänjohtajata pataljoonan komentajaan. Väitän, etteivät yhditykemme olii ykin toimieaan kokaan aavuttaneet itä arvotuta, mitä nyt nautimme. Se on onnitunut aumattomalla yhteitoiminnalla ja yhteieti hyväkytyllä arvomaailmalla. Puolutuvoimat ja en idoorganiaatiot ovat arvotaneet oaamitamme. Meitä on käytetty ja käytetään edelleenkin vaativiin kouluttaja- ja muihin tehtäviin. Joku niin runaati, että jopa omat yhditytaon tehtävämme iitä jonkin verran kärivät. Näin meillä. Mutta miten ovat aiat kattojärjetötaoillamme (RUL ja RES)? Eivätkö liitojemme johtoportaat kykene enää järkevään yhteitoimintaan? Tämä tuli mieleeni kun tututuin Reerviläiliiton RES 2015 kehittämiuunnitelmaan tektin joihinkin oioihin. Liittojemme yhteitoiminnan kulmakivet muodotuvat mm. yhteietä jäenrekiteritä, Reerviläinenlehdetä ja yhteiitä toimi- ekä harratetiloita Urlu-äätiön omitamaa taloa Döbelninkadulla. RES 2015 toimenpidekenaarioa varaudutaan mm. iirtämään oa em. kekeiimmitä toiminnan oa-alueita MPY Oy:ltä Reerviläiliiton itenä hoidettaviki. Tämä tarkoittaii 1-2 henkilön palkkaamita Reerviläiliittoon. En millään ymmärrä peruteita iirtää Döbelninkadulta RES:n kekutoimito jonnekin muualle, muka tilanpuutteen takia. Näiden toimenpiteiden euraukena jouduttaiiin kekutoimitoon palkkaamaan myö liää henkilökuntaa? En mielelläni tohtii ekaantua veljekerhomme katto-organiaation uunnitelmiin, mutta kun tiedän veljekerhomme Siioaton vatutavan näitä uunnitelmia, katon velvolliuudekeni notaa kia pöydälle jo tää vaiheea. Mikäli uunnitelma toteutuii, e ei käitykeni mukaan toii mitään liäarvoa nykyieen yhdity- ja piiritaon läheieen yhteitoimintaan ainakaan täällä pääkaupunkieudulla. Jukka Karila majuri re Siikerhon kunniapuheenjohtaja...yhditykemme olii ykin toimieaan kokaan aavuttaneet itä arvotuta, mitä nyt nautimme. Se on onnitunut aumattomalla yhteitoiminnalla ja yhteieti hyväkytyllä arvomaailmalla... (Jukka Karila, kunniapuheenjohtaja.) Tätä ooitukena Pahkita oli euraamaa myö arvovaltainen joukko. Seurueeeen kuuluivat Puolutuvoimita Helingin otilaläänin komentaja kenraalimajuri Jaakko Okanen, KarPr:n komentaja prikaatinkenraali Jukka Pennanen ja vapaaehtoien maanpuolutuken tarkataja everti Heikki Bergqvit Pääeikunnata. Reerviä edutivat MPK ry:n puheenjohtaja Harri Kainu- 8 tietoakaan. lainen ja Hermanneita Caj Lövegren 9

6 Pahki 2007 alkaa vaihtelevia ykyiä merkeiä, alkuviikko oli atanut, mutta perinteinen perjantain perutamipäivä Vekaranjärvellä Karjalan Prikaatin tiloia tapahtuu kuitenkin kuivaa äää. Tuttuja naamoja ilmetyy yhä enemmän paikalle, vaihdetaan lyhyet kuulumiet ja aloitetaan toimintaa. Iltaan menneä paikalla on 106 oanottajaa valmiina harjoitukeen. Valmitautuminen Vekaranjärvellä vietitekniikkaa ekä annettiin oatojen omaa koulututa. Tiedutelutoiminta Oaton tehtävä oli tiedutella Supon johtamana aluetta luottamukellieti ja erittäin matalalla profiililla. Oaton oli varauduttava yhteenottoihin, illä kohde on aadun tiedon mukaan väkivaltainen ja ennalta arvaamaton. Lauantaiaamuyötä alkoi tulla tietoa kohteen liikkeitä ja oatot aloittivat jäljittämien. Kohteella oli GPS-paikannin, joka lähetti tiedon liikkeitä uoraan oaton johtopaikalla olevaan matkapuhelimen näyttöön ja näin OJoPa pytyi euraamaan kohdetta hyvinkin tarkkaan. Näin teoriaa, mutta Mr. Murphy oli päättänyt toiin ja eurattavat kohteet menivät kirjaimellieti ritiin ratiin. Lopulta kuitenkin elvii, että kohde oli vihollien ieppaama agentti, jota oltiin kuljettamaa jonnekin. Oatot aavat käkyn iepata vangin ja toien oaton otakoira Nipa uorittikin tehtävänä armottoman tehokkaati. Vangeilta aadut tiedot ja muut vihjeet, jotka ovat Oato Keltaien alainen ae toimi varinkin Myyräpartion kiin niaamiea. aatuja, auttoivat oatoja haarukoimaan mahdollien tukikohdan ijainnin. Lauantain iltapäivä olikin kohdetiedutelua ja valmitautumita ikuun. Tää yhteydeä oatojen ikuoatot ampuivat KvKK-ammunnat toimiakeen tulitukioatona. Partioiden hankkimien tietojen avulla oatot valmitelivat hyökkäyuunnitelman ollakeen valmiita ikemään heti valoian tultua tukikohtaan ja pelatamaan iepatun agentin. Huolimatta jatkuvata tiedutelukoketuketa ja aaduita tiedutelutiedoita oatot kokivat yllätyken kohdateaan vahvan ja tulivoimaien vihollien tukikohdaa. Agentti pelatettiin, mutta tappiotkin olivat uuret ja oatojen irtautumita vauhditti tieto vihollien vahvituten aapumieta. Perutaminen ja huolto Pahkiken huoltoa alettiin uunnitella hyviä ajoin. Keväällä kerättiin kaikki huoltoon liittyvät tarpeet ja toiveet. Niitä tehtiin io Excel-lita, jota täydennettiin myö MPKRY:n Kymen piiriin ekä Karjalan Prikaatiin. Huolloa tukeuduttiin pitkälti Karjalan prikaatiin, jota aatiinkin merkittävää materiaalita tukea. Suurin ero aiempiin vuoiin oli käyttöön aatujen Puolutuvoimien ajoneuvojen määrä, nyt 14 kpl. MPKRY:n Kymen piirin edutajan Matti Mikkoen kana työkenteleminen oli erittäin mukavaa ja tehokata. Tapaimme ennen Pahkita kolme kertaa. Huoltopäällikkö kävi keällä etukäteen tututumaa myö KarPr:n alueeeen ja varatoihin. KarPr:n yhteyupeerin ylil Lakelan kana oli elkeää ja helppoa aioida. Pahkiken perutaminen oli kian alkaea ykinkertaita, koka kaikki henkilöhallintoaiat tehtiin etukäteen MPKRY:n portaalin kautta. Kahta viikkoa ennen kiaa vain alle puolet kaikita kiaan tulevita henkilöitä oli ilmoittautunut MPKRY:n portaalin kautta ja makanut Pahkimakun. Tilanne parani nopeati, kun porukkaa aktivoitiin ähköpotien ja tektivietien avulla. Nimien tarkitu tapahtui KarPr:n portilla ekä aeiden kuittauken yhteydeä. Siianiomitalilla palkittu Jouni Nylen kohditamaa aettaan Pah kiken ammunnoia. Kilpailun aikana huolto toimi uunnitelmien mukaan. Vettä ja polttopuita täydennettiin varukunnata, miehiä ja tavaroita kuljeteltiin ympäri metiä, ruokaa valmitettiin ja jaettiin nälkäiille miehille. Purkuvaihe meni jouhevati ja kaikki tavarat löytyivät, oa pienen etimien jälkeen, kuten tavallita. Paikat iivottiin ja kyltit kerättiin poi. Kaikki kuljetu- ja huoltoryhmän jäenet ooittivat kiitettävää omaaloitteiuutta ja huolelliuutta; toiminta oli tehokata ja joutavaa tunnelman pyyeä hyvänä koko ajan. Huollon haateena on oata valmitautua kaikkeen ja varautua kaiken muuttumieen. Hetken aikaa yritetään korjata kuria ja äilyttää projekti uunnitelluia uomia, mutta uein joudutaan toteamaan tilanteen muuttuneen jo niin paljon, että pitää toimia jälleen uuden abluunan mukaan. Siinä itä tarvitaan taa joutavuutta, tehokkuutta ja toimivaa vietiliikennettä. Ammunta Töihin lähdettäeä työkalut on oltava kunnoa, joten perutamien jälkeen jaetut rynnäkkökiväärit kohditettiin pimeän jo tultua hyvin valaitulla ampumaradalla. Ampumaupeeri Kari Savolaien johdolla aeiden kohditu ujui ripeäti ja joukot olivat ennen puoltayötä valmiita iirtymään toiminta-alueelle. Pahki 07 oallitujat alkupuhuttelua Vekarajärven varukunnaa. Joukon takana näkyy oa kuljetukapaiteetita. Ennen harjoituta oli pidetty kolme erillitä koulututilaiuutta. Toukokuua koulutettiin oatojen johtopaikan henkilöille tiedutelutoimintaa ja kootun ikun hienoukia. Samaa kuua oli myö oatoille räätälöity Vietitäplä 2-koulutu. Elokuua vuoroa oli koko oatolle tar- 10 koitettu tilaiuu, joa koulutettiin mm. peräiin kätköitä ja radiotiedutelun avulla neljään kertaan. Välillä oltiin yhteydeä 11

7 Vietitoimintaa Pahkiken vietikonepti alkaa olla jo pitkälti vakioitu. Hyvä puoli tää on e, että kia kuin kia voidaan polkaita pytyyn ilman en ihmeempiä äätämiiä. Toimiva kaluto on varatoa ja uunnitelmat päivitetään tilanteen mukaiiki. Huono puoli on e, että homma alkaa maitua puulta, jo mukaan ei aada jotain (pientä) uutta. Viime aikoina tällaita uutta on ollut erilaiten matojen ja antennien kokeilu, PMR-446 -radioiden käyttö ja Siien oma anomalaite. Sii-Pakettiradio on Nokia Communicator 9210:n ja en käyttöjärjetelmän päälle kehitetty anomalaite. Puhelimea ei ole SIM-korttia, vaan e on kytketty datakaapelilla modeemiin (TNC). TNC lähettää datan purkeina tavallien VHF-radiopuhelimen mikrofoniliittimeen, ja vataanottaa kuulokeliittimen kautta. Käyttö on hyvin amalaita kuin tektivietien lähettäminen ja anomat pyyvät tallea ja järjetykeä. Syteemi toimii yhdellä pienellä auton akulla viikonlopun ajan. Idea on yntynyt ko. ohjelmitojen kana työkennelleiden vietitoimikuntalaiten kekuudea. Tavoitteena on ollut kehittää dataradio, joka on riippumaton matkapuhelinverkoita ja joka käyttää yleieti aatavilla olevia komponentteja. Matkapuhelinverkot ovat haavoittuvaiia ja ruuhkaiia kriiiaikana. Erimalliia kommunikaattoreita on varin paljon aatavilla. Ohjelmointi- ja kehitytyön on tehnyt pääoin Mikko Kokenniemi. Tänä vuonna Pahkiken valmitelut ujuivat normaaliin tapaan. Vietiuunitelmat ja -käkyt valmiteltiin yhdeä oatojen vietipäälliköiden Eki Monnin ja Ville Kyytöen kana. Vietipäälliköt aivat kerhon vietitoimikunnalta koulutuken, jonka jälkeen he kouluttivat omat vietimiehenä. Kian aikana kilpailevat oatot muodotivat omat radioverkkona ja pitivät yhteyttä partioihina puheella ja OpEK:iin uudella Sii-Pakettiradiolla. Varalla oli puhepeitteitöt, mutta niihin ei tarvinnut turvautua. Siianla toimi lähe ongelmitta heti aluta alkaen ja oatot aivat ne ite toimintakuntoon Mikon koulutuken peruteella. Laitteito oli ullottu koteloon, joka tarjoi hieman ääuojaa, mutta ei ole ehdolla mihinkään muotoilukilpailuun. Vaikka kyeeä oli vata verio 1.0 eli prototyyppi, järjetäjät ja kilpailijat olivat poitiivieti yllättyneitä Sii-Pakettiradion käyttökelpoiuudeta. Ehkäpä näemme ja koemme eni vuonna entitä ehomman verion Pahkikella. Kuljetutoiminta Tämän vuoden Pahkikella päätiin kuljetuten oalta harjoittelemaan niin anotuti kovilla eli käytöä oli ennätykellinen määrä Puolutuvoimain kalutoa. Ajoneuvoja oli kaiken kaikkiaan 13 kappaletta: Yki VW 4x4 pikkubui, 3 Syncro pakettiautoa ja peräti 8 Defenderiä ekä yki Toyota Land Cruier. Ajoneuvoja aatiin ekä Kaartin Jääkärirykmentiltä että Karjalan prikaatilta. Huoltopäällikkö Heikki Karjalaien karjalaiella upliikilla järjetämät autot luovutettiin käyttöömme jo oin tortai-iltana ja loput perjantaiaamupäivän aikana. Pahki 07 OPEK ja en vietikeku. Pöydällä myö Stadin Siien kehittämä SiPaRa eli Sii- Kuljetuoaton tehtävänä oli harjoitella runaan kaluton käyttöä, ekä yhteitoimintaa paikallijoukkojen, Puolutuvoimien kana. Viiden hengen kuljettajaryhmä perutettiin Kymen vapaaehtoiita reerviläiitä. Heidän aktiiviuutena ja oma-aloitteiuutena oli merkillepantavaa amoin kuin heidän paikallituntemukena että Karjalan prikaatin toimintatapojen tunteminen. Nämä kaikki olivat kullanarvoiia ominaiuukia joukkoja perutettaea. Kuljeturyhmälle aatiin käyttöön oma majoituteltta ja pieni ajotoimito Huoltokekuken yhteydetä. Ryhmä uoritti kaiken kaikkiaan noin 60 eri ajouoritetta perjantain ja unnuntain välienä aikana. Käytännöä öiden muutamia tunteja lukuun ottamatta liikkeellä oli koko ajan pari autoa uorittamaa mitä moninaiempia kuljetutehtäviä. Autojen kyyditä aivat nauttia niin perutaitelijat kuin korkeaarvoiet vierailijaupeerit, joille järjetettiin niin anottu VIP- kuljetu lauantaipäivän aikana. Autoja oli myö alitettu eri tehtäviin kilpailuorganiaatiolle, autoja käytti mm. Kilpailun johtaja, Operatiivinenkeku, Ampuvavataava, ratihenkilötö. Kaikkiaan autoilla ajettiin yhteenä huikeat kilometriä iältäen iirtoajoja Helingitä Vekaralle ja takaiin. Kuljetupäällikölle tämä harjoitu oli niin anotuti mannaa olihan kerrankin käytöä runaati kunnon maatokelpoita kalutoa ekä oma kuljeturyhmä. Kilpailun johto antoi myö hyvin vapaat kädet uunnitella ja toteuttaa kuljetuket. Yhteydenpito ja kommunikointi kilpailun Pahkiken loppupuhuttelua luovutettiin Teemu Matilaielle Siiparlamentin myöntämä Kultainen Siilevyke. niin kilpailun uunnitteluvaiheea kuin ite kilpailunkin aikana. Kaluton käytön uunnittelu, ajojen priorioiminen ja kuljettajien johtaminen olivat välillä tiukkaakin työtä, illä runaata kalutomäärätä huolimatta kapaiteetti meinai loppua perjantain joukkoiirroia ekä unnuntaiaamun purkuvaiheea. Kaiketa huolimatta iviilikalutoon jouduttiin turvautumaan ainoataan muutaman kerran. Ratin takana tuli pohdikeltua muun muaa itä miki Pahkielle tulijat muutamaa kymmentä henkeä lukuun ottamatta eivät käyttäneet ilmaita järjetettyä buikuljetuta Stadita Vekaralle ja takaiin? Myö oatojen uuremmat iirrot olii ollut nopeampi hoitaa Mai-kalutolla. Pahki 07 oli erittäin onnitunut harjoitu kuljetuken kannalta ja jo Puolutuvoimien tuki en jatkoa uinkin allii vähintään vataavankokoien kuljetuorganiaation luominen euraavalle Pahkielle on uoiteltavaa. Liikkuva OpEk Kaikkien tuntema Pahkiken Kike tai Tike on jokin aika itten muuttanut nimeään paremmin kuvaavaki Operaatioeikunnaki; lyhenne on ii OpEk. Ne Tätä ei Defender nouut ilman apua... iellä työkennellen tai kootun hyökkäyken oanottajina tietävät valtavan tavaramäärän, jonka roudaaminen tien varreta ja aentaminen on vaatinut paljon tekeviä käiä ja vaivaa. Tänä vuonna haluimme kokeilla liikkuvaa OpEk:aa. Vuokraimme oato Keltaien jäenten omitaman matkailuautoki konvertoidun SA-linja-auton ja OpEk aettui iihen. Kokeilu oli mielenkiintoinen ja onnitunut. Mannerheimin nimen tunnitava ajoneuvo oli lämmin ja valoia ja iihen mahtui työkentelemään päällikkö, varapäällikkö, päävalvoja, oatojen tiedutelu-upeerit, ekä 2-3 vietittäjää, Ajoneuvoa oli kaminalämmity. Sähkö tuli maatoon ijoitetuta hiljaieta generaattorita. Antennit olivat ulkona matoia, ja iirtymien aikana magneeteilla katolla. Periaatteea ajoneuvoa voi jopa nukkua yöpäivytyken tauoilla. Perutamien vaatimaa aikaa voidaan tuntuvati edelleen lyhentää tarkoitukenmukaiilla eivalmiteluilla, joita voi hyvinkin olla hyötyä myö varinaiea matkailukäytöä. Mm. pimennyverhot, hieman paremmat pöydät, ja (kenttä) ähköverkota yötettävä iävalaitu ovat jo uunnitteilla. Pyörillä kun ollaan, niin iirtyminen voii olla nopeaakin mikäli itä olii valmiteltu 12 en pakettiradio johdon kana oli erittäin hyvää ja nopeata jotka ovat käyneet näiä eikunnia joko huolella. Nyt logitiet ratkaiut viivätyt- 13

8 Tänä vuonna haluimme kokeilla liikkuvaa OpEk:aa. Vuokraimme oato Keltaien jäenten omitaman matkailuautoki konvertoidun SA-linja-auton ja OpEk aettui iihen. Kokeilu oli mielenkiintoinen ja onnitunut. Mannerheimin nimen tunnitava ajoneuvo oli lämmin ja valoia ja iihen mahtui työkentelemään päällikkö, varapäällikkö, päävalvoja, oatojen tiedutelu-upeerit, ekä 2-3 vietittäjää, Ajoneuvoa oli kaminalämmity. Sähkö tuli maatoon ijoitetuta hiljaieta generaattorita. Antennit olivat ulkona matoia, ja iirtymien aikana magneeteilla katolla. Periaatteea ajoneuvoa voi jopa nukkua yöpäivytyken tauoilla. Perutamien vaatimaa aikaa voidaan tuntuvati edelleen lyhentää tarkoitukenmukaiilla eivalmiteluilla, joita voi hyvinkin olla hyötyä myö varinaiea matkailukäytöä. Mm. pimennyverhot, hieman paremmat pöydät, ja (kenttä) ähköverkota yötettävä iävalaitu ovat jo uunnitteilla Kiitoket vielä kerran harjoituken oanottajille, kilpailijoille ja järjetelijöille, ekä Karjalan Prikaatille ja Kymenlaakon Maanpuolutupiirin piiripäällikölle Matti Mikkoelle erinomaieta tueta harjoituken toteutukea. Ja eni vuonna uudet kujeet Tektin on koonnut kilpailun johtaja Rauno Hammarberg euraavien aelajivataavien muitiinpanoita: Huoltopäällikkö Heikki Karjalainen Kuljetupäällikkö Kimmo Lohman OpEkin päällikkö Urho Ilmonen Yhteyupeeri Juha Jouppi Vietipäällikkö Jyri Putkonen Pimeäammuntaa nimenä mukaieti. Tuloket olivat hyviä. tivät, mutta kaiketa huolimatta OpEk oli toiminnaa iirron jälkeen 45 minuutin kuluttua lähtökäkytä, lukuunottamatta varinaita ajoaikaa. Tätä ei voida ede unelmoida perinteien OpEk:n logitiilla telttaratkaiuilla. Tietenkään tällainen johtokeku ei ole varinaieti maatokelpoinen, mutta tukeva oratie käy hyvin, ja ellaiiahan Pahkimaatoia riittää. Tämän ajoneuvon kuljettamieen muuten riittää C-kortti ja roima anno iteluottamuta. Äänet ja ulkonäkö ovat todella miehekkäät! Vierailijat Tämän vuoden Pahki Vekaralla oli kiinnotava harjoitu ja en järjetänyt Stadin Siit kiinnotava yhteityökumppani. Tämän toditi e arvovaltainen eurue, joka vaivautui paikalle tututumaan niihin lauantaipäivänä ja matkojenkin takaa. Etujoukkona kekeiet kohteet tarkati Karjalan Prikaatita Antti Ulja. Hänen kanaan käytiin niin Operaatioeikunnaa kuin Keltaien oaton johtopaikalla ati. Tilanne iellä oli hyvinkin tuttu - olihan 14 mie toiminut hyvin amankaltaiia har- vatata ueiiin kyymykiin alan ammat- kaikki iännöintiin oallituneet. 15 joitukia itekin lukuiia kertoja. Käytännön kokemukia vaihdettiin, ja Siejä tehtiin tutuki etulinjan kouluttajaporukalle. Vieraiden pääjoukko noudettiin iltapäivällä Tuohikotin ABC:n pihata. Sen verran pääi aapuminen hajoamaan, että kaikkia ei vietykään kuljetupäällikkö Lohmanin käyttöömme antamien KarPr:n Defenderien kyydiä, vaan kenraalit iirtyivät maatoon mukavati mutalla virkavolvollaan. Seurueeeen kuuluivat Puolutuvoimita Helingin otilaläänin komentaja kenraalimajuri Jaakko Okanen, KarPr:n komentaja prikaatinkenraali Jukka Pennanen ja vapaaehtoien maanpuolutuken tarkataja everti Heikki Bergqvit Pääeikunnata. Reerviä edutivat MPK ry:n puheenjohtaja Harri Kainulainen ja Hermanneita Caj Lövegren. Enimmäienä vieraat johdatettiin vihollitukikohtaan, joa käytiin läpi ekä harjoituken kulkua että en hetkitä tilannetta. Harjoituken juonen käänteitä kuvaili harjoituken johtaja Rauno Hammarberg, ja Pahki-hitoriaa ja peruaioita taa valotti yhteyupeeri Juha Jouppi. Saimme tilaiten näkökulmata. Sopivati paikalla oli punaiten liäki myö kovaonninen vihreiden tiedutelija, joka oli aatu kiinni verekeltään. Tämän jälkeen iirryttiin harjoituken huoltokekukeen, joa keittiöryhmä helli meitä porokeitolla ja mainioilla leivillä. Tää vaiheea tarinaa riitti laajati niin otila- kuin muiltakin elämän alueilta. Kiintoiimman kohteen äätimme viimeieki. Harjoituken liikkuvaa Operaatioeikunnaa Urho Ilmonen ja Jyri Putkonen kollegoineen eittelivät, miten Pahkiken hermokeku toimii. Poikkeihan tuo keikkabui tavalliita konteita tai Paeita, joita kaiken nähneet upeerimme olivat tottuneet katelemaan - paljolti varmaan edukeen, peräoaan aunaa myöten. Vietitoimikunnan harjoitukeen rakentamat Siipakettiradiot aivat oakeen anaittua arvotuta. Noin kahden ja puolen tunnin vierailun päätteeki käytiin vielä jälkipelit ulkona ja viriteltiin euraavia akelia yhteityölle eri alueilla. Kierro oli miellyttävä ja informatiivinen kaikille. Kiitoket ovat menneet vierailijoille, ja kiitokena aakoot myö Voittajan on helppo hymyillä! Oato Keltaien oatonjohtaja Annina Laurema. KOKONAISPISTEET Keltainen Vihreä Max Eivalmitelut Maato-ouu: Perutaminen Purku Tiedutelu Vieti Ojopan toiminta Tehtävät Johtaminen pe-la Ammunta Koottu hyökkäy Jahtiputki MIINUSPISTEET - - KOKONAISKILPAILUN TULOS KUNNIAMAININNAT Keltainen Siille eimerkillinen toiminta Tomi Autio Tehoka vietitoiminta Jouni Ojala Poikkeukellien hyvä johtamiuoritu Heleniu Lauri Para partio Tero Liiri Marko Poui Ville Leinonen Nipa Vihreä Heikki Suomalainen Aarne Björklund Jarno Hattula Marko Rouhiainen Jari Häglund Jani Iivonen KISAN PARHAAT AMPUJAT RK Kari Korhonen / 89 Joona Hakkila / 86 Oato Keltaien johtajan Annina Laureman voinee anoa kulkeneen hyvin Pahkiken uraputkea pitkin. Tuloket puhuvat menetelmän puoleta!

9 TULIKOMENTOJA!!! Elokuun 26. päivänä kilpailtiin jokavuotinen HEITIN- JA TYKKI- MIESKILPAILU Santahamina Laajaaloalueella. Sää oli aurinkoinen ja tämä elväti harmitti oaa kilpailijoita veiade on ainoa oikea heitinmiekeli! Lauantain koulutupaketin jälkeen oli kilpailupartioilla edeään noin kymmenen kilometrin rata ja repullinen epäuorantulen erikoioaamita mittaavia tehtäviä. Haatavimmaki tehtäväki ooittautui tällä kertaa uuntakehämittau. Pitejakaumata päätellen partiot olivat yllättävän taaväkiiä. Voittajaki kuitenkin erottui ylil Jyri Korhoen johtama partio pitein 656 / 800. Partion muut jäenet olivat alil Mikko Mäenpää ja alik Mikko Ruokonen. Suomen Sotilaan kiertopalkinto löyi ii jälleen uuden kodin ainakin euraavaki vuodeki. Palkintojen jakajana toimi maj Ani Yrjölä Helingin Sotilaläänin eikunnata. Noin 60-henkien tapahtuman oallitujilta kerätyn loppupalautteen peruteella kaki aiaa anaitevat erityimaininnan: harjoituken huolto ja toimitijatoiminta. Näitä enimmäietä vatai alik Juha toieta ker Juha Vehokarin johtama toimitijaoato. Jälleen kerran oli ilo huomata Siien vahva edutu toimitijoia ei ihme, että oaton toiminta oli otilaallita, kellontarkkaa ja eimerkillitä. Eni vuoden kilpailu järjetettäneen aikaiemmata poiketen jo keväällä. Toivottavati kilpailun johdon käytettäviä on totututi ryhdikä ja oaava iiedutu. Laaduka ja määrävahvuinen toimitijaoato on kilpailun järjetämien enimmäinen edellyty kilpailu tarvitee teitä! Sii lämpimäti tervetuloa mukaan jälleen keväällä. Jokohan tuolloin näemme edututa myö kilpailijaoatoa? Eni vuonna tapahtuma hieman uudituu ja e aa myö uuden nimen. Tarkkailkaa vuoden 2008 kurikalenteria. Vea Jääkeläinen Harjjoht, ker re Tämän vuoden kilpailuta mieleen jääneitä lauahdukia: maj Ani Yrjölä: Sydämeni on epäuoraa tulea. kapt evp Tapio Järvi: Miehet, haulikollakin ampuu tarkemmin. kapt re Kalle Nilon: Ei e väärin ole. x 25 kapt evp Tapio Järvi: Se on pantava SRA TUOMARIKURSSI Helingin piirien ampumatoimikunta järjeti lokakuua SRAtuomari kurin, johon Stadin Sieitä oallitui Kari Savolainen. Kuri on tarkoitettu Helingin ekä Uudenmaan piirin jäenille, ja ille oallitumielle vaatimukena on SRA ampuja tatu (muovikortti) ekä omat aeet. Kouluttajina toimivat SRA ylituomarit Mikael Kailaranta ja Kari Tiitinen. Kurin hyvänä haltijana toimii Helingin piirien yhteien ampumatoimikunnan pj Tomi Alajoki. Kuriin kuului muutama teoriapäivä, jotka pidettiin Töölöntorin auditorioa. Käytännön näytöt olivat Santahaminaa aekäittelyradalla (Fragun monttu) Kurilla huomioitiin tuleva ääntömuuto. Liää tietoa löytyy nettiivuilta ra/) SALITOIMIKUNTA TIEDOTTAA Ju-Jutun päättyy keltaien vyön uorittamieen. Harjoituajat: ma , ke Kurin jälkeen harjoittelu jatkuu amoina päivinä Tiedutelut Marko Lehti p tai Antti Keinänen p , Richard Dimitri aapui Eu roo pan kiertueellaan Suo meen pitämään pääkaupungin poliiin valmiuryhmälle oman eminaarin. Vantaan Reerviläiet päätti käyttää tilaiuutta hyväki ja järjetää neljän tunnin avoimen eminaarin Sipooa unnuntaina 14. lokakuuta. Paikalla oli noin 30 kiinnotunutta, näitä yki oli tullut eminaarin Ruotita ja toinen Sakata. Lähe kaikki raikauket, tappelut, pahoinpitelyt ja ryötöt tapahtuvat luonnollieti lähietäiyydeltä. Lähietäiyy on yki tärkeimmitä ja ilti yki vähiten käitellyitä etäiyykitä itepuolutulajeia. Seminaaria käytiin läpi mm: - Puolutautuminen yleiimpiä katutilanteia tapahtuvia hyökkäykiä vataan. - Potentiaalien väkivaltatilanteen hallinta - Havainnointi ja anoita tekoihin iirtymien huomaaminen. - Ennaltaehkäievän hyökkäyken tehoka toteuttaminen - Yllätytilanteia toimiminen - Senhidon fyyien vataikun 5 periaatetta Senhido Varein Cloe Quarter eminaari Sipooa kuvat: Kritian Salo (www.teelduck.com) 16 Dahlman harjoituken vääpelinä ja kova kovaa vataan. ati ja tehokkaati. Tällöin on tär- on kututtu kamppailumaailman 17 keää yllättävä tekniikka lähimpään kohteeeen. Tyyppiliiä teknikoita ovat ormien tunkeminen ilmiin, korvan pureminen irti päätä tai avokämmen ikut henkitorveen. Neljän tunnin eminaaria Richard Dimitri kertoi paljon todellien elämän tapahtumita ja harjoiteltiin opivati. Kaikilla tuli hiki. 38-vuotia Richard Dimitri aloitti kamppailulajien harjoittelun Hän on toiminut aktiivieti ohjaajana vuodeta Hänen kokemukena kamppailulajien liäki on tullut mm. henkivartijana ja järjetykenvalvojana toimimieta. Hän on nouut minimaalien mainonnan avulla RBSD (Reality Baed Self Defene) maailman johtaviin nimiin ja häntä pidetään tuon alan innovaattorina ja pioneerina. Hänen kuuluiaa Shredder-koneptia puuttuvaki lenkiki muiden itepuolutukouluttajien toimeta. Tom Lindblom Senhido-koneptiin kuulu e, että vatutajaa pyritään vaikuttamaan oumalla joko ilmiin tai kurkkuun, nämä ovat eniijaiet kohteet, muut kohteet ovat toiijaiia. Liäki pyritään toiminaan lähellä vatutajaa jolloin tälle ei jää tilaa eim. aada voimaa lyönteihinä. Senhidoa ei ole valmiita tekniikoita joita toitettaiiin tuhania kertoja, ideana on harjoitella oppilaan kykyä reagoida tilanteeeen kuin tilanteeeen nope-

10 maatoa Tutkimuten mukaan Suomen pintavedet eivät ole järin puhtaita: ainakin 41% iältää erilaiia taudinaiheuttajia. Suomen ympäritökeku (www.environment.fi) ja alueelliet ympäritökekuket keräävät ja julkaievat tietoja veien puhtaudeta. Etenkin kaupunkien ja teolliuulaitoten alapuoliten jokien veden laatu on uein vain välttävää. Lapiakin hyvältä näyttävään puroveteen voi olla ekoittunut eläinten jätökiä. Etelä-Suomea majavalampien veiä voi olla paljon bakteereja. Ne voivat aiheuttaa voimakkaan ripulin. Vuodenajat vaikuttavat luonnonveien puhtauteen. Keväiin ja ykyiin jokiin kulkeutuu tulvien mukana epäpuhtaukia, jotka muulloin uodattuvat maakerrokiin. Tätä voi tapahtua myö keällä ja alkutalveta runaiden ateiden vaikutuketa. Luonnonveiä voi olla pieneliöitä, loiia, alkueläimiä, bakteereja ja virukia. Niiden puhditamieen on erilaiia tapoja ja apuvälineitä. Epäpuhtaudet voidaan joko poitaa vedetä tai eliminoida eim. ultraviolettivalon avulla. Yleiimpiä ovat kloori- ja jodiyhditeet ekä hopeaionit. Kloori ei pyty tappamaan kaikkia loiia; jodi on tehokkaampaa. Kaki kolme tippaa apteekita aatavaa jodipriitä tappaa litrata vettä bakteerit ja amebat varttitunnia. Viii tippaa tappaa tunnia vaikeimmatkin alkueläimet. Kloorin maun voi poitaa vedetä mm. aktiivihiilen avulla. Vedenpuhditamieen on myö tabletteja: yki tabletti puhditaa litran vettä, mutta vaikutuaika on ueita tunteja. Tabletti kannattaa laittaa veipulloon illalla, niin aamulla on juomavettä valmiina. Suodattamalla voidaan vei puhditaa melko hyvin. Pumppuuodattimella vei pakotetaan huokoien materiaalin läpi, jolloin epäpuhtaudet jäävät tiheäeulaieen verkkoon. Bakteerit jäävät uodattimeen, mutta oa virukita pääee iitäkin läpi. Suodattimen turhaa likaamita pitää välttää, illä eim. veden pinnalla kelluvat iitepöly tukkii uodattimen nopeati. Para puhditutulo aadaan yhditämällä kemiallinen ja mekaaninen puhditu. SUOSITELTUJA VEDEN- PUHDISTUSTAPOJA Katadyn Micropur Forte MF 1T tabletti 20 1tabletti/1 litra vettä (huom: Micropur MT1 ei ole ollenkaan yhtä tehoka) MSR MiniWork EX keraaminen uodatin+pumppu 126 www. viave.fi Jodiprii 2 y liopiton apteekki Polar Pure (jodiliuo) jodi tekti: Mikko Lamminpää / HK Uuitulla Suojelukuntatalon iä-ampumaradalla alkoivat Siien vuorot..22 vuoro: joka parillinen viikko ma klo viikot: 42,44,46,48,50,52. Iompien aeiden vuoro: joka parillinen viikko u klo 14, viikot: 42,44,46,48,50,52 Ioreikäiillä aeilla on VAIP- PALUOTIEN käyttöpakko. Vältymme näin lyijyn vaikutukelta. Mukaai tarvitet maketun AMPUMAHARRASTE VAKUUTUKSEN, ja omat uojaimet. Radalla tulee käyttää AMPUMATOIMIKUNTA TIEDOTTAA Siien luolavuorot kuulon ja ilmänuojaimia aina. Pyydettäeä on myö aelupa eittävä omille mukanaoleville aeille. Paikalla pääääntöieti on yhdityken aeita käytettäväki ammunnoia. Toki omilla aeilla aa myökin ampua. Mikäli haluat käyttää yhdityken tarjoamia maalitauluja, kerätään niitä omakutanne korvau (kuten myö paikkatarpeita!). Rata on Stadin Sieille makuton. Luonnollieti iivoamme AINA JÄLKEMME ammuntojen päätteeki. Nyrkkiääntönä pidämme, että paikka jää aina iitimmäki, kuin e oli inne tultaea. Paikka: Töölöntorinkadun ja Pohjoi- Heperiankadun riteykeä (MP Shop:in viereä) oleva pommiuojan betoninen käyntiovi. Kun aavutte paikalle, oittakaa ovikelloa, niin ovi tullaan avaamaan. Mikäli aiata kyyttävää: kari. Myö Siiivuilta (www.tadiniit. fi) löytyy liää tietoa! KÄYNTI UUDISTETUSSA LUOLASSA Kävinpä katatamaa uuditettua Suojelukuntatalon iäampumarataa eli Luolaa. Hieno paikka ja herätti kaikenlaiia muitoja. Muitin 70- ja 80-luvun kekiviikkoillat jolloin innokkaat ampujat Markku Alhoranta ja Kari Molii pyörittivät ampumatoimintaa. Silloin ammuttiin 22 kal pitooleilla ja kävijöitä oli niin paljon että ellet ollut ajoia, ait pitkäänkin odottaa vuoroai, ampujia kun riitti täydelle radalle jopa 3 peräkkäieen vuoroon täyiin riveihin. Kerhoyhtymän aeita käytettiin ja ruutia paloi. Tuoku oli kyllä melkein ama, ilma oli illoinkin akeana ruudin kärytä. Rata on nyt kyllä turvallinen myö palveluaeille hienoine tautalevyineen ja kimmokkeita vähentävine maalattu ja valaituta on parannettu. Hyvä iellä on harjoitella. Viime unnuntaina radalla ei kyllä ollut kuin kolme (3!) kävijää, niin että tilaa oli vaikka toiille jakaa. Enemmän ampujia mahtuu. Mielenkiintoinen harjoitu oli kääntyviin tauluihin ammuttava ratapraktikal: veto kotelota, 2 tähdättyä laukauta ja ae takaiin koteloon, taulujen ollea 3 ekuntia eillä ja 7 poia. On muuten ampumien turvalliuu parantunut oikeita vanhoita ajoita. Muitan hyvin iäni kertomuken Ikämieuojelukunnan pitooliammunnoita joia aattoi käydä niin että yhden ampuea muut aattoivat olla TAULUN VIE- RESSÄ katomaa mihin oumat menevät... Siithän eivät näin tee, eli älkää kokeilko tätä kotona. Nähdään radalla. Vuorothan ovat aina parillien viikon unnuntaina klo Kannattaa olla ajoia, illä jo kävijöitä on kovin vähän, ammutaan vain yki erä ja en jälkeen vetäjät lähtevät kotiin. RSAkortti ja turvallien ampujan muodollinen koulutukaan eivät ole nykyään välttämättömiä edellytykiä Luolaa ampumielle, tarvitaan vain aeenkantolupa ja makettu ampujanvakuutu. Kerhoyhtymän aeetkin ovat käytöä, ja panokia aa otaa radalta, joten kynny mukaan tulolle ei ole kovin uuri. Ueimmat vedeä olevat eliöt kuolevat keitettäeä. Veden on kiehuttava poreillen muutaman minuutin ajan. Tätä varten pitää olla mukana retkikeitin tai keittoatia nuotiolle. Vettä voi puhditaa myö uodat- 18 tamalla tai eri kemikaalien avulla. olukumimattoineen. Rata on myö 19 Urkki

11 Quad-antenni Nimi Quad on lyhenne neliötä (Quadrate), minkä ykielementtinen Quad-antenni muodotaa. Qubical Quad taaen kertoo, että kyeeä on antenni, joka kootuu kahdeta tai ueammata perättäietä neliötä eli elementitä, jotka yhdeä muodotavat kuution. Kaikita käytetään puhekieleä anaa Quad. Siien kakielementtien Quadantennin varinaiet aktiiviet oat ovat neliönmuotoinen äteilijä ja en takana oleva heijataja. Säteilijän ivut ovat noin ¼-oa aallonpituudeta (¼ λ) eli koko pituu on ii noin yki aallonpituu. VHFpuhelimiamme on kaki perutaajuualuetta 160 MHz ja 170 MHz. Kun käyttämämme taajuu on eim. n.170 MHz, aadaan aallonpituu kaavata: valonnopeu/taajuu eli /170 = 1764 mm eli n. 1,76 m. Sivun pituu on ii neljäoa tätä eli n. 440 mm. Käytännöä e on hieman lyhyempi johtuen käytetyn kaapelin nopeukertoimeta. Säteilijän takana oleva heijatin on myö neliönmuotoinen ja hieman uurempi kuin äteilijä. Antenni äteilijän uunnaa neliöiden kekiviivan läpi ja heijataja heijataa taakepäin äteilevän tehon myö eteenpäin näin vahvitaen eteenpäin uunnattua keilaa. Se vaimentaa ii taakepäin. Antennin molemmilla ivuilla on liäki voimakkaati vaimentava alue kohtiuoraan toimintauuntaan nähden. Ykinkertaitettuna voidaan tällaita antennia verrata vaikkapa takulamppuun, miä valoa äteilevän polttimon takana on heijatava peili. Koka Quad-antenni on uhteellien kapeakaitainen, on mitoitu erilainen kummallekin taajuualueelle. Käyttämämme toinen taajuualue 160 MHz vaatii ii vataavati pidemmän antennin, jonka kokonaipituu on n mm ja ivu n. 470 mm. Antennit eivät vedä, mikäli niitä käytetään väärällä perutaajuualueella. Ole ii tarkkana, että aat maatoon mukaai käytettävää perutaajuutta vataavan antennin. Suuntaavan antennin ominaiuukiin kuuluu, että e ekä vahvitaa oman lähetteen että myö toimintauunnaa olevan vataanotettavan ignaalin. Takaa tulevat ignaalit eim. häiriöt vaimenevat vataavati. Jotta tätä ominaiuutta voidaan hyödyntää tehokkaati, on antennin oltava käännettäviä haluttuun toimintauuntaan eim. niin, että maton haruket kiinnitetään laakerin avulla matoon. HUOM! Antennin yöttöpiteen on oltava jommallakummalla ivulla, ei alhaalla eikä ylhäällä. Tällöin antenni on n. pytypolarioitu, joka on ama kuin VHF- puhelimien piika-antenneilla. Antenni ei vedä kunnolla, mikäli tää mokataan. Antennin yöttökaapeli on vedettävä yöttöpiteetä antennin ala radioon. Tällöin e ei häirite antennin uuntakuviota. Viereä pelkitettyjä eimerkkejä eri antennityypeitä ja niiden uuntakuvioita. Täyttövärin pinta-ala antaa (hieman liioitellun) käityken eri antennien tehokkuueroita. Kuvioita ilmenee, että eim. Tumppi, Piika ja Dipoli ovat n. ympäriäteileviä.1-elementtinen Quad vahvitaa molempiin uuntiin ja vaimentaa voimakkaati ivuille. 2-elementtinen Quad vahvitaa eteenpäin ja vaimentaa taake ekä voimakkaati ivuille. Kerhomme käytöä olevat Quadit ovat tahallaan rakennettu mahdolliimman helpoti aatavita oita ja ne ovat en mittaiia, että ne kulkevat mukana repun päällä. Mahdolliea kriiitilanteea antenneja voidaan nopeati valmitaa uuria määriä ilman erikoivälineitä tai oaamita. Antennin oat äilytetään kuljetupuia, jonka kiritynaruun on merkitty mille taajuudelle antenni on tarkoitettu. Myö antennin yöttökaapelia näkyy ama taajuu. QUAD-antenni ja oato Keltaien OJOPA Pahki-07:lla Kuljetupui iältää: Runkoputkeen kiinnitetyn kekiölevyn. Kekiölevyä on 8 holkkia viikiputkia varten. 8 viikiputkea, jotka pitävät antennikaapelit neliönmuotoiina. Kekuputken jatkeeki tarkoitetun laakeriputken, jonka alapäää on laakerin runko-oa. Laakeriputken yläpää kiinnitetään mukana olevalla okalla kekuputkeen. Kelalle käämityn yöttökaapelin (n.10 m. pitkä coaxiaalikaapeli). Kaapelin yläpää on kiinteäti kiinnitetty yöttöpiteen levyyn. Syöttökaapeli viedään yöttöpiteetä kekiölevyn kautta ja matoa pitkin radiopuhelimeen. Kaapeli kiinnitetään kekiölevyyn eim. narulla. Syöttöpiteen levytä lähtee äteilijän kaapeli (vihreä) muodotaen uljetun lenkin. Kuljetukunnoa on äteilijään kiinnitetty hukkumien etämieki narulla heijatajan kaapeli (rukea lenkki). Heijatajaan on vuorotaan kiinnitetty neljä etäiyylenkkiä, jotka käyttökunnoa pitävät heijatajan oikealla etäiyydellä äteilijätä (n.140 mm). Sekä heijataja että etäiyynarut irrotetaan, kun antenni kootaan. Liäki kuljetupuia on muutama ylimääräinen okka. Näitä tarvitaan, mikäli matona käytetään putkea, joa on laakeriputkea vataavat reiät. Laakerilevyyn tai vaihtoehtoieti laakeriholkkiin on kiinnitetty neljä harunarua. Harunarut on käämitty keloille. Laakerilevy tai -holkki pujotetaan laakeriputken päälle ennen kuin putki kiinnitetään okalla kekuputkeen. Maatota haetaan opiva antennimato tai vaihtoehtoieti käytetään putkita valmitettua matoa ja harunarut kiinnitetään opiviin puihin tm. Antenni on pytytettävä mahdolliimman korkealle (mieluimmin yli 5m.) ja niin, että lähellä ei ole puita eikä toimintauunnaa ole maatoeteitä. Antenni on pytytettävä lähelle käyttöpitettä, koka yöttökaapelin pituu on n.10 m. Näillä taajuukilla vaimenee ignaali yöttökaapelia pituuden mukaan niin paljon, että antennin tehokkuuhyöty häviää pitkillä kaapeleilla. Myö jokainen liitin vaimentaa. VÄLTÄ SIIS JATKOKAAPELEITA 20 vahvitaa iihen yötetyn tehon kekipiteen (neutraali alue) kautta 21 Tumppiantenni ¼ λ Piika ½ λ Dipoli 1-elementtinen Quad Bo Luther 2-elementtinen Quad

12 Etäiyylenkki Syöttökaapelin kiinnitynaru Syöttökaapeli Säteilijän kiinnitylenkki Viikiputket Kekiölevy Kakielementtien Quadantennin oat Kakielementtien Quad -antennin pytytyohje Valite antennin ijoitupaikaki mahdolliimman korkea maatokohta tai ellainen rinne, joka viettää vata-aemaan päin. Aivan lähellä ei aa olla puita eikä toimintauunnaa merkittäviä maatoeteitä. Antenni tulee aada käyttöpiteen välittömän läheiyyteen ja väh. 5 m korkeudelle maata. Syöttökaapelin (coaxiaalikaapelin) pituu on n. 10 m ja e on antennin arin oa. Älä taivuta jyrkäti tai muuten vahingoita itä. Jatkokaapelit ja liittimet vaimentavat. Vältä niiden käyttöä. Syöttöpite Säteilijä Heijataja Runkoputki Sokka Harunarut Syöttökaapeli Kiinnitylenkki Syöttökaapelin kiinnitynaru Laakeriputki Laakeri Mato Etäiyy lenkki Laakeriholkki tai vanerilevy Harunaru Laakeriputken alaoa Syöttökaapeli puhelimeen Laakeriputki Mato 1) Työnnä viikiputket kekiölevyn holkkeihin Kekiölevy holkkeineen Runkoputki 2) Irrota kelalla olevat kaapelit pyörittämällä kelaa ei kiertämällä kaapeleita. Käytä laakeriputkea akelina työntämällä e kelan kekiöreikään. Laakeriholkki harunaruineen Sokat Laakeriputki 3) Irrota äteilijä, heijataja ja etäiyynarut toiitaan. 4) Kiinnitä äteilijä viikiputkiin kiinnitylenkeillä niin, että yöttöpite tulee toielle ivulle. Kiinnitylenkin kekiolmu jää putken iälle. Uloimpaan oaan pujotetaan tarvittaea ormi vetämitä varten. 5) Kiinnitä heijataja. 6) Pujota etäiyylenkit putken päiden yli niin pitkälle, että ne kokettavat äteilijää ja heijatajaa, joiden etäiyy on n. 140 mm. Kun viimeinen lenkki pannaan paikalleen, kirityy antenni muotoona. 7) Vedä yöttökaapeli kekiölevyn kautta ja kiinnitä e iihen eim. narulla. Etäiyylenkki Syöttöpite Rukea heijataja Vihreä äteilijä Kiinnitylenkki 7) Pujota laakeriholkki tai levy laakeriputken päälle ala ati niin, että ileät pinnat ovat vatakkain. Kiinnitä laakeriputki runkoputkeen okalla. 8) Avaa harunarut. Pujota antenni maton päälle ja nota e pytyyn. 9) Kiinnitä harunarut opiviin puihin tm. 10) Kytke yöttökaapeli kiinni puhelimeen ja käännä antenni niin, että äteilijä on toimintauuntaan. Ja eikun kuoilemaan kehottaa Bobi

13 Siit PV:n tiedutelukekukea Eikuntatyökentely-kurin johtoryhmä ai tilaiuuden tututua uuteen karttajärjetelmään ekä uuiin karttoihin PVTK:n Topografikunnaa. Uuden UTM-projektion tai MGRS-vyöhykeruuduton loihin tututumaa Jarno Skogman, Tapio Jaakkola, Antti Holmroo, Kimmo Karila ekä Kalle Nilon. Suomen Sotaveteraaniliitto viettää 50- vuotijuhlaana Suomen itenäiyyden juhlavuonna. Kummankin merkkivuoden vietto korotaa myö itä, että otiemme veteraanit turvaivat itenäiyyden äilymien ja avaivat tien ketävään rauhaan. Suomen Sotaveteraanikuorot kokoontuivat itenäiyyden juhlavuoden kunniaki Turun Meu- ja Kongreikekukeen (ent. lentokonehalli) valtakunnallieen ITSENÄISYYS -90 uurkonerttiin, johon pääin itekin oallitumaan Suomen Sotaveteraaniliiton järjetämällä buimatkalla veteraanimiehen kuoro konertoi ja oolo-oat lauloi profeori Jorma Hynninen. Tämä arvoka muiikkitapahtuma liittyi näin itenäiyyden juhlavuoden tilaiuukien ketjuun. Edellieä Pravdaa oli Helingiä pidetty 50v juhla, joka aloitti tämän juhlaarjan. Veteraanit ja Lae juhlimaa! Terveiin Lae Seitavuopio Siien perinteinen Wiiaiden laawu eli loppiaitulet perinteieä paikaa perinteieen aikaan. Siianomien toimitu toivottaa Siikanalle rauhallita joulunaluaikaa, antoiaa joulunaikaa ekä mukavaa vuoden vaihdetta!

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö Inteniteettitao ja Doplerin ilmiö Tehtävä Erkki työkentelee airaalaa. Sairaalalta 6,0 km päää on tapahtunut tieliikenneonnettomuu ja onnettomuupaikalta lähteneen ambulanin ireenin ääni kuuluu Erkille 60,0

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner 12 viikon kilpailuuunnitelma--kilpailumatka: printti Urheilijan tao: aloitteleva urheilija, 1 tai 2 vuoden kokemu printtitriathlonkilpailuita Tunteja viikoa: 5-6 Tätä harjoituuunnitelmaa käytetään Garminin

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

7. Pyörivät sähkökoneet

7. Pyörivät sähkökoneet Pyörivät ähkökoneet 7-1 7. Pyörivät ähkökoneet Mekaanien energian muuntamieen ähköenergiaki ekä ähköenergian muuntamieen takaiin mekaanieki energiaki käytetään ähkökoneita. Koneita, jotka muuntavat mekaanien

Lisätiedot

b) Laskiessani suksilla mäkeä alas ja hypätessäni laiturilta järveen painovoima tekee työtä minulle.

b) Laskiessani suksilla mäkeä alas ja hypätessäni laiturilta järveen painovoima tekee työtä minulle. nergia. Työ ja teho OHDI JA TSI -. Opettaja ja opikelija tekevät hyvin paljon aanlaita ekaanita työtä, kuten liikkuinen, kirjojen ja eineiden notainen, liikkeellelähtö ja pyähtyinen. Uuien aioiden oppiinen

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset SMG-4200 Sähkömagneettiten järjetelmien lämmöniirto Harjoituken 1 ratkaiuehdotuket Vata 1800-luvun puoliväliä ymmärrettiin että lämpöenergia on atomien ja molekyylien atunnaieen liikkeeeen värähtelyyn

Lisätiedot

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225 Standard lkuperäinen Standardikouran tupla ylinterit* antaa matalan ja taaien akelikuormituken, joka tarkoittaa pienempää kulumita. Kärkien uunnittelu ja muotoilu mahdollitaa kouran pehmeän ja nopean täytön,

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus METSÄNTUTKIMUSLAITOS Metäteknologian Uniinkatu WÄRTSILA 40 A tutkimuoato Helinki TELESKOOPPIKUORMAIN AUTOKUORMAUKSESSA Kenttäkoe Tutkimuelotu Juhani Helinki Lukkari 97 7 Ainto Tutkimuken kenttäkoe Ruokolahdella.

Lisätiedot

Äänen nopeus pitkässä tangossa

Äänen nopeus pitkässä tangossa IXPF24 Fyiikka, ryhälaboratoriotyö IST4S1 / E1 / A Okanen Janne, Vaitti Mikael, Vähäartti Pai Jyväkylän Aattikorkeakoulu, IT-intituutti IXPF24 Fyiikka, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pai Repo Äänen nopeu

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi METSÄSTYSPUHELIMET www.zodiacfinland.fi Z O D I A C T E A M P R O WAT E R P R O O F ZODIAC Zodiac Team Pro Waterproof radiopuhelin on valintai, kun toiminnot ja uoritukyky ratkaievat. TAKUU 3 VUOTTA Open

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 4.1.2007

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 4.1.2007 S-55.2 Piirianalyyi 2 Tentti 4..07. Piiriä yöttää kaki lähdettä, joilla on eri taajuudet. Kuinka uuri on lämmöki muuttuva teho P? Piiri on jatkuvuutilaa. J 2 00 Ω 5µH 0 pf 0/0 V J 2 00/0 ma f MHz f 2 2MHz.

Lisätiedot

Pikaohje Verio 1.0 marrakuu 2002 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän huollettavia oia; käänny huolloa

Lisätiedot

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI Raitiotien varikkoalueen aemakaavan nro 8600 viiteuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26458 Raportti 1 (6) Siällyluettelo 1 Yleitä...

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI KILPAILUKYKYÄ INVESTOIJILLE JA YRITYKSILLE Jäämeren rautatie parantaa yrityten ja invetoijien toimintamahdolliuukia arktiella alueella. Uuia

Lisätiedot

Fysiikkakilpailu 6.11.2007, avoimen sarjan vastaukset AVOIN SARJA

Fysiikkakilpailu 6.11.2007, avoimen sarjan vastaukset AVOIN SARJA Fyiikkakilpailu 6.11.007, avoimen ajan vatauket AVOIN SARJA Kijoita tektaten koepapeiin oma nimei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nimi ekä koului nimi. Kilpailuaikaa on 100 minuuttia. Sekä tehtävä-

Lisätiedot

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet Suomen Akatemian tutkimuohjelma ketävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) 2006 2010 KETJU lyhyeti Tuotanto ja tuotteet vaikuttavat ympäritöön

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat Tieto- ja palvelutalouden laito / logitiikka Teknologiakehitytä ei voi pyäyttääj Luento 11 e-hankinnat Tietotekniikka otamien apuvälineenä Erilaita teknologiaa Miten ähköitämieä tulii edetä Cae etapharm

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 28733/2015 Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimitupalvelu 1. Hankintaykikön perutiedot Hankintaykikkö: Heli Mäkinen Suomi puh. +358 206154012 Tarjouket lähetettävä: Tarjou tai

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää.

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää. Aunto Oy uopion Särkiranta Hyvä aua ja elää. 2 Aukeaman kuvat ovat markkinointikuvia. uvia olevat materiaalit, värit tai muut ratkaiut jotka eivät kuulu peruunnitelmiin, hinnoitellaan erikeen. ALLAVEDEN

Lisätiedot

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 1.9.2011

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 1.9.2011 S-55.2 Piirianalyyi 2 Tentti.9.. e(t) L j(t) Lake vatukea lämmöki muuttuva teho P. = Ω L = mh = 2mF ω = 0 3 rad/ e = ê in(ωt) j = ĵ in(2ωt) ĵ = 0 A ê = 2 2 V. 2. u(t) k Kuvan mukainen taajännitelähteen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino Phyica 9. paino (7) : 8. Voian vari r on voian vaikutuuoran etäiyy pyöriiakelita. Pyöriiakeli on todellinen tai kuviteltu akeli, jonka ypäri kappale pyörii. Voian oentti M kuvaa voian vääntövaikututa tietyn

Lisätiedot

1 LAMMIMUURIN RAKENNE JA OMINAISUUDET 2 2 KÄYTTÖKOHTEET 2 3 MUURITYYPIT 2 4 LASKENTAOTAKSUMAT 3 4.1 Materiaalien ominaisuudet 3 4.2 Maanpaine 3 4.

1 LAMMIMUURIN RAKENNE JA OMINAISUUDET 2 2 KÄYTTÖKOHTEET 2 3 MUURITYYPIT 2 4 LASKENTAOTAKSUMAT 3 4.1 Materiaalien ominaisuudet 3 4.2 Maanpaine 3 4. 1 LAIUURIN RAKENNE JA OINAISUUDET KÄYTTÖKOHTEET 3 UURITYYPIT 4 LASKENTAOTAKSUAT 3 4.1 ateriaalien ominaiuudet 3 4. aanpaine 3 4.3 uurin ketävyy npaineelle 4 4.4 Kaatumi- ja liukumivarmuu 5 4.4.1. Kaatumivarmuu

Lisätiedot

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. KANTRI 2007 KONTIO KANTRI Kontio Kantri - uomalaiille tehty uui huvilamallito, joa on ripau Amerikan herkkuja. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri. KANTRI ON KONTION UUS Kontion uui

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalue JOHTOSÄÄNTÖ 2015

Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalue JOHTOSÄÄNTÖ 2015 Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitualue JOHTOSÄÄNTÖ 2015 Kainuun prikaati Johtoääntö 1/19 Koulutuoato Siälly 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Vatuunjako ja tehtävät... 2 2 AMPUMARADAT JA -PAIKAT... 2 2.1 Ampumaradat ja

Lisätiedot

Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalue JOHTOSÄÄNTÖ 2015

Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalue JOHTOSÄÄNTÖ 2015 Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitualue JOHTOSÄÄNTÖ 2015 Kainuun prikaati Johtoääntö 1/19 Koulutuoato Siälly 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Vatuunjako ja tehtävät... 2 2 AMPUMARADAT JA -PAIKAT... 2 2.1 Ampumaradat ja

Lisätiedot

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely Valuma-aluetaon kuormituken hallintataulukon vaatimumäärittely Verio 4.11.2011 1. Tavoitteet Veienhoidon äädöten toteutu edellyttää veitöihin kohdituvan kuormituken vähentämitä n, että veden laatu paranee

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut 1. lakuharjoitukierro, vko 16, ratkaiut D1. Muuttujien x ja Y havaitut arvot ovat: x 1 3 4 6 8 9 11 14 Y 1 4 4 5 7 8 9 a) Määrää regreiomallin Y i = α +βx i +ǫ i regreiokertoimien PNS-etimaatit ja piirrä

Lisätiedot

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri n.at 37 MAMA2010 Maiemahuvilat Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri n Maiemahuvilat tuovat luonnon lähellei

Lisätiedot

Kuva 22: Fraktaalinen kukkakaali. pituus on siis 4 AB. On selvää, että käyrän pituus kasvaa n:n kasvaessa,

Kuva 22: Fraktaalinen kukkakaali. pituus on siis 4 AB. On selvää, että käyrän pituus kasvaa n:n kasvaessa, Tortai 6..999 = Geometria o hyvä tapa kuvata ykikertaiia kappaleita, mutta kappaleie tullea äärettömä moimutkaiiki, käy iie kuvaamie klaie geometria avulla mahottomaki. Eimerkiki rataviiva pituue määrittämie

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema

RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema RUOSO RUOSO HIL VRSTO V2 LJUS Liikenne, maiema 12/2012 Heimo ekiaari RUOSO V2: LJUS Liikenne, maiema SISÄLLYSLUTTLO 1. IVISTLMÄ 2. SUUITTLU ULU 3. YYL Ruokakeko ykytilanteen katuverkko 4. TULVISUUS Ruokakeko

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

PT-36 Plasmarc-leikkausarvot

PT-36 Plasmarc-leikkausarvot PT-36 Plamarc-leikkauarvot Leikkauarvojen opa (FI) 0558007661 Verion 8.1 releaed on 28Oct11 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 10.11.2009, ratkaisut PERUSSARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 10.11.2009, ratkaisut PERUSSARJA LUKION FYSIIKKAKILPAILU 0..009, ratkaiut PERUSSARJA Vataa huolellieti ja iititi! Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooite, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on 00 inuuttia.

Lisätiedot

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016 #'tolt Il LorrNAr-uoMl 1.9 Paatd Pdivdmaard 1 (5) urun Moottorieura ry / kilpailun johtaja Anttila Henry anha-hameentie 105 20540 Turku u teiden ulkemieki Uuikaupunkiralli -nopeukilpailun ajaki Haettu

Lisätiedot

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta AJOLUPAKURSSI 10.2.2014 Ajolupakursseille haluaa moni. Nyt se on taas mahdollista. Seuraava B-ajolupakurssi järjestetään maanantaina 10.2.2014. Kurssi on henkilökunnan

Lisätiedot

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö 10 Suran vektrimutinen htälö J aluki tarkatellaan -tan kuuluvaa, rign kautta kulkevaa uraa, niin ura n täin määrätt, mikäli tunnetaan en uunta. Tavallieti tämä annetaan uuntakulman tangentin = kulmakertimen

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005

Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005 Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005 Tervetuloa Tuusulaan! Tervetuloa Uudenmaan reserviläispiirien sovellettujen reserviläisammuntojen mestaruuskilpailuun

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

SUUNNITELMA MUHOKSEN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKOJEN PARANTAMISEKSI 2013

SUUNNITELMA MUHOKSEN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKOJEN PARANTAMISEKSI 2013 SUUNNITELM MUHOKSEN KUNNN LIIKUNTPIKKOJEN PRNTMISEKSI 2013 Tämän uunnitlman tarkoitukna on kartoittaa Muhokn kunnan liikuntapaikkojn kunto ja ittää parannukinoja. Liäki ill ottaan muutamia uuia lajja ja

Lisätiedot

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi.

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi. MAMA2012 N MAISEMA- HUVILAT Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. N MAISEMAHUVILAT TUOVAT LUONNON LÄHELLESI SISÄLTÖ AALTO S. 6 SAARISTO S. 7 SAIMAA S. 8 KAJO-MALLISTO

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 27.10.2011

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 27.10.2011 S-55.220 Piirianalyyi 2 Tentti 27.0. j(t) u(t) -piiriin vaikuttaa lähdevirta j(t) = A ĵ in(ωt)]. Lake piirin jännite u(t) ajan funktiona ja vatukea kuluva teho. Piiri on jatkuvuutilaa. ĵ = 0,5A = 2µF ω

Lisätiedot

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit 7.48 TY Juha Pyrhönen 7. Tahtikone Tahtikoneet muootavat kokonaien ähkökoneperheen. Päätyyppejä ovat vieramagnetoiut tahtikoneet, ynkroniet reluktanikoneet ja ketomagneettitahtikoneet. Vieramagnetoiut

Lisätiedot

A M P U M AT U L O K S E T

A M P U M AT U L O K S E T MERIRESERVILÄISET ry SJÖRESERVISTER rf NAVAL RESERVISTS Assc 2010 A M P U M AT U L O K S E T Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailut ResUL:n Perinneaseiden Mestaruuskilpailut 2010 älvälä 14.-15.8.2010

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO

KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO KUITUKAAPELOINTI Valokuitutekniikkaa on käytetty puhelinyhteykiä jo vuoia en mahdollitamien pitkien välimatkojen takia. Vähitellen en käyttö on yleitynyt myö kiinteitön yleikaapeloinnia. Kuidun liääntynyt

Lisätiedot

Ajoketjusta seisontahaukkuun miten pysäyttävien koirien käytöstä tuli hirvenmetsästyksen valtavirtaa?

Ajoketjusta seisontahaukkuun miten pysäyttävien koirien käytöstä tuli hirvenmetsästyksen valtavirtaa? Suomen Riita : 79 (14) Ajoketjuta eiontahaukkuun miten pyäyttävien koirien käytötä tuli hirvenmetätyken valtavirtaa? Milla Niemi, Jani Pellikka ja Juha Hiedanpää Photo: Milla Niemi Vielä muutama vuoikymmen

Lisätiedot

ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA

ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA ESPOO TILLINMÄKI ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA Elämänlaadun rentaja Auntoja, joia viihdytään Siällyluette Aemapiirro ivu Auntopohjat ivu Siutuvalinnat ivu 0 JM-Valinta ivu Aunnon pintamateriaalit

Lisätiedot

Luotettavuusteknisten menetelmien soveltaminen urheiluhallin poistumisturvallisuuden laskentaan

Luotettavuusteknisten menetelmien soveltaminen urheiluhallin poistumisturvallisuuden laskentaan ESPOO 00 VTT TIEDOTTEITA 8 Tuoma Palopoki, Jukka Myllymäki & Heny Weckman Luotettavuutekniten menetelmien oveltaminen uheiluhallin poitumituvalliuuden lakentaan VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 8 Luotettavuutekniten

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

0500 139 404 Marko Aalto Petri Peltoniemi

0500 139 404 Marko Aalto Petri Peltoniemi HAULIKKOJAOSTO 2015 HAULIKKOJAOSTO Pj Marko Aalto 040 8217 707 Siht. + nettisivut Päivi ine 040 8472 411 paiv.lain@gmail.com Rahastonhoit. Matti Kokkonen 040 5511 544 Ampumakoulut Matti Kokkonen 040 5511

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Valotar

Asunto Oy Vantaan Valotar Aunto Oy Vantaan Valotar lapti.fi Au luonnonläheieä Aolaa Au luonnonläheieä Aolaa Aunto Oy Vantaan Valotar rakennaan luonnonläheieen Vantaan Aolaan. Se ijaitee rauhalliella alueella hyvien kulkuyhteykien

Lisätiedot

As Oy Kuopion Savolanmetso

As Oy Kuopion Savolanmetso A Oy Kuopion Savolanmo Saaritokaupungia palveluiden lähellä Au Saaritokaupungin ydämeä Au kodiki Saaritokaupunkiin! Uui viihtyiä rivitaloyhtiö Aunto Oy Kuopion Savolanmo rakentuu lapiperheiden uoimalle

Lisätiedot

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011 Helsingin Maanpuolustuspiiri Helsingin Reserviläispiiri KUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumatoimiala HELMPP Ampumatoimikunta Helsinki Toimintakäsky VII / 2011 2.11.2011 HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan Suomen Akatemian tietotekniikan oveltamita tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009 Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennu- ja automaatiotekniikkaan -tutkimuohjelma Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennuja

Lisätiedot

KITARA -tutkimusohjelma

KITARA -tutkimusohjelma KITARA -tutkimuohjelma RAHOITETTAVAT HANKKEET Liikenneympäritön 3D-mallinnu Ernvall Timo, Teknillinen korkeakoulu Chen Ruizhi, Geodeettinen laito Haggrén Henrik, Teknillinen korkeakoulu Hyyppä Juha, Geodeettinen

Lisätiedot

Moi! 8.7.2011 Perjantai

Moi! 8.7.2011 Perjantai 8.7.2011 Perjantai Moi! Se on kuulkaa viimeinen leiripäivä nyt! Tänään kurssit kokoontuvat viimeistä kertaa ja tavarat laitetaan kasaan. Muistakaa kiittää kouluttajia ja etenkin keittäjiä muita toimihenkilöitä

Lisätiedot

Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua

Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua Julia Petäjäjärvi, Niko Romppainen, Elias Ilvesluoto ja Taneli Luokkanen TÄMÄ TOIMII 14.3.2005 Meidän Tämä toimii - ryhmässämme on Taneli, Julia, Elias ja Niko. Aluksi

Lisätiedot

BMX KILPAILUPÖYTÄKIRJA 4 kilpailijan kaavio Alkuerien kolme parastaa A-finaaliin

BMX KILPAILUPÖYTÄKIRJA 4 kilpailijan kaavio Alkuerien kolme parastaa A-finaaliin BMX KILPAILUPÖYTÄKIRJA 4 kilpailijan kaavio Alkuerien kolme parastaa A-finaaliin Luokka: MN MTB ALKUERÄT 124 Markus Kivistö TDS 1 3 2 1 4 3 7 3 69 Nikke Laine (MN-16) MynTo 2 1 4 3 2 1 5 1 25 Miro Köttö

Lisätiedot

Nalle 2010. Kontion. Nallehuvilat. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

Nalle 2010. Kontion. Nallehuvilat. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. Kontion Nallehuvilat Nalle 2010 Suomalaieen maiemaan opivat uoiihuvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä. Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri. Kontion Nalle-huviloiden menety jatkuu. Monien

Lisätiedot

http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related Syyskuu no 55 /2012 http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related "Särkyneille on puhuttava hiljaa ja sanoin, jotka eivät lyö. Kuin tuuli, joka vaalii viljaa, kuin lempeä ja lämmin yö. Särkyneitä

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Koti 1-KERROKSISET HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA. 1-kerroksiset talot

Koti 1-KERROKSISET HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA. 1-kerroksiset talot Koti 1-KERROKSISET 1-kerroki talot HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA Koti-eitteeä: Puitolahti ivut 6-7 Saraniemi ivu 8 Kariluoto ivu 9 Koivuranta ivut 10-11 Pihlajito ivu 12 Ahvenito ivu 13 Vehkoja ivu 14 Pjola

Lisätiedot

Physica 9 1. painos 1(8) 20. Varattu hiukkanen sähkö- ja magneettikentässä

Physica 9 1. painos 1(8) 20. Varattu hiukkanen sähkö- ja magneettikentässä Phyica 9 aino (8) 0 Varattu hiukkann ähkö- ja agnttikntää : 0 Varattu hiukkann ähkö- ja agnttikntää 0 a) Sähköknttä aikuttaa arattuun hiukkan oialla F = QE Poitiiiti aratull hiukkall oian uunta on ähkökntän

Lisätiedot

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1 Lohkonumero: 1 Ottelut: Lohkonumero: 1 1 Kim Viljanen 7 6 1 0 19 27 7 20 1 Kim Viljanen - Janne Uutela 4-1 Jarmo Kontkanen Jyri Rita - Heikki isoranta 4-2 Ossi Salmela 10:30 2 Janne Uutela 7 1 2 4 5 12

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT JA TVISTELMÄ...3 1.1. SUUNNITTELUALUE...3 1.2. KAAVAN TARKOITUS...3 1.3. KAAVAN PÄÄSISÄLTÖ...3

Lisätiedot

3 25 47 Moto 1 Moto 2 Moto 3

3 25 47 Moto 1 Moto 2 Moto 3 BMX KILPAILUPÖYTÄKIRJA 9-12 kilpailijan kaavio Kilpailijat jaetaan komeen karsintaryhmään sivu 1/3 Jokaisen alkuerän kaksi parasta semifinaaleihin Kilpailu: BMX Cup #1 Turku Pvm: 23.5.2015 Alkuerien kolmannet

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Suomen Akatemian tutkimusohjelma SALVE 2009 2012. Kansanterveyden haasteet

Suomen Akatemian tutkimusohjelma SALVE 2009 2012. Kansanterveyden haasteet Suomen Akatemian tutkimuohjelma SALVE 2009 2012 Kananterveyden haateet Kananterveyden haateet (SALVE) 2009 2012 SALVE lyhyeti Kananterveyden haateet tutkimuohjelma pyrkii tutkimukelliin keinoin löytämään

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu 5. NUORGAMIN RUSKAPUNKKU

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu 5. NUORGAMIN RUSKAPUNKKU SAUNASEURA 1.10.2014 1/11 5. NUORGAMIN RUSKAPUNKKU AIKA: Ti 9.9. - Su 14.9. 2014 PAIKKA: Pulmankijärvi, Nuorgam ja Pykeijä, Norja SaunaMafia ry:n jäsenten yksityinen vierailu Jouni Tetrin mökille Nuorgamin

Lisätiedot

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012 Turku - Salo 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Jari Kallio SAT PL 97 97 97 98 98 96 583 2. Joni Röman HKI PL 94 98 98 97 98 95 580 3. Tapio Kajan P-S PL 92 98 94 93 96 94 567 4. Lasse Voutilainen

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Pentti O. Pohjola. Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä

Pentti O. Pohjola. Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä Pentti O. Pohjola Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä Luottamushenkilöt virkistäytymässä Power Parkissa Ammattiosasto vei luottamushenkilöt tänä vuonna virkistäytymään

Lisätiedot