Vaarojen tunnistaminen, turvallisuusuhkien kartoitus ja hallinta / Enäjärven Kylätalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaarojen tunnistaminen, turvallisuusuhkien kartoitus ja hallinta / Enäjärven Kylätalo"

Transkriptio

1 Vaarojen tunnistaminen, turvallisuusuhkien kartoitus ja hallinta / Enäjärven Kylätalo Vaaranpaikka Riski Ennaltaehkäisevät tai korjaavat toimenpiteet YLEISET ASIAT Lukitukset Ilkivalta, varastaminen, tuhopoltot Lukitusten säännölliset huollot ja tarvittaessa korjaukset - Vialliset tai jäätyvät lukot Avaimien luovutus, avaimia Ilkivalta, varastaminen, tuhopoltot ulkopuolisilla Mahdollisuuksien mukaan avaimia ei luovuteta vuokraajille, vaan ovet käydään avaamassa. Mikäli avaimia luovutetaan talon vuokraajien käyttöön, niiden luovuttamisesta pidetään kirjaa. Tarvittaessa lukot tai sarjoitus uusitaan. Tulisijat ja lämmittäminen Häkämyrkytys, kuolema, tulipalo Vasta, kun hiillos on palanut loppuun ja kaikki hiilet ovat mustia, voi hormipellin sulkea. Hormipelteihin tehdään häkäaukot. Kylmän tulisijan lämmitys aloitetaan pienemmällä määrällä. Liiallinen lämmittäminen kuumentaa itse tulisijaa liikaa. Sopiva määrä on 1 2 pesällistä. Tuhkat poistetaan ajoissa ja varastoidaan siten, ettei aiheudu tulipalon vaaraa. Tulisijat ja savuhormit nuohotaan vuosittain. Sähkökatkot Sairaskohtaukset Tilat voivat viilentyä, matkapuhelimia ei saada ladattua, pimeys aiheuttaa vaaratilanteita esim. kompastumisia Apua ei saada ajoissa, sairastuminen, kuolema Helposti saataville varataan taskulamppuja, kynttilöitä, tulitikkuja, paristokäyttöinen radio ja varaparistoja. Auton virtaa hyödynnetään matkapuhelinten latauksessa. Ensiavun perusteet hallussa. Avun hälyttäminen ajoissa 112. Ohjeet kylätalon ilmoitustaululla. Laajoissa tapahtumissa etukäteen sovittuna ensiavusta vastaava henkilö tai taho. Talolle varataan puhdasta juomavettä, talon vanha ulko-wc pidetään käyttökuntoisena Vesikatkot, häiriöt veden- tai jäteveden käsittelyssä Vedensaanti vaikeutuu, wc:tä ei voi käyttää Vesivahingot Kosteusvauriot Huolellisuus, hanojen tarkistus tilaisuuksien jälkeen, jäätymisen suojausjärjestelmien tarkistus syksyisin, pääkatkaisija selkeästi merkitty ja tuotu aina taloa vuokraavien tietoon

2 PIHA-ALUE Osoitemerkinnät valaistu ja Avun saaminen viivästyy Talon numero riittävä iso, näkyy kaikista suunnista tultaessa, myös pimeällä näkyvät Ajojärjestelyt ja pysäköinti toimivat Tapaturmat, avun saaminen viivästyy Hyvä suunnittelu. Pysäköidään sallituille, sovituille paikoille. Riittävä näkyvyys ajoradalle. Pelastustiet auki (min. leveys 3,5 metriä) Avun saaminen viivästyy Pysäköidään sallituille paikoille, ei esteitä pelastustielle, pelastustiet auki myös talvisin Erityisen liukkaiden paikkojen syntyminen estetty Kaatuminen Poistetaan liukkauden syy, jos mahdollista; luiskat, kalteva, jyrkkä piha, rappuset, vuotavat rännit. Tarvittaessa estetään kulkeminen. Katolta putoavat lumet ja jäät Tapaturma, kuolema Valvotaan lumien ja jäiden kertymistä katolle ja huolehditaan niiden pudottamisesta ajoissa. Järkevä pihasuunnittelu ja turvalliset kulkureitit. Estetään tarvittaessa kulkeminen. Vaaralliset puut ja pensaat, putoavat oksat Tapaturma, kuolema Poistetaan säännölliset lahot puut, oksat tai helposti kaatuvat puut. Tarvittaessa estetään pääsy vaara-alueelle. Piha-alue hiekoitettu liukkaalla säällä. Tapaturmat, kuolema Hiekoitetaan kulkureitit huolellisesti. Talon vuokraajille mahdollisuus lisätä hiekoitusta, hiekkaa käytettävissä ulkoeteisessä sekä piha-alueen laatikossa. Lumisten tai märkien kenkien Kaatuminen sisätiloissa lumisilla Rappurallit oven pielessä, tarvittaessa kuramatto tms. eteisessä puhdistaminen sisääntulossa tai märillä kengillä tai liukastuminen sulaneeseen lumeen Tupakointipaikka Tulipalo Tupakointipaikka määritelty. Tumppeja varten metallinen, kannellinen astia. Turvallinen liikkuminen katolla Tapaturma, kuolema Katon huoltokohteisiin pääsy turvallista. Tikkaiden alin askelma riittävän korkealla, suositus 120 cm. Pihan tasoerot Tapaturma, kuolema Jyrkänteet suojataan sopivin rakentein tai istutuksin. Pihan kulkutiet liuskineen ja portaineen ovat turvalliset ja ne on varustettu kaitein ja käsijohtein Leikkipaikat ja välineet Tapaturma, kuolema Leikkipaikat ovat turvallisia, alustan rakenne on tarkoitukseen sopiva. Turvallisuus ja kunto tarkistetaan säännöllisesti, vähintään vuosittain. Valaistus Kaatuminen, kompastuminen, tapaturma, kuolema Huolehditaan riittävästä piha-valaistuksesta ulko-oven läheisyydessä, portaissa ja parkkipaikalla

3 SISÄTILAT Lattiat, luiskat, rappuset ovat liukkaita Kaatuminen, tapaturma, kuolema Lattiapinnat tasaiset, tarkoituksenmukainen materiaali, huolehditaan siitä, että liukastumis- tai kompastumisriski on pieni. Huolehditaan hiekoituksesta ja varataan talon käyttäjille mahdollisuus lisähiekoitukseen Matot yleisissä tiloissa Tulipalo, kaatuminen, Käytetään ainoastaan ulkoeteisen kuramattoa, jonka tulee pysyä paikoillaan ja Sähköasennukset, sähköjohdot ja pistokkeet, jatkojohdot tapaturma, kuolema Sähköiskut, tulipalo, kaatuminen, tapaturma suorana. Muissa tiloissa ei käytetä mattoja. Sähkölaitteiden tulee olla pätevien sähköurakoitsijoiden asentamia ja niiden tulee toimia asianmukaisesti. Sähkölaitteiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Jatkojohtoja ei kytketä peräkkäin ts. ketjuteta ja jos jatkojohtoa käytetään, tulee se selkeästi havaita etenkin kulkureiteillä. Valaistus Kaatuminen, tapaturma Sisätilojen valaistus on riittävä, polttimet vaihdetaan ajoissa Keittiön laitteet Sähköiskut, tapaturma Huolehditaan riittävän selkeät käyttöohjeet keittiössä käytössä oleviin laitteisiin. Opastetaan tarvittaessa tilan vuokraajaa. Palovaroitinten toiminta Häkävaroitinten toiminta Palovaroittimia ei ole tai ne eivät toimi Häkävaroitinta ei ole tai se ei toimi Palovaroittimia ei ole kylätalon puolella, ainoastaan asunnossa. Hankitaan sarjaan kytketyt palovaroittimet, neliöiden mukaan yhteensä 7 kpl, asuntoon ja yhteisiin tiloihin ja huolehditaan niiden toimivuudesta säännööllsisin tarkastuksin Koska talolla käytetään myös puulämmitystä, hankitaan häkävaroittimet, joiden kunto tarkistetaan säännöllisesti ja vaihdetaan ajoissa uusiin

4 TALOLLA JÄRJESTETTÄVÄT TILAISUUDET Pysäköintiohjeita ei noudateta Häiriökäyttäytyminen, ulkopuoliset henkilöt Jokin häiriötilanne, joka vaatii avun hälyttämistä paikalle Rajuilma, myrsky Pelastustiet tukkeutuvat, ajoneuvovahingot, loukkaantumiset Häiriö, tappelu, loukkaantuminen Kylätalon osoite ei ole talolla olevien tiedossa Loukkaantuminen, taloudelliset vahingot Talonvuokraajalle kerrotaan kylätalon pysäköintitavoista, laajoissa tapahtumissa järjestetään liikenteenohjaus Apua hälytetään välittömästi, tilanteessa käyttäydytään rauhallisesti. Älä käytä voimakeinoja. Talovuokraajan tulee etukäteen tutustua kylätalon turvallisuus- ja pelastusasioita koskevaan suunnitelmaan. Kylätalolla on useissa paikoissa paikkatietokoordinaatit, jotka sisältävät myös ohjeet avun hälyttämiseen. Pihalta poistetaan kevyet, tuulen mukaan lähtevät esineet. Mahdolliset telttakatokset pyritään purkamaan (ei henkilövahinkojen tai loukkaantumisen uhalla). Siirrytään sisätiloihin. Sairaskohtaus Sairastuminen, kuolema Kylätalon ilmoitustaululla on ohjeet avun hälyttämiseen. Ensiapua saa antaa vain ensiaputaitoinen henkilö. Pyritään löytämään ensiaputaitoinen henkilö läsnä olevien joukosta. Laajoissa tapahtumissa on etukäteen sovittu ensiavusta vastaava henkilö tai taho Tilattu ohjelmapalvelu Ohjelma sisältää jonkin vaaran Ohjelman tilaajalla on velvollisuus tarkistaa, että palveluntarjoajalta löytyy turvallisuussuunnitelma. Mikäli ohjelmaa järjestetään itse, on mietittävä siihen liittyvät turvallisuusasiat etukäteen Telttakatokset Ankkurointi ei ole riittävä. Kaatuva, tuulen mukaan lähtevä katosrakennelma aiheuttaa vaaran Telttakatokset ankkuroidaan asianmukaisesti, riittävillä painoilla. Esim. hiekalla täytettyjä kanistereita voidaan käyttää, mutta ne tulee sitoa tiukasti

5 HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN Poistumisreitit Tulipalotilanteissa tapaturma, Poistumisreitit vapaana, ovet avattavissa ilman avainta sisältä päin kuolema Käsisammuttimet Tulipalon nopea sammuttaminen estyy Sammuttimia riittävästi, oikein ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettuna, merkitty näkyvästi. Sammuttimet huolletaan ja testataan. Ensiapuvälineet Ensiavun apuvälineet puuttuvat Ensiapuvälineet järjestyksessä ja merkittynä. Sähkön pääsulku Vaaratilanteen paheneminen Pääsulun luo pääsy turvallisuusyhteyshenkilöllä, pääsulku merkitty selkeästi (päällä/pois) Veden pääsulku Vesivahinko tai sen Pääsulun luo pääsy turvallisuusyhteyshenkilöllä, pääsulku merkitty selkeästi Palovaroittimet eivät toimi tai niitä ei ole Huoneilmassa häkää paheneminen Tulipalon havaitseminen viivästyy, suuret vahingot, loukkaantuminen, kuolema Tulisijasta pääsee huoneilmaan häkää, kuolema (päällä/pois) Sijoitetaan riittävä määrä palovaroittimia, vaihdetaan paristot säännöllisesti ja testataan varoittimet, Tulisijan sulkupelleissä häkäaukko. Peltien sulkemisessa huolellisuus. Häkävaroitin tilassa. Vaaranpaikka Riski Ennaltaehkäisevät tai korjaavat toimenpiteet SYITÄ TULIPALOIHIN Tuhopoltto Tulipalo Palavat materiaalit riittävän kauaksi (8 m) rakennuksista. Ulko-ovet pidetään lukittuina. Riittävä valaistus kulkuteillä ja rakennusten lähellä. Vialliset räpsyvät loisteputket tai muut Tulipalo Vaihdetaan vialliset polttimot tai estetään valaisinten käyttö valaisimet Vialliset sähkölaitteet tai sähkölaitteiden ohjeen vastainen käyttö Tulipalo Vialliset laitteet poistetaan käytöstä tai estetään niiden käyttö. Laitteet sijoitetaan oikein ja noudatetaan käyttöohjeita, sisätilojen laitteet sisätiloissa, ulos vain ulkokäyttöön tarkoitettuja johtoja ja laitteita. Tupakointi sisällä Tulipalo Sisällä tupakointi on kielletty. Tupakkapaikka vain ulkona, pihakatoksessa. Elävät kynttilä, muu avotuli Tulipalo Huolellisuus ja valvonta, turvalliset ja asianmukaiset astiat kynttilöille

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

PIENTALON PALO TURVALLISUUSOPA

PIENTALON PALO TURVALLISUUSOPA KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN PIENTALON PALO TURVALLISUUSOPA S www.keskisuomenpelastuslaitos.fi Aloita turvallinen asuminen tästä! Tee yhdessä perheesi kanssa oma pelastautumissuunnitelma.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Päivitetty 19.6.2015

Pelastussuunnitelma Päivitetty 19.6.2015 Pelastussuunnitelma 1 (13) Pelastussuunnitelma Päivitetty 19.6.2015 Kiinteistön omistaja: Asunto Oy Lemminkäisenrivi Osoite: Lemminkäisentie 4 21530 Paimio Rakennusvuodet: 1983 (A-C), 1984 (D-F) Rakennusten

Lisätiedot

OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS

OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS www.vspelastus.fi PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelman tarkoituksena on toimia kiinteistön asukkaille ja henkilöstölle ohjeena, oppaana

Lisätiedot

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN PIENTALON PALO TURVALLISUUSOPAS

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN PIENTALON PALO TURVALLISUUSOPAS PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN PIENTALON PALO TURVALLISUUSOPAS PELASTAUTUMISSUUNNITELMA Tulipalossa pitää rakennuksesta pystyä poistumaan nopeasti ja turvallisesti. Turvallisen

Lisätiedot

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma

POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma KIINTEISTÖN PELASTUSSUUNNITELMA ASIAKASKÄYTTÖÖN POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma SGL TURVAPALVELUT Oy Sanna Suinila, Aki Äijälä JOHDANTO JA ESITIEDOT Tilaaja: Laatijat: Kohteet: Rauman kaupunki, vs.kulttuuri-

Lisätiedot

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi.

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. KOTISI TURVALLISUUS on sinun vastuullasi Me kaikki vaikutamme oman elinympäristömme turvallisuuteen. Onnettomuudet tulevat aina yllätyksenä, eikä niitä kaikkia

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA

Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA 1 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS NUORTEN KANSALAISTOIMINNAN TSTO 1.4.2015 Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA BENGTSÅRIN LEIRISAARI, Bengtsårin laituri, 920 Bengtsår, 10900 Hanko Sisäinen

Lisätiedot

Kotiympäristö turvalliseksi. Opas koulutus- ja neuvontatyötä tekeville

Kotiympäristö turvalliseksi. Opas koulutus- ja neuvontatyötä tekeville Kotiympäristö turvalliseksi Opas koulutus- ja neuvontatyötä tekeville SISÄLTÖ Lukijalle...3 1. Koti ja ympäristö turvallisemmaksi...6 1.1 Asunto...6 1.2 Lähiympäristö ja liikuntaharrastukset...11. Lapsen

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

ST Palvelu Oy 29.8.2014

ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMA Pirkan Opiskelija asunnot Oy/Pirkka 7, A talo ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4

Lisätiedot

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 HEINÄNOKKA HEINÄNOKANTIE 66 LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 Heinänokan pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa työskentelevien, majoittuvien ja oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Päivittäiset onnettomuudet VAARATILANNEHuoneistopalo VAIKUTUSVälitön uhka huoneistossa oleville, välillinen uhka muille

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä Leirikeskuksen pelastussuunnitelma 2006 Leirikeskuksen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita leirikeskuksessa työskentelevien

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja BRYNHILDR Ourajoentie 85, 12920 Topeno 044-322 6061 Janika Kiverä www.brynhildr.fi info@brynhildr.fi Y-tunnus 2424383-2 1 SISÄLLYS Sisällysluettelo 2 Liiteluettelo 3 1. Turvallisuudesta

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA TURVALLISUUSOHJEET Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA Nämä turvallisuusohjeet ovat tarkoitettu kiinteistössä asuvien turvallisuuden edistämiseksi KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA

TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA Nämä turvallisuusohjeet ovat tarkoitettu kiinteistössä asuvien turvallisuuden edistämiseksi Pelastussuunnitelma luettavissa

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot