Laukaan kunta PL Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA"

Transkriptio

1 Laukaan kunta PL Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tarjouspyyntö 2 Liite 1, Tarjouslomake 5 Liite 2, Tarjottavien kopiokoneiden luokitus ja tekniset ja toiminnalliset vaatimukset 11 Liite 3, Arviointiperusteet ja painoarvot 13 Liite 4, Sopimusluonnos 17 Liite 5, Laukaan kunnan tietotekniikkahankintojen yleiset sopimusehdot 21 Liite 6, Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 1994) 37

3 Laukaan kunta TARJOUSPYYNTÖ PL Laukaa KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMINEN Laukaan kunta on yli asukkaan kasvava kunta Jyväskylän seutukunnalla. Laukaan kunnassa siirrytään keskitettyyn kopiokoneiden hankintaan. Tästä syystä pyydämme tarjousta kopiokoneiden toimittamisesta seuraavasti: Nykytilan kuvaus Haluttu ratkaisu Sopimuskausi Hankintamäärät Laukaan kunnassa ovat osastot ja toimipaikat hankkineet kopiokoneet itsenäisesti. Tästä on aiheutunut kirjavuutta laitekannassa, hankintatavoissa sekä sopimuksissa. Näistä syistä olemme päätyneet kopiokoneiden keskitettyyn hankintaan. Hankintayksikkönä toimii Laukaan kunnan taloushallinnon alainen atk-yksikkö. Pyrimme puitesopimukseen yhden toimittajan kanssa, joka kykenee toimittamaan vaatimusten mukaisesti kaikkien luokkien kopiokoneet samanmerkkisinä sekä niiden huoltosopimukset. Olemme luokitelleet kopiokoneet neljään (4) luokkaan nopeuden mukaan. Pyydämme ratkaisustanne kokonaistarjousta luokittain. Laitteiden luokitus ja tekniset ja toiminnalliset vaatimukset on esitetty liitteessä 2, Tarjottavien kopiokoneiden luokitus ja tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. 48 kuukautta Arvioidut hankintamäärät luokittain sopimuskaudella Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka kpl 3 5 kpl 1 2 kpl 1 kpl Edellä olevat määrät ovat tämän hetken parhaan ymmärryksen mukaisia arvioita, eivätkä siten ole Laukaan kuntaa sitovia esim. taloudellisen tilanteen ja / tai olosuhteiden muuttuessa. Noudatettavat sopimusehdot Tarjouksissa ja hankinnassa noudatettavat ehdot: - Tämä tarjouspyyntö liitteineen (liitteet 1 3) - Sopimusluonnos (liite 4) - Laukaan kunnan tietotekniikkahankintojen yleiset sopimusehdot (liite 5) - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 1994, liite 6) Muita sopimusehtoja ei hyväksytä. Mikäli tarjoaja vaatii muiden sopimusehtojen noudattamista, tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen ja se hylätään. Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa saakka. Tarjouspyyntöasiakirjoja voi pyytää puhelinnumerosta (014) ja puhelinnumerosta Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa myös Laukaan kunnan verkkosivuilta ositteesta 2

4 Tarjoukset Tarjoukset tulee toimittaa oheisella tarjouslomakkeella (liite 1, Tarjouslomake ), jonka tarjoaja täyttää liitteessä olevien ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tarjouslomakkeessa mainittuine liiteasiakirjoineen suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo osoitteella: Laukaan kunta Kirjaamo PL Laukaa Kuoreen merkintä: Tarjous: Kopiokoneet Lisätiedot Atk-suunnittelija Jarmo Pasanen PL 6, Laukaa Sähköposti: Puh. (014) , gsm Tiedustelut mieluimmin sähköpostitse. Sähköpostitse lähetettyihin tiedusteluihin vastataan alkaen Puhelimitse tiedusteluja voi esittää välisenä aikana arkipäivisin klo Kaikki tiedustelut kirjataan ja tiedustelujen yhteenveto vastauksineen lähetetään kaikille tarjouspyyntöasiakirjat saaneille sähköpostitse. Toimittajan valinta Osatarjoukset Vaihtoehtoiset tarjoukset Hinnat Tarjousten voimassaolo Tarjouskilpailun voittaa se tarjoaja, joka kykenee toimittamaan kaikkien luokkien kopiokoneita saman merkkisinä kokonaistaloudellisesti edullisimmin. Arviointiperusteet painoarvoineen on esitetty liitteessä 3, Arviointiperusteet ja painoarvot. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjoaja voi esittää eri vaihtoehtoja vaatimukset täyttävistä kopiokoneista, mutta tällöin jokainen vaihtoehtoinen tarjous on toimitettava omalla tarjouslomakkeellaan. Kaikki hinnat tulee ilmoittaa euroina ilman arvonlisäveroa. Tarjousten tulee olla voimassa vähintään saakka Tarjousten vertailu ja päätökset Tarjousasiakirjojen julkisuus Tarjoukset avataan ja vertaillaan ja päätös toimittajan valinnasta tehdään mahdollisimman nopeasti tarjousajan päätyttyä. Mikäli kaksi tai useampi tarjous katsotaan vertailun jälkeen samanarvoisiksi, tarjousten järjestys ratkaistaan arvalla. Hankintasopimus kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen toimittajan kanssa tehdään mahdollisimman pikaisesti sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Tarjousasiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mikäli tarjoaja haluaa pitää jonkun / jotkin asian / asiat salassa liike- ja ammattisalaisuuden perusteella, tulee nämä asiat esittää omana asiakirjanaan, jonka tarjoaja selkeästi merkitsee salaiseksi. Tarjouksen hinta ei voi kuitenkaan olla salassa pidettävä asia. Lopullisen päätöksen asiakirjojen salassapidosta tekee Laukaan kunta. Tarjoajaa koskevat selvitykset Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä tarjouslomakkeessa (liite 1) määritellyt selvitysasiakirjat. Mikäli joku asiakirja puuttuu tarjouksesta, on tarjoajan selvitettävä luotettavasti puutteen syy, muussa tapauksessa tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Selvityksiä ei käytetä tarjouksien edullisuutta arvioitaessa, vaan arvioitaessa tarjoajan taloudellisia ja teknisiä valmiuksia toimittaa pyydetty palvelu sekä arvioitaessa tarjoajan toiminnan lainmukaisuutta. Mikäli tarjoaja 3

5 perustellusti suljetaan pois tarjouskilpailusta näiden selvitysten perusteella, siitä ilmoitetaan tarjoajalle. Ilmoitukseen liitetään valitusosoite, johon tarjoaja voi valittaa mikäli katsoo tulleensa pois suljetuksi väärin perustein. Tarjoajan hylkäysperusteet Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos: - tarjoaja on konkurssissa tai keskeyttänyt liiketoimintansa tai sille on vahvistettu esim. velkajärjestely - vireillä on tarjoajaa koskeva konkurssi- tai velkajärjestelymenettely, velkasaneerausohjelman vahvistamismenettely tai hakemus yhtiön purkamiseksi - tarjoaja on päätetty asettaa selvitystilaan - tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta - tarjoaja on ammattinsa harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan virheeseen - tarjoaja on laiminlyönyt verojen tai sosiaalimaksujen suorittamisen - tarjoaja on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankkijalle tietoja - tarjoajalla ei ole teknisiä tai taloudellisia edellytyksiä toimittaa pyydettyä palvelua - tarjous on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen, mikäli poikkeuksellisen alhaista hintaa ei ole riittävästi perusteltu - tarjous ei ole tarjouspyynnön ehtojen mukainen (puuttuu esim. pyydettyjä selvitysasiakirjoja) Laukaan kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset mm. kalleuden tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Tässä tapauksessa pyritään järjestämään tarvittaessa uusi tarjouskilpailu karsituin ehdoin. Mikäli yhtäkään hyväksyttävää tarjousta ei ole saatu, voidaan tarjoajien kanssa siirtyä neuvottelumenettelyyn. Tarjousten kieli Muut ehdot Kaikki tarjousten materiaali, johon tarjoaja haluaa vedota, tulee toimittaa suomenkielisenä pois lukien rahoituksen ja taloudellisen tilanteen selvitysasiakirjat (tarjouksen liitteet 6 8). Kilpailussa noudatetaan avointa menettelyä. Tähän hankintaan sovelletaan aikaisemmin mainittuja ehtoja sekä lakia julkisista hankinnoista (1505/1992), asetusta kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista (380/1998) ja lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muita mahdollisia lakeja ja asetuksia, mitkä sääntelevät julkisia hankintoja. Asetuksen 380/1999 mukainen hankintailmoitus kynnysarvon ylittävistä hankinnoista on lähetetty Tieto tarjouskilpailusta löytyy myös Laukaan kunnan verkkosivuilta osoitteesta Laukaassa Esko Koliseva Kunnanjohtaja Erkki Nurminen Talousjohtaja LIITTEET 1. Tarjouslomake 2. Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset 3. Arviointiperusteet ja painoarvot 4. Sopimusluonnos 5. Laukaan kunnan tietotekniikkahankintojen yleiset sopimusehdot 6. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 1994) 4

6 Laukaan kunta Liite 1 PL Laukaa Tarjouslomake KOPIOKONEET Tarjoajan tiedot Yrityksen nimi Y-tunnus Lähiosoite Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön puhelin nro. Yhteyshenkilön sähköposti Selvitysasiakirjat Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa yhteydessä seuraavat asiakirjat: Yleiset asiakirjat ja lakisääteiset maksut Rahoitus ja taloudellinen tilanne Liite nro Asiakirja Toimitettu 2 Enintään kolme kuukautta vanha kaupparekisteriote 3 Toimivaltaisen viranomaisen todistus lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamisesta 4 Enintään kolme kuukautta vanha verovelkatodistus 5 Enintään kolme kuukautta vanha todistus maksetuista työeläkemaksuista 6 Tuloslaskelmat kolmelta viimeiseltä vuodelta 7 Taseet kolmelta viimeiseltä vuodelta 8 Toimintakertomukset kolmelta viimeiseltä vuodelta Tekninen suorituskyky 9 Luettelo viimeksi kuluneen kolmen vuoden tärkeimmistä vastaavista toimituksista Suomessa yhteystietoineen 10 Selvitys, miltä osin tarjoaja aikoo käyttää toimitukseen alihankkijoita 11 Lista mahdollisista alihankkijoista yhteystietoineen Muut asiakirjat 12 Luokan 4 laitteen suomenkielinen käyttöohje Mikäli tarjoaja aikoo käyttää toimituksessa alihankkijoita (mm. tytäryhtiöitä), edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa myös alihankkijoiden osalta pois lukien rahoituksen ja taloudellisen tilanteen asiakirjat. Selvitysasiakirjoja käytetään arvioitaessa tarjoajan taloudellisia ja teknisiä valmiuksia toimittaa pyydetty palvelu sekä arvioitaessa tarjoajan toiminnan lainmukaisuutta. Mikäli Laukaan kunta katsoo että tarjoaja ei täytä näiden selvitysten mukaan taloudellisia, teknisiä tai laillisia edellytyksiä toimituksen suorittamiseksi, tästä ilmoitetaan tarjoajalle. Tarjoaja voi ilmoituksen saatuaan täydentää tarjoustaan siltä osin, mikä katsotaan vaillinaiseksi. 5

7 Tarjoaja täyttää. Eri kohtien tarkemmat selitykset ovat liitteissä 2, Tarjottavien kopiokoneiden luokitus ja tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ja 3, Arviointiperusteet ja painoarvot. Tarjoaja voi tarjota eri vaihtoehtoja, mutta jokaisen vaihtoehdon tarjoamiseen on käytettävä omaa kopiota tarjouslomakkeesta ja eri vaihtoehtojen lukumäärät on ilmoitettava alla olevassa yhteenvedossa. Pakottavasta syystä voidaan selvityksissä käyttää erillisiä liitteitä, mutta jokainen liite on numeroitava ja asianomaisessa kohdassa on ilmoitettava liitteen numero. Yhteenveto tarjouslomakkeista ja muista asiakirjoista Luokan 1 laitteiden tarjouksia kpl Luokan 2 laitteiden tarjouksia kpl Luokan 3 laitteiden tarjouksia kpl Luokan 4 laitteiden tarjouksia kpl Luokan 4 laitteiden käyttöohjeita kpl Laitteiden teknisiä kuvauksia kpl Muita liitteitä kpl (erittely, mitä liitteitä) Tällä lomakkeella tarjottavat laitteet: Merkki Malli Nimellisnopeus siv/min Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Vaaditut pakolliset ominaisuudet kaikille luokille (tarkemmat selitykset liitteessä 2) Merkitään Kyllä jos laite täyttää vaatimuksen, Ei jos vaatimus ei täyty. Mikäli johonkin pakollisten ominaisuuksien kohtaan on merkitty Ei, tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen ja siitä syystä tarjous tullaan hylkäämään. Huomatkaa, että osatarjouksia ei hyväksytä. Näiden ominaisuuksien tulee sisältyä tarjoushintaan, eli jos ominaisuus on maksullinen, tulee ominaisuuden hinta sisällyttää laitteen tarjoushintaan. Viitattaessa paperikapasiteetteihin käytetään A4 / 80 g/m2 paperilla ilmoitettavia arvoja, ellei erikseen muuta mainita. Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Verkko 10/100BaseT TCP/IP tuki Novell NDPS-tuki Tarkkuus min. 600 dpi Arkistokelpoisuus Alkuperäisten syöttölaite Lajittelija Nitoja Paperialusta min 500 arkkia Digitaalinen toiminta Suomenkielinen paneeli Ajurit suomenkieliset Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 2000 ja XP Kaksipuoleisuus Zoomaus A3-koko Scannausominaisuus Hallinta verkon kautta Asennus ja testaus Mahdollisuus seuraaviin lisälaitteisiin: - lisäpaperialusta(t) EI vaadita luokassa 1 - osastolaskurit EI vaadita luokassa 1 - rajaton lajittelija EI vaadita luokassa 1 6

8 Luokan 4 laitteelta vaaditaan edellisten lisäksi seuraavat pakolliset ominaisuudet (tarkemmat selitykset liitteessä 2) Merkitään Kyllä jos laite täyttää vaatimuksen, Ei jos vaatimus ei täyty. Mikäli johonkin pakollisten ominaisuuksien kohtaan on merkitty Ei, tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen ja siitä syystä tarjous tullaan hylkäämään. Huomatkaa, että osatarjouksia ei hyväksytä. Näiden ominaisuuksien tulee sisältyä tarjoushintaan, eli jos ominaisuus on maksullinen, tulee ominaisuuden hinta sisällyttää laitteen tarjoushintaan. Viitattaessa paperikapasiteetteihin käytetään A4 / 80 g/m2 paperilla ilmoitettavia arvoja, ellei erikseen muuta mainita. Luokan 4 laitteen lisävaatimukset Maksimikäyttö noin arkkia kuukaudessa Erillinen A3 paperialusta Paperialustat 4000 arkkia Automaattinen alustan vaihto Etu / takakansiajot Työn ohjelmallinen työstö Töiden tallennus Osastolaskutusmittarit, hinnoittelu ja raportointi Originaalien syöttölaite min 250 arkkia Originaalien materiaalit g/m2 Luovutusvaihtoehdot: Ei nidottuna: Ei lajittelua Rajaton lajittelu Nidottuna: Lajittelematon Rajaton lajittelu Lyhyelle sivulle 1 niitti Lyhyelle sivulle 2 niittiä Pitkälle sivulle 1 niitti Pitkälle sivulle 2 niittiä Vihkonidonta Töiden suojaus asiatonta käyttöä vastaan Seuraavassa taulukossa tarjoaja esittelee kokonaispalvelunsa. Näitä ominaisuuksia käytetään arvioitaessa tarjoajan kokonaispalvelun laatua Tarjoajan kokonaispalvelu Palveluketjun kuvaus ympäristönäkökohtineen Referenssit Vastaavat toimitukset yksityiselle sektorille Vastaavat toimitukset julkishallinnolle Sertifikaatit Huoltosopimuksien laskutus Mittarilukemien ilmoitus ja seuranta Muut seikat, jotka tarjoaja haluaa tuoda esille 7

9 Seuraaviin taulukoihin tarjoaja merkitsee ao. ominaisuudet tarjoamistaan laitteista. Näitä ominaisuuksia käytetään vertailtaessa eri tarjoajien laitteita. Mikäli ominaisuutta ei ole merkitään ao. kohtaan Ei. Mikäli ominaisuus on saatavissa maksullisin lisälaittein tai lisäominaisuuksin, siitä tarjoaja laittaa merkinnän ao. kohtaan ja ilmoittaa Hinnat -osiossa ko. laitteen tai ominaisuuden hinnan. Yhteensopivuus nykyiseen ympäristöön Tulostuspalvelimen tyyppi TCP/IP tuki LDAP-tuki Ohjauspaneelin kielet Tulostusajureiden kielet Ajureiden tuetut käyttöjärjestelmät Scannaus sähköpostiin Scannaus verkkopalvelimen levylle Laitteiden hallinta verkon kautta Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet Yleiset ominaisuudet Suositeltu käyttö kopiota / kk Virrankulutus: virransäästötilassa täydessä toiminnassa Lämmönkehitys Melutasot: Tyhjäkäynnillä Täydessä toiminnassa Ympäristövaatimukset Käytettävyysprosentti MTBF Käyttöikä tulostemääränä Malliston uusiutumisaika Yleiset käyttöominaisuudet Lämpenemisaika: Kylmäkäynnistyksestä Virransäästötilasta Ensimmäinen kopio / tuloste virransäästötilasta Ensimmäinen kopio / tuloste toimintatilasta Uudelleenkäynnistysaika Opastus tukostilanteessa Väriaineen riittävyys Syöttöalustan kapasiteetti Originaalien materiaalit Vakio paperikapasiteetti Maksimi paperikapasiteetti Ohisyöttöalustan kapasiteetti Painomateriaalit ja paksuudet (kalvot, tarrat jne.) Luovutusvaihtoehdot vakiona - lisälaittein Nidontavaihtoehdot vakiona - lisälaittein Käyttäjän suoritettavat toimenpiteet Moniajo (mm. scannaus tulostuksen aikana) Maksimi nidontapaksuus Maksimi vihkonidontapaksuus Muuta mitä tarjoaja haluaa tuoda esille Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 8

10 Seuraavaan taulukkoon tarjoaja merkitsee laitteiden tulostus- ja kopio-ominaisuudet, scannausominaisuudet, huolto-, tuki- ja koulutusominaisuudet. Lisäksi tarjoaja merkitsee kaikkien luokkien muut tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, mitä tarjoaja haluaa tuoda esiin. Lopuksi tarjoaja merkitsee luokan 4 laitteiden ominaisuuksista oman näkemyksensä Tulostus- ja kopioominaisuudet Kopionopeus 1-puolinen Kopionopeus 2-puolinen Tulostusnopeus 1-puol. Tulostusnopeus 2-puol. Max. tulostusresoluutio Zoom: min - max Vaaleus tummuussäätö Kontrastisäädöt Terävyyssäädöt Yksi kaksipuoleisuus: 1-puolisesta 1-puolinen 1-puolisista 2-puolinen 2-puolisesta 2-puolinen 2-puolisesta 1-puoliset Reunaton tuloste / kopio Ajurien saatavuus (CD, web) Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Scannausominaisuudet Scannausnopeus, kpl/min Scannausresoluutiot Scannaus tiedostoon / sähköpostiin LDAP-tuki (Domino) Tiedostomuodot scannauksessa Huolto, tuki ja koulutus Vasteajat Huoltohenkilökunnan määrä: Suomessa JKL:n talousalueella Tukipalvelut: Käyttäjille Pääkäyttäjille Ostajan tekniselle tuelle Laitteen koulutus Huollon raportointi Muut tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet Lisäksi luokan 4 laitteen arviointikriteerejä Ohjelmiston ominaisuudet Laitteen helppokäyttöisyys Käyttökoulutus Muiden kokemukset Saatavana olevat lisälaitteet ja -ominaisuudet Muut tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet

11 Seuraavaan taulukoon tarjoaja merkitsee hinnat euroina ilman arvonlisäveroa Hinnat Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Laitteen hinta vaadituilla ominaisuuksilla Lisälaitteiden hinnat - lisälaite 1 - lisälaite 2 - lisälaite n Ohjelmistojen hinnat - työasema-ajurit - muut tarvittavat ohjelmat Koulutusten hinnat Hintojen tarkistusperiaatteet sopimuskaudella Huoltosopimushinta /painopinta Hinnantarkistusperiaatteet Huoltosopimus sisältää Huoltosopimus ei sisällä Seuraavaan taulukkoon tarjoaja merkitsee laitteiden tietoturvaominaisuudet Tietoturvaominaisuudet Salaiset tulosteet Tallennuslaitteen tyhjennys Vaitiolovelvollisuudet Käyttäjätunnistus scannatessa Muut tietoturvaominaisuudet Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Allekirjoitus Vakuutan, että minulla on oikeus yrityksen nimissä tehdä tämä tarjous Allekirjoitus Nimen selvennys Asema yrityksessä 10

12 Laukaan kunta LIITE 2 PL Laukaa Tarjottavien kopiokoneiden luokitus ja tekniset ja toiminnalliset vaatimukset Luokitus Luokka Nopeus painopintaa / min (noin) Minimivaatimukset Jokaisen tarjottavan laitteen tulee täyttää seuraavat vaatimukset. Mikäli vaatimusten täyttämiseksi laitteeseen tarvitaan lisävarusteita, ohjelmistoja, asennustyötä tms. tulee näiden sisältyä laitteen tarjoushintaan. Viitattaessa paperikapasiteetteihin käytetään A4 / 80 g/m2 paperilla ilmoitettavia arvoja, ellei erikseen muuta mainita. Kaikki laitteet tulee voida asentaa 10/100BaseT -verkkoon tulostimeksi tarjottavalla kokoonpanolla (mahdolliset tarvittavat lisälaitteet ja -ohjelmistot tulee sisältyä tarjoukseen) Laitteiden tulee tukea verkossa ainakin TCP/IP protokollaa Laitteiden tulee tukea Novell NDPS tulostusta Paras tulostustarkkuus vähintään 600 dpi Kaikki tarjottavat laitteet tulee olla hyväksytty pysyvästi säilytettävän asiakirjan valmistamiseen (ArkistoL 831/ ), lausunnot tulee toimittaa tarjouksen liitteinä Laitteissa tulee olla alkuperäisten syöttölaite, lajittelija ja nitoja Laitteiden paperialustoille tulee mahtua vähintään 500 arkkia Laitteiden tulee olla digitaalisia Laitteiden ohjauspaneelin ja tulostusajureiden tulee olla suomenkieliset Laitteiden tulostusajureiden tulee tukea seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows 2000 / XP Laitteiden tulee tulostaa ja kopioida haluttaessa kaksi puoleisesti Laitteissa tulee olla pienennys- ja suurennusmahdollisuus Laitteiden tulee tulostaa ja kopioida myös A3-kokoa Laitteilla tulee voida scannata alkuperäinen joko sähköpostiin tai tiedostoon verkkopalvelimen levylle Laitteita tulee voida hallita TCP/IP verkon kautta (työjonot, virheilmoitukset, laitteen seuranta muuten) Laite tulee olla luovutettaessa täydellisessä käyttökunnossa ja testattuna sijoituspaikassaan Laitteiden tulee olla uusia Luokan 4 laitteen tulee täyttää edellisten lisäksi seuraavat vaatimukset: Kuukausittainen maksimikäyttö vähintään noin arkkia Erillinen paperialusta A3-paperille Paperialustojen yhteinen kapasiteetti vähintään noin 4000 arkkia Automaattinen paperialustan vaihto alustan tyhjentyessä (A4) Laitteella tulee voida ajaa erilliseltä paperialustalta vähintään etu / takakansi Laitteella tulee voida ohjelmallisesti työstää kopiotyötä, esim. järjestää sivut uudelleen, liittää useampi työ yhdeksi jne. Työt tulee voida tallentaa ja tallennettu työ on voitava tulostaa tarvittaessa Laitteessa tai ohjelmistossa tulee olla osastolaskutusmittarit hinnoitteluineen ja raportointeineen Originaalien syöttölaitteeseen tulee mahtua vähintään 250 arkkia Originaalien syöttölaitteen tulee voida käsitellä materiaalit g/m2, A4 / A3 11

13 Vaaditut luovutusvaihtoehdot ei nidottuna lajittelematon rajaton lajittelu nidottuna lajittelematon rajaton lajittelu lyhyelle sivulle yksi niitti / kaksi niittiä pitkälle sivulle yksi niitti / kaksi niittiä vihkonidonta Laitteeseen talletetut työt tulee voida suojata jollakin tekniikalla asiatonta pääsyä vastaan (salasana tms. tekniikka) Lisälaitteet Luokan 2 ja 3 laitteissa tulee olla mahdollisuus seuraaviin lisälaitteisiin Lisäpaperialustat Osastolaskuri Rajaton lajittelija Lisäksi Laitteiden huoltosopimukset tulee laskuttaa yhdellä laskulla, kuitenkin laitekohtaisesti eriteltynä Mikäli kirjallisten tarjouksien perusteella suoritetun vertailun jälkeen Laukaan kunta katsoo tarpeelliseksi lopullisen järjestyksen aikaansaamiseksi tutustua lähemmin laitteiden käyttöominaisuuksiin, toimittajan on järjestettävä Laukaan kunnan edustajille mahdollisuus tutustua tarjottujen laitteiden käyttöön. 12

14 Laukaan kunta LIITE 3 PL Laukaa Arviointiperusteet ja painoarvot Tarjousten arvioinnissa käytetään seuraavia tärkeysjärjestyksessä olevia arviointiperusteita, joihin tarjoajan tulee esittää selvitys ratkaisustaan liitteessä 1 Tarjouslomake näiden ohjeiden mukaisesti: - Tarjoajan kokonaispalvelu (painoarvo 20) - Yhteensopivuus olemassa olevaan laite- ja järjestelmäympäristöön (painoarvo 20) - Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet (painoarvo 20) - Hinta ja hintojen tarkistusperiaatteet sopimuskaudella (painoarvo 15) - Huoltosopimushinta (painoarvo 15) - Tietoturvaominaisuudet (painoarvo 10) Tarjouksen maksimipistemäärä on 100 pistettä. Arviointiperustekohdan paras saa ko. kohdan maksimipisteet, muut suhteessa parhaaseen. Eniten pisteitä eri arviointikohdista yhteensä saanut tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Pisteet lasketaan kymmenesosan tarkkuudella käyttäen normaaleja matemaattisia pyöristyssääntöjä. Paremmuuden arvioinnissa Laukaan kunta voi tarvittaessa käyttää myös ulkopuolista apua (konsulttia). Viitattaessa paperikapasiteetteihin käytetään A4 / 80 g/m2 paperilla ilmoitettavia arvoja, ellei erikseen muuta mainita. Sulkeissa on ilmoitettu vertailuperusteet. Arviointiperusteiden selitykset: Tarjoajan kokonaispalvelu Kokonaispalvelun arvioinnissa arvioidaan tarjoajan ilmoittamat vastaavat toimitukset yksityiselle ja julkiselle sektorille Suomessa, ilmoitetut muut referenssit sekä tarjoajalle myönnetyt laatu- yms. sertifikaatit. (Toimitusten määrä, myönnetyt sertifikaatit (laatu, määrä)) Millainen on tarjoajan palveluketju huomioon ottaen myös ympäristönäkökohdat tuotteen valmistuksesta tuotteen poistamiseen. (Palveluketjun kattavuus, ympäristösertifikaatit) Lisäksi arviointiin vaikuttaa se, miten huoltosopimuksien mittarilukemien ilmoittaminen ja seuranta on järjestetty (esim. www-sovellus, automaattinen mittarinluku tms.). Laskutuksen arviointiin vaikuttaa mm. se, onko toimittajalla mahdollisuus sähköiseen laskutukseen. (Seurannasta ja ilmoittamisesta aiheutuva työmäärä: enemmän automatisoitu parempi, mahdollisuus sähköiseen laskutukseen parempi) Tarjoajan on toimitettava kuvaus palveluista tarjouksen liitteenä. Yhteensopivuus olemassa olevaan laite- ja järjestelmäympäristöön Laukaan kunnan tietotekninen ympäristö on tällä hetkellä seuraava: Laukaassa on pääasiassa kytkentäinen ethernet-verkko, joka on jaettu virtuaalisiin paikallisverkkoihin (VLAN). VLANit on erotettu toisistaan palomuurilla. Verkkoprotokollana on ainoastaan TCP/IP. Käytössämme on useampi TCP/IP C-luokka. Verkkokäyttöjärjestelminä on Novell NetWare 6.5 ja Microsoftin Domain- ja AD-järjestelmät. LDAP-palvelimena toimii tällä hetkellä Lotus Notes / Domino R6.5.3 palvelin. Tulostusjonopalvelimina käytetään Novell NetWare 6.5, Windows NT 4.0 SP6 ja HP PrintServer Appliance palvelimia. Työasemien käyttöjärjestelminä on Microsoft Windows 95 / 98 / NT 4.0 / 2000 / XP Professional. Olemme kuitenkin luopumassa muista työasemien käyttöjärjestelmistä kuin Win 2000 Pro / Win XP Pro. Olemme vuoden 2005 aikana ottamassa käyttöön myös Novell ZenWorks järjestelmän. 13

15 Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa selvitys miten tarjottavat laitteet sopivat olemassa olevaan laite- ja järjestelmäympäristöön. Mikäli tarjoajalla on tiedossaan laitteidensa toimituksia samantyyppisiin ympäristöihin, tarjoaja voi halutessaan merkitä nämä toimitukset erikseen referensseissä. Näitä samantyyppisiin ympäristöihin tehtyjä toimituksia painotetaan enemmän kuin muita referenssejä. (Suurempi sopivuus nykyiseen ympäristöön parempi) Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet Tarjoajan on ilmoitettava tarjottavan tuotteen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, vähintään seuraavat: Yleiset ominaisuudet - keskimääräinen kuukausittainen suositeltu kopio / tulostemäärä (tarkoitukseen sopiva) - laitteen virrankulutus virransäästötilassa ja täydessä toiminnassa (pienempi parempi) - laitteen lämmönkehitys (pienempi parempi) - melutaso tyhjäkäynnillä ja täydessä toiminnassa (pienempi parempi) - ympäristövaatimukset (vaadittu lattiapinta-ala kokonaisuudessaan, muut ympäristölle asetettavat vaatimukset (sähkönsyöttö, lämpö, kosteus yms.)) - odotettavissa oleva käytettävyysprosentti (isompi parempi) - keskimääräinen vikaantumisväli (MTBF) (pitempi parempi) - odotettavissa oleva käyttöikä (tulostemäärä kpl) (isompi parempi) - odotettavissa oleva malliston uusiutumisaika kuukautta (pitempi elinkaari parempi) Yleiset käyttöominaisuudet - lämpenemisaika (kylmäkäynnistys ja virransäästötila) (nopeampi parempi) - ensimmäisen kopion / tulosteen tulostusaika virransäästötilasta (nopeampi parempi) - ensimmäisen kopion / tulosteen tulostusaika toimintatilasta (nopeampi parempi) - uudelleenkäynnistysaika (nopeampi parempi) - millainen opastus laitteessa on virhetilanteiden selvitykseen (suomenkielisyys, vaiheittainen opastus paneelissa parempi) - väriaineen riittävyys ennen väriaineen lisäämistä 5 % peitolla, painopintaa (suurempi parempi) - originaalien syöttöalustan kapasiteetti (suurempi parempi) - käytettävät originaalien materiaalit (paksuus) (suurempi skaala parempi) - vakio paperialustan kapasiteetti (A4 / A3) (suurempi parempi) - maksimi paperialustojen kapasiteetti (A4 / A3) (suurempi parempi) - ohisyöttöalustan kapasiteetti (suurempi parempi) - käytettävien painomateriaalien materiaalit ja paksuudet (kalvot, tarrat yms) (suurempi valikoima ja skaala parempi) - luovutusvaihtoehdot (myös lisälaittein, esim. lajittelu, vihkot jne) (suurempi valikoima parempi) - nidontavaihtoehdot (suurempi valikoima parempi) - mitä huolto, säätö yms. toimenpiteitä käyttäjä voi / saa / pitää tehdä (arviointi työn sujuvuuden kannalta) - miten ns. moniajo onnistuu (esim. kopiointi tai scannaus laitteen työjonoon tulostustyön aikana) (useampi yhtäaikainen työ parempi) - maksimi nidontapaksuus arkkia (suurempi parempi) - maksimi vihkon nidontapaksuus (suurempi parempi) Tulostus- ja kopio-ominaisuudet - kopio- ja tulostusnopeus (suurempi parempi) - maksimi resoluutio (suurempi parempi) - zoomauskyky (minimi maksimi %) (suurempi skaala parempi) - säädöt: - vaaleus tummuus (suurempi skaala parempi) - kontrasti (suurempi skaala parempi) - terävyys (suurempi parempi) - yksi kaksipuolisuus (useampi vaihtoehto parempi) - 1-puolisesta 1-puolinen - 1-puolisesta 2-puolinen - 2-puolisisesta 2-puolinen - 2-puolisesta 1-puoliset - reunaton tuloste; kuinka lähelle paperin reunaa voi tulostaa (pienempi parempi) - työasema-ajuri: tuetut käyttöjärjestelmät ja saatavuus (esim. web, CD) (useampi saatavuuslähde parempi) Scannausominaisuudet - scannausnopeus, pintaa / min (suurempi parempi) - scannausresoluutiot (suurempi skaala parempi) - scannaus tiedostoon verkkopalvelimen levylle / suoraan sähköpostiin (useampi vaihtoehto parempi) 14

16 - mahdollisuus käyttää Laukaan kunnan LDAP-hakemistopalvelua autentikointiin ja vastaanottajan osoitteen hakemiseen sähköpostiin scannatessa (jos onnistuu, parempi) - mitä tiedostomuotoja scannaus tukee (esim..pdf,.tiff,.jpg jne.) (useampi vaihtoehto parempi) Huolto, tuki ja koulutus - huollon nopeus ilman eri sopimuksia (vasteaika) (nopeampi parempi) - huoltohenkilökunnan kokonaismäärä Suomessa ja Jyväskylän talousalueella (suurempi parempi) - miten tukipalvelut on järjestetty käyttäjille ja pääkäyttäjille sekä ostajan tekniselle tuella (tukipalvelujen sisältö ja saatavuus) - miten laitteen käytön ja hallinnan koulutus on järjestetty (koulutuksen laajuus (laajempi parempi) ja hinta (halvempi parempi)) - miten ja milloin huolto raportoi (raportoinnin sisältö (laajempi parempi) ja raportointiväli (useammin parempi)) Muut tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet mitä tarjoaja haluaa tuoda esiin (arviointi ominaisuuden mukaan tapauskohtaisesti) Lisäksi luokan 4 laitteen arviointikriteereinä käytetään seuraavia ominaisuuksia: - ohjelmiston helppokäyttöisyys (käyttäjän subjektiivinen näkemys käyttöohjeiden perusteella, tarvittaessa tarjoajan on järjestettävä mahdollisuus tutustua laitteen käyttöön käytännössä) - ohjelmiston monipuolisuus (useampi toiminto parempi) - laitteen käytön helppous (käyttäjän subjektiivinen näkemys käyttöohjeiden perusteella, tarvittaessa tarjoajan on järjestettävä mahdollisuus tutustua laitteen käyttöön käytännössä) - käyttökoulutus (koulutuksen laajuus parempi, halvempi hinta parempi) - referenssikäyttäjien kokemukset laitteistosta ja toimittajasta (subjektiivinen näkemys) - saatavana olevat lisälaitteet ja -ominaisuudet ja niiden hinnat (jälkikäsittely, luovutusvaihtoehdot, paperialustat, ohisyöttöyksiköt, ohjelmistot jne.) (useampi parempi, halvempi hinta parempi) - muut tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet mitä tarjoaja haluaa tuoda esiin (arviointi ominaisuuden mukaan tapauskohtaisesti) Hinta ja hinnan tarkistusperiaatteet sopimuskaudella Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tämänhetkinen hinta ja esityksensä hintojen tarkistusperiaatteista esim. laitekannan tai muun hintoihin vaikuttavan seikan muuttuessa. Hinnan tulee kattaa sellainen laitekokoonpano ohjelmistoineen ja laiteasennuksineen, joka vastaa laitteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia (Liite 1, Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset). Lisäksi tarjoajan tulee ilmoittaa lisälaitteiden ja ominaisuuksien (lisäpaperialustat, ohisyöttölaitteet, jälkikäsittelylaitteet, luovutusvaihtoehdot jne.) ja käyttökoulutuksen hinnat, mikäli ne eivät sisälly laitteen hintaan. Samoin mikäli työasemassa vaaditaan töiden muokkaamisessa tai tulostuksessa maksullisia ohjelmia, tulee näiden ohjelmien hinta ilmoittaa. Jos esim. tulostusajuri on maksullinen, vertailussa ajurin hinta kerrotaan työasemamäärällä. (halvempi hinta parempi, hinnantarkistusperiaatteissa otettu huomioon myös hintaa alentavat seikat sekä hinnoittelun avoimuus parempi) Huoltosopimushinta ja huoltosopimushinnan tarkistusperiaatteet sopimuskaudella Laitteiden huoltosopimushinta /painopinta, mitkä tarvikkeet ja työt huoltosopimushinta sisältää ja mitä ei, huoltosopimushintaan sisältymättömien tarvikkeiden, töiden ja esim. kilometrikustannusten hinta (ei paperia, mutta esim. nidontatarvikkeet yms.). Huoltosopimushintaan kuulumattomien tarvikkeiden kulutus arvioidaan ja lisätään vertailuhintaan. Tarjoajan on ilmoitettava myös huoltosopimushinnan tarkistusperiaatteet. (halvempi hinta parempi, hinnantarkistusperiaatteissa otettu huomioon myös hintaa alentavat seikat sekä hinnoittelun avoimuus parempi) Tietoturvaominaisuudet Miten laitteen tietoturvaominaisuudet on toteutettu, esim. - salaiset tulosteet (esim. jonkinlainen PIN-koodijärjestelmä tms.) (varmempi järjestelmä parempi, halvempi hinta parempi) 15

17 - mikäli laite on varustettu kovalevyllä tms. tallennuslaitteella, miten sen suojaus / tyhjennys on järjestetty mm. laitteen käytöstä poistamisen yhteydessä tai paljonko kovalevy tms. tallennuslaite maksaa mikäli Ostaja lunastaa sen itselleen laitteen poiston yhteydessä (varmempi järjestelmä parempi, halvempi hinta parempi) - miten tarjoajan henkilökunnan vaitiolovelvollisuus on järjestetty (varmempi järjestelmä parempi) - käyttäjätunnistus scannauksessa (LDAP:in käyttö parempi) - muut mahdolliset tietoturvaominaisuudet (varmempi ominaisuus parempi, halvempi hinta parempi) 16

18 HANKINTASOPIMUS KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA 17

19 Laukaan kunta HANKINTASOPIMUS (luonnos) PL Laukaa xx.xx.xxxx KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMINEN Sopimusosapuolet Ostaja Toimittaja Laukaan kunta Nimi Laukaantie14 Lähiosoite PL 6 Postitoimipaikka Laukaa Y-tunnus Y-tunnus Sopimuksen kohde Tällä sopimuksella Toimittaja sitoutuu toimittamaan Ostajalle tämän sopimuksen mukaisesti liitteessä 1 määriteltyjä kopiokoneita ja palveluja. Toimittaja takaa, että tämän sopimuksen perusteella toimitettavat tuotteet täyttävät kaikki Suomen viranomaisten kyseessä oleville laitteille ja palveluille määrittämät vaatimukset. Sopimusasiakirjat Tähän sopimukseen kuuluvat seuraavat liitteet: 1. Toimituksen sisältö ja hinnat 2. Laukaan kunnan tietotekniikkahankintojen yleiset sopimusehdot erityisehtoineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 1994) 4. Ostajan yhteyshenkilöt 5. Toimittajan yhteyshenkilöt Mikäli eroavaisuuksia tämän sopimuksen ja sen liitteiden välillä ilmenee, pätee sopimuksen sanamuoto ja sen jälkeen liitteet yllä mainitussa järjestyksessä. Muutokset sopimukseen Sopimuksen siirtäminen Muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen tai sen liitteisiin tehdään molempien osapuolten allekirjoittamalla lisäsopimuksella. Mikäli lisäsopimuksella muutetaan alkuperäistä sopimusta tai sen liitteitä, tulee lisäsopimukseen merkitä mitä kohtaa alkuperäisessä sopimuksessa tai liitteessä muutetaan. Mikäli tulee useampia lisäsopimuksia, pätee niistä se, joka on päivätty viimeksi. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Kuitenkin jos Toimittajan liikkeen omistussuhteissa tapahtuu muutos, Toimittaja voi siirtää tämän sopimuksen sellaisenaan uudelle omistajalle, jonka tulee ottaa sopimusvelvoitteet sellaisenaan vastaan. Siirtämisestä on ilmoitettava Ostajalle kirjallisesti vähintään kuusi kuukautta ennen siirtoa. Tällaisessa tapauksessa Ostajalla on oikeus irtisanoa sopimus kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuskausi Referenssi 48 kuukautta. Tämä sopimus astuu voimaan xx.xx.xxxx. Toimittaja voi käyttää Ostajaa referenssinä myynnissä ja markkinoinnissa. Ostajalle on ilmoitettava tapauskohtaisesti milloin ja missä yhteydessä referenssiä käytetään. Mikäli Ostaja katsoo, että referenssin käyttö ei ole suotavaa jossain tapauksessa, Ostaja ilmoittaa siitä Toimittajalle. Yksityiskohtaisempien asioiden julkiseen käyttöön tarvitaan kuitenkin Ostajan kirjallinen hyväksyntä. 18

20 Tilaus- ja toimitusmenettely Tilaus tehdään kirjallisesti tai sähköpostitse Toimittajan määrittelemälle yhteyshenkilölle. Toimitusaika sovitaan tilauskohtaisesti. Toimituksen viivästyessä sovitusta sovelletaan sopimusehtoja. Tilauksia voivat suorittaa liitteessä 4 määritellyt henkilöt. Toimitusehto Laskutus ja maksuehdot Vapaasti tilauksessa mainittuun sijoituspaikkaan Laukaan kunnan alueella. Maksut tapahtuvat laskua vastaan hyväksytyn toimituksen jälkeen. Huoltosopimuksista aiheutuneet maksut laskutetaan laskutusjaksoittain yhdellä laskulla jossa on laitteet eriteltyinä. Kaikkien laskujen maksuaika on 21 pv netto. Maksujen viivästyessä Toimittaja on oikeutettu perimään korkoa viivästyneelle määrälle Suomen Pankin kulloinkin vahvistaman viivästyskoron mukaan. Hinnantarkistusmenettely Ylivoimainen este Hinnantarkistusmenettely kuvataan liitteessä 1, Toimituksen sisältö ja hinnat. Ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen tekemisen jälkeen sattunut seikka, kuten sota, kapina, liikekannallepano taikka vastaavaa suuruusluokkaa olevat odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, tuonti- ja vientikielto, luonnonmullistus, yleinen liikenteen tai energianjakelun keskeytys, laajahko työselkkaus tai tulipalo taikka muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä epätavallinen syy, joka ei ole ollut sopijapuolten tiedossa tai joka estää tai tekee mahdottomaksi sopimukseen perustuvien velvoitusten täyttämisen. Ylivoimaisen esteen olemassaolosta on annettava viranomaisen todistus tai muu, sopijapuolten yhdessä luotettavaksi toteama selvitys. Sopijaosapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole viipymättä antanut siitä kirjallista ilmoitusta tiedon saatuaan. Alihankkijalla olevaa ylivoimaista estettä ei ole pidettävä toimittajan ylivoimaisena esteenä. Yhteistyö ja yhteyshenkilöt Toimittaja ja Ostaja ovat velvoitettuja tiedottamaan toisilleen asioista, jotka voivat vaikuttaa sopimuksen määrittelemien velvoitteiden toteuttamiseen. Toimittaja ja Ostaja määrittelevät yhteyshenkilöt, jotka seuraavat sopimuksen toteutumista puolivuosittain tai tarpeen vaatiessa järjestettävissä seurantakokouksissa. Toimittaja määrittelee yhdyshenkilöt, joihin Ostaja voi ottaa yhteyttä tilaus-, laskutus- tai sopimusasioissa. Yhdyshenkilöt määritellään liitteissä 4 ja 5. Mikäli yhdyshenkilöt muuttuvat tämän sopimuksen voimassaoloaikana, tulee muutoksesta ilmoittaa toiselle osapuolelle heti, kun tieto muutoksesta on saatavilla. Sopimuksen purkaminen Ostajalla on oikeus purkaa sopimus, jos toimitus viivästyy muista kuin ylivoimaisesta esteestä johtuvista syistä yli 10 viikkoa tai jos Toimittaja toistuvasti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteet. Vastaavasti Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Ostaja toistuvasti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteet. Yllä mainittu sopimuksen purkaminen ei vähennä sopimusosapuolten oikeuksia ja velvoitteita, jotka ovat syntyneet siihen mennessä tapahtuneiden toimitusten ja suoritusten perusteella. 19

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti:

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti: ATK-laitteet TARJOUSPYYNTÖ PPKY Selänne on kolmen kunnan muodostama peruspalvelukuntayhtymä, joka hoitaa Haapajärven, Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven kunnan peruspalvelut ja siihen kuuluvien kuntien

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen 3.6.2008 TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjoustanne luukuvaushuoneen röntgenlaitteista ja vanhan laitteiston purkamisesta Hämeenlinnan pääterveysaseman

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUSTISEN KUNNAN KOPIOKONEIDEN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUSTISEN KUNNAN KOPIOKONEIDEN HANKINNASTA TARJOUSPYYNTÖ KAUSTISEN KUNNAN KOPIOKONEIDEN HANKINNASTA Kaustisen kunta pyytää tarjoustanne suomenkielisenä kopiokoneiden (monitoimilaitteiden) hankinnasta ja huollosta jäljempänä tarkemmin selvitetyllä

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mäntsälän kunta Sivu 1 / 6 TABLET-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. HANKINTAYKSIKKÖ Kilpailuttamisesta vastaa Mäntsälän kunnan Tietohallinto.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 17.03.2016

TARJOUSPYYNTÖ 17.03.2016 JOUTSAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOSUODATTIMIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 0. HANKINNAN KUVAUS JA HANKINTAYKSIKÖN TIEDOT 0.1. Hankinnan kohde ja laajuus 0.2. Hankintayksikkö Tarjouskilpailun tarkoituksena

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 SAIRAALA- JA HOITOKALUSTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Pyydämme tarjoustanne Janakkalan kunnan terveyskeskussairaalan käyttöön tulevista sairaala- ja hoitokalusteista.

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994)

JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994) 1 (5) JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 1994 1) 1. Soveltamisala 1.1. Kuntien ja kuntayhtymien tavara- ja palveluhankinnoissa noudatetaan

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) 1 SOPIJAOSAPUOLET Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, 02070 Espoon kaupunki Y-tunnus 0101263-6 Sopijapuolien

Lisätiedot