ATK-keskus palvelee Puhelinluettelo Atk-yhdyshenkilöt...58 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat -kartta... 62

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATK-keskus palvelee... 45 Puhelinluettelo... 56 Atk-yhdyshenkilöt...58 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat -kartta... 62"

Transkriptio

1

2 6(66,2± 6LVlOW Johtajan palsta: Ostammeko tarpeeksi tietokoneita?... 3 Tietoturvapäällikön palsta: Älä avusta hakkeria!... 6 Yliopiston palomuurisääntöjen periaatteet...10 Microsoft-sopimukseen liittyvästä jakelukäytännöstä...11 Uusi CD-tuotantorobotti ATKK:ssa...19 Polaroid SprintScan 4000 diaskanneri...22 LDAP ohjelmisto...24 ATK-keskuksen toiminnasta vuonna Tietokonepalvelut...26 Tietoliikennepalvelut...31 ja Y2K-jälkipuintia...39 Niksinarikka: Excel-taulukon kääntäminen...41 ATK-keskus palvelee Puhelinluettelo Atk-yhdyshenkilöt...58 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat -kartta XONDLVLMD Oulun yliopisto ATK-keskus PL Oulun yliopisto 7RLPLWXV Ulla Sarkkinen, puh. (08) , 8OOD6DUNNLQHQ#RXOXIL 2

3 2VWDPPHNRWDUSHHNVLWLHWRNRQHLWD" Esko Vakkilainen Yliopiston paikallisverkkoon on kytketty noin 5300 yliopiston omistamaa mikrotietokonetta, tämän lisäksi vajaat 2000 PSOASin asunnoissa olevaa konetta. Onko tuo reilun 5000 mikron määrä riittävä, kun yliopiston täysipäiväisten työntekijöiden määrä on noin 2800? Uusia mikroja on yliopistoon hankittu viime vuosina seuraavasti: uutta mikroa uutta mikroa uutta mikroa uutta mikroa hankintamäärät olivat hieman suuremmat. Käytössä on siis toista tuhatta vanhaa, vuosina hankittua mikroa. Jos mikron elinikä olisi viisi vuotta, pitäisi koneita hankkia jo vanhan konekan- 3

4 nan uusimiseksi vähintään sama määrä kuin viime vuonna on tehty, mutta koska osa konehankinnoista menee laitekannan laajentamiseen, eivät nykyiset hankintamäärät vielä riitä koneiden ajantasaisena pitämiseen. Voimme siis nähdä yliopiston mikrotietokoneiden vanhenevan, mistä tulee parin vuoden sisällä aiheutumaan rahoitusongelmia monissa paikoissa. Osittain tämä ongelma johtuu siitä, että muutama vuosi sitten yliopisto osti usealla miljoonalla markalla Suomi tietoyhteiskunnaksi rahoituksella mikroja, jotka näin saatiin ikään kuin lahjana normaalibudjetin ulkopuolelta eikä samalla omassa rahoituksessa oltu varauduttu koneista aiheutuviin käyttö- ja uusimiskuluihin vielä alati vähenevän perusrahoituksen tilanteessa. Miten hyvin tullaan toimeen vanhalla mikrolla? Vertaillaanpa koneen ominaisuuksia 4-5 vuotta sitten ja nyt: YXRWWDVLWWHQ 9XRQQD Prosessori 486 tai Pentium Celeron tai Pentium III Nopeus Mhz Mhz Keskusmuisti 8 Mt 64 Mt Kovalevy 0.5 Gt 8 Gt Näyttö 15 SuperVGA 17 tarkkuusnäyttö + 8 Mt ohjain CD-ROM -asema 4-nopeuksinen 48-nopeuksinen Käyttöjärjestelmä Windows 95 Windows 2000 Hinta 9000 mk 9000 mk Kuten nähdään, ei 4-5 vuotta sitten hankitulla mikrolla noilla ominaisuuksilla kyetä selviämään läheskään kaikista nykyisen tietojenkäsittely-ympäristön vaatimuksista. Vanhojen mikrojen ylläpito ja päivittäminen toimintakuntoiseksi vaatii rahaa ja työtä. Yliopistolla on noin 40 mikrotietokoneluokkaa, joiden vanheneminen haittaa niissä hoidettavaa opetustoimintaa. Yliopiston edun mukaista olisi hieman nykyistä enemmän keskittää mikrotietokoneluokkia ja samalla budjetoinnissa sitoutua niiden ajantasaisena pitämiseen. Tietotekniikan opetuksen laajentaminen tuskin mahdollistaa luokkien määrän vähentämistä, päinvastoin erityisesti kaikkien laitosten varattavissa olevista, hyvin ylläpidetyistä luokista on jatkuva puute. Hankitun mikron keskihinta, vajaa kymppitonni on vain osa koneen kokonaiskustannuksista sen elinkaaren aikana. Sen tueksi joudutaan hankkimaan erilaisia oheislaitteita ja sen käytöstä aiheutuu monen- 4

5 laisia välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Nämä näkyvät merkittävänä osana yliopiston atk:n kokonaiskustannuksissa, jotka olivat viime vuonna 30.6 Mmk, josta uusien laitteiden hankinnat olivat 18.5 Mmk ja käyttömenot 12.1 Mmk. Tämän lisäksi tulevat vielä palkka- ja tilakustannukset. ATK-keskuksen osuus tuosta summasta oli 19% ja se suurimmaksi osaksi kului tietoliikenteestä aiheutuviin kustannuksiin. Uusien tietokoneiden hankinnat ja atk:n kustannukset jakaantuivat viime vuonna yliopistossa seuraavasti: Uudet koneet (kpl) Atk:n kustannukset (Mmk) HuTK KTK LTK LuTK TTK Muut Luvut saattavat näyttää ensisilmäyksellä suurilta, mutta ovatko ne sittenkään riittävä panostus atk:hon ja onko niiden jakautuminen tarkoituksenmukainen? Hyvää uutta vuotta ja vuosituhatta toivottaa Esko Vakkilainen ATK-keskuksen johtaja 5

6 boldyxvwdkdnnhuld Tietoturvapäällikkö Kaisu Rahko Nyky-Internet on kone- ja käyttäjämääriltään ja palveluiltaan eri maailmaa kuin 1970-luvun alun pieni toisiinsa luottavien akateemisten käyttäjien verkko. Silti siinä käytetään edelleen alkuperäisiä verkkoprotokollia, joista täysin puuttuvat tietoturvallisuuden peruselementit eli tiedonsiirron eheyden (muuttumattomuuden), luottamuksellisuuden (sivullinen ei voi kaapata siirrettävää tietoa) ja käytettävyyden (tieto saadaan perille) varmistaminen. Verkkoprokollien puutteet, Ethernet-verkon liikenteen kuunteluominaisuus, verkkoon liitettyjen koneiden varusohjelmistojen virheet (niiden laajuudesta, monipuolisuudesta ja lyhyestä elinkaaresta johtuvat), toisaalta Internet-verkon tarjoamat hyvät yhteydenpitomenetelmät myös vahingoittavan tiedon levitykseen ovat uhkia ja esteitä nykyisen Internetin käyttäjille ja palveluiden kehittymiselle. 6

7 6DODDWLHWROLLNHQQHVXRMDDWP\ VRPDQW\ VL Internet-tietoliikenteen varmistamisen tärkein vaan ei ainoa lääke on tiedonsiirron salakirjoittaminen. Salausmenetelmien standardointi ja yleismaailmallinen käyttöönotto on USA:n viestirajoitusten vuoksi ollut hankaluuksissa aina viime aikoihin saakka; ja käytettävissä olleet salaustuotteet vain tiettyyn ympäristöön sopivia. Vasta kun IPSec (Internet Protocol Secure Suite)-standardin mukainen salaus aikanaan on joka koneen verkkokortilla (ehkä parin vuoden sisällä), saadaan läpinäkyvä yhteensopiva, laitetoimittajista ja organisaatioista riippumaton salaus kaikkeen tietoliikenteeseen. Tuohon asti on selvittävä käyttäen epästandardeja ja useita eri salausmenetelmiä. Tietoliikenteen salakuuntelu ja sitä kautta saatavat salasanat ovat tänäkin päivänä aloituspiste TCP/IP-verkkoon tunkeutumiselle. Isoimmassa julkisuuteen tuodussa suomalaisessa salakuuntelutapauksessa hakkeri matkasi helposti myös yliopistojen verkoissa siirtyen verkosta toiseen käyttäen kahta asiaa: selväkielisiä salasanoja ja palvelinjärjestelmien heikkouksia (Helsingin Sanomat ). Salakuuntelua ei voi täysin estää, mutta turhaksi sen voi tehdä; sitä varten Oulun yliopistokin hankki syksyllä 1997 yliopistolisenssin Windows- ja Macintosh-työasemien liikenteen salaavalle SSHohjelmistolle. Sen käyttöönotto ei ole kuitenkaan toteutunut odotusten mukaisesti: esim. tutkimuksen koneiden n pop-postinlukijasta vielä helmikuun alussa vain 300 käytti salakirjoitettua yhteyttä postipalvelimeensa. 6XRMDDPDWWRPLD\KWH\NVLlHLVDOOLWDHQll XONRSXROHOWD lähtien estetään Internetistä yliopiston verkon koneisiin sellaiset yhteydet, joissa salasana liikkuu selväkielisenä. Estettävät yhteyspalvelut ovat ulkoa tulevat telnet-, pop- ja imap-yhteydet. Ftp-yhteydet Internetistä sallitaan vain yliopiston anonyymi-ftp-palvelimiin. Toinen vaihe yhteyksien suojaamisessa on pelkästään salattujen yhteyksien käyttö myös yliopiston verkon sisällä. Jokaisen yliopiston verkkopalvelinten pääte- ja/tai postipalveluita käyttävän tulee asentaa käyttöön sopivin yhteyspalveluidensa suojaustapa. Yleisin tapa liikenteen salakirjoitukseen (kryptaukseen) on ssh (Secure SHell)- tai ssl (Secure Socket Layer)-suojaus. 7

8 Palvelinten ylläpidon harteille jää suojattujen yhteyksien käyttöönoton seuranta ja paimennus sekä lyhyen siirtymäajan jälkeen turvattomien yhteyspalveluiden poistaminen. Myös levyresurssien jako verkkopalvelimista tulee luonnollisesti saattaa sellaiseen kuntoon, että käyttäjän autentikoinnin salasana on salattu. Siirtymistä salauksen käyttöön tullaan seuraamaan ja salauksen laiminlyöntiin puuttumaan. Hakkerointi on rikos. Kukapa haluaa joutua syytetyksi avunannosta rikokseen sallimalla jonkun vakoilla verkostamme selväkielisiä salasanoja, laiminlyömällä salauksen, joka voidaan toteuttaa kohtuullisin toimin ja kustannuksin? 6XRMDDPLVWDWDUYLWVHYDWYHUNNRSDOYHOXW Turvattomia verkkopalveluita ovat yhteyden avaamiseen tarvitun salasanan ilman salakirjoitusta siirtävät eli telnet-päätekäyttö, käyttäjän hakemistoa käsittelevät ftp-tiedostonsiirtopalvelut sekä poptai imap-postinlukupalvelut. X11-liikenne tarvitsee suojausta niinikään ja X11-käytössä tulee myös estää näppäimistöltä annettujen syöttöjen vakoilu toiselle näytölle. Suojausta tarvitsevien peruspalveluiden verkkoprotokollat ja niiden käyttämät tcp-portit ovat: telnet=tcp-23, ftp=tcp-21, pop-3=tcp-110, imap4=tcp-143, sekä intranet-sivujen selaamisen www-protokolla (http=tcp-80 ). 2KMHHWWXUYDOOLVWHQ\KWH\NVLHQNl\WW Q Käyttäjille ja ylläpitäjille on koottu ssh- ja/tai ssl-salauksen ohjeet www-palveluun ATK-keskuksen pääsivulle (kohta 'Ajankohtaista'). Ohjeistus löytyy myös suoraan osoitteella Tietoliikenteen salauksen lisäksi on käyttäjän huolehdittava hyvästä salasanakäytännöstään: salasanojen on oltava sellaisia ettei niitä voi arvata mutta voi itse muistaa, niitä ei kirjoiteta muistilapuille eikä luovuteta kenellekään muulle. 6DODVDQDWYDLKGHWWDYDWXUYDOOLVLLQSURWRNROOLLQ VLLUW\PLVHQMlONHHQ Kun käyttäjä on siirtynyt ssh- ja/tai ssl-suojattujen palveluiden käyttöön, hänen tulee vaihtaa kaikki salasanansa, koska ne melkoisella 8

9 todennnäköisyydellä (varsinkin opiskelija-asuntojen verkoissa) ovat jonkun muunkin tiedossa. <KWH\GHW\OLRSLVWRQYHUNRVWDXORVSlLQ Yliopiston verkosta Internetiin päin otettavia suojaamattomia yhteyksiä kuten X11 (X-server muualla, ohjelma ajetaan yliopiston koneessa), telnet- tai ftp-yhteyksiä ei yleensä rajoiteta. - Huomattava on, että tuolloin ei ulkopuolisten koneiden tunnuksilla saa pitää samaa salasanaa kuin yliopiston koneen tunnuksella, jottei sen perusteella voi salasanojen sniffaaja arvata yliopiston tunnuksen salasanaa. Käyttäjän on oman etunsa vuoksi syytä pyytää myös yliopiston ulkopuolella olevan palvelun tarjoajalta suojattujen yhteyksien käyttömahdollisuutta. $QRQ\\PLIWSSDOYHOXW Ftp-protokolla on maaliskuun alun jälkeen auki Internetistä vain yliopiston anonymous-ftp-palvelimiksi rekisteröityihin koneisiin. Yliopiston verkossa oleva voi entiseen tapaan noutaa Internetissä olevista ftp-palvelimista ohjelmistoja ym. aineistoa. 362$6Nl\WWlMlQHULW\LVRKMHHW PSOAS-verkossa olevan koneen omistajan ja käyttäjän on viimeistään nyt hankittava käyttämiensä verkkoyhteyksien suojaus. PSOAS-käyttäjän ohjeistus on koottu osoitteessa: PSOAS-verkossa oleville koneille on rajoituksena (samoin kuin soittopalveluiden takana oleville kotikoneille), että niistä ei voi tarjota palveluita Internetiin. Siten myöskään ssh-yhteyksiä ei voi ottaa Ínternetistä PSOAS-koneeseen. PSOAS-verkon rajoitukset ovat yliopiston ja PSOAS:n välisissä neuvotteluissa sovittujen ehtojen maukaiset. 9

10 <OLRSLVWRQYHUNRQSDORPXXULVllQW MHQ SHULDDWWHHW Näitä sääntöjä toteutetaan Internet-verkon ja yliopiston verkon välissä sekä yliopiston verkon sisällä olevissa palomuureissa. ➊ Internetistä eli yliopiston verkon ulkopuolelta tuleva liikenne on estetty ellei erikseen sallittua. ➋ Yliopiston verkosta tarjotaan Internetiin yleensä vain peruspalveluita kuten www, anonyymi-ftp, sähköposti ja etäyhteydet. Salasanoja käyttävät palvelut vaativat salauksen (ssh, ssl, myöhemmin ipsec). Erityispalveluita kuten kokouspalveluita tms. tarjotaan rajoitetusti. ➌ Palveluita tarjotaan Internetiin vain rekisteröidyistä palvelimista, kuten yliopiston keskuspalvelimista ja nimetyistä laitospalvelimista. ➍ Opiskelijaverkoissa tai soittoyhteyksien takana olevista koneista ei tarjota palveluita Internetiin. ➎ Yliopiston verkosta ulos lähtevää liikennettä ei pääsääntöisesti rajoiteta, eli yhteydet yliopiston asiakaslaitteilta ja palvelimilta Internet-verkkoon ovat sallittuja. Poikkeuksen tekevät tunnuksettomat yleisöpäätteet, joilta voi ottaa yhteyksiä ulos vain rajoitetusti. - Salasanoja tai muuta luottamuksellista aineistoa siirrettäessä tulee myös ulkopuolelle otettavissa yhteyksissä käyttää salausta tai ellei sitä ole, pyytää palveluntarjoajaa järjestämään liikenteen salaus käyttöön. ➏ Yliopiston verkkoon tulevaa tai yliopiston verkosta ulospäin lähtevää liikennettä voidaan rajoittaa todetun väärinkäytön seurauksena tai ilmeisen väärinkäytön mahdollisuuden vuoksi. ➐ Yliopiston sisäistä liikennettä ei rajoiteta lukuunottamatta verkonhallintaprotokollia ja yhteyksiä suojattuihin palvelimiin. ➑ Palomuuri kerää lokitietoja sekä sisäänpäin että ulospäin menevästä liikenteestä. ➒ Uusien palveluiden avaamista yliopiston verkosta Internetiin ja palvelun rekisteröintiä varten tulee toimittaa perustelut tietoineen ao. palvelusta ja tarjoajasta ATK-keskukseen (osoitteeseen 10

11 0LFURVRIW\OLRSLVWRVRSLPXNVHHQ OLLWW\YlVWlMDNHOXNl\WlQQ VWl Raine Vakkuri -DNHOXNl\WlQW Oulun yliopistossa noudatetaan seuraavaa jakelukäytäntöä MS-yliopistosopimukseen liittyvien ohjelmistojen jakelun suhteen. /DLWRNVHWMD\NVLN W Laitoksien tai yksiköiden johtajien on allekirjoitettava laitoksien MS-yliopistosopimuksen piiriin kuuluvien ohjelmistojen jakeluun liittyvä VLWRXPXVSDSHUL, mikäli laitos aikoo asentaa ko. ohjelmia laitoksen koneille tai lainata sopimusehtojen mukaisesti ko. ohjelmia päätoimiselle henkilökunnalleen. Sitoumuspaperi on toimitettava allekirjoitettuna ATK-keskukseen. Sisäinen osoite: ATK-keskus, ohjelmistomyynti, ATKK. 11

12 Ulkoisen postin osoite: Oulun yliopisto, ATK-keskus, Ohjelmistomyyynti, PL 7600, Oulun yliopisto. Laitossitoumuspaperin Www-osoite on: RTF-tiedoston osoite on: PDF-tiedoston osoite on: 3llWRLPLQHQKHQNLO NXQWD Päätoimisen henkilökunnan on allekirjoitettava KHQNLO NRKWDLQHQ VLWRXPXVSDSHUL, jonka laitos tai yksikkö toimittaa ATK-keskukseen, ennen kuin hän on oikeutettu saamaan laitokselta lainaksi ko. sopimukseen liittyviä ohjelmistoja. Päätoimiseksi henkilökunnaksi lasketaan henkilöt, jotka ovat tekevät yliopistossa töitä vähintään 20h/viikko. Tämä malli on käytössä mm. eläke- ja lomaetuja määriteltäessä. Puoliassistentit, joiden virka-aika jää vähän tämän alle, mutta joille maksetaan lomarahat, ikälisät ja määrävuosikorotukset, katsotaan vielä yliopiston päätoimiseen henkilökuntaan kuuluviksi, jotka ovat oikeutettuja saamaan kotikoneilleen MS-yliopistosopimuksen mukaisia ohjelmistoja. Laitoksen tai yksikön ei ole välttämätöntä hoitaa oman henkilökuntansa ko. ohjelmistojen lainaustoimintaa, vaan laitoksen tai yksikön henkilökunnan voi ohjata ATK-keskukseen, jossa henkilökunta voi allekirjoittaa sitoumuspaperin ja ostaa tarvitsemansa ohjelmistot CD-median hintaan (ATK-keskus ei lainaa ohjelmistoja). Henkilökuntasitoumuspaperin Www-osoite on: RTF- tiedoston osoite on: PDF- tiedoston osoite on: Jos laitos tarvitsee jakeluun liittyen uusia tai lisää CD-levyjä, niitä voi tilata sähköpostilla osoitteella.luvwl+hlnnlqhq#rxoxil. CDlevyt toimitetaan tilausjärjestyksessä. Microsoft-yliopistosopimukseen liittyvien CD-levyjen toimitukset on jo aloitettu. Uuden CD- 12

13 polttorobotin avulla tähänastisista ruuhkista on selvitty kohtuullisessa ajassa. Microsoft-yliopistosopimuksen piiriin kuuluvien ohjelmistojen asennukset voi aloittaa heti, kun sitoumuspaperi on laitoksen osalta allekirjoitettu. Kotiasennusten suhteen on sitoumuspaperi oltava aina kunkin henkilön omalta osalta allekirjoitettu. Käytettävissä on oltava sopimuksen ehtojen mukainen media lainauksiin liittyviin asennuksiiin: - ainoastaan MS-yliopistosopimusohjelmistoja sisältäviä MS-Select- CD-levyjä - ostettuja muita ainoastaan MS-yliopistosopimusohjelmistoja sisältäviä MS-alkuperäisohjelmistopakettien CD-levyjä - mahdollisesti tilattavia uusia MS-ohjelmisto-tuotteiden virallisia MS-yliopistosopimus-CD-kopiota MS-yliopistosopimuksen piiriin kuuluvien ohjelmistojen CD-levyjen edelleen kopiointi on kielletty. Kopioita voi hankkia ATK-keskuksesta. Muuten ei voida taata, että kopiot ovat sopimuksen mukaisia. (Sopimusehtojen mukaan nimittäin kopion tulee olla täydellinen (copyright jne.) ja kopion täytyy vastata alkuperäistä. Yhdistelyjä ei sallita ja etiketissä tulee lukea: MS-yliopistosopimuksen (Campus Agreement) alainen levykopio, copyright: Microsoft.) Jos laitoksella on virallisia MS-Select kopiota tai MS-ohjelmistopakettien alkuperäiskappaleita, laitos on oikeutettu tekemään niistä yhdet varmuuskopiot omaan käyttöön, mutta varmuuskopioita ei saa lainata henkilökunnan kotiasennuksia varten, koska ne eivät ole virallisia kopioita. Laitos saa lainata sopimukseen piiriin kuuluvien sopimuksen ehtojen mukaisia ohjelmistojakelulevyjä yliopiston päätoimiseen henkilökuntaan asennettavaksi \KWHHQ RPLVWDPDDQVD NRWLNRQHHVHHQ /DLQDXNVHQRQWDSDKGXWWDYDYDOYRWXVWL ja laitoksen on tiedettävä, missä lainassa olevat sopimukseeen liittyvät CD-levyt kulloinkin ovat. Laitos saa lainata CD:tä edelleen henkilökunnan kotikoneisiin asennettavaksi ehdolla, että henkilö allekirjoittaa MS-yliopistosopimukseen liittyvän www-sivulta tulostettavan henkilökohtaisen kaavakkeen, jonka laitoksen on toimitettava ATK-keskukseen ohjelmistomyyntiin keskitetysti arkistoitavaksi sopimusehtojen noudattamiseksi. Laitoksen on pidettävä kirjaa sopimuksen allekirjoittaneista (kirjaus tai kopio sopimuksesta omaan arkistoon) tai otettava joka kerta eri ohjelmistoista tai päivityksistä allekirjoitettu sopimus, jos asiassa on epäselvyyttä, ja toimitettava sekin ATK- 13

14 keskukseen. Allekirjoituksen saamisen jälkeen, laitos voi lainata ohjelmisto-cd:n kotiasennusta varten. Kun sitoumus on allekirjoitettu ja toimitettu ATK-keskukseen ohjelmistomyyntiin, voi laitos tai yliopiston yksikkö hankkia ATKkeskuksen ohjelmistovälityksestä asennuksia varten MS-yliopistosopimukseen liittyvät CD:t tällä hetkellä hintaan 50 mk/kpl ja henkilökunta 60 mk/kpl (sis. alv). 3XKWDDOWDS \GlOWl0LFURVRIWNl\WW MlUMHVWHOPl SlLYLW\NVLLQYXRGHQDOXVWD Vanhojen käyttöjärjestelmälisenssien suhteen Microsoftin kanssa on sovittu, että 2XOXQ \OLRSLVWRQ ODLWRNVHW MD \NVLN W YRLYDW OlKWHl SXKWDDOWD S \GlOWl 0LFURVRIWNl\WW MlUMHVWHOPLHQ SlLYLW\NVLLQ YXRGHQDOXVWD. Tästä on tullut kirjallinen vahvistus Microsoftilta, joka on seuraavanlainen: 3\\QQ VWl WRGLVWDQ HWWl ROHQ Nl\Q\W 2XOXQ \OLRSLVWRQ 0LFURVRIW Nl\WW MlUMHVWHOPlW OlYLWVH 2XOXQ \OLRSLVWR YRL VLLUW\l Nl\WWlPllQ NDLNLVVD YDQKRLVVD HQQHQ KDQNLWXW W\ DVHPLVVDDQ 0LFURVRIW :LQGRZV 3URIHVVLRQDO Nl\WW MlUMHVWHOPll 0LFUR VRIW&DPSXV$JUHHPHQWVRSLPXNVHQHKWRMHQPXNDLVHVWL 2XOXQ\OLRSLVWRQWXOHHXXVLDVRSLPXVYXRVLWWDLQWDLOXQDVWDDNl\WW RLNHXGHWLNXLVLNVLNl\WW RLNHXNVLNVL&DPSXV$JUHHPHQWVRSLPXNVHQ PXNDLVLQ HKGRLQ YRLGDNVHHQ MDWNDD QlLGHQ Nl\WW MlUMHVWHOPLHQ Nl\WW l +DQNNLHVVDDQXXVLDWLHWRNRQHLWDW\ DVHPDNl\WW QWXOHH2XOXQ\OL RSLVWRQ YDUPLVWXD VLLWl HWWl QlLGHQ XXVLHQ NRQHLGHQ \KWH\GHVVl KDQNLWDDQ P\ V 0LFURVRIWLQ Nl\WW MlUMHVWHOPl &DPSXV $JUHHPHQW VRSLPXNVHQHKWRMHQPXNDLVHVWL +DUUL7HUYR0LFURVRIW2\ 14

15 Microsoft on siis nyt hyväksynyt, että Oulun yliopiston (laitosten ja yksiköiden) Microsoft-käyttöjärjestelmien tilanne on kokonaisuudessaan laillinen kaikkiin ennen vuosituhannen vaihdetta hankittuihin koneisiin. Tätä ennen hankittuihin koneisiin ei tarvitse todistusta Microsoft-käyttöjärjestelmästä mahdollisia päivityksiä varten, jos se tapahtuu MS-yliopistosopimuksen puitteissa. Laitossitoumuspaperi on tältä osin muuttunut alkuperäisestä. MS-yliopistosopimusta varten ja sen jälkeen hankituille koneille täytyy olla todistus tai ostokuitti siitä, että koneen mukana on hankittu päivityksiin kelpaava käyttöjärjestelmä. Muussa tapauksessa laitoksen on oltava selvillä siitä, että sillä on laillisia Microsoft-käyttöjärjestelmälisenssejä ja kierrätyskelpoisia Microsoftkäyttöjärjestelmälisenssejä tarpeeksi uusiakin koneita varten. Laskentaohjeeksi on tällöin sovellettava jäljempänä selostettua käyttöjärjestelmälisenssien laskentasääntöä. Samaa sääntöä sovelletaan henkilökunnan kotikoneiden osalta käyttöjärjestelmälisenssien osalta, joita ei kuitenkaan tarvitse tarkistaa lainauksen tai ATKkeskuksen CD-myynnin yhteydessä. Ohjelmistot saa asentaa kaikkiin laitoksen tai yksikön tietokoneisiin. Asennuksen voi tehdä palvelinkoneesta käsin ko. laitoksen koneisiin. 8XVLHQNRQHLGHQPXNDQDRVWHWWDYDW 06Nl\WW MlUMHVWHOPlW Jokaisen uuden koneen yhteydessä on syytä hankkia vähintään MS- DOS ja Windows for Workgroups (löytyy vielä jälleenmyyjiltä 5 kpl OEM-lisensseinä: MS-DOS 6.2 ja Windows for Workgroups 3.11 UK OEM, hinta 520 mk ilman alv/kpl, 5 kpl yht mk ilman alv). MS-hinnaston mukaisesti jälleenmyyjillä on myynnissä Windows95:sta ja Windows98:sta oppilaitos-oem-versio (kummankin hinta 623 mk, ilman alv) ja Windows98 normaali (ei oppilaitos) Full Package versio (1082 mk, ilman. alv). Full Packagelisenssi ei ole sidottu koneeseen. Edelliset oikeuttavat käyttämään uudempia käyttöjärjestelmäversioita, elikä esim. Windows98:aa ja Windows NT4:sta ja Windows 2000:tta. 15

16 :LQGRZV Windows 2000 Professional (ts. työasemaversio) ja Server-palvelinversio ovat jo jakelussa, joten niiden CD-mediaa voi jo hankkia ATK-keskuksesta. Windows 2000 Professional-version päivitys kuuluu MS-yliopistosopimuksen piiriin. Microsoft Windows 2000 Server ja sen päivitykset on hankittava MS-Selectin kautta erikseen ATK-keskuksesta. Windows 2000 Serverin asennuksissa on syytä aina ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, jotta voidaan sopia laitoksen :LQGRZV SDOYHOLPHQ OLLWW\PLVHVWl \OLRSLVWRQ :LQGRZV DNWLLYLKDNHPLVWRQSXXUDNHQWHHVHHQ..l\WW MlUMHVWHOPlOLVHQVVLHQODVNHQWDVllQW Jos halutaan laskea onko laitoksella tarpeellinen määrä käyttöjärjestelmiä on noudatettava seuraavaa laskentatapaa, mikä poikkeaa jonkin verran alunperin ilmoitetusta. (/DVNHQWDHLVLLVHQllROHWDU SHHQPLNlOLRVWHWDDQDLQDXXGHQNRQHHQPXNDQD06Nl\WW MlUMHV WHOPl \R RKMHLGHQ PXNDLVHVWL: Henkilökunnan kotikoneiden käyttöjärjestelmien lisenssien laillisuuteen sovelletaan kuitenkin tätä laskentatapaa (muuntunut tältä osin myös henkilökunnan sitoumuspaperissa). u käytössä olevien koneiden käyttöjärjestelmät, jotka on ostettu ko. koneiden mukana ja jotka oikeuttavat uudempiin päivityksiin ko. koneessa - täytyy olla mikä tahansa OEM- tai muu Microsoft- käyttöjärjestelmälisenssi MS-DOS 2.1:sta lähtien (ei pelkkä päivitys=upgrade) v siirretyt ja kierrätykseen kelpaavat käyttöjärjestelmälisenssit käytöstä poistetuista koneista uudempiin koneisiin a) OEM-lisenssit: - MS-DOS 2.1 OEM-lisenssi tai muu ennen ostettu MS-DOS OEM-lisenssi (sertifikaattinumerossa lukee OEM), jota ei ole päivitetty sen jälkeen - päivitys Windows95:een on sitonut vanhankin OEM-lisenssin koneeseen 16

17 - kaikki Windows95 OEM-versiot ja sen jälkeen tulleet muut OEM-käyttöjärjmälisenssit ovat sitoutuneita niihin koneisiin, joiden mukana ne on ostettu b) Full Package- MLP ja OLP-lisenssit - täytyy olla vähintään MS-DOS 2.1 Full Package-lisenssi tai mikä tahansa sen jälkeen ostettu MS-DOS Full Package-versio (sertifikaatissa ei lue tällöin OEM) tai Windows95, Windows98 tai Windows NT Full Package versio tai MLP-(0LFUR VRIW/LFHQVH3DN) tai OLP (2SHQOLFHQVH )-lisenssi PC-konetta varten, jotta voi laillisesti asentaa tätä uudemman Windowstai NT-käyttöjärjestelmän 03/ MD 2/3 OLVHQVVHMl HL ROH ROOXWVDDWDYLOODNRWLNRQHLVLLQ- mikään Full Package- ja MLPtai OLP-lisenssi ei ts. ole sidottu koneeseen eikä päivitykset vaikuta asiaan. 8XGHWPLNURW/LQX[Nl\WW MlUMHVWHOPlOOl Linux-käyttöön tulevien koneiden osalta on syytä ottaa huomioon niiden mahdollinen siirtyminen Windows-käyttöön myöhemmin. Jos MS-käyttöjärjestelmää ei osteta koneiden mukana ja ne siirtyvät MS-Windows käyttöön tuonnempana, on joko ostettava jälleenmyyjältä MS-Full Package-käyttöjärjestelmä tai koneet on kierrätettävä ko. jälleenmyyjän kautta aikanaan uudelleen ja ostettava niihin OEM-käyttöjärjestelmä (esim. myymällä koneen kiintolevy takaisin firmaan ja ostamalla se käyttöjärjestelmällä päivitettynä takaisin). Kierrätys on tapahduttava siksi, että OEM-käyttöjärjestelmä on aina myyytävä koneen mukana. 17

18 Tarkempaa tietoa sopimukseen liittyen löytyy www-osoitteesta 18

19 8XVL&'WXRWDQWRURERWWL$7..VVD Raine Vakkuri ATK-keskus aloitti CD-levyjen kopiointi- ja tuotantopalvelun vuoden 1997 alusta. Palvelulla on pyritty ATK-keskuksesta myytävien ohjelmistojen toimitusten nopeuttamiseen ja laadun parantamiseen sekä erilaisten kopiointi- ja tallennuspalvelujen mahdollistamiseen. Vuoden 2000 alusta on hankittu lisääntynyttä tuotantoa varten DXWRPDDWWLVHVWLSROWWDYDMD&'DLKLRLOOHDXWRPDDWWLVHVWLYlUHLVVl WXORVWDYD &('$5&'URERWWL. Sen tuotantokyky on n. 100 kpl päivässä, jos robotti laitetaan illalla itsekseen työskentelemään. Laite on hankittu leasing-vuokrauksella. Käytettävät CD-aihiot pyritään valitsemaan mahdollisimman laadukaista ja kuitenkin kohtuuhintaisista tuotteista. Nykyään hankittavat CD-aihiot ovat pinnaltaan tulostuskelpoisia. CD-tuotantoon pyritään hankkimaan mahdollisimman luotettavia levyjä. CD-levyjen laatu ja saatavuus saattaa kuitenkin välillä vaihdella, joten merkkiä saatetaan välillä vaihtaa. CD-päällysten tulostuskelpoisuus rajoittaa hankittavissa olevaa merkkivalikoimaa. &('$5&'5&'WXRWDQWRURERWWL - 4 kpl Plextorin 8x kirjoittavaa CD-RW-asemaa - Smart Store CD-Dulicator Pro poltto-ohjelmisto - Prassi Europe Primo Pro CDpoltto-ohjelmisto - Farco Primera III CD-väritulostin 0XXW&'WXRWDQWRNRPSRQHQWLW - YAMAHA CRW6416S - 6x kirjoittava CD-asema - YAMAHA CRW 4416S - 4x kirjoittava CD-asema - PLEXTOR R820 8x kirjoittava CD-asema 19

20 - Sony 40x lukeva CD-asema - Plextor Ultraplex nopeuksinen lukeva CD-asema - Plextor 12/20 lukeva nopeuksinen SCSI-CD-asema ( lukee nopeasti myös audio -raidat waw -tiedostoiksi ) - IOMEGA ZIP Mb vaihdettava levyasema - Hewlett Packard ScanJet 6100C skanneri - Primera Signature II CD -väritulostin &'WXRWDQQRQNl\W VVlRQVHXUDDYDWRKMHOPLVWRW - Smart Store CD-Dulicator Pro poltto-ohjelmisto - Prassi Europe Primo Pro CD-poltto-ohjelmisto - GEAR 4 - TOAST Adaptec Easy CD Creator 3.5 &'WXRWDQQRQW\ DVHPDW CD-tuotannon päätyöasemana on Wings AMD Athlon 550 MHz:n kone, jossa on 256 Mt keskusmuisti, 512 Kt välimuisti, MSI-6167 AMD Irongate emolevy, Sony 40-nopeuksinen lukeva CD-asema, Pioneer DVD-3035 SCSI-DVD-asema, Adaptec AHA W LVD SCSI-ohjain, Seagate 17,6 Gt ST318203CW U2W-SCSI - kiintolevy ja IBM 22 Gt GXP IDE-kiintolevy, Matrox Millennium G400/16 Mt näytönohjain ja Terratec 128i äänikortti. Päätyöaseman ohella on lisäksi seuraavat tuotantotyöasemat: MHz:n Pentium II -mikro, jossa on 128 Mt keskusmuistia ja 17 Gt SCSI-kiintolevy. Kirjoittava CD-ROM-asema on asennettu omaan Adaptec SCSI-ohjaimeen (typpi 2940UW) ja kiintolevyt ja loput SCSI-laitteet toiseen Adaptec SCSI-ohjaimeen (tyyppi 7890U2) MHz:n Pentium II -mikro, jossa on 128 Mt keskusmuistia ja 4 Gt SCSI-kiintolevy. Adaptec SCSI-ohjain 2 kpl (tyyppi 2940UW) Apple Macintosh CD-levyjen kopiointia varten on lisäksi Toast CD:n kirjoitusohjelmisto, joka toimii Macintoshissa. Tällä systeemillä voidaan tehdä myös hybridilevyjä, joita voi käyttää Windows- PC-koneilla ja Macintosheilla ja myös Unix-koneilla (ISO formaatti) 20

21 &'WXRWDQWRKLQWDPPH /PU DOY 8SU DOY Pienet erikoistilaukset + suora kopiointi ( sisältää CD-R -aihion ) 50,- mk 65,- mk Em. hinnat koskevat "normaalia tapausta". Erikoistapauksissa kysy tarjousta. Tuntiveloitus isompien töiden valmistelussa 140 mk/h 190 mk/h Hiljaisempina tuotantoaikoina voimme tehdä erikoistarjouksia Yhteydenotot: $KWL6HSSDQHQ#RXOXIL, puhelin: YL125 21

22 3RODURLG6SULQW6FDQGLDVNDQQHUL Raine Vakkuri ATK-keskukseen mikrotukipisteeseen on hankittu uusi Polaroid SprintScan 4000 diaskanneri asiakaskäyttöön. Polaroid SprintScan 4000 tuo diojen ja negatiivien skannaukseen uuden ulottuvuuden. Optinen tarkkuus 4000 dpi tuottaa suurimmillaan tiedostokoon, joka on 56 Mt. Tarkkuus mahdollistaa kinodian skannaamisen A3- kokoon, joka riittää esim. aukeaman kuvaan. Aikaisemmin käytössä olleen Microtek diakannerin resoluutio oli 1950 dpi, joten tarkkuutta on tullut selvästi lisää. Uudempiin kilpailijoihinsa verrattuna, joissa on yleensä 2700 dpi:n resoluutio, ko. skanneri pystyy tuottamaan lähes 50% suurempia kuvia. Polaroid SprintScan 4000 on monipuolinen ja skannausjälki erinomainen, joten se sopii siten hyvin ammattimaiseenkin graafiseen tuotantoon. Sävyntoisto ja kuvan terävyys ovat erittäin hyvät. Diasta skannatusta kuvassa tummat värit erottuvat hyvin ja värikohina on erittäin vähäistä. Ero halvempiin laitteisiin korostuu ääritapauksissa, kuten tummissa dialle kuvatuissa kohteissa. Negatiivin skannausjälki on myös erinomaista ja sävyt ovat kohdallaan. Skannausresoluutiona kannattaa käyttää tarkkuuksia, joilla 4000 on tasajaollinen, muuten kuvan ääriviivoihin tulee sahalaitaa. 7HNQLVHWWLHGRW x4000 dpi - syöttöyksiköt: 35 mm diat ja negatiivirainat - sekä mustavalko- että värifilmit - kootut bitit 12 bittiä/väri, mikä mahdollistaa maksimiväri-informaation keräämisen kuvasta - optinen tiheysalue O.D: mahdollistaa tarkkojen ja selkeiden kuvien tuottamisen myös tummista, varjoisista ja värikylläisistä lähdemateriaaleista - tarkennus: automaattinen - työtä voi tehdä kerralla 6 kuvan negafilmiliuskalla tai 4 dian diakelkalla - APS-filmioptio saatavilla 22

23 - PolaColor Insight Pro pölyn ja naarmujen poisto-ohjelma - SCSI-2-liitäntä - Windows 95, 98 ja NT sekä MacOS yhteensopiva - tyypillinen skannausaika alle 1 minuutti 35mm dialle 4000 dpi:n resoluutiolla ja 3.4:n optisella tiheydellä - kovopohjainen ajantasainen värien prosessointi ja terävöinti - automaattinen tasoitus ja tummien alueiden vähentäminen Skannerin mukana tulee vakiona syöttöyksiköt yksittäisille 35 mm dioille/negatiiveille sekä rainalle. Optiona on saatavissa myös APSfilmiyksikkö, jota ei vielä toistaiseksi ole kuitenkaan hankittu. Asiakkaat voivat esittää sen hankkimista, mikäli tarvetta vaikuttaisi olevan. Kun käytetään rainaa niin skannausohjelma tuo näyttöön kaikki kuvat, joista valitaan halutut ja skanneri skannaa moniajona valitut kuvat, mikä tuo skannaukseen tehokkuutta. PolaColor Insight Pro on uusi skannausohjelma. Merkittävin uusi ominaisuus on pölyn ja naarmujen poisto automaattisesti. Toiminnolla ei ole vanhemman tekniikan tapaan taipumusta pehmentää kuvaa vaan PolaColorissa käytetään myös skannerin tekniikkaa hyväksi. Aikaavievä pahoissa paikoissa olevien naarmujen ja pölyhiukkasten poistotyö sujuu vaivatta ja säästää skannaukseen ja kuvan jälkikäsittelyyn kuluvaa aikaa. Säätöjen tekemistä helpottavat monet pikkuhienoudet, kuten esikatselukuvan rajaaminen vapaasti asetettavala viivalla. Näin muutoksia voidaan helposti verrata alkuperäiseen kuvaan. PolaColor Insight Pro:n ominaisuuksia ovat myös kuvien esikatselu, automaattinen kuvan koon säätö ja skannusasetusten tallentaminen. Automaattiset kontrollin laajennukset yhdistettynä täysin ammattilaistason kuvanasettelutyökaluihin mahdollistavat optimaalisen valoisuuden, varjojen yksityiskohtien ja täydellisen värien säädön. Värit ovat täsmällisiä ja sävyt erittäin hyvät. PolaColor Insight Proohjelmalla voi tallentaa kuvia PC:llä TIF- tai BMP-formaatissa. SprintScan 4000 on myös nopea ja sen tyypillinen skannausaika on alle 1 minuutti 35mm dialle 4000 dpi:n optisella tarkkuudella ja 3.4:n optisella tiheydellä. Skanneri oli v markkinoille tullessaan maailman nopein tällä tarkkuudella skannaava diaskanneri. Asiantuntijat lehdissä pitävät sen käytettävyyttä kilpailijoihin verrattuna helppona. Laite sijaitsee mikrotukipisteen eteistilassa. Opiskelijakorttia vastaan saa dia- ja negafilmiliuskakelkan käyttöön skannausajaksi. 23

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244 $7.NHVNXV SDOYHOHH 3$/9(/83,67((7 1HXYRQWD-Atk-keskuksen aula $WN\\QOLLWW\YlW\OHLVHWQHXYRWMD RKMHHWNl\WW OXYDWRSSDDWRKMHOPDW«0LNURWXNLSDOYHOXW 0LNURWXNLSLVWH

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Kaikille opiskelijoille tarjotaan samat peruspalvelut koulutusalasta

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista VASO-ASUKKAAN OPAS DNA Kiinteistölaajakaista 1 Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän valinnan muuttaessasi Vason asuntoon.tämä on opas laajakaistan käyttöönottoon ja

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

Kemian laitoksen tietotekniikasta ja ICT- benchmarking. Yleistä

Kemian laitoksen tietotekniikasta ja ICT- benchmarking. Yleistä Kemian laitoksen tietotekniikasta ja ICT- benchmarking Yleistä Kemian laitoksella on henkilökuntaa noin 50 + 30 ja vierailevia tutkijoita ym. henkilöitä vaihteleva määrä. Opiskelijoita 200 300 kpl. ICT-Benchmarking

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille:

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: 1 (13) Macintosh () Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Järjestelmäasetuksista Verkko 2 (13) Verkkoasetuksista (1.) Kytkentä Ethernet ja (2.) Määrittelytapa

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Keskitetyt tietokonepalvelut 2002

Keskitetyt tietokonepalvelut 2002 Keskitetyt tietokonepalvelut 2002 Tomi Leppikangas, Jyrki Lukkari ATK-keskuksen Unix-palvelinkonejärjestelmät on ryhmitelty tutkimuksen, opetuksen ja taustapalvelujen järjestelmiin. Näissä kussakin ryhmässä

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 8.9.2003 Päivityksen asentaminen... 4 Tulostaminen Wordiin... 6 Asennus uudelle koneelle (Ensiasennus)... 7 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 351 1122

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Linux. Alkutarkistukset

Linux. Alkutarkistukset Linux Alkutarkistukset Kytkentäkaapeli Kytkentäkaapelia voidaan nimittää myös esim. CAT 5 kaapeliksi tai verkkokaapeliksi. Kytkentäkaapeli ei yleensä kuulu vakiona uuden mikron tai verkkokortin varustuksiin.

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Tarjotaan mahdollisimman paljon palvelua kasvokkain ja ollaan näkyvässä roolissa

Lisätiedot

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus 2 Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE Verkkoasennus-CD, versio 1.25 Kielioppi & kirjallisuus Oppikirja ja Harjoituskirja englanti, ruotsi, saksa, ranska, suomi Harjoituskirjojen tasot: 1, 2 ja 3 Alfa-aihepiirisanasto

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 10.9.2004 Päivityksen asentaminen... 4 Tulostaminen Wordiin... 6 Asennus uudelle koneelle (Ensiasennus)... 7 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 351 1122

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET

TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET Maaliskuu 2012 1 (8) TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET Nämä tekniset suositukset ovat Tikon version 6.1.2 ja maaliskuun 2012 tilanteen mukainen. Halutessasi voit tarkistaa teknisten suositusten ajantasaisuuden

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen asentaminen ja konfigurointi Pe 13.30-16.30

Lisätiedot

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot DNA VASON ohje SM.indd 1 21.8.2008 10:55:41 Tervetuloa nopean laajakaistan

Lisätiedot

Automaattinen rivitys

Automaattinen rivitys Automaattinen rivitys 1. Kirjoita oheinen teksti. Anna ohjelman rivittää automaattisesti, paina Enter vain lisätäksesi tyhjän rivin kappaleiden väliin. Rivien ei tarvitse vaihtua samassa kohdassa kuin

Lisätiedot

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna.

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna. ASENNUS Ennen ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelman käytön aloittamista se on asennettava tietokoneeseen. Asentaminen suoritetaan alla esitettävien ohjeiden mukaisesti. Huom: ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelmasta on saatavana

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

dna Laajakaistaopas Vason asukkaille

dna Laajakaistaopas Vason asukkaille dna Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

TIETOTURVA. Miten suojaudun haittaohjelmilta

TIETOTURVA. Miten suojaudun haittaohjelmilta TIETOTURVA Miten suojaudun haittaohjelmilta TIETOVERKON RAKENNE Koti Reititin tai modeemi Internet Palvelimet - Pankki - S-posti - Lehdet - Tv / elokuvat - Sosiaaliset mediat - Ym. Roisto PARI HYÖKKÄYKSTÄ

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA SUOMEN PANKKI Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 1 / 10 Versio Pvm Päivittäjä 1.0 20.2.2007 Härkönen, Tony 1.1 24.2.2007 Huhtaniska,

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Sivu 1/5 Mitä CD- tai DVD-muotoa tulisi käyttää? Tässä artikkelissa Tarpeita vastaavan levyn ja muodon valinta Tietoja Live File Systemin ja masteroidun levymuodon eroista Miksi Live File System -muodosta

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

T 106.041 Tietotekniikan peruskurssi

T 106.041 Tietotekniikan peruskurssi T 106.041 Tietotekniikan peruskurssi Oma tietokone Miika Komu Luennon sisältö Kotitietokoneen rakenne Kotietokoneen hankinta Kotitietokoneen ylläpito ja päivitys Kotitietokoneen rakenne

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy 1 2 Automaation kehitystrendit - haasteita tietoturvallisuudelle Hans Aalto, Neste Jacobs Oy Osastonjohtaja/Automaatiosuunnittelu Suomen Automaatioseura, hallituksen puheenjohtaja 1.1.2005 alk. Neste Jacobs

Lisätiedot

Materiaalitutkimuksen grid (M-grid)

Materiaalitutkimuksen grid (M-grid) Materiaalitutkimuksen grid (M-grid) Arto Teräs arto.teras@csc.fi CSC:n Grid-seminaari 13.10.2004 Sisällys Projektin yleiskuvaus Yhteistyökumppanit Laitteisto ja ohjelmistot Ylläpidon toteutus Uudet haasteet

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Fiscal Media Server STD ohje

Fiscal Media Server STD ohje Fiscal Media Server STD ohje 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttöoikeudet 3. Fiscal Media Server STD 4. Ongelmia käyttöönotossa 5. Esimerkkejä 1. Johdanto Nämä ohjeet ovat tarkoitettu Fiscal Media Server STD

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

SUURI. Windows 8.1 -kirja. Reima Flyktman

SUURI. Windows 8.1 -kirja. Reima Flyktman SUURI Windows 8.1 -kirja Reima Flyktman Readme.fi Korkeavuorenkatu 37 00130 HELSINKI A Bonnier Group Company Asiakaspalvelu: palvelu@readme.fi Lue lisää Readme.fi-kirjoista www.readme.fi Kansi: Marko Tapani

Lisätiedot

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Tietoverkkojen turvallisuus Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Luennon sisältö 1. Palomuurit ja rajavalvonta NAT palomuurina Tilaton, tilallinen ja sovellustason palomuuri Virtuaaliverkkoyhteys

Lisätiedot

CMIS 5. Certus Management Information System TM PROFESSIONAL LAUNDRY. Toiminnot ja hyödyt. PC-vaatimukset

CMIS 5. Certus Management Information System TM PROFESSIONAL LAUNDRY. Toiminnot ja hyödyt. PC-vaatimukset PROFESSIONAL LAUNDRY CMIS 5 Certus Management Information System TM Toiminnot ja hyödyt CMIS on ohjelmisto, joka antaa pyykinpesun ammattilaisille tärkeitä tietoja pesukoneiden, kuivausrumpujen ja mankeleiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Internet viestintä- ja kauppakanavana Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 27.5.2008 Tietoverkko Tietoverkossa on yhteen kytkettyjä tietokoneita.

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Järjestelmän yleiskuvaus Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt Kari Ryyppö Tarkoitus: Keskitetyn raideliikenteen informaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmän tekninen

Lisätiedot