Lapin yliopiston ylioppilaskunta Kunnallispoliittinen ohjelma Kuva: Jaakko Ranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin yliopiston ylioppilaskunta Kunnallispoliittinen ohjelma 2004. Kuva: Jaakko Ranta"

Transkriptio

1 Lapin yliopiston ylioppilaskunta Kunnallispoliittinen ohjelma 2004 Kuva: Jaakko Ranta

2 Sisällysluettelo Lukijalle 3 1. Taustaa 1.1. Yleistä Korkeakouluopiskelijat Rovaniemen kaupungissa 4 2. Toimenpide-ehdotukset 2.1. Rovaniemi opiskelijakaupunkina Työllistyminen Liikkuminen Joukkoliikenne Kevyt liikenne Terveys- ja sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Toimeentulo Asuminen Kulttuuri Liikunta Ympäristö 10 Liitteet 1. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan yhteystiedot Aloite kaupunginhallitukselle Opiskelijoiden työllistymisseminaari , ohjelma Haastepalsta, Lapin Kansa Kamoon kaamos -kulttuuriviikon idea Rahoitussuunnitelma, Kamoon kaamos -kulttuuriviikko

3 Hyvä Lukija, Tässä, Lapin yliopiston ylioppilaskunnan (LYY) kunnallispoliittisessa ohjelmassa yhdistyy kaksi asiaa. Yhtäältä ohjelma tarjoaa yleiskuvan kaupungin toiminnassa huomioitavasta opiskelijaelämän kentästä. Toisaalta siinä nostetaan esille tällä hetkellä toimenpiteitä vaativia kysymyksiä. Joka kappaleessa on ensin pohjustusta asioiden nykytilasta ja toimenpide-ehdotusten perustelut. Kappaleiden lopussa on kursiivilla välittömästi tarpeellinen toimenpide tiivistettynä. Ohjelma on laaja, selvityksenomainen, jotta sen pohjalta kunnallisessa päätöksenteossa voitaisiin tehdä perusteltuja ja hyviä päätöksiä. Samalla se viestii siitä opiskelija-asiain asiantuntemuksesta, joka ylioppilaskunnassa on. Olisi Rovaniemen edun mukaista hyödyntää tätä tietovarantoa. Niin ikään olisi Rovaniemen edun mukaista ottaa opiskelijat paremmin huomioon päätöksenteossaan. Opiskelijat odottavat, että heidät huomioidaan yhdenvertaisina kuntalaisina. Lisäksi opiskelijoissa on kaupungille valtava mahdollisuus kääntää väkilukunsa kasvu-uralle kehittyen menestyväksi ja puoleensavetäväksi Lapin pääkaupungiksi. Kunnallispoliittista ohjelmaa on työstetty työryhmässä, joka tapasi kaupungin virkamiehiä. Yhtäältä näiden tapaamisten tarkoituksena oli nähdä kolikon molemmat puolet. Toisaalta tavoitteena oli avata ovi vuorovaikutteiselle molempia osapuolia hyödyttävälle yhteistyölle. Yhteydenpidon jatkaminen onkin oltava sekä ylioppilaskunnan että kaupungin tavoitteena. (LYY:n yhteystiedot: Liite 1) Tässä yhteydessä on huomautettava, että monissa kohdin Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhteistyö on suotavaa, jollei välttämätöntä. Tekstin sujuvuuden vuoksi kaupunkia ja maalaiskuntaa ei kuitenkaan eritellä. Rovaniemellä Jaakko Ranta Hallituksen puheenjohtaja Lapin yliopiston ylioppilaskunta Työryhmä: Jaakko Antila Sanja Mursu Minna Myöhänen Elina Rajaniemi Jaakko Ranta Hanna Setälä 3

4 1. Taustaa 1.1. Yleistä Työryhmän työn lähtökohtana on ollut etsiä ylioppilaskunnan ja Rovaniemen kaupungin yhteisiä tavoitteita. Sellaisten löytämiseksi ei tarvitse katsoa Rovaniemen kaupungin strategiaa pidemmälle: Rovaniemi - Lapin pääkaupunki on kansainvälinen ja luonnonläheinen sivistyksen, korkean osaamisen ja elämysten keskus, jossa ihmiset ja yritykset menestyvät ja viihtyvät ja jossa on pohjoista vetovoimaa ja elämisen laatua. Käsite korkea osaaminen voidaan avata näin: korkeakoulut, ja siten opiskelijat, ovat yksi Rovaniemen vahvuuksista. Näiden ihmisten, opiskelijoiden, viihtyminen on kaupungin ja ylioppilaskunnan yhteinen tavoite. Kaupungin kannalta tämä on tärkeää, jotta nämä ihmiset pitäisivät korkean osaamisensa paikkakunnalla mahdollisimman pitkään. Ylioppilaskunnalle puolestaan opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen on perustehtävä. Edettäessä syvemmälle konkretiaan nousee esiin kysymys, miten ylioppilaskunnan ja kaupungin palvelut toimivat yhteen? Mihin asioihin kaupungin pitäisi tai kannattaisi panostaa? Ja yleisemmin, miten saavutamme yhteisen tavoitteemme käytännössä? Näihin kysymyksiin tämän ohjelman Toimenpideehdotukset -osio pyrkii vastaamaan. Yleisesti voidaan todeta, että työ, mahdollisuudet vapaa-ajan harrasteisiin ja minun paikkani -tunne ovat keskeisimmät tekijät, jotka määrittävät asuinpaikkaa ja yksilön viihtymistä Korkeakouluopiskelijat Rovaniemen kaupungissa Rovaniemellä asuu noin ihmistä. Asukkaista kymmenesosa on aktiivisimmassa opiskeluiässä eli vuotiaita vuotiaita on yli 7 000, viidesosa kaupungin väestöstä. Opiskelijoita rovaniemeläisistä on yli Opiskelevien ikäluokkien ja opiskelijoiden osuus asukkaista onkin Rovaniemellä maan suurimpia. Viime vuonna Lapin yliopistossa aloitti noin 600 uutta opiskelijaa, joista alle 100 oli muuttanut virallisesti Rovaniemelle vuoden loppuun mennessä. Lapin yliopistossa perustutkinto-opiskelijoita on 3760 ja jatkotutkinto-opiskelijoita 340. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on noin opiskelijaa. Rovaniemellä opiskelee ja asuu tuhansia opiskelijoita, jotka eivät ole kirjoilla kaupungissa. He eivät yleensä näy missään tilastoissa. Rovaniemi on muuttotappiokunta. Muuttovoitto on suurin vuotiaiden ikäluokassa, sillä opiskelupaikat houkuttelevat ihmisiä. Kuitenkin suurimmat muuttotappiot ovat vuotiaiden ikäluokassa. Tässä näkyy selvästi, että opiskelujen jälkeen kaupungista muutetaan pois, joten kokonaisuutena vuotiaiden nettomuutto on lähellä nollaa. Rovaniemi ei ole onnistunut saamaan opiskelijoita jäämään kaupunkiin opiskeluajan jälkeen. 4

5 2. Toimenpide-ehdotukset 2.1. Rovaniemi opiskelijakaupunkina Rovaniemellä on paljon opiskelijoita, kuten edellisessä kappaleessa kävi ilmi. Rovaniemi ei kuitenkaan ole todellinen opiskelijakaupunki Rovaniemi ei ole opiskelijoiden kaupunki. Suuri osa täällä opiskelevista on vain käymässä, eikä kaupunki tunnu omalta. Siksi olisikin erinomaisen tärkeää, että kaupunki lähestyisi opiskelijoita. Jotta Rovaniemi voisi uskottavasti profiloitua opiskelijoiden omana kaupunkina, tarvitaan tiivistä vuorovaikutusta kaupungin ja opiskelijoiden välillä. Jatkuva yhteydenpito antaisi molemmille osapuolille mahdollisuuden pysyä ajan tasalla eri näkökulmista, tarpeista ja toiveista, jolloin ovi pitkäjänteiselle kehittämiselle avautuisi. Opiskelijakaupunki -tavoitteen saavuttaminen vaatii sitoutumista organisaatioiden ylimmillä tasoilla. Tähän tarkoitukseen olisi perustettava Rovaniemi opiskelijakaupunkina -yhteistyöfoorumi, joka kokoontuisi noin kaksi kertaa vuodessa. Mukana olisivat LYY, Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijat Camos ry., Domus Arctica -säätiö, Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen maalaiskunta, Lapin yliopisto ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Kyseessä olisi nimenomaan vuorovaikutteinen yhteistyöfoorumi. Kaupungilta tämä ei edellytä tässä vaiheessa mitään toimenpiteitä, koska ylioppilaskunta lähettää kutsun ensimmäiseen kohtaamiseen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii myös asennemuutosta. Ylioppilaskunta on opiskelija-asiain asiantuntija, jolla on varmasti paljon annettavaa kaupungille. Yhteydenpidolle jokapäiväisessä työssä saatiin hyvä alku tätä ohjelmaa valmisteltaessa. Työryhmä tapasi muutamia virkamiehiä. On kaupungin edun mukaista käyttää hyväkseen se tieto, joka ylioppilaskunnassa on. Siksi opiskelijoita, tai nuoria yleensä, koskevia asioita käsiteltäessä olisi suotavaa kysyä virallisesti tai epävirallisesti opiskelijoiden näkemyksiä. Selkeästi on havaittavissa, että opiskelijat elävät ikään kuin irrallaan Rovaniemen kaupungista. Kaupungin olisi hyvä tuoda itseään tykö. Toimenpiteitä olisivat esimerkiksi tervetuloa Rovaniemelle -kirje koulutukseen hyväksytyille, niin kutsutuille Fuksimessuille osallistuminen ja Rovaniemi passi (Aloite liitteessä 2). Rovaniemi passi on ylioppilaskunnassa ideoitu kaupungin kädenojennus, joka tuo kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä joukkoliikenteen lähemmäksi opiskelijoita. Passilla opiskelija saisi rajatun määrän ilmaisia palveluita. Palvelutarjonnan lisäksi mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon on merkittävä tekijä. Jo kunnallisvaalien alhaisen äänestysprosentinkin vuoksi yhdeksi ennakkoäänestyspaikaksi pitäisi vakiinnuttaa Lapin yliopisto. Kun äänestyspaikka on lähellä, kynnys äänestämiseen on matala. Rovaniemellä kirjoilla olevat opiskelijat saavat vuosittain Rovaniemi passilla rajatun määrän ilmaispalveluita. Mukana ovat kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä joukkoliikenne. Lapin yliopistolla järjestetään ainakin kunnallisvaalien ennakkoäänestys. 5

6 2.2. Työllistyminen Suuret ikäluokat tulevat jäämään eläkkeelle sankoin joukoin ensi vuosikymmenen vaihteessa. Tämän on ennustettu tuovan Suomeen työvoimapulan. Lapin työelämän koulutustarve -tutkimuksen mukaan on laskettu, että vuoteen 2015 mennessä työvoimasta poistuu Lapissa noin henkilöä. Kokonaisuutena on arvioitu, että työvoiman tarve tulee olemaan ainakin yhtä suuri kuin poistuma. Lapin TEkeskuksen muuttoliike Lapin läänissä seutukunnittain -tutkimuksen mukaan vuonna 2002 koko läänin alueelta muutti pois henkilöä, joista Rovaniemen kaupungista ja maalaiskunnasta oli 269 henkilöä. Työvoimapula yhdistettynä alueen muuttotappioon tulee olemaan suuri haaste sekä Rovaniemelle, että koko Lapin läänille. Lapin yliopiston työelämä- ja rekrytointipalvelujen tutkimuksen mukaan kaikista Lapin yliopistosta valmistuneista ainoastaan 34 % työllistyy alueelle. Yliopisto-opiskelijoiden houkutteleminen jäämään opiskelupaikkakunnalleen voisi kääntää kaupungin asukasluvun kasvuun. Opiskelijoiden työllistymistä pohdittiin Lapin yliopiston ylioppilaskunnan järjestämässä työllistymisseminaarissa. (Seminaarin ohjelma: Liite 3). Seminaarin johtopäätöksenä on se, että opiskelijoiden tulisi saada kosketuksia paikallisten työmarkkinoiden kanssa jo opiskeluiden aikana. Tämä helpottaisi huomattavasti opiskelijan työllistymistä alueelle valmistumisensa jälkeen. Kaupungin olisi aktiivisesti edistettävä opiskelijoiden sijoittumista kesätöihin sekä työharjoitteluun Rovaniemellä. Lisäksi erilaisten selvitystöiden teettämistä pro gradu -tutkielmina olisi lisättävä, koska opiskelijalle on monesti mielekkäämpää tehdä tutkielma aidosta työelämässä esiin nousevasta ongelmasta. Samalla toimeksiantaja saa käyttöönsä tuoreimmat yliopistossa hankitut tieteellisen tutkimuksen tulokset. Myös työharjoittelupaikkojen tarjoaminen yliopisto-opiskelijoille edistää heidän nivoutumistaan osaksi Rovaniemen työmarkkinoita. Avainasemassa opiskelijoiden tavoittamisessa on yhteistyö Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalveluiden kanssa. Monessa yhteydessä on noussut esille, että harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen tarjoamisen ja opinnäytetöiden teettämisen vähäisyydessä on kyse asenteista. Yksinkertaisesti opiskelijoiden tarjoamia mahdollisuuksia ei huomata tai viitsitä käyttää hyväksi. Ylioppilaskunnan aloittama Lapin Kansan Treffi - liitteen Opiskelijaelämää -sivulla pyörivä haaste herätteleekin julkisyhteisöjä ja yrityksiä tarttumaan tilaisuuteen (Liite 4). Kaupunki on suurena työnantajana tässäkin asiassa ratkaisevassa asemassa. Opiskelijoiden integroitumista osaksi Rovaniemeä edesauttaa myös kaupungin kokeminen omakseen. Tätä tavoitetta tukee edellä mainittu Rovaniemi -passi. Myös tarjolla olevien palvelujen merkitystä ei tule vähätellä. Nuorten elinolot Lapin läänissä -tutkimuksen mukaan myös mielikuvilla on suuri merkitys asuinpaikkaa valitessa. Rovaniemen tulisikin profiloitua perheystävällisenä kaupunkina, jossa vastavalmistuneilla nuorilla olisi mahdollisuus sekä töihin, omaan asuntoon että perheen perustamiseen. Kaupunki ryhtyy aktiivisesti tarjoamaan opiskelijoille kesätyö- ja harjoittelupaikkoja sekä teettämään opinnäytetöitä. 6

7 2.3. Liikkuminen Joukkoliikenne Hinnaltaan edulliset julkiset kulkuvälineet ovat opiskelijoille tärkeitä. Tällä hetkellä opiskelijat saavat 11 euron suuruisen alennuksen 30 vuorokauden taajamalipusta, joka on voimassa Rovaniemen paikallisliikenteessä. Alennuksen käyttöönotto on lisännyt opiskelijoiden halukkuutta käyttää paikallisbusseja liikkumiseensa. Opiskelija-alennus ei kuitenkaan koske seutulippua. Myös Rovaniemen maalaiskunnan alueella asuu Lapin yliopiston opiskelijoita, joille paikallisbussit ovat tärkeä kulkuväline. Opiskelijaalennus olisi siis saatava koskemaan myös seutulippuja. Rovaniemen joukkoliikenteestä on parhaillaan käynnissä selvitystyö. Työn tarkoituksena on selvittää joukkoliikenteen tarvetta ja kustannuksia. Pohdinnassa ovat muun muassa vaihto-oikeus sekä reittiverkosto. Vaihto-oikeus on opiskelijan kannalta välttämätön, sillä on kohtuutonta, että esimerkiksi Korkalovaarassa asuva opiskelija joutuu maksamaan kertalipustaan kaksinkertaisen hinnan kulkiessaan linjaautolla yliopistolle. Lisäksi reittiverkostoa pohdittaessa on otettava huomioon myös opiskelijoiden tarpeet. Sarjalipun opiskelija-alennuksessa on ongelmana kaupungin rajallinen mahdollisuus maksaa lipputukia. Tällä hetkellä valtio ei tue sarjalippuja, jotka ovat voimassa vuoden, sillä katsotaan, ettei kyseessä ole säännöllinen matkustaminen. Sarjalippujen opiskelija-alennus vaatii Lapin lääninhallituksen päätöksen. Kaupungin ja LYY:n tulisi ottaa yhteiseksi tavoitteekseen lääninhallituksen linjan muuttamisen. Sarjalippua pitäisi muuttaa siten, että se olisi voimassa vain kolme kuukautta. Tällöin voitaisiin katsoa kyseessä olevan säännöllinen matkustaminen. Lastenvaunujen kanssa matkustavilta ei tulisi periä maksua lainkaan, mutta ainakin 1,20 euron lisämaksu on poistettava. Lisäksi pysäkkikohtaiset aikataulut helpottaisivat muualta tulleiden opiskelijoiden joukkoliikenteen käyttöä. Rovaniemen paikallisliikenteessä otetaan käyttöön vaihtolippu. Joukkoliikenteen opiskelija-alennus ulotetaan koskemaan myös seutulippua ja sarjalippua. Kaupunki ja ylioppilaskunta toimivat yhteistyössä lääninhallituksen säännöllisen matkustamisen linjauksen muuttamiseksi Kevyt liikenne Toimivat kevyen liikenteen väylät ovat opiskelijoille välttämättömiä, sillä opiskelijoiden pääasialliset liikkumistavat ovat pyöräily ja kävely. Rovaniemellä pyörätiet ja jalkakäytävät ovat turvallisia ja varsin hyvin hoidettuja. Kaupungin on huolehdittava siitä, että kevyen liikenteen kunnossapito toimii myös tulevaisuudessa. Pyörätiet on aurattava ja hiekoitettava talvisin huolellisesti. Lisäksi nämä toimet tehtävä tarpeeksi ajoissa aamulla, ettei opiskelijoiden yliopistolle kulkeminen hankaloituisi kohtuuttomasti Terveys- ja sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Kansanterveyslain mukaan opiskelijoiden terveydenhoito kuuluu opiskelukaupungeille. Yliopistoopiskelijoiden terveydenhoitopalvelut on järjestetty Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kautta. Säätiötä voidaan siis pitää osana kunnallista terveydenhoitojärjestelmää, vaikka se on hallinnollisesti 7

8 oma yksikkö. YTHS:n Rovaniemen aseman johtokunnassa Rovaniemen kaupungilla on oma edustajansa. Säätiön rahoituksesta vastaavat pääasiassa Kela 64,7 %:n, opiskelijat 18,3 %:n ja yliopistokaupungit 11,7 %:n osuuksilla. YTHS onkin kaupungeille varsin huokea tapa järjestää opiskelijoiden terveydenhoito. Opiskelijoiden maksuosuuteen on tulossa korotus alkaen. Pidemmällä aikavälillä tämä aiheuttaa paineita myös kuntien maksuosuuden korottamiseen. Lapin yliopiston opiskelijat tulee vapauttaa terveyskeskusmaksusta. Yliopisto-opiskelijat osallistuvat YTHS:n kautta kunnalliseen terveydenhoitoon ja maksavat siitä 31,62 euroa lukuvuodessa (35 euroa lukuvuodesta 2005 lähtien). Sen vuoksi ei ole kohtuullista periä yliopisto-opiskelijoilta toista terveyskeskusmaksua. Jos näin tehdään, pitäisi kaupungin rahoituksen kasvaa niin, että YTHS:n Rovaniemen aseman aukioloaikoja voitaisiin pidentää. Terveyskeskusmaksun poistaminen merkitsisi yksittäisille opiskelijoille paljon, mutta kaupungille sen taloudellinen merkitys on vähäinen. Yliopisto-opiskelijan opiskelija-status on lisäksi helppo todeta opiskelijakortista. Kaupunki poistaa yliopisto-opiskelijoilta terveyskeskusmaksun Toimeentulo Opiskelijoilla tulee olla yhtäläinen oikeus saada toimeentulotukea ympärivuotisesti taloudellisessa kriisitilanteessa, kuten muillakin Rovaniemen asukkailla. Tutkimusten mukaan yhä suurempi osa opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella. Opiskeluaika on henkisesti antoisaa, mutta taloudellisesti raskasta. Yliopisto-opiskelijan taloudellista tilannetta saattavat heikentää lisäksi vanhemmuus, sairaus sekä muut seikat, jotka vievät resursseja opiskeluilta. Rovaniemellä toimeentulotuen myöntäminen on ollut johdonmukaista ja lakia noudattavaa. Opiskelijoiden kesäajan toimeentulotukea varten on kaupungin sosiaalitoimeen perustettu työryhmä, joka toimii touko-kesäkuun vaihteessa. Tässä työryhmässä hakemukset voidaan käsitellä opiskelijan kannalta mahdollisimman joustavasti ja nopeasti. Tämä on ehdottomasti oikea linja, joka kannattaa säilyttää jatkossakin. Kun opiskelija hakee kesäksi toimeentulotukea, tulisi hänelle ensisijaisesti osoittaa kesätyöpaikka. Opintotukikuukausien loppuminen aiheuttaa opiskelijalle ongelmallisen tilanteen. Jatkossakin tässä tilanteessa oleville opiskelijoille tulee myöntää toimeentulotukea mahdollisimman lyhyellä käsittelyajalla. Tällä toimenpiteellä voidaan mahdollistaa opintojen saattaminen loppuun kohtuullisessa ajassa. Kaupunki osoittaa kesätyöpaikan toimeentulotukea kesäksi hakevalle opiskelijalle Asuminen Merkittävä osa Lapin yliopiston opiskelijoista saa asuntonsa Domus Arctica -säätiön (DAS) kautta. Säätiön tarkoituksena on turvata opiskelijoille turvallinen ja viihtyisä ympäristö, jossa he pystyisivät keskittymään tärkeimpään - opiskeluun. Rovaniemen kaupungin opiskelija-asumiseen liittyvät toimet ovat olleet järkeviä ja aikaansa edellä. Monilla muilla yliopistopaikkakunnilla opiskelijoiden asuntotilanne on huomattavasti heikompi. 8

9 Rovaniemen kaupunki on yksi säätiön perustajajäsenistä ja se nimeää DAS:n hallitukseen puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä. Kaupunki on myös tukenut lainoilla, avustuksilla ja takauksilla sekä järkevällä kaavoituspolitiikalla säätiön toimintaa. Tästä syystä vuokrataso on voitu pitää kohtuullisena. Tämä onkin erityisen tärkeätä, sillä keskiverto-opiskelijalle vuokra on yli 60 % opintotuesta. Kohtuullinen vuokrataso parantaa myös oppilaitosten kykyä kilpailla parhaista opiskelijoista. Valtakunnallisen opiskelija-asuntojen tuotantotarvelaskelma mukaan varsinaista uustuotantotarvetta Rovaniemellä ei ole. Tarve kohdistuu lähinnä soluasuntojen korjaamiseen pienasunnoiksi. Rovaniemen opiskelija-asumispolitiikassa on kuitenkin varauduttava opiskelijamäärien kasvuun. Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun sisäänottomäärät kasvavat vuosittain. Lisäksi kansainvälisen vaihdon kautta Rovaniemelle opiskelemaan tulevat lisäävät osaltaan kysyntää opiskelijaasuntoja kohtaan. Tärkeää on myös asuinalueiden kokonaisvaltainen suunnittelu ja esteettömyyden huomioonottaminen. Lähipalvelujen merkitys on opiskelijoille suuri, sillä he liikkuvat pääasiassa pyörällä tai kävelemällä. Taiteiden tiedekunnan siirtyminen Rantavitikan kampukselle lisää alueen merkitystä opiskelijoille ja tämä on otettava huomioon Rovaniemen kaupungin palveluverkkoa kehitettäessä. Kaupunki jatkaa opiskelija-asumisen tukemista Domus Arctica -säätiön kautta. Opiskelijoiden keskittyminen Rantavitikan alueelle otetaan huomioon kaupungin palveluverkkoa kehitettäessä Kulttuuri Rovaniemen kaupungilla on monipuolinen kulttuuritarjonta, jota täydentävät aktiiviset kulttuuriyhdistykset. Lisäksi ylioppilaskunnalla on omaa kulttuuritoimintaa. Kamoon kaamos kulttuuriviikko kokoaa nämä kaikki yhteen. Kamoon kaamos kulttuuriviikko järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna Ideoijana ja liikkeellepanevana voimana oli tuolloin ylioppilaskunta. Kamoon kaamos ei kuitenkaan ole vain opiskelijoiden, vaan kaikkien rovaniemeläisten tapahtuma. Mukana vuosittain on ollut lähes viisikymmentä eri tahoa pienistä harrastelijaryhmistä suurempiin kulttuurilaitoksiin. Eri tilaisuuksia on päässyt järjestämään yli viisisataa rovaniemeläistä joka vuosi. Tapahtumia, näytöksiä, konsertteja ja näyttelyitä on viikon aikana seurannut yhteensä arviolta kymmentuhatpäinen yleisö. Kulttuuriviikko on vakiinnuttanut paikkansa marraskuun alussa. Sen sisältö elää, ja pitääkin elää, jotta tapahtuma pysyisi tuoreena. Kulttuuriviikon runko on silti pysynyt samana. Valtakunnallisestikin ainutlaatuinen tulitaidetapahtuma Jokivalkeat, Törmää taiteeseen -päivä, jolloin kulttuuria viedään sille epätavallisiin ympäristöihin, sekä Kamoon Kampus -päivä, missä kulttuuriyhdistykset esittelevät toimintaansa yliopistolla, ovat säilyneet viikon runkona. Kamoon kaamoksen sateenvarjon alle on lisäksi kerätty Rovaniemellä muutenkin pyörivä kulttuuritarjonta sekä runsaasti kulttuuri- ja taideyhdistysten järjestämiä tilaisuuksia. (Kulttuuriviikon idea: Liite 5) Suurimmaksi osaksi tapahtumat syntyvät vapaaehtoisvoimin. Kokonaisuuden onnistumiseksi tarvitaan silti koordinoivaa projektityöntekijää ja näkyvyyden varmistamiseksi varoja tiedottamiseen. Kamoon 9

10 kaamos on upea, yhteisöllinen, kaikkien rovaniemeläisten tapahtuma, jolla on hyvät eväät muodostua matkailullisestikin merkittäväksi tapahtumasarjaksi. Ylioppilaskunnalla ei ole varaa toteuttaa tapahtumaa, eikä sen tehtäviin julkisyhteisönä kuulu palveluiden tarjoaminen muille kuin opiskelijoille. Siksi Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan olisi yhdessä otettava vetovastuu Kamoon kaamoksesta (Rahoitussuunnitelma: Liite 6). Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto jakaa avustuksia yhdistyksille. Näitä varoja jaetaan koko vuoden toiminnan turvaamiseksi, joten niitä ei voida osoittaa yhteen tapahtumaviikkoon. Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto avusti Kamoon kaamosta vuonna Tällaisiakaan tukia ei ole saatavissa vuotuisille tapahtumille. Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta osallistuvat Kamoon kaamos -kulttuuriviikon rahoitukseen. Rahat käytetään koordinoivan projektityöntekijän palkkaamiseen sekä tiedotuskuluihin Liikunta Opiskelijoiden liikunnallisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin kautta elää toive paremmin voivasta työsukupolvesta tulevaisuudessa. Jo opiskeluaikana liikunnan hyödyllisyys näkyy, sillä terve opiskelija ei juurikaan kuluta terveydenhoitopalveluiden vähäisiä resursseja. Lisäksi opiskeluaikana opitut tavat jatkuvat pitkään opiskeluiden päätyttyäkin. Eurolla liikkumaan -viikon tarkoitus on tarjota opiskelijoille edullinen mahdollisuus tutustua oman opiskelijakaupungin liikuntapaikkoihin ja löytää oma lajinsa. Säännöllinen liikuntaharrastus vaatii harrastusmahdollisuutta lähellä kotia. Tähän on kaupungin kiinnitettävä huomiota. Eurolla liikkumaan -viikon onnistuminen vaatii monen toimijan yhteistyötä. Ylioppilaskunnan, Camos ry.:n, Opiskelijoiden liikuntaliiton ja Rovaniemen kaupungin yhteistyö viikon järjestämisessä on sujunut hyvin. Näin tulee olla jatkossakin. Kaupunki tarjoaa edelleen ja enenevässä määrin liikuntapaikkoja opiskelijoiden käyttöön ilmaiseksi tai hyvin edullisesti Ympäristö Nuorisoikäluokalle ympäristökysymykset ovat hyvin tärkeitä. Viihtyisä ja ympäristöystävällinen kaupunki on kaikkien etu. Rovaniemen kaupungilla on keskeinen rooli alueen ympäristöystävällisten vaihtoehtojen kehittämisessä. Ekologisen ajattelun kuuluu olla yksi kriteereistä hankinnoissa, kaavoituksessa, koulutuksessa ja kasvatuksessa. Kierrättämisestä ja jätteiden käsittelystä tulee saada tietoa vaivattomasti. Pahvinkeräyksen tulisi järjestää viivytyksettä. Lisäksi keskusta-alueelle tarvittaisiin useampi metallinkeräyspiste. Kaupunki vauhdittaa pahvinkeräyksen järjestämistä. Ympäristönäkökulma otetaan huomioon kaikessa kaupungin päätöksenteossa. 10

11 Liite 1 Lapin yliopiston ylioppilaskunnan yhteystiedot: Lapin yliopiston ylioppilaskunta Hallituskatu 20 B Rovaniemi puh. (016) fax (016) Liite 2 ALOITE : ROVANIEMELÄISILLE OPISKELIJOILLE "TUTUSTU ROIHIN PASSI" Rovaniemestä opiskelijoiden oma kaupunki Miksi? Rovaniemellä opiskelee tuhansia nuoria. Monille näistä kaupunki jää hyvin vieraaksi. Korkeakouluissa opiskellaan kuitenkin useita vuosia, jolloin on mahdollisuus juurtua paikkakunnalle. Opiskelijoissa piileekin kaupungille kullan arvoinen mahdollisuus saada nuoria koulutettuja veronmaksajia niin opiskeluiden aikana kuin niiden päätyttyä. Tämän tilaisuuden hyödyntämiseksi vaaditaan kuitenkin kaupungin aktiivista toimintaa. Monet kunnat jopa maksavat opiskelijoille siitä, etteivät nämä siirtyisi kirjoille muualle. Silti palveluja, kuten ammattikorkeakouluopiskelijat terveydenhoitopalveluja, käytetään, ja on oikeus käyttää, siinä kunnassa missä oikeasti asuu. Huomionarvoista on myös, että esimerkiksi joukkoliikenteen käyttäminen on hyvin pitkälle tottumiskysymys. Vuosittain esimerkiksi yliopisto-opinnot aloittaa lähes 700 uutta opiskelijaa. Miksi kaupunki ei houkuttelisi heitä uusiksi kaupunkilaisiksi? Uudet veronmaksajat Opiskelijat ansaitsevat keskimäärin 5000EUR/vuosi. Tästä he maksavat veroja n. 958 EUR/vuosi. Lisäksi kaupunki saa jokaisesta asukkaasta valtionosuuksia n. 570EUR/vuosi. Miten? Tiedottaminen: Uusille opiskelijoille lähtevän "tervetuloa Lapin yliopistoon -kirjeen" mukana lähtee kaupungin esite "Tervetuloa Rovaniemen kaupunkiin". Esitteessä kerrottaisiin Rovaniemestä ja uusille opiskelijoille tarjottavasti "Tervetuliaislahjasta". Lisäksi kaupunki laittaisi syksyn ensimmäiseen ylioppilaslehteen mainoksen (ja varmaan AMK-puolella vastaavaan julkaisuun). Käytännön järjestelyt: Yhteispalvelupiste Alvarista voisi noutaa "Opiskelijapassin" näyttämällä SYL:n tai SAMOK:n opiskelijakorttia. Lisäksi tarkistettaisiin, että passin hakija on Rovaniemellä kirjoilla. Jos ei ole, samalla tiskillä olisi tarjolla kirjojen siirtämiseen tarvittavia lomakkeita. Jätettyään eteenpäin toimitettavaksi täytetyn lomakkeen saisi passin. 11

12 Passin kanssa palveluihin: Passiin olisi koottu erilaisia palveluita, joita opiskelijalla olisi mahdollisuus käyttää syyslukukauden aikana. Esimerkiksi näin: 8 x bussimatka 1 x kaupunginteatteri 1 x kamariorkesteri 1 x kaupunginmuseo 2 x päiväuinti 2 x aamu-uinti 100 x kirjasto (tämän kaltaisia ilmaispalveluita voisi olla mukana mainosmielessä) jne. Tämä maksaisi kaupungille noin 55EUR/henkilö Rovaniemellä Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Tatja Karvonen Liite 3 Kutsu Rovaniemellä Olette lämpimästi tervetullut Opiskelijoiden työllistymisseminaariin. Kysymme yhdessä: Miten Lapin yliopiston opiskelijat työllistyisivät Rovaniemen seudulle? Lisäksi Lapin yliopiston ylioppilaskunta haastaa yritykset ja yhteisöt tarjoamaan harjoittelu-, kesätyöja pro gradu -tutkielmantekopaikkoja. Aika: Torstai 11. maaliskuuta klo Paikka: Lapin yliopisto, Castrén-sali (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi) Ohjelmassa lyhyet alustuspuheenvuorot (á 10 min) ja paneelikeskustelu (30 min), johon yleisö voi osallistua. Alustajina ja paneelisteina: Satu Peteri, kehittämispäällikkö Lapin yliopiston Työelämä ja rekrytointipalvelut Pentti Tolvanen, erityisasiantuntija Lapin TE-keskus Reino Kilpelä, henkilöstösuunnittelija Rovaniemen kaupunki Asko Alanen, toimitusjohtaja Mainostoimisto Jabba Oy, Lapin yrittäjät Elsi Malkki, koordinaattori Elinkeinonkehittäjä Eero 12

13 Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Järjestäjänä: Lapin yliopiston ylioppilaskunta Yhteyshenkilö: Hpj Jaakko Ranta, / Liite 4 Lapin Kansa / Opiskelijaelämää -sivu Etsintäkuulutus Tällä palstalla yritykset ja yhteisöt haastavat toisiaan järjestämään opiskelijoille valintansa mukaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä teettämään opinnäytetöitä ja pro gradu-tutkielmia. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan omistama Lapin Lyyli Oy, joka pyörittää kahta kahvilaa ja kioskia yliopistolla, avaa haastekierroksen. Yhtiö tarjoaa yhdelle restonomiopiskelijalle (amk) mahdollisuuden tehdä opinnäytetyönään Kahvila Lovisalle laatu- ja ympäristöohjelman. Työstä maksetaan palkkio. Yhteydenotot: Pirkko Lakkala / Lapin Lyyli Oy haastaa Lapin liiton. Liite 5 Kamoon kaamos -kulttuuriviikon idea (www.lyy.fi/kamoonkaamos 2002 ) Kamoon kaamos -kulttuuriviikko on Rovaniemen seudun taide- ja kulttuuriyhdistysten yhdessä toteuttama, Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa ideoitu ja koordinoitu poikkikulturelli tapahtumasarja. Kulttuuriviikon sateenvarjon alle on koottu kirjava liuta konsertteja, esityksiä, näyttelyitä ja työpajoja. Kamoon kaamos -kulttuuriviikko rakentuu viiden ajatuksellisen peruskiven varaan. 1) Ensimmäinen tukipilari on kaamoksen valtaaman ja synkistämän kaupungin virkistäminen - elähdyttäminen. Tossun kuluttajat kengännumeroon tai -malliin katsomatta herätetään talviunilta tekemään, näkemään ja kokemaan. 2) Toinen pilari nojaa arkipäiväistämiseen. Kulttuurin pudottaminen ylhäiseltä jalustaltaan ihmisten arkeen rikkoo näennäisen muurin kulttuurin ja kansan välillä. Tämä tapahtuu törmäyttämällä - tuomalla kulttuuritarjonta sille epätavallisiin paikkoihin. 3) Makeaa, suolaista ja karvasta. Jokaisella on mahdollisuus löytää makunsa mukainen tapahtuma, sillä koko kulttuurin ja taiteen kirjo - kaikissa sateenkaaren väreissä - on mukana. 4) Ajatus osallisuudesta on hyvin keskeistä. Paikallisille - myös harrastelijamaisille - taiteilijoille annetaan mahdollisuus tuoda esille teoksiaan. Joka haluaa pääsee mukaan - näkijästä tekijäksi. 5) Näin yhdessä tehdessä, kuunnellessa ja katsellessa kohdataan myös uusia virkistäviä tuttavuuksia - syntyy kumppanuuksia. 13

14 Kun Kamoon kaamos -kulttuuriviikko järjestettiin ensimmäistä kertaa, marraskuussa 2001, järjestelyissä oli mukana lähes viisikymmentä eri tahoa pienistä harrastelijaryhmistä suuriin kulttuurilaitoksiin. Tuolloin arviolta kymmentuhatpäinen yleisö pääsi kokemaan ja näkemään kaamoskulttuuria. Vähempään ei tyydytä tänäkään vuonna. Kamoon kaamos on organisoitu löyhästi, talkoohenkeen ja yhdessä tekemisen iloon tukeutuen. Organisaatiossa on kuitenkin erotettavissa kolme tasoa. Yleiskokouksiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Yleiskokous toimii järjestäjien kohtauspaikkana, hengen luojana, suurten linjojen osoittajana ja yhteisenä ideariihenä. Työryhmässä on 5-10 jäsentä, jotka kukin edustavat vähintäänkin yhtä yhdistystä. Työryhmä miettii rahoitusta, muovaa kokonaisuutta ja konkretisoi ideoita. Pahnanpohjimmaisena hyörivät ylioppilaskunnan projektisihteerit juoksevien asioiden, kuten tiedotuksen, hoitajina. Tilaisuudet järjestetään eripuolilla Rovaniemeä. Törmäyttämisen idean mukaisesti mahdollisimman usein epätavallisissa paikoissa, kuten taidenäyttely autokoulussa ja puhallinmusiikkikonsertti kauppakeskus Prismassa. Lisäksi eri kulttuurin- ja taiteen lajeja on pyritty luovasti sekoittamaan keskenään. Kamoon kaamos-kulttuuriviikko elävöittää kaupunkia viikolla 45. Liite 6 Kamoon Kaamos kulttuuriviikko 2004, rahoitussuunnitelma (Arviot perustuvat vuoden 2002 kulttuuriviikon toteumaan. Vertailukohtana vuosi 2002, koska järjestelyt ja rahoitus olivat sinä vuonna asianmukaisella mallilla.) Tulot: euroa Rovaniemen kaupunki 5000 euroa Rovaniemen maalaiskunta 3000 euroa - Maalaiskunta osallistuu pienemmällä summalla, koska asukkaitakin on vähemmän ja pääosa tapahtumista on kaupungin puolella. Sponsorit 1500 euroa Menot: euroa Projektityöntekijän palkkakulut 4000 euroa - Kaupungin kulttuuritoimisto voisi palkata projektityöntekijän - Työaika jakautuisi noin kolmelle kuukaudelle - Tehtävinä olisi erityisesti koordinoida tapahtumien järjestelyt, valmistella käsiohjelma, tiedottaa järjestelyistä toimijoille ja lehdistölle sekä hakea tarvittavat luvat Tiedotus 3400 euroa - Sisältää ilmoitukset lehdissä, käsiohjelman ja julisteet Kulukorvauksia 250 euroa - Esimerkiksi puhelinkulut Yhteisten tapahtuman kulut 1500 euroa - Esimerkiksi tulitaidetapahtuma Sekalaiset menot 350 euroa Huom: Kukin mukana oleva järjestävä taho vastaa omista kuluistaan. 14

15

Edustajisto 1/2008, pöytäkirjan liite 2.

Edustajisto 1/2008, pöytäkirjan liite 2. Edustajisto 1/2008, pöytäkirjan liite 2. KUNNALLISPOLIITTINEN OHJELMA 2008 Sisältö Arvoisa lukija 2 Rovaniemi opiskelijakaupunkina 3 Rantavitikka 2020 3 Rovaniemi-passi 4 Työllisyys Kansainvälisyys 6 Terveydenhuolto

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut Hyvinvointipalvelut LUC Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on tukea opintojen etenemistä, vähentää opinnoista syrjäytymistä

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi:

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA JYY

OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA JYY OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2017-2018 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY JYY ja JAMKO haluavat olla mukana tekemässä Jyväskylästä Suomen parasta opiskelijakaupunkia. Jyväskylässä jokainen

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto Yhdistyskoulutus Samu Nurmi Rahastosta Perustettu 2006 Alkupääoma (noin 5 miljoonaa ) Teekkaritoiminnan edistämisyhdistykseltä TTEY:ltä (nykyinen Pyöreän tornin

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

POIMU työntekijäkysely

POIMU työntekijäkysely POIMU työntekijäkysely 1. Missä sosiaalityön opetusta tarjoavassa yliopistossa opiskelet? 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Helsingin yliopisto 1 2. Jyväskylän yliopisto 9 3. Itä-Suomen yliopisto 4.

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

OPISKELIJAN KUOPIO. Kehitysideoita opiskelijanäkökulmasta. 23.6.2009 Mikko Luoto Kesäharjoittelija mluoto@hytti.uku.fi

OPISKELIJAN KUOPIO. Kehitysideoita opiskelijanäkökulmasta. 23.6.2009 Mikko Luoto Kesäharjoittelija mluoto@hytti.uku.fi OPISKELIJAN KUOPIO Kehitysideoita opiskelijanäkökulmasta 23.6.2009 Mikko Luoto Kesäharjoittelija mluoto@hytti.uku.fi 1 Opiskelijan Kuopio Opiskelijan Kuopio -selvitykseen on koottu opiskelijoille tärkeitä

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

1. Tutkintojen uudistuksen ensimmäinen vaihe takana päin

1. Tutkintojen uudistuksen ensimmäinen vaihe takana päin Opetusneuvos Armi Mikkola Opetusministeriö/ yliopistoyksikkö VOKKE-projektin seminaari Helsinki, 7.9.2004 1. Tutkintojen uudistuksen ensimmäinen vaihe takana päin Tutkintojen uudistustyö käynnistyi kasvatusalalla

Lisätiedot

Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 13

Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Kokouskutsu Nuorisovaltuusto 21.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 21.01.2016 torstai klo 17:00 Paikka Valtuustosali, Espoonkatu 5 Lisätietoja Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Antti Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Viestejä valvontakentältä

Viestejä valvontakentältä Viestejä valvontakentältä Kotiin annettavat palvelut lapsiperheiden osalta 12.12.2016 1 Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisen kotipalvelun saatavuus Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella (säännöstöä

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot