Lapin yliopiston ylioppilaskunta Kunnallispoliittinen ohjelma Kuva: Jaakko Ranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin yliopiston ylioppilaskunta Kunnallispoliittinen ohjelma 2004. Kuva: Jaakko Ranta"

Transkriptio

1 Lapin yliopiston ylioppilaskunta Kunnallispoliittinen ohjelma 2004 Kuva: Jaakko Ranta

2 Sisällysluettelo Lukijalle 3 1. Taustaa 1.1. Yleistä Korkeakouluopiskelijat Rovaniemen kaupungissa 4 2. Toimenpide-ehdotukset 2.1. Rovaniemi opiskelijakaupunkina Työllistyminen Liikkuminen Joukkoliikenne Kevyt liikenne Terveys- ja sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Toimeentulo Asuminen Kulttuuri Liikunta Ympäristö 10 Liitteet 1. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan yhteystiedot Aloite kaupunginhallitukselle Opiskelijoiden työllistymisseminaari , ohjelma Haastepalsta, Lapin Kansa Kamoon kaamos -kulttuuriviikon idea Rahoitussuunnitelma, Kamoon kaamos -kulttuuriviikko

3 Hyvä Lukija, Tässä, Lapin yliopiston ylioppilaskunnan (LYY) kunnallispoliittisessa ohjelmassa yhdistyy kaksi asiaa. Yhtäältä ohjelma tarjoaa yleiskuvan kaupungin toiminnassa huomioitavasta opiskelijaelämän kentästä. Toisaalta siinä nostetaan esille tällä hetkellä toimenpiteitä vaativia kysymyksiä. Joka kappaleessa on ensin pohjustusta asioiden nykytilasta ja toimenpide-ehdotusten perustelut. Kappaleiden lopussa on kursiivilla välittömästi tarpeellinen toimenpide tiivistettynä. Ohjelma on laaja, selvityksenomainen, jotta sen pohjalta kunnallisessa päätöksenteossa voitaisiin tehdä perusteltuja ja hyviä päätöksiä. Samalla se viestii siitä opiskelija-asiain asiantuntemuksesta, joka ylioppilaskunnassa on. Olisi Rovaniemen edun mukaista hyödyntää tätä tietovarantoa. Niin ikään olisi Rovaniemen edun mukaista ottaa opiskelijat paremmin huomioon päätöksenteossaan. Opiskelijat odottavat, että heidät huomioidaan yhdenvertaisina kuntalaisina. Lisäksi opiskelijoissa on kaupungille valtava mahdollisuus kääntää väkilukunsa kasvu-uralle kehittyen menestyväksi ja puoleensavetäväksi Lapin pääkaupungiksi. Kunnallispoliittista ohjelmaa on työstetty työryhmässä, joka tapasi kaupungin virkamiehiä. Yhtäältä näiden tapaamisten tarkoituksena oli nähdä kolikon molemmat puolet. Toisaalta tavoitteena oli avata ovi vuorovaikutteiselle molempia osapuolia hyödyttävälle yhteistyölle. Yhteydenpidon jatkaminen onkin oltava sekä ylioppilaskunnan että kaupungin tavoitteena. (LYY:n yhteystiedot: Liite 1) Tässä yhteydessä on huomautettava, että monissa kohdin Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhteistyö on suotavaa, jollei välttämätöntä. Tekstin sujuvuuden vuoksi kaupunkia ja maalaiskuntaa ei kuitenkaan eritellä. Rovaniemellä Jaakko Ranta Hallituksen puheenjohtaja Lapin yliopiston ylioppilaskunta Työryhmä: Jaakko Antila Sanja Mursu Minna Myöhänen Elina Rajaniemi Jaakko Ranta Hanna Setälä 3

4 1. Taustaa 1.1. Yleistä Työryhmän työn lähtökohtana on ollut etsiä ylioppilaskunnan ja Rovaniemen kaupungin yhteisiä tavoitteita. Sellaisten löytämiseksi ei tarvitse katsoa Rovaniemen kaupungin strategiaa pidemmälle: Rovaniemi - Lapin pääkaupunki on kansainvälinen ja luonnonläheinen sivistyksen, korkean osaamisen ja elämysten keskus, jossa ihmiset ja yritykset menestyvät ja viihtyvät ja jossa on pohjoista vetovoimaa ja elämisen laatua. Käsite korkea osaaminen voidaan avata näin: korkeakoulut, ja siten opiskelijat, ovat yksi Rovaniemen vahvuuksista. Näiden ihmisten, opiskelijoiden, viihtyminen on kaupungin ja ylioppilaskunnan yhteinen tavoite. Kaupungin kannalta tämä on tärkeää, jotta nämä ihmiset pitäisivät korkean osaamisensa paikkakunnalla mahdollisimman pitkään. Ylioppilaskunnalle puolestaan opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen on perustehtävä. Edettäessä syvemmälle konkretiaan nousee esiin kysymys, miten ylioppilaskunnan ja kaupungin palvelut toimivat yhteen? Mihin asioihin kaupungin pitäisi tai kannattaisi panostaa? Ja yleisemmin, miten saavutamme yhteisen tavoitteemme käytännössä? Näihin kysymyksiin tämän ohjelman Toimenpideehdotukset -osio pyrkii vastaamaan. Yleisesti voidaan todeta, että työ, mahdollisuudet vapaa-ajan harrasteisiin ja minun paikkani -tunne ovat keskeisimmät tekijät, jotka määrittävät asuinpaikkaa ja yksilön viihtymistä Korkeakouluopiskelijat Rovaniemen kaupungissa Rovaniemellä asuu noin ihmistä. Asukkaista kymmenesosa on aktiivisimmassa opiskeluiässä eli vuotiaita vuotiaita on yli 7 000, viidesosa kaupungin väestöstä. Opiskelijoita rovaniemeläisistä on yli Opiskelevien ikäluokkien ja opiskelijoiden osuus asukkaista onkin Rovaniemellä maan suurimpia. Viime vuonna Lapin yliopistossa aloitti noin 600 uutta opiskelijaa, joista alle 100 oli muuttanut virallisesti Rovaniemelle vuoden loppuun mennessä. Lapin yliopistossa perustutkinto-opiskelijoita on 3760 ja jatkotutkinto-opiskelijoita 340. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on noin opiskelijaa. Rovaniemellä opiskelee ja asuu tuhansia opiskelijoita, jotka eivät ole kirjoilla kaupungissa. He eivät yleensä näy missään tilastoissa. Rovaniemi on muuttotappiokunta. Muuttovoitto on suurin vuotiaiden ikäluokassa, sillä opiskelupaikat houkuttelevat ihmisiä. Kuitenkin suurimmat muuttotappiot ovat vuotiaiden ikäluokassa. Tässä näkyy selvästi, että opiskelujen jälkeen kaupungista muutetaan pois, joten kokonaisuutena vuotiaiden nettomuutto on lähellä nollaa. Rovaniemi ei ole onnistunut saamaan opiskelijoita jäämään kaupunkiin opiskeluajan jälkeen. 4

5 2. Toimenpide-ehdotukset 2.1. Rovaniemi opiskelijakaupunkina Rovaniemellä on paljon opiskelijoita, kuten edellisessä kappaleessa kävi ilmi. Rovaniemi ei kuitenkaan ole todellinen opiskelijakaupunki Rovaniemi ei ole opiskelijoiden kaupunki. Suuri osa täällä opiskelevista on vain käymässä, eikä kaupunki tunnu omalta. Siksi olisikin erinomaisen tärkeää, että kaupunki lähestyisi opiskelijoita. Jotta Rovaniemi voisi uskottavasti profiloitua opiskelijoiden omana kaupunkina, tarvitaan tiivistä vuorovaikutusta kaupungin ja opiskelijoiden välillä. Jatkuva yhteydenpito antaisi molemmille osapuolille mahdollisuuden pysyä ajan tasalla eri näkökulmista, tarpeista ja toiveista, jolloin ovi pitkäjänteiselle kehittämiselle avautuisi. Opiskelijakaupunki -tavoitteen saavuttaminen vaatii sitoutumista organisaatioiden ylimmillä tasoilla. Tähän tarkoitukseen olisi perustettava Rovaniemi opiskelijakaupunkina -yhteistyöfoorumi, joka kokoontuisi noin kaksi kertaa vuodessa. Mukana olisivat LYY, Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijat Camos ry., Domus Arctica -säätiö, Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen maalaiskunta, Lapin yliopisto ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Kyseessä olisi nimenomaan vuorovaikutteinen yhteistyöfoorumi. Kaupungilta tämä ei edellytä tässä vaiheessa mitään toimenpiteitä, koska ylioppilaskunta lähettää kutsun ensimmäiseen kohtaamiseen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii myös asennemuutosta. Ylioppilaskunta on opiskelija-asiain asiantuntija, jolla on varmasti paljon annettavaa kaupungille. Yhteydenpidolle jokapäiväisessä työssä saatiin hyvä alku tätä ohjelmaa valmisteltaessa. Työryhmä tapasi muutamia virkamiehiä. On kaupungin edun mukaista käyttää hyväkseen se tieto, joka ylioppilaskunnassa on. Siksi opiskelijoita, tai nuoria yleensä, koskevia asioita käsiteltäessä olisi suotavaa kysyä virallisesti tai epävirallisesti opiskelijoiden näkemyksiä. Selkeästi on havaittavissa, että opiskelijat elävät ikään kuin irrallaan Rovaniemen kaupungista. Kaupungin olisi hyvä tuoda itseään tykö. Toimenpiteitä olisivat esimerkiksi tervetuloa Rovaniemelle -kirje koulutukseen hyväksytyille, niin kutsutuille Fuksimessuille osallistuminen ja Rovaniemi passi (Aloite liitteessä 2). Rovaniemi passi on ylioppilaskunnassa ideoitu kaupungin kädenojennus, joka tuo kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä joukkoliikenteen lähemmäksi opiskelijoita. Passilla opiskelija saisi rajatun määrän ilmaisia palveluita. Palvelutarjonnan lisäksi mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon on merkittävä tekijä. Jo kunnallisvaalien alhaisen äänestysprosentinkin vuoksi yhdeksi ennakkoäänestyspaikaksi pitäisi vakiinnuttaa Lapin yliopisto. Kun äänestyspaikka on lähellä, kynnys äänestämiseen on matala. Rovaniemellä kirjoilla olevat opiskelijat saavat vuosittain Rovaniemi passilla rajatun määrän ilmaispalveluita. Mukana ovat kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä joukkoliikenne. Lapin yliopistolla järjestetään ainakin kunnallisvaalien ennakkoäänestys. 5

6 2.2. Työllistyminen Suuret ikäluokat tulevat jäämään eläkkeelle sankoin joukoin ensi vuosikymmenen vaihteessa. Tämän on ennustettu tuovan Suomeen työvoimapulan. Lapin työelämän koulutustarve -tutkimuksen mukaan on laskettu, että vuoteen 2015 mennessä työvoimasta poistuu Lapissa noin henkilöä. Kokonaisuutena on arvioitu, että työvoiman tarve tulee olemaan ainakin yhtä suuri kuin poistuma. Lapin TEkeskuksen muuttoliike Lapin läänissä seutukunnittain -tutkimuksen mukaan vuonna 2002 koko läänin alueelta muutti pois henkilöä, joista Rovaniemen kaupungista ja maalaiskunnasta oli 269 henkilöä. Työvoimapula yhdistettynä alueen muuttotappioon tulee olemaan suuri haaste sekä Rovaniemelle, että koko Lapin läänille. Lapin yliopiston työelämä- ja rekrytointipalvelujen tutkimuksen mukaan kaikista Lapin yliopistosta valmistuneista ainoastaan 34 % työllistyy alueelle. Yliopisto-opiskelijoiden houkutteleminen jäämään opiskelupaikkakunnalleen voisi kääntää kaupungin asukasluvun kasvuun. Opiskelijoiden työllistymistä pohdittiin Lapin yliopiston ylioppilaskunnan järjestämässä työllistymisseminaarissa. (Seminaarin ohjelma: Liite 3). Seminaarin johtopäätöksenä on se, että opiskelijoiden tulisi saada kosketuksia paikallisten työmarkkinoiden kanssa jo opiskeluiden aikana. Tämä helpottaisi huomattavasti opiskelijan työllistymistä alueelle valmistumisensa jälkeen. Kaupungin olisi aktiivisesti edistettävä opiskelijoiden sijoittumista kesätöihin sekä työharjoitteluun Rovaniemellä. Lisäksi erilaisten selvitystöiden teettämistä pro gradu -tutkielmina olisi lisättävä, koska opiskelijalle on monesti mielekkäämpää tehdä tutkielma aidosta työelämässä esiin nousevasta ongelmasta. Samalla toimeksiantaja saa käyttöönsä tuoreimmat yliopistossa hankitut tieteellisen tutkimuksen tulokset. Myös työharjoittelupaikkojen tarjoaminen yliopisto-opiskelijoille edistää heidän nivoutumistaan osaksi Rovaniemen työmarkkinoita. Avainasemassa opiskelijoiden tavoittamisessa on yhteistyö Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalveluiden kanssa. Monessa yhteydessä on noussut esille, että harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen tarjoamisen ja opinnäytetöiden teettämisen vähäisyydessä on kyse asenteista. Yksinkertaisesti opiskelijoiden tarjoamia mahdollisuuksia ei huomata tai viitsitä käyttää hyväksi. Ylioppilaskunnan aloittama Lapin Kansan Treffi - liitteen Opiskelijaelämää -sivulla pyörivä haaste herätteleekin julkisyhteisöjä ja yrityksiä tarttumaan tilaisuuteen (Liite 4). Kaupunki on suurena työnantajana tässäkin asiassa ratkaisevassa asemassa. Opiskelijoiden integroitumista osaksi Rovaniemeä edesauttaa myös kaupungin kokeminen omakseen. Tätä tavoitetta tukee edellä mainittu Rovaniemi -passi. Myös tarjolla olevien palvelujen merkitystä ei tule vähätellä. Nuorten elinolot Lapin läänissä -tutkimuksen mukaan myös mielikuvilla on suuri merkitys asuinpaikkaa valitessa. Rovaniemen tulisikin profiloitua perheystävällisenä kaupunkina, jossa vastavalmistuneilla nuorilla olisi mahdollisuus sekä töihin, omaan asuntoon että perheen perustamiseen. Kaupunki ryhtyy aktiivisesti tarjoamaan opiskelijoille kesätyö- ja harjoittelupaikkoja sekä teettämään opinnäytetöitä. 6

7 2.3. Liikkuminen Joukkoliikenne Hinnaltaan edulliset julkiset kulkuvälineet ovat opiskelijoille tärkeitä. Tällä hetkellä opiskelijat saavat 11 euron suuruisen alennuksen 30 vuorokauden taajamalipusta, joka on voimassa Rovaniemen paikallisliikenteessä. Alennuksen käyttöönotto on lisännyt opiskelijoiden halukkuutta käyttää paikallisbusseja liikkumiseensa. Opiskelija-alennus ei kuitenkaan koske seutulippua. Myös Rovaniemen maalaiskunnan alueella asuu Lapin yliopiston opiskelijoita, joille paikallisbussit ovat tärkeä kulkuväline. Opiskelijaalennus olisi siis saatava koskemaan myös seutulippuja. Rovaniemen joukkoliikenteestä on parhaillaan käynnissä selvitystyö. Työn tarkoituksena on selvittää joukkoliikenteen tarvetta ja kustannuksia. Pohdinnassa ovat muun muassa vaihto-oikeus sekä reittiverkosto. Vaihto-oikeus on opiskelijan kannalta välttämätön, sillä on kohtuutonta, että esimerkiksi Korkalovaarassa asuva opiskelija joutuu maksamaan kertalipustaan kaksinkertaisen hinnan kulkiessaan linjaautolla yliopistolle. Lisäksi reittiverkostoa pohdittaessa on otettava huomioon myös opiskelijoiden tarpeet. Sarjalipun opiskelija-alennuksessa on ongelmana kaupungin rajallinen mahdollisuus maksaa lipputukia. Tällä hetkellä valtio ei tue sarjalippuja, jotka ovat voimassa vuoden, sillä katsotaan, ettei kyseessä ole säännöllinen matkustaminen. Sarjalippujen opiskelija-alennus vaatii Lapin lääninhallituksen päätöksen. Kaupungin ja LYY:n tulisi ottaa yhteiseksi tavoitteekseen lääninhallituksen linjan muuttamisen. Sarjalippua pitäisi muuttaa siten, että se olisi voimassa vain kolme kuukautta. Tällöin voitaisiin katsoa kyseessä olevan säännöllinen matkustaminen. Lastenvaunujen kanssa matkustavilta ei tulisi periä maksua lainkaan, mutta ainakin 1,20 euron lisämaksu on poistettava. Lisäksi pysäkkikohtaiset aikataulut helpottaisivat muualta tulleiden opiskelijoiden joukkoliikenteen käyttöä. Rovaniemen paikallisliikenteessä otetaan käyttöön vaihtolippu. Joukkoliikenteen opiskelija-alennus ulotetaan koskemaan myös seutulippua ja sarjalippua. Kaupunki ja ylioppilaskunta toimivat yhteistyössä lääninhallituksen säännöllisen matkustamisen linjauksen muuttamiseksi Kevyt liikenne Toimivat kevyen liikenteen väylät ovat opiskelijoille välttämättömiä, sillä opiskelijoiden pääasialliset liikkumistavat ovat pyöräily ja kävely. Rovaniemellä pyörätiet ja jalkakäytävät ovat turvallisia ja varsin hyvin hoidettuja. Kaupungin on huolehdittava siitä, että kevyen liikenteen kunnossapito toimii myös tulevaisuudessa. Pyörätiet on aurattava ja hiekoitettava talvisin huolellisesti. Lisäksi nämä toimet tehtävä tarpeeksi ajoissa aamulla, ettei opiskelijoiden yliopistolle kulkeminen hankaloituisi kohtuuttomasti Terveys- ja sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Kansanterveyslain mukaan opiskelijoiden terveydenhoito kuuluu opiskelukaupungeille. Yliopistoopiskelijoiden terveydenhoitopalvelut on järjestetty Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kautta. Säätiötä voidaan siis pitää osana kunnallista terveydenhoitojärjestelmää, vaikka se on hallinnollisesti 7

8 oma yksikkö. YTHS:n Rovaniemen aseman johtokunnassa Rovaniemen kaupungilla on oma edustajansa. Säätiön rahoituksesta vastaavat pääasiassa Kela 64,7 %:n, opiskelijat 18,3 %:n ja yliopistokaupungit 11,7 %:n osuuksilla. YTHS onkin kaupungeille varsin huokea tapa järjestää opiskelijoiden terveydenhoito. Opiskelijoiden maksuosuuteen on tulossa korotus alkaen. Pidemmällä aikavälillä tämä aiheuttaa paineita myös kuntien maksuosuuden korottamiseen. Lapin yliopiston opiskelijat tulee vapauttaa terveyskeskusmaksusta. Yliopisto-opiskelijat osallistuvat YTHS:n kautta kunnalliseen terveydenhoitoon ja maksavat siitä 31,62 euroa lukuvuodessa (35 euroa lukuvuodesta 2005 lähtien). Sen vuoksi ei ole kohtuullista periä yliopisto-opiskelijoilta toista terveyskeskusmaksua. Jos näin tehdään, pitäisi kaupungin rahoituksen kasvaa niin, että YTHS:n Rovaniemen aseman aukioloaikoja voitaisiin pidentää. Terveyskeskusmaksun poistaminen merkitsisi yksittäisille opiskelijoille paljon, mutta kaupungille sen taloudellinen merkitys on vähäinen. Yliopisto-opiskelijan opiskelija-status on lisäksi helppo todeta opiskelijakortista. Kaupunki poistaa yliopisto-opiskelijoilta terveyskeskusmaksun Toimeentulo Opiskelijoilla tulee olla yhtäläinen oikeus saada toimeentulotukea ympärivuotisesti taloudellisessa kriisitilanteessa, kuten muillakin Rovaniemen asukkailla. Tutkimusten mukaan yhä suurempi osa opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella. Opiskeluaika on henkisesti antoisaa, mutta taloudellisesti raskasta. Yliopisto-opiskelijan taloudellista tilannetta saattavat heikentää lisäksi vanhemmuus, sairaus sekä muut seikat, jotka vievät resursseja opiskeluilta. Rovaniemellä toimeentulotuen myöntäminen on ollut johdonmukaista ja lakia noudattavaa. Opiskelijoiden kesäajan toimeentulotukea varten on kaupungin sosiaalitoimeen perustettu työryhmä, joka toimii touko-kesäkuun vaihteessa. Tässä työryhmässä hakemukset voidaan käsitellä opiskelijan kannalta mahdollisimman joustavasti ja nopeasti. Tämä on ehdottomasti oikea linja, joka kannattaa säilyttää jatkossakin. Kun opiskelija hakee kesäksi toimeentulotukea, tulisi hänelle ensisijaisesti osoittaa kesätyöpaikka. Opintotukikuukausien loppuminen aiheuttaa opiskelijalle ongelmallisen tilanteen. Jatkossakin tässä tilanteessa oleville opiskelijoille tulee myöntää toimeentulotukea mahdollisimman lyhyellä käsittelyajalla. Tällä toimenpiteellä voidaan mahdollistaa opintojen saattaminen loppuun kohtuullisessa ajassa. Kaupunki osoittaa kesätyöpaikan toimeentulotukea kesäksi hakevalle opiskelijalle Asuminen Merkittävä osa Lapin yliopiston opiskelijoista saa asuntonsa Domus Arctica -säätiön (DAS) kautta. Säätiön tarkoituksena on turvata opiskelijoille turvallinen ja viihtyisä ympäristö, jossa he pystyisivät keskittymään tärkeimpään - opiskeluun. Rovaniemen kaupungin opiskelija-asumiseen liittyvät toimet ovat olleet järkeviä ja aikaansa edellä. Monilla muilla yliopistopaikkakunnilla opiskelijoiden asuntotilanne on huomattavasti heikompi. 8

9 Rovaniemen kaupunki on yksi säätiön perustajajäsenistä ja se nimeää DAS:n hallitukseen puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä. Kaupunki on myös tukenut lainoilla, avustuksilla ja takauksilla sekä järkevällä kaavoituspolitiikalla säätiön toimintaa. Tästä syystä vuokrataso on voitu pitää kohtuullisena. Tämä onkin erityisen tärkeätä, sillä keskiverto-opiskelijalle vuokra on yli 60 % opintotuesta. Kohtuullinen vuokrataso parantaa myös oppilaitosten kykyä kilpailla parhaista opiskelijoista. Valtakunnallisen opiskelija-asuntojen tuotantotarvelaskelma mukaan varsinaista uustuotantotarvetta Rovaniemellä ei ole. Tarve kohdistuu lähinnä soluasuntojen korjaamiseen pienasunnoiksi. Rovaniemen opiskelija-asumispolitiikassa on kuitenkin varauduttava opiskelijamäärien kasvuun. Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun sisäänottomäärät kasvavat vuosittain. Lisäksi kansainvälisen vaihdon kautta Rovaniemelle opiskelemaan tulevat lisäävät osaltaan kysyntää opiskelijaasuntoja kohtaan. Tärkeää on myös asuinalueiden kokonaisvaltainen suunnittelu ja esteettömyyden huomioonottaminen. Lähipalvelujen merkitys on opiskelijoille suuri, sillä he liikkuvat pääasiassa pyörällä tai kävelemällä. Taiteiden tiedekunnan siirtyminen Rantavitikan kampukselle lisää alueen merkitystä opiskelijoille ja tämä on otettava huomioon Rovaniemen kaupungin palveluverkkoa kehitettäessä. Kaupunki jatkaa opiskelija-asumisen tukemista Domus Arctica -säätiön kautta. Opiskelijoiden keskittyminen Rantavitikan alueelle otetaan huomioon kaupungin palveluverkkoa kehitettäessä Kulttuuri Rovaniemen kaupungilla on monipuolinen kulttuuritarjonta, jota täydentävät aktiiviset kulttuuriyhdistykset. Lisäksi ylioppilaskunnalla on omaa kulttuuritoimintaa. Kamoon kaamos kulttuuriviikko kokoaa nämä kaikki yhteen. Kamoon kaamos kulttuuriviikko järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna Ideoijana ja liikkeellepanevana voimana oli tuolloin ylioppilaskunta. Kamoon kaamos ei kuitenkaan ole vain opiskelijoiden, vaan kaikkien rovaniemeläisten tapahtuma. Mukana vuosittain on ollut lähes viisikymmentä eri tahoa pienistä harrastelijaryhmistä suurempiin kulttuurilaitoksiin. Eri tilaisuuksia on päässyt järjestämään yli viisisataa rovaniemeläistä joka vuosi. Tapahtumia, näytöksiä, konsertteja ja näyttelyitä on viikon aikana seurannut yhteensä arviolta kymmentuhatpäinen yleisö. Kulttuuriviikko on vakiinnuttanut paikkansa marraskuun alussa. Sen sisältö elää, ja pitääkin elää, jotta tapahtuma pysyisi tuoreena. Kulttuuriviikon runko on silti pysynyt samana. Valtakunnallisestikin ainutlaatuinen tulitaidetapahtuma Jokivalkeat, Törmää taiteeseen -päivä, jolloin kulttuuria viedään sille epätavallisiin ympäristöihin, sekä Kamoon Kampus -päivä, missä kulttuuriyhdistykset esittelevät toimintaansa yliopistolla, ovat säilyneet viikon runkona. Kamoon kaamoksen sateenvarjon alle on lisäksi kerätty Rovaniemellä muutenkin pyörivä kulttuuritarjonta sekä runsaasti kulttuuri- ja taideyhdistysten järjestämiä tilaisuuksia. (Kulttuuriviikon idea: Liite 5) Suurimmaksi osaksi tapahtumat syntyvät vapaaehtoisvoimin. Kokonaisuuden onnistumiseksi tarvitaan silti koordinoivaa projektityöntekijää ja näkyvyyden varmistamiseksi varoja tiedottamiseen. Kamoon 9

10 kaamos on upea, yhteisöllinen, kaikkien rovaniemeläisten tapahtuma, jolla on hyvät eväät muodostua matkailullisestikin merkittäväksi tapahtumasarjaksi. Ylioppilaskunnalla ei ole varaa toteuttaa tapahtumaa, eikä sen tehtäviin julkisyhteisönä kuulu palveluiden tarjoaminen muille kuin opiskelijoille. Siksi Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan olisi yhdessä otettava vetovastuu Kamoon kaamoksesta (Rahoitussuunnitelma: Liite 6). Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto jakaa avustuksia yhdistyksille. Näitä varoja jaetaan koko vuoden toiminnan turvaamiseksi, joten niitä ei voida osoittaa yhteen tapahtumaviikkoon. Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto avusti Kamoon kaamosta vuonna Tällaisiakaan tukia ei ole saatavissa vuotuisille tapahtumille. Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta osallistuvat Kamoon kaamos -kulttuuriviikon rahoitukseen. Rahat käytetään koordinoivan projektityöntekijän palkkaamiseen sekä tiedotuskuluihin Liikunta Opiskelijoiden liikunnallisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin kautta elää toive paremmin voivasta työsukupolvesta tulevaisuudessa. Jo opiskeluaikana liikunnan hyödyllisyys näkyy, sillä terve opiskelija ei juurikaan kuluta terveydenhoitopalveluiden vähäisiä resursseja. Lisäksi opiskeluaikana opitut tavat jatkuvat pitkään opiskeluiden päätyttyäkin. Eurolla liikkumaan -viikon tarkoitus on tarjota opiskelijoille edullinen mahdollisuus tutustua oman opiskelijakaupungin liikuntapaikkoihin ja löytää oma lajinsa. Säännöllinen liikuntaharrastus vaatii harrastusmahdollisuutta lähellä kotia. Tähän on kaupungin kiinnitettävä huomiota. Eurolla liikkumaan -viikon onnistuminen vaatii monen toimijan yhteistyötä. Ylioppilaskunnan, Camos ry.:n, Opiskelijoiden liikuntaliiton ja Rovaniemen kaupungin yhteistyö viikon järjestämisessä on sujunut hyvin. Näin tulee olla jatkossakin. Kaupunki tarjoaa edelleen ja enenevässä määrin liikuntapaikkoja opiskelijoiden käyttöön ilmaiseksi tai hyvin edullisesti Ympäristö Nuorisoikäluokalle ympäristökysymykset ovat hyvin tärkeitä. Viihtyisä ja ympäristöystävällinen kaupunki on kaikkien etu. Rovaniemen kaupungilla on keskeinen rooli alueen ympäristöystävällisten vaihtoehtojen kehittämisessä. Ekologisen ajattelun kuuluu olla yksi kriteereistä hankinnoissa, kaavoituksessa, koulutuksessa ja kasvatuksessa. Kierrättämisestä ja jätteiden käsittelystä tulee saada tietoa vaivattomasti. Pahvinkeräyksen tulisi järjestää viivytyksettä. Lisäksi keskusta-alueelle tarvittaisiin useampi metallinkeräyspiste. Kaupunki vauhdittaa pahvinkeräyksen järjestämistä. Ympäristönäkökulma otetaan huomioon kaikessa kaupungin päätöksenteossa. 10

11 Liite 1 Lapin yliopiston ylioppilaskunnan yhteystiedot: Lapin yliopiston ylioppilaskunta Hallituskatu 20 B Rovaniemi puh. (016) fax (016) Liite 2 ALOITE : ROVANIEMELÄISILLE OPISKELIJOILLE "TUTUSTU ROIHIN PASSI" Rovaniemestä opiskelijoiden oma kaupunki Miksi? Rovaniemellä opiskelee tuhansia nuoria. Monille näistä kaupunki jää hyvin vieraaksi. Korkeakouluissa opiskellaan kuitenkin useita vuosia, jolloin on mahdollisuus juurtua paikkakunnalle. Opiskelijoissa piileekin kaupungille kullan arvoinen mahdollisuus saada nuoria koulutettuja veronmaksajia niin opiskeluiden aikana kuin niiden päätyttyä. Tämän tilaisuuden hyödyntämiseksi vaaditaan kuitenkin kaupungin aktiivista toimintaa. Monet kunnat jopa maksavat opiskelijoille siitä, etteivät nämä siirtyisi kirjoille muualle. Silti palveluja, kuten ammattikorkeakouluopiskelijat terveydenhoitopalveluja, käytetään, ja on oikeus käyttää, siinä kunnassa missä oikeasti asuu. Huomionarvoista on myös, että esimerkiksi joukkoliikenteen käyttäminen on hyvin pitkälle tottumiskysymys. Vuosittain esimerkiksi yliopisto-opinnot aloittaa lähes 700 uutta opiskelijaa. Miksi kaupunki ei houkuttelisi heitä uusiksi kaupunkilaisiksi? Uudet veronmaksajat Opiskelijat ansaitsevat keskimäärin 5000EUR/vuosi. Tästä he maksavat veroja n. 958 EUR/vuosi. Lisäksi kaupunki saa jokaisesta asukkaasta valtionosuuksia n. 570EUR/vuosi. Miten? Tiedottaminen: Uusille opiskelijoille lähtevän "tervetuloa Lapin yliopistoon -kirjeen" mukana lähtee kaupungin esite "Tervetuloa Rovaniemen kaupunkiin". Esitteessä kerrottaisiin Rovaniemestä ja uusille opiskelijoille tarjottavasti "Tervetuliaislahjasta". Lisäksi kaupunki laittaisi syksyn ensimmäiseen ylioppilaslehteen mainoksen (ja varmaan AMK-puolella vastaavaan julkaisuun). Käytännön järjestelyt: Yhteispalvelupiste Alvarista voisi noutaa "Opiskelijapassin" näyttämällä SYL:n tai SAMOK:n opiskelijakorttia. Lisäksi tarkistettaisiin, että passin hakija on Rovaniemellä kirjoilla. Jos ei ole, samalla tiskillä olisi tarjolla kirjojen siirtämiseen tarvittavia lomakkeita. Jätettyään eteenpäin toimitettavaksi täytetyn lomakkeen saisi passin. 11

12 Passin kanssa palveluihin: Passiin olisi koottu erilaisia palveluita, joita opiskelijalla olisi mahdollisuus käyttää syyslukukauden aikana. Esimerkiksi näin: 8 x bussimatka 1 x kaupunginteatteri 1 x kamariorkesteri 1 x kaupunginmuseo 2 x päiväuinti 2 x aamu-uinti 100 x kirjasto (tämän kaltaisia ilmaispalveluita voisi olla mukana mainosmielessä) jne. Tämä maksaisi kaupungille noin 55EUR/henkilö Rovaniemellä Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Tatja Karvonen Liite 3 Kutsu Rovaniemellä Olette lämpimästi tervetullut Opiskelijoiden työllistymisseminaariin. Kysymme yhdessä: Miten Lapin yliopiston opiskelijat työllistyisivät Rovaniemen seudulle? Lisäksi Lapin yliopiston ylioppilaskunta haastaa yritykset ja yhteisöt tarjoamaan harjoittelu-, kesätyöja pro gradu -tutkielmantekopaikkoja. Aika: Torstai 11. maaliskuuta klo Paikka: Lapin yliopisto, Castrén-sali (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi) Ohjelmassa lyhyet alustuspuheenvuorot (á 10 min) ja paneelikeskustelu (30 min), johon yleisö voi osallistua. Alustajina ja paneelisteina: Satu Peteri, kehittämispäällikkö Lapin yliopiston Työelämä ja rekrytointipalvelut Pentti Tolvanen, erityisasiantuntija Lapin TE-keskus Reino Kilpelä, henkilöstösuunnittelija Rovaniemen kaupunki Asko Alanen, toimitusjohtaja Mainostoimisto Jabba Oy, Lapin yrittäjät Elsi Malkki, koordinaattori Elinkeinonkehittäjä Eero 12

13 Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Järjestäjänä: Lapin yliopiston ylioppilaskunta Yhteyshenkilö: Hpj Jaakko Ranta, / Liite 4 Lapin Kansa / Opiskelijaelämää -sivu Etsintäkuulutus Tällä palstalla yritykset ja yhteisöt haastavat toisiaan järjestämään opiskelijoille valintansa mukaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä teettämään opinnäytetöitä ja pro gradu-tutkielmia. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan omistama Lapin Lyyli Oy, joka pyörittää kahta kahvilaa ja kioskia yliopistolla, avaa haastekierroksen. Yhtiö tarjoaa yhdelle restonomiopiskelijalle (amk) mahdollisuuden tehdä opinnäytetyönään Kahvila Lovisalle laatu- ja ympäristöohjelman. Työstä maksetaan palkkio. Yhteydenotot: Pirkko Lakkala / Lapin Lyyli Oy haastaa Lapin liiton. Liite 5 Kamoon kaamos -kulttuuriviikon idea (www.lyy.fi/kamoonkaamos 2002 ) Kamoon kaamos -kulttuuriviikko on Rovaniemen seudun taide- ja kulttuuriyhdistysten yhdessä toteuttama, Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa ideoitu ja koordinoitu poikkikulturelli tapahtumasarja. Kulttuuriviikon sateenvarjon alle on koottu kirjava liuta konsertteja, esityksiä, näyttelyitä ja työpajoja. Kamoon kaamos -kulttuuriviikko rakentuu viiden ajatuksellisen peruskiven varaan. 1) Ensimmäinen tukipilari on kaamoksen valtaaman ja synkistämän kaupungin virkistäminen - elähdyttäminen. Tossun kuluttajat kengännumeroon tai -malliin katsomatta herätetään talviunilta tekemään, näkemään ja kokemaan. 2) Toinen pilari nojaa arkipäiväistämiseen. Kulttuurin pudottaminen ylhäiseltä jalustaltaan ihmisten arkeen rikkoo näennäisen muurin kulttuurin ja kansan välillä. Tämä tapahtuu törmäyttämällä - tuomalla kulttuuritarjonta sille epätavallisiin paikkoihin. 3) Makeaa, suolaista ja karvasta. Jokaisella on mahdollisuus löytää makunsa mukainen tapahtuma, sillä koko kulttuurin ja taiteen kirjo - kaikissa sateenkaaren väreissä - on mukana. 4) Ajatus osallisuudesta on hyvin keskeistä. Paikallisille - myös harrastelijamaisille - taiteilijoille annetaan mahdollisuus tuoda esille teoksiaan. Joka haluaa pääsee mukaan - näkijästä tekijäksi. 5) Näin yhdessä tehdessä, kuunnellessa ja katsellessa kohdataan myös uusia virkistäviä tuttavuuksia - syntyy kumppanuuksia. 13

14 Kun Kamoon kaamos -kulttuuriviikko järjestettiin ensimmäistä kertaa, marraskuussa 2001, järjestelyissä oli mukana lähes viisikymmentä eri tahoa pienistä harrastelijaryhmistä suuriin kulttuurilaitoksiin. Tuolloin arviolta kymmentuhatpäinen yleisö pääsi kokemaan ja näkemään kaamoskulttuuria. Vähempään ei tyydytä tänäkään vuonna. Kamoon kaamos on organisoitu löyhästi, talkoohenkeen ja yhdessä tekemisen iloon tukeutuen. Organisaatiossa on kuitenkin erotettavissa kolme tasoa. Yleiskokouksiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Yleiskokous toimii järjestäjien kohtauspaikkana, hengen luojana, suurten linjojen osoittajana ja yhteisenä ideariihenä. Työryhmässä on 5-10 jäsentä, jotka kukin edustavat vähintäänkin yhtä yhdistystä. Työryhmä miettii rahoitusta, muovaa kokonaisuutta ja konkretisoi ideoita. Pahnanpohjimmaisena hyörivät ylioppilaskunnan projektisihteerit juoksevien asioiden, kuten tiedotuksen, hoitajina. Tilaisuudet järjestetään eripuolilla Rovaniemeä. Törmäyttämisen idean mukaisesti mahdollisimman usein epätavallisissa paikoissa, kuten taidenäyttely autokoulussa ja puhallinmusiikkikonsertti kauppakeskus Prismassa. Lisäksi eri kulttuurin- ja taiteen lajeja on pyritty luovasti sekoittamaan keskenään. Kamoon kaamos-kulttuuriviikko elävöittää kaupunkia viikolla 45. Liite 6 Kamoon Kaamos kulttuuriviikko 2004, rahoitussuunnitelma (Arviot perustuvat vuoden 2002 kulttuuriviikon toteumaan. Vertailukohtana vuosi 2002, koska järjestelyt ja rahoitus olivat sinä vuonna asianmukaisella mallilla.) Tulot: euroa Rovaniemen kaupunki 5000 euroa Rovaniemen maalaiskunta 3000 euroa - Maalaiskunta osallistuu pienemmällä summalla, koska asukkaitakin on vähemmän ja pääosa tapahtumista on kaupungin puolella. Sponsorit 1500 euroa Menot: euroa Projektityöntekijän palkkakulut 4000 euroa - Kaupungin kulttuuritoimisto voisi palkata projektityöntekijän - Työaika jakautuisi noin kolmelle kuukaudelle - Tehtävinä olisi erityisesti koordinoida tapahtumien järjestelyt, valmistella käsiohjelma, tiedottaa järjestelyistä toimijoille ja lehdistölle sekä hakea tarvittavat luvat Tiedotus 3400 euroa - Sisältää ilmoitukset lehdissä, käsiohjelman ja julisteet Kulukorvauksia 250 euroa - Esimerkiksi puhelinkulut Yhteisten tapahtuman kulut 1500 euroa - Esimerkiksi tulitaidetapahtuma Sekalaiset menot 350 euroa Huom: Kukin mukana oleva järjestävä taho vastaa omista kuluistaan. 14

15

Edustajisto 1/2008, pöytäkirjan liite 2.

Edustajisto 1/2008, pöytäkirjan liite 2. Edustajisto 1/2008, pöytäkirjan liite 2. KUNNALLISPOLIITTINEN OHJELMA 2008 Sisältö Arvoisa lukija 2 Rovaniemi opiskelijakaupunkina 3 Rantavitikka 2020 3 Rovaniemi-passi 4 Työllisyys Kansainvälisyys 6 Terveydenhuolto

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

Kunnallispoliittinen ohjelma

Kunnallispoliittinen ohjelma Kunnallispoliittinen ohjelma Yleistä Tampereen kolme korkeakoulua opiskelijoineen ovat merkittävä tekijä kaupungin elinvoimaisuuden ja kehittymisen kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Tampereella asuu yli

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

OPISKELIJAN KUOPIO. Kehitysideoita opiskelijanäkökulmasta. 23.6.2009 Mikko Luoto Kesäharjoittelija mluoto@hytti.uku.fi

OPISKELIJAN KUOPIO. Kehitysideoita opiskelijanäkökulmasta. 23.6.2009 Mikko Luoto Kesäharjoittelija mluoto@hytti.uku.fi OPISKELIJAN KUOPIO Kehitysideoita opiskelijanäkökulmasta 23.6.2009 Mikko Luoto Kesäharjoittelija mluoto@hytti.uku.fi 1 Opiskelijan Kuopio Opiskelijan Kuopio -selvitykseen on koottu opiskelijoille tärkeitä

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA KEHITTÄMISTYÖLLE NÄHDÄÄN SUURI TARVE ALUEILLA J A KONKREETTISTA TOIMINTAA ON PYSTYTTY EDISTÄMÄÄN 26.8.16 Tässä on hienoja kuulumisia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA JYY

OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA JYY OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2017-2018 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY JYY ja JAMKO haluavat olla mukana tekemässä Jyväskylästä Suomen parasta opiskelijakaupunkia. Jyväskylässä jokainen

Lisätiedot

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut Hyvinvointipalvelut LUC Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on tukea opintojen etenemistä, vähentää opinnoista syrjäytymistä

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009 OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009, n = 315 1 Tiivistettynä 2 Keskeiset tulokset 3 Kuvat 1 TIIVISTETTYNÄ Rakennusalaa opiskelee yliopistotasolla enemmän ja lahjakkaampaa ainesta kuin aikoihin. Työnteko

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 19.11.2013 Liikkumisen ohjausta on monilla seuduilla Valtionavustus 2013 - uudet 19.11.2013 Jenni Eskola 2 Valtionavustuspäätökset 2013 Hakija Päätös

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA 29.9.2014 Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Monikulttuurisen työn tavoitteet: - Tukea ikääntyneiden maahanmuuttajien arkea, auttaa heitä löytämään mielekästä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

PARADIGMA. Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työryhmä

PARADIGMA. Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työryhmä PARADIGMA { Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työryhmä Ñ Ñ Ñ Tänä syksynä Lapin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan perustetaan uudenlainen työryhmä, jonka tavoi;eena on työllistää

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuusseminaari 30.11.2017 Helsinki Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuus työelämässä 30.11.2017 Anne Korhonen Mitä mielikuvia tai ajatuksia tulee mieleen sanasta työhönvalmentaja?

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2017 EUROSTUDENT VI tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Suomalainen korkeakoulutus opiskelijan silmin

Opiskelijatutkimus 2017 EUROSTUDENT VI tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Suomalainen korkeakoulutus opiskelijan silmin EUROSTUDENT VI tutkimuksen keskeisimmät tulokset Suomalainen korkeakoulutus opiskelijan silmin Anna-Kaarina Potila, TK Johanna Moisio, OKM Twitter @okm #korkeakoulu2020 #eurostudent Eurostudent-aineistot

Lisätiedot

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi:

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI Asukkailla on todellinen mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa. Asumisyksikön pitää olla esteetön, ja asukkailla on oltava mahdollisuus liikkua paikasta toiseen

Lisätiedot

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen JYYn Toimeentuloinfo Opintotukisihteeri Meri Himanen 3.5.2017 Ajankohtaista opintotuesta Kesätuki Opintotuen muutokset Opintotukitoiminnan siirtyminen yliopistolta Kelaan Kesäopintotuki Kesäkuukausille

Lisätiedot

Tutorin tehtävälista: Sosiaali- ja opinto-asiat. Tutorleiri Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Tutorin tehtävälista: Sosiaali- ja opinto-asiat. Tutorleiri Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tutorin tehtävälista: Sosiaali- ja opinto-asiat Tutorleiri Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tutorin tulee tietää kaikesta kaikki! Tutor on kaikkitietävä Tämä ei onneksi ole totta. Tutorin tulee sen

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työttömyys

Korkeasti koulutettujen työttömyys Korkeasti koulutettujen työttömyys Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys Pidennämme työuria alkupäästä. Tuemme korkeakoulutettujen nuorten työllistymistä. Yli 100 toimivaa mentoriparia joita

Lisätiedot

Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto

Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto Kuopio 1.11.2017 Learning Cafe RYHMÄ 1 Miten toteutetaan ja johdetaan Pohjois-Savon vetovoiman lisäämistä niin, että edistetään osaavan työvoiman saatavuutta?

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

1. Tutkintojen uudistuksen ensimmäinen vaihe takana päin

1. Tutkintojen uudistuksen ensimmäinen vaihe takana päin Opetusneuvos Armi Mikkola Opetusministeriö/ yliopistoyksikkö VOKKE-projektin seminaari Helsinki, 7.9.2004 1. Tutkintojen uudistuksen ensimmäinen vaihe takana päin Tutkintojen uudistustyö käynnistyi kasvatusalalla

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 7.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen valinnoissa: tilastoja Miksi opiskelijavalintoja

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 3.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen

Lisätiedot

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon 1 Vammaisneuvosto pyytää ko. lautakunnilta vastaukset talousarvioesityksiin. Toimiala valmistelee oman toimialan esitykset. Sivistystoimen

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (5) 470 V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot