7/2007 Teemana asuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7/2007 Teemana asuminen"

Transkriptio

1 7/2007 Teemana asuminen Tutkassa nyt Asuntomarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä...2 Kolumni Uudet myynti- ja rahoitusmallit törmäyskurssilla hinnan ilmoittamisvelvollisuuden kanssa..3 Artikkelit Talopakettien markkinoinnin puutteet esille valvontakampanjoiden avulla...4 Vakuus turvaa talopaketin ostajan ennakkomaksut...5 Talopaketin tilaajalla oikeus puolueettomaan tarkastukseen...6 Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystä koskevat lait osoittautuneet toimiviksi...7 Vihjepalkkiot eivät sovellu kiinteistönvälitykseen...9 Kuluttajavirasto puuttui Kiinteistömaailman välityspalkkiomalliin...10 Uusien myyntimenetelmien vastattava hintailmoittelua koskevia säädöksiä...11 Igglo Soolon sopimusehdoissa yritettiin kiertää välityslakia...12 Välityspalkkion voi vaatia vain todellisesta toimeksiannosta...13 Asunnon ilmaisen arvioinnin sisältämät palvelut ilmoitettava selkeästi...14 Kiinteistönvälittäjän huolehdittava myös toimeksiantajan vastapuolen eduista...15 Kiinteistönvälitykseen tulossa eurooppalainen standardi...16 Valvontakampanja paljasti puutteita asuntojen markkinoinnissa...17 Kuluttajavirasto valvoo suorituskyvyttömyysvakuuden asettamista...18 Kuluttajan oikeusturvaa vuokra-asumisessa parannettu...20 Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimittajat: Sakari Seppälä, Laura Salmi, Maija Puomila Sähköposti: Arkisto ja tilaus: ISSN

2 Tutkassa nyt: Asuntomarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä Asuminen on kallista, kuten kaikki tiedämme. Outoa sen sijaan on, että elämän suurinta ostopäätöstä varten on usein vaikeaa saada tietää edes hintaa. Riittävän ja selkeän tiedon saaminen sekä kohtuullinen riskinjako eivät ole asuntomarkkinoilla itsestäänselvyyksiä, kuten tämänkin lehden artikkelit osoittavat. Talopaketin ostajan on vaikea selvittää, mitä talon rakennuttaminen lopulta maksaa tai edes sitä, mitä myytyyn pakettiin kuuluu ja ei kuulu. Myyjien ja välittäjien uudet toimintatavat eivät aina edistä läpinäkyvyyttä ja reilua hintakilpailua. Asunto-osakeyhtiöiden suuria peruskorjauksia maksavat osakkaat ovat ammattitaidon puutteen vuoksi aika avuttomia ja lähinnä isännöitsijöiden vakuuttelujen varassa, jos korjaushankkeiden laatu, kustannustaso tai sopimusehdot arveluttavat. Asuntoluotoissa kuluttaja kantaa edelleenkin liian usein riskit markkinoiden muutoksista. Kaikilla asunnonhankkijoilla tuntuu olevan tasapuolisesti ongelmia kalliin hankinnan tekemisessä, joten olisiko kyse vaikeuksista, joita nyt vaan kuuluu elämänmenoon? Tällaiseen ajatteluun ei pidä alistua, vaan ponnisteltava, että markkinat toimisivat paremmin - asuminen on niin merkittävä tekijä hyvinvoinnin ja kansantaloudenkin kannalta, että jatkuvasti on kehitettävä toimia paitsi kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen varmistamiseksi myös kuluttajan oikeussuojan takaamiseksi. Hyvää kehitystä onkin ollut: Kuluttajariitalautakunnan toimivallan laajennus vuokra-asioissa, asuntoyhtiölain uudistamishanke asukkaiden ennakointimahdollisuuksien lisäämiseksi ja asuntokauppalain vakuusvaatimus. Markkinointi-informaation ja sopimusehtojen selkeys on jatkossa tärkeä tavoite. Lähivuosina haasteita tarjoavat mm. korjausrakentamisen ja palveluasumisen kysynnän kasvu, kun ja 1970-luvulla rakennettu asuntokanta tulee peruskorjausten eteen ja ikääntyneiden osuus väestössämme kasvaa. Toinen iso asia on asuntorahoitusjärjestelmien kehittäminen niin, että riskinjako on kohtuullinen ja että asumiskuluja voi paremmin ennakoida. Suomessakin tarvittaisiin järjestelmiä, joissa kuluttaja ei joutuisi kantamaan markkina- ja korkomuutosten riskiä kokonaan yksin. Vaikka korkomuutoksilta suojautumiseen tarjotaan maksullisia lainaturvavakuutuksia tai korkokattoja, ne ovat monelle riskejä tuntemattomille ja rahan puutteessa oleville kuluttajille saavuttamatonta luksusta. Asunnon hankinta edellyttää nykyään yhä useammin maksimimääräistä lainaa maksimilaina-ajalla, jolloin joustovaraa yllättävissä tilanteissa ei juuri ole. Suurin syy maksuvaikeuksiin johtuu tekijöistä, joita kuluttajan on mahdotonta ennakoida - markkinamuutosten lisäksi esimerkiksi sairaudesta, puolison kuolemasta tai avioerosta. Näissä tilanteissa jälkiviisaus voi olla helppoa - kyllähän sitä varoiteltiin ja kehotettiin olemaan tarkkana - mutta se ei auta sen paremmin velallista kuin luotonantajaakaan. Kuluttajaviraston viime keväänä Taloustutkimuksella teettämän kulutusluottotutkimuksen mukaan enemmistö vastaajista oli tutustunut luoton ehtoihin pankin toimihenkilön kanssa, mutta korkojen muutoksen merkityksestä ei ollut juuri keskusteltu: vain viidennes oli saanut tietoa siitä, millaisia vaikutuksia esimerkiksi 2 %:n koronnousulla on kuukausierään tai maksuaikaan. Yksi tärkeä vastuullisen luotonannon tunnusmerkki on kiinnostus asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin koko luottosuhteen ajan. Koska maksuvaikeudet ja luottotappiot eivät ole kuluttajan eikä luotonmyöntäjän etu, vastuullinen luotonantaja voisi tukea ja palkita asiakasta myös maksuvaikeuksien hoidon ennakoinnissa. Luoton maksuaikataulun muuttaminen on yleensä maksullista. Voisi olla myös luotonantajalle eduksi, että asiakas, joka ottaa yhteyttä maksuvaikeuksissaan hyvissä ajoin jo ennen maksupäivää, voisi saada muutoksen maksutta tai edullisempaan hintaan kuin ne, jotka reagoivat vasta maksun jäätyä rästiin. Suomessa ei tietääkseni - ja onneksi - ole juurikaan markkinoitu taloja jo valmiiksi maksuvaikeuksissa oleville, tiedossamme on vain yksi yritys. Haave ihan omasta mahtiasunnosta kannattaa joskus jättää vain haaveeksi, ja sen päätöksen helpottamiseksi tarvitaan kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Anja Peltonen Päätoimittaja, johtaja 2

3 Kolumni: Uudet myynti- ja rahoitusmallit törmäyskurssilla hinnan ilmoittamisvelvollisuuden kanssa Elinkeinonharjoittajilta tuntuu toisinaan unohtuvan kohderyhmän odotukset asuntokaupan innovatiivisten rahoitusmallien ja myyntimenetelmien kehittämisessä. Internetissä voi nykyisin reaaliaikaisesti seurata asunnon hinnan kehittymistä ja reagoida muiden jättämiin tarjouksiin. Myyntitapa on uusi ja tuo varmasti avoimuutta tarjouskilpailuun. Ongelmaksi muodostuu kohteiden samanaikainen markkinointi printissä, koska painetussa mediassa asunnolle esitettävä hinta ei pysty seuraamaan reaaliaikaista mediaa. Toisaalta on kehitetty uusia asuntorahoitusmalleja. Asuntojen hintojen ollessa korkeat on suotavaa kehittää tapoja madaltaa kynnystä, jolla omaan asuntoon pääsee käsiksi. Tämä ei kuitenkaan saisi johtaa kikkailuun hinnan ilmoittamisvelvollisuuden kanssa. Hintojen pilkkominen on vastoin kuluttajansuojan periaatteita. Tuotteen hinnan pilkkominen keinotekoisesti eri nimisiksi kuluttajalta perittäviksi eriksi ei muuta tosiasiaa, että tuotteen lopullinen, kuluttajan maksettavaksi tuleva hinta on sama. Markkinaoikeuksin on ratkaisukäytännössään todennut, ettei laskutoimitusta voida pitää lopullisena hintana. On totta, että elinkeinonharjoittajalla on vapaus hinnoitella tuotteensa ja määrätä maksuperusteista ja - tavoista. Sen sijaan vapautta määrätä markkinoinnissa annettavista tiedoista on rajoitettu kuluttajansuojalainsäädännöllä. Kuluttajalla on oikeus selkeisiin ja ymmärrettäviin hintatietoihin. Hinnan ilmiottamista koskevan lainsäädännön perusajatuksena on nimenomaan taata kuluttajalle hänen taloudellisen turvallisuuden kannalta riittävät tiedot. Tällöin kuluttaja voi helposti vertailla tarjolla olevien asuntovaihtoehtojen kokonaishintoja. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että vain hinnalla olisi merkitystä kuluttajan ostopäätökseen. Hinta on kuitenkin eittämättä keskeinen kuluttajaa kiinnostava tieto. Myös Euroopan komissio on listannut hintavertailujen tekemisen mahdollisuuden yhdeksi tärkeimmistä kuluttajansuojaa koskevista perusperiaatteista Euroopan unionissa. Ympäristöministeriö ylläpitää tänä vuonna julkaistua asuntojen.hintatiedot.fi -palvelua. Palvelun tavoitteena on muun muassa tarjota kuluttajille alueellisesti täsmällisempää tietoa asuntojen hinnoista. Hinnan lisäksi asunnosta on saatavilla myös muita tietoja, kuten asunnon pinta-ala ja huoneistotyyppi, talon rakennusvuosi ja kiinteistönvälittäjän arvio asunnon kunnosta. Äkkiseltään luulisikin, että hinnan ilmoittaminen on yksinkertaista. Näin saattaisi luulla. Kuitenkin hinnan ilmoittamisvelvollisuutta ja -tapaa koskevat kysymykset ovat viime vuosina olleet näkyvästi esillä markkinaoikeudessa ja Korkeimmassa oikeudessa. Valvovan viranomaisen näkökulmasta näyttää siltä, että uusia rahoitusmuotoja tai myyntimenetelmiä kehitteleviltä tahoilta on kadonnut asuntojen markkinointia koskevien säännösten tavoitteet. Säännösten perustavoite on nimenomaan kuluttajien suojaaminen. Valitettavasti asiaa ei näytä selkeyttävän sekään, että asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista on annettu oma rakennusliikkeitä ja kiinteistönvälittäjiä koskeva asetuksensa. Kirjoittaja on Kuluttajavirastossa yksikön päällikkö, lakimies Mika Hakamäki 3

4 Talopakettien markkinoinnin puutteet esille valvontakampanjoiden avulla Talopaketteja markkinoidaan houkuttelevilla kuvilla ja lupauksilla helposta rakentamisesta. Kuluttajaviraston valvontakampanja paljasti, että talopaketin hinta ja sisältö ovat vain pienessä sivuroolissa. Talopaketin tarkkoja hintatietoja ei tarvitse ilmoittaa esimerkiksi silloin, kun taloja esitellään aikakauslehden mainoksessa yleisellä tasolla. Hinta on kuitenkin ilmoitettava heti, kun yritys esittelee verkkosivuillaan tai kuvastoissaan tiettyä talotyyppiä ja toimitussisältöä esimerkiksi pohjapiirustuksen avulla. Kuluttajaviraston kesällä 2007 toteuttaman valvontakampanjan perusteella internetistä ja kuvastoistakaan ei aina löydy riittäviä hintatietoja. Kuluttajan on silloin otettava yhteyttä yrityksen edustajaan ja pyydettävä tarjous. Tällainen markkinointi on vastoin kuluttajansuojalain markkinointisäännöksiä. Talopakettien valmistajien on ilmoitettava markkinoinnissaan lain vaatimat tiedot oma-aloitteisesti, ilman, että asiakas joutuu itse kysymään niiden perään. Tiedot on kerrottava kaikessa markkinoinnissa välineestä riippumatta. Esimerkiksi kuvastosta ei voi jättää hintoja pois sen varjolla, että asiakas saa lisätietoja kuvastossa ilmoitetulta internetsivulta tai edustajalta. Pelkkä hinnan ilmoittaminenkaan ei riitä: asiakkaan on saatava tietää, mitä ilmoitetulla hinnalla saa ja mitä muita pakollisia hankintoja hän joutuu talopaketin lisäksi tekemään saadakseen asumiskelpoisen kodin. Tämä on tarpeen jo siksikin, että eri yritysten toimitussisällöt poikkeavat toisistaan. Yritykset saattavat myös käyttää toimituksista ja niiden osista erilaisia nimityksiä. Valvontakampanjan perusteella näytti siltä, että nämä tiedot jäävät usein markkinoinnissa kertomatta. Asiakas ei silloin voi verrata eri valmistajien tarjontaa eikä pysty arvioimaan, mitä talon rakentaminen tulee kokonaisuudessaan hänelle maksamaan. Valvontakampanjoilla täsmätietoa ongelmista Valvontakampanjat ovat tehokas tapa kerätä tietoa eri alojen markkinoinnin epäkohdista. Kampanjan aikana seurataan tietyn ajan jonkin alan, tuotteen tai palvelun markkinointia esimerkiksi internetissä, sanomalehdissä tai muussa mediassa. Vuoden 2007 aikana valvontakampanjoissa on talopakettien lisäksi keskitytty muun muassa lentojen ja 3G-kytkypakettien markkinointiin sekä aikakauslehtien puhelinmyyntiin. Valvontakampanjassa mukana olleille yrityksiä informoidaan siitä, millaisia puutteita niiden markkinoinnissa on havaittu ja kehotetaan korjaamaan ne kuntoon. Viestin perillemenon varmistamiseksi Kuluttajavirasto tekee yhteistyötä valvonnan kohteena olevan alan liittojen kanssa. Esimerkiksi talopakettien markkinoinnin valvontakampanjan yhteydessä Kuluttajavirasto sopi Rakennusteollisuus RT ry:n ja Pientaloteollisuus PTT ry:n kanssa, että ne ohjaavat asiassa omia jäsenyrityksiään. Kuluttajavirasto toteuttaa talopakettien markkinointia koskevan valvontakampanjan seuraavan kerran kesällä Virasto edellyttää, että markkinoinnin nykyiset epäkohdat on siihen mennessä korjattu. Tavoitteena on myös laatia talotoimittajille yhteinen toimitussisältölomake, jollainen on jo käytössä esimerkiksi Ruotsissa. Lomakkeen avulla yritykset voisivat ilmoittaa yhteneväisellä tavalla sen, mitä kaikkea talopakettiin sisältyy ja mitä kuluttaja joutuu talopaketin lisäksi hankkimaan. Lue lisää -> Talopaketin hintailmoittelu (pdf) 4

5 Vakuus turvaa talopaketin ostajan ennakkomaksut Talopakettia hankkiva kuluttaja joutuu yleensä maksamaan osan hinnasta ennakkoon. Riskiä rahojen menettämisestä lieventää se, että myyjän on asetettava ennakkomaksulle vakuus. Kaikki myyjät eivät ole kuitenkaan tienneet tästä velvollisuudesta. Kaupankäynti ei useinkaan tapahdu samanaikaisuuden periaatteella niin, että kuluttaja saisi tuotteen tai palvelun samalla kun maksaa sen. Esimerkiksi valmismatkan tai talopaketin tilaaja maksaa usein ainakin osan hinnasta ennakkoon. Ennakkoon maksaessaan kuluttaja menettää aina siivun suojakerroksestaan. Hän ei esimerkiksi enää voi viivästys- tai virhetilanteessa vedota siihen, että ei maksa, ennen kuin yritys on hoitanut asian kuntoon. Ennakkoon maksettuja rahoja on myös lähes mahdotonta saada takaisin, jos yritys menee konkurssiin ennen toimitusta. Kun yritys vaatii ennakkomaksua, poiketaan suoritusten samanaikaisuuden periaatteesta. Kyseessä on kohtuuton ja kuluttajansuojalain vastainen sopimusehto, jos ennakkomaksuille ei aseteta vakuutta tai jos ennakkomaksun käyttö ei ole erityisistä syistä perusteltua Ohje selventää vakuutta koskevat velvollisuudet Talopaketti on kuluttajan talouden kannalta merkittävä ostos. Siksi kuluttajansuojalaissa on erikseen määrätty, että talopaketin myyjän on asetettava vakuus kaikille sellaisille asiakkaan maksamille maksuille, joille asiakas ei saa heti vastiketta. Asiaan ei vaikuta, kuinka suuri tai pieni ennakkomaksu on eikä se, kutsutaanko maksua ennakkomaksuksi vai esimerkiksi varausrahaksi tai käsirahaksi. Jos yritys ei aseta vakuutta, se ei myöskään saa periä ennakkomaksuja. Kuluttajaviraston kokemusten mukaan vakuuden asettamista koskevat säännökset eivät kuitenkaan ole olleet kaikille talopakettiyrityksille täysin selviä. Puutteiden korjaamiseksi Kuluttajavirasto laati keväällä 2007 yhdessä Rakennusteollisuus RT ry:n ja Pientaloteollisuus PTT ry:n kanssa talopakettialalle linjauksen ennakkomaksuista ja vakuuksista. Linjauksessa painotetaan, että asiakkaalla on oikeus saada tieto vakuudesta ja siitä, miten se on järjestetty ilman, että hänen täytyy erikseen osata kysyä sitä. Linjaus koskee talopakettien lisäksi myös muita elementtikokonaisuuksia, kuten esimerkiksi autotalleja, lisärakennuksia ja grillikotia. Lue lisää -> Talopaketit - Hinnanosan maksaminen etukäteen ja vakuus (v. 2007) 5

6 Talopaketin tilaajalla oikeus puolueettomaan tarkastukseen Kuluttajavirasto huomautti Älvsbyhus-konserniin kuuluvaa Älvsbytaloa toimitusehdoista, jotka olivat ristiriidassa kuluttajansuojalain säännösten kanssa. Älvsbytalo oli sopimusehdoissaan pidättänyt urakoitsijan edustajalle yksinomaisen oikeuden lopputarkastuksen suorittamiseen. Myös takuutarkastuksen suoritti urakoitsijan edustaja. Tilaajalla oli oikeus vaatia näiden tarkastusten jälkeen puolueetonta tarkastusta vain urakoitsijan nimenomaisella suostumuksella. Talopaketin tilaajalla on oikeus puolueettoman tahon suorittamaan lopputarkastukseen. puolueettomaksi henkilöksi ei katsota urakoitsijan tai talotehtaan edustajaa. Sopimusehto, joka antaa yritykselle oikeuden päättää tarkastajasta, aiheuttaa kuluttajan haitaksi merkittävän epätasapainon sopimussuhteessa ja on siksi kohtuuton. Lisäksi yritystä huomautettiin siitä, että taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa koskevien kuluttajansuojalain 9 luvun säännösten mukaan tilaajalla on talopakettien kaupassa oikeus vakioituun korvaukseen toimituksen viivästyksestä ilman, että hänen täytyisi erikseen esittää selvitystä aiheutuneesta vahingosta ja sen määrästä. Kuluttajalle ei myöskään voida asettaa 14 päivän reklamointiaikaa. Vakiokorvaus lasketaan kauppa- ja urakkahinnan osasta, joka vastaa viivästynyttä suoritusta. Viivästyksestä maksettava vakiokorvaus ei kuitenkaan aina ole mahdollisen korvauksen enimmäismäärä. Tilaaja voi lisäksi vaatia vahingonkorvausta siltä osin, kun viivästyksen aiheuttamat vahingot ylittävät vakiokorvauksen. Näyttöä kärsityn vahingon määrästä vaaditaan vain, jos tilaaja vaatii viivästyssakon ylittävää vahingonkorvausta. Yritystä huomautettiin myös siitä, että tilaajalla on lain mukaan oikeus kieltäytyä osamaksun maksamisesta asunnon virheiden perusteella. Kuluttaja-asiamies myös avusti kuluttajaa tapauksessa, jossa kuluttajariitalautakunta oli vuonna 2006 suosittanut Älvsbyhusia maksamaan taloelementtien tilaajille reilu 2000 euroa korvausta Älvsbyhusin toimittamassa talossa olevasta virheestä. Yritys ei kiistänyt virheitä, mutta ei myöskään maksanut kuluttajille korvausta ennen kuin kuluttaja-asiamies uhkasi saattaa asian käräjäoikeuteen. Dnro 2006/41/5230 6

7 Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystä koskevat lait osoittautuneet toimiviksi Uudet kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitystä koskevat lait (1074/2000 ja 1075/2000) tulivat voimaan Kuluttajaviraston näkemyksen mukaan laeille asetetut tavoitteet ovat pääosin täyttyneet. Yhtenäinen ja kattava sääntely kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen osto-, myynti-, vaihto-, vuokralleantamisja vuokralleottamistoimeksiannoista ja näiden erilaisista yhdistelmistä on osoittautunut tarpeelliseksi ja myös toteuttamistavaltaan toimivaksi ratkaisuksi. Käytännössä ei ole ilmennyt perusteita säännellä esimerkiksi vuokrausvälitystä eri tavalla kuin myyntivälitystä. Toimeksiantaja maksaa -periaate soveltuu myös vuokrausvälitykseen ja on tärkeää vakiinnuttaa se yleiseksi malliksi yli toimialarajojen. Välityslain säännösten noudattamisen valvonta kuuluu Kuluttajaviraston tehtäviin sitä kautta, että kuluttajaasiamies valvoo kuluttajiin kohdistuvaa välitystoiminnan markkinointia ja kuluttajien kanssa tehtäviä välityssopimuksia ja sopimuskäytäntöjä kuluttajansuojalain perusteella. Erityislain vastainen menettely on suoraan myös kuluttajansuojalain vastaista. Uuden sääntelyn merkittävimmät uudistukset olivat asumista koskevan vuokrausvälitystoiminnan sääntelyn saattaminen kattavuudeltaan ja sisällöltään samalle tasolle osto- ja myyntivälitystoiminnan kanssa sekä muutama yksittäinen uusi säännös. Keskeisimmät uudet pykälät olivat välityspalkkiota koskeva 20 nimenomaan vuokraustoiminnan osalta sekä toimeksiantajan vastapuolen maksusuojaa koskevat 19 :n säännökset. Maksusuojan osalta ei ongelmia ole esiintynyt. Sen sijaan vuokrausvälityskäytännön olennaisesti muuttanut välityspalkkion maksajaa koskeva 20 osoittautui alkuvuosina välitysalalle vaikeasti omaksuttavaksi. Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies sai runsaasti valvontailmoituksia lainvastaisista käytännöistä ja joutui käyttämään monenlaista keinoja uusien periaatteiden vakiinnuttamiseksi. Erään vuokrausyrityksen toiminta vietiin avustustapauksena hovioikeuteen saakka ja toimeksiantojen hankkimiseen harhaanjohtavalla menettelyllä haettiin kielto markkinatuomioistuimesta. Heti lain tultua voimaan Kuluttajavirasto ohjeisti alan yrityksiä siitä, että menettely, jossa välittäjän kautta tehdyssä vuokrasopimuksessa vuokran määrä on ensimmäisen tai muutaman alkukuukauden aikana korkeampi kuin vuokran normaalitasoksi sovittu määrä, on lain säännösten kiertämistä, jolla välityspalkkio tosiasiassa maksatetaankin toimeksiantajan sijasta vuokralaisella. Menettely on siten lain vastaista. Alan käytäntö saatiin oikaistua vasta vuonna 2003, kun asiasta saatiin hovioikeudesta (Helsingin hovioikeus , tuomio nro 2254) Kuluttajaviraston kantaa vastaava tuomio ja suuret vuokranvälittäjät sitoutuivat luopumaan menettelystä. Käytännössä on käynyt selväksi, että erityisesti vuokrausvälitykseen liittyy monenlaisia ongelmia, jotka johtuvat ensisijaisesti vuokra-asuntojen varsin vaihtelevasta markkinatilanteesta eri ajankohtina ja samaankin aikaan eri puolilla maata. Lainsäädännöllä ei ole mahdollista ratkaista vaihtelevista markkinatilanteista johtuvia ongelmia. Välityslakiin otettu säännös siitä, että välityspalkkio voidaan periä vain toimeksiantajalta, vastaa kuitenkin yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita ja on siksi tärkeä oikaisu aiempaan käytäntöön nähden. Sopimusoikeudelliselta kannalta osapuolten asema suhteessa toisiinsa on nyt selkeämpi. Välitysliikkeitä koskevaan elinkeino-oikeudelliseen säädökseen sisältyy vaatimus hyvän välitystavan noudattamisesta. Välitysmarkkinoilla tapahtuneet muutokset aiheuttavat tarpeen uudistaa myös viranomaisten tulkintoja siitä, mikä on hyvän välitystavan mukaista toimintaa. Erityisesti internetin laaja-alainen ja monipuolinen käyttö välitystoiminnassa on mullistanut alan toimintatapoja. Internetin mahdollisuuksia antaa välityskohteista selvästi enemmän ja tarkempaa tietoa kuin perinteisessä lehti-ilmoittelussa on käytettävä myös kuluttajien hyväksi. Ei ole kuluttajien etujen mukaista pitää kaavamaisesti kiinni vain perinteisistä toimintatavoista. Hyväksi ratkaisuksi on osoittautunut se, että hyvän välitystavan sääntelyä ei ole kirjoitettu liian yksityiskohtaiseksi ja 7

8 kategoriseksi. Riittävän yleisellä tasolla pysyttelevä kirjoitustapa takaa sääntelyn joustavuuden ja säilymisen ajanmukaisena myös uusia toimintatapoja arvioitaessa. Dnro 2006/70/6200 Lue lisää -> Kuluttajaviraston lausunto oikeusministeriölle : Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystä koskevat lait Oikeusministeriö: 2007:18 Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitystä koskevien lakien toimivuus. Lausuntotiivistelmä -> OMLS 2007:18 lausuntotiivistelmä (PDF-tiedosto, 29 sivua, 126 kt) 8

9 Vihjepalkkiot eivät sovellu kiinteistönvälitykseen Kuluttajavirasto pitää ongelmallisena uusien myytävien kohteiden hankkimista vihjepalkkiolla, jonka kiinteistönvälittäjä maksaisi onnistuneeseen kauppaan johtavasta vihjeestä. Vihjepalkkioiden käyttäminen kiinteistönvälitysalan markkinoinnissa ei ole suotavaa muun muassa siitä syystä, että toimintamalli veisi kuluttajan huomion pois paitsi palvelusta perittävästä hinnasta myös välittäjien palvelun laadusta. Suomen Kiinteistönvälittäjäliitolle antamassaan lausunnossaan Kuluttajavirasto arvioi tilanteita, joissa palkkion saisi esimerkiksi naapuri tai tuttava sekä tilanteita, joissa palkkion saisi asunnon myyjä. Kuluttajavirasto pitää tällaista markkinointia kuluttajansuojalain sopimatonta markkinointia koskevan 2 luvun 1 :n säännöksen vastaisena. Kyseisessä toimintamallissa välitysliike maksaisi esimerkiksi 1000 palkkion toimeksiantoon ja välityspalkkion maksamiseen johtaneen vinkin antajalle. Naapurille, tuttavalle tai muulle ulkopuoliselle maksettava palkkio voisi Kuluttajaviraston mukaan johtaa helposti vinkinantajan vaikuttamiseen kaupan syntyyn painostamisella tai muulla epäasiallisella toiminnalla. Kuluttajavirasto painottaa, että asunnon myynnillä on aina suuri taloudellinen merkitys ja välittäjää valitsevalle kuluttajalle on turvattava mahdollisuus rationaaliseen harkintaan ja päätöksentekoon hinnoittelun ja palvelun laadun vertailussa Vihjepalkkiot ovat muutenkin omiaan johtamaan ei-toivottavien käyttäytymismallien leviämiseen muun muassa yksityisyyden suojan näkökulmasta. Lisäksi niihin helposti liittyy ongelmia sen suhteen, kenelle mahdollisesti useammasta vihjeenantajasta palkkio kuuluu. Menettely, jossa välitysliike lupaa asunnon myyjälle itselleen vihjepalkkion asunnon myyntiin johtavan toimeksiannon tekemisestä, tarkoittaisi käytännössä vihjepalkkion suuruista alennusta välittäjän normaalista välityspalkkiosta. Kuluttajavirasto katsoo tällaisen menettelyn olevan keinotekoinen ja sitä voidaan pitää ongelmallisena myös hintamerkintäasetuksessa (1359/1999) olevien hintailmoittelun selkeyttä, yksiselitteisyyttä ja ymmärrettävyyttä koskevien säännösten valossa. Kuluttajansuojalain vastaiseksi vihjepalkkion markkinointi muodostuu esimerkiksi silloin, kun nostetaan esiin markkinoinnin pääsanomana, jolloin kuluttajan huomio viedään pois muun muassa välittäjän perimästä välityspalkkion hinnasta. Kuluttajavirasto arvioi lupaamiseen liittyvää markkinointia kuluttajansuojalain säännösten kannalta. Välitysliikelaissa säännellyn hyvän välitystavan valvonta kuuluu lääninhallituksille. KUV/928/41/2007 Lue lisää -> Lausunto Suomen Kiinteistövälittäjäliitolle : Asiakkaiden hankinta arveluttavin keinoin 9

10 Kuluttajavirasto puuttui Kiinteistömaailman välityspalkkiomalliin Kuluttajavirasto puuttui Kiinteistömaailman käyttämään sopimusmalliin, jossa välittäjä oli oikeutettu bonukseen kohteen nopean myynnin tai arviohintaa korkeamman myyntihinnan ansiosta. Kuluttajavirasto katsoi Kiinteistömaailman käyttämien palkkiojärjestelmien olevan kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain ( ) 20.4 :n vastainen. Koska sopimusehtoa oli pidettävä välityslain vastaisena, se oli myös kuluttajansuojalain vastainen kohtuuton sopimusehto. Palkkiomallit olivat olleet kiteytettynä seuraavanlaisia: Aikamalli: Jos myyntitoimeksianto tehdään esim. 4 kuukauden ajaksi, tulee ensimmäisen kuukauden jälkeen jokaiselta alkavalta viikolta laskea palkkiota 150 eurolla/vk. Vastaavasti jos välittäjä saa kohteen myydyksi ensimmäisen kuukauden aikana on välittäjä oikeutettu 15 % bonukseen. Bonus lasketaan myyntihinnasta. Myyntimalli: Jos toimeksiantosopimus tehdään esim. siten, että kohteelle sovitaan euron hinta, mutta välittäjä saakin kohteen myydyksi eurolla, hän on oikeutettu saamaan välityspalkkion lisäksi euron osuudesta 15 % bonuksen normaalin. Vastaavasti jos kohde meneekin kaupaksi vain euron hinnalla on välittäjän velvollisuus laskea palkkiotaan 15 % eurosta. Lain mukaan toimeksiantosopimukseen ei saa ottaa ehtoa, jonka mukaan välitysliikkeellä olisi oikeus saada palkkiona toimeksiantosopimuksessa mainitun välityskohteen myyntihinnan ylittävä kauppahinnan osa tai määrätty osuus siitä. Momentin yksityiskohtaisten perustelujen mukaan säännöksen tarkoituksena on estää se, että välitysliike suuremman välityspalkkion saadakseen tietoisesti esittää liian alhaisen hinta-arvion kohteesta. Vaikka sekä aika- että myyntihintamalliin sisältyy myös välittäjään mahdollisesti kohdistuva velvollisuus alentaa välityspalkkiota, malleihin sisältyy riski siitä, että välittäjä tietoisesti arvioi kohteen myyntihinnan liian alhaiseksi tai myyntiajan liian pitkäksi. Kiinteistömaailma on ilmoittanut luopuvansa kyseisestä välityspalkkiomallista. 10

11 Uusien myyntimenetelmien vastattava hintailmoittelua koskevia säädöksiä Kuluttajavirasto on kiinnittänyt huomiota rakennus- ja välitysalan kanssa käymissään keskusteluissa siihen, miten asuntojen ns. huutokauppa-/tarjousmenettelymallissa internetissä kehittyvä hinta on otettava kohteen muussa markkinoinnissa huomioon. Esimerkiksi tarjousmenettelyssä myytävien kohteiden samanaikaisella printtimainonnalla ei pystytä esittämään myyntihintaa, joka kehittyy reaaliaikaisesti internetissä. Kun asuntoa myydään lehti-ilmoituksella, kuluttajalle jaetavalla esitteellä tai muulla tavoin kulujien saatavilla olevalla mainonnalla, asuntotietoasetuksen ( /130) 2 :n mukaan ilmoituksesta on käytävä ilmi ainakin asunnon myyntihinta sekä velaton hinta, jos se poikkeaa myyntihinnasta. Sääntelyn tarkoituksena on ollut taata kuluttajalle taloudellisen turvallisuuden kannalta riittävät tiedot. Kuluttajalla on oikeus selkeisiin ja ymmärrettäviin asunnosta annettaviin hintatietoihin. Eräässä mallissa asuntojen avoimessa tarjouskaupassa asunnolle määritettään perushinta, jonka alittavia tai ylittäviä tarjouksia voi tehdä internetissä. Tarjoukset ovat reaaliaikaisesti nähtävillä internetissä, ja myös asunnon myyjä voi näin seurata asuntonsa hinnan muodostumista. Sen sijaan printtimainonta ei ole reaaliaikaista, koska mainos tulee jättää lehden toimitukseen usein noin kahta päivää ennen lehden julkaisua. Tällöin ongelmaksi nousee se mikä hinta kohteelle voidaan printissä ilmoittaa, sillä perushintaa voidaan käyttää asuntotietoasetuksen mukaisena myyntihintana vain silloin, kun kohteen huutokauppa ei ole vielä alkanut tai tarjoukset eivät ole ylittäneet perushintaa. Myyntihinnalla tarkoitetaan hintapyyntöä, joka on jatkoneuvottelujen pohjana. Perushinnan ilmoittamista ei voi pitää myyntihintana enää silloin, kun kohteesta on internetissä tehty perushinnan ylittäviä tarjouksia. Tällöin lähtökohtana on se, että jatkoneuvotteluiden pohjana on aina korkein kulloinkin internetissä tehty tarjous. Jos esimerkiksi printtimarkkinoinnissa ilmoitettaisiin kohteelle vain perushinta eikä otettaisi huomioon internetissä kehittyvää myyntihintaa, ilmoitusten hinnat eivät siis olisi kohteiden myyntihintoja tai edes alkaen-hintoja. Huutokauppakohteen lehtimainonnassa on käytännössä mahdoton varmistaa sitä, että lehdessä olevassa mainoksessa olisi korkein hintatarjous eli myyntihinta. Jos lehdessä ilmoitettu myyntihinta ei ole ajan tasalla, eikä ilmoitetulla hinnalla kukaan voi kohdetta edes saada, markkinointi on vastoin asuntotietoasetusta. Internetissä käytävää huutokauppamyyntiä tukevaa printtimainontaa voidaan harjoittaakin vain siten, että mainoksesta poistuvat asunnon yksilöivät ominaisuudet. Tällöin mainontaa voidaan pitää sellaisena yleisluontoisena mainontana, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi tiettyä asuinaluetta tai rakennushanketta. 11

12 Igglo Soolon sopimusehdoissa yritettiin kiertää välityslakia Kuluttajavirasto totesi Igglo Soolon olevan palvelu, johon pitää soveltaa kaikkia kiinteistönvälityksestä annettuja säännöksiä. Igglo yritti kiertää välitysliikkeelle kuuluvaa vastuutaan korostamalla, ettei yritys Soolo-palvelua tarjotessaan toimi välityslaissa tarkoitettuna välitysliikkeenä. Kuluttajavirastoa kuultuaan Etelä-Suomen katsoi Soolo-palvelun sisältävän useita merkittäviä kiinteistönvälitykseen sisältyviä piirteitä, jotka tekevät siitä välitysliikelain ja välityslain tarkoittamaa kiinteistönvälitystä, jonka noudattamista valvovat lääninhallitukset. Igglo Soolo on maksullinen internetpalvelu niille, jotka haluavat myydä asuntonsa ilman kiinteistönvälittäjää. Kiinteistönvälitykseen kuuluviksi piirteiksi lääninhallitus katsoi päätöksessään mm. myyjän ja ostajan yhteen saattamisen, muun avustamisen ja neuvonnan sekä myytävän asunnon mainostamisen. Lääninhallituksen päätös merkitsee sitä, että Igglon on sovellettava Soolo-palveluunsa kaikkia kiinteistönvälityksestä annettuja säännöksiä mm. toimeksiantosopimuksen tekemisen sekä välitysliikkeen tiedonanto- ja selontekovelvollisuuden osalta. Kiinteistövälitysliikkeellä voi olla myös muuta toimintaa kuin kiinteistönvälitys. Hyvän välitystavan mukaan kiinteistövälitysliikkeen täytyy pitää välitystoiminta ja muu toiminta selkeästi erillään. Kuluttaja ei saa erehtyä kummassa roolissa välitysliike kulloinkin toimii. Välitysliikkeiden toimintaa valvovat lääninhallitukset. Igglon mainos antoi kuluttajalle väärän kuvan palvelusta Kuluttajavirastoa kuultuaan lääninhallitus katsoi Soolo-palvelusta sanomalehtimainoksessa annetun kuvan olleen ristiriidassa palvelun sopimusehtojen kanssa. Soolon markkinoinnissa korostettiin markkinoinnin helppoutta, turvallisuutta, tehokkuutta ja riskittömyyttä. Palvelua mainostettiin lähes samoin ilmaisuin Igglon internetsivuilla, joissa se kertoi lisäksi mm. lakimiesten tarkistavan kauppakirjan ja yrityksen olevan apuna kaikissa myyntityön vaiheissa. Kuluttajalle luotiin kuva, johon hän ei sopimusehtojen mukaan kuitenkaan ollut oikeutettu. Sopimusehtojen mukaan Igglo ei muun muassa takaa ostajan löytymistä, eikä tarkista kaupan osapuolten oikeudellista asemaan tai kohteeseen liittyvien asiakirjojen oikeellisuutta. Neuvonta ja lakimiesneuvotkin rajoittuvat siihen, että kuluttaja voi sähköpostitse tiedustella asiaa, joka koskee kaupan kohdetta asiakirjoista ilmenevien seikkojen osalta tai tarjouksen ja kauppakirjan sopimusehtoja. Lainsäädäntöä tuntematon kuluttaja laitetaan näin sähköisesti tiedustelemaan mutkikkaitakin juridisia asioita. Lisäksi Igglo rajasi vastuutaan antamista tiedoista siten, että se ei vastannut antamistaan tiedoista, jos asiakkaan yritykselle ilmoittamissa tiedoissa on virhe tai asiakas on jättänyt mainitsematta olennaisia seikkoja. Kuluttajaviraston mukaan Soolo-palvelun markkinointi antoi harhaanjohtavan kuvan palvelun oikeasta luonteesta ja Igglon vastuusta. Välitysliikkeen välitystoiminnassa harjoittama kuluttajansuojalain vastainen menettely on hyvän välitystavan vastaista, joten lääninhallitus katsoi Igglon toimineen hyvän välitystavan vastaisesti. Kuluttajaviraston lausunnon perusteella lääninhallitus katsoi hyvän välitystavan vastaiseksi myös Soolopalvelun televisiomainoksen, jossa mainoksessa yksilöityä Soolo-palvelua markkinoitiin ilmoittamatta hintaa. Yrityksen markkinointi katsottiin hintamerkintäasetuksen ja samalla hyvän välitystavan vastaiseksi. Igglo on muuttanut Soolo-palvelunsa sopimusehtoja ja markkinointia. KUV/3556/41/

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 30 VUOT TA JuhlaLIITE 3 0 V U OT 2008 TA Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 PÄIVI SEPPÄLÄ Kuluttajan oikeusaseman kehittyminen välttämättömyyspalveluja

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA...

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 5 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA... 5 1.3 ASIAKASVARAT... 5 1.4 RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN...

Lisätiedot

3/10 27.4.2010. Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta

3/10 27.4.2010. Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta 3/10 27.4.2010 Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta Artikkelit Elintarvikemainonta lapsille kaipaa ryhtiä... 3 Velkajärjestelylain uudistus etenee... 4 Liittymä

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa

Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Tarkki, Eerik 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Eerik Tarkki Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006 27.11.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006 Kahden järjestelmän hyvät piirteet poimittavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin Kunnan ja yrityksen välisissä ostopalvelusopimuksissa on otettava huomioon

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2011

SKVL:n syystiedote 2011 SKVL:n syystiedote 2011 Syksy 2011 1 Sisältö Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton sininen lanka... 3 Katsaus historiaan... 3 Vuosikymmenten läpi jäseniä palvellen ja jäsenten etuja valvoen... 3 Juhlat koittavat...

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Pro gradu -tutkielma Johanna Kanniainen (0160623) Kevät 2013 II Lapin yliopisto,

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 30.8.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen yms. sijoittelulla ohjelmiin tavaroiden valmistajat ja

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

Epävarmoina aikoina asiakassuhde punnitaan... 2

Epävarmoina aikoina asiakassuhde punnitaan... 2 7/2008 31.10.2008 Tutkassa nyt Epävarmoina aikoina asiakassuhde punnitaan... 2 Artikkelit Direktiiviesitys lyö Suomen kuluttajansuojaa ja kestävää kehitystä korville... 3 Tapahtumalippujen hinnat sitkeästi

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007 2/2007 18.4.2007 Tutkassa nyt Kun pelkkä mielikuva ei riitä Artikkelit Kuluttajaoikeuden teemat 2007 Kuluttajavirastossa Kuluttajapoliittinen ohjelma on voimassa viimeistä vuottaan. Työ ohjelman keskeisillä

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies RAKENNUTTAJA JA VAKUUKSIEN ASETTAMINEN Tutustu tähän ohjeeseen, jos aiot myydä uuden asunnon hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita tai muita yhteisöosuuksia

Lisätiedot

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka

Lisätiedot

4/2008 Teemana viestintäpalvelut

4/2008 Teemana viestintäpalvelut 15.5.2008 4/2008 Teemana viestintäpalvelut Tutkassa nyt Osta 3-10 kanavaa, hinta 10-100 euroa...2 Artikkelit Vauhdin hurmassa liikennemerkit unohtuvat... 3 Kytkykauppa ei ole ainoa vaihtoehto edistää 3G:tä...

Lisätiedot

4/2009 17.6.2009. Pääkirjoitus. Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit

4/2009 17.6.2009. Pääkirjoitus. Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit 17.6.2009 4/2009 Pääkirjoitus Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit Luotto voi olla pelastusrengas tilapäisissä maksuvaikeuksissa... 3 Palvelusetelinkäyttäjät kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot