7/2007 Teemana asuminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7/2007 Teemana asuminen"

Transkriptio

1 7/2007 Teemana asuminen Tutkassa nyt Asuntomarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä...2 Kolumni Uudet myynti- ja rahoitusmallit törmäyskurssilla hinnan ilmoittamisvelvollisuuden kanssa..3 Artikkelit Talopakettien markkinoinnin puutteet esille valvontakampanjoiden avulla...4 Vakuus turvaa talopaketin ostajan ennakkomaksut...5 Talopaketin tilaajalla oikeus puolueettomaan tarkastukseen...6 Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystä koskevat lait osoittautuneet toimiviksi...7 Vihjepalkkiot eivät sovellu kiinteistönvälitykseen...9 Kuluttajavirasto puuttui Kiinteistömaailman välityspalkkiomalliin...10 Uusien myyntimenetelmien vastattava hintailmoittelua koskevia säädöksiä...11 Igglo Soolon sopimusehdoissa yritettiin kiertää välityslakia...12 Välityspalkkion voi vaatia vain todellisesta toimeksiannosta...13 Asunnon ilmaisen arvioinnin sisältämät palvelut ilmoitettava selkeästi...14 Kiinteistönvälittäjän huolehdittava myös toimeksiantajan vastapuolen eduista...15 Kiinteistönvälitykseen tulossa eurooppalainen standardi...16 Valvontakampanja paljasti puutteita asuntojen markkinoinnissa...17 Kuluttajavirasto valvoo suorituskyvyttömyysvakuuden asettamista...18 Kuluttajan oikeusturvaa vuokra-asumisessa parannettu...20 Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimittajat: Sakari Seppälä, Laura Salmi, Maija Puomila Sähköposti: Arkisto ja tilaus: ISSN

2 Tutkassa nyt: Asuntomarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä Asuminen on kallista, kuten kaikki tiedämme. Outoa sen sijaan on, että elämän suurinta ostopäätöstä varten on usein vaikeaa saada tietää edes hintaa. Riittävän ja selkeän tiedon saaminen sekä kohtuullinen riskinjako eivät ole asuntomarkkinoilla itsestäänselvyyksiä, kuten tämänkin lehden artikkelit osoittavat. Talopaketin ostajan on vaikea selvittää, mitä talon rakennuttaminen lopulta maksaa tai edes sitä, mitä myytyyn pakettiin kuuluu ja ei kuulu. Myyjien ja välittäjien uudet toimintatavat eivät aina edistä läpinäkyvyyttä ja reilua hintakilpailua. Asunto-osakeyhtiöiden suuria peruskorjauksia maksavat osakkaat ovat ammattitaidon puutteen vuoksi aika avuttomia ja lähinnä isännöitsijöiden vakuuttelujen varassa, jos korjaushankkeiden laatu, kustannustaso tai sopimusehdot arveluttavat. Asuntoluotoissa kuluttaja kantaa edelleenkin liian usein riskit markkinoiden muutoksista. Kaikilla asunnonhankkijoilla tuntuu olevan tasapuolisesti ongelmia kalliin hankinnan tekemisessä, joten olisiko kyse vaikeuksista, joita nyt vaan kuuluu elämänmenoon? Tällaiseen ajatteluun ei pidä alistua, vaan ponnisteltava, että markkinat toimisivat paremmin - asuminen on niin merkittävä tekijä hyvinvoinnin ja kansantaloudenkin kannalta, että jatkuvasti on kehitettävä toimia paitsi kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen varmistamiseksi myös kuluttajan oikeussuojan takaamiseksi. Hyvää kehitystä onkin ollut: Kuluttajariitalautakunnan toimivallan laajennus vuokra-asioissa, asuntoyhtiölain uudistamishanke asukkaiden ennakointimahdollisuuksien lisäämiseksi ja asuntokauppalain vakuusvaatimus. Markkinointi-informaation ja sopimusehtojen selkeys on jatkossa tärkeä tavoite. Lähivuosina haasteita tarjoavat mm. korjausrakentamisen ja palveluasumisen kysynnän kasvu, kun ja 1970-luvulla rakennettu asuntokanta tulee peruskorjausten eteen ja ikääntyneiden osuus väestössämme kasvaa. Toinen iso asia on asuntorahoitusjärjestelmien kehittäminen niin, että riskinjako on kohtuullinen ja että asumiskuluja voi paremmin ennakoida. Suomessakin tarvittaisiin järjestelmiä, joissa kuluttaja ei joutuisi kantamaan markkina- ja korkomuutosten riskiä kokonaan yksin. Vaikka korkomuutoksilta suojautumiseen tarjotaan maksullisia lainaturvavakuutuksia tai korkokattoja, ne ovat monelle riskejä tuntemattomille ja rahan puutteessa oleville kuluttajille saavuttamatonta luksusta. Asunnon hankinta edellyttää nykyään yhä useammin maksimimääräistä lainaa maksimilaina-ajalla, jolloin joustovaraa yllättävissä tilanteissa ei juuri ole. Suurin syy maksuvaikeuksiin johtuu tekijöistä, joita kuluttajan on mahdotonta ennakoida - markkinamuutosten lisäksi esimerkiksi sairaudesta, puolison kuolemasta tai avioerosta. Näissä tilanteissa jälkiviisaus voi olla helppoa - kyllähän sitä varoiteltiin ja kehotettiin olemaan tarkkana - mutta se ei auta sen paremmin velallista kuin luotonantajaakaan. Kuluttajaviraston viime keväänä Taloustutkimuksella teettämän kulutusluottotutkimuksen mukaan enemmistö vastaajista oli tutustunut luoton ehtoihin pankin toimihenkilön kanssa, mutta korkojen muutoksen merkityksestä ei ollut juuri keskusteltu: vain viidennes oli saanut tietoa siitä, millaisia vaikutuksia esimerkiksi 2 %:n koronnousulla on kuukausierään tai maksuaikaan. Yksi tärkeä vastuullisen luotonannon tunnusmerkki on kiinnostus asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin koko luottosuhteen ajan. Koska maksuvaikeudet ja luottotappiot eivät ole kuluttajan eikä luotonmyöntäjän etu, vastuullinen luotonantaja voisi tukea ja palkita asiakasta myös maksuvaikeuksien hoidon ennakoinnissa. Luoton maksuaikataulun muuttaminen on yleensä maksullista. Voisi olla myös luotonantajalle eduksi, että asiakas, joka ottaa yhteyttä maksuvaikeuksissaan hyvissä ajoin jo ennen maksupäivää, voisi saada muutoksen maksutta tai edullisempaan hintaan kuin ne, jotka reagoivat vasta maksun jäätyä rästiin. Suomessa ei tietääkseni - ja onneksi - ole juurikaan markkinoitu taloja jo valmiiksi maksuvaikeuksissa oleville, tiedossamme on vain yksi yritys. Haave ihan omasta mahtiasunnosta kannattaa joskus jättää vain haaveeksi, ja sen päätöksen helpottamiseksi tarvitaan kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Anja Peltonen Päätoimittaja, johtaja 2

3 Kolumni: Uudet myynti- ja rahoitusmallit törmäyskurssilla hinnan ilmoittamisvelvollisuuden kanssa Elinkeinonharjoittajilta tuntuu toisinaan unohtuvan kohderyhmän odotukset asuntokaupan innovatiivisten rahoitusmallien ja myyntimenetelmien kehittämisessä. Internetissä voi nykyisin reaaliaikaisesti seurata asunnon hinnan kehittymistä ja reagoida muiden jättämiin tarjouksiin. Myyntitapa on uusi ja tuo varmasti avoimuutta tarjouskilpailuun. Ongelmaksi muodostuu kohteiden samanaikainen markkinointi printissä, koska painetussa mediassa asunnolle esitettävä hinta ei pysty seuraamaan reaaliaikaista mediaa. Toisaalta on kehitetty uusia asuntorahoitusmalleja. Asuntojen hintojen ollessa korkeat on suotavaa kehittää tapoja madaltaa kynnystä, jolla omaan asuntoon pääsee käsiksi. Tämä ei kuitenkaan saisi johtaa kikkailuun hinnan ilmoittamisvelvollisuuden kanssa. Hintojen pilkkominen on vastoin kuluttajansuojan periaatteita. Tuotteen hinnan pilkkominen keinotekoisesti eri nimisiksi kuluttajalta perittäviksi eriksi ei muuta tosiasiaa, että tuotteen lopullinen, kuluttajan maksettavaksi tuleva hinta on sama. Markkinaoikeuksin on ratkaisukäytännössään todennut, ettei laskutoimitusta voida pitää lopullisena hintana. On totta, että elinkeinonharjoittajalla on vapaus hinnoitella tuotteensa ja määrätä maksuperusteista ja - tavoista. Sen sijaan vapautta määrätä markkinoinnissa annettavista tiedoista on rajoitettu kuluttajansuojalainsäädännöllä. Kuluttajalla on oikeus selkeisiin ja ymmärrettäviin hintatietoihin. Hinnan ilmiottamista koskevan lainsäädännön perusajatuksena on nimenomaan taata kuluttajalle hänen taloudellisen turvallisuuden kannalta riittävät tiedot. Tällöin kuluttaja voi helposti vertailla tarjolla olevien asuntovaihtoehtojen kokonaishintoja. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että vain hinnalla olisi merkitystä kuluttajan ostopäätökseen. Hinta on kuitenkin eittämättä keskeinen kuluttajaa kiinnostava tieto. Myös Euroopan komissio on listannut hintavertailujen tekemisen mahdollisuuden yhdeksi tärkeimmistä kuluttajansuojaa koskevista perusperiaatteista Euroopan unionissa. Ympäristöministeriö ylläpitää tänä vuonna julkaistua asuntojen.hintatiedot.fi -palvelua. Palvelun tavoitteena on muun muassa tarjota kuluttajille alueellisesti täsmällisempää tietoa asuntojen hinnoista. Hinnan lisäksi asunnosta on saatavilla myös muita tietoja, kuten asunnon pinta-ala ja huoneistotyyppi, talon rakennusvuosi ja kiinteistönvälittäjän arvio asunnon kunnosta. Äkkiseltään luulisikin, että hinnan ilmoittaminen on yksinkertaista. Näin saattaisi luulla. Kuitenkin hinnan ilmoittamisvelvollisuutta ja -tapaa koskevat kysymykset ovat viime vuosina olleet näkyvästi esillä markkinaoikeudessa ja Korkeimmassa oikeudessa. Valvovan viranomaisen näkökulmasta näyttää siltä, että uusia rahoitusmuotoja tai myyntimenetelmiä kehitteleviltä tahoilta on kadonnut asuntojen markkinointia koskevien säännösten tavoitteet. Säännösten perustavoite on nimenomaan kuluttajien suojaaminen. Valitettavasti asiaa ei näytä selkeyttävän sekään, että asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista on annettu oma rakennusliikkeitä ja kiinteistönvälittäjiä koskeva asetuksensa. Kirjoittaja on Kuluttajavirastossa yksikön päällikkö, lakimies Mika Hakamäki 3

4 Talopakettien markkinoinnin puutteet esille valvontakampanjoiden avulla Talopaketteja markkinoidaan houkuttelevilla kuvilla ja lupauksilla helposta rakentamisesta. Kuluttajaviraston valvontakampanja paljasti, että talopaketin hinta ja sisältö ovat vain pienessä sivuroolissa. Talopaketin tarkkoja hintatietoja ei tarvitse ilmoittaa esimerkiksi silloin, kun taloja esitellään aikakauslehden mainoksessa yleisellä tasolla. Hinta on kuitenkin ilmoitettava heti, kun yritys esittelee verkkosivuillaan tai kuvastoissaan tiettyä talotyyppiä ja toimitussisältöä esimerkiksi pohjapiirustuksen avulla. Kuluttajaviraston kesällä 2007 toteuttaman valvontakampanjan perusteella internetistä ja kuvastoistakaan ei aina löydy riittäviä hintatietoja. Kuluttajan on silloin otettava yhteyttä yrityksen edustajaan ja pyydettävä tarjous. Tällainen markkinointi on vastoin kuluttajansuojalain markkinointisäännöksiä. Talopakettien valmistajien on ilmoitettava markkinoinnissaan lain vaatimat tiedot oma-aloitteisesti, ilman, että asiakas joutuu itse kysymään niiden perään. Tiedot on kerrottava kaikessa markkinoinnissa välineestä riippumatta. Esimerkiksi kuvastosta ei voi jättää hintoja pois sen varjolla, että asiakas saa lisätietoja kuvastossa ilmoitetulta internetsivulta tai edustajalta. Pelkkä hinnan ilmoittaminenkaan ei riitä: asiakkaan on saatava tietää, mitä ilmoitetulla hinnalla saa ja mitä muita pakollisia hankintoja hän joutuu talopaketin lisäksi tekemään saadakseen asumiskelpoisen kodin. Tämä on tarpeen jo siksikin, että eri yritysten toimitussisällöt poikkeavat toisistaan. Yritykset saattavat myös käyttää toimituksista ja niiden osista erilaisia nimityksiä. Valvontakampanjan perusteella näytti siltä, että nämä tiedot jäävät usein markkinoinnissa kertomatta. Asiakas ei silloin voi verrata eri valmistajien tarjontaa eikä pysty arvioimaan, mitä talon rakentaminen tulee kokonaisuudessaan hänelle maksamaan. Valvontakampanjoilla täsmätietoa ongelmista Valvontakampanjat ovat tehokas tapa kerätä tietoa eri alojen markkinoinnin epäkohdista. Kampanjan aikana seurataan tietyn ajan jonkin alan, tuotteen tai palvelun markkinointia esimerkiksi internetissä, sanomalehdissä tai muussa mediassa. Vuoden 2007 aikana valvontakampanjoissa on talopakettien lisäksi keskitytty muun muassa lentojen ja 3G-kytkypakettien markkinointiin sekä aikakauslehtien puhelinmyyntiin. Valvontakampanjassa mukana olleille yrityksiä informoidaan siitä, millaisia puutteita niiden markkinoinnissa on havaittu ja kehotetaan korjaamaan ne kuntoon. Viestin perillemenon varmistamiseksi Kuluttajavirasto tekee yhteistyötä valvonnan kohteena olevan alan liittojen kanssa. Esimerkiksi talopakettien markkinoinnin valvontakampanjan yhteydessä Kuluttajavirasto sopi Rakennusteollisuus RT ry:n ja Pientaloteollisuus PTT ry:n kanssa, että ne ohjaavat asiassa omia jäsenyrityksiään. Kuluttajavirasto toteuttaa talopakettien markkinointia koskevan valvontakampanjan seuraavan kerran kesällä Virasto edellyttää, että markkinoinnin nykyiset epäkohdat on siihen mennessä korjattu. Tavoitteena on myös laatia talotoimittajille yhteinen toimitussisältölomake, jollainen on jo käytössä esimerkiksi Ruotsissa. Lomakkeen avulla yritykset voisivat ilmoittaa yhteneväisellä tavalla sen, mitä kaikkea talopakettiin sisältyy ja mitä kuluttaja joutuu talopaketin lisäksi hankkimaan. Lue lisää -> Talopaketin hintailmoittelu (pdf) 4

5 Vakuus turvaa talopaketin ostajan ennakkomaksut Talopakettia hankkiva kuluttaja joutuu yleensä maksamaan osan hinnasta ennakkoon. Riskiä rahojen menettämisestä lieventää se, että myyjän on asetettava ennakkomaksulle vakuus. Kaikki myyjät eivät ole kuitenkaan tienneet tästä velvollisuudesta. Kaupankäynti ei useinkaan tapahdu samanaikaisuuden periaatteella niin, että kuluttaja saisi tuotteen tai palvelun samalla kun maksaa sen. Esimerkiksi valmismatkan tai talopaketin tilaaja maksaa usein ainakin osan hinnasta ennakkoon. Ennakkoon maksaessaan kuluttaja menettää aina siivun suojakerroksestaan. Hän ei esimerkiksi enää voi viivästys- tai virhetilanteessa vedota siihen, että ei maksa, ennen kuin yritys on hoitanut asian kuntoon. Ennakkoon maksettuja rahoja on myös lähes mahdotonta saada takaisin, jos yritys menee konkurssiin ennen toimitusta. Kun yritys vaatii ennakkomaksua, poiketaan suoritusten samanaikaisuuden periaatteesta. Kyseessä on kohtuuton ja kuluttajansuojalain vastainen sopimusehto, jos ennakkomaksuille ei aseteta vakuutta tai jos ennakkomaksun käyttö ei ole erityisistä syistä perusteltua Ohje selventää vakuutta koskevat velvollisuudet Talopaketti on kuluttajan talouden kannalta merkittävä ostos. Siksi kuluttajansuojalaissa on erikseen määrätty, että talopaketin myyjän on asetettava vakuus kaikille sellaisille asiakkaan maksamille maksuille, joille asiakas ei saa heti vastiketta. Asiaan ei vaikuta, kuinka suuri tai pieni ennakkomaksu on eikä se, kutsutaanko maksua ennakkomaksuksi vai esimerkiksi varausrahaksi tai käsirahaksi. Jos yritys ei aseta vakuutta, se ei myöskään saa periä ennakkomaksuja. Kuluttajaviraston kokemusten mukaan vakuuden asettamista koskevat säännökset eivät kuitenkaan ole olleet kaikille talopakettiyrityksille täysin selviä. Puutteiden korjaamiseksi Kuluttajavirasto laati keväällä 2007 yhdessä Rakennusteollisuus RT ry:n ja Pientaloteollisuus PTT ry:n kanssa talopakettialalle linjauksen ennakkomaksuista ja vakuuksista. Linjauksessa painotetaan, että asiakkaalla on oikeus saada tieto vakuudesta ja siitä, miten se on järjestetty ilman, että hänen täytyy erikseen osata kysyä sitä. Linjaus koskee talopakettien lisäksi myös muita elementtikokonaisuuksia, kuten esimerkiksi autotalleja, lisärakennuksia ja grillikotia. Lue lisää -> Talopaketit - Hinnanosan maksaminen etukäteen ja vakuus (v. 2007) 5

6 Talopaketin tilaajalla oikeus puolueettomaan tarkastukseen Kuluttajavirasto huomautti Älvsbyhus-konserniin kuuluvaa Älvsbytaloa toimitusehdoista, jotka olivat ristiriidassa kuluttajansuojalain säännösten kanssa. Älvsbytalo oli sopimusehdoissaan pidättänyt urakoitsijan edustajalle yksinomaisen oikeuden lopputarkastuksen suorittamiseen. Myös takuutarkastuksen suoritti urakoitsijan edustaja. Tilaajalla oli oikeus vaatia näiden tarkastusten jälkeen puolueetonta tarkastusta vain urakoitsijan nimenomaisella suostumuksella. Talopaketin tilaajalla on oikeus puolueettoman tahon suorittamaan lopputarkastukseen. puolueettomaksi henkilöksi ei katsota urakoitsijan tai talotehtaan edustajaa. Sopimusehto, joka antaa yritykselle oikeuden päättää tarkastajasta, aiheuttaa kuluttajan haitaksi merkittävän epätasapainon sopimussuhteessa ja on siksi kohtuuton. Lisäksi yritystä huomautettiin siitä, että taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa koskevien kuluttajansuojalain 9 luvun säännösten mukaan tilaajalla on talopakettien kaupassa oikeus vakioituun korvaukseen toimituksen viivästyksestä ilman, että hänen täytyisi erikseen esittää selvitystä aiheutuneesta vahingosta ja sen määrästä. Kuluttajalle ei myöskään voida asettaa 14 päivän reklamointiaikaa. Vakiokorvaus lasketaan kauppa- ja urakkahinnan osasta, joka vastaa viivästynyttä suoritusta. Viivästyksestä maksettava vakiokorvaus ei kuitenkaan aina ole mahdollisen korvauksen enimmäismäärä. Tilaaja voi lisäksi vaatia vahingonkorvausta siltä osin, kun viivästyksen aiheuttamat vahingot ylittävät vakiokorvauksen. Näyttöä kärsityn vahingon määrästä vaaditaan vain, jos tilaaja vaatii viivästyssakon ylittävää vahingonkorvausta. Yritystä huomautettiin myös siitä, että tilaajalla on lain mukaan oikeus kieltäytyä osamaksun maksamisesta asunnon virheiden perusteella. Kuluttaja-asiamies myös avusti kuluttajaa tapauksessa, jossa kuluttajariitalautakunta oli vuonna 2006 suosittanut Älvsbyhusia maksamaan taloelementtien tilaajille reilu 2000 euroa korvausta Älvsbyhusin toimittamassa talossa olevasta virheestä. Yritys ei kiistänyt virheitä, mutta ei myöskään maksanut kuluttajille korvausta ennen kuin kuluttaja-asiamies uhkasi saattaa asian käräjäoikeuteen. Dnro 2006/41/5230 6

7 Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystä koskevat lait osoittautuneet toimiviksi Uudet kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitystä koskevat lait (1074/2000 ja 1075/2000) tulivat voimaan Kuluttajaviraston näkemyksen mukaan laeille asetetut tavoitteet ovat pääosin täyttyneet. Yhtenäinen ja kattava sääntely kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen osto-, myynti-, vaihto-, vuokralleantamisja vuokralleottamistoimeksiannoista ja näiden erilaisista yhdistelmistä on osoittautunut tarpeelliseksi ja myös toteuttamistavaltaan toimivaksi ratkaisuksi. Käytännössä ei ole ilmennyt perusteita säännellä esimerkiksi vuokrausvälitystä eri tavalla kuin myyntivälitystä. Toimeksiantaja maksaa -periaate soveltuu myös vuokrausvälitykseen ja on tärkeää vakiinnuttaa se yleiseksi malliksi yli toimialarajojen. Välityslain säännösten noudattamisen valvonta kuuluu Kuluttajaviraston tehtäviin sitä kautta, että kuluttajaasiamies valvoo kuluttajiin kohdistuvaa välitystoiminnan markkinointia ja kuluttajien kanssa tehtäviä välityssopimuksia ja sopimuskäytäntöjä kuluttajansuojalain perusteella. Erityislain vastainen menettely on suoraan myös kuluttajansuojalain vastaista. Uuden sääntelyn merkittävimmät uudistukset olivat asumista koskevan vuokrausvälitystoiminnan sääntelyn saattaminen kattavuudeltaan ja sisällöltään samalle tasolle osto- ja myyntivälitystoiminnan kanssa sekä muutama yksittäinen uusi säännös. Keskeisimmät uudet pykälät olivat välityspalkkiota koskeva 20 nimenomaan vuokraustoiminnan osalta sekä toimeksiantajan vastapuolen maksusuojaa koskevat 19 :n säännökset. Maksusuojan osalta ei ongelmia ole esiintynyt. Sen sijaan vuokrausvälityskäytännön olennaisesti muuttanut välityspalkkion maksajaa koskeva 20 osoittautui alkuvuosina välitysalalle vaikeasti omaksuttavaksi. Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies sai runsaasti valvontailmoituksia lainvastaisista käytännöistä ja joutui käyttämään monenlaista keinoja uusien periaatteiden vakiinnuttamiseksi. Erään vuokrausyrityksen toiminta vietiin avustustapauksena hovioikeuteen saakka ja toimeksiantojen hankkimiseen harhaanjohtavalla menettelyllä haettiin kielto markkinatuomioistuimesta. Heti lain tultua voimaan Kuluttajavirasto ohjeisti alan yrityksiä siitä, että menettely, jossa välittäjän kautta tehdyssä vuokrasopimuksessa vuokran määrä on ensimmäisen tai muutaman alkukuukauden aikana korkeampi kuin vuokran normaalitasoksi sovittu määrä, on lain säännösten kiertämistä, jolla välityspalkkio tosiasiassa maksatetaankin toimeksiantajan sijasta vuokralaisella. Menettely on siten lain vastaista. Alan käytäntö saatiin oikaistua vasta vuonna 2003, kun asiasta saatiin hovioikeudesta (Helsingin hovioikeus , tuomio nro 2254) Kuluttajaviraston kantaa vastaava tuomio ja suuret vuokranvälittäjät sitoutuivat luopumaan menettelystä. Käytännössä on käynyt selväksi, että erityisesti vuokrausvälitykseen liittyy monenlaisia ongelmia, jotka johtuvat ensisijaisesti vuokra-asuntojen varsin vaihtelevasta markkinatilanteesta eri ajankohtina ja samaankin aikaan eri puolilla maata. Lainsäädännöllä ei ole mahdollista ratkaista vaihtelevista markkinatilanteista johtuvia ongelmia. Välityslakiin otettu säännös siitä, että välityspalkkio voidaan periä vain toimeksiantajalta, vastaa kuitenkin yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita ja on siksi tärkeä oikaisu aiempaan käytäntöön nähden. Sopimusoikeudelliselta kannalta osapuolten asema suhteessa toisiinsa on nyt selkeämpi. Välitysliikkeitä koskevaan elinkeino-oikeudelliseen säädökseen sisältyy vaatimus hyvän välitystavan noudattamisesta. Välitysmarkkinoilla tapahtuneet muutokset aiheuttavat tarpeen uudistaa myös viranomaisten tulkintoja siitä, mikä on hyvän välitystavan mukaista toimintaa. Erityisesti internetin laaja-alainen ja monipuolinen käyttö välitystoiminnassa on mullistanut alan toimintatapoja. Internetin mahdollisuuksia antaa välityskohteista selvästi enemmän ja tarkempaa tietoa kuin perinteisessä lehti-ilmoittelussa on käytettävä myös kuluttajien hyväksi. Ei ole kuluttajien etujen mukaista pitää kaavamaisesti kiinni vain perinteisistä toimintatavoista. Hyväksi ratkaisuksi on osoittautunut se, että hyvän välitystavan sääntelyä ei ole kirjoitettu liian yksityiskohtaiseksi ja 7

8 kategoriseksi. Riittävän yleisellä tasolla pysyttelevä kirjoitustapa takaa sääntelyn joustavuuden ja säilymisen ajanmukaisena myös uusia toimintatapoja arvioitaessa. Dnro 2006/70/6200 Lue lisää -> Kuluttajaviraston lausunto oikeusministeriölle : Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystä koskevat lait Oikeusministeriö: 2007:18 Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitystä koskevien lakien toimivuus. Lausuntotiivistelmä -> OMLS 2007:18 lausuntotiivistelmä (PDF-tiedosto, 29 sivua, 126 kt) 8

9 Vihjepalkkiot eivät sovellu kiinteistönvälitykseen Kuluttajavirasto pitää ongelmallisena uusien myytävien kohteiden hankkimista vihjepalkkiolla, jonka kiinteistönvälittäjä maksaisi onnistuneeseen kauppaan johtavasta vihjeestä. Vihjepalkkioiden käyttäminen kiinteistönvälitysalan markkinoinnissa ei ole suotavaa muun muassa siitä syystä, että toimintamalli veisi kuluttajan huomion pois paitsi palvelusta perittävästä hinnasta myös välittäjien palvelun laadusta. Suomen Kiinteistönvälittäjäliitolle antamassaan lausunnossaan Kuluttajavirasto arvioi tilanteita, joissa palkkion saisi esimerkiksi naapuri tai tuttava sekä tilanteita, joissa palkkion saisi asunnon myyjä. Kuluttajavirasto pitää tällaista markkinointia kuluttajansuojalain sopimatonta markkinointia koskevan 2 luvun 1 :n säännöksen vastaisena. Kyseisessä toimintamallissa välitysliike maksaisi esimerkiksi 1000 palkkion toimeksiantoon ja välityspalkkion maksamiseen johtaneen vinkin antajalle. Naapurille, tuttavalle tai muulle ulkopuoliselle maksettava palkkio voisi Kuluttajaviraston mukaan johtaa helposti vinkinantajan vaikuttamiseen kaupan syntyyn painostamisella tai muulla epäasiallisella toiminnalla. Kuluttajavirasto painottaa, että asunnon myynnillä on aina suuri taloudellinen merkitys ja välittäjää valitsevalle kuluttajalle on turvattava mahdollisuus rationaaliseen harkintaan ja päätöksentekoon hinnoittelun ja palvelun laadun vertailussa Vihjepalkkiot ovat muutenkin omiaan johtamaan ei-toivottavien käyttäytymismallien leviämiseen muun muassa yksityisyyden suojan näkökulmasta. Lisäksi niihin helposti liittyy ongelmia sen suhteen, kenelle mahdollisesti useammasta vihjeenantajasta palkkio kuuluu. Menettely, jossa välitysliike lupaa asunnon myyjälle itselleen vihjepalkkion asunnon myyntiin johtavan toimeksiannon tekemisestä, tarkoittaisi käytännössä vihjepalkkion suuruista alennusta välittäjän normaalista välityspalkkiosta. Kuluttajavirasto katsoo tällaisen menettelyn olevan keinotekoinen ja sitä voidaan pitää ongelmallisena myös hintamerkintäasetuksessa (1359/1999) olevien hintailmoittelun selkeyttä, yksiselitteisyyttä ja ymmärrettävyyttä koskevien säännösten valossa. Kuluttajansuojalain vastaiseksi vihjepalkkion markkinointi muodostuu esimerkiksi silloin, kun nostetaan esiin markkinoinnin pääsanomana, jolloin kuluttajan huomio viedään pois muun muassa välittäjän perimästä välityspalkkion hinnasta. Kuluttajavirasto arvioi lupaamiseen liittyvää markkinointia kuluttajansuojalain säännösten kannalta. Välitysliikelaissa säännellyn hyvän välitystavan valvonta kuuluu lääninhallituksille. KUV/928/41/2007 Lue lisää -> Lausunto Suomen Kiinteistövälittäjäliitolle : Asiakkaiden hankinta arveluttavin keinoin 9

10 Kuluttajavirasto puuttui Kiinteistömaailman välityspalkkiomalliin Kuluttajavirasto puuttui Kiinteistömaailman käyttämään sopimusmalliin, jossa välittäjä oli oikeutettu bonukseen kohteen nopean myynnin tai arviohintaa korkeamman myyntihinnan ansiosta. Kuluttajavirasto katsoi Kiinteistömaailman käyttämien palkkiojärjestelmien olevan kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain ( ) 20.4 :n vastainen. Koska sopimusehtoa oli pidettävä välityslain vastaisena, se oli myös kuluttajansuojalain vastainen kohtuuton sopimusehto. Palkkiomallit olivat olleet kiteytettynä seuraavanlaisia: Aikamalli: Jos myyntitoimeksianto tehdään esim. 4 kuukauden ajaksi, tulee ensimmäisen kuukauden jälkeen jokaiselta alkavalta viikolta laskea palkkiota 150 eurolla/vk. Vastaavasti jos välittäjä saa kohteen myydyksi ensimmäisen kuukauden aikana on välittäjä oikeutettu 15 % bonukseen. Bonus lasketaan myyntihinnasta. Myyntimalli: Jos toimeksiantosopimus tehdään esim. siten, että kohteelle sovitaan euron hinta, mutta välittäjä saakin kohteen myydyksi eurolla, hän on oikeutettu saamaan välityspalkkion lisäksi euron osuudesta 15 % bonuksen normaalin. Vastaavasti jos kohde meneekin kaupaksi vain euron hinnalla on välittäjän velvollisuus laskea palkkiotaan 15 % eurosta. Lain mukaan toimeksiantosopimukseen ei saa ottaa ehtoa, jonka mukaan välitysliikkeellä olisi oikeus saada palkkiona toimeksiantosopimuksessa mainitun välityskohteen myyntihinnan ylittävä kauppahinnan osa tai määrätty osuus siitä. Momentin yksityiskohtaisten perustelujen mukaan säännöksen tarkoituksena on estää se, että välitysliike suuremman välityspalkkion saadakseen tietoisesti esittää liian alhaisen hinta-arvion kohteesta. Vaikka sekä aika- että myyntihintamalliin sisältyy myös välittäjään mahdollisesti kohdistuva velvollisuus alentaa välityspalkkiota, malleihin sisältyy riski siitä, että välittäjä tietoisesti arvioi kohteen myyntihinnan liian alhaiseksi tai myyntiajan liian pitkäksi. Kiinteistömaailma on ilmoittanut luopuvansa kyseisestä välityspalkkiomallista. 10

11 Uusien myyntimenetelmien vastattava hintailmoittelua koskevia säädöksiä Kuluttajavirasto on kiinnittänyt huomiota rakennus- ja välitysalan kanssa käymissään keskusteluissa siihen, miten asuntojen ns. huutokauppa-/tarjousmenettelymallissa internetissä kehittyvä hinta on otettava kohteen muussa markkinoinnissa huomioon. Esimerkiksi tarjousmenettelyssä myytävien kohteiden samanaikaisella printtimainonnalla ei pystytä esittämään myyntihintaa, joka kehittyy reaaliaikaisesti internetissä. Kun asuntoa myydään lehti-ilmoituksella, kuluttajalle jaetavalla esitteellä tai muulla tavoin kulujien saatavilla olevalla mainonnalla, asuntotietoasetuksen ( /130) 2 :n mukaan ilmoituksesta on käytävä ilmi ainakin asunnon myyntihinta sekä velaton hinta, jos se poikkeaa myyntihinnasta. Sääntelyn tarkoituksena on ollut taata kuluttajalle taloudellisen turvallisuuden kannalta riittävät tiedot. Kuluttajalla on oikeus selkeisiin ja ymmärrettäviin asunnosta annettaviin hintatietoihin. Eräässä mallissa asuntojen avoimessa tarjouskaupassa asunnolle määritettään perushinta, jonka alittavia tai ylittäviä tarjouksia voi tehdä internetissä. Tarjoukset ovat reaaliaikaisesti nähtävillä internetissä, ja myös asunnon myyjä voi näin seurata asuntonsa hinnan muodostumista. Sen sijaan printtimainonta ei ole reaaliaikaista, koska mainos tulee jättää lehden toimitukseen usein noin kahta päivää ennen lehden julkaisua. Tällöin ongelmaksi nousee se mikä hinta kohteelle voidaan printissä ilmoittaa, sillä perushintaa voidaan käyttää asuntotietoasetuksen mukaisena myyntihintana vain silloin, kun kohteen huutokauppa ei ole vielä alkanut tai tarjoukset eivät ole ylittäneet perushintaa. Myyntihinnalla tarkoitetaan hintapyyntöä, joka on jatkoneuvottelujen pohjana. Perushinnan ilmoittamista ei voi pitää myyntihintana enää silloin, kun kohteesta on internetissä tehty perushinnan ylittäviä tarjouksia. Tällöin lähtökohtana on se, että jatkoneuvotteluiden pohjana on aina korkein kulloinkin internetissä tehty tarjous. Jos esimerkiksi printtimarkkinoinnissa ilmoitettaisiin kohteelle vain perushinta eikä otettaisi huomioon internetissä kehittyvää myyntihintaa, ilmoitusten hinnat eivät siis olisi kohteiden myyntihintoja tai edes alkaen-hintoja. Huutokauppakohteen lehtimainonnassa on käytännössä mahdoton varmistaa sitä, että lehdessä olevassa mainoksessa olisi korkein hintatarjous eli myyntihinta. Jos lehdessä ilmoitettu myyntihinta ei ole ajan tasalla, eikä ilmoitetulla hinnalla kukaan voi kohdetta edes saada, markkinointi on vastoin asuntotietoasetusta. Internetissä käytävää huutokauppamyyntiä tukevaa printtimainontaa voidaan harjoittaakin vain siten, että mainoksesta poistuvat asunnon yksilöivät ominaisuudet. Tällöin mainontaa voidaan pitää sellaisena yleisluontoisena mainontana, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi tiettyä asuinaluetta tai rakennushanketta. 11

12 Igglo Soolon sopimusehdoissa yritettiin kiertää välityslakia Kuluttajavirasto totesi Igglo Soolon olevan palvelu, johon pitää soveltaa kaikkia kiinteistönvälityksestä annettuja säännöksiä. Igglo yritti kiertää välitysliikkeelle kuuluvaa vastuutaan korostamalla, ettei yritys Soolo-palvelua tarjotessaan toimi välityslaissa tarkoitettuna välitysliikkeenä. Kuluttajavirastoa kuultuaan Etelä-Suomen katsoi Soolo-palvelun sisältävän useita merkittäviä kiinteistönvälitykseen sisältyviä piirteitä, jotka tekevät siitä välitysliikelain ja välityslain tarkoittamaa kiinteistönvälitystä, jonka noudattamista valvovat lääninhallitukset. Igglo Soolo on maksullinen internetpalvelu niille, jotka haluavat myydä asuntonsa ilman kiinteistönvälittäjää. Kiinteistönvälitykseen kuuluviksi piirteiksi lääninhallitus katsoi päätöksessään mm. myyjän ja ostajan yhteen saattamisen, muun avustamisen ja neuvonnan sekä myytävän asunnon mainostamisen. Lääninhallituksen päätös merkitsee sitä, että Igglon on sovellettava Soolo-palveluunsa kaikkia kiinteistönvälityksestä annettuja säännöksiä mm. toimeksiantosopimuksen tekemisen sekä välitysliikkeen tiedonanto- ja selontekovelvollisuuden osalta. Kiinteistövälitysliikkeellä voi olla myös muuta toimintaa kuin kiinteistönvälitys. Hyvän välitystavan mukaan kiinteistövälitysliikkeen täytyy pitää välitystoiminta ja muu toiminta selkeästi erillään. Kuluttaja ei saa erehtyä kummassa roolissa välitysliike kulloinkin toimii. Välitysliikkeiden toimintaa valvovat lääninhallitukset. Igglon mainos antoi kuluttajalle väärän kuvan palvelusta Kuluttajavirastoa kuultuaan lääninhallitus katsoi Soolo-palvelusta sanomalehtimainoksessa annetun kuvan olleen ristiriidassa palvelun sopimusehtojen kanssa. Soolon markkinoinnissa korostettiin markkinoinnin helppoutta, turvallisuutta, tehokkuutta ja riskittömyyttä. Palvelua mainostettiin lähes samoin ilmaisuin Igglon internetsivuilla, joissa se kertoi lisäksi mm. lakimiesten tarkistavan kauppakirjan ja yrityksen olevan apuna kaikissa myyntityön vaiheissa. Kuluttajalle luotiin kuva, johon hän ei sopimusehtojen mukaan kuitenkaan ollut oikeutettu. Sopimusehtojen mukaan Igglo ei muun muassa takaa ostajan löytymistä, eikä tarkista kaupan osapuolten oikeudellista asemaan tai kohteeseen liittyvien asiakirjojen oikeellisuutta. Neuvonta ja lakimiesneuvotkin rajoittuvat siihen, että kuluttaja voi sähköpostitse tiedustella asiaa, joka koskee kaupan kohdetta asiakirjoista ilmenevien seikkojen osalta tai tarjouksen ja kauppakirjan sopimusehtoja. Lainsäädäntöä tuntematon kuluttaja laitetaan näin sähköisesti tiedustelemaan mutkikkaitakin juridisia asioita. Lisäksi Igglo rajasi vastuutaan antamista tiedoista siten, että se ei vastannut antamistaan tiedoista, jos asiakkaan yritykselle ilmoittamissa tiedoissa on virhe tai asiakas on jättänyt mainitsematta olennaisia seikkoja. Kuluttajaviraston mukaan Soolo-palvelun markkinointi antoi harhaanjohtavan kuvan palvelun oikeasta luonteesta ja Igglon vastuusta. Välitysliikkeen välitystoiminnassa harjoittama kuluttajansuojalain vastainen menettely on hyvän välitystavan vastaista, joten lääninhallitus katsoi Igglon toimineen hyvän välitystavan vastaisesti. Kuluttajaviraston lausunnon perusteella lääninhallitus katsoi hyvän välitystavan vastaiseksi myös Soolopalvelun televisiomainoksen, jossa mainoksessa yksilöityä Soolo-palvelua markkinoitiin ilmoittamatta hintaa. Yrityksen markkinointi katsottiin hintamerkintäasetuksen ja samalla hyvän välitystavan vastaiseksi. Igglo on muuttanut Soolo-palvelunsa sopimusehtoja ja markkinointia. KUV/3556/41/

13 Välityspalkkion voi vaatia vain todellisesta toimeksiannosta Kuluttajavirasto puuttui Opiskelijoiden Vuokravälitys Suomi Oy:n tapaan kiertää toimeksiantosopimusta koskevia säännöksiä. Välityslain mukaan välityspalkkio voidaan periä vain toimeksiantajalta, joka voi olla vuokra-asunnon hakija tai vuokranantaja. Jotta velvollisuus maksaa välityspalkkio syntyisi, toimeksiantosopimuksen on oltava todellinen. Lailla on haluttu varmistaa muun muassa markkinoiden avoimuus ja toimeksiantajan intressi kilpailuttaa välitysliikkeitä. Yrityksen Jyväskylän ja Kuopion toimipisteissä edellytettiin toimeksiantosopimuksen tekemistä ja välityspalkkion suorittamista tilanteessa, jossa toimipisteillä oli samanaikaisesti hiljaisessa myynnissä useita vuokra-asuntoja. Yritys ei antanut mm. lehti-ilmoituksissa markkinoimistaan vuokrakohteista tietoja ilman toimeksiantosopimusta. Perusteluksi toiminnalle yrityksestä ilmoitettiin, että vuokranantajat ovat haluttomia tekemään toimeksiantosopimuksia vuokra-asunnon välittämisestä. Kun yritys ei ollut saanut neuvoteltua vuokranantajan kanssa toimeksiantosopimusta, se käytännöllään maksatti välityspalkkion vuokra-asunnon hakijoilta. Todellisena toimeksiantosopimuksena ei voida pitää sopimusta, joka syntyy esimerkiksi siten, että asunnon vuokraamista harkitseva kuluttaja ottaa lehti-ilmoituksen perusteella yhteyttä välitysliikkeeseen ja allekirjoittaa hetkeä ennen kauppakirjan allekirjoitusta toimeksiantosopimuksen. Hyvän välitystavan mukaista ei ole myöskään se, että ehtona markkinoitujen välityskohteiden näkemiselle vaaditaan toimeksiantosopimusta. Kuluttajavirasto katsoi Opiskelijoiden Vuokravälitys Suomi Oy:n Jyväskylän ja Kuopion toimipisteissä harjoitetun vuokra-asuntojen markkinoinnin olleen kuluttajansuojalain 2 luvun 1 :n nojalla sopimatonta markkinointia. Vastaavasti ketjun toimipisteiden katsottiin menetelleen toimeksiantosopimuksen tekemistä edellyttäessään kuluttajien kannalta kohtuuttomalla tavalla ja siten rikkoneen kuluttajansuojalain 3 luvun 1 :ää. Jotta velvollisuus maksaa välityspalkkio syntyisi, kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain ( /1074) mukaan toimeksiantosopimuksen täytyy olla todellinen. Hallituksen esityksen (HE 58/200) säännöskohtaisten perusteluiden mukaan Jos välityskohteesta kiinnostunut ottaa lehti-ilmoituksen tai muun markkinoinnin perusteella yhteyttä välitysliikkeeseen ja tekee vuokrasopimuksen, on selvää, että vuokra-asunnon hakijan kanssa hetkeä ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoitusta tehty toimeksiantosopimus ei ole todellinen Markkinaoikeus on kuluttajansuojalain nojalla antamassaan päätöksessään MT:2002:001 todennut että toimeksiantosopimusta ei voida pitää todellisena toimeksiantosopimuksena tilanteessa, jossa yhtiön ilmoituksen perusteella asunnosta tiedusteleva henkilö joutuu ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista tekemään välittäjäliikkeen kanssa toimeksiantosopimuksen. Tällaista markkinointia on pidettävä kuluttajan kannalta sopimattomana ja siten kuluttajansuojalain 2 luvun 1 :n vastaisena. Tuomioistuimen ratkaisu koskee luonnollisesti myös hiljaisia vuokrailmoituksia. Opiskelijoiden Vuokranvälitys Suomi oy on vahvistanut noudattavansa Kuluttajaviraston edellyttämällä tavalla välitysliikelainsäädännön ja kuluttajansuojalain säännöksiä. Dnro 2005/40/

14 Asunnon ilmaisen arvioinnin sisältämät palvelut ilmoitettava selkeästi Kiinteistönvälitysliikkeet mainostavat aktiivisesti ilmaisia arviokäyntejä. Arviointipalvelun markkinoinnista on selkeästi esitettävä, mitä markkinoidaan ja millä ehdoin. Jos liike ilmaisen arviokäynnin sijaan markkinoikin välityspalvelua, asia on kerrottava markkinoinnissa selkeästi, samoin palvelun hinta. Jos ilmainen-sanaa käytetään markkinoinnissa, ilmaistuotteen saaminen ei saa edellyttää mitään maksua vaan tuotteen on oltava kokonaisuudessaan ilmainen. Kuluttajavirastoon tulleen ilmoituksen mukaan kuluttaja oli saanut kiinteistövälitysliikkeeltä laskun ilmaisena markkinoidusta arviokäynnistä. Toiselta ilmaisen arviointikäynnin tehneeltä yritykseltä kuluttaja oli saanut hinta-arvion noin +/ euron tarkkuudella. Kuluttaja oli kummallekin liikkeelle ilmoittanut, ettei aikonut lähiaikoina myydä asuntoaan. Kuluttajan ilmoituksessaan kuvaamat menettelytavat eivät vastaa sitä, mitä kuluttajalla oli perustellusti oikeus arvioinnilta markkinoinnin perusteella yleisesti odottaa. Kiinteistöarvioinnilla tarkoitetaan muun muassa kiinteistön, määräalan ja asunto-osakkeen hinnan määrittämistä. Kiinteistön hintaan vaikuttavia seikkoja ovat kyseisen kohteen arvotekijät sekä yleiset markkinatekijät kuten kysyntä ja tarjonta. Ilmaisia hinta-arvioita tilataan muissakin tarkoituksissa kuin vain asunnon myyntiaikeissa. Ilmaisena markkinoidun palvelun sisältö ei saisi kuitenkaan riippua siitä, tekeekö kuluttaja palvelua tilatessaan selväksi, ettei aio antaa asuntoaan välitettäväksi. Toki kuluttajan on varauduttava siihen, että välitysliike saattaa arvioinnin yhteydessä tarjota välityspalvelua. Kuluttajavirasto katsoi Suomen Kiinteistövälittäjäliittoa kuultuaan, että peruslähtökohtana on pidettävä sitä, että välitysliike lunastaa asiantuntemuksellaan lupauksensa ilmaisesta, laadukkaasta palvelusta. On selvää, että ilmaisena markkinoidusta palvelusta ei voi lähettää kuluttajalle laskua. Myöskään sellaisella hinta-arvioinnilla, jonka marginaali on +/ euroa ei voi katsoa olevan todellista merkitystä arvioita pyytävälle kuluttajalle. Välitysliikkeen tulee pystyä oman ammattitaitonsa perusteella ilmoittamaan kohteelle mainittua hintahaarukkaa tarkempi, ns. käypä hinta. Jos ilmaisten arviointien markkinoinnissa on todella kyse siitä, ettei välitysliikkeiden ole tarkoituskaan antaa suuripiirteisiä arvioita tarkempaa arviota kuluttajalle, on tästä selkeästi ilmoitettava jo palvelua markkinoitaessa. Välitysliikkeen tulee ottaa huomioon myös se, mitä odotuksia markkinoiduilla ilmaisilla arvioinneilla kuluttajalle todellisuudessa luodaan. Markkinointi ei saa muodostua harhaanjohtavaksi. Harhaanjohtavien tietojen antaminen voi kuluttajansuojalain mukaan tapahtua jättämällä kertomatta seikkoja, joiden vuoksi markkinoinnista syntyvä kokonaisvaikutelma vääristyy. Jos ilmaisen arviointipalvelun markkinoinnissa on tosiasiallisesti kyse välityspalvelun markkinoinnista, markkinoinnin harhaanjohtavuuden torjumiseksi on ilmaista arviointipalvelua tarjottaessa kerrottava myös hintamerkintäasetuksen mukaisesti välityspalvelusta perittävät hinnat. Dnro: KUV/3320/41/2007, 2004/40/

15 Kiinteistönvälittäjän huolehdittava myös toimeksiantajan vastapuolen eduista Kuluttajavirasto puuttui Huoneistokeskus Oy:n markkinointiin, joka antoi kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista liian edullisen kuvan. Kuluttajavirasto katsoi välittäjän myös jättäneen huolehtimatta toimeksiantajan vastapuolen eduista sopimuksentekotilanteessa. Kuluttajavirasto puuttui kuluttajan ilmoituksen perusteella kiinteistönvälittäjän toimiin, joilla välittäjä pyrki kiertämään vastuutaan vapaa-ajan asunnon markkinoinnissa antamistaan tiedoista. Välittäjä oli sanellut kauppakirjaan kohdan, jossa mm. todettiin, että kiinteistön rakennuksilla ei ole rahallista arvoa vaan kauppahinta kostuu kokonaisuudessaan maapohjasta. Kauppakirjan mukaan kaupan kohteena ei ollut huonokuntoinen mutta remontoitava vapaa-ajan asunto, vaan purkukuntoisen rakennuksen sisältävä tontti. Kauppakirjan tekstin välittäjä oli ostajan mukaan sanellut yksipuolisesti ostajaa ja myyjää kuulematta. Kuitenkin asuntoesitteessä kohdetta markkinoitiin nimenomaan vapaa-ajan asuntona, jonka alakerrassa on kaksi huonetta ja keittiö ja yläkerrassa 2 huonetta. Kohteesta todettiin mm. seuraavaa: Vaaleansininen unelma järvinäköaloin vain puolen tunnin ajomatkan päässä Tampereelta. Remontoijan ja puutarhaihmisen toivepaikka. Kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten kuntoa ja suoritettuja peruskorjauksia koskevassa asiakirjassa ei myöskään mitenkään viitattu kohteen purkukuntoisuuteen, vaan päinvastoin siinä todettiin rakennukset kaikki korjattavia. Kuluttajavirasto piti ilmeisenä, että välittäjä oli laatinut varmuuden vuoksi kauppakirjaan mahdollisten vapaa-ajan asunnon kuntoon perustuvien jälkikäteisten vaatimusten eliminoimiseksi ehdon, jonka mukaan vain myytävällä maapohjalla on arvoa, ei sen sijaan vaaleansinisenä unelmana ja remontoijan toivepaikkana markkinoidulla vapaa-ajan asunnolla. Kauppakirjaan sanellulla ehdolla kiinteistöllä olevien rakennusten arvottomuudesta ostaja menetti oikeutensa vedota rakennuksen virheeseen. Kuluttajavirasto katsoi Huoneistokeskuksen toimineen vastoin kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annettua lakia. Säännöksen mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja vastapuolen edut. Vastapuolen edun huomioon ottaminen korostuu erityisesti annettaessa tietoja kohteesta ja muusta sopimuksen tekemiseen vaikuttavista seikoista, mutta myös kauppakirjan ja välityksen kohdetta koskevan sopimuksen laadinnassa. Välitysliikkeen on pyrittävä huolehtimaan, että sopimus ei sisällä kummankaan osapuolen kannalta kohtuuttomia ehtoja. Kuluttajavirasto katsoi Huoneistokeskus Oy:n markkinoinnin olleen kuluttajansuojalain 2 luvun 1 :n 1 momentin nojalla hyvän tavan vastaista markkinointia, koska yritys antoi asuntoesitteessä välitettävästä kohteesta liian edullisen kuvan suhteessa kauppakirjaan kirjattuun ehtoon rakennusten kunnosta tai rahallisesta arvosta. Dnro 2006/41/

16 Kiinteistönvälitykseen tulossa eurooppalainen standardi Yhteistyö kiinteistönvälitystoiminnan kehittämiseksi Euroopassa etenee. Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN laatii parhaillaan eurooppalaista kiinteistönvälitysstandardia. Standardissa tullaan käsittelemään mm. alan terminologiaa, tiedonantovelvollisuutta, asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen sisältöä ja tehtävän hoitoa, vastuuvakuutusta, kiinteistönvälittäjän taitovaatimuksia ja hyvää kiinteistönvälitystapaa. Kuluttajaviraston lähtökohta on standardiluonnoksen käsittelyssä ollut se, että välityslaissa ym. säännöksissä olevat kuluttajaa suojaavat säännökset pidetään Suomen osalta valmistelun pohjana ja että standardi ei keskeisiltä osiltaan poikkeaisi lain vaatimuksista kuluttajien kannalta heikompaan suuntaan. Suomalaisten kuluttajien kannalta standardilla voi olla merkitystä myös silloin, kun he hankkivat asuntoja muista Euroopan maista ja käyttävät tällöin paikallisen kiinteistönvälittäjän palveluja. Painoarvoltaan standardia voidaan kuvata yhteiseksi käsitykseksi hyvästä kiinteistönvälitystavasta. Se ei ohita kansallista lainsäädäntöä, mutta muuttuu velvoittavaksi, jos siihen esimerkiksi viitataan laissa tai jos välitysliikkeet ilmoittavat noudattavansa sitä. Lisäksi standardi muodostaa merkittävän yhteisen pohjanäkemyksen, jos kiinteistönvälitystyötä ryhdytään harmonisoimaan EU-tasolla. Standardi on tällä hetkellä lausuntovaiheessa ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuonna Suomen kannanotot standardiin muodostetaan työryhmässä, jonka vastuuhenkilö on Kirsi Palviainen Rakennusteollisuus RT ry:stä. Lue lisää Rakennusteollisuus RT ry: tiedote :: Kiinteistönvälitysstandardi lausuntovaiheessa 16

17 Valvontakampanja paljasti puutteita asuntojen markkinoinnissa Asuntotietoasetuksen tarkoitus on taata kuluttajalle riittävästi oikeaa ja olennaista tietoa myytävästä kohteesta. Kuluttajavirasto selvitti kesällä 2007, miten rakennusliikkeiden ja kiinteistönvälittäjien mainonta sanomalehdissä ja internetsivuilla vastasi asuntotietoasetuksen vaatimuksia. Vaikka asuntojen mainonta täytti pääsääntöisesti lainsäädännön vaatimukset, Kuluttajavirasto katsoi tarpeelliseksi muistuttaa alan yrityksiä mainonnan pelisäännöistä. Rakennusliikkeiden myytävistä kohteista oli annettu melko kattavasti tietoa ja asuntotietoasetuksen edellyttämät vähimmäistiedot löytyivät suurimmalta osalta. Ilmenneet puutteet liittyivät pääosin asuntojen hintatietojen ilmoittamiseen, joista suurin ongelma oli hintatietojen ilmoittamatta jättäminen. Myöskään asunnon arvioitua valmistumisaikaa ei ollut kaikissa ennakkomarkkinointikohteissa. Osaomistusasuntojen kohdalla asunnon loppuosuuden ostomahdollisuuden ilmoittamisessa olisi ollut parantamista. Asetuksen mukaan osaomistusasunnosta on ilmoitettava ensi vaiheessa myytävän osuuden suuruus ja hinta sekä se, onko loppuosuus mahdollista myöhemmin ostaa. Myös asunnon käyttöoikeudesta perittävät maksut on ilmoitettava. Kiinteistönvälittäjien ongelmana esiintyi asunnon kokonaismyyntihinnan ilmoittaminen: velan osuus ilmoitettiin erikseen tai myyntihinta esitettiin noin-hintana. Asuntotietoasetus määrää, että asuntojen markkinoinnissa on annettava tieto asunnon todellisesta hinnasta. Ei siis riitä, että kerrotaan myyntihinta ja lisätään lainaosuus asuntoneliötä kohti. Välittäjän on laskettava velaton hinta valmiiksi, jotta ostaja voisi vertailla sitä muihin tarjolla oleviin. Kesällä toteutetun kampanjan otannassa oli 51 sattumanvaraisesti valittua yritystä. Valvontakampanjassa tutkittiin, miten yritysten ilmoittelu täyttää ns. asuntotietoasetuksen 2 :ssä säädetyt vaatimukset (valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista /130). Kuluttajavirasto on muistuttanut otannassa mukana olleita yrityksiä asuntotietoasetuksen 2 :n vaatimuksista ja vaatinut yrityksiä varmistamaan, että vähimmäistiedot myytävistä asunnoista on ilmoitettu kuluttajille asuntotietoasetuksen edellyttämällä tavalla. Asuntotietoasetuksessa säädetään niistä tiedoista, jotka yrityksen on annettava kuluttajille markkinoidessaan kiinteistöä tai sen osaa, rakennusta tai asumistarkoitukseen tarkoitettua huoneistoa. 17

18 Kuluttajavirasto valvoo suorituskyvyttömyysvakuuden asettamista Huoneiston muuttaminen liikehuoneistosta asuinhuoneistoksi voi myös edellyttää vakuutta Asuntokauppalakiin vuoden 2006 alusta tulleen muutoksen jälkeen rakennuttajan on tullut asettaa vakuus rakennusvirheiden varalta myös silloin, kun asunnot myydään vasta niiden valmistuttua. Aiemmin tämä ns. suorituskyvyttömyysvakuuden asettamista koskeva vaatimus oli voimassa vain niiden asuntojen osalta, joita tarjottiin jo rakennusvaiheen aikana kuluttajan ostettavaksi. Vakuus, joka yleensä on vakuutusyhtiön myöntämä rakennusvirhevakuutus, antaa ostajalle suojaa rakennuttajan mahdollisen suorituskyvyttömyyden varalta. Vakuus on voimassa 10 vuotta rakennuksen käyttöönotosta lukien. Todistus suorituskyvyttömyysvakuudesta on toimitettava rakennusvalvontaviranomaiselle rakennusta koskevan loppukatselmuksen yhteydessä. Jos todistusta ei toimiteta, rakennusvalvonta ilmoittaa sen puuttumisesta Kuluttajavirastolle, jonka tehtävänä on selvittää, markkinoidaanko kohteen asuntoja lainvastaisesti kuluttajille. Vaatimus suorituskyvyttömyysvakuuden asettamisesta koskee paitsi varsinaista uudisasuntotuotantoa myös uudisrakentamiseen verrattavaa korjausrakentamista sekä lisärakentamista. Uudisrakentamiseen verrattavasta korjausrakentamisesta on kysymys, jos kokonaiseen rakennukseen tehdään raskaita korjauksia, joiden tarkoituksena on tehdä rakennuksesta uudenveroinen. Kyse on tällöin laajoista huoneistojen perusrakenteisiin liittyvistä töistä, jotka sisältävät täydellisen pintaremontin ja kalusteiden uusimisen lisäksi esimerkiksi kattavat sähkö- ja putkityöt sekä uusien kosteiden tilojen ja saunojen rakentamisen. Kysymyksessä saattaa olla myös huoneiston käyttötarkoituksen muutos liike- tai toimistohuoneistosta asuinhuoneistoksi. Asunnon ostajan kannalta on luonnollisesti merkitystä myös sillä, millä tavoin kohdetta markkinoidaan kuluttajille. Uudisrakentamiseen verrattavaan korjausrakentamiseen viittaa esimerkiksi se, jos huoneistoja markkinoidaan uudenveroisina tai kunnoltaan uusina. Lisärakentamisessa suorituskyvyttömyysvakuus tarvitaan silloin, kun hankkeen toteuttaa ulkopuolinen rakentaja tai rakennuttaja. Vakuutta ei sen sijaan tarvitse asettaa, jos asunto-osakeyhtiö itse toteuttaa lisärakentamishankkeen. Lisärakentamisella tarkoitetaan uusien asuinhuoneistojen rakentamista entuudestaan olemassa olevalle ja osakkaiden hallinnoimalle yhtiölle. Tavallisesti lisähuoneistoja rakennetaan vanhojen kerrostalojen ullakkotiloihin, mutta kysymyksessä voi olla myös uusi asuinrakennus. Vakuusvaatimuksen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi sellaiset pari- ja rivitalokohteet, joita ei tarjota kuluttajien ostettavaksi, vaan osakkaat rakentavat ne omaan käyttöönsä. Myöskään asunnoissa, jotka otetaan valmistumisen jälkeen vuokra-asuntokäyttöön, ei suorituskyvyttömyysvakuutta tarvita. Vakuus on kuitenkin asetettava, jos samassa kohteessa on sekä omaan käyttöön tai vuokra-asunnoiksi tarkoitettuja huoneistoja että kuluttajien ostettavaksi tarjottavia huoneistoja. On syytä muistaa, että asuntokauppalaki koskee vain asunto-osakkeiden ja muiden yhteisömuotoisten (esim. asunto-osuuskunnat) kohteiden kauppaa. Lain ja suorituskyvyttömyysvakuuden asettamista koskevan velvoitteen ulkopuolelle jäävät siten myös kohteet, jotka on tarkoitettu myytäväksi maakaaren mukaisella kiinteistönkaupalla (esim. kiinteistöinä myytävät omakotitalot). Vakuusvelvoitteen ulkopuolelle jäävät myös ns. hallinnanjakosopimukseen perustuvat asuntotuotteet. Tällöin ostajat, joita voi olla esim. 5 10, saavat kukin omalle asuinrakennukselleen 18

19 tarkoitetun määräosan tontista yksinomaiseen hallintaansa. Muu osa tontista on määräosan ostajien yhteishallinnassa ja he tekevät keskenään hallinnanjakosopimuksen, jossa sovitaan yhteishallinnan periaatteista muun muassa kaikkia ostajia palvelevien vesi- ja sähköliittymäputkistojen ja johtojen osalta. Hallinnanjakosopimus kirjataan käräjäoikeudessa kiinteistöä koskevana erityisenä oikeutena. Kuluttajavirasto on saanut tähän mennessä rakennusvalvontaviranomaisilta runsaat 25 ilmoitusta kohteesta puuttuvasta suorituskyvyttömyysvakuudesta. Näistä noin 10 tapauksessa rakennuttaja on toimittanut vakuustodistuksen viraston lähetettyä tälle asiaa koskevan selvityspyynnön. Muissa tapauksissa rakennuttaja on yleensä ilmoittanut, että kohde ei kuulu vakuusvaatimuksen piiriin eli kyse on ollut esimerkiksi kiinteistöstä tai osakkaiden omaan käyttöön tarkoitetutuista paritalohuoneistoista. Yhden tapauksen, jossa liikehuoneisto on muutettu asuinhuoneistoiksi ja huoneistot tämän jälkeen myyty kuluttajille, käsittely on virastossa vielä kesken. Lue lisää -> Rakennuttaja & vakuuksien asettaminen 19

20 Kuluttajan oikeusturvaa vuokra-asumisessa parannettu Kuluttajariitalautakunnan toimivalta laajentui lähtien niin, että se kattaa eräin rajoituksin asuinhuoneistojen vuokrausta koskevat asiat. Asuinhuoneiston vuokrausta koskevan erimielisyyden voisi saattaa vireille paitsi kuluttajan asemassa oleva vuokralainen myös sellainen vuokranantaja, joka on yksityishenkilö. Vuokrasopimuksia koskevia riitatapauksia voidaan käsitellä myös silloin, kun kyseessä on kahden yksityishenkilön välinen asia. Toimivallan laajennuksen tarkoituksena on ollut turvata asumisturvatyöryhmän väliraportissa (7/2001) selvitettyjä puutteita oikeussuojan saatavuudessa: työryhmä katsoi selvityksen osoittavan, että tarpeellista parantaa oikeusturvaa asumiseen liittyvissä ristiriitatilanteissa ja tuomioistuinmenettelyn ulkopuolelle tarvitaan asumisturva-asioiden valtakunnallinen ratkaisumenettely. Lainmuutoksesta lähtien lautakuntaan on tullut noin 60 kpl huoneenvuokrajuttuja. Niistä ylivoimainen enemmistö koskee vuokravakuuden palauttamatta jättämistä ilman perusteltua syytä. Tapauksissa vuokranantajina on ollut sekä yksityisiä että suuria yhteisöjä. Lautakunta on linjannut asiaa siten, että pääsääntöisesti vuokranantajalla on 2 viikkoa aikaa tarkastaa asunto vuokralaisen jäljiltä. Jos perusteita pidättämiselle ei ole, vuokralaisella on oikeus saada viivästyksen vuoksi myös korkoa vakuudelle. Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamiehen toimivalta valvonta-asioissa ei ole yhteneväinen kuluttajariitalautakunnan toimivallan kanssa. Kuluttajavirasto valvoo pääasiassa yritysten toimintaa suhteessa kuluttajiin. Siten esimerkiksi asunnon vuokrasopimusta koskevat asiat rajautuvat Kuluttajavirasto/ kuluttaja-asiamiehen toimivallan ulkopuolelle, jos vuokranantaja on yksityishenkilö tai kaupunki/kunta eikä kyse ole liiketoiminnasta. Kuluttaja-asiamiehellä on oikeus ajaa kieltokannetta markkinaoikeudessa muun muassa elinkeinonharjoittajan käyttämän kohtuuttoman ehdon kieltämiseksi. Tällöin haetaan suojaa yhden asianosaisen sijasta kuluttajille kollektiivisesti. Markkinaoikeuden ratkaisulla ei kuitenkaan ole välitöntä vaikutusta yksittäisiin sopimuksiin. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on valvontatyön lisäksi kuluttajan avustaminen yksittäisissä riitaasioissa tietyissä tapauksissa. Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa oikeudenkäynnissä, jos avustaminen on lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää tai elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä. Kuluttaja-asiamiehen toimivalta avustustapauksissa ei ole sidottu esimerkiksi kuluttajansuojalain soveltamisalaan tai kuluttajaasiamiehen valvontatoimeen. Kuluttaja-asiamiehellä on nykyisin toimivalta saattaa kuluttajien puolesta riita-asia vireille kuluttajariitalautakunnassa erillisenä ryhmävalituksena. Lisäksi voimaan tullut ryhmäkannelaki tehostaa kuluttajariitalautakunnassa maaliskuussa 2007 voimaan tulleen uuden ryhmävalitusmenettelyn painoarvoa. Jos ryhmävalituksen johdosta annettua suositusta noudateta, kuluttaja-asiamiehellä on mahdollisuus viedä asia ryhmäkanteena tuomioistuimeen. 20

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies RAKENNUTTAJA JA VAKUUKSIEN ASETTAMINEN Tutustu tähän ohjeeseen, jos aiot myydä uuden asunnon hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita tai muita yhteisöosuuksia

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI)

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI) Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta 1 Yleistä AVI:n kiinteistönvälitysvalvonnasta Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lisätiedot

VÄLITYSLIIKKEIDEN HARJOITTAMA MARKKINOINTI

VÄLITYSLIIKKEIDEN HARJOITTAMA MARKKINOINTI 7/2017 VÄLITYSLIIKKEIDEN HARJOITTAMA MARKKINOINTI Alla on käsitelty lainsäädännön asettamia edellytyksiä välitysliikkeiden harjoittamalle markkinoinnille. Tämän kirjeen sisällön vastainen markkinointi

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys 1 ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys Huhtikuu 2015 Tapio Nevala Välitystoimintaa koskeva lainsäädäntö Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä = välitysliikelaki Laki kiinteistöjen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Tehtävä 1 A) Mitä kotimyynti tarkoittaa vuokravälitystoiminnassa ja mitä tapahtuu, jos välittäjä ei toimi kotimyyntitilanteessa sille asetettujen

Lisätiedot

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p.

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p. KYSYMYS 1 a) Toimeksiantosopimus on oltava kirjallinen tai sähköinen asiakirja, joka on tehty niin, ettei sen ehtoja saa muutettua yksipuolisesti. Välittäjä ei voi vedota ehtoon, joka ei ole sopimuksessa.

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä EV 156/2000 vp - HE 58/2000 vp EDUSKUNNANVASTAUS 156/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kiinteistöjen

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Päätös 1 (5) ESAVI/9228/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 7.12.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET Ilmoittajan

Lisätiedot

Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2776/05.11.05/2013 14.7.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus Xxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxxxxxx oli jättänyt tarjouksen rivitalokaksiosta 20.8.2013.

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun. PÄÄTÖS ESAVI/5238/05.11.05/2015 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 12.10.2015 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu välitysliikeketjuun.

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. PÄÄTÖS ESAVI/4030/05.11.05/2016 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.6.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Päätös 1 (7) ESAVI/8022/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 27.10.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET Ilmoittajan

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Sovellettava laki: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä a) Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei tietoja voi yksipuolisesti muuttaa ja ne

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5)

LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5) LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5) Kysymys 1 a) Välityspalkkion maksuvelvollisuus syntyy, kun vuokrasopimus saadaan solmituksi tai toimeksiantaja kieltäytyy toimeksiannon mukaisen vuokrasopimuksen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Kahta varausmaksua ei saa olla samanaikaisesti samasta välityskohteesta.

Kahta varausmaksua ei saa olla samanaikaisesti samasta välityskohteesta. LVV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 KYSYMYS 1 1. Varausmaksu Välitysliike saa ottaa vastaan varausmaksun, jos niin on sovittu toimeksiantosopimuksessa. Sen vastaanottamisen jälkeen välitysliike ei

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Päätös 1 (6) ESAVI/7862/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 26.4.2017 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET Ilmoittajan

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa

Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa Taloyhtiön osakkaan koulutusilta 29.10.2014 Jaana Anttila Kangas Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry Esityksen sisältö Lyhyesti kiinteistönvälitysalan

Lisätiedot

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) Tehtävä 1 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa korjausten suorittamisvuonna (1 p) Jos korjaustoimet

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE.

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. GRAAFINEN OHJEISTUS. YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. 1.3.2015 Lue sivulta 1 kuluttajasuojalain vaatimukset lippujen hinnan ilmoittamisesta ja Lippupisteen logon käytöstä! LIPPUJEN HINNAN ILMOITTAMINEN ILMOITTELUSSA

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia PÄÄTÖS ESAVI/7446/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 19.2.2015 ASIA xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

kiinteistön hankintameno 416 000 euroa./. tästä erotetaan tontin osuus varainsiirtoveroineen 2 p

kiinteistön hankintameno 416 000 euroa./. tästä erotetaan tontin osuus varainsiirtoveroineen 2 p LVV-koe 16.11.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) Kysymys 1 kiinteistön hankintameno 416 000 euroa 2 p./. tästä erotetaan tontin osuus varainsiirtoveroineen 2 p./. tästä erotetaan liittymämaksujen osuus varainsiirtoveroineen

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

xxxxx xxxxx Oy nimistä kiinteistönvälitysliikettä (Y-tunnus xxxxxx-x) koskevat valvonta-asiat.

xxxxx xxxxx Oy nimistä kiinteistönvälitysliikettä (Y-tunnus xxxxxx-x) koskevat valvonta-asiat. PÄÄTÖS ESAVI/3878/05.11.05/2015 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 4.8.2015 ASIA ILMOITTAJA xxxxx xxxxx Oy nimistä kiinteistönvälitysliikettä (Y-tunnus xxxxxx-x) koskevat valvonta-asiat.

Lisätiedot

LUOTTOLAITOSTEN HARJOITTAMA YHTEISTYÖ KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN KANSSA

LUOTTOLAITOSTEN HARJOITTAMA YHTEISTYÖ KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN KANSSA 1 (1) 29.4.2010 Dnro 19/504/2010 Julkinen Menettelytapavalvonta, Eeva-Liisa Raitanen Finanssialan Keskusliitto ry Bulevardi 28 00120 Helsinki LUOTTOLAITOSTEN HARJOITTAMA YHTEISTYÖ KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun. Päätös 1 (10) ESAVI/7868/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 23.1.2017 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu välitysliikeketjuun. ILMOITTAJA

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

LSSAVI/4174/05.11.05/2014. Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY, JOTA ASIA KOSKEE

LSSAVI/4174/05.11.05/2014. Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY, JOTA ASIA KOSKEE PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Elinkeinovalvontayksikkö 26.1.2015 LSSAVI/4174/05.11.05/2014 ASIA Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla.

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. MYYNTIHINTALUETTELO pvm 26.1.2015 Hinnat voimassa toistaiseksi Päivitetty 4.1.2016 Huoneisto tyyppi

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA 15.5.2017, ver 1 Sivu 1 / 7 ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET (Kapulin yritysalue / kortteli 2313) y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski.

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJAT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA, jäljempänä ostaja(t). Valkeakosken kaupungin tila-nnn kiinteistötunnus

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 17.11.2012

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 17.11.2012 KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 17.11.2012 1 (6) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 17.11.2012 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-3 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 4 vastataan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (5) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-4 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin tulee merkitä selvästi

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin LVV-koe (5) välittäjäkoelautakunta. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä.

Keskuskauppakamarin LVV-koe (5) välittäjäkoelautakunta. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Keskuskauppakamarin LVV-koe 23.4.2016 1 (5) LVV-koe 23.4.2016 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Vastaa selkeällä käsialalla. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX -välitysliikeketjuun.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX -välitysliikeketjuun. PÄÄTÖS ESAVI/1176/05.11.05/2016 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 15.3.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu -välitysliikeketjuun.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja)

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot