-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina klo 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 27.1.2015 klo 9.00"

Transkriptio

1 -kokouspöytäkirja Aika Tiistaina klo 9.00 Paikka Läsnä Rakennustieto Malminkatu 16 A, 8 krs., kokoustila Ervi H828 Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy Kivimäki Christian, Mittaviiva Oy Kokkonen Tommi, YIT Rakennus Oy Koskenvesa Anssi, Mittaviiva Oy Lahtinen Raija, Rakennustieto Oy Lehtinen Reijo S, Talonrakennusteollisuus ry Marjasalo Anita, Peab Oy Paukku Sari, NCC Rakennus Oy Sahlstedt Satu, Mittaviiva Oy, sihteeri Soila Jukka-Pekka, NHK-Rakennus Oy, puheenjohtaja Utriainen Markku, Rakennusosakeyhtiö Hartela 1. Kokouksen avaus Jukka-Pekka Soila avasi kokouksen klo Edellisen Ratu-kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja Jukka-Pekka Soila kävi edellisen kokouksen pöytäkirjan pääkohdat läpi. Keskusteltiin metallirakenne- ja eristys- ja saumaustyöohjeista sekä Ratu-työmaasta. Christian Kivimäki kommentoi, että hän on saanut Ratun metalli- ja eristekortteihin kommentteja. Osa kommenteista on vielä viemättä kortteihin minkä takia kortteja saa vielä kommentoida muutaman viikon ajan. Kortit on tarkoitus julkaista helmikuussa Christian Kivimäki kertoi, että SRV:lta on saatu yksi Ratu-työmaa. Kivimäki toivoi, että yrityksiltä löytyisi lisää työmaita. Keskusteltiin yleisesti Ratu-työmaiden luonteesta. Anssi Koskenvesa totesi, että työmaat saavat olla perustyömaita ja että työmaan sijainnilla ei varsinaisesti ole väliä. Yrityksiltä toivottiin mahdollisimman montaa työmaata. Lisäksi Koskenvesa toivoi, että työmaita ja työmaiden yhteyshenkilöitä prepattaisiin etukäteen yritysten tahoilta. Tällöin työmaan vastaava saataisiin paremmin mukaan kun tutkimuksen ymmärretään olevan myös oman yrityksen asia. Niku Hartikainen tiedusteli, mitä Ratu-työmaana oleminen vaatii työmailta. Christian Kivimäki totesi, että työnjohtaja joutuu tutkijan käydessä työmaalla hetkeksi juttelemaan tutkijan kanssa. Yritysten toivottiin laittavan tietoa Ratu-työmaista mennessä tutkija Christian Kivimäelle sekä tutkija Oskar Leinoselle. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 1

2 3. Käynnissä olevat hankkeet EristeRatu Christian Kivimäki kävi läpi yksitellen viisi kokouksessa kommentoitavana olevaa korttia. Kokouksessa kommentoitavana olivat seuraavat kortit: 0432 Saumaus 0433 Vedeneristys, sisäpuolinen vedeneristys 0437 Lämmöneristys 0438 Ääneneristys 0439 Palosuojaustyö 0432 Saumaus Christian Kivimäki kertoi, että hän on käynyt kortin läpi RYL:n ja alan julkaisujen pohjalta ja katsonut, että kortin asiat ovat voimassa. Korttiin ei pääasiassa ole tullut suuria muutoksia. Kivimäki kertoi, että korttiin on tehty mm. seuraavia pieniä muutoksia: Lisätty maininta CE-merkinnästä Päivitetty käyttöturvallisuustiedoteasia Lisätty RYL:n mainitsemia lämpötilatietoja Lisätty yleiskuvausta saumauksesta (kohdan 19 yläpuolelle) Poistettu kaksikomponenttiset saumamassat Lisätty laadunvarmistukseen kohta jätehuollosta Keskusteltiin kortin pituudesta. Toiveena oli, että kortti olisi ytimekkäämpi. Christian Kivimäki totesi, että kortin sisällön ja pituuden suhteen ollaan vielä PDF:n vankeja. Kun kortit laitetaan tietokantaan kaikki kohdat eivät tule näin räikeästi silmille. Niku Hartikainen tiedusteli mitä tarkoittaa elementtien saumaus pelkällä saumanauhalla. Keskusteltiin saumanauhan asentamisesta. Julkisivuelementtejä ei saumata pelkällä saumanauhalla. Väliseinäelementeissä saumanauhan käyttö on mahdollista. Nyt kortista saa kuitenkin sen käsityksen, että pelkkä saumanauha riittää julkisivuelementeissä. Päätettiin poistaa viittaus saumanauhojen käytöstä julkisivuelementeissä. Otsikoksi vaihdetaan: Saumaus paisuvalla saumanauhalla. Markku Utriainen toi esiin painuvan välipohjan päällä olevan seinän tiivistämisen. Notkuvan välipohjan päällä olevan seinän tiivistämiseen tulee kiinnittää huomiota. Päätettiin tarkentaa välipohjan tiivistämiskohtaa kortissa painuvien ja ei-painuvien välipohjien osalta. Reijo S Lehtinen tiedusteli onko kortissa mukana saumauksen työturvallisuuteen liittyvät asiat Saumauksen työturvallisuus julkaisun pohjalta. Kivimäki totesi, että julkaisu on ainakin liitteenä. Päätettiin lisätä julkaisun näkyvyyttä. Reijo S Lehtinen kertoi, että Suomen rakennusmääräyskokoelma on poistumassa. Ympäristöministeriö on julkaisemassa sen sijaan asetuksia. Asetukset julkaistaan mahdollisesti helmikuun 2015 aikana. Lehtinen laittaa tiedon ryhmälle, kun asetukset astuvat voimaan. Niku Hartikainen tiedusteli voisiko korttiin jättää maininnan kaksikomponenttisista saumamassoista. Todettiin, että niitä ei enää käytetä työmaalla. Päätettiin jättää maininta pois kortista. Keskusteltiin ovien ja ikkunoiden saumaamisesta. Uretaanin todettiin irtoavan uudiskohteissa. Mainittiin myös villan käyttö sekä kittaus. Todettiin kuitenkin, että osa vaatii teippauksen. Päätettiin tarkentaa ohjetta niin, että siinä mainitaan myös tiivistys elastisella saumamassalla tai teipillä. Markku Utriainen mainitsi, että ovissa olevia kiiloja tai muita ovissa olevia säätömekanismeja ei saa poistaa. Päätettiin korostaa tätä seikkaa kortissa. Anita Marjasalo huomautti, että käyttöesimerkin menekeissä on korjattavaa. Raija Lahtinen toi esiin, että tulevassa Ratu-työpajassa voitaisiin miettiä käyttöesimerkkien tarvetta. Keskusteltiin myös tulisiko työmenekeissä ja käyttöesimerkissä tuoda esiin siirtymisen vaikutus. Niku Hartikai- 2

3 nen toi esiin, että saumaus on korkealla tehtynä hyvin erilaista työtä maantasolla tehtävään verrattuna. Käyttöesimerkkiin voisi laittaa maininnan millainen kohde käyttöesimerkissä on. Keskusteltiin miten etusivun karkeutetut työmenekit muodostetaan. Anssi Koskenvesa esitti, että kun tarkat työmenekit ovat tietokannassa voitaisiin luoda säännöt karkeutetun työmenekin muodostamiselle työryhmittäin. Päätettiin pitää kortin käsittelyn lopuksi kahvitauko klo Vedeneristys, sisäpuolinen vedeneristys Poistettu siveltävä bitumieristys Lisätty tietoa RYL:n mukaisista limityksistä Tehty tarkennus RYL:stä: läpivientien kohdalle kaksinkertainen vahvikekangas Tarkennettu kohtaa ulko- ja sisänurkkien tekeminen Lisätty tietoa vaadituista sertifikaateista Tarkennettu kermin alustavaatimuksia RYL:stä (vaatii tasaisen alustan) Lisätty tietoa läpivientien tiivistysvaipoista Lisätty laadunvarmistukseen kohta jätehuoltoasioita Tommi Kokkonen tiedusteli onko kortissa käsitelty vaihtelevia vaadittavia kalvonpaksuuksia sekä se kuinka tiheästi näytepaloja tulee ottaa. Christian kivimäki totesi, että asiaa ei tässä kortissa ole vielä käsitelty. Päätettiin tarkastaa ja lisätä asiat korttiin. Keskusteltiin lattian kallistuksista ja tuleeko kallistusten olla 1:100 joka paikassa. Reijo S Lehtinen totesi, että asia on esitetty selkeämmin RT-korteissa Asuntojen märkätilojen korjaus. Korjausrakentaminen. (2012) ja Märkätilojen rakenteet. (2014) Markku Utriainen totesi, että lattiaseinän nurkkasaumassa tulee huolehtia siitä, että kermi painetaan aivan kiinni nurkkaan. Kaadot tarkistetaan vesieristeen laiton jälkeen ennen laatoitusta esimerkiksi heittämällä vettä lattialle. Keskusteltiin lisäksi pohjan kuivuuden tarkistamisesta ennen vesieristeen laittamista. Eri vesieristeet vaativat eritasoisen kuivuusasteen. Lisäksi todettiin, että sementtiliima tulee poistaa betonin päältä. Tasoitettua pintaa ei tarvitse enää hioa. Todettiin, että lisätään korttiin viitetieto muiden vesieristetilojen korteista. Christian Kivimäki totesi, että hän laittaa taulukon, jossa on kerrottu eri märkätiloja. Märkätilat laitetaan viittauksena RT-kortista Märkätilojen rakenteet. Markku Utriainen huomautti kuvasta 25, jossa reikä läpiviennille tehdään kahdella viillolla. Niku Hartikainen huomautti, että reikää ei tulisi tehdä tekemällä viiltoja, vaan tarkoituksena on tehdä pyöreä reikä läpiviennille. Päätettiin vaihtaa kuvaan pyöreä reikä. Keskusteltiin tulisiko kortissa esittää kaivon kohdan tarkistaminen. Todettiin kuitenkin, että kaivon kohdan tarkistaminen kuuluu enemmän laatoituksen puolelle. Tommi Kokkonen tiedusteli, tuleeko kiristysrenkaan juuri valella vedeneristeellä. Todettiin, että näin ei tarvitse tehdä. 3

4 0437 Lämmöneristys Lisätty alustan kunnosta laastipurskeiden poistoa. Lisätty maininta, ett lämmöneriste lisätään kuivana pois lukien uudet puhallettavat eristeet, joista osa laitetaan kosteana. Kosteana laitettavissa eristeissä tulee huomioida, että rakenne pääsee kuivumaan. Tarkennettu tekstiä eristelevyjen limityksen. Lisätty tekstiä puhallusvillassa lisätty tekstiä. Mahdollinen tärinä työmaalla tiivistää puhallusvillaa. Tarkennettu suojauksen tekstiä. Lisäksi Christian Kivimäki kertoi, että menekkiin vaikuttaviin tekijöihin lisätty lämmöneristyksen paksuus sekä nurkkien lukumäärä. Kivimäki totesi, että hän ei ole muulla tavalla ottanut kantaa paksumpiin eristepaksuuksiin. Ei ole tutkimusta mikä puoltaisi menekkien pienentämistä tai suurentamista. RYL asia korostuu, mutta menetelmässä ei ole muutoksia. Tommi Kokkonen tiedusteli tehdäänkö työmailla villan puhallusta seinään. Ongelmana villan puhaltamisessa seinään on sen painuminen. Christian Kivimäki totesi, että puukuitueristettä laitetaan seinään pussitusmenetelmällä. Matti Hämäläinen totesi, että näin on myös esitetty ekovillan ohjeessa. Anssi Koskenvesa totesi, että Ratu-korteissa ei oteta kantaa rakenteiden riskeihin. Mieluummin korostetaan sitä millä varmistetaan, että ei tapahdu virheitä. Tässä tapauksessa esimerkiksi missä ajassa oletetaan, että villa painuu ja milloin tulisi lisätä. Markku Utriainen mainitsi, että räystäiden vieressä sijaitsevista tuulenohjaimista tulee tarkastaa ennen villan puhaltamista ja puhalluksen jälkeen, että ne ovat paikoillaan. Päätettiin korostaa tätä kortissa. Reijo S Lehtinen toivoi ryhmän kiinnittävän huomiota alapohjan eristämiseen kevytsoralla. Kevytsoramuuraus voi aiheuttaa alapohjan painumisen. Tämän takia alapohjaan tulee laittaa katon kohtaan hiipumistukimuuraus. Päätettiin lisätä routasuojauksen tietoihin paksuus eristekerroksen hiipumisvaarasta sekä korostaa hiipumistukimuurauksen käyttöä Ääneneristys Lisätty desibeliasioita. Lisäyksiä SisäRYL:stä. Laadunvarmistuksessa korjattu viittauksia standardeihin. Lisätty laadunvarmistukseen tietoa jätehuollosta. Reijo S Lehtinen totesi, että meluntorjunta sanaa käytetään Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeessa C1. Keskusteltiin tulisiko meluntorjunta-sana tuoda korttiin mukaan. Päätettiin, että sanaa ei tarvitse käyttää kortissa Palosuojaustyö Lisätty tietoa ilmankosteudesta Lisätty tietoa kiinnikkeiden määristä palosuojauseristyksessä Menetelmän alkuun ja laadunvarmistukseen lisätty RYL:stä maininta pätevästä palosuojaustyöstä. Märkäkalvonpaksuus tulee tarkastaa jatkuvasti. Lisäksi tulee erikseen tarkastaa kuivakalvon paksuus. Pintamaalaus poistettu kortista, kuten aiemmassa kokouksessa sovittiin. Eristepaksuus teräsrakenteiden palosuojamaalaus muutettu 3 mm:stä 5 mm. Lisätty palosuojaruiskutuksen välikuivumisaikoja RYL:stä. Lisätty laadunvarmistuspuolelle tieto, että valmiissa palosuojamaalauksessa ei saa olla repeämiä. 4

5 Markku Utriainen tiedusteli löytyykö kortista mainintaa siitä kuinka tiheästi mittauksia tulee ottaa. Christian Kivimäki totesi, että hän ei ole löytänyt tästä tietoa, mutta kortissa on viittaus standardiin. Reijo S Lehtinen totesi, että tieto voi löytyä MaalausRYL:stä, jossa käsitelty palosuojausmaaleja. Christian Kivimäki lupasi tarkastaa asian. Sari Paukku mainitsi, että kipsilevyjen kohtaan voisi lisätä maininnan porrashuoneiden sähköanturoiden kohdalla olevista läpivienneistä, jotka ovat erittäin työläät tehdä palosuojauslevytyksellä. Päätettiin lisätä korttiin maininta läpivienneistä. Aikataulutiedostot Satu Sahlstedt kertoi, että hän on ollut yhteydessä yrityksiin ja sopimukset ovat nyt lähdössä allekirjoitettavaksi. Tocoman Oy ja Jydacom ovat varmasti lähdössä mukaan. Muut osapuolet ovat kyselleet sähköpostitse tietoja, mutta eivät ole varmasti vastanneet lähtevänsä mukaan. Anssi Koskenvesa kommentoi, että mukaan lähtijöiden lukumäärästä huolimatta tehdään kuitenkin yksi tiedosto sopimuksen allekirjoittaneiden käyttöön. Mikäli mukaan lähtijöitä on vain muutama, niin Ratu-ryhmässä palataan asiaan hankkeen rahoituksen suhteen. Menekkitiedoston työstö ei ole lähtenyt vielä liikenteeseen. 4. Kone-Ratun uudistaminen Raija Lahtinen halusi tuoda Kone-Ratu asian uudestaan esityslistalle. Lahtinen mainitsi, että aiemmin on ollut puhetta, että Kone-Ratu tulisi tietokannan tekemisen myötä tehtäväksi. Lahtinen haluaisi keskustella onko tämä realistista. Lahtinen myös totesi, että hän on mennyt antamaan lievän asiakaslupauksen siitä, että Kone-Ratusta olisi tulossa uutta tämän vuoden aikana. Christian Kivimäki kertoi, että kun Ratu-korttien sisältöä siirretään tietokantaan, niin samalla käsitellään työvälineet, koneet ja kalusto -kohta. Tietokannan ja siihen liittyvän peruskäyttöliittymän valmistuttua koneet ja kalusto kohtaa päästään selaamaan omana osionaan. Periaatteessa käytössä on tällöin ajantasainen Kone-Ratu kanta. Anssi Koskenvesa totesi, että kun asioita viedään tietokantaan, niin asiat tarkistetaan samalla. Koneiden ja laitteiden osalta ei kuitenkaan lähdetä tekemään erillistä selvitystyötä. Perustiedot saadaan kuitenkin tehtyä. Christian Kivimäki täsmensi, että tietokantaan viedään talo- ja korjausrakentamisen kortit, mutta ei Kone-Ratu kortteja. Reijo S Lehtinen totesi, että suunnitteluohjekortit, kuten työmaanostojen suunnittelu ja työmaan energian käyttö, ovat tärkeitä Kone-Ratussa. Yksittäisten konelaiteryhmien kuvauksen läpikäymiseen ei kannata panostaa. Tekninen kehitys ei ole tuonut näihin perusasioihin muutosta. Raija Lahtinen kysyi miten Kone-Ratun uudistaminen näkyy asiakkaille päin kuluvana vuonna. Tällä hetkellä asiakkaat ovat saamassa nyt päivitetyt Ratu-kortit sekä kaksi käsikirjaa, joista toinen on Reijo S Lehtisen. Lahtinen tiedusteli tuleeko Kone-Ratusta jotakin korttimuotoista tämän vuoden puolella vai onko niin että loppuvuoden tuotannon ainoa fyysinen tuote on kirja. Anssi Koskenvesa vastasi, että ei tarkoituksena ei ole tehdä erillisiä kortteja. Tietokannan kautta syntyvät ne aihepiirit, että mistä päivitetyt tiedot tulevat. Vasta kesän 2015 tutkimuksen jälkeen nähdään mitä kaikkea tietoa työmailta on saatu. Tämän jälkeen tarkistetuista asioista on mahdollista tehdä asiakkaille PDF:t. Christian Kivimäki totesi, että Mittaviiva päivittää tietokantaa ja tietokannasta voidaan generoida PDF-kortteja. Jukka-Pekka Soila muistutti, että tämän vuoden aikana tehdään betaversioita eli valmista tietokantaan perustuvaa Ratu-järjestelmää ei ole tarkoitus tehdä. Anssi Koskenvesa tiedusteli tuleeko Kone-Ratun suunnitteluohjeet päivittää. Reijo S Lehtinen totesi, että korteista tulee tarkistaa onko tullut päivitettäviä asioita. Esimerkiksi nostokoneiden käytön suunnittelussa työvälineasetus on muuttunut ja siellä on tullut teknisiä lisävaatimuksia. Suunnittelunperusteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Kone-Ratun suunnitteluohjekorttien suuntaa-antava tieto on siis yhä relevanttia, mutta kortit tulee lukea lävitse tarkastellen vaatimuksiin liittyviä asioita. Tämän jälkeen kortit voidaan katsoa päivitetyksi. 5

6 5. Rakennustiedon tietopalvelujen kuulumiset Raija Lahtinen kertoi Rakennustiedon kuulumisia (Liite1). Päivityksen alla ovat korjausrakentamisen RYL ja TalotekniikkaRYL. Korjausrakentamisen RYL:stä on käynnistynyt vaihe, jossa tutkitaan millaisia esiselvityksiä korjausrakentamisessa tarvitaan tai millaiset laatuvaatimukset niille tulee asettaa. KorjausRYL:n toimikunta on nimetty ja ensimmäinen kokous Toimikuntaan kuuluvat: Jarkko Haapanen, arkkitehti, Helsingin kaupunki rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto, puheenjohtaja Harri Mäkinen, työpäällikkö, Consti Sami Niemi, Vahanen Esko Lindblad, Suomen sisäilmakeskus Jari Heikkilä, tiimipäällikkö, Talokeskus Kimmo Karppinen, rakennuttamispäällikkö, VVO Heta Timonen, projektipäällikkö, Rakennustieto Sirpa Väisänen, Talotekniikka RYL:n projektipäällikkö, Rakennustieto Sirpa Väisänen on mukana myös KorjausRYL:n ryhmässä, koska korjausrakentamisen ja talotekniikan RYL:n asioita nidotaan yhteen. KorjausRYL:n laatimiseksi ollaan kokoamassa valvovaa toimikuntaa ja toimikuntaan on pyydetty mukaan mm. Reijo S Lehtistä. Lahtinen totesi, että toimikuntaa voidaan tarvittaessa laajentaa. Jotta KorjausRYL tulee käyttöön niin kirjan rakenteen tulee toimia sekä tilaajan että suunnittelijan käytössä. Lahtinen on esitellyt KorjausRYL:n ohjausryhmälle myös Ratu:n Korjaustöiden laatu -käsikirjaa. Korjaustöiden laatu käsikirja on kuitenkin tehty enemmän urakoitsijan tarpeisiin. KorjausRYL:lle haetaan rahoitusta. TalotekniikkaRYL on myös päivityksen alla. Tarkoituksena on ottaa korjausrakentamisen sekä tietomallinnuksen näkökulma mukaan. Tähdätään myös siihen, että sähköinen versio RYL:stä olisi käytettävissä eri laitteilla. Raija Lahtinen kertoi toivovansa, että hänen Ratu-ohjausryhmälle kertomiaan Rakennustiedon kuulumisia viestitään ohjausryhmän jäsenyrityksissä eteenpäin. RT-ohjeita ollaan julkaisemassa neljä kappaletta. Helmikuussa julkaistaan RT-ohje Muurit ja tukimuurit. Infrapuolella on tulossa julkaistavaksi viherkattoja käsittelevä RT ohje. Myös hulevesiaiheesta on tulossa kuntaliiton ohjeiden päivityksen jälkeen RT-ohjekortti. Keskusteltiin hulevesiasioista. Reijo S lehtinen totesi, että hulevesiputkien sijoittaminen on joko kaavoitukseen liittyvää tai puhtaasti teknistä asiaa. Raija Lahtinen totesi vielä, että kaikki lausunnolla olevat kortit löytyvät Rakennustiedon sivuilta. Raija Lahtinen esitteli vielä omana kalvosarjanaan TEHO-hankkeen (Liite 2). TEHO-hanke on perustettu ratkomaan urakoitsijoiden tiedonkeruu- ja luovutusongelmia koskien rakennustuotteiden EU:n tuotevaatimusten mukaisia tietoja. Kyseessä ovat tiedot, joita urakoitsijoiden tulee tallentaa ja jakaa eteenpäin tuotteiden kelpoisuuden varmentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tietokanta ja käyttöliittymä, johon kerättäisiin ja tallennettaisiin tuotetietoja tuotteen elinkaaresta. Tiedot on tarkoitus koota tietokantaan, josta voidaan projektikohtaisesti valita urakoinnin käyttöön hankkeen tuotetiedot, jotka urakoitsijoiden pitää luovuttaa eteenpäin tilaajalle. Rakennustieto pitäisi varsinaista tietokantaa yllä. Tietokanta on myös suunnittelijoiden käytössä. Kyseessä on yleinen hanke eli asia ei vielä liity RT-kortteihin. Rakennustiedon on tarkoituksena on toimia yhteensaattajana ja puolueettomana osapuolena. Urakoitsijoille on tällä hetkellä suuri vaatimus koota suoritustasotiedot. Tämän jälkeen olisi olemassa yksi paikka, johon tiedot kootaan. 6

7 -kokouspöytäkirja 6. Muut asiat Raija Lahtinen tiedusteli mihin mennessä tulee antaa kommentit kokouksessa olleisiin kortteihin. Raija Lahtinen toi esiin, että Ratu-CD tehdään helmi-maaliskuun vaihteessa. Lahtinen toivoi että mahdollisimman iso osa korteista saataisiin CD:lle mukaan. Christian Kivimäki pyysi kommentteja kortteihin mennessä. Satu Sahlstedt muistutti, että Ratu-työpaja pidetään perjantaina klo 9 12 Rakennustietosalissa. Ratu-työpajaan on ilmoittautunut opiskelijoita ja yritysedustajia mukaan SRV:ltä ja NCC.ltä. Asiasta on myös laitettu muutamille opettajille sähköpostia. Sovittiin, että Ratu-ryhmän yritysedustajalle laitetaan aina postia, kun heidän yrityksestään ilmoittautuu ihmisiä. Raija Lahtinen toivoi, että Ratu ExtraNetiin laitettaisiin lista ilmoittautuneista. 7. Seuraava kokous Kevään 2015 on sovittu aiemmin. Kokoukset keväällä pidetään seuraavasti Perjantai klo Mittaviiva Perjantai klo Mittaviiva 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Jukka-Pekka Soila päätti kokouksen klo Pöytäkirjan laati muistiinpanojen pohjalta Satu Sahlstedt. LIITTEET Liite 1 Liite 2 Rakennustiedon kuulumiset TEHO-hanke RLa RLa Suoraan tämän kokouksen Ratu ExtraNet-sivulle pääset tästä linkistä: JAKELU Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy Kokkonen, Tommi, YIT Rakennus Oy Koskenvesa Anssi, Mittaviiva Oy Lahtinen Raija, Rakennustieto Oy Lamberg Kari, Rakennusliitto ry Lehtinen Reijo S, Talonrakennusteollisuus ry Marjasalo Anita, Peab Oy Paukku Sari, NCC Rakennus Oy Soila Jukka-Pekka, NHK-Rakennus Oy Utriainen Markku, Rakennusosakeyhtiö Hartela Mittaviiva Oy, tutkijat 7

-kokouspöytäkirja. Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

-kokouspöytäkirja. Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. -kokouspöytäkirja Aika Torstaina 18.12.2014 klo 9.00 Paikka Läsnä Rakennusteollisuus RT ry Unioninkatu 14, 5 krs. Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy Kivimäki Christian,

Lisätiedot

-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 10.4.2015 klo 13.00

-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 10.4.2015 klo 13.00 Aika Tiistaina 10.4.2015 klo 13.00 Paikka Läsnä -kokouspöytäkirja Mittaviiva Oy Lars Sonckin kaari 10 / Nova-talo 02600 Espoo Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy

Lisätiedot

-työpajan muistio. 1. Tilaisuuden avaus

-työpajan muistio. 1. Tilaisuuden avaus -työpajan muistio Aika Perjantaina 4.10.2013 klo 12.00 16.00 Paikka Läsnä Rakennusteollisuus RT ry Unioninkatu 14, Helsinki / Kellaritilat Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Jussila Asko, NCC Rakennus

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista ii iii ALKUSANAT Käsillä oleva teksti on Pääurakoitsijan turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa

Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa Käyttötapoja, kannanottoja ja kehitysehdotuksia Pro gradu - tutkielma Tarja Mäki Joulukuu 2008 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula Opinnäytetyö

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12 Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Erkki Laakkonen PUURUNKOISEN ULKOSEINÄN ERISTÄMISMENETELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot