-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina klo 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 27.1.2015 klo 9.00"

Transkriptio

1 -kokouspöytäkirja Aika Tiistaina klo 9.00 Paikka Läsnä Rakennustieto Malminkatu 16 A, 8 krs., kokoustila Ervi H828 Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy Kivimäki Christian, Mittaviiva Oy Kokkonen Tommi, YIT Rakennus Oy Koskenvesa Anssi, Mittaviiva Oy Lahtinen Raija, Rakennustieto Oy Lehtinen Reijo S, Talonrakennusteollisuus ry Marjasalo Anita, Peab Oy Paukku Sari, NCC Rakennus Oy Sahlstedt Satu, Mittaviiva Oy, sihteeri Soila Jukka-Pekka, NHK-Rakennus Oy, puheenjohtaja Utriainen Markku, Rakennusosakeyhtiö Hartela 1. Kokouksen avaus Jukka-Pekka Soila avasi kokouksen klo Edellisen Ratu-kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja Jukka-Pekka Soila kävi edellisen kokouksen pöytäkirjan pääkohdat läpi. Keskusteltiin metallirakenne- ja eristys- ja saumaustyöohjeista sekä Ratu-työmaasta. Christian Kivimäki kommentoi, että hän on saanut Ratun metalli- ja eristekortteihin kommentteja. Osa kommenteista on vielä viemättä kortteihin minkä takia kortteja saa vielä kommentoida muutaman viikon ajan. Kortit on tarkoitus julkaista helmikuussa Christian Kivimäki kertoi, että SRV:lta on saatu yksi Ratu-työmaa. Kivimäki toivoi, että yrityksiltä löytyisi lisää työmaita. Keskusteltiin yleisesti Ratu-työmaiden luonteesta. Anssi Koskenvesa totesi, että työmaat saavat olla perustyömaita ja että työmaan sijainnilla ei varsinaisesti ole väliä. Yrityksiltä toivottiin mahdollisimman montaa työmaata. Lisäksi Koskenvesa toivoi, että työmaita ja työmaiden yhteyshenkilöitä prepattaisiin etukäteen yritysten tahoilta. Tällöin työmaan vastaava saataisiin paremmin mukaan kun tutkimuksen ymmärretään olevan myös oman yrityksen asia. Niku Hartikainen tiedusteli, mitä Ratu-työmaana oleminen vaatii työmailta. Christian Kivimäki totesi, että työnjohtaja joutuu tutkijan käydessä työmaalla hetkeksi juttelemaan tutkijan kanssa. Yritysten toivottiin laittavan tietoa Ratu-työmaista mennessä tutkija Christian Kivimäelle sekä tutkija Oskar Leinoselle. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 1

2 3. Käynnissä olevat hankkeet EristeRatu Christian Kivimäki kävi läpi yksitellen viisi kokouksessa kommentoitavana olevaa korttia. Kokouksessa kommentoitavana olivat seuraavat kortit: 0432 Saumaus 0433 Vedeneristys, sisäpuolinen vedeneristys 0437 Lämmöneristys 0438 Ääneneristys 0439 Palosuojaustyö 0432 Saumaus Christian Kivimäki kertoi, että hän on käynyt kortin läpi RYL:n ja alan julkaisujen pohjalta ja katsonut, että kortin asiat ovat voimassa. Korttiin ei pääasiassa ole tullut suuria muutoksia. Kivimäki kertoi, että korttiin on tehty mm. seuraavia pieniä muutoksia: Lisätty maininta CE-merkinnästä Päivitetty käyttöturvallisuustiedoteasia Lisätty RYL:n mainitsemia lämpötilatietoja Lisätty yleiskuvausta saumauksesta (kohdan 19 yläpuolelle) Poistettu kaksikomponenttiset saumamassat Lisätty laadunvarmistukseen kohta jätehuollosta Keskusteltiin kortin pituudesta. Toiveena oli, että kortti olisi ytimekkäämpi. Christian Kivimäki totesi, että kortin sisällön ja pituuden suhteen ollaan vielä PDF:n vankeja. Kun kortit laitetaan tietokantaan kaikki kohdat eivät tule näin räikeästi silmille. Niku Hartikainen tiedusteli mitä tarkoittaa elementtien saumaus pelkällä saumanauhalla. Keskusteltiin saumanauhan asentamisesta. Julkisivuelementtejä ei saumata pelkällä saumanauhalla. Väliseinäelementeissä saumanauhan käyttö on mahdollista. Nyt kortista saa kuitenkin sen käsityksen, että pelkkä saumanauha riittää julkisivuelementeissä. Päätettiin poistaa viittaus saumanauhojen käytöstä julkisivuelementeissä. Otsikoksi vaihdetaan: Saumaus paisuvalla saumanauhalla. Markku Utriainen toi esiin painuvan välipohjan päällä olevan seinän tiivistämisen. Notkuvan välipohjan päällä olevan seinän tiivistämiseen tulee kiinnittää huomiota. Päätettiin tarkentaa välipohjan tiivistämiskohtaa kortissa painuvien ja ei-painuvien välipohjien osalta. Reijo S Lehtinen tiedusteli onko kortissa mukana saumauksen työturvallisuuteen liittyvät asiat Saumauksen työturvallisuus julkaisun pohjalta. Kivimäki totesi, että julkaisu on ainakin liitteenä. Päätettiin lisätä julkaisun näkyvyyttä. Reijo S Lehtinen kertoi, että Suomen rakennusmääräyskokoelma on poistumassa. Ympäristöministeriö on julkaisemassa sen sijaan asetuksia. Asetukset julkaistaan mahdollisesti helmikuun 2015 aikana. Lehtinen laittaa tiedon ryhmälle, kun asetukset astuvat voimaan. Niku Hartikainen tiedusteli voisiko korttiin jättää maininnan kaksikomponenttisista saumamassoista. Todettiin, että niitä ei enää käytetä työmaalla. Päätettiin jättää maininta pois kortista. Keskusteltiin ovien ja ikkunoiden saumaamisesta. Uretaanin todettiin irtoavan uudiskohteissa. Mainittiin myös villan käyttö sekä kittaus. Todettiin kuitenkin, että osa vaatii teippauksen. Päätettiin tarkentaa ohjetta niin, että siinä mainitaan myös tiivistys elastisella saumamassalla tai teipillä. Markku Utriainen mainitsi, että ovissa olevia kiiloja tai muita ovissa olevia säätömekanismeja ei saa poistaa. Päätettiin korostaa tätä seikkaa kortissa. Anita Marjasalo huomautti, että käyttöesimerkin menekeissä on korjattavaa. Raija Lahtinen toi esiin, että tulevassa Ratu-työpajassa voitaisiin miettiä käyttöesimerkkien tarvetta. Keskusteltiin myös tulisiko työmenekeissä ja käyttöesimerkissä tuoda esiin siirtymisen vaikutus. Niku Hartikai- 2

3 nen toi esiin, että saumaus on korkealla tehtynä hyvin erilaista työtä maantasolla tehtävään verrattuna. Käyttöesimerkkiin voisi laittaa maininnan millainen kohde käyttöesimerkissä on. Keskusteltiin miten etusivun karkeutetut työmenekit muodostetaan. Anssi Koskenvesa esitti, että kun tarkat työmenekit ovat tietokannassa voitaisiin luoda säännöt karkeutetun työmenekin muodostamiselle työryhmittäin. Päätettiin pitää kortin käsittelyn lopuksi kahvitauko klo Vedeneristys, sisäpuolinen vedeneristys Poistettu siveltävä bitumieristys Lisätty tietoa RYL:n mukaisista limityksistä Tehty tarkennus RYL:stä: läpivientien kohdalle kaksinkertainen vahvikekangas Tarkennettu kohtaa ulko- ja sisänurkkien tekeminen Lisätty tietoa vaadituista sertifikaateista Tarkennettu kermin alustavaatimuksia RYL:stä (vaatii tasaisen alustan) Lisätty tietoa läpivientien tiivistysvaipoista Lisätty laadunvarmistukseen kohta jätehuoltoasioita Tommi Kokkonen tiedusteli onko kortissa käsitelty vaihtelevia vaadittavia kalvonpaksuuksia sekä se kuinka tiheästi näytepaloja tulee ottaa. Christian kivimäki totesi, että asiaa ei tässä kortissa ole vielä käsitelty. Päätettiin tarkastaa ja lisätä asiat korttiin. Keskusteltiin lattian kallistuksista ja tuleeko kallistusten olla 1:100 joka paikassa. Reijo S Lehtinen totesi, että asia on esitetty selkeämmin RT-korteissa Asuntojen märkätilojen korjaus. Korjausrakentaminen. (2012) ja Märkätilojen rakenteet. (2014) Markku Utriainen totesi, että lattiaseinän nurkkasaumassa tulee huolehtia siitä, että kermi painetaan aivan kiinni nurkkaan. Kaadot tarkistetaan vesieristeen laiton jälkeen ennen laatoitusta esimerkiksi heittämällä vettä lattialle. Keskusteltiin lisäksi pohjan kuivuuden tarkistamisesta ennen vesieristeen laittamista. Eri vesieristeet vaativat eritasoisen kuivuusasteen. Lisäksi todettiin, että sementtiliima tulee poistaa betonin päältä. Tasoitettua pintaa ei tarvitse enää hioa. Todettiin, että lisätään korttiin viitetieto muiden vesieristetilojen korteista. Christian Kivimäki totesi, että hän laittaa taulukon, jossa on kerrottu eri märkätiloja. Märkätilat laitetaan viittauksena RT-kortista Märkätilojen rakenteet. Markku Utriainen huomautti kuvasta 25, jossa reikä läpiviennille tehdään kahdella viillolla. Niku Hartikainen huomautti, että reikää ei tulisi tehdä tekemällä viiltoja, vaan tarkoituksena on tehdä pyöreä reikä läpiviennille. Päätettiin vaihtaa kuvaan pyöreä reikä. Keskusteltiin tulisiko kortissa esittää kaivon kohdan tarkistaminen. Todettiin kuitenkin, että kaivon kohdan tarkistaminen kuuluu enemmän laatoituksen puolelle. Tommi Kokkonen tiedusteli, tuleeko kiristysrenkaan juuri valella vedeneristeellä. Todettiin, että näin ei tarvitse tehdä. 3

4 0437 Lämmöneristys Lisätty alustan kunnosta laastipurskeiden poistoa. Lisätty maininta, ett lämmöneriste lisätään kuivana pois lukien uudet puhallettavat eristeet, joista osa laitetaan kosteana. Kosteana laitettavissa eristeissä tulee huomioida, että rakenne pääsee kuivumaan. Tarkennettu tekstiä eristelevyjen limityksen. Lisätty tekstiä puhallusvillassa lisätty tekstiä. Mahdollinen tärinä työmaalla tiivistää puhallusvillaa. Tarkennettu suojauksen tekstiä. Lisäksi Christian Kivimäki kertoi, että menekkiin vaikuttaviin tekijöihin lisätty lämmöneristyksen paksuus sekä nurkkien lukumäärä. Kivimäki totesi, että hän ei ole muulla tavalla ottanut kantaa paksumpiin eristepaksuuksiin. Ei ole tutkimusta mikä puoltaisi menekkien pienentämistä tai suurentamista. RYL asia korostuu, mutta menetelmässä ei ole muutoksia. Tommi Kokkonen tiedusteli tehdäänkö työmailla villan puhallusta seinään. Ongelmana villan puhaltamisessa seinään on sen painuminen. Christian Kivimäki totesi, että puukuitueristettä laitetaan seinään pussitusmenetelmällä. Matti Hämäläinen totesi, että näin on myös esitetty ekovillan ohjeessa. Anssi Koskenvesa totesi, että Ratu-korteissa ei oteta kantaa rakenteiden riskeihin. Mieluummin korostetaan sitä millä varmistetaan, että ei tapahdu virheitä. Tässä tapauksessa esimerkiksi missä ajassa oletetaan, että villa painuu ja milloin tulisi lisätä. Markku Utriainen mainitsi, että räystäiden vieressä sijaitsevista tuulenohjaimista tulee tarkastaa ennen villan puhaltamista ja puhalluksen jälkeen, että ne ovat paikoillaan. Päätettiin korostaa tätä kortissa. Reijo S Lehtinen toivoi ryhmän kiinnittävän huomiota alapohjan eristämiseen kevytsoralla. Kevytsoramuuraus voi aiheuttaa alapohjan painumisen. Tämän takia alapohjaan tulee laittaa katon kohtaan hiipumistukimuuraus. Päätettiin lisätä routasuojauksen tietoihin paksuus eristekerroksen hiipumisvaarasta sekä korostaa hiipumistukimuurauksen käyttöä Ääneneristys Lisätty desibeliasioita. Lisäyksiä SisäRYL:stä. Laadunvarmistuksessa korjattu viittauksia standardeihin. Lisätty laadunvarmistukseen tietoa jätehuollosta. Reijo S Lehtinen totesi, että meluntorjunta sanaa käytetään Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeessa C1. Keskusteltiin tulisiko meluntorjunta-sana tuoda korttiin mukaan. Päätettiin, että sanaa ei tarvitse käyttää kortissa Palosuojaustyö Lisätty tietoa ilmankosteudesta Lisätty tietoa kiinnikkeiden määristä palosuojauseristyksessä Menetelmän alkuun ja laadunvarmistukseen lisätty RYL:stä maininta pätevästä palosuojaustyöstä. Märkäkalvonpaksuus tulee tarkastaa jatkuvasti. Lisäksi tulee erikseen tarkastaa kuivakalvon paksuus. Pintamaalaus poistettu kortista, kuten aiemmassa kokouksessa sovittiin. Eristepaksuus teräsrakenteiden palosuojamaalaus muutettu 3 mm:stä 5 mm. Lisätty palosuojaruiskutuksen välikuivumisaikoja RYL:stä. Lisätty laadunvarmistuspuolelle tieto, että valmiissa palosuojamaalauksessa ei saa olla repeämiä. 4

5 Markku Utriainen tiedusteli löytyykö kortista mainintaa siitä kuinka tiheästi mittauksia tulee ottaa. Christian Kivimäki totesi, että hän ei ole löytänyt tästä tietoa, mutta kortissa on viittaus standardiin. Reijo S Lehtinen totesi, että tieto voi löytyä MaalausRYL:stä, jossa käsitelty palosuojausmaaleja. Christian Kivimäki lupasi tarkastaa asian. Sari Paukku mainitsi, että kipsilevyjen kohtaan voisi lisätä maininnan porrashuoneiden sähköanturoiden kohdalla olevista läpivienneistä, jotka ovat erittäin työläät tehdä palosuojauslevytyksellä. Päätettiin lisätä korttiin maininta läpivienneistä. Aikataulutiedostot Satu Sahlstedt kertoi, että hän on ollut yhteydessä yrityksiin ja sopimukset ovat nyt lähdössä allekirjoitettavaksi. Tocoman Oy ja Jydacom ovat varmasti lähdössä mukaan. Muut osapuolet ovat kyselleet sähköpostitse tietoja, mutta eivät ole varmasti vastanneet lähtevänsä mukaan. Anssi Koskenvesa kommentoi, että mukaan lähtijöiden lukumäärästä huolimatta tehdään kuitenkin yksi tiedosto sopimuksen allekirjoittaneiden käyttöön. Mikäli mukaan lähtijöitä on vain muutama, niin Ratu-ryhmässä palataan asiaan hankkeen rahoituksen suhteen. Menekkitiedoston työstö ei ole lähtenyt vielä liikenteeseen. 4. Kone-Ratun uudistaminen Raija Lahtinen halusi tuoda Kone-Ratu asian uudestaan esityslistalle. Lahtinen mainitsi, että aiemmin on ollut puhetta, että Kone-Ratu tulisi tietokannan tekemisen myötä tehtäväksi. Lahtinen haluaisi keskustella onko tämä realistista. Lahtinen myös totesi, että hän on mennyt antamaan lievän asiakaslupauksen siitä, että Kone-Ratusta olisi tulossa uutta tämän vuoden aikana. Christian Kivimäki kertoi, että kun Ratu-korttien sisältöä siirretään tietokantaan, niin samalla käsitellään työvälineet, koneet ja kalusto -kohta. Tietokannan ja siihen liittyvän peruskäyttöliittymän valmistuttua koneet ja kalusto kohtaa päästään selaamaan omana osionaan. Periaatteessa käytössä on tällöin ajantasainen Kone-Ratu kanta. Anssi Koskenvesa totesi, että kun asioita viedään tietokantaan, niin asiat tarkistetaan samalla. Koneiden ja laitteiden osalta ei kuitenkaan lähdetä tekemään erillistä selvitystyötä. Perustiedot saadaan kuitenkin tehtyä. Christian Kivimäki täsmensi, että tietokantaan viedään talo- ja korjausrakentamisen kortit, mutta ei Kone-Ratu kortteja. Reijo S Lehtinen totesi, että suunnitteluohjekortit, kuten työmaanostojen suunnittelu ja työmaan energian käyttö, ovat tärkeitä Kone-Ratussa. Yksittäisten konelaiteryhmien kuvauksen läpikäymiseen ei kannata panostaa. Tekninen kehitys ei ole tuonut näihin perusasioihin muutosta. Raija Lahtinen kysyi miten Kone-Ratun uudistaminen näkyy asiakkaille päin kuluvana vuonna. Tällä hetkellä asiakkaat ovat saamassa nyt päivitetyt Ratu-kortit sekä kaksi käsikirjaa, joista toinen on Reijo S Lehtisen. Lahtinen tiedusteli tuleeko Kone-Ratusta jotakin korttimuotoista tämän vuoden puolella vai onko niin että loppuvuoden tuotannon ainoa fyysinen tuote on kirja. Anssi Koskenvesa vastasi, että ei tarkoituksena ei ole tehdä erillisiä kortteja. Tietokannan kautta syntyvät ne aihepiirit, että mistä päivitetyt tiedot tulevat. Vasta kesän 2015 tutkimuksen jälkeen nähdään mitä kaikkea tietoa työmailta on saatu. Tämän jälkeen tarkistetuista asioista on mahdollista tehdä asiakkaille PDF:t. Christian Kivimäki totesi, että Mittaviiva päivittää tietokantaa ja tietokannasta voidaan generoida PDF-kortteja. Jukka-Pekka Soila muistutti, että tämän vuoden aikana tehdään betaversioita eli valmista tietokantaan perustuvaa Ratu-järjestelmää ei ole tarkoitus tehdä. Anssi Koskenvesa tiedusteli tuleeko Kone-Ratun suunnitteluohjeet päivittää. Reijo S Lehtinen totesi, että korteista tulee tarkistaa onko tullut päivitettäviä asioita. Esimerkiksi nostokoneiden käytön suunnittelussa työvälineasetus on muuttunut ja siellä on tullut teknisiä lisävaatimuksia. Suunnittelunperusteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Kone-Ratun suunnitteluohjekorttien suuntaa-antava tieto on siis yhä relevanttia, mutta kortit tulee lukea lävitse tarkastellen vaatimuksiin liittyviä asioita. Tämän jälkeen kortit voidaan katsoa päivitetyksi. 5

6 5. Rakennustiedon tietopalvelujen kuulumiset Raija Lahtinen kertoi Rakennustiedon kuulumisia (Liite1). Päivityksen alla ovat korjausrakentamisen RYL ja TalotekniikkaRYL. Korjausrakentamisen RYL:stä on käynnistynyt vaihe, jossa tutkitaan millaisia esiselvityksiä korjausrakentamisessa tarvitaan tai millaiset laatuvaatimukset niille tulee asettaa. KorjausRYL:n toimikunta on nimetty ja ensimmäinen kokous Toimikuntaan kuuluvat: Jarkko Haapanen, arkkitehti, Helsingin kaupunki rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto, puheenjohtaja Harri Mäkinen, työpäällikkö, Consti Sami Niemi, Vahanen Esko Lindblad, Suomen sisäilmakeskus Jari Heikkilä, tiimipäällikkö, Talokeskus Kimmo Karppinen, rakennuttamispäällikkö, VVO Heta Timonen, projektipäällikkö, Rakennustieto Sirpa Väisänen, Talotekniikka RYL:n projektipäällikkö, Rakennustieto Sirpa Väisänen on mukana myös KorjausRYL:n ryhmässä, koska korjausrakentamisen ja talotekniikan RYL:n asioita nidotaan yhteen. KorjausRYL:n laatimiseksi ollaan kokoamassa valvovaa toimikuntaa ja toimikuntaan on pyydetty mukaan mm. Reijo S Lehtistä. Lahtinen totesi, että toimikuntaa voidaan tarvittaessa laajentaa. Jotta KorjausRYL tulee käyttöön niin kirjan rakenteen tulee toimia sekä tilaajan että suunnittelijan käytössä. Lahtinen on esitellyt KorjausRYL:n ohjausryhmälle myös Ratu:n Korjaustöiden laatu -käsikirjaa. Korjaustöiden laatu käsikirja on kuitenkin tehty enemmän urakoitsijan tarpeisiin. KorjausRYL:lle haetaan rahoitusta. TalotekniikkaRYL on myös päivityksen alla. Tarkoituksena on ottaa korjausrakentamisen sekä tietomallinnuksen näkökulma mukaan. Tähdätään myös siihen, että sähköinen versio RYL:stä olisi käytettävissä eri laitteilla. Raija Lahtinen kertoi toivovansa, että hänen Ratu-ohjausryhmälle kertomiaan Rakennustiedon kuulumisia viestitään ohjausryhmän jäsenyrityksissä eteenpäin. RT-ohjeita ollaan julkaisemassa neljä kappaletta. Helmikuussa julkaistaan RT-ohje Muurit ja tukimuurit. Infrapuolella on tulossa julkaistavaksi viherkattoja käsittelevä RT ohje. Myös hulevesiaiheesta on tulossa kuntaliiton ohjeiden päivityksen jälkeen RT-ohjekortti. Keskusteltiin hulevesiasioista. Reijo S lehtinen totesi, että hulevesiputkien sijoittaminen on joko kaavoitukseen liittyvää tai puhtaasti teknistä asiaa. Raija Lahtinen totesi vielä, että kaikki lausunnolla olevat kortit löytyvät Rakennustiedon sivuilta. Raija Lahtinen esitteli vielä omana kalvosarjanaan TEHO-hankkeen (Liite 2). TEHO-hanke on perustettu ratkomaan urakoitsijoiden tiedonkeruu- ja luovutusongelmia koskien rakennustuotteiden EU:n tuotevaatimusten mukaisia tietoja. Kyseessä ovat tiedot, joita urakoitsijoiden tulee tallentaa ja jakaa eteenpäin tuotteiden kelpoisuuden varmentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tietokanta ja käyttöliittymä, johon kerättäisiin ja tallennettaisiin tuotetietoja tuotteen elinkaaresta. Tiedot on tarkoitus koota tietokantaan, josta voidaan projektikohtaisesti valita urakoinnin käyttöön hankkeen tuotetiedot, jotka urakoitsijoiden pitää luovuttaa eteenpäin tilaajalle. Rakennustieto pitäisi varsinaista tietokantaa yllä. Tietokanta on myös suunnittelijoiden käytössä. Kyseessä on yleinen hanke eli asia ei vielä liity RT-kortteihin. Rakennustiedon on tarkoituksena on toimia yhteensaattajana ja puolueettomana osapuolena. Urakoitsijoille on tällä hetkellä suuri vaatimus koota suoritustasotiedot. Tämän jälkeen olisi olemassa yksi paikka, johon tiedot kootaan. 6

7 -kokouspöytäkirja 6. Muut asiat Raija Lahtinen tiedusteli mihin mennessä tulee antaa kommentit kokouksessa olleisiin kortteihin. Raija Lahtinen toi esiin, että Ratu-CD tehdään helmi-maaliskuun vaihteessa. Lahtinen toivoi että mahdollisimman iso osa korteista saataisiin CD:lle mukaan. Christian Kivimäki pyysi kommentteja kortteihin mennessä. Satu Sahlstedt muistutti, että Ratu-työpaja pidetään perjantaina klo 9 12 Rakennustietosalissa. Ratu-työpajaan on ilmoittautunut opiskelijoita ja yritysedustajia mukaan SRV:ltä ja NCC.ltä. Asiasta on myös laitettu muutamille opettajille sähköpostia. Sovittiin, että Ratu-ryhmän yritysedustajalle laitetaan aina postia, kun heidän yrityksestään ilmoittautuu ihmisiä. Raija Lahtinen toivoi, että Ratu ExtraNetiin laitettaisiin lista ilmoittautuneista. 7. Seuraava kokous Kevään 2015 on sovittu aiemmin. Kokoukset keväällä pidetään seuraavasti Perjantai klo Mittaviiva Perjantai klo Mittaviiva 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Jukka-Pekka Soila päätti kokouksen klo Pöytäkirjan laati muistiinpanojen pohjalta Satu Sahlstedt. LIITTEET Liite 1 Liite 2 Rakennustiedon kuulumiset TEHO-hanke RLa RLa Suoraan tämän kokouksen Ratu ExtraNet-sivulle pääset tästä linkistä: JAKELU Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy Kokkonen, Tommi, YIT Rakennus Oy Koskenvesa Anssi, Mittaviiva Oy Lahtinen Raija, Rakennustieto Oy Lamberg Kari, Rakennusliitto ry Lehtinen Reijo S, Talonrakennusteollisuus ry Marjasalo Anita, Peab Oy Paukku Sari, NCC Rakennus Oy Soila Jukka-Pekka, NHK-Rakennus Oy Utriainen Markku, Rakennusosakeyhtiö Hartela Mittaviiva Oy, tutkijat 7

-kokouspöytäkirja. Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

-kokouspöytäkirja. Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. -kokouspöytäkirja Aika Torstaina 18.12.2014 klo 9.00 Paikka Läsnä Rakennusteollisuus RT ry Unioninkatu 14, 5 krs. Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy Kivimäki Christian,

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 10.4.2015 klo 13.00

-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 10.4.2015 klo 13.00 Aika Tiistaina 10.4.2015 klo 13.00 Paikka Läsnä -kokouspöytäkirja Mittaviiva Oy Lars Sonckin kaari 10 / Nova-talo 02600 Espoo Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

-työpajan muistio. 1. Tilaisuuden avaus

-työpajan muistio. 1. Tilaisuuden avaus -työpajan muistio Aika Perjantaina 4.10.2013 klo 12.00 16.00 Paikka Läsnä Rakennusteollisuus RT ry Unioninkatu 14, Helsinki / Kellaritilat Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Jussila Asko, NCC Rakennus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) Asfalttinormitoimikunta

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) Asfalttinormitoimikunta PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) - kokous 3/2015 Aika Torstai 24.9.2015 kello 9:00-11:30 Paikka Liikennevirasto, Pasila Osallistujat Pirjo Kuula, TTY, puheenjohtaja Katri

Lisätiedot

18" 16" 14" 11" 8" 8" Metalli-Ratu Eriste-Ratu. Kesä 2014

18 16 14 11 8 8 Metalli-Ratu Eriste-Ratu. Kesä 2014 Metalli-Ratu Eriste-Ratu Kesä 2014 24" 20" 16" Metallirakennetyö" Ohutlevytyö" Lämmöneristys" Sisäpuolinen"vedeneristys" Ulkopuolinen"vedeneristys" Ääneneristys" Palosuojaustyö" 12" 300" 8" 250" 200" 150"

Lisätiedot

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö 2 1.1 Omat palvelut -sivu 2 1.2 Aikakatkaisu 2 1.3 Etusivu 2 1.4 RT Ohjeet 2 1.5 RT Säännökset 2 1.6 RT Tuotekortit 2 1.7 RT Tarviketieto Net 3 1.8

Lisätiedot

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia Ratu-kokous 17.12.2013 Rakennustiedon kuulumisia raija.lahtinen@rakennustieto.fi 17.12.2013 1 Korjaus-RYL seminaari ja jatkosuunnitelma Seminaari 23.10.2013, jossa 26 osanottajaa + Rakennustiedon tiimi

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika 06.05.2015 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, 2krs. Akseli-niminen kokoushuone Ervastintie 2 Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy.

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. RT/ SP 18.02.2010 Työselostus Märkätilojen vedeneristys ja laatoitus Uudisrakentaminen Malli 1. Seinät Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. 1.1 Alustan käsittely Betoni tai

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

HT 15.1.2016. Talonrakennushankkeen kulku. Jakeluluettelo. RT-ohjekorttiehdotus RTS 16:01. Haahtela-Rakennuttaminen Oy. Vesa Juola

HT 15.1.2016. Talonrakennushankkeen kulku. Jakeluluettelo. RT-ohjekorttiehdotus RTS 16:01. Haahtela-Rakennuttaminen Oy. Vesa Juola RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS JAKELULUETTELO HT 15.1.2016 RT-ohjekorttiehdotus RTS 16:01 Talonrakennushankkeen kulku Jakeluluettelo Risto Aalto Tuuli Haahtela Yrjänä Haahtela Juha-Matti Junnonen Ahti Junttila

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista.

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista. RT/ SP 20.03.2012 Työselostus Peltielementtikylpyhuoneen saneeraus Korjausrakentaminen Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista

Lisätiedot

Hyvä rakennustapa huoneistoremonteissa

Hyvä rakennustapa huoneistoremonteissa Hyvä rakennustapa huoneistoremonteissa Märkätilaremontti Kiinteistöiltapäivä 1.4.2010, Oulu TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Hyvä rakentamistapa (ei virallinen luokittelu) 1.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093 Tapetointi Korjausrakentaminen TYÖOHJEET Tapetointijärjestelmä paperitapetin, vinyylitapetin, non-woven-tapetin, maalaustapetin ja lasikuitutapetin kiinnitykseen. MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Lisätiedot

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 DigiEduET / WP4 DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 Rakennustietoaineiston monikielinen julkaisujärjestelmä Rakennustieto Oy WP4 ja Ratu Net Toiminnallinen määrittely Rautalankamalli 9.10.2012 2

Lisätiedot

3. Työjärjestys Esityslista (liite 1) hyväksyttiin työjärjestykseksi, kun siihen oli lisätty kohta 10. Tilinpäätöksen käsittely.

3. Työjärjestys Esityslista (liite 1) hyväksyttiin työjärjestykseksi, kun siihen oli lisätty kohta 10. Tilinpäätöksen käsittely. PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 9/2014 Aika: 14.5.2014 klo 18:00 Paikka: HO / Paasikivi Läsnä: Pekka Hassinen, kuraattori Teemu Laakso, toiminnanohjaaja Laura Kylliäinen, taloudenhoitaja Olga

Lisätiedot

RT/ SP 23.10.2008. Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen

RT/ SP 23.10.2008. Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen RT/ SP 23.10.2008 Työselostus Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen Malli Korjauskohteet ovat aina yksilöllisiä ja vaativat ammattitaitoista suunnittelua. Mikäli kyseessä on vesivahinkokohde, tulee

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Pöytäkirja 1 (6) MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Aika 02.12.2014 klo 14:00 16:00 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, video, lync Osallistujat Puheenjohtaja:

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Asfalttinormitoimikunta - kokous 4/2009

Asfalttinormitoimikunta - kokous 4/2009 PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (5) - kokous 4/2009 Aika Keskiviikko 11.11.2009 kello 9:00-12:00 Paikka Scandic Grand Marina, Katajanokanlaituri 7 00160 Helsinki Osallistujat

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Tavoitteet Tunnistaa integroitujen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Vanhusneuvosto 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 10:00-12:00 PAIKKA Tupasvilla, Kortesjärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Tupasvillan tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedian julkistus 5.5.2010 Retki historiaan: Tarviketieto mukana jo yli sata vuotta TietoMedialla on yhtä pitkät juuret kuin Rakennustiedollakin 1905:Rakennustaito

Lisätiedot

SÁMI GIELLAGÁLDUN KOLTANSAAMEN KIELIJAOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Läsnä Tiina Sanila-Aikio jäsen, pj Seija Sivertsen. Erkki Lumisalmi

SÁMI GIELLAGÁLDUN KOLTANSAAMEN KIELIJAOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Läsnä Tiina Sanila-Aikio jäsen, pj Seija Sivertsen. Erkki Lumisalmi SÁMI GIELLAGÁLDUN KOLTANSAAMEN KIELIJAOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA 23.5.2014 Aika Perjantai 23.5.2014 klo 8.30-18.25 Paikka Sajos, Sisti, Inari Läsnä Tiina Sanila-Aikio jäsen, pj Seija Sivertsen jäsen Merja

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 23.08.2010, kello 13:00 16:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Poissa Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ARMATUURI RY 2/2016 21.1.2016

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ARMATUURI RY 2/2016 21.1.2016 ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai klo 19.30 Paikka: Skinnarilan sauna Skinnarilankatu

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

Palo-osastointi ja palokatkot

Palo-osastointi ja palokatkot UUSIKAUPUNKI Rakennusvalvonta Palokatko-ohje Palo-osastoinneissa noudatetaan SRMKn E1 määräyksiä ja ohjeita. Rakennuksen korjaus ja muutostyössä näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys

TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys 24.3.2014 1 RYLin oikeudellinen asema Hyvän rakennustavan kirjallinen kuvaus Edustaa koko rakennusalan käsitystä hyvästä rakennustavasta Määrittää työn lopputuloksen rakennusteknisen

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu... 1 b) KH-korttien hakeminen... 3 c) KH-korttien lukeminen... 5 Siirry KH Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä KH Net

Lisätiedot

Ohje ja malliraportti:

Ohje ja malliraportti: Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Ohje ja malliraportti: Pesuhuoneremontin valvonta ja vedeneristystarkastus Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa yhtiön järjestämään osakkeenomistajan remonttien valvonnan. Koska

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Asfalttinormitoimikunta - kokous 1/2010

Asfalttinormitoimikunta - kokous 1/2010 PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (5) - kokous 1/2010 Aika Perjantai 12.2.2010 kello 9:00-12:00 Paikka Lemminkäinen, Salmisaarenaukio 2 00180 Helsinki Osallistujat Rauno Turunen,

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

MITTAMIESTEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 9.2.2013. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Kautonen ja Marko Metsäpelto

MITTAMIESTEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 9.2.2013. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Kautonen ja Marko Metsäpelto Aika 9.2.2013 Kello 12:05-14:00 Paikka Siikaranta Sali 1 1. Kokouksen avaus Jan Nordström avasi kokouksen 2. Pidettiin hiljainen hetki edesmenneiden mittaajien kunniaksi 3. Tilannekatsaus Matti Harjuniemi

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Tuotekohtaiset / yhteiset tarkastuslomakkeet. CE-koulutus, Tampere 21.03.2013 Mika Koskinen, Schüco / Kimmo Auvinen, Onninen Oy

Tuotekohtaiset / yhteiset tarkastuslomakkeet. CE-koulutus, Tampere 21.03.2013 Mika Koskinen, Schüco / Kimmo Auvinen, Onninen Oy Tuotekohtaiset / yhteiset tarkastuslomakkeet CE-koulutus, Tampere 21.03.2013 Mika Koskinen, Schüco / Kimmo Auvinen, Onninen Oy Osion kouluttajat ovat Schüco Mika Koskinen Onninen Oy Mika Kortelainen Kimmo

Lisätiedot

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Pöytäkirja 1 (5) MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Aika 3.3.2015, klo 9:0 11:30 Paikka Osallistujat, Läsnä HKI: VM: Mariankatu 9 Pullonkaula / videoneuvotteluhuoneet / Valtori Virtuaalihuone

Lisätiedot

Vedeneristyksen työvaiheet

Vedeneristyksen työvaiheet Vedeneristyksen työvaiheet Ennen työn aloitusta Alustaksi soveltuu betoni, muurattu rakenne tai märkätiloihin soveltuva rakennuslevy Tarkista, että betonialustan kosteus on alle 90% RH Varmista alustan

Lisätiedot

Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 10.1.2012

Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 10.1.2012 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 Lapua Pöytäkirja Mirva Korpi/Niina Huovari 11.1.2012 Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 10.1.2012 Aika: 10.1.2012,

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä Lausunnon tilaaja: SPU Oy Pasi Käkelä Itsenäisyydenkatu 17 A 7 33500 Tampere 1. Lausunnon kohde

Lisätiedot

3 Asialista Hyväksyttiin aiemmin lähetetty asialista kokouksen asialistaksi.

3 Asialista Hyväksyttiin aiemmin lähetetty asialista kokouksen asialistaksi. Sääksjärven koulun vanhempainyhdistys ry MUISTIO Johtokunnan kokous Aika: 29.10.2013 klo 18 Paikka: Läsnä: Sääksjärven koulu Johanna Laitinen (pj) Katja Rajala (siht.) Claudia Reitkivi Jani Järvinen Milena

Lisätiedot

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Kehityshankkeen organisointi Johtoryhmä Espoo, Helsinki, Tampere, Vantaa puolustus-, ympäristö- sekä kauppa-

Lisätiedot

Hälyri-sovellusprojektin tulosten esittelyn pöytäkirja

Hälyri-sovellusprojektin tulosten esittelyn pöytäkirja Hälyri-sovellusprojektin tulosten esittelyn pöytäkirja Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone, Agora AgC226.1 Aika: Torstai 15.5.2014 klo 9.30 10.30 Läsnä Projektiryhmä Niko Mononen Atte Söderlund

Lisätiedot

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Suomen Paaritaksit ry Perustamiskokous Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Läsnä: Tarmo Vuorinen, Tampere Markku Tuulinen, Pori Lauri Savolainen,

Lisätiedot

Kosteusmääräysten uusiminen Miten rakennusaikainen kosteudenhallinta

Kosteusmääräysten uusiminen Miten rakennusaikainen kosteudenhallinta Kosteusmääräysten uusiminen Miten rakennusaikainen kosteudenhallinta saadaan kuntoon 24. Lounais-Suomen Kiinteistö- ja rakennuspäivä Turun messu- ja kongressikeskus 6.2.2015 Yli-insinööri Katja Outinen,

Lisätiedot

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen Aika 29.09.2007 klo: 15:00 Paikka Helsinki Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen 3. Nuorisojaoston toimintakentän hahmottaminen

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35)

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35) 3. PROJEKTIPALAVERI, Aika: Tiistai 17.2.2004 klo 8:30 9:40 Paikka: Läsnäolijat: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 Aarniovuori Timo (puheenjohtaja) Alasalmi Teija (sihteeri) Hyvärinen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta 4.12.2014 Sakari Leimi Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset "Maalaus kertaalleen maalarinvalkoisella, pesunkestävällä sisälateksilla"

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 28.2.2014. Kokoustiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 28.2.2014. Kokoustiedot MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 28.2.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Hallituksen kokous 9/2013 Aika : Maanantai 11.3.2013 klo 16.00 Paikka : Lapin Yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Seminaarisali 9.

Hallituksen kokous 9/2013 Aika : Maanantai 11.3.2013 klo 16.00 Paikka : Lapin Yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Seminaarisali 9. OIKEUSTIETEIDEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS ARTIKLA RY Pöytäkirja Hallituksen kokous 9/2013 Aika : Maanantai 11.3.2013 klo 16.00 Paikka : Lapin Yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Seminaarisali 9. Läsnä:

Lisätiedot

Inspectan Teknisen toimikunnan NR-rakenteisiin liittyviä päätöksiä

Inspectan Teknisen toimikunnan NR-rakenteisiin liittyviä päätöksiä Inspectan Teknisen toimikunnan NR-rakenteisiin liittyviä päätöksiä Kokous TEKNISEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2009 Aika 2009-12-16, klo 12:15 Paikka Inspecta Sertifiointi Oy, NH4, Miestentie 3, Espoo Päivitetyn

Lisätiedot

TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI -KOHDE OMAKOTITALOSSA

TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI -KOHDE OMAKOTITALOSSA - Yhteistyössä Laattapiste Turku Oy:n kanssa valmistui maaliskuussa 2014 omakotitalon pesutilat. Alakertaan uudistettiin sauna ja suihkutilat sekä yläkertaan WC/suihkun uudistus. - Vierellä kuvissa olevat

Lisätiedot

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 12.18.

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 12.18. Suomen Laikajärjestö - Finska Laikaklubben r.y. Isokankaantie 114 62800 VIMPELI PÖYTÄKIRJA 3/15 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 27.6.2015 klo 12:18 15:17 PAIKKA LÄSNÄ POISSA Viitasaari, Viitasaaren ABC Jukka Tuikka,

Lisätiedot

KERAFIBER 1-1 VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA (BETONI + KIPSILEVY) (PYSTYLEIKKAUS)

KERAFIBER 1-1 VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA (BETONI + KIPSILEVY) (PYSTYLEIKKAUS) KIILTO KERAFIBER KIPSILEVY KIILTO KERAFIBER MASA LIIMAMASSA KIILTO SANITEETTISILIKONI LATTIAKAATO 1:50...100 KIILTO VAHVIKEKANGAS SEINÄN JA LATTIAN RAJAAN KERAFIBER VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 30.6.2011 Aika: 30.6.2011, klo 9.00 Paikka: Lapuan Kaupunki, tekninen toimi Läsnä: Mirva Korpi, Lapua, pj Mika Yli-Petäys, Lapua Pirjo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN YLIMÄÄRÄISESTÄ KOKOUKSESTA 17/2014

PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN YLIMÄÄRÄISESTÄ KOKOUKSESTA 17/2014 PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN YLIMÄÄRÄISESTÄ KOKOUKSESTA 17/2014 Aika: 18.11.2014 klo 17:00 Paikka: HO / Paasikivi Läsnä: Olga Penkkilä, varapuheenjohtaja Jenni Rönkkö, sihteeri Teemu Laakso, toiminnanohjaaja

Lisätiedot

Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt. Johdanto

Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt. Johdanto Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt Johdanto Teemat Laaditaan oppimateriaalia: 1. Perusteet; lämmön siirtyminen, kastepiste,... 2. Työmaan olosuhdehallinta; sääsuojaus, lämmitys, kuivatus,

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0. PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1/16

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1/16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1/16 Nuorisovaltuusto Aika 07.04.2015 klo 17:15-18:15 Paikka Vääksyn nuorisotalo Käsitellyt asiat Asia Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot