HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimintasuunnitelma 2014

2 Yleiskatsaus Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti 4Hyhdistyksen tarkoituksena on nuorisotyön avulla : 1. voimistaa nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa 2. tukea nuorten terveitä elämäntapoja, kestävän kehityksen kunnioittamista sekä kansainvälistymistä. 3. edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäistä heidän syrjäytymistään. 4. edistää nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointia Hartolan 4H-yhditys on rekisteröity yhdistysrekisteriin Yhdistyksen toimisto sijaitsee Hartolan kunnanvirastolla, Kuninkaantie 16 ja sen Y-tunnus on Hartolan 4H-Yhdistys kiittää lämpimästi Hartolan kuntaa, Hartolan seurakuntaa, yrityksiä, yhteistyökumppaneita, pankkeja ja henkilöitä, jotka ovat arvokkaalla tavalla tukeneet ja edistäneet 4H-työtä ja mahdollistaneet toiminnan pitäjässämme. Kiitokset myös toiminnassa mukana olleille nuorille vuoden 2013 toiminnasta.

3 JÄSENET Kertomusvuonna 4H-yhdistyksellä oli 200 nuorisojäsentä, joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksoi 110 jäsentä. Aikuisjäseniä oli 35 kpl ja näistä valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita oli 35. HALLITUS Hartolan 4H-yhdistyksen hallitukseen vuonna 2013 kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: Yrittäjä Hannu Järvinen Puheenjohtaja Liimapuutyöntekijä Olli Hakokivi varapuheenjohtaja Toimistotyöntekijä Tarja Kortelainen jäsen Maanviljelijä Markku Sankari jäsen Sairaanhoitaja Kaisa Karvonen jäsen Turkisompelija Asta Nurminen jäsen Seurakuntamestari Hannu Pitkämäki jäsen Kotiäiti Kaija Kutramoinen jäsen Energiapuuneuvoja Teppo Laine jäsen Hallituksen sihteerinä on toiminut vs. toiminnanjohtaja Sini Pylkkänen. Yhdistyksen kirjanpitäjänä on toiminut Antti Parpala 4H-järjestöstä. Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Heikki Niilahti ja Tuomo Tommola sekä varalla Ossi Kilpinen ja Taisto Tervo. Yhdistyksen kokousedustajana on ollut Hannu Järvinen, KOKOUKSET Hallituksen kokouksia on pidetty vuoden aikana 10 kertaa. 4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Hartolan Osuuspankin kokoushuoneessa Kokouksessa oli 21 osanottajaa. HENKILÖSTÖ Hartolan 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2013 lopussa 1 toimihenkilö. Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut Anna Korhonen ja hänen äitiyslomansa aikana vs. toiminnanjohtaja Sini Pylkkänen

4 Lisäksi yhdistyksen palveluksessa olivat: TET harjoittelija Mia Karnaattu Työharjoittelija Anna-Mari Tonteri H-yhdistys työllisti 3 nuorisojäsentä. 4H-yhdistyksellä oli 4 (5/2012) vapaaehtoista ohjaajaa. 4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2013 yhteensä ,79 (vuonna ,48 ). Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät ulkopuoliset palkkionsaajat ja kokouspalkkiot. Kustannuksiin sisältyvät myös maksettujen palkkojen ja palkkioiden eläkekulut, muut henkilöstösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Hartolan 4H-yhdistys on sääntöjen mukaisesti jäsenenä Suur-Savon 4H-piirissä. Hartolan 4H-yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Hartolan kunta. Toiminta-alue on säilynyt ennallaan. TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS Hartolan 4H-yhdistyksen toiminta perustui vuonna 2013 edustajakokouksen hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan 4H-nuorisotyö , syksyllä Hpiirin kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. TOIMINTA 4H-järjestössä tuotetaan Kolme askelta työelämään -toimintaa. Kerhoissa opitaan mm. vuorovaikutus ja arjen taitoja. Kursseilla omaksutaan työtaitoja ja pelisääntöjä, joita hyödynnetään työelämässä esim. 4H-yhdistyksen toimiessa työnantajana. Nuori voi myös perustaa oman 4H-yrityksen saaden tukea yhdistykseltä ja henkilökohtaiselta yritysohjaajalta. Kerhotoiminta 4H-kerhoja ja teemakerhoja oli yhteensä 8 (7/2012), joiden kokoontumiskertojen määrä oli 81ja osallistujamäärä 727 (812/2012). Kerhot Aikuisohjaajat Pesiskerho Sini Pylkkänen Kesä

5 Kumu Sini Pylkkänen K Alkuvuodesta vielä toiminnassa Pohjola-Kalho Sini Pylkkänen KS Kirkonkylä Sini Pylkkänen KS Hariku Eeva Tonteri KS Sini Pylkkänen KS Rusi Sini Pylkkänen K Alkuvuodesta vielä toiminnasta Pöperö Sini Pylkkänen KS Eeva Tonteri KS Alakoulun askartelukerho Sini Pylkkänen KS K= kevät S= syksy Kurssitoiminta Dogsitteri-kurssi, kaksi kudontakurssia, betonityökurssi, lumioliokurssi, metallilankakurssi ja joulukorttikurssi. Vuoden aikana 7 kurssia. Kilpailutoiminta Sipulin kasvatuskilpailu 6 Retiisin kasvatuskilpailu 4 Joulukorttikilpailu 25 Vuoden 4H-kerhokilpailu 7 Leiritoiminta Seurakunnan kanssa tehtiin yhteistyötä kuudella leirillä Kompelonlahdessa. Lasten ja varhaisnuorten leiri Nuorten leiri Lastenleiri Varhaisnuortenleiri Lasten ja varhaisnuorten syysleiri Retkitoiminta Kesäretki Linnanmäelle tehtiin

6 Kouluyhteistyö Metsäpäivä tapahtuma 8.-luokan oppilaille järjestettiin Osallistujia oli 40 oppilasta ja 2 opettajaa sekä metsähoitoyhdistyksen 2 toimihenkilöä. Näyttelyt Kudontakurssityöt, I-H Taitajien tupa Tapahtumat Päihdeputki Perennoiden vaihtotori Kesänavajaiset Itsenäisyyspäiväjuhla Yläkoululla (koristelu) Joulumyyjäiset TALOUS Hartolan 4H-ydistyksen tilikauden tulos 2013 oli alijäämäinen ,82. Taseen loppusumma oli ,14 (25.132,69 /2012). Suur-Savon 4H-piirin välittämä valtionavustuksen määrä oli 4.323,51 (8.547,67 /2012). Kuntarahoitus yhteensä ,00 (14.500,00 / 2012). 4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista, hankerahoituksesta, Aittasäätiön avustuksesta, metallisromun keräyksestä ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ovat rahallisesti tukeneet: Hartolan Kunta ,00 S-S 4H-piirin jakama valtionavustus 4.323,51 Aittasäätiö 2.200,00 Koitin-Pertunmaan OP 600,00 Lions Club, Hartola 200,00 Kiitos tukea antaneille. TULEVA KEHITYS Hartolan on tyypillinen maaseutupitäjä, jossa lasten ja nuorten ikäluokat pienenevät. Nuoriso muuttaa muualle parempien koulutus ja työmahdollisuuksien perässä, jolloin kunnan ikärakenne vanhenee. 4H-toiminnassa tämä näkyy kerhojen määrän vähenemisenä ja keskittymisenä taajama-alueille. Kerhotoimintaa ei ole enää joka kylällä, vaan kerhoihin saatetaan kulkea jopa kymmeniä kilometrejä. Hartolassa kerhoihin hakeutuu enimmäkseen alakouluikäisiä. Kun nuoret siirtyvät yläkouluun ja lukioon, he usein luopuvat 4H-toiminnasta, koska se ei anna heille riittävästi haasteita ja mielenkiintoista toimintaa. Hartolan 4H-yhdistyksen tulisi ot-

7 taa toimintaansa mukaan myös ns. klubitoiminta, joka on suunnattu juuri yläkoulu ja lukioikäisille ja siitä vanhemmille nuorille. 4H-yhdistyksen talousnäkymät eivät näytä hyviltä. Tähän yhtenä tekijänä vaikuttaa ikäluokkien pieneneminen, jolloin jäsenmaksutulot vähenevät. Kun Hartolan kunnalla ei mene hyvin, joutuu se vähentämään ei pakollisia menoja, joita ovat mm. 4H-yhdistyksen toiminta-avustukset. Toivomme kunnan johdon ja luottamusmiesten arvostavan 4H-yhdistyksen tekemää arvokasta nuorisotyötä tulevaisuuden hyväksi. 4H-yhdistyksen on tulevaisuudessa kehitettävä lisää omatoimisia rahoitusmuotoja. Hyviä ehdotuksia otetaan ilolla vastaan. TOP TEHTÄVÄT JA NUOTEN SAAMAT ANSIOTULOT 4H-TOP tekemällä oppii parhaiten on elämänhallintaa, yritteliäisyyttä, yrittäjyyttä ja työelämänvalmiuksia lapsille ja nuorille. TOP-tehtäviä tehtiin kerhoissa ja kotona. Lasten ja nuorten yrittäjäkasvatuksen lähtökohtana on yritteliäisyyteen kasvaminen, aloitteellisuuteen, vastuuntuntoiseen toimintaan luovuuteen ja yhteistyötaitoihin. Tehdessään TOP-tehtäviä ja osallistuessaan muuhun 4H-toimintaan heillä on mahdollisuus harjoitella näitä perustaitoja. Merkiksi suoritetusta TOP-tehtävästä nuori saa 4H-passiinsa pienen 4H-tarran. Neljän tehtävän jälkeen passiin saa Topi-tarran. Topi-pinssin saa suoritettuaan 24 tehtävää. Kun TOP-tehtäviä on kertynyt 48, nuori on ansainnut TOP-merkin. A-tason merkki on pronssinen, B-tason hopeinen ja C-tason kultainen. Nuorten ansiotulot TOP-tehtävistä ja työpalvelusta 510,50 LISÄTIEDOT 4H-TOIMINNASTA Yhteistyö ja muu toiminta Olimme Nuokulla valvomassa, perjantai-iltaisin, sekä maanantai- iltapäivisin kerran kuussa, kevät- ja syyskautena. Nuokulla kävi perjantai iltaisin noin parikymmentä nuorta. Yhteistyötä on tehty kymmenien eri tahojen ja henkilöitten kanssa. TIEDOTUSTOIMINTA Jäsenkirja on lähetetty jäsenkoteihin kaksi kertaa vuoden aikana. Kirjeissä on tiedotettu ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista. 4H-tapahtumista on ilmoitettu myös koulujen ja kauppojen ilmoitustauluilla, netissä 4H-yhdistyksen sivuilla, Facebookissa sekä 4H-tapahtumissa. Jäsenlehti 4H-pilke on tilattu jäsenkoteihin. Paikkakunnalla ilmestyneet lehdet ovat julkaisseet silloin tällöin uutisiamme.

8 KILPAILUJEN TULOKSET 2013 toiminnasta palkittavat Kasvatuskilpailut Sipuli 1. Sara Nieminen 2. Antti Ruoppi 3. Riikka Talvinen 4. Aki-Petteri Tonteri Retiisi 1. Anja-Sisko Tonteri 2. Aki-Petteri Tonteri 3. Riikka Talvinen 4. Antti Ruoppi Vuoden 2013 aktiiviset 4H-kerholaiset: Pohjola-Kalho Aaron VIlkman, Emma Väänänen Kokkikerho Mika Wessman, Siiri Lahti Jokiranta Sara Sarvilahti, Viivi Hölttä Pöperö Hariku Antti Ruoppi, Riikka Talvinen Lannoitesäkkien keräys Nelli Järvinen Vuoden vastuunkantaja Mia Karnaattu Hienoista palkinnoista kiitämme lahjoittajia: S-Market Hartola, Martan Puoti ja KiuruSport

9 Hartolan 4H yhdistyksen toimintasuunnitelma 2014 Avaintulosalueet: Jäsenmäärän säilyttäminen, kerhotoiminta (7 4H kerhoa), vapaaehtoisten säilyttäminen toiminnassa ja uusien hankinta, osallistutaan kilpailuihin, järjestetään leirejä yhteistyössä Srk:n kanssa. Pidetään nettisivut ajan tasalla. Rahoituksen turvaaminen: kunta, paikalliset yritykset, omatoiminen varainhankinta. Tammikuu 4H kerhojen toiminta alkaa Helmikuu Maaliskuu 4H-yhdistyksen tilinpäätösraportti, kulujäämälaskelma ja tilintarkastuskertomustiedot. 4H-yhdistyksen toimintakertomus ja toimintasuunnitelma. Kevätretki Peurunkaan sekä Pandalle. Hartolan nuorten työpajan kanssa uutta toimintaa vuotiaille nuorille. Keräilykerho alkaa. Huhtikuu 4H-yhdistyksen vuosikokous, Osuuspankin kokoustila. Nuorten leiri, Kompelonlahti 6.4. Lukusunnuntai, kasvomaalausta Ajokortti työelämään -kurssi Hartolan nuorten työpaja Toukokuu Jäsenkirjeen postitus Kerhot kesälomalle Lannoitesäkkikeräys Metalliromun keräys SER -keräys Perennoitten vaihtopäivä Hartolan torilla Kasvatuskilpailut; sipuli ja auringonkukka Kunkkulan Karnevaalit Metsäpäivä yläkoululaisille Pesiskerhon aloitus

10 Kesäkuu Kesäretki Lasten leiri Kompelonlahdessa, Hartolan seurakunta, mukana 4H Varhaisnuorten leiri, Hartolan seurakunta, mukana 4H Metallilankakurssi edistyneemmille Hartolan yrittäjien kesätapahtuma Heinäkuu Lannoitesäkki keräys päättyy Askartelupajatoiminta Elokuu Kerhojen toiminta alkaa - uutta kerhotoimintaa Kerhonohjaaja koulutus Toiminta- ja jäsenraportti, tapahtumaraportti ja välitilinpäätös Syyskuu Ympäristöviikko Hartolassa Tuloskeskustelu Hartolan Markkinat Lokakuu Lasten ja varhaisnuorten syysleiri, srk-4h Syyslomareissu Valokuvanäyttely, Hartolan kirjasto Marraskuu 4H-viikko Topin päivä Jouluaiheinen kisa kerhoissa Jäsenkirjeiden postitus Askartelukurssi, Jokiranta Joulukuu Askartelukurssi, Jokiranta Erilaiset joulumyyjäiset

11

12 HARTOLAN 4H-YHDISTYS PL Hartola PUH:

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2010

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2010 HARTOLAN 4H-YHDITY TOIMINTAKERTOMU 2010 Toimintasuunnitelma 2011 Yleiskatsaus Yhdistyksellä oli työntäyteinen ja vilkas toimintavuosi takana, toiminta noudatteli pitkälti edellisvuosien linjoja, yritys,

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi 1 Sisällys LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012... 3 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYS... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

HOLLOLAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

HOLLOLAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 HOLLOLAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 HOLLOLAN 4H-YHDISTYS JÄSENET HALLITUS 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011... 4 LIEDON 4H-YHDISTYS...4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 0 u VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 21. toimintavuosi Sisällysluettelo 1. YLEISKATSAUS... 3 2. JÄSENISTÖ... 4 3. YHDISTYKSEN HALLINTO... 4 4. TOIMINNAN TARKASTAJAT... 5 5.

Lisätiedot

Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008

Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2008 Puheenjohtajan kynästä Vuosi 2008 siirtyi historiaan dramaattisia ja traagisia tapahtumia sisältäneenä ajanjaksona. Meitä nuorisotyön parissa toimivia järkytti syyskuussa

Lisätiedot

Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007

Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2007 merkitsi Suomen 4H-liitolle ja koko 4H-järjestölle erään aikakauden päättymistä, tulevan toiminnan suunnittelua ja erityisesti sitoutunutta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti. Y-tunnus: 1593266-0. www.lahti.4h.fi

VUOSIKERTOMUS 2011. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti. Y-tunnus: 1593266-0. www.lahti.4h.fi Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus: 1593266-0 www.lahti.4h.fi Vuosikertomus 2011 1 2 Hallinto 3 Jäsenistö 4 Yhdistyksen toiminta vuonna 2011 5 Rahoitus 6 Yhteistyö 7 Tiedotus 8 Lopuksi 1 4H-järjestön

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha LAHDEN 4H- YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahden 4H- yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 Yhdistys osana 4H- järjestöä Yhdistyksen nimessä olevat H- kirjaimet tarkoittavat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2013 jää aikakirjoihin merkittävänä vaiheena 4H-järjestön historiassa. Hallinnon päätöksillä viitoitettiin uusia toimintamalleja,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI Y-tunnus 1593266-0 www.lahti.4h.fi

Vuosikertomus 2010. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI Y-tunnus 1593266-0 www.lahti.4h.fi Vuosikertomus 2010 Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI Y-tunnus 1593266-0 www.lahti.4h.fi Sisältö 1 Yleistä... 2 1.1 Suomen 4H-järjestö... 2 1.2 Lahden 4H-yhdistys ry... 2 2 Ostopalvelusopimukset...

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus 1593266-0

Vuosikertomus 2009. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus 1593266-0 Vuosikertomus 2009 Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus 1593266-0 Sisältö 1 Yleistä... 3 1.1 Suomen 4H-järjestö... 3 1.2 Lahden 4H-yhdistys ry... 3 2 Ostopalvelusopimukset...

Lisätiedot

Vapaaehtoisena 4H:ssa

Vapaaehtoisena 4H:ssa Vapaaehtoisena 4H:ssa Vapaaehtoistoiminnan ohjelma 1. 4H ON TOIMIHENKILÖIDEN JA VAPAAEHTOISTEN YHTEISTYÖTÄ 4H-toiminta perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten hyvään yhteistyöhön.

Lisätiedot

johtaja Mika Rännäli oli säveltänyt kaimansa runoja ja kantaesitti ne baritoni Jorma Hynnisen kanssa jäähyväiskonsertissa,

johtaja Mika Rännäli oli säveltänyt kaimansa runoja ja kantaesitti ne baritoni Jorma Hynnisen kanssa jäähyväiskonsertissa, P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 29.10.2008 viikko 44 Tuulikannelten soidessa - Mika Jaakolan esikoisrunokokoelma Jaakolan katse on suunnttuna tulevaisuuteen uuden runokirjan myötä. Mika Jaakolan kirjoittama

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto

Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2014 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 18.3.2015 1 2 SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS VUODEN 2014 TOIMINTAAN... 4 2 OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Esipuhe Puutarhataidot eivät enää automaattisesti siirry sukupolvelta toiselle. Kiinnostusta puutarhatoimintaan kuitenkin on yhä enemmän. Nuoret haluavat oppia kasvattamaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Varainhankintatuloja on toimintavuoden aikana käytetty leiri-, retki-, ja kerhotoimintaan sekä hallinnon kuluihin.

1. Yleistä. Varainhankintatuloja on toimintavuoden aikana käytetty leiri-, retki-, ja kerhotoimintaan sekä hallinnon kuluihin. VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Hallinto... 3 Hallitus... 3 Yhdistyksen kokoukset... 3 Tilintarkastus... 3 Hallituksen asettamat työryhmät... 4 Jäsenistö... 4 3. Toiminta... 5 Henkilökunta...

Lisätiedot

Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n perustava kokous on pidetty 27.1.1998 ja perustamiskirja on päivätty 16.2.1998.

Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n perustava kokous on pidetty 27.1.1998 ja perustamiskirja on päivätty 16.2.1998. HISTORIA Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n perustava kokous on pidetty 27.1.1998 ja perustamiskirja on päivätty 16.2.1998. Yhdistys toimii Pieksämäen seudulla jäsenseurojensa välisenä yhdyssiteenä sekä tuki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014

KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014 KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Suomen Punaisen Ristin Kehä-Espoon osaston 43. toimintavuonna sen toiminta jatkui vilkkaana ja monipuolisena. Omien toimintaryhmien

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot