KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/ Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa. Alla on luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista. HAKEMISTO KN 1 KN 2 KN 3 KN 4 KN 5 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Tiedotuksia Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösluettelot KN 6 Kirkkovaltuuston kokous KN 7 KN 8 KN 9 KN 10 KN 11 KN 12 KN 13 Kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen johtokuntiin Rahavarojen ja arvopaperien sisäisen valvonnan tarkastus Sisäisen valvonnan järjestäminen Seurakunnan edustajien valinta Vatajankosken Sähkön yhtiökokouksiin Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus Kirkkoneuvoston ohjesäännön toimivaltarajojen määrääminen KN 14 Johtoryhmän asettaminen toimikaudeksi KN 15 Kirkkoneuvoston kokoukset 2015 KN 16 Seurakuntakeskuksen tyhjentäminen KN 17 Kirkkopäivät Kouvolassa KN 18 KN 19 KN 20 KN 21 KN 22 Lähetyssihteerin irtisanoutuminen Korvaus näytepäätelaseista Salassa pidettävä asia Ilmoitusasiat Muutoksenhaku Kankaanpäässä Keijo Rainerma, kirkkoherra

2 2 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1 Aika: Maanantaina klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 Läsnä: Rainerma Keijo puheenjohtaja Suontausta Ulla varapuheenjohtaja (puheenjohtaja 20-22) Kunnaspuro Raili jäsen Lahti Reino jäsen Laurila Tapio jäsen Lehtilä Jarmo jäsen Marjamäki Asta jäsen Saarenketo Antti jäsen Lilja Erkki varajäsen Maljanen Jussi varajäsen Pirttikangas Marja varajäsen Koskela Jari Tuori Paavo Haavisto Keijo kv:n puheenjohtaja kv:n varapuheenjohtaja sihteeri, esittelijä Poissa: Lanne Pauli jäsen Nieminen Miika jäsen Tuomala Helena jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KN 1 Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu postitse kokouskutsu sekä kokouksen esityslista liitteineen Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KN 2 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Raili Kunnaspuron ja Reino Lahden.

3 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Kunnaspuro ja Reino Lahti. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KN 3 Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista on myös kokouksen työjärjestys. Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. TIEDOTUKSIA KN 4 1. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 26/2014 Lastensuojelun mukainen ilmoitusvelvollisuus. 2. Kirkkohalituksen yleiskirje nro 27/2014 Kirkolle oikeus rahankeräykseen. 3. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 28/2014 Tapaninpäivän tsunamista 10 vuotta 4. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 29/2014 Seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle. 5. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 30/2014 Lapsivaikutusten arvioinnin täydentäviä määräyksiä 6. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 31/2014 Tilintarkastajien valinta valtuustokaudelle Kirkon työmarkkinalaitos yleiskirje nro A 13/2014 Vuorotteluvapaan ehtojen muutos. 8. Kirkon työmarkkinalaitos yleiskirje nro A 14/2014 Uudet työaikajärjestelyt Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje nro A 15/2014 Peruspalkan osien tunnistamisesta, koulutuskorvausten hakemisesta ja mallilomakkeiden muutoksista. 10. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje nro A16/2014 Matkakustannusten korvausmäärät alkaen. 11. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje nro A 17/2014 Luontaisetujen verotusarvot

4 4 13. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje nro A 18/2014 Luottamusmieskurssit. Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet on luettavissa osoitteessa Merkitään edellä mainitut tiedotukset kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy niihin liittyvät toimenpiteet. KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT KN 5 Kirkkolain 4 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittuja asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena. Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää 4 :ssä mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön ratkaisuvalta on määritelty Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun pykälissä 11 ja 12. Viranhaltijoiden on pidettävä päätösluetteloa edellä mainittuihin ohjesäännön kohtiin perustuvista ratkaisuistaan ohjesäännön 4 luvun 13 :n mukaisesti. Kirkkoherran päätösluettelo, ( /2014 ja 1/2015 ) ja talouspäällikön päätösluettelo, ( /2014 ja 1-4/2015) lähetetään tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille. Merkitään kirkkoherran päätösluettelo, ( /2014 ja 1/2015) ja talouspäällikön päätösluettelo ( /2014 ja 1-4/2015) kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy päätöksiin liittyvät toimenpiteet sekä päättää, että se ei siirrä viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen.

5 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS KN 6 Kirkkovaltuuston kokous pidettiin ja kokouksessa kirkkovaltuusto käsitteli seuraavat asiat: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi Suhteellisen vaalien vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudeksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimikaudeksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varamiehen vaali toimikaudeksi Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi Musiikkityön puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi Lapsityön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi Nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta toimikaudeksi Ilmoitusasiat 18. Muutoksenhaku Kirkkoneuvosto toteaa, että edellä mainitussa kirkkovaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset voidaan panna täytäntöön kun ne saavuttavat lainvoiman. Hyväksyttiin ehdotuksenmukaisesti. KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN JOHTOKUNTIIN TOIMIKAUDEKSI KN 7 Johtokuntien johtosääntöjen mukaisesti kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla on johtokunnan kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus. Lähetystyön johtokunnan ensimmäinen kokous on

6 ja diakonityön johtokunnan kokous Kokouskutsut on saatavilla kirkkoneuvoston kokouksessa tai etukäteen taloustoimistosta. 6 Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudeksi edustajansa seuraaviin johtokuntiin: musiikkityön johtokunta, lapsityön johtokunta, nuorisotyön johtokunta, diakoniatyön johtokunta ja lähetystyön johtokunta Nimettiin edustajat toimikaudeksi johtokuntiin seuraavasti: - musiikkityön johtokunta: Antti Saarenketo - lapsityön johtokunta: Helena Tuomala - nuorisotyön johtokunta: Jarmo Lehtilä - diakoniatyön johtokunta: Raili Kunnaspuro - lähetystyön johtokunta: Asta Marjamäki RAHAVAROJEN JA ARVOPAPERIEN SEKÄ SISÄISEN VALVONNAN TARKASTUS KN 8 Kirkkoneuvosto on kokouksessaan valinnut seurakunnan ja sen rahastojen rahavarojen ja arvopaperien tarkastajiksi vuosiksi Ulla Suontaustan ja Pauli Lanteen. Heidän tehtävänään on ollut lisäksi suorittaa myös seurakunnan sisäistä valvontaa. Tarkastajat ovat suorittaneet rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuksen Tarkastuksesta laaditut kertomukset ovat liitteinä (KN liite 1/ ). Sisäisen valvonnan tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota mm. seuraaviin asioihin: henkilöstöä koskevien suunnitelmien laatimiseen, Kipan hyödyntämiseen ja oman toimistohenkilökunnan riittävyyteen, kokoontumistilojen puutteeseen, kiinteistöjen peruskorjausten ja huoltokirjojen dokumentointiin, hautausmaan resurssointiin ja hautausmaa kartoitukseen, kotisivuihin ja some-tiedotukseen sekä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välisen luottamuksen vahvistamiseen. Vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmassa talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnallisena tavoitteena on 1.) HAVA:n käyttöönotto, henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisen koulutussuunnitelman laatiminen ja työkaarimallin ottaminen mukaan kehityskeskusteluihin,2) Kipan palvelujen tehokkaampi hyödyntäminen ja 3) Kiinteistöjen rakennus- ja peruskorjaustietojen keräämisen/tallennuksen aloittaminen kiinteistörekisteriin ja huolto-ohjeiden ja huoltokirjojen päivitys. HAVA:n käyttöönotosta on käyty KirVESTES:n paikallistason neuvottelu tammikuun aikana ja palkkatyöryhmän yhteinen esitys hinnoittelusta, eri tasoista ja käytettävistä arviointikriteereistä tulee kirkkoneuvoston maaliskuun kokoukseen käsiteltäväksi. Samalla on hyväksytty myös ohjelomake, jossa samanaikaisesti käydään HAVA keskustelu, kehitys-

7 keskustelu ja huomioidaan työkaarimalli. Koulutussuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa ja se sekä muut henkilöstösuunnitelmat saatetaan ajan tasalle vuoden aikana. Kipan hyödyntämistä jatketaan ja toimistohenkilökunnan riittävyyteen etsitään eri ratkaisuja mm. lähetyssihteerin virkaa täytettäessä. Kiinteistöjen rakentamis- ja peruskorjaustietojen ja huoltokirjojen kerääminen ja päivitys sähköiseen muotoon siirtyy suunnittelukaudelle vuosille Kotisivujen uudistaminen ja hautojen kartoitus on tarkoitus tehdä vuoden 2015 aikana. Kiinteistöhenkilökuntaa käytetään talvikautena apuna hautaustoimessa ja Hakoniemessä. Selvitykset kokoustilojen tarpeesta ja toteutusvaihtoehdoista käynnistetään niin, että alustavia määrärahavarauksia voidaan tehdä vuoden 2016 talousarvioon. 7 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi rahavarojen ja arvopaperien sekä sisäisen valvonnan tarkastuskertomukset. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KN 9 Kirkkolain 1:2 ja 4:1 :iin on kirjoitettu kirkon perustehtävä, joka on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Kirkkohallituksen täysistunto on antanut ohjeen hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämisestä seurakunnissa. Ohjeen mukaan sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisen muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä siitä, että se myös toimii käytännössä. Seurakunnissa taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakunnan hallintoa ja

8 taloutta ohjaavat perussäännöt. Näitä sääntöjä tulee aina tarkastella vierekkäin ja niiden tulee täydentää toisiaan. 8 Taloussäännössä seurakuntatalous määrittelee taloushallinnon perusasiat, miten esimerkiksi taloutta suunnitellaan ja hoidetaan, kuka käyttää päätösvaltaa missäkin asioissa ja mihin saakka, irtaimen ja kiinteän omaisuuden hoitotavoista, laskentatoimesta, raportointitavoista ja sisäisen valvonnan järjestämistavoista. Kirkkohallitus on antanut taloussääntömallin seurakunnille yleiskirjeessä 39/2010. Taloussääntömallin 26 :ssä todetaan, että seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessä 35/2010 seurakuntia tilintarkastuksen muutoksista (KJ 15:10) ja niiden huomioon ottamisesta taloussäännössä. Muutoksilla on vaikutusta mm. seuraaviin asioihin: - kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä rahavarojen ja arvopaperien tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja (ulkoinen) tilintarkastaja tarkastaa ne hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. - KL 16 luvun perusteella tietoturvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja määräysten noudattamisen valvonta ja tarkastaminen. - seurakuntien mahdollisten yhdistymisten aiheuttama yhteisten tietovarastojen ja tietojärjestelmien käytön sekä säännöksien ja määräysten noudattamisen valvonta - seurakuntien talouden tiukentumisen velvoitteena seuraava seurakuntien talouden tarkempi suunnittelu ja seuranta. Sisäiseen valvontaan liittyvänä tarkastuksena on Kankaanpään seurakunnassa vuosittain kirkkoneuvoston toimesta toteutettu hautausmaakatselmus ja kirkkoneuvosto on keskuudestaan valinnut rahavarojen ja arvopaperien tarkastajat, joiden tehtäviin on sisällytetty myös muuta sisäistä valvontaa. Vuosina tätä tehtävää ovat hoitaneet Ulla Suontausta ja Pauli Lanne, jotka varsinaisen rahavaroihin ja arvopapereihin kohdistuvan tarkastuksensa lisäksi ovat haastatteluin ja havainnoinnein tarkastelleet eri tehtäväalueiden toimintojen asianmukaisuutta ja henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina vuosina ovat toimineet Matti Tuomala ja Pasi Ihanamäki. Kiinteän omaisuuden tarkastajat eivät ole kokoontuneet. Sisäiset tarkastajat voisivat suorittaa myös kiinteistöjen tarkastuksen. Seurakunnalla on käytössään hautausmaakiinteistöjen lisäksi Kirkko, Kappalaispappila, Hakoniemi ja Santikko. Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi henkilöä seurakunnan ja sen rahastojen rahavarojen ja arvopaperien tarkastajiksi vuosiksi ja sisällyttää heidän tehtäväkseen suorittaa myös seurakunnan muuta sisäistä valvontaa ja kiinteistöjentarkastusta tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.

9 9 Valittiin seurakunnan ja sen rahastojen ja arvopaperien tarkastajiksi vuosiksi Ulla Suontausta ja Raili Kunnaspuro ja heidän tehtävänään on myös suorittaa seurakunnan muuta sisäistä valvontaa ja irtaimiston- ja kiinteistöjen tarkastusta tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA VATAJANKOSKEN SÄHKÖN YHTIÖKOKOUKSIIN VUODEKSI 2015 KN 10 Seurakunta omistaa osakkeita Vatajankosken Sähkö Oy:ssä. Viime vuonna yhtiökokouksessa seurakunnan edustajana on toiminut talouspäällikkö ja varalla Ulla Suontausta. Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan ja hänen varamiehensä Vatajankosken Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi Valittiin seurakunnan edustajaksi Vatjankosken Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin vuodelle 2015 Keijo Haavisto ja varalle Ulla Suontausta. VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE KN 11 Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Kirkkovaltuuston on tuolloin päättänyt talousarvion sitovuustasoksi luku/tehtäväaluetason (ulkoiset erät). Liitteenä (KN 2/ ) talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältäen luettelon myös laskujen tarkastajista/hyväksyjistä. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevat vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano- ja määrärahojen käyttöohjeet. SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS KN 12 Kirkkolain 7 luvun 7 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n mukaan seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on sillä tai niillä viranhaltijoilla, joille kirkkoneuvosto on sen erikseen kirkkolain 7 luvun 7 :n mukaan antanut. Nimenkirjoitusoikeus on ollut kirkkoherralla ja talouspäälliköllä.

10 Kirkkoneuvosto päättää, että Kankaanpään seurakunnan nimen kirjoittavat kirkkoherra Keijo Rainerma kirkkolain 4 luvun mukaisten tehtävien osalta (seurakunnan toiminta) ja muutoin kirkkoherra Keijo Rainerma ja talouspäällikkö Keijo Haavisto yhdessä. 10 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN TOIMIVALTARAJOJEN MÄÄRÄÄMINEN KN 13 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää mm. seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista: 1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään; 2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään; 5) irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää; Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n mukaan Talouspäällikkö tekee mm. seuraavat ratkaisut: 2) päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkoneuvoston erikseen päättämää rahamäärää, jollei asia kuulu muulle viranhaltijalle; 6) päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa; 7) päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa vahvistetun metsäsuunnitelman ja talousarvion mukaisesta metsän myynnistä; Ohjesäännön edellyttämät toimivaltarajat tulee säännöllisin välein tarkistaa. 10 :n osalta päätäntävalta kuuluu kirkkovaltuustolle ja 12 :n osalta kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto päättää, että talouspäälliköllä on kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n mukaiset toimivaltarajat seuraavasti: 1) hankintojen arvon enimmäismäärä on ) seurakunnan varojen sijoittamisen enimmäismäärä on ) metsäsuunnitelman ja talousarvion mukaisen metsän myynnin enimmäismäärä on Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se määräisi kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n mukaiset toimivaltarajat seuraavasti:

11 11 1) hankintojen arvon enimmäismäärä on ) rakennuspiirustusten hyväksyminen hankkeista, joiden kustannusarvion enimmäismäärä on ) seurakunnan irtaimen omaisuuden myyminen, jos omaisuuden arvo on korkeintaan JOHTORYHMÄN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI KN 14 Seurakunnassa on toiminut syksystä 2013 suunnittelu/johtoryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida seurakunnan päätöksentekoa. Ryhmä on kokoontunut kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kutsusta ennen kirkkoneuvoston kokousta käsittelemään neuvostoon tulevia valmistelussa olevia asioita. Johtoryhmä voisi koostua puheenjohtajistosta ja johtavista viranhaltijoista. Näin johtoryhmän muodostaisivat valtuuston puheenjohtaja Jari Koskela, valtuuston varapuheenjohtaja Paavo Tuori, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Ulla Suontausta, kirkkoherra Keijo Rainerma ja talouspäällikkö Keijo Haavisto. Kirkkoneuvosto asettaa johtoryhmän ja määrää johtoryhmän puheenjohtajan. Valittiin johtoryhmään Jari Koskela (varalla Jarmo Lehtilä), Paavo Tuori (varalla ryhmän puheenjohtaja), Ulla Suontausta, Keijo Rainerma ja Keijo Haavisto. Johtoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Ulla Suontausta. KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSET 2015 KN 15 Kirkkoneuvosto kokoontuu 2015 keskiviikkoisin klo Torikulman alakerran kokoustilassa seuraavasti: 18.3.,15,4.,13.5.,3. 6.,2.9., 30.9.,4.11.ja Kirkkovaltuusto kokoontuu klo eri paikoissa (mm. tilinpäätös), ( mm. kirkollisveroprosetti) ja (mm talousarvio). Kirkkoneuvosto merkitsee kokousajat 2015 tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti siten muutettuna, että kokoukset alkavat klo

12 12 SEURAKUNTAKESKUKSEN TYHJENTÄMINEN KN 16 Seurakuntakeskuksessa on käytössä arkistotilat ja saunarakennuksen varastotilat. Lisäksi seurakuntakeskuksessa on vielä erilaista sekalaista irtaimistoa, jolle ei seurakunnassa ole ollut käyttöä. Huomattavimmat kalusteet ovat tuolit ja urut. Seurakuntakeskus tulisi tyhjentää mennessä. Osa tuoleista ja pöydistä on Lumiaisilla vuokralla. Yläkerran arkiston osalta odotamme lupaa siirtää arvokkain materiaalin maakunta-arkistoon. Alakerran arkistolle ja saunatiloissa olevalle nuorisotoimen tavaroille ei vielä ole uutta arkisto/varastotilaa. Järkevintä olisi myydä/hävittää ne tavarat, joille ei seurakunnalla ole käyttöä ja vuokrata arkistotilat ja saunatilat tilapäiseen käyttöön Kankaanpään Pappilankulma Oy:ltä. Kirkkoneuvosto päättää vuokrata toistaiseksi kankaanpään Pappilankulma Oy:tä entisen seurakuntakeskuksen alakerran arkistotilan seurakunnan arkistolle, yhden autotallin nuoriso- ja lapsityön varastoksi ja kylmiön vainajien säilytystiloiksi (varatila) yhteishintaan 500 /kk sisältäen lämmön, veden ja sähkön. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa talouspäällikön myymään seurakuntakeskuksen urut ja tuolit tarjousten perusteella ja myymään tai hävittämään muun seurakuntakeskuksessa olevan irtaimiston millä ei ole seurakunnalle käyttöä. KIRKKOPÄIVÄT KOUVOLASSA KN 17 Kirkkopäivät ovat Kouvolassa Kirkkopäivien tarkempi ohjelma löytyy netistä haulla www. kirkkopaivat.fi Seurakunta on vuosittain lähettänyt edustajansa kirkkopäiville. Kh:n esitys: Kirkkoneuvosto nimeää edustajat kirkkopäiville Kouvolaan Merkittiin kirkkopäivät tiedoksi ja päätettiin selvittää johtokuntien ja työtekijöiden halukkuuden osallistua kirkkopäiville. LÄHETYSSIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN KN 18 Lähetyssihteeri Ulla Kahari on irtisanoutunut toimestaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi

13 Päätös Myönnetään lähetyssihteeri Ulla Kaharille ero lähetyssihteerin toimesta lukien. 13 KORVAUS NÄYTEPÄÄTELASEISTA KN 19 Valtioneuvoston päätöksessä näyttöpäätetyöstä (1405/1993) on annettu määräykset näyttöpääte- ja vastaavan työn järjestämisestä. Päätökseen sisältyy määräys näyttöpäätelasien hankinnasta. Ennen tarvittavien työlasien hankintaa työterveyshuollon tulee selvittää työpisteen ergonomia ja pyrkiä muuttamaan se työntekijälle sopivaksi. Usein muutoksilla ja uusilla ratkaisuilla saadaan aikaan työpiste, jossa työntekijä voi työskennellä vaivatta yleiskäyttöön tarkoitetuilla silmälaseilla. Työlasit ovat yleensä tarpeen vain ikänäköisillä työntekijöillä, joiden näkemisen ongelmia ei voida ratkaista ergonomian keinoin. Työnantajan on hankittava työtekijälle näyttöpäätelasit, jos optikon tai silmälääkärin lausunnosta selvästi ilmenee, että tavanomaiset yleiskäyttöön tarkoitetut lasit eivät ole työhön sopivat. Lasit, jotka eivät poikkea yleiskäyttöön tarkoitetuista laseista, eivät ole korvattavia erityistyölaseja, vaikka niitä käytettäisiin ainoastaan työssä. Työlasit koskee työntekijöitä jotka merkittävästi tekevät näyttöpääte- tai vastaavaa työtä. Se, kuinka paljon työnantaja korvaa silmälasien kehyksistä ja linssien erityiskäsittelystä, päätetään työpaikkakohtaisesti. Työterveydenhuollosta saatujen tietojen mukaan työnantajat ovat korvanneet keskimäärin 100 kehyksistä ja 100 linssien erityiskäsittelystä. Korvauksen määrä tulisi päättää kirkkoneuvostossa ja koska korvaus on lakisääteinen niin yksittäistapauksissa talouspäällikkö voi myöntää viranhaltijalle/työntekijälle korvauksen valtioneuvoston päätöksen ehtojen toteutuessa. Työlasien hankinta koskisi 1-3 työntekijää/viranhaltijaa. ehdotus Kirkkoneuvosto päättää, että valtioneuvoston päätöksen (1405/1993) mukaisista työntekijän/viranhaltijan hankkimista silmälääkärin ja työterveyshuollon suosittamista erityistyölaseista korvataan kehyksistä 100 ja linssien erityiskäsittelystä 100 ja että työntekijä/viranhaltia kohtaisen korvauspäätöksen tekee talouspäällikkö. SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA Puheenjohtaja Keijo Rainerma poistui kokouksesta. KN 20 Julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan kirkkoneuvoston 13 on salassa pidettävä asiakirja.

14 Kokouksen puheenjohtajana toimi Ulla Suontausta. 14 ILMOITUSASIAT KN 21 Ilmoitusasioita ei ollut. MUUTOKSENHAKU KN 22 Puheenjohtaja antaa kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoittaa samalla, että kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja n:o 1/2015 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisen ajan klo Puheenjohtaja antoi kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoitti, että kirkkoneuvoston tarkistettu pöytäkirja n:o 1/2015 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkkoherranvirastossa välisen ajnan klo 9 13 Pöytäkirjan vakuudeksi: Keijo Rainerma Ulla Suontausta Keijo Haavisto puheenjohtaja 1-19 puheenjohtaja sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan (1-22 :t ) ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Kankaanpäässä 12 päivänä helmikuuta 2015 Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja 9 päivältä helmikuuta 2015 on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa. Keskuskatu 51 b, välisen ajan klo Todistan, että nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Kankaanpäässä 17 päivänä maaliskuuta 2015

15 15 Sari Viinamäki toimistosihteeri Kankaanpään seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät:1,2,3,4,6,11,15,21,22 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät:5,7,8,9,10,12,13,14,16,17,18,19,20 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 104,105 Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Keskuskatu 44 Postiosoite: PL 63, Kankaanpää Telekopio: (02) Sähköposti:

16 16 Pykälät: Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34 Postiosoite: PL 32, Turku Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Postiosoite: PL 60,20501 Turku Telekopio: (02) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 210, (Eteläranta 8, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan

17 toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. 17 Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 19.00 Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot