KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015

2 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan kaupunki, Kuusisto, kortteli 7600 Kuuslahden virkistysalueen asemakaava Asemakaavalla muodostuu Kaarinan kaupungin Kuusiston, 7. kaupunginosan, kortteli 7600 sekä katu-, lähivirkistys- ja uimaranta-alueet. Jani Laasanen, Kaarinan kaupunki / kaavoitus PL 17, KAARINA Asemakaava on tullut vireille Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan tarkoitus Suunnittelualue käsittää Kuuslahden virkistysalueen Kuusistonsalmen rannalla. Asemakaavan pinta-ala on noin 8 hehtaaria. Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kuuslahden virkistysalueelle matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jossa on loma-asumisen lisäksi kokous- ja saunatiloja sekä yleisen virkistyskäytön että loma-asumisen tarpeisiin soveltuvia muita toimintoja. Kaarinan kaupungin tavoitteena on lisäksi kehittää vähäiselle käytölle jääneitä virkistysalueita Kuuslahden uimarannan ja hiihtomajan välisellä alueella. Alueen toteutuessa myös edellytykset rantojen kehittämiseksi virkistyskäyttöön paranevat huomattavasti. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. tilastolomake 2. ote maakuntakaavasta 3. ote Kuusiston osayleiskaavasta 4. ote vesihuoltokartasta 5. Kaarinan kaupunginvaltuuston kaavoituspäätös muistiot viranomaisneuvotteluista 7. Kuusiston Kruunun selvitys hankkeen elinkeinopoliittisista vaikutuksista 8. selvitys Kuusiston länsiosan virkistysalueista ja asemakaavan suhteesta muihin kaavoihin

3 3 3 LÄHTOKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen olosuhteista Nykytilanne ja alueen yleiskuvaus Kuusiston Kruunu Oy on hakenut vuokrattavaksi Kaarinan kaupungin omistaman Kuuslahden virkistysalueen. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa alueelle loma-asuntoja, mikäli alueelle saadaan tällaisen rakentamisen salliva asemakaava. Kuusiston Kruunu Oy on esitellyt kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle hankettaan Suunnittelualue on Kaarinan kaupungin omistuksessa. Alueen käytöstä on laadittu 50 vuoden vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa. Vuokrasopimus on hyväksytty kaupunginvaltuuston tekemän kaavoituspäätöksen yhteydessä Kuuslahden alue sijaitsee lähes rakentamattomalla alueella Kuusiston saaren pohjoisosassa Kuusistonsalmen rannalla. Alueen ympäristössä on harvakseltaan asuinrakennuksia ja loma-asuntoja. Asemakaavan suunnittelualueella on kaksi rakennusta, vanha alueen keskusrakennus ja rantasauna. Rakennusten lisäksi alueella on grillikatos, puuvaja, muutamia ulkokäymälöitä ja uimalaituri ja ranta. Suunnittelualueen länsipuolella on asuinkäytössä oleva omakotitalo ja Kuusiston telakka. Suunnittelualueen etelä- ja itäreunaa rajoittaa Kaarinan luontoselvityksen (FCG 2001) mukainen Kuuslahden pähkinäpensasrinne ja jyrkänne. Kohde on laajahko kokonaisuus, joka koostuu jyrkänteestä, sen aluslehdosta, pähkinäpensasrinteestä ja pienestä pohjoiseen laskevasta purosta. Kohde on rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan. Kohteen luonnontila on paras jyrkänteen aluslehdossa suunnittelualueen pohjoisosassa ja puronvarsikorvessa. Puron varren töyräillä on saniaisvaltaista puronvarsikorpea. Puronvarsikorven ympäristöllä on merkitystä myös liito-oravan elinympäristönä Luonto, luonnonympäristö ja maisemallisesti arvokkaat alueet Suunnittelualue on pääosin melko tasaista nurmikenttää, jossa on näkyvissä ihmisen aiheuttamaa kulutusta. Paikoitellen nurmialueelle on muodostunut pieniä niittymäisiä saarekkeita niissä paikoissa, joissa kulutus on ollut vähäisempää. Nurmikenttää värittävät myös pienet, lähinnä koivua kasvavat puuryhmät. Alueen reunoilla on laajempia metsäsaarekkeita. Suunnittelualueen eteläisellä sivulla on jyrkkää varjoista kalliota vasten rehevää varjon ja kostean paikan kasvillisuutta. Idässä rajoittava metsäalue koostuu monenlaisesta puustosta ja pensaskasvillisuudesta. Rantavyöhykkeen tervaleppä- ja koivuvyöhyke on aiemmin muodostanut noin metriä leveän yhtenäisen vyöhykkeen meren ja nurmikentän välille. Rantavyöhykkeen puustoa on harvennettu vuoden 2014 aikana. Ranta-alueen maisema ja kasvillisuus on vaihtelevaa. Paikoitellen mereen työntyy kalliosaarekkeita. Niiden välissä on osin vesijättömaata ja kaislikkoa. Alueen länsiosan rannassa on uimaranta. Lännessä suunnittelualue rajoittuu asuinkiinteistöön. Alueen halki kulkee itä-länsi suuntainen ulkoilureitti, joka jatkuu suunnittelualueen luoteiskulmasta pohjoiseen Kuuslahden hiihtomajalle ja kuntoradalle. Suunnittelualueen etelä- ja itäreunassa sijaitsee Kaarinan luontoselvityksen (FCG 2001) mukainen kohde; Kuuslahden pähkinäpensasrinne ja jyrkänne. Kohde on laajahko kokonaisuus, joka koostuu jyrkänteestä, sen aluslehdosta, pähkinäpensasrinteestä ja pienestä pohjoiseen laskevasta purosta. Kohde on rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan. Kohteen luonnontila on paras jyrkänteen aluslehdossa suunnit-

4 4 telualueen pohjoisosassa ja puronvarsikorvessa. Puron varren töyräillä on saniaisvaltaista puronvarsikorpea. Puronvarsikorven ympäristöllä on merkitystä myös liitooravan elinympäristönä Rakennettu ympäristö Palvelut ja työpaikat Virkistys Liikenne Kuuslahden alue sijaitsee lähes rakentamattomalla alueella Kuusiston saaren pohjoisosassa Kuusistonsalmen rannalla. Alueen ympäristössä on harvakseltaan asuinrakennuksia ja loma-asuntoja. Asemakaavan suunnittelualueella on kaksi olemassa olevaa rakennusta. Alueen keskusrakennus on puurakenteinen ja heikkokuntoinen. Ranta-alueella sijaitseva hirsinen saunarakennus on uusittu vuonna Rakennusten lisäksi alueella on grillikatos, puuvaja, muutamia ulkokäymälöitä sekä uimalaituri. Alueella ei ole rakennussuojelukohteita. Suunnittelualueella ei ole palveluita eikä työpaikkoja. Kuusiston saaren länsiosassa on jonkin verran matkailupalveluja tuottavia yksiköitä kuten karavaanarialue sekä Villa Wolaxin kartanon kokous- ja juhlapalvelutilat. Lisäksi Kaarinan kaupungilla on Vuolahden leirialueella vuokrattavia mökkejä. Muilta osin alueen elinkeino perustuu lähinnä maanviljelykseen. Kuusiston länsiosassa on runsaasti virkistyskäyttöön soveltuvia alueita. Alueet ovat pääasiassa luonnontilassa ja esimerkiksi opastettuja virkistysreittejä ei juuri ole. Erilaisia virkistystoimintaan sopivia kohteita löytyy kuitenkin esimerkiksi Kuusiston Hiihtomajan alueelta, jossa on valaistua latua noin 1,5 kilometriä. Lisäksi hiihtomajan läheisyydessä sijaitsee Kuuslahden uimaranta-alue sekä siihen liittyvä leirintäalue. Suunnittelualue sijaitsee uimarannalle päättyvän Kuuslahdentien päässä. Alueelta on matkaa Saaristotielle noin 4 kilometriä. Kokonaismatka Kaarinan keskustaan on noin 10 kilometriä. Alueelle ei ole erillistä kevyen liikenteen yhteyttä tai julkista liikennettä. Yhdyskuntatekniikka ja muut verkostot Ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelualueen länsiosassa on rakennettu vesihuoltoverkosto. Vesihuoltoverkoston lisätarpeen arviointi tehdään kaavatyön ohessa. Suunnittelualueelle ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Suunnittelualue on Kaarinan kaupungin omistuksessa. Alueen käytöstä on tehty vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa 50 vuodeksi Tonttijako ja -rekisteri Pohjakartta Suunnittelualue on maarekisterissä.

5 5 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kaarinan kaupungin kiinteistö- ja paikkatietolaitos päivittää pohjakarttaa aina asemakaavojen laatimisen tai uudisrakentamisen yhteydessä. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee virkistystoimintojen alueella, V. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät ulkoilu-, retkeily-, urheilu- ja muut virkistysalueet. Alueen halki länsi-itäsuuntaisena kulkee maakuntakaavan mukainen ulkoilureittiyhteys. (liitekartta) Turun kaupunkiseudun rakennemalli Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Suunnittelualue sijaitsee Turun kaupunkiseudun rakennemallin (2012) mukaisella kehitettävällä kaupunkiseudun vihervyöhykkeellä. Suunnittelualue sijaitsee Kuusiston osayleiskaavan alueella. Osayleiskaavassa suunnittelualue on telttailu- ja leirintäaluetta, RT, sekä uimaranta-aluetta, VV. Alueen halki kulkee itä-länsi suuntainen osayleiskaavan mukainen ohjeellinen retkeilypolku. (liitekartta) Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kaarinan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja vireille tulo Kaarinan kaupunginvaltuusto on tehnyt asemakaavaa koskevan kaavoituspäätöksen Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Kaarina-lehdessä Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Osallistuminen ja kaavatyön vaiheet Asemakaavaa on laadittu yhteistyössä alueen vuokranneen Kuusiston Kruunu oy:n kanssa. Lisäksi asemakaavasta on pidetty kaksi viranomaisneuvottelua Varsinais- Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja Turun maakuntamuseon kanssa. Asemakaavan viranomaisneuvottelut on pidetty seuraavasti: : Viranomaisneuvottelu aloitusvaiheessa, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maakuntamuseo, Kaarinan kaupunki.

6 6 4.3 Sopimukset : Viranomaisneuvottelu luonnosvaiheessa, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maakuntamuseo, Kaarinan kaupunki. Kuuslahden virkistysalueen asemakaavaluonnos on hyväksytty Kaarinan kaavoitusja rakennuslautakunnassa Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavaluonnoksesta ei tullut palautetta nähtävillä olon aikana. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksymästä ja nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvotteluissa Varsinais-Suomen ELY-keskus ei nähnyt mahdolliseksi yksityisen loma-asuntoalueen rakentamista maakuntakaavan mukaiselle virkistysalueelle. Myös Varsinais-Suomen liitto katsoi, että Kuuslahden alueen tulisi olla pääosin yleisessä käytössä. Myöskään rakentamisen määrä ei ole yhdenmukainen maakuntakaavan ja Kuusiston osayleiskaavan tavoitteiden kanssa. Neuvotteluissa todettiin, mikäli kaavatyötä jatketaan, tulee rakentamisen määrää vähentää ja alueen virkistysmahdollisuuksista ja rantaalueiden yleisen käytön mahdollisuuksista laatia laajemmat tarkastelut. Viranomaisneuvottelun jälkeen on Kuusiston Kruunu oy:n kanssa neuvoteltu tilanteesta ja alueelta on laadittu uudistettu luonnos, jossa ranta-alue jää yleiseen käyttöön. Myös yleisiä kulkuyhteyksiä on merkitty alueen kautta kulkeviksi. Alueelta on laadittu alueen matkailupalveluja koskeva yleinen selvitys. Lisäksi on tutkittu virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden määrää sekä yleisiä ranta-alueita Kuusiston saaren länsiosassa. Suunnittelualue on Kaarinan kaupungin omistuksessa. Alueen käytöstä on laadittu 50 vuoden vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa. Vuokrasopimus on hyväksytty kaupunginvaltuuston tekemän kaavoituspäätöksen yhteydessä Vuokra-aluetta tarkistetaan asemakaavan mukaisesti, kun se on saanut lainvoiman Kaavaehdotuksen hyväksyminen Kaarinan kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen Hyväksytty kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen ELYkeskukselta, ympäristönsuojelulautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, terveystarkastajalta, Caruna oy:ltä, johtavalta rakennustarkastajalta, paikkatietopäälliköltä ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristönsuojelulautakunta katsoivat lausunnoissaan, että kaavaehdotus ei ole maakuntakaavan ja Kuusiston osayleiskaavan mukainen. Asemakaavaehdotuksesta saapui kolme muistutusta. Kaavaehdotuksesta on nähtävillä olon ja lausuntojen saapumisen jälkeen neuvoteltu Kuusiston Kruunun ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Uusi kaavaehdotus on laadittu vuoden 2015 alussa. Lausunnot ja muistutukset on käsitelty uuden kaavaehdotuksen yhteydessä kaupunginhallituksessa xx.xx.xxxx. Kaupunginhallitus päättää vastineiden antamisesta muistutuksiin ja kaavaehdotuksen asettamisesta uudelleen nähtäville. Kaavaehdotus on ollut uudelleen julkisesti nähtävillä xx.xx.- xx.xx.xxxx. Uudesta kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja ympäristönsuojelulautakunnalta Asemakaavan hyväksyminen

7 7 Julkisen nähtävillä olon ja lausuntojen saapumisen jälkeen Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa pöytäkirjan tultua nähtäville. 4.5 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kuuslahden virkistysalueelle matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jossa on loma-asumisen lisäksi kokous- ja saunatiloja sekä yleisen virkistyskäytön että loma-asumisen tarpeisiin soveltuvia muita toimintoja. Kaarinan kaupungin tavoitteena on lisäksi kehittää vähäiselle käytölle jääneitä virkistysalueita Kuuslahden uimarannan ja hiihtomajan välisellä alueella. Alueen toteutuessa myös edellytykset rantojen kehittämiseksi virkistyskäyttöön paranevat huomattavasti. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Mitoitus 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Asemakaavan tavoitteena on kehittää Kuuslahden alueesta ympäristöineen vetovoimainen virkistysalue, jossa virkistyskäytön lisäksi pääpaino on loma-asumisessa ja matkailupalveluissa. Tavoitteena on muodostaa koko Kuusiston saaren länsipäähän yhtenäinen palveluverkosto, jossa erilaiset toiminnalliset osa-alueet tukevat toisiaan. Varsinaisen asemakaavan suunnittelualueelle on tarkoitus rakentaa noin 25 lomaasuntoa. Uutta rakentamista alueelle on tulossa k m 2, joka sisältää lomaasuntorakentamisen lisäksi alueen ravintola-, sauna- ja huoltotiloja. Loma-asumisen lisäksi aluetta kehitetään ulkoilureittien, matkailupalvelujen ja uimaranta-alueen käytön näkökulmasta alueen vuokranneen yrittäjän ja Kaarinan kaupungin toimesta. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet, RM Korttelin 7600 tontti 2 ja Kortteli 7601 ovat matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, RM. Tonteilla loma-asuntoryhmät on jaettu erillisiin rakennusalojen kokonaisuuksiin, joista jokaiselle on merkitty enimmäisrakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku. Korttelialueelle voidaan rakentaa loma-asuntoja yhteensä k-m 2. Alueella on asemakaavaan merkitty uimarannan ja Kuuslahden rantapuiston välille yleinen kulkuyhteys, joka takaa vapaan liikkumisen virkistysalueiden välillä rakentamisesta huolimatta. Loma-asuntojen pysäköinti tulee järjestää korttelialueen sisällä. Loma-asumisen lisäksi alueella sijaitsee jo nykyisin käytössä oleva rantasauna. Rantasaunan rakennusoikeus on 100 k-m 2. Saunan pohjoispuolella sijaitseva kallioinen mäki on merkitty säilytettävän puuston alueeksi. Korttelin 7600 pohjoisosa sekä siihen ulottuva vesialue on varattu venelaiturien rakentamista varten. Liikerakennusten korttelialueet, KL Korttelin 7600 tontti 1 on liikerakennusten korttelialuetta, KL. Kortteli käsittää alueen vanhan päärakennuksen, joka on tarkoitus kunnostaa kokous- ja ravintolatilaksi. Tontin rakennusoikeus on 200 k-m 2 ja kerrosluku II.

8 Muut alueet Virkistysalueet Pysäköintialueet Katualueet Vesialueet Lähivirkistysalueet, VL. Suunnittelualueen etelä- ja itäosa on lähivirkistysaluetta, VL, Kuuslahden Rantapuisto. Virkistysalue kuuluu laajempaan kokonaisuuteen, joka jatkuu etelässä hiihtomajan alueelle. Kuuslahden rantapuistoa on harvennettu vuokralaisen toimesta loppuvuodesta 2013 ja ranta-aluetta vuonna Kuuslahden rantapuisto on tarkoitettu yleisen käyttöön. Puisto ja ulkoilureitti jatkuvat matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen itäpuolella ja yhtyvät olemassa olevaan ulkoilureittiin, joka kulkee hiihtomajalta uimaranta-alueelle suunnittelualueen eteläpuolella olevan kallion juurella. Ulkoilureitin ja kallion väliin jäävä virkistysalueen osalla on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Alueella on aiemmin kasvanut runsaasti pähkinäpensasta, mutta nykyisin pähkinäpensaiden määrä on vähentynyt huomattavasti. Uimaranta-alueet, VV 5.3 Kaavan vaikutukset Suunnittelualueen luoteisosassa on uimaranta-alue, VV. Alue on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Uimaranta-alueelle on kulkuyhteys LP-alueen itäpuolella kulkevan jalankululle tarkoitetun kadun kautta. Uimarannalta on pääsy Kuuslahden rantapuistoon matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen halki. Uimaranta-alue sisältää sen koillispuolella sijaitsevan kallioisen mäen, jossa on olemassa oleva grillikatos. Suunnittelualueen länsiosassa on yleinen pysäköintialue, LP. Pysäköinti on tarkoitettu lähinnä virkistys- ja uimaranta-alueelle saapuville. Matkailua palvelevien rakennusten ja liikerakennusten korttelialueilla pysäköinti tapahtuu pääasiassa tontin sisäisesti. Suunnittelualueelle päättyvä Kuuslahdentie on merkitty asemakaavaan niin, että se päättyy kortteleiden 7600 ja 7601 välille. Tien päässä on kääntöpaikka sekä liittymä pohjoiseen yleiselle jalankululle tarkoitetulle katualueelle. Jalankululle tarkoitetulla kadulla on sallittu myös matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen sisäinen liikenne. Suunnittelualueessa on mukana osa Kuusistonsalmen vesialuetta, W. Vesialueella rajataan maa- ja korttelialueen rajoja rantaviivan mukaisesti Asemakaavan suhde muihin kaavoihin. Asemakaavan suhdetta muihin kaavoihin on tutkittu erillisellä selvityksellä (kaavaselostuksen liite 8) Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Suunnittelualue sijaitsee erillään muusta yhdyskuntarakenteesta. Toisaalta alueen luonne huomioon ottaen se täydentää Kuusiston saaren länsiosan matkailupalveluja

9 9 ja antaa samalla mahdollisuuden Kuuslahden alueen virkistyskäytön kehittämiseen. Alueelle tulevien loma-asuntojen sekä kokous-, ravintola-, sauna- ja huoltotilojen yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m 2. Uusi loma-asuntoalue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, joten alueen sisään muodostuu yhtenäinen rakenne. Suunnittelualueen itä- ja länsipuolella olevilla ranta-alueilla on muutamia asuntoja ja lomaasuntoja. Alueen väljän rakenteen huomioon ottaen rakennettava alue ei ole merkittävästi ristiriidassa ympäröivän yhdyskuntarakenteen osalta, vaan se muodostaa oman kokonaisuuden Kuuslahden virkistysalueen ytimeen Vaikutukset liikenteeseen Suunnittelualue sijaitsee Kuuslahdentien päässä noin 4 kilometriä Saaristotien liittymästä. Kuuslahteen tullaan Saaristotieltä Vuolahdentietä, Rantamäentietä ja Kuuslahdentietä pitkin. Tie on paikoin kapea erityisesti Rantamäentien kohdalla. Tielle on kuitenkin rakennettu muutamia kohtaamispaikkoja, jossa tietä on levennetty. Rantamäentietä käyttävät Kuuslahden virkistyalueen käyttäjien lisäksi noin 20 alueen asukasta tai loma-asukasta sekä Caravan-alueen käyttäjät. Kuuslahden rakentaminen tuo jonkin verran lisää liikennettä tielle sekä loma-asumisen, matkailupalvelujen ja virkistyskäytön osalta. Liikennemäärät kasvavat jonkin verran, mutta eivät haittaa liikennettä merkittävästi. Kaarinan läntisen ohikulkutien rakentaminen vaikuttaisi toteutuessaan merkittävästi alueen saavutettavuuteen. Tällöin matka Kuuslahden alueelle Kaarinan keskustasta lyhenisi noin puoleen. Tien toteutuminen lisäisi todennäköisesti liikennesuoritteita alueella ja vaatisi uusia liikenteellisiä ratkaisuja ja mahdollisesti myös erillisen kevyen liikenteen yhteyden. Nykyisessä tilanteessa asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen liikenteellisiin olosuhteisiin Vaikutukset palveluihin ja elinkeinotoimintaan Kuusiston saaren länsiosassa elinkeinotoiminta perustuu maa- ja metsätalouden ohella loma-asumiseen ja muutamiin matkailupalveluja tuottaviin toimintoihin. Alueella sijaitsevat karavaanarialue sekä Villa Wolaxin kartanon kokous- ja juhlapalvelutilat. Asemakaavalla on tarkoitus luoda alueen vuokranneen Kuusiston Kruunu oy:n kanssa yhtenäinen matkailua ja loma-asumista palveleva ympäristö Kuusiston länsiosaan. Kuusiston länsiosassa yhdistyisivät tällöin mahdollisuudet pitkä- ja lyhytaikaiseen vapaa-ajan asumiseen sekä mahdollisuus alueelle saapuvien vierailijoiden yöpymiseen. Majoitusta täydentävät oheispalvelut kuten vene- ja harrastuspaikat, vuokrattavat kokous-, juhla- ja saunatilat sekä niitä tukevat ravintolapalvelut. Kaavaselostuksen liitteenä on Kuusiston Kruunun selvitys kohteen saavutettavuuden edistämisestä ja elinkeinopoliittisista vaikutuksista. Asemakaavan toteutumisella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia Kuusiston länsiosan palveluihin ja elinkeinotoimintaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suunnittelualueen etelä- ja itäreunassa sijaitsee Kaarinan luontoselvityksen (FCG 2001) mukainen kohde; Kuuslahden pähkinäpensasrinne ja jyrkänne. Kohde on laajahko kokonaisuus, joka koostuu jyrkänteestä, sen aluslehdosta, pähkinäpensasrinteestä ja pienestä pohjoiseen laskevasta purosta. Kohde on rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan. Kohteen luonnontila on paras jyrkänteen aluslehdossa suunnittelualueen pohjoisosassa ja puronvarsikorvessa. Puron varren töyräillä on saniaisvaltaista puronvarsikorpea. Puronvarsikorven ympäristöllä on merkitystä myös liitooravan elinympäristönä. Kuuslahden pähkinäpensasrinne on rajattu asemakaavassa luo-alueena ulkoilureitin ja kallion väliselle alueelle. Alue jää lähivirkistysalueen osaksi, eikä sinne ole osoitettu mitään toimintoja. Alue on rajattu myös vuokrattavan alueen ulkopuolelle. Itäosan puronvarsikorpi jää käytännössä suunnittelualueen ulkopuolelle. Lähinnä Kuusistonsalmea puronvarsi muuttuu tavanomaiseksi ojaksi, joka

10 10 rajaa Kuuslahden avoimen nurmikentän ja metsäalueen toisistaan. Metsäinen alue jää asemakaavassa lähivirkistysalueeksi, jolloin sen asema puronvarsikorven puskurivyöhykkeenä säilyy nykyisellään. Myös mahdollisten liito-oravien elinpiiri säilyy entisellään. Asemakaavan yhteydessä ei ole laadittu täydentävää luontoselvitystä, sillä aikaisemmin laaditun selvityksen mukaisille alueille tai niiden välittömiin vaikutusalueisiin ei olla tekemässä muutoksia. Asemakaavan mukainen rakennettava suunnittelualue on pääosin melko tasaista nurmikenttää, jossa on jo nykyisin näkyvissä ihmisen aiheuttamaa kulutusta. Paikoitellen nurmialueelle on muodostunut pieniä niittymäisiä saarekkeita niissä paikoissa, joissa kulutus on ollut vähäisempää. Nurmikenttää värittävät myös pienet, lähinnä koivua kasvavat puuryhmät. Suunnittelualueen eteläisellä sivulla on jyrkkää varjoista kalliota vasten rehevää varjon ja kostean paikan kasvillisuutta. Idässä rajoittava metsäalue koostuu monipuolisesta puustosta ja pensaskasvillisuudesta. Rantavyöhykkeellä kasvava tervaleppä- ja koivuvyöhyke muodostaa noin metriä leveän vyöhykkeen meren ja nurmikentän välille. Ranta-alueen maisema ja kasvillisuus on vaihtelevaa. Paikoitellen mereen työntyy kalliosaarekkeita. Niiden välissä on osin vesijättömaata ja kaislikkoa. Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön aiheutuvat pääosin lisääntyvästä ihmisten liikkumisesta. Varsinainen rakentaminen sijoittuu lähinnä avoimien nurmikenttien osiin, joten siltä osin asemakaava ei aiheuta merkittävää haittaa. Rantapuiston ja lähiympäristössä on tehty ja tehdään myös jatkossa hoitotoimenpiteitä. Näiden vaikutuksesta erityisesti ranta-alue muuttuu puistomaisemmaksi ympäristöksi. Kuuslahden asemakaavalla on jonkin verran negatiivisia vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön ihmisen aiheuttaman lisääntyvän kulutuksen vuoksi Vaikutukset virkistysalueiden ja rantojen käyttöön Asemakaavan vaikutuksia virkistysalueiden ja ranta-alueiden riittävyyteen on tutkittu erillisellä selvityksellä (kaavaselostuksen liite 8). 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan mukainen rakentaminen voidaan käynnistää kaavan voimaan tulon jälkeen. Alueen vuokranneen rakentajan mukaan rakennustyöt käynnistyisivät mahdollisimman pian. Koko alueen rakentaminen kestänee 3-5 vuotta. Pasi Aromäki kaupunginarkkitehti Jani Laasanen kaavasuunnittelija

11 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 202 Kaarina Täyttämispvm Kaavan nimi Kuuslahden virkistysalueen asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus A7600 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 8,1396 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 8,1396 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 8, , ,03 8, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,1672 2, ,12 0, T yhteensä V yhteensä 3, ,0 3,6599 R yhteensä 1, , ,12 1, L yhteensä 0,4919 6,0 0,4919 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä 1, ,4 1,8229 Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

12 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 8, , ,03 8, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,1672 2, ,12 0, KL 0, , ,12 0, T yhteensä V yhteensä 3, ,0 3,6599 VL 2, ,8 2,8117 VV 0, ,2 0,8482 R yhteensä 1, , ,12 1, RM 1, , ,12 1, L yhteensä 0,4919 6,0 0,4919 Kadut 0, ,7 0,2544 Kev.liik.kadut 0, ,9 0,0980 LP 0, ,4 0,1395 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä 1, ,4 1,8229 W 1, ,0 1,8229

13 Kaarinan kaupunki Teema: Kaarina Mittakaava: 1:20000 Pvm: :35 MAAKUNTAKAAVA 500 m

14 Kaarinan kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Teema: Kaarina Mittakaava: 1:10000 Pvm: :04 OSAYLEISKAAVA 500 m

15 rp Kaarinan kaupunki Teema: Kaarina Mittakaava: 1:2000 Pvm: :10 VESIHUOLTO 100 m

16 Kuuslahden virkistysalueen vuokraaminen sekä asemakaavan laatiminen DA: 387 /426/2013 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Esittely: Vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy on hakenut vuokrattavaksi Kaarinan kaupungin omistaman Kuuslahden virkistysalueen. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa alueelle loma-asuntoja, mikäli alueelle saadaan tällaisen rakentamisen salliva asemakaava. Kuusiston Kruunu Oy on esitellyt kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle hankettaan Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa on neuvoteltu alueen vuokrausehdoista. Tämän lisäksi alueen rakennuksista ja rakennusten hintatasosta sekä liittymistä on neuvoteltu tilakeskuksen päällikön kanssa. Neuvottelujen pohjalta on päädytty ehdotukseen, jonka mukaan maa-alueesta tehdään 50 vuoden vuokrasopimus. Mikäli loma-asuntojen rakentamisen salliva asemakaava ei tule voimaan tai vuokralainen ei saa muodostettavalle tontille lainvoimaista rakennuslupaa vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta, vuokrasopimus on irtisanottavissa vuokralaisen toimesta puolen vuoden irtisanomisajalla. Vuokra-alue on n. 4,5 ha määräala Kaarinan kaupungin omistamasta Mutaranta -nimisestä tilasta RN:o 1:29, kiinteistötunnus Tilan edustalla on vesijättömaata, jonka lunastamista Kaarinan kaupunki on hakenut. Asemakaavan tultua voimaan kaupunki hakee omistamalleen maalle tontinmuodostusta. Tämän jälkeen sopimusta tarkistetaan rajauksen, pinta-alan ja tontin tietojen osalta. Vuosivuokra on saakka euroa alkaen vuosivuokra on euroa asemakaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka. Sen jälkeen vuosivuokra on euroa. Mikäli alueen asemakaava tulee voimaan aikaisemmin, vuosivuokra nousee euroon kaavan voimaantullessa. Vuosivuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksillä siitä lähtien, kun asemakaava tulee voimaan. Vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti vähintään 40 % kaavamääräysten mukaisesta rakennusoikeudesta viiden vuoden kuluessa alueen asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta lukien. Valmiusasteen tulee olla sellainen, että rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa rakennuksissa hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokralainen sitoutuu saattamaan rakennukset täysin valmiiksi seitsemän vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta lukien. Vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti vähintään 80 % kaavamääräysten mukaisesta rakennusoikeudesta kymmenen vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta lukien. Valmiusasteen tulee olla sellainen, että rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa rakennuksissa hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokralainen sitoutuu saattamaan rakennukset täysin valmiiksi kahdentoista vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Alueella sijaitsevan uimarannan osalta on sovittu, että vuokralainen sallii yleisen kulkemisen vuokra-alueensa kautta uimarannalle sekä uimarannan yleisen käytön päivittäin vähintään klo 8-20 välisenä aikana. Tämän lisäksi vuokralainen sitoutuu vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta järjestämään autopaikat kymmenelle autolle uimarannan yleistä käyttöä varten.

17 Alueen rakennusten hinnaksi on neuvoteltu euroa. Hintaan sisältyvät sähkö- sekä vesiliittymä. Rakennuksia koskeva kauppakirja allekirjoitetaan yhtä aikaa vuokrasopimuksen kanssa. Asemakaavan laatiminen Alueelle on tarkoitus rakentaa loma-asuntoja. Rakentamiselle ei ole tällä hetkellä kaavallista perustaa. Hankkeen toteuttamista varten on laadittava asemakaava. Suunnittelualue on jonkin verran suurempi kuin vuokra-alue. Alueella on voimassa Kuusiston osayleiskaava. Kuuslahden virkistysalue on siinä telttailu- ja leirintäaluetta, RT, sekä uimaranta-aluetta, VV. Neuvoteltu vuokrasopimus on liitteenä. Liite 113/2013. Asemakaava-alueen rajaus sekä ote osayleiskaavasta ovat liitteenä. Liite 114/2013. Valmistelija: maankäyttöinsinööri Tanja Hämäläinen, p. (02) , kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki, p. (02) Ehdotus: kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää 1) kaupunginhallitukselle, että Kaarinan kaupunki tekee Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen mukaisen vuokrasopimuksen sekä myy vuokra-alueen rakennukset kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle. 2) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Käsittely: Jäsen Seija Savo esitti, että vuokrasopimuksen kohtaan lisätään lause: vuokralainen vastaa uimarannan siivouksesta ja kunnossapidosta. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti täydentää vuokrasopimusta Savon esityksen mukaisesti, korjattu liite 113A/2013. Savo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 18:45. Hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Veikko Eskelinen. Päätös 89: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti yksimielisesti 1) lisätä vuokrasopimuksen kohtaan lauseen: vuokralainen vastaa uimarannan siivouksesta ja kunnossapidosta, korjattu liite 113A/ ) esittää kaupunginhallitukselle, että Kaarinan kaupunki tekee Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen mukaisen vuokrasopimuksen sekä myy vuokraalueen rakennukset kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle. 3) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Ote: kaupunginhallitus

18 Kaupunginhallitus Esittely: Vuokrasopimuksen sisällöstä on käyty tarkentavia neuvotteluja, jonka perusteella on laadittu uusi versio vuokrasopimuksesta. Sopimus on liitteenä. Sopimuksessa on muutettu alueen vuokran määräytymisperustetta asemakaavan saatua lainvoiman. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä versiossa vuokra oli kiinteä kaavoitusratkaisusta riippumatta ja nyt tarkistettu versio on sidottu tulevaan rakennusoikeuteen. Rakennusoikeuden hintana käytetään 180 euroa/k-m2, joka vastaa olemassa olevaa hintatasoa. Vuokran määräytymisprosentti taas vastaa kaupungin käytössä olevia omakotitonttien vuokrien määräytymisperusteita. Tällä muutoksella vuokrataso korottuu oletettavan rakennusoikeuden toteutuessa asemakaavassa. Toisaalta, jos alueelle ei kaavoituksen myötä saada merkittävää rakennusoikeuden lisäystä, eivät vuokralaiset joudu maksamaan vuokraa perusteetta. Samalla sovitaan nykyisten rakennusten ja laiturin arvoksi euroa. Rakennukset kannattaa tälläkin hinnalla myydä vuokralaiselle, koska rakennuksia ei kannata niiden huonon kunnon vuoksi siirtää muualle. Laituri on sisältynyt jo aiempaankin sopimukseen, mutta selvyyden vuoksi päätöstä tarkennetaan näiltä osin. Asemakaava-alueen rajaus sekä ote osayleiskaavasta ovat liitteenä. Liite 172/2013. Liite 173/2013, Alueen vuokrasopimus Valmistelija: Tekninen johtaja Jyrki Lappi, Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää 1. tehdä Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen 173/2013 mukaisen vuokrasopimuksen sekä myydä vuokra-alueen rakennukset ja laiturin euron kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Käsittely: Janne Aso esitti, että asia jätetään pöydälle ja kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen alueeseen ja rakennuksiin tutustumista varten. Sanna Tähkämaa ja Åsa Gustafsson kannattivat Janne Ason esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu, asian pöydällepanoa tarkoittava esitys. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä Janne Ason esityksen. Koska kaupunginhallitus ei ollut yksimielinen, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja esitti että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Ason esityksen kannalla, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 - "jaa" ääntä (J. Järvinen, I. Laaksonen, V. Mäki, A. Laitinen, H. Sirkiä, M. Ruohonen, P. Kallio, A. Suutari, T. Merivuori) ja 3 - "ei" ääntä (Å. Gustafsson, J. Aso, S. Tähkämaa). Yksi jäsen oli poissa. Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

19 Päätös 270: Kaupunginhallitus päätti 1. tehdä Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen 173/2013 mukaisen vuokrasopimuksen sekä myydä vuokra-alueen rakennukset ja laiturin euron kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Ote: Kaupunginvaltuusto Kuusiston Kruunu Oy Maankäyttöinsinööri Tanja Hämäläinen Kaupunginvaltuusto Esittely: Ehdotus: Käsittely: Asemakaava-alueen rajaus sekä ote osayleiskaavasta ovat liitteenä. Liite 70/2013. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Valtuutettu Niina Virranheimo esitti, että myös kaupunginvaltuutetuille toimitetaan vuokrasopimus. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Valtuutettu Matti Alander esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja selvitetään yrittäjien tasapuolinen kohtelu ja mahdollinen tarjouskilpailu alueesta. Varmistetaan, ettei veronmaksajien omaisuutta myydä alihintaan sekä tarkistetaan vuokrahinnan tasapuolisuus muihin vastaaviin vuokra-alueisiin nähden. Kaupunginhallituksen vuokrauspäätöstä ei saa laittaa täytäntöön, ennen edellä mainittujen asioiden ratkaisemista valtuustossa. Valtuutetut Janne Aso, Ralph Fröberg, Hannu Rautanen sekä Åsa Gustafsson kannattivat valtuutettu Alanderin esitystä. Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan asian palauttamista. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu, asian palauttamista tarkoittava esitys. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyä valtuutettu Alanderin esityksen. Koska kaupunginvaltuusto ei ollut yksimielinen, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja esitti että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat valtuutettu Alanderin esityksen kannalla, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 - "jaa" ääntä ja 19 - "ei" ääntä. Kaksi valtuutettu äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä. Äänestyslista on liitteenä Liite 70a/2013 Päätös 93: Kaupunginvaltuusto päätti, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava.

20 Ote: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kuusiston Kruunu Oy Maankäyttöinsinööri Tanja Hämäläinen Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, A2201

Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, A2201 Kaarinan kaupunki Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2016 DA: /2016 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (kortteli 23008)

MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (kortteli 23008) KAARINAN KAUPUNKI MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (kortteli 23008) SELOSTUS 16.3.2016 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2016 2 MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN (kortteli 23008) SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LUONNOSVAIHE

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot