KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015

2 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan kaupunki, Kuusisto, kortteli 7600 Kuuslahden virkistysalueen asemakaava Asemakaavalla muodostuu Kaarinan kaupungin Kuusiston, 7. kaupunginosan, kortteli 7600 sekä katu-, lähivirkistys- ja uimaranta-alueet. Jani Laasanen, Kaarinan kaupunki / kaavoitus PL 17, KAARINA Asemakaava on tullut vireille Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan tarkoitus Suunnittelualue käsittää Kuuslahden virkistysalueen Kuusistonsalmen rannalla. Asemakaavan pinta-ala on noin 8 hehtaaria. Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kuuslahden virkistysalueelle matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jossa on loma-asumisen lisäksi kokous- ja saunatiloja sekä yleisen virkistyskäytön että loma-asumisen tarpeisiin soveltuvia muita toimintoja. Kaarinan kaupungin tavoitteena on lisäksi kehittää vähäiselle käytölle jääneitä virkistysalueita Kuuslahden uimarannan ja hiihtomajan välisellä alueella. Alueen toteutuessa myös edellytykset rantojen kehittämiseksi virkistyskäyttöön paranevat huomattavasti. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. tilastolomake 2. ote maakuntakaavasta 3. ote Kuusiston osayleiskaavasta 4. ote vesihuoltokartasta 5. Kaarinan kaupunginvaltuuston kaavoituspäätös muistiot viranomaisneuvotteluista 7. Kuusiston Kruunun selvitys hankkeen elinkeinopoliittisista vaikutuksista 8. selvitys Kuusiston länsiosan virkistysalueista ja asemakaavan suhteesta muihin kaavoihin

3 3 3 LÄHTOKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen olosuhteista Nykytilanne ja alueen yleiskuvaus Kuusiston Kruunu Oy on hakenut vuokrattavaksi Kaarinan kaupungin omistaman Kuuslahden virkistysalueen. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa alueelle loma-asuntoja, mikäli alueelle saadaan tällaisen rakentamisen salliva asemakaava. Kuusiston Kruunu Oy on esitellyt kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle hankettaan Suunnittelualue on Kaarinan kaupungin omistuksessa. Alueen käytöstä on laadittu 50 vuoden vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa. Vuokrasopimus on hyväksytty kaupunginvaltuuston tekemän kaavoituspäätöksen yhteydessä Kuuslahden alue sijaitsee lähes rakentamattomalla alueella Kuusiston saaren pohjoisosassa Kuusistonsalmen rannalla. Alueen ympäristössä on harvakseltaan asuinrakennuksia ja loma-asuntoja. Asemakaavan suunnittelualueella on kaksi rakennusta, vanha alueen keskusrakennus ja rantasauna. Rakennusten lisäksi alueella on grillikatos, puuvaja, muutamia ulkokäymälöitä ja uimalaituri ja ranta. Suunnittelualueen länsipuolella on asuinkäytössä oleva omakotitalo ja Kuusiston telakka. Suunnittelualueen etelä- ja itäreunaa rajoittaa Kaarinan luontoselvityksen (FCG 2001) mukainen Kuuslahden pähkinäpensasrinne ja jyrkänne. Kohde on laajahko kokonaisuus, joka koostuu jyrkänteestä, sen aluslehdosta, pähkinäpensasrinteestä ja pienestä pohjoiseen laskevasta purosta. Kohde on rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan. Kohteen luonnontila on paras jyrkänteen aluslehdossa suunnittelualueen pohjoisosassa ja puronvarsikorvessa. Puron varren töyräillä on saniaisvaltaista puronvarsikorpea. Puronvarsikorven ympäristöllä on merkitystä myös liito-oravan elinympäristönä Luonto, luonnonympäristö ja maisemallisesti arvokkaat alueet Suunnittelualue on pääosin melko tasaista nurmikenttää, jossa on näkyvissä ihmisen aiheuttamaa kulutusta. Paikoitellen nurmialueelle on muodostunut pieniä niittymäisiä saarekkeita niissä paikoissa, joissa kulutus on ollut vähäisempää. Nurmikenttää värittävät myös pienet, lähinnä koivua kasvavat puuryhmät. Alueen reunoilla on laajempia metsäsaarekkeita. Suunnittelualueen eteläisellä sivulla on jyrkkää varjoista kalliota vasten rehevää varjon ja kostean paikan kasvillisuutta. Idässä rajoittava metsäalue koostuu monenlaisesta puustosta ja pensaskasvillisuudesta. Rantavyöhykkeen tervaleppä- ja koivuvyöhyke on aiemmin muodostanut noin metriä leveän yhtenäisen vyöhykkeen meren ja nurmikentän välille. Rantavyöhykkeen puustoa on harvennettu vuoden 2014 aikana. Ranta-alueen maisema ja kasvillisuus on vaihtelevaa. Paikoitellen mereen työntyy kalliosaarekkeita. Niiden välissä on osin vesijättömaata ja kaislikkoa. Alueen länsiosan rannassa on uimaranta. Lännessä suunnittelualue rajoittuu asuinkiinteistöön. Alueen halki kulkee itä-länsi suuntainen ulkoilureitti, joka jatkuu suunnittelualueen luoteiskulmasta pohjoiseen Kuuslahden hiihtomajalle ja kuntoradalle. Suunnittelualueen etelä- ja itäreunassa sijaitsee Kaarinan luontoselvityksen (FCG 2001) mukainen kohde; Kuuslahden pähkinäpensasrinne ja jyrkänne. Kohde on laajahko kokonaisuus, joka koostuu jyrkänteestä, sen aluslehdosta, pähkinäpensasrinteestä ja pienestä pohjoiseen laskevasta purosta. Kohde on rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan. Kohteen luonnontila on paras jyrkänteen aluslehdossa suunnit-

4 4 telualueen pohjoisosassa ja puronvarsikorvessa. Puron varren töyräillä on saniaisvaltaista puronvarsikorpea. Puronvarsikorven ympäristöllä on merkitystä myös liitooravan elinympäristönä Rakennettu ympäristö Palvelut ja työpaikat Virkistys Liikenne Kuuslahden alue sijaitsee lähes rakentamattomalla alueella Kuusiston saaren pohjoisosassa Kuusistonsalmen rannalla. Alueen ympäristössä on harvakseltaan asuinrakennuksia ja loma-asuntoja. Asemakaavan suunnittelualueella on kaksi olemassa olevaa rakennusta. Alueen keskusrakennus on puurakenteinen ja heikkokuntoinen. Ranta-alueella sijaitseva hirsinen saunarakennus on uusittu vuonna Rakennusten lisäksi alueella on grillikatos, puuvaja, muutamia ulkokäymälöitä sekä uimalaituri. Alueella ei ole rakennussuojelukohteita. Suunnittelualueella ei ole palveluita eikä työpaikkoja. Kuusiston saaren länsiosassa on jonkin verran matkailupalveluja tuottavia yksiköitä kuten karavaanarialue sekä Villa Wolaxin kartanon kokous- ja juhlapalvelutilat. Lisäksi Kaarinan kaupungilla on Vuolahden leirialueella vuokrattavia mökkejä. Muilta osin alueen elinkeino perustuu lähinnä maanviljelykseen. Kuusiston länsiosassa on runsaasti virkistyskäyttöön soveltuvia alueita. Alueet ovat pääasiassa luonnontilassa ja esimerkiksi opastettuja virkistysreittejä ei juuri ole. Erilaisia virkistystoimintaan sopivia kohteita löytyy kuitenkin esimerkiksi Kuusiston Hiihtomajan alueelta, jossa on valaistua latua noin 1,5 kilometriä. Lisäksi hiihtomajan läheisyydessä sijaitsee Kuuslahden uimaranta-alue sekä siihen liittyvä leirintäalue. Suunnittelualue sijaitsee uimarannalle päättyvän Kuuslahdentien päässä. Alueelta on matkaa Saaristotielle noin 4 kilometriä. Kokonaismatka Kaarinan keskustaan on noin 10 kilometriä. Alueelle ei ole erillistä kevyen liikenteen yhteyttä tai julkista liikennettä. Yhdyskuntatekniikka ja muut verkostot Ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelualueen länsiosassa on rakennettu vesihuoltoverkosto. Vesihuoltoverkoston lisätarpeen arviointi tehdään kaavatyön ohessa. Suunnittelualueelle ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Suunnittelualue on Kaarinan kaupungin omistuksessa. Alueen käytöstä on tehty vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa 50 vuodeksi Tonttijako ja -rekisteri Pohjakartta Suunnittelualue on maarekisterissä.

5 5 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kaarinan kaupungin kiinteistö- ja paikkatietolaitos päivittää pohjakarttaa aina asemakaavojen laatimisen tai uudisrakentamisen yhteydessä. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee virkistystoimintojen alueella, V. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät ulkoilu-, retkeily-, urheilu- ja muut virkistysalueet. Alueen halki länsi-itäsuuntaisena kulkee maakuntakaavan mukainen ulkoilureittiyhteys. (liitekartta) Turun kaupunkiseudun rakennemalli Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Suunnittelualue sijaitsee Turun kaupunkiseudun rakennemallin (2012) mukaisella kehitettävällä kaupunkiseudun vihervyöhykkeellä. Suunnittelualue sijaitsee Kuusiston osayleiskaavan alueella. Osayleiskaavassa suunnittelualue on telttailu- ja leirintäaluetta, RT, sekä uimaranta-aluetta, VV. Alueen halki kulkee itä-länsi suuntainen osayleiskaavan mukainen ohjeellinen retkeilypolku. (liitekartta) Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kaarinan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja vireille tulo Kaarinan kaupunginvaltuusto on tehnyt asemakaavaa koskevan kaavoituspäätöksen Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Kaarina-lehdessä Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Osallistuminen ja kaavatyön vaiheet Asemakaavaa on laadittu yhteistyössä alueen vuokranneen Kuusiston Kruunu oy:n kanssa. Lisäksi asemakaavasta on pidetty kaksi viranomaisneuvottelua Varsinais- Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja Turun maakuntamuseon kanssa. Asemakaavan viranomaisneuvottelut on pidetty seuraavasti: : Viranomaisneuvottelu aloitusvaiheessa, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maakuntamuseo, Kaarinan kaupunki.

6 6 4.3 Sopimukset : Viranomaisneuvottelu luonnosvaiheessa, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maakuntamuseo, Kaarinan kaupunki. Kuuslahden virkistysalueen asemakaavaluonnos on hyväksytty Kaarinan kaavoitusja rakennuslautakunnassa Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavaluonnoksesta ei tullut palautetta nähtävillä olon aikana. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksymästä ja nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvotteluissa Varsinais-Suomen ELY-keskus ei nähnyt mahdolliseksi yksityisen loma-asuntoalueen rakentamista maakuntakaavan mukaiselle virkistysalueelle. Myös Varsinais-Suomen liitto katsoi, että Kuuslahden alueen tulisi olla pääosin yleisessä käytössä. Myöskään rakentamisen määrä ei ole yhdenmukainen maakuntakaavan ja Kuusiston osayleiskaavan tavoitteiden kanssa. Neuvotteluissa todettiin, mikäli kaavatyötä jatketaan, tulee rakentamisen määrää vähentää ja alueen virkistysmahdollisuuksista ja rantaalueiden yleisen käytön mahdollisuuksista laatia laajemmat tarkastelut. Viranomaisneuvottelun jälkeen on Kuusiston Kruunu oy:n kanssa neuvoteltu tilanteesta ja alueelta on laadittu uudistettu luonnos, jossa ranta-alue jää yleiseen käyttöön. Myös yleisiä kulkuyhteyksiä on merkitty alueen kautta kulkeviksi. Alueelta on laadittu alueen matkailupalveluja koskeva yleinen selvitys. Lisäksi on tutkittu virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden määrää sekä yleisiä ranta-alueita Kuusiston saaren länsiosassa. Suunnittelualue on Kaarinan kaupungin omistuksessa. Alueen käytöstä on laadittu 50 vuoden vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa. Vuokrasopimus on hyväksytty kaupunginvaltuuston tekemän kaavoituspäätöksen yhteydessä Vuokra-aluetta tarkistetaan asemakaavan mukaisesti, kun se on saanut lainvoiman Kaavaehdotuksen hyväksyminen Kaarinan kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen Hyväksytty kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen ELYkeskukselta, ympäristönsuojelulautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, terveystarkastajalta, Caruna oy:ltä, johtavalta rakennustarkastajalta, paikkatietopäälliköltä ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristönsuojelulautakunta katsoivat lausunnoissaan, että kaavaehdotus ei ole maakuntakaavan ja Kuusiston osayleiskaavan mukainen. Asemakaavaehdotuksesta saapui kolme muistutusta. Kaavaehdotuksesta on nähtävillä olon ja lausuntojen saapumisen jälkeen neuvoteltu Kuusiston Kruunun ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Uusi kaavaehdotus on laadittu vuoden 2015 alussa. Lausunnot ja muistutukset on käsitelty uuden kaavaehdotuksen yhteydessä kaupunginhallituksessa xx.xx.xxxx. Kaupunginhallitus päättää vastineiden antamisesta muistutuksiin ja kaavaehdotuksen asettamisesta uudelleen nähtäville. Kaavaehdotus on ollut uudelleen julkisesti nähtävillä xx.xx.- xx.xx.xxxx. Uudesta kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja ympäristönsuojelulautakunnalta Asemakaavan hyväksyminen

7 7 Julkisen nähtävillä olon ja lausuntojen saapumisen jälkeen Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa pöytäkirjan tultua nähtäville. 4.5 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kuuslahden virkistysalueelle matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jossa on loma-asumisen lisäksi kokous- ja saunatiloja sekä yleisen virkistyskäytön että loma-asumisen tarpeisiin soveltuvia muita toimintoja. Kaarinan kaupungin tavoitteena on lisäksi kehittää vähäiselle käytölle jääneitä virkistysalueita Kuuslahden uimarannan ja hiihtomajan välisellä alueella. Alueen toteutuessa myös edellytykset rantojen kehittämiseksi virkistyskäyttöön paranevat huomattavasti. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Mitoitus 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Asemakaavan tavoitteena on kehittää Kuuslahden alueesta ympäristöineen vetovoimainen virkistysalue, jossa virkistyskäytön lisäksi pääpaino on loma-asumisessa ja matkailupalveluissa. Tavoitteena on muodostaa koko Kuusiston saaren länsipäähän yhtenäinen palveluverkosto, jossa erilaiset toiminnalliset osa-alueet tukevat toisiaan. Varsinaisen asemakaavan suunnittelualueelle on tarkoitus rakentaa noin 25 lomaasuntoa. Uutta rakentamista alueelle on tulossa k m 2, joka sisältää lomaasuntorakentamisen lisäksi alueen ravintola-, sauna- ja huoltotiloja. Loma-asumisen lisäksi aluetta kehitetään ulkoilureittien, matkailupalvelujen ja uimaranta-alueen käytön näkökulmasta alueen vuokranneen yrittäjän ja Kaarinan kaupungin toimesta. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet, RM Korttelin 7600 tontti 2 ja Kortteli 7601 ovat matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, RM. Tonteilla loma-asuntoryhmät on jaettu erillisiin rakennusalojen kokonaisuuksiin, joista jokaiselle on merkitty enimmäisrakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku. Korttelialueelle voidaan rakentaa loma-asuntoja yhteensä k-m 2. Alueella on asemakaavaan merkitty uimarannan ja Kuuslahden rantapuiston välille yleinen kulkuyhteys, joka takaa vapaan liikkumisen virkistysalueiden välillä rakentamisesta huolimatta. Loma-asuntojen pysäköinti tulee järjestää korttelialueen sisällä. Loma-asumisen lisäksi alueella sijaitsee jo nykyisin käytössä oleva rantasauna. Rantasaunan rakennusoikeus on 100 k-m 2. Saunan pohjoispuolella sijaitseva kallioinen mäki on merkitty säilytettävän puuston alueeksi. Korttelin 7600 pohjoisosa sekä siihen ulottuva vesialue on varattu venelaiturien rakentamista varten. Liikerakennusten korttelialueet, KL Korttelin 7600 tontti 1 on liikerakennusten korttelialuetta, KL. Kortteli käsittää alueen vanhan päärakennuksen, joka on tarkoitus kunnostaa kokous- ja ravintolatilaksi. Tontin rakennusoikeus on 200 k-m 2 ja kerrosluku II.

8 Muut alueet Virkistysalueet Pysäköintialueet Katualueet Vesialueet Lähivirkistysalueet, VL. Suunnittelualueen etelä- ja itäosa on lähivirkistysaluetta, VL, Kuuslahden Rantapuisto. Virkistysalue kuuluu laajempaan kokonaisuuteen, joka jatkuu etelässä hiihtomajan alueelle. Kuuslahden rantapuistoa on harvennettu vuokralaisen toimesta loppuvuodesta 2013 ja ranta-aluetta vuonna Kuuslahden rantapuisto on tarkoitettu yleisen käyttöön. Puisto ja ulkoilureitti jatkuvat matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen itäpuolella ja yhtyvät olemassa olevaan ulkoilureittiin, joka kulkee hiihtomajalta uimaranta-alueelle suunnittelualueen eteläpuolella olevan kallion juurella. Ulkoilureitin ja kallion väliin jäävä virkistysalueen osalla on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Alueella on aiemmin kasvanut runsaasti pähkinäpensasta, mutta nykyisin pähkinäpensaiden määrä on vähentynyt huomattavasti. Uimaranta-alueet, VV 5.3 Kaavan vaikutukset Suunnittelualueen luoteisosassa on uimaranta-alue, VV. Alue on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Uimaranta-alueelle on kulkuyhteys LP-alueen itäpuolella kulkevan jalankululle tarkoitetun kadun kautta. Uimarannalta on pääsy Kuuslahden rantapuistoon matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen halki. Uimaranta-alue sisältää sen koillispuolella sijaitsevan kallioisen mäen, jossa on olemassa oleva grillikatos. Suunnittelualueen länsiosassa on yleinen pysäköintialue, LP. Pysäköinti on tarkoitettu lähinnä virkistys- ja uimaranta-alueelle saapuville. Matkailua palvelevien rakennusten ja liikerakennusten korttelialueilla pysäköinti tapahtuu pääasiassa tontin sisäisesti. Suunnittelualueelle päättyvä Kuuslahdentie on merkitty asemakaavaan niin, että se päättyy kortteleiden 7600 ja 7601 välille. Tien päässä on kääntöpaikka sekä liittymä pohjoiseen yleiselle jalankululle tarkoitetulle katualueelle. Jalankululle tarkoitetulla kadulla on sallittu myös matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen sisäinen liikenne. Suunnittelualueessa on mukana osa Kuusistonsalmen vesialuetta, W. Vesialueella rajataan maa- ja korttelialueen rajoja rantaviivan mukaisesti Asemakaavan suhde muihin kaavoihin. Asemakaavan suhdetta muihin kaavoihin on tutkittu erillisellä selvityksellä (kaavaselostuksen liite 8) Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Suunnittelualue sijaitsee erillään muusta yhdyskuntarakenteesta. Toisaalta alueen luonne huomioon ottaen se täydentää Kuusiston saaren länsiosan matkailupalveluja

9 9 ja antaa samalla mahdollisuuden Kuuslahden alueen virkistyskäytön kehittämiseen. Alueelle tulevien loma-asuntojen sekä kokous-, ravintola-, sauna- ja huoltotilojen yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m 2. Uusi loma-asuntoalue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, joten alueen sisään muodostuu yhtenäinen rakenne. Suunnittelualueen itä- ja länsipuolella olevilla ranta-alueilla on muutamia asuntoja ja lomaasuntoja. Alueen väljän rakenteen huomioon ottaen rakennettava alue ei ole merkittävästi ristiriidassa ympäröivän yhdyskuntarakenteen osalta, vaan se muodostaa oman kokonaisuuden Kuuslahden virkistysalueen ytimeen Vaikutukset liikenteeseen Suunnittelualue sijaitsee Kuuslahdentien päässä noin 4 kilometriä Saaristotien liittymästä. Kuuslahteen tullaan Saaristotieltä Vuolahdentietä, Rantamäentietä ja Kuuslahdentietä pitkin. Tie on paikoin kapea erityisesti Rantamäentien kohdalla. Tielle on kuitenkin rakennettu muutamia kohtaamispaikkoja, jossa tietä on levennetty. Rantamäentietä käyttävät Kuuslahden virkistyalueen käyttäjien lisäksi noin 20 alueen asukasta tai loma-asukasta sekä Caravan-alueen käyttäjät. Kuuslahden rakentaminen tuo jonkin verran lisää liikennettä tielle sekä loma-asumisen, matkailupalvelujen ja virkistyskäytön osalta. Liikennemäärät kasvavat jonkin verran, mutta eivät haittaa liikennettä merkittävästi. Kaarinan läntisen ohikulkutien rakentaminen vaikuttaisi toteutuessaan merkittävästi alueen saavutettavuuteen. Tällöin matka Kuuslahden alueelle Kaarinan keskustasta lyhenisi noin puoleen. Tien toteutuminen lisäisi todennäköisesti liikennesuoritteita alueella ja vaatisi uusia liikenteellisiä ratkaisuja ja mahdollisesti myös erillisen kevyen liikenteen yhteyden. Nykyisessä tilanteessa asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen liikenteellisiin olosuhteisiin Vaikutukset palveluihin ja elinkeinotoimintaan Kuusiston saaren länsiosassa elinkeinotoiminta perustuu maa- ja metsätalouden ohella loma-asumiseen ja muutamiin matkailupalveluja tuottaviin toimintoihin. Alueella sijaitsevat karavaanarialue sekä Villa Wolaxin kartanon kokous- ja juhlapalvelutilat. Asemakaavalla on tarkoitus luoda alueen vuokranneen Kuusiston Kruunu oy:n kanssa yhtenäinen matkailua ja loma-asumista palveleva ympäristö Kuusiston länsiosaan. Kuusiston länsiosassa yhdistyisivät tällöin mahdollisuudet pitkä- ja lyhytaikaiseen vapaa-ajan asumiseen sekä mahdollisuus alueelle saapuvien vierailijoiden yöpymiseen. Majoitusta täydentävät oheispalvelut kuten vene- ja harrastuspaikat, vuokrattavat kokous-, juhla- ja saunatilat sekä niitä tukevat ravintolapalvelut. Kaavaselostuksen liitteenä on Kuusiston Kruunun selvitys kohteen saavutettavuuden edistämisestä ja elinkeinopoliittisista vaikutuksista. Asemakaavan toteutumisella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia Kuusiston länsiosan palveluihin ja elinkeinotoimintaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suunnittelualueen etelä- ja itäreunassa sijaitsee Kaarinan luontoselvityksen (FCG 2001) mukainen kohde; Kuuslahden pähkinäpensasrinne ja jyrkänne. Kohde on laajahko kokonaisuus, joka koostuu jyrkänteestä, sen aluslehdosta, pähkinäpensasrinteestä ja pienestä pohjoiseen laskevasta purosta. Kohde on rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan. Kohteen luonnontila on paras jyrkänteen aluslehdossa suunnittelualueen pohjoisosassa ja puronvarsikorvessa. Puron varren töyräillä on saniaisvaltaista puronvarsikorpea. Puronvarsikorven ympäristöllä on merkitystä myös liitooravan elinympäristönä. Kuuslahden pähkinäpensasrinne on rajattu asemakaavassa luo-alueena ulkoilureitin ja kallion väliselle alueelle. Alue jää lähivirkistysalueen osaksi, eikä sinne ole osoitettu mitään toimintoja. Alue on rajattu myös vuokrattavan alueen ulkopuolelle. Itäosan puronvarsikorpi jää käytännössä suunnittelualueen ulkopuolelle. Lähinnä Kuusistonsalmea puronvarsi muuttuu tavanomaiseksi ojaksi, joka

10 10 rajaa Kuuslahden avoimen nurmikentän ja metsäalueen toisistaan. Metsäinen alue jää asemakaavassa lähivirkistysalueeksi, jolloin sen asema puronvarsikorven puskurivyöhykkeenä säilyy nykyisellään. Myös mahdollisten liito-oravien elinpiiri säilyy entisellään. Asemakaavan yhteydessä ei ole laadittu täydentävää luontoselvitystä, sillä aikaisemmin laaditun selvityksen mukaisille alueille tai niiden välittömiin vaikutusalueisiin ei olla tekemässä muutoksia. Asemakaavan mukainen rakennettava suunnittelualue on pääosin melko tasaista nurmikenttää, jossa on jo nykyisin näkyvissä ihmisen aiheuttamaa kulutusta. Paikoitellen nurmialueelle on muodostunut pieniä niittymäisiä saarekkeita niissä paikoissa, joissa kulutus on ollut vähäisempää. Nurmikenttää värittävät myös pienet, lähinnä koivua kasvavat puuryhmät. Suunnittelualueen eteläisellä sivulla on jyrkkää varjoista kalliota vasten rehevää varjon ja kostean paikan kasvillisuutta. Idässä rajoittava metsäalue koostuu monipuolisesta puustosta ja pensaskasvillisuudesta. Rantavyöhykkeellä kasvava tervaleppä- ja koivuvyöhyke muodostaa noin metriä leveän vyöhykkeen meren ja nurmikentän välille. Ranta-alueen maisema ja kasvillisuus on vaihtelevaa. Paikoitellen mereen työntyy kalliosaarekkeita. Niiden välissä on osin vesijättömaata ja kaislikkoa. Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön aiheutuvat pääosin lisääntyvästä ihmisten liikkumisesta. Varsinainen rakentaminen sijoittuu lähinnä avoimien nurmikenttien osiin, joten siltä osin asemakaava ei aiheuta merkittävää haittaa. Rantapuiston ja lähiympäristössä on tehty ja tehdään myös jatkossa hoitotoimenpiteitä. Näiden vaikutuksesta erityisesti ranta-alue muuttuu puistomaisemmaksi ympäristöksi. Kuuslahden asemakaavalla on jonkin verran negatiivisia vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön ihmisen aiheuttaman lisääntyvän kulutuksen vuoksi Vaikutukset virkistysalueiden ja rantojen käyttöön Asemakaavan vaikutuksia virkistysalueiden ja ranta-alueiden riittävyyteen on tutkittu erillisellä selvityksellä (kaavaselostuksen liite 8). 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan mukainen rakentaminen voidaan käynnistää kaavan voimaan tulon jälkeen. Alueen vuokranneen rakentajan mukaan rakennustyöt käynnistyisivät mahdollisimman pian. Koko alueen rakentaminen kestänee 3-5 vuotta. Pasi Aromäki kaupunginarkkitehti Jani Laasanen kaavasuunnittelija

11 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 202 Kaarina Täyttämispvm Kaavan nimi Kuuslahden virkistysalueen asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus A7600 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 8,1396 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 8,1396 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 8, , ,03 8, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,1672 2, ,12 0, T yhteensä V yhteensä 3, ,0 3,6599 R yhteensä 1, , ,12 1, L yhteensä 0,4919 6,0 0,4919 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä 1, ,4 1,8229 Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

12 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 8, , ,03 8, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,1672 2, ,12 0, KL 0, , ,12 0, T yhteensä V yhteensä 3, ,0 3,6599 VL 2, ,8 2,8117 VV 0, ,2 0,8482 R yhteensä 1, , ,12 1, RM 1, , ,12 1, L yhteensä 0,4919 6,0 0,4919 Kadut 0, ,7 0,2544 Kev.liik.kadut 0, ,9 0,0980 LP 0, ,4 0,1395 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä 1, ,4 1,8229 W 1, ,0 1,8229

13 Kaarinan kaupunki Teema: Kaarina Mittakaava: 1:20000 Pvm: :35 MAAKUNTAKAAVA 500 m

14 Kaarinan kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Teema: Kaarina Mittakaava: 1:10000 Pvm: :04 OSAYLEISKAAVA 500 m

15 rp Kaarinan kaupunki Teema: Kaarina Mittakaava: 1:2000 Pvm: :10 VESIHUOLTO 100 m

16 Kuuslahden virkistysalueen vuokraaminen sekä asemakaavan laatiminen DA: 387 /426/2013 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Esittely: Vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy on hakenut vuokrattavaksi Kaarinan kaupungin omistaman Kuuslahden virkistysalueen. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa alueelle loma-asuntoja, mikäli alueelle saadaan tällaisen rakentamisen salliva asemakaava. Kuusiston Kruunu Oy on esitellyt kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle hankettaan Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa on neuvoteltu alueen vuokrausehdoista. Tämän lisäksi alueen rakennuksista ja rakennusten hintatasosta sekä liittymistä on neuvoteltu tilakeskuksen päällikön kanssa. Neuvottelujen pohjalta on päädytty ehdotukseen, jonka mukaan maa-alueesta tehdään 50 vuoden vuokrasopimus. Mikäli loma-asuntojen rakentamisen salliva asemakaava ei tule voimaan tai vuokralainen ei saa muodostettavalle tontille lainvoimaista rakennuslupaa vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta, vuokrasopimus on irtisanottavissa vuokralaisen toimesta puolen vuoden irtisanomisajalla. Vuokra-alue on n. 4,5 ha määräala Kaarinan kaupungin omistamasta Mutaranta -nimisestä tilasta RN:o 1:29, kiinteistötunnus Tilan edustalla on vesijättömaata, jonka lunastamista Kaarinan kaupunki on hakenut. Asemakaavan tultua voimaan kaupunki hakee omistamalleen maalle tontinmuodostusta. Tämän jälkeen sopimusta tarkistetaan rajauksen, pinta-alan ja tontin tietojen osalta. Vuosivuokra on saakka euroa alkaen vuosivuokra on euroa asemakaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka. Sen jälkeen vuosivuokra on euroa. Mikäli alueen asemakaava tulee voimaan aikaisemmin, vuosivuokra nousee euroon kaavan voimaantullessa. Vuosivuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksillä siitä lähtien, kun asemakaava tulee voimaan. Vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti vähintään 40 % kaavamääräysten mukaisesta rakennusoikeudesta viiden vuoden kuluessa alueen asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta lukien. Valmiusasteen tulee olla sellainen, että rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa rakennuksissa hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokralainen sitoutuu saattamaan rakennukset täysin valmiiksi seitsemän vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta lukien. Vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti vähintään 80 % kaavamääräysten mukaisesta rakennusoikeudesta kymmenen vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta lukien. Valmiusasteen tulee olla sellainen, että rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa rakennuksissa hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokralainen sitoutuu saattamaan rakennukset täysin valmiiksi kahdentoista vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Alueella sijaitsevan uimarannan osalta on sovittu, että vuokralainen sallii yleisen kulkemisen vuokra-alueensa kautta uimarannalle sekä uimarannan yleisen käytön päivittäin vähintään klo 8-20 välisenä aikana. Tämän lisäksi vuokralainen sitoutuu vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta järjestämään autopaikat kymmenelle autolle uimarannan yleistä käyttöä varten.

17 Alueen rakennusten hinnaksi on neuvoteltu euroa. Hintaan sisältyvät sähkö- sekä vesiliittymä. Rakennuksia koskeva kauppakirja allekirjoitetaan yhtä aikaa vuokrasopimuksen kanssa. Asemakaavan laatiminen Alueelle on tarkoitus rakentaa loma-asuntoja. Rakentamiselle ei ole tällä hetkellä kaavallista perustaa. Hankkeen toteuttamista varten on laadittava asemakaava. Suunnittelualue on jonkin verran suurempi kuin vuokra-alue. Alueella on voimassa Kuusiston osayleiskaava. Kuuslahden virkistysalue on siinä telttailu- ja leirintäaluetta, RT, sekä uimaranta-aluetta, VV. Neuvoteltu vuokrasopimus on liitteenä. Liite 113/2013. Asemakaava-alueen rajaus sekä ote osayleiskaavasta ovat liitteenä. Liite 114/2013. Valmistelija: maankäyttöinsinööri Tanja Hämäläinen, p. (02) , kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki, p. (02) Ehdotus: kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää 1) kaupunginhallitukselle, että Kaarinan kaupunki tekee Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen mukaisen vuokrasopimuksen sekä myy vuokra-alueen rakennukset kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle. 2) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Käsittely: Jäsen Seija Savo esitti, että vuokrasopimuksen kohtaan lisätään lause: vuokralainen vastaa uimarannan siivouksesta ja kunnossapidosta. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti täydentää vuokrasopimusta Savon esityksen mukaisesti, korjattu liite 113A/2013. Savo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 18:45. Hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Veikko Eskelinen. Päätös 89: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti yksimielisesti 1) lisätä vuokrasopimuksen kohtaan lauseen: vuokralainen vastaa uimarannan siivouksesta ja kunnossapidosta, korjattu liite 113A/ ) esittää kaupunginhallitukselle, että Kaarinan kaupunki tekee Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen mukaisen vuokrasopimuksen sekä myy vuokraalueen rakennukset kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle. 3) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Ote: kaupunginhallitus

18 Kaupunginhallitus Esittely: Vuokrasopimuksen sisällöstä on käyty tarkentavia neuvotteluja, jonka perusteella on laadittu uusi versio vuokrasopimuksesta. Sopimus on liitteenä. Sopimuksessa on muutettu alueen vuokran määräytymisperustetta asemakaavan saatua lainvoiman. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä versiossa vuokra oli kiinteä kaavoitusratkaisusta riippumatta ja nyt tarkistettu versio on sidottu tulevaan rakennusoikeuteen. Rakennusoikeuden hintana käytetään 180 euroa/k-m2, joka vastaa olemassa olevaa hintatasoa. Vuokran määräytymisprosentti taas vastaa kaupungin käytössä olevia omakotitonttien vuokrien määräytymisperusteita. Tällä muutoksella vuokrataso korottuu oletettavan rakennusoikeuden toteutuessa asemakaavassa. Toisaalta, jos alueelle ei kaavoituksen myötä saada merkittävää rakennusoikeuden lisäystä, eivät vuokralaiset joudu maksamaan vuokraa perusteetta. Samalla sovitaan nykyisten rakennusten ja laiturin arvoksi euroa. Rakennukset kannattaa tälläkin hinnalla myydä vuokralaiselle, koska rakennuksia ei kannata niiden huonon kunnon vuoksi siirtää muualle. Laituri on sisältynyt jo aiempaankin sopimukseen, mutta selvyyden vuoksi päätöstä tarkennetaan näiltä osin. Asemakaava-alueen rajaus sekä ote osayleiskaavasta ovat liitteenä. Liite 172/2013. Liite 173/2013, Alueen vuokrasopimus Valmistelija: Tekninen johtaja Jyrki Lappi, Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää 1. tehdä Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen 173/2013 mukaisen vuokrasopimuksen sekä myydä vuokra-alueen rakennukset ja laiturin euron kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Käsittely: Janne Aso esitti, että asia jätetään pöydälle ja kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen alueeseen ja rakennuksiin tutustumista varten. Sanna Tähkämaa ja Åsa Gustafsson kannattivat Janne Ason esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu, asian pöydällepanoa tarkoittava esitys. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä Janne Ason esityksen. Koska kaupunginhallitus ei ollut yksimielinen, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja esitti että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Ason esityksen kannalla, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 - "jaa" ääntä (J. Järvinen, I. Laaksonen, V. Mäki, A. Laitinen, H. Sirkiä, M. Ruohonen, P. Kallio, A. Suutari, T. Merivuori) ja 3 - "ei" ääntä (Å. Gustafsson, J. Aso, S. Tähkämaa). Yksi jäsen oli poissa. Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

19 Päätös 270: Kaupunginhallitus päätti 1. tehdä Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen 173/2013 mukaisen vuokrasopimuksen sekä myydä vuokra-alueen rakennukset ja laiturin euron kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Ote: Kaupunginvaltuusto Kuusiston Kruunu Oy Maankäyttöinsinööri Tanja Hämäläinen Kaupunginvaltuusto Esittely: Ehdotus: Käsittely: Asemakaava-alueen rajaus sekä ote osayleiskaavasta ovat liitteenä. Liite 70/2013. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Valtuutettu Niina Virranheimo esitti, että myös kaupunginvaltuutetuille toimitetaan vuokrasopimus. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Valtuutettu Matti Alander esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja selvitetään yrittäjien tasapuolinen kohtelu ja mahdollinen tarjouskilpailu alueesta. Varmistetaan, ettei veronmaksajien omaisuutta myydä alihintaan sekä tarkistetaan vuokrahinnan tasapuolisuus muihin vastaaviin vuokra-alueisiin nähden. Kaupunginhallituksen vuokrauspäätöstä ei saa laittaa täytäntöön, ennen edellä mainittujen asioiden ratkaisemista valtuustossa. Valtuutetut Janne Aso, Ralph Fröberg, Hannu Rautanen sekä Åsa Gustafsson kannattivat valtuutettu Alanderin esitystä. Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan asian palauttamista. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu, asian palauttamista tarkoittava esitys. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyä valtuutettu Alanderin esityksen. Koska kaupunginvaltuusto ei ollut yksimielinen, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja esitti että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat valtuutettu Alanderin esityksen kannalla, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 - "jaa" ääntä ja 19 - "ei" ääntä. Kaksi valtuutettu äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä. Äänestyslista on liitteenä Liite 70a/2013 Päätös 93: Kaupunginvaltuusto päätti, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava.

20 Ote: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kuusiston Kruunu Oy Maankäyttöinsinööri Tanja Hämäläinen Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot