KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015

2 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan kaupunki, Kuusisto, kortteli 7600 Kuuslahden virkistysalueen asemakaava Asemakaavalla muodostuu Kaarinan kaupungin Kuusiston, 7. kaupunginosan, kortteli 7600 sekä katu-, lähivirkistys- ja uimaranta-alueet. Jani Laasanen, Kaarinan kaupunki / kaavoitus PL 17, KAARINA Asemakaava on tullut vireille Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan tarkoitus Suunnittelualue käsittää Kuuslahden virkistysalueen Kuusistonsalmen rannalla. Asemakaavan pinta-ala on noin 8 hehtaaria. Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kuuslahden virkistysalueelle matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jossa on loma-asumisen lisäksi kokous- ja saunatiloja sekä yleisen virkistyskäytön että loma-asumisen tarpeisiin soveltuvia muita toimintoja. Kaarinan kaupungin tavoitteena on lisäksi kehittää vähäiselle käytölle jääneitä virkistysalueita Kuuslahden uimarannan ja hiihtomajan välisellä alueella. Alueen toteutuessa myös edellytykset rantojen kehittämiseksi virkistyskäyttöön paranevat huomattavasti. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. tilastolomake 2. ote maakuntakaavasta 3. ote Kuusiston osayleiskaavasta 4. ote vesihuoltokartasta 5. Kaarinan kaupunginvaltuuston kaavoituspäätös muistiot viranomaisneuvotteluista 7. Kuusiston Kruunun selvitys hankkeen elinkeinopoliittisista vaikutuksista 8. selvitys Kuusiston länsiosan virkistysalueista ja asemakaavan suhteesta muihin kaavoihin

3 3 3 LÄHTOKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen olosuhteista Nykytilanne ja alueen yleiskuvaus Kuusiston Kruunu Oy on hakenut vuokrattavaksi Kaarinan kaupungin omistaman Kuuslahden virkistysalueen. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa alueelle loma-asuntoja, mikäli alueelle saadaan tällaisen rakentamisen salliva asemakaava. Kuusiston Kruunu Oy on esitellyt kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle hankettaan Suunnittelualue on Kaarinan kaupungin omistuksessa. Alueen käytöstä on laadittu 50 vuoden vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa. Vuokrasopimus on hyväksytty kaupunginvaltuuston tekemän kaavoituspäätöksen yhteydessä Kuuslahden alue sijaitsee lähes rakentamattomalla alueella Kuusiston saaren pohjoisosassa Kuusistonsalmen rannalla. Alueen ympäristössä on harvakseltaan asuinrakennuksia ja loma-asuntoja. Asemakaavan suunnittelualueella on kaksi rakennusta, vanha alueen keskusrakennus ja rantasauna. Rakennusten lisäksi alueella on grillikatos, puuvaja, muutamia ulkokäymälöitä ja uimalaituri ja ranta. Suunnittelualueen länsipuolella on asuinkäytössä oleva omakotitalo ja Kuusiston telakka. Suunnittelualueen etelä- ja itäreunaa rajoittaa Kaarinan luontoselvityksen (FCG 2001) mukainen Kuuslahden pähkinäpensasrinne ja jyrkänne. Kohde on laajahko kokonaisuus, joka koostuu jyrkänteestä, sen aluslehdosta, pähkinäpensasrinteestä ja pienestä pohjoiseen laskevasta purosta. Kohde on rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan. Kohteen luonnontila on paras jyrkänteen aluslehdossa suunnittelualueen pohjoisosassa ja puronvarsikorvessa. Puron varren töyräillä on saniaisvaltaista puronvarsikorpea. Puronvarsikorven ympäristöllä on merkitystä myös liito-oravan elinympäristönä Luonto, luonnonympäristö ja maisemallisesti arvokkaat alueet Suunnittelualue on pääosin melko tasaista nurmikenttää, jossa on näkyvissä ihmisen aiheuttamaa kulutusta. Paikoitellen nurmialueelle on muodostunut pieniä niittymäisiä saarekkeita niissä paikoissa, joissa kulutus on ollut vähäisempää. Nurmikenttää värittävät myös pienet, lähinnä koivua kasvavat puuryhmät. Alueen reunoilla on laajempia metsäsaarekkeita. Suunnittelualueen eteläisellä sivulla on jyrkkää varjoista kalliota vasten rehevää varjon ja kostean paikan kasvillisuutta. Idässä rajoittava metsäalue koostuu monenlaisesta puustosta ja pensaskasvillisuudesta. Rantavyöhykkeen tervaleppä- ja koivuvyöhyke on aiemmin muodostanut noin metriä leveän yhtenäisen vyöhykkeen meren ja nurmikentän välille. Rantavyöhykkeen puustoa on harvennettu vuoden 2014 aikana. Ranta-alueen maisema ja kasvillisuus on vaihtelevaa. Paikoitellen mereen työntyy kalliosaarekkeita. Niiden välissä on osin vesijättömaata ja kaislikkoa. Alueen länsiosan rannassa on uimaranta. Lännessä suunnittelualue rajoittuu asuinkiinteistöön. Alueen halki kulkee itä-länsi suuntainen ulkoilureitti, joka jatkuu suunnittelualueen luoteiskulmasta pohjoiseen Kuuslahden hiihtomajalle ja kuntoradalle. Suunnittelualueen etelä- ja itäreunassa sijaitsee Kaarinan luontoselvityksen (FCG 2001) mukainen kohde; Kuuslahden pähkinäpensasrinne ja jyrkänne. Kohde on laajahko kokonaisuus, joka koostuu jyrkänteestä, sen aluslehdosta, pähkinäpensasrinteestä ja pienestä pohjoiseen laskevasta purosta. Kohde on rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan. Kohteen luonnontila on paras jyrkänteen aluslehdossa suunnit-

4 4 telualueen pohjoisosassa ja puronvarsikorvessa. Puron varren töyräillä on saniaisvaltaista puronvarsikorpea. Puronvarsikorven ympäristöllä on merkitystä myös liitooravan elinympäristönä Rakennettu ympäristö Palvelut ja työpaikat Virkistys Liikenne Kuuslahden alue sijaitsee lähes rakentamattomalla alueella Kuusiston saaren pohjoisosassa Kuusistonsalmen rannalla. Alueen ympäristössä on harvakseltaan asuinrakennuksia ja loma-asuntoja. Asemakaavan suunnittelualueella on kaksi olemassa olevaa rakennusta. Alueen keskusrakennus on puurakenteinen ja heikkokuntoinen. Ranta-alueella sijaitseva hirsinen saunarakennus on uusittu vuonna Rakennusten lisäksi alueella on grillikatos, puuvaja, muutamia ulkokäymälöitä sekä uimalaituri. Alueella ei ole rakennussuojelukohteita. Suunnittelualueella ei ole palveluita eikä työpaikkoja. Kuusiston saaren länsiosassa on jonkin verran matkailupalveluja tuottavia yksiköitä kuten karavaanarialue sekä Villa Wolaxin kartanon kokous- ja juhlapalvelutilat. Lisäksi Kaarinan kaupungilla on Vuolahden leirialueella vuokrattavia mökkejä. Muilta osin alueen elinkeino perustuu lähinnä maanviljelykseen. Kuusiston länsiosassa on runsaasti virkistyskäyttöön soveltuvia alueita. Alueet ovat pääasiassa luonnontilassa ja esimerkiksi opastettuja virkistysreittejä ei juuri ole. Erilaisia virkistystoimintaan sopivia kohteita löytyy kuitenkin esimerkiksi Kuusiston Hiihtomajan alueelta, jossa on valaistua latua noin 1,5 kilometriä. Lisäksi hiihtomajan läheisyydessä sijaitsee Kuuslahden uimaranta-alue sekä siihen liittyvä leirintäalue. Suunnittelualue sijaitsee uimarannalle päättyvän Kuuslahdentien päässä. Alueelta on matkaa Saaristotielle noin 4 kilometriä. Kokonaismatka Kaarinan keskustaan on noin 10 kilometriä. Alueelle ei ole erillistä kevyen liikenteen yhteyttä tai julkista liikennettä. Yhdyskuntatekniikka ja muut verkostot Ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelualueen länsiosassa on rakennettu vesihuoltoverkosto. Vesihuoltoverkoston lisätarpeen arviointi tehdään kaavatyön ohessa. Suunnittelualueelle ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Suunnittelualue on Kaarinan kaupungin omistuksessa. Alueen käytöstä on tehty vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa 50 vuodeksi Tonttijako ja -rekisteri Pohjakartta Suunnittelualue on maarekisterissä.

5 5 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kaarinan kaupungin kiinteistö- ja paikkatietolaitos päivittää pohjakarttaa aina asemakaavojen laatimisen tai uudisrakentamisen yhteydessä. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee virkistystoimintojen alueella, V. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät ulkoilu-, retkeily-, urheilu- ja muut virkistysalueet. Alueen halki länsi-itäsuuntaisena kulkee maakuntakaavan mukainen ulkoilureittiyhteys. (liitekartta) Turun kaupunkiseudun rakennemalli Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Suunnittelualue sijaitsee Turun kaupunkiseudun rakennemallin (2012) mukaisella kehitettävällä kaupunkiseudun vihervyöhykkeellä. Suunnittelualue sijaitsee Kuusiston osayleiskaavan alueella. Osayleiskaavassa suunnittelualue on telttailu- ja leirintäaluetta, RT, sekä uimaranta-aluetta, VV. Alueen halki kulkee itä-länsi suuntainen osayleiskaavan mukainen ohjeellinen retkeilypolku. (liitekartta) Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kaarinan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja vireille tulo Kaarinan kaupunginvaltuusto on tehnyt asemakaavaa koskevan kaavoituspäätöksen Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Kaarina-lehdessä Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Osallistuminen ja kaavatyön vaiheet Asemakaavaa on laadittu yhteistyössä alueen vuokranneen Kuusiston Kruunu oy:n kanssa. Lisäksi asemakaavasta on pidetty kaksi viranomaisneuvottelua Varsinais- Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja Turun maakuntamuseon kanssa. Asemakaavan viranomaisneuvottelut on pidetty seuraavasti: : Viranomaisneuvottelu aloitusvaiheessa, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maakuntamuseo, Kaarinan kaupunki.

6 6 4.3 Sopimukset : Viranomaisneuvottelu luonnosvaiheessa, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maakuntamuseo, Kaarinan kaupunki. Kuuslahden virkistysalueen asemakaavaluonnos on hyväksytty Kaarinan kaavoitusja rakennuslautakunnassa Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavaluonnoksesta ei tullut palautetta nähtävillä olon aikana. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksymästä ja nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvotteluissa Varsinais-Suomen ELY-keskus ei nähnyt mahdolliseksi yksityisen loma-asuntoalueen rakentamista maakuntakaavan mukaiselle virkistysalueelle. Myös Varsinais-Suomen liitto katsoi, että Kuuslahden alueen tulisi olla pääosin yleisessä käytössä. Myöskään rakentamisen määrä ei ole yhdenmukainen maakuntakaavan ja Kuusiston osayleiskaavan tavoitteiden kanssa. Neuvotteluissa todettiin, mikäli kaavatyötä jatketaan, tulee rakentamisen määrää vähentää ja alueen virkistysmahdollisuuksista ja rantaalueiden yleisen käytön mahdollisuuksista laatia laajemmat tarkastelut. Viranomaisneuvottelun jälkeen on Kuusiston Kruunu oy:n kanssa neuvoteltu tilanteesta ja alueelta on laadittu uudistettu luonnos, jossa ranta-alue jää yleiseen käyttöön. Myös yleisiä kulkuyhteyksiä on merkitty alueen kautta kulkeviksi. Alueelta on laadittu alueen matkailupalveluja koskeva yleinen selvitys. Lisäksi on tutkittu virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden määrää sekä yleisiä ranta-alueita Kuusiston saaren länsiosassa. Suunnittelualue on Kaarinan kaupungin omistuksessa. Alueen käytöstä on laadittu 50 vuoden vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa. Vuokrasopimus on hyväksytty kaupunginvaltuuston tekemän kaavoituspäätöksen yhteydessä Vuokra-aluetta tarkistetaan asemakaavan mukaisesti, kun se on saanut lainvoiman Kaavaehdotuksen hyväksyminen Kaarinan kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen Hyväksytty kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen ELYkeskukselta, ympäristönsuojelulautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, terveystarkastajalta, Caruna oy:ltä, johtavalta rakennustarkastajalta, paikkatietopäälliköltä ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristönsuojelulautakunta katsoivat lausunnoissaan, että kaavaehdotus ei ole maakuntakaavan ja Kuusiston osayleiskaavan mukainen. Asemakaavaehdotuksesta saapui kolme muistutusta. Kaavaehdotuksesta on nähtävillä olon ja lausuntojen saapumisen jälkeen neuvoteltu Kuusiston Kruunun ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Uusi kaavaehdotus on laadittu vuoden 2015 alussa. Lausunnot ja muistutukset on käsitelty uuden kaavaehdotuksen yhteydessä kaupunginhallituksessa xx.xx.xxxx. Kaupunginhallitus päättää vastineiden antamisesta muistutuksiin ja kaavaehdotuksen asettamisesta uudelleen nähtäville. Kaavaehdotus on ollut uudelleen julkisesti nähtävillä xx.xx.- xx.xx.xxxx. Uudesta kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja ympäristönsuojelulautakunnalta Asemakaavan hyväksyminen

7 7 Julkisen nähtävillä olon ja lausuntojen saapumisen jälkeen Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa pöytäkirjan tultua nähtäville. 4.5 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kuuslahden virkistysalueelle matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jossa on loma-asumisen lisäksi kokous- ja saunatiloja sekä yleisen virkistyskäytön että loma-asumisen tarpeisiin soveltuvia muita toimintoja. Kaarinan kaupungin tavoitteena on lisäksi kehittää vähäiselle käytölle jääneitä virkistysalueita Kuuslahden uimarannan ja hiihtomajan välisellä alueella. Alueen toteutuessa myös edellytykset rantojen kehittämiseksi virkistyskäyttöön paranevat huomattavasti. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Mitoitus 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Asemakaavan tavoitteena on kehittää Kuuslahden alueesta ympäristöineen vetovoimainen virkistysalue, jossa virkistyskäytön lisäksi pääpaino on loma-asumisessa ja matkailupalveluissa. Tavoitteena on muodostaa koko Kuusiston saaren länsipäähän yhtenäinen palveluverkosto, jossa erilaiset toiminnalliset osa-alueet tukevat toisiaan. Varsinaisen asemakaavan suunnittelualueelle on tarkoitus rakentaa noin 25 lomaasuntoa. Uutta rakentamista alueelle on tulossa k m 2, joka sisältää lomaasuntorakentamisen lisäksi alueen ravintola-, sauna- ja huoltotiloja. Loma-asumisen lisäksi aluetta kehitetään ulkoilureittien, matkailupalvelujen ja uimaranta-alueen käytön näkökulmasta alueen vuokranneen yrittäjän ja Kaarinan kaupungin toimesta. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet, RM Korttelin 7600 tontti 2 ja Kortteli 7601 ovat matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, RM. Tonteilla loma-asuntoryhmät on jaettu erillisiin rakennusalojen kokonaisuuksiin, joista jokaiselle on merkitty enimmäisrakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku. Korttelialueelle voidaan rakentaa loma-asuntoja yhteensä k-m 2. Alueella on asemakaavaan merkitty uimarannan ja Kuuslahden rantapuiston välille yleinen kulkuyhteys, joka takaa vapaan liikkumisen virkistysalueiden välillä rakentamisesta huolimatta. Loma-asuntojen pysäköinti tulee järjestää korttelialueen sisällä. Loma-asumisen lisäksi alueella sijaitsee jo nykyisin käytössä oleva rantasauna. Rantasaunan rakennusoikeus on 100 k-m 2. Saunan pohjoispuolella sijaitseva kallioinen mäki on merkitty säilytettävän puuston alueeksi. Korttelin 7600 pohjoisosa sekä siihen ulottuva vesialue on varattu venelaiturien rakentamista varten. Liikerakennusten korttelialueet, KL Korttelin 7600 tontti 1 on liikerakennusten korttelialuetta, KL. Kortteli käsittää alueen vanhan päärakennuksen, joka on tarkoitus kunnostaa kokous- ja ravintolatilaksi. Tontin rakennusoikeus on 200 k-m 2 ja kerrosluku II.

8 Muut alueet Virkistysalueet Pysäköintialueet Katualueet Vesialueet Lähivirkistysalueet, VL. Suunnittelualueen etelä- ja itäosa on lähivirkistysaluetta, VL, Kuuslahden Rantapuisto. Virkistysalue kuuluu laajempaan kokonaisuuteen, joka jatkuu etelässä hiihtomajan alueelle. Kuuslahden rantapuistoa on harvennettu vuokralaisen toimesta loppuvuodesta 2013 ja ranta-aluetta vuonna Kuuslahden rantapuisto on tarkoitettu yleisen käyttöön. Puisto ja ulkoilureitti jatkuvat matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen itäpuolella ja yhtyvät olemassa olevaan ulkoilureittiin, joka kulkee hiihtomajalta uimaranta-alueelle suunnittelualueen eteläpuolella olevan kallion juurella. Ulkoilureitin ja kallion väliin jäävä virkistysalueen osalla on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Alueella on aiemmin kasvanut runsaasti pähkinäpensasta, mutta nykyisin pähkinäpensaiden määrä on vähentynyt huomattavasti. Uimaranta-alueet, VV 5.3 Kaavan vaikutukset Suunnittelualueen luoteisosassa on uimaranta-alue, VV. Alue on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Uimaranta-alueelle on kulkuyhteys LP-alueen itäpuolella kulkevan jalankululle tarkoitetun kadun kautta. Uimarannalta on pääsy Kuuslahden rantapuistoon matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen halki. Uimaranta-alue sisältää sen koillispuolella sijaitsevan kallioisen mäen, jossa on olemassa oleva grillikatos. Suunnittelualueen länsiosassa on yleinen pysäköintialue, LP. Pysäköinti on tarkoitettu lähinnä virkistys- ja uimaranta-alueelle saapuville. Matkailua palvelevien rakennusten ja liikerakennusten korttelialueilla pysäköinti tapahtuu pääasiassa tontin sisäisesti. Suunnittelualueelle päättyvä Kuuslahdentie on merkitty asemakaavaan niin, että se päättyy kortteleiden 7600 ja 7601 välille. Tien päässä on kääntöpaikka sekä liittymä pohjoiseen yleiselle jalankululle tarkoitetulle katualueelle. Jalankululle tarkoitetulla kadulla on sallittu myös matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen sisäinen liikenne. Suunnittelualueessa on mukana osa Kuusistonsalmen vesialuetta, W. Vesialueella rajataan maa- ja korttelialueen rajoja rantaviivan mukaisesti Asemakaavan suhde muihin kaavoihin. Asemakaavan suhdetta muihin kaavoihin on tutkittu erillisellä selvityksellä (kaavaselostuksen liite 8) Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Suunnittelualue sijaitsee erillään muusta yhdyskuntarakenteesta. Toisaalta alueen luonne huomioon ottaen se täydentää Kuusiston saaren länsiosan matkailupalveluja

9 9 ja antaa samalla mahdollisuuden Kuuslahden alueen virkistyskäytön kehittämiseen. Alueelle tulevien loma-asuntojen sekä kokous-, ravintola-, sauna- ja huoltotilojen yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m 2. Uusi loma-asuntoalue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, joten alueen sisään muodostuu yhtenäinen rakenne. Suunnittelualueen itä- ja länsipuolella olevilla ranta-alueilla on muutamia asuntoja ja lomaasuntoja. Alueen väljän rakenteen huomioon ottaen rakennettava alue ei ole merkittävästi ristiriidassa ympäröivän yhdyskuntarakenteen osalta, vaan se muodostaa oman kokonaisuuden Kuuslahden virkistysalueen ytimeen Vaikutukset liikenteeseen Suunnittelualue sijaitsee Kuuslahdentien päässä noin 4 kilometriä Saaristotien liittymästä. Kuuslahteen tullaan Saaristotieltä Vuolahdentietä, Rantamäentietä ja Kuuslahdentietä pitkin. Tie on paikoin kapea erityisesti Rantamäentien kohdalla. Tielle on kuitenkin rakennettu muutamia kohtaamispaikkoja, jossa tietä on levennetty. Rantamäentietä käyttävät Kuuslahden virkistyalueen käyttäjien lisäksi noin 20 alueen asukasta tai loma-asukasta sekä Caravan-alueen käyttäjät. Kuuslahden rakentaminen tuo jonkin verran lisää liikennettä tielle sekä loma-asumisen, matkailupalvelujen ja virkistyskäytön osalta. Liikennemäärät kasvavat jonkin verran, mutta eivät haittaa liikennettä merkittävästi. Kaarinan läntisen ohikulkutien rakentaminen vaikuttaisi toteutuessaan merkittävästi alueen saavutettavuuteen. Tällöin matka Kuuslahden alueelle Kaarinan keskustasta lyhenisi noin puoleen. Tien toteutuminen lisäisi todennäköisesti liikennesuoritteita alueella ja vaatisi uusia liikenteellisiä ratkaisuja ja mahdollisesti myös erillisen kevyen liikenteen yhteyden. Nykyisessä tilanteessa asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen liikenteellisiin olosuhteisiin Vaikutukset palveluihin ja elinkeinotoimintaan Kuusiston saaren länsiosassa elinkeinotoiminta perustuu maa- ja metsätalouden ohella loma-asumiseen ja muutamiin matkailupalveluja tuottaviin toimintoihin. Alueella sijaitsevat karavaanarialue sekä Villa Wolaxin kartanon kokous- ja juhlapalvelutilat. Asemakaavalla on tarkoitus luoda alueen vuokranneen Kuusiston Kruunu oy:n kanssa yhtenäinen matkailua ja loma-asumista palveleva ympäristö Kuusiston länsiosaan. Kuusiston länsiosassa yhdistyisivät tällöin mahdollisuudet pitkä- ja lyhytaikaiseen vapaa-ajan asumiseen sekä mahdollisuus alueelle saapuvien vierailijoiden yöpymiseen. Majoitusta täydentävät oheispalvelut kuten vene- ja harrastuspaikat, vuokrattavat kokous-, juhla- ja saunatilat sekä niitä tukevat ravintolapalvelut. Kaavaselostuksen liitteenä on Kuusiston Kruunun selvitys kohteen saavutettavuuden edistämisestä ja elinkeinopoliittisista vaikutuksista. Asemakaavan toteutumisella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia Kuusiston länsiosan palveluihin ja elinkeinotoimintaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suunnittelualueen etelä- ja itäreunassa sijaitsee Kaarinan luontoselvityksen (FCG 2001) mukainen kohde; Kuuslahden pähkinäpensasrinne ja jyrkänne. Kohde on laajahko kokonaisuus, joka koostuu jyrkänteestä, sen aluslehdosta, pähkinäpensasrinteestä ja pienestä pohjoiseen laskevasta purosta. Kohde on rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan. Kohteen luonnontila on paras jyrkänteen aluslehdossa suunnittelualueen pohjoisosassa ja puronvarsikorvessa. Puron varren töyräillä on saniaisvaltaista puronvarsikorpea. Puronvarsikorven ympäristöllä on merkitystä myös liitooravan elinympäristönä. Kuuslahden pähkinäpensasrinne on rajattu asemakaavassa luo-alueena ulkoilureitin ja kallion väliselle alueelle. Alue jää lähivirkistysalueen osaksi, eikä sinne ole osoitettu mitään toimintoja. Alue on rajattu myös vuokrattavan alueen ulkopuolelle. Itäosan puronvarsikorpi jää käytännössä suunnittelualueen ulkopuolelle. Lähinnä Kuusistonsalmea puronvarsi muuttuu tavanomaiseksi ojaksi, joka

10 10 rajaa Kuuslahden avoimen nurmikentän ja metsäalueen toisistaan. Metsäinen alue jää asemakaavassa lähivirkistysalueeksi, jolloin sen asema puronvarsikorven puskurivyöhykkeenä säilyy nykyisellään. Myös mahdollisten liito-oravien elinpiiri säilyy entisellään. Asemakaavan yhteydessä ei ole laadittu täydentävää luontoselvitystä, sillä aikaisemmin laaditun selvityksen mukaisille alueille tai niiden välittömiin vaikutusalueisiin ei olla tekemässä muutoksia. Asemakaavan mukainen rakennettava suunnittelualue on pääosin melko tasaista nurmikenttää, jossa on jo nykyisin näkyvissä ihmisen aiheuttamaa kulutusta. Paikoitellen nurmialueelle on muodostunut pieniä niittymäisiä saarekkeita niissä paikoissa, joissa kulutus on ollut vähäisempää. Nurmikenttää värittävät myös pienet, lähinnä koivua kasvavat puuryhmät. Suunnittelualueen eteläisellä sivulla on jyrkkää varjoista kalliota vasten rehevää varjon ja kostean paikan kasvillisuutta. Idässä rajoittava metsäalue koostuu monipuolisesta puustosta ja pensaskasvillisuudesta. Rantavyöhykkeellä kasvava tervaleppä- ja koivuvyöhyke muodostaa noin metriä leveän vyöhykkeen meren ja nurmikentän välille. Ranta-alueen maisema ja kasvillisuus on vaihtelevaa. Paikoitellen mereen työntyy kalliosaarekkeita. Niiden välissä on osin vesijättömaata ja kaislikkoa. Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön aiheutuvat pääosin lisääntyvästä ihmisten liikkumisesta. Varsinainen rakentaminen sijoittuu lähinnä avoimien nurmikenttien osiin, joten siltä osin asemakaava ei aiheuta merkittävää haittaa. Rantapuiston ja lähiympäristössä on tehty ja tehdään myös jatkossa hoitotoimenpiteitä. Näiden vaikutuksesta erityisesti ranta-alue muuttuu puistomaisemmaksi ympäristöksi. Kuuslahden asemakaavalla on jonkin verran negatiivisia vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön ihmisen aiheuttaman lisääntyvän kulutuksen vuoksi Vaikutukset virkistysalueiden ja rantojen käyttöön Asemakaavan vaikutuksia virkistysalueiden ja ranta-alueiden riittävyyteen on tutkittu erillisellä selvityksellä (kaavaselostuksen liite 8). 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan mukainen rakentaminen voidaan käynnistää kaavan voimaan tulon jälkeen. Alueen vuokranneen rakentajan mukaan rakennustyöt käynnistyisivät mahdollisimman pian. Koko alueen rakentaminen kestänee 3-5 vuotta. Pasi Aromäki kaupunginarkkitehti Jani Laasanen kaavasuunnittelija

11 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 202 Kaarina Täyttämispvm Kaavan nimi Kuuslahden virkistysalueen asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus A7600 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 8,1396 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 8,1396 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 8, , ,03 8, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,1672 2, ,12 0, T yhteensä V yhteensä 3, ,0 3,6599 R yhteensä 1, , ,12 1, L yhteensä 0,4919 6,0 0,4919 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä 1, ,4 1,8229 Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

12 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 8, , ,03 8, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,1672 2, ,12 0, KL 0, , ,12 0, T yhteensä V yhteensä 3, ,0 3,6599 VL 2, ,8 2,8117 VV 0, ,2 0,8482 R yhteensä 1, , ,12 1, RM 1, , ,12 1, L yhteensä 0,4919 6,0 0,4919 Kadut 0, ,7 0,2544 Kev.liik.kadut 0, ,9 0,0980 LP 0, ,4 0,1395 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä 1, ,4 1,8229 W 1, ,0 1,8229

13 Kaarinan kaupunki Teema: Kaarina Mittakaava: 1:20000 Pvm: :35 MAAKUNTAKAAVA 500 m

14 Kaarinan kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Teema: Kaarina Mittakaava: 1:10000 Pvm: :04 OSAYLEISKAAVA 500 m

15 rp Kaarinan kaupunki Teema: Kaarina Mittakaava: 1:2000 Pvm: :10 VESIHUOLTO 100 m

16 Kuuslahden virkistysalueen vuokraaminen sekä asemakaavan laatiminen DA: 387 /426/2013 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Esittely: Vuokrasopimus Kuusiston Kruunu Oy on hakenut vuokrattavaksi Kaarinan kaupungin omistaman Kuuslahden virkistysalueen. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa alueelle loma-asuntoja, mikäli alueelle saadaan tällaisen rakentamisen salliva asemakaava. Kuusiston Kruunu Oy on esitellyt kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle hankettaan Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa on neuvoteltu alueen vuokrausehdoista. Tämän lisäksi alueen rakennuksista ja rakennusten hintatasosta sekä liittymistä on neuvoteltu tilakeskuksen päällikön kanssa. Neuvottelujen pohjalta on päädytty ehdotukseen, jonka mukaan maa-alueesta tehdään 50 vuoden vuokrasopimus. Mikäli loma-asuntojen rakentamisen salliva asemakaava ei tule voimaan tai vuokralainen ei saa muodostettavalle tontille lainvoimaista rakennuslupaa vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta, vuokrasopimus on irtisanottavissa vuokralaisen toimesta puolen vuoden irtisanomisajalla. Vuokra-alue on n. 4,5 ha määräala Kaarinan kaupungin omistamasta Mutaranta -nimisestä tilasta RN:o 1:29, kiinteistötunnus Tilan edustalla on vesijättömaata, jonka lunastamista Kaarinan kaupunki on hakenut. Asemakaavan tultua voimaan kaupunki hakee omistamalleen maalle tontinmuodostusta. Tämän jälkeen sopimusta tarkistetaan rajauksen, pinta-alan ja tontin tietojen osalta. Vuosivuokra on saakka euroa alkaen vuosivuokra on euroa asemakaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka. Sen jälkeen vuosivuokra on euroa. Mikäli alueen asemakaava tulee voimaan aikaisemmin, vuosivuokra nousee euroon kaavan voimaantullessa. Vuosivuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksillä siitä lähtien, kun asemakaava tulee voimaan. Vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti vähintään 40 % kaavamääräysten mukaisesta rakennusoikeudesta viiden vuoden kuluessa alueen asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta lukien. Valmiusasteen tulee olla sellainen, että rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa rakennuksissa hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokralainen sitoutuu saattamaan rakennukset täysin valmiiksi seitsemän vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta lukien. Vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti vähintään 80 % kaavamääräysten mukaisesta rakennusoikeudesta kymmenen vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta lukien. Valmiusasteen tulee olla sellainen, että rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa rakennuksissa hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokralainen sitoutuu saattamaan rakennukset täysin valmiiksi kahdentoista vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Alueella sijaitsevan uimarannan osalta on sovittu, että vuokralainen sallii yleisen kulkemisen vuokra-alueensa kautta uimarannalle sekä uimarannan yleisen käytön päivittäin vähintään klo 8-20 välisenä aikana. Tämän lisäksi vuokralainen sitoutuu vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta järjestämään autopaikat kymmenelle autolle uimarannan yleistä käyttöä varten.

17 Alueen rakennusten hinnaksi on neuvoteltu euroa. Hintaan sisältyvät sähkö- sekä vesiliittymä. Rakennuksia koskeva kauppakirja allekirjoitetaan yhtä aikaa vuokrasopimuksen kanssa. Asemakaavan laatiminen Alueelle on tarkoitus rakentaa loma-asuntoja. Rakentamiselle ei ole tällä hetkellä kaavallista perustaa. Hankkeen toteuttamista varten on laadittava asemakaava. Suunnittelualue on jonkin verran suurempi kuin vuokra-alue. Alueella on voimassa Kuusiston osayleiskaava. Kuuslahden virkistysalue on siinä telttailu- ja leirintäaluetta, RT, sekä uimaranta-aluetta, VV. Neuvoteltu vuokrasopimus on liitteenä. Liite 113/2013. Asemakaava-alueen rajaus sekä ote osayleiskaavasta ovat liitteenä. Liite 114/2013. Valmistelija: maankäyttöinsinööri Tanja Hämäläinen, p. (02) , kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki, p. (02) Ehdotus: kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää 1) kaupunginhallitukselle, että Kaarinan kaupunki tekee Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen mukaisen vuokrasopimuksen sekä myy vuokra-alueen rakennukset kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle. 2) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Käsittely: Jäsen Seija Savo esitti, että vuokrasopimuksen kohtaan lisätään lause: vuokralainen vastaa uimarannan siivouksesta ja kunnossapidosta. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti täydentää vuokrasopimusta Savon esityksen mukaisesti, korjattu liite 113A/2013. Savo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 18:45. Hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Veikko Eskelinen. Päätös 89: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti yksimielisesti 1) lisätä vuokrasopimuksen kohtaan lauseen: vuokralainen vastaa uimarannan siivouksesta ja kunnossapidosta, korjattu liite 113A/ ) esittää kaupunginhallitukselle, että Kaarinan kaupunki tekee Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen mukaisen vuokrasopimuksen sekä myy vuokraalueen rakennukset kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle. 3) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Ote: kaupunginhallitus

18 Kaupunginhallitus Esittely: Vuokrasopimuksen sisällöstä on käyty tarkentavia neuvotteluja, jonka perusteella on laadittu uusi versio vuokrasopimuksesta. Sopimus on liitteenä. Sopimuksessa on muutettu alueen vuokran määräytymisperustetta asemakaavan saatua lainvoiman. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä versiossa vuokra oli kiinteä kaavoitusratkaisusta riippumatta ja nyt tarkistettu versio on sidottu tulevaan rakennusoikeuteen. Rakennusoikeuden hintana käytetään 180 euroa/k-m2, joka vastaa olemassa olevaa hintatasoa. Vuokran määräytymisprosentti taas vastaa kaupungin käytössä olevia omakotitonttien vuokrien määräytymisperusteita. Tällä muutoksella vuokrataso korottuu oletettavan rakennusoikeuden toteutuessa asemakaavassa. Toisaalta, jos alueelle ei kaavoituksen myötä saada merkittävää rakennusoikeuden lisäystä, eivät vuokralaiset joudu maksamaan vuokraa perusteetta. Samalla sovitaan nykyisten rakennusten ja laiturin arvoksi euroa. Rakennukset kannattaa tälläkin hinnalla myydä vuokralaiselle, koska rakennuksia ei kannata niiden huonon kunnon vuoksi siirtää muualle. Laituri on sisältynyt jo aiempaankin sopimukseen, mutta selvyyden vuoksi päätöstä tarkennetaan näiltä osin. Asemakaava-alueen rajaus sekä ote osayleiskaavasta ovat liitteenä. Liite 172/2013. Liite 173/2013, Alueen vuokrasopimus Valmistelija: Tekninen johtaja Jyrki Lappi, Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää 1. tehdä Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen 173/2013 mukaisen vuokrasopimuksen sekä myydä vuokra-alueen rakennukset ja laiturin euron kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Käsittely: Janne Aso esitti, että asia jätetään pöydälle ja kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen alueeseen ja rakennuksiin tutustumista varten. Sanna Tähkämaa ja Åsa Gustafsson kannattivat Janne Ason esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu, asian pöydällepanoa tarkoittava esitys. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä Janne Ason esityksen. Koska kaupunginhallitus ei ollut yksimielinen, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja esitti että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Ason esityksen kannalla, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 - "jaa" ääntä (J. Järvinen, I. Laaksonen, V. Mäki, A. Laitinen, H. Sirkiä, M. Ruohonen, P. Kallio, A. Suutari, T. Merivuori) ja 3 - "ei" ääntä (Å. Gustafsson, J. Aso, S. Tähkämaa). Yksi jäsen oli poissa. Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

19 Päätös 270: Kaupunginhallitus päätti 1. tehdä Kuusiston Kruunu Oy:n kanssa liitteen 173/2013 mukaisen vuokrasopimuksen sekä myydä vuokra-alueen rakennukset ja laiturin euron kauppahinnasta sähkö- ja vesiliittymineen vuokralaiselle 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Ote: Kaupunginvaltuusto Kuusiston Kruunu Oy Maankäyttöinsinööri Tanja Hämäläinen Kaupunginvaltuusto Esittely: Ehdotus: Käsittely: Asemakaava-alueen rajaus sekä ote osayleiskaavasta ovat liitteenä. Liite 70/2013. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava. Valtuutettu Niina Virranheimo esitti, että myös kaupunginvaltuutetuille toimitetaan vuokrasopimus. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Valtuutettu Matti Alander esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja selvitetään yrittäjien tasapuolinen kohtelu ja mahdollinen tarjouskilpailu alueesta. Varmistetaan, ettei veronmaksajien omaisuutta myydä alihintaan sekä tarkistetaan vuokrahinnan tasapuolisuus muihin vastaaviin vuokra-alueisiin nähden. Kaupunginhallituksen vuokrauspäätöstä ei saa laittaa täytäntöön, ennen edellä mainittujen asioiden ratkaisemista valtuustossa. Valtuutetut Janne Aso, Ralph Fröberg, Hannu Rautanen sekä Åsa Gustafsson kannattivat valtuutettu Alanderin esitystä. Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan asian palauttamista. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu, asian palauttamista tarkoittava esitys. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyä valtuutettu Alanderin esityksen. Koska kaupunginvaltuusto ei ollut yksimielinen, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja esitti että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat valtuutettu Alanderin esityksen kannalla, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 - "jaa" ääntä ja 19 - "ei" ääntä. Kaksi valtuutettu äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä. Äänestyslista on liitteenä Liite 70a/2013 Päätös 93: Kaupunginvaltuusto päätti, että oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle laaditaan Kuuslahden asemakaava.

20 Ote: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kuusiston Kruunu Oy Maankäyttöinsinööri Tanja Hämäläinen Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAARINAN KAUPUNKI ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 23.8.2017 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2017 2 ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos, A1103

Iso-Kauselan asemakaavan muutos, A1103 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: /2017 2 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, A2201

Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, A2201 Kaarinan kaupunki Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2016 DA: /2016 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAARINAN KAUPUNKI ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 23.9.205 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 205 2 ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Tunnistetiedot

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

SILVOLANRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SILVOLANRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAARINAN KAUPUNKI SILVOLANRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 25.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 SILVOLANRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 895 Uusikaupunki Täyttämispvm 25.07.2016 Kaavan nimi Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavan muutos 2 Hyväksymispvm Ehdotuspvm

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kauselan asemakaavan muutos A1108B

Kauselan asemakaavan muutos A1108B Kaarinan kaupunki Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA:/207 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 895 Uusikaupunki Täyttämispvm 07.08.2017 Kaavan nimi Rantamäen ranta-asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot