4/ Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Itämeriyhteistyöstä. maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2011. www.pirkanmaa.fi. Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Itämeriyhteistyöstä. maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN"

Transkriptio

1 4/2011 Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Itämeriyhteistyöstä maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN

2 NÄKÖALAPAIKALLA Esa Halme Maakuntajohtaja Heimomaakunnat, vanhat maakunnat, nykymaakunnat ja tulevaisuuden maakunnat 2 Maakuntien määrä on kasvanut puolesta tusinasta heimomaakuntia noin kymmeneen vanhaan maakuntaan ja edelleen pariinkymmeneen nykymaakuntaan. Kehitys on ollut hyvin ymmärrettävä, koska ihmisten tarpeet ja sitä tukeva hallinto on kasvanut ja kehittynyt. Palveluiden, rakentamisen ja kaupungistuvan elämäntavan seurauksena on tarvittu suunnittelua ja kehittämistä osana ihmisten arkea. Nykyiset maakunnat ovat tarjonneet hyvän perustan tälle kaikilla keskeisillä elämänaloilla. Yhteiskuntamme on ottanut itselleen jatkuvasti uusia monimutkaisia ja laaja-alaisia tehtäviä, jotka vaativat suurempien kokonaisuuksien arviointia. Tällaisia ovat muun muassa luonnonvarojen käyttöä koskevat ratkaisut, uusiutuvien energiavarojen käytön suunnittelu, vaativat julkiset palvelut, liikenne- ja joukkoliikennejärjestelmät, EU:n rakennepolitiikka ja kansainvälistyminen. Samaan aikaan on tapahtunut merkittäviä uudistuksia kuntarakenteessa ja jos tasavallan hallituksen ohjelman mukainen kuntauudistus toteutuu, on kuntakenttämme täysin erilainen kuin vuosituhannen vaihteessa. Tämä mahdollistaisi monien tällä hetkellä valtiolla, maakuntatasolla tai erilaisissa seudullisissa rakenteissa olevien tehtävien siirron kunnille. Kehitys loisi luonnollista tilaa arvioida sitä, miten pitäisi järjestää nyt maakuntien yhteisten tehtävien hoitaminen ja ne tehtävät joilla ei vielä ole selvää vastuutekijää. Monet keskushallinnon tehtävät sopisivat myös hyvin tälle tasolle. Meillä Pirkanmaalla on jo vuosia tehty yhteistyötä kaikkien naapurimaakuntien kesken, mutta erityisen runsaasti Länsi-Suomen viiden maakunnan kesken. Tämä alue voisi muodostaa sellaisenaan tai pohjoiseen ja eteläiseen osaan koottuna hyvän pohjan tuleville karttapohdinnoille. Toki myös keskustelut Hämeen suuntaan ovat tärkeitä. Yhteistyön tiivistämistä tai rakenteisiin menevää uudistamista on syytä pohtia jo nyt syksyllä ja tulevan talven aikana. Erityistä tarvetta tähän luo Parkanon, Kankaanpään ja Jämijärven uuden kunnan muodostamishanke, Sastamalan ja Kiikoisten kuntaliitoshanke ja terveydenhuollon puolella meneillään olevat muutokset. Pirkanmaa on mitä oivallisin maakunta tähän, koska olemme heimoperinteeltämme monista eri suunnista tulleita. Työ, talous, opiskelu ja hyvä sijainti ovat houkutelleet tänne tekijöitä eri puolilta ja luoneet esimerkin tulevaisuuden alueellisesta yhteistyömallista. On syytä korostaa, etteivät heimot tai maakunnat mihinkään katoa, vaikka hallinto kehittyisi uusien tarpeiden mukana. Suomen maakuntavaltuustojen ja maakuntahallitusten puheenjohtajat ovat muodostaneet ryhmän pohtimaan jouluun mennessä lähtökohtia ja periaatteita tarvittaville uudistuksille. Tämän jälkeen on tarkoitus edetä esitysten pohjalta käytännön kysymyksiin, ratkaisuihin ja kartallisiin tarkasteluihin. Tämä mahdollistaa niin haluttaessa sen, että vuonna 2014 alkavaan EU:n ohjelmakauteen voidaan valmistautua uudelta pohjalta. Vaikka suomalainen sanonnan mukaan ei nimi miestä pahenna, näyttää siltä, että yleisimmät perinteiset aluehallinnon nimet ovat saastuneet poliittisesti ilman todellista perustaa. Suomalaisen maakunnallisen hallinnon juuret ovat käräjäkivillä ajalta, jolloin poliittisia puolueita ei nykymuodossa edes ollut olemassa. Tästä huolimatta maakunta sanalla tuntuu olevan puolueista vahvimmin keskustaan liitetty mieliyhtymä. Vastaavasti kuninkaallisen vallan peruja syntynyt valtiollinen läänitys ja lääninhallinto tuntuu edustavan vahvimmin vasemmistoon liittyviä sidoksia. Perustuslakimme ajattelu kuntalaisten itsehallinnosta ja lailla säädettävästä kuntaa suuremman alueen hallinto, kuulostaa useimmin oikeistolaiselta ajattelulta. Tälle poliittiselle luokittelulle ei ole eurooppalaisessa yhteydessä mitään perusteita. Onneksi sanat alue ja regiooni ovat edelleen neutraaleja. Eurooppalaiset mallit ovat kovin erilaisia keskenään, mutta niille kaikille on kulloinkin voimassa olevista poliittisista voimasuhteista riippumatta tyypillistä se, että kansalaisten kannalta tärkeät asiat päätetään vaaleilla valituissa toimielimissä, sillä hallinnon tasolla, minne ne parhaiten ja luonnollisimmin mahtuvat. Näissä ratkaisuissa on isoja eroja siinä, miten toiminnat rahoitetaan, kuinka laaja toimivalta on kyseessä ja vaalijärjestelmätkin ovat erilaisia. Sen sijaan kuntayhtymät, isäntäkuntamallit ja toiselta hallinnon tasolta ohjatut toiminnot ovat harvinaisuuksia. Nyt on sopiva tilaisuus katsoa, millaiseksi kuntarakenne tulee kehittymään ja millainen aluehallinto on luontevin tukemaan kunnallista ja kuntalaisten itsehallintoa. Syntyvä uusi maakunnallisen hallinnon malli sopii erittäin hyvin pohjaksi ja aluejaoksi, jos valtio jatkaa oman hallintonsa uudistamista.

3 Pirkanmaan liitossa on tehty ja työn alla on joukko tietoteknisiä uudistuksia, joiden avulla pyritään avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ja sitä kautta parempaan palveluun. Sähköisellä hallinnolla lisää sujuvuutta ja avoimuutta Usean vuoden kypsyttelyn jälkeen olimme valmiita siirtymään maakuntahallituksen kokouksissa sähköiseen kokouskäytäntöön, osin oman henkilöstön, osin luottamushenkilöiden toiveesta, hallintojohtaja Petri Pikkuaho kertoo. Kokonaissatsaus maakuntahallituksen kannettaviin oli euroa koneineen ja asennuksineen. Olemme laskeneet, että uudistus mak saa itsensä kahdessa vuodessa. Vuositasolla se merkitsee myös paperinkulutuksen vähentymistä lähes puoleen entisestä. Uudistus antaa paremmat mahdollisuudet siihen, että kaikenlaisen materiaalin toimittaminen luottamushenkilöille on helpompaa ja nopeampaa. Esityslistojen työstämiseen käytettävä aika on niin ikään vähentynyt. Listat tulevat nettisivuille samaan aikaan kuin ne ovat päättäjillä. Esityslistat on laadittu tähän saakka KuntaToimisto -ohjelmalla. Ensi kevääseen mennessä siirrytään Tweb-dokumentinhallintajärjestelmään yhdessä Länsi-Suomen maakuntien kanssa. Pirkanmaan liitto on tässä hankkeessa vetäjänä. Järjestelmän uudistamisella haemme parempaa tapaa esityslistojen valmisteluun, siirtymistä vaiheittain sähköiseen arkis tointiin, parempaa dokumenttien säilyvyyttä ja nopeutta vanhojen päätösten, asiakirjojen ja sopimusten hakemiseen. Jatkossa panostetaan entistä enemmän sähköiseen asiointiin liittoon tulevissa ja liitosta lähtevissä asiakirjoissa. Se tarkoittaa sähköisiä allekirjoituksia ja esimerkiksi työpaikka- ja rahoitushakemusten sähköistä vastaanottoa. Vuorovaikutteisuutta tulossa maakuntakaavasivustolle Pirkanmaan liiton strategia painottaa hallinnon osalta tietoteknistä avoimuutta ja viestivyyttä sekä muutoksentekotahtoa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Avoimuus ja palvelualttius on yksi peruskivemme ja siksi peruste tietojärjestelmien kehittämiseen. Internetin etusivulla on tapahtumakalenteri, josta voi seurata tärkeimpiä liiton järjestämiä tilaisuuksia. Liitto oli viime syksynä ensimmäinen maakuntien liitoista, jonka kotisivuille ilmestyivät diaari ja viranhaltijapäätökset. Toiminnan lainmukaisuuden perusteet on tarkistettu Kuntaliiton asiantuntijoilta. Sivuiltamme löytyvät kaikki muut paitsi henkilökohtaisiin palvelusuhteisiin, sairaslomiin jne. liittyvät tiedot, Pikkuaho sanoo. Olemme jo havainneet, että diaaria ja päätöksiä seurataan. Palautetta on tullut nimenomaan työpaikka- ja projektihakemuksista. Maakuntakaavaa varten luodaan oma sivustonsa, jonka tehtävänä on muun muassa parantaa kaavoitusprosessista viestimistä. Sinne on tulossa osio, jossa kansalaiset pääsevät tekemään suoraan merkintöjä kaavakarttaan. Sähköisen hallinnon ja viestinnän kehittä minen on koko kuntakentälle tärkeää. Jos tähän ei tartuta, se vaikeuttaa palvelujen järjestämistä laajenevissa kunnissa. Maakunnan liitto on mielellään mukana kehittämässä koko Pirkanmaan sähköistä palvelurakennetta, jos kunnat näin haluavat. Voimme tehdä yhteistyötä myös esimerkiksi Länsi-Suomen liittojen kesken, Pikkuaho ehdottaa. PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 4/2011 3

4 Kuntapäivässä keskustelua energiasta ja kuntarakenteesta Suomen Kuntaliiton ja Pirkanmaan liiton järjestämä Pirkanmaan kuntapäivä pureutui tänä vuonna energiapolitiikkaan sekä kuntatalouden ja hallinnon tulevaisuuden näkymiin. Sitoumuksemme kestävämmästä energiapolitiikasta vaativat muutoksia maan käytön suunnittelussa, liikennepolitiikassa, energiapolitiikassa, yliopistoissamme, tutkimuslaitoksissamme ja kuntalaisten toimintatavoissa, maakuntajohtaja Esa Halme muistutti. Maakunnan kyky tuottaa itse energiaa on rajallinen. Toistaiseksi vielä lähes kokonaan hyödyntämättä ovat tuulivoima ja aurinkoenergia. Merkittävintä lisäpotentiaalia on energian säästössä, met sien biomassassa ja tuulivoimassa. Yksittäisten perheiden ratkaisuissa myös maa- ja ilmalämpö ovat erittäin potentiaaleja. Teollisuuden energiatarve tultaneen tyydyttämään vielä pitkään perusvoiman tuotannolla. Yksi tärkeimmistä energiapolitiikan periaatteista on mahdollisimman korkea energian käytön hyötysuhde. Tällaiseen pääseminen edellyttää lämmön ja sähkön yhtäaikaista tuotantoa aina kun siihen on suinkin mahdollisuus. Samaan kokonaisuuteen kuuluu korkea, tutkimukseen, tietoon ja innovaatioihin perustuva toimintatapa. Tältä osin teknillinen yliopistomme on erinomaisen hyvä ja sen yhteistyö muiden yliopistojen kanssa erinomaista. Tällä puolella on kuitenkin niin paljon vielä löytämätöntä, että panostuksia ja ponnistuksia on syytä edelleen vahvistaa. Energiatoimialan yritysten määrä, volyymi ja verkottuminen tulevat olemaan hyvin tärkeitä tulevina vuosina. Pirkanmaa liitto on aloittamassa uuden maakuntakaavan laadintaa ja sen ensimmäinen selvitys koskee tuulivoimaa. Ennen kuin olen nähnyt ainuttakaan tulosta, uskallan arvioida, että meille on mahdollista tuottaa tuulivoimalla Pirkanmaan asumisessa kuluva energiamäärä. Se toki edellyttää satojen tuulivoimalapaikkojen löytämistä. Esa Halme Kuntaliitto haluaa nopeita ratkaisuja Kunnilla tulee olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa alueelleen sopivimpiin ratkaisuihin, jotta varmistetaan tulevaisuudessakin toimivat ratkaisut kuntapalvelujen, demokratian ja paikallistalouden kehityksen näkökulmasta, sanoi Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Alueelliset erot tulee tunnistaa, ja siksi ratkaisuja on etsittävä valtion ja kuntien yhteistyönä. Kuntaliitto on esittänyt vahvan peruskunnan mallia ja kolmea erityyppistä ratkaisua. Helsingin ja ympäristökuntien tilanne pitää tarkastella erikseen. Muualla tulisi muodostaa ensisijassa vahvoja peruskuntia, jotka pohjautuvat työssäkäyntija asioin tialueisiin tai muihin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Alueilla, joilla ei ole edellytyksiä vahvoille peruskunnille, tulisi muodostaa kuntien yhteistyöhön nojaavia piirikuntia, sanoi Mäki-Lohiluoma. Vahvan peruskunnan kriteereitä tarkennetaan syksyn aikana. Kuntaliitto haluaa kuntiin toimivaa lähi vaikuttamista ja uudenlaista kunnanosahallintoa. Kuntakoon kasvaessa tarvitaan uusia ratkaisuja kansalaisten lähivaikuttamisen turvaamiseksi. Kuntaliiton mukaan uusi kuntalaki ja siihen sisältyvät kuntarakennemallit pitäisi olla kokonaisuudessaan käytössä vuonna 2017 alkavalla kunnallisvaalikaudella. Paikallisidentiteettiä ei saa aliarvioida Työssäkäyntialueen sijasta tulisi tarkastella koko palvelutuotantoa ja kysyntää, joka perustuu asuinpaikkaan, sanoo kuntapuheenvuoron käyttänyt Nokian kaupunginjohtaja Tapani Mattila. Paikallisidentiteettiä ei saa aliarvioida eikä sitä, miten paljon kansalaiset haluavat kantaa yhteisvastuuta ympäristöstään. Itse en ole puolesta enkä vastaan. Kaikilta toimijoilta vaaditaan tosiasiapohjaista etenemistä rakenneuudistuksessa. Kuntien oman päätöksenteon arvostaminen korkeammalle olisi paikallaan. Strategisten valintojen perusteella kunta menestyy ja sen suorituskyky on hyvä. On tehtävä valinta strategisuuden ja karttahar joitusten välillä. Kuntapäivän esitykset: 4 Kuntapäivässä olivat energiaratkaisuista puhumassa muun muassa Saksan suurlähetystön lähetystösihteeri Mareike Geipel (oik.) ja politiikan / taloushallinnon virkamies Daniel Daley Yhdysvaltain suurlähetystöstä.

5 Inspire tuo maakuntakaavan paikkatiedot paremmin käyttöön Paikkatietoaineistoja on tulossa nettiin yhtenäisessä muodossa kaikista EU-jäsenmaista. Tähän velvoittaa Inspire-direktiivi, jonka tarkoituksena on tehostaa paikkatietojen käyttöä, lisätä viranomaisten yhteistyötä ja synnyttää monipuolisia kansalaispalveluja. Pirkanmaan liiton osalta se tietää maakuntakaavan paikkatietoaineistojen parempaa saatavuutta. Kansalaisille se ei edellytä muita vaatimuksia kuin toimivaa nettiyhteyttä. Maakunnan liittoja koskevien paikkatietoaineistojen tulee löytyä netistä vuoden 2013 toukokuuhun mennessä. Maakunnan liitoissa onkin tehty selvitystä ja käyty valmistelevaa keskustelua siitä, millä tavalla direktiivin velvoitetta voitaisiin parhaiten toteuttaa rakennetaanko yksi palvelu vai hankinta vai tehdäänkö kukin erillisratkaisuja. Osa liitoista haluaa aineistot jo nopeammin nettiin esimerkiksi maakuntakaavatyön aikataulujen takia, kertoo Pirkanmaan liiton paikkatietosuunnittelija Miina Vainio. Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Kymenlaakso ovat jo kehittäneet omia ratkaisujaan. Kaiken taustalla on, että julkinen hallinto on synnyttänyt valtavan paikkatietovarannon. Kukin ylläpitää tietoa omien prosessiensa kautta. Nyt samoja paikkatietoaineistoja ja -palveluja voitaisiin käyttää laajasti useilla eri toimialoilla hallinnossa ja elinkeinoelämässä. Ensin tavoitteena on saada lisättyä paikkatietoaineisto nettiin ja myöhemmässä vaiheessa harmonisoida datat keskenään, Miina Vainio selventää. Paikkatietojen saaminen tavallisen käyttäjän ulottuville tarkoittaa vaikkapa sitä, että kaava-aineisto löytyy standardien mukaisista rajapintapalveluista, jossa kaavaa voi katsella ja saada informaatiota kaavan osa-alueista. Inspire mahdollistaa erilaiset verkkopalvelut, jotka liittyvät paikkatietojen esittämiseen, käsittelyyn ja muuntamiseen tarkoitettuja tietoverkossa olevia palveluita kuten haku-, katselu-, lataus-, muunnos- ja käynnistyspalvelu. Lisätietoa inspire-sihteeristön ylläpitämästä portaalista: KARTTA: EILA UIMONEN Rahoitusta jo suunnitteluun, kehitysyhtiöt mukaan hankkeisiin Rahoitus on suurimpia haasteita, sitä tarvittaisiin jo hanketta suunniteltaessa. Resurssit ovat vähäisiä ja ohjelmarahoitus koetaan hankalan sykliseksi ja liian byrokraattiseksi. Kulttuurit ja toimintatavat ovat erilaisia monen maan, erityisesti Baltian ja Venäjän osalta. Haasteet voidaan kuitenkin kääntää vahvuudeksi ja mahdollisuudeksi, Suojanen-Nirvi sanoo. Kehitysyhtiöt haluttaisiin mukaan erilaisiin hankkeisiin. Hankkeessa mukana olon tulee hyödyttää toimijaa. Pelkkä osallistuminen ilmaiseksi, pr-henkisesti, ei riitä pitkässä juoksussa. Toimijoilta nousi selkeästi esiin tarve löytää yhteisiä etuja, synergioita ja uusia toiminta-ajatuksia. Konkreettisten tulosten saavuttaminen hyödyttää kaikkia mukana olevia. Jotta yhteistyö Itämeren alueella olisi sujuvaa, tärkeäksi tekijäksi nousee myös kulkuyhteyksien ja saavutettavuuden edistäminen. Itämeriyhteistyöhön kaivataan maakunnallista fokusta Itämeriyhteistyön mahdollisuudet kiinnostavat Pirkanmaan toimijoita, mutta tarkempi fokus maakuntatasolla puuttuu. Toimijoilla ei myöskään ole tarpeeksi resursseja olla aktiivisesti mukana, kertoo yhteyspäällikkö Elina Suojanen-Nirvi. Pirkanmaan liitto selvitti kevään aikana maakunnallisia tarpeita ja tavoitteita Itämeriyhteistyön suuntaan. Yleinen mielipide tuntuu olevan, että Itämeren alueen nousevien markkinoiden merkitystä ei voi jättää huomiotta. Itämeripolitiikka antaa mahdollisuuksia edistää pirkanmaalaisten tavoitteita. Kaiken lähtökohtana on paikallisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen. Yhteistyötä on ollut ja sitä halutaan jatkaa. Tietoa Itämeriasioihin ja rahoitukseen on ollut saatavilla riittävästi, lisää infoa halutaan Brysselin ja Pietarin toimistojen sekä Suomen Itämeri-instituutin mahdollisuuksista auttaa. PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 4/2011 5

6 6 Mielenkiintoista oli pohtia myös tulevaisuuden näkymiä. Siirrytäänkö kenties vahvemmin makrotason alueelliseen yhteistyöhön? Miten tämä vaikuttaisi nykyisen alueellisen tason yhteistyön muotoutumiseen ja rahojen jakamiseen? Elina Suojanen-Nirvi kysyy. Hän lisää, että Itämeri-instituutti on loistava tuki hyvien suhteittensa ansiosta alueelle ja vahva toimija Suomen tasolla. Yhteistyö heidän kanssaan sekä heidän kokemuksensa lippulaivahankkeista ovat ensiarvoisen tärkeitä. Itämeri-strategia Euroopan unionin Itämeren alueen strategia ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa lokakuussa EU-maista Itämeren alueeseen kuuluu kahdeksan EU-maata: Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Puolan ja Saksan pohjoisosat sekä Tanska. Itämeri-strategialla pyritään vaikuttamaan unionin lainsäädäntöön, politiikkaohjelmiin ja rahoitukseen niin että ne saataisiin nykyistä parempaan käyttöön Itämeren alueella. Itämeri-strategia jakaantuu neljään lohkoon: 1) ympäristöä säästävä alue / kestävä ympä ristöpolitiikka, 2) vaurauden alue / talous, 3) vetovoimai nen ja hyvien yhteyksien alue / energia ja 4) liikenne, turvallinen alue / turvallisuus. Suomen Itämeri-instituutti Vuonna 1994 perustettu Suomen Itämeri-instituutti edistää yhteistyötä muiden Itämeren alueen toimijoiden kanssa. Se on Itämeren alueen asiantuntija hankkeiden ideoinnissa ja hallinnoinnissa. Instituutin tehtävänä on auttaa konkreettisten yhteistyöhankkeiden käynnistymistä Itämeren piirissä, luoda ja ylläpitää kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja kehittää Itämeren alueen toimintaa. Itämeri-Instituutin hankkeita ovat muun muassa BSR InnoShip, ecitizenii, St. Petersburgs Business Campus, Work Place Pirkanmaa Itämeren alueella on hankkeiden myötä muodostu nut sitoutunut ydinverkosto. Koko ajan on menty tiiviimpään alueiden väliseen innovaatioyhteistyöhön. Verkostot, kontaktit ja saatu tieto ovat arvokkaita. Hyöty on nähtävissä hankkeiden jälkeenkin, kertoo Suomen Itämeriinstituutin johtaja Esa Kokkonen. Makroaluetason yhteistyössä Pirkanmaalla mahdollisuudet Tampereella pääpaikkaansa pitävä Suomen Itämeri-instituutilla on ollut toiminnan alkuajoista lähtien vahva yhteistyöside Pirkanmaan liiton kanssa. Yhteisiä projekteja ovat olleet muun muassa Via Baltica Nordica -, VBN Innoreg sekä viimeisin, kesäkuussa päättynyt BSR InnoReg -hanke. Tällä hetkellä katsotaan jo eteenpäin, erityisesti on päästävä mukaan tulevan ohjelmakauden valmisteluun ja päivittämään Itämeristrategiaa. Kokkonen muistuttaa, että tällä ohjelmakaudella Pirkanmaa on ollut täysin ulkona eurooppalaisen alueellisen yhteistyön Cross-Border -ohjelmista. Itämeren alue on EU:n makroalueyhteistyön pilotti ja vastaavia makroaluestrategioita kehitetään muuallakin Euroopassa. Jos makroalueitten merkitys nousee, se Kansainvälistä osaamista korkeakouluista työelämään, SPb Inno- Reg - Promoting Regional InnovationSystem in St. Petersburg through Transnational Cooperation, Klub Tampere -kansainvälistymis- ja kulttuurivientihanke. BSR-hankkeen Baltic Innovation Policy Memorandum löytyy osoitteesta: innoreg/project_achievements tietää parempia mahdollisuuksia ja rahoitusta Pirkanmaan toimijoille, Kokkonen visioi. Kokkonen muistuttaa, että hanketyö on merkittävää alueiden kilpailukyvyn vahvistamista. EU-rahoitus tuo tarpeellista lisäresurssia kehittämiseen, markkinointiin ja suhdetoimintaan. Nykyisessä taloustilanteessa on ehdottoman tärkeää vahvistaa pienten pohjoisten alueiden ja maiden kilpailukykyä, tutkimusja koulutusyhteistyötä, talous- ja innovaatiopolitiikan välineitä ja saada innovaatiopolitiikan avulla arvokasta markkinatietoa. Meillä se vaatii älykästä erikoistumista. Kansainvälisen alueellisen innovaatioyhteistyön tulee olla paljon muutakin kuin vain virallista ystävyyskaupunkityyppistä alue- ja paikallistason diplomatiaa. Esimerkiksi BSR Innoreg -hankkeessa In novaatioista ja kansainvälisestä verkostoitumisesta on etsitty työkaluja vastaamaan globaalin talouden haasteisiin. Tavoitteena on ollut lisätä alueellisella tasolla toimivien päättäjien sekä muiden toimijoiden tietoisuutta alueellisen innovaatiopolitiikan tärkeydestä erityisesti metropolialueiden ulkopuolella. Palveluinnovaatioita julkiselle sektorille Pirkanmaan liiton ja Suomen Itämeri-instituutin tuorein yhteistyön hedelmä on päättyneen BSR Innoreg -hankkeen myötä syntynyt yhteisymmärryssopimus innovaatiotoiminnan kehittämiseksi metropolialueiden ulkopuolisilla alueilla. Sopimuksen allekirjoittivat 14 aluetta kuudesta Itämeren alueen maasta: Saksa, Suomi, Liettua, Latvia, Puola ja Viro. Verkosto on tuonut sitoutumista ja sen

7 BGLC kehittää Itämeren alueella vihreää, älykästä liikennettä EU-hankeyhteistyöllä on saatu todella paljon lisärahoitusta ja hyviä tuloksia alueen kehittämiseen. Silti projektien imago on usein julkisuudessa kielteinen ja keskittyy vain byrokratiaan, Esa Kokkonen pahoittelee. avulla on luotu yhteiset intressit sisäiseen käyttöön. Yhteisymmärryssopimus ohjaa päättäjien toimintaa, joka liittyy innovaatioiden edistämiseen sekä kansainväliseen toimintaan alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla. Tavoite on, että sopimukseen sitouduttaisiin jatkossa kunkin alueen aluekehitystyössä. Kakkosalueiden innovaatiotoiminnan kehittämisessä on nostettu esiin yhdeksän kehitettävää kohtaa. Mielestäni tärkeimpiä ovat palveluinnovaatiot julkisella sektorilla ja uudet innovaatioparadigmat. Sopimuksen avulla pyritään edistämään avoimia innovaatioympäristöjä ja käyttäjälähtöisiä innovaatioita. Kokkonen mainitsee pirkanmaalaisena vahvuutena Finlaysonin Uusi Tehdas -ympäristön, joka toimii kansainvälisesti ottaen hyvänä esimerkkinä. Sähköisen hallinnon ja tietoyhteiskunnan kehittäminen ja niihin liittyvä kansainvälinen yhteistyö olisivat mielestäni hyviä painopisteitä Pirkanmaalle. Vähän olemme huolissamme, sillä sähköisen hallinnon kehittämisessä mennään jo kovaa vauhtia muualla. EU-projektit ovat hyvä tapa tehdä tässä asiassa tuloksia. Kokkonen kannustaa hankkeisiin osallistu via puolustamaan työtään vahvasti ja nosta maan esiin positiivisia kokemuksia ja hankkeiden etuja. Nykyisessä taloustilanteessa EU-kriittisyys on noussut vähän liikaakin. Hankeväsymys tä on havaittavissa. EU-ohjelmat ja hanketyö ovat kuitenkin merkittävä rahoituslähde kansainvälistymiselle ja tunnettuisuuden lisäämiselle. Bothnian Green Logistic Corridor -hankkeen partnerit pääsivät syyskuun lopulla yhteisten pöytien ääreen työstämään sisältöjä, suunnitelmia ja budjetteja hankkeen etenemiseksi. Tukholmassa pidetyllä partneritapaamisella oli tärkeä merkitys verkostojen luonnin ja jatkoyhteistyön sujuvoittamisen kannalta. Hanketta ja sen työpaketteja hiotaan tämän syksyn aikana. BGLC-hankkeen avulla pyritään saamaan aikaan uusia älykkäitä liikenneratkaisuja sekä ja tehokkaita logistisia ketjuja, jotka helpottavat ja nopeuttavat tavara- ja henkilöliikennettä Bothnian Corridor -vaikutusalueella ja yhteyksinä Eurooppaan ja globaaleille markkinoille. Koko hankkeen yhteinen tavoite on lisätä integraatiota Pohjois- Skan - dinavian ja Barentsin välillä. Näil lä alueilla on valtavat luonnonvarat ja kasvava teollinen tuotanto ja ne tulee saat taa yhteyteen Itämeren alueen ja Keski-Euroopan markkinoiden kanssa, BGLC-hanketta vetävän Västerbottenin alueen edustaja Mårten Edberg sanoo. Västerbottenin vetämä hanke kestää kesäkuuhun 2014 saakka. Koko hankkeen tiedotusvastaavaksi on nimetty Victoria Skeidsvoll Västerbottenin alueelta. Pirkanmaalla tutkitaan vaikutuksia kilpailukykyyn Bothnian Corridor -kuljetuskäytävää kehitetään pohjoisen Euroopan tärkeimmäksi vihreäksi tavarankuljetusväyläksi, jossa erilaiset kuljetustavat vahvistavat toisiaan hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi. Suomessa keskeinen kohde on päärata ja sen yhteydet esimerkiksi tärkeimmät satamat. Pirkanmaan liiton työpaketti Euroopan komissio on nyt hyväksynyt BGLC-alueen ehdotukseensa TEN-T-verkostosta. (WP5) on nimeltään Economic Impact of infrastructure on regional and industrial growth. Siinä lähdetään tekemään analyysia siitä, miten infrastruktuurin kehittäminen vaikuttaa teollisuuteen ja sen arvoketjuihin. Kiinnitämme huomiota siihen, millä ehdoilla tehokas logistinen ketju ja noodit tuottavat lisäarvoa, millä ehdoilla vihreä logistiikka tukee taloudellista kilpailukykyä. Haluamme kytkeä tulevaisuuteen suuntaavat liikenneinvestoinnit laajempaan kokonaisuuteen, projektipäällikkö Jukka Lindfors sanoo. Työpakettiin kuuluu esiselvitys teollisen tuotannon potentiaalista ja Corridorin vaikutusalueen teollisesta tulevaisuudesta ja 5-10 case-tutkimusta. Lisäksi selvitetään tärkeät liikenteen solmukohdat (noodit) EU-, kansallisella ja alueellisella tasolla. Myös hyötykustannusanalyysiä investoinneista ja niiden odotetuista vaikutuksista tehdään. Pirkanmaan liiton vetämää 5. työpaketin sisältöä työstettiin Tukholmassa sekä kotimaisten että ulkomaisten partnerien kesken. Kuvassa vasemmalta Saini Heikkuri-Alborzi Pohjanmaan liitosta, Arja Tamminen Västerbottenin maakunnasta, Jukka Lindfors Pirkanmaan liitosta, Hannu Siitonen Uudenmaan liitosta, Jussi Rämet Keski-Pohjanmaalta ja Pentti Hämäläinen Pirkanmaan liitosta. Kokoukseen osallistuivat myös Puolan ja Norjan edustajat. PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 4/2011 7

8 Pirkanmaan ympäristöohjelma : Arjen valintoihin ympäristövastuullisuutta ja ekotehokkuutta Pirkanmaan ympäristöohjelmalla halutaan edistää kestävää yhdyskuntarakennetta, ympäristövastuullista elinkeinotoimintaa ja ympäristötietoisuutta. Ohjelmaa ovat tehneet Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus sekä sidosryhmien edustajat. Näihin asioihin pureudutaan: 1) Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella Luodaan eheyttämiselle välineitä. Tehdään kevyestä liikenteestä ja joukkoliikenteestä varteenotettavia henkilöautoliikenteen vaihtoehtoja. Sijoitetaan palvelut tarkoituksenmukaisesti suhteessa yhdyskuntarakenteeseen ja turvataan kulttuuriympäristön arvojen säilyminen. Lisäksi vahvistetaan maakunnan viherverkkoa ja luonnon monimuotoisuutta luonnonsuojelun ja ympäristönhoidon keinoin sekä ottamalla käyttöön uusia välineitä. 2) Pirkanmaa on edelläkävijä ra - ken tamisen ja julkisten hankkeiden ympäristövastuullisessa ja ekotehokkaassa toteuttamisessa. Tehdään energiatehokkuudesta suunnittelu- ja rakentamistoiminnan lähtökohta. Nostetaan rakentamisen ja julkisten hankkeiden materiaalitehokkuutta. 3) Yhdyskuntien tekninen toimivuus on turvattu Turvataan talousveden hyvä laatu ja riittävä saatavuus. Varmistetaan vesihuoltopalveluiden alueellinen toimivuus yli kuntarajojen. Ylläpidetään verkostojen kuntoa ja ehkäistään tulviin liittyviä riskejä. Tie- ja rataverkon liikennöitävyydestä huolehditaan ja kunnon heikkeneminen pysäytetään. Varmistetaan energia- ja jätehuollon sekä tietoverkkojen toimivuus koko maakunnassa. 1) Pirkanmaan elinkeinotoiminta on ekotehokasta. Fossiiliset energialähteet on korvattu pääosin kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Yritykset kehittävät tuotteita, tuotantoprosesseja ja toimintoja hyödyntäen parasta käytettävissä olevaa teknologiaa ja osaamista. Yritykset, yhteisöt ja kunnat ottavat käyttöön energiatehokkuuden parantamiseen kehitettyjä valtakunnallisia välineitä ja toimintamalleja. Lisätään uusiutuvaan energiaan perustuvaa energiantuotantoa ja edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa luontoarvoja vaarantamatta. 2) Ympäristöliiketoiminnalla on merkittävä asema Pirkanmaan elinkeinotoiminnassa. Nostetaan alueen imagoa ekotekomaakuntana. Suunnataan tutkimus- Kestävä yhdyskuntarakenne Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO KUVAT: TEKES / ANTON KALLAND 8

9 ta vahvasti ympäristöliiketoiminnan ja sen osaamisen kehittämiseen. Luodaan markkinoita ympäristöystävällisille tuotteille ja palveluille sekä toimintaedellytyksiä ympäristöliiketoiminnalle. 3) Elinkeinotoiminnan ympäristökuormitus on vähentynyt merkittävästi Maatalouden ravinnekuormitusta vähennetään olemassa olevien ja uusien keinojen tehokkaalla käytöllä. Metsätaloustoimien ja turvetuotannon vesistökuormitusta vähennetään. Vähennetään matkailun ympäristövaikutuksia ottamalla ympäristöarvot vahvasti esiin matkailun kehittämistyössä ja matkailussa. 4) Ekosysteemipalvelut on turvattu Laaditaan Pirkanmaalle luonnon monimuotoisuus ohjelma (LUMO-ohjelma). Metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä edistetään METSO-ohjelman mukaisesti. Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen maatalousympäristöissä hoitamalla perinnebiotooppeja ja maisemia. Turvataan suoekosysteemien toiminta suoluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ympäristötietoisuus 1) Ympäristötietoa tuotetaan ja välitetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti. Ympäristötieto on kokonaisvaltaista ja saavuttaa kaikki pirkanmaalaiset. Tuotetaan ja välitetään ympäristötietoa monipuolisesti. Käynnistetään suunnitelmallinen yhteistyö maakunnan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja viranomaisten välillä ympäristötiedon tuottamiseen, käsittelemiseen ja välittämiseen. Laaditaan ja otetaan käyttöön kestävän kehityksen (KEKE) suunnitelmat kaikissa Pirkanmaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen organisaatioissa henkilökuntaa, lapsia sekä lasten vanhempia osallistavalla tavalla. Luodaan pirkanmaalaisille koululaisille ja päiväkotilaisille mahdollisuuksia tutustua oman kuntansa sekä maakunnan luonto- ja kulttuuriympäristökohteisiin. 2) Pirkanmaalaiset ymmärtävät ympäristöasioiden tärkeyden ja sitoutuvat ympäristön hyvän tilan edistämiseen. Kansalaiset vaikuttavat ympäristöasioihin sekä henkilökohtaisella tasolla että yhteiskunnallisesti. Ympäristöosaaminen on maakunnan erityinen vahvuus. Välitetään tietoa päättäjille ympäristönäkökulmasta. Kehitetään kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin ja hankkeisiin. Yhdistetään pirkanmaalaisten ympäristökasvatustoimijoiden ja alueen muiden toimijoiden voimavarat yhteisten ympäristöhankkeiden toteuttamiseksi. Pirkanmaan ympäristöohjelma löytyy Internetistä osoitteesta: Seminaarissa puhuttua: Mitä jatkossa: on tärkeää pitää yllä keskustelua maakunnan ympäristön tilasta. Jatkossa järjestämme vuosittain seurantaseminaareja. Pirkanmaan ilmastostrategiaa aletaan laatia ELY-vetoisesti. Lisäksi käytössä ovat kestävän kehityksen ja ympäristön tilan indikaattorit. Eri toimijoiden yhteistyötä edistetään ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Tom Frisk Tutkimusprofessori Pirkanmaan ELY-keskus Meillä olisi paljon opittavaa Ruotsista, joka hoiti ensin kotimarkkinansa kuntoon ja on saavuttanut menestystä ympäristöteknologisten ratkaisujen viennissä. Pirkanmaan ympäristöohjelmassa on materiaali- ja resurssitehokkuus otettu hyvin huomioon. Kuntien ja maakuntien tulisi pohtia, miten julkiset hankinnat edistävät vihreän talouden rakentamista. Valmisteilla olevalla ilmastolailla halutaan kustannustehokkaita keinoja asumiseen, ruoantuotantoon ja rakentamiseen. Pitäisi luoda liikkumisen vapautta autoilun pakon sijaan. Voisimme ottaa oppia Tukholmasta, Kööpenhaminasta tai Berliinistä, joissa työmatkaliikenne pyörällä on moninkertaistunut. Pyöräilyä ei mielletä kevyeksi liikenteeksi vaan sillä on omat kaistat ja pyöräparkit. Ville Niinistö Ympäristöministeri Miten ympäristöohjelmaa on aikaisemmin toteutettu Pirkanmaalla: Esimerkkejä ympäristöä säästävistä toimista Pirkanmaalla Lampaat hoitavat voimajohtoalueiden raivauksen Nokialla Maa- ja kotitalousnaisten Ympäristöyrittäjyyshankkeen avulla on käynnistetty maaseutumaisten alueiden hoitoa useassa kohteessa Pirkanmaalla. Yksi niistä on Nokialla sijaitseva Natura verkostoon kuuluva Luodon saari, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin, energiayhtiö Vattenfallin ja Nokian kaupungin yhteinen hoitokohde. Alueella kulkevat sekä Fingridin että Vattenfallin voimajohdot. Viljelijä on vuokrannut saaresta 10 hehtaarin alueen, jolla hän laiduntaa lampaitaan. Saaressa voimajohtoalueet oli hoidettu vuosien ajan säännöllisellä raivauksella. Vaikka raivaukset pitävät kasvillisuuden matalana ja edistävät lajiston monipuolisuutta, paikalle jäänyt raivausjäte lisäsi ravinnekuormaa. Nyt saaressa ovat kahden kesän ajan laiduntaneet lampaat, ja alue muuttuu pikkuhiljaa niittymäisemmäksi. Niityt ovat arvokkaita perinnebiotooppeja, joissa luonnon monimuotoisuus kukoistaa. Fingrid ja Vattenfall halusivat testata uutta tapaa ja rahoittavat johtoalueen kunnostusta. Molemmat yritykset ovat olleet tyytyväisiä kokeiluun. Hoidettu ympäris tö lisää saaren luonnon ja maiseman monimuotoisuutta, kertoo hankevetäjä Riikka Söyrinki ProAgria Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaisista. Alueelle on tehty hoitosuunnitel- PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 4/2011 9

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä 2 maaliskuu 08 MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pitää kiinni parhaista? Kynsien ja hampaiden sijaan

Lisätiedot

Uudistu ja salli epäonnistumisia 3

Uudistu ja salli epäonnistumisia 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 4.2012 www.pirkanmaa.fi Uudistu ja salli epäonnistumisia 3 Siirtyvätkö aluekehitysrahat vuodella? Maakuntasuunnitelmaa tehdään älykkään erikoistumisen näkökulmasta 8 10

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

UIMAHALLIEN ja kosteiden tilojen hygieniaopas

UIMAHALLIEN ja kosteiden tilojen hygieniaopas Uusi päivitetty ja laajennettu UIMAHALLIEN ja kosteiden tilojen hygieniaopas Kirjoittajat: Jutta Kivikallio, Tuula Suontamo, Jari Keinänen, Kaarina Kärnä, Salli Lindstedt, Päivi Aalto UIMAHALLIEN ja kosteiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys 19.2.2013 Tiina Isotalus ja Anne Sormunen 2012 Sisällysluettelo Alueesta... 5 1. Nykytilan kartoitus... 6 1.1. SWOT -analyysi... 6 1.2. Toimintaympäristön kuvaus...

Lisätiedot

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella.

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. Taajamissa käytetään hyväksi mahdollisuudet täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja tehostaa

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1999/2 Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Toimittanut Pauliina Peltonen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Toukokuu 2011 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014

Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014 Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014 Pohjanmaan liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka toimii aluekehittämisviranomaisena ja valtionapuviranomaisena. Liiton ensisijaiset tehtävät ovat: aluekehitys

Lisätiedot