Maaseutumatkailuseminaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutumatkailuseminaari"

Transkriptio

1 Maaseutumatkailuseminaari Tapahtumakäsikirja Ella Kalenius Aino Utti Tapahtumatuotantoprosessin johtaminen Toukokuu 2013 Matkailun koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 1 Sisältö 1 Tapahtumaidea ja teema Tapahtuman palvelupaketin kuvaus ja laatutavoitteet Tapahtuman sisältö ja ohjelma Tapahtuman kohderyhmät ja palvelupolut Tapahtumaorganisaatio ja henkilöstöjohtaminen Teknologia tapahtumanjärjestämisen apuvälineenä Tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen Tapahtuman turvallisuus ja riskit Talous ja kannattavuus Luvat ja ilmoitukset Tapahtuman SWOT analyysi sekä kehittämisehdotukset LÄHTEET Kuviot Kuvio 1. Palvelukokonaisuus.5 Kuvio 2. Tapahtumaorganisaatio..8 Taulukot Taulukko 1. Mistä sait tietoa seminaarista?..11 Taulukko 2. SWOT 15

3 2 1 Tapahtumaidea ja teema Valtakunnallisen maaseutumatkailuyrittäjien ja kehittäjien seminaarin yleisiä tavoitteita ovat osallistujien tietotaidon lisääminen, verkostoituminen ja alueen maaseutumatkailuyrityksissä vieraileminen. Vierailujen tarkoituksena on myös saada ideoita oman toiminnan kehittämiseen ja jakaa ajatuksia ajankohtaisista asioista muiden matkailutoimijoiden kanssa. Seminaari kokoaa vuosittain, ei vain Suomen maaseutumatkailuyrittäjiä vaan kaikkia yrittäjiä ja kehittäjiä ympäri maan. Tämän 2013 vuoden, kaksipäiväinen seminaari järjestettiin maaliskuussa Laukaassa, kylpylähotelli Peurungassa. Toiminnot seminaarin järjestämiseksi alkaa 1,5 vuotta ennen itse tapahtumaa. Silloin päätetään järjestävä taho sekä suoritetaan työnjako, joka sisältää valtakunnallisen ohjauksen ja vastuullisen järjestäjän sekä organisaation nimeämisen. Samoin laaditaan myös suunnittelun aikataulun päälinjat; mitä, milloin, kuka ja millä resursseilla. Työryhmä päättää myös seminaarin paikan ja ajankohdan. Laukaan maaseutumatkailuseminaarin tapahtumagenre on seminaari. Timo Nurmi määrittelee seminaarin seuraavasti: Määräaihetta käsittelevä esitelmäja keskustelusarja. (Gummeruksen suuri suomen kielen sanakirja, 2004). Määräaiheena on siis maaseutumatkailu tässä seminaarissa. Seminaari on täysin erilainen verrattuna esimerkiksi messuihin, joka on tapahtumatyypiltään kaupallinen tapahtuma, jossa yritykset esittelevät tuotteitaan ja palvelujaan. Seminaarilla päätarkoituksena ei ole myydä. 2 Tapahtuman palvelupaketin kuvaus ja laatutavoitteet Laukaan Peurungan seminaarin työryhmällä oli tavoitteina Järjestää paras seminaari kautta aikojen sekä organisoida mahdollisimman laadukas ja ajankohtainen sisältö ohjelmaltaan. Minimiosallistujamäärätavoite oli 100, jotta seminaari ylipäänsä järjestettäisiin. Tänä vuonna osallistujia oli lopulta 160,

4 3 joten minimitavoite ylitettiin reippaasti. Seminaarin jälkeen osallistujilta kerättiin tyytyväisyyskysely seminaarista; yleisistä järjestelyistä, retkistä sekä jokaisen puhujan vuoro arvioitiin erikseen. Seminaarin tyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 39 vierasta 160:stä, joten vastausprosentti oli 25. Yleisesti ottaen seminaari sai erinomaiset arvosanat joka osa-alueelta, niin yleisiltä järjestelyiltään kuin myös erityisesti retket olivat onnistuneet seminaarivieraiden mielestä. Lähes kaikki retket yhtä lukuun ottamatta (Kulttuuri ja kädentaidot) saivat arvosanaksi yli neljä, kun skaala oli 1-5. Puhujat olivat myös tykättyjä, parhaimman arvosanan sai Laukaan Tupaswillan yrittäjä Erkki Kauppinen (4,71) elävällä puheenvuorollaan. Puheenjohtajina toimivat lähialueen yrittäjät ja heidän arvosanansa jäivät hieman alhaisiksi. 3 Tapahtuman sisältö ja ohjelma Seminaariohjelman sisällön pääpilarit koostuvat teemasta, rakenteesta ja aikataulutuksesta. Seminaarin rakennus alkaa pääosin teeman valitsemisella, joka ohjaa toimintaa eteenpäin ja jonka ympärille tapahtuman sisältöä rakennetaan. Laukaan seminaarin teemaksi valikoitui suomalaisuuden vetovoima. Teema on erittäin ajankohtainen, sillä esimerkiksi saunalla matkailutuotteena on suuri potentiaali Suomen matkailussa, mutta sitä on vähemmän vielä osattu hyödyntää. Teema näkyi myös seminaarin yleisilmeestä; markkinoinnista ja somistelusta alkaen. Tarkoin valitut puhujat ja puheenjohtajat muodostavat rungon seminaarin sisällölle. Puhujia saapui seminaariin ympäri Suomea pääosin matkailuorganisaatioista ja kaukaisin puhuja lennätettiin Italiasta asti. Kaikki puhujat olivat suomalaisia. Mahdollisesti tulevaisuudessa voisi ajatella myös ulkomaalaisia puhujia uusien näkökulmien saavuttamiseksi. Puheenjohtajat ohjaavat operatiivista toimintaa ja esittelevät mm. jokaisen puheenvuoron pitäjän. Laukaassa

5 4 puheenjohtajat olivat yrittäjiä Keski-Suomen alueelta. Puheenjohtajien osuuksiin tulee muistaa satsata, jotta kokonaisuus pysyisi ehjänä. Puhujien jälkeen tärkeimpiä ydinpalveluita ovat mielenkiintoiset retket. Laukaan vuonna retket siirrettiin aikaisemmista vuosista poiketen ensimmäiselle seminaaripäivälle, joka oli erittäin onnistunut ja kiitelty valinta. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujat saivat valita oman retkensä jo ennalta määriteltyjen sisältöjen perusteella. Tänä vuonna oli neljä erilaista retkeä: Retkille oli tilattu omat oppaat Jyväskylän kaupungilta, jotka ohjasivat retkeläisiä. Siirtymävaiheilla retkioppaat kertoivat historiaa kyseisen teeman ympäriltä. Jatkossa voisi ajatella myös vapaata verkostoitumisen aikaa siirtymävaiheilla muutenkin tiukan retkiohjelman lomassa. Aikataulutus oli pääosin onnistunut rakenteeltaan. Ravitsemispalveluiden (kahvitukset, lounaat yms.) ajankohdat olivat onnistuneita ja kaikki olivat tyytyväisiä. Suurin osa seminaarivieraista yöpyi seminaaripaikalla, joten iltaohjelmaan siirtyminen sujui vaivattomasti. Iltaohjelmalla joka vuoden tapaan oli suuret odotukset. Tänä vuonna seminaarin teemaan mukautuen oli lavatanssiteema ja iltajuhla toteutettiin ruokailun osalta pöytiintarjoiluna. Raaka-aineina ruoka-annoksissa käytettiin lähiruokaa, jotka olivat ainesosina maukkaita, mutta valmistustapa ja sommittelu hieman ontui, joka vaikutti lopputulokseen. Iltajuhlassa jaettiin vuosittaiset palkinnot ja tanssibändi piti huolta seminaarivieraiden viihdyttämisestä. Oheisohjelmana toimi paikallisista yrittäjistä vilisevä maalaistori, joka oli avoinna myös ulkopuolisille. Viimeisenä seminaaripäivänä ilmoitettiin seuraavan vuoden seminaaripaikka sen teeman mukaisesti. Vuonna 2012 Laukaan seminaari esiteltiin mm. työryhmän toimesta heidän ollessa pukeutuneena sauna-asuihin. Näin ollen teema välittyi paremmin seminaarivieraille. Alla (Kuvio 1) on koottu koko palvelukokonaisuus samaan kuvioon.

6 5 Kuvio 1. Palvelukokonaisuus. 4 Tapahtuman kohderyhmät ja palvelupolku Seminaarin pääkohderyhmänä ovat matkailun alan toimijat. Tyypillinen seminaarikävijä on yrittäjä-pariskunta pienessä tai keskisuuressa maaseutumatkailuyrityksessä erityisesti järjestävän paikkakunnan lähialueelta. Yrittäjät haluavat pysyä ajanhermolla ja tärkeimpänä, verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa. Toinen tyypillinen seminaarivieras on maaseutumatkailun kehittäjä, jonka työnantaja voisi olla esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus) tai maaseutuneuvontaa uudistava toimija ProAgria. Lisäksi tyypillinen

7 6 seminaarivieras on tuleva alan osaaja; matkailun alan ammattikorkeakouluopiskelija tai matkailuyrityksen työntekijä, joka on edustamassa omaa yritystään ja hakemassa uusia tuulia. Palvelupolku alkaa ilmoittautumisella, joka tapahtuu Internetin välityksellä. Ilmoittautuminen tapahtui matkatoimisto Matka-Töysän kautta. Ennen ilmoittautumista ovat osallistujat saaneet tietoa tapahtumasta mm. sähköisten uutiskirjeiden avulla. Seuraava askel on saapuminen seminaaripaikkaan ja rekisteröityminen läsnä olevaksi tapahtumaan. Itse ydinpalveluita ovat seminaaritilaisuudet ja monipuoliset teemaa tukevat retket. Oheisohjelmana on pääosin viihteellinen iltatilaisuus ja paikasta riippuen, esimerkiksi kylpyläkohteissa mahdollinen saunominen vapaa-ajalla. Palvelupolun päättää seminaarin summaus, kotiinlähtö ja asiakastyytyväisyyskysely, joka on mahdollista täyttää joko kirjallisena tai sähköisenä versiona. 5 Tapahtumaorganisaatio ja henkilöstöjohtaminen Seminaari järjestetään yhteistyössä Matkailun teemaryhmän, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n ja paikallisen toimijan kanssa. Seuraava seminaarijärjestäjä valitaan noin 1, 5 vuotta ennen tapahtumaa yhdessä. Järjestäjän tuli olla tietoinen vastuista ja velvollisuuksista (Kuvio 2) ennen tilaisuuden järjestäjäksi lupautumista. Laukaan seminaarissa paikallisia järjestäjiä olivat keskisuomalaisen Maallahankkeen toimijat, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ELY-keskus ja Euroopan maatalousrahasto yhteistyössä Matka-Töysän kanssa. Paikallinen seminaarinjärjestäjä on vastuussa seminaariavustajien rekrytoinnista ja perehdyttämisestä. Seminaariavustajina toimivat JAMK:n matkailunalan opiskelijat. Heidän tehtävinään olivat mm. seminaarikansioiden koonti ja opastuskylttien laadinta. Lisäksi he ovat vastuussa seminaarivieraiden rekisteröitymisestä ja toimivat samalla infotiskinä. Avustajat toimivat myös koko-

8 7 usavustajina sekä opastivat tarvittaessa seminaarivieraita. Heidän tehtäviin kuuluivat myös avustavat toiminnot mm. retkillä ja kuljetuksissa, somistuksessa ja muistolahjakassien koonnissa. Kaikilla avustajilla oli yhtenäinen työasustus, jotta heidät erotetaan muusta seminaariväestä.

9 8 Paikallinen järjestäjä - päävastuu seminaarin kokonaisjärjestelyistä - nimeää henkilön, joka on päävastuussa järjestelyistä o varattava työaikaa o hieman käyttövaroja esim. ennakkovarausmaksuihin, markkinointiin - hoitaa paikalliset varaukset (majoitus, kokoustilat, ruokailut, oheisohjelma, paikalliskuljetukset, retket, iltaohjelmapaikka ja ohjelma) yhteistyössä valitun matkanjärjestäjän kanssa - muodostaa paikallisen seminaarijärjestelyryhmän (mm. Suomen maaseutumatkailuyrittäjien hallituksen jäsen, ProAgria/MKTN, alueorganisaatio) - vastaa sponsorien hankinnasta - vastaa seminaari-ilmoittautumisten ja maksuliikenteen hoidosta esim. alueorganisaation tai muun ammattimaisen toimijan kanssa (toimeksiannosta tehdään kirjallinen sopimus) - vastaa seminaarin käytännön järjestelyistä - vastaa puhujayhteydenpidosta - vastaa osaltaan tiedottamisesta ja lehdistötilaisuuden järjestämisestä Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n hallitus - tukee paikallista järjestäjää - asettaa alueen hallituksen jäsenen työryhmään - tukee hallituksen vuosittaisella päätöksellä seminaaria taloudellisesti - markkinoi seminaaria omien verkostojensa kautta - valitsee palkittavat yrittäjät ja laatii asiasta tiedotteen Matkailun teemaryhmä - antaa asiantuntija-apua seminaarin järjestämiseen - toimii kansallisena ohjausryhmänä - tukee seminaarin järjestelyjä vuosittain päätettävällä summalla, noin 3000 euroa - osallistuu varsinaisen seminaariohjelman sisällön laadintaan - markkinoi seminaaria omien verkostojensa kautta ja tiedottaa seminaarista oman nettisivustonsa alasivulle tehdyn sivuston kautta - seminaarin tiedotus Kuvio 2. Tapahtumaorganisaatio

10 9 6 Teknologia tapahtumanjärjestämisen apuvälineenä Tekniikka on olennainen osa jokaista tapahtumaa. Sitä tarvitaan esimerkiksi äänentoistoon, valaistukseen, kuvatekniikkaan sekä lavasteisiin ja somisteisiin. Tekniikan toimiessa moitteettomasti, sitä ei yleensä huomata lainkaan. Sen sijaan teknisten ongelmien ilmetessä tekniikka nousee suureksi tapahtuman laadukkuuden määrittelijäksi. Tekniset ongelmat ovat todella yleisiä ja aina niiltä ei voi välttyä, mutta aina niihin on kuitenkin varauduttava etukäteen. On mietittävä mitä tehdä, mikäli mikrofoni hajoaa tai tilan valaistus ei mene päälle. Kannattaa myös pohtia, huolehtiiko itse tekniikasta vai antaako sen tapahtumapaikan vastuulle. Useimmiten tekniikan hoito kuuluu tapahtumapaikan palveluihin. Maaseutumatkailuseminaarissa käytettiin hyvin perinteisiä tekniikan välineitä. Seminaaria mainostettiin internetin välityksellä sähköpostiviestein sekä Facebookin kautta. Seminaarilipun varaus tapahtui Matka-Töysän kautta verkossa tai puhelimitse. Matka-Töysä myi vieraille yhden ja kahden päivän seminaaripaketteja retkineen ja ruokailuineen. Seminaarin puhujat saivat itse päättää, minkälaista äänentoistoa he käyttivät. Tarjolla oli perinteisen mikrofonin lisäksi headset-mikrofoni ja puhujanpönttö. Lisäksi heillä oli mahdollisuus kokousavustajaan, joka vaihtoi diat heidän puolestaan, mikäli he eivät halunneet tehdä sitä itse puhuessaan. Puhujien PowerPoint-esitykset heijastettiin videotykin avulla valkokankaalle. Seminaari taltioitiin valokuviin ja videoihin. Seminaarin jokainen esitys videoitiin ja videoiden kerrottiin tulevan tapahtuman nettisivuille. Valokuvia otettiin seminaarisalista sekä retkiltä ja ne ovat näkyvillä tapahtuman nettisivuilla. Lisäksi jokaisella retkellä oli mukana bloggaaja, joka otti kuvia ja teki retkestä yhteenvedon omaan blogiinsa. Maaseutumatkailuseminaari voisi esimerkiksi hyödyntää paneelikeskustelussa tai muiden puhujien aikana reaaliaikaista sähköistä äänestysjärjestelmää. Seminaariyleisö pääsisi näin enemmän mukaan seminaariesityksiin ja saisi

11 10 ilmaista mielipiteensä. Lisäksi käytössä voisi olla ulkomailla suosittu, mutta Suomessa vielä vähän tuntematon Twitter-seinä. Osallistujat voisivat twiitata mielipiteitään, kokemuksiaan ja kysymyksiä tietyllä hashtagilla (esimerkiksi #maaseutumatkailu), jolloin kaikki kyseisen hashtagin viestit kerääntyisivät samalle sivulle, ja sivu heijastettaisiin vaikkapa seminaariaulan seinälle. Tämä mahdollistaisi uudenlaisen verkostoitumisen, kun osallistujat alkaisivat käydä keskustelua Twitterin kautta, sillä muuten he eivät ehkä tapaisi toisiaan seminaarissa. 7 Tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen Tapahtuman markkinointiin kuuluu tapahtuman visuaalinen ilme ja logo, sisäinen markkinointi, lehdistötiedottaminen, mediamarkkinointi sekä suoramarkkinointi. On tärkeää tiedottaa tapahtumasta hyvissä ajoin, jo silloin, kun perusasiat kuten aika, paikka ja esiintyjät ovat varmistuneet. Osallistujia voi alkaa tiedottamaan tapahtumasta hiukan julkisen tiedottamisen jälkeen. Maaseutumatkailuseminaarissa tiedottaminen hoidettiin valtakunnallisesti Matkailun teemaryhmän kautta, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjien Facebookin kautta sekä sähköpostitse kyseisen SMMY:n jäsenille. Seminaari toteutettiin Keski-Suomessa Peurungalla, joten Keski-Suomen alueen yrittäjille lähetettiin noin 800 kutsua sähköpostitse sekä seminaariohjelmat postitse. Seminaaria mainostettiin myös matkamessuilla, jolloin yrittäjille jaettiin postikorttikutsuja seminaariin. Mediatiedotteita seminaarista lähetettiin Matkailun teemaryhmän, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton sekä JAMK:in kautta. Mediakin kiinnostui seminaarista ja siitä tehtiin artikkeleja esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuus-lehteen ja Ilkka-lehteen.

12 11 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Sähköpostitse 24 61,54% 2. Kirjeitse 0 0,00% 3. Internet-sivuilta 8 20,51% 4. SMMYn kautta 13 33,33% 5. Matkailun Teemaryhmän kautta 7 17,95% 6. Uutisointi mediassa 1 2,56% 7. Facebookista 2 5,13% 8. Tuttava suositteli 4 10,26% 9. Muu, mikä 6 15,38% Yhteensä Taulukko 1 Mistä sait tietoa tilaisuudesta? Seminaarityöryhmä kiinnitti hyvin huomioita jälkimarkkinointiin. Osallistujille lähetettiin sähköpostiviesti, jossa kiitettiin osallistumisesta, muistutettiin katsomaan kuvia ja videoita nettisivuilta sekä pyydettiin vastausta asiakastyytyväisyyskyselyyn. Asiakastyytyväisyyskysely on tärkeä tapahtuman kehittymisen kannalta. Toisinaan ihmisiä on vaikea saada täyttämään asiakastyytyväisyyskyselyjä internetissä, joten osallistujille jaettiin saman asiakastyytyväisyyskyselyn paperiversio itse seminaarissa, jolloin sen sai täyttää jo paikan päällä. 8 Tapahtuman turvallisuus ja riskit Pelastuslaki edellyttää, että tilaisuuden järjestäjän on tehtävä pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun syyn vuoksi sisältyy merkittävä paloturvallisuus- tai henkilöriski. Asetus pelastustoimesta tarkentaa, että pelastussuunnitelma tarvitaan, mikäli tapahtumassa arvioidaan olevan läsnä yhtäaikaisesti yli 200 henkilöä.

13 12 Maaseutumatkailuseminaarissa osallistujia oli noin 160 kappaletta. Pelastussuunnitelmaa ei siis sinänsä tarvittu, mutta koska tapahtuma järjestettiin Kylpylähotelli Peurungassa, hotellilla oli jo olemassa oleva pelastussuunnitelma. Seminaariin osallistuvien olisi hyvä tietää, missä ovat lähimmät pelastustiet ja missä sijaitsee hotellin yhteinen kokoontumispaikka hätätilanteen sattuessa. Tapahtuman henkilöstö tulisi perehdyttää tehtäviinsä ja paikan pelastussuunnitelmaan. Ainakaan vapaaehtoistöissä olleille opiskelijoille ei kerrottu tapahtuman riskeistä tai pelastussuunnitelmasta. Seminaarisalin ja muiden käytettävien tilojen maksimihenkilömäärän pitäisi olla tiedossa ja sitä pitäisi valvoa. Kaiken täytyy olla valmiiksi suunniteltu vaaratilanteen sattuessa. 9 Talous ja kannattavuus Tapahtumista tulee aina tehdä kustannusarviot eli selvittää kuinka paljon tapahtuman tuottaminen kaikkine kuluineen maksaa. Kustannuksia ovat esimerkiksi työntekijöiden palkat, esiintymiskorvaukset, tilavuokra, tekniikkakustannukset ja lupakustannukset. Matka-Töysä hoiti seminaarilippujen myynnin. Kahden päivän seminaarilippu maksoi 195 euroa sisältäen seminaariohjelman, ohjelman mukaiset ruokailut sekä vapaavalintaisen retken. Halutessaan seminaariin pystyi ostamaan myös yhden päivän lipun. Ensimmäisen seminaaripäivän lippu maksoi 145 euroa, joka sisälsi seminaariohjelman, ohjelman mukaiset ruokailut sekä vapaavalintaisen retken. Toisen seminaaripäivän lippu maksoi 75 euroa ja se sisälsi seminaariohjelman ja ohjelman mukaiset ruokailut. Maaseutumatkailuseminaarin tavoite oli saada katetuksi kaikki siitä aiheutuneet kulut. Seminaaria oli mukana järjestämässä keskisuomalainen Maallahanke, joka ei tavoittele voittoa. Lipuista saaduilla tuloilla katettiin esimerkiksi tilavuokra, retkillä käytettyjen bussien ja oppaiden kustannukset, osallistujien ruokailut ja työryhmän palkat.

14 13 Sponsorit mahdollistivat seminaarin toteutuksen. Yhteistyökumppaneilta saatiin todella paljon lahjoituksia ja monet työskentelivät seminaarissa talkoovoimin. Noin 10 Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijaa auttoivat ilmoittautumisessa, somistuksessa sekä retkien bussiemäntinä. Yhteistyökumppaneita olivat Visit Finland, Kievari Rantapirtti, Valio, Koff, Jyväs Pakari, Panda, Jyväs-Marine, Kespro, Peurunka, Toivolan Vanha Piha sekä Harvia. Esimerkiksi Koff tarjosi retkien osallistujille vichyvedet, Panda antoi suklaakonvehteja osallistujien lahjapusseihin ja Toivolan Vanha Piha sponsoroi kauniit paperikassit lahjapusseiksi. Jokaiselle kahvituksellekin saatiin sponsori. 10 Luvat ja ilmoitukset Poliisille on ilmoitettava kirjallisesti yleisötapahtumasta vähintään viisi päivää etukäteen. Seminaarin järjestäjän on huolehdittava turvallisuuden ja järjestyksen säilymisestä tilaisuudessa. Koska seminaari järjestettiin Peurungassa, ei seminaarin työryhmän tarvinnut palkata erikseen järjestyksenvalvojia. Peurunka hoiti itse turvallisuuteen liittyvät asiat. Iltatilaisuudessa anniskeltiin alkoholia, mutta siihenkään ei tarvinnut erikseen anoa anniskelulupaa, koska Peurungalla jo oli sellainen. Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöiltä. Julkinen esittäminen tarkoittaa melkeinpä kaikkea muuta, paitsi lähimmässä perheja ystäväpiirissä toistettua musiikkia. Musiikkia saa esittää ilman tekijän lupaa julkisesti vain opetustoiminnassa, jumalanpalveluksessa sekä tilaisuudessa, jossa musiikin esittäminen ei ole pääasia, ja johon sisäänpääsy on maksuton. Toisin sanoen, mikäli seminaarissa soitetaan taustamusiikkia esimerkiksi taukojen aikana, on tarkistettava onko tekijänoikeusmaksuja maksettava ja kenelle.

15 14 11 Tapahtuman SWOT analyysi sekä kehittämisehdotukset SWOT-analyysillä voidaan tutkia tarkasti tuotteiden ja palveluiden piirteitä, ja selvittää mikä vaatii lisähuomiota. SWOT tulee englanninkielen sanoista strength (vahvuus), weakness (heikkous), opportunity (mahdollisuus) ja thread (uhka). Seminaarin vahvuuksia on se, että maaseutumatkailuyrittäjien- ja kehittäjien seminaari on järjestetty jo 39 kertaa, ja siitä on täten muotoutunut alan virallinen seminaari, jossa samanhenkiset ihmiset kohtaavat ja jakavat kokemuksiaan. Vahvuudeksi voi lukea myös sen, että aktiivisia maaseutumatkailuyrittäjiä on Suomessa vielä vähän, joten alan ihmiset tuntevat toisensa. Seminaariin on mukava tulla tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan kuulumisia. Edellä mainittu asia voi olla myös heikkous. Mikäli seminaariin osallistuvat aina saman yrittäjät ja kehittäjät, kuka tuo tapahtumaan uusia ideoita ja mielenkiintoa? Lisäksi heikkoutta on seminaarin samankaltaisuus vuodesta toiseen. Osallistujat voivat mieltää seminaarin ohjelman puuduttavaksi, jos ohjelmassa ei tapahdu muutoksia vuosittain. Kolmanneksi, vapaaehtoisten opiskelijoiden tiedottamisessa oli parantamisen varaa. Opiskelijat oli opastettu omaan työtehtävään hyvin, mutta seminaarikokonaisuus ei ollut kaikkien tiedossa. Esimerkiksi ilmoittautumistiskillä olleet opiskelijat saivat vastata moniin kysymyksiin maaseututorista, josta heillä ei ollut tietoa. Esimiehet eivät aina olleet tavoitettavissa, joten vastauksien antaminen kesti. Kaikkia työntekijöitä tulisi informoida pienistäkin seikoista, jotta asiakkaille muodostuisi ehjä palvelukokonaisuus. Informointi voisi tapahtua esimerkiksi kansion kautta, johon olisi merkitty kaikki tärkeät nimet, kellonajat, ständien paikat maaseututorilla ja se, että mitä tapahtuu missä milloinkin. Matkailun ala kehittyy koko ajan, mikä on mahdollisuus seminaarin uudistumiselle ja kasvamiselle. Seminaarin markkinoinnin tulisi tavoittaa useampi ihminen, jotta osallistujamäärä kasvaisi. Peurungan seminaarisali oli niin suuri, että osallistujia olisi mahtunut sinne kaksinkertainen määrä. Lisäksi ajankohtaisen ja kiinnostavan teeman löytäminen mahdollistaa matkailualan asioiden käsittelyn eri näkökulmista.

16 15 Tapahtumanjärjestäjän kannattaa aina miettiä tapahtumaan liittyviä uhkia. Mikäli taloustilanne nostaa yleistä hintatasoa, nousee myös seminaarilipun hinta. Kahden päivän lippu maksoi vuoden 2013 seminaarissa 195 euroa. Lipun korkea hinta karsii varmasti osallistujamäärää, joten on tiedettävä, missä menee hinnan kipuraja. Seminaarin päärahoittajina toimivat paikalliset hankkeet vuonna Jos takana ei ole hankkeita, on mietittävä mistä rahoitus saadaan. Myös sponsorien löytäminen on haaste, sillä seminaari toteutetaan pienellä budjetilla. Sponsorit käytännössä mahdollistavat seminaarin toteutuksen, joten ilman sponsoreita hintoja täytyy joko nostaa tai sisältöä täytyy karsia. Vahvuudet Maaseutumatkailun kiinnostus on kasvussa Virallinen alan seminaari Pieni ala, ihmiset tuntevat toisensa kiva tulla tapaamaan tuttuja Heikkoudet Pieni ala, ihmiset tuntevat toisensa kuka tuo seminaariin uusia tuulia? Liian kaavamainen vuodesta toiseen Vapaaehtoisten tiedottaminen ja motivointi Mahdollisuudet Ajankohtaisen ja kiinnostavan teeman löytäminen Osallistujamäärän kasvattaminen seminaaritilan salliessa Matkailu kehittyy koko ajan Uhat Hinnat nousee kaikkialle missä menee lipunhinnan kipuraja? Rahoituksen saanti, jos takana ei ole hanketta Seminaarin markkinointi pienellä budjetilla Sponsorien löytäminen Oikeiden ihmisten tavoittaminen tarpeeksi osallistujia Taulukko 2 SWOT Pääosin seminaari toimi todella hyvin, ja osallistujat olivat tyytyväisiä. Työryhmä toimi hyvin yhteen ja vapaaehtoiset opiskelijat olivat hyvin palvelualttiita ja reippaita. Kylpylähotelli Peurungan toiminnassa sen sijaan oli parantamisen varaa. Opasteita seminaarisalista ravintola Villipeuraan oli todella huonosti,

17 16 eivätkä osallistujat meinanneet löytää perille. Peurunkaa pyydettiin lisäämään opasteita, mutta mitään ei tapahtunut. Seminaariin osallistujilla on kaulassaan nimikortit, joilla saa kulkea vapaasti seminaarialueella. Osallistujia olisi pitänyt muistuttaa ottamaan nimikortit mukaan iltatilaisuuteen, sillä ne tarkastettiin ovella. Moni oli jättänyt kortin hotellihuoneeseensa, jolloin nimi täytyi tarkastaa osallistujalistasta ja se oli aikaa vievää, koska unohtelijoita oli useita. Jonoakin pääsi syntymään. Lisäksi, ovella tulisi olla esimerkiksi järjestyksenvalvoja tarkastamassa kortteja ja nimiä. Seminaarissa ei ollut tarkastajaa, joten se jäi opiskelijoiden tehtäväksi, vaikka heidän työpäivänsä olisi jo pitänyt loppua. Seminaarin teema oli suomalaisuuden vetovoima. Suomalaisuuden olisi voinut tuoda paremmin esille somisteilla. Seminaarisali oli somistettu, mutta osallistujia olisi voitu johdatella teemaan jo ilmoittautumisaulassa. Seminaarisalissa oli tunnelmaa tuova valaistus ja samaa vihreää oli käytetty myös kattauksessa. Somistus oli nätin näköistä, mutta suomalaisuuden vetovoima ei tullut tarpeeksi esille.

18 17 LÄHTEET Ilmoitus yleisötilaisuudesta Poliisi. Viitattu E7F92?OpenDocument Maalla-hanke Maaseutumatkailuseminaari. Ruoka & Matkailu Centria. Viitattu Nurmi, T Gummeruksen suuri suomen kielen sanakirja. 2004, 967 Ohjeita tapahtumajärjestäjälle Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus. Viitattu umanj_rjest_j_lle Tapahtuman suunnittelu Tapahtumatuotantoprosessin johtaminenopintojakson materiaali verkkoympäristö Optimassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailu-, ravitsemus- ja talousala. Viitattu Seinäjoki Science Park Event Management Guide. Seinäjoen teknologiakeskus Oy. Viitattu

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Tapahtumanjärjestäjälle

Tapahtumanjärjestäjälle Tapahtumanjärjestäjälle Näin pääset alkuun Näin pääset alkuun Työ kannattaa aloittaa hyvissä ajoin työryhmän kokoamisella oman yhteisösi tai järjestösi edustajista. Tapahtuman toteuttamisessa kannattaa

Lisätiedot

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl Nurmijärvi NYT yritysten ja Keudan tapahtumalauantai 26.10.2013 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta 31.10 10.11.2013 Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free Konferenssin järjestämisopas Kuva: Ms free Tavoitteiden ja sisällön suunnittelu Mikä on konferenssin tavoite? Entä kohderyhmä? Onko aiempaa kokemusta konferenssin suunnittelusta? Jos konferenssi on järjestetty

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

TKI-päivät 2012. Palautekysely

TKI-päivät 2012. Palautekysely TKI-päivät 2012 Palautekysely Kyselyn toteuttaminen Kysely toteutettiin ajalla 22.2. 2.3.2012 Kysely lähetettiin sähköpostitse 244 seminaariosallistujalle Vastauksia saatiin 95 kpl Vastausprosentti 39

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna Matkalla kasvuun yhteistyöhanke 1.9.2016 31.12.2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke 22.3.2017 Hämeenlinna Hankerahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 Hämeen ELY-keskus, 70 %, 315 000

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

MAAILMANKYLÄT toimintamalli

MAAILMANKYLÄT toimintamalli Tapahtuman nimi: Nettisivu: Tapahtuman tunnus: Tapahtuman koordinointi: Nettisivu: Maailmankylät Maailman matto, joka kiertää järjestettävissä kylissä KyläHyve ry. www.kylahyve.fi Lohijäarvi 2004, vieraita

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 TUOTTEISTAMISEN PERUSTEKIJÄT 1. Palvelun/tuotteen nimi 2. Asiakas (kenelle tarjotaan B2B/B2C) ja minkä haasteen palvelu/tuote ratkaisee + mahdollinen palvelulupaus

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Anne Kalliomäki. Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka

Anne Kalliomäki. Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka Anne Kalliomäki Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka JOS KESKI-SUOMI OLISI TUNNE! MIKÄ TUNNE SE OLISI?! PUNAINEN LANKA Tarinakone valmentaa yrityksiä tarinallistamaan

Lisätiedot

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus Johanna Ylinen Kysely lähetetty 160 vastaajalle (vapaaehtoisia töissä kaiken kaikkiaan noin 170), vastauksia 89, vastausprosentti siis

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

NENÄPÄIVÄ OSANA OPINTOJAKSOA

NENÄPÄIVÄ OSANA OPINTOJAKSOA NENÄPÄIVÄ OSANA OPINTOJAKSOA Tapahtuman toteuttaminen 1-3 OP/kurssi. Vaihtoehtoja toteutukseen: - ota osaa paikalliseen Ylen ja Nenäpäivä-säätiön järjestöjen tekemään Nenäpäivä-tapahtumaan - luo kokonaan

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Luomuliiketoiminnan kehittäminen Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miksi luomuliiketoimintaa pitää kehittää nyt? LUOMUMYÖNTEISYYS

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Hook Finland Oy / Klubiteatteri

Hook Finland Oy / Klubiteatteri Hook Finland Oy / Klubiteatteri KolinaKlubi -kokonaisuus Ohjelmarunko 1 KolinaKlubi -kokonaisuus Tapahtumapaikka: Klubiteatteri, LeBonk Klubiteatteri on intiimi teatteri Helsingin ydinkeskustassa, jossa

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Anja Härkönen Projektikoordinaattori / Kanta-ja Päijät-Häme LAHDEN TIEDEPÄIVÄ 12.11.2013 1 14. marraskuuta 2013 Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun,

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen Viestintä on mahdollisuus Auvo Mäkinen Sisäinen viestintä, visio Jäsenistö tietää toimintamme tavoitteet Jäsenistö saa aktiivisesti tietoa yhteisistä hankkeista Jäsenistö pystyy vaikuttamaan asioihin Syntyy

Lisätiedot

Kyselyn kohderyhmänä olivat perjantai-illan vieraat sekä lauantain näytteilleasettajina toimineet yritykset.

Kyselyn kohderyhmänä olivat perjantai-illan vieraat sekä lauantain näytteilleasettajina toimineet yritykset. 13.11.2014 Mielipidekysely Nurmijärvi NYT tapahtumasta 24-25.10.2014 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta oli 31.10 9.11.2014 Kyselyn kohderyhmänä

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX Xxxxxxxxxxxx ry. on saanut järjestettäväkseen Etelä-Hämeen Kennelpiirin huippulaadukkaan tottelevaisuusseminaarin, joka on tarkoitettu kaikille tottelevaisuudesta kiinnostuneille

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö osana yleisötapahtuman järjestämistä

Viranomaisyhteistyö osana yleisötapahtuman järjestämistä Viranomaisyhteistyö osana yleisötapahtuman järjestämistä Carlos Santana 2008 Kirjurinluoto 36 000 kuulijaa Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 5.-6.5.2015 Yyterin kylpylähotelli 6.5.2015

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Click to edit Master title. Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset

Click to edit Master title. Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset 6/16/2017 Click to edit Master title Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset 1.6.2017 KYSYMYS 1: Edustamani taho? Vastauksia kaikkiaan 46, joista yrittäjiä 20 Huomattavan paljon

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Kiinassa ja Venäjällä? Lähde

Lisätiedot

Miten järjestän toimivan kokouksen

Miten järjestän toimivan kokouksen Miten järjestän toimivan kokouksen 1 Kokemus Kokousjärjestelyistä: Helsingin Messukeskus: Suomen suurin kokous- ja kongressikeskus Vuosittain 1400 kokousta Tapahtumakoordinaattori Kokoustoiminnan myyntipäällikkö

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalin seuraseminaari 28.4.2012 Helsinki Turvallisuuspäällikkö Juha Karjalainen Suomen Palloliitto 1 Sisältö Turvallisuuden peruskäsitteitä Keskeinen lainsäädäntö

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä TEKNINEN TOTEUTUS: Oppimisen arviointi Jokaisen tutkinnon osan alussa selvitetään OPPIJOILLE ammattitaito-vaatimukset,

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Tuula Hohenthal, LTO, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Reetta Leppälä, KT, lehtori Centria ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö 1. Hanke ja tutkimusaineisto

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot