Maaseutumatkailuseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutumatkailuseminaari"

Transkriptio

1 Maaseutumatkailuseminaari Tapahtumakäsikirja Ella Kalenius Aino Utti Tapahtumatuotantoprosessin johtaminen Toukokuu 2013 Matkailun koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 1 Sisältö 1 Tapahtumaidea ja teema Tapahtuman palvelupaketin kuvaus ja laatutavoitteet Tapahtuman sisältö ja ohjelma Tapahtuman kohderyhmät ja palvelupolut Tapahtumaorganisaatio ja henkilöstöjohtaminen Teknologia tapahtumanjärjestämisen apuvälineenä Tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen Tapahtuman turvallisuus ja riskit Talous ja kannattavuus Luvat ja ilmoitukset Tapahtuman SWOT analyysi sekä kehittämisehdotukset LÄHTEET Kuviot Kuvio 1. Palvelukokonaisuus.5 Kuvio 2. Tapahtumaorganisaatio..8 Taulukot Taulukko 1. Mistä sait tietoa seminaarista?..11 Taulukko 2. SWOT 15

3 2 1 Tapahtumaidea ja teema Valtakunnallisen maaseutumatkailuyrittäjien ja kehittäjien seminaarin yleisiä tavoitteita ovat osallistujien tietotaidon lisääminen, verkostoituminen ja alueen maaseutumatkailuyrityksissä vieraileminen. Vierailujen tarkoituksena on myös saada ideoita oman toiminnan kehittämiseen ja jakaa ajatuksia ajankohtaisista asioista muiden matkailutoimijoiden kanssa. Seminaari kokoaa vuosittain, ei vain Suomen maaseutumatkailuyrittäjiä vaan kaikkia yrittäjiä ja kehittäjiä ympäri maan. Tämän 2013 vuoden, kaksipäiväinen seminaari järjestettiin maaliskuussa Laukaassa, kylpylähotelli Peurungassa. Toiminnot seminaarin järjestämiseksi alkaa 1,5 vuotta ennen itse tapahtumaa. Silloin päätetään järjestävä taho sekä suoritetaan työnjako, joka sisältää valtakunnallisen ohjauksen ja vastuullisen järjestäjän sekä organisaation nimeämisen. Samoin laaditaan myös suunnittelun aikataulun päälinjat; mitä, milloin, kuka ja millä resursseilla. Työryhmä päättää myös seminaarin paikan ja ajankohdan. Laukaan maaseutumatkailuseminaarin tapahtumagenre on seminaari. Timo Nurmi määrittelee seminaarin seuraavasti: Määräaihetta käsittelevä esitelmäja keskustelusarja. (Gummeruksen suuri suomen kielen sanakirja, 2004). Määräaiheena on siis maaseutumatkailu tässä seminaarissa. Seminaari on täysin erilainen verrattuna esimerkiksi messuihin, joka on tapahtumatyypiltään kaupallinen tapahtuma, jossa yritykset esittelevät tuotteitaan ja palvelujaan. Seminaarilla päätarkoituksena ei ole myydä. 2 Tapahtuman palvelupaketin kuvaus ja laatutavoitteet Laukaan Peurungan seminaarin työryhmällä oli tavoitteina Järjestää paras seminaari kautta aikojen sekä organisoida mahdollisimman laadukas ja ajankohtainen sisältö ohjelmaltaan. Minimiosallistujamäärätavoite oli 100, jotta seminaari ylipäänsä järjestettäisiin. Tänä vuonna osallistujia oli lopulta 160,

4 3 joten minimitavoite ylitettiin reippaasti. Seminaarin jälkeen osallistujilta kerättiin tyytyväisyyskysely seminaarista; yleisistä järjestelyistä, retkistä sekä jokaisen puhujan vuoro arvioitiin erikseen. Seminaarin tyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 39 vierasta 160:stä, joten vastausprosentti oli 25. Yleisesti ottaen seminaari sai erinomaiset arvosanat joka osa-alueelta, niin yleisiltä järjestelyiltään kuin myös erityisesti retket olivat onnistuneet seminaarivieraiden mielestä. Lähes kaikki retket yhtä lukuun ottamatta (Kulttuuri ja kädentaidot) saivat arvosanaksi yli neljä, kun skaala oli 1-5. Puhujat olivat myös tykättyjä, parhaimman arvosanan sai Laukaan Tupaswillan yrittäjä Erkki Kauppinen (4,71) elävällä puheenvuorollaan. Puheenjohtajina toimivat lähialueen yrittäjät ja heidän arvosanansa jäivät hieman alhaisiksi. 3 Tapahtuman sisältö ja ohjelma Seminaariohjelman sisällön pääpilarit koostuvat teemasta, rakenteesta ja aikataulutuksesta. Seminaarin rakennus alkaa pääosin teeman valitsemisella, joka ohjaa toimintaa eteenpäin ja jonka ympärille tapahtuman sisältöä rakennetaan. Laukaan seminaarin teemaksi valikoitui suomalaisuuden vetovoima. Teema on erittäin ajankohtainen, sillä esimerkiksi saunalla matkailutuotteena on suuri potentiaali Suomen matkailussa, mutta sitä on vähemmän vielä osattu hyödyntää. Teema näkyi myös seminaarin yleisilmeestä; markkinoinnista ja somistelusta alkaen. Tarkoin valitut puhujat ja puheenjohtajat muodostavat rungon seminaarin sisällölle. Puhujia saapui seminaariin ympäri Suomea pääosin matkailuorganisaatioista ja kaukaisin puhuja lennätettiin Italiasta asti. Kaikki puhujat olivat suomalaisia. Mahdollisesti tulevaisuudessa voisi ajatella myös ulkomaalaisia puhujia uusien näkökulmien saavuttamiseksi. Puheenjohtajat ohjaavat operatiivista toimintaa ja esittelevät mm. jokaisen puheenvuoron pitäjän. Laukaassa

5 4 puheenjohtajat olivat yrittäjiä Keski-Suomen alueelta. Puheenjohtajien osuuksiin tulee muistaa satsata, jotta kokonaisuus pysyisi ehjänä. Puhujien jälkeen tärkeimpiä ydinpalveluita ovat mielenkiintoiset retket. Laukaan vuonna retket siirrettiin aikaisemmista vuosista poiketen ensimmäiselle seminaaripäivälle, joka oli erittäin onnistunut ja kiitelty valinta. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujat saivat valita oman retkensä jo ennalta määriteltyjen sisältöjen perusteella. Tänä vuonna oli neljä erilaista retkeä: Retkille oli tilattu omat oppaat Jyväskylän kaupungilta, jotka ohjasivat retkeläisiä. Siirtymävaiheilla retkioppaat kertoivat historiaa kyseisen teeman ympäriltä. Jatkossa voisi ajatella myös vapaata verkostoitumisen aikaa siirtymävaiheilla muutenkin tiukan retkiohjelman lomassa. Aikataulutus oli pääosin onnistunut rakenteeltaan. Ravitsemispalveluiden (kahvitukset, lounaat yms.) ajankohdat olivat onnistuneita ja kaikki olivat tyytyväisiä. Suurin osa seminaarivieraista yöpyi seminaaripaikalla, joten iltaohjelmaan siirtyminen sujui vaivattomasti. Iltaohjelmalla joka vuoden tapaan oli suuret odotukset. Tänä vuonna seminaarin teemaan mukautuen oli lavatanssiteema ja iltajuhla toteutettiin ruokailun osalta pöytiintarjoiluna. Raaka-aineina ruoka-annoksissa käytettiin lähiruokaa, jotka olivat ainesosina maukkaita, mutta valmistustapa ja sommittelu hieman ontui, joka vaikutti lopputulokseen. Iltajuhlassa jaettiin vuosittaiset palkinnot ja tanssibändi piti huolta seminaarivieraiden viihdyttämisestä. Oheisohjelmana toimi paikallisista yrittäjistä vilisevä maalaistori, joka oli avoinna myös ulkopuolisille. Viimeisenä seminaaripäivänä ilmoitettiin seuraavan vuoden seminaaripaikka sen teeman mukaisesti. Vuonna 2012 Laukaan seminaari esiteltiin mm. työryhmän toimesta heidän ollessa pukeutuneena sauna-asuihin. Näin ollen teema välittyi paremmin seminaarivieraille. Alla (Kuvio 1) on koottu koko palvelukokonaisuus samaan kuvioon.

6 5 Kuvio 1. Palvelukokonaisuus. 4 Tapahtuman kohderyhmät ja palvelupolku Seminaarin pääkohderyhmänä ovat matkailun alan toimijat. Tyypillinen seminaarikävijä on yrittäjä-pariskunta pienessä tai keskisuuressa maaseutumatkailuyrityksessä erityisesti järjestävän paikkakunnan lähialueelta. Yrittäjät haluavat pysyä ajanhermolla ja tärkeimpänä, verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa. Toinen tyypillinen seminaarivieras on maaseutumatkailun kehittäjä, jonka työnantaja voisi olla esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus) tai maaseutuneuvontaa uudistava toimija ProAgria. Lisäksi tyypillinen

7 6 seminaarivieras on tuleva alan osaaja; matkailun alan ammattikorkeakouluopiskelija tai matkailuyrityksen työntekijä, joka on edustamassa omaa yritystään ja hakemassa uusia tuulia. Palvelupolku alkaa ilmoittautumisella, joka tapahtuu Internetin välityksellä. Ilmoittautuminen tapahtui matkatoimisto Matka-Töysän kautta. Ennen ilmoittautumista ovat osallistujat saaneet tietoa tapahtumasta mm. sähköisten uutiskirjeiden avulla. Seuraava askel on saapuminen seminaaripaikkaan ja rekisteröityminen läsnä olevaksi tapahtumaan. Itse ydinpalveluita ovat seminaaritilaisuudet ja monipuoliset teemaa tukevat retket. Oheisohjelmana on pääosin viihteellinen iltatilaisuus ja paikasta riippuen, esimerkiksi kylpyläkohteissa mahdollinen saunominen vapaa-ajalla. Palvelupolun päättää seminaarin summaus, kotiinlähtö ja asiakastyytyväisyyskysely, joka on mahdollista täyttää joko kirjallisena tai sähköisenä versiona. 5 Tapahtumaorganisaatio ja henkilöstöjohtaminen Seminaari järjestetään yhteistyössä Matkailun teemaryhmän, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n ja paikallisen toimijan kanssa. Seuraava seminaarijärjestäjä valitaan noin 1, 5 vuotta ennen tapahtumaa yhdessä. Järjestäjän tuli olla tietoinen vastuista ja velvollisuuksista (Kuvio 2) ennen tilaisuuden järjestäjäksi lupautumista. Laukaan seminaarissa paikallisia järjestäjiä olivat keskisuomalaisen Maallahankkeen toimijat, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ELY-keskus ja Euroopan maatalousrahasto yhteistyössä Matka-Töysän kanssa. Paikallinen seminaarinjärjestäjä on vastuussa seminaariavustajien rekrytoinnista ja perehdyttämisestä. Seminaariavustajina toimivat JAMK:n matkailunalan opiskelijat. Heidän tehtävinään olivat mm. seminaarikansioiden koonti ja opastuskylttien laadinta. Lisäksi he ovat vastuussa seminaarivieraiden rekisteröitymisestä ja toimivat samalla infotiskinä. Avustajat toimivat myös koko-

8 7 usavustajina sekä opastivat tarvittaessa seminaarivieraita. Heidän tehtäviin kuuluivat myös avustavat toiminnot mm. retkillä ja kuljetuksissa, somistuksessa ja muistolahjakassien koonnissa. Kaikilla avustajilla oli yhtenäinen työasustus, jotta heidät erotetaan muusta seminaariväestä.

9 8 Paikallinen järjestäjä - päävastuu seminaarin kokonaisjärjestelyistä - nimeää henkilön, joka on päävastuussa järjestelyistä o varattava työaikaa o hieman käyttövaroja esim. ennakkovarausmaksuihin, markkinointiin - hoitaa paikalliset varaukset (majoitus, kokoustilat, ruokailut, oheisohjelma, paikalliskuljetukset, retket, iltaohjelmapaikka ja ohjelma) yhteistyössä valitun matkanjärjestäjän kanssa - muodostaa paikallisen seminaarijärjestelyryhmän (mm. Suomen maaseutumatkailuyrittäjien hallituksen jäsen, ProAgria/MKTN, alueorganisaatio) - vastaa sponsorien hankinnasta - vastaa seminaari-ilmoittautumisten ja maksuliikenteen hoidosta esim. alueorganisaation tai muun ammattimaisen toimijan kanssa (toimeksiannosta tehdään kirjallinen sopimus) - vastaa seminaarin käytännön järjestelyistä - vastaa puhujayhteydenpidosta - vastaa osaltaan tiedottamisesta ja lehdistötilaisuuden järjestämisestä Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n hallitus - tukee paikallista järjestäjää - asettaa alueen hallituksen jäsenen työryhmään - tukee hallituksen vuosittaisella päätöksellä seminaaria taloudellisesti - markkinoi seminaaria omien verkostojensa kautta - valitsee palkittavat yrittäjät ja laatii asiasta tiedotteen Matkailun teemaryhmä - antaa asiantuntija-apua seminaarin järjestämiseen - toimii kansallisena ohjausryhmänä - tukee seminaarin järjestelyjä vuosittain päätettävällä summalla, noin 3000 euroa - osallistuu varsinaisen seminaariohjelman sisällön laadintaan - markkinoi seminaaria omien verkostojensa kautta ja tiedottaa seminaarista oman nettisivustonsa alasivulle tehdyn sivuston kautta - seminaarin tiedotus Kuvio 2. Tapahtumaorganisaatio

10 9 6 Teknologia tapahtumanjärjestämisen apuvälineenä Tekniikka on olennainen osa jokaista tapahtumaa. Sitä tarvitaan esimerkiksi äänentoistoon, valaistukseen, kuvatekniikkaan sekä lavasteisiin ja somisteisiin. Tekniikan toimiessa moitteettomasti, sitä ei yleensä huomata lainkaan. Sen sijaan teknisten ongelmien ilmetessä tekniikka nousee suureksi tapahtuman laadukkuuden määrittelijäksi. Tekniset ongelmat ovat todella yleisiä ja aina niiltä ei voi välttyä, mutta aina niihin on kuitenkin varauduttava etukäteen. On mietittävä mitä tehdä, mikäli mikrofoni hajoaa tai tilan valaistus ei mene päälle. Kannattaa myös pohtia, huolehtiiko itse tekniikasta vai antaako sen tapahtumapaikan vastuulle. Useimmiten tekniikan hoito kuuluu tapahtumapaikan palveluihin. Maaseutumatkailuseminaarissa käytettiin hyvin perinteisiä tekniikan välineitä. Seminaaria mainostettiin internetin välityksellä sähköpostiviestein sekä Facebookin kautta. Seminaarilipun varaus tapahtui Matka-Töysän kautta verkossa tai puhelimitse. Matka-Töysä myi vieraille yhden ja kahden päivän seminaaripaketteja retkineen ja ruokailuineen. Seminaarin puhujat saivat itse päättää, minkälaista äänentoistoa he käyttivät. Tarjolla oli perinteisen mikrofonin lisäksi headset-mikrofoni ja puhujanpönttö. Lisäksi heillä oli mahdollisuus kokousavustajaan, joka vaihtoi diat heidän puolestaan, mikäli he eivät halunneet tehdä sitä itse puhuessaan. Puhujien PowerPoint-esitykset heijastettiin videotykin avulla valkokankaalle. Seminaari taltioitiin valokuviin ja videoihin. Seminaarin jokainen esitys videoitiin ja videoiden kerrottiin tulevan tapahtuman nettisivuille. Valokuvia otettiin seminaarisalista sekä retkiltä ja ne ovat näkyvillä tapahtuman nettisivuilla. Lisäksi jokaisella retkellä oli mukana bloggaaja, joka otti kuvia ja teki retkestä yhteenvedon omaan blogiinsa. Maaseutumatkailuseminaari voisi esimerkiksi hyödyntää paneelikeskustelussa tai muiden puhujien aikana reaaliaikaista sähköistä äänestysjärjestelmää. Seminaariyleisö pääsisi näin enemmän mukaan seminaariesityksiin ja saisi

11 10 ilmaista mielipiteensä. Lisäksi käytössä voisi olla ulkomailla suosittu, mutta Suomessa vielä vähän tuntematon Twitter-seinä. Osallistujat voisivat twiitata mielipiteitään, kokemuksiaan ja kysymyksiä tietyllä hashtagilla (esimerkiksi #maaseutumatkailu), jolloin kaikki kyseisen hashtagin viestit kerääntyisivät samalle sivulle, ja sivu heijastettaisiin vaikkapa seminaariaulan seinälle. Tämä mahdollistaisi uudenlaisen verkostoitumisen, kun osallistujat alkaisivat käydä keskustelua Twitterin kautta, sillä muuten he eivät ehkä tapaisi toisiaan seminaarissa. 7 Tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen Tapahtuman markkinointiin kuuluu tapahtuman visuaalinen ilme ja logo, sisäinen markkinointi, lehdistötiedottaminen, mediamarkkinointi sekä suoramarkkinointi. On tärkeää tiedottaa tapahtumasta hyvissä ajoin, jo silloin, kun perusasiat kuten aika, paikka ja esiintyjät ovat varmistuneet. Osallistujia voi alkaa tiedottamaan tapahtumasta hiukan julkisen tiedottamisen jälkeen. Maaseutumatkailuseminaarissa tiedottaminen hoidettiin valtakunnallisesti Matkailun teemaryhmän kautta, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjien Facebookin kautta sekä sähköpostitse kyseisen SMMY:n jäsenille. Seminaari toteutettiin Keski-Suomessa Peurungalla, joten Keski-Suomen alueen yrittäjille lähetettiin noin 800 kutsua sähköpostitse sekä seminaariohjelmat postitse. Seminaaria mainostettiin myös matkamessuilla, jolloin yrittäjille jaettiin postikorttikutsuja seminaariin. Mediatiedotteita seminaarista lähetettiin Matkailun teemaryhmän, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton sekä JAMK:in kautta. Mediakin kiinnostui seminaarista ja siitä tehtiin artikkeleja esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuus-lehteen ja Ilkka-lehteen.

12 11 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Sähköpostitse 24 61,54% 2. Kirjeitse 0 0,00% 3. Internet-sivuilta 8 20,51% 4. SMMYn kautta 13 33,33% 5. Matkailun Teemaryhmän kautta 7 17,95% 6. Uutisointi mediassa 1 2,56% 7. Facebookista 2 5,13% 8. Tuttava suositteli 4 10,26% 9. Muu, mikä 6 15,38% Yhteensä Taulukko 1 Mistä sait tietoa tilaisuudesta? Seminaarityöryhmä kiinnitti hyvin huomioita jälkimarkkinointiin. Osallistujille lähetettiin sähköpostiviesti, jossa kiitettiin osallistumisesta, muistutettiin katsomaan kuvia ja videoita nettisivuilta sekä pyydettiin vastausta asiakastyytyväisyyskyselyyn. Asiakastyytyväisyyskysely on tärkeä tapahtuman kehittymisen kannalta. Toisinaan ihmisiä on vaikea saada täyttämään asiakastyytyväisyyskyselyjä internetissä, joten osallistujille jaettiin saman asiakastyytyväisyyskyselyn paperiversio itse seminaarissa, jolloin sen sai täyttää jo paikan päällä. 8 Tapahtuman turvallisuus ja riskit Pelastuslaki edellyttää, että tilaisuuden järjestäjän on tehtävä pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun syyn vuoksi sisältyy merkittävä paloturvallisuus- tai henkilöriski. Asetus pelastustoimesta tarkentaa, että pelastussuunnitelma tarvitaan, mikäli tapahtumassa arvioidaan olevan läsnä yhtäaikaisesti yli 200 henkilöä.

13 12 Maaseutumatkailuseminaarissa osallistujia oli noin 160 kappaletta. Pelastussuunnitelmaa ei siis sinänsä tarvittu, mutta koska tapahtuma järjestettiin Kylpylähotelli Peurungassa, hotellilla oli jo olemassa oleva pelastussuunnitelma. Seminaariin osallistuvien olisi hyvä tietää, missä ovat lähimmät pelastustiet ja missä sijaitsee hotellin yhteinen kokoontumispaikka hätätilanteen sattuessa. Tapahtuman henkilöstö tulisi perehdyttää tehtäviinsä ja paikan pelastussuunnitelmaan. Ainakaan vapaaehtoistöissä olleille opiskelijoille ei kerrottu tapahtuman riskeistä tai pelastussuunnitelmasta. Seminaarisalin ja muiden käytettävien tilojen maksimihenkilömäärän pitäisi olla tiedossa ja sitä pitäisi valvoa. Kaiken täytyy olla valmiiksi suunniteltu vaaratilanteen sattuessa. 9 Talous ja kannattavuus Tapahtumista tulee aina tehdä kustannusarviot eli selvittää kuinka paljon tapahtuman tuottaminen kaikkine kuluineen maksaa. Kustannuksia ovat esimerkiksi työntekijöiden palkat, esiintymiskorvaukset, tilavuokra, tekniikkakustannukset ja lupakustannukset. Matka-Töysä hoiti seminaarilippujen myynnin. Kahden päivän seminaarilippu maksoi 195 euroa sisältäen seminaariohjelman, ohjelman mukaiset ruokailut sekä vapaavalintaisen retken. Halutessaan seminaariin pystyi ostamaan myös yhden päivän lipun. Ensimmäisen seminaaripäivän lippu maksoi 145 euroa, joka sisälsi seminaariohjelman, ohjelman mukaiset ruokailut sekä vapaavalintaisen retken. Toisen seminaaripäivän lippu maksoi 75 euroa ja se sisälsi seminaariohjelman ja ohjelman mukaiset ruokailut. Maaseutumatkailuseminaarin tavoite oli saada katetuksi kaikki siitä aiheutuneet kulut. Seminaaria oli mukana järjestämässä keskisuomalainen Maallahanke, joka ei tavoittele voittoa. Lipuista saaduilla tuloilla katettiin esimerkiksi tilavuokra, retkillä käytettyjen bussien ja oppaiden kustannukset, osallistujien ruokailut ja työryhmän palkat.

14 13 Sponsorit mahdollistivat seminaarin toteutuksen. Yhteistyökumppaneilta saatiin todella paljon lahjoituksia ja monet työskentelivät seminaarissa talkoovoimin. Noin 10 Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijaa auttoivat ilmoittautumisessa, somistuksessa sekä retkien bussiemäntinä. Yhteistyökumppaneita olivat Visit Finland, Kievari Rantapirtti, Valio, Koff, Jyväs Pakari, Panda, Jyväs-Marine, Kespro, Peurunka, Toivolan Vanha Piha sekä Harvia. Esimerkiksi Koff tarjosi retkien osallistujille vichyvedet, Panda antoi suklaakonvehteja osallistujien lahjapusseihin ja Toivolan Vanha Piha sponsoroi kauniit paperikassit lahjapusseiksi. Jokaiselle kahvituksellekin saatiin sponsori. 10 Luvat ja ilmoitukset Poliisille on ilmoitettava kirjallisesti yleisötapahtumasta vähintään viisi päivää etukäteen. Seminaarin järjestäjän on huolehdittava turvallisuuden ja järjestyksen säilymisestä tilaisuudessa. Koska seminaari järjestettiin Peurungassa, ei seminaarin työryhmän tarvinnut palkata erikseen järjestyksenvalvojia. Peurunka hoiti itse turvallisuuteen liittyvät asiat. Iltatilaisuudessa anniskeltiin alkoholia, mutta siihenkään ei tarvinnut erikseen anoa anniskelulupaa, koska Peurungalla jo oli sellainen. Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöiltä. Julkinen esittäminen tarkoittaa melkeinpä kaikkea muuta, paitsi lähimmässä perheja ystäväpiirissä toistettua musiikkia. Musiikkia saa esittää ilman tekijän lupaa julkisesti vain opetustoiminnassa, jumalanpalveluksessa sekä tilaisuudessa, jossa musiikin esittäminen ei ole pääasia, ja johon sisäänpääsy on maksuton. Toisin sanoen, mikäli seminaarissa soitetaan taustamusiikkia esimerkiksi taukojen aikana, on tarkistettava onko tekijänoikeusmaksuja maksettava ja kenelle.

15 14 11 Tapahtuman SWOT analyysi sekä kehittämisehdotukset SWOT-analyysillä voidaan tutkia tarkasti tuotteiden ja palveluiden piirteitä, ja selvittää mikä vaatii lisähuomiota. SWOT tulee englanninkielen sanoista strength (vahvuus), weakness (heikkous), opportunity (mahdollisuus) ja thread (uhka). Seminaarin vahvuuksia on se, että maaseutumatkailuyrittäjien- ja kehittäjien seminaari on järjestetty jo 39 kertaa, ja siitä on täten muotoutunut alan virallinen seminaari, jossa samanhenkiset ihmiset kohtaavat ja jakavat kokemuksiaan. Vahvuudeksi voi lukea myös sen, että aktiivisia maaseutumatkailuyrittäjiä on Suomessa vielä vähän, joten alan ihmiset tuntevat toisensa. Seminaariin on mukava tulla tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan kuulumisia. Edellä mainittu asia voi olla myös heikkous. Mikäli seminaariin osallistuvat aina saman yrittäjät ja kehittäjät, kuka tuo tapahtumaan uusia ideoita ja mielenkiintoa? Lisäksi heikkoutta on seminaarin samankaltaisuus vuodesta toiseen. Osallistujat voivat mieltää seminaarin ohjelman puuduttavaksi, jos ohjelmassa ei tapahdu muutoksia vuosittain. Kolmanneksi, vapaaehtoisten opiskelijoiden tiedottamisessa oli parantamisen varaa. Opiskelijat oli opastettu omaan työtehtävään hyvin, mutta seminaarikokonaisuus ei ollut kaikkien tiedossa. Esimerkiksi ilmoittautumistiskillä olleet opiskelijat saivat vastata moniin kysymyksiin maaseututorista, josta heillä ei ollut tietoa. Esimiehet eivät aina olleet tavoitettavissa, joten vastauksien antaminen kesti. Kaikkia työntekijöitä tulisi informoida pienistäkin seikoista, jotta asiakkaille muodostuisi ehjä palvelukokonaisuus. Informointi voisi tapahtua esimerkiksi kansion kautta, johon olisi merkitty kaikki tärkeät nimet, kellonajat, ständien paikat maaseututorilla ja se, että mitä tapahtuu missä milloinkin. Matkailun ala kehittyy koko ajan, mikä on mahdollisuus seminaarin uudistumiselle ja kasvamiselle. Seminaarin markkinoinnin tulisi tavoittaa useampi ihminen, jotta osallistujamäärä kasvaisi. Peurungan seminaarisali oli niin suuri, että osallistujia olisi mahtunut sinne kaksinkertainen määrä. Lisäksi ajankohtaisen ja kiinnostavan teeman löytäminen mahdollistaa matkailualan asioiden käsittelyn eri näkökulmista.

16 15 Tapahtumanjärjestäjän kannattaa aina miettiä tapahtumaan liittyviä uhkia. Mikäli taloustilanne nostaa yleistä hintatasoa, nousee myös seminaarilipun hinta. Kahden päivän lippu maksoi vuoden 2013 seminaarissa 195 euroa. Lipun korkea hinta karsii varmasti osallistujamäärää, joten on tiedettävä, missä menee hinnan kipuraja. Seminaarin päärahoittajina toimivat paikalliset hankkeet vuonna Jos takana ei ole hankkeita, on mietittävä mistä rahoitus saadaan. Myös sponsorien löytäminen on haaste, sillä seminaari toteutetaan pienellä budjetilla. Sponsorit käytännössä mahdollistavat seminaarin toteutuksen, joten ilman sponsoreita hintoja täytyy joko nostaa tai sisältöä täytyy karsia. Vahvuudet Maaseutumatkailun kiinnostus on kasvussa Virallinen alan seminaari Pieni ala, ihmiset tuntevat toisensa kiva tulla tapaamaan tuttuja Heikkoudet Pieni ala, ihmiset tuntevat toisensa kuka tuo seminaariin uusia tuulia? Liian kaavamainen vuodesta toiseen Vapaaehtoisten tiedottaminen ja motivointi Mahdollisuudet Ajankohtaisen ja kiinnostavan teeman löytäminen Osallistujamäärän kasvattaminen seminaaritilan salliessa Matkailu kehittyy koko ajan Uhat Hinnat nousee kaikkialle missä menee lipunhinnan kipuraja? Rahoituksen saanti, jos takana ei ole hanketta Seminaarin markkinointi pienellä budjetilla Sponsorien löytäminen Oikeiden ihmisten tavoittaminen tarpeeksi osallistujia Taulukko 2 SWOT Pääosin seminaari toimi todella hyvin, ja osallistujat olivat tyytyväisiä. Työryhmä toimi hyvin yhteen ja vapaaehtoiset opiskelijat olivat hyvin palvelualttiita ja reippaita. Kylpylähotelli Peurungan toiminnassa sen sijaan oli parantamisen varaa. Opasteita seminaarisalista ravintola Villipeuraan oli todella huonosti,

17 16 eivätkä osallistujat meinanneet löytää perille. Peurunkaa pyydettiin lisäämään opasteita, mutta mitään ei tapahtunut. Seminaariin osallistujilla on kaulassaan nimikortit, joilla saa kulkea vapaasti seminaarialueella. Osallistujia olisi pitänyt muistuttaa ottamaan nimikortit mukaan iltatilaisuuteen, sillä ne tarkastettiin ovella. Moni oli jättänyt kortin hotellihuoneeseensa, jolloin nimi täytyi tarkastaa osallistujalistasta ja se oli aikaa vievää, koska unohtelijoita oli useita. Jonoakin pääsi syntymään. Lisäksi, ovella tulisi olla esimerkiksi järjestyksenvalvoja tarkastamassa kortteja ja nimiä. Seminaarissa ei ollut tarkastajaa, joten se jäi opiskelijoiden tehtäväksi, vaikka heidän työpäivänsä olisi jo pitänyt loppua. Seminaarin teema oli suomalaisuuden vetovoima. Suomalaisuuden olisi voinut tuoda paremmin esille somisteilla. Seminaarisali oli somistettu, mutta osallistujia olisi voitu johdatella teemaan jo ilmoittautumisaulassa. Seminaarisalissa oli tunnelmaa tuova valaistus ja samaa vihreää oli käytetty myös kattauksessa. Somistus oli nätin näköistä, mutta suomalaisuuden vetovoima ei tullut tarpeeksi esille.

18 17 LÄHTEET Ilmoitus yleisötilaisuudesta Poliisi. Viitattu E7F92?OpenDocument Maalla-hanke Maaseutumatkailuseminaari. Ruoka & Matkailu Centria. Viitattu Nurmi, T Gummeruksen suuri suomen kielen sanakirja. 2004, 967 Ohjeita tapahtumajärjestäjälle Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus. Viitattu umanj_rjest_j_lle Tapahtuman suunnittelu Tapahtumatuotantoprosessin johtaminenopintojakson materiaali verkkoympäristö Optimassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailu-, ravitsemus- ja talousala. Viitattu Seinäjoki Science Park Event Management Guide. Seinäjoen teknologiakeskus Oy. Viitattu

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus Johanna Ylinen Kysely lähetetty 160 vastaajalle (vapaaehtoisia töissä kaiken kaikkiaan noin 170), vastauksia 89, vastausprosentti siis

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Kiinassa ja Venäjällä? Lähde

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Hook Finland Oy / Klubiteatteri

Hook Finland Oy / Klubiteatteri Hook Finland Oy / Klubiteatteri KolinaKlubi -kokonaisuus Ohjelmarunko 1 KolinaKlubi -kokonaisuus Tapahtumapaikka: Klubiteatteri, LeBonk Klubiteatteri on intiimi teatteri Helsingin ydinkeskustassa, jossa

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Asiantuntijoiden rekrytointi sosiaalisessa mediassa. Juha Frey, Netprofile 6.9.2011

Asiantuntijoiden rekrytointi sosiaalisessa mediassa. Juha Frey, Netprofile 6.9.2011 Asiantuntijoiden rekrytointi sosiaalisessa mediassa Juha Frey, Netprofile 6.9.2011 Ennen: Kun sanot mitä sanot, saat mitä haet. Sivistynyt y 47-v, raitis ja kunnollinen POIKAMIES, joka ei juo eikä tupakoi

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Canorama Oy on erikoistunut toimistojen työnkulun, tiedonhallinnan, tiedon säilyttämisen ja jakelun ratkaisuihin. Canorama tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää ratkaisuja, jotka parantavat

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkiin pääaineisiin liittyy projektiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Tässä yksi esimerkki. Canorama Oy on erikoistunut

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE

Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE 15.4.2014 Matkailijan ja matkailualan työntekijän suojautuminen ja turvallisuus Haasteita matkailualalla: suojautuminen ja ympäristöstä aiheutuvat tekijät Suomessa luonnonolosuhteet

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016. Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016. Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016 Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Tapahtuman suunnittelu ja valmistelu Vastuunjako Talousarvion laatiminen & avustukset Tiedottaminen

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 Paloturvallisuusviikko 2012 Pohjoismainen palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 SM026:00/2012 Paloturvallisuusviikko keksitään Pohjoismaisen pelastustoimesta vastaavat

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja taloustilanne hankejohdolta

KASPERI II hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja taloustilanne hankejohdolta KASPERI II hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja taloustilanne hankejohdolta Ohjausryhmän kokous 26.8.2013 Ajankohtaisia kuulumisia KASPERI II hankekokonaisuus on loppusuoralla Kevätkaudella KASPERI II

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Nuorisokongressi Anjala. Anu Gretschel, tutkija. KESKUSTELUMENETELMÄ KESKUSTELUPÄIVÄ la

Nuorisokongressi Anjala. Anu Gretschel, tutkija. KESKUSTELUMENETELMÄ KESKUSTELUPÄIVÄ la Nuorisokongressi 30.9-2.10.2016 Anjala Anu Gretschel, tutkija 1 KESKUSTELUMENETELMÄ KESKUSTELUPÄIVÄ la 1.10.2016 Ryhmiin jako kolme viiden hengen ryhmää (piirien sekoittaminen) 1. Palvelujen arviointi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Näkyvyyttä alueen toimijoille!

Näkyvyyttä alueen toimijoille! Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa esille uusmaalaisia toimijoita.

Lisätiedot

Pyöräilyn markkinointi: We Cycle ja Pyöräilyviikko. Teemu Tenhunen JYPS ry 20.4.2016

Pyöräilyn markkinointi: We Cycle ja Pyöräilyviikko. Teemu Tenhunen JYPS ry 20.4.2016 Pyöräilyn markkinointi: We Cycle ja Pyöräilyviikko Teemu Tenhunen JYPS ry 20.4.2016 Jyväskylän Pyöräilyseura pyöräilyn yleisyhdistys jäseniä noin 1000 pääosa ns. tavallisia pyöräilijöitä Suomen aktiivisin,

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Venäjällä ja Kiinassa? OSKE-klusterit

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Kumppaniksi Kaukolämpöpäiville ja Lämpöklubille. Kaukolämpöpäivät Verkatehdas, Hämeenlinna Kohtaamispaikka keskiviikkona 23.8.

Kumppaniksi Kaukolämpöpäiville ja Lämpöklubille. Kaukolämpöpäivät Verkatehdas, Hämeenlinna Kohtaamispaikka keskiviikkona 23.8. Kumppaniksi Kaukolämpöpäiville ja Lämpöklubille Kaukolämpöpäivät 23.-24.8.2017 Verkatehdas, Hämeenlinna Kohtaamispaikka keskiviikkona 23.8.2017 Tule ja ole osa kaukolämpöalan päätapahtumaa! Kaukolämpöpäiville

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan iästään mielipiteistään seksuaalisesta suuntautumisestaan

Lisätiedot

MARKKINOINNISTA MIKÄ ON TARINASI JA KUINKA SE LEVIÄÄ. Voimistelulii:o Sari Mikkonen- Mannila, HJK 14.11.2015

MARKKINOINNISTA MIKÄ ON TARINASI JA KUINKA SE LEVIÄÄ. Voimistelulii:o Sari Mikkonen- Mannila, HJK 14.11.2015 MARKKINOINNISTA MIKÄ ON TARINASI JA KUINKA SE LEVIÄÄ Voimistelulii:o Sari Mikkonen- Mannila, HJK 14.11.2015 BRÄNDI = MITÄ SINUSTA AJATELLAAN Mitä edustat Miten käy:äydyt Miltä näytät Miten erotut muista

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Opintoasiain- ja Peda-forum -päivät Itä-Suomen yliopistossa

Opintoasiain- ja Peda-forum -päivät Itä-Suomen yliopistossa Kooste palautteesta / sisäiseen käyttöön (https://www.oppi.uku.fi/lotta/?id=883d3ee4ba358464415f4dec18a055f4) Opintoasiain- ja Peda-forum -päivät 23.-24.8.2011 Itä-Suomen yliopistossa Vastaajan tiedot

Lisätiedot

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas 1 SISÄLLYS: Sisällyluettelo ja kuvapankin tunnukset 1 Viestintäpäällikö Paula Salosen tervehdys 2 1. UUDEN VALOKUVAN LISÄÄMINEN

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Nuoria infratöihin. uutiskirje 2 / 2014

Nuoria infratöihin. uutiskirje 2 / 2014 Nuoria infratöihin uutiskirje 2 / 2014 1 Tiivistelmä Mitä tehty - ESR-rahoitushakemus (Euroopan sosiaalirahasto) - Kesätyöntekijöiden tapaaminen - FinnMETKO Jämsä Suunnitelmat loppuvuodeksi 2014 - Työtehoseuran

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy. Hankekehittäjä Piritta Sokura

Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy. Hankekehittäjä Piritta Sokura Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy Hankekehittäjä Piritta Sokura Ruokaketjuhankkeet Hakuaika 11.8.-8.9.2014 (1 kk) 78 hakemusta 47 hyväksyttyä/osittain hyväksyttyä hakemusta 30 hanketta keskittyen pääpainoalueisiin,

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Marika Sipilä / Kiinteistöliitto Uusimaa Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Lahti 8.5.2014 Osmo A. Wiion lakeja inhimillisestä viestinnästä Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Jos

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot