Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011"

Transkriptio

1 Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille

2

3 Sisällysluettelo Johdanto...4 Strategiatyöskentelyyn osallistujat...5 Katsaus historiaan ja nykyiseen tilaan...6 Keskusliiton perustehtävä, rooli ja toiminnan peruselementit...7 Toimintaympäristön määrittely SWOT...8 PEST...9 Sidosryhmäanalyysit...10 Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät...10 Sidosryhmien odotukset toimintaa kohtaan...11 Sidosryhmäanalyysi Sidosryhmien asenne- ja tärkeyskartoitus...13 Tiivistelmä: Keskusliiton toimintaympäristön eri tasot...14 Kohderyhmät Suhde ulkopuolisiin tekijöihin...14 Keskusliiton missio ja visio...15 Toiminnalle asetettuja tavoitteita ja toiminnan arvot...16 Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteet 1, 2, tavoitteet 4, Muutosprosessi ja mittaus Resurssit...19 Henkilökunta ja osaaminen...20 Taloudelliset ja muut aineelliset resurssit...20 Seuranta...20 Jäsenyhdistykset Kuvitus: Varpu Juntunen ja Lissu Kettunen Miktor 2007 Helsinki Keskusliiton strateginen suunnitelma 3

4 Johdanto Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n toiminnan strategia vuosille on tehty läheisessä yhteistyössä keskusliiton jäsenjärjestöjen kanssa. Strategialla on vankka yhteinen kannatus ja sen linjaukset vastaavat omaiskentän yhteisiä toiveita ja odotuksia keskusliiton toiminnan suhteen. Strategian rakentamisprosessi aloitettiin 2006 kevätedustajakokouksessa. Tällöin edustajakokoukselle esiteltiin strategiaprosessin kulkua ja sen eri vaiheita sekä keskusteltiin strategian mahdollisista painopistealueista. Strategian rakentamiseen ovat osallistuneet keskusliiton hallituksen lisäksi strategiatyöryhmä, keskusliiton jäsenjärjestöt ja keskusliiton työntekijät. Strategiatyöryhmän jäsenet olivat puheenjohtaja Eeva-Marja Loukola, varapuheenjohtaja Ella Hirsma, hallituksen rahastonhoitaja Maija-Liisa Karppinen, hallituksen jäsen Urpo Hänninen, projektivastaava Tuula Immonen ja toiminnanjohtaja Kristiina Aminoff. Strategiaprosessi toteutettiin kokoamalla strategian työstämisen avuksi näkökulmia keskusliiton keskeisiltä sidosryhmiltä. Tätä kautta haluttiin saada mahdollisimman kattava kuva niistä odotuksista, joita keskusliiton toimintaa kohtaan on olemassa. Strategiassa yhdistyy karkeasti sanottuna kolme eri näkökulmaa: keskusliiton hallituksen näkökulma (työnantajan ja samalla omaisen näkökulma), työntekijöiden sekä jäsenjärjestöjen näkökulma. Tämän lisäksi Raha-automaattiyhdistyksen edustajan kanssa on käyty keskusteluja siitä, mitä odotuksia rahoittajalla on keskusliiton tulevaisuuden linjausten suhteen. Jäsenjärjestöiltä saatujen kommenttien kautta nousi esiin myös yksittäisten omaisen näkökulma. Näiden näkökulmien lisäksi strategiaa laadittaessa on kiinnitetty erityistä huomiota sen muokkaamiseen arjen työkaluksi. Strategian lopullinen merkitys näkyy siinä, miten hyvin se palvelee sitä sidosryhmää, jonka etuja ajamme, eli jäsenjärjestöjä ja sitä kautta yksittäistä omaista. Strategian yhteydessä käytetty termi omaistyön kenttä tarkoittaa keskusliiton jäsenjärjestöjä. 4 Keskusliiton strateginen suunnitelma

5 Keskusliiton strategiatyöskentelyn osallistujat jäsenjärjestöt hallitukset työntekijät yksittäiset omaiset foorumit alueelliset kokoukset sähköposti kl:n hallituksen kokoukset ja valtakunnalliset yhteistapaamiset keskusliitto hallitus työryhmä työntekijät foorumit kokoukset yhteiset suunnitteluja kehittämispäivät sähköposti rahoittaja Ray:n edustaja foorumit henkilökohtaiset tapaamiset Strategiaryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa keväällä 2006 työstämään strategiaa. Työryhmän laatima esitys lähetettiin kommentoitavaksi kaikille keskusliiton jäsenyhdistyksille saman vuoden kesäkuussa. Tulleet vastaukset ja kommentit purettiin keskusliiton hallituksen ja työntekijöiden yhteisillä strategiapäivillä syyskuussa. Keskusliiton henkilökunta on lisäksi pitänyt vuoden 2006 aikana yhteisiä palavereita, joissa strategiaa on käyty läpi työntekijöiden näkökulmasta. Keskusliiton toiminnanjohtaja on vastannut prosessin kuljettamisesta ja itse strategiapaperin kirjoittamisesta. Keskusliiton hallitus vahvisti strategiset linjaukset ja resursoinnit lokakuussa, jolloin strategiaa esiteltiin myös syysedustajakokoukselle. Hallitus vahvisti strategian kokonaisuudessaan vuoden 2006 viimeisessä kokouksessaan joulukuussa. Keskusliiton strateginen suunnitelma 5

6 Katsaus historiaan ja nykyiseen tilaan Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry perustettiin vuonna 1991 Tampereella. Toiminnan perustehtäväksi määriteltiin mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien omaisten valtakunnallinen edunvalvonta ja keskusliittoon kuuluvien jäsenjärjestöjen tukeminen. Oman rahoituksen toimintaansa varten keskusliitto sai RAY:ltä vuonna Rahoituksen myötä keskusliiton toimintaa voitiin suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisemmin. Keskusliiton ensimmäinen strategia valmistui 2001 lopussa ja se kattoi vuodet Keskusliiton toimintaa on oman rahoituksen avulla johdonmukaisesti kehitetty ja kasvatettu, kuitenkin varsin maltilliseen tahtiin. Yhden työntekijän järjestö on uuden strategian alkaessa kasvanut viiden työntekijän työyhteisöksi. Keskusliiton yleistoimintaa hoitavat vuoden 2006 lopussa toiminnanjohtaja, järjestösihteeri ja viestintäsihteeri. Näiden lisäksi keskusliiton Omaistyön kehittämisprojektissa työskentelee projektivastaava ja projektisuunnittelija. Tällä hetkellä keskusliittoon kuuluu 21 jäsenjärjestöä ympäri maata. Keskusliiton rooli omaiskentässä on muuttunut ja vahvistunut edellisen strategian laatimisen jälkeen. Keskusliitto on toiminnallaan lunastanut paikkansa omaisjärjestöjen katto-organisaationa ja omaisten etujen valtakunnallisena edunvalvojana. Yhtälailla koko yhteinen omaisjärjestöjen kenttä on kokenut muutoksia. Sirpaleisesta omaistyön kentästä on muotoutunut yhteisesti työskentelevä ja ammatillinen omaistyön kansalaisjärjestöverkosto. Yleinen yhteiskunnallinen kehitys on ollut omalta osaltaan voimakkaasti suuntaamassa keskusliiton toimintaa ja sen tulevaisuuden linjauksia. Kolmannen sektorin toiminta on ollut jatkuvien muutosten tuulissa viimeiset vuodet. Ray rahoituksen tulevaisuus ja kansalaisjärjestöjen uuden roolin hakeminen yhteiskunnassa ovat asettaneet merkittäviä haasteita keskusliiton tulevalle toiminnalle ja sen suunnittelulle. Keskusliiton perustehtävä, sen toiminnan ydin, on kuitenkin pysynyt ennallaan kaikki vuodet. Keskusliitto toteuttaa edelleen toiminnassaan kansalaisjärjestötoiminnan perustehtäviä. Liiton toiminta on omaislähtöistä: toiminnan lähtökohtana on omaisen asiantuntijuuden esiin nostaminen ja sen mukaan toimiminen. Keskusliitto perustaa tulevaisuudessakin toimintansa kolmen kivijalan varaan: omaisten tieto ja asiantuntijuus, henkilökunnan korkea ammattitaito ja -etiikka ja yhteisen omaistyön verkoston osaaminen ja tuki. Näiden perusperiaatteiden myötä keskusliitto tulee entisestään vahvistamaan asemaansa kolmannen sektorin mielenterveysjärjestöjen kentässä. Keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt edustavat maassamme ainutlaatuista mielenterveyssektorin omaistyön asiantuntijuutta ja osaamista. Yhteisestä strategiatyöstä suuri kiitos omaisille ja kaikille jäsenjärjestöillemme! Erityisen kiitoksen aktiivisesta panoksesta haluamme antaa strategiatyöryhmämme edesmenneelle jäsenelle Urpo Hänniselle. Keskusliiton työ jatkuu yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaan. Joulukuussa 2006 Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n hallitus 6 Keskusliiton strateginen suunnitelma

7 Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille Keskusliiton perustehtävä Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry on mielenterveyskuntoutujien omaisjärjestöjen kattoorganisaatio. Sen ensisijaisena tehtävä on toimia mielenterveyskuntoutujien omaisten valtakunnallisena edunvalvojana ja omaistyön asiantuntijaorganisaationa. Keskusliitto tukee toiminnallaan ympäri maata toimivien jäsenjärjestöjensä toimintaa ja tätä kautta pyrkii parantamaan mielenterveyskuntoutujien omaisten psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja taloudellista asemaa. Keskusliiton toiminnan perustana on omaislähtöisyys. Kaiken toiminnan lähtökohtana on omaisten näkökulman sekä asiantuntijuuden esiin tuominen ja niiden mukaisesti toimiminen. Keskusliiton rooli kolmannella sektorilla kansalaisjärjestö jäsenorganisaatio edunvalvoja ja painostusorganisaatio asiantuntijaorganisaatio Keskusliiton toiminnan peruselementit demokraattisuus vapaaehtoisuus aatteellisuus jäsenyyteen perustuvaa ei taloudellista voittoa tavoittelevaa Keskusliiton strateginen suunnitelma 7

8 Toimintaympäristön määrittely Keskusliiton toiminta on sidoksissa ympäristöön, missä se toimii. Ympäristössä olevien tekijöiden havainnointi ja niiden kartoittaminen tukevat perustehtävän toteuttamisen onnistumista. Toisaalta omaa toimintaa koskevan ympäristön ymmärtäminen auttaa myös suuntaamaan tulevaa toimintaa paremmin todellisia tarpeita vastaavaksi. Näiden ympäristöstä tulevien mahdollisuuksien ja uhkien kartoittamiseksi ja tiedostamiseksi on laadittu seuraavat analyysit, joista ensimmäinen on SWOT. Swot analyysin avulla kartoitetaan sekä sisäisiä että ulkoisia toimintaan vaikuttavia tekijöitä. SWOT Analyysi Sisäiset vahvuudet vahva alueellinen verkosto sisäinen yhtenäisyys hallituksen ja työntekijöiden välillä >yhteinen visio ja näkemys perustehtävästä toisiaan tukevat työnkuvat sitoutunut henkilökunta toiminnan hyvä strukturointi pieni ja joustava organisaatio hyvä ja aktiivinen suhde ympäröiviin verkostoihin dialogisuus toiminnassa Sisäiset heikkoudet oman jäsenjärjestökentän sirpaleisuus jäsenjärjestöjen erilaiset odotukset toimintaa kohtaan pienet resurssit (taloudelliset ja henkilöresurssit) hajautettu ja ympäri maata oleva johtajuus Ympäristön tarjoamat mahdollisuudet sosiaalinen tilaus omaistyölle olemassa suuren yleisön ja ammattilaisten kiinnostus omaisten tukemiseen kasvaa väestörakenteen muutoksen seurauksena muut yhteiskunnalliset muutosprosessit vaikuttavat strukturoidun omaistyön tarpeen kasvuun hyvät valtakunnan tason verkostot vakiintunut asema järjestökentässä kolmikanta Ympäristöstä kohdistuvat uhat suuret yhteiskunnalliset muutokset sekä valtakunnan että Euroopan tasolla mielenterveyskentän hajanaisuus kolmannen sektorin hajanaisuus ja riitaisuus yleinen asenneilmapiiri yhteiskunnassa rahoituspohjan kapeus ja epävarmuus 8 Keskusliiton strateginen suunnitelma

9 PEST analyysin avulla kartoitetaan ulkoisia muutostekijöitä. Keskusliiton toimintaan ja sen toteuttamiseen vaikuttavat monet liiton ulkopuoliset tekijät. PEST analyysissä nämä toiminnan suunnitteluun vaikuttavat tekijät on jaettu neljään eri lohkoon. Lohkoissa tarkastellaan poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja teknisiä muutostekijöitä. PEST P = poliittiset kuntarakenneuudistus omaishoidon lakiuudistus kilpailulainsäädäntö verolainsäädäntö terveydenhuollon tulevaisuusmietinnöt E = economical / taloudelliset EU lainsäädäntö ja sen vaikutukset Rayn monopoliasemaan valtion ja kuntien kiristyvä talous mm. väestön ikärakenteen muutoksen myötä S = sosiaaliset väestön ikärakenteen muutos kiristyvässä taloustilanteessa kiristyvät asenteet toisaalta olemassa oleva sosiaalinen tilaus omaistyön kehittämiselle uudessa toimintatilanteessa mahdollisuus uusiin verkostotyön malleihin ja yhteistyöhön yhä laajemmalla sektorilla yhteiskunnalliset muutostekijät, markkinoistuminen, yksilön korostaminen, yhteisöllisyyden heikkeneminen omaisten rooli yhteiskunnassa> omaisista koulutetaan omaistyön ammattilaisia T = tekniset kehittyvä tietotekniikka mahdollistaa lähes reaaliaikaisen yhteydenpidon jäsenjärjestöjen (ja verkoston) kanssa toimintaympäristöstä tulevat signaalit helpompi ja nopeampi tavoittaa toiminnan reflektointi ja kehittäminen helpompaa Keskusliiton strateginen suunnitelma 9

10 Sidosryhmäanalyysit Sidosryhmillä tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, joilla on jotain saatavaa keskusliiton toiminnasta tai joilla on jotakin annettavaa keskusliiton toiminnalle. Sidosryhmien odotukset keskusliiton toimintaa kohtaan voivat olla konkreettisiin palveluihin tai abst- raktimpaan yhteiseen verkostotyöhön liittyviä. Myös keskusliitto odottaa jotakin sidosryhmiltä. Seuraavat sidosryhmäanalyysit auttavat myös omalta osaltaan hahmottamaan toimintaympäristöä ja siinä olevia keskusliiton toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät Euroopan taso / Eufami EU valtakunnan taso / ulkoinen verkosto Oppilaitokset Valtio/ julkinen sektori Kansalaisjärjestöt / kolmas sektori Jäsenjärjestöt oma / sisäinen verkosto Omaiset Keskusliitto Hallitus Työntekijät Markkinat/ Yksityiset palveluntuottajat 10 Keskusliiton strateginen suunnitelma

11 Sidosryhmien odotukset toimintaa kohtaan Jokaisella sidosryhmällä on omat odotuksensa keskusliiton toimintaa kohtaan. Oikeiden strategisten linjausten löytämiseksi keskusliiton toiminnalle on tärkeä tunnistaa sidosryhmien odotukset. Tätä kautta on mahdollista löytää yhteiselle verkostotoiminnalle luontevat ja toiminnan tulevaisuutta rakentavat yhteiset tavoitteet. Sidosryhmien odotuksia kartoittamalla vastaamme myös yhteen strategian ydinkysymykseen: mitä annettavaa keskusliitolla on sidosryhmilleen tai vastaavasti: mitä saatavaa keskusliitolla on sidosryhmiltään? Sidosryhmät on edelleen jaoteltu eri tasoihin toimintaympäristön laajuuden mukaan. Eurooppalainen Eurooppalaisen omais- ja perhetyön vaikuttavuuden lisääminen Yhteinen iso vaikuttamiskanava Euroopan tasolla Yhteisten ja hyvien käytäntöjen luominen ja niiden soveltaminen kansallisesti Kansallisten hyvien käytäntöjen soveltaminen eri jäsenmaissa Valtakunnallinen Omaisten näkökulman esiintuominen ja edustaminen Yhteistyön kautta mt-kentän volyymin lisääminen Sisäinen verkosto Tiedon tuottaja omaistyöstä (tutkimukset yms) Tiedon jakaja omaistyöhön ja yleisemmin mielenterveystyöhön liittyvistä aiheista ja asioista valtakunnallisesti Yhteisen foorumin tarjoaminen jäsenjärjestöjen käyttöön Yhteisen omaistyön pääoman kasvattaminen ja jakaminen jäsenjärjestöjen käyttöön (koulutukset, projekti) Valtakunnallinen edunvalvonta Valtakunnallinen tiedottaminen Euroopan tason työ ja edunvalvonta Keskusliiton strateginen suunnitelma 11

12 Seuraavassa sidosryhmiä kartoittavassa analyysissä on otettu lähempään tarkasteluun vain valtakunnan tason sidosryhmät. Sidosryhmät on jaoteltu kolmeen eri toimintalohkoon. Jokaisessa lohkossa suunnitellaan ja toteutetaan mielenterveyteen liittyviä hankkeita ja palveluita maassamme. Kukin näistä toimintaympäristöistä pitää sisällään oman logiikkansa toimintansa toteuttamisessa. Tämän vuoksi on järkevää tarkastella kutakin ryhmää erikseen ja miettiä niitä odotuksia joita kullakin lohkolla on keskusliiton toimintaa kohtaan. Sidosryhmäanalyysi 2. Valtakunnallisen tason odotukset toimintaa kohtaan kansalaistoiminta Sidosryhmät mihin tarpeeseen vastataan nyt ja tulevaisuudessa? valtio/ julkinen sektori Sidosryhmät mihin tarpeeseen vastataan nyt ja tulevaisuudessa? markkinat / yksityiset palveluntuottajat Kansalaistoiminta Yhteinen verkostotoiminta (pooli, omaishoidon verkosto yms.) ja sitä kautta yleinen mielenterveyssektorilla olevan kansalaistoiminnan volyymin lisäys Oman sektorin asiantuntemus Uudet käytännöt Ehkäisevä ja edistävä mielenterveystyö Yhteisen ja yleisen hyvinvoinnin lisääminen Markkinat / yksityiset palveluntuottajat Omaistyön asiantuntemus Toimivat käytännöt Yhteistyö palveluiden tuottamisessa ja niiden suunnittelussa Valtio / julkinen sektori Kansalaisen näkökulman esiin tuominen ja edistäminen Omaistyön asiantuntemus Toimivat käytännöt 12 Keskusliiton strateginen suunnitelma

13 Eräs keskeisimpiä sidosryhmiä koskevia analyysejä koskee sidosryhmien asenteiden kartoitusta keskusliiton toimintaa kohtaan. Strategisten ratkaisujen kannalta on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa toimintaa estävät tai sitä tukevat sidosryhmät. Tämä kartoitus toimii johdon apuvälineenä toiminnan tavoitteita määriteltäessä ja niitä suunnatessa. Sidosryhmien asenne- ja tärkeyskartoitus Tärkeys Asenne Kielteinen Myönteinen Suuri Estäjät Edistäjät omia jäsenjärjestöjä? omat jäsenjärjestöt tiedosta verkostossa olevat tiedosta verkostossa olevat Vähäinen Vastustajat Kannattajat verkostossa olevat verkostossa olevat Edistäjät ovat tärkeitä ja suhtautuvat myönteisesti strategian tavoitteisiin. Edistäjät ovat varmin takuu strategian toteutumiselle. Edistäjät pystyvät vaikuttamaan tavoitteiden toteutumiseen. He ovat uskottavia sanansaattajia strategiasta viestimisessä. Heihin kannattaa panostaa. Estäjät ovat tärkeä ryhmä. Heillä on resursseja tai asema, jolla he voivat estää strategisten tavoitteiden toteutumisen. Tulee olla selvillä siitä, mihin kielteinen asenne perustuu. On lisäksi tunnistettava ne mahdollisuudet ja keinot, jota heillä on käytössään strategisten tavoitteiden toteutumisen estämiseksi. Kannattajat ovat strategisia tavoitteita kannattavia, mutta vähemmän merkityksellisiä ja vaikutusvaltaisia. Heihin ei kannata panostaa suuria määriä resursseja, mutta heitä ei kannata unohtaakaan. He voivat tulevaisuudessa nousta merkittäväksi ja vaikutusvaltaiseksi strategisten tavoitteiden edistäjäksi tai vastustajaksi. Vastustajat Sama pätee vastustajiin, eli sidosryhmiin, jotka asennoituvat kielteisesti, mutta he eivät ole vaikutusvaltaisia. Keskusliiton strateginen suunnitelma 13

14 Tiivistelmä Keskusliiton toimintaympäristön eri tasot Eurooppalainen Valtakunnallinen Oman verkoston Pääkohderyhmät Jäsenjärjestöt Mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien omaiset ja läheiset Muut Poliittiset päätöksentekijät Julkinen sektori / valtio Oppilaitokset Media Suuri yleisö Suhde ulkopuolisiin tekijöihin Keskusliitto toimii jäsenkeskeisesti, alhaalta ylöspäin. Keskusliiton hallitus koostuu jäsenjärjestöjen edustajakokouksessa valitsemista edustajista, näin ollen keskusliiton toimintaa määrittelevät ja sen toiminnasta päättävät jäsenjärjestöjen edustajat. Keskusliiton ylin päättävä elin, edustajakokous koostuu jäsenjärjestöjen valtuuttamista edustajista ja se määrittelee vuosi kerrallaan keskusliiton toiminnan ja talouden linjaukset. Keskusliiton noudattama toimintamalli on pääosin proaktiivista eli ennakoivaa ja kehittävää, mutta tarpeen mukaan keskusliitto organisaationa toimii reaktiivisesti eli reagoi tapahtuneisiin. 14 Keskusliiton strateginen suunnitelma

15 Keskusliiton Missio Ei etäinen maali riitä Tie maaliin tarvitaan. Tien löytäminen ei riitä, On mentävä kulkemaan! Yksinkin, edeltä. Myös ensimmäisenä. Mutta lähtö yksin ei riitä: Tie muille auetkoon Ja vain joka johtaa uskaltaa, myös muita kutsukoon. Mihaly Vaci Keskusliiton missiona on luoda omaistyön asiantuntijuutta sekä toimia valtakunnallisena omaistyön kehittämis- ja asiantuntijaorganisaationa. Keskusliitto tukee toiminnallaan siihen kuuluvia järjestöjä ja tätä kautta tukee yksittäisiä omaisia koko maassa. Liitto on yhdessä sen jäsenjärjestöjen kanssa maamme johtava mielenterveyskuntoutujien omaisten ja läheisten kansalaisjärjestöperiaatteilla tuotettavan tukitoiminnan antaja ja kehittäjä kolmannella sektorilla. Keskusliiton visio vuosille Omaiset mielenterveystyön keskusliitto ry on valtakunnallisesti tunnustettu ja tunnettu omaistyön asiantuntijaorganisaatio, jolla on oma selkeä ja profiloitunut paikkansa kolmannen sektorin mielenterveystyön kentällä. Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt muodostavat yhteisen ja yhtenäisen omaistyön verkoston maassamme, jossa jokainen alueellinen jäsenjärjestö toimii itsenäisesti kullekin alueelle parhaiten soveltuvalla tavalla. Keskusliitto on vahva valtakunnallinen vaikuttaja ja omaisten edunvalvoja. Keskusliitto on kansalaisjärjestö, joka toimii omaisten näkökulmien ja asiantuntijuuden esille tuojana julkisuudessa. Keskusliiton strateginen suunnitelma 15

16 Keskusliiton toiminnalle asetettuja tavoitteita Omaisten näkökulma ja tarpeet otetaan huomioon alueellisessa, valtakunnallisessa ja Eurooppalaisessa päätöksenteossa sekä mielenterveyteen tai muuhun omaisten hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien valmistelussa. Omaisnäkökulma otetaan huomioon valtakunnallisissa mielenterveysalan koulutuksissa. Omaisten osallisuutta vahvistetaan toiminnan edelleen kehittämisessä. Omaisille mahdollistetaan yhdenvertainen mahdollisuus saada tukea ja neuvoa asuinpaikkakunnasta riippumatta Omaisten omaehtoista kansalaistoimintaa vahvistetaan ja tuetaan Mielenterveyspotilaan ja -kuntoutujan omaisten tilanne ja siihen vaikuttavat kuormitustekijät tulee tunnistaa ja ne tulee ottaa esiin mielenterveysalan koulutuksissa, potilaan hoidon ja kuntoutuksen yhteydessä sekä yleisissä mielenterveyteen liittyvissä edistämis- ja toteuttamishankkeissa. Toiminnan arvot INHIMILLISYYS AVOIMUUS LUOTETTAVUUS YHTEISTYÖKYKYISYYS Keskusliitto painottaa inhimillisyyttä suhteessa ihmisiin ja asioihin, joita sen toiminnan piirissä kohdataan. Inhimillisyys näkyy toiminnassa aktiivisena pyrkimyksenä poistaa mielenterveyden häiriöihin liittyviä ennakkoluuloja ja uskomuksia sekä kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon kunnioittamisena. Keskusliiton toiminta perustuu avoimeen ja rehelliseen keskusteluyhteyteen ja vuorovaikutukseen jäsenjärjestöjen sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Se pyrkii jatkuvasti kehittämään niitä toimia, joilla parannetaan liiton ja sen jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä. Tämän lisäksi liiton toiminnassa painotetaan hyvän yhteistyön merkitystä järjestöjen ja muiden sen yhteistyöverkoston piirissä olevien toimijoiden kanssa. 16 Keskusliiton strateginen suunnitelma

17 Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Tavoite 1. Omaisten näkökulma ja tarpeet otetaan huomioon alueellisessa, valtakunnallisessa ja eurooppalaisessa päätöksenteossa sekä mielenterveyteen tai muuhun omaisten hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien valmistelussa. Toimenpiteet Keskusliiton tasolla syvennetään henkilökunnan ammattiosaamista ja ymmärrystä omaisten tilanteesta ja tarpeista sekä teoreettisella että toiminnan tasolla. Kehitetään dialogisuutta työskentelytapana suhteessa omaisiin, jäsenjärjestöihin ja verkostoon. Alueellisella tasolla kehitetään ja vahvistetaan yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa. Näin tuetaan alueellisten omaisjärjestöjen toimintaa ja annetaan lisäresursseja alueellisen omaistoimintaan ja paikalliseen edunvalvontatyöhön. Valtakunnallisella tasolla ollaan aktiivinen toimija mielenterveys- ja muilla omaisten asemaan vaikuttavilla sektoreilla. Toiminnalla vahvistetaan verkostotyötä sekä pyritään aktiivisesti vaikuttamaan ennen muuta mielenterveyssektorin eri tasoilla omaisnäkökulman esille tuomiseksi ja vahvistamiseksi. Lisätään aktiivisuutta suhteessa poliittisiin päättäjiin. Eurooppalaisella tasolla vahvistetaan ja lisätään yhteistyötä EUFAMIn ja eri eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Vahvistetaan ulkoista tiedottamista omaisten tilanteesta Tavoite 2. Omaisnäkökulma otetaan huomioon valtakunnallisissa mielenterveysalan koulutuksissa. Toimenpiteet Yleisen toiminnan ja kehittämisprojektin tulosten perusteella hahmotellaan oppilaitoksille soveltuvaa tietoa omaisten tilanteesta ja tarpeista Kehitetään yhteistyötä ja erilaisia mahdollisia yhteistyömuotoja eri oppilaitosten ja ministeriöiden kanssa. Vahvistetaan ulkoista tiedottamista omaisten tilanteesta Tavoite 3. Omaisten osallisuutta vahvistetaan toiminnan edelleen kehittämisessä. Toimenpiteet Kehitetään toimintamuotoja, jotka tukevat omaisten suoraa osallistumista toimintaan ja päätöksentekoon. Luodaan uusia kanavia omaisten äänen kuulumiselle Keskusliiton strateginen suunnitelma 17

18 Kehitetään henkilökunnan ammattitaitoa ja selkiytetään omaistoiminnan piirissä olevien toimijoiden eri rooleja ja niiden mukana tulevia velvoitteita ja vastuita. Vahvistetaan ja avataan yhteiseen tietoisuuteen kansalaistoiminnan lainalaisuuksien ymmärrystä (vapaaehtoistyö /ammattityö, kahden sääntökirjan toiminta ) ja tätä kautta luodaan yhteistä ymmärrystä ja kieltä toiminnalle Etsitään aktiivisesti toimintatapoja ja muotoja, jotka lisäävät kunnioitusta eri toimijoiden kesken Vahvistetaan nöyryyttä ja osaamista työssä. Vahvistetaan verkoston sisäistä viestintää ja yhteistyötä sekä lisätään tiedottamista toiminnasta suoraan omaisille ja jäsenjärjestöille. Tavoite 4. Omaisille mahdollistetaan yhdenvertainen mahdollisuus saada tukea ja neuvoa asuinpaikkakunnasta riippumatta Toimenpiteet Kehitetään ja vahvistetaan yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa. Näin tuetaan alueellisten omaisjärjestöjen toimintaa ja annetaan lisäresursseja alueellisen omaistoimintaan ja paikalliseen edunvalvontatyöhön. Tuetaan omaistyötä eri paikkakunnilla keskusliiton käytössä olevien resurssien ja alueiden erilaisten tarpeiden mukaan. Tuetaan edellytyksiä uusien omaisyhdistysten perustamiseen ja toimimiseen siellä, missä omaistyötä ei vielä tehdä tai sitä ei ole mahdollista tehdä riittävästi ja tarpeen mukaisesti. Kehitetään ja vahvistetaan valtakunnallista edunvalvontatyötä, jotta omaisnäkökulma tulee näkyväksi eri tasoilla sekä valtakunnallisesti että alueellisesti Lisätään viestintää valtakunnallisella ja alueellisella tasolla Tavoite 5. Omaisten omaehtoista kansalaistoimintaa vahvistetaan ja tuetaan Toimenpiteet Vahvistetaan dialogisuutta ja kansalaistoiminnan periaatteita toiminnassa. Luodaan eri käytännöillä omaisille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan ja tulla kuulluksi. Luodaan tukikäytäntöjä alueelliseen omaistoimintaan, jotka tukevat kansalaistoiminnan periaatteitten vahvistumista. Lisätään viestintää toiminnasta suoraan omaisille 18 Keskusliiton strateginen suunnitelma

19 Muutosprosessi ja mittaus Resurssit henkilö, osaaminen ja tieto aika taloudelliset ympäristössä olevat, joita voidaan hyödyntää Henkilöstöresurssien mitoitus perustuu strategisiin pääpainopistealueisiin Edunvalvonnan ja omaistyön tunnettavuuden ja merkityksellisyyden vahvistaminen eri tasoilla viestintä ja ulkoinen verkostotyö (toiminnanjohtaja, viestintävastaava) Jäsenjärjestöjen tukitoiminnan lisääminen jäsenjärjestöjen tukitoiminta ja koulutus, oma verkostotyö (toimistosihteeri, järjestösihteeri, koulutusvastaava, omaistoiminnan kehittämisen ja koulutuksen suunnittelija) Kansalaistoiminnan ja suoran omaistoiminnan vahvistaminen (keskusliiton hallitus ja koko henkilökunta) Keskusliiton strateginen suunnitelma 19

20 Henkilökunta ja osaaminen Vuosi 2007 Viestintään tulee 1 kokoaikainen tiedottaja. Tulevaisuudessa toimenkuvaa laajennetaan viestintävastaavaksi. Viestintävastaava huolehtii myös keskusliiton verkostotyön kasvattamisesta ja edunvalvontatyöstä toiminnanjohtajan kanssa. Viestintävastaava toimii toiminnanjohtajan sijaisena ja vastaa kokonaistoiminnasta tarvittaessa. Vuodet Labyrintti-lehden freelancer toimittajien ja kuvaajien määrää lisätään, jotta viestinnästä vastaavalla on enemmän aikaa hoitaa ja kehittää kokonaisviestintää. Palkataan kokoaikainen toimistosihteeri, joka huolehtii käytännön tason tehtävistä toimistolla ja eri tilaisuuksissa. Järjestösihteerin toimenkuvaa muutetaan vastaamaan paremmin alueiden tarpeisiin. Järjestösihteeristä tulee entistä vahvemmin ja selkeämmin alueelliseen omaistoimintaan perehtynyt, jäsenjärjestöjen ja keskusliiton yhteistyön vahvistaja ja kehittäjä. Vuosi 2010 (Omaistyön Kehittämisprojektin jälkeen) Palkataan koulutusvastaava toteuttamaan, kouluttamaan ja edelleen kehittämään keskusliiton projektin tuotoksena tehtyä koulutusohjelmaa sekä valmistelemaan ja tuottamaan muita tarpeellisia omaisverkoston koulutuksia. Palkataan omaistoiminnan kehittämisen ja koulutuksen suunnittelija toteuttamaan ja kouluttamaan koulutusvastaavan kanssa keskusliiton jäsenjärjestöille suunnattuja koulutuksia sekä toimimaan jäsenjärjestöjen toiminnan tukijana järjestösihteerin kanssa. Yleisavustuksen piirissä oleva henkilökunta strategian päättyessä vuonna 2011: Toiminnanjohtaja vastaa koko toiminnasta ja sen taloudesta yhdessä hallituksen kanssa. Viestintävastaava vastaa keskusliiton sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Koulutusvastaava vastaa keskusliiton koulutuksen kehittämisestä ja toteutuksesta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Omaistoiminnan kehittämisen ja koulutuksen suunnittelija toteuttaa yhdessä koulutusvastaavan kanssa keskusliiton koulutuksia ja kehittää alueellisen ja keskusliiton yhteistoimintaa järjestösihteerin kanssa. Järjestösihteeri toimii alueellisen omaistyön ja keskusliiton välisenä yhteyshenkilönä ja kehittäjänä. Toimistosihteeri huolehtii keskusliiton käytännön tason toiminnasta toimistolla ja eri tilaisuuksissa. Henkilökuntaa yhteensä 6 henkilöä. Lisäystä nykyiseen henkilökuntamäärään 1,5 henkilöä. Yleisavustuksen osalta lisäystä 3,5 henkilöä. Taloudelliset ja muut aineelliset resurssit Keskusliiton yleisavustusta kasvatetaan hillitysti vuoteen 2011 loppuun saakka. Vuoden 2011 keskusliitossa työskentelee 6 kokoaikaista henkilöä. Keskusliiton toimitiloja kasvatetaan uusien toimintamuotojen mukaan. Keskusliitolla on käytössään vuoden 2011 lopulla n. 250 m 2 tilat Helsingin keskustassa. Tiloissa on työhuoneiden lisäksi erilaisiin neuvottelutilanteisiin ja koulutuksiin soveltuvat tilat. Ympäristössä olevat resurssit, joita voidaan hyödyntää Keskusliitto aloittaa neuvottelut muiden kolmannella sektorilla toimivien järjestöjen kanssa mahdollisista yhteisistä toimitiloista. Yhteiskäytössä voidaan neuvottelu ja kokoustilojen käyttöä tehostaa ja näin parantaa kustannustehokkuutta tilojen osalta. Lisäksi voidaan oikean yhteistyökumppanin valinnalla saada aikaa synergiaetuja toiminnoissa ja mahdollisesti kehittää uusia yhteistyömuotoja tai hankkeita. Tehostetaan keskusliiton hallitukselta saatavaa tietoa, taitoa ja tukea. Tehostetaan jäsenjärjestöiltä saatavaa tietoa, taitoa ja tukea. Seuranta Vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja kertomukset hallitusten kokoukset, yhteiset henkilökunnan ja hallituksen kokoukset Vuosittaiset talousarviot hallitusten kokoukset, yhteiset henkilökunnan ja hallituksen kokoukset Henkilöstöstrategia omat kokoukset, palaverit, kehittämispäivät Projektistrategia omat kokoukset, palaverit, kehittämispäivät Viestinnän strategia omat kokoukset, palaverit, kehittämispäivät 20 Keskusliiton strateginen suunnitelma

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Julkisen ja kolmannen sektorin kehitysvaiheet Hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan korostettiin julkisen sektorin vastuuta

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Lauri Korkeaoja Hallituksen puheenjohtaja Teemat 1) Järjestöt Suomessa 2) Sosiaali ja terveyssektorin erityispiirteitä suomalaisessa yhteiskunnassa 3) Sote järjestöt

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014

Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014 Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014 Eija Stengård, johtava psykologi Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tampereen kaupunki Omaisten

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Mielenterveyskuntoutujan omaisen elämästä ja arjesta Omaistyön koordinaattori, psykoterapeutti Päivi Ojanen Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina

Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina OPASTAVA HANKE 2012-2016

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan

Laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan Laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan Soveltava Liikunta SoveLin strategia 2013 2015 Laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan 2 Laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan Soveltava

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Jokainen meistä. Mielenterveyden keskusliiton strategia 18.5.2014

Jokainen meistä. Mielenterveyden keskusliiton strategia 18.5.2014 Jokainen meistä Mielenterveyden keskusliiton strategia 18.5.2014 Suomen hyvinvoinnin tila murroksessa Tarve julkisten palveluiden tuottavuuden parantamiseen Kunta- ja SoTe -palvelurakenteet keskellä murrosta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto 1 Kuntaliiton strategia Perustehtävä TEEMME KUNTIEN KANSSA KUNTALAISILLE KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA. Kuntaliitto vaikuttaa paikallisten ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Pesäpuu ry. Historiaa:

Pesäpuu ry. Historiaa: Pesäpuu ry Pesäpuu ry on perustettu vuonna 1998, joka ylläpitää valtakunnallista lastensuojelun erityisosaamisen keskusta. Toimintaamme tukee Raha-automaattiyhdistys ja toimintamme on yleishyödyllistä.

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja Lähtökohtana yhä useampi asiakas/potilas on iäkäs ihminen yhä useamman asiakaan/potilaan ongelmat ovat monikerroksisia, ja ne voidaan ratkoa vain monien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot