SY:n kasvuyrittäjyyden ja kansainvälistymisen valiokunnan katsaus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SY:n kasvuyrittäjyyden ja kansainvälistymisen valiokunnan katsaus 2014"

Transkriptio

1 - - SY:n kasvuyrittäjyyden ja kansainvälistymisen valiokunnan katsaus 2014 Tämä katsaus kertoo aiheista, jotka ovat olleet valiokunnan käsittelyssä tänä vuonna. 1. Yritysten kansainvälistymisen edunvalvonta Ohjelmat Yhteistyö naapurimaiden kanssa Muuta kv-vaikuttamista Valiokunnan kärkihankkeet Yritysten kansainvälistymisen edunvalvonta Finpron toiminnan uudistus Finpron organisaatiouudistus toteutui kesäkuussa. Finpro tarjoaa jatkossa vain yleishyödyllisiä palveluita. Finpron organisaation kokonaisuudet ovat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Muutosta on valmisteltu TEM-vetoisesti. SY on tiiviisti osallistunut muutosprosessin eri vaiheisiin niin ohjausryhmässä kuin Finpron hallituksessakin. Pienyritysten kynnys hyödyntää Finpron palveluita on madaltunut. Ensi vuoden alussa myös EU komission European Enterprise Network (EEN) siirtyy osaksi Finprota. Tämä parantaa jäsenistömme mahdollisuuksia hyödyntää EU rahoitusta ja hankkeita. Olemme edustettuna EEN-verkoston ohjausryhmässä ja olemme järjestäneet kaksi yhteistä koulutustilaisuutta EU-rahoituksesta tänä vuonna. Team Finland globaali verkosto Team Finland -toimijoiden globaaliin verkostoon kuluu 72 tiimiä maailmalla ja 15 suomessa. Team Finlandin kansainväliset palvelut julkaistiin syyskuun alussa ja TFtiedotus käynnistyi silloin myös toden teolla. Suomen Yrittäjät on Team Finland partneri, joten yrittäjäjärjestöllä on oma tehtävä ja rooli verkoston kehittämisessä ja markkinoimisessa. Verkoston kehittämisessä painotamme asiakaslähtöisyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Team Finland on pitkäaikainen hanke, joka kehittyy yritysten tarpeiden mukaan. Taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmä toimii pääministeri Stubb, se kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja laatii Team Finland -verkoston toiminnan sisältöä koskevat strategiset painopisteet. Kkv-valiokunnan puheenjohtaja Paula Aikio-Tallgren on TF-ohjausryhmän jäsen. Selvittääkseen TF-toiminnan liikkeellelähdön sujumista ja käynnistysvaiheen haasteita SY teki kyselyn kotimaan TF-koordinaattoreille. Selvityksen ajoitus oli onnistunut ja vaikuttavuus hyvä.

2 Kivinet tilaisuudet ovat siirtyneet Team Finland brändin alle. Alkuvuodesta järjestettiin vielä muutama Kivinet tilaisuus yhteistyöhankkeena (Tampere, Oulu, Jyväskylä sekä Pori). Yhteistyö Team Finland verkoston kanssa Ulkoasiainministeriö Uudistuneiden toimintamuotojen kautta meidän kauppapoliittinen vaikuttavuutemme on parantunut ja tietojenvaihto helpottunut. Yhteistyö on tiivistynyt johtuen Ukrainan kriisistä, vapaakauppaneuvottelujen sekä Team Finland prosessin takia, erityisesti ulkosuhdeosaston, markkinoillepääsy-yksikön, kauppapoliittisen yksikön sekä viestintäosaston kanssa. Ministeri Toivakan kanssa järjestettiin yrittäjille suunnattu keskustelutilaisuus SY:n toimistolla. Tekes Kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset ovat Tekesin tärkein kohderyhmä. Tekes on osa Team Finland verkostoa. Tänä vuonna erityisen kiinnostuksen kohteena on ollut Team Finland Explorer -rahoituksen kehittäminen. Tarve syntyi, kun Finpron julkisrahoitteiset konsulttipalvelut lopetettiin. Olemme painottaneet asiakaslähtöisyyttä ja sitä, että Tekes hallinnoisi tämän instrumentin myös jatkossa. ELY-keskuksilta puuttuu valmius hoitaa tätä tehtävää menestyksellisesti. Tekesillä on vetovastuu valmisteilla olevan Team Finland Future Watch -palvelun kehittämisestä. SY on mukana Future Watch johtoryhmässä ja tukiryhmässä, jolloin voimme varmistaa, että myös pienempien yritysten tarpeet huomioidaan palveluiden kehittämisessä. Finnvera Myös Finnvera on osa Team Finland -verkostoa. Se on yritysten pankkirahoituksen lähin täydentäjä. Finnvera on perinteisesti SY:n läheinen yhteistyökumppani ja tiiviisti mukana SY:n tapahtumissa. Yhteistyössä pystymme lisäämään rahoituspalveluiden tunnettavuutta. Valiokunnan jäseniä on mukana Finnveran neuvottelukunnissa. Järjestöyhteistyö kansainvälisissä asioissa Kv-foorumi on epävirallinen ajatustenvaihtoryhmä n- nöllisesti pohtimaan kansainvälistymisrahoituksen kehittämistä ja erityisesti yritysten yhteishankkeita (messut, vientirenkaat, yhteismatkat ym.). Yhteishankkeita hallinnoivia tahoja on n. 70. Thomas Palmgren toimii kv-foorumin puheenjohtajana. SY:n jäsenjärjestöissä on kv-yhteyshenkilöitä, joista on tiedotettu mm. Best Practice - tiedotteilla. SY:n portaalissa on Mars Maailmalle -sivusto.

3 Kansainvälistymisen rahoitus 2. Ohjelmat SY on aktiivisesti ottanut kantaa kansainvälistymismäärärahojen tasoon ja sisältöön (TEM, eduskunta, hallitus). Ponnistukset ovat kantaneet hedelmää ja määrärahat ovat tämän vuoden suhteen hyvällä tasolla. Yritysten kansainvälistymistä halutaan edistää, ja se näkyy siten, että kansainvälistymismäärärahoja on lisätty tuntuvasti. Jo pelkästään hallituksen kasvuohjelmassa on käytettävissä noin miljoona euroa per kuukausi seuraavan kolmen vuoden aikana. SY osallistuu ohjelman sisällön valmisteluun. Valiokunnan käsittelyssä on ollut EU-vaaliohjelma sekä kasvuyrittäjyysohjelma. EU-vaaliohjelma EU vaaleihin valmistauduttiin EU-vaaliohjelmalla. Yrittäjyyden Eurooppa vaaliohjelma löytyy osoitteesta Kasvuyrittäjyysohjelma Valiokunta on viimeistellyt kasvuohjelman. Ohjelman olennainen sisältö on otettu osaksi SY:n tulevan vaalikauden tavoiteohjelmaluonnosta ja myös ensi vuoden painopisteitä. Valiokunta haluaa ohjelmasta käyttökelpoisen työkalun jäsenjärjestöille. Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus opas löytyy SY:n nettisivuilta kohdasta Yritystoiminnan ABC -> kansainvälistyminen. 3. Yhteistyö naapurimaiden kanssa Yrittäjäpäiville Tampereella osallistui delegaatioita Venäjältä ja Virosta. Venäjä Yrittäjäjärjestö Opora Rossii on keskeinen yhteistyökumppani Venäjällä. Keskeisiä tapahtumia tänä vuonna ovat olleet Opora Rossiin foorumi, Moskova maaliskuussa sekä Pietarin talousfoorumi toukokuussa. Olemme olleet mukana myös toteuttamassa kaksi yritysvaltuuskuntamatkaa. Toinen niistä suuntautui Pietariin maaliskuussa ja toinen Jekaterinburgiin joulukuussa. Yritysvaltuuskuntamatkojen yhteyteen on järjestetty B2B-tapahtumia. -yritysten valkoinen kirja liiketoiminnan edistämiseksi Suomen ja Venäjän välill on saanut poliittista näkyvyyttä Venäjällä. Valkoisesta kirjasta on tehty tiekartta. Valkoinen Kirja sisältää toimenpiteitä jotka etenevät Ukraina kriisistä huolimatta. Valkoisen asiakirjan versio 2.0 on aito omistajayrittäjien näkemys niistä asioista, joita tulee saada kuntoon, jotta Venäjän ja Suomen väliselle kaupalle luodaan parempia toimintaedellytyksiä.

4 Suomen ja Venäjän hallituksen välisen talouskomission pk-yritys työryhmän kokous Helsingissä Ukrainan kriisi ja Venäjän talouspakotteet Ukrainan kriisillä ja ruplan kurssin romahtamisella on ollut kielteinen vaikutus maiden väliseen kauppaan. SY:ssä on erityinen seurantaryhmä Ukrainan kriisiin liittyvissä asioissa. Neuvontaa ja opastusta on yhteistyöverkoston kautta tarjolla yrityksille. Talouspakotteista ilmenneitä ongelmia on raportoitu TEM:iin ja UM:ään. Kriisi vaikuttaa myös maksuliikenteeseen. Maksuliikenteeseen liittyviä ongelmia on selvitetty pankkilaitosten kanssa. Ruotsi Ruotsi on Suomen suurin kauppakumppani. Maassa menee taloudellisesti hyvin. Yhteistyötä Ruotsin yrittäjäjärjestön (www.foretagarna.se) kanssa on parannettu. Jussi Järventaus on valittu Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin hallitukseen, mikä helpottaa naapurimaan elinkeinoelämän systemaattisempaa seurantaa. Ruotsin elinkeinoelämän piirissä kauppakamarin toimintaa arvostetaan, ja sillä on vakiintunut asema. SRKK:n rahoitus tulee siksi varmistaa osana Team Finland -verkostoa. Aluejärjestöjen puheenjohtajien ja toimitusjohtajien matka järjestettiin Tukholmaan Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli ruotsalaisten tehokas innovaatiojärjestelmä, jossa markkinointia painotetaan enemmän kuin meillä. Ruotsin yrittäjäjärjestön toimiston delegaatio kävi tutustumassa SY:n toimintaan keväällä. 4. Muuta kv-vaikuttamista EU:n ja USA:n kauppaneuvottelut TTIP EU ja USA neuvottelevat kauppasopimuksesta, joka kattaisi puolet maailman bruttokansantuotteesta. Kahdensuuntaisen tavarakaupan, palvelukaupan ja investointien päivittäinen arvo on 1.7 mrd euroa. EU:n ja USA:n kauppa- ja investointineuvottelut ovat erityisen seurannan kohteena. Meillä on ollut suora neuvotteluyhteys UM:n ja olemme osallistuneet kuulemistilaisuuksiin. Olemme UEAPME:n puitteissa ottaneet kantaa TTIP-neuvotteluihin sekä osallistuneet kuulemisiin Brysselissä. EU:n kauppa- ja investointisopimusneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ovat poikkeuksellisen merkitykselliset. Neuvotteluiden rakenne noudatteli EU:n ja USA:n korkean tason työryhmäraporttia: markkinoillepääsy, sääntely ja globaalit säännöt. Keräämme jatkuvasti jäsenyrityksemme näkemyksiä TTIP:n vaikutuksista.

5 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kanava EU-vaikuttamiseen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ETSK antaa lausuntoja muille EU-instituutioille vireillä olevista hankkeista. Kv-asioiden päällikkö Thomas Palmgren on SY:n edustaja komiteassa. Vuoden 2015 alussa järjestetään komitean tiloihin Lappi-aiheinen näyttely. Tämä siksi, että EU:n arktiset pohjoiset alueet ovat eteläeurooppalaisille vieraat. Palmgren on syksyn aikana ollut mukana lausunnon valmisteluryhmissä, jotka käsittelevät joukkorahoitusta, tulevaisuuden teknologisia sovellutuksia, teollisuuden palveluita sekä vaikuttanut lausuntoihin, jotka koskevat yksinyrittäjien asemaa. Komiteassa on myös erityinen pk-yritysryhmä, jonka toimintaan olemme vaikuttaneet nostamalla käsittelyyn meille tärkeitä asioita kuten esim. Small Business Act ja yritysrahoitus. 5. Valiokunnan kärkihankkeet Valiokunta vaikuttaa yrittäjyyden kasvuesteiden poistamiseen Suomessa. Tavoitetta toteutetaan valiokuntatyön ja SY:n asiantuntijoiden edunvalvontatyön kautta. Kasvavan pk-yritysten olosuhteita ja tarpeita pyritään mallintamaan edunvalvonnan ja viestinnän tueksi. Valiokunta tavoittelee kansainvälistymisen kynnyksen madaltamista. Tavoitteiden edistämiseksi paikannetaan pk-yritysten kannalta keskeisiä kansainvälistymisen kynnyksiä ja toimitaan aloitteellisesti niiden poistamiseksi. Seminaarien ja kansainvälistymismatkojen suhteen vaikutamme siihen, että tarjonta vastaa jäsenistömme tarpeita. Linjanvetona on, ettemme järjestetä kilpailevaa toimintaa. Valiokunnan painotukset 1. Team Finland -verkoston kehittämisessä olemme painottaneet asiakaslähtöisyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Teimme alkuvuodesta webropol kyselyn TF-kotimaan verkostolle, joka toimi käytännön työkaluna kehitystyössä. TF-ohjausryhmä on kanava, jonka kautta olemme vaikuttaneet TF- palvelumalliin ja painopisteisiin. 2. Olemme osallistuneet Finpron uudistusprosessin kaikkiin vaiheisiin. 3. Olemme vaikuttaneet kansainvälistymismäärärahoihin (organisaatiot, yritykset), 4. Kasvuyrittäjyysohjelma valmistui loppuvuodesta Ohjelman tavoitteena on erityisesti tuottaa sisältöä tulevan vaalikauden tavoiteohjelmalle mutta myös tuottaa kentälle materiaalia suoraan hyödynnettäväksi. SY:n kasvuyrittäjyysohjelmassa olemme asettaneet tavoitteeksi SY:n pk-vientiyritysten määrän tuplaamisen ja nopeata kasvua tavoittelevien yritysten määrän voimakkaan kasvattamisen. 5. Valiokunnan yksi toimintatapa on "Korkean tason asiantuntijatapaamiset". Valiokunta ja sen jäsenet ovat käyneet suoria keskusteluita useiden keskeisten kasvun ja kansainvälistymisen avainorganisaatioiden ja -henkilöiden kanssa (UM, TEM, Finnvera, Tekes, Team Finland - ohjausryhmä jne.). Valiokunnan jäsenillä on tärkeitä alueellisia luottamustoimia liittyen kasvuun ja kansainvälistymiseen. 6. Valiokunnan viidessä kokouksessa on vieraillut EU komissiosta (Vesa-Pekka Poutainen, Ismo Grönroos), UM:stä (Marjut Akola, Heli Siikaluoma, Mary-Anne Nojonen), Tekesistä Jussi Kivikoski ja Finnverasta Otto Lindstedt.

6 Kkv-valiokunta 2014: Paula Aikio-Tallgren (pj.), Jouni Anttila, Aulis Asikainen, Kyösti Kakkonen, Pirjo Karhu, Jorma Kortesoja, Erkki Laitinen, Jorma Nokkala, Pentti Patosalmi ja Mika Lahikainen. Toimiston vastuuhenkilö on Thomas Palmgren. Kokouksiin ovat myös osallistuneet Antti Neimala ja Petri Malinen. Kkv-valiokunnan kokous Finnverassa. HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA! Lisätietoja: Kv-asioiden päällikkö Thomas Palmgren

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Markkina-alueet selkeät ja tarjonta laaja ja riittävä. Ehkä ei kannattaisi espanjaa, italiaa jättää pois.

Markkina-alueet selkeät ja tarjonta laaja ja riittävä. Ehkä ei kannattaisi espanjaa, italiaa jättää pois. Markkinointiyhteistyö on tiimipeliä -tilaisuuden workshop: Mitä ajatuksia Visit Helsingin markkinointiyhteistyön nykytila herättää ja mitä markkinointiyhteistyökäsikirjasta puuttuu? Mitä uusia yhteistyömalleja

Lisätiedot

Päättäjä Tuula Teeri. Rahan hankkiminen onnistuu, kun on riittävän hyvä idea ja kyky kaupallistaa se. Vientikauppa Picote Oy

Päättäjä Tuula Teeri. Rahan hankkiminen onnistuu, kun on riittävän hyvä idea ja kyky kaupallistaa se. Vientikauppa Picote Oy 3 Cabforcen kilpailukyky perustuu nopeuteen, teknologiaosaamiseen, globaaliuteen ja ketteryyteen. 11 Finnvera rahoittaa yrityksiä myös matalasuhdanteessa. nro 1 2014 Päättäjä Tuula Teeri Rahan hankkiminen

Lisätiedot

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Toimittajat Antti Karlin ja Maie Meius Tämä kirja on tehty Saarenmaan Yliopistokeskus -säätiön 15 vuoden

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri Jäsentiedote 2/2013 s. 6 s. 14 s. 20 Maineteko Maailmalla -palkinto Jari Rautjärvelle Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 koulutuskalenteri TAPAHTUMAKALENTERI s. 5 Näytön Paikka - nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu Suomi ja Nato Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland suomi ja nato Suomen Atlantti-Seuran

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot