2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Viljanen ja sihteeriksi kutsuttiin Hannu Lindberg.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Viljanen ja sihteeriksi kutsuttiin Hannu Lindberg."

Transkriptio

1 Hunttijärven yhteisen vesialueen osakaskunta (R:no / ,3 / ) OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS Paikka: Levannon VPK-talo Aika: klo 12:00 1. Heikki Ranta avasi kokouksen 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Viljanen ja sihteeriksi kutsuttiin Hannu Lindberg. 3. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Susanna Simovaara ja Matti Viljanen 4. Kokouksen osallistujat ovat erillisessä liitteessä. 5. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6. Hannu Lindberg esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen otsikkotasolla. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus liitteenä. 7. Heikki Ranta esitteli vuoden 2008 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hoitokunnalle. 8. Heikki Ranta esitteli vuoden 2009 talousarvion, joka hyväksyttiin. Talousarvio liitteenä. 9. Päätettiin hoitokunnan jäsenten ja kalastuksenvalvojien palkkioksi yksi verkko ja katiskamerkki. 10. Valittiin hoitokunnan jäsenet ja heidän varamiehet: (erovuorossa Pertti Kärpänen, Juhani Mykrä ja Hannu Lindberg, varajäsenet Esa Toivonen, Jarmo Mannerkivi, Esa Vironen). Kokous valitsi entiset uudelleen. Lisäksi valittiin eronneen Timo Melan tilalle yhdeksi vuodeksi Matti Viljanen. 11. Valittiin tilintarkastajat ja heidän varamiehet: (entiset Veijo Hakala ja Juhani Luoto sekä varajäsenet Pertti Mannerkivi ja Mika Ristimäki). Kokous valitsi entiset uudelleen. 12. Valittiin kalastusalueen kokouksiin osakaskunnan edustajaksi Hannu Lindberg ja varalle Juhani Mykrä. 13. Päätettiin, ettei kalastusalueella sallita metsästystä lukuun ottamatta Vähä-Matjärveä. 14. Päätettiin KaIL:n 89 a :n ja 91 :n mukaisten omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen käytöstä. Sovittiin, että käytetään kalan istutuksiin. 15. Päätettiin 2009 kalastuslupien hinnaksi: Verkkomerkki Katiskamerkki Viehekalastuslupa Viehekalastuslupa Viehekalastuslupa Rapumerkki verkko. (max 2 kpl / talous, myydään vain osakkaille ja kylällä asuville) katiska. (ei rajoitusta, myydään vain osakkaille ja kylällä asuville) henkilö. (lupa on osakkaille kylällä asuville ja on henkilökohtainen) henkilö. (lupa on osakkaiden vieraille nimetön vieraslupa) henkilö. (lupa on ulkopaikkakuntalaisille ja on henkilökohtainen) merta. (max 10 kpl / talous, myydään vain osakkaille ja kylällä asuville) 1

2 Pilkkikilpailun osallistumismaksu on 2 / kilpailija. Kilpailumaksu maksetaan ennakkoon pankkitilille Nordea Tiedotusosaan kirjoitetaan pilkkikilpailu, päivämäärä ja osallistujamäärä. Ravustusaika päätettiin pitää entisenä, eli 21.7 klo Rapukantaa päätettiin seurata yhdessä kalatutkimuksen kanssa. Tarvittaessa parannetaan rapu ja kalakantaa istutuksilla. 16. Päätettiin hoitokunnan kokousten pöytäkirjojen esilläpitopaikasta. Kaikki pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa tai pöytäkirjan voi tilata puhelimella sihteeriltä numerosta Käsiteltiin muut esille tulevat asiat: Päätettiin kieltää polttomoottorien käyttö veneissä osakaskunnan nimissä. Pelastuskäytössä, hoitonuottauksessa ja järven kunnostuksissa ja tutkimuksissa kielto ei koske. Kokous hyväksyi ainoastaan sähkömoottorin käytön soudun rinnalle. Lentokoneiden toistuva laskeutuminen ei ole myöskään hyväksyttyä Hunttijärvellä. Päätettiin tilata kuhan ja siian kasvusta tutkimus Helsingin yliopistolta. Tutkimus maksaa 1500 euroa. Tutkimus alkaa välittömästi. Hoitokunnan kutsumana Tommi Malinen Helsingin yliopistolta kertoi kuhien kasvututkimuksesta ja miten se toteutetaan. Toimintaohjeet hän lähettää sihteerin sähköpostiin. Ohjeet liitetään nettisivuille. Kasvututkimuksen kalojen pyyntiin osakaskunta päätti antaa 2 ylimääräistä verkkomerkkiä / osallistuva kalastaja. Tutkittavien kalojen pyyntiin päätti osallistua: Ero Vikström, Jukka Viljanen, Jouni Viljanen ja Hannu Lindberg. Hoitokunta laati TE-keskukselle raha-anomuksen aiheesta mitkä kalat syövät sulkasääsken toukkia Hunttijärvessä. Tutkimuksen suorittaa Helsingin yliopiston akvaattisten tieteiden tiedekunta. Mikäli TE-keskus ei tälle vuodelle myönnä avustusta, niin anomus uusitaan. Hoitokunta päätti 2007 kokouksessa nostaa verkon silmäkoon 50 mm. vuoden 2009 alusta. Suositus on uusien verkkojen hankinnassa jo nyt. Kokous päätti kuitenkin siirtää alkamisaikaa kahdella vuodella vuoteen 2011, koska tehtävä kalatutkimus voi antaa vasta oikeaa tietoa verkon silmäkoon valinnalle. Hoitokunta lähetti Uudenmaan tiepiirille kirjeen Kärkölän uuden risteyksen suolauksesta ja risteyksen mahdollisista vaaroista. Risteyksestä on suora yhteys Hunttijärveen. Kirje liitteenä. Hoitokunta lähetti Velos Oy / Vetovarjolle ilmoituksen Hunttijärvellä tapahtuvista vetovarjolennätyksistä. Ilmoituksessa ehdotimme yritystä suorittamaan osakaskunnan tilille 100 euron korvaus / käyntikerta. Korvaus kirjattaisiin pro Hunttijärvi tilille. Kirje liitteenä. Kalojen istutuksia päätettiin jatkaa edelleen. (Istutuksiin käytetään n euroa vuodessa mikä on lupamaksuista saatu korvaus). Hoitokalastusta päätettiin jatkaa syksyllä. Hoitokunta laati kalastusselvityskaavakkeen kala- ja rapukantojen selvitykseen. Kaavake jaetaan kaikille kalastusmerkin ostajille Kotipiirissä yhdessä kalastusohjeiden kanssa. Kaavake palautetaan mennessä Kotipiiriin. 2

3

4

5 1/9 HUNTTIJÄRVEN YHTEISEN VESIALUUEEN OSAKASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 PERUSTIEDOT HUNTTIJÄRVESTÄ Hunttijärvi on Mäntsälän kunnan neljänneksi suurin järvi. Järvi sijaitsee Vanhan Lahdentien vieressä noin 15 km Mäntsälästä pohjoiseen Mäntsälänjoen (Mustijoen) vesistön latvavesialueella. Järven pinta-ala on 1,5 km 2 ja järven valuma-alueen koko on noin 15 km 2, järven keskisyvyys on 4,9 m ja maksimisyvyys noin 13 m. Tilavuutta järvellä on on noin 7,4 Mm 3. Järven valuma-alueella on noin 200 kiinteistöä ja järven osakaskuntiin kuuluu noin 170 kiinteistöä. Järveen laskee viisi laskuojaa ja lähtee yksi oja. Lisäksi järvessä on paljon pohjalähteitä. Vesialueeseen kuulu vielä lisäksi Vähä-Matjärvi ja Siltalan joki (liite 4). Yleisiä uimarantoja on kaksi, joista varsinkin järven eteläpäässä olevaa Saaren uimarantaa käytetään ahkerasti ja siellä käy uimareita laajalta alueelta. Järveä hallinnoi maarekisterin mukaan kaksi osakaskuntaa Saaren ja Levannon, joista Levannon osakaskunta on järjestäytynyt. Käytännössä Saaren osakaskunta toimii järjestäytyneen Levannon osakaskunnan sisällä ja Saarella on edustajansa myös hoitokunnassa. Järveen kuuluu vielä pieni Hautjärven osakaskunta, joka ei ole järjestäytynyt, eikä sillä ole ollut varsinaista edustajaa vielä hoitokunnassakaan. Kaiken kaikkiaan tämä järjestely on todettu kuitenkin toimivaksi. Hunttijärvi on vuonna 2006 arvioitu Mäntsälän kunnan toimesta yhdeksi alueen viidestä erityisestä järvestä, jonka kunnostustoimintaa kunta ensisijaisesti tukee. Liitteen 3 mukainen järven tavoitetila on kunnan pyytämä hoitokunnan visonäärinen näkemys järven tulevaisuudesta. Järvessä esiintyy ainakin seuraavat kalalajit siika, kuha, karppi, hauki, ahven, lahna, made, särki, tammukka, kiiski ja salakka. Viime vuosina järveen on istutettu pääsääntöisesti siikaa ja kuhaa, kertaalleen on kokeiltu kirjolohta. Vuosina 2005, 2006 ja 2008 istutettiin kokeeksi Ounasjoen tammukkaa. Lisäksi järvessä on täplärapuja. Pääasiallisia kalastustapoja järvellä ovat olleet verkko- ja katiskakalastus, heitto- ja vetouistelu, ravustus, onkiminen ja pilkkiminen. Linnustoa järvellä ja rannan läheisyydessä pesimässä on havaittu ainakin seuraavasti; silkkiuikku, telkkä, tiira, heinäsorsa, isokoskelo, kalalokki, rantasipi, västäräkki ja vierailevia tähtiä on paljon kalasääski (harvemmin), joutsenia, hanhia, lepakoita, pöllöjä, tikkoja... Lisäksi järvessä asustelee ainakin vesimyyriä ja näkinkenkiä. Järven kunto on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan tyydyttävä. Nykyisin järvessä on vuosittain esiintynyt jonkin verran sinilevää. Järvi voidaan luokitella reheväksi ja siihen laskee ojista liikaa ravinteita. YLEISTÄ KAUDELTA 2008 Tänä vuonna jatkettiin hoitokalastusta nuottaamalla ja saaliiksi saatiin noin kg kalaa, ennenkaikkea lahnaa ja huomattavasti edellesvuosia vähemmän särkeä ja pientä ahventa. Laueralta tilattiin lisäselvitys eleläisen laskuojan vedenlaadusta. Tutkimuksen johtopäätökset olivat seuraavat: Eteläinen laskuoja oli maaliskuun ja huhtikuun tulosten mukaan tasoltaan hyvä tai lievästi rehevöitynyt. Heinäkuun tulosten mukaan oja luokiteltaisiin erittäin rehevöityneeksi. Heinäkuun tuloksiin vaikuttivat näytteenottopäivää edeltäneet runsaat sateet. Maa oli vettynyt ja huuhtouman mukana ojan oli kulkeutunut runsaammin ravinteita valumaalueelta. Kokonaistyppipitoisuudet olivat jokaisella näytteenottokerralla suuria. Eteläisen laskuojan valuma-alue on pienempi kuin Järvisillanojan tai Avojärvenojan valuma-alueet. Asutusta ja peltoja oli Eteläisen laskuojan valuma-alueella huomattavasti vähemmän kuin Järvisillan- ja Avojärvenojan valuma-alueilla. Näytteenottopisteen vieressä oli hakkuualue, joka saattaa osaltaan vaikuttaa huuhtouman mukanaan tuomien ravinteiden määrään.

6 2/9 Kauden aikana Mäntsälän kunta on teettänyt tutkimuksen sulkasääsken toukista. Niitä esiintyy erityisesti pohjoispään syvänteessä. Sulkasääsket syövät eläinplanktonia, jotka taas söisivät kasviplanktoneita ja leviä. Eli järvelle olisi edullisempaa, että sulkasääskitoukkien määrä laskisi. Muuta toimintaa Järven vedenpinnan korkeutta on edelleen seurattu ja siitä on kuva tässä toimintakertomuksessa (liite 1) KALASTUS Järveen istutetut siiat, hauet ja kuhat ovat parantaneet merkittävästi kalastajien kiinnostusta kalastamiseen ja tämän kehtityksen toivotaan jatkuvan suotuisasti. Kaudella 2008 järvestä saatiin kuhaa, useampia yli 3 kg kuhia ja ainakin yksi yli 4 kg kuha ja jonkin verran siikaa. Verkkokalastus ei ehkä antanut aivan yhtä hyviä saaliita kuin joinakin aikaisempina vuosina, mutta tilannetta pyritään parantamaan sopivia istutuksia lisäämällä ja kalakantaa muokkaamalla. Kalastajien toivotaan tavoittelevan myös suuria haukia saaliiksi. Järvessä on tutkimuksen (2005) mukaa kalaa noin 125 kg/ha eli yhteensä kg, josta särkikalaa noin kg ja siikaa, kuhaa, haukea, ahventa yms. noin kg. Järven kalakanta on asiantuntijoiden mukaan vääristynyt ja sitä pyritään korjaamaan tehonuottauksella niin, että särkikaloja saataisiin järvestä ylös kolmen vuoden aikana tonnia. Järven kalantuotoksi vuodessa on arvioitu aikoinaan kg/ha/vuosi. Kalojen istutukset Järveen istutettiin lisää Peled-siikaa kpl (135 g) ja kpl Purotaimenta. Istutuksilla pyritään kasvattamaan kiinnostavien lajien kalansaaliita ja samalla heikentämään särkikalojen mahdollisuuksia vallata asemiaan takaisin tehonuottauksen jälkeen. Istutustoimintaa on ajateltu jatkettavan saatujen ohjeiden mukaan ja suunnitelmallisesti tulevina vuosina. Kalalaji Yhteensä [kpl] [kpl] [kpl] [kpl] [kpl] [kpl] Siika Peled Pohjasiika Järvisiika Luirojoensiika Muut Purotaimen Yhteensä Nuottaukset Järvellä suoritettiin yhtenä viikonloppuna tehonuottaus, jossa käytettiin yhtä nuottaa ja tarvittavaa kalustoa talkoovoimin. Hoitokunta kiittää talkoolaisia antamastaan ajasta ja hyvästä yhteistyöstä. Järvestä saatiin ylös noin kg kalaa, lähinnä lahnaa ja jonkin verran salakka, särkeä ja ahventa. Kasvavia kuhanpoikasia heitettiin takaisin paljon. Tutkimusten mukaan 60 kg särkipoistuma vastaa samaa jätekuormistusta mitä yhden ihmisen puhdistamattomat jätevedet aiheuttavat tai 10 ihmisen puhdistetut jätevedet. Suosituksen mukaan nuottauksia on tällä teholla jatkettava vielä muutaman vuoden ajan. Tuloksena pitäisi näkyä kirkkaampi vesi ja kalastuksessa enemmän pyydettäviä siikoja ja kuhia. Nuottauksella ei siis pystytä suoranaisesti ravinteita poistamaan järvestä, sillä kg kalaa sisältää vain noin 4 kg fosforia ja 30 kg typpeä.

7 3/9 HALLINTO Kauden 2008 hoitokunnan jäsenet ovat olleet: Teppo Rautavesi, pj. varajäsen Rauli Kataja Timo Melan, varapj. varajäsen Mikko Mela Hannu Lindberg, siht. varajäsen Esa Vironen Pertti Kärpänen varajäsen Esa Toivonen Juhani Mykrä, Saari varajäsen Jarmo Mannerkivi Heikki Ranta, talous varajäsen Tuija Ahlqvist Hoitokunta on vuoden aikana kokooontunut 3 kertaa. Tilintarkastajana vuonna 2008 toimivat: - Juhani Luoto ja Veijo Hakala HENKILÖSTÖ Kalastuksen valvojina järvellä toimivat: Hannu Lindberg, Juhani Mykrä, Juhani Luoto, Arto Mannerkivi sekä kalastusalueen valvoja Kalle Pitkänen. Vuoden aikana on suoritettu muutama tehtotarkkailujakso, jolloin on käyty kaikki pyydykset läpi. Tällöin on löytynyt muutamia luvattomia pyydyksiä, mitä voidaan pitää varsin paheksuttavana toimintana suhteutettuna osakkaiden enemmistön rehellisesti maksamiin lupamaksuihin sekä vapaaehtoisiin jäsenmaksuihin. TALOUS Luvista perittiin tilikauden aikana seuraavia maksuja Verkkomerkit (max 2kpl.) 10 Pitkäsiima 100 koukkua 10 (verkkomerkki) Katiska 1 Rapumerta (ruokakunta, enintään 10 kpl) 4 Heittouistin/Uistelulupa paikallisille 8 Heittouistin/Uistelulupa vieraille 15 Pilkkikilpailun osaanottomaksu. 2 /hlö/päivä Lisäksi järvellä kerättiin vapaaehtoista vuotuista 20 jäsenmaksua osakkailta. Tämä on tuottanut hyvää tulosta, vaikkakin lievästi vuotta 2007 jäsenmaksutuottoa vähemmän: Kiitos osallistuneille. Edelleen toivotaan laajempaa osallistujajoukkoa ja lisää vapaaehtoisia lahjoituksia, jotta saadaan varmistettua järvemme virkistyskäyttö myös tulevaisuudessa. Lupatuotot kaudelta 2008 olivat yhteensä 2 473,48. Jäsenmaksujen keräys tuotti 2 671,25. Osakaskunnan merkittävimpiä kuluja olivat kalaistutukset 3 922,30 sekä järven hoitokulut 1 886,61 - tarkempaa tietoa tuloslaskelmasta, Liite 2 Osakaskunnan tulos osoittaa ,72 alijäämää. Tilillä on ollut vuoden vaihteessa 7 069,57. Toimintakertomuksen vakuudeksi Levannolla Hunttijärven yhteisen vesialueen osakaskunnan hoitokunta

8 4/9 Liite 1 HUNTTIJÄRVEN VEDENPINNAN VAIHTELU VUONNA ,000 72,900 72,800 72,700 Alkupisteet: , , , Hunttijärven karttakorko N Loppupisteet : , , , ,600 72,500 72,400 72,300 72,200 72,100 72,000 touk kesä heinä elo syys loka toteutunut vedenkorkeus 2004 toteutunut vedenkorkeus 2005 toteutunut vedenkorkeus 2006 toteutunut vedenkorkeus 2007 toteutunut vedenkorkeus 2008 toteutunut vedenkorkeus 2009

9 5/9 Liite 2 HUNTTIJÄRVEN YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNTA TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot 3000 Kalastusluvat 2 473, , Pilkkikilpailutuotot 0,00 0, Muut tuotot 31,84 80, , ,13 Kulut 3003 Kalan istutus , , Muut kulut -306,23-379, Jäsenmaksukulut -351,15-311, Sampo-avustus kulut 0,00 0, Järvenhoitokulut ,61-184, , ,26 Varsinaisen toiminnan kulujäämä ,97-495,13 Varainhankinta 3012 Jäsenmaksutuotot 2 671, , Pro Hunttijärvi 0,00 0,00 Tuotto/kulujäämä , ,87 Avustukset 3010 Sampo-avustus 0,00 0, Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,87

10 6/9 Liite 3 Hunttijärven tavoitetila Kunnostettu Huntti vuonna 2020, ilman rahakattoa Järvimaisema Järvelle on tehty näköalapaikka Hunttikalliolle, josta voi ihailla järven kauneutta ja monimuotoisuutta. Järvellä seilaa pieni purjejolla, pari uistelijaa vetää uistinta tavoitteena saada, joko isoa kuhaa tai järvitaimenta. Rannat ovat siistit ja kaikkien mökit kylpevät täysin remointoituina ilta-auringon alla. Myös Levannon ja Saaren uimarannat esittäytyvät Mäntsälän Rivieerana kylän ja kunnan asukkaille. Vesikasvillisuus Huntilla ei ole ollut suuria ongelmia vesikasvillisuuden kanssa, mutta järviruokoa on kuitenkin muutamissa paikoissa. Lumpeet ja ulpukat kukkivat kuitenkin pitkin rantoja, kuten kurjenmiekat ja leinikitkin. Muutamasta paikasta löytyy ahvenruohoa, joiden alta on hyvä kaloja narrata. Ylimääräinen kasvillisuus siis poistettaisiin. Kalasto Vedenlaatu Huntin kalansaaliit ovat hyvät. Verkkoon jää ainakin joka kolmannella kerralla siika tai kuha. Uistelu on mielekästä kun saalista tulee. Talvella pilkkiessä saa hyvin kookasta ahventa ja muuta kalaa. Pienet ahvent ja särjet ovat poissa ja lahnat ovat vähentyneet nykyisestä huomattavasti. Kalastoa hoidetaan tehokalastuksella, ravinteiden pääsyn estämisellä ja oikeilla ja riittävän suurilla istutuksilla. Rapusaaliit ovat alueen parhaimmistoa. Vesi on kirkastunut niin, että pohjan erottaa vielä 1,5 m syvyydestä. Leväkukintoja ei ole eikä verkot limoitu ollenkaan. Tavoitetila saavutettaisiin ravinteiden poistolla järvestä ja sinne valuvasta vedestä. Kaikki kiinteistöt ovat liittyneet viemäriverkostoon. Valuma-alueen ominaisuudet Veden valumisnopeutta järveen saadaan hidastettua. Peltomaisema voi säilyä, mutta ravinteiden pääsy järveen estetään uudella joenuomalla tai riittävän isolla kosteikolla tai muulla veden käsittelyllä, jolla saadaan ravinteet vedestä pois. Järven arvo nykyisenä käyttökohteena Järvellä on suuri arvo sen vieressä asuville, mökkiläisille, kuntalaisille ja turisteille. Järvi tarjoaa nykyisin kohtuulliset mahdollisuudet sen hyödyntämiseen monella tapaa. Järven arvo tulevana käyttökohteena Järvellä on suuri arvo Levannon ja Saaren kyläläisille, ranta-asukkaille, kuntalaisille ja turisteille. Järvi tarjoaa nykyisin kohtuulliset mahdollisuudet sen hyödyntämiseen monella tavalla. Järven arvo sellaisenaan ilman käyttöä Järvi tarjoaa luonnolle ekosysteemin; jollekin hyvän ja toiselle mahdollisesti huonomman. Joku eliö tulee järvessä tai sen ympäristössä elämään hamaan maailman loppuun. Siis sille eliölle joka järvessä elää on tietysti järven olemassaolo elinehto.

11 Liite 4 7/9

12 8/9 Liite 5 LAUREA-ammattikorkeakoulun tekemä Hunttijärven vedenlaatuseuranta tutkimuksen(09/ /2007) johtopäätösosio. Kirjoittaja Lasse Kumpulainen 5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Hunttijärvi on yleisluokituksen mukaan rehevä järvi. Suurin osa analyyseistä sijoitti Hunttijärven luokaan tyydyttävä tai hyvä. Monet tulokset kuitenkin vaihtelevat huomattavasti vuodenaikojen välillä. Järven rehevyyteen vaikuttaa voimakkaimmin korkea fosfaattifosforitaso. Fosfori on järvessä niin sanottu minimitekijä, joka rajoittaa normaalisti rehevöitymistä. Kun järveen päätyy käyttökelpoista fosforia, alkaa leväkasvusto lisääntyä nopeasti. Leväkasvuston lisääntyminen aiheuttaa myös pintaveden ph-arvon kasvua, mikä voi aiheuttaa ongelmia kaloille. Jos ph-arvo nousee hyvin korkealla, voi fosforia alkaa vapautumaan myös pintaveden sedimenteistä, mikä kiihdyttää rehevöitymistä entisestään. Molempien ojien fosforipitoisuus kasvoi huomattavasti loppukesällä Samaan aikaan kohonneet hygieniabakteerimäärät viittaavat jätevesipäästöihin. Varsinkin Järvisillanojan kohonnut sähkönjohtokyky, fosfori- ja typpipitoisuus sekä E. Coli -määrä antavat viitteitä jätevedestä. Ojista tullut fosforikuormitus nosti myös järven fosforitasoa huomattavasti. Fosforia huuhtoutui järveen myös valuma-alueella olevilta pelloilta, mutta pelkästään tämä ei riitä selittämään fosforitason suurta nousua. Elokuussa 2007 järven syvänteestä otetussa näytteessä liuenneen fosforin määrä oli yli 14 kertaa suurempi kuin pinnassa, mikä viittaa siihen, että fosforia on alkanut vapautua pohjasta. Tästä ei voida kuitenkaan olla varmoja, koska järven syvänteen happitilanteesta ei ole tuolta ajalta tietoja. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että syvänteen happitilanne on huonontunut kesän aikana. Suuri tekijä Hunttijärven fosforikuormitukseen ovat valuma-alueen pellot, joita lannoitetaan fosforilla. Lannoitustarpeen määrittäminen on usein hankalaa, sillä pellot varastoivat fosforia edellisiltäkin vuosilta. Kun peltoja lannoitetaan lisää, jää osa fosforista käyttämättä. Käyttämättä jäänyt fosfori ei sitoudu maaperään vaan huuhtoutuu helposti ojiin ja sitä kautta järveen. Jos Hunttijärven valuma-alueen peltojen fosforilannoitus saadaan oikealle tasolle, voidaan fosforin huuhtoutumista järveen vähentää merkittävästi. Fosforin huuhtoutumista vähentämällä voidaan parantaa Hunttijärven tilaa ja hidastaa rehevöitymistä. Osa analyyseistä viittasi siihen, että ojia ja järveä kuormittavat myös jätevesipäästöt. Jätevesipäästöjen vaikutukset ovat suurimmillaan sateiden sekä sulamisvesien aikaan, sillä tällöin ne huuhtoutuvat varsin nopeasti järveen asti. Jätevesipäästöjen suurin vaikutus on se, että ne lisäävät ravinteiden määrää järvessä, jolloin myös rehevöityminen nopeutuu. Jätevesipäästöjä pienentämällä voitaisiin vähentää rehevöitymistä ja parantaa Hunttijärven tilaa.

13 9/9 HUNTTIJÄRVEN YHTEISEN VESIALUUEN OSAKASKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2009 TULOT Lupatuotot kpl Hinta Summa Virveli 32 8,00 256,00 Virveli vieras 10 15,00 150,00 Verkkoluvat 10 ja ,00 550,00 Pitkäsiima (verkkolupa) 10,00 Katiskaluvat 50 1,00 50,00 Rapumerrat 274 4, ,00 Kilpailutuotot hlö 2,00 0, ,00 Jäsenmaksu , ,00 Hoitojäämä 2008 Yhteensä 5 102,00 MENOT Kalanhoito Kalojen istutukset 2 000,00 Lupamerkit 180,00 Muut kulut 200, ,00 Järven hoito Järven kunnostus 1 500,00 Jäsenmaksut 300,00 Muut kulut 400, ,00 Varaus tuleviin hankkeisiin 2 850, ,00 Yhteensä 7 430,00 Tulosennuste kaudelle ,00

14 Uudenmaan tiehoitopiiri Tiedoksi: Mäntsälän ympäristösihteeri Vaatimus suolauksen lakkauttamisesta Vanhan Lahdentien (140) ja uuden Kärkölän oikotien risteyksessä. Ehdotuksemme Vanhan Lahdentien ja uuden Kärkölän oikotien risteysalue kuuluu Hunttijärven valumaalueeseen. Valuma-alueen ydin on Hunttijärvi, jonka Mäntsälän kunta on virallisesti luokitellut yhdeksi kunnan tärkeimmistä kunnoltaan suojeltavista järvistä. Hunttijärven yhteisen vesialueen osakaskunta on nimenomaan perustettu varmistamaan Hunttijärven yhteisen vesialueen biologinen kunto ja takaamaan näin järven virkistyskäyttö kyläläisille, mökkiläisille ja muille järvellä vieraileville. Kyseessä olevan risteysalueen merkittävin ongelma on se, että Kärkölästä Vanhalle Lahdentielle tultaessa on ennen risteystä vaarallinen alamäki, joka aiheuttaa Hunttijärven biologiselle kunnolle suuren riskin myös kesäaikana: Jos esimerkiksi vaarallisia kemikaaleja kuljettava rekka kolaroi tai vaurioituu alamäessä, niin kemikaalit valuvat valuma-alueen laskuojia pitkin suoraan Hunttijärveen ja saattavat pahimmillaan aiheuttaa järvelle suuren biologisen tuhon ja näin virkistyskäytön loppumisen pitkäksi aikaa. Risteyksessä on uuden oikotien lyhytaikaisen olemassaolon aikana jo sattunut useita onnettomuuksia. Ehkä juuri näiden seurauksena on Kärkölän tien suolausta talviaikana lisätty. Tästä taasen seuraa, että lumien sulaessa tien suolauksen kemikaalijätteet valuvat Hunttijärveen huonontamaan sen biologista kuntoa. Järven ympärillä olevat maatilat ovat kiinnittäneet huomiota lannoitusmääriin, asukkaat ovat panostaneet jätteiden käsittelyyn ja puhdistamiseen, niin meistä olisi kohtuullista, että teiden ylläpitäjä sitoutuisi osaltaan järveen pääsevien päästöjen vähentämiseen. Risteyksen ongelma on kaksitahoinen ja osin ristiriitainen. Emme voi hyväksyä alueen suolausta, mutta myös risteyksen onneton toteutus aiheuttaa aivan liian suuren kolaririskin. Koko järven virkistyskäyttö voi romahtaa nollaan yhdestä ainoasta sattumanvaraisesta liikenneonnettomuudesta. Mielestämme ainoa keino tämän riskin poistamiseksi on oikotien Vanhalle Lahdentielle johtavan mäen merkittävä madaltaminen. Risteyksen suolaamisen lopettaminen ja korvaaminen pelkällä, mutta riittävällä hiekoituksella on kuitenkin vähimmäisvaatimuksemme, jotta kemikaalikuormitusta ei lisätä Hunttijärveen. Ehdotamme myös vakavasti harkittavaksi risteyksen mäen poistoa, jolloin autojen pysäyttäminen helpottuu ja onnettomuusriski pienenee. Jäämme odottamaan korjausehdotustanne lähiaikana osoitteeseen Hunttijärven yhteisen vesialueen osakaskunta c/o Hannu Lindberg, Päiväpolku 16, Järvenpää Mäntsälässä 9. helmikuuta 2009 osakaskunnan puolesta Teppo Rautavesi Hunttijärven osakaskuntien puheenjohtaja PS. Voitte tutustua toimintaamme osoitteessa

15 Velos Oy Ruolankatu 20 A LAHTI Vetovarjolennätyksen lupamaksu Mäntsälän Hunttijärvellä Taustaa Olemme havainneet yhtiönne internet-sivustolla maininnan, että yhtenä paikkana harjoittaa liiketoimintaanne on Mäntsälän Hunttijärvi. Hunttijärven yhteisen vesialueen osakaskunta Osakaskunnan sääntöjen 1 mukaan sen tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen vesialueen hallinnosta ja aluetta koskevien asioiden hoidosta. Osakaskunnan sääntöjen 14 mukaan osakaskunnan hoitokunta käyttää osakaskunnan puhevaltaa sekä edustaa muutoinkin osakaskuntaa. Osakaskunnan sääntöjen 6 :n mukaan silloin kun osakaskunta vuokraa vesialueen tai osan siitä, tehdään päätös maksusta ja vuokrasta erikseen. Kun yhtiönne harjoittaa liiketoimintaansa Hunttijärven jäällä, on kyseessä juuri vesialueen osan vuokraaminen. Osakaskunnan hoitokunta on osakaskunnan puhevaltaa käyttäen päättänyt kokouksessaan , että kukin vetovarjolennätyksen käyntikerta on vesialueen vuokraamista ja että yhtiötänne pyydetään suorittamaan kustakin vetovarjolennätyksen käyntikerrasta Hunttijärvellä 100 euron vuokrakorvaus osakaskunnan tilille Nordea Mäntsälässä 10. helmikuuta 2009 Teppo Rautavesi osakaskunnan puheenjohtaja postiosoite: Hunttijärven yhteisen vesialueen osakaskunta c/o Hannu Lindberg Päiväpolku 16, Järvenpää

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Siuntionjoen kalastusalue SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Laatinut: Juhani Niinimäki ja Pasi Kauppinen, Kala- ja Vesitutkimus Oy Hyväksytty18.4.2005 kalastusalueen kokouksessa 2

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020

Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020 Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020 ProAgria Pirkanmaa ry Pirkanmaan kalatalouskeskus Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 2 KALASTUSALUEEN PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

Vammalan Seudun Kalastusalueen

Vammalan Seudun Kalastusalueen Vammalan Seudun Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-2018 Simo Suominen, Keijo Sydänmaa Vammalan seudun kalastusalue Kalastusalueen hallitus 2013 Osarahoitus: Ely - keskus kalatalousyksikkö

Lisätiedot

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Opinnäyte BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Kivistö Lillemor, Ylönen Camilla Kalastuksen ja ympäristön kehittämisohjelma TURUN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEENVETO Kalastuksen ja ympäristön

Lisätiedot

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Valvonta ja ympäristökeskus Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 3 vuotta Juha Keto (toim.) Lahden kaupungin valvonta ja ympäristökeskus Päijät

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.....2 1. SELVITYSOSA... 3 1.1 Kuvailulehti... 3 1.2 Yleiskuvaus alueesta... 4 1.3 Kalavedet... 4 1.3.1 Veden laatu...

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005 Kuvalähde: http://www.maretarium.fi Pasi Kauppinen KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS 2005 2 KUVAILULEHTI Kalastusalueen nimi: Vuohijärven kalastusalue

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KALASTUSKIRJANPITO VUOSINA -2009 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 12/2011 Tero Matilainen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

EU investoi kestävään kalatalouteen LOPPURAPORTTI. Kannattavuutta Rannikkokalastukseen II KANRA II projekti 1.3.2008 31.7.2010

EU investoi kestävään kalatalouteen LOPPURAPORTTI. Kannattavuutta Rannikkokalastukseen II KANRA II projekti 1.3.2008 31.7.2010 Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Kalakouluntie 7 6 Kirjala EU investoi kestävään kalatalouteen LOPPURAPORTTI Kannattavuutta Rannikkokalastukseen II KANRA

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Lehmijoki TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Toteutus ja järven tilan seuranta Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven

Lisätiedot

Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006

Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006 Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006 Pyhäjärven puolesta artikkelisarja... 1 2006... 4 Tammikuu: Valuma-alueen vesiensuojelukohteetkin tarvitsevat kunnostusta... 4 Helmikuu: Otteita onnistuneen

Lisätiedot

Läntisen Pien Saimaan kalastusalueen käyttö ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020

Läntisen Pien Saimaan kalastusalueen käyttö ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020 Läntisen Pien Saimaan kalastusalueen käyttö ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020 VESA TIITINEN ETELÄ KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 3 2.

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 20 2009 Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Eräiden Espoon

Lisätiedot

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010

PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010 PUSULAN KIVIJÄRVEN RANTAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2010 www.pusulankivijarvi.fi JÄSENTIEDOTE 1/2010 KALASTUS JA RAVUSTUS Rapukannan kehityksestä tehtyjen havaintojen perusteella ravustus on sallittu mutta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Kaukjärven, Kuivajärven ja Pyhäjärven kunnostustoimenpide-ehdotuksia Suvi Mäkelä Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Lisätiedot

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 1 1 Johdanto 4 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 2.1 Vesien kuormittajat ja veden laatu...5 2.2 Selkämeren virtaukset ja muilta merialueilta tuleva ravinnekuormitus...6 2.3 Kokemäenjoki ja sen veden laatu...7

Lisätiedot

Taivassalon kalatalouden esiselvitys Taivassalon kunta

Taivassalon kalatalouden esiselvitys Taivassalon kunta Taivassalon kalatalouden esiselvitys Taivassalon kunta DNro 2331/3561/2011, hankenumero 1001490 30.9.2011 Sirkku Ojanperä 1 Hankkeen taustaa ja lähtökohtia... 6 1.1 Hankerahoitus... 6 1.2 Tarve ja toteutus...

Lisätiedot

Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä

Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti SAMPI II -projekti Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä ja Strategia vuosille 2005 2013 Maria Saarinen Turussa

Lisätiedot

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas Sisällys 1. Lukijalle 3 2. Kuka kunnostaa? 4 3. Miksi kunnostetaan? 5 3.1 Hankkeistaa vai ei? 6 3.2 Hankkeen läpiviennin prosessikaavio 7 4. Tiedottaminen

Lisätiedot

LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2016

LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2016 Opinnäytetyö (AMK) Kala- ja ympäristötalous 2010 Click here to enter text. Otto Hölli LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2016 - LÄNGELMÄVESI, VESIJÄRVI, EVÄJÄRVI, ERÄJÄRVI

Lisätiedot

SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 1 2011 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ KENTÄLLÄ AHKEROI

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Pentti Valkeajärvi, Jukka Syrjänen ja Petri Heinimaa Konneveden kalatutkimus ry 2013 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Suunnitelma-alueen kuvaus 4 3.

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot