MERKINTÄJAKSO 7/5 22/5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERKINTÄJAKSO 7/5 22/5"

Transkriptio

1 KUTSU AHOLA TRANSPORTIN TALLETUSTODISTUSTEN MERKINTÄÄN UUSMERKINTÄ 2015 MERKINTÄJAKSO 7/5 22/5 TÄRKEÄÄ TIETOA Tämän esitteen informaatio vastaa ainoastaan yksinkertaistettua kuvausta tarjouksesta. Esite ei sisällä täydellistä allustaa sijoituspäätökselle, eikä muodosta lainmukaista prospektia. Yhtiö on yksityinen ja ennen rekisteröintiä julkiseksi on tämän esitteen tiedot suunnattu ainoastaan Yhtiön nykyisille omistajille. Täydellisien tietojen ja ehtojen lukemiseksi viitataan hallituksen laatimaan sijoitusmuistioon. Tämä löytyy sähköisessä muodossa Yhtiön kotisivuilla, Tarjousta ei suunnata henkiöille jotka asuvat maissa jossa antiin osallistuminen edellyttäisi ylimääräistä muistiota, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä jotka eivät sisälly Ruotsin lainsäädäntöön tai jotka ovat ristiriidassa lakiin. Esitettä, sijoitusmuistiota, merkintälomaketta tai muuta dokumentaatiota ei saa levittää näissä maissa. Jokaisen sijoituspäätöksen tulee perustua sijoitusmuistion tietoihin kokonaisuudessaan. Mikäli tämän esitteen tiedot poikkeavat sijoitusmuistion tiedoista on sijoitusmuistion tiedot määräviä, sekä mikäli suomenkielinen ja ruotsinkielinen informaatio poikkeaa toisistaan on ruotsinkielinen informaatio määrävä. Eminova tai Yhtiön hallitus ei jätä minkäänlaista takuuta tämän esitteen tiedoista ja informaaiosta.

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Isäni ja minä seisoimme Kokkolan kuorma-autokeskuksessa eräänä syksyisenä aamuna vuonna Seudun kuljettajat olivat kokoontuneet jakamaan päivän ajot keskenään. Kohta tarjolle tuli hieman hankalampi tehtävä: naapurikunnassa sijaitsevalle sementtitehtaalle piti viedä hiekkakuormia, joiden piti työnjohtajan vaatimuksesta olla perillä tietyllä kellonlyömällä. Muut kuljettajat empivät hieman niin vaativan tehtävän edessä, mutta isä otti toimeksiannon vastaan ja sanoi minulle: Kysytään työnjohtajalta tarkemmin, mitä hän haluaa, niin eiköhän se siitä! Ahola-konserni on ollut perheen omistuksessa 60 vuotta. Olen seurannut Yhtiön historiaa suuren osan tuosta ajasta ja nähnyt omin, miten paljon kuljetus- ja logistiikka-alalla on tapahtunut. Esimerkiksi ajoneuvotekniikka ja sen myötä kapasiteetti, turvallisuus, ajomukavuus ja ympäristövaikutukset ovat kehittyneet huimasti. Aholassa on myös huomattu, että kuljetusasiakkaiden vaatimukset ovat samaan aikaan muuttuneet, ja asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen on ollut meille vähintään yhtä tärkeää kuin pysytteleminen mukana tekniikan kehityksessä. Monet asiakkaistamme ovat maailmanmarkkinoilla erittäin menestyviä ja osaavia toimijoita, jotka tarvitsevat liiketoimintaansa räätälöityjä kuljetus- ja logistiikkapalveluja. Ilman avointa ja suoraa kommunikaatiota, joka kuuluu Ahola Transportin ydinarvoihin, emme olisi saavuttaneet sitä luottamusta, jonka ansiosta olemme pystyneet luomaan pitkiä asiakassuhteita. Taisin siis oppia jotakin tuona syysaamuna vuonna Ahola Transport on vakavarainen yritys, jolla on vakaa liikevaihdon kehitys ja vahva kassavirta. Toimimme vakiintuneella, ankarasti kilpaillulla alalla. Olemme kaikkien vuosien aikana säilyttäneet hyvin asemamme markkina-alueillamme, toimineet voitollisesti useimpina vuosina (vuodesta 1985 lähtien joka vuosi) ja liikekonseptimme dynaamisista kuljetus- ja logistiikkapalveluista on yhä ajanmukaisempi. AktieTorget-markkinapaikassa toteutettavan uusmerkinnän myötä Ahola Transportista tulee tärkeä toimija entistä useammille ihmisille. Me perustajaperheen jäsenet aiomme jatkossakin pyrkiä säilyttämään ydinarvot, joille Yhtiön toiminta on perustettu: Tarjontamme, kokonaisvastuumme, avoimuutemme ja kunnioituksemme yksilöitä kohtaan lähtevät aina asiakkaiden tarpeista. Noteerauksen myötä uudet omistajamme, asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja muut sidosryhmät pystyvät seuraamaan liiketoimintaamme jatkuvan raportoinnin kautta. Odotan tätä jo innokkaasti ja uskon, että siirtymisemme julkiseksi yhtiöksi edistää liiketoimintaamme entisestään. Tähänastista liiketoimintaamme leimanneet ydinarvot ovat mielestäni vähintäänkin yhtä sopivat osakemarkkinoille! Uskon, että Ahola Transportiin sijoittaminen on hyvä vaihtoehto, jos osaa arvostaa kypsiä yhtiöitä, joilla on pitkä tasaisen kasvun ja historia hyvästä oman pääoman tuotosta, mutta joka on edelleen riittävän pieni ja elinvoimainen voidakseen jatkaa kasvuaan yrittäjähenkisesti ja joustavasti vielä monien vuosien ajan. Olen varma siitä, että voimme jatkossakin olla yhtä ylpeitä yrityksestämme kuin nyt, kun kutsumme sinut mukaan Ahola Transportin omistajaksi Hans Ahola Toimitusjohtaja

3 TÄMÄ ON AHOLA TRANSPORT LIIKETOIMINTA JA HISTORIA Ahola Transport on logistiikkakonserni, jonka pääkonttori sijaitsee Kokkolassa. Yhtiö on toiminut jo 60 vuotta, ja se on näihin päiviin asti ollut saman perustajaperheen omistuksessa. Yhtiö on tuona aikana kehittynyt liiketoiminnaltaan vakiintuneeksi kuljetus- ja logistiikkapalvelujen toimittajaksi lukuisille asiakkaille Ruotsissa, Suomessa, Baltiassa sekä KIE-maissa. Yhtiöllä on tänäpäivänä noin 200 työntekijää Euroopassa, enemmistön olessa Suomessa. Yhtiön liikevaihto on jo monen vuoden ajan kasvanut tasaisesti ja johdonmukaisesti, ja se oli viimeiseltä 12 kuukauden jaksolta noin 100 milj. euroa. Noin 38 prosenttia liikevaihdosta tulee Suomesta. LOGISTIIKKA- PALVELUT SOVITETAAN ASIAKKAIDEN TARPEISIIN Aholan liiketoiminta eroaa perinteisten kuljetusliikkeiden toimintatavasta yhdessä merkittävässä suhteessa: logistiikkapalvelut sovitetaan asiakkaiden tarpeisiin, ei nykyisen linjaverkoston, ajolistojen ja välilastausterminaalien mukaan. Asiakasyritysten kuljetustarpeita analysoidaan tarkasti, ja Aholan palveluista tuleekin usein nopeasti olennainen osa asiakkaan tuotanto- ja logistiikkatoimintoja ja Yhtiöllä on konseptin ansiosta nykyisin sopimuksia useiden suurten konsernien kanssa, joilla on toimipisteitä ja asiakkaita Itämeren alueen maissa ja Euroopassa ja joiden tavaramerkit tunnetaan ympäri maailmaa. Räätälöityjen logistiikkapalvelujen kysynnän odotetaan kasvavan myös jatkossa. Yksi tärkeistä tähän vaikuttavista tekijöistä on valmistusalalla toimivien yritysten entistä virtaviivaisemmat tuotannon ja toimitusten suunnitteluperiaatteet. Tällaisista periaatteista on käytetty viime vuosikymmeninä englanninkielisiä termejä just-in-time tai lean production. Lyhykäisyydessään ne tarkoittavat sitä, että raaka-aineiden, materiaalien, osien tai muiden tuotteiden on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Konsepti pienentää kustannuksia, vähentää pääoman sitoutumista ja parantaa toimitusvarmuutta. Hyvässä suhdannevaiheessa periaatteet parantavat voittomarginaaleja, ja tuotanto voidaan nopeammin sovittaa kysynnän heikkenemiseen. OMA IT-JÄRJESTELMÄ Tytäryhtiö Oy Attracs Ab:ssa kehitetään konsernin omaa liiketoimintajärjestelmää, Attracs Online. Järjestelmä sisältää ainutlaatuisia toimintoja, joilla voidaan samassa ympäristössä luoda dynaamisia reittejä yksittäisiä ajoja varten, tehdä reaaliaikaisia laskelmia sekä tarkastella yksittäisten kuljetustoimeksiantojen etenemistä. Attracs Online muodostaa merkittävän työkalun päivittäisessä suunnittelutyössä ja antaa Aholalle merkittävän kilpailuedun markkinalla jolle yhä ominaisempaa on dynaamisen logistiikan tarve. ERIKOISKULJETUKSET Tärkeä osa Aholan joustavaa logistiikkatarjontaa on se, että Yhtiö pystyy tarjoamaan vaativia kuljetuspalveluita tilaa vieville, raskaille tai herkille tavaroille. Myös yksittäisiä kuljetusprojekteja kysellään. Näitä palveluja tarjoaa tytäryhtiö ATTRACS MUODOSTAA MERKITTÄVÄN TYÖ- KALUN PÄIVITTÄISESSÄ SUUNNITTELUTYÖSSÄ Oy AT Special Transport AB, joka omistaa ja käyttää erikoisajoneuvoja ja jolla on tämäntyyppisten projektien suunnitteluun, johtamiseen ja toteuttamiseen tarvittavaa erityisosaamista. KULJETUSKESKUKSET Aholalla on kolme kuljetuskeskusta (eli hubia ). Niissä välilastaukset voidaan tehdä nopeasti trukeilla, joiden edistykselliset terminaalilaitteistot ovat yhteydessä keskitettyyn kuljetusten suunnitteluyksikköön. Kuljetuskeskukset eivät ole perinteisiä purku- ja lastausterminaaleja, vaan ne koostuvat pikemminkin isoista ja tasaisista pinnoista sekä säältä suojaavista rakennelmista, joihin ajoneuvot voivat ajaa sisään lyhytaikaista kuorman optimointia varten. Kuljetuskeskuksissa ei varastoida tavaraa, vaan yksittäiset tavaralähetykset siirretään nopeasti ajoneuvosta toiseen toimitettavaksi tehokkaasti eteenpäin. Keskitetty tuotantojohto määrittää kaikki kuljetuskeskuksissa tehtävät toimenpiteet etukäteen ja saa reaaliaikaisen kuittauksen niiden valmistumisesta. Myös kuljettajilla on jatkuvasti ajantasaiset lastaustiedot käytettävissään, ja he voivat ajoneuvoissaan seurata välilastauksen etenemistä sekä tarkistaa tulevan kuljetustoimeksiannon vaiheita. Kuorman optimoinnit määritetään Aholan oman Attracs Online -liiketoim-

4 intajärjestelmän optimointitoimintojen avulla. AHOLA ON PYSTYNYT SÄILYTTÄMÄÄN PITKÄT ASIAKASSUHTEET ASIAKKAAT Yhtiöllä on noin aktiivista asiakasta. Yhtiön 10 suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on noin 39 prosenttia. Yhdenkään osuus ei yksinään ylitä 10:tä prosenttia. Yksittäisen suuren asiakkaan menettäminen ei toisin sanoen ole merkittävä riski Yhtiön toiminnan jatkumiselle. Ahola Transport on vuosikymmenten ajan kehittänyt logistiikkaratkaisuja yhdessä lukuisten asemansa vakiinnuttaneiden ja vaativien asiakkaiden kanssa, ja Yhtiöllä onkin toimialaansa nähden erityisen pitkäaikaisia liikesuhteita. YHTEENVETO AHOLA TRANSPORTIN LIIKETOIMINNASTA Dynaaminen logistiikkakonsepti Fokus asiakkaan tarpeessa Ainutlaatuinen IT-järjestelmä Katkeamaton vastuu Merkittävät kustannussäästöt Joustoa ja personallisuutta

5 HALLITUKSEMME MARTTI VÄHÄKANGAS Puheenjohtaja Martti on ekonomi ja Oy Snellman Ab:n hallituksen puheenjohtaja. Martti toimi Snellmanin konsernijohtajana kahdeksan vuoden ajan. Vähäkangas oli vuoteen 2014 saakka myös hallituksen puheenjohtaja Snellmankonsernin kahdeksassa konsernitytäryhtiössä. Vähäkangas on lisäksi mukana useassa muussa yhtiössä. ANETTE BJÖRKMAN Jäsen Anette on johtamisen tohtori Svenska Handelshögskolan i Finland:issa, ja työskentelee liiketoimintakonsulttina Trivector Logiq AB:ssa. NILS AHOLA Jäsen Nils on suorittanut hallitustyöskentelyn koulutuksen ja on koko uransa ajan työskennellyt eri toimissa Ahola-perheen konserniyhtiöissä, jossa hän aloitti kuljettajana. Viime vuosien aikana vastannut fleet tradingistä, eli kuljetuskaluston myynnistä. Hänellä on välillisesti osakeomistusta Yhtiössä Ahola Groupin kautta, josta Nils omistaa 16,63 prosenttia. IDA SAAVALAINEN Jäsen, hallituksen sihteeri Ida on kauppatieteiden maisteri ja on Ahola Groupin toimitusjohtaja. Omistaa B-osaketta Ahola Transportissa. LARS AHOLA Jäsen Lars on koko uransa ajan työskennellyt Ahola-perheen konserniyhtiöissä. Hänellä on välillisesti osakeomistusta Yhtiössä Ahola Groupin kautta, josta Lars omistaa 16,63 prosenttia. JOHTAVAT TOIMENHALTIJAT HANS AHOLA Toimitusjohtaja vuodesta 1981 Osakeomistus: välillisesti Ahola Groupin kautta, josta Hans omistaa 50,1 prosenttia Hansilla on MBA-tutkinto Jyväskylän Yliopistosta, ja on koko uransa aikana rakentanut Ahola-konsernista sen yhtiön joka se tänäpäivänä on. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö: Ahola Group Tehtävä/omistus: Osakas ja hallituksen jäsen RICKARD SNELLMAN Business controller Osakeomistus: B-osaketta Rickard on kauppatieteiden maisteri ja on aiemmin työskennellyt IT vastaavana Ahola-konsernissa. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö: Oy Snellman Ab Tehtävä/omistus: Hallituksen jäsen STEFAN KAPTENS CFO Osakeomistus: 200 B-osaketta Stefan on kauppatieteiden maisteri ja oli aiemmin KHT tilintarkastaja Ernst & Youngilla. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö: Ab Kaptens Oy Ab sekä Bostads Kackurvägen54 i Larsmo Tehtävä/omistus: Omistaja ja puheenjohtaja RISKEJÄ Useat seikat jotka eivät ole Ahola Transportin hallittavissa, sekä seikat joihin Yhtiö voi vaikuttaa, voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Nämä voivat johtaa Yhtiön arvopapereiden arvon heikkenemiseen ja sijoittaja saattaa menettää osan tai kaiken sijoittamasta pääomastaan. Ennen sijoituksen tekoa suositellaan sijoittajia lukemaan tarkasti julkaistut materiaalit joka voidaan ladata tai

6 EHTOJEN YHTEENVETO Arvopaperi Ruotsalainen talletustodistus (Svenska depåbevis, SDB). Jokainen edustaa uusia liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita Merkintäjakso 7. toukokuuta toukokuuta 2015 Merkintähinta Yhtiöarvo 1,15 /SDB 15 M ( pre-money ) Minimimerkintä 460 SDB (529 ) Liikkeeseen laskettuja uusia osakkeita Annin koko 1,3 M Osakkeita ennen antia Osakkeita annin jälkeen Merkintätakaukset Laimennus täyteen merkittynä 0,75 M taattu merkintäsitoumuksilla Täyteen merkittynä tulee uudet osakkeet edustamaan noin14,4 prosenttia Yhtiön osakkeista. ARVIOITU ENSIMMÄINEN KAUPANKÄYNTIPÄIVÄ AKTIETORGETILLA 23. KESÄKUUTA 2015 YHTEYSTIEDOT OYJ AHOLA TRANSPORT ABP Osoite: Indolantie Kokkola, Finland Kotisivu S-posti MERKKINTÄPAIKKA SUOMESSA Privanet Pankkiiriliike Oy Korkeavuorenkatu Helsinki Kotisivu S-posti

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

news AD nyt myös Englannissa Tässä numerossa Painos: 12/2012 p. 2-3 Pääkirjoitus Olivier Roux, ADI hallituksen pj.

news AD nyt myös Englannissa Tässä numerossa Painos: 12/2012 p. 2-3 Pääkirjoitus Olivier Roux, ADI hallituksen pj. news w w w. a d - e u r o p e. c o m Painos: 12/2012 AD nyt myös Englannissa Päätoimittaja: Autodistribution International, Kortenberg, Belgium Tässä numerossa Pääkirjoitus Olivier Roux, ADI hallituksen

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Tule merkitsemään osakkeita Savo-Solarin listautumisannissa Nasdaq First North Swedeniin. 24. helmikuuta 11. maaliskuuta 2015 LISTAUSANTI

Tule merkitsemään osakkeita Savo-Solarin listautumisannissa Nasdaq First North Swedeniin. 24. helmikuuta 11. maaliskuuta 2015 LISTAUSANTI LISTAUSANTI Tule merkitsemään osakkeita Savo-Solarin listautumisannissa Nasdaq First North Swedeniin 24. helmikuuta 11. maaliskuuta 2015 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa ja ratkaisevat arjen ongelmia SISÄLTÖ Fiskars 2012 Vuosi 2012 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategia Kasvustrategia Liiketoiminta Ikoniset

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta tempo Logistiikkalehti Tempo. Posten Logistikin yrityslehti. 2.2013 LIIGAT & LASTI TEEMA Käteisen käyttö vähenee: Tavarantoimitusketjut kiinnostavat

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot