2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA PÄÄTAVOITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA PÄÄTAVOITTEET"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhtiö lyhyesti 4 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet 4 3. Toimitusjohtajan katsaus 5 4. Liiketoimintakatsaukset 6 5. Henkilöstö 9 6. Riskien hallinta ja työsuojelu 9 7 Talous Hallinto Tilintarkastus Sidosryhmäsuhteet 15 3

4 HLV Vuosikertomus YHTIÖ LYHYESTI Hyvinkään Lämpövoima Oy on kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö, joka tuottaa ja myy kaukolämpöä Hyvinkään alueella. Toimitamme myös maakaasua. Energian myynnin tukena tarjoamme asiakkaillemme myös lämmitysjärjestelmien saneerauksia, huolto-, ylläpito- ja päivystyspalveluita sekä erilaisia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on voimassaolevat ISO 9001:2000 laatu- ja ISO ympäristösertifikaatit. Yhtiö on perustettu vuonna Lämmöntoimitusten piirissä on yhteensä yli asuntoa ja niiden lisäksi lukuisa määrä kaiken tyyppisiä rakennuksia. Hyvinkään asukkaista 80 % asuu kaukolämmitetyssä talossa. 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA PÄÄTAVOITTEET VISIO Olemme kehittyvä yritys ja toiminta-alueen paras energiakumppani. TOIMINTA-AJATUS Tuotamme luotettavia energiapalveluita kilpailukykyisesti ja ympäristön ehdoilla. ARVOT Asiakaslähtöisyys Ympäristöystävällisyys Osaava ja palveluhenkinen henkilöstö PÄÄTAVOITTEET Luotettava ja häiriötön lämmön toimittaminen Kaukolämmön kilpailukykyinen myyntihinta Hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys Lämmön hankinnan ja oman tuotannon kustannustehokkuus Toiminnan taloudellinen tulos Ympäristökuormituksen minimointi (ilmastonmuutoksen torjuminen) Energian loppukäytön tehostaminen 4

5 3. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluneen vuoden taloudellinen tulos oli budjetoitua parempi, vaikka liikevaihto oli edellistä vuotta pienempi. Liikevaihdon pieneneminen johtui lämpimästä loppuvuodesta. Saavutimme myös muut yhtiön toiminnalle asetetut vuositavoitteet. Kykenimme pitämään kaukolämmön hinnan reilusti maan keskihinnan alapuolella ja nostimme entisestään uusiutuvan energian osuutta lämmön tuotannossamme. Ekokemin uusi voimala 2 oli tuotantokäytössä koko vuoden. Tämän lisäksi Ekokem otti käyttöön uuden absorptioperiaatteella toimivan lämpöpumpun kuluneen vuoden lopussa. Sen lämpöteho on 9 MW. Kyseessä on hyvin ekologinen laite. Hyötykäyttöön otettavan lämmön lähteenä on jätteenpolttokattiloiden savukaasujen hukkalämpö ja käyttövoimana ei ole sähkökompressori kylmäaineineen, vaan 165 asteinen höyry. Kuluneena vuonna fossiilisten polttoaineiden osuus tuottamamme energian kokonaismäärästä oli 19 %. Arvion mukaan fossiilisten osuus tulee pienenemään lämpöpumpun ansiosta muutamalla prosentilla. Olemme tehneet selvityksiä, kuinka fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmön tuotannossamme voitaisiin entisestään vähentää. Öljynkulutus on jo minimissä. Maakaasun osuudessa on vielä vähentämismahdollisuuksia, vaikka sitäkin on saatu jo merkittävästi alennettua. Pelletin polttaminen pölynä on varteenotettava ratkaisu, kun halutaan nopeisiin tehon muutoksiin kykenevä kattila. Suomessa on muutamia tähän periaatteeseen pohjautuvia laitoksia. Ruotsissa niitä on jo enemmän. Tällainen laitos, kokoluokaltaan 10 MW, soveltuisi hyvin myös meidän tarpeeseemme. Hyvinkäällä pidetyt asuntomessut onnistuivat myös meidän osaltamme hyvin. Hyödynsimme tapahtumaa markkinoinnissamme. Olimme esillä omalla messuosastolla, jossa esiteltiin yhtiön toimintaa ja jaettiin aiheeseen liittyvää materiaalia. Myös VTT:n toteuttama energiatutkimus oli näkyvästi esillä. Puolet messutaloista lämpiää kaukolämmöllä. Messualue käynnisti uuden asuinalueen rakentamisen Hyvinkäälle. Sielläkin on nyt saatavilla kaukolämpö. Kaukolämmön asema varsinkin pientalojen kohdalla on entisestään kiristynyt lämmitysmarkkinoilla. Hyvinkäällä tilanne on hyvin hallinnassa. Kilpailuvalttimme ovat edullinen hinta, ekologisuus ja lämmön toimitusvarmuus. Myös henkilöstömme ammattitaito ja yhtiön hyvä imago auttavat säilyttämään asemamme alueen parhaana lämmön toimittajana. Haasteet kasvavat kuitenkin jatkuvasti. Kilpailukyky tulee säilyttää myös tulevaisuudessa. Nyt täytyy kehittää edelleen uusia ratkaisuja asiakkaille. Nämä asiat ovat hyvin esillä Energiateollisuus ry:n laatimassa uudessa kaukolämpöalan strategiassa. Toimenpiteet uusiin haasteisiin vastaamiseksi on kirjattu myös meidän strategiaamme. Kuluneen vuoden aikana uusittiin yhtiön tietojärjestelmiä. Suurin hanke oli uuden asiakastietojärjestelmän hankinta. Kyseessä on uudenlainen ratkaisu, joka pohjautuu täysin sähköiseen tiedonkeruuseen ja käsittelyyn. Siihen tullaan liittämään myös internetin kautta toimiva online -palvelu. Yhtiön henkilökunta saavutti erinomaisesti kertomusvuodelle asetetut tavoitteet. Haluan lausua onnistumisesta kiitokset henkilöstölle sekä kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Matti Laukkanen 5

6 HLV Vuosikertomus LIIKETOIMINTAKATSAUKSET KAUKOLÄMPÖ MYYNTI Kaukolämpöä myytiin kuluneena vuonna 316,5 gigawattituntia (GWh). Myynti laski n. 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Syy myydyn energiamäärän laskuun oli se, että kulunut syksy ja etenkin loppuvuosi olivat poikkeuksellisen lämpimiä. Vuoden 2013 lämmitystarveluku oli 8 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Kaukolämmön liittymisteho oli vuoden 2013 lopussa 214,8 megawattia (MW) ja liitettyjen rakennusten tilavuus 9,9 miljoonaa kuutiota. Uusia asiakkaita liitettiin kaukolämpöön 41 kpl. Vuoden lopussa asiakkaita oli yhteensä 1817 kpl. Kaukolämpötaloissa arvioidaan asuvan noin asukasta eli 80 % koko Hyvinkään asukasmäärästä. Kaukolämmön arvonlisäverollinen (alv 24 %) energiamaksu oli kuluneena vuonna alkaen 60,11 / megawattitunti (MWh) (6,011 snt/ kilowattitunti (kwh)). Kaukolämmön myynti asiakasryhmittäin Yleiset rakennukset 16,4 % Liikerakennukset 10,6 % Teollisuusrakennukset 17,4 % Asuintalot 55,6 % 6

7 TUOTANTO Kaukolämmön kokonaishankinta oli 355,7 GWh. Ekovoima Oy (Ekokem) toimitti Riihimäellä sijaitsevasta jätteenpolttolaitoksesta lämpöä vuoden aikana 273,7 GWh ja sen osuus lämmön hankinnasta oli siten 77,0 %. Myllyn Paras Oy:ltä ostettiin lisäksi biopolttoainepohjaista lämpöä 3,1 GWh. Omilla kattiloilla tuotettiin lämpöä yhteensä 78,9 GWh. Maakaasun osuus hankinnasta oli 18,5 %. Kallionopon teollisuusalueella vuoden 2012 lopussa käyttöönotetulla pellettikattilalla tuotettiin lämpöä 2,2 GWh. Öljyä poltettiin alkuvuoden pakkasjaksojen aikana ja sen osuus oli 0,5 % hankinnasta. Kiertoka-pula Oy:n jäteasemalta hankittavalla biokaasulla tuotettiin tarvittavasta energiasta noin 2,5 %. Maakaasua poltettiin 7,0 milj. kuutiota, pellettiä 506 tonnia, biokaasua 2,1 milj. kuutiota, raskasta polttoöljyä 173,6 tonnia ja kevyttä polttoöljyä 10,7 kuutiota. Yhteensä biopohjaisella polttoaineella tuotetun lämmön osuus energianhankinnasta oli 81 %. Kaukolämpöverkon suurin tuntiteho 125 MW mitattiin tammikuun 18. päivänä ulkolämpötilan ollessa -25,0 C. Kaukolämmön toimitusvarmuus oli koko vuoden hyvä. Asiakkaille toimitettu lämpö Asiakkaiden lukumäärä MWh kpl kpl

8 HLV Vuosikertomus 2013 ENERGIATASE 2013 Hankinta 356 GWh Myynti 317 GWh Pientalot 16 GWh 5,2 % Rivitalot 33 GWh 10,5 % Lämmön ostot Ekovoima Oy 274 GWh 77,0 % Myllyn Paras Oy 3 GWh 0,9 % Kerrostalot 127 GWh 40,0 % Teollisuus 55 GWh 17,4 % Liikerakennukset 34 GWh 10,5 % Oma tuotanto Maakaasu 66 GWh 18,5 % Biokaasu 9 GWh 2,5 % Öljy 2 GWh 0,5 % Pelletti 2 GWh 0,6 % Yleiset rakennukset 52 GWh 16,4 % Oma kulutus ja verkostohäviöt 39 GWh (11,0 % hankinnasta). VERKKO Kaukolämpöverkkoa rakennettiin vuoden aikana 3,2 km. Työmaakohteita kertyi 58 kpl. Verkon kokonaispituus tilikauden lopussa oli 164,5 km. Kaukolämpöverkon vuotoja korjattiin vuoden aikana 15 kpl. MAAKAASU Maakaasua myytiin 9,9 GWh. Sahanmäen teollisuusalueella sijaitsevan maakaasuverkon pituus on 5,1 km. Asiakkaita oli vuoden lopussa kymmenen. Maakaasuverkkoon ei kaudella liitetty uusia asiakkaita. PALVELUT Asiakkaille toimitettiin kaukolämmön ja maakaasun lisäksi erilaisia käyttö-, huolto- ja asiantuntijapalveluita. Urakoina toimitettiin kaukolämpöön liittymisiä avaimet käteen -periaatteella ja lämmönjakokeskusten saneerauksia. Kaukolämmön käytönopastusta ja teknistä asiakaspalvelua annettiin asiakkaiden luona puhelimitse ja sähköpostilla. Uusia asiakkaita liitettiin kaukolämpöön koko rakennuskauden ajan. Mukana on vanhojen kiinteistöjen lämmitystapa muutoksia ja uusia rakennuksia. 8

9 5. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 27 henkilöä, joista osa-aikaeläkkeellä oli kaksi. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2013 oli 27, kun osa-aikaiset työntekijät on muutettu kokoaikaisiksi. Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 48 vuotta. Koulutuspäiviä henkilöstölle kertyi yhteensä 167. Edellisenä vuonna niitä oli 195. Vuonna 2013 suunnitelmallista tykytoimintaa jatkettiin. Toimintaan kuului mm. fysiokimppajumpat sekä sulkapallo viikoittain. Henkilökunnan ulkoilupäivää vietettiin yhtiön pihalla erilaisia pelejä pelaten. Lajeina olivat viisasten sukkulaviesti, koppimaalipeli jättipallolla sekä keihäänheiton tarkkuuskisa huonommalla kädellä. Lisäksi kuulimme luennon ravinnon kulmakivistä. Tykytoimintamme tavoitteena on edelleen se, että jaksamme työssämme ja pääsemme terveinä eläkkeelle. 6. RISKIEN HALLINTA JA TYÖSUOJELU Riskien päivitys tapahtuu sertifioidun toimintajärjestelmämme ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2013 päivitettiin liikeriskit, keskeytysriskit, kymmenen suurinta riskiä sekä arvioitiin uudelleen mm. henkilö- ja rikosriskejä ja päivitettiin kattiloiden vaaranarviointeja. Työyhteisön turvallisuutta parannettiin tekemällä myös suunnitelmallisia siisteys- ja turvallisuustarkastuksia. Sisäisiä työsuojelutarkastuksia pidettiin ja työsuojelukoulutusta järjestettiin. Yrityksen omaan työsuojeluoppaaseen ja pelastussuunnitelmaan tehtiin päivityksiä. Työtapaturmia oli vuoden aikana kolme. 9

10 HLV Vuosikertomus TALOUS Yrityksen liikevaihdoksi muodostui euroa, missä on vähennystä euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevaihto pieneni vuositasolla 4,4 %. Kertomusvuonna omassa tuotannossa kului päästöoikeuksia tonnia. Päästöoikeuksia myytiin tonnia. Päästöoikeuskaupan nettovaikutus tulokseen oli euroa. Päästöoikeuden hinta vaihteli vuoden aikana 3-5,5 euron välillä. Yrityksen tilikauden aikana suorittamien käyttöomaisuusinvestointien nettomäärä oli euroa. Suurin investointikohde oli kaukolämpöverkko. Investointien osuus liikevaihdosta oli 9,8 %. Taloudellinen tulos oli kertomusvuonna suunniteltua parempi ja liikevoitto oli euroa. Varsinaisen liiketoiminnan nettotulos oli euroa. Tilikauden nettotulosprosentiksi muodostui +2,8 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli +3,0 %. Tilikauden tulos oli voitolla euroa. Liikevaihto ja LVkokonaisvelat Omavaraisuus % ja OVnettovelkaantumisaste (liittymismaksut laskettu omaan pääomaan) Liikevaihto ja kokonaisvelat 120 Omavaraisuus % ja ne.ovelkaantumisasten (lii.ymismaksut laske.u omaan pääomaan) % Liikevaihto Kokonaisvelat Omavaraisuus % Ne7ovelkaantumisaste 10

11 TULOSLASKELMA (EUR) Liikevaihto , ,23 Liiketoiminnan muut tuotot , ,96 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,26 Varastojen muutos , ,59 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,67 Ulkopuoliset palvelut , ,46 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,13 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,37 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , ,05 Henkilösivukulut , ,35 Henkilöstökulut yhteensä , ,72 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,68 Liiketoiminnan muut kulut , ,67 Liikevoitto , ,99 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,27 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 6 850, ,79 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,20 Voitto ennen tilinpäätössiirt. ja veroja , ,20 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,76 Tilikauden voitto , ,44 11

12 HLV Vuosikertomus 2013 TASE VASTAAVAA (EUR) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,65 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,65 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,26 Rakennukset ja rakennelmat , ,71 Koneet ja kalusto , ,66 Muut aineelliset hyödykkeet , ,51 Ennakkomaksut ja keskener. hank , ,99 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,13 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 7 568, ,45 Muut saamiset 2 350, ,00 Sijoitukset yhteensä 9 918, ,45 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,23 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,16 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,16 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,30 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,18 Muut saamiset , ,43 Siirtosaamiset , ,34 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , ,26 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,67 Tase vastaavaa , ,90 12

13 TASE VASTATTAVAA (EUR) Oma pääoma Osakepääoma , ,53 Edellisten tilikausien voitto , ,22 Tilikauden voitto , ,44 Oma pääoma yhteensä , ,19 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,41 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,41 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , ,90 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,90 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,06 Velat saman konsernin yrityksille , ,05 Muut velat , ,73 Siirtovelat , ,56 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,40 Vieras pääoma yhteensä , ,30 Tase vastattavaa , ,90 13

14 HLV Vuosikertomus 2013 RAHOITUSLASKELMA (EUR) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,00 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut , ,96 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,51 Maksetut korot ja maksut muista liiketoi , ,27 Saadut korot liiketoiminnasta , ,48 Maksetut välittömät verot , ,76 Liiketoiminnan rahavirta , ,90 Investointien rahavirta Investoinnit hyödykkeisiin , ,55 Hyödykkeiden luovutustulot , ,68 Investointien rahavirta , ,23 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Liittymismaksut , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos , ,33 Rahavarojen muutos/erotarkistus , ,33 14

15 8. HALLINTO Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen ja hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallitukseen kuului varsinaisina jäseninä vuoden lopussa: Tuula Vanhatalo Lea Väänänen Juhani Kouhia Kimmo Martikainen Antti Salonen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Johtoryhmään on kuulunut Matti Laukkanen, Antti Eskola, Juha Hilden, Päivi Jormalainen ja Risto Mannonen. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Matti Laukkanen. 9. TILINTARKASTUS Yhtiön tilintarkastajina on toiminut PDO Oy, KHT -yhteisö vastuullisena tarkastajana Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHTT. 10. SIDOSRYHMÄSUHTEET Valtakunnallisella energiansäästöviikolla osallistuimme energiaa tokaluokkalaisille -tempaukseen. Kaukolämpöverkon suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä tehtiin yhteistyötä kaupungin eri laitosten sekä muiden johtojen omistajien kanssa. Yksittäisenä isompana projektina rakennettiin Lehtikorpeen kaukolämpöverkko. Hyvinkään Lämpövoima Oy on mukana Elinkeinoalan energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. Sopimus tukee ympäristöpäämääriemme toteutumista. Isännöitsijöitä ja teollisuusasiakkaita tavattiin myös asiakasaamiaisilla ja joululounaalla. 15

16 Hyvinkään Lämpövoima Oy Kerkkolankatu 35 PL 240, Hyvinkää Puh. (019)

1. Yhtiö lyhyesti... 4. 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet... 4. 3. Toimitusjohtajan katsaus... 5. 4. Liiketoimintakatsaukset...

1. Yhtiö lyhyesti... 4. 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet... 4. 3. Toimitusjohtajan katsaus... 5. 4. Liiketoimintakatsaukset... VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. Yhtiö lyhyesti... 4 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet... 4 3. Toimitusjohtajan katsaus... 5 4. Liiketoimintakatsaukset... 6 5. Henkilöstö... 9 6.

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu VUOSIkertomus 2014 Tilikausi 1.10.2013-31.12.2014 (Poikkeava tilikausi) IMATRAN LÄMPÖ OY VUOSIKERTOMUS 2014 1. Toimitusjohtajan katsaus 4 2. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia Vuosikertomus 211 Vuosikertomus 211 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2013 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2014 Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 1 TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sähkölaitos -konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14. 2006 Vuosikertomus Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Sähköverkko 8 Kaukolämpö 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA. vuosikertomus 2007. Sisällys

PORVOON ENERGIA. vuosikertomus 2007. Sisällys PORVOON ENERGIA vuosikertomus 2007 Sisällys 3 Porvoon Energia -yhtiöt 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen puheenjohtajalta 6 Hallinto ja organisaatio 7 Henkilöstökatsaus 8 Henkilöstöprofiili 9 Ympäristökatsaus

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki 2009 VUOSIKERTOMUS Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW 1 000 kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot