SISÄLLYSLUETTELO OULUN ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO OULUN ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2006"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2006

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Energian tuotanto ja kaukolämpö Sähkökauppa Sähkön siirto ja jakelu Yrityspalvelut Energialautakunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Yhteenveto Sähköverkkoliiketoiminnan tuloslaskelma Sähköverkkoliiketoiminnan tase Muiden sähköliiketoimintojen tuloslaskelma.. 26 Muiden sähköliiketoimintojen tase Summary

3 OULUN ENERGIA LYHYESTI Oulun Energian toiminta-ajatus on turvata edulliset ja varmat energiapalvelut alueensa ihmisille ja yrityksille. Se tuottaa, hankkii, myy, siirtää ja jakaa sähköä ja kaukolämpöä ympäristöystävällisesti, tehokkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Vahvasti pohjoissuomalainen Oulun Energia on Oulun kaupungin omistama liikelaitos. KESKEISET TUNNUSLUVUT VUONNA 2006 Liikevaihto 162,6 M Liikevoitto 47,3 M Investoinnit 29,3 M Sijoitetun pääoman tuotto 21,1 % Käyttökate 36,0 % Omavaraisuusaste (ei sisällä liittymismaksuja) 53,4 % Liikevaihto/henkilö 0,510 M Liikevoitto/henkilö 0,148 M Henkilökunta 319 Asiakkaat Sähkönmyyntiasiakkaat (Oulun Sähkönmyynti Oy) Sähkönsiirtoasiakkaat omassa verkossa Kaukolämpö Höyry 4 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sähkömarkkinoiden avaamisella ei ole päästy kaikkiin sille asetettuihin tavoitteisiin, eikä kaikki kehitys markkinoilla näytä suuntautuvan kuluttajan eduksi. Tämän johdosta viranomaisvalvontaa ja -ohjausta on alettu lisätä, vaikka tarkoituksena oli niiden vähentäminen ja markkinoiden vapauttaminen. Oulun Energian toimintaan viranomaisen toimenpiteet näkyivät vaatimuksena yhtiöittää sähkön siirto ja jakelu. Laki ei edellyttänyt tämän toiminnan erottamista Oulun Energiasta, mutta loppuvuonna 2006 tehdyssä ratkaisussa se kuitenkin irrotettiin kokonaan omaksi yhtiökseen. Ratkaisu oli poikkeuksellinen, sillä asiantuntijaselvitykset, kuten myös Oulun kaupunginvaltuuston päätös, edellyttivät energia-alan johtamista yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Oulun kaupungin johto on sittemmin ilmoittanut tavoittelevansa asian käsittelyä uudelleen, jolloin pyrittäisiin valtuuston aikaisemmin asettamaan tavoitteeseen. Oulun Energian vahvuus on ollut sen muodostama toimiva kokonaisuus, joka on sisältänyt vankan otteen energian tuotannosta aina kaukolämmön ja sähkön loppuasiakasmyyntiin. Toimintamalli, tehdyt panostukset ja voimavarojen onnistunut käyttö suotuisissa ulkoisissa olosuhteissa johtivat vuonna 2006 erittäin hyvään tulokseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että on mahdollista hajottaa kokonaisuus erillisiksi yrityksiksi, joista jokainen keskittyy vain rajattuun omaan toimintaansa. Energia-alalla kaikki osapuolet vaikuttavat kaikkiin, ja vain sujuva yhteistyö niiden välillä tuottaa hyvän tuloksen. 4

5 Hyvinä vuosina on tehtävä panostuksia tulevaisuuteen, koska energia-ala ei tule olemaan pelkkä menestystarina. Alamäki tulee vääjäämättä. Kilpailussa on koko ajan mentävä eteenpäin tai muut ajavat ohi. Tärkeää on huolehtia siitä, että jatkossakin Oulun Energia ja sen ympärille muodostuvat yhtiöt ovat vahvoja. Niillä on oltava yhteinen tahtotila, ja niitä on johdettava yhtenä kokonaisuutena. Tähän asti yhteinen tahto on löytynyt ja löytyy varmasti jatkossakin. Kiitos vuodesta 2006 henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja päättäjillemme. Tapani Kurkela toimitusjohtaja 5

6 ENERGIANTUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ TUOTANTO KASVOI RIPEÄSTI Suotuisat hintasuhteet ja lisääntynyt kysyntä vetivät sähkön ja kaukolämmön tuotannon selvään kasvuun. Oulun Energian oma sähköntuotanto nousi vuonna 2006 reilusti edellisvuotta suuremmaksi, vaikka se rajoittikin ajoittain tuotantoaan alkuvuoden kalliista päästöoikeuden hinnasta johtuen. Korkeiden tuotantolukujen takana oli ennen kaikkea keväällä alkanut sähkön hinnan nousu. Hinta kohosi loppukesällä ja alkusyksystä euroon megawattitunnilta. Loppuvuonna markkinahinta alkoi laskea, mutta pysyi kuitenkin tasolla, jolla lauhdetuotanto oli kannattavaa. Kaiken kaikkiaan Oulun Energian sähkönhankinta viime vuonna oli 1987 gigawattituntia, josta sen omat voimalaitokset tuottivat 1312 ja osakkuusvoimalaitokset 307 gigawattituntia. Pörssisähkön osuus oli 368 gigawattituntia. Omien ja osakkuusvoimalaitosten osuus hankinnasta oli 44,7 prosenttia suurempi kuin vuonna Erityisen vahvasti lisääntyi pääosin Pohjolan Voiman voimalaitoksissa tuotetun osakkuussähkön määrä sen kasvuprosentti oli lähes 233. Toppilan voimalaitoksen sähköntuotanto kasvoi 32,2 prosenttia. Sen sijaan Merikosken vesivoimalaitos tuotti kuivan kesän vuoksi 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Turvetuotannon kannalta vuosi 2006 oli kaikkien aikojen paras. Turvetta nostettiin lähes kaksinkertainen määrä tavoitteisiin nähden. Tuotantomäärä oli niin suuri, että vuodelta 2004 peräisin oleva vaje ylivuotisissa varastoissa saatiin korvattuksi. KAUKOLÄMPÖTOIMINTA LAAJENI Oulun Energian kaukolämpötoiminta laajeni niin asiakkaiden määrällä kuin verkon koollakin mitattuna. Uusia kaukolämpöasiakkaita se sai Oulun alueella ennätysmäärän eli 401. Lisäksi Oulun Energia osti vuodenvaihteessa Oulunsalon kunnan kaukolämpöliiketoiminnan. Samalla kunnan kaukolämpöverkko sekä lämpökeskukset siirtyivät Oulun Energian omistukseen ja Oulunsalon 176 kaukolämpöasiakasta sen asiakkaiksi. Kaukolämmön myyntimäärään kaupalla ei ollut vaikutusta, koska aikaisemmin Oulun Energia myi kaukolämmön tukkuna Oulunsalon kunnalle. Kaiken kaikkiaan kaukolämpöasiakkaiden määrä oli vuoden lopussa Kaukolämpöverkon rakentaminen jatkui vilkkaana. Oulun Energia rakennutti kaukolämpöverkkoa kaikkiaan 29 kilometriä yhteensä 4,2 miljoonalla eurolla. Suurimmat yksittäiset kohteet olivat Kuivasrannassa ja Metsokankaalla. Verkon kokonaispituus oli vuoden lopussa 535 kilometriä. Kaukolämmön tarve kasvoi vuonna 2006 edelliseen vuoteen nähden 4,7 prosenttia. Kasvu johtui kylmemmästä säästä ja uusien asiakkaiden suuresta määrästä. Kaukolämpöä tuotettiin Toppilassa gigawattituntia, joka oli 93 prosenttia kaikesta kaukolämmöstä ja yhden prosentin verran enemmän kuin edellisvuonna. Teräsputkien ja maarakennuksen kustannustason nousun johdosta Oulun Energia korotti Oulun alueella kaukolämmön liittymismaksuja noin 8 prosenttia. Kaukolämmön hinta on Oulussa erittäin kilpailukykyinen niin muihin lämmitysmuotoihin kuin muihin kaupunkeihin verrattuna. Sen hinta on pysynyt samana vuoden 2005 alusta lähtien. TOPPILAAN SAVUKAASULAUHDUTIN Oulun Energia aloitti Toppilan lämpövoimalassa keväällä 2006 savukaasulauhduttimen rakentamisen. Lauhdutin tehostaa merkittävästi lämmön tuotantoa. Sen avulla saadaan Toppila 2:n savukaasuista vuodessa talteen lämpömäärä, joka vastaa viidennestä Oulun tarvitsemasta kaukolämmöstä. Samalla noin puolet Toppila 2:n rikki- ja hiukkaspäästöistä saadaan puhdistettua. Kaikkiaan noin 11 miljoonan euron investoinnilla varaudutaan myös tulevaan Kioto-kauden kauppaan, jolloin Oulun Energian maksuttomien päästöoikeuksien määrä vähenee, eivätkä ne riitä kattamaan tarvittavaa kaukolämmön ja sähkön tuotantoa. Lisäksi Oulun Energia uusi Merikosken ykköskoneiston generaattorin staattorin ja turpiinin juoksupyörän. Koneisto oli poissa käytöstä kesäkuusta aina joulukuun alkuun asti. 6

7 Turve 87% GWh Öljy 2% Biokaasu alle 1% Puu 11% POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ GWh KAUKOLÄMMÖN MYYNTI Markkinasähkö 19% M 5 4 Osuussähkö 15% Toppila 57% 3 2 Merikoski 9% SÄHKÖN HANKINTA GWh KAUKOLÄMPÖINVESTOINNIT Osto 4% Lämpökeskukset ja huippukattilat 3% LÄMMÖN HANKINTA GWh Toppila 93% m KAUKOLÄMPÖVERKON RAKENTAMINEN 7

8 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖKAUPPA TEKI HYVÄN TULOKSEN Hintaheilahtelut pohjoismaisilla sähkön tukkumarkkinoilla olivat poikkeuksellisen suuria. Oulun Energian sähkökaupan tulos vuonna 2006 muodostui korkeiden sähkön hintojen ja tuotannon hintasuojausten ansiosta hyväksi. Sähkön tukkuhinta tosin vaihteli voimakkaasti. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden ongelmat keskittynyt tuotanto sekä siirtorajoitusten hallinnan ja kansallisten markkinoiden harmonisoinnin puutteet voimistivat heilahtelua ja heikensivät markkinoiden uskottavuutta. Sähkön hinnan kehitys pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla on Oulun Energian kannalta ratkaisevassa asemassa. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat ennen kaikkea vesivoimatuotannon määrä ja varastotilanne sekä päästöoikeuden ja polttoaineiden hinnat. Lisäksi sähkönkulutus seuraa lämpötilan muutoksia, mikä usein vahvistaa hintavaihteluja. Vuoden 2006 aikana muutokset sähkön hintaan vaikuttavissa tekijöissä olivat poikkeuksellisen suuria. Vesitilanne oli vuoden alussa keskimääräistä parempi, mutta heikkeni kesän ja syksyn aikana. Hydrologisen taseen vajaus oli suurimmillaan elokuussa noin 30 terawattituntia. Lämpimän ja sateisen loppuvuoden ansiosta tase vahvistui vuodenvaihteeseen mennessä normaalille tasolle. Tämän jälkeen sen vahvistuminen on jatkunut. KEHITTYMÄTTÖMÄT PÄÄSTÖMARKKINAT EU:n päästöoikeuden (EUA) keskihinta viime vuonna oli 18,5 euroa. Vaihtelut olivat kuitenkin suuria ja yllättäviä. Kalleimmillaan päästöoikeus maksoi huhtikuussa yli 31 euroa ja halvimmillaan vuoden lopussa noin 6 euroa. Rajut muutokset kertovat markkinoiden kehittymättömyydestä. NORJAN JA RUOTSIN VESIVARASTOJEN TILANNE TWh Viikko vuosi 2006 pitkän ajan keskiarvo 8

9 Graafien lähde: Power-Deriva Oy PÄÄSTÖOIKEUDEN HINTAKEHITYS 35,0 32,5 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2, EUADEC 07 EUADEC 08 Päästökaupan ongelmat heijastuvat myös sähkön hintaan. Kallis päästöoikeus vaikuttaa lauhdesähkön tuotannon muuttuviin kustannuksiin ja nostaa sähkön markkinahintaa useita kymmeniä prosentteja. Ajoittain keinotekoisen kalliit päästöoikeudet ovat osaltaan heikentäneet sähkömarkkinoiden toimintaa ja uskottavuutta. KESKIHINTA NOUSI YLI 60 PROSENTTIA Spot-sähkön keskihinta vuonna 2006 oli 48,6 euroa megawattitunnilta. Nousua edelliseen vuoteen, jolloin keskihinta oli 29,3 euroa megawattitunnilta, kertyi yli 60 prosenttia. Ruotsin ydinvoimalaitosten tuotantoseisokit vahvistivat osaltaan hintakehitystä. Spot-hinnan ja markkinatekijöiden muutosten seurauksena myös sähköjohdannaisten hinnat sahasivat voimakkaasti. Korkeimmillaan vuosituotteen 2007 hinta oli 59,0 ja alimmillaan 37,0 euroa megawattitunnilta. Kuluvan vuoden sähkökauppanäkymät ovat Oulun Energian osalta suotuisat. Lähiajan spot-hinnan ja päästöoikeuden hinnanvaihteluilta on pääosin suojauduttu. Vuoden lopussa EU:n sisäinen päästökauppa päättyy ja sähkö- ja päästökaupankäynti siirtyy ensimmäiselle varsinaiselle Kioto-kaudelle. SÄHKÖJOHDANNAISTEN ENOQ1-07 JA ENOYR-07 HINTAMUUTOKSET /MWh ENOQ1-07 ENOYR-07 9

10 SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ KASVOI Oulun Energia kiinnittää erityistä huomiota sähkön siirron luotettavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Oulun Energian sähköasiakkaiden määrä kasvoi vuoden 2006 aikana selvästi, lähes 1 700:lla. Vuoden lopussa asiakkaita oli Sähköliittymissopimuksia yhtiön jakeluverkkoon tehtiin kaikkiaan 585, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Oulun Energia kiinnittää erityistä huomiota sähkön siirron luotettavuuteen sekä edullisuuteen ja on mittausten mukaan molemmissa ominaisuuksissa Suomen kärkeä. Sen asiakkaat kokivat vuoden aikana keskimäärin vain 13 minuuttia kestäneen vioista aiheutuneen sähkökatkon. Häiriötilanteisiin varautumista Oulun Energia paransi varallaolojärjestelmäänsä kehittämällä ja tietoliikenneyhteyksiään varmentamalla. Huollosta johtuvista töistä aiheutui noin 17 minuutin katkos asiakasta kohti. Näitä suunniteltuja katkoksia koskevaa tiedottamista Oulun Energia tehosti siirtymällä postikorttien automaattilähetykseen suoraan kytkentäsuunnitelmatiedostosta ja ilmoitteluun ilmaisjakelulehdissä. SEITSEMÄN MILJOONAN EURON INVESTOINNIT Verkkotoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 7,0 ja käyttö- ja kunnossapitokulut 8,2 miljoonaa euroa, josta kantaverkkomaksujen ja siirtohäviöiden osuus oli 3,5 miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli käyttöön otettu Toppilan 110/10 kilovoltin sähköasema. Lisäksi jatkettiin vanhan avojohtoverkon uusimista maakaapeliksi ja jakeluverkon käyttövarmuuden parantamista erotinasemia ja varayhteyksiä rakentamalla. Aikaisemmin aloitetut jakeluverkoston rakennustyöt jatkuivat Etu-Lyötyn, Intiön ja Vasaraperän kaupunginosissa. Kiimingissä uudisrakentamista tehtiin Yrityskylän lisäksi kaava-alueiden ulkopuolelle tulleiden kiinteistöjen liittämisessä sekä varayhteyksien vahvistamisessa. Vuonna 2005 aloitetut työt Talvikankaan ja Metsokankaan asuntoalueilla Oulussa valmistuivat. Samalla alkoi Metsokankaan seuraavan vaiheen rakentaminen. MONIPUOLISTA OSAAMISTA Oulun Energian sähkön siirron ja jakelun urakointiyksikkö tarjosi monipuolista osaamistaan erilaisiin sähköverkon ja muuntamoiden rakentamis- ja kunnossapitotöihin. Lisäksi sen ammattitaitoa hyödynnettiin ulkopuolisissa urakointikohteissa. Tärkeimpiä ulkopuolisia työkohteita olivat Oulun kaupungin katu- ja liikennevalojen uudisrakentaminen ja huolto, tievalojen huolto Ylikiimingin, Kiimingin ja Kempeleen kunnissa sekä Oulun Veden ja Senaattikiinteistöjen tilauksesta tehty kiinteistö- ja puistomuuntamoiden saneeraus ja rakentaminen. Oulun Energian verkkoalueen ulkopuolisista töistä merkittävimpiä olivat Vattenfall Verkko Oy:n työt Pattijoen alueella, Rautaruukin Raahen terästehtaan sintraamon työpaikkakeskusten uusiminen, Tiehallinnon tievalaistuksen, liikennevalojen ja pumppaamoiden isännöinti sekä Oulun Seudun Sähkön sähköverkon uusiminen ja perusparannus Oulunsalossa. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi järjestettiin monipuolista koulutusta. Urakoinnin kilpailukykyä parannettiin myös kohentamalla materiaalilogistiikan kustannustehokkuutta, kehittämällä toimintamalleja ja lisäämällä töiden kustannusseurantaa. 10

11 M 8 kpl GWh INVESTOINNIT M h 1,20 1,00 0,80 UUDET SÄHKÖLIITTYMÄT Suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas Häiriökeskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas 900 0, , , ASIAKKAILLE SIIRRETYN SÄHKÖN MÄÄRÄ JA 20 kv:n KESKEYTYSTEN KESKIMÄÄRÄINEN KESTOAIKA h/asiakas 11

12 YRITYSPALVELUT YDINTOIMINTAA TUKEVIA PALVELUJA Yrityspalveluyksikkö vastaa muun muassa Oulun Energian laatujärjestelmistä sekä työhyvinvoinnista. Sisäinen yrityspalveluyksikkö tuottaa Oulun Energian ydintoimintoja tukevia ja tehostavia palveluja. Se koordinoi ja ylläpitää eri liiketoimintayksiköiden sertifioituja toiminta-, laatu- ja ympäristöjärjestelmiä sekä hoitaa työhyvinvointi-, turvallisuus- ja henkilöstöpalveluja. Lisäksi sen vastuulle kuuluvat Energiatalon kiinteistö- ja kuljetuspalvelut. Yksikön toiminnan lähtökohtana ovat palvelujen helppo saavutettavuus ja kustannustehokkuus. Loppuvuonna 2006 aloitettiin kaikkia Oulun Energian kiinteistöjä ja Toppilan lämpövoimalan prosesseja koskeva valvontakameraprojekti, jolla parannetaan kiinteistöjen ja prosessien turvallisuutta. Kalimenvaaran vanhan maa-ainesten ottopaikan maisemointi voimalaitostuhkalla yhdessä Stora Enso Oyj:n ja Kemira Oyj:n kanssa saatettiin loppuun. Tuhkien läjitysalueen laajentamisesta Miehonsuolla käynnistettiin YVA-selvitys. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ ENNALLAAN Vuoden 2006 lopussa Oulun Energian henkilömäärä oli 319 (322 vuonna 2005), josta vakinaisia kuukausipalkkaisia oli 119 (118) ja tuntipalkkaisia 164 (161). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 36 (43) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,6 (48,5) vuotta. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 20 (18) henkilöä ja vuorotteluvapaata käytti 5 (4). Oulun Energia käytti viime vuonna ulkopuoliseen, lähinnä ammatilliseen koulutukseen noin 950 euroa työntekijää kohti. Lisäksi henkilökunnalle järjestettiin sisäisenä koulutuksena muun muassa sähkö- ja työturvallisuus- sekä tietoturva- ja tulityökorttikoulutusta sekä ensiapuopetusta. Oulun kaupungin johtamis- ja strategiakoulutus jatkui ja suuntautui työnjohto- ja mestaritasolle. Oppisopimussuhteisia henkilöitä oli Oulun Energian palveluksessa yhteensä 10. Työn ohella opiskeli kaksi henkilöä, joista toinen valmistui insinööriksi ja toinen fi losofian maisteriksi. POISSAOLOT LISÄÄNTYIVÄT Yhteistyö Oulun Työterveyden kanssa jatkui työhyvinvointija työterveysasioissa. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat edelleen merkittävin sairauspoissaolojen syy. Työergonomiaa, vuorotyöstä johtuvia ongelmia sekä oman fyysisen kunnon parantamista käsiteltiin työpaikka- ja työryhmäkokouksissa sekä koulutustapahtumissa. Terveydellisistä syistä johtuvat poissaolot lisääntyivät selvästi, mutta työtapaturmista johtuvat poissaolot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yksikkökohtaisiin työsuojelusuunnitelmiin sisältyi yksilöön ja työyhteisöön liittyvien ongelmien ennakointia ja parannusehdotusten toteuttamista. VIREÄÄ VIRKISTYSTOIMINTAA Oulun Energian vireä harrastus- ja virkistystoiminta keräsi viime vuonna noin 25 erilaiseen tapahtumaan tai liikuntatilaisuuteen yhteensä yli osallistujakertaa. Kaupungin koko henkilökunnalleen järjestämien kulttuuri- ja liikuntapalvelujen lisäksi Oulun Energia tarjosi palveluksessaan oleville pääsylippuja paikallisten seurojen palloilu- ja kiekko-otteluihin. 12

13 Oulun Merikosken kalatiellä uivia kaloja voi tarkkailla internetin välityksellä. Palvelu on saanut innostuneen vastaanoton sekä runsaasti myönteistä palautetta. 13

14 ENERGIALAUTA KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Energian riittävyys ja energiaomavaraisuus ovat olleet viime aikoina esillä keskustelussa. Energian merkitys yhteiskunnassa on entisestään kasvanut. Energia-alalla tapahtuu luonnollista kehitystä ja verkottumista sekä valtiovallan toimenpiteiden aiheuttamia muutoksia, jotka vaikuttavat alan toiminnan hallintamalleihin. Entinen Oulun Energia on jakaantunut useisiin eri yhtiöihin. Siitä huolimatta energia-alan toiminnot on aina nähtävä yhtenä kokonaisuutena, jonka jokainen osa tukee koko toimintoketjua polttoaineista sähkön ja lämmön loppukuluttajiin. Vain hyvin toimiva ketju takaa oululaisille edulliset sähkön ja kaukolämmön hinnat. Näiden perustarpeiden toimittaminen on yksi merkittävä oululaisten energiayritysten yhteiskunnallinen vastuu, mutta tämän rinnalla näiden yritysten on tehtävä myös taloudellista tulosta Oulun kaupungin muiden toimintojen ylläpitämiseen. Oulun Energian liiketoimintaa arvioitaessa on nähtävä kaksi erityyppistä toimintamuotoa. Sähkön siirto ja jakelu sekä kaukolämpötoiminta ovat selkeitä Oulun ja Kiimingin alueella harjoitettavia toimintoja, joilla on joko monopoli tai määräävä markkina-asema. Toiminnot tulee hoitaa tehokkaasti ja siten taata oululaisille ja kiiminkiläisille edulliset sähkön siirtohinnat ja edullinen kaukolämpö. Viranomainen on määräyksillään muuttanut toisen liiketoimemme, sähkön tuotannon ja sähkökaupan, markkinaehtoiseksi. Viime vuosina sähkön tuotanto ja kauppa on tullut entistä merkittävämmäksi tekijäksi Oulun Energian taloudessa. Sähkökaupan osuus onkin jo noussut 57 prosenttiin liikevaihdosta, ja liikevoitosta sen osuus on yli 65 prosenttia. Oulun Energian toimintavuoden hyvää tulosta arvioitaessa onkin otettava huomioon, että se on syntynyt sähkön tuotannon ja kaupan onnistumisesta hyvissä tuloksenteko-olosuhteissa. Tulos voi heiketä sähkömarkkinoiden muuttuessa. Siksi nyt saavutettu hyvä tulos tulee sijoittaa siten, että varmistetaan tuloksellinen toiminta myös tulevina vuosina. LIIKEVAIHTO KASVUSSA Oulun Energian vuoden 2006 liikevaihto oli 162,6 miljoonaa euroa (130,5 M vuonna 2005) eli 25 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Sähkön myynnin osuus liikevaihdosta kasvoi edelleen ja oli 57 prosenttia (49 %), sähkön siirron osuus 10 prosenttia (13 %), kaukolämmön myynnin osuus 26 prosenttia (27 %) ja muun myyntitoiminnan osuus 7 prosenttia (11 %). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat oman tuotannon ja osakkuuslaitoksilta saadun tuotannon lisäys sekä aiempaa korkeampi sähkön myyntihinta. KULUT JA LIIKEVOITTO Liiketoiminnan kulut olivat 117,8 miljoonaa euroa (98,5 M ) eli 20 % korkeammat kuin vuonna Materiaalien ja palveluiden osuus oli 89,8 miljoonaa euroa (71,5 M ), 55,2 % (54,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat 13,5 miljoonaa euroa (12,9 M ). Henkilöstökuluihin sisältyvät vanhan eläkesäännön mukaisen eläkevarauksen kirjaukset sekä maksetut tulospalkkiot. Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,1 M ). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 12,6 miljoonaa euroa (12,0 M ). Poistot on laskettu hankintahintaisista jäännösarvoista kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusten mukaisesti. Liikevoittoa kuvaava liikeylijäämä oli 47,3 miljoonaa euroa (33,4 M ) ja 29,0 prosenttia (25,5 %) liikevaihdosta. 14

15 Lautakunta alkaen vasemmalta: Pia Saarela, Tapani Kurkela, Pirjo Käyhkö, Oili Puurunen, Heikki Ojala, Veijo Keinänen, Lippo Mikola, Pekka Heikkilä, Sirkka-Liisa Myllylä, Leena Yliniemi, Martti Turkka, Reijo Sallinen ja Maisa Ilvesviita. ENERGIALAUTAKUNTA 2006 VARSINAINEN JÄSEN HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN Martti Turkka, pj. Jari-Pekka Raitamaa Pekka Heikkilä, varapj. Timo Heikkilä saakka Antti Kontio alkaen Veijo Keinänen Matti Luodonpää Pirjo Käyhkö Tarja Lehto Jaana Manninen saakka Pia Saarela saakka Pia Saarela alkaen Antti Haapala Timo Hoikkala alkaen Lippo Mikola Pentti Huhtala Sirkka-Liisa Myllylä Tanja Huovinen Heikki Ojala Kirsti Veikkolainen Oili Puurunen Liisa Turpeinen Mervi Tervo Outi Hägglund Leena Yliniemi Janne Knuutinen Reijo Sallinen, kh:n edustaja Raimo Kuismin, kh:n varaedustaja Esittelijänä energialautakunnan kokouksissa toimii Tapani Kurkela ja sihteerinä Maisa Ilvesviita. RAHOITUSKULUT JA TULOUTUKSET Rahalaitoksille maksettiin korkoja 1,0 miljoonaa euroa (1,1 M ). Kaupunginvaltuuston Oulun Energialle vuodelle 2006 asettama tuloutustavoite oli 15,6 miljoonaa euroa (15,6 M ). Tuloutusta suoritettiin korkoina 2,4 miljoonaa euroa (2,4 M ), peruspääoman tuottona 8,3 miljoonaa euroa (8,3 M ), ylijäämän tuloutuksena 4,7 miljoonaa euroa (4,7M ) ja erillisinä vuokrina 0,2 miljoonaa euroa (0,2 M ). Lisäksi arvonlisäveron palautuksia kirjattiin 0,4 miljoonaa euroa (0,5 M ). TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä oli 31,7 miljoonaa euroa (15,7 M ), joka esitetään siirrettäväksi Oulun Energian voittovarat-tilille. 15

16 INVESTOINNIT Investoinneilla on tähdätty tuotantorakenteen monipuolistamiseen ja joustavuuden lisäämiseen. Samalla on ennakoitu kiristyvää ympäristölainsäädäntöä ja tulevaa Kioto-kautta nostamalla vesivoimalaitoksen ja vastapainelaitoksen hyötysuhdetta. Kaupungin kasvu näkyy selvästi verkkotoiminnan ja kaukolämmön investointitasossa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 29,3 miljoonaa euroa (17,8 M ). Tuotannon investoinnit olivat 10,0 miljoonaa euroa, sähköverkon investoinnit 7,0 miljoonaa euroa ja kaukolämmön investoinnit 4,5 miljoonaa euroa. Osakkeita tai osuuksia hankittiin 5,0 miljoonalla eurolla, ja niistä merkittävin oli Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n merkintä 3,2 miljoonaa euroa. Muita verkostoitumista palvelevia sijoituksia olivat sijoitukset Power-Deriva Oy:hyn, Tornion Voima Oy:hyn ja Kemin Ajoksen sekä Riutunkarin tuulivoimalapuistoihin. RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan kassavarojen muutos oli 14,7 miljoonaa euroa (15,0 M ). Liittymismaksukertymä oli 4,2 miljoonaa euroa (3,1 M ), vuoden 2006 kertymässä ovat mukana Oulunsalon kaukolämmön siirtyneet liittymisvelat. Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys oli 3,1 miljoonaa euroa. VOITONJAKO JA RAHOITUSVAIKUTUS KAUPUNGILLE Oulun Energian tilinpäätös osoittaa ,52 euron ylijäämää ja energialautakunta esittää, että ylijäämä siirretään omaan pääomaan. Lisäksi lautakunta esittää, että vuonna 2007 siirretään Oulun Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa peruskunnan omaan pääomaan. Oulun Energia on tehnyt hyvää tulosta ja koska selkeitä lisäinvestointikohteita ei ole, jaetaan osa voittona omistajalle ja osa jätetään yritykseen, jotta suunnitellut investointitarpeet voidaan kattaa talousarvion mukaisesti. Samalla Oulun Energian omavaraisuusaste heikkenee hieman. Voitonjakoerä siirretään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen Oulun Energian edellisten tilikausien voittovaroista keskushallinnon taseeseen ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille. Oulun Energian rahoitusvaikutus kaupungin talouteen tulee siten olemaan yhteensä 35,6 miljoonaa euroa (17,6 M ). Vuoden 2007 aikana on edelleen jatkettava ja parannettava valmiuksia tulevaan uuteen Kioto-kauteen vuosille Nämä vuodet tulevat olemaan Oulun Energialle entistä haasteellisempia, koska Oulun Energian tuotantorakenne ei ole paras mahdollinen päästökaupan kiristyessä tulevalla Kioto-kaudella ENERGIALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOULUTUS Energialautakunta kokoontui vuonna 2006 kaksitoista kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 118. Lautakunnan jäseniä on vuoden aikana osallistunut Oulun Energian jäsenyysorganisaatioiden ajankohtaisseminaareihin ja luentopäiviin. Syksyllä lautakunta teki matkan Belgiaan, jossa vierailtiin energiaministeriössä ja tutustuttiin jätteen käsittelyyn ja energiahyötykäyttöön. TARKASTUKSET Oulun Energian tilintarkastajana toimi KPMG Kunta Oy Oulun kaupungin revisiotoimiston avustamana. Sähköturvallisuuden sekä paineastioiden ja myrkyllisten aineiden käytön ja varastoinnin tarkastivat kauppa- ja teollisuusministeriön alainen Turvatekniikkakeskus (TUKES) ja Fimtekno Oy. Sähköverkon rakentamisen osalta varmennustarkastukset suoritettiin itse TUKES:in Oulun Energialle myöntämän oman työn varmennusoikeuden nojalla. Sähköverkon määräaikaistarkastukset suoritti Fimtekno Oy. JÄSENYYDET Energiateollisuus ry, Nord Pool ASA, Nord Pool Clearing ASA, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten Kehittämisyhdistys ry, Puuenergia ry Träenergi rf, RECS Internationalin Suomen ryhmä, Suomalaisen Työn Liitto ja Turveteollisuusliitto ry. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Oulun Energian ja koko Oulun kaupungin energialiiketoimen tuleva haaste on, miten valtuuston edellyttämä tavoite, energiatoimialan johtaminen yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan toteutumaan. Oulun Energian oma toiminnallinen tulos tulee perustumaan tämänhetkisen hallintamallin mukaan sähkön ja kaukolämmön tuotantoon sekä kaukolämmön siirtoon ja jakeluun. Oulun Energian toiminnallinen tulos näiden liiketoimien osalta on myös vuodelle 2007 varmistettu, sillä Oulun Energian riskienhallintajärjestelmä edellyttää osittaista tuotannon myyntiä etukäteen ja siten tulovirran varmistamista. Luonnollisesti uhkana hyvälle tulokselle ovat ulkoiset tekijät ja mahdollisesti tuotantolaitoksissa tapahtuvat pahat häiriöt. 16

17 OULUN ENERGIAN ORGANISAATIO ENERGIALAUTAKUNTA TOIMITUSJOHTAJA Tapani Kurkela JOHTAJA (erillistehtävät) Reino Aula BUSINESS CONTROLLER Arto Sutinen JOHDON JA ENERGIA- LAUTAKUNNAN SIHTEERI Maisa Ilvesviita TUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ Jukka Salovaara, johtaja SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU Antti Timonen, johtaja ENERGIAKAUPPA Jouko Isoviita, johtaja HALLINTO JA TALOUS Timo Heiskari, hallintopäällikkö YRITYSPALVELUT Tuomo Rounioja, yrityspalvelupäällikkö 17

18 18

19 TULOSLASKELMA EUROA TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Vesivoima- ja johtoaluevuokra Muut rahoituskulut VOITTO ENNEN VARAUKSIA Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloksesta jaettava osuus TILIKAUDEN VOITTO

20 TASE EUROA VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1 1 Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset B VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset 6 5 Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

21 TASE EUROA VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset D VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lainat kunnalta Muut velat/liittymismaksut ja muut velat II Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot 1 1 Ostovelat Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1996 31.10.1997 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 80 60 40 20 0 Voitto ennen veroja Voitto 1996 1997 Liikevaihto mmk 1318 1687 Liikevaihdon muutos % +22.0 +28.0 86 88 90 92

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot