SISÄLLYSLUETTELO OULUN ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO OULUN ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2006"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2006

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Energian tuotanto ja kaukolämpö Sähkökauppa Sähkön siirto ja jakelu Yrityspalvelut Energialautakunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Yhteenveto Sähköverkkoliiketoiminnan tuloslaskelma Sähköverkkoliiketoiminnan tase Muiden sähköliiketoimintojen tuloslaskelma.. 26 Muiden sähköliiketoimintojen tase Summary

3 OULUN ENERGIA LYHYESTI Oulun Energian toiminta-ajatus on turvata edulliset ja varmat energiapalvelut alueensa ihmisille ja yrityksille. Se tuottaa, hankkii, myy, siirtää ja jakaa sähköä ja kaukolämpöä ympäristöystävällisesti, tehokkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Vahvasti pohjoissuomalainen Oulun Energia on Oulun kaupungin omistama liikelaitos. KESKEISET TUNNUSLUVUT VUONNA 2006 Liikevaihto 162,6 M Liikevoitto 47,3 M Investoinnit 29,3 M Sijoitetun pääoman tuotto 21,1 % Käyttökate 36,0 % Omavaraisuusaste (ei sisällä liittymismaksuja) 53,4 % Liikevaihto/henkilö 0,510 M Liikevoitto/henkilö 0,148 M Henkilökunta 319 Asiakkaat Sähkönmyyntiasiakkaat (Oulun Sähkönmyynti Oy) Sähkönsiirtoasiakkaat omassa verkossa Kaukolämpö Höyry 4 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sähkömarkkinoiden avaamisella ei ole päästy kaikkiin sille asetettuihin tavoitteisiin, eikä kaikki kehitys markkinoilla näytä suuntautuvan kuluttajan eduksi. Tämän johdosta viranomaisvalvontaa ja -ohjausta on alettu lisätä, vaikka tarkoituksena oli niiden vähentäminen ja markkinoiden vapauttaminen. Oulun Energian toimintaan viranomaisen toimenpiteet näkyivät vaatimuksena yhtiöittää sähkön siirto ja jakelu. Laki ei edellyttänyt tämän toiminnan erottamista Oulun Energiasta, mutta loppuvuonna 2006 tehdyssä ratkaisussa se kuitenkin irrotettiin kokonaan omaksi yhtiökseen. Ratkaisu oli poikkeuksellinen, sillä asiantuntijaselvitykset, kuten myös Oulun kaupunginvaltuuston päätös, edellyttivät energia-alan johtamista yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Oulun kaupungin johto on sittemmin ilmoittanut tavoittelevansa asian käsittelyä uudelleen, jolloin pyrittäisiin valtuuston aikaisemmin asettamaan tavoitteeseen. Oulun Energian vahvuus on ollut sen muodostama toimiva kokonaisuus, joka on sisältänyt vankan otteen energian tuotannosta aina kaukolämmön ja sähkön loppuasiakasmyyntiin. Toimintamalli, tehdyt panostukset ja voimavarojen onnistunut käyttö suotuisissa ulkoisissa olosuhteissa johtivat vuonna 2006 erittäin hyvään tulokseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että on mahdollista hajottaa kokonaisuus erillisiksi yrityksiksi, joista jokainen keskittyy vain rajattuun omaan toimintaansa. Energia-alalla kaikki osapuolet vaikuttavat kaikkiin, ja vain sujuva yhteistyö niiden välillä tuottaa hyvän tuloksen. 4

5 Hyvinä vuosina on tehtävä panostuksia tulevaisuuteen, koska energia-ala ei tule olemaan pelkkä menestystarina. Alamäki tulee vääjäämättä. Kilpailussa on koko ajan mentävä eteenpäin tai muut ajavat ohi. Tärkeää on huolehtia siitä, että jatkossakin Oulun Energia ja sen ympärille muodostuvat yhtiöt ovat vahvoja. Niillä on oltava yhteinen tahtotila, ja niitä on johdettava yhtenä kokonaisuutena. Tähän asti yhteinen tahto on löytynyt ja löytyy varmasti jatkossakin. Kiitos vuodesta 2006 henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja päättäjillemme. Tapani Kurkela toimitusjohtaja 5

6 ENERGIANTUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ TUOTANTO KASVOI RIPEÄSTI Suotuisat hintasuhteet ja lisääntynyt kysyntä vetivät sähkön ja kaukolämmön tuotannon selvään kasvuun. Oulun Energian oma sähköntuotanto nousi vuonna 2006 reilusti edellisvuotta suuremmaksi, vaikka se rajoittikin ajoittain tuotantoaan alkuvuoden kalliista päästöoikeuden hinnasta johtuen. Korkeiden tuotantolukujen takana oli ennen kaikkea keväällä alkanut sähkön hinnan nousu. Hinta kohosi loppukesällä ja alkusyksystä euroon megawattitunnilta. Loppuvuonna markkinahinta alkoi laskea, mutta pysyi kuitenkin tasolla, jolla lauhdetuotanto oli kannattavaa. Kaiken kaikkiaan Oulun Energian sähkönhankinta viime vuonna oli 1987 gigawattituntia, josta sen omat voimalaitokset tuottivat 1312 ja osakkuusvoimalaitokset 307 gigawattituntia. Pörssisähkön osuus oli 368 gigawattituntia. Omien ja osakkuusvoimalaitosten osuus hankinnasta oli 44,7 prosenttia suurempi kuin vuonna Erityisen vahvasti lisääntyi pääosin Pohjolan Voiman voimalaitoksissa tuotetun osakkuussähkön määrä sen kasvuprosentti oli lähes 233. Toppilan voimalaitoksen sähköntuotanto kasvoi 32,2 prosenttia. Sen sijaan Merikosken vesivoimalaitos tuotti kuivan kesän vuoksi 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Turvetuotannon kannalta vuosi 2006 oli kaikkien aikojen paras. Turvetta nostettiin lähes kaksinkertainen määrä tavoitteisiin nähden. Tuotantomäärä oli niin suuri, että vuodelta 2004 peräisin oleva vaje ylivuotisissa varastoissa saatiin korvattuksi. KAUKOLÄMPÖTOIMINTA LAAJENI Oulun Energian kaukolämpötoiminta laajeni niin asiakkaiden määrällä kuin verkon koollakin mitattuna. Uusia kaukolämpöasiakkaita se sai Oulun alueella ennätysmäärän eli 401. Lisäksi Oulun Energia osti vuodenvaihteessa Oulunsalon kunnan kaukolämpöliiketoiminnan. Samalla kunnan kaukolämpöverkko sekä lämpökeskukset siirtyivät Oulun Energian omistukseen ja Oulunsalon 176 kaukolämpöasiakasta sen asiakkaiksi. Kaukolämmön myyntimäärään kaupalla ei ollut vaikutusta, koska aikaisemmin Oulun Energia myi kaukolämmön tukkuna Oulunsalon kunnalle. Kaiken kaikkiaan kaukolämpöasiakkaiden määrä oli vuoden lopussa Kaukolämpöverkon rakentaminen jatkui vilkkaana. Oulun Energia rakennutti kaukolämpöverkkoa kaikkiaan 29 kilometriä yhteensä 4,2 miljoonalla eurolla. Suurimmat yksittäiset kohteet olivat Kuivasrannassa ja Metsokankaalla. Verkon kokonaispituus oli vuoden lopussa 535 kilometriä. Kaukolämmön tarve kasvoi vuonna 2006 edelliseen vuoteen nähden 4,7 prosenttia. Kasvu johtui kylmemmästä säästä ja uusien asiakkaiden suuresta määrästä. Kaukolämpöä tuotettiin Toppilassa gigawattituntia, joka oli 93 prosenttia kaikesta kaukolämmöstä ja yhden prosentin verran enemmän kuin edellisvuonna. Teräsputkien ja maarakennuksen kustannustason nousun johdosta Oulun Energia korotti Oulun alueella kaukolämmön liittymismaksuja noin 8 prosenttia. Kaukolämmön hinta on Oulussa erittäin kilpailukykyinen niin muihin lämmitysmuotoihin kuin muihin kaupunkeihin verrattuna. Sen hinta on pysynyt samana vuoden 2005 alusta lähtien. TOPPILAAN SAVUKAASULAUHDUTIN Oulun Energia aloitti Toppilan lämpövoimalassa keväällä 2006 savukaasulauhduttimen rakentamisen. Lauhdutin tehostaa merkittävästi lämmön tuotantoa. Sen avulla saadaan Toppila 2:n savukaasuista vuodessa talteen lämpömäärä, joka vastaa viidennestä Oulun tarvitsemasta kaukolämmöstä. Samalla noin puolet Toppila 2:n rikki- ja hiukkaspäästöistä saadaan puhdistettua. Kaikkiaan noin 11 miljoonan euron investoinnilla varaudutaan myös tulevaan Kioto-kauden kauppaan, jolloin Oulun Energian maksuttomien päästöoikeuksien määrä vähenee, eivätkä ne riitä kattamaan tarvittavaa kaukolämmön ja sähkön tuotantoa. Lisäksi Oulun Energia uusi Merikosken ykköskoneiston generaattorin staattorin ja turpiinin juoksupyörän. Koneisto oli poissa käytöstä kesäkuusta aina joulukuun alkuun asti. 6

7 Turve 87% GWh Öljy 2% Biokaasu alle 1% Puu 11% POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ GWh KAUKOLÄMMÖN MYYNTI Markkinasähkö 19% M 5 4 Osuussähkö 15% Toppila 57% 3 2 Merikoski 9% SÄHKÖN HANKINTA GWh KAUKOLÄMPÖINVESTOINNIT Osto 4% Lämpökeskukset ja huippukattilat 3% LÄMMÖN HANKINTA GWh Toppila 93% m KAUKOLÄMPÖVERKON RAKENTAMINEN 7

8 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖKAUPPA TEKI HYVÄN TULOKSEN Hintaheilahtelut pohjoismaisilla sähkön tukkumarkkinoilla olivat poikkeuksellisen suuria. Oulun Energian sähkökaupan tulos vuonna 2006 muodostui korkeiden sähkön hintojen ja tuotannon hintasuojausten ansiosta hyväksi. Sähkön tukkuhinta tosin vaihteli voimakkaasti. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden ongelmat keskittynyt tuotanto sekä siirtorajoitusten hallinnan ja kansallisten markkinoiden harmonisoinnin puutteet voimistivat heilahtelua ja heikensivät markkinoiden uskottavuutta. Sähkön hinnan kehitys pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla on Oulun Energian kannalta ratkaisevassa asemassa. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat ennen kaikkea vesivoimatuotannon määrä ja varastotilanne sekä päästöoikeuden ja polttoaineiden hinnat. Lisäksi sähkönkulutus seuraa lämpötilan muutoksia, mikä usein vahvistaa hintavaihteluja. Vuoden 2006 aikana muutokset sähkön hintaan vaikuttavissa tekijöissä olivat poikkeuksellisen suuria. Vesitilanne oli vuoden alussa keskimääräistä parempi, mutta heikkeni kesän ja syksyn aikana. Hydrologisen taseen vajaus oli suurimmillaan elokuussa noin 30 terawattituntia. Lämpimän ja sateisen loppuvuoden ansiosta tase vahvistui vuodenvaihteeseen mennessä normaalille tasolle. Tämän jälkeen sen vahvistuminen on jatkunut. KEHITTYMÄTTÖMÄT PÄÄSTÖMARKKINAT EU:n päästöoikeuden (EUA) keskihinta viime vuonna oli 18,5 euroa. Vaihtelut olivat kuitenkin suuria ja yllättäviä. Kalleimmillaan päästöoikeus maksoi huhtikuussa yli 31 euroa ja halvimmillaan vuoden lopussa noin 6 euroa. Rajut muutokset kertovat markkinoiden kehittymättömyydestä. NORJAN JA RUOTSIN VESIVARASTOJEN TILANNE TWh Viikko vuosi 2006 pitkän ajan keskiarvo 8

9 Graafien lähde: Power-Deriva Oy PÄÄSTÖOIKEUDEN HINTAKEHITYS 35,0 32,5 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2, EUADEC 07 EUADEC 08 Päästökaupan ongelmat heijastuvat myös sähkön hintaan. Kallis päästöoikeus vaikuttaa lauhdesähkön tuotannon muuttuviin kustannuksiin ja nostaa sähkön markkinahintaa useita kymmeniä prosentteja. Ajoittain keinotekoisen kalliit päästöoikeudet ovat osaltaan heikentäneet sähkömarkkinoiden toimintaa ja uskottavuutta. KESKIHINTA NOUSI YLI 60 PROSENTTIA Spot-sähkön keskihinta vuonna 2006 oli 48,6 euroa megawattitunnilta. Nousua edelliseen vuoteen, jolloin keskihinta oli 29,3 euroa megawattitunnilta, kertyi yli 60 prosenttia. Ruotsin ydinvoimalaitosten tuotantoseisokit vahvistivat osaltaan hintakehitystä. Spot-hinnan ja markkinatekijöiden muutosten seurauksena myös sähköjohdannaisten hinnat sahasivat voimakkaasti. Korkeimmillaan vuosituotteen 2007 hinta oli 59,0 ja alimmillaan 37,0 euroa megawattitunnilta. Kuluvan vuoden sähkökauppanäkymät ovat Oulun Energian osalta suotuisat. Lähiajan spot-hinnan ja päästöoikeuden hinnanvaihteluilta on pääosin suojauduttu. Vuoden lopussa EU:n sisäinen päästökauppa päättyy ja sähkö- ja päästökaupankäynti siirtyy ensimmäiselle varsinaiselle Kioto-kaudelle. SÄHKÖJOHDANNAISTEN ENOQ1-07 JA ENOYR-07 HINTAMUUTOKSET /MWh ENOQ1-07 ENOYR-07 9

10 SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ KASVOI Oulun Energia kiinnittää erityistä huomiota sähkön siirron luotettavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Oulun Energian sähköasiakkaiden määrä kasvoi vuoden 2006 aikana selvästi, lähes 1 700:lla. Vuoden lopussa asiakkaita oli Sähköliittymissopimuksia yhtiön jakeluverkkoon tehtiin kaikkiaan 585, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Oulun Energia kiinnittää erityistä huomiota sähkön siirron luotettavuuteen sekä edullisuuteen ja on mittausten mukaan molemmissa ominaisuuksissa Suomen kärkeä. Sen asiakkaat kokivat vuoden aikana keskimäärin vain 13 minuuttia kestäneen vioista aiheutuneen sähkökatkon. Häiriötilanteisiin varautumista Oulun Energia paransi varallaolojärjestelmäänsä kehittämällä ja tietoliikenneyhteyksiään varmentamalla. Huollosta johtuvista töistä aiheutui noin 17 minuutin katkos asiakasta kohti. Näitä suunniteltuja katkoksia koskevaa tiedottamista Oulun Energia tehosti siirtymällä postikorttien automaattilähetykseen suoraan kytkentäsuunnitelmatiedostosta ja ilmoitteluun ilmaisjakelulehdissä. SEITSEMÄN MILJOONAN EURON INVESTOINNIT Verkkotoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 7,0 ja käyttö- ja kunnossapitokulut 8,2 miljoonaa euroa, josta kantaverkkomaksujen ja siirtohäviöiden osuus oli 3,5 miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli käyttöön otettu Toppilan 110/10 kilovoltin sähköasema. Lisäksi jatkettiin vanhan avojohtoverkon uusimista maakaapeliksi ja jakeluverkon käyttövarmuuden parantamista erotinasemia ja varayhteyksiä rakentamalla. Aikaisemmin aloitetut jakeluverkoston rakennustyöt jatkuivat Etu-Lyötyn, Intiön ja Vasaraperän kaupunginosissa. Kiimingissä uudisrakentamista tehtiin Yrityskylän lisäksi kaava-alueiden ulkopuolelle tulleiden kiinteistöjen liittämisessä sekä varayhteyksien vahvistamisessa. Vuonna 2005 aloitetut työt Talvikankaan ja Metsokankaan asuntoalueilla Oulussa valmistuivat. Samalla alkoi Metsokankaan seuraavan vaiheen rakentaminen. MONIPUOLISTA OSAAMISTA Oulun Energian sähkön siirron ja jakelun urakointiyksikkö tarjosi monipuolista osaamistaan erilaisiin sähköverkon ja muuntamoiden rakentamis- ja kunnossapitotöihin. Lisäksi sen ammattitaitoa hyödynnettiin ulkopuolisissa urakointikohteissa. Tärkeimpiä ulkopuolisia työkohteita olivat Oulun kaupungin katu- ja liikennevalojen uudisrakentaminen ja huolto, tievalojen huolto Ylikiimingin, Kiimingin ja Kempeleen kunnissa sekä Oulun Veden ja Senaattikiinteistöjen tilauksesta tehty kiinteistö- ja puistomuuntamoiden saneeraus ja rakentaminen. Oulun Energian verkkoalueen ulkopuolisista töistä merkittävimpiä olivat Vattenfall Verkko Oy:n työt Pattijoen alueella, Rautaruukin Raahen terästehtaan sintraamon työpaikkakeskusten uusiminen, Tiehallinnon tievalaistuksen, liikennevalojen ja pumppaamoiden isännöinti sekä Oulun Seudun Sähkön sähköverkon uusiminen ja perusparannus Oulunsalossa. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi järjestettiin monipuolista koulutusta. Urakoinnin kilpailukykyä parannettiin myös kohentamalla materiaalilogistiikan kustannustehokkuutta, kehittämällä toimintamalleja ja lisäämällä töiden kustannusseurantaa. 10

11 M 8 kpl GWh INVESTOINNIT M h 1,20 1,00 0,80 UUDET SÄHKÖLIITTYMÄT Suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas Häiriökeskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas 900 0, , , ASIAKKAILLE SIIRRETYN SÄHKÖN MÄÄRÄ JA 20 kv:n KESKEYTYSTEN KESKIMÄÄRÄINEN KESTOAIKA h/asiakas 11

12 YRITYSPALVELUT YDINTOIMINTAA TUKEVIA PALVELUJA Yrityspalveluyksikkö vastaa muun muassa Oulun Energian laatujärjestelmistä sekä työhyvinvoinnista. Sisäinen yrityspalveluyksikkö tuottaa Oulun Energian ydintoimintoja tukevia ja tehostavia palveluja. Se koordinoi ja ylläpitää eri liiketoimintayksiköiden sertifioituja toiminta-, laatu- ja ympäristöjärjestelmiä sekä hoitaa työhyvinvointi-, turvallisuus- ja henkilöstöpalveluja. Lisäksi sen vastuulle kuuluvat Energiatalon kiinteistö- ja kuljetuspalvelut. Yksikön toiminnan lähtökohtana ovat palvelujen helppo saavutettavuus ja kustannustehokkuus. Loppuvuonna 2006 aloitettiin kaikkia Oulun Energian kiinteistöjä ja Toppilan lämpövoimalan prosesseja koskeva valvontakameraprojekti, jolla parannetaan kiinteistöjen ja prosessien turvallisuutta. Kalimenvaaran vanhan maa-ainesten ottopaikan maisemointi voimalaitostuhkalla yhdessä Stora Enso Oyj:n ja Kemira Oyj:n kanssa saatettiin loppuun. Tuhkien läjitysalueen laajentamisesta Miehonsuolla käynnistettiin YVA-selvitys. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ ENNALLAAN Vuoden 2006 lopussa Oulun Energian henkilömäärä oli 319 (322 vuonna 2005), josta vakinaisia kuukausipalkkaisia oli 119 (118) ja tuntipalkkaisia 164 (161). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 36 (43) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,6 (48,5) vuotta. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 20 (18) henkilöä ja vuorotteluvapaata käytti 5 (4). Oulun Energia käytti viime vuonna ulkopuoliseen, lähinnä ammatilliseen koulutukseen noin 950 euroa työntekijää kohti. Lisäksi henkilökunnalle järjestettiin sisäisenä koulutuksena muun muassa sähkö- ja työturvallisuus- sekä tietoturva- ja tulityökorttikoulutusta sekä ensiapuopetusta. Oulun kaupungin johtamis- ja strategiakoulutus jatkui ja suuntautui työnjohto- ja mestaritasolle. Oppisopimussuhteisia henkilöitä oli Oulun Energian palveluksessa yhteensä 10. Työn ohella opiskeli kaksi henkilöä, joista toinen valmistui insinööriksi ja toinen fi losofian maisteriksi. POISSAOLOT LISÄÄNTYIVÄT Yhteistyö Oulun Työterveyden kanssa jatkui työhyvinvointija työterveysasioissa. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat edelleen merkittävin sairauspoissaolojen syy. Työergonomiaa, vuorotyöstä johtuvia ongelmia sekä oman fyysisen kunnon parantamista käsiteltiin työpaikka- ja työryhmäkokouksissa sekä koulutustapahtumissa. Terveydellisistä syistä johtuvat poissaolot lisääntyivät selvästi, mutta työtapaturmista johtuvat poissaolot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yksikkökohtaisiin työsuojelusuunnitelmiin sisältyi yksilöön ja työyhteisöön liittyvien ongelmien ennakointia ja parannusehdotusten toteuttamista. VIREÄÄ VIRKISTYSTOIMINTAA Oulun Energian vireä harrastus- ja virkistystoiminta keräsi viime vuonna noin 25 erilaiseen tapahtumaan tai liikuntatilaisuuteen yhteensä yli osallistujakertaa. Kaupungin koko henkilökunnalleen järjestämien kulttuuri- ja liikuntapalvelujen lisäksi Oulun Energia tarjosi palveluksessaan oleville pääsylippuja paikallisten seurojen palloilu- ja kiekko-otteluihin. 12

13 Oulun Merikosken kalatiellä uivia kaloja voi tarkkailla internetin välityksellä. Palvelu on saanut innostuneen vastaanoton sekä runsaasti myönteistä palautetta. 13

14 ENERGIALAUTA KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Energian riittävyys ja energiaomavaraisuus ovat olleet viime aikoina esillä keskustelussa. Energian merkitys yhteiskunnassa on entisestään kasvanut. Energia-alalla tapahtuu luonnollista kehitystä ja verkottumista sekä valtiovallan toimenpiteiden aiheuttamia muutoksia, jotka vaikuttavat alan toiminnan hallintamalleihin. Entinen Oulun Energia on jakaantunut useisiin eri yhtiöihin. Siitä huolimatta energia-alan toiminnot on aina nähtävä yhtenä kokonaisuutena, jonka jokainen osa tukee koko toimintoketjua polttoaineista sähkön ja lämmön loppukuluttajiin. Vain hyvin toimiva ketju takaa oululaisille edulliset sähkön ja kaukolämmön hinnat. Näiden perustarpeiden toimittaminen on yksi merkittävä oululaisten energiayritysten yhteiskunnallinen vastuu, mutta tämän rinnalla näiden yritysten on tehtävä myös taloudellista tulosta Oulun kaupungin muiden toimintojen ylläpitämiseen. Oulun Energian liiketoimintaa arvioitaessa on nähtävä kaksi erityyppistä toimintamuotoa. Sähkön siirto ja jakelu sekä kaukolämpötoiminta ovat selkeitä Oulun ja Kiimingin alueella harjoitettavia toimintoja, joilla on joko monopoli tai määräävä markkina-asema. Toiminnot tulee hoitaa tehokkaasti ja siten taata oululaisille ja kiiminkiläisille edulliset sähkön siirtohinnat ja edullinen kaukolämpö. Viranomainen on määräyksillään muuttanut toisen liiketoimemme, sähkön tuotannon ja sähkökaupan, markkinaehtoiseksi. Viime vuosina sähkön tuotanto ja kauppa on tullut entistä merkittävämmäksi tekijäksi Oulun Energian taloudessa. Sähkökaupan osuus onkin jo noussut 57 prosenttiin liikevaihdosta, ja liikevoitosta sen osuus on yli 65 prosenttia. Oulun Energian toimintavuoden hyvää tulosta arvioitaessa onkin otettava huomioon, että se on syntynyt sähkön tuotannon ja kaupan onnistumisesta hyvissä tuloksenteko-olosuhteissa. Tulos voi heiketä sähkömarkkinoiden muuttuessa. Siksi nyt saavutettu hyvä tulos tulee sijoittaa siten, että varmistetaan tuloksellinen toiminta myös tulevina vuosina. LIIKEVAIHTO KASVUSSA Oulun Energian vuoden 2006 liikevaihto oli 162,6 miljoonaa euroa (130,5 M vuonna 2005) eli 25 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Sähkön myynnin osuus liikevaihdosta kasvoi edelleen ja oli 57 prosenttia (49 %), sähkön siirron osuus 10 prosenttia (13 %), kaukolämmön myynnin osuus 26 prosenttia (27 %) ja muun myyntitoiminnan osuus 7 prosenttia (11 %). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat oman tuotannon ja osakkuuslaitoksilta saadun tuotannon lisäys sekä aiempaa korkeampi sähkön myyntihinta. KULUT JA LIIKEVOITTO Liiketoiminnan kulut olivat 117,8 miljoonaa euroa (98,5 M ) eli 20 % korkeammat kuin vuonna Materiaalien ja palveluiden osuus oli 89,8 miljoonaa euroa (71,5 M ), 55,2 % (54,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat 13,5 miljoonaa euroa (12,9 M ). Henkilöstökuluihin sisältyvät vanhan eläkesäännön mukaisen eläkevarauksen kirjaukset sekä maksetut tulospalkkiot. Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,1 M ). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 12,6 miljoonaa euroa (12,0 M ). Poistot on laskettu hankintahintaisista jäännösarvoista kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusten mukaisesti. Liikevoittoa kuvaava liikeylijäämä oli 47,3 miljoonaa euroa (33,4 M ) ja 29,0 prosenttia (25,5 %) liikevaihdosta. 14

15 Lautakunta alkaen vasemmalta: Pia Saarela, Tapani Kurkela, Pirjo Käyhkö, Oili Puurunen, Heikki Ojala, Veijo Keinänen, Lippo Mikola, Pekka Heikkilä, Sirkka-Liisa Myllylä, Leena Yliniemi, Martti Turkka, Reijo Sallinen ja Maisa Ilvesviita. ENERGIALAUTAKUNTA 2006 VARSINAINEN JÄSEN HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN Martti Turkka, pj. Jari-Pekka Raitamaa Pekka Heikkilä, varapj. Timo Heikkilä saakka Antti Kontio alkaen Veijo Keinänen Matti Luodonpää Pirjo Käyhkö Tarja Lehto Jaana Manninen saakka Pia Saarela saakka Pia Saarela alkaen Antti Haapala Timo Hoikkala alkaen Lippo Mikola Pentti Huhtala Sirkka-Liisa Myllylä Tanja Huovinen Heikki Ojala Kirsti Veikkolainen Oili Puurunen Liisa Turpeinen Mervi Tervo Outi Hägglund Leena Yliniemi Janne Knuutinen Reijo Sallinen, kh:n edustaja Raimo Kuismin, kh:n varaedustaja Esittelijänä energialautakunnan kokouksissa toimii Tapani Kurkela ja sihteerinä Maisa Ilvesviita. RAHOITUSKULUT JA TULOUTUKSET Rahalaitoksille maksettiin korkoja 1,0 miljoonaa euroa (1,1 M ). Kaupunginvaltuuston Oulun Energialle vuodelle 2006 asettama tuloutustavoite oli 15,6 miljoonaa euroa (15,6 M ). Tuloutusta suoritettiin korkoina 2,4 miljoonaa euroa (2,4 M ), peruspääoman tuottona 8,3 miljoonaa euroa (8,3 M ), ylijäämän tuloutuksena 4,7 miljoonaa euroa (4,7M ) ja erillisinä vuokrina 0,2 miljoonaa euroa (0,2 M ). Lisäksi arvonlisäveron palautuksia kirjattiin 0,4 miljoonaa euroa (0,5 M ). TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä oli 31,7 miljoonaa euroa (15,7 M ), joka esitetään siirrettäväksi Oulun Energian voittovarat-tilille. 15

16 INVESTOINNIT Investoinneilla on tähdätty tuotantorakenteen monipuolistamiseen ja joustavuuden lisäämiseen. Samalla on ennakoitu kiristyvää ympäristölainsäädäntöä ja tulevaa Kioto-kautta nostamalla vesivoimalaitoksen ja vastapainelaitoksen hyötysuhdetta. Kaupungin kasvu näkyy selvästi verkkotoiminnan ja kaukolämmön investointitasossa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 29,3 miljoonaa euroa (17,8 M ). Tuotannon investoinnit olivat 10,0 miljoonaa euroa, sähköverkon investoinnit 7,0 miljoonaa euroa ja kaukolämmön investoinnit 4,5 miljoonaa euroa. Osakkeita tai osuuksia hankittiin 5,0 miljoonalla eurolla, ja niistä merkittävin oli Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n merkintä 3,2 miljoonaa euroa. Muita verkostoitumista palvelevia sijoituksia olivat sijoitukset Power-Deriva Oy:hyn, Tornion Voima Oy:hyn ja Kemin Ajoksen sekä Riutunkarin tuulivoimalapuistoihin. RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan kassavarojen muutos oli 14,7 miljoonaa euroa (15,0 M ). Liittymismaksukertymä oli 4,2 miljoonaa euroa (3,1 M ), vuoden 2006 kertymässä ovat mukana Oulunsalon kaukolämmön siirtyneet liittymisvelat. Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys oli 3,1 miljoonaa euroa. VOITONJAKO JA RAHOITUSVAIKUTUS KAUPUNGILLE Oulun Energian tilinpäätös osoittaa ,52 euron ylijäämää ja energialautakunta esittää, että ylijäämä siirretään omaan pääomaan. Lisäksi lautakunta esittää, että vuonna 2007 siirretään Oulun Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa peruskunnan omaan pääomaan. Oulun Energia on tehnyt hyvää tulosta ja koska selkeitä lisäinvestointikohteita ei ole, jaetaan osa voittona omistajalle ja osa jätetään yritykseen, jotta suunnitellut investointitarpeet voidaan kattaa talousarvion mukaisesti. Samalla Oulun Energian omavaraisuusaste heikkenee hieman. Voitonjakoerä siirretään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen Oulun Energian edellisten tilikausien voittovaroista keskushallinnon taseeseen ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille. Oulun Energian rahoitusvaikutus kaupungin talouteen tulee siten olemaan yhteensä 35,6 miljoonaa euroa (17,6 M ). Vuoden 2007 aikana on edelleen jatkettava ja parannettava valmiuksia tulevaan uuteen Kioto-kauteen vuosille Nämä vuodet tulevat olemaan Oulun Energialle entistä haasteellisempia, koska Oulun Energian tuotantorakenne ei ole paras mahdollinen päästökaupan kiristyessä tulevalla Kioto-kaudella ENERGIALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOULUTUS Energialautakunta kokoontui vuonna 2006 kaksitoista kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 118. Lautakunnan jäseniä on vuoden aikana osallistunut Oulun Energian jäsenyysorganisaatioiden ajankohtaisseminaareihin ja luentopäiviin. Syksyllä lautakunta teki matkan Belgiaan, jossa vierailtiin energiaministeriössä ja tutustuttiin jätteen käsittelyyn ja energiahyötykäyttöön. TARKASTUKSET Oulun Energian tilintarkastajana toimi KPMG Kunta Oy Oulun kaupungin revisiotoimiston avustamana. Sähköturvallisuuden sekä paineastioiden ja myrkyllisten aineiden käytön ja varastoinnin tarkastivat kauppa- ja teollisuusministeriön alainen Turvatekniikkakeskus (TUKES) ja Fimtekno Oy. Sähköverkon rakentamisen osalta varmennustarkastukset suoritettiin itse TUKES:in Oulun Energialle myöntämän oman työn varmennusoikeuden nojalla. Sähköverkon määräaikaistarkastukset suoritti Fimtekno Oy. JÄSENYYDET Energiateollisuus ry, Nord Pool ASA, Nord Pool Clearing ASA, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten Kehittämisyhdistys ry, Puuenergia ry Träenergi rf, RECS Internationalin Suomen ryhmä, Suomalaisen Työn Liitto ja Turveteollisuusliitto ry. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Oulun Energian ja koko Oulun kaupungin energialiiketoimen tuleva haaste on, miten valtuuston edellyttämä tavoite, energiatoimialan johtaminen yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan toteutumaan. Oulun Energian oma toiminnallinen tulos tulee perustumaan tämänhetkisen hallintamallin mukaan sähkön ja kaukolämmön tuotantoon sekä kaukolämmön siirtoon ja jakeluun. Oulun Energian toiminnallinen tulos näiden liiketoimien osalta on myös vuodelle 2007 varmistettu, sillä Oulun Energian riskienhallintajärjestelmä edellyttää osittaista tuotannon myyntiä etukäteen ja siten tulovirran varmistamista. Luonnollisesti uhkana hyvälle tulokselle ovat ulkoiset tekijät ja mahdollisesti tuotantolaitoksissa tapahtuvat pahat häiriöt. 16

17 OULUN ENERGIAN ORGANISAATIO ENERGIALAUTAKUNTA TOIMITUSJOHTAJA Tapani Kurkela JOHTAJA (erillistehtävät) Reino Aula BUSINESS CONTROLLER Arto Sutinen JOHDON JA ENERGIA- LAUTAKUNNAN SIHTEERI Maisa Ilvesviita TUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ Jukka Salovaara, johtaja SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU Antti Timonen, johtaja ENERGIAKAUPPA Jouko Isoviita, johtaja HALLINTO JA TALOUS Timo Heiskari, hallintopäällikkö YRITYSPALVELUT Tuomo Rounioja, yrityspalvelupäällikkö 17

18 18

19 TULOSLASKELMA EUROA TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Vesivoima- ja johtoaluevuokra Muut rahoituskulut VOITTO ENNEN VARAUKSIA Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloksesta jaettava osuus TILIKAUDEN VOITTO

20 TASE EUROA VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1 1 Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset B VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset 6 5 Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

21 TASE EUROA VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset D VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lainat kunnalta Muut velat/liittymismaksut ja muut velat II Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot 1 1 Ostovelat Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot