Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa"

Transkriptio

1 ISSN Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Näemme ETSK:ssa itsemme siltana Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Silta määritellään esimerkiksi joen, notkelman tai tien yli ulottuvaksi ja sen yli johtavaksi rakennelmaksi. ETSK on siis kansalaisyhteiskunnan edustajista koostuva elävä kokonaisuus, jolla on yhteys molempiin suuntiin EU:n toimielimiin ja jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskuntiin ja joka pyrkii kuromaan umpeen EU:n ja sen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen välisen kuilun. Voidakseen onnistua tässä ETSK:n tulee sekä toimia tehokkaasti toimielinten kumppanina Brysselissä että käydä jatkuvasti vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa jäsenvaltioissa. Maailmanlaajuisen finanssikriisin puhkeamisesta lähtien on käyty laajaa julkista keskustelua valtiollisten ja EU:n toimielinten nykyisestä ja tulevasta roolista sekä siitä, millaisia toimia ne esittävät kriisin taltuttamiseksi. ETSK ei voi sivuuttaa näitä keskusteluja, sillä tehtävänämme on tuoda esille Euroopan kansalaisten intressejä, tarpeita ja odotuksia. Olen erityisen mielissäni siitä, että komitean ehdotuksissa (joista yhteisymmärrykseen pääseminen on suuren työn takana) on aina pyritty kääntämään kriisi mahdollisuudeksi kehittää toimintamekanismeja ja jatkaa EU:n menestystarinaa. Olen vakaasti sitä mieltä, että vallitsevan tilanteen tulisi johtaa meidät pohtimaan uudelleen kansalaisyhteiskunnan asemaa politiikan muotoilussa ja rakentamaan uudenlaista demokratiaa. Tämä on yksi Vrije Universiteit Brusselin Eurooppa-tutkimuksen laitokselta aiheesta Kriisin vaikutus kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin EU:ssa tilaamamme tutkimuksen johtopäätöksistä. Tavoitteena oli, että ETSK saa ulkopuoliselta taholta näkemyksen EU:n jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden toimintakyvystä kriisin jälkimainingeissa. Tiedämme kaikki, että työmarkkinaosapuolten on kriisin vallitessa päästävä täysipainoisesti mukaan uudistusprosessiin sekä valtio- että unionitasolla. Tarvitsemme vankkaa tietoa näiden tahojen nykyisistä toimintavalmiuksista, jotta voimme tutkia, miten niitä voidaan auttaa ja miten voimme ottaa oppia niistä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että finanssi- ja talouskriisi, joka on horjuttanut perustavanlaatuisesti EU:n asemaa eurooppalaisessa yhteiskunnassa, voidaan nähdä mahdollisuutena antaa kansalaisyhteiskunnalle uusi ja mahdollisesti rakentavampi ja yhteistoiminnallisempi rooli päätöksentekoprosesseissa. Tutkimuksen mukaan voisimme alkaa pohtia uudelleen myös kansalaisyhteiskunnan poliittisen, demokratiaan perustuvan osallistumisen merkitystä. Tutkimus osoittaa, että kaikki kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat myötävaikuttaa unionin kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen sekä sen varmistamiseen, että elämä on parempaa, rakentavampaa, osallistuvampaa ja tyydyttävämpää. Tutkimuksessa esitetyt suositukset voisivat hyvin edistää keskustelua kansalaisyhteiskunnan roolista EU:n päätöksentekokehyksessä ja luoda sille perustaa. Haluaisin, että näemme niiden kautta lintuperspektiivistä, mitä tällä hetkellä tapahtuu ruohonjuuritasolla, jotta voimme saada näistä tapahtumista tarkemman ja laajemman käsityksen. Suosituksista voidaan mainita kehotus kehittää mekanismeja alhaalta ylöspäin suuntautuvien, kestäväpohjaisten toimien edistämiseksi (esim. toimien epämuodollinen organisointi, organising without formalising) ja tukea kansallisia talous- ja sosiaalineuvostoja, kun ne edistävät kansalaisyhteiskunnan toimintaa omilla alueillaan ja omissa maissaan ja eurooppalaisten kumppaniensa kanssa. Tämän suppean tutkimuksen tulokset ja suositukset käyvät täydellisesti yksiin ETSK:n päivittäisen työn kanssa, vahvistavat sitoutumistamme kansalaisyhteiskunnan asiantuntemuksen ja omistautuneisuuden mahdollisimman tarkkaan hyödyntämiseen ja auttavat meitä pääsemään selville eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan tunnelmista. Tätä tarvitaan, jotta voimme tarjota turvallisen tien sillan toiseen päähän: EU:n toimielinten luo. KALENTERIIN MERKITTÄVÄÄ Staffan Nilsson Presidentti helmikuuta 2013 Bryssel: Symposiumi aiheesta Ydinfissiotutkimus vähähiilisen talouden hyväksi 14. maaliskuuta 2013 ETSK, Bryssel: Euroopan kuluttajapäivä maaliskuuta 2013 ETSK, Bryssel: ETSK:n täysistunto TÄSSÄ NUMEROSSA 2 Merirosvouksen torjunta 3 Ihmiset etusijalle 4 Sisämarkkinoita ei saa pitää itsestäänselvyytenä 5 Ihmisten hyväksi, yhteiskunnan hyväksi 6 Sisämarkkinat: hyvät yrityksille, erinomaiset Euroopalle 7 Pilvipalveluilla selkeitä etuja 8 ETSK:n jäsenen Gonçalo Lobo Xavierin haastattelu Vastoinkäymiset eivät pysäytä Euroopan yhdentymistä ETSK-info: Sanoitte äskettäin pitämässänne puheessa, että Kriisi on paljastanut niiden rakennemuutosten laajuuden, joita tarvitaan talouden saattamiseksi takaisin kestävälle pohjalle. Voisitteko tarkentaa tätä hieman? Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on paljastanut monia perusongelmia lukuisten maiden talouspolitiikassa, EU:n yhteisten sisämarkkinoiden toiminnassa ja euroalueen suunnittelussa. Euroalueen osalta niihin kuuluvat muun muassa eri jäsenvaltioiden kilpailukyvyn huomattavat erot, liiallinen julkinen ja yksityinen velkaantuminen, euroalueen onnistuneeseen hallinnointiin tarvittavien yhteisten välineiden puuttuminen sekä yhdennettyjen sääntely- ja valvontamekanismien riittämättömyys rahoitussektorilla. Pankkiunioni on yksi aiheista, joista on keskusteltu vilkkaasti ETSK:ssa. Komiteassa sitä pidetään vakauden edellytyksenä oletteko samaa mieltä? M i n u n l i s ä k s e n i k o k o Eurooppa-neuvosto on samaa mieltä. Sen vuoksi sovimme nopeasta etenemisestä yhteisen valvontamekanismin toteuttamiseksi rahoitussektorilla sekä yhteisestä kriisinratkaisumekanismista ja muista toimenpiteistä, joiden avulla voidaan edetä tehokkaasti pankkiunionin perustamiseen. On luonnollista, että yhteisvaluuttaan osallistuvilla mailla on enemmän yhteistä tehtävää valuutan hallinnoinnissa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy Pankkiunionia koskevan ehdotuksen mukaan Euroopan keskuspankki ottaa vastuun euroalueen pankkien valvonnasta. Eikö tämä saattaisi aiheuttaa ristiriitaa EKP:n valvonta- ja rahapoliittisten tehtävien kesken? Näin voisi käydä esimerkiksi silloin, jos se haluaa pitää korkotason alhaisena pankkien tukemiseksi. Ei. EKP:n rahapoliittinen vastuu ja sen valvontatehtävät erotetaan ns. kiinanmuurilla. Monet etenkin euroalueen ulkopuoliset tarkkailijat katsovat, että pankkiunioni on ensimmäinen askel kohti kahden nopeuden Eurooppaa, jossa sivullisilla on eräillä lainsäädännön osa-alueilla rajattu vaikutusvalta. Onko olemassa mekanismeja, jotka huojentaisivat heidän pelkojaan? On luonnollista, että yhteisvaluuttaan osallistuvilla mailla on enemmän yhteistä tehtävää valuutan hallinnoinnissa. Tämä tehdään kuitenkin avoimella tavalla eikä se vaaranna EU:n sisämarkkinoita. Olen vaikuttunut siitä, kuinka kansalaisyhteiskunnan järjestäytyminen kehittyy niin Euroopan tasolla kuin valtio-, alue- ja paikallistasolla. Tällä hetkellä neuvotellaan EU:n talousarviosta seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Uskotteko, että Euroopan yhdentymiskehityksen jatkuminen saattaa itse asiassa riippua näiden neuvottelujen tuloksesta? Euroopan yhdentymiskehitys on jatkunut omalla painollaan jo 60 vuoden ajan ajoittaisista vastoinkäymisistä huolimatta. Se jatkuu tulevaisuudessa vaikka ja korostan tässä vaikka-sanaa sopimus seuraavasta rahoituskehyksestä viivästyisikin. Kuinka järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta voisi teidän mielestänne parhaiten edistää yhdentymisprosessia näinä aikoina? Olen vaikuttunut siitä, kuinka kansalaisyhteiskunnan järjestäytyminen kehittyy niin Euroopan tasolla kuin valtio-, alue- ja paikallistasolla. Melkein jokaisella alakohtaisella organisaatiolla, kansalaisjärjestöllä, työmarkkinaosapuolella, tiedemaailman ryhmällä, pohdintaryhmällä ja kampanjaorganisaatiolla on nykyään Euroopan tason rakenne tai verkosto, joka huolehtii toiminnan eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Tämä on erittäin tärkeää, kun pyritään varmistamaan laaja tietoisuus Euroopan unionin merkityksestä kansalaisten elämässä ja EU-tason mahdollisuudet puuttua keskeisiin kansalaisia huolestuttaviin seikkoihin aloilla, joilla olemme toisistamme riippuvaisia tai joilla yhteistoiminta tuo muita etuja. (asp/mb) 1

2 ETSK:n työnantajat-ryhmän varapuheenjohtaja Anna Bredima Merirosvouksen torjunta Merirosvous ei ole yksinomaan meriliikenteeseen liittyvä ongelma. Se on myös humanitaarinen ja kaupankäyntiin liittyvä maailmanlaajuinen ongelma, jolla on vaikutuksia kuluttajiin ja veronmaksajiin kaikkialla maailmassa. Maailmanlaajuisesti merirosvouksen kustannukset ovat pöyristyttävät 7 12 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosittain. Pelkästään vuonna 2012 merirosvot murhasivat kuusi merimiestä ja ottivat 448 panttivangiksi eri puolilla maailmaa alusta purjehtii vuosittain merirosvojen temmellyskenttänä olevilla vesillä. Kolme miljoonaa tynnyriä öljyä ja puolet maailman konttiliikenteestä kulkevat päivittäin Intian valtamerellä halki alueiden, joilla merirosvot ovat uhkana. Mikäli merirosvousaaltoa ei saada padottua, vaarana on, että EU:n tavaroiden ja energian koko logistiikkaja toimitusketju katkeaa, toteaa ETSK:n työnantajat-ryhmän varapuheenjohtaja, Kreikan laivanvarustajien liiton johtaja Anna Bredima, joka on laatinut ETSK:n täysistunnossa tammikuussa annetun lausunnon keinoista vahvistaa EU:n reagointia merirosvouteen. Otteita haastattelusta: ETSK-info: Monien mielestä merirosvous kuuluu menneeseen aikaan. Toteatte, että nykypäivän merirosvous sai uutta vauhtia vuonna Anna Bredima: Merirosvousta harjoitettiin myös ennen vuotta 2007, mutta se oli satunnaista. Nykypäivän merirosvous syntyi Somalian rannikon edustalla. Somalia on toimintakyvyttömyyden tilaan ajautunut valtio, joka ei kykene tarjoamaan nuorille uskottavaa vaihtoehtoa merirosvoukselle eikä ottamaan käyttöön tehokasta pelotetta. Viime aikoina merirosvous on levinnyt maailman muihin osiin: Guineanlahdelle sekä Länsi-Afrikan, Indonesian ja Etelä-Amerikan rannikon edustalle. Guineanlahden merirosvous on erilaista, paljon väkivaltaisempaa kuin Somalian rannikon edustalla harjoitettu merirosvous, ja sen tyypillisimpänä piirteenä ei ole panttivankien ottaminen vaan öljylastien kaappaaminen. EU:n toteuttamassa merirosvouksen torjuntatyössä on mielestänne ollut keskeisenä virheenä se, että siinä on torjuttu merirosvouden oireita eikä sen perimmäisiä syitä. Merirosvouksen perimmäinen syy on löydettävissä maan kamaralta. Valtion toimintakyvyttömyys, köyhyys, rankaisematta jääminen ja merirosvous ovat yhteydessä toisiinsa. Laatimalla lausunnon merirosvoudesta komitea on halunnut lisätä Euroopan kansalaisyhteiskunnan tietoisuutta ongelmasta ja myös painostaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden päätöksentekijöitä ryhtymään päättäväisiin ja järeisiin toimiin. Laatimassanne lausunnossa toteatte, että EU:lla on käytössään kaikki tarvittavat välineet merirosvouksen torjumiseksi: kaupankäynti ja kehitysapu, sotilaallinen läsnäolo, jälleenrakennus ja valtiorakenteiden kehittäminen. Mitä siis puuttuu? Merirosvouksen perimmäinen syy on löydettävissä maan kamaralta. Valtion toimintakyvyttömyys, köyhyys, rankaisematta jääminen ja merirosvous ovat yhteydessä toisiinsa. Mitä jäsenvaltiot voivat tehdä? Ensimmäisenä askeleena voisi olla merirosvouksen vastaisen lainsäädännön ajantasaistaminen niin, että merirosvous luokitellaan jälleen rikokseksi. Tähän saakka merirosvot on kyllä pidätetty, mutta heitä ei ole kuitenkaan asetettu syytteeseen, koska voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista sitä. Tämän seurauksena heidät lopulta vapautetaan. On sanottu leikillisesti, että viimeisin merirosvouksen vastaiseen lainsäädäntöön erikoistunut lakimies kuoli vuonna Merirosvous kukoistaa eikä vähiten siitä syystä, että se on kannattavaa liiketoimintaa. Olette useaan otteeseen todennut, että on välttämätöntä katkaista merirosvousta palvelevat rahoitusvirrat. Kuinka se voidaan tehdä? Olemme esittäneet ajatuksen siitä, että vahvistetaan toimia asianomaisten pääomavirtojen jäljittämiseksi ja laaditaan musta lista rahoituslaitoksista, jotka osallistuvat merirosvoukseen liittyvään rahanpesuun. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila yhä yhtä kaukana Joulukuun 4. päivä 2012 oli asetettu määräajaksi rajat ylittävien toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamiselle. Niiden on määrä korvata 27 nykyistä aluetta ja muodostaa perusta yhtenäiselle eurooppalaiselle ilmatilalle. Määräaikaa ei kuitenkaan noudatettu. Näin ollen EU:n ilmoittama tavoite lisätä ilmatilan kapasiteettia sekä vähentää lennonjohtokustannuksia, myöhästymisiä ja ilmansaasteita on edelleen yhtä kaukana toteutumisesta. Euroopan komissio on ilmoittanut uusista toimista, joilla tuetaan takeltelevaa Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II -hanketta (Single European Sky, SES II). Nimellä Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II+ (SES II+) tunnetun, vielä julkistamattoman paketin odotetaan elvyttävän SES II -hankkeen täytäntöönpanoa. Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa on pyydetty auttamaan komissiota tulevan ehdotuksen laatimisessa. Kuluttajat kärsivänä osapuolena Kuluttajat eivät saa kärsiä siitä, että lentoliikenneala ei kykene ratkaisemaan sisäisiä ongelmiaan, totesi ETSK:n varapuheenjohtaja Jacek Krawczyk, joka toimii tulevan SES II+ -pakettia käsittelevän lausunnon esittelijänä. Hänen tunnepitoinen vetoomuksensa ETSK:n tammikuussa järjestämässä konferenssissa loi puitteet keskustelulle siitä, kuinka pitkään vireillä olleessa hankkeessa pitäisi edetä. Liikenneasioista vastaava Euroopan komission jäsen Siim Kallas myönsi, että jäsenvaltioiden vastahakoisuus luopua omasta määräysvallastaan yhteisen valvonnan hyväksi on hidastanut yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan luomiseen tähtäävää hanketta. Hän ilmoitti, että Euroopan komissio aikoo ryhtyä oikeustoimiin kaikkia niitä valtioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet määräaikaa rajat ylittävien toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamisessa. ETSK on pitkään vaatinut kurinpitotoimia niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät saavuta tavoitteita. Syksyllä Kyproksella järjestetyssä ilmailualan huippukokouksessa Krawczyk totesi, että komission on osoitettava vahvaa johtajuutta asettamalla tavoitteeksi suorituskykyparametrit ja valvomalla niitä tarkasti. Mikäli niitä ei saavuteta, komission on ryhdyttävä kurinpitotoimiin, hän sanoi. Aiheutuvat kustannukset toimitusjohtaja ja Euroopan lentoyhtiöiden liiton puheenjohtaja Bernard Gustin lisäsi. Kun tähän lisätään tarpeettoman korkeat lennonvarmistuskustannukset Euroopassa paljon suuremmat kuin Yhdysvalloissa kokonaissumma on valtava, komission jäsen Kallas totesi. Hän sanoi suoraan, että lasku lankeaa matkustajien ja yritysten maksettavaksi. Kuka on syypää? Halpalentoyhtiö Ryanairilla johtajana työskentelevä David O Brien syytti hankkeen viivästymisestä ja seisahtumisesta lennonjohtajia. Komission olisi lopetettava lennonjohdon kansalliset monopolit, mikäli se haluaa nykyaikaistaa Euroopan lentoliikenteen, hän sanoi. ETSK:n varapuheenjohtaja Jacek Krawczyk Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton lennonjohtajien komitean puheenjohtaja Riccardo Rubbini kommentoi syytöksiä toteamalla, että lennonjohdolla on kaikki luonnollisen monopolin ominaisuudet ja siksi siihen ei pidä soveltaa kaikkia kilpailu- ja markkinaperiaatteita. Komissio ei ole tätä ymmärtänyt, hän sanoi ja lisäsi, että komission pyrkimykset leikata kustannuksia ovat johtaneet siihen, että rajat ylittävien toiminnallisten ilmatilan lohkojen toteuttamista koskevat tavoitteet eivät ole realistisia. Koska todellinen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on puuttunut yhtenäistä ilmatilaa koskevan paketin täytäntöönpanosta, hänen mielestään ilmailualan työntekijöiden tilanne on heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lentoliikennereitit perustuvat yhä valtioiden rajoihin optimaalisten lentoliikennevirtojen sijaan. Niinpä lentokoneita ohjataan pidemmille reiteille, pakotetaan kiertämään sotilasalueet ja saatetaan aiheuttaa niille viivästyksiä siirryttäessä kansallisesta lennonjohdosta toiseen. Lentoliikenteen viivästysten arvioidaan olleen vuonna 2011 yhteensä EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden Tulisiko kyseisenlainen on löydettävä tarvittava poliittinen tahto luettelo laatia EU:n tasolla? lähes 18 miljoonaa minuuttia. Yhtenäisen ilmatilan puuttumisesta johtuvan naa lentomatkustajaa ja lennonjoh- EU:ssa on vuosittain 800 miljoo- Olemme esittäneet ajatuksen siitä, että vahviste- ja esitettävä merirosvouksen vastainen monitahoinen strategia. Komitea kannattaa YK:n päätöstä jatkaa Euroo- keskustellaan lisää lähitulevaisuudessa. aiheuttavan noin 3,7 miljardin euron on oikeus vaatia, että ilmailun koko Kyllä. Ja olen varma, että asiasta lentojen tehottomuuden arvioidaan tajia on noin Matkustajilla taan toimia asianomaisten pan unionin johtamien merivoimien Euroopan parlamentti kannattaa kustannukset. Mikäli järjestelmää ei arvoketju toimii tehokkaasti, ja torjua mandaattia Somaliassa (EU-NAV- painokkaasti senkaltaista luetteloa. En nykyaikaisteta, kansainvälisen lentoliikenneliiton IATAn mukaan 20 prosent- painostavat muita, Krawczyk sanoi tilanne, jossa eräät arvoketjun osat pääomavirtojen jäljittämiseksi ja laaditaan musta 2014 asti, mutta sitä on laajennettava merirosvoutta huomattavasti, tia lennoista myöhästyy vuonna loppupäätelmissään. FOR-ATALANTA-operaatio) vuoteen epäile, etteikö musta lista vähentäisi maantieteellisesti niin, että se kattaa koska mikäli rahavirta katkaistaan, lista rahoituslaitoksista, itäisen ja eteläisen Intian valtameren. yllykettä merirosvouteen ei enää ole. Yhtenäisen ilmatilan toteuttamatta jättäminen maksaa noin 14 SES II+ perustuu olemassa olevaan Komission jäsen Kallas ilmoitti, että jotka osallistuvat merirosvoukseen liittyvään Merivoimien nykyistä läsnäoloa Intian Eurooppalaisiin pankkeihin on lisäksi valtamerellä voidaan verrata partioimiseen 20 poliisiautolla Euroopan suurui- peräisin olevaa rahaa, joka on jäljitettävä jatkuvasti Euroopan lentoliikenteen suuntaviivat sen täytäntöönpanosta talletettu paljon merirosvouksesta miljoonaa euroa päivässä ja heikentää pakettiin. Komissio esittelee tarkat rahanpesuun. sella alueella, mikä on tyrmistyttävää. ja takavarikoitava. (mb) kilpailukykyä, Brussels Airlinesin lähiaikoina. 2 ETSK info Helmikuu 2013 / 02 teemanumero

3 Sisämarkkinat- TEEMAnumero ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea Eine Brücke zwischen Europa und der organisierten Zivilgesellschaft ISSN Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI Hyvä lukija PÄÄKIRJOITUS Kun EU:n sisämarkkinat käynnistyivät vuonna 1992, monet eurooppalaiset olivat täynnä toivoa ja iloista odotusta: koittaisi suuremman vapauden aika, hallinnolliset esteet vähenisivät ja kaikkialla Euroopassa aukenisi uusia mahdollisuuksia. Kukaan ei osannut ennustaa, kuinka globaalit voimat vaikuttaisivat EU:n talouteen, tekisivät turhiksi sekä yksittäisten ihmisten että yritysten haaveet. Mutta nyt, kun Eurooppaa taistelee selviytyäkseen taantumasta ja eurokriisistä, viimeisen silauksen antaminen vahvoille ja vakaille sisämarkkinoille on tärkeämpää kuin koskaan: EU:lla ei yksinkertaisesti ole varaa epäonnistua. Alusta asti aktiivinen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on viime vuosina tiivistänyt työtään ottamalla osaa sisämarkkinafoorumeihin, julkisiin kuulemistilaisuuksiin ja konferensseihin eri jäsenvaltioissa kuullakseen kansalaisten omista kokemuksista, sekä osallistunut Euroopan parlamentin järjestämään sisämarkkinaviikkoon (Single Market Week). Viime vuonna vietetty 20. juhlavuosi oli hyvä hetki arvioida tähänastista kehitystä. ETSK:n jäseninä, EU:n toimielinten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välisenä siltana, yksi päätehtävistämme on viestintä. Meidän on pystyttävä osoittamaan EU:n kansalaisille sisämarkkinoiden tuomat edut. Meidän on näytettävä, että se on humanistinen hanke, jonka keskipisteenä ovat Euroopan kansalaiset; joka edistää vakautta, taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia, keskinäistä kunnioitusta ja yhteisten arvojen jakamista maailmanlaajuisessa ympäristössä. Meidän on myös opastettava päätöksentekijöitä oikeaan suuntaan. ETSK ei ole epäröinyt kritisoida komission ehdotusten puutteita, liittyivät ne sitten kuluttajien ja työmarkkinaosapuolten etujen huomiotta jättämiseen tai avoimuuden puutteeseen, kun asiat eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Sisämarkkinat eivät ole täydelliset, mutta nyt hallitusten on osoitettava uskonsa hankkeeseen ja annettava sisämarkkinoille mahdollisuus täyttää lupauksensa. Bryan Cassidy ETSK:n yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus -erityisjaoston puheenjohtaja Keskeneräiset sisämarkkinat Ihmiset etusijalle EU:n sisämarkkinat voivat parantaa kansalaisten elämänlaatua kaikkialla Euroopassa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), joka edustaa järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa EU:n tasolla, on ollut tiiviisti mukana tukemassa, ohjaamassa ja seuraamassa sisämarkkinoiden kehitystä kahden vuosikymmenen ajan. ETSK perusti vuonna 1994 yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän analysoimaan sisämarkkinoiden toimintaa, nostamaan esille ongelmia ja esteitä ja ehdottamaan niihin ratkaisuja. Se on koonnut Euroopan itse- ja yhteissääntelyaloitteista ainutlaatuisen tietokannan ja pyrkii jakamaan hyviä käytänteitä, puolustamaan yksinkertaisia menettelyjä erityisesti pienten yritysten etujen mukaisesti ja edistämään sidosryhmien kuulemista. Avainasioita ovat avoimuus ja hyvä hallinto. ETSK on erityisesti halunnut kehittää sellaisia yhtenäismarkkinoita, joiden ytimessä ovat ihmiset ja kansalaiset. Vuonna 2012 se julkaisi yhteistyössä Euroopan vapaakauppaliiton (Euroopan yhtenäismarkkinoilla on 30 jäsentä) kanssa laadittuja ehdotuksia siitä, millainen on kansalaiskeskeinen lähestymistapa sisämarkkinoihin nähden. Kansalaisyhteiskunta kysyy oikeutetusti, kyetäänkö kriisi hallitsemaan EU:n nykyisen institutionaalisen mallin avulla, komitea totesi ja korosti tarvetta vahvistaa Euroopan sosiaalista ulottuvuutta. Arkipäivän todellisuus Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä on koonnut yhteen 50 ETSK:n tärkeintä suositusta sisämarkkinoiden ETSK:n yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän puheenjohtaja Edgardo Iozia elvyttämiseksi. Avoin viestintä lisäarvosta ja haasteista on äärimmäisen tärkeää suuren yleisön tuen saamiseksi, muistutti seurantaryhmän puheenjohtaja Edgardo Maria Iozia. Lyhytjänteiset poliittiset tavoitteet, joiden tuloksena on usein johdonmukaisuuden puute tai epätasapainoiset ehdotukset sekä rahoitus-, talous-, poliittinen ja yhteiskunnallinen kriisi, eivät lisää kansalaisten luottamusta EU:hun. On tärkeää ottaa huomioon arkipäivän todellisuus ja kansalaisten konkreettiset huolet. ETSK on antanut kahden viime vuoden aikana tiukkasävyisiä lausuntoja Euroopan komission pyrkimyksistä elvyttää sisämarkkinoita. Sisämarkkinoiden toisesta toimenpidepaketista tammikuussa 2013 annetussa lausunnossa komitea varoitti komissiota siitä, että se on kiinnittänyt liian vähän huomiota ETSK ei ole epäröinyt kritisoida komission ehdotusten puutteita, liittyivät ne sitten kuluttajien ja työmarkkinaosapuolten etujen huomiotta jättämiseen tai avoimuuden puutteeseen, kun asiat eivät ole edenneet toivotulla tavalla. sisämarkkinoiden kielteisiin sivuvaikutuksiin. Esimerkiksi sääntely on ollut liian heikkoa finanssimarkkinoiden toiminnan valvomiseen. Ennenaikainen onnistumisesta puhuminen on etäännyttänyt yleistä mielipidettä. Komission tulisi olla realistisempi ja viestiä tasapainoisemmin. ETSK katsoo myös, että kuluttajat tulisi nostaa tärkeämmälle sijalle vain yksi 12 aloitteesta on suunnattu erityisesti kuluttajille ja kehottaa komissiota painottamaan kuluttajaystävällisiä aloitteita. Lisäksi se kritisoi työmarkkinaosapuolten kumppanuuden puutteellista huomioimista ja luettelee puuttuvia, muun muassa perheyrityksiin ja aloitteleviin yrityksiin liittyviä toimenpiteitä, jotka auttaisivat lisäämään kansalaisten luottamusta. ETSK on kahden viime vuoden aikana esittänyt jäsentensä käytännön kokemusten pohjalta rakentavia ehdotuksia kaikilla sisämarkkinoiden osa-alueilla julkisista hankinnoista ja liikenne- ja energiaverkoista sosiaaliseen yrittäjyyteen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin. Vuonna 2012 EU vietti sisämarkkinoiden käynnistämisen kahdennettakymmenennettä juhlavuotta. Sisämarkkinat ovat Euroopan yhdentymisen keskeinen osa, joka takaa tavaroiden, palvelujen, pääomien ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden. Lähes 10 vuotta sitten tuolloinen EU:n sisämarkkina-asioista vastannut komission jäsen Frits Bolkestein vertasi kuuluisaksi nousseella tavalla sisämarkkinoiden toimintaa Ferrarin ajamiseen kakkosvaihteella. Hän kuvasi sitä valtavaksi, taloutta ja yhteiskuntaa hyödyttäväksi voimaksi, jonka potentiaalista suuri osa menee hukkaan. Hän kehotti valtioita osoittamaan yksituumaisuutta ja päättäväisyyttä vastatakseen haasteisiin ja elvyttääkseen taloutta. Juhlavuodesta huolimatta kahden vuosikymmenen kuluttua kuitenkin laajalti tunnustetaan, että sisämarkkinat eivät vieläkään toimi täysipainoisesti. Vuosituhannen alussa muutamat tietenkin ennustivat talouskriisin, joka pakottaa kovan paineen alla olevia hallitusvallan käyttäjiä palauttamaan kansalliset rajat tai ylläpitämään niitä vepars työpaikkojen säilyttämiseksi tai äänestäjien rauhoittelemiseksi. Sisämarkkinoita uhkaa työttömien määrän massiivinen lisääntyminen 28 miljoonaan, mistä ovat kärsineet etenkin EU:n nuoret, varoittaa Euroopan talousja sosiaalikomitea uudessa lausunnossaan. Satojatuhansia pk-yrityksiä on mennyt konkurssiin, ja köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen uhkaavat 120 miljoonaa kansalaista. Täyteen vauhtiin Sisämarkkinat tarvitsevat selvästi uutta potkua ja uutta ilmettä. Huhtikuussa 2011 Euroopan komissio hyväksyi sisämarkkinoiden toimenpidepaketin, jossa määritettiin 12 viputekijää Euroopan talouden vauhdittamiseksi. Sitä seurasi lokakuussa 2012 toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Sillä pyritään poistamaan haittatekijöitä ja korjaamaan lainsäädännöllisiä puutteita, jotka estävät sisämarkkinoita vaihtamasta suurimmalle vaihteelle. Mikäli Sisämarkkinat tarvitsevat selvästi uutta potkua ja uutta ilmettä. sisämarkkinat toimisivat täydellä teholla kaikissa jäsenvaltioissa, se tuottaisi EU:lle yhtenäismarkkinoiden hallinto-osaston johtajan (sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto) Emer Dalyn mukaan 4 prosentin vuotuisen kasvun. Heinäkuussa ETSK:n yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä julkaisi yksityiskohtaisen tutkimuksen sisämarkkinoiden toteutumisen esteistä. Ne ryhmiteltiin viiteen kategoriaan: fyysiset (esim. rajatarkastukset), tekniset (keskinäinen tunnustaminen), verotukselliset, luonnolliset (kuten kieli ja välimatka) ja lainsäädännölliset esteet. Tutkimuksessa lueteltiin 90 estettä, joista 26 vaikeuttaa tavaroiden liikkuvuutta ja 14 haittaa henkilöiden liikkuvuutta. Siinä patistettiin rohkeisiin avauksiin niiden voittamiseksi. ETSK info Helmikuu 2013 / 02 teemanumero 3

4 Britannia: tapaustutkimus sisämarkkinoiden eduista Mikseivät brittiläiset yritykset pidä suurempaa ääntä EU:n sisämarkkinoiden eduista nykytilanteessa, kun Britannian pelätään ajautuvan kohti ulko-ovea? Tätä kysymystä pohdittiin marraskuussa 2012, kun ETSK ja Euroopan komissio järjestivät yhdessä Lontoossa konferenssin aiheesta The Single Market 20 years on What s in it for the UK?. Sisämarkkinoiden perustan vuonna 1985 hahmotelleen raportin laatija oli brittiläinen EU-komissaari Arthur Cockfield. Vuonna 2004 perustetun, sisämarkkinoita ja kuluttajansuojaa käsittelevän eurooppalaisen parlamentaarisen komitean puheenjohtajana on aina ollut britti. Ja kuitenkin Euroopan parlamentin jäsenen Malcolm Harbourin mukaan Britannian kansalaiset eivät arvosta sisämarkkinoita, koska nykyajan poliitikoilta puuttuu sitoutuminen niihin. Ja kun populistinen keskustelu Britannian EU-jäsenyydestä Sisämarkkinoita ei saa pitää itsestäänselvyytenä Euroopan parlamentin sisämarkkinaja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtaja Malcolm Harbour oli yksi pääpuhujista Euroopan komission ja ETSK:n Lontoossa järjestämässä konferenssissa The Single Market 20 years on What s in it for the UK?, jossa käsiteltiin sisämarkkinoiden tulevaisuutta Britannian näkökulmasta. ETSK-info kysyi häneltä Britannian suhtautumisesta sisämarkkinoihin. ETSK-info: Haluaako Britannia todella vahvemmat sisämarkkinat? Euroopan parlamentin jäsen Malcolm Harbour: Britannia on ollut alusta lähtien yksi sisämarkkinoiden tärkeimmistä liikkeellepanevista voimista. Asia on Britannian Eurooppa-suhteiden ydinseikkoja. Perinteisenä kauppamaana Britannia on aina ollut vapaakaupan kannattaja ja suhtautunut avoimesti ulkopuolisiin investointeihin. Mikä on Britannian kansalaisten mielipide? Suhtautuminen ovat pikemminkin välinpitämätöntä kuin kielteistä. Läheskään kaikki yritykset eivät ymmärrä etuja. Kansalaiset eivät näe suoraa yhteyttä lisääntyneen kilpailun etuihin suurempaan valikoimaan, alhaisempiin hintoihin ja vahvempaan talouteen vaikka ne ovat selkeästi osoitettavissa. Esimerkiksi omalla alueellani (West Midlands) monet työskentelevät pienissä yrityksissä, jotka valmistavat osia autonistuimiin, jotka on tarkoitettu Solihullissa valmistettaviin Land Rovereihin tai Oxfordissa valmistettaviin BMW:ihin, jotka myydään Eurooppaan. He eivät näe työpaikkojensa Läheskään kaikki yritykset eivät ymmärrä etuja. Kansalaiset eivät näe suoraa yhteyttä lisääntyneen kilpailun etuihin suurempaan valikoimaan, alhaisempiin hintoihin ja vahvempaan talouteen olevan riippuvaisia sisämarkkinoista, vaikka näin selkeästi on. Olemme alkaneet pitää sisämarkkinoita lähes itsestäänselvyytenä, jolloin niitä ei enää huomata. Soveltaako Britannia sisämarkkinoiden lainsäädäntöä hyvin? Yleinen käsitys on, että Britannia sitoutuu kaikkiin kustannuksia ja rasitteita aiheuttaviin sääntöihin ja muut maat eivät. Tämän katsotaan vievän uskottavuutta koko järjestelmältä. Tämän näkemyksen tueksi ei kuitenkaan ole paljon todisteita. Tietyt merkit viittaavat siihen, että Britannia on pannut täytäntöön EU:n säännöksiä perusteellisemmin ja joissakin tapauksissa byrokraattisemmin kuin muut valtiot. Kenties olemme olleet liian tunnollisia emmekä kovin käytännöllisiä. Muutos on kuitenkin tapahtumassa muissakin valtioissa. Mitä olisi seuraavaksi tehtävä sisämarkkinoiden edistämiseksi? Meidän on varmistettava, että olemassa olevat säännöt pysyvät ajan tasalla ja yksinkertaistettava niitä tehokkuuden lisäämiseksi. On myös kiinnitettävä huomiota epätasaiseen täytäntöönpanoon. On fantastinen mahdollisuus myydä tuotteita yli 500 miljoonan ihmisen markkinoille, missä o n y h t e n ä i s e t s ä ä n n ö t, avoin v o i m i s t u u, ensimmäisenä uhrina voi olla totuus sisämarkkinoiden eduista. pääsy, vapaa liikkuvuus ja hyvät liikenneyhteydet. Haluamme jokaisen yrityksen, jolla on kaupattavia tavaroita tai palveluita, etsivän kumppaneita ja asiakkaita muista EU-maista. Riskit ovat suhteellisen pienet paljon pienemmät kuin lähdettäessä Kiinaan tai Intiaan. Onko sosiaalinen ulottuvuus tärkeä? Sisämarkkinoilla on sosiaalinen ulottuvuus. Haluamme laadukkaita työpaikkoja kaikkialle Eurooppaan. Meidän on taattava, että työelämän perusnormeja noudatetaan. Työntekijöiden oikeudet on turvattava, mutta varsinkin pienet työnantajat saattavat joskus kokea, ettei työllistäminen ole kannattavaa: yrityksen perustaminen on huomattava riski. Tasapainon löytäminen on tärkeää, enkä ole varma, ovatko nykyiset puitteet oikeanlaiset dynaamisen Euroopan luomiseen. Inhoan kuitenkin ajatusta sosiaalisesta polkumyynnistä. Meidän on valvottava työlainsäädännön noudattamista paremmin kaikissa maissa. Tämä on sisämarkkinoita koskeva kysymys. T o s i a s i a t puhuvat puolestaan. EU:n laajentumisen jälkeen Britannian vienti uusiin jäsenvaltioihin on melkein kaksinkertaistunut. Vuonna 2011 Brit a n n i a n v i e n n i s t ä 47 % arvoltaan 281 miljardia euroa suuntautui EU- maihin. Britannian hallitus totesi lokakuussa 2012 vahvojen sisämarkkinoiden luovan työpaikkoja ja hyödyttävän kaikkia jäsenvaltioita. Aiemmissa tutkimuksissa vuodelta 2011 todettiin laajat hyödyt yritysten kannalta, samoin kuin vaikutusten olevan negatiiviset, mikäli Britannia päättäisi vetäytyä EU:n tulevista kauppasopimuksista. Ylisääntelyn uhka Britannia on kritisoinut ylisääntelyä, ja yksi Lontoossa käydyn keskustelun päätelmistä oli, että byrokratiaa on rajoitettava erityisesti pienyritysten osalta (säännös voimaan/toinen pois -periaate uusille säännöksille). Ongelmana on myös, ettei EU:n kansalaisille tiedoteta selkeästi yhteismarkkinoiden eduista. Internetissä olevien monien neuvontapalveluiden tuominen saman portaalin alle olisi hyvä alku. Britannian yrityksistä suuri joukko on pienyrityksiä jotka usein ovat Apua tarjolla Koska yli 12 miljoonaa Euroopan kansalaista ja yritystä liikkuu EU:n sisällä vuosittain, SOLVIT-palvelussa uskotaan, että se voi tukea nykyistä paremmin yhtenäismarkkinoita, jos se voi tavoittaa useampia kansalaisia ja yrityksiä. SOLVIT on auttanut vuodesta 2002 ihmisiä ja yrityksiä, joilla on ollut ongelmia sen vuoksi, että kansalliset viranomaiset ovat soveltaneet virheellisesti sisämarkkinasääntöjä. SOLVIT on vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely, jonka toiminnasta jäsenvaltiot vastaavat yhdessä ja jota Euroopan komissio koordinoi. Sillä on vankka kokemus esteistä, joita ihmiset ja pienyritykset kohtaavat liikkuessaan ja käydessään kauppaa rajatylittävästi unionissa. Verkostosta vuonna 2011 tehdyn arvioinnin mukaan SOLVIT on ainoa lajissaan oleva palvelu, ja sen palvelujen kysyntä todennäköisesti lisääntyy, koska kehittyvät yhtenäismarkkinat lisäävät työntekijöiden muuttoliikettä ja rajat ylittävää liiketoimintaa. SOLVITin palvelujen erottuvuuden lisääminen verkossa erityisesti pienyrityksille on keskeinen tavoite Suuri osa nykyistä työtämme koskee oleskelulupia ja sosiaaliturvakysymyksiä, kertoo Anoushka Janssens komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosastosta. SOLVIT käsittelee noin yksittäistapausta vuosittain, mutta kun otetaan huomioon, että 12 miljoonaa ihmistä liikkuu vuosittain EU:n sisällä, sen palveluilla on valtava potentiaali. Ammattipätevyyden tunnustaminen joka on liikkuvuuden kannalta ratkaiseva tekijä yhtenäismarkkinoilla on SOLVITin toinen tärkeä toiminta-ala, joka kattaa noin 16 prosenttia tapauksista. Kumuloituvat hyödyt tehokkaita kotimarkkinoilla, mutta joilta puuttuu uskallusta yrittää kaukaisemmille markkinoille. Monet ajattelevat, että sisämarkkinoiden kielteisiä vaikutuksia alkaa olla myönteisiä enemmän, varoittaa Karen Clements Britannian kauppakamarista. Britannian kansalaiset eivät arvosta sisämarkkinoita, koska nykyajan poliitikoilta puuttuu sitoutuminen niihin. Ja kun populistinen keskustelu Britannian EU-jäsenyydestä voimistuu, ensimmäisenä uhrina voi olla totuus sisämarkkinoiden eduista. selittää. Pienyritykset saattavat kohdata kaupan esteitä tuotteita ja palveluja sekä alv:tä ja muita verotuskysymyksiä koskevissa asioissa; ne ovat toistaiseksi aliedustettuja SOLVITin käsittelemien tapausten joukossa. Niiden tukemiseksi työskentelemme entistä tiiviimmin yritysten ja pk-yritysten verkostojen parissa. Vuoden 2011 arvioinnissa korostettiin myös yhtä tulevaisuuden kannalta tärkeää SOLVITin piirrettä: sen panosta paitsi yksittäisten ongelmien myös pikemminkin rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen jolloin se kansalaisia ja yrityksiä auttaa enemmän. Arviointikertomuksessa katsotaan itse asiassa, että SOLVITin ratkaisemien tapausten kumuloituvat taloudelliset hyödyt tiettynä vuotena ovat monta kertaa suuremmat kuin tapauskohtaiset hyödyt. SOLVITin palvelujen erottuvuuden Euroopan parlamentin jäsen Malcolm Harbour lisääminen verkossa erityisesti pienyrityksille on keskeinen tavoite, Janssens 4 ETSK info Helmikuu 2013 / 02 teemanumero

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntaa edustava neuvoa-antava elin

Kansalaisyhteiskuntaa edustava neuvoa-antava elin Mikä on ETSK? Kansalaisyhteiskuntaa edustava neuvoa-antava elin "Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota avustavat talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea, joilla on neuvoa-antava tehtävä."

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset asiat EU:ssa 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset haasteet EU:ssa Heikko talouskasvu Korkea työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys Investointien vähäisyys

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ #EUManageStress stressi hallinnassa! www.healthy-workplaces.eu Ehdokkaiden nimeäminen Euroopan hyvän

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Vuoden 2008 työohjelma

Vuoden 2008 työohjelma Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Lausuntotyön osasto B "Ulkosuhteet"-jaosto Vuoden 2008 työohjelma Vuonna 2008 "ulkosuhteet"-erityisjaosto kokoontuu yhdeksään otteeseen. Lisäksi järjestetään kaksi erityisjaoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Laaja valtakunnallinen otanta Vastaajat ovat suuria, keskisuuria ja pieniä yrityksiä koko Suomesta. Yhteensä

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Pariisin ilmastosopimus. Harri Laurikka, @paaneuvottelija 14.12.2015

Pariisin ilmastosopimus. Harri Laurikka, @paaneuvottelija 14.12.2015 Pariisin ilmastosopimus Harri Laurikka, @paaneuvottelija 14.12.2015 Pariisin sopimus: oikeudellisesti sitova ratifioitava valtiosopimus kattava: vähintään 55 maata ja 55 % päästöistä sovelletaan 2020 jälkeen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Luonnos kysymyksiksi mielipidetiedusteluun kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Versio valmistui 20.1.2015. AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 9.1.2008 TYÖASIAKIRJA Eroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

TARKISTUKSET 129-159. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2260(INI) 6.12.2012. Mietintöluonnos Andreas Schwab (PE497.937v01)

TARKISTUKSET 129-159. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2260(INI) 6.12.2012. Mietintöluonnos Andreas Schwab (PE497.937v01) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 6.12.2012 2012/2260(INI) TARKISTUKSET 129-159 Mietintöluonnos Andreas Schwab (PE497.937v01) suosituksista komissiolle sisämarkkinoiden

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa

Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari sähköisistä hankinnoista, erityisasiantuntija/rahoitusala Suomen Kuntaliitto, kuntatalous Euroopan komission ehdotus

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta 9.3.2015 A8-0043/4 4 78 kohta 78. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan EU:n jäsenvaltioille esittämään kehotukseen vähimmäistulon käyttöön ottamisesta, jotta voidaan pyrkiä vähentämään köyhyyttä

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot