Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa"

Transkriptio

1 ISSN Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Näemme ETSK:ssa itsemme siltana Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Silta määritellään esimerkiksi joen, notkelman tai tien yli ulottuvaksi ja sen yli johtavaksi rakennelmaksi. ETSK on siis kansalaisyhteiskunnan edustajista koostuva elävä kokonaisuus, jolla on yhteys molempiin suuntiin EU:n toimielimiin ja jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskuntiin ja joka pyrkii kuromaan umpeen EU:n ja sen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen välisen kuilun. Voidakseen onnistua tässä ETSK:n tulee sekä toimia tehokkaasti toimielinten kumppanina Brysselissä että käydä jatkuvasti vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa jäsenvaltioissa. Maailmanlaajuisen finanssikriisin puhkeamisesta lähtien on käyty laajaa julkista keskustelua valtiollisten ja EU:n toimielinten nykyisestä ja tulevasta roolista sekä siitä, millaisia toimia ne esittävät kriisin taltuttamiseksi. ETSK ei voi sivuuttaa näitä keskusteluja, sillä tehtävänämme on tuoda esille Euroopan kansalaisten intressejä, tarpeita ja odotuksia. Olen erityisen mielissäni siitä, että komitean ehdotuksissa (joista yhteisymmärrykseen pääseminen on suuren työn takana) on aina pyritty kääntämään kriisi mahdollisuudeksi kehittää toimintamekanismeja ja jatkaa EU:n menestystarinaa. Olen vakaasti sitä mieltä, että vallitsevan tilanteen tulisi johtaa meidät pohtimaan uudelleen kansalaisyhteiskunnan asemaa politiikan muotoilussa ja rakentamaan uudenlaista demokratiaa. Tämä on yksi Vrije Universiteit Brusselin Eurooppa-tutkimuksen laitokselta aiheesta Kriisin vaikutus kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin EU:ssa tilaamamme tutkimuksen johtopäätöksistä. Tavoitteena oli, että ETSK saa ulkopuoliselta taholta näkemyksen EU:n jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden toimintakyvystä kriisin jälkimainingeissa. Tiedämme kaikki, että työmarkkinaosapuolten on kriisin vallitessa päästävä täysipainoisesti mukaan uudistusprosessiin sekä valtio- että unionitasolla. Tarvitsemme vankkaa tietoa näiden tahojen nykyisistä toimintavalmiuksista, jotta voimme tutkia, miten niitä voidaan auttaa ja miten voimme ottaa oppia niistä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että finanssi- ja talouskriisi, joka on horjuttanut perustavanlaatuisesti EU:n asemaa eurooppalaisessa yhteiskunnassa, voidaan nähdä mahdollisuutena antaa kansalaisyhteiskunnalle uusi ja mahdollisesti rakentavampi ja yhteistoiminnallisempi rooli päätöksentekoprosesseissa. Tutkimuksen mukaan voisimme alkaa pohtia uudelleen myös kansalaisyhteiskunnan poliittisen, demokratiaan perustuvan osallistumisen merkitystä. Tutkimus osoittaa, että kaikki kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat myötävaikuttaa unionin kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen sekä sen varmistamiseen, että elämä on parempaa, rakentavampaa, osallistuvampaa ja tyydyttävämpää. Tutkimuksessa esitetyt suositukset voisivat hyvin edistää keskustelua kansalaisyhteiskunnan roolista EU:n päätöksentekokehyksessä ja luoda sille perustaa. Haluaisin, että näemme niiden kautta lintuperspektiivistä, mitä tällä hetkellä tapahtuu ruohonjuuritasolla, jotta voimme saada näistä tapahtumista tarkemman ja laajemman käsityksen. Suosituksista voidaan mainita kehotus kehittää mekanismeja alhaalta ylöspäin suuntautuvien, kestäväpohjaisten toimien edistämiseksi (esim. toimien epämuodollinen organisointi, organising without formalising) ja tukea kansallisia talous- ja sosiaalineuvostoja, kun ne edistävät kansalaisyhteiskunnan toimintaa omilla alueillaan ja omissa maissaan ja eurooppalaisten kumppaniensa kanssa. Tämän suppean tutkimuksen tulokset ja suositukset käyvät täydellisesti yksiin ETSK:n päivittäisen työn kanssa, vahvistavat sitoutumistamme kansalaisyhteiskunnan asiantuntemuksen ja omistautuneisuuden mahdollisimman tarkkaan hyödyntämiseen ja auttavat meitä pääsemään selville eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan tunnelmista. Tätä tarvitaan, jotta voimme tarjota turvallisen tien sillan toiseen päähän: EU:n toimielinten luo. KALENTERIIN MERKITTÄVÄÄ Staffan Nilsson Presidentti helmikuuta 2013 Bryssel: Symposiumi aiheesta Ydinfissiotutkimus vähähiilisen talouden hyväksi 14. maaliskuuta 2013 ETSK, Bryssel: Euroopan kuluttajapäivä maaliskuuta 2013 ETSK, Bryssel: ETSK:n täysistunto TÄSSÄ NUMEROSSA 2 Merirosvouksen torjunta 3 Ihmiset etusijalle 4 Sisämarkkinoita ei saa pitää itsestäänselvyytenä 5 Ihmisten hyväksi, yhteiskunnan hyväksi 6 Sisämarkkinat: hyvät yrityksille, erinomaiset Euroopalle 7 Pilvipalveluilla selkeitä etuja 8 ETSK:n jäsenen Gonçalo Lobo Xavierin haastattelu Vastoinkäymiset eivät pysäytä Euroopan yhdentymistä ETSK-info: Sanoitte äskettäin pitämässänne puheessa, että Kriisi on paljastanut niiden rakennemuutosten laajuuden, joita tarvitaan talouden saattamiseksi takaisin kestävälle pohjalle. Voisitteko tarkentaa tätä hieman? Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on paljastanut monia perusongelmia lukuisten maiden talouspolitiikassa, EU:n yhteisten sisämarkkinoiden toiminnassa ja euroalueen suunnittelussa. Euroalueen osalta niihin kuuluvat muun muassa eri jäsenvaltioiden kilpailukyvyn huomattavat erot, liiallinen julkinen ja yksityinen velkaantuminen, euroalueen onnistuneeseen hallinnointiin tarvittavien yhteisten välineiden puuttuminen sekä yhdennettyjen sääntely- ja valvontamekanismien riittämättömyys rahoitussektorilla. Pankkiunioni on yksi aiheista, joista on keskusteltu vilkkaasti ETSK:ssa. Komiteassa sitä pidetään vakauden edellytyksenä oletteko samaa mieltä? M i n u n l i s ä k s e n i k o k o Eurooppa-neuvosto on samaa mieltä. Sen vuoksi sovimme nopeasta etenemisestä yhteisen valvontamekanismin toteuttamiseksi rahoitussektorilla sekä yhteisestä kriisinratkaisumekanismista ja muista toimenpiteistä, joiden avulla voidaan edetä tehokkaasti pankkiunionin perustamiseen. On luonnollista, että yhteisvaluuttaan osallistuvilla mailla on enemmän yhteistä tehtävää valuutan hallinnoinnissa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy Pankkiunionia koskevan ehdotuksen mukaan Euroopan keskuspankki ottaa vastuun euroalueen pankkien valvonnasta. Eikö tämä saattaisi aiheuttaa ristiriitaa EKP:n valvonta- ja rahapoliittisten tehtävien kesken? Näin voisi käydä esimerkiksi silloin, jos se haluaa pitää korkotason alhaisena pankkien tukemiseksi. Ei. EKP:n rahapoliittinen vastuu ja sen valvontatehtävät erotetaan ns. kiinanmuurilla. Monet etenkin euroalueen ulkopuoliset tarkkailijat katsovat, että pankkiunioni on ensimmäinen askel kohti kahden nopeuden Eurooppaa, jossa sivullisilla on eräillä lainsäädännön osa-alueilla rajattu vaikutusvalta. Onko olemassa mekanismeja, jotka huojentaisivat heidän pelkojaan? On luonnollista, että yhteisvaluuttaan osallistuvilla mailla on enemmän yhteistä tehtävää valuutan hallinnoinnissa. Tämä tehdään kuitenkin avoimella tavalla eikä se vaaranna EU:n sisämarkkinoita. Olen vaikuttunut siitä, kuinka kansalaisyhteiskunnan järjestäytyminen kehittyy niin Euroopan tasolla kuin valtio-, alue- ja paikallistasolla. Tällä hetkellä neuvotellaan EU:n talousarviosta seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Uskotteko, että Euroopan yhdentymiskehityksen jatkuminen saattaa itse asiassa riippua näiden neuvottelujen tuloksesta? Euroopan yhdentymiskehitys on jatkunut omalla painollaan jo 60 vuoden ajan ajoittaisista vastoinkäymisistä huolimatta. Se jatkuu tulevaisuudessa vaikka ja korostan tässä vaikka-sanaa sopimus seuraavasta rahoituskehyksestä viivästyisikin. Kuinka järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta voisi teidän mielestänne parhaiten edistää yhdentymisprosessia näinä aikoina? Olen vaikuttunut siitä, kuinka kansalaisyhteiskunnan järjestäytyminen kehittyy niin Euroopan tasolla kuin valtio-, alue- ja paikallistasolla. Melkein jokaisella alakohtaisella organisaatiolla, kansalaisjärjestöllä, työmarkkinaosapuolella, tiedemaailman ryhmällä, pohdintaryhmällä ja kampanjaorganisaatiolla on nykyään Euroopan tason rakenne tai verkosto, joka huolehtii toiminnan eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Tämä on erittäin tärkeää, kun pyritään varmistamaan laaja tietoisuus Euroopan unionin merkityksestä kansalaisten elämässä ja EU-tason mahdollisuudet puuttua keskeisiin kansalaisia huolestuttaviin seikkoihin aloilla, joilla olemme toisistamme riippuvaisia tai joilla yhteistoiminta tuo muita etuja. (asp/mb) 1

2 ETSK:n työnantajat-ryhmän varapuheenjohtaja Anna Bredima Merirosvouksen torjunta Merirosvous ei ole yksinomaan meriliikenteeseen liittyvä ongelma. Se on myös humanitaarinen ja kaupankäyntiin liittyvä maailmanlaajuinen ongelma, jolla on vaikutuksia kuluttajiin ja veronmaksajiin kaikkialla maailmassa. Maailmanlaajuisesti merirosvouksen kustannukset ovat pöyristyttävät 7 12 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosittain. Pelkästään vuonna 2012 merirosvot murhasivat kuusi merimiestä ja ottivat 448 panttivangiksi eri puolilla maailmaa alusta purjehtii vuosittain merirosvojen temmellyskenttänä olevilla vesillä. Kolme miljoonaa tynnyriä öljyä ja puolet maailman konttiliikenteestä kulkevat päivittäin Intian valtamerellä halki alueiden, joilla merirosvot ovat uhkana. Mikäli merirosvousaaltoa ei saada padottua, vaarana on, että EU:n tavaroiden ja energian koko logistiikkaja toimitusketju katkeaa, toteaa ETSK:n työnantajat-ryhmän varapuheenjohtaja, Kreikan laivanvarustajien liiton johtaja Anna Bredima, joka on laatinut ETSK:n täysistunnossa tammikuussa annetun lausunnon keinoista vahvistaa EU:n reagointia merirosvouteen. Otteita haastattelusta: ETSK-info: Monien mielestä merirosvous kuuluu menneeseen aikaan. Toteatte, että nykypäivän merirosvous sai uutta vauhtia vuonna Anna Bredima: Merirosvousta harjoitettiin myös ennen vuotta 2007, mutta se oli satunnaista. Nykypäivän merirosvous syntyi Somalian rannikon edustalla. Somalia on toimintakyvyttömyyden tilaan ajautunut valtio, joka ei kykene tarjoamaan nuorille uskottavaa vaihtoehtoa merirosvoukselle eikä ottamaan käyttöön tehokasta pelotetta. Viime aikoina merirosvous on levinnyt maailman muihin osiin: Guineanlahdelle sekä Länsi-Afrikan, Indonesian ja Etelä-Amerikan rannikon edustalle. Guineanlahden merirosvous on erilaista, paljon väkivaltaisempaa kuin Somalian rannikon edustalla harjoitettu merirosvous, ja sen tyypillisimpänä piirteenä ei ole panttivankien ottaminen vaan öljylastien kaappaaminen. EU:n toteuttamassa merirosvouksen torjuntatyössä on mielestänne ollut keskeisenä virheenä se, että siinä on torjuttu merirosvouden oireita eikä sen perimmäisiä syitä. Merirosvouksen perimmäinen syy on löydettävissä maan kamaralta. Valtion toimintakyvyttömyys, köyhyys, rankaisematta jääminen ja merirosvous ovat yhteydessä toisiinsa. Laatimalla lausunnon merirosvoudesta komitea on halunnut lisätä Euroopan kansalaisyhteiskunnan tietoisuutta ongelmasta ja myös painostaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden päätöksentekijöitä ryhtymään päättäväisiin ja järeisiin toimiin. Laatimassanne lausunnossa toteatte, että EU:lla on käytössään kaikki tarvittavat välineet merirosvouksen torjumiseksi: kaupankäynti ja kehitysapu, sotilaallinen läsnäolo, jälleenrakennus ja valtiorakenteiden kehittäminen. Mitä siis puuttuu? Merirosvouksen perimmäinen syy on löydettävissä maan kamaralta. Valtion toimintakyvyttömyys, köyhyys, rankaisematta jääminen ja merirosvous ovat yhteydessä toisiinsa. Mitä jäsenvaltiot voivat tehdä? Ensimmäisenä askeleena voisi olla merirosvouksen vastaisen lainsäädännön ajantasaistaminen niin, että merirosvous luokitellaan jälleen rikokseksi. Tähän saakka merirosvot on kyllä pidätetty, mutta heitä ei ole kuitenkaan asetettu syytteeseen, koska voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista sitä. Tämän seurauksena heidät lopulta vapautetaan. On sanottu leikillisesti, että viimeisin merirosvouksen vastaiseen lainsäädäntöön erikoistunut lakimies kuoli vuonna Merirosvous kukoistaa eikä vähiten siitä syystä, että se on kannattavaa liiketoimintaa. Olette useaan otteeseen todennut, että on välttämätöntä katkaista merirosvousta palvelevat rahoitusvirrat. Kuinka se voidaan tehdä? Olemme esittäneet ajatuksen siitä, että vahvistetaan toimia asianomaisten pääomavirtojen jäljittämiseksi ja laaditaan musta lista rahoituslaitoksista, jotka osallistuvat merirosvoukseen liittyvään rahanpesuun. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila yhä yhtä kaukana Joulukuun 4. päivä 2012 oli asetettu määräajaksi rajat ylittävien toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamiselle. Niiden on määrä korvata 27 nykyistä aluetta ja muodostaa perusta yhtenäiselle eurooppalaiselle ilmatilalle. Määräaikaa ei kuitenkaan noudatettu. Näin ollen EU:n ilmoittama tavoite lisätä ilmatilan kapasiteettia sekä vähentää lennonjohtokustannuksia, myöhästymisiä ja ilmansaasteita on edelleen yhtä kaukana toteutumisesta. Euroopan komissio on ilmoittanut uusista toimista, joilla tuetaan takeltelevaa Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II -hanketta (Single European Sky, SES II). Nimellä Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II+ (SES II+) tunnetun, vielä julkistamattoman paketin odotetaan elvyttävän SES II -hankkeen täytäntöönpanoa. Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa on pyydetty auttamaan komissiota tulevan ehdotuksen laatimisessa. Kuluttajat kärsivänä osapuolena Kuluttajat eivät saa kärsiä siitä, että lentoliikenneala ei kykene ratkaisemaan sisäisiä ongelmiaan, totesi ETSK:n varapuheenjohtaja Jacek Krawczyk, joka toimii tulevan SES II+ -pakettia käsittelevän lausunnon esittelijänä. Hänen tunnepitoinen vetoomuksensa ETSK:n tammikuussa järjestämässä konferenssissa loi puitteet keskustelulle siitä, kuinka pitkään vireillä olleessa hankkeessa pitäisi edetä. Liikenneasioista vastaava Euroopan komission jäsen Siim Kallas myönsi, että jäsenvaltioiden vastahakoisuus luopua omasta määräysvallastaan yhteisen valvonnan hyväksi on hidastanut yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan luomiseen tähtäävää hanketta. Hän ilmoitti, että Euroopan komissio aikoo ryhtyä oikeustoimiin kaikkia niitä valtioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet määräaikaa rajat ylittävien toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamisessa. ETSK on pitkään vaatinut kurinpitotoimia niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät saavuta tavoitteita. Syksyllä Kyproksella järjestetyssä ilmailualan huippukokouksessa Krawczyk totesi, että komission on osoitettava vahvaa johtajuutta asettamalla tavoitteeksi suorituskykyparametrit ja valvomalla niitä tarkasti. Mikäli niitä ei saavuteta, komission on ryhdyttävä kurinpitotoimiin, hän sanoi. Aiheutuvat kustannukset toimitusjohtaja ja Euroopan lentoyhtiöiden liiton puheenjohtaja Bernard Gustin lisäsi. Kun tähän lisätään tarpeettoman korkeat lennonvarmistuskustannukset Euroopassa paljon suuremmat kuin Yhdysvalloissa kokonaissumma on valtava, komission jäsen Kallas totesi. Hän sanoi suoraan, että lasku lankeaa matkustajien ja yritysten maksettavaksi. Kuka on syypää? Halpalentoyhtiö Ryanairilla johtajana työskentelevä David O Brien syytti hankkeen viivästymisestä ja seisahtumisesta lennonjohtajia. Komission olisi lopetettava lennonjohdon kansalliset monopolit, mikäli se haluaa nykyaikaistaa Euroopan lentoliikenteen, hän sanoi. ETSK:n varapuheenjohtaja Jacek Krawczyk Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton lennonjohtajien komitean puheenjohtaja Riccardo Rubbini kommentoi syytöksiä toteamalla, että lennonjohdolla on kaikki luonnollisen monopolin ominaisuudet ja siksi siihen ei pidä soveltaa kaikkia kilpailu- ja markkinaperiaatteita. Komissio ei ole tätä ymmärtänyt, hän sanoi ja lisäsi, että komission pyrkimykset leikata kustannuksia ovat johtaneet siihen, että rajat ylittävien toiminnallisten ilmatilan lohkojen toteuttamista koskevat tavoitteet eivät ole realistisia. Koska todellinen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on puuttunut yhtenäistä ilmatilaa koskevan paketin täytäntöönpanosta, hänen mielestään ilmailualan työntekijöiden tilanne on heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lentoliikennereitit perustuvat yhä valtioiden rajoihin optimaalisten lentoliikennevirtojen sijaan. Niinpä lentokoneita ohjataan pidemmille reiteille, pakotetaan kiertämään sotilasalueet ja saatetaan aiheuttaa niille viivästyksiä siirryttäessä kansallisesta lennonjohdosta toiseen. Lentoliikenteen viivästysten arvioidaan olleen vuonna 2011 yhteensä EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden Tulisiko kyseisenlainen on löydettävä tarvittava poliittinen tahto luettelo laatia EU:n tasolla? lähes 18 miljoonaa minuuttia. Yhtenäisen ilmatilan puuttumisesta johtuvan naa lentomatkustajaa ja lennonjoh- EU:ssa on vuosittain 800 miljoo- Olemme esittäneet ajatuksen siitä, että vahviste- ja esitettävä merirosvouksen vastainen monitahoinen strategia. Komitea kannattaa YK:n päätöstä jatkaa Euroo- keskustellaan lisää lähitulevaisuudessa. aiheuttavan noin 3,7 miljardin euron on oikeus vaatia, että ilmailun koko Kyllä. Ja olen varma, että asiasta lentojen tehottomuuden arvioidaan tajia on noin Matkustajilla taan toimia asianomaisten pan unionin johtamien merivoimien Euroopan parlamentti kannattaa kustannukset. Mikäli järjestelmää ei arvoketju toimii tehokkaasti, ja torjua mandaattia Somaliassa (EU-NAV- painokkaasti senkaltaista luetteloa. En nykyaikaisteta, kansainvälisen lentoliikenneliiton IATAn mukaan 20 prosent- painostavat muita, Krawczyk sanoi tilanne, jossa eräät arvoketjun osat pääomavirtojen jäljittämiseksi ja laaditaan musta 2014 asti, mutta sitä on laajennettava merirosvoutta huomattavasti, tia lennoista myöhästyy vuonna loppupäätelmissään. FOR-ATALANTA-operaatio) vuoteen epäile, etteikö musta lista vähentäisi maantieteellisesti niin, että se kattaa koska mikäli rahavirta katkaistaan, lista rahoituslaitoksista, itäisen ja eteläisen Intian valtameren. yllykettä merirosvouteen ei enää ole. Yhtenäisen ilmatilan toteuttamatta jättäminen maksaa noin 14 SES II+ perustuu olemassa olevaan Komission jäsen Kallas ilmoitti, että jotka osallistuvat merirosvoukseen liittyvään Merivoimien nykyistä läsnäoloa Intian Eurooppalaisiin pankkeihin on lisäksi valtamerellä voidaan verrata partioimiseen 20 poliisiautolla Euroopan suurui- peräisin olevaa rahaa, joka on jäljitettävä jatkuvasti Euroopan lentoliikenteen suuntaviivat sen täytäntöönpanosta talletettu paljon merirosvouksesta miljoonaa euroa päivässä ja heikentää pakettiin. Komissio esittelee tarkat rahanpesuun. sella alueella, mikä on tyrmistyttävää. ja takavarikoitava. (mb) kilpailukykyä, Brussels Airlinesin lähiaikoina. 2 ETSK info Helmikuu 2013 / 02 teemanumero

3 Sisämarkkinat- TEEMAnumero ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea Eine Brücke zwischen Europa und der organisierten Zivilgesellschaft ISSN Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI Hyvä lukija PÄÄKIRJOITUS Kun EU:n sisämarkkinat käynnistyivät vuonna 1992, monet eurooppalaiset olivat täynnä toivoa ja iloista odotusta: koittaisi suuremman vapauden aika, hallinnolliset esteet vähenisivät ja kaikkialla Euroopassa aukenisi uusia mahdollisuuksia. Kukaan ei osannut ennustaa, kuinka globaalit voimat vaikuttaisivat EU:n talouteen, tekisivät turhiksi sekä yksittäisten ihmisten että yritysten haaveet. Mutta nyt, kun Eurooppaa taistelee selviytyäkseen taantumasta ja eurokriisistä, viimeisen silauksen antaminen vahvoille ja vakaille sisämarkkinoille on tärkeämpää kuin koskaan: EU:lla ei yksinkertaisesti ole varaa epäonnistua. Alusta asti aktiivinen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on viime vuosina tiivistänyt työtään ottamalla osaa sisämarkkinafoorumeihin, julkisiin kuulemistilaisuuksiin ja konferensseihin eri jäsenvaltioissa kuullakseen kansalaisten omista kokemuksista, sekä osallistunut Euroopan parlamentin järjestämään sisämarkkinaviikkoon (Single Market Week). Viime vuonna vietetty 20. juhlavuosi oli hyvä hetki arvioida tähänastista kehitystä. ETSK:n jäseninä, EU:n toimielinten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välisenä siltana, yksi päätehtävistämme on viestintä. Meidän on pystyttävä osoittamaan EU:n kansalaisille sisämarkkinoiden tuomat edut. Meidän on näytettävä, että se on humanistinen hanke, jonka keskipisteenä ovat Euroopan kansalaiset; joka edistää vakautta, taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia, keskinäistä kunnioitusta ja yhteisten arvojen jakamista maailmanlaajuisessa ympäristössä. Meidän on myös opastettava päätöksentekijöitä oikeaan suuntaan. ETSK ei ole epäröinyt kritisoida komission ehdotusten puutteita, liittyivät ne sitten kuluttajien ja työmarkkinaosapuolten etujen huomiotta jättämiseen tai avoimuuden puutteeseen, kun asiat eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Sisämarkkinat eivät ole täydelliset, mutta nyt hallitusten on osoitettava uskonsa hankkeeseen ja annettava sisämarkkinoille mahdollisuus täyttää lupauksensa. Bryan Cassidy ETSK:n yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus -erityisjaoston puheenjohtaja Keskeneräiset sisämarkkinat Ihmiset etusijalle EU:n sisämarkkinat voivat parantaa kansalaisten elämänlaatua kaikkialla Euroopassa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), joka edustaa järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa EU:n tasolla, on ollut tiiviisti mukana tukemassa, ohjaamassa ja seuraamassa sisämarkkinoiden kehitystä kahden vuosikymmenen ajan. ETSK perusti vuonna 1994 yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän analysoimaan sisämarkkinoiden toimintaa, nostamaan esille ongelmia ja esteitä ja ehdottamaan niihin ratkaisuja. Se on koonnut Euroopan itse- ja yhteissääntelyaloitteista ainutlaatuisen tietokannan ja pyrkii jakamaan hyviä käytänteitä, puolustamaan yksinkertaisia menettelyjä erityisesti pienten yritysten etujen mukaisesti ja edistämään sidosryhmien kuulemista. Avainasioita ovat avoimuus ja hyvä hallinto. ETSK on erityisesti halunnut kehittää sellaisia yhtenäismarkkinoita, joiden ytimessä ovat ihmiset ja kansalaiset. Vuonna 2012 se julkaisi yhteistyössä Euroopan vapaakauppaliiton (Euroopan yhtenäismarkkinoilla on 30 jäsentä) kanssa laadittuja ehdotuksia siitä, millainen on kansalaiskeskeinen lähestymistapa sisämarkkinoihin nähden. Kansalaisyhteiskunta kysyy oikeutetusti, kyetäänkö kriisi hallitsemaan EU:n nykyisen institutionaalisen mallin avulla, komitea totesi ja korosti tarvetta vahvistaa Euroopan sosiaalista ulottuvuutta. Arkipäivän todellisuus Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä on koonnut yhteen 50 ETSK:n tärkeintä suositusta sisämarkkinoiden ETSK:n yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän puheenjohtaja Edgardo Iozia elvyttämiseksi. Avoin viestintä lisäarvosta ja haasteista on äärimmäisen tärkeää suuren yleisön tuen saamiseksi, muistutti seurantaryhmän puheenjohtaja Edgardo Maria Iozia. Lyhytjänteiset poliittiset tavoitteet, joiden tuloksena on usein johdonmukaisuuden puute tai epätasapainoiset ehdotukset sekä rahoitus-, talous-, poliittinen ja yhteiskunnallinen kriisi, eivät lisää kansalaisten luottamusta EU:hun. On tärkeää ottaa huomioon arkipäivän todellisuus ja kansalaisten konkreettiset huolet. ETSK on antanut kahden viime vuoden aikana tiukkasävyisiä lausuntoja Euroopan komission pyrkimyksistä elvyttää sisämarkkinoita. Sisämarkkinoiden toisesta toimenpidepaketista tammikuussa 2013 annetussa lausunnossa komitea varoitti komissiota siitä, että se on kiinnittänyt liian vähän huomiota ETSK ei ole epäröinyt kritisoida komission ehdotusten puutteita, liittyivät ne sitten kuluttajien ja työmarkkinaosapuolten etujen huomiotta jättämiseen tai avoimuuden puutteeseen, kun asiat eivät ole edenneet toivotulla tavalla. sisämarkkinoiden kielteisiin sivuvaikutuksiin. Esimerkiksi sääntely on ollut liian heikkoa finanssimarkkinoiden toiminnan valvomiseen. Ennenaikainen onnistumisesta puhuminen on etäännyttänyt yleistä mielipidettä. Komission tulisi olla realistisempi ja viestiä tasapainoisemmin. ETSK katsoo myös, että kuluttajat tulisi nostaa tärkeämmälle sijalle vain yksi 12 aloitteesta on suunnattu erityisesti kuluttajille ja kehottaa komissiota painottamaan kuluttajaystävällisiä aloitteita. Lisäksi se kritisoi työmarkkinaosapuolten kumppanuuden puutteellista huomioimista ja luettelee puuttuvia, muun muassa perheyrityksiin ja aloitteleviin yrityksiin liittyviä toimenpiteitä, jotka auttaisivat lisäämään kansalaisten luottamusta. ETSK on kahden viime vuoden aikana esittänyt jäsentensä käytännön kokemusten pohjalta rakentavia ehdotuksia kaikilla sisämarkkinoiden osa-alueilla julkisista hankinnoista ja liikenne- ja energiaverkoista sosiaaliseen yrittäjyyteen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin. Vuonna 2012 EU vietti sisämarkkinoiden käynnistämisen kahdennettakymmenennettä juhlavuotta. Sisämarkkinat ovat Euroopan yhdentymisen keskeinen osa, joka takaa tavaroiden, palvelujen, pääomien ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden. Lähes 10 vuotta sitten tuolloinen EU:n sisämarkkina-asioista vastannut komission jäsen Frits Bolkestein vertasi kuuluisaksi nousseella tavalla sisämarkkinoiden toimintaa Ferrarin ajamiseen kakkosvaihteella. Hän kuvasi sitä valtavaksi, taloutta ja yhteiskuntaa hyödyttäväksi voimaksi, jonka potentiaalista suuri osa menee hukkaan. Hän kehotti valtioita osoittamaan yksituumaisuutta ja päättäväisyyttä vastatakseen haasteisiin ja elvyttääkseen taloutta. Juhlavuodesta huolimatta kahden vuosikymmenen kuluttua kuitenkin laajalti tunnustetaan, että sisämarkkinat eivät vieläkään toimi täysipainoisesti. Vuosituhannen alussa muutamat tietenkin ennustivat talouskriisin, joka pakottaa kovan paineen alla olevia hallitusvallan käyttäjiä palauttamaan kansalliset rajat tai ylläpitämään niitä vepars työpaikkojen säilyttämiseksi tai äänestäjien rauhoittelemiseksi. Sisämarkkinoita uhkaa työttömien määrän massiivinen lisääntyminen 28 miljoonaan, mistä ovat kärsineet etenkin EU:n nuoret, varoittaa Euroopan talousja sosiaalikomitea uudessa lausunnossaan. Satojatuhansia pk-yrityksiä on mennyt konkurssiin, ja köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen uhkaavat 120 miljoonaa kansalaista. Täyteen vauhtiin Sisämarkkinat tarvitsevat selvästi uutta potkua ja uutta ilmettä. Huhtikuussa 2011 Euroopan komissio hyväksyi sisämarkkinoiden toimenpidepaketin, jossa määritettiin 12 viputekijää Euroopan talouden vauhdittamiseksi. Sitä seurasi lokakuussa 2012 toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Sillä pyritään poistamaan haittatekijöitä ja korjaamaan lainsäädännöllisiä puutteita, jotka estävät sisämarkkinoita vaihtamasta suurimmalle vaihteelle. Mikäli Sisämarkkinat tarvitsevat selvästi uutta potkua ja uutta ilmettä. sisämarkkinat toimisivat täydellä teholla kaikissa jäsenvaltioissa, se tuottaisi EU:lle yhtenäismarkkinoiden hallinto-osaston johtajan (sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto) Emer Dalyn mukaan 4 prosentin vuotuisen kasvun. Heinäkuussa ETSK:n yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä julkaisi yksityiskohtaisen tutkimuksen sisämarkkinoiden toteutumisen esteistä. Ne ryhmiteltiin viiteen kategoriaan: fyysiset (esim. rajatarkastukset), tekniset (keskinäinen tunnustaminen), verotukselliset, luonnolliset (kuten kieli ja välimatka) ja lainsäädännölliset esteet. Tutkimuksessa lueteltiin 90 estettä, joista 26 vaikeuttaa tavaroiden liikkuvuutta ja 14 haittaa henkilöiden liikkuvuutta. Siinä patistettiin rohkeisiin avauksiin niiden voittamiseksi. ETSK info Helmikuu 2013 / 02 teemanumero 3

4 Britannia: tapaustutkimus sisämarkkinoiden eduista Mikseivät brittiläiset yritykset pidä suurempaa ääntä EU:n sisämarkkinoiden eduista nykytilanteessa, kun Britannian pelätään ajautuvan kohti ulko-ovea? Tätä kysymystä pohdittiin marraskuussa 2012, kun ETSK ja Euroopan komissio järjestivät yhdessä Lontoossa konferenssin aiheesta The Single Market 20 years on What s in it for the UK?. Sisämarkkinoiden perustan vuonna 1985 hahmotelleen raportin laatija oli brittiläinen EU-komissaari Arthur Cockfield. Vuonna 2004 perustetun, sisämarkkinoita ja kuluttajansuojaa käsittelevän eurooppalaisen parlamentaarisen komitean puheenjohtajana on aina ollut britti. Ja kuitenkin Euroopan parlamentin jäsenen Malcolm Harbourin mukaan Britannian kansalaiset eivät arvosta sisämarkkinoita, koska nykyajan poliitikoilta puuttuu sitoutuminen niihin. Ja kun populistinen keskustelu Britannian EU-jäsenyydestä Sisämarkkinoita ei saa pitää itsestäänselvyytenä Euroopan parlamentin sisämarkkinaja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtaja Malcolm Harbour oli yksi pääpuhujista Euroopan komission ja ETSK:n Lontoossa järjestämässä konferenssissa The Single Market 20 years on What s in it for the UK?, jossa käsiteltiin sisämarkkinoiden tulevaisuutta Britannian näkökulmasta. ETSK-info kysyi häneltä Britannian suhtautumisesta sisämarkkinoihin. ETSK-info: Haluaako Britannia todella vahvemmat sisämarkkinat? Euroopan parlamentin jäsen Malcolm Harbour: Britannia on ollut alusta lähtien yksi sisämarkkinoiden tärkeimmistä liikkeellepanevista voimista. Asia on Britannian Eurooppa-suhteiden ydinseikkoja. Perinteisenä kauppamaana Britannia on aina ollut vapaakaupan kannattaja ja suhtautunut avoimesti ulkopuolisiin investointeihin. Mikä on Britannian kansalaisten mielipide? Suhtautuminen ovat pikemminkin välinpitämätöntä kuin kielteistä. Läheskään kaikki yritykset eivät ymmärrä etuja. Kansalaiset eivät näe suoraa yhteyttä lisääntyneen kilpailun etuihin suurempaan valikoimaan, alhaisempiin hintoihin ja vahvempaan talouteen vaikka ne ovat selkeästi osoitettavissa. Esimerkiksi omalla alueellani (West Midlands) monet työskentelevät pienissä yrityksissä, jotka valmistavat osia autonistuimiin, jotka on tarkoitettu Solihullissa valmistettaviin Land Rovereihin tai Oxfordissa valmistettaviin BMW:ihin, jotka myydään Eurooppaan. He eivät näe työpaikkojensa Läheskään kaikki yritykset eivät ymmärrä etuja. Kansalaiset eivät näe suoraa yhteyttä lisääntyneen kilpailun etuihin suurempaan valikoimaan, alhaisempiin hintoihin ja vahvempaan talouteen olevan riippuvaisia sisämarkkinoista, vaikka näin selkeästi on. Olemme alkaneet pitää sisämarkkinoita lähes itsestäänselvyytenä, jolloin niitä ei enää huomata. Soveltaako Britannia sisämarkkinoiden lainsäädäntöä hyvin? Yleinen käsitys on, että Britannia sitoutuu kaikkiin kustannuksia ja rasitteita aiheuttaviin sääntöihin ja muut maat eivät. Tämän katsotaan vievän uskottavuutta koko järjestelmältä. Tämän näkemyksen tueksi ei kuitenkaan ole paljon todisteita. Tietyt merkit viittaavat siihen, että Britannia on pannut täytäntöön EU:n säännöksiä perusteellisemmin ja joissakin tapauksissa byrokraattisemmin kuin muut valtiot. Kenties olemme olleet liian tunnollisia emmekä kovin käytännöllisiä. Muutos on kuitenkin tapahtumassa muissakin valtioissa. Mitä olisi seuraavaksi tehtävä sisämarkkinoiden edistämiseksi? Meidän on varmistettava, että olemassa olevat säännöt pysyvät ajan tasalla ja yksinkertaistettava niitä tehokkuuden lisäämiseksi. On myös kiinnitettävä huomiota epätasaiseen täytäntöönpanoon. On fantastinen mahdollisuus myydä tuotteita yli 500 miljoonan ihmisen markkinoille, missä o n y h t e n ä i s e t s ä ä n n ö t, avoin v o i m i s t u u, ensimmäisenä uhrina voi olla totuus sisämarkkinoiden eduista. pääsy, vapaa liikkuvuus ja hyvät liikenneyhteydet. Haluamme jokaisen yrityksen, jolla on kaupattavia tavaroita tai palveluita, etsivän kumppaneita ja asiakkaita muista EU-maista. Riskit ovat suhteellisen pienet paljon pienemmät kuin lähdettäessä Kiinaan tai Intiaan. Onko sosiaalinen ulottuvuus tärkeä? Sisämarkkinoilla on sosiaalinen ulottuvuus. Haluamme laadukkaita työpaikkoja kaikkialle Eurooppaan. Meidän on taattava, että työelämän perusnormeja noudatetaan. Työntekijöiden oikeudet on turvattava, mutta varsinkin pienet työnantajat saattavat joskus kokea, ettei työllistäminen ole kannattavaa: yrityksen perustaminen on huomattava riski. Tasapainon löytäminen on tärkeää, enkä ole varma, ovatko nykyiset puitteet oikeanlaiset dynaamisen Euroopan luomiseen. Inhoan kuitenkin ajatusta sosiaalisesta polkumyynnistä. Meidän on valvottava työlainsäädännön noudattamista paremmin kaikissa maissa. Tämä on sisämarkkinoita koskeva kysymys. T o s i a s i a t puhuvat puolestaan. EU:n laajentumisen jälkeen Britannian vienti uusiin jäsenvaltioihin on melkein kaksinkertaistunut. Vuonna 2011 Brit a n n i a n v i e n n i s t ä 47 % arvoltaan 281 miljardia euroa suuntautui EU- maihin. Britannian hallitus totesi lokakuussa 2012 vahvojen sisämarkkinoiden luovan työpaikkoja ja hyödyttävän kaikkia jäsenvaltioita. Aiemmissa tutkimuksissa vuodelta 2011 todettiin laajat hyödyt yritysten kannalta, samoin kuin vaikutusten olevan negatiiviset, mikäli Britannia päättäisi vetäytyä EU:n tulevista kauppasopimuksista. Ylisääntelyn uhka Britannia on kritisoinut ylisääntelyä, ja yksi Lontoossa käydyn keskustelun päätelmistä oli, että byrokratiaa on rajoitettava erityisesti pienyritysten osalta (säännös voimaan/toinen pois -periaate uusille säännöksille). Ongelmana on myös, ettei EU:n kansalaisille tiedoteta selkeästi yhteismarkkinoiden eduista. Internetissä olevien monien neuvontapalveluiden tuominen saman portaalin alle olisi hyvä alku. Britannian yrityksistä suuri joukko on pienyrityksiä jotka usein ovat Apua tarjolla Koska yli 12 miljoonaa Euroopan kansalaista ja yritystä liikkuu EU:n sisällä vuosittain, SOLVIT-palvelussa uskotaan, että se voi tukea nykyistä paremmin yhtenäismarkkinoita, jos se voi tavoittaa useampia kansalaisia ja yrityksiä. SOLVIT on auttanut vuodesta 2002 ihmisiä ja yrityksiä, joilla on ollut ongelmia sen vuoksi, että kansalliset viranomaiset ovat soveltaneet virheellisesti sisämarkkinasääntöjä. SOLVIT on vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely, jonka toiminnasta jäsenvaltiot vastaavat yhdessä ja jota Euroopan komissio koordinoi. Sillä on vankka kokemus esteistä, joita ihmiset ja pienyritykset kohtaavat liikkuessaan ja käydessään kauppaa rajatylittävästi unionissa. Verkostosta vuonna 2011 tehdyn arvioinnin mukaan SOLVIT on ainoa lajissaan oleva palvelu, ja sen palvelujen kysyntä todennäköisesti lisääntyy, koska kehittyvät yhtenäismarkkinat lisäävät työntekijöiden muuttoliikettä ja rajat ylittävää liiketoimintaa. SOLVITin palvelujen erottuvuuden lisääminen verkossa erityisesti pienyrityksille on keskeinen tavoite Suuri osa nykyistä työtämme koskee oleskelulupia ja sosiaaliturvakysymyksiä, kertoo Anoushka Janssens komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosastosta. SOLVIT käsittelee noin yksittäistapausta vuosittain, mutta kun otetaan huomioon, että 12 miljoonaa ihmistä liikkuu vuosittain EU:n sisällä, sen palveluilla on valtava potentiaali. Ammattipätevyyden tunnustaminen joka on liikkuvuuden kannalta ratkaiseva tekijä yhtenäismarkkinoilla on SOLVITin toinen tärkeä toiminta-ala, joka kattaa noin 16 prosenttia tapauksista. Kumuloituvat hyödyt tehokkaita kotimarkkinoilla, mutta joilta puuttuu uskallusta yrittää kaukaisemmille markkinoille. Monet ajattelevat, että sisämarkkinoiden kielteisiä vaikutuksia alkaa olla myönteisiä enemmän, varoittaa Karen Clements Britannian kauppakamarista. Britannian kansalaiset eivät arvosta sisämarkkinoita, koska nykyajan poliitikoilta puuttuu sitoutuminen niihin. Ja kun populistinen keskustelu Britannian EU-jäsenyydestä voimistuu, ensimmäisenä uhrina voi olla totuus sisämarkkinoiden eduista. selittää. Pienyritykset saattavat kohdata kaupan esteitä tuotteita ja palveluja sekä alv:tä ja muita verotuskysymyksiä koskevissa asioissa; ne ovat toistaiseksi aliedustettuja SOLVITin käsittelemien tapausten joukossa. Niiden tukemiseksi työskentelemme entistä tiiviimmin yritysten ja pk-yritysten verkostojen parissa. Vuoden 2011 arvioinnissa korostettiin myös yhtä tulevaisuuden kannalta tärkeää SOLVITin piirrettä: sen panosta paitsi yksittäisten ongelmien myös pikemminkin rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen jolloin se kansalaisia ja yrityksiä auttaa enemmän. Arviointikertomuksessa katsotaan itse asiassa, että SOLVITin ratkaisemien tapausten kumuloituvat taloudelliset hyödyt tiettynä vuotena ovat monta kertaa suuremmat kuin tapauskohtaiset hyödyt. SOLVITin palvelujen erottuvuuden Euroopan parlamentin jäsen Malcolm Harbour lisääminen verkossa erityisesti pienyrityksille on keskeinen tavoite, Janssens 4 ETSK info Helmikuu 2013 / 02 teemanumero

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2008 (04.03) (OR. en) 6922/08 COMPET 81 MI 78 SOC 131 CONSOM 26 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n ehd. nro: 15651/07

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2016 (OR. en) 14246/16 COMPET 570 MI 698 CONSOM 275 PI 128 IND 236 ECOFIN 1020 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntaa edustava neuvoa-antava elin

Kansalaisyhteiskuntaa edustava neuvoa-antava elin Mikä on ETSK? Kansalaisyhteiskuntaa edustava neuvoa-antava elin "Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota avustavat talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea, joilla on neuvoa-antava tehtävä."

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset asiat EU:ssa 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset haasteet EU:ssa Heikko talouskasvu Korkea työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys Investointien vähäisyys

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Finanssikriisistä pankkiunioniin

Finanssikriisistä pankkiunioniin Finanssikriisistä pankkiunioniin Kauppakamarilounas Turussa 26.5.2014 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Finanssikriisi jätti pitkän jäljen Bruttokansantuote Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 18.4.2011 2011/2019(BUD) TARKISTUKSET 1-13 László Surján (PE462.573v01-00) vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

10089/1/17 REV 1 mn/pmm/hmu 1 DGE 2B

10089/1/17 REV 1 mn/pmm/hmu 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10089/1/17 REV 1 ENER 276 CLIMA 174 COMPET 480 CONSOM 249 FISC 135 TRANS 254 AGRI 319 IND 154 ENV 591 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/11 11 16 kohta 16. tähdentää, että rahoitustuki vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille annettiin lainoina, joita varten otettiin lainaa pääomamarkkinoilta käyttäen vakuutena unionin talousarviota;

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Ulkoasiainvaliokunta 25.5.2012 2012/2005(INI) TARKISTUKSET 1 12 (PE486.143v01-00) yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta (2012/2005(INI))

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2008(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2008(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2016/2008(INI) 05.10.2016 MIETINTÖLUONNOS sähköisestä demokratiasta Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tarkistettu ehdotus järkevää sääntelyä koskeviksi neuvoston päätelmiksi.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tarkistettu ehdotus järkevää sääntelyä koskeviksi neuvoston päätelmiksi. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. lokakuuta 2014 (OR. en) 14033/14 COMPET 560 MI 751 POLGEN 136 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Tarkistettu ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 23.11.2015 B8-1230/5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten,

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Suomen kannan muodostaminen

Suomen kannan muodostaminen Suomen kannan muodostaminen 1 2 3 Tästä on kyse Suomen tavoitteen tulisi olla U-kirjelmä kuvastaa Suomen kantaa komission direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. - Kenen

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 3. heinäkuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta perussopimus-, työjärjestys-

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201500311 LAVO Leinonen Antti 24.08.2015 Asia Komission julkinen kuuleminen digitaalisen sisällön ja tavaroiden sähköisen kaupan sopimussäännöistä Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 SAATE Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston kokous (14. joulukuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot