KOTIMAAHAN PALUU PROSESSINA 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIMAAHAN PALUU PROSESSINA 7"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lukijalle KOTIMAAHAN PALUU PROSESSINA 7 KULTTUURISHOKKI 11 Kultuurishokki käsitteenä 11 Paluushokki 11 Paluushokin oireet 13 Sopeutumisen vaiheet 14 Sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä 15 Miten voi helpottaa kotimaahan paluuseen liittyvää stressiä 18 Miten ystävät voivat tukea palaajaa 19 PALUU TYÖNTEKIJÄNÄ 21 Työyhteisössä tapahtuneet muutokset 22 Epävarmuus tulevista tehtävistä 23 Statuksen menetys 24 Mitä palaajalla on annettavana yritykselle 24 Mitä yritys voi tehdä työntekijän paluun helpottamiseksi 25 PUOLISONA TAKAISIN KOTIMAAHAN 29 Puolison haasteet 29 Mitä puoliso voi tehdä itse paluun helpottamiseksi 30 Ulkomaalainen puoliso 31 Mistä ulkomaalainen puoliso voi etsiä tukea 31 PALUU LASTEN KANSSA 35 Miten pienet lapset oireilevat 35 Miten vanhemmat voivat tukea lasta 36 Paluu kouluikäisten kanssa 36 Teini-ikäisen nuorten paluu 39 Mitä koulu ja luokkakaverit voivat tehdä palaajan auttamiseksi 40 Koulukiusaaminen 41 Nettikiusaaminen 42 Haasteita oppimisessa 43 PARISUHDE KOMENNUKSELLA JA PALUUN JÄLKEEN 45 Mistä apua parisuhdeongelmiin 47 ONNISTUNEEN PALUUN EDELLYTYKSET 49 Rekrytointi 49 Tuki komennuksen aikana 50 Paluuvalmennus 50 Mitä palaajan tulisi muistaa 51

3 MUUTTO SUOMEEN 53 Yleiset tuontirajoitukset matkailijoille 54 Muuttotavaroiden tuonti Suomeen 55 Muuttoajoneuvot 58 Lemmikkieläinten tuonti Suomeen 62 Muutto Suomen kansalaisen perheenjäsenenä 65 EU-maan perheenjäsenet 67 Au-pair Suomeen 69 Muuttoilmoitus 71 Ajokortit 71 Kela 74 Verotus 77 Jos työttömyys uhkaa 78 Ryhtyisinkö yrittäjäksi 81 MUUTTO LASTEN KANSSA 83 Päivähoito ja esiopetus 83 Ulkomailta palaava koululainen 84 Nuorisotakuu 91 Rippikoulu 93 Asevelvollisuus 94 ASUNTOASIAT 97 Remonttikulut 97 Kotitalousvähennys 98 Avaimet vaihtoon 100 Vuokralle 100 Asunnon osto 102 Televisiolupa 102 TERVEYDENHUOLTO 103 Julkiset ja yksityiset terveyspalvelut 103 Kansallinen rokotusohjelma 105 Hätänumerot 106 ARKIELÄMÄÄ KOTIMAASSA 107 Lemmikkien kanssa liikkuminen 107 Mökkeily 108 Kalastusluvat 110 Pankkipalvelut 111 Postipalvelut 111 Kirjastot 112 Liitteet Teini-Suomi Sanakirja (YLE) 113 Kotimaahan palaajan muistilista 115 Lähteet 117

4 LUKIJALLE 5 Ulkomaille muuttaa vuosittain yli suomalaista. Lähtösyitä ei eritellä, mutta yleensä muutetaan joko töiden, opiskelun tai rakkauden perässä. Useimmat haluavat palata takaisin Suomeen jossakin vaiheessa, ainakin joksikin aikaa. Paluusta ja paluuongelmista puhutaan paljon. Ulkomailla asuminen tuo onnistuessaan paljon positiivisia kokemuksia, sekä ammatillisesti, että henkilökohtaisella tasolla. Paluumuutto ulkomailta Suomeen koetaan kuitenkin usein vaikeampana kuin muutto vieraaseen kulttuuriin. Jo yksinomaan työmarkkinat muuttuvat niin kiivaasti, että paluun jälkeiseen elämään on vaikea valmistautua ennakkoon. Henkinen paluu ja siihen liittyvät ongelmat tulevat monille yllätyksenä. Ulkomaille muutettaessa osataan jo ennakkoon ajatella, että muutto vieraaseen kulttuuriin tuo omia haasteita, mutta kotimaahan paluuta ja sen ongelmattomuutta pidetään usein itsestään selvyytenä; olemmehan tulossa takaisin kotiin, omille juurillemme. Kuitenkin hyvin paljon on muuttunut sekä Suomessa, työpaikalla, ystävissä, arjessa ja itse takaisin palaajassakin on tapahtunut muutoksia. Lyhytkin ulkomailla vietetty aika muuttaa ihmistä ja antaa hänelle uusia näkökulmia omaan itseen ja kotimaahan. Muutos on vielä voimakkaampi, kun kyseessä on muutto ja asuminen ulkomailla. Paluu kotimaahan paljastaa muutoksen luonteen tavalla, jota on usein vaikea ennakoida. Yritykset ja organisaatiot järjestävät useimmiten valmennusta komennukselle lähteville, mutta takaisin palaajien osalta tilanne on huomattavasti vaikeampi. Usein tuki ja valmennus puuttuvat kokonaan. Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa kotimaahan palaajia ymmärtämään ja käsittelemään paluuseen liittyviä tuntemuksia, sekä antaa tietoja Suomeen muuttoon ja asettautumiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. Toisena tavoitteena on antaa yritysten johdolle ja ulkomaankomennuksia hoitaville eväitä komennusprosessin ja erityisesti paluun kehittämiseksi. Kirja on jaettu kahteen osaan; käytännön muutto ja asettautuminen ja henkinen paluu. Käytännön muuttoon liittyvät säännöt ja asetukset muuttuvat usein. Lukujen lopussa on yhteystiedot ko. viranomaisten verkkosivuille, joista kannattaa tarkistaa voimassa olevat ohjeet. Mukavia lukuhetkiä toivottavasti löydät sivuilta paljon tietoa, joka auttaa juuri Sinua. Helsingissä heinäkuussa 2015 Marja Saviaro

5 6 LUKIJALLE

6 KOTIMAAHAN PALUU PROSESSINA 7 2 KOTIMAAHAN PALUU PROSESSINA Kotimaahan paluuta käsitellään yleensä jaksona, joka liittyy fyysiseen saapumiseen kotimaahan. On erilaisia käsityksiä siitä, missä vaiheessa paluun miettiminen tulisi aloittaa; Suomeen saapumisen jälkeen, hiukan ennen paluuta asemamaassa tai jo lähtövaiheessa. Koska suurimmat paluuseen liittyvät ongelmat johtuvat etääntymisestä kotimaasta, ystävistä ja työpaikasta, henkisellä tasolla paluuta tulisi miettiä jo lähtövaiheessa ja koko komennuksen ajan. Kotimaahan paluu voidaan jakaa neljään vaiheeseen: Valmistelu Muutto Paluuprosessi Asettautuminen Uudelleen sopeutuminen Kuvio 1: Paluuprosessi International Human Resource Management: Peter J. Dowling, Denice E.Welch, Randall S. Schuler mallia mukaillen. Valmistelu, johon kuuluvat asemamaassa paluuta koskevat suunnitelmat ja keskustelut uudesta tehtävästä ja asemapaikasta kotimaassa olevan henkilöstöjohdon kanssa. Komennukselta ei palata välttämättä kotimaahan, vaan kyseessä voi olla myös siirtyminen suoraan kolmanteen maahan. Komennukselta voidaan palata myös kotimaahan, mutta uudelle paikkakunnalle. Joissakin tapauksissa

7 8 KOTIMAAHAN PALUU PROSESSINA joudutaan keskustelemaan myös siitä, mitä tehdään, kun emoyrityksestä ei löydy töitä kotimaahan paluun jälkeen. Asemamaassa hoidettaviin käytännön asioihin kuuluvat esim. hakemukset Suomen kouluihin, päiväkotiin, yhteydenotto muutosta Suomen viranomaisiin, puolison työ, terveystarkastukset kotimaassa, asuntoasiat, mahdollisten vuokralaisten irtisanominen kotimaassa jne. On myös selvitettävä, mitä asiakirjoja tarvitaan kohdemaasta Suomen viranomaisille ja tarvitaanko mahdollisesti joistakin asiakirjoista käännökset tai laillistaminen. Jos yritys järjestää paluuvalmennuksen, yhteydenpito oman henkilöstöhallinnon ja kouluttajatahon kanssa alkaa jo ennen kotimaahan muuttoa. Varsinaiseen muuttoon sisältyvät muuttotavaroiden lähetys, paikallisten sopimusten lakkauttaminen, viranomaisasioiden hoito, ystävien ja tuttavien hyvästely ja siirtyminen seuraavaan asemapaikkaan, useimmiten kotimaahan. Useilla yrityksillä on sopimus muuttofirmojen ja relocation-yritysten kanssa. Asettautuminen. Usein koti on myyty komennukselle lähdettäessä ja ensim-

8 KOTIMAAHAN PALUU PROSESSINA 9 mäisenä asuntona kotimaahan palattaessa on vuokra-asunto. Tässä vaiheessa hoidetaan paluuseen liittyvät viranomaisasiat ja käytännön asettautuminen. Uudelleen sopeutuminen erilaisten ja jokaiselle yksilöllisten vaiheiden jälkeen takaisin kotimaahan tai uuteen asemapaikkaan. Paluuvalmennuksessa käsitellään ulkomaankomennusta ja haetaan eväitä sopeutumisen helpottamiseksi. Onnistunut paluu edellyttää kaikkien vaiheiden hoitamista. Usein käy kuitenkin niin, että käytännön asiat hoidetaan, mutta ulkomaankomennuksen läpikäynti ja henkinen valmentautuminen kotimaahan paluuseen jää tekemättä.

9 10 KOTIMAAHAN PALUU PROSESSINA

10 KULTTUURISHOKKI 11 3 KULTTUURISHOKKI KULTTUURISHOKKI KÄSITTEENÄ Kulttuurishokki on terminä pelottava ja ehkä vähän yliampuva. Kulttuurishokin sijaan puhutaan myös kulttuurien yhteentörmäyksestä ja kulttuuristressistä. Vieraaseen kulttuuriin sopeutumisen aiheuttamaa mielentilaa voisi kuvata paremmin stressinä ja hämmennyksenä uudessa tilanteessa. Tilannetta ja tuntemuksia voidaan verrata ihmisen elämän aikaisempiin muutosvaiheisiin (esim. työpaikan vaihto, siirtyminen opiskelijaelämään, työelämään siirtyminen, työelämän haasteet, lasten syntymä, ihmissuhteissa tapahtuvat käänteet jne.). Se, miten noissa tilanteissa reagoimme ja miten niissä toimimme, ennakoi myös tuntemuksiamme vieraassa kulttuurissa. Vieraassa maassa oman perheen, ystävien, tuttavien ja tutun ympäristön muodostama turva- ja tukiverkosto on jäänyt kotimaahan, ja monet asiat hoidetaan aivan eri tavalla. Yksilö voi etenkin alussa kokea, ettei tule ymmärretyksi, eikä hän itse ymmärrä omia tuntemuksiaan. Jokainen meistä reagoi ja käsittelee stressin omalla tavallaan. PALUUSHOKKI Ulkomaille muutettaessa osataan odottaa, että elämä on uudessa maassa erilaista ja kulttuurishokkiin osataan varautua ainakin jollakin tasolla. Kotimaahan palattaessa ajatellaan helposti Takaisin kotiin, tuttuun ja turvalliseen. Palaajat eivät osaa varautua siihen, että moni asia on muuttunut ulkomailla olon aikana; työpaikka, ystävät, lasten koulu, ihmiset ja arki. Mitä pidempään ulkomailla asuu, sitä enemmän näkee ja kokee muutoksia kotimaassa ihan tavallisissa arjen tilanteissa. Monelle tulee yllätyksenä esimerkiksi viranomaisasioiden hoitaminen internetin avulla. Monessa maassa asiat hoidetaan edelleen henkilökohtaisesti virastossa.

11 12 KULTTUURISHOKKI Paluukokemuksiin liittyy yleensä sosiaalisten verkostojen muuttuminen, rapautuminen tai uudelleen muotoutuminen. Suhteet muihin ihmisiin saattavat poissaolon aikana kaventua tai kadota. Kotimaahan jäävien ystävien elämä ei ole pysähtynyt siinä vaiheessa kun lähdetään ulkomaille, vaan sen on jatkanut omaa latuaan, niin kuin lähtijänkin. Mitä kauemmin ollaan ulkomailla, sitä enemmän ystävien elämässä tapahtuu normaaleja elämänkaareen liittyviä muutoksia, joissa ei välttämättä voida olla mukana; joku saa ylennyksen, joku on irtisanottu, lapsia syntyy jne. Perheen perustaminen ja lasten syntymä muuttavat arvomaailmaa. Se ystävä, jonka kanssa oli tapana istua iltaa pubeissa ja turuilla, onkin muuttunut koti-iltoja arvostavaksi isäksi. Vaikka internet ja sosiaalinen media tekevät mahdolliseksi sujuvan yhteydenpidon, virtuaalinen maailma ei kuitenkaan koskaan korvaa henkilökohtaista vuorovaikutusta, onneksi niin. Pikaisilla lomamatkoilla ei välttämättä ehdi tavata jokaista ystävää ja keskustella rauhassa kuulumisista. Ulkomailta palaava ihminen on itsekin muuttunut, mutta sitä hän ei itse välttämättä huomaa. Lähipiiri sen sijaan ihmettelee, että ystävässä on jotain uutta, ja häntä on vaikea lähestyä. Ulkomailla elämänrytmi on voinut olla täysin erilainen ja expat-yhteisöt kuuluvat usein paikalliseen eliittiin. Elämään ovat ehkä kuuluneet kotiapulaiset, matkustelu, erilainen rahankäyttö ja elämänmeno. Sosiaalisen statuksen menettäminen ei tunnu hyvältä. Vieras ympäristö vaikuttaa ihmisiin kuitenkin eri tavalla. Joku muuttuu syvästi, jonkun kulttuuri-identiteetti vahvistuu. Monet kertovat isänmaallisuutensa kasvaneen ulkomailla olon aikana. On toki myös niitä, joita kansainvälinen kokemus ei juuri kosketa, kaikki on yksilöllistä. Ulkomaantyö on kuitenkin useimmalle suuri oppimisprosessi, joka muuttaa suhdetta omaan kotimaahan ja kulttuuriin. Ulkopuolisuuden kokemus voi olla myös voimavara, joka auttaa arvioimaan omaa kulttuuria ja arvomaailmaa entistä syvemmin. Ulkopuolisuuden kokeminen ei saa kuitenkaan jäädä pysyväksi. Me kaikki tarvitsemme kuitenkin juuret pysyäksemme ehjinä.

12 KULTTUURISHOKKI 13 Kun vuonna 1995 lähdimme Suomesta nelihenkisenä perheenä, emme ajatelleet kahta vuotta pitemmälle. Hyvin pian kuitenkin tajusimme, ettei ekspatriaattisopimuksen paluupäiviin ole luottamista. Oleskelumme venyi kolmeksi vuodeksi. Tuskin kukaan palaa Suomeen sovittuna päivänä, vaan joka ikinen ulkomaille lähtevä on samojen ikuisten organisaatiomuutosten armoilla kuin kansainvälisten yritysten työntekijät kotimaassakin. Meille Suomeen paluu oli shokki, josta emme ehtineet toipua ennen kuin lähdimme takaisin Englantiin. Kaupoissa kananmunat olivat väärässä paikassa, kansalaisten omatoimiseen valvontaan pakottavien parkkikiekkojen käyttö oli vaikeaa ja byrokratia masentavaa. Monien henkilöstöjohtajien mukaan kolme vuotta on kriittinen raja, jonka jälkeen kotiinpaluu johtaa jopa pahempaan kulttuurishokkiin kuin uuteen maahan muuttaminen. Syy on yksinkertainen: kotimaalleen ei anna anteeksi virheitä ja epämukavuuksia, jotka ulkomailla tuntuvat vain eksoottisilta. Kolmessa vuodessa monet arkirutiinit ehtivät unohtua. Taloussanomat, kolumni, Anna Mård Tuttu juttu. Kun palaa ulkomailta Suomeen, sitä jotenkin putoaa jonnekin. Kaiken pitäisi olla tuttua ja turvallista, eikä mikään kuitenkaan ole. Sukulaiset ovat lähellä ja kuitenkin on ikävä muualle jääneitä ystäviä ja naapureita. Ajan myötä ahdistus helpottaa ja viimeistään vuoden kuluttua sitä onkin taas ihan suomalainen. Itse asuin Kreikassa muutaman vuoden ja paluu Suomeen oli shokki. Nykyään riittää, että saan kerran vuodessa viettää pari-kolme viikkoa Kreikassa. Tutkimusten mukaan (J.Stewart Black, Hal.B. Gregersen, 1999) jopa 65 % työntekijöistä ja perheistä kokee paluun haasteellisempana kuin siirtymisen vieraaseen kulttuuriin. Tutkimuksessa oli mukana eri kansallisuuksia; saksalaisia, ranskalaisia, korealaisia, japanilaisia, hollantilaisia, suomalaisia ja amerikkalaisia. Sopeutumisongelmat eivät siis korostu millään tavalla jonkun kansallisuuden osalta. Kaikki eivät kestä paluuta ja yrittävät ratkaista ongelman pakenemalla takaisin ulkomaille. Ulkomaankomennuksista tulee elämäntapa ja juurettomuus muuttuvat todeksi.

13 14 KULTTUURISHOKKI PALUUSHOKIN OIREET Meillä jokaisella on oma tapamme reagoida stressitilanteessa. Kotimaahan paluun yhteydessä voi esiintyä seuraavia ongelmia: unettomuus tai lisääntynyt unen tarve psykosomaattiset oireet: ruokahalun muutokset, vatsakipu, päänsärky kotimaan korostunut kritisointi ja komennusmaan ihannointi parisuhdeongelmat eristäytyminen ikävystyminen masennus levottomuus ylienergisyys päämäärättömyys pelkotilat. SOPEUTUMISEN VAIHEET Sopeutumisen vaiheita kuvataan usein U-käyrällä ja liitettäessä mukaan paluuvaihe käytetään W-käyrää, joka osoittaa, että kotimaahan paluu aiheuttaa samanlaisen prosessin kuin vieraaseen maahan muutto. Se, kuinka jyrkäksi ja pitkäsi kaari muodostuu, on hyvin monen asian summa. Kuherruskuukausi Sopeutuminen Kuherruskuukausi Sopeutuminen kotimaahan Kulttuurishokki Kulttuurishokki Kuvio 2. Ulkomailla Aika Kotimaassa

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5.

Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5. Mentorin opas Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5. Kotiinpaluu 28 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu EVS-vapaaehtoisen

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja Gard Tekrø Opas opiskelijoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta The International Service Office of Oppland, Norja 1 Sisällysluettelo Opassarjan esittely Esipuhe 1. Miksi lähteä

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Johtamistaidon PD Lopputyö Aila Wallin 27.1.2006 Ohjaaja:

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

Uusperheneuvojakoulutus 2012

Uusperheneuvojakoulutus 2012 Uusperheneuvojakoulutus 2012 Eron psyykkinen työstäminen Milla Sahla Uusperheneuvojakoulutuksen kehittämistyö 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdanto...3 Avio- ja avoerot Suomessa...4 Eroamisen

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

ETELÄN PITKÄAIKAISVIERAAT SUOMESSA

ETELÄN PITKÄAIKAISVIERAAT SUOMESSA H E L M I K U U 2 0 0 1 YHTEENVETORAPORTTI JAANA-MIRJAM MUSTAVUORI KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS ry. Mikkelin yllä paistaa sama kuu kuin kuin Nairobissakin. ETELÄN PITKÄAIKAISVIERAAT SUOMESSA Helmikuu

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla Koti maalla Sisältö Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Teksti: Virpi Harilahti-Juola Toimitus: Mariina Kellokumpu Ulkoasu: Marko Mäkinen Kuvat: Nina Dannert

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta Pro gradu Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Sosiaalityö Anne Myllykangas

Lisätiedot

MEIDÄN PITI TULLA TÄNNE VAIN PARIKSI VUODEKSI...

MEIDÄN PITI TULLA TÄNNE VAIN PARIKSI VUODEKSI... Päivi Suutarinen MEIDÄN PITI TULLA TÄNNE VAIN PARIKSI VUODEKSI... Suomalaisten naisten kokemuksia elämästä Brysselissä ja lähialueilla Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisällys Johdanto 3 Käsikirjan tavoite ja rakenne 3 Apulaisasiantuntijaohjelman taustaa 4 Rekrytointiprosessi 5 Tehtävänkuvaus 6 Lisätietojen

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot