Iso ja pieni alkukirjain Ison alkukirjaimen käytössä on monia eroja kielten välillä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iso ja pieni alkukirjain Ison alkukirjaimen käytössä on monia eroja kielten välillä:"

Transkriptio

1 Henkilönnimen edessä olevat pikkusanat kirjoitetaan yleensä pienellä alkukirjaimella, paitsi virkkeen alussa. Tähän on kuitenkin poikkeuksia kuten ranskan»le». Louis de Broglie keksi aineaallot. Näytelmän ohjasi Arto af Hällström. Talo on Le Corbusier n suunnittelema. Henkilönimen edessä oleva aatelisarvoa tai vastaavaa osoittava etuliite kuten Sir ei ole itse nimen osa. Siksi sitä ei tarvita suomen kielessä, jossa ei yleensä ole tapana tuoda esiin aateluutta. Thomas More (englannissa usein: Sir Thomas More) Iso ja pieni alkukirjain Ison alkukirjaimen käytössä on monia eroja kielten välillä: saksassa kaikki substantiivit aloitetaan isolla, esim. Land maa englannissa aloitetaan isolla selvien erisnimien lisäksi mm. erisnimien johdokset (esim. Roman roomalainen ) sekä usein lähes kaikki sanat otsikoissa ja teosten nimissä (esim. On the Origin of Species) suomessa aloitetaan isolla yleensä vain erisnimet, joskin on osittain tulkinnanvaraista, mikä on erisnimi (esim. Internet ~ internet) useimmat Euroopan kielet ovat suunnilleen samoilla linjoilla kuin suomi, mutta niissä voi olla kielikohtaisia erikoisuuksia; esimerkiksi ranskassa nimen ensimmäinen sana kirjoitetaan pienellä, jos se on yleisnimi (kuten sana rue katu kadunnimissä: rue de Sévigné) useissa kielissä ei lainkaan tehdä eroa isojen ja pienten kirjainten välillä, mutta siirtokirjoituksessa noudatetaan joko englantilaista tai yleiseurooppalaista käytäntöä. Englannin kielen käytäntö siis poikkeaa muista kielistä, mutta valtaasemansa takia englanti vaikuttaa eri kieliin, horjuttaen niiden käytäntöjä. Seuraavaan taulukkoon on koottu tässä suhteessa erityisen tavallisia ongelmatapauksia. 29

2 Ison alkukirjaimen käyttö englannissa ja suomessa Sanan tai ilmauksen tyyppi Aatteen nimi Aikakauden nimi Arvonimi nimen yhteydessä Erisnimen johdos Horoskooppimerkki Johtajan titteli tms. Juhlapäivän nimi Kielen nimi Kuukauden nimi Laitoksen nimi Liittouman nimi (eräät) Puolueen käyttönimi Sodan nimi Tapahtuman nimi Uskonnon nimi Viikonpäivän nimi Еsimerkki (englannissa suomessa) Socialism sosialismi the Middle Ages keskiaika President Bush presidentti Bush African afrikkalainen Aquarius vesimies the Pope paavi Thanksgiving Day kiitospäivä English englanti January tammikuu Parliament eduskunta (~ parlamentti) the Allied liittoutuneet Labour labour the Winter War talvisota the Restoration restauraatio Islam islam Monday maanantai Mistä kielestä? Vieraasta nimestä käytetään yleensä sen kielen mukaista asua, johon nimi lähinnä kuuluu. Käytännössä paikannimissä noudatetaan yleensä maan virallista kieltä tai hallitsevassa asemassa olevaa kieltä. Jos virallisia kieliä on useita, seurataan yleensä eurooppalaista kieltä tai puhutuinta kieltä. Kuitenkin esimerkiksi Intiassa on muutettu vakiintuneitakin englannin mukaisia nimiä paikallisen kielen mukaisiksi. Nimien muuttelu on seurannut enemmän rajojen ja poliittisten järjestelmien kuin kieliolojen muutoksia. Esimerkiksi Danzigin vaihtaminen Gdanskiksi (oikeastaan Gdańsk) suomenkielisessäkin tekstissä johtui ennen muuta kaupungin siirtymisestä Puolalle. Tästä johtuu sekin, että Danzig-nimeä käytetään edelleen historiasta puhuttaessa. Neuvostoliiton hajoamisen myötä on ruvettu käyttämään paikoista mm. niiden ukrainan- tai valkovenäjänkielisiä nimiä. Niinpä ennen Lvov-nimellä tunnettua Ukrainan kaupunkia on ruvettu kutsumaan ukrainankielisellä Lviv-nimellä. Ei ole virallista yleistä kannanottoa 30

3 Seuraavaan taulukkoon on koottu perustiedon antiikin aikaan kuuluvien nimien (lähinnä vanhaa kreikkaa ja latinaa) tavallisimmasta taivutuksesta.»mallisana» tarkoittaa suomen kielen sanaa, jota voi käyttää taivutuksen mallina. Kirjan nimiluetteloon on pyritty ottamaan tärkeimmät tästä poikkeavat nimet (esim. Isis : Isiksen). Vokaaliin ja s:n loppuvien antiikin nimien tavallisin taivutus Sananloppu Taivutus Mallisana Еsimerkki -as -as : -aa- valas Feidias : Feidiaan -es -es : -ee- kirves Hermes : Hermeen -is -is : -ii- aulis Salamis : Salamiin -os -os : -okse- jaos Kyyros : Kyyroksen -us -us : -ukse- ositus Pilatus : Pilatuksen -ys -ys : -ykse- herätys Othrys : Othryksen Antiikin nimien taivutustapaa sovelletaan yleensä myös myöhempien aikojen latinankielisiin nimiin ja Bysantin ajan kreikkalaisiin nimiin. Scotus : Scotuksen Fotios : Fotioksen Sama koskee vanhan kreikan mukaisten nimien käyttöä nykyajan paikoista puhuttaessa. Naksos : Naksoksen Nykyaikaisia s-loppuisia nimiä taivutetaan yleensä vieraiden kielten yleisen taivutustavan mukaan. Sana vartalo ei muutu, ja sen perään tulee sidevokaali i ja sitten taivutuspääte. Dallas : Dallasin Tähän on kuitenkin poikkeuksia: os- ja us-loppuisia nimiä taivutetaan varsin usein antiikin nimien tavoin Torremolinos : Torremolinoksen Elbrus : Elbruksen 56

4 Standardinäppäimistön käyttö Standardinäppäimistöllä voidaan tuottaa monia merkkejä näppäinyhdistelmillä, joille ei ennen ollut käyttöä. Tällöin käytetään AltGrnäppäintä ja tarkenäppäimiä, joita käsitellään jäljempänä.»altgr» johtuu sanoista alternate graphic vaihtoehtoinen merkki. Esimerkiksi saksalainen kaksois-s ß voidaan kirjoittaa yhdistelmällä AltGr+S. Perusajatus on se, että AltGr:n avulla tuotettavaksi merkiksi on määritelty sellainen, joka muistuttaa näppäimen tavallista merkitystä ja siinä olevaa merkintää (kaiverrusta). Edellä esitettyyn kuvaan on merkitty näppäimen oikeaan alakulmaan, minkä merkin näppäin tuottaa AltGr:ää käytettäessä. AltGr+S tarkoittaa, että pidetään AltGr-näppäintä (välilyöntimerkin oikealla puolella) alas painettuna ja näpäytetään S-näppäintä. Näppäimistöasettelulla voidaan kirjoittaa latinalaisten perus kirjain ten lisäksi tässä kirjassa kuvatut latinalaisen aakkoston lisäkirjaimet (æ ð ʒ ß ĸ œ ı đ ǥ ħ ł ø), eräitä erikoismerkkejä sekä seuraavat tarkkeelliset kirjaimet ja vastaavat isot kirjaimet: Standardinäppäimistön tarkkeelliset merkit Merkit Tarke Tarkenäppäin á ć é í ĺ ń ó ŕ ś ú ẃ ý ź ǽ ǿ ǻ akuutti (aksenttinäppäin) ă ĕ ğ ĭ ŏ ŭ lyhyysmerkki Vaihto+AltGr+' ǎ č ď ě ǧ ȟ ǐ ǩ ľ ň ǒ ř š ť ǔ ž ǯ hattu AltGr+' ç ģ ķ ļ ņ ŗ ş ţ sedilji AltGr+ â ĉ ê ĝ ĥ î ĵ ô ŝ û ŵ ŷ sirkumfleksi Vaihto+ (eli ^) ä ë ï ö ü ẅ ÿ treema (treemanäppäin) ḃ ċ ḋ ė ḟ ġ i (İ) ṁ ṗ ṡ ṫ ż yläpiste Vaihto+AltGr+. ạ ẹ ị ọ ụ ỵ alapiste AltGr+. ő ű kaksoisakuutti Vaihto+Å à è ì ò ù ẁ ỳ gravis Vaihto+ (eli `) ả ẻ ỉ ỏ ủ ỷ koukku Vaihto+AltGr+P ơ ư sarvi AltGr+P ā ē ī ō ū ǣ ǟ pituusmerkki Vaihto+AltGr+ ą ę į ǫ ų ogonek Vaihto+AltGr+ å ů yläympyrä Vaihto+AltGr+Å ã ẽ ĩ ñ õ ũ ỹ tilde AltGr+ (eli ~) 72

5 Tarkkeen käsite Tarke eli diakriittinen merkki tarkoittaa kirjaimeen liitettyä pientä lisäosaa, esimerkiksi akuuttia aksenttia é-kirjaimessa tai pisteitä ü- kirjaimessa. Oikeastaan myös ä:n ja ö:n pisteet ja å:n ympyrä ovat tarkkeita. Useimmiten tarke sijaitsee kirjaimen yläpuolella, mutta on myös monia tarkkeita, jotka kirjoitetaan kirjaimen alapuolella. Jotkin kirjoitetaan kirjaimen viereen tai esimerkiksi vasempaan tai oikeaan yläkulmaan. Tavallisesti tarke ei aivan kosketa sitä merkkiä, johon se liittyy. Poikkeuksen muodostavat mm. sedilji ja ogonek, jotka tyypillisesti koskettavat kirjaimen alareunaa. Tarkkeina ei pidetä erilaisia poikkiviivoja (englanniksi stroke), joita käytetään esimerkiksi puolan kielen poikkiviiva-l:ssä Ł (esimerkiksi nimessä Łódź). Kansainvälisissä merkistöstandardeissa poikkiviivallisia kirjaimia pidetään täysin erillisinä merkkeinä, latinalaisen merkistön lisäkirjaimina. é Akuutti ü Treema ç ų Sedilji Ogonek Tarkkeiden merkityksestä Tarkkeiden merkitykset vaihtelevat suuresti mm. kielen mukaan. Samassa kielessäkin saattaa samalla tarkkeella olla erilainen merkitys eri kirjainten yhteydessä. Esimerkiksi puolassa akuutti tarkoittaa liudennusta eräiden konsonanttikirjainten yhteydessä (ć, ś, ź), mutta o-kirjaimen yhteydessä se osoittaa, että kirjain ääntyy u- äänteenä. Usein tarkkeista, ainakin suomalaisille tutuimmista, puhutaan korko merkkeinä, painomerkkeinä, aksentteina tms., mutta nimitykset antavat kovin yksipuolisen kuvan tarkkeista. Erityisesti vokaalin pääll ä olevalla tarkkeella voi olla mm. seuraavat merkitykset: painomerkki, joka usein myös osoittaa vokaalin pitkähköksi (esim. espanjassa: José) pituusmerkki, joka ei vaikuta mitään painoon, mutta voi aiheuttaa sen, että vokaali on laadultaankin erilainen kuin lyhyt vokaali (esim. unkarissa e ~ é) vokaalin laatua (ääntämistapaa) osoittava merkki, joka ei vaikuta pituuteen eikä painoon (esim. puolan ó taikka ranskan é ja è) 73

6 Bretoni (br) Breton Kuvaus Kirjaimisto Lisämerkit Ääntämisestä Esimerkkinimi Bretagnessa (Ranskassa) puhuttu kelttiläinen kieli Latinalainen; oikeinkirjoitus ranskantapainen, osittain vakiintumaton â, ê, î, ô, û, ù, ü, ñ (osoittaa ed. vokaalin nasaaliseksi), (heitto merkki) ch [š], c h [h], eu [ö], gn [nj], j [ž], ou [u], u [y], y [j] Amede Ar C hozig [amede ar hosig] (henkilönnimi) Bulgaria (bg) Bulgarian Kuvaus Kirjaimisto Siirtokirjoitus Lisämerkit suomalaisessa siirtokirjoituksessa Esimerkkinimi 114 Bulgariassa puhuttu slaavilainen kieli Kyrillinen Mm. suomalainen standardi ja Bulgarian virallinen järjestelmä š, ž, ă (a ja lyhyysmerkki, ääntyy bulgariassa [ə], suomessa yleensä [a]) Кърджали ~ Kărdžali ~ Kŭrdzhali ~ Kardzhali Suomalaisen standardin mukaan bulgarian siirtokirjoitus poik keaa venäjän siirtokirjoituksesta muutamien merkkien (е, и, щ, ъ, ь) osalta. Englannin kielessä käytetään useita erilaisia järjestelmiä, mm. YK:n suosittamaa maantieteellisten nimien järjestelmää ja BGN/PCGNjärjestelmää. Toisaalta vuonna 2006 Bulgaria otti käyttöön oman siirto - kirjoitusjärjestelmänsä. Järjestelmien erot on kuvattu seuraavassa. Bulgarian siirtokirjoitusjärjestelmien vertailua Kyr. Suom. YK BCN Bulg. Huomautuksia ж ž ž zh zh й i ~ j j y y Suom.: i muun vokaalin kuin i:n jäljessä. х h h kh h ц ts c ts ts ч tš č ch ch ш š š sh sh щ št št sht sht ъ ă ă ŭ a

7 A Aabenraa Åbenrå [oobenroo] : Åben råssa : Åbenråhon Åbenrå ~ Aabenraa (da) Aachen Aachen [aahhen] Aix-la- Chapelle (fr), Aquisgrana (it) Aalborg Ålborg [oolbori] : Ålborgissa Ålborg ~ Aalborg (da) Esim. tuotenimi: Aalborg Jubilæums Akvavit. Aarhus Århus [oorhuus] Århus ~ Aarhus (da) Abel (Raam.) Aabel (1938) ~ Abel (1992) Abelard, Peter Abélard, Pierre [abelaar piäär] (fr) Aberdeen Aberdeen [äbədiin] : Aberdeenissa [äbədiinissä] ~ Aberdeenissä Abimelech (kuninkaita) Abimelek Abkhazia Abhasia Abházija (ru), A pkhazeti (ka), Apsny (ab) Abraham (Raam.) Aabraham (1938) ~ Abraham (1992) Abruzzo ~ Abruzzi Abruzzit [abrutsit] ~ Abruzzo [abrutso] ( it) Abyssinia Abessinia Nyk. Etiopia. l Académie française ~ the French Academy Ranskan akatemia Acca ~ Acco Akko : Akkossa Acre (en) Aceh ~ Achin Aceh [atšeh] : Acehissa : Acehiin Acèh (ace) Kielitoimiston mukaan tulisi lausua [atše] ja taivuttaa Aceh ssa : Aceh een. Achaean (adj.) akhaialainen Achaemenid akhemenidi ~ akhaimenidi Achilles Akhilleus Akhilleús (grc) Akilles sanonnassa»akilleen kantapää» ja yhdyssanoissa (akillesjänne). A Coruña A Coruña [a korunja] ( gl) ~ La Coruña [la korunja] ( es) 176 Acropolis Akropolis : Akropoliilla Akrópolis (grc), Akrópoli (ell) Actaeon Aktaion Aktaíōn (grc) Acts (Raam. kirja) Apostolien teot Adam (Raam.) Aadam ~ Aatami Raamatussa Aadam, yleiskielessä Aatami. Adam s Peak Aataminhuippu : Aataminhuipulla Aden Aden [aaden] : Aadenissa Addis Ababa Addis Abeba Addis Abāba (am) Adjara Adžaria Adolph (kuninkaita) Aadolf Adolf (sv) Esim. Aadolf Fredrik, Kustaa II Aadolf. Adrian (paaveja) Adrianus : Adrianuksen Adrianople Adrianopoli Nykyisin Edirne. Adriatic Sea Adrianmeri Mare Adria ti co (it) Adygea Adygeia Adygéja (ru) Aegean Sea Egeanmeri ~ Aigeianmeri Ejéo Pélagos ~ Aigaio Pelagos (ell), Aigaío Pélagos (grc) Aeolia ~ Aeolis Aiolia Aiolía ~ Aiolís (grc) Aeschylus Aiskhylos : Aiskhyloksen Aiskhýlos (grc) Aesculapius Asklepios : Asklepioksen Asclepius (en), Asklēpiós (grc) Aeolian Islands ~ Lipari Islands Liparisaaret ~ Lipariset saaret ~ Eoliset saaret Aesop ~ Esop Aisopos : Aisopoksen Aísōpos (grc) Aetius Aëtius [aeetius] : Aëtiuksen

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Lidia Kupreeva Toukokuu

Lisätiedot

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Transkripcija finskih imen sobstvennyh s točki zrenija perevodčika

Lisätiedot

SEURANTARYHMÄ C KULTTUURIELEMENTIT 1 (13) Selväkielinen esitys

SEURANTARYHMÄ C KULTTUURIELEMENTIT 1 (13) Selväkielinen esitys SEURANTARYHMÄ C KULTTUURIELEMENTIT 1 (13) TIETOJÄRJESTELMISSÄ KÄYTETTÄVÄT SUOMEN KIELEN MÄÄRITYKSET SUOMESSA Selväkielinen kulttuurielementtien esitys SFS = Suomen standardisoimisliiton julkaisema standardi.

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Helsingin Sanomat kielenhuollon näkökulmasta

Helsingin Sanomat kielenhuollon näkökulmasta Helsingin Sanomat kielenhuollon näkökulmasta Pro gradu -tutkielma Ville Eloranta Helsingin yliopisto Suomen kieli Lokakuu 2013 SISÄLLYS 1 Johdanto 1 1.1 Helsingin Sanomien kielenhuoltoperinne 2 1.2 Helsingin

Lisätiedot

Anu Riikkula SUOMALAISTEN ASTIASTOJEN NIMET Rakenteen ja nimeämisperusteiden tarkastelua

Anu Riikkula SUOMALAISTEN ASTIASTOJEN NIMET Rakenteen ja nimeämisperusteiden tarkastelua Anu Riikkula SUOMALAISTEN ASTIASTOJEN NIMET Rakenteen ja nimeämisperusteiden tarkastelua Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto Suomen kielen pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2014

Lisätiedot

2 Verkkojulkaiseminen typografian kannalta

2 Verkkojulkaiseminen typografian kannalta 2 Verkkojulkaiseminen typografian kannalta Tavallisimpia virheitä Verkkosivujen teossa tehdään niin paljon erilaisia karkeita virheitä, että typografiset virheet ovat jääneet vähälle huomiolle. Niihin

Lisätiedot

kielenhuollon juurilla

kielenhuollon juurilla kielenhuollon juurilla kielenhuollon juurilla Suomen kielen ohjailun historiaa Taru Kolehmainen suomalaisen kirjallisuuden seura helsinki Suomi 204 Teos on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimeämien

Lisätiedot

OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ

OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ Ohjelmoinnin tyylisääntöjä Sivu 1 OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ www.naturalprogramming.com Ohjelmointityylillä tarkoitetaan sääntöjä lähdekielisten ohjelmien kirjoittamiseen. Kääntäjähän hyväksyy varsin monella

Lisätiedot

Filippiinien kansalliskielestä ja suomi filippiino / tagalog filippiino -sanakirjasta 11.3.2010 Riitta Vartti

Filippiinien kansalliskielestä ja suomi filippiino / tagalog filippiino -sanakirjasta 11.3.2010 Riitta Vartti Filippiinien kansalliskielestä ja suomi filippiino / tagalog filippiino -sanakirjasta 11.3.2010 Riitta Vartti Kansalliskielen kivikkoinen syntyhistoria Kansalliskielen synnyttäminen johonkin maahan on

Lisätiedot

Suomen kielen käytön ja tieteellisen kirjoittamisen opas matemaattisluonnontieteellisen. tiedekunnan opiskelijoille

Suomen kielen käytön ja tieteellisen kirjoittamisen opas matemaattisluonnontieteellisen. tiedekunnan opiskelijoille 1 Suomen kielen käytön ja tieteellisen kirjoittamisen opas matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Arja Lampinen Kielikeskus Turun yliopisto arjalam@utu.fi users.utu.fi/arjalam 31.8.2003

Lisätiedot

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN 1 OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN Nämä ohjeet on laadittu täydentämään yliopistomme omia diplomityö- ja pro gradu ohjeita, joissa samaa aihetta käsitellään yliopiston julkaisusääntöjen mukaisesti.

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET

TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET Viitteet, lyhenteet, lähteet ja kirjallisuus Matti Myllykoski (päivitys Leo Näreaho 2008) ESIPUHE... 2 LÄHTÖKOHTIA... 2 VIITTEET... 4 Viitteiden tarkoitus... 4 Viitteiden muoto...

Lisätiedot

Tampereen yliopiston kirjasto, 2004 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/

Tampereen yliopiston kirjasto, 2004 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/ Tekijä: Nimeke: Julkaisussa: Keskinen, Riku Retoriikka ja kaunoluku : katsaus suomalaisen puhetaidon oppihistoriaan Vierikko, Esko & Tolonen, Anu (toim.) Retoriikan polulla : retoriikkaa antiikista EU-aikaan

Lisätiedot

KÄSITYÖLIIKKEIDEN NIMIEN TARKASTELUA Nimien semanttinen sisältö

KÄSITYÖLIIKKEIDEN NIMIEN TARKASTELUA Nimien semanttinen sisältö KÄSITYÖLIIKKEIDEN NIMIEN TARKASTELUA Nimien semanttinen sisältö Minna Lämsä Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Lausunto nimien Ahvenanmaa ja Maarianhamina esittämisestä Maanmittauslaitoksen kartoissa ja muissa tuotteissa

Lausunto nimien Ahvenanmaa ja Maarianhamina esittämisestä Maanmittauslaitoksen kartoissa ja muissa tuotteissa Kotimaisten kielten keskus Institutet för de inhemska språken Helsinki 23.2.2012 Viite: Maanmittauslaitoksen lausuntopyyntö 9.1.2012 (MML/7/09/2011) Pääjohtaja Jarmo Ratia Maanmittauslaitos Keskushallinto

Lisätiedot

1a. Yli puolet vastaajista pitää asiatekstejä liian arkityylisinä.

1a. Yli puolet vastaajista pitää asiatekstejä liian arkityylisinä. 1a. Yli puolet vastaajista pitää asiatekstejä liian arkityylisinä. VÄITE: Monet asiatekstit (esim. sanomalehtien uutiset) ovat nykyään liian arkityylisiä. Vastaajista yli puolet oli väitteestä täysin tai

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Paikkatiedon käyttö web-dokumenteissa

Paikkatiedon käyttö web-dokumenteissa Paikkatiedon käyttö web-dokumenteissa Ilkka Vänskä 7.12.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ World Wide Web sisältää valtavan määrän informaatiota, jolla

Lisätiedot

SUOMENKIELISET JULKISTEN RAKENNUSTEN NIMET Oikeinkirjoitus mediateksteissä

SUOMENKIELISET JULKISTEN RAKENNUSTEN NIMET Oikeinkirjoitus mediateksteissä SUOMENKIELISET JULKISTEN RAKENNUSTEN NIMET Oikeinkirjoitus mediateksteissä Suomen kielen pro gradu -työ Itä-Suomen yliopistossa toukokuussa 2013 Anita Hietalahti Tämä työ on omistettu vanhemmilleni Helenalle

Lisätiedot

Nimitysten ominaisuudet ja niiden vaikutus nimitysten käyttöön eurorahaan liittyvässä terminologiassa saksassa ja suomessa

Nimitysten ominaisuudet ja niiden vaikutus nimitysten käyttöön eurorahaan liittyvässä terminologiassa saksassa ja suomessa lektiot Nimitysten ominaisuudet ja niiden vaikutus nimitysten käyttöön eurorahaan liittyvässä terminologiassa saksassa ja suomessa MARJUT ALHO Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopiston Kouvolan käännöstieteen

Lisätiedot

Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa

Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa Milka Toikko Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Maaliskuu

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille 1. Johdannoksi LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille (Versio 19.11.2007. Inkeri Savan muokkaaman Taidekasvatuksen osaston ohjeen pohjalta

Lisätiedot

Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa

Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa Minna Kamppuri 13.9.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistotuotteen käytettävyys perustuu ihmisten

Lisätiedot

Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä

Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä Henrika Kurkimäki Kandidaattitutkielma Finska, kandidatkurs, 30 hp Stockholms Universitet Sisällys 1. Johdanto...3 2. Käsitteet ja teoriat...6 3. Suomen aineiston

Lisätiedot

kehoittaa pitää olla kehottaa entisöidä paremmin entistää

kehoittaa pitää olla kehottaa entisöidä paremmin entistää 4.6 Kielenhuollosta Kielioppilähteet Näihin luotamme Lauseenvastikkeet ja eräät muut verbinmuodot Määritteet Sanajärjestys Välimerkit Pilkku Puolipiste Suorat sitaatit Vajaa lause Yhteen vai erikseen?

Lisätiedot

ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT:

ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT: 24.8.2012 Haastattelupalvelut Markku Nieminen A3682 ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT: Professori Heikki Ervasti Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä käyttöopasta ei saa kopioida, kokonaan tai osina, ilman Applen kirjallista

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

HYVÄÄ KÄÄRMEEN VUOTTA!

HYVÄÄ KÄÄRMEEN VUOTTA! KIINA KIINA SANOIN JA KUVIN 4 2012 6 HYVÄÄ KÄÄRMEEN VUOTTA! KIINA sanoin ja kuvin 4/2012 Tästä lehdestä...2 Veli Rosenberg: Kiinalainen juttu?...3 Kiinalaisen uudenvuodenjuhla Helsingissä...4 Jyrki Kallio:

Lisätiedot