Kittilän kulttuuristrategia naseva lausahdusluonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän kulttuuristrategia 2015-2020 naseva lausahdusluonnos"

Transkriptio

1 Kittilän kulttuuristrategia naseva lausahdusluonnos

2 Sisällys: 11. Tausta-aineisto 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kulttuuritilat ja välineistö 2.2. Kulttuurin talous/ resurssit 2.3. Kulttuuriavustukset 2.4. Käyttömaksut 2.5. Henkilöstö 3. Nykytilan kartoitus, SWOT-analyysi 4. Arvot, toiminta-ajatus ja strategiset päämäärät 5. Toimintastrategia 5.1. Kulttuurit ja taide kuuluvat kaikille 5.2. Taiteen osa-alueet Musiikki, musiikkikasvatus Kuvataide, muotoilu, valokuvaus ja taidekäsityö Teatteri, ilmaisutaito, tanssi ja sirkus Elokuva- ja mediakasvatus Kirjallisuus, sanataide 5.3. Kulttuurin osa-alueet Kulttuuriympäristö Kotiseututyö ja kulttuuriperinnön vaaliminen Monikulttuurisuus ja kansainvälinen kulttuurivaihto A m m a t t i t a i t e i l i j u u s, kulttuuriyrittäjyys 6. Kulttuuripalvelut ja yhteistoiminta 6.1. Kunnan sisäinen 6.2. Yhdistykset 6.3. Revontuli-Opisto 6.4. Seurakunta 6.6. Yhteistyö yritysten kanssa 6.7. Seutuyhteistyö ja maakunnallinen yhteistyö 7. Kulttuuristrategian taloudelliset vaikutukset 8. Kulttuuristrategian seuranta ja arviointi 9. Yhteenveto ja päätelmät 10. Saadut lausunnot

3

4 4 1. Johdanto Kittilä on oli asukkaan (syyskuu 2014) kunta Tunturi-Lapissa. Kittilässä päätettiin vuonna 2010 perustaa kulttuurisihteerin virka kunnan kulttuuripalveluiden kehittämiseksi. Kansalaisopistolla on pitkät viidenkymmenen vuoden historia, ja se on suuressa asemassa kittiläläisten elämässä. Kittilän kansalaisopisto suolautui 2010 osaksi Kittilän, Sodankylän ja Enontekiön yhteistä Revontuli-Opistoa. Kulttuurilaki velvoittaa kuntia edistämään, tukemaan ja järjestämään kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kulttuuristrategiatyö aloitettiin lokakuussa 2014 kulttuurisihteerin ja Kideve-elinkeinopalveluiden aloitteesta. Kulttuuristrategiaa laadittaessa on otettu huomioon Kittilän kunnan Taloussuunnitelmassa ( ) esitetyt strategiset linjaukset sekä Kittilän kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ( ) linjaukset. Strategiatyöryhmään kuuluvat kulttuurisihteeri Marika Salminen, Kideve-elinkeinopalveluista Katja Kaunismaa ja Veli-Matti Hettula sekä projektityöntekijä Heidi Kenttälä. Kuntalaisille on järjestetty strategiatyön pohjaksi avoimia työpajoja järjestettiin Kulttuurityöpaja 1, jossa käytiin läpi Kittilän kulttuurin vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia SWOT-nelikenttäanalyysin avulla. Ideoiden ja visioiden työstämiseksi järjestettiin Kulttuurityöpaja 2. Senioriväestöä kuultiin vierailemalla Havukan päivätoiminnassa ja Pääskylänniemen vanhainkodissa. Lisäksi kuntalaisille järjestettiin kulttuurikysely. Nuorten kuulemiseksi yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoulussa opiskeleville järjestettiin oma nuorille suunnattu kyselynsä. Alakoulut tulivat mukaan strategiatyöhön keskustelemalla opettajien johdolla kulttuurista, ja sitten kirjoittamalla, piirtämällä, maalaamalla ja askartelemalla aiheesta. Kulttuurityöpajat vietiin myös päiväkoteihin, jossa lasten kanssa keskustellen kartoitettiin heidän näkemyksiään, jonka pohjalta lapset piirsivät. Kittilän kulttuuristrategian tavoitteena on toimia kulttuuritoiminnan apuvälineenä, jotta kittiläläisillä olisi oman tekemisen avulla mahdollisuus harrastaa ja edistää näin omaa hyvinvointiaan. Strategian avulla edistetään ja tuetaan kittiläläisten kulttuurillista aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä, identiteettiä, hyvinvointia ja vaikutetaan positiiviseen kuntakuvaan.

5 5 2. Nykytila 2.1. Kulttuuritilat ja välineistö Kittilän kulttuuritoimi järjestää kulttuuritapahtumia itsenäisesti ja yhteistyössä kunnan omistuksissa olevissa tiloissa: yläkoulun tiloissa sijaitsevassa Kino Ylärissä, Kittilän kotiseutumuseossa, kouluilla, päiväkodeissa, Kittilän kirjastossa ja vanhainkodeissa. Kittilän kirjastotoimi hallinnoi Kittilän kirjastossa olevaa näyttelytilaa. Töiden ripustamiseksi katossa on vaijerit ja lisäksi käytössä on sermit ja vitriini. Näyttelytilat ovat ilmaisia kaikille. Näyttelytoiminta on ympärivuotista, kuukausittain vaihtuva ja näyttelytilassa pidetään sekä ammattilaisten että harrastajien järjestämiä näyttelyitä. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina. Kino Ylärin monitoimitilassa järjestetään teatteriesityksiä, konsertteja ja elokuvanäytöksiä. Vuonna 2015 remontoidussa ja digitalisoidussa auditoriossa on nouseva katsomo, paikkoja on --kpl, konserttien ja teatteriesitysten esittämisen mahdollistaa lava --m2 sekä ammattitasoinen äänentoisto- ja valolaitteisto. Tilassa on myös sähköpiano. Kulttuuritoimella on hallinnoitavana muutakin laitteistoa ja tavaraa. Kittilän kirkonkylälle on vasta avattu uusi Urheiluhalli. Kirkonkylällä sijaitsee myös tori, jonka käyttö on tosin vähäinen Kulttuurin talous/resurssit Kulttuuritoimen käyttömenot (hallinto, toiminta, avustukset ja sisäiset vuokrat) vuoden 2015 talousarvion mukaan ovat euroa. Kulttuuritoimen tulot ovat euroa ja käyttökate on --- (-- /asukas) Kulttuuriavustukset (2014)

6 6 Kittilän kulttuuritoimi jakaa vuosittain avustuksia kulttuuriharrastamisen ja harjoittamisen tukemiseen. Niiden jakamisen päättää vapaan sivistystyön lautakunta. Vuonna 2014 yhteisöille ja yksityisille tarkoitettua avustusmäärärahaa on jaettu eurolla. Lisäksi kulttuuritoimi on avustanut Särestöniemi-museosäätiötä eurolla ja Einari Junttila taidemuseota eurolla Käyttömaksut Kittilän kirjastossa sijaitseva näyttelytila on kuntalaisille maksuton. Kunnan tilojen vuokraus kuntalaisille? 2.5. Henkilöstö Kulttuuritoimen palveluista vastaa kokopäiväinen kulttuurisihteeri. Tämän lisäksi kulttuuritoimi palkkaa kesäisin määräaikaisia kesätyöntekijöitä Kittilän kotiseutumuseon oppaiksi, toimistoapulaisiksi kulttuuritoimistoon ja apulaisiksi Kittilän perinteisten kesämarkkinoille. Kino Ylärin elokuvanäytöksiin palkataan työntekijä(öitä). Kulttuuritoimella on ollut palkattuina myös projektityöntekijöitä. Lisäksi kulttuuritoimella on ollut töissä palkattomia harjoittelijoita ja opiskelijoita sekä yläkoululaisten ja lukiolaisten TET-jaksolaisia. 3. Nykytilan kartoitus, SWOT-analyysi

7 7 Kittilän kunnan nykytilan kartoitukseen on käytetty SWOT-analyysiä. Analyysi on tehty kulttuurin näkökulmasta: Vahvuudet (Strenghts) Heikkoudet (Weaknesses) Mahdollisuudet (Opportunities) Uhat (Threts) SWOT-analyysi muodostaa nelikentän, jossa yläosa kuvaa nykytilaa ja sisäisiä asioita. Nelikentän alaosassa ovat tulevaisuus ja ulkoiset asiat. Vasemmalla ovat myönteiset ja oikealla kielteiset asiat. SWOT-analyysin tulokset saatiin aikaan kuntalaisille avoimessa Kulttuurityöpajassa Sisäiset - Vahvuudet Kittilän kunta on tuonut hyvin esille taiteilijoitaan Kuvataiteilijoiden pitäjä Kuvataiteilijoita: ammattilaisia ja harrastajia Kuvataiteen opetus Vahva perintö: Reidar, Palsa, Junttila Taidekerhot Staalon teatterifestit Nuorten teatteritoiminta Pelimannihenki ja -meininki Musiikin tekijät Musiikkikerhot Kuorotoiminta, paljon kuoroja Tanssiharrastus Hyvä kansalaisopisto - Revontuli-Opisto: toimii laajasti, on vahva ja tukee kaikkia harrastusmahdollisuuksia. Kunnassa vahva kulttuuripohja: käsityöt, lauluperinne, kirjoittajat, taiteilijat Paljon toimivia harrasteryhmiä Taiteen perusopetus Paljon eri alojen harrastajia Kulttuurimyönteinen ja taiteen harrastamista edistävä ilmapiiri Monipuolisesti festivaaleja Monipuoliset kulttuuritapahtumat Hiljaisuus-festivaali Kulttuuriviikko Taideseura Staalo ry Museot: Särestöniemi, Junttila, Palsa

8 8 Paljon väkeä, johon mahtuu joka lähtöön esiintyjiä ja taiteilijoita. Kirjasto 100% kulttuurisihteeri Remontoitu ja digitalisoitu Kino Yläri monitoimitilaksi ja elokuvateatteriksi Monipuolisuus Vahva kylien yhteisöllisyys Hyvä ilmapiiri ja henki Yhteisöllisyys Paikallislehti Koulu Rahaa toimintaan mukavasti Matkailu Kansainvälisyys Ulkoiset - Mahdollisuudet: Internet: omat kotisivut, Kittilän sivut Internet-näkyvyys lisää tietoisuutta Teknologia Nykytekniikka antaa mahdollisuuksia ryhmäytymiseen Sosiaalinen media Digitekniikka Etäkoulutus Digitalisoitu Kino Yläri Hyvä työllisyys -> vetovoimainen kunta Matkailu Matkailijat Leviltä Kittilään tapahtumiin Kansainvälisyys ja kulttuurivaihto Naapurikuntien kanssa yhteistyötä Kulttuurimatkailu Talous! Staalon teatterifestit ja suuri kävijämäärä Hyvä sijainti, keskeinen sijainti Lapissa Mahdollisuudet rajattomat Maan kuuluja esiintyjiä Potentiaalista porukkaa kunnassa Tilaisuuksia ja tapahtumia on, ja niissä on esiintyjiä Yleisöä Yhteisesite Ne näkökannat, joita pidetään esillä, vahvistuvat! Pidetään siis esillä vahvuuksia ja mahdollisuuksia ja puhutaan niistä! Koulun kerhot Sisäiset - Heikkoudet:

9 9 Ei ole yhteistä tilaa missä eri alojen kulttuuritapahtumat pidetään Harrastustilojen puute Taidetilan puute Näyttelytilojen puute Kulttuuri on altavastaajana Rahan puute Ylityöllistetty kulttuurisihteeri Lapsiryhmien harrasteissa väliinputoajia (5lk) Nuorten ryhmien vähäisyys Koululaisten taidekasvatus Pitkät etäisyydet Tasavertaisuus? "korkeakulttuurisiin" tapahtumiin ei saada osallistujia, jos esiintyjät Kittilän ulkopuolelta Osallistuminen on huonoa Yleisön puuttuminen Asenne Arvostammeko omaa kulttuuriamme? Palveluiden keskittyminen Heikko tiedottaminen Matkailu toi nopeasti ihmisiä muualta. Yritämmekö istuttaa heihin kittiläläistä? Otetaanko huomioon heidän omaa kulttuuriperintöään? Koordinointi Esim. Näytelmä- ja musiikkikerhojen tiedotus on ollut heikonlaista. Miten tieto saavuttaa ihmiset, jotka haluavat mukaan? Leksan kevätsoitto muuttui Levin kevätsoitoksi -> henki muutui kaupallisemmaksi Ulkoiset - Uhat: Ei ole kiinnostusta oman paikkakunnan kulttuuritekijöiden tarjontaan Välimatkat ja sen aiheuttamat kustannukset Kansantanssin harrastajat huolestuttavasti vähentyneet Kevätsoitot pidettävä - huolestuttavaa! Tilapula! Taiteen perusopetuksen ja muun taideopetuksen tilat ovat uhattuna, kun nykyiset yksityisen henkilön tilat eivät ole enään käytössä. Yleinen maailmanlaajuinen taloustilanne Rahapula ja huono taloustilanne Kansalaisopiston leikkaukset Koulutuksen kaventaminen Kurssimaksujen nousu Home ja huono sisäilma Poismuutto Ikärakenne Väestön ikääntyminen osassa kuntaa. Tietotaidot tietotekniikassa vanhemmalla väestöllä, johon vaikuutta myös halu ja uskallus.

10 10 Digitekniikka kuvataiteessa Levi - matkailun kasvu on myös uhka. Erityisesti nuoret ovat alttiita. 4. Arvot, visiot, toiminta-ajatus ja strategiset päämäärät Kittilän kunnan arvot kulttuurinäkökulmasta: Visio: Kittilän kunnan toiminta-ajatus Kittilän kunnassa on tehty paljon työtä erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pääpaino on ennaltaehkäisevässä työ sekä vanhemmuuden tukeminen. Taide- ja kulttuuripalvelut ovat peruspalveluita, ja lasten ja nuorten tulisi päästä tasavertaisesti nauttimaan omakohtaisista kokemuksista taiteen parissa. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus Kulttuuritoimi edistää Kittilä kunnan omaleimaisuutta kulttuurin keinoin sekä luo edellytykset taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle Kittilässä. Kohdetyhmään kuuluvat kaikki kuntalaiset sekä kunnan alueella vierailevat matkailijat. Kulttuuritoimi huolehtii koko kunnan alueella tapahtuvan kulttuuritoiminnan edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä sekä tuottaa itse että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa virikkeellisiä ja korkeatasoisia kulttuuripalveluita kuntalaisille. Kulttuuritoimi luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle ja järjestää kulttuuriretkiä kunnanalueen ulkopuolelle. Tarkoituksena on saada kuntalaisista aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja tuottajia sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen kulttuuri-imago lisää kunnan vetovoimaisuutta. Kulttuuristrategian strategiset päämäärät 5. Toimintastrategia

11 11 Toimintastrategiassa esitellään Kittilän kunnan kulttuuristrategian painopistealueet. Kunkin painopistealueen kohdalla kuvataan sen nykytila, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet strategiakaudella Kulttuuri ja taide kuuluvat kaikille Kittilän kulttuuristrategia takaa kaikille kuntalaisille oikeuden kulttuuri- ja taidekokemuksiin. Taidenautinnot, taiteen ja kulttuuriin tuntemus sekä kotiseudun vaaliminen luovat iloa elämään, tuovat hyvinvointia ja lisäävät yleistä viihtyvyyttä Taiteen osa-alueet Musiikki, musiikkikasvatus Nykytila Musiikkikasvatusta kunnassa järjestävät päiväkodit, koulut ja Revontuli-Opisto. Musiikkiharrastuksesta ja musiikkileikkikoulusta vastaa lähinnä Revontuli-Opisto (soitonopetus, laulunopetus, kuorotoiminta, bänditoiminta, teoriaopetus). Revontuli-Opisto tarjoaa lapsille musiikista taiteen perusopetusta. Särestön kamarimusiikkiyhdistys järjestää kesäisin kesämuskaria lapsille. Kittilän nuorisotoimi hallinnoi yhtä nuorisotila Käessä sijaitsevaa bänditilaa. Kittilän evankelisluterilainen seurakunta pitää kolmea kuoroa. Kunnan alueella toimii muutama ammattimuusikko. Harrastajia on sitäkin enemmän, kuorotoiminta on kunnassa todella aktiivista ja omakustanteisia levyjä ja nuottikirjoja julkaistaan. Taideseura Staalo on julkaissut kittiläläisten lauluja Laulu-Siula -nuottikokoelmassa. Lisäksi Kittilässä järjestetään paljon erilaisia musiikkitapahtumia ja konsertteja: Hiljaisuus-festivaali (monitaiteellinen), Neljän tuulen festivaali (klassisen musiikin festivaali ja mestarikurssit), Levin kevätsoitot (kansanmusiikkitapahtumat mestaripelimanni Leo Siirtolan muistoksi), Särestön kamarikonsertit (klassisen musiikin konsertteja), Veres-rock (lappilaisten bändien tapahtuma) ym.

12 Kuvataide, muotoilu, valokuvaus, käsityöt, taidekasvatus Nykytila Taidekasvatusta järjestävät päiväkodit, koulut ja Revontuli-Opisto. Revontuli-Opisto järjestää erilaisia kursseja sekä taiteen perusopetusta lapsille ja aikuisille kuvataiteessa ja lapsille käsitöissä. Kittilässä on vahva kuvataiteen perinne ja kunnassa työskentelee ammattitaiteilijoita gallerioineen. Kunnan alueella on useita museoita ja gallerioita: Särestöniemi-museo, Palsa-museo, Einari Junttila-museo, Galleria Reijo Raekallio, Galleria Sibakow-Mansikka, Vinttikalleria ja Kittilän kirjaston näyttelyt. Kittilä ja Levin-matkailukeskus luovat myös hyvät edellytykset käsityöläisille. Taideseura Staalo ry on iso ja vahva tekijä Kittilän taiteilijoita yhdistävänä yhdistyksenä. Kittilän kirjastossa on ilmainen näyttelytila. Tunturi-Lapin kehitys ry järjestää Kittilässä metalli-, käsityö- ja puutyöpajoja työvalmennuksena. Kideve-elinkeinopalvelut ovat tukeneet ja tuoneet kittiläläisiä kuvataiteilijoita yhteisesitteellä Teatteri, ilmaisutaito, tanssi ja sirkus Teatteri-ilmaisua ja draamakasvatusta järjestävät päiväkodit, koulut ja Revontuli-Opisto. Revontuli-Opisto järjestää Kittilässä lapsille taiteen perusopetusta sirkustaiteessa sekä erilaisia tanssi- ja teatteriryhmiä sekä sirkustaidetta niin lapsille kuin aikuisillekin. Lisäksi Tanssiseura Meno-Mono ry järjestää tanssileirejä ja -kursseja. Kittilässä järjestetään kaksi esittäväntaiteen festivaalia: Staalon teatterifestit ja Hiljaisuus-festivaali. Lapin maakuntateatteri vierailee säännöllisesti Kittilässä ja kulttuuritoimi järjestää teatterimatkoja eri puolille Lappia. Nuorisotoimi järjestää teatteritoimintaa nuorille.

13 Elokuva- ja mediakasvatus Kulttuuritoimi hallinnoi elokuvateatteri Kino Yläriä. Kino Yläri digitalisoitiin ja saneerattiin 2014 monitoimitilaksi, ja tila saatiin näin monipuolisempaan käyttöön. Kulttuuritoimi järjestää Kino Ylärissä elokuvanäytäntöjä koululaisille osana Koulukino-mediakasvatusta. Koulukino-tehtäväpakettien avulla koululaisia Yleisölle avoimia esityksiä järjestetään kaksi kertaa viikossa. Kittilässä toimii toinen elokuvateatteri, Cinema Levi Summit Sirkassa Levin hiihtokeskuksen yhteydessä, joka palvelee näytöksillään matkailijoita ja kuntalaisia. Nuorisotoimi toimii aktiivisesti nuorten parissa järjestäen heille mediatapahtumia ja elokuvanäytöksiä. Kittilän kauniit tunturimaisemat ovat tulleet monille suomalaisille tutuiksi elokuvien kautta ja kunnan alueelta löytyy elokuvien kuvauspaikkoja. Tunturi-Lapin kehitys ry järjestää Kittilässä mediapajaa työkuntoutuksena Kirjallisuus ja sanataide Kirjallisuuden ja sanataiteen opetusta toteutetaan päiväkodeissa, kouluissa ja Revontuli-Opiston ryhmissä. Kittilän kirjasto järjestää yhteystyössä koulujen kanssa kirjastotapahtumia. Kirjastossa järjestetään satutuokioita, lukupiirejä, kirjailijavierailuja ja kirjallisuusnäyttelyitä. Kulttuuritoimi järjestää myöskin tapahtumia kirjaston tiloissa. Kittilässä on vilkas harrastekirjailijoiden toiminta ja omakustannejulkaisutoiminta. Taideseura Staalo ry julkaisee Kielmukka-kulttuurilehteä, ja he ovat julkaisseet jäsentensä runokokoelmia sekä kirjoja. Kyläyhdistykset tuottavat myös arvokkaita kyläjulkaisuja. Kirjoituskilpailut? Kittilän ja Kolarin kunnan vuonna 2008 toimintansa aloittaneen uusi kirjastoauto tuo kirjaston palvelut myös sivukyliin, ja kirjastoauton lainaukset ovatkin nousseet uuden auton myötä.

14 Kulttuurin osa-alueet Kulttuuri on ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuus eli sivistys. Se määritellään yksilön ja yhteisön henkisten, ruumiillisten kykyjen kehittämiseksi ja kehittyneisyydeksi, ajattelu- ja toimintatapojen kehittyneisyydeksi sekä vakiintuneiksi toimintatavoiksi. Kulttuuri on siis ihmiselle ominainen toiminta, ja sen tuotteet. Sana "kulttuuri" on monimerkityksinen, ja usein sillä tarkoitetaan ensisijaisesti taiteen, toissijaisesti myös tieteen ja uskonnon alaan kuuluvia asioita, mutta se tarkoittaa oikeastaan kaikkea ihmisen toimintaa mutta käytännössä sellaista, josta jää aineellisia jälkiä. Alun perin latinan "cultura" tarkoittaa viljelyä, ja kulttuurista on etenkin ennen puhuttu "hengenviljelynä". (MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0; Pienehkö sivistyssanakirja) Kuntien kulttuurilaissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä Kotiseututyö ja kulttuuriperinnön vaaliminen Päiväkodeissa ja kouluissa tuodaan lapsille Kittilän perinne tutuiksi. Kulttuuritoimi tekee yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa järjestämällä vierailuja Kittilän kotiseutumuseolla. Jokainen 5-luokkalainen vierailee kotiseutumuseossa. Kulttuuritoimien hallinnoima kotiseutumuseon kokoelmat koostuvat lähinnä kittiläläisestä 1900-luvun alkupuoliskon talonpoikaisesineistöstä, joista on kertynyt lähes 1000 esineen kokoelma. Museoalueen muodostavat vanhaan peräpohjalais-lappilaiseen tapaan sijoitetut rakennukset. Päärakennus on rakennettu 1860-luvulla, ja sitä vastapäätä sijaitsee navetta. Muut rakennukset - talli, makasiini, tavara-aitta, vilja-aitta, savusauna, käymälä ja niliaitta - on sijoitettu pihapiirin ympärille. Kittilässä on säilynyt Lapin sodasta joitakin merkittäviä rakennuksia, joista merkittävin on Kittilä kirkko. Kulttuuriperinnön ja kotiseututyön kannalta myös seurojen talot, työväentalot, koulut ja Lapin palosta säilyneet rakennukset ovat merkittäviä kohteita. Luonto on tärkeässä osassa Kittilää ja sen asukkaiden hyvinvointia. Luonnonpuistot, Kittilän alkuperäinen kulttuurimaisema tuntureineen ja jokineen on olennaisessa osassa Kittilän kulttuuriperinnettä. Kittilän kirjaston kotiseutukokoelmaan on kerätty Kittilää käsittelevää aineistoa, mm. lehtileikekokoelma vuodesta 1980 alkaen ja kirjallisuutta. Kulttuuritoimen hallinnoimaan kotiseutuarkistoon kuuluu mm. lehtileikearkisto ja valokuvia. Kittilässä on myös joitakin

15 15 yksityisten kansanperinteen keräilijöiden arkistoja ja kokoelmia. Kittilässä toimii aktiivisia kyläyhdistyksiä, jotka ovat merkittävässä roolissa kotiseututyön ja kulttuuriperinnön vaalijoina. Kyläyhdistykset ovat julkaisseet kylähistorioita ja julkaisuja Monikulttuurisuus Ei ole Kittilää ilman Sirkassa sijaitsevaa Levin matkailukeskusta. Matkailu tekee Kittilästä erittäin kansainvälisen kunnan, kun matkailijat ympäri maailman tulevat nauttimaan pohjoisen luonnon tarjoamista mahdollisuuksista. Kittilän kultakaivoksen ja matkailun kansainväliset työntekijät perheineen ovat myös osa monikulttuurista Kittilää. Päiväkodit järjestävät kielikerhoja. Yhdistykset kuten SPR ja Tunturi-Lapin Suomi-Venäjä-seura tekevät monikulttuurisia tapahtumia. Kittilän ystävyystoiminta on vuosien varrella hiipunut Ammattitaiteilijuus, kulttuuriyrittäjyys Kittilän kunnan alueella asuu ja työskentelee ammattitaiteilijoita (kuvataiteilijoita, muusikoita, kirjailijoita). Kunnalla ei ole tarjota taiteilijoille työskentelytiloja ja ammattitaiteilijat toimivat lähinnä omissa tiloissaan. Kittilän kunnan hallinnoima ainoa näyttelytila sijaitsee Kittilän kirjastossa. Taiteilijat ovat järjestäneet näyttelyitä Levin matkailukeskuksessa sijaitsevissa hotelleissa ja ravinoloissa. Lisäksi Särestöniemi-museolla on näyttelytilaa. Kittilän kunnan taidekokoelmaan ei ole hankittu teoksia vuosikausiin, mutta vuoden 2014 on merkitty määrärahaa jälleen uusille taidehankinnoille. Matkailu ja Levin hiihtokeskus tuovat kunnassa asuville ammattitaiteilijoille ja käsityöläisille työllisyysmahdollisuuksia. Kulttuuritoimi tekee yhteystyötä Särestöniemi-museon ja Galleria Raekallion ja paikallisten yhdistysten kanssa tukien ja järjestäen tapahtumia. Kulttuuritoimi ostaa myös palveluita paikallisilta käsityöläisiltä kuntalahjoiksi.

16 16 6. Kulttuuripalvelut ja yhteistoiminta 6.1. Kunnan sisäinen Kulttuuritoimi tekee yhteystyötä eri hallintokuntien kanssa. Kulttuuritoimi osana vapaan sivistystyön toimijoita tuottavat ja järjestävät yhteystyössä kulttuuritapahtumia huomioon ottaen kaikki ikäluokat koko kunnan alueella sekä kunnassa vierailevat matkailijat. Kulttuuripalveluita tuotetaan yhteistyössä ja verkottuneena lähialueiden, paikkakunnan yrittäjien, oppilaitosten, seurakunnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteet strategiakaudelle: 6.2. Yhdistykset Kittilän kulttuuritoimi jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille ja yksityishenkilöille kulttuuriharrastamisen ja harjoittamisen tukemiseen. Kulttuuritoimi järjestää ja tuottaa yhteistyössä järjestöjen kanssa tapahtumia. Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat: Tavoitteet strategiakaudelle: 6.3. Revontuli-Opisto Kittilän, Sodankylän ja Enontekiön yhteinen alueopisto perustettiin vuonna 2010, jossa Kittilä toimii isäntäkuntana. Kittilän kansalaisopisto toiminnalla on jo viidenkymmen vuoden historia. Kansalaisopiston perustamisesta lähtien opisto on toiminut tärkeässä osassa kittiläisten kulttuuri- ja taideharrastamista, ja se koetaankin merkittävänä tekijänä yleisen viihtyvyyden ja elämänlaadun lisääjänä tarjoamalla monipuolista koulutus-, kurssi- ja seminaaritarjontaa ajan hengessä. Kittilässä Revontuli-Opisto tarjoaa taiteen perusopetusta lapsille kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa ja sirkustaiteessa sekä aikuisille kuvataiteessa.

17 17 Sopimuskunnat maksavat osuutensa menoista ns. kuntaosuuksina, jonka lisäksi kuntien sisäisistä budjeteista on varattu määrärahaa vahoihin eläkemenoperusteisiin maksuihin sekä kunnan alueella opetustoimintaan tarvittavien tilojen vuokriin. Tavoitteet strategiakaudelle: 6.4. Seurakunta Kittilä evankelisluterilaisen seurakunnan hallussa on arvokkaita kulttuurirakennuksia ja ympäristöjä. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä vuonna 1831 valmistunut Kittilä kirkko, on Carl Ludvig Engelin suunnittelema puukirkko. Kirkko on historiallisesti erittäin merkittävä, sillä se on Kittilän kirkonkylä harvoja Lapin palosta selvinneitä rakennuksia. Kulttuuritoimi järjestää yhteystyössä Kittilän evankelisluterilaisen kirkon kanssa erilaisia tapahtumia. Seurakunnalla toimii myös kolme kuoroa. Tavoitteet strategiakaudelle: 6.5. Yhteistyö yritysten kanssa Kunta on järjestänyt yhteystyössä yritysten kanssa erilaisia kulttuuritilaisuuksia esim. konsertteja. Lisäksi kulttuuritoimi ostaa palveluita Tavoitteet strategiakaudelle: 6.6. Maakunnallinen ja seutuyhteystyö Kittilä on osa Tunturi-Lapin seutukuntaa. Kulttuuritoimi käyttää maakuntamuseon ja maakunta-arkiston asiantuntemusta. Kulttuuritoimi tukee myös Lapin alueteatterin ja Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen toimintaa sekä kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkosto Taikalamppuun. Hankkeita?/Kideve? Yhteistyötä on tehty.? Revontuli-Opisto toimii Kittilän, Sodankylän ja Enontekiön alueella. Kittilän ja Kolarin yhteinen kirjastoauto palvelee sivukylien asukkaita.

18 18 Tavoitteet strategiakaudelle: 7. Kulttuuristrategian taloudelliset vaikutukset Kulttuuristrategian toteuttamisen taloudellisia edellytyksiä tarkastellaan vuosittain. Kittilän kunnan väestömäärän on arvioitu kasvavan tasaisesti tulevina vuosina. Tavoitetason saavuttaminen edellyttää lisäksi vuosittain tehtävää osastokohtaista tarkastelua ja tarittaessa määrärahojen varaamista talousarvioon. Suurin osa strategian sisältämistä toimenpiteistä ei vaadi erillisiä taloudellisia vaan ovat toteutettavissa suunnitelmalla ja kehittämällä yhteistyötä ja toimintatapoja eri toimijoiden kesken. Kuntalaisten lisääntyessä myös kulttuuripalveluiden ja toiminnan kysyntä lisääntyy ja monipuolistuu. Tämä vaati yhteistoimintaa ja toimintatapojen kehittämistä eri toimijoiden kesken. Hankkeisiin osallistuminen ja niiden toteuttaminen vaati myös kuntarahoitusta. 8. Kulttuuristrategian seuranta ja arviointi Vastuu Kittilän kunnan kulttuuristrategian seurannasta kuuluu vapaan sivistystyön lautakunnalle. Kulttuuristrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden jatkuva seuranta tapahtuu talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta määrittelee myös kulttuuristrategian toteumamittarit. Kulttuuristrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuma tuodaan lautakuntakohtaisesti tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä. Strategian päivitys tehdään valtuustokausittain. 9. Yhteenveto ja päätelmät Kittilän kunnan kulttuuristrategia on tarkoitettu työvälineeksi kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, ja se toimii eräänlaisena käsikirjana kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Kulttuuristrategia toimii välineenä kunnassa vuosittain laadittavalle taloussuunnitelmalle. Kittilän kunta on vetovoimainen kunta, jonka yhtensä tekijänä on monipuolinen kulttuuritarjonta. Kulttuuritoimen tuottaminen palveluiden tarkoituksena on tarjota kaikille kuntalaisille taidenautintoja, taiteen ja kulttuurin tuntemusta sekä mahdollisuuksia

19 19 kotiseudun vaalimiseen. Kaikki nämä seikat lisäävät ihmisen hyvinvointia, yleistä viihtyvyyttä ja vahvistavat kuntaimagoa. Strategiassa esitettyjen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. 10. Saadut lausunnot 11. Tausta-aineisto Kittilän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma. Kittilän kunnan päivähoidon esiopetussuunnitelma Kittilän kunnan talousarvio Taloussuunnitelma Kittilän kunnan talousarvio Taloussuunnitelma Kittilän kunnan www-sivut Kittilän kunta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kittilän lukion opinto-opas Kittilän seurakunta Kittilän varhaiskasvatussuunnitelma MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0 Pienehkö sivistyssanakirja. Suomen laki. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta /728. Suomen laki. Laki taiteen perusopetuksesta /633.

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015 Nurmeksen kaupunki 2 Sisällysluettelo JOHDANTO Nurmeksen kaupungin visio 2013 ja toiminta-ajatus 3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 3 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEO NURMEKSESSA

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna Kotka 21.2.2013 KUULTO projekti kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toimii Jyväskylän yliopistossa, rahoittajana OKM lähtenyt liikkeelle vuonna 2011, jatkorahoitus

Lisätiedot

KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA. Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma

KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA. Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma 1. Johdanto Yhteisöllisyysvaliokunta on helmikuussa 2012 tehnyt valtuustoaloitteen

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KULTTUURISTRATEGIA 2014-2016. Eeva Paakkinen 2013

PARIKKALAN KUNTA KULTTUURISTRATEGIA 2014-2016. Eeva Paakkinen 2013 PARIKKALAN KUNTA KULTTUURISTRATEGIA 2014-2016 Eeva Paakkinen 2013 [Parikkalan kunnan kulttuuristrategia käsittelee kunnallisen kulttuuritoimen, kansalaisopiston ja kirjaston tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO Hyvä kirjasto elävä alue Mikkeli 13.11.2012 13.11.2012 Kirjastotoimenjohtaja Eila Ainali 1 Kirja pienen kirjaston tarpeisiin - viime vuoden urakkana oli kirja 13.11.2012

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 KOKKOLA VUOSINA 2008-2012 Kuntaliitos Kokkola-Kälviä-Lohtaja-Ullava 1.1.2009

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 Kulttuurilautakunta 28.9.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KULTTUURIPALVELUIDEN SUUNNITTELUN LÄHTÖ- 3 KOHTIA 3. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Lappeenrannan kulttuuripolku

Lappeenrannan kulttuuripolku Lappeenrannan kulttuuripolku Kulttuuripolku on suunnitelma, jonka avulla toteutetaan koulujen taide- ja kulttuurikasvatusta. Sisällöt ja teemat pohjautuvat opetussuunnitelman Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuteen.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAKORVAUKSET VUONNA 2014

KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAKORVAUKSET VUONNA 2014 Elämänlaatulautakunta 36 27.05.2014 KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAKORVAUKSET VUONNA 2014 Elämltk 36 Kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset ovat olleet haettavana maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto Kuva: Olli Nykänen, Paperitytön ehtoo VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2008 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 1/8 VUOSIKATSAUS... 2 I TILAISUUDET... 2 A. VIRALLISET

Lisätiedot

Juankosken sivistyslautakunta 16.2.2012 15 liite 8 SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET 2012

Juankosken sivistyslautakunta 16.2.2012 15 liite 8 SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET 2012 Juankosken sivistyslautakunta 16.2.2012 15 liite 8 SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET 2012 Hakija Perustelut ja edellytetty vastikkeellisuus päätös 11 Haettu 12 päätös 12 1.Juankosken Pyrkivä ry Lasten ja nuorten

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. KOKOUSKUTSU/ -ESITYSLISTA n:o 2

MERIKARVIAN KUNTA. KOKOUSKUTSU/ -ESITYSLISTA n:o 2 MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA n:o 2 Toimielin Kokousaika Kokouspaikka Pykälät Opistokulttuurilautakunta Torstai 7.4.2016 Merikarvian kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri KAUPUNGINHALLITUS KH 10.6.2013, 219 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2017 laatimisohjeet, Talouden tasapainottaminen: 1) toimielimien tulee tehdä osana ensi vuoden

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 3 Etelä-Karjala 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Etelä-Karjalan maakunta jakautuu kahteen seutukuntaan ja kymmeneen kuntaan. Kunnista Imatra ja maakuntakeskus Lappeenranta

Lisätiedot

Loviisan kaupungin kulttuuripoliittinen ohjelma

Loviisan kaupungin kulttuuripoliittinen ohjelma Loviisan kaupungin kulttuuripoliittinen ohjelma 1. ALKUSANAT KULTTUURIN STRATEGINEN ASEMA Tämän kulttuuripoliittisen ohjelman tavoite on määritellä Loviisan kaupungin kulttuuritoimen tulevaisuuden linjauksia.

Lisätiedot

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Jussi Ronkainen Juvenia nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Mikkelin ammattikorkeakoulu Itä-Suomen nuorisopuntari Verkkokysely 15-25 vuotiaille nuorille

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Mistä kunnan kulttuuritoiminta syntyy?

Mistä kunnan kulttuuritoiminta syntyy? Mistä kunnan kulttuuritoiminta syntyy? Kulttuuria tehhään yhessä seminaari, Iisalmi 3.12.2013 Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, c/o opetus- ja kulttuuriministeriö Laki velvoittaa ja mahdollistaa Kirjasto-,

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma LUOKKA TAITEENALA TAVOITE MITÄ OPPIAINEET TYÖTAPA PAIKKA YHTEISTYÖSSÄ

Äänekosken kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma LUOKKA TAITEENALA TAVOITE MITÄ OPPIAINEET TYÖTAPA PAIKKA YHTEISTYÖSSÄ LUOKKA TTEENALA TAVOITE MITÄ OPPINEET TYÖTAPA PKKA YHTEISTYÖSSÄ Eskarit Musiikki Elämyksellinen Musiikista KU, MU, Museon Äänekosken Musiikkiopisto taidekokemus kuvaksi työpaja Taidemuseo Taidemuseo 1.lk

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset:

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset: Vapaa-aikalautakunta 31 28.04.2015 Vapaa-aikalautakunta 44 27.05.2015 Kulttuuripalvelujen vuoden 2015 avustukset Vapla 28.04.2015 31 Valmistelija: kulttuurisihteeri Juhani Heinonen, puh. 02 761 1210 Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 Käsitelty opettajainkokouksessa 24.8.2013 Hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 10.9.2013 Somero-opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURIFOORUMI - KULTURFORUM 12.3.2015 TEEMARYHMÄT 1. Luovan alan yrittäjyys 2. Kolmannen sektorin yhteistyö 3. Kulttuuri- ja

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila

Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila Suomen koulutusjärjestelmä Yliopistot Ammattikorkeakoulu t ikä 14 16 ikä 7 13 6 Perusopetuksen (7 16 vuotiaat) opetussuunnitelmaa uudistetaan. Taito ja taideaineille

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS KEHITTÄMISKOHDE TAVOITE KONKREETTISET MENETELMÄT MITTARIT/ SEURANTA VASTUUTAHOT/ AIKATAULU TOTEUTUNUT 2009 Taidekasvatus

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Pöytäkirja 5/2012 KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 3.12.2012 klo 17.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto ( ) Pihlajamäki Anu (x) Kulo Eija-Liisa ( ) Salonen

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2013 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/9 VUOSIKATSAUS... 4 I TILAISUUDET... 5 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet... 5 B. Viralliset

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Kaikista kulttuuritukimuodoista on tiedot ja suuntaviivat ruotsin kielellä ositteessa www.goteborg.se/kulturstod

Kaikista kulttuuritukimuodoista on tiedot ja suuntaviivat ruotsin kielellä ositteessa www.goteborg.se/kulturstod KULTTUURITUKI Göteborgin kulttuurielämän pitää olla monipuolista ja korkealaatuista, sanoo Göteborgin kulttuurilautakunta. Tämän vuoksi taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittäville toiminnoille

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Kulttuuriketju Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Mikä Kulttuuriketju? Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO Kulttuuria kartalla 10 Kymenlaakso 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 10.1. KYMENLAAKSO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: - kpl Maaseutumaiset: 4 kpl Kymenlaakson

Lisätiedot

KULTTUURIPOLKU. Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma

KULTTUURIPOLKU. Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma Liite siv.ltk 14.6.2016 61 KULTTUURIPOLKU Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma 2016-2017 Vahvistettu siv.ltk 14.6.2016:

Lisätiedot