Kittilän kulttuuristrategia naseva lausahdusluonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän kulttuuristrategia 2015-2020 naseva lausahdusluonnos"

Transkriptio

1 Kittilän kulttuuristrategia naseva lausahdusluonnos

2 Sisällys: 11. Tausta-aineisto 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kulttuuritilat ja välineistö 2.2. Kulttuurin talous/ resurssit 2.3. Kulttuuriavustukset 2.4. Käyttömaksut 2.5. Henkilöstö 3. Nykytilan kartoitus, SWOT-analyysi 4. Arvot, toiminta-ajatus ja strategiset päämäärät 5. Toimintastrategia 5.1. Kulttuurit ja taide kuuluvat kaikille 5.2. Taiteen osa-alueet Musiikki, musiikkikasvatus Kuvataide, muotoilu, valokuvaus ja taidekäsityö Teatteri, ilmaisutaito, tanssi ja sirkus Elokuva- ja mediakasvatus Kirjallisuus, sanataide 5.3. Kulttuurin osa-alueet Kulttuuriympäristö Kotiseututyö ja kulttuuriperinnön vaaliminen Monikulttuurisuus ja kansainvälinen kulttuurivaihto A m m a t t i t a i t e i l i j u u s, kulttuuriyrittäjyys 6. Kulttuuripalvelut ja yhteistoiminta 6.1. Kunnan sisäinen 6.2. Yhdistykset 6.3. Revontuli-Opisto 6.4. Seurakunta 6.6. Yhteistyö yritysten kanssa 6.7. Seutuyhteistyö ja maakunnallinen yhteistyö 7. Kulttuuristrategian taloudelliset vaikutukset 8. Kulttuuristrategian seuranta ja arviointi 9. Yhteenveto ja päätelmät 10. Saadut lausunnot

3

4 4 1. Johdanto Kittilä on oli asukkaan (syyskuu 2014) kunta Tunturi-Lapissa. Kittilässä päätettiin vuonna 2010 perustaa kulttuurisihteerin virka kunnan kulttuuripalveluiden kehittämiseksi. Kansalaisopistolla on pitkät viidenkymmenen vuoden historia, ja se on suuressa asemassa kittiläläisten elämässä. Kittilän kansalaisopisto suolautui 2010 osaksi Kittilän, Sodankylän ja Enontekiön yhteistä Revontuli-Opistoa. Kulttuurilaki velvoittaa kuntia edistämään, tukemaan ja järjestämään kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kulttuuristrategiatyö aloitettiin lokakuussa 2014 kulttuurisihteerin ja Kideve-elinkeinopalveluiden aloitteesta. Kulttuuristrategiaa laadittaessa on otettu huomioon Kittilän kunnan Taloussuunnitelmassa ( ) esitetyt strategiset linjaukset sekä Kittilän kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ( ) linjaukset. Strategiatyöryhmään kuuluvat kulttuurisihteeri Marika Salminen, Kideve-elinkeinopalveluista Katja Kaunismaa ja Veli-Matti Hettula sekä projektityöntekijä Heidi Kenttälä. Kuntalaisille on järjestetty strategiatyön pohjaksi avoimia työpajoja järjestettiin Kulttuurityöpaja 1, jossa käytiin läpi Kittilän kulttuurin vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia SWOT-nelikenttäanalyysin avulla. Ideoiden ja visioiden työstämiseksi järjestettiin Kulttuurityöpaja 2. Senioriväestöä kuultiin vierailemalla Havukan päivätoiminnassa ja Pääskylänniemen vanhainkodissa. Lisäksi kuntalaisille järjestettiin kulttuurikysely. Nuorten kuulemiseksi yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoulussa opiskeleville järjestettiin oma nuorille suunnattu kyselynsä. Alakoulut tulivat mukaan strategiatyöhön keskustelemalla opettajien johdolla kulttuurista, ja sitten kirjoittamalla, piirtämällä, maalaamalla ja askartelemalla aiheesta. Kulttuurityöpajat vietiin myös päiväkoteihin, jossa lasten kanssa keskustellen kartoitettiin heidän näkemyksiään, jonka pohjalta lapset piirsivät. Kittilän kulttuuristrategian tavoitteena on toimia kulttuuritoiminnan apuvälineenä, jotta kittiläläisillä olisi oman tekemisen avulla mahdollisuus harrastaa ja edistää näin omaa hyvinvointiaan. Strategian avulla edistetään ja tuetaan kittiläläisten kulttuurillista aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä, identiteettiä, hyvinvointia ja vaikutetaan positiiviseen kuntakuvaan.

5 5 2. Nykytila 2.1. Kulttuuritilat ja välineistö Kittilän kulttuuritoimi järjestää kulttuuritapahtumia itsenäisesti ja yhteistyössä kunnan omistuksissa olevissa tiloissa: yläkoulun tiloissa sijaitsevassa Kino Ylärissä, Kittilän kotiseutumuseossa, kouluilla, päiväkodeissa, Kittilän kirjastossa ja vanhainkodeissa. Kittilän kirjastotoimi hallinnoi Kittilän kirjastossa olevaa näyttelytilaa. Töiden ripustamiseksi katossa on vaijerit ja lisäksi käytössä on sermit ja vitriini. Näyttelytilat ovat ilmaisia kaikille. Näyttelytoiminta on ympärivuotista, kuukausittain vaihtuva ja näyttelytilassa pidetään sekä ammattilaisten että harrastajien järjestämiä näyttelyitä. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina. Kino Ylärin monitoimitilassa järjestetään teatteriesityksiä, konsertteja ja elokuvanäytöksiä. Vuonna 2015 remontoidussa ja digitalisoidussa auditoriossa on nouseva katsomo, paikkoja on --kpl, konserttien ja teatteriesitysten esittämisen mahdollistaa lava --m2 sekä ammattitasoinen äänentoisto- ja valolaitteisto. Tilassa on myös sähköpiano. Kulttuuritoimella on hallinnoitavana muutakin laitteistoa ja tavaraa. Kittilän kirkonkylälle on vasta avattu uusi Urheiluhalli. Kirkonkylällä sijaitsee myös tori, jonka käyttö on tosin vähäinen Kulttuurin talous/resurssit Kulttuuritoimen käyttömenot (hallinto, toiminta, avustukset ja sisäiset vuokrat) vuoden 2015 talousarvion mukaan ovat euroa. Kulttuuritoimen tulot ovat euroa ja käyttökate on --- (-- /asukas) Kulttuuriavustukset (2014)

6 6 Kittilän kulttuuritoimi jakaa vuosittain avustuksia kulttuuriharrastamisen ja harjoittamisen tukemiseen. Niiden jakamisen päättää vapaan sivistystyön lautakunta. Vuonna 2014 yhteisöille ja yksityisille tarkoitettua avustusmäärärahaa on jaettu eurolla. Lisäksi kulttuuritoimi on avustanut Särestöniemi-museosäätiötä eurolla ja Einari Junttila taidemuseota eurolla Käyttömaksut Kittilän kirjastossa sijaitseva näyttelytila on kuntalaisille maksuton. Kunnan tilojen vuokraus kuntalaisille? 2.5. Henkilöstö Kulttuuritoimen palveluista vastaa kokopäiväinen kulttuurisihteeri. Tämän lisäksi kulttuuritoimi palkkaa kesäisin määräaikaisia kesätyöntekijöitä Kittilän kotiseutumuseon oppaiksi, toimistoapulaisiksi kulttuuritoimistoon ja apulaisiksi Kittilän perinteisten kesämarkkinoille. Kino Ylärin elokuvanäytöksiin palkataan työntekijä(öitä). Kulttuuritoimella on ollut palkattuina myös projektityöntekijöitä. Lisäksi kulttuuritoimella on ollut töissä palkattomia harjoittelijoita ja opiskelijoita sekä yläkoululaisten ja lukiolaisten TET-jaksolaisia. 3. Nykytilan kartoitus, SWOT-analyysi

7 7 Kittilän kunnan nykytilan kartoitukseen on käytetty SWOT-analyysiä. Analyysi on tehty kulttuurin näkökulmasta: Vahvuudet (Strenghts) Heikkoudet (Weaknesses) Mahdollisuudet (Opportunities) Uhat (Threts) SWOT-analyysi muodostaa nelikentän, jossa yläosa kuvaa nykytilaa ja sisäisiä asioita. Nelikentän alaosassa ovat tulevaisuus ja ulkoiset asiat. Vasemmalla ovat myönteiset ja oikealla kielteiset asiat. SWOT-analyysin tulokset saatiin aikaan kuntalaisille avoimessa Kulttuurityöpajassa Sisäiset - Vahvuudet Kittilän kunta on tuonut hyvin esille taiteilijoitaan Kuvataiteilijoiden pitäjä Kuvataiteilijoita: ammattilaisia ja harrastajia Kuvataiteen opetus Vahva perintö: Reidar, Palsa, Junttila Taidekerhot Staalon teatterifestit Nuorten teatteritoiminta Pelimannihenki ja -meininki Musiikin tekijät Musiikkikerhot Kuorotoiminta, paljon kuoroja Tanssiharrastus Hyvä kansalaisopisto - Revontuli-Opisto: toimii laajasti, on vahva ja tukee kaikkia harrastusmahdollisuuksia. Kunnassa vahva kulttuuripohja: käsityöt, lauluperinne, kirjoittajat, taiteilijat Paljon toimivia harrasteryhmiä Taiteen perusopetus Paljon eri alojen harrastajia Kulttuurimyönteinen ja taiteen harrastamista edistävä ilmapiiri Monipuolisesti festivaaleja Monipuoliset kulttuuritapahtumat Hiljaisuus-festivaali Kulttuuriviikko Taideseura Staalo ry Museot: Särestöniemi, Junttila, Palsa

8 8 Paljon väkeä, johon mahtuu joka lähtöön esiintyjiä ja taiteilijoita. Kirjasto 100% kulttuurisihteeri Remontoitu ja digitalisoitu Kino Yläri monitoimitilaksi ja elokuvateatteriksi Monipuolisuus Vahva kylien yhteisöllisyys Hyvä ilmapiiri ja henki Yhteisöllisyys Paikallislehti Koulu Rahaa toimintaan mukavasti Matkailu Kansainvälisyys Ulkoiset - Mahdollisuudet: Internet: omat kotisivut, Kittilän sivut Internet-näkyvyys lisää tietoisuutta Teknologia Nykytekniikka antaa mahdollisuuksia ryhmäytymiseen Sosiaalinen media Digitekniikka Etäkoulutus Digitalisoitu Kino Yläri Hyvä työllisyys -> vetovoimainen kunta Matkailu Matkailijat Leviltä Kittilään tapahtumiin Kansainvälisyys ja kulttuurivaihto Naapurikuntien kanssa yhteistyötä Kulttuurimatkailu Talous! Staalon teatterifestit ja suuri kävijämäärä Hyvä sijainti, keskeinen sijainti Lapissa Mahdollisuudet rajattomat Maan kuuluja esiintyjiä Potentiaalista porukkaa kunnassa Tilaisuuksia ja tapahtumia on, ja niissä on esiintyjiä Yleisöä Yhteisesite Ne näkökannat, joita pidetään esillä, vahvistuvat! Pidetään siis esillä vahvuuksia ja mahdollisuuksia ja puhutaan niistä! Koulun kerhot Sisäiset - Heikkoudet:

9 9 Ei ole yhteistä tilaa missä eri alojen kulttuuritapahtumat pidetään Harrastustilojen puute Taidetilan puute Näyttelytilojen puute Kulttuuri on altavastaajana Rahan puute Ylityöllistetty kulttuurisihteeri Lapsiryhmien harrasteissa väliinputoajia (5lk) Nuorten ryhmien vähäisyys Koululaisten taidekasvatus Pitkät etäisyydet Tasavertaisuus? "korkeakulttuurisiin" tapahtumiin ei saada osallistujia, jos esiintyjät Kittilän ulkopuolelta Osallistuminen on huonoa Yleisön puuttuminen Asenne Arvostammeko omaa kulttuuriamme? Palveluiden keskittyminen Heikko tiedottaminen Matkailu toi nopeasti ihmisiä muualta. Yritämmekö istuttaa heihin kittiläläistä? Otetaanko huomioon heidän omaa kulttuuriperintöään? Koordinointi Esim. Näytelmä- ja musiikkikerhojen tiedotus on ollut heikonlaista. Miten tieto saavuttaa ihmiset, jotka haluavat mukaan? Leksan kevätsoitto muuttui Levin kevätsoitoksi -> henki muutui kaupallisemmaksi Ulkoiset - Uhat: Ei ole kiinnostusta oman paikkakunnan kulttuuritekijöiden tarjontaan Välimatkat ja sen aiheuttamat kustannukset Kansantanssin harrastajat huolestuttavasti vähentyneet Kevätsoitot pidettävä - huolestuttavaa! Tilapula! Taiteen perusopetuksen ja muun taideopetuksen tilat ovat uhattuna, kun nykyiset yksityisen henkilön tilat eivät ole enään käytössä. Yleinen maailmanlaajuinen taloustilanne Rahapula ja huono taloustilanne Kansalaisopiston leikkaukset Koulutuksen kaventaminen Kurssimaksujen nousu Home ja huono sisäilma Poismuutto Ikärakenne Väestön ikääntyminen osassa kuntaa. Tietotaidot tietotekniikassa vanhemmalla väestöllä, johon vaikuutta myös halu ja uskallus.

10 10 Digitekniikka kuvataiteessa Levi - matkailun kasvu on myös uhka. Erityisesti nuoret ovat alttiita. 4. Arvot, visiot, toiminta-ajatus ja strategiset päämäärät Kittilän kunnan arvot kulttuurinäkökulmasta: Visio: Kittilän kunnan toiminta-ajatus Kittilän kunnassa on tehty paljon työtä erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pääpaino on ennaltaehkäisevässä työ sekä vanhemmuuden tukeminen. Taide- ja kulttuuripalvelut ovat peruspalveluita, ja lasten ja nuorten tulisi päästä tasavertaisesti nauttimaan omakohtaisista kokemuksista taiteen parissa. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus Kulttuuritoimi edistää Kittilä kunnan omaleimaisuutta kulttuurin keinoin sekä luo edellytykset taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle Kittilässä. Kohdetyhmään kuuluvat kaikki kuntalaiset sekä kunnan alueella vierailevat matkailijat. Kulttuuritoimi huolehtii koko kunnan alueella tapahtuvan kulttuuritoiminnan edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä sekä tuottaa itse että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa virikkeellisiä ja korkeatasoisia kulttuuripalveluita kuntalaisille. Kulttuuritoimi luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle ja järjestää kulttuuriretkiä kunnanalueen ulkopuolelle. Tarkoituksena on saada kuntalaisista aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja tuottajia sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen kulttuuri-imago lisää kunnan vetovoimaisuutta. Kulttuuristrategian strategiset päämäärät 5. Toimintastrategia

11 11 Toimintastrategiassa esitellään Kittilän kunnan kulttuuristrategian painopistealueet. Kunkin painopistealueen kohdalla kuvataan sen nykytila, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet strategiakaudella Kulttuuri ja taide kuuluvat kaikille Kittilän kulttuuristrategia takaa kaikille kuntalaisille oikeuden kulttuuri- ja taidekokemuksiin. Taidenautinnot, taiteen ja kulttuuriin tuntemus sekä kotiseudun vaaliminen luovat iloa elämään, tuovat hyvinvointia ja lisäävät yleistä viihtyvyyttä Taiteen osa-alueet Musiikki, musiikkikasvatus Nykytila Musiikkikasvatusta kunnassa järjestävät päiväkodit, koulut ja Revontuli-Opisto. Musiikkiharrastuksesta ja musiikkileikkikoulusta vastaa lähinnä Revontuli-Opisto (soitonopetus, laulunopetus, kuorotoiminta, bänditoiminta, teoriaopetus). Revontuli-Opisto tarjoaa lapsille musiikista taiteen perusopetusta. Särestön kamarimusiikkiyhdistys järjestää kesäisin kesämuskaria lapsille. Kittilän nuorisotoimi hallinnoi yhtä nuorisotila Käessä sijaitsevaa bänditilaa. Kittilän evankelisluterilainen seurakunta pitää kolmea kuoroa. Kunnan alueella toimii muutama ammattimuusikko. Harrastajia on sitäkin enemmän, kuorotoiminta on kunnassa todella aktiivista ja omakustanteisia levyjä ja nuottikirjoja julkaistaan. Taideseura Staalo on julkaissut kittiläläisten lauluja Laulu-Siula -nuottikokoelmassa. Lisäksi Kittilässä järjestetään paljon erilaisia musiikkitapahtumia ja konsertteja: Hiljaisuus-festivaali (monitaiteellinen), Neljän tuulen festivaali (klassisen musiikin festivaali ja mestarikurssit), Levin kevätsoitot (kansanmusiikkitapahtumat mestaripelimanni Leo Siirtolan muistoksi), Särestön kamarikonsertit (klassisen musiikin konsertteja), Veres-rock (lappilaisten bändien tapahtuma) ym.

12 Kuvataide, muotoilu, valokuvaus, käsityöt, taidekasvatus Nykytila Taidekasvatusta järjestävät päiväkodit, koulut ja Revontuli-Opisto. Revontuli-Opisto järjestää erilaisia kursseja sekä taiteen perusopetusta lapsille ja aikuisille kuvataiteessa ja lapsille käsitöissä. Kittilässä on vahva kuvataiteen perinne ja kunnassa työskentelee ammattitaiteilijoita gallerioineen. Kunnan alueella on useita museoita ja gallerioita: Särestöniemi-museo, Palsa-museo, Einari Junttila-museo, Galleria Reijo Raekallio, Galleria Sibakow-Mansikka, Vinttikalleria ja Kittilän kirjaston näyttelyt. Kittilä ja Levin-matkailukeskus luovat myös hyvät edellytykset käsityöläisille. Taideseura Staalo ry on iso ja vahva tekijä Kittilän taiteilijoita yhdistävänä yhdistyksenä. Kittilän kirjastossa on ilmainen näyttelytila. Tunturi-Lapin kehitys ry järjestää Kittilässä metalli-, käsityö- ja puutyöpajoja työvalmennuksena. Kideve-elinkeinopalvelut ovat tukeneet ja tuoneet kittiläläisiä kuvataiteilijoita yhteisesitteellä Teatteri, ilmaisutaito, tanssi ja sirkus Teatteri-ilmaisua ja draamakasvatusta järjestävät päiväkodit, koulut ja Revontuli-Opisto. Revontuli-Opisto järjestää Kittilässä lapsille taiteen perusopetusta sirkustaiteessa sekä erilaisia tanssi- ja teatteriryhmiä sekä sirkustaidetta niin lapsille kuin aikuisillekin. Lisäksi Tanssiseura Meno-Mono ry järjestää tanssileirejä ja -kursseja. Kittilässä järjestetään kaksi esittäväntaiteen festivaalia: Staalon teatterifestit ja Hiljaisuus-festivaali. Lapin maakuntateatteri vierailee säännöllisesti Kittilässä ja kulttuuritoimi järjestää teatterimatkoja eri puolille Lappia. Nuorisotoimi järjestää teatteritoimintaa nuorille.

13 Elokuva- ja mediakasvatus Kulttuuritoimi hallinnoi elokuvateatteri Kino Yläriä. Kino Yläri digitalisoitiin ja saneerattiin 2014 monitoimitilaksi, ja tila saatiin näin monipuolisempaan käyttöön. Kulttuuritoimi järjestää Kino Ylärissä elokuvanäytäntöjä koululaisille osana Koulukino-mediakasvatusta. Koulukino-tehtäväpakettien avulla koululaisia Yleisölle avoimia esityksiä järjestetään kaksi kertaa viikossa. Kittilässä toimii toinen elokuvateatteri, Cinema Levi Summit Sirkassa Levin hiihtokeskuksen yhteydessä, joka palvelee näytöksillään matkailijoita ja kuntalaisia. Nuorisotoimi toimii aktiivisesti nuorten parissa järjestäen heille mediatapahtumia ja elokuvanäytöksiä. Kittilän kauniit tunturimaisemat ovat tulleet monille suomalaisille tutuiksi elokuvien kautta ja kunnan alueelta löytyy elokuvien kuvauspaikkoja. Tunturi-Lapin kehitys ry järjestää Kittilässä mediapajaa työkuntoutuksena Kirjallisuus ja sanataide Kirjallisuuden ja sanataiteen opetusta toteutetaan päiväkodeissa, kouluissa ja Revontuli-Opiston ryhmissä. Kittilän kirjasto järjestää yhteystyössä koulujen kanssa kirjastotapahtumia. Kirjastossa järjestetään satutuokioita, lukupiirejä, kirjailijavierailuja ja kirjallisuusnäyttelyitä. Kulttuuritoimi järjestää myöskin tapahtumia kirjaston tiloissa. Kittilässä on vilkas harrastekirjailijoiden toiminta ja omakustannejulkaisutoiminta. Taideseura Staalo ry julkaisee Kielmukka-kulttuurilehteä, ja he ovat julkaisseet jäsentensä runokokoelmia sekä kirjoja. Kyläyhdistykset tuottavat myös arvokkaita kyläjulkaisuja. Kirjoituskilpailut? Kittilän ja Kolarin kunnan vuonna 2008 toimintansa aloittaneen uusi kirjastoauto tuo kirjaston palvelut myös sivukyliin, ja kirjastoauton lainaukset ovatkin nousseet uuden auton myötä.

14 Kulttuurin osa-alueet Kulttuuri on ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuus eli sivistys. Se määritellään yksilön ja yhteisön henkisten, ruumiillisten kykyjen kehittämiseksi ja kehittyneisyydeksi, ajattelu- ja toimintatapojen kehittyneisyydeksi sekä vakiintuneiksi toimintatavoiksi. Kulttuuri on siis ihmiselle ominainen toiminta, ja sen tuotteet. Sana "kulttuuri" on monimerkityksinen, ja usein sillä tarkoitetaan ensisijaisesti taiteen, toissijaisesti myös tieteen ja uskonnon alaan kuuluvia asioita, mutta se tarkoittaa oikeastaan kaikkea ihmisen toimintaa mutta käytännössä sellaista, josta jää aineellisia jälkiä. Alun perin latinan "cultura" tarkoittaa viljelyä, ja kulttuurista on etenkin ennen puhuttu "hengenviljelynä". (MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0; Pienehkö sivistyssanakirja) Kuntien kulttuurilaissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä Kotiseututyö ja kulttuuriperinnön vaaliminen Päiväkodeissa ja kouluissa tuodaan lapsille Kittilän perinne tutuiksi. Kulttuuritoimi tekee yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa järjestämällä vierailuja Kittilän kotiseutumuseolla. Jokainen 5-luokkalainen vierailee kotiseutumuseossa. Kulttuuritoimien hallinnoima kotiseutumuseon kokoelmat koostuvat lähinnä kittiläläisestä 1900-luvun alkupuoliskon talonpoikaisesineistöstä, joista on kertynyt lähes 1000 esineen kokoelma. Museoalueen muodostavat vanhaan peräpohjalais-lappilaiseen tapaan sijoitetut rakennukset. Päärakennus on rakennettu 1860-luvulla, ja sitä vastapäätä sijaitsee navetta. Muut rakennukset - talli, makasiini, tavara-aitta, vilja-aitta, savusauna, käymälä ja niliaitta - on sijoitettu pihapiirin ympärille. Kittilässä on säilynyt Lapin sodasta joitakin merkittäviä rakennuksia, joista merkittävin on Kittilä kirkko. Kulttuuriperinnön ja kotiseututyön kannalta myös seurojen talot, työväentalot, koulut ja Lapin palosta säilyneet rakennukset ovat merkittäviä kohteita. Luonto on tärkeässä osassa Kittilää ja sen asukkaiden hyvinvointia. Luonnonpuistot, Kittilän alkuperäinen kulttuurimaisema tuntureineen ja jokineen on olennaisessa osassa Kittilän kulttuuriperinnettä. Kittilän kirjaston kotiseutukokoelmaan on kerätty Kittilää käsittelevää aineistoa, mm. lehtileikekokoelma vuodesta 1980 alkaen ja kirjallisuutta. Kulttuuritoimen hallinnoimaan kotiseutuarkistoon kuuluu mm. lehtileikearkisto ja valokuvia. Kittilässä on myös joitakin

15 15 yksityisten kansanperinteen keräilijöiden arkistoja ja kokoelmia. Kittilässä toimii aktiivisia kyläyhdistyksiä, jotka ovat merkittävässä roolissa kotiseututyön ja kulttuuriperinnön vaalijoina. Kyläyhdistykset ovat julkaisseet kylähistorioita ja julkaisuja Monikulttuurisuus Ei ole Kittilää ilman Sirkassa sijaitsevaa Levin matkailukeskusta. Matkailu tekee Kittilästä erittäin kansainvälisen kunnan, kun matkailijat ympäri maailman tulevat nauttimaan pohjoisen luonnon tarjoamista mahdollisuuksista. Kittilän kultakaivoksen ja matkailun kansainväliset työntekijät perheineen ovat myös osa monikulttuurista Kittilää. Päiväkodit järjestävät kielikerhoja. Yhdistykset kuten SPR ja Tunturi-Lapin Suomi-Venäjä-seura tekevät monikulttuurisia tapahtumia. Kittilän ystävyystoiminta on vuosien varrella hiipunut Ammattitaiteilijuus, kulttuuriyrittäjyys Kittilän kunnan alueella asuu ja työskentelee ammattitaiteilijoita (kuvataiteilijoita, muusikoita, kirjailijoita). Kunnalla ei ole tarjota taiteilijoille työskentelytiloja ja ammattitaiteilijat toimivat lähinnä omissa tiloissaan. Kittilän kunnan hallinnoima ainoa näyttelytila sijaitsee Kittilän kirjastossa. Taiteilijat ovat järjestäneet näyttelyitä Levin matkailukeskuksessa sijaitsevissa hotelleissa ja ravinoloissa. Lisäksi Särestöniemi-museolla on näyttelytilaa. Kittilän kunnan taidekokoelmaan ei ole hankittu teoksia vuosikausiin, mutta vuoden 2014 on merkitty määrärahaa jälleen uusille taidehankinnoille. Matkailu ja Levin hiihtokeskus tuovat kunnassa asuville ammattitaiteilijoille ja käsityöläisille työllisyysmahdollisuuksia. Kulttuuritoimi tekee yhteystyötä Särestöniemi-museon ja Galleria Raekallion ja paikallisten yhdistysten kanssa tukien ja järjestäen tapahtumia. Kulttuuritoimi ostaa myös palveluita paikallisilta käsityöläisiltä kuntalahjoiksi.

16 16 6. Kulttuuripalvelut ja yhteistoiminta 6.1. Kunnan sisäinen Kulttuuritoimi tekee yhteystyötä eri hallintokuntien kanssa. Kulttuuritoimi osana vapaan sivistystyön toimijoita tuottavat ja järjestävät yhteystyössä kulttuuritapahtumia huomioon ottaen kaikki ikäluokat koko kunnan alueella sekä kunnassa vierailevat matkailijat. Kulttuuripalveluita tuotetaan yhteistyössä ja verkottuneena lähialueiden, paikkakunnan yrittäjien, oppilaitosten, seurakunnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteet strategiakaudelle: 6.2. Yhdistykset Kittilän kulttuuritoimi jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille ja yksityishenkilöille kulttuuriharrastamisen ja harjoittamisen tukemiseen. Kulttuuritoimi järjestää ja tuottaa yhteistyössä järjestöjen kanssa tapahtumia. Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat: Tavoitteet strategiakaudelle: 6.3. Revontuli-Opisto Kittilän, Sodankylän ja Enontekiön yhteinen alueopisto perustettiin vuonna 2010, jossa Kittilä toimii isäntäkuntana. Kittilän kansalaisopisto toiminnalla on jo viidenkymmen vuoden historia. Kansalaisopiston perustamisesta lähtien opisto on toiminut tärkeässä osassa kittiläisten kulttuuri- ja taideharrastamista, ja se koetaankin merkittävänä tekijänä yleisen viihtyvyyden ja elämänlaadun lisääjänä tarjoamalla monipuolista koulutus-, kurssi- ja seminaaritarjontaa ajan hengessä. Kittilässä Revontuli-Opisto tarjoaa taiteen perusopetusta lapsille kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa ja sirkustaiteessa sekä aikuisille kuvataiteessa.

17 17 Sopimuskunnat maksavat osuutensa menoista ns. kuntaosuuksina, jonka lisäksi kuntien sisäisistä budjeteista on varattu määrärahaa vahoihin eläkemenoperusteisiin maksuihin sekä kunnan alueella opetustoimintaan tarvittavien tilojen vuokriin. Tavoitteet strategiakaudelle: 6.4. Seurakunta Kittilä evankelisluterilaisen seurakunnan hallussa on arvokkaita kulttuurirakennuksia ja ympäristöjä. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä vuonna 1831 valmistunut Kittilä kirkko, on Carl Ludvig Engelin suunnittelema puukirkko. Kirkko on historiallisesti erittäin merkittävä, sillä se on Kittilän kirkonkylä harvoja Lapin palosta selvinneitä rakennuksia. Kulttuuritoimi järjestää yhteystyössä Kittilän evankelisluterilaisen kirkon kanssa erilaisia tapahtumia. Seurakunnalla toimii myös kolme kuoroa. Tavoitteet strategiakaudelle: 6.5. Yhteistyö yritysten kanssa Kunta on järjestänyt yhteystyössä yritysten kanssa erilaisia kulttuuritilaisuuksia esim. konsertteja. Lisäksi kulttuuritoimi ostaa palveluita Tavoitteet strategiakaudelle: 6.6. Maakunnallinen ja seutuyhteystyö Kittilä on osa Tunturi-Lapin seutukuntaa. Kulttuuritoimi käyttää maakuntamuseon ja maakunta-arkiston asiantuntemusta. Kulttuuritoimi tukee myös Lapin alueteatterin ja Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen toimintaa sekä kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkosto Taikalamppuun. Hankkeita?/Kideve? Yhteistyötä on tehty.? Revontuli-Opisto toimii Kittilän, Sodankylän ja Enontekiön alueella. Kittilän ja Kolarin yhteinen kirjastoauto palvelee sivukylien asukkaita.

18 18 Tavoitteet strategiakaudelle: 7. Kulttuuristrategian taloudelliset vaikutukset Kulttuuristrategian toteuttamisen taloudellisia edellytyksiä tarkastellaan vuosittain. Kittilän kunnan väestömäärän on arvioitu kasvavan tasaisesti tulevina vuosina. Tavoitetason saavuttaminen edellyttää lisäksi vuosittain tehtävää osastokohtaista tarkastelua ja tarittaessa määrärahojen varaamista talousarvioon. Suurin osa strategian sisältämistä toimenpiteistä ei vaadi erillisiä taloudellisia vaan ovat toteutettavissa suunnitelmalla ja kehittämällä yhteistyötä ja toimintatapoja eri toimijoiden kesken. Kuntalaisten lisääntyessä myös kulttuuripalveluiden ja toiminnan kysyntä lisääntyy ja monipuolistuu. Tämä vaati yhteistoimintaa ja toimintatapojen kehittämistä eri toimijoiden kesken. Hankkeisiin osallistuminen ja niiden toteuttaminen vaati myös kuntarahoitusta. 8. Kulttuuristrategian seuranta ja arviointi Vastuu Kittilän kunnan kulttuuristrategian seurannasta kuuluu vapaan sivistystyön lautakunnalle. Kulttuuristrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden jatkuva seuranta tapahtuu talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta määrittelee myös kulttuuristrategian toteumamittarit. Kulttuuristrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuma tuodaan lautakuntakohtaisesti tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä. Strategian päivitys tehdään valtuustokausittain. 9. Yhteenveto ja päätelmät Kittilän kunnan kulttuuristrategia on tarkoitettu työvälineeksi kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, ja se toimii eräänlaisena käsikirjana kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Kulttuuristrategia toimii välineenä kunnassa vuosittain laadittavalle taloussuunnitelmalle. Kittilän kunta on vetovoimainen kunta, jonka yhtensä tekijänä on monipuolinen kulttuuritarjonta. Kulttuuritoimen tuottaminen palveluiden tarkoituksena on tarjota kaikille kuntalaisille taidenautintoja, taiteen ja kulttuurin tuntemusta sekä mahdollisuuksia

19 19 kotiseudun vaalimiseen. Kaikki nämä seikat lisäävät ihmisen hyvinvointia, yleistä viihtyvyyttä ja vahvistavat kuntaimagoa. Strategiassa esitettyjen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. 10. Saadut lausunnot 11. Tausta-aineisto Kittilän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma. Kittilän kunnan päivähoidon esiopetussuunnitelma Kittilän kunnan talousarvio Taloussuunnitelma Kittilän kunnan talousarvio Taloussuunnitelma Kittilän kunnan www-sivut Kittilän kunta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kittilän lukion opinto-opas Kittilän seurakunta Kittilän varhaiskasvatussuunnitelma MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0 Pienehkö sivistyssanakirja. Suomen laki. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta /728. Suomen laki. Laki taiteen perusopetuksesta /633.

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA Sisältö Kulttuurin vuoro...3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta...5 Visio vuodelle 2016...5 Nurmijärven kunnan arvot...6 Arvot kulttuurin näkökulmasta...7 Kriittiset menestystekijät...9

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015 Nurmeksen kaupunki 2 Sisällysluettelo JOHDANTO Nurmeksen kaupungin visio 2013 ja toiminta-ajatus 3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 3 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEO NURMEKSESSA

Lisätiedot

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna Kotka 21.2.2013 KUULTO projekti kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toimii Jyväskylän yliopistossa, rahoittajana OKM lähtenyt liikkeelle vuonna 2011, jatkorahoitus

Lisätiedot

KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA. Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma

KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA. Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma 1. Johdanto Yhteisöllisyysvaliokunta on helmikuussa 2012 tehnyt valtuustoaloitteen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut. Marju Myllymaa

Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut. Marju Myllymaa Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut Marju Myllymaa Kulttuuripalvelujen sisältöä kuntalaisen näkökulma Yleinen kulttuuritoimi -Avustukset -Kulttuuripalkinnot -Hankkeet ja niiden organisointi -Kulttuuritapahtumat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KULTTUURISTRATEGIA 2014-2016. Eeva Paakkinen 2013

PARIKKALAN KUNTA KULTTUURISTRATEGIA 2014-2016. Eeva Paakkinen 2013 PARIKKALAN KUNTA KULTTUURISTRATEGIA 2014-2016 Eeva Paakkinen 2013 [Parikkalan kunnan kulttuuristrategia käsittelee kunnallisen kulttuuritoimen, kansalaisopiston ja kirjaston tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2006-2012 Kulttuurilautakunta 28.9.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KULTTUURIPALVELUIDEN SUUNNITTELUN LÄHTÖ- 3 KOHTIA 3. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri KAUPUNGINHALLITUS KH 10.6.2013, 219 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2017 laatimisohjeet, Talouden tasapainottaminen: 1) toimielimien tulee tehdä osana ensi vuoden

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto Kuva: Olli Nykänen, Paperitytön ehtoo VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2008 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 1/8 VUOSIKATSAUS... 2 I TILAISUUDET... 2 A. VIRALLISET

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. KOKOUSKUTSU/ -ESITYSLISTA n:o 2

MERIKARVIAN KUNTA. KOKOUSKUTSU/ -ESITYSLISTA n:o 2 MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA n:o 2 Toimielin Kokousaika Kokouspaikka Pykälät Opistokulttuurilautakunta Torstai 7.4.2016 Merikarvian kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Loviisan kaupungin kulttuuripoliittinen ohjelma

Loviisan kaupungin kulttuuripoliittinen ohjelma Loviisan kaupungin kulttuuripoliittinen ohjelma 1. ALKUSANAT KULTTUURIN STRATEGINEN ASEMA Tämän kulttuuripoliittisen ohjelman tavoite on määritellä Loviisan kaupungin kulttuuritoimen tulevaisuuden linjauksia.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/7 I TILAISUUDET 3 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet 3 B. Viralliset juhlat 4 C. Yhteistyössä

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma LUOKKA TAITEENALA TAVOITE MITÄ OPPIAINEET TYÖTAPA PAIKKA YHTEISTYÖSSÄ

Äänekosken kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma LUOKKA TAITEENALA TAVOITE MITÄ OPPIAINEET TYÖTAPA PAIKKA YHTEISTYÖSSÄ LUOKKA TTEENALA TAVOITE MITÄ OPPINEET TYÖTAPA PKKA YHTEISTYÖSSÄ Eskarit Musiikki Elämyksellinen Musiikista KU, MU, Museon Äänekosken Musiikkiopisto taidekokemus kuvaksi työpaja Taidemuseo Taidemuseo 1.lk

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Mistä kunnan kulttuuritoiminta syntyy?

Mistä kunnan kulttuuritoiminta syntyy? Mistä kunnan kulttuuritoiminta syntyy? Kulttuuria tehhään yhessä seminaari, Iisalmi 3.12.2013 Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, c/o opetus- ja kulttuuriministeriö Laki velvoittaa ja mahdollistaa Kirjasto-,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN 24.1.2017 MAJAOJA-SÄÄTIÖSTÄ Säätiö perustettiin 14.12.2000 rakkaudesta kulttuuriin. Säätiön tarkoituksena on jakaa vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Megatrendit ja kulttuurialan muutos Työpajan purku

Megatrendit ja kulttuurialan muutos Työpajan purku Megatrendit ja kulttuurialan muutos 3.6.2016 Työpajan purku Osallistujattila 2025 Ilmoittautuneita 175 kpl Ilmoittautuneet aloittain: Museoala Orkesterit Teatterit Muut Ryhmätöiden lm. 20+1 kpl ks. dokumentointi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/8 Sisällys I TILAISUUDET... 3 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet... 3 B. Viralliset

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta

uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Kulttuurin toimintaavustusten arviointikriteerien uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu 1 Avustusuudistuksen vaiheet 2013-2014 (sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta) Touko-kesäkuu Kysely yhdistyksille

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Pöytäkirja 5/2012 KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 3.12.2012 klo 17.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto ( ) Pihlajamäki Anu (x) Kulo Eija-Liisa ( ) Salonen

Lisätiedot

KULTTUURIPOLKU. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma. Hyväksytty Hankasalmen sivistyslautakunnassa 17.5.

KULTTUURIPOLKU. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma. Hyväksytty Hankasalmen sivistyslautakunnassa 17.5. KULTTUURIPOLKU lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.5.2011 27 1 Johdanto Kulttuuripolku on hankasalmelainen tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen suunnitelma.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Kulttuuriketju Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Mikä Kulttuuriketju? Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätiedot

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija TAITEEN EDISTÄMISKESKUS TAITEEN EDISTÄMISKESKUS Taiteen edistämiskeskus on valtion asiantuntija-

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

KULTTUURIPOLKU. Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma

KULTTUURIPOLKU. Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma Liite siv.ltk 14.6.2016 61 KULTTUURIPOLKU Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma 2016-2017 Vahvistettu siv.ltk 14.6.2016:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena on tutkia taiteen ja kulttuuritoiminnan merkitystä ja vaikutuksia henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Uskonnon opetus kouluissa Uskontokasvatus kouluissa Uskonnon harjoittaminen kouluissa Uskonnon opetusjärjestelyiden ja koulun muun toiminnan

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON KULTTUURITOIMINTA. Taija Roiha KANTU-päivät 2015

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON KULTTUURITOIMINTA. Taija Roiha KANTU-päivät 2015 SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON KULTTUURITOIMINTA Taija Roiha KANTU-päivät 2015 Kolmannen sektorin määrittely Institutionalisoitunut rakenne Ei-julkisia Eivät tavoittele taloudellista voittoa Itsehallinnollisuus

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot