kylän yliopiston ylioppilas y J JYY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kylän yliopiston ylioppilas y J JYY"

Transkriptio

1 JOUSTAVAN OPISKELUN MANIFESTI Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY

2 Sisällysluettelo 1. Joustavuus on vastuunkantoa Joustavaa opetusta Joustavaa opiskelua Puitteet kuntoon!...7 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Joustavuus on vastuunkantoa Opiskelu on nykypäivänä monimuotoista. Hyvin suuri osa Jyväskylän yliopiston opiskelijoista opiskelee etänä, osapäiväisesti tai yhdistäen monia eri opintoja ja työelämää. Opiskelijoina on ihmisiä, joilla on hyvin monenlaisia taustoja ja elämäntilanteita. Yliopiston henkilökunnan työ on myös hyvin monimuotoista, sisältäen niin opetusta, tutkimista kuin hallinnollisia tehtäviä sekä täällä että ulkomailla. Meidän mielestämme joustavuus tarkoittaa sitä, että yhteisömme kaikki osapuolet voivat opiskella, tutkia, käydä töissä ja kartuttaa osaamistaan esteettömästi ja omien tavoitteidensa mukaisesti. Joustavuus edellyttää vastuunkantoa ja halukkuutta myös uudenlaisiin ratkaisuihin. Emme vaadi helpotuksia, poikkeuksia tai erityiskohtelua vaan mahdollisuutta ottaa enemmän vastuuta omista opinnoistamme, monimuotoisia opintopolkuja ja innostavia tapoja saavuttaa oppimistavoitteemme. Uskomme, että koko yliopistoyhteisö jakaa nämä toiveet. Tämän manifestin tarkoituksena on tuoda opiskelijoita mukaan keskusteluun opetuksen ja opiskelun kehittämisestä yliopistossa. Nyt on aika niin pienille kuin suurillekin ideoille, joilla voidaan innostaa kaikkia osapuolia kehittämään omaa osuuttaan tässä yhteisössä! Joustava perään, myöten antava, taipuisa, kimmoisa, elastinen, notkea, sulava. Joustava patja. Joustava vyötärönauha. Joustava kävelytyyli. MOT. Kielitoimiston sanakirja Manifesti (taivutus: manifesti/a, -lla jne.) 1. subst. a. julistus(kirja), ohjelmajulistus. Helmikuun manifesti. Kommunistinen manifesti. b. mer. lastiluettelo. 2. adj. (rinn. manifestinen) vars. lääk. manifestoitunut, (selvästi) havaittava, näkyvä, ilmeinen. Manifesti mielisairaus. MOT. Kielitoimiston sanakirja 2 Q JYYn Joustavan opiskelun manifesti JYYn Joustavan opiskelun manifesti Q 3

3 2 Joustavaa opetusta Hyvää opetusta on yhtä monenlaista kuin hyviä opettajiakin. Uskomme, että yliopistolla on tilaa niin vapaan ajatuksenjuoksun luennoinnille, itsenäiselle tenttiinluvulle kuin ryhmässä tapahtuvalle ongelmanratkaisuperusteiselle simultaanioppimisellekin. Hyvään tavoitteeseen voi olla monta tietä, eivätkä erilaiset toimintatavat heikennä toinen toisiaan niin kauan kun ne kaikki laajentavat näkökulmia ja syventävät jo opittua. Tavoitteiden määrittely on erittäin tärkeää. Osaamistavoitteiden kirjaamiseen tutkinnoille, pienemmille opintokokonaisuuksille ja yksittäisille opintojaksoille tulee käyttää aikaa ja vaivaa. Se on vaikeaa, me kaikki tiedämme sen, mutta vain siten kokonaisuus saadaan palvelemaan tarkoitusta. Sekä tiedollisia että taidollisia osaamistavoitteita tarvitaan. Selkeät tavoitteet auttavat opiskelijan lisäksi myös opettajaa ja antavat eväitä oman osaamisen tunnistamiseen. Tavoitteellisuus on innostavaa, varsinkin, kun tavoitteita pystyy valitsemaan omaan tilanteeseen sopivasti! Joustava opetus ei tarkoita sovituista asioista luistamista. Opetusta suunniteltaessa ja siitä tiedottaessa tulee pitää huolta siitä, että kaikki osapuolet tietävät suoritustavat ja aikataulut niin yksittäiselle kurssille kuin suurempiin kokonaisuuksiin. Läsnäolo ei voi enää olla suorituksen mittari, kun osaamisen hankkiminen on olennaisinta. Joustava opiskelu on myös sitä, että annetaan mahdollisuus keskittyä itse asiaan, eli oppimiseen, eikä niinkään aikataulukriisien selvittelyyn. Opetussuunnitelma ja -ohjelmatyön hyvä suunnittelu mahdollistaa varmasti erityisesti läsnäolopakollisten kurssien sijoittelun vaihtelevasti ympäri vuotta, jotta yksi ainut suorituskerta ei joka vuosi mene päällekkäin jonkun muun kanssa. Läsnäolon mittaamisesta osaamisen arvointiin siirtyminen on iso muutos niin opiskelijan kuin opettajankin ajatusmaailmassa. Se kuitenkin antaisi signaalia siitä, että yliopisto on oppimista ja yhteisöllistä osallistumista varten, eikä vain suorittamista ja läpäisyä vaativa koulu. Jokainen läsnäolopakollinen kurssi tulisi arvioida ja tehdä selkeät säännöt miten suhtaudutaan pakollisiin poissaoloihin esimerkiksi sairauden takia, ja miten osaamistavoitteet voi suorittaa, jos kurssin on suoritettava etänä tai töiden ohessa. Kasvatustieteellinen kenttätiimi, jonka voi tilata käymään läpi opetussuunnitelmia ja kurssisuunnitelmia pedagogisesta näkökulmasta Yliopistotasoinen yhteinen itsenäisen opiskeluun soveltuvien opintojen kurssitarjotin, josta voi valita opintoja joustavasti ympäri vuoden Yliopisto-opettajille sähköinen joustavan opettamisen menetelmäopas, jossa esitellään erilaisia yliopistoopettamiseen sopivia menetelmiä ja tarjotaan vertaistukea ja uusia ideoita Intensiivikursseja Hajautettua ilta- ja viikonloppuopetusta Kaikkiin opetussuunnitelmin selkeät paikat kansainvälistymiselle vaihdon, harjoittelun tai muun tavan kautta Mahdollisuus suorittaa kursseja valiten sopivimman tavan kuten yhdistelmän verkkoluentoja, opintopiiriä ja perinteistä tenttimistä 4 Q JYYn Joustavan opiskelun manifesti JYYn Joustavan opiskelun manifesti Q 5

4 3 Joustavaa 4 opiskelua Puitteet kuntoon! Opiskelijat ovat oman opiskelunsa asiantuntijoita. Sellaiseksi ei kuitenkaan tulla ilman vaivannäköä. Yliopistoopiskelu on luonteeltaan itsenäisempää kuin muilla asteilla ja se tarkoittaa myös vastuuta omien opiskelutaitojen ja -motivaation kasvattamisesta ja ylläpidosta. Sitoutuminen osaamistavoitteisiin ja tarvittavien lisätaitojen hankkiminen on tärkeää, eikä mitään turhaa sanahelinää. Paremmat mahdollisuudet tutustua yliopistopedagogiikkaan ja kehittää sitä osana opettajankoulutusta Opiskelujen alussa vertaistuki ja muiden opiskelijoiden esimerkki vaikuttaa paljon siihen, miten opiskeluihin suhtautuu ja miten ne alkavat sujua. Ainejärjestöjen ja opiskeluporukoiden vapaamuotoinen tuki on korvaamaton voimavara. Vielä olisi kuitenkin erityisesti tekemistä siinä, miten saadaan etä- ja osa-aikaopiskelijoille mielekkäitä vertaistuen muotoja. Vuosittainen opiskelijatapahtuma, jossa on työpajoja erilaisista opiskelutekniikoista ja -taidoista, kuten ryhmätyötaidoista, ja keskustelua opiskelijalähtöisesti yliopisto-opetuksesta Opiskelijoiden itse organisoimat, mutta yliopiston tukema opintopiirit, jotka kannustavat tieteelliseen harrastuneisuuteen ja tietojen jakamiseen Vertaisryhmiä etäopiskelijoille Vertaisopetukseen tukea, lisää opiskelijoiden vetämiä demoryhmiä ja seminaareja, joita voidaan sopia järjestettäviksi osallistujille sopivalla tavalla ja ajalla Hyvät opiskeluympäristöt ja tukipalvelut parantavat sekä opetusta että opiskelua. Ongelmia tilojen kanssa ei voida ratkaista nopeasti, mutta monilla pienillä asioilla voidaan helpottaa työskentelyä. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus käyttää etäosallistumista ja tietoteknisiä välineitä. ereaderihin, muihin lainattaviin välineisiin ja toimiviin tietojärjestelmiin investoiminen kannattaa. Erityisesti erilaisen pienryhmissä tapahtuvan oppimisen takia olisi tärkeää saada selkeä, kaikille yhteinen tapa varata rauhallisia opiskelutiloja kampukselta. Yliopiston tasolla yhtenäiset opiskelun tukitoiminnot helpottavat opiskelijoita, jotka sukkuloivat useiden eri laitosten ja tiedekuntien välillä. Opiskelijan ei pitäisi joutua miettimään mitä kautta palautetta voi antaa, kun omassa pääaineessa opittu tapa ei toimikaan sivuaineessa. Usein pienet muotoseikat aiheuttavat turhaa päänvaivaa, kun opetussuunnitelmissa asiat ovat eri järjestyksissä ja jokaisen laitoksen verkkosivut poikkeavat toisistaan. Tukitoimintojen ja opiskelun järjestelykäytäntöjen järkeistämiselle ja yhdenmukaistamiselle on vielä tilaa. Lopulta tämän manifestin tarkoituksena on myös valottaa ymmärrystä siitä heterogeenisesta joukosta mitä opiskelijat ovat. Elämäntilanteet vaihtelevat yksilöittäin, mutta kaikesta huolimatta opiskelijoiden yhteinen tavoite on saada mielekästä ja arvokasta sisältöä opinnoiltaan. Yhteiskunnan ja elämänolojen luomat paineet eivät ole tasapäisiä kaikille, joten opiskelussa on myös erilaisia rytmejä. Nämä eroavuudet täytyy uskaltaa tunnustaa olipa yleinen tilanne yhteiskunnassa mikä tahansa. Tosiasioiden tunnustaminen on aina askel eteenpäin. Miellyttäviä opiskelutiloja moderneilla varustuksilla, joita voi käyttää sekä vapaasti että varaten tiettyyn käyttöön Yliopistojen välinen mahdollisuus suorittaa tenttejä joko fyysisesti tai e-tentteinä Mahdollisuus lainata opiskeluissa tarvittavaa tietotekniikkaa ohjelmistoineen. Esimerkiksi tehokkaita läppäreitä ja kunnollisia e-readereita. Hyvät välineet mahdollistavat työn tekemisen. Yhteiskunnallisesti mahdollisuus osa-aikaiseen opiskeluun 6 Q JYYn Joustavan opiskelun manifesti JYYn Joustavan opiskelun manifesti Q 7

5 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY jyy.fi

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Yliopiston kvartaali on 25 vuotta Aineisto Turun yliopiston strategiatyöhön

Yliopiston kvartaali on 25 vuotta Aineisto Turun yliopiston strategiatyöhön TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF TURKU Yliopiston kvartaali on 25 vuotta Aineisto Turun yliopiston strategiatyöhön Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Strategian

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 1 (21) SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 22.12.2010 Humap Oy: Terhikki Rimmanen ja Pertti Siekkinen Humap Oy Humap Oy Vapaudenkatu 43 L16

Lisätiedot

TERVETULOA TUTORIKSI. Oppaasta

TERVETULOA TUTORIKSI. Oppaasta TERVETULOA TUTORIKSI Sinä olet tutor - yliopiston kasvot. Opiskelijatutorina olet uudelle opiskelijalle usein ensimmäinen kosketus yliopistoon. Antamasi vaikutelma jää opiskelijan mieleen ensimmäisenä

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 YLIOPISTORAATI Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 LOPPURAPORTTI Projektinvetäjän puheenvuoro Ensimmäinen yliopistoraati järjestettiin Vaasan yliopistolla

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET Taustaa ja tavoite Kansainvälisen osaamisen palvelut -hankkeen yhtenä tavoitteena on testata uutta opetusteknologiaa ja kehittää menetelmiä,

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

Opiskelutaitojen ohjaaminen. Opiskelutaitojen edistäminen käytännön opetustyössä

Opiskelutaitojen ohjaaminen. Opiskelutaitojen edistäminen käytännön opetustyössä Opiskelutaitojen ohjaaminen Opiskelutaitojen edistäminen käytännön opetustyössä Kirsi Nousiainen Tampereen teknillinen yliopisto/ Sähköenergiatekniikan laitos 1. Johdanto Tämän projektityön tavoitteena

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot