MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 2/ OSALLISTUJAT läsnä poissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 2/2010 23.3.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa"

Transkriptio

1 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio Hannu jäsen x 14-21, Mäkelin Kaisa x Naalisvaara Lassi x Perkkiö Marja-Liisa x Pöyhtäri Soile x Ranta Marianne varajäsen x MUUT OSALLISTUJAT Stoor Timo kv pj x Sinikumpu Airi kv vpj x Sinikumpu Eija sihteeri x Hietala Merja x esitteli tilinpäätöksen ALLEKIRJOITUKSET Jouko Lepistö Eija Sinikumpu puheenjohtaja sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Pykälä 15 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Paikka ja aika Muonio Allekirjoitukset Marianne Ranta Lassi Naalisvaara

2 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 2(19) Liitteet 1. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2. Pöytäkirja maanhankintalain mukaisesta lohkomisesta, toimitus no: Selvitysmiehen raportti Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin antamasta toimeksiannosta

3 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 3(19) Aluksi laulettiin virsi 53 ja vt. kirkkoherra piti alkuhartauden. Kunnan taloussihteeri Merja Hietala esitteli tilinpäätöksen 14 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA tarkastajiksi valittiin Marianne Ranta ja Lassi Naalisvaara toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 17 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN Asialista hyväksyttiin

4 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 4(19) 19 NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAINEN Nuorisotyönohjaajan virka tulee auki alkaen, jolloin nuorisotyönohjaaja Timo Helmisen virkasuhde päättyy. Helminen on kuitenkin valittanut irtisanomisestaan, joten irtisanomispäätös ei ole vielä saanut lainvoimaa. Nuorisotyössä tarvitaan kesäaikana työntekijä. Tällä hetkellä lapsityössä toimiva diakoni Elina Järvelä on lupautunut nuorisotyön viransijaiseksi. Muonion seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee diakoni Elina Järvelän nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi oman suostumuksensa perusteella siksi, kunnes virka vakinaisesti täytetään tai viranhaltija palaa työhön. Viranhoito alkaa päiväkerhotyön päätyttyä, jolloin myös Järvelälle aletaan maksaa asianmukaista nuorisotyönohjaajan palkkaa. n päätös Esitys hyväksyttiin kirkkoherran tekemin muutoksin ELINA JÄRVELÄLLE TALOUSTOIMISTOLLE

5 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 5(19) 20 TALOUSHALLINNON SOPIMUS Muonion kunnan kanssa allekirjoitettiin taloushallintosopimus vuosille Sopimusta on jatkettu vuosille Sopimus on irtisanottava viimeistään kuusi kuukautta ennen sopimuksen päättymistä, muutoin sopimus jatkuu. Seurakuntajaon muutoksen ollessa vireillä, tulevaisuus taloudenhoidon osalta on avoinna, joten sopimus on irtisanottava. Muonion seurakunta ilmoittaa Muonion kunnalle, että se irtisanoo taloushallinnon sopimuksen lukien. Muonion seurakunta katsoo, että talousvuoden 2010 tilinpäätöksen laatiminen kuuluu vuoden 2010 loppuun voimassa olevan sopimuksen piiriin. n päätös hyväksyi kirkkoherran tekemän esityksen yksimielisesti MUONION KUNNALLE

6 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 6(19) 21 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS KJ 9 luku 6 ( /898) n on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Seurakunnan hallintoa on hoidettu asianmukaisesti, informaatio hallintoelimistä, kokouksista ja kokouksissa käsitellyistä asioista on tarkemmin nähtävissä toimintakertomuksesta. Seurakunnan talous on heikentynyt voimakkaasti vuoden 2009 aikana. Verotulot jäivät nyt n arvioitua pienemmiksi. Seurakunta on saanut tuomiokapitulin perusteluin kirkkohallituksen harkinnanvaraista avustusta vuodelle Alkuvuodesta oli saatu kirkkohallitukselta turistityöhön totuttuun tapaan toimintarahoituksen nyt n Kaukolämpöön liittyminen päätettiin vuoden 2008 aikana. Lämmönvaihdin investointi maksoi yhteensä euroa, johon saatiin kirkkohallituksen avustusta euroa, seurakunnan nettomenoksi jäi siis Nämä kulut on maksettu vuoden 2009 alkupuolella. Vuoden 2009 tilinpäätöksen vuosikate on plussalla ( ) ja tilikauden alijäämä on (2008 ylijäämää ). Lainaa seurakunnalla oli vuoden 2009 lopussa eli 102 /jäsen ( eli 119 /jäsen). Seurakunnan toimintaan ja talouteen kielteisesti vaikuttavista asioista mainittakoon muuttotappio, joka jatkui kuten edellisenä vuonna. Seurakunnan väkiluku väheni 7 henkilöllä eli oli 2108 (2115). Kirkosta eroamisia oli 16 (8) ja liittymisiä 5 (4). Seurakunnan jäsenistä kuoli 17 (23) ja seurakuntaan kastettiin 19 (21) lasta. Seurakunnan taloudellinen tilanne on nopeasti ja ratkaisevasti heikontunut eikä seurakunnalla ole olennaisia mahdollisuuksia tilanteen parantamiseen, koska metsätalouden tuottoja ei ole näkyvissä. Seurakunnan toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet toimintakertomuksesta esitetyllä tavalla.

7 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 7(19) 1) päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden tappio kirjataan voitto/tappio tilille 2) päättää hyväksyä tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja allekirjoittaa sen. 3) antaa tilinpäätöksen toimintakertomuksineen tilintarkastajille tarkastettavaksi. 4) antaa tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (Liite 1) n päätös hyväksyi kirkkoherran esityksen yksimielisesti TILINTARKASTAJILLE KIRKKOVALTUUSTOLLE

8 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 8(19) Puheenjohtaja keskeytti kirkkoneuvoston kokouksen klo 17.25, kokous jatkui klo ALOITE OSUUS YHTEISIIN/HANNU LIIKAVAINIO Muut esille tulevat asiat ja ilmoitusasiat Osuus yhteisiin Hannu Liikavainio otti esille asian, joka koskee seurakunnan luovuttamien tilojen osuudesta yhteisiin. Ko. tilojen omistajat haluaisivat, että seurakunta luovuttaa tiloille osuudet yhteisiin. Osuudet ovat jääneet aikoinaan seurakunnan haltuun. Asia valmistellaan kirkkoneuvostolle, joka esittää sen valtuuston päätettäväksi n päätös hyväksyi kirkkoherran esityksen yksimielisesti Kn Hannu Liikavainio esittää että kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä vanhojen seurakunnan maista perustettujen rintamamiestilojen selvittämiseksi (liite 9) KN päättää ottaa käsiteltäväksi Hannu Liikavainion esityksen. päättää myös pyytää maanmittausinsinööri Tenho Tulpolta selvitystyön hinta-arvion ja jättää asian valmisteltavaksi. n päätös hyväksyi kirkkoherran esityksen yksimielisesti. 141 Selvitys vanhoista rintamamiestiloista, jotka sodan jälkeen on muodostettu Muonion seurakunnan omistamista kiinteistöistä ja jotka eivät ole saaneet osuuksia yhteisiin alueisiin Lapin maanmittaustoimisto on suorittanut selvityksen, jonka laatimiseen kirkkoneuvoston esityksestä kirkkovaltuusto myönsi määrärahan kokouksessaan Selvitys liitteenä (liite 6).

9 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 9(19) merkitsee asian tiedokseen, mutta ei ryhdy toimenpiteisiin selvityksen johdosta. n päätös hyväksyi kirkkoherran esityksen KN Osuus yhteisiin selvitystyön jatkamisesta Hannu Liikavainion esityksen mukaan päättänyt , että se ei ryhdy toimenpiteisiin selvityksen johdosta. Liitteenä olevan Hannu Liikavainion esityksen ja lisäehdotuksen mukaan seurakuntaa pyydetään luovuttamaan yhteisellä lahjakirjalla osuudet yhteisiin. Koska kysymys on kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, asia kuuluu kirkkovaltuuston ratkaistavaksi määräenemmistöllä KL 3. Lainoppineen asessorin mukaan on ensin selvitettävä valtiovallan yleinen periaate osuudesta yhteisiin rintamamiestilojen luovutuksessa sekä asian vanhenemisaika uuden lainhuudatuksen osalta. Tällä asialla on merkitystä tuomiokapitulin lausuntoon kirkkohallitukselle, joka asian lopullisesti ratkaisee. Luovutuspäätös voi olla myös ennakkopäätös vastaaviin hakemuksiin. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvoston päätös jää voimaan eikä asiassa ryhdytä jatkotoimenpiteisiin. n päätös Asia jätetään pöydälle jatkoselvittelyjä varten. KN Osuus yhteisiin on päättänyt kokouksessaan jättää asian pöydälle jatkoselvittelyjä varten. Kirkkohallituksen virastokollegio on on tehnyt päätöksen Lappeenrannan seurakuntayhtymän osuuden yhteiseen vesialueeseen myynnistä. Liitteenä oleva päätösprosessi on ennakoiva myös seurakunnassamme esiin tuotuun asiaan. Kirkkohallituksen virastokollegion esittelijä maankäyttöpäällikkö Harri Palo on puhelinkeskustelussa maininnut kolme seikkaa Muonion asiasta: 1) Vesialueiden erilaisuus tuo myös eriarvoisuuden omaisuutena. 2) Yhteistä lahjakirjaa ei voida hyväksyä. 3) Seurakunnalla ei ole moraalista velvoitetta luovuttaa osuutta yhteisiin vesialueisiin.

10 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 10(19) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvoston päätös jää voimaan eikä asiassa ryhdytä jatkotoimenpiteisiin Hannu Liikavainio poistui kokouksesta, ennen poistumistaan hän esitti, että asia jätetään pöydälle. Kirkkoherra veti oman esityksensä pois jolloin asia jäi edelleen valmisteltavaksi. KN Kn 5/ n päätös Osuus yhteisiin asian käsittely Kuulemme asianosaisia kirkkoneuvostossa ja jätämme asian edelleen valmisteltavaksi. hyväksyi kirkkoherran esityksen yksimielisesti KV Lisämäärärahan myöntäminen vanhojen seurakunnan maista perustettujen rintamamiestilojen selvittämiseksi n jäsen Hannu Liikavainio on esittänyt kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä vanhojen seurakunnan maista perustettujen rintamamiestilojen selvittämiseksi (liite 5). käsitteli asiaa kokouksessaan , 99, päätti pyytää maanmittausinsinööri Tenho Tulpolta selvitystyön hinta-arvion ja jätti asian valmisteltavaksi. Asia käsitellään uudestaan kirkkoneuvoston kokouksessa , jonka jälkeen kirkkoneuvosto antaa asiasta esityksen kirkkovaltuustolle

11 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 11(19) Kirkkovaltuuston jäsenet Hannu Liikavainio ja Oula Kotakorva totesivat itsensä esteelliseksi ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. n esitys esittää kirkkovaltuustolle 300 :n lisämäärärahan myöntämistä vanhojen seurakunnan maista perustettujen rintamamiestilojen selvittämiseksi. (Hannu Liikavainion esitys). Kirkkovaltuuston päätös KN Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti. Kirkkoherran valmistelu ja valtuusto ovat pyöritelleet asiaa lähes kolme vuotta. Asiaa on pyritty selvittelemään pyytämällä lausuntoa maanmittaustoimistosta. Lausunnosta ei käy ilmi mitään muuta, kuin ne tilat, jotka aikoinaan muodostettu Aution tilasta ja niiden nykyiset lohkotilat. lle on esitetty lohkomistoimituksen pöytäkirja Haapajärven kunnasta, jossa toimituksessa on annettu oikeudet kappalaisen tilan yhteisiin vesialueisiin ja vesijättöalueisiin. Kirkkohallituksen maankäyttöasiantuntija Harri Palo on antanut oman näkemyksensä asiasta, jonka mukaisesti asian järjestämisessä on ongelmia eikä moraalista velvoitetta osuuksien luovuttamiseen ole. Seurakunta on kuullut hakijoita, jotka ovat esittäneet, että seurakunta luovuttaa lahjakirjalla rintamamiestiloille. Perusteluna esitetään mm., että aikoinaan luovuttaminen on jäänyt toteutumatta ja että Haapajärvellä on maanmittaustoimituksessa annettu uusi osuus yhteisiin vesialueisiin ilman kauppaa. Maanmittauslaitoksen arkistosta on saatu lohkomistoimituksen No 7388 pöytäkirja, josta ilmenee vanhojen yhteisten käsitteleminen lohkomisen yhteydessä. Yhteenveto Muoniossa suoritetun lohkomistoimituksen No 7388 pöytäkirjassa on Muonion seurakunnan omistamasta Aution tilasta muodostettu kaksitoista tilaa. Tilat ovat muodostetut annetun maanhankintalain mukaisesti, laissa määriteltiin, että sen mukaisesti annetaan maata siirtoväkeen kuuluvalle henkilölle, sotainvalidille, sotaleskelle ja hänen perheelleen, sotaorvolle ja rintamasotilaalle. Myöhemmin tiloista on muodostunut 42 tilaa. Mahdollinen osuus yhteisiin tulisi kahdelletoista alkuperäiselle tilalle ja jakautuisi enimmillään 42 tilalle. Haapajärvellä suoritetussa lohkomisessa on kysymys siirtoväen pikaasutuslain mukaisesta toimituksesta, joka oli aloitettu 1940 ja keskeytynyt

12 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 12(19) : jatkosodan ajaksi. Toimituksella annettiin maata ja muita oikeuksia korvaukseksi luovutetuille alueille jääneestä maaomaisuudesta. Uudesta yhteiseen vesialueeseen ja vesijättömaahan koskevasta toimituksesta ei ollut kyse. Valtion maanlunastus lautakunta on pakkolunastanut tiloiksi osoitetut alueet ja maanlunastuslautakunnan arvioimiskokousten perusteella niistä muodostanut tiloja. Tätä koskeva arvioimistoimituksen loppukokous on pidetty Lohkomistoimitus on pidetty lokakuussa 1957 ja se on päätetty Missään löydetyistä asiakirjoista ei käy ilmi, että osuutta kylän yhteisiin olisi osoitettu perustetuille tiloille, vaan lokakuun allekirjoitetussa lohkomistoimituksen pöytäkirjan 11 :ssä Tilojen osuus vanhastaan yhteisiin arvioitiin 0 arvoiseksi. Liite Toimitus No7388 Seurakunta ei ole ollut muutoin osapuolena kuin siten, että mainittujen tilojen alueet ovat seurakunnalta pakkolunastetut ja varsinaisina osapuolina asiassa ovat olleet tilojen saajat ja valtio. Lohkomiskokouksessa on siis käsitelty osuus yhteisiin ja arvioitu se nollaksi Mitään perustetta sille, että seurakunta luovuttaisi vastikkeetta osuuden kylän yhteiseen vesialueeseen tuolloin muodostetuille tiloille, ei ole olemassa. Seurakunta ei maita ole luovuttanut, vaan osapuolena on ollut valtio (maanlunastuslautakunta). Kyseessä ovat virallisissa toimituksissa tehdyt ratkaisut, jotka ovat saaneet lainvoiman ja joista näkyy, että osuudet yhteisiin on käsitelty eikä voida olettaa, että osuudet olisivat vahingossa tai epähuomiossa jääneet kantatilalle. (Liite 2) Jos osuuksia nyt luovutettaisiin vastikkeetta sillä perusteella, että kyseessä ovat rintamamiestilat, seurakuntalaisten yhdenvertaisuuden mukaisesti osuuksia olisi luovutettava myös muille veteraaneille ja heidän jälkeläisilleen. Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että aloite kylän yhteisen vesialueen osuuksien luovuttamisesta perustetuille rintamamiestiloille jätetään raukeamaan. Osuus yhteisiin on käsitelty lohkomiskokouksessa ja arvioitu nollaksi. Asiasta ovat olemassa lainvoimaiset päätökset ja asianomaiset lainhuudot ja vastikkeeton osuuksien luovuttamiseen ei ole perusteita ja se olisi vastoin seurakuntalaisten yhdenvertaisuutta. Hannu Liikavainio jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

13 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 13(19) n päätös hyväksyi kirkkoherran esityksen yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. HANNU LIIKAVAINIO TIEDOKSI VALTUUSTO

14 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 14(19) 23 LAUSUNTO SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISESTA Oulun hiippakunnan tuomiokapituli kirjoittaa: Enontekiön ja Muonion seurakuntien kirkkovaltuustot Tilintarkastaja Hans Enbuske on tuomiokapitulin määräyksestä selvittänyt seurakuntarakenteen muutosmahdollisuuksia Enontekiön, Muonion, Kolarin ja Kittilän seurakuntien osalta. Selvitysmies on lähettänyt selvityksensä tuomiokapitulille ja päätynyt siinä esittämään Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhdistämistä niin, että nykyiset seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta. Tuomiokapituli tullee tekemään selvityksen perusteella kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 :n mukaisen aloitteen seurakuntien yhdistämisestä esitetyllä tavalla. Tavoitteena on saada yhdistymisesitys kirkkohallituksen toukokuun täysistunnon päätettäväksi, jotta syksyn seurakuntavaalit voitaisiin toimittaa yhtenä seurakuntana. Sen vuoksi tuomiokapituli pyytää seurakuntien kirkkovaltuustojen lausuntoa selvitysmiehen esityksestä, jotka lausunnot pyydetään toimittamaan tuomiokapitulille mahdollisimman pian, viimeistään mennessä. Lausunnon lisäksi kirkkovaltuustoja pyydetään esittämään näkemyksensä mahdollisen uuden seurakunnan nimestä. Keskusteluissa on esiintynyt alueen vanhan seurakunnan nimi, Muonionniska. Vaihtoehtoina voisi olla myös nykyisten seurakuntien nimen yhdistelmä, esim. Muonion- Enontekiön tai Enontekiön-Muonion seurakunta. Kirkkoherran valmistelu Talousneuvos Enbusken laatimassa raportissa on realistisesti selvitetty mahdollisuuksia Muonion seurakunnan tulevaisuudesta. Hän on päätynyt siihen, että paras ratkaisu tässä vaiheessa on Muonion ja Enontekiön seurakuntien lakkauttaminen ja uuden perustaminen. Raportista näkyy, että kummankaan seurakunnan talous ei ole kestävällä pohjalla. Uusi seurakuntakaan ei alkuun pärjäisi omillaan ilman kirkkohallituksen avustuksia, mutta avustussumma hieman alenee nykyiseen verrattuna. Tulevat vuodet näyttäisivät, miten avustustarve muuttuisi talouden tervehdyttämistoimenpiteitten myötä. Olennaisinta asiassa on, että yhteisessä seurakunnassa nykyisellä yhteisellä työntekijäjoukolla voitaisiin palvella koko uutta seurakuntaa. Seurakuntajaon muuttaminen myös osoittaa, että Muonion seurakunta pyrkii omalta osaltaan ratkaisemaan syntynyttä tilannetta. Kirkkohallituksen yhdistymisavustuksen jakoperusteet muutettiin tammikuussa Nykyisillä jakoperusteilla avustus olisi vain , kun se

15 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 15(19) n päätös vielä v olisi ollut Asia otettaneen erikseen harkittavaksi kirkkohallituksen täysistunnossa. On selvitettävä, voidaanko perusteita muuttaa siten, että avustus kielellisin ja alueellisin perustein olisi tässä tapauksessa kaksinkertainen, jotta uusi seurakunta voisi selvitä talouden osalta tietyn siirtymävaiheen yli. Talousneuvos Enbuske esittää, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ryhtyisi toimenpiteisiin Enontekiön ja Muonion seurakuntien lakkauttamiseksi ja uuden seurakunnan perustamiseksi kyseiselle alueelle. Saamen kielen asema uudessa seurakunnassa on määritelty kirkkolain 3:5 ja 3:8 :ssä ja uudesta seurakunnasta tulee näin kaksikielinen kirkkolain määrittelemällä tavalla. Viranhaltijoiden ja työsuhteisten työntekijöiden osalta seurakunta päättää heidän sijoittamisesta uudessa seurakunnassa entisin palkkaeduin heille soveltuviin tehtäviin ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon tässä selvityksessä esille tuodut yksityiskohdat. Seurakunnan on syytä työntekijöitä sijoittaessaan ottaa huomioon myös eläkkeelle siirtymismahdollisuudet. Kirkkoherran nimitys jää tuomiokapitulin esityksestä kirkkohallituksen päätettäväksi. (Liite 3) esittää kirkkovaltuustolle, että: 1) Kirkkovaltuusto puoltaa Oulun hiippakunnan aloitetta Muonion ja Enontekiön seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden seurakunnan perustamisesta 2) Kirkkovaltuusto edellyttää, että uuteen seurakuntaa siirretään Muonion seurakunnan palveluksessa oleva henkilöstö vanhoina työntekijöinä. 3) Kirkkovaltuusto edellyttää, että matkailijoiden parissa tehtävää työtä varten olevan seurakuntapapin virka ja kirkkohallituksen rahoitus siirtyvät uuteen seurakuntaan 4) Oulun hiippakunnan tuomiokapituli esittää kirkkohallitukselle, että perustettavalle seurakunnalle maksetaan yhdistymisavustusta aiemmin voimassa olleiden perusteiden mukaan perusteena se, että uusi seurakunta on laaja ja vaikeahoitoinen ja kaksikielinen suomalaissaamelainen seurakunta 5) Uuden seurakunnan nimeksi tulee Muonionniskan seurakunta tai jos se ei ole mahdollista Muonio-Enontekiön seurakunta Raimo Alaoja esitti, että Muonion seurakunta säilytetään itsenäisenä, Kaisa Mäkelin, Marja-Liisa Perkkiö ja Lassi Naalisvaara kannattivat esitystä.

16 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 16(19) Suoritettiin äänestys: Raimo Alaojan esitys sai kuusi (6) ääntä, esitystä kannattivat Raimo Alaoja, Hannu Liikavainio, Kaisa Mäkelin, Lassi Naalisvaara, Marja-Liisa Perkkiö, Marianne Ranta. sai yhden (1) äänen, esitystä kannatti Jouko Lepistö. Äänestyksen tuloksena kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vastustaa seurakuntajaon muuttamista. Kirkkoherra Jouko Lepistö jätti asiasta eriävän mielipiteen. KIRKKOVALTUUSTOLLE OULUN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE

17 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 17(19) 24 Salassa pidettävä hallintokäyttölain 24 25

18 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 18(19) 25 HARKINNANVARAINEN TOIMINTA-AVUSTUS/ANOMUS KIRKKOHALLITUKSELLE Kirkkoherran valmistelu Seurakunnan talous on voimakkaasti heikentynyt vuoden 2009 aikana aiemmin satunnaisten tulojen (metsänmyynti) jäätyä pois: Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2009 on ,65 alijäämäinen Seurakunnan talousarvio vuodelle 2010 on alijäämäinen Tilinpäätöksen taseessa ylijäämä/alijäämä tili on hieman negatiivinen, eli seurakunnalla ei ole enää puskurirahastoa alijäämäisiä tilinpäätöksiä kattamaan Lainanottovaltuudet ovat vuodelle 2010 Verotulojen pudotus vuodelle 2009 edellisestä vuodesta oli noin ja olivat ,92 Verotulojen vähenemisen odotetaan jatkuvan, vuodelle 2010 on arvioitu verotuloja kertyvän Seurakunta on laaja ja vaikeahoitoinen ja harvaanasuttu Seurakunta on pyrkinyt kehittämään yhteistoimintaa kunnan kanssa mm. kirjanpito- ja palkanlaskenta ostetaan Muonion kunnalta ja iltapäiväkerhossa sekä nuorisotyössä on kustannuksia jaettu lainoja on vuoden 2009 tilinpäätöksessä Laina on käytetty kirkon peruskorjaukseen. n päätös Esitän, että kirkkoneuvosto päättää anoa Kirkkohallitukselta Muonion seurakunnalle harkinnanvaraista toiminta-avustusta euroa vedoten seurakunnan erityisolosuhteisiin ja taloudelliseen tilanteeseen. hyväksyi kirkkoherran esityksen yksimielisesti OULUN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE KIRKKOHALLITUKSELLE

19 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 19(19) 26 SEURAKUNTAVAALIEN 2010 VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN n päätös esittää, että kirkkovaltuusto valitsee seurakuntavaalien 2010 vaalilautakunnan. 27 MUUT ASIAT - Hannu Liikavainio toi esiin huolensa siitä, maksetaanko rovasti Tuomas Pöyhtärille palkkiota hänen Muonion seurakunnassa suorittamista tehtävistään. Kirkkoherra totesi, että asia on jo hoidettu. - Hannu Liikavainio kysyi pappilan vuokraamisesta. Kirkkoherra totesi, että hän on virkamiespäätöksellä vuokrannut pappilan Muonion kunnan sosiaali- ja terveystoimelle, neuvoteltuaan ensin asiasta kirkkovaltuuston puheenjohtajiston ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kanssa. Vuokran suuruus on 600, lisäksi vesi ja sähkö. - Hannu Liikavainio ilmoitti eroavansa seurakunnan luottamustoimista. 28 ILMOITUSASIAT - Kirkkovaltuuston kokous klo 17 - Tilintarkastus VALITUSOSOITUS liitteenä 30 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

S E L V I T Y S. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille

S E L V I T Y S. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille S E L V I T Y S Selvitysmiehen raportti Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin 16.12.2009 antamasta toimeksiannosta selvittää: - mahdollisuudet Enontekiön ja Muonion seurakuntien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet 1 SELVITYS JUANKOSKEN, KAAVIN, RIISTAVEDEN, TUUSNIEMEN JA VEHMERSALMEN SEURAKUNTIEN YHDISTYMISEKSI YHDEKSI SEURAKUNNAKSI JA LIITTYMISEKSI OSAKSI KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄÄ SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot