Satakuntaliiton tiedotuslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakuntaliiton tiedotuslehti 1-2009"

Transkriptio

1 Satakuntaliiton tiedotuslehti Teemana Satakunnan kärkihankkeet 2009 Satakunta Senaatintorilla Satakuntaliitto PL 260 PORI puh. (02)

2 sisällysluettelo Hyviä uutisia ja heikkoja signaaleja 3 TIIVISTYVÄÄ KOULUTUSYHTEISTYÖTÄ SATAKUNNAN PARHAAKSI 4 KANSANEDUSTAJAN ARKITYÖ 4 Tia Kemppainen koulutusverkkoja punomassa 6 Sujuvien liikenneyhteyksien kehittäminen 8 Ydinenergiantuottamiselle on Olkiluodossa jo 30 vuoden kokemus 10 Kokemäenjoen tulvat hallintaan yhteistyöllä 12 Lyhyen ja pitkän tähtäimen tulvasuojelua Porissa 13 Rauman kaupunginvaltuusto toivotti vierailijat tervetulleiksi SELKÄMEREN KANSALLISPUISTOON 14 Satakunta Senaatintorilla Senaatintori tapahtuman yrittäjät 18 Seutukaavasta maakuntakaavaksi sekä asema- ja ranta-asema KAAVAT Hannu Hyssänmäen työvuosien aikana 20 Neljäkymmentä täyttä vuotta 22 Satakunta Touristin kuulumisia 23 SATASEN TOIMITUS Satakuntaliiton yhteistyökumppaneille suunnattu sidoslehti Satanen ilmestyy neljä kertaa vuodessa eli maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Juttuvinkit, jutut, jakelumuutokset ynnä muut kommentit voi lähettää kenelle tahansa toimituskunnassa: Vastaava päätoimittaja maakuntajohtaja Pertti Rajala (02) , , Viveka Lanne Tiina Leino Tuula Telin Taittoon ja kuvankäsittelyyn liittyvät asiat: Sami Suominen Satakuntaliiton monistamo lehti 1/ painos 700 kpl Pori 03/2009 SATAKUNTALIITTO PL 260, PORI Pohjoisranta 11 D Puh. (02) Fax (02)

3 Hyviä uutisia ja heikkoja signaaleja Kiitos! Satakunta sai valtion elvytyspaketista kauan kaivatut panostukset Pori/ Rauma - Tampere rautatien akselipainojen korotukseen, Harjavallan ratapihan ja Porin meriväylän kunnostukseen. Lisäksi elvytysvaroin rakennetaan paikallisesti tärkeitä kevyen liikenteen väyliä. Maininta yliopistokeskuksista on tulossa yliopistolakiin. Kiitos kaikille näiden asioiden eteen työtä tehneille! Satakunnassa luottamusta Kuluttajabarometrin mukaan yleinen talousluottamus oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä miinuksella kaikissa Suomen maakunnissa, mutta vähiten miinuksella Satakunnassa. Lähes kaikissa maakunnissa kuluttajien luottamus omaan talouteensa oli pitkän ajan keskiarvoa parempi. Satakunnassa suhtauduttiin kuitenkin luottavaisemmin yleiseen talouteen kuin muualla maassa. Satakunnassa eteenpäinmeno näkyi myös kuntataloudessa. Tilastokeskuksen kuntien vuoden 2008 tilinpäätöstietojen ennakkovertailussa Satakunta sijoittui maakuntien joukossa kolmanneksi. Hyvistä uutisista on aidosti iloittava, mutta samalla selkeästi tiedostettava, että olemme menossa kohti vaikeita ja haasteellisia aikoja. Tärkeintä tällä hetkellä on kaikin mahdollisin keinoin turvata maakunnan elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytykset. Samoin maakunnan kunnat on pidettävä toimintakykyisinä niin, että ne pystyvät tarjoamaan edelleen kansalisille riittävät palvelut. Aluehallintolausunto Aluehallinnon uudistus jatkuu vauhdikkaasti. Tällä hetkellä työn painopiste on aluetasolla. Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa rakennetaan uutta toimintamallia niin Lounais-Suomen aluehallintovirastolle kuin Satakunnan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja niiden yhteistoiminnalle. Lausuntokierros koko uudistuksesta on juuri päättynyt. Omassa lausunnossaan Satakuntaliitto korosti muun muassa, että maakuntaohjelmista on luotava aito maakunnan kehittämistä ohjaava asiakirja, johon kaikkien maakunnan toimijoiden tulee sitoutua. Erityisen tärkeänä pidimme että Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen saadaan oma ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue. Ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät asiat korostuvat niin maakunnan kehittämisessä kuin hyvässä asiakaspalvelussakin. Tästä syystä on tärkeää, että niiden asiantuntemus ja päätöksenteko ovat mukana Satakunnassa ja sen tulevassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Satakuntaliiton koko lausunto on luettavissa satakuntaliitto.fi / Edunvalvonta ja yhteistyö / Lausunnot ja kannanotot 2009 Kilpailuetujen löytäminen Heikot signaalit ovat merkkejä ja viestejä trendeistä ja ilmiöistä, jotka ovat idullaan ja tarkan havainnoitsijan tunnistettavissa. Yrityselämässä heikkojen signaalien tunnistamista voidaan pitää kilpailuetuna. Se joka haistaa seuraavan markkinoilla läpilyövän innovaation ennen muita, on vahvoilla. Heikkojen signaalien seuraaminen on tärkeää myös kunnissa ja maakunnassa. Heikot signaalit eivät ole vakiintuneita totuuksia, ja siksi on välttämätöntä herkistää korvansa konsensuksen joukosta erottuvista sivuäänistä. Näitä sivuääniä tulee kuntalaisilta, kunnan yrityksiltä, järjestöiltä, kesäasukkailta, matkailijoilta jne. Taantuma ei kestä ikuisesti. Nyt on rakennettava kestävä siltä sen yli! Satakuntalainen menestys tulevina vuosina voi perustua niihin heikkoihin signaaleihin, jotka tänään tunnistamme. Pertti Rajala Maakuntajohtaja 3

4 KANSANEDUSTAJAN ARKITYÖ Usein tavallisen kansanedustajapäivän jälkeen illalla, kun menee eduskunnan lehtienlukusaliin, ja selailee iltapäivälehtiä, ei voi kuin ihmetellä. Tätäkö täällä muka tapahtuu? Onko niin, että eduskunnassa kiinnostavia asioita ovat vain muutaman julkkiskansanedustajan ihmissuhdekiemurat? Todellisuudessa viihteellistyneet tiedotusvälineet eivät paljoakaan kerro siitä, minkälainen on oikea eduskuntatyö. Myös tutkimukset tukevat näkemystä, että merkittävä osa ihmisistä ei edes tiedä, mitkä puolueet ovat hallituksessa ja mitkä puolueet oppositiossa. Mitä sitten on todellinen eduskuntatyö? Ehkäpä asiaa voi selventää muutamalla luvulla: Runsaan puolentoista vuoden aikana olen kansanedustajana tavannut noin ihmistä, vastannut yli viestiin, lentänyt Porin ja Helsingin väliä n. 150 kertaa ja istunut noin viikon verran taksissa matkalla lentokentälle ja sieltä pois. Talousvaliokunnan, suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan kokouspapereista sekä täysistunnoista kertyy kymmeniä tuhansia sivuja luettavaa paperia, ja asiat käsittelevät kaikkea maan ja taivaan välillä. Muistan joskus nuorena suorittaneeni 49 opintoviikkoa tammi-toukokuun aikana Turun yliopistossa. Nykyisessä työssäni arki näyttää ihmeen samanlaiselta. Uudesta tenttikirjasta kannattaa lukea ensin takakansi ja sisällysluettelo sekä johtopäätökset. Etenemällä deduktiivisesti kokonaisuudesta pieniin yksityiskohtiin saa parhaiten ja tehokkaimmin hahmotettua yleiskartan uudesta asiasta. Näin ajatellen kansanedustajan työ voisi vastata vaikkapa sadan opintoviikon suoritusta vuosittain. Sen lisäksi olisi kaikista aiheista muodostettava ainakin jonkinlainen, selkeä, syvä ja erittäin hyvin perusteltu mielipide, joka kestää kovimmatkin arvostelut. Mielipide kokonaisuuden kaikkine osineen pitää osata kertoa viidessä sekunnissa kymmenellä mahdollisimman kiinnostavalla sanalla suoraan tv-kameralle, mahdollisimman yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Mukavimpia tilanteita omalla, juuri vasta alkaneella, kansanedustajan urallani oli koti-iltalennon odottaminen eräänä perjantaina Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kun liikenneministeri Anu Vehviläinen pysäytti ja sanoi: Kuule Antti! Nyt siellä sitten on sataman syvennystä ja akselipainojen korotusta! Olipa kiva, että ministeri yhdisti heti oikean asian ja henkilön toisiinsa. On maakunnan asioista ääntä pidettykin, ja palautetta annettu ahkerasti. Eikä se vielä ole tähän loppumassa. Ei läheskään. Antti Vuolanne kansanedustaja Satakunta SDP TIIVISTYVÄÄ KOULUTUSYHTEIS- TYÖTÄ SATAKUNNAN PARHAAKSI Korkeakoulujen arviointineuvosto on yliopistokeskusten arvioinnin tuloksena esittänyt Satakunnan osalta mm., että yliopistokeskuksen painopisteeksi tulisi ottaa aikuis- ja maisteriohjelmat. Arviointineuvosto on myös esittänyt yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun toimintojen organisatorista liittämistä yhteen sekä sijoittumista samalle kampukselle. Miten nämä näkemykset sopivat Porin yliopistokeskuksen kehittämisnäkemyksiin, vastaajana yliopistokeskuksen johtaja Harri Peltoniemi. - Aikuiskoulutus mukaan lukien maisteriohjelmat ja maisteriopinnot ovat jo nyt Porin yliopistokeskuksen painopistealue. Yliopistokeskuksen kokonaisopiskelijamäärästä, joka on 3800 opiskelijaa, on noin aikuisopiskelijoita. Ylioppilaspohjaisen maisterintutkintoon johtavan opetuksen osuus vuotuisesta opiskelijasisäänotosta on noin 30 prosenttia. Tämä osuus halutaan säilyttää samalla kun aikuiskoulutusta kehitetään. Syksyllä 2009 on maisteriohjelmia tai vastaavia suunnattuja sisäänottoja kaikkiaan kymmenen. 4

5 Harri Peltoniemi tarkentaa, että arviointiraportissa ei esitetä yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun organisatorista yhdistämistä. Yhteistyön tiivistämistä ja samalle kampukselle sijoittumista sen sijaan esitetään. Samalla kampuksella toimimisesta olisi hänen mielestään runsaasti etua. Hän onkin esittänyt, että Puuvillan alue kampuksen sijaintipaikkana tulisi selvittää. Yhteistä kampusta Harri Peltoniemi ei kuitenkaan pidä taloudellinen tilanne huomioiden kovinkaan todennäköisenä. Miten suhtaudut arviointineuvoston näkemyksiin? Mikä niissä on satakuntalaisesta näkökulmasta hyvää? Mitkä ovat omaehtoisen kehittämisen hidasteet/uhat? Esitykset ovat pääosin hyviä ja toteuttamiskelpoisia. Ylioppilaspohjainen maisterintutkintoon johtava koulutus on tarpeen säilyttää. Ja hyviä perustelujakin on Harri Peltoniemellä esittää: Erityisesti alueen tarpeisiin on Porissa suunnattu hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen ja hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelmat. Uutena maisteriohjelmana käynnistyy syksyllä 2009 Creative Business Management Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelma. TTY Porin yksikössä on syksyllä 2009 erillisvalinta uuteen muuntokoulutukseen. Tradenomit (tietojärjestelmätieteen tai tietojenkäsittelyn koulutusohjelma) voivat hakea diplomi-insinöörikoulutukseen ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon. Kaikkiaan Porin yliopistokeskuksessa on maisteriohjelmia tai vastaavia kymmenen. Porissa on tällä hetkellä muun muassa kaikista maan yliopistokeskuksista suurin tutkinto-opiskelijoiden määrä. Porin yliopistokeskukselle tulee Peltoniemen mielestä taata oikeus järjestää ylioppilaspohjaista maisterintutkintoon johtavaa koulutusta jatkossakin. Esimerkiksi Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos on jo perustettu siltä pohjalta, ettei vastaavaa koulutusta löydy muualta Suomesta. Näin Porin yksikkö profiloituu omanlaisekseen myös Turun yliopiston sisällä. Mitkä ovat oman organisaatiosi keskeiset tavoitteet Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittämiseksi? Miten ne poikkeavat arviointineuvoston näkemyksistä? - Yliopistokeskus kykenee monitieteisenä, nopeasti reagoivana ja ketteräliikkeisenä vastaamaan herkästi muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin. Yliopistokeskuksen ylioppilaspohjainen koulutus, täydennys- ja muu aikuiskoulutus, maisteriohjelmat, verkostomaiset koulutusohjelmat, t&k-toiminta sekä monitieteiset projektit avaavat uusia mahdollisuuksia erityisesti niillä aloilla, joilla on merkitystä maakunnan elinkeinorakenteeseen ja sen kehittämiseen. Porin Yliopistokeskus vahvistaa tieteellisellä toiminnallaan merkittävästi maakunnan omia innovaatiojärjestelmiä. Se toimii myös linkkinä kansainvälisiin osaamisverkostoihin. Arviointiryhmän näkemyksiä Harri Peltoniemi pitää pääosin oikeaan osuneina. Kannanotto ylioppilaspohjaiseen koulutukseen on hänen nähdäkseen ainut, jossa näkemykset eroavat. Mitä satakuntalaisten kehittäjien ja edunvalvojien (mm. kunnat ja Satakuntaliitto) tulee mielestäsi tehdä, jotta satakuntalaisten kannalta päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen? - Edunvalvontatehtäviä riittää jatkossakin. Satakunnan kansanedustajat ansaitsevat suuret kiitokset toiminnastaan satakuntalaisen korkeakoululaitoksen hyväksi. Vaikuttamisen on perustuttava tietoon ja verkostoitumiseen. Enää ei riitä, että äänekkäästi vaaditaan asioita, vaan perustelujen on oltava myös kunnossa. Perusteluja esitettäessä on tärkeätä nähdä maakunnan korkeakoululaitos osana valtakunnallista ja kansainvälistäkin kehitystä. Tämän takia on tärkeätä, että maakunnasta osallistutaan riittävästi ja aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin ja keskusteluihin, joissa korkeakoulupolitiikkaa käsitellään. Muita näkemyksiä siitä, miten Satakunnan korkeakoululaitosta lisäksi tulee kehittää. Peilaa myös Linnan selvitystyöhön! - Markku Linnan raportissa Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen yhteistyöllä tuloksia todetaan, että sen esitykset ovat valtakunnallisen korkeakouluverkon kehittämisessä noudatettujen periaatteiden mukaisia. Siinä myös viitataan kansainvälisiin arviointeihin. Harri Peltoniemi kertoo kuitenkin pelkäävänsä pahoin, että raporttia luettaessa tutustutaan vain kehittämisehdotuksiin eikä perehdytä tarkemmin raportissa esitettyihin taustoihin. Tämä voi johtaa siihen, että kokonaisuus hämärtyy ja juututaan väittelyyn yksityiskohdista. Hän toivoo, että näin ei käy, vaan maakunnassa kyetään yhdessä maakunnan omien korkeakoulujen ja yliopistokeskuksen emoyliopistojen kanssa tekemään kauaskantoisia ratkaisuja korkeakoululaitoksen tulevasta suunnasta. Yhteistyöllä eteenpäin!, kehottaa Harri Peltoniemi. Jutun laati: Tuula Telin 5

6 Tia Kemppainen koulutusverkkoja punomassa Tia tuli Satakuntaan, Eurajoelle, miehen työn perässä pohjoisesta vuonna Kotoisin hän on Keski-Suomesta. Paljon muuttaneena ja monella paikkakunnalla asuneena Tia kokee kodin olevan siellä missä perhekin. Perheessä on kaksi lasta, 2-vuotias Aada ja 5-vuotias Elias. Satakuntaan perhe on kotiutunut, joskin Tia kertoo kokeneensa ihmiset vaikeammin lähestyttäviksi. Hyvän päivän tuttuja on paljon, mutta syvempi ystävyys syntyy hitaammin. Pohjois-Suomesta Tia kaipaa maisemia, luontoa ja ihmisten välittömyyttä. Työhuoneen ikkunasta näkyi Pyhätunturi ja Pohjois- Suomeen jäi monta hyvää ystävää. Hän sanoo ymmärtävänsä hyvin niin sanottua Lapin hulluutta. Haastattelija Viveka Lanne Kuva: Elias 5v. Tia Kemppainen aloitti tammikuussa Satakuntaliitossa hankekoordinaattorina. Hänen tehtävänsä on toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja koordinointi, erityisesti maakunnan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön kehittäminen. Satakunnassa on 15 lukiokoulutuksen kunnallista järjestäjää. Hankkeessa selvitetään niiden toiminnallisia edellytyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia myös ammatillisen koulutuksen kanssa. Opiskelijan etu on avainasemassa. Alueelliset olosuhteet ja etäisyydet vaikuttavat väkimäärän ohella merkittävästi lukiokoulutuksen toimintaedellytyksiin ja sen opetuksen muotoihin. Hankeen tarkoituksena ei ole määritellä maakunnan lukioverkkoa vaan nimenomaan pureutua toiminnallisiin haasteisiin yhdessä toimijoiden kanssa. Tia on tehnyt aiemminkin kehittämistyötä julkishallinnossa. Hän on toiminut muun muassa psykologian opettajana, sivistystoimenjohtajana ja rehtorina ja sitä ennen henkilöstömaailmassa. Satakuntaliitto käynnisti yhteistyössä alueen toisen asteen koulutuksen (lukiot ja ammatillinen koulutus) järjestäjien kanssa kehittämis- ja koordinointihankkeen. Hankkeen tavoitteena on turvata laadukas, monipuolinen ja tasa-arvoisesti saavutettava perusopetuksen jälkeinen opintotarjonta alueen nuorille. 6

7 Satakunnan toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja koordinointi TAVOITE Monipuolisen, laadukkaan ja tasa-arvoisesti saavutettavan perusopetuksen jälkeisen opintotarjonnan turvaaminen alueen nuorille. Tavoitteen mukaisen yhteistoiminnan tuloksena rakentuu Satakunnan toisen asteen koulutuksen hallinnollinen ja toiminnallinen malli/kokonaisuus Avainsanoja: vuoropuhelu, yhteistyö, resurssien käytön tehostaminen, nuorten toiveet ja tarpeet, osaamisen jakaminen, avoimuus TOIMINTALINJAT YHTEISTYÖFOORUMIT Tiedon kokoaminen ja jakaminen/ tulevan toimintaympäristön ennakointi toimenpiteitä Tilastot Keskustelut ja kyselyt Kuntakierrokset Hankerekisteri Asiantuntijatyöryhmät Yhteistyö maakunnan ulkopuolelle YLEINEN INFRASTRUKTUURI Yhteistyön edellytykset OPETUSSUUNNITELMAT OSAAMISEN KEHITTÄMINEN OHJAUS-, NEUVONTA- JA TUKIPALVELUVERKOSTO TIETO- JA VIESTINTÄARKKITEHTUURI Yhteinen viestintäkanava Työ- ja loma-ajat Opetustarjonta Kustannusvaikutukset Työskentely-ympäristö Muu resurssien yhteiskäyttö ja käytön tehostaminen Lukio lukio: kurssitarjonta, lukiodiplomit, mediakasvatus, kansainvälisyys jne. Lukio ammatillinen: yhdistelmäopinnot, yleiset ja yhteiset aineet jne. Lukio muut koulutuksenjärjestäjät Osaamisen jakaminen Benchmarking Asiantuntijuuden vahvistaminen Koulutus Kehittämishankkeet Ohjaus yli oppilaitosrajojen Jatko-opintoihin valmentaminen ja ammattialojen esittely Erityisopetus, psykologi- ja kuraattoripalvelut Muu yhteistyö Toimiva tekniikka ja yhteensopiva järjestelmä Nykyaikaista tekniikkaa monipuolisesti hyödyntävä opetus 7

8 Sujuvien liikenneyhteyksien kehittäminen Liikenteen keskeisiä kehittämistavoitteita Satakunnassa ovat liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja taloudellisuuden parantaminen. Näin voidaan parhaiten turvata maakunnan asukkaiden ja elinkeinoelämän joustavat ja toimintavarmat yhteydet. Satakunnan liikenteen perustekijä on maakunnan sijainti Pohjanlahden rannalla meriyhteyksien päässä muusta Euroopasta. Keskeisen osan kuljetusverkosta muodostavat rannikon kaupunkien sekä niiden suurten satamien ja sisämaan väliset kuljetusketjut. Ketjun muodostavat yksittäiset väylät ovat Porin ja Rauman meriväylät, Pori/Rauma-Tampere rata ja valtatie 2 Pori-Helsinki, valtatie 11 Pori-Tampere ja valtatie12 Rauma- Huittinen-Tampere. Satakunnan liikenteelle tyypillinen piirre ovat rannikon suuntaiset maantiekuljetukset, jotka osin nekin kuuluvat Suomen ja muun maailman väliseen kuljetusketjuun yhdistäessään Pohjanlahden satamat. Rannikolla ei ole rautatietä, joten liikenne kulkee joko maanteitse tai pitkän kierroksen tehden pääradan kautta. Keskeinen VT8 Rannikon keskeinen väylä on valtatie 8, joka yhdistää tärkeänä tavara- ja henkilöliikenneväylänä Pohjanlahden rannikon kaupungit Turusta Rauman ja Porin kautta Ouluun ja edelleen Tornioon. Tien varrella olevien satamien kautta kulkee noin 40 % Suomen tuonti- ja vientikuljetuksista. Näin ollen tie on tärkeä raskaan liikenteen väylä varsinkin, kun suora rautatievaihtoehto ei ole käytettävissä. Yhteysväli Turku-Pori sekä osuus Pori-Söörmarkku ovat keskeisessä asemassa valtatietä 8 parannettaessa. Tien heikko kunto suhteessa kokonaisliikenteeseen näkyy erityisesti onnettomuus-tilastoissa. Turku-Rauma-Pori -yhteys on tällä hetkellä Suomen vaarallisimpia tieosuuksia. Tien merkitys näkyy myös liikennemäärien kehityksessä, kasvu on ollut kaksinkertainen, joissain paikoin jopa kolminkertainen keskimääräiseen kasvuun verrattuna. VT2 työt valmistumassa Valtatien 2 Pori-Helsinki yhteysvälin rakennustyöt alkavat olla valmiina. Hankkeesta jäi määrärahojen niukkuuden takia puuttumaan neljä pientä osakohdetta. Tietä tulisi vielä leventää Forssan-Karkkilan välillä ja Porin puoleiseen päähän tulee rakentaa Ulasoorin eritasoliittymä. Valtatie 12 Raumalta Huittisten kautta Tampereelle ja edelleen Keski- ja Itä-Suomeen on mm. Rauman sataman maakuljetusyhteys, metsäteolli suuden kuljetusväylä sekä yhteys Pori - Helsinki valtatielle 2. Se on Rau man seudun teollisuuden ja sataman kuljetusten pääreitti sisämaahan. Tiestä on osa parantamatta eikä se täytä nykyaikaiselle valtatielle asetettuja teknisiä ja toiminnallisia vaati muksia.. Seuraavaksi tulee kunnostaa Eura - Raijala osuus. 1. Valtatie 8 Pori-Söörmarkku 2. Valtatie 8 Turku-Pori -yhteysväli 3. Valtatie 12 Eura-Raijala osuus 4. Kantatie 44 Äetsä-Kankaanpää-Kauhajoki 5. Rauman meriväylä 6. Porin meriväylä 7. Tampere-Pori -rataosa 8. Rauma-Jämsänjokilaakso -rataosa 8 Kuva: S.Suominen

9 Kantatie 44 kulkee halki itäisen ja pohjoisen Satakunnan Vammalan seudulta Kankaanpään ja Honkajoen kautta Kauhajoelle. Tie ei täytä koko mitaltaan kantatietasoiselle tielle asetettuja vaatimuksia. Tie on kapea ja sen geometriassa on puutteita lähinnä Kankaanpäästä pohjoiseen. Porin ja Rauman satamilla on merkittävä vaikutus Satakunnan ja Suomen elinkeinoelämässä. Satamien kuljetusmäärät ovat yhteensä noin yksitoista prosenttia koko maan liikenteestä. Rauman satama on Suomen viidenneksi suurin satama. Rauma on eräs Suomen metsäteollisuuden suurimpia satamia ja siksi sen kehittäminen on tärkeä osa niin metsäteollisuuden kuin myös metalliteollisuuden kilpailukykyä. Porin Mäntyluotoon johtavan meriväylän syventämien alkanee tänä vuonna ja seuraavaksi tulee vastaavanlainen syvennystyö aloittaa Rauman satamassa. Junaliikenteen kehittäminen Tampere-Pori/Rauma rata on valtakunnallisesti erittäin merkittävä metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden sekä satamien kuljetusväylä. Sisämaasta rannikolle ja päinvastoin kulkeva raskas tavaraliikenne edellyttää, että radalla voidaan ajaa nykyistä raskaammilla junilla. Liikenneturvallisuuden korostaminen on entistä tärkeämpää junaliikenteen nopeutuessa. VR:n tavoitteena on aloittaa nopea liikenne Pori- Helsinki välillä. Nopeuksien nostamisen edellytyksenä on rataosan tasoristeysten muuttaminen eritasoristeyksiksi. Tasoristeysten poistaminen mahdollistaa investointien täysimääräisen hyödyntämisen nopealla liikenteellä saavutettavien aikavoittojen myötä ja parantaa merkittävästi tie- ja junaliikenteen turvallisuutta. Lisätietoja Maakunta-asiamies Kimmo Varjo Puh Kuva: S.Suominen 9

10 Ydinenergiantuottamiselle on Olkiluodossa jo 30 vuoden kokemus Satakunta on monipuolinen energiamaakunta ja Suomen energiantuotannon keskittymä: maakunnassa tuotetaan noin neljännes Suomen sähköntuotannosta. Olkiluodon kolmannen yksikön valmistumisen jälkeen osuus sähkötuotannosta nousee reilusti yli kolmannekseen. Energiaa tuotetaan eniten ydinvoimalla, puulla, öljyllä ja kivihiilellä. Muita energianlähteitä ovat turve ja vesivoima. Tuulivoiman hyödyntäminen on vähitellen lisääntymässä muun muassa Tahkoluotoon suunnitellun tuulipuiston johdosta. Ydinvoimaa Eurajoen Olkiluotoon Satakuntaliiton maakuntavaltuusto on linjannut jo 90-luvun puolella oman yksimielisen kantansa ydinvoiman lisärakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon seuraavasti: Jos maahamme päätetään rakentaa lisää ydinvoimaa, niin seuraava laitosyksikkö rakennetaan Olkiluotoon. Selvitetään myös Olkiluodon soveltuvuus muunlaiseen energiantuotantoon. Eurajoen kunnanhallituksen aloitteesta on kutsuttu koolle keväällä 2008 Satakunnan alueellinen OL4-edunvalvontaryhmä. Ryhmässä on edustettuna 18 eri tahoa alueen kunnista, elinkeinoelämään ja etujärjestöihin. Myös Satakuntaliitto on edustettuna ryhmässä. Edunvalvontaryhmä on tuottanut esitteen nimeltä Ydinenergiaa tarvitaan lisää. Olkiluoto 4. Esitteeseen voi tutustua ol4. Esitteessä kerrotaan niin sanottua ydinasiatietoa OL4-hankkeesta ja se antaa hyvää perustietoa siitä, mitkä ovat OL4:n tärkeimmät vahvuudet. Kannustan tutustumaan - asiallista tietoa. Olkiluodossa pitkät perinteet 10 Ydinenergiantuottamiselle on Olkiluodossa jo 30 vuoden perinteet. Tänä aikana TVO on kasvattanut Olkiluotoon laajan ydinvoimatuotannon ympärilleen vaatiman infrastruktuurin. On perusteltua, että tällä on merkitystä lisärakentamispäätöksiä tehtäessä, sillä Olkiluodon nykyinen infrastruktuuri on valmis vastaanottamaan OL4:n. Lisäksi alueen maakäyttösuunnitelmissa on varauduttu myös pitkälle tulevaisuuteen osoittamalla maakuntakaavassa aluevaraukset sekä uudelle tieliikenteen yhteystarpeelle että eritasoliittymälle valtatiellä 8. Olkiluoto lisärakentamisen sijoituspaikkana Satakuntaliiton maakuntahallitus antoi marraskuussa 2008 työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa Olkiluoto 4:n rakentamista koskevasta periaatepäätöshakemuksesta. Lausunnossaan maakuntahallitus toi esille joitakin seikkoja, jotka puoltavat ydinvoiman mahdollisen lisärakentamisen sijoituspaikaksi erityisesti Eurajoen Olkiluotoa: Teollisuuden Voima Oyj:n olemassa olevat laitosyksiköt sekä valmistuva OL3 -hanke luovat seuraavalle yksikölle vahvan infrastruktuurin, joka mahdollistaa seuraavan hankkeen kokonaisedullisen toteutuksen. Posiva Oy:n periaatepäätöshakemus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusalueen laajentamisesta Olkiluodossa sisältää myös tilat OL4:n käytetylle ydinpolttoaineelle. Liitynnät valtakunnan kantaverkkoon voidaan toteuttaa taloudellisesti järkevästi ja myös uusille voimajohtolinjauksille voidaan löytää tilaa. Käynnissä oleva OL3 -hanke synnyttää merkittäviä synergiaetuja. Rakennustyömaa on käytännössä pystytetty valmiiksi ja OL4 -projekti voidaan nopeasti käynnistää. Lisäksi Satakunnassa on vahva energiaimago nykyisten tuotantotuloksiltaan ja turvallisuusnäkökohdiltaan erinomaisten laitosyksiköiden johdosta. Uusi laitos korostaa osaltaan seutua ydinenergiaosaamisen keskuksena. OL3:n kokemukset ovat osoittaneet, että alueen kuntien mahdollisuudet ottaa vastaan suuri ydinvoimatyömaa ja tuottaa sen tarvitsemat palvelut ovat hyvät. Satakunnan yritysrakenne soveltuu hyvin ydinvoiman rakentamiseen - Olkiluoto on siihen valmis. Monipuolinen energiantuotanto on Satakunnan vahvuus Perinteisen energiantuotannon ohella Satakunnassa panostetaan jatkossakin Satakunnassa tuotetaan kohta yli kolmannes Suomen sähköntuotannosta. Uusi laitos korostaa osaltaan seutua ydinenergiaosaamisen keskuksena. uusiutuvan ja ympäristöystävällisen energiantuotannon kehittämiseen ja energiantuotantoon liittyvä tutkimus kehittyy maakunnassa. Kehittämis- ja tutkimustoiminta edesauttaa muun muassa kansainvälisten osaajayritysten syntymistä maakuntaan. Myös perinteinen energiantuotanto on edelleen maakunnan vahvuus, joka voi luoda lisää merkittäviä investointeja ja työpaikkoja. Tärkeimmät toimenpiteet ja hankkeet: - edistetään monipuolista, mahdollisimman vähän ilmastoa kuormittavan energiantuotannon käyttöönottoa, esimerkiksi biovoimaa ja tuulivoimaa, - edistetään bioenergiatekniikan sekä energiatehokkuuden kehittämis- ja tutkimushankkeiden toteuttamista, bioenergian käyttöönottoa sekä jalostuksen sijoittumista Satakuntaan, - sekä turvataan energiantuotannon ja -siirron edellyttämät alueet. Lisätietoja alueiden käytön johtaja Jukka Moilanen, Satakuntaliitto

11 kuva: Olkiluoto 3 havainnekuva TVO kuvapankki 11

12 Kokemäenjoen tulvat hallintaan yhteistyöllä Tulvat ovat vuosien kuluessa aiheuttaneet Kokemäenjoen varrella mittavia vahinkoja. Tulvahaittojen vähentämiseksi joella on aikanaan tehty runsaasti erilaisia toimenpiteitä, kuten ruoppauksia ja pengerryksiä. Myös vesistön yläosan järvien säännöstelyillä on pyritty tasaamaan kevättulvia. Kokemäenjoen pahimmat tulvariskit liittyvät nykyään talvisiin hyyde- ja jääpatotilanteisiin. Ilmaston muuttumisen seurauksena talvitulvariskit ovat jatkuvasti kasvussa. Syksyn sademäärien on ennustettu lisääntyvän ja talvien leudontuvan, jolloin hyyteenmuodostukselta suojaavan pysyvän jääkannen aikaansaaminen Kokemäenjokeen on aiempaa haastavampaa. Valtakunnallinen tulvadirektiivin pilottialue Kokemäenjoen vesistö on valittu valtakunnalliseksi tulvadirektiivin pilottialueeksi. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen koordinoimana valmistellaan parhaillaan v voimaan tulleen tulvadirektiivin edellyttämää vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa. Suunnitelman keskeisenä osana on joen säännöstelyn kehittäminen vesistöalueen eri osien toimijoiden yhteistyönä siten, että vesistön tulvariskit pystytään hallitsemaan entistä paremmin. Osa säännöstelyluvista ei nykyisellään tee mahdolliseksi ilmastonmuutoksen vesitilanteissa aiheuttamien muutosten riittävää huomioon ottamista käytännön säännöstelyssä. Säännöstelyyn liittyvien kehittämistoimien ohella tarvitaan kuitenkin ehdottomasti myös tulvasuojelutoimenpiteitä merkittävissä tulvariskikohteissa, kuten Porissa, koska pahimmissa talvitulvatilanteissa pelkät säännöstelykeinot eivät tule riittämään. Suunnitteilla laajoja tulvasuojelutoimenpiteitä Kokemäenjoen tulvariskien hallintaan liittyen onkin tällä hetkellä suunnitteilla laajoja tulvasuojelutoimenpiteitä sekä joen alaosalla Porissa että joen keskiosalla. Porin tulvasuojeluhankkeessa, jossa tullaan tekemään laajamittaisia ruoppauksia ja penkereiden rakentamista, on parhaillaan meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely. Hankkeen tavoitteena on suojata valtakunnan merkittävin tulvariskikohde pahoilta talvitulvatilanteilta. Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan tulvasuojeluhankkeessa, joka on lupakäsittelyssä, on tarkoitus vähentää tulvien maataloudelle ja asutukselle aiheuttamia haittoja yhteensä noin hehtaarin alueella. Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhanke ja erityisesti siihen kuuluva Säpilänniemen oikaisukanavan rakentaminen Kokemäellä parantaisi tulvariskien hallintaa myös alajuoksulla Porissa. Uoman rakentamisen jälkeen Pirkanmaan säännöstellyistä järvistä pystyttäisiin juoksuttamaan syksyn ja alkutalven avovesiaikana enemmän vettä Kokemäenjokeen aiheuttamatta tulvavahinkoja Huittisten tulvaherkällä alueella. Lisääntyneen varastokapasiteetin avulla kyettäisiin varautumaan tehokkaammin talvisiin hyydetulvariskeihin sekä joen alajuoksulla Porissa että joen keskiosalla. Yhteistyö tärkeää Tulvadirektiivin pohjalta parhaillaan valmistelussa oleva uusi tulvalainsäädäntömme tulee painottamaan jatkossa koko vesistöalueen huomioonottamista ja eri tahojen yhteistyötä tulvariskien hallinnan suunnittelussa. Tiivis yhteistyö keskeisten viranomaistahojen ja säännöstelyluvan haltijoiden välillä, mikä jo nykyisellään toimii mainiosti Kokemäenjoen vesistöalueella, onkin erityisen tärkeää tulvariskien hallinnan suunnittelussa nyt ja tulevaisuudessa. Lisätietoja vesistöinsinööri Juha-Pekka Triipponen Lounais-Suomen ympäristökeskus ymparisto.fi

13 Lyhyen ja pitkän tähtäimen tulvasuojelua Porissa Ensiapukorjauksella parannettu tulvapato Isojoenrannalla. Kuva Taina Rusola 2008 Tulvan leviäminen kaupunkikeskustan ja luotojen alueelle. Tulvalaskelmat SYKE (Suomen ympäristö 19/2006. Lounais-Suomen ympäristökeskus). Lähes kaikki merkittävät kaupungit on rakennettu vesistön varrelle vesistöstä saadun hyödyn tähden. Poikkeusta ei muodosta Pori, joka on rakennettu Suomen neljänneksi suurimman vesistön laskujoen, Kokemäenjoen, suistoon. Tällaisissa olosuhteissa vesistö on myös uhka, koska joki pyrkii tulvimaan uomastaan ajoittain. Tulvauhkat Tulva aiheuttaa Poriin vahingonvaaran. Kouriintuntuvin uhka on noin asunnon kastuminen ja muuttuminen asumiskelvottomaksi; arviolta porilaista joutuisi vähintään kuukausia kestävään evakkoon. Välittömien ja välillisten vahinkojen suuruusluokka on joitakin miljardeja euroja, jos tulva toteutuisi pahimmalla oletettavissa olevalla tavalla. Yhteiskunnallisena seuraamuksena olisi ilmeisesti koko maakunnan vajoaminen syvään lamaan. Pori onkin tulvan aiheuttaman vahingonvaaran perusteella Suomen merkittävin patoturvallisuus- ja tulvasuojelukohde. Väljästi arvioiden tilannetta voitaisiin verrata Porin paloihin tai sotien jälkeen toteutettuun evakkojen asuttamiseen. Riskin perusteella on ilmeistä, että tulvasuojelun tason parantaminen on koko maakunnan yhteinen etu ja valtakunnallisestikin merkittävä toimenpide. Tulvapadot Poriin on tehty tulvapadot joenrantaan suojaamaan kaupunkia tulvalta. Harhaanjohtavan tulvapenger-nimen saaneet tulvapadot on rakennettu pääosin ja 1960-luvuilla. Tulvapadot ovat jääneet vähälle kunnossapidolle. Lyhyen tähtäimen toimenpiteenä käynnistettiin niiden ensiapukorjaukset vuonna Suuri osa Kokemäenjoen pohjoisrannasta Isojoenrannan ja Murtosenmutkan alueella pystyttiin korjaamaan. Etelärannalla ei korjauksia ole tehty vielä lainkaan. Ensiapukorjauksia on tarkoitus jatkaa vuonna 2009, ja töitä jää vielä ainakin vuodelle Näillä ensiapukorjauksilla padon harja palautetaan likimain sille korkeudelle, missä se oli padon valmistuttua. Samalla padon rakennetta parannetaan vaatimattomimmissa kohdissa. On syytä tiedostaa, että nykyinen padon harjan taso on mitoitettu aikanaan vain viljelysmaiden tulvasuojelun mukaan, ei suojaamaan asutusta ja teollisuutta. Tulvan aiheuttama riski on siis nykyisin tarpeettoman suuri. Tulvasuojelu Porissa Porin tulvasuojeluhanke käynnistettiin vuonna 2003 Porin kaupungin ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöhankkeena. Pitkän tähtäimen tavoitteena on turvallisuuden nosto sellaiselle tasolle, että riskiä voidaan pitää hyväksyttävän pienenä. Merkittävimpiä toimenpiteitä ovat uomien ruoppaukset kaupunkikeskustan kohdalla ja suistossa, mahdollisesti lisäuoman teko tukittujen uomien tilalle, tulvapatojen korottaminen ja niiden rakenteen parantaminen, tulvantorjuntatoimenpiteiden kuten jääpuomien uudelleen käyttöönotto ja kehittäminen sekä turvallisuus- ja pelastustoiminnan kehittäminen. Nämä toimenpiteet kohdistuvat Porin kaupungin alueille. Kokemäenjoen säännöstelyä kehitetään erikseen; virtaama Porin kohdalla ratkaistaan ensisijassa Pirkanmaan järvien säännöstelyllä. Tulvasuojeluhankkeessa on parhaillaan menossa valmistelu teknillistä yleissuunnittelua varten. Kun eri vaihtoehtojen yleissuunnitelmat on saatu laadituksi, niille teetetään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi. Sen ja yleissuunnitelman kustannusarvioiden perusteella tehdään päätös siitä, minkälaiselle ratkaisulle lopulliset suunnitelmat laaditaan. Porin tulvasuojelu on puhtaasti riskinhallintahanke. On päätettävä, kuinka suuri riski hyväksytään ja kuinka paljon ollaan valmiita investoimaan riskinhallintaan. Koska kyseessä on yhteiskunnallinen hanke, on päätös poliittinen. Teknillisellä suunnittelulla ja ympäristövaikutusten arvioinnilla pyritään antamaan lähtötiedot päätöksentekoa varten. Kirjoittaja tulvasuojeluhankkeen projektipäällikkö Pekka Vuola, Porin kaupunki / Tekninen Palvelukeskus 13

Ytimekäs. Olkiluoto 4. Uutta voimaa. Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia

Ytimekäs. Olkiluoto 4. Uutta voimaa. Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 3 / 2 0 0 9 Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia Olkiluoto 4 Uutta voimaa 3/2009 Ytimekäs 1 Pääkirjoitus Anna Lehtiranta Haasteet

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Mukavat ihmiset syynä Tampereen suosioon. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2010

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Mukavat ihmiset syynä Tampereen suosioon. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2010 Mukavat ihmiset syynä Tampereen suosioon sivu 5 Rehellisyys on ase populismia vastaan sivu 6 sivut 8-9 Monitoimihalli on tärkeä elinkeinopoliittinen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8

LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8 1/2005 LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8 GLS FINLAND OY:N PERIAATE: LOGISTIIKASSA TÄSMÄLLISYYS ON HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA s. 6 EDUNVALVONTAA, TIEDOTTAMISTA JA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ BRYSSELISSÄ s. 16 LUOTTAVAISIN

Lisätiedot

Menestyksen tekijä. Suomalaisella työllä. TÄSSÄ LEHDESSÄ MM:

Menestyksen tekijä. Suomalaisella työllä. TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti Syyskuu 1/2013 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Asukkaiden ääni esiin täydennysrakentamisessa sivu 8 Valtion tiehanketta ei ole koskaan kaadettu sivu 11 1 Keskustan silhuetti s. 4-5

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Oulun Kauppakamarilehti 2/2013 95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Maakuntajohtaja Pauli Harju: Eikö

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

KAUPPAKAMARI. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 YDINVOIMALATYÖMAILLA TILAA MYÖS SUOMALAISYRITYKSILLE

KAUPPAKAMARI. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 YDINVOIMALATYÖMAILLA TILAA MYÖS SUOMALAISYRITYKSILLE Satakunnan 2 2012 KAUPPAKAMARI 8 YDINVOIMALATYÖMAILLA TILAA MYÖS SUOMALAISYRITYKSILLE -lehti 10 KUNPA KEKSISIN MITEN INNOVOIDA 24 POP-UP -MYYMÄLÄINNOVAATIO SOPII MONELLE ALALLE Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia

Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n tiedotuslehti 4 / 2014 Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia Kuva: Tuomas Uola Rekrykoulutuksella uutta työtä hitsaajille Lännen Satamapalvelu Oy satsaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

Tilaussävellyksen kimpussa

Tilaussävellyksen kimpussa 2 2008 Pori edelläkävijä Karjaranta näyttää mallia palveluasumisessa Rakenteilla olevat modernit palveluasunnot tarjoavat turvallisia ja viihtyisiä koteja vanhuksille ja liikuntarajoitteisille. s. 6 7

Lisätiedot

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 SAVO SINUKSI Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistui Puheenjohtaja Markku Rossin haastattelu Kunnallisvaalit vaikuttivat maakuntahallintoon

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s.

SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s. SUUPOHJA-info 2/2006 Suupohjan seutukunnan infolehti Ohjelmatyö taitekohdassa Useat kehittämisohjelmat ovat päättymässä vuodenvaihteessa. Suupohjassa aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti

Lisätiedot

Lehdistötiedotteet vuonna 2003

Lehdistötiedotteet vuonna 2003 vuonna 2003 Lehdistötiedotteet vuonna 2003 Katso myös liikennelaitoksen, koulutustoimialan, sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen ja ympäristötoimialan lehdistötiedotteet. Tamperelaisten määrä asettui

Lisätiedot

URA. HR vainuaa hyvän ilmapiirin. 28 Kesälukemista 12 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus. ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta

URA. HR vainuaa hyvän ilmapiirin. 28 Kesälukemista 12 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus. ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2015 EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus 2014 ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta KAHDESTA KULMASTA Eri-ikäiset työkaverit HR vainuaa hyvän ilmapiirin

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä 2 PÄÄTOIMITTAJALTA Osallistu ja vaikuta

Lisätiedot