KONTINKANKAAN KAMPUS OULU. Pohjois-Suomen lääketieteen, hyvinvoinnin ja terveyden osaamiskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTINKANKAAN KAMPUS OULU. Pohjois-Suomen lääketieteen, hyvinvoinnin ja terveyden osaamiskeskus"

Transkriptio

1 KONTINKANKAAN KAMPUS OULU Pohjois-Suomen lääketieteen, hyvinvoinnin ja terveyden osaamiskeskus

2 Kontinkankaan kampus Kontinkankaan kampus on Suomen mittapuitteissa ainutlaatuinen hyvinvointi- ja terveysalan tuhansien työpaikkojen tiheä keskittymä. Alueella sijaitsee yliopistollinen sairaala, Oulun kaupunginsairaala, yksityisiä sairaaloita, useita tutkimuslaitoksia sekä alan yrityksiä. Alueella myös koulutetaan alan ammattilaisia Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa. Vahvan ja pitkäjänteisen asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyön avulla Kontinkankaan kampuksella on hyvät edellytykset nousta kansainväliseksi hyvinvointialan osaamiskeskittymäksi Pohjois-Suomessa. 1. OYS 2. OYS lastentautien klinikka 3. Lääketiet. tiedekunnan laitokset 4. Lääketiet. tiedekunnan kanslia Biocenter Oulu Kliinisen tutkimuksen keskus CRC 5. Hammaslääketiet. laitos 6. Kastellin tutkimuskeskus 7. Technopolis Kontinkangas / Medipolis Center 8. Oulun kaupunginsairaala 9. Oulun seudun kuntoutussairaala Suomen Terveystalo Oulun kuntokeskus 10. Medipolis GMP 11. Rehapolis 12. Technopolis Kontinkangas: TietoEnator, On2, Ixonos 13. Oulun ammattikorkeakoulu 14. Oulun seudun ammattiopisto 15. Nokia 16. OYS / psykiatria Ilmakuvat (kansi): Hannu Marjamaa Oulun kaupunki - Tekninen keskus 2008

3 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - puolen Suomen osaaja Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) Oulun yliopistollinen sairaala huolehtii Pohjois-Pohjanmaan alueen erikoissairaanhoidosta ja koko Pohjois-Suomen osalta erityistason sairaanhoidosta, johon sisältyy mm. avosydänkirurgia, neurokirurgia ja sädehoito. Sairaalassa ovat edustettuina kaikki lääketieteen erikoisalat ja OYS:n klinikoissa ja tukipalveluissa työskentelee noin 4200 huippuosaavaa ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala tarjoaa terveyspalveluiden lisäksi koulutus- ja tutkimuspalveluja. Yliopistollinen sairaala kouluttaa lääkäreitä ja monia muita terveydenhuollon tulevia ammattilaisia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on Suomen pohjoisin yliopistollinen sairaanhoitopiiri, jossa on 39 jäsenkuntaa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskankaan sairaala ja Visalan sairaala. Sairaanhoitopiiri vastaa Pohjois-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta ja Oulun yliopistollinen sairaala tuottaa valtakunnallisen tehtäväjaon mukaiset erityistason palvelut, joista suurimman osan muodostavat erilaiset sydämeen kohdistuvat toimenpiteet. Sairaanhoitopiirin erityisvastuualue kattaa koko Pohjois- Suomen eli lähes puolet koko Suomen pinta-alasta. Sairaanhoitopiirin alueella asuu noin asukasta ja erityisvastuualueella yli asukasta. Verkostuminen ja tiivis alueellinen yhteistyö on luonteva toimintatapa pit Kuva: Sylvi Savolainen kien etäisyyksien Pohjois-Suomessa ja sairaanhoitopiirissä on perinteisesti tehtykin alueellisesti koordinoitua tutkimus- ja kehitystoimintaa. Laajojen, rajoja ylittävien tutkimushankkeiden kohteena ovat suurten kansansairauksien ja pienten keskosten hengitystoimintaa tukevat hoitomenetelmät. Monipuolisilla tutkimuksilla tavoitellaan ja on jo saavutettukin vaikutuksia hoitoon. Näitä saavutuksia ovat vammoihin ja leikkauksiin liittyvän kivun hoito sekä vammautuneen kudoksen paranemisen edistäminen. Yhä parempia lasten ja aikuisten syöpähoitomenetelmiä etsitään ja kehitetään jatkuvassa yhteistyössä muiden kansainvälisten huippuyksiköiden tutkijoiden kanssa. Pohjois-Suomen kohortti 66 tutkimus on yksi laajimpia ja pitkäkestoisimpia tutkimushankkeita, jossa selvitellään mm. eri syöpäsairauksien perinnöllisyyttä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2007 Oulun yliopistollinen sairaala 2007 Henkilökunta Avohoitokäynnit Hoitopäivät Sairaansijat Toimintakulut 364 milj. /vuosi 238 milj. /vuosi Oulun yliopistollinen sairaala on edelläkävijän maineessa. Neurokirurgian alalla OYS on kehittänyt mini-invasiivisen aivokirurgian menetelmiä, kuten leikkauksenaikaista ultraääni- ja magneettikuvantamista sekä neuronavigointia. OYS:ssa on kehitetty avosydänleikkauksia ilman sydänkeuhkokoneen käyttöä ja saavutettu erinomaisia tuloksia aivoverenkiertohäiriöiden tehohoidolla ja alipainosten keskosten hoidossa. Meillä on myös valtakunnallinen sikiötutkimusyksikkö (SITU). Edistyksellinen sikiödiagnostiikka on mahdollistanut jo varhaiset hoitopäätökset ja aivojen toiminnan monimuotoinen seuranta on mahdollistanut anestesiamenetelmien ja tehohoidon paremman seurannan. Nyt jo kliiniseksi rutiiniksi tulleet sisäkorvaistuteleikkaukset ovat tuoneet tärkeän avun monelle kuulemattomalle lapselle ja aikuiselle. OYS on ollut esimerkkinä ja edelläkävijänä myös lasten päänalueen epämuodostumien korjaamisessa ja kivunhoidossa. Lasten ja aikuisten syövänhoitomenetelmät on arvostettu korkealle myös kansainvälisesti. 3

4 Oulun yliopisto 4 Kliinisen tutkimuksenkeskus (CRC) Oulun yliopistollisen sairaalan Kliinisen tutkimuksen keskus (Clinical Research Center, CRC) aloitti toimintansa vuonna CRC on osa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin organisaatiota. ja keskuksessa työskentelee yhteensä noin 100 henkilöä. Kliinisen tutkimuksen keskuksessa tehdään sairauksiin liittyvää molekyylibiologista perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta ja siellä työskentelee tutkimusryhmiä ihotautien, kirurgian, neurologian, sisätautien ja synnytys- ja naistentautien alalta. Tutkimusalat eivät ole kiinteitä, vaan mahdollisuuksien mukaan myös uusille korkeatasoisille tutkimusryhmille pyritään tarjoamaan tilat tutkimusta varten. Keskuksessa tehtävä sydäntutkimus keskittyy ateroskleroosin molekulaarisen ja metabolisen taustan selvittämiseen, alkoholitutkimukseen ja sydänkirurgian tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää aivoja suojaavia menetelmiä synnynnäisten sydänvikojen sekä aortankaaren korjausleikkauksissa. Keskuksessa tehdään myös merkittävää kantasolututkimusta sekä neurotiedetutkimusta dementian geneettisestä epidemiologiasta ja erilaisista mitokondriotaudeista ja häiriötiloista. CRCssä tutkitaan myös perinnöllisten ihon rakkulatautien ja ihosyöpien mekanismeja sekä lapsettomuuden ja monirakkulaisen munasarjataudin syitä. Lääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta kouluttaa lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita sekä antaa ammatillista jatkokoulutusta lääketieteen ja hammaslääketieteen lukuisilla erikoisaloilla. Tieteellinen jatkokoulutus on tärkeä ja näkyvä osa tiedekunnan tutkimustoimintaa ja tiedekunta kouluttaa lääketieteen, hammaslääketieteen, terveystieteiden ja filosofian tohtoreita. Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimustoiminta on kansainvälisesti korkeatasoista. Tiedekunnan laitokset ja klinikat sijaitsevat Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä, mikä mahdollistaa tehokkaan ja toimivan yhteistyön jonka kautta uusimmat tutkimustulokset voidaan nopeasti hyödyntää potilashoidossa. Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus ja opetus tukevat ja edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia vaikutusalueellaan. Uusimpaan tutkimustietoon perustuvan ja muutoinkin ajanmukaisen opetuksen tuloksena tiedekunnasta valmistuu sekä monialaisia osaajia että erikoisalojen asiantuntijoita terveydenhuollon ja muiden ammattialojen muuttuviin tarpeisiin. TUTKIMUKSEN PAINOALAT Elämänkaari- ja vanhuustutkimus Hermostontutkimus Sidekudostutkimus Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Sydän- ja verisuonisairaudet Syöpäbiologia ja syöpäsairaudet Ympäristön ja terveyden tutkimus Koulutus- ja Aloituspaikat Tutkinnot tieteenalaohjelmat Terveystieteiden kandidaatti (TtK) 26 Lääketiede 123 Terveystieteiden maisteri (TtM) 43 Hammaslääketiede 55 Lääketieteen lisensiaatti (LL) 97 Terveyshallintotiede 10 Hammaslääketieteen lisensiaatti (HLL) 34 Hoitotiede 10 Tohtorit: FT 13 Kliininen laboratoriotiede 10 LT 25 Radiografia (ei valintaa 2008) HLT 2 Terveystieteiden opettaja 10 TtT 7 Hyvinvointitekniikka 15 Erikoislääkäri 70 Erikoishammaslääkäri 8 Kuva: Sylvi Savolainen

5 Biocenter Oulu Biocenter Oulu on Oulun yliopistossa toimiva molekyylilääketieteen, biotieteiden ja bioteknologian tutkimusyksikkö. Se edistää näiden alojen korkeaa kansainvälistä tasoa olevaa perustutkimusta yhdistämällä luonnontieteellisen, lääketieteellisen ja teknillisen tiedekunnan sekä yliopistosairaalan tieteellisesti vahvimpien tutkimusryhmien voimavarat ja luomalla monialaisen ja innostavan tutkimusympäristön. Tutkimusryhmät valitaan mukaan Biocenter Ouluun neljäksi vuodeksi kerrallaan avoimen haun ja kansainvälisen arvioinnin perusteella. Biocenter Oulu on aktiivisesti rekrytoinut ulkomaisia projektijohtajia ja senioritutkijoita. Näin siitä on tullut kansainvälinen työyhteisö, jonka tutkijoista yli viidennes ja tohtorikoulutettavista lähes viidennes on ulkomaalaisia. Biocenter Oulun tutkimusalueet ovat menetelmiltään nopeasti kehittyviä tieteenaloja, joissa korkeatasoinen tutkimus on mahdotonta ilman korkeatasoista teknistä osaamista, taikka ilman riittävää tutkimusvälineistöä. Bio- center Oulu on järjestänyt ja ylläpitää ydinpalvelulaboratorioita, jotka tuovat keskeisimpiä erityisosaamista vaativia tekniikoita tutkijoiden käyttöön. Laboratoriot palvelevat tasaveroisesti sekä Biocenter Oulun että sen ulkopuolelta tulevia tutkijoita. Biocenter Oulun tehtäviä ovat myös tehokas jatkokoulutus ja tutkimusmahdollisuuksien luominen tohtoritutkinnon suorittaneille tutkijoille ja tutkimustulosten teollisen hyödyntämisen edistäminen. Kansallisella tasolla Biocenter Oulu on voimakkaasti mukana biokeskusten strategisen ja toiminnallisen yhteistyön kehittämisessä Biokeskus Suomi-organisaation jäsenenä. Kuva: Jussi Tiainen Pääasialliset tutkimusalueet Solun ulkoisen tukirangan biologia Sydän- ja verisuonitautien biologia Biokatalyysi ja entsyymien rakennebiologia Rekombinanttiproteiinien tuotto ja bioprosessit Molekyyligenetiikka Kehitysbiologia Toiminnallinen genomiikka 10 tutkimusryhmää 13 ryhmän johtajaa 7 koordinaattoria ja aloittelevaa ryhmän johtajaa 7 senioritutkijaa > 50 väitellyttä tutkijaa > 130 tohtoriopiskelijaa > 50 laboranttia ja muuta henkilökuntaa

6 Kastellin tutkimuskeskus Kansanterveyslaitos Työterveyslaitos, Oulun aluetoimipiste Työterveyslaitos tuottaa tutkimustietoon perustuen yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja laadukkaan työelämän kehittämiseksi. Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipiste tuo kaikki Työterveyslaitoksen tarjoamat palvelut lähelle Pohjois-Suomen toimijoita ja kehittää niitä alueen tarpeita vastaavaksi. Työterveyslaitos on vahvasti mukana alueellisissa osaamiskeskittymissä ja valtakunnallisissa sekä kansainvälisissä yhteistyöverkoissa. arctichealth.oulu.fi thule.oulu.fi Thule-instituutti ja Arktisen lääketieteen keskus Arktisen lääketieteen keskus on osa Oulun yliopiston Thule-instituuttia, joka koordinoi yliopiston pohjoisuus ja ympäristö -painoalan tutkimusta ja opetusta. Thule-instituutissa toimivat myös Nor- Net-verkosto, projektiyksikkö NorTech Oulu ja Oulangan tutkimusasema. Instituutin keskeisiä toimintamuotoja ovat tutkimusohjelmat, tutkijakoulut ja maisteriohjelmat sekä kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. 6 Kansanterveyslaitos (KTL) suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä. KTL huolehtii siitä, että kansalaiset, päättäjät ja eri alojen asiantuntijat saavat ajankohtaista ja luotettavaa terveyttä koskevaa tietoa valintojensa tueksi. KTL toimii Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa ja sen toimipaikat ovat Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Oulussa toimiva KTL:n Lasten ja nuorten terveyden osasto tekee lasten ja nuorten terveyttä edistävää tutkimusta ja tarjoaa valtakunnallista ohjausta erityisesti neuvola- ja kouluterveydenhuollolle. Osasto koordinoi KTL:n lapsiin ja nuoriin liittyvää asiantuntija- ja tutkimustoimintaa. Osasto vastaa myös valtakunnallisesta raskaudenaikaisten infektioiden seulonnasta ja ehkäisee näin äidin ja syntyvien lasten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja. Henkilöstömäärä on noin 40. Työterveyslaitos tarjoaa tutkimuksen lisäksi asiantuntijapalveluita ja koulutusta seuraavilta aloilta: Ammattitautitutkimukset, työpaikan vaaratekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi, työlääketieteen asiantuntijapalvelut Analyysipalvelut: Mikrobit, pöly, metalli ja asbesti Biologiset altistumismittaukset Ergonomia ja käytettävyys Fysikaalinen työhygienia Kemiallinen työhygienia Lämpö-, kylmä- ja kuormitusfysiologinen palvelu Sisäilmamittaukset ja sisäympäristöongelmien ratkaisut Sisäilmastokyselyt ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut Turvallisuusjohtaminen Työyhteisöjen toimivuuden selvittäminen ja kehittäminen Työterveyshuollon kehittäminen Arktisen lääketieteen keskus vastaa Sirkumpolaarinen terveys ja hyvinvointi -tutkijakoulusta ja tutkimusohjelmasta, joissa tutkitaan pohjoisen väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia ympäristö- ja yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä. Keskus myös koordinoi pohjoisen hyvinvoinnin ja terveyden kansainvälistä maisteriohjelmaa ja toimii aktiivisesti kansainvälisessä Arktisen ympäristön monitorointiohjelmassa sekä arktisen lääketieteen verkostoissa. Keskus tekee läheistä yhteistyötä Kastellin tutkimuskeskuksessa olevien laitosten, lääketieteellisen tiedekunnan sekä Thule-instituutin muiden tutkimusohjelmien Globaalimuutos pohjoisessa ja Pohjoinen maankäyttö ja maanpeite kanssa. Tutkimusohjelmat Globaalimuutos pohjoisessa Pohjoinen maankäyttö ja maanpeite Sirkumpolaarinen terveys ja hyvinvointi Muut tutkimusalat Ympäristö- ja luonnonvaratalous Ihminen-ympäristösuhteet pohjoisessa

7 Kastellin tutkimuskeskuksessa toimii kolme Oulun yliopiston yksikköä Terveystieteiden laitos Thule-instituutin ja Arktisen lääketieteen keskus FinnTelemedicum Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivat Työterveyslaitos Kansanterveyslaitos FinnTelemedicum FinnTelemedicum on Oulun yliopiston teleterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka kuuluu hallinnollisesti lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen tekniikan laitokseen. Finn- Telemedicum tekee valtakunnallisesti yhteistyötä muiden terveydenhuollon tietotekniikan kehittämisyksiköiden kanssa ja toimii läheisessä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Se pyrkii soveltamaan, tutkimaan ja arvioimaan teleterveydenhuollon sovelluksia kliinisestä näkökulmasta osana terveyspalvelujärjestelmää. FinnTelemedicumin toiminta suuntautuu uusien terveydenhuollon tietotekniikan toimintamallien suunnitteluun, sovellusten arviointiin ja kokeiluun sekä myös teleterveydenhuollon opetukseen ja koulutukseen. Se toimii myös asiantuntijatehtävissä useissa kansallisissa hyvinvointiteknologian hankkeiden ohjaus- ja projektiryhmissä ja alan järjestöjen hallituksissa. Oulun kaupunginsairaala ikaantyminen/oks.htm Oulun kaupunginsairaala (OKS) on ikääntyneille ihmisille tarkoitettu sairaalaja laitoshoidon palveluyksikkö. Sairaala antaa lyhytaikaista jatkohoitoa ja kuntoutusta erityisesti vieressä sijaitsevasta Oulun yliopistollisesta sairaalasta siirtyville potilaille. Lisäksi se hoitaa perusterveydenhuollon tasoisia akuutin hoidon potilaita, joista suurin osa tulee kotoaan Oulun seudun yhteispäivystyksen kautta. Sairaalassa on viisi vuodeosastoa ja sisätautien, geriatrian ja reumasairauksien poliklinikat, joissa toimii erikoislääkärien vastaanotto. Sairaala sijaitsee vanhan Kontinkankaan sairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) välissä. Sijaintiin on vaikuttanut tarve tehostaa sairaaloiden välistä yhteistyötä. Yhteistyömahdollisuuksia parantaa myös lämmin, kiinteä yhteys eli tunneli sairaaloiden välillä. Yhdyskäytävää käyttävät potilasliikenteen lisäksi muun muassa ruokahuolto, pesulapalvelut ja jätehuolto. Se mahdollistaa lisäksi OYS:n laboratorio- ja röntgenpalvelujen käytön ympäri vuorokauden. Sairaalassa toimii vanhustyön lisäksi fysiatrian kuntoutusyksikkö, joka kattaa arkielämässä selviytymistä tukevat kuntoutus- ja apuvälinepalvelut. Palvelut järjestetään yhdessä erikoissairaanhoidon ja kuntoutus-/apuvälinealan organisaatioiden kanssa ja vanhustyön ja liikuntatoimen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Henkilökunta 150 Erikoislääkärin vastaanotot Hoitopäivät Sairaansijat 142 Toimintakulut / vuosi n.10 milj. EUR

8 Oulun Seudun Kuntoutussairaala Oulun Seudun Kuntoutussairaala on Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön omistama kuntoutussairaala, joka toimii viihtyisiksi saneeratuissa tiloissa aivan Oulun Yliopistollisen sairaalan lähellä. Kuntoutussairaalasta on tunneliyhteys Oulun Kaupunginsairaalaan ja sieltä edelleen Oulun Yliopistolliseen sairaalaan. Oulun Seudun Kuntoutussairaalassa on 96 asiakaspaikkaa viidellä osastolla sekä hyvät terapiatilat mm. terapia-allas. Henkilökuntaa on noin 100. Oulun Seudun Kuntoutussairaalan neljä toimintaperiaatetta: 1) Toimintatapa, jossa resurssit suunnataan hoitoon ja kuntoutukseen. 2) Käytännönläheinen tapa oppia ja opettaa, jossa opiskelijat opiskelevat työyhteisön jäseninä ammattilaisten ohjauksessa ja valvonnassa. Menetelmällä kehitetään sosiaali- ja terveysalan moniammatillista osaamista. 3) Itsenäisen selviytymisen tukeminen ja ennaltaehkäisevän työn painottaminen. 4) Uusien toimintamallien kehittäminen, testaaminen ja koulutus. Kuntoutussairaala tarjoaa laadukkaita ja edullisia hoito- ja kuntoutuspalveluja, jotka täydentävät ja voivat osittain korvatakin kuntien omaa palvelutuotantoa. Palveluita ovat perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, erikoissairaanhoidon jatkohoito sekä kotiuttamista valmistava hoito ja kuntoutus, pitkäaikaishoito, kuntoutus ja kuntouttava vuorohoito. Kuntoutussairaala tekee myös tutkimusta ja kehittämistä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Rokua- Oulun toimipiste Oulun Kuntokeskus Oulun Kuntokeskus toimii Rokuan Kuntoutus Oy:n avo- ja päiväkuntoutuspaikkana samoissa tiloissa kuin Oulun Seudun Kuntoutussairaala. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja hyvinvointia ja kuntoutumista edistävien prosessien tunnistaminen. Oulun Kuntokeskus tarjoaa avokuntoutuksessa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja vaikeavammaisten kuntoutukseen erikoistuneiden fysioterapeuttien asiantuntemusta, ammatillisen kuntoutuksen ohjauspalveluja sekä psykologin, ravitsemusterapeutin ja kuntoutuslääkärin asiantuntijapalveluja sekä terveysliikuntapalveluja. Terveystalo Oulu Terveystalo Oulu tarjoaa Kontinkankaalla monipuolisia ja korkeatasoisia yleis- ja erikoislääkäripalveluja sekä työterveyspalveluja. Lääkärikeskuksen kirurgisessa sairaalassa erikoisaloina ovat ortopedia ja käsikirurgia. Lisäksi tarjontaan kuuluvat ultraääni- ja laboratoriotutkimukset, suonikohjujen laser- ja vaahtoruiskutushoidot sekä sikiön 4D-ultraäänitutkimukset. 8 Terveystalo Oulu on osa maan laajinta ja johtavaa yksityisiä terveyspalveluja tuottavaa yhtiötä. Terveystalo palvelee työterveysasiakkaita Kontinkankaan lisäksi myös Oulun muissa toimipaikoissa sekä tarjoaa magneettikuvantamispalveluja.

9 Oulun seudun ammattikorkeakoulu -Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Oulun seudun ammattiopisto - Kontinkankaan yksikkö Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikkö on monipuolinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka kouluttaa asiantuntijoita hyvinvointia ja terveyttä edistäviin alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Tutkintoon johtavaa koulutusta on kymmenessä koulutusohjelmassa. Ammattikorkeakoulussa tarjotaan myös ammatillisia erikoistumisopintoja ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Tutkimusja kehittämistoimintaan kuuluvat mm. opinnäytetöihin liittyvät tutkimukset, erilaiset kehittämishankkeet ja projektit. Yksikössä toimii Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan toimipiste. Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikkö on Pohjois-Suomessa opiskelijamäärältään suurin ja opetustarjonnaltaan monipuolisin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutusta tarjoava toisen asteen oppilaitos. Koulutustarjonnan ja opetussuunnitelmien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa. Kontinkankaan yksikössä voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan (lähihoitaja) sekä lääkealan ammatilliset perustutkinnot (120 ov). Valmistuneet opiskelijat ovat sijoittuneet erinomaisesti työelämään opintojen jälkeen tai aloittaneet jatkoopinnot. Yksikön aikuiskoulutuksen tavoitteena on edistää koulutuksen ja erilaisten kehittämishankkeiden avulla alalla työskentelevien ammattitaitoa ja työelämässä kehittymistä. Aikuisille järjestetään näyttötutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta eri ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Tutkintoon johtavien koulutusten ohella järjestetään työelämän tarpeiden mukaista alan täydennys- ja lisäkoulutusta, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta sekä sosiaali- ja terveysalan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Koulutus- Aloitus- Tutkinnot ohjelmat paikat Bioanalytiikka 40 7 Ensihoito 0 6 Fysioterapia Hoitotyö Optometria Radiografia ja sädehoito Sosiaaliala Suun terveyden huolto Toimintaterapia Opiskelijamäärä: n Henkilökuntaa: n. 130 Valmistuneita vuonna 2007: Perustutkinot 251 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 93 NUORISOASTE Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmat (lähihoitaja) Asiakaspalvelu ja tiedonhallinta Ensihoito Kuntoutus Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Mielenterveys- ja päihdetyö Sairaanhoito ja huolenpito Suu- ja hammashoito Vammaistyö Vanhustyö Lääkealan koulutusohjelmat Apteekkiala (lääketeknikko) Lääkeala (farmanomi) AIKUISKOULUTUS PERUSTUTKINNOT Lääkeala Sosiaali- ja terveysala AMMATTITUTKINNOT Hieroja Jalkojenhoito Koulunkäyntiavustaja Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Perhepäivähoitaja Päihdetyö ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Kipsimestari Koulunkäyntiavustaja Psykiatrinen hoito Puhevammaisten tulkki Vanhustyö 9

10 - täysin uudenlainen yhteistyötalo Rehapolis yhdistää alueellisen osaamisen, modernin teknologian sekä hyvinvointi- ja liikunta-alojen ammattitaidon aivan uudella tavalla. Rehapoliksen toiminnan tavoitteena on kehittää uudentyyppisiä yhteistyömuotoja ja yhdistää eri alojen huippuosaamista. Näin luodaan uusia toimintamalleja ja palveluja hyvinvointi-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle. Rehapoliksen ihmisläheiset arvot ovat yksilöllisyys, korkealaatuinen palvelu, turvallisuus ja sen edistäminen sekä monipuolinen kehitystyö. Rehapoliksen tiloissa toimivat mm. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apuvälineja tekniset palvelut, Respecta apuvälineklinikka, Oulun Kuuloke, Oulun kaupungin liikuntavirasto, Humanpolis Rokua, Oulun Invalidien Yhdistys, Tules-keskus Suomen Reumaliitto ry, Esperi sairaankuljetus sekä muita alan yrityksiä. Rehapoliksen toimijat tarjoavat palveluita yksityisille ihmisille, ryhmille, yrityksille, ja yhteisöille. Kehittyvän modernin teknologian, uusien innovaatioiden, tuotekehityksen sekä tietotaidon avulla Rehapolis toimijoineen on yksi tulevaisuudenkin osaajista. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen luo mahdollisuuden laadukkaamman, turvallisemman ja positiivisemman elämän edistämiseen. Innostunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistaa monipuoliset palvelut parempaan huomiseen. Medipolis GMP Oy on biotekniikka-alan sopimusvalmistaja joka on erikoistunut mikrobifermentaatiolla tuotettavien terapeuttisten proteiinien tuottamiseen ja puhdistamiseen. Yritys tekee myös prosessinkehitys- ja optimointityötä. Medipolis GMP:llä on lääketehdaslupa ja se voi tuottaa terapeuttisia proteiineja kliinisiä kokeita varten. Technopolis Kontinkangas Lähellä Oulun keskustaa aivan Valtatie 4:n tuntumassa sijaitseva Technopolis Kontinkankaan alue on merkittävä ohjelmistokehityksen, lääketieteen tekniikan ja yrityselämän palveluiden keskus. Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä olevassa Medipolis Centerissä ja Technopoliksen Kiviharjunlenkin toimitiloissa toimii noin viisikymmentä yritystä, joissa työskentelee yhteensä noin 600 henkilöä. 10 Läheisyydessä on mm. Nokia Peltola ja Oulun yliopistollinen sairaala.

11 TietoEnator kehittää yhteistyössä asiakkaidensa kanssa digitaalisia sosiaali- ja terveystoimen palveluratkaisuja jotka helpottavat ammattilaisten päivittäistä työtä, parantavat organisaatioiden tuottavuutta ja tukevat kansalaisten terveyden edistämistä. Yli 40 vuoden kokemus ja noin 1300 terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin erikoistunutta tietotekniikka-asiantuntijaa ovat tehneet yrityksestä johtavan toimittajan Pohjoismaissa. TietoEnator toimii seitsemässä maassa - Hollannissa, Intiassa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Kuva: TietoEnator Yksi TietoEnatorin keskeisistä terveydenhuollon yksiköistä sijaitsee Oulussa, jossa työskentelee tuotekehityksen ja asiakaspalvelun tehtävissä noin 140 työntekijää. On2 Technologies tuottaa videonpakkaus ja -purkuteknologiaa sekä langalliseen tietojenkäsittelymaailmaan (internet, PC jne.) että langattomaan päätelaitemaailmaan (esim. kännykät). Useimmat nykyisin käytössä video-ominaisuuden omaavista tietoteknisistä laitteista käyttävät tänä päivänä On2:n teknologiaa. Asiakkaina yrityksellä on mm. Nokia, Infineon, Mediatek, Freescale, Sony, Facebook, Brightcove, Move Networks, Adobe ja Skype. On2:n tuotekehitysyksiköt löytyvät Oulusta sekä Clifton Parkista (NY, USA). Ixonos Oyj on tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyritys, joka tuottaa asiakaskohtaisia, kilpailukykyä ja riskienhalintaa edistäviä teknologiakonsultoinnin, projektijohtamisen ja ohjelmistotuotannon palveluja. Ixonosin asiakaskunta koostuu johtavista kansainvälisillä markkinoilla toimivista matka- ja älypuhelinvalmistajista, mobiiliverkkotoimittajista ja teleoperaattoreista sekä kotimaisista finanssi-, teollisuus- ja palvelualan yrityksistä ja julkishallinnon organisaatioista. Ixonos-konsernin palveluksessa on yli 900 henkilöä eri toimipisteissä Suomessa, Saksassa, Slovakiassa ja Virossa. Oulussa on kehitetty langattomia päätelaitteita vuodesta 1985 lähtien. Nokian Devices ja Services & Software yksiköissä Peltolassa kehitetään teknologioita, tuotealustoja, ohjelmistoja sekä tuotteita maailmanlaajuisille markkinoille. Nokian katse on suunnattu pitkälle tulevaan: kehitys- ja tutkimustyön tuloksena syntyy innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden markkinoille. 11

12 12 Projektikoordinaattori: Minna Mäkiniemi Suunnitteu ja toteutus: MainosCartano

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas www.opintopolku.fi Terveystieteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Oulu Sote Labs -kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake www.uef.fi/hammas Terveystieteiden tiedekunta n. 2500 perustutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Työseminaari 24.11.2005 Taru Ruotsalainen Sosiaali- ja terveysala Hoitotyö ja ensihoito Kuntoutus Erityisalat Sosiaaliala Hoitotyö Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät lääketieteellisen tiedekunnan Leena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu 21.9.2006 Tuomas Alasalmi konsernijohtaja Lähde: KEVA Lähde: KEVA 1 2 Elinajanodote vuosina 1980 ja 2000 Naiset Miehet 2000 1980 2000 1980 Ruotsi 77,4 72,8 Ranska

Lisätiedot

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Hoitotyön haasteet Kainuussa Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Missä mennään sosiaali- ja terveydenhuollossa? valtakunnallinen kehitys Pohjois-Suomen erva-alue maakunnallinen / paikallinen

Lisätiedot

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Kokonaisvaltaiseen työ- toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Timo H Pehkonen ll, fysiatrian erikoislääkäri ylilääkäri, KUntoutuspalvelut/Oulun

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

LATTE Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen

LATTE Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen LATTE Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen Amiedu Helsingin Diakoniaopisto Lapin ammattiopisto Oulun seudun ammattiopisto Porin ammattiopisto Hankkeen tavoitteet Ammatillisen lisäkoulutuksen

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT Heli Ruokamo, KT Varadekaani, Professori, Kasvatustieteiden tiedekunta Johtaja, Mediapedagogiikkakeskus Lapin yliopisto Sairaalakirjastopäivät,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot