KONTINKANKAAN KAMPUS OULU. Pohjois-Suomen lääketieteen, hyvinvoinnin ja terveyden osaamiskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTINKANKAAN KAMPUS OULU. Pohjois-Suomen lääketieteen, hyvinvoinnin ja terveyden osaamiskeskus"

Transkriptio

1 KONTINKANKAAN KAMPUS OULU Pohjois-Suomen lääketieteen, hyvinvoinnin ja terveyden osaamiskeskus

2 Kontinkankaan kampus Kontinkankaan kampus on Suomen mittapuitteissa ainutlaatuinen hyvinvointi- ja terveysalan tuhansien työpaikkojen tiheä keskittymä. Alueella sijaitsee yliopistollinen sairaala, Oulun kaupunginsairaala, yksityisiä sairaaloita, useita tutkimuslaitoksia sekä alan yrityksiä. Alueella myös koulutetaan alan ammattilaisia Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa. Vahvan ja pitkäjänteisen asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyön avulla Kontinkankaan kampuksella on hyvät edellytykset nousta kansainväliseksi hyvinvointialan osaamiskeskittymäksi Pohjois-Suomessa. 1. OYS 2. OYS lastentautien klinikka 3. Lääketiet. tiedekunnan laitokset 4. Lääketiet. tiedekunnan kanslia Biocenter Oulu Kliinisen tutkimuksen keskus CRC 5. Hammaslääketiet. laitos 6. Kastellin tutkimuskeskus 7. Technopolis Kontinkangas / Medipolis Center 8. Oulun kaupunginsairaala 9. Oulun seudun kuntoutussairaala Suomen Terveystalo Oulun kuntokeskus 10. Medipolis GMP 11. Rehapolis 12. Technopolis Kontinkangas: TietoEnator, On2, Ixonos 13. Oulun ammattikorkeakoulu 14. Oulun seudun ammattiopisto 15. Nokia 16. OYS / psykiatria Ilmakuvat (kansi): Hannu Marjamaa Oulun kaupunki - Tekninen keskus 2008

3 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - puolen Suomen osaaja Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) Oulun yliopistollinen sairaala huolehtii Pohjois-Pohjanmaan alueen erikoissairaanhoidosta ja koko Pohjois-Suomen osalta erityistason sairaanhoidosta, johon sisältyy mm. avosydänkirurgia, neurokirurgia ja sädehoito. Sairaalassa ovat edustettuina kaikki lääketieteen erikoisalat ja OYS:n klinikoissa ja tukipalveluissa työskentelee noin 4200 huippuosaavaa ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala tarjoaa terveyspalveluiden lisäksi koulutus- ja tutkimuspalveluja. Yliopistollinen sairaala kouluttaa lääkäreitä ja monia muita terveydenhuollon tulevia ammattilaisia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on Suomen pohjoisin yliopistollinen sairaanhoitopiiri, jossa on 39 jäsenkuntaa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskankaan sairaala ja Visalan sairaala. Sairaanhoitopiiri vastaa Pohjois-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta ja Oulun yliopistollinen sairaala tuottaa valtakunnallisen tehtäväjaon mukaiset erityistason palvelut, joista suurimman osan muodostavat erilaiset sydämeen kohdistuvat toimenpiteet. Sairaanhoitopiirin erityisvastuualue kattaa koko Pohjois- Suomen eli lähes puolet koko Suomen pinta-alasta. Sairaanhoitopiirin alueella asuu noin asukasta ja erityisvastuualueella yli asukasta. Verkostuminen ja tiivis alueellinen yhteistyö on luonteva toimintatapa pit Kuva: Sylvi Savolainen kien etäisyyksien Pohjois-Suomessa ja sairaanhoitopiirissä on perinteisesti tehtykin alueellisesti koordinoitua tutkimus- ja kehitystoimintaa. Laajojen, rajoja ylittävien tutkimushankkeiden kohteena ovat suurten kansansairauksien ja pienten keskosten hengitystoimintaa tukevat hoitomenetelmät. Monipuolisilla tutkimuksilla tavoitellaan ja on jo saavutettukin vaikutuksia hoitoon. Näitä saavutuksia ovat vammoihin ja leikkauksiin liittyvän kivun hoito sekä vammautuneen kudoksen paranemisen edistäminen. Yhä parempia lasten ja aikuisten syöpähoitomenetelmiä etsitään ja kehitetään jatkuvassa yhteistyössä muiden kansainvälisten huippuyksiköiden tutkijoiden kanssa. Pohjois-Suomen kohortti 66 tutkimus on yksi laajimpia ja pitkäkestoisimpia tutkimushankkeita, jossa selvitellään mm. eri syöpäsairauksien perinnöllisyyttä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2007 Oulun yliopistollinen sairaala 2007 Henkilökunta Avohoitokäynnit Hoitopäivät Sairaansijat Toimintakulut 364 milj. /vuosi 238 milj. /vuosi Oulun yliopistollinen sairaala on edelläkävijän maineessa. Neurokirurgian alalla OYS on kehittänyt mini-invasiivisen aivokirurgian menetelmiä, kuten leikkauksenaikaista ultraääni- ja magneettikuvantamista sekä neuronavigointia. OYS:ssa on kehitetty avosydänleikkauksia ilman sydänkeuhkokoneen käyttöä ja saavutettu erinomaisia tuloksia aivoverenkiertohäiriöiden tehohoidolla ja alipainosten keskosten hoidossa. Meillä on myös valtakunnallinen sikiötutkimusyksikkö (SITU). Edistyksellinen sikiödiagnostiikka on mahdollistanut jo varhaiset hoitopäätökset ja aivojen toiminnan monimuotoinen seuranta on mahdollistanut anestesiamenetelmien ja tehohoidon paremman seurannan. Nyt jo kliiniseksi rutiiniksi tulleet sisäkorvaistuteleikkaukset ovat tuoneet tärkeän avun monelle kuulemattomalle lapselle ja aikuiselle. OYS on ollut esimerkkinä ja edelläkävijänä myös lasten päänalueen epämuodostumien korjaamisessa ja kivunhoidossa. Lasten ja aikuisten syövänhoitomenetelmät on arvostettu korkealle myös kansainvälisesti. 3

4 Oulun yliopisto 4 Kliinisen tutkimuksenkeskus (CRC) Oulun yliopistollisen sairaalan Kliinisen tutkimuksen keskus (Clinical Research Center, CRC) aloitti toimintansa vuonna CRC on osa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin organisaatiota. ja keskuksessa työskentelee yhteensä noin 100 henkilöä. Kliinisen tutkimuksen keskuksessa tehdään sairauksiin liittyvää molekyylibiologista perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta ja siellä työskentelee tutkimusryhmiä ihotautien, kirurgian, neurologian, sisätautien ja synnytys- ja naistentautien alalta. Tutkimusalat eivät ole kiinteitä, vaan mahdollisuuksien mukaan myös uusille korkeatasoisille tutkimusryhmille pyritään tarjoamaan tilat tutkimusta varten. Keskuksessa tehtävä sydäntutkimus keskittyy ateroskleroosin molekulaarisen ja metabolisen taustan selvittämiseen, alkoholitutkimukseen ja sydänkirurgian tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää aivoja suojaavia menetelmiä synnynnäisten sydänvikojen sekä aortankaaren korjausleikkauksissa. Keskuksessa tehdään myös merkittävää kantasolututkimusta sekä neurotiedetutkimusta dementian geneettisestä epidemiologiasta ja erilaisista mitokondriotaudeista ja häiriötiloista. CRCssä tutkitaan myös perinnöllisten ihon rakkulatautien ja ihosyöpien mekanismeja sekä lapsettomuuden ja monirakkulaisen munasarjataudin syitä. Lääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta kouluttaa lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita sekä antaa ammatillista jatkokoulutusta lääketieteen ja hammaslääketieteen lukuisilla erikoisaloilla. Tieteellinen jatkokoulutus on tärkeä ja näkyvä osa tiedekunnan tutkimustoimintaa ja tiedekunta kouluttaa lääketieteen, hammaslääketieteen, terveystieteiden ja filosofian tohtoreita. Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimustoiminta on kansainvälisesti korkeatasoista. Tiedekunnan laitokset ja klinikat sijaitsevat Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä, mikä mahdollistaa tehokkaan ja toimivan yhteistyön jonka kautta uusimmat tutkimustulokset voidaan nopeasti hyödyntää potilashoidossa. Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus ja opetus tukevat ja edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia vaikutusalueellaan. Uusimpaan tutkimustietoon perustuvan ja muutoinkin ajanmukaisen opetuksen tuloksena tiedekunnasta valmistuu sekä monialaisia osaajia että erikoisalojen asiantuntijoita terveydenhuollon ja muiden ammattialojen muuttuviin tarpeisiin. TUTKIMUKSEN PAINOALAT Elämänkaari- ja vanhuustutkimus Hermostontutkimus Sidekudostutkimus Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Sydän- ja verisuonisairaudet Syöpäbiologia ja syöpäsairaudet Ympäristön ja terveyden tutkimus Koulutus- ja Aloituspaikat Tutkinnot tieteenalaohjelmat Terveystieteiden kandidaatti (TtK) 26 Lääketiede 123 Terveystieteiden maisteri (TtM) 43 Hammaslääketiede 55 Lääketieteen lisensiaatti (LL) 97 Terveyshallintotiede 10 Hammaslääketieteen lisensiaatti (HLL) 34 Hoitotiede 10 Tohtorit: FT 13 Kliininen laboratoriotiede 10 LT 25 Radiografia (ei valintaa 2008) HLT 2 Terveystieteiden opettaja 10 TtT 7 Hyvinvointitekniikka 15 Erikoislääkäri 70 Erikoishammaslääkäri 8 Kuva: Sylvi Savolainen

5 Biocenter Oulu Biocenter Oulu on Oulun yliopistossa toimiva molekyylilääketieteen, biotieteiden ja bioteknologian tutkimusyksikkö. Se edistää näiden alojen korkeaa kansainvälistä tasoa olevaa perustutkimusta yhdistämällä luonnontieteellisen, lääketieteellisen ja teknillisen tiedekunnan sekä yliopistosairaalan tieteellisesti vahvimpien tutkimusryhmien voimavarat ja luomalla monialaisen ja innostavan tutkimusympäristön. Tutkimusryhmät valitaan mukaan Biocenter Ouluun neljäksi vuodeksi kerrallaan avoimen haun ja kansainvälisen arvioinnin perusteella. Biocenter Oulu on aktiivisesti rekrytoinut ulkomaisia projektijohtajia ja senioritutkijoita. Näin siitä on tullut kansainvälinen työyhteisö, jonka tutkijoista yli viidennes ja tohtorikoulutettavista lähes viidennes on ulkomaalaisia. Biocenter Oulun tutkimusalueet ovat menetelmiltään nopeasti kehittyviä tieteenaloja, joissa korkeatasoinen tutkimus on mahdotonta ilman korkeatasoista teknistä osaamista, taikka ilman riittävää tutkimusvälineistöä. Bio- center Oulu on järjestänyt ja ylläpitää ydinpalvelulaboratorioita, jotka tuovat keskeisimpiä erityisosaamista vaativia tekniikoita tutkijoiden käyttöön. Laboratoriot palvelevat tasaveroisesti sekä Biocenter Oulun että sen ulkopuolelta tulevia tutkijoita. Biocenter Oulun tehtäviä ovat myös tehokas jatkokoulutus ja tutkimusmahdollisuuksien luominen tohtoritutkinnon suorittaneille tutkijoille ja tutkimustulosten teollisen hyödyntämisen edistäminen. Kansallisella tasolla Biocenter Oulu on voimakkaasti mukana biokeskusten strategisen ja toiminnallisen yhteistyön kehittämisessä Biokeskus Suomi-organisaation jäsenenä. Kuva: Jussi Tiainen Pääasialliset tutkimusalueet Solun ulkoisen tukirangan biologia Sydän- ja verisuonitautien biologia Biokatalyysi ja entsyymien rakennebiologia Rekombinanttiproteiinien tuotto ja bioprosessit Molekyyligenetiikka Kehitysbiologia Toiminnallinen genomiikka 10 tutkimusryhmää 13 ryhmän johtajaa 7 koordinaattoria ja aloittelevaa ryhmän johtajaa 7 senioritutkijaa > 50 väitellyttä tutkijaa > 130 tohtoriopiskelijaa > 50 laboranttia ja muuta henkilökuntaa

6 Kastellin tutkimuskeskus Kansanterveyslaitos Työterveyslaitos, Oulun aluetoimipiste Työterveyslaitos tuottaa tutkimustietoon perustuen yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja laadukkaan työelämän kehittämiseksi. Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipiste tuo kaikki Työterveyslaitoksen tarjoamat palvelut lähelle Pohjois-Suomen toimijoita ja kehittää niitä alueen tarpeita vastaavaksi. Työterveyslaitos on vahvasti mukana alueellisissa osaamiskeskittymissä ja valtakunnallisissa sekä kansainvälisissä yhteistyöverkoissa. arctichealth.oulu.fi thule.oulu.fi Thule-instituutti ja Arktisen lääketieteen keskus Arktisen lääketieteen keskus on osa Oulun yliopiston Thule-instituuttia, joka koordinoi yliopiston pohjoisuus ja ympäristö -painoalan tutkimusta ja opetusta. Thule-instituutissa toimivat myös Nor- Net-verkosto, projektiyksikkö NorTech Oulu ja Oulangan tutkimusasema. Instituutin keskeisiä toimintamuotoja ovat tutkimusohjelmat, tutkijakoulut ja maisteriohjelmat sekä kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. 6 Kansanterveyslaitos (KTL) suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä. KTL huolehtii siitä, että kansalaiset, päättäjät ja eri alojen asiantuntijat saavat ajankohtaista ja luotettavaa terveyttä koskevaa tietoa valintojensa tueksi. KTL toimii Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa ja sen toimipaikat ovat Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Oulussa toimiva KTL:n Lasten ja nuorten terveyden osasto tekee lasten ja nuorten terveyttä edistävää tutkimusta ja tarjoaa valtakunnallista ohjausta erityisesti neuvola- ja kouluterveydenhuollolle. Osasto koordinoi KTL:n lapsiin ja nuoriin liittyvää asiantuntija- ja tutkimustoimintaa. Osasto vastaa myös valtakunnallisesta raskaudenaikaisten infektioiden seulonnasta ja ehkäisee näin äidin ja syntyvien lasten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja. Henkilöstömäärä on noin 40. Työterveyslaitos tarjoaa tutkimuksen lisäksi asiantuntijapalveluita ja koulutusta seuraavilta aloilta: Ammattitautitutkimukset, työpaikan vaaratekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi, työlääketieteen asiantuntijapalvelut Analyysipalvelut: Mikrobit, pöly, metalli ja asbesti Biologiset altistumismittaukset Ergonomia ja käytettävyys Fysikaalinen työhygienia Kemiallinen työhygienia Lämpö-, kylmä- ja kuormitusfysiologinen palvelu Sisäilmamittaukset ja sisäympäristöongelmien ratkaisut Sisäilmastokyselyt ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut Turvallisuusjohtaminen Työyhteisöjen toimivuuden selvittäminen ja kehittäminen Työterveyshuollon kehittäminen Arktisen lääketieteen keskus vastaa Sirkumpolaarinen terveys ja hyvinvointi -tutkijakoulusta ja tutkimusohjelmasta, joissa tutkitaan pohjoisen väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia ympäristö- ja yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä. Keskus myös koordinoi pohjoisen hyvinvoinnin ja terveyden kansainvälistä maisteriohjelmaa ja toimii aktiivisesti kansainvälisessä Arktisen ympäristön monitorointiohjelmassa sekä arktisen lääketieteen verkostoissa. Keskus tekee läheistä yhteistyötä Kastellin tutkimuskeskuksessa olevien laitosten, lääketieteellisen tiedekunnan sekä Thule-instituutin muiden tutkimusohjelmien Globaalimuutos pohjoisessa ja Pohjoinen maankäyttö ja maanpeite kanssa. Tutkimusohjelmat Globaalimuutos pohjoisessa Pohjoinen maankäyttö ja maanpeite Sirkumpolaarinen terveys ja hyvinvointi Muut tutkimusalat Ympäristö- ja luonnonvaratalous Ihminen-ympäristösuhteet pohjoisessa

7 Kastellin tutkimuskeskuksessa toimii kolme Oulun yliopiston yksikköä Terveystieteiden laitos Thule-instituutin ja Arktisen lääketieteen keskus FinnTelemedicum Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivat Työterveyslaitos Kansanterveyslaitos FinnTelemedicum FinnTelemedicum on Oulun yliopiston teleterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka kuuluu hallinnollisesti lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen tekniikan laitokseen. Finn- Telemedicum tekee valtakunnallisesti yhteistyötä muiden terveydenhuollon tietotekniikan kehittämisyksiköiden kanssa ja toimii läheisessä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Se pyrkii soveltamaan, tutkimaan ja arvioimaan teleterveydenhuollon sovelluksia kliinisestä näkökulmasta osana terveyspalvelujärjestelmää. FinnTelemedicumin toiminta suuntautuu uusien terveydenhuollon tietotekniikan toimintamallien suunnitteluun, sovellusten arviointiin ja kokeiluun sekä myös teleterveydenhuollon opetukseen ja koulutukseen. Se toimii myös asiantuntijatehtävissä useissa kansallisissa hyvinvointiteknologian hankkeiden ohjaus- ja projektiryhmissä ja alan järjestöjen hallituksissa. Oulun kaupunginsairaala ikaantyminen/oks.htm Oulun kaupunginsairaala (OKS) on ikääntyneille ihmisille tarkoitettu sairaalaja laitoshoidon palveluyksikkö. Sairaala antaa lyhytaikaista jatkohoitoa ja kuntoutusta erityisesti vieressä sijaitsevasta Oulun yliopistollisesta sairaalasta siirtyville potilaille. Lisäksi se hoitaa perusterveydenhuollon tasoisia akuutin hoidon potilaita, joista suurin osa tulee kotoaan Oulun seudun yhteispäivystyksen kautta. Sairaalassa on viisi vuodeosastoa ja sisätautien, geriatrian ja reumasairauksien poliklinikat, joissa toimii erikoislääkärien vastaanotto. Sairaala sijaitsee vanhan Kontinkankaan sairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) välissä. Sijaintiin on vaikuttanut tarve tehostaa sairaaloiden välistä yhteistyötä. Yhteistyömahdollisuuksia parantaa myös lämmin, kiinteä yhteys eli tunneli sairaaloiden välillä. Yhdyskäytävää käyttävät potilasliikenteen lisäksi muun muassa ruokahuolto, pesulapalvelut ja jätehuolto. Se mahdollistaa lisäksi OYS:n laboratorio- ja röntgenpalvelujen käytön ympäri vuorokauden. Sairaalassa toimii vanhustyön lisäksi fysiatrian kuntoutusyksikkö, joka kattaa arkielämässä selviytymistä tukevat kuntoutus- ja apuvälinepalvelut. Palvelut järjestetään yhdessä erikoissairaanhoidon ja kuntoutus-/apuvälinealan organisaatioiden kanssa ja vanhustyön ja liikuntatoimen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Henkilökunta 150 Erikoislääkärin vastaanotot Hoitopäivät Sairaansijat 142 Toimintakulut / vuosi n.10 milj. EUR

8 Oulun Seudun Kuntoutussairaala Oulun Seudun Kuntoutussairaala on Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön omistama kuntoutussairaala, joka toimii viihtyisiksi saneeratuissa tiloissa aivan Oulun Yliopistollisen sairaalan lähellä. Kuntoutussairaalasta on tunneliyhteys Oulun Kaupunginsairaalaan ja sieltä edelleen Oulun Yliopistolliseen sairaalaan. Oulun Seudun Kuntoutussairaalassa on 96 asiakaspaikkaa viidellä osastolla sekä hyvät terapiatilat mm. terapia-allas. Henkilökuntaa on noin 100. Oulun Seudun Kuntoutussairaalan neljä toimintaperiaatetta: 1) Toimintatapa, jossa resurssit suunnataan hoitoon ja kuntoutukseen. 2) Käytännönläheinen tapa oppia ja opettaa, jossa opiskelijat opiskelevat työyhteisön jäseninä ammattilaisten ohjauksessa ja valvonnassa. Menetelmällä kehitetään sosiaali- ja terveysalan moniammatillista osaamista. 3) Itsenäisen selviytymisen tukeminen ja ennaltaehkäisevän työn painottaminen. 4) Uusien toimintamallien kehittäminen, testaaminen ja koulutus. Kuntoutussairaala tarjoaa laadukkaita ja edullisia hoito- ja kuntoutuspalveluja, jotka täydentävät ja voivat osittain korvatakin kuntien omaa palvelutuotantoa. Palveluita ovat perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, erikoissairaanhoidon jatkohoito sekä kotiuttamista valmistava hoito ja kuntoutus, pitkäaikaishoito, kuntoutus ja kuntouttava vuorohoito. Kuntoutussairaala tekee myös tutkimusta ja kehittämistä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Rokua- Oulun toimipiste Oulun Kuntokeskus Oulun Kuntokeskus toimii Rokuan Kuntoutus Oy:n avo- ja päiväkuntoutuspaikkana samoissa tiloissa kuin Oulun Seudun Kuntoutussairaala. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja hyvinvointia ja kuntoutumista edistävien prosessien tunnistaminen. Oulun Kuntokeskus tarjoaa avokuntoutuksessa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja vaikeavammaisten kuntoutukseen erikoistuneiden fysioterapeuttien asiantuntemusta, ammatillisen kuntoutuksen ohjauspalveluja sekä psykologin, ravitsemusterapeutin ja kuntoutuslääkärin asiantuntijapalveluja sekä terveysliikuntapalveluja. Terveystalo Oulu Terveystalo Oulu tarjoaa Kontinkankaalla monipuolisia ja korkeatasoisia yleis- ja erikoislääkäripalveluja sekä työterveyspalveluja. Lääkärikeskuksen kirurgisessa sairaalassa erikoisaloina ovat ortopedia ja käsikirurgia. Lisäksi tarjontaan kuuluvat ultraääni- ja laboratoriotutkimukset, suonikohjujen laser- ja vaahtoruiskutushoidot sekä sikiön 4D-ultraäänitutkimukset. 8 Terveystalo Oulu on osa maan laajinta ja johtavaa yksityisiä terveyspalveluja tuottavaa yhtiötä. Terveystalo palvelee työterveysasiakkaita Kontinkankaan lisäksi myös Oulun muissa toimipaikoissa sekä tarjoaa magneettikuvantamispalveluja.

9 Oulun seudun ammattikorkeakoulu -Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Oulun seudun ammattiopisto - Kontinkankaan yksikkö Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikkö on monipuolinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka kouluttaa asiantuntijoita hyvinvointia ja terveyttä edistäviin alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Tutkintoon johtavaa koulutusta on kymmenessä koulutusohjelmassa. Ammattikorkeakoulussa tarjotaan myös ammatillisia erikoistumisopintoja ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Tutkimusja kehittämistoimintaan kuuluvat mm. opinnäytetöihin liittyvät tutkimukset, erilaiset kehittämishankkeet ja projektit. Yksikössä toimii Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan toimipiste. Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikkö on Pohjois-Suomessa opiskelijamäärältään suurin ja opetustarjonnaltaan monipuolisin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutusta tarjoava toisen asteen oppilaitos. Koulutustarjonnan ja opetussuunnitelmien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa. Kontinkankaan yksikössä voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan (lähihoitaja) sekä lääkealan ammatilliset perustutkinnot (120 ov). Valmistuneet opiskelijat ovat sijoittuneet erinomaisesti työelämään opintojen jälkeen tai aloittaneet jatkoopinnot. Yksikön aikuiskoulutuksen tavoitteena on edistää koulutuksen ja erilaisten kehittämishankkeiden avulla alalla työskentelevien ammattitaitoa ja työelämässä kehittymistä. Aikuisille järjestetään näyttötutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta eri ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Tutkintoon johtavien koulutusten ohella järjestetään työelämän tarpeiden mukaista alan täydennys- ja lisäkoulutusta, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta sekä sosiaali- ja terveysalan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Koulutus- Aloitus- Tutkinnot ohjelmat paikat Bioanalytiikka 40 7 Ensihoito 0 6 Fysioterapia Hoitotyö Optometria Radiografia ja sädehoito Sosiaaliala Suun terveyden huolto Toimintaterapia Opiskelijamäärä: n Henkilökuntaa: n. 130 Valmistuneita vuonna 2007: Perustutkinot 251 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 93 NUORISOASTE Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmat (lähihoitaja) Asiakaspalvelu ja tiedonhallinta Ensihoito Kuntoutus Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Mielenterveys- ja päihdetyö Sairaanhoito ja huolenpito Suu- ja hammashoito Vammaistyö Vanhustyö Lääkealan koulutusohjelmat Apteekkiala (lääketeknikko) Lääkeala (farmanomi) AIKUISKOULUTUS PERUSTUTKINNOT Lääkeala Sosiaali- ja terveysala AMMATTITUTKINNOT Hieroja Jalkojenhoito Koulunkäyntiavustaja Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Perhepäivähoitaja Päihdetyö ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Kipsimestari Koulunkäyntiavustaja Psykiatrinen hoito Puhevammaisten tulkki Vanhustyö 9

10 - täysin uudenlainen yhteistyötalo Rehapolis yhdistää alueellisen osaamisen, modernin teknologian sekä hyvinvointi- ja liikunta-alojen ammattitaidon aivan uudella tavalla. Rehapoliksen toiminnan tavoitteena on kehittää uudentyyppisiä yhteistyömuotoja ja yhdistää eri alojen huippuosaamista. Näin luodaan uusia toimintamalleja ja palveluja hyvinvointi-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle. Rehapoliksen ihmisläheiset arvot ovat yksilöllisyys, korkealaatuinen palvelu, turvallisuus ja sen edistäminen sekä monipuolinen kehitystyö. Rehapoliksen tiloissa toimivat mm. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apuvälineja tekniset palvelut, Respecta apuvälineklinikka, Oulun Kuuloke, Oulun kaupungin liikuntavirasto, Humanpolis Rokua, Oulun Invalidien Yhdistys, Tules-keskus Suomen Reumaliitto ry, Esperi sairaankuljetus sekä muita alan yrityksiä. Rehapoliksen toimijat tarjoavat palveluita yksityisille ihmisille, ryhmille, yrityksille, ja yhteisöille. Kehittyvän modernin teknologian, uusien innovaatioiden, tuotekehityksen sekä tietotaidon avulla Rehapolis toimijoineen on yksi tulevaisuudenkin osaajista. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen luo mahdollisuuden laadukkaamman, turvallisemman ja positiivisemman elämän edistämiseen. Innostunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistaa monipuoliset palvelut parempaan huomiseen. Medipolis GMP Oy on biotekniikka-alan sopimusvalmistaja joka on erikoistunut mikrobifermentaatiolla tuotettavien terapeuttisten proteiinien tuottamiseen ja puhdistamiseen. Yritys tekee myös prosessinkehitys- ja optimointityötä. Medipolis GMP:llä on lääketehdaslupa ja se voi tuottaa terapeuttisia proteiineja kliinisiä kokeita varten. Technopolis Kontinkangas Lähellä Oulun keskustaa aivan Valtatie 4:n tuntumassa sijaitseva Technopolis Kontinkankaan alue on merkittävä ohjelmistokehityksen, lääketieteen tekniikan ja yrityselämän palveluiden keskus. Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä olevassa Medipolis Centerissä ja Technopoliksen Kiviharjunlenkin toimitiloissa toimii noin viisikymmentä yritystä, joissa työskentelee yhteensä noin 600 henkilöä. 10 Läheisyydessä on mm. Nokia Peltola ja Oulun yliopistollinen sairaala.

11 TietoEnator kehittää yhteistyössä asiakkaidensa kanssa digitaalisia sosiaali- ja terveystoimen palveluratkaisuja jotka helpottavat ammattilaisten päivittäistä työtä, parantavat organisaatioiden tuottavuutta ja tukevat kansalaisten terveyden edistämistä. Yli 40 vuoden kokemus ja noin 1300 terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin erikoistunutta tietotekniikka-asiantuntijaa ovat tehneet yrityksestä johtavan toimittajan Pohjoismaissa. TietoEnator toimii seitsemässä maassa - Hollannissa, Intiassa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Kuva: TietoEnator Yksi TietoEnatorin keskeisistä terveydenhuollon yksiköistä sijaitsee Oulussa, jossa työskentelee tuotekehityksen ja asiakaspalvelun tehtävissä noin 140 työntekijää. On2 Technologies tuottaa videonpakkaus ja -purkuteknologiaa sekä langalliseen tietojenkäsittelymaailmaan (internet, PC jne.) että langattomaan päätelaitemaailmaan (esim. kännykät). Useimmat nykyisin käytössä video-ominaisuuden omaavista tietoteknisistä laitteista käyttävät tänä päivänä On2:n teknologiaa. Asiakkaina yrityksellä on mm. Nokia, Infineon, Mediatek, Freescale, Sony, Facebook, Brightcove, Move Networks, Adobe ja Skype. On2:n tuotekehitysyksiköt löytyvät Oulusta sekä Clifton Parkista (NY, USA). Ixonos Oyj on tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyritys, joka tuottaa asiakaskohtaisia, kilpailukykyä ja riskienhalintaa edistäviä teknologiakonsultoinnin, projektijohtamisen ja ohjelmistotuotannon palveluja. Ixonosin asiakaskunta koostuu johtavista kansainvälisillä markkinoilla toimivista matka- ja älypuhelinvalmistajista, mobiiliverkkotoimittajista ja teleoperaattoreista sekä kotimaisista finanssi-, teollisuus- ja palvelualan yrityksistä ja julkishallinnon organisaatioista. Ixonos-konsernin palveluksessa on yli 900 henkilöä eri toimipisteissä Suomessa, Saksassa, Slovakiassa ja Virossa. Oulussa on kehitetty langattomia päätelaitteita vuodesta 1985 lähtien. Nokian Devices ja Services & Software yksiköissä Peltolassa kehitetään teknologioita, tuotealustoja, ohjelmistoja sekä tuotteita maailmanlaajuisille markkinoille. Nokian katse on suunnattu pitkälle tulevaan: kehitys- ja tutkimustyön tuloksena syntyy innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden markkinoille. 11

12 12 Projektikoordinaattori: Minna Mäkiniemi Suunnitteu ja toteutus: MainosCartano

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 POHJOIS-POHJANMAAN, KAINUUN JA LAPIN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2006 Toimittanut: Veikko Kujala ja Anja Hiltunen Työterveyslaitos

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Osaamisen ytimessä. Meilahden kampus

Osaamisen ytimessä. Meilahden kampus Osaamisen ytimessä Meilahden kampus 1. Biomedicum Helsinki 1 2. Biomedicum Helsinki 2 3. Biomedicum Helsinki 3 (suunnitteilla) 4. Haartman-instituutti 5. Terveystieteiden keskuskirjasto 19 6. Meilahden

Lisätiedot

29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI

29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ MUISTIO 29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI 1 Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpanon

Lisätiedot

Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti

Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti 28.2.2015 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto, työryhmä ja työryhmän työskentely 3 2. Lääketieteen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.)

VUOSIKERTOMUS 2011. Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.) VUOSIKERTOMUS 2011 Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.) Saa nukkua rauhassa. (Helena 19 v.) Sisällysluettelo Uusia koteja ja asumisen tukea

Lisätiedot

BIOMEDICUM HELSINKI. Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus

BIOMEDICUM HELSINKI. Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus BIOMEDICUM HELSINKI Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus SISÄLTÖ Biomedicum Helsinki...4 Tutkimus ja opetus...10 Helsingin yliopisto... 11 HUS / HYKS... 14 Suomen molekyylilääketieteen instituutti...

Lisätiedot

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 5/2010 Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus Kastellin Apteekki Apteekki lähelläsi Kastellin Apteekki sijaitsee kätevästi Oysin ja

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Sydämen. asialla. Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa. Lasten- ja naistentalon. rakentaminen käynnistyy sivu 5 sivu 8

Sydämen. asialla. Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa. Lasten- ja naistentalon. rakentaminen käynnistyy sivu 5 sivu 8 Satakunnan Satakunnan sairaanhoitopiirin lehti jokaiseen satakuntalaiseen kotiin 1 2013 Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa Sydämen asialla Lasten- ja naistentalon rakentaminen käynnistyy

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa

Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa Maarit Haarma 1, Jari Lämsä 1, Jukka Viitasalo 1 ja Minna Paajanen 2 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2 Opetusministeriö Copyright 2010 KIHU

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen VUOSIKERTOMUS 2012 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

pohjois-pohjanmaan SairaanHoitopiiri 5/2011 apuvälinepalvelut keskitetysti Sisäiset palvelut pitävät sairaalan käynnissä 50 vuotta.

pohjois-pohjanmaan SairaanHoitopiiri 5/2011 apuvälinepalvelut keskitetysti Sisäiset palvelut pitävät sairaalan käynnissä 50 vuotta. pohjois-pohjanmaan SairaanHoitopiiri 5/2011 Sairaalasielunhoitoa oulussa 50 vuotta. apuvälinepalvelut keskitetysti Sisäiset palvelut pitävät sairaalan käynnissä Kastellin Apteekki SYYS- TARJOUS! Ultraäänikasvohoito

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2 KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Rauno Hanhela, Birgitta Kaprali ja Tapani Virta Työterveyslaitos Tampereen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008 Koulutus ja osaaminen 1 25 1/2008 Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi! Tervetuloa

Lisätiedot

ICT-alan kehittäminen Keski-Suomessa selvitys ICT-alan yrityksille Keski-Suomessa

ICT-alan kehittäminen Keski-Suomessa selvitys ICT-alan yrityksille Keski-Suomessa Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 16/2014 Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki Petri Neittaanmäki ICT-alan kehittäminen Keski-Suomessa selvitys ICT-alan yrityksille Keski-Suomessa Informaatioteknologian

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 2 TUTKIMUSSTRATEGIAN TAUSTA HUS:n strategia 2012-2016 määrittelee sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot