WARECO. Rakennus Oy MATE R IAALIVALI NTALO MAKE JA MUUTOSTYOT. Materiaal ival intalomakkee n sekd tarjo uspyyn 6n Asunto / TALO B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WARECO. Rakennus Oy MATE R IAALIVALI NTALO MAKE JA MUUTOSTYOT. Materiaal ival intalomakkee n sekd tarjo uspyyn 6n Asunto / TALO B"

Transkriptio

1 MATE R AALVAL NTALO MAKE Helsinki, : Sivu 1/8 u. """*..::"-.M KOnOe ASOY OTSONKALLO Talo /Porras/Asunto: Osoite: Otsonkallio 3, HELSNK Omistaja/omistajat /puh.: Mahdollinen uusi osoite: Sdhkoposti: E Asunnossasutaan rakennustoiden aian. Asunnossa ei asuta rakennust6iden aikana. Asunnon tunnus ja osakkaan/osakkaiden kaikki yhteystiedot on merkittdvai tornatt<eeseent Materiaal ival intalomakkee n sekd tarjo uspyyn 6n Asunto / TALO B viimeinen palautuspdivdi (my6hdstyneitd lomakkeita ja tarjouspyyntoiri ei oteta vastaan) H 47,H 49, H 49, H 50, H 51, H , 54, 55, 56, 57, 5g K 59, K 60, K 61, K62, K 63, K L 65, L 66, L 67, L 69, L 69, L M71,M72, M 73, M74,M75, M N 77, N 79, N 79, N 90, N 91, N g o 83, O 84, O 95, O 96, O 97, O gg Asennamme vahvennetulla (x) rnerkityt tuotteet mik5l-i asukas ei tee vali-ntaa misripiivi,d.n mennessi. 1. KYLPYHUONEEN LAATOTUKSET Laatat ovat Pukkila Oy:n mallistoa. Pukkila Oy:n esittelytiloja on esim. Tammistossa osoitteessa Hagelstamintie 31, VANTAA ja Petikossa osoitteessa Tiilipojanlenkki 4, VANTAA. Saumavdrit ovat arkkitehdin kalustekaaviosta poiketen Maxit Oy:n mallistoa. Saumalaastien vdrimallit ovat ndhtdvissd tyomaan esittelytilassa. 1.1 LATTALAATOTUS - vakio (X) LATTALAATAT Valitsen urakan mukaisen attialaatat: n puffita Natura 96x96 mm, vdri 302, harmaa (Mallisto 1, Talo A, vakio) n pulfila Natura 96x96 mm, viiri317 sininen (Mallisto 2,Talo B, vakio X;. n euffita Natura g6x96 mm, vdri 422,vihrei)(Mallisto 3, Talot P, R ja S, kaksiot, vakio) f] eurtita Arkitekt Color, , gtxgt,light grey, antistip lruittisto 4, Talot p, Rla S, yksi6t, vakio) n gn valitse urakan mukaista lattialaattaa. Pyyddn tarjouksen lattialaatasta (maksimikoko 100x100 mm, mieluiten Pukkila Oy): HUOM! Laattoja valittaessa on huomioitava, etti suihkusyvennyksen etureunaan ja seindn viereen on suunniteltu erikoislaatat Natura BN-, SB- ja SBc (kts. piir. ARK 20s). Mikeli laatoitus poikkeaa yksivdrisestd, sisdltdd kuvioita tai erikoistadonnan osakkaan on toimitettava mitoitettu laatoituskaavio. p Y-tunnus: fax OOSBO HELSNK etu n im i. su kun im fi

2 MATE R AAL VAL NTALO MAKE Helsinki, : Sivu 2/ LATTALAATOTUKSEN SAUMAVART Valitsen urakan mukaisen lattialaatoituksen saumavdrin:!!{axit Oy:n Vetonit 104 harmaa (Mallisto 1 Talo A ja Mallisto 4 talojen P, R ja S, yksi6t, vakio) Maxit Oy:n Vetonit 108 siniharmaa (Mallisto 2,Talo B, vakio Xi fl Maxit Oy:n Vetonit 111 sammalenvihred (Mallisto 3, Talo P, R ja S, kaksiot, vakio) gn valitse urakan mukaista lattialaatoituksen saumavdrid. Pyyden tarjouksen saumavdristd Maxit Oy:n Vetonit nro: A rcz Marmorinvalkoinen, n og Vaalean irarmaa, f] 105 Tumman harmaa, n t oo Vaaleansininen, n toz vaaleanqiniharmaa, n togvaalea turkoosi,! 110 Vaateanvihrea, n iz Ros", - rri b"ig", 114 Ruskea, fl tts Tummanruskea, n 116 Musta (Lisdhinta hyvitys huomioituna 3,50 /m2 sisdltden ALV 22 o/o. Lattiat kuitenkin vdhintddn SO,0O /kylpyhuone, ALV 22 %) 1.2 SETNALAATOTTUS - vakio (X) SENALRRTRT, PERUSLAATAT Valitsen urakan mukaiset seindlaatat: fl euru<ita Harmony 197x197 mm, vdri 91, valkoinen himmed (Mallisto 1, Talo A, muut paitsi suihkunurkan 2 seindd. vakio) euftila Harmony 197x197 mm vdri 10, valkoinen, kiiltdvd (Mallisto Z,Talo 8,3 seindd, vakio x) Pukkila Harmony 97x197 mm, vdri 10 tiililimitys, valkoinen kiiltavd (Mallisto 3, Talot p, R ja S, kaksiot, kaikki seiniit, vakio)! euffita Harmony 97x197 mm, vdri 10, valkoinen kiiltdvd, joka toinen rivija Pukkila Harmony 97x197 mm, vdri 91, valkoinen himmed, vaaka-asennus suoralla limitykselld (Mallisto 4, Talot P, R ja S, yksiot, kaikki seiniit, vakio) n gn valitse urakan mukaisia seindlaattoja. Pyydiin tarjouksen seindlaatasta (mieluiten pukkila Oy): Huom! Mikeli laatoitus poikkeaa yksivdrisestd, sisdltdi boordeja, kuvioita tai eri koislado n nan, osakkaan on toim itettava m itoitettu laatoitus kaavio TEHOSTES El NAN S El NALAATAT (s u i h ku n u rka n taustaseinat tai ta kaseind) Val itsen u ra kan m u kaiset tehosteseindn seinilaatat: n pukklta Harmony 197x197 mm, vdri 85, harmaa (Mallisto 1, Talo A, vakio) n pukfila Harmony g7xg7 mm, vdri47, sininen himmed (Mallisto 2, Talo B, vakio X)! Valitsen tehosteseinddn saman laatan, kuin peruslaattaseiniin. Katso valinta kohdasta 2.1. n fn valitse urakan mukaisia tehosteseinan seindlaattoja. Pyyddn tarjouksen seindlaatasta (mieluiten pukkila Oy): OO58O HELSNK fax etun im i. sukun im fi

3 MATE R AAL VAL NTALO MAKE Helsinki, Val itsen tehostesei ndn laajuudeksi : n Suinfunurkan kaksi seindd suihkualueen leveydeltd (soveltaen Mallisto 1, Talo A) n Takaseind (soveltaen Maltisto 2, Talo B) n ;otu muu seind tai alue liitteend olevan piirustuksen mukaisesti (Enint:iain yksi seind!): S E NALAATOTU KS EN SAU MAVART, PERUS LAATTAS E NAT Valitsen urakan mukaisen seindlaatoituksen saumavdrin Maxit Oy:n Vetonit 102 marmorinvalkoinen (Talot A ja B sekd talojen P, R ja S, yksi6t, vakio X) n En valitse urakan mukaista seindlaatoituksen saumavdrid. Pyydiin tarjouksen saumavdristd Maxit Oy:n Vetonit nro: n tog Vaalean harmaa, n1o+ Harmaa, nlos Tumman harmaa, n too Vaateansininen, n toz Vaaleansiniharmaa, n 108 siniharmaa, n 109 Vaatea turt<oosi, f] tto Vaaleanvihred, n ttt Sammalenvihrea, n 112 Rosa, n tts Beige, a 114Ruskea, n fis Tummanruskea, fl 116 Musta. (Lisalhinta hyvitys huomioituna 3,50 /m2 sisdltden ALV 22 %. Seindt kuitenkin vdhintddn 50,00 /kylpyhuone, ALV 22 o/o) SENA.RETOTUKSEN SAUMAVART, TEHOSTESENAT Valitsen urakan mukaisen tehosteseindn saumavdrin: n Maxit Oy:n Vetonit 102 marmorinvalkoinen (Mallisto 1, Talo A, vakio) fl Maxit Oy:n Vetonit 108 siniharmaa (Mallisto 2,Talo B, vakio X). ' E en valitse urakan mukaista tehosteseindn saumavdrid. Pyydan tarjouksen saumavdristd Maxit Oy:n Vetonit nro: f] tog Vaalean harmaa, n1o+ Harmaa,!ios Tumman harmaa, n too Vaateansininen, f] l0tvaaleansiniharmaa,! toevaaleaturkoosi, n ttovaateanvihrea, n lll sammalenvihrea, tlz Rosa, n 113 Beige, J llq Ruskea, n t ts Tummanruskea, n 116 Musta. (Lis:ihinta hyvitys huomioituna 3,50 /m2 sisdltden ALV 22o/o. Seindt kuitenkin vdhintddn 50.OO /kylpyhuone, ALV 22 o/o) OO58O HELSNK fax etun im i. sukun "V-trffi;$176u70:{

4 2. KYLPYHUONETLOJEN KALUSTEET JA VARUSTEET MATERAALVAL NTALOMAKE JJ-."5-tnht*' *9JSy*L1 2.1 SUHKUSENA n Haluan urakan mukaisen suihkuseindn/-oven; korkeus 2000 mm, kirkas lasi, runkoprofiitit ja helat kirkas hopea, nuppivedin mallia K4 kirkas kromi, ovessa laahustiiviste i5 mm. NREDNNGSGLAS OY (www.inr.fi). Huoml Suihkuseindmallit ovat muuttuneet suihkukulmiksi, joihin eitarvita erillistai suihkuverhotankoa. Pyydan tarjouksen suihkuseindstd /- kaapista Huom! Tarkist arkkitehdiltd suihkuseindn tai -kaapin sopivuus tilaan. 2.2 KYLPYHUONEKALUSTEET! Valitsen urakan mukaisen kylpyhuonekalustekokoonpanon (Mallisto 1, Talo A): ' Allas DO Renova allaskaappi DO Renova valkoisin ovin. Peilikaappi DO Renova , kokopeiliovet Vatitsen urakan mukaisen kylpyhuonekalustekokoonpanon (Mallisto 2,Talo B, vakio X):. Allas Gustavsberg Nordic 2600 (LVl nro ) ' Allaskaappi Gustavsberg 2800 Nordic ll (LVl nro ). Seindkaappi Gustavsberg 2810 Nordic ll (LVl nro ) ' Peili leveys x korkeus 600x608 mm, Float-lasia hiotuin reunoin, kiinnitys ldpiruuvauksella ' Peilihylly 12A mm Geesa / BOS Oy, leveys peilin leveyden mukaan. Kiinnitys kromatuin kiinnikkein. (Malli kuten mallikylpyhuoneessa.) Valitsen urakan mukaisen kylpyhuonekalustekokoonpanon (Mallisto 3 Talojen p, R, S kaksiot, vakio):. Allas Gustavsberg Nordic 2600 (LVl nro ) ' Allaskaappi Gustavsberg 2800 Nordic ll (LVl nro ). Peilikaappi DO Renova , kokopeiliovet Valitsen urakan mukaisen kylpyhuonekalustekokoonpanon (Mallisto 4, Talojen p, R, S yksi6t, vakio):. Allas DO Mosaik Minislim Avoin tammihylly DO altaan alle ' Peili leveys x korkeus 600x608 mm, Float-lasia hiotuin reunoin, kiinnitys ldpiruuvauksella ' Peilihylly 120 mm Geesa / BOS Oy, leveys 600 mm. Kiinnitys piirustuksen mukaan kromatuin kiinnikkein. (Malli kuten mallikylpyhuoneessa.). Seindkaappi Gustavsberg 2810 Nordic ll (LVl nro )! Pyydan tarjouksen kylpyhuonekalusteista:. Allas ' Allaskaappi. Seindkaappi. Peili. Peilihylly. Peilikaappi H uom! Tarkist arkkitehdiltii kylpyhuonekalusteiden sopivuus tilaan. f{akennus OyWareco*---* V* ;2'SO ** Y -iu n n;, i;s. 4i;f G{ ti 6:s^ fax OO58O HELSNK etun im i. su kun im fi

5 MATERAALVAL NTALO MAKE Helsinki, ; Sivu 5/8 j 2.3 VARUSTEET f, Xylpynuoneeseen asennetaan urakan mukaiset varusteet: n Wc-paperiteline nno 353/1, alumiiniepoksi(vakio X) _ tr Pyyhekoukusto nno 31214, alumiiniepoksi(vakio Xi! Kylpyhuoneeseen ei asenneta wc-paperitelinettii eikd koukustoja. (Ei hyvitystii.) - Pyydan tarjouksen liitteend olevan tarjouspyynndn mukaisista varusteista. Huom! Tarjouspyynnostd tulee ilmetd varusteiden tuotenimet ja sijainnit piirustukseen merkittynd. 2.4 VESKALUSTEET WC.STUN: Wc-istuin DO TREV 37092, perusmalli (vakio X) f] wc-istuin ldo TREVT , tyhyt maili (Vaihtoehto A{atossa)! Pyydan tarjouksen WC-istuimesta malli/lvl-nro: Xylpyhuoneisiin ja keittic!<in/keittokomeroon tulevat urakan mukaiset vesikalusteet (X): n Kylpynuoneen pesualtaan hana Oras Safira Classica Bidetta 283 (vakio X) E Sultrtuhana Oras Optima 7149 (LVl nro ) ja Oras 2o4\21ztz (LVt nro , vakio X) n Kuivauspatteri Sentakia Oy EN 6405 (vakio X)! Pesukoneventtiili Oras Laskuhana 1S0 (LVl nro ) ja Oras 2O4O21Z (LVl nro ,vakio X) n Xeitti<in hana astianpesukonetiittimin Oras Safira Classica 295 (LVl nro 6211a}O,vakio x)! Asunnoissa ndkyviin jiiiivdt putket ovat kromattuja kupariputkia (vakio X) fl Lattiakaivoissa RFe-nelicikan net ( ruostumattoma n terds, vakio X). Pyydiin tarjouksen vesikalusteista: E Kylpyhuoneen pesualtaan hana malli/lvl-nro: f] Suinfufrana malli/lvl-nro: n Kuivauspatteri malli/lvl-nro: _ n Pesukoneventtiili malli/lvl-nro ja laskuhana malli/lvl-nro: fl Keittion hana malli/lvl-nro 3. LASTL.KKUNA E Pyyden tarjouksen lasitiili-ikkunasta (3 x 1 kpl tiilid, koko190x190x80 mm,) kylpyhuoneen ja keittidn vdlisen umpeen muurattavan oviaukon yldosaan (vain Talo B ja Talojen P, S ja R kaksiot): Lasitiilen tuotenimi, tyyppi ja vdri: OO58O HELSNK fax etun imi.sukunim Ytunnus:

6 MATERAALVAL NTALOMAKE Helsinki, : Sivu 6/8 4. KYLPYHUONEEN POHJARATKASU! Kylpyhuoneen pohjaratkaisu tehdddn urakan mukaisen perussuunnitelman mukaisesti. ( Hyvdksytty kylpyh u onekaavio i itteend. Katso ohje. ) n gn hyvdksy perussuunnitelman mukaista pohjaratkaisua. Pyydiin tarjou ksen pohjaratkais uva i htoehdosta : fl Ammeversio (arkkitehdin piirustus tiitteenii) tr Kaappiversio (arkkitehdin piirustus tiitteend)! lkaihmisille-versio (arkkitehdin piirustus liitteenei) n Jokin muu pohjaratkaisu (arkkitehdin piirustus tiitteena) OHJE: Valintalomakkeen liitteend on toimitettu urakan mukaisesta pohjaratkaisusta kaksi kappaletta kylpyhuonekaavioita, joista toisessa on tarra. Merkitkiid tarraan valitsetteko suunnitelmien mukaisen pohjaratkaisun, vaitoimitatteko tarjouspyynndn liitteend piirustuksen muutetusta pohjaratkaisusta. Patauttakaa piirustus pdiviittynd ja a leki rjoitettu na val intalomakkeen m u kana. Pohjaratkaisun muutoksista tulee tehdd kirjallinen tarjouspyyntd asiakaspalveluhenkilolle, jonka yhteystiedot ovat lomakkeen viimeiselld sivulla. Muutossuunnittelusta tulee osakkaan olla yhteydessd arkkitehtiin. Muutoksista on toimitettava tarjouspyynnon liitteend arkkitehtipiirustus sekd tarvittaessa sihk<ipiirustus ja LVt-piirustus, jotka osakas tilaa itse omalla kustannuksellaan kultakin suunnittelijalta. dkenndoy wa6;o nNTf1 guso fax OO58O HELSNK etun im i. su kun fi Y{unnus:

7 MATERAALVAL NTALOMAKE J 5. ASUNNON SAHKOTYOT 5.1 KYLPYHUONEENVALAS!N f, Seinavataisin EGOLUCE KEY (Oy Luxplan Ab), tyyppa 4241,teho 2 x 11 W, tp 44 (vakio X) f Pyydan tarjouksen valaisimest a (lp 44): 5.2 KYLPYH UONEEN LATNALAMMryS! Xylpyhuoneisiin tehdddn urakan mukainen sdhkciinen lattiatdmmitys, jossa vakiotermostaatti DEVREG 528 (vakio X) f] Pyydiin tarjouksen lattialdmmityksen termostaatin vaihtamisesta digitaaliseksi ajastintermostaatiksi DEV REG Olohuoneen uusiatk- ja puhelinrasia (yleiskaapelointirasia 2xRJ-45 Kat 6-UTp) asennetaan sdhkcisuunnitelmien mukaisesti lista-asennuksetla ja pintarasiana nykyisen antennirasian kohdalle.! xyua Ei (Merkitse liitteend olevaan piirustukseen uusi sijainti.) Urakoitsija antaa muutoksesta tarjouksen, mikdli muutos aiheuttaa kustannuksia. 5.4 Olohuoneen uusiantennirasia asennetaan sdhkdsuunnitelmien mukaisesti lista-asennuksella ja.pintarasiana nykyisen antennirasian kohdalle. l-j Kyllii n ei (Merkitse liitteend olevaan piirustukseen uusi sijainti.) Urakoitsijantaa muutoksesta tarjouksen, mikdli muutos aiheuttaa kustannuksia. 5.5 Pyyddn tarjouksen seuraavista sdhkrimuutostciisti: n nff- ja puhelinrasian lisdys (yleiskaapelointirasia 2xRJ-45 Kat 6-UTp) (Merkitse sijainti liitteend olevaan piirustukseen. )! Antennirasian lisdys (yleiskaapelointirasia 2xRJ-45 Kat 6-UTp (Merkitse sijainti liitteend olevaan piirustukseen.) kpl kpl Muut sdhkdmuutokset oheisen tarjouspyynnon mukaan: OO58O HELSNK fax etu n imi. su Y-tunnus:

8 MATER AALVAL NTALOMAKE Helsinki, Sivu 8/8 6. LSA. JA MUUTOSTYOEHDOT: Urakoitsija hoitaa ensisijaisesti urakkasopimuksen mukaisen pddsuoritusvelvollisuutensa. Asukkailla on mahdollisuus lisdksi tilata pienimuotoisia lisd- ja muutostditd sekd vaikuttaa materiaalivalintoihin seuraavin ehdoin: a a a a Lisii- ja muutostyo ei saa hiiirit:i muun hankkeen toteutusta (aikataulu) Lisd- ja muutostyd tarjouksia tehdiiin 1 kpl / asunto (=kaikki hatututy6t kootaan yhteen tarjouspyynt66n) Tilaajana toimii aina asunnon omistaja. Tarjouspyynt6 / materiaalivalintalomake pitdd palauttaa midriplividn mennessd. (My<ihdstyneitd tarjouksia ei kdsitelli). Tilaus pittidt tehdii tarjouksen voimassaolo aikana (1 viikko), muuten urakoitsija tekee ty6t alkuperdisen urakkasopimuksen mukaisesti Vanhojen varusteiden uudelleen asennusovitaan tapauskohtaisesti aloituskatselmuksessa. Asukas huolehtii uudelleen asennettavien varusteiden varastoinnista asunnossa. Vanhojen varusteiden kaiyt6lle pitaa olla taloyhtion hyvdksyntzi. Asukkaan itse toimittamia kalusteita ja varusteita hyvaiksyta. KPH:n pintamateriaalit, keraamiset laatat, ovat Pukkila Oy:n mallistoa ja saumalaastit Maxit Oy:n Vetonitsaumalaasteja. Valittavissa on muutama perusvaihtoehto, joiden mallit ovat ndyttelytilassa. frlit<ati asukas haluaa jotakin muuta, valinnan voi tehdei Pukkila Oy:n valikoimasta tai poikkeuitapauksissa jonkin muun valmistajan mallistosta. Tuotteiden piteiai olla varastotuotteita max toimitusaika 2 viikkoa. Mikali halutaan kuvioita, boordeja useita vareje sisdltdvdd laatoitusta, asukas toimittaa niisti erillisen mitoitetun piirustuksen pidurakoitsijalle. Varusteita ja mahdollisia lisdkalusteita voi kaiyda katsomassa esim. Olarin tai Herttoniemen Starkissa. o Urakoitsija tilaa tuotteet tukkumyynnistd. o Toimitusajat / tilavaraus ja mahd. suojaetdisyysrajoitukset pit:iai huomioida varuste- ja kalustevalinnoissa. Maksuehdot: Tilattaessa 50 %(14 vrk netto) ja 50 % kun tyo on vastaanotettu (14 vrk netto). Alle 200,00 muutostydt laskutetaan yhdessd erdssd kun tyo on vastaanotettu. Urakoitsijalla on oikeus tarkistaa osakkaan luottotiedot 7. MATERAALVALNTALOMAKKEEN PALAUTUS Materiaalivalintalomake ja mahdollinen muutostyotarjouspyynto tulee toimittaa tdytettynd, pdivhttynd ja allekirjoitettuna Rakennus oy warecon asiakaspalveluhenkilolle viimeistddn etusivun taulukossa ilmoitettuna pdivdnd klo mennesse. Lomakkeen voi palauttaa postitse, sdhkopostilla pdf-tiedostona tai faksilla (yhteystiedot alla). 8. URAKOTSJAN YHTEYSTEDOT Asia kaspalvel u hen kilci : Oili Sjdg ren, tuotantoi nsi n66ri, asukasmuutokset puh , fax Postiosoite: Rakennus oy wareco, Hermannin rantatie 2 B, Oosgo HELSNK Asuntokorjausosaston kdyntiosoite: Tyopajankatu 10 A 1, HELSNK (1. krs) Halutessanne voitte ottaa yhteyttd asiakaspalveluhenkil6on muutostditd ja materiaalivalintoja koskevissa asioissarkisin (ma-pe) klo Paikka ja aika As un non omistajien allekirjoitu kset ja nimen selven n6kset OO5BO HELSNK tax etun im i. sukun im fi Ytunnus:

LVIS-peruskorjaus Yleistiedote asukkaille

LVIS-peruskorjaus Yleistiedote asukkaille LVIS-peruskorjaus Yleistiedote asukkaille RK-Hanke Degerö As. Oy Jussaarenkuja 1 As. Oy Jussaarenkuja 3 As. Oy Jussaarenkuja 4 As. Oy Aarholmankuja 4 As. Oy Laajasalontie 27 As. Oy Degerö 21.11.2012 2

Lisätiedot

Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille

Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille Asunto-osakeyhtiö Kirkkosalmentie 3,5 ja 6 Kirkkosalmentie 3,5 ja 6 00840 Helsinki 22.4.2014 EMC Emator Oy on vuonna 1982 perustettu korjausrakentamiseen

Lisätiedot

ASUNTO OY ESPOON VICTORIA YMMERSTA SISUSTUSVALINNAT. Elämänlaadun jmoy.fi rakentaja

ASUNTO OY ESPOON VICTORIA YMMERSTA SISUSTUSVALINNAT. Elämänlaadun jmoy.fi rakentaja ASUNTO OY ESPOON VICTORIA YMMERSTA SISUSTUSVALINNAT Elämänlaadun jmoy.fi rakentaja 2 2 VICTORIA Nyt olen tullut kotiin Keittiö Uusi asuntosi on tärkeä kaikille JM:ssä työskenteleville. Haluamme, että tulevan

Lisätiedot

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail.

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail. TARJOUSPYYNTÖ 14.11.2014 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

Loft by EKE ASUNTO OY KIVISTÖN MEKANO. Sisustusvalinnat

Loft by EKE ASUNTO OY KIVISTÖN MEKANO. Sisustusvalinnat Loft by EKE ASUNTO OY KIVISTÖN MEKANO Sisustusvalinnat SISUSTUSVALINNAT Me rakennamme raamit Sinä luot lopputuloksen SISÄLLYS OHJEET 3 LATTIA 4 SEINÄT, KATTO 6 KEITTIÖ 8 MÄRKÄTILAT 10 SAUNA 14 PARVEKE

Lisätiedot

Sisustuskonseptit. Asunto Oy Tampereen Pohjankieppi ja Asunto Oy Tampereen Osmonkieppi

Sisustuskonseptit. Asunto Oy Tampereen Pohjankieppi ja Asunto Oy Tampereen Osmonkieppi Sisustuskonseptit Asunto Oy Tampereen Pohjankieppi ja Asunto Oy Tampereen Osmonkieppi Viehättääkö Emil, Lambert vai Bertel? Tutustu, ihastu ja valitse. Tammela on sinun. MAALI Tikkurila H363 Tikkurila

Lisätiedot

ASUNTO OY ESPOON MERIHIEKKA SAUNALAHTI SISUSTUSVALINNAT. Elämänlaadun jmoy.fi rakentaja

ASUNTO OY ESPOON MERIHIEKKA SAUNALAHTI SISUSTUSVALINNAT. Elämänlaadun jmoy.fi rakentaja ASUNTO OY ESPOON MERIHIEKKA SAUNALAHTI SISUSTUSVALINNAT Elämänlaadun jmoy.fi rakentaja 2 2 MERIHIEKKA Nyt olen tullut kotiin Uusi asuntosi on tärkeä kaikille JM:ssä työskenteleville. Haluamme, että tulevan

Lisätiedot

RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY

RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY 12 RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY 2 Linjasaneeraus asunnoissa ARKFM OY 3 Mitä kylpyhuoneessa tapahtuu?

Lisätiedot

Uuden kotisi materiaalit ja varusteet. As. Oy Vantaan Popliini

Uuden kotisi materiaalit ja varusteet. As. Oy Vantaan Popliini Uuden kotisi materiaalit ja varusteet As. Oy Vantaan Popliini 2 Sinulle mieluinen koti Skanskan sisustusammattilaisten kokoamat Design-mallistot helpottavat uuden kotisi sisustusmateriaalien valinnassa.

Lisätiedot

Asunto Oy Turun Fregatti

Asunto Oy Turun Fregatti Asunto Oy Turun Fregatti SISUSTUSMATERIAALIEN VALITSEMINEN Tässä esitteessä esittelemme asunnon hintaan kuuluvia sisustusmateriaaleja, varusteita ja laitteita. Asukkaalla on mahdollisuus valita osa asunnon

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kylpyhuonekuvasto. Yleistä Keittiönetistä 3-7 Hintamittari 8. Vetimet 9-11. Hanat 12-14

Sisällysluettelo. Kylpyhuonekuvasto. Yleistä Keittiönetistä 3-7 Hintamittari 8. Vetimet 9-11. Hanat 12-14 Kylpyhuonekuvasto 2010 7. Sisällysluettelo Kylpyhuonekuvasto Yleistä Keittiönetistä 3-7 Hintamittari 8 1. 2. Vetimet 9-11 Hanat 12-14 3. kylpyhuoneet Avalon-kylpyhuonesarja 15-24 Essi-kylpyhuonesarja 25-29

Lisätiedot

YIT Kodin Materiaalivalinnat. Asunto Oy Sininärhintie 5 20.6.2012

YIT Kodin Materiaalivalinnat. Asunto Oy Sininärhintie 5 20.6.2012 YIT Kodin Materiaalivalinnat 20.6.2012 Millainen on sinun uuden kotisi tunnelma? Löydä vastauksesi näiltä sivuilta - tutustu Kuuran, Luodon ja Hehkun teemoihin soinnutettuihin materiaaleihin. Sisustusarkkitehdin

Lisätiedot

Peltikylpyhuoneiden korjaukset ja niiden kustannukset

Peltikylpyhuoneiden korjaukset ja niiden kustannukset Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka Tuomas Lummikko Opinnäytetyö Peltikylpyhuoneiden korjaukset ja niiden kustannukset Työnohjaaja Työntilaaja Tommi Lehtonen

Lisätiedot

Pääurakoitsija /Rakennusurakoitsija Rakennusliike Asko Kokkonen Oy Heikki Rusanen 040 517 6009 Asko Kokkonen 0400 675 279

Pääurakoitsija /Rakennusurakoitsija Rakennusliike Asko Kokkonen Oy Heikki Rusanen 040 517 6009 Asko Kokkonen 0400 675 279 AS OY AGRICOLANKUJA 3 ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS 1. Urakkasopimusneuvottelut 2. Urakoitsijat As Oy Agricolankuja 3 ja Rakennusliike Asko Kokkonen Oy välille on solmittu urakkasopimus, joka käsittää kiinteistön

Lisätiedot

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta LIITE 1 Tässä liitteessä selvennetään Teille myönnetyn muutostyöluvan yleisiä ehtoja, joita tulee työssä noudattaa. Lisäksi tuodaan esille asioita, jotka remontin teettäjän on hyvä huomioida, jotta paras

Lisätiedot

SUIHKUTILAKALUSTEET VALINTAOPAS

SUIHKUTILAKALUSTEET VALINTAOPAS 2015 Voimassa 1.10.2014 alkaen SUIHKUTILAKALUSTEET VALINTAOPAS World of Finnish De 2 showers sign and Innovations 3 4 Sisällysluettelo Suihkutilaratkaisun valinta 6 INFINIA -tuotevalikoima 16 Infinia 100

Lisätiedot

IDO Kylpyhuonekuvasto

IDO Kylpyhuonekuvasto 2013 IDO Kylpyhuonekuvasto IDO tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä. Sen vuoksi pidätämme oikeuden esitteen painoon menon jälkeen tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin tuotevalikoimassa tai tuotteissa, painoteknisistä

Lisätiedot

IDO Kylpyhuonekuvasto 2014

IDO Kylpyhuonekuvasto 2014 IDO Kylpyhuonekuvasto 2014 2 IDO Sisältö SISÄLTÖ Historia...4 IDO suunnittelijat...6 Inspiraatio...8 IDO Smart...14 Kylpyhuoneen suunnittelu...18 Pidä huolta kylpyhuoneestasi...21 Kylpyhuonekalusteet...22

Lisätiedot

KYLPYHUONEKALUSTEET 2012 IDEOITA JA INSPIRAATIOTA KYLPYHUONEESEEN

KYLPYHUONEKALUSTEET 2012 IDEOITA JA INSPIRAATIOTA KYLPYHUONEESEEN KYLPYHUONEKALUSTEET 2012 IDEOITA JA INSPIRAATIOTA KYLPYHUONEESEEN 3 SISÄLTÖ JOHDANTO 4 9 VEDUMIN KYLPYHUONESARJAT 10 11 FLOW Tuotteet 12 13 Mallikylpyhuoneita 14 27 Tiedot 28 33 LOUIS Tuotteet 34 35 Mallikylpyhuoneita

Lisätiedot

Tervetuloa pesulle! Laajan pesuallasvalikoimamme. alkaa sivulta Uudisrakennus vai remonttikohde? Tietoa oikean wc-istuimen valintaan löydät sivulta

Tervetuloa pesulle! Laajan pesuallasvalikoimamme. alkaa sivulta Uudisrakennus vai remonttikohde? Tietoa oikean wc-istuimen valintaan löydät sivulta IDO IDO Tervetuloa pesulle! Laajan pesuallasvalikoimamme esittely alkaa sivulta Uudisrakennus vai remonttikohde? Tietoa oikean wc-istuimen valintaan löydät sivulta Suihkukaappi, suihkunurkka vai näppärästi

Lisätiedot

IDO Kylpyhuonekuvasto 2015

IDO Kylpyhuonekuvasto 2015 IDO Kylpyhuonekuvasto 2015 2 IDO Inspiraatio IDOn kylpyhuonekalusteille ja keramiikkatuotteille on myönnetty Avainlippu. IDO Inspiraatio 3 IDO on mukana arjessasi hektisistä aamuhetkistä viikonloppujen

Lisätiedot

AS OY HELSINGIN MYLLYKYLÄNKALLIO

AS OY HELSINGIN MYLLYKYLÄNKALLIO AS OY HELSINGIN MYLLYKYLÄNKALLIO MUUTOSTYÖT Yksi RS-kohteen etu on osakkaiden mahdollisuus teettää muutostöitä valmistumassa olevaan asuntoonsa. Tässä esitteessä on esitelty valittavissa olevat vakiokalusteet

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Avain Unelmiesi kylpyhuoneeseen. Itsekoottavien kalusteiden tuoteluettelo ja suositushinnat arvonlisäveroineen 15.8.2010 alkaen

Avain Unelmiesi kylpyhuoneeseen. Itsekoottavien kalusteiden tuoteluettelo ja suositushinnat arvonlisäveroineen 15.8.2010 alkaen Itsekoottavien kalusteiden tuoteluettelo ja suositushinnat arvonlisäveroineen 15.8.2010 alkaen Avain Unelmiesi kylpyhuoneeseen Sisällysluettelo Slim-pesuallas Toisinajattelun helmi Klassisen yksinkertainen

Lisätiedot

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan

Lisätiedot

NCC Tähtikodin tuote- ja materiaalivalinnat As Oy Tampereen Kaukatorin Velipoika. 5.2.2015 NCC-yhtiöt 1

NCC Tähtikodin tuote- ja materiaalivalinnat As Oy Tampereen Kaukatorin Velipoika. 5.2.2015 NCC-yhtiöt 1 NCC Tähtikodin tuote- ja materiaalivalinnat As Oy Tampereen Kaukatorin Velipoika 5.2.2015 NCC-yhtiöt 1 Uuden kodin sisustus alkaa materiaalivalinnoista Tässä lomakkeessa esittelemme asuntosi hintaan sisältyvät

Lisätiedot

AS OY HELSINGIN MYLLYKYLÄNRINNE. As Oy Helsingin Myllykylänrinne

AS OY HELSINGIN MYLLYKYLÄNRINNE. As Oy Helsingin Myllykylänrinne AS OY HELSINGIN MYLLYKYLÄNRINNE LISÄ- JA MUUTOSTYÖT Yksi RS-kohteen etu on osakkaiden mahdollisuus teettää lisä- ja muutostöitä valmistumassa olevaan asuntoonsa. Tässä esitteessä on esitelty ilman lisähintaa

Lisätiedot

GUSTAVSBERGIN HINNASTO TUOTELUETTELO 2014 WC:T PESUALTAAT CARE-TUOTTEET KALUSTEET HANAT TARVIKKEET KYLPYAMMEET SUIHKUT

GUSTAVSBERGIN HINNASTO TUOTELUETTELO 2014 WC:T PESUALTAAT CARE-TUOTTEET KALUSTEET HANAT TARVIKKEET KYLPYAMMEET SUIHKUT GUSTAVSBERGIN HINNASTO TUOTELUETTELO 2014 WC:T CARE-TUOTTEET HANAT TARVIKKEET KYLPYAMMEET SUIHKUT GUSTAVSBERG / VILLEROY & BOCH YLEISET MYYNTI-, TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT 1.1.2013 ALKAEN GUSTAVSBERG / VILLEROY

Lisätiedot

PAINOVIRHE KYLPYHUONEKALUSTEET 2010 IDEOITA JA INSPIRAATIOTA KYLPYHUONEESEEN

PAINOVIRHE KYLPYHUONEKALUSTEET 2010 IDEOITA JA INSPIRAATIOTA KYLPYHUONEESEEN PAINOVIRHE Pahoittelemme virheellisiä hintoja kuvastossa. Oikeat hinnat löytyvät erillisestä hinnastosta 2010. KYLPYHUONEKALUSTEET 2010 IDEOITA JA INSPIRAATIOTA KYLPYHUONEESEEN SISÄLTÖ JOHDANTO 4 7 VEDUMIN

Lisätiedot