WARECO. Rakennus Oy MATE R IAALIVALI NTALO MAKE JA MUUTOSTYOT. Materiaal ival intalomakkee n sekd tarjo uspyyn 6n Asunto / TALO B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WARECO. Rakennus Oy MATE R IAALIVALI NTALO MAKE JA MUUTOSTYOT. Materiaal ival intalomakkee n sekd tarjo uspyyn 6n Asunto / TALO B"

Transkriptio

1 MATE R AALVAL NTALO MAKE Helsinki, : Sivu 1/8 u. """*..::"-.M KOnOe ASOY OTSONKALLO Talo /Porras/Asunto: Osoite: Otsonkallio 3, HELSNK Omistaja/omistajat /puh.: Mahdollinen uusi osoite: Sdhkoposti: E Asunnossasutaan rakennustoiden aian. Asunnossa ei asuta rakennust6iden aikana. Asunnon tunnus ja osakkaan/osakkaiden kaikki yhteystiedot on merkittdvai tornatt<eeseent Materiaal ival intalomakkee n sekd tarjo uspyyn 6n Asunto / TALO B viimeinen palautuspdivdi (my6hdstyneitd lomakkeita ja tarjouspyyntoiri ei oteta vastaan) H 47,H 49, H 49, H 50, H 51, H , 54, 55, 56, 57, 5g K 59, K 60, K 61, K62, K 63, K L 65, L 66, L 67, L 69, L 69, L M71,M72, M 73, M74,M75, M N 77, N 79, N 79, N 90, N 91, N g o 83, O 84, O 95, O 96, O 97, O gg Asennamme vahvennetulla (x) rnerkityt tuotteet mik5l-i asukas ei tee vali-ntaa misripiivi,d.n mennessi. 1. KYLPYHUONEEN LAATOTUKSET Laatat ovat Pukkila Oy:n mallistoa. Pukkila Oy:n esittelytiloja on esim. Tammistossa osoitteessa Hagelstamintie 31, VANTAA ja Petikossa osoitteessa Tiilipojanlenkki 4, VANTAA. Saumavdrit ovat arkkitehdin kalustekaaviosta poiketen Maxit Oy:n mallistoa. Saumalaastien vdrimallit ovat ndhtdvissd tyomaan esittelytilassa. 1.1 LATTALAATOTUS - vakio (X) LATTALAATAT Valitsen urakan mukaisen attialaatat: n puffita Natura 96x96 mm, vdri 302, harmaa (Mallisto 1, Talo A, vakio) n pulfila Natura 96x96 mm, viiri317 sininen (Mallisto 2,Talo B, vakio X;. n euffita Natura g6x96 mm, vdri 422,vihrei)(Mallisto 3, Talot P, R ja S, kaksiot, vakio) f] eurtita Arkitekt Color, , gtxgt,light grey, antistip lruittisto 4, Talot p, Rla S, yksi6t, vakio) n gn valitse urakan mukaista lattialaattaa. Pyyddn tarjouksen lattialaatasta (maksimikoko 100x100 mm, mieluiten Pukkila Oy): HUOM! Laattoja valittaessa on huomioitava, etti suihkusyvennyksen etureunaan ja seindn viereen on suunniteltu erikoislaatat Natura BN-, SB- ja SBc (kts. piir. ARK 20s). Mikeli laatoitus poikkeaa yksivdrisestd, sisdltdd kuvioita tai erikoistadonnan osakkaan on toimitettava mitoitettu laatoituskaavio. p Y-tunnus: fax OOSBO HELSNK etu n im i. su kun im fi

2 MATE R AAL VAL NTALO MAKE Helsinki, : Sivu 2/ LATTALAATOTUKSEN SAUMAVART Valitsen urakan mukaisen lattialaatoituksen saumavdrin:!!{axit Oy:n Vetonit 104 harmaa (Mallisto 1 Talo A ja Mallisto 4 talojen P, R ja S, yksi6t, vakio) Maxit Oy:n Vetonit 108 siniharmaa (Mallisto 2,Talo B, vakio Xi fl Maxit Oy:n Vetonit 111 sammalenvihred (Mallisto 3, Talo P, R ja S, kaksiot, vakio) gn valitse urakan mukaista lattialaatoituksen saumavdrid. Pyyden tarjouksen saumavdristd Maxit Oy:n Vetonit nro: A rcz Marmorinvalkoinen, n og Vaalean irarmaa, f] 105 Tumman harmaa, n t oo Vaaleansininen, n toz vaaleanqiniharmaa, n togvaalea turkoosi,! 110 Vaateanvihrea, n iz Ros", - rri b"ig", 114 Ruskea, fl tts Tummanruskea, n 116 Musta (Lisdhinta hyvitys huomioituna 3,50 /m2 sisdltden ALV 22 o/o. Lattiat kuitenkin vdhintddn SO,0O /kylpyhuone, ALV 22 %) 1.2 SETNALAATOTTUS - vakio (X) SENALRRTRT, PERUSLAATAT Valitsen urakan mukaiset seindlaatat: fl euru<ita Harmony 197x197 mm, vdri 91, valkoinen himmed (Mallisto 1, Talo A, muut paitsi suihkunurkan 2 seindd. vakio) euftila Harmony 197x197 mm vdri 10, valkoinen, kiiltdvd (Mallisto Z,Talo 8,3 seindd, vakio x) Pukkila Harmony 97x197 mm, vdri 10 tiililimitys, valkoinen kiiltavd (Mallisto 3, Talot p, R ja S, kaksiot, kaikki seiniit, vakio)! euffita Harmony 97x197 mm, vdri 10, valkoinen kiiltdvd, joka toinen rivija Pukkila Harmony 97x197 mm, vdri 91, valkoinen himmed, vaaka-asennus suoralla limitykselld (Mallisto 4, Talot P, R ja S, yksiot, kaikki seiniit, vakio) n gn valitse urakan mukaisia seindlaattoja. Pyydiin tarjouksen seindlaatasta (mieluiten pukkila Oy): Huom! Mikeli laatoitus poikkeaa yksivdrisestd, sisdltdi boordeja, kuvioita tai eri koislado n nan, osakkaan on toim itettava m itoitettu laatoitus kaavio TEHOSTES El NAN S El NALAATAT (s u i h ku n u rka n taustaseinat tai ta kaseind) Val itsen u ra kan m u kaiset tehosteseindn seinilaatat: n pukklta Harmony 197x197 mm, vdri 85, harmaa (Mallisto 1, Talo A, vakio) n pukfila Harmony g7xg7 mm, vdri47, sininen himmed (Mallisto 2, Talo B, vakio X)! Valitsen tehosteseinddn saman laatan, kuin peruslaattaseiniin. Katso valinta kohdasta 2.1. n fn valitse urakan mukaisia tehosteseinan seindlaattoja. Pyyddn tarjouksen seindlaatasta (mieluiten pukkila Oy): OO58O HELSNK fax etun im i. sukun im fi

3 MATE R AAL VAL NTALO MAKE Helsinki, Val itsen tehostesei ndn laajuudeksi : n Suinfunurkan kaksi seindd suihkualueen leveydeltd (soveltaen Mallisto 1, Talo A) n Takaseind (soveltaen Maltisto 2, Talo B) n ;otu muu seind tai alue liitteend olevan piirustuksen mukaisesti (Enint:iain yksi seind!): S E NALAATOTU KS EN SAU MAVART, PERUS LAATTAS E NAT Valitsen urakan mukaisen seindlaatoituksen saumavdrin Maxit Oy:n Vetonit 102 marmorinvalkoinen (Talot A ja B sekd talojen P, R ja S, yksi6t, vakio X) n En valitse urakan mukaista seindlaatoituksen saumavdrid. Pyydiin tarjouksen saumavdristd Maxit Oy:n Vetonit nro: n tog Vaalean harmaa, n1o+ Harmaa, nlos Tumman harmaa, n too Vaateansininen, n toz Vaaleansiniharmaa, n 108 siniharmaa, n 109 Vaatea turt<oosi, f] tto Vaaleanvihred, n ttt Sammalenvihrea, n 112 Rosa, n tts Beige, a 114Ruskea, n fis Tummanruskea, fl 116 Musta. (Lisalhinta hyvitys huomioituna 3,50 /m2 sisdltden ALV 22 %. Seindt kuitenkin vdhintddn 50,00 /kylpyhuone, ALV 22 o/o) SENA.RETOTUKSEN SAUMAVART, TEHOSTESENAT Valitsen urakan mukaisen tehosteseindn saumavdrin: n Maxit Oy:n Vetonit 102 marmorinvalkoinen (Mallisto 1, Talo A, vakio) fl Maxit Oy:n Vetonit 108 siniharmaa (Mallisto 2,Talo B, vakio X). ' E en valitse urakan mukaista tehosteseindn saumavdrid. Pyydan tarjouksen saumavdristd Maxit Oy:n Vetonit nro: f] tog Vaalean harmaa, n1o+ Harmaa,!ios Tumman harmaa, n too Vaateansininen, f] l0tvaaleansiniharmaa,! toevaaleaturkoosi, n ttovaateanvihrea, n lll sammalenvihrea, tlz Rosa, n 113 Beige, J llq Ruskea, n t ts Tummanruskea, n 116 Musta. (Lis:ihinta hyvitys huomioituna 3,50 /m2 sisdltden ALV 22o/o. Seindt kuitenkin vdhintddn 50.OO /kylpyhuone, ALV 22 o/o) OO58O HELSNK fax etun im i. sukun "V-trffi;$176u70:{

4 2. KYLPYHUONETLOJEN KALUSTEET JA VARUSTEET MATERAALVAL NTALOMAKE JJ-."5-tnht*' *9JSy*L1 2.1 SUHKUSENA n Haluan urakan mukaisen suihkuseindn/-oven; korkeus 2000 mm, kirkas lasi, runkoprofiitit ja helat kirkas hopea, nuppivedin mallia K4 kirkas kromi, ovessa laahustiiviste i5 mm. NREDNNGSGLAS OY (www.inr.fi). Huoml Suihkuseindmallit ovat muuttuneet suihkukulmiksi, joihin eitarvita erillistai suihkuverhotankoa. Pyydan tarjouksen suihkuseindstd /- kaapista Huom! Tarkist arkkitehdiltd suihkuseindn tai -kaapin sopivuus tilaan. 2.2 KYLPYHUONEKALUSTEET! Valitsen urakan mukaisen kylpyhuonekalustekokoonpanon (Mallisto 1, Talo A): ' Allas DO Renova allaskaappi DO Renova valkoisin ovin. Peilikaappi DO Renova , kokopeiliovet Vatitsen urakan mukaisen kylpyhuonekalustekokoonpanon (Mallisto 2,Talo B, vakio X):. Allas Gustavsberg Nordic 2600 (LVl nro ) ' Allaskaappi Gustavsberg 2800 Nordic ll (LVl nro ). Seindkaappi Gustavsberg 2810 Nordic ll (LVl nro ) ' Peili leveys x korkeus 600x608 mm, Float-lasia hiotuin reunoin, kiinnitys ldpiruuvauksella ' Peilihylly 12A mm Geesa / BOS Oy, leveys peilin leveyden mukaan. Kiinnitys kromatuin kiinnikkein. (Malli kuten mallikylpyhuoneessa.) Valitsen urakan mukaisen kylpyhuonekalustekokoonpanon (Mallisto 3 Talojen p, R, S kaksiot, vakio):. Allas Gustavsberg Nordic 2600 (LVl nro ) ' Allaskaappi Gustavsberg 2800 Nordic ll (LVl nro ). Peilikaappi DO Renova , kokopeiliovet Valitsen urakan mukaisen kylpyhuonekalustekokoonpanon (Mallisto 4, Talojen p, R, S yksi6t, vakio):. Allas DO Mosaik Minislim Avoin tammihylly DO altaan alle ' Peili leveys x korkeus 600x608 mm, Float-lasia hiotuin reunoin, kiinnitys ldpiruuvauksella ' Peilihylly 120 mm Geesa / BOS Oy, leveys 600 mm. Kiinnitys piirustuksen mukaan kromatuin kiinnikkein. (Malli kuten mallikylpyhuoneessa.). Seindkaappi Gustavsberg 2810 Nordic ll (LVl nro )! Pyydan tarjouksen kylpyhuonekalusteista:. Allas ' Allaskaappi. Seindkaappi. Peili. Peilihylly. Peilikaappi H uom! Tarkist arkkitehdiltii kylpyhuonekalusteiden sopivuus tilaan. f{akennus OyWareco*---* V* ;2'SO ** Y -iu n n;, i;s. 4i;f G{ ti 6:s^ fax OO58O HELSNK etun im i. su kun im fi

5 MATERAALVAL NTALO MAKE Helsinki, ; Sivu 5/8 j 2.3 VARUSTEET f, Xylpynuoneeseen asennetaan urakan mukaiset varusteet: n Wc-paperiteline nno 353/1, alumiiniepoksi(vakio X) _ tr Pyyhekoukusto nno 31214, alumiiniepoksi(vakio Xi! Kylpyhuoneeseen ei asenneta wc-paperitelinettii eikd koukustoja. (Ei hyvitystii.) - Pyydan tarjouksen liitteend olevan tarjouspyynndn mukaisista varusteista. Huom! Tarjouspyynnostd tulee ilmetd varusteiden tuotenimet ja sijainnit piirustukseen merkittynd. 2.4 VESKALUSTEET WC.STUN: Wc-istuin DO TREV 37092, perusmalli (vakio X) f] wc-istuin ldo TREVT , tyhyt maili (Vaihtoehto A{atossa)! Pyydan tarjouksen WC-istuimesta malli/lvl-nro: Xylpyhuoneisiin ja keittic!<in/keittokomeroon tulevat urakan mukaiset vesikalusteet (X): n Kylpynuoneen pesualtaan hana Oras Safira Classica Bidetta 283 (vakio X) E Sultrtuhana Oras Optima 7149 (LVl nro ) ja Oras 2o4\21ztz (LVt nro , vakio X) n Kuivauspatteri Sentakia Oy EN 6405 (vakio X)! Pesukoneventtiili Oras Laskuhana 1S0 (LVl nro ) ja Oras 2O4O21Z (LVl nro ,vakio X) n Xeitti<in hana astianpesukonetiittimin Oras Safira Classica 295 (LVl nro 6211a}O,vakio x)! Asunnoissa ndkyviin jiiiivdt putket ovat kromattuja kupariputkia (vakio X) fl Lattiakaivoissa RFe-nelicikan net ( ruostumattoma n terds, vakio X). Pyydiin tarjouksen vesikalusteista: E Kylpyhuoneen pesualtaan hana malli/lvl-nro: f] Suinfufrana malli/lvl-nro: n Kuivauspatteri malli/lvl-nro: _ n Pesukoneventtiili malli/lvl-nro ja laskuhana malli/lvl-nro: fl Keittion hana malli/lvl-nro 3. LASTL.KKUNA E Pyyden tarjouksen lasitiili-ikkunasta (3 x 1 kpl tiilid, koko190x190x80 mm,) kylpyhuoneen ja keittidn vdlisen umpeen muurattavan oviaukon yldosaan (vain Talo B ja Talojen P, S ja R kaksiot): Lasitiilen tuotenimi, tyyppi ja vdri: OO58O HELSNK fax etun imi.sukunim Ytunnus:

6 MATERAALVAL NTALOMAKE Helsinki, : Sivu 6/8 4. KYLPYHUONEEN POHJARATKASU! Kylpyhuoneen pohjaratkaisu tehdddn urakan mukaisen perussuunnitelman mukaisesti. ( Hyvdksytty kylpyh u onekaavio i itteend. Katso ohje. ) n gn hyvdksy perussuunnitelman mukaista pohjaratkaisua. Pyydiin tarjou ksen pohjaratkais uva i htoehdosta : fl Ammeversio (arkkitehdin piirustus tiitteenii) tr Kaappiversio (arkkitehdin piirustus tiitteend)! lkaihmisille-versio (arkkitehdin piirustus liitteenei) n Jokin muu pohjaratkaisu (arkkitehdin piirustus tiitteena) OHJE: Valintalomakkeen liitteend on toimitettu urakan mukaisesta pohjaratkaisusta kaksi kappaletta kylpyhuonekaavioita, joista toisessa on tarra. Merkitkiid tarraan valitsetteko suunnitelmien mukaisen pohjaratkaisun, vaitoimitatteko tarjouspyynndn liitteend piirustuksen muutetusta pohjaratkaisusta. Patauttakaa piirustus pdiviittynd ja a leki rjoitettu na val intalomakkeen m u kana. Pohjaratkaisun muutoksista tulee tehdd kirjallinen tarjouspyyntd asiakaspalveluhenkilolle, jonka yhteystiedot ovat lomakkeen viimeiselld sivulla. Muutossuunnittelusta tulee osakkaan olla yhteydessd arkkitehtiin. Muutoksista on toimitettava tarjouspyynnon liitteend arkkitehtipiirustus sekd tarvittaessa sihk<ipiirustus ja LVt-piirustus, jotka osakas tilaa itse omalla kustannuksellaan kultakin suunnittelijalta. dkenndoy wa6;o nNTf1 guso fax OO58O HELSNK etun im i. su kun fi Y{unnus:

7 MATERAALVAL NTALOMAKE J 5. ASUNNON SAHKOTYOT 5.1 KYLPYHUONEENVALAS!N f, Seinavataisin EGOLUCE KEY (Oy Luxplan Ab), tyyppa 4241,teho 2 x 11 W, tp 44 (vakio X) f Pyydan tarjouksen valaisimest a (lp 44): 5.2 KYLPYH UONEEN LATNALAMMryS! Xylpyhuoneisiin tehdddn urakan mukainen sdhkciinen lattiatdmmitys, jossa vakiotermostaatti DEVREG 528 (vakio X) f] Pyydiin tarjouksen lattialdmmityksen termostaatin vaihtamisesta digitaaliseksi ajastintermostaatiksi DEV REG Olohuoneen uusiatk- ja puhelinrasia (yleiskaapelointirasia 2xRJ-45 Kat 6-UTp) asennetaan sdhkcisuunnitelmien mukaisesti lista-asennuksetla ja pintarasiana nykyisen antennirasian kohdalle.! xyua Ei (Merkitse liitteend olevaan piirustukseen uusi sijainti.) Urakoitsija antaa muutoksesta tarjouksen, mikdli muutos aiheuttaa kustannuksia. 5.4 Olohuoneen uusiantennirasia asennetaan sdhkdsuunnitelmien mukaisesti lista-asennuksella ja.pintarasiana nykyisen antennirasian kohdalle. l-j Kyllii n ei (Merkitse liitteend olevaan piirustukseen uusi sijainti.) Urakoitsijantaa muutoksesta tarjouksen, mikdli muutos aiheuttaa kustannuksia. 5.5 Pyyddn tarjouksen seuraavista sdhkrimuutostciisti: n nff- ja puhelinrasian lisdys (yleiskaapelointirasia 2xRJ-45 Kat 6-UTp) (Merkitse sijainti liitteend olevaan piirustukseen. )! Antennirasian lisdys (yleiskaapelointirasia 2xRJ-45 Kat 6-UTp (Merkitse sijainti liitteend olevaan piirustukseen.) kpl kpl Muut sdhkdmuutokset oheisen tarjouspyynnon mukaan: OO58O HELSNK fax etu n imi. su Y-tunnus:

8 MATER AALVAL NTALOMAKE Helsinki, Sivu 8/8 6. LSA. JA MUUTOSTYOEHDOT: Urakoitsija hoitaa ensisijaisesti urakkasopimuksen mukaisen pddsuoritusvelvollisuutensa. Asukkailla on mahdollisuus lisdksi tilata pienimuotoisia lisd- ja muutostditd sekd vaikuttaa materiaalivalintoihin seuraavin ehdoin: a a a a Lisii- ja muutostyo ei saa hiiirit:i muun hankkeen toteutusta (aikataulu) Lisd- ja muutostyd tarjouksia tehdiiin 1 kpl / asunto (=kaikki hatututy6t kootaan yhteen tarjouspyynt66n) Tilaajana toimii aina asunnon omistaja. Tarjouspyynt6 / materiaalivalintalomake pitdd palauttaa midriplividn mennessd. (My<ihdstyneitd tarjouksia ei kdsitelli). Tilaus pittidt tehdii tarjouksen voimassaolo aikana (1 viikko), muuten urakoitsija tekee ty6t alkuperdisen urakkasopimuksen mukaisesti Vanhojen varusteiden uudelleen asennusovitaan tapauskohtaisesti aloituskatselmuksessa. Asukas huolehtii uudelleen asennettavien varusteiden varastoinnista asunnossa. Vanhojen varusteiden kaiyt6lle pitaa olla taloyhtion hyvdksyntzi. Asukkaan itse toimittamia kalusteita ja varusteita hyvaiksyta. KPH:n pintamateriaalit, keraamiset laatat, ovat Pukkila Oy:n mallistoa ja saumalaastit Maxit Oy:n Vetonitsaumalaasteja. Valittavissa on muutama perusvaihtoehto, joiden mallit ovat ndyttelytilassa. frlit<ati asukas haluaa jotakin muuta, valinnan voi tehdei Pukkila Oy:n valikoimasta tai poikkeuitapauksissa jonkin muun valmistajan mallistosta. Tuotteiden piteiai olla varastotuotteita max toimitusaika 2 viikkoa. Mikali halutaan kuvioita, boordeja useita vareje sisdltdvdd laatoitusta, asukas toimittaa niisti erillisen mitoitetun piirustuksen pidurakoitsijalle. Varusteita ja mahdollisia lisdkalusteita voi kaiyda katsomassa esim. Olarin tai Herttoniemen Starkissa. o Urakoitsija tilaa tuotteet tukkumyynnistd. o Toimitusajat / tilavaraus ja mahd. suojaetdisyysrajoitukset pit:iai huomioida varuste- ja kalustevalinnoissa. Maksuehdot: Tilattaessa 50 %(14 vrk netto) ja 50 % kun tyo on vastaanotettu (14 vrk netto). Alle 200,00 muutostydt laskutetaan yhdessd erdssd kun tyo on vastaanotettu. Urakoitsijalla on oikeus tarkistaa osakkaan luottotiedot 7. MATERAALVALNTALOMAKKEEN PALAUTUS Materiaalivalintalomake ja mahdollinen muutostyotarjouspyynto tulee toimittaa tdytettynd, pdivhttynd ja allekirjoitettuna Rakennus oy warecon asiakaspalveluhenkilolle viimeistddn etusivun taulukossa ilmoitettuna pdivdnd klo mennesse. Lomakkeen voi palauttaa postitse, sdhkopostilla pdf-tiedostona tai faksilla (yhteystiedot alla). 8. URAKOTSJAN YHTEYSTEDOT Asia kaspalvel u hen kilci : Oili Sjdg ren, tuotantoi nsi n66ri, asukasmuutokset puh , fax Postiosoite: Rakennus oy wareco, Hermannin rantatie 2 B, Oosgo HELSNK Asuntokorjausosaston kdyntiosoite: Tyopajankatu 10 A 1, HELSNK (1. krs) Halutessanne voitte ottaa yhteyttd asiakaspalveluhenkil6on muutostditd ja materiaalivalintoja koskevissa asioissarkisin (ma-pe) klo Paikka ja aika As un non omistajien allekirjoitu kset ja nimen selven n6kset OO5BO HELSNK tax etun im i. sukun im fi Ytunnus:

Materiaalivalintalomakkeen sekä tarjouspyynnön viimeinen palautuspäivä. V1: 2, 4, 6 30.10.2008 V20: 117, 119, 121,123 30.10.2008

Materiaalivalintalomakkeen sekä tarjouspyynnön viimeinen palautuspäivä. V1: 2, 4, 6 30.10.2008 V20: 117, 119, 121,123 30.10.2008 Helsinki 09.10.2008 Sivu 1/5 Kohde: AS Oy Liusketie 6 Omistaja/omistajat: Osoite: Liusketie 6, 00710 Helsinki Porras/Asunto: Osoite: Väliaikainen osoite: Puh: Sähköposti: Asunnossa asutaan rakennustöiden

Lisätiedot

RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY

RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY 12 RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY 2 Linjasaneeraus asunnoissa ARKFM OY 3 Mitä kylpyhuoneessa tapahtuu?

Lisätiedot

Liite 3 (1) 6.3 Huoneistojen urakkaan kuuluvat laatta-, kaluste- ja varustemallit

Liite 3 (1) 6.3 Huoneistojen urakkaan kuuluvat laatta-, kaluste- ja varustemallit 21 Liite 3 (1) 6.3 Huoneistojen urakkaan kuuluvat laatta-, kaluste- ja varustemallit Kaikki urakkaan kuuluvat tuotteet sekä lisähintaisia urakan ulkopuolisia tuotteita on nähtävillä marraskuussa talon

Lisätiedot

Vakiomateriaalit - As Oy Keskushovi Riihimäki

Vakiomateriaalit - As Oy Keskushovi Riihimäki Vakiomateriaalit - As Oy Keskushovi Riihimäki Tässä lomakkeessa on esitetty As Oy Keskushovi Riihimäki vakiomateriaalivalinnat. Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin. Päiväys 23.9.2014 Havainnekuva

Lisätiedot

KH1, KH2 ja KH4 suuret ja keskikokoinen kylpyhuone

KH1, KH2 ja KH4 suuret ja keskikokoinen kylpyhuone 003-ARK 9.3.2012 As Oy Hiidenkiukaantie 1-3 - kylpyhuoneiden tilajärjestelyt ja laatuluokat 1(5) Hiidenkiukaantie 1-3 Kylpyhuoneiden ja wc:n tilajärjestelyvaihtoehdot ja laatuluokat 09.03.12 Raksystems

Lisätiedot

AS OY HELSINGIN SINIKUUSAMA

AS OY HELSINGIN SINIKUUSAMA AS OY HELSINGIN SINIKUUSAMA Lisää tähän kohteen havainnekuva Asunnon materiaalivalinnat Kopio- ja painoteknisistä syistä materiaalien värit voivat poiketa todellisista. Kalusteet, keittiö Kaapiston ovet

Lisätiedot

As Oy Helsingin Lorenzinpuisto

As Oy Helsingin Lorenzinpuisto Huoneiston materiaali valinnat 31.12.2014 As Oy Helsingin Lorenzinpuisto Arkkitehdin näkemys Huomioithan, että kopio- ja painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit voivat poiketa todellisista,

Lisätiedot

YH Kodit Kaarinan Kreivi

YH Kodit Kaarinan Kreivi YH Kodit Kaarinan Kreivi KIINTOKALUSTEET / KEITTIÖ Kalusteovi valkoinen, suorareunainen, maalattu mdf-ovi Kalusterungot, ylä- ja alasokkelit sekä mahdolliset sivutäytteet ovat valkoista melamiinia. Kalustevedin

Lisätiedot

Kodin materiaalivalinnat. Asunto Oy Vantaan Kaarna Sompakuja, 01280 Vantaa ENNAKKOMYYNTIMATERIAALI 27.10.2014

Kodin materiaalivalinnat. Asunto Oy Vantaan Kaarna Sompakuja, 01280 Vantaa ENNAKKOMYYNTIMATERIAALI 27.10.2014 Kodin materiaalivalinnat Asunto Oy Vantaan Kaarna Sompakuja, 01280 Vantaa ENNAKKOMYYNTIMATERIAALI 27.10.2014 Kodin Materiaalivalinnat Valitse tyylisi Oksa 1 Käpy 2 Pihka 3 2 Materiaalivalinnat Vaihtoehto

Lisätiedot

ASOY HELSINGIN MALLI. Lisää tähän kohteen havainnekuva. Asunnon materiaalivalinnat

ASOY HELSINGIN MALLI. Lisää tähän kohteen havainnekuva. Asunnon materiaalivalinnat ASOY HELSINGIN MALLI Lisää tähän kohteen havainnekuva Asunnon materiaalivalinnat Kalusteet, keittiö Kaapiston ovet Novart Milka 961: Valkoinen maalattu, sileä MDF 19mm Novart Milka 965: harmaa maalattu,

Lisätiedot

ASOY HELSINGIN MALLI ASUNNON MATERIAALIVALINTATILAUS JA LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS / -TILAUS. XX.XX.201X As Oy Helsingin Malli / Huoneisto A1

ASOY HELSINGIN MALLI ASUNNON MATERIAALIVALINTATILAUS JA LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS / -TILAUS. XX.XX.201X As Oy Helsingin Malli / Huoneisto A1 ASOY HELSINGIN MALLI ASUNNON MATERIAALIVALINTATILAUS JA LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS / -TILAUS As Oy Helsingin Malli / Huoneisto A1 Tässä lisä- ja muutostyötarjouksessa / tilauksessa on esitetty asunnon perushintaiset

Lisätiedot

YH Kodit Kaarinan Kreivitär

YH Kodit Kaarinan Kreivitär YH Kodit Kaarinan Kreivitär SISUSTUSMATERIAALIEN VALITSEMINEN Tässä esitteessä esittelemme asunnon hintaan kuuluvia sisustusmateriaaleja, varusteita ja laitteita. Asukkaalla on mahdollisuus valita osa

Lisätiedot

SISUSTUSVALINNAT ASUNTo oy VANTAAN AURINkoTähTI

SISUSTUSVALINNAT ASUNTo oy VANTAAN AURINkoTähTI SISUSTUSVALINNAT Asunto Oy VANTAAN AURINkOtähti Asunto Oy Vantaan Aurinkotähti Kehävuorenkuja 3 01690 Vantaa Rakentaja pidättää oikeuden muuttaa tämän esitteen tietoja ja kuvia sekä materiaaleja. Asunnonostajan

Lisätiedot

As. Oy Kesäkumpu. Materiaalit

As. Oy Kesäkumpu. Materiaalit As. Oy Kesäkumpu Materiaalit Materiaalit 4 Yy 8 Kaa 12 Koo 16 Nee 20 Vii 24 Hinnasto Huom! Materiaalien värit esitteessä on luotu digitaalisesti. Ne eivät korvaa aitoja värimalleja. Valokuvat eivät ole

Lisätiedot

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Vantaan Tuulikello 7.5.2013

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Vantaan Tuulikello 7.5.2013 YIT Kodin Materiaalit Asunto Oy Vantaan Tuulikello 7.5.2013 KEITTIÖT Kalusteovet (PETRA): Milka 961, valkoinen maalattu sileä mdf-ovi Vedin (PETRA): RS12, RST-vedin Työtaso (PETRA): WD4 WDABS Tumma Puu,

Lisätiedot

Uuden kodin pintamateriaalit ja varusteet

Uuden kodin pintamateriaalit ja varusteet Uuden kodin pintamateriaalit ja varusteet As Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi 10.2.2016 Kalusteet Topi-Keittiöiden valikoimista Keittiön yläkaapit: Valkoinen suorareunainen maalattu mdfovi, Topi-Keittiöt Kosketus

Lisätiedot

YH Kodit Kaarinan Ritariperho

YH Kodit Kaarinan Ritariperho YH Kodit Kaarinan Ritariperho SISUSTUSMATERIAALIEN VALITSEMINEN Tässä esitteessä esittelemme asunnon hintaan kuuluvia sisustusmateriaaleja, varusteita ja laitteita. Asukkaalla on mahdollisuus valita osa

Lisätiedot

VATTUNIEMENRANTA 4. Asunto Oy Helsingin Lauttasaarenranta Sisustusmateriaalien esitys SISUSTUSMATERIAALIT

VATTUNIEMENRANTA 4. Asunto Oy Helsingin Lauttasaarenranta Sisustusmateriaalien esitys SISUSTUSMATERIAALIT VATTUNIEMENRANTA 4 Asunto Oy Helsingin Lauttasaarenranta Sisustusmateriaalien esitys SISUSTUSMATERIAALIT SISÄLLYSLUETTELO Asunto Oy Helsingin Lauttasaarenranta Sisustusmateriaalien esitys 1 KEITTIÖT JA

Lisätiedot

Elämäsi helpoin komerohankinta Smart. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Smart.

Elämäsi helpoin komerohankinta Smart. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Smart. K A I K E N V O I T E H D Ä F I K S U M M I N L i u k u o v i k a a p i s t o t 1 Elämäsi helpoin komerohankinta Smart Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta

Lisätiedot

Materiaalit ja varusteet

Materiaalit ja varusteet Materiaalit ja varusteet ASUNTO OY ESPOON LOTANKALLIO, ASUNTO 12 Kohde Asunto Talo Kerros Porras Huoneistopohja Asunto Oy Espoon Lotankallio 12 A 2 A A12 Huomioitavaa on, että pohjapiirustukseen on saattanut

Lisätiedot

L i u k u o v i k a a p i s t o t

L i u k u o v i k a a p i s t o t Liukuovikaapistot Smart on Tank Indoorin ratkaisu kodin säilytysongelmiin. Suunnittelimme räätälöitävien säilytysjärjestelmien malliston joka sopii kaikkiin tiloihin. Kapeammat kaksioviset tai leveämmäksi

Lisätiedot

Elämäsi helpoin komerohankinta Smart. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Smart.

Elämäsi helpoin komerohankinta Smart. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Smart. K A I K E N V O I T E H D Ä F I K S U M M I N L i u k u o v i k a a p i s t o t 1 Elämäsi helpoin komerohankinta Smart Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta

Lisätiedot

Laajalahdentie 20, 22, 24 LAAJALAHDENTIE 24 B14

Laajalahdentie 20, 22, 24 LAAJALAHDENTIE 24 B14 Laajalahdentie 20, 22, 24 LAAJALAHDENTIE 24 B14 [20160823-357] sivu 1 / 3 HUONEISTOKORTTI Laajalahdentie 20, 22, 24 LAAJALAHDENTIE 24 B14 00330 Helsinki As Oy Kolmikontu Tulostus pvm: 19.09.2017 09.33.00

Lisätiedot

Kodin materiaalit. Asunto Oy VANTAAN NEULANEN Sompakuja 6, 01280 Vantaa. Nimi: Asunto:

Kodin materiaalit. Asunto Oy VANTAAN NEULANEN Sompakuja 6, 01280 Vantaa. Nimi: Asunto: Kodin materiaalit Asunto Oy VANTAAN NEULANEN Sompakuja 6, 01280 Vantaa Nimi: Asunto: 17.9.2015 1 (9) Kodin materiaalit Keittiö VAIHTOEHTO 1 Keittiökalusteet KALUSTEOVI VEDIN KALUSTERUNKO VÄLITILA TYÖTASO

Lisätiedot

Vakiomateriaalit - As Oy Espoon Killinki

Vakiomateriaalit - As Oy Espoon Killinki Vakiomateriaalit - As Oy Espoon Killinki Tässä lomakkeessa on esitetty As Oy Espoon Killinki vakiomateriaalivalinnat. Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin. Päiväys 23.9.2014 Havainnekuva suunnitelmasta,

Lisätiedot

ASUNTO OY TAMPEREEN HUVITUS. Sisustusvalinnat T2H. Pirkanmaa Oy. Asunto Oy Tampereen Huvitus

ASUNTO OY TAMPEREEN HUVITUS. Sisustusvalinnat T2H. Pirkanmaa Oy. Asunto Oy Tampereen Huvitus ASUNTO OY TAMPEREEN HUVITUS Sisustusvalinnat T2H Pirkanmaa Oy Asunto Oy Tampereen Huvitus 1 Asunto Oy Tampereen Huvitus Koukkurannankatu 5 B 33870 Tampere Rakentaja pidättää oikeuden muuttaa tämän esitteen

Lisätiedot

Kodin materiaalit. Asunto Oy Helsingin Vinssi Juutinraumankatu 7, Helsinki. Nimi. Asunto

Kodin materiaalit. Asunto Oy Helsingin Vinssi Juutinraumankatu 7, Helsinki. Nimi. Asunto Asunto Oy Helsingin Vinssi Juutinraumankatu 7, 00220 Helsinki Nimi Asunto 20.4.2015 1 (6) Keittiö Keittiökalusteet Novart Oy, Petra-keittiöt KALUSTEOVI Aino 141 melamiiniovi valkoinen Raisa 145 melamiiniovi

Lisätiedot

Kalusteovi: Valkoinen melamiini (141 Aino, Novart Oy) VAKIO. Valkoinen taivelaminaatti (321 Aurora, Novart Oy) VAKIO

Kalusteovi: Valkoinen melamiini (141 Aino, Novart Oy) VAKIO. Valkoinen taivelaminaatti (321 Aurora, Novart Oy) VAKIO 1 (6) ETEINEN Eteiskalusteina on piirustuksessa esitetyssä laajuudessa komerokaappeja. Rungot sekä ylä- ja alatäytteet ovat väriltään valkoiset. Kalusteovi: Valkoinen melamiini (141 Aino, Novart Oy) KEITTIÖ

Lisätiedot

Asukasmuutosopas Asunnonostajan opas asunnon hintaan kuuluvien materiaalivalintojen sekä lisähintaisten asukasmuutostöiden tekemiseen

Asukasmuutosopas Asunnonostajan opas asunnon hintaan kuuluvien materiaalivalintojen sekä lisähintaisten asukasmuutostöiden tekemiseen Pääurakoitsijan logo tähän ASOY HELSINGIN MALLI Asukasmuutosopas Asunnonostajan opas asunnon hintaan kuuluvien materiaalivalintojen sekä lisähintaisten asukasmuutostöiden tekemiseen 1 Yleistä Kohde toteutetaan

Lisätiedot

YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Vantaan Karneoli 12.1.2016

YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Vantaan Karneoli 12.1.2016 YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Vantaan Karneoli 12.1.2016 Asunto Oy Vantaan Karneoli Tuulikaappi Lattialaatta (Laattapiste) PPA Lune Skathi Keraaminen laatta 29,7 x 59,7 Sauma Kiilto 44, tummanharmaa

Lisätiedot

LUCY HARMONY SANEERAUS LILJA SUIHKUSEINÄT NATURE

LUCY HARMONY SANEERAUS LILJA SUIHKUSEINÄT NATURE 1 HARMONY LUCY LILJA SANEERAUS NATURE SUIHKUSEINÄT 2 sisältö: 4 13 14 19 20 23 24 29 30 31 32 33 HARMONY LUCY LILJA SANEERAUS NATURE SUIHKUSEINÄT Finnmirror-kylpyhuonekalusteiden inspiraationa on Suomen

Lisätiedot

Kylpyhuonekalusteet. Kylpyhuone

Kylpyhuonekalusteet. Kylpyhuone Kylpyhuonekalusteet Kylpyhuone 1 Cello on upeita kokonaisuuksia Cello on raikas ja ajanhenkinen sisustuksen ja kotona viihtymisen merkki, joka tarjoaa upeita kokonaisuuksia ja inspiroivia ideoita suomalaiseen

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

Nixin uudet, laadukkaat kylpyhuonemallit. sekä vanhojen kylpyhuoneiden uudistamiseen.

Nixin uudet, laadukkaat kylpyhuonemallit. sekä vanhojen kylpyhuoneiden uudistamiseen. Kylpyhuoneet Nixin uudet, laadukkaat kylpyhuonemallit on luotu uudisrakentamiseen sekä vanhojen kylpyhuoneiden uudistamiseen. Puro, Lähde ja Suvanto -mallistot soveltuvat joustavasti eri kokoisiin tiloihin.

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Raision Kaislaniitty

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Raision Kaislaniitty YH-Asumisoikeus Länsi Oy Raision Kaislaniitty SISUSTUSMATERIAALIEN VALITSEMINEN Tässä esitteessä esittelemme asunnon hintaan kuuluvia sisustusmateriaaleja, varusteita ja laitteita. Asukkaalla on mahdollisuus

Lisätiedot

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Hämeenlinnan Hugo 10.5.2013

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Hämeenlinnan Hugo 10.5.2013 YIT Kodin Materiaalit Asunto Oy Hämeenlinnan Hugo 10.5.2013 KEITTIÖT Kalusteovet (Novart Petra): Milka 961, valkoinen maalattu sileä mdf-ovi A1, A3, A5, A6, A7, B21, B22 Työtaso (PETRA): VT4 VTABS Vaalea

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

Peilikaapit ja peilit

Peilikaapit ja peilit Peilikaapit ja peilit VAKIOväriT Materiaalit ja toimitussisältö TOIMITUSSISÄTÖ Valkoinen * Peilikaappien ledilipat, alapohjat ja sivut sekä erilliset ledilipat ja ledilipat peilillä (lippaosa) ovat kosteudenkestävää

Lisätiedot

AKUKOTI S I S U S T U S V A I H T O E H D O T. AKUKOTI. Kaikki oikeudet pidätetään.

AKUKOTI S I S U S T U S V A I H T O E H D O T. AKUKOTI. Kaikki oikeudet pidätetään. AKUKOTI S I S U S T U S V A I H T O E H D O T Tähän esitteeseen AKUKOTI on laatinut teille sisustussuunnittelijan avustuksella kolme sisustusvaihtoehtoa: Cosy, City ja Classic. Näiden tavoitteena on luoda

Lisätiedot

KYLPYHUONEMALLISTO FLOWALL

KYLPYHUONEMALLISTO FLOWALL KYLPYHUONEMALLISTO FLOWALL Unelmiesi kylpyhuone? Tähän esitteeseen on koottu Flowallin laatta- ja kalustevaihtoehdot, joista voit valita mieleisesi. Vai näyttääkö haaveidesi kylpyhuone ihan toiselta? Ei

Lisätiedot

ASUNTO OY TAMPEREEN TAMELLA. Sisustusvalinnat Asunto Oy Tampereen Tamella

ASUNTO OY TAMPEREEN TAMELLA. Sisustusvalinnat Asunto Oy Tampereen Tamella ASUNTO OY TAMPEREEN TAMELLA Sisustusvalinnat 1 Asunto Oy Tampereen Tamella Asunto Oy Tampereen Tamella Koukkurannankatu 6A 33870 Tampere Rakentaja pidättää oikeuden muuttaa tämän esitteen tietoja ja kuvia

Lisätiedot

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b 001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Sointu tai Tikkurila Oy:n Harmony. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan asennetaan

Lisätiedot

Materiaalit Asunto Oy Jyväskylän Syke City, Jyväskylä

Materiaalit Asunto Oy Jyväskylän Syke City, Jyväskylä Rakennuttaja Materiaalit Asunto Oy Jyväskylän Syke City, Jyväskylä Tässä lomakkeessa on esitetty Asunto Oy Jyväskylän Syke City vakiomateriaalivalinnat. Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin 26.2.2016

Lisätiedot

Kalusteet Topi-Keittiöiden valikoimista

Kalusteet Topi-Keittiöiden valikoimista Uuden kodin pintamateriaalit ja varusteet As Oy Nokian Rantahelmi 2 19.9.2017 Kalusteet Topi-Keittiöiden valikoimista Mallikuva, ei vastaa täysin kohteen toteutusta Keittiön yläkaapit: Valkoinen suorareunainen

Lisätiedot

ARK MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA NYKYTILANNE KPH-1A PPK 30.06.2013. Työpiirustus. www.kirkkosalmentie.info

ARK MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA NYKYTILANNE KPH-1A PPK 30.06.2013. Työpiirustus. www.kirkkosalmentie.info MITAT TISTETTAVA TYÖMAALLA 1:25, 1:75 KPH 1A 109.01.1 1/13 GL Oy NYKYTILANNE F91, F93, F95, F97, F99 KPH-1A 1 485 80 750 h ~ 2328 395 775 530 520 3 050 2 328 250 NYKYTILANNE MITAT TISTETTAVA TYÖMAALLA

Lisätiedot

114 Tuotteet Pesualtaat

114 Tuotteet Pesualtaat 114 Tuotteet Pesualtaat Tuotteet Pesualtaat 115 Millainen käyttäjä, sellainen pesuallas. IDO-pesualtaat jakautuvat neljään eri ryhmään, joista löydät varmasti kylpyhuoneesi tyyliin ja käyttötarpei siisi

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

YH Kodit Turun Kuunari

YH Kodit Turun Kuunari YH Kodit Turun Kuunari KIINTOKALUSTEET / KEITTIÖ Kalusteovi valkotamminen, suorareunainen, mikrolaminaattiovi Kalusterungot, ylä- ja alasokkelit sekä mahdolliset sivutäytteet ovat valkoista melamiinia.

Lisätiedot

4023 Korkeus: 150 cm Leveys: 40 cm Teho: 1 x E27 max60w

4023 Korkeus: 150 cm Leveys: 40 cm Teho: 1 x E27 max60w 4020 teho: 1 x E27 max60w 4023 Korkeus: 150 cm 4022 4018 4025 Leveys: 24,5 cm 4030 Leveys: 32 cm 4028 Leveys: 32 cm 4031 Leveys: 22,5 cm 4027 Leveys: 22,5 cm 4026 Leveys: 32 cm 4016 Leveys: 36 cm 4015

Lisätiedot

YH Kodit Turun Kielonrinne

YH Kodit Turun Kielonrinne YH Kodit Turun Kielonrinne KIINTOKALUSTEET / KEITTIÖ Kalusteovi valkoinen, suorareunainen mdf-levy Kalusterungot, ylä- ja alasokkelit sekä mahdolliset sivutäytteet ovat valkoista melamiinia. Vedin Rst

Lisätiedot

by Finnmirror Kuvasto 2014

by Finnmirror Kuvasto 2014 by Finnmirror Kuvasto 2014 Kaikella on Monitaitoinen tyrvääläinen Kaarlo Mäkinen aloitti liiketoiminnan vuonna 1923. Pääasiallisina tuotteina alkuvaiheessa olivat valokuvakehykset. Jo 1920-luvun lopulla

Lisätiedot

Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Premium tai Tikkurila Oy:n Luja, puolihimmeä.

Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Premium tai Tikkurila Oy:n Luja, puolihimmeä. 001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Premium tai Tikkurila Oy:n Luja, puolihimmeä. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan

Lisätiedot

YIT Kodin materiaalit. Asunto Oy Hyvinkään Rukki, A-porras 28.08.2013

YIT Kodin materiaalit. Asunto Oy Hyvinkään Rukki, A-porras 28.08.2013 YIT Kodin materiaalit Asunto Oy Hyvinkään Rukki, A-porras 28.08.2013 KEITTIÖT Kalusteovet (PETRA): Kiia 951, valkoinen maalattu mdf-ovi, jossa alumiiniprofiili vetimenä A1, A2, A4, A7, A8, A10, A13, A14,

Lisätiedot

HELSINGIN YHTEISLYSEO KALUSTE- JA VÄRITYSKAAVIOT ARK

HELSINGIN YHTEISLYSEO KALUSTE- JA VÄRITYSKAAVIOT ARK HELSINGIN YHTEISLYSEO KALUSTE- JA VÄRITYSKAAVIOT ARK-2279-200 Muutos A 03.02.2016 - Poistettu kaavio ARK-2279-200.228 - Lisätty kaavio ARK-2279-200.230 Muutos B 28.10.2016 - Muutettu kaappi avohyllyksi

Lisätiedot

KYLPY HUONE KALUSTEET. 100 % suomalaista työtä

KYLPY HUONE KALUSTEET. 100 % suomalaista työtä KYLPY HUONE KALUSTEET 100 % suomalaista työtä KYLPY HUONE KALUSTEET SISÄLTÖ 1. KASKI KASKI 50, KASKI 55, KASKI 60 altaat, värit, ovivärit 4-5 2. KAARNA KAARNA 60, KAARNA 90 altaat, värit, ovivärit 6-7

Lisätiedot

Materiaali- ja kalustevalinnat HUONEISTO D 24

Materiaali- ja kalustevalinnat HUONEISTO D 24 Putkiremontti Niemenmäenkuja 2 Materiaali- ja kalustevalinnat HUONEISTO D 24 VERSIO 2. Osakkaat Aleksi Wallasvaara 050 5623108 Vilja Katramo 050 5443252 1 KEITTIÖ 2 KEITTIÖ Hana Teemme putkiremontin jälkeen

Lisätiedot

ASUNNON MATERIAALIVALINTATILAUS JA LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS / -TILAUS

ASUNNON MATERIAALIVALINTATILAUS JA LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS / -TILAUS HASO FANNYNKALLIO ASUNNON MATERIAALIVALINTATILAUS JA LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS / -TILAUS Huoneiston nro: Tässä lisä- ja muutostyötarjouksessa / tilauksessa on esitetty asunnon perushintaiset materiaalivaihtoehdot

Lisätiedot

L i u k u o v i k a a p i s t o t

L i u k u o v i k a a p i s t o t Liukuovikaapistot Smart on Tank Indoorin ratkaisu kodin säilytysongelmiin. Suunnittelimme räätälöitävien säilytysjärjestelmien malliston joka sopii kaikkiin tiloihin. Kapeammat kaksioviset tai leveämmäksi

Lisätiedot

YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Helsingin Koskikara

YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Helsingin Koskikara YIT Liiketilat Materiaalit Asunto Oy Helsingin Koskikara 15.6.2015 LATTIAT Tuulikaappi, keraaminen laatta (Laattapiste) PPA ZEUS CINZA C36105 30x60 väri: matta vaaleanharmaa PPA ZEUS GRAFITE C36111 30x60

Lisätiedot

HASO FANNYNKALLIO. Muutostyöopas

HASO FANNYNKALLIO. Muutostyöopas HASO FANNYNKALLIO Muutostyöopas Asumisoikeusasunnon haltijan opas asunnon hintaan kuuluvien materiaalivalintojen sekä lisähintaisten muutostöiden tekemiseen. 1 Yleistä MUUTOSTYÖOHJE Kohde toteutetaan voimassa

Lisätiedot

Kodin materiaalit. Asunto Oy ESPOON NIITTYHUIPPU Merituulentie 36, 02200 Espoo. Nimi: Asunto:

Kodin materiaalit. Asunto Oy ESPOON NIITTYHUIPPU Merituulentie 36, 02200 Espoo. Nimi: Asunto: Kodin materiaalit Asunto Oy ESPOON NIITTYHUIPPU Merituulentie 36, 02200 Espoo Nimi: Asunto: 08.10.2015 1 (9) Kodin materiaalit Keittiö VAIHTOEHTO 1 Keittiökalusteet Novart Oy Petra-keittiöt KALUSTEOVI

Lisätiedot

Kodin materiaalit. Asunto Oy VANTAAN NEULANEN Sompakuja 6, Vantaa. Nimi: VAIHETOEHTO 1

Kodin materiaalit. Asunto Oy VANTAAN NEULANEN Sompakuja 6, Vantaa. Nimi: VAIHETOEHTO 1 Kodin materiaalit Asunto Oy VANTAAN NEULANEN Sompakuja 6, 01280 Vantaa Nimi: VAIHETOEHTO 1 Asunto: A2, A3, A4, A5, A10, A11, A15, A22, A23, A24, A25, A27, B2, B5, B9, B10, B12, B14, B15, B18, B22, B23,

Lisätiedot

Sisustus. As Oy Helsingin Logos Sisustusvaihtoehdot

Sisustus. As Oy Helsingin Logos Sisustusvaihtoehdot Sisustus As Oy Helsingin Logos Sisustusvaihtoehdot 2 Kiintokalusteissa ja pintamateriaaleissa on mukavasti erilaisia vaihtoehtoja tutustu ja suunnittele unelmiesi koti! Autamme sinua mielellämme. Aliisa

Lisätiedot

AS OY VANTAAN LEINELÄNKAARI 13 ASUINHUONEET

AS OY VANTAAN LEINELÄNKAARI 13 ASUINHUONEET ASUINHUONEET KALUSTEET, Novart Oy Petra mallisto Kaapistojen ovet Milka 961, valkoinen Maalattu mdf Runko valkoinen Asuntojen väliovet Laakaovi Tehdasmaalattu valkoinen Vetimet RST vedin RK12 PINTAMATERIAALIT

Lisätiedot

WC-istuimet 4 Pesualtaat 5 Pesuallasjalat 6 Pesuistuimet 6 Kylpyhuonekalusteet 7. WC-istuimet 8 Pesuistuimet 8 Pesualtaat 9 Pesuallasjalat 9 Hyllyt 9

WC-istuimet 4 Pesualtaat 5 Pesuallasjalat 6 Pesuistuimet 6 Kylpyhuonekalusteet 7. WC-istuimet 8 Pesuistuimet 8 Pesualtaat 9 Pesuallasjalat 9 Hyllyt 9 1 Sisällysluettelo Nordic Sivu WC-istuimet 4 Pesualtaat 5 Pesuallasjalat 6 Pesuistuimet 6 Kylpyhuonekalusteet 7 Skandic WC-istuimet 8 Pesuistuimet 8 Pesualtaat 9 Pesuallasjalat 9 Hyllyt 9 Mycene WC-istuimet

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Hyvinkään Rukki, C-porras 16.5.2013

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Hyvinkään Rukki, C-porras 16.5.2013 YIT Kodin Materiaalit Asunto Oy Hyvinkään Rukki, C-porras 16.5.2013 KEITTIÖT Kalusteovet (PETRA): Kiia 951, valkoinen maalattu mdf-ovi, jossa alumiiniprofiili vetimenä Työtaso (PETRA): AT4 ATABS Antiikki

Lisätiedot

Materiaalivalinnat (alustava)

Materiaalivalinnat (alustava) Materiaalivalinnat (alustava) Asunto Oy Orimattilan Lemmensilta 28.1.2011 PARKETIT Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 valkolakattu tammi, 3-sauv.lautaparketti tammi nature, 3-sauv.lautaparketti tummaksi

Lisätiedot

4023 Korkeus: 150 cm Leveys: 40 cm Teho: 1 x E27 max60w

4023 Korkeus: 150 cm Leveys: 40 cm Teho: 1 x E27 max60w 4020 teho: 1 x E27 max60w 4023 Korkeus: 150 cm 4022 4018 4025 Leveys: 24,5 cm 4030 Leveys: 32 cm 4028 Leveys: 32 cm 4031 Leveys: 22,5 cm 4027 Leveys: 22,5 cm 4026 Leveys: 32 cm 4016 Leveys: 36 cm 4015

Lisätiedot

Loft by. Sisustusvalinnat. Me rakennamme raamit Sinä luot lopputuloksen

Loft by. Sisustusvalinnat. Me rakennamme raamit Sinä luot lopputuloksen Loft by Sisustusvalinnat Me rakennamme raamit Sinä luot lopputuloksen Sisustusvalinnat ASUNTO OY KIVISTÖN KONEISTO Olemme valinneet teille esitteen mukaiset pintamateriaalit ja varusteet huolellisesti

Lisätiedot

Happy D ja Happy D2 VÄRIKARTTA - HAPPY D VÄRIKARTTA - HAPPY D2 HINTARYHMÄ 1: HINTARYHMÄ 1: Eurooppalainen tammi -52. Pellava -75

Happy D ja Happy D2 VÄRIKARTTA - HAPPY D VÄRIKARTTA - HAPPY D2 HINTARYHMÄ 1: HINTARYHMÄ 1: Eurooppalainen tammi -52. Pellava -75 ja Happy D2 VÄRIKARTTA - HAPPY D VÄRIKARTTA - HAPPY D2 HINTARYHMÄ 1: HINTARYHMÄ 1: Korkea kiilto valkoinen -22 Korkea kiilto valkoinen -22 Eurooppalainen tammi -52 Pellava -75 HINTARYHMÄ 2: HINTARYHMÄ

Lisätiedot

Kodin materiaalit. Asunto Oy HELSINGIN MANTTELI Välimerenkatu 6, 00220 Helsinki. Nimi. Asunto

Kodin materiaalit. Asunto Oy HELSINGIN MANTTELI Välimerenkatu 6, 00220 Helsinki. Nimi. Asunto Asunto Oy HELSINGIN MANTTELI Välimerenkatu 6, 00220 Helsinki Nimi Asunto 22.4.2015 1 (6) Keittiö Keittiökalusteet Novart Oy Petra-keittiöt KALUSTEOVI Aino 141 melamiiniovi valkoinen Raisa 145 melamiiniovi

Lisätiedot

ASUKASMUUTOSTYÖT MATERIAALIVALINNAT. Haso Kivipadonpuisto

ASUKASMUUTOSTYÖT MATERIAALIVALINNAT. Haso Kivipadonpuisto ASUKASMUUTOSTYÖOHJE 1 (5) ASUKASMUUTOSTYÖT MATERIAALIVALINNAT Haso Kivipadonpuisto 1. YLEISTÄ Muutostöiden tekeminen perustuu rakennuttajan ja urakoitsijana toimivan Lujatalo Oy:n väliseen sopimukseen.

Lisätiedot

DOORIT...ja kaikki järjestyy! by Säilytysjärjestelmä HINNASTO 2012 www.masku.com Saranaovikaappien rungot, korkeus 236 cm, syvyys 59 cm Kpl Väri Tuotekoodi Ovh. EUR, alv. 23 % Valkoinen, leveys 50 cm 21300381

Lisätiedot

4 mitat kxlxs 680 x XXX x 135 300 MALLISTOJEN PEILIKAAPIT, PEILIT JA VALOT 400/500/600/800/900 600/800/900 malli 560 malli 550 36 L-Kaluste kylpyhuonekalusteet hinnasto 2016 680 365

Lisätiedot

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast

Lisätiedot

Elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää.

Elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää. V a a t e s ä i l y t y k s e n u u s i a i k a L i u k u o v i k a a p i s t o t 1 Elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KYLPYHUONEVALINNAT AS OY TALOYHTIÖ

KYLPYHUONEVALINNAT AS OY TALOYHTIÖ KYLPYHUONEVALINNAT AS OY TALOYHTIÖ UNELMIESI KYLPYHUONE? Kylpyhuone jossa kaikki on ulottuvilla, mutta mikään ei ole tiellä. Kaikkea on kylliksi, Tähän esitteeseen on koottu As Oy Taloyhtiön laattaja kalustevaihtoehdot.

Lisätiedot

ALUSTAVA 30108, 30109. Helsinki 02.06.2016. Arto Saari, LVI-Ins. Työnro. Jonna Silvo, Viranomaisten merkintöjä

ALUSTAVA 30108, 30109. Helsinki 02.06.2016. Arto Saari, LVI-Ins. Työnro. Jonna Silvo, Viranomaisten merkintöjä ALUSTAVA Kaupunginosa / kylä Kontula Rakennustoimenpide Rakennuskohteen nimi ja osoite AS OY KEINULAUDANTIE 5 Kiinteistötunnus 91-047-0015-0003 Viranomaisten merkintöjä Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Piirustuksen

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna 2 Seuraavaksi voidaan katsoa tulevaan ja nähdä, mitä remonttiin uppoavilla euroilla voidaan saada. Suunnittelijat antavat lähtökohdat onnistuneelle remontille. Asuntoosakeyhtiö hyväksyy suunnitelmat tietyin

Lisätiedot

1.329,- 1.084,- 1.035,- 1.282,-

1.329,- 1.084,- 1.035,- 1.282,- WEGA 1/2006 Toimitukseen sisältyy vakiona krominen palkki- ja nuppivedin. Wega toimivia kalusteita pieneen kylpyhuoneeseen Wega-kalustesarja tarjoaa korkealaatuista toimivaa muotoilua. Valittavana on kaksi

Lisätiedot

Kodin materiaalit Asunto Oy Helsingin Försti

Kodin materiaalit Asunto Oy Helsingin Försti TORNITALONKATU Kodin materiaalit Asunto Oy Helsingin Försti LEIKKIPOLKU KOULUKATU RAKENTAJANTIE SISUSTUS- VALINNAT 2 SRV Rakennus Oy pidättää oikeuden vähäisiin muutoksiin, jotka eivät oleellisesti poikkea

Lisätiedot

745,- 635,- Joy matala pöytätaso 70 musta, laatikko, opaalinmusta graniittitaso. Tuotenro 30700-B3 (Suositushinta 797,-) 885,- 2 205,-

745,- 635,- Joy matala pöytätaso 70 musta, laatikko, opaalinmusta graniittitaso. Tuotenro 30700-B3 (Suositushinta 797,-) 885,- 2 205,- KYLPYHUONE- IDEAT: JOY KAMPANJA, JOKA OTTAA MUODOT HALTUUN. SUORAAN SVEDBERGSIN IDEAKIRJASTA 25. lokakuuta - 21. marraskuuta 2010 Joy korkea kaappi 153x35 musta, ovi, laatikko. Tuotenro 35340. (Suositushinta

Lisätiedot

PREMIUM TÄYDELLISIÄ SÄILYTYSRATKAISUJA. SUOMEKSI.

PREMIUM TÄYDELLISIÄ SÄILYTYSRATKAISUJA. SUOMEKSI. 1 PREMIUM TÄYDELLISIÄ SÄILYTYSRATKAISUJA. SUOMEKSI. PREMIUM TÄYDELLISIÄ SÄILYTYSRATKAISUJA SUOMEKSI KIRENA PREMIUM on alusta loppuun mittatilaustyönä tehty. Juuri sinun kotiasi varten. Huippulaadukkaat

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Liedon Amalianhovi

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Liedon Amalianhovi YH-Asumisoikeus Länsi Oy Liedon Amalianhovi KIINTOKALUSTEET / KEITTIÖ Värimaailma 1: Kalusteovi taivereunainen laminaattiovi, väri valkoinen Vedin kromattu lankavedin, malli voi poiketa kuvasta. Kalustevälilaataksi

Lisätiedot

ASUNTO OY HELSINGIN SILTAPELLONKUJA 6. Rakennuttaja Weston Group Oy. Rakennusaika Kevät 2017-kesä Rakennustapaseloste

ASUNTO OY HELSINGIN SILTAPELLONKUJA 6. Rakennuttaja Weston Group Oy. Rakennusaika Kevät 2017-kesä Rakennustapaseloste ASUNTO OY HELSINGIN SILTAPELLONKUJA 6 Siltapellonkuja 6 00740 Helsinki Rakennuttaja Weston Group Oy Rakennusaika Kevät 2017-kesä 2018 Rakennustapaseloste Perustus: Perustus on perustettu teräsbetonipaalujen

Lisätiedot

Flashbay Ltd Kone Building Keilasatama 3 02150 Espoo Finland

Flashbay Ltd Kone Building Keilasatama 3 02150 Espoo Finland Kaikki hintamme sisältävät painatuksen logolla ja teksteillä tuotteen molemmille puolille(milloin mahdollista). Ei kehitys- tai asennuskustannuksia. sisältää neljä väriä. Toimitus on 29.50 kaikille tilausmäärille.

Lisätiedot

ASUNTO OY TAMPEREEN HELLA. Sisustusvalinnat Asunto Oy Tampereen Hella

ASUNTO OY TAMPEREEN HELLA. Sisustusvalinnat Asunto Oy Tampereen Hella ASUNTO OY TAMPEREEN HELLA Sisustusvalinnat 1 Asunto Oy Tampereen Hella Asunto Oy Tampereen Hella Koukkurannankatu 6B 33870 Tampere Rakentaja pidättää oikeuden muuttaa tämän esitteen tietoja ja kuvia sekä

Lisätiedot

MATERIAALIOPAS UUTEEN KOTIISI

MATERIAALIOPAS UUTEEN KOTIISI MATERIAALIOPAS UUTEEN KOTIISI 2 VALOISA Valoisa ASUNNOT Kotisi parketit: Kuva viitteellinen Parketti Kolmisauvainen mattapintainen tammi natural Parketti Kolmisauvainen valkolakattu mattapintainen tammi

Lisätiedot

SISUSTUSVALINNAT ASUNTo oy VANTAAN harald & helga

SISUSTUSVALINNAT ASUNTo oy VANTAAN harald & helga SISUSTUSVALINNAT Asunto Oy VANTAAN harald & helga Asunto Oy Vantaan Harald Turnajaistie 5 01730 Vantaa Asunto Oy Vantaan Helga Turnajaistie 15 01730 Vantaa Rakentaja pidättää oikeuden muuttaa tämän esitteen

Lisätiedot

Asunto Oy Turun Fregatti

Asunto Oy Turun Fregatti Asunto Oy Turun Fregatti SISUSTUSMATERIAALIEN VALITSEMINEN Tässä esitteessä esittelemme asunnon hintaan kuuluvia sisustusmateriaaleja, varusteita ja laitteita. Asukkaalla on mahdollisuus valita osa asunnon

Lisätiedot

As Oy Helsingin Luutnantti

As Oy Helsingin Luutnantti As Oy Helsingin Luutnantti Lisää tähän kohteen havainnekuva Asunnon materiaalivalinnat Kalusteet, keittiö Kaapiston ovet, alakaapit Novart Milka 961: Valkoinen maalattu matta, sileä MDF Novart Milka 96H

Lisätiedot

ALUSTAVA! LAADITTU LASKENTAA VARTEN

ALUSTAVA! LAADITTU LASKENTAA VARTEN Valitse tyylikkäät asunnon hintaan sisältyvät materiaalit uuteen kotiisi! ALUSTAVA! LAADITTU LASKENTAA VARTEN Ennakkomarkkinointiin laadittu ALUSTAVA materiaaliesite 8.11.2017 Taiteilijan näkemys Presidentinkatu

Lisätiedot

LINJASANEERAUS As Oy Westendin Tornit Arkkitehtisuunnittelu

LINJASANEERAUS As Oy Westendin Tornit Arkkitehtisuunnittelu LINJASANEERAUS As Oy Westendin Tornit Arkkitehtisuunnittelu Eero Jukkola, Tomi Hautakangas Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy LINJASANEERAUS As Oy Westendin Tornit Esityksen sisältö 1. Jaettu asuntokohtainen

Lisätiedot

SISUSTUSVALINNAT ASUNTO OY VANTAAN TÄHTISARA & NIITTYNURMIKKA

SISUSTUSVALINNAT ASUNTO OY VANTAAN TÄHTISARA & NIITTYNURMIKKA SISUSTUSVALINNAT ASUNTO OY VANTAAN TÄHTISARA & NIITTYNURMIKKA Asunto Oy Vantaan Tähtisara Nikinmäentie 13 01490 Vantaa Asunto Oy Vantaan Niittynurmikka Nikinmäentie 15 01490 Vantaa Rakentaja pidättää oikeuden

Lisätiedot

Hintaan sisältyvät materiaalit Hyvä maku kaupan päälle ASUNTO OY ESPOON LUOTSI MATERIAALIVALINNAT ASUNTO B14

Hintaan sisältyvät materiaalit Hyvä maku kaupan päälle ASUNTO OY ESPOON LUOTSI MATERIAALIVALINNAT ASUNTO B14 Hintaan sisältyvät materiaalit Hyvä maku kaupan päälle ASUNTO OY ESPOON LUOTSI MATERIAALIVALINNAT ASUNTO B14 KEITTIÖKALUSTEET Kalusteovet (Novart Petra) Ronja 682B harmaa/antiikki tammi laminaattiovi antiikki

Lisätiedot

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT KANKAAT PEITTÄVIÄ TAI LÄPINÄKYVIÄ KATSO KANKAAN LUONNE KANKAAN KOHDALTA DL-596 Valkoharmaa DL-597 Hopean ruskea DL-598 Harmaan hopea DL-599 Valkovihreä Maksimi tilausleveys 195cm DL-3308 Pinkki violetti

Lisätiedot

SISUSTUSVALINNAT ASUNTO OY KANGASALAN LILJA

SISUSTUSVALINNAT ASUNTO OY KANGASALAN LILJA SISUSTUSVALINNAT ASUNTO OY KANGASALAN LILJA Asunto Oy Kangasalan Lilja Annalantie 3, 36200 Kangasala Rakentaja pidättää oikeuden muuttaa tämän esitteen tietoja ja kuvia sekä materiaaleja. Asunnon ostajan

Lisätiedot

Liite 1 / 5s. Ark. kalustesuun. mukaan (RU) - pesuallashana ORAS 1096F+197095/2m WC-laite IDO Seven D 33212

Liite 1 / 5s. Ark. kalustesuun. mukaan (RU) - pesuallashana ORAS 1096F+197095/2m WC-laite IDO Seven D 33212 Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy Urheilutie 49, 86600 Haapavesi puh. 08-452443, 050-5143137 sähköposti: eero.jaatinen@ejoy.fi Liite 1 / 5s Kalusteluettelo: Työkeskus Kipinä Tuulikaapit 101 &138 Suihkuhana

Lisätiedot