ModEva/DNC880S. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: RUE DES UTTINS 27 fax SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ModEva/DNC880S. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01. info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN"

Transkriptio

1 ModEva/DNC880S Käyttöohje CYBELEC SA puh.: RUE DES UTTINS 27 fax CH YVERDON-LES-BAINS sähköpostiosoite: SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN

2 Tässä ohjekirjassa oleva tieto voi muuttua muutoksesta etukäteen ilmoittamatta eikä CYBELEC SA sitoudu siihen. Tässä ohjekirjassa kuvattu ohjelmisto on lisenssi- sekä salassapitosopimuksen alainen. Ohjelmistoa saa käyttää tai kopioida vain sopimuksen ehtojen mukaisesti. Ohjelmiston kopioiminen mille tahansa tallennusvälineelle on laitonta lukuunottamatta niitä, jotka ovat erikseen määritetty lisessi- tai salassapitosopimuksessa. Copyright CYBELEC SA Kaikki oikeudet pidätetään. Tärkeää: Tämä huomautus kuvaa numeerisen ohjaimen normaaleja ja standardoituja ohjelmointitoimenpiteitä. Koska koneen valmistaja voi varustaa numeerisen ohjaimen omia tarkoituksiaan varten määritettävissä olevilla toiminnoilla, näiden toimintojen tarkemmat ohjelmointiohjeet tulee tarkistaa valmistajan toimittamasta lisäohjekirjasta. Autocad on Autodesk Inc.:n rekisteröimä tavaramerkki. CYBELEC on CYBELEC SA:n rekisteröimä tavaramerkki. Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröimä tavaramerkki. IBM, PC/AT, PC Network, Token Ring Network ovat International Business Machines Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä. MS-DOS on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki. MS-Windows Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki. Novell Netware Novell, Incorporatedin rekisteröimä tavaramerkki. Windows NT Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

3 TURVALLISUUS- JA HUOLTO-OHJEET Käyttäjä tulee olla koulutettu työskentelemään koneella, johon numeerinen ohjaus on asennettu. Numeerisen ohjauksen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia laite- sekä henkilövahinkoja. Koneparametrien muokkaus voi aiheuttaa oleellisia aineellisia vahinkoja tai johtaa epätasaiseen tuotelaatuun. Vain valtuutettu teknikko saa irrottaa takapaneelin (sähköiskuvaara). Numeerista ohjausta ei saa altistaa liialliselle kosteudelle. Näin vältetään sähköiskun vaara sekä laitteen vahingoittuminen. Numeerinen ohjaus tulee kytkeä irti päävirtalähteestä ennen puhdistustoimenpiteitä. Alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia nesteitä ei saa käyttää. Jos numeerinen ohjaus ei toimi oikein, tulee ottaa yhteyttä huoltoteknikkoon. Numeerista ohjausta ei saa altistaa suoralle auringon paisteelle tai muulle lämmönlähteelle. Numeerista ohjausta ei saa asettaa lähelle magneettisia laitteita, kuten muuntajat, moottorit tai laitteet, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä (hitsauslaitteet jne.). Tuulettimen suodattimet tulee vaihtaa säännöllisin väliajoin ylikuumenemisen estämiseksi. TURVALLISUUS- JA HUOLTO-OHJEET PAGE I

4 Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi. SIVU II KÄYTTÖOHJE MODEVA

5 CYBELEC-OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS YLEISET TEKIJÄNOIKEUDET CYBELEC-ohjelmisto on suojattu tekijänoikeuksilla, ja kaikki sen kopiointioikeudet pidätetään. CYBELEC-ohjelmiston saa asentaa ja sitä saa käyttää vain hyväksytyissä laitteissa (PC:llä ja DNC:ssä). Myös käyttöohjekirjat ovat tekijänoikeuslainsäädännön suojaamia, ja kaikki niiden käyttö- ja kopiointioikeudet pidätetään. Tätä ohjekirjaa ei saa kokonaisuudessaan eikä osittain kopioida, valokopioida, jäljentää, kääntää tai tiivistää ilman CYBELECin kirjallista suostumusta. ERITYINEN LEVYKE - TEKIJÄNOIKEUDET Tämän ohjelmiston lailliset käyttäjät saavat ainoastaan kopioida levykkeen sisällön tietokoneen muistiin ja suorittaa ohjelman sekä valmistaa alkuperäisestä levykkeestä turvallisuussyistä varmuuskopion siltä varalta, että alkuperäinen ohjelma katoaa. Tuotteen valtuuttamaton kopiointi, monistus, myynti tai muunlainen jakelu on lain vastaista. ERITYINEN EPROM - TEKIJÄNOIKEUDET Takuu ei ole voimassa, jos CYBELEC DNC- tai CNC-yksikön alkuperäinen CYBELECin valmistama ohjelmisto on korvattu muulla kuin CYBELECIN valmistamalla ohjelmistolla ja tämä on tehty ilman CYBELECilta saatua kirjallista lupaa. TAKUU CYBELEC ei takaa, että sen ohjelmistotuotteet toimivat moitteetta kaikissa tietokoneissa ja ohjelmistoympäristöissä. Ohjelmistotuotteen käyttörajoituksista sekä sen teknisistä määrityksistä päättää vain CYBELEC. Ainoastaan CYBELEC voi päättää tietyn ohjelmiston yhdenmukaisuudesta ja toiminnasta. CYBELEC-ohjelmistossa ei ole otettu huomioon käyttöjärjestelmien eri versioiden välisiä yhteensopimattomuuksia. CYBELEC-ohjelmiston käyttäminen eri versioiden kanssa tai eri versioiden vaihteleminen voi johtaa tietojen katoamiseen tai muuttumiseen. LISENSSISOPIMUS PAGE III

6 OHJELMISTOTUOTTEEN PÄIVITYSPALVELU CYBELEC-ohjelmiston osto oikeuttaa käyttäjän vastaanottamaan "korjaavia" ohjelmistopäivityksiä yhden vuoden ajan. Parannetun tai muutetun ohjelmistoversion käytöstä saattaa aiheutua tietojen (ohjelmisto, parametrit jne.) häviämistä tai tilanteita, joissa laitetta tai sen kytkentöjä tulee muuttaa. Näitä vaikutuksia ei aina voi ennakoida, eikä CYBELEC ole niistä vastuussa. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN Tämä sopimus päättyy automaattisesti, jos lisenssinsaaja tekee konkurssin, jolloin velkojille luovutetaan jokin osuus lisenssinsaajan omaisuudesta, lisenssinsaajaa tai sen omaisuutta vastaan nostetaan jokin oikeusprosessi tai oikeustuomio, joka rajoittaa huomattavasti lisenssinsaajan liiketoimintaa, tai kun tämä sopimus mitätöidään. CYBELECilla on oikeus päättää tämä sopimus heti, jos käyttäjä rikkoo edellä mainittuja ehtoja. Käyttäjän tulee 30 päivän kuluessa sopimuksen päättämisestä oman valintansa mukaan joko palauttaa CYBELECille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle kaikki tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien materiaalien olemassa olevat kopiot tai toimittaa CYBELECille riittävät todisteet siitä, että alkuperäinen ohjelmisto sekä sen kopiot on kokonaisuudessaan ja kaikissa muodoissaan tuhottu. VASTUUNRAJOITUS Edellä mainittu takuu korvaa kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut. Lisenssinsaaja suostuu lisäksi siihen, että CYBELEC ei ole vastuussa mistään menetetyistä tuloista, säästöistä, käytön estymisestä tai muista sattumanvaraisista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston käytöstä tai sen käytön estymisestä, tai mistään muista minkään muun osapuoleen lisenssinsaajaan kohdistamista väittämistä tai vaatimuksista. CYBELEC ei ole missään tapauksessa vastuussa välillistä vahingoista, vaikka CYBELECille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. CYBELEC ei takaa, että ohjelmistoon sisältyvät toiminnot vastaavat lisenssinsaajan vaatimuksista tai että ohjelmiston käyttö on täysin ilman virhemahdollisuuksia. Jos ohjelmisto osoittautuu vialliseksi, lisenssinsaaja (ei CYBELEC tai sen valtuutettu jälleenmyyjä tai edustaja) ottaa osalleen kaikki tarpeellisesta huollosta, korjauksesta tai muutoksista aiheutuvat kustannukset. CYBELEC takaa, että levykkeissä, EPROM:ssa tai muissa magneettisissa tietovälineissä tai kaseteissa, joissa ohjelmisto toimitetaan, ei ilmene materiaali- ja valmistusvikoja normaalissa käytössä 90 päivän kuluessa mikä todistetaan pakkausluettelon kopion avulla sen toimittamisesta lisenssinsaajalle. PAGE IV LISENSSISOPIMUS

7 KORVAUSRAJOITUKSET CYBELECin koko vastuu ja lisenssinsaajan yksinomaiset korvaukset ovat seuraavat: kaikkien levykkeiden tai EPROM:ien tai magneettisten tietovälineiden tai kasettien, jotka eivät täytä CYBELECin rajoitetun takuun ehtoja ja jotka palautetaan CYBELECille tai valtuutetulle CYBELECedustajalle yhdessä pakkausluettelon kopion kanssa, vaihtaminen tai jos CYBELEC tai sen edustaja eivät pysty toimittamaan korvaavia levykkeitä, magneettisia tietovälineitä, EPROM:eja tai kasetteja, joissa ei ole materiaali tai valmistusvikoja, lisenssinsaaja voi lopettaa tämän sopimuksen tässä mainituilla ehdoilla, jolloin tuotteen ostajalle hyvitetään ostosumma. YLEISTÄ Lisenssinsaaja tunnustaa lukeneensa tämän sopimuksen, ymmärtäneensä sen ja sitoutuu noudattamaan sen ehtoja ja määräyksiä. Lisenssinsaaja hyväksyy, että CYBELECiä ei voida pitää vastuullisena mihinkään korvauksiin, jos lisenssinsaaja rikkoo tätä sopimusta, mukaan lukien kaikki mahdolliset kohtuulliset asianajo- ja lakiasiankulut. Tätä lisenssisopimusta ohjaavat Sveitsin lait, ja sen oikeuspaikkana toimii Lausanne, Sveitsi. YLLÄPITO CYBELEC tarjoaa yhden vuoden ohjelmiston ylläpidon. Ylläpidon laajuus ja sen vaatimien toimenpiteiden suorittamiseen kuluva aika ovat täysin CYBELECin päätettävissä. Ylläpito käsittää normaalisti koodivirheiden korjauksen, tukiasiakirjojen virheiden korjauksen sekä ohjelmiston päivitysversiot, jotka CYBELEC voi toimittaa ylläpitojakson kuluessa. CYBELEC ei ole missään tapauksessa pakotettu tarjoamaan teknistä tukea yrittäessään ratkaista ongelmia tai vaikeuksia, jotka johtuvat lisenssinsaajan lisenssinalaisen ohjelmiston muokkaamisesta. Kaikki tällaiset lisenssinsaajan suorittamat muokkaustoimenpiteet ovat lisenssinsaajan omalla vastuulla. LISENSSISOPIMUS PAGE V

8 Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi. PAGE VI LISENSSISOPIMUS

9 February 21, 2007 V. 1.2b SISÄLLYS TURVALLISUUS- JA HUOLTO-OHJEET...I CYBELEC-OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS...III JOHDANTO...4 TURVALLISUUS, TEKIJÄNOIKEUDET & LISENSSISOPIMUS...4 WINDOWS-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄPOHJAINEN DNC 4 TIETOJA TÄSTÄ KÄSIKIRJASTA...5 OHJELMISTON ASENNUS...6 MERKINTÄTAVAT...6 MÄÄRITELMÄT...6 PIKAOSOITIN (VAIN MODEVASSA)...9 PIKAKÄYNNISTYS...11 OHJELMISTOSTA POISTUMINEN 12 L-ALFA (2D) -OHJELMOINTI...13 VAIHEITTAIN...14 TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN 14 LÄVISTIMEN SÄÄTÖ 15 MEISTIN SÄÄTÖ 17 TYÖKALUVALINTA 19 YLEISTIEDOT POIKKILEIKKAUKSEN OHJELMOINTI POIKKILEIKKAUKSEN OHJELMOINTI 22 TUOTELASKENTA 24 TAIVUTUSALUE (BEND 2D) 24 AKSELEIDEN SIJAINTI, MUUT TOIMINNOT 26 SUORA OHJELMOINTI (BEND NUM)...29 VAIHEITTAIN...30 TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN 30 YLEISTIEDOT 31 TYÖKALUVALINTA 32 TIETOJEN SYÖTTÖ (1) 32 TIETOJEN SYÖTTÖ (2) 34 SISÄLLYS SIVU 1

10 TAIVUTUS, TESTIT JA KORJAUKSET D-OHJELMOINTI (VAIN MODEVA 12S/15S) TUOTTEEN LUOMINEN VAIHEITTAIN TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN 40 TUOTTEEN TALLENNUS TAI HAKU TUOTTEEN TALLENNUS TUOTEHAKU MUISTIEN JÄRJESTELY KÄYTTÖOIKEUSTASOJENSUOJAAMINEN YLEISTÄ TIETOA KÄYTTÄJÄT SALASANALLA SUOJATTU KÄYTTÖOIKEUS KOLMATTA TASOA YLEMPIEN TASOJEN KÄYTTÖOIKEUS SALASANAN VAIHTO UNOHTUNUT SALASANA 60 SIVUJEN PIKAKATSAUS MENU-SIVU LIST OF PRODUCTS -SIVU LIST OF GRAPHICAL PRODUCTS -SIVU PRODUCT / CRITERIA SEARCH -SIVU TRANSFER-SIVU LIST OF PUNCHES -SIVU LIST OF DIES -SIVU PUNCH PROGRAMMING -SIVU DIE PROGRAMMING -SIVU WELCOME-SIVU INITIALIZATION-SIVU MACHINE PARAMETERS -SIVU PRODUCT NUM -SIVU TOOLS POSITION -SIVU COMMENTS-SIVU BEND NUMERICAL -SIVU BEND 2D -SIVU BEND 3D -SIVU BEND FUNCTION -SIVU BEND. TOOLS -SIVU CORRECTIONS-SIVU PC OHJELMISTO PC-TURVA-AVAIN PC 1200:N ASENNUS CYBELEC-OHJELMISTON ASENNUS DNC:LLE DNC-OHJELMISTON ASENNUS ENC-OHJELMISTON ASENNUS JOS DNC:N NÄPPÄIMISTÖ EI TOIMI 78 SIVU 2 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

11 HAKEMISTO...79 SISÄLLYS SIVU 3

12 JOHDANTO TURVALLISUUS, TEKIJÄNOIKEUDET & LISENSSISOPIMUS Turvallisuusohjeet, tekijänoikeustiedot ja lisenssisopimus löytyvät oppaan ensimmäisiltä sivuilta. Windows-käyttöjärjestelmäpohjainen DNC CYBELEC DNC -järjestelmä on varustettu Windows-käyttöjärjestelmällä, jonka tehdasmääritykset on tarkoitettu erityisesti numeerista ohjausta varten (lisätietoja on teknisissä tiedoissa). Määrityksellä on varmistettu se, että DNC:ssä on vähimmäismäärä tiedostoja, minkä ansiosta ohjelmat voidaan suorittaa mahdollisimman nopeasti. Se varmistaa myös sen, että ohjaimet ovat oikeita, ja kokonaisuus takaa numeeriselle ohjaukselle parhaat mahdolliset toimintaedellytykset. Koska Windows on hyvin avoin järjestelmä, suosittelemme, että sitä ei muuteta eikä siihen asenneta muita ohjelmia. Muutoin numeerinen ohjaus ei välttämättä toimi oikein. Mikäli järjestelmään halutaan asentaa verkko tai tulostin, suosittelemme yhteydenottoa asiantuntijaan. DNC:ssä on levykeasema sekä USB-portti, ja olisikin hyvin helppoa, jopa houkuttelevaa asentaa ulkoisia ohjelmistoja tai vaikka alan aikakausilehtien mukana tulleita apuohjelmia tai pelejä. CYBELEC ei ole missään vastuussa numeerisen ohjauksen toimimattomuudesta, mikäli muita ohjelmia on asennettu tai alkuperäistä määritystä muutettu. Huomautamme myös, että Windows-ympäristö on virusaltis, minkä vuoksi on oltava erityisen varovainen, mikäli tietoa tai ohjelmistoja tuodaan ulkopuolelta. Jotta tiedostosi olisivat turvassa, varmuuskopio on hyvä tehdä säännöllisin väliajoin. Takaamme, että numeeriset ohjaimemme toimitetaan viruksettomina. SIVU 4 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

13 TIETOJA TÄSTÄ KÄSIKIRJASTA Tässä Käyttöohjeessa käytetään muutamia esimerkkejä, jotta ohjelmointikonsepti olisi helposti ymmärrettävä. Oppaan täydennykseksi on tehty Viitekäsikirja. Huomautus: Tässä käsikirjassa oletetaan, että DNC on käyttökokoonpanossa (eli koneparametrit ja työkalut ovat ohjelmoituina). Käsikirja käsittelee U3- ohjelmistoversiota tai uudempaa. Jotkin tässä esitellyt kaaviot eivät välttämättä vastaa aikaisempia versioita. Jotkin tämän käsikirjan toiminnot eivät toimi DNC 880S:ssä. Käyttöohjetta voidaan kehittää käyttäjältä saatujen palautteiden ja toiveiden perusteella. Mikäli oppaasta halutaan antaa huomautuksia, kannattaa ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: CYBELEC S.A. Dpt Communication Rue des Uttins 27 CH-1401 Yverdon-les-Bains Faksi: Sähköpostiosoite: JOHDANTO SIVU 5

14 OHJELMISTON ASENNUS Katso tämän oppaan lopusta sivu 73. MERKINTÄTAVAT Arial lihavoituna Arial lihavoituna ja kursivoituna kursivoitu Näytöllä olevat tekstilainaukset. DNC-syötön tai -tulosteen nimen ilmaiseminen. Viittaus kirjoitettuun tekstikohtaan, kappaleeseen tai käsikirjaan. Esimerkki: Lisätietoja on kohdassa Merkintätavat. Tarkoittaa, että kaksi kertaa. -näppäintä tulee painaa MÄÄRITELMÄT Tässä oppaassa käytetään seuraavia termejä: Valitseminen Termi tarkoittaa valinta-toimenpidettä. Valinta voidaan suorittaa eri tavoin tilanteesta riippuen. Kenttä vahvistetaan siitä poistumalla tai Osoittaminen Hiiri/tuntoanturi Napsautus Kakkospainikkeen napsautus Yhtäaikainen napsautus Valintaluettelot painamalla -näppäintä (Enter-näppäin) "Valinta"-verbiä voidaan käyttää myös jollekin sivulle siirtymistarkoituksessa. Osoitetaan osoittimella kuvattuun kohtaan. Toimenpide suoritetaan nuolinäppäimillä Mikrotietokoneen hiiri eli DNC-laitteen ohjausanturi. tai hiirellä. Napsautetaan hiiren vasenta painiketta. Napsautetaan hiiren oikeaa painiketta. Painetaan yhtä aikaa sekä vasenta että oikeaa hiiren painiketta. tai monivalintakentät: Väriltään violetteja, mikä ilmaisee, että vaihtoehtoja on useita. SIVU 6 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

15 Sisältö valitaan painamalla -näppäintä tai napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta. JOHDANTO SIVU 7

16 Näyttöön aukeaa ikkuna, josta käy ilmi kenttään valittavien vaihtoehtojen luettelo. Valinnanvahvistus: - syötetään vaihtoehdon vieressä oleva numero tai - sijoitetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja painetaan -näppäintä. Valikko -näppäintä painamalla vaihtoehdot on mahdollista saada näkyviin yksi toisensa jälkeen ilman, että vaihtoehtoikkuna tulee näyttöön. Valinta vahvistetaan poistumalla kentästä. Edustaa päävalikkosivua, jolle voidaan siirtyä painamalla -näppäintä. Valikkoikkunan "valikon nimivalikkoon" voidaan myös siirtyä painamalla joko - tai -näppäintä. Toimintonäppäin Joka kerta, kun -näppäimiä pyydetään painamaan, näytölle aukeaa vastaava valikko. Yleensä käytetään toimintonäppäimen nimeä. Esimerkki: "Painetaan PRODUCT-näppäintä" tarkoittaa, että painettava näppäin on. Pikavahvistus DNC tallentaa valikossa tehdyn viimeisen valinnan, mikä helpottaa käyttäjän työskentelyä. Valikkotoiminto vahvistetaan pikaisesti kaksoisnapsauttamalla toimintonäppäintä (esimerkiksi ), mikä vahvistaa suoraan viimeisen valitun sivun. Lisätietoja asiasta löytyy vastaavalta sivulta Viitekäsikirja-oppaasta. SIVU 8 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

17 PIKAOSOITIN (VAIN MODEVASSA) Toiminnot: 1) Mahdollistaa osoittimen nopean liikkumisen ja sijoittamisen näytöllä näkyvän sivun lukuisissa kentissä. Käyttö: Käännetään säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään. Osoitin liikkuu kentästä kenttään, sivun yläreunasta alareunaan, vasemmalta oikealle tai päinvastoin. 2) Sivun vaihtamista varten Käyttö: Painetaan painike alas ja pidetään se alhaalla. Käännetään painiketta joko myötä- tai vastapäivään. Myötäpäivään kääntö vastaa "seuraava sivu" - toimintoa ja vastapäivään "edellinen sivu" -toimintoa. 3) Monivalintakenttäikkunan avaamista ja valinnan suorittamista varten Esimerkki: materiaalin valinta JOHDANTO SIVU 9

18 Käyttö: Asetetaan osoitin monivalintakenttään. Napsautetaan ja vapautetaan painike. Monivalintaikkuna aukeaa. Sijoitetaan osoitin valitun vaihtoehdon päälle painikkeen avulla ja valitaan vaihtoehto napsauttamalla uudelleen. 4) Sähköisten akseleiden siirto käsinohjaustilassa Käyttö: DNC asetetaan käsinohjaustilaan. Osoitin asetetaan liikutettavaa akselia kuvaavaan kenttään. Painetaan painike alas ja käännetään sitä siellä. Kääntö myötäpäivään vastaa positiivista liikettä ja vastapäivään negatiivista. Kevyt kääntö siirtää akseleita hitaasti, kun taas voimakkaampi kääntö liikuttaa akseleita nopeasti. Akselit pysähtyvät, kun painikkeesta päästetään irti. SIVU 10 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

19 PIKAKÄYNNISTYS Käyttöoikeustasot Kappaleessa kuvataan joidenkin esimerkkien avulla DNC-laitteen eri käyttötapoja. L-alfa-ohjelmointi Tämä on nopein sekä yleisimmin konepajoissa käytetty menetelmä silloin, kun käyttäjän tulee luoda tuote paperilla olevan piirroksen mukaan. Suora ohjelmointi Tätä ohjelmointityyppiä käytetään usein silloin, kun kyseessä on yksinkertainen tuote tai kun käyttäjä on tottunut työskentelemään perinteisellä valssauskoneella, jossa ei ole numeerista ohjausta. Sivu kuvaa hyvin tarkasti sen, mitä käyttäjän tulee tehdä, sillä käyttäjällä on yhdellä ainolla sivulla kaikki se tieto ja kentät, jotka hän tarvitsee tuotteensa ohjelmoimiseen. 3D-ohjelmointi Tämän ohjelmointityypin avulla käyttäjä voi havainnollistaa tuotteen rakenteen kolmiulotteisessa muodossa. Tila mahdollistaa yksityiskohtaisemman tarkastelun ja enemmän muunnelmia kuin 2Dtila. Tässä osiossa oletetaan, että kaikki tarvittavat työkalut sekä koneparametrit on jo ohjelmoitu. Käyttäjän oletetaan osaavan siirtyä tasolle 1.. Mikäli näin ei ole, lisätietoja asiasta löytyy tämän käyttöohjeen Käyttöoikeustasojensuojaaminen -luvusta. Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu PC Windows-ohjelmistosta. Näyttökuvat vastaavat kuitenkin sekä ModEvan ja DNC 880S:n näyttöjä, Windowsin vaikutusta lukuun ottamatta. Muistutus: DNC:n ja PC-näppäimistön vastaavuus on selitetty 2D-viitekäsikirjassa Ulkoinen näppäimistö -kohdassa. Nämä toimenpiteet osoittavat käyttäjälle, mitä ohjelmointimenetelmää CYBELEC suosittelee. Ne myös helpottavat ohjelmiston toiminnan oppimista. Lisätietoja asiasta löytyy 2D-viitekäsikirjasta ja/tai 3D-viitekäsikirjasta, joissa molemmissa on sisällysluettelo sekä yksityiskohtainen hakemisto, joka helpottaa tiedon etsintää. PIKAKÄYNNISTYS PAGE 11

20 OHJELMISTOSTA POISTUMINEN Ohjelmistosta voidaan poistua milloin tahansa, kunhan nykyinen tila on ensin tallennettu. Ohjelmistosta on kuitenkin tärkeä poistua oikealla tavalla eli siirtymällä MENU-sivulle -näppäimellä ja painamalla QUIT-painiketta. Toimenpide voidaan suorittaa samalla tavalla myös PC-ohjelmistossa. Vaihtoehtoisesti voidaan painaa yhtä aikaa - ja -näppäimiä millä tahansa sivulla oltaessa. SIVU 12 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

21 L-ALFA (2D) -OHJELMOINTI Kappaleessa kuvataan konkreettisen esimerkin avulla, kuinka tuote luodaan "L-alfa"-menetelmällä (pituus-kulma) Menetelmä on nopea ja helppo, ja se sallii tuotteen esittämisen 2D-tilassa, mikä on yleensä riittävä, kun tuotteita luodaan konepajalla. Esimerkkituote koostuu kahdesta poikkileikkauksesta (profiilista), mutta toimenpide on sama, vaikka poikkileikkauksia olisi yksi tai useampi Ensimmäiseen poikkileikkaukseen kuuluvat soikea reiälliset sivuseinämät tehdään ensin siten, että toiseen poikkileikkaukseen käytettävän lävistimen pituus on sama kuin ensimmäisen. Tuotteen valmistamiseen käytetään 2 mm paksua ST37-tyyppistä terästä. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 13

22 VAIHEITTAIN TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN Käyttäjän tulee tyhjentää työmuisti ennen uuden tuotteen luomista. Siirrytään PRODUCT NUMERICAL -sivulle, jolla tiedot voidaan syöttää L-Alfa-tilassa. Painetaan PRODUCT -toimintonäppäintä. Valitaan PRODUCT NUMERICAL. Valinta suoritetaan siten, että painetaan vaihtoehdon vieressä näkyvää numeroa vastaavaa näppäintä eli -näppäintä tai asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja painetaan tai napsautetaan vaihtoehtoa. Alla oleva kuvaa esittää PRODUCT NUMERICAL -sivua, jossa on edellinen tuote. -näppäintä Työalue tyhjennetään ennen uuden tuotteen luomista SIVU 14 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

23 Painetaan ACTION -näppäintä. Valitaan ERASE PRODUCT. Tuote poistetaan siten, että valitaan vaihtoehdon vieressä näkyvä numero eli -näppäin tai asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja painetaan -näppäintä tai napsautetaan vaihtoehtoa ja sen jälkeen vahvistetaan valinta valitsemalla CONFIRM ( ). Toimenpide poistaa vain työmuistin tiedot. Toisin sanoen työmuistissa mahdollisesti sijaitsevaa tuotetta ei menetetä, mikäli se on tallennettu etukäteen. LÄVISTIMEN SÄÄTÖ Tämä sekä seuraava (Meistin säätö) luku ovat valinnaisia silloin, kun ohjelmointi suoritetaan 2D-tilassa. Ne kannattaa kuitenkin selata läpi, koska TOOLS POSITION -sivu mahdollistaa useita työpaikkoja, mikä auttaa käyttäjää hahmottamaan työkalujen kokoonpanon. Jos työkalujen kokoonpanolla ei ole merkitystä, nämä kaksi lukua voidaan jättää väliin. Työkalumääritys suoritetaan suoraan PRODUCT NUMERICAL -sivulla (sivu, jolla tämän toimenpiteen aikana vielä ollaan). Siirrytään TOOLS POSITION -sivulle painamalla PRODUCTtoimintonäppäintä. Valitaan TOOLS POSITION. Lävistimen säätö Ikkuna, jossa ei näy valittuja työkaluja Valintakenttä: P tai D Kenttä L (mahdollinen kokonaispituus) L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 15

24 Tarkistetaan, että lävistin ja/tai P-kirjain näkyy oikeanpuoleisessa ikkunassa (valintakenttä). Mikäli siinä näkyy meisti tai D-kirjain, se tulee vaihtaa - näppäintä painamalla. Asetetaan osoitin P-kenttään ja painetaan -näppäintä, jolloin lävistimen LIST OF CHOICES -valikko aukeaa. Valitaan haluttu lävistin syöttämällä vaihtoehdon vieressä näkyvä kaksinumeroinen numero. Esimerkki: 01, jos halutaan valita vaihtoehto 1, 02, jos halutaan valita vaihtoehto 2 jne. tai Asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja vahvistetaan valinta - näppäimellä tai napsautetaan haluttua vaihtoehtoa. Muokataan -kenttää syöttämällä arvo, joka on puolet L-kentän arvosta vähennettynä työkalun pituuden puolikkaalla, mikä vastaa koneen keskipistettä, johon lävistin kiinnitetään. (esimerkissä: 3500/2 195/2 = 1652,5 mm). Muokataan L-kenttää syöttämällä arvo 195 mm, joka vastaa vaadittua työkalun pituutta. Valittu työkalu näkyy edestäpäin kuvaavassa näkymässä tummansinisenä. SIVU 16 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

25 Lävistimen säätö Lävistin koneen keskiosaan sijoitettuna Meistin säätö Meistin säätö Sama huomautus kuin kohdassa Lävistimen säätö. Ikkuna, jossa näkyy valittu lävistin, muttei meistiä Valintakenttä : D Pysytään TOOLS POSITION -sivulla. Valitaan meisti painamalla -näppäintä. Asetetaan osoitin D-kenttään ja painetaan -näppäintä, jolloin meistin valintavalikko aukeaa. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 17

26 Valitaan haluttu meisti syöttämällä vaihtoehdon vieressä näkyvä kaksinumeroinen numero. Esimerkki: 01, jos halutaan valita vaihtoehto 1, 02, jos halutaan valita vaihtoehto 2 jne. tai Asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja vahvistetaan valinta - näppäimellä tai napsautetaan haluttua vaihtoehtoa. Muokataan -kenttää syöttämällä arvo, joka on puolet L-kentän arvosta vähennettynä työkalun pituuden puolikkaalla, mikä vastaa koneen keskipistettä, johon meisti on kiinnitetty (esimerkissä: 3500/2 195/2 = 1652,5 mm). Muokataan L-kenttää syöttämällä arvo195 mm, joka vastaa vaadittua työkalun pituutta. Meistin säätö Työkalujen lopullinen asennus Ikkuna, jossa näkyvät valittu lävistin ja meisti Palataan PRODUCT NUMERICAL -sivulle PRODUCT-valikon avulla. SIVU 18 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

27 Työkaluvalinta Kuten edellä jo todettiin, jos työkalujen asento ei ole ratkaiseva, työkalut voidaan määrittää suoraan PRODUCT NUMERICAL -sivulla. Työkaluvalinta Asetetaan osoitin PUNCH-kenttään (näytön yläosa)*. -näppäimen tai hiiren kakkospainikkeen painallus tuo esiin LIST OF CHOICES -luettelon. Valitaan haluttu työkalu syöttämällä vaihtoehdon vieressä näkyvä kaksinumeroinen numero. Esimerkki: 01, jos halutaan valita vaihtoehto 1, 02, jos halutaan valita vaihtoehto 2 jne. tai asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja vahvistetaan valinta - näppäimellä tai napsautetaan haluttua vaihtoehtoa. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 19

28 Huomautus: Jokaisessa ikkunassa on 20 työkalua. Seuraaviin tai edellisiin 20 työkaluun on mahdollista siirtyä joko - tai - näppäimen avulla. Kukin tietokanta (lävistimet ja meistit) on rajoitettu 200 työkaluun. Luettelon loppuun voidaan siirtyä syöttämällä arvo 999 ja vastaavasti alkuun syöttämällä arvo 001. Toimitaan samoin kuin DIE-valinnan kohdalla. Huomautus: Sama valinta on mahdollista suorittaa samalla tavalla TOOLS BEND -sivulla (BEND -valikon kautta). Tällöin voidaan tarkastella työkalujen profiileja yhdessä niiden pääominaisuuksien kanssa. * PUNCH- ja DIE-kentät näytön yläosassa ovat tuotteen laskennan perustyökalut. Jos tuote ohjelmoidaan PRODUCT NUMERICAL -sivulla, nämä kaksi työkalua on myös syötettävä. Taulukon PUNCH- ja DIE-sarakkeet mahdollistavat eri työkalun määrittämisen tiettyä taivutusta varten. PUNCH-ja DIE-kentät löytyvät myös BEND NUMERICAL -sivulta. Jos tuote on ohjelmoitu PRODUCT NUMERICAL -sivulla, nämä kentät jäävät tyhjiksi tai täyttyvät vain osittain, mikäli työkaluja on syötetty PRODUCT NUMERICAL -sivulla olevan taulukon vastaaviin sarakkeisiin. Tämä johtuu siitä, että kentät vastaavat taulukon kenttiä (lisätietoja on myöhemmin tässä oppaassa osiossa Suora ohjelmointi (BEND NUM)). SIVU 20 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

29 YLEISTIEDOT Syötetään: - lävistin - meisti - sigma/materiaali - materiaalityyppi - taivutuspituus. Siirretään osoitin THICKNESS-kenttään ja syötetään käytettävän materiaalin paksuus. Siirretään osoitin SIGMA-kenttään ja syötetään käytettävän materiaalin voima/mm². (esimerkiksi Teräs = 37 kg/mm²) Poistutaan STEEL-valintaluettelosta. Asetetaan osoitin BEND L. -kenttään. Syötetään tuotteen taivutuspituus (poikkileikkaus 1 = 150,0 mm). 1. poikkileikkauksen ohjelmointi Kylkien mitat on annettu ulkomittoina DIN-standardin mukaan. Lisätietoja asiasta on 2D-viitekäsikirjassa Taittamaton pituus -luvussa Kun tietoja syötetään L-alfa-tilassa, syöttö aloitetaan jostakin reunasta, minkä jälkeen syötetään peräjälkeen kaikkein kylkien ja kulmien arvot. Viimeistä kylkeä vastaavaa kulmaa ei ole Huomautus: Kuten seuraavassa kuvassa esitetään, 1. poikkileikkauksen profiili piirretään automaattisesti syötettyjen tietojen perusteella (pituus ja kulma), toisin sanoen sisäsäde lasketaan automaattisesti. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 21

30 1. poikkileikkaus Automaattisesti piirretty profiili Vihje: Toimintatapa: Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen ensimmäiseen kenttään. Arvoksi syötetään 45 mm, joka vastaa ensimmäistä pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen ensimmäiseen kenttään, ja syötetään arvoksi 90, joka vastaa ensimmäistä taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen toiseen kenttään. Arvoksi syötetään 200 mm, joka vastaa toista pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen toiseen kenttään. Arvoksi syötetään 90, joka vastaa toista taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen kolmanteen kenttään, ja arvoksi syötetään 45 mm, joka vastaa viimeistä pituutta ennen tuotteen reunaa. Ensin syötetään kaikki pituudet ja sitten vasta kulmat. Näin tietojen syöttö käy nopeammin. 2. poikkileikkauksen ohjelmointi Taivutussuunta määritetään kääntämällä kulmamerkki muuttamalla kulmamerkki käänteiseksi. Käyttäjä voi valita kuitenkin kumman tahansa puolen, mutta valinnan tulee olla yhdenmukainen tuotteen koko profiilin osalla tai SIVU 22 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

31 2. poikkileikkaus Toimintatapa: Pysytään PRODUCT NUMERICAL -sivulla. Siirretään osoitin SECTION-kenttään, ja syötetään arvoksi2. Poistutaan kentästä. Toisen poikkileikkauksen ohjelmointia varten aukeaa tällöin automaattisesti uusi sivu. Asetetaan osoitin BEND L. -kenttään. Sitten tälle poikkileikkaukselle syötetään taivutuspituus (200). Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen ensimmäiseen kenttään. Arvoksi syötetään 30 mm, joka vastaa ensimmäistä pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen ensimmäiseen kenttään. Arvoksi syötetään 90, joka vastaa ensimmäistä taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen toiseen kenttään. Arvoksi syötetään 40 mm, joka vastaa toista pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen toiseen kenttään, ja arvoksi syötetään 90, joka vastaa toista taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen kolmanteen kenttään. Arvoksi syötetään 150 mm, joka vastaa kolmatta pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen kolmanteen kenttään. Arvoksi syötetään 135, joka vastaa kolmatta taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen neljänteen kenttään. Arvoksi syötetään 20 mm, joka vastaa viimeistä pituutta ennen tuotteen reunaa. Huomautus: Kuten edellisessä kuvassa esitettiin, 2. poikkileikkauksen profiili piirretään automaattisesti syötettyjen tietojen perusteella (pituus ja kulma). Toisin sanoen sisäsäde lasketaan automaattisesti. Myös taivuttamaton pituus lasketaan. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 23

32 Tuotelaskenta Taivuttamattomien pituuksien laskenta Pysytään PRODUCT NUMERICAL -sivulla. Valitaan ACTION-valikosta CALCULATE. Näytön oikeassa yläkulmassa sijaitsevaan vuorovaikutteiseen kenttään tulee viesti CALCULATING... Tiedot tulevat näkyviin UNFLD. LE. DIN- (taivuttamattoman levyn pituus) ja Ri- (sisäsäde) kenttiin. Huomautus: Jos CALCULATE-toimintonäppäin ei ole aktivoituna, laskenta suoritetaan automaattisesti heti, kun siirrytään jollekin toiselle näyttösivulle. Tätä toimintoa käytetään U2-ohjelmistoversiota edeltävissä versioissa. Taivutusalue (BEND 2D) Taivutusalueen haku Siirrytään BEND 2D -sivulle (BEND-valikko). Valitaan SIMULAT.-kenttään vaihtoehto WITHOUT PROGR. BENDS. Siirrytään ACTION-valikkoon, ja valitaan SEARCH BENDING RANGE. Vuorovaikutteiseen kenttään näytön oikean puoleiseen ylänurkkaan tulee ensin viesti SIMULATING RUNS ja sitten CALCULATING.... SIVU 24 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5 Headmaster Canny Heikki Ohvo 2004 Ominaisuudet 2 Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3 Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3 Täysin käsisäätöinen metodi 5 Tulostusmahdollisuudet 5 Asetukset 7 Projektin

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Peruskäyttöopas. Julkaisu 13.2.00

CA Clarity PPM. Peruskäyttöopas. Julkaisu 13.2.00 CA Clarity PPM Peruskäyttöopas Julkaisu 13.2.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on tarkoitettu vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja Norman Virus Control for Workstations Versio 5.81 Käsikirja ii NVC for Workstations - Käsikirja Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa levykkeessä tai CD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja.

Lisätiedot

CardioPerfect Workstation Ohjelmiston käyttöopas

CardioPerfect Workstation Ohjelmiston käyttöopas Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012341 Ver. E 1 / 38 Tekijänoikeudet Copyright 2013, Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen

Lisätiedot

Laatu for Windows käyttöopas. Versio 6

Laatu for Windows käyttöopas. Versio 6 MALMIN TIETOTAITO OY Laatu for Windows käyttöopas Versio 6 Malmin Tietotaito Oy Uudensillantie 10 04130 Sipoo PL 32 04131 Sipoo Puhelin (09) 239 2241 Faksi (09) 239 2247 www.laatu.com Sisälysluettelo I.

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Alkutoimien pääkohdat

Alkutoimien pääkohdat Alkutoimien pääkohdat Alkutoimet Tobii Communicator Alkutoimien pääkohdat Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.6. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri Asennus- ja käyttöohje Versio: 3.7 Julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2013 Pitney Bowes tarjoaa tämän asiakirjan käyttäjille veloituksetta ohjelmiston kanssa käytettäväksi.

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä 24.9.2010 ArchiCAD 14 YT. - 1 Tiimin käyttö 1 Projektin jakaminen tiimiksi Tiimityön voi jakaa kahdesta paikasta projektin ollessa auki: Arkisto Uusi Jaa projekti Tiimi Projekti Jaa projekti. Sen voi tehdä

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Magellan explorist XL. Viitetiedot

Magellan explorist XL. Viitetiedot Magellan explorist XL Viitetiedot ***VAROITUKSET*** 5TURVALLISUUDEN VUOKSI ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ NAVIGOINTILAITETTA AJAESSASI AJONEUVOA. Älä yritä muuttaa mitään Magellan Exploristin asetuksia ajaessasi. Pysäytä

Lisätiedot

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 9.0

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 9.0 Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 9.0 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Lisätiedot