ModEva/DNC880S. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: RUE DES UTTINS 27 fax SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ModEva/DNC880S. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01. info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN"

Transkriptio

1 ModEva/DNC880S Käyttöohje CYBELEC SA puh.: RUE DES UTTINS 27 fax CH YVERDON-LES-BAINS sähköpostiosoite: SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN

2 Tässä ohjekirjassa oleva tieto voi muuttua muutoksesta etukäteen ilmoittamatta eikä CYBELEC SA sitoudu siihen. Tässä ohjekirjassa kuvattu ohjelmisto on lisenssi- sekä salassapitosopimuksen alainen. Ohjelmistoa saa käyttää tai kopioida vain sopimuksen ehtojen mukaisesti. Ohjelmiston kopioiminen mille tahansa tallennusvälineelle on laitonta lukuunottamatta niitä, jotka ovat erikseen määritetty lisessi- tai salassapitosopimuksessa. Copyright CYBELEC SA Kaikki oikeudet pidätetään. Tärkeää: Tämä huomautus kuvaa numeerisen ohjaimen normaaleja ja standardoituja ohjelmointitoimenpiteitä. Koska koneen valmistaja voi varustaa numeerisen ohjaimen omia tarkoituksiaan varten määritettävissä olevilla toiminnoilla, näiden toimintojen tarkemmat ohjelmointiohjeet tulee tarkistaa valmistajan toimittamasta lisäohjekirjasta. Autocad on Autodesk Inc.:n rekisteröimä tavaramerkki. CYBELEC on CYBELEC SA:n rekisteröimä tavaramerkki. Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröimä tavaramerkki. IBM, PC/AT, PC Network, Token Ring Network ovat International Business Machines Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä. MS-DOS on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki. MS-Windows Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki. Novell Netware Novell, Incorporatedin rekisteröimä tavaramerkki. Windows NT Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

3 TURVALLISUUS- JA HUOLTO-OHJEET Käyttäjä tulee olla koulutettu työskentelemään koneella, johon numeerinen ohjaus on asennettu. Numeerisen ohjauksen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia laite- sekä henkilövahinkoja. Koneparametrien muokkaus voi aiheuttaa oleellisia aineellisia vahinkoja tai johtaa epätasaiseen tuotelaatuun. Vain valtuutettu teknikko saa irrottaa takapaneelin (sähköiskuvaara). Numeerista ohjausta ei saa altistaa liialliselle kosteudelle. Näin vältetään sähköiskun vaara sekä laitteen vahingoittuminen. Numeerinen ohjaus tulee kytkeä irti päävirtalähteestä ennen puhdistustoimenpiteitä. Alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia nesteitä ei saa käyttää. Jos numeerinen ohjaus ei toimi oikein, tulee ottaa yhteyttä huoltoteknikkoon. Numeerista ohjausta ei saa altistaa suoralle auringon paisteelle tai muulle lämmönlähteelle. Numeerista ohjausta ei saa asettaa lähelle magneettisia laitteita, kuten muuntajat, moottorit tai laitteet, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä (hitsauslaitteet jne.). Tuulettimen suodattimet tulee vaihtaa säännöllisin väliajoin ylikuumenemisen estämiseksi. TURVALLISUUS- JA HUOLTO-OHJEET PAGE I

4 Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi. SIVU II KÄYTTÖOHJE MODEVA

5 CYBELEC-OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS YLEISET TEKIJÄNOIKEUDET CYBELEC-ohjelmisto on suojattu tekijänoikeuksilla, ja kaikki sen kopiointioikeudet pidätetään. CYBELEC-ohjelmiston saa asentaa ja sitä saa käyttää vain hyväksytyissä laitteissa (PC:llä ja DNC:ssä). Myös käyttöohjekirjat ovat tekijänoikeuslainsäädännön suojaamia, ja kaikki niiden käyttö- ja kopiointioikeudet pidätetään. Tätä ohjekirjaa ei saa kokonaisuudessaan eikä osittain kopioida, valokopioida, jäljentää, kääntää tai tiivistää ilman CYBELECin kirjallista suostumusta. ERITYINEN LEVYKE - TEKIJÄNOIKEUDET Tämän ohjelmiston lailliset käyttäjät saavat ainoastaan kopioida levykkeen sisällön tietokoneen muistiin ja suorittaa ohjelman sekä valmistaa alkuperäisestä levykkeestä turvallisuussyistä varmuuskopion siltä varalta, että alkuperäinen ohjelma katoaa. Tuotteen valtuuttamaton kopiointi, monistus, myynti tai muunlainen jakelu on lain vastaista. ERITYINEN EPROM - TEKIJÄNOIKEUDET Takuu ei ole voimassa, jos CYBELEC DNC- tai CNC-yksikön alkuperäinen CYBELECin valmistama ohjelmisto on korvattu muulla kuin CYBELECIN valmistamalla ohjelmistolla ja tämä on tehty ilman CYBELECilta saatua kirjallista lupaa. TAKUU CYBELEC ei takaa, että sen ohjelmistotuotteet toimivat moitteetta kaikissa tietokoneissa ja ohjelmistoympäristöissä. Ohjelmistotuotteen käyttörajoituksista sekä sen teknisistä määrityksistä päättää vain CYBELEC. Ainoastaan CYBELEC voi päättää tietyn ohjelmiston yhdenmukaisuudesta ja toiminnasta. CYBELEC-ohjelmistossa ei ole otettu huomioon käyttöjärjestelmien eri versioiden välisiä yhteensopimattomuuksia. CYBELEC-ohjelmiston käyttäminen eri versioiden kanssa tai eri versioiden vaihteleminen voi johtaa tietojen katoamiseen tai muuttumiseen. LISENSSISOPIMUS PAGE III

6 OHJELMISTOTUOTTEEN PÄIVITYSPALVELU CYBELEC-ohjelmiston osto oikeuttaa käyttäjän vastaanottamaan "korjaavia" ohjelmistopäivityksiä yhden vuoden ajan. Parannetun tai muutetun ohjelmistoversion käytöstä saattaa aiheutua tietojen (ohjelmisto, parametrit jne.) häviämistä tai tilanteita, joissa laitetta tai sen kytkentöjä tulee muuttaa. Näitä vaikutuksia ei aina voi ennakoida, eikä CYBELEC ole niistä vastuussa. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN Tämä sopimus päättyy automaattisesti, jos lisenssinsaaja tekee konkurssin, jolloin velkojille luovutetaan jokin osuus lisenssinsaajan omaisuudesta, lisenssinsaajaa tai sen omaisuutta vastaan nostetaan jokin oikeusprosessi tai oikeustuomio, joka rajoittaa huomattavasti lisenssinsaajan liiketoimintaa, tai kun tämä sopimus mitätöidään. CYBELECilla on oikeus päättää tämä sopimus heti, jos käyttäjä rikkoo edellä mainittuja ehtoja. Käyttäjän tulee 30 päivän kuluessa sopimuksen päättämisestä oman valintansa mukaan joko palauttaa CYBELECille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle kaikki tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien materiaalien olemassa olevat kopiot tai toimittaa CYBELECille riittävät todisteet siitä, että alkuperäinen ohjelmisto sekä sen kopiot on kokonaisuudessaan ja kaikissa muodoissaan tuhottu. VASTUUNRAJOITUS Edellä mainittu takuu korvaa kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut. Lisenssinsaaja suostuu lisäksi siihen, että CYBELEC ei ole vastuussa mistään menetetyistä tuloista, säästöistä, käytön estymisestä tai muista sattumanvaraisista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston käytöstä tai sen käytön estymisestä, tai mistään muista minkään muun osapuoleen lisenssinsaajaan kohdistamista väittämistä tai vaatimuksista. CYBELEC ei ole missään tapauksessa vastuussa välillistä vahingoista, vaikka CYBELECille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. CYBELEC ei takaa, että ohjelmistoon sisältyvät toiminnot vastaavat lisenssinsaajan vaatimuksista tai että ohjelmiston käyttö on täysin ilman virhemahdollisuuksia. Jos ohjelmisto osoittautuu vialliseksi, lisenssinsaaja (ei CYBELEC tai sen valtuutettu jälleenmyyjä tai edustaja) ottaa osalleen kaikki tarpeellisesta huollosta, korjauksesta tai muutoksista aiheutuvat kustannukset. CYBELEC takaa, että levykkeissä, EPROM:ssa tai muissa magneettisissa tietovälineissä tai kaseteissa, joissa ohjelmisto toimitetaan, ei ilmene materiaali- ja valmistusvikoja normaalissa käytössä 90 päivän kuluessa mikä todistetaan pakkausluettelon kopion avulla sen toimittamisesta lisenssinsaajalle. PAGE IV LISENSSISOPIMUS

7 KORVAUSRAJOITUKSET CYBELECin koko vastuu ja lisenssinsaajan yksinomaiset korvaukset ovat seuraavat: kaikkien levykkeiden tai EPROM:ien tai magneettisten tietovälineiden tai kasettien, jotka eivät täytä CYBELECin rajoitetun takuun ehtoja ja jotka palautetaan CYBELECille tai valtuutetulle CYBELECedustajalle yhdessä pakkausluettelon kopion kanssa, vaihtaminen tai jos CYBELEC tai sen edustaja eivät pysty toimittamaan korvaavia levykkeitä, magneettisia tietovälineitä, EPROM:eja tai kasetteja, joissa ei ole materiaali tai valmistusvikoja, lisenssinsaaja voi lopettaa tämän sopimuksen tässä mainituilla ehdoilla, jolloin tuotteen ostajalle hyvitetään ostosumma. YLEISTÄ Lisenssinsaaja tunnustaa lukeneensa tämän sopimuksen, ymmärtäneensä sen ja sitoutuu noudattamaan sen ehtoja ja määräyksiä. Lisenssinsaaja hyväksyy, että CYBELECiä ei voida pitää vastuullisena mihinkään korvauksiin, jos lisenssinsaaja rikkoo tätä sopimusta, mukaan lukien kaikki mahdolliset kohtuulliset asianajo- ja lakiasiankulut. Tätä lisenssisopimusta ohjaavat Sveitsin lait, ja sen oikeuspaikkana toimii Lausanne, Sveitsi. YLLÄPITO CYBELEC tarjoaa yhden vuoden ohjelmiston ylläpidon. Ylläpidon laajuus ja sen vaatimien toimenpiteiden suorittamiseen kuluva aika ovat täysin CYBELECin päätettävissä. Ylläpito käsittää normaalisti koodivirheiden korjauksen, tukiasiakirjojen virheiden korjauksen sekä ohjelmiston päivitysversiot, jotka CYBELEC voi toimittaa ylläpitojakson kuluessa. CYBELEC ei ole missään tapauksessa pakotettu tarjoamaan teknistä tukea yrittäessään ratkaista ongelmia tai vaikeuksia, jotka johtuvat lisenssinsaajan lisenssinalaisen ohjelmiston muokkaamisesta. Kaikki tällaiset lisenssinsaajan suorittamat muokkaustoimenpiteet ovat lisenssinsaajan omalla vastuulla. LISENSSISOPIMUS PAGE V

8 Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi. PAGE VI LISENSSISOPIMUS

9 February 21, 2007 V. 1.2b SISÄLLYS TURVALLISUUS- JA HUOLTO-OHJEET...I CYBELEC-OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS...III JOHDANTO...4 TURVALLISUUS, TEKIJÄNOIKEUDET & LISENSSISOPIMUS...4 WINDOWS-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄPOHJAINEN DNC 4 TIETOJA TÄSTÄ KÄSIKIRJASTA...5 OHJELMISTON ASENNUS...6 MERKINTÄTAVAT...6 MÄÄRITELMÄT...6 PIKAOSOITIN (VAIN MODEVASSA)...9 PIKAKÄYNNISTYS...11 OHJELMISTOSTA POISTUMINEN 12 L-ALFA (2D) -OHJELMOINTI...13 VAIHEITTAIN...14 TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN 14 LÄVISTIMEN SÄÄTÖ 15 MEISTIN SÄÄTÖ 17 TYÖKALUVALINTA 19 YLEISTIEDOT POIKKILEIKKAUKSEN OHJELMOINTI POIKKILEIKKAUKSEN OHJELMOINTI 22 TUOTELASKENTA 24 TAIVUTUSALUE (BEND 2D) 24 AKSELEIDEN SIJAINTI, MUUT TOIMINNOT 26 SUORA OHJELMOINTI (BEND NUM)...29 VAIHEITTAIN...30 TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN 30 YLEISTIEDOT 31 TYÖKALUVALINTA 32 TIETOJEN SYÖTTÖ (1) 32 TIETOJEN SYÖTTÖ (2) 34 SISÄLLYS SIVU 1

10 TAIVUTUS, TESTIT JA KORJAUKSET D-OHJELMOINTI (VAIN MODEVA 12S/15S) TUOTTEEN LUOMINEN VAIHEITTAIN TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN 40 TUOTTEEN TALLENNUS TAI HAKU TUOTTEEN TALLENNUS TUOTEHAKU MUISTIEN JÄRJESTELY KÄYTTÖOIKEUSTASOJENSUOJAAMINEN YLEISTÄ TIETOA KÄYTTÄJÄT SALASANALLA SUOJATTU KÄYTTÖOIKEUS KOLMATTA TASOA YLEMPIEN TASOJEN KÄYTTÖOIKEUS SALASANAN VAIHTO UNOHTUNUT SALASANA 60 SIVUJEN PIKAKATSAUS MENU-SIVU LIST OF PRODUCTS -SIVU LIST OF GRAPHICAL PRODUCTS -SIVU PRODUCT / CRITERIA SEARCH -SIVU TRANSFER-SIVU LIST OF PUNCHES -SIVU LIST OF DIES -SIVU PUNCH PROGRAMMING -SIVU DIE PROGRAMMING -SIVU WELCOME-SIVU INITIALIZATION-SIVU MACHINE PARAMETERS -SIVU PRODUCT NUM -SIVU TOOLS POSITION -SIVU COMMENTS-SIVU BEND NUMERICAL -SIVU BEND 2D -SIVU BEND 3D -SIVU BEND FUNCTION -SIVU BEND. TOOLS -SIVU CORRECTIONS-SIVU PC OHJELMISTO PC-TURVA-AVAIN PC 1200:N ASENNUS CYBELEC-OHJELMISTON ASENNUS DNC:LLE DNC-OHJELMISTON ASENNUS ENC-OHJELMISTON ASENNUS JOS DNC:N NÄPPÄIMISTÖ EI TOIMI 78 SIVU 2 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

11 HAKEMISTO...79 SISÄLLYS SIVU 3

12 JOHDANTO TURVALLISUUS, TEKIJÄNOIKEUDET & LISENSSISOPIMUS Turvallisuusohjeet, tekijänoikeustiedot ja lisenssisopimus löytyvät oppaan ensimmäisiltä sivuilta. Windows-käyttöjärjestelmäpohjainen DNC CYBELEC DNC -järjestelmä on varustettu Windows-käyttöjärjestelmällä, jonka tehdasmääritykset on tarkoitettu erityisesti numeerista ohjausta varten (lisätietoja on teknisissä tiedoissa). Määrityksellä on varmistettu se, että DNC:ssä on vähimmäismäärä tiedostoja, minkä ansiosta ohjelmat voidaan suorittaa mahdollisimman nopeasti. Se varmistaa myös sen, että ohjaimet ovat oikeita, ja kokonaisuus takaa numeeriselle ohjaukselle parhaat mahdolliset toimintaedellytykset. Koska Windows on hyvin avoin järjestelmä, suosittelemme, että sitä ei muuteta eikä siihen asenneta muita ohjelmia. Muutoin numeerinen ohjaus ei välttämättä toimi oikein. Mikäli järjestelmään halutaan asentaa verkko tai tulostin, suosittelemme yhteydenottoa asiantuntijaan. DNC:ssä on levykeasema sekä USB-portti, ja olisikin hyvin helppoa, jopa houkuttelevaa asentaa ulkoisia ohjelmistoja tai vaikka alan aikakausilehtien mukana tulleita apuohjelmia tai pelejä. CYBELEC ei ole missään vastuussa numeerisen ohjauksen toimimattomuudesta, mikäli muita ohjelmia on asennettu tai alkuperäistä määritystä muutettu. Huomautamme myös, että Windows-ympäristö on virusaltis, minkä vuoksi on oltava erityisen varovainen, mikäli tietoa tai ohjelmistoja tuodaan ulkopuolelta. Jotta tiedostosi olisivat turvassa, varmuuskopio on hyvä tehdä säännöllisin väliajoin. Takaamme, että numeeriset ohjaimemme toimitetaan viruksettomina. SIVU 4 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

13 TIETOJA TÄSTÄ KÄSIKIRJASTA Tässä Käyttöohjeessa käytetään muutamia esimerkkejä, jotta ohjelmointikonsepti olisi helposti ymmärrettävä. Oppaan täydennykseksi on tehty Viitekäsikirja. Huomautus: Tässä käsikirjassa oletetaan, että DNC on käyttökokoonpanossa (eli koneparametrit ja työkalut ovat ohjelmoituina). Käsikirja käsittelee U3- ohjelmistoversiota tai uudempaa. Jotkin tässä esitellyt kaaviot eivät välttämättä vastaa aikaisempia versioita. Jotkin tämän käsikirjan toiminnot eivät toimi DNC 880S:ssä. Käyttöohjetta voidaan kehittää käyttäjältä saatujen palautteiden ja toiveiden perusteella. Mikäli oppaasta halutaan antaa huomautuksia, kannattaa ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: CYBELEC S.A. Dpt Communication Rue des Uttins 27 CH-1401 Yverdon-les-Bains Faksi: Sähköpostiosoite: JOHDANTO SIVU 5

14 OHJELMISTON ASENNUS Katso tämän oppaan lopusta sivu 73. MERKINTÄTAVAT Arial lihavoituna Arial lihavoituna ja kursivoituna kursivoitu Näytöllä olevat tekstilainaukset. DNC-syötön tai -tulosteen nimen ilmaiseminen. Viittaus kirjoitettuun tekstikohtaan, kappaleeseen tai käsikirjaan. Esimerkki: Lisätietoja on kohdassa Merkintätavat. Tarkoittaa, että kaksi kertaa. -näppäintä tulee painaa MÄÄRITELMÄT Tässä oppaassa käytetään seuraavia termejä: Valitseminen Termi tarkoittaa valinta-toimenpidettä. Valinta voidaan suorittaa eri tavoin tilanteesta riippuen. Kenttä vahvistetaan siitä poistumalla tai Osoittaminen Hiiri/tuntoanturi Napsautus Kakkospainikkeen napsautus Yhtäaikainen napsautus Valintaluettelot painamalla -näppäintä (Enter-näppäin) "Valinta"-verbiä voidaan käyttää myös jollekin sivulle siirtymistarkoituksessa. Osoitetaan osoittimella kuvattuun kohtaan. Toimenpide suoritetaan nuolinäppäimillä Mikrotietokoneen hiiri eli DNC-laitteen ohjausanturi. tai hiirellä. Napsautetaan hiiren vasenta painiketta. Napsautetaan hiiren oikeaa painiketta. Painetaan yhtä aikaa sekä vasenta että oikeaa hiiren painiketta. tai monivalintakentät: Väriltään violetteja, mikä ilmaisee, että vaihtoehtoja on useita. SIVU 6 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

15 Sisältö valitaan painamalla -näppäintä tai napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta. JOHDANTO SIVU 7

16 Näyttöön aukeaa ikkuna, josta käy ilmi kenttään valittavien vaihtoehtojen luettelo. Valinnanvahvistus: - syötetään vaihtoehdon vieressä oleva numero tai - sijoitetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja painetaan -näppäintä. Valikko -näppäintä painamalla vaihtoehdot on mahdollista saada näkyviin yksi toisensa jälkeen ilman, että vaihtoehtoikkuna tulee näyttöön. Valinta vahvistetaan poistumalla kentästä. Edustaa päävalikkosivua, jolle voidaan siirtyä painamalla -näppäintä. Valikkoikkunan "valikon nimivalikkoon" voidaan myös siirtyä painamalla joko - tai -näppäintä. Toimintonäppäin Joka kerta, kun -näppäimiä pyydetään painamaan, näytölle aukeaa vastaava valikko. Yleensä käytetään toimintonäppäimen nimeä. Esimerkki: "Painetaan PRODUCT-näppäintä" tarkoittaa, että painettava näppäin on. Pikavahvistus DNC tallentaa valikossa tehdyn viimeisen valinnan, mikä helpottaa käyttäjän työskentelyä. Valikkotoiminto vahvistetaan pikaisesti kaksoisnapsauttamalla toimintonäppäintä (esimerkiksi ), mikä vahvistaa suoraan viimeisen valitun sivun. Lisätietoja asiasta löytyy vastaavalta sivulta Viitekäsikirja-oppaasta. SIVU 8 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

17 PIKAOSOITIN (VAIN MODEVASSA) Toiminnot: 1) Mahdollistaa osoittimen nopean liikkumisen ja sijoittamisen näytöllä näkyvän sivun lukuisissa kentissä. Käyttö: Käännetään säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään. Osoitin liikkuu kentästä kenttään, sivun yläreunasta alareunaan, vasemmalta oikealle tai päinvastoin. 2) Sivun vaihtamista varten Käyttö: Painetaan painike alas ja pidetään se alhaalla. Käännetään painiketta joko myötä- tai vastapäivään. Myötäpäivään kääntö vastaa "seuraava sivu" - toimintoa ja vastapäivään "edellinen sivu" -toimintoa. 3) Monivalintakenttäikkunan avaamista ja valinnan suorittamista varten Esimerkki: materiaalin valinta JOHDANTO SIVU 9

18 Käyttö: Asetetaan osoitin monivalintakenttään. Napsautetaan ja vapautetaan painike. Monivalintaikkuna aukeaa. Sijoitetaan osoitin valitun vaihtoehdon päälle painikkeen avulla ja valitaan vaihtoehto napsauttamalla uudelleen. 4) Sähköisten akseleiden siirto käsinohjaustilassa Käyttö: DNC asetetaan käsinohjaustilaan. Osoitin asetetaan liikutettavaa akselia kuvaavaan kenttään. Painetaan painike alas ja käännetään sitä siellä. Kääntö myötäpäivään vastaa positiivista liikettä ja vastapäivään negatiivista. Kevyt kääntö siirtää akseleita hitaasti, kun taas voimakkaampi kääntö liikuttaa akseleita nopeasti. Akselit pysähtyvät, kun painikkeesta päästetään irti. SIVU 10 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

19 PIKAKÄYNNISTYS Käyttöoikeustasot Kappaleessa kuvataan joidenkin esimerkkien avulla DNC-laitteen eri käyttötapoja. L-alfa-ohjelmointi Tämä on nopein sekä yleisimmin konepajoissa käytetty menetelmä silloin, kun käyttäjän tulee luoda tuote paperilla olevan piirroksen mukaan. Suora ohjelmointi Tätä ohjelmointityyppiä käytetään usein silloin, kun kyseessä on yksinkertainen tuote tai kun käyttäjä on tottunut työskentelemään perinteisellä valssauskoneella, jossa ei ole numeerista ohjausta. Sivu kuvaa hyvin tarkasti sen, mitä käyttäjän tulee tehdä, sillä käyttäjällä on yhdellä ainolla sivulla kaikki se tieto ja kentät, jotka hän tarvitsee tuotteensa ohjelmoimiseen. 3D-ohjelmointi Tämän ohjelmointityypin avulla käyttäjä voi havainnollistaa tuotteen rakenteen kolmiulotteisessa muodossa. Tila mahdollistaa yksityiskohtaisemman tarkastelun ja enemmän muunnelmia kuin 2Dtila. Tässä osiossa oletetaan, että kaikki tarvittavat työkalut sekä koneparametrit on jo ohjelmoitu. Käyttäjän oletetaan osaavan siirtyä tasolle 1.. Mikäli näin ei ole, lisätietoja asiasta löytyy tämän käyttöohjeen Käyttöoikeustasojensuojaaminen -luvusta. Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu PC Windows-ohjelmistosta. Näyttökuvat vastaavat kuitenkin sekä ModEvan ja DNC 880S:n näyttöjä, Windowsin vaikutusta lukuun ottamatta. Muistutus: DNC:n ja PC-näppäimistön vastaavuus on selitetty 2D-viitekäsikirjassa Ulkoinen näppäimistö -kohdassa. Nämä toimenpiteet osoittavat käyttäjälle, mitä ohjelmointimenetelmää CYBELEC suosittelee. Ne myös helpottavat ohjelmiston toiminnan oppimista. Lisätietoja asiasta löytyy 2D-viitekäsikirjasta ja/tai 3D-viitekäsikirjasta, joissa molemmissa on sisällysluettelo sekä yksityiskohtainen hakemisto, joka helpottaa tiedon etsintää. PIKAKÄYNNISTYS PAGE 11

20 OHJELMISTOSTA POISTUMINEN Ohjelmistosta voidaan poistua milloin tahansa, kunhan nykyinen tila on ensin tallennettu. Ohjelmistosta on kuitenkin tärkeä poistua oikealla tavalla eli siirtymällä MENU-sivulle -näppäimellä ja painamalla QUIT-painiketta. Toimenpide voidaan suorittaa samalla tavalla myös PC-ohjelmistossa. Vaihtoehtoisesti voidaan painaa yhtä aikaa - ja -näppäimiä millä tahansa sivulla oltaessa. SIVU 12 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

21 L-ALFA (2D) -OHJELMOINTI Kappaleessa kuvataan konkreettisen esimerkin avulla, kuinka tuote luodaan "L-alfa"-menetelmällä (pituus-kulma) Menetelmä on nopea ja helppo, ja se sallii tuotteen esittämisen 2D-tilassa, mikä on yleensä riittävä, kun tuotteita luodaan konepajalla. Esimerkkituote koostuu kahdesta poikkileikkauksesta (profiilista), mutta toimenpide on sama, vaikka poikkileikkauksia olisi yksi tai useampi Ensimmäiseen poikkileikkaukseen kuuluvat soikea reiälliset sivuseinämät tehdään ensin siten, että toiseen poikkileikkaukseen käytettävän lävistimen pituus on sama kuin ensimmäisen. Tuotteen valmistamiseen käytetään 2 mm paksua ST37-tyyppistä terästä. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 13

22 VAIHEITTAIN TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN Käyttäjän tulee tyhjentää työmuisti ennen uuden tuotteen luomista. Siirrytään PRODUCT NUMERICAL -sivulle, jolla tiedot voidaan syöttää L-Alfa-tilassa. Painetaan PRODUCT -toimintonäppäintä. Valitaan PRODUCT NUMERICAL. Valinta suoritetaan siten, että painetaan vaihtoehdon vieressä näkyvää numeroa vastaavaa näppäintä eli -näppäintä tai asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja painetaan tai napsautetaan vaihtoehtoa. Alla oleva kuvaa esittää PRODUCT NUMERICAL -sivua, jossa on edellinen tuote. -näppäintä Työalue tyhjennetään ennen uuden tuotteen luomista SIVU 14 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

23 Painetaan ACTION -näppäintä. Valitaan ERASE PRODUCT. Tuote poistetaan siten, että valitaan vaihtoehdon vieressä näkyvä numero eli -näppäin tai asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja painetaan -näppäintä tai napsautetaan vaihtoehtoa ja sen jälkeen vahvistetaan valinta valitsemalla CONFIRM ( ). Toimenpide poistaa vain työmuistin tiedot. Toisin sanoen työmuistissa mahdollisesti sijaitsevaa tuotetta ei menetetä, mikäli se on tallennettu etukäteen. LÄVISTIMEN SÄÄTÖ Tämä sekä seuraava (Meistin säätö) luku ovat valinnaisia silloin, kun ohjelmointi suoritetaan 2D-tilassa. Ne kannattaa kuitenkin selata läpi, koska TOOLS POSITION -sivu mahdollistaa useita työpaikkoja, mikä auttaa käyttäjää hahmottamaan työkalujen kokoonpanon. Jos työkalujen kokoonpanolla ei ole merkitystä, nämä kaksi lukua voidaan jättää väliin. Työkalumääritys suoritetaan suoraan PRODUCT NUMERICAL -sivulla (sivu, jolla tämän toimenpiteen aikana vielä ollaan). Siirrytään TOOLS POSITION -sivulle painamalla PRODUCTtoimintonäppäintä. Valitaan TOOLS POSITION. Lävistimen säätö Ikkuna, jossa ei näy valittuja työkaluja Valintakenttä: P tai D Kenttä L (mahdollinen kokonaispituus) L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 15

24 Tarkistetaan, että lävistin ja/tai P-kirjain näkyy oikeanpuoleisessa ikkunassa (valintakenttä). Mikäli siinä näkyy meisti tai D-kirjain, se tulee vaihtaa - näppäintä painamalla. Asetetaan osoitin P-kenttään ja painetaan -näppäintä, jolloin lävistimen LIST OF CHOICES -valikko aukeaa. Valitaan haluttu lävistin syöttämällä vaihtoehdon vieressä näkyvä kaksinumeroinen numero. Esimerkki: 01, jos halutaan valita vaihtoehto 1, 02, jos halutaan valita vaihtoehto 2 jne. tai Asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja vahvistetaan valinta - näppäimellä tai napsautetaan haluttua vaihtoehtoa. Muokataan -kenttää syöttämällä arvo, joka on puolet L-kentän arvosta vähennettynä työkalun pituuden puolikkaalla, mikä vastaa koneen keskipistettä, johon lävistin kiinnitetään. (esimerkissä: 3500/2 195/2 = 1652,5 mm). Muokataan L-kenttää syöttämällä arvo 195 mm, joka vastaa vaadittua työkalun pituutta. Valittu työkalu näkyy edestäpäin kuvaavassa näkymässä tummansinisenä. SIVU 16 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

25 Lävistimen säätö Lävistin koneen keskiosaan sijoitettuna Meistin säätö Meistin säätö Sama huomautus kuin kohdassa Lävistimen säätö. Ikkuna, jossa näkyy valittu lävistin, muttei meistiä Valintakenttä : D Pysytään TOOLS POSITION -sivulla. Valitaan meisti painamalla -näppäintä. Asetetaan osoitin D-kenttään ja painetaan -näppäintä, jolloin meistin valintavalikko aukeaa. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 17

26 Valitaan haluttu meisti syöttämällä vaihtoehdon vieressä näkyvä kaksinumeroinen numero. Esimerkki: 01, jos halutaan valita vaihtoehto 1, 02, jos halutaan valita vaihtoehto 2 jne. tai Asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja vahvistetaan valinta - näppäimellä tai napsautetaan haluttua vaihtoehtoa. Muokataan -kenttää syöttämällä arvo, joka on puolet L-kentän arvosta vähennettynä työkalun pituuden puolikkaalla, mikä vastaa koneen keskipistettä, johon meisti on kiinnitetty (esimerkissä: 3500/2 195/2 = 1652,5 mm). Muokataan L-kenttää syöttämällä arvo195 mm, joka vastaa vaadittua työkalun pituutta. Meistin säätö Työkalujen lopullinen asennus Ikkuna, jossa näkyvät valittu lävistin ja meisti Palataan PRODUCT NUMERICAL -sivulle PRODUCT-valikon avulla. SIVU 18 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

27 Työkaluvalinta Kuten edellä jo todettiin, jos työkalujen asento ei ole ratkaiseva, työkalut voidaan määrittää suoraan PRODUCT NUMERICAL -sivulla. Työkaluvalinta Asetetaan osoitin PUNCH-kenttään (näytön yläosa)*. -näppäimen tai hiiren kakkospainikkeen painallus tuo esiin LIST OF CHOICES -luettelon. Valitaan haluttu työkalu syöttämällä vaihtoehdon vieressä näkyvä kaksinumeroinen numero. Esimerkki: 01, jos halutaan valita vaihtoehto 1, 02, jos halutaan valita vaihtoehto 2 jne. tai asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja vahvistetaan valinta - näppäimellä tai napsautetaan haluttua vaihtoehtoa. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 19

28 Huomautus: Jokaisessa ikkunassa on 20 työkalua. Seuraaviin tai edellisiin 20 työkaluun on mahdollista siirtyä joko - tai - näppäimen avulla. Kukin tietokanta (lävistimet ja meistit) on rajoitettu 200 työkaluun. Luettelon loppuun voidaan siirtyä syöttämällä arvo 999 ja vastaavasti alkuun syöttämällä arvo 001. Toimitaan samoin kuin DIE-valinnan kohdalla. Huomautus: Sama valinta on mahdollista suorittaa samalla tavalla TOOLS BEND -sivulla (BEND -valikon kautta). Tällöin voidaan tarkastella työkalujen profiileja yhdessä niiden pääominaisuuksien kanssa. * PUNCH- ja DIE-kentät näytön yläosassa ovat tuotteen laskennan perustyökalut. Jos tuote ohjelmoidaan PRODUCT NUMERICAL -sivulla, nämä kaksi työkalua on myös syötettävä. Taulukon PUNCH- ja DIE-sarakkeet mahdollistavat eri työkalun määrittämisen tiettyä taivutusta varten. PUNCH-ja DIE-kentät löytyvät myös BEND NUMERICAL -sivulta. Jos tuote on ohjelmoitu PRODUCT NUMERICAL -sivulla, nämä kentät jäävät tyhjiksi tai täyttyvät vain osittain, mikäli työkaluja on syötetty PRODUCT NUMERICAL -sivulla olevan taulukon vastaaviin sarakkeisiin. Tämä johtuu siitä, että kentät vastaavat taulukon kenttiä (lisätietoja on myöhemmin tässä oppaassa osiossa Suora ohjelmointi (BEND NUM)). SIVU 20 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

29 YLEISTIEDOT Syötetään: - lävistin - meisti - sigma/materiaali - materiaalityyppi - taivutuspituus. Siirretään osoitin THICKNESS-kenttään ja syötetään käytettävän materiaalin paksuus. Siirretään osoitin SIGMA-kenttään ja syötetään käytettävän materiaalin voima/mm². (esimerkiksi Teräs = 37 kg/mm²) Poistutaan STEEL-valintaluettelosta. Asetetaan osoitin BEND L. -kenttään. Syötetään tuotteen taivutuspituus (poikkileikkaus 1 = 150,0 mm). 1. poikkileikkauksen ohjelmointi Kylkien mitat on annettu ulkomittoina DIN-standardin mukaan. Lisätietoja asiasta on 2D-viitekäsikirjassa Taittamaton pituus -luvussa Kun tietoja syötetään L-alfa-tilassa, syöttö aloitetaan jostakin reunasta, minkä jälkeen syötetään peräjälkeen kaikkein kylkien ja kulmien arvot. Viimeistä kylkeä vastaavaa kulmaa ei ole Huomautus: Kuten seuraavassa kuvassa esitetään, 1. poikkileikkauksen profiili piirretään automaattisesti syötettyjen tietojen perusteella (pituus ja kulma), toisin sanoen sisäsäde lasketaan automaattisesti. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 21

30 1. poikkileikkaus Automaattisesti piirretty profiili Vihje: Toimintatapa: Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen ensimmäiseen kenttään. Arvoksi syötetään 45 mm, joka vastaa ensimmäistä pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen ensimmäiseen kenttään, ja syötetään arvoksi 90, joka vastaa ensimmäistä taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen toiseen kenttään. Arvoksi syötetään 200 mm, joka vastaa toista pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen toiseen kenttään. Arvoksi syötetään 90, joka vastaa toista taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen kolmanteen kenttään, ja arvoksi syötetään 45 mm, joka vastaa viimeistä pituutta ennen tuotteen reunaa. Ensin syötetään kaikki pituudet ja sitten vasta kulmat. Näin tietojen syöttö käy nopeammin. 2. poikkileikkauksen ohjelmointi Taivutussuunta määritetään kääntämällä kulmamerkki muuttamalla kulmamerkki käänteiseksi. Käyttäjä voi valita kuitenkin kumman tahansa puolen, mutta valinnan tulee olla yhdenmukainen tuotteen koko profiilin osalla tai SIVU 22 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

31 2. poikkileikkaus Toimintatapa: Pysytään PRODUCT NUMERICAL -sivulla. Siirretään osoitin SECTION-kenttään, ja syötetään arvoksi2. Poistutaan kentästä. Toisen poikkileikkauksen ohjelmointia varten aukeaa tällöin automaattisesti uusi sivu. Asetetaan osoitin BEND L. -kenttään. Sitten tälle poikkileikkaukselle syötetään taivutuspituus (200). Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen ensimmäiseen kenttään. Arvoksi syötetään 30 mm, joka vastaa ensimmäistä pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen ensimmäiseen kenttään. Arvoksi syötetään 90, joka vastaa ensimmäistä taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen toiseen kenttään. Arvoksi syötetään 40 mm, joka vastaa toista pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen toiseen kenttään, ja arvoksi syötetään 90, joka vastaa toista taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen kolmanteen kenttään. Arvoksi syötetään 150 mm, joka vastaa kolmatta pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen kolmanteen kenttään. Arvoksi syötetään 135, joka vastaa kolmatta taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen neljänteen kenttään. Arvoksi syötetään 20 mm, joka vastaa viimeistä pituutta ennen tuotteen reunaa. Huomautus: Kuten edellisessä kuvassa esitettiin, 2. poikkileikkauksen profiili piirretään automaattisesti syötettyjen tietojen perusteella (pituus ja kulma). Toisin sanoen sisäsäde lasketaan automaattisesti. Myös taivuttamaton pituus lasketaan. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 23

32 Tuotelaskenta Taivuttamattomien pituuksien laskenta Pysytään PRODUCT NUMERICAL -sivulla. Valitaan ACTION-valikosta CALCULATE. Näytön oikeassa yläkulmassa sijaitsevaan vuorovaikutteiseen kenttään tulee viesti CALCULATING... Tiedot tulevat näkyviin UNFLD. LE. DIN- (taivuttamattoman levyn pituus) ja Ri- (sisäsäde) kenttiin. Huomautus: Jos CALCULATE-toimintonäppäin ei ole aktivoituna, laskenta suoritetaan automaattisesti heti, kun siirrytään jollekin toiselle näyttösivulle. Tätä toimintoa käytetään U2-ohjelmistoversiota edeltävissä versioissa. Taivutusalue (BEND 2D) Taivutusalueen haku Siirrytään BEND 2D -sivulle (BEND-valikko). Valitaan SIMULAT.-kenttään vaihtoehto WITHOUT PROGR. BENDS. Siirrytään ACTION-valikkoon, ja valitaan SEARCH BENDING RANGE. Vuorovaikutteiseen kenttään näytön oikean puoleiseen ylänurkkaan tulee ensin viesti SIMULATING RUNS ja sitten CALCULATING.... SIVU 24 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

ModEva 15T. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01. info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN

ModEva 15T. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01. info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN ModEva 15T Käyttöohje CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01 CH - 1400 YVERDON-LES-BAINS sähköpostiosoite: info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN Tässä ohjekirjassa

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

ModEva/DNC880S. 2D-viitekäsikirja. CYBELEC SA puh. ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 faksi ++ 41 24 447 02 01 SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN

ModEva/DNC880S. 2D-viitekäsikirja. CYBELEC SA puh. ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 faksi ++ 41 24 447 02 01 SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN ModEva/DNC880S 2D-viitekäsikirja CYBELEC SA puh. ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 faksi ++ 41 24 447 02 01 CH - 1400 YVERDON-LES-BAINS sähköpostiosoite: info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN 3.8.2006

Lisätiedot

TTS kannattavuuslaskentaohjelma

TTS kannattavuuslaskentaohjelma TTS kannattavuuslaskentaohjelma Käyttöönotto TTS kannattavuuslaskentaohjelma on suunniteltu yrittäjän apuvälineeksi yrityksen keskeisten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle.

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. TEE KONEESTA CD-VARASTO: Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. Siirrä cd-levysi TIETOJA Kopioi cd-levyt kiintolevylle levykuviksi, niin pääset sisältöön nopeasti käsiksi

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön ipadin käyttö 1. Käynnistä ipad oikeassa yläreunassa olevasta painikkeesta. 2. Valitse alareunasta nuoli Avaa. Vedä sormella nuolesta eteenpäin palkin verran eli pyyhkäise. Tietoturva Käyttöön tarvitaan

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE 2.5.2005 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Tobii Communicator 4. Alkutoimet

Tobii Communicator 4. Alkutoimet Tobii Communicator 4 Alkutoimet TERVETULOA TOBII COMMUNICATOR 4 -OHJELMAAN Tobii Communicator 4:n avulla liikuntarajoitteiset tai kommunikaatiokyvyiltään rajoittuneet henkilöt voivat käyttää tietokonetta

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Päivitetty 19.1.2006 Autodata-ohjelmiston käyttö - 1 - Sisällys YLEISTÄ... 3 AUTODATA-KUVAKKEEN KÄYTTÖ... 3 OSIEN HAKU AUTODATASTA (EI AUTODATA KOODIA)...

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 3 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytössä Mozzilla Firefox tai

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Konfiguraatiotyökalun päivitys

Konfiguraatiotyökalun päivitys Konfiguraatiotyökalun päivitys Kuinka aloitan? Konfiguraatiotyökalu avataan niin kuin aiemminkin suoraan Tenstar clientin käyttöliittymästä, tai harjoituksen ollessa käynnissä. Kuinka aloitan konfiguraatiotyökalun

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa.

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. E-kirjan latausohje Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. Pikaohjeet 1. Varmista että tietokoneellesi on asennettu Adobe Digital Editions ohjelma.

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS Novell Messenger 1.0 PIKAOPAS www.novell.com Novell Messenger on Novell edirectory TM -pohjainen, eri käyttöympäristöissä toimiva yritysten pikaviestituote. Messenger-järjestelmän käyttöympäristöksi soveltuu

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (9) OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Käyttöopas Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot