ModEva/DNC880S. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: RUE DES UTTINS 27 fax SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ModEva/DNC880S. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01. info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN"

Transkriptio

1 ModEva/DNC880S Käyttöohje CYBELEC SA puh.: RUE DES UTTINS 27 fax CH YVERDON-LES-BAINS sähköpostiosoite: SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN

2 Tässä ohjekirjassa oleva tieto voi muuttua muutoksesta etukäteen ilmoittamatta eikä CYBELEC SA sitoudu siihen. Tässä ohjekirjassa kuvattu ohjelmisto on lisenssi- sekä salassapitosopimuksen alainen. Ohjelmistoa saa käyttää tai kopioida vain sopimuksen ehtojen mukaisesti. Ohjelmiston kopioiminen mille tahansa tallennusvälineelle on laitonta lukuunottamatta niitä, jotka ovat erikseen määritetty lisessi- tai salassapitosopimuksessa. Copyright CYBELEC SA Kaikki oikeudet pidätetään. Tärkeää: Tämä huomautus kuvaa numeerisen ohjaimen normaaleja ja standardoituja ohjelmointitoimenpiteitä. Koska koneen valmistaja voi varustaa numeerisen ohjaimen omia tarkoituksiaan varten määritettävissä olevilla toiminnoilla, näiden toimintojen tarkemmat ohjelmointiohjeet tulee tarkistaa valmistajan toimittamasta lisäohjekirjasta. Autocad on Autodesk Inc.:n rekisteröimä tavaramerkki. CYBELEC on CYBELEC SA:n rekisteröimä tavaramerkki. Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröimä tavaramerkki. IBM, PC/AT, PC Network, Token Ring Network ovat International Business Machines Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä. MS-DOS on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki. MS-Windows Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki. Novell Netware Novell, Incorporatedin rekisteröimä tavaramerkki. Windows NT Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

3 TURVALLISUUS- JA HUOLTO-OHJEET Käyttäjä tulee olla koulutettu työskentelemään koneella, johon numeerinen ohjaus on asennettu. Numeerisen ohjauksen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia laite- sekä henkilövahinkoja. Koneparametrien muokkaus voi aiheuttaa oleellisia aineellisia vahinkoja tai johtaa epätasaiseen tuotelaatuun. Vain valtuutettu teknikko saa irrottaa takapaneelin (sähköiskuvaara). Numeerista ohjausta ei saa altistaa liialliselle kosteudelle. Näin vältetään sähköiskun vaara sekä laitteen vahingoittuminen. Numeerinen ohjaus tulee kytkeä irti päävirtalähteestä ennen puhdistustoimenpiteitä. Alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia nesteitä ei saa käyttää. Jos numeerinen ohjaus ei toimi oikein, tulee ottaa yhteyttä huoltoteknikkoon. Numeerista ohjausta ei saa altistaa suoralle auringon paisteelle tai muulle lämmönlähteelle. Numeerista ohjausta ei saa asettaa lähelle magneettisia laitteita, kuten muuntajat, moottorit tai laitteet, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä (hitsauslaitteet jne.). Tuulettimen suodattimet tulee vaihtaa säännöllisin väliajoin ylikuumenemisen estämiseksi. TURVALLISUUS- JA HUOLTO-OHJEET PAGE I

4 Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi. SIVU II KÄYTTÖOHJE MODEVA

5 CYBELEC-OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS YLEISET TEKIJÄNOIKEUDET CYBELEC-ohjelmisto on suojattu tekijänoikeuksilla, ja kaikki sen kopiointioikeudet pidätetään. CYBELEC-ohjelmiston saa asentaa ja sitä saa käyttää vain hyväksytyissä laitteissa (PC:llä ja DNC:ssä). Myös käyttöohjekirjat ovat tekijänoikeuslainsäädännön suojaamia, ja kaikki niiden käyttö- ja kopiointioikeudet pidätetään. Tätä ohjekirjaa ei saa kokonaisuudessaan eikä osittain kopioida, valokopioida, jäljentää, kääntää tai tiivistää ilman CYBELECin kirjallista suostumusta. ERITYINEN LEVYKE - TEKIJÄNOIKEUDET Tämän ohjelmiston lailliset käyttäjät saavat ainoastaan kopioida levykkeen sisällön tietokoneen muistiin ja suorittaa ohjelman sekä valmistaa alkuperäisestä levykkeestä turvallisuussyistä varmuuskopion siltä varalta, että alkuperäinen ohjelma katoaa. Tuotteen valtuuttamaton kopiointi, monistus, myynti tai muunlainen jakelu on lain vastaista. ERITYINEN EPROM - TEKIJÄNOIKEUDET Takuu ei ole voimassa, jos CYBELEC DNC- tai CNC-yksikön alkuperäinen CYBELECin valmistama ohjelmisto on korvattu muulla kuin CYBELECIN valmistamalla ohjelmistolla ja tämä on tehty ilman CYBELECilta saatua kirjallista lupaa. TAKUU CYBELEC ei takaa, että sen ohjelmistotuotteet toimivat moitteetta kaikissa tietokoneissa ja ohjelmistoympäristöissä. Ohjelmistotuotteen käyttörajoituksista sekä sen teknisistä määrityksistä päättää vain CYBELEC. Ainoastaan CYBELEC voi päättää tietyn ohjelmiston yhdenmukaisuudesta ja toiminnasta. CYBELEC-ohjelmistossa ei ole otettu huomioon käyttöjärjestelmien eri versioiden välisiä yhteensopimattomuuksia. CYBELEC-ohjelmiston käyttäminen eri versioiden kanssa tai eri versioiden vaihteleminen voi johtaa tietojen katoamiseen tai muuttumiseen. LISENSSISOPIMUS PAGE III

6 OHJELMISTOTUOTTEEN PÄIVITYSPALVELU CYBELEC-ohjelmiston osto oikeuttaa käyttäjän vastaanottamaan "korjaavia" ohjelmistopäivityksiä yhden vuoden ajan. Parannetun tai muutetun ohjelmistoversion käytöstä saattaa aiheutua tietojen (ohjelmisto, parametrit jne.) häviämistä tai tilanteita, joissa laitetta tai sen kytkentöjä tulee muuttaa. Näitä vaikutuksia ei aina voi ennakoida, eikä CYBELEC ole niistä vastuussa. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN Tämä sopimus päättyy automaattisesti, jos lisenssinsaaja tekee konkurssin, jolloin velkojille luovutetaan jokin osuus lisenssinsaajan omaisuudesta, lisenssinsaajaa tai sen omaisuutta vastaan nostetaan jokin oikeusprosessi tai oikeustuomio, joka rajoittaa huomattavasti lisenssinsaajan liiketoimintaa, tai kun tämä sopimus mitätöidään. CYBELECilla on oikeus päättää tämä sopimus heti, jos käyttäjä rikkoo edellä mainittuja ehtoja. Käyttäjän tulee 30 päivän kuluessa sopimuksen päättämisestä oman valintansa mukaan joko palauttaa CYBELECille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle kaikki tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien materiaalien olemassa olevat kopiot tai toimittaa CYBELECille riittävät todisteet siitä, että alkuperäinen ohjelmisto sekä sen kopiot on kokonaisuudessaan ja kaikissa muodoissaan tuhottu. VASTUUNRAJOITUS Edellä mainittu takuu korvaa kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut. Lisenssinsaaja suostuu lisäksi siihen, että CYBELEC ei ole vastuussa mistään menetetyistä tuloista, säästöistä, käytön estymisestä tai muista sattumanvaraisista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston käytöstä tai sen käytön estymisestä, tai mistään muista minkään muun osapuoleen lisenssinsaajaan kohdistamista väittämistä tai vaatimuksista. CYBELEC ei ole missään tapauksessa vastuussa välillistä vahingoista, vaikka CYBELECille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. CYBELEC ei takaa, että ohjelmistoon sisältyvät toiminnot vastaavat lisenssinsaajan vaatimuksista tai että ohjelmiston käyttö on täysin ilman virhemahdollisuuksia. Jos ohjelmisto osoittautuu vialliseksi, lisenssinsaaja (ei CYBELEC tai sen valtuutettu jälleenmyyjä tai edustaja) ottaa osalleen kaikki tarpeellisesta huollosta, korjauksesta tai muutoksista aiheutuvat kustannukset. CYBELEC takaa, että levykkeissä, EPROM:ssa tai muissa magneettisissa tietovälineissä tai kaseteissa, joissa ohjelmisto toimitetaan, ei ilmene materiaali- ja valmistusvikoja normaalissa käytössä 90 päivän kuluessa mikä todistetaan pakkausluettelon kopion avulla sen toimittamisesta lisenssinsaajalle. PAGE IV LISENSSISOPIMUS

7 KORVAUSRAJOITUKSET CYBELECin koko vastuu ja lisenssinsaajan yksinomaiset korvaukset ovat seuraavat: kaikkien levykkeiden tai EPROM:ien tai magneettisten tietovälineiden tai kasettien, jotka eivät täytä CYBELECin rajoitetun takuun ehtoja ja jotka palautetaan CYBELECille tai valtuutetulle CYBELECedustajalle yhdessä pakkausluettelon kopion kanssa, vaihtaminen tai jos CYBELEC tai sen edustaja eivät pysty toimittamaan korvaavia levykkeitä, magneettisia tietovälineitä, EPROM:eja tai kasetteja, joissa ei ole materiaali tai valmistusvikoja, lisenssinsaaja voi lopettaa tämän sopimuksen tässä mainituilla ehdoilla, jolloin tuotteen ostajalle hyvitetään ostosumma. YLEISTÄ Lisenssinsaaja tunnustaa lukeneensa tämän sopimuksen, ymmärtäneensä sen ja sitoutuu noudattamaan sen ehtoja ja määräyksiä. Lisenssinsaaja hyväksyy, että CYBELECiä ei voida pitää vastuullisena mihinkään korvauksiin, jos lisenssinsaaja rikkoo tätä sopimusta, mukaan lukien kaikki mahdolliset kohtuulliset asianajo- ja lakiasiankulut. Tätä lisenssisopimusta ohjaavat Sveitsin lait, ja sen oikeuspaikkana toimii Lausanne, Sveitsi. YLLÄPITO CYBELEC tarjoaa yhden vuoden ohjelmiston ylläpidon. Ylläpidon laajuus ja sen vaatimien toimenpiteiden suorittamiseen kuluva aika ovat täysin CYBELECin päätettävissä. Ylläpito käsittää normaalisti koodivirheiden korjauksen, tukiasiakirjojen virheiden korjauksen sekä ohjelmiston päivitysversiot, jotka CYBELEC voi toimittaa ylläpitojakson kuluessa. CYBELEC ei ole missään tapauksessa pakotettu tarjoamaan teknistä tukea yrittäessään ratkaista ongelmia tai vaikeuksia, jotka johtuvat lisenssinsaajan lisenssinalaisen ohjelmiston muokkaamisesta. Kaikki tällaiset lisenssinsaajan suorittamat muokkaustoimenpiteet ovat lisenssinsaajan omalla vastuulla. LISENSSISOPIMUS PAGE V

8 Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi. PAGE VI LISENSSISOPIMUS

9 February 21, 2007 V. 1.2b SISÄLLYS TURVALLISUUS- JA HUOLTO-OHJEET...I CYBELEC-OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS...III JOHDANTO...4 TURVALLISUUS, TEKIJÄNOIKEUDET & LISENSSISOPIMUS...4 WINDOWS-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄPOHJAINEN DNC 4 TIETOJA TÄSTÄ KÄSIKIRJASTA...5 OHJELMISTON ASENNUS...6 MERKINTÄTAVAT...6 MÄÄRITELMÄT...6 PIKAOSOITIN (VAIN MODEVASSA)...9 PIKAKÄYNNISTYS...11 OHJELMISTOSTA POISTUMINEN 12 L-ALFA (2D) -OHJELMOINTI...13 VAIHEITTAIN...14 TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN 14 LÄVISTIMEN SÄÄTÖ 15 MEISTIN SÄÄTÖ 17 TYÖKALUVALINTA 19 YLEISTIEDOT POIKKILEIKKAUKSEN OHJELMOINTI POIKKILEIKKAUKSEN OHJELMOINTI 22 TUOTELASKENTA 24 TAIVUTUSALUE (BEND 2D) 24 AKSELEIDEN SIJAINTI, MUUT TOIMINNOT 26 SUORA OHJELMOINTI (BEND NUM)...29 VAIHEITTAIN...30 TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN 30 YLEISTIEDOT 31 TYÖKALUVALINTA 32 TIETOJEN SYÖTTÖ (1) 32 TIETOJEN SYÖTTÖ (2) 34 SISÄLLYS SIVU 1

10 TAIVUTUS, TESTIT JA KORJAUKSET D-OHJELMOINTI (VAIN MODEVA 12S/15S) TUOTTEEN LUOMINEN VAIHEITTAIN TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN 40 TUOTTEEN TALLENNUS TAI HAKU TUOTTEEN TALLENNUS TUOTEHAKU MUISTIEN JÄRJESTELY KÄYTTÖOIKEUSTASOJENSUOJAAMINEN YLEISTÄ TIETOA KÄYTTÄJÄT SALASANALLA SUOJATTU KÄYTTÖOIKEUS KOLMATTA TASOA YLEMPIEN TASOJEN KÄYTTÖOIKEUS SALASANAN VAIHTO UNOHTUNUT SALASANA 60 SIVUJEN PIKAKATSAUS MENU-SIVU LIST OF PRODUCTS -SIVU LIST OF GRAPHICAL PRODUCTS -SIVU PRODUCT / CRITERIA SEARCH -SIVU TRANSFER-SIVU LIST OF PUNCHES -SIVU LIST OF DIES -SIVU PUNCH PROGRAMMING -SIVU DIE PROGRAMMING -SIVU WELCOME-SIVU INITIALIZATION-SIVU MACHINE PARAMETERS -SIVU PRODUCT NUM -SIVU TOOLS POSITION -SIVU COMMENTS-SIVU BEND NUMERICAL -SIVU BEND 2D -SIVU BEND 3D -SIVU BEND FUNCTION -SIVU BEND. TOOLS -SIVU CORRECTIONS-SIVU PC OHJELMISTO PC-TURVA-AVAIN PC 1200:N ASENNUS CYBELEC-OHJELMISTON ASENNUS DNC:LLE DNC-OHJELMISTON ASENNUS ENC-OHJELMISTON ASENNUS JOS DNC:N NÄPPÄIMISTÖ EI TOIMI 78 SIVU 2 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

11 HAKEMISTO...79 SISÄLLYS SIVU 3

12 JOHDANTO TURVALLISUUS, TEKIJÄNOIKEUDET & LISENSSISOPIMUS Turvallisuusohjeet, tekijänoikeustiedot ja lisenssisopimus löytyvät oppaan ensimmäisiltä sivuilta. Windows-käyttöjärjestelmäpohjainen DNC CYBELEC DNC -järjestelmä on varustettu Windows-käyttöjärjestelmällä, jonka tehdasmääritykset on tarkoitettu erityisesti numeerista ohjausta varten (lisätietoja on teknisissä tiedoissa). Määrityksellä on varmistettu se, että DNC:ssä on vähimmäismäärä tiedostoja, minkä ansiosta ohjelmat voidaan suorittaa mahdollisimman nopeasti. Se varmistaa myös sen, että ohjaimet ovat oikeita, ja kokonaisuus takaa numeeriselle ohjaukselle parhaat mahdolliset toimintaedellytykset. Koska Windows on hyvin avoin järjestelmä, suosittelemme, että sitä ei muuteta eikä siihen asenneta muita ohjelmia. Muutoin numeerinen ohjaus ei välttämättä toimi oikein. Mikäli järjestelmään halutaan asentaa verkko tai tulostin, suosittelemme yhteydenottoa asiantuntijaan. DNC:ssä on levykeasema sekä USB-portti, ja olisikin hyvin helppoa, jopa houkuttelevaa asentaa ulkoisia ohjelmistoja tai vaikka alan aikakausilehtien mukana tulleita apuohjelmia tai pelejä. CYBELEC ei ole missään vastuussa numeerisen ohjauksen toimimattomuudesta, mikäli muita ohjelmia on asennettu tai alkuperäistä määritystä muutettu. Huomautamme myös, että Windows-ympäristö on virusaltis, minkä vuoksi on oltava erityisen varovainen, mikäli tietoa tai ohjelmistoja tuodaan ulkopuolelta. Jotta tiedostosi olisivat turvassa, varmuuskopio on hyvä tehdä säännöllisin väliajoin. Takaamme, että numeeriset ohjaimemme toimitetaan viruksettomina. SIVU 4 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

13 TIETOJA TÄSTÄ KÄSIKIRJASTA Tässä Käyttöohjeessa käytetään muutamia esimerkkejä, jotta ohjelmointikonsepti olisi helposti ymmärrettävä. Oppaan täydennykseksi on tehty Viitekäsikirja. Huomautus: Tässä käsikirjassa oletetaan, että DNC on käyttökokoonpanossa (eli koneparametrit ja työkalut ovat ohjelmoituina). Käsikirja käsittelee U3- ohjelmistoversiota tai uudempaa. Jotkin tässä esitellyt kaaviot eivät välttämättä vastaa aikaisempia versioita. Jotkin tämän käsikirjan toiminnot eivät toimi DNC 880S:ssä. Käyttöohjetta voidaan kehittää käyttäjältä saatujen palautteiden ja toiveiden perusteella. Mikäli oppaasta halutaan antaa huomautuksia, kannattaa ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: CYBELEC S.A. Dpt Communication Rue des Uttins 27 CH-1401 Yverdon-les-Bains Faksi: Sähköpostiosoite: JOHDANTO SIVU 5

14 OHJELMISTON ASENNUS Katso tämän oppaan lopusta sivu 73. MERKINTÄTAVAT Arial lihavoituna Arial lihavoituna ja kursivoituna kursivoitu Näytöllä olevat tekstilainaukset. DNC-syötön tai -tulosteen nimen ilmaiseminen. Viittaus kirjoitettuun tekstikohtaan, kappaleeseen tai käsikirjaan. Esimerkki: Lisätietoja on kohdassa Merkintätavat. Tarkoittaa, että kaksi kertaa. -näppäintä tulee painaa MÄÄRITELMÄT Tässä oppaassa käytetään seuraavia termejä: Valitseminen Termi tarkoittaa valinta-toimenpidettä. Valinta voidaan suorittaa eri tavoin tilanteesta riippuen. Kenttä vahvistetaan siitä poistumalla tai Osoittaminen Hiiri/tuntoanturi Napsautus Kakkospainikkeen napsautus Yhtäaikainen napsautus Valintaluettelot painamalla -näppäintä (Enter-näppäin) "Valinta"-verbiä voidaan käyttää myös jollekin sivulle siirtymistarkoituksessa. Osoitetaan osoittimella kuvattuun kohtaan. Toimenpide suoritetaan nuolinäppäimillä Mikrotietokoneen hiiri eli DNC-laitteen ohjausanturi. tai hiirellä. Napsautetaan hiiren vasenta painiketta. Napsautetaan hiiren oikeaa painiketta. Painetaan yhtä aikaa sekä vasenta että oikeaa hiiren painiketta. tai monivalintakentät: Väriltään violetteja, mikä ilmaisee, että vaihtoehtoja on useita. SIVU 6 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

15 Sisältö valitaan painamalla -näppäintä tai napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta. JOHDANTO SIVU 7

16 Näyttöön aukeaa ikkuna, josta käy ilmi kenttään valittavien vaihtoehtojen luettelo. Valinnanvahvistus: - syötetään vaihtoehdon vieressä oleva numero tai - sijoitetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja painetaan -näppäintä. Valikko -näppäintä painamalla vaihtoehdot on mahdollista saada näkyviin yksi toisensa jälkeen ilman, että vaihtoehtoikkuna tulee näyttöön. Valinta vahvistetaan poistumalla kentästä. Edustaa päävalikkosivua, jolle voidaan siirtyä painamalla -näppäintä. Valikkoikkunan "valikon nimivalikkoon" voidaan myös siirtyä painamalla joko - tai -näppäintä. Toimintonäppäin Joka kerta, kun -näppäimiä pyydetään painamaan, näytölle aukeaa vastaava valikko. Yleensä käytetään toimintonäppäimen nimeä. Esimerkki: "Painetaan PRODUCT-näppäintä" tarkoittaa, että painettava näppäin on. Pikavahvistus DNC tallentaa valikossa tehdyn viimeisen valinnan, mikä helpottaa käyttäjän työskentelyä. Valikkotoiminto vahvistetaan pikaisesti kaksoisnapsauttamalla toimintonäppäintä (esimerkiksi ), mikä vahvistaa suoraan viimeisen valitun sivun. Lisätietoja asiasta löytyy vastaavalta sivulta Viitekäsikirja-oppaasta. SIVU 8 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

17 PIKAOSOITIN (VAIN MODEVASSA) Toiminnot: 1) Mahdollistaa osoittimen nopean liikkumisen ja sijoittamisen näytöllä näkyvän sivun lukuisissa kentissä. Käyttö: Käännetään säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään. Osoitin liikkuu kentästä kenttään, sivun yläreunasta alareunaan, vasemmalta oikealle tai päinvastoin. 2) Sivun vaihtamista varten Käyttö: Painetaan painike alas ja pidetään se alhaalla. Käännetään painiketta joko myötä- tai vastapäivään. Myötäpäivään kääntö vastaa "seuraava sivu" - toimintoa ja vastapäivään "edellinen sivu" -toimintoa. 3) Monivalintakenttäikkunan avaamista ja valinnan suorittamista varten Esimerkki: materiaalin valinta JOHDANTO SIVU 9

18 Käyttö: Asetetaan osoitin monivalintakenttään. Napsautetaan ja vapautetaan painike. Monivalintaikkuna aukeaa. Sijoitetaan osoitin valitun vaihtoehdon päälle painikkeen avulla ja valitaan vaihtoehto napsauttamalla uudelleen. 4) Sähköisten akseleiden siirto käsinohjaustilassa Käyttö: DNC asetetaan käsinohjaustilaan. Osoitin asetetaan liikutettavaa akselia kuvaavaan kenttään. Painetaan painike alas ja käännetään sitä siellä. Kääntö myötäpäivään vastaa positiivista liikettä ja vastapäivään negatiivista. Kevyt kääntö siirtää akseleita hitaasti, kun taas voimakkaampi kääntö liikuttaa akseleita nopeasti. Akselit pysähtyvät, kun painikkeesta päästetään irti. SIVU 10 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

19 PIKAKÄYNNISTYS Käyttöoikeustasot Kappaleessa kuvataan joidenkin esimerkkien avulla DNC-laitteen eri käyttötapoja. L-alfa-ohjelmointi Tämä on nopein sekä yleisimmin konepajoissa käytetty menetelmä silloin, kun käyttäjän tulee luoda tuote paperilla olevan piirroksen mukaan. Suora ohjelmointi Tätä ohjelmointityyppiä käytetään usein silloin, kun kyseessä on yksinkertainen tuote tai kun käyttäjä on tottunut työskentelemään perinteisellä valssauskoneella, jossa ei ole numeerista ohjausta. Sivu kuvaa hyvin tarkasti sen, mitä käyttäjän tulee tehdä, sillä käyttäjällä on yhdellä ainolla sivulla kaikki se tieto ja kentät, jotka hän tarvitsee tuotteensa ohjelmoimiseen. 3D-ohjelmointi Tämän ohjelmointityypin avulla käyttäjä voi havainnollistaa tuotteen rakenteen kolmiulotteisessa muodossa. Tila mahdollistaa yksityiskohtaisemman tarkastelun ja enemmän muunnelmia kuin 2Dtila. Tässä osiossa oletetaan, että kaikki tarvittavat työkalut sekä koneparametrit on jo ohjelmoitu. Käyttäjän oletetaan osaavan siirtyä tasolle 1.. Mikäli näin ei ole, lisätietoja asiasta löytyy tämän käyttöohjeen Käyttöoikeustasojensuojaaminen -luvusta. Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu PC Windows-ohjelmistosta. Näyttökuvat vastaavat kuitenkin sekä ModEvan ja DNC 880S:n näyttöjä, Windowsin vaikutusta lukuun ottamatta. Muistutus: DNC:n ja PC-näppäimistön vastaavuus on selitetty 2D-viitekäsikirjassa Ulkoinen näppäimistö -kohdassa. Nämä toimenpiteet osoittavat käyttäjälle, mitä ohjelmointimenetelmää CYBELEC suosittelee. Ne myös helpottavat ohjelmiston toiminnan oppimista. Lisätietoja asiasta löytyy 2D-viitekäsikirjasta ja/tai 3D-viitekäsikirjasta, joissa molemmissa on sisällysluettelo sekä yksityiskohtainen hakemisto, joka helpottaa tiedon etsintää. PIKAKÄYNNISTYS PAGE 11

20 OHJELMISTOSTA POISTUMINEN Ohjelmistosta voidaan poistua milloin tahansa, kunhan nykyinen tila on ensin tallennettu. Ohjelmistosta on kuitenkin tärkeä poistua oikealla tavalla eli siirtymällä MENU-sivulle -näppäimellä ja painamalla QUIT-painiketta. Toimenpide voidaan suorittaa samalla tavalla myös PC-ohjelmistossa. Vaihtoehtoisesti voidaan painaa yhtä aikaa - ja -näppäimiä millä tahansa sivulla oltaessa. SIVU 12 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

21 L-ALFA (2D) -OHJELMOINTI Kappaleessa kuvataan konkreettisen esimerkin avulla, kuinka tuote luodaan "L-alfa"-menetelmällä (pituus-kulma) Menetelmä on nopea ja helppo, ja se sallii tuotteen esittämisen 2D-tilassa, mikä on yleensä riittävä, kun tuotteita luodaan konepajalla. Esimerkkituote koostuu kahdesta poikkileikkauksesta (profiilista), mutta toimenpide on sama, vaikka poikkileikkauksia olisi yksi tai useampi Ensimmäiseen poikkileikkaukseen kuuluvat soikea reiälliset sivuseinämät tehdään ensin siten, että toiseen poikkileikkaukseen käytettävän lävistimen pituus on sama kuin ensimmäisen. Tuotteen valmistamiseen käytetään 2 mm paksua ST37-tyyppistä terästä. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 13

22 VAIHEITTAIN TYÖALUEEN TYHJENTÄMINEN Käyttäjän tulee tyhjentää työmuisti ennen uuden tuotteen luomista. Siirrytään PRODUCT NUMERICAL -sivulle, jolla tiedot voidaan syöttää L-Alfa-tilassa. Painetaan PRODUCT -toimintonäppäintä. Valitaan PRODUCT NUMERICAL. Valinta suoritetaan siten, että painetaan vaihtoehdon vieressä näkyvää numeroa vastaavaa näppäintä eli -näppäintä tai asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja painetaan tai napsautetaan vaihtoehtoa. Alla oleva kuvaa esittää PRODUCT NUMERICAL -sivua, jossa on edellinen tuote. -näppäintä Työalue tyhjennetään ennen uuden tuotteen luomista SIVU 14 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

23 Painetaan ACTION -näppäintä. Valitaan ERASE PRODUCT. Tuote poistetaan siten, että valitaan vaihtoehdon vieressä näkyvä numero eli -näppäin tai asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja painetaan -näppäintä tai napsautetaan vaihtoehtoa ja sen jälkeen vahvistetaan valinta valitsemalla CONFIRM ( ). Toimenpide poistaa vain työmuistin tiedot. Toisin sanoen työmuistissa mahdollisesti sijaitsevaa tuotetta ei menetetä, mikäli se on tallennettu etukäteen. LÄVISTIMEN SÄÄTÖ Tämä sekä seuraava (Meistin säätö) luku ovat valinnaisia silloin, kun ohjelmointi suoritetaan 2D-tilassa. Ne kannattaa kuitenkin selata läpi, koska TOOLS POSITION -sivu mahdollistaa useita työpaikkoja, mikä auttaa käyttäjää hahmottamaan työkalujen kokoonpanon. Jos työkalujen kokoonpanolla ei ole merkitystä, nämä kaksi lukua voidaan jättää väliin. Työkalumääritys suoritetaan suoraan PRODUCT NUMERICAL -sivulla (sivu, jolla tämän toimenpiteen aikana vielä ollaan). Siirrytään TOOLS POSITION -sivulle painamalla PRODUCTtoimintonäppäintä. Valitaan TOOLS POSITION. Lävistimen säätö Ikkuna, jossa ei näy valittuja työkaluja Valintakenttä: P tai D Kenttä L (mahdollinen kokonaispituus) L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 15

24 Tarkistetaan, että lävistin ja/tai P-kirjain näkyy oikeanpuoleisessa ikkunassa (valintakenttä). Mikäli siinä näkyy meisti tai D-kirjain, se tulee vaihtaa - näppäintä painamalla. Asetetaan osoitin P-kenttään ja painetaan -näppäintä, jolloin lävistimen LIST OF CHOICES -valikko aukeaa. Valitaan haluttu lävistin syöttämällä vaihtoehdon vieressä näkyvä kaksinumeroinen numero. Esimerkki: 01, jos halutaan valita vaihtoehto 1, 02, jos halutaan valita vaihtoehto 2 jne. tai Asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja vahvistetaan valinta - näppäimellä tai napsautetaan haluttua vaihtoehtoa. Muokataan -kenttää syöttämällä arvo, joka on puolet L-kentän arvosta vähennettynä työkalun pituuden puolikkaalla, mikä vastaa koneen keskipistettä, johon lävistin kiinnitetään. (esimerkissä: 3500/2 195/2 = 1652,5 mm). Muokataan L-kenttää syöttämällä arvo 195 mm, joka vastaa vaadittua työkalun pituutta. Valittu työkalu näkyy edestäpäin kuvaavassa näkymässä tummansinisenä. SIVU 16 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

25 Lävistimen säätö Lävistin koneen keskiosaan sijoitettuna Meistin säätö Meistin säätö Sama huomautus kuin kohdassa Lävistimen säätö. Ikkuna, jossa näkyy valittu lävistin, muttei meistiä Valintakenttä : D Pysytään TOOLS POSITION -sivulla. Valitaan meisti painamalla -näppäintä. Asetetaan osoitin D-kenttään ja painetaan -näppäintä, jolloin meistin valintavalikko aukeaa. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 17

26 Valitaan haluttu meisti syöttämällä vaihtoehdon vieressä näkyvä kaksinumeroinen numero. Esimerkki: 01, jos halutaan valita vaihtoehto 1, 02, jos halutaan valita vaihtoehto 2 jne. tai Asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja vahvistetaan valinta - näppäimellä tai napsautetaan haluttua vaihtoehtoa. Muokataan -kenttää syöttämällä arvo, joka on puolet L-kentän arvosta vähennettynä työkalun pituuden puolikkaalla, mikä vastaa koneen keskipistettä, johon meisti on kiinnitetty (esimerkissä: 3500/2 195/2 = 1652,5 mm). Muokataan L-kenttää syöttämällä arvo195 mm, joka vastaa vaadittua työkalun pituutta. Meistin säätö Työkalujen lopullinen asennus Ikkuna, jossa näkyvät valittu lävistin ja meisti Palataan PRODUCT NUMERICAL -sivulle PRODUCT-valikon avulla. SIVU 18 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

27 Työkaluvalinta Kuten edellä jo todettiin, jos työkalujen asento ei ole ratkaiseva, työkalut voidaan määrittää suoraan PRODUCT NUMERICAL -sivulla. Työkaluvalinta Asetetaan osoitin PUNCH-kenttään (näytön yläosa)*. -näppäimen tai hiiren kakkospainikkeen painallus tuo esiin LIST OF CHOICES -luettelon. Valitaan haluttu työkalu syöttämällä vaihtoehdon vieressä näkyvä kaksinumeroinen numero. Esimerkki: 01, jos halutaan valita vaihtoehto 1, 02, jos halutaan valita vaihtoehto 2 jne. tai asetetaan osoitin vaihtoehdon päälle ja vahvistetaan valinta - näppäimellä tai napsautetaan haluttua vaihtoehtoa. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 19

28 Huomautus: Jokaisessa ikkunassa on 20 työkalua. Seuraaviin tai edellisiin 20 työkaluun on mahdollista siirtyä joko - tai - näppäimen avulla. Kukin tietokanta (lävistimet ja meistit) on rajoitettu 200 työkaluun. Luettelon loppuun voidaan siirtyä syöttämällä arvo 999 ja vastaavasti alkuun syöttämällä arvo 001. Toimitaan samoin kuin DIE-valinnan kohdalla. Huomautus: Sama valinta on mahdollista suorittaa samalla tavalla TOOLS BEND -sivulla (BEND -valikon kautta). Tällöin voidaan tarkastella työkalujen profiileja yhdessä niiden pääominaisuuksien kanssa. * PUNCH- ja DIE-kentät näytön yläosassa ovat tuotteen laskennan perustyökalut. Jos tuote ohjelmoidaan PRODUCT NUMERICAL -sivulla, nämä kaksi työkalua on myös syötettävä. Taulukon PUNCH- ja DIE-sarakkeet mahdollistavat eri työkalun määrittämisen tiettyä taivutusta varten. PUNCH-ja DIE-kentät löytyvät myös BEND NUMERICAL -sivulta. Jos tuote on ohjelmoitu PRODUCT NUMERICAL -sivulla, nämä kentät jäävät tyhjiksi tai täyttyvät vain osittain, mikäli työkaluja on syötetty PRODUCT NUMERICAL -sivulla olevan taulukon vastaaviin sarakkeisiin. Tämä johtuu siitä, että kentät vastaavat taulukon kenttiä (lisätietoja on myöhemmin tässä oppaassa osiossa Suora ohjelmointi (BEND NUM)). SIVU 20 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

29 YLEISTIEDOT Syötetään: - lävistin - meisti - sigma/materiaali - materiaalityyppi - taivutuspituus. Siirretään osoitin THICKNESS-kenttään ja syötetään käytettävän materiaalin paksuus. Siirretään osoitin SIGMA-kenttään ja syötetään käytettävän materiaalin voima/mm². (esimerkiksi Teräs = 37 kg/mm²) Poistutaan STEEL-valintaluettelosta. Asetetaan osoitin BEND L. -kenttään. Syötetään tuotteen taivutuspituus (poikkileikkaus 1 = 150,0 mm). 1. poikkileikkauksen ohjelmointi Kylkien mitat on annettu ulkomittoina DIN-standardin mukaan. Lisätietoja asiasta on 2D-viitekäsikirjassa Taittamaton pituus -luvussa Kun tietoja syötetään L-alfa-tilassa, syöttö aloitetaan jostakin reunasta, minkä jälkeen syötetään peräjälkeen kaikkein kylkien ja kulmien arvot. Viimeistä kylkeä vastaavaa kulmaa ei ole Huomautus: Kuten seuraavassa kuvassa esitetään, 1. poikkileikkauksen profiili piirretään automaattisesti syötettyjen tietojen perusteella (pituus ja kulma), toisin sanoen sisäsäde lasketaan automaattisesti. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 21

30 1. poikkileikkaus Automaattisesti piirretty profiili Vihje: Toimintatapa: Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen ensimmäiseen kenttään. Arvoksi syötetään 45 mm, joka vastaa ensimmäistä pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen ensimmäiseen kenttään, ja syötetään arvoksi 90, joka vastaa ensimmäistä taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen toiseen kenttään. Arvoksi syötetään 200 mm, joka vastaa toista pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen toiseen kenttään. Arvoksi syötetään 90, joka vastaa toista taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen kolmanteen kenttään, ja arvoksi syötetään 45 mm, joka vastaa viimeistä pituutta ennen tuotteen reunaa. Ensin syötetään kaikki pituudet ja sitten vasta kulmat. Näin tietojen syöttö käy nopeammin. 2. poikkileikkauksen ohjelmointi Taivutussuunta määritetään kääntämällä kulmamerkki muuttamalla kulmamerkki käänteiseksi. Käyttäjä voi valita kuitenkin kumman tahansa puolen, mutta valinnan tulee olla yhdenmukainen tuotteen koko profiilin osalla tai SIVU 22 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

31 2. poikkileikkaus Toimintatapa: Pysytään PRODUCT NUMERICAL -sivulla. Siirretään osoitin SECTION-kenttään, ja syötetään arvoksi2. Poistutaan kentästä. Toisen poikkileikkauksen ohjelmointia varten aukeaa tällöin automaattisesti uusi sivu. Asetetaan osoitin BEND L. -kenttään. Sitten tälle poikkileikkaukselle syötetään taivutuspituus (200). Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen ensimmäiseen kenttään. Arvoksi syötetään 30 mm, joka vastaa ensimmäistä pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen ensimmäiseen kenttään. Arvoksi syötetään 90, joka vastaa ensimmäistä taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen toiseen kenttään. Arvoksi syötetään 40 mm, joka vastaa toista pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen toiseen kenttään, ja arvoksi syötetään 90, joka vastaa toista taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen kolmanteen kenttään. Arvoksi syötetään 150 mm, joka vastaa kolmatta pituutta. Osoitin asetetaan ANGLE-sarakkeen kolmanteen kenttään. Arvoksi syötetään 135, joka vastaa kolmatta taivutettavaa kulmaa. Osoitin asetetaan LENGTH-sarakkeen neljänteen kenttään. Arvoksi syötetään 20 mm, joka vastaa viimeistä pituutta ennen tuotteen reunaa. Huomautus: Kuten edellisessä kuvassa esitettiin, 2. poikkileikkauksen profiili piirretään automaattisesti syötettyjen tietojen perusteella (pituus ja kulma). Toisin sanoen sisäsäde lasketaan automaattisesti. Myös taivuttamaton pituus lasketaan. L-ALFA-OHJELMOINTI PAGE 23

32 Tuotelaskenta Taivuttamattomien pituuksien laskenta Pysytään PRODUCT NUMERICAL -sivulla. Valitaan ACTION-valikosta CALCULATE. Näytön oikeassa yläkulmassa sijaitsevaan vuorovaikutteiseen kenttään tulee viesti CALCULATING... Tiedot tulevat näkyviin UNFLD. LE. DIN- (taivuttamattoman levyn pituus) ja Ri- (sisäsäde) kenttiin. Huomautus: Jos CALCULATE-toimintonäppäin ei ole aktivoituna, laskenta suoritetaan automaattisesti heti, kun siirrytään jollekin toiselle näyttösivulle. Tätä toimintoa käytetään U2-ohjelmistoversiota edeltävissä versioissa. Taivutusalue (BEND 2D) Taivutusalueen haku Siirrytään BEND 2D -sivulle (BEND-valikko). Valitaan SIMULAT.-kenttään vaihtoehto WITHOUT PROGR. BENDS. Siirrytään ACTION-valikkoon, ja valitaan SEARCH BENDING RANGE. Vuorovaikutteiseen kenttään näytön oikean puoleiseen ylänurkkaan tulee ensin viesti SIMULATING RUNS ja sitten CALCULATING.... SIVU 24 MODEVA/DNC 880S -KÄYTTÖOHJE

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

ModEva/DNC880S. 2D-viitekäsikirja. CYBELEC SA puh. ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 faksi ++ 41 24 447 02 01 SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN

ModEva/DNC880S. 2D-viitekäsikirja. CYBELEC SA puh. ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 faksi ++ 41 24 447 02 01 SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN ModEva/DNC880S 2D-viitekäsikirja CYBELEC SA puh. ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 faksi ++ 41 24 447 02 01 CH - 1400 YVERDON-LES-BAINS sähköpostiosoite: info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN 3.8.2006

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Thunder Wheel 3D -ohjauspyörä Käyttäjän opas

Thunder Wheel 3D -ohjauspyörä Käyttäjän opas Thunder Wheel 3D -ohjauspyörä Käyttäjän opas Tekijänoikeudet Tämän oppaan osia ei saa kopioida tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus tai tiedon tallennus

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot