TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimintaa vaikuttavista tekijöistä Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet MÄÄRÄRAHOJEN JA TALOUSARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Toimintakertomukset yksiköittäin Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöasioiden vapaaehtoinen ilmoittaminen Henkilöstöä koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Laukaan kunnan vesihuoltolaitos Tuloslaskelma Tase LIITTEET Liite 1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

3 1 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Tilinpäätökseen kuuluvat myös tarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Nämä kertomukset esitetään erillisinä asiakirjoina. Kunta on laatinut henkilöstöraportin, joka esitetään erillisenä asiakirjana.

4 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2014 lopussa meitä laukaalaisia oli yhteensä Väkilukumme kehitys oli siis jälleen positiivinen, mutta muuttovoiton osalta olimme nyt jo toisena vuonna peräjälkeen tappiollisia. Talouden ja työllisyyden matalasuhdanteessa luvut ovat samansuuntaisia naapureillamme, mutta tähän tilastolukemaan vaikuttavat myös omat toimemme, kuten maankäyttö. Laukaan väestörakenne on nuorekas, silti tulevaisuuden haasteena voidaan nähdä vanhusväestön osuuden selkeä kasvu. Jatkossa tarvitsemme myös työikäisten muuttovoittoa ja sen mukanaan tuomaa elinvoiman ja verotulojen kasvua. Investointiohjelmamme toteutui vuonna 2014 suunnitellusti. Suurimpina yksittäisinä hankkeina olivat: Kirkonkylän koulun uudisrakennus, joka otettiin päiväkoti- ja koulukäyttöön loppukesästä 2014, Leppäveden uuden koulun, Laukaan paloaseman ja kehitysvammaisten palveluasumisyksikön investointien käynnistäminen. Rakentaminen on tilinpäätösvuoden osalta edennyt suunnitelmallisesti aikataulujen mukaan. Merkittävänä kunnan tulevana kärkihankkeena käynnistettiin Tarvaalan, Savion ja Vuonteen koulut yhdistävän, uuden Ekokoulun suunnittelu. Hankkeen suunnitteluvaiheeseen saatiin Tekes-rahoitusta euroa. Laukaan kunnan talous toteutui kokonaisuutena talousarviota myönteisemmin tilikauden tuloksen ollessa 1,5 miljoonaa euroa. Rakenteelliset muutokset, operatiivisten toimintojen uudelleen arvioinnit ja kehittäminen, käyttötalouden säästöt ja palvelutuotannon näkökulmasta ylimääräisen omaisuuden myynnit siivittivät positiivista kehitystä kunnan taloudessa. Organisaation kehittäminen ja rakenteellinen tarkastelu tulee jatkumaan myös valtuustokauden toisella puoliskolla. Tilikaudella 2014 kunnan vuosikate saatiin nostettua yli 6,0 miljoonaan euroon, kun se vielä tilikaudella 2013 jäi 1,4 miljoonaan euroon. Vuosikatteen myönteiselle kehitykselle on välttämätön tarve myös lähivuosina, sillä raskas investointiohjelmamme edellyttää lainarahoituksen lisäksi myös mahdollisimman vahvaa omarahoitusosuutta. Kumulatiivisesti taseessamme on edelleen kattamattomia alijäämiä -1,2 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää jatkossakin talouden tasapainottamista. Vuoden 2014 talousarvioon laadittu tasapainottamisohjelma on kuitenkin aikataulussa ja sinnikkäällä työllä kuntatalouden tasapaino on saavutettavissa vuoden 2016 tilinpäätökseen mennessä. Vuoden 2014 aikana tehtiin Jyväskylän seudun kuntien erityinen kuntajakoselvitys. Laukaan kunta oli selvityksessä mukana ja päätökset mahdollisista kuntaliitoksista tullaan tekemään kuntien valtuustoissa Muita seudullisesti merkittäviä yhteisiä kehittämishankkeita olivat mm. SOTE2020 hanke, uuden sairaalan rakentamisen valmistelu ja Jykes Oy:n arviointi ja uudelleen organisointi Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Uuraisten kesken. Erityinen huoli kuluneen tilinpäätösvuoden aikana on noussut työttömyyden kasvusta Laukaassa. Työttömyysprosentti oli ennätysmäisen korkea 15,1 %. Kehitystoimena Laukaan kunta perusti työllistämistä tukevan työryhmän ja on selvää, että kuluvanakin vuonna tähän työhön on panostettava entistä tukevammin. Valtion rahoituksen ohjaus korostaa nykyisellään kuntien vastuuta työllisyyden hoidossa ja Laukaassa on jo olemassa olevia rakenteita, kuten Vattipaja, joilla voidaan saavuttaa myönteistä kehitystä. Kunta pyrkii kasvavasti panostamaan myös yrityksiin työllistämiseen. Tilinpäätösvuonna 2014 Laukaan kunnan kokonaistaloudessa saavutettiin oikean suuntaista kehitystä. Tiukalla, mutta luotettavalla henkilöstöpolitiikalla, tarkennetulla investointiohjelmalla, rakenteellisilla uudistuksilla ja kehityshankkeilla sekä palvelutuotannolle ei välttämättömän omaisuuden myynneillä rakennettiin merkittävästi parempi tulos edelliseen vuoteen verrattuna. Talouden tasapainottaminen on siten hyvässä vauhdissa, mutta on huomioitava työn olevan vielä kesken. Tulorahoituksen kehittyminen sekä verotuloissa että valtionosuuksissa näyttää heikolta ja tästä syystä tasapainottamisohjelmassa tulee jatkossakin laajalti onnistua. Lausun tässä yhteydessä kiitokseni henkilöstöllemme, päättäjille sekä kaikille kunnan sidosryhmille. Omana arvionani esitän, että yhteistyö niin seudullisten toimijoiden kuin paikallisten laukaalaisten kesken on vuonna 2014 kehittynyt entisestään. Tulevinakin vuosina toimintaamme ohjaavat niin järki kuin tunteetkin. Tämä on Laukaan kunnan näköinen johtoajatus sydäntä ja elinvoimaa. Jaakko Kiiskilä vt. kunnanjohtaja

5 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Laukaan kunnan luottamushenkilöorganisaatio: Laukaan kunnan hallinto-organisaatio:

6 4 Valtuusto 2014 Uusi kunnanvaltuusto aloitti toimikautensa vuoden 2013 alusta. Valtuustossa on 43 paikkaa. Laukaan valtuuston paikkamäärä jakaantuu valtuustoryhmittäin seuraavasti: Keskusta 13, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 9, Suomen Kansallinen Kokoomus 7, Perussuomalaiset 6, Vasemmisto 3, Vihreät 3, Kristillisdemokraatit 2. Valtuuston puheenjohtajisto vuonna 2014 Pj. Leena Kalmari Leppävesi SDP 1. vpj. Pekka Ahonen Vihtavuori PS 2. vpj. Pertti Parkkonen Leppävesi KESK Valtuutetut Ahonen Ari Kirkonkylä SDP (Aila Blomberg alkaen) Ahonen Laura Äijälä PS Ahonen Pekka Vihtavuori PS Anttonen Juhani Valkola KESK Autio Markku Vehniä SDP Ek Terhi Leppävesi VIHR Haverinen Veikko Kirkonkylä KESK Heikkinen Maarit Vehniä KOK Hiltunen Eero Kirkonkylä KD Hokkanen Jarmo Lievestuore PS Häkkinen Jukka Leppävesi KESK Hänninen Jan Vihtavuori PS Jantola Eija Leppävesi SDP Jolanki Jorma Lievestuore KOK Kalmari Leena Leppävesi SDP Kanniainen Riitta-Liisa Lievestuore KESK Kinnunen Jaana Lievestuore SDP Koivisto Kari Leppävesi VAS Korhonen Aira Kirkonkylä KD Kuniala Anita Laukaa as KOK Laakso Hanna Kirkonkylä KOK Laitinen Kerttu Kirkonkylä KOK Leinonen Pirjo Kirkonkylä KESK Leminen Aimo Lievestuore KESK Manninen Marko Lievestuore PS Nieminen Tuula Leppävesi VAS Niininen Eeva Vehniä KESK Paakkinen Arja Kirkonkylä KOK Pannula Matti Leppävesi KESK Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Perosvuo Eero Leppävesi PS Pietiläinen Pentti Kirkonkylä VAS Pihlajasaari Helena Lievestuore SDP Puupponen Antti Laukaa as KESK Rautiainen Taavi Vihtavuori KOK Savolainen Jyrki Laukkavirta KESK Sillanpää Elina Kirkonkylä VIHR Sinijärvi Kauko Lievestuore KESK Sivander Erkki Kirkonkylä SDP Sysmäläinen Eero Kuusa KESK Tammenoja Esko Lievestuore SDP Valkonen Tapio Vihtavuori SDP Vestola Hannele Leppävesi VIHR

7 5 Kunnanhallitus 2014 Laukaan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet: Pj. Juhani Anttonen Valkola KESK 1. vpj. Maarit Heikkinen Vehniä KOK 2. vpj. Helena Pihlajasaari Lievestuore SDP Jäsenet: Ari Ahonen Kirkonkylä SDP (Markku Autio alkaen) Riitta-Liisa Kanniainen Lievestuore KESK Tanja Koskinen Kuusa VAS (Jouni Ryynänen alkaen) Hanna Laakso Kirkonkylä KOK Pirjo Leinonen Kirkonkylä KESK Marko Manninen Lievestuore PS Tarmo Pekonen Valkola SDP Jyrki Savolainen Laukkavirta KESK Tarkastuslautakunta 2014 Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä: Pj. Eero Perosvuo Leppävesi PS Vpj. Terhi Ek Leppävesi VIHR Matti Friman Valkola SDP Arvo Tammela Kirkonkylä KESK Tarja Kärki Lievestuore KOK Valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu. Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi kunta voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tuen määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava kunnan tilinpäätöksessä. Seuraavassa taulukossa on valtuustoryhmittäin tuen määrä tilivuodelta Kyseessä ei ole kunnan myöntämä suora tuki valtuustoryhmille, vaan luottamushenkilöpalkkioista pidätettävä luottamushenkilömaksu, joka tilitetään puolueelle tai puolueyhdistykselle. VALTUUSTORYHMIEN TALOUDELLINEN TUKI 2014 Tuki, KOKOOMUKSEN LAUKAAN KUNNALLISJÄRJESTÖ 3 817,0 KESKUSTAPUOLUEEN LAUKAAN KUNN.JÄRJESTÖ 3 241,4 LAUKAAN KRISTILLISDEMOKRAATIT RY 440,7 VASEMMISTOLIITON LAUKAAN KUNN.JÄRJ ,0 SOS.DEM. LAUKAAN KUNNALLISJÄRJESTÖ 2 595,3 LAUKAAN VIHREÄT RY 1 083,0 LAUKAAN PERUSSUOMALAISET 1 039,0 YHTEENSÄ , Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen talouden kehitys Suomen julkisen talouden tila on heikko ja kehitysnäkymät vaisut. Syksyllä 2008 alkanut taantuma käänsi julkisen talouden rahoitusaseman selvästi alijäämäiseksi. Vaikka kasvu elpyy ja talouden tuotanto vähitellen saavuttaa tarjolla olevan työn määrän ja pääoman sekä tuottavuuden määrittämän potentiaalisen tason, kasvu jää vaisuksi. Vähäiset investoinnit ja teollisuuden rakennemuutos heikentävät tuottavuuden kasvua taloudessa. Ikärakenteen muutos pienentää taloudessa tarjolla olevaa työn määrää ja kasvattaa ikäsidonnaisia julkisia eläke-, hoito- ja hoivamenoja erityisen nopeasti seuraavan parin vuosikymmenen aikana.

8 6 Ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää julkisen talouden suhdannetilanteesta riippumatonta rakenteellista rahoitusasemaa niin, että vallitsevalla veroasteella muodostuvat julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan julkisen talouden menoja talouden nähtävissä olevan normaalin kehityksen puitteissa. Ilman korjaavia toimenpiteitä julkinen velka uhkaa kasvaa hallitsemattomasti suhteessa kokonaistuotantoon. Julkisen talouden rahoitus ei ole kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä. Maailmantalouden kasvu nopeutuu hieman erityisesti Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian talouksien jättäessä finanssikriisin taakseen. Geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä, Irakissa ja Libyassa varjostavat teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Venäjän talouskasvu hidastui kuitenkin jo ennen Ukrainan kriisiä. Euroalueen taantuma on päättynyt, ja talous on kääntynyt hitaaseen nousuun. Hauraan kasvun taustalla on toipuminen velkakriisin vaikutuksista. Kasvua hidastavat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, joka vaimentaa tarjonnan mahdollisuuksia, sekä yksityisen sektorin velkojen sopeutus, joka rajoittaa yksityisen kulutuksen ja investointien kasvua. Suomen BKT oli ennakkotietojen mukaan -0,1 % vuonna 2014, eli talous supistui kolmatta vuotta peräkkäin. Suomen talous kääntyi hienoiseen kasvuun vuoden 2014 puolivälissä ja kasvun ennakoidaan jatkuvan vaimeana vajaan 1,0 prosentin talouskasvuna kuluvana vuonna. Talouden toipumista tukee viennin asteittainen elpyminen ja investointien käynnistyminen. Vuonna 2016 kasvun ennustetaan olevan 1,3 prosenttia ja kasvu on laajapohjaista. Tällöin kokonaistuotanto kasvaa talouden potentiaalista tuotantoa nopeammin, vaikka kasvuvauhti on hidasta historiaan nähden. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työikäinen väestö ei kasva, rakennemuutos on heikentänyt olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja tuottavuuden kasvu on merkittävästi hidastunut. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2015 nousevan 8,8 prosenttiin eli 0,2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta, vaikka työllisyys lisääntyy edellisestä vuodesta 0,1 prosenttia. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Vaimea kotimainen talouskehitys ja kansainvälisten raaka-aineiden hintakehitys on hidastanut kuluttajahintojen nousua ja inflaation arvioidaan jäävän 0,8 prosenttiin kuluvana vuonna. Inflaatiosta noin 0,5 prosenttia on seurausta välillisen verotuksen kiristämisestä. Vuodelle 2016 ennustetaan korkeampaa 1,7 prosentin inflaatiota. Julkinen talous on vuonna 2015 alijäämäinen jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Julkisen talouden tila kohenee hieman tänä vuonna sopeutustoimien ja talouden hienoisen elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen tuntuva ja julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan kuluvana vuonna. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen ja rakenneongelmien vuoksi, vaikka sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Matalasuhdanne heijastuu selvimmin valtiontalouteen, joka pysyy selvästi alijäämäisenä, mutta myös kuntasektori velkaantuu vaimean verotulokehityksen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menojen kasvun vuoksi. Työeläkelaitosten ylijäämää heikentää kasvavat eläkemenot. Muiden sosiaaliturvarahastojen odotetaan pysyvän lähellä tasapainoa. Julkisyhteisöjen menojen, samoin kuin niiden saamien verojen suhde, kokonaistuotantoon nousee edelleen vuonna Sopeutustoimet ja viriävä talouskasvu kääntävät menoasteen lievään laskuun vuoden 2015 aikana. Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon ylittää 60 prosentin rajan vuonna Vuosina 2014 ja 2015 ansiotaso on kehittynyt työmarkkinaosapuolten vuoden 2013 syksyllä neuvotteleman työmarkkinaratkaisun mukaisesti. Kasvu- ja työllisyyssopimus nostaa sopimuspalkkoja ensimmäisenä vuonna keskimäärin 0,7 % ja toisena 0,5 %. Ansiokehitysennusteessa oletetaan muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen kohottavan ansioita reilut puoli prosenttia molempina vuosina. Nimellisten ansioiden arvioidaan näin ollen kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2014 ja 1,2 prosenttia vuonna 2015 ansiotasoindeksillä mitattuna. Tämä ansiotason nousu on huomattavasti 2000-luvun keskimääräistä vauhtia hitaampaa, mikä on sopusoinnussa hitaan talouskasvun ja vaisun työllisyyskehityksen kanssa. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat toisen jakson ( ) palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta kesäkuussa Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen toisen jakson sopimuskorotusta koskevissa neuvotteluissa, niin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen osapuolet neuvottelevat mennessä toisen kauden korotuksesta ja sen ajankohdasta. Jos nämä neuvottelut eivät johda tulokseen, sopimus voidaan mennessä irtisanoa päättyväksi Seuraavassa taulukossa on yhteenveto talouden kehitystä kuvaavista keskeisistä tunnusluvuista.

9 Yleinen talouden kehitys (VM:n ennuste ) * 2015* 2016* Bruttokansantuote, % 2,6-1,5-1,3-0,1 0,9 1,3 Työttömyysaste, % 7,8 7,7 8,2 8,6 8,8 8,6 Työllisuusaste % 68,9 69,0 68,5 68,5 68,9 69,5 Ansiotasoindeksi, % 2,8 3,2 2,0 1,3 1,2 1,1 Kuluttajahintaindeksi, % 3,4 2,8 1,5 1,1 0,8 1,7 Euribor 3 kk, % 1,4 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4 Verot ja sosiaaliturva BKT:sta, % 42,1 42,9 44,0 44,4 44,3 44,5 Julkisyhteisöjen menot BKT:sta, % 54,4 56,3 57,8 58,5 58,2 57,9 Julkisyhteiöjen velka BKT:sta, % 48,5 53,0 55,9 59,3 61,2 62,1 Kuntatalouden kehitys Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Vaikka 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Valtion päättämistä valtionosuusleikauksista johtuen kuntien yhteenlasketut valtionosuudet supistuivat -1,3 prosenttia. Kuntien tilinpäätökset vuonna 2013 olivat yhteenlaskettuna 400 miljoonaa euroa ylijäämäiset. Vuoden 2014 tilinpäätösennakkotietojen mukaan kunnat tekivät ylijäämää 1,8 miljardia euroa, josta 1,4 miljardia euroa johtui liikelaitosten yhtiöittämisestä johtuvista satunnaisista tuloista. Toiminnallisesti kunnat tekivät yhteensä noin 400 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen. Vaikka yhteenlaskettu tulos on tilinpäätösennakkotietojen mukaan ylijäämäinen, niin kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi 1,1 mrd. euroa edellisestä vuodesta, eli vajaat 200 euroa/asukas. Ennakkotietojen mukaan kunnilla on lainaa keskimäärin euroa asukasta kohden. Velkaantuminen johtui erityisesti investoinneista, sillä kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, noin 7,7 miljardia euroa, eli yli euroa asukasta kohden. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate vuonna 2014 on noin 2,7 miljardia euroa, mikä on vuoden 2013 tasolla. Vuosikate kattaa 101 prosenttia kuntien poistoista. Kunnista 14 arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi vuonna 2014, kun edellisvuoden tilinpäätöstietojen mukaan vuosikate oli negatiivinen 28 kunnalla. Vuonna 2014 vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 373 euroa, kun se vuonna 2013 oli 380 euroa. Toimintakulujen kasvu oli vuonna 2014 maltillista. Kuntien ilmoittamien ennakkotietojen mukaan toimintakulut kasvoivat edellsiestä vuodesta noin 1,0 prosenttia ja olivat 38,5 miljardia euroa. Vuodelle 2014 kiinteistöveroa korotti 90 kuntaa ja tuloveroprosenttia 156 kuntaa. Korotusten seurauksena keskimääräinen asukasluvulla painotettu kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Vuodelle 2015 tuloveroprosenttia korotti 98 kuntaa ja kiinteistöveroa 114 kuntaa. Vuonna 2015 keskimääräinen asukasluvulla painotettu kunnallisveroprosentti on 19,84 prosenttia. Keski-Suomen kunnissa asukasluvulla painotettu tuloveroprosentti on 20,47 %. Yhteensä 131 kunnassa tuloveroprosentti on vuonna 2015 vähintään 21,00 prosenttia ja 25 kunnassa vähintään 22,00 prosenttia. Yleisin tuloveroprosentti on 20,50 prosenttia, joka on 55 kunnassa. Seuraavassa graafissa on kuvattu kuntasektorin vuosikatteen, poistojen sekä investointien kehitys.

10 8 Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on ollut hyvin voimakasta 2000-luvulla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi yli 16 miljardiin euroon, josta kuntien osuus on 14,8 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi maan hallitus teki päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Rakennepoliittisessa ohjelmassa julkisen talouden kestävyysvajeeksi on arvioitu 4,7 prosenttia Bkt:stä, eli noin 8-10 mrd. euroa. Kokonaisuudesta kunnille kohdennetaan 2 mrd. euron säästötavoite vuoden 2017 tasossa, josta 1 miljardi tulisi tehtäviä vähentämällä ja toinen miljardi kuntien omilla päätöksillä toimintaa tehostamalla. Valtion toimet ja päätökset kuntien tehtävien ja velvoitteiden

11 9 keventämiseksi eivät tähän mennessä vastaa rakennepoliittisen ohjelman tavoitteita, vaan ne ovat jäämässä alle kolmannekseen tavoitellusta yhdestä miljardista eurosta. Joulukuussa 2014 maan hallitus antoi lakiesityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Lakiesityksellä uudistetaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Uudistuksella kootaan nykyisin kunnille kuuluva sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu viidelle sosiaali- ja terveysalueelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaavat sosiaali- ja terveysalueen järjestämispäätöksessä määritellyt kuntayhtymät. Mikäli uudistus hyväksytään eduskunnassa maaliskuussa, niin Laukaan kunta kuuluisi jatkossa itäisen Suomen sosiaali- ja terveysalueeseen, jonka palvelut tuottaisi maakunnallinen tuotantokuntayhtymä. STM:n arvion mukaan uudistus lisäisi Laukaan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden ksutannuksia 64 euroa asukasta kohden eli 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Valtioneuvoston tekemät päätökset kuntien valtionosuuksien leikkauksista kaventavat kuntatalouden liikkumavaraa olennaisella tavalla. Valtionosuusleikkaukset toteutetaan asteittain vuosina siten, että kun leikkaukset ovat vuonna 2017 täysimääräisesti voimassa, kunnilta jää saamatta 1,4 mrd. euroa valtionosuuksia vuosittain. Laukaan kunnalle valtionosuusleikkauksista tulevat menetykset ovat 5,3 miljoonaa euroa vuodessa, kun kaikki leikkaukset ovat voimassa. Keväällä 2015 on eduskuntavaalit ja tulevan hallituksen hallitusohjelmassa linjataan mahdollisista lisäsopeutuksista kuntatalouteen. Valtion vuoden 2015 talousarvio on 4,5 miljardia euroa alijäämäinen. Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat heikot. Kuntatalouden tila ei kohene, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Erityisiä uhkia kuntatalouden kehitykselle on kansatalouden ja työllisyyden heikko kehitys, kuntien valtionosuuksiin kohdistetut leikkaukset ja lisärasitteet sekä väestörakenteen muutos ja ikäsidonnaisten hyvinvointipalvleujen kustannuksien kasvu. Laukaan kunnan kehityspiirteitä Keski-Suomen arvioitu väkiluku oli vuoden 2014 lopussa henkilöä ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 67 henkilöä. Kasvusta 38 henkilöä tuli syntyvyyden enemmyydestä ja 29 henkilöä positiivisesta muuttoliikkeestä. Laukaan kunnan väkiluku oli vuoden 2014 lopussa henkilöä ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 121 henkilöä. Väestön kasvu oli seurausta ennen kaikkea syntyvyyden enemmyydestä, sillä muuttotappio oli -5 henkilöä. Laukaan kunta oli jo toista vuotta peräkkäin muuttotappiokunta, vaikka kunnan asukasluku on kasvanut tasaisesti ja voimakkaasti. Vuonna 2014 Laukaan kunnan väestönkasvu oli Keski-Suomen kunnista kolmanneksi voimakkainta Muuramen ja Jyväskylän jälkeen. Rakentaminen hiljentyi vuoden 2014 aikana ja kuntaan valmistui 44 uutta asuinrakennusta, joihin 56 asuntoa. Uusista asuinrakennuksista omakotitaloja oli 42 ja rivitaloja 2 Vihtavuoreen ja Leppävedelle. Laukaan kunnan väestörakenne on nuori, sillä lähes joka neljäs laukaalainen on alle 14 -vuotias. Laukaan kunnan väkiluku on kasvanut luvulla noin henkilöllä.

12 10 Vuosi 2014 päättyi Keski-Suomessa ja Jyväskylän seudulla synkkiin työttömyyslukuihin. Keski-Suomen työttömyysaste oli 17,9 prosenttia ja se oli toiseksi korkein maakunnallinen työttömyysaste heti Kainuun jälkeen. Jyväskylän seudun kuntien työttömyysaste oli 17,4 % ja Laukaan kunnan työttömyysaste 15,1 %. Laukaan työttömyysaste oli toiseksi matalin Jyväskylän seudun kunnissa, vaikka kasvoi edellisestä vuodesta 1,1 prosenttiyksikköä. Laukaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä vuoden lopussa oli henkilöä eli 93 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Myös työllisten työpaikkojen määrä on kehittynyt vuoden 2012 jälkeen kielteisesti. Työttömyysprosentit Uurainen Toivakka 17,7 17,4 Petäjävesi 15,4 Muurame 13,0 Laukaa 15,1 Jyväskylä 18,1 Hankasalmi Jyväskylän sk Keski-Suomi 16,9 17,4 17,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

13 11 Laukaan kunnan talouden kehitys Vuoden 2014 talousarvioon otettiin talouden tasapainottamisohjelma Tasapainottamisohjelman tavoitteeksi asetettiin tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Tasapainolla tarkoitettiin sitä, että taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkaantuminen on pysäytetty vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tasapainottamisohjelman painopistealueina on toimintakulujen supistaminen pitkällä aikavälillä kestävään talouden kehityskuvaan, investointiohjelman pudottaminen resursseja vastaavalle tasolle ja kertyneiden alijäämien kattaminen. Vuoden 2014 tilinpäätös oli taloudellisesti mitattuna ylijäämäinen 1,5 miljoonaa euroa ja talous toteutui talousarviota parempana. Vuoteen 2013 verrattuna tehtiin merkittävä tulosparannus, sillä vuoden 2013 tilinpäätöksessä tilikauden tulos oli -4,2 miljoonaa euroa. Tilikausia vertailtaessa on kuitenkin huomioitava se, että vuoden 2013 tilinpäätökseen sisältyi tilikauden tulosta heikentäviä kertäeriä ja vuoden 2014 tilinpäätökseen tulosta parantavia kertäeriä. Huolimatta kertaerista tilivuoden 2014 aikana kustannuskehitys saatiin hallintaan ja toiminnallista tulosta parannettiin. Toimintakulut supistuivat edelliseen vuoteen verrattuna -1,7 %, kun toimintakulujen kasvu viime valtuustokaudella oli keskimäärin 5,3 % vuodessa ja vuoden 2013 tilinpäätöksessä 7,7 %. Toimintakulujen kasvun hillinnässä onnistuttiin kaikkien menolajien osalta. Verailtaessa vuoden 2013 ja 2014 henkilöstökuluja on huomioitava, että tilinpäätöksessä 2013 henkilöstömenoja korotti lomapalkkavelkajärjestelmän muuttaminen vastaamaan nykyohjeistusta. Henkilöstökulut alenivat edellisestä vuodesta 1,1 miljoonaa euroa ja lomapalkkavelkajärjestelmän vaikutus eliminoituna kunnan henkilöstömenot vähenivät noin 0,3 miljoonaa euroa. Laukaan kunta realisoi palvelutuotannon ja kunnan kehittämisen kannalta tarpeetonta omaisuutta tilivuoden 2014 aikana. Kesän 2014 aikana kunta myi omistamansa Sampo Oyj:n, Elisa Oyj:n, Nordea Bank Oyj:n sekä Metsä Board Oyj:n pörssiosakkeet. Yhteenlaskettu myyntihinta oli euroa, josta myyntivoitoksi muihin rahoitustuottoihin kirjattiin euroa. Osakesalkku muodostui pääosin Sampo Oyj:n sekä Elisa Oyj:n osakkeista. Sampo Oyj:n osakkeiden myynnin keskihinta oli 37,50 euroa/osake ja Elisa Oyj:n 22,50 euroa/osake. Kiinteistöistä luopumisen strategian mukaisesti kunta myi Kansanahon hintaan euroa ja Lohelan hintaan euroa. Myynneistä kirjattiin kirjanpidollista voittoa euroa. Kunnanhallitus teki päätöksen Ketorinteen myymisestä hintaan euroa. Myynti kirjataan vuoden 2015 tilinpäätökseen, koska kauppakirja allekirjoitetaan ja hallintaoikeus siirtyy uudelle omistajalle vuoden 2015 aikana, kun päätös on saanut lainvoiman. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate oli 6,1 miljoonaa euroa ja se parani edellisestä vuodesta 4,7 miljoonaa euroa. Vuosikate toteutui myös 1,1 miljoonaa euroa talousarviota parempana johtuen erityisesti käyttötalouden talousarviota paremmasta toteutumisesta. Vuosikate kattoi 133,3 % poistoista. Verorahoituspohja kasvoi vuonna 2014 hyvin vaatimattomasti, sillä verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu kasvu edellisestä vuodesta oli vain 0,4 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen tulorahoituksen lähde, eli kunnallisverotulot, pysyivät käytännössä vuoden 2013 tasolla. Valtion päättämien valtionosuusleikkauksien vuoksi valtionosuudet vähenivät edellisestä vuodesta -0,1 miljoonaa euroa. Tilivuonna 2014 ei tehty ylimääräisiä lisäpoistoja ja suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,5 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat edelli-

14 12 sestä vuodesta 0,5 miljoonaa euroa ja tulevina vuosina suunnitelman mukaiset poistot tulevat kasvamaan noin 0,5 miljoonaa euroa vuosittain johtuen meneillään olevasta laajasta talonrakennusinvestointiohjelmasta. Laukaan kunta investoi vuonna 2014 yhteensä 16,8 miljoonaa euroa ja investoinnit kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa (20 %) edellisestä vuodesta. Asukasta kohden investoinnit olivat 896 euroa, eli vähemmän kuin kunnissa keskimäärin. Investoinneista tulorahoituksella rahoitettiin 38,0 prosenttia ja loput investointien rahoitustarpeesta katettiin lainakannan lisäyksellä. Suosituksen mukaisesti investointien tulorahoitusprosentin tulisi olla yli 50 %. Suurimmat investointikohteet olivat syksyllä 2014 valmistunut Kirkonkylän koulu ja päiväkoti (4,0 M ), Leppäveden uusi koulu (2,9 M ), paloasema (2,3 M ), yhdyskuntatekniikan investoinnit (1,4 M ) vesihuoltolaitoksen investoinnit (1,1 M ), irtain omaisuus (0,6 M ) ja raakamaan hankinta (0,5 M ). Laukaan kunnan lainakanta oli yhteensä 69,0 miljoonaa euroa (3.689 euroa/asukas) ja kasvua edelliseen vuoteen 21,3 miljoonaa euroa (1.122 euroa/asukas). Lainakannan määrä kasvoi kasvoi 9,7 miljoonaa euroa johtuen Laukaan vuokrakodit Oy:lle myönnetystä kiinteän tasaerän antolainasta, jolla konvertoitiin yhtiön korkeakorkoisia valtiokonttorin lainoja. Antolainan viiden vuoden kiinteä korko on 2,30 %. Loput 11,6 miljoonaa euroa johtui lähes 17 miljoonan euron investointiohjelman rahoittamisesta. Ilman Laukaan vuokrakodeille välitettyä lainaa Laukaan kunnan lainakanta olisi 59,3 miljoonaa euroa (3.150 euroa/asukas). Vuoden aikana nostettujen lainojen pääomalla painotettu keskikorko oli 0,17 %. Kuntakonsrenin lainakanta oli 94,3 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Laukaan kuntakonsernini lainakanta on noin euroa maan keskiarvoa matalampi. Kunnan talouden tilaa voidaan arvioida valtionosuuslaissa määrättyjen erityisen heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointikriteeristön ( kriisikuntakriteerit ) perusteella. Arviointikriteeristön mukaan kuntatalous täyttää kriisikunnan tunnusmerkit, mikäli viimeisessä tilinpäätöksessä on kertyneitä alijäämiä enemmän kuin 1000 euroa asukasta kohden tai, jos valtionosuuslaissa määritellyistä kuudesta kriteeristä täyttyvät kaikki kahdessa edellisessä tilinpäätöksessä. Nämä kuusi kriteeriä koskettavat vuosikatetta, tuloveroprosentin tasoa, lainakantaa, kertyneitä alijäämiä, omavaraisuusastetta ja suhteellista velkaantuneisuutta. Laukaan kunnan osalta vuoden 2014 tilinpäätöstiedoilla seuraavat neljä kriteeriä kuudesta täyttyivät: tuloveroprosentin taso, kertyneet alijäämät, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus. Uuden kuntalain mukaisesti vuonna 2015 otetaan käyttöön uudet kuntakonsernin tunnuslukuja mittaavat arviointikriteerit. Seuraavissa taulukoissa on esitetty Laukaan kunnan keskeisten tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen tunnuslukujen kehitys vuosina

15 13

16 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2014 aikana kunnanvaltuusto käsitteli ja hyväksyi uuden kuntastrategian, elinkeinostrategian, henkilöstöstrategian, maapoliittisen ohjelman ja kunnan rakennepoliittisen ohjelman valmistelu käynnistettiin. Lisäksi kunta on osallistunut vuoden 2014 aikana aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislakiuudistukseen. Kunnan rahoitusjärjestelmää uudistettiin tilivuoden 2014 aikana kilpailuttamalla pankkipalvelut, uudelleen järjestelemällä kuntakonsernin sisäiset lainat ja hyväksymällä uusi takauspolitiikka. Vuonna 2014 myös realisoitiin palvelutuotannon ja kunnan kehittämisen kannalta tarpeetonta rahoitus- ja kiinteistöomaisuutta. Näistä myynneistä kirjattiin vuoden 2014 tilinpäätökseen myyntivoittoja 1,5 miljoonaa euroa. Laukaan kunta oli mukana valtiovarainministeriön päätöksellä määräämässä erityisessä kuntajakoselvityksessä yhdessä Hankasalmen kunnan, Jyväskylän kaupungin, Joutsan kunnan, Luhangan kunnan, Muuramen kunnan, Petäjäveden kunnan, Toivakan kunnan ja Uuraisten kunnan kanssa. Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen ja Paavo Kaitokari esittelivät kuntien valtuustoille ja johtoryhmille esityksensä kuntajaon muutoksesta, jonka mukaan uuteen kuntaa esitetetään Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Laukaan kunnanvaltuusto tekee asiasta päätöksen kokouksessaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto on tehnyt päätöksen joulukuussa 2014 uuden sairaalan rakentamisesta. Uudessa sairaalassa erikoissairaanhoidon käyttöön tulee brm2 ja Jyväskylän perusterveydenhuollon käyttöön brm2. Yhteensä uuden sairaalan koko on noin brm2. Kustannusarvion mukaisesti erikoissairaanhoidon rakennuskustannukset lisättynä tietotekniikan hankintakuluilla on noin 420 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän perusterveydenhuollon integraation rakennuskustannukset ovat noin 40,0 miljoonaa euroa. Keski-Suomen kuntien rahoitettava osuus on siten noin 380 miljoonaa euroa. Sairaalan investointi tullaan rahoittamaan osana kuntalaskutusta. Laukaan kunnan osuus Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä on 5,78 %. Rakennusaikana kuntien kuluksi tulevat rahoituskustannukset ja kiinteistön käyttöönoton jälkeen vuonna 2020 alkavat suunnitelman mukaiset poistot 25 vuoden poisto-ohjelman mukaisesti. Tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit pidettiin vuonna 2014 edellisen vuoden tasolla. Valtuuston tekemien päätöksien ja 60 mukaisesti veroprosentit pysyivät tilivuonna 2014 vuoden 2013 tasolla siten, että tuloveroprosentti on 20,50 % ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen 1,00 %, vakituiset asuinrakennukset 0,50 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %, muut asuinrakennukset 1,10 %,

17 15 voimalaitokset 2,85 %. Vuodelle 2015 tuloveroprosenttia korotettiin 1,0 prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveroprosentteja 0,10 prosenttiyksikköä kunnan tulorahoituspohjan turvaamiseksi Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 talousarvioon on otettu talouden tasapainottamisohjelma. Taloussuunnittelukauden taloudellisena tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Tasapaino tarkoittaa sitä, että taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkaantuminen on pysäytetty. Vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta, että tasapainottamisohjelmassa on edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja tilikauden tulos toteutui 1,5 miljoonaa euroa positiivisena. Vuosien 2015 ja 2016 taloudessa on kuitenkin onnistuttava ja edettävä määrätietoisesti ja johdonmukaisesti asetettuja suuntaviivoja pitkin, jotta tasapainoinen talouden tila saavutetaan viimeistään vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Huolimatta positiivisesta tilikauden tuloksesta edellisten tilikausien alijäämän (-1,2 M ) kattaminen joudutaan tekemään tilanteessa, jossa keskeisten tulorahoituksen lähteiden (verotulot ja valtionosuudet) kehitys on vaatimatonta ja epävarmaa. Samalla kuntien toimintaan liittyy monia keskeneräisiä uudistushankkeita. Yleisestä heikosta taloustilanteesta johtuen kunnallisvero- ja yhteisöverotuottojen kasvun arvioidaan olevan tulevalla taloussuunnittelukaudella vaatimattomat 1-2 % vuodessa. Laukaan kunnan saamien valtionosuuksien määrä pieneni noin euroa edelliseen vuoteen verrattuna ja kehitys on tulevinakin vuosina vaatimatonta johtuen valtioneuvoston päättämistä kuntien valtionosuusleikkauksista. Kun päätetyt valtionosuuksien asteittaiset leikkaukset ovat toteutuneet vuoteen 2017 mennessä, niin Laukaan kunnan valtionosuuskertymä on noin 5,3 miljoonaa euroa vuodessa vähemmän kuin ilman valtionosuuksien leikkauksia. Uusi kuntalaki tulee myös kiristämään kuntatalouden vaatimuksia, lisää kriisikuntakriteereihin konserninäkökulman ja ulottaa alijäämän kattamisvelvollisuuden myös kuntayhtymiin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kertyneet alijäämät ovat vuoden 2014 lopussa -17 miljoonaa euroa, josta Laukaan kunnan osuus on noin -0,9 miljoonaa euroa Kunnan henkilöstö Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvioon kohdentamattoman henkilöstömenojen 1,2 miljoonan euron säästötavoitteen. Säästötavoitteet kohdistettiin määrärahoihin valtuuston päätöksellä Säästötavoitteesta jätettiin kuitenkin kohdentamatta euroa, koska suunniteltu kouluverkkouudistus siirtyi. Säästötavoitteen mukaan henkilöstömäärän ja henkilöstökustannuksien vähentäminen oli tarkoitus tehdä seuraavilla tavoilla: 1. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen 2. Määräaikaisen täytön rajaaminen 3. Sijaiskulujen supistaminen 4. Kannustaminen vapaaehtoisiin palkattomiin vapaisiin 5. Muut toimenpiteet Kokonaisuutena henkilöstömenojen säästöohjelma onnistui hyvin. Henkilöstömenot pienenivät vuoteen 2013 nähden 1,1 miljoonalla eurolla (-2,8 %) ja alittivat vuoden 2014 muutetun talousarvion, johon henkilöstömenojen säästötavoitteet oli kirjattu, eurolla (-1,0 %). Vakinaisen henkilöstön määrä väheni vuoden 2013 lopusta vuoden 2014 loppuun 24 henkilöllä. Sijaiskulut vähenivät edellisvuoteen nähden euroa (-7,6 %). Palkattomien virkavapaiden ja työlomat säästötarkoituksessa olivat euroa ja määrä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Kuntaan valmistui keväällä 2014 uusi valtuuston hyväksymä henkilöstöstrategia sekä kunnanhallituksen hyväksymä henkilöstöohje. Kunnassa laaditaan erillinen kunnanhallituksen hyväksymä ja valtuustolle tietoon saatettava henkilöstöraportti, jossa henkilöstöä ja henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutumista tarkastellaan laajemmin. Seuraavalla sivulla on taulukko lautakunnittain vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrästä.

18 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimintaa vaikuttavista tekijöistä Hallintosäännön 46 :n mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain mukaisesti. Osastopäälliköiden sekä tulosyksiköiden esimiesten velvollisuutena on ylläpitää toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja talousarvion noudattamista kuvaavia seurantajärjestelmiä ja raportteja. Tämän sisäisen valvonnan tarkoituksena on pitää toimielin, kunnanjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto riittävän tietoisena kunnan ja sen eri toimialojen tilasta, erityisesti talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Talousarvion toteutumista kunnassa seurataan kuukausittain laadittavilla talousraporteilla. Katsaukset käsitellään johtoryhmässä ja kunnanhallituksessa. Toiminnalliset riskit Epävarmuutta toiminnan ja talouden suunnitteluun tuovat väestörakenteen muutos sekä monet valtionhallinnon toimeenpanevat uudistukset kuntalainsäädännössä. Erityisesti toiminnallisia riskejä lisää kunnan tulopohjan heikko kehitys valtionosuusleikkauksista ja heikosta yleisestä taloustilanteesta johtuen. Valtio on myös lisännyt kunnan rasitteita ja kustannuksia työmarkkinatukiuudistuksella ja palkkatukijärjestelmän uudistamisella. Vuosina 2013 ja 2014 Laukaan kunta on ollut muuttotappiokunta, rakentaminen on vähentynyt ja työpaikkojen sekä työllisten määrä on kehittynyt kielteisesti. Laukaan kunnan kehitys on yhdenmukainen Jyväskylän seudun kehityksen ja koko maan kehityksen kanssa.

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 14:10-15:22 Paikka Hotelli Vuolake, Suolahdentie 84, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet et Anttonen Juhani Heikkinen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.03.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Talouden näkymät 2015-2017 Valtuuston talousseminaari 29.9.2014 Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 15.10.2014 1 Suhdannenäkymät (Lähde: VM, valtion talousarvioesitys 2015 ja Kuntaliiton kuntataloustiedote

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TP 2014. Mediatilaisuus Kunnanhallitus 30.3. vt. kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä talousjohtaja Lasse Leppä. LAUKAAN KUNTA www.laukaa.

TP 2014. Mediatilaisuus Kunnanhallitus 30.3. vt. kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä talousjohtaja Lasse Leppä. LAUKAAN KUNTA www.laukaa. TP 2014 Mediatilaisuus Kunnanhallitus 30.3. vt. kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä talousjohtaja Lasse Leppä Talousarvio 2016 valmisteluaikataulu, syksy 21.9. Kunnanhallituksen kokous - Osavuosikatsaus 8/2015

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015. Hyväksytty Kunnanvaltuusto 30.5.2016 19

TILINPÄÄTÖS 2015. Hyväksytty Kunnanvaltuusto 30.5.2016 19 TILINPÄÄTÖS 2015 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 30.5.2016 19 Sisällys 1. TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3. TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Talouden kehitys 2016

Talouden kehitys 2016 KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2016 Valtuustoseminaari 24.4.2015 TALOUSARVIOPROSESSI 2016 *:llä merkityt päivämäärät ovat viitteellisiä Kaupunginvaltuusto 7.12.2015* Tavoite- ja Kehysseminaari 24-25.4.2015

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015 TALOUSARVIO 2016 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2012-1,4% 2,8% 2013-1,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? 2014-0,1 % 1,0 % -0,3% -0,2 2015 0,3 % 0,1 % +0,5% 1,3 2016 1,4 % 1,2

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS Kunnanhallitus 253 05.06.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 talousarviosuunnitelman laadintakehys sekä talouden tasapainottamisohjelman raja-arvojen päivitys 463/02.02.00/2014 >Kunnanhallitus

Lisätiedot