TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimintaa vaikuttavista tekijöistä Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet MÄÄRÄRAHOJEN JA TALOUSARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Toimintakertomukset yksiköittäin Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöasioiden vapaaehtoinen ilmoittaminen Henkilöstöä koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Laukaan kunnan vesihuoltolaitos Tuloslaskelma Tase LIITTEET Liite 1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

3 1 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Tilinpäätökseen kuuluvat myös tarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Nämä kertomukset esitetään erillisinä asiakirjoina. Kunta on laatinut henkilöstöraportin, joka esitetään erillisenä asiakirjana.

4 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2014 lopussa meitä laukaalaisia oli yhteensä Väkilukumme kehitys oli siis jälleen positiivinen, mutta muuttovoiton osalta olimme nyt jo toisena vuonna peräjälkeen tappiollisia. Talouden ja työllisyyden matalasuhdanteessa luvut ovat samansuuntaisia naapureillamme, mutta tähän tilastolukemaan vaikuttavat myös omat toimemme, kuten maankäyttö. Laukaan väestörakenne on nuorekas, silti tulevaisuuden haasteena voidaan nähdä vanhusväestön osuuden selkeä kasvu. Jatkossa tarvitsemme myös työikäisten muuttovoittoa ja sen mukanaan tuomaa elinvoiman ja verotulojen kasvua. Investointiohjelmamme toteutui vuonna 2014 suunnitellusti. Suurimpina yksittäisinä hankkeina olivat: Kirkonkylän koulun uudisrakennus, joka otettiin päiväkoti- ja koulukäyttöön loppukesästä 2014, Leppäveden uuden koulun, Laukaan paloaseman ja kehitysvammaisten palveluasumisyksikön investointien käynnistäminen. Rakentaminen on tilinpäätösvuoden osalta edennyt suunnitelmallisesti aikataulujen mukaan. Merkittävänä kunnan tulevana kärkihankkeena käynnistettiin Tarvaalan, Savion ja Vuonteen koulut yhdistävän, uuden Ekokoulun suunnittelu. Hankkeen suunnitteluvaiheeseen saatiin Tekes-rahoitusta euroa. Laukaan kunnan talous toteutui kokonaisuutena talousarviota myönteisemmin tilikauden tuloksen ollessa 1,5 miljoonaa euroa. Rakenteelliset muutokset, operatiivisten toimintojen uudelleen arvioinnit ja kehittäminen, käyttötalouden säästöt ja palvelutuotannon näkökulmasta ylimääräisen omaisuuden myynnit siivittivät positiivista kehitystä kunnan taloudessa. Organisaation kehittäminen ja rakenteellinen tarkastelu tulee jatkumaan myös valtuustokauden toisella puoliskolla. Tilikaudella 2014 kunnan vuosikate saatiin nostettua yli 6,0 miljoonaan euroon, kun se vielä tilikaudella 2013 jäi 1,4 miljoonaan euroon. Vuosikatteen myönteiselle kehitykselle on välttämätön tarve myös lähivuosina, sillä raskas investointiohjelmamme edellyttää lainarahoituksen lisäksi myös mahdollisimman vahvaa omarahoitusosuutta. Kumulatiivisesti taseessamme on edelleen kattamattomia alijäämiä -1,2 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää jatkossakin talouden tasapainottamista. Vuoden 2014 talousarvioon laadittu tasapainottamisohjelma on kuitenkin aikataulussa ja sinnikkäällä työllä kuntatalouden tasapaino on saavutettavissa vuoden 2016 tilinpäätökseen mennessä. Vuoden 2014 aikana tehtiin Jyväskylän seudun kuntien erityinen kuntajakoselvitys. Laukaan kunta oli selvityksessä mukana ja päätökset mahdollisista kuntaliitoksista tullaan tekemään kuntien valtuustoissa Muita seudullisesti merkittäviä yhteisiä kehittämishankkeita olivat mm. SOTE2020 hanke, uuden sairaalan rakentamisen valmistelu ja Jykes Oy:n arviointi ja uudelleen organisointi Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Uuraisten kesken. Erityinen huoli kuluneen tilinpäätösvuoden aikana on noussut työttömyyden kasvusta Laukaassa. Työttömyysprosentti oli ennätysmäisen korkea 15,1 %. Kehitystoimena Laukaan kunta perusti työllistämistä tukevan työryhmän ja on selvää, että kuluvanakin vuonna tähän työhön on panostettava entistä tukevammin. Valtion rahoituksen ohjaus korostaa nykyisellään kuntien vastuuta työllisyyden hoidossa ja Laukaassa on jo olemassa olevia rakenteita, kuten Vattipaja, joilla voidaan saavuttaa myönteistä kehitystä. Kunta pyrkii kasvavasti panostamaan myös yrityksiin työllistämiseen. Tilinpäätösvuonna 2014 Laukaan kunnan kokonaistaloudessa saavutettiin oikean suuntaista kehitystä. Tiukalla, mutta luotettavalla henkilöstöpolitiikalla, tarkennetulla investointiohjelmalla, rakenteellisilla uudistuksilla ja kehityshankkeilla sekä palvelutuotannolle ei välttämättömän omaisuuden myynneillä rakennettiin merkittävästi parempi tulos edelliseen vuoteen verrattuna. Talouden tasapainottaminen on siten hyvässä vauhdissa, mutta on huomioitava työn olevan vielä kesken. Tulorahoituksen kehittyminen sekä verotuloissa että valtionosuuksissa näyttää heikolta ja tästä syystä tasapainottamisohjelmassa tulee jatkossakin laajalti onnistua. Lausun tässä yhteydessä kiitokseni henkilöstöllemme, päättäjille sekä kaikille kunnan sidosryhmille. Omana arvionani esitän, että yhteistyö niin seudullisten toimijoiden kuin paikallisten laukaalaisten kesken on vuonna 2014 kehittynyt entisestään. Tulevinakin vuosina toimintaamme ohjaavat niin järki kuin tunteetkin. Tämä on Laukaan kunnan näköinen johtoajatus sydäntä ja elinvoimaa. Jaakko Kiiskilä vt. kunnanjohtaja

5 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Laukaan kunnan luottamushenkilöorganisaatio: Laukaan kunnan hallinto-organisaatio:

6 4 Valtuusto 2014 Uusi kunnanvaltuusto aloitti toimikautensa vuoden 2013 alusta. Valtuustossa on 43 paikkaa. Laukaan valtuuston paikkamäärä jakaantuu valtuustoryhmittäin seuraavasti: Keskusta 13, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 9, Suomen Kansallinen Kokoomus 7, Perussuomalaiset 6, Vasemmisto 3, Vihreät 3, Kristillisdemokraatit 2. Valtuuston puheenjohtajisto vuonna 2014 Pj. Leena Kalmari Leppävesi SDP 1. vpj. Pekka Ahonen Vihtavuori PS 2. vpj. Pertti Parkkonen Leppävesi KESK Valtuutetut Ahonen Ari Kirkonkylä SDP (Aila Blomberg alkaen) Ahonen Laura Äijälä PS Ahonen Pekka Vihtavuori PS Anttonen Juhani Valkola KESK Autio Markku Vehniä SDP Ek Terhi Leppävesi VIHR Haverinen Veikko Kirkonkylä KESK Heikkinen Maarit Vehniä KOK Hiltunen Eero Kirkonkylä KD Hokkanen Jarmo Lievestuore PS Häkkinen Jukka Leppävesi KESK Hänninen Jan Vihtavuori PS Jantola Eija Leppävesi SDP Jolanki Jorma Lievestuore KOK Kalmari Leena Leppävesi SDP Kanniainen Riitta-Liisa Lievestuore KESK Kinnunen Jaana Lievestuore SDP Koivisto Kari Leppävesi VAS Korhonen Aira Kirkonkylä KD Kuniala Anita Laukaa as KOK Laakso Hanna Kirkonkylä KOK Laitinen Kerttu Kirkonkylä KOK Leinonen Pirjo Kirkonkylä KESK Leminen Aimo Lievestuore KESK Manninen Marko Lievestuore PS Nieminen Tuula Leppävesi VAS Niininen Eeva Vehniä KESK Paakkinen Arja Kirkonkylä KOK Pannula Matti Leppävesi KESK Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Perosvuo Eero Leppävesi PS Pietiläinen Pentti Kirkonkylä VAS Pihlajasaari Helena Lievestuore SDP Puupponen Antti Laukaa as KESK Rautiainen Taavi Vihtavuori KOK Savolainen Jyrki Laukkavirta KESK Sillanpää Elina Kirkonkylä VIHR Sinijärvi Kauko Lievestuore KESK Sivander Erkki Kirkonkylä SDP Sysmäläinen Eero Kuusa KESK Tammenoja Esko Lievestuore SDP Valkonen Tapio Vihtavuori SDP Vestola Hannele Leppävesi VIHR

7 5 Kunnanhallitus 2014 Laukaan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet: Pj. Juhani Anttonen Valkola KESK 1. vpj. Maarit Heikkinen Vehniä KOK 2. vpj. Helena Pihlajasaari Lievestuore SDP Jäsenet: Ari Ahonen Kirkonkylä SDP (Markku Autio alkaen) Riitta-Liisa Kanniainen Lievestuore KESK Tanja Koskinen Kuusa VAS (Jouni Ryynänen alkaen) Hanna Laakso Kirkonkylä KOK Pirjo Leinonen Kirkonkylä KESK Marko Manninen Lievestuore PS Tarmo Pekonen Valkola SDP Jyrki Savolainen Laukkavirta KESK Tarkastuslautakunta 2014 Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä: Pj. Eero Perosvuo Leppävesi PS Vpj. Terhi Ek Leppävesi VIHR Matti Friman Valkola SDP Arvo Tammela Kirkonkylä KESK Tarja Kärki Lievestuore KOK Valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu. Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi kunta voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tuen määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava kunnan tilinpäätöksessä. Seuraavassa taulukossa on valtuustoryhmittäin tuen määrä tilivuodelta Kyseessä ei ole kunnan myöntämä suora tuki valtuustoryhmille, vaan luottamushenkilöpalkkioista pidätettävä luottamushenkilömaksu, joka tilitetään puolueelle tai puolueyhdistykselle. VALTUUSTORYHMIEN TALOUDELLINEN TUKI 2014 Tuki, KOKOOMUKSEN LAUKAAN KUNNALLISJÄRJESTÖ 3 817,0 KESKUSTAPUOLUEEN LAUKAAN KUNN.JÄRJESTÖ 3 241,4 LAUKAAN KRISTILLISDEMOKRAATIT RY 440,7 VASEMMISTOLIITON LAUKAAN KUNN.JÄRJ ,0 SOS.DEM. LAUKAAN KUNNALLISJÄRJESTÖ 2 595,3 LAUKAAN VIHREÄT RY 1 083,0 LAUKAAN PERUSSUOMALAISET 1 039,0 YHTEENSÄ , Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen talouden kehitys Suomen julkisen talouden tila on heikko ja kehitysnäkymät vaisut. Syksyllä 2008 alkanut taantuma käänsi julkisen talouden rahoitusaseman selvästi alijäämäiseksi. Vaikka kasvu elpyy ja talouden tuotanto vähitellen saavuttaa tarjolla olevan työn määrän ja pääoman sekä tuottavuuden määrittämän potentiaalisen tason, kasvu jää vaisuksi. Vähäiset investoinnit ja teollisuuden rakennemuutos heikentävät tuottavuuden kasvua taloudessa. Ikärakenteen muutos pienentää taloudessa tarjolla olevaa työn määrää ja kasvattaa ikäsidonnaisia julkisia eläke-, hoito- ja hoivamenoja erityisen nopeasti seuraavan parin vuosikymmenen aikana.

8 6 Ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää julkisen talouden suhdannetilanteesta riippumatonta rakenteellista rahoitusasemaa niin, että vallitsevalla veroasteella muodostuvat julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan julkisen talouden menoja talouden nähtävissä olevan normaalin kehityksen puitteissa. Ilman korjaavia toimenpiteitä julkinen velka uhkaa kasvaa hallitsemattomasti suhteessa kokonaistuotantoon. Julkisen talouden rahoitus ei ole kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä. Maailmantalouden kasvu nopeutuu hieman erityisesti Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian talouksien jättäessä finanssikriisin taakseen. Geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä, Irakissa ja Libyassa varjostavat teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Venäjän talouskasvu hidastui kuitenkin jo ennen Ukrainan kriisiä. Euroalueen taantuma on päättynyt, ja talous on kääntynyt hitaaseen nousuun. Hauraan kasvun taustalla on toipuminen velkakriisin vaikutuksista. Kasvua hidastavat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, joka vaimentaa tarjonnan mahdollisuuksia, sekä yksityisen sektorin velkojen sopeutus, joka rajoittaa yksityisen kulutuksen ja investointien kasvua. Suomen BKT oli ennakkotietojen mukaan -0,1 % vuonna 2014, eli talous supistui kolmatta vuotta peräkkäin. Suomen talous kääntyi hienoiseen kasvuun vuoden 2014 puolivälissä ja kasvun ennakoidaan jatkuvan vaimeana vajaan 1,0 prosentin talouskasvuna kuluvana vuonna. Talouden toipumista tukee viennin asteittainen elpyminen ja investointien käynnistyminen. Vuonna 2016 kasvun ennustetaan olevan 1,3 prosenttia ja kasvu on laajapohjaista. Tällöin kokonaistuotanto kasvaa talouden potentiaalista tuotantoa nopeammin, vaikka kasvuvauhti on hidasta historiaan nähden. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työikäinen väestö ei kasva, rakennemuutos on heikentänyt olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja tuottavuuden kasvu on merkittävästi hidastunut. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2015 nousevan 8,8 prosenttiin eli 0,2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta, vaikka työllisyys lisääntyy edellisestä vuodesta 0,1 prosenttia. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Vaimea kotimainen talouskehitys ja kansainvälisten raaka-aineiden hintakehitys on hidastanut kuluttajahintojen nousua ja inflaation arvioidaan jäävän 0,8 prosenttiin kuluvana vuonna. Inflaatiosta noin 0,5 prosenttia on seurausta välillisen verotuksen kiristämisestä. Vuodelle 2016 ennustetaan korkeampaa 1,7 prosentin inflaatiota. Julkinen talous on vuonna 2015 alijäämäinen jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Julkisen talouden tila kohenee hieman tänä vuonna sopeutustoimien ja talouden hienoisen elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen tuntuva ja julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan kuluvana vuonna. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen ja rakenneongelmien vuoksi, vaikka sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Matalasuhdanne heijastuu selvimmin valtiontalouteen, joka pysyy selvästi alijäämäisenä, mutta myös kuntasektori velkaantuu vaimean verotulokehityksen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menojen kasvun vuoksi. Työeläkelaitosten ylijäämää heikentää kasvavat eläkemenot. Muiden sosiaaliturvarahastojen odotetaan pysyvän lähellä tasapainoa. Julkisyhteisöjen menojen, samoin kuin niiden saamien verojen suhde, kokonaistuotantoon nousee edelleen vuonna Sopeutustoimet ja viriävä talouskasvu kääntävät menoasteen lievään laskuun vuoden 2015 aikana. Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon ylittää 60 prosentin rajan vuonna Vuosina 2014 ja 2015 ansiotaso on kehittynyt työmarkkinaosapuolten vuoden 2013 syksyllä neuvotteleman työmarkkinaratkaisun mukaisesti. Kasvu- ja työllisyyssopimus nostaa sopimuspalkkoja ensimmäisenä vuonna keskimäärin 0,7 % ja toisena 0,5 %. Ansiokehitysennusteessa oletetaan muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen kohottavan ansioita reilut puoli prosenttia molempina vuosina. Nimellisten ansioiden arvioidaan näin ollen kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2014 ja 1,2 prosenttia vuonna 2015 ansiotasoindeksillä mitattuna. Tämä ansiotason nousu on huomattavasti 2000-luvun keskimääräistä vauhtia hitaampaa, mikä on sopusoinnussa hitaan talouskasvun ja vaisun työllisyyskehityksen kanssa. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat toisen jakson ( ) palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta kesäkuussa Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen toisen jakson sopimuskorotusta koskevissa neuvotteluissa, niin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen osapuolet neuvottelevat mennessä toisen kauden korotuksesta ja sen ajankohdasta. Jos nämä neuvottelut eivät johda tulokseen, sopimus voidaan mennessä irtisanoa päättyväksi Seuraavassa taulukossa on yhteenveto talouden kehitystä kuvaavista keskeisistä tunnusluvuista.

9 Yleinen talouden kehitys (VM:n ennuste ) * 2015* 2016* Bruttokansantuote, % 2,6-1,5-1,3-0,1 0,9 1,3 Työttömyysaste, % 7,8 7,7 8,2 8,6 8,8 8,6 Työllisuusaste % 68,9 69,0 68,5 68,5 68,9 69,5 Ansiotasoindeksi, % 2,8 3,2 2,0 1,3 1,2 1,1 Kuluttajahintaindeksi, % 3,4 2,8 1,5 1,1 0,8 1,7 Euribor 3 kk, % 1,4 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4 Verot ja sosiaaliturva BKT:sta, % 42,1 42,9 44,0 44,4 44,3 44,5 Julkisyhteisöjen menot BKT:sta, % 54,4 56,3 57,8 58,5 58,2 57,9 Julkisyhteiöjen velka BKT:sta, % 48,5 53,0 55,9 59,3 61,2 62,1 Kuntatalouden kehitys Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Vaikka 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Valtion päättämistä valtionosuusleikauksista johtuen kuntien yhteenlasketut valtionosuudet supistuivat -1,3 prosenttia. Kuntien tilinpäätökset vuonna 2013 olivat yhteenlaskettuna 400 miljoonaa euroa ylijäämäiset. Vuoden 2014 tilinpäätösennakkotietojen mukaan kunnat tekivät ylijäämää 1,8 miljardia euroa, josta 1,4 miljardia euroa johtui liikelaitosten yhtiöittämisestä johtuvista satunnaisista tuloista. Toiminnallisesti kunnat tekivät yhteensä noin 400 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen. Vaikka yhteenlaskettu tulos on tilinpäätösennakkotietojen mukaan ylijäämäinen, niin kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi 1,1 mrd. euroa edellisestä vuodesta, eli vajaat 200 euroa/asukas. Ennakkotietojen mukaan kunnilla on lainaa keskimäärin euroa asukasta kohden. Velkaantuminen johtui erityisesti investoinneista, sillä kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, noin 7,7 miljardia euroa, eli yli euroa asukasta kohden. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate vuonna 2014 on noin 2,7 miljardia euroa, mikä on vuoden 2013 tasolla. Vuosikate kattaa 101 prosenttia kuntien poistoista. Kunnista 14 arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi vuonna 2014, kun edellisvuoden tilinpäätöstietojen mukaan vuosikate oli negatiivinen 28 kunnalla. Vuonna 2014 vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 373 euroa, kun se vuonna 2013 oli 380 euroa. Toimintakulujen kasvu oli vuonna 2014 maltillista. Kuntien ilmoittamien ennakkotietojen mukaan toimintakulut kasvoivat edellsiestä vuodesta noin 1,0 prosenttia ja olivat 38,5 miljardia euroa. Vuodelle 2014 kiinteistöveroa korotti 90 kuntaa ja tuloveroprosenttia 156 kuntaa. Korotusten seurauksena keskimääräinen asukasluvulla painotettu kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Vuodelle 2015 tuloveroprosenttia korotti 98 kuntaa ja kiinteistöveroa 114 kuntaa. Vuonna 2015 keskimääräinen asukasluvulla painotettu kunnallisveroprosentti on 19,84 prosenttia. Keski-Suomen kunnissa asukasluvulla painotettu tuloveroprosentti on 20,47 %. Yhteensä 131 kunnassa tuloveroprosentti on vuonna 2015 vähintään 21,00 prosenttia ja 25 kunnassa vähintään 22,00 prosenttia. Yleisin tuloveroprosentti on 20,50 prosenttia, joka on 55 kunnassa. Seuraavassa graafissa on kuvattu kuntasektorin vuosikatteen, poistojen sekä investointien kehitys.

10 8 Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on ollut hyvin voimakasta 2000-luvulla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi yli 16 miljardiin euroon, josta kuntien osuus on 14,8 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi maan hallitus teki päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Rakennepoliittisessa ohjelmassa julkisen talouden kestävyysvajeeksi on arvioitu 4,7 prosenttia Bkt:stä, eli noin 8-10 mrd. euroa. Kokonaisuudesta kunnille kohdennetaan 2 mrd. euron säästötavoite vuoden 2017 tasossa, josta 1 miljardi tulisi tehtäviä vähentämällä ja toinen miljardi kuntien omilla päätöksillä toimintaa tehostamalla. Valtion toimet ja päätökset kuntien tehtävien ja velvoitteiden

11 9 keventämiseksi eivät tähän mennessä vastaa rakennepoliittisen ohjelman tavoitteita, vaan ne ovat jäämässä alle kolmannekseen tavoitellusta yhdestä miljardista eurosta. Joulukuussa 2014 maan hallitus antoi lakiesityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Lakiesityksellä uudistetaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Uudistuksella kootaan nykyisin kunnille kuuluva sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu viidelle sosiaali- ja terveysalueelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaavat sosiaali- ja terveysalueen järjestämispäätöksessä määritellyt kuntayhtymät. Mikäli uudistus hyväksytään eduskunnassa maaliskuussa, niin Laukaan kunta kuuluisi jatkossa itäisen Suomen sosiaali- ja terveysalueeseen, jonka palvelut tuottaisi maakunnallinen tuotantokuntayhtymä. STM:n arvion mukaan uudistus lisäisi Laukaan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden ksutannuksia 64 euroa asukasta kohden eli 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Valtioneuvoston tekemät päätökset kuntien valtionosuuksien leikkauksista kaventavat kuntatalouden liikkumavaraa olennaisella tavalla. Valtionosuusleikkaukset toteutetaan asteittain vuosina siten, että kun leikkaukset ovat vuonna 2017 täysimääräisesti voimassa, kunnilta jää saamatta 1,4 mrd. euroa valtionosuuksia vuosittain. Laukaan kunnalle valtionosuusleikkauksista tulevat menetykset ovat 5,3 miljoonaa euroa vuodessa, kun kaikki leikkaukset ovat voimassa. Keväällä 2015 on eduskuntavaalit ja tulevan hallituksen hallitusohjelmassa linjataan mahdollisista lisäsopeutuksista kuntatalouteen. Valtion vuoden 2015 talousarvio on 4,5 miljardia euroa alijäämäinen. Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat heikot. Kuntatalouden tila ei kohene, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Erityisiä uhkia kuntatalouden kehitykselle on kansatalouden ja työllisyyden heikko kehitys, kuntien valtionosuuksiin kohdistetut leikkaukset ja lisärasitteet sekä väestörakenteen muutos ja ikäsidonnaisten hyvinvointipalvleujen kustannuksien kasvu. Laukaan kunnan kehityspiirteitä Keski-Suomen arvioitu väkiluku oli vuoden 2014 lopussa henkilöä ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 67 henkilöä. Kasvusta 38 henkilöä tuli syntyvyyden enemmyydestä ja 29 henkilöä positiivisesta muuttoliikkeestä. Laukaan kunnan väkiluku oli vuoden 2014 lopussa henkilöä ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 121 henkilöä. Väestön kasvu oli seurausta ennen kaikkea syntyvyyden enemmyydestä, sillä muuttotappio oli -5 henkilöä. Laukaan kunta oli jo toista vuotta peräkkäin muuttotappiokunta, vaikka kunnan asukasluku on kasvanut tasaisesti ja voimakkaasti. Vuonna 2014 Laukaan kunnan väestönkasvu oli Keski-Suomen kunnista kolmanneksi voimakkainta Muuramen ja Jyväskylän jälkeen. Rakentaminen hiljentyi vuoden 2014 aikana ja kuntaan valmistui 44 uutta asuinrakennusta, joihin 56 asuntoa. Uusista asuinrakennuksista omakotitaloja oli 42 ja rivitaloja 2 Vihtavuoreen ja Leppävedelle. Laukaan kunnan väestörakenne on nuori, sillä lähes joka neljäs laukaalainen on alle 14 -vuotias. Laukaan kunnan väkiluku on kasvanut luvulla noin henkilöllä.

12 10 Vuosi 2014 päättyi Keski-Suomessa ja Jyväskylän seudulla synkkiin työttömyyslukuihin. Keski-Suomen työttömyysaste oli 17,9 prosenttia ja se oli toiseksi korkein maakunnallinen työttömyysaste heti Kainuun jälkeen. Jyväskylän seudun kuntien työttömyysaste oli 17,4 % ja Laukaan kunnan työttömyysaste 15,1 %. Laukaan työttömyysaste oli toiseksi matalin Jyväskylän seudun kunnissa, vaikka kasvoi edellisestä vuodesta 1,1 prosenttiyksikköä. Laukaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä vuoden lopussa oli henkilöä eli 93 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Myös työllisten työpaikkojen määrä on kehittynyt vuoden 2012 jälkeen kielteisesti. Työttömyysprosentit Uurainen Toivakka 17,7 17,4 Petäjävesi 15,4 Muurame 13,0 Laukaa 15,1 Jyväskylä 18,1 Hankasalmi Jyväskylän sk Keski-Suomi 16,9 17,4 17,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

13 11 Laukaan kunnan talouden kehitys Vuoden 2014 talousarvioon otettiin talouden tasapainottamisohjelma Tasapainottamisohjelman tavoitteeksi asetettiin tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Tasapainolla tarkoitettiin sitä, että taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkaantuminen on pysäytetty vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tasapainottamisohjelman painopistealueina on toimintakulujen supistaminen pitkällä aikavälillä kestävään talouden kehityskuvaan, investointiohjelman pudottaminen resursseja vastaavalle tasolle ja kertyneiden alijäämien kattaminen. Vuoden 2014 tilinpäätös oli taloudellisesti mitattuna ylijäämäinen 1,5 miljoonaa euroa ja talous toteutui talousarviota parempana. Vuoteen 2013 verrattuna tehtiin merkittävä tulosparannus, sillä vuoden 2013 tilinpäätöksessä tilikauden tulos oli -4,2 miljoonaa euroa. Tilikausia vertailtaessa on kuitenkin huomioitava se, että vuoden 2013 tilinpäätökseen sisältyi tilikauden tulosta heikentäviä kertäeriä ja vuoden 2014 tilinpäätökseen tulosta parantavia kertäeriä. Huolimatta kertaerista tilivuoden 2014 aikana kustannuskehitys saatiin hallintaan ja toiminnallista tulosta parannettiin. Toimintakulut supistuivat edelliseen vuoteen verrattuna -1,7 %, kun toimintakulujen kasvu viime valtuustokaudella oli keskimäärin 5,3 % vuodessa ja vuoden 2013 tilinpäätöksessä 7,7 %. Toimintakulujen kasvun hillinnässä onnistuttiin kaikkien menolajien osalta. Verailtaessa vuoden 2013 ja 2014 henkilöstökuluja on huomioitava, että tilinpäätöksessä 2013 henkilöstömenoja korotti lomapalkkavelkajärjestelmän muuttaminen vastaamaan nykyohjeistusta. Henkilöstökulut alenivat edellisestä vuodesta 1,1 miljoonaa euroa ja lomapalkkavelkajärjestelmän vaikutus eliminoituna kunnan henkilöstömenot vähenivät noin 0,3 miljoonaa euroa. Laukaan kunta realisoi palvelutuotannon ja kunnan kehittämisen kannalta tarpeetonta omaisuutta tilivuoden 2014 aikana. Kesän 2014 aikana kunta myi omistamansa Sampo Oyj:n, Elisa Oyj:n, Nordea Bank Oyj:n sekä Metsä Board Oyj:n pörssiosakkeet. Yhteenlaskettu myyntihinta oli euroa, josta myyntivoitoksi muihin rahoitustuottoihin kirjattiin euroa. Osakesalkku muodostui pääosin Sampo Oyj:n sekä Elisa Oyj:n osakkeista. Sampo Oyj:n osakkeiden myynnin keskihinta oli 37,50 euroa/osake ja Elisa Oyj:n 22,50 euroa/osake. Kiinteistöistä luopumisen strategian mukaisesti kunta myi Kansanahon hintaan euroa ja Lohelan hintaan euroa. Myynneistä kirjattiin kirjanpidollista voittoa euroa. Kunnanhallitus teki päätöksen Ketorinteen myymisestä hintaan euroa. Myynti kirjataan vuoden 2015 tilinpäätökseen, koska kauppakirja allekirjoitetaan ja hallintaoikeus siirtyy uudelle omistajalle vuoden 2015 aikana, kun päätös on saanut lainvoiman. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate oli 6,1 miljoonaa euroa ja se parani edellisestä vuodesta 4,7 miljoonaa euroa. Vuosikate toteutui myös 1,1 miljoonaa euroa talousarviota parempana johtuen erityisesti käyttötalouden talousarviota paremmasta toteutumisesta. Vuosikate kattoi 133,3 % poistoista. Verorahoituspohja kasvoi vuonna 2014 hyvin vaatimattomasti, sillä verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu kasvu edellisestä vuodesta oli vain 0,4 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen tulorahoituksen lähde, eli kunnallisverotulot, pysyivät käytännössä vuoden 2013 tasolla. Valtion päättämien valtionosuusleikkauksien vuoksi valtionosuudet vähenivät edellisestä vuodesta -0,1 miljoonaa euroa. Tilivuonna 2014 ei tehty ylimääräisiä lisäpoistoja ja suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,5 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat edelli-

14 12 sestä vuodesta 0,5 miljoonaa euroa ja tulevina vuosina suunnitelman mukaiset poistot tulevat kasvamaan noin 0,5 miljoonaa euroa vuosittain johtuen meneillään olevasta laajasta talonrakennusinvestointiohjelmasta. Laukaan kunta investoi vuonna 2014 yhteensä 16,8 miljoonaa euroa ja investoinnit kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa (20 %) edellisestä vuodesta. Asukasta kohden investoinnit olivat 896 euroa, eli vähemmän kuin kunnissa keskimäärin. Investoinneista tulorahoituksella rahoitettiin 38,0 prosenttia ja loput investointien rahoitustarpeesta katettiin lainakannan lisäyksellä. Suosituksen mukaisesti investointien tulorahoitusprosentin tulisi olla yli 50 %. Suurimmat investointikohteet olivat syksyllä 2014 valmistunut Kirkonkylän koulu ja päiväkoti (4,0 M ), Leppäveden uusi koulu (2,9 M ), paloasema (2,3 M ), yhdyskuntatekniikan investoinnit (1,4 M ) vesihuoltolaitoksen investoinnit (1,1 M ), irtain omaisuus (0,6 M ) ja raakamaan hankinta (0,5 M ). Laukaan kunnan lainakanta oli yhteensä 69,0 miljoonaa euroa (3.689 euroa/asukas) ja kasvua edelliseen vuoteen 21,3 miljoonaa euroa (1.122 euroa/asukas). Lainakannan määrä kasvoi kasvoi 9,7 miljoonaa euroa johtuen Laukaan vuokrakodit Oy:lle myönnetystä kiinteän tasaerän antolainasta, jolla konvertoitiin yhtiön korkeakorkoisia valtiokonttorin lainoja. Antolainan viiden vuoden kiinteä korko on 2,30 %. Loput 11,6 miljoonaa euroa johtui lähes 17 miljoonan euron investointiohjelman rahoittamisesta. Ilman Laukaan vuokrakodeille välitettyä lainaa Laukaan kunnan lainakanta olisi 59,3 miljoonaa euroa (3.150 euroa/asukas). Vuoden aikana nostettujen lainojen pääomalla painotettu keskikorko oli 0,17 %. Kuntakonsrenin lainakanta oli 94,3 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Laukaan kuntakonsernini lainakanta on noin euroa maan keskiarvoa matalampi. Kunnan talouden tilaa voidaan arvioida valtionosuuslaissa määrättyjen erityisen heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointikriteeristön ( kriisikuntakriteerit ) perusteella. Arviointikriteeristön mukaan kuntatalous täyttää kriisikunnan tunnusmerkit, mikäli viimeisessä tilinpäätöksessä on kertyneitä alijäämiä enemmän kuin 1000 euroa asukasta kohden tai, jos valtionosuuslaissa määritellyistä kuudesta kriteeristä täyttyvät kaikki kahdessa edellisessä tilinpäätöksessä. Nämä kuusi kriteeriä koskettavat vuosikatetta, tuloveroprosentin tasoa, lainakantaa, kertyneitä alijäämiä, omavaraisuusastetta ja suhteellista velkaantuneisuutta. Laukaan kunnan osalta vuoden 2014 tilinpäätöstiedoilla seuraavat neljä kriteeriä kuudesta täyttyivät: tuloveroprosentin taso, kertyneet alijäämät, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus. Uuden kuntalain mukaisesti vuonna 2015 otetaan käyttöön uudet kuntakonsernin tunnuslukuja mittaavat arviointikriteerit. Seuraavissa taulukoissa on esitetty Laukaan kunnan keskeisten tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen tunnuslukujen kehitys vuosina

15 13

16 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2014 aikana kunnanvaltuusto käsitteli ja hyväksyi uuden kuntastrategian, elinkeinostrategian, henkilöstöstrategian, maapoliittisen ohjelman ja kunnan rakennepoliittisen ohjelman valmistelu käynnistettiin. Lisäksi kunta on osallistunut vuoden 2014 aikana aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislakiuudistukseen. Kunnan rahoitusjärjestelmää uudistettiin tilivuoden 2014 aikana kilpailuttamalla pankkipalvelut, uudelleen järjestelemällä kuntakonsernin sisäiset lainat ja hyväksymällä uusi takauspolitiikka. Vuonna 2014 myös realisoitiin palvelutuotannon ja kunnan kehittämisen kannalta tarpeetonta rahoitus- ja kiinteistöomaisuutta. Näistä myynneistä kirjattiin vuoden 2014 tilinpäätökseen myyntivoittoja 1,5 miljoonaa euroa. Laukaan kunta oli mukana valtiovarainministeriön päätöksellä määräämässä erityisessä kuntajakoselvityksessä yhdessä Hankasalmen kunnan, Jyväskylän kaupungin, Joutsan kunnan, Luhangan kunnan, Muuramen kunnan, Petäjäveden kunnan, Toivakan kunnan ja Uuraisten kunnan kanssa. Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen ja Paavo Kaitokari esittelivät kuntien valtuustoille ja johtoryhmille esityksensä kuntajaon muutoksesta, jonka mukaan uuteen kuntaa esitetetään Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Laukaan kunnanvaltuusto tekee asiasta päätöksen kokouksessaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto on tehnyt päätöksen joulukuussa 2014 uuden sairaalan rakentamisesta. Uudessa sairaalassa erikoissairaanhoidon käyttöön tulee brm2 ja Jyväskylän perusterveydenhuollon käyttöön brm2. Yhteensä uuden sairaalan koko on noin brm2. Kustannusarvion mukaisesti erikoissairaanhoidon rakennuskustannukset lisättynä tietotekniikan hankintakuluilla on noin 420 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän perusterveydenhuollon integraation rakennuskustannukset ovat noin 40,0 miljoonaa euroa. Keski-Suomen kuntien rahoitettava osuus on siten noin 380 miljoonaa euroa. Sairaalan investointi tullaan rahoittamaan osana kuntalaskutusta. Laukaan kunnan osuus Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä on 5,78 %. Rakennusaikana kuntien kuluksi tulevat rahoituskustannukset ja kiinteistön käyttöönoton jälkeen vuonna 2020 alkavat suunnitelman mukaiset poistot 25 vuoden poisto-ohjelman mukaisesti. Tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit pidettiin vuonna 2014 edellisen vuoden tasolla. Valtuuston tekemien päätöksien ja 60 mukaisesti veroprosentit pysyivät tilivuonna 2014 vuoden 2013 tasolla siten, että tuloveroprosentti on 20,50 % ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen 1,00 %, vakituiset asuinrakennukset 0,50 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %, muut asuinrakennukset 1,10 %,

17 15 voimalaitokset 2,85 %. Vuodelle 2015 tuloveroprosenttia korotettiin 1,0 prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveroprosentteja 0,10 prosenttiyksikköä kunnan tulorahoituspohjan turvaamiseksi Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 talousarvioon on otettu talouden tasapainottamisohjelma. Taloussuunnittelukauden taloudellisena tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Tasapaino tarkoittaa sitä, että taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkaantuminen on pysäytetty. Vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta, että tasapainottamisohjelmassa on edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja tilikauden tulos toteutui 1,5 miljoonaa euroa positiivisena. Vuosien 2015 ja 2016 taloudessa on kuitenkin onnistuttava ja edettävä määrätietoisesti ja johdonmukaisesti asetettuja suuntaviivoja pitkin, jotta tasapainoinen talouden tila saavutetaan viimeistään vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Huolimatta positiivisesta tilikauden tuloksesta edellisten tilikausien alijäämän (-1,2 M ) kattaminen joudutaan tekemään tilanteessa, jossa keskeisten tulorahoituksen lähteiden (verotulot ja valtionosuudet) kehitys on vaatimatonta ja epävarmaa. Samalla kuntien toimintaan liittyy monia keskeneräisiä uudistushankkeita. Yleisestä heikosta taloustilanteesta johtuen kunnallisvero- ja yhteisöverotuottojen kasvun arvioidaan olevan tulevalla taloussuunnittelukaudella vaatimattomat 1-2 % vuodessa. Laukaan kunnan saamien valtionosuuksien määrä pieneni noin euroa edelliseen vuoteen verrattuna ja kehitys on tulevinakin vuosina vaatimatonta johtuen valtioneuvoston päättämistä kuntien valtionosuusleikkauksista. Kun päätetyt valtionosuuksien asteittaiset leikkaukset ovat toteutuneet vuoteen 2017 mennessä, niin Laukaan kunnan valtionosuuskertymä on noin 5,3 miljoonaa euroa vuodessa vähemmän kuin ilman valtionosuuksien leikkauksia. Uusi kuntalaki tulee myös kiristämään kuntatalouden vaatimuksia, lisää kriisikuntakriteereihin konserninäkökulman ja ulottaa alijäämän kattamisvelvollisuuden myös kuntayhtymiin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kertyneet alijäämät ovat vuoden 2014 lopussa -17 miljoonaa euroa, josta Laukaan kunnan osuus on noin -0,9 miljoonaa euroa Kunnan henkilöstö Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvioon kohdentamattoman henkilöstömenojen 1,2 miljoonan euron säästötavoitteen. Säästötavoitteet kohdistettiin määrärahoihin valtuuston päätöksellä Säästötavoitteesta jätettiin kuitenkin kohdentamatta euroa, koska suunniteltu kouluverkkouudistus siirtyi. Säästötavoitteen mukaan henkilöstömäärän ja henkilöstökustannuksien vähentäminen oli tarkoitus tehdä seuraavilla tavoilla: 1. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen 2. Määräaikaisen täytön rajaaminen 3. Sijaiskulujen supistaminen 4. Kannustaminen vapaaehtoisiin palkattomiin vapaisiin 5. Muut toimenpiteet Kokonaisuutena henkilöstömenojen säästöohjelma onnistui hyvin. Henkilöstömenot pienenivät vuoteen 2013 nähden 1,1 miljoonalla eurolla (-2,8 %) ja alittivat vuoden 2014 muutetun talousarvion, johon henkilöstömenojen säästötavoitteet oli kirjattu, eurolla (-1,0 %). Vakinaisen henkilöstön määrä väheni vuoden 2013 lopusta vuoden 2014 loppuun 24 henkilöllä. Sijaiskulut vähenivät edellisvuoteen nähden euroa (-7,6 %). Palkattomien virkavapaiden ja työlomat säästötarkoituksessa olivat euroa ja määrä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Kuntaan valmistui keväällä 2014 uusi valtuuston hyväksymä henkilöstöstrategia sekä kunnanhallituksen hyväksymä henkilöstöohje. Kunnassa laaditaan erillinen kunnanhallituksen hyväksymä ja valtuustolle tietoon saatettava henkilöstöraportti, jossa henkilöstöä ja henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutumista tarkastellaan laajemmin. Seuraavalla sivulla on taulukko lautakunnittain vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrästä.

18 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimintaa vaikuttavista tekijöistä Hallintosäännön 46 :n mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain mukaisesti. Osastopäälliköiden sekä tulosyksiköiden esimiesten velvollisuutena on ylläpitää toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja talousarvion noudattamista kuvaavia seurantajärjestelmiä ja raportteja. Tämän sisäisen valvonnan tarkoituksena on pitää toimielin, kunnanjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto riittävän tietoisena kunnan ja sen eri toimialojen tilasta, erityisesti talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Talousarvion toteutumista kunnassa seurataan kuukausittain laadittavilla talousraporteilla. Katsaukset käsitellään johtoryhmässä ja kunnanhallituksessa. Toiminnalliset riskit Epävarmuutta toiminnan ja talouden suunnitteluun tuovat väestörakenteen muutos sekä monet valtionhallinnon toimeenpanevat uudistukset kuntalainsäädännössä. Erityisesti toiminnallisia riskejä lisää kunnan tulopohjan heikko kehitys valtionosuusleikkauksista ja heikosta yleisestä taloustilanteesta johtuen. Valtio on myös lisännyt kunnan rasitteita ja kustannuksia työmarkkinatukiuudistuksella ja palkkatukijärjestelmän uudistamisella. Vuosina 2013 ja 2014 Laukaan kunta on ollut muuttotappiokunta, rakentaminen on vähentynyt ja työpaikkojen sekä työllisten määrä on kehittynyt kielteisesti. Laukaan kunnan kehitys on yhdenmukainen Jyväskylän seudun kehityksen ja koko maan kehityksen kanssa.

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje 9.2.2011 Kannen kuva: Comma Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101 Helsinki Puh. 09 7711 Faksi 09 771 2291 www.kunnat.net Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot