TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimintaa vaikuttavista tekijöistä Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet MÄÄRÄRAHOJEN JA TALOUSARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Toimintakertomukset yksiköittäin Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöasioiden vapaaehtoinen ilmoittaminen Henkilöstöä koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Laukaan kunnan vesihuoltolaitos Tuloslaskelma Tase LIITTEET Liite 1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

3 1 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Tilinpäätökseen kuuluvat myös tarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Nämä kertomukset esitetään erillisinä asiakirjoina. Kunta on laatinut henkilöstöraportin, joka esitetään erillisenä asiakirjana.

4 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2014 lopussa meitä laukaalaisia oli yhteensä Väkilukumme kehitys oli siis jälleen positiivinen, mutta muuttovoiton osalta olimme nyt jo toisena vuonna peräjälkeen tappiollisia. Talouden ja työllisyyden matalasuhdanteessa luvut ovat samansuuntaisia naapureillamme, mutta tähän tilastolukemaan vaikuttavat myös omat toimemme, kuten maankäyttö. Laukaan väestörakenne on nuorekas, silti tulevaisuuden haasteena voidaan nähdä vanhusväestön osuuden selkeä kasvu. Jatkossa tarvitsemme myös työikäisten muuttovoittoa ja sen mukanaan tuomaa elinvoiman ja verotulojen kasvua. Investointiohjelmamme toteutui vuonna 2014 suunnitellusti. Suurimpina yksittäisinä hankkeina olivat: Kirkonkylän koulun uudisrakennus, joka otettiin päiväkoti- ja koulukäyttöön loppukesästä 2014, Leppäveden uuden koulun, Laukaan paloaseman ja kehitysvammaisten palveluasumisyksikön investointien käynnistäminen. Rakentaminen on tilinpäätösvuoden osalta edennyt suunnitelmallisesti aikataulujen mukaan. Merkittävänä kunnan tulevana kärkihankkeena käynnistettiin Tarvaalan, Savion ja Vuonteen koulut yhdistävän, uuden Ekokoulun suunnittelu. Hankkeen suunnitteluvaiheeseen saatiin Tekes-rahoitusta euroa. Laukaan kunnan talous toteutui kokonaisuutena talousarviota myönteisemmin tilikauden tuloksen ollessa 1,5 miljoonaa euroa. Rakenteelliset muutokset, operatiivisten toimintojen uudelleen arvioinnit ja kehittäminen, käyttötalouden säästöt ja palvelutuotannon näkökulmasta ylimääräisen omaisuuden myynnit siivittivät positiivista kehitystä kunnan taloudessa. Organisaation kehittäminen ja rakenteellinen tarkastelu tulee jatkumaan myös valtuustokauden toisella puoliskolla. Tilikaudella 2014 kunnan vuosikate saatiin nostettua yli 6,0 miljoonaan euroon, kun se vielä tilikaudella 2013 jäi 1,4 miljoonaan euroon. Vuosikatteen myönteiselle kehitykselle on välttämätön tarve myös lähivuosina, sillä raskas investointiohjelmamme edellyttää lainarahoituksen lisäksi myös mahdollisimman vahvaa omarahoitusosuutta. Kumulatiivisesti taseessamme on edelleen kattamattomia alijäämiä -1,2 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää jatkossakin talouden tasapainottamista. Vuoden 2014 talousarvioon laadittu tasapainottamisohjelma on kuitenkin aikataulussa ja sinnikkäällä työllä kuntatalouden tasapaino on saavutettavissa vuoden 2016 tilinpäätökseen mennessä. Vuoden 2014 aikana tehtiin Jyväskylän seudun kuntien erityinen kuntajakoselvitys. Laukaan kunta oli selvityksessä mukana ja päätökset mahdollisista kuntaliitoksista tullaan tekemään kuntien valtuustoissa Muita seudullisesti merkittäviä yhteisiä kehittämishankkeita olivat mm. SOTE2020 hanke, uuden sairaalan rakentamisen valmistelu ja Jykes Oy:n arviointi ja uudelleen organisointi Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Uuraisten kesken. Erityinen huoli kuluneen tilinpäätösvuoden aikana on noussut työttömyyden kasvusta Laukaassa. Työttömyysprosentti oli ennätysmäisen korkea 15,1 %. Kehitystoimena Laukaan kunta perusti työllistämistä tukevan työryhmän ja on selvää, että kuluvanakin vuonna tähän työhön on panostettava entistä tukevammin. Valtion rahoituksen ohjaus korostaa nykyisellään kuntien vastuuta työllisyyden hoidossa ja Laukaassa on jo olemassa olevia rakenteita, kuten Vattipaja, joilla voidaan saavuttaa myönteistä kehitystä. Kunta pyrkii kasvavasti panostamaan myös yrityksiin työllistämiseen. Tilinpäätösvuonna 2014 Laukaan kunnan kokonaistaloudessa saavutettiin oikean suuntaista kehitystä. Tiukalla, mutta luotettavalla henkilöstöpolitiikalla, tarkennetulla investointiohjelmalla, rakenteellisilla uudistuksilla ja kehityshankkeilla sekä palvelutuotannolle ei välttämättömän omaisuuden myynneillä rakennettiin merkittävästi parempi tulos edelliseen vuoteen verrattuna. Talouden tasapainottaminen on siten hyvässä vauhdissa, mutta on huomioitava työn olevan vielä kesken. Tulorahoituksen kehittyminen sekä verotuloissa että valtionosuuksissa näyttää heikolta ja tästä syystä tasapainottamisohjelmassa tulee jatkossakin laajalti onnistua. Lausun tässä yhteydessä kiitokseni henkilöstöllemme, päättäjille sekä kaikille kunnan sidosryhmille. Omana arvionani esitän, että yhteistyö niin seudullisten toimijoiden kuin paikallisten laukaalaisten kesken on vuonna 2014 kehittynyt entisestään. Tulevinakin vuosina toimintaamme ohjaavat niin järki kuin tunteetkin. Tämä on Laukaan kunnan näköinen johtoajatus sydäntä ja elinvoimaa. Jaakko Kiiskilä vt. kunnanjohtaja

5 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Laukaan kunnan luottamushenkilöorganisaatio: Laukaan kunnan hallinto-organisaatio:

6 4 Valtuusto 2014 Uusi kunnanvaltuusto aloitti toimikautensa vuoden 2013 alusta. Valtuustossa on 43 paikkaa. Laukaan valtuuston paikkamäärä jakaantuu valtuustoryhmittäin seuraavasti: Keskusta 13, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 9, Suomen Kansallinen Kokoomus 7, Perussuomalaiset 6, Vasemmisto 3, Vihreät 3, Kristillisdemokraatit 2. Valtuuston puheenjohtajisto vuonna 2014 Pj. Leena Kalmari Leppävesi SDP 1. vpj. Pekka Ahonen Vihtavuori PS 2. vpj. Pertti Parkkonen Leppävesi KESK Valtuutetut Ahonen Ari Kirkonkylä SDP (Aila Blomberg alkaen) Ahonen Laura Äijälä PS Ahonen Pekka Vihtavuori PS Anttonen Juhani Valkola KESK Autio Markku Vehniä SDP Ek Terhi Leppävesi VIHR Haverinen Veikko Kirkonkylä KESK Heikkinen Maarit Vehniä KOK Hiltunen Eero Kirkonkylä KD Hokkanen Jarmo Lievestuore PS Häkkinen Jukka Leppävesi KESK Hänninen Jan Vihtavuori PS Jantola Eija Leppävesi SDP Jolanki Jorma Lievestuore KOK Kalmari Leena Leppävesi SDP Kanniainen Riitta-Liisa Lievestuore KESK Kinnunen Jaana Lievestuore SDP Koivisto Kari Leppävesi VAS Korhonen Aira Kirkonkylä KD Kuniala Anita Laukaa as KOK Laakso Hanna Kirkonkylä KOK Laitinen Kerttu Kirkonkylä KOK Leinonen Pirjo Kirkonkylä KESK Leminen Aimo Lievestuore KESK Manninen Marko Lievestuore PS Nieminen Tuula Leppävesi VAS Niininen Eeva Vehniä KESK Paakkinen Arja Kirkonkylä KOK Pannula Matti Leppävesi KESK Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Perosvuo Eero Leppävesi PS Pietiläinen Pentti Kirkonkylä VAS Pihlajasaari Helena Lievestuore SDP Puupponen Antti Laukaa as KESK Rautiainen Taavi Vihtavuori KOK Savolainen Jyrki Laukkavirta KESK Sillanpää Elina Kirkonkylä VIHR Sinijärvi Kauko Lievestuore KESK Sivander Erkki Kirkonkylä SDP Sysmäläinen Eero Kuusa KESK Tammenoja Esko Lievestuore SDP Valkonen Tapio Vihtavuori SDP Vestola Hannele Leppävesi VIHR

7 5 Kunnanhallitus 2014 Laukaan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet: Pj. Juhani Anttonen Valkola KESK 1. vpj. Maarit Heikkinen Vehniä KOK 2. vpj. Helena Pihlajasaari Lievestuore SDP Jäsenet: Ari Ahonen Kirkonkylä SDP (Markku Autio alkaen) Riitta-Liisa Kanniainen Lievestuore KESK Tanja Koskinen Kuusa VAS (Jouni Ryynänen alkaen) Hanna Laakso Kirkonkylä KOK Pirjo Leinonen Kirkonkylä KESK Marko Manninen Lievestuore PS Tarmo Pekonen Valkola SDP Jyrki Savolainen Laukkavirta KESK Tarkastuslautakunta 2014 Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä: Pj. Eero Perosvuo Leppävesi PS Vpj. Terhi Ek Leppävesi VIHR Matti Friman Valkola SDP Arvo Tammela Kirkonkylä KESK Tarja Kärki Lievestuore KOK Valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu. Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi kunta voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tuen määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava kunnan tilinpäätöksessä. Seuraavassa taulukossa on valtuustoryhmittäin tuen määrä tilivuodelta Kyseessä ei ole kunnan myöntämä suora tuki valtuustoryhmille, vaan luottamushenkilöpalkkioista pidätettävä luottamushenkilömaksu, joka tilitetään puolueelle tai puolueyhdistykselle. VALTUUSTORYHMIEN TALOUDELLINEN TUKI 2014 Tuki, KOKOOMUKSEN LAUKAAN KUNNALLISJÄRJESTÖ 3 817,0 KESKUSTAPUOLUEEN LAUKAAN KUNN.JÄRJESTÖ 3 241,4 LAUKAAN KRISTILLISDEMOKRAATIT RY 440,7 VASEMMISTOLIITON LAUKAAN KUNN.JÄRJ ,0 SOS.DEM. LAUKAAN KUNNALLISJÄRJESTÖ 2 595,3 LAUKAAN VIHREÄT RY 1 083,0 LAUKAAN PERUSSUOMALAISET 1 039,0 YHTEENSÄ , Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen talouden kehitys Suomen julkisen talouden tila on heikko ja kehitysnäkymät vaisut. Syksyllä 2008 alkanut taantuma käänsi julkisen talouden rahoitusaseman selvästi alijäämäiseksi. Vaikka kasvu elpyy ja talouden tuotanto vähitellen saavuttaa tarjolla olevan työn määrän ja pääoman sekä tuottavuuden määrittämän potentiaalisen tason, kasvu jää vaisuksi. Vähäiset investoinnit ja teollisuuden rakennemuutos heikentävät tuottavuuden kasvua taloudessa. Ikärakenteen muutos pienentää taloudessa tarjolla olevaa työn määrää ja kasvattaa ikäsidonnaisia julkisia eläke-, hoito- ja hoivamenoja erityisen nopeasti seuraavan parin vuosikymmenen aikana.

8 6 Ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää julkisen talouden suhdannetilanteesta riippumatonta rakenteellista rahoitusasemaa niin, että vallitsevalla veroasteella muodostuvat julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan julkisen talouden menoja talouden nähtävissä olevan normaalin kehityksen puitteissa. Ilman korjaavia toimenpiteitä julkinen velka uhkaa kasvaa hallitsemattomasti suhteessa kokonaistuotantoon. Julkisen talouden rahoitus ei ole kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä. Maailmantalouden kasvu nopeutuu hieman erityisesti Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian talouksien jättäessä finanssikriisin taakseen. Geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä, Irakissa ja Libyassa varjostavat teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Venäjän talouskasvu hidastui kuitenkin jo ennen Ukrainan kriisiä. Euroalueen taantuma on päättynyt, ja talous on kääntynyt hitaaseen nousuun. Hauraan kasvun taustalla on toipuminen velkakriisin vaikutuksista. Kasvua hidastavat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, joka vaimentaa tarjonnan mahdollisuuksia, sekä yksityisen sektorin velkojen sopeutus, joka rajoittaa yksityisen kulutuksen ja investointien kasvua. Suomen BKT oli ennakkotietojen mukaan -0,1 % vuonna 2014, eli talous supistui kolmatta vuotta peräkkäin. Suomen talous kääntyi hienoiseen kasvuun vuoden 2014 puolivälissä ja kasvun ennakoidaan jatkuvan vaimeana vajaan 1,0 prosentin talouskasvuna kuluvana vuonna. Talouden toipumista tukee viennin asteittainen elpyminen ja investointien käynnistyminen. Vuonna 2016 kasvun ennustetaan olevan 1,3 prosenttia ja kasvu on laajapohjaista. Tällöin kokonaistuotanto kasvaa talouden potentiaalista tuotantoa nopeammin, vaikka kasvuvauhti on hidasta historiaan nähden. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työikäinen väestö ei kasva, rakennemuutos on heikentänyt olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja tuottavuuden kasvu on merkittävästi hidastunut. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2015 nousevan 8,8 prosenttiin eli 0,2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta, vaikka työllisyys lisääntyy edellisestä vuodesta 0,1 prosenttia. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Vaimea kotimainen talouskehitys ja kansainvälisten raaka-aineiden hintakehitys on hidastanut kuluttajahintojen nousua ja inflaation arvioidaan jäävän 0,8 prosenttiin kuluvana vuonna. Inflaatiosta noin 0,5 prosenttia on seurausta välillisen verotuksen kiristämisestä. Vuodelle 2016 ennustetaan korkeampaa 1,7 prosentin inflaatiota. Julkinen talous on vuonna 2015 alijäämäinen jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Julkisen talouden tila kohenee hieman tänä vuonna sopeutustoimien ja talouden hienoisen elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen tuntuva ja julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan kuluvana vuonna. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen ja rakenneongelmien vuoksi, vaikka sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Matalasuhdanne heijastuu selvimmin valtiontalouteen, joka pysyy selvästi alijäämäisenä, mutta myös kuntasektori velkaantuu vaimean verotulokehityksen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menojen kasvun vuoksi. Työeläkelaitosten ylijäämää heikentää kasvavat eläkemenot. Muiden sosiaaliturvarahastojen odotetaan pysyvän lähellä tasapainoa. Julkisyhteisöjen menojen, samoin kuin niiden saamien verojen suhde, kokonaistuotantoon nousee edelleen vuonna Sopeutustoimet ja viriävä talouskasvu kääntävät menoasteen lievään laskuun vuoden 2015 aikana. Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon ylittää 60 prosentin rajan vuonna Vuosina 2014 ja 2015 ansiotaso on kehittynyt työmarkkinaosapuolten vuoden 2013 syksyllä neuvotteleman työmarkkinaratkaisun mukaisesti. Kasvu- ja työllisyyssopimus nostaa sopimuspalkkoja ensimmäisenä vuonna keskimäärin 0,7 % ja toisena 0,5 %. Ansiokehitysennusteessa oletetaan muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen kohottavan ansioita reilut puoli prosenttia molempina vuosina. Nimellisten ansioiden arvioidaan näin ollen kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2014 ja 1,2 prosenttia vuonna 2015 ansiotasoindeksillä mitattuna. Tämä ansiotason nousu on huomattavasti 2000-luvun keskimääräistä vauhtia hitaampaa, mikä on sopusoinnussa hitaan talouskasvun ja vaisun työllisyyskehityksen kanssa. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat toisen jakson ( ) palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta kesäkuussa Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen toisen jakson sopimuskorotusta koskevissa neuvotteluissa, niin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen osapuolet neuvottelevat mennessä toisen kauden korotuksesta ja sen ajankohdasta. Jos nämä neuvottelut eivät johda tulokseen, sopimus voidaan mennessä irtisanoa päättyväksi Seuraavassa taulukossa on yhteenveto talouden kehitystä kuvaavista keskeisistä tunnusluvuista.

9 Yleinen talouden kehitys (VM:n ennuste ) * 2015* 2016* Bruttokansantuote, % 2,6-1,5-1,3-0,1 0,9 1,3 Työttömyysaste, % 7,8 7,7 8,2 8,6 8,8 8,6 Työllisuusaste % 68,9 69,0 68,5 68,5 68,9 69,5 Ansiotasoindeksi, % 2,8 3,2 2,0 1,3 1,2 1,1 Kuluttajahintaindeksi, % 3,4 2,8 1,5 1,1 0,8 1,7 Euribor 3 kk, % 1,4 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4 Verot ja sosiaaliturva BKT:sta, % 42,1 42,9 44,0 44,4 44,3 44,5 Julkisyhteisöjen menot BKT:sta, % 54,4 56,3 57,8 58,5 58,2 57,9 Julkisyhteiöjen velka BKT:sta, % 48,5 53,0 55,9 59,3 61,2 62,1 Kuntatalouden kehitys Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Vaikka 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Valtion päättämistä valtionosuusleikauksista johtuen kuntien yhteenlasketut valtionosuudet supistuivat -1,3 prosenttia. Kuntien tilinpäätökset vuonna 2013 olivat yhteenlaskettuna 400 miljoonaa euroa ylijäämäiset. Vuoden 2014 tilinpäätösennakkotietojen mukaan kunnat tekivät ylijäämää 1,8 miljardia euroa, josta 1,4 miljardia euroa johtui liikelaitosten yhtiöittämisestä johtuvista satunnaisista tuloista. Toiminnallisesti kunnat tekivät yhteensä noin 400 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen. Vaikka yhteenlaskettu tulos on tilinpäätösennakkotietojen mukaan ylijäämäinen, niin kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi 1,1 mrd. euroa edellisestä vuodesta, eli vajaat 200 euroa/asukas. Ennakkotietojen mukaan kunnilla on lainaa keskimäärin euroa asukasta kohden. Velkaantuminen johtui erityisesti investoinneista, sillä kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, noin 7,7 miljardia euroa, eli yli euroa asukasta kohden. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate vuonna 2014 on noin 2,7 miljardia euroa, mikä on vuoden 2013 tasolla. Vuosikate kattaa 101 prosenttia kuntien poistoista. Kunnista 14 arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi vuonna 2014, kun edellisvuoden tilinpäätöstietojen mukaan vuosikate oli negatiivinen 28 kunnalla. Vuonna 2014 vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 373 euroa, kun se vuonna 2013 oli 380 euroa. Toimintakulujen kasvu oli vuonna 2014 maltillista. Kuntien ilmoittamien ennakkotietojen mukaan toimintakulut kasvoivat edellsiestä vuodesta noin 1,0 prosenttia ja olivat 38,5 miljardia euroa. Vuodelle 2014 kiinteistöveroa korotti 90 kuntaa ja tuloveroprosenttia 156 kuntaa. Korotusten seurauksena keskimääräinen asukasluvulla painotettu kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Vuodelle 2015 tuloveroprosenttia korotti 98 kuntaa ja kiinteistöveroa 114 kuntaa. Vuonna 2015 keskimääräinen asukasluvulla painotettu kunnallisveroprosentti on 19,84 prosenttia. Keski-Suomen kunnissa asukasluvulla painotettu tuloveroprosentti on 20,47 %. Yhteensä 131 kunnassa tuloveroprosentti on vuonna 2015 vähintään 21,00 prosenttia ja 25 kunnassa vähintään 22,00 prosenttia. Yleisin tuloveroprosentti on 20,50 prosenttia, joka on 55 kunnassa. Seuraavassa graafissa on kuvattu kuntasektorin vuosikatteen, poistojen sekä investointien kehitys.

10 8 Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on ollut hyvin voimakasta 2000-luvulla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi yli 16 miljardiin euroon, josta kuntien osuus on 14,8 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi maan hallitus teki päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Rakennepoliittisessa ohjelmassa julkisen talouden kestävyysvajeeksi on arvioitu 4,7 prosenttia Bkt:stä, eli noin 8-10 mrd. euroa. Kokonaisuudesta kunnille kohdennetaan 2 mrd. euron säästötavoite vuoden 2017 tasossa, josta 1 miljardi tulisi tehtäviä vähentämällä ja toinen miljardi kuntien omilla päätöksillä toimintaa tehostamalla. Valtion toimet ja päätökset kuntien tehtävien ja velvoitteiden

11 9 keventämiseksi eivät tähän mennessä vastaa rakennepoliittisen ohjelman tavoitteita, vaan ne ovat jäämässä alle kolmannekseen tavoitellusta yhdestä miljardista eurosta. Joulukuussa 2014 maan hallitus antoi lakiesityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Lakiesityksellä uudistetaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Uudistuksella kootaan nykyisin kunnille kuuluva sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu viidelle sosiaali- ja terveysalueelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaavat sosiaali- ja terveysalueen järjestämispäätöksessä määritellyt kuntayhtymät. Mikäli uudistus hyväksytään eduskunnassa maaliskuussa, niin Laukaan kunta kuuluisi jatkossa itäisen Suomen sosiaali- ja terveysalueeseen, jonka palvelut tuottaisi maakunnallinen tuotantokuntayhtymä. STM:n arvion mukaan uudistus lisäisi Laukaan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden ksutannuksia 64 euroa asukasta kohden eli 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Valtioneuvoston tekemät päätökset kuntien valtionosuuksien leikkauksista kaventavat kuntatalouden liikkumavaraa olennaisella tavalla. Valtionosuusleikkaukset toteutetaan asteittain vuosina siten, että kun leikkaukset ovat vuonna 2017 täysimääräisesti voimassa, kunnilta jää saamatta 1,4 mrd. euroa valtionosuuksia vuosittain. Laukaan kunnalle valtionosuusleikkauksista tulevat menetykset ovat 5,3 miljoonaa euroa vuodessa, kun kaikki leikkaukset ovat voimassa. Keväällä 2015 on eduskuntavaalit ja tulevan hallituksen hallitusohjelmassa linjataan mahdollisista lisäsopeutuksista kuntatalouteen. Valtion vuoden 2015 talousarvio on 4,5 miljardia euroa alijäämäinen. Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat heikot. Kuntatalouden tila ei kohene, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Erityisiä uhkia kuntatalouden kehitykselle on kansatalouden ja työllisyyden heikko kehitys, kuntien valtionosuuksiin kohdistetut leikkaukset ja lisärasitteet sekä väestörakenteen muutos ja ikäsidonnaisten hyvinvointipalvleujen kustannuksien kasvu. Laukaan kunnan kehityspiirteitä Keski-Suomen arvioitu väkiluku oli vuoden 2014 lopussa henkilöä ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 67 henkilöä. Kasvusta 38 henkilöä tuli syntyvyyden enemmyydestä ja 29 henkilöä positiivisesta muuttoliikkeestä. Laukaan kunnan väkiluku oli vuoden 2014 lopussa henkilöä ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 121 henkilöä. Väestön kasvu oli seurausta ennen kaikkea syntyvyyden enemmyydestä, sillä muuttotappio oli -5 henkilöä. Laukaan kunta oli jo toista vuotta peräkkäin muuttotappiokunta, vaikka kunnan asukasluku on kasvanut tasaisesti ja voimakkaasti. Vuonna 2014 Laukaan kunnan väestönkasvu oli Keski-Suomen kunnista kolmanneksi voimakkainta Muuramen ja Jyväskylän jälkeen. Rakentaminen hiljentyi vuoden 2014 aikana ja kuntaan valmistui 44 uutta asuinrakennusta, joihin 56 asuntoa. Uusista asuinrakennuksista omakotitaloja oli 42 ja rivitaloja 2 Vihtavuoreen ja Leppävedelle. Laukaan kunnan väestörakenne on nuori, sillä lähes joka neljäs laukaalainen on alle 14 -vuotias. Laukaan kunnan väkiluku on kasvanut luvulla noin henkilöllä.

12 10 Vuosi 2014 päättyi Keski-Suomessa ja Jyväskylän seudulla synkkiin työttömyyslukuihin. Keski-Suomen työttömyysaste oli 17,9 prosenttia ja se oli toiseksi korkein maakunnallinen työttömyysaste heti Kainuun jälkeen. Jyväskylän seudun kuntien työttömyysaste oli 17,4 % ja Laukaan kunnan työttömyysaste 15,1 %. Laukaan työttömyysaste oli toiseksi matalin Jyväskylän seudun kunnissa, vaikka kasvoi edellisestä vuodesta 1,1 prosenttiyksikköä. Laukaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä vuoden lopussa oli henkilöä eli 93 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Myös työllisten työpaikkojen määrä on kehittynyt vuoden 2012 jälkeen kielteisesti. Työttömyysprosentit Uurainen Toivakka 17,7 17,4 Petäjävesi 15,4 Muurame 13,0 Laukaa 15,1 Jyväskylä 18,1 Hankasalmi Jyväskylän sk Keski-Suomi 16,9 17,4 17,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

13 11 Laukaan kunnan talouden kehitys Vuoden 2014 talousarvioon otettiin talouden tasapainottamisohjelma Tasapainottamisohjelman tavoitteeksi asetettiin tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Tasapainolla tarkoitettiin sitä, että taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkaantuminen on pysäytetty vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tasapainottamisohjelman painopistealueina on toimintakulujen supistaminen pitkällä aikavälillä kestävään talouden kehityskuvaan, investointiohjelman pudottaminen resursseja vastaavalle tasolle ja kertyneiden alijäämien kattaminen. Vuoden 2014 tilinpäätös oli taloudellisesti mitattuna ylijäämäinen 1,5 miljoonaa euroa ja talous toteutui talousarviota parempana. Vuoteen 2013 verrattuna tehtiin merkittävä tulosparannus, sillä vuoden 2013 tilinpäätöksessä tilikauden tulos oli -4,2 miljoonaa euroa. Tilikausia vertailtaessa on kuitenkin huomioitava se, että vuoden 2013 tilinpäätökseen sisältyi tilikauden tulosta heikentäviä kertäeriä ja vuoden 2014 tilinpäätökseen tulosta parantavia kertäeriä. Huolimatta kertaerista tilivuoden 2014 aikana kustannuskehitys saatiin hallintaan ja toiminnallista tulosta parannettiin. Toimintakulut supistuivat edelliseen vuoteen verrattuna -1,7 %, kun toimintakulujen kasvu viime valtuustokaudella oli keskimäärin 5,3 % vuodessa ja vuoden 2013 tilinpäätöksessä 7,7 %. Toimintakulujen kasvun hillinnässä onnistuttiin kaikkien menolajien osalta. Verailtaessa vuoden 2013 ja 2014 henkilöstökuluja on huomioitava, että tilinpäätöksessä 2013 henkilöstömenoja korotti lomapalkkavelkajärjestelmän muuttaminen vastaamaan nykyohjeistusta. Henkilöstökulut alenivat edellisestä vuodesta 1,1 miljoonaa euroa ja lomapalkkavelkajärjestelmän vaikutus eliminoituna kunnan henkilöstömenot vähenivät noin 0,3 miljoonaa euroa. Laukaan kunta realisoi palvelutuotannon ja kunnan kehittämisen kannalta tarpeetonta omaisuutta tilivuoden 2014 aikana. Kesän 2014 aikana kunta myi omistamansa Sampo Oyj:n, Elisa Oyj:n, Nordea Bank Oyj:n sekä Metsä Board Oyj:n pörssiosakkeet. Yhteenlaskettu myyntihinta oli euroa, josta myyntivoitoksi muihin rahoitustuottoihin kirjattiin euroa. Osakesalkku muodostui pääosin Sampo Oyj:n sekä Elisa Oyj:n osakkeista. Sampo Oyj:n osakkeiden myynnin keskihinta oli 37,50 euroa/osake ja Elisa Oyj:n 22,50 euroa/osake. Kiinteistöistä luopumisen strategian mukaisesti kunta myi Kansanahon hintaan euroa ja Lohelan hintaan euroa. Myynneistä kirjattiin kirjanpidollista voittoa euroa. Kunnanhallitus teki päätöksen Ketorinteen myymisestä hintaan euroa. Myynti kirjataan vuoden 2015 tilinpäätökseen, koska kauppakirja allekirjoitetaan ja hallintaoikeus siirtyy uudelle omistajalle vuoden 2015 aikana, kun päätös on saanut lainvoiman. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate oli 6,1 miljoonaa euroa ja se parani edellisestä vuodesta 4,7 miljoonaa euroa. Vuosikate toteutui myös 1,1 miljoonaa euroa talousarviota parempana johtuen erityisesti käyttötalouden talousarviota paremmasta toteutumisesta. Vuosikate kattoi 133,3 % poistoista. Verorahoituspohja kasvoi vuonna 2014 hyvin vaatimattomasti, sillä verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu kasvu edellisestä vuodesta oli vain 0,4 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen tulorahoituksen lähde, eli kunnallisverotulot, pysyivät käytännössä vuoden 2013 tasolla. Valtion päättämien valtionosuusleikkauksien vuoksi valtionosuudet vähenivät edellisestä vuodesta -0,1 miljoonaa euroa. Tilivuonna 2014 ei tehty ylimääräisiä lisäpoistoja ja suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,5 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat edelli-

14 12 sestä vuodesta 0,5 miljoonaa euroa ja tulevina vuosina suunnitelman mukaiset poistot tulevat kasvamaan noin 0,5 miljoonaa euroa vuosittain johtuen meneillään olevasta laajasta talonrakennusinvestointiohjelmasta. Laukaan kunta investoi vuonna 2014 yhteensä 16,8 miljoonaa euroa ja investoinnit kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa (20 %) edellisestä vuodesta. Asukasta kohden investoinnit olivat 896 euroa, eli vähemmän kuin kunnissa keskimäärin. Investoinneista tulorahoituksella rahoitettiin 38,0 prosenttia ja loput investointien rahoitustarpeesta katettiin lainakannan lisäyksellä. Suosituksen mukaisesti investointien tulorahoitusprosentin tulisi olla yli 50 %. Suurimmat investointikohteet olivat syksyllä 2014 valmistunut Kirkonkylän koulu ja päiväkoti (4,0 M ), Leppäveden uusi koulu (2,9 M ), paloasema (2,3 M ), yhdyskuntatekniikan investoinnit (1,4 M ) vesihuoltolaitoksen investoinnit (1,1 M ), irtain omaisuus (0,6 M ) ja raakamaan hankinta (0,5 M ). Laukaan kunnan lainakanta oli yhteensä 69,0 miljoonaa euroa (3.689 euroa/asukas) ja kasvua edelliseen vuoteen 21,3 miljoonaa euroa (1.122 euroa/asukas). Lainakannan määrä kasvoi kasvoi 9,7 miljoonaa euroa johtuen Laukaan vuokrakodit Oy:lle myönnetystä kiinteän tasaerän antolainasta, jolla konvertoitiin yhtiön korkeakorkoisia valtiokonttorin lainoja. Antolainan viiden vuoden kiinteä korko on 2,30 %. Loput 11,6 miljoonaa euroa johtui lähes 17 miljoonan euron investointiohjelman rahoittamisesta. Ilman Laukaan vuokrakodeille välitettyä lainaa Laukaan kunnan lainakanta olisi 59,3 miljoonaa euroa (3.150 euroa/asukas). Vuoden aikana nostettujen lainojen pääomalla painotettu keskikorko oli 0,17 %. Kuntakonsrenin lainakanta oli 94,3 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Laukaan kuntakonsernini lainakanta on noin euroa maan keskiarvoa matalampi. Kunnan talouden tilaa voidaan arvioida valtionosuuslaissa määrättyjen erityisen heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointikriteeristön ( kriisikuntakriteerit ) perusteella. Arviointikriteeristön mukaan kuntatalous täyttää kriisikunnan tunnusmerkit, mikäli viimeisessä tilinpäätöksessä on kertyneitä alijäämiä enemmän kuin 1000 euroa asukasta kohden tai, jos valtionosuuslaissa määritellyistä kuudesta kriteeristä täyttyvät kaikki kahdessa edellisessä tilinpäätöksessä. Nämä kuusi kriteeriä koskettavat vuosikatetta, tuloveroprosentin tasoa, lainakantaa, kertyneitä alijäämiä, omavaraisuusastetta ja suhteellista velkaantuneisuutta. Laukaan kunnan osalta vuoden 2014 tilinpäätöstiedoilla seuraavat neljä kriteeriä kuudesta täyttyivät: tuloveroprosentin taso, kertyneet alijäämät, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus. Uuden kuntalain mukaisesti vuonna 2015 otetaan käyttöön uudet kuntakonsernin tunnuslukuja mittaavat arviointikriteerit. Seuraavissa taulukoissa on esitetty Laukaan kunnan keskeisten tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen tunnuslukujen kehitys vuosina

15 13

16 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2014 aikana kunnanvaltuusto käsitteli ja hyväksyi uuden kuntastrategian, elinkeinostrategian, henkilöstöstrategian, maapoliittisen ohjelman ja kunnan rakennepoliittisen ohjelman valmistelu käynnistettiin. Lisäksi kunta on osallistunut vuoden 2014 aikana aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislakiuudistukseen. Kunnan rahoitusjärjestelmää uudistettiin tilivuoden 2014 aikana kilpailuttamalla pankkipalvelut, uudelleen järjestelemällä kuntakonsernin sisäiset lainat ja hyväksymällä uusi takauspolitiikka. Vuonna 2014 myös realisoitiin palvelutuotannon ja kunnan kehittämisen kannalta tarpeetonta rahoitus- ja kiinteistöomaisuutta. Näistä myynneistä kirjattiin vuoden 2014 tilinpäätökseen myyntivoittoja 1,5 miljoonaa euroa. Laukaan kunta oli mukana valtiovarainministeriön päätöksellä määräämässä erityisessä kuntajakoselvityksessä yhdessä Hankasalmen kunnan, Jyväskylän kaupungin, Joutsan kunnan, Luhangan kunnan, Muuramen kunnan, Petäjäveden kunnan, Toivakan kunnan ja Uuraisten kunnan kanssa. Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen ja Paavo Kaitokari esittelivät kuntien valtuustoille ja johtoryhmille esityksensä kuntajaon muutoksesta, jonka mukaan uuteen kuntaa esitetetään Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Laukaan kunnanvaltuusto tekee asiasta päätöksen kokouksessaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto on tehnyt päätöksen joulukuussa 2014 uuden sairaalan rakentamisesta. Uudessa sairaalassa erikoissairaanhoidon käyttöön tulee brm2 ja Jyväskylän perusterveydenhuollon käyttöön brm2. Yhteensä uuden sairaalan koko on noin brm2. Kustannusarvion mukaisesti erikoissairaanhoidon rakennuskustannukset lisättynä tietotekniikan hankintakuluilla on noin 420 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän perusterveydenhuollon integraation rakennuskustannukset ovat noin 40,0 miljoonaa euroa. Keski-Suomen kuntien rahoitettava osuus on siten noin 380 miljoonaa euroa. Sairaalan investointi tullaan rahoittamaan osana kuntalaskutusta. Laukaan kunnan osuus Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä on 5,78 %. Rakennusaikana kuntien kuluksi tulevat rahoituskustannukset ja kiinteistön käyttöönoton jälkeen vuonna 2020 alkavat suunnitelman mukaiset poistot 25 vuoden poisto-ohjelman mukaisesti. Tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit pidettiin vuonna 2014 edellisen vuoden tasolla. Valtuuston tekemien päätöksien ja 60 mukaisesti veroprosentit pysyivät tilivuonna 2014 vuoden 2013 tasolla siten, että tuloveroprosentti on 20,50 % ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen 1,00 %, vakituiset asuinrakennukset 0,50 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %, muut asuinrakennukset 1,10 %,

17 15 voimalaitokset 2,85 %. Vuodelle 2015 tuloveroprosenttia korotettiin 1,0 prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveroprosentteja 0,10 prosenttiyksikköä kunnan tulorahoituspohjan turvaamiseksi Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 talousarvioon on otettu talouden tasapainottamisohjelma. Taloussuunnittelukauden taloudellisena tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Tasapaino tarkoittaa sitä, että taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkaantuminen on pysäytetty. Vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta, että tasapainottamisohjelmassa on edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja tilikauden tulos toteutui 1,5 miljoonaa euroa positiivisena. Vuosien 2015 ja 2016 taloudessa on kuitenkin onnistuttava ja edettävä määrätietoisesti ja johdonmukaisesti asetettuja suuntaviivoja pitkin, jotta tasapainoinen talouden tila saavutetaan viimeistään vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Huolimatta positiivisesta tilikauden tuloksesta edellisten tilikausien alijäämän (-1,2 M ) kattaminen joudutaan tekemään tilanteessa, jossa keskeisten tulorahoituksen lähteiden (verotulot ja valtionosuudet) kehitys on vaatimatonta ja epävarmaa. Samalla kuntien toimintaan liittyy monia keskeneräisiä uudistushankkeita. Yleisestä heikosta taloustilanteesta johtuen kunnallisvero- ja yhteisöverotuottojen kasvun arvioidaan olevan tulevalla taloussuunnittelukaudella vaatimattomat 1-2 % vuodessa. Laukaan kunnan saamien valtionosuuksien määrä pieneni noin euroa edelliseen vuoteen verrattuna ja kehitys on tulevinakin vuosina vaatimatonta johtuen valtioneuvoston päättämistä kuntien valtionosuusleikkauksista. Kun päätetyt valtionosuuksien asteittaiset leikkaukset ovat toteutuneet vuoteen 2017 mennessä, niin Laukaan kunnan valtionosuuskertymä on noin 5,3 miljoonaa euroa vuodessa vähemmän kuin ilman valtionosuuksien leikkauksia. Uusi kuntalaki tulee myös kiristämään kuntatalouden vaatimuksia, lisää kriisikuntakriteereihin konserninäkökulman ja ulottaa alijäämän kattamisvelvollisuuden myös kuntayhtymiin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kertyneet alijäämät ovat vuoden 2014 lopussa -17 miljoonaa euroa, josta Laukaan kunnan osuus on noin -0,9 miljoonaa euroa Kunnan henkilöstö Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvioon kohdentamattoman henkilöstömenojen 1,2 miljoonan euron säästötavoitteen. Säästötavoitteet kohdistettiin määrärahoihin valtuuston päätöksellä Säästötavoitteesta jätettiin kuitenkin kohdentamatta euroa, koska suunniteltu kouluverkkouudistus siirtyi. Säästötavoitteen mukaan henkilöstömäärän ja henkilöstökustannuksien vähentäminen oli tarkoitus tehdä seuraavilla tavoilla: 1. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen 2. Määräaikaisen täytön rajaaminen 3. Sijaiskulujen supistaminen 4. Kannustaminen vapaaehtoisiin palkattomiin vapaisiin 5. Muut toimenpiteet Kokonaisuutena henkilöstömenojen säästöohjelma onnistui hyvin. Henkilöstömenot pienenivät vuoteen 2013 nähden 1,1 miljoonalla eurolla (-2,8 %) ja alittivat vuoden 2014 muutetun talousarvion, johon henkilöstömenojen säästötavoitteet oli kirjattu, eurolla (-1,0 %). Vakinaisen henkilöstön määrä väheni vuoden 2013 lopusta vuoden 2014 loppuun 24 henkilöllä. Sijaiskulut vähenivät edellisvuoteen nähden euroa (-7,6 %). Palkattomien virkavapaiden ja työlomat säästötarkoituksessa olivat euroa ja määrä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Kuntaan valmistui keväällä 2014 uusi valtuuston hyväksymä henkilöstöstrategia sekä kunnanhallituksen hyväksymä henkilöstöohje. Kunnassa laaditaan erillinen kunnanhallituksen hyväksymä ja valtuustolle tietoon saatettava henkilöstöraportti, jossa henkilöstöä ja henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutumista tarkastellaan laajemmin. Seuraavalla sivulla on taulukko lautakunnittain vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrästä.

18 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimintaa vaikuttavista tekijöistä Hallintosäännön 46 :n mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain mukaisesti. Osastopäälliköiden sekä tulosyksiköiden esimiesten velvollisuutena on ylläpitää toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja talousarvion noudattamista kuvaavia seurantajärjestelmiä ja raportteja. Tämän sisäisen valvonnan tarkoituksena on pitää toimielin, kunnanjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto riittävän tietoisena kunnan ja sen eri toimialojen tilasta, erityisesti talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Talousarvion toteutumista kunnassa seurataan kuukausittain laadittavilla talousraporteilla. Katsaukset käsitellään johtoryhmässä ja kunnanhallituksessa. Toiminnalliset riskit Epävarmuutta toiminnan ja talouden suunnitteluun tuovat väestörakenteen muutos sekä monet valtionhallinnon toimeenpanevat uudistukset kuntalainsäädännössä. Erityisesti toiminnallisia riskejä lisää kunnan tulopohjan heikko kehitys valtionosuusleikkauksista ja heikosta yleisestä taloustilanteesta johtuen. Valtio on myös lisännyt kunnan rasitteita ja kustannuksia työmarkkinatukiuudistuksella ja palkkatukijärjestelmän uudistamisella. Vuosina 2013 ja 2014 Laukaan kunta on ollut muuttotappiokunta, rakentaminen on vähentynyt ja työpaikkojen sekä työllisten määrä on kehittynyt kielteisesti. Laukaan kunnan kehitys on yhdenmukainen Jyväskylän seudun kehityksen ja koko maan kehityksen kanssa.

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Talouden näkymät 2015-2017 Valtuuston talousseminaari 29.9.2014 Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 15.10.2014 1 Suhdannenäkymät (Lähde: VM, valtion talousarvioesitys 2015 ja Kuntaliiton kuntataloustiedote

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.03.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015. Hyväksytty Kunnanvaltuusto 30.5.2016 19

TILINPÄÄTÖS 2015. Hyväksytty Kunnanvaltuusto 30.5.2016 19 TILINPÄÄTÖS 2015 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 30.5.2016 19 Sisällys 1. TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3. TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 328 31.10.2016 Asianro 900/02.03.01/2016 106 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 328 Talousjohtaja

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-215, mrd. 18 18 16 14 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15* 8.6.216/hp

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot