Etelä-Pirkanmaan metsäbiotalouden tiekartta- hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pirkanmaan metsäbiotalouden tiekartta- hanke 1.3.-31.12.2013"

Transkriptio

1 Valkeakoski-Tohka Rotaryklubi ry Jouni Huuskonen Esitys D1390 piirikonferenssissa Hämeenlinnassa Etelä-Pirkanmaan metsäbiotalouden tiekartta- hanke Metsäbiotalouden osaamiseen pohjautuvien yritysideoiden synnyttäminen Etelä-Pirkanmaalle rotarien yhteiskuntapalveluprojektina Loppuraportti: Timo Koskinen, Jouni Huuskonen, Etelä-Pirkanmaan metsäbiotalouden tiekartta, saatavissa sähköpostitse: 1

2 Metsäbiotalous on ajankohtainen aihe Suomessa 2

3 Miksi hanke tehtiin? Puuta jalostava teollisuus ja työpaikat vähenevät metsäteollisuuden rakennemuutoksen seurauksena myös Etelä-Pirkanmaalla. Seutukunnan runsaat puuvarat ohjautuvat muualla hyödynnettäviksi. Julkinen ja yritysten t & k- toiminta synnyttää uusia teknologia- ja tuotemahdollisuuksia isoille yrityksille mutta myös pk- teollisuudelle. Seutukunnalla vahvaa osaamista, alan pk- teollisuutta ja suotuisa infrastruktuuri uudelle yritystoiminnalle. Seutukunnan neljässä rotaryklubissa on parikymmentä puuta jalostavan teollisuuden johto- tai asiantuntijatehtävissä ollutta senioria, joilla oli halu antaa aikaansa verkostojaan hyödyntäen uuden liiketoiminnan etsimiseen seutukunnalle. Toiminnanjohtaja Heikki Konsala Pirkan Helmestä, yhdestä Suomen 55:stä paikallisesta maaseudun kehittämisyhdistyksestä eli Leader-ryhmästä lupasi hankkia Leader- rahastosta 90 % rahoitustuen hankkeelle. 3

4 Hanke toteutettiin Valkeakoski-Tohkan Rotaryklubi ry:n yhteiskuntapalveluprojektina: Tilaustyö Tampereen teknillisen yliopiston materiaaliopin ja teollisuustalouden laitoksilla: 1) Hanna Jänneksen diplomityö Metsäbiotalouden kehitysmahdollisuudet Etelä-Pirkanmaan alueella ja 2) professori Pertti Nousiaisen asiantuntijaraportti Tiekartan suuntaviivat. Työryhmä hankkeen vastuulliselle vetäjälle Timo Koskiselle: 10 metsäbioalaa tuntevaa rotaria Valkeakoski-Tohkan, 5 Valkeakosken ja 3 Akaan Rotaryklubeista. Mukaan myös kaksi kuituteollisuuden asiantuntijaa. Tämä biotyöryhmä teki hankkeeseen talkootyötä yhteensä yli 700 tuntia. Alan yritysten eläkeläisistä ja työelämässä olevista henkilöistä ja yliopistojen, tutkimuslaitosten, konsulttitoimistojen ja järjestöjen asiantuntijoista koottiin metsäbiotaloutta tunteva noin 60 asiantuntijan verkosto. 18 rotarin työryhmä keräsi asiantuntijaverkon avulla, messuilta, näyttelyistä, seminaareista ja internetistä uusia tuote- ja teknologiamahdollisuuksia, kartoitti seutukunnan yrityskentän, synnytti, muokkasi ja analysoi liiketoimintaideoita tuumatalkoissa ja ja 39 asiantuntijan biotalousmessuilla Valkeakoskella biotyöryhmän jäsentä: Timo, Koskinen (pj.), Jouni Huuskonen, Raimo Koskela, Kalle Pinomaa, Markku Räisänen, Arto Kovalainen, Pentti Pirinen ja Jorma Kirjavainen analysoivat tulokset ja laativat tiekartat lupaavimmille liiketoimintaideoille ja suositukset jatkotoimenpiteiksi. 4

5 TTY:n työn, tuumatalkoiden ja biotalousmessujen tuloksena syntyi 4 uutta liiketoimintakonsepti-ideaa: 1. Siirrettävien massiivipuisten tilaelementtien kehitys ja tuotanto Etelä-Pirkanmaalla: Ideana on kehittää kevyitä, terveellisiä ja ekologisia massiivipuuelementeistä tehtäviä rakenneratkaisuja, joista voi alkaa valmistaa parakkeja, viipaletilaratkaisuja, kerrostalojen kevyitä ylimpiä lisäkerroksia yms. Pilottihankkeeksi on ajateltu kevyen lisäkerroksen suunnittelua ja rakentamista valkeakoskelaiseen kerrostaloon. 2. Biokaasulaitos- ja biojalostamo Säterille tai Tervasaareen: Ideana on paikallinen biojalostamo, jossa pystytään metsän sivuvirroista tuottamaan sekä lämpöä, kaasua ja sähköä että pyrolyysillä öljyjä sekä kiinteää hiiltä ja jopa aktiivihiiltä. Liiketoimintakonseptin ydin on kaasutettavan raaka-aineen keräyslogistiikan järjestäminen uudella ja innovatiivisella tavalla sekä uusien kaasutusteknologioiden hyödyntäminen kaasutuksessa. Ajatuksena on myös mahdollisuus järjestää kaasun syöttö kaasuverkostoon tai jopa suoraan teolliseen käyttöön. Hanke toteutettaisiin vaiheittain niin, että alkuvaiheiden kassavirralla voitaisiin rahoittaa jatkovaiheiden kehittämistä. Kehitettävää pienjalostamokonseptia voitaisiin kenties monistaa myös muilla maaseutupaikkakunnilla toteutettavaksi. 5

6 TTY:n työn, tuumatalkoiden ja biotalousmessujen tuloksena syntyi 4 uutta liiketoimintakonsepti-ideaa: 3. Teknologiakeskus muuntoselluloosien sekä nano- ja fluff- sellujen kehittämiseksi kierrätettäviin ja/tai biohajoaviin tekstiili-, kuitukangasja hygieniatuotteisiin: Ajatuksena on olemassa olevia tiloja, laitteistoja, osaamista ja pk- tuotantolaitoksia hyväksikäyttäen pystyttää vaiheittain valtakunnallisia tekstiili-, kuitukangas- ja hygieniatuotteiden raaka-aineiden prosessi- ja tuotekehitystä palvelevia koelaitoksia (TTY:n tutkimuksiin liittyvä biocelsol- pilot, nanosellupilot puupohjaisen superabsorbentin kehittämiseksi terveyssiteisiin ja vaippoihin, fluff- sellun koe- ja tuotantolaitos paikallisiin tarpeisiin). Pystytys paikallisten teknologiayritysten, TTY:n ja TAMK:in yhteistyönä. Koelaitoksissa kehitettäisiin ja tuotettaisiin kuituja ja nanoselluja lähiseutujen pk- teollisuusyrityksille. Konseptia voitaisiin kenties monistaa sellaisille markkinoille, joilla logistiikka ja tuotannon suora kytkeytyminen arvokkaampien tuotteiden valmistukseen tekee siitä kannattavaa. 6

7 TTY:n työn, tuumatalkoiden ja biotalousmessujen tuloksena syntyi 4 uutta liiketoimintakonsepti-ideaa: 4. Monipuolinen pk- jalostusteollisuuden mentoritoiminta: Ajatuksena on seutukunnan pakkaus- ja pakkausmateriaaliliiketoiminnoissa toimineiden seniorirotarien teknistaloudelliseen ja markkinoita koskevaan ammatilliseen tietoon ja osaamiseen pohjautuva insinööritoimisto paperinjalosteiden valmistuksen ja tuotteiden ja niiden markkinoinnin kehittämiseen ja ongelmien ratkaisuun. Hankkeet toteutettaisiin seutukunnan rotaryklubien ammatti- ja yhteiskuntapalveluna. 7

8 Myös seuraavaa 5 ideaa on tarkoitus jatkoselvittää: Biokomposiittien hyödyntäminen rakennus- ja puutuoteteollisuudessa: UPM:n muotoiltavan vanerin (Grada), tarrajäte-muovikomposiitin (ProFi) ja sellumuovikomposiitin ForMi hyödyntäminen seutukunnan rakennus- ja puutuoteteollisuudessa? Kevyiden ja kestävien lujapuutuotteiden valmistus: Ideana on kevyiden ja kestävien puutuotteiden valmistus seutukunnalla tehdystä, lämmöllä ja puristamalla lujitetusta ja muokatusta (lehti)puusta; (tyyli)huonekalut, koottavat lelut, leikkisillat jne. Myös idea tehdä neliömäisiä runkotolppia ensiharvennuspuusta puristamalla tuli esille. Puupellettien valmistus siirrettävällä tuotantoyksiköllä: Ideana on puupellettien valmistus siirrettävällä tuotantoyksiköllä, joka hakettaa ja pelletoi. Kuivatus on ongelma, johon olisi haettava ratkaisu. Asiakkaita olivat kivihiililaitokset (myös vienti). Erilaisten 3D- tulostustuotteiden valmistus biomateriaaleista: Voitaisiinko laminaateista tai komposiiteista työstämällä tai muovi/sellu- komposiiteista ruiskuvalamalla tehdä 3D- tulostuksella esimerkiksi pienoismalleja, mainostuotteita, lastoja ym. sairaalatarvikkeita, sisustuselementtejä, jalkalistoja ja jopa talon osia? Valkeakoskelainen Hetitec on johtava osaaja pohjoismaissa. Se tekee Voxeljet AG:n tietotaidolla auton osien valumuotteja. Isompi teollinen saha Etelä-Pirkanmaalle?? 8

9 Voitaisiinko hankkeen tuloksia ja toimintamallia hyödyntää muualla Suomessa? Metsäteollisuuden tuotanto ja työpaikat vähenevät monella muullakin Suomen perinteisellä metsäteollisuuspaikkakunnalla? Monilla niistä on eläkkeellä olevia alan insinöörejä ja rotareita Olisiko tämän hankkeen kaltaiselle hankkeelle tilausta ja mahdollisuuksia muualla? Voisivatko Finnish Bioeconomy Cluster, Finnish Wood Research ja niiden osakasyritykset ja yliopistot hyödyntää hankkeessa syntyneitä pkyrityskontakteja, koottua asiantuntijaverkostoa, koottua tietoa ja ideoita, mahdollisesti perustettavia paikallisia ajatushautomoita? TEM:in Innovatiiviset kaupungit ohjelman (INKA) tavoitteena on synnyttää korkeatasoisesta osaamisesta uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Lähtökohta on tutkimuksen, koulutuksen, yritysten ja julkisen hallinnon tiivis paikallinen yhteistyö. Keinoina ovat kehitysympäristöt, edelläkävijämarkkinoiden luominen sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö osaamisen hyödyntämisessä. Sopisiko kuituteknologioiden ja -tuotteiden kehittämiseen tähtäävä ohjelma Tampereen INKA- ohjelman Uudistuva teollisuus -teemaan? 9

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013. kaikkea muuta puusta

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013. kaikkea muuta puusta Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013 kaikkea muuta puusta Sisältö Lukijalle 4 1 Puun pitkä tarina 6 Keskiajalla vietiin tervaa, sahatavaraa........ 6 ja hiiltä................... 7 Puunjalostustehtaat

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus Lauri Vierto Pro gradu tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto Helmikuu 2014 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Mikä Biotalous-INKA. INKA -ohjelman biotalousteema Joensuu, Seinäjoki, Jyväskylä

Mikä Biotalous-INKA. INKA -ohjelman biotalousteema Joensuu, Seinäjoki, Jyväskylä Mikä Biotalous-INKA INKA -ohjelman biotalousteema Joensuu, Seinäjoki, Jyväskylä INKA ohjelman visio Suomi on kansainvälisesti houkutteleva innovaatiokeskittymä, jossa on huippuosaamista biotaloudesta,

Lisätiedot

Yhteistyöopas yrityksille

Yhteistyöopas yrityksille Yhteistyöopas yrityksille 1 Tekniikkaa suomalaisten yritysten ja yhteiskunnan hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto on koko historiansa ajan ollut tunnettu tasokkaasta tekniikan tutkimuksesta, jolla

Lisätiedot

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen HyNästä plussaa - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 KEHITTÄMISKUMPPANUUS VASTASI TYÖYHTEISÖJEN TARPEISIIN...6 HYNÄ - TUOTTAVUUTTA

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013 Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 FIKSU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 2020 Uusia ratkaisuja terveyteen, kestävään tuotantoon ja liikkumiseen Vuonna 2020 Tampereen seutu

Lisätiedot

Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset

Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset ISBN 978-951-40-2502-0 (PDF) ISSN 1795-150X Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset Heikki Korpunen, Thomas Rimmler, Jori

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

16.12.2010 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA. KIDE fasilitointi. 050-3834184 kide.fasilitointi@gmail.

16.12.2010 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA. KIDE fasilitointi. 050-3834184 kide.fasilitointi@gmail. 16.12.2010 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA KIDE fasilitointi 050-3834184 kide.fasilitointi@gmail.com SISÄLLYSLUETTELO 1 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT... 3

Lisätiedot

Tässä. Prizz.Uutiset. Syksy 2003. Teknologiakeskuksilla on vahvistuva rooli yritystoiminnan ja alueiden kehityksessä. numerossa

Tässä. Prizz.Uutiset. Syksy 2003. Teknologiakeskuksilla on vahvistuva rooli yritystoiminnan ja alueiden kehityksessä. numerossa Teemana yritysyhteistyö Numero 4/2003 Satakunnan osaamiskeskuksen ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti 19.9.2003 Syksy 2003 Pääkirjoitus Teknologiakeskuksilla on vahvistuva rooli yritystoiminnan ja alueiden

Lisätiedot

Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys

Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys Loppuraportti 15.3.2010 Tiina Pursula, Mari Hjelt Gaia Consulting Oy Markku Maula Advestia Oy Sisältö 1. Selvityksen tavoitteet, viitekehys

Lisätiedot

Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi

Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi Tiivistelmä Metallien 3D-tulostus Pirkanmaalla - maisemaselvitys ja aktivointi oli monialainen selvityshanke, joka tuotti yrityksille ja organisaatioille

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Tässä. Myönteinen kehitys. Satakunnassa. numerossa. Talvi 2004. 3 Magneettiteknologian. 6 Tutkimusyksikkö.

Prizz.Uutiset. Tässä. Myönteinen kehitys. Satakunnassa. numerossa. Talvi 2004. 3 Magneettiteknologian. 6 Tutkimusyksikkö. PrizzTech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1/2004 16.2.2004 Talvi 2004 Pääkirjoitus Tässä numerossa 2 PrizzTech Oy lyhyesti 3 Magneettiteknologian tutkimuskeskus Satakuntaan 4 5 Osaamisensiirto

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys 29.11.2012 Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot