KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS"

Transkriptio

1 KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

2 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI Ranska, saksa 6 B2-KIELI Ranska, saksa, venäjä 6-7 KOTITALOUS Nuoret kokit 8 KUVATAIDE Kuvataide 9 KÄSITYÖ Tekninen työ 10 Tekstiilityö 10 LIIKUNTA Liikunnan esiakatemia 11 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tieto- ja viestintätekniikka 12 YKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A1- KIELI Englannin kertauskurssi 13 Englannin syventävä kurssi 13 B1-KIELI Extra svenska (9.lk) 13 BIOLOGIA Vihreä linja 14 KEMIA Kemian laborointikurssi 14 MAANTIETO Matka maailman ympäri 15 ÄIDINKIELI JA Luovan kirjoittamisen kurssi 15 KIRJALLISUUS KOTITALOUS Leivontakurssi (9.lk) 16 KUVATAIDE Kuva viestii ja vaikuttaa 16 KÄSITYÖ Mekatroniikan perusteet 17 Tekstiilityö, luovasti kankaasta 17 LIIKUNTA Erikoislajeihin tutustuminen (9.lk) 18 Kuntoliikunta 18 Palloilukurssi 19 Retkeillen Repovedelle 19 MUSIIKKI Musiikin bändikurssi 20 Matka musiikkiin (9.lk) 20 TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tietokoneen käyttötaito 3D-tulostaminen (9.lk)

3 HYVÄ YLÄKOULULAINEN JA KOTIVÄKI! Valinnaisaineen valinta 8. ja 9. luokalle on jälleen ajankohtaista. Tässä oppaassa kerrotaan jokaisesta valinnaisaineesta perustiedot, jotka on hyvä lukea läpi yhdessä kotiväen kanssa. Jokainen oppilas saa kotiin täytettäväkseen oman valintakortin. Opiskelumotivaation kannalta on tärkeää, että oppilas valitsee häntä kiinnostavat valinnaisaineet. Valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös oppilaan omat taidot ja harrastukset sekä aiempi koulumenestys. Itsenäiset valinnat ovat parhaita valintoja, uudesta ryhmästä löytyy uusia kavereita. HYVÄ HUOMIOIDA On hyvä huomioida, että kotitalouden 7. luokan sekä käsityön 8. luokan arvosanat siirtyvät sellaisinaan päättötodistukseen. Musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia aineita 8. luokalla, arvosana siirtyy joko 7. tai 8. luokalta riippuen oppilaan valinnasta. Musiikkiluokalla musiikin arvosana siirtyy 9. luokalta ja kuvataiteen arvosana 7. luokalta. Valinnaisaineet valitaan valintakortin ohjeiden mukaisesti. Kaksivuotiset valinnaisaineet alkavat 8. luokalla ja jatkuvat 9. luokalla. Numeroarviointi. Yksivuotiset valinnaisaineet valitaan erikseen 8. luokalle ja 9. luokalle. Ei numeroarviointia. A2-kieli on yksi kaksivuotinen valinnaisaine. Jos lukujärjestys sallii, voi A2-kieltä opiskeleva valita yhden ylimääräisen kaksivuotisen valinnaisaineen valintakorttiin. JATKO-OPINNOT Valinnaisaineessa saatu arvosana voi vaikuttaa oppilaan jatkokoulutukseen pääsemiseen, vaikka itse jatko-opinnot eivät edellytä tietyn valinnaisaineen suorittamista. Ammatilliseen peruskoulutuksen kaikille aloille hakeuduttaessa otetaan huomioon kaksivuotiset numeroin arvioitavat oppiaineet. Kaikkien aineiden keskiarvon lisäksi huomioidaan taito /taideaineista (mu, ku, kä, li, ko) kolme parasta. Lukiokoulutukseen hakeuduttaessa otetaan huomioon lukuaineiden keskiarvo sekä valinnaisten kielten numeroarvosanat. VALINTAKORTIN PALAUTUS PE MENNESSÄ OPOLLE TAI OPON POSTILAATIKKOON, KIITOS. 3

4 YHTEISKOULUN TUNTIJAKO OPPIAINEET 7.LUOKKA 8.LUOKKA 9.LUOKKA ÝHTEENSÄ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS A-KIELI B-KIELI MATEMATIIKKA 3 4 (ma) 3 4 (ma) (ma) BIOLOGIA JA MAANTIETO FYSIIKKA JA KEMIA 2,4 2,6 2 7 USKONTO/ELÄMÄNKATSOMUSTIETO HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI 1 4 (mu) 1* 4 (mu) 0 4 (mu) (mu) KUVATAIDE 2 1* KOTITALOUS KÄSITYÖ LIIKUNTA TERVEYSTIETO OPPILAANOHJAUS 0,6 0,4 1 2 VALINNAISAINEET Yleisluokat Musiikkiluokka Matematiikkaluokka YHTEENSÄ Yleisluokat Musiikkiluokka Matematiikkaluokka HUOMIOITA 7.-luokalla A2-kieltä opiskelevan viikkotuntimäärä ylittyy kahdella tunnilla. 8.- ja 9.-luokalla A2-kieli voi sisältyä viikkotuntimäärään tai ylittää sen kahdella, jos lukujärjestys sen sallii. Musiikkiluokalla kuoro sisältyy viikkotuntimäärään. 8.-luokalla musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia aineita. ( * ) 4

5 YHTEISKOULUN VALINNAISAINEET KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. LUOKKA JA 9. LUOKKA VIIKKOTUNNIT A2- ranska 2 A2- saksa 2 B2-ranska 2 B2-saksa 2 B2-venäjä 2 Nuoret kokit 2 Kuvataide 2 Liikunnan esiakatemia 2 Tekninen työ 2 tai 4 Tekstiilityö 2 Tieto- ja viestintätekniikka 2 YKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8.LUOKKA 9.LUOKKA VIIKKOTUNNIT VIIKKOTUNNIT Englannin kertauskurssi 1 1 Englannin syventävä kurssi 1 1 Extra svenska (9.lk) 0 1 Vihreä linja 1 0 Kemian laborointikurssi 1 0 Matka maailman ympäri 1 1 Luovan kirjoittamisen kurssi 1 1 Kuva viestii ja vaikuttaa 1 1 Leivontakurssi (9.lk) 0 1 Mekatroniikan perusteet 1 1 Tekstiilityö, luovasti kankaasta 1 1 Erikoislajeihin tutustuminen (9.lk) 0 1 Kuntoliikunta 1 0 Palloilukurssi 1 1 Retkeillen Repovedelle 1 0 Musiikin bändikurssi 1 1 Matka musiikkiin 0 1 Tietokoneen käyttötaito 1 1 3D-tulostus (9.lk) 0 1 5

6 VAIHTOEHTOINEN KUVATAIDE JA MUSIIKKI 8. LUOKALLA Musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia aineita 8. luokalla, arvosana siirtyy joko 7. tai 8. luokalta riippuen oppilaan valinnasta. Kahdeksatta luokkaa varten oppilas valitsee joko kuvataiteen tai musiikin opinnot valintakorttiin. Kuvataide 8. lk 1h ja sisältö Kurssi on luonteva jatko yhteisille 7. luokan kuvataiteen opinnoille. Kurssilla kehitämme omaa ilmaisua mahdollisimman monipuolisesti erilaisten tehtävien merkeissä. Tutustumme erilaisiin materiaaleihin ja tekotapoihin sekä opimme tuntemaan kuvataiteen ilmiöitä. Numeroarviointi. Musiikki 8. lk 1h ja sisältö Kurssi on luonteva jatko yhteisille 7. luokan musiikin opinnoille. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti eri musiikkityyleihin. Numeroarviointi. 6

7 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET VALINNAINEN A2 -KIELI Ranska A2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h ja sisältö Antaa oppilaalle hyvät valmiudet puhua ja ymmärtää kieltä. Pyritään luonnolliseen ja sujuvaan ääntämiseen, sanavaraston laajentamiseen ja keskeisten rakenteiden hallintaan. Numeroarviointi. Saksa A2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h ja sisältö Antaa oppilaalle A1-kielen (perusopetuksen 3. luokalta aloitettu kieli) valmiudet puhua ja ymmärtää kieltä. Pyritään luonnolliseen ja sujuvaan ääntämiseen, sanavaraston laajentamiseen ja keskeisten rakenteiden hallintaan. Numeroarviointi. VALINNAINEN B2 -KIELI (perusopetuksen 8. luokalla alkava kieli) Ranska B2-kieli arkielämää ranskalaisittain 8. lk 2h ja 9. lk 2h Saavuttaa kielitaito, jolla oppilas selviytyy yksinkertaisista arkielämän puhetilanteista. Pyritään oikeaan ääntämiseen. Opitaan ymmärtämään helppoa tekstiä ja kirjoittamaan itse lyhyitä viestejä. Perehdytään ranskalaiseen puheympäristöön ja arkielämän tilanteisiin. Painotetaan suullista kielitaitoa työtapoina esimerkiksi kuorotoisto, pari- ja ryhmätyöt sekä sanelukirjoitus. Numeroarviointi. 7

8 Saksa B2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h Saavuttaa kielitaito, jolla oppilas selviytyy yksinkertaisista arkielämän puhetilanteista. Pyritään oikeaan ääntämiseen. Opitaan ymmärtämään helppoa tekstiä ja kirjoittamaan itse lyhyitä viestejä. Arkielämän tilanteet, mielipiteen ja tunteiden ilmaiseminen, kielialueen keskeisiin henkilöihin, tapahtumiin ja paikkoihin tutustuminen (=Landeskunde), käyttäytymisessä tarvittavat tiedot kuten teitittely. Pääpaino suullisessa harjoittelussa hyödyntäen muissa kielissä opittuja työtapoja ja strategioita ja kehitetään päättelykykyä. Numeroarviointi. Venäjä B2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h Osaat enemmän kuin muut puhuessasi venäjää. Selviydyt venäjän kielellä jokapäiväisistä tilanteista. Tutustut venäläiseen kulttuuriin ja saat pohjan jatko-opinnoille. I Kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet. II Minä itse ja muut erilaisissa elämän tilanteissa. - henkilötiedot - asuminen ja elinympäristö - koulu ja opiskelu - kanssakäyminen Oppilaskeskeiset kommunikatiiviset työtavat. Numeroarviointi. 8

9 KOTITALOUS Nuoret kokit 8. lk 2h ja 9. lk 2h Kotitalousopetuksen tavoitteena on että, oppilas: - oppii valmistamaan täysipainoisia, ravitsevia aterioita edullisesti - kehittää kädentaitoja - oppii hallitsemaan arkielämää - ymmärtää myönteisten asenteiden ja ihmissuhteiden merkityksen Perinteinen kotitalouden valinnaiskurssi, joka sisältää mm. aterioiden suunnittelua ja toteuttamista, kansallisia ruokaperinteitä, erityisruokavalioita, makeita ja suolaisia leivonnaisia sekä kansainvälistä gastronomiaa. Yksilö-, pari- ja ryhmätyö - töiden suunnittelu - käytännön työharjoitukset - teorian soveltaminen käytäntöön - itsenäinen päätöksenteko Numeroarviointi. Aktiivisuutta arvioidaan jatkuvan näytön perusteella, huomiota kiinnitetään: - käytännön työn suunnitteluun - toteuttamiseen - työskentelyn itsenäisyyteen - yhteistyökykyyn ja jälkitöiden sujuvuuteen 9

10 KUVATAIDE Kuvataide 8. lk 2h ja 9. lk 2h Kurssin tavoitteena on syventää kuvataiteen keskeisten sisältöalueiden tuntemusta, oppia ymmärtämään kuvataiteen ilmiöitä kaksi-, ja kolmiulotteisessa työskentelyssä ja antaa mahdollisuus omaan kuvailmaisuun ja onnistumisen elämyksiin sekä lisätä harrastuneisuutta. Säännöllisesti viikoittain (2h) kahden vuoden ajan jatkuva taidekasvatus antaa runsaasti tietoja ja taitoja oman elämän tarpeisiin ja myöhempiin opintoihin. Kurssilla syvennytään monipuolisesti kuvan tekemisen tekniikoihin ja materiaaleihin ja kolmiulotteiseen rakenteluun. Kuvataiteen osa-alueita käsitellään erilaisten tehtävien muodossa: kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteentuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu, media ja kuvaviestintä. Piirustus: erilaisia piirtimiä ja niiden ominaisuuksia Maalaus: erilaisia maalaustekniikoita ja -materiaaleja, kuten akvarelli-, akryyli- ja öljyvärit ja sekatekniikat Ihminen, ympäristö ja esinemaailma: rakentelua ja muotoamista eri materiaaleista, kuten savi, kipsi, paperimassa sekä muut tarkoitukseen sopivat materiaalit Taiteentuntemus: tutustutaan keskeisiin piirteisiin Suomen taiteessa ja kuvataiteen historiassa näyttelykäyntien, kuvakatsausten ja tehtävien avulla Kuvaviestintä: harjoitellaan käyttämään kuvaa viestinnässä eri yhteyksissä, sarjakuva, juliste, merkit ja mainokset sekä grafiikan perusteet Yksilötyöskentelyn lisäksi pari-, ja ryhmätyöskentelyä. Aihekokonaisuuksia ja prosessityöskentelyä. Aineelle ominaista pitkäjänteinen, etsivä, kokeileva ja tutkiva työtapa. Numeroarvioinnissa kiinnitetään huomiota omaperäisyyteen, aktiivisuuteen, suunnitelmallisuuteen. Töiden arvioinnissa harjoitellaan vuorovaikutuksellisuutta ja itsearviointia. 10

11 KÄSITYÖ Tekninen työ 8. lk 2h ja 9. lk 2h ( Huom. tai 8. lk 4h ja 9. lk 4h) Perehdytään puu- ja metallitöiden perusteisiin ja syvennetään 7. luokalla opittuja asioita. - perehdytään turvallisiin työtapoihin - opitaan perustiedot tekniikasta - tutustutaan erilaisiin materiaaleihin - opitaan puun ja metallin yleisimmät liitokset - suoritetaan materiaalien pintakäsittelyä Teoria ja käytäntö yhdistetään kiinteäksi kokonaisuudeksi. Perusharjoituskauden jälkeen oppilaat saavat toteuttaa omia työideoitaan omavaltaisin työharjoituksin olemassa olevien resurssien puitteissa. Numeroarviointi ja itsearviointi. Tekstiilityö 8. lk 2h ja 9. lk 2h Valinnaisessa tekstiilityössä syvennetään ja laajennetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Opetuksen keskeisinä alueina ovat: - ompelu; vaatteita itselle ja lapselle - lankatyöt; neulonta, virkkaus - kankaankuviointi eri menetelmin mm. konekirjonta, applikointi, kankaanpainanta - kankaankudonta, askartelu - tekstiilihuolto ja tekstiilitietous Opitaan vaatteen valmistamisen perusteet, erilaisten työohjeiden ja kaavojen käyttö sekä rationaaliset työtavat. Vaatteen suunnittelussa huomioidaan yksilölliset mitoitukset ja muokataan tuote oman suunnitelman mukaiseksi. Käsitellään vaatetuksen ja pukeutumisen merkitystä sekä tekstiilien osuutta sisustamisen ja asumisviihtyisyyden kannalta. 11

12 Valmistetaan erilaisista materiaaleista itselle vaatekokonaisuuksia ja kodintekstiilejä sekä leluja. Numeroarviointi ja itsearviointi. LIIKUNTA Liikunnan esiakatemia 8. lk 2h ja 9. lk 2h Esiakatemian ensisijainen tavoite on tukea oppilaan/urheilijan fyysistä sekä lajitaidollista valmentautumista. Toissijaisena tavoitteena on valmentaa ja kasvattaa oppilasta/urheilijaa toisella asteella alkavaan varsinaiseen urheiluakatemiaan. (www.kouvolanurheiluakatemia.fi) Esiakatemian lajit: On suositeltavaa, että oppilaalla on laji missä hän kilpailee/pelaa säännöllisesti. Joukkuelajit: Jalkapallo, jääkiekko, koripallo, pesäpallo, lentopallo, salibandy. Mahdollisesti muodostelmaluistelu ja muitakin lajeja. Yksilölajit: Suunnistus, uinti, yleisurheilu, urheiluammunta ja golf. Mahdollisesti taitoluistelu ja muitakin lajeja Monipuolisesti eri fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, yleistaitavuus, kestävyys ja liikkuvuus) harjoittamista paikallisia olosuhteita hyödyntäen. Mahdollisesti oman lajin valmennus varsinaisen akatemiaryhmän mukana, jos lukujärjestys, valmennusresurssi ja oppilaan/urheilijan taso sen sallivat. Yksilö- pari- ja ryhmätyöskentely liikunnanopettajan opetusryhmässä tai akatemian valmennusryhmissä (joissa oppilaita eri kouluista) Numeroarviointi. in vaikuttavat laji- ja yleismotoristen taitojen lisäksi tuntiaktiivisuus ja itsensä kehittämisen ote. 12

13 TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tieto- ja viestintätekniikka 8. lk 2h ja 9. lk 2h - kuvan tuottaminen tietokoneella - tekstinkäsittelyä Word-ohjelmalla - tutustuminen taulukkolaskentaohjelmaan - tutustuminen tietokantaohjelmaan - tutustuminen esitysgrafiikkaohjelmaan - tutustuminen internet tietoverkkoon - tutustuminen Windows-ympäristöön - kotisivun teko HTML-kielellä Koulussamme käytetään Microsoft- Office-pakettia ja Corel Drawpiirustusohjelmaa. Tekstinkäsittelyssä tavoitteena on, että oppilas osaa itsenäisesti tuottaa tietokoneella tekstiä, joka sisältää tehosteita, kuvia, taulukoita yms. Taulukkolaskennassa oppilas ymmärtää taulukkolaskennan periaatteet ja osaa itse laatia pienimuotoisia taulukkolaskentaohjelmia sekä laatia erilaisia kuvaajia taulukoiden pohjalta. Tietokantaohjelmassa tavoitteena on oppia tiedon luokittelua eri asioiden ja hakuehtojen perusteella. Tunneilla keskitytään oppilaiden omatoimiseen työskentelyyn tietokoneella. Numeroarviointi. Perustuu kokeisiin ja tuntityöskentelyyn. 13

14 YKSIVUOTISET VALINNAISAINEET ENGLANTI Englannin kertauskurssi 8. lk 1h tai 9. lk 1h ja Kerrataan ja paikataan keskeisiä kielioppirakenteita ja sanastoa. sisältö Harjoitellaan ääntämistä. Kirjallinen harjoittelu. Luku- ja ääntämisharjoituksia. Suoritusmerkintä. Englannin syventävä kurssi 8. lk 1h tai 9. lk 1h Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joilla on hyvä englannin kielen taito, vähintään arvosana 8. Osanottajilta edellytetään oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. ja Laajentaa sanavarastoa, aktivoida puhevalmiuksia ja tutustuttaa sisältö kielialueen kulttuuriin ja maantieteeseen. Projektityöskentelyä, suullisia esityksiä, kirjallista tuottamista ja ryhmätöitä. Suoritusmerkintä. RUOTSI Extra svenska (9. lk) 9. lk 1h Jäikö jotain oppimatta 7. ja 8. luokan ruotsin tunneilla? Paikkaillaan peruskieliopin aukkoja yhdessä! Sanaston ja perusrakenteiden kertausta. 14

15 Puhutaan, kirjoitetaan ja luetaan. Suoritusmerkintä. BIOLOGIA Vihreä linja 8. lk 1h - lemmikit ja maatilan eläimet - ryhmätyöt ja tutustumiskäynnit - tutkielma yhdestä lemmikkieläimestä Suoritusmerkintä. KEMIA Kemian laborointikurssi: Arjen kemiaa 8. lk 1h Tutustua kokeellisesti aineisiin ja kemiallisiin reaktioihin, joiden kanssa olemme päivittäin tekemisissä Haluatko valmistaa saippuaa tai ihovoidetta? Maissinjyvästä popcorniksi kuinka suuri on halkeamispaine jyvän sisällä? Miten värjätään lankaa tai valmistetaan paperia? Käytämme päivittäin elintarvikkeita, tekstiilejä, hygieniatuotteita, erilaisia puhdistusaineita jne. Kurssilla tutkitaan kokeellisesti, mitä käyttämämme aineet oikein ovat. Suoritusmerkintä. 15

16 MAANTIETO Matka maailman ympäri mielenkiintoisia paikkoja ja omituisia tapoja 8. lk 1h tai 9. lk 1h - erilaisuuden hyväksyminen - opitaan seuraamaan ajankohtaisia asioita - opitaan tutkimaan ja tuntemaan erilaisia kulttuureita ja luonnonolosuhteita - tehdään "tutkimusmatka" johonkin valtioon - ajankohtaiset tapahtumat ja niiden selitykset - matkailukokemuksia ja -tietoja - maailman karttaan tutustumista Suoritusmerkintä. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Luovan kirjoittamisen kurssi 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1h ja Ilmaise itseäsi kirjoittamalla! Kurssilla harjoitellaan kirjoittamista sisältö erilaisten luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla. Keskitytään kaunokirjallisten tekstin ominaisuuksiin: tarinat, kuvaus, kerronta, dialogi, henkilöt, miljöö, juoni. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla luovan kirjoittamisen kurssi. 16

17 KOTITALOUS Leivontakurssi (9. lk) 9. lk 1h Tutustumme syventävästi erilaisiin raaka-aineisiin, mausteisiin ja leivontamenetelmiin. Opimme ymmärtämään kotileivonnan kannattavuuden ja tarpeellisuuden. - Makeita ja suolaisia leivonnaisia ja pikkulämpimiä - Perinneleivonnaisia - Dieettileivonnaisia - Kansainvälisiä lämpimäisiä Suoritusmerkintä. KUVATAIDE Kuva viestii ja vaikuttaa 8. lk 1h tai 9. lk 1h Kurssi painottuu kuvataiteen sisällöistä kuvailmaisuun ja kuvalliseen ajatteluun sekä mediaan ja kuvaviestintään. Kurssilla perehdytään kuvaviestinnän alueisiin. Tutustutaan mainoskuvan, merkin, sarjakuvan ja julisteen kuvakieleen, suunnitteluun ja tulkintaan. Harjoitellaan kuvan ja sanan yhdistämistä ja typografiaa sekä opetellaan kuvallista viestintää valokuvauksen ja videokuvauksen keinoin. Yksilötyöskentelyn lisäksi pari- ja ryhmätyöskentelyä. Aineelle on ominaista pitkäjänteinen, etsivä, kokeileva ja tutkiva työtapa. Suoritusmerkintä. Töiden arvioinnissa harjoitellaan vuorovaikutuksellisuutta ja itsearviointia. 17

18 KÄSITYÖ Mekatroniikan perusteet 8. lk 1h tai 9. lk 1 h Tutustutaan mekatroniikan käsitteisiin. Perehdytään erilaisten sensoreiden ja antureiden toimintaan (ääni, valo, kosketus, ultraääni jne.) Opetellaan käyttämään tietokoneohjelmaa, jolla ohjelmoidaan ohjauslaite toimimaan halutulla tavalla sensoreiden havaintojen perusteella. Rakennetaan ohjeiden mukaan yksinkertainen toimiva laite. Harjoitusmateriaalina Lego Mindstorms -sarja. Suoritusmerkintä. Tekstiilityö, luovasti kankaasta 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1h Tutustutaan erilaisiin kankaankuviointi- ja käsittelymenetelmiin ja valmistetaan käyttö- ja sisustustekstiilejä. Kurssin sisällön suunnittelevat oppilaat yhdessä opettajan kanssa. Käytetään esim. seuraavia tekniikoita: marmorointi, batiikki, silkkimaalaus, kudonta, kankaanpainanta, tilkkutyöt, huovutus, tilkkumaalaus sekä erikoismateriaalien ompelu ja neulonta. Valmistetaan esim. tilkkutyö, kahvikassi, erilaisia laukkuja, muita asusteita sekä sisustustekstiilejä. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilas jatkaa 9. luokalla. 18

19 LIIKUNTA Erikoislajeihin tutustuminen (9. lk) 9. lk 1h Tutustuminen koululiikuntalajien ulkopuolella oleviin lajeihin sekä lajitaitojen parantaminen ja syventäminen. Kouvolan monipuoliseen urheiluseuratoimintaan tutustumalla oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus oman liikuntaharrastuksen löytämiseen tai jo harrastetun lajin vahvistamiseen. Kasvun ohjauksen tavoitteesta painotetaan yhteistoimintakykyä, käyttäytymistä, sopimuksiin sitoutumista ja kykyä kuunnella ja keskittyä uusiin asioihin. Tutustuminen erilaisiin sisä- ja ulkoliikuntalajeihin vuodenajasta ja ryhmäkoosta sekä paikallisesta urheiluseurojen tarjonnasta ja mahdollisuuksista riippuen esimerkiksi erikoislajit: jousiammunta, ilmaaseammunta, kuntonyrkkeily, keilailu, budolaji, palloilu: lippupallo/amerikkalainen jalkapallo, mailapelit (sulkapallo, tennis ja pöytätennis), liitokiekkopelit, musiikki/kuntoliikunta mm. spinning. Yksilö-, pari- ja ryhmätyö. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. Kuntoliikunta 8. lk 1h Kuntoliikuntakurssilla annetaan valmiuksia ja ohjataan oppilaita itsenäiseen liikunnan harrastamiseen. oppilas pyrkii kohottamaan kuntoaan tai ylläpitämään jo saavutettua hyvää kuntoa oppilas saa valmiuksia itsenäiseen ja vastuulliseen kuntoliikunnan harrastamiseen. 19

20 opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen liikuntaohjelma toteuttaminen ja ohjattu työskentely yhdessä opiskelijaryhmän kanssa sovituissa liikuntamuodoissa Työmenetelminä käytetään opettajan suoraa ohjausta ja näyttöä, yksilöja pari- ja ryhmätyöskentelyä. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. Palloilukurssi 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1h Kehitetään palloilulajien tekniikkaa ja etenkin taktiikkaa. Sovelletaan taktiikkaa koulujenvälisissä palloiluturnauksissa. Fyysisistä kuntotekijöistä kehitetään ja painotetaan, palloilupelit huomioiden, lihaskestävyyttä. Kasvun ohjauksen tavoitteista painotetaan yhteistoimintakykyä, käyttäytymistä, sopimuksiin sitoutumista sekä oikeaa suhtautumista voittoon ja tappioon - reilu peli. Oppilaalle annetaan mahdollisuus myös perehtyä palloilupelien tuomaritoimintaan. Vuoden- ja kurssiajankohdasta riippuen keskitytään seuraaviin sisä- ja ulkoilupeleihin: - pesäpallo, jalkapallo / rantapallo - lento- ja koripallo - jääpelit ja sähly - ryhmäkoosta riippuen mailapeleistä sulkapallo tai squash Yksilö-, pari- ja ryhmätyö. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. Retkeillen Repovedelle 8. lk noin 5h teoriaa + retki : : Harjoitella retkeilytaitoja yön yli kestävällä retkellä Repovedellä. Kurssi sisältää teoriaa retken suunnittelusta, varusteista, maastossa liikkumisesta, leiriytymisestä, retkiruokien valmistuksesta sekä 20

21 ensiavusta retkellä. Kurssi huipentuu yön yli (pe-la) Repovedellä suoritettavaan retkeen. Retki pyritään toteuttamaan syyskuun alussa. Retkikurssille osallistujilta edellytetään omia retkeilyvarusteita mm. rinkka ja makuupussi. : Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. MUSIIKKI Musiikin bändikurssi 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1 h ja - monipuolista musiikkia yleissivistävästi sisältö - työtapoina kuuntelu, laulaminen, soittaminen ja ajankohtaisten musiikkitapahtumien seuraaminen - bändisoittimet alkeet (koskettimet, kitara, basso, rummut ), soitinhuolto ja laitetuntemus - harjoitellaan erilaisissa kokoonpanoissa eri soitinten hallintaa sekä yhtyesoittoa Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilas jatkaa 9. luokalla. Matka musiikkiin ja sisältö Kiinnostaako sinua musiikki? Kurssi on luonteva jatkoa vaihtoehtoiselle 8. luokan musiikin kurssille. Voit valita kurssin ilman 8. luokan vaihtoehtoista musiikkia. Kurssilla tutustutaan laajasti eri musiikkityyleihin erilaisia työtapoja käyttäen. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen musiikin valinnaisaine. 21

22 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tietotekniikan käyttötaito 8. lk 1h tai 9. lk 1h : Oppilas hallitsee kymmensormijärjestelmän, osaa tehdä ja lähettää esim. työpaikkahakemuksen sekä hallitsee taulukkolaskennan perusteet. Lisäksi tutustutaan erilaisiin verkkopalveluihin sekä oppimisympäristöön Kymmensormijärjestelmä TypingMaster ohjelman avulla, tekstinkäsittely Word-ohjelmalla, taulukoiden tekeminen Excel-ohjelmalla. Internetin erilaiset verkkopalvelut ja Pedanet-oppimisympäristön käyttö. Suoritusmerkintä. 3D-tulostaminen (9. lk) 9. lk 1h ja sisältö : Tutustutaan 3D -tulostuksen periaatteeseen pursotusmenetelmän näkökulmasta. Opitaan ko. menetelmän rajoituksia, haasteita ja etuja. Tehdään testitulostuksia käyttäen internetistä löytyviä valmismalleja ja tehden omia malleja 3D -piirrosohjelmalla. Suoritusmerkintä. 22

23 KOUVOLAN YHTEISKOULU Salpausselänkatu Kouvola peda.net/kouvola/koulut/ky Rehtori Tarja Korhonen p Oppilaanohjaaja Maiju Vepsäläinen p Koulusihteeri Jaana Lapinsalo p

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Yhteiskoulun tuntijako 4 Yhteiskoulun valinnaisaineet 5 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 6 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Yhteiskoulun tuntijako 4 Yhteiskoulun valinnaisaineet 5 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 6 sivu KAKSIVUOTISET

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Mikäli oppilas vaihtaa koulua, hän voi joutua vaihtamaan valinnaisaineitaan. Valinnaisaineiden nimet, tuntimäärät ja sisällöt päätetään

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015

Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015 Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015 1 9. luokalle valittavat lyhyet valinnaiskurssit YHDEN JAKSON KURSSIT (19H) Kurssin kesto 2 h viikossa 1 jakson ajan AJANKOHTAISTA MAAILMALTA (YH) APUA! äidinkielen

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015 MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT lv. 2014-2015 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013. Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat!

Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013. Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat! Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013 Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat! Valinnaiskurssien avulla oppilas voi syventää jo olemassa olevia taitojaan ja nauttia osaamisestaan.

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 http://info.edu.turku.fi/puolala/ YHTEYSTIEDOT osoite: Puutarhakatu 5, 20100 Turku puhelin: 044-907 2343, kanslia rehtori Tuomas Nousiainen 050-432 3642

Lisätiedot