KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS"

Transkriptio

1 KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

2 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI Ranska, saksa 6 B2-KIELI Ranska, saksa, venäjä 6-7 KOTITALOUS Nuoret kokit 8 KUVATAIDE Kuvataide 9 KÄSITYÖ Tekninen työ 10 Tekstiilityö 10 LIIKUNTA Liikunnan esiakatemia 11 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tieto- ja viestintätekniikka 12 YKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A1- KIELI Englannin kertauskurssi 13 Englannin syventävä kurssi 13 B1-KIELI Extra svenska (9.lk) 13 BIOLOGIA Vihreä linja 14 KEMIA Kemian laborointikurssi 14 MAANTIETO Matka maailman ympäri 15 ÄIDINKIELI JA Luovan kirjoittamisen kurssi 15 KIRJALLISUUS KOTITALOUS Leivontakurssi (9.lk) 16 KUVATAIDE Kuva viestii ja vaikuttaa 16 KÄSITYÖ Mekatroniikan perusteet 17 Tekstiilityö, luovasti kankaasta 17 LIIKUNTA Erikoislajeihin tutustuminen (9.lk) 18 Kuntoliikunta 18 Palloilukurssi 19 Retkeillen Repovedelle 19 MUSIIKKI Musiikin bändikurssi 20 Matka musiikkiin (9.lk) 20 TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tietokoneen käyttötaito 3D-tulostaminen (9.lk)

3 HYVÄ YLÄKOULULAINEN JA KOTIVÄKI! Valinnaisaineen valinta 8. ja 9. luokalle on jälleen ajankohtaista. Tässä oppaassa kerrotaan jokaisesta valinnaisaineesta perustiedot, jotka on hyvä lukea läpi yhdessä kotiväen kanssa. Jokainen oppilas saa kotiin täytettäväkseen oman valintakortin. Opiskelumotivaation kannalta on tärkeää, että oppilas valitsee häntä kiinnostavat valinnaisaineet. Valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös oppilaan omat taidot ja harrastukset sekä aiempi koulumenestys. Itsenäiset valinnat ovat parhaita valintoja, uudesta ryhmästä löytyy uusia kavereita. HYVÄ HUOMIOIDA On hyvä huomioida, että kotitalouden 7. luokan sekä käsityön 8. luokan arvosanat siirtyvät sellaisinaan päättötodistukseen. Musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia aineita 8. luokalla, arvosana siirtyy joko 7. tai 8. luokalta riippuen oppilaan valinnasta. Musiikkiluokalla musiikin arvosana siirtyy 9. luokalta ja kuvataiteen arvosana 7. luokalta. Valinnaisaineet valitaan valintakortin ohjeiden mukaisesti. Kaksivuotiset valinnaisaineet alkavat 8. luokalla ja jatkuvat 9. luokalla. Numeroarviointi. Yksivuotiset valinnaisaineet valitaan erikseen 8. luokalle ja 9. luokalle. Ei numeroarviointia. A2-kieli on yksi kaksivuotinen valinnaisaine. Jos lukujärjestys sallii, voi A2-kieltä opiskeleva valita yhden ylimääräisen kaksivuotisen valinnaisaineen valintakorttiin. JATKO-OPINNOT Valinnaisaineessa saatu arvosana voi vaikuttaa oppilaan jatkokoulutukseen pääsemiseen, vaikka itse jatko-opinnot eivät edellytä tietyn valinnaisaineen suorittamista. Ammatilliseen peruskoulutuksen kaikille aloille hakeuduttaessa otetaan huomioon kaksivuotiset numeroin arvioitavat oppiaineet. Kaikkien aineiden keskiarvon lisäksi huomioidaan taito /taideaineista (mu, ku, kä, li, ko) kolme parasta. Lukiokoulutukseen hakeuduttaessa otetaan huomioon lukuaineiden keskiarvo sekä valinnaisten kielten numeroarvosanat. VALINTAKORTIN PALAUTUS PE MENNESSÄ OPOLLE TAI OPON POSTILAATIKKOON, KIITOS. 3

4 YHTEISKOULUN TUNTIJAKO OPPIAINEET 7.LUOKKA 8.LUOKKA 9.LUOKKA ÝHTEENSÄ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS A-KIELI B-KIELI MATEMATIIKKA 3 4 (ma) 3 4 (ma) (ma) BIOLOGIA JA MAANTIETO FYSIIKKA JA KEMIA 2,4 2,6 2 7 USKONTO/ELÄMÄNKATSOMUSTIETO HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI 1 4 (mu) 1* 4 (mu) 0 4 (mu) (mu) KUVATAIDE 2 1* KOTITALOUS KÄSITYÖ LIIKUNTA TERVEYSTIETO OPPILAANOHJAUS 0,6 0,4 1 2 VALINNAISAINEET Yleisluokat Musiikkiluokka Matematiikkaluokka YHTEENSÄ Yleisluokat Musiikkiluokka Matematiikkaluokka HUOMIOITA 7.-luokalla A2-kieltä opiskelevan viikkotuntimäärä ylittyy kahdella tunnilla. 8.- ja 9.-luokalla A2-kieli voi sisältyä viikkotuntimäärään tai ylittää sen kahdella, jos lukujärjestys sen sallii. Musiikkiluokalla kuoro sisältyy viikkotuntimäärään. 8.-luokalla musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia aineita. ( * ) 4

5 YHTEISKOULUN VALINNAISAINEET KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. LUOKKA JA 9. LUOKKA VIIKKOTUNNIT A2- ranska 2 A2- saksa 2 B2-ranska 2 B2-saksa 2 B2-venäjä 2 Nuoret kokit 2 Kuvataide 2 Liikunnan esiakatemia 2 Tekninen työ 2 tai 4 Tekstiilityö 2 Tieto- ja viestintätekniikka 2 YKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8.LUOKKA 9.LUOKKA VIIKKOTUNNIT VIIKKOTUNNIT Englannin kertauskurssi 1 1 Englannin syventävä kurssi 1 1 Extra svenska (9.lk) 0 1 Vihreä linja 1 0 Kemian laborointikurssi 1 0 Matka maailman ympäri 1 1 Luovan kirjoittamisen kurssi 1 1 Kuva viestii ja vaikuttaa 1 1 Leivontakurssi (9.lk) 0 1 Mekatroniikan perusteet 1 1 Tekstiilityö, luovasti kankaasta 1 1 Erikoislajeihin tutustuminen (9.lk) 0 1 Kuntoliikunta 1 0 Palloilukurssi 1 1 Retkeillen Repovedelle 1 0 Musiikin bändikurssi 1 1 Matka musiikkiin 0 1 Tietokoneen käyttötaito 1 1 3D-tulostus (9.lk) 0 1 5

6 VAIHTOEHTOINEN KUVATAIDE JA MUSIIKKI 8. LUOKALLA Musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia aineita 8. luokalla, arvosana siirtyy joko 7. tai 8. luokalta riippuen oppilaan valinnasta. Kahdeksatta luokkaa varten oppilas valitsee joko kuvataiteen tai musiikin opinnot valintakorttiin. Kuvataide 8. lk 1h ja sisältö Kurssi on luonteva jatko yhteisille 7. luokan kuvataiteen opinnoille. Kurssilla kehitämme omaa ilmaisua mahdollisimman monipuolisesti erilaisten tehtävien merkeissä. Tutustumme erilaisiin materiaaleihin ja tekotapoihin sekä opimme tuntemaan kuvataiteen ilmiöitä. Numeroarviointi. Musiikki 8. lk 1h ja sisältö Kurssi on luonteva jatko yhteisille 7. luokan musiikin opinnoille. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti eri musiikkityyleihin. Numeroarviointi. 6

7 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET VALINNAINEN A2 -KIELI Ranska A2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h ja sisältö Antaa oppilaalle hyvät valmiudet puhua ja ymmärtää kieltä. Pyritään luonnolliseen ja sujuvaan ääntämiseen, sanavaraston laajentamiseen ja keskeisten rakenteiden hallintaan. Numeroarviointi. Saksa A2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h ja sisältö Antaa oppilaalle A1-kielen (perusopetuksen 3. luokalta aloitettu kieli) valmiudet puhua ja ymmärtää kieltä. Pyritään luonnolliseen ja sujuvaan ääntämiseen, sanavaraston laajentamiseen ja keskeisten rakenteiden hallintaan. Numeroarviointi. VALINNAINEN B2 -KIELI (perusopetuksen 8. luokalla alkava kieli) Ranska B2-kieli arkielämää ranskalaisittain 8. lk 2h ja 9. lk 2h Saavuttaa kielitaito, jolla oppilas selviytyy yksinkertaisista arkielämän puhetilanteista. Pyritään oikeaan ääntämiseen. Opitaan ymmärtämään helppoa tekstiä ja kirjoittamaan itse lyhyitä viestejä. Perehdytään ranskalaiseen puheympäristöön ja arkielämän tilanteisiin. Painotetaan suullista kielitaitoa työtapoina esimerkiksi kuorotoisto, pari- ja ryhmätyöt sekä sanelukirjoitus. Numeroarviointi. 7

8 Saksa B2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h Saavuttaa kielitaito, jolla oppilas selviytyy yksinkertaisista arkielämän puhetilanteista. Pyritään oikeaan ääntämiseen. Opitaan ymmärtämään helppoa tekstiä ja kirjoittamaan itse lyhyitä viestejä. Arkielämän tilanteet, mielipiteen ja tunteiden ilmaiseminen, kielialueen keskeisiin henkilöihin, tapahtumiin ja paikkoihin tutustuminen (=Landeskunde), käyttäytymisessä tarvittavat tiedot kuten teitittely. Pääpaino suullisessa harjoittelussa hyödyntäen muissa kielissä opittuja työtapoja ja strategioita ja kehitetään päättelykykyä. Numeroarviointi. Venäjä B2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h Osaat enemmän kuin muut puhuessasi venäjää. Selviydyt venäjän kielellä jokapäiväisistä tilanteista. Tutustut venäläiseen kulttuuriin ja saat pohjan jatko-opinnoille. I Kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet. II Minä itse ja muut erilaisissa elämän tilanteissa. - henkilötiedot - asuminen ja elinympäristö - koulu ja opiskelu - kanssakäyminen Oppilaskeskeiset kommunikatiiviset työtavat. Numeroarviointi. 8

9 KOTITALOUS Nuoret kokit 8. lk 2h ja 9. lk 2h Kotitalousopetuksen tavoitteena on että, oppilas: - oppii valmistamaan täysipainoisia, ravitsevia aterioita edullisesti - kehittää kädentaitoja - oppii hallitsemaan arkielämää - ymmärtää myönteisten asenteiden ja ihmissuhteiden merkityksen Perinteinen kotitalouden valinnaiskurssi, joka sisältää mm. aterioiden suunnittelua ja toteuttamista, kansallisia ruokaperinteitä, erityisruokavalioita, makeita ja suolaisia leivonnaisia sekä kansainvälistä gastronomiaa. Yksilö-, pari- ja ryhmätyö - töiden suunnittelu - käytännön työharjoitukset - teorian soveltaminen käytäntöön - itsenäinen päätöksenteko Numeroarviointi. Aktiivisuutta arvioidaan jatkuvan näytön perusteella, huomiota kiinnitetään: - käytännön työn suunnitteluun - toteuttamiseen - työskentelyn itsenäisyyteen - yhteistyökykyyn ja jälkitöiden sujuvuuteen 9

10 KUVATAIDE Kuvataide 8. lk 2h ja 9. lk 2h Kurssin tavoitteena on syventää kuvataiteen keskeisten sisältöalueiden tuntemusta, oppia ymmärtämään kuvataiteen ilmiöitä kaksi-, ja kolmiulotteisessa työskentelyssä ja antaa mahdollisuus omaan kuvailmaisuun ja onnistumisen elämyksiin sekä lisätä harrastuneisuutta. Säännöllisesti viikoittain (2h) kahden vuoden ajan jatkuva taidekasvatus antaa runsaasti tietoja ja taitoja oman elämän tarpeisiin ja myöhempiin opintoihin. Kurssilla syvennytään monipuolisesti kuvan tekemisen tekniikoihin ja materiaaleihin ja kolmiulotteiseen rakenteluun. Kuvataiteen osa-alueita käsitellään erilaisten tehtävien muodossa: kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteentuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu, media ja kuvaviestintä. Piirustus: erilaisia piirtimiä ja niiden ominaisuuksia Maalaus: erilaisia maalaustekniikoita ja -materiaaleja, kuten akvarelli-, akryyli- ja öljyvärit ja sekatekniikat Ihminen, ympäristö ja esinemaailma: rakentelua ja muotoamista eri materiaaleista, kuten savi, kipsi, paperimassa sekä muut tarkoitukseen sopivat materiaalit Taiteentuntemus: tutustutaan keskeisiin piirteisiin Suomen taiteessa ja kuvataiteen historiassa näyttelykäyntien, kuvakatsausten ja tehtävien avulla Kuvaviestintä: harjoitellaan käyttämään kuvaa viestinnässä eri yhteyksissä, sarjakuva, juliste, merkit ja mainokset sekä grafiikan perusteet Yksilötyöskentelyn lisäksi pari-, ja ryhmätyöskentelyä. Aihekokonaisuuksia ja prosessityöskentelyä. Aineelle ominaista pitkäjänteinen, etsivä, kokeileva ja tutkiva työtapa. Numeroarvioinnissa kiinnitetään huomiota omaperäisyyteen, aktiivisuuteen, suunnitelmallisuuteen. Töiden arvioinnissa harjoitellaan vuorovaikutuksellisuutta ja itsearviointia. 10

11 KÄSITYÖ Tekninen työ 8. lk 2h ja 9. lk 2h ( Huom. tai 8. lk 4h ja 9. lk 4h) Perehdytään puu- ja metallitöiden perusteisiin ja syvennetään 7. luokalla opittuja asioita. - perehdytään turvallisiin työtapoihin - opitaan perustiedot tekniikasta - tutustutaan erilaisiin materiaaleihin - opitaan puun ja metallin yleisimmät liitokset - suoritetaan materiaalien pintakäsittelyä Teoria ja käytäntö yhdistetään kiinteäksi kokonaisuudeksi. Perusharjoituskauden jälkeen oppilaat saavat toteuttaa omia työideoitaan omavaltaisin työharjoituksin olemassa olevien resurssien puitteissa. Numeroarviointi ja itsearviointi. Tekstiilityö 8. lk 2h ja 9. lk 2h Valinnaisessa tekstiilityössä syvennetään ja laajennetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Opetuksen keskeisinä alueina ovat: - ompelu; vaatteita itselle ja lapselle - lankatyöt; neulonta, virkkaus - kankaankuviointi eri menetelmin mm. konekirjonta, applikointi, kankaanpainanta - kankaankudonta, askartelu - tekstiilihuolto ja tekstiilitietous Opitaan vaatteen valmistamisen perusteet, erilaisten työohjeiden ja kaavojen käyttö sekä rationaaliset työtavat. Vaatteen suunnittelussa huomioidaan yksilölliset mitoitukset ja muokataan tuote oman suunnitelman mukaiseksi. Käsitellään vaatetuksen ja pukeutumisen merkitystä sekä tekstiilien osuutta sisustamisen ja asumisviihtyisyyden kannalta. 11

12 Valmistetaan erilaisista materiaaleista itselle vaatekokonaisuuksia ja kodintekstiilejä sekä leluja. Numeroarviointi ja itsearviointi. LIIKUNTA Liikunnan esiakatemia 8. lk 2h ja 9. lk 2h Esiakatemian ensisijainen tavoite on tukea oppilaan/urheilijan fyysistä sekä lajitaidollista valmentautumista. Toissijaisena tavoitteena on valmentaa ja kasvattaa oppilasta/urheilijaa toisella asteella alkavaan varsinaiseen urheiluakatemiaan. (www.kouvolanurheiluakatemia.fi) Esiakatemian lajit: On suositeltavaa, että oppilaalla on laji missä hän kilpailee/pelaa säännöllisesti. Joukkuelajit: Jalkapallo, jääkiekko, koripallo, pesäpallo, lentopallo, salibandy. Mahdollisesti muodostelmaluistelu ja muitakin lajeja. Yksilölajit: Suunnistus, uinti, yleisurheilu, urheiluammunta ja golf. Mahdollisesti taitoluistelu ja muitakin lajeja Monipuolisesti eri fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, yleistaitavuus, kestävyys ja liikkuvuus) harjoittamista paikallisia olosuhteita hyödyntäen. Mahdollisesti oman lajin valmennus varsinaisen akatemiaryhmän mukana, jos lukujärjestys, valmennusresurssi ja oppilaan/urheilijan taso sen sallivat. Yksilö- pari- ja ryhmätyöskentely liikunnanopettajan opetusryhmässä tai akatemian valmennusryhmissä (joissa oppilaita eri kouluista) Numeroarviointi. in vaikuttavat laji- ja yleismotoristen taitojen lisäksi tuntiaktiivisuus ja itsensä kehittämisen ote. 12

13 TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tieto- ja viestintätekniikka 8. lk 2h ja 9. lk 2h - kuvan tuottaminen tietokoneella - tekstinkäsittelyä Word-ohjelmalla - tutustuminen taulukkolaskentaohjelmaan - tutustuminen tietokantaohjelmaan - tutustuminen esitysgrafiikkaohjelmaan - tutustuminen internet tietoverkkoon - tutustuminen Windows-ympäristöön - kotisivun teko HTML-kielellä Koulussamme käytetään Microsoft- Office-pakettia ja Corel Drawpiirustusohjelmaa. Tekstinkäsittelyssä tavoitteena on, että oppilas osaa itsenäisesti tuottaa tietokoneella tekstiä, joka sisältää tehosteita, kuvia, taulukoita yms. Taulukkolaskennassa oppilas ymmärtää taulukkolaskennan periaatteet ja osaa itse laatia pienimuotoisia taulukkolaskentaohjelmia sekä laatia erilaisia kuvaajia taulukoiden pohjalta. Tietokantaohjelmassa tavoitteena on oppia tiedon luokittelua eri asioiden ja hakuehtojen perusteella. Tunneilla keskitytään oppilaiden omatoimiseen työskentelyyn tietokoneella. Numeroarviointi. Perustuu kokeisiin ja tuntityöskentelyyn. 13

14 YKSIVUOTISET VALINNAISAINEET ENGLANTI Englannin kertauskurssi 8. lk 1h tai 9. lk 1h ja Kerrataan ja paikataan keskeisiä kielioppirakenteita ja sanastoa. sisältö Harjoitellaan ääntämistä. Kirjallinen harjoittelu. Luku- ja ääntämisharjoituksia. Suoritusmerkintä. Englannin syventävä kurssi 8. lk 1h tai 9. lk 1h Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joilla on hyvä englannin kielen taito, vähintään arvosana 8. Osanottajilta edellytetään oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. ja Laajentaa sanavarastoa, aktivoida puhevalmiuksia ja tutustuttaa sisältö kielialueen kulttuuriin ja maantieteeseen. Projektityöskentelyä, suullisia esityksiä, kirjallista tuottamista ja ryhmätöitä. Suoritusmerkintä. RUOTSI Extra svenska (9. lk) 9. lk 1h Jäikö jotain oppimatta 7. ja 8. luokan ruotsin tunneilla? Paikkaillaan peruskieliopin aukkoja yhdessä! Sanaston ja perusrakenteiden kertausta. 14

15 Puhutaan, kirjoitetaan ja luetaan. Suoritusmerkintä. BIOLOGIA Vihreä linja 8. lk 1h - lemmikit ja maatilan eläimet - ryhmätyöt ja tutustumiskäynnit - tutkielma yhdestä lemmikkieläimestä Suoritusmerkintä. KEMIA Kemian laborointikurssi: Arjen kemiaa 8. lk 1h Tutustua kokeellisesti aineisiin ja kemiallisiin reaktioihin, joiden kanssa olemme päivittäin tekemisissä Haluatko valmistaa saippuaa tai ihovoidetta? Maissinjyvästä popcorniksi kuinka suuri on halkeamispaine jyvän sisällä? Miten värjätään lankaa tai valmistetaan paperia? Käytämme päivittäin elintarvikkeita, tekstiilejä, hygieniatuotteita, erilaisia puhdistusaineita jne. Kurssilla tutkitaan kokeellisesti, mitä käyttämämme aineet oikein ovat. Suoritusmerkintä. 15

16 MAANTIETO Matka maailman ympäri mielenkiintoisia paikkoja ja omituisia tapoja 8. lk 1h tai 9. lk 1h - erilaisuuden hyväksyminen - opitaan seuraamaan ajankohtaisia asioita - opitaan tutkimaan ja tuntemaan erilaisia kulttuureita ja luonnonolosuhteita - tehdään "tutkimusmatka" johonkin valtioon - ajankohtaiset tapahtumat ja niiden selitykset - matkailukokemuksia ja -tietoja - maailman karttaan tutustumista Suoritusmerkintä. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Luovan kirjoittamisen kurssi 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1h ja Ilmaise itseäsi kirjoittamalla! Kurssilla harjoitellaan kirjoittamista sisältö erilaisten luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla. Keskitytään kaunokirjallisten tekstin ominaisuuksiin: tarinat, kuvaus, kerronta, dialogi, henkilöt, miljöö, juoni. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla luovan kirjoittamisen kurssi. 16

17 KOTITALOUS Leivontakurssi (9. lk) 9. lk 1h Tutustumme syventävästi erilaisiin raaka-aineisiin, mausteisiin ja leivontamenetelmiin. Opimme ymmärtämään kotileivonnan kannattavuuden ja tarpeellisuuden. - Makeita ja suolaisia leivonnaisia ja pikkulämpimiä - Perinneleivonnaisia - Dieettileivonnaisia - Kansainvälisiä lämpimäisiä Suoritusmerkintä. KUVATAIDE Kuva viestii ja vaikuttaa 8. lk 1h tai 9. lk 1h Kurssi painottuu kuvataiteen sisällöistä kuvailmaisuun ja kuvalliseen ajatteluun sekä mediaan ja kuvaviestintään. Kurssilla perehdytään kuvaviestinnän alueisiin. Tutustutaan mainoskuvan, merkin, sarjakuvan ja julisteen kuvakieleen, suunnitteluun ja tulkintaan. Harjoitellaan kuvan ja sanan yhdistämistä ja typografiaa sekä opetellaan kuvallista viestintää valokuvauksen ja videokuvauksen keinoin. Yksilötyöskentelyn lisäksi pari- ja ryhmätyöskentelyä. Aineelle on ominaista pitkäjänteinen, etsivä, kokeileva ja tutkiva työtapa. Suoritusmerkintä. Töiden arvioinnissa harjoitellaan vuorovaikutuksellisuutta ja itsearviointia. 17

18 KÄSITYÖ Mekatroniikan perusteet 8. lk 1h tai 9. lk 1 h Tutustutaan mekatroniikan käsitteisiin. Perehdytään erilaisten sensoreiden ja antureiden toimintaan (ääni, valo, kosketus, ultraääni jne.) Opetellaan käyttämään tietokoneohjelmaa, jolla ohjelmoidaan ohjauslaite toimimaan halutulla tavalla sensoreiden havaintojen perusteella. Rakennetaan ohjeiden mukaan yksinkertainen toimiva laite. Harjoitusmateriaalina Lego Mindstorms -sarja. Suoritusmerkintä. Tekstiilityö, luovasti kankaasta 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1h Tutustutaan erilaisiin kankaankuviointi- ja käsittelymenetelmiin ja valmistetaan käyttö- ja sisustustekstiilejä. Kurssin sisällön suunnittelevat oppilaat yhdessä opettajan kanssa. Käytetään esim. seuraavia tekniikoita: marmorointi, batiikki, silkkimaalaus, kudonta, kankaanpainanta, tilkkutyöt, huovutus, tilkkumaalaus sekä erikoismateriaalien ompelu ja neulonta. Valmistetaan esim. tilkkutyö, kahvikassi, erilaisia laukkuja, muita asusteita sekä sisustustekstiilejä. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilas jatkaa 9. luokalla. 18

19 LIIKUNTA Erikoislajeihin tutustuminen (9. lk) 9. lk 1h Tutustuminen koululiikuntalajien ulkopuolella oleviin lajeihin sekä lajitaitojen parantaminen ja syventäminen. Kouvolan monipuoliseen urheiluseuratoimintaan tutustumalla oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus oman liikuntaharrastuksen löytämiseen tai jo harrastetun lajin vahvistamiseen. Kasvun ohjauksen tavoitteesta painotetaan yhteistoimintakykyä, käyttäytymistä, sopimuksiin sitoutumista ja kykyä kuunnella ja keskittyä uusiin asioihin. Tutustuminen erilaisiin sisä- ja ulkoliikuntalajeihin vuodenajasta ja ryhmäkoosta sekä paikallisesta urheiluseurojen tarjonnasta ja mahdollisuuksista riippuen esimerkiksi erikoislajit: jousiammunta, ilmaaseammunta, kuntonyrkkeily, keilailu, budolaji, palloilu: lippupallo/amerikkalainen jalkapallo, mailapelit (sulkapallo, tennis ja pöytätennis), liitokiekkopelit, musiikki/kuntoliikunta mm. spinning. Yksilö-, pari- ja ryhmätyö. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. Kuntoliikunta 8. lk 1h Kuntoliikuntakurssilla annetaan valmiuksia ja ohjataan oppilaita itsenäiseen liikunnan harrastamiseen. oppilas pyrkii kohottamaan kuntoaan tai ylläpitämään jo saavutettua hyvää kuntoa oppilas saa valmiuksia itsenäiseen ja vastuulliseen kuntoliikunnan harrastamiseen. 19

20 opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen liikuntaohjelma toteuttaminen ja ohjattu työskentely yhdessä opiskelijaryhmän kanssa sovituissa liikuntamuodoissa Työmenetelminä käytetään opettajan suoraa ohjausta ja näyttöä, yksilöja pari- ja ryhmätyöskentelyä. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. Palloilukurssi 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1h Kehitetään palloilulajien tekniikkaa ja etenkin taktiikkaa. Sovelletaan taktiikkaa koulujenvälisissä palloiluturnauksissa. Fyysisistä kuntotekijöistä kehitetään ja painotetaan, palloilupelit huomioiden, lihaskestävyyttä. Kasvun ohjauksen tavoitteista painotetaan yhteistoimintakykyä, käyttäytymistä, sopimuksiin sitoutumista sekä oikeaa suhtautumista voittoon ja tappioon - reilu peli. Oppilaalle annetaan mahdollisuus myös perehtyä palloilupelien tuomaritoimintaan. Vuoden- ja kurssiajankohdasta riippuen keskitytään seuraaviin sisä- ja ulkoilupeleihin: - pesäpallo, jalkapallo / rantapallo - lento- ja koripallo - jääpelit ja sähly - ryhmäkoosta riippuen mailapeleistä sulkapallo tai squash Yksilö-, pari- ja ryhmätyö. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. Retkeillen Repovedelle 8. lk noin 5h teoriaa + retki : : Harjoitella retkeilytaitoja yön yli kestävällä retkellä Repovedellä. Kurssi sisältää teoriaa retken suunnittelusta, varusteista, maastossa liikkumisesta, leiriytymisestä, retkiruokien valmistuksesta sekä 20

21 ensiavusta retkellä. Kurssi huipentuu yön yli (pe-la) Repovedellä suoritettavaan retkeen. Retki pyritään toteuttamaan syyskuun alussa. Retkikurssille osallistujilta edellytetään omia retkeilyvarusteita mm. rinkka ja makuupussi. : Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. MUSIIKKI Musiikin bändikurssi 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1 h ja - monipuolista musiikkia yleissivistävästi sisältö - työtapoina kuuntelu, laulaminen, soittaminen ja ajankohtaisten musiikkitapahtumien seuraaminen - bändisoittimet alkeet (koskettimet, kitara, basso, rummut ), soitinhuolto ja laitetuntemus - harjoitellaan erilaisissa kokoonpanoissa eri soitinten hallintaa sekä yhtyesoittoa Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilas jatkaa 9. luokalla. Matka musiikkiin ja sisältö Kiinnostaako sinua musiikki? Kurssi on luonteva jatkoa vaihtoehtoiselle 8. luokan musiikin kurssille. Voit valita kurssin ilman 8. luokan vaihtoehtoista musiikkia. Kurssilla tutustutaan laajasti eri musiikkityyleihin erilaisia työtapoja käyttäen. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen musiikin valinnaisaine. 21

22 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tietotekniikan käyttötaito 8. lk 1h tai 9. lk 1h : Oppilas hallitsee kymmensormijärjestelmän, osaa tehdä ja lähettää esim. työpaikkahakemuksen sekä hallitsee taulukkolaskennan perusteet. Lisäksi tutustutaan erilaisiin verkkopalveluihin sekä oppimisympäristöön Kymmensormijärjestelmä TypingMaster ohjelman avulla, tekstinkäsittely Word-ohjelmalla, taulukoiden tekeminen Excel-ohjelmalla. Internetin erilaiset verkkopalvelut ja Pedanet-oppimisympäristön käyttö. Suoritusmerkintä. 3D-tulostaminen (9. lk) 9. lk 1h ja sisältö : Tutustutaan 3D -tulostuksen periaatteeseen pursotusmenetelmän näkökulmasta. Opitaan ko. menetelmän rajoituksia, haasteita ja etuja. Tehdään testitulostuksia käyttäen internetistä löytyviä valmismalleja ja tehden omia malleja 3D -piirrosohjelmalla. Suoritusmerkintä. 22

23 KOUVOLAN YHTEISKOULU Salpausselänkatu Kouvola peda.net/kouvola/koulut/ky Rehtori Tarja Korhonen p Oppilaanohjaaja Maiju Vepsäläinen p Koulusihteeri Jaana Lapinsalo p

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Yhteiskoulun tuntijako 4 Yhteiskoulun valinnaisaineet 5 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 6 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Yhteiskoulun tuntijako 4 Yhteiskoulun valinnaisaineet 5 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 6 sivu KAKSIVUOTISET

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015

Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015 Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015 1 9. luokalle valittavat lyhyet valinnaiskurssit YHDEN JAKSON KURSSIT (19H) Kurssin kesto 2 h viikossa 1 jakson ajan AJANKOHTAISTA MAAILMALTA (YH) APUA! äidinkielen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä. Luokka 1T VÄLITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi Hallitset äänne-kirjain vastaavuuden Luet tavuja Luet sanoja Kirjoitat kirjaimia Kirjoitat tavuja

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel.

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel. Pakilan yläaste Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu Lähikoulu Tuttu ja turvallinen Lyhyet koulumatkat; enemmän aikaa

Lisätiedot

1. jakso / Kartta ja matkustaminen

1. jakso / Kartta ja matkustaminen 1. jakso / Kartta ja matkustaminen Kesto 4 viikkoa Teemana: kartta ja matkustaminen Ympäristöopin sisällöt ja tavoitteet: o kartan perusperiaatteen ymmärtäminen o luokkakarttaan tutustuminen sekä oman

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti.

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. 7. LUOKAN VALINNAISAINEET Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan,

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 7. LUOKKIEN OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Oppilaat opiskelevat vuosiluokilla 8-9 yhteisinä opetettavien oppiaineiden lisäksi kuusi tuntia viikossa valinnaisia oppiaineita,

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Karan koulu Kalevankatu RIIHIMÄKI

Karan koulu Kalevankatu RIIHIMÄKI Karan koulu Kalevankatu 13 17 11100 RIIHIMÄKI Huoltaja ja oppilas voivat ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan mikäli heillä on oppilaan opinto-ohjelmaan liittyviä kysymyksiä. Myös rehtori ja valinnaisaineiden

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Tule ja tuo vanhempasikin koulun. valinnaisaineiltaan

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Tule ja tuo vanhempasikin koulun. valinnaisaineiltaan 8.luokkien valinnaisaineet 2017-2018 Sisällys Ohjeita KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Espanja, B 2 -kieli Saksa, B 2 -kieli Valinnainen kotitalous (laaja) Valinnainen kuvataide

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

VALINTOJEN VAIKUTUS JATKO-OPINTOIHIN HAKEUTUMISEEN

VALINTOJEN VAIKUTUS JATKO-OPINTOIHIN HAKEUTUMISEEN LAIVAKANKAAN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINTOJEN VAIKUTUS JATKO-OPINTOIHIN HAKEUTUMISEEN Valinnaisaineita valittaessa on syytä pohtia valintojen vaikutusta jatko-opintoihin hakeutumiseen. On tärkeä

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 Leppävaaran koulu Oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen 09-816 44325 jaana.kupsanen@espoo.fi Sisällysluettelo OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE... 3 TUNTIJAKO Leppävaaran

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu 1 90100 Oulu puh. 044 703 9413 (rehtori) helena.pirila@ouka.fi

Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu 1 90100 Oulu puh. 044 703 9413 (rehtori) helena.pirila@ouka.fi Myllytullin koulun valintaopas 2014 2016 Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu 1 90100 Oulu puh. 044 703 9413 (rehtori) helena.pirila@ouka.fi Seitsemännen luokan oppilaillemme ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot