KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS"

Transkriptio

1 KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

2 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI Ranska, saksa 6 B2-KIELI Ranska, saksa, venäjä 6-7 KOTITALOUS Nuoret kokit 8 KUVATAIDE Kuvataide 9 KÄSITYÖ Tekninen työ 10 Tekstiilityö 10 LIIKUNTA Liikunnan esiakatemia 11 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tieto- ja viestintätekniikka 12 YKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A1- KIELI Englannin kertauskurssi 13 Englannin syventävä kurssi 13 B1-KIELI Extra svenska (9.lk) 13 BIOLOGIA Vihreä linja 14 KEMIA Kemian laborointikurssi 14 MAANTIETO Matka maailman ympäri 15 ÄIDINKIELI JA Luovan kirjoittamisen kurssi 15 KIRJALLISUUS KOTITALOUS Leivontakurssi (9.lk) 16 KUVATAIDE Kuva viestii ja vaikuttaa 16 KÄSITYÖ Mekatroniikan perusteet 17 Tekstiilityö, luovasti kankaasta 17 LIIKUNTA Erikoislajeihin tutustuminen (9.lk) 18 Kuntoliikunta 18 Palloilukurssi 19 Retkeillen Repovedelle 19 MUSIIKKI Musiikin bändikurssi 20 Matka musiikkiin (9.lk) 20 TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tietokoneen käyttötaito 3D-tulostaminen (9.lk)

3 HYVÄ YLÄKOULULAINEN JA KOTIVÄKI! Valinnaisaineen valinta 8. ja 9. luokalle on jälleen ajankohtaista. Tässä oppaassa kerrotaan jokaisesta valinnaisaineesta perustiedot, jotka on hyvä lukea läpi yhdessä kotiväen kanssa. Jokainen oppilas saa kotiin täytettäväkseen oman valintakortin. Opiskelumotivaation kannalta on tärkeää, että oppilas valitsee häntä kiinnostavat valinnaisaineet. Valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös oppilaan omat taidot ja harrastukset sekä aiempi koulumenestys. Itsenäiset valinnat ovat parhaita valintoja, uudesta ryhmästä löytyy uusia kavereita. HYVÄ HUOMIOIDA On hyvä huomioida, että kotitalouden 7. luokan sekä käsityön 8. luokan arvosanat siirtyvät sellaisinaan päättötodistukseen. Musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia aineita 8. luokalla, arvosana siirtyy joko 7. tai 8. luokalta riippuen oppilaan valinnasta. Musiikkiluokalla musiikin arvosana siirtyy 9. luokalta ja kuvataiteen arvosana 7. luokalta. Valinnaisaineet valitaan valintakortin ohjeiden mukaisesti. Kaksivuotiset valinnaisaineet alkavat 8. luokalla ja jatkuvat 9. luokalla. Numeroarviointi. Yksivuotiset valinnaisaineet valitaan erikseen 8. luokalle ja 9. luokalle. Ei numeroarviointia. A2-kieli on yksi kaksivuotinen valinnaisaine. Jos lukujärjestys sallii, voi A2-kieltä opiskeleva valita yhden ylimääräisen kaksivuotisen valinnaisaineen valintakorttiin. JATKO-OPINNOT Valinnaisaineessa saatu arvosana voi vaikuttaa oppilaan jatkokoulutukseen pääsemiseen, vaikka itse jatko-opinnot eivät edellytä tietyn valinnaisaineen suorittamista. Ammatilliseen peruskoulutuksen kaikille aloille hakeuduttaessa otetaan huomioon kaksivuotiset numeroin arvioitavat oppiaineet. Kaikkien aineiden keskiarvon lisäksi huomioidaan taito /taideaineista (mu, ku, kä, li, ko) kolme parasta. Lukiokoulutukseen hakeuduttaessa otetaan huomioon lukuaineiden keskiarvo sekä valinnaisten kielten numeroarvosanat. VALINTAKORTIN PALAUTUS PE MENNESSÄ OPOLLE TAI OPON POSTILAATIKKOON, KIITOS. 3

4 YHTEISKOULUN TUNTIJAKO OPPIAINEET 7.LUOKKA 8.LUOKKA 9.LUOKKA ÝHTEENSÄ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS A-KIELI B-KIELI MATEMATIIKKA 3 4 (ma) 3 4 (ma) (ma) BIOLOGIA JA MAANTIETO FYSIIKKA JA KEMIA 2,4 2,6 2 7 USKONTO/ELÄMÄNKATSOMUSTIETO HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI 1 4 (mu) 1* 4 (mu) 0 4 (mu) (mu) KUVATAIDE 2 1* KOTITALOUS KÄSITYÖ LIIKUNTA TERVEYSTIETO OPPILAANOHJAUS 0,6 0,4 1 2 VALINNAISAINEET Yleisluokat Musiikkiluokka Matematiikkaluokka YHTEENSÄ Yleisluokat Musiikkiluokka Matematiikkaluokka HUOMIOITA 7.-luokalla A2-kieltä opiskelevan viikkotuntimäärä ylittyy kahdella tunnilla. 8.- ja 9.-luokalla A2-kieli voi sisältyä viikkotuntimäärään tai ylittää sen kahdella, jos lukujärjestys sen sallii. Musiikkiluokalla kuoro sisältyy viikkotuntimäärään. 8.-luokalla musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia aineita. ( * ) 4

5 YHTEISKOULUN VALINNAISAINEET KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. LUOKKA JA 9. LUOKKA VIIKKOTUNNIT A2- ranska 2 A2- saksa 2 B2-ranska 2 B2-saksa 2 B2-venäjä 2 Nuoret kokit 2 Kuvataide 2 Liikunnan esiakatemia 2 Tekninen työ 2 tai 4 Tekstiilityö 2 Tieto- ja viestintätekniikka 2 YKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8.LUOKKA 9.LUOKKA VIIKKOTUNNIT VIIKKOTUNNIT Englannin kertauskurssi 1 1 Englannin syventävä kurssi 1 1 Extra svenska (9.lk) 0 1 Vihreä linja 1 0 Kemian laborointikurssi 1 0 Matka maailman ympäri 1 1 Luovan kirjoittamisen kurssi 1 1 Kuva viestii ja vaikuttaa 1 1 Leivontakurssi (9.lk) 0 1 Mekatroniikan perusteet 1 1 Tekstiilityö, luovasti kankaasta 1 1 Erikoislajeihin tutustuminen (9.lk) 0 1 Kuntoliikunta 1 0 Palloilukurssi 1 1 Retkeillen Repovedelle 1 0 Musiikin bändikurssi 1 1 Matka musiikkiin 0 1 Tietokoneen käyttötaito 1 1 3D-tulostus (9.lk) 0 1 5

6 VAIHTOEHTOINEN KUVATAIDE JA MUSIIKKI 8. LUOKALLA Musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia aineita 8. luokalla, arvosana siirtyy joko 7. tai 8. luokalta riippuen oppilaan valinnasta. Kahdeksatta luokkaa varten oppilas valitsee joko kuvataiteen tai musiikin opinnot valintakorttiin. Kuvataide 8. lk 1h ja sisältö Kurssi on luonteva jatko yhteisille 7. luokan kuvataiteen opinnoille. Kurssilla kehitämme omaa ilmaisua mahdollisimman monipuolisesti erilaisten tehtävien merkeissä. Tutustumme erilaisiin materiaaleihin ja tekotapoihin sekä opimme tuntemaan kuvataiteen ilmiöitä. Numeroarviointi. Musiikki 8. lk 1h ja sisältö Kurssi on luonteva jatko yhteisille 7. luokan musiikin opinnoille. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti eri musiikkityyleihin. Numeroarviointi. 6

7 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET VALINNAINEN A2 -KIELI Ranska A2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h ja sisältö Antaa oppilaalle hyvät valmiudet puhua ja ymmärtää kieltä. Pyritään luonnolliseen ja sujuvaan ääntämiseen, sanavaraston laajentamiseen ja keskeisten rakenteiden hallintaan. Numeroarviointi. Saksa A2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h ja sisältö Antaa oppilaalle A1-kielen (perusopetuksen 3. luokalta aloitettu kieli) valmiudet puhua ja ymmärtää kieltä. Pyritään luonnolliseen ja sujuvaan ääntämiseen, sanavaraston laajentamiseen ja keskeisten rakenteiden hallintaan. Numeroarviointi. VALINNAINEN B2 -KIELI (perusopetuksen 8. luokalla alkava kieli) Ranska B2-kieli arkielämää ranskalaisittain 8. lk 2h ja 9. lk 2h Saavuttaa kielitaito, jolla oppilas selviytyy yksinkertaisista arkielämän puhetilanteista. Pyritään oikeaan ääntämiseen. Opitaan ymmärtämään helppoa tekstiä ja kirjoittamaan itse lyhyitä viestejä. Perehdytään ranskalaiseen puheympäristöön ja arkielämän tilanteisiin. Painotetaan suullista kielitaitoa työtapoina esimerkiksi kuorotoisto, pari- ja ryhmätyöt sekä sanelukirjoitus. Numeroarviointi. 7

8 Saksa B2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h Saavuttaa kielitaito, jolla oppilas selviytyy yksinkertaisista arkielämän puhetilanteista. Pyritään oikeaan ääntämiseen. Opitaan ymmärtämään helppoa tekstiä ja kirjoittamaan itse lyhyitä viestejä. Arkielämän tilanteet, mielipiteen ja tunteiden ilmaiseminen, kielialueen keskeisiin henkilöihin, tapahtumiin ja paikkoihin tutustuminen (=Landeskunde), käyttäytymisessä tarvittavat tiedot kuten teitittely. Pääpaino suullisessa harjoittelussa hyödyntäen muissa kielissä opittuja työtapoja ja strategioita ja kehitetään päättelykykyä. Numeroarviointi. Venäjä B2-kieli 8. lk 2h ja 9. lk 2h Osaat enemmän kuin muut puhuessasi venäjää. Selviydyt venäjän kielellä jokapäiväisistä tilanteista. Tutustut venäläiseen kulttuuriin ja saat pohjan jatko-opinnoille. I Kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet. II Minä itse ja muut erilaisissa elämän tilanteissa. - henkilötiedot - asuminen ja elinympäristö - koulu ja opiskelu - kanssakäyminen Oppilaskeskeiset kommunikatiiviset työtavat. Numeroarviointi. 8

9 KOTITALOUS Nuoret kokit 8. lk 2h ja 9. lk 2h Kotitalousopetuksen tavoitteena on että, oppilas: - oppii valmistamaan täysipainoisia, ravitsevia aterioita edullisesti - kehittää kädentaitoja - oppii hallitsemaan arkielämää - ymmärtää myönteisten asenteiden ja ihmissuhteiden merkityksen Perinteinen kotitalouden valinnaiskurssi, joka sisältää mm. aterioiden suunnittelua ja toteuttamista, kansallisia ruokaperinteitä, erityisruokavalioita, makeita ja suolaisia leivonnaisia sekä kansainvälistä gastronomiaa. Yksilö-, pari- ja ryhmätyö - töiden suunnittelu - käytännön työharjoitukset - teorian soveltaminen käytäntöön - itsenäinen päätöksenteko Numeroarviointi. Aktiivisuutta arvioidaan jatkuvan näytön perusteella, huomiota kiinnitetään: - käytännön työn suunnitteluun - toteuttamiseen - työskentelyn itsenäisyyteen - yhteistyökykyyn ja jälkitöiden sujuvuuteen 9

10 KUVATAIDE Kuvataide 8. lk 2h ja 9. lk 2h Kurssin tavoitteena on syventää kuvataiteen keskeisten sisältöalueiden tuntemusta, oppia ymmärtämään kuvataiteen ilmiöitä kaksi-, ja kolmiulotteisessa työskentelyssä ja antaa mahdollisuus omaan kuvailmaisuun ja onnistumisen elämyksiin sekä lisätä harrastuneisuutta. Säännöllisesti viikoittain (2h) kahden vuoden ajan jatkuva taidekasvatus antaa runsaasti tietoja ja taitoja oman elämän tarpeisiin ja myöhempiin opintoihin. Kurssilla syvennytään monipuolisesti kuvan tekemisen tekniikoihin ja materiaaleihin ja kolmiulotteiseen rakenteluun. Kuvataiteen osa-alueita käsitellään erilaisten tehtävien muodossa: kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteentuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu, media ja kuvaviestintä. Piirustus: erilaisia piirtimiä ja niiden ominaisuuksia Maalaus: erilaisia maalaustekniikoita ja -materiaaleja, kuten akvarelli-, akryyli- ja öljyvärit ja sekatekniikat Ihminen, ympäristö ja esinemaailma: rakentelua ja muotoamista eri materiaaleista, kuten savi, kipsi, paperimassa sekä muut tarkoitukseen sopivat materiaalit Taiteentuntemus: tutustutaan keskeisiin piirteisiin Suomen taiteessa ja kuvataiteen historiassa näyttelykäyntien, kuvakatsausten ja tehtävien avulla Kuvaviestintä: harjoitellaan käyttämään kuvaa viestinnässä eri yhteyksissä, sarjakuva, juliste, merkit ja mainokset sekä grafiikan perusteet Yksilötyöskentelyn lisäksi pari-, ja ryhmätyöskentelyä. Aihekokonaisuuksia ja prosessityöskentelyä. Aineelle ominaista pitkäjänteinen, etsivä, kokeileva ja tutkiva työtapa. Numeroarvioinnissa kiinnitetään huomiota omaperäisyyteen, aktiivisuuteen, suunnitelmallisuuteen. Töiden arvioinnissa harjoitellaan vuorovaikutuksellisuutta ja itsearviointia. 10

11 KÄSITYÖ Tekninen työ 8. lk 2h ja 9. lk 2h ( Huom. tai 8. lk 4h ja 9. lk 4h) Perehdytään puu- ja metallitöiden perusteisiin ja syvennetään 7. luokalla opittuja asioita. - perehdytään turvallisiin työtapoihin - opitaan perustiedot tekniikasta - tutustutaan erilaisiin materiaaleihin - opitaan puun ja metallin yleisimmät liitokset - suoritetaan materiaalien pintakäsittelyä Teoria ja käytäntö yhdistetään kiinteäksi kokonaisuudeksi. Perusharjoituskauden jälkeen oppilaat saavat toteuttaa omia työideoitaan omavaltaisin työharjoituksin olemassa olevien resurssien puitteissa. Numeroarviointi ja itsearviointi. Tekstiilityö 8. lk 2h ja 9. lk 2h Valinnaisessa tekstiilityössä syvennetään ja laajennetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Opetuksen keskeisinä alueina ovat: - ompelu; vaatteita itselle ja lapselle - lankatyöt; neulonta, virkkaus - kankaankuviointi eri menetelmin mm. konekirjonta, applikointi, kankaanpainanta - kankaankudonta, askartelu - tekstiilihuolto ja tekstiilitietous Opitaan vaatteen valmistamisen perusteet, erilaisten työohjeiden ja kaavojen käyttö sekä rationaaliset työtavat. Vaatteen suunnittelussa huomioidaan yksilölliset mitoitukset ja muokataan tuote oman suunnitelman mukaiseksi. Käsitellään vaatetuksen ja pukeutumisen merkitystä sekä tekstiilien osuutta sisustamisen ja asumisviihtyisyyden kannalta. 11

12 Valmistetaan erilaisista materiaaleista itselle vaatekokonaisuuksia ja kodintekstiilejä sekä leluja. Numeroarviointi ja itsearviointi. LIIKUNTA Liikunnan esiakatemia 8. lk 2h ja 9. lk 2h Esiakatemian ensisijainen tavoite on tukea oppilaan/urheilijan fyysistä sekä lajitaidollista valmentautumista. Toissijaisena tavoitteena on valmentaa ja kasvattaa oppilasta/urheilijaa toisella asteella alkavaan varsinaiseen urheiluakatemiaan. (www.kouvolanurheiluakatemia.fi) Esiakatemian lajit: On suositeltavaa, että oppilaalla on laji missä hän kilpailee/pelaa säännöllisesti. Joukkuelajit: Jalkapallo, jääkiekko, koripallo, pesäpallo, lentopallo, salibandy. Mahdollisesti muodostelmaluistelu ja muitakin lajeja. Yksilölajit: Suunnistus, uinti, yleisurheilu, urheiluammunta ja golf. Mahdollisesti taitoluistelu ja muitakin lajeja Monipuolisesti eri fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, yleistaitavuus, kestävyys ja liikkuvuus) harjoittamista paikallisia olosuhteita hyödyntäen. Mahdollisesti oman lajin valmennus varsinaisen akatemiaryhmän mukana, jos lukujärjestys, valmennusresurssi ja oppilaan/urheilijan taso sen sallivat. Yksilö- pari- ja ryhmätyöskentely liikunnanopettajan opetusryhmässä tai akatemian valmennusryhmissä (joissa oppilaita eri kouluista) Numeroarviointi. in vaikuttavat laji- ja yleismotoristen taitojen lisäksi tuntiaktiivisuus ja itsensä kehittämisen ote. 12

13 TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tieto- ja viestintätekniikka 8. lk 2h ja 9. lk 2h - kuvan tuottaminen tietokoneella - tekstinkäsittelyä Word-ohjelmalla - tutustuminen taulukkolaskentaohjelmaan - tutustuminen tietokantaohjelmaan - tutustuminen esitysgrafiikkaohjelmaan - tutustuminen internet tietoverkkoon - tutustuminen Windows-ympäristöön - kotisivun teko HTML-kielellä Koulussamme käytetään Microsoft- Office-pakettia ja Corel Drawpiirustusohjelmaa. Tekstinkäsittelyssä tavoitteena on, että oppilas osaa itsenäisesti tuottaa tietokoneella tekstiä, joka sisältää tehosteita, kuvia, taulukoita yms. Taulukkolaskennassa oppilas ymmärtää taulukkolaskennan periaatteet ja osaa itse laatia pienimuotoisia taulukkolaskentaohjelmia sekä laatia erilaisia kuvaajia taulukoiden pohjalta. Tietokantaohjelmassa tavoitteena on oppia tiedon luokittelua eri asioiden ja hakuehtojen perusteella. Tunneilla keskitytään oppilaiden omatoimiseen työskentelyyn tietokoneella. Numeroarviointi. Perustuu kokeisiin ja tuntityöskentelyyn. 13

14 YKSIVUOTISET VALINNAISAINEET ENGLANTI Englannin kertauskurssi 8. lk 1h tai 9. lk 1h ja Kerrataan ja paikataan keskeisiä kielioppirakenteita ja sanastoa. sisältö Harjoitellaan ääntämistä. Kirjallinen harjoittelu. Luku- ja ääntämisharjoituksia. Suoritusmerkintä. Englannin syventävä kurssi 8. lk 1h tai 9. lk 1h Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joilla on hyvä englannin kielen taito, vähintään arvosana 8. Osanottajilta edellytetään oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. ja Laajentaa sanavarastoa, aktivoida puhevalmiuksia ja tutustuttaa sisältö kielialueen kulttuuriin ja maantieteeseen. Projektityöskentelyä, suullisia esityksiä, kirjallista tuottamista ja ryhmätöitä. Suoritusmerkintä. RUOTSI Extra svenska (9. lk) 9. lk 1h Jäikö jotain oppimatta 7. ja 8. luokan ruotsin tunneilla? Paikkaillaan peruskieliopin aukkoja yhdessä! Sanaston ja perusrakenteiden kertausta. 14

15 Puhutaan, kirjoitetaan ja luetaan. Suoritusmerkintä. BIOLOGIA Vihreä linja 8. lk 1h - lemmikit ja maatilan eläimet - ryhmätyöt ja tutustumiskäynnit - tutkielma yhdestä lemmikkieläimestä Suoritusmerkintä. KEMIA Kemian laborointikurssi: Arjen kemiaa 8. lk 1h Tutustua kokeellisesti aineisiin ja kemiallisiin reaktioihin, joiden kanssa olemme päivittäin tekemisissä Haluatko valmistaa saippuaa tai ihovoidetta? Maissinjyvästä popcorniksi kuinka suuri on halkeamispaine jyvän sisällä? Miten värjätään lankaa tai valmistetaan paperia? Käytämme päivittäin elintarvikkeita, tekstiilejä, hygieniatuotteita, erilaisia puhdistusaineita jne. Kurssilla tutkitaan kokeellisesti, mitä käyttämämme aineet oikein ovat. Suoritusmerkintä. 15

16 MAANTIETO Matka maailman ympäri mielenkiintoisia paikkoja ja omituisia tapoja 8. lk 1h tai 9. lk 1h - erilaisuuden hyväksyminen - opitaan seuraamaan ajankohtaisia asioita - opitaan tutkimaan ja tuntemaan erilaisia kulttuureita ja luonnonolosuhteita - tehdään "tutkimusmatka" johonkin valtioon - ajankohtaiset tapahtumat ja niiden selitykset - matkailukokemuksia ja -tietoja - maailman karttaan tutustumista Suoritusmerkintä. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Luovan kirjoittamisen kurssi 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1h ja Ilmaise itseäsi kirjoittamalla! Kurssilla harjoitellaan kirjoittamista sisältö erilaisten luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla. Keskitytään kaunokirjallisten tekstin ominaisuuksiin: tarinat, kuvaus, kerronta, dialogi, henkilöt, miljöö, juoni. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla luovan kirjoittamisen kurssi. 16

17 KOTITALOUS Leivontakurssi (9. lk) 9. lk 1h Tutustumme syventävästi erilaisiin raaka-aineisiin, mausteisiin ja leivontamenetelmiin. Opimme ymmärtämään kotileivonnan kannattavuuden ja tarpeellisuuden. - Makeita ja suolaisia leivonnaisia ja pikkulämpimiä - Perinneleivonnaisia - Dieettileivonnaisia - Kansainvälisiä lämpimäisiä Suoritusmerkintä. KUVATAIDE Kuva viestii ja vaikuttaa 8. lk 1h tai 9. lk 1h Kurssi painottuu kuvataiteen sisällöistä kuvailmaisuun ja kuvalliseen ajatteluun sekä mediaan ja kuvaviestintään. Kurssilla perehdytään kuvaviestinnän alueisiin. Tutustutaan mainoskuvan, merkin, sarjakuvan ja julisteen kuvakieleen, suunnitteluun ja tulkintaan. Harjoitellaan kuvan ja sanan yhdistämistä ja typografiaa sekä opetellaan kuvallista viestintää valokuvauksen ja videokuvauksen keinoin. Yksilötyöskentelyn lisäksi pari- ja ryhmätyöskentelyä. Aineelle on ominaista pitkäjänteinen, etsivä, kokeileva ja tutkiva työtapa. Suoritusmerkintä. Töiden arvioinnissa harjoitellaan vuorovaikutuksellisuutta ja itsearviointia. 17

18 KÄSITYÖ Mekatroniikan perusteet 8. lk 1h tai 9. lk 1 h Tutustutaan mekatroniikan käsitteisiin. Perehdytään erilaisten sensoreiden ja antureiden toimintaan (ääni, valo, kosketus, ultraääni jne.) Opetellaan käyttämään tietokoneohjelmaa, jolla ohjelmoidaan ohjauslaite toimimaan halutulla tavalla sensoreiden havaintojen perusteella. Rakennetaan ohjeiden mukaan yksinkertainen toimiva laite. Harjoitusmateriaalina Lego Mindstorms -sarja. Suoritusmerkintä. Tekstiilityö, luovasti kankaasta 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1h Tutustutaan erilaisiin kankaankuviointi- ja käsittelymenetelmiin ja valmistetaan käyttö- ja sisustustekstiilejä. Kurssin sisällön suunnittelevat oppilaat yhdessä opettajan kanssa. Käytetään esim. seuraavia tekniikoita: marmorointi, batiikki, silkkimaalaus, kudonta, kankaanpainanta, tilkkutyöt, huovutus, tilkkumaalaus sekä erikoismateriaalien ompelu ja neulonta. Valmistetaan esim. tilkkutyö, kahvikassi, erilaisia laukkuja, muita asusteita sekä sisustustekstiilejä. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilas jatkaa 9. luokalla. 18

19 LIIKUNTA Erikoislajeihin tutustuminen (9. lk) 9. lk 1h Tutustuminen koululiikuntalajien ulkopuolella oleviin lajeihin sekä lajitaitojen parantaminen ja syventäminen. Kouvolan monipuoliseen urheiluseuratoimintaan tutustumalla oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus oman liikuntaharrastuksen löytämiseen tai jo harrastetun lajin vahvistamiseen. Kasvun ohjauksen tavoitteesta painotetaan yhteistoimintakykyä, käyttäytymistä, sopimuksiin sitoutumista ja kykyä kuunnella ja keskittyä uusiin asioihin. Tutustuminen erilaisiin sisä- ja ulkoliikuntalajeihin vuodenajasta ja ryhmäkoosta sekä paikallisesta urheiluseurojen tarjonnasta ja mahdollisuuksista riippuen esimerkiksi erikoislajit: jousiammunta, ilmaaseammunta, kuntonyrkkeily, keilailu, budolaji, palloilu: lippupallo/amerikkalainen jalkapallo, mailapelit (sulkapallo, tennis ja pöytätennis), liitokiekkopelit, musiikki/kuntoliikunta mm. spinning. Yksilö-, pari- ja ryhmätyö. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. Kuntoliikunta 8. lk 1h Kuntoliikuntakurssilla annetaan valmiuksia ja ohjataan oppilaita itsenäiseen liikunnan harrastamiseen. oppilas pyrkii kohottamaan kuntoaan tai ylläpitämään jo saavutettua hyvää kuntoa oppilas saa valmiuksia itsenäiseen ja vastuulliseen kuntoliikunnan harrastamiseen. 19

20 opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen liikuntaohjelma toteuttaminen ja ohjattu työskentely yhdessä opiskelijaryhmän kanssa sovituissa liikuntamuodoissa Työmenetelminä käytetään opettajan suoraa ohjausta ja näyttöä, yksilöja pari- ja ryhmätyöskentelyä. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. Palloilukurssi 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1h Kehitetään palloilulajien tekniikkaa ja etenkin taktiikkaa. Sovelletaan taktiikkaa koulujenvälisissä palloiluturnauksissa. Fyysisistä kuntotekijöistä kehitetään ja painotetaan, palloilupelit huomioiden, lihaskestävyyttä. Kasvun ohjauksen tavoitteista painotetaan yhteistoimintakykyä, käyttäytymistä, sopimuksiin sitoutumista sekä oikeaa suhtautumista voittoon ja tappioon - reilu peli. Oppilaalle annetaan mahdollisuus myös perehtyä palloilupelien tuomaritoimintaan. Vuoden- ja kurssiajankohdasta riippuen keskitytään seuraaviin sisä- ja ulkoilupeleihin: - pesäpallo, jalkapallo / rantapallo - lento- ja koripallo - jääpelit ja sähly - ryhmäkoosta riippuen mailapeleistä sulkapallo tai squash Yksilö-, pari- ja ryhmätyö. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. Retkeillen Repovedelle 8. lk noin 5h teoriaa + retki : : Harjoitella retkeilytaitoja yön yli kestävällä retkellä Repovedellä. Kurssi sisältää teoriaa retken suunnittelusta, varusteista, maastossa liikkumisesta, leiriytymisestä, retkiruokien valmistuksesta sekä 20

21 ensiavusta retkellä. Kurssi huipentuu yön yli (pe-la) Repovedellä suoritettavaan retkeen. Retki pyritään toteuttamaan syyskuun alussa. Retkikurssille osallistujilta edellytetään omia retkeilyvarusteita mm. rinkka ja makuupussi. : Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen liikunnan valinnaisaine. MUSIIKKI Musiikin bändikurssi 8. lk 1h ja / tai 9. lk 1 h ja - monipuolista musiikkia yleissivistävästi sisältö - työtapoina kuuntelu, laulaminen, soittaminen ja ajankohtaisten musiikkitapahtumien seuraaminen - bändisoittimet alkeet (koskettimet, kitara, basso, rummut ), soitinhuolto ja laitetuntemus - harjoitellaan erilaisissa kokoonpanoissa eri soitinten hallintaa sekä yhtyesoittoa Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilas jatkaa 9. luokalla. Matka musiikkiin ja sisältö Kiinnostaako sinua musiikki? Kurssi on luonteva jatkoa vaihtoehtoiselle 8. luokan musiikin kurssille. Voit valita kurssin ilman 8. luokan vaihtoehtoista musiikkia. Kurssilla tutustutaan laajasti eri musiikkityyleihin erilaisia työtapoja käyttäen. Suoritusmerkintä. Numeroarviointi, mikäli oppilaalla on sekä 8. että 9. luokalla yksivuotinen musiikin valinnaisaine. 21

22 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tietotekniikan käyttötaito 8. lk 1h tai 9. lk 1h : Oppilas hallitsee kymmensormijärjestelmän, osaa tehdä ja lähettää esim. työpaikkahakemuksen sekä hallitsee taulukkolaskennan perusteet. Lisäksi tutustutaan erilaisiin verkkopalveluihin sekä oppimisympäristöön Kymmensormijärjestelmä TypingMaster ohjelman avulla, tekstinkäsittely Word-ohjelmalla, taulukoiden tekeminen Excel-ohjelmalla. Internetin erilaiset verkkopalvelut ja Pedanet-oppimisympäristön käyttö. Suoritusmerkintä. 3D-tulostaminen (9. lk) 9. lk 1h ja sisältö : Tutustutaan 3D -tulostuksen periaatteeseen pursotusmenetelmän näkökulmasta. Opitaan ko. menetelmän rajoituksia, haasteita ja etuja. Tehdään testitulostuksia käyttäen internetistä löytyviä valmismalleja ja tehden omia malleja 3D -piirrosohjelmalla. Suoritusmerkintä. 22

23 KOUVOLAN YHTEISKOULU Salpausselänkatu Kouvola peda.net/kouvola/koulut/ky Rehtori Tarja Korhonen p Oppilaanohjaaja Maiju Vepsäläinen p Koulusihteeri Jaana Lapinsalo p

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 23.03.2015 TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... Tästä lehtisestä löydät Syväkankaan koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2015-2016. 7. luokan oppilaan tulee

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla A taideaineet ilmaisutaito kuvataide musiikki B taitoaineet kotitalous tekninen työ tekstiilityö tieto- ja viestintätekniikka C kielet B-ranska B-saksa

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk)

Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk) Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk) Koodi Oppiaine Kuvaus MUV2 Musiikki Harjoitellaan yhden soittimen perustekniikan hallinta tai vaihtoehtoisesti suoriutuminen laulusolistisesta

Lisätiedot

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 Poistuvia kursseja Filosofia 6. Argumentaatioanalyysin kurssi (FI6) 7. Ympäristöfilosofian kurssi (FI7) 8. Taidefilosofia ja estetiikan kurssi (FI8) Psykologia 6. Sosiaalipsykologiaa

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

Valinnaisaineet Sisällysluettelo

Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet...1 Vapaavalintainen taideaine 8.lk 1vkt...2 Valinnaisaineet 8.-9.luokilla 2 vkt...3 Saksan kieli...3 Ilmaisutaito 9.lk 2vkt...4 Kuvataiteen valinnaiset

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot