Vuosikertomus Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta

2 Vuosikertomus 2 (37)

3 Vuosikertomus 3 (37) Sisällysluettelo 1 Puheenjohtajan katsaus Yleistä Hallinto Talous Henkilöstö Liitto julkisuudessa Neuvottelutoiminta Koulutuspolitiikka Jäsenjärjestöjen toiminta Tulevaisuuden näkymiä Työmarkkina- ja neuvottelutoiminta Työsuhdeneuvonta Elinkeinopoliittinen edunvalvonta Jäsenhankinta ja -pito Kansainvälinen edunvalvonta Järjestö- ja kenttätoiminta Yleistä Asiakaspalvelu Jäsentietopalvelu Tietohallinto Viestintä Koulutus- ja tutkimustoiminta Koulutuspolitiikka Urapalvelut Tutkimustoiminta Nuortoiminta Liiteosio... 13

4 Vuosikertomus 4 (37) 1 Puheenjohtajan katsaus 1.1 Yleistä 1.2 Hallinto 1.3 Talous Jäsenmäärä oli vuoden lopussa ja nettokasvu 334 tä. Panostimme voimakkaasti hankintaan ja pitoon. Tulosta voidaan pitää erinomaisena, sillä etenkin SAK:n ja STTK:n liittojen määrät ovat laskussa. Käynnistimme asiakaspalvelukeskuksen toiminnan maaliskuussa. Jäsen voi ottaa yhteyttä liittoon yhden puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen kautta. Asiakaspalvelun tehokkuus alkoi näkyä nopeasti ja sen kattavasti koulutettu henkilöstö pystyi itse ratkomaan 77 prosenttia yhteydenotoista. Asiakaspalvelukeskus on saanut paljon myönteistä palautetta ja se on herättänyt kiinnostusta muissa liitoissa. Keväällä liiton hallitus päätti uuden rekisterijärjestelmän hankkimisesta. Jäsenmaksulaskut lähetettiin uudesta järjestelmästä vuoden vaihteessa. Jäsenetulehtemme 3T ajautui kannattavuusongelmiin, koska muun muassa taantuma heikensi työpaikka- ja mainosilmoittelua. Sanoma Magazines irtisanoi sopimuksen päättymään vuoden lopussa. Teimme alkusyksystä kyselyn, jossa istön selkeä kanta ilmeni: maksu ei saa nousta etulehden takia. päätti kyselyn pohjalta luopua etulehdestä ja laskea maksua. Saimme mahdollisuuden lisätä kysyttyjä urapalveluja. Liiton hallitus kokoontui pääsääntöisesti Helsingissä. Kiireellisissä asioissa päätöksiä tehtiin sähköpostikokouksissa. Hallituksen kokouksia valmistelevana toimielimenä hallituksen työvaliokunta kokoontui säännöllisesti ennen hallituksen kokouksia. Varapuheenjohtajat ovat toimineet kaksi vuotta uusilla vastuualueillaan: julkinen sektori, järjestötoiminta sekä koulutus- ja elinkeinopolitiikka. Vastuualueet palvelevat luontevasti hallintoa. Varapuheenjohtajat vetävät valio- ja valtuuskuntia ja istuvat hallituksen työvaliokunnassa sekä edustavat liittoa eri tilaisuuksissa joko yhdessä puheenjohtajan kanssa tai häntä tuuraten. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat osallistuivat piirikokouksiin aktiivisesti. Hallituksen et osallistuivat Akavan liittokokouksiin ja Teollisuuden palkansaajien vuosikokouksiin. Kevätedustajakokous pidettiin Rovaniemellä Lapin Insinöörien 60-vuotisjuhlan yhteydessä. Historiallisessa kokouksessa päätettiin yksimielisesti palauttaa liiton nimeksi Insinööriliitto IL ry. Nimen virallinen vaihtuminen ajoittui vuoden vaihteeseen. Edustajakokous budjetoi toimintavuoden varsinaisen toiminnan tulokseksi euroa. Vuosi oli neuvotteluista johtuen erittäin vilkas. Varsinaisen toiminnan tulokseksi muodostui euroa. Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tuotto oli 1,6 miljoonaa euroa. KTK -oikeudenkäynnit saatiin voitollisesti päätökseen ja omaisuutemme jäi näin ollen meille. Tilikauden koko tulos oli 2,04 miljoonaa euroa.

5 Vuosikertomus 5 (37) 1.4 Henkilöstö Vuonna 2013 liiton taloushallinto koki mullistuksia henkilövaihdosten johdosta. Siitä huolimatta saimme keskeiset kehitysprojektit päätökseen. Meitä työllistivät erityisesti kaikkien sopimusten uudistaminen ja jatkuvat yhteistoimintaneuvottelut. Kehitimme hankinnan lisäksi ille tarjottavaa koulutusta työmarkkina- ja järjestötoiminnan eri osa-alueilla. Kiitos henkilöstölle todella hienosta ja tuloksellisesta työstä. Vuoden lopussa vakinaista henkilöstöä oli 65 (vanhempainvapaalla 5 ja vuorotteluvapaalla 1) ja määräaikaisissa työsuhteissa lisäksi 13. Henkilöstön vaihtuvuus oli vähäistä ja yksi työsuhde oli kestänyt 40 vuotta. Toimihenkilöille järjestettiin koulutusta ja taitojen ylläpitoa tietotekniikan eri alueilla ja huomioitiin ammatillisen erityisosaamisen tarpeita tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua eri alojen erityisosaajien tarjoamiin koulutuksiin. Johtajat ja esimiespäälliköt osallistuivat esimiestyöhön liittyvään koulutukseen. Henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi hankimme kuntosalin Ratavartijankadun kellarikerroksesta. Useiden liittojen ja yritysten henkilöstön yhteiskäytössä olevassa tilassa oli tarjolla vuoden aikana erilaisia ohjattuja liikuntamuotoja perinteisten kuntosalilaitteiden lisäksi. Järjestimme henkilökunnalle keväällä TYKY -päivän Nuuksiossa ja syksyllä virkistyimme Tuusulassa. Päivien aikana käsittelimme ajankohtaisia työhön ja sen kehittämiseen liittyviä aiheita sekä liikuimme yhdessä. Kehityskeskustelut kävimme järjestelmällisesti. 1.5 Liitto julkisuudessa Mediaosumia liitosta ja liiton puheenjohtajasta kertyi runsaasti sanomalehdistä, muista julkaisuista, radiosta ja televisiosta sekä verkkolehdistä. Lehdistötiedotteiden läpäisy oli hyvä; lähes jokainen tiedote julkaistiin jossakin mediassa. Medianäkyminen oli hengeltään liitolle positiivista. 1.6 Neuvottelutoiminta Vuotta varjostivat lukuisat yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskettivat kaikkiaan yli palkansaajaa, joista irtisanottiin. Erityisesti valtionyhtiöt tai valtion enemmistöomistuksessa olevat yhtiöt vähensivät väkeään. Toimintavuoden keväällä maan hallitus viestitti työmarkkinaosapuolille keskitetyn tuloratkaisun tarpeellisuutta. Työnantajaleirin viesti puolestaan oli pitkään ollut, että raamiratkaisu saa jäädä viimeiseksi keskitetyksi ratkaisuksi. Neuvotteluiden aloittamista hiersi raamisopimuksessa sovittu kolmen päivän koulutusoikeus. Lopulta ratkaisu löytyi ja hallitus sai houkuteltua osapuolet neuvottelupöytään. Julkisesti neuvottelut kuitenkin kariutuivat hallituksen selittämättömän yhteisöveron alennuspäätöksen seurauksena, koska työnantajapuolella ei enää ollut painetta ratkaisuun. Neuvottelut EK:n, SAK:n ja STTK:n kesken jatkuivat koko kesän, ja elokuussa virallisten neuvotteluiden jatkuessa valmis ratkaisu esiteltiin Akavalle ja kuntatyönantajille. Kaikki osapuolet hyväksyivät ratkaisun ja kahdeksan viikon sopimusneuvottelut työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta voitiin aloittaa. Saimme määräajassa sopimukset kaikille aloille ja sektoreille paitsi YTN -metsäteollisuuteen. Ulkopuolelle jäivät niin

6 Vuosikertomus 6 (37) paperiteollisuuden kuin mekaanisen puuteollisuuden alat. YTN pärjäsi sopimusneuvotteluissa hyvin ja uudisti 23 sopimusta. Liitolla oli puheenjohtajuus Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:ssä sekä varapuheenjohtajuus Teollisuuden palkansaajat TP:ssä. 1.7 Koulutuspolitiikka Ammattikorkeakoulutuksen lakiuudistus oli vuoden merkittävin insinöörikoulutuksen uudistushanke. Samassa yhteydessä kaikki ammattikorkeakoulut joutuivat hakemaan toimilupansa uudelleen. Rakennusarkkitehtikoulutus käynnistyy lopultakin uudelleen. Vaikutimme asiaan merkittävästi yhdessä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n kanssa. Aloituspaikkoja tulee yhteensä 120. Ympäristöministeriön rakennusalan pätevyyskokoelma A2:n uudistus oli jälleen lausunnolla. Vaikutimme voimakkaasti rakennusinsinöörien ja arkkitehtien oikeuksien säilymisen puolesta. Loppuvuodesta saatiin käytännössä tavoitteidemme mukainen tulos. 1.8 Jäsenjärjestöjen toiminta Jäsenjärjestöt järjestivät muun muassa työmarkkina- ja luottamusmiesseminaareja sekä monipuolista harrastustoimintaa illeen. Esimerkiksi Tietoalan toimihenkilöt järjestivät aktiivisesti hankintatilaisuuksia osin yhdessä Uudenmaan piirin kanssa. Toiminta tuottikin tulosta ja eniten kasvua. Puheenjohtaja vieraili tänäkin vuonna aktiivisesti yhdistysten hallitusten kokousten, vuosikokousten ja piirikokousten vieraana, sekä kiersi monissa yrityksissä hankinta- ja työmarkkinailloissa, sekä yhteistoimintaneuvottelutilaisuuksissa. Myös varapuheenjohtajat ja johtajat osallistuivat järjestöjen erilaisiin tilaisuuksiin ja syyskiertuetapahtumiin. Insinööriopiskelijapäivät IOP järjestettiin Turussa. Kehitimme toimintaamme tutkimuksien tuloksien mukaan temme haluamaan suuntaan. Yritimme saada myös uusia järjestöjä iksemme ja jatkamme yritystä. 1.9 Tulevaisuuden näkymiä Työmarkkinatilanteet ovat jatkuvasti kovempia ja niihin haetaan usein malleja eri maista. Yksittäisten mallien tuominen on erittäin hankalaa ja meidän tulisi rakentaa omat mallimme, joilla temme edut turvattaisiin. Yhteistyö muiden palkansaajien kanssa on entistä tärkeämpää ja sitä jatketaan. Nykytasoiset työsuhteen ehdot eivät ole enää itsestäänselvyys. Nuorten saaminen mukaan työmarkkinatoimintaan on edelleen haasteellista, vaikka nuoret jo kesätyöharjoitteluissa ovat saaneet usein todeta liittojen tarpeellisuuden. Kuluvana vuonna yksi tärkeimmistä ja vaativimmista asioista on eläkeneuvottelujen onnistuminen. Media ja työnantajaleiri ovat ladanneet kovasti panoksia suuntaan, joka leikkaa eläkkeitä ja heikentää palkansaajien asemaa nostamalla vanhuuseläkeiän alarajaa.

7 Vuosikertomus 7 (37) Työllisyys- ja kasvusopimus velvoittaa osapuolet neuvottelemaan neuvottelujärjestelmän uudistamisesta. Työnantajapuoli tavoittelee lakkosakkojen koventamista ja laajempaa, jopa yksilötason vastuuta laittomista työtaisteluista. Työtaistelujen luonne on sikäli muuttunut, että työnantajat käyttävät omaa työtaisteluasettaan, työsulkua, kovin herkästi; viime vuosina muun muassa Metsäteollisuus ja Finanssiala. Liiton talous on vakaalla pohjalla. Pertti Porokari 2 Työmarkkina- ja neuvottelutoiminta Alkuvuoden käytimme neuvotteluihin valmistautumiseen: asetimme tavoitteet, teimme yhteistyötä muiden ammattiliittojen kanssa sekä valmistelimme kenttää varsinaisiin neuvottelutilanteisiin ja niiden tukemiseen. Ratkaisevaa kannaltamme ei ollut sopimuksen muoto vaan sisältö; keskitetyn sopimuksen vaihtoehtona näimme myös liittokierroksen. Meille tärkeitä teemoja olivat muun muassa koko istön kattavat yleiskorotukset, työaika- ja jaksamiskysymykset, irtisanomissuojan kehittäminen, ammatillisen osaamisen kasvattaminen sekä sopimustoiminnan laajentaminen toimialoille, joilla sitä ei vielä ole. Tavoitteista kaksi ensimmäistä saavutimme, mutta irtisanomissuoja ei kehittynyt, emmekä saaneet merkittäviä laajennuksia sopimustoimintaan. Työllisyys- ja kasvusopimus solmittiin 30.8., minkä jälkeen kävimme virka- ja työehtosopimusneuvottelut mennessä. Neuvotteluissa onnistuimme kokonaisuutena hyvin ja esimerkiksi työaikapankkiratkaisuja saimme solmittua useammalle uudelle alalle, joista suurimpana voi mainita teknologiateollisuuden. Metsäteollisuuteen emme saaneet hyvistä yrityksistä huolimatta solmittua kattavaa työehtosopimusta ja neuvottelut siirtyivät voimassaolevien sopimusten päättymishetkiin vuodelle Lainsäädäntöasioissa painopiste oli vuoden 2011 raamisopimuksen työryhmien mukanaan tuomissa lainsäädännön kehittämishankkeissa (yhteistoimintalaki, tilaajavastuulaki ja työttömyysturvaa koskeva lainsäädäntö) ja niihin vaikuttamisessa istön kannalta edulliseen suuntaan. Lainsäädäntötyössä keskeinen yhteistyökanava on Akava, jonka suuntaan toimimme aktiivisesti. Teollisuuden Palkansaajat aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta rekisteröitynä organisaationa (Insinööriliitto on yksi perustajaistä). Meille avautui entistä paremmat mahdollisuudet tavoitella vahvempaa elinkeinopoliittista edunvalvontaa yhteistyössä muiden ammattiliittojen kanssa. Asiamiehet ja lakimiehet osallistuivat kolmella sektorilla (YTN, KTN, JUKO) eri sopimusalojen työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin ja niihin liittyvien työryhmien työskentelyyn. Lainsäädännöllistä edunvalvontaa hoidimme työskentelemällä Akavan, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Teollisuuden Palkansaajien sekä kansainvälisten järjestöjen eri työryhmissä. 2.1 Työsuhdeneuvonta Asiakaspalvelukeskuksen aloitettua työsuhdelakimiehet ja asiamiehet hoitivat työsuhdeneuvontaa omina taustatiimeinään ja vastasivat asiakaspalvelukeskuksen välittämiin puheluihin sekä palvelupyyntöihin. Lakimiestiimissä puheluihin vastasi kaksi tai vähintään yksi työsuhdelakimies ja yksi työsuhdelakimies vastasi sähköposteihin. Asiamiestiimissä sama asiamies vastasi sekä puheluihin että sähköposteihin. Päivystysvuorojen lisäksi lakimiehet ja asiamiehet vastasi-

8 Vuosikertomus 8 (37) vat vastuutehtäviensä puitteissa runsaasti myös luottamusmiehiltä ja iltä suoraan tuleviin puheluihin ja sähköposteihin. Työsuhdeneuvonnassa priorisoimme liiton ten työsuhdeongelmien hoitamisen. Työsuhdeneuvontaa työllistivät eniten yhteistoimintaneuvottelut, työsuhteen ehtojen muuttamistilanteet, uudet työsopimukset ja irtisanomiset. Jäsenet saivat vastauksen sähköposteihinsa nopeasti, mutta työsuhdejuttujen hoitaminen ruuhkautui syksyn neuvottelujen aikana. Eri sopimusalojen työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen ja aloihin liittyvien työryhmien työskentelyn lisäksi sopimusaloille nimettyjä lakimiehiä ja asiamiehiä työllistivät alojen jutut ja erityiskysymykset sekä työpaikka-, kenttä- ja koulutustilaisuudet. Työsuhdelakimiehet kirjoittivat liiton lehteen ja sivuille lainmuutoksista, päättyneistä oikeustapauksista ja uudesta oikeuskäytännöstä sekä päivittivät esitteitä ja oppaita. Päivitetty YTN:n Työsuhdeopas ilmestyi painettuna. Asiamiehet puolestaan kirjoittivat liiton ja järjestöjen lehtiin työehtosopimuskierrokseen ja työpaikkatoimintaan liittyviä juttuja. 2.2 Elinkeinopoliittinen edunvalvonta Edistimme kunnan hyvää työllisyyskehitystä ja toimimista yrittäjinä vaikuttamalla julkiseen päätöksentekoon yhteistyössä insinöörijärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Neuvottelutoimintaa tuimme järjestämällä asiamiehille ja luottamushenkilöille Palkansaajien Tutkimuslaitoksen toimialaraportteja koskevia koulutuksia, jotta heillä olisi käytettävissään toimialakohtaista tietoa ja osaamista neuvottelutoiminnan tueksi. Elinkeinopoliittisia kantojamme esittelimme lausunnoissa ja kannanotoissa, toimialakohtaisessa ammatillisessa edunvalvonnassa sekä kansainvälisessä yhteistyössä ja vaikuttamisessa. Tiedotustilaisuuksia ja seminaareja järjestimme muun muassa yhteistyössä Teollisuuden Palkansaajien kanssa. Pitkään jatkunut maankäytön ja rakennuslain kokonaisuudistus eteni tavoitteidemme suuntaisesti. Lakiuudistus turvaa aiemmin tutkinnon suorittaneiden suunnittelu- ja työnjohtopätevyyden sekä mahdollistaa ammattikorkeakouluväylää opiskelevien pätevöitymisen aina vaativimpiin tehtäviin saakka. 2.3 Jäsenhankinta ja -pito Jäsenhankinnassa käynnistimme uuden toimintamallin, jossa perustelimme insinööreille sähköpostitse ja puhelimitse liiton yyden niin, että saamme suuremman osan valmistuvista insinööreistä pysymään inä. Kehitimme markkinointiviestintää, ja tilaisuuksien markkinointia lisäsimme erityisesti sosiaalisessa mediassa. Lisäsimme kontaktien määrää nykyisiin ja potentiaalisiin iin myös kentällä. Olimme mukana kuusilla tekniikan tai tietoalan messuilla. Kevätkiertueella tapasimme valmistuvia insinöörejä, kesäkaravaanilla järjestimme yhdessä järjestöjen kanssa kevyempää ohjelmaa ille ja aveceille. Vuoden lopussa aloitimme vuoden vaihteen yli jatkuneen lounaskiertueen, joka sai runsaslukuisen osanottajajoukon lähes kaikilla kiertuepaikkakunnilla. Kenttätyönä hankimme myös luottamusmiehiä sellaisiin yrityksiin, jossa ei vielä ole luottamusmiestä. Erityisen onnistuneena kentän toimenpiteenä voidaan mainita Tietoalan projekti, jossa yhteistyössä Tietoalan, alueasiamiehen, sopi-

9 Vuosikertomus 9 (37) musala-asiamiesten ja projektitiimin välillä saatiin suuri määrä ulkoistettuja ITalan osaajia houkuteltua Insinööriliittoon. Kokonaisuutena hankinta toimi paremmin kuin edellisenä vuonna niin kentällä kuin valmistuvien insinöörien osalta. 2.4 Kansainvälinen edunvalvonta Liitto on enä teollisuussektorin IndustriAll Global, IndustriAll Europe sekä Pohjoismaiset teollisuustyöntekijät (IN) -järjestöissä. Palvelusektori on järjestäytynyt UniGlobal-liittoon. Akavan kautta olemme enä Eurocardesissa, joka on ylempien toimihenkilöiden Eurooppa-tason edunvalvoja. Osallistuimme resurssien rajoissa enimmäkseen teollisuussektorin kansainvälisiin kokouksiin. Toimintavuonna meillä oli myös hallituspaikka Eurocadresissa. Teemme myös solidaarisuustyötä Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASK:n enä. Rahoitimme ja osallistuimme yhteensä neljään solidaarisuusprojektiin (Latinalaisessa Amerikassa, Kiinassa ja Intiassa). 3 Järjestö- ja kenttätoiminta 3.1 Yleistä 3.2 Asiakaspalvelu Toimintojemme kehittäminen eteni suunnitelmien mukaan. Asiakaspalvelun toiminnan aloittaminen ja koulutustarjonnan laajentaminen järjestöille tehdyn kyselyn perusteella, uuden rekisterijärjestelmän käyttöön oton valmistelutyöt ja Insinööriliiton nimen palauttaminen työllistivät kaikkia järjestöyksikön toimintoja. Aloitimme yhteistyön Insinööriliiton 100-vuotishistorian kirjoittamisen osalta Helsingin Insinöörit HI ry:n ja Tampereen Insinöörit TI ry:n kanssa. Osallistuimme Pohjoismaisten insinöörijärjestöjen (Nording) vuosikokoukseen. Toimintavuoden aikana alueasiamiehet toimivat järjestöjen tukena sekä avustivat yksittäisiä iä tai luottamusmiehiä työpaikoilla työsuhteisiin ja yyteen liittyvissä asioissa. Alueasiamiehet toimivat myös alueellisina YTNasiamiehinä. Jäsenpalveluiden tavoitettavuutta lisättiin asiakaspalvelukeskuksen perustamisella. Toimintamme alkoi Laajensimme palveluaikaa ja siirryimme erillisistä palvelunumeroista yhden puhelinnumeron ja yhden sähköpostiosoitteen toimintatapaan. Olemme auttaneet iä yyteen, etuihin ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä joko itse tai välittäneet kysymyksen taustatiimille. Syksystä lähtien uusi on voinut tehdä liittymisen halutessaan puhelimitse. Suurin osa yhteydenotoista koski yyttä, kuten maksuja, mutta myös työsuhdeneuvontaan liittyviä yhteydenottoja tuli runsaasti. Työsuhdeneuvonnan osalta tarkistimme työsopimusluonnoksia sekä vastasimme vuosilomaa, työaikoja ja työsuhteen päättämistä koskeviin kysymyksiin, jos vastaus kävi selkeästi ilmi laista tai kyseisen alan työehtosopimuksesta. Ensimmäisen vajaan toimintavuotemme aikana olemme vastaanottaneet puhelua ja sähköpostia. Hoidimme näistä yhteydenotoista suu-

10 Vuosikertomus 10 (37) rimman osan eli 77 prosenttia itse. Syvempää asiantuntemusta vaativat yhteydenotot ohjasimme asiantuntijataustatiimien vastattaviksi. Loppusyksyllä toteutetussa tyytyväisyystutkimuksessa tiedusteltiin istöltä asiakaspalvelun asiantuntemuksen tasosta, palvelualttiudesta ja en asian hoitamisen ripeydestä. Tutkimuksen tulokset olivat hyvin positiiviset samoin kuin muu saamamme palaute. 3.3 Jäsentietopalvelu 3.4 Tietohallinto 3.5 Viestintä Jäsenlähtöisen toiminnan kehittäminen ja toiminnan tehokkuuden lisääminen ovat toimintavuoden aikana olleet keskeisessä rooleissa ja toimintaa ohjaavana tekijöinä. Asiakaspalvelun eriyttäminen tietopalvelusta selkeytti toimintamallia ja osaltaan tuki ille tuotettavan palvelun laadun varmistamista. Toimimme tarvittaessa asiakaspalvelun ruuhka-apuna. Sisäisille asiakkaille ja järjestöille tuotimme raportteja ja osoitetietoja. Tarjoamamme palvelun laatuvaatimusten saavuttamiseksi olemme panostaneet uuden rekisterijärjestelmän käyttöön ottoon. Asiakaspalvelun käynnistämiseen vaatimat järjestelmämuutokset ja yhteensovitukset työllistivät tiimiä koko alkuvuoden. Uuden rekisterijärjestelmän vaatimusmäärittelyt, käyttöönotto ja sen integroinnin valmistelu toimiston muiden järjestelmien kanssa käynnistyivät ennakoidun aikataulun puitteissa. Työ jatkuu pitkälle seuraavaa toimintavuotta. Uusi Insinööri-lehti ilmestyi vuoden 2013 aikana kahdeksan kertaa. Liiton nimenmuutoksesta johtuen lehden nimi vaihtui loppuvuodessa Insinööriksi ja lehden ulkoasu uudistettiin. Verkkolehteä uudistimme jo keväällä sekä sisällön että ulkoasun osalta, mikä näkyi kävijämäärän selvänä kasvuna. Verkkolehteen tuli uusia palstoja. Vuoden aikana lähetimme kymmenen kirjettä, kaksi järjestötiedotetta ja kolme englanninkielistä uutiskirjettä. Liitto näkyi aikaisempaa enemmän sosiaalisessa mediassa, muun muassa verkkolehdelle perustettiin oma Twitter-tili. Olemme kehittäneet viestintäyhteistyötä järjestöjen kanssa sekä lisänneet niiden viestinnällisiä valmiuksia muun muassa järjestämällä koulutustilaisuuksia järjestöjen tarpeiden mukaan. Teimme viestintäyhteistyötä Akavan ja akavalaisten neuvottelujärjestöjen kanssa sekä Teollisuuden palkansaajien TP:n kanssa. Olemme pitäneet tiivistä yhteyttä eri viestintävälineiden toimituksiin, yksittäisiin toimittajiin ja muihin sidosryhmiin henkilökohtaisten kontaktien kautta sekä lähettämällä tiedotteita ja kannanottoja.

11 Vuosikertomus 11 (37) 4 Koulutus- ja tutkimustoiminta 4.1 Koulutuspolitiikka 4.2 Urapalvelut Ammattikorkeakoululain uudistuksen ensimmäisen vaiheen valmistelu jatkui. Tavoitteidemme mukaisesti ammattikorkeakouluista muodostui osakeyhtiömallisia ja niiden lukumäärä sekä erityisesti toimipisteiden määrä väheni nuorisoasteen koulutuksen keskittyessä pääkampuksille. Insinöörikoulutuksen sekava koulutusohjelmakirjo tiivistyi kymmeneen koulutusvastuuseen, mikä selkeytti insinööriprofiilia. Koulutuksen volyymin vähentäminen onnistui: nuorisoasteen sisäänotto väheni toimintavuoden alussa runsaalla 750 paikalla. Kansallinen sidosryhmäyhteistyö insinöörikoulutuksen kehittämiseksi sekä tietoalan koulutuksen osalta oli tiivistä. Kansainvälinen koulutuspolitiikan yhteistyö tapahtui FEANIn eri toimielimissä, jossa toimimme KANSKOn kautta. Insinöörikoulutusohjelmien päivitys FEANIn Indexiin tehtiin toimintavuoden aikana. Insinöörikoulutuksen kansainvälisen aseman vahvistamiseksi tuimme aktiivisesti Korkeakoulujen arviointineuvoston hanketta, jolla Suomeen saadaan insinöörikoulutusohjelmien kansainvälisesti vertailukelpoinen akkreditointijärjestelmä. Tuimme edelleen Inssi-hankketta, joka tuloksena ensisijaisten hakijoiden määrä insinööriopintoihin on viime vuosina saatu kasvuun. Olimme mukana Inssi- Foorumissa, jossa käsiteltiin ajankohtaisia insinöörikoulutuksen asioita. Toimimme aktiivisesti rakennusarkkitehtikoulutuksen uudelleen käynnistämiseksi. Tavoite toteutui. Koulutuksen aloittaminen varmistaa myös aiemmin valmistuneille mahdollisuuden päivittää tutkintonsa tai suorittaa jatko-opintoja. Urapalveluiden käyttö lisääntyi entisestään toimintavuoden aikana. Järjestimme koulutustilaisuuksia ja henkilökohtaista ohjausta useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Työmarkkinatilanteesta johtuen koulutuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen painopiste oli vahvasti työnhaussa ja työllistymisen mahdollisuuksien parantamisessa. Toimenvälitysohjelmaa uudistimme vanhan sopimuksen päätyttyä. Uudistusta valmisteltaessa teimme kartoituksen toimenvälityksen kehitystarpeista. Ohjelman käyttöön oton yhteydessä muutimme nimen Työpaikkatoriksi. Markkinoimme urapalveluja kunnalle rajoitetusti johtuen niukoista palveluresursseista. Lisähenkilön palkkaamispäätös tehtiin edustajakokouksessa ja urapalveluiden näkyvämpi markkinointi siirrettiin vuoden vaihteeseen. Työelämäopas uusittiin, sen painatus tapahtuu Tutkimustoiminta Toteutimme useita tutkimuksia, muun muassa Työmarkkinatutkimuksen ja Tietoalojen työmarkkinatutkimuksen. Tutkimusaineiston pohjalta valmistelimme palkkatilastojulkaisun ja päivitimme Palkkanosturin tiedot. Lisäksi toteutimme työmarkkinakyselyn ammattikorkeakouluissa työskenteleville insinööreille. Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimuksen toteutimme keväällä. Insinööriopiskelijoiden työssäkäyntitutkimuksessa saavutimme uuden vastaajaennätyksen, yli vastaajaa. Koulutustilastoissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

12 Vuosikertomus 12 (37) Liiton ulkoisen kuvan kehittymistä seurasimme Taloustutkimuksen Ammattiliittojen mielikuvaseurantatutkimuksessa, jonka mukaan mielikuva liitoista kokonaisuutena on jonkin verran heikentynyt, mutta Insinööriliitosta on pysynyt entisellä tasollaan ja joissakin asioissa kohentunut (työaikojen ja olojen valvota). Yhteistyötutkimuksia oli vuoden aikana useita: Vaasan yliopiston kanssa toteutettu Kieli- ja ura tutkimus, Akavan määräaikaista työtä kartoittavaan kysely sekä Henkilöstöjohdon yhdistyksen HENRYn HR Barometri. T-Median työnantajamielikuvatutkimuksen kautta saimme tietoa hankinnan tueksi. Työterveyslaitoksen Rajoja rikkova työ toimivan esimiestyön ja yhteisöllisyyden edellytykset lohkoutuneilla ja verkostoituneilla työpaikoilla -hanke jatkui, samoin Aalto-yliopiston globaalin aikaerotyön hyvinvointivaikutuksia tutkiva hanke. Tilastokeskuksen Työolotutkimus suunnitteluryhmän työ päättyi keväällä ja tutkimusaineisto koottiin syksyn aikana. Kaikkien em. tutkimusten avulla saadaan uutta tietoa insinöörien työolosuhteista. YTN:n tutkimustoiminta on edelleenkin Insinööriliiton vetovastuulla. Vuoden 2012 Työmarkkinatutkimusaineistoista koottiin 13 liiton yksityisen sektorin tutkimusaineistojen avulla YTN -data 2012, joka oli yksi keskeisiä työvälineitä syksyn neuvottelukierroksen aikana. YTN -tutkimuksena toteutimme lisäksi 11 sopimusalakohtaista luottamusmies- ja kyselyä sekä kahdeksan yritysyhdistyskyselyä. Sopimusalakohtaiset kyselyt liittyivät muun muassa paikallisten palkkaratkaisujen toteuttamiseen. Tilasto- ja ekonomistiyhteistyömme työnantajaliittojen kanssa eri aloilla jatkui hyvässä hengessä. 4.4 Nuortoiminta Aktivoimme toimintavuoden aikana opiskelijoita osallistumaan alueyhdistysten toimintaan paikallisella ja piiritasolla sekä yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. Toteutimme kaikki suunnitellut koulutukset, joihin osallistui 384 henkilöä. Syksyllä järjestimme vakuutusyhtiö If:n kanssa yhteistyössä onnistuneen syyskiertueen hankinnan tehostamiseksi. Pidimme oppilaitoksissa Työelämäluentoja, lyhyempiä työttömyyskassa- ja liittoinfoja. Palkkasuosituksista tiedotettiin sähköisten viestimien avulla. Teimme yhteistyötä erityisesti tradenomiopiskelijoiden sekä muiden YTNliittojen kanssa ja tehostimme yhteistyötä Samokin suuntaan.

13 Vuosikertomus 13 (37) 5 Liiteosio Uuden Insinööriliiton järjestöt määrä määrä Ala-Kymen Insinöörit AKI ry Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry Forssan Seudun Insinöörit ry Helsingin Insinöörit HI ry Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit ry Hämeenlinnan Insinöörit ry IL:n ainaiset, ei yhdistystä Imatran Insinöörit ry Insinöörilaulajat ry Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry Kainuun Insinöörit ry Keski-Pohjanmaan Insinöörit ry Keski-Suomen Insinöörit ry Kokkolan Seudun Insinöörit ry Kuopion Insinöörit ry Lahden Seudun Insinöörit ry Lapin Insinöörit ry Lappeenrannan Insinöörit ry Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry Länsi-Pohjan Insinöörit ry Merenkurkun Insinöörit ry Mikkelin Insinöörit ry Oulun Insinöörit ry Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL ry Pieksämäen Seudun Insinöörit ry Pietarsaarenseudun insinöörit ry Pohjois-Karjalan Insinöörit ry Pohjois-Kymen Insinöörit ry Raahen Alueen Insinöörit ry Satakunnan Insinöörit ry Savonlinnan Insinöörit SI ry Tampereen Insinöörit ry Tietoalan toimihenkilöt ry UIL Kunta-ala ry Valkeakosken Insinöörit ry Varkauden Insinöörit ry Koko UIL ilman opiskelijoita Insinööriopiskelijaliitto IOL ry Yhteensä

14 Vuosikertomus 14 (37) Hallinto Uusi Insinööriliitto UIL ry:n toimielinten kokousten määrä vuonna 2013 Toimielin Kokouksia Edustajakokous 2 15 Uusi Insinööri -lehden toimitusneuvosto 2 Hallituksen työvaliokunta 10 Järjestövaliokunta 4 Koulutus- ja elinkeinopoliittinen valiokunta 4 Yrittäjien valiokunta 6 TES-valtuuskunta 4 VES-valtuuskunta 2 Sopimustoiminnan koordinaatioryhmä 1 KES-valtuuskunta 1 Vaalivaliokunta 1 Sijoitusvaliokunta 3 Edustajakokous Uusi Insinööriliitto UIL ry:n edustajakokouksen kevätkokous (K) pidettiin Rovaniemellä ja edustajakokouksen syyskokous (S) pidettiin Helsingissä. Edustajakokouksen puheenjohtajina toimivat: Arto Isomäki Markku Uusitalo Uusi Insinööriliitto UIL ry:n edustajakokouksissa järjestöjä edustivat seuraavat henkilöt: Ala-Kymen Insinöörit AKI ry Mirja Virtanen Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry Kari Vähämaa Forssan Seudun Insinöörit ry Pekka Seppälä Helsingin Insinöörit HI ry Tuula Alho Tuomas Hara Aki Härkönen Tommi Immonen Arto Isomäki Timo Karasmäki Esa Kokka Pekka Laakso Lasse Laurikainen Noora Lindholm Oona Mattila Raimo Nummi Rope Sidebras Heikki Silvan Veijo Sundqvist K S K S S S

15 Vuosikertomus 15 (37) Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit ry Tarja Antila Jari Kultanen Sipriina Nurminen Hämeenlinnan Insinöörit ry Timo Grön Imatran Insinöörit ry Pauli Vanhala Insinöörilaulajat ry Markku Puska Insinööriopiskelijaliitto IOL ry Dani Alaraudanjoki Eeva Inkeroinen Marjut Lehtinen Jyri Liukko Mika- Matti Ojala Sonja Petäjämaa Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry Stig Landén Kainuun Insinöörit ry Reijo Järvinen Keski-Pohjanmaan Insinöörit ry Petri Ahola Heikki Autio Keski-Suomen Insinöörit ry Timo Härmälä Joni Laitinen Teijo Pajunen Eija Viitanen S K S K S S K S S K Kokkolan Seudun Insinöörit ry ei edustajaa paikalla Kuopion Insinöörit ry Jyri Hakkarainen Johanna Kinnunen Timo Kinnunen Lahden Seudun Insinöörit ry Veli Ruismäki Antero Teittinen Lapin Insinöörit ry Aarre Aapaoja Lappeenrannan Insinöörit ry Reijo Mustonen K

16 Vuosikertomus 16 (37) Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry Jonna Aaltonen Martti Kaurimo Joonas Suominen Veli Tiainen Länsi-Pohjan Insinöörit ry Pia Laakso Merenkurkun Insinöörit ry Lassi Karppinen Juha Niemiaho Marianne Saarela K S S Mikkelin Insinöörit ry ei edustajaa paikalla Oulun Insinöörit ry Riku Leminen Arttu Mainio Tiina-Maria Siipola Reijo Tikkanen Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL ry Matti Pöntinen Pieksämäen Seudun Insinöörit ry Ossi Lintula Pietarsaaren Seudun Insinöörit ry Tuomo Virta Pohjois-Karjalan Insinöörit ry Suvi Korpela Pohjois-Kymen Insinöörit ry Hannu Suojalehto Raahen Alueen Insinöörit ry Harri Lämsä Satakunnan Insinöörit ry Olavi Ketola Timo Seppänen Markku Uusitalo Savonlinnan Insinöörit ry Panu Pankakari S K K K S S

17 Vuosikertomus 17 (37) Tampereen Insinöörit ry Antero Hammar Aija Karelo Jyrki Koskinen Laura Saarinen Erkki Salonen Janne Seppälä Tietoalan toimihenkilöt ry Arto Alanen Jyrki Kopperi Ari Koskelin Juha Reinisalo Nina Räsänen Timo Salonen Mika Untolehto Pirkko Venäläinen S K S S K UIL Kunta-ala ry Ei edustajaa paikalla Valkeakosken Insinöörit ry Jani-Petri Semi Varkauden Insinöörit ry Kari Laitinen K

18 Vuosikertomus 18 (37) puheenjohtaja Pertti Porokari 11/11 varapuheenjohtajat (henkilökohtainen vara suluissa) et Pekka Liimatainen 11/11 (Kalle Kaipainen) Matti Häkkinen 11/11 (Arto Sepponen) Raimo Sillanpää 10/11 (Mikko Torvela) 1/11 (henkilökohtainen vara suluissa) Risto Heino 11/11 (Erkki Mattila) 1/11 Ali Heiskanen 9/11 (Kimmo Hannukainen) 1/11 Kalle Kiili 9/11 (Tuija Rinne-Ketonen) 1/11 Esa Koskinen 11/11 (Turkka Ahlstedt) (Timo Salonen ) Mika Paukkeri 11/11 (Jari Vihervirta) Reima Pentikäinen ( asti) 9/11 Janne Juujärvi ( lukien) (Miika-Pekka Linteri) (Janne Juujärvi ) (Mikko Pohjola ) 1/11 1/11 5/11 1/11 Samu Salo 10/11 (Bari Beshar) 2/11 Toimintavuoden aikana hallituksella oli 11 kokousta ja 4 sähköpostikokousta. Niissä käsiteltiin yhteensä 219 asiakohtaa. Hallituksen työvaliokunta puheenjohtaja Pertti Porokari 8/8 varapuheenjohtajat Matti Häkkinen 8/8 Pekka Liimatainen 7/8 Raimo Sillanpää 6/8 esittelijät Mikko Wikstedt Ari Kiiras sihteeri Teija Hyvärinen Hallituksen työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa ja piti 2 sähköpostikokousta. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 142 asiakohtaa. Järjestöjohdon neuvottelupäivät Järjestöjohdon neuvottelupäivät pidettiin Lahdessa kokouskeskus Fellmanniassa. Tilaisuuteen osallistui 128 henkilöä.

19 Vuosikertomus 19 (37) TES-valtuuskunta (4 kokousta) puheenjohtaja Kivelä Markku 4/4 varapuheenjohtaja Minkkinen Rauno 3/4 et Heino Risto 4/4 Seppälä Janne 2/4 Rautavaara Kaisa 4/4 Juppi Hannu 3/4 Aapaoja Aarre 2/4 Niemi Pertti 3/4 Mattila Erkki 4/4 Jormalainen Niko 3/4 Virtanen Harri 3/4 Rantala Pekka 0/4 Kangas Mari 4/4 Sauramäki Jyrki 2/4 Vettenranta Mikko 4/4 Reinisalo Juha 2/4 Karasmäki Timo 4/4 Laurikainen Lasse 4/4 Häkkinen Matti 4/4 varaet Vauhkala Vesa, Ollila Matti, Makkonen Pekka, Turunen Arvo, Mikkolainen Pasi, Koivumäki Markku, Kosonen Vilho, Karppinen Lassi, Kortelainen Mika, Mäkinen Reima, Ahlstedt Turkka, Mattila Pertti, Rytkönen Ari tarkkailijat Mäkinen Toni (Pohjola Mikko), Landén Stig (Härkönen Aki), Liukko Jyri (Inkeroinen Eeva) lisäksi kokouksiin Kokko Ismo 3/4 osallistuivat Porokari Pertti 2/4 Sillanpää Raimo 1/4 esittelijä Särkkä Juha 4/4 VES-valtuuskunta (3 kokousta) puheenjohtaja Liimatainen Pekka 3/3 varapuheenjohtaja Landen Stig 3/3 et Härkönen Aki 1/3 Pöyry Aki 1/3 Tenhunen Harri 0/3 Virtanen Hemmo 2/3 varaet Lehtimäki Erkki, Lehto Pekka, Tuunainen Sakari, Hoppania Ari, Tevajärvi Arto lisäksi kokouksiin Häkkinen Matti 1/3 osallistuivat Porokari Pertti 1/3 tarkkailijat Tuomivirta Mikko (Pohjola Mikko) esittelijä Särkkä Juha 3/3

20 Vuosikertomus 20 (37) KES-valtuuskunta (2 kokousta) puheenjohtaja Kiljander Tenho 1/2 varapuheenjohtaja Kaipainen Kalle 0/2 et Heikkilä Ari 0/2 Backman Sami 0/2 Hammar Antero 1/2 Torikka Seppo 1/2 Härkönen Mari 0/2 Ståhlström Teemu 2/2 varaet Haajanen Kari, Huikko Aulis tarkkailijat Dahl Niklas (Pohjola Mikko), Lehtinen Marjut (Alaraudanjoki Dani), Mattila Erkki, Landen Stig (Härkönen Aki) esittelijä Särkkä Juha 2/2 Sopimustoiminnan koordinaatioryhmä (1 kokous) puheenjohtaja Porokari Pertti 1/1 varapuheenjohtaja Kokko Ismo 1/1 sihteeri Särkkä Juha 1/1 et Heino Risto 1/1 Kivelä Markku 0/1 Liimatainen Pekka 0/1 Landén Stig 1/1 Kiljander Tenho 0/1 Kaipainen Kalle 0/1 varaet Laurikainen Lasse, Minkkinen Rauno, Tenhunen Harri, Pöyry Aki Koulutus- ja elinkeinopoliittinen valiokunta (4 kokousta) puheenjohtaja Raimo Sillanpää 4/4 et Mikko Torvela, EPI 2/4 Olli Vanhoja, HI 0/4 Hannu Pönni, JIL 0/4 Ilkka Kemppainen, KI 0/4 Risto Kesti, LPI 3/4 Lassi Karppinen, MEKI 4/4 Laura Saarinen, TI 2/4 Pirjo Salo, TT 0/4 Jyri Liukko, IOL 3/4 tarkkailijat Kristoffer Sederlof, DIFF 2/4 Kristina Morberg, DIFF 1/4 Henriikka Oksanen, KSI 1/4 Tuomas Hara, HI 3/4 Arto Tevajärvi, JIL 0/4 Timo Kinnunen, KI 3/4 Pia-Liisa Laakso, LPI 0/4 Jarkko Myllyniemi, SATI 0/4 Ville Salminen, TI 1/4 Markus Saukkonen, TT 2/4 Joonas Halmeenmäki, IOL 1/4

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55 Evijärvi 07.06.2014 Kisassa 62 venekuntaa Suurin kala hauki 9215 g, Mika Mäenpään venekunta Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet Hauki 6530 g pist: 6530 24 Palomäki Tomi Pohjo Pertti ja Markku 48280

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 29.11.2013 Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta...

Lisätiedot

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA.

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015 METSÄSTYSHAULIKKO SIJ A MIEHET Alkuk Finaal i TULOS 1 Roiha Matti Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys 23 24 47 2 Suuronen Janne Kympin Kyttääjät 23 22 45 3 Korpi Kai Oravalan Metsästäjät 22 22 44 4 Pitkänen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

VIIDEN PELAAJAN LOHKO

VIIDEN PELAAJAN LOHKO Kim Viljanen (1) Peli 1 11:10 Kim Viljanen (1) - Teemu Kaltti Janne Tilus - Teemu Kaltti Peli 2 11:50 Ville Salo - Juuso Raittila Kim Viljanen (1) - Ville Salo Peli 3 12:30 Janne Tilus - Teemu Kaltti Juuso

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila ------------------ Raahen nuorisovaltuuston kokoonpanot vuosina 1998-2007 Raahen nuorisovaltuustoon kuuluu 20 nuorta, iältään 14-25 vuotta. 10 jäsentä valitaan joka vuosi marras-joulukuussa toimitettavissa

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

Vanha Kanava, Kansola

Vanha Kanava, Kansola Vanha Kanava, Kansola 5.9.2010 Miehet 60 v 1 Soini Korhonen 3724 gr 2 Jaakko Villanen 2595 gr 3 Seppo Summanen 2499 gr 4 Kalevi Lyytikäinen 1977 gr 5 Eero Lempiäinen 1512 gr 6 Reijo Siitonen 1505 gr 7

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Jaakko Björkbacka KarMAS 98 98 98 98 95 93 580 2. Jari Hemminki KA 93 93 96 92 95 94 563 3. Harri Björkbacka KarMAS 93 85 92 96 98 96 560 4. Markku Niemi AlavA 91 96

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

SUOMEN BEAGLEJÄRJESTÖ RY HAASTELISTA

SUOMEN BEAGLEJÄRJESTÖ RY HAASTELISTA SUOMEN BEAGLEJÄRJESTÖ RY HAASTELISTA Beaglein terveystutkimusten rahoittamiseksi on käynnistetty haastekeräys. Haastekeräykseen osallistuvat julkaistaan Beagle-lehdessä sekä internetsivuillamme. Keräykseen

Lisätiedot

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis.

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis. Miehet 12 vuotta 3 km V 11.01.30 4 29769352 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 11.01.30 16 xxx Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 11.01.30 32 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.01.30 33 30134124 Juho

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 3.3.2016. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 3.3.2016. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06 1 (5) 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06 Kokouksen aluksi lahjoitettiin kolmelle eniten pienpetoja pyytäneelle jäsenelle loukku. Loukun saivat Vesa-Matti

Lisätiedot