Iitin perusopetuksen kouluverkko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iitin perusopetuksen kouluverkko"

Transkriptio

1 Iitin perusopetuksen kouluverkko Va.sivistystoimenjohtaja Päivi Hyyrynen / / 2013

2 Iitin asukkaat iän mukaan

3 Asukasennuste ikäryhmittäin Ikäluokat yht v -16v yhteensä

4 Taustaa Kouluverkko ollut entisellään vuodesta 2007, vaikka oppilasmäärässä on tapahtunut laskua vuodesta 2007 (470 op.) vuoteen 2013 (390 op.) 80 oppilasta. Kaikkien muiden kyläkoulujen paitsi Haapakimolan oppilasennuste on laskeva. Raamin mukainen leikkaustarve koulupuolella on v ja vuodelle 2015 leikkaustarve

5 Iitissä syntyneet lapset

6 Oppilasennuste kouluittain Kokonaisoppilasmäärä Haapakimola Kausala Kymentaka Tillola Vuolenkoski Alakoulu Kausa Yläkoulu Perusopetus yht

7 Luokat Haapakimola lk 3-4 lk 5-6 lk

8 Luokat Kausala (koko ryhmä) lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk

9 Kymentaan luokat lk 3-4 lk 5-6 lk

10 Tillolan ryhmät (erit. opp. Integroitu) lk 3-6 lk 5-6 lk

11 Vuolenkosken luokat eo, lk 5-6 lk

12 Koulukohtaiset kustannukset euroa/ oppilas Haapakimola Kausala Kymentaka Tillola Vuolenkoski TA 2013

13 Kustannukset eriteltyinä 2012 euroa/ oppilas opetustoimi kuljetus ruokahuolto oppilashuolto hallinto kiinteistö vammaisopetus yhteensä Haapakimola Kausala Kymentaka Tillola Vuolenkoski Yhteensä

14 Kustannusvertailua Iitti / muut kunnat Iitti Askola Nastola Ikaalinen Asikkala Kouvola Lahti Ruokailu Oppilashuolto Hallinto Kiinteistö yhteensä Tuntia / oppilas Kuljetus Opetus

15 Kunnan omarahoitusosuus Sarja Haapakimola Kausala Kymentaka Tillola Vuolenkoski Yksikköhinta

16 Kaikki lapset eivät käy oman piirinsä koulua Koulu Koulun oppilasmäärä Oman piirin oppilaat Haapakimola Kausala Kymentaka Tillola Vuolenkoski Yhteensä erotus

17 Koulujen kunto Koulu rakentamisvuosi Peruskorjaus- ja laajentamisvuosi Haapakimola Hyvä Kausala , 1994 Hyvä Rakennusten yleiskunto 2013 Kymentaka , 1988,1991, Tyydyttävä 2004 Tillola ,, 1986, Tyydyttävä Vuolenkoski ,1978, Tyydyttävä

18 Tillolan oppilaiden asuinpaikat

19 Kymentaan oppilaiden asuinpaikat

20 Onko kouluissa asiat kunnossa? Missä lapset- siellä koulut. Paljonko yhden lapsen koulutus maksaa eri kouluissa. Onko perusopetus järjestetty tehokkaasti vai tehottomasti. Riittäkö lapsia kaikkiin kouluihin. Ovatko opetustilat asianmukaiset. Kestääkö henkilöstö vertailun muihin kuntiin

21 ja vielä Minkä kokoisissa kouluissa ja luokissa opetusta halutaan järjestää. Miten kaukana tai lähellä toisistaan kouluja ylläpidetään ja millaiset koulumatkat hyväksytään. Miten opetuksen laatu ja taso määritellään ja millä tasolla sen halutaan olevan. Mikä on koulurakennuksen rooli opetuksen laadussa.

22 Millä edellytyksillä palveluja voidaan järjestää? Talouden tasapaino- kykeneekö kunta rahoittamaan palvelutuotantonsa. Karsitaanko palveluja taloudellisista syistä. Sopeudutaanko vai sopeutetaanko Järjestetään vain tarpeelliset palvelut ja luovutaan niistä, jotka eivät ole elintärkeitä. Kuka ratkaisee mikä palvelu on tärkeä ja mikä ei?

23 Strategiset linjaukset, edellinen lautakunta Kunnassa ylläpidetään kyläkouluja sen mukaan kuin kunnanvaltuusto katsoo tarpeelliseksi. Koulujen tuntijako perustuu opetussuunnitelmassa hyväksyttyyn minimituntimäärään, jonka perusteella kukin koulu rakentaa oman tuntijakonsa. Perusopetusryhmässä on enintään 20 oppilasta, jos siihen kuuluu esiopetuksessa, perusopetuksen ensimmäisellä tai toisella vuosiluokalla olevia oppilaita.

24 jatkuu Perusopetusryhmässä on enintään 25 oppilasta, jos siihen kuuluu kolmannen, neljännen, viidennen tai kuudennen vuosiluokan oppilaita. Kouluissa ylläpidettävien opettajanvirkojen määrä on sidoksissa tähän perusopetusryhmän kokoon. Kunnanvaltuusto on linjannut tavoitteeksi kolmiopettajaiset kyläkoulut. Koulukuljetus järjestetään esiopetuksessa ja luokalla oleville oppilaille, jos koulumatka on yli 3 kilometriä ja 3. luokkalaisille jos koulumatka on yli 4 kilometriä, raja 4. lk ylöspäin on 5 kilometriä.

25 Koulutoimen leikkaukset Opetusalalla säästöjä saadaan aikaan pääasiassa vain henkilöstöä vähentämällä. Päättäjän rooli ratkaisijan on vaikea, koska jokainen muutos koskee jotakin kuntalaista ja aiheuttaa tyytymättömyyttä. Päätöksen tueksi tarvitaan vankasti tietoa sekä kunnan taloudellisesta tilasta että tarjottavien palvelujen hinnasta. Päätöksien teossa tulee ottaa muukin kuin talous huomioon.

26 Jos Kymentaan oppilaat siirtyisivät Kausalaan lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk

27 Kausala ja Kymentaka 1lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6.lk /19 21 / / /25 20 / / / / / / / / / / / /22 17 / / / / / / / / / / / /19 18 / / 22

28 Jos Tillolan oppilaat siirtyisivät Kausalaan lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk

29 Tillola ja Kausala 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk Tukitoimet /21 21 / / / / / 24 KKO, EO / / / / / / / / / / / / Lk PR / / / / / / / / / / / / 21

30 Jos Kymentaan ja Tillolan oppilaat siirtyisivät Kausalaan lk 2. lk 3 lk 4.lk 5 lk 6 lk

31 Kausala, Tillola ja Kymentaka 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk Tukitoimia / 22 20/20/9 19 / 20 25/20/1 3 23/23 26/26 Pienryhmät / / / / 20 25/ 20 / / 23 Pienryh mä /20/ /20/6 20/20/ / / / / / 20/ 13 2 pienryh mää 21/22 22/22 24/25 19/20 Yhdysluokka / 23 20/20/6 26 / / 22 22/ / 25 pienryh mä

32 Vielä yhdistetystä koulusta Joustavat ryhmittelyt ovat mahdollisia esim niin, että koulunkäynninohjaaja ottaa vähiten ohjausta tarvitsevat, toinen luokanopettaja toiminnallisista opetusmenetelmistä hyötyvät, toinen perinteisestä opetuksesta hyötyvät ja erityisopettaja eniten tukea tarvitsevat. Näin suurinkin luokka (58)saadaan jaettua reilun 10 oppilaan ryhmin mm äidinkielessä, matematiikassa ja englannissa. Kausalan koulussa on kuusi koulunkäynnin ohjaajaa eli jokaiselle luokka-asteelle oma. Tarvittaessa voidaan erityisopettajan avulla tehdä lukuvuodeksi pienryhmä, jossa on erityistä tukea tarvitsevat oppilaat niissä aineissa kun tukea tarvitaan. Välitunteja voidaan tarvittaessa porrastaa samoin ruokailua. Vapaaehtoisen kielen kontaktiopetus on isomman oppilasmäärän saavutettavissa, samoin iltapäivähoito ja kerhot. Liikunta monipuolistuu jäähallin ja Ravilinnan läheisyyden takia.

33 Opettajien virkatilanne Kunnassa on virassa olevia luokanopettajia 22 henkilöä, määräaikaisesti täytettyjä luokanopettajan virkoja on kolme. Vakinaisia erityisopettajia tai erityisluokanopettajia on kunnassa 5, määräaikaisesti täytettyjä virkoja on 3. Vakinaisia lehtoreita yläkoululla ja lukiolla on yhteensä 27 henkilöä. Vakinaisia tuntiopettajia on kolme, määräaikaisia neljä. Mikäli kaksi koulua yhdistettäisiin, määräaikaisia luokanopettajia ei enää palkattaisi, tästä saataisi 5 kk:n ajalta n säästöä.

34 Säästöt koulujen lakkauttamisesta Henkilöstökulut: opettaja n , ohjaaja n.8000 Siivous: Tillola 6976 ja Kymentaka 9766 Sisäiset vuokrat: Tillola ja Kymentaka Kuljetukset Tillola +- 0 Kymentaka Hallintokulut 2745 / koulu Yhteensä Tillola ja Kymentaka

35

36 Muita suunniteltuja leikkauksia / leikkausvaihtoehtoja Iitin lukiolla ja yläkoululla yhteinen rehtori, säästö vuodessa Yhden erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen, säästö 5 kk on Tulevien seiskaluokkien sijoittaminen neljään perusopetusryhmään ja tuntikehyksen leikkausta yläkoululla, säästö 5kk on Tuntiopettajien vähentäminen 18 vvh on säästöä 5 kk ajalta Tavoitteeseen on matkaa vielä

37 Tuntikehys Jos säästö otetaan tuntikehyksestä se tarkoittaa, että lapset saavat vähemmän opetusta ensi vuonna. Tälle vuodelle vähennettiin tuntikehystä tasaisesti 5% vähennys tarkoittaisi 60 vuosiviikkotuntia, joka on nykyisestä (1602) kehyksestä vajaa 5%.On myös huomioitava, että leikkauksissa on mukana jo erityisopetuksen (- 23) ja yläkoulun ja lukion (-39) tuntikehysleikkaus.

38 Kunnassa on leikattu tuntikehystä nyt jo kahtena peräkkäisenä vuonna: leikattiin 14 vvh ja leikattiin 102vvh. Mikäli opetusryhmien määrää ei vähennetä se tarkoittaa esim. Kausalan jakotuntien määrä entisestään vähenee ja kyläkoulut joutuvat keskenään epätasa-arvoiseen asemaan ( Haapakimolan 1-2 lk 24 oppilasta, Kymentaan 1-2 lk 9 oppilasta)

39 Kausala ja Kymentaka Rehtori Ari Ollikaisen selvitystyö Kymentaan koulun oppilaiden siirtymisen vaikutuksista Kausalan kouluun lukuvuonna

40 Kausalan koulu 1. Kausalan koulu on kaksisarjainen perusopetusta antava 1 6 luokkien alakoulu. Koulussa on tällä hetkellä 227 oppilasta. Pienin ryhmäkoko tällä hetkellä on 2. luokalla, 16 oppilasta/ryhmä ja suurin ryhmäkoko 3. luokalla 22/21 oppilasta ryhmässä. Koulussa opetusta antavat 12 luokanopettajaa, rehtori, kiertävä kieltenopettaja ja ortodoksisen uskonnon opettaja. Lisäksi laaja alaisella erityisopettaja opettaa 24 h/vko koulussamme. Opetushenkilöstön määrä mahdollistaa tehokkaan erityisosaamisen hyödyntämisen opetuksessa. Kaikki ryhmät toimivat määräysten mukaisissa luokkatiloissa, eikä tilaongelmaa ole. Koulussa on kotiluokkien lisäksi viisi erikoisluokkaa: musiikki, kuvataide, tekstiilityö, tekninen työ sekä atk luokka/kirjasto. Koulussa on myös pieni liikuntasali, jota pääasiassa käyttävät liikuntaan alkuopetusluokat sekä samassa koulurakennuksessa toimiva Kausan koulu. Ruokailu tapahtuu koulun ruokalassa, jossa porrastetun aikataulun mukaan oppilaat ruokailevat pääosin klo välisenä aikana. Välituntipihaa kunnostetaan tällä hetkellä lähiliikuntapaikaksi. Pihaa on laajennettu ja lisäksi pihalle rakennetaan monitoimikenttä. 2. Kausalan koulu pystyy tarjoamaan kerhohankkeen puitteissa mm. liikuntakerhoja ja kantelekerhoja. Kerhojen laji ja määrä vaihtelee vuosittain. Kausalan koulussa on tarjolla myös iltapäivätoimintaa koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin klo (perjantaisin klo asti). Iltapäivätoiminta on koulun omaa toimintaa ja sitä ohjaavat Kausalan koulun koulunkäynninohjaajat. 3. Koulurakennus on tämänhetkisen tiedon mukaan terveessä kunnossa. Koulun sisäilmatyöryhmän toiminnan ansiosta koulussa on tehty lukuisia sisäilmaa ja rakenteita parantavia toimia. Viimeisimpänä korjauksena tehtiin viime lukuvuonna kahden alakerran luokan alapohjan uusiminen ja rakenteiden tiivistys. 4. Kausalan koulussa toimii oppilaista koostuva oppilaskunta, jonka toimintaa johtaa 12 oppilaan muodostama hallitus. Oppilaskunnan hallituksen työtä ohjaa tänä lukuvuonna luokanopettaja Mari Jokinen. Kausalan koulun vanhempainyhdistys toimii yhteistyössä niin oppilaskunnan hallituksen kuin koulun opetushenkilöstön kanssa auttaen ja tukien Kausalan koulun toimintaa ja oppilaiden hyvinvointia koulussa. 5. Kausalan koulussa on tällä hetkellä integroituna useita erityisen tuen oppilaita Kausan koulusta taito ja taideaineissa. Samoin Kausalan koulun 5. ja 6. luokat ovat olleet useilla erityisen tuen oppilailla pehmentävänä ja kotouttavana luokkana ennen yläkouluun siirtymistä. 6. Koulun läheisyydessä olevat Ravilinnan liikuntapaikat valaistune latuineen mahdollistavat monipuolisen liikunnanopetuksen.

41 Kausalan koulun ryhmäkoot ja jakotunnit lukuvuonna Ryhmä Oppilaita Jaot Oppilaiden tuntimäärä (min.) 1A 18 3* 20 (19) 1B 18 3* 20 (19) 2A (19) 2B (19) 3A 22 2 (+1)** +4 KS 23 (23) 3B (23) 4A (23) +4 KS 4B (23) 5A KS 25 (25) 5B (25) 6A KS 26 (26) 6B (26) *Opetusryhmien pienentämiseen saatu valtionavustus 1. luokalla, 3 h/ryhmä **Yhteinen resurssitunti 3A + 3B, Petri Kärkkäinen lk käsityöt opetetaan luokittain, ei luokkatasoittain Tuntikehysleikkauksesta huolimatta olemme pystyneet nykyisellä oppilasmäärällä järjestämään opetuksen kohtalaisella tasolla. Tukiopetus järjestetään purkamalla jakotunti.

42 Kausalan koulun ryhmäkoot ja jakotunnit lukuvuonna ennusteen mukaan nykyisellä tuntikehyksellä ilman koulujen yhdistämisiä ja ilman valtion lisärahaa Ryhmä Oppilaita Jaot Oppilaiden tuntimäärä (min.) 1A (19) 1B (19) 2A * 20 (19) 2B (19) 3A (23) 3B (23) 4A (23) +4 KS 4B (23) 5A KS 25 (25) 5B (25) 6A KS 26 (26) 6B (26) * 2A ja 2B luokkien yhteinen resurssitunti lk käsityöt opetetaan luokittain, ei luokkatasoittain Pärjätään edelleen ihan OK! Tukiopetus järjestetään purkamalla jakotunti.

43 Kausalan koulun ryhmäkoot ja jakotunnit lukuvuonna ennusteen mukaan 5% tuntikehyksen leikkauksella ilman koulujen yhdistämisiä ja ilman valtion lisärahaa Ryhmä Oppilaita Jaot Oppilaiden tuntimäärä (min.) 1A (19) 1B (19) 2A (19) 2B (19) 3A (23) 3B (23) 4A (23) +4 KS 4B (23) 5A (25) 5B (25) 6A KS 26 (26) 6B (26) 4. Ja 6. lk käsityöt opetetaan luokittain, muut luokkatasoittain Resurssin kapeneminen vaikeuttaa oppimista erityisesti ylemmillä luokilla. Tukiopetukseen ei ole enää kehystä ylempien luokkien osalta. Käsityöryhmät kasvavat 3. ja 5. luokalla.

44 Kausalan koulun ryhmäkoot ja jakotunnit lukuvuonna ennusteen mukaan 10% tuntikehyksen leikkauksella ilman koulujen yhdistämisiä ja ilman valtion lisärahaa Ryhmä Oppilaita Jaot Oppilaiden tuntimäärä (min.) 1A (19) 1B (19) 2A (19) *1 TO 2B (19) 3A (23) 3B (23) 4A (23) 4B (23) 5A (25) 5B (25) 6A (26) 6B (26) *2A ja 2B luokkien yhteinen tukiopetustunti kerran viikossa Resurssin romahtaminen laskee opetuksen laatua ja oppimista. Tukiopetukseen ei ole enää kehystä. Käsityöryhmät kasvavat kokoon, jossa sekä oppiminen on heikkoa että turvallisuus laskee vaaralliseen pisteeseen. Tuen kolmiportaisuuden toteutuminen nykymuodossa voidaan unohtaa. Tämän ei pitäisi olla edes vaihtoehtojen joukossa.

45 Kausalan ja Kymentaan koulujen yhdistymisen ryhmäkoot ja jakotunnit lukuvuonna ennusteen mukaan nykyisellä tuntikehyksellä ja valtion lisärahalla Ryhmä Oppilaita Jaot Oppilaiden tuntimäärä (min.) 1A 18 3* 20 (19) 1B 19 3* 20 (19) 2A (19) 2B (19) 3A (23) +4 KS 3B (23) 4A (23) +4 KS 4B (23) 5A (25) 5B KS 25 (25) 6A KS 26 (26) 6B (26) *Opetusryhmien pienentämiseen saatava valtionavustus 1. luokalla, 3 h/ryhmä lk käsityöt (KS) opetetaan luokkaryhmittäin, TN/TS vaihtotyöskentelynä Koulujen yhdistyminen ei merkittävästi kasvata ryhmäkokoja ja olemassa olevalla resurssilla voidaan opetusta toteuttaa tavoitteiden suuntaisesti.

46 Kausalan ja Kymentaan koulujen yhdistymisen ryhmäkoot ja jakotunnit lukuvuonna ennusteen mukaan nykyisellä tuntikehyksellä ja valtion lisärahalla vuorolukuaineissa (UE, YPI/BG, FYKE, HI) Ryhmä Oppilaita Jaot Oppilaiden tuntimäärä (min.) 1A 20 (+2) 3* 20 (19) 1B 19 3* 20 (19) 2A 20 ( 1) 2 20 (19) 2B 21 ( 1) 2 20 (19) 3A 23 (+6) 2 23 (23) +4 KS 3B (23) 4A 22 ( 2) 2 24 (23) +4 KS 4B 21 ( 4) 2 24 (23) 5A 25 (+5) 2 25 (25) 5B KS 25 (25) 6A 20 ( 2) 2 +4 KS 26 (26) 6B 19 ( 3) 2 26 (26) Kymentaan koulun sijoittaminen ryhmiin on laskennallista, jossa ei ole huomioitu esim. mahdollisten kaverisuhteiden vaikutusta ryhmien muodostamiseen.

47 Johtopäätökset 1. Kausalan koulu pystyy järjestämään laadukasta opetusta resurssin koko huomioiden nykyisellä tuntikehyksellä ja nykyisellä oppilasmäärällä 2. Kymentaan koulun yhdistäminen Kausalan kouluun ei toisi merkittävää kasvua ryhmäkokoihin ja nykyisellä tuntikehysresurssilla opetus voitaisiin edelleen järjestää miltei samantasoisena kuin tähänkin asti. (mahd. valtion rahan puuttuessa 4 6 h lisätarve) 3. Mikäli leikkausten etsimisen vaihtoehdot ovat tuntikehyksen leikkauksen ja kyläkoulun lakkauttamisen välillä, katson Kymentaan koulun lakkauttamisen olevan selvästi paremman vaihtoehdon. Tällä hetkellä Kymentaan koulun oppilaskohtaiset kustannukset ovat yli 100 % korkeammat kuin Kausalan koulun vastaavien kustannusten. 4. Edelleen haluan painottaa, että on kohtuutonta kohdistaa leikkausohjelmaa samanlaisena kaikkiin perusopetusta antaviin yksiköihin. Kausalan koulu on kunnan tasolla taloudellisesti tehokkain perusopetusta antava yksikkö. Leikkaukset tulee kohdistaa sinne, jossa opetus on kalleinta, toki huomioiden, jos yksiköllä on jokin erityisasema tai tehtävä. 5. Tillolan koulun yhdistäminen Kausalaan toisi ryhmäkokoihin jonkin verran suuremman lisäyksen kuin Kymentaan koulun yhdistäminen. Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä kuitenkin aiheuttaisi kasvavissa ryhmissä suuremman haasteen oppimiselle.

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys 2014

Kouluverkkoselvitys 2014 Kouluverkkoselvitys 2014 Selvitys Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluverkosta ja esitykset siinä tarvittavista toimenpiteistä www.ylojarvi.fi 1 1.Johdanto Ylöjärvenkaupunginvaltuustopäättikokouksessaan15.11.2012

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2. HALLINTO 3. TALOUS 4. OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS 4.1 Oppilasmäärän kehitys 1 2 4.2 Oppilasmäärän kasvu lähivuosina 5. KOULUTILAT 5.1 Nykyiset tilat 5.2 Tuleva tilaratkaisu 6. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Keskustelu(laisuus koulujen säästö- ja (lasuunnitelmista

Keskustelu(laisuus koulujen säästö- ja (lasuunnitelmista www.turvary.fi Keskustelu(laisuus koulujen säästö- ja (lasuunnitelmista 4.11.2014 klo 18-20 Turun lyseon koulu MUISTIO 5.11.2014 Osallistujat Ou( Rinne (opetustoimesta perusopetuksen tulosaluejohtaja)

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO Espoon kaupunki Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3

Lisätiedot

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Tiedotus ja keskustelutilaisuus 28.8.2013/ Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla 28.8. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden

Lisätiedot

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 1 MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 Läsnä oli noin 60 henkilöä kyläläisiä ja kunnan edustajia mm. Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/ Siirtyminen 7. luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja useimmille

Lisätiedot