TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Pirjo Vahtola piti hartauden. Kirkkoneuvoston lausunnot ja ehdotukset 79 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Merkittiin. 80 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Ei muutoksenhakuoikeutta. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kokous todettiin lailliseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 81 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 44 varsinaista jäsentä ja 16 varajäsentä eli yhteensä 60/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 82 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirkka Lehtonen ja Susanne Björkman. Ei muutoksenhakuoikeutta. 83 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN VALT. YO MARI-ELINA KOIVUSALON LUOTTAMUS- TOIMEN PÄÄTTYMINEN Kirkkoneuvoston esitys Valt. yo. Mari-Elina Koivusalo valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Martinseurakunnan edustajana. Mari-Elina Koivusalo on ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän menettää muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Kirkkovaltuusto päättää todeta, että valt.yo. Mari-Elina Koivusalon luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Martinseurakuntaa edustavana varajäsenenä on päättynyt. (KJ 7 luku 2:1).

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. 84 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN OPISKELIJA LAURA SALMISEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Kirkkoneuvoston esitys Opiskelija Laura Salminen valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Martinseurakunnan edustajana. Laura Salminen on ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän menettää muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Kirkkovaltuusto päättää todeta, että opiskelija Laura Salmisen luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Martinseurakuntaa edustavana varajäsenenä on päättynyt. (KJ 7 luku 2:1). Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. 85 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN JUHA NAPUN KUTSUMINEN VARSINAI- SEKSI JÄSENEKSI Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto totesi kokouksessaan luokanopettaja Heikki Knuutin luottamustoimen päättyneen paikkakunnalta poismuuton takia. Hänen tilalleen tulee valita uusi varsinainen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (KJ 7:2,2). Partiotyön Ystävät ehdokaslistan seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas on toimitusjohtaja Juha Nappu. Kirkkovaltuusto päättää, että toimitusjohtaja Juha Nappu kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi luokanopettaja Heikki Knuutin tilalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esityksen mukaan.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto Ei muutoksenhakuoikeutta. 86 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSAJAT KEVÄTKAUDELLA 2014 Kirkkoneuvoston esitys Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston kokousajoiksi kevätkaudella Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai klo torstai klo (budjetin lähetekeskustelu) torstai klo (tilinpäätös) Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä kokousajat edellä esitetyn mukaisesti. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. 87 KATARIINAN SEURAKUNNAN ESITYS SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN LAKKAUTTAMI- SESTA Kirkkoneuvoston esitys Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan tarkastellut seurakunnan talousnäkymiä ja mahdollisuuksia toimintamäärärahojen tasapainottamiseen. Seurakuntaneuvosto on päättänyt esittää tuomiokapitulille 1 kappalaisen viran jättämistä edelleen avoimeksi vuodeksi 2014 ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle yhden seurakuntapastorin viran lakkauttamista alkaen. Seurakuntapastorin viran lakkauttamisella saadaan aikaan säästöä euroa. Kirkkovaltuusto päättää, että Katariinanseurakunnasta lakkautetaan yksi seurakuntapastorin (601) virka. On muutoksenhakuoikeus. Päätös Kirkkovaltuusto päätti, että Katariinanseurakunnasta lakkautetaan yksi seurakuntapastorin (601) virka. On muutoksenhakuoikeus.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto KIRKONKIRJOJEN DIGITOINNISTA JOHTUVA MÄÄRÄRAHAN YLITYS Keskusrekisterin johtaja Heikki Arikka on laatinut yhteenvedon kirkonkirjojen digitoinnin loppuun saattamisesta aiheutuvista ylityksistä: Liite Kirkkoneuvoston esitys Laskelman mukaan ylitystä tulee euroa. Ylitys johtuu kiinteistä kuukausikustannuksista, jotka sopimuksen mukaan on maksettava Affecto Oy:lle. Alkuperäisen suunnitelman mukaan aineiston piti olla digitoituna ja tarkistettuna Materiaalin tarkistaminen on kuitenkin osoittautunut suunniteltua hitaammaksi. Kirjuri-ohjelman käyttöepävarmuudesta ja keskeneräisyydestä johtuen materiaalin tarkistaminen vielä hidastui merkittävästi Kirjuriohjelman käyttöön siirryttäessä Kirjuri-ohjelmaan siirtymisestä ja toimivuudesta vastuu on Kirkkohallituksella. Materiaali saatiin digitoitua määräajassa, mutta digitoidun aineiston tarkistettavaksi saannissa on ollut huomattavia aikatauluviivästyksiä. Koko digitointiprojektin aikana on ollut useita kuukausien mittaisia katkoja tarkistusmateriaalin saannissa. Kaikki katkokset ja materiaalin saatavuusongelmat ovat johtuneet meistä riippumattomista syistä. Edelleen odotetaan digitoitua materiaalia tarkistettavaksi. Kirkkovaltuusto päättää, että keskusrekisterille myönnetään enintään euron ylityslupa digitointiprojektin kustannuksiin vuonna 2013 digitointiprojektin loppuun saattamiseksi. On muutoksenhakuoikeus. Päätös Kirkkovaltuusto päätti, että keskusrekisterille myönnetään enintään euron ylityslupa digitointiprojektin kustannuksiin vuonna 2013 digitointiprojektin loppuun saattamiseksi. On muutoksenhakuoikeus. 89 VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS Suomen talous supistui vuoden 2012 lopulla ja vajosi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä taantumaan. Talouskehitys Euroopassa on heikkoa ja maailmankaupan kasvu poikkeuksellisen hidasta, mistä syystä Suomen talous ei saa vetoapua viennistä. Suomen teollisuustuotannon lasku jatkuu vuonna 2013 toista vuotta peräkkäin eikä kokonaistuotanto saavuta vuoden 2015 loppuun mennessä vuoden 2008 tasoa. Tulevina vuosina Suomen viennin kasvun odo-

6 Yhteinen kirkkovaltuusto tetaan pohjautuvan aiempaa enemmän investointeihin liittyvien palvelujen vientiin. Tuoreiden suhdanne-ennusteiden mukaan pahin vaihe euroalueen velkakriisissä on ohitse, mikä tulee elvyttämään Suomen vientikysyntää. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa ennustetaan Suomen bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 0,5 prosenttia. Samalla viikolla myös Suomen Pankki, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Danske Bank julkaisivat suhdanne-ennusteensa. Suomen Pankki ennustaa supistumaksi 0,8 prosenttia, Palkansaajien tutkimuslaitos 0,6 prosenttia ja Danske Bank 0,7 prosenttia. Kaikki mainitut tahot ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan vuonna Valtiovarainministeriön ennuste kasvusta on 1,2 prosenttia, Suomen Pankin 0,9 prosenttia, Palkansaajien tutkimuslaitoksen 2,1 prosenttia ja Danske Bankin 1,5 prosenttia. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli elokuussa 7,1 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön päiväämän tiedotteen mukaan elokuun lopussa 2013 oli työ- ja elinkeinotoimistoissa yhteensä työtöntä työnhakijaa, mikä on enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa oli elokuun lopussa lomautettuna arviolta henkilöä, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. SAK on kerännyt tiedot julkisuudessa olleista irtisanomisista, lomautuksista ja ytneuvotteluista ja tilastoinut irtisanottua, lomautettua ja yt-neuvottelun alaista. Varsinais-Suomen ely-keskuksen keväällä 2013 julkaisemassa kehitysnäkymiä koskevassa raportissa todetaan, että Turun seudulla voimakas käänne huonompaan tapahtui vasta kesällä 2009 vaikka Suomi oli ajautunut taantumaan jo maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkimainingeissa loppuvuonna Huonompi kausi muodostui kuitenkin pidemmäksi kuin muualla Varsinais- Suomessa ja koko maassa. Tuloksena tästä kolme vuotta kestäneestä tilanteesta työllisyystilanne on jäänyt Turun seudulla Varsinais-Suomen keskimääräistä heikommaksi. Ely-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan elokuussa 2013 Turun työttömyysaste oli 14,5 % (elokuussa 2012 se oli ollut 13,2 %) ja Kaarinan työttömyysaste 8,3 % (elokuussa 2012 se oli ollut 6,7 %). Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta eli työllisistä ja työttömistä. Koko väestön työttömyysaste lasketaan vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa ennakoidaan, että vuonna 2013 työllisyystilanne edelleen heikkenee ja työttömyysaste kohoaa 8,3 prosenttiin. Katsauksessa todetaan myös, että vielä vuonna 2014 työllisyyden kasvunäkymät tulevat olemaan vaimeahkot, sillä työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat heikentävät talouskasvun työllistävyyttä. Suomen Pankin ennuste Suomen vuoden 2014 työttömyysasteesta on 8,6 prosenttia, Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennuste 8,1 prosenttia ja Danske Bankin ennuste 8,3 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli vuoden alussa 1,6 % ja se on vaihdellut koko alkuvuoden 1,7 prosentin ja 1,4 pro-

7 Yhteinen kirkkovaltuusto sentin välillä. Elokuussa inflaatio hiipui 1,2 prosenttiin kun se heinäkuussa oli ollut 1,6 prosenttia. Inflaation hidastumisen aiheutti ennen kaikkea vihannesten halpeneminen heinäkuusta elokuuhun. Valtioneuvoston kanslian julkaisemassa tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportissa ennustetaan vuonna 2014 nimellispalkkojen nousuvauhdin ansiotasoindeksin mukaan hidastuvan 2,1 prosenttiin ja inflaation kiihtyvän 2,1 prosenttiin, mikä tarkoittaa, että reaaliansiot eivät nouse. Jo vuoden 2013 talousarvioehdotuksen esittelyssä siteerattiin valtiovarainministeriön julkaisemaa taloudellista katsausta, jossa todetaan mm, että talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan julkisen talouden rahoitukseen syntynyttä kestävyysvajetta eikä kestävyysvajeen umpeen kurominen pelkästään verotusta kiristävien ja menoja leikkaavien välittömien toimien avulla ole tarkoituksenmukaista vaan välittömien sopeutustoimien ohella talouden rakenteisiin kohdistuvat uudistukset ovat välttämättömiä. Valtioneuvosto julkaisi rakennepoliittisen ohjelman Myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on välttämätöntä tehdä rakenteellisia uudistuksia talouden rahoituksen kestävyysvajeen poistamiseksi. Vuoden 2008 lopussa seurakuntayhtymään kuuluvien 10 seurakunnan yhteinen jäsenmäärä oli Vuoden 2012 lopussa jäsenmäärä oli , joten neljässä vuodessa vähennys oli ollut 3,9 prosenttia eli prosentti vuodessa. Jäsenmäärä oli , missä on vähennystä vuoden alun tilanteeseen 496 henkeä eli 0,33 prosenttia. Loppuvuotta kohden eroaminen kiihtyy. Verottajalta saatujen verotilastojen mukaan oli vuodelta 2011 toimitetussa verotuksessa keskimääräinen verotulo Turussa ja Kaarinassa jäsentä kohden 166 euroa. Keskimääräisen verotulon mukaan laskettuna 500 jäsenen vähennys merkitsee noin euroa. Eronneet seurakunnittain tammi elokuussa esitetään seuraavassa taulukossa: Muutos % Tuomiokirkko ,09 Mikael ,02 Martti ,51 Katariina ,48 Maaria ,85 Åbo ,42 Henrik ,66 Paattinen ,11 Kaarina ,13 Piikkiö , ,33 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kuusi ja kansilehden väri on vanilja. Sivumäärältään suurin asiakirja on ehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Liite 1 89.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston antamien talousarvio-ohjeiden mukaan vuoden 2014 talousarvion laadinnan lähtökohtana oli, että talousarvioesityksiä laadittaessa noudatetaan hallitusti linjaa, jossa toteutuu 3 %:n alenema vuoden 2013 ensimmäisen talousarviomuutoksen mukaiseen tasoon. Käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteenveto esitetään sivulla 170. Talousarvioehdotuksessa toimintatuotot nousevat yhteensä 4,4 prosenttia ja toimintakulut laskevat yhteensä 3,3 prosenttia. Toimintakatteeksi muodostuu ehdotuksessa euroa. Vuoden 2013 virallisen talousarvion toimintakate on euroa. Toimintakatteen jälkeisten erien yhteenveto esitetään sivulla 174. Nämä erät ovat lainojen korkoja ja poistoja, jotka ovat yhteensä euroa. Rahoitustoimi esitetään sivuilla Rahoitustoimen ylijäämäksi muodostuu euroa. Talousarvioehdotuksen yhteenvetosivut ovat sivuilla Vuosikatteeseen lasketaan yhteen toimintakate sekä verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja rahoituskulut. Laskutoimitus osoittaa vuosikatteen olevan euroa ylijäämäinen mutta poistot ovat euroa. Terveessä taloudessa vuosikatteen pitäisi kattaa poistot. Satunnaisia tuottoja huoneistojen myynnistä arvioidaan kertyvän euroa. Tilikauden tulos ehdotuksessa on euroa. Rahoituslaskelma esitetään sivuilla Rahoituslaskelma osoittaa, että talousarvioehdotus johtaa kassavarojen vähenemiseen eurolla. Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymästä on tätä kirjoitettaessa olemassa syyskuun lopun tieto. Kirkollisverokertymä on 0,6 prosenttia alle ja yhteisöverokertymä 5,1 prosenttia yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kokonaiskertymä on euroa eli 0,3 prosenttia yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Talousarvioehdotuksessa kirkollisveron tuotoksi vuonna 2014 esitetään 23,9 milj euroa, missä on vähennystä 0,6 milj euroa vuoden 2013 talousarviossa esitettyyn arvioon. Sivuilla esitetään laskelma, jonka perusteella vuoden 2014 arvioon on päädytty. Talousarvioehdotuksessa esitetään yhteisöveron tuotoksi 5,3 milj euroa, missä on lisäystä 1,7 milj euroa vuoden 2013 talousarviossa esitettyyn arvioon. Vuoden 2013 arvio on 3,6 milj euroa, mikä on syyskuun lopussa jo ylittynyt 0,4 milj eurolla. Sivuilla esitetään laskelma, jonka perusteella vuoden 2014 arvioon on päädytty. Yhteenlasketun kirkollisvero- ja yhteisöverokertymän lisäykseksi arvioidaan 1,1 milj euroa eli 3,9 prosenttia. Kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2012 mukaan tuli hautaustoimen pääluokasta siirtää hautaan siunaamisessa käytettävät tilat ja niiden kustannukset kiinteistötoimen pääluokkaan. Kirkkohallituksen ohje tuli niin myöhäisessä vaiheessa, ettei vuoden 2013 talousarviota ehditty laatia uuden jaottelun mu-

9 Yhteinen kirkkovaltuusto kaisena. Siitä johtuen vuosien 2013 ja 2014 arvioiden muutos on laskettava hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien yhteissummasta. Toisena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosa, joka on seuraava: Liite Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu liitteessä nro 2 alkaen sivulta 4. Kolmantena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Se on seuraava: Liite Neljäntenä liitteenä on henkilökuntaliite. Se on seuraava: Liite Henkilökuntaliite on virkojen ja toimien osalta laadittu tilanteen mukaan. Mahdollisesti suoritettavia virka- tai toimijärjestelyjä ei ole pyritty henkilökuntaliitteeseen ennakoimaan. Henkilökuntaliite päivitetään sen jälkeen kun virkapaketti on käsitelty kirkkovaltuustossa. Virkapaketista aiheutuvat määrärahamuutokset tullaan tekemään myös talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa Kuudentena liitteenä on Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite Piikkiön hautainhoitorahasto on suoritustilassa ja rahaston tulevaisuudesta tulee vielä tämän vuoden aikana laatia suunnitelma. Hallintovirastossa on jo tehty pohjatyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Kirkkovaltuuston talousarviokokous on Kirkkoneuvosto on varautunut talousarvion toiseen lukemiseen Talousarviosta annettavien lausuntojen tulisi olla esittelijällä viimeistään tiistaina , koska on se johtoryhmä, jossa lausunnot käsitellään. Käsittely kirkkoneuvostossa :

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Talousjohtaja esitti talousarvioehdotukseen tehdyt muutokset liitteenä Kirkkoneuvoston päätös Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioehdotukset liitteiden mukaisesti. Käyttötalouden ja investointien ehdotuksista päätetään pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talousjohtajalla viimeistään tiistaina virkaaikana. Asian eteneminen kirkkoneuvostossa Kirkkoneuvosto käsitteli talousarviokokouksessaan ensi vuoden talousarvioehdotuksen. Siitä päätettiin pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot siten, että niiden tuli olla talousjohtajalla viimeistään tiistaina virkaaikana. Seurakuntaneuvostojen lausunnot esitetään seuraavassa. Kommentoitavat asiakohdat on numeroitu. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto ) Talousarvioesitys on voimakkaasti supistuva. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna seurakuntien talous on kiristynyt -14,5 %. Tämäkään ei vielä tulevaisuudessa riitä. Koko seurakuntayhtymän tasolla on päästävä niin hallintoa, kiinteistö- ja hautatointa, yhteisiä työmuotoja kuin seurakuntiakin koskeviin rakenteellisiin ratkaisuihin, joiden avulla kokonaistalous saadaan tasapainoon. 2) Talousarvioesitys merkitsee Turun tuomiokirkkoseurakunnan osalta sitä, että rakenneuudistuksiin on henkilöstömenojen osalta lähdettävä välittömästi. Henkilöstömenojen säästötarve on yhteensä noin /vuosi. Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa yhteistoimintamenettelyn aloittamiseen vielä vuoden 2013 aikana. 3) Seurakuntaneuvosto pyrkii pehmentämään tarvittavia leikkauksia testamenttivaroilla. Samalla se pitää välttämättömänä, että kirkkoneuvostolle talousarviossa varattu euron varaus talousvaikeuksissa olevien seurakuntien toiminnan tukemiseen jaetaan seurakunnille voimassa olevan rahanjakomallin mukaisesti jo ensi vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Vain tällä tavoin seurakunnat saavat mahdollisuuksia sopeuttaa toimintaansa ja talouttaan siten, että hengellinen toiminta ei kärsi korvaamattomia vahinkoja. Kirkkoneuvoston vastaus 1) Kirkkoneuvoston asettaman rakennetoimikunnan tarkoituksena on perehtyä kaikkeen yhteisillä talousarviovaroilla tehtävään toimintaan ja tehdä ehdotuksensa sellaisista rakenteellista laatua olevista muutoksista, joilla toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan kehittää. 2) Käsiteltäessä toimenpiteitä kirkkovaltuuston asettaman säästötavoitteen saavuttamiseksi kirkkoneuvosto päätti seuraavaa:

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Säästöjen aikaansaamiseksi on yhtymän yksiköissä ja seurakunnissa toistaiseksi noudatettava seuraavia ohjeita, ottaen huomioon yhteinen työnantajapolitiikka ja budjettivastuu: Vaikka henkilöstömenot ovatkin merkittävä menoerä, tulee säästöjä etsiä muistakin menokohteista Avoimeksi tulevia yli 6 kuukauden pituisia virkoja tai työsuhteita ei saa ryhtyä täyttämään ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa Kausityöntekijöiden palkkaamisessa tulee noudattaa erityistä harkintaa Työntekijöiden kanssa tulee keskustella vapaaehtoisista virka- ja työvapaista, joiden ajaksi ei palkata sijaisia. Palkattomien vapaiden toteutustapa voi yksiköittäin vaihdella. Työajan lyhennys voidaan toteuttaa esimerkiksi lyhennettynä työviikkona tai pienempänä kuukausityöaikana Yt-neuvotteluista päättää tarvittaessa kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä kaikki ulkomaanmatkat Yt-neuvotteluja koskevassa päätöksessä korostetaan yhteistä työnantajapolitiikkaa. Jos yt-neuvottelut voivat johtaa työntekijöiden irtisanomisiin, osaaikaistamisiin tai lomautuksiin, tulee niihin hakea etukäteen lupa yhteiseltä kirkkoneuvostolta. Muista kuin irtisanomisista, osa-aikaistamisista tai lomautuksista voivat yksiköt käydä yt-neuvotteluja osana normaalia toimintaa ilman luvan hakemista kirkkoneuvostolta. Yt-menettelyjä käytäessä on yksiköissä oltava neuvotteluilla haettaviin toimenpiteisiin lainmukaiset perusteet. 3) Vuodelta 2013 säästyvistä määrärahoista on tehty arvio tilanteen mukaan. Säästöjä on tämänhetkisen tilanteen mukaan jäämässä kaikille muille kuin yhdelle seurakunnalle. Sen vuoksi ei ole aiheellista jakaa kirkkoneuvostolle varattua euron hätäapumäärärahaa automaattisesti kaikille seurakunnille vaan harkitusti perusteltujen anomusten mukaan. Arvio vuodelta 2013 säästyvistä määrärahoista lokakuun lopun tilanteen mukaan laskettuna on seuraava:

12 Yhteinen kirkkovaltuusto ARVIO PAIKALLISSEURAKUNTIEN KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA 2013 Toteutuma Lokakuun Arv kokonais- Arvio talousarvio toteutuma toteutuma ylityksestä / + muutokset prosenttia (lokak /10)*2 säästöstä eli kokonais- vakanssien kokonais- määrärahasta säästöt määräraha huomioitu Tuomiokirkkosrk , Mikaelinsrk , Martinsrk , Katariinansrk , Maarian srk , Åbo svenska , Henrikinsrk , Paattisten srk , Kaarinan srk , Piikkiön srk , Yhteensä Kirkkoneuvoston käyttövaraukseen merkitystä euron määrärahasta kirkkoneuvoston on mahdollista myöhemmin tehtävillä päätöksillä myöntää varoja sen turvaamiseksi, että Kirkkojärjestyksen 15:2 edellyttämät tehtävät voidaan hoitaa. Määrärahan jakamisesta mahdollisesti tehtävät päätökset tulevat ajankohtaisiksi vasta sen jälkeen, kun Kirkkojärjestyksen 15:2 edellyttämien tehtävien hoitaminen jossain seurakunnassa vaarantuu vielä senkin jälkeen kun seurakunta on saanut käyttöönsä vuodelta 2013 säästyneet määrärahansa. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin: 1) Yhtymän vuosikate on positiivinen mutta poistojen jälkeen on tilikauden 2014 tulos arvioitu alijäämäiseksi noin 1,5 milj. euroa 2) Yhtymän verotulot laskevat vuosi vuodelta, mutta henkilöstön määrää ei ole pystytty vähentämään vaan se on edelleen noin 500 (vertailukelpoisessa Oulun seurakuntayhtymässä 380). 3) Sisäisiä vuokria ei ole otettu käyttöön talousarvioehdotuksessa 4) Veroprosenttina on käytetty 1%, mikä ei riitä kirkon ydintehtävään, paikallisseurakuntien toiminnan turvaamiseen Turussa ja Kaarinassa. 5) Kirkkovaltuuston määräämä 10 %:n vähennys on edelleen joiltakin yksiköiltä suorittamatta. 6) Nykyinen rahanjakomalli on tullut tiensä päähän. 7) Seurakuntayhtymän tukitoimintojen, yhteisten työmuotojen, kuten diakoniakeskuksen ja kasvatusasiain keskuksen tarpeellisuutta on tarkistettava. Seurakunnallisen toiminnan eli 2 PL:n jakoperuste on ennallaan mutta toukokuun 10 % supistuksen lisäksi on edelleen 3 % määrärahan vähennystä. Vuo-

13 Yhteinen kirkkovaltuusto den 2013 alkuperäinen ehdotus oli euroa ja vuodelle 2014 se on euroa eli pudotusta noin 13%. Mikaelinseurakunnan osuus on euroa, josta henkilöstökuluja euroa ja toimintaan jää euroa. Määrärahasta kuluu siis 91 % henkilöstömenoihin. Parhaimmillaan aiemmin oli toimintaan noin euroa, joten vähennys on melkoinen. Useilla muillakin seurakunnilla on toimintamäärärahat liian pienet. Kirkkolain 15 luvun 2 mukaan kirkollisverolla katetaan se määrä, joka yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseksi. Ellei siis muita tuloja ole, on veroprosenttia nostettava toiminnan turvaamiseksi. Kirkosta eroamisen näkökohtaa ei kirkkolaissa tunneta. 8) Samaten kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n 3 momentissa todetaan: Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tähän viitataan kohdassa Kirkkoneuvoston käyttövaraus, jossa otetaan euron käyttövaraus myöhemmin tehtävin kirkkoneuvoston päätöksin kohdennettaviksi 15:2 edellyttämiin tehtäviin. Tämä ratkaisu tuntuu oudolta; kyseessä oleva rahasumma olisi välittömästi jaettava paikallisseurakuntien toimintaan jäsenmäärien suhteessa. Kirkkoneuvoston vastaus Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto ei hyväksy annettua talousarvioehdotusta tässä muodossa vaan vaatii, että paikallisseurakuntien toiminta on turvattava. 1) Talousarvioehdotuksen vuosikate ja tulos ovat kirkkoneuvoston tiedossa. 2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän henkilöstön ja Oulun seurakuntayhtymän tehtäväalueittainen ryhmittely esitetään seuraavassa: Turku Oulu papisto kirkkomuusikot diakoniatyöntekijät nuorisotyönohjaajat muu seurakuntatyö lastenohjaajat toimisto ja hallinto viestintä 4 6 hautaustoimen henkilökunta kiinteistötoimi ja leirikeskukset Henkilöstön sijoittamiseksi tehtäväalueittaisiin ryhmittelyyn ei ole olemassa yhtenäistä ohjeistusta ja sen vuoksi tämän taulukon jaottelu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta poikkeaa tasekirjassa 2012 esitetystä jaottelusta, koska henkilöstö sijoitettiin Oulun seurakuntayhtymästä saadun jaottelun mukaisesti. Kiinteistö- ja hautaustoimen henkilökunnan osalta voidaan todeta, et-

14 Yhteinen kirkkovaltuusto tä Oulun seurakuntayhtymässä on vuoden 2011 tasekirjan mukaan käytetty ostopalveluihin noin 1,2 milj euroa, mikä vastaa noin 30 vakanssin kustannusta. Oulussa henkilöstömäärän vähentämistä on siis tapahtunut siirtymällä ostopalvelujen käyttämiseen. Myös ostopalvelut on maksettava verotuloista. 3) Sisäisten vuokrien käyttöönottoa valmistellaan. 4) Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan äänin 47 9, yksi tyhjä, että vuoden 2014 kirkollisveroprosentti on edelleen 1 %. Kirkollisveroprosentin asettamiseen liittyvässä esittelytekstissä käsiteltiin aihekenttää laajasti. 5) Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2013 talousarviomuutosehdotuksen, joka pohjautui kirkkovaltuuston kokouksessa kirkkoneuvostolle osoitettuun tehtävänantoon valmistella verotulopohjan alenemisen huomioivat vähennykset. Talousarviomuutoksessa hyväksytyt vähennykset tehtiin paikallisseurakuntien osalta määrärahajakomallin mukaisesti ja muiden yksikköjen osalta yksiköiltä saatujen suunnitelmien pohjalta. 6) Kirkkovaltuusto hyväksyi nykyisen määrärahajakomallin kokouksessaan Kirkkovaltuuston pöytäkirjassa tähän asiakohtaan liittyvä päätös on seuraava: Kirkkovaltuusto päätti, että määrärahajakotoimikunnan ehdotus uudeksi jakomalliksi hyväksytään otettavaksi käyttöön vuodesta 2011 alkaen. Uuden jakojärjestelmän toimivuutta ehdotetaan tarkasteltavaksi seuraavan valtuustokauden loppupuolella. Tämä valtuustokausi päättyy vuonna 2014, joten tarkastelun ajankohta on koittanut. 7) Tukitoimien ja yhteisten työmuotojen olemassaolo sisältyy perussääntöön. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnossa ei ole perusteluja vaatimukselle niiden tarpeellisuuden tarkasteluun. 8) Kirkkoneuvoston käyttövaraukseen merkitystä euron määrärahasta kirkkoneuvoston on mahdollista myöhemmin tehtävillä päätöksillä myöntää varoja sen turvaamiseksi, että Kirkkojärjestyksen 15:2 edellyttämät tehtävät voidaan hoitaa. Määrärahan jakamisesta mahdollisesti tehtävät päätökset tulevat ajankohtaisiksi vasta sen jälkeen, kun Kirkkojärjestyksen 15:2 edellyttämien tehtävien hoitaminen jossain seurakunnassa vaarantuu vielä senkin jälkeen kun seurakunta on saanut käyttöönsä vuodelta 2013 säästyneet määrärahansa. Vuodelta 2013 säästyvistä määrärahoista on tehty arvio tilanteen mukaan. Säästöjä on tämänhetkisen tilanteen mukaan jäämässä kaikille muille kuin yhdelle seurakunnalle. Sen vuoksi ei ole aiheellista jakaa kirkkoneuvostolle varattua euron hätäapumäärärahaa automaattisesti kaikille seurakunnille vaan harkitusti perusteltujen anomusten mukaan. Arvio vuodelta 2013 säästyvistä määrärahoista lokakuun lopun tilanteen mukaan on esitetty kirkkoneuvoston vastauksessa Tuomiokirkkoseurakunnalle. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helin Marjatta Hellstén Jorma Jokela Tapani Kanervavuori Mirjo Johansson

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.3.2013 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 7/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 20.8.2013 klo 16.30 19.45 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.6.2007 klo 18.00 20.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot