TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Pirjo Vahtola piti hartauden. Kirkkoneuvoston lausunnot ja ehdotukset 79 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Merkittiin. 80 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Ei muutoksenhakuoikeutta. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kokous todettiin lailliseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 81 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 44 varsinaista jäsentä ja 16 varajäsentä eli yhteensä 60/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 82 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirkka Lehtonen ja Susanne Björkman. Ei muutoksenhakuoikeutta. 83 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN VALT. YO MARI-ELINA KOIVUSALON LUOTTAMUS- TOIMEN PÄÄTTYMINEN Kirkkoneuvoston esitys Valt. yo. Mari-Elina Koivusalo valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Martinseurakunnan edustajana. Mari-Elina Koivusalo on ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän menettää muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Kirkkovaltuusto päättää todeta, että valt.yo. Mari-Elina Koivusalon luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Martinseurakuntaa edustavana varajäsenenä on päättynyt. (KJ 7 luku 2:1).

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. 84 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN OPISKELIJA LAURA SALMISEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Kirkkoneuvoston esitys Opiskelija Laura Salminen valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Martinseurakunnan edustajana. Laura Salminen on ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän menettää muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Kirkkovaltuusto päättää todeta, että opiskelija Laura Salmisen luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Martinseurakuntaa edustavana varajäsenenä on päättynyt. (KJ 7 luku 2:1). Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. 85 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN JUHA NAPUN KUTSUMINEN VARSINAI- SEKSI JÄSENEKSI Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto totesi kokouksessaan luokanopettaja Heikki Knuutin luottamustoimen päättyneen paikkakunnalta poismuuton takia. Hänen tilalleen tulee valita uusi varsinainen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (KJ 7:2,2). Partiotyön Ystävät ehdokaslistan seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas on toimitusjohtaja Juha Nappu. Kirkkovaltuusto päättää, että toimitusjohtaja Juha Nappu kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi luokanopettaja Heikki Knuutin tilalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esityksen mukaan.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto Ei muutoksenhakuoikeutta. 86 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSAJAT KEVÄTKAUDELLA 2014 Kirkkoneuvoston esitys Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston kokousajoiksi kevätkaudella Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai klo torstai klo (budjetin lähetekeskustelu) torstai klo (tilinpäätös) Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä kokousajat edellä esitetyn mukaisesti. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. 87 KATARIINAN SEURAKUNNAN ESITYS SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN LAKKAUTTAMI- SESTA Kirkkoneuvoston esitys Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan tarkastellut seurakunnan talousnäkymiä ja mahdollisuuksia toimintamäärärahojen tasapainottamiseen. Seurakuntaneuvosto on päättänyt esittää tuomiokapitulille 1 kappalaisen viran jättämistä edelleen avoimeksi vuodeksi 2014 ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle yhden seurakuntapastorin viran lakkauttamista alkaen. Seurakuntapastorin viran lakkauttamisella saadaan aikaan säästöä euroa. Kirkkovaltuusto päättää, että Katariinanseurakunnasta lakkautetaan yksi seurakuntapastorin (601) virka. On muutoksenhakuoikeus. Päätös Kirkkovaltuusto päätti, että Katariinanseurakunnasta lakkautetaan yksi seurakuntapastorin (601) virka. On muutoksenhakuoikeus.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto KIRKONKIRJOJEN DIGITOINNISTA JOHTUVA MÄÄRÄRAHAN YLITYS Keskusrekisterin johtaja Heikki Arikka on laatinut yhteenvedon kirkonkirjojen digitoinnin loppuun saattamisesta aiheutuvista ylityksistä: Liite Kirkkoneuvoston esitys Laskelman mukaan ylitystä tulee euroa. Ylitys johtuu kiinteistä kuukausikustannuksista, jotka sopimuksen mukaan on maksettava Affecto Oy:lle. Alkuperäisen suunnitelman mukaan aineiston piti olla digitoituna ja tarkistettuna Materiaalin tarkistaminen on kuitenkin osoittautunut suunniteltua hitaammaksi. Kirjuri-ohjelman käyttöepävarmuudesta ja keskeneräisyydestä johtuen materiaalin tarkistaminen vielä hidastui merkittävästi Kirjuriohjelman käyttöön siirryttäessä Kirjuri-ohjelmaan siirtymisestä ja toimivuudesta vastuu on Kirkkohallituksella. Materiaali saatiin digitoitua määräajassa, mutta digitoidun aineiston tarkistettavaksi saannissa on ollut huomattavia aikatauluviivästyksiä. Koko digitointiprojektin aikana on ollut useita kuukausien mittaisia katkoja tarkistusmateriaalin saannissa. Kaikki katkokset ja materiaalin saatavuusongelmat ovat johtuneet meistä riippumattomista syistä. Edelleen odotetaan digitoitua materiaalia tarkistettavaksi. Kirkkovaltuusto päättää, että keskusrekisterille myönnetään enintään euron ylityslupa digitointiprojektin kustannuksiin vuonna 2013 digitointiprojektin loppuun saattamiseksi. On muutoksenhakuoikeus. Päätös Kirkkovaltuusto päätti, että keskusrekisterille myönnetään enintään euron ylityslupa digitointiprojektin kustannuksiin vuonna 2013 digitointiprojektin loppuun saattamiseksi. On muutoksenhakuoikeus. 89 VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS Suomen talous supistui vuoden 2012 lopulla ja vajosi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä taantumaan. Talouskehitys Euroopassa on heikkoa ja maailmankaupan kasvu poikkeuksellisen hidasta, mistä syystä Suomen talous ei saa vetoapua viennistä. Suomen teollisuustuotannon lasku jatkuu vuonna 2013 toista vuotta peräkkäin eikä kokonaistuotanto saavuta vuoden 2015 loppuun mennessä vuoden 2008 tasoa. Tulevina vuosina Suomen viennin kasvun odo-

6 Yhteinen kirkkovaltuusto tetaan pohjautuvan aiempaa enemmän investointeihin liittyvien palvelujen vientiin. Tuoreiden suhdanne-ennusteiden mukaan pahin vaihe euroalueen velkakriisissä on ohitse, mikä tulee elvyttämään Suomen vientikysyntää. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa ennustetaan Suomen bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 0,5 prosenttia. Samalla viikolla myös Suomen Pankki, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Danske Bank julkaisivat suhdanne-ennusteensa. Suomen Pankki ennustaa supistumaksi 0,8 prosenttia, Palkansaajien tutkimuslaitos 0,6 prosenttia ja Danske Bank 0,7 prosenttia. Kaikki mainitut tahot ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan vuonna Valtiovarainministeriön ennuste kasvusta on 1,2 prosenttia, Suomen Pankin 0,9 prosenttia, Palkansaajien tutkimuslaitoksen 2,1 prosenttia ja Danske Bankin 1,5 prosenttia. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli elokuussa 7,1 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön päiväämän tiedotteen mukaan elokuun lopussa 2013 oli työ- ja elinkeinotoimistoissa yhteensä työtöntä työnhakijaa, mikä on enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa oli elokuun lopussa lomautettuna arviolta henkilöä, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. SAK on kerännyt tiedot julkisuudessa olleista irtisanomisista, lomautuksista ja ytneuvotteluista ja tilastoinut irtisanottua, lomautettua ja yt-neuvottelun alaista. Varsinais-Suomen ely-keskuksen keväällä 2013 julkaisemassa kehitysnäkymiä koskevassa raportissa todetaan, että Turun seudulla voimakas käänne huonompaan tapahtui vasta kesällä 2009 vaikka Suomi oli ajautunut taantumaan jo maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkimainingeissa loppuvuonna Huonompi kausi muodostui kuitenkin pidemmäksi kuin muualla Varsinais- Suomessa ja koko maassa. Tuloksena tästä kolme vuotta kestäneestä tilanteesta työllisyystilanne on jäänyt Turun seudulla Varsinais-Suomen keskimääräistä heikommaksi. Ely-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan elokuussa 2013 Turun työttömyysaste oli 14,5 % (elokuussa 2012 se oli ollut 13,2 %) ja Kaarinan työttömyysaste 8,3 % (elokuussa 2012 se oli ollut 6,7 %). Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta eli työllisistä ja työttömistä. Koko väestön työttömyysaste lasketaan vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa ennakoidaan, että vuonna 2013 työllisyystilanne edelleen heikkenee ja työttömyysaste kohoaa 8,3 prosenttiin. Katsauksessa todetaan myös, että vielä vuonna 2014 työllisyyden kasvunäkymät tulevat olemaan vaimeahkot, sillä työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat heikentävät talouskasvun työllistävyyttä. Suomen Pankin ennuste Suomen vuoden 2014 työttömyysasteesta on 8,6 prosenttia, Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennuste 8,1 prosenttia ja Danske Bankin ennuste 8,3 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli vuoden alussa 1,6 % ja se on vaihdellut koko alkuvuoden 1,7 prosentin ja 1,4 pro-

7 Yhteinen kirkkovaltuusto sentin välillä. Elokuussa inflaatio hiipui 1,2 prosenttiin kun se heinäkuussa oli ollut 1,6 prosenttia. Inflaation hidastumisen aiheutti ennen kaikkea vihannesten halpeneminen heinäkuusta elokuuhun. Valtioneuvoston kanslian julkaisemassa tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportissa ennustetaan vuonna 2014 nimellispalkkojen nousuvauhdin ansiotasoindeksin mukaan hidastuvan 2,1 prosenttiin ja inflaation kiihtyvän 2,1 prosenttiin, mikä tarkoittaa, että reaaliansiot eivät nouse. Jo vuoden 2013 talousarvioehdotuksen esittelyssä siteerattiin valtiovarainministeriön julkaisemaa taloudellista katsausta, jossa todetaan mm, että talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan julkisen talouden rahoitukseen syntynyttä kestävyysvajetta eikä kestävyysvajeen umpeen kurominen pelkästään verotusta kiristävien ja menoja leikkaavien välittömien toimien avulla ole tarkoituksenmukaista vaan välittömien sopeutustoimien ohella talouden rakenteisiin kohdistuvat uudistukset ovat välttämättömiä. Valtioneuvosto julkaisi rakennepoliittisen ohjelman Myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on välttämätöntä tehdä rakenteellisia uudistuksia talouden rahoituksen kestävyysvajeen poistamiseksi. Vuoden 2008 lopussa seurakuntayhtymään kuuluvien 10 seurakunnan yhteinen jäsenmäärä oli Vuoden 2012 lopussa jäsenmäärä oli , joten neljässä vuodessa vähennys oli ollut 3,9 prosenttia eli prosentti vuodessa. Jäsenmäärä oli , missä on vähennystä vuoden alun tilanteeseen 496 henkeä eli 0,33 prosenttia. Loppuvuotta kohden eroaminen kiihtyy. Verottajalta saatujen verotilastojen mukaan oli vuodelta 2011 toimitetussa verotuksessa keskimääräinen verotulo Turussa ja Kaarinassa jäsentä kohden 166 euroa. Keskimääräisen verotulon mukaan laskettuna 500 jäsenen vähennys merkitsee noin euroa. Eronneet seurakunnittain tammi elokuussa esitetään seuraavassa taulukossa: Muutos % Tuomiokirkko ,09 Mikael ,02 Martti ,51 Katariina ,48 Maaria ,85 Åbo ,42 Henrik ,66 Paattinen ,11 Kaarina ,13 Piikkiö , ,33 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kuusi ja kansilehden väri on vanilja. Sivumäärältään suurin asiakirja on ehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Liite 1 89.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston antamien talousarvio-ohjeiden mukaan vuoden 2014 talousarvion laadinnan lähtökohtana oli, että talousarvioesityksiä laadittaessa noudatetaan hallitusti linjaa, jossa toteutuu 3 %:n alenema vuoden 2013 ensimmäisen talousarviomuutoksen mukaiseen tasoon. Käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteenveto esitetään sivulla 170. Talousarvioehdotuksessa toimintatuotot nousevat yhteensä 4,4 prosenttia ja toimintakulut laskevat yhteensä 3,3 prosenttia. Toimintakatteeksi muodostuu ehdotuksessa euroa. Vuoden 2013 virallisen talousarvion toimintakate on euroa. Toimintakatteen jälkeisten erien yhteenveto esitetään sivulla 174. Nämä erät ovat lainojen korkoja ja poistoja, jotka ovat yhteensä euroa. Rahoitustoimi esitetään sivuilla Rahoitustoimen ylijäämäksi muodostuu euroa. Talousarvioehdotuksen yhteenvetosivut ovat sivuilla Vuosikatteeseen lasketaan yhteen toimintakate sekä verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja rahoituskulut. Laskutoimitus osoittaa vuosikatteen olevan euroa ylijäämäinen mutta poistot ovat euroa. Terveessä taloudessa vuosikatteen pitäisi kattaa poistot. Satunnaisia tuottoja huoneistojen myynnistä arvioidaan kertyvän euroa. Tilikauden tulos ehdotuksessa on euroa. Rahoituslaskelma esitetään sivuilla Rahoituslaskelma osoittaa, että talousarvioehdotus johtaa kassavarojen vähenemiseen eurolla. Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymästä on tätä kirjoitettaessa olemassa syyskuun lopun tieto. Kirkollisverokertymä on 0,6 prosenttia alle ja yhteisöverokertymä 5,1 prosenttia yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kokonaiskertymä on euroa eli 0,3 prosenttia yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Talousarvioehdotuksessa kirkollisveron tuotoksi vuonna 2014 esitetään 23,9 milj euroa, missä on vähennystä 0,6 milj euroa vuoden 2013 talousarviossa esitettyyn arvioon. Sivuilla esitetään laskelma, jonka perusteella vuoden 2014 arvioon on päädytty. Talousarvioehdotuksessa esitetään yhteisöveron tuotoksi 5,3 milj euroa, missä on lisäystä 1,7 milj euroa vuoden 2013 talousarviossa esitettyyn arvioon. Vuoden 2013 arvio on 3,6 milj euroa, mikä on syyskuun lopussa jo ylittynyt 0,4 milj eurolla. Sivuilla esitetään laskelma, jonka perusteella vuoden 2014 arvioon on päädytty. Yhteenlasketun kirkollisvero- ja yhteisöverokertymän lisäykseksi arvioidaan 1,1 milj euroa eli 3,9 prosenttia. Kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2012 mukaan tuli hautaustoimen pääluokasta siirtää hautaan siunaamisessa käytettävät tilat ja niiden kustannukset kiinteistötoimen pääluokkaan. Kirkkohallituksen ohje tuli niin myöhäisessä vaiheessa, ettei vuoden 2013 talousarviota ehditty laatia uuden jaottelun mu-

9 Yhteinen kirkkovaltuusto kaisena. Siitä johtuen vuosien 2013 ja 2014 arvioiden muutos on laskettava hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien yhteissummasta. Toisena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosa, joka on seuraava: Liite Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu liitteessä nro 2 alkaen sivulta 4. Kolmantena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Se on seuraava: Liite Neljäntenä liitteenä on henkilökuntaliite. Se on seuraava: Liite Henkilökuntaliite on virkojen ja toimien osalta laadittu tilanteen mukaan. Mahdollisesti suoritettavia virka- tai toimijärjestelyjä ei ole pyritty henkilökuntaliitteeseen ennakoimaan. Henkilökuntaliite päivitetään sen jälkeen kun virkapaketti on käsitelty kirkkovaltuustossa. Virkapaketista aiheutuvat määrärahamuutokset tullaan tekemään myös talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa Kuudentena liitteenä on Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite Piikkiön hautainhoitorahasto on suoritustilassa ja rahaston tulevaisuudesta tulee vielä tämän vuoden aikana laatia suunnitelma. Hallintovirastossa on jo tehty pohjatyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Kirkkovaltuuston talousarviokokous on Kirkkoneuvosto on varautunut talousarvion toiseen lukemiseen Talousarviosta annettavien lausuntojen tulisi olla esittelijällä viimeistään tiistaina , koska on se johtoryhmä, jossa lausunnot käsitellään. Käsittely kirkkoneuvostossa :

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Talousjohtaja esitti talousarvioehdotukseen tehdyt muutokset liitteenä Kirkkoneuvoston päätös Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioehdotukset liitteiden mukaisesti. Käyttötalouden ja investointien ehdotuksista päätetään pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talousjohtajalla viimeistään tiistaina virkaaikana. Asian eteneminen kirkkoneuvostossa Kirkkoneuvosto käsitteli talousarviokokouksessaan ensi vuoden talousarvioehdotuksen. Siitä päätettiin pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot siten, että niiden tuli olla talousjohtajalla viimeistään tiistaina virkaaikana. Seurakuntaneuvostojen lausunnot esitetään seuraavassa. Kommentoitavat asiakohdat on numeroitu. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto ) Talousarvioesitys on voimakkaasti supistuva. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna seurakuntien talous on kiristynyt -14,5 %. Tämäkään ei vielä tulevaisuudessa riitä. Koko seurakuntayhtymän tasolla on päästävä niin hallintoa, kiinteistö- ja hautatointa, yhteisiä työmuotoja kuin seurakuntiakin koskeviin rakenteellisiin ratkaisuihin, joiden avulla kokonaistalous saadaan tasapainoon. 2) Talousarvioesitys merkitsee Turun tuomiokirkkoseurakunnan osalta sitä, että rakenneuudistuksiin on henkilöstömenojen osalta lähdettävä välittömästi. Henkilöstömenojen säästötarve on yhteensä noin /vuosi. Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa yhteistoimintamenettelyn aloittamiseen vielä vuoden 2013 aikana. 3) Seurakuntaneuvosto pyrkii pehmentämään tarvittavia leikkauksia testamenttivaroilla. Samalla se pitää välttämättömänä, että kirkkoneuvostolle talousarviossa varattu euron varaus talousvaikeuksissa olevien seurakuntien toiminnan tukemiseen jaetaan seurakunnille voimassa olevan rahanjakomallin mukaisesti jo ensi vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Vain tällä tavoin seurakunnat saavat mahdollisuuksia sopeuttaa toimintaansa ja talouttaan siten, että hengellinen toiminta ei kärsi korvaamattomia vahinkoja. Kirkkoneuvoston vastaus 1) Kirkkoneuvoston asettaman rakennetoimikunnan tarkoituksena on perehtyä kaikkeen yhteisillä talousarviovaroilla tehtävään toimintaan ja tehdä ehdotuksensa sellaisista rakenteellista laatua olevista muutoksista, joilla toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan kehittää. 2) Käsiteltäessä toimenpiteitä kirkkovaltuuston asettaman säästötavoitteen saavuttamiseksi kirkkoneuvosto päätti seuraavaa:

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Säästöjen aikaansaamiseksi on yhtymän yksiköissä ja seurakunnissa toistaiseksi noudatettava seuraavia ohjeita, ottaen huomioon yhteinen työnantajapolitiikka ja budjettivastuu: Vaikka henkilöstömenot ovatkin merkittävä menoerä, tulee säästöjä etsiä muistakin menokohteista Avoimeksi tulevia yli 6 kuukauden pituisia virkoja tai työsuhteita ei saa ryhtyä täyttämään ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa Kausityöntekijöiden palkkaamisessa tulee noudattaa erityistä harkintaa Työntekijöiden kanssa tulee keskustella vapaaehtoisista virka- ja työvapaista, joiden ajaksi ei palkata sijaisia. Palkattomien vapaiden toteutustapa voi yksiköittäin vaihdella. Työajan lyhennys voidaan toteuttaa esimerkiksi lyhennettynä työviikkona tai pienempänä kuukausityöaikana Yt-neuvotteluista päättää tarvittaessa kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä kaikki ulkomaanmatkat Yt-neuvotteluja koskevassa päätöksessä korostetaan yhteistä työnantajapolitiikkaa. Jos yt-neuvottelut voivat johtaa työntekijöiden irtisanomisiin, osaaikaistamisiin tai lomautuksiin, tulee niihin hakea etukäteen lupa yhteiseltä kirkkoneuvostolta. Muista kuin irtisanomisista, osa-aikaistamisista tai lomautuksista voivat yksiköt käydä yt-neuvotteluja osana normaalia toimintaa ilman luvan hakemista kirkkoneuvostolta. Yt-menettelyjä käytäessä on yksiköissä oltava neuvotteluilla haettaviin toimenpiteisiin lainmukaiset perusteet. 3) Vuodelta 2013 säästyvistä määrärahoista on tehty arvio tilanteen mukaan. Säästöjä on tämänhetkisen tilanteen mukaan jäämässä kaikille muille kuin yhdelle seurakunnalle. Sen vuoksi ei ole aiheellista jakaa kirkkoneuvostolle varattua euron hätäapumäärärahaa automaattisesti kaikille seurakunnille vaan harkitusti perusteltujen anomusten mukaan. Arvio vuodelta 2013 säästyvistä määrärahoista lokakuun lopun tilanteen mukaan laskettuna on seuraava:

12 Yhteinen kirkkovaltuusto ARVIO PAIKALLISSEURAKUNTIEN KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA 2013 Toteutuma Lokakuun Arv kokonais- Arvio talousarvio toteutuma toteutuma ylityksestä / + muutokset prosenttia (lokak /10)*2 säästöstä eli kokonais- vakanssien kokonais- määrärahasta säästöt määräraha huomioitu Tuomiokirkkosrk , Mikaelinsrk , Martinsrk , Katariinansrk , Maarian srk , Åbo svenska , Henrikinsrk , Paattisten srk , Kaarinan srk , Piikkiön srk , Yhteensä Kirkkoneuvoston käyttövaraukseen merkitystä euron määrärahasta kirkkoneuvoston on mahdollista myöhemmin tehtävillä päätöksillä myöntää varoja sen turvaamiseksi, että Kirkkojärjestyksen 15:2 edellyttämät tehtävät voidaan hoitaa. Määrärahan jakamisesta mahdollisesti tehtävät päätökset tulevat ajankohtaisiksi vasta sen jälkeen, kun Kirkkojärjestyksen 15:2 edellyttämien tehtävien hoitaminen jossain seurakunnassa vaarantuu vielä senkin jälkeen kun seurakunta on saanut käyttöönsä vuodelta 2013 säästyneet määrärahansa. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin: 1) Yhtymän vuosikate on positiivinen mutta poistojen jälkeen on tilikauden 2014 tulos arvioitu alijäämäiseksi noin 1,5 milj. euroa 2) Yhtymän verotulot laskevat vuosi vuodelta, mutta henkilöstön määrää ei ole pystytty vähentämään vaan se on edelleen noin 500 (vertailukelpoisessa Oulun seurakuntayhtymässä 380). 3) Sisäisiä vuokria ei ole otettu käyttöön talousarvioehdotuksessa 4) Veroprosenttina on käytetty 1%, mikä ei riitä kirkon ydintehtävään, paikallisseurakuntien toiminnan turvaamiseen Turussa ja Kaarinassa. 5) Kirkkovaltuuston määräämä 10 %:n vähennys on edelleen joiltakin yksiköiltä suorittamatta. 6) Nykyinen rahanjakomalli on tullut tiensä päähän. 7) Seurakuntayhtymän tukitoimintojen, yhteisten työmuotojen, kuten diakoniakeskuksen ja kasvatusasiain keskuksen tarpeellisuutta on tarkistettava. Seurakunnallisen toiminnan eli 2 PL:n jakoperuste on ennallaan mutta toukokuun 10 % supistuksen lisäksi on edelleen 3 % määrärahan vähennystä. Vuo-

13 Yhteinen kirkkovaltuusto den 2013 alkuperäinen ehdotus oli euroa ja vuodelle 2014 se on euroa eli pudotusta noin 13%. Mikaelinseurakunnan osuus on euroa, josta henkilöstökuluja euroa ja toimintaan jää euroa. Määrärahasta kuluu siis 91 % henkilöstömenoihin. Parhaimmillaan aiemmin oli toimintaan noin euroa, joten vähennys on melkoinen. Useilla muillakin seurakunnilla on toimintamäärärahat liian pienet. Kirkkolain 15 luvun 2 mukaan kirkollisverolla katetaan se määrä, joka yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseksi. Ellei siis muita tuloja ole, on veroprosenttia nostettava toiminnan turvaamiseksi. Kirkosta eroamisen näkökohtaa ei kirkkolaissa tunneta. 8) Samaten kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n 3 momentissa todetaan: Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tähän viitataan kohdassa Kirkkoneuvoston käyttövaraus, jossa otetaan euron käyttövaraus myöhemmin tehtävin kirkkoneuvoston päätöksin kohdennettaviksi 15:2 edellyttämiin tehtäviin. Tämä ratkaisu tuntuu oudolta; kyseessä oleva rahasumma olisi välittömästi jaettava paikallisseurakuntien toimintaan jäsenmäärien suhteessa. Kirkkoneuvoston vastaus Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto ei hyväksy annettua talousarvioehdotusta tässä muodossa vaan vaatii, että paikallisseurakuntien toiminta on turvattava. 1) Talousarvioehdotuksen vuosikate ja tulos ovat kirkkoneuvoston tiedossa. 2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän henkilöstön ja Oulun seurakuntayhtymän tehtäväalueittainen ryhmittely esitetään seuraavassa: Turku Oulu papisto kirkkomuusikot diakoniatyöntekijät nuorisotyönohjaajat muu seurakuntatyö lastenohjaajat toimisto ja hallinto viestintä 4 6 hautaustoimen henkilökunta kiinteistötoimi ja leirikeskukset Henkilöstön sijoittamiseksi tehtäväalueittaisiin ryhmittelyyn ei ole olemassa yhtenäistä ohjeistusta ja sen vuoksi tämän taulukon jaottelu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta poikkeaa tasekirjassa 2012 esitetystä jaottelusta, koska henkilöstö sijoitettiin Oulun seurakuntayhtymästä saadun jaottelun mukaisesti. Kiinteistö- ja hautaustoimen henkilökunnan osalta voidaan todeta, et-

14 Yhteinen kirkkovaltuusto tä Oulun seurakuntayhtymässä on vuoden 2011 tasekirjan mukaan käytetty ostopalveluihin noin 1,2 milj euroa, mikä vastaa noin 30 vakanssin kustannusta. Oulussa henkilöstömäärän vähentämistä on siis tapahtunut siirtymällä ostopalvelujen käyttämiseen. Myös ostopalvelut on maksettava verotuloista. 3) Sisäisten vuokrien käyttöönottoa valmistellaan. 4) Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan äänin 47 9, yksi tyhjä, että vuoden 2014 kirkollisveroprosentti on edelleen 1 %. Kirkollisveroprosentin asettamiseen liittyvässä esittelytekstissä käsiteltiin aihekenttää laajasti. 5) Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2013 talousarviomuutosehdotuksen, joka pohjautui kirkkovaltuuston kokouksessa kirkkoneuvostolle osoitettuun tehtävänantoon valmistella verotulopohjan alenemisen huomioivat vähennykset. Talousarviomuutoksessa hyväksytyt vähennykset tehtiin paikallisseurakuntien osalta määrärahajakomallin mukaisesti ja muiden yksikköjen osalta yksiköiltä saatujen suunnitelmien pohjalta. 6) Kirkkovaltuusto hyväksyi nykyisen määrärahajakomallin kokouksessaan Kirkkovaltuuston pöytäkirjassa tähän asiakohtaan liittyvä päätös on seuraava: Kirkkovaltuusto päätti, että määrärahajakotoimikunnan ehdotus uudeksi jakomalliksi hyväksytään otettavaksi käyttöön vuodesta 2011 alkaen. Uuden jakojärjestelmän toimivuutta ehdotetaan tarkasteltavaksi seuraavan valtuustokauden loppupuolella. Tämä valtuustokausi päättyy vuonna 2014, joten tarkastelun ajankohta on koittanut. 7) Tukitoimien ja yhteisten työmuotojen olemassaolo sisältyy perussääntöön. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnossa ei ole perusteluja vaatimukselle niiden tarpeellisuuden tarkasteluun. 8) Kirkkoneuvoston käyttövaraukseen merkitystä euron määrärahasta kirkkoneuvoston on mahdollista myöhemmin tehtävillä päätöksillä myöntää varoja sen turvaamiseksi, että Kirkkojärjestyksen 15:2 edellyttämät tehtävät voidaan hoitaa. Määrärahan jakamisesta mahdollisesti tehtävät päätökset tulevat ajankohtaisiksi vasta sen jälkeen, kun Kirkkojärjestyksen 15:2 edellyttämien tehtävien hoitaminen jossain seurakunnassa vaarantuu vielä senkin jälkeen kun seurakunta on saanut käyttöönsä vuodelta 2013 säästyneet määrärahansa. Vuodelta 2013 säästyvistä määrärahoista on tehty arvio tilanteen mukaan. Säästöjä on tämänhetkisen tilanteen mukaan jäämässä kaikille muille kuin yhdelle seurakunnalle. Sen vuoksi ei ole aiheellista jakaa kirkkoneuvostolle varattua euron hätäapumäärärahaa automaattisesti kaikille seurakunnille vaan harkitusti perusteltujen anomusten mukaan. Arvio vuodelta 2013 säästyvistä määrärahoista lokakuun lopun tilanteen mukaan on esitetty kirkkoneuvoston vastauksessa Tuomiokirkkoseurakunnalle. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto

15 Yhteinen kirkkovaltuusto ) Seurakuntayhtymälle tulee mahdollisimman pian saada hyväksyttyä uusi strategia. Samoin tulisi saada kokonaisnäkemys siitä, miten seurakuntien toimintaedellytykset turvataan. 2) Edelliseen liittyen tulisi myös arvioida nykyisen rahanjakomallin toimivuus tilanteessa, jossa tulot ratkaisevasti ovat vähentyneet / vähenevät. 3) Tarvitaan selvitys siitä, millaisia vaikutuksia seurakuntayhtymän toimintayksiköiden säästötoimenpiiteillä on seurakuntien toimintaan ja missä määrin yhtymän säästöpäätökset ovat kasvattaneet paineita toiminnassa samalla kun seurakuntien omat toimintaedellytykset ovat heikentyneet 4) Käyttövaraukseen kirjattu tulee jakaa kaikkien seurakuntien käyttöön voimassaolevan määrärahanjakomallin pohjalta. 5) Jatkossa, kun selvitykset yhtymän yksiköiden säästöjen vaikutuksista sekä seurakuntien toimintaedellytysten turvaamisesta on tehty, tulee vakavasti harkita seurakuntayhtymän veroprosentin korottamista Kirkkojärjestyksen edellyttämän seurakunnallisen toiminnan turvaamiseksi tulevaisuudessa 6) Seurakuntayhtymässä tulee pikimmiten selkiinnyttää yhteistoimintamenettelyn käytännöt, jotta henkilöstöä ja toimintaa koskevia muutoksia voidaan tehdä hallitusti ja asianmukaisin menettelytavoin. 7) Vaikka tässä taloustilanteessa on ymmärrettävää, ettei suuriin investointeihin ryhdytä, seurakuntaneuvosto kiinnittää yhteisen kirkkoneuvoston huomion Hirvensalon seurakuntakeskuksen toiminnallisten tilojen parannustarpeisiin. Erityisesti nuorisotyön on lähes mahdotonta toimia siellä olevissa tiloissa, ja nykyinen tilapäisjärjestely Hirvensalon nuorisotalossa jatkuu vain vuoden 2015 loppuun. Kysymys on seurakunnalle hyvin tärkeä erityisesti sen valossa, että Yrjänän seurakuntatalosta tultaneen luopumaan. Kirkkoneuvoston vastaus 1) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategian valmistelu on meneillään. 2) Kirkkovaltuusto hyväksyi nykyisen määrärahajakomallin kokouksessaan Kirkkovaltuuston pöytäkirjassa tähän asiakohtaan liittyvä päätös on seuraava: Kirkkovaltuusto päätti, että määrärahajakotoimikunnan ehdotus uudeksi jakomalliksi hyväksytään otettavaksi käyttöön vuodesta 2011 alkaen. Uuden jakojärjestelmän toimivuutta ehdotetaan tarkasteltavaksi seuraavan valtuustokauden loppupuolella. Tämä valtuustokausi päättyy vuonna 2014, joten tarkastelun ajankohta on koittanut. 3) On selvää, että seurakuntayhtymän yksikköjen säästötoimet vaikuttavat koko seurakuntayhtymän alueella ja siis myös paikallisseurakuntiin. Kirkkoneuvoston asettaman rakennetoimikunnan tarkoituksena on perehtyä kaikkeen yhteisillä talousarviovaroilla tehtävään toimintaan ja tehdä ehdotuksensa sellaisista rakenteellista laatua olevista muutoksista, joilla toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan kehittää. 4) Kirkkoneuvoston käyttövaraukseen merkitystä euron määrärahasta kirkkoneuvoston on mahdollista myöhemmin tehtävillä päätöksillä myöntää varoja sen turvaamiseksi, että Kirkkojärjestyksen 15:2 edellyttämät tehtävät voidaan hoitaa. Määrärahan jakamisesta mahdollisesti tehtävät päätökset tulevat ajankohtaisiksi vasta sen jälkeen, kun Kirkkojärjestyksen 15:2 edellyttämi-

16 Yhteinen kirkkovaltuusto en tehtävien hoitaminen jossain seurakunnassa vaarantuu vielä senkin jälkeen kun seurakunta on saanut käyttöönsä vuodelta 2013 säästyneet määrärahansa. Vuodelta 2013 säästyvistä määrärahoista on tehty arvio tilanteen mukaan. Säästöjä on tämänhetkisen tilanteen mukaan jäämässä kaikille muille kuin yhdelle seurakunnalle. Sen vuoksi ei ole aiheellista jakaa kirkkoneuvostolle varattua euron hätäapumäärärahaa automaattisesti kaikille seurakunnille vaan harkitusti perusteltujen anomusten mukaan. Arvio vuodelta 2013 säästyvistä määrärahoista lokakuun lopun tilanteen mukaan on esitetty kirkkoneuvoston vastauksessa Tuomiokirkkoseurakunnalle. 5) Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan äänin 47 9, yksi tyhjä, että vuoden 2014 kirkollisveroprosentti on edelleen 1 %. Kirkollisveroprosentin asettamiseen liittyvässä esittelytekstissä käsiteltiin aihekenttää laajasti. 6) Koulutustoimikunta järjesti esimiehille koulutusta mm. yhteistoimintamenettelystä. 7) Investointisuunnitelmassa on esitys, että luovutaan toistaiseksi Hirvensalon kirkon laajennuksesta huonon taloustilanteen vuoksi. Kiinteistötoimisto on vuokrannut seurakunnalle tilat Hirvensalon nuorisotalosta ja tällä hetkellä sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Sopimusta pyritään jatkamaan, mikäli seurakunta tarvitsee tiloja. Edelleen kiinteistötoimisto on lisännyt Hirvensalon kirkon korjausmäärärahoja vuodelle 2014 yhteensä eur, joilla pyritään parantamaan nykyisten tilojen käyttöä. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto ei ole antanut lausuntoa. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto Maarian seurakuntaneuvosto kiittää talousarvioehdotuksen huolellisesta laadinnasta ja siinä on otettu huomioon vallitseva taloustilanne. Talousarvioehdotus painottaa rakenteellisten muutosten tärkeyttä talouden tasapainottamisessa. Käyttötalous: Maarian seurakunnassa on pyritty jo kahden vuoden aikana supistamaan menoja tuntuvasti. Vuodesta 2014 tulee haasteellinen, koska supistettavia menoja ei enää ole muuta kuin henkilöstömäärärahan osalta. Henkilöstömenoja on karsittu kahden viran osalta virkojen haltijoiden siirtyessä toisiin tehtäviin (diakoniatyöntekijä: perhediakonia ja nuorisotyönohjaaja: varhaisnuorisotyö). Surullista on, että nämä virat ovat juuri niitä, joita tarvittaisiin tukemaan lapsia ja heidän huoltajiaan. Henkilöstömenojen karsiminen on jatkossa välttämätöntä, jotta seurakunnalle jäisi toimintamäärärahaa. Tämä on johtanut ja johtaa seurakunnallisen toi-

17 Yhteinen kirkkovaltuusto minnan tuntuvaan supistamiseen etenkin varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön, perhetyön sekä diakoniatyön osalta eli juuri niiltä toiminnallisilta alueilta, joissa kysyntä ja tarve ovat suurimmillaan. 1) Maarian seurakunnassa suunnitellaan toiminta- ja henkilöstöstrategiaa uudelta pohjalta yhteistyötä ja yhteisvirkoja kehittämällä ja vapaaehtoistyöhön satsaamalla. Maarian seurakunta on suuri ja laaja seurakunta, yhtymän suurin seurakunta. Seurakunnan alueella asuu yli henkilöä, joita palvellaan mm. kerhojen, sielunhoitoavun, diakonian piirissä. Saamme käydä 23 päiväkodissa (kaksi tulossa lisää), 2 vanhainkodissa, 6 palvelutalossa (kaksi tulossa), 8 koulussa, lisäksi isoskoulutukseen syksyisin ilmoittautuu noin 100 ja kevääseen jatkaa 80 nuorta, vuoden 2014 rippikouluun on ilmoittautunut 303 jne. Jumalanpalveluksia on joka sunnuntai säännöllisesti kaksi, kerran kuussa kolme. On ymmärrettävää, että työntekijöiden työkuormitus on suuri. Edellä kuvatusta johtuen Maarian seurakunta ei ole ollut kovin haluttu yhteistyökumppani, koska seurakunnassa työmäärä on suuri. Maarian kaltaisessa suuren seurakunnan taloudessa pienikin prosenttimuutos heijastuu suurina muutoksina ja haasteina. Seurakunnan jäsenten kohtaaminen ja palveleminen jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa, kotikäynneillä, leireillä ja hallintotehtävissä vaativat henkilöstöltä yhä enemmän aikaa, ammattitaitoa ja paneutumista (työn laatu). Henkilöstön koulutus, työ hyvinvointi (työssä jaksaminen ja selviytyminen), asenneilmaston muuttaminen vapaaehtoisia kannustavaksi ja työyhteisön kehittäminen (työyhteisönä kaikki seurakuntaan kuuluvat) ovat asioita, jotka tässä tilanteessa on yhdessä hoidettava hyvin. Selvitäkseen näistä haasteista Maarian seurakunta tarvitsee yhteistoimintaneuvottelut. Investointiosa: Siinä on linjattu hyvin perusajatus investointien tarkoituksenmukaisuudesta ja tarpeellisuudesta. Maarian seurakuntaneuvosto kiittää Pallivahan seurakuntakeskuksen peruskorjauksesta, joka etenee hyvää vauhtia ja on todella tarpeellinen vesikaton vuotaessa ja ikkunapielistä veden valuessa seinärakenteisiin. 2) Maarian kirkon etuosan penkkirivien poistaminen ja niiden tilalle irtotuolien saaminen, valaistuksen uusiminen ja esteettömien WC-tilojen saaminen välittömään kirkon läheisyyteen ovat äärimmäisen tärkeitä. Tällä hetkellä kirkkotila ei palvele seurakuntalaisia niin kuin pitäisi. Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä sitä, että Maarian kirkko tiloiltaan on toimiva ja korostaa sitä, että kirkkotilan tulee vastata ajan tuomiin tarpeisiin monitoimitilana. Kirkkotilan muunneltavuus irtotuolien ansiosta lisää sen käytettävyyttä ja on taloudellisesti perusteltua varsinkin kun Taskulan seurakuntakodista ollaan luopumassa. Maarian kirkosta puuttuvat esteettömät saniteettitilat. Makasiini on sopiva paikka kirkon vieressä. Kirkon saniteettitilat sijaitsevat viereisessä omakotitalossa, sen alakerrassa jyrkkien portaitten takana. Asia tulee ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun nykyinen käytäntö puretaan kyseisen omakotitalon myynnin myötä. Saniteettitilat sijaitsevat kaukana kirkosta, eivät täytä esteettömyysvaatimuksia ja erityisesti sinne johtavat portaat ovat työturvallisuus- ja turvallisuusriski.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston vastaus 1) Tuomiokirkkoseurakunnalle annettuun vastaukseen sisältyy kirkkoneuvoston päätös Kyseisessä päätöksessä korostetaan yhteistä työnantajapolitiikkaa. Jos yt-neuvottelut voivat johtaa työntekijöiden irtisanomisiin, osa-aikaistamisiin tai lomautuksiin, tulee niihin hakea etukäteen lupa yhteiseltä kirkkoneuvostolta. Muista kuin irtisanomisista, osa-aikaistamisista tai lomautuksista voivat yksiköt käydä yt-neuvotteluja osana normaalia toimintaa ilman luvan hakemista kirkkoneuvostolta. Yt-menettelyjä käytäessä on yksiköissä oltava neuvotteluilla haettaviin toimenpiteisiin lainmukaiset perusteet. 2) Maarian kirkon muutokset on otettu huomioon talousarvion investointi-osassa. Suunnittelurahaa muutoksille on esitetty eur ja mikäli suunnitelmat hyväksytään ja kirkkovaltuusto vuonna 2014 myöntää vuodelle 2015 varat muutoksiin, ne toteutetaan. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto Församlingsrådet i Åbo svenska församling vill i sitt utlåtande angående budgetförslaget framhålla följande: 1) Enligt anvisningarna för budgetuppgörelse för år 2014 har en ytterligare minskning av budgetmedel på 3 % beaktats vilket gör att verksamhetsmedlen för år 2014 nu är endast euro. Resultatet i bokslutet 2012 var euro. Med andra ord har inbesparingar på drygt riktats mot församlingens verksamhetmedel. Det är klart att Åbo svenska församling inte kan upprätthålla sin verksamhet på samma nivå efter detta. Under året 2014 kommer de resterande inbesparade medlen euro att användas för verksamheten. Fortsatt sparsamhet och avgifter för deltagande i församlingsresor och läger krävs för förverkligandet av verksamhetsplanen Församlingens fondmedel kan användas för att möjliggöra verksamheten. Budgeten 2015 förutsätter således en balansering av lönekostnader och verksamhetsmedel. 2) Med tanke på lågkonjunkturen och minskade skatteintäkter är det bra att år 2014 budget då det gäller årsbidraget är positiv ( euro). Avskrivningarna på euro gör att resultatet för år 2014 kommer att bli negativt euro. Trots kraftigt minskade ekonomiska förutsättningar anser församlingsrådet i Åbo svenska församling att budgeten för år 2014 ändå gör det möjligt att som ett minimum förverkliga de uppgifter som enligt kyrkolag och kyrkoordning hör till församlingen. Gemensamma kyrkorådet har i sitt förslag reserverat tillräckliga medel. 3) Ytterligare nedskärningar i ekonomin utan de tidigare ekonomiska buffertarna betyder att inbesparingar gällande församlingens tjänster är aktuella för år En effektivare användning av samfällighetens utrymmen och inbesparingar på de utrymmen som har liten användning krävs för att uppnå en bättre balans mellan utrymmen och verksamhet. Suomennos kuuluu seuraavasti:

19 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan talousarvioesityksestä seuraavaa: 1) Vuoden 2014 talousarvio-ohjeistuksessa on huomioitu ylimääräinen 3 %:n vähennys talousarviovaroissa, minkä vuoksi vuoden 2014 talousarviovarat ovat vain euroa. Vuoden 2012 tilinpäätös euroa. Toisin sanoen noin säästöt on suunnattua seurakunnan toimintamäärärahoihin. On selvää, ettei Turun ruotsalainen seurakunta tämän jälkeen voi ylläpitää toimintaansa entisellä tasolla. Vuoden 2014 aikana tullaan loput säästyneistä eurosta käyttämään toimintaan. Jotta vuoden 2014 toimintasuunnitelma voitaisiin toteuttaa, säästäväisyyttä on jatkuvasti noudatettava seurakuntamatkojen ja leirien osallistumismaksuissa. Seurakunnan rahastovaroja voidaan käyttää toiminnan mahdollistamiseen. Vuoden 2015 talousarvio edellyttää siten palkkakustannusten ja toimintamäärärahojen välistä tasapainottelua. 2) Matalasuhdanne ja vähenevät verotulot huomioiden on hyvä, että vuoden 2014 talousarvio on vuosikatteen osalta positiivinen ( euroa) euron poistot aiheuttavat sen, että vuoden 2014 tulos tulee olemaan alijäämäinen euroa. Voimakkaasti vähenevistä taloudellisista edellytyksistä huolimatta Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto katsoo, että vuoden 2014 talousarvio kuitenkin mahdollistaa niiden vähimmäistehtävien hoidon, jotka kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan kuuluvat seurakunnalle. Yhteinen kirkkoneuvosto on ehdotuksessaan varannut tähän riittävästi varoja. 3) Lisävähennykset taloudessa ilman aikaisempien vuosien puskureita tarkoittaa sitä, että seurakunnan virkoihin kohdistuvat säästöt ovat ajankohtaisia vuonna Seurakuntayhtymän tilojen tehokkaampi käyttö ja säästöt niiden tilojen kohdalla, joiden käyttö on vähäistä on välttämätöntä jotta tilojen ja toiminnan välille saadaan aikaan parempi tasapaino. Kirkkoneuvoston vastaus 1) Arvio vuodelta 2013 säästyvistä määrärahoista lokakuun lopun tilanteen mukaan on esitetty kirkkoneuvoston vastauksessa Tuomiokirkkoseurakunnalle. Vuoden 2013 tammi - lokakuun toteutuman perusteella on arvioitavissa, että ruotsalaiselle seurakunnalle jää vuodelta 2013 säästöä noin euroa, mikä tuo helpotusta seurakunnan pyrkimykseen ylläpitää toimintaansa entisellä tasolla. 2) Seurakunta katsoo kykenevänsä hoitamaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaiset vähimmäistehtävät talousarviossa osoitetuilla varoilla, mikä on ilahduttavaa. 3) Seurakuntayhtymän tilojen tehokkaampaan käyttöön ja vähäkäyttöisistä tiloista luopumiseen pyrkiminen on tavoitteena: Kirkkoja ja seurakunta-keskuksia on 14 kpl, seurakuntataloja 26 kpl ja seurakuntahuoneistoja 21 kpl. Lisäksi on leirialueita ja siunauskappeleita. Kirkkovaltuuston kokouksessa tehtiin periaatepäätös seitsemästä tilasta luopumisesta.

20 Yhteinen kirkkovaltuusto Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto ) Seurakuntaneuvoston mielestä seurakuntayhtymässä tarvitaan kokonaisnäkemys siitä, miten seurakuntien toimintaedellytykset varmistetaan. 2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategia (Hyväksytty ) poistetaan vanhentuneena talousarvioehdotuksesta (Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen käyttötalous- tuloslaskelma- ja rahoitusosa, s. 1). 3) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toiminta-ajatus korjataan yhtymän tehtävän mukaiseksi. Ehdotuksessa yhtymän toiminta-ajatukseksi on laitettu lähinnä seurakuntien toiminta-ajatus (Toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat, s.1). 4) Esityksessä todetaan, että lisäksi käyttövaraukseen merkitään euron määräraha, josta kirkkoneuvoston on mahdollista myöhemmin tehtävillä päätöksillä myöntää varoja sen turvaamiseksi, että Kirkkojärjestyksen 15: 2 edellyttämät tehtävät voidaan hoitaa. Vastaavasti kuten seurakunnan varsinaistakin toimintamäärärahaa jaettaessa tulee varmistaa, että myös tämä euron mahdollinen lisämääräraha jaetaan seurakunnille oikeudenmukaisesti seurakuntien jäsenmäärän edellyttämässä suhteessa. 5) Yhtymän yhteisten toimintamuotojen säästöjen vaikutukset seurakuntatoimintaa pitää kartoittaa 6) Seurakuntien toiminnan suunnittelun kannalta olisi tärkeää, että niillä omien toiminta- ja taloussuunnitelmiensa hyväksymisen yhteydessä olisi tieto kiinteistötoimiston mahdollisesta seurakuntatilojen kesäsuluista. Kirkkoneuvoston vastaus 1) Kirkkoneuvoston asettaman rakennetoimikunnan tarkoituksena on perehtyä kaikkeen yhteisillä talousarviovaroilla tehtävään toimintaan ja tehdä ehdotuksensa sellaisista rakenteellista laatua olevista muutoksista, joilla toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan kehittää. Toimikunnan työskentely tähtää siis juuri Henrikinseurakunnan toivoman kokonaisnäkemyksen luomiseen. 2) hyväksytty strategia on tällä hetkellä voimassaoleva, joten sen poistaminen ei ole aiheellista. 3) Perussäännön mukaan Turun ja Kaarinan kaupunkien alueella olevat Turun tuomiokirkkoseurakunta, Turun Mikaelinseurakunta jne muodostavat seurakuntayhtymän. Käsite Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tarkoittaa Turun ja Kaarinan kaupunkien alueella toimivien paikallisseurakuntien sekä seurakuntayhtymän yhteisten tehtävien ja hallinnon muodostamaa kokonaisuutta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä hoitaa kirkon perustehtäviä Toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvien toimintasuunnitelmien ja laskelmien sivulla 1 esiintyvän toiminta-ajatuksen mukaan. 4) Kirkkoneuvoston käyttövaraukseen merkitystä euron määrärahasta kirkkoneuvoston on mahdollista myöhemmin tehtävillä päätöksillä myöntää varoja sen turvaamiseksi, että Kirkkojärjestyksen 15:2 edellyttämät tehtävät voidaan hoitaa. Määrärahan jakamisesta mahdollisesti tehtävät päätökset tule-

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16 Aika 30.08.2016 klo 17:00 Paikka Juhlasali, Eerikinkatu 3 A, 2.krs, Turku Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 52. Aika: Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 52. Aika: Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 52 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja ja sihteeri Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKRIJA 20/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 487. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKRIJA 20/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 487. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 487 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.11.2013 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 36 Kirkkovaltuusto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 36 Kirkkovaltuusto 4/ 36 30 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 10.12.2014 30 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto 27 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 5/ 59 54 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 31.10.2016 54 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/ 42 39 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 21.11.2016 39 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto ASIALISTA: pykälät 21-30 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentti 2016 6. Maksut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.41 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj., 114 Ainali

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 75 Kirkkoneuvosto 8/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 75 Kirkkoneuvosto 8/ 75 68 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.11.2014 68 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 66 Kirkkoneuvosto 6/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 66 Kirkkoneuvosto 6/ 66 62 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.11.2015 62 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika 10.9.2013 klo 18.30-19.30 Paikka Viikin kirkko, Agronominkatu 5 Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/ Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 87 KOKOUKSEN AVAAMINEN...

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto 61 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Keskiviikko 21.12.2016 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous. Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2, Kaarina. Läsnä: Niittynen, Ville

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 18.00 19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/ 32 30 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 10.10.2016 30 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (5) n kokous Aika maanantai klo 19-20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/ 40 33 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 13.9.2017 33 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 5/2016 Sivu 44

Kirkkoneuvosto N:o 5/2016 Sivu 44 N:o 5/2016 Sivu 44 Kokousaika Keskiviikko 7.12.2016 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Malinen Oiva, kirkkoherra, pj. Saastamoinen Matti, varapj.

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

4.9.2013. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Wikström Jaana. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Jokela Tapani, Lukander Harri ja Suominen Ari

4.9.2013. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Wikström Jaana. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Jokela Tapani, Lukander Harri ja Suominen Ari PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Helin Marjatta Hellstén Jorma Kanervavuori Mirjo Korvensyrjä Kalervo Korvensyrjä

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen 632/2015 148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 27.2.2017 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 26. päivänä marraskuuta 2015 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.30 kahvilla. Kokous alkaa klo 18.00. Esteet pyydetään

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2014

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 13.11.2014 3 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 20 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 21 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Torstai 15.12.2016

Lisätiedot

Aika. Tapiolan kirkon seurakuntasali. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/ klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Aika. Tapiolan kirkon seurakuntasali. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/ klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/2011 Aika Paikka 8.11.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot