KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO"

Transkriptio

1 KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla - hankkeen toimenpiteenä tehtiin Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n alueella haastattelututkimus ohjelmakaudella rahoitetuille kehittämishankkeille. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n myöntämän rahoituksen vaikuttavuutta, palvelun laatua ja kehittämistarpeita. Yhteenvetotietoa hyödynnetään Viisari ry:n ohjelman laatimistyössä seuraavalle ohjelmakaudelle Haastattelututkimus toteutettiin aikavälillä Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna, osa hankkeista vastasi kyselyyn sähköisen lomakkeen avulla. Kaikkiin hankkeisiin oltiin yhteydessä myös puhelimitse, lukuun ottamatta kolmea hanketta joiden yhteyshenkilöä ei puhelimitse tavoitettu. Kyselyssä oli mukana kaiken kaikkiaan 60 hanketta. Kyselyyn vastasi yhteensä 46 hanketta. Määräaikaan mennessä 8 kpl haastatteluun kutsutuista jätti kuitenkin vastaamatta. Kolmessa tapauksessa hankkeen vastuuhenkilö oli jäänyt eläkkeelle tai siirtynyt toisiin tehtäviin eikä yhdistyksestä / organisaatiosta löytynyt sopivaa henkilöä hankkeen osalta tietoa antamaan. Kyselymateriaali on luottamuksellista tätä yhteenvetoa lukuun ottamatta. Kyselymateriaalin analysointi ja koonti on suoritettu itsenäisesti ja kaikki materiaali on vain tekijän ja toimeksiantajan käytössä. Kyselyn ja yhteenvedon on laatinut ja haastattelun kokonaisuutena toteuttanut Viisari ry:n toimeksiannosta Mari Ikäheimonen. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 1

2 1. Toteutusalue Kyselyyn vastanneista suurin osa oli Saarijärven ja Viitasaaren alueilta. Kinnulasta ja Kivijärveltä ei ollut yhtään vastausta, joskin ovat mukana seutukunnallisissa hankkeissa eli kohdassa Muut. 23 % 9 % 9 % 5 % 9 % Kannonkoski Karstula 7 % 7 % Kyyjärvi Pihtipudas Saarijärvi Viitasaari Äänekoski 31 % Muu 2. Haettu tukimuoto Suurin osa vastanneista hankkeista oli saanut yleishyödyllistä investointitukea. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 2

3 3. Mistä saitte tietoa Leader -kehittämishankerahoituksesta? Valtaosa kertoi saaneensa tiedon suoraan Viisarilta, joko sähköpostilla tai toimihenkilöltä. Ne jotka olivat toteuttaneet hankkeita aiemmin, kiittelivät hyvää tiedotusta Viisarin puolelta. Ne jotka toteuttivat nyt ensimmäistä hankettaan, olivat useimmiten saaneet tiedon lehtiilmoituksesta tai naapuriseuran edustajalta. 4. Saitteko muualta kuin Viisari ry:ltä apua tuen hakemiseen? Viisari ry:ltä saadun tuen lisänä mainittiin mm seudulliset kehittämisyhtiöt Witas oy ja SSYP oy. Tukea oli tullut myös naapurikylän edustajalta, jolla oli jo aikaisempaa kokemusta hakemusten täyttämisestä. Viisarin antama neuvonta ja ohjaus alkuvaiheessa oli erittäin tärkeää. Ilman ei olisi uskallettu lähteä edes yrittämään 5. Miten Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry on tukenut hakijaa hankeprosessin aikana? Näillä kysymyksillä selvitettiin Viisari ry:n tarjoaman palvelun kattavuutta ja laatua. Yleisesti palvelu oli koettu riittäväksi. Kielteisiä kommentteja tuli ohjeistuksen monimutkaisuudesta ja ilmeisesti myös ohjelmakauden alun sekavasta tiedonkulusta. Liitelomakkeiden määrä koettiin myös turhauttavana. Hankkeen aikatauluttamiseen kaivattiin myös lisää ohjeistusta. Budjetoinnin vaikeus tuli myös esille. Kysymyksiin vastattiin valitsemalla numero 5 täysin samaa, 4 jokseenkin samaa, 3 ei samaa eikä eri, 2 jokseenkin eri, 1 täysin eri tai 0 ei mielipidettä. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 3

4 5.1. Sain tarpeeksi tietoa hakuvaiheessa hankesuunnitelman laatimiseen Sain neuvoja toimenpiteiden rajaamiseen ja sisällön tarkempaan kuvailemiseen Oltiin liian varovaisia budjetin laatimisessa, hankekelpoisia kustannuksia tuli sitten loppujen lopuksi kustannettua itse Suunnitteluvaiheessa on vaikea arvioida kaikkia vastaantulevia kuluja ja tarvittavia toimenpiteitä. Muutoksen tekeminen ja hankesuunnitelman tarkentamisen tulisi olla helpompaa projektipäällikön osa-aikaisuus harmittaa, olisi pitänyt suunnitteluvaiheessa huomioida Ei isompia omalla pussilla käytiin kun pihavalot jäi pois suunnitelmasta 5.2. Sain tarpeeksi tietoa hakuvaiheessa lomakkeiden täyttämiseen Hakemuslomakkeen kysymyksiin oli mahdotonta osata vastata ennekuin oli kysynyt Marilta neuvoa Otettiin mallia muiden tekemisistä hankehakemuksista 5.3. Sain tarpeeksi tietoa hakuvaiheessa hakemukseen tarvittavista liitteistä Mitä ne niillä kaikilla papereilla oikein tekee? Sain hakemuspapereiden mukana luettelon tarvittavista liitteistä Pienen asian toteuttamiseen vaaditaan kohtuuton paperisota! Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 4

5 5.4. Sain tarpeeksi tietoa hakemukseni etenemisestä Viisarin päätöksestä tuli tieto nopeasti, Ely- keskuksen päätöstä jouduttiin odottamaan kohtuuttoman kauan 5.5. Sain tarpeeksi tietoa rahoituspäätöksestä ja sen ehdoista Viisarin tytöt muistuttivat tärkeistä päivämääristä 5.6. Sain riittävästi tietoa maksatuksen hakemisesta Talkootyölistojen täyttäminen oli työlästä, kun työmiehet hommat tehtyään lähti paikalta ja jouduin keräämään nimikirjoituksia ympäri kylää Maksuhakemusten käsittely Viisarissa oli yllättävän nopeaa Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 5

6 6. Viisarin henkilöstö oli mielestäni Viisari ry:n henkilöstön asiantuntemusta ja palvelualttiutta ei kyseenalaistanut kukaan. Saatu palvelu oli kautta linjan ollut asiakasta tyydyttävää. Mari Puron ja Marjatta Ruuskan asiakaslähtöinen asenne sai runsaasti kiitosta. Yleinen mielipide etenkin kyläyhdistysten ja metsästysseurojen puolelta oli, että Viisarin neuvonta hakemusten täyttämisessä on laadukasta ja asiantuntevaa. Joskin muutama kommentti tuli pilkunviilaamisesta ja siitä ettei kaikkien liitelomakkeiden tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden yhteyttä hankkeen toteuttamiseen ollut ymmärretty Helposti tavoitettavissa Jos ei heti tavoittanut puhelimella, niin kohta jo soittivat takaisin Papereiden vieminen henkilökohtaisesti tai postin välityksellä tuo lisäkuluja; sähköinen tiedonsiirto helpottaisi Palvelualtista Turhankin tarkkaa pilkun viilausta Ystävällistä palvelua 6.3. Selkokielistä eli puhui hankekieltä ymmärrettävästi Jaettiin hankeidea kahdeksi eri hankkeeksi toinen kehittämiseen ja toinen investointiin Toivotaan selkokielisiä, yksinkertaisempia ohjeita Alkuun tuntui tosi vaikealta, mutta Viisarin hankekoulutuksessa saatiin asioihin selkoa Alku oli vaikeampaa, mutta homma sujuis sutjakkaasti kun pääsi henkilöiden ja papereiden kanssa tutuiksi. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 6

7 7. Miten hankkeen välirahoitus oli järjestetty? Pääsääntöisesti hankkeiden välirahoitus on hoidettu hakijoiden omalla pääomalla. Kahdeksan hanketta on saanut kunnasta / kaupungilta korotonta hankeluottoa. Luottoa on myöntänyt Äänekosken kaupunki, Saarijärven kaupunki ja Kyyjärven kunta. Kunnilta toivottiin myötämielisempää suhtautumista yhdistysten hankelainoihin. Osalla oli luotollinen pankkitili ja muutama hakija oli turvautunut lyhytaikaiseen pankkilainaan. Välirahoituksen järjestymistä ei koettu lainkaan ongelmalliseksi. Joissakin tapauksissa maksatuksen viivästyminen oli vaikeuttanut lainan takaisinmaksua ja hakija on joutunut pyytämään laskuilleen lisää maksuaikaa. Ulkopuolista välirahoitusta on tarjonnut myös Maaseudun Sivistysliitto. 8. Miten yhdistyksen / toimijan oma yksityisen rahoituksen osuus oli järjestetty? Yksityisen rahoitusosuuden kokoamista ei oltu koettu vaikeaksi. Talkootyön osuuden laskeminen oli joillekin hankkeille ollut pettymys, koska oli toivottu isomman osuuden rahoittamista talkootyön osuudella. Yksityisen rahoituksen tarvetta ei kuitenkaan oltu koettu kohtuuttomaksi ja sen katsottiin olevan hankkeeseen sitoutumisen kannalta tärkeä asia. Yleishyödyllisen yhdistyksen investointeihin toivottiin korkeampaa tukiprosenttia. Omarahoitusosuutena oli käytetty - yhdistyksen omia säästöjä ja pääomaa - saatu lahjoituksia mm puutavaraa kyläläisiltä - varainhankinnan tuottoja: mm teatteritoimintaa, kassien valmistus ja myynti, kahvilatoiminta, tanssien järjestäminen, bingotoiminta - talkootyö - yhdistyksen jäseniltä kerätty raha - kiinteistön myynti - jäsenmaksutuotot - lahjoitukset muilta järjestöiltä kuten Lions Clubeilta Budjettiin kirjattuja, hyväksyttyjä kuluja ei saatu syntymään hankkeen aikana suunnitellusti eli myönnettyä rahaa jäi käyttämättä 9. Haasteita hankkeen toteutuksen aikana? Suurimpina haasteina koettiin - pikkutarkka suhtautuminen kustannusten hankekelpoisuuteen - hankkeeseen perehtyminen vaatii aikaa ja sitoutumista - maksuhakemusten aineiston kokoaminen on työlästä - talkootyötuntien kirjanpito - aikataulussa pysyminen etenkin silloin kun hanke toteutettiin vapaaehtoistyönä - yksityisen rahan kerääminen Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 7

8 - yleishyödyllisen kehittämistoiminnan määritteleminen ja kilpailuedun tuottamisen tulkitseminen oli ristiriitaista, tulkinta liian tiukkaa kun kysymyksessä on kovin pienet rahat - talkooväen mukaan saaminen - suunnitelmasta kiinnipitäminen - hankepäätöksen seuranta; päätöksenmukainen toiminta tarkkaa - tarjousten hakeminen - jatkoajan hakeminen - pienellä porukalla kansainvälisten maaseudun kehittämisyhdistysten yhteistyö puuttuu - koulujen kanssa yhteistyö on ollut haasteellista - byrokratiaa on liikaa - luotettavien yhteistyökumppaneiden löytäminen 10. Viisari ry:n myöntämän rahoituksen vaikuttavuus Kysymyksillä kartoitettiin myönnetyn rahoituksen vaikutusta Viisarin Maaseudun Kehittämisohjelman keskeisiin tavoitteisiin. Hankerahoituksen avulla saavutetut tavoitteet koettiin tärkeiksi kautta linjan. Yhteisöllisyyden merkitys ja yhdistyksen toimintaan sitoutuminen korostuu kun on tehty yhdessä työtä ja ponnisteltu tavoitteen saavuttamisen eteen. Hanketuen avulla hankitus varusteet kylätaloille mahdollistavat tilojen monipuolisemman ja ympärivuotisen käytön. Kysymyksiin vastattiin valitsemalla väittämistä asteikolla Paljon, Jonkin verran, Vähän, Ei lainkaan, En osaa sanoa Miten myönnetty rahoitus on vaikuttanut a. Kylän / alueen peruspalvelujen säilyttämiseen Ei ole enää peruspalveluja mitä voisi säilyttää Onpahan koulun lakkauttamisen jälkeen edes joku kokoontumistila kylän kokouksia ja juhlia ym. varten. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 8

9 b. Asuinympäristön viihtyisyyteen ja toimivuuteen Ympäristö ja rannat pysyy nyt siistimpinä, lisää viihtyisyyttä kylässä Valaistuksen avulla on liikuntakautta pystytty jatkamaan ympärivuotiseksi c. Sosiaalisen pääoman kasvuun Kyläläisten kesken tultiin tutummiksi siinä kun yhdessä talkoita puuhattiin. Nyt voi kysyä naapurilta muutoinkin apua ja auttaa myös itse tarvittaessa toisia. Yhteinen ponnistus tiivistää omaa ryhmää. Hanke on luonut uskoa tulevaisuuteen ja alueen kehittämiseen d. Kylän / yhteisön muuhun omaehtoiseen kehittämiseen Hanke mahdollisti monipuolisemman toiminnan järjestämisen kylätalolla. Huomattiin, että itse tekemällä saa asioita aikaan paremmin kuin kunnasta valmista pyytämällä. Innostuttiin kokoamaan kyläkirjaa siinä hankkeen aikana Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 9

10 e. Nuorten osallistumiseen Kylässä ei asu nuoria Kokoontumistila tehtiin nimenomaan nuoria varten ja on nuorten käytössä. Luottamus puolin ja toisin on kasvanut. f. Kansainvälistymiseen Kokemus kansainvälisistä hankkeista on vähäistä g. Paikallisen kulttuuritarjonnan lisääntymiseen Kunnostetut tilat mahdollistavat monipuolisemman ohjelman järjestämisen kylätalolla. h. Yhdistystoiminnan osaamisen ja tehokkuuden parantamiseen On opittu paljon hankkeiden suunnittelemisesta, hakemisesta ja byrokratiasta. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 10

11 i. Yhteistyö ja sidosryhmäverkostojen syntymiseen Muut kylällä ja kunnassa toimivat järjestöt ovat tulleet toiminaan kylätalollemme. Metsästysseuran tila on kaikkien kyläläisten käytössä. Oliko rahoitus välttämätön hankkeen toteuttamiselle? 77 % vastaajista koki Viisari ry:n myöntämän rahoituksen välttämättömäksi hankkeen toteuttamisen kannalta. 23 % mielestä rahoitus ei ollut välttämätön, mutta nopeutti ja helpotti huomattavasti hankkeen toteuttamista. Kokemus oli, että rahoituksen hakeminen on kannattavaa eikä byrokratian vaikeuteen kannata lannistua. 11. Olitteko aikaisemmin hakenut rahoitusta Viisari ry:ltä? Miten tämä kerta sujui verrattuna edelliseen? - Koordinointihanke lisää byrokratiaa, mutkistaa ja vie aikaa - Hyvin - Samalla tavoin - Joka kerrasta oppii lisää - Ilmenneet viivästykset johtuivat viranomaisten toiminnasta - Joustavammin, kokemuksella - Paremmin koska paperisota oli helpompaa - Kustannusarvion laatiminen - Perustieto helpottaa - Huomattavasti helpommin kun on tulossa tutummaksi papereiden kanssa. - Edellisessä henkilöriitoja joilla oli vaikutusta hankkeen etenemisessä Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 11

12 12. Suosittelisitteko Viisari ry:n rahoitusta muille toimijoille? Edellytyksellä, että hakemusten käsittely on jatkossa joustavampi ja selkeämpi. 13. Miten hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toteutuivat? Tavoitteet on toteutuneet hyvin. Määrälliset tavoitteet joissakin hankkeissa jäivät alle tavoitteen, mutta Kommentteja Tämän kaltaiset investoinnit ovat pitkävaikutteisia ja tuloksia nähdään tulevaisuudessa. Nyt on luotu kuitenkin edellytykset kylätalon lisääntyvälle käytölle Tavoitteet toteutuivat täysin Saimme jääkiekkokaukaloon uudet laidat ja katukoripallotelineen kyläläisten käyttöön. Tähän asti hyvin Esitetty loppuraporteissa. Kaikilta osin suunnitellusti Kaikki tavoitteet toteutui ja hankemuutoksen jälkeen vielä lisääkin. Tähän mennessä ihan hyvin Loppuraportin mukaan erittäin hyvin Yhteistoiminta virisi, käsityöläisyys tuli näkyviin, ulkomaan matkat ja tutustuminen muiden maiden ihmisiin ja käsityöläisyyteen oli erittäin hyödyllistä, itsetunto koheni Talkoo lahjoittajien nimilaattaan ei hyväksytty rahoitusta Kaikki hankitut laitteet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi ja osaltaan kohottaneet Eräkartanon toimivuutta ja viihtyisyyttä Kaikki toteutui mitä tavoiteltiin. Hanke oli hyvin konkreettinen ja toimenpiteet saatiin toteutettua suunnitellusti. Tehty kuten on suunniteltu Vaikutti lähiympäristön tilaan ja mahdollistaa kylätuvan käytön jatkossakin Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti Rakennukset ovat lähes uuden veroiset Ennen päärakennuksen lämmittäminen maksoi n / vuosi. NYT n.1200/ vuosi Tavoitteet toteutuivat odotetusti : viihtyvyys, sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt, kaikkien ikäryhmien liikuntaan aktivoituminen, kehitetty uusia toimintamuotoja Hanke toteutui 90 % Parkkialueen rakentamiseen vaikuttivat kevyen liikenteen väylät Yhteydenotot tulivat hankeajan jälkeen Laadulliset tavoitteet täyttyneet, numeraalisista tavoitteista, kuten tapahtumien ja niihin osallistujien määristä on jääty alle tavoitteet on ylitetty määrällisten tavoitteiden osalta, kaikki on toteutunut hyvin, tavoite ylittynyt moninkertaisesti. Perinteen siirtäminen on onnistunut hyvin Tavoitteet ovat kehittämissuunnitelman mukaisesti suurimmalta osalta toteutuneet. Esim. omat kotisivut konginkangas.fi, Konginkangaspäivät, kevyenliikenteen väylien suunnitelmat, Lintulahden kehittäminen, Vihreä Väylä hankkeessa mukana, uimarantojen kohentaminen, kulttuuriperinnön nostaminen Kömin Killan kanssa, Riihilahden kyläyhdistyksen kylätalohankkeen tukeminen Kirja tuli valmiiksi Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 12

13 Kaikki toteutui täysin hyvin tai todella hyvin; kylälle saatiin toimiva latuverkko jo kuluneena talvena, hiihtoharrastus lisääntyi, kyläläiset tapasivat ladulla toisiaan (sosiaalinen pääoma), kauempaakin tultiin hiihtämään laduillemme 14. Miten hankkeen toteuttaminen vaikutti yhteisönne muuhun normaaliin toimintaan? Hankkeen toteuttaminen oli koettu positiivisena ja yhteisöllisyyttä edistävänä sekä yhteistyötä edistävänä asiana. Hankkeen toteuttaminen vaatii kuitenkin toimijoiden kokoontumisia ja yhteistä päätöksentekoa kokouksissa ja palavereissa. Joissakin tapauksissa hankkeen toteuttaminen ei juurikaan vaikuttanut yhteisön muuhun toimintaan. Muutokset nähtiin enemmänkin hankkeen seurauksina. Kunnostetut tilat esim. mahdollistavat hakijan toiminnan laajentamisen ja monipuolistamisen. Hankkeilla on tavoiteltu toiminta edellytysten kohentamista, jonka vuoksi katsottiin myös hankkeen vaikuttaneen myönteisesti. Yhdistyksen toiminnalle hanke oli parhaimmillaan piristysruiske. Talkootyö koettiin mielekkäänä. Yhdistyksen ja toimijoiden aktivoituminen oli kuitenkin ollut huomattavaa. Hankkeen myötä myös uusia toimijoita saatiin innostettua mukaan. Kehittämisyhtiöille hankkeiden toteuttaminen oli ns. normaalia toimintaa. Yhden vastaajan kokemus oli, että hankkeen toteuttaminen vaikeutti kyläyhteisön normaalia toimintaa ja aiheutti henkilöristiriitoja. Saatiin uutta osaamista ja tutustuttiin uusiin mukaviin ihmisiin, joista osa jäi pysyväksi yhteistyöverkostoksi. Kyläläiset tulivat tutuiksi toistensa kanssa ja yhteishenki koheni huomattavasti Aktivoi nuoria koko alueella. Yhteistyötä yli kuntarajojen myös nuorisotyötä tekevien kanssa Lisännyt ja monipuolistanut toimintaa ja lisännyt määrällisiä tilastoja. rahoitus ja näkyvyys, uskottavuus vaikutuksia Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke oli perus edellytys Konginkankaan kehittämiselle Hanke helpotti esim. talvitapahtuman järjestämistä. Tulevana talvena ajatus järjestää laturetki. 15. Tapahtuiko hankkeen aikana toimintaympäristössänne muutoksia joilla oli vaikutusta hankkeen etenemiseen ja toteutumiseen? Maaseudun palvelujen alasajo on sekä vaikeuttanut, että aktivoinut hanketoimintaa. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon kuntaliitoksen kokeneen Konginkankaan tarttuminen itse kehittämistyöhön. Toimijan oma aktiivisuus on saanut myös kaupungin hereille ja osaltaan myös tukemaan kylien omaehtoista kehittämistä. Hankkeen vastuuhenkilöiden vaihtumista hankkeen aikana tapahtui jonkin verran, mutta varsinaisesti ei mikään hanke niihin muutoksiin kaatunut. Hankehenkilöstön merkitys tuli voimakkaasti esille. Osaava ja kokenut projektipäällikkö on koettu etenkin kehittämisyhtiöiden hankkeissa ensiarvoisen tärkeäksi. 16. Hankkeen tärkein saavutus Tärkeimpänä saavutuksena mainittiin useimmiten juuri se konkreettisen asia mitä hankerahalla oli investoitu (kuten: kirja, talo jne.). Myös uusien toimintojen mahdollistuminen koettiin tärkeänä kuten uuden urheiluharrastusmahdollisuuden järjestyminen kylälle tai hiihtoperinteen elpyminen vuosien tauon jälkeen. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 13

14 Toiminnan monipuolistuminen ja käyttökauden piteneminen ja toimintaedellytysten koheneminen huomioitiin myös tärkeimpinä saavutuksina. Verkostoituminen alueen muiden kuntien toimijoiden kanssa sekä kansainvälisesti nähtiin myös merkittävänä saavutuksena. Liiketoiminnan mahdollisuuksien parantaminen tuli myös esille useammassa vastauksessa. Vuoden Leader-toimijan palkinto mainittiin myös. Hankkeen toteuttaminen on selvästi kohentanut toimijoiden itsetuntoa ja luonut uutta uskoa oman lähialueen kehittämiseen ja kehittämistyön kannattavuuteen. Kommentteja : toimivat, siistit ja puoleensavetävät tilat Jääkiekkokaukalon kunnostus oli tärkeää, sillä uudet laidat mahdollistavat harrastuksen jatkon. Uusi katukoristeline tuo täysin uuden urheilumuodon kylälle Talo ja ympäristö viimeisen päälle hyvässä kunnossa valtakunnallisen kartoitustyön kannalta erittäin tärkeä, Nyt on tietoa mitä siellä on ja miksi Kylätalo on nyt kunnossa "Yleisövyöry", osoitukset tulevalle kesälle Uudistettu ravirata joka täyttää Suomen Hippoksen vaatimukset. yhteistyö ja erittäin positiiviset muistot kaikista tapahtumista sekä näyttely- ja tapahtumatoiminta Vene ja kokoontumispaikka Eräkartanon toiminnan parantaminen Tarinapankki, jota hyödynnetään edelleen matkailualalla. Sekä Vuoden Leader-hanke-palkinto. Hanke on ollut pohjana verkostoitumiselle, joka näkyy vieläkin esim. Finnbeing-hankkeen yritysten yhteistyönä. saadaan se mitä oli vuosia kylällä toivottu Keittiö tuli kuntoon Raviradalla on valot ja käyttökausi piteni huomattavasti, muutkin kuin hevosihmiset hyötyivät Käytössämme on nyt asianmukaiset tilat koulutusta, kokouksia ja juhlien pitämistä varten Talon käyttö monipuolistui huomattavasti; kyläläisille saatiin kuntosali lähelle, luistelukentän hyvä jää innosti luistelijoita, tansseissa ei tullut niin hiki kun ilmanvaihto toimi Kohteet kartoitettu, jatkohanke eli varsinainen toteutus jäi muiden hankkeiden jalkoihin Toimiva keittiö puolivuotta on liian lyhyt aika toteuttaa kv hanke Nuorten kehittyminen oma kuntansa aktiivisimpina asukkaina, tapahtumatekemisen keinojen oppiminen, LEADER-rahoitukseen tutustuminen mutta ennen kaikkea yhteistyö kuntien välillä ja uudet kaverit ympäri aluetta. Kyläläisten aktivoituminen. Työllistäminen Kylän toiminta on aktivoitunut ja meillä on ollut investointihankkeita Viisarin kautta, (Hanki- ja Hanki IIhankkeet). Olemme tehneet vuotuiset kehittämistavoitteet, vuosisuunnitelmat ja vuosikertomukset, jotka on luettavissa sivuiltamme. Kirja tuli valmiiksi ja on tuonut myös myyntituloja kalastuskunnalle Kaislaleikkuri ja sen mahdollistama uusi palvelu usko siihen, että pystymme yhdessä vaikka mihin. 17. Mitä tekisit nyt toisin jos aloittaisit uudelleen vastaavanlaista hanketta toteuttamaan? Valtaosa vastaajista toimisi samalla tavoin. Merkittävämpänä huomiona esille nousi vastuun jakaminen ja talkootyön määrä. Myös hankesuunnittelun ja - budjetoinnin merkitystä korostettiin. Hanketyöryhmän tai seurantaryhmän kokoonpano katsottiin myös huomionarvoiseksi. Kommentteja En tekisi itse niin paljon talkootyötä Jakaisin vastuuta useammalle toimijalle Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 14

15 Esiselvitys voisi olla pidempi aikainen Pitäisin tiukemmin kiinni aikataulusta välietapein ja resurssoisin paremmin aikaa. Varmistaisn, että viranomaisten antamat luvat pitävä myös rahoittajan päätöksissä Toteuttaisin vielä hieman laajempana Delegoisin vastuuta isommalle joukolle. Kartoittaisin paremmin käyttäjäryhmät Kustannusarvion realistisuus pitäisi arvioida toisella tavalla Talkootyön osuuden määrä Useampi ihminen jakamaan vastuuta. Ei liian pienelle porukalle vastuuta. Nimetty rakennustoimikunta. Rahoittajan mukanaolo on hyödyksi. Pitempi hankeaika sekä hankkeen aikana pitäisi voida tehdä kontaktin hakumatkoja kiinnostaviin kohteisiin ulkomailla Toiminnan aloitusta pitäisi yksinkertaistaa ja suunnitella toimivammaksi, jottei "täyteen vauhtiin" pääseminen hidastuisi. Hankehallintoon perehtyminen ja selkeiden työkalujen kehittäminen hallinnon helpommaksi ylläpitämiseksi Haastatteluosio tehtäisiin toisin. Projektipäällikkö kokoaikainen Koulutuksiin mukaan useampi henkilö yhdistyksestä 19. Millaista toimintaa toivoisitte tulevaisuudessa Maaseudun kehittämisyhdistys Viisarilta Toivomuksia tulevasta kyseltiin väittämien avulla. Kysymyksiin vastattiin joko Täysin samaa, Jokseenkin samaa, Ei samaa eikä eri, Jokseenkin eri tai täysin eri Viisarilta toivotaan aktiivisempaa yhteydenpitoa hankkeen aikana Täysin samaa Jokseenkin samaa Ei samaa eikä eri Jokseenkin eri Täysin eri Yhteydenpito on tärkeää, mutta vastuu on toteuttajalla Välillä voisi soittaa ja kysyä kuulumisia tai vaikka piipahtaa katsomassa miten hanke etenee Hankkeiden kuulumisia voisi kysellä silloin tällöin tai ainakin maksatuksen tai muun määräajan lähestyessä muistuttaa aikataulusta Viisarin tulee tarjota kattavampaa neuvontaa Täysin samaa Jokseenkin samaa Ei samaa eikä eri Jokseenkin eri Täysin eri Neuvonta tulee keskittää hankkeen suunnittelemisen ja toteuttamisen kannalta olennaisiin asioihin Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 15

16 19.3. Viisarin tulee ottaa suurempi vastuu hakemusten täyttämisestä Täysin samaa Jokseenkin samaa Ei samaa eikä eri Jokseenkin eri Täysin eri Uusien hanketoimijoiden kannalta hyvä Voisiko hakemusten täyttämisen jatkossa ostaa Viisarilta? Ei missään nimessä, vastuu hakemuksesta ja toteutuksesta hakijalla. Hakijan täytyy olla itse hakemuksen takana Viisarin tulee järjestää enemmän hankerahoituksen infotilaisuuksia Täysin samaa Tietoa mahdollisuudesta hankerahoitukseen Jokseenkin tulee saada laajempaan tietoon samaa Sähköpostilla tietoa suoraan yhdistysten Ei samaa eikä eri puheenjohtajille ja sihteereille Hankeinfot on olleet erittäin hyviä, lisää niitä Jokseenkin eri jatkossa Tiedottamista etenkin uusille hanketoimijoille Täysin eri 20. Terveisiä Elyyn ja ministeriöön? Kommenteissa toivottiin helpotusta hankebyrokratiaan ja tehokkuutta hankehakemusten ja maksuhakemusten käsittelyyn. Myös rahoituksen kohdentamista maaseudun palvelujen ja elinvoimaisuuden säilyttämiseen toivottiin. Kommentit: Nopeutta asioiden käsittelyyn. Tarpeeton, pikkutarkka sanavalintavaatimus hankesuunnitelmissa hidastaa prosessia ja mikä pahinta turhauttaa hakijaa. Avustusten hakeminen tehtävä helpommaksi. Jo hakemusten täyttäminen mekoinen urakka ja vaatii asiantuntemusta monelta alalta. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 16

17 Paikallista päätäntävaltaa tarvitaan enemmän. Rahoitusta tulee saada jatkossakin pienille hankkeille. Välirahoitusta varten tarvitaan Elyyn "kassa". Maksatushakemusten viivästymiselle on tultava loppu. Paljon tuntui olevan "turhanpäiväistä" lomaketta jotka piti täyttää vaikka eivät vaikuttaneet juuri tämän kyseisen hankkeen toteutukseen. Maksuhakemusten käsittely on liian hidasta, vaikka hakemukset oli tehty huolella. Palvelu liian hidasta ja kiertävät henkilöltä toiselle. Loppukatselmus tehtiin kyllä nopeasti ja maksu myös. Toivottavasti byrokratiaa voitaisiin keventää ja maksatukset nopeuttaa Byrokratiaa on liikaa ja hidasta käsittely, toivottaisiin että elyssä käsittely olisi ripeämpää ja asiakaslähtöisempää K-S Ely hoitaa asiansa hyvin, mutta pilkunviilausta on paljon. Seuraavalla hankekaudella pitäisi pystyä miettimään järkevästi, miten yleishyödyllisessä hankkeessa yritykset voisivat olla mukana kylää hyödyttävinä toimijoina. Hankesuunnitteluun ja hallinnointiin lisää voimavaroja - sateenvarjohankkeiden kautta. Nopeampaa hankkeiden käsittelyaikaa ja maksatusaikatauluissa täytyy olla joku kohtuus, muussa tapauksessa hanketoimintaa ei jaksa hallinnoida, samoin kevyempi raportointi Maaseudun heikkoja signaaleja vahvistettava (mm. Sitran tutkimukset) Yksinkertaistamista pienille toimijoille. Ruoka tulee maalta, muistakaa maaseudun elinvoimaisuuden merkitys! Kavennetaan maaseudulla asuminen edellytyksiä tylyllä kädellä. Tiet ja infra rapautuu. Koko Eräkartano olisi jäänyt haaveeksi ilman Elyltä tullutta rahoitusta. Toiminta on byrokraattista, mutta tarkkaa. Asiantuntevaa palvelua Hankekausien vaihtuminen ei saa johtaa siihen, että tuhansia ihmisiä seisoo tumput suorina työttömyyskortistossa. Järjestelmät etukäteen sellaiseen kuntoon, että hakemuksia voidaan käsitellä ilman pitkiä taukoja. Maksatukset nopeammalla aikataululla yksinkertaisempaa paperisotaa Kiitos myönteisyydestä Paperipino vois olla pienempi. Maaseudun ikääntyneiden kotona-asumiseen tulee panostaa voimavaroja Kyläyhdistyksille tulisi myöntää kohdeavustuksia tapahtumien järjestämiseen, ( kaupunki ei myönnä kyläyhdistyksille) Tiedottamisessa toivomisen varaa ja aktivointi etenkin yrityshankkeissa. Toimintaryhmätyö on vaikuttavaa! Veli Koski on pilkunviilaaja. Yksittäisellä viranhaltijalla iso vaikutusvalta. byrokratiaa vähemmän nopeammat käsittelyajat rahoituspäätöksille ja maksatuksille, välimaksatus, hakemukset verkkoon täytettäväksi!! Sähköiset hakemiset helpottaisi. Aiempien hankkeiden hyödyntäminen uusien hankkeiden hakemisen tueksi Hankeideoiden kierrätys. Käytännönläheinen vinkkipankki. Helpommaksi tiedon löytäminen. Hankepyrokratiaa ja haku- sekä loppuraportointia tulisi yksinkertaistaa. Kiitos ely-keskukselle hyvästä palvelusta Kv-hankeneuvonta oli olematonta/sotkuista. Byrokratian helpottaminen, paljonko varoja on käytettävissä ja mihin hankkeisiin niitä voisi hakea. selkeyttä tiedottamismenetelmiin. 21. Mielipiteenne Viisari ry:n tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä Viisarin toiminnan tarpeellisuus ja hyödyllisyys allekirjoitettiin yksiselitteisesti. Henkilökunnan ammattitaito ja asiakaspalvelun laatu koettiin hyvänä. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 17

18 Kommentit: Toiminta on tarpeellista. Yllättävää se, että kaikki toimijat eivät ole tietoisia Viisarin toiminnasta ja mahdollisuuksista - jokin infokampanja tarpeen. Rahoitusta olisi oltava saatavilla tasaisesti ympäri vuoden - häiritsee ja antaa tarpeettoman "epämääräisen" kuvan kun ilmoitetaan, ettei rahaa ookaan - ja sitten sitä jostain ilmaantuu. Pienillä paikkakunnilla kaikki yritykset, toimialasta riippumatta, ovat tärkeitä työllistäjiä. Maaseudun kehittäjä ei voi syrjiä jotain toimialaa. Erittäin tarpeellinen Mielestäni myös Viisari voisi ideoida hankkeita entistä rohkeammin ja pyytää eri tahoja luokseen hakemaan yhteisiä suuntaviivoja koko kuntaa kehittäviin hankkeisiin. Aloite voisi lähteä siis myös organisaation sisältä: hankesparrausta! Mari Puro on loistava työssään, ilman häntä moni hanke olisi jäänyt toteuttamatta. Parempaa selkeyttä myöntöperusteisiin ja ylipäätään parempaa selkeyttä hankehakemusten käsittelyyn Erittäin hyödyllinen on. Hanketoimijoille järjestetyt infotilaisuudet oli tosi tarpeellisia. Hyvä että on oma toimintaryhmä ja Mari Purolle kiitokset, innostava ja ystävällinen asiakaspalvelija. Hyvin toimii ja toivotaan samaa myös jatkossa. Viisari on mielestäni toiminut hyvin yhteistyökykyisesti Erittäin hyvä ja osaava asiakaslähtöinen toimija. Järjestäkää se hankerahoituksen info johonkin muuhun aikaan kuin kiireisimpään tilinpäätösrumbaan! Erittäin tarpeellinen alueellisen maaseudun kehittämisen kannalta. Sateenvarjohankkeita, kehittämis-ideoiden jalostamiseen ja hankkeiden hallinnointiin sekä kolmannen sektorin palvelutuotannolle ja -yhteistyölle. Hyvin tarpeellinen ja hyödyllinen pienille toimijoille toiminta on tarpeellista, edelleen tarvitaan paikallista kehittämistä kohtuullisilla rahoituksilla. Aluerajat joskus liian tiukkoja. Esim. kohdallamme, kun olemme maakunnallinen toimija, monesti pitää hirveästi vakuutella että raha pysyy varmasti alueella ja ei kohdistu mihinkään perustoimintaan tai valu Jyväskylään. Hankehallinnointi on täyttä työtä ja siitäkin pitää saada korvaus. Mielellämme olemme jatkossakin mukana hanketoiminnassa, kunhan sopiva ja myös meitä haastava kehittämisajatus syntyy. Erittäin tarpeellinen erityisesti nykyisen - vahvan keskittämisen - aikana. Arvokasta työtä maaseudun ja kylien kehittämisen mahdollistamiseksi. Postissa tiedotteita kyläyhdistyksen sihteerille ja pj:lle muualtakin tietoa kaivataan. Vinkkejä ja inspiraatiota myös muilta seuduilta. Viisarin henkilöstö on ainoa valtion organisaatio( minun mielestä ) missä henkilöä ei pompotella luukulta toiselle vaan vastauksen saa aina siltä ihmiseltä, kenelle kysymys on osoitettu. Suurkiitos Viisarille Eräkartanon synnystä. Saarijärven tyttö "töksäytteli". Viisarin toiminta on erittäin tarpeellista. Kyläyhdistysten kannalta ei ole järkevää. Marjatalle suuret kiitokset tuesta ja avusta. Jukka Paanaselle myös kiitokset avusta lomakkeiden täyttämisessä. On tarpeellinen ja toivottavasti säilyy. Helpoin linkki kaikkeen hanketoimintaan, kun on tutut ihmiset lähellä. Tsemppiä! Hyvä, että on oma yhdistys asioita hoitamassa hyvin tärkeää pienille yhdistyksille, kehittämistoiminnan mahdollisuus pienillekin. Paikallistuntemus Viisarilla. Viisarin toiminta on tarpeellista ja hyödyllistä kun saisi asiakaspohjan kasvamaan. Kuntien edustajat aktiivisemmaksi alueillaan, heitä ei näy kuin kokouksissaan. Palvelu on hyvää ja asiantuntevaa. Toivottavasti jatkossa säilyy sama meininki. Tarpeellinen, jos laajentaa vielä avustusskaalaa Vastaavia hankkeita voisi olla jatkossakin Mari ja Marjatta erinomaista palvelua. Pienempien hankkeiden niputtaminen yhteiseksi on hyvä. Viisarin hankkeilla hyvä vaikuttavuus. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 18

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI .............................................................. Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI.............................................................. Kylien kehittämisen parhaita

Lisätiedot

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Kajaani University of Applied Sciences Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot