KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO"

Transkriptio

1 KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla - hankkeen toimenpiteenä tehtiin Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n alueella haastattelututkimus ohjelmakaudella rahoitetuille kehittämishankkeille. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n myöntämän rahoituksen vaikuttavuutta, palvelun laatua ja kehittämistarpeita. Yhteenvetotietoa hyödynnetään Viisari ry:n ohjelman laatimistyössä seuraavalle ohjelmakaudelle Haastattelututkimus toteutettiin aikavälillä Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna, osa hankkeista vastasi kyselyyn sähköisen lomakkeen avulla. Kaikkiin hankkeisiin oltiin yhteydessä myös puhelimitse, lukuun ottamatta kolmea hanketta joiden yhteyshenkilöä ei puhelimitse tavoitettu. Kyselyssä oli mukana kaiken kaikkiaan 60 hanketta. Kyselyyn vastasi yhteensä 46 hanketta. Määräaikaan mennessä 8 kpl haastatteluun kutsutuista jätti kuitenkin vastaamatta. Kolmessa tapauksessa hankkeen vastuuhenkilö oli jäänyt eläkkeelle tai siirtynyt toisiin tehtäviin eikä yhdistyksestä / organisaatiosta löytynyt sopivaa henkilöä hankkeen osalta tietoa antamaan. Kyselymateriaali on luottamuksellista tätä yhteenvetoa lukuun ottamatta. Kyselymateriaalin analysointi ja koonti on suoritettu itsenäisesti ja kaikki materiaali on vain tekijän ja toimeksiantajan käytössä. Kyselyn ja yhteenvedon on laatinut ja haastattelun kokonaisuutena toteuttanut Viisari ry:n toimeksiannosta Mari Ikäheimonen. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 1

2 1. Toteutusalue Kyselyyn vastanneista suurin osa oli Saarijärven ja Viitasaaren alueilta. Kinnulasta ja Kivijärveltä ei ollut yhtään vastausta, joskin ovat mukana seutukunnallisissa hankkeissa eli kohdassa Muut. 23 % 9 % 9 % 5 % 9 % Kannonkoski Karstula 7 % 7 % Kyyjärvi Pihtipudas Saarijärvi Viitasaari Äänekoski 31 % Muu 2. Haettu tukimuoto Suurin osa vastanneista hankkeista oli saanut yleishyödyllistä investointitukea. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 2

3 3. Mistä saitte tietoa Leader -kehittämishankerahoituksesta? Valtaosa kertoi saaneensa tiedon suoraan Viisarilta, joko sähköpostilla tai toimihenkilöltä. Ne jotka olivat toteuttaneet hankkeita aiemmin, kiittelivät hyvää tiedotusta Viisarin puolelta. Ne jotka toteuttivat nyt ensimmäistä hankettaan, olivat useimmiten saaneet tiedon lehtiilmoituksesta tai naapuriseuran edustajalta. 4. Saitteko muualta kuin Viisari ry:ltä apua tuen hakemiseen? Viisari ry:ltä saadun tuen lisänä mainittiin mm seudulliset kehittämisyhtiöt Witas oy ja SSYP oy. Tukea oli tullut myös naapurikylän edustajalta, jolla oli jo aikaisempaa kokemusta hakemusten täyttämisestä. Viisarin antama neuvonta ja ohjaus alkuvaiheessa oli erittäin tärkeää. Ilman ei olisi uskallettu lähteä edes yrittämään 5. Miten Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry on tukenut hakijaa hankeprosessin aikana? Näillä kysymyksillä selvitettiin Viisari ry:n tarjoaman palvelun kattavuutta ja laatua. Yleisesti palvelu oli koettu riittäväksi. Kielteisiä kommentteja tuli ohjeistuksen monimutkaisuudesta ja ilmeisesti myös ohjelmakauden alun sekavasta tiedonkulusta. Liitelomakkeiden määrä koettiin myös turhauttavana. Hankkeen aikatauluttamiseen kaivattiin myös lisää ohjeistusta. Budjetoinnin vaikeus tuli myös esille. Kysymyksiin vastattiin valitsemalla numero 5 täysin samaa, 4 jokseenkin samaa, 3 ei samaa eikä eri, 2 jokseenkin eri, 1 täysin eri tai 0 ei mielipidettä. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 3

4 5.1. Sain tarpeeksi tietoa hakuvaiheessa hankesuunnitelman laatimiseen Sain neuvoja toimenpiteiden rajaamiseen ja sisällön tarkempaan kuvailemiseen Oltiin liian varovaisia budjetin laatimisessa, hankekelpoisia kustannuksia tuli sitten loppujen lopuksi kustannettua itse Suunnitteluvaiheessa on vaikea arvioida kaikkia vastaantulevia kuluja ja tarvittavia toimenpiteitä. Muutoksen tekeminen ja hankesuunnitelman tarkentamisen tulisi olla helpompaa projektipäällikön osa-aikaisuus harmittaa, olisi pitänyt suunnitteluvaiheessa huomioida Ei isompia omalla pussilla käytiin kun pihavalot jäi pois suunnitelmasta 5.2. Sain tarpeeksi tietoa hakuvaiheessa lomakkeiden täyttämiseen Hakemuslomakkeen kysymyksiin oli mahdotonta osata vastata ennekuin oli kysynyt Marilta neuvoa Otettiin mallia muiden tekemisistä hankehakemuksista 5.3. Sain tarpeeksi tietoa hakuvaiheessa hakemukseen tarvittavista liitteistä Mitä ne niillä kaikilla papereilla oikein tekee? Sain hakemuspapereiden mukana luettelon tarvittavista liitteistä Pienen asian toteuttamiseen vaaditaan kohtuuton paperisota! Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 4

5 5.4. Sain tarpeeksi tietoa hakemukseni etenemisestä Viisarin päätöksestä tuli tieto nopeasti, Ely- keskuksen päätöstä jouduttiin odottamaan kohtuuttoman kauan 5.5. Sain tarpeeksi tietoa rahoituspäätöksestä ja sen ehdoista Viisarin tytöt muistuttivat tärkeistä päivämääristä 5.6. Sain riittävästi tietoa maksatuksen hakemisesta Talkootyölistojen täyttäminen oli työlästä, kun työmiehet hommat tehtyään lähti paikalta ja jouduin keräämään nimikirjoituksia ympäri kylää Maksuhakemusten käsittely Viisarissa oli yllättävän nopeaa Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 5

6 6. Viisarin henkilöstö oli mielestäni Viisari ry:n henkilöstön asiantuntemusta ja palvelualttiutta ei kyseenalaistanut kukaan. Saatu palvelu oli kautta linjan ollut asiakasta tyydyttävää. Mari Puron ja Marjatta Ruuskan asiakaslähtöinen asenne sai runsaasti kiitosta. Yleinen mielipide etenkin kyläyhdistysten ja metsästysseurojen puolelta oli, että Viisarin neuvonta hakemusten täyttämisessä on laadukasta ja asiantuntevaa. Joskin muutama kommentti tuli pilkunviilaamisesta ja siitä ettei kaikkien liitelomakkeiden tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden yhteyttä hankkeen toteuttamiseen ollut ymmärretty Helposti tavoitettavissa Jos ei heti tavoittanut puhelimella, niin kohta jo soittivat takaisin Papereiden vieminen henkilökohtaisesti tai postin välityksellä tuo lisäkuluja; sähköinen tiedonsiirto helpottaisi Palvelualtista Turhankin tarkkaa pilkun viilausta Ystävällistä palvelua 6.3. Selkokielistä eli puhui hankekieltä ymmärrettävästi Jaettiin hankeidea kahdeksi eri hankkeeksi toinen kehittämiseen ja toinen investointiin Toivotaan selkokielisiä, yksinkertaisempia ohjeita Alkuun tuntui tosi vaikealta, mutta Viisarin hankekoulutuksessa saatiin asioihin selkoa Alku oli vaikeampaa, mutta homma sujuis sutjakkaasti kun pääsi henkilöiden ja papereiden kanssa tutuiksi. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 6

7 7. Miten hankkeen välirahoitus oli järjestetty? Pääsääntöisesti hankkeiden välirahoitus on hoidettu hakijoiden omalla pääomalla. Kahdeksan hanketta on saanut kunnasta / kaupungilta korotonta hankeluottoa. Luottoa on myöntänyt Äänekosken kaupunki, Saarijärven kaupunki ja Kyyjärven kunta. Kunnilta toivottiin myötämielisempää suhtautumista yhdistysten hankelainoihin. Osalla oli luotollinen pankkitili ja muutama hakija oli turvautunut lyhytaikaiseen pankkilainaan. Välirahoituksen järjestymistä ei koettu lainkaan ongelmalliseksi. Joissakin tapauksissa maksatuksen viivästyminen oli vaikeuttanut lainan takaisinmaksua ja hakija on joutunut pyytämään laskuilleen lisää maksuaikaa. Ulkopuolista välirahoitusta on tarjonnut myös Maaseudun Sivistysliitto. 8. Miten yhdistyksen / toimijan oma yksityisen rahoituksen osuus oli järjestetty? Yksityisen rahoitusosuuden kokoamista ei oltu koettu vaikeaksi. Talkootyön osuuden laskeminen oli joillekin hankkeille ollut pettymys, koska oli toivottu isomman osuuden rahoittamista talkootyön osuudella. Yksityisen rahoituksen tarvetta ei kuitenkaan oltu koettu kohtuuttomaksi ja sen katsottiin olevan hankkeeseen sitoutumisen kannalta tärkeä asia. Yleishyödyllisen yhdistyksen investointeihin toivottiin korkeampaa tukiprosenttia. Omarahoitusosuutena oli käytetty - yhdistyksen omia säästöjä ja pääomaa - saatu lahjoituksia mm puutavaraa kyläläisiltä - varainhankinnan tuottoja: mm teatteritoimintaa, kassien valmistus ja myynti, kahvilatoiminta, tanssien järjestäminen, bingotoiminta - talkootyö - yhdistyksen jäseniltä kerätty raha - kiinteistön myynti - jäsenmaksutuotot - lahjoitukset muilta järjestöiltä kuten Lions Clubeilta Budjettiin kirjattuja, hyväksyttyjä kuluja ei saatu syntymään hankkeen aikana suunnitellusti eli myönnettyä rahaa jäi käyttämättä 9. Haasteita hankkeen toteutuksen aikana? Suurimpina haasteina koettiin - pikkutarkka suhtautuminen kustannusten hankekelpoisuuteen - hankkeeseen perehtyminen vaatii aikaa ja sitoutumista - maksuhakemusten aineiston kokoaminen on työlästä - talkootyötuntien kirjanpito - aikataulussa pysyminen etenkin silloin kun hanke toteutettiin vapaaehtoistyönä - yksityisen rahan kerääminen Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 7

8 - yleishyödyllisen kehittämistoiminnan määritteleminen ja kilpailuedun tuottamisen tulkitseminen oli ristiriitaista, tulkinta liian tiukkaa kun kysymyksessä on kovin pienet rahat - talkooväen mukaan saaminen - suunnitelmasta kiinnipitäminen - hankepäätöksen seuranta; päätöksenmukainen toiminta tarkkaa - tarjousten hakeminen - jatkoajan hakeminen - pienellä porukalla kansainvälisten maaseudun kehittämisyhdistysten yhteistyö puuttuu - koulujen kanssa yhteistyö on ollut haasteellista - byrokratiaa on liikaa - luotettavien yhteistyökumppaneiden löytäminen 10. Viisari ry:n myöntämän rahoituksen vaikuttavuus Kysymyksillä kartoitettiin myönnetyn rahoituksen vaikutusta Viisarin Maaseudun Kehittämisohjelman keskeisiin tavoitteisiin. Hankerahoituksen avulla saavutetut tavoitteet koettiin tärkeiksi kautta linjan. Yhteisöllisyyden merkitys ja yhdistyksen toimintaan sitoutuminen korostuu kun on tehty yhdessä työtä ja ponnisteltu tavoitteen saavuttamisen eteen. Hanketuen avulla hankitus varusteet kylätaloille mahdollistavat tilojen monipuolisemman ja ympärivuotisen käytön. Kysymyksiin vastattiin valitsemalla väittämistä asteikolla Paljon, Jonkin verran, Vähän, Ei lainkaan, En osaa sanoa Miten myönnetty rahoitus on vaikuttanut a. Kylän / alueen peruspalvelujen säilyttämiseen Ei ole enää peruspalveluja mitä voisi säilyttää Onpahan koulun lakkauttamisen jälkeen edes joku kokoontumistila kylän kokouksia ja juhlia ym. varten. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 8

9 b. Asuinympäristön viihtyisyyteen ja toimivuuteen Ympäristö ja rannat pysyy nyt siistimpinä, lisää viihtyisyyttä kylässä Valaistuksen avulla on liikuntakautta pystytty jatkamaan ympärivuotiseksi c. Sosiaalisen pääoman kasvuun Kyläläisten kesken tultiin tutummiksi siinä kun yhdessä talkoita puuhattiin. Nyt voi kysyä naapurilta muutoinkin apua ja auttaa myös itse tarvittaessa toisia. Yhteinen ponnistus tiivistää omaa ryhmää. Hanke on luonut uskoa tulevaisuuteen ja alueen kehittämiseen d. Kylän / yhteisön muuhun omaehtoiseen kehittämiseen Hanke mahdollisti monipuolisemman toiminnan järjestämisen kylätalolla. Huomattiin, että itse tekemällä saa asioita aikaan paremmin kuin kunnasta valmista pyytämällä. Innostuttiin kokoamaan kyläkirjaa siinä hankkeen aikana Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 9

10 e. Nuorten osallistumiseen Kylässä ei asu nuoria Kokoontumistila tehtiin nimenomaan nuoria varten ja on nuorten käytössä. Luottamus puolin ja toisin on kasvanut. f. Kansainvälistymiseen Kokemus kansainvälisistä hankkeista on vähäistä g. Paikallisen kulttuuritarjonnan lisääntymiseen Kunnostetut tilat mahdollistavat monipuolisemman ohjelman järjestämisen kylätalolla. h. Yhdistystoiminnan osaamisen ja tehokkuuden parantamiseen On opittu paljon hankkeiden suunnittelemisesta, hakemisesta ja byrokratiasta. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 10

11 i. Yhteistyö ja sidosryhmäverkostojen syntymiseen Muut kylällä ja kunnassa toimivat järjestöt ovat tulleet toiminaan kylätalollemme. Metsästysseuran tila on kaikkien kyläläisten käytössä. Oliko rahoitus välttämätön hankkeen toteuttamiselle? 77 % vastaajista koki Viisari ry:n myöntämän rahoituksen välttämättömäksi hankkeen toteuttamisen kannalta. 23 % mielestä rahoitus ei ollut välttämätön, mutta nopeutti ja helpotti huomattavasti hankkeen toteuttamista. Kokemus oli, että rahoituksen hakeminen on kannattavaa eikä byrokratian vaikeuteen kannata lannistua. 11. Olitteko aikaisemmin hakenut rahoitusta Viisari ry:ltä? Miten tämä kerta sujui verrattuna edelliseen? - Koordinointihanke lisää byrokratiaa, mutkistaa ja vie aikaa - Hyvin - Samalla tavoin - Joka kerrasta oppii lisää - Ilmenneet viivästykset johtuivat viranomaisten toiminnasta - Joustavammin, kokemuksella - Paremmin koska paperisota oli helpompaa - Kustannusarvion laatiminen - Perustieto helpottaa - Huomattavasti helpommin kun on tulossa tutummaksi papereiden kanssa. - Edellisessä henkilöriitoja joilla oli vaikutusta hankkeen etenemisessä Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 11

12 12. Suosittelisitteko Viisari ry:n rahoitusta muille toimijoille? Edellytyksellä, että hakemusten käsittely on jatkossa joustavampi ja selkeämpi. 13. Miten hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toteutuivat? Tavoitteet on toteutuneet hyvin. Määrälliset tavoitteet joissakin hankkeissa jäivät alle tavoitteen, mutta Kommentteja Tämän kaltaiset investoinnit ovat pitkävaikutteisia ja tuloksia nähdään tulevaisuudessa. Nyt on luotu kuitenkin edellytykset kylätalon lisääntyvälle käytölle Tavoitteet toteutuivat täysin Saimme jääkiekkokaukaloon uudet laidat ja katukoripallotelineen kyläläisten käyttöön. Tähän asti hyvin Esitetty loppuraporteissa. Kaikilta osin suunnitellusti Kaikki tavoitteet toteutui ja hankemuutoksen jälkeen vielä lisääkin. Tähän mennessä ihan hyvin Loppuraportin mukaan erittäin hyvin Yhteistoiminta virisi, käsityöläisyys tuli näkyviin, ulkomaan matkat ja tutustuminen muiden maiden ihmisiin ja käsityöläisyyteen oli erittäin hyödyllistä, itsetunto koheni Talkoo lahjoittajien nimilaattaan ei hyväksytty rahoitusta Kaikki hankitut laitteet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi ja osaltaan kohottaneet Eräkartanon toimivuutta ja viihtyisyyttä Kaikki toteutui mitä tavoiteltiin. Hanke oli hyvin konkreettinen ja toimenpiteet saatiin toteutettua suunnitellusti. Tehty kuten on suunniteltu Vaikutti lähiympäristön tilaan ja mahdollistaa kylätuvan käytön jatkossakin Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti Rakennukset ovat lähes uuden veroiset Ennen päärakennuksen lämmittäminen maksoi n / vuosi. NYT n.1200/ vuosi Tavoitteet toteutuivat odotetusti : viihtyvyys, sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt, kaikkien ikäryhmien liikuntaan aktivoituminen, kehitetty uusia toimintamuotoja Hanke toteutui 90 % Parkkialueen rakentamiseen vaikuttivat kevyen liikenteen väylät Yhteydenotot tulivat hankeajan jälkeen Laadulliset tavoitteet täyttyneet, numeraalisista tavoitteista, kuten tapahtumien ja niihin osallistujien määristä on jääty alle tavoitteet on ylitetty määrällisten tavoitteiden osalta, kaikki on toteutunut hyvin, tavoite ylittynyt moninkertaisesti. Perinteen siirtäminen on onnistunut hyvin Tavoitteet ovat kehittämissuunnitelman mukaisesti suurimmalta osalta toteutuneet. Esim. omat kotisivut konginkangas.fi, Konginkangaspäivät, kevyenliikenteen väylien suunnitelmat, Lintulahden kehittäminen, Vihreä Väylä hankkeessa mukana, uimarantojen kohentaminen, kulttuuriperinnön nostaminen Kömin Killan kanssa, Riihilahden kyläyhdistyksen kylätalohankkeen tukeminen Kirja tuli valmiiksi Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 12

13 Kaikki toteutui täysin hyvin tai todella hyvin; kylälle saatiin toimiva latuverkko jo kuluneena talvena, hiihtoharrastus lisääntyi, kyläläiset tapasivat ladulla toisiaan (sosiaalinen pääoma), kauempaakin tultiin hiihtämään laduillemme 14. Miten hankkeen toteuttaminen vaikutti yhteisönne muuhun normaaliin toimintaan? Hankkeen toteuttaminen oli koettu positiivisena ja yhteisöllisyyttä edistävänä sekä yhteistyötä edistävänä asiana. Hankkeen toteuttaminen vaatii kuitenkin toimijoiden kokoontumisia ja yhteistä päätöksentekoa kokouksissa ja palavereissa. Joissakin tapauksissa hankkeen toteuttaminen ei juurikaan vaikuttanut yhteisön muuhun toimintaan. Muutokset nähtiin enemmänkin hankkeen seurauksina. Kunnostetut tilat esim. mahdollistavat hakijan toiminnan laajentamisen ja monipuolistamisen. Hankkeilla on tavoiteltu toiminta edellytysten kohentamista, jonka vuoksi katsottiin myös hankkeen vaikuttaneen myönteisesti. Yhdistyksen toiminnalle hanke oli parhaimmillaan piristysruiske. Talkootyö koettiin mielekkäänä. Yhdistyksen ja toimijoiden aktivoituminen oli kuitenkin ollut huomattavaa. Hankkeen myötä myös uusia toimijoita saatiin innostettua mukaan. Kehittämisyhtiöille hankkeiden toteuttaminen oli ns. normaalia toimintaa. Yhden vastaajan kokemus oli, että hankkeen toteuttaminen vaikeutti kyläyhteisön normaalia toimintaa ja aiheutti henkilöristiriitoja. Saatiin uutta osaamista ja tutustuttiin uusiin mukaviin ihmisiin, joista osa jäi pysyväksi yhteistyöverkostoksi. Kyläläiset tulivat tutuiksi toistensa kanssa ja yhteishenki koheni huomattavasti Aktivoi nuoria koko alueella. Yhteistyötä yli kuntarajojen myös nuorisotyötä tekevien kanssa Lisännyt ja monipuolistanut toimintaa ja lisännyt määrällisiä tilastoja. rahoitus ja näkyvyys, uskottavuus vaikutuksia Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke oli perus edellytys Konginkankaan kehittämiselle Hanke helpotti esim. talvitapahtuman järjestämistä. Tulevana talvena ajatus järjestää laturetki. 15. Tapahtuiko hankkeen aikana toimintaympäristössänne muutoksia joilla oli vaikutusta hankkeen etenemiseen ja toteutumiseen? Maaseudun palvelujen alasajo on sekä vaikeuttanut, että aktivoinut hanketoimintaa. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon kuntaliitoksen kokeneen Konginkankaan tarttuminen itse kehittämistyöhön. Toimijan oma aktiivisuus on saanut myös kaupungin hereille ja osaltaan myös tukemaan kylien omaehtoista kehittämistä. Hankkeen vastuuhenkilöiden vaihtumista hankkeen aikana tapahtui jonkin verran, mutta varsinaisesti ei mikään hanke niihin muutoksiin kaatunut. Hankehenkilöstön merkitys tuli voimakkaasti esille. Osaava ja kokenut projektipäällikkö on koettu etenkin kehittämisyhtiöiden hankkeissa ensiarvoisen tärkeäksi. 16. Hankkeen tärkein saavutus Tärkeimpänä saavutuksena mainittiin useimmiten juuri se konkreettisen asia mitä hankerahalla oli investoitu (kuten: kirja, talo jne.). Myös uusien toimintojen mahdollistuminen koettiin tärkeänä kuten uuden urheiluharrastusmahdollisuuden järjestyminen kylälle tai hiihtoperinteen elpyminen vuosien tauon jälkeen. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 13

14 Toiminnan monipuolistuminen ja käyttökauden piteneminen ja toimintaedellytysten koheneminen huomioitiin myös tärkeimpinä saavutuksina. Verkostoituminen alueen muiden kuntien toimijoiden kanssa sekä kansainvälisesti nähtiin myös merkittävänä saavutuksena. Liiketoiminnan mahdollisuuksien parantaminen tuli myös esille useammassa vastauksessa. Vuoden Leader-toimijan palkinto mainittiin myös. Hankkeen toteuttaminen on selvästi kohentanut toimijoiden itsetuntoa ja luonut uutta uskoa oman lähialueen kehittämiseen ja kehittämistyön kannattavuuteen. Kommentteja : toimivat, siistit ja puoleensavetävät tilat Jääkiekkokaukalon kunnostus oli tärkeää, sillä uudet laidat mahdollistavat harrastuksen jatkon. Uusi katukoristeline tuo täysin uuden urheilumuodon kylälle Talo ja ympäristö viimeisen päälle hyvässä kunnossa valtakunnallisen kartoitustyön kannalta erittäin tärkeä, Nyt on tietoa mitä siellä on ja miksi Kylätalo on nyt kunnossa "Yleisövyöry", osoitukset tulevalle kesälle Uudistettu ravirata joka täyttää Suomen Hippoksen vaatimukset. yhteistyö ja erittäin positiiviset muistot kaikista tapahtumista sekä näyttely- ja tapahtumatoiminta Vene ja kokoontumispaikka Eräkartanon toiminnan parantaminen Tarinapankki, jota hyödynnetään edelleen matkailualalla. Sekä Vuoden Leader-hanke-palkinto. Hanke on ollut pohjana verkostoitumiselle, joka näkyy vieläkin esim. Finnbeing-hankkeen yritysten yhteistyönä. saadaan se mitä oli vuosia kylällä toivottu Keittiö tuli kuntoon Raviradalla on valot ja käyttökausi piteni huomattavasti, muutkin kuin hevosihmiset hyötyivät Käytössämme on nyt asianmukaiset tilat koulutusta, kokouksia ja juhlien pitämistä varten Talon käyttö monipuolistui huomattavasti; kyläläisille saatiin kuntosali lähelle, luistelukentän hyvä jää innosti luistelijoita, tansseissa ei tullut niin hiki kun ilmanvaihto toimi Kohteet kartoitettu, jatkohanke eli varsinainen toteutus jäi muiden hankkeiden jalkoihin Toimiva keittiö puolivuotta on liian lyhyt aika toteuttaa kv hanke Nuorten kehittyminen oma kuntansa aktiivisimpina asukkaina, tapahtumatekemisen keinojen oppiminen, LEADER-rahoitukseen tutustuminen mutta ennen kaikkea yhteistyö kuntien välillä ja uudet kaverit ympäri aluetta. Kyläläisten aktivoituminen. Työllistäminen Kylän toiminta on aktivoitunut ja meillä on ollut investointihankkeita Viisarin kautta, (Hanki- ja Hanki IIhankkeet). Olemme tehneet vuotuiset kehittämistavoitteet, vuosisuunnitelmat ja vuosikertomukset, jotka on luettavissa sivuiltamme. Kirja tuli valmiiksi ja on tuonut myös myyntituloja kalastuskunnalle Kaislaleikkuri ja sen mahdollistama uusi palvelu usko siihen, että pystymme yhdessä vaikka mihin. 17. Mitä tekisit nyt toisin jos aloittaisit uudelleen vastaavanlaista hanketta toteuttamaan? Valtaosa vastaajista toimisi samalla tavoin. Merkittävämpänä huomiona esille nousi vastuun jakaminen ja talkootyön määrä. Myös hankesuunnittelun ja - budjetoinnin merkitystä korostettiin. Hanketyöryhmän tai seurantaryhmän kokoonpano katsottiin myös huomionarvoiseksi. Kommentteja En tekisi itse niin paljon talkootyötä Jakaisin vastuuta useammalle toimijalle Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 14

15 Esiselvitys voisi olla pidempi aikainen Pitäisin tiukemmin kiinni aikataulusta välietapein ja resurssoisin paremmin aikaa. Varmistaisn, että viranomaisten antamat luvat pitävä myös rahoittajan päätöksissä Toteuttaisin vielä hieman laajempana Delegoisin vastuuta isommalle joukolle. Kartoittaisin paremmin käyttäjäryhmät Kustannusarvion realistisuus pitäisi arvioida toisella tavalla Talkootyön osuuden määrä Useampi ihminen jakamaan vastuuta. Ei liian pienelle porukalle vastuuta. Nimetty rakennustoimikunta. Rahoittajan mukanaolo on hyödyksi. Pitempi hankeaika sekä hankkeen aikana pitäisi voida tehdä kontaktin hakumatkoja kiinnostaviin kohteisiin ulkomailla Toiminnan aloitusta pitäisi yksinkertaistaa ja suunnitella toimivammaksi, jottei "täyteen vauhtiin" pääseminen hidastuisi. Hankehallintoon perehtyminen ja selkeiden työkalujen kehittäminen hallinnon helpommaksi ylläpitämiseksi Haastatteluosio tehtäisiin toisin. Projektipäällikkö kokoaikainen Koulutuksiin mukaan useampi henkilö yhdistyksestä 19. Millaista toimintaa toivoisitte tulevaisuudessa Maaseudun kehittämisyhdistys Viisarilta Toivomuksia tulevasta kyseltiin väittämien avulla. Kysymyksiin vastattiin joko Täysin samaa, Jokseenkin samaa, Ei samaa eikä eri, Jokseenkin eri tai täysin eri Viisarilta toivotaan aktiivisempaa yhteydenpitoa hankkeen aikana Täysin samaa Jokseenkin samaa Ei samaa eikä eri Jokseenkin eri Täysin eri Yhteydenpito on tärkeää, mutta vastuu on toteuttajalla Välillä voisi soittaa ja kysyä kuulumisia tai vaikka piipahtaa katsomassa miten hanke etenee Hankkeiden kuulumisia voisi kysellä silloin tällöin tai ainakin maksatuksen tai muun määräajan lähestyessä muistuttaa aikataulusta Viisarin tulee tarjota kattavampaa neuvontaa Täysin samaa Jokseenkin samaa Ei samaa eikä eri Jokseenkin eri Täysin eri Neuvonta tulee keskittää hankkeen suunnittelemisen ja toteuttamisen kannalta olennaisiin asioihin Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 15

16 19.3. Viisarin tulee ottaa suurempi vastuu hakemusten täyttämisestä Täysin samaa Jokseenkin samaa Ei samaa eikä eri Jokseenkin eri Täysin eri Uusien hanketoimijoiden kannalta hyvä Voisiko hakemusten täyttämisen jatkossa ostaa Viisarilta? Ei missään nimessä, vastuu hakemuksesta ja toteutuksesta hakijalla. Hakijan täytyy olla itse hakemuksen takana Viisarin tulee järjestää enemmän hankerahoituksen infotilaisuuksia Täysin samaa Tietoa mahdollisuudesta hankerahoitukseen Jokseenkin tulee saada laajempaan tietoon samaa Sähköpostilla tietoa suoraan yhdistysten Ei samaa eikä eri puheenjohtajille ja sihteereille Hankeinfot on olleet erittäin hyviä, lisää niitä Jokseenkin eri jatkossa Tiedottamista etenkin uusille hanketoimijoille Täysin eri 20. Terveisiä Elyyn ja ministeriöön? Kommenteissa toivottiin helpotusta hankebyrokratiaan ja tehokkuutta hankehakemusten ja maksuhakemusten käsittelyyn. Myös rahoituksen kohdentamista maaseudun palvelujen ja elinvoimaisuuden säilyttämiseen toivottiin. Kommentit: Nopeutta asioiden käsittelyyn. Tarpeeton, pikkutarkka sanavalintavaatimus hankesuunnitelmissa hidastaa prosessia ja mikä pahinta turhauttaa hakijaa. Avustusten hakeminen tehtävä helpommaksi. Jo hakemusten täyttäminen mekoinen urakka ja vaatii asiantuntemusta monelta alalta. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 16

17 Paikallista päätäntävaltaa tarvitaan enemmän. Rahoitusta tulee saada jatkossakin pienille hankkeille. Välirahoitusta varten tarvitaan Elyyn "kassa". Maksatushakemusten viivästymiselle on tultava loppu. Paljon tuntui olevan "turhanpäiväistä" lomaketta jotka piti täyttää vaikka eivät vaikuttaneet juuri tämän kyseisen hankkeen toteutukseen. Maksuhakemusten käsittely on liian hidasta, vaikka hakemukset oli tehty huolella. Palvelu liian hidasta ja kiertävät henkilöltä toiselle. Loppukatselmus tehtiin kyllä nopeasti ja maksu myös. Toivottavasti byrokratiaa voitaisiin keventää ja maksatukset nopeuttaa Byrokratiaa on liikaa ja hidasta käsittely, toivottaisiin että elyssä käsittely olisi ripeämpää ja asiakaslähtöisempää K-S Ely hoitaa asiansa hyvin, mutta pilkunviilausta on paljon. Seuraavalla hankekaudella pitäisi pystyä miettimään järkevästi, miten yleishyödyllisessä hankkeessa yritykset voisivat olla mukana kylää hyödyttävinä toimijoina. Hankesuunnitteluun ja hallinnointiin lisää voimavaroja - sateenvarjohankkeiden kautta. Nopeampaa hankkeiden käsittelyaikaa ja maksatusaikatauluissa täytyy olla joku kohtuus, muussa tapauksessa hanketoimintaa ei jaksa hallinnoida, samoin kevyempi raportointi Maaseudun heikkoja signaaleja vahvistettava (mm. Sitran tutkimukset) Yksinkertaistamista pienille toimijoille. Ruoka tulee maalta, muistakaa maaseudun elinvoimaisuuden merkitys! Kavennetaan maaseudulla asuminen edellytyksiä tylyllä kädellä. Tiet ja infra rapautuu. Koko Eräkartano olisi jäänyt haaveeksi ilman Elyltä tullutta rahoitusta. Toiminta on byrokraattista, mutta tarkkaa. Asiantuntevaa palvelua Hankekausien vaihtuminen ei saa johtaa siihen, että tuhansia ihmisiä seisoo tumput suorina työttömyyskortistossa. Järjestelmät etukäteen sellaiseen kuntoon, että hakemuksia voidaan käsitellä ilman pitkiä taukoja. Maksatukset nopeammalla aikataululla yksinkertaisempaa paperisotaa Kiitos myönteisyydestä Paperipino vois olla pienempi. Maaseudun ikääntyneiden kotona-asumiseen tulee panostaa voimavaroja Kyläyhdistyksille tulisi myöntää kohdeavustuksia tapahtumien järjestämiseen, ( kaupunki ei myönnä kyläyhdistyksille) Tiedottamisessa toivomisen varaa ja aktivointi etenkin yrityshankkeissa. Toimintaryhmätyö on vaikuttavaa! Veli Koski on pilkunviilaaja. Yksittäisellä viranhaltijalla iso vaikutusvalta. byrokratiaa vähemmän nopeammat käsittelyajat rahoituspäätöksille ja maksatuksille, välimaksatus, hakemukset verkkoon täytettäväksi!! Sähköiset hakemiset helpottaisi. Aiempien hankkeiden hyödyntäminen uusien hankkeiden hakemisen tueksi Hankeideoiden kierrätys. Käytännönläheinen vinkkipankki. Helpommaksi tiedon löytäminen. Hankepyrokratiaa ja haku- sekä loppuraportointia tulisi yksinkertaistaa. Kiitos ely-keskukselle hyvästä palvelusta Kv-hankeneuvonta oli olematonta/sotkuista. Byrokratian helpottaminen, paljonko varoja on käytettävissä ja mihin hankkeisiin niitä voisi hakea. selkeyttä tiedottamismenetelmiin. 21. Mielipiteenne Viisari ry:n tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä Viisarin toiminnan tarpeellisuus ja hyödyllisyys allekirjoitettiin yksiselitteisesti. Henkilökunnan ammattitaito ja asiakaspalvelun laatu koettiin hyvänä. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 17

18 Kommentit: Toiminta on tarpeellista. Yllättävää se, että kaikki toimijat eivät ole tietoisia Viisarin toiminnasta ja mahdollisuuksista - jokin infokampanja tarpeen. Rahoitusta olisi oltava saatavilla tasaisesti ympäri vuoden - häiritsee ja antaa tarpeettoman "epämääräisen" kuvan kun ilmoitetaan, ettei rahaa ookaan - ja sitten sitä jostain ilmaantuu. Pienillä paikkakunnilla kaikki yritykset, toimialasta riippumatta, ovat tärkeitä työllistäjiä. Maaseudun kehittäjä ei voi syrjiä jotain toimialaa. Erittäin tarpeellinen Mielestäni myös Viisari voisi ideoida hankkeita entistä rohkeammin ja pyytää eri tahoja luokseen hakemaan yhteisiä suuntaviivoja koko kuntaa kehittäviin hankkeisiin. Aloite voisi lähteä siis myös organisaation sisältä: hankesparrausta! Mari Puro on loistava työssään, ilman häntä moni hanke olisi jäänyt toteuttamatta. Parempaa selkeyttä myöntöperusteisiin ja ylipäätään parempaa selkeyttä hankehakemusten käsittelyyn Erittäin hyödyllinen on. Hanketoimijoille järjestetyt infotilaisuudet oli tosi tarpeellisia. Hyvä että on oma toimintaryhmä ja Mari Purolle kiitokset, innostava ja ystävällinen asiakaspalvelija. Hyvin toimii ja toivotaan samaa myös jatkossa. Viisari on mielestäni toiminut hyvin yhteistyökykyisesti Erittäin hyvä ja osaava asiakaslähtöinen toimija. Järjestäkää se hankerahoituksen info johonkin muuhun aikaan kuin kiireisimpään tilinpäätösrumbaan! Erittäin tarpeellinen alueellisen maaseudun kehittämisen kannalta. Sateenvarjohankkeita, kehittämis-ideoiden jalostamiseen ja hankkeiden hallinnointiin sekä kolmannen sektorin palvelutuotannolle ja -yhteistyölle. Hyvin tarpeellinen ja hyödyllinen pienille toimijoille toiminta on tarpeellista, edelleen tarvitaan paikallista kehittämistä kohtuullisilla rahoituksilla. Aluerajat joskus liian tiukkoja. Esim. kohdallamme, kun olemme maakunnallinen toimija, monesti pitää hirveästi vakuutella että raha pysyy varmasti alueella ja ei kohdistu mihinkään perustoimintaan tai valu Jyväskylään. Hankehallinnointi on täyttä työtä ja siitäkin pitää saada korvaus. Mielellämme olemme jatkossakin mukana hanketoiminnassa, kunhan sopiva ja myös meitä haastava kehittämisajatus syntyy. Erittäin tarpeellinen erityisesti nykyisen - vahvan keskittämisen - aikana. Arvokasta työtä maaseudun ja kylien kehittämisen mahdollistamiseksi. Postissa tiedotteita kyläyhdistyksen sihteerille ja pj:lle muualtakin tietoa kaivataan. Vinkkejä ja inspiraatiota myös muilta seuduilta. Viisarin henkilöstö on ainoa valtion organisaatio( minun mielestä ) missä henkilöä ei pompotella luukulta toiselle vaan vastauksen saa aina siltä ihmiseltä, kenelle kysymys on osoitettu. Suurkiitos Viisarille Eräkartanon synnystä. Saarijärven tyttö "töksäytteli". Viisarin toiminta on erittäin tarpeellista. Kyläyhdistysten kannalta ei ole järkevää. Marjatalle suuret kiitokset tuesta ja avusta. Jukka Paanaselle myös kiitokset avusta lomakkeiden täyttämisessä. On tarpeellinen ja toivottavasti säilyy. Helpoin linkki kaikkeen hanketoimintaan, kun on tutut ihmiset lähellä. Tsemppiä! Hyvä, että on oma yhdistys asioita hoitamassa hyvin tärkeää pienille yhdistyksille, kehittämistoiminnan mahdollisuus pienillekin. Paikallistuntemus Viisarilla. Viisarin toiminta on tarpeellista ja hyödyllistä kun saisi asiakaspohjan kasvamaan. Kuntien edustajat aktiivisemmaksi alueillaan, heitä ei näy kuin kokouksissaan. Palvelu on hyvää ja asiantuntevaa. Toivottavasti jatkossa säilyy sama meininki. Tarpeellinen, jos laajentaa vielä avustusskaalaa Vastaavia hankkeita voisi olla jatkossakin Mari ja Marjatta erinomaista palvelua. Pienempien hankkeiden niputtaminen yhteiseksi on hyvä. Viisarin hankkeilla hyvä vaikuttavuus. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 18

19 Markkinointi on aktiivista ja hyvää. Vahvaa tietoa ja sitoutumista ja omistautumista. hyödyllinen, tehokas, ajassa kiinni Erittäin hyödyllistä ja asiantuntevaa palvelua Tällä alueella todella tarpeellinen ja hyödyllinen. Helpottaa kun on tuttu ihminen ja antaa kasvot hanketoiminnalle. Viisarin toiminta ensiarvoisen tärkeätä maaseudun kehittämisen kannalta. Viisarin henkilöstö on ammattitaitoista ja heiltä saa ystävällistä palvelua, josta kaunis kiitos Kiitos kaikille pontevasta tuesta Kyläyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille suoraa informaatiota. Tieto yhdestä luukusta. Ja opastusta kansankielellä. On tarpeen, on hyödyllistä. Maksatusinfo huonoon aikaan. Todella hyödyllistä. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 19

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hanke 2016-2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Päijät-Hämeestä hankemarssi 17.3.2017 Mari Brunou Nastolan maaseutu elinvoimaseksi

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen 12.12.2017 1 1. Yleisiä periaatteita yhdistyksen hankehakemuksen tekemiseen 2. Invalidiliiton hankeavustus 2018 3. Ohjeita hankeavustuslomakkeen täyttämiseen

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-toimintaryhmät Maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka aktivoivat, neuvovat ja rahoittavat Maaseudun toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy. Hankekehittäjä Piritta Sokura

Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy. Hankekehittäjä Piritta Sokura Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy Hankekehittäjä Piritta Sokura Ruokaketjuhankkeet Hakuaika 11.8.-8.9.2014 (1 kk) 78 hakemusta 47 hyväksyttyä/osittain hyväksyttyä hakemusta 30 hanketta keskittyen pääpainoalueisiin,

Lisätiedot

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi Digineuvos - hanketyökalu 1 Digiteekki Oy Verkkopalveluiden suunnittelu ja -toteutus Tietotekniikkakoulutus Hankkeiden hallinta Kahden hengen

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Nuorisoleader rahoitusvälineenä

Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader Oulun Seudun Leader ry:n rahoitusväline nuorten omiin projekteihin Nuorisoleader tukea myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen Tukea voi

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Myöntö, maksatus ja valvonta: nykytila ja ehdotuksia uudelle ohjelmakaudelle

Myöntö, maksatus ja valvonta: nykytila ja ehdotuksia uudelle ohjelmakaudelle Myöntö, maksatus ja valvonta: nykytila ja ehdotuksia uudelle ohjelmakaudelle Prosessikokonaisuus Investointitukien tarpeellisuus - Selkeää rahaa, nostaa hintoja mm. toimittajien osalta - Jos investointitukea

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE 29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja Kalevi Welling SISÄLTÖ 1. HAKIJA 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 3 4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI 4 5. HANKKEEN TOIMIJAT JA

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi 24.5.2016 Kaisa Vihinen/PoKo ry PoKo ry:n Navigaattorikehittämisstrategia Paikalliseen kehittämistyöhön paikallisella harkinnalla Yhteisöjen hankkeet Yritysten tukeminen Työnjakoa

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2016

Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Nostoja selvitystyöstä kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen

Nostoja selvitystyöstä kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen Nostoja selvitystyöstä kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen Kansainvälisten hankkeiden kavalkadiin..0 Päivi Pylkkänen..0 Tausta MMM:n kilpailuttama tehtävänanto Selvitystyö kansainvälisistä Leader

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 25.1.2017 KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Kehittävä arviointi tukee Hyvä polku hankeosion toimintaa koko hankkeen ajan Arvioinnin resurssia voidaan käyttää

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

TOIMINTATUKIHAKEMUS 2018

TOIMINTATUKIHAKEMUS 2018 Hakijan tiedot (Täytä kaikki kohdat. Muutoin tukea ei voida maksaa.) Hakija Rekisteröity Kyllä Ei Jäsenmäärä, joista alle 29 vuotiaita ja yli 65 vuotiaita Toiminta-alue (kylä) Toiminta-alueella asukkaita/harrastajia

Lisätiedot

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3. Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020 Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.2015 Lahti Esityksen sisältö Kehittämishanketuen hyväksyttävät kustannukset

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 EPSHP/aikuispsykiatria TUKE 1242 Projektityöntekijänä Tiina Leppinen Psyk. sh., NLP-Master, Kuntoutuksen ohjaaja amk Hankkeen taustaa Nuorten aikuisten

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Päivitetty 8.10.2015 Pirjo Onkalo Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan edelleen rahoittaa Maaseuturahastosta, runkoverkkoja

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta Leader-rahoitus Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta

Viisari. Saarijärven kyläilta Viisari Saarijärven kyläilta 4.12.2014 Viisari 2014-2020 OHJELMAKAUDEN 2014+ VALMISTELUSTA -Linkki Viisarin strategiaehdotukseen: http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/1046/viisarin_strategialuonnos_mmm.pdf

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Lappi Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Pohjoisimman Lapin Leader (PLL) Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski,

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Leader-periaatteiden arviointi. Leader ajankohtaispäivät , Oulu

Leader-periaatteiden arviointi. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Leader-periaatteiden arviointi Leader ajankohtaispäivät 4.-5.4.2017, Oulu Maaseutuohjelman seuranta ja arviointi Vuosikertomukset Määrälliset tavoitteet: koulutukseen osallistuneet henkilöt, maataloustuotteiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Iitin kyläkoordinaattori -hanke , oikaisuvaatimus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Iitin kyläkoordinaattori -hanke , oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 141 15.08.2016 Kunnanhallitus 148 29.08.2016 Kunnanhallitus 165 19.09.2016 Iitin kyläkoordinaattori -hanke 2017-2019, oikaisuvaatimus 755/00.01.05/2016 Kunnanhallitus 15.08.2016 141 Kyläasiain

Lisätiedot