KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO"

Transkriptio

1 KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla - hankkeen toimenpiteenä tehtiin Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n alueella haastattelututkimus ohjelmakaudella rahoitetuille kehittämishankkeille. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n myöntämän rahoituksen vaikuttavuutta, palvelun laatua ja kehittämistarpeita. Yhteenvetotietoa hyödynnetään Viisari ry:n ohjelman laatimistyössä seuraavalle ohjelmakaudelle Haastattelututkimus toteutettiin aikavälillä Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna, osa hankkeista vastasi kyselyyn sähköisen lomakkeen avulla. Kaikkiin hankkeisiin oltiin yhteydessä myös puhelimitse, lukuun ottamatta kolmea hanketta joiden yhteyshenkilöä ei puhelimitse tavoitettu. Kyselyssä oli mukana kaiken kaikkiaan 60 hanketta. Kyselyyn vastasi yhteensä 46 hanketta. Määräaikaan mennessä 8 kpl haastatteluun kutsutuista jätti kuitenkin vastaamatta. Kolmessa tapauksessa hankkeen vastuuhenkilö oli jäänyt eläkkeelle tai siirtynyt toisiin tehtäviin eikä yhdistyksestä / organisaatiosta löytynyt sopivaa henkilöä hankkeen osalta tietoa antamaan. Kyselymateriaali on luottamuksellista tätä yhteenvetoa lukuun ottamatta. Kyselymateriaalin analysointi ja koonti on suoritettu itsenäisesti ja kaikki materiaali on vain tekijän ja toimeksiantajan käytössä. Kyselyn ja yhteenvedon on laatinut ja haastattelun kokonaisuutena toteuttanut Viisari ry:n toimeksiannosta Mari Ikäheimonen. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 1

2 1. Toteutusalue Kyselyyn vastanneista suurin osa oli Saarijärven ja Viitasaaren alueilta. Kinnulasta ja Kivijärveltä ei ollut yhtään vastausta, joskin ovat mukana seutukunnallisissa hankkeissa eli kohdassa Muut. 23 % 9 % 9 % 5 % 9 % Kannonkoski Karstula 7 % 7 % Kyyjärvi Pihtipudas Saarijärvi Viitasaari Äänekoski 31 % Muu 2. Haettu tukimuoto Suurin osa vastanneista hankkeista oli saanut yleishyödyllistä investointitukea. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 2

3 3. Mistä saitte tietoa Leader -kehittämishankerahoituksesta? Valtaosa kertoi saaneensa tiedon suoraan Viisarilta, joko sähköpostilla tai toimihenkilöltä. Ne jotka olivat toteuttaneet hankkeita aiemmin, kiittelivät hyvää tiedotusta Viisarin puolelta. Ne jotka toteuttivat nyt ensimmäistä hankettaan, olivat useimmiten saaneet tiedon lehtiilmoituksesta tai naapuriseuran edustajalta. 4. Saitteko muualta kuin Viisari ry:ltä apua tuen hakemiseen? Viisari ry:ltä saadun tuen lisänä mainittiin mm seudulliset kehittämisyhtiöt Witas oy ja SSYP oy. Tukea oli tullut myös naapurikylän edustajalta, jolla oli jo aikaisempaa kokemusta hakemusten täyttämisestä. Viisarin antama neuvonta ja ohjaus alkuvaiheessa oli erittäin tärkeää. Ilman ei olisi uskallettu lähteä edes yrittämään 5. Miten Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry on tukenut hakijaa hankeprosessin aikana? Näillä kysymyksillä selvitettiin Viisari ry:n tarjoaman palvelun kattavuutta ja laatua. Yleisesti palvelu oli koettu riittäväksi. Kielteisiä kommentteja tuli ohjeistuksen monimutkaisuudesta ja ilmeisesti myös ohjelmakauden alun sekavasta tiedonkulusta. Liitelomakkeiden määrä koettiin myös turhauttavana. Hankkeen aikatauluttamiseen kaivattiin myös lisää ohjeistusta. Budjetoinnin vaikeus tuli myös esille. Kysymyksiin vastattiin valitsemalla numero 5 täysin samaa, 4 jokseenkin samaa, 3 ei samaa eikä eri, 2 jokseenkin eri, 1 täysin eri tai 0 ei mielipidettä. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 3

4 5.1. Sain tarpeeksi tietoa hakuvaiheessa hankesuunnitelman laatimiseen Sain neuvoja toimenpiteiden rajaamiseen ja sisällön tarkempaan kuvailemiseen Oltiin liian varovaisia budjetin laatimisessa, hankekelpoisia kustannuksia tuli sitten loppujen lopuksi kustannettua itse Suunnitteluvaiheessa on vaikea arvioida kaikkia vastaantulevia kuluja ja tarvittavia toimenpiteitä. Muutoksen tekeminen ja hankesuunnitelman tarkentamisen tulisi olla helpompaa projektipäällikön osa-aikaisuus harmittaa, olisi pitänyt suunnitteluvaiheessa huomioida Ei isompia omalla pussilla käytiin kun pihavalot jäi pois suunnitelmasta 5.2. Sain tarpeeksi tietoa hakuvaiheessa lomakkeiden täyttämiseen Hakemuslomakkeen kysymyksiin oli mahdotonta osata vastata ennekuin oli kysynyt Marilta neuvoa Otettiin mallia muiden tekemisistä hankehakemuksista 5.3. Sain tarpeeksi tietoa hakuvaiheessa hakemukseen tarvittavista liitteistä Mitä ne niillä kaikilla papereilla oikein tekee? Sain hakemuspapereiden mukana luettelon tarvittavista liitteistä Pienen asian toteuttamiseen vaaditaan kohtuuton paperisota! Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 4

5 5.4. Sain tarpeeksi tietoa hakemukseni etenemisestä Viisarin päätöksestä tuli tieto nopeasti, Ely- keskuksen päätöstä jouduttiin odottamaan kohtuuttoman kauan 5.5. Sain tarpeeksi tietoa rahoituspäätöksestä ja sen ehdoista Viisarin tytöt muistuttivat tärkeistä päivämääristä 5.6. Sain riittävästi tietoa maksatuksen hakemisesta Talkootyölistojen täyttäminen oli työlästä, kun työmiehet hommat tehtyään lähti paikalta ja jouduin keräämään nimikirjoituksia ympäri kylää Maksuhakemusten käsittely Viisarissa oli yllättävän nopeaa Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 5

6 6. Viisarin henkilöstö oli mielestäni Viisari ry:n henkilöstön asiantuntemusta ja palvelualttiutta ei kyseenalaistanut kukaan. Saatu palvelu oli kautta linjan ollut asiakasta tyydyttävää. Mari Puron ja Marjatta Ruuskan asiakaslähtöinen asenne sai runsaasti kiitosta. Yleinen mielipide etenkin kyläyhdistysten ja metsästysseurojen puolelta oli, että Viisarin neuvonta hakemusten täyttämisessä on laadukasta ja asiantuntevaa. Joskin muutama kommentti tuli pilkunviilaamisesta ja siitä ettei kaikkien liitelomakkeiden tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden yhteyttä hankkeen toteuttamiseen ollut ymmärretty Helposti tavoitettavissa Jos ei heti tavoittanut puhelimella, niin kohta jo soittivat takaisin Papereiden vieminen henkilökohtaisesti tai postin välityksellä tuo lisäkuluja; sähköinen tiedonsiirto helpottaisi Palvelualtista Turhankin tarkkaa pilkun viilausta Ystävällistä palvelua 6.3. Selkokielistä eli puhui hankekieltä ymmärrettävästi Jaettiin hankeidea kahdeksi eri hankkeeksi toinen kehittämiseen ja toinen investointiin Toivotaan selkokielisiä, yksinkertaisempia ohjeita Alkuun tuntui tosi vaikealta, mutta Viisarin hankekoulutuksessa saatiin asioihin selkoa Alku oli vaikeampaa, mutta homma sujuis sutjakkaasti kun pääsi henkilöiden ja papereiden kanssa tutuiksi. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 6

7 7. Miten hankkeen välirahoitus oli järjestetty? Pääsääntöisesti hankkeiden välirahoitus on hoidettu hakijoiden omalla pääomalla. Kahdeksan hanketta on saanut kunnasta / kaupungilta korotonta hankeluottoa. Luottoa on myöntänyt Äänekosken kaupunki, Saarijärven kaupunki ja Kyyjärven kunta. Kunnilta toivottiin myötämielisempää suhtautumista yhdistysten hankelainoihin. Osalla oli luotollinen pankkitili ja muutama hakija oli turvautunut lyhytaikaiseen pankkilainaan. Välirahoituksen järjestymistä ei koettu lainkaan ongelmalliseksi. Joissakin tapauksissa maksatuksen viivästyminen oli vaikeuttanut lainan takaisinmaksua ja hakija on joutunut pyytämään laskuilleen lisää maksuaikaa. Ulkopuolista välirahoitusta on tarjonnut myös Maaseudun Sivistysliitto. 8. Miten yhdistyksen / toimijan oma yksityisen rahoituksen osuus oli järjestetty? Yksityisen rahoitusosuuden kokoamista ei oltu koettu vaikeaksi. Talkootyön osuuden laskeminen oli joillekin hankkeille ollut pettymys, koska oli toivottu isomman osuuden rahoittamista talkootyön osuudella. Yksityisen rahoituksen tarvetta ei kuitenkaan oltu koettu kohtuuttomaksi ja sen katsottiin olevan hankkeeseen sitoutumisen kannalta tärkeä asia. Yleishyödyllisen yhdistyksen investointeihin toivottiin korkeampaa tukiprosenttia. Omarahoitusosuutena oli käytetty - yhdistyksen omia säästöjä ja pääomaa - saatu lahjoituksia mm puutavaraa kyläläisiltä - varainhankinnan tuottoja: mm teatteritoimintaa, kassien valmistus ja myynti, kahvilatoiminta, tanssien järjestäminen, bingotoiminta - talkootyö - yhdistyksen jäseniltä kerätty raha - kiinteistön myynti - jäsenmaksutuotot - lahjoitukset muilta järjestöiltä kuten Lions Clubeilta Budjettiin kirjattuja, hyväksyttyjä kuluja ei saatu syntymään hankkeen aikana suunnitellusti eli myönnettyä rahaa jäi käyttämättä 9. Haasteita hankkeen toteutuksen aikana? Suurimpina haasteina koettiin - pikkutarkka suhtautuminen kustannusten hankekelpoisuuteen - hankkeeseen perehtyminen vaatii aikaa ja sitoutumista - maksuhakemusten aineiston kokoaminen on työlästä - talkootyötuntien kirjanpito - aikataulussa pysyminen etenkin silloin kun hanke toteutettiin vapaaehtoistyönä - yksityisen rahan kerääminen Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 7

8 - yleishyödyllisen kehittämistoiminnan määritteleminen ja kilpailuedun tuottamisen tulkitseminen oli ristiriitaista, tulkinta liian tiukkaa kun kysymyksessä on kovin pienet rahat - talkooväen mukaan saaminen - suunnitelmasta kiinnipitäminen - hankepäätöksen seuranta; päätöksenmukainen toiminta tarkkaa - tarjousten hakeminen - jatkoajan hakeminen - pienellä porukalla kansainvälisten maaseudun kehittämisyhdistysten yhteistyö puuttuu - koulujen kanssa yhteistyö on ollut haasteellista - byrokratiaa on liikaa - luotettavien yhteistyökumppaneiden löytäminen 10. Viisari ry:n myöntämän rahoituksen vaikuttavuus Kysymyksillä kartoitettiin myönnetyn rahoituksen vaikutusta Viisarin Maaseudun Kehittämisohjelman keskeisiin tavoitteisiin. Hankerahoituksen avulla saavutetut tavoitteet koettiin tärkeiksi kautta linjan. Yhteisöllisyyden merkitys ja yhdistyksen toimintaan sitoutuminen korostuu kun on tehty yhdessä työtä ja ponnisteltu tavoitteen saavuttamisen eteen. Hanketuen avulla hankitus varusteet kylätaloille mahdollistavat tilojen monipuolisemman ja ympärivuotisen käytön. Kysymyksiin vastattiin valitsemalla väittämistä asteikolla Paljon, Jonkin verran, Vähän, Ei lainkaan, En osaa sanoa Miten myönnetty rahoitus on vaikuttanut a. Kylän / alueen peruspalvelujen säilyttämiseen Ei ole enää peruspalveluja mitä voisi säilyttää Onpahan koulun lakkauttamisen jälkeen edes joku kokoontumistila kylän kokouksia ja juhlia ym. varten. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 8

9 b. Asuinympäristön viihtyisyyteen ja toimivuuteen Ympäristö ja rannat pysyy nyt siistimpinä, lisää viihtyisyyttä kylässä Valaistuksen avulla on liikuntakautta pystytty jatkamaan ympärivuotiseksi c. Sosiaalisen pääoman kasvuun Kyläläisten kesken tultiin tutummiksi siinä kun yhdessä talkoita puuhattiin. Nyt voi kysyä naapurilta muutoinkin apua ja auttaa myös itse tarvittaessa toisia. Yhteinen ponnistus tiivistää omaa ryhmää. Hanke on luonut uskoa tulevaisuuteen ja alueen kehittämiseen d. Kylän / yhteisön muuhun omaehtoiseen kehittämiseen Hanke mahdollisti monipuolisemman toiminnan järjestämisen kylätalolla. Huomattiin, että itse tekemällä saa asioita aikaan paremmin kuin kunnasta valmista pyytämällä. Innostuttiin kokoamaan kyläkirjaa siinä hankkeen aikana Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 9

10 e. Nuorten osallistumiseen Kylässä ei asu nuoria Kokoontumistila tehtiin nimenomaan nuoria varten ja on nuorten käytössä. Luottamus puolin ja toisin on kasvanut. f. Kansainvälistymiseen Kokemus kansainvälisistä hankkeista on vähäistä g. Paikallisen kulttuuritarjonnan lisääntymiseen Kunnostetut tilat mahdollistavat monipuolisemman ohjelman järjestämisen kylätalolla. h. Yhdistystoiminnan osaamisen ja tehokkuuden parantamiseen On opittu paljon hankkeiden suunnittelemisesta, hakemisesta ja byrokratiasta. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 10

11 i. Yhteistyö ja sidosryhmäverkostojen syntymiseen Muut kylällä ja kunnassa toimivat järjestöt ovat tulleet toiminaan kylätalollemme. Metsästysseuran tila on kaikkien kyläläisten käytössä. Oliko rahoitus välttämätön hankkeen toteuttamiselle? 77 % vastaajista koki Viisari ry:n myöntämän rahoituksen välttämättömäksi hankkeen toteuttamisen kannalta. 23 % mielestä rahoitus ei ollut välttämätön, mutta nopeutti ja helpotti huomattavasti hankkeen toteuttamista. Kokemus oli, että rahoituksen hakeminen on kannattavaa eikä byrokratian vaikeuteen kannata lannistua. 11. Olitteko aikaisemmin hakenut rahoitusta Viisari ry:ltä? Miten tämä kerta sujui verrattuna edelliseen? - Koordinointihanke lisää byrokratiaa, mutkistaa ja vie aikaa - Hyvin - Samalla tavoin - Joka kerrasta oppii lisää - Ilmenneet viivästykset johtuivat viranomaisten toiminnasta - Joustavammin, kokemuksella - Paremmin koska paperisota oli helpompaa - Kustannusarvion laatiminen - Perustieto helpottaa - Huomattavasti helpommin kun on tulossa tutummaksi papereiden kanssa. - Edellisessä henkilöriitoja joilla oli vaikutusta hankkeen etenemisessä Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 11

12 12. Suosittelisitteko Viisari ry:n rahoitusta muille toimijoille? Edellytyksellä, että hakemusten käsittely on jatkossa joustavampi ja selkeämpi. 13. Miten hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toteutuivat? Tavoitteet on toteutuneet hyvin. Määrälliset tavoitteet joissakin hankkeissa jäivät alle tavoitteen, mutta Kommentteja Tämän kaltaiset investoinnit ovat pitkävaikutteisia ja tuloksia nähdään tulevaisuudessa. Nyt on luotu kuitenkin edellytykset kylätalon lisääntyvälle käytölle Tavoitteet toteutuivat täysin Saimme jääkiekkokaukaloon uudet laidat ja katukoripallotelineen kyläläisten käyttöön. Tähän asti hyvin Esitetty loppuraporteissa. Kaikilta osin suunnitellusti Kaikki tavoitteet toteutui ja hankemuutoksen jälkeen vielä lisääkin. Tähän mennessä ihan hyvin Loppuraportin mukaan erittäin hyvin Yhteistoiminta virisi, käsityöläisyys tuli näkyviin, ulkomaan matkat ja tutustuminen muiden maiden ihmisiin ja käsityöläisyyteen oli erittäin hyödyllistä, itsetunto koheni Talkoo lahjoittajien nimilaattaan ei hyväksytty rahoitusta Kaikki hankitut laitteet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi ja osaltaan kohottaneet Eräkartanon toimivuutta ja viihtyisyyttä Kaikki toteutui mitä tavoiteltiin. Hanke oli hyvin konkreettinen ja toimenpiteet saatiin toteutettua suunnitellusti. Tehty kuten on suunniteltu Vaikutti lähiympäristön tilaan ja mahdollistaa kylätuvan käytön jatkossakin Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti Rakennukset ovat lähes uuden veroiset Ennen päärakennuksen lämmittäminen maksoi n / vuosi. NYT n.1200/ vuosi Tavoitteet toteutuivat odotetusti : viihtyvyys, sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt, kaikkien ikäryhmien liikuntaan aktivoituminen, kehitetty uusia toimintamuotoja Hanke toteutui 90 % Parkkialueen rakentamiseen vaikuttivat kevyen liikenteen väylät Yhteydenotot tulivat hankeajan jälkeen Laadulliset tavoitteet täyttyneet, numeraalisista tavoitteista, kuten tapahtumien ja niihin osallistujien määristä on jääty alle tavoitteet on ylitetty määrällisten tavoitteiden osalta, kaikki on toteutunut hyvin, tavoite ylittynyt moninkertaisesti. Perinteen siirtäminen on onnistunut hyvin Tavoitteet ovat kehittämissuunnitelman mukaisesti suurimmalta osalta toteutuneet. Esim. omat kotisivut konginkangas.fi, Konginkangaspäivät, kevyenliikenteen väylien suunnitelmat, Lintulahden kehittäminen, Vihreä Väylä hankkeessa mukana, uimarantojen kohentaminen, kulttuuriperinnön nostaminen Kömin Killan kanssa, Riihilahden kyläyhdistyksen kylätalohankkeen tukeminen Kirja tuli valmiiksi Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 12

13 Kaikki toteutui täysin hyvin tai todella hyvin; kylälle saatiin toimiva latuverkko jo kuluneena talvena, hiihtoharrastus lisääntyi, kyläläiset tapasivat ladulla toisiaan (sosiaalinen pääoma), kauempaakin tultiin hiihtämään laduillemme 14. Miten hankkeen toteuttaminen vaikutti yhteisönne muuhun normaaliin toimintaan? Hankkeen toteuttaminen oli koettu positiivisena ja yhteisöllisyyttä edistävänä sekä yhteistyötä edistävänä asiana. Hankkeen toteuttaminen vaatii kuitenkin toimijoiden kokoontumisia ja yhteistä päätöksentekoa kokouksissa ja palavereissa. Joissakin tapauksissa hankkeen toteuttaminen ei juurikaan vaikuttanut yhteisön muuhun toimintaan. Muutokset nähtiin enemmänkin hankkeen seurauksina. Kunnostetut tilat esim. mahdollistavat hakijan toiminnan laajentamisen ja monipuolistamisen. Hankkeilla on tavoiteltu toiminta edellytysten kohentamista, jonka vuoksi katsottiin myös hankkeen vaikuttaneen myönteisesti. Yhdistyksen toiminnalle hanke oli parhaimmillaan piristysruiske. Talkootyö koettiin mielekkäänä. Yhdistyksen ja toimijoiden aktivoituminen oli kuitenkin ollut huomattavaa. Hankkeen myötä myös uusia toimijoita saatiin innostettua mukaan. Kehittämisyhtiöille hankkeiden toteuttaminen oli ns. normaalia toimintaa. Yhden vastaajan kokemus oli, että hankkeen toteuttaminen vaikeutti kyläyhteisön normaalia toimintaa ja aiheutti henkilöristiriitoja. Saatiin uutta osaamista ja tutustuttiin uusiin mukaviin ihmisiin, joista osa jäi pysyväksi yhteistyöverkostoksi. Kyläläiset tulivat tutuiksi toistensa kanssa ja yhteishenki koheni huomattavasti Aktivoi nuoria koko alueella. Yhteistyötä yli kuntarajojen myös nuorisotyötä tekevien kanssa Lisännyt ja monipuolistanut toimintaa ja lisännyt määrällisiä tilastoja. rahoitus ja näkyvyys, uskottavuus vaikutuksia Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke oli perus edellytys Konginkankaan kehittämiselle Hanke helpotti esim. talvitapahtuman järjestämistä. Tulevana talvena ajatus järjestää laturetki. 15. Tapahtuiko hankkeen aikana toimintaympäristössänne muutoksia joilla oli vaikutusta hankkeen etenemiseen ja toteutumiseen? Maaseudun palvelujen alasajo on sekä vaikeuttanut, että aktivoinut hanketoimintaa. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon kuntaliitoksen kokeneen Konginkankaan tarttuminen itse kehittämistyöhön. Toimijan oma aktiivisuus on saanut myös kaupungin hereille ja osaltaan myös tukemaan kylien omaehtoista kehittämistä. Hankkeen vastuuhenkilöiden vaihtumista hankkeen aikana tapahtui jonkin verran, mutta varsinaisesti ei mikään hanke niihin muutoksiin kaatunut. Hankehenkilöstön merkitys tuli voimakkaasti esille. Osaava ja kokenut projektipäällikkö on koettu etenkin kehittämisyhtiöiden hankkeissa ensiarvoisen tärkeäksi. 16. Hankkeen tärkein saavutus Tärkeimpänä saavutuksena mainittiin useimmiten juuri se konkreettisen asia mitä hankerahalla oli investoitu (kuten: kirja, talo jne.). Myös uusien toimintojen mahdollistuminen koettiin tärkeänä kuten uuden urheiluharrastusmahdollisuuden järjestyminen kylälle tai hiihtoperinteen elpyminen vuosien tauon jälkeen. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 13

14 Toiminnan monipuolistuminen ja käyttökauden piteneminen ja toimintaedellytysten koheneminen huomioitiin myös tärkeimpinä saavutuksina. Verkostoituminen alueen muiden kuntien toimijoiden kanssa sekä kansainvälisesti nähtiin myös merkittävänä saavutuksena. Liiketoiminnan mahdollisuuksien parantaminen tuli myös esille useammassa vastauksessa. Vuoden Leader-toimijan palkinto mainittiin myös. Hankkeen toteuttaminen on selvästi kohentanut toimijoiden itsetuntoa ja luonut uutta uskoa oman lähialueen kehittämiseen ja kehittämistyön kannattavuuteen. Kommentteja : toimivat, siistit ja puoleensavetävät tilat Jääkiekkokaukalon kunnostus oli tärkeää, sillä uudet laidat mahdollistavat harrastuksen jatkon. Uusi katukoristeline tuo täysin uuden urheilumuodon kylälle Talo ja ympäristö viimeisen päälle hyvässä kunnossa valtakunnallisen kartoitustyön kannalta erittäin tärkeä, Nyt on tietoa mitä siellä on ja miksi Kylätalo on nyt kunnossa "Yleisövyöry", osoitukset tulevalle kesälle Uudistettu ravirata joka täyttää Suomen Hippoksen vaatimukset. yhteistyö ja erittäin positiiviset muistot kaikista tapahtumista sekä näyttely- ja tapahtumatoiminta Vene ja kokoontumispaikka Eräkartanon toiminnan parantaminen Tarinapankki, jota hyödynnetään edelleen matkailualalla. Sekä Vuoden Leader-hanke-palkinto. Hanke on ollut pohjana verkostoitumiselle, joka näkyy vieläkin esim. Finnbeing-hankkeen yritysten yhteistyönä. saadaan se mitä oli vuosia kylällä toivottu Keittiö tuli kuntoon Raviradalla on valot ja käyttökausi piteni huomattavasti, muutkin kuin hevosihmiset hyötyivät Käytössämme on nyt asianmukaiset tilat koulutusta, kokouksia ja juhlien pitämistä varten Talon käyttö monipuolistui huomattavasti; kyläläisille saatiin kuntosali lähelle, luistelukentän hyvä jää innosti luistelijoita, tansseissa ei tullut niin hiki kun ilmanvaihto toimi Kohteet kartoitettu, jatkohanke eli varsinainen toteutus jäi muiden hankkeiden jalkoihin Toimiva keittiö puolivuotta on liian lyhyt aika toteuttaa kv hanke Nuorten kehittyminen oma kuntansa aktiivisimpina asukkaina, tapahtumatekemisen keinojen oppiminen, LEADER-rahoitukseen tutustuminen mutta ennen kaikkea yhteistyö kuntien välillä ja uudet kaverit ympäri aluetta. Kyläläisten aktivoituminen. Työllistäminen Kylän toiminta on aktivoitunut ja meillä on ollut investointihankkeita Viisarin kautta, (Hanki- ja Hanki IIhankkeet). Olemme tehneet vuotuiset kehittämistavoitteet, vuosisuunnitelmat ja vuosikertomukset, jotka on luettavissa sivuiltamme. Kirja tuli valmiiksi ja on tuonut myös myyntituloja kalastuskunnalle Kaislaleikkuri ja sen mahdollistama uusi palvelu usko siihen, että pystymme yhdessä vaikka mihin. 17. Mitä tekisit nyt toisin jos aloittaisit uudelleen vastaavanlaista hanketta toteuttamaan? Valtaosa vastaajista toimisi samalla tavoin. Merkittävämpänä huomiona esille nousi vastuun jakaminen ja talkootyön määrä. Myös hankesuunnittelun ja - budjetoinnin merkitystä korostettiin. Hanketyöryhmän tai seurantaryhmän kokoonpano katsottiin myös huomionarvoiseksi. Kommentteja En tekisi itse niin paljon talkootyötä Jakaisin vastuuta useammalle toimijalle Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 14

15 Esiselvitys voisi olla pidempi aikainen Pitäisin tiukemmin kiinni aikataulusta välietapein ja resurssoisin paremmin aikaa. Varmistaisn, että viranomaisten antamat luvat pitävä myös rahoittajan päätöksissä Toteuttaisin vielä hieman laajempana Delegoisin vastuuta isommalle joukolle. Kartoittaisin paremmin käyttäjäryhmät Kustannusarvion realistisuus pitäisi arvioida toisella tavalla Talkootyön osuuden määrä Useampi ihminen jakamaan vastuuta. Ei liian pienelle porukalle vastuuta. Nimetty rakennustoimikunta. Rahoittajan mukanaolo on hyödyksi. Pitempi hankeaika sekä hankkeen aikana pitäisi voida tehdä kontaktin hakumatkoja kiinnostaviin kohteisiin ulkomailla Toiminnan aloitusta pitäisi yksinkertaistaa ja suunnitella toimivammaksi, jottei "täyteen vauhtiin" pääseminen hidastuisi. Hankehallintoon perehtyminen ja selkeiden työkalujen kehittäminen hallinnon helpommaksi ylläpitämiseksi Haastatteluosio tehtäisiin toisin. Projektipäällikkö kokoaikainen Koulutuksiin mukaan useampi henkilö yhdistyksestä 19. Millaista toimintaa toivoisitte tulevaisuudessa Maaseudun kehittämisyhdistys Viisarilta Toivomuksia tulevasta kyseltiin väittämien avulla. Kysymyksiin vastattiin joko Täysin samaa, Jokseenkin samaa, Ei samaa eikä eri, Jokseenkin eri tai täysin eri Viisarilta toivotaan aktiivisempaa yhteydenpitoa hankkeen aikana Täysin samaa Jokseenkin samaa Ei samaa eikä eri Jokseenkin eri Täysin eri Yhteydenpito on tärkeää, mutta vastuu on toteuttajalla Välillä voisi soittaa ja kysyä kuulumisia tai vaikka piipahtaa katsomassa miten hanke etenee Hankkeiden kuulumisia voisi kysellä silloin tällöin tai ainakin maksatuksen tai muun määräajan lähestyessä muistuttaa aikataulusta Viisarin tulee tarjota kattavampaa neuvontaa Täysin samaa Jokseenkin samaa Ei samaa eikä eri Jokseenkin eri Täysin eri Neuvonta tulee keskittää hankkeen suunnittelemisen ja toteuttamisen kannalta olennaisiin asioihin Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 15

16 19.3. Viisarin tulee ottaa suurempi vastuu hakemusten täyttämisestä Täysin samaa Jokseenkin samaa Ei samaa eikä eri Jokseenkin eri Täysin eri Uusien hanketoimijoiden kannalta hyvä Voisiko hakemusten täyttämisen jatkossa ostaa Viisarilta? Ei missään nimessä, vastuu hakemuksesta ja toteutuksesta hakijalla. Hakijan täytyy olla itse hakemuksen takana Viisarin tulee järjestää enemmän hankerahoituksen infotilaisuuksia Täysin samaa Tietoa mahdollisuudesta hankerahoitukseen Jokseenkin tulee saada laajempaan tietoon samaa Sähköpostilla tietoa suoraan yhdistysten Ei samaa eikä eri puheenjohtajille ja sihteereille Hankeinfot on olleet erittäin hyviä, lisää niitä Jokseenkin eri jatkossa Tiedottamista etenkin uusille hanketoimijoille Täysin eri 20. Terveisiä Elyyn ja ministeriöön? Kommenteissa toivottiin helpotusta hankebyrokratiaan ja tehokkuutta hankehakemusten ja maksuhakemusten käsittelyyn. Myös rahoituksen kohdentamista maaseudun palvelujen ja elinvoimaisuuden säilyttämiseen toivottiin. Kommentit: Nopeutta asioiden käsittelyyn. Tarpeeton, pikkutarkka sanavalintavaatimus hankesuunnitelmissa hidastaa prosessia ja mikä pahinta turhauttaa hakijaa. Avustusten hakeminen tehtävä helpommaksi. Jo hakemusten täyttäminen mekoinen urakka ja vaatii asiantuntemusta monelta alalta. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 16

17 Paikallista päätäntävaltaa tarvitaan enemmän. Rahoitusta tulee saada jatkossakin pienille hankkeille. Välirahoitusta varten tarvitaan Elyyn "kassa". Maksatushakemusten viivästymiselle on tultava loppu. Paljon tuntui olevan "turhanpäiväistä" lomaketta jotka piti täyttää vaikka eivät vaikuttaneet juuri tämän kyseisen hankkeen toteutukseen. Maksuhakemusten käsittely on liian hidasta, vaikka hakemukset oli tehty huolella. Palvelu liian hidasta ja kiertävät henkilöltä toiselle. Loppukatselmus tehtiin kyllä nopeasti ja maksu myös. Toivottavasti byrokratiaa voitaisiin keventää ja maksatukset nopeuttaa Byrokratiaa on liikaa ja hidasta käsittely, toivottaisiin että elyssä käsittely olisi ripeämpää ja asiakaslähtöisempää K-S Ely hoitaa asiansa hyvin, mutta pilkunviilausta on paljon. Seuraavalla hankekaudella pitäisi pystyä miettimään järkevästi, miten yleishyödyllisessä hankkeessa yritykset voisivat olla mukana kylää hyödyttävinä toimijoina. Hankesuunnitteluun ja hallinnointiin lisää voimavaroja - sateenvarjohankkeiden kautta. Nopeampaa hankkeiden käsittelyaikaa ja maksatusaikatauluissa täytyy olla joku kohtuus, muussa tapauksessa hanketoimintaa ei jaksa hallinnoida, samoin kevyempi raportointi Maaseudun heikkoja signaaleja vahvistettava (mm. Sitran tutkimukset) Yksinkertaistamista pienille toimijoille. Ruoka tulee maalta, muistakaa maaseudun elinvoimaisuuden merkitys! Kavennetaan maaseudulla asuminen edellytyksiä tylyllä kädellä. Tiet ja infra rapautuu. Koko Eräkartano olisi jäänyt haaveeksi ilman Elyltä tullutta rahoitusta. Toiminta on byrokraattista, mutta tarkkaa. Asiantuntevaa palvelua Hankekausien vaihtuminen ei saa johtaa siihen, että tuhansia ihmisiä seisoo tumput suorina työttömyyskortistossa. Järjestelmät etukäteen sellaiseen kuntoon, että hakemuksia voidaan käsitellä ilman pitkiä taukoja. Maksatukset nopeammalla aikataululla yksinkertaisempaa paperisotaa Kiitos myönteisyydestä Paperipino vois olla pienempi. Maaseudun ikääntyneiden kotona-asumiseen tulee panostaa voimavaroja Kyläyhdistyksille tulisi myöntää kohdeavustuksia tapahtumien järjestämiseen, ( kaupunki ei myönnä kyläyhdistyksille) Tiedottamisessa toivomisen varaa ja aktivointi etenkin yrityshankkeissa. Toimintaryhmätyö on vaikuttavaa! Veli Koski on pilkunviilaaja. Yksittäisellä viranhaltijalla iso vaikutusvalta. byrokratiaa vähemmän nopeammat käsittelyajat rahoituspäätöksille ja maksatuksille, välimaksatus, hakemukset verkkoon täytettäväksi!! Sähköiset hakemiset helpottaisi. Aiempien hankkeiden hyödyntäminen uusien hankkeiden hakemisen tueksi Hankeideoiden kierrätys. Käytännönläheinen vinkkipankki. Helpommaksi tiedon löytäminen. Hankepyrokratiaa ja haku- sekä loppuraportointia tulisi yksinkertaistaa. Kiitos ely-keskukselle hyvästä palvelusta Kv-hankeneuvonta oli olematonta/sotkuista. Byrokratian helpottaminen, paljonko varoja on käytettävissä ja mihin hankkeisiin niitä voisi hakea. selkeyttä tiedottamismenetelmiin. 21. Mielipiteenne Viisari ry:n tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä Viisarin toiminnan tarpeellisuus ja hyödyllisyys allekirjoitettiin yksiselitteisesti. Henkilökunnan ammattitaito ja asiakaspalvelun laatu koettiin hyvänä. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 17

18 Kommentit: Toiminta on tarpeellista. Yllättävää se, että kaikki toimijat eivät ole tietoisia Viisarin toiminnasta ja mahdollisuuksista - jokin infokampanja tarpeen. Rahoitusta olisi oltava saatavilla tasaisesti ympäri vuoden - häiritsee ja antaa tarpeettoman "epämääräisen" kuvan kun ilmoitetaan, ettei rahaa ookaan - ja sitten sitä jostain ilmaantuu. Pienillä paikkakunnilla kaikki yritykset, toimialasta riippumatta, ovat tärkeitä työllistäjiä. Maaseudun kehittäjä ei voi syrjiä jotain toimialaa. Erittäin tarpeellinen Mielestäni myös Viisari voisi ideoida hankkeita entistä rohkeammin ja pyytää eri tahoja luokseen hakemaan yhteisiä suuntaviivoja koko kuntaa kehittäviin hankkeisiin. Aloite voisi lähteä siis myös organisaation sisältä: hankesparrausta! Mari Puro on loistava työssään, ilman häntä moni hanke olisi jäänyt toteuttamatta. Parempaa selkeyttä myöntöperusteisiin ja ylipäätään parempaa selkeyttä hankehakemusten käsittelyyn Erittäin hyödyllinen on. Hanketoimijoille järjestetyt infotilaisuudet oli tosi tarpeellisia. Hyvä että on oma toimintaryhmä ja Mari Purolle kiitokset, innostava ja ystävällinen asiakaspalvelija. Hyvin toimii ja toivotaan samaa myös jatkossa. Viisari on mielestäni toiminut hyvin yhteistyökykyisesti Erittäin hyvä ja osaava asiakaslähtöinen toimija. Järjestäkää se hankerahoituksen info johonkin muuhun aikaan kuin kiireisimpään tilinpäätösrumbaan! Erittäin tarpeellinen alueellisen maaseudun kehittämisen kannalta. Sateenvarjohankkeita, kehittämis-ideoiden jalostamiseen ja hankkeiden hallinnointiin sekä kolmannen sektorin palvelutuotannolle ja -yhteistyölle. Hyvin tarpeellinen ja hyödyllinen pienille toimijoille toiminta on tarpeellista, edelleen tarvitaan paikallista kehittämistä kohtuullisilla rahoituksilla. Aluerajat joskus liian tiukkoja. Esim. kohdallamme, kun olemme maakunnallinen toimija, monesti pitää hirveästi vakuutella että raha pysyy varmasti alueella ja ei kohdistu mihinkään perustoimintaan tai valu Jyväskylään. Hankehallinnointi on täyttä työtä ja siitäkin pitää saada korvaus. Mielellämme olemme jatkossakin mukana hanketoiminnassa, kunhan sopiva ja myös meitä haastava kehittämisajatus syntyy. Erittäin tarpeellinen erityisesti nykyisen - vahvan keskittämisen - aikana. Arvokasta työtä maaseudun ja kylien kehittämisen mahdollistamiseksi. Postissa tiedotteita kyläyhdistyksen sihteerille ja pj:lle muualtakin tietoa kaivataan. Vinkkejä ja inspiraatiota myös muilta seuduilta. Viisarin henkilöstö on ainoa valtion organisaatio( minun mielestä ) missä henkilöä ei pompotella luukulta toiselle vaan vastauksen saa aina siltä ihmiseltä, kenelle kysymys on osoitettu. Suurkiitos Viisarille Eräkartanon synnystä. Saarijärven tyttö "töksäytteli". Viisarin toiminta on erittäin tarpeellista. Kyläyhdistysten kannalta ei ole järkevää. Marjatalle suuret kiitokset tuesta ja avusta. Jukka Paanaselle myös kiitokset avusta lomakkeiden täyttämisessä. On tarpeellinen ja toivottavasti säilyy. Helpoin linkki kaikkeen hanketoimintaan, kun on tutut ihmiset lähellä. Tsemppiä! Hyvä, että on oma yhdistys asioita hoitamassa hyvin tärkeää pienille yhdistyksille, kehittämistoiminnan mahdollisuus pienillekin. Paikallistuntemus Viisarilla. Viisarin toiminta on tarpeellista ja hyödyllistä kun saisi asiakaspohjan kasvamaan. Kuntien edustajat aktiivisemmaksi alueillaan, heitä ei näy kuin kokouksissaan. Palvelu on hyvää ja asiantuntevaa. Toivottavasti jatkossa säilyy sama meininki. Tarpeellinen, jos laajentaa vielä avustusskaalaa Vastaavia hankkeita voisi olla jatkossakin Mari ja Marjatta erinomaista palvelua. Pienempien hankkeiden niputtaminen yhteiseksi on hyvä. Viisarin hankkeilla hyvä vaikuttavuus. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 18

19 Markkinointi on aktiivista ja hyvää. Vahvaa tietoa ja sitoutumista ja omistautumista. hyödyllinen, tehokas, ajassa kiinni Erittäin hyödyllistä ja asiantuntevaa palvelua Tällä alueella todella tarpeellinen ja hyödyllinen. Helpottaa kun on tuttu ihminen ja antaa kasvot hanketoiminnalle. Viisarin toiminta ensiarvoisen tärkeätä maaseudun kehittämisen kannalta. Viisarin henkilöstö on ammattitaitoista ja heiltä saa ystävällistä palvelua, josta kaunis kiitos Kiitos kaikille pontevasta tuesta Kyläyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille suoraa informaatiota. Tieto yhdestä luukusta. Ja opastusta kansankielellä. On tarpeen, on hyödyllistä. Maksatusinfo huonoon aikaan. Todella hyödyllistä. Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla hanke 19

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy. Hankekehittäjä Piritta Sokura

Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy. Hankekehittäjä Piritta Sokura Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy Hankekehittäjä Piritta Sokura Ruokaketjuhankkeet Hakuaika 11.8.-8.9.2014 (1 kk) 78 hakemusta 47 hyväksyttyä/osittain hyväksyttyä hakemusta 30 hanketta keskittyen pääpainoalueisiin,

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2016

Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Päivitetty 8.10.2015 Pirjo Onkalo Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan edelleen rahoittaa Maaseuturahastosta, runkoverkkoja

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta

Viisari. Saarijärven kyläilta Viisari Saarijärven kyläilta 4.12.2014 Viisari 2014-2020 OHJELMAKAUDEN 2014+ VALMISTELUSTA -Linkki Viisarin strategiaehdotukseen: http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/1046/viisarin_strategialuonnos_mmm.pdf

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina. Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014

Säätiöt rahoittajina. Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014 Säätiöt rahoittajina Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014 Aluksi Yksi ajatus on tarjota teille lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen kokoon nähden ainoana

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 2.4.2015 Hakujen avautuminen maaseutuohjelmassa on jatkuva haku haku

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Katsaus ideahaun tuloksiin

Katsaus ideahaun tuloksiin Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen - valtionavustushankehakemusten työstö- ja kehittämisseminaari Katsaus ideahaun tuloksiin 14.6.2016 Leena Koski ja Marjatta Säisä Osaamisperusteisuuden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Hakujen alkaminen 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet: o Yritystuet

Lisätiedot

Kirjastojen kehittämishankkeet. Kommenttipuheenvuoro kentältä Jari Paavonheimo

Kirjastojen kehittämishankkeet. Kommenttipuheenvuoro kentältä Jari Paavonheimo Kirjastojen kehittämishankkeet Kommenttipuheenvuoro kentältä 24.11.2015 Jari Paavonheimo Hankerahoitus Kirjastojen kehittämiselle vaikutus on ollut merkittävä Kirjastojen budjeteissa kehittämispanos usein

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä?

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Rovaniemen kaupunki ja sitä ympäröivä Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuonna 2006 Uudesta Rovaniemestä muodostui väestöltään Suomen

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot