Tietotekniikan ohjelmistojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikan ohjelmistojen"

Transkriptio

1 PALVELUT SOVELLUSVUOKRAUS TEKSTI: VESA YLÄ-JÄÄSKI PIIRROS: ERIC LERAILLEZ KAAVIOT: SARI LIHAVAINEN ASP tulee sittenkin VUOKRAsovellukset säästävät joustavasti Sovellusvuokraus eli asp on hiipinyt moneen yritykseen toimivaksi ratkaisuksi. Asp vapauttaa yrityksen resursseja ydinbisnekseen. Tietotekniikan ohjelmistojen vuokrauspalvelut ovat nousemassa merkittäväksi vaihtoehdoksi perinteiselle ohjelmistojen ja palvelimien ostamiselle. Hurjimmat kasvuennusteet eivät ole toteutuneet, mutta lähivuosina entistä useampi palvelin asennetaan asp-operaattorin (application service provider) konehuoneeseen. Perinteinen tapa hankkia pk-yrityksen tietotekniikkaa on ostaa sovelluslisenssit ja pyörittää ohjelmia omissa palvelimissa. Käyttöönotto-, ylläpito- ja asiantuntijapalveluita ostetaan, mutta kokonaisvastuu on yrittäjällä. Tietotekniikka on monimutkaista ja sen tuloksekkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan moninaista osaamista. Osataanko pienyrityksessä nykiä tekniikan lankoja oikein ja paljonko niitä edes itse kannattaa pidellä? Mitä miinoja järjestelmässä muhii? Kuluja voi olla vaikea hallita ja budjetoida. Aspin idea on se, ettei yritys osta omakseen sovelluksia eli ohjelmistolisenssejä eikä sovelluksen pyörittämiseen tarvittavia palvelimia. Sen sijaan asp-operaattorilta ostetaan palveluna mahdollisuus käyttää sovellusta. Palvelimet sovelluksineen sijaitsevat operaattorin konehuoneessa, ja niitä käytetään internetin tai yksityisen tietoliikenneverkon kautta. Työasemissa pyöritetään kevyttä selainohjelmistoa. Asp-palvelutarjoaja vastaa sovellusjärjestelmän toiminnasta, ylläpidosta, päivityksistä, tietoturvasta, varakopioista ja käytettävyydestä: periaatteessa verkkotöpselin jälkeen kaikesta tekniikasta. Mukaan voidaan tarpeen mukaan leipoa esimerkiksi työasemien ylläpitoa tai avustavia tukipalveluita. LUOTETTAVUUTTA JA HELPPOUTTA Yleisimmin käytetty kuukausittainen veloitus voi olla kiinteähintainen tai perustua palveluiden todelliseen käyttöön. Näin palveluiden ostajan pääomaa ei sitoudu lisensseihin eikä palvelinlaitteisiin. Pelkkä rahoitus ei kuitenkaan ole syy aspin käyttöön. Sekä laitteistoille että ohjelmistoille on tarjolla monia muitakin rahoitusratkaisuja, esimerkiksi leasing. Aspin oleellinen etu on tuottavuuden paraneminen: oman henkilökunnan aikaa vapautuu atk:n parissa askartelemisesta varsinaisen bisneksen pyörittämiseen. Asp-vaihtoehdossa todelliset kokonaiskustannukset ovat ainakin asp-operaattoreiden mukaan yleensä ostamisvaihtoehtoa edullisemmat: sadan palvelimen konehuoneessa yksikkökustannukset ovat pienjärjestelmää edullisemmat. Palvelukeskuksen käytettävyyden ja luotettavuuden tasoon olisi vaikeata ja kallista päästä erillisessä pienjärjestelmässä. Vikasietoiset, hyvän käytettävyyden järjestelmät, varmistukset, turvapäivitykset ja val- 44 MikroPC 1 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

2 > vonta kuuluvat aspiin vakiona. Ammattitaitoinen ylläpito merkitsee turvallisuutta. ULKOISTUKSELLA SÄÄSTÖJÄ Vuotta 2000 pidetään jonkinlaisena aspin aloitusvuotena Suomessa. Julkaistiin hurjia kasvuennusteita. Ne eivät ole toteutuneet. Ostajat ovat olleet varovaisia. Palveluiden viimeistely ja sovellusten viilaus aspiin mahdollisimman hyvin sopiviksi on vienyt aikansa. Käyttöönotossa on myös luonnollisia viipeitä: aspiin siirtyminen on järkevintä ajoittaa ajankohtaan, jolloin sovellus muutoinkin uusitaan. Lisäpotkua aspille tuo tietoliikennepalveluiden kehitys. Nopeita ja luotettavia, kiinteitä internet-liittymiä on nykyisin saatavilla kohtuuhintaan. Aspin, kuten muidenkin ulkoistuspalveluiden, suosion kasvuun vuosien saatossa uskotaan silti edelleen. Tehokkuutta ja säästöjä saadaan keskittymällä siihen mitä itse parhaiten osataan. PSYKOLOGINEN KYNNYS Pk-yrityksissä usein isoin kynnys aspin käyttöönotolle on psykologinen. Tietojärjestelmä ja sen sisältämät tiedot ovat kriittisen tärkeitä yritykselle. Tiedot tuntuvat olevan turvassa vain, kun ne ovat omissa palvelimissa ja nauhoissa, jotka voi itse nähdä. Todellisuus voi olla toista. Toimiiko varakopiointi oikeasti? Osataanko tiedot palauttaa? Onko virus- ja tietoturva todella kunnossa? Miten pian järjestelmä oikeasti saataisiin pystyyn vakavan laiterikon jälkeen? Ammattilaisten hoitamassa palvelukeskuksen konehuoneessa tällaiset asiat ovat kunnossa kovin monissa pk-yrityksissä eivät. Oleellista on täydellinen luottamus. Jos rahat uskalletaan viedä pankkiin, miksei tietoja luotettavan operaattorin hyvin turvattuun konesaliin. Uudet yritykset näyttävät vanhoja helpommin hankkivan aspratkaisuja. Toinen, erityisesti pienehköjen yritysten ongelma, on todellisten kulujen laskenta. Erilaiset piilokustannukset ovat yleensä tietojärjestelmän suurin kuluerä. Jos esimerkiksi yrittäjän tai hänen perheenjäsentensä omalle työlle ei lasketa arvoa eikä muitakaan piilokustannuksia oteta huomioon, asp häviää ostovaihtoehdolle. SELAINSÄHKÖPOSTI ON ASPAUSTA Asp:n käyttöönotto ei tarkoita sitä, että kaikki yrityksen sovellukset aspataan. Joskus asp-palveluna ostetaan vain yksi sovellus ääritapauksessa kaikki. Jopa perinteiset työasemasovellukset, kuten tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta on mahdollista siirtää palvelutarjoajan palvelimiin. Jos aspin piiriin siirretään kaikki sovellukset, työasemien ylläpito muuttuu erittäin yksinkertaiseksi: periaatteessa käyttöjärjestelmän lisäksi tarvitaan vain asp-ratkaisun käyttämä selainohjelmisto. Asp tekee mahdolliseksi myös äärimmäisen pelkistetyt thin client -ratkaisut. Käytetyimpiä ja luontevimpia asp-palveluita ovat sähköposti ja web-hotellipalvelut. Yrityksen sähköpostin kehittyneempään muotoon sisältyy myös viestien virusskannaus. Julkiseen internetiin näkyvän palvelimen ylläpito on oleellisesti sisäverkon tiedostopalvelinta vaativampi tehtävä. Vaikka omassa konehuoneessa on sovelluspalvelimet, web- ja postipalvelut usein ulkoistetaan. Palvelinhotellit ovat aspin ja oman ko- Asp-muistilista Kun yritykseen ollaan hankkimassa uutta sovellusta, pyydä tarjous myös asp-vaihtoehdosta. Selvitä etukäteen omat tarpeesi ja tavoitteesi. Asp-ratkaisussa esimerkiksi 1. ohjelmiston räätälöintitarpeista voidaan joutua tinkimään. Keskustele räätälöintitarpeista ennen tilausta. Valitse asp-operaattori huolellisesti. 2. Tarkista erityisesti taloudellinen tilanne. Referenssit, oman toimialan tuntemus. Ensisijaisesti kokonaisvastuullinen asp-toimittaja. Selvitä asp-operaattorin käyttämä tekniikka ja tietoturvaratkaisut. Käytä tar- 3. vittaessa ulkopuolista asiantuntijaa. Paneudu huolellisesti palvelusopimukseen. Käytä tarvittaessa ulkopuolista 4. asiantuntijaa. Hyvin tehty sopimus säästää ongelmilta myöhemmin. Palvelutasomääritykset on rakennettava erityisen huolellisesti. Sanktiot häiriötilanteissa. Irtisanomisehdot. Irtisanomispykälään lyhyt määräaika tiedon palautukselle. Varasuunnitelmat. Listaa mahdolliset ongelmatilanteet ja huolehdi, että niihin sopimuksessa varaudutaan. Ota etukäteen selvää asp-operaattorin 5. konekeskuksesta. Vierailu paikan päällä ennen tilausta kannattaa. Ongelmatilanteiden ja muutosten käsittelylle kannattaa sopia selkeät me- 6. nettelytavat ja muodot. Sovi myös yhteydenpidosta. 8. Asp-toimijan ongelmien varalta sopimukseen varasuunnitelma. 7. Tarkista hinnoittelu huolellisesti. Monimutkainen hintarakenne voi tuoda yllättäviä kuluja. W W W. M I K R O P C. N E T MikroPC 1 /

3 PALVELUT SOVELLUSVUOKRAUS nehuoneen välimuoto. Hotellissa palvelimet ovat asiakkaan omistamia, mutta ne sijoitetaan palvelukeskuksen konehuoneeseen palvelutarjoajan ylläpidettäviksi. Useimmat sovellukset ei kuitenkaan kaikki on teknisesti mahdollista aspata, mutta tekninen toteutus vaihtelee sovelluksen käyttöliittymätekniikan mukaan. JOUSTAVUUTTA JA SKAALAUTUVUUTTA Asp on erityisen houkutteleva vaihtoehto pienehköille ja aloitteleville yrityksille. Uusi firma pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä. Niukkoja pääomia ei sitoudu atk-järjestelmään. Ammattikielellä kiinteistä kustannuksista ja poistoista tulee muuttuvia kustannuksia ainakin jos asppalvelusopimukseen on rakennettu todellista joustonvaraa. Joustavinta on laskutus todellisen käytön mukaisesti. Kun tietotekniikka saadaan avaimet käteen -periaatteella, avainhenkilöt voivat keskittyä oleellisimpaan eli bisneksen käynnistämiseen ja pyörittämiseen. Kasvavalle yritykselle asp tarjoaa joustavaa skaalautuvuutta. Järjestelmän ja laajentaminen, käyttäjämäärän lisäys käy periaatteessa helposti: tarvittava tekniikka on operaattorin murhe. Jos kasvua on näköpiirissä, laajennusoptiot ja niiden ehdot on viisasta kirjata jo liikkeille lähdettäessä palvelusopimukseen. Asp-operaattorin palvelinfarmissa laajennusvara on helpompaa ja taloudellisempaa järjestää kuin pienjärjestelmässä. Asp on omiaan myös yritykseen, jolla on useita toimipisteitä tai tarvetta mobiili- tai etäkäyttöön. Etätyö on helppoa järjestää. Asp-palveluketju MIKROPC 1/2004 Sovelluspalvelutoimittajat tuki, neuvonta, ongelmanratkaisu toteutus, jatkokehitys Tietoliikenneyhteydet tele- ja internet-operaattorit Yritys Palvelusopimukset Asp-toimittaja ohjelmistovuokrauspalvelut Konepalvelukeskus laitteistot, ohjelmistot, tietovarastot Laitetoimittajat palvelimet, verkkoratkaisut tallennusjärjestelmät Sovellustoimittajat itsenäiset ohjelmistotalot Sovellusarkkitehtuurin ja -välineistön toimittajat sovellus- ja kehitystyökalut Asp-palveluiden tuotantoketjussa on monia toimijoita. Asiakkaan tarvitsee asioida vain asp-toimittajan kanssa. Lähde: TIEKE. TIETOLIIKENTEEN HÄIRIÖT RISKI Asp-ratkaisun yksi vahvuus on palvelinjärjestelmän hyvä käytettävyys. Ammattitaitoisen ylläpidon sekä hyvään käytettävyyteen tähtäävien ohjelmistojen ja laitteistojen ansiosta luotettavuus on yleensä oleellisesti parempi kuin pk-yrityksen omassa konehuoneessa. Oman sovelluspalvelimen vakava laiterikko voisi merkitä useiden päivien käyttökatkoa. Hyvin varmistetussa palvelinfarmissa katkos jäisi lyhyeksi, parhaassa tapauksessa sitä hädin tuskin käyttäjä edes huomaisi. Jos työasemat ja asiakkaan sisäverkko ovat hyvässä kunnossa, heikoin lenkki saattavat olla tietoliikenneyhteydet. Aspkonehuonetta ja asiakkaan toimitiloja yhdistävässä verkossa, joka on usein julkinen internet, ruuhkat voivat huonontaa palvelun laatua. Jos kaivuri katkaisee datajohdot toimitalon lähellä, sovellusten käyttö keskeytyy kokonaan. Vaikka sovelluspalvelimet olisivat omassa talossa, katkos tietoliikenteessä häiritsisi joka tapauksessa muutenkin yrityksen toimintaa, esimerkiksi sähköpostia ja puhelinliikennettä. Toisaalta oman, puutteellisen konehuoneen riskit arvioidaan usein tietoliikenteen riskejä suuremmiksi. Verkkoyhteyksien häiriöihin voidaan varautua esimerkiksi hankkimalla rinnakkaiset laajakaistayhteydet eri operaattoreilta. TIETOTURVA TÄRKEÄÄ Asp-toiminnassa tietoturvalle asetetaan kovat vaatimukset. Ostajan pitää etukäteen selvittää operaattorin turvaratkaisut. Perustason muodostaa varakopiointi ja tietojen arkistointi ja versiohallinta. Hyvän käytettävyyden takaamiseksi tarvitaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, kuten vikasietoisia järjestelmiä ja tietoliikenneyhteyksiin varareittejä. Ulkopuolisilla, esimerkiksi operaattorin muilla asiakkailla ei tietenkään saa olla luvatta pääsyä asiakkaan tietoihin. Yrityksen työntekijöille luodaan yleensä asp-järjes- 46 MikroPC 1 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

4 > Asp-palveluiden tarjoajia Analyste Crescom ElisaCom Entegra Eterra Finnvalli Fivetec Solutions Fujitsu Invia IBS JPP-Soft Matkatoimisto Area Novo Group Profiz Business Solutions Sonera Synchron Tech TietoEnator Tietopolku Tietopiiri Sovellusvuokraus verkon kautta MIKROPC 1/2004 Asp-toimittajan konehuone Yrityksen toimipisteet Julkinen internet tai yksityinen verkko Yrityksen asiakkaat ja yhteistyökumppanit Etäkäyttäjät Mobiilikäyttäjät Vuokratut sovellukset pyörivät ASP-toimittajan konehuoneen palvelimissa. Tuki usealle toimipisteelle sekä etä- ja mobiilikäytölle on helppoa järjestää. Samoihin sovelluksiin voidaan tarvittaessa liittää myös yrityksen yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. telmään omat käyttäjätunnukset ja tunnuksille johdon määrittelemät käyttöoikeudet ja toiminnot. Varsinkin kun työasemayhteydet kulkevat julkisen internetin kautta, liikenne tulee salata. Soveltuvia tekniikoita ovat esimerkiksi vpn (virtual private networking) tai ssl (secure socket layer). VERKOSTOJA JA EXTRANET-RATKAISUJA Asp-järjestelmät tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia yritysten extranet-ratkaisuihin, jopa monipuolisten palveluverkostojen luomiseen. Tilitoimisto vaihtaa omissa palvelimissa toimivat sovelluksensa asp-palveluihin. Asiakkaat voivat liittyä samaan järjestelmään ja hankkia käyttöoikeudet esimerkiksi laskutus- sekä osto- ja myyntireskontrasovelluksiin. Aineiston siirto tulitoimistoon sujuu erittäin näppärästi. Tilitoimisto hoitaa kirjanpidon ja asiakas saa näppärästi myös tarvitsemansa raportit. Tarvittaessa asiakas voi helposti siirtää esimerkiksi reskontrien hoitoa tilitoimistolle. Teollisuusyritys hankkii asp-palveluna toiminnanohjaus-, materiaalinhallinto- ja taloushallintosovelluksensa. Samaan järjestelmään olisi mahdollista liittää myös materiaalintoimittajat, alihankkijat ja valmiiden tuotteiden ostajat, tukkurit ja kenties loppuasiakkaita. VALITSE SOPIVA OPERAATTORI Sopivan asp-operaattorin valinta on vähintään yhtä tärkeätä kuin sovelluksen valinta. Palvelusopimus tehdään tyypillisesti pariksi vuodeksi eteenpäin ja epäonnistunut valinta voi tulla kalliiksi. Useat operaattorit tarjoavat vain tiettyjä sovelluksia tai rajoitettua sovellusjoukkoa asp-palveluna: esimerkiksi talous- ja materiaalihallinto, asiakkuuden hallinta, dokumenttien ja projektien hallinta ja niin edelleen. Jotkut operaattorit ovat suuntautuneet erityisesti tietyille toimialoille. Toisaalta on myös täyden palvelun tavarataloja, joista saa melkein mitä tahansa. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota oman toimialan referensseihin. Kuinka pitkä kokemus operaattorilla on aspista? Vakavaraisuus? Tekniikka ja turvajärjestelyt on hyvä selvittää. Apuna voidaan tarvittaessa käyttää riippumattomia asiantuntijoita. Isot ja kokeneet toimijat koetaan usein luotettavammiksi. Isot it-palvelutalot pystyvät tarjoamaan täyden palvelupaletin myös niille järjestelmän osille, joita ei aspata. Toisaalta pienet ovat monesti jousta- W W W. M I K R O P C. N E T MikroPC 1 /

5 PALVELUT SOVELLUSVUOKRAUS vampia, palvelut pystytään ehkä räätälöimään tarkemmin kunkin asiakkaan erityistarpeisiin. Kaikkia palveluita ei tarvitse ostaa samalta yritykseltä. PALVELUSOPIMUS LAADITTAVA HUOLELLA Asp-palvelusopimus on varsin laaja ja monimutkainen asiakirja, joka rakennetaan yleensä palvelutarjoajan valmiiden pohjien perusteella. Kun osapuolina ovat pörssiyhtiö runsaine asiantuntijaresursseineen ja alle kymmenen henkilön pienyritys, ostaja voi aiheestakin tuntea olonsa turvattomaksi. Sopimusehtoihin on tutustuttava huolellisesti ja tarvittaessa kannattaa tukeutua ulkopuoliseen asiantuntijaan. Pätevää lisätietoa saa esimerkiksi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksesta (TIEKE), PALVELUTASO TARPEEN MUKAAN Erityisen huolellisesti on syytä paneutua palvelutasomäärityksiin ja ongelmatilanteiden hoitamiseen. Suurimmat asp-ongelmat syntyvät asiakkaan odotusten ja operaattorin toteutuneen palvelutason erosta. Minkä tasoista käytettävyyttä tavoitellaan? Miten käytettävyys määritellään ja miten sitä mitataan? Mikä on esimerkiksi hyväksyttävä palvelun vasteaika? Mitä sanktioita palvelutarjoajalle määritellään käyttökatkoksista? Varsinkaan palvelutasosopimuksessa ei pidä tarkoin tutkimatta vain hyväksyä "vakioehtoja". Määrittely ja mittaaminen ei ole helppoa ja jokainen yritys on tarpeineen erilainen. Lisävaikeuden tuo tietoliikenneyhteys, joka yleensä hankitaan kolmannelta osapuolelta. KIINTEÄ VAI KÄYTÖN MUKAINEN HINTA Kun itse usein vajavaisella asiantuntemuksella hoidetaan tietotekniikkaa, budjetointi on monenlaisten yllättävien kuluerien ja piilokustannusten vuoksi vaikeaa. Ammatti-ihmisten hoitamassa palvelukeskuksessa tekniikka ja kulut hallitaan. Aspin myötä it-kulujen kulujen hallinta yleensä selkeytyy. Kuluja pystytään usein tarkemmin kohdistamaan oikeisiin prosesseihin ja tuotteisiin, mikä helpottaa esimerkiksi omaa hinnoittelua. Operaattoreiden hinnoittelumallit vaihtelevat. Asp-palveluiden hinta perustuu joko kiinteään kuukausimaksuun tai palveluiden käytön mukaiseen laskutukseen tai näiden yhdistelmään. Kiinteän hinnan etu on selkeys ja yllätyksettömyys. Palveluiden todelliseen käyttöön perustuva hinnoittelu tuo joustavuutta. Kun maksetaan vain siitä mitä oikeasti käytettään, tietotekniikasta tulee aidosti muuttuva kustannus. Jos hinnoittelumalli kuitenkin on hyvin monimutkainen, kustannuksia saattaa olla vaikeata ennakoida. KERTAKULUJA KÄYTTÖÖNOTOSTA Kuukausi- tai käyttömaksujen lisäksi operaattorit yleensä perivät jonkinlaisen palvelun käyttöönottomaksun. Asp-järjestelmän, aivan kuten minkä tahansa sovelluksen, käyttöönottoon liittyy erilaisia kertaluonteisia kustannuksia. Tarvittavat palvelut voidaan yleensä ostaa joko asp-operaattorilta tai sovellustoimittajalta: asiakkaan järjestelmän määrittely ja parametrointi, tietojen siirrot ja konversiot, selainten ja tietoliikenneyhteyksien asennukset sekä koulutus. Useat asp-operaattorit pystyvät tarjoamaan myös asiakkaan työasemien ja konttoriverkon ylläpitopalveluja. Palvelun laajuuden muutosten ehdoista on hyvä sopia etukäteen esimerkiksi, kun näköpiirissä on kasvua. Aspilla joustavuutta tilitoimistolle Count Deal on pääkaupunkiseudulla toimiva, 13 henkilöä työllistävä tilitoimisto. Eri kokoisia asiakkaita on kaikkiaan noin 300. Yrityksellä on ollut käytössä Finnvallin dospohjainen MikroÄssä -taloushallintosovellus. Vaihtopäätös tuli ajankohtaiseksi kaksi vuotta sitten. Eri ohjelmien ja toimintamallien vaihtoehdoista päädyttiin lopulta Finnvallin Fivaldiasp -palvelun kannalle. Fivaldi on valmistajansa työnjatkaja MikroÄssälle. Siirtyminen Fivaldiin aloitettiin noin 1,5 vuotta sitten ja loputkin asiakkaat saatanee uuteen järjestelmään alkuvuonna. Fivaldin palkanlaskentapiirrettä odotellessa käytetään tilapäisesti toista palkanlaskentaohjelmaa. Tärkeimmät syyt valintaan olivat Tähtisen mukaan aspin tuomat kustannussäästöt ja joustavat mahdollisuudet asiakaspalveluiden kehittämiseen. Jos tilitoimiston asiakas hankkii Fivaldin laskutuksen ja reskontrat, tiedonsiirto ja palvelut sujuvat erityisen näppärästi. Count Deal -tilitoimiston hallituksen puheenjohtajan Jarmo Tähtisen mukaan Fivaldi-asp-palvelu on tuonut kustannussäästöjä ja joustavuutta asiakaspalveluun. VÄHINTÄÄN PALVELIMEN VERRAN SÄÄSTÖÄ Tähtinen laskee, että asp-palveluna taloushallinto saatiin suunnilleen osto-ohjelman lisenssi- ja ylläpitokustannusten hinnalla. Ostettua ohjelmaa varten olisi kuitenkin pitänyt uusia myös palvelin, joten säästöä tulee vähintään palvelimen hinta. Fivaldi-sovellukseen ja asp-palveluun on oltu tyytyväisiä. Järjestelmä on toiminut odotetusti. Työntekijöille on ollut helppoa järjestää etätyömahdollisuudet. Count Dealin työasemat ovat muutaman vuoden ikäisiä ja niissä pyöritetään Windows 2000:a, Microsoftin Officea sekä joitakin pikkusovelluksia. Asp-käytössä yhden megabitin adsl on todettu riittäväksi. Finnvallin Fivaldi hyödyntää Oraclen application server- ja tietokantaratkaisuja. Tietoliikenne toimii 128-bittisen salauksen turvaamalla http-s protokollalla ja käyttöliittymä Javaappleteilla. 48 MikroPC 1 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

6 qxd :56 Sivu 7 Sovelluslogiikan jakautuminen eri arkkitehtuureissa MIKROPC 1/2004 SANASTO sovellus käyttöliittymä työasemasovellus Client-server -verkkosovellus käyttöliittymä sovelluksen client-osuus Sovelluspalvelin sovelluksen server-osuus Tietokantapalvelin Aspin eli sovellusvuokrauksen idea on tarjota asiakkaan käytettäväksi sovellus avaimet käteen periaatteella. Käytännössä tämä toteutetaan niin, että tarvittavat palvelimet ohjelmistoineen sijoitetaan palvelutarjoajan konehuoneeseen. Asiakas tarvitsee työasemat ja niihin sopivan yksinkertaisen selainohjelman sekä verkkoyhteyden. Verkkoyhteydeksi suositellaan yleensä kiinteää adsl-liittymää. Vaatimukset vaihtelevat sovelluksen ja käyttöliittymätekniikan mukaan. Usein ainakin tilapäiskäyttöön riittää isdn- tai jopa mobiiliverkkoyhteys. Selainperusteinen verkkosovellus käyttöliittymä web-selain + Java Sovelluspalvelin web-palvelin/reititys sovellus Tietokantapalvelin ASP-toteutuksissa käytetään yleensä joko Citrix Metaframe -tekniikkaa tai selainperustaisia verkkosovelluksia. Sovellus toimii ASP-toimittajan koneissa ja sitä käytetään selaimen tai etäkäyttöohjelmiston avulla. 3D-CAD EI SOVI ASPIIN Käytännössä hyvin intensiivistä näytön grafiikkapyöritystä sisältävät sovellukset eivät sovellu aspattavaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi erityisen vaativat 2d- ja 3d-grafiikkasovellukset ja mediasoittimet. Yksinkertaisimmat asp-sovellukset, kuten yleisesti käytetty web-posti perustuvat webselaimeen eli http-protokollaan. Palvelinohjelmisto voidaan toteuttaa esimerkiksi cgi-tekniikalla. Puhtaan http-toteutuksen etu on käyttöönoton helppous. Useimpiin varsin iäkkäisiinkin työasemiin sisältyy vakiona web-selain eli erityisohjelmistoja ei tarvita. Webin lomaketyyppinen toiminta on kuitenkin kömpelö eikä se sovellu vaativiin käyttöliittymiin. Virtaviivaisuutta saadaan esimerkiksi työasemaan ladattavien java-applettien eli käyttöliittymää pyörittävien miniohjelmien avulla. Java-tuki on tarjolla kaikkiin merkittäviin työasemaympäristöihin. Sovelluksen etäkäyttö Citrix Metaframella Citrix ICA Client Metaframe-palvelin sovelluksen työasemaosuus virtuaalinen pc Sovelluspalvelin sovelluksen palvelinosuus Tietokantapalvelin Asp pärjää vähemmälläkin CITRIXISTÄ LISÄHINTAA Useimmat sovellukset on suunniteltu toimimaan tavallisissa työasemissa, ei web-selaimen kautta. Myös perinteisissä asiakas-palvelin-järjestelmissä osa sovelluslogiikasta toimii työasemassa. Silloin asp-järjestelmässä otetaan avuksi etähallintaohjelmiin alun perin kehitetty näytön, hiiren ja näppäimistön siirtotekniikka. Sovellukselle tarjotaan palvelimessa virtuaalinen pc-ympäristö eli sovellus luulee toimivansa tavallisessa työasemassa. Näytön kuvaa päivitetään asiakkaan etäkoneeseen ja vastaavasti näppäilyt sekä hiiren liikkeet palvelimessa pyörivään virtuaalityöasemaan. Yleisin asp-maailman etäkäyttötekniikka on Citrix-yhtiön Metaframe, joka tarjoaa tehokkaan näytön siirron lisäksi muun muassa tuen paikalliskirjoittimille ja tiedonsiirrolle paikallissovelluksiin. Älykkään siirtoprotokollan ansiosta toimistosovelluksissa miellyttävä käytettävyyden taso saavutetaan usein jopa isdn-tasoisella yhteydellä. an tarvittava ICA Client -ohjelmisto on tarjolla windowsin lisäksi myös muun muassa kommunikaattoreille, linuxiin ja Macintoshiin. Myös uusimpien windows-käyttöjärjestelmien Terminal Services -palvelut ovat toimiva etäkäyttöalusta. Web- ja java-liittymiin perustuvien sovellusten etu on yksinkertaisempi, standardirajapintoihin perustuva kokonaisuus. Citrix-lisenssikulut jäävät pois. ASP (application service provider) Sovellusten vuokrauspalveluja tarjoava yritys. CGI (common gateway interface) Rajapinta, joka määrittelee miten www-lomakkeelle kirjoitetut tiedot välitetään niitä käsittelevälle ohjelmalle. CRM (customer relations management) Asiakkuudenhallinta. Crm-ohjelmistot ovat monipuolisia ohjelmistoja, joilla kootaan ja ylläpidetään yrityksen asiakkaisiin liittyvää tietoa. ICA (independent computing architecture) Citrix-yhtiön etäkäyttöön ja etähallintaan rakentaman järjestelmän arkkitehtuuri. ICA Client on työasemaan etäkäyttöä varten tarvittava ohjelmisto. TCO (total cost of ownership) Järjestelmän elinkaaren kokonaiskustannukset. ASIAN YDIN Asp kypsyy hiljalleen Asp-palvelut (application service provider) eli sovellusten vuokrakäyttö verkon kautta ei lähtenyt konsulttien ennustamaan rakettimaiseen nousuun. Ulkoistuspalveluille, ja aspille siinä ohessa, ennustetaan kuitenkin edelleen valoisaa tulevaisuutta. Edellytykset sovellusvuokrauksen yleistymiselle ovat parantuneet. Perinteisiä ohjelmia paremmin aspattavaksi sopivat, aidot selainpohjaiset sovellukset ovat yleistyneet. Asp-yhteyksiin sopivien kiinteiden internet-liittymien hinnat ovat laskeneet. Myös mobiilin tietoliikenteen kehitys tuo uusia mahdollisuuksia. Pienten ja keskisuurten yritysten kannattaa sovellusta uusittaessa vakavasti harkita myös vuokrausvaihtoehtoa. Asp parhaimmillaan tarjoaa joustavuutta, turvallisuutta ja kustannussäästöjä. Asp-palvelutarjoajan valintaan ja palvelusopimusten laadintaan on syytä paneutua perinpohjaisesti. Tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. W W W. M I K R O P C. N E T MikroPC 1 /

Kuinka hankin. sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas. www.tieke.fi/asp

Kuinka hankin. sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas. www.tieke.fi/asp Kuinka hankin sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas www.tieke.fi/asp 29 Sisällys 1. Johdanto 4 1.1 Mikä on ASP? 4 1.2 Miten ASP tehostaa yrityksen liiketoimintaa? 5 1.3 Miten ASP vaikuttaa yrityksen

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä

SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Logistiikan tietojärjestelmät 2010 Mikko Virta SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä PK-yrityksille Case: Innotele Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT

Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Petri Salmio PILVIPALVELUT OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu 2012 43 sivua Esko Vainikka

Lisätiedot

MAKSINOPEUTTA. minihinnoin

MAKSINOPEUTTA. minihinnoin KATSAUS Kimppaliittymä riittää monen käyttöön MAKSINOPEUTTA minihinnoin Jos 50 euroa kuukaudessa kiinteästä internet-yhteydestä tuntuu liian kalliilta, hyvä vaihtoehto voi olla kimppaliittymä. Homepna-tekniikalla

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelman hankinta ja henkilöstön perehdyttäminen

Kirjanpito-ohjelman hankinta ja henkilöstön perehdyttäminen Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tiia Lamminmäki Opinnäytetyö Kirjanpito-ohjelman hankinta ja henkilöstön perehdyttäminen Case etupa Työn ohjaaja Heli Leskinen Tampere 8/2010

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON SIIRTO TILITOIMISTOSTA TAKAISIN TOIMINIMELLE

TALOUSHALLINNON SIIRTO TILITOIMISTOSTA TAKAISIN TOIMINIMELLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Satu Tähkänen TALOUSHALLINNON SIIRTO TILITOIMISTOSTA TAKAISIN TOIMINIMELLE Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea:

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: 1 Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: There was a time when every household, town, or village had its own water well. Today, shared public utilities give us access to clean water by simply

Lisätiedot

NT4 -käyttöjärjestelmän palvelimiin ja työasemiin

NT4 -käyttöjärjestelmän palvelimiin ja työasemiin Älä hanki migreeniä migraatiosta Nyt on korkea AIKANT päivittää Windows NT4 on yhä monen suomalaisen yritysverkon selkäranka. Veteraani on kuitenkin lähdössä eläkkeelle, joten nyt on korkea aika pohtia

Lisätiedot

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 VERKKOJEN RAJAT KATOAVAT SUOJAMUURIT MURTUVAT YRITYSTEN YMPÄRILTÄ TEEMA MOBIILIA

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA

Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA Jonna Jämsä Opinnäytetyö Kevät 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

Nova7 - moderni uutuus

Nova7 - moderni uutuus NRO 1/07 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Nova7 - moderni uutuus Visma Proceedo Toimialauutisia PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus Nova7... 4 Omalta osaltani yhdyn väitteeseen, ettei

Lisätiedot

Älypuhelimien tietoturvallisuus hyvät käytännöt 2007

Älypuhelimien tietoturvallisuus hyvät käytännöt 2007 Älypuhelimien tietoturvallisuus hyvät käytännöt 2007 Ut pratisit prat ilit verosto eumsandreet lum 2/2007 VAHTI Älypuhelimien tietoturvallisuus hyvät käytännöt 2/2007 VAHTI Taitto: Taina Ståhl Kannen kuva:

Lisätiedot

vallan kumouksen johtaja

vallan kumouksen johtaja 2 2007 Businessforumin asiakaslehti MOBIILIA SEN OLLA PITÄÄ SIVUT 10 15 - vallan kumouksen johtaja ARI RAHKONEN ON MICROSOFTIN UUSI TOIMITUSJOHTAJA SIVU 30 TIETOTEKNIIKKA OHITTI JO LISKON AIVOT SIVU 28

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ CITRIX-TERMINAALIPALVELUJEN PERUSTEET JA HYÖDYT YRITYKSELLE ESIMERKKINÄ AURINKOMATKAT OY Työn tekijä: Sami Sinkko Työn

Lisätiedot