Tietotekniikan ohjelmistojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikan ohjelmistojen"

Transkriptio

1 PALVELUT SOVELLUSVUOKRAUS TEKSTI: VESA YLÄ-JÄÄSKI PIIRROS: ERIC LERAILLEZ KAAVIOT: SARI LIHAVAINEN ASP tulee sittenkin VUOKRAsovellukset säästävät joustavasti Sovellusvuokraus eli asp on hiipinyt moneen yritykseen toimivaksi ratkaisuksi. Asp vapauttaa yrityksen resursseja ydinbisnekseen. Tietotekniikan ohjelmistojen vuokrauspalvelut ovat nousemassa merkittäväksi vaihtoehdoksi perinteiselle ohjelmistojen ja palvelimien ostamiselle. Hurjimmat kasvuennusteet eivät ole toteutuneet, mutta lähivuosina entistä useampi palvelin asennetaan asp-operaattorin (application service provider) konehuoneeseen. Perinteinen tapa hankkia pk-yrityksen tietotekniikkaa on ostaa sovelluslisenssit ja pyörittää ohjelmia omissa palvelimissa. Käyttöönotto-, ylläpito- ja asiantuntijapalveluita ostetaan, mutta kokonaisvastuu on yrittäjällä. Tietotekniikka on monimutkaista ja sen tuloksekkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan moninaista osaamista. Osataanko pienyrityksessä nykiä tekniikan lankoja oikein ja paljonko niitä edes itse kannattaa pidellä? Mitä miinoja järjestelmässä muhii? Kuluja voi olla vaikea hallita ja budjetoida. Aspin idea on se, ettei yritys osta omakseen sovelluksia eli ohjelmistolisenssejä eikä sovelluksen pyörittämiseen tarvittavia palvelimia. Sen sijaan asp-operaattorilta ostetaan palveluna mahdollisuus käyttää sovellusta. Palvelimet sovelluksineen sijaitsevat operaattorin konehuoneessa, ja niitä käytetään internetin tai yksityisen tietoliikenneverkon kautta. Työasemissa pyöritetään kevyttä selainohjelmistoa. Asp-palvelutarjoaja vastaa sovellusjärjestelmän toiminnasta, ylläpidosta, päivityksistä, tietoturvasta, varakopioista ja käytettävyydestä: periaatteessa verkkotöpselin jälkeen kaikesta tekniikasta. Mukaan voidaan tarpeen mukaan leipoa esimerkiksi työasemien ylläpitoa tai avustavia tukipalveluita. LUOTETTAVUUTTA JA HELPPOUTTA Yleisimmin käytetty kuukausittainen veloitus voi olla kiinteähintainen tai perustua palveluiden todelliseen käyttöön. Näin palveluiden ostajan pääomaa ei sitoudu lisensseihin eikä palvelinlaitteisiin. Pelkkä rahoitus ei kuitenkaan ole syy aspin käyttöön. Sekä laitteistoille että ohjelmistoille on tarjolla monia muitakin rahoitusratkaisuja, esimerkiksi leasing. Aspin oleellinen etu on tuottavuuden paraneminen: oman henkilökunnan aikaa vapautuu atk:n parissa askartelemisesta varsinaisen bisneksen pyörittämiseen. Asp-vaihtoehdossa todelliset kokonaiskustannukset ovat ainakin asp-operaattoreiden mukaan yleensä ostamisvaihtoehtoa edullisemmat: sadan palvelimen konehuoneessa yksikkökustannukset ovat pienjärjestelmää edullisemmat. Palvelukeskuksen käytettävyyden ja luotettavuuden tasoon olisi vaikeata ja kallista päästä erillisessä pienjärjestelmässä. Vikasietoiset, hyvän käytettävyyden järjestelmät, varmistukset, turvapäivitykset ja val- 44 MikroPC 1 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

2 > vonta kuuluvat aspiin vakiona. Ammattitaitoinen ylläpito merkitsee turvallisuutta. ULKOISTUKSELLA SÄÄSTÖJÄ Vuotta 2000 pidetään jonkinlaisena aspin aloitusvuotena Suomessa. Julkaistiin hurjia kasvuennusteita. Ne eivät ole toteutuneet. Ostajat ovat olleet varovaisia. Palveluiden viimeistely ja sovellusten viilaus aspiin mahdollisimman hyvin sopiviksi on vienyt aikansa. Käyttöönotossa on myös luonnollisia viipeitä: aspiin siirtyminen on järkevintä ajoittaa ajankohtaan, jolloin sovellus muutoinkin uusitaan. Lisäpotkua aspille tuo tietoliikennepalveluiden kehitys. Nopeita ja luotettavia, kiinteitä internet-liittymiä on nykyisin saatavilla kohtuuhintaan. Aspin, kuten muidenkin ulkoistuspalveluiden, suosion kasvuun vuosien saatossa uskotaan silti edelleen. Tehokkuutta ja säästöjä saadaan keskittymällä siihen mitä itse parhaiten osataan. PSYKOLOGINEN KYNNYS Pk-yrityksissä usein isoin kynnys aspin käyttöönotolle on psykologinen. Tietojärjestelmä ja sen sisältämät tiedot ovat kriittisen tärkeitä yritykselle. Tiedot tuntuvat olevan turvassa vain, kun ne ovat omissa palvelimissa ja nauhoissa, jotka voi itse nähdä. Todellisuus voi olla toista. Toimiiko varakopiointi oikeasti? Osataanko tiedot palauttaa? Onko virus- ja tietoturva todella kunnossa? Miten pian järjestelmä oikeasti saataisiin pystyyn vakavan laiterikon jälkeen? Ammattilaisten hoitamassa palvelukeskuksen konehuoneessa tällaiset asiat ovat kunnossa kovin monissa pk-yrityksissä eivät. Oleellista on täydellinen luottamus. Jos rahat uskalletaan viedä pankkiin, miksei tietoja luotettavan operaattorin hyvin turvattuun konesaliin. Uudet yritykset näyttävät vanhoja helpommin hankkivan aspratkaisuja. Toinen, erityisesti pienehköjen yritysten ongelma, on todellisten kulujen laskenta. Erilaiset piilokustannukset ovat yleensä tietojärjestelmän suurin kuluerä. Jos esimerkiksi yrittäjän tai hänen perheenjäsentensä omalle työlle ei lasketa arvoa eikä muitakaan piilokustannuksia oteta huomioon, asp häviää ostovaihtoehdolle. SELAINSÄHKÖPOSTI ON ASPAUSTA Asp:n käyttöönotto ei tarkoita sitä, että kaikki yrityksen sovellukset aspataan. Joskus asp-palveluna ostetaan vain yksi sovellus ääritapauksessa kaikki. Jopa perinteiset työasemasovellukset, kuten tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta on mahdollista siirtää palvelutarjoajan palvelimiin. Jos aspin piiriin siirretään kaikki sovellukset, työasemien ylläpito muuttuu erittäin yksinkertaiseksi: periaatteessa käyttöjärjestelmän lisäksi tarvitaan vain asp-ratkaisun käyttämä selainohjelmisto. Asp tekee mahdolliseksi myös äärimmäisen pelkistetyt thin client -ratkaisut. Käytetyimpiä ja luontevimpia asp-palveluita ovat sähköposti ja web-hotellipalvelut. Yrityksen sähköpostin kehittyneempään muotoon sisältyy myös viestien virusskannaus. Julkiseen internetiin näkyvän palvelimen ylläpito on oleellisesti sisäverkon tiedostopalvelinta vaativampi tehtävä. Vaikka omassa konehuoneessa on sovelluspalvelimet, web- ja postipalvelut usein ulkoistetaan. Palvelinhotellit ovat aspin ja oman ko- Asp-muistilista Kun yritykseen ollaan hankkimassa uutta sovellusta, pyydä tarjous myös asp-vaihtoehdosta. Selvitä etukäteen omat tarpeesi ja tavoitteesi. Asp-ratkaisussa esimerkiksi 1. ohjelmiston räätälöintitarpeista voidaan joutua tinkimään. Keskustele räätälöintitarpeista ennen tilausta. Valitse asp-operaattori huolellisesti. 2. Tarkista erityisesti taloudellinen tilanne. Referenssit, oman toimialan tuntemus. Ensisijaisesti kokonaisvastuullinen asp-toimittaja. Selvitä asp-operaattorin käyttämä tekniikka ja tietoturvaratkaisut. Käytä tar- 3. vittaessa ulkopuolista asiantuntijaa. Paneudu huolellisesti palvelusopimukseen. Käytä tarvittaessa ulkopuolista 4. asiantuntijaa. Hyvin tehty sopimus säästää ongelmilta myöhemmin. Palvelutasomääritykset on rakennettava erityisen huolellisesti. Sanktiot häiriötilanteissa. Irtisanomisehdot. Irtisanomispykälään lyhyt määräaika tiedon palautukselle. Varasuunnitelmat. Listaa mahdolliset ongelmatilanteet ja huolehdi, että niihin sopimuksessa varaudutaan. Ota etukäteen selvää asp-operaattorin 5. konekeskuksesta. Vierailu paikan päällä ennen tilausta kannattaa. Ongelmatilanteiden ja muutosten käsittelylle kannattaa sopia selkeät me- 6. nettelytavat ja muodot. Sovi myös yhteydenpidosta. 8. Asp-toimijan ongelmien varalta sopimukseen varasuunnitelma. 7. Tarkista hinnoittelu huolellisesti. Monimutkainen hintarakenne voi tuoda yllättäviä kuluja. W W W. M I K R O P C. N E T MikroPC 1 /

3 PALVELUT SOVELLUSVUOKRAUS nehuoneen välimuoto. Hotellissa palvelimet ovat asiakkaan omistamia, mutta ne sijoitetaan palvelukeskuksen konehuoneeseen palvelutarjoajan ylläpidettäviksi. Useimmat sovellukset ei kuitenkaan kaikki on teknisesti mahdollista aspata, mutta tekninen toteutus vaihtelee sovelluksen käyttöliittymätekniikan mukaan. JOUSTAVUUTTA JA SKAALAUTUVUUTTA Asp on erityisen houkutteleva vaihtoehto pienehköille ja aloitteleville yrityksille. Uusi firma pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä. Niukkoja pääomia ei sitoudu atk-järjestelmään. Ammattikielellä kiinteistä kustannuksista ja poistoista tulee muuttuvia kustannuksia ainakin jos asppalvelusopimukseen on rakennettu todellista joustonvaraa. Joustavinta on laskutus todellisen käytön mukaisesti. Kun tietotekniikka saadaan avaimet käteen -periaatteella, avainhenkilöt voivat keskittyä oleellisimpaan eli bisneksen käynnistämiseen ja pyörittämiseen. Kasvavalle yritykselle asp tarjoaa joustavaa skaalautuvuutta. Järjestelmän ja laajentaminen, käyttäjämäärän lisäys käy periaatteessa helposti: tarvittava tekniikka on operaattorin murhe. Jos kasvua on näköpiirissä, laajennusoptiot ja niiden ehdot on viisasta kirjata jo liikkeille lähdettäessä palvelusopimukseen. Asp-operaattorin palvelinfarmissa laajennusvara on helpompaa ja taloudellisempaa järjestää kuin pienjärjestelmässä. Asp on omiaan myös yritykseen, jolla on useita toimipisteitä tai tarvetta mobiili- tai etäkäyttöön. Etätyö on helppoa järjestää. Asp-palveluketju MIKROPC 1/2004 Sovelluspalvelutoimittajat tuki, neuvonta, ongelmanratkaisu toteutus, jatkokehitys Tietoliikenneyhteydet tele- ja internet-operaattorit Yritys Palvelusopimukset Asp-toimittaja ohjelmistovuokrauspalvelut Konepalvelukeskus laitteistot, ohjelmistot, tietovarastot Laitetoimittajat palvelimet, verkkoratkaisut tallennusjärjestelmät Sovellustoimittajat itsenäiset ohjelmistotalot Sovellusarkkitehtuurin ja -välineistön toimittajat sovellus- ja kehitystyökalut Asp-palveluiden tuotantoketjussa on monia toimijoita. Asiakkaan tarvitsee asioida vain asp-toimittajan kanssa. Lähde: TIEKE. TIETOLIIKENTEEN HÄIRIÖT RISKI Asp-ratkaisun yksi vahvuus on palvelinjärjestelmän hyvä käytettävyys. Ammattitaitoisen ylläpidon sekä hyvään käytettävyyteen tähtäävien ohjelmistojen ja laitteistojen ansiosta luotettavuus on yleensä oleellisesti parempi kuin pk-yrityksen omassa konehuoneessa. Oman sovelluspalvelimen vakava laiterikko voisi merkitä useiden päivien käyttökatkoa. Hyvin varmistetussa palvelinfarmissa katkos jäisi lyhyeksi, parhaassa tapauksessa sitä hädin tuskin käyttäjä edes huomaisi. Jos työasemat ja asiakkaan sisäverkko ovat hyvässä kunnossa, heikoin lenkki saattavat olla tietoliikenneyhteydet. Aspkonehuonetta ja asiakkaan toimitiloja yhdistävässä verkossa, joka on usein julkinen internet, ruuhkat voivat huonontaa palvelun laatua. Jos kaivuri katkaisee datajohdot toimitalon lähellä, sovellusten käyttö keskeytyy kokonaan. Vaikka sovelluspalvelimet olisivat omassa talossa, katkos tietoliikenteessä häiritsisi joka tapauksessa muutenkin yrityksen toimintaa, esimerkiksi sähköpostia ja puhelinliikennettä. Toisaalta oman, puutteellisen konehuoneen riskit arvioidaan usein tietoliikenteen riskejä suuremmiksi. Verkkoyhteyksien häiriöihin voidaan varautua esimerkiksi hankkimalla rinnakkaiset laajakaistayhteydet eri operaattoreilta. TIETOTURVA TÄRKEÄÄ Asp-toiminnassa tietoturvalle asetetaan kovat vaatimukset. Ostajan pitää etukäteen selvittää operaattorin turvaratkaisut. Perustason muodostaa varakopiointi ja tietojen arkistointi ja versiohallinta. Hyvän käytettävyyden takaamiseksi tarvitaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, kuten vikasietoisia järjestelmiä ja tietoliikenneyhteyksiin varareittejä. Ulkopuolisilla, esimerkiksi operaattorin muilla asiakkailla ei tietenkään saa olla luvatta pääsyä asiakkaan tietoihin. Yrityksen työntekijöille luodaan yleensä asp-järjes- 46 MikroPC 1 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

4 > Asp-palveluiden tarjoajia Analyste Crescom ElisaCom Entegra Eterra Finnvalli Fivetec Solutions Fujitsu Invia IBS JPP-Soft Matkatoimisto Area Novo Group Profiz Business Solutions Sonera Synchron Tech TietoEnator Tietopolku Tietopiiri Sovellusvuokraus verkon kautta MIKROPC 1/2004 Asp-toimittajan konehuone Yrityksen toimipisteet Julkinen internet tai yksityinen verkko Yrityksen asiakkaat ja yhteistyökumppanit Etäkäyttäjät Mobiilikäyttäjät Vuokratut sovellukset pyörivät ASP-toimittajan konehuoneen palvelimissa. Tuki usealle toimipisteelle sekä etä- ja mobiilikäytölle on helppoa järjestää. Samoihin sovelluksiin voidaan tarvittaessa liittää myös yrityksen yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. telmään omat käyttäjätunnukset ja tunnuksille johdon määrittelemät käyttöoikeudet ja toiminnot. Varsinkin kun työasemayhteydet kulkevat julkisen internetin kautta, liikenne tulee salata. Soveltuvia tekniikoita ovat esimerkiksi vpn (virtual private networking) tai ssl (secure socket layer). VERKOSTOJA JA EXTRANET-RATKAISUJA Asp-järjestelmät tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia yritysten extranet-ratkaisuihin, jopa monipuolisten palveluverkostojen luomiseen. Tilitoimisto vaihtaa omissa palvelimissa toimivat sovelluksensa asp-palveluihin. Asiakkaat voivat liittyä samaan järjestelmään ja hankkia käyttöoikeudet esimerkiksi laskutus- sekä osto- ja myyntireskontrasovelluksiin. Aineiston siirto tulitoimistoon sujuu erittäin näppärästi. Tilitoimisto hoitaa kirjanpidon ja asiakas saa näppärästi myös tarvitsemansa raportit. Tarvittaessa asiakas voi helposti siirtää esimerkiksi reskontrien hoitoa tilitoimistolle. Teollisuusyritys hankkii asp-palveluna toiminnanohjaus-, materiaalinhallinto- ja taloushallintosovelluksensa. Samaan järjestelmään olisi mahdollista liittää myös materiaalintoimittajat, alihankkijat ja valmiiden tuotteiden ostajat, tukkurit ja kenties loppuasiakkaita. VALITSE SOPIVA OPERAATTORI Sopivan asp-operaattorin valinta on vähintään yhtä tärkeätä kuin sovelluksen valinta. Palvelusopimus tehdään tyypillisesti pariksi vuodeksi eteenpäin ja epäonnistunut valinta voi tulla kalliiksi. Useat operaattorit tarjoavat vain tiettyjä sovelluksia tai rajoitettua sovellusjoukkoa asp-palveluna: esimerkiksi talous- ja materiaalihallinto, asiakkuuden hallinta, dokumenttien ja projektien hallinta ja niin edelleen. Jotkut operaattorit ovat suuntautuneet erityisesti tietyille toimialoille. Toisaalta on myös täyden palvelun tavarataloja, joista saa melkein mitä tahansa. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota oman toimialan referensseihin. Kuinka pitkä kokemus operaattorilla on aspista? Vakavaraisuus? Tekniikka ja turvajärjestelyt on hyvä selvittää. Apuna voidaan tarvittaessa käyttää riippumattomia asiantuntijoita. Isot ja kokeneet toimijat koetaan usein luotettavammiksi. Isot it-palvelutalot pystyvät tarjoamaan täyden palvelupaletin myös niille järjestelmän osille, joita ei aspata. Toisaalta pienet ovat monesti jousta- W W W. M I K R O P C. N E T MikroPC 1 /

5 PALVELUT SOVELLUSVUOKRAUS vampia, palvelut pystytään ehkä räätälöimään tarkemmin kunkin asiakkaan erityistarpeisiin. Kaikkia palveluita ei tarvitse ostaa samalta yritykseltä. PALVELUSOPIMUS LAADITTAVA HUOLELLA Asp-palvelusopimus on varsin laaja ja monimutkainen asiakirja, joka rakennetaan yleensä palvelutarjoajan valmiiden pohjien perusteella. Kun osapuolina ovat pörssiyhtiö runsaine asiantuntijaresursseineen ja alle kymmenen henkilön pienyritys, ostaja voi aiheestakin tuntea olonsa turvattomaksi. Sopimusehtoihin on tutustuttava huolellisesti ja tarvittaessa kannattaa tukeutua ulkopuoliseen asiantuntijaan. Pätevää lisätietoa saa esimerkiksi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksesta (TIEKE), PALVELUTASO TARPEEN MUKAAN Erityisen huolellisesti on syytä paneutua palvelutasomäärityksiin ja ongelmatilanteiden hoitamiseen. Suurimmat asp-ongelmat syntyvät asiakkaan odotusten ja operaattorin toteutuneen palvelutason erosta. Minkä tasoista käytettävyyttä tavoitellaan? Miten käytettävyys määritellään ja miten sitä mitataan? Mikä on esimerkiksi hyväksyttävä palvelun vasteaika? Mitä sanktioita palvelutarjoajalle määritellään käyttökatkoksista? Varsinkaan palvelutasosopimuksessa ei pidä tarkoin tutkimatta vain hyväksyä "vakioehtoja". Määrittely ja mittaaminen ei ole helppoa ja jokainen yritys on tarpeineen erilainen. Lisävaikeuden tuo tietoliikenneyhteys, joka yleensä hankitaan kolmannelta osapuolelta. KIINTEÄ VAI KÄYTÖN MUKAINEN HINTA Kun itse usein vajavaisella asiantuntemuksella hoidetaan tietotekniikkaa, budjetointi on monenlaisten yllättävien kuluerien ja piilokustannusten vuoksi vaikeaa. Ammatti-ihmisten hoitamassa palvelukeskuksessa tekniikka ja kulut hallitaan. Aspin myötä it-kulujen kulujen hallinta yleensä selkeytyy. Kuluja pystytään usein tarkemmin kohdistamaan oikeisiin prosesseihin ja tuotteisiin, mikä helpottaa esimerkiksi omaa hinnoittelua. Operaattoreiden hinnoittelumallit vaihtelevat. Asp-palveluiden hinta perustuu joko kiinteään kuukausimaksuun tai palveluiden käytön mukaiseen laskutukseen tai näiden yhdistelmään. Kiinteän hinnan etu on selkeys ja yllätyksettömyys. Palveluiden todelliseen käyttöön perustuva hinnoittelu tuo joustavuutta. Kun maksetaan vain siitä mitä oikeasti käytettään, tietotekniikasta tulee aidosti muuttuva kustannus. Jos hinnoittelumalli kuitenkin on hyvin monimutkainen, kustannuksia saattaa olla vaikeata ennakoida. KERTAKULUJA KÄYTTÖÖNOTOSTA Kuukausi- tai käyttömaksujen lisäksi operaattorit yleensä perivät jonkinlaisen palvelun käyttöönottomaksun. Asp-järjestelmän, aivan kuten minkä tahansa sovelluksen, käyttöönottoon liittyy erilaisia kertaluonteisia kustannuksia. Tarvittavat palvelut voidaan yleensä ostaa joko asp-operaattorilta tai sovellustoimittajalta: asiakkaan järjestelmän määrittely ja parametrointi, tietojen siirrot ja konversiot, selainten ja tietoliikenneyhteyksien asennukset sekä koulutus. Useat asp-operaattorit pystyvät tarjoamaan myös asiakkaan työasemien ja konttoriverkon ylläpitopalveluja. Palvelun laajuuden muutosten ehdoista on hyvä sopia etukäteen esimerkiksi, kun näköpiirissä on kasvua. Aspilla joustavuutta tilitoimistolle Count Deal on pääkaupunkiseudulla toimiva, 13 henkilöä työllistävä tilitoimisto. Eri kokoisia asiakkaita on kaikkiaan noin 300. Yrityksellä on ollut käytössä Finnvallin dospohjainen MikroÄssä -taloushallintosovellus. Vaihtopäätös tuli ajankohtaiseksi kaksi vuotta sitten. Eri ohjelmien ja toimintamallien vaihtoehdoista päädyttiin lopulta Finnvallin Fivaldiasp -palvelun kannalle. Fivaldi on valmistajansa työnjatkaja MikroÄssälle. Siirtyminen Fivaldiin aloitettiin noin 1,5 vuotta sitten ja loputkin asiakkaat saatanee uuteen järjestelmään alkuvuonna. Fivaldin palkanlaskentapiirrettä odotellessa käytetään tilapäisesti toista palkanlaskentaohjelmaa. Tärkeimmät syyt valintaan olivat Tähtisen mukaan aspin tuomat kustannussäästöt ja joustavat mahdollisuudet asiakaspalveluiden kehittämiseen. Jos tilitoimiston asiakas hankkii Fivaldin laskutuksen ja reskontrat, tiedonsiirto ja palvelut sujuvat erityisen näppärästi. Count Deal -tilitoimiston hallituksen puheenjohtajan Jarmo Tähtisen mukaan Fivaldi-asp-palvelu on tuonut kustannussäästöjä ja joustavuutta asiakaspalveluun. VÄHINTÄÄN PALVELIMEN VERRAN SÄÄSTÖÄ Tähtinen laskee, että asp-palveluna taloushallinto saatiin suunnilleen osto-ohjelman lisenssi- ja ylläpitokustannusten hinnalla. Ostettua ohjelmaa varten olisi kuitenkin pitänyt uusia myös palvelin, joten säästöä tulee vähintään palvelimen hinta. Fivaldi-sovellukseen ja asp-palveluun on oltu tyytyväisiä. Järjestelmä on toiminut odotetusti. Työntekijöille on ollut helppoa järjestää etätyömahdollisuudet. Count Dealin työasemat ovat muutaman vuoden ikäisiä ja niissä pyöritetään Windows 2000:a, Microsoftin Officea sekä joitakin pikkusovelluksia. Asp-käytössä yhden megabitin adsl on todettu riittäväksi. Finnvallin Fivaldi hyödyntää Oraclen application server- ja tietokantaratkaisuja. Tietoliikenne toimii 128-bittisen salauksen turvaamalla http-s protokollalla ja käyttöliittymä Javaappleteilla. 48 MikroPC 1 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

6 qxd :56 Sivu 7 Sovelluslogiikan jakautuminen eri arkkitehtuureissa MIKROPC 1/2004 SANASTO sovellus käyttöliittymä työasemasovellus Client-server -verkkosovellus käyttöliittymä sovelluksen client-osuus Sovelluspalvelin sovelluksen server-osuus Tietokantapalvelin Aspin eli sovellusvuokrauksen idea on tarjota asiakkaan käytettäväksi sovellus avaimet käteen periaatteella. Käytännössä tämä toteutetaan niin, että tarvittavat palvelimet ohjelmistoineen sijoitetaan palvelutarjoajan konehuoneeseen. Asiakas tarvitsee työasemat ja niihin sopivan yksinkertaisen selainohjelman sekä verkkoyhteyden. Verkkoyhteydeksi suositellaan yleensä kiinteää adsl-liittymää. Vaatimukset vaihtelevat sovelluksen ja käyttöliittymätekniikan mukaan. Usein ainakin tilapäiskäyttöön riittää isdn- tai jopa mobiiliverkkoyhteys. Selainperusteinen verkkosovellus käyttöliittymä web-selain + Java Sovelluspalvelin web-palvelin/reititys sovellus Tietokantapalvelin ASP-toteutuksissa käytetään yleensä joko Citrix Metaframe -tekniikkaa tai selainperustaisia verkkosovelluksia. Sovellus toimii ASP-toimittajan koneissa ja sitä käytetään selaimen tai etäkäyttöohjelmiston avulla. 3D-CAD EI SOVI ASPIIN Käytännössä hyvin intensiivistä näytön grafiikkapyöritystä sisältävät sovellukset eivät sovellu aspattavaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi erityisen vaativat 2d- ja 3d-grafiikkasovellukset ja mediasoittimet. Yksinkertaisimmat asp-sovellukset, kuten yleisesti käytetty web-posti perustuvat webselaimeen eli http-protokollaan. Palvelinohjelmisto voidaan toteuttaa esimerkiksi cgi-tekniikalla. Puhtaan http-toteutuksen etu on käyttöönoton helppous. Useimpiin varsin iäkkäisiinkin työasemiin sisältyy vakiona web-selain eli erityisohjelmistoja ei tarvita. Webin lomaketyyppinen toiminta on kuitenkin kömpelö eikä se sovellu vaativiin käyttöliittymiin. Virtaviivaisuutta saadaan esimerkiksi työasemaan ladattavien java-applettien eli käyttöliittymää pyörittävien miniohjelmien avulla. Java-tuki on tarjolla kaikkiin merkittäviin työasemaympäristöihin. Sovelluksen etäkäyttö Citrix Metaframella Citrix ICA Client Metaframe-palvelin sovelluksen työasemaosuus virtuaalinen pc Sovelluspalvelin sovelluksen palvelinosuus Tietokantapalvelin Asp pärjää vähemmälläkin CITRIXISTÄ LISÄHINTAA Useimmat sovellukset on suunniteltu toimimaan tavallisissa työasemissa, ei web-selaimen kautta. Myös perinteisissä asiakas-palvelin-järjestelmissä osa sovelluslogiikasta toimii työasemassa. Silloin asp-järjestelmässä otetaan avuksi etähallintaohjelmiin alun perin kehitetty näytön, hiiren ja näppäimistön siirtotekniikka. Sovellukselle tarjotaan palvelimessa virtuaalinen pc-ympäristö eli sovellus luulee toimivansa tavallisessa työasemassa. Näytön kuvaa päivitetään asiakkaan etäkoneeseen ja vastaavasti näppäilyt sekä hiiren liikkeet palvelimessa pyörivään virtuaalityöasemaan. Yleisin asp-maailman etäkäyttötekniikka on Citrix-yhtiön Metaframe, joka tarjoaa tehokkaan näytön siirron lisäksi muun muassa tuen paikalliskirjoittimille ja tiedonsiirrolle paikallissovelluksiin. Älykkään siirtoprotokollan ansiosta toimistosovelluksissa miellyttävä käytettävyyden taso saavutetaan usein jopa isdn-tasoisella yhteydellä. an tarvittava ICA Client -ohjelmisto on tarjolla windowsin lisäksi myös muun muassa kommunikaattoreille, linuxiin ja Macintoshiin. Myös uusimpien windows-käyttöjärjestelmien Terminal Services -palvelut ovat toimiva etäkäyttöalusta. Web- ja java-liittymiin perustuvien sovellusten etu on yksinkertaisempi, standardirajapintoihin perustuva kokonaisuus. Citrix-lisenssikulut jäävät pois. ASP (application service provider) Sovellusten vuokrauspalveluja tarjoava yritys. CGI (common gateway interface) Rajapinta, joka määrittelee miten www-lomakkeelle kirjoitetut tiedot välitetään niitä käsittelevälle ohjelmalle. CRM (customer relations management) Asiakkuudenhallinta. Crm-ohjelmistot ovat monipuolisia ohjelmistoja, joilla kootaan ja ylläpidetään yrityksen asiakkaisiin liittyvää tietoa. ICA (independent computing architecture) Citrix-yhtiön etäkäyttöön ja etähallintaan rakentaman järjestelmän arkkitehtuuri. ICA Client on työasemaan etäkäyttöä varten tarvittava ohjelmisto. TCO (total cost of ownership) Järjestelmän elinkaaren kokonaiskustannukset. ASIAN YDIN Asp kypsyy hiljalleen Asp-palvelut (application service provider) eli sovellusten vuokrakäyttö verkon kautta ei lähtenyt konsulttien ennustamaan rakettimaiseen nousuun. Ulkoistuspalveluille, ja aspille siinä ohessa, ennustetaan kuitenkin edelleen valoisaa tulevaisuutta. Edellytykset sovellusvuokrauksen yleistymiselle ovat parantuneet. Perinteisiä ohjelmia paremmin aspattavaksi sopivat, aidot selainpohjaiset sovellukset ovat yleistyneet. Asp-yhteyksiin sopivien kiinteiden internet-liittymien hinnat ovat laskeneet. Myös mobiilin tietoliikenteen kehitys tuo uusia mahdollisuuksia. Pienten ja keskisuurten yritysten kannattaa sovellusta uusittaessa vakavasti harkita myös vuokrausvaihtoehtoa. Asp parhaimmillaan tarjoaa joustavuutta, turvallisuutta ja kustannussäästöjä. Asp-palvelutarjoajan valintaan ja palvelusopimusten laadintaan on syytä paneutua perinpohjaisesti. Tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. W W W. M I K R O P C. N E T MikroPC 1 /

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft APPLICATION MANAGEMENT SERVICES ecraft Referre @ecraftreferre referre@ecraft.com ecraft Referre Hallittu tiedolla johtaminen Me ecraft Referrellä koemme että BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä

Lisätiedot

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Valtorin asiakaspäivä Projektipäällikkö Sari Stenman & ryhmän vetäjä Jyrki Lehtonen Loppukäyttäjän perustietotekniikkaratkaisun kehityspolku

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.3.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.3.1 Marraskuu 2013 1 (17) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2013 2 (17) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Tuotevastaava Jyrki Lehtonen & Projektipäällikkö Jouni Tiainen, Valtori Valtio Expo 17.5.2016 Päätelaitepalvelu VALTTI Tuotevastaava Jyrki

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT Tiedon varmin paikka Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT - Automaattinen tiedonvarmennus Storage IT on Suomen suurin automaattisten tiedonvarmennuspalveluiden tuottaja Palvelujamme käytetään

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA

SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA Suurennuslasi liiketoiminnan kannattavuuteen Hallitse organisaatiosi toimintaa tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti ilman turhia kuluja OHJAA PAREMMIN Saavuta linjakas

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? Budjetoinnin käsitteitä Budjetointi pienyrityksessä Budjetointi keskisuuressa yrityksessä Perinteinen vuosibudjetointi PPA- Budjetointi Budjetointi projekteja toimittavassa

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions Oracle Finland Oy Puolimatkassa Fusioniin Yritysostoja Collaxa Kesäkuu 2004 Prosessi-integraatio ohjelmisto PeopleSoft Tammikuu 2005 Yritysohjelmisto

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Bookrresurssienhallintajärjestelmä

Bookrresurssienhallintajärjestelmä Bookrresurssienhallintajärjestelmä 21.10.2013 Hartikaari 2013 Aloittanut toimintansa 1992 Hartikaari Oy Uusinut yritysilmeen, toimintamallin ja nimensä 2010 Tuotteet ja palvelut Tarjoamme kokonaisvaltaisia

Lisätiedot

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio Liite artikkeliin: Hautala, R., Leviäkangas, P., Öörni, R. & Britschgi, V. 2011. Millaista on toimiva ja kustannustehokas opetuksen tietotekniikka? Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.)

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Sirkkeli Yrityksemme ATK Team Tomerat Yrityksemme on perustettu vuonna 1979 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä asiakkaiden käyttöön.

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja. Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT. 2.2. Työn suorituksen osalta Miikka Pakkanen

1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja. Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT. 2.2. Työn suorituksen osalta Miikka Pakkanen 1 YLLÄPITOSOPIMUS 1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja Pirkkalan kunnankirjasto+ DP GROUP OY AB Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT 2. Yhteyshenkilöt 2.1. Sopimuksen osalta Asiakas

Lisätiedot

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai 6.3.2003 Jari.Pirhonen@atbusiness.com Senior Consultant, CISSP, CISA AtBusiness Communications Oyj www.atbusiness.com Copyright 2003 AtBusiness

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista Ecom Ovet hinnastopalvelu on tehty palvelemaan Ecomin LVI-, Kylmä-

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

StudentaPluS. AIKE Oy. Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen

StudentaPluS. AIKE Oy. Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen AIKE Oy Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen StudentaPluS Luovat verkostot 5.4.2011 Jouko Mäkelä, TAKK/AIKE Oy Liiketoimintalähtöisyys: Ammatillisen aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa

Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa 8.-9.2.2017 Tero Hemming Palvelupäällikkö, Turvallisuus ja riskienhallinta CEH,CNDA,CLPU,CPLA,CKM,C5,SO,ST

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015 Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylän tuotantokäyttö alkoi 18.11 Sitä edelsivät: º Viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Mobiililaitteiden hallinta. Andrei Kolmakow

Mobiililaitteiden hallinta. Andrei Kolmakow Mobiililaitteiden hallinta Andrei Kolmakow andrei@ilonait.fi Esittäjä: Andrei Kolmakow Technical Manager Ilona IT Oy Kokemus mobiililaitteiden hallinnasta vuodesta 2011 Ensimmäinen tekninen koulutus 09/2011

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu Järjestelmän alasajon suunnittelu Kullström Satu 13.3.2016 Sisältö Yleistä alasajon suunnittelusta Case Fennia 2 Elinkaaren loppu Wikipediassa Ohjelma ei kuole koskaan. Ohjelma voi tulla tarpeettomaksi

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen Agenda Fenix-hankkeen esittely Arkkitehtuuri lyhyesti Kuntalaistili

Lisätiedot