Tietotekniikan ohjelmistojen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikan ohjelmistojen"

Transkriptio

1 PALVELUT SOVELLUSVUOKRAUS TEKSTI: VESA YLÄ-JÄÄSKI PIIRROS: ERIC LERAILLEZ KAAVIOT: SARI LIHAVAINEN ASP tulee sittenkin VUOKRAsovellukset säästävät joustavasti Sovellusvuokraus eli asp on hiipinyt moneen yritykseen toimivaksi ratkaisuksi. Asp vapauttaa yrityksen resursseja ydinbisnekseen. Tietotekniikan ohjelmistojen vuokrauspalvelut ovat nousemassa merkittäväksi vaihtoehdoksi perinteiselle ohjelmistojen ja palvelimien ostamiselle. Hurjimmat kasvuennusteet eivät ole toteutuneet, mutta lähivuosina entistä useampi palvelin asennetaan asp-operaattorin (application service provider) konehuoneeseen. Perinteinen tapa hankkia pk-yrityksen tietotekniikkaa on ostaa sovelluslisenssit ja pyörittää ohjelmia omissa palvelimissa. Käyttöönotto-, ylläpito- ja asiantuntijapalveluita ostetaan, mutta kokonaisvastuu on yrittäjällä. Tietotekniikka on monimutkaista ja sen tuloksekkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan moninaista osaamista. Osataanko pienyrityksessä nykiä tekniikan lankoja oikein ja paljonko niitä edes itse kannattaa pidellä? Mitä miinoja järjestelmässä muhii? Kuluja voi olla vaikea hallita ja budjetoida. Aspin idea on se, ettei yritys osta omakseen sovelluksia eli ohjelmistolisenssejä eikä sovelluksen pyörittämiseen tarvittavia palvelimia. Sen sijaan asp-operaattorilta ostetaan palveluna mahdollisuus käyttää sovellusta. Palvelimet sovelluksineen sijaitsevat operaattorin konehuoneessa, ja niitä käytetään internetin tai yksityisen tietoliikenneverkon kautta. Työasemissa pyöritetään kevyttä selainohjelmistoa. Asp-palvelutarjoaja vastaa sovellusjärjestelmän toiminnasta, ylläpidosta, päivityksistä, tietoturvasta, varakopioista ja käytettävyydestä: periaatteessa verkkotöpselin jälkeen kaikesta tekniikasta. Mukaan voidaan tarpeen mukaan leipoa esimerkiksi työasemien ylläpitoa tai avustavia tukipalveluita. LUOTETTAVUUTTA JA HELPPOUTTA Yleisimmin käytetty kuukausittainen veloitus voi olla kiinteähintainen tai perustua palveluiden todelliseen käyttöön. Näin palveluiden ostajan pääomaa ei sitoudu lisensseihin eikä palvelinlaitteisiin. Pelkkä rahoitus ei kuitenkaan ole syy aspin käyttöön. Sekä laitteistoille että ohjelmistoille on tarjolla monia muitakin rahoitusratkaisuja, esimerkiksi leasing. Aspin oleellinen etu on tuottavuuden paraneminen: oman henkilökunnan aikaa vapautuu atk:n parissa askartelemisesta varsinaisen bisneksen pyörittämiseen. Asp-vaihtoehdossa todelliset kokonaiskustannukset ovat ainakin asp-operaattoreiden mukaan yleensä ostamisvaihtoehtoa edullisemmat: sadan palvelimen konehuoneessa yksikkökustannukset ovat pienjärjestelmää edullisemmat. Palvelukeskuksen käytettävyyden ja luotettavuuden tasoon olisi vaikeata ja kallista päästä erillisessä pienjärjestelmässä. Vikasietoiset, hyvän käytettävyyden järjestelmät, varmistukset, turvapäivitykset ja val- 44 MikroPC 1 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

2 > vonta kuuluvat aspiin vakiona. Ammattitaitoinen ylläpito merkitsee turvallisuutta. ULKOISTUKSELLA SÄÄSTÖJÄ Vuotta 2000 pidetään jonkinlaisena aspin aloitusvuotena Suomessa. Julkaistiin hurjia kasvuennusteita. Ne eivät ole toteutuneet. Ostajat ovat olleet varovaisia. Palveluiden viimeistely ja sovellusten viilaus aspiin mahdollisimman hyvin sopiviksi on vienyt aikansa. Käyttöönotossa on myös luonnollisia viipeitä: aspiin siirtyminen on järkevintä ajoittaa ajankohtaan, jolloin sovellus muutoinkin uusitaan. Lisäpotkua aspille tuo tietoliikennepalveluiden kehitys. Nopeita ja luotettavia, kiinteitä internet-liittymiä on nykyisin saatavilla kohtuuhintaan. Aspin, kuten muidenkin ulkoistuspalveluiden, suosion kasvuun vuosien saatossa uskotaan silti edelleen. Tehokkuutta ja säästöjä saadaan keskittymällä siihen mitä itse parhaiten osataan. PSYKOLOGINEN KYNNYS Pk-yrityksissä usein isoin kynnys aspin käyttöönotolle on psykologinen. Tietojärjestelmä ja sen sisältämät tiedot ovat kriittisen tärkeitä yritykselle. Tiedot tuntuvat olevan turvassa vain, kun ne ovat omissa palvelimissa ja nauhoissa, jotka voi itse nähdä. Todellisuus voi olla toista. Toimiiko varakopiointi oikeasti? Osataanko tiedot palauttaa? Onko virus- ja tietoturva todella kunnossa? Miten pian järjestelmä oikeasti saataisiin pystyyn vakavan laiterikon jälkeen? Ammattilaisten hoitamassa palvelukeskuksen konehuoneessa tällaiset asiat ovat kunnossa kovin monissa pk-yrityksissä eivät. Oleellista on täydellinen luottamus. Jos rahat uskalletaan viedä pankkiin, miksei tietoja luotettavan operaattorin hyvin turvattuun konesaliin. Uudet yritykset näyttävät vanhoja helpommin hankkivan aspratkaisuja. Toinen, erityisesti pienehköjen yritysten ongelma, on todellisten kulujen laskenta. Erilaiset piilokustannukset ovat yleensä tietojärjestelmän suurin kuluerä. Jos esimerkiksi yrittäjän tai hänen perheenjäsentensä omalle työlle ei lasketa arvoa eikä muitakaan piilokustannuksia oteta huomioon, asp häviää ostovaihtoehdolle. SELAINSÄHKÖPOSTI ON ASPAUSTA Asp:n käyttöönotto ei tarkoita sitä, että kaikki yrityksen sovellukset aspataan. Joskus asp-palveluna ostetaan vain yksi sovellus ääritapauksessa kaikki. Jopa perinteiset työasemasovellukset, kuten tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta on mahdollista siirtää palvelutarjoajan palvelimiin. Jos aspin piiriin siirretään kaikki sovellukset, työasemien ylläpito muuttuu erittäin yksinkertaiseksi: periaatteessa käyttöjärjestelmän lisäksi tarvitaan vain asp-ratkaisun käyttämä selainohjelmisto. Asp tekee mahdolliseksi myös äärimmäisen pelkistetyt thin client -ratkaisut. Käytetyimpiä ja luontevimpia asp-palveluita ovat sähköposti ja web-hotellipalvelut. Yrityksen sähköpostin kehittyneempään muotoon sisältyy myös viestien virusskannaus. Julkiseen internetiin näkyvän palvelimen ylläpito on oleellisesti sisäverkon tiedostopalvelinta vaativampi tehtävä. Vaikka omassa konehuoneessa on sovelluspalvelimet, web- ja postipalvelut usein ulkoistetaan. Palvelinhotellit ovat aspin ja oman ko- Asp-muistilista Kun yritykseen ollaan hankkimassa uutta sovellusta, pyydä tarjous myös asp-vaihtoehdosta. Selvitä etukäteen omat tarpeesi ja tavoitteesi. Asp-ratkaisussa esimerkiksi 1. ohjelmiston räätälöintitarpeista voidaan joutua tinkimään. Keskustele räätälöintitarpeista ennen tilausta. Valitse asp-operaattori huolellisesti. 2. Tarkista erityisesti taloudellinen tilanne. Referenssit, oman toimialan tuntemus. Ensisijaisesti kokonaisvastuullinen asp-toimittaja. Selvitä asp-operaattorin käyttämä tekniikka ja tietoturvaratkaisut. Käytä tar- 3. vittaessa ulkopuolista asiantuntijaa. Paneudu huolellisesti palvelusopimukseen. Käytä tarvittaessa ulkopuolista 4. asiantuntijaa. Hyvin tehty sopimus säästää ongelmilta myöhemmin. Palvelutasomääritykset on rakennettava erityisen huolellisesti. Sanktiot häiriötilanteissa. Irtisanomisehdot. Irtisanomispykälään lyhyt määräaika tiedon palautukselle. Varasuunnitelmat. Listaa mahdolliset ongelmatilanteet ja huolehdi, että niihin sopimuksessa varaudutaan. Ota etukäteen selvää asp-operaattorin 5. konekeskuksesta. Vierailu paikan päällä ennen tilausta kannattaa. Ongelmatilanteiden ja muutosten käsittelylle kannattaa sopia selkeät me- 6. nettelytavat ja muodot. Sovi myös yhteydenpidosta. 8. Asp-toimijan ongelmien varalta sopimukseen varasuunnitelma. 7. Tarkista hinnoittelu huolellisesti. Monimutkainen hintarakenne voi tuoda yllättäviä kuluja. W W W. M I K R O P C. N E T MikroPC 1 /

3 PALVELUT SOVELLUSVUOKRAUS nehuoneen välimuoto. Hotellissa palvelimet ovat asiakkaan omistamia, mutta ne sijoitetaan palvelukeskuksen konehuoneeseen palvelutarjoajan ylläpidettäviksi. Useimmat sovellukset ei kuitenkaan kaikki on teknisesti mahdollista aspata, mutta tekninen toteutus vaihtelee sovelluksen käyttöliittymätekniikan mukaan. JOUSTAVUUTTA JA SKAALAUTUVUUTTA Asp on erityisen houkutteleva vaihtoehto pienehköille ja aloitteleville yrityksille. Uusi firma pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä. Niukkoja pääomia ei sitoudu atk-järjestelmään. Ammattikielellä kiinteistä kustannuksista ja poistoista tulee muuttuvia kustannuksia ainakin jos asppalvelusopimukseen on rakennettu todellista joustonvaraa. Joustavinta on laskutus todellisen käytön mukaisesti. Kun tietotekniikka saadaan avaimet käteen -periaatteella, avainhenkilöt voivat keskittyä oleellisimpaan eli bisneksen käynnistämiseen ja pyörittämiseen. Kasvavalle yritykselle asp tarjoaa joustavaa skaalautuvuutta. Järjestelmän ja laajentaminen, käyttäjämäärän lisäys käy periaatteessa helposti: tarvittava tekniikka on operaattorin murhe. Jos kasvua on näköpiirissä, laajennusoptiot ja niiden ehdot on viisasta kirjata jo liikkeille lähdettäessä palvelusopimukseen. Asp-operaattorin palvelinfarmissa laajennusvara on helpompaa ja taloudellisempaa järjestää kuin pienjärjestelmässä. Asp on omiaan myös yritykseen, jolla on useita toimipisteitä tai tarvetta mobiili- tai etäkäyttöön. Etätyö on helppoa järjestää. Asp-palveluketju MIKROPC 1/2004 Sovelluspalvelutoimittajat tuki, neuvonta, ongelmanratkaisu toteutus, jatkokehitys Tietoliikenneyhteydet tele- ja internet-operaattorit Yritys Palvelusopimukset Asp-toimittaja ohjelmistovuokrauspalvelut Konepalvelukeskus laitteistot, ohjelmistot, tietovarastot Laitetoimittajat palvelimet, verkkoratkaisut tallennusjärjestelmät Sovellustoimittajat itsenäiset ohjelmistotalot Sovellusarkkitehtuurin ja -välineistön toimittajat sovellus- ja kehitystyökalut Asp-palveluiden tuotantoketjussa on monia toimijoita. Asiakkaan tarvitsee asioida vain asp-toimittajan kanssa. Lähde: TIEKE. TIETOLIIKENTEEN HÄIRIÖT RISKI Asp-ratkaisun yksi vahvuus on palvelinjärjestelmän hyvä käytettävyys. Ammattitaitoisen ylläpidon sekä hyvään käytettävyyteen tähtäävien ohjelmistojen ja laitteistojen ansiosta luotettavuus on yleensä oleellisesti parempi kuin pk-yrityksen omassa konehuoneessa. Oman sovelluspalvelimen vakava laiterikko voisi merkitä useiden päivien käyttökatkoa. Hyvin varmistetussa palvelinfarmissa katkos jäisi lyhyeksi, parhaassa tapauksessa sitä hädin tuskin käyttäjä edes huomaisi. Jos työasemat ja asiakkaan sisäverkko ovat hyvässä kunnossa, heikoin lenkki saattavat olla tietoliikenneyhteydet. Aspkonehuonetta ja asiakkaan toimitiloja yhdistävässä verkossa, joka on usein julkinen internet, ruuhkat voivat huonontaa palvelun laatua. Jos kaivuri katkaisee datajohdot toimitalon lähellä, sovellusten käyttö keskeytyy kokonaan. Vaikka sovelluspalvelimet olisivat omassa talossa, katkos tietoliikenteessä häiritsisi joka tapauksessa muutenkin yrityksen toimintaa, esimerkiksi sähköpostia ja puhelinliikennettä. Toisaalta oman, puutteellisen konehuoneen riskit arvioidaan usein tietoliikenteen riskejä suuremmiksi. Verkkoyhteyksien häiriöihin voidaan varautua esimerkiksi hankkimalla rinnakkaiset laajakaistayhteydet eri operaattoreilta. TIETOTURVA TÄRKEÄÄ Asp-toiminnassa tietoturvalle asetetaan kovat vaatimukset. Ostajan pitää etukäteen selvittää operaattorin turvaratkaisut. Perustason muodostaa varakopiointi ja tietojen arkistointi ja versiohallinta. Hyvän käytettävyyden takaamiseksi tarvitaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, kuten vikasietoisia järjestelmiä ja tietoliikenneyhteyksiin varareittejä. Ulkopuolisilla, esimerkiksi operaattorin muilla asiakkailla ei tietenkään saa olla luvatta pääsyä asiakkaan tietoihin. Yrityksen työntekijöille luodaan yleensä asp-järjes- 46 MikroPC 1 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

4 > Asp-palveluiden tarjoajia Analyste Crescom ElisaCom Entegra Eterra Finnvalli Fivetec Solutions Fujitsu Invia IBS JPP-Soft Matkatoimisto Area Novo Group Profiz Business Solutions Sonera Synchron Tech TietoEnator Tietopolku Tietopiiri Sovellusvuokraus verkon kautta MIKROPC 1/2004 Asp-toimittajan konehuone Yrityksen toimipisteet Julkinen internet tai yksityinen verkko Yrityksen asiakkaat ja yhteistyökumppanit Etäkäyttäjät Mobiilikäyttäjät Vuokratut sovellukset pyörivät ASP-toimittajan konehuoneen palvelimissa. Tuki usealle toimipisteelle sekä etä- ja mobiilikäytölle on helppoa järjestää. Samoihin sovelluksiin voidaan tarvittaessa liittää myös yrityksen yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. telmään omat käyttäjätunnukset ja tunnuksille johdon määrittelemät käyttöoikeudet ja toiminnot. Varsinkin kun työasemayhteydet kulkevat julkisen internetin kautta, liikenne tulee salata. Soveltuvia tekniikoita ovat esimerkiksi vpn (virtual private networking) tai ssl (secure socket layer). VERKOSTOJA JA EXTRANET-RATKAISUJA Asp-järjestelmät tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia yritysten extranet-ratkaisuihin, jopa monipuolisten palveluverkostojen luomiseen. Tilitoimisto vaihtaa omissa palvelimissa toimivat sovelluksensa asp-palveluihin. Asiakkaat voivat liittyä samaan järjestelmään ja hankkia käyttöoikeudet esimerkiksi laskutus- sekä osto- ja myyntireskontrasovelluksiin. Aineiston siirto tulitoimistoon sujuu erittäin näppärästi. Tilitoimisto hoitaa kirjanpidon ja asiakas saa näppärästi myös tarvitsemansa raportit. Tarvittaessa asiakas voi helposti siirtää esimerkiksi reskontrien hoitoa tilitoimistolle. Teollisuusyritys hankkii asp-palveluna toiminnanohjaus-, materiaalinhallinto- ja taloushallintosovelluksensa. Samaan järjestelmään olisi mahdollista liittää myös materiaalintoimittajat, alihankkijat ja valmiiden tuotteiden ostajat, tukkurit ja kenties loppuasiakkaita. VALITSE SOPIVA OPERAATTORI Sopivan asp-operaattorin valinta on vähintään yhtä tärkeätä kuin sovelluksen valinta. Palvelusopimus tehdään tyypillisesti pariksi vuodeksi eteenpäin ja epäonnistunut valinta voi tulla kalliiksi. Useat operaattorit tarjoavat vain tiettyjä sovelluksia tai rajoitettua sovellusjoukkoa asp-palveluna: esimerkiksi talous- ja materiaalihallinto, asiakkuuden hallinta, dokumenttien ja projektien hallinta ja niin edelleen. Jotkut operaattorit ovat suuntautuneet erityisesti tietyille toimialoille. Toisaalta on myös täyden palvelun tavarataloja, joista saa melkein mitä tahansa. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota oman toimialan referensseihin. Kuinka pitkä kokemus operaattorilla on aspista? Vakavaraisuus? Tekniikka ja turvajärjestelyt on hyvä selvittää. Apuna voidaan tarvittaessa käyttää riippumattomia asiantuntijoita. Isot ja kokeneet toimijat koetaan usein luotettavammiksi. Isot it-palvelutalot pystyvät tarjoamaan täyden palvelupaletin myös niille järjestelmän osille, joita ei aspata. Toisaalta pienet ovat monesti jousta- W W W. M I K R O P C. N E T MikroPC 1 /

5 PALVELUT SOVELLUSVUOKRAUS vampia, palvelut pystytään ehkä räätälöimään tarkemmin kunkin asiakkaan erityistarpeisiin. Kaikkia palveluita ei tarvitse ostaa samalta yritykseltä. PALVELUSOPIMUS LAADITTAVA HUOLELLA Asp-palvelusopimus on varsin laaja ja monimutkainen asiakirja, joka rakennetaan yleensä palvelutarjoajan valmiiden pohjien perusteella. Kun osapuolina ovat pörssiyhtiö runsaine asiantuntijaresursseineen ja alle kymmenen henkilön pienyritys, ostaja voi aiheestakin tuntea olonsa turvattomaksi. Sopimusehtoihin on tutustuttava huolellisesti ja tarvittaessa kannattaa tukeutua ulkopuoliseen asiantuntijaan. Pätevää lisätietoa saa esimerkiksi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksesta (TIEKE), PALVELUTASO TARPEEN MUKAAN Erityisen huolellisesti on syytä paneutua palvelutasomäärityksiin ja ongelmatilanteiden hoitamiseen. Suurimmat asp-ongelmat syntyvät asiakkaan odotusten ja operaattorin toteutuneen palvelutason erosta. Minkä tasoista käytettävyyttä tavoitellaan? Miten käytettävyys määritellään ja miten sitä mitataan? Mikä on esimerkiksi hyväksyttävä palvelun vasteaika? Mitä sanktioita palvelutarjoajalle määritellään käyttökatkoksista? Varsinkaan palvelutasosopimuksessa ei pidä tarkoin tutkimatta vain hyväksyä "vakioehtoja". Määrittely ja mittaaminen ei ole helppoa ja jokainen yritys on tarpeineen erilainen. Lisävaikeuden tuo tietoliikenneyhteys, joka yleensä hankitaan kolmannelta osapuolelta. KIINTEÄ VAI KÄYTÖN MUKAINEN HINTA Kun itse usein vajavaisella asiantuntemuksella hoidetaan tietotekniikkaa, budjetointi on monenlaisten yllättävien kuluerien ja piilokustannusten vuoksi vaikeaa. Ammatti-ihmisten hoitamassa palvelukeskuksessa tekniikka ja kulut hallitaan. Aspin myötä it-kulujen kulujen hallinta yleensä selkeytyy. Kuluja pystytään usein tarkemmin kohdistamaan oikeisiin prosesseihin ja tuotteisiin, mikä helpottaa esimerkiksi omaa hinnoittelua. Operaattoreiden hinnoittelumallit vaihtelevat. Asp-palveluiden hinta perustuu joko kiinteään kuukausimaksuun tai palveluiden käytön mukaiseen laskutukseen tai näiden yhdistelmään. Kiinteän hinnan etu on selkeys ja yllätyksettömyys. Palveluiden todelliseen käyttöön perustuva hinnoittelu tuo joustavuutta. Kun maksetaan vain siitä mitä oikeasti käytettään, tietotekniikasta tulee aidosti muuttuva kustannus. Jos hinnoittelumalli kuitenkin on hyvin monimutkainen, kustannuksia saattaa olla vaikeata ennakoida. KERTAKULUJA KÄYTTÖÖNOTOSTA Kuukausi- tai käyttömaksujen lisäksi operaattorit yleensä perivät jonkinlaisen palvelun käyttöönottomaksun. Asp-järjestelmän, aivan kuten minkä tahansa sovelluksen, käyttöönottoon liittyy erilaisia kertaluonteisia kustannuksia. Tarvittavat palvelut voidaan yleensä ostaa joko asp-operaattorilta tai sovellustoimittajalta: asiakkaan järjestelmän määrittely ja parametrointi, tietojen siirrot ja konversiot, selainten ja tietoliikenneyhteyksien asennukset sekä koulutus. Useat asp-operaattorit pystyvät tarjoamaan myös asiakkaan työasemien ja konttoriverkon ylläpitopalveluja. Palvelun laajuuden muutosten ehdoista on hyvä sopia etukäteen esimerkiksi, kun näköpiirissä on kasvua. Aspilla joustavuutta tilitoimistolle Count Deal on pääkaupunkiseudulla toimiva, 13 henkilöä työllistävä tilitoimisto. Eri kokoisia asiakkaita on kaikkiaan noin 300. Yrityksellä on ollut käytössä Finnvallin dospohjainen MikroÄssä -taloushallintosovellus. Vaihtopäätös tuli ajankohtaiseksi kaksi vuotta sitten. Eri ohjelmien ja toimintamallien vaihtoehdoista päädyttiin lopulta Finnvallin Fivaldiasp -palvelun kannalle. Fivaldi on valmistajansa työnjatkaja MikroÄssälle. Siirtyminen Fivaldiin aloitettiin noin 1,5 vuotta sitten ja loputkin asiakkaat saatanee uuteen järjestelmään alkuvuonna. Fivaldin palkanlaskentapiirrettä odotellessa käytetään tilapäisesti toista palkanlaskentaohjelmaa. Tärkeimmät syyt valintaan olivat Tähtisen mukaan aspin tuomat kustannussäästöt ja joustavat mahdollisuudet asiakaspalveluiden kehittämiseen. Jos tilitoimiston asiakas hankkii Fivaldin laskutuksen ja reskontrat, tiedonsiirto ja palvelut sujuvat erityisen näppärästi. Count Deal -tilitoimiston hallituksen puheenjohtajan Jarmo Tähtisen mukaan Fivaldi-asp-palvelu on tuonut kustannussäästöjä ja joustavuutta asiakaspalveluun. VÄHINTÄÄN PALVELIMEN VERRAN SÄÄSTÖÄ Tähtinen laskee, että asp-palveluna taloushallinto saatiin suunnilleen osto-ohjelman lisenssi- ja ylläpitokustannusten hinnalla. Ostettua ohjelmaa varten olisi kuitenkin pitänyt uusia myös palvelin, joten säästöä tulee vähintään palvelimen hinta. Fivaldi-sovellukseen ja asp-palveluun on oltu tyytyväisiä. Järjestelmä on toiminut odotetusti. Työntekijöille on ollut helppoa järjestää etätyömahdollisuudet. Count Dealin työasemat ovat muutaman vuoden ikäisiä ja niissä pyöritetään Windows 2000:a, Microsoftin Officea sekä joitakin pikkusovelluksia. Asp-käytössä yhden megabitin adsl on todettu riittäväksi. Finnvallin Fivaldi hyödyntää Oraclen application server- ja tietokantaratkaisuja. Tietoliikenne toimii 128-bittisen salauksen turvaamalla http-s protokollalla ja käyttöliittymä Javaappleteilla. 48 MikroPC 1 / 2004 W W W. M I K R O P C. N E T

6 qxd :56 Sivu 7 Sovelluslogiikan jakautuminen eri arkkitehtuureissa MIKROPC 1/2004 SANASTO sovellus käyttöliittymä työasemasovellus Client-server -verkkosovellus käyttöliittymä sovelluksen client-osuus Sovelluspalvelin sovelluksen server-osuus Tietokantapalvelin Aspin eli sovellusvuokrauksen idea on tarjota asiakkaan käytettäväksi sovellus avaimet käteen periaatteella. Käytännössä tämä toteutetaan niin, että tarvittavat palvelimet ohjelmistoineen sijoitetaan palvelutarjoajan konehuoneeseen. Asiakas tarvitsee työasemat ja niihin sopivan yksinkertaisen selainohjelman sekä verkkoyhteyden. Verkkoyhteydeksi suositellaan yleensä kiinteää adsl-liittymää. Vaatimukset vaihtelevat sovelluksen ja käyttöliittymätekniikan mukaan. Usein ainakin tilapäiskäyttöön riittää isdn- tai jopa mobiiliverkkoyhteys. Selainperusteinen verkkosovellus käyttöliittymä web-selain + Java Sovelluspalvelin web-palvelin/reititys sovellus Tietokantapalvelin ASP-toteutuksissa käytetään yleensä joko Citrix Metaframe -tekniikkaa tai selainperustaisia verkkosovelluksia. Sovellus toimii ASP-toimittajan koneissa ja sitä käytetään selaimen tai etäkäyttöohjelmiston avulla. 3D-CAD EI SOVI ASPIIN Käytännössä hyvin intensiivistä näytön grafiikkapyöritystä sisältävät sovellukset eivät sovellu aspattavaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi erityisen vaativat 2d- ja 3d-grafiikkasovellukset ja mediasoittimet. Yksinkertaisimmat asp-sovellukset, kuten yleisesti käytetty web-posti perustuvat webselaimeen eli http-protokollaan. Palvelinohjelmisto voidaan toteuttaa esimerkiksi cgi-tekniikalla. Puhtaan http-toteutuksen etu on käyttöönoton helppous. Useimpiin varsin iäkkäisiinkin työasemiin sisältyy vakiona web-selain eli erityisohjelmistoja ei tarvita. Webin lomaketyyppinen toiminta on kuitenkin kömpelö eikä se sovellu vaativiin käyttöliittymiin. Virtaviivaisuutta saadaan esimerkiksi työasemaan ladattavien java-applettien eli käyttöliittymää pyörittävien miniohjelmien avulla. Java-tuki on tarjolla kaikkiin merkittäviin työasemaympäristöihin. Sovelluksen etäkäyttö Citrix Metaframella Citrix ICA Client Metaframe-palvelin sovelluksen työasemaosuus virtuaalinen pc Sovelluspalvelin sovelluksen palvelinosuus Tietokantapalvelin Asp pärjää vähemmälläkin CITRIXISTÄ LISÄHINTAA Useimmat sovellukset on suunniteltu toimimaan tavallisissa työasemissa, ei web-selaimen kautta. Myös perinteisissä asiakas-palvelin-järjestelmissä osa sovelluslogiikasta toimii työasemassa. Silloin asp-järjestelmässä otetaan avuksi etähallintaohjelmiin alun perin kehitetty näytön, hiiren ja näppäimistön siirtotekniikka. Sovellukselle tarjotaan palvelimessa virtuaalinen pc-ympäristö eli sovellus luulee toimivansa tavallisessa työasemassa. Näytön kuvaa päivitetään asiakkaan etäkoneeseen ja vastaavasti näppäilyt sekä hiiren liikkeet palvelimessa pyörivään virtuaalityöasemaan. Yleisin asp-maailman etäkäyttötekniikka on Citrix-yhtiön Metaframe, joka tarjoaa tehokkaan näytön siirron lisäksi muun muassa tuen paikalliskirjoittimille ja tiedonsiirrolle paikallissovelluksiin. Älykkään siirtoprotokollan ansiosta toimistosovelluksissa miellyttävä käytettävyyden taso saavutetaan usein jopa isdn-tasoisella yhteydellä. an tarvittava ICA Client -ohjelmisto on tarjolla windowsin lisäksi myös muun muassa kommunikaattoreille, linuxiin ja Macintoshiin. Myös uusimpien windows-käyttöjärjestelmien Terminal Services -palvelut ovat toimiva etäkäyttöalusta. Web- ja java-liittymiin perustuvien sovellusten etu on yksinkertaisempi, standardirajapintoihin perustuva kokonaisuus. Citrix-lisenssikulut jäävät pois. ASP (application service provider) Sovellusten vuokrauspalveluja tarjoava yritys. CGI (common gateway interface) Rajapinta, joka määrittelee miten www-lomakkeelle kirjoitetut tiedot välitetään niitä käsittelevälle ohjelmalle. CRM (customer relations management) Asiakkuudenhallinta. Crm-ohjelmistot ovat monipuolisia ohjelmistoja, joilla kootaan ja ylläpidetään yrityksen asiakkaisiin liittyvää tietoa. ICA (independent computing architecture) Citrix-yhtiön etäkäyttöön ja etähallintaan rakentaman järjestelmän arkkitehtuuri. ICA Client on työasemaan etäkäyttöä varten tarvittava ohjelmisto. TCO (total cost of ownership) Järjestelmän elinkaaren kokonaiskustannukset. ASIAN YDIN Asp kypsyy hiljalleen Asp-palvelut (application service provider) eli sovellusten vuokrakäyttö verkon kautta ei lähtenyt konsulttien ennustamaan rakettimaiseen nousuun. Ulkoistuspalveluille, ja aspille siinä ohessa, ennustetaan kuitenkin edelleen valoisaa tulevaisuutta. Edellytykset sovellusvuokrauksen yleistymiselle ovat parantuneet. Perinteisiä ohjelmia paremmin aspattavaksi sopivat, aidot selainpohjaiset sovellukset ovat yleistyneet. Asp-yhteyksiin sopivien kiinteiden internet-liittymien hinnat ovat laskeneet. Myös mobiilin tietoliikenteen kehitys tuo uusia mahdollisuuksia. Pienten ja keskisuurten yritysten kannattaa sovellusta uusittaessa vakavasti harkita myös vuokrausvaihtoehtoa. Asp parhaimmillaan tarjoaa joustavuutta, turvallisuutta ja kustannussäästöjä. Asp-palvelutarjoajan valintaan ja palvelusopimusten laadintaan on syytä paneutua perinpohjaisesti. Tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. W W W. M I K R O P C. N E T MikroPC 1 /

Verkottunut suunnittelu

Verkottunut suunnittelu Rintekno Oy / JMM / 10.1.2002 Verkottunut suunnittelu DOKUMENTTI- POHJAINEN Tarkastus ja hyväksyntä Automaattinen dokumenttien luonti MALLIPOHJAINEN 2D:SSÄ JA 3D:SSÄ Tarkastus ja hyväksyntä Virtuaaliset

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille 10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille Maankattavaa ICT-palvelua Huolehdimme asiakkaidemme tieto- ja viestintätekniikan toimivuudesta 24/7

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Sopimus teknisestä tukipalvelusta

Sopimus teknisestä tukipalvelusta Sopimus teknisestä tukipalvelusta 20.01.2003 Asiakas Toimittaja TietoEnator Oyj, Public&HealthCare 2 (6) TARJOUS NR 001-03 Sopijapuolet Asiakas Toimittaja Kohde TIETOENATOR Oyj, Public&HealthCare, Sopijapuolet

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Technopolis Business Breakfast Oulu 9.5.2014 Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Jari P. Tuovinen, Oulu ICT Oy toimitusjohtaja 1 Oulu ICT Oy on tele- ja tietotekniikka-alan kehittämiseen

Lisätiedot

Kandidaatintyön aiheita

Kandidaatintyön aiheita Kandidaatintyön aiheita PM&RG:n aihe-ehdotukset Mervi L. Ranta ja Henrik J. Asplund Mervi L. Ranta & Henrik J. Asplund PL 15400, 00076 AALTO email: pmrg@tkk.fi FINLAND http://www.cs.hut.fi/~pmrg Version

Lisätiedot

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty Nykyisin käytössä olevat järjestelmät Eivät tuota tietoja, joita johtamiseen tarvitaan Vaativat erillisen ja kalliin raportointiosion Eivät kaikilta osin käytä kertoimia, joiden varaan täyttö- ja käyttöastelaskenta

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen IT

Ympäristöystävällinen IT Ympäristöystävällinen IT TTL 3.4.2008 VMware - Energian säästöä palvelinten virtualisoinnilla Keijo Niemistö Myyntijohtaja VMware Finland Esityksen sisältö Mistä virtualisoinnissa on kysymys? Virtualisoinnin

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Palvelukuvaus 01.05.2014

Palvelukuvaus 01.05.2014 01.05.2014 - 2-5 nettipuoti (tarkka ominaisuuslista myyjältäsi) Erittäin suosittu ja edullinen ratkaisu pieneen kauppaan, joka on varmatoiminen, eikä vaadi yrittäjältä turhaa aikaa, eikä erilisiä kalliita

Lisätiedot

ICT-ratkaisuja näkemyksellä

ICT-ratkaisuja näkemyksellä Kriittisten Otsikko Vintor 2013 asiakaspalvelujärjestelmien toteuttaminen Etunimi Sukunimi Etunimi Jussi Laukkanen Sukunimi Vintor Oy ICT-ratkaisuja näkemyksellä Vintor lyhyesti Vuonna 2007 perustettu

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET

TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET Maaliskuu 2012 1 (8) TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET Nämä tekniset suositukset ovat Tikon version 6.1.2 ja maaliskuun 2012 tilanteen mukainen. Halutessasi voit tarkistaa teknisten suositusten ajantasaisuuden

Lisätiedot

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOVELLUSPALVELU Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOFTWARE OY Yritysohjelmistojen käytettävyys ja tietoturva ovat asioita, joista ei kannata tinkiä. Tässä materiaalissa esitellään Visma

Lisätiedot

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä ICT-palveluyhtiö VSP Perustettu 1896, itsenäinen operaattori ISO 9001 -laatusertifioitu palveluntarjoaja 200 alan ammattilaista viidellä paikkakunnalla Liikevaihto

Lisätiedot

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 26. 27.5.2009, Jyväskylä Mika Kolhinoja Teknologiakonsultti Citrix CCA, Citrix CCEA, Citrix CCSP, Microsoft MCP, Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Microsoft MCTS, Microsoft

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Forrester: tietohallinnon prioriteetit

Forrester: tietohallinnon prioriteetit Forrester: tietohallinnon prioriteetit Kustannusten hallinta Tuottavuuden kasvattaminen Turvallisuuden parantaminen Forrester: tietohallinnon prioriteetit Liiketoiminnan tärkeimmät tehtävät Kustannusten

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET

TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET Marraskuu 2010 1 (9) TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET Nämä tekniset suositukset ovat Tikon version 5.60 ja marraskuu 2010 tilanteen mukainen. Halutessasi voit tarkistaa teknisten suositusten ajantasaisuuden

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla-

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla- Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset -sla- Kieku-tietojärjestelmä 2 (7) Asiakirjan muutoshistoria Versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutos 1.0 -sla- Viety dokumentti Palkeiden pohjaan ja

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.5.0

Tekniset vaatimukset Tikon 6.5.0 Toukokuu 2015 1 (23) Tekniset vaatimukset Toukokuu 2015 2 (23) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7. Pauli Kettunen

PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7. Pauli Kettunen PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7 Pauli Kettunen Esityksen rakenne 1. Taustaa 2. Push web-ohjelmoinnissa Comet Interaktiomallit 3. Push älypuhelinalustoilla Deacon pilvipalveluna

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

pilvipalvelu tarkoittaa?

pilvipalvelu tarkoittaa? Virtuaalipilvet tietotekniikassa: mitä pilvipalvelu tarkoittaa? Keijo Heljanko Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto keijo.heljanko@aalto.fi 18.1-2014 1/14 Pilvipalvelut Kun

Lisätiedot

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4. 3 x AsiakasCase Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.2017 Tietokeskus on Suomen läheisin ja nopein, teknisesti

Lisätiedot

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite HELPPOUDEN VOIMA Business Suite UHKA ON TODELLINEN Online-uhkat ovat todellinen yrityksiä haittaava ongelma yrityksen toimialasta riippumatta. Jos sinulla on tietoja tai rahaa, voit joutua kohteeksi. Tietoturvatapausten

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.

Lisätiedot

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hanke (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hankkeen taustaa Tällä hetkellä pääsääntöisesti kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee, hankkii, toteuttaa

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Pauli Pesonen. Pääroolit. Järjestelmäasiantuntija, Senior. Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008

Pauli Pesonen. Pääroolit. Järjestelmäasiantuntija, Senior. Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008 Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008 Pauli Pesonen Osoite Nummenselkä 16 E 20, 03100 Nummela Puhelin 0400 553 425 E-mail pauli.pesonen@iki.fi Syntymävuosi 1967 Kansallisuus Suomi Kotisivut http://www.iki.fi/pauli.pesonen/

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Pirkanmaan Buusti kehitystoimintaa pk-yrityksille Perusajatus Ei kilpaile olemassa olevien palveluiden kanssa, vaan täydentää ja ohjaa muidenkin

Lisätiedot

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux Jouko Nielsen Ubuntu Linux 19.4.2017 SISÄLLYS 1 UBUNTU... 3 2 LUETTELO VERSIOISTA... 4 3 OMINAISUUDET... 4 4 ASENNUS... 5 5 UBUNTU SERVER... 9 LÄHTEET... 10 3 1 UBUNTU Ubuntu on debian pohjainen Linux

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Enfo Oyj Virtualisointi Case: Eduskunta Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Eduskunnan näkökulma asiaan Tietotekniikka eduskunnassa Tunnuslukuja projektista

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Osta vain paineilmaa Kuvitelkaa tilanne, jossa uusi paineilmajärjestelmä ei edellytä minkäänlaisia investointeja: hankinta ei vaadi sen paremmin

Lisätiedot

Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi

Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Lähtökohta ja tarvittavat tiedot 2 3 Suunnittelutyöt 3 3.1 Kartoitus ja työsuunnittelu 3 3.2

Lisätiedot

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Keskitymme sinun toimintoihisi HotSoft 8 on monipuolinen ja kokonaisvaltainen tilojenvarausjärjestelmä, joka sopii koko hotelli- ja ravintola-alalle retkeilymajoista

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Ari Saloranta 09.09.2004 datatiimi - Tietojenkäsittely Päijät-Hämeen suurin tietotekniikan yrityskouluttaja Yrityksen henkilöstökoulutus

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

PREPAID VAI ON-DEMAND? Cloud 9 hintaliite

PREPAID VAI ON-DEMAND? Cloud 9 hintaliite PREPAID VAI ON-DEMAND? Cloud 9 hintaliite PREPAID JA ON-DEMAND YHDESSÄ TAI ERIKSEEN Cloud 9 mahdollistaa että asiakkaat voivat yhdistää saumattomasti Prepaid ja On-Demand resursseja. Asiakkaat voivat ottaa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri

Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri Diplomityöseminaari 1.6.2010 Tommi Saranpää Valvoja: Professori Heikki Hämmäinen Ohjaaja: DI Petri Makkonen IT-palvelukeskus Sisältö Tausta Tutkimus Palvelut

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Sopimus -palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 24.6.2014 Liite 1.1, Palvelun käytettävyys ja sanktiot Palvelun käytettävyys ja sanktiot Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen 2 Sisällys 1 Tukipyyntöjen käsittely... 3 1.1 Tukipalvelun sisältö... 3 1.2 Tukipyynnön lähettäminen... 3 1.3 Kuvan lisääminen tukipyyntöön... 4 2 Etähallintatyökalut...

Lisätiedot

VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa. Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy

VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa. Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy Yrityksemme Optimiratkaisut Oy on KYMP konserniin kuuluva ITpalvelutalo Kymen Puhelin Oy on 05-telealueen

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

Jokaisen pilven sisällä asuu konesali seminaari 20.9.2012

Jokaisen pilven sisällä asuu konesali seminaari 20.9.2012 Jokaisen pilven sisällä asuu konesali seminaari 20.9.2012 Uusi konesali miten liikkeelle Aki Anttila Johtaja, osaamispalvelut DI, CCIE*2 (SP, R&S) #25250 040-7591631 aki.anttila@smn.fi Sisältö Kokonaiskuva

Lisätiedot

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Mikko Kulmala, IT päällikkö & Jouko Poranen, Kehitysjohtaja 3 Step IT Group Oy 22.10.2008 Sisältö 3 Step IT Group

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot