Markus ohjaa Mustin lapsia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markus ohjaa Mustin lapsia"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin henkilöstölehti Markus ohjaa Mustin lapsia Sairauspoissaoloja yhä enemmän s.9 Tampere valmistautuu nuorten olympiafestivaaliin s.14

2 PÄÄKIRJOITUS TOUKOKUU 2009 Äkkijarrutuksen jälkeen SUSANNA LYLY Valtuusto joutui huhtikuun ylimääräisessä kokouksessaan tekemään äkkijarrutuksen kaupungin menoihin. 28 miljoonan euron säästötalkoilta ei välttynyt mikään toimiala, mutta lauta- ja johtokunnat pyrkivät priorisoimaan säästöt siten, että ne mahdollisimman vähän heikentäisivät lakisääteisiä ja elintärkeitä palveluja. Valtuustossa säästöpakettia pienennettiin vielä 2,5 miljoonalla eurolla ja näin turvattiin mm. avopalveluiden toimintoja. Säästöleikkausten tekeminen ei ole tietenkään mieluinen tehtävä luottamushenkilöille, sillä hyvin ymmärretään se, että ne aiheuttavat monenlaisia hankaluuksia niin kaupunkilaisille kuin palveluja tuottavalle kaupungin henkilöstöllekin. Tosiasioita emme voi kuitenkaan paeta. Verotulojen kasvu on pysähtynyt ja yhteisöverotulot romahtavat tänä vuonna. Täytyy silti muistaa, että nytkin leikattiin vain kaupungin menojen kasvua. Säästöjen jälkeenkin kaupungin menot kasvavat noin 3 prosentilla. Myös henkilöstösäästöistä neuvoteltiin järjestöjen kanssa, mutta tuloksetta. Nyt henkilöstösäästöt toteutetaan mm. sijaisten käyttöä rajoittamalla. Tässäkään suhteessa työyhteisöt eivät ole samalla viivalla, vaan etenkin naisvaltaisilla hoiva- ja kasvatusaloilla työkuorma lankeaa entistä pienemmän joukon harteille. Se lisää työn kuormittavuutta ja voi näkyä sairauspoissaolojen kasvuna, nehän ovat jo nykyisinkin huolestuttavan korkeita. Toinen ikävä puoli on nuorten työllisyystilanteen vaikeutuminen, kun sijaisuuksia ei ole tarjolla entiseen tapaan. Säästöjen tulisi jakaantua tasaisemmin. Siksi henkilöstöä on rohkaistu pitämään palkattomia vapaita siellä, missä se työtehtävien kärsimättä on mahdollista. Näin kaupunki pyrkii saamaan henkilöstösäästöt vapaaehtoisin keinoin. Toivon että se onnistuu, sillä elokuun lopussa tilannetta arvioidaan uudelleen. Myös kaupunginvaltuusto on kantanut kortensa kekoon. Olemme leikanneet pysyvästi kokouspalkkioita ja päättäneet, että säästötalkoiden aikana valtuusto ja lautakunnat eivät tee perinteisiä opintomatkoja. Lisäksi suuri osa valtuutetuista luopui vapaaehtoisesti ylimääräisen kokouksen palkkiosta. Samaan aikaa kun joudumme jarruttamaan menojen kasvua, teemme kaupungille uutta strategiaa. Valtuuston tahtotila on, että hyvät palvelut säilytetään. Se voi merkitä sitä, että veroprosenttia joudutaan korottamaan. Ensin on kuitenkin etsittävä niin kutsuttuja rakenteellisia säästöjä, joilla palvelut voidaan tuottaa pienemmin kustannuksin. Saattaa nimittäin olla, että sellaisiin nopean kasvun vuosiin, joihin olimme jo tottuneet, ei ole tulevalla strategiakaudella paluuta. Hyviin palveluihin kuuluvat asiakaslähtöisyys, lähipalvelut ja kuntalaisten arjen sujuvuus kuntarajoista ja palvelun tuottajasta riippumatta. Näistä tavoitteista ei pidä edes hitaan kasvun oloissa antaa periksi. SISÄLTÖ 2 Pääkirjoitus 3 Valtuusto päätti säästöistä 4 Kaupukistrategia uudistuu 6 Kehittäjäpalkitut työnsä ääressä 9 Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät 11 Tampereen Logistiikka hioo palvelujaan 13 Keittiön ammattilaiset 15 Nuorten olympiafestivaalien järjestelyt viimeistelyvaiheessa 17 Mitä teillä tehdään? 18 Kahva käyttöön 18 TUL:n liittojuhla kesäkuussa Tampereella 19 Tampere Rekry avattiin 19 Tampere Golf jälleen elokuussa 19 Tarmo Touhunen 20 Henkilöstöpäivä elokuussa Särkänniemessä Irene Roivainen Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr) VILKKU Tampereen kaupungin henkilöstölehti 45. vuosikerta JULKAISIJA Tampereen kaupungin viestintäyksikkö TOIMITUKSEN OSOITE Vilkku, Tampereen kaupunki, PL 487, Tampere PÄÄTOIMITTAJA Raija Lindell, juttuideat ja -vinkit tai VILKKU INTER NETISSÄ tampereinfo/ tiedotus/julkaisut/vilkku TAITTO Marja Muhonen PAINOPAIKKA Painoyhtymä Oy, Porvoo ISSN SEURAAVA VILKKU ilmestyy syyskuussa. Etukäteen sovittu aineisto on toimitettava mennessä päätoimittajalle. Toimi tuksella on oikeus aineiston käsittelyyn ja lyhentämiseen. KANNEN KUVA Susanna Lyly. Markus Henriksson on yksi palkitun Lastenkerho Mustin vetäjistä. OSOITTEENMUUTOKSET omalle palkanlaskijalle. PAINOSMÄÄRÄ kpl.

3 Valtuuston hyväksymät säästöt koostuvat monista tekijöistä TEKSTI HEIKKI NÄREIKKÖ Kaupunginvaltuuston huhtikuun lopulla hyväksymistä noin 28 miljoonan euron säästöistä yksi puhutuimpia asioita oli Messukylän lukion lakkauttaminen. Ratkaisun säästöksi on arvioitu noin viisi miljoonaa euroa, vaikka säästöt eivät tälle vuodelle osukaan. Lukion sulauttaminen Sammon keskuslukioon poistaa tarpeet laajentaa Takahuhdin koulun liikuntatiloja sekä rakentaa päiväkoti koilliselle alueelle. Lisäksi lasten ja nuorten palveluiden lautakunta säästää vähentämällä kesällä päivähoitopalveluiden tarjontaa, perusopetuksen opetustunteja sekä opettajien täydennyskoulutusta ja tinkimällä oppimateriaaleista. Tampere-lisä säilyy nykyisellään. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan noin euron säästöistä suuri osa katetaan vähentämällä ammatillisen koulutuksen opettajien työelämään tutustumisia ja tinkimällä lukion tuntikehyksestä. Osasta säästöjä huolehtii tuottaja. Euro sieltä toinen täältä Sivistys- ja elämänlaatupalveluiden lautakunta säästää vajaat euroa muun muassa keskeyttämällä Hämeen museon suunnittelun ja hidastamalla Luonnontieteellisen museon suunnittelua. Museoiden aukioloaikoja ja näyttelytoimintaa supistetaan. Kirjastot vähentävät aineistohankintojaan. Lamminpään kirjasto jatkaa toimintaansa. Kulttuuripalvelujen lisäykset tapahtumatoimintaan ja konsertteihin on peruttava ja toiminta-avustuksia pienennettävä. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden lautakunta säästää 3,8 miljoonaa euroa, kun Pirkanmaan sairaanhoitopiiri palauttaa kolme prosenttia kuluvan vuoden tilauksista. Uuden päivystysyksikön, Acutan, toimintaa tuetaan hakemalla vanhuksille soveltuvia jatkohoitopaikkoja niin, ettei heitä tarvitse sijoittaa päivystysyksikköön. Ikäihmisten palveluiden lautakunta säästää kaikkiaan kolme miljoonaa euroa tarkistamalla henkilöstömenoja Koukkuniemen vanhainkodissa. Säästö jaetaan tasan tilaajan ja tuottajan kanssa. Ympäristölautakunta vähentää menojaan runsaalla miljoonalla eurolla muun muassa supistamalla ulkopuolisten palveluiden ostoa, siirtämällä päällystystöitä ja katujen sekä viheralueiden kalusteiden korjausta. SUSANNA LYLY VILKKU 4 /

4 Konsernihallinnon ja tuotannon säästöistä suurin osa kootaan henkilöstömenoja supistamalla: vapautuvia vakansseja lakkautetaan tai niiden täyttöä siirretään eikä sijaisia pestata. Lisäksi ulkopuolisten palveluiden, tarvikkeiden ja kaluston hankintoja vähennetään. Esimerkiksi avopalveluiden 2,6 miljoonan euron säästöistä pääosa kerätään henkilöstömenojen supistamisella. Myös liikelaitokset rakentavat säästönsä pitkälti henkilöstömenojen ja erilaisten hankintojen vähentämiseen. Kaupunki Henkilöstöä pyydetään säästötalkoisiin: Pidä palkaton vapaapäivä TEKSTI RAIJA LINDELL Tampereen kaupungin henkilöstön toivotaan osallistuvan kaupungin säätötalkoisiin ja pitävän palkattomia vapaita. Tavoitteena on saavuttaa riittävästi säästöjä kaupungin tämän vuoden menoihin, jotta lomautus säästökeinona voidaan välttää. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto päätti kaupungin taloudellisiin syihin perustuvista palkattomista vapaiden pitämisestä 7. huhtikuuta. Taloudellisiin syihin perustuvaa palkatonta vapaata tulisi hakea tälle vuodelle viimeistään mennessä lomakkeella HH 402. Heinäkuun loppuun mennessä sovituista palkattomista vapaista tehdään yhteenveto ja laskelma, paljonko niistä kertyy henkilöstömenoihin säästöjä. Laskelmat raportoidaan kaupunginhallituksen henkilöstöjaostolle ja kaupunginvaltuustolle elokuun lopulla. Palkatonta vapaata voi anoa heinäkuun jälkeenkin, mutta niistä syntyviä säästöjä ei saada tärkeään raporttiin. Raportin perusteella nimittäin päätetään mahdollisista muista henkilöstömenojen säästötoimenpiteistä, kuten henkilöstön lomautuksesta. Toivomme, että henkilöstö hakisi mahdollisimman pian palkattomia vapaita, jotta pystyisimme arvioimaan syntyvät säästöt, sanoo sopimuspäällikkö Saara Väisänen henkilöstöyksiköstä. Kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa edellyttää, että vuoden 2009 talousarvioon tehtyjen säästöesitysten nipistykset eli 2,5 miljoonan euron vähennys katetaan henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista vapaapäivistä syntyvistä säästöistä. Palkattomat korvaavat lomautuspäiviä Kun otetaan taloudellisiin syihin perustuvaa palkatonta vapaata, muodostuu palkattomiksi päiviksi vain ja ainoastaan haetut viikon säännönmukaiset työpäivät. Esimerkiksi viikonlopun palkkaa ei tässä tapauksessa menetä, jos pidentää viikonloppuvapaan nelipäiväiseksi palkattomalla perjantailla ja maanantailla. Palkaton virka- tai työvapaa voidaan pitää joko kerralla tai yksittäisinä päivinä. Noin kahden viikon palkan suuruisen lomarahan voi esimerkiksi tulkita vaihdetuksi vapaaksi, kun pitää kaupungin taloudellisiin syihin perustuvia palkattomia vapaita 10 päivää. Jos palkattomista vapaapäivistä ei kerry riittävästi säästöjä henkilöstömenoihin ja päädytään lomautuksiin, korvaavat sovitut palkattomat vapaat vuoden 2009 lomautuspäiviä. Se on kuitenkin huomattava, ettei sovittuja palkattomia päiviä lasketa 7 päivän omavastuuaikaan, jonka jälkeen on oikeus saada työttömyyskorvausta oman ammattiliittonsa työttömyyskassasta tai Tampereen työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Lisätietoja: Lomake HH 402, Taloudellisiin syihin perustuva palkaton vapaa, ohje Henkilöstöjaoston päätös palkattomien vapaiden pitämisestä Halon esimiesneuvonta, puhelin TEKSTI RAIJA LINDELL Tampereen kaupunkistrategia uudistetaan tämän kevään aikana. Aiempi Kaikem paree Tampere -strategia päivitetään uusille urille. Uudistustyötä ovat tehneet talven ja kevään ajan kaupunginvaltuusto seminaareissaan, lautakuntien jäsenet, konsernihallinnon johtoryhmä, kaupunginhallituksen suunnittelujaosto ja pormestarin nimeämä strategiatyöryhmä sekä pääluottamusmiehet. Uusi kaupunkistrategia hyväksytään elokuussa kaupunginvaltuustossa. Yhtä aikaa kaupunkistrategian uudistuksen kanssa laaditaan tilaajalautakuntien palvelustrategioita. Niissä esitetään hyvinvointipalvelujen, kaupunkiympäristön sekä osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen yksityiskohtaisemmat tavoitteet. Syksyllä vuorossa ovat tuotantostrategioiden päivitykset uuden kaupunkistrategian ja palvelustrategioiden suuntaviivojen mukaisesti. Kaupungin henkilöstö on voinut osallistua strategian valmisteluun intranetissä Loorassa. Syksyllä henkilöstölle järjestetään uudistetusta strategiasta tilaisuuksia, joissa pohditaan, mitä kaupunkistrategia tarkoittaa eri toimialoilla sekä henkilöstön että asiakkaan näkökulmasta. Tarkastelussa tulevaisuuden haasteet Kaupunkistrategia on kuin sateenvarjo, jonka alla eri yksiköissä on vastuu avata ja muodostaa konkreettisia, yksilöityjäkin ta- 4 VILKKU 4 / 2009

5 strategia ohjaa tekemistämme Mikä on kaupunkistrategia? Se on kaupunginvaltuuston hyväksymä strategisen johtamisen väline. Kaupunkistrategiassa esitetään kaupungin tulevaisuutta koskeva tavoitetila ja toimintaperiaatteet sekä pitkän aikavälin strategiset päämäärät ja niistä johdetut valtuustokauden tavoitteet. Mikä on visio? Visio kertoo millainen kaupungin halutaan olevan tulevaisuudessa. Nyt uutta visiota luodataan vuoteen Visiossa ilmaistaan tiiviisti keskeisin kaupunkistrategian viesti. Mikä on palvelustrategia? Kullakin kuudella tilaajalautakunnalla on oma palvelustrategiansa, joka konkretisoi varsinaista kaupunkistrategiaa. Palvelustrategiassa linjataan yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla kuntalaisten palvelutarpeeseen vastataan. Lisätietoja kaupunkistrategian uudistamisesta: tai Loorassa > etusivu > kehittäminen SUSANNA LYLY voitteita ohjaamaan omaa toimintaa uuden strategian kanssa samassa linjassa, strategiapäällikkö Reija Linnamaa selittää. Strategiaa muokattaessa on mietitty myös toimintaympäristöä eli mitkä ovat Tampereen kaupungin nykyisen menestyksen kivijalat. Tarkasteltavana on myös menestymisen mahdollisuuksia heikentävät tekijät sekä tulevaisuuden tuomat haasteet, jotka edellyttävät muutoksia. Reija Linnamaan mukaan uuden strategian luonnosvaiheessa korostuvat aiempaa selkeämmin muun muassa ennaltaehkäisy, palvelujen asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, konserniohjaus, kuntayhteistyö, kansainvälisyys ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tampereen strategisiksi päämääriksi on luonnosvaiheessa tiivistetty 14 lausetta siitä, millainen kaupunki olisi vuonna Tässä muutama päämäärä luonnoksesta:1)yhä useampi kuntalainen asuu kotona ja kodinomaisessa ympäristössä 2) Kaupunkiseutua kehitetään yhtenä kokonaisuutena kunta- ja palvelurakenteiden muutosmahdollisuudet hyödyntäen 3) Kaupunkirakenne on ehyt ja tiivis ja keskusta elävä 4) Kaupunki on vetovoimainen työnantaja 5) Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut. Reija Linnamaa painottaa, että valtuuston kaupunkistrategiassa esittämien linjausten merkitystä on syvennyttävä miettimään eri puolilla kaupunkiorganisaatiota heti strategian valmistuttua ensi syksynä. Linjauksia on avattava ja pohdittava, mitä ne tarkoittavat omassa toimintayksikössämme ja millaisia tavoitteita johdamme niistä ohjaamaan toimintaamme. Kaupunkistrategia konkretisoituu vasta työstämisen kautta, Linnamaa korostaa. Työlle ja toiminnalle suuntaviivat Kaupunkistrategia kertoo valtuuston tahdon siitä, miten kaupungin tulee toimia ja kehittyä tulevaisuudessa. Koska kaupunki ei toimi eikä kehity ilman henkilöstöä, strategiasta on johdettavissa henkilöstölle toiminnan suuntaviivat. Tampereen kaupungin eli henkilöstön työn tekemisen toimintaperiaatteiksi on strategialuonnoksessa määritelty neljä toimintaperiaatetta: hyvä palvelu, yhdessä tekeminen, aloitteellisuus ja vastuullisuus. Hyvä palvelu tarkoittaa kuntalaisten palvelemista ammattitaitoisesti ja heitä arvostaen. Asiakkaan yksilöllisyyttä kunnioitetaan, ja palvelu tarjotaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Kehitämme palveluja yhdessä asiakkaan kanssa. Yhdessä tekeminen tarkoittaa muun muassa verkostoissa toimimista, osallistumiseen kannustamista sekä oman ja muiden työn arvostamista. Luotamme työtovereihimme ja heidän ammattitaitoonsa. Vastuullisuus tarkoittaa muun muassa taloudellista vastuullisuutta, asukkaiden tasavertaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä ja vastuuta ympäristövaikutuksista. Aloitteellisuus tarkoittaa aktiivisuutta esittää uusia ideoita ja toimintatapoja. Kannustamme asukkaita yhteistoimintaan asuinalueillaan. Palvelustrategia tuo käytännöntasolle Rinnan kaupunkistrategian kanssa tehdään myös palvelustrategioita, jotka tuovat kaupunkistrategian konkreettisemmalle ja käytännöllisemmälle tasolle. Jokainen tilaajalautakunta tekee oman palvelustrategiansa, jossa määritellään palvelutarve ja haasteet erityisesti seuraavan neljän vuoden aikana. Palvelustrategioissa linjataan palveluiden hankintaan ja sisältöön liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ne kertovat mitä ja millaisia palveluita kuntalaiselle järjestetään kaupunkistrategian näkemysten pohjalta. Se on tietysti muistettava, että kuntalainen on keskiössä oli talouden tilanne mikä tahansa ja katsotaan asiaa sitten tilaajan tai tuottajan näkökulmasta. Ulospäin meillä kaikilla on sama asiakas, muistuttaa kehittämispäällikkö Sari Luostarinen. Palvelustrategiat ovat lautakuntien keskeinen työväline. Myös henkilöstölle palvelustrategiat ovat tärkeitä, koska ne kertovat, mihin toiminnassa keskitytään. Henkilöstön näkemykset välittyvät palvelustrategioiden valmistelijoille tuotannon johdon kautta. Onkin tärkeää, että henkilöstö kertoo esimiehilleen kokemuksistaan esimerkiksi palveluiden sujuvuudesta tai kuntalaisten palvelutarpeista, Luostarinen sanoo. VILKKU 4 /

6 Kehittäjäpalkinto laittoi jälleen Ideat kiertoon TEKSTI MIRVA KIPINOINEN KUVAT SUSANNA LYLY Tampereen kaupunki palkitsi hyviä ideoita ja käytäntöjä Kehittäjäpalkinnoilla jo neljännen kerran. Tällä kertaa arviointiraati jakoi palkinnon 17 hakemukselle. Hakemuksia saapui 85. Saimme hyviä hakemuksia, joissa tänä vuonna korostuivat toiminnallisuus ja työympäristön kehittäminen, työympäristösuunnittelija Sampsa Hakulinen luonnehtii. Kehittäjäpalkinnot jaetaan taas ensi vuonna. Kehittäjäpalkitut 2009 Lastenkerho Musti (2 000 e) Helapuisto- Pääskysen henkilökuntaopas (2 000 e) Leikkauspöydän käyttöä laajentava lisälaite (1 500 e) TAMKin ProAkatemia (1 500 e) Eritetahranpoistopakki (1 500 e) Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan kokonaisuus (1 500 e) Kartoituspyörä (1 500 e) Lonkkamurtumapotilaan hoidon kehittäminen (1 000 e) Asiakaspalaute- ja reklamointiprosessien kehittäminen (1 000 e) Opetussuunnitelmaportaali (1 000 e) Diabeteksen hoito ja seuranta (1 000 e) Perhekahvilat (1 000 e) APUA ohjausta ja tukea aikuislukion opiskelijoille (1 000 e) Tiedä enemmän kouluikäisestäsi (1 000 e) Y-yhdistäjä imulaitteeseen (500 e) Tampere työnantajana kirjoituskilpailu (500 e ja 500 e). 6 VILKKU 4 / 2009

7 Musti vie lapset museoon Lastenkerho Mustin kantavat voimat säteilevät hyvää tuulta kilpaa kevätauringon kanssa. Kerholaiset ovat tosi innoissaan. Heiltä on tullut pelkästään positiivista palautetta, Tähtitalvikki Poikajärvi iloitsee. Seuraavaa tapaamiskertaa odotetaan aina kovasti, Outi Penninkangas kertoo. Kiitosta tulee nyt myös kaupungilta, sillä Lastenkerho Musti palkittiin Kehittäjäpalkinnolla. Palkinnon jakavat Tähtitalvikki Poikajärvi, Tuire Hänninen, Lasse Honkanen, Tuija Lähteenmäki, Markus Henriksson, Tomi Kumpulainen, Ismo Jokiaho, Outi Penninkangas, Elina Bonelius, Helena Yli-Kerttula, Matliisa Lehtinen, Sanni Hokkanen ja Mari Jalkanen. Lastenkerho Musti on 7 12-vuotialle suunnattu kerho, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa jossain Tampereen kaupungin museossa. Tapaamiset pitävät yleensä sisällään opastetun kierroksen ja työpajan, joka liittyy näyttelyn teemaan. Talven aikana kerholaiset ovat muun muassa saaneet oppia oikealta tutkimusmatkailijalta ja päässeet soittamaan jazzbändin kanssa. Kerho aloitti toimintansa lokakuussa. Nyt jäseniä on 76. Kerhon vetäjät arvelevat, että kerholaisista kasvaa ajan myötä varsinaisia museoalan asiantuntijoita, niin innokkaita he uudesta harrastuksestaan ovat. Lapset tulevat Musti-paidat päällä museoon ihan keskenäänkin, Tuija Lähteenmäki kertoo. Sekin on hauskaa, että kerholaiset tuovat vanhempiaan museoon ja vetävät heille opastetun kierroksen, Matliisa Lehtinen hymyilee. Kesällä Musti lähtee maalle rentoutumaan. Kerho jatkuu taas syksyllä, kertovat Matliisa Lehtinen (alh.), Janina Ahlfors (vas.), Outi Penninkangas, Tuija Lähteenmäki, Tomi Kumpulainen ja Markus Henriksson (ylh.). Tärkeintä on, että lapsilla on hyvä olla, sanovat Ulla Hulkkonen (vas.), Kirsi Kangasaho, Sanna Hämäläinen, Päivi Mäkinen, Marjut Dimitrow ja Eija Pokkinen. Henkilökuntaopas niputtaa päiväkodin pelisäännöt Helapuisto-Pääskysen päiväkodissa hymyt nousevat korviin ja nauru heläjää. Me saatiin Kehittäjäpalkinto! Hyvä me! Päivi Mäkinen, Marjut Dimitrow, Ulla Hulkkonen, Kirsi Kangasaho, Eija Pokkinen, Satu Lehtinen ja Sanna Hämäläinen palkittiin Helapuisto-Pääskysen henkilökuntaoppaasta. Henkilökuntaopas on 29-sivuinen tietopaketti, joka niputtaa yhteen päiväkodin pelisäännöt ja toimintaohjeet. Opas on tarkoitettu kaikille päiväkodin työntekijöille, ennen kaikkea päiväkotiin saapuville sijaisille. Opas sisältää sellaista tietoa, jonka kaikki täällä jo kauemmin olleet tietävät. Mutta kun tulet ulkopuolelta, et tiedä, miten esimerkiksi komerot pidetään järjestyksessä tai kuka lapsista saa pihalla kiivetä millekin telineelle, päiväkodin johtaja Päivi Mäkinen selittää. Ja sijaisia meillä tarvitaan jatkuvasti. Henkilökuntaopas on tulostettu päiväkodin jokaisella osastolle. Oppaaseen voi tarttua omaan tahtiin, vaikkapa lasten päiväunien aikaan. Oppaasta selviävät esimerkiksi pihaleikkisäännöt, jätteiden lajitteluohjeet, vaahtosammuttimien sijainnit ja kahvitauot. Moni sijainen on kehunut, että opasta lukemalla pääsee äkkiä sisälle käytäntöihin ja hahmottaa kokonaisuuden, Kirsi Kangasaho sanoo. Sieltä voi itsekin aina tarkistaa, että ai niin, näinhän tämä meni, Eija Pokkinen jatkaa. Henkilökuntaopasta on tehty Helapuisto-Pääskysen päiväkodissa 1990-luvun alusta asti. Nyt käytössä oleva, arviolta 15. versio, valmistui maaliskuussa. VILKKU 4 /

8 Imulaitteen Y-yhdistäjä säästää euroja ja luontoa Instrumenttihoitaja Anne Lähtinen Hatanpään kantasairaalan leikkausosastolta palkittiin imulaitteeseen liitettävästä Y-yhdistäjästä. Keksintö on y-kirjaimen muotoinen putki, jonka yksi pää vie imulaitteeseen ja kaksi muuta päätä leikkaavan ortopedin käyttöön. Ortopedisissä tähystystoimenpiteissä on yleensä käytetty kahta noin ostoskärryn kokoista imulaitetta, sillä keittosuolaliuosta pitää imeä sekä steriilistä leikkauskohdasta että muualta. Y-yhdistäjän ansiosta imulaitteita ei tarvinnut hankkia lisää, Lähtinen kertoo. Keksintö helpottaa myös salien siivousta ja tekee työskentelystä mukavampaa. Leikkaussaleissa ei ole lattiakaivoja, ja aiemmin lattialla lainehtivia nesteitä imettiin kerta- tai monikäyttöisiin liinoihin. Nyt neste menee suoraan säiliöön ja nesteet saadaan hävitettyä oikein. Pyykkikin painaa vähemmän. Kiitos imulaitteen Y-yhdistäjästä kuuluu Anne Lähtisen mukaan myös sairaala- ja välinehuoltajille sekä hoitajille, jotka auttoivat keksinnön kehittelyssä. Opetussuunnitelmien päivittäminen helpottuu Minna Haasio (vas.) ja Kirsi Leino kuvailevat Opetussuunnitelmaportaalia helppokäyttöiseksi. Ensi syksystä lähtien koulut voivat päivittää opetussuunnitelmansa internetissä. Samalla eri koulujen opetussuunnitelmien selaaminen, vertailu ja käyttö jokapäiväisenä työkaluna helpottuvat. Näin vakuuttavat opetusteknologiapäällikkö Minna Haasio ja suunnittelija Kirsi Leino. Heidän ideoimansa Opetussuunnitelmaportaali sai Kehittäjäpalkinnon. Aiemmin opetussuunnitelmat olivat monisatasivuisia hankalia Word-dokumentteja. Joka koululla oli omansa, joten päivittäminen oli aikamoinen rumba, Haasio ja Leino kertovat. Opetussuunnitelmaportaali toimii niin, että koulut päivittävät omat osuutensa verkon kautta. Kuntatasoisen ja valtakunnallisen opetussuunnitelman muutokset päivitetään keskitetysti. Portaali helpottaa opetussuunnitelmien julkaisua ja käytettävyyttä, säästää työaikaa ja auttaa pitämään huolta siitä, että kaikki opetussuunnitelmat ovat ajan tasalla. 8 VILKKU 4 / 2009

9 SUSANNA LYLY Sairauspoissaolojen määrä jatkaa kasvuaan TEKSTI RAIJA LINDELL Tampereen kaupungin henkilöstö sairasti viime vuonna keskimäärin 20,19 päivää per nenä. Sairauspoissaolojen määrä on jälleen kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2007 luku oli 19,78. Sairastamalla menetettiin vuoden aikana 743 henkilötyövuotta, joka tarkoittaa kokonaispalkkakustannuksina 28,2 miljoonaa euroa. Sairauspoissaolojen kasvusuunta on syystäkin huolestuttava ja edellyttää suunnitelmallisia toimenpiteitä, jotta kasvu saataisiin tyrehtymään. Henkilöstön hyvä psyykkinen ja fyysinen kunto ovat merkityksellisiä, sillä ne tuovat mukanaan työyhteisöön innovatiivisuutta, sitoutuneisuutta, hyvää oloa ja jaksamista. Työympäristösuunnittelija Sampsa Hakulisen mukaan sairauspoissaolojen kokonaismäärä pitäisi saada laskemaan koko kaupunkitasolla, mutta etenkin yksiköiden väliset erot pitäisi saada kaventumaan. Erot sairauspoissaolojen määrässä ovatkin suuret eri yksiköiden välillä: 6,75 päivästä 33,01 päivään henkilötyövuotta kohden. Hakulisen mukaan toimialat, joissa on satsattu työhyvinvointiin, ovat saaneet sairauspoissaolopäivien määrän laskemaan. Tänä vuonna myönteisen kehityksen huomaa selvästi Tampereen Ateriassa ja laitoshoidossa, joilla kummallakin on ollut hyviä työhyvinvointihankkeita. Hakulisen mukaan kiinnittämällä huomiota työhyvinvointiin saadaan hyötyjä, jotka voidaan myös jälkikäteen todentaa. Satsaukset maksavat itsensä vähintäänkin takaisin. Helposti käy niin, että työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta säästetään, mutta niiden kohdalla säästäminen tuleekin itse asiassa kalliiksi. Myös Kunta10-tulokset tukevat sairauspoissoloista vedettyjä johtopäätöksiä. Työhyvinvointi ja -viihtyvyys lisääntyvät huomattavasti esimerkiksi oman työn hallinnan ja työaikojen hallinnan kautta. Muun muassa omien työvuorojen suunnitteluun osallistumisella on myönteiset vaikutukset terveyteen ja työssä jaksamiseen. Lisäksi esimiestyön ja johtamisen jatkuvalla kehittämisellä saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia. Kohtelun ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus työpaikoilla vaikuttavat vahvasti työviihtyvyyteen, Hakulinen toteaa. Konsernihallinnon johtoryhmässä päätettiin sairauspoissaolotilastojen ja kunta10-tulosten pohjalta, että johtamisen ja työn hallinnan lisäksi kehityskeskustelujen menetelmiä ja sisältöjä sekä niistä seuraavia toimenpiteitä kehitetään edelleen. Kehityskeskustelujen tulokset tulisi koota ja analysoida yksiköissä. Keskustelujen pohjalta sovittujen toimenpiteiden toteutumista pitäisi seurata. Keskustelut pitäisi kokea hyödyllisiksi niin, että keskusteluista todella seuraa jotakin, Hakulinen sanoo. Alle 40-vuotiailla yhä enemmän sairauspoissaoloja Sairauspoissaoloissa erot ovat huomattavan suuria organisaatioyksiköiden ja ammattiryhmien välillä. Varsinkin nuorempien työntekijöiden sairauspoissaolojen määrän kasvu on huolestuttavaa, sanoo työympäristösuunnittelija Sampsa Hakulinen. Sairauspoissaolojen määrän kasvu on ollut kaikkein kovinta alle 40-vuotiaiden joukossa. Lu- VILKKU 4 /

10 Työyhteisö, Tampereen kaupunki Työyhteisön toimivuus: Osallistumista tukeva Työyhteisön toimivuus: Innovatiivisuus Työyhteisön toimivuus: Tehtäväsuuntautuneisuus Työpaikan ilmapiiri Sosiaalinen pääoma Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohti tuotantoalueittain 2008 ku on noussut 11 vuodessa yli 40 prosenttia. Hakulisen mukaan kasvun syiksi arvioidaan nuorten peruskunnon heikentymistä, ylipainoa ja asennekulttuurin muutosta suhtautumisessa työhön. Eroja sairauspoissaolojen määrässä on edelleen selvästi näkyvissä myös sukupuolen mukaan: naiset sairastavat enemmän kuin miehet. Miehillä sairauspoissaoloja oli viime vuonna keskimäärin 16,20 päivää, naisilla 21,95 päivää. Kaiken kaikkiaan Tampereen kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen kasvusuunta on samaa luokkaa kuin muissakin Suomen suurissa kaupungeissa. Mitään erityisiä tamperelaisia piirteitä tilastoista ei nouse. Sairauspoissaoloja kertyy eniten tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Seuraavina poissaoloja keryttävät mielenterveyteen liittyvät sairaudet ja tapaturmat. Mielenterveyteen liittyvät sairaudet poissaolojen syynä ovat olleet kasvusuunnassa viime vuosina koko kunta-alalla ,63 3,62 3,58 3,12 3,18 3,15 3,34 3,35 3,29 3,61 3,60 3,54 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 TAMK 6,75 Elinkeinokeskus Tullinkulman työterveys Taloushallinnon palvelukeskus Tietotekniikkakeskus 2. asteen koulutuspalvelut Konsernihallinto Kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut Tampereen logistiikka Sähkölaitos Hyvinvointipalvelujen kehittäminen Suunnittelupalvelut Päivähoito ja perusopetus Viranomaispalvelut Erikoissairaanhoito Tampereen aluepelastuslaitos Auto-ja konekeskus Hallintopalvelukeskus Tampereen Vesi Korjaamopalvelut Liikennelaitos Katu-ja vihertuotanto Avopalvelut Laitoshoito Tampereen tilakeskus Tampereen Ateria 33, ,63 3,61 3,57 Kunta10 tutki työn ja terveyden välisiä yhteyksiä Viime syksynä ja loppuvuodesta 2008 Työterveyslaitoksen tekemään Kunta10-kyselyyn vastasi 8331 Tampereen kaupungin työntekijää. Kaikkiaan kymmenen eri kunnan henkilöstöä koskevaan laajaan tutkimukseen osallistui yhteensä henkilöä. Tampere osallistui työn ja terveyden välisiä yhteyksiä tarkastelevaan tutkimukseen neljännen kerran. Tampereen kaupungin henkilöstön peruskunto on OK verrattuna muihin tutkimukseen osallistuneisiin kuntiin, Sampsa Hakulinen kertoo. Ilmapiiri-kysymyksien vastaukset kertovat, että parin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna on tapahtunut kehittymistä myönteisempää suuntaan. Kehityskeskustelut sekä muut johtamistaidot ja esimiestyö sekä työhyvinvoinnin kehittäminen ovat hyvistä tuloksista ja kehityksestä huolimatta edelleen työsarkaa, jota riittää niin Tampereella kuin muissakin kunnissa. Kunta10-tutkimuksen yksikkökohtaiset tulokset on nyt saatavilla. Tulokset tulisi käsitellä ja keskustella läpi yksiköissä esimiehen johdolla. Saatujen tulosten pohjalta määritellään toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan. Esimiesten toivotaan laittavan pyynnön tietojen toimittamisesta sähköpostilla henkilöstöyksikköön Satu Koskelle tai Sampsa Hakuliselle. Lisätietoja tutkimuksesta, tulosten toimittamisesta sekä käsittelystä löytyy Loorasta (Etusivu Työterveys ja hyvinvointi Työhyvinvointi Kunta10-tutkimus Lisätietoja: Sampsa Hakulinen: tai Satu Koski: tai VILKKU 4 / 2009

11 TEKSTI RIINA KILPINEN KUVAT SUSANNA LYLY Tampereen Logistiikassa on eletty aktiivisten muutosten aikaa. Pääosin Nekalassa sijaitsevat toimipisteet keskitetään kevään aikana yhteen paikkaan Kalevaan vuokraamoa lukuun ottamatta. Merkittävä uudistus on myös huhtikuussa toimintansa aloittanut Kuljetustenohjauskeskus, jonne siirtyvät toiminnot Itellan hoitamasta yksiköstä. Kehitteillä on joukko uusia palveluratkaisuja ainakin materiaalihuollossa ja katalogitoiminnoissa. Tampereen Logistiikka perustettiin entisen Materiaalikeskuksen tilalle vuonna 2007, jolloin sille keskitettiin kaikki kaupungin kilpailutukset ja yhteishankinnat, kuljetustenohjaus ja sisäinen posti. Kilpailutuspalveluita myydään hieman myös muille Pirkanmaan kunnille, mikä on ensiaskel seudullisen yhteistyön kehittämiseksi. Liikelaitosmalliin siirtymisessä suurin muutos on ilmennyt sisäisenä kulttuurimuutoksena. Liikelaitoksessa jokainen euro on ansaittava palveluita myymällä. Toiminnassa panostetaan entistä enemmän asiakastyytyväisyyteen ja asiakkuuden hoitamisesta huolehtimiseen. Uusissa palveluissa pyritään huolehtimaan esimerkiksi materiaalin riittävyydestä niin automaattisesti, että asiakkaat pystyvät keskittymään paremmin omaan työhönsä muun muassa sairaaloissa ja laitoshoidossa. Materiaalihuollon piiriin kuuluvatkin erityisesti terveydenhuollon hoitotarvikkeet, käyttötarvikkeet, sisäinen posti ja pyykit. Vuosittain Logistiikan kautta kilpailutetaan noin 300 hankintaa. Liikelaitoksen toiminnasta vastaavat omalla työpanoksellaan kaikki 55 työntekijää, jotka ahertavat hankintojen, kuljetuksen, materiaalihuollon ja vuokraamon tehtävien parissa. Hankinnoissa noudatetaan tarkasti lakia Hankintalakimiehen Katja Haapasen työnkuvaan kuuluvat muun muassa yleinen neuvonta, avustaminen hankinta-asioissa sekä vastineiden laatiminen oikaisuvaateisiin ja markkinaoikeushakemuksiin. Hankinnoissa toimii neljä tiimiä, jotka hoitavat hankintoja tuoteryhmittäin. Eli käytännössä meidän kauttamme kilpailutetaan niin vauvanvaippojen kuin metsäkoneidenkin hankinnat. Omaa työtäni säätelee hankintalaki, jota noudattaen kilpailutukset on hoidettava, Haapanen selvittää. Tampereen Logistiikan leivissä Haapanen on ollut vuoden ajan. Aiemmin hän työskenteli perintätoimistossa, mutta täysin erilaiset tehtävät julkisella puolella houkuttelivat vaihtamaan työpaikkaa. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Hankintojen kautta pääsee tutustumaan eri alojen toimintaan, vaikka erikoisosaaminen tuleekin yleensä tilaajalta itseltään. Hankinta- asioiden tiimoilta on usein palavereja ja esityksiä, mutta niihin reissaaminen on vain mukavaa vaihtelua toimistossa istumiselle. Lakimiehen työn haasteita ovat Haapasen mielestä määräajat, joihin mennessä asiat on ehdittävä tehdä. Lakeja noudattaen on pyrittävä löytämään tarkoituksenmukainen ratkaisu ongelmatilanteisiin. Yrittäjästä hankintapäälliköksi Lempäälässä vaimonsa ja koiransa kanssa asuva Sami Tapanainen aloitti maalis kuun puolivälissä hankintapäällikkönä Tampereen Logistiikassa. Työporukka on osoittautunut jo ensimmäisten päivien aikana mukavaksi ja asiantuntevaksi. Logistiikassa eletään nyt eräänlaista murrosvaihetta. Toimin hankintapuolen vetäjänä ja esimiehenä, joten pyrin johtamaan Hankintalakimiehenä toimivan Katja Haapasen työ on asiakaslähtöistä ja tekemistä riittää tasaisesti paljon. Talon tavoille opetteleva Sami Tapanainen aloitti hankintapäällikkönä Logistiikassa maaliskuun puolivälissä. Muutosten kevät Logistiikassa VILKKU 4 /

12 koko joukon hyvässä hengessä tulevien uudistuksien läpi, Tapanainen visioi. Diplomi-insinöörin koulutuksen saanut Tapanainen on toiminut viimeiset pari vuotta yrittäjänä. Aiemmin hän on ollut mukana pienessä teollisuusyrityksessä. Ensimmäiset viikot uudessa virassa kuluivat työpaikan käytäntöihin perehtyessä. Siirtyminen yksityiseltä sektorilta julkiselle puolelle tuo varmasti mielenkiintoista haastetta työhön. Haluan oppia tehtäväni mallikkaasti ja hoitaa projektit mahdollisimman hyvin. Toki itsensä kehittäminen ja työuralla eteneminen ovat myös tavoitteitani. Työyhteisö kuin toinen perhe Logistiikan varastossa työt aloitetaan seitsemältä aamulla. Myyntisihteeri Anita Niemelä on tehnyt töitä varastossa jo vuodesta Menetelmätkin ovat ehtineet muuttua, sillä ennen tilauksissa käytettiin käsinkirjoitettuja itsejäljentäviä lomakkeita, mutta nyt suurin osa asiakkaiden tilauksista tehdään niin sanottuina ostoskori-ostoina. Keskusvarastossa on meitä myyntisihteereitä kaksi. Käsittelemme tilauksia, toimituksia, reklamaatioita ja kaikkea mahdollista myyntiä liippaavaa. Lähinnä puhelimitse tapahtuva asiakaspalvelu ja neuvonta ovat suuressa roolissa, Niemelä kertoo. Työnkuvat muuttuvat todennäköisesti hieman, kun toimipisteet keskitetään yhteen paikkaan. Niemelä pitää haastavana myös muiden muutosten mukana pysymistä. Ajan tasalla pysyminen tuntuu sitä vaikeammalta mitä vanhemmaksi tulee. Varaston toiminta on muuttunut täällä työskennellessäni esimerkiksi siten, että ennen asiakkaille toimitettiin etupäässä vain tuotteita, joita varastoitiin. Nykyään ostotiimimme tilaa aivan kaikkea asiakkaiden tarpeisiin. Niemelän mukaan varaston työyhteisö on kuin toinen perhe, joten työpaikalla puhalletaan yhteen hiileen. Pidän asiakaspalvelusta, koska ihmisten kanssa on mukava tehdä työtä. Työn rutiinit toistuvat päivästä toiseen, mutta vuorovaikutus asiakkaiden kanssa tuo oman mausteensa työhön. Se on se pikantti lisä, joka antaa päivään lähes poikkeuksetta positiivisen leiman. Ikäero ei vuokraamossa haittaa Tuoretta työvoimaa edustaa konevuokraaja Velipekka Jaakonsaari, joka selvisi kevättalvella kunnialla neljän kuukauden koeajastaan. Vuok- 12 VILKKU 4 / Myyntisihteerinä varastolla työskentelevä Anita Niemelä kehuu työporukkaa erinomaiseksi ja asiakaspalvelutyökin on antoisaa. Toni Bärmanin vastuualuetta uuden Kuljetustenohjauskeskuksen suunnittelussa ovat olleet tekniset järjestelmät, kuten ohjelmistot.

13 raamo tarjoaa rakennustoimintaan liittyvää kone- ja laitevuokrauspalvelua sekä rakennustarvikkeita. Keskivertotyöpäivään kuuluu pääsääntöisesti asiakkaiden päivystämistä ja palvelua. Siinä ohella teen palautettujen koneiden laitehuoltoa ja korjaamista, koska asiakkaiden tuomia työkaluja on ikävä kyllä usein käsitelty yhtä rajusti kuin pikkulapsena leluja, Jaakonsaari valittelee. Nuorta miestä epäilytti aluksi uudessa työpaikassa suuri ikäero muihin työntekijöihin verrattuna, mutta yhteistyö on sujunut hyvin. Vanhoilta konkareilta voi tietenkin kysyä apua pulmallisissa tilanteissa. Ruuhkaa kasaantuu joskus, kun asiakkaita odottaa jonossa, toinen vuokraaja on keikalla, yksi on sairauslomalla ja mestari on osia hakemassa, eikä ole ketään neuvomassa. Vaihtelua työhön tuovat muun muassa korjauskeikat työmaakopeille, joiden huollosta vuokraamon porukka vastaa. Uuden työpaikan huuma ja työkaverit ovat toistaiseksi jaksaneet motivoida Jaakonsaarta lähtemään töihin joka aamu. Suunnitteilla on sähköpätevyyskurssin läpäiseminen, jotta voin ottaa vastuun tekemistämme sähkötöistä. Toivottavasti myös vuokraamolle löytyy tulevaisuudessa uudet toimitilat, koska hallit ja päärakennus eivät ole aivan moderneimmasta päästä. Kuljetustenohjauskeskuksen suunnittelua Toni Bärman teki diplomityönsä Tampereen Logistiikalle, ja valmistuttuaan viime syksynä hän jatkoi henkilöliikennesuunnittelijana. Suurin työsarka ovat vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset sekä Tampereen palvelubussit. Suurimman osan työajasta on vienyt huhtikuussa aloittanut Kuljetustenohjauskeskus, joka ottaa vastaan kuljetuspalveluasiakkaiden tilauksia, yhdistelee ja välittää ne liikennöitsijöille. Omana päävastuualueena ovat keskuksen tekniset järjestelmät, mutta kaikkeen muuhunkin on tullut puututtua, Bärman kertoo. Kuljetustenohjauskeskuksen toiminta on täysin uudenlaista toimintaa Tampereen kaupungille, mikä on tarkoittanut sitä, että monia ongelmia on ratkottu ensimmäistä kertaa. Toivottavasti toiminnan käynnistyminen ei tuo mukanaan pahoja takapakkeja, sillä suunnitteluvaihe sujui ongelmitta. Toivon pääseväni kehittämään ja parantamaan Kuljetustenohjauskeskuksen toimintaa pitkäjänteisesti. Tietysti sitä toivoo, että oman suunnittelutyön tulos näkyy myös asiakkaille parempina kuljetuspalveluina, Bärman miettii. SUSANNA LYLY KEITTIÖN AMMATTILAISET Suunnittelutyön tulos konkretisoituu Eeva Teuhon mielestä siinä vaiheessa, kun kehitelty ruokalaji on viimeinkin asiakkaiden valittavana ruokalinjastolla. Uusia reseptejä asiakkaiden ehdoilla ja budjetin rajoissa TEKSTI RIINA KILPINEN Padat porisevat testikeittiössä, jotta ravintoloiden ruokalistoille saataisiin vaihtelua sopivaan tahtiin. Tuotekehitykseen vaikuttavat oppilaista kootut makuraadit ja erilaiset ruokalistaryhmät eri keittiöistä, joten pelkästään tuotekehittäjän käsissä eivät ratkaisut ole. Yleensä uudet ruokalajit maistuvat asiakkaille, mutta mokiakin on ajan saatossa sattunut. Testasimme chili con carnea jauhelihasta peruskoulun makuraadille, mutta oppilaat halusivat kastikkeesta pavut ja muut ylimääräiset kasvikset pois. Siitähän tulisi sitten vain tavallinen jauhelihakastike, joten unohdimme koko ruokalajin siltä osin, tuotekehittäjä Eeva Teuho hymyilee. Kaksi vuotta nykyisessä toimenkuvassaan Tampereen Ateriassa ahkeroineella Teuholla on pitkä historia ravitsemusalalla ja hän on opettanut vähän aikaa myös catering-alaa ammattioppilaitoksessa. Tuotekehittäjän työhön kuuluu ruokalajien suunnittelun lisäksi ravintoaineiden ja hintojen laskemista, tavarantoimittajien tapaamista sekä kommunikointia keittiöiden kanssa. Avustan keittiöitä tarvittaessa erikoisruokavalion suunnittelussa asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan esimerkiksi raaka-aine valintojen kanssa. Saattaa olla, että jollekin päiväkotilapselle soveltuu vain alle kymmenen ruoka-ainetta, joista ateriat pitää saada aikaiseksi. Aivan tyhjästä ei reseptien kehittämistä aloiteta, vaan perusreseptejä mukaillaan uuteen uskoon. Testaus on pitkäjänteistä työtä ennen kuin resepti päätyy ravintoloiden tarjottavaksi. Keittiöiden erilaiset tilat ja työvälineet vaikuttavat reseptiin, sillä kyseessä ei ole pelkkä aineluettelo, vaan myös työohje. Ruokien nimiäkin joutuu pohtimaan melko tarkkaan. Henkilöstöravintoloissa nimet saavat olla luovia, mutta vanhainkodeissa niistä pitää ilmetä 3. VILKKU 4 /

14 pääraaka-aineet selkeästi. Panna cotat ja boysenmarjat aiheuttavat vain kummastusta, Eeva Teuho toteaa. Työssä on haastavinta tasapainoilla rajatun budjetin ja asiakkaiden tyytyväisinä pitämisen välillä. Toki elintarvikealan lainsäädäntöjä on noudatettava, koska tuotekehityksen väki haluaa varmistaa turvallisen ja laadukkaan toiminnan jo tuotteiden valinnasta alkaen. Ylöjärvellä kahden poikansa ja aviomiehensä kanssa asuva nainen ei jää töiden jälkeen sohvalle makoilemaan. Liikunnallinen toiminta on lähimpänä sydäntä. Juoksen työkaverini kanssa lenkkejä tavoitteena maraton. Tukholman maraton toukokuun lopussa on tämän vuoden päätavoite. Juoksen kokopitkän maratonin kerran vuodessa nyt jo neljännen kerran! Muun ajan vuodesta juoksen lyhyempiä matkoja, ja lisäksi pyöräilen ja käyn jumpassa. Ikuinen opiskelijakin olen, joten suoritan parhaillaan ravitsemustieteen perusopintoja yliopistolla. Kuuntelen myös paljon musiikkia ja käyn konserteissa, Teuho listaa harrastuksiaan. Kotioloissa Teuhon perheessä kokkaillaan ahkerasti. Vieraita on mukavaa kutsua syömään ja suunnitella heille erilaisia tarjottavia. Minä ja vanhempi poikani söisimme mielellämme eksoottisiakin ruokia, kun taas toinen poika ja isäntä ovat perinteisen suomalaisen linjan kannattajia. Leivon usein rentoutuakseni, joten välillä joutuu pohtimaan, mitä niillä kaikilla kakuilla ja pullilla tehdään, joita ehdin päivässä pyöräyttää, Teuho nauraa. Salaatit ja broileriruoat ovat Eeva Teuhon erityisiä suosikkeja niin omassa kokkailussa kuin Aterian valikoimissakin. Broileri-pestolasagne on hyväksi todettu ruoka, jota tarjotaan meillä kotona lähinnä illanistujaisissa ja viikonloppuisin. Broileri-pestolasagne 9 lasagnelevyä 1 sipuli n. 500 g marinoituja broilerisuikaleita Juustokastike: 3 rkl margariinia 3/4 dl vehnäjauhoja 8 dl rasvatonta maitoa 250 g sulatejuustoa, esim. Koskenlaskijaa 185 g vihreää pestoa 1/2 tl mustapippurirouhetta Paista hienonnettu sipuli ja broilerisuikaleet pannulla. Valmista sitten juustokastike. Sulata rasva, lisää jauhot ja kiehauta. Lisää maito varovasti pienissä erissä sekoittaen. Kiehauta. Lisää kuutioitu juusto, pesto ja mustapippuri. Sekoita kunnes juusto on sulanut. Kokoa lasagne kerroksittain. Päällimmäiseksi juustokastiketta. Kypsennä 200 asteessa n. 45 minuuttia. Tarjoa hyvän salaatin ja rapsakan leivän kera. 14 VILKKU 4 / 2009 Tampere valmis nuorison urheilu Olympiafestivaali on yhteinen ponnistus TEKSTI MATTI WACKLIN KUVAT SUSANNA LYLY Euroopan nuorten olympiafestivaalien projektipäällikkö Mikko Heinonen on yllättävän rauhaisanoloinen, vaikka h-hetkeen on enää pari kuukautta. Tampereen tähän asti suurin urheilun kansainvälinen monilajitapahtuma, noin 3500 nuorta urheilijaa kokoava EYOF 2009 käynnistyy 18. heinäkuuta. Osallistuvien maiden joukkueenjohtajat kävivät tutustumassa järjestelyihin huhtikuun lopulla. Kritiikkiä esitettiin hyvin vähän. Kaikki perusasiat ovat kunnossa. Sikainfluenssan vaikutuksista ei voi sanoa mitään varmaa, mutta muuten olemme valmiita. Heinonen sanoo, että kisapaikat ovat kunnossa kaupungin rutinoituneiden tekijöiden ansiosta. Ilmapiiriin vaikuttavat kuitenkin myös majoitus, kuljetukset ja ruokailut. Näin suuren massan majoittaminen, liikuttaminen paikasta toiseen ja syöttäminen on haasteellista. Heinonen kertoo, että yhteistyö kuljetuksia koordinoivan Tampereen joukkoliikenteen ja ruokailuja koordinoivan Tampereen Aterian kanssa on sujunut hienosti. Myös majoitustilanne on hyvä, vaikka kisoihin onkin tulossa parisataa urheilijaa odotettua enemmän. Lisää majoituspaikkoja saatiin, kun Pirkan opiskelija-asuntojen talot valmistuvat Hervantaan kolme kuukautta aikatauluaan edellä. Järjestelyissä ovat olleet mukana monet muutkin kaupungin yksiköt liikuntapalveluista nuorisopalveluihin ja tilakeskukseen. Henki on ollut hyvä. Projektipäällikön näkökulmasta tuntuu, että kaikki ovat ottaneet tapahtuman omakseen. Suurta vastuuta kantavat muun muassa avajaisista ja päättäjäisistä vastaava konserninhallinnon Iina Ojala, kuljetuksia hoitava Juha- Pekka Häyrynen, Tampereen Aterian Tiina Tamiola ja kilpailijoiden sosiaalisen ohjelman kokoava Anna Saarni nuorisopalveluista. Kisakanslia Hervannassa Mikko Heinonen on jo siirtänyt toimistonsa Tampereen teknisen yliopiston tiloihin, joissa on varsinainen kisakanslia. Hervanta on muutenkin ki-

15 juhlaan Olympiafestivaaleille hankittuihin nojapuihin tarttunut projektipäällikkö Mikko Heinonen sanoo, että Tampereen kisapaikat kestävät varmasti kriittisenkin tarkastelun. Käyttöpäällikkö Matti Kaario muistuttaa, että niin upouusi hevonen kuin muutkin voimisteluvälineet palvelevat festivaalin jälkeen tamperelaisia harrastajia. sojen kannalta tärkeä paikka, koska siellä on kisakylä, jota Heinonen kisojen aikana johtaa. Vielä ei tarkkaan tiedetä, kuinka paljon turisteja tapahtuma vetää. Go-Tampere on kuitenkin saanut jo joukon tiedusteluja muun muassa Etelä-Euroopasta. Lopulliset tiedot joukkueista tulevat kesäkuun alussa. Kisat näkyvät väkevästi myös Tampereen keskustan katukuvassa. Pystytämme Kuninkaankadulle Anttilan nurkalle ohjelmateltan. Ne jaetaan osallistujille. Pullot eivät ole kertakäyttöisiä, vaan niihin voi kirjoittaa oman nimensä ja täyttää uudelleen hanasta. Pulloissa on jo alunperin samaa vettä kuin hanasta tulee, kertoo Mikko Heinonen. Liikuntapalveluiden iskuryhmä valmiina Käyttöpäällikkö Matti Kaario vastaa nuorison olympiafestivaalin kilpailu- Ympäristöohjelmaan dollarin tuki Kansainvälinen olympiakomitea ei ole edellyttänyt Tampereelta tarkkaa ympäristöohjelmaa, kuten se vaatii aikuisten olympiakaupungeilta. Tampereella ohjelma on kuitenkin tehty vapaaehtoisesti. KOK lahjoitti sen tekemiseen dollaria. Hyvä esimerkki ekologisesta lähestymisestä on vesipulloa, jotka Tampereen Vesi toimittaa. VILKKU 4 /

16 KOK:n Jacques Rogge avaajaksi? Milja Nuuttila piirsi Olympiapuiston Jos hyvin käy, Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Jacques Rogge vihkii heinäkuussa käyttöön Hervantaan valmistuvan Olympiapuiston. Jos kutsu kuuluu, avajaisissa ovat mukana myös puiston suunnittelija Milja Nuuttila suunnittelupalveluista ja kaupunginpuutarhuri Timo Koski. Se olisi tietysti kunnia, myöntää kaksikko. Hervanta-keskuksen eteläpuolelle vanhalle parkkipaikalle keskelle asuinaluetta kesä-heinäkuussa nouseva puisto on ollut rakennusohjelmassa aikaisemminkin. Sen tekemistä on jouduttu taloudellisista syistä siirtämään. Kun tieto nuorten olympiafestivaalien järjestämisestä tuli, hanke sai vauhtia. Hervanta on nuorten olympiafestivaalien keskus monessa mielessä. Siellä on muun muassa kisakylä. Olympiapuistosta tulee Tampereen tähän asti suurimman urheilutapahtuman muistomerkki, sanoo Timo Koski. Hän ja Nuuttila ovat esimerkkejä niistä kymmenistä kaupungin työntekijöistä, jotka ovat ahertaneet heinäkuisen olympiafestivaalin onnistumiseksi. Olympiarenkaat kutsuvat Milja Nuuttilan suunnitelman ytimessä ovat metallista rakennetut, maalatut erikokoiset olympiarenkaat, joista suurin on 2,2-metrinen musta rengas. Se on samalla Olympiapuiston eräänlainen sisäänkäynti Insinöörinkadulta. Lisäksi olympiavärit näkyvät oleskelualueen kalusteissa, istuimissa ja roskaastioissa. Ajatuksena on ollut, että puisto valaistuine olympiarenkaineen on ennen kaikkea ympäristötaideteos, jota käydään katsomassa. Olympiapuistoa ei rakenneta oleskelualueeksi, vaikka viihtyisässä ympäristössä voi välillä levähtääkin, kertoo Nuuttila. Hän kuitenkin korostaa, että olympiarenkaat rakennetaan vahvoiksi. Ne kestävät myös roikkumisen. Kun nuorten olympiafestivaalin tamperelaisiin teemoihin kuuluu ympäristöasiat, se tuntuu myös 2000 neliön puistossa. Siellä näkyy monipuolinen ja värikäs keväästä syksyyn kukkiva kasvillisuus. Puistoon tulee sipulikukkia, perennoja, pensaita ja puita. Hervantaan kesällä rakennettavan Olympiapuiston havainnekuva. Puisto on ympäristötaideteos. paikoista yhdessä liikuntapalveluiden muun väen kanssa. Työn luonnetta kuvaa hyvin se, että festivaalien aikana heinäkuuta kukaan lipan väestä ei ole lomilla. Takaamme, että kilpailupaikat ovat kunnossa, kun kisat alkavat. Kaariolla on apunaan liikuntapalvelujen rakentamisryhmä, jota sanotaan rempparyhmäksi. Hän muistuttaa, että olympiafestivaalit tuovat lisäarvoa myös tavallisen tamperelaisen kuntoilijan ja urheilijan elämään. Ilman kisoja emme varmasti olisi voineet hankkia kerralla yhtä paljon välineitä. Ne tulevat kisojen jälkeen tamperelaisten käyttöön. Olympiafestivaalin vuoksi on hankittu muun muassa kolme uutta judotatamia ja telinevoimisteluun uudet välineet. Ratinan tulostaulun viereen tehdään verryttelyalue. Siinä on muun muassa 120 metrin juoksurata, pituushyppypaikka ja kuularinki. Ruotulan tenniskeskukseen on ra kennettu uusi keskuskenttä, joka palvelee myös ATP-turnausta. Pyynikillä ajetaan pyöräilykisa, joka starttaa näkötornilta. Pyynikin katujen montut paikataan. Tampere on hankkinut myös uusia tulostauluja, jotka soveltuvat palloilulajeihin. Messu- ja urheilukeskuksen D- hallissa pelataan tamperelaisille vähän outoa käsipalloa. Kentän matto vuokrataan, koska sillä ei ole Tampereella muuta käyttöä. Meillä on muutaman suomalaiskaupungin kanssa kimppa, jossa tavaroita ja välineitä lainataan niin, että lainaaja maksaa vain kuljetuskustannukset. 16 VILKKU 4 / 2009

17 MITÄ TEILLÄ TEHDÄÄN? Kotihoidon asiakasohjaus palvelee ikääntyviä tamperelaisia TEKSTI MINNA PAJUNEN KUVAT: SUSANNA LYLY Kotihoidon asiakasohjausyksikkö arvioi kotihoidon nykyisten ja tulevien asiakkaiden palvelutarpeita ja ohjaa heitä palveluihin hakeutumisessa. Suurin osa kotihoidon asiakkaista on ikäihmisiä. Yksikkö aloitti toimintansa marraskuun alussa. Asiakasohjaajiin voi ottaa puhelimitse yhteyttä maanantaista perjantaihin kello Oman asuinalueen asiakasohjaajan yhteystiedot löytyvät helpoiten kaupungin verkkosivuilla olevasta kotihoidon hausta, joka on osoitteessa sote/kotihoito 1) Miten kotihoitoon ja palveluasumiseen hakeutuminen on muuttunut? Aiemmin kotihoidon tiimien vetäjät arvioivat asiakkaan palvelutarpeen, ja nyt se on siirtynyt tilaajan tehtäväksi. Tarkoituksena on, että ihmisillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet saada palveluja riippumatta siitä, missä kaupunginosassa he asuvat. Palveluja järjestetään samoilla periaatteilla kaikille, kertovat asiakasohjauksen päällikkö Kaisa Taimi ja vastaava asiakasohjaaja Johanna Leisio. 2) Kuinka paljon asiakasohjausyksikössä on henkilökuntaa? Tampere on jaettu 22 lähipalvelualueeseen, joista vastaa 19 asiakasohjaajaa. Lisäksi Kalevassa toimii yksi lähipalvelualue, jonka kotihoidosta vastaa MedOne. Asiakasohjausyksikön työntekijät ovat koulutukseltaan kotipalveluohjaajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Suurin osa heistä on työskennellyt aiemmin kotihoidossa. Tampereella on tällä hetkellä noin kotihoidon asiakasta. 3) Mitä asiakasohjaajat tekevät? Arvioimme asiakkaan kotihoidon palvelutarpeen, teemme päätökset hänen tarvitsemistaan palveluista ja ohjaamme ja autamme asia kasta hakemaan esimerkiksi Kelan etuuksia. Olemme mukana suunnittelemassa kotihoidon asiakkaiden palveluja, kun he kotiutuvat Kaupin sairaalasta, Pikonlinnassa sijaitsevalta MedOnen osastolta, Hatanpään puistosairaalan geriatrian osastoilta V1 ja V2 tai psykogeriatrian osastolta U2 tai Pitkäniemen sairaalasta. Kotihoidon palvelujen lisäksi järjestämme tarvittaessa asiakkaalle tukipalveluja kuten turvapuhelimen, päiväkeskuspalvelun, kauppa- ja ateriapalvelut, siivouksen tai kuljetuspalvelut. Teemme asiakkaille lähetteitä lyhytaikaishoitoon ja myös pitkäaikaishoitoon silloin kun kotona itsenäisesti asuminen vaikeutuu. Valvomme ja arvioimme asiakkaan saaman palvelun laatua, hoidamme asiakkaan laskutuksen sekä seuraamme palvelujen kustannuksia. Asiakkaat voivat kysyä meiltä neuvoa kaikissa kotihoidon hakeutumiseen liittyvissä asioissa. 4) Ketkä ovat yhteistyökumppaneitanne? Teemme tiivistä yhteistyötä kotihoidon tiimien esimiesten kanssa. Asiakkaan tarvitsemat kotihoidon palvelut suunnitellaan kotikäynnin pohjalta, ja asiakkaan tilanteen muuttuessa esimerkiksi kotihoidon työntekijä voi tarvittaessa pyytää palvelujen uudelleenarviointia. Teemme yhteistyötä myös kotiutustiimin kanssa, joka kotiuttaa potilaita Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, Hatanpään sairaalan A- ja B-osastoilta sekä Hatanpään puistosairaalan geriatrian osastolta V3. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat kotihoidon yksityiset palveluntuottajat ja kolmannen sektorin toimijat, kuten esimerkiksi Mummon kammari ja Hervannan verkko. Kotihoidon asiakasohjausyksikössä työskentelee yhteensä 19 asiakasohjaajaa. Yksikön päällikkönä työskentelee Kaisa Taimi. Vastaava asiakasohjaaja Johanna Leisio neuvoo ja ohjaa asiakkaita kotihoidon palveluihin hakeutumisessa. Kotihoidon palvelutarve arvioidaan kotikäynnillä asiakkaan luo. VILKKU 4 /

18 Ota Kahva käyttöön Looran työkaluista Käyttäjätunnuksia hallinnoiva Kahva-järjestelmä on otettu käyttöön. Windows-tunnuksia ei enää tarvitse hakea erikseen, vaan henkilön työsuhteen kirjaaminen kaupungin henkilötietojärjestelmään (SAP HR) käynnistää automaattisesti tunnustilauksen SAP HR:stä Kahva-järjestelmään. Kahva lähettää esimiehille sähköpostiviestillä tiedon uudesta työntekijästä sekä linkin tunnuksen hyväksymiseen ja noutamiseen. Tarkempia ohjeita Kahvan sivuilla Windows-tunnukset muodostuvat uusille henkilöille automaattisesti Kahvan kautta SAP HR tietojen mukaisesti. Windows-tunnuksen voimassaolon jatkumiseen riittää voimassaolevan työsuhteen tallentaminen SAP HR:ään tunnuksen haltijan yksikössä tai Halossa. Tällöin henkilöön liittyvät työsuhde- ja organisaatiotiedot päivittyvät Kahvan kautta. Kahva-järjestelmän perustana on SAP HR organisaatio- ja työsuhdetiedot. SAP HR organisaation muutoksista välitetään tiedot Kahvaan, missä tapahtuu organisaation muuttuminen ja päivittyminen SAP HR vakanssien muutokset välitetään Kahvaan Uuden henkilön tullessa töihin Kahvajärjestelmään siirretään automaattisesti tiedot henkilöstä, vakanssista ja työsuhteesta Olemassa olevan henkilön työsuhteen muutos välitetään Kahvaan Määräaikaisten henkilöiden työsuhdejaksot päivitetään Kahvassa jo olevaan tietoon Työsuhteen tallennus tehdään joko yksikössä tai Halossa. Kahvaa käytetään www-selaimella Helpoimmin Kahvaan pääsee, kun avaa ensin Looran. Kahva-linkin saa lisättyä Looran oikeaan reunaan omiin työkaluihin seuraavasti: Valitse Looran yläreunasta Omat asetukset > laita Työkalut -valikosta rasti ruutuun Kahva > napsauta Tallenna. Jos on kirjautuneena koneelle omilla tunnuksilla, ei Kahvaan tarvitse erikseen kirjautua. Jos Kahvan käyttöliittymä ei aukea, niin Windows-tunnuksen salasanan vaihto saattaa auttaa. Mistä Kahvan käyttöohjeet löytyvät? Loora > Tietotekniikka > Käyttäjätunnusten hallinta eli Kahva > Kahvan käyttöohjeet. Tälle sivulle lisätään kaikki Kahvan käyttöohjeet. Sivustolle pääsee myös suoraan osoitteella TUL:n liittojuhla on Tampereen isoin tapahtuma Tampereella vietetään kesäkuussa vuosituhannen toistaiseksi suurinta suomalaista liikunnan ja kulttuurin juhlaa. Työväen Urheiluliiton TULe2009-liittojuhla tuo kaupunkiin arviolta kisavierasta. Liittojuhlaviikonloppuna kilpaillaan Tampereella ja naapurikunnissa 51 lajissa, mutta mukaan mahtuu myös paljon kulttuuria. Edellinen viikonloppu on saanut nimekseen Starttiviikonloppu, jolloin Tampereelle tulee tuhansia ammattiliittojen jäseniä omaan tapahtumaansa. Näiden viikonloppujen välissä on Tapahtumien viikko, joka tarjoaa tamperelaisille muun muassa mahdollisuuden kokeilla eri lajeja. 11. liittojuhla on kahdella tavalla historiallinen: ensimmäistä kertaa tapahtuma järjestetään pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja ensimmäistä kertaa liittojuhla ulottuu kahdelle viikonlopulle. TUL:n kehittämisjohtaja Sari Virta antaa jo tässä vaiheessa ison kiitoksen Tampereen kaupungille. Tampereella järjestettyjen isojen urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäjien ei ole tarvinnut pettyä kaupungin panostukseen ja yhteistyöhön, eikä pettymyksen ilmettä nähtäne tullilaistenkaan kasvoilla. Ilman kaupungin panostusta ja myötämielisyyttä ei koko liittojuhlaa olisi tänne haettu, Virta sanoo. Tampereen kouluista iso osa on käytössä liittojuhlaviikonloppuna majoitus- ja ruokailukouluina. Luonnollisesti kaupungin omistamat urheilupaikat ovat kisanäyttämöinä, liikennelaitoksen autoilla pääsee kisapassilla ja TKL:n autot hoitavat lisäksi lauantaina kuljetuksia rautatieasemalta majoituskouluille ja sunnuntaina päinvastaiseen suuntaan. TULe2009-liittojuhla on niin iso tapahtuma Suomessa, ettei sitä voida järjestää kuin muutamassa kaupungissa. Tampereenkaan tarjonta ei riitä, vaan meillä on kilpailuja Nokialla, Ylöjärvellä ja Kangasalla, Virta sanoo. TUL:n 11. liittojuhla näkyy monin tavoin Tampereella ja etenkin kaupungin keskustassa. Tunnelmaan pääsee hyvin jo lauantaina 6.6. Pyynikin kentällä koko perheelle tarkoitetussa Sporttipäivässä. Kymmenien tapahtumien ketjun viimeiset lenkit ovat pääjuhla lauantaina Ratinassa ja sitä seuraava kansanjuhla Keskustorilla. Avajaiset perjantaina pidetään niin ikään tamperelaisten väljässä olohuoneessa. Kilpailujen ja näytöslajien kirjo kattaa suomalaisen liikuntakulttuurin laidasta laitaan. Lisätietoja 18 VILKKU 4 / 2009

19 SUSANNA LYLY TampereRekryssä avajaiset TampereRekryssä vietettiin avajaisia toukokuun alussa. TampereRekry on Tampereen kaupungin toimipiste, jossa voi tutustua kaupungin työpaikkatarjontaan ja jättää sähköisen työhakemuksen. Työntekijöiden rekrytointipiste sijaitsee keskusvirastotalossa katutasossa, Aleksis Kiven katu B. Lisäksi tiloissa toimii sijais- ja palkkatukirekrytointi. TampereRekryssä tullaan järjestämään myös yksikkö- ja ammattikohtaisia tapahtumia ympäri vuoden. Avajaisissa esiteltiin kaupungin työnhakujärjestelmiä IMURIa ja sijaisrekisteriä. TampereRekry on avoinna maanantaista keskiviikkoon ja perjantaina kello ja torstaina kello Tulevista tapahtumista ilmoitetaan Tampereen kaupungin internetsivuilla Kaupungin henkilöstö kokoontuu yhteiseen golftapahtumaansa taas elokuussa. Kilpailu järjestetään torstaina Ruotulassa, jossa pelattiin myös viime vuonna. Tänä vuonna kilpailu alkaa kello 14 yhteislähtönä. Tampere Golf -nimeä kantaa myös henkilökohtaisen kilpailun kiertopalkinto, josta kilpaillaan pistebogeyna tasoituksin. Kolmihenkisin joukkuein pelattavan toimialojen välisen joukkuekilpailun kiertopalkintona on Jarmon Kilpi. Viimevuotisen joukkuekilpailun voittoa puolustaa Tampereen Vesi, henkilökohtaisen kisan voitti Tommi Kivimäki. Tampere Golf 2009:ään ilmoittaudutaan mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa jossa on myös tarkemmat tiedot ja ohjeet kilpailusta, sen säännöistä ja historiasta. Kilpailuun aiemmin osallistuneet saavat tiedon myös sähköpostilla. Lisätietoja Tampere Golfista antavat kilpailutoimikunnan jäsenet: Aulis Yli-Sirniö , Lasse Loponen , KIITOKSIA Kiitän lämpimästi teitä kaikkia yhteisistä työvuosista ja muistamisestanne jäädessäni eläkkeelle. Menestyksellistä jatkoa ja hyvää kesää kaikille. Saija Vienola Kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme Hatanpäällä olomme aikana! Paikka vain vaihtuu, yhteistyömme jatkuu. Hatanpään päivystysaseman väki Kiitos huomioimisestani jäädessäni eläkkeelle. Kiitos yhteisistä työvuosista, niin taipaleen alusta luvuilta, kuin jälkispurtistakin saakka. Jaksoihin mahtui niin paljon; enimmäkseen aina uuden oppimista ja loppu silkkaa elämän koulua. Työn iloa ja menestystä kaikille Infratuotantoon! Marja Sahlstedt Jäimme vapaalle täysin palvelleina, juhlittiin Kiitämme työtovereitamme, lähimpiä esimiehiämme, työpäällikköä ja Tilakeskusta. Seppo Inha ja Mikko Kiviniemi TARMO TOUHUNEN KARI HIETALA VILKKU 4 /

20 Kutsu kaikille kaupungin työntekijöille Tule mukaan henkilöstöpäivään! Kaupungin henkilökunnan yhteistä henkilöstöpäivää viete tään tänä vuonna tuttuun tapaan Särkän niemessä tiistaina 25. elokuuta 2009 kello Huvipuistoalue ja Delfinaario tarjoa vat riemukkaat puitteet yhteisen hauskan päivän viettämiseen. Kaupungin henkilöstö joutuu tänä vuonna tekemään työtään kovien säästöpaineiden alla, joten henkilöstön työssä jaksaminen ja yhteishengen luominen työpaikoilla korostuvat entisestään. Henkilöstöpäivän teemana onkin tänä vuonna Samassa veneessä. Tällä teemalla halutaan nostaa entistä Ilmianna hyvä esiintyjä Henkilöstöpäivän järjestelyt pyritään tänä vuonna hoitamaan mahdollisimman vähin ulkopuolisin kustannuksin, joten päivän ohjelmisto rakennetaan pääosin oman osaavan väen voimin. Nyt onkin oiva tilaisuus päästä näyttämään omia kykyjään estradille. Ilmianna siis itsesi tai lahjakas työtoverisi sähköpostitse enemmän esiin yhdessä tekemisen ajatusta. Tärkeätä on, että arvostamme sekä omaa että muiden työtä yli ammattirajojen ja luotamme työtovereihimme. Tule mukaan viettämään henkilöstöpäivää joko yksin tai yhdessä työporukan kanssa! Huvia ja hyötyä Särkänniemessä vietetään tänä vuonna 40-vuotisjuhlaa. Huvipuistoalueen lisäksi henkilöstöpäivän aikana pääset tutustumaan Akvaarioon, Delfinaarioon, Lasten eläinpuistoon, Planetaarioon, Näsinneulaan ja Sara Hildenin taidemuseoon. Huvipuistossa kannattaa käydä testaamassa uutuuslaite Tyrsky. Planetaariossa nähdään uusi ohjelma Tähdet, myös Akvaarioon on asettunut uusia asukkeja. Delfinaariossa meitä viihdyttää valloittava delfiiniperhe. Sara Hildénin taidemuseossa voi käydä ihastelemassa amerikkalaista nykytaidetta. Tampere täyttää tänä vuonna 230 vuotta, joten henkilöstöpäivässä juhlitaan myös kaupunkimme juhlavuotta. Henkilöstöpäivän aikana saamme eväitä jaksamiseen ja tietoa työterveyteen liittyvistä asioista. Itsensä hoitaminen ja kunnossa pitäminen ovat myös esillä päivän aikana. Muista ilmoittautua etukäteen! Särkänniemen henkilöstöpäivään voivat osallistua kaikki kaupungin palveluksessa olevat työntekijät niin vakituiset kuin määräaikaisetkin. Muistathan, että päivään edellytetään ennakkoilmoittautumista. Henkilöstöpäivään ilmoittaudutaan ensisijaisesti Loorassa olevalla ilmoittautumislomakkeella mennessä. Päivään voit ilmoittautua myös puhelimitse Nora Khelif puh (cid 32707). Henkilöstöpäivänä Särkänniemen alue on muilta asiakkailta suljettu ja tilaisuuteen pääset mukaan vain rannekkeella, joka jaetaan etukäteen ilmoittautuneille. Päivään osallistumisesi varmistat siis vain ilmoittautumalla ja noutamalla rannekkeen etukäteen. Rannekkeet voi noutaa eri puolella kaupunkia olevista noutopisteistä. Tilaisuudessa tarjotaan välipala, jota varten jaetaan rannekkeen yhteydessä lipuke. Särkänniemen parkkialueet ovat käytössämme maksutta henkilöstöpäivän aikana. Henkilöstöpäivään on tulossa runsaasti väkeä, joten parasta olisi, jos työporukat voisivat tulla Särkänniemeen kimppakyydeillä tai julkisilla liikennevälineillä.

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews AlfaKuntoutus, Kuntoutuspolku ja Kyröskartano 1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews on AlfaKuntoutuksen, Kuntoutuspolun ja Kyröskartanon yhteinen tiedotuslehti AlfaKuntoutus on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Strategia Siun sote hallitus Siun soten valtuusto

Strategia Siun sote hallitus Siun soten valtuusto Strategia 2017-2018 Siun sote hallitus 22.11.2016 Siun soten valtuusto 8.12.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Taustaa Suomi on satavuotisen historiansa aikana kehittynyt

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS Johtokunta Johtaja Airi Turunen Hallintopäällikkö vs. Marja Havukainen Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 26.10.2016, klo 08:00-09:37 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot