Markus ohjaa Mustin lapsia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markus ohjaa Mustin lapsia"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin henkilöstölehti Markus ohjaa Mustin lapsia Sairauspoissaoloja yhä enemmän s.9 Tampere valmistautuu nuorten olympiafestivaaliin s.14

2 PÄÄKIRJOITUS TOUKOKUU 2009 Äkkijarrutuksen jälkeen SUSANNA LYLY Valtuusto joutui huhtikuun ylimääräisessä kokouksessaan tekemään äkkijarrutuksen kaupungin menoihin. 28 miljoonan euron säästötalkoilta ei välttynyt mikään toimiala, mutta lauta- ja johtokunnat pyrkivät priorisoimaan säästöt siten, että ne mahdollisimman vähän heikentäisivät lakisääteisiä ja elintärkeitä palveluja. Valtuustossa säästöpakettia pienennettiin vielä 2,5 miljoonalla eurolla ja näin turvattiin mm. avopalveluiden toimintoja. Säästöleikkausten tekeminen ei ole tietenkään mieluinen tehtävä luottamushenkilöille, sillä hyvin ymmärretään se, että ne aiheuttavat monenlaisia hankaluuksia niin kaupunkilaisille kuin palveluja tuottavalle kaupungin henkilöstöllekin. Tosiasioita emme voi kuitenkaan paeta. Verotulojen kasvu on pysähtynyt ja yhteisöverotulot romahtavat tänä vuonna. Täytyy silti muistaa, että nytkin leikattiin vain kaupungin menojen kasvua. Säästöjen jälkeenkin kaupungin menot kasvavat noin 3 prosentilla. Myös henkilöstösäästöistä neuvoteltiin järjestöjen kanssa, mutta tuloksetta. Nyt henkilöstösäästöt toteutetaan mm. sijaisten käyttöä rajoittamalla. Tässäkään suhteessa työyhteisöt eivät ole samalla viivalla, vaan etenkin naisvaltaisilla hoiva- ja kasvatusaloilla työkuorma lankeaa entistä pienemmän joukon harteille. Se lisää työn kuormittavuutta ja voi näkyä sairauspoissaolojen kasvuna, nehän ovat jo nykyisinkin huolestuttavan korkeita. Toinen ikävä puoli on nuorten työllisyystilanteen vaikeutuminen, kun sijaisuuksia ei ole tarjolla entiseen tapaan. Säästöjen tulisi jakaantua tasaisemmin. Siksi henkilöstöä on rohkaistu pitämään palkattomia vapaita siellä, missä se työtehtävien kärsimättä on mahdollista. Näin kaupunki pyrkii saamaan henkilöstösäästöt vapaaehtoisin keinoin. Toivon että se onnistuu, sillä elokuun lopussa tilannetta arvioidaan uudelleen. Myös kaupunginvaltuusto on kantanut kortensa kekoon. Olemme leikanneet pysyvästi kokouspalkkioita ja päättäneet, että säästötalkoiden aikana valtuusto ja lautakunnat eivät tee perinteisiä opintomatkoja. Lisäksi suuri osa valtuutetuista luopui vapaaehtoisesti ylimääräisen kokouksen palkkiosta. Samaan aikaa kun joudumme jarruttamaan menojen kasvua, teemme kaupungille uutta strategiaa. Valtuuston tahtotila on, että hyvät palvelut säilytetään. Se voi merkitä sitä, että veroprosenttia joudutaan korottamaan. Ensin on kuitenkin etsittävä niin kutsuttuja rakenteellisia säästöjä, joilla palvelut voidaan tuottaa pienemmin kustannuksin. Saattaa nimittäin olla, että sellaisiin nopean kasvun vuosiin, joihin olimme jo tottuneet, ei ole tulevalla strategiakaudella paluuta. Hyviin palveluihin kuuluvat asiakaslähtöisyys, lähipalvelut ja kuntalaisten arjen sujuvuus kuntarajoista ja palvelun tuottajasta riippumatta. Näistä tavoitteista ei pidä edes hitaan kasvun oloissa antaa periksi. SISÄLTÖ 2 Pääkirjoitus 3 Valtuusto päätti säästöistä 4 Kaupukistrategia uudistuu 6 Kehittäjäpalkitut työnsä ääressä 9 Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät 11 Tampereen Logistiikka hioo palvelujaan 13 Keittiön ammattilaiset 15 Nuorten olympiafestivaalien järjestelyt viimeistelyvaiheessa 17 Mitä teillä tehdään? 18 Kahva käyttöön 18 TUL:n liittojuhla kesäkuussa Tampereella 19 Tampere Rekry avattiin 19 Tampere Golf jälleen elokuussa 19 Tarmo Touhunen 20 Henkilöstöpäivä elokuussa Särkänniemessä Irene Roivainen Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr) VILKKU Tampereen kaupungin henkilöstölehti 45. vuosikerta JULKAISIJA Tampereen kaupungin viestintäyksikkö TOIMITUKSEN OSOITE Vilkku, Tampereen kaupunki, PL 487, Tampere PÄÄTOIMITTAJA Raija Lindell, juttuideat ja -vinkit tai VILKKU INTER NETISSÄ tampereinfo/ tiedotus/julkaisut/vilkku TAITTO Marja Muhonen PAINOPAIKKA Painoyhtymä Oy, Porvoo ISSN SEURAAVA VILKKU ilmestyy syyskuussa. Etukäteen sovittu aineisto on toimitettava mennessä päätoimittajalle. Toimi tuksella on oikeus aineiston käsittelyyn ja lyhentämiseen. KANNEN KUVA Susanna Lyly. Markus Henriksson on yksi palkitun Lastenkerho Mustin vetäjistä. OSOITTEENMUUTOKSET omalle palkanlaskijalle. PAINOSMÄÄRÄ kpl.

3 Valtuuston hyväksymät säästöt koostuvat monista tekijöistä TEKSTI HEIKKI NÄREIKKÖ Kaupunginvaltuuston huhtikuun lopulla hyväksymistä noin 28 miljoonan euron säästöistä yksi puhutuimpia asioita oli Messukylän lukion lakkauttaminen. Ratkaisun säästöksi on arvioitu noin viisi miljoonaa euroa, vaikka säästöt eivät tälle vuodelle osukaan. Lukion sulauttaminen Sammon keskuslukioon poistaa tarpeet laajentaa Takahuhdin koulun liikuntatiloja sekä rakentaa päiväkoti koilliselle alueelle. Lisäksi lasten ja nuorten palveluiden lautakunta säästää vähentämällä kesällä päivähoitopalveluiden tarjontaa, perusopetuksen opetustunteja sekä opettajien täydennyskoulutusta ja tinkimällä oppimateriaaleista. Tampere-lisä säilyy nykyisellään. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan noin euron säästöistä suuri osa katetaan vähentämällä ammatillisen koulutuksen opettajien työelämään tutustumisia ja tinkimällä lukion tuntikehyksestä. Osasta säästöjä huolehtii tuottaja. Euro sieltä toinen täältä Sivistys- ja elämänlaatupalveluiden lautakunta säästää vajaat euroa muun muassa keskeyttämällä Hämeen museon suunnittelun ja hidastamalla Luonnontieteellisen museon suunnittelua. Museoiden aukioloaikoja ja näyttelytoimintaa supistetaan. Kirjastot vähentävät aineistohankintojaan. Lamminpään kirjasto jatkaa toimintaansa. Kulttuuripalvelujen lisäykset tapahtumatoimintaan ja konsertteihin on peruttava ja toiminta-avustuksia pienennettävä. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden lautakunta säästää 3,8 miljoonaa euroa, kun Pirkanmaan sairaanhoitopiiri palauttaa kolme prosenttia kuluvan vuoden tilauksista. Uuden päivystysyksikön, Acutan, toimintaa tuetaan hakemalla vanhuksille soveltuvia jatkohoitopaikkoja niin, ettei heitä tarvitse sijoittaa päivystysyksikköön. Ikäihmisten palveluiden lautakunta säästää kaikkiaan kolme miljoonaa euroa tarkistamalla henkilöstömenoja Koukkuniemen vanhainkodissa. Säästö jaetaan tasan tilaajan ja tuottajan kanssa. Ympäristölautakunta vähentää menojaan runsaalla miljoonalla eurolla muun muassa supistamalla ulkopuolisten palveluiden ostoa, siirtämällä päällystystöitä ja katujen sekä viheralueiden kalusteiden korjausta. SUSANNA LYLY VILKKU 4 /

4 Konsernihallinnon ja tuotannon säästöistä suurin osa kootaan henkilöstömenoja supistamalla: vapautuvia vakansseja lakkautetaan tai niiden täyttöä siirretään eikä sijaisia pestata. Lisäksi ulkopuolisten palveluiden, tarvikkeiden ja kaluston hankintoja vähennetään. Esimerkiksi avopalveluiden 2,6 miljoonan euron säästöistä pääosa kerätään henkilöstömenojen supistamisella. Myös liikelaitokset rakentavat säästönsä pitkälti henkilöstömenojen ja erilaisten hankintojen vähentämiseen. Kaupunki Henkilöstöä pyydetään säästötalkoisiin: Pidä palkaton vapaapäivä TEKSTI RAIJA LINDELL Tampereen kaupungin henkilöstön toivotaan osallistuvan kaupungin säätötalkoisiin ja pitävän palkattomia vapaita. Tavoitteena on saavuttaa riittävästi säästöjä kaupungin tämän vuoden menoihin, jotta lomautus säästökeinona voidaan välttää. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto päätti kaupungin taloudellisiin syihin perustuvista palkattomista vapaiden pitämisestä 7. huhtikuuta. Taloudellisiin syihin perustuvaa palkatonta vapaata tulisi hakea tälle vuodelle viimeistään mennessä lomakkeella HH 402. Heinäkuun loppuun mennessä sovituista palkattomista vapaista tehdään yhteenveto ja laskelma, paljonko niistä kertyy henkilöstömenoihin säästöjä. Laskelmat raportoidaan kaupunginhallituksen henkilöstöjaostolle ja kaupunginvaltuustolle elokuun lopulla. Palkatonta vapaata voi anoa heinäkuun jälkeenkin, mutta niistä syntyviä säästöjä ei saada tärkeään raporttiin. Raportin perusteella nimittäin päätetään mahdollisista muista henkilöstömenojen säästötoimenpiteistä, kuten henkilöstön lomautuksesta. Toivomme, että henkilöstö hakisi mahdollisimman pian palkattomia vapaita, jotta pystyisimme arvioimaan syntyvät säästöt, sanoo sopimuspäällikkö Saara Väisänen henkilöstöyksiköstä. Kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa edellyttää, että vuoden 2009 talousarvioon tehtyjen säästöesitysten nipistykset eli 2,5 miljoonan euron vähennys katetaan henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista vapaapäivistä syntyvistä säästöistä. Palkattomat korvaavat lomautuspäiviä Kun otetaan taloudellisiin syihin perustuvaa palkatonta vapaata, muodostuu palkattomiksi päiviksi vain ja ainoastaan haetut viikon säännönmukaiset työpäivät. Esimerkiksi viikonlopun palkkaa ei tässä tapauksessa menetä, jos pidentää viikonloppuvapaan nelipäiväiseksi palkattomalla perjantailla ja maanantailla. Palkaton virka- tai työvapaa voidaan pitää joko kerralla tai yksittäisinä päivinä. Noin kahden viikon palkan suuruisen lomarahan voi esimerkiksi tulkita vaihdetuksi vapaaksi, kun pitää kaupungin taloudellisiin syihin perustuvia palkattomia vapaita 10 päivää. Jos palkattomista vapaapäivistä ei kerry riittävästi säästöjä henkilöstömenoihin ja päädytään lomautuksiin, korvaavat sovitut palkattomat vapaat vuoden 2009 lomautuspäiviä. Se on kuitenkin huomattava, ettei sovittuja palkattomia päiviä lasketa 7 päivän omavastuuaikaan, jonka jälkeen on oikeus saada työttömyyskorvausta oman ammattiliittonsa työttömyyskassasta tai Tampereen työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Lisätietoja: Lomake HH 402, Taloudellisiin syihin perustuva palkaton vapaa, ohje Henkilöstöjaoston päätös palkattomien vapaiden pitämisestä Halon esimiesneuvonta, puhelin TEKSTI RAIJA LINDELL Tampereen kaupunkistrategia uudistetaan tämän kevään aikana. Aiempi Kaikem paree Tampere -strategia päivitetään uusille urille. Uudistustyötä ovat tehneet talven ja kevään ajan kaupunginvaltuusto seminaareissaan, lautakuntien jäsenet, konsernihallinnon johtoryhmä, kaupunginhallituksen suunnittelujaosto ja pormestarin nimeämä strategiatyöryhmä sekä pääluottamusmiehet. Uusi kaupunkistrategia hyväksytään elokuussa kaupunginvaltuustossa. Yhtä aikaa kaupunkistrategian uudistuksen kanssa laaditaan tilaajalautakuntien palvelustrategioita. Niissä esitetään hyvinvointipalvelujen, kaupunkiympäristön sekä osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen yksityiskohtaisemmat tavoitteet. Syksyllä vuorossa ovat tuotantostrategioiden päivitykset uuden kaupunkistrategian ja palvelustrategioiden suuntaviivojen mukaisesti. Kaupungin henkilöstö on voinut osallistua strategian valmisteluun intranetissä Loorassa. Syksyllä henkilöstölle järjestetään uudistetusta strategiasta tilaisuuksia, joissa pohditaan, mitä kaupunkistrategia tarkoittaa eri toimialoilla sekä henkilöstön että asiakkaan näkökulmasta. Tarkastelussa tulevaisuuden haasteet Kaupunkistrategia on kuin sateenvarjo, jonka alla eri yksiköissä on vastuu avata ja muodostaa konkreettisia, yksilöityjäkin ta- 4 VILKKU 4 / 2009

5 strategia ohjaa tekemistämme Mikä on kaupunkistrategia? Se on kaupunginvaltuuston hyväksymä strategisen johtamisen väline. Kaupunkistrategiassa esitetään kaupungin tulevaisuutta koskeva tavoitetila ja toimintaperiaatteet sekä pitkän aikavälin strategiset päämäärät ja niistä johdetut valtuustokauden tavoitteet. Mikä on visio? Visio kertoo millainen kaupungin halutaan olevan tulevaisuudessa. Nyt uutta visiota luodataan vuoteen Visiossa ilmaistaan tiiviisti keskeisin kaupunkistrategian viesti. Mikä on palvelustrategia? Kullakin kuudella tilaajalautakunnalla on oma palvelustrategiansa, joka konkretisoi varsinaista kaupunkistrategiaa. Palvelustrategiassa linjataan yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla kuntalaisten palvelutarpeeseen vastataan. Lisätietoja kaupunkistrategian uudistamisesta: tai Loorassa > etusivu > kehittäminen SUSANNA LYLY voitteita ohjaamaan omaa toimintaa uuden strategian kanssa samassa linjassa, strategiapäällikkö Reija Linnamaa selittää. Strategiaa muokattaessa on mietitty myös toimintaympäristöä eli mitkä ovat Tampereen kaupungin nykyisen menestyksen kivijalat. Tarkasteltavana on myös menestymisen mahdollisuuksia heikentävät tekijät sekä tulevaisuuden tuomat haasteet, jotka edellyttävät muutoksia. Reija Linnamaan mukaan uuden strategian luonnosvaiheessa korostuvat aiempaa selkeämmin muun muassa ennaltaehkäisy, palvelujen asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, konserniohjaus, kuntayhteistyö, kansainvälisyys ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tampereen strategisiksi päämääriksi on luonnosvaiheessa tiivistetty 14 lausetta siitä, millainen kaupunki olisi vuonna Tässä muutama päämäärä luonnoksesta:1)yhä useampi kuntalainen asuu kotona ja kodinomaisessa ympäristössä 2) Kaupunkiseutua kehitetään yhtenä kokonaisuutena kunta- ja palvelurakenteiden muutosmahdollisuudet hyödyntäen 3) Kaupunkirakenne on ehyt ja tiivis ja keskusta elävä 4) Kaupunki on vetovoimainen työnantaja 5) Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut. Reija Linnamaa painottaa, että valtuuston kaupunkistrategiassa esittämien linjausten merkitystä on syvennyttävä miettimään eri puolilla kaupunkiorganisaatiota heti strategian valmistuttua ensi syksynä. Linjauksia on avattava ja pohdittava, mitä ne tarkoittavat omassa toimintayksikössämme ja millaisia tavoitteita johdamme niistä ohjaamaan toimintaamme. Kaupunkistrategia konkretisoituu vasta työstämisen kautta, Linnamaa korostaa. Työlle ja toiminnalle suuntaviivat Kaupunkistrategia kertoo valtuuston tahdon siitä, miten kaupungin tulee toimia ja kehittyä tulevaisuudessa. Koska kaupunki ei toimi eikä kehity ilman henkilöstöä, strategiasta on johdettavissa henkilöstölle toiminnan suuntaviivat. Tampereen kaupungin eli henkilöstön työn tekemisen toimintaperiaatteiksi on strategialuonnoksessa määritelty neljä toimintaperiaatetta: hyvä palvelu, yhdessä tekeminen, aloitteellisuus ja vastuullisuus. Hyvä palvelu tarkoittaa kuntalaisten palvelemista ammattitaitoisesti ja heitä arvostaen. Asiakkaan yksilöllisyyttä kunnioitetaan, ja palvelu tarjotaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Kehitämme palveluja yhdessä asiakkaan kanssa. Yhdessä tekeminen tarkoittaa muun muassa verkostoissa toimimista, osallistumiseen kannustamista sekä oman ja muiden työn arvostamista. Luotamme työtovereihimme ja heidän ammattitaitoonsa. Vastuullisuus tarkoittaa muun muassa taloudellista vastuullisuutta, asukkaiden tasavertaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä ja vastuuta ympäristövaikutuksista. Aloitteellisuus tarkoittaa aktiivisuutta esittää uusia ideoita ja toimintatapoja. Kannustamme asukkaita yhteistoimintaan asuinalueillaan. Palvelustrategia tuo käytännöntasolle Rinnan kaupunkistrategian kanssa tehdään myös palvelustrategioita, jotka tuovat kaupunkistrategian konkreettisemmalle ja käytännöllisemmälle tasolle. Jokainen tilaajalautakunta tekee oman palvelustrategiansa, jossa määritellään palvelutarve ja haasteet erityisesti seuraavan neljän vuoden aikana. Palvelustrategioissa linjataan palveluiden hankintaan ja sisältöön liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ne kertovat mitä ja millaisia palveluita kuntalaiselle järjestetään kaupunkistrategian näkemysten pohjalta. Se on tietysti muistettava, että kuntalainen on keskiössä oli talouden tilanne mikä tahansa ja katsotaan asiaa sitten tilaajan tai tuottajan näkökulmasta. Ulospäin meillä kaikilla on sama asiakas, muistuttaa kehittämispäällikkö Sari Luostarinen. Palvelustrategiat ovat lautakuntien keskeinen työväline. Myös henkilöstölle palvelustrategiat ovat tärkeitä, koska ne kertovat, mihin toiminnassa keskitytään. Henkilöstön näkemykset välittyvät palvelustrategioiden valmistelijoille tuotannon johdon kautta. Onkin tärkeää, että henkilöstö kertoo esimiehilleen kokemuksistaan esimerkiksi palveluiden sujuvuudesta tai kuntalaisten palvelutarpeista, Luostarinen sanoo. VILKKU 4 /

6 Kehittäjäpalkinto laittoi jälleen Ideat kiertoon TEKSTI MIRVA KIPINOINEN KUVAT SUSANNA LYLY Tampereen kaupunki palkitsi hyviä ideoita ja käytäntöjä Kehittäjäpalkinnoilla jo neljännen kerran. Tällä kertaa arviointiraati jakoi palkinnon 17 hakemukselle. Hakemuksia saapui 85. Saimme hyviä hakemuksia, joissa tänä vuonna korostuivat toiminnallisuus ja työympäristön kehittäminen, työympäristösuunnittelija Sampsa Hakulinen luonnehtii. Kehittäjäpalkinnot jaetaan taas ensi vuonna. Kehittäjäpalkitut 2009 Lastenkerho Musti (2 000 e) Helapuisto- Pääskysen henkilökuntaopas (2 000 e) Leikkauspöydän käyttöä laajentava lisälaite (1 500 e) TAMKin ProAkatemia (1 500 e) Eritetahranpoistopakki (1 500 e) Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan kokonaisuus (1 500 e) Kartoituspyörä (1 500 e) Lonkkamurtumapotilaan hoidon kehittäminen (1 000 e) Asiakaspalaute- ja reklamointiprosessien kehittäminen (1 000 e) Opetussuunnitelmaportaali (1 000 e) Diabeteksen hoito ja seuranta (1 000 e) Perhekahvilat (1 000 e) APUA ohjausta ja tukea aikuislukion opiskelijoille (1 000 e) Tiedä enemmän kouluikäisestäsi (1 000 e) Y-yhdistäjä imulaitteeseen (500 e) Tampere työnantajana kirjoituskilpailu (500 e ja 500 e). 6 VILKKU 4 / 2009

7 Musti vie lapset museoon Lastenkerho Mustin kantavat voimat säteilevät hyvää tuulta kilpaa kevätauringon kanssa. Kerholaiset ovat tosi innoissaan. Heiltä on tullut pelkästään positiivista palautetta, Tähtitalvikki Poikajärvi iloitsee. Seuraavaa tapaamiskertaa odotetaan aina kovasti, Outi Penninkangas kertoo. Kiitosta tulee nyt myös kaupungilta, sillä Lastenkerho Musti palkittiin Kehittäjäpalkinnolla. Palkinnon jakavat Tähtitalvikki Poikajärvi, Tuire Hänninen, Lasse Honkanen, Tuija Lähteenmäki, Markus Henriksson, Tomi Kumpulainen, Ismo Jokiaho, Outi Penninkangas, Elina Bonelius, Helena Yli-Kerttula, Matliisa Lehtinen, Sanni Hokkanen ja Mari Jalkanen. Lastenkerho Musti on 7 12-vuotialle suunnattu kerho, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa jossain Tampereen kaupungin museossa. Tapaamiset pitävät yleensä sisällään opastetun kierroksen ja työpajan, joka liittyy näyttelyn teemaan. Talven aikana kerholaiset ovat muun muassa saaneet oppia oikealta tutkimusmatkailijalta ja päässeet soittamaan jazzbändin kanssa. Kerho aloitti toimintansa lokakuussa. Nyt jäseniä on 76. Kerhon vetäjät arvelevat, että kerholaisista kasvaa ajan myötä varsinaisia museoalan asiantuntijoita, niin innokkaita he uudesta harrastuksestaan ovat. Lapset tulevat Musti-paidat päällä museoon ihan keskenäänkin, Tuija Lähteenmäki kertoo. Sekin on hauskaa, että kerholaiset tuovat vanhempiaan museoon ja vetävät heille opastetun kierroksen, Matliisa Lehtinen hymyilee. Kesällä Musti lähtee maalle rentoutumaan. Kerho jatkuu taas syksyllä, kertovat Matliisa Lehtinen (alh.), Janina Ahlfors (vas.), Outi Penninkangas, Tuija Lähteenmäki, Tomi Kumpulainen ja Markus Henriksson (ylh.). Tärkeintä on, että lapsilla on hyvä olla, sanovat Ulla Hulkkonen (vas.), Kirsi Kangasaho, Sanna Hämäläinen, Päivi Mäkinen, Marjut Dimitrow ja Eija Pokkinen. Henkilökuntaopas niputtaa päiväkodin pelisäännöt Helapuisto-Pääskysen päiväkodissa hymyt nousevat korviin ja nauru heläjää. Me saatiin Kehittäjäpalkinto! Hyvä me! Päivi Mäkinen, Marjut Dimitrow, Ulla Hulkkonen, Kirsi Kangasaho, Eija Pokkinen, Satu Lehtinen ja Sanna Hämäläinen palkittiin Helapuisto-Pääskysen henkilökuntaoppaasta. Henkilökuntaopas on 29-sivuinen tietopaketti, joka niputtaa yhteen päiväkodin pelisäännöt ja toimintaohjeet. Opas on tarkoitettu kaikille päiväkodin työntekijöille, ennen kaikkea päiväkotiin saapuville sijaisille. Opas sisältää sellaista tietoa, jonka kaikki täällä jo kauemmin olleet tietävät. Mutta kun tulet ulkopuolelta, et tiedä, miten esimerkiksi komerot pidetään järjestyksessä tai kuka lapsista saa pihalla kiivetä millekin telineelle, päiväkodin johtaja Päivi Mäkinen selittää. Ja sijaisia meillä tarvitaan jatkuvasti. Henkilökuntaopas on tulostettu päiväkodin jokaisella osastolle. Oppaaseen voi tarttua omaan tahtiin, vaikkapa lasten päiväunien aikaan. Oppaasta selviävät esimerkiksi pihaleikkisäännöt, jätteiden lajitteluohjeet, vaahtosammuttimien sijainnit ja kahvitauot. Moni sijainen on kehunut, että opasta lukemalla pääsee äkkiä sisälle käytäntöihin ja hahmottaa kokonaisuuden, Kirsi Kangasaho sanoo. Sieltä voi itsekin aina tarkistaa, että ai niin, näinhän tämä meni, Eija Pokkinen jatkaa. Henkilökuntaopasta on tehty Helapuisto-Pääskysen päiväkodissa 1990-luvun alusta asti. Nyt käytössä oleva, arviolta 15. versio, valmistui maaliskuussa. VILKKU 4 /

8 Imulaitteen Y-yhdistäjä säästää euroja ja luontoa Instrumenttihoitaja Anne Lähtinen Hatanpään kantasairaalan leikkausosastolta palkittiin imulaitteeseen liitettävästä Y-yhdistäjästä. Keksintö on y-kirjaimen muotoinen putki, jonka yksi pää vie imulaitteeseen ja kaksi muuta päätä leikkaavan ortopedin käyttöön. Ortopedisissä tähystystoimenpiteissä on yleensä käytetty kahta noin ostoskärryn kokoista imulaitetta, sillä keittosuolaliuosta pitää imeä sekä steriilistä leikkauskohdasta että muualta. Y-yhdistäjän ansiosta imulaitteita ei tarvinnut hankkia lisää, Lähtinen kertoo. Keksintö helpottaa myös salien siivousta ja tekee työskentelystä mukavampaa. Leikkaussaleissa ei ole lattiakaivoja, ja aiemmin lattialla lainehtivia nesteitä imettiin kerta- tai monikäyttöisiin liinoihin. Nyt neste menee suoraan säiliöön ja nesteet saadaan hävitettyä oikein. Pyykkikin painaa vähemmän. Kiitos imulaitteen Y-yhdistäjästä kuuluu Anne Lähtisen mukaan myös sairaala- ja välinehuoltajille sekä hoitajille, jotka auttoivat keksinnön kehittelyssä. Opetussuunnitelmien päivittäminen helpottuu Minna Haasio (vas.) ja Kirsi Leino kuvailevat Opetussuunnitelmaportaalia helppokäyttöiseksi. Ensi syksystä lähtien koulut voivat päivittää opetussuunnitelmansa internetissä. Samalla eri koulujen opetussuunnitelmien selaaminen, vertailu ja käyttö jokapäiväisenä työkaluna helpottuvat. Näin vakuuttavat opetusteknologiapäällikkö Minna Haasio ja suunnittelija Kirsi Leino. Heidän ideoimansa Opetussuunnitelmaportaali sai Kehittäjäpalkinnon. Aiemmin opetussuunnitelmat olivat monisatasivuisia hankalia Word-dokumentteja. Joka koululla oli omansa, joten päivittäminen oli aikamoinen rumba, Haasio ja Leino kertovat. Opetussuunnitelmaportaali toimii niin, että koulut päivittävät omat osuutensa verkon kautta. Kuntatasoisen ja valtakunnallisen opetussuunnitelman muutokset päivitetään keskitetysti. Portaali helpottaa opetussuunnitelmien julkaisua ja käytettävyyttä, säästää työaikaa ja auttaa pitämään huolta siitä, että kaikki opetussuunnitelmat ovat ajan tasalla. 8 VILKKU 4 / 2009

9 SUSANNA LYLY Sairauspoissaolojen määrä jatkaa kasvuaan TEKSTI RAIJA LINDELL Tampereen kaupungin henkilöstö sairasti viime vuonna keskimäärin 20,19 päivää per nenä. Sairauspoissaolojen määrä on jälleen kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2007 luku oli 19,78. Sairastamalla menetettiin vuoden aikana 743 henkilötyövuotta, joka tarkoittaa kokonaispalkkakustannuksina 28,2 miljoonaa euroa. Sairauspoissaolojen kasvusuunta on syystäkin huolestuttava ja edellyttää suunnitelmallisia toimenpiteitä, jotta kasvu saataisiin tyrehtymään. Henkilöstön hyvä psyykkinen ja fyysinen kunto ovat merkityksellisiä, sillä ne tuovat mukanaan työyhteisöön innovatiivisuutta, sitoutuneisuutta, hyvää oloa ja jaksamista. Työympäristösuunnittelija Sampsa Hakulisen mukaan sairauspoissaolojen kokonaismäärä pitäisi saada laskemaan koko kaupunkitasolla, mutta etenkin yksiköiden väliset erot pitäisi saada kaventumaan. Erot sairauspoissaolojen määrässä ovatkin suuret eri yksiköiden välillä: 6,75 päivästä 33,01 päivään henkilötyövuotta kohden. Hakulisen mukaan toimialat, joissa on satsattu työhyvinvointiin, ovat saaneet sairauspoissaolopäivien määrän laskemaan. Tänä vuonna myönteisen kehityksen huomaa selvästi Tampereen Ateriassa ja laitoshoidossa, joilla kummallakin on ollut hyviä työhyvinvointihankkeita. Hakulisen mukaan kiinnittämällä huomiota työhyvinvointiin saadaan hyötyjä, jotka voidaan myös jälkikäteen todentaa. Satsaukset maksavat itsensä vähintäänkin takaisin. Helposti käy niin, että työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta säästetään, mutta niiden kohdalla säästäminen tuleekin itse asiassa kalliiksi. Myös Kunta10-tulokset tukevat sairauspoissoloista vedettyjä johtopäätöksiä. Työhyvinvointi ja -viihtyvyys lisääntyvät huomattavasti esimerkiksi oman työn hallinnan ja työaikojen hallinnan kautta. Muun muassa omien työvuorojen suunnitteluun osallistumisella on myönteiset vaikutukset terveyteen ja työssä jaksamiseen. Lisäksi esimiestyön ja johtamisen jatkuvalla kehittämisellä saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia. Kohtelun ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus työpaikoilla vaikuttavat vahvasti työviihtyvyyteen, Hakulinen toteaa. Konsernihallinnon johtoryhmässä päätettiin sairauspoissaolotilastojen ja kunta10-tulosten pohjalta, että johtamisen ja työn hallinnan lisäksi kehityskeskustelujen menetelmiä ja sisältöjä sekä niistä seuraavia toimenpiteitä kehitetään edelleen. Kehityskeskustelujen tulokset tulisi koota ja analysoida yksiköissä. Keskustelujen pohjalta sovittujen toimenpiteiden toteutumista pitäisi seurata. Keskustelut pitäisi kokea hyödyllisiksi niin, että keskusteluista todella seuraa jotakin, Hakulinen sanoo. Alle 40-vuotiailla yhä enemmän sairauspoissaoloja Sairauspoissaoloissa erot ovat huomattavan suuria organisaatioyksiköiden ja ammattiryhmien välillä. Varsinkin nuorempien työntekijöiden sairauspoissaolojen määrän kasvu on huolestuttavaa, sanoo työympäristösuunnittelija Sampsa Hakulinen. Sairauspoissaolojen määrän kasvu on ollut kaikkein kovinta alle 40-vuotiaiden joukossa. Lu- VILKKU 4 /

10 Työyhteisö, Tampereen kaupunki Työyhteisön toimivuus: Osallistumista tukeva Työyhteisön toimivuus: Innovatiivisuus Työyhteisön toimivuus: Tehtäväsuuntautuneisuus Työpaikan ilmapiiri Sosiaalinen pääoma Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohti tuotantoalueittain 2008 ku on noussut 11 vuodessa yli 40 prosenttia. Hakulisen mukaan kasvun syiksi arvioidaan nuorten peruskunnon heikentymistä, ylipainoa ja asennekulttuurin muutosta suhtautumisessa työhön. Eroja sairauspoissaolojen määrässä on edelleen selvästi näkyvissä myös sukupuolen mukaan: naiset sairastavat enemmän kuin miehet. Miehillä sairauspoissaoloja oli viime vuonna keskimäärin 16,20 päivää, naisilla 21,95 päivää. Kaiken kaikkiaan Tampereen kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen kasvusuunta on samaa luokkaa kuin muissakin Suomen suurissa kaupungeissa. Mitään erityisiä tamperelaisia piirteitä tilastoista ei nouse. Sairauspoissaoloja kertyy eniten tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Seuraavina poissaoloja keryttävät mielenterveyteen liittyvät sairaudet ja tapaturmat. Mielenterveyteen liittyvät sairaudet poissaolojen syynä ovat olleet kasvusuunnassa viime vuosina koko kunta-alalla ,63 3,62 3,58 3,12 3,18 3,15 3,34 3,35 3,29 3,61 3,60 3,54 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 TAMK 6,75 Elinkeinokeskus Tullinkulman työterveys Taloushallinnon palvelukeskus Tietotekniikkakeskus 2. asteen koulutuspalvelut Konsernihallinto Kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut Tampereen logistiikka Sähkölaitos Hyvinvointipalvelujen kehittäminen Suunnittelupalvelut Päivähoito ja perusopetus Viranomaispalvelut Erikoissairaanhoito Tampereen aluepelastuslaitos Auto-ja konekeskus Hallintopalvelukeskus Tampereen Vesi Korjaamopalvelut Liikennelaitos Katu-ja vihertuotanto Avopalvelut Laitoshoito Tampereen tilakeskus Tampereen Ateria 33, ,63 3,61 3,57 Kunta10 tutki työn ja terveyden välisiä yhteyksiä Viime syksynä ja loppuvuodesta 2008 Työterveyslaitoksen tekemään Kunta10-kyselyyn vastasi 8331 Tampereen kaupungin työntekijää. Kaikkiaan kymmenen eri kunnan henkilöstöä koskevaan laajaan tutkimukseen osallistui yhteensä henkilöä. Tampere osallistui työn ja terveyden välisiä yhteyksiä tarkastelevaan tutkimukseen neljännen kerran. Tampereen kaupungin henkilöstön peruskunto on OK verrattuna muihin tutkimukseen osallistuneisiin kuntiin, Sampsa Hakulinen kertoo. Ilmapiiri-kysymyksien vastaukset kertovat, että parin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna on tapahtunut kehittymistä myönteisempää suuntaan. Kehityskeskustelut sekä muut johtamistaidot ja esimiestyö sekä työhyvinvoinnin kehittäminen ovat hyvistä tuloksista ja kehityksestä huolimatta edelleen työsarkaa, jota riittää niin Tampereella kuin muissakin kunnissa. Kunta10-tutkimuksen yksikkökohtaiset tulokset on nyt saatavilla. Tulokset tulisi käsitellä ja keskustella läpi yksiköissä esimiehen johdolla. Saatujen tulosten pohjalta määritellään toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan. Esimiesten toivotaan laittavan pyynnön tietojen toimittamisesta sähköpostilla henkilöstöyksikköön Satu Koskelle tai Sampsa Hakuliselle. Lisätietoja tutkimuksesta, tulosten toimittamisesta sekä käsittelystä löytyy Loorasta (Etusivu Työterveys ja hyvinvointi Työhyvinvointi Kunta10-tutkimus Lisätietoja: Sampsa Hakulinen: tai Satu Koski: tai VILKKU 4 / 2009

11 TEKSTI RIINA KILPINEN KUVAT SUSANNA LYLY Tampereen Logistiikassa on eletty aktiivisten muutosten aikaa. Pääosin Nekalassa sijaitsevat toimipisteet keskitetään kevään aikana yhteen paikkaan Kalevaan vuokraamoa lukuun ottamatta. Merkittävä uudistus on myös huhtikuussa toimintansa aloittanut Kuljetustenohjauskeskus, jonne siirtyvät toiminnot Itellan hoitamasta yksiköstä. Kehitteillä on joukko uusia palveluratkaisuja ainakin materiaalihuollossa ja katalogitoiminnoissa. Tampereen Logistiikka perustettiin entisen Materiaalikeskuksen tilalle vuonna 2007, jolloin sille keskitettiin kaikki kaupungin kilpailutukset ja yhteishankinnat, kuljetustenohjaus ja sisäinen posti. Kilpailutuspalveluita myydään hieman myös muille Pirkanmaan kunnille, mikä on ensiaskel seudullisen yhteistyön kehittämiseksi. Liikelaitosmalliin siirtymisessä suurin muutos on ilmennyt sisäisenä kulttuurimuutoksena. Liikelaitoksessa jokainen euro on ansaittava palveluita myymällä. Toiminnassa panostetaan entistä enemmän asiakastyytyväisyyteen ja asiakkuuden hoitamisesta huolehtimiseen. Uusissa palveluissa pyritään huolehtimaan esimerkiksi materiaalin riittävyydestä niin automaattisesti, että asiakkaat pystyvät keskittymään paremmin omaan työhönsä muun muassa sairaaloissa ja laitoshoidossa. Materiaalihuollon piiriin kuuluvatkin erityisesti terveydenhuollon hoitotarvikkeet, käyttötarvikkeet, sisäinen posti ja pyykit. Vuosittain Logistiikan kautta kilpailutetaan noin 300 hankintaa. Liikelaitoksen toiminnasta vastaavat omalla työpanoksellaan kaikki 55 työntekijää, jotka ahertavat hankintojen, kuljetuksen, materiaalihuollon ja vuokraamon tehtävien parissa. Hankinnoissa noudatetaan tarkasti lakia Hankintalakimiehen Katja Haapasen työnkuvaan kuuluvat muun muassa yleinen neuvonta, avustaminen hankinta-asioissa sekä vastineiden laatiminen oikaisuvaateisiin ja markkinaoikeushakemuksiin. Hankinnoissa toimii neljä tiimiä, jotka hoitavat hankintoja tuoteryhmittäin. Eli käytännössä meidän kauttamme kilpailutetaan niin vauvanvaippojen kuin metsäkoneidenkin hankinnat. Omaa työtäni säätelee hankintalaki, jota noudattaen kilpailutukset on hoidettava, Haapanen selvittää. Tampereen Logistiikan leivissä Haapanen on ollut vuoden ajan. Aiemmin hän työskenteli perintätoimistossa, mutta täysin erilaiset tehtävät julkisella puolella houkuttelivat vaihtamaan työpaikkaa. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Hankintojen kautta pääsee tutustumaan eri alojen toimintaan, vaikka erikoisosaaminen tuleekin yleensä tilaajalta itseltään. Hankinta- asioiden tiimoilta on usein palavereja ja esityksiä, mutta niihin reissaaminen on vain mukavaa vaihtelua toimistossa istumiselle. Lakimiehen työn haasteita ovat Haapasen mielestä määräajat, joihin mennessä asiat on ehdittävä tehdä. Lakeja noudattaen on pyrittävä löytämään tarkoituksenmukainen ratkaisu ongelmatilanteisiin. Yrittäjästä hankintapäälliköksi Lempäälässä vaimonsa ja koiransa kanssa asuva Sami Tapanainen aloitti maalis kuun puolivälissä hankintapäällikkönä Tampereen Logistiikassa. Työporukka on osoittautunut jo ensimmäisten päivien aikana mukavaksi ja asiantuntevaksi. Logistiikassa eletään nyt eräänlaista murrosvaihetta. Toimin hankintapuolen vetäjänä ja esimiehenä, joten pyrin johtamaan Hankintalakimiehenä toimivan Katja Haapasen työ on asiakaslähtöistä ja tekemistä riittää tasaisesti paljon. Talon tavoille opetteleva Sami Tapanainen aloitti hankintapäällikkönä Logistiikassa maaliskuun puolivälissä. Muutosten kevät Logistiikassa VILKKU 4 /

12 koko joukon hyvässä hengessä tulevien uudistuksien läpi, Tapanainen visioi. Diplomi-insinöörin koulutuksen saanut Tapanainen on toiminut viimeiset pari vuotta yrittäjänä. Aiemmin hän on ollut mukana pienessä teollisuusyrityksessä. Ensimmäiset viikot uudessa virassa kuluivat työpaikan käytäntöihin perehtyessä. Siirtyminen yksityiseltä sektorilta julkiselle puolelle tuo varmasti mielenkiintoista haastetta työhön. Haluan oppia tehtäväni mallikkaasti ja hoitaa projektit mahdollisimman hyvin. Toki itsensä kehittäminen ja työuralla eteneminen ovat myös tavoitteitani. Työyhteisö kuin toinen perhe Logistiikan varastossa työt aloitetaan seitsemältä aamulla. Myyntisihteeri Anita Niemelä on tehnyt töitä varastossa jo vuodesta Menetelmätkin ovat ehtineet muuttua, sillä ennen tilauksissa käytettiin käsinkirjoitettuja itsejäljentäviä lomakkeita, mutta nyt suurin osa asiakkaiden tilauksista tehdään niin sanottuina ostoskori-ostoina. Keskusvarastossa on meitä myyntisihteereitä kaksi. Käsittelemme tilauksia, toimituksia, reklamaatioita ja kaikkea mahdollista myyntiä liippaavaa. Lähinnä puhelimitse tapahtuva asiakaspalvelu ja neuvonta ovat suuressa roolissa, Niemelä kertoo. Työnkuvat muuttuvat todennäköisesti hieman, kun toimipisteet keskitetään yhteen paikkaan. Niemelä pitää haastavana myös muiden muutosten mukana pysymistä. Ajan tasalla pysyminen tuntuu sitä vaikeammalta mitä vanhemmaksi tulee. Varaston toiminta on muuttunut täällä työskennellessäni esimerkiksi siten, että ennen asiakkaille toimitettiin etupäässä vain tuotteita, joita varastoitiin. Nykyään ostotiimimme tilaa aivan kaikkea asiakkaiden tarpeisiin. Niemelän mukaan varaston työyhteisö on kuin toinen perhe, joten työpaikalla puhalletaan yhteen hiileen. Pidän asiakaspalvelusta, koska ihmisten kanssa on mukava tehdä työtä. Työn rutiinit toistuvat päivästä toiseen, mutta vuorovaikutus asiakkaiden kanssa tuo oman mausteensa työhön. Se on se pikantti lisä, joka antaa päivään lähes poikkeuksetta positiivisen leiman. Ikäero ei vuokraamossa haittaa Tuoretta työvoimaa edustaa konevuokraaja Velipekka Jaakonsaari, joka selvisi kevättalvella kunnialla neljän kuukauden koeajastaan. Vuok- 12 VILKKU 4 / Myyntisihteerinä varastolla työskentelevä Anita Niemelä kehuu työporukkaa erinomaiseksi ja asiakaspalvelutyökin on antoisaa. Toni Bärmanin vastuualuetta uuden Kuljetustenohjauskeskuksen suunnittelussa ovat olleet tekniset järjestelmät, kuten ohjelmistot.

13 raamo tarjoaa rakennustoimintaan liittyvää kone- ja laitevuokrauspalvelua sekä rakennustarvikkeita. Keskivertotyöpäivään kuuluu pääsääntöisesti asiakkaiden päivystämistä ja palvelua. Siinä ohella teen palautettujen koneiden laitehuoltoa ja korjaamista, koska asiakkaiden tuomia työkaluja on ikävä kyllä usein käsitelty yhtä rajusti kuin pikkulapsena leluja, Jaakonsaari valittelee. Nuorta miestä epäilytti aluksi uudessa työpaikassa suuri ikäero muihin työntekijöihin verrattuna, mutta yhteistyö on sujunut hyvin. Vanhoilta konkareilta voi tietenkin kysyä apua pulmallisissa tilanteissa. Ruuhkaa kasaantuu joskus, kun asiakkaita odottaa jonossa, toinen vuokraaja on keikalla, yksi on sairauslomalla ja mestari on osia hakemassa, eikä ole ketään neuvomassa. Vaihtelua työhön tuovat muun muassa korjauskeikat työmaakopeille, joiden huollosta vuokraamon porukka vastaa. Uuden työpaikan huuma ja työkaverit ovat toistaiseksi jaksaneet motivoida Jaakonsaarta lähtemään töihin joka aamu. Suunnitteilla on sähköpätevyyskurssin läpäiseminen, jotta voin ottaa vastuun tekemistämme sähkötöistä. Toivottavasti myös vuokraamolle löytyy tulevaisuudessa uudet toimitilat, koska hallit ja päärakennus eivät ole aivan moderneimmasta päästä. Kuljetustenohjauskeskuksen suunnittelua Toni Bärman teki diplomityönsä Tampereen Logistiikalle, ja valmistuttuaan viime syksynä hän jatkoi henkilöliikennesuunnittelijana. Suurin työsarka ovat vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset sekä Tampereen palvelubussit. Suurimman osan työajasta on vienyt huhtikuussa aloittanut Kuljetustenohjauskeskus, joka ottaa vastaan kuljetuspalveluasiakkaiden tilauksia, yhdistelee ja välittää ne liikennöitsijöille. Omana päävastuualueena ovat keskuksen tekniset järjestelmät, mutta kaikkeen muuhunkin on tullut puututtua, Bärman kertoo. Kuljetustenohjauskeskuksen toiminta on täysin uudenlaista toimintaa Tampereen kaupungille, mikä on tarkoittanut sitä, että monia ongelmia on ratkottu ensimmäistä kertaa. Toivottavasti toiminnan käynnistyminen ei tuo mukanaan pahoja takapakkeja, sillä suunnitteluvaihe sujui ongelmitta. Toivon pääseväni kehittämään ja parantamaan Kuljetustenohjauskeskuksen toimintaa pitkäjänteisesti. Tietysti sitä toivoo, että oman suunnittelutyön tulos näkyy myös asiakkaille parempina kuljetuspalveluina, Bärman miettii. SUSANNA LYLY KEITTIÖN AMMATTILAISET Suunnittelutyön tulos konkretisoituu Eeva Teuhon mielestä siinä vaiheessa, kun kehitelty ruokalaji on viimeinkin asiakkaiden valittavana ruokalinjastolla. Uusia reseptejä asiakkaiden ehdoilla ja budjetin rajoissa TEKSTI RIINA KILPINEN Padat porisevat testikeittiössä, jotta ravintoloiden ruokalistoille saataisiin vaihtelua sopivaan tahtiin. Tuotekehitykseen vaikuttavat oppilaista kootut makuraadit ja erilaiset ruokalistaryhmät eri keittiöistä, joten pelkästään tuotekehittäjän käsissä eivät ratkaisut ole. Yleensä uudet ruokalajit maistuvat asiakkaille, mutta mokiakin on ajan saatossa sattunut. Testasimme chili con carnea jauhelihasta peruskoulun makuraadille, mutta oppilaat halusivat kastikkeesta pavut ja muut ylimääräiset kasvikset pois. Siitähän tulisi sitten vain tavallinen jauhelihakastike, joten unohdimme koko ruokalajin siltä osin, tuotekehittäjä Eeva Teuho hymyilee. Kaksi vuotta nykyisessä toimenkuvassaan Tampereen Ateriassa ahkeroineella Teuholla on pitkä historia ravitsemusalalla ja hän on opettanut vähän aikaa myös catering-alaa ammattioppilaitoksessa. Tuotekehittäjän työhön kuuluu ruokalajien suunnittelun lisäksi ravintoaineiden ja hintojen laskemista, tavarantoimittajien tapaamista sekä kommunikointia keittiöiden kanssa. Avustan keittiöitä tarvittaessa erikoisruokavalion suunnittelussa asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan esimerkiksi raaka-aine valintojen kanssa. Saattaa olla, että jollekin päiväkotilapselle soveltuu vain alle kymmenen ruoka-ainetta, joista ateriat pitää saada aikaiseksi. Aivan tyhjästä ei reseptien kehittämistä aloiteta, vaan perusreseptejä mukaillaan uuteen uskoon. Testaus on pitkäjänteistä työtä ennen kuin resepti päätyy ravintoloiden tarjottavaksi. Keittiöiden erilaiset tilat ja työvälineet vaikuttavat reseptiin, sillä kyseessä ei ole pelkkä aineluettelo, vaan myös työohje. Ruokien nimiäkin joutuu pohtimaan melko tarkkaan. Henkilöstöravintoloissa nimet saavat olla luovia, mutta vanhainkodeissa niistä pitää ilmetä 3. VILKKU 4 /

14 pääraaka-aineet selkeästi. Panna cotat ja boysenmarjat aiheuttavat vain kummastusta, Eeva Teuho toteaa. Työssä on haastavinta tasapainoilla rajatun budjetin ja asiakkaiden tyytyväisinä pitämisen välillä. Toki elintarvikealan lainsäädäntöjä on noudatettava, koska tuotekehityksen väki haluaa varmistaa turvallisen ja laadukkaan toiminnan jo tuotteiden valinnasta alkaen. Ylöjärvellä kahden poikansa ja aviomiehensä kanssa asuva nainen ei jää töiden jälkeen sohvalle makoilemaan. Liikunnallinen toiminta on lähimpänä sydäntä. Juoksen työkaverini kanssa lenkkejä tavoitteena maraton. Tukholman maraton toukokuun lopussa on tämän vuoden päätavoite. Juoksen kokopitkän maratonin kerran vuodessa nyt jo neljännen kerran! Muun ajan vuodesta juoksen lyhyempiä matkoja, ja lisäksi pyöräilen ja käyn jumpassa. Ikuinen opiskelijakin olen, joten suoritan parhaillaan ravitsemustieteen perusopintoja yliopistolla. Kuuntelen myös paljon musiikkia ja käyn konserteissa, Teuho listaa harrastuksiaan. Kotioloissa Teuhon perheessä kokkaillaan ahkerasti. Vieraita on mukavaa kutsua syömään ja suunnitella heille erilaisia tarjottavia. Minä ja vanhempi poikani söisimme mielellämme eksoottisiakin ruokia, kun taas toinen poika ja isäntä ovat perinteisen suomalaisen linjan kannattajia. Leivon usein rentoutuakseni, joten välillä joutuu pohtimaan, mitä niillä kaikilla kakuilla ja pullilla tehdään, joita ehdin päivässä pyöräyttää, Teuho nauraa. Salaatit ja broileriruoat ovat Eeva Teuhon erityisiä suosikkeja niin omassa kokkailussa kuin Aterian valikoimissakin. Broileri-pestolasagne on hyväksi todettu ruoka, jota tarjotaan meillä kotona lähinnä illanistujaisissa ja viikonloppuisin. Broileri-pestolasagne 9 lasagnelevyä 1 sipuli n. 500 g marinoituja broilerisuikaleita Juustokastike: 3 rkl margariinia 3/4 dl vehnäjauhoja 8 dl rasvatonta maitoa 250 g sulatejuustoa, esim. Koskenlaskijaa 185 g vihreää pestoa 1/2 tl mustapippurirouhetta Paista hienonnettu sipuli ja broilerisuikaleet pannulla. Valmista sitten juustokastike. Sulata rasva, lisää jauhot ja kiehauta. Lisää maito varovasti pienissä erissä sekoittaen. Kiehauta. Lisää kuutioitu juusto, pesto ja mustapippuri. Sekoita kunnes juusto on sulanut. Kokoa lasagne kerroksittain. Päällimmäiseksi juustokastiketta. Kypsennä 200 asteessa n. 45 minuuttia. Tarjoa hyvän salaatin ja rapsakan leivän kera. 14 VILKKU 4 / 2009 Tampere valmis nuorison urheilu Olympiafestivaali on yhteinen ponnistus TEKSTI MATTI WACKLIN KUVAT SUSANNA LYLY Euroopan nuorten olympiafestivaalien projektipäällikkö Mikko Heinonen on yllättävän rauhaisanoloinen, vaikka h-hetkeen on enää pari kuukautta. Tampereen tähän asti suurin urheilun kansainvälinen monilajitapahtuma, noin 3500 nuorta urheilijaa kokoava EYOF 2009 käynnistyy 18. heinäkuuta. Osallistuvien maiden joukkueenjohtajat kävivät tutustumassa järjestelyihin huhtikuun lopulla. Kritiikkiä esitettiin hyvin vähän. Kaikki perusasiat ovat kunnossa. Sikainfluenssan vaikutuksista ei voi sanoa mitään varmaa, mutta muuten olemme valmiita. Heinonen sanoo, että kisapaikat ovat kunnossa kaupungin rutinoituneiden tekijöiden ansiosta. Ilmapiiriin vaikuttavat kuitenkin myös majoitus, kuljetukset ja ruokailut. Näin suuren massan majoittaminen, liikuttaminen paikasta toiseen ja syöttäminen on haasteellista. Heinonen kertoo, että yhteistyö kuljetuksia koordinoivan Tampereen joukkoliikenteen ja ruokailuja koordinoivan Tampereen Aterian kanssa on sujunut hienosti. Myös majoitustilanne on hyvä, vaikka kisoihin onkin tulossa parisataa urheilijaa odotettua enemmän. Lisää majoituspaikkoja saatiin, kun Pirkan opiskelija-asuntojen talot valmistuvat Hervantaan kolme kuukautta aikatauluaan edellä. Järjestelyissä ovat olleet mukana monet muutkin kaupungin yksiköt liikuntapalveluista nuorisopalveluihin ja tilakeskukseen. Henki on ollut hyvä. Projektipäällikön näkökulmasta tuntuu, että kaikki ovat ottaneet tapahtuman omakseen. Suurta vastuuta kantavat muun muassa avajaisista ja päättäjäisistä vastaava konserninhallinnon Iina Ojala, kuljetuksia hoitava Juha- Pekka Häyrynen, Tampereen Aterian Tiina Tamiola ja kilpailijoiden sosiaalisen ohjelman kokoava Anna Saarni nuorisopalveluista. Kisakanslia Hervannassa Mikko Heinonen on jo siirtänyt toimistonsa Tampereen teknisen yliopiston tiloihin, joissa on varsinainen kisakanslia. Hervanta on muutenkin ki-

15 juhlaan Olympiafestivaaleille hankittuihin nojapuihin tarttunut projektipäällikkö Mikko Heinonen sanoo, että Tampereen kisapaikat kestävät varmasti kriittisenkin tarkastelun. Käyttöpäällikkö Matti Kaario muistuttaa, että niin upouusi hevonen kuin muutkin voimisteluvälineet palvelevat festivaalin jälkeen tamperelaisia harrastajia. sojen kannalta tärkeä paikka, koska siellä on kisakylä, jota Heinonen kisojen aikana johtaa. Vielä ei tarkkaan tiedetä, kuinka paljon turisteja tapahtuma vetää. Go-Tampere on kuitenkin saanut jo joukon tiedusteluja muun muassa Etelä-Euroopasta. Lopulliset tiedot joukkueista tulevat kesäkuun alussa. Kisat näkyvät väkevästi myös Tampereen keskustan katukuvassa. Pystytämme Kuninkaankadulle Anttilan nurkalle ohjelmateltan. Ne jaetaan osallistujille. Pullot eivät ole kertakäyttöisiä, vaan niihin voi kirjoittaa oman nimensä ja täyttää uudelleen hanasta. Pulloissa on jo alunperin samaa vettä kuin hanasta tulee, kertoo Mikko Heinonen. Liikuntapalveluiden iskuryhmä valmiina Käyttöpäällikkö Matti Kaario vastaa nuorison olympiafestivaalin kilpailu- Ympäristöohjelmaan dollarin tuki Kansainvälinen olympiakomitea ei ole edellyttänyt Tampereelta tarkkaa ympäristöohjelmaa, kuten se vaatii aikuisten olympiakaupungeilta. Tampereella ohjelma on kuitenkin tehty vapaaehtoisesti. KOK lahjoitti sen tekemiseen dollaria. Hyvä esimerkki ekologisesta lähestymisestä on vesipulloa, jotka Tampereen Vesi toimittaa. VILKKU 4 /

16 KOK:n Jacques Rogge avaajaksi? Milja Nuuttila piirsi Olympiapuiston Jos hyvin käy, Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Jacques Rogge vihkii heinäkuussa käyttöön Hervantaan valmistuvan Olympiapuiston. Jos kutsu kuuluu, avajaisissa ovat mukana myös puiston suunnittelija Milja Nuuttila suunnittelupalveluista ja kaupunginpuutarhuri Timo Koski. Se olisi tietysti kunnia, myöntää kaksikko. Hervanta-keskuksen eteläpuolelle vanhalle parkkipaikalle keskelle asuinaluetta kesä-heinäkuussa nouseva puisto on ollut rakennusohjelmassa aikaisemminkin. Sen tekemistä on jouduttu taloudellisista syistä siirtämään. Kun tieto nuorten olympiafestivaalien järjestämisestä tuli, hanke sai vauhtia. Hervanta on nuorten olympiafestivaalien keskus monessa mielessä. Siellä on muun muassa kisakylä. Olympiapuistosta tulee Tampereen tähän asti suurimman urheilutapahtuman muistomerkki, sanoo Timo Koski. Hän ja Nuuttila ovat esimerkkejä niistä kymmenistä kaupungin työntekijöistä, jotka ovat ahertaneet heinäkuisen olympiafestivaalin onnistumiseksi. Olympiarenkaat kutsuvat Milja Nuuttilan suunnitelman ytimessä ovat metallista rakennetut, maalatut erikokoiset olympiarenkaat, joista suurin on 2,2-metrinen musta rengas. Se on samalla Olympiapuiston eräänlainen sisäänkäynti Insinöörinkadulta. Lisäksi olympiavärit näkyvät oleskelualueen kalusteissa, istuimissa ja roskaastioissa. Ajatuksena on ollut, että puisto valaistuine olympiarenkaineen on ennen kaikkea ympäristötaideteos, jota käydään katsomassa. Olympiapuistoa ei rakenneta oleskelualueeksi, vaikka viihtyisässä ympäristössä voi välillä levähtääkin, kertoo Nuuttila. Hän kuitenkin korostaa, että olympiarenkaat rakennetaan vahvoiksi. Ne kestävät myös roikkumisen. Kun nuorten olympiafestivaalin tamperelaisiin teemoihin kuuluu ympäristöasiat, se tuntuu myös 2000 neliön puistossa. Siellä näkyy monipuolinen ja värikäs keväästä syksyyn kukkiva kasvillisuus. Puistoon tulee sipulikukkia, perennoja, pensaita ja puita. Hervantaan kesällä rakennettavan Olympiapuiston havainnekuva. Puisto on ympäristötaideteos. paikoista yhdessä liikuntapalveluiden muun väen kanssa. Työn luonnetta kuvaa hyvin se, että festivaalien aikana heinäkuuta kukaan lipan väestä ei ole lomilla. Takaamme, että kilpailupaikat ovat kunnossa, kun kisat alkavat. Kaariolla on apunaan liikuntapalvelujen rakentamisryhmä, jota sanotaan rempparyhmäksi. Hän muistuttaa, että olympiafestivaalit tuovat lisäarvoa myös tavallisen tamperelaisen kuntoilijan ja urheilijan elämään. Ilman kisoja emme varmasti olisi voineet hankkia kerralla yhtä paljon välineitä. Ne tulevat kisojen jälkeen tamperelaisten käyttöön. Olympiafestivaalin vuoksi on hankittu muun muassa kolme uutta judotatamia ja telinevoimisteluun uudet välineet. Ratinan tulostaulun viereen tehdään verryttelyalue. Siinä on muun muassa 120 metrin juoksurata, pituushyppypaikka ja kuularinki. Ruotulan tenniskeskukseen on ra kennettu uusi keskuskenttä, joka palvelee myös ATP-turnausta. Pyynikillä ajetaan pyöräilykisa, joka starttaa näkötornilta. Pyynikin katujen montut paikataan. Tampere on hankkinut myös uusia tulostauluja, jotka soveltuvat palloilulajeihin. Messu- ja urheilukeskuksen D- hallissa pelataan tamperelaisille vähän outoa käsipalloa. Kentän matto vuokrataan, koska sillä ei ole Tampereella muuta käyttöä. Meillä on muutaman suomalaiskaupungin kanssa kimppa, jossa tavaroita ja välineitä lainataan niin, että lainaaja maksaa vain kuljetuskustannukset. 16 VILKKU 4 / 2009

17 MITÄ TEILLÄ TEHDÄÄN? Kotihoidon asiakasohjaus palvelee ikääntyviä tamperelaisia TEKSTI MINNA PAJUNEN KUVAT: SUSANNA LYLY Kotihoidon asiakasohjausyksikkö arvioi kotihoidon nykyisten ja tulevien asiakkaiden palvelutarpeita ja ohjaa heitä palveluihin hakeutumisessa. Suurin osa kotihoidon asiakkaista on ikäihmisiä. Yksikkö aloitti toimintansa marraskuun alussa. Asiakasohjaajiin voi ottaa puhelimitse yhteyttä maanantaista perjantaihin kello Oman asuinalueen asiakasohjaajan yhteystiedot löytyvät helpoiten kaupungin verkkosivuilla olevasta kotihoidon hausta, joka on osoitteessa sote/kotihoito 1) Miten kotihoitoon ja palveluasumiseen hakeutuminen on muuttunut? Aiemmin kotihoidon tiimien vetäjät arvioivat asiakkaan palvelutarpeen, ja nyt se on siirtynyt tilaajan tehtäväksi. Tarkoituksena on, että ihmisillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet saada palveluja riippumatta siitä, missä kaupunginosassa he asuvat. Palveluja järjestetään samoilla periaatteilla kaikille, kertovat asiakasohjauksen päällikkö Kaisa Taimi ja vastaava asiakasohjaaja Johanna Leisio. 2) Kuinka paljon asiakasohjausyksikössä on henkilökuntaa? Tampere on jaettu 22 lähipalvelualueeseen, joista vastaa 19 asiakasohjaajaa. Lisäksi Kalevassa toimii yksi lähipalvelualue, jonka kotihoidosta vastaa MedOne. Asiakasohjausyksikön työntekijät ovat koulutukseltaan kotipalveluohjaajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Suurin osa heistä on työskennellyt aiemmin kotihoidossa. Tampereella on tällä hetkellä noin kotihoidon asiakasta. 3) Mitä asiakasohjaajat tekevät? Arvioimme asiakkaan kotihoidon palvelutarpeen, teemme päätökset hänen tarvitsemistaan palveluista ja ohjaamme ja autamme asia kasta hakemaan esimerkiksi Kelan etuuksia. Olemme mukana suunnittelemassa kotihoidon asiakkaiden palveluja, kun he kotiutuvat Kaupin sairaalasta, Pikonlinnassa sijaitsevalta MedOnen osastolta, Hatanpään puistosairaalan geriatrian osastoilta V1 ja V2 tai psykogeriatrian osastolta U2 tai Pitkäniemen sairaalasta. Kotihoidon palvelujen lisäksi järjestämme tarvittaessa asiakkaalle tukipalveluja kuten turvapuhelimen, päiväkeskuspalvelun, kauppa- ja ateriapalvelut, siivouksen tai kuljetuspalvelut. Teemme asiakkaille lähetteitä lyhytaikaishoitoon ja myös pitkäaikaishoitoon silloin kun kotona itsenäisesti asuminen vaikeutuu. Valvomme ja arvioimme asiakkaan saaman palvelun laatua, hoidamme asiakkaan laskutuksen sekä seuraamme palvelujen kustannuksia. Asiakkaat voivat kysyä meiltä neuvoa kaikissa kotihoidon hakeutumiseen liittyvissä asioissa. 4) Ketkä ovat yhteistyökumppaneitanne? Teemme tiivistä yhteistyötä kotihoidon tiimien esimiesten kanssa. Asiakkaan tarvitsemat kotihoidon palvelut suunnitellaan kotikäynnin pohjalta, ja asiakkaan tilanteen muuttuessa esimerkiksi kotihoidon työntekijä voi tarvittaessa pyytää palvelujen uudelleenarviointia. Teemme yhteistyötä myös kotiutustiimin kanssa, joka kotiuttaa potilaita Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, Hatanpään sairaalan A- ja B-osastoilta sekä Hatanpään puistosairaalan geriatrian osastolta V3. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat kotihoidon yksityiset palveluntuottajat ja kolmannen sektorin toimijat, kuten esimerkiksi Mummon kammari ja Hervannan verkko. Kotihoidon asiakasohjausyksikössä työskentelee yhteensä 19 asiakasohjaajaa. Yksikön päällikkönä työskentelee Kaisa Taimi. Vastaava asiakasohjaaja Johanna Leisio neuvoo ja ohjaa asiakkaita kotihoidon palveluihin hakeutumisessa. Kotihoidon palvelutarve arvioidaan kotikäynnillä asiakkaan luo. VILKKU 4 /

18 Ota Kahva käyttöön Looran työkaluista Käyttäjätunnuksia hallinnoiva Kahva-järjestelmä on otettu käyttöön. Windows-tunnuksia ei enää tarvitse hakea erikseen, vaan henkilön työsuhteen kirjaaminen kaupungin henkilötietojärjestelmään (SAP HR) käynnistää automaattisesti tunnustilauksen SAP HR:stä Kahva-järjestelmään. Kahva lähettää esimiehille sähköpostiviestillä tiedon uudesta työntekijästä sekä linkin tunnuksen hyväksymiseen ja noutamiseen. Tarkempia ohjeita Kahvan sivuilla Windows-tunnukset muodostuvat uusille henkilöille automaattisesti Kahvan kautta SAP HR tietojen mukaisesti. Windows-tunnuksen voimassaolon jatkumiseen riittää voimassaolevan työsuhteen tallentaminen SAP HR:ään tunnuksen haltijan yksikössä tai Halossa. Tällöin henkilöön liittyvät työsuhde- ja organisaatiotiedot päivittyvät Kahvan kautta. Kahva-järjestelmän perustana on SAP HR organisaatio- ja työsuhdetiedot. SAP HR organisaation muutoksista välitetään tiedot Kahvaan, missä tapahtuu organisaation muuttuminen ja päivittyminen SAP HR vakanssien muutokset välitetään Kahvaan Uuden henkilön tullessa töihin Kahvajärjestelmään siirretään automaattisesti tiedot henkilöstä, vakanssista ja työsuhteesta Olemassa olevan henkilön työsuhteen muutos välitetään Kahvaan Määräaikaisten henkilöiden työsuhdejaksot päivitetään Kahvassa jo olevaan tietoon Työsuhteen tallennus tehdään joko yksikössä tai Halossa. Kahvaa käytetään www-selaimella Helpoimmin Kahvaan pääsee, kun avaa ensin Looran. Kahva-linkin saa lisättyä Looran oikeaan reunaan omiin työkaluihin seuraavasti: Valitse Looran yläreunasta Omat asetukset > laita Työkalut -valikosta rasti ruutuun Kahva > napsauta Tallenna. Jos on kirjautuneena koneelle omilla tunnuksilla, ei Kahvaan tarvitse erikseen kirjautua. Jos Kahvan käyttöliittymä ei aukea, niin Windows-tunnuksen salasanan vaihto saattaa auttaa. Mistä Kahvan käyttöohjeet löytyvät? Loora > Tietotekniikka > Käyttäjätunnusten hallinta eli Kahva > Kahvan käyttöohjeet. Tälle sivulle lisätään kaikki Kahvan käyttöohjeet. Sivustolle pääsee myös suoraan osoitteella TUL:n liittojuhla on Tampereen isoin tapahtuma Tampereella vietetään kesäkuussa vuosituhannen toistaiseksi suurinta suomalaista liikunnan ja kulttuurin juhlaa. Työväen Urheiluliiton TULe2009-liittojuhla tuo kaupunkiin arviolta kisavierasta. Liittojuhlaviikonloppuna kilpaillaan Tampereella ja naapurikunnissa 51 lajissa, mutta mukaan mahtuu myös paljon kulttuuria. Edellinen viikonloppu on saanut nimekseen Starttiviikonloppu, jolloin Tampereelle tulee tuhansia ammattiliittojen jäseniä omaan tapahtumaansa. Näiden viikonloppujen välissä on Tapahtumien viikko, joka tarjoaa tamperelaisille muun muassa mahdollisuuden kokeilla eri lajeja. 11. liittojuhla on kahdella tavalla historiallinen: ensimmäistä kertaa tapahtuma järjestetään pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja ensimmäistä kertaa liittojuhla ulottuu kahdelle viikonlopulle. TUL:n kehittämisjohtaja Sari Virta antaa jo tässä vaiheessa ison kiitoksen Tampereen kaupungille. Tampereella järjestettyjen isojen urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäjien ei ole tarvinnut pettyä kaupungin panostukseen ja yhteistyöhön, eikä pettymyksen ilmettä nähtäne tullilaistenkaan kasvoilla. Ilman kaupungin panostusta ja myötämielisyyttä ei koko liittojuhlaa olisi tänne haettu, Virta sanoo. Tampereen kouluista iso osa on käytössä liittojuhlaviikonloppuna majoitus- ja ruokailukouluina. Luonnollisesti kaupungin omistamat urheilupaikat ovat kisanäyttämöinä, liikennelaitoksen autoilla pääsee kisapassilla ja TKL:n autot hoitavat lisäksi lauantaina kuljetuksia rautatieasemalta majoituskouluille ja sunnuntaina päinvastaiseen suuntaan. TULe2009-liittojuhla on niin iso tapahtuma Suomessa, ettei sitä voida järjestää kuin muutamassa kaupungissa. Tampereenkaan tarjonta ei riitä, vaan meillä on kilpailuja Nokialla, Ylöjärvellä ja Kangasalla, Virta sanoo. TUL:n 11. liittojuhla näkyy monin tavoin Tampereella ja etenkin kaupungin keskustassa. Tunnelmaan pääsee hyvin jo lauantaina 6.6. Pyynikin kentällä koko perheelle tarkoitetussa Sporttipäivässä. Kymmenien tapahtumien ketjun viimeiset lenkit ovat pääjuhla lauantaina Ratinassa ja sitä seuraava kansanjuhla Keskustorilla. Avajaiset perjantaina pidetään niin ikään tamperelaisten väljässä olohuoneessa. Kilpailujen ja näytöslajien kirjo kattaa suomalaisen liikuntakulttuurin laidasta laitaan. Lisätietoja 18 VILKKU 4 / 2009

19 SUSANNA LYLY TampereRekryssä avajaiset TampereRekryssä vietettiin avajaisia toukokuun alussa. TampereRekry on Tampereen kaupungin toimipiste, jossa voi tutustua kaupungin työpaikkatarjontaan ja jättää sähköisen työhakemuksen. Työntekijöiden rekrytointipiste sijaitsee keskusvirastotalossa katutasossa, Aleksis Kiven katu B. Lisäksi tiloissa toimii sijais- ja palkkatukirekrytointi. TampereRekryssä tullaan järjestämään myös yksikkö- ja ammattikohtaisia tapahtumia ympäri vuoden. Avajaisissa esiteltiin kaupungin työnhakujärjestelmiä IMURIa ja sijaisrekisteriä. TampereRekry on avoinna maanantaista keskiviikkoon ja perjantaina kello ja torstaina kello Tulevista tapahtumista ilmoitetaan Tampereen kaupungin internetsivuilla Kaupungin henkilöstö kokoontuu yhteiseen golftapahtumaansa taas elokuussa. Kilpailu järjestetään torstaina Ruotulassa, jossa pelattiin myös viime vuonna. Tänä vuonna kilpailu alkaa kello 14 yhteislähtönä. Tampere Golf -nimeä kantaa myös henkilökohtaisen kilpailun kiertopalkinto, josta kilpaillaan pistebogeyna tasoituksin. Kolmihenkisin joukkuein pelattavan toimialojen välisen joukkuekilpailun kiertopalkintona on Jarmon Kilpi. Viimevuotisen joukkuekilpailun voittoa puolustaa Tampereen Vesi, henkilökohtaisen kisan voitti Tommi Kivimäki. Tampere Golf 2009:ään ilmoittaudutaan mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa jossa on myös tarkemmat tiedot ja ohjeet kilpailusta, sen säännöistä ja historiasta. Kilpailuun aiemmin osallistuneet saavat tiedon myös sähköpostilla. Lisätietoja Tampere Golfista antavat kilpailutoimikunnan jäsenet: Aulis Yli-Sirniö , Lasse Loponen , KIITOKSIA Kiitän lämpimästi teitä kaikkia yhteisistä työvuosista ja muistamisestanne jäädessäni eläkkeelle. Menestyksellistä jatkoa ja hyvää kesää kaikille. Saija Vienola Kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme Hatanpäällä olomme aikana! Paikka vain vaihtuu, yhteistyömme jatkuu. Hatanpään päivystysaseman väki Kiitos huomioimisestani jäädessäni eläkkeelle. Kiitos yhteisistä työvuosista, niin taipaleen alusta luvuilta, kuin jälkispurtistakin saakka. Jaksoihin mahtui niin paljon; enimmäkseen aina uuden oppimista ja loppu silkkaa elämän koulua. Työn iloa ja menestystä kaikille Infratuotantoon! Marja Sahlstedt Jäimme vapaalle täysin palvelleina, juhlittiin Kiitämme työtovereitamme, lähimpiä esimiehiämme, työpäällikköä ja Tilakeskusta. Seppo Inha ja Mikko Kiviniemi TARMO TOUHUNEN KARI HIETALA VILKKU 4 /

20 Kutsu kaikille kaupungin työntekijöille Tule mukaan henkilöstöpäivään! Kaupungin henkilökunnan yhteistä henkilöstöpäivää viete tään tänä vuonna tuttuun tapaan Särkän niemessä tiistaina 25. elokuuta 2009 kello Huvipuistoalue ja Delfinaario tarjoa vat riemukkaat puitteet yhteisen hauskan päivän viettämiseen. Kaupungin henkilöstö joutuu tänä vuonna tekemään työtään kovien säästöpaineiden alla, joten henkilöstön työssä jaksaminen ja yhteishengen luominen työpaikoilla korostuvat entisestään. Henkilöstöpäivän teemana onkin tänä vuonna Samassa veneessä. Tällä teemalla halutaan nostaa entistä Ilmianna hyvä esiintyjä Henkilöstöpäivän järjestelyt pyritään tänä vuonna hoitamaan mahdollisimman vähin ulkopuolisin kustannuksin, joten päivän ohjelmisto rakennetaan pääosin oman osaavan väen voimin. Nyt onkin oiva tilaisuus päästä näyttämään omia kykyjään estradille. Ilmianna siis itsesi tai lahjakas työtoverisi sähköpostitse enemmän esiin yhdessä tekemisen ajatusta. Tärkeätä on, että arvostamme sekä omaa että muiden työtä yli ammattirajojen ja luotamme työtovereihimme. Tule mukaan viettämään henkilöstöpäivää joko yksin tai yhdessä työporukan kanssa! Huvia ja hyötyä Särkänniemessä vietetään tänä vuonna 40-vuotisjuhlaa. Huvipuistoalueen lisäksi henkilöstöpäivän aikana pääset tutustumaan Akvaarioon, Delfinaarioon, Lasten eläinpuistoon, Planetaarioon, Näsinneulaan ja Sara Hildenin taidemuseoon. Huvipuistossa kannattaa käydä testaamassa uutuuslaite Tyrsky. Planetaariossa nähdään uusi ohjelma Tähdet, myös Akvaarioon on asettunut uusia asukkeja. Delfinaariossa meitä viihdyttää valloittava delfiiniperhe. Sara Hildénin taidemuseossa voi käydä ihastelemassa amerikkalaista nykytaidetta. Tampere täyttää tänä vuonna 230 vuotta, joten henkilöstöpäivässä juhlitaan myös kaupunkimme juhlavuotta. Henkilöstöpäivän aikana saamme eväitä jaksamiseen ja tietoa työterveyteen liittyvistä asioista. Itsensä hoitaminen ja kunnossa pitäminen ovat myös esillä päivän aikana. Muista ilmoittautua etukäteen! Särkänniemen henkilöstöpäivään voivat osallistua kaikki kaupungin palveluksessa olevat työntekijät niin vakituiset kuin määräaikaisetkin. Muistathan, että päivään edellytetään ennakkoilmoittautumista. Henkilöstöpäivään ilmoittaudutaan ensisijaisesti Loorassa olevalla ilmoittautumislomakkeella mennessä. Päivään voit ilmoittautua myös puhelimitse Nora Khelif puh (cid 32707). Henkilöstöpäivänä Särkänniemen alue on muilta asiakkailta suljettu ja tilaisuuteen pääset mukaan vain rannekkeella, joka jaetaan etukäteen ilmoittautuneille. Päivään osallistumisesi varmistat siis vain ilmoittautumalla ja noutamalla rannekkeen etukäteen. Rannekkeet voi noutaa eri puolella kaupunkia olevista noutopisteistä. Tilaisuudessa tarjotaan välipala, jota varten jaetaan rannekkeen yhteydessä lipuke. Särkänniemen parkkialueet ovat käytössämme maksutta henkilöstöpäivän aikana. Henkilöstöpäivään on tulossa runsaasti väkeä, joten parasta olisi, jos työporukat voisivat tulla Särkänniemeen kimppakyydeillä tai julkisilla liikennevälineillä.

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 3 2009 Perhetyötä tutkittiin Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 PÄÄKIRJOITUS HUHTIKUU 2009 Entisten nuorten työhyvinvointi SUSANNA

Lisätiedot

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Piepellä reilut 40 lasissa. Siivoustuotanto palkittiin s. 6 Vapaaehtoistyötä tarjolla s. 9

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Piepellä reilut 40 lasissa. Siivoustuotanto palkittiin s. 6 Vapaaehtoistyötä tarjolla s. 9 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 7 2008 Piepellä reilut 40 lasissa Siivoustuotanto palkittiin s. 6 Vapaaehtoistyötä tarjolla s. 9 PÄÄKIRJOITUS MARRASKUU 2008 Hyvinvoinnista kannetaan yhdessä vastuuta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI 3 2014. lenkkiporukkaan VILKKU 3 2014

TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI 3 2014. lenkkiporukkaan VILKKU 3 2014 TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI 3 2014 Marko ja Timo kutsuvat kaupungin lenkkiporukkaan 8 Nepsy tukee 3 vuorovaikutuksen 16 ongelmissa Vastaa Vilkun lukija- kyselyyn VILKKU 3 2014 1 NÄIN SEN NÄIN Saatavilla

Lisätiedot

Muusikot pelaavat vaikka lumihangessa. Talousarvio turvaa nykyisen palvelutason s.3 Esimiespäivänä maalattiin voimavirtaa s.13

Muusikot pelaavat vaikka lumihangessa. Talousarvio turvaa nykyisen palvelutason s.3 Esimiespäivänä maalattiin voimavirtaa s.13 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 7 2012 Muusikot pelaavat vaikka lumihangessa Talousarvio turvaa nykyisen palvelutason s.3 Esimiespäivänä maalattiin voimavirtaa s.13 PÄÄKIRJOITUS JOULUKUU 2012 Hyvää

Lisätiedot

vilkku Tampereen kaupungin henkilöstölehti 7/2007 Palaute ruokkii luovuutta

vilkku Tampereen kaupungin henkilöstölehti 7/2007 Palaute ruokkii luovuutta vilkku Tampereen kaupungin henkilöstölehti 7/2007 Palaute ruokkii luovuutta 1 PÄÄKIRJOITUS MARRASKUU 2007 SISÄLTÖ Pieniä onnistumisen hetkiä ARI JÄRVELÄ Sain juuri käteeni uunituoreen ensi vuoden budjettikirjan.

Lisätiedot

Kirsti viihtyy orkesterimuusikkona. Elisa tuntee. Hiljaisen tiedon siirtoa parannettava s.6 Ilmoittaudu henkilöstöpäivään s.20

Kirsti viihtyy orkesterimuusikkona. Elisa tuntee. Hiljaisen tiedon siirtoa parannettava s.6 Ilmoittaudu henkilöstöpäivään s.20 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 2 2011 Kirsti viihtyy orkesterimuusikkona aseptiikan Elisa tuntee lain Hiljaisen tiedon siirtoa parannettava s.6 Ilmoittaudu henkilöstöpäivään s.20 PÄÄKIRJOITUS MAALISKUU

Lisätiedot

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Hauskaa menoa Pyynikin urheilukentällä. Osallistu Kunta10-tutkimukseen s.9 Looraa voi etäkäyttää s.

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Hauskaa menoa Pyynikin urheilukentällä. Osallistu Kunta10-tutkimukseen s.9 Looraa voi etäkäyttää s. Tampereen kaupungin henkilöstölehti 5 2008 Hauskaa menoa Pyynikin urheilukentällä Osallistu Kunta10-tutkimukseen s.9 Looraa voi etäkäyttää s. 16 PÄÄKIRJOITUS SYYSKUU 2008 SISÄLTÖ Liikunnalla ja kulttuurilla

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI 6 2014

TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI 6 2014 TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI 6 2014 13 Mahdi suunnittelee kaupunkia Teheranissa ja Tampereella 6 Ammattilainen hallitsee tunteet 7 Kapua portaita ja venyttele työpäivän aikana VILKKU 6 2014 1 NÄIN

Lisätiedot

vi kku Tampere siirtyi pormestarikauteen 1/2007 Tampereen kaupungin henkilöstölehti

vi kku Tampere siirtyi pormestarikauteen 1/2007 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 1/2007 Tampere siirtyi pormestarikauteen PÄÄKIRJOITUS HELMIKUU 2007 SISÄLTÖ Yhdessä uudistuksen tiellä 2 ARI JÄRVELÄ Tampereen kaupungin hallintomallin ja toimintatavan muutoksien tavoitteena on vastata

Lisätiedot

Henkilöstöpäivänä viihdyttiin yhdessä

Henkilöstöpäivänä viihdyttiin yhdessä TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI 4 2013 Kiinan keisarin aarteita Vapriikissa 18 Henkilöstöpäivänä viihdyttiin yhdessä 3 Lähikuvassa museolehtori 16 VILKKU 4 2013 1 NÄIN SEN NÄIN SAMI HELENIUS Tapahtumien

Lisätiedot

Elja Kivikoski sai kehittäjäpalkinnon. Kunta10-tutkimus valmistui s.6 Vapriikin 1918-näyttely menestyi eurooppalaisessa kisassa s.

Elja Kivikoski sai kehittäjäpalkinnon. Kunta10-tutkimus valmistui s.6 Vapriikin 1918-näyttely menestyi eurooppalaisessa kisassa s. Tampereen kaupungin henkilöstölehti 4 2011 Elja Kivikoski sai kehittäjäpalkinnon Kunta10-tutkimus valmistui s.6 Vapriikin 1918-näyttely menestyi eurooppalaisessa kisassa s.19 PÄÄKIRJOITUS KESÄKUU 2011

Lisätiedot

Arja iloitsee Tipotien yhteistyöstä

Arja iloitsee Tipotien yhteistyöstä TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI 6 2013 Arja iloitsee Tipotien yhteistyöstä 3 8 Henkilöstökassa jatkaa toimintaansa Jokaisen työ tärkeä osa kokonaisuutta 6 1 NÄIN SEN NÄIN Tipotie kutsuu yhteiseen työhön

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s.

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s. Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 2012 Tampereen vammaispalvelut Lue liite s. 7 10 Talousarvio 2013: Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten

Lisätiedot

Vuoltsun väki odottaa muuttoa Monitoimitaloon

Vuoltsun väki odottaa muuttoa Monitoimitaloon Tampereen kaupungin henkilöstölehti 2 2012 Vuoltsun väki odottaa muuttoa Monitoimitaloon Tampereen ja Oriveden sosiaalipalvelujen yhdistäminen etenee s.8. Kirjaamo on portti kaupungille s.15 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3/2007

Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3/2007 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3/2007 Tervetuloa juhlimaan Tampereen päivää 29.9. 1.10. Ohjelma s. 9 12 Tiina Lindberg ja Voimalahanke kannustavat

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

Ihan viturallaan täällä on asiat.

Ihan viturallaan täällä on asiat. Ihan viturallaan täällä on asiat. Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä 1.7.2005-30.4.2006 KUVA: MAIJA KAUPPILA Anna Kontula Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI

TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI 4 2015 Sairauspoissaolot vähenivät Ensimmäistä hyvinvointi- keskusta suunnitellaan Linnainmaalle 3 4 Pajakoulu nappasi kehittäjäpalkinnon 8 VILKKU 4 2015 1 NÄIN SEN

Lisätiedot

VILKKU. Pirjo opettaa suomea Saaralle ja Aidalle. Museohuuhkajilla pallo hallussa s.4 50-vuotinen ura jo harvinaisuus s.10

VILKKU. Pirjo opettaa suomea Saaralle ja Aidalle. Museohuuhkajilla pallo hallussa s.4 50-vuotinen ura jo harvinaisuus s.10 VILKKU Tampereen kaupungin henkilöstölehti 4 2010 Pirjo opettaa suomea Saaralle ja Aidalle Museohuuhkajilla pallo hallussa s.4 50-vuotinen ura jo harvinaisuus s.10 PÄÄKIRJOITUS KESÄKUU 2010 Kesäsuoritteita

Lisätiedot

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 250 Tampere 1/2014 JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 2/2014 ilmestyy viikolla 21-22 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

Tilaussävellyksen kimpussa

Tilaussävellyksen kimpussa 2 2008 Pori edelläkävijä Karjaranta näyttää mallia palveluasumisessa Rakenteilla olevat modernit palveluasunnot tarjoavat turvallisia ja viihtyisiä koteja vanhuksille ja liikuntarajoitteisille. s. 6 7

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon

Sairaalasielunhoidon Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli 2 2012 Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkaa Sairaalasielunhoidon viisi vuosikymmentä Hiljaisen tiedon välittäjät SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Terveiset He l s i n g i n k a u p u n g i n te r vey s ke s ku k s e n h e n ki l ö s tö l e ht i 3/2012 Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Organisaatiouudistus, sivut 3 ja 24 Myllypuro avautui, sivu 4

Lisätiedot