KOPPIssa on lisäksi edunvalvontapiiri, puheenjohtajapiiri ja tapahtumapiiri. Edunvalvontapiiri on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOPPIssa on lisäksi edunvalvontapiiri, puheenjohtajapiiri ja tapahtumapiiri. Edunvalvontapiiri on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille."

Transkriptio

1 Muistio: KOPPI 4/ Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolan kyselytunti Osallistujia rehtorin kyselytunnille oli lähes viisikymmentä. Taustoitus: Puheenjohtaja Pirja Vitikka toivotti osallistujat tervetulleeksi syksyn ensimmäiseen KOPPIin, jossa vieraana on toimitusjohtaja-rehtori, Riitta Konkola. Opiskelijoilla oli mahdollisuus kysyä vapaasti aiheesta kuin aiheesta rehtorilta. KOPPIssa on lisäksi edunvalvontapiiri, puheenjohtajapiiri ja tapahtumapiiri. Edunvalvontapiiri on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Rehtorin kyselytunti: Rehtori Konkola esitteli itsensä ja taustoitti hieman tilannetta Metropoliassa. Hän saapui tilaisuuteen ilman etukäteistä valmistautumista, jotta aidosti kuuntelisi opiskelijoita ja heidän näkemyksiään, kysymyksiään ja huoliaan Metropoliaan liittyvistä asioista. Muutokset Metropoliassa Oppijan Polku -mallin ja osaamislähtöisten opetussuunnitelmien tulo herättää keskustelua. Tuleeko kaikille Metropolian opintoaloille käyttöön pää- ja sivuainemalli? Syksyllä 2014 otetaan käyttöön Oppijan Polku -opetussuunnitelmamalli ja sen mukana pää- ja sivuainerakenne. Parhaillaan valmistellaan uutta periodijaksotusta, joka mahdollistaa pää- ja sivuainemallit eri koulutusohjelmista eli se tukee monialaisuutta. Tällä tarkoitetaan siis opintojen aikataulutusta, jonka yhtenäistämisellä mahdollistetaan joustavammat opinnot ja oman oppimispolun rakentaminen siten, että oman pääaineen rinnalle voi valita sivuaineen lähes miltä tahansa Metropolian koulutusalalta. Lisäksi on olemassa useita valmiita vaihtoehtoja pää- ja sivuaineiksi. Leikkurit iskevät Metropoliaan rankasti ja rahat loppuvat. Mistä tarvittavat säästöt syntyvät? Irtisanomisista? Tilastrategia tulee jatkossa luomaan todella paljon säästöjä, mutta se ei valitettavasti tule vielä teidän aikaanne koskemaan. Valitettavaa on se, että tiloissa on niin paljon rahaa kiinni, mutta suunniteltu vaiheittainen siirtyminen tiiviimpiin tilaratkaisuihin tuo säästöjä. Lisäksi organisaatiomallia on alettu järjestelmällisesti kehittämään ja kehitys alkoi ylimmästä johdosta jatkuen johtajiin ja sieltä alaspäin. Pyritään välttämään opetushenkilöstöön puuttumista ja lisäksi on tehty ohjeistus rahansäästöstä esim. kahvituksista, matkustamisesta jne. Tämä säästövelvoite on kuitenkin iso ja Metropolian kustannukset ovat pääosin henkilöstökuluja eli pelivara on varsin pieni. Voi olla, että esimerkiksi luentotyyppisessä opetuksessa joudutaan kasvattamaan ryhmäkokoja ja sitä kautta vähentämään luennoitsijoiden määrää. Alkusyksystä julkaistiin Tuubissa tiedote, jossa YT-neuvotteluihin liittyen lueteltiin lakkautettavat koulutusalat ja haettavat koulutusvastuut. Hyvinvointiteknologiaa ei mainittu haettavien koulutusalojen joukossa eli mikä on sen kohtalo? Tekniikan aloille muodostetaan suurempia hakukohteita ja hyvinvointiteknologian osaaminen liitetään yhteen suuremmista hakukohteista. Jatkossa ei siis oteta suoraan erillisiin koulutusohjelmiin vaan isompiin hakukohteisiin, joita on kuusi tai seitsemän ja niiden sisällä on erilaisia pää- ja sivuaineita, joita voi opiskelijat valita. Se ei siis ole erillinen hakukohde, mutta opetus jatkuu kuitenkin uudessa muodossa.

2 Hyvinvointiteknologiahan on alana sellainen, että siihen tuntuu olevan vetoa ja se on noussut paljon esille keskusteluissa viimeaikoina. Se tulee myös vahvistumaan jatkossa uuden mallin ja hanketoiminnan avulla. Eikös Metropolia tehnyt kahtena edellisenä tilikautena voittoa? Mihin voitot käytettiin? Kaikki mahdollinen voitto, mitä onneksi on saavutettu, on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen. Onneksi tätä voittoa on myös tehty, sillä esimerkiksi investointien tekeminen ilman niitä olisi todella hankalaa. Rahaa ei siis jaeta osinkoina omistajille vaan kaikki raha on sijoitettu takaisin Metropolian kehittämiseen. Kaikki tieto METKAlta tulee englanniksi, mutta Metropolialta tätä ei tule. Miksi Metropolia ei tiedota kahdella kielellä ja miten Metropolia voi kutsua itseään kansainväliseksi tässä tilanteessa? Yritetään viestiä muun muassa Tuubissa mahdollisimman paljon kahdella kielellä. Esimerkiksi erityisen tärkeät tiedotteet kuten rehtorin viestit käännetään englanniksi. Tiedostamme kuitenkin sen, että paljon tietoa ei tule englanniksi ja teemme parhaamme, jotta tilanne paranisi. Tilakysymykset Myllypuron tuleva kampus ja siihen liittyvät asiat, kuten riittävät tilat, askarruttavat nyt mieltä. Tällä hetkellä terveys- ja hoitoalan klusterissa säästetään suurentamalla ryhmäkokoja ja lisäämällä ryhmätöitä. Siellä on useita tuhansia opiskelijoita. Miten Myllypurossa on otettu huomioon suuremmat ryhmäkoot, auditorioiden määrät ja erilaiset riittävät pienryhmätyötilat? Lisäksi opiskelijayhdistysten riittävät tilat huolestuttavat eli miten opiskelijoiden ääntä kuullaan tässä prosessissa? Yli vuoden verran suunnittelu on ollut käynnissä. Viime lukuvuoden aikana työskenneltiin kampustiimeissä, joissa oli opiskelijaedustus METKAlta mukana. Nyt on neljä projektiryhmää, joissa on kaikissa opiskelijaedustus METKAlta. Lisäksi on Myllypuron oma tilaryhmä, jossa on myös opiskelijaedustus. METKAn kommentti: Kun kysyt näistä tarpeiden huomioista, niin ne on varsin hyvin otettu huomioon. Myllypuroon tulee useita auditorioita, kahviloita, opiskelijakunnan ja yhdistysten tiloja, ryhmätyötiloja jne. Meillä on tietysti raamit ja budjetit ja tilamäärät, mihin ne pitää sovittaa, mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä. Asiassa on kuultu myös tilapuolen suunnittelijoita ja olen varsin luottavainen tavoitteiden saavuttamisesta. Tontti asettaa melkoisia haasteita, mutta niihinkin löydetään ratkaisut. METKA on myös vienyt eteenpäin tietoa siitä, että opiskelijayhdistyksille tarvitaan omat tilat. METKAlla on edustus Myllypuron työryhmässä ja siellä on huomioitu tilojen muunneltavuus ja ryhmätyötilat. Millaiset tilat OPYille on varattu ja ovatko ne jossain synkimmässä kellarissa, mihin kukaan ei löydä? Mitään tiloja ei ole vielä nimetty. METKAn kommentti:

3 Yhdistysten tiloista on auki vielä edelleen se, kuinka monta yhdistystä tulee missäkin toimimaan. Olemme toivoneet, että yhdistysten tilat olisivat METKAn tilojen yhteydessä eli saataisiin kaikki opiskelijapalveluiden yhteyteen. Tämä tarkoittanee kuitenkin sitä, että jonkinlaista reformia pitää tehdä yhdistysten määrän suhteen, sillä monet nykyisistä yhdistyksistä ovat kampuskohtaisia ja kampusten poistuessa pitää tarkastella näiden yhdistysten toimintaedellytyksiä. Suuhygienistiopiskelijat Mannerheimintiellä ovat huolissaan siitä, onko Myllypurossa hammashuollon yksikköä, jossa alkuvaiheen harjoittelut voisi suorittaa? Tilanne on se, että Hammaslääketieteellinen muuttaa pois Mannerheimintieltä vuonna Näitä klinikkatiloja tulevat tarvitsemaan myös hammaslääketieteellisen opiskelijat. Vaikka vielä ei osata sanoa missä klinikka fyysisesti sijaitsee, oleellista on se, että myös jatkossa tullaan yhteistyössä tekemään harjoittelut oikeiden potilaiden kanssa. Tarve on tiedossa ja siihen tullaan vastaamaan. Arabianrannalle keskittyy ilmeisesti Metropolian koko kulttuuriala - mihin tiloihin se menee? Paljon spekuloidaan siirrytäänkö Taikin tiloihin? Vaihtoehtoja kartoitetaan ja vielä ei tiedetä lopullisia tilaratkaisuja. Nykyiset tilat eivät riitä, koska Tikkurilasta tulee opiskelijoita ja henkilökuntaa. Pohditaan uudisrakentamista ja sitä, onko muita toimijoita joiden kanssa voisi tehdä yhteistyötä esim. POP/Jazz-konservatiorio, tai saadaanko vuokratilaa käyttöön. Tätä kaikkea katsotaan ja mietitään mikä olisi paras vaihtoehto. Taikista ei ole vielä päätetty mitään, mutta Arabianrannalle on perustettu projektitiimi, jossa olevia METKAn opiskelijaedustajia voi lähestyä näissä asioissa. Arabianranta on viimeinen näistä neljästä, joiden konsepti ei ole vielä selvillä ja lokakuun aikana pyritään haarukoimaan eri vaihtoehdot. Mikä tulee olemaan hallinnollinen keskus jatkossa? Myllypuroon suunnitellaan keskushallintoa, mutta kaikille kampuksille tulee opiskelijapalvelut, kirjastot ja muut opiskelijoille välttämättömät palvelut. METKAn kommentti: Lisäksi kaikille kampuksille tulee luultavasti METKA Cafe ja opiskelijakunnan palvelupiste, vaikka opiskelijakunnan toimisto sijaitseekin Myllypurossa hallinnon yhteydessä. Kolmen koulutusohjelman kohtalo Tuntuuko missään, kun kerrot esimerkiksi musiikin koulutusohjelman lakkautuksesta? Tai kun kerrot henkilöstölle irtisanomisista? Tietenkin tuntuu. Välillä on silti pakko tehdä tunteista riippumatta päätöksiä ja silloin mennään aika kylmienkin asioiden ja taustojen kautta. Talousasiat ovat olleet paljon pinnalla tänä vuonna. Musiikin koulutusohjelman, niin kuin muidenkin koulutusvastuiden osalta jotka lakkautetaan, on tullut paljon palautetta - myös tunnepitoista. Valtaosa palautteesta on ollut hyvin perusteltuja ja niiden pohjalta on käyty läpi alustavaa näkemystä uudestaan. Yhteenveto palautteesta viedään osakeyhtiön hallitukselle, jotta he voivat tarkemmin tehdä päätöksiä. Mutta se, että tuleeko asiat yöllä uniin, niin vastaus on, että ei tule. Nukun yöni hyvin ja stressiä kestän hyvin.

4 Lakkautusasiaan liittyen, jos musiikkipedagogien koulutus lakkaa niin lakkaako myös varhaismusiikkipedagogien koulutus? Sehän on yksi pääaineista eli nyt parhaillaan mietitään, mitä pääaineita jatkuu. Tässä vaiheessa ei voida vielä sanoa, miten asia tullaan ratkaisemaan ja se on osa opetussuunnitelmatyötä. Suurempien hakukohteiden ja pää- sivuainemallin avulla voidaan ottaa helpommin huomioon koulutustarpeet, kuin yhden vanhanmallisen koulutusohjelman avulla. Mitä kesän jälkeen on tapahtunut esimerkiksi kolmen koulutusohjelmien lakkautusten suhteen? Mitään virallista ei ole tapahtunut. Palautteita on käyty läpi ja keskusteluja on käyty lukuisten tahojen kanssa. Opiskelijoiden kanssa oli pari viikkoa sitten keskustelu ja tällä viikolla käydään osakeyhtiön hallituksen kanssa keskustelu, jossa päätetään tarkemmin mitä koulutusvastuita haetaan. Nyt vasta koulujen alkaessa Hämeentiellä on käynnistynyt Pelastetaan yhdessä TIO - liike. Onko nyt liian myöhäistä enää vaikuttaa? Saamme kokoajan palautetta ja tänään viimeksi tullut palautetta. Tällä viikolla voi vielä vaikuttaa. Esittävän taiteen koulutusohjelmassa tänään ja huomenillalla valmistellaan koulutusohjelman uudelleenjärjestelysuunnitelmaa, joka on tarkoitus luovuttaa koulun johdolle huomenna illan aikana. Opiskelijat ovat tosissaan paneutuneet budjetti- ja talousasioihin. Henkilökunnan puolelta on lähetetty jo yksi arvio ja meiltä tulee samanlainen. On todella mukava kuulla, että palautetta on otettu vastaan ja se on johtanut harkintaan. Toivomme, että meidänkin (TIO) koulutusohjelman puolesta annettu palaute myös herättäisi koulun johdon. Näin pitääkin toimia ja näissä tilanteissa on hienoa, että opiskelijat vaikuttavat päätöksiin. Palautetta on tullut eri tahoilta lukuisia ja ehdotuksia on tullut monilta myös koulun ulkopuolisilta tahoilta. Kaikkea palautetta harkitaan ja päätökset tehdään kaikki näkökulmat huomioiden. Onko palautteella todella merkitystä? Palautteella on aina merkitystä ja olemme koko ajan sanoneet, että kaikissa kolmessa koulutusohjelmassa on erinomaista osaamista. On todella sääli, että meistä riippumattomista syistä joudutaan näin vaikeiden ratkaisujen eteen. Pyrimme siihen, että osaaminen säilyisi kuitenkin jotenkin talossa. Lopulta taloudelliset realiteetit ja alkuperäiset laskelmat ovat pitäneet paikkansa. Uuden rahoitusmallin kautta katsomme miltä mikäkin tutkinto näyttää ja paljonko uusien mittareiden valossa mikäkin koulutusohjelma saisi rahoitusta. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. tilakustannuksia, opetuksen keinot, investoinnit jne. Opiskelijaruokailu Useat opiskelijat ovat pettyneitä kouluruokailusta vastaavan yrityksen kilpailutuksesta johtuneeseen vaihdokseen. Erityisesti ruokakupongit, joita Palmia myi opiskelijoille vielä ennen kesälomiakin, ovat turhauttaneet opiskelijoita. Useilla opiskelijoilla on satojen, ellei tuhansien eurojen arvosta Palmian ruokakuponkeja, joilla ei nyt ole mitään arvoa.

5 Ruokailusta vastaava Unicafe ei niitä hyväksy. Mitä Metropolia aikoo tehdä asian korjaamiseksi? Ruokalapalvelujen kilpailutus oli pakko tehdä, koska sopimus meni umpeen. Kaikissa yli hankinnoissa noudatetaan kilpailulainsäädäntöä. Valitettavasti päätös venyi kesäkuun loppuun, koska kilpailutuksissa tulee helposti valituksia, jotka käsitellään markkinaoikeudessa. Tämä prosessi hidastaa päätöksentekoa ja estää kilpailutuksessa valitun tahon kanssa sopimuksen tekoa. Tämän takia viivästys tapahtui. Jos on ostanut ruokalippuja Palmian aikaan, niin valitettavasti sopimus Palmian kanssa ei ole enää voimassa. Se on ikävä tilanne ja siihen ei voida vaikuttaa, mutta uusissa Unicafen lounaslipuissa on selkeästi voimassaolopäivämäärät eli ne käyvät myös muissa Unicafen toimipisteissä. Valitettavasti Palmian osalta tähän ei voida vaikuttaa, koska sopimus on loppunut. Unicafen niin kuin Palmiankin kanssa oli jatkuva yhteys ja viesti menee ruokalatoimikunnan kautta opiskelijoilta ravintoloitsijalle, joka kehittää toimintaansa saadun palautteen perusteella. Tästä johtuen palautteen antaminen on tärkeää. Käsitykseni mukaan Palmian ruokaliput käyvät kuitenkin muissa Palmian ravintoloissa. Opetuksen laatu Olen kuullut, että Metropoliassa on erilaiset käytännöt ohjauskäytänteiden suhteen eri toimipisteissä. Minkälaista visiota haetaan yhtenäisyyden saavuttamiseksi? Tässä niin kuin monissa muissakin asioissa on erilaisia käytäntöjä. Vararehtori on paljon tätä pohtinut ja mm. Vesan Viikon aikana asia nousi konkreettisestikin esille. Meillä on paljon hyviä käytäntöjä ja paljon kehittämistä. Keväällä tehtiin muutos johtamisjärjestelmiin ja luotiin tulosaluejohtajuusmalli, jossa neljällä johtajalla on matriisivastuu. Yhdellä johtajalla on vastuullaan pedagogiikka ja sillä pyritään yhteisiä hyviä ohjauskäytänteitä viemään eteenpäin tasaisesti koko Metropoliassa. Joka paikassa tullaan etenemään yhteisesti sovittujen sääntöjen puitteissa. Tähän liittyy Oppijan Polku, yhteistoiminnallisen pedagogiikan kehittäminen ja opetussuunnitelmien uudistaminen ja nämä prosessit etenevät sutjakasti eteenpäin tutkinto-ohjelmien tehdessä kovasti töitä tämän eteen. Me haluamme, että kaikilla opiskelijoilla on yhtäläiset ohjausmahdollisuudet kampuksesta riippumatta. Opetussuunnitelmiin liittyen, onko niissä ollut minkäänlaista valvontaa ja kuka niitä on tähän mennessä laatinut? Meidän opintojaksoselosteemme ovat olleet tähän asti todella epämääräisiä? Onko opetussuunnitelmien ja opintojaksokuvausten suhteen ollut minkäänlaista valvontaa ja miten se on tehty? Opetussuunnitelmat tehdään vuositasolla ja käydään läpi vuosittain. Ne käytetään koulutusohjelmien neuvottelukunnissa ja saadaan työelämäpalautetta siitä, ovatko ne laadittu työelämän näkökulmasta järkevästi. Sisäinen hallitus hyväksyy lopulta opetussuunnitelmat. Hallituksen hyväksynnän jälkeen laaditaan toteutussuunnitelmat, jotka näkyvät teidän opinto-oppaassanne ja siellä kerrotaan hyvinkin yksityiskohtaisesti opetuksen sisällöstä: onko projekteja, arviointimenetelmät, ryhmätyöt. Jos näin ei ole, eli suunnitelmaa ei ole tehty tai se on puutteellinen, niin ei ole toimittu oikein. On opettajan tehtävä viedä tiedot sinne tai ainakin miettiä toteutus, vaikka joku muu vastaisi opinto-oppaaseen kirjauksista. Jos tietoa ei ole tarpeeksi, opiskelijoiden kannattaa olla aktiivisia ja lähestyä opettajaa tai tarvittaessa hänen esimiestään eli

6 koulutuspäällikköä. Tähän liittyy mm. opintojaksopalautteen antaminen ja tässä on paras mahdollisuus vaikuttaa. Palautteen antamisessa kannattaa olla rehellinen, koska ne käydään vuosittain läpi koulutusohjelmatasolla ja yhteenveto palautteesta käydään opiskelijoiden kanssa ja siitä saatava tieto käydään vielä läpi koulun johtoryhmässä. Epäkohtiin puututaan ja otetaan yhteyttä ongelman lähteeseen ja selvitetään ne ongelmat. Palautteenantojärjestelmässä on pahoja puutteita kesän korvilla. Palautteen ajoitus on äärimmäisen huonosti ajoitettu kesä-heinäkuulle, kun opiskelijat ovat kesätöissä eivätkä silloin anna palautetta. Varsinkin heinäkuun palautteenanto herättää epäluuloja opiskelijoiden keskuudessa siitä, että haluaako opettaja palautetta ollenkaan. Onko palautteenanto laitettu heinäkuulle sen takia ettei palautetta haluta? Palautejärjestelmä on synkronoitu yhteen Winhaan merkittyn opintojakson päättymisajankohdan kanssa. Systeemi on automaattinen eli lasketaan koska opetuksen pitäisi päättyä ja sen mukaan palautteenanto tehdään - riippumatta siitä, koska opetus oikeasti päättyy. Tämä luo esittämäsi ongelman kevätkuukausina. Tähän pitää kiinnittää huomiota, jotta palautetta saadaan myös näiltä kevään opintojaksoilta. Opintojaksopalautteiden määrä on onneksi kasvanut, mutta nyt pitää pohtia palautteenannon rakennetta, jotta sitä saadaan myös kesän korvalla päättyviltä opintojaksoilta. Erinomainen huomio! Metropolian kaikilla aloilla on innovaatioprojekteja, joita olisi tarkoitus toteuttaa monialaisesti. Sitä olen ihmetellyt suuresti, miten jok ikisellä kampuksella on omat innovaatioprojektipäivänsä eli miten niiden sovittaminen yhteen onnistuu, jos päivät ovat eri? Esim. elektroniikan projekti alkoi meillä jo viimeviikolla, mutta projekti odottaa kaksi viikkoa, jotta Myyrmäestä saadaan projektiin joku mukaan. Tämä on hyvä esimerkki huonoista käytänteistä. Tulevalle lukuvuodelle on suunniteltu yhtenäiset innovaatioprojektien ajankohdat läpi Metropolian ja sillä mahdollistetaan monialaisuus ja selkeä koordinaatio. Tämä ongelma tulee siis piakkoin poistumaan. Kyselytunnin päätteeksi seurasi rehtorille yllätysohjelma: MURU ry:n ja musiikin opiskelijoiden edustajat haluavat osallistua tilaisuuteen luovuttamalla rehtorille adressinsa ja kannanottoja pianopedagogeilta ja musiikkiopistoilta. Adressin on tähän päivään mennessä allekirjoittanut yli 2000 ihmistä, myös Metropolian ulkopuolella. Lisäksi musiikin opiskelijat esittivät aiheeseen liittyvän laulun Arvon mekin ansaitsemme, joka on kuultavissa täältä. Rehtori otti adressin vastaan ja kuunteli esityksen. Hän kiitti opiskelijoita hyvistä kysymyksistä ja keskustelusta.

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy Myyntivoimaa.fi Myynnin koulutusmateriaali Myyntivoima Partnerit Oy SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 1.1 Myyntivoimaa.fi myynnin koulutusmateriaalin tarkoitus 3 1.2 B to B myynti 3 1.3 Oppimisen portaat 3 1.4 Aktiivinen

Lisätiedot

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 1 MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 Läsnä oli noin 60 henkilöä kyläläisiä ja kunnan edustajia mm. Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Johdanto 2. 3 Myllypuron nuoret äidit -projektin toteutumiseen vaikuttavat tekijät 27

Johdanto 2. 3 Myllypuron nuoret äidit -projektin toteutumiseen vaikuttavat tekijät 27 Tiina Kaija Sini Karrakoski Krista Taivassaari Jaana Tankkala Tia Tevilin Myllypuron nuoret äidit Hybridikampus -hanke Metropolia Ammattikorkeakoulu Kätilö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Innovaatioprojekti

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11.

Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11. 1 Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11.2012 Kysely liittyy korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin työskentelyyn,

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 YLIOPISTORAATI Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 LOPPURAPORTTI Projektinvetäjän puheenvuoro Ensimmäinen yliopistoraati järjestettiin Vaasan yliopistolla

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Arviointiteemana Nuorisolain 8 toteutuminen eli nuorten kuuleminen sekä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä- ja politiikkaa

Lisätiedot