KOPPIssa on lisäksi edunvalvontapiiri, puheenjohtajapiiri ja tapahtumapiiri. Edunvalvontapiiri on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOPPIssa on lisäksi edunvalvontapiiri, puheenjohtajapiiri ja tapahtumapiiri. Edunvalvontapiiri on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille."

Transkriptio

1 Muistio: KOPPI 4/ Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolan kyselytunti Osallistujia rehtorin kyselytunnille oli lähes viisikymmentä. Taustoitus: Puheenjohtaja Pirja Vitikka toivotti osallistujat tervetulleeksi syksyn ensimmäiseen KOPPIin, jossa vieraana on toimitusjohtaja-rehtori, Riitta Konkola. Opiskelijoilla oli mahdollisuus kysyä vapaasti aiheesta kuin aiheesta rehtorilta. KOPPIssa on lisäksi edunvalvontapiiri, puheenjohtajapiiri ja tapahtumapiiri. Edunvalvontapiiri on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Rehtorin kyselytunti: Rehtori Konkola esitteli itsensä ja taustoitti hieman tilannetta Metropoliassa. Hän saapui tilaisuuteen ilman etukäteistä valmistautumista, jotta aidosti kuuntelisi opiskelijoita ja heidän näkemyksiään, kysymyksiään ja huoliaan Metropoliaan liittyvistä asioista. Muutokset Metropoliassa Oppijan Polku -mallin ja osaamislähtöisten opetussuunnitelmien tulo herättää keskustelua. Tuleeko kaikille Metropolian opintoaloille käyttöön pää- ja sivuainemalli? Syksyllä 2014 otetaan käyttöön Oppijan Polku -opetussuunnitelmamalli ja sen mukana pää- ja sivuainerakenne. Parhaillaan valmistellaan uutta periodijaksotusta, joka mahdollistaa pää- ja sivuainemallit eri koulutusohjelmista eli se tukee monialaisuutta. Tällä tarkoitetaan siis opintojen aikataulutusta, jonka yhtenäistämisellä mahdollistetaan joustavammat opinnot ja oman oppimispolun rakentaminen siten, että oman pääaineen rinnalle voi valita sivuaineen lähes miltä tahansa Metropolian koulutusalalta. Lisäksi on olemassa useita valmiita vaihtoehtoja pää- ja sivuaineiksi. Leikkurit iskevät Metropoliaan rankasti ja rahat loppuvat. Mistä tarvittavat säästöt syntyvät? Irtisanomisista? Tilastrategia tulee jatkossa luomaan todella paljon säästöjä, mutta se ei valitettavasti tule vielä teidän aikaanne koskemaan. Valitettavaa on se, että tiloissa on niin paljon rahaa kiinni, mutta suunniteltu vaiheittainen siirtyminen tiiviimpiin tilaratkaisuihin tuo säästöjä. Lisäksi organisaatiomallia on alettu järjestelmällisesti kehittämään ja kehitys alkoi ylimmästä johdosta jatkuen johtajiin ja sieltä alaspäin. Pyritään välttämään opetushenkilöstöön puuttumista ja lisäksi on tehty ohjeistus rahansäästöstä esim. kahvituksista, matkustamisesta jne. Tämä säästövelvoite on kuitenkin iso ja Metropolian kustannukset ovat pääosin henkilöstökuluja eli pelivara on varsin pieni. Voi olla, että esimerkiksi luentotyyppisessä opetuksessa joudutaan kasvattamaan ryhmäkokoja ja sitä kautta vähentämään luennoitsijoiden määrää. Alkusyksystä julkaistiin Tuubissa tiedote, jossa YT-neuvotteluihin liittyen lueteltiin lakkautettavat koulutusalat ja haettavat koulutusvastuut. Hyvinvointiteknologiaa ei mainittu haettavien koulutusalojen joukossa eli mikä on sen kohtalo? Tekniikan aloille muodostetaan suurempia hakukohteita ja hyvinvointiteknologian osaaminen liitetään yhteen suuremmista hakukohteista. Jatkossa ei siis oteta suoraan erillisiin koulutusohjelmiin vaan isompiin hakukohteisiin, joita on kuusi tai seitsemän ja niiden sisällä on erilaisia pää- ja sivuaineita, joita voi opiskelijat valita. Se ei siis ole erillinen hakukohde, mutta opetus jatkuu kuitenkin uudessa muodossa.

2 Hyvinvointiteknologiahan on alana sellainen, että siihen tuntuu olevan vetoa ja se on noussut paljon esille keskusteluissa viimeaikoina. Se tulee myös vahvistumaan jatkossa uuden mallin ja hanketoiminnan avulla. Eikös Metropolia tehnyt kahtena edellisenä tilikautena voittoa? Mihin voitot käytettiin? Kaikki mahdollinen voitto, mitä onneksi on saavutettu, on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen. Onneksi tätä voittoa on myös tehty, sillä esimerkiksi investointien tekeminen ilman niitä olisi todella hankalaa. Rahaa ei siis jaeta osinkoina omistajille vaan kaikki raha on sijoitettu takaisin Metropolian kehittämiseen. Kaikki tieto METKAlta tulee englanniksi, mutta Metropolialta tätä ei tule. Miksi Metropolia ei tiedota kahdella kielellä ja miten Metropolia voi kutsua itseään kansainväliseksi tässä tilanteessa? Yritetään viestiä muun muassa Tuubissa mahdollisimman paljon kahdella kielellä. Esimerkiksi erityisen tärkeät tiedotteet kuten rehtorin viestit käännetään englanniksi. Tiedostamme kuitenkin sen, että paljon tietoa ei tule englanniksi ja teemme parhaamme, jotta tilanne paranisi. Tilakysymykset Myllypuron tuleva kampus ja siihen liittyvät asiat, kuten riittävät tilat, askarruttavat nyt mieltä. Tällä hetkellä terveys- ja hoitoalan klusterissa säästetään suurentamalla ryhmäkokoja ja lisäämällä ryhmätöitä. Siellä on useita tuhansia opiskelijoita. Miten Myllypurossa on otettu huomioon suuremmat ryhmäkoot, auditorioiden määrät ja erilaiset riittävät pienryhmätyötilat? Lisäksi opiskelijayhdistysten riittävät tilat huolestuttavat eli miten opiskelijoiden ääntä kuullaan tässä prosessissa? Yli vuoden verran suunnittelu on ollut käynnissä. Viime lukuvuoden aikana työskenneltiin kampustiimeissä, joissa oli opiskelijaedustus METKAlta mukana. Nyt on neljä projektiryhmää, joissa on kaikissa opiskelijaedustus METKAlta. Lisäksi on Myllypuron oma tilaryhmä, jossa on myös opiskelijaedustus. METKAn kommentti: Kun kysyt näistä tarpeiden huomioista, niin ne on varsin hyvin otettu huomioon. Myllypuroon tulee useita auditorioita, kahviloita, opiskelijakunnan ja yhdistysten tiloja, ryhmätyötiloja jne. Meillä on tietysti raamit ja budjetit ja tilamäärät, mihin ne pitää sovittaa, mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä. Asiassa on kuultu myös tilapuolen suunnittelijoita ja olen varsin luottavainen tavoitteiden saavuttamisesta. Tontti asettaa melkoisia haasteita, mutta niihinkin löydetään ratkaisut. METKA on myös vienyt eteenpäin tietoa siitä, että opiskelijayhdistyksille tarvitaan omat tilat. METKAlla on edustus Myllypuron työryhmässä ja siellä on huomioitu tilojen muunneltavuus ja ryhmätyötilat. Millaiset tilat OPYille on varattu ja ovatko ne jossain synkimmässä kellarissa, mihin kukaan ei löydä? Mitään tiloja ei ole vielä nimetty. METKAn kommentti:

3 Yhdistysten tiloista on auki vielä edelleen se, kuinka monta yhdistystä tulee missäkin toimimaan. Olemme toivoneet, että yhdistysten tilat olisivat METKAn tilojen yhteydessä eli saataisiin kaikki opiskelijapalveluiden yhteyteen. Tämä tarkoittanee kuitenkin sitä, että jonkinlaista reformia pitää tehdä yhdistysten määrän suhteen, sillä monet nykyisistä yhdistyksistä ovat kampuskohtaisia ja kampusten poistuessa pitää tarkastella näiden yhdistysten toimintaedellytyksiä. Suuhygienistiopiskelijat Mannerheimintiellä ovat huolissaan siitä, onko Myllypurossa hammashuollon yksikköä, jossa alkuvaiheen harjoittelut voisi suorittaa? Tilanne on se, että Hammaslääketieteellinen muuttaa pois Mannerheimintieltä vuonna Näitä klinikkatiloja tulevat tarvitsemaan myös hammaslääketieteellisen opiskelijat. Vaikka vielä ei osata sanoa missä klinikka fyysisesti sijaitsee, oleellista on se, että myös jatkossa tullaan yhteistyössä tekemään harjoittelut oikeiden potilaiden kanssa. Tarve on tiedossa ja siihen tullaan vastaamaan. Arabianrannalle keskittyy ilmeisesti Metropolian koko kulttuuriala - mihin tiloihin se menee? Paljon spekuloidaan siirrytäänkö Taikin tiloihin? Vaihtoehtoja kartoitetaan ja vielä ei tiedetä lopullisia tilaratkaisuja. Nykyiset tilat eivät riitä, koska Tikkurilasta tulee opiskelijoita ja henkilökuntaa. Pohditaan uudisrakentamista ja sitä, onko muita toimijoita joiden kanssa voisi tehdä yhteistyötä esim. POP/Jazz-konservatiorio, tai saadaanko vuokratilaa käyttöön. Tätä kaikkea katsotaan ja mietitään mikä olisi paras vaihtoehto. Taikista ei ole vielä päätetty mitään, mutta Arabianrannalle on perustettu projektitiimi, jossa olevia METKAn opiskelijaedustajia voi lähestyä näissä asioissa. Arabianranta on viimeinen näistä neljästä, joiden konsepti ei ole vielä selvillä ja lokakuun aikana pyritään haarukoimaan eri vaihtoehdot. Mikä tulee olemaan hallinnollinen keskus jatkossa? Myllypuroon suunnitellaan keskushallintoa, mutta kaikille kampuksille tulee opiskelijapalvelut, kirjastot ja muut opiskelijoille välttämättömät palvelut. METKAn kommentti: Lisäksi kaikille kampuksille tulee luultavasti METKA Cafe ja opiskelijakunnan palvelupiste, vaikka opiskelijakunnan toimisto sijaitseekin Myllypurossa hallinnon yhteydessä. Kolmen koulutusohjelman kohtalo Tuntuuko missään, kun kerrot esimerkiksi musiikin koulutusohjelman lakkautuksesta? Tai kun kerrot henkilöstölle irtisanomisista? Tietenkin tuntuu. Välillä on silti pakko tehdä tunteista riippumatta päätöksiä ja silloin mennään aika kylmienkin asioiden ja taustojen kautta. Talousasiat ovat olleet paljon pinnalla tänä vuonna. Musiikin koulutusohjelman, niin kuin muidenkin koulutusvastuiden osalta jotka lakkautetaan, on tullut paljon palautetta - myös tunnepitoista. Valtaosa palautteesta on ollut hyvin perusteltuja ja niiden pohjalta on käyty läpi alustavaa näkemystä uudestaan. Yhteenveto palautteesta viedään osakeyhtiön hallitukselle, jotta he voivat tarkemmin tehdä päätöksiä. Mutta se, että tuleeko asiat yöllä uniin, niin vastaus on, että ei tule. Nukun yöni hyvin ja stressiä kestän hyvin.

4 Lakkautusasiaan liittyen, jos musiikkipedagogien koulutus lakkaa niin lakkaako myös varhaismusiikkipedagogien koulutus? Sehän on yksi pääaineista eli nyt parhaillaan mietitään, mitä pääaineita jatkuu. Tässä vaiheessa ei voida vielä sanoa, miten asia tullaan ratkaisemaan ja se on osa opetussuunnitelmatyötä. Suurempien hakukohteiden ja pää- sivuainemallin avulla voidaan ottaa helpommin huomioon koulutustarpeet, kuin yhden vanhanmallisen koulutusohjelman avulla. Mitä kesän jälkeen on tapahtunut esimerkiksi kolmen koulutusohjelmien lakkautusten suhteen? Mitään virallista ei ole tapahtunut. Palautteita on käyty läpi ja keskusteluja on käyty lukuisten tahojen kanssa. Opiskelijoiden kanssa oli pari viikkoa sitten keskustelu ja tällä viikolla käydään osakeyhtiön hallituksen kanssa keskustelu, jossa päätetään tarkemmin mitä koulutusvastuita haetaan. Nyt vasta koulujen alkaessa Hämeentiellä on käynnistynyt Pelastetaan yhdessä TIO - liike. Onko nyt liian myöhäistä enää vaikuttaa? Saamme kokoajan palautetta ja tänään viimeksi tullut palautetta. Tällä viikolla voi vielä vaikuttaa. Esittävän taiteen koulutusohjelmassa tänään ja huomenillalla valmistellaan koulutusohjelman uudelleenjärjestelysuunnitelmaa, joka on tarkoitus luovuttaa koulun johdolle huomenna illan aikana. Opiskelijat ovat tosissaan paneutuneet budjetti- ja talousasioihin. Henkilökunnan puolelta on lähetetty jo yksi arvio ja meiltä tulee samanlainen. On todella mukava kuulla, että palautetta on otettu vastaan ja se on johtanut harkintaan. Toivomme, että meidänkin (TIO) koulutusohjelman puolesta annettu palaute myös herättäisi koulun johdon. Näin pitääkin toimia ja näissä tilanteissa on hienoa, että opiskelijat vaikuttavat päätöksiin. Palautetta on tullut eri tahoilta lukuisia ja ehdotuksia on tullut monilta myös koulun ulkopuolisilta tahoilta. Kaikkea palautetta harkitaan ja päätökset tehdään kaikki näkökulmat huomioiden. Onko palautteella todella merkitystä? Palautteella on aina merkitystä ja olemme koko ajan sanoneet, että kaikissa kolmessa koulutusohjelmassa on erinomaista osaamista. On todella sääli, että meistä riippumattomista syistä joudutaan näin vaikeiden ratkaisujen eteen. Pyrimme siihen, että osaaminen säilyisi kuitenkin jotenkin talossa. Lopulta taloudelliset realiteetit ja alkuperäiset laskelmat ovat pitäneet paikkansa. Uuden rahoitusmallin kautta katsomme miltä mikäkin tutkinto näyttää ja paljonko uusien mittareiden valossa mikäkin koulutusohjelma saisi rahoitusta. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. tilakustannuksia, opetuksen keinot, investoinnit jne. Opiskelijaruokailu Useat opiskelijat ovat pettyneitä kouluruokailusta vastaavan yrityksen kilpailutuksesta johtuneeseen vaihdokseen. Erityisesti ruokakupongit, joita Palmia myi opiskelijoille vielä ennen kesälomiakin, ovat turhauttaneet opiskelijoita. Useilla opiskelijoilla on satojen, ellei tuhansien eurojen arvosta Palmian ruokakuponkeja, joilla ei nyt ole mitään arvoa.

5 Ruokailusta vastaava Unicafe ei niitä hyväksy. Mitä Metropolia aikoo tehdä asian korjaamiseksi? Ruokalapalvelujen kilpailutus oli pakko tehdä, koska sopimus meni umpeen. Kaikissa yli hankinnoissa noudatetaan kilpailulainsäädäntöä. Valitettavasti päätös venyi kesäkuun loppuun, koska kilpailutuksissa tulee helposti valituksia, jotka käsitellään markkinaoikeudessa. Tämä prosessi hidastaa päätöksentekoa ja estää kilpailutuksessa valitun tahon kanssa sopimuksen tekoa. Tämän takia viivästys tapahtui. Jos on ostanut ruokalippuja Palmian aikaan, niin valitettavasti sopimus Palmian kanssa ei ole enää voimassa. Se on ikävä tilanne ja siihen ei voida vaikuttaa, mutta uusissa Unicafen lounaslipuissa on selkeästi voimassaolopäivämäärät eli ne käyvät myös muissa Unicafen toimipisteissä. Valitettavasti Palmian osalta tähän ei voida vaikuttaa, koska sopimus on loppunut. Unicafen niin kuin Palmiankin kanssa oli jatkuva yhteys ja viesti menee ruokalatoimikunnan kautta opiskelijoilta ravintoloitsijalle, joka kehittää toimintaansa saadun palautteen perusteella. Tästä johtuen palautteen antaminen on tärkeää. Käsitykseni mukaan Palmian ruokaliput käyvät kuitenkin muissa Palmian ravintoloissa. Opetuksen laatu Olen kuullut, että Metropoliassa on erilaiset käytännöt ohjauskäytänteiden suhteen eri toimipisteissä. Minkälaista visiota haetaan yhtenäisyyden saavuttamiseksi? Tässä niin kuin monissa muissakin asioissa on erilaisia käytäntöjä. Vararehtori on paljon tätä pohtinut ja mm. Vesan Viikon aikana asia nousi konkreettisestikin esille. Meillä on paljon hyviä käytäntöjä ja paljon kehittämistä. Keväällä tehtiin muutos johtamisjärjestelmiin ja luotiin tulosaluejohtajuusmalli, jossa neljällä johtajalla on matriisivastuu. Yhdellä johtajalla on vastuullaan pedagogiikka ja sillä pyritään yhteisiä hyviä ohjauskäytänteitä viemään eteenpäin tasaisesti koko Metropoliassa. Joka paikassa tullaan etenemään yhteisesti sovittujen sääntöjen puitteissa. Tähän liittyy Oppijan Polku, yhteistoiminnallisen pedagogiikan kehittäminen ja opetussuunnitelmien uudistaminen ja nämä prosessit etenevät sutjakasti eteenpäin tutkinto-ohjelmien tehdessä kovasti töitä tämän eteen. Me haluamme, että kaikilla opiskelijoilla on yhtäläiset ohjausmahdollisuudet kampuksesta riippumatta. Opetussuunnitelmiin liittyen, onko niissä ollut minkäänlaista valvontaa ja kuka niitä on tähän mennessä laatinut? Meidän opintojaksoselosteemme ovat olleet tähän asti todella epämääräisiä? Onko opetussuunnitelmien ja opintojaksokuvausten suhteen ollut minkäänlaista valvontaa ja miten se on tehty? Opetussuunnitelmat tehdään vuositasolla ja käydään läpi vuosittain. Ne käytetään koulutusohjelmien neuvottelukunnissa ja saadaan työelämäpalautetta siitä, ovatko ne laadittu työelämän näkökulmasta järkevästi. Sisäinen hallitus hyväksyy lopulta opetussuunnitelmat. Hallituksen hyväksynnän jälkeen laaditaan toteutussuunnitelmat, jotka näkyvät teidän opinto-oppaassanne ja siellä kerrotaan hyvinkin yksityiskohtaisesti opetuksen sisällöstä: onko projekteja, arviointimenetelmät, ryhmätyöt. Jos näin ei ole, eli suunnitelmaa ei ole tehty tai se on puutteellinen, niin ei ole toimittu oikein. On opettajan tehtävä viedä tiedot sinne tai ainakin miettiä toteutus, vaikka joku muu vastaisi opinto-oppaaseen kirjauksista. Jos tietoa ei ole tarpeeksi, opiskelijoiden kannattaa olla aktiivisia ja lähestyä opettajaa tai tarvittaessa hänen esimiestään eli

6 koulutuspäällikköä. Tähän liittyy mm. opintojaksopalautteen antaminen ja tässä on paras mahdollisuus vaikuttaa. Palautteen antamisessa kannattaa olla rehellinen, koska ne käydään vuosittain läpi koulutusohjelmatasolla ja yhteenveto palautteesta käydään opiskelijoiden kanssa ja siitä saatava tieto käydään vielä läpi koulun johtoryhmässä. Epäkohtiin puututaan ja otetaan yhteyttä ongelman lähteeseen ja selvitetään ne ongelmat. Palautteenantojärjestelmässä on pahoja puutteita kesän korvilla. Palautteen ajoitus on äärimmäisen huonosti ajoitettu kesä-heinäkuulle, kun opiskelijat ovat kesätöissä eivätkä silloin anna palautetta. Varsinkin heinäkuun palautteenanto herättää epäluuloja opiskelijoiden keskuudessa siitä, että haluaako opettaja palautetta ollenkaan. Onko palautteenanto laitettu heinäkuulle sen takia ettei palautetta haluta? Palautejärjestelmä on synkronoitu yhteen Winhaan merkittyn opintojakson päättymisajankohdan kanssa. Systeemi on automaattinen eli lasketaan koska opetuksen pitäisi päättyä ja sen mukaan palautteenanto tehdään - riippumatta siitä, koska opetus oikeasti päättyy. Tämä luo esittämäsi ongelman kevätkuukausina. Tähän pitää kiinnittää huomiota, jotta palautetta saadaan myös näiltä kevään opintojaksoilta. Opintojaksopalautteiden määrä on onneksi kasvanut, mutta nyt pitää pohtia palautteenannon rakennetta, jotta sitä saadaan myös kesän korvalla päättyviltä opintojaksoilta. Erinomainen huomio! Metropolian kaikilla aloilla on innovaatioprojekteja, joita olisi tarkoitus toteuttaa monialaisesti. Sitä olen ihmetellyt suuresti, miten jok ikisellä kampuksella on omat innovaatioprojektipäivänsä eli miten niiden sovittaminen yhteen onnistuu, jos päivät ovat eri? Esim. elektroniikan projekti alkoi meillä jo viimeviikolla, mutta projekti odottaa kaksi viikkoa, jotta Myyrmäestä saadaan projektiin joku mukaan. Tämä on hyvä esimerkki huonoista käytänteistä. Tulevalle lukuvuodelle on suunniteltu yhtenäiset innovaatioprojektien ajankohdat läpi Metropolian ja sillä mahdollistetaan monialaisuus ja selkeä koordinaatio. Tämä ongelma tulee siis piakkoin poistumaan. Kyselytunnin päätteeksi seurasi rehtorille yllätysohjelma: MURU ry:n ja musiikin opiskelijoiden edustajat haluavat osallistua tilaisuuteen luovuttamalla rehtorille adressinsa ja kannanottoja pianopedagogeilta ja musiikkiopistoilta. Adressin on tähän päivään mennessä allekirjoittanut yli 2000 ihmistä, myös Metropolian ulkopuolella. Lisäksi musiikin opiskelijat esittivät aiheeseen liittyvän laulun Arvon mekin ansaitsemme, joka on kuultavissa täältä. Rehtori otti adressin vastaan ja kuunteli esityksen. Hän kiitti opiskelijoita hyvistä kysymyksistä ja keskustelusta.

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa Jorma Uusitalo Ajankohtaisia asioita Riittääkö rahat? Miten ja mistä Metropolian rahat? Kun tulot tippuu, loppuuko opetus?

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS Pääprosessi Osaprosessi KOULUTUS Koulutuksen suunnittelu Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Tässä ohjeistuksessa

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Integratiivinen pedagogiikka HAMK:ssa. Seija Mahlamäki-Kultanen vararehtori, johtaja HAMK AOKK

Integratiivinen pedagogiikka HAMK:ssa. Seija Mahlamäki-Kultanen vararehtori, johtaja HAMK AOKK Integratiivinen pedagogiikka HAMK:ssa Seija Mahlamäki-Kultanen vararehtori, johtaja HAMK AOKK 2 HAMK Koulutusstrategia 2010-2015 Koulutustoiminnan visio /// Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä 6.4.2016 Petri Haltia KÄRKIHANKE 3: NOPEUTETAAN SIIRTYMISTÄ TYÖELÄMÄÄN Tavoitteena ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut. Nuoret siirtyvät nopeammin

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

ehops-opastus

ehops-opastus ehops-opastus 5.11.2014 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 25.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 21 A 23 A 21/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 22/2010 2 Ilmoitusasiat A 23/2010 3 Toiminta-

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA?

KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA? KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA? paneelikeskustelu 3.3.2010 Toimittajat : Heidi Hänninen ja Anastasia Selivanova Paneelikeskustelu- tilaisuus alkoi rehtori Aira Leiviskän puheenvuorolla. Hän kiitti osallistumistiimiä,

Lisätiedot

Korkeakoulujen kieltenopetusyhteistyö HE 66/2016. Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM 3.5.2016

Korkeakoulujen kieltenopetusyhteistyö HE 66/2016. Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM 3.5.2016 Korkeakoulujen kieltenopetusyhteistyö HE 66/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM 3.5.2016 Ehdotus 1/2 Korkeakoulut voisivat päätöksellään järjestää niiden tutkintoihin sisältyvän kielten ja viestinnän

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT Nina Harjulehto 1 ARVIOINTI TAPAHTUU VUOROVAIKUTUSTILANTEENA, JOHON VAIKUTTAA MONET ASIAT 2 TUTKINNON SUORITTAJA Kaikenikäisiä (yli 18v.), kaiken kokoisia ja kaikennäköisiä kaikenlaisissa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Opiskelijoiden osallistaminen laitoksen toimintaan Lehtori Elina Oksanen, opiskelijat Elina Liinamaa ja Amélie Martikainen Kasvatustieteiden laitos (laitosten

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tutkimustietoa lukiopiskelijoiden opintomenestyksestä. Anitta Liinamaa Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tutkimustietoa lukiopiskelijoiden opintomenestyksestä. Anitta Liinamaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Tutkimustietoa lukiopiskelijoiden opintomenestyksestä Anitta Liinamaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Sekin opiskelija on niin nolla kuin vain voi olla. Lukivaikeuden määrittely Lukivaikeuden tunnistaminen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi Auri Kaihlavirta 1.6.2011 1. Tapaaminen 1.6. klo 16-18 Varajohtajan terveiset Kurssin esittely Tavoite Läsnäolo Suoritustavat Esittäytyminen HOPS 1 Opintojen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Jari Haimi ym. Lentävässä Lähdössä 2016 Mikä on HOPS? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli jokaisen opiskelijan oman opiskelun strategia, taktiikka ja toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

Johtosääntö. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Ohjeen nimi Vastuuhenkilö. Johtosääntö

Johtosääntö. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Ohjeen nimi Vastuuhenkilö. Johtosääntö Johtosääntö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Voimaantulo Päivitetty Päivitetty Päivitetty Johtosääntö toimitusjohtaja 1.1.2017 noudatetaan soveltuvin osin 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Case Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelma

Case Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelma Case Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelma Metsätieteenpäivä 30.10.2012 Kati Kontinen ja Timo Antero Leinonen Metsätalousinsinöörin i i (amk) tutkintotki t 240 op Opintojaksoja 195

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvitystyöryhmän tehtävät Selvitystyöryhmän tulee: tehdä esitys siitä, millä edellytyksillä maahamme voidaan synnyttää kansallisesti ja

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 14.12.2012 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintoihin siirtymisen nopeuttaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen, sähköisten

Lisätiedot

Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen

Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen hyödyntäminen opinnoissa TAO-oppimisverkoston tapaaminen 29.4.2011 Jyväskylä Johanna Penttilä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Esityksen tavoite

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot