Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti"

Transkriptio

1 2011 VUOSIKERTOMUS

2 Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo ,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3 6,0 2,1 2,4 2,9 3,4 3,3 2,5 5,2 4, Liikevoitto, osuus prosentteina liikevaihdosta Konserni Emo ,3 32,8 10,0 12,1 12, ,2 23,9 22,5 48,9 16,6 44,6 Oman pääoman tuottoprosentti Konserni Emo ,8 11,2 10,5 13,3 10,5 9,0 17,2 14,7 13,8 10, Omavaraisuusasteprosentti Konserni Emo ,6 51,9 53,5 52,1 53,6 52,9 54,1 53,2 54,7 53, Sisältö Tunnuslukujen kehitys (graafit) 2 Tunnuslukujen laskentakaavat 2 Imatran Seudun Sähkö Oy lyhyesti 3 Vuoden 2011 avainluvut 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä... 6 Osakkuusvoimalaitosten ympäristövaikutukset 8 Energialähteet 8 Ympäristö huomioidaan myös verkon suunnittelussa 9 Oma henkilöstö laadun takeena 10 Palvelusvuosimuistamiset 11 Yksikkökohtaiset kertomukset Energialiiketoiminta hankkii ja myy sähköä 13 Konserni- ja yrityspalvelut liiketoiminta huolehtii sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista 14 Verkon toimintavarmuus on sähköyhtiölle kunnia-asia 15 Sähkönsiirron liikevaihto nousi 16 Sähkörakennus pitää huolen sähköverkosta 17 Imatran Energia Oy tuottaa sähköä ja lämpöä Imatran seudulle 18 Kaakon Energia Oy:stä vesisähköä 19 Corporate governance konsernin omistus ja hallinto Omistuksen rakenne 21 Yhtiökokous 22 Hallintoneuvosto 23 Hallitus 24 Tilintarkastajat 24 Tilinpäätös 25 Luvut ja lausunnot Tuloslaskelma 29 Tase 30 Rahoituslaskelma 32 Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkinnät 34 Hallintoneuvoston lausunto 34 Tilintarkastuskertomus 35 Emoyhtiön tulos/osake, liikevoitto/osake, osinko/osake tulos/osake liikevoitto/osake ,59 1,39 0,95 1,94 1,95 0,70 1,37 1,42 0,80 2,46 3,00 1,10 1, osinko/osake Osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui rekisteröidyn rahastoannin yhteydessä. 2,63 0,55 Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuottoprosentti (roe): Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Oma pääoma + vähemmistöosuus Tulos / osake: Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Osakkeiden osakeanti korjattu keskimääräinen lukumäärä Omavaraisuusasteprosentti: x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Konsernin tunnuslukujen vertailussa on huomioitava, että konserniin on» alkaen yhdistelty tytäryhtiönä Kaakon Energia Oy.

3 IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ LYHYESTI Konsernirakenne Imatran Seudun Sähkö Oy:n konsernin muodostavat emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy, tytäryhtiöt Imatran Seudun Sähkörakennus Oy, Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Imatran Energia Oy sekä Kaakon Energia Oy. Lisäksi konsernissa on omistusyhteysyritys Suomen Voimatieto Oy. IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY Konsernin emoyhtiö IMATRAN SEUDUN SÄHKÖN- RAKENNUS OY Tytäryhtiö, omistus 100% IMATRAN SEUDUN SÄHKÖNSIIRTO Tytäryhtiö, omistus 100% IMATRAN ENERGIA Tytäryhtiö, omistus 75% KAAKON ENERGIA OY Tytäryhtiö, omistus 56,1% Tytäryhtiöt IMATRAN SEUDUN SÄHKÖRAKENNUS OY Imatran Seudun Sähkörakennus Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka tuottaa verkoston rakentamis- ja kunnossapitopalveluja erityisesti emoyhtiölleen Imatran Seudun Sähkö Oy:lle. Yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. IMATRAN SEUDUN SÄHKÖNSIIRTO OY Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka vastaa sähkönjakelusta sekä rakennuttaa ja ylläpitää jakeluverkkoa. Yhtiön palveluksessa on vuoden lopussa ollut yhdeksän vakinaista henkilöä. IMATRAN ENERGIA OY Imatran Energia Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n ja Imatran kaupungin yhdessä omistama yhtiö, joka tuottaa sähköä ja lämpöä kaasuturbiinivoimalaitoksessaan. Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 75 % ja Imatran kaupungin osuus 25 %. Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. KAAKON ENERGIA OY Kaakon Energia Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n 56,1-prosenttisesti omistama sähkönhankintayhtiö, jonka muina omistajina ovat Parikkalan Valo Oy ja Outokummun Energia Oy. Vuoden 2011 avainluvut Liikevaihto (milj.euroa)...36, ,1 Liikevoitto (%)...16,6...22,5 Tilikauden voitto (milj.euroa)... 4,6... 5,0 Investoinnit (milj.euroa)...3,1... 3,2 Tase (milj.euroa)... 65,4...57,2 Sähkön siirto (GWh) , ,5 Käyttöpaikkoja (kpl) Sähköverkostoa (km) Sähköasemia (kpl) Konsernin henkilöstö keskim

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Konsernin tulos oli edellisen vuoden toteuman tasoa. Tulos jäi jonkin verran budjetoidusta tavoitteesta, mikä johtui pääasiassa loppuvuoden erittäin lämpimistä säistä. Syynä oli myös sähkön tuotanto-osuuksien jääminen tuotantotavoitteistaan lämpimän sään ja alhaisten sähkön markkinahintojen takia. ISS onnistui minimoimaan ulkoisista olosuhteista johtuvaa tuloksen pienenemistä mm. onnistumalla hyvin sähkön hankinnan suojauksissa ja toimimalla kustannustehokkaasti. Sähkön kokonaiskäyttö Suomessa pieneni 3,8 % (vuonna 2010 kasvu oli 7,6 %). Syynä käytön pienenemiseen olivat lähinnä lämmin sää ja finanssikriisi. Teollisuuden sähkönkäyttö pieneni 2,0 % ja muiden sektoreiden noin 5,0 %. Imatran Seudun Sähkö Oy:n (ISS) jakeluverkkoon liitettyjen asiakkaiden sähkönkäyttö pieneni 6,4 % (vuonna 2010 kasvu oli 6,1 %) ja yhtiön oma loppuasiakasmyynti pieneni 8,0 % (vuonna 2010 kasvu oli 1,1 %). Syynä sähkön käytön pienenemiseen oli loppuvuoden poikkeuksellisen lämmin sää. Imatran Seudun Sähkö Oy:n sähkön myyntihinnat olivat koko vuoden, ja ovat edelleen, kaikissa tyyppikäyttäjäryhmissä Suomen edullisimpien joukossa. Sähköpörssin markkinahinnat olivat alkuvuonna korkealla ja loppuvuoden matalalla tasolla. Asiantuntijat ennustavat, että sähköjohdannaisten hinnat ja tätä kautta myös sähkön markkinahinnat tulevat pidemmällä tähtäimellä nousemaan lähivuosina johtuen mm. päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen noususta. ISS on suojannut ja suojaa kaiken sähkönhankintansa useamman tulevan vuoden ajaksi, jolloin mahdollinen pörssihintojen nousu ei ainakaan täysimääräisesti vaikuta ISS:n myymän sähkön hintaan tulevaisuudessakaan. Investointivaihtoehdoista etusijalla ovat päästöttömiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvat tuotantomuodot. Strategian mukaisesti tilikauden aikana ISS lähti Kaakon Energia Oy:n osakkuuden kautta mukaan norjalaiseen pienvesivoimaan. Vuonna 2009 Imatran Energia Oy (ISS omistaa 75 %, Imatran kaupunki 25 %) päätti aloittaa monipolttoainevoimalaitoksen kannattavuusselvityksen. Lähinnä kaavoitusasioista johtuen projekti on viivästynyt. Selvitysten perusteella investointi vaikuttaa edelleen takaisinmaksuajaltaan houkuttelevalta. Uuden biopolttoainevoimalaitoksen mahdollisesta rakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä päätetään nykyisen aikataulun mukaan loppuvuodesta Kaakon Energian omistusosuuden kautta ISS on mukana Voimaosakeyhtiö SF:ssä, joka taas omistaa kaksi kolmasosaa Fennovoimasta. Fennovoima valmistautuu rakentamaan ydinvoimalan Pyhäjoelle ja rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2015 ja sähköntuotannon vuonna ISS:n omavaraisuus on tällä hetkellä noin 70 % ja osallistuminen ydinvoimalahankkeeseen nostaa ISS:n täysin omavaraiseksi sähköntuotannossa ja riippumattomaksi pörssisähköstä. ISS-konserni on investoinut pitkäjänteisesti sähköverkostoon mm. siirtämällä verkostoa vikaselvityksen kannalta helpompiin paikkoihin teiden varsille, tekemällä varayhteyksiä ja raivaamalla johtokatuja. Loppuvuoden 2011 myrskyt eivät aiheuttaneet ISS:lle kohtuuttoman pitkiä sähkökatkoja, ja myrskyistä selvittiin moniin verkkoyhtiöihin verrattuna kohtuullisen hyvin. Sähkömarkkinalaki edellyttää, että verkkoyhtiöillä täytyy viimeistään vuonna 2014 olla kaukoluennan piirissä vähintään 80 % asiakasmittareista. Imatran Seudun Sähkö -konsernissa mittareiden etäluentavaatimus on jo nyt valtiovallan asettamien tavoitteiden mukainen, sillä etäluettavien mittareiden määrä on tällä hetkellä noin 88 % koko yhtiön mittarikannasta. Konsernissa päätettiin käynnistää vuonna 2009 sertifioinnit sisältävien toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojekti. Marraskuussa 2011 saatiin kaikkia konsernin toimintoja koskevat sertifikaatit laadunhallintajärjestelmälle ISO 9001, ympäristöjärjestelmälle ISO ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle OHSAS Toiminnanohjausjärjestelmä ohjaa yritystä toimimaan siten, että liiketoiminta ja toiminnan laatu sekä 4

5 organisaation tehokkuus paranevat ja konserni täyttää asiakasvaatimukset nykyistä paremmin. Tilikauden aikana ISS päätti ostaa Fortumin omistaman sähköyhtiön Fortum Elekter AS:n Virossa. Fortum Elekter AS:lla on sähkönsiirto- ja sähkönmyyntiasiakasta ja sen liikevaihto on noin 15 Meur. Yhtiön palveluksessa on 43 henkilöä Haapsalussa ja Viimsissä. Samassa yhteydessä Fortum luopui omistuksestaan ISS:ssä. henkilökunnalle, hallituksen ja hallintoneuvoston ille, asiakkaille sekä kaikille yhteistyökumppaneille tuloksekkaasta toiminnasta ja hyvästä yhteistyöstä. Jorma Tapaninen toimitusjohtaja Yhdistämällä molempien yhtiöiden osaaminen ja kokemus ISS-konsernilla on jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet kehittää molempien yhtiöiden liiketoimintaa sekä tarjota luotettavaa sähkönjakelua ja moderneja palveluita asiakkaille molemmissa maissa. Konsernin sisäisen toiminnan tehostamiseksi loppuvuoden aikana toteutettiin järjestely jossa Imatran Seudun Sähkörakennus Oy fuusioitiin Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:öön alkaen. Kaikki edellä kuvatut asiat tukevat ISS:n tärkeää tavoitetta, jossa konsernia kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaan palvelemaan Imatran seutua, sen yrityksiä ja ihmisiä entistä paremmin. Paikallisesti toimiminen edistää myös seutukunnan työllisyyttä, sillä onhan kaikkien etu, että eurot jäävät hyödyntämään oman alueemme taloutta. Esitän lopuksi lämpimän kiitokseni

6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä Imatran Seudun Sähkö Oy aloitti vuonna 2010 toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojektin, jonka tavoitteina oli saada laatu-, ympäristö- ja työ/terveys/turvallisuusjärjestelmien sertifikaatit. Vuoden 2011 aikana yhtiössä tehtiin mittava työ, jossa kaikki toiminnot kuvattiin ja ohjeistettiin sekä kartoitettiin riskit. Tämän lisäksi jokaiselle liiketoiminnalle asetettiin omat bisnes-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä energiatehokkuuspäämäärät. Marraskuussa 2011 suoritettiin sertifiointiauditointi, jonka päätteeksi Imatran Seudun Sähkö Oy täytti kaikkien haettujen sertifikaattien vaatimukset. Jatkuvan parantamisen varmistamiseksi tavoitteiden saavuttamista seurataan kolme kertaa vuodessa johdon katselmuksissa. SERTIFIKAATIT KATTAVAT 44 Sähköverkkojen rakentamisen, kunnossapidon ja sähkön siirron 44 Energian hankinnan ja myynnin 44 Talouden, hallinnon, asiakaspalvelun ja mittaroinnin Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävänä on ohjata toimintaa, tunnistaa riskejä ja kehityskohtia sekä kehittää toiminnan prosesseja, laatua ja ympäristönäkökohtia entistä paremmin. Tämän lisäksi vuonna 2009 allekirjoitettu energiatehokkuussopimus velvoittaa ISS Oy:tä seuraamaan myös seuraavia asioita: 1. Yhtiön oma energiankulutus 2. Yhtiön oman henkilöstön koulutus ja tiedotus energiatehokkuusasioista 3. Asiakkaiden energiankulutus 4. Asiakkaille tiedotus energiatehokkuusasioista TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN TEHTÄVÄNÄ ON OHJATA TOIMINTAA, TUNNISTAA RISKEJÄ JA KEHITYSKOHTIA SEKÄ KEHITTÄÄ TOIMINNAN PROSESSEJA, LAATUA JA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIA ENTISTÄ PAREMMIN. 6

7 Jatkuvan parantamisen varmistamiseksi tavoitteiden saavuttamista seurataan kolme kertaa vuodessa johdon katselmuksissa. 7

8 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Osakkuusvoimalaitosten ympäristövaikutukset Imatran Energia Oy:n voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt vuonna 2011 olivat 15,4 % edellistä vuotta pienemmät, yhteensä 26,9 tonnia. Hiilidioksidipäästöistä 20,5 tonnia katettiin myönnetyillä päästöoikeuksilla ja 6,4 tonnia ostettiin markkinoilta. Rikkipäästöjä ja hiukkaspäästöjä voimalaitoksesta ei tullut yhtään vuoden 2011 aikana. Tuotannossa ja tuotannon ohessa syntynyt kierrätyskelpoinen jäte kierrätetään ja muu jäte käsitellään asianmukaisesti. Ongelmajäte toimitetaan ongelmajätteen käsittelyluvat omaaville yhtiöille. Kaikki voimalaitoksella syntyvä jäte kirjataan ja määrät raportoidaan kaupungin ympäristötoimelle. Energialähteet 2010 sähköämme tuotettiin: 75 % FOSSIILISILLA ENERGIALÄHTEILLÄ JA TURPEELLA 10 % YDINVOIMALLA 15 % UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TAMMIKUU - Uudet myynti- ja siirtohinnat astuivat voimaan

9 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. vesivoima, biopolttoaineet ja tuulivoima. Fossiilisia energianlähteitä ovat mm. kivihiili, öljy ja maakaasu myymämme sähkön tuottamisesta syntyi keskimäärin: g/kwh hiilidioksidipäästöjä 44 0,203 mg/kwh käytettyä ydinpolttoainetta Vuoden 2011 lopulliset alkuperä- ja päästötiedot saadaan vasta kesällä 2012, kun pohjoismaisen markkinasähkön alkuperä- ja päästötiedot on saatu laskettua. Ympäristö huomioidaan myös verkon suunnittelussa Verkon suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan myös ympäristö. Pohjavesialueet, luonnonsuojelualueet, uhanalaisten eläinten pesintäpaikat ja kasvien kasvupaikat otetaan aina huomioon suunnitteluprosessissa. Rakennusvaiheessa syntyvät jätteet käsitellään, metallit ja elektroniikka kierrätetään ja käsitellyt vanhat sähköpylväät tuhotaan ongelmajätteenä Demolite Oy:ssä Tuuloksessa. Ympäristön siisteyteen pyritään kiinnittämään mahdollisimman hyvin huomiota luonto oli kuitenkin olemassa jo ennen meitä. Myös konsernin kaikki muu jäte lajitellaan, kierrätetään, hyötykäytetään tai tuhotaan asianmukaisesti mahdollisuuksien mukaan. HELMIKUU - Talven pakkasennätys helmikuussa. Sähkönkulutus vuoden huipussaan 9

10 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Henkilöstön palvelusvuodet ALLE 1 V. 10 KPL 14 % 1 5 V. 12 KPL 17 % V. 18 KPL 25 % 5 10 V. 11 KPL 15 % V. 3 KPL 4 % V. 16 KPL 22 % V. 2 KPL 3 % Oma henkilöstö laadun takeena Konsernin toiminnoissa oman henkilökunnan osuus on edelleen suuri, yhteensä 61 vuonna Uskomme, että omalla henkilökunnalla saamme aikaan pitkällä tähtäimellä parempaa laatua kuin ulkoistamalla. Henkilökunnan koulutukseen ja hyvinvointiin panostettiin vuonna 2011 mm. järjestämällä kehityskeskustelut sekä tekemällä jokaiselle työntekijälle koulutussuunnitelmat ja liiketoiminnoittain resurssitarvekartoitukset. Henkilökuntaa koulutettiin useissa toiminnanohjausjärjestelmän koulutuksissa, ensiapukoulutuksissa ja yksiköiden omissa ammattiin liittyvissä koulutuksissa. Syyskuussa järjestettiin koko henkilöstön Tyky-päivä ja joulukuussa henkilökunnan pikkujoulut sekä puurojuhla. Tapahtumissa juhlistettiin sertifikaattien saamista ja palkittiin pitkään palvelleet ISS:läiset. Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty lakisääteistä työterveyshuoltoa laajempana, ja konsernissa on myös sairauskassa. Henkilöstön työsuhdeetuina ovat käytössä mm. vuosittaiset liikunta- ja virkistysmäärärahat, oma kuntosali sekä ohjattu kuntosalijumppa, joilla pyritään ennaltaehkäisemään poissaoloja työstä ja pitämään henkilökunta vireänä työssä ja työn ulkopuolella. MAALISKUU 10 - Kaikkien sähkölinjojen helikopteriraivaukset aloitetaan - Imatran Seudun Sähkö Norjan vesivoimamarkkinoille Kaakon Energian kautta

11 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Henkilöstön ikäjakauma V. 18 KPL 25 % V. 7 KPL 10 % V. 21 KPL 29 % V. 17 KPL 24 % 61 V. 9 KPL 12 % Palvelusvuosimuistamiset Tuuha Kaija...Imatran Seudun Sähkö Oy hallintoneuvosto...10 vuotta Hanski Maili...Imatran Seudun Sähkö Oy hallintoneuvosto...20 vuotta Hämäläinen Satu...Imatran Seudun Sähkö Oy...20 vuotta Nykänen Harri...Imatran Seudun Sähkö Oy hallintoneuvosto...20 vuotta Halko Veli-Matti...Imatran Seudun Sähkörakennus Oy...25 vuotta Kojo Ilpo...Imatran Seudun Sähkörakennus Oy...25 vuotta Heikinheimo Esko...Imatran Seudun Sähkö Oy...25 vuotta Valtonen Matti...Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy...25 vuotta Asikainen Markku...Imatran Seudun Sähkörakennus Oy...35 vuotta Heiskanen Pekka...Imatran Seudun Sähkö Oy hallintoneuvosto...35 vuotta Huhtanen Markku...Imatran Seudun Sähkö Oy hallitus...35 vuotta Jaakkonen Arto...Imatran Seudun Sähkörakennus Oy...35 vuotta HUHTIKUU - Laajennetut Online-palvelut avattiin asiakkaille - Käännetty arvonlisävero astui voimaan rakennuspalveluissa 11

12 12 Tavoitteena on hankkia myytävä sähkö mahdollisimman tehokkaasti, jolloin tulos pysyy hyvänä ja loppuasiakashinta kilpailukykyisenä.

13 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Energialiiketoiminta hankkii ja myy sähköä Vuonna 2011 energialiiketoiminnan liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa, eli noin 25 % konsernin liikevaihdosta. Energialiiketoimintaan kuuluu sähkön hankinta ja sähkön myynti. SÄHKÖN HANKINTA ON TEHOKASTA Imatran Seudun Sähkö Oy hankkii sähkön pääasiassa kahdesta lähteestä: voimalaitososuuksista ja sähkömarkkinoilta. ISS:n voimalaitososuuksista tuotettiin vuoden 2011 aikana yhteensä 90,9 GWh, joka vastasi 52,3 % kokonaishankinnasta. Pohjoismaisilta markkinoilta hankittiin pörssisähköä 82,8 GWh (47,7 %) ja pienvoimantuottajilta noin 0,1 GWh (0,1 %). Kokonaissähkön hankinta vuonna 2011 oli 173,8 GWh, joka pieneni edellisestä vuodesta 8,0 %. Imatran Seudun Sähkö Oy:n tavoitteena on pystyä hankimaan myytävä sähkö mahdollisimman tehokkaasti edullisimmista hankintalähteistä, jolloin yhtiön tulos voidaan pitää mahdollisimman hyvänä ja loppuasiakashinta kilpailukykyisenä. Vuoden 2010 kylmä ja kuiva sää muuttui vuonna 2011 lämpimäksi ja sateiseksi. Tämä kasvatti pohjoismaista vesivoiman tuotantoa ja alensi sähkön pörssihintaa. Polttoaineiden hintojen nousu ja pörssisähkön hinnan lasku pienensivät Imatran Energia Oy:n ja Kanteleen Voima Oy:n sähkön tuotantoa yhteensä 34 GWh (-19,6%). Erityisesti loppuvuoden aikana Imatran Energia Oy tuotti sähköä vain yhdellä kaasuturbiinilla. Sähkön tuotanto korvautui osittain edullisemmalla ostolla pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta, ja pörssisähkön oston määrä nousi 18,8 GWh (+29,3 %). Oman osakkuussähkön kilpailukyky on laskenut vuoden aikana fossiilisten polttoaineiden hinnan nousun myötä. Esimerkiksi maakaasun energiaverot nousivat vuoden 2011 alussa 2,1 eurosta 9,02 euroon megawattitunnilta. Lisäksi maakaasun oston veroton keskihinta nousi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. BIOPOLTTOAINEIDEN OSUUS TUOTANNOSTA KASVAA Omassa osuustuotannossa Haapaveden turvevoimalan valmiuksia käyttää biopolttoaineita on parannettu. Vuoden 2011 lopussa parhaimmillaan jopa 20 % tuotannosta voidaan tuottaa biopolttoaineilla. Imatran Seudun Sähkö Oy on myös mukana useissa tuulivoima- ja muissa sähkön tuotantohankkeissa EPV Energia Oy:n osakkaana. Selvityksiä Imatran Energia Oy:n biovoimalaitoksen rakentamispäätöstä varten jatkettiin vuoden 2011 aikana. HINNAN SUOJAUKSISSA ON ONNISTUTTU HYVIN Huolimatta vuoden aikana tapahtuneista voimakkaista hinnanvaihteluista sähkön asiakashinta on onnistuttu pitämään tasaisen alhaisena koko vuoden, mikä on onnistuneiden hinnan suojaustoimien ansiota. TOUKOKUU - Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja koulutukset alkavat - Sähkönsiirron henkilökunta osallistuu valtakunnalliseen sähköhäiriöharjoitukseen Touko

14 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Konserni- ja yrityspalvelut liiketoiminta huolehtii sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista Taloushallinnon liiketoiminnan alla ovat koko konsernin kirjanpito, palkanlaskenta, ICT-palvelut, sihteeripalvelut, ulkoinen tiedotus, siivous, tarjoilut ja puhelinvaihteen hoito. Vuoden 2011 aikana normaalien töiden ohella taloushallinnon tiimiä työllistivät mm. vuodenvaihteessa 2012 konsernirakenteessa tapahtuneet muutokset sekä toiminnanohjausjärjestelmän auditoinnit ja järjestelmän käyttöönotto voimaan astunut SEPA ja alkanut rakennuspalvelujen käännetyn alv:n käsittely vaikuttivat taloushallinnon toimintaan ja ohjelmistoihin. SÄHKÖNMYYNTI PALVELEE Imatran Seudun Sähkö Oy:n myynti ja asiakaspalvelu ovat lähellä asiakasta. Asiakaspalvelusta annetaan energian käytön neuvontaa asiakkaille puhelimitse tai yhtiön asiakaspalvelupisteessä sekä tarkistetaan sähkön käyttöä. Toisin sanoen pidetään huoli siitä, että asiakkaiden mittarit mittaavat oikein. Asiakaspalvelu mittaa teollisuuslaitosten tai vastaavien suurasiakkaiden sähkön kulutusta ja tarkistaa pääsulakkeiden oikeellisuuksia. Lisäksi tehdään paljon vertailulaskelmia eri sähkösopimuksista. Asiakas voi kanssamme vertailla, mikä sähkösopimus olisi hänelle kulloinkin edullisin. Vuonna 2011 kanta-asiakkaamme saivat oman palvelun, joka mahdollistaa ilmaisen tuntikohtaisen sähkönkulutuksen seurannan. Palvelujen kehittämisen kautta vahvistamme kilpailukykyämme ja parannamme asiakasuskollisuutta. KANTA-ASIAKASMÄÄRÄT KASVUSSA Sähkön myynnin kanta-asiakasmäärän osuus kaikista yhtiön asiakkaista kasvoi edellisestä vuodesta 65,9 %:sta 68 %:iin. Imatran Seudun Sähkö Oy:n asiakasmäärät, liittymien määrät ja käyttöpaikkojen määrät kasvoivat kaikki vuoden takaisesta. Myös yhtiön kustannuksia alentavien sähköisten laskujen määrä kasvoi yli 25 % edellisestä vuodesta. Sähkön myynnissä jäätiin edellisestä vuodesta 7,8 % johtuen poikkeuksellisen lämpimästä vuodesta. Valtaosa sähköstä myytiin Imatran seudulle. Vuonna 2011 sähkönmyynti Venäjälle (Svetogorskin tulli) oli yhteensä 1,4 GWh. KESÄKUU - Imatran Seudun Sähkön uusi brändi-ilme ja logo esitellään asiakkaille. 14

15 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Verkon toimintavarmuus on sähköyhtiölle kunnia-asia I matran Seudun Sähkö -konsernilla on omaa sähköverkkoa yhteensä 2795 kilometriä, josta vastaa konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy. Yhtiö pitää huolen, että sähkö tulee asiakkaalle häiriöttä ja tasaisesti. Työhön kuuluvat sähköverkon suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito ja korjaaminen. VERKON TOIMINTA- KYVYSTÄ PIDETÄÄN HUOLTA Sähköverkon toimintakyvystä ja vioista on ollut vuoden 2011 aikana paljon puhetta valtakunnan mediassa. ISS on ylpeä siitä, että asiakkaamme saavat verkostamme sähköä pääosin ilman suuria katkoksia. Katkojen määrää pyritään vähentämään sillä, että yksittäinen linja raivataan keskimäärin 5 6 vuoden välein. Keväällä 2011 aloitettiin suurjännitelinjojen helikopteriraivauksen toinen kierros, joka jatkuu myös tulevina vuosina. Vuoden 2011 aikana sähköverkkoon investoitiin kaiken kaikkiaan n. 3,2 miljoonaa euroa. Pääasiassa investoinnit koskevat huonokuntoisen ilmakaapeliverkon muuttamista maakaapeliksi. Tämä vähentää verkosta johtuvia katkoksia entisestään. Verkon ennakoivalla raivaamisella ja kunnossapidolla voidaan vähentää esim. lumikuormista aiheutuvia katkoja. AUTOMAATTINEN TIEDOTUSJÄRJESTELMÄ INFORMOIMAAN KATKOISTA Vuoden 2011 joulukuun myrskyt aiheuttivat myös pienelle osalle ISS:n asiakkaita pidempiä sähkökatkoksia. Tulevien myrskyjen varalta kehitetään automaattista tiedotusjärjestelmää, jossa yhtiön www-sivuilta saa tiedon jakelualueella olevista häiriöistä. IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ -KONSERNILLA ON OMAA SÄHKÖVERKKOA 2795 KM. HEINÄKUU - Imatra Big Band festivaaleilla 500 pääsylippua kanta-asiakkaille. 15

16 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Sähkönsiirron liikevaihto nousi I matran Seudun Sähkönsiirto Oy:n liikevaihto kasvoi 4,5 % vuodesta Liikevaihto oli 10,4 miljoonaa euroa ja tulos euroa. Sähkön siirtohinnat nousivat yleisestä kustannustason noususta ja verkostojen vikavarmuuden parantamisinvestoinneista johtuen 7 %. Liittymismaksu muuttui viranomaisten uusien määräysten takia. Syyskuussa 2011 tehtiin päätös Imatran Seudun Sähkönrakennus Oy:n fuusioimisesta Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:öön vuoden 2012 alusta alkaen. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy lukuina: 57 LIIKEVAIHTO (M ) 10, TULOS ( ) 000 INVESTOINNIT (M ) 3,2 VERKKO (KM) SÄHKÖN SIIRTO ASIAKKAILLLE (GWh) 270,9 ELOKUU - Toiminnaohjausjärjestelmän koulutukset jatkuvat 16

17 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Sähkörakennus pitää huolen sähköverkosta Imatran Seudun Sähkörakennus Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1999, ja sen omistaa kokonaisuudessaan Imatran Seudun Sähkö Oy. Yhtiö tuottaa pääasiassa emoyhtiön sähköverkoston ja sisaryhtiö Imatran Energia Oy:n omistaman kaasuturbiinivoimalaitoksen rakennus-, käyttö- ja kunnossapitopalveluja. samalla myös siirtoyhtiön pyrkimystä päästä mahdollisimman hyviin tehokkuuslukuihin. Vuoden 2011 syyskuussa tehty päätös fuusioida sähkönrakennus sähkönsiirtoon tuo entistä enemmän synergiaa ja tehokkuutoon liittyvään liiketoimintaan. Yhtiön tilikauden 2011 liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa, josta konserniyhtiöiden osuus oli 90 %. Tilikaudelta tehtiin nollatulos. Muutosta edellisen tilikauden liikevaihtoon tapahtui +8 %. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 4 ( 4 ) toimihenkilöä ja 23 ( 25 ) työntekijää ( suluissa vuoden 2010 luvut ). INVESTOINNIT RESURS- SEIHIN ONNISTUIVAT Vuoden 2011 Hannun ja Tapaninpäivän myrskyistä selvittiin omien resurssien avulla hyvin. Vuonna 2009 aloitettua resurssikartoitusta jatkettiin vuoden 2011 aikana, ja kartoituksen tulosten perusteella päätettiin investoida kaluston kunnossapitoon. Kehittämällä edelleen työmenetelmiä ja tehokkuutta mm. toiminnanohjausjärjestelmän avulla tuetaan SYYSKUU - Imatran Seudun Sähkörakennus Oy päätettiin fuusioida alkaen Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:öön. - Henkilökunnan Tyky-päivä 17

18 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Imatran Energia Oy tuottaa sähköä ja lämpöä Imatran seudulle Vuonna 2011 Imatran Energia Oy:n lämmöntuotanto oli 88,5 GWh, mikä on 9,8 % edellisvuotta pienempi. Nettosähköntuotanto oli 28,0 GWh eli 24,3 % edellisvuotta pienempi. Maakaasun kulutus (136,2 GWh) pieneni 15,6 %, myynti (128,9 GWh) 8,1 % ja hankinta (265,1 GWh) 12,1 % edellisestä vuodesta. Liikevaihto, yhteensä 11,9 miljoonaa euroa, oli 16,7 % suurempi kuin edellisvuonna. Emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 75 % ja loput 25 % omistaa Imatran kaupunki. Yhtiön omistama kaasuturbiinivoimalaitos on emoyhtiön hallinnassa ja käytössä eikä yhtiöllä ole omaa henkilökuntaa. Lämpimän ja sateisen sään aiheuttama markkinahinnan lasku laski toisella vuosipuoliskolla tuotannon kannattavuutta. Maakaasun veroton keskihinta oli 20 % edellisvuotta korkeampi. Lisäksi lämmön tuotantoon käytetyn maakaasun polttoainevero nousi vuoden alussa 6,92 /MWh. Yhtiön hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Marita Toikka-Kemppinen, varapuheenjohtajana Heikki Rahikainen sekä et Aimo Sepponen, Kari Välimäki ja Lauri Lihavainen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jorma Tapaninen. LIIKEVAIHTO, YHTEENSÄ 11,9 MILJOONAA EUROA, OLI 16,7 % SUUREMPI KUIN EDELLISVUONNA. LOKAKUU MARRASKUU 18 - Koko henkilöstön ensiapukoulutus - Marraskuu oli koko Suomessa ennätyslämmin. Kyseessä oli jo 9. peräkkäinen tavallista lämpimämäpi kuukausi. - ISS-konsernille sertifikaatit laatu-, ympäristö-, työterveysja työturvallisuusjärjestelmille.

19 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Kaakon Energia Oy:stä vesisähköä K aakon Energia Oy on sähkönhankintayhtiö, jonka muina omistajina on Parikkalan Valo Oy ja Outokummun Energia Oy. Kaakon Energia Oy liitettiin konsernin tytäryhtiöksi vuoden 2011 aikana, ja ISS Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 56,1 %. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Outokummun Energia Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Tolonen, inä Parikkalan Valo Oy:n toimitusjohtaja Arto Tiainen, ISS Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aimo Sepponen ja toimitusjohtaja Jorma Tapaninen. Suomen Voima Oy:n, Kaakon Energia Oy:n ja Kuoreveden Sähkön Oy:n omistama SV Vesivoima Oy teki merkittävän avauksen norjalaisille pienvesivoimamarkkinoille. SV Vesivoima Oy osti norjalaista pienvesivoimaa omistavan yhtiön NK Energy Real 1 AS:n koko osakekannan. NK Energy Real 1 AS omistaa tällä hetkellä pienvesivoimaosuuksia ja vesioikeuksia vastaten 24 GWh vuosituotantoa. Yhtiötä on tarkoitus kehittää voimakkaasti ja lähivuosien aikana se tulee moninkertaistamaan nykyisen pienvesivoimantuotantokapasiteettinsa. Yhtiön kotipaikka on Bergen. JOULUKUU - Hannun- ja Tapaninpäivän myrskyt koettelivat sähkölinjoja ympäri Suomen - ISS Oy osti Fortumilta Virossa sijaitsevan yhtiön Fortum Elekter AS:n 19

20 20 Imatran Seudun Sähkö on paikallinen, keskisuuri sähköyhtiö, jonka omistavat pääosin yksityiset henkilöt ja yritykset.

21 CORPORATE GOVERNANCE Corporate governance konsernin omistus ja hallinto Omistuksen rakenne Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeet on jaettu kahteen sarjaan: A- ja S-sarjaan. A-sarjan osakkeilla on 1 ääni ja S-sarjan osakkeilla 20 ääntä. Yhtiökokouksessa on käytössä äänileikkuri, jonka mukaan kokousedustaja ei voi äänestää enemmällä kuin A- osakkeen äänellä ja S-osakkeen äänellä. Vuoden 2011 lopussa osakkeenomistajia oli yhteensä kpl. Osakkeiden omistussuhteen jakautuminen on seuraava: (ks. kuva) Osakeomistus Kunnat Yritykset ja yhteisöt Yksityiset Omistajia yhteensä 3 kpl 89 kpl 2 193kpl kpl 57 % YKSITYISET 13 % KUNNAT 30 % YHTEISÖT 21

22 CORPORATE GOVERNANCE Yhtiökokous Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Imatran Seudun Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Imatralla Imatran Seudun Sähkö Oy:n toimitiloissa. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin seuraava hallituksen ehdotus: 44 hallituksen valtuutus päättämään yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 87 osakasta, jotka edustivat yhteensä A-osaketta ja S-osaketta. Kokouksessa läsnä olevien yhteinen äänimäärä oli ääntä pidettiin ylimääräinen yhtiökokous. Tässä kokouksessa hyväksyttiin seuraavat hallituksen ehdotukset: 44 yhtiöjärjestyksen muuttaminen 44 hallituksen valtuutus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 44 hallituksen valtuutus päättämään osakeannista 44 maksuton osakeanti, johon liittyi osakepääoman korottaminen osakeannissa annettavien uusien yhtiön osakkeiden nimellisarvojen yhteismäärällä Ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli edustettuna 93 osakasta, jotka edustivat yhteensä A-osaketta ja S-osaketta. Kokouksessa läsnä olevien yhteinen äänimäärä oli ääntä. 22

IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2012

IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2012 IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Tunnuslukujen kehitys ja laskentakaavat...3 Imatran Seudun Sähkö lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä...8 ISS toimii

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia Vuosikertomus 211 Vuosikertomus 211 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833 211 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B VUOSIKERTOMUS 2013 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vuosikertomus 2012 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 1 Vuosikertomus 2012 EPV Energia Oy EPV Energia Oy on suomalainen sähkön ja lämmön tuotantoon erikoistunut energiayhtiö. EPV:n perustehtävä on hankkia omistajilleen sähköä kustannustehokkaasti. EPV keskittyy

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot