Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti"

Transkriptio

1 2011 VUOSIKERTOMUS

2 Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo ,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3 6,0 2,1 2,4 2,9 3,4 3,3 2,5 5,2 4, Liikevoitto, osuus prosentteina liikevaihdosta Konserni Emo ,3 32,8 10,0 12,1 12, ,2 23,9 22,5 48,9 16,6 44,6 Oman pääoman tuottoprosentti Konserni Emo ,8 11,2 10,5 13,3 10,5 9,0 17,2 14,7 13,8 10, Omavaraisuusasteprosentti Konserni Emo ,6 51,9 53,5 52,1 53,6 52,9 54,1 53,2 54,7 53, Sisältö Tunnuslukujen kehitys (graafit) 2 Tunnuslukujen laskentakaavat 2 Imatran Seudun Sähkö Oy lyhyesti 3 Vuoden 2011 avainluvut 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä... 6 Osakkuusvoimalaitosten ympäristövaikutukset 8 Energialähteet 8 Ympäristö huomioidaan myös verkon suunnittelussa 9 Oma henkilöstö laadun takeena 10 Palvelusvuosimuistamiset 11 Yksikkökohtaiset kertomukset Energialiiketoiminta hankkii ja myy sähköä 13 Konserni- ja yrityspalvelut liiketoiminta huolehtii sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista 14 Verkon toimintavarmuus on sähköyhtiölle kunnia-asia 15 Sähkönsiirron liikevaihto nousi 16 Sähkörakennus pitää huolen sähköverkosta 17 Imatran Energia Oy tuottaa sähköä ja lämpöä Imatran seudulle 18 Kaakon Energia Oy:stä vesisähköä 19 Corporate governance konsernin omistus ja hallinto Omistuksen rakenne 21 Yhtiökokous 22 Hallintoneuvosto 23 Hallitus 24 Tilintarkastajat 24 Tilinpäätös 25 Luvut ja lausunnot Tuloslaskelma 29 Tase 30 Rahoituslaskelma 32 Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkinnät 34 Hallintoneuvoston lausunto 34 Tilintarkastuskertomus 35 Emoyhtiön tulos/osake, liikevoitto/osake, osinko/osake tulos/osake liikevoitto/osake ,59 1,39 0,95 1,94 1,95 0,70 1,37 1,42 0,80 2,46 3,00 1,10 1, osinko/osake Osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui rekisteröidyn rahastoannin yhteydessä. 2,63 0,55 Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuottoprosentti (roe): Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Oma pääoma + vähemmistöosuus Tulos / osake: Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Osakkeiden osakeanti korjattu keskimääräinen lukumäärä Omavaraisuusasteprosentti: x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Konsernin tunnuslukujen vertailussa on huomioitava, että konserniin on» alkaen yhdistelty tytäryhtiönä Kaakon Energia Oy.

3 IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ LYHYESTI Konsernirakenne Imatran Seudun Sähkö Oy:n konsernin muodostavat emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy, tytäryhtiöt Imatran Seudun Sähkörakennus Oy, Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Imatran Energia Oy sekä Kaakon Energia Oy. Lisäksi konsernissa on omistusyhteysyritys Suomen Voimatieto Oy. IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY Konsernin emoyhtiö IMATRAN SEUDUN SÄHKÖN- RAKENNUS OY Tytäryhtiö, omistus 100% IMATRAN SEUDUN SÄHKÖNSIIRTO Tytäryhtiö, omistus 100% IMATRAN ENERGIA Tytäryhtiö, omistus 75% KAAKON ENERGIA OY Tytäryhtiö, omistus 56,1% Tytäryhtiöt IMATRAN SEUDUN SÄHKÖRAKENNUS OY Imatran Seudun Sähkörakennus Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka tuottaa verkoston rakentamis- ja kunnossapitopalveluja erityisesti emoyhtiölleen Imatran Seudun Sähkö Oy:lle. Yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. IMATRAN SEUDUN SÄHKÖNSIIRTO OY Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka vastaa sähkönjakelusta sekä rakennuttaa ja ylläpitää jakeluverkkoa. Yhtiön palveluksessa on vuoden lopussa ollut yhdeksän vakinaista henkilöä. IMATRAN ENERGIA OY Imatran Energia Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n ja Imatran kaupungin yhdessä omistama yhtiö, joka tuottaa sähköä ja lämpöä kaasuturbiinivoimalaitoksessaan. Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 75 % ja Imatran kaupungin osuus 25 %. Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. KAAKON ENERGIA OY Kaakon Energia Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n 56,1-prosenttisesti omistama sähkönhankintayhtiö, jonka muina omistajina ovat Parikkalan Valo Oy ja Outokummun Energia Oy. Vuoden 2011 avainluvut Liikevaihto (milj.euroa)...36, ,1 Liikevoitto (%)...16,6...22,5 Tilikauden voitto (milj.euroa)... 4,6... 5,0 Investoinnit (milj.euroa)...3,1... 3,2 Tase (milj.euroa)... 65,4...57,2 Sähkön siirto (GWh) , ,5 Käyttöpaikkoja (kpl) Sähköverkostoa (km) Sähköasemia (kpl) Konsernin henkilöstö keskim

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Konsernin tulos oli edellisen vuoden toteuman tasoa. Tulos jäi jonkin verran budjetoidusta tavoitteesta, mikä johtui pääasiassa loppuvuoden erittäin lämpimistä säistä. Syynä oli myös sähkön tuotanto-osuuksien jääminen tuotantotavoitteistaan lämpimän sään ja alhaisten sähkön markkinahintojen takia. ISS onnistui minimoimaan ulkoisista olosuhteista johtuvaa tuloksen pienenemistä mm. onnistumalla hyvin sähkön hankinnan suojauksissa ja toimimalla kustannustehokkaasti. Sähkön kokonaiskäyttö Suomessa pieneni 3,8 % (vuonna 2010 kasvu oli 7,6 %). Syynä käytön pienenemiseen olivat lähinnä lämmin sää ja finanssikriisi. Teollisuuden sähkönkäyttö pieneni 2,0 % ja muiden sektoreiden noin 5,0 %. Imatran Seudun Sähkö Oy:n (ISS) jakeluverkkoon liitettyjen asiakkaiden sähkönkäyttö pieneni 6,4 % (vuonna 2010 kasvu oli 6,1 %) ja yhtiön oma loppuasiakasmyynti pieneni 8,0 % (vuonna 2010 kasvu oli 1,1 %). Syynä sähkön käytön pienenemiseen oli loppuvuoden poikkeuksellisen lämmin sää. Imatran Seudun Sähkö Oy:n sähkön myyntihinnat olivat koko vuoden, ja ovat edelleen, kaikissa tyyppikäyttäjäryhmissä Suomen edullisimpien joukossa. Sähköpörssin markkinahinnat olivat alkuvuonna korkealla ja loppuvuoden matalalla tasolla. Asiantuntijat ennustavat, että sähköjohdannaisten hinnat ja tätä kautta myös sähkön markkinahinnat tulevat pidemmällä tähtäimellä nousemaan lähivuosina johtuen mm. päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen noususta. ISS on suojannut ja suojaa kaiken sähkönhankintansa useamman tulevan vuoden ajaksi, jolloin mahdollinen pörssihintojen nousu ei ainakaan täysimääräisesti vaikuta ISS:n myymän sähkön hintaan tulevaisuudessakaan. Investointivaihtoehdoista etusijalla ovat päästöttömiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvat tuotantomuodot. Strategian mukaisesti tilikauden aikana ISS lähti Kaakon Energia Oy:n osakkuuden kautta mukaan norjalaiseen pienvesivoimaan. Vuonna 2009 Imatran Energia Oy (ISS omistaa 75 %, Imatran kaupunki 25 %) päätti aloittaa monipolttoainevoimalaitoksen kannattavuusselvityksen. Lähinnä kaavoitusasioista johtuen projekti on viivästynyt. Selvitysten perusteella investointi vaikuttaa edelleen takaisinmaksuajaltaan houkuttelevalta. Uuden biopolttoainevoimalaitoksen mahdollisesta rakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä päätetään nykyisen aikataulun mukaan loppuvuodesta Kaakon Energian omistusosuuden kautta ISS on mukana Voimaosakeyhtiö SF:ssä, joka taas omistaa kaksi kolmasosaa Fennovoimasta. Fennovoima valmistautuu rakentamaan ydinvoimalan Pyhäjoelle ja rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2015 ja sähköntuotannon vuonna ISS:n omavaraisuus on tällä hetkellä noin 70 % ja osallistuminen ydinvoimalahankkeeseen nostaa ISS:n täysin omavaraiseksi sähköntuotannossa ja riippumattomaksi pörssisähköstä. ISS-konserni on investoinut pitkäjänteisesti sähköverkostoon mm. siirtämällä verkostoa vikaselvityksen kannalta helpompiin paikkoihin teiden varsille, tekemällä varayhteyksiä ja raivaamalla johtokatuja. Loppuvuoden 2011 myrskyt eivät aiheuttaneet ISS:lle kohtuuttoman pitkiä sähkökatkoja, ja myrskyistä selvittiin moniin verkkoyhtiöihin verrattuna kohtuullisen hyvin. Sähkömarkkinalaki edellyttää, että verkkoyhtiöillä täytyy viimeistään vuonna 2014 olla kaukoluennan piirissä vähintään 80 % asiakasmittareista. Imatran Seudun Sähkö -konsernissa mittareiden etäluentavaatimus on jo nyt valtiovallan asettamien tavoitteiden mukainen, sillä etäluettavien mittareiden määrä on tällä hetkellä noin 88 % koko yhtiön mittarikannasta. Konsernissa päätettiin käynnistää vuonna 2009 sertifioinnit sisältävien toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojekti. Marraskuussa 2011 saatiin kaikkia konsernin toimintoja koskevat sertifikaatit laadunhallintajärjestelmälle ISO 9001, ympäristöjärjestelmälle ISO ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle OHSAS Toiminnanohjausjärjestelmä ohjaa yritystä toimimaan siten, että liiketoiminta ja toiminnan laatu sekä 4

5 organisaation tehokkuus paranevat ja konserni täyttää asiakasvaatimukset nykyistä paremmin. Tilikauden aikana ISS päätti ostaa Fortumin omistaman sähköyhtiön Fortum Elekter AS:n Virossa. Fortum Elekter AS:lla on sähkönsiirto- ja sähkönmyyntiasiakasta ja sen liikevaihto on noin 15 Meur. Yhtiön palveluksessa on 43 henkilöä Haapsalussa ja Viimsissä. Samassa yhteydessä Fortum luopui omistuksestaan ISS:ssä. henkilökunnalle, hallituksen ja hallintoneuvoston ille, asiakkaille sekä kaikille yhteistyökumppaneille tuloksekkaasta toiminnasta ja hyvästä yhteistyöstä. Jorma Tapaninen toimitusjohtaja Yhdistämällä molempien yhtiöiden osaaminen ja kokemus ISS-konsernilla on jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet kehittää molempien yhtiöiden liiketoimintaa sekä tarjota luotettavaa sähkönjakelua ja moderneja palveluita asiakkaille molemmissa maissa. Konsernin sisäisen toiminnan tehostamiseksi loppuvuoden aikana toteutettiin järjestely jossa Imatran Seudun Sähkörakennus Oy fuusioitiin Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:öön alkaen. Kaikki edellä kuvatut asiat tukevat ISS:n tärkeää tavoitetta, jossa konsernia kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaan palvelemaan Imatran seutua, sen yrityksiä ja ihmisiä entistä paremmin. Paikallisesti toimiminen edistää myös seutukunnan työllisyyttä, sillä onhan kaikkien etu, että eurot jäävät hyödyntämään oman alueemme taloutta. Esitän lopuksi lämpimän kiitokseni

6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä Imatran Seudun Sähkö Oy aloitti vuonna 2010 toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojektin, jonka tavoitteina oli saada laatu-, ympäristö- ja työ/terveys/turvallisuusjärjestelmien sertifikaatit. Vuoden 2011 aikana yhtiössä tehtiin mittava työ, jossa kaikki toiminnot kuvattiin ja ohjeistettiin sekä kartoitettiin riskit. Tämän lisäksi jokaiselle liiketoiminnalle asetettiin omat bisnes-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä energiatehokkuuspäämäärät. Marraskuussa 2011 suoritettiin sertifiointiauditointi, jonka päätteeksi Imatran Seudun Sähkö Oy täytti kaikkien haettujen sertifikaattien vaatimukset. Jatkuvan parantamisen varmistamiseksi tavoitteiden saavuttamista seurataan kolme kertaa vuodessa johdon katselmuksissa. SERTIFIKAATIT KATTAVAT 44 Sähköverkkojen rakentamisen, kunnossapidon ja sähkön siirron 44 Energian hankinnan ja myynnin 44 Talouden, hallinnon, asiakaspalvelun ja mittaroinnin Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävänä on ohjata toimintaa, tunnistaa riskejä ja kehityskohtia sekä kehittää toiminnan prosesseja, laatua ja ympäristönäkökohtia entistä paremmin. Tämän lisäksi vuonna 2009 allekirjoitettu energiatehokkuussopimus velvoittaa ISS Oy:tä seuraamaan myös seuraavia asioita: 1. Yhtiön oma energiankulutus 2. Yhtiön oman henkilöstön koulutus ja tiedotus energiatehokkuusasioista 3. Asiakkaiden energiankulutus 4. Asiakkaille tiedotus energiatehokkuusasioista TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN TEHTÄVÄNÄ ON OHJATA TOIMINTAA, TUNNISTAA RISKEJÄ JA KEHITYSKOHTIA SEKÄ KEHITTÄÄ TOIMINNAN PROSESSEJA, LAATUA JA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIA ENTISTÄ PAREMMIN. 6

7 Jatkuvan parantamisen varmistamiseksi tavoitteiden saavuttamista seurataan kolme kertaa vuodessa johdon katselmuksissa. 7

8 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Osakkuusvoimalaitosten ympäristövaikutukset Imatran Energia Oy:n voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt vuonna 2011 olivat 15,4 % edellistä vuotta pienemmät, yhteensä 26,9 tonnia. Hiilidioksidipäästöistä 20,5 tonnia katettiin myönnetyillä päästöoikeuksilla ja 6,4 tonnia ostettiin markkinoilta. Rikkipäästöjä ja hiukkaspäästöjä voimalaitoksesta ei tullut yhtään vuoden 2011 aikana. Tuotannossa ja tuotannon ohessa syntynyt kierrätyskelpoinen jäte kierrätetään ja muu jäte käsitellään asianmukaisesti. Ongelmajäte toimitetaan ongelmajätteen käsittelyluvat omaaville yhtiöille. Kaikki voimalaitoksella syntyvä jäte kirjataan ja määrät raportoidaan kaupungin ympäristötoimelle. Energialähteet 2010 sähköämme tuotettiin: 75 % FOSSIILISILLA ENERGIALÄHTEILLÄ JA TURPEELLA 10 % YDINVOIMALLA 15 % UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TAMMIKUU - Uudet myynti- ja siirtohinnat astuivat voimaan

9 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. vesivoima, biopolttoaineet ja tuulivoima. Fossiilisia energianlähteitä ovat mm. kivihiili, öljy ja maakaasu myymämme sähkön tuottamisesta syntyi keskimäärin: g/kwh hiilidioksidipäästöjä 44 0,203 mg/kwh käytettyä ydinpolttoainetta Vuoden 2011 lopulliset alkuperä- ja päästötiedot saadaan vasta kesällä 2012, kun pohjoismaisen markkinasähkön alkuperä- ja päästötiedot on saatu laskettua. Ympäristö huomioidaan myös verkon suunnittelussa Verkon suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan myös ympäristö. Pohjavesialueet, luonnonsuojelualueet, uhanalaisten eläinten pesintäpaikat ja kasvien kasvupaikat otetaan aina huomioon suunnitteluprosessissa. Rakennusvaiheessa syntyvät jätteet käsitellään, metallit ja elektroniikka kierrätetään ja käsitellyt vanhat sähköpylväät tuhotaan ongelmajätteenä Demolite Oy:ssä Tuuloksessa. Ympäristön siisteyteen pyritään kiinnittämään mahdollisimman hyvin huomiota luonto oli kuitenkin olemassa jo ennen meitä. Myös konsernin kaikki muu jäte lajitellaan, kierrätetään, hyötykäytetään tai tuhotaan asianmukaisesti mahdollisuuksien mukaan. HELMIKUU - Talven pakkasennätys helmikuussa. Sähkönkulutus vuoden huipussaan 9

10 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Henkilöstön palvelusvuodet ALLE 1 V. 10 KPL 14 % 1 5 V. 12 KPL 17 % V. 18 KPL 25 % 5 10 V. 11 KPL 15 % V. 3 KPL 4 % V. 16 KPL 22 % V. 2 KPL 3 % Oma henkilöstö laadun takeena Konsernin toiminnoissa oman henkilökunnan osuus on edelleen suuri, yhteensä 61 vuonna Uskomme, että omalla henkilökunnalla saamme aikaan pitkällä tähtäimellä parempaa laatua kuin ulkoistamalla. Henkilökunnan koulutukseen ja hyvinvointiin panostettiin vuonna 2011 mm. järjestämällä kehityskeskustelut sekä tekemällä jokaiselle työntekijälle koulutussuunnitelmat ja liiketoiminnoittain resurssitarvekartoitukset. Henkilökuntaa koulutettiin useissa toiminnanohjausjärjestelmän koulutuksissa, ensiapukoulutuksissa ja yksiköiden omissa ammattiin liittyvissä koulutuksissa. Syyskuussa järjestettiin koko henkilöstön Tyky-päivä ja joulukuussa henkilökunnan pikkujoulut sekä puurojuhla. Tapahtumissa juhlistettiin sertifikaattien saamista ja palkittiin pitkään palvelleet ISS:läiset. Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty lakisääteistä työterveyshuoltoa laajempana, ja konsernissa on myös sairauskassa. Henkilöstön työsuhdeetuina ovat käytössä mm. vuosittaiset liikunta- ja virkistysmäärärahat, oma kuntosali sekä ohjattu kuntosalijumppa, joilla pyritään ennaltaehkäisemään poissaoloja työstä ja pitämään henkilökunta vireänä työssä ja työn ulkopuolella. MAALISKUU 10 - Kaikkien sähkölinjojen helikopteriraivaukset aloitetaan - Imatran Seudun Sähkö Norjan vesivoimamarkkinoille Kaakon Energian kautta

11 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Henkilöstön ikäjakauma V. 18 KPL 25 % V. 7 KPL 10 % V. 21 KPL 29 % V. 17 KPL 24 % 61 V. 9 KPL 12 % Palvelusvuosimuistamiset Tuuha Kaija...Imatran Seudun Sähkö Oy hallintoneuvosto...10 vuotta Hanski Maili...Imatran Seudun Sähkö Oy hallintoneuvosto...20 vuotta Hämäläinen Satu...Imatran Seudun Sähkö Oy...20 vuotta Nykänen Harri...Imatran Seudun Sähkö Oy hallintoneuvosto...20 vuotta Halko Veli-Matti...Imatran Seudun Sähkörakennus Oy...25 vuotta Kojo Ilpo...Imatran Seudun Sähkörakennus Oy...25 vuotta Heikinheimo Esko...Imatran Seudun Sähkö Oy...25 vuotta Valtonen Matti...Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy...25 vuotta Asikainen Markku...Imatran Seudun Sähkörakennus Oy...35 vuotta Heiskanen Pekka...Imatran Seudun Sähkö Oy hallintoneuvosto...35 vuotta Huhtanen Markku...Imatran Seudun Sähkö Oy hallitus...35 vuotta Jaakkonen Arto...Imatran Seudun Sähkörakennus Oy...35 vuotta HUHTIKUU - Laajennetut Online-palvelut avattiin asiakkaille - Käännetty arvonlisävero astui voimaan rakennuspalveluissa 11

12 12 Tavoitteena on hankkia myytävä sähkö mahdollisimman tehokkaasti, jolloin tulos pysyy hyvänä ja loppuasiakashinta kilpailukykyisenä.

13 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Energialiiketoiminta hankkii ja myy sähköä Vuonna 2011 energialiiketoiminnan liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa, eli noin 25 % konsernin liikevaihdosta. Energialiiketoimintaan kuuluu sähkön hankinta ja sähkön myynti. SÄHKÖN HANKINTA ON TEHOKASTA Imatran Seudun Sähkö Oy hankkii sähkön pääasiassa kahdesta lähteestä: voimalaitososuuksista ja sähkömarkkinoilta. ISS:n voimalaitososuuksista tuotettiin vuoden 2011 aikana yhteensä 90,9 GWh, joka vastasi 52,3 % kokonaishankinnasta. Pohjoismaisilta markkinoilta hankittiin pörssisähköä 82,8 GWh (47,7 %) ja pienvoimantuottajilta noin 0,1 GWh (0,1 %). Kokonaissähkön hankinta vuonna 2011 oli 173,8 GWh, joka pieneni edellisestä vuodesta 8,0 %. Imatran Seudun Sähkö Oy:n tavoitteena on pystyä hankimaan myytävä sähkö mahdollisimman tehokkaasti edullisimmista hankintalähteistä, jolloin yhtiön tulos voidaan pitää mahdollisimman hyvänä ja loppuasiakashinta kilpailukykyisenä. Vuoden 2010 kylmä ja kuiva sää muuttui vuonna 2011 lämpimäksi ja sateiseksi. Tämä kasvatti pohjoismaista vesivoiman tuotantoa ja alensi sähkön pörssihintaa. Polttoaineiden hintojen nousu ja pörssisähkön hinnan lasku pienensivät Imatran Energia Oy:n ja Kanteleen Voima Oy:n sähkön tuotantoa yhteensä 34 GWh (-19,6%). Erityisesti loppuvuoden aikana Imatran Energia Oy tuotti sähköä vain yhdellä kaasuturbiinilla. Sähkön tuotanto korvautui osittain edullisemmalla ostolla pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta, ja pörssisähkön oston määrä nousi 18,8 GWh (+29,3 %). Oman osakkuussähkön kilpailukyky on laskenut vuoden aikana fossiilisten polttoaineiden hinnan nousun myötä. Esimerkiksi maakaasun energiaverot nousivat vuoden 2011 alussa 2,1 eurosta 9,02 euroon megawattitunnilta. Lisäksi maakaasun oston veroton keskihinta nousi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. BIOPOLTTOAINEIDEN OSUUS TUOTANNOSTA KASVAA Omassa osuustuotannossa Haapaveden turvevoimalan valmiuksia käyttää biopolttoaineita on parannettu. Vuoden 2011 lopussa parhaimmillaan jopa 20 % tuotannosta voidaan tuottaa biopolttoaineilla. Imatran Seudun Sähkö Oy on myös mukana useissa tuulivoima- ja muissa sähkön tuotantohankkeissa EPV Energia Oy:n osakkaana. Selvityksiä Imatran Energia Oy:n biovoimalaitoksen rakentamispäätöstä varten jatkettiin vuoden 2011 aikana. HINNAN SUOJAUKSISSA ON ONNISTUTTU HYVIN Huolimatta vuoden aikana tapahtuneista voimakkaista hinnanvaihteluista sähkön asiakashinta on onnistuttu pitämään tasaisen alhaisena koko vuoden, mikä on onnistuneiden hinnan suojaustoimien ansiota. TOUKOKUU - Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja koulutukset alkavat - Sähkönsiirron henkilökunta osallistuu valtakunnalliseen sähköhäiriöharjoitukseen Touko

14 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Konserni- ja yrityspalvelut liiketoiminta huolehtii sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista Taloushallinnon liiketoiminnan alla ovat koko konsernin kirjanpito, palkanlaskenta, ICT-palvelut, sihteeripalvelut, ulkoinen tiedotus, siivous, tarjoilut ja puhelinvaihteen hoito. Vuoden 2011 aikana normaalien töiden ohella taloushallinnon tiimiä työllistivät mm. vuodenvaihteessa 2012 konsernirakenteessa tapahtuneet muutokset sekä toiminnanohjausjärjestelmän auditoinnit ja järjestelmän käyttöönotto voimaan astunut SEPA ja alkanut rakennuspalvelujen käännetyn alv:n käsittely vaikuttivat taloushallinnon toimintaan ja ohjelmistoihin. SÄHKÖNMYYNTI PALVELEE Imatran Seudun Sähkö Oy:n myynti ja asiakaspalvelu ovat lähellä asiakasta. Asiakaspalvelusta annetaan energian käytön neuvontaa asiakkaille puhelimitse tai yhtiön asiakaspalvelupisteessä sekä tarkistetaan sähkön käyttöä. Toisin sanoen pidetään huoli siitä, että asiakkaiden mittarit mittaavat oikein. Asiakaspalvelu mittaa teollisuuslaitosten tai vastaavien suurasiakkaiden sähkön kulutusta ja tarkistaa pääsulakkeiden oikeellisuuksia. Lisäksi tehdään paljon vertailulaskelmia eri sähkösopimuksista. Asiakas voi kanssamme vertailla, mikä sähkösopimus olisi hänelle kulloinkin edullisin. Vuonna 2011 kanta-asiakkaamme saivat oman palvelun, joka mahdollistaa ilmaisen tuntikohtaisen sähkönkulutuksen seurannan. Palvelujen kehittämisen kautta vahvistamme kilpailukykyämme ja parannamme asiakasuskollisuutta. KANTA-ASIAKASMÄÄRÄT KASVUSSA Sähkön myynnin kanta-asiakasmäärän osuus kaikista yhtiön asiakkaista kasvoi edellisestä vuodesta 65,9 %:sta 68 %:iin. Imatran Seudun Sähkö Oy:n asiakasmäärät, liittymien määrät ja käyttöpaikkojen määrät kasvoivat kaikki vuoden takaisesta. Myös yhtiön kustannuksia alentavien sähköisten laskujen määrä kasvoi yli 25 % edellisestä vuodesta. Sähkön myynnissä jäätiin edellisestä vuodesta 7,8 % johtuen poikkeuksellisen lämpimästä vuodesta. Valtaosa sähköstä myytiin Imatran seudulle. Vuonna 2011 sähkönmyynti Venäjälle (Svetogorskin tulli) oli yhteensä 1,4 GWh. KESÄKUU - Imatran Seudun Sähkön uusi brändi-ilme ja logo esitellään asiakkaille. 14

15 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Verkon toimintavarmuus on sähköyhtiölle kunnia-asia I matran Seudun Sähkö -konsernilla on omaa sähköverkkoa yhteensä 2795 kilometriä, josta vastaa konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy. Yhtiö pitää huolen, että sähkö tulee asiakkaalle häiriöttä ja tasaisesti. Työhön kuuluvat sähköverkon suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito ja korjaaminen. VERKON TOIMINTA- KYVYSTÄ PIDETÄÄN HUOLTA Sähköverkon toimintakyvystä ja vioista on ollut vuoden 2011 aikana paljon puhetta valtakunnan mediassa. ISS on ylpeä siitä, että asiakkaamme saavat verkostamme sähköä pääosin ilman suuria katkoksia. Katkojen määrää pyritään vähentämään sillä, että yksittäinen linja raivataan keskimäärin 5 6 vuoden välein. Keväällä 2011 aloitettiin suurjännitelinjojen helikopteriraivauksen toinen kierros, joka jatkuu myös tulevina vuosina. Vuoden 2011 aikana sähköverkkoon investoitiin kaiken kaikkiaan n. 3,2 miljoonaa euroa. Pääasiassa investoinnit koskevat huonokuntoisen ilmakaapeliverkon muuttamista maakaapeliksi. Tämä vähentää verkosta johtuvia katkoksia entisestään. Verkon ennakoivalla raivaamisella ja kunnossapidolla voidaan vähentää esim. lumikuormista aiheutuvia katkoja. AUTOMAATTINEN TIEDOTUSJÄRJESTELMÄ INFORMOIMAAN KATKOISTA Vuoden 2011 joulukuun myrskyt aiheuttivat myös pienelle osalle ISS:n asiakkaita pidempiä sähkökatkoksia. Tulevien myrskyjen varalta kehitetään automaattista tiedotusjärjestelmää, jossa yhtiön www-sivuilta saa tiedon jakelualueella olevista häiriöistä. IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ -KONSERNILLA ON OMAA SÄHKÖVERKKOA 2795 KM. HEINÄKUU - Imatra Big Band festivaaleilla 500 pääsylippua kanta-asiakkaille. 15

16 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Sähkönsiirron liikevaihto nousi I matran Seudun Sähkönsiirto Oy:n liikevaihto kasvoi 4,5 % vuodesta Liikevaihto oli 10,4 miljoonaa euroa ja tulos euroa. Sähkön siirtohinnat nousivat yleisestä kustannustason noususta ja verkostojen vikavarmuuden parantamisinvestoinneista johtuen 7 %. Liittymismaksu muuttui viranomaisten uusien määräysten takia. Syyskuussa 2011 tehtiin päätös Imatran Seudun Sähkönrakennus Oy:n fuusioimisesta Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:öön vuoden 2012 alusta alkaen. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy lukuina: 57 LIIKEVAIHTO (M ) 10, TULOS ( ) 000 INVESTOINNIT (M ) 3,2 VERKKO (KM) SÄHKÖN SIIRTO ASIAKKAILLLE (GWh) 270,9 ELOKUU - Toiminnaohjausjärjestelmän koulutukset jatkuvat 16

17 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Sähkörakennus pitää huolen sähköverkosta Imatran Seudun Sähkörakennus Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1999, ja sen omistaa kokonaisuudessaan Imatran Seudun Sähkö Oy. Yhtiö tuottaa pääasiassa emoyhtiön sähköverkoston ja sisaryhtiö Imatran Energia Oy:n omistaman kaasuturbiinivoimalaitoksen rakennus-, käyttö- ja kunnossapitopalveluja. samalla myös siirtoyhtiön pyrkimystä päästä mahdollisimman hyviin tehokkuuslukuihin. Vuoden 2011 syyskuussa tehty päätös fuusioida sähkönrakennus sähkönsiirtoon tuo entistä enemmän synergiaa ja tehokkuutoon liittyvään liiketoimintaan. Yhtiön tilikauden 2011 liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa, josta konserniyhtiöiden osuus oli 90 %. Tilikaudelta tehtiin nollatulos. Muutosta edellisen tilikauden liikevaihtoon tapahtui +8 %. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 4 ( 4 ) toimihenkilöä ja 23 ( 25 ) työntekijää ( suluissa vuoden 2010 luvut ). INVESTOINNIT RESURS- SEIHIN ONNISTUIVAT Vuoden 2011 Hannun ja Tapaninpäivän myrskyistä selvittiin omien resurssien avulla hyvin. Vuonna 2009 aloitettua resurssikartoitusta jatkettiin vuoden 2011 aikana, ja kartoituksen tulosten perusteella päätettiin investoida kaluston kunnossapitoon. Kehittämällä edelleen työmenetelmiä ja tehokkuutta mm. toiminnanohjausjärjestelmän avulla tuetaan SYYSKUU - Imatran Seudun Sähkörakennus Oy päätettiin fuusioida alkaen Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:öön. - Henkilökunnan Tyky-päivä 17

18 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Imatran Energia Oy tuottaa sähköä ja lämpöä Imatran seudulle Vuonna 2011 Imatran Energia Oy:n lämmöntuotanto oli 88,5 GWh, mikä on 9,8 % edellisvuotta pienempi. Nettosähköntuotanto oli 28,0 GWh eli 24,3 % edellisvuotta pienempi. Maakaasun kulutus (136,2 GWh) pieneni 15,6 %, myynti (128,9 GWh) 8,1 % ja hankinta (265,1 GWh) 12,1 % edellisestä vuodesta. Liikevaihto, yhteensä 11,9 miljoonaa euroa, oli 16,7 % suurempi kuin edellisvuonna. Emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 75 % ja loput 25 % omistaa Imatran kaupunki. Yhtiön omistama kaasuturbiinivoimalaitos on emoyhtiön hallinnassa ja käytössä eikä yhtiöllä ole omaa henkilökuntaa. Lämpimän ja sateisen sään aiheuttama markkinahinnan lasku laski toisella vuosipuoliskolla tuotannon kannattavuutta. Maakaasun veroton keskihinta oli 20 % edellisvuotta korkeampi. Lisäksi lämmön tuotantoon käytetyn maakaasun polttoainevero nousi vuoden alussa 6,92 /MWh. Yhtiön hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Marita Toikka-Kemppinen, varapuheenjohtajana Heikki Rahikainen sekä et Aimo Sepponen, Kari Välimäki ja Lauri Lihavainen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jorma Tapaninen. LIIKEVAIHTO, YHTEENSÄ 11,9 MILJOONAA EUROA, OLI 16,7 % SUUREMPI KUIN EDELLISVUONNA. LOKAKUU MARRASKUU 18 - Koko henkilöstön ensiapukoulutus - Marraskuu oli koko Suomessa ennätyslämmin. Kyseessä oli jo 9. peräkkäinen tavallista lämpimämäpi kuukausi. - ISS-konsernille sertifikaatit laatu-, ympäristö-, työterveysja työturvallisuusjärjestelmille.

19 YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET Kaakon Energia Oy:stä vesisähköä K aakon Energia Oy on sähkönhankintayhtiö, jonka muina omistajina on Parikkalan Valo Oy ja Outokummun Energia Oy. Kaakon Energia Oy liitettiin konsernin tytäryhtiöksi vuoden 2011 aikana, ja ISS Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 56,1 %. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Outokummun Energia Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Tolonen, inä Parikkalan Valo Oy:n toimitusjohtaja Arto Tiainen, ISS Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aimo Sepponen ja toimitusjohtaja Jorma Tapaninen. Suomen Voima Oy:n, Kaakon Energia Oy:n ja Kuoreveden Sähkön Oy:n omistama SV Vesivoima Oy teki merkittävän avauksen norjalaisille pienvesivoimamarkkinoille. SV Vesivoima Oy osti norjalaista pienvesivoimaa omistavan yhtiön NK Energy Real 1 AS:n koko osakekannan. NK Energy Real 1 AS omistaa tällä hetkellä pienvesivoimaosuuksia ja vesioikeuksia vastaten 24 GWh vuosituotantoa. Yhtiötä on tarkoitus kehittää voimakkaasti ja lähivuosien aikana se tulee moninkertaistamaan nykyisen pienvesivoimantuotantokapasiteettinsa. Yhtiön kotipaikka on Bergen. JOULUKUU - Hannun- ja Tapaninpäivän myrskyt koettelivat sähkölinjoja ympäri Suomen - ISS Oy osti Fortumilta Virossa sijaitsevan yhtiön Fortum Elekter AS:n 19

20 20 Imatran Seudun Sähkö on paikallinen, keskisuuri sähköyhtiö, jonka omistavat pääosin yksityiset henkilöt ja yritykset.

21 CORPORATE GOVERNANCE Corporate governance konsernin omistus ja hallinto Omistuksen rakenne Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeet on jaettu kahteen sarjaan: A- ja S-sarjaan. A-sarjan osakkeilla on 1 ääni ja S-sarjan osakkeilla 20 ääntä. Yhtiökokouksessa on käytössä äänileikkuri, jonka mukaan kokousedustaja ei voi äänestää enemmällä kuin A- osakkeen äänellä ja S-osakkeen äänellä. Vuoden 2011 lopussa osakkeenomistajia oli yhteensä kpl. Osakkeiden omistussuhteen jakautuminen on seuraava: (ks. kuva) Osakeomistus Kunnat Yritykset ja yhteisöt Yksityiset Omistajia yhteensä 3 kpl 89 kpl 2 193kpl kpl 57 % YKSITYISET 13 % KUNNAT 30 % YHTEISÖT 21

22 CORPORATE GOVERNANCE Yhtiökokous Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Imatran Seudun Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Imatralla Imatran Seudun Sähkö Oy:n toimitiloissa. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin seuraava hallituksen ehdotus: 44 hallituksen valtuutus päättämään yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 87 osakasta, jotka edustivat yhteensä A-osaketta ja S-osaketta. Kokouksessa läsnä olevien yhteinen äänimäärä oli ääntä pidettiin ylimääräinen yhtiökokous. Tässä kokouksessa hyväksyttiin seuraavat hallituksen ehdotukset: 44 yhtiöjärjestyksen muuttaminen 44 hallituksen valtuutus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 44 hallituksen valtuutus päättämään osakeannista 44 maksuton osakeanti, johon liittyi osakepääoman korottaminen osakeannissa annettavien uusien yhtiön osakkeiden nimellisarvojen yhteismäärällä Ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli edustettuna 93 osakasta, jotka edustivat yhteensä A-osaketta ja S-osaketta. Kokouksessa läsnä olevien yhteinen äänimäärä oli ääntä. 22

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot