LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/ /06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23."

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/ /06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri LEHDISTÖ Rue de la Loi 175 B 1048 BRYSSEL Puh.: +32 (0) / 6319 Faksi: +32 (0) /06 (Presse 287) 1

2 Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset Neuvosto teki päätöksen Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2006/276/YUTP täytäntöönpanosta antoi asetuksen lastenlääkkeistä antoi direktiivin sisävesialuksia koskevista teknisistä vaatimuksista antoi asetuksen teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviiliilmailun alalla. Se hyväksyi Eurojustin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen yhteistyösopimuksen. Lisäksi neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksesta, joka koskee ilmanlaatua ja sen parantamista Euroopassa /06 (Presse 287) 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 OSALLISTUJAT 5 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA ILMANLAATU 7 BASELIN YLEISSOPIMUKSEN OSAPUOLTEN KAHDEKSANNEN KONFERENSSIN VALMISTELUT Puheenjohtajan päätelmät 9 ILMASTONMUUTOS Neuvoston päätelmät 13 MERIYMPÄRISTÖ 18 LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ Neuvoston päätelmät 19 MUUT ASIAT 22 MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT ULKOSUHTEET Suhteet Albaniaan 24 Kahdeksas Euro Välimeri-konferenssi 24 YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA Valko-Venäjä rajoittavat toimenpiteet 24 OIKEUS- JA SISÄASIAT Eurojust yhteistyösopimus Yhdysvaltain kanssa 25 SISNETin vuoden 2005 tilinpäätös 25 1 Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä. Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa neuvoston www-sivuilta tai lehdistöpalvelusta /06 (Presse 287) 3

4 TALOUS- JA RAHOITUSASIAT Säästöistä saatavien tulojen verotus Neuvoston päätelmät 25 LAAJENTUMINEN Bulgarian ja Romanian liittyminen Sopimukset kolmansien maiden kanssa 26 KAUPPAPOLITIIKKA Polkumyynti 26 Ukraina tekstiilituotteiden kauppaa koskeva sopimus 26 Uruguay Sopimus kauppamyönnytyksistä EU:n laajentuminen 26 TERVEYS Lastenlääkkeet* 27 LIIKENNE Sisävesialuksia koskevat tekniset vaatimukset* 27 Siviili-ilmailu teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistaminen 28 Erityiskertomus nro 6/2005 Euroopan laajuisista liikenneverkoista (TEN-T) neuvoston päätelmät 28 ENERGIA Sähkösopimus Sveitsin kanssa 31 AVOIMUUS Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin /06 (Presse 287) 4

5 OSALLISTUJAT Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti: Belgia: Kris PEETERS Tšekki: Petr Jan KALAŠ Tanska: Connie HEDEGAARD Saksa: Sigmar GABRIEL Viro: Rein RANDVER Kreikka: Stavros KALOGIANNIS Espanja: Cristina NARBONA RUIZ Ranska: Nelly OLIN Irlanti: Dick ROCHE Italia: Alfonso PECORARO SCANIO Kypros: Fotis FOTIOU Latvia: Raimonds VĒJONIS Liettua: Arūnas KUNDROTAS Luxemburg: Lucien LUX Unkari: Kálmán KOVÁCS Malta: George PULLICINO Alankomaat: Pieter van GEEL Itävalta: Josef PRÖLL Puola: Jan SZYSZKO Julkisten töiden, energia-, ympäristö- ja luontoministeri (Flanderin alue) Ympäristöministeri Ympäristöministeri ja pohjoismaisen yhteistyön ministeri Ympäristö-, luonnonsuojelu- ja reaktoriturvallisuusministeri Ympäristöministeri Valtiosihteeri, ympäristö, aluesuunnittelu ja yleiset työt Ympäristöministeri Ympäristöasiain ja kestävän kehityksen ministeri Ympäristö-, luonnon- ja rakennusperintö- ja paikallishallintoministeri Ympäristö- ja aluesuojeluministeri Maatalous-, luonnonvara- ja ympäristöministeri Ympäristöministeri Ympäristöministeri Ympäristöministeri, liikenneministeri Valtiosihteeri, ympäristö- ja vesiasiainministeriö Maaseutu- ja ympäristöministeri Valtiosihteeri, asunto-, kaavoitus- ja ympäristöministeriö Maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja vesihuoltoministeri Ympäristöministeri 13989/06 (Presse 287) 5

6 Portugali: Francisco NUNES CORREIA Slovenia: Marko STARMAN Slovakia: Jaroslav IZÁK Suomi: Jan-Erik ENESTAM Sirkka HAUTOJÄRVI Ruotsi: Andreas CARLGREN Yhdistynyt kuningaskunta: David MILIBAND Ben BRADSHAW Rhona BRANKIN Ympäristö-, kaavoitus- ja aluekehitysministeri Valtiosihteeri, ympäristö- ja maankäyttöministeriö Ympäristöministeri Ympäristöministeri Kansliapäällikkö, ympäristöministeriöruotsi: Ympäristöministeri Ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuasioiden ministeri Paikallis- ja meriympäristöstä sekä eläinten hyvinvoinnista vastaava parlamentaarinen valtiosihteeri Ympäristöasioiden ja maaseudun kehittämisen varaministeri (Skotlannin hallitus) Komissio: Stavros DIMAS Jäsen Liittyvien valtioiden hallituksia edustivat: Bulgaria: Atanas KOSTADINOV Romania: Sulfina BARBU Varaympäristö- ja vesiasiainministeri Ympäristöministeri 13989/06 (Presse 287) 6

7 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA ILMANLAATU Neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksesta, joka koskee ilmanlaatua ja sen parantamista Euroopassa. Sen jälkeen, kun tekstin kaikki kieliversion on viimeistelty, sitä koskeva yhteinen kanta hyväksytään jossain neuvoston tulevista istunnoista ja toimitetaan Euroopan parlamentin toiseen käsittelyyn. On muistettava, että huolimatta Euroopan ilmanlaadun merkittävästä paranemisesta lainsäädännön ja muiden tekijöiden johdosta, ilman pilaantumisella on edelleen vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Komissio esitti syyskuussa 2005 ilman pilaantumista koskevan teemakohtaisen strategian (asiak /05 + ADD 1 + ADD 2) ja ehdotuksen uudeksi direktiiviksi ilmanlaadusta Euroopan unionissa (14335/05). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tarkistaa ilmanlaatua koskevaa nykyistä lainsäädäntöä, ja siinä on seuraavat keskeiset tekijät: yhdistetään viisi erillistä oikeudellista välinettä yhdeksi direktiiviksi (puitedirektiivi 1, ensimmäinen 2 toinen 3 ja kolmas 4 johdannaisdirektiivi ja tietojenvaihtoa koskeva päätös 5 ; neljäs johdannaisdirektiivi 6 yhdistetään myöhemmin yksinkertaistetulla kodifiointimenettelyllä), otetaan käyttöön ilmassa olevien pienhiukkasten (PM 2,5 ) määrää koskevat ilmanlaatunormit tästä saatavan huomattavan terveyshyödyn vuoksi 7. Samanaikaisesti jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus toimia joustavammin. Jos jäsenvaltio voi osoittaa, että se on ryhtynyt kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi, mutta tarvitsee silti lisää aikaa voidakseen saada ilman laadun normien mukaiseksi tietyissä paikoissa, se voi ehdotuksen mukaan pyytää raja-arvojen saavuttamista koskevien määräaikojen pidentämistä rajoitetuksi ajaksi kyseisen alueen osalta tietyin edellytyksin. Tämänpäiväinen yhteisymmärrys vahvisti saavutetun yleisnäkemyksen 8, joka jo käsitti seuraavat keskeiset osat: Direktiivi 96/62/EY EYVL L 296, , s. 55. Direktiivi 1999/30/EY, EYVL L 163, , s. 41. Direktiivi 2000/69/EY, EYVLL 313, , s. 12. Direktiivi 2002/3/EY, EYVL L 67, , s. 14. Päätös 97/101/EC, EYVL L 35, , s. 14. Direktiivi 2004/107/EY, EUVL L 23, , s. 3. Uusimpien tieteellisten tutkimusten mukaan pienhiukkaset (PM 2,5 ) ovat erityisen vaarallisia ihmisten terveydelle, ja niiden määrää olisi vähennettävä Euroopassa. Ks. asiakirja 10453/1/ /06 (Presse 287) 7

8 a) PM 2,5 -hiukkasten ei-sitova tavoitearvo vuonna 2010 ja sen korvaaminen sitovalla rajaarvolla vuonna 2015 (25µg/m 3 sekä tavoitearvon että raja-arvon osalta), b) mahdollisuus lykätä PM10-hiukkasten raja-arvon saavuttamista siihen saakka, kun kolme vuotta on kulunut tämän direktiivin voimaantulosta, c) typpidioksidin (NO2) tai bentseenin raja-arvojen osalta mahdollisuus pidentää määräaikoja enintään viidellä vuodella ( asti), d) periaate, jonka mukaan raja-arvoja olisi sovellettava kaikkialla, mutta tietyissä paikoissa raja-arvojen noudattamista ei pitäisi arvioida. Ehdotettu oikeusperusta on perustamissopimuksen 175 artikla neuvoston on tehtävä päätöksensä määräenemmistöllä, ja siihen sovelletaan yhteispäätösmenettelyä Euroopan parlamentin kanssa. Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa /06 (Presse 287) 8

9 BASELIN YLEISSOPIMUKSEN OSAPUOLTEN KAHDEKSANNEN KONFERENSSIN VALMISTELUT Puheenjohtajan päätelmät Puheenjohtajavaltio antoi seuraavat päätelmät 1 : "PUHEENJOHTAJAVALTIO: 1. TOTEAA, että vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen tehokas täytäntöönpano ja sen valvonta on tärkeää, ja TOISTAA olevansa sitoutunut tähän täytäntöönpanoon. 2. ILMAISEE VAKAVAN HUOLENSA Norsunluurannikon äskettäisistä tapahtumista, jotka ovat uusi varoitus laittomista jätteiden siirroista kehitysmaille aiheutuvista vakavista seurauksista, ja MUISTUTTAA, että EU on edelleen valmis antamaan yhdessä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa apua ihmisten terveyden sekä vahinkoja kärsineiden alueiden ympäristön suojelemiseksi. 3. MUISTUTTAA, että Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla ohjaavana periaatteena on saastuttaja maksaa -periaate. 4. TOTEAA, että jätteiden tuottajan ja niiden haltijan on jätettä käsitellessään tärkeää toimia tavalla, joka takaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason. 5. TOTEAA, että Baselin yleissopimukseen vuonna 1995 tehty muutos, jolla kielletään Baselin yleissopimuksen osapuolilta EU:lta, OECD:n jäsenvaltioilta ja Liechtensteinilta vaarallisten jätteiden vienti loppusijoittamista ja hyödyntämistä varten mihinkään muuhun Baselin yleissopimuksen osapuolena olevaan maahan ("kieltävä muutos"), on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa, koska se on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön jätteiden siirtoja koskevalla asetuksella. 6. KANNUSTAA valtioita, jotka eivät ole sitä vielä tehneet, ratifioimaan tämän kieltävän muutoksen, jotta se voisi tulla voimaan mahdollisimman pian. 7. ILMAISEE HUOLENSA siitä, että vaikka EU noudattaa tiukkoja jätteiden käsittelyä, hyödyntämistä ja kierrätystä koskevia vaatimuksia, jätteiden viennin valvonta ei ole pysynyt tämän kehityksen tasalla. 8. MUISTUTTAA jätteiden siirtoja koskevan EU:n asetuksen, jossa tällaiset siirrot yksiselitteisesti kielletään, suuresta merkityksestä; TOTEAA huolestuneena, että asetuksen säännösten noudattaminen ja niiden noudattamisen valvonta on riittämätöntä ja että vakavien tapausten riski ei ole poistunut, kuten äskettäiset tarkastuskampanjat ovat osoittaneet; TOTEAA, että vaikka asetukseen äskettäin tehtyjen muutosten takia valvontaa ja yhteistyötä sekä kansallisella että EU:n tasolla voidaan parantaa, noudattamista ja tarkastuksia olisi nopeasti tehostettava kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti EU:n 1 Kaikki valtuuskunnat yhtä lukuun ottamatta kannattivat päätelmiä /06 (Presse 287) 9

10 satamissa, jotta vaarallisten jätteiden vientikielto voitaisiin todella panna täytäntöön, ja KOROSTAA, että jätteiden laittomia siirtoja olisi nopeasti pystyttävä merkittävästi vähentämään. 9. KATSOO, että tarvittaessa nykyisiä ponnisteluja täytäntöönpanon parantamiseksi, tietoisuuden lisääminen ja koulutus mukaan luettuna, on ehkä tehostettava sen varmistamiseksi, että erityisesti merisatamissa toteutetaan tarvittavat toimenpiteet riittävien valvontavoimavarojen perustamiseksi seuraamaan ja valvomaan jätteiden siirtoja. 10. KANNUSTAA jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötään IMPEL TFS-verkon (Euroopan unionin verkko ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi jätteiden siirto rajan yli) puitteissa tarkoituksena parantaa jätteiden siirtoja koskevan EU:n asetuksen noudattamista jätteiden laittomien siirtojen osalta. 11. Tulevaa Nairobissa järjestettävää kahdeksatta osapuolten konferenssia (COP 8) silmällä pitäen SUOSITTELEE, että Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot pyrkivät saavuttamaan seuraavat COP 8:n esityslistalla oleviin asioihin ja vastaaviin kysymyksiin liittyvät tavoitteet: Kieltävä muutos (päätös III/1) ja jätteiden laittomat siirrot a) VAHVISTAA, että Baselin yleissopimuksen ja siihen vuonna 1995 tehdyn muutoksen määräysten tehokas täytäntöönpano on EU:n ensisijaisena tavoitteena. Vuoden 1995 muutos on EY:n lainsäädännön osa ja näin ollen sitovaa lainsäädäntöä Euroopan unionissa, mutta EU toteaa pahoitellen, että muutos ei ole kuitenkaan vielä tullut voimaan kansainvälisellä tasolla. EU jatkaa ponnistelujaan tässä suhteessa pyrkien siihen, että muutos tulisi mahdollisimman pian voimaan. b) KOROSTAA, että jäte- ja merenkulkualan välineitä on tutkittava perusteellisesti Baselin yleissopimuksen ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön välisen yhteistyön tehostamiseksi, jotta oikeudellisella ja käytännön tasolla voidaan lisätä johdonmukaisuutta ja parantaa koordinointia jätteiden laittomien siirtojen ja sellaisen toiminnan ehkäisemiseksi, joka vahingoittaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä; KEHOTTAA komissiota arvioimaan ja tarkistamaan nykyisten toimenpiteiden riittävyyden EU:sta tapahtuvien laittomien siirtojen estämiseksi. c) KOROSTAA MYÖS, että tietojenvaihtoa satamaoperaattorien kesken ja jäsenvaltioiden merenkulku- ja ympäristöhallintojen välillä on parannettava edelleen erityisesti kehitysmaihin suuntautuvien jätteiden laittomien siirtojen estämiseksi /06 (Presse 287) 10

11 Alusten romutus d) KOROSTAA, että ympäristön kannalta hyväksyttävä alusten romutus on Euroopan unionin kannalta keskeinen kysymys. Useat äskettäiset tapahtumat ja lähitulevaisuudessa romutettavia alustonneja koskevat ennusteet edellyttävät EU:lta ja kansainväliseltä yhteisöltä nopeita ja asianmukaisia toimia. e) PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE, että komissio pyrkii laatimaan alusten romuttamista koskevan EU:n laajuisen strategian. Tällä strategialla vahvistetaan yhteisön voimassaolevan lainsäädännön noudattamista ja tunnustetaan merenkulkualan erityisluonne sekä perimmäinen tavoite saavuttaa globaalisti kestävä ratkaisu. Tässä yhteydessä komissiota pyydetään arvioimaan tarvetta luoda EU:hun riittävä romutuskapasiteetti; KATSOO, että EU:n olisi suhtauduttava myönteisesti kehitysmaiden esittämiin teknistä apua koskeviin pyyntöihin. f) SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI Kansainvälisen merenkulkujärjestön toimiin kansainvälisen ja oikeudellisesti sitovan välineen laatimiseksi turvallista ja ympäristön kannalta hyväksyttävää alusten kierrätystä varten; KANNUSTAA jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti Kansainvälistä merenkulkujärjestöä tehokkaan yleissopimuksen laatimiseksi alusten turvallisesta ja ympäristön kannalta hyväksyttävästä kierrätyksestä ja KOROSTAA, että kansallinen koordinointi on tätä ajatellen tärkeää. g) TOTEAA, että i) Baselin yleissopimuksen osapuolten seitsemännen konferenssin päätöksessä VII/26 todettiin, että alus voi muuttua Baselin yleissopimuksen 2 artiklassa määritellyksi jätteeksi, ja silti se saatetaan muiden kansainvälisten sääntöjen nojalla samanaikaisesti määritellä alukseksi. ii) neuvoston päätelmissä 24. kesäkuuta 2005 katsottiin, että Kansainvälisen merenkulkujärjestön on vahvistettava alusten ilmoitusjärjestelmää koskevat pakolliset vaatimukset, joilla varmistetaan, että valvonnan taso vastaa Baselin yleissopimuksessa vahvistettua tasoa. Ilmoitusjärjestelmässä otetaan huomioon ennakkosuostumusperiaate ja siihen kuuluu muun muassa sopimus, aluksen kierrätyssuunnitelma, ns. vihreä passi ja luettelo aluksella olevista vaarallisista aineista; KATSOO lisäksi, että voitaisiin ottaa huomioon myös jonkinlainen menettely aluksen valmistelemiseksi ennen sen kuljettamista romutettavaksi. h) KOROSTAA, että alusten kierrätyslaitoksilla tapahtuvaa ympäristön kannalta hyväksyttävää käsittelyä varten olisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asetettava asianmukaiset vaatimukset ja luotava tehokkaasti valvottu ilmoitusjärjestelmä; tietoa olisi annettava riittävästi, jotta toimivaltainen sääntelyviranomainen pystyisi ajoissa puuttumaan asioihin tarvittavien valvontatoimien toteuttamiseksi; tässä yhteydessä olisi otettava huomioon myös Baselin yleissopimuksen ohjeet alusten romuttamisesta /06 (Presse 287) 11

12 i) KOROSTAA, että aluksiin, jotka ovat jätettä, sovelletaan edelleenkin EU:n asetusta jätteiden siirroista ja Baselin yleissopimusta niin kauan kuin ei ole olemassa kansainvälisesti sitovaa ja tehokasta oikeudellista välinettä, jossa ottaen huomioon alusten mahdolliset erityispiirteet taataan Baselin yleissopimuksen mukaista tasoa vastaava valvonnan ja noudattamisen valvonnan taso. j) KATSOO, että alusten turvallisesta ja ympäristön kannalta hyväksyttävästä kierrätyksestä laadittavan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimuksen olisi myös johdettava todelliseen muutokseen käytöstä poistettujen alusten romuttamisolosuhteissa työntekijöiden ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisten jätteiden ja työmenetelmien aiheuttamilta haittavaikutuksilta. k) KOROSTAA, että tärkeää alusten romuttamista koskevien asioiden käsittelyssä on tarvittaessa järjestöjen välinen jatkuva yhteistyö Kansainvälisen työjärjestön (ILO), Kansainvälisen merenkulkujärjestön ja Baselin yleissopimuksen kesken. Tekniset suuntaviivat pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävistä jätteistä ja yleiset yhdenmukaistetut lomakkeet, joilla ilmoitetaan jätteistä ja niiden siirroista l) ODOTTAA myönteisiä tuloksia Baselin yleissopimuksen yhteydessä aloitetusta työstä, jossa laaditaan tekniset suuntaviivat orgaanisia yhdisteitä sisältävien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävälle käsittelylle sekä yleiset yhdenmukaistetut lomakkeet ja niihin liittyvät ohjeet jätteitä ja niiden siirtoja koskevia ilmoituksia varten. Yhteistyö ja synergia m) TOTEAA, että kemiallisten aineiden ja jätteiden käsittelyn alalla toimivien asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen ja alan prosessien ja aloitteiden, kuten äskettäin hyväksytyn kansainvälisen kemikaalistrategian (SAICM), kesken on tärkeää päästä tehokkaampaan yhteistyöhön ja parempaan synergiaan. n) KATSOO erityisesti, että vaarallisten jätteiden maan rajan ylittäviä siirtoja ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen sekä Tukholman (pysyvät orgaaniset yhdisteet) ja Rotterdamin (ennakkosuostumus) yleissopimusten välinen tiivis yhteistyö ja parempi synergia on tärkeää ja auttaa tehostamaan kaikkien kolmen välineen täytäntöönpanoa; MUISTUTTAA tässä yhteydessä siitä, että toiminnan on tärkeää olla avointa ja kattavaa, ja siinä on tunnustettava Baselin, Tukholman ja Rotterdamin yleissopimusten osapuolten konferenssien riippumattomuus. o) ON YHTÄ MIELTÄ SIITÄ, että EU pyrkii saamaan Baselin yleissopimuksen osapuolten kahdeksannessa konferenssissa aikaan päätöksen osallistumisesta kolmen edellä mainitun yleissopimuksen väliseen yhteiseen synergia-asioiden ad hoc -työryhmään, ja osallistuu rakentavalla tavalla aktiivisesti työryhmän työskentelyyn /06 (Presse 287) 12

13 Voimavarojen käyttö ja varojen hankinta p) Tietoisena siitä, että Baselin yleissopimuksen sihteeristön käytettävissä oleviin voimavaroihin kohdistuu paineita, KATSOO, että Baselin yleissopimuksen osapuolten kahdeksannessa konferenssissa on tärkeää päästä sopimukseen sellaisesta yleissopimuksen toimintatalousarviosta, joka antaa sihteeristölle mahdollisuuden toimia tehokkaasti sen toimivaltaan kuuluvien tavoitteiden täyttämiseksi ja joka on taloudellisesti mahdollinen kaikille osapuolille kehitysmaat mukaan lukien. q) YMMÄRTÄÄ, että kehitysmaat tarvitsevat ulkopuolista apua pyrkiessään panemaan täytäntöön Baselin yleissopimusta ja huolehtimaan ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätteiden käsittelystä; KATSOO, että kehitysapua voitaisiin käyttää terveellä pohjalla olevan jätteiden käsittelyn tukemiseksi kehitysmaissa. PAINOTTAA tässä yhteydessä, että jätteiden käsittelyä olisi pidettävä osana köyhyyden vähentämisstrategioita ja kestävää kehitystä koskevia kansallisia strategioita. r) TOTEAA, että Baselin strategisen suunnitelman täytäntöönpanon ja Baselin yleissopimuksen alueellisten keskusten pitkän aikavälin rahoitus ei voi perustua yksinomaan yleissopimuksen teknisen yhteistyön rahaston määrärahoihin, vaan siihen olisi saatava mukaan myös merkittäviä lahjoittajajärjestöjä." ILMASTONMUUTOS Neuvoston päätelmät Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät: "Euroopan unionin neuvosto 1. PANEE HUOLESTUNEENA MERKILLE uudet tieteelliset näytöt ilmastonmuutoksesta ja sen haitalliset ympäristö-, sosiaaliset, taloudelliset ja turvallisuusvaikutukset; TOTEAA hyvin huolestuneena ilmastonmuutoksen tuoman haasteen laajuuden ja kiireellisyyden; ODOTTAA KIINNOSTUNEENA vuonna 2007 julkaistavaa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljättä arviointikertomusta, joka sisältää kaikkein tuoreimmat tiedot ilmastonmuutosta koskevasta tutkimuksesta, ja KOROSTAA tarvetta tehdä analyysi ja hankkia tietoa tulevasta ilmastonmuutoksesta yhdessä, jotta voidaan kehittää vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskeva kansainvälinen ilmastosopimusjärjestelmä; TOISTAA, että on toteutettava kiireellisesti toimia, jotta voidaan saavuttaa ilmastonmuutosta koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksessa (jäljempänä 'puitesopimus') vahvistettu perimmäinen tavoite eli ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen tasolle, joka estäisi ihmisen toiminnan vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmään; VAHVISTAA, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi maapallon keskimääräisen pintalämpötilan kokonaisnousu saa olla enintään 2 C suhteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon; 13989/06 (Presse 287) 13

14 2. PAINOTTAA, että puitesopimuksen perimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi on kaikkialla maailmassa siirryttävä mahdollisimman nopeasti vähän kasvihuonekaasuja tuottavaan talousjärjestelmään, ja että ilmastonsuojelun tavoitteet on otettava mahdollisimman nopeasti huomioon kaikissa maissa kaikilla aloilla, erityisesti energiajärjestelmissä, ja tämän on kuuluttava osana yleistä pyrkimystä talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävään kehitykseen, ja edistettävä aktiivisesti tätä pyrkimystä; ON TIETOINEN viimeaikaisista tutkimustuloksista, joissa on uutta tietoa toimenpiteiden ja toimimattomuuden suhteellisista kustannuksista ja myös ympäristöystävällisten investointien tarjoamista monista mahdollisuuksista; 3. VAHVISTAA, että Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot, jotka on lueteltu Kioton pöytäkirjan liitteessä B, ovat päättäneet täyttää Kioton pöytäkirjan mukaiset sitoumuksensa; PALAUTTAA MIELEEN, että Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat raportoineet jo toteutettujen toimenpiteiden ansioista saavutetusta toteennäytettävästä edistyksestä; KEHOTTAA osapuolia, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, toimittamaan mahdollisimman pian raporttinsa toteennäytettävästä edistyksestä; KOROSTAA, että on tärkeää toteuttaa sovitut politiikat ja toimenpiteet välittömästi tehokkaasti; TOTEAA myös, että tämän lisäksi on toteutettava suunnitellut politiikat ja toimenpiteet; 4. ODOTTAA KIINNOSTUNEENA UNFCCC:n osapuolten kahdettatoista konferenssia (COP 12) sekä Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivaa osapuolten konferenssin toista istuntoa (COP/MOP 2) ja pitää tärkeänä, että tässä ensimmäisessä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa pidettävässä kokouksessa keskitytään asioihin, joilla on erityistä merkitystä kehitysmaiden kannalta; PANEE MERKILLE, että monet näistä maista, muun muassa vähiten kehittyneet maat ja pienet saarikehitysvaltiot, ovat erityisen alttiita ilmastonmuutokselle; 5. TOTEAA, että koska ilmastonmuutos on jo tapahtumassa, muutoksen lieventämistoimia on täydennettävä pyrkimällä sopeutumaan väistämättömään ilmastonmuutokseen; PAINOTTAA, että viiden vuoden työohjelma, joka koskee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, alttiutta sen seurauksille ja sopeutumista siihen, on saatava viimeisteltyä, jotta sovitut toimet voidaan toteuttaa mahdollisimman pian; PAINOTTAA, että on tärkeää päästä sopeutumisrahaston hallinnosta yhteisymmärrykseen ja saada rahaston toiminta alkuun mahdollisimman pian konkreettisten sopeutumishankkeiden ja -ohjelmien toteuttamiseksi; KOROSTAA, että tarvitaan käytännönläheistä toimintatapaa tehokkaan ja avoimen hallinto- ja toimintarakenteen luomiseksi tälle innovatiiviselle rahoitusjärjestelylle; 6. ODOTTAA MIELENKIINNOLLA kestävän kehityksen toimikunnan 15. istunnossa käytäviä keskusteluja energiasta ja kestävästä kehityksestä, teollisuuden kehityksestä, ilman/ilmakehän pilaantumisesta ja ilmastonmuutoksesta; 13989/06 (Presse 287) 14

15 7. MUISTUTTAA teknologian keskeisestä merkityksestä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja TOTEAA, että niin "push"- kuin "pull"-tekijätkin on otettava huomioon käsiteltäessä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä koko ketjua teknologioiden tutkimuksesta ja kehittämisestä tulosten hyödyntämiseen, levitykseen ja siirtoon; PANEE MERKILLE teknologian siirron asiantuntijaryhmän antamat teknologiansiirtoa ja ryhmän oman työn jatkamista koskevat hyvät suositukset; KANNATTAA vahvistettua rakennetta, jolla edistetään ja lisätään teknologian siirtoa; OTTAEN HUOMIOON yksityisen sektorin investointien keskeisen roolin teknologian kehittämisessä ja siirrossa sekä hallitusten tehtävän edellytysten luomisessa tälle KANNATTAA nykyisiä ja uusia yhteistyömuotoja ja PANEE MERKILLE uudet aloitteet, joista voidaan mainita Maailmanpankin tilannekatsaus "An Investment Framework for Clean Energy and Development", joissa korostetaan, että keskeisissä investointipäätöksissä on tulevina vuosikymmeninä siirryttävä suosimaan energiatehokkuutta ja teknologioita, joiden käytöstä syntyy vain vähän kasvihuonekaasuja; PANEE MERKILLE, että Maailmanpankki ja alueelliset kehityspankit jatkavat yhteistyössä muiden osapuolten kanssa työtä nykyisten välineiden käytön maksimoimiseksi ja sellaisten uusien rahoitusmuotojen tutkimiseksi, joilla tuetaan investointeja puhtaaseen energiaan kehitysmaissa; 8. KOROSTAA, että on tärkeää käyttää tehokkaasti hyväksi nykyisten ja uusien, erityisesti energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia; ON TYYTYVÄINEN energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävän maailmanlaajuisen rahaston perustamista koskevaan komission aloitteeseen, jonka tarkoituksena on luoda julkisen ja yksityissektorin kumppanuuksia pääomarahoituksen hankkimiseksi kehitysmaiden energiatehokkuutta ja uusiutuvia energiavaroja tukeviin investointeihin, ja pyytää muita avunantajia kuten Euroopan investointipankkia, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia ja muita kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja investoijia yhtymään tähän aloitteeseen; TOTEAA, että on kehitetty uusia teknologioita, kuten hiilidioksidin talteenotto ja maaperään varastointi, jotka toimivat osana monia erilaisia ilmastonmuutoksen lieventämisteknologioita; KOROSTAA, että ympäristöriskien minimoimiseksi on ratkaistava niihin liittyvät tekniset, oikeudelliset ja laskennalliset kysymykset; PANEE MERKILLE, että komissio aikoo esittää säädösehdotuksen, joka sisältää yksityiskohtaiseen vaikutusarviointiin perustuvat sääntelypuitteet tämän teknologian turvalliselle käytölle EU:ssa; 9. PAINOTTAA seuraavien sopimusten täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten keskinäisiä yhtymäkohtia: ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimus, biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus ja Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus aavikoitumisen estämiseksi; KOROSTAA sitoutuneensa tarkastelemaan vaihtoehtoja vähentää metsien hävittämisestä aiheutuvia päästöjä kehitysmaissa siten, että pyritään saamaan synergiaa muilla foorumeilla toteutettujen toimien kanssa; TOTEAA, että kehitysmaat voivat osallistua merkittävällä tavalla ilmastonmuutoksen lieventämiseen vähentämällä metsien hävittämisestä aiheutuvia päästöjä ja edistämällä kestävää metsätaloutta; TOTEAA, että tästä olisi apua myös näiden maiden sopeutumisessa ilmastonmuutokseen; 13989/06 (Presse 287) 15

16 10. KOROSTAA, että hankepohjaisten mekanismien käyttö on tärkeää ensimmäisenä velvoitekautena ja sen jälkeen maailmanlaajuisessa toimintaympäristössä ja että nämä mekanismit perustuvat erityisesti sitoviin määrällisiin päästörajoituksiin tai vähentämissitoumuksiin, jotka koskevat vuoden 2012 jälkeistä aikaa; PAINOTTAA, että puhtaan kehityksen mekanismi (CDM) tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia tukea kestävää kehitystä kehitysmaissa ja saada aikaan kustannustehokkaita päästövähennyksiä; TOTEAA tyytyväisenä, että puhtaan kehityksen mekanismin markkinat ovat laajenneet nopeasti COP/MOP 1:ssä tehtyjen päätösten ja rahoitustuen lisäämisen jälkeen; KEHOTTAA kaikkia COP/MOP 1:ssä puhtaan kehityksen mekanismia koskevia sitoumuksia tehneitä osapuolia antamaan lupaamansa rahoituksen mahdollisimman pian; KOROSTAA, että on parannettava vähiten kehittyneiden maiden valmiuksia erityisesti Afrikassa valmistella ja hallinnoida CDM-hankkeita, myös toteuttamalla hankkeita tekemällä oppii -periaatteen pohjalta; KOROSTAA, että lisätoimet saattavat olla tarpeen puhtaan kehityksen mekanismin hallintoneuvoston toiminnan tehostamiseksi; ON TYYTYVÄINEN siihen, että yhteistoteutuksen valvontakomitea on edistynyt työssään; TOTEAA, että yhteistoteutuksen valvontakomitean työlle tarvitaan lisää rahoitustukea; KOROSTAA sitä, että mahdollisten isäntämaiden olisi kiireellisesti perustettava tarvittavat institutionaaliset rakenteet yhteisesti toteutettavia hankkeita varten; PAINOTTAA sitä, että kansainvälinen kirjausjärjestelmä (ITL) on otettava hyvissä ajoin käyttöön, sillä se on mekanismien moitteettoman toiminnan perusedellytys; TOTEAA, että eurooppalainen (CITL) ja kansainvälinen (ITL) järjestelmä on liitettävä toisiinsa ja ON TIETOINEN lisääntyneistä investointi- ja täytäntöönpanoponnisteluista; 11. TOTEAA, että markkinapohjaisilla välineillä, erityisesti päästökaupalla, yhdessä hankepohjaisten mekanismien kanssa on ja tulee olla tärkeä asema tulevassa järjestelyssä, jolla pyritään kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuiseen vähentämiseen; TOTEAA kehittyvien maailmanlaajuisten hiilidioksidimarkkinoiden nopean laajenemisen viimeisen 18 kuukauden aikana, mikä on osoitus niiden tarjoamista merkittävistä mahdollisuuksista teknologian kehittämiseen ja siirtoon suunnatun rahoituksen saamiseksi; PANEE MERKILLE, että EU:n päästökauppajärjestelmä on näiden markkinoiden ydin ja tärkein tekijä niiden laajenemisessa; PALAUTTAA MIELEEN aikomuksensa tarkastella yhteyksien luomista muiden pakollisten päästökauppajärjestelmien kanssa tehokkaiden maailmanlaajuisten päästökauppamarkkinoiden kehittämiseksi; PAINOTTAA, että EU:n päästökauppajärjestelmässä jo on sovittu hankepohjaisten mekanismien, kuten yhteistoteutuksen (JI) ja puhtaan kehityksen mekanismin päästöoikeuksien tunnustamisesta edelleen; PAINOTTAA EU:n päästökauppajärjestelmän edistävän päästöjen kustannustehokasta vähentämistä; KOROSTAA, että sijoittajille on annettava selkeä ja vahva viesti siitä, että järjestelmää jatketaan ja että se on vakaa sääntelyväline; ODOTTAA KIINNOSTUNEENA pian julkaistavaa arviointikertomusta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2003/87/EY soveltamisesta sekä PAINOTTAA, että vuonna 2007 lainsäädäntöehdotus olisi annettava; ODOTTAA KIINNOSTUNEENA komission pian annettavaa ehdotusta ilmailun sisällyttämisestä EU:n päästökauppajärjestelmään; 13989/06 (Presse 287) 16

17 12. ON TYYTYVÄINEN siihen, että Montrealin toimintasuunnitelman täytäntöönpano on saatu onnistuneesti käyntiin, ja ODOTTAA KIINNOSTUNEENA edistymistä perustan kehittämisessä yhteisille maailmanlaajuisille toimille vastauksena ilmastonmuutoksen asettamaan haasteeseen; PITÄÄ MIELESSÄ, että tarvitaan kaikkien maiden mahdollisimman laajaa yhteistyötä ja osallistumista, jotta ilmastonmuutokseen voidaan vastata tehokkaasti ja riittävällä tavalla; PITÄÄ ROHKAISEVINA sitoumuksia, joita äskettäin pidetyissä EU:n huippukokouksissa ja muissa kolmansien maiden kanssa järjestetyissä kokouksissa on annettu Montrealin toimintasuunnitelman edistämiseksi; 13. ON TYYTYVÄINEN SIIHEN, että ensimmäinen työkokous, joka kuuluu pitkän aikavälin yhteistyötä käsittelevään vuoropuheluun ilmastonmuutokseen puuttumiseksi puitesopimuksen noudattamista tehostamalla, tarjosi arvokkaan ensimmäisen tilaisuuden vaihtaa näkemyksiä, tietoja ja toiminta-ajatuksia; ODOTTAA KIINNOSTUNEENA toisessa työkokouksessa käytävää näkemystenvaihtoa, jossa on tarkoitus käsitellä toimia kehitystavoitteiden edistämiseksi kestävällä tavalla ja markkinapohjaisten välineiden koko potentiaalin hyödyntämiseksi; PAINOTTAA mahdollisuutta tutkia tässä yhteydessä uusia strategioita ilmastonmuutokseen puuttumiseksi niin, että otetaan huomioon ongelman kiireellisyys, tarvittavien toimien laajuus ja kestävän kehityksen kaiken kattava tavoite; 14. ODOTTAA KIINNOSTUNEENA Kioton pöytäkirjan liitteessä I mainittujen osapuolten lisävelvoitteita käsittelevän ad hoc -työryhmän toista istuntoa ensimmäisen, Bonnissa pidetyn istunnon rakentavan työn ja tulosten jälkeen; SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI päätökseen siitä, että istunnon aikana pidetään työryhmäkokous, jossa tarkastellaan alustavasti useita aiheita ad hoc -työryhmän työn pohjaksi; ODOTTAA, että tavoitetasoa koskevan yhteisen näkemyksen aikaansaamisessa edistytään; KOROSTAA myös, että tämä työ on saatava päätökseen mahdollisimman pian ja ajoissa sen varmistamiseksi, ettei ensimmäisen ja toisen velvoitekauden väliin jää aukkoa; 15. PITÄÄ erittäin tärkeänä Kioton pöytäkirjan 9 artiklan mukaista tarkastelua, jotta COP/MOP saa tietoa parhaista tavoista tehdä pöytäkirjaan parannuksia ja tehostaa sen maailmanlaajuisia ympäristövaikutuksia; KOROSTAA, että koska useita Kioton pöytäkirjan määräyksiä ja osia on kokemusten perusteella syytä päivittää ja tarkastella uudelleen, olisi tämä työ aloitettava välittömästi ja etsittävä sopiva foorumi, jolla se saadaan vietyä päätökseen kattavasti, perusteellisesti ja tehokkaasti." 13989/06 (Presse 287) 17

18 MERIYMPÄRISTÖ Neuvosto kävi periaatekeskustelun meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta 1 ja ehdotuksesta puitedirektiiviksi 2. Keskustelussa keskityttiin pääasiassa seuraavaan: Neuvosto katsoi yleisesti, että meristrategia ja meristrategiadirektiiviehdotus tarjoavat asianmukaiset välineet kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa asetettujen meriympäristöä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi ja muodostavat ympäristöpilarin EU:n tulevalle meripolitiikalle. Valtuuskuntien enemmistö oli yhtä mieltä siitä, että direktiivissä olisi oltava selvä määritelmä avainkäsitteelle "ympäristön hyvä tila", ja ne mainitsivat joitakin keskeisiä elementtejä, jotka olisi otettava määritelmään, jotta se täyttäisi tehtävänsä. Valtuuskunnat katsoivat, että aikataulussa olisi oltava jonkin verran jouston varaa riippuen siitä, miten ympäristön hyvä tila määriteltäisiin, ja riippuen myös erityisistä alueellisista ja paikallisista olosuhteista. Korostettiin myös, että sääntelyn eri tasojen välillä olisi vallittava johdonmukaisuus. Päällekkäisyyksien ja monenkertaisen työn välttämiseksi olisi otettava huomioon jo tehty työ ja kansainvälisten sopimusten, kuten alueellisten meriyleissopimusten mukaiset velvoitteet. Strategian ja ehdotetun direktiivin on oltava johdonmukainen suhteessa EY:n lainsäädäntöön ja politiikkoihin, kuten vesipolitiikan puitedirektiivi, luontodirektiivi ja lintudirektiivi sekä yhteinen kalastuspolitiikka. Lisäksi todettiin, että sisämaavaltioiden erityistilanne on otettava huomioon direktiivin täytäntöönpanossa, vaikka myös ne voivat osallistua direktiivin tavoitteiden edistämiseen. Euroopan meriympäristö on yhä enemmän vakavasti uhattuna. Euroopan merten ja valtamerten tilan heikentymisestä on viime vuosina saatu jatkuvasti uusia todisteita. Merten biodiversiteetti heikentyy ja muuttuu edelleen. Elinympäristöt merissä tuhoutuvat, heikkenevät ja häiriintyvät. Strategialla pyritään tässä yhteydessä edistämään merten kestävää käyttöä ja meriekosysteemien suojelua. Ehdotetulla direktiivillä luotaisiin puitteet meriympäristön suojelulle ja säilyttämiselle ja kärsineen meriympäristön ennallistamiselle. Tätä varten laaditaan ekosysteemit huomioon ottavalle lähestymistavalle perustuvat strategiat, joilla pyritään meriympäristön hyvään ympäristöpoliittiseen tilaan. Direktiivillä lisättäisiin meriympäristöön vaikuttavien eri politiikkojen, sopimusten ja lainsäädäntötoimien välistä johdonmukaisuutta ja integroimista toisiinsa / / /06 (Presse 287) 18

19 LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ Neuvoston päätelmät Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät: "Neuvosto, joka PALAUTTAA MIELEEN seuraavaa: 1. Uudistettu kestävän kehityksen strategia, uudistettu Lissabonin strategia sekä kuudes ympäristöä koskeva yhteisön toimintaohjelma ja siihen liittyvät teemakohtaiset strategiat muodostavat kestävän luonnonvarapolitiikan perustan; ne sisältävät uusia politiikan toteuttamistapoja yhä monimutkaisempien ympäristöongelmien kattamiseksi. 2. EU:n uudistetussa kestävän kehityksen strategiassa todetaan, että "komission ja jäsenvaltioiden toiminnan olisi perustuttava luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevaan EU:n strategiaan, jota tulisi täydentää useilla kohteilla ja toimenpiteillä EU:n tasolla." 3. EU:n jäsenvaltioiden, ehdokasvaltioiden ja EFTA- ja ETA-maiden ympäristöministerit korostivat epävirallisessa ministerikokouksessa (Turku ), että globalisaation vuoksi on entistä tärkeämpää käyttää luonnonvaroja säästeliäästi, edistää ekologisempia kulutustottumuksia ja tuotantotapoja sekä harkita markkinapohjaisten välineiden laajempaa käyttöä. 4. Globalisaatio ja erityisesti talouskasvu nopeasti kehittyvän talouden maissa muokkaavat radikaalisti yhteiskuntiamme. Kulutustottumukset Euroopassa vaikuttavat yhä voimakkaammin ympäristöön ja ihmisten elämään muissa maanosissa, koska käytämme yhä enemmän muiden alueiden luonnonvaroja. Tärkeimpiin haasteisiin kuuluvatkin ne ympäristövaikutukset, jotka johtuvat kasvavasta energiantarpeesta, jatkuvasta riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista ja välttämättömien luonnonvarojen hupenemisesta tasaiseen tahtiin. KEHOTTAA komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan seuraavat toiminnan painopisteet: Määritellään ekologinen visio 5. KEHOTTAA komissiota ja jäsenvaltioita keskittämään toimensa, jotta voitaisiin määritellä uudistetussa kestävän kehityksen strategiassa kaavaillun pitkän aikavälin vision ekologinen ulottuvuus. 6. KOROSTAA, että tässä visiossa olisi yhdistettävä luonnonvarojen kestävä käyttö sekä kestävä kulutus ja tuotanto siten, että tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen samalla kun vähennetään luonnonvarojen käyttöä ja siitä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Vision tulisi toimia katalysaattorina, joka edistäisi sellaisten strategioiden laatimista, joiden tavoitteena on vähentää Euroopan riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja lisätä luonnonvarojen ja materiaalien käytön tehokkuutta merkittävästi, jotta voitaisiin katkaista kulutuksen kielteisten ympäristövaikutusten ja talouskasvun välinen yhteys samalla kun luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kannustamalla innovointia /06 (Presse 287) 19

20 Tasapainotetaan luonnonvarojen käyttöä 7. ON TYYTYVÄINEN komission tiedonantoon luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta, joka perustuu elinkaariajatteluun ja jonka tavoitteena on vähentää luonnonvarojen käytöstä kasvavan talouden maissa aiheutuvia kielteisiä ympäristövaikutuksia riippumatta siitä, milloin tai missä niitä esiintyy, ja siten katkaista kasvun ja ympäristön pilaantumisen välinen yhteys. 8. KEHOTTAA komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan luonnonvarakohtaisiin vaikutuksiin sekä ekotehokkuuteen liittyviä tavoitteita strategian täydentämiseksi vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteiden ja toimenpiteiden pitäisi liittyä niihin luonnonvarojen käyttötapoihin, joilla on eniten kielteisiä ympäristöön kohdistuvia ja sosiaalisia vaikutuksia. Tavoitteena olisi oltava luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen ja kielteisten vaikutusten vähentäminen erityisesti keskeisillä talouden aloilla, kuten asunto-, liikenne- ja elintarvikealalla. 9. ON TYYTYVÄINEN komission suunnitelmaan koota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kaikki asiaan liittyvä ja käytettävissä oleva tieto tietopankin avulla ja vahvistaa olemassa olevaa tietopohjaa laatimalla asiaan liittyvät indikaattorit vuoteen 2008 mennessä. Näiden indikaattoreiden tulisi kuvata luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksia ja niiden on määrä helpottaa tietoon perustuvaa poliittista päätöksentekoa ja yleisölle kohdistettavaa valistustyötä. Komission olisi lisäksi harkittava sopivia yksinkertaistamistoimenpiteitä kaksinkertaisen ja päällekkäisen työn välttämiseksi. 10. KEHOTTAA jäsenvaltioita syventämään ymmärtämystään luonnonvarojen käytön vaikutuksista koko elinkaaren ajalta ja toteuttamaan tarpeen mukaan kansallisia ohjelmia ja toimenpiteitä. KEHOTTAA komissiota helpottamaan parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihtamista kansallisista ohjelmista luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi korkealla tasolla kaikkien jäsenvaltioiden kesken. 11. KEHOTTAA EU:ta ottamaan johtavan aloitteentekijän aseman globaalilla tasolla luonnonvaroja käsittelevän kansainvälisen paneelin perustamiseksi osana YK:n ympäristöohjelmaa (UNEP). Paneelin tärkeimpänä tehtävänä olisi oltava poliittisten päättäjien informoiminen ja tukeminen maailmanlaajuisesti ja EU:n tasolla luonnonvarojen käyttöön ja niiden tehokkaampaan käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 12. TUNNUSTAA biologisen monimuotoisuuden merkityksen luonnonvarojen käytön kannalta välttämättömien ekosysteemipalvelujen tukena sekä ne kielteiset vaikutukset, joita luonnonvarojen käytöstä voi aiheutua biologiselle monimuotoisuudelle; KOROSTAA luonnonvarojen suojelun ja kestävän käytön merkitystä biologisen monimuotoisuuden vähenemisen merkittävää hidastamista vuoteen 2010 koskevan maailmanlaajuisen tavoitteen saavuttamisen kannalta /06 (Presse 287) 20

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä FI FI PERUSTELUT Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3468. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. huhtikuuta 207 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 207/006 (NLE) 7725/7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 73 ENV 294 MI 278 DEVGEN 48 ONU 47 NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 66. istunnossa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0036 (NLE) 7106/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 26 ENV 164 ONU 26 DEVGEN 43 ECON 225 ENER 87 FORETS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ICAO:n elinten laatimaan kansainvälisestä ilmailusta aiheutuvia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2017 (OR. en) 8638/17 OJ CRP2 16 COMIX 307 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2626. kokous (Coreper II) Päivä: 3. toukokuuta 2017 Aika:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

ETA:n neuvoston 28. istunto Bryssel, 20. marraskuuta Päätelmät

ETA:n neuvoston 28. istunto Bryssel, 20. marraskuuta Päätelmät EUROOPAN TALOUSALUE ETA:n neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2007 EEE 1610/07 (Presse 267) (OR. en) ETA:n neuvoston 28. istunto Bryssel, 20. marraskuuta 2007 Päätelmät 1. ETA:n neuvoston 28. istunto pidettiin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21016/17 LIMITE BXT 24 PUBLIC SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot