LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/ /06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23."

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/ /06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri LEHDISTÖ Rue de la Loi 175 B 1048 BRYSSEL Puh.: +32 (0) / 6319 Faksi: +32 (0) /06 (Presse 287) 1

2 Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset Neuvosto teki päätöksen Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2006/276/YUTP täytäntöönpanosta antoi asetuksen lastenlääkkeistä antoi direktiivin sisävesialuksia koskevista teknisistä vaatimuksista antoi asetuksen teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviiliilmailun alalla. Se hyväksyi Eurojustin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen yhteistyösopimuksen. Lisäksi neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksesta, joka koskee ilmanlaatua ja sen parantamista Euroopassa /06 (Presse 287) 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 OSALLISTUJAT 5 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA ILMANLAATU 7 BASELIN YLEISSOPIMUKSEN OSAPUOLTEN KAHDEKSANNEN KONFERENSSIN VALMISTELUT Puheenjohtajan päätelmät 9 ILMASTONMUUTOS Neuvoston päätelmät 13 MERIYMPÄRISTÖ 18 LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ Neuvoston päätelmät 19 MUUT ASIAT 22 MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT ULKOSUHTEET Suhteet Albaniaan 24 Kahdeksas Euro Välimeri-konferenssi 24 YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA Valko-Venäjä rajoittavat toimenpiteet 24 OIKEUS- JA SISÄASIAT Eurojust yhteistyösopimus Yhdysvaltain kanssa 25 SISNETin vuoden 2005 tilinpäätös 25 1 Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä. Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa neuvoston www-sivuilta tai lehdistöpalvelusta /06 (Presse 287) 3

4 TALOUS- JA RAHOITUSASIAT Säästöistä saatavien tulojen verotus Neuvoston päätelmät 25 LAAJENTUMINEN Bulgarian ja Romanian liittyminen Sopimukset kolmansien maiden kanssa 26 KAUPPAPOLITIIKKA Polkumyynti 26 Ukraina tekstiilituotteiden kauppaa koskeva sopimus 26 Uruguay Sopimus kauppamyönnytyksistä EU:n laajentuminen 26 TERVEYS Lastenlääkkeet* 27 LIIKENNE Sisävesialuksia koskevat tekniset vaatimukset* 27 Siviili-ilmailu teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistaminen 28 Erityiskertomus nro 6/2005 Euroopan laajuisista liikenneverkoista (TEN-T) neuvoston päätelmät 28 ENERGIA Sähkösopimus Sveitsin kanssa 31 AVOIMUUS Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin /06 (Presse 287) 4

5 OSALLISTUJAT Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti: Belgia: Kris PEETERS Tšekki: Petr Jan KALAŠ Tanska: Connie HEDEGAARD Saksa: Sigmar GABRIEL Viro: Rein RANDVER Kreikka: Stavros KALOGIANNIS Espanja: Cristina NARBONA RUIZ Ranska: Nelly OLIN Irlanti: Dick ROCHE Italia: Alfonso PECORARO SCANIO Kypros: Fotis FOTIOU Latvia: Raimonds VĒJONIS Liettua: Arūnas KUNDROTAS Luxemburg: Lucien LUX Unkari: Kálmán KOVÁCS Malta: George PULLICINO Alankomaat: Pieter van GEEL Itävalta: Josef PRÖLL Puola: Jan SZYSZKO Julkisten töiden, energia-, ympäristö- ja luontoministeri (Flanderin alue) Ympäristöministeri Ympäristöministeri ja pohjoismaisen yhteistyön ministeri Ympäristö-, luonnonsuojelu- ja reaktoriturvallisuusministeri Ympäristöministeri Valtiosihteeri, ympäristö, aluesuunnittelu ja yleiset työt Ympäristöministeri Ympäristöasiain ja kestävän kehityksen ministeri Ympäristö-, luonnon- ja rakennusperintö- ja paikallishallintoministeri Ympäristö- ja aluesuojeluministeri Maatalous-, luonnonvara- ja ympäristöministeri Ympäristöministeri Ympäristöministeri Ympäristöministeri, liikenneministeri Valtiosihteeri, ympäristö- ja vesiasiainministeriö Maaseutu- ja ympäristöministeri Valtiosihteeri, asunto-, kaavoitus- ja ympäristöministeriö Maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja vesihuoltoministeri Ympäristöministeri 13989/06 (Presse 287) 5

6 Portugali: Francisco NUNES CORREIA Slovenia: Marko STARMAN Slovakia: Jaroslav IZÁK Suomi: Jan-Erik ENESTAM Sirkka HAUTOJÄRVI Ruotsi: Andreas CARLGREN Yhdistynyt kuningaskunta: David MILIBAND Ben BRADSHAW Rhona BRANKIN Ympäristö-, kaavoitus- ja aluekehitysministeri Valtiosihteeri, ympäristö- ja maankäyttöministeriö Ympäristöministeri Ympäristöministeri Kansliapäällikkö, ympäristöministeriöruotsi: Ympäristöministeri Ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuasioiden ministeri Paikallis- ja meriympäristöstä sekä eläinten hyvinvoinnista vastaava parlamentaarinen valtiosihteeri Ympäristöasioiden ja maaseudun kehittämisen varaministeri (Skotlannin hallitus) Komissio: Stavros DIMAS Jäsen Liittyvien valtioiden hallituksia edustivat: Bulgaria: Atanas KOSTADINOV Romania: Sulfina BARBU Varaympäristö- ja vesiasiainministeri Ympäristöministeri 13989/06 (Presse 287) 6

7 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA ILMANLAATU Neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksesta, joka koskee ilmanlaatua ja sen parantamista Euroopassa. Sen jälkeen, kun tekstin kaikki kieliversion on viimeistelty, sitä koskeva yhteinen kanta hyväksytään jossain neuvoston tulevista istunnoista ja toimitetaan Euroopan parlamentin toiseen käsittelyyn. On muistettava, että huolimatta Euroopan ilmanlaadun merkittävästä paranemisesta lainsäädännön ja muiden tekijöiden johdosta, ilman pilaantumisella on edelleen vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Komissio esitti syyskuussa 2005 ilman pilaantumista koskevan teemakohtaisen strategian (asiak /05 + ADD 1 + ADD 2) ja ehdotuksen uudeksi direktiiviksi ilmanlaadusta Euroopan unionissa (14335/05). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tarkistaa ilmanlaatua koskevaa nykyistä lainsäädäntöä, ja siinä on seuraavat keskeiset tekijät: yhdistetään viisi erillistä oikeudellista välinettä yhdeksi direktiiviksi (puitedirektiivi 1, ensimmäinen 2 toinen 3 ja kolmas 4 johdannaisdirektiivi ja tietojenvaihtoa koskeva päätös 5 ; neljäs johdannaisdirektiivi 6 yhdistetään myöhemmin yksinkertaistetulla kodifiointimenettelyllä), otetaan käyttöön ilmassa olevien pienhiukkasten (PM 2,5 ) määrää koskevat ilmanlaatunormit tästä saatavan huomattavan terveyshyödyn vuoksi 7. Samanaikaisesti jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus toimia joustavammin. Jos jäsenvaltio voi osoittaa, että se on ryhtynyt kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi, mutta tarvitsee silti lisää aikaa voidakseen saada ilman laadun normien mukaiseksi tietyissä paikoissa, se voi ehdotuksen mukaan pyytää raja-arvojen saavuttamista koskevien määräaikojen pidentämistä rajoitetuksi ajaksi kyseisen alueen osalta tietyin edellytyksin. Tämänpäiväinen yhteisymmärrys vahvisti saavutetun yleisnäkemyksen 8, joka jo käsitti seuraavat keskeiset osat: Direktiivi 96/62/EY EYVL L 296, , s. 55. Direktiivi 1999/30/EY, EYVL L 163, , s. 41. Direktiivi 2000/69/EY, EYVLL 313, , s. 12. Direktiivi 2002/3/EY, EYVL L 67, , s. 14. Päätös 97/101/EC, EYVL L 35, , s. 14. Direktiivi 2004/107/EY, EUVL L 23, , s. 3. Uusimpien tieteellisten tutkimusten mukaan pienhiukkaset (PM 2,5 ) ovat erityisen vaarallisia ihmisten terveydelle, ja niiden määrää olisi vähennettävä Euroopassa. Ks. asiakirja 10453/1/ /06 (Presse 287) 7

8 a) PM 2,5 -hiukkasten ei-sitova tavoitearvo vuonna 2010 ja sen korvaaminen sitovalla rajaarvolla vuonna 2015 (25µg/m 3 sekä tavoitearvon että raja-arvon osalta), b) mahdollisuus lykätä PM10-hiukkasten raja-arvon saavuttamista siihen saakka, kun kolme vuotta on kulunut tämän direktiivin voimaantulosta, c) typpidioksidin (NO2) tai bentseenin raja-arvojen osalta mahdollisuus pidentää määräaikoja enintään viidellä vuodella ( asti), d) periaate, jonka mukaan raja-arvoja olisi sovellettava kaikkialla, mutta tietyissä paikoissa raja-arvojen noudattamista ei pitäisi arvioida. Ehdotettu oikeusperusta on perustamissopimuksen 175 artikla neuvoston on tehtävä päätöksensä määräenemmistöllä, ja siihen sovelletaan yhteispäätösmenettelyä Euroopan parlamentin kanssa. Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa /06 (Presse 287) 8

9 BASELIN YLEISSOPIMUKSEN OSAPUOLTEN KAHDEKSANNEN KONFERENSSIN VALMISTELUT Puheenjohtajan päätelmät Puheenjohtajavaltio antoi seuraavat päätelmät 1 : "PUHEENJOHTAJAVALTIO: 1. TOTEAA, että vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen tehokas täytäntöönpano ja sen valvonta on tärkeää, ja TOISTAA olevansa sitoutunut tähän täytäntöönpanoon. 2. ILMAISEE VAKAVAN HUOLENSA Norsunluurannikon äskettäisistä tapahtumista, jotka ovat uusi varoitus laittomista jätteiden siirroista kehitysmaille aiheutuvista vakavista seurauksista, ja MUISTUTTAA, että EU on edelleen valmis antamaan yhdessä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa apua ihmisten terveyden sekä vahinkoja kärsineiden alueiden ympäristön suojelemiseksi. 3. MUISTUTTAA, että Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla ohjaavana periaatteena on saastuttaja maksaa -periaate. 4. TOTEAA, että jätteiden tuottajan ja niiden haltijan on jätettä käsitellessään tärkeää toimia tavalla, joka takaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason. 5. TOTEAA, että Baselin yleissopimukseen vuonna 1995 tehty muutos, jolla kielletään Baselin yleissopimuksen osapuolilta EU:lta, OECD:n jäsenvaltioilta ja Liechtensteinilta vaarallisten jätteiden vienti loppusijoittamista ja hyödyntämistä varten mihinkään muuhun Baselin yleissopimuksen osapuolena olevaan maahan ("kieltävä muutos"), on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa, koska se on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön jätteiden siirtoja koskevalla asetuksella. 6. KANNUSTAA valtioita, jotka eivät ole sitä vielä tehneet, ratifioimaan tämän kieltävän muutoksen, jotta se voisi tulla voimaan mahdollisimman pian. 7. ILMAISEE HUOLENSA siitä, että vaikka EU noudattaa tiukkoja jätteiden käsittelyä, hyödyntämistä ja kierrätystä koskevia vaatimuksia, jätteiden viennin valvonta ei ole pysynyt tämän kehityksen tasalla. 8. MUISTUTTAA jätteiden siirtoja koskevan EU:n asetuksen, jossa tällaiset siirrot yksiselitteisesti kielletään, suuresta merkityksestä; TOTEAA huolestuneena, että asetuksen säännösten noudattaminen ja niiden noudattamisen valvonta on riittämätöntä ja että vakavien tapausten riski ei ole poistunut, kuten äskettäiset tarkastuskampanjat ovat osoittaneet; TOTEAA, että vaikka asetukseen äskettäin tehtyjen muutosten takia valvontaa ja yhteistyötä sekä kansallisella että EU:n tasolla voidaan parantaa, noudattamista ja tarkastuksia olisi nopeasti tehostettava kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti EU:n 1 Kaikki valtuuskunnat yhtä lukuun ottamatta kannattivat päätelmiä /06 (Presse 287) 9

10 satamissa, jotta vaarallisten jätteiden vientikielto voitaisiin todella panna täytäntöön, ja KOROSTAA, että jätteiden laittomia siirtoja olisi nopeasti pystyttävä merkittävästi vähentämään. 9. KATSOO, että tarvittaessa nykyisiä ponnisteluja täytäntöönpanon parantamiseksi, tietoisuuden lisääminen ja koulutus mukaan luettuna, on ehkä tehostettava sen varmistamiseksi, että erityisesti merisatamissa toteutetaan tarvittavat toimenpiteet riittävien valvontavoimavarojen perustamiseksi seuraamaan ja valvomaan jätteiden siirtoja. 10. KANNUSTAA jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötään IMPEL TFS-verkon (Euroopan unionin verkko ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi jätteiden siirto rajan yli) puitteissa tarkoituksena parantaa jätteiden siirtoja koskevan EU:n asetuksen noudattamista jätteiden laittomien siirtojen osalta. 11. Tulevaa Nairobissa järjestettävää kahdeksatta osapuolten konferenssia (COP 8) silmällä pitäen SUOSITTELEE, että Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot pyrkivät saavuttamaan seuraavat COP 8:n esityslistalla oleviin asioihin ja vastaaviin kysymyksiin liittyvät tavoitteet: Kieltävä muutos (päätös III/1) ja jätteiden laittomat siirrot a) VAHVISTAA, että Baselin yleissopimuksen ja siihen vuonna 1995 tehdyn muutoksen määräysten tehokas täytäntöönpano on EU:n ensisijaisena tavoitteena. Vuoden 1995 muutos on EY:n lainsäädännön osa ja näin ollen sitovaa lainsäädäntöä Euroopan unionissa, mutta EU toteaa pahoitellen, että muutos ei ole kuitenkaan vielä tullut voimaan kansainvälisellä tasolla. EU jatkaa ponnistelujaan tässä suhteessa pyrkien siihen, että muutos tulisi mahdollisimman pian voimaan. b) KOROSTAA, että jäte- ja merenkulkualan välineitä on tutkittava perusteellisesti Baselin yleissopimuksen ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön välisen yhteistyön tehostamiseksi, jotta oikeudellisella ja käytännön tasolla voidaan lisätä johdonmukaisuutta ja parantaa koordinointia jätteiden laittomien siirtojen ja sellaisen toiminnan ehkäisemiseksi, joka vahingoittaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä; KEHOTTAA komissiota arvioimaan ja tarkistamaan nykyisten toimenpiteiden riittävyyden EU:sta tapahtuvien laittomien siirtojen estämiseksi. c) KOROSTAA MYÖS, että tietojenvaihtoa satamaoperaattorien kesken ja jäsenvaltioiden merenkulku- ja ympäristöhallintojen välillä on parannettava edelleen erityisesti kehitysmaihin suuntautuvien jätteiden laittomien siirtojen estämiseksi /06 (Presse 287) 10

11 Alusten romutus d) KOROSTAA, että ympäristön kannalta hyväksyttävä alusten romutus on Euroopan unionin kannalta keskeinen kysymys. Useat äskettäiset tapahtumat ja lähitulevaisuudessa romutettavia alustonneja koskevat ennusteet edellyttävät EU:lta ja kansainväliseltä yhteisöltä nopeita ja asianmukaisia toimia. e) PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE, että komissio pyrkii laatimaan alusten romuttamista koskevan EU:n laajuisen strategian. Tällä strategialla vahvistetaan yhteisön voimassaolevan lainsäädännön noudattamista ja tunnustetaan merenkulkualan erityisluonne sekä perimmäinen tavoite saavuttaa globaalisti kestävä ratkaisu. Tässä yhteydessä komissiota pyydetään arvioimaan tarvetta luoda EU:hun riittävä romutuskapasiteetti; KATSOO, että EU:n olisi suhtauduttava myönteisesti kehitysmaiden esittämiin teknistä apua koskeviin pyyntöihin. f) SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI Kansainvälisen merenkulkujärjestön toimiin kansainvälisen ja oikeudellisesti sitovan välineen laatimiseksi turvallista ja ympäristön kannalta hyväksyttävää alusten kierrätystä varten; KANNUSTAA jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti Kansainvälistä merenkulkujärjestöä tehokkaan yleissopimuksen laatimiseksi alusten turvallisesta ja ympäristön kannalta hyväksyttävästä kierrätyksestä ja KOROSTAA, että kansallinen koordinointi on tätä ajatellen tärkeää. g) TOTEAA, että i) Baselin yleissopimuksen osapuolten seitsemännen konferenssin päätöksessä VII/26 todettiin, että alus voi muuttua Baselin yleissopimuksen 2 artiklassa määritellyksi jätteeksi, ja silti se saatetaan muiden kansainvälisten sääntöjen nojalla samanaikaisesti määritellä alukseksi. ii) neuvoston päätelmissä 24. kesäkuuta 2005 katsottiin, että Kansainvälisen merenkulkujärjestön on vahvistettava alusten ilmoitusjärjestelmää koskevat pakolliset vaatimukset, joilla varmistetaan, että valvonnan taso vastaa Baselin yleissopimuksessa vahvistettua tasoa. Ilmoitusjärjestelmässä otetaan huomioon ennakkosuostumusperiaate ja siihen kuuluu muun muassa sopimus, aluksen kierrätyssuunnitelma, ns. vihreä passi ja luettelo aluksella olevista vaarallisista aineista; KATSOO lisäksi, että voitaisiin ottaa huomioon myös jonkinlainen menettely aluksen valmistelemiseksi ennen sen kuljettamista romutettavaksi. h) KOROSTAA, että alusten kierrätyslaitoksilla tapahtuvaa ympäristön kannalta hyväksyttävää käsittelyä varten olisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asetettava asianmukaiset vaatimukset ja luotava tehokkaasti valvottu ilmoitusjärjestelmä; tietoa olisi annettava riittävästi, jotta toimivaltainen sääntelyviranomainen pystyisi ajoissa puuttumaan asioihin tarvittavien valvontatoimien toteuttamiseksi; tässä yhteydessä olisi otettava huomioon myös Baselin yleissopimuksen ohjeet alusten romuttamisesta /06 (Presse 287) 11

12 i) KOROSTAA, että aluksiin, jotka ovat jätettä, sovelletaan edelleenkin EU:n asetusta jätteiden siirroista ja Baselin yleissopimusta niin kauan kuin ei ole olemassa kansainvälisesti sitovaa ja tehokasta oikeudellista välinettä, jossa ottaen huomioon alusten mahdolliset erityispiirteet taataan Baselin yleissopimuksen mukaista tasoa vastaava valvonnan ja noudattamisen valvonnan taso. j) KATSOO, että alusten turvallisesta ja ympäristön kannalta hyväksyttävästä kierrätyksestä laadittavan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimuksen olisi myös johdettava todelliseen muutokseen käytöstä poistettujen alusten romuttamisolosuhteissa työntekijöiden ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisten jätteiden ja työmenetelmien aiheuttamilta haittavaikutuksilta. k) KOROSTAA, että tärkeää alusten romuttamista koskevien asioiden käsittelyssä on tarvittaessa järjestöjen välinen jatkuva yhteistyö Kansainvälisen työjärjestön (ILO), Kansainvälisen merenkulkujärjestön ja Baselin yleissopimuksen kesken. Tekniset suuntaviivat pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävistä jätteistä ja yleiset yhdenmukaistetut lomakkeet, joilla ilmoitetaan jätteistä ja niiden siirroista l) ODOTTAA myönteisiä tuloksia Baselin yleissopimuksen yhteydessä aloitetusta työstä, jossa laaditaan tekniset suuntaviivat orgaanisia yhdisteitä sisältävien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävälle käsittelylle sekä yleiset yhdenmukaistetut lomakkeet ja niihin liittyvät ohjeet jätteitä ja niiden siirtoja koskevia ilmoituksia varten. Yhteistyö ja synergia m) TOTEAA, että kemiallisten aineiden ja jätteiden käsittelyn alalla toimivien asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen ja alan prosessien ja aloitteiden, kuten äskettäin hyväksytyn kansainvälisen kemikaalistrategian (SAICM), kesken on tärkeää päästä tehokkaampaan yhteistyöhön ja parempaan synergiaan. n) KATSOO erityisesti, että vaarallisten jätteiden maan rajan ylittäviä siirtoja ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen sekä Tukholman (pysyvät orgaaniset yhdisteet) ja Rotterdamin (ennakkosuostumus) yleissopimusten välinen tiivis yhteistyö ja parempi synergia on tärkeää ja auttaa tehostamaan kaikkien kolmen välineen täytäntöönpanoa; MUISTUTTAA tässä yhteydessä siitä, että toiminnan on tärkeää olla avointa ja kattavaa, ja siinä on tunnustettava Baselin, Tukholman ja Rotterdamin yleissopimusten osapuolten konferenssien riippumattomuus. o) ON YHTÄ MIELTÄ SIITÄ, että EU pyrkii saamaan Baselin yleissopimuksen osapuolten kahdeksannessa konferenssissa aikaan päätöksen osallistumisesta kolmen edellä mainitun yleissopimuksen väliseen yhteiseen synergia-asioiden ad hoc -työryhmään, ja osallistuu rakentavalla tavalla aktiivisesti työryhmän työskentelyyn /06 (Presse 287) 12

13 Voimavarojen käyttö ja varojen hankinta p) Tietoisena siitä, että Baselin yleissopimuksen sihteeristön käytettävissä oleviin voimavaroihin kohdistuu paineita, KATSOO, että Baselin yleissopimuksen osapuolten kahdeksannessa konferenssissa on tärkeää päästä sopimukseen sellaisesta yleissopimuksen toimintatalousarviosta, joka antaa sihteeristölle mahdollisuuden toimia tehokkaasti sen toimivaltaan kuuluvien tavoitteiden täyttämiseksi ja joka on taloudellisesti mahdollinen kaikille osapuolille kehitysmaat mukaan lukien. q) YMMÄRTÄÄ, että kehitysmaat tarvitsevat ulkopuolista apua pyrkiessään panemaan täytäntöön Baselin yleissopimusta ja huolehtimaan ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätteiden käsittelystä; KATSOO, että kehitysapua voitaisiin käyttää terveellä pohjalla olevan jätteiden käsittelyn tukemiseksi kehitysmaissa. PAINOTTAA tässä yhteydessä, että jätteiden käsittelyä olisi pidettävä osana köyhyyden vähentämisstrategioita ja kestävää kehitystä koskevia kansallisia strategioita. r) TOTEAA, että Baselin strategisen suunnitelman täytäntöönpanon ja Baselin yleissopimuksen alueellisten keskusten pitkän aikavälin rahoitus ei voi perustua yksinomaan yleissopimuksen teknisen yhteistyön rahaston määrärahoihin, vaan siihen olisi saatava mukaan myös merkittäviä lahjoittajajärjestöjä." ILMASTONMUUTOS Neuvoston päätelmät Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät: "Euroopan unionin neuvosto 1. PANEE HUOLESTUNEENA MERKILLE uudet tieteelliset näytöt ilmastonmuutoksesta ja sen haitalliset ympäristö-, sosiaaliset, taloudelliset ja turvallisuusvaikutukset; TOTEAA hyvin huolestuneena ilmastonmuutoksen tuoman haasteen laajuuden ja kiireellisyyden; ODOTTAA KIINNOSTUNEENA vuonna 2007 julkaistavaa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljättä arviointikertomusta, joka sisältää kaikkein tuoreimmat tiedot ilmastonmuutosta koskevasta tutkimuksesta, ja KOROSTAA tarvetta tehdä analyysi ja hankkia tietoa tulevasta ilmastonmuutoksesta yhdessä, jotta voidaan kehittää vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskeva kansainvälinen ilmastosopimusjärjestelmä; TOISTAA, että on toteutettava kiireellisesti toimia, jotta voidaan saavuttaa ilmastonmuutosta koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksessa (jäljempänä 'puitesopimus') vahvistettu perimmäinen tavoite eli ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen tasolle, joka estäisi ihmisen toiminnan vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmään; VAHVISTAA, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi maapallon keskimääräisen pintalämpötilan kokonaisnousu saa olla enintään 2 C suhteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon; 13989/06 (Presse 287) 13

14 2. PAINOTTAA, että puitesopimuksen perimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi on kaikkialla maailmassa siirryttävä mahdollisimman nopeasti vähän kasvihuonekaasuja tuottavaan talousjärjestelmään, ja että ilmastonsuojelun tavoitteet on otettava mahdollisimman nopeasti huomioon kaikissa maissa kaikilla aloilla, erityisesti energiajärjestelmissä, ja tämän on kuuluttava osana yleistä pyrkimystä talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävään kehitykseen, ja edistettävä aktiivisesti tätä pyrkimystä; ON TIETOINEN viimeaikaisista tutkimustuloksista, joissa on uutta tietoa toimenpiteiden ja toimimattomuuden suhteellisista kustannuksista ja myös ympäristöystävällisten investointien tarjoamista monista mahdollisuuksista; 3. VAHVISTAA, että Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot, jotka on lueteltu Kioton pöytäkirjan liitteessä B, ovat päättäneet täyttää Kioton pöytäkirjan mukaiset sitoumuksensa; PALAUTTAA MIELEEN, että Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat raportoineet jo toteutettujen toimenpiteiden ansioista saavutetusta toteennäytettävästä edistyksestä; KEHOTTAA osapuolia, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, toimittamaan mahdollisimman pian raporttinsa toteennäytettävästä edistyksestä; KOROSTAA, että on tärkeää toteuttaa sovitut politiikat ja toimenpiteet välittömästi tehokkaasti; TOTEAA myös, että tämän lisäksi on toteutettava suunnitellut politiikat ja toimenpiteet; 4. ODOTTAA KIINNOSTUNEENA UNFCCC:n osapuolten kahdettatoista konferenssia (COP 12) sekä Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivaa osapuolten konferenssin toista istuntoa (COP/MOP 2) ja pitää tärkeänä, että tässä ensimmäisessä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa pidettävässä kokouksessa keskitytään asioihin, joilla on erityistä merkitystä kehitysmaiden kannalta; PANEE MERKILLE, että monet näistä maista, muun muassa vähiten kehittyneet maat ja pienet saarikehitysvaltiot, ovat erityisen alttiita ilmastonmuutokselle; 5. TOTEAA, että koska ilmastonmuutos on jo tapahtumassa, muutoksen lieventämistoimia on täydennettävä pyrkimällä sopeutumaan väistämättömään ilmastonmuutokseen; PAINOTTAA, että viiden vuoden työohjelma, joka koskee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, alttiutta sen seurauksille ja sopeutumista siihen, on saatava viimeisteltyä, jotta sovitut toimet voidaan toteuttaa mahdollisimman pian; PAINOTTAA, että on tärkeää päästä sopeutumisrahaston hallinnosta yhteisymmärrykseen ja saada rahaston toiminta alkuun mahdollisimman pian konkreettisten sopeutumishankkeiden ja -ohjelmien toteuttamiseksi; KOROSTAA, että tarvitaan käytännönläheistä toimintatapaa tehokkaan ja avoimen hallinto- ja toimintarakenteen luomiseksi tälle innovatiiviselle rahoitusjärjestelylle; 6. ODOTTAA MIELENKIINNOLLA kestävän kehityksen toimikunnan 15. istunnossa käytäviä keskusteluja energiasta ja kestävästä kehityksestä, teollisuuden kehityksestä, ilman/ilmakehän pilaantumisesta ja ilmastonmuutoksesta; 13989/06 (Presse 287) 14

15 7. MUISTUTTAA teknologian keskeisestä merkityksestä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja TOTEAA, että niin "push"- kuin "pull"-tekijätkin on otettava huomioon käsiteltäessä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä koko ketjua teknologioiden tutkimuksesta ja kehittämisestä tulosten hyödyntämiseen, levitykseen ja siirtoon; PANEE MERKILLE teknologian siirron asiantuntijaryhmän antamat teknologiansiirtoa ja ryhmän oman työn jatkamista koskevat hyvät suositukset; KANNATTAA vahvistettua rakennetta, jolla edistetään ja lisätään teknologian siirtoa; OTTAEN HUOMIOON yksityisen sektorin investointien keskeisen roolin teknologian kehittämisessä ja siirrossa sekä hallitusten tehtävän edellytysten luomisessa tälle KANNATTAA nykyisiä ja uusia yhteistyömuotoja ja PANEE MERKILLE uudet aloitteet, joista voidaan mainita Maailmanpankin tilannekatsaus "An Investment Framework for Clean Energy and Development", joissa korostetaan, että keskeisissä investointipäätöksissä on tulevina vuosikymmeninä siirryttävä suosimaan energiatehokkuutta ja teknologioita, joiden käytöstä syntyy vain vähän kasvihuonekaasuja; PANEE MERKILLE, että Maailmanpankki ja alueelliset kehityspankit jatkavat yhteistyössä muiden osapuolten kanssa työtä nykyisten välineiden käytön maksimoimiseksi ja sellaisten uusien rahoitusmuotojen tutkimiseksi, joilla tuetaan investointeja puhtaaseen energiaan kehitysmaissa; 8. KOROSTAA, että on tärkeää käyttää tehokkaasti hyväksi nykyisten ja uusien, erityisesti energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia; ON TYYTYVÄINEN energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävän maailmanlaajuisen rahaston perustamista koskevaan komission aloitteeseen, jonka tarkoituksena on luoda julkisen ja yksityissektorin kumppanuuksia pääomarahoituksen hankkimiseksi kehitysmaiden energiatehokkuutta ja uusiutuvia energiavaroja tukeviin investointeihin, ja pyytää muita avunantajia kuten Euroopan investointipankkia, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia ja muita kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja investoijia yhtymään tähän aloitteeseen; TOTEAA, että on kehitetty uusia teknologioita, kuten hiilidioksidin talteenotto ja maaperään varastointi, jotka toimivat osana monia erilaisia ilmastonmuutoksen lieventämisteknologioita; KOROSTAA, että ympäristöriskien minimoimiseksi on ratkaistava niihin liittyvät tekniset, oikeudelliset ja laskennalliset kysymykset; PANEE MERKILLE, että komissio aikoo esittää säädösehdotuksen, joka sisältää yksityiskohtaiseen vaikutusarviointiin perustuvat sääntelypuitteet tämän teknologian turvalliselle käytölle EU:ssa; 9. PAINOTTAA seuraavien sopimusten täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten keskinäisiä yhtymäkohtia: ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimus, biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus ja Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus aavikoitumisen estämiseksi; KOROSTAA sitoutuneensa tarkastelemaan vaihtoehtoja vähentää metsien hävittämisestä aiheutuvia päästöjä kehitysmaissa siten, että pyritään saamaan synergiaa muilla foorumeilla toteutettujen toimien kanssa; TOTEAA, että kehitysmaat voivat osallistua merkittävällä tavalla ilmastonmuutoksen lieventämiseen vähentämällä metsien hävittämisestä aiheutuvia päästöjä ja edistämällä kestävää metsätaloutta; TOTEAA, että tästä olisi apua myös näiden maiden sopeutumisessa ilmastonmuutokseen; 13989/06 (Presse 287) 15

16 10. KOROSTAA, että hankepohjaisten mekanismien käyttö on tärkeää ensimmäisenä velvoitekautena ja sen jälkeen maailmanlaajuisessa toimintaympäristössä ja että nämä mekanismit perustuvat erityisesti sitoviin määrällisiin päästörajoituksiin tai vähentämissitoumuksiin, jotka koskevat vuoden 2012 jälkeistä aikaa; PAINOTTAA, että puhtaan kehityksen mekanismi (CDM) tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia tukea kestävää kehitystä kehitysmaissa ja saada aikaan kustannustehokkaita päästövähennyksiä; TOTEAA tyytyväisenä, että puhtaan kehityksen mekanismin markkinat ovat laajenneet nopeasti COP/MOP 1:ssä tehtyjen päätösten ja rahoitustuen lisäämisen jälkeen; KEHOTTAA kaikkia COP/MOP 1:ssä puhtaan kehityksen mekanismia koskevia sitoumuksia tehneitä osapuolia antamaan lupaamansa rahoituksen mahdollisimman pian; KOROSTAA, että on parannettava vähiten kehittyneiden maiden valmiuksia erityisesti Afrikassa valmistella ja hallinnoida CDM-hankkeita, myös toteuttamalla hankkeita tekemällä oppii -periaatteen pohjalta; KOROSTAA, että lisätoimet saattavat olla tarpeen puhtaan kehityksen mekanismin hallintoneuvoston toiminnan tehostamiseksi; ON TYYTYVÄINEN siihen, että yhteistoteutuksen valvontakomitea on edistynyt työssään; TOTEAA, että yhteistoteutuksen valvontakomitean työlle tarvitaan lisää rahoitustukea; KOROSTAA sitä, että mahdollisten isäntämaiden olisi kiireellisesti perustettava tarvittavat institutionaaliset rakenteet yhteisesti toteutettavia hankkeita varten; PAINOTTAA sitä, että kansainvälinen kirjausjärjestelmä (ITL) on otettava hyvissä ajoin käyttöön, sillä se on mekanismien moitteettoman toiminnan perusedellytys; TOTEAA, että eurooppalainen (CITL) ja kansainvälinen (ITL) järjestelmä on liitettävä toisiinsa ja ON TIETOINEN lisääntyneistä investointi- ja täytäntöönpanoponnisteluista; 11. TOTEAA, että markkinapohjaisilla välineillä, erityisesti päästökaupalla, yhdessä hankepohjaisten mekanismien kanssa on ja tulee olla tärkeä asema tulevassa järjestelyssä, jolla pyritään kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuiseen vähentämiseen; TOTEAA kehittyvien maailmanlaajuisten hiilidioksidimarkkinoiden nopean laajenemisen viimeisen 18 kuukauden aikana, mikä on osoitus niiden tarjoamista merkittävistä mahdollisuuksista teknologian kehittämiseen ja siirtoon suunnatun rahoituksen saamiseksi; PANEE MERKILLE, että EU:n päästökauppajärjestelmä on näiden markkinoiden ydin ja tärkein tekijä niiden laajenemisessa; PALAUTTAA MIELEEN aikomuksensa tarkastella yhteyksien luomista muiden pakollisten päästökauppajärjestelmien kanssa tehokkaiden maailmanlaajuisten päästökauppamarkkinoiden kehittämiseksi; PAINOTTAA, että EU:n päästökauppajärjestelmässä jo on sovittu hankepohjaisten mekanismien, kuten yhteistoteutuksen (JI) ja puhtaan kehityksen mekanismin päästöoikeuksien tunnustamisesta edelleen; PAINOTTAA EU:n päästökauppajärjestelmän edistävän päästöjen kustannustehokasta vähentämistä; KOROSTAA, että sijoittajille on annettava selkeä ja vahva viesti siitä, että järjestelmää jatketaan ja että se on vakaa sääntelyväline; ODOTTAA KIINNOSTUNEENA pian julkaistavaa arviointikertomusta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2003/87/EY soveltamisesta sekä PAINOTTAA, että vuonna 2007 lainsäädäntöehdotus olisi annettava; ODOTTAA KIINNOSTUNEENA komission pian annettavaa ehdotusta ilmailun sisällyttämisestä EU:n päästökauppajärjestelmään; 13989/06 (Presse 287) 16

17 12. ON TYYTYVÄINEN siihen, että Montrealin toimintasuunnitelman täytäntöönpano on saatu onnistuneesti käyntiin, ja ODOTTAA KIINNOSTUNEENA edistymistä perustan kehittämisessä yhteisille maailmanlaajuisille toimille vastauksena ilmastonmuutoksen asettamaan haasteeseen; PITÄÄ MIELESSÄ, että tarvitaan kaikkien maiden mahdollisimman laajaa yhteistyötä ja osallistumista, jotta ilmastonmuutokseen voidaan vastata tehokkaasti ja riittävällä tavalla; PITÄÄ ROHKAISEVINA sitoumuksia, joita äskettäin pidetyissä EU:n huippukokouksissa ja muissa kolmansien maiden kanssa järjestetyissä kokouksissa on annettu Montrealin toimintasuunnitelman edistämiseksi; 13. ON TYYTYVÄINEN SIIHEN, että ensimmäinen työkokous, joka kuuluu pitkän aikavälin yhteistyötä käsittelevään vuoropuheluun ilmastonmuutokseen puuttumiseksi puitesopimuksen noudattamista tehostamalla, tarjosi arvokkaan ensimmäisen tilaisuuden vaihtaa näkemyksiä, tietoja ja toiminta-ajatuksia; ODOTTAA KIINNOSTUNEENA toisessa työkokouksessa käytävää näkemystenvaihtoa, jossa on tarkoitus käsitellä toimia kehitystavoitteiden edistämiseksi kestävällä tavalla ja markkinapohjaisten välineiden koko potentiaalin hyödyntämiseksi; PAINOTTAA mahdollisuutta tutkia tässä yhteydessä uusia strategioita ilmastonmuutokseen puuttumiseksi niin, että otetaan huomioon ongelman kiireellisyys, tarvittavien toimien laajuus ja kestävän kehityksen kaiken kattava tavoite; 14. ODOTTAA KIINNOSTUNEENA Kioton pöytäkirjan liitteessä I mainittujen osapuolten lisävelvoitteita käsittelevän ad hoc -työryhmän toista istuntoa ensimmäisen, Bonnissa pidetyn istunnon rakentavan työn ja tulosten jälkeen; SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI päätökseen siitä, että istunnon aikana pidetään työryhmäkokous, jossa tarkastellaan alustavasti useita aiheita ad hoc -työryhmän työn pohjaksi; ODOTTAA, että tavoitetasoa koskevan yhteisen näkemyksen aikaansaamisessa edistytään; KOROSTAA myös, että tämä työ on saatava päätökseen mahdollisimman pian ja ajoissa sen varmistamiseksi, ettei ensimmäisen ja toisen velvoitekauden väliin jää aukkoa; 15. PITÄÄ erittäin tärkeänä Kioton pöytäkirjan 9 artiklan mukaista tarkastelua, jotta COP/MOP saa tietoa parhaista tavoista tehdä pöytäkirjaan parannuksia ja tehostaa sen maailmanlaajuisia ympäristövaikutuksia; KOROSTAA, että koska useita Kioton pöytäkirjan määräyksiä ja osia on kokemusten perusteella syytä päivittää ja tarkastella uudelleen, olisi tämä työ aloitettava välittömästi ja etsittävä sopiva foorumi, jolla se saadaan vietyä päätökseen kattavasti, perusteellisesti ja tehokkaasti." 13989/06 (Presse 287) 17

18 MERIYMPÄRISTÖ Neuvosto kävi periaatekeskustelun meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta 1 ja ehdotuksesta puitedirektiiviksi 2. Keskustelussa keskityttiin pääasiassa seuraavaan: Neuvosto katsoi yleisesti, että meristrategia ja meristrategiadirektiiviehdotus tarjoavat asianmukaiset välineet kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa asetettujen meriympäristöä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi ja muodostavat ympäristöpilarin EU:n tulevalle meripolitiikalle. Valtuuskuntien enemmistö oli yhtä mieltä siitä, että direktiivissä olisi oltava selvä määritelmä avainkäsitteelle "ympäristön hyvä tila", ja ne mainitsivat joitakin keskeisiä elementtejä, jotka olisi otettava määritelmään, jotta se täyttäisi tehtävänsä. Valtuuskunnat katsoivat, että aikataulussa olisi oltava jonkin verran jouston varaa riippuen siitä, miten ympäristön hyvä tila määriteltäisiin, ja riippuen myös erityisistä alueellisista ja paikallisista olosuhteista. Korostettiin myös, että sääntelyn eri tasojen välillä olisi vallittava johdonmukaisuus. Päällekkäisyyksien ja monenkertaisen työn välttämiseksi olisi otettava huomioon jo tehty työ ja kansainvälisten sopimusten, kuten alueellisten meriyleissopimusten mukaiset velvoitteet. Strategian ja ehdotetun direktiivin on oltava johdonmukainen suhteessa EY:n lainsäädäntöön ja politiikkoihin, kuten vesipolitiikan puitedirektiivi, luontodirektiivi ja lintudirektiivi sekä yhteinen kalastuspolitiikka. Lisäksi todettiin, että sisämaavaltioiden erityistilanne on otettava huomioon direktiivin täytäntöönpanossa, vaikka myös ne voivat osallistua direktiivin tavoitteiden edistämiseen. Euroopan meriympäristö on yhä enemmän vakavasti uhattuna. Euroopan merten ja valtamerten tilan heikentymisestä on viime vuosina saatu jatkuvasti uusia todisteita. Merten biodiversiteetti heikentyy ja muuttuu edelleen. Elinympäristöt merissä tuhoutuvat, heikkenevät ja häiriintyvät. Strategialla pyritään tässä yhteydessä edistämään merten kestävää käyttöä ja meriekosysteemien suojelua. Ehdotetulla direktiivillä luotaisiin puitteet meriympäristön suojelulle ja säilyttämiselle ja kärsineen meriympäristön ennallistamiselle. Tätä varten laaditaan ekosysteemit huomioon ottavalle lähestymistavalle perustuvat strategiat, joilla pyritään meriympäristön hyvään ympäristöpoliittiseen tilaan. Direktiivillä lisättäisiin meriympäristöön vaikuttavien eri politiikkojen, sopimusten ja lainsäädäntötoimien välistä johdonmukaisuutta ja integroimista toisiinsa / / /06 (Presse 287) 18

19 LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ Neuvoston päätelmät Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät: "Neuvosto, joka PALAUTTAA MIELEEN seuraavaa: 1. Uudistettu kestävän kehityksen strategia, uudistettu Lissabonin strategia sekä kuudes ympäristöä koskeva yhteisön toimintaohjelma ja siihen liittyvät teemakohtaiset strategiat muodostavat kestävän luonnonvarapolitiikan perustan; ne sisältävät uusia politiikan toteuttamistapoja yhä monimutkaisempien ympäristöongelmien kattamiseksi. 2. EU:n uudistetussa kestävän kehityksen strategiassa todetaan, että "komission ja jäsenvaltioiden toiminnan olisi perustuttava luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevaan EU:n strategiaan, jota tulisi täydentää useilla kohteilla ja toimenpiteillä EU:n tasolla." 3. EU:n jäsenvaltioiden, ehdokasvaltioiden ja EFTA- ja ETA-maiden ympäristöministerit korostivat epävirallisessa ministerikokouksessa (Turku ), että globalisaation vuoksi on entistä tärkeämpää käyttää luonnonvaroja säästeliäästi, edistää ekologisempia kulutustottumuksia ja tuotantotapoja sekä harkita markkinapohjaisten välineiden laajempaa käyttöä. 4. Globalisaatio ja erityisesti talouskasvu nopeasti kehittyvän talouden maissa muokkaavat radikaalisti yhteiskuntiamme. Kulutustottumukset Euroopassa vaikuttavat yhä voimakkaammin ympäristöön ja ihmisten elämään muissa maanosissa, koska käytämme yhä enemmän muiden alueiden luonnonvaroja. Tärkeimpiin haasteisiin kuuluvatkin ne ympäristövaikutukset, jotka johtuvat kasvavasta energiantarpeesta, jatkuvasta riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista ja välttämättömien luonnonvarojen hupenemisesta tasaiseen tahtiin. KEHOTTAA komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan seuraavat toiminnan painopisteet: Määritellään ekologinen visio 5. KEHOTTAA komissiota ja jäsenvaltioita keskittämään toimensa, jotta voitaisiin määritellä uudistetussa kestävän kehityksen strategiassa kaavaillun pitkän aikavälin vision ekologinen ulottuvuus. 6. KOROSTAA, että tässä visiossa olisi yhdistettävä luonnonvarojen kestävä käyttö sekä kestävä kulutus ja tuotanto siten, että tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen samalla kun vähennetään luonnonvarojen käyttöä ja siitä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Vision tulisi toimia katalysaattorina, joka edistäisi sellaisten strategioiden laatimista, joiden tavoitteena on vähentää Euroopan riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja lisätä luonnonvarojen ja materiaalien käytön tehokkuutta merkittävästi, jotta voitaisiin katkaista kulutuksen kielteisten ympäristövaikutusten ja talouskasvun välinen yhteys samalla kun luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kannustamalla innovointia /06 (Presse 287) 19

20 Tasapainotetaan luonnonvarojen käyttöä 7. ON TYYTYVÄINEN komission tiedonantoon luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta, joka perustuu elinkaariajatteluun ja jonka tavoitteena on vähentää luonnonvarojen käytöstä kasvavan talouden maissa aiheutuvia kielteisiä ympäristövaikutuksia riippumatta siitä, milloin tai missä niitä esiintyy, ja siten katkaista kasvun ja ympäristön pilaantumisen välinen yhteys. 8. KEHOTTAA komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan luonnonvarakohtaisiin vaikutuksiin sekä ekotehokkuuteen liittyviä tavoitteita strategian täydentämiseksi vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteiden ja toimenpiteiden pitäisi liittyä niihin luonnonvarojen käyttötapoihin, joilla on eniten kielteisiä ympäristöön kohdistuvia ja sosiaalisia vaikutuksia. Tavoitteena olisi oltava luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen ja kielteisten vaikutusten vähentäminen erityisesti keskeisillä talouden aloilla, kuten asunto-, liikenne- ja elintarvikealalla. 9. ON TYYTYVÄINEN komission suunnitelmaan koota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kaikki asiaan liittyvä ja käytettävissä oleva tieto tietopankin avulla ja vahvistaa olemassa olevaa tietopohjaa laatimalla asiaan liittyvät indikaattorit vuoteen 2008 mennessä. Näiden indikaattoreiden tulisi kuvata luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksia ja niiden on määrä helpottaa tietoon perustuvaa poliittista päätöksentekoa ja yleisölle kohdistettavaa valistustyötä. Komission olisi lisäksi harkittava sopivia yksinkertaistamistoimenpiteitä kaksinkertaisen ja päällekkäisen työn välttämiseksi. 10. KEHOTTAA jäsenvaltioita syventämään ymmärtämystään luonnonvarojen käytön vaikutuksista koko elinkaaren ajalta ja toteuttamaan tarpeen mukaan kansallisia ohjelmia ja toimenpiteitä. KEHOTTAA komissiota helpottamaan parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihtamista kansallisista ohjelmista luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi korkealla tasolla kaikkien jäsenvaltioiden kesken. 11. KEHOTTAA EU:ta ottamaan johtavan aloitteentekijän aseman globaalilla tasolla luonnonvaroja käsittelevän kansainvälisen paneelin perustamiseksi osana YK:n ympäristöohjelmaa (UNEP). Paneelin tärkeimpänä tehtävänä olisi oltava poliittisten päättäjien informoiminen ja tukeminen maailmanlaajuisesti ja EU:n tasolla luonnonvarojen käyttöön ja niiden tehokkaampaan käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 12. TUNNUSTAA biologisen monimuotoisuuden merkityksen luonnonvarojen käytön kannalta välttämättömien ekosysteemipalvelujen tukena sekä ne kielteiset vaikutukset, joita luonnonvarojen käytöstä voi aiheutua biologiselle monimuotoisuudelle; KOROSTAA luonnonvarojen suojelun ja kestävän käytön merkitystä biologisen monimuotoisuuden vähenemisen merkittävää hidastamista vuoteen 2010 koskevan maailmanlaajuisen tavoitteen saavuttamisen kannalta /06 (Presse 287) 20

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2139. KOKOUS (Coreper I) Paikka ja aika: Maanantai 8.5.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka. Liisi Klobut / Kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö 23.9.2010 1

EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka. Liisi Klobut / Kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö 23.9.2010 1 EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka Liisi Klobut / Kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö 1 EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka Suomen ympäristöpolitiikka on tänä päivänä vahvasti EU-politiikkaa, sillä lähes

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Komission tiedonanto Pariisin pöytäkirja suunnitelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi 2020 jälkeen

Komission tiedonanto Pariisin pöytäkirja suunnitelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi 2020 jälkeen Komission tiedonanto Pariisin pöytäkirja suunnitelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi 2020 jälkeen Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija Talousvaliokunta, kuuleminen

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 21/VIII/2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2007 2013 osana neuvoston päätöksen N:o

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) 2.12.2013. liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) 2.12.2013. liikenne- ja matkailuvaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2.12.2013 2013/0344(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

TerveTalo energiapaja 25.11.2010. Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä

TerveTalo energiapaja 25.11.2010. Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä TerveTalo energiapaja 25.11.2010 Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä Miksi energiamääräyksiä muutetaan jatkuvasti? Ilmastonmuutos Kansainväliset ilmastosopimukset EU:n ilmasto ja päästöpolitiikka

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kohti Pariisia kansainvälinen ilmastosopimus. Harri Laurikka Energiateollisuuden syysseminaari Helsinki 13.11.2014

Kohti Pariisia kansainvälinen ilmastosopimus. Harri Laurikka Energiateollisuuden syysseminaari Helsinki 13.11.2014 Kohti Pariisia kansainvälinen ilmastosopimus Harri Laurikka Energiateollisuuden syysseminaari Helsinki 13.11.2014 Lähde: IEA, 2014 Sisältö Mistä Pariisissa neuvotellaan? Neuvottelutilanne Liman kokous

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 09.09.2015 Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen

Lisätiedot

KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA EU:N JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA EU:n ja Latinalaisen Amerikan kanta ilmastoon ja ilmastonmuutokseen liittyviin aiheisiin Pariisin huippukokouksessa

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Schengen-alueen laajentumisen taustaa

Schengen-alueen laajentumisen taustaa MEMO/07/618 Bryssel 20. joulukuuta 2007 Schengen-alueen laajentumisen taustaa Alankomaiden, Belgian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan hallitukset allekirjoittivat 14. kesäkuuta 1985 luxemburgilaisessa Schengenin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE445.921v01-00 10.8.2010

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE445.921v01-00 10.8.2010 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 10.8.2010 PE445.921v01-00 TARKISTUKSET 1-19 kehitysyhteistyövaliokunta (PE445.921v01-00) Euroopan parlamentin Cancunin ilmastonmuutoskonferenssia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA, SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut 22.9.2

Lisätiedot

Pariisin ilmastosopimus. Harri Laurikka, @paaneuvottelija 14.12.2015

Pariisin ilmastosopimus. Harri Laurikka, @paaneuvottelija 14.12.2015 Pariisin ilmastosopimus Harri Laurikka, @paaneuvottelija 14.12.2015 Pariisin sopimus: oikeudellisesti sitova ratifioitava valtiosopimus kattava: vähintään 55 maata ja 55 % päästöistä sovelletaan 2020 jälkeen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPPA-KOULUN PERUSSÄÄNNÖN JOHDOSTA LAADITUT EUROOPPA-KOULUJEN PERUSTAMISTA KOSKEVAT PÖYTÄKIRJAT SISÄLLYSLUETTELO

EUROOPPA-KOULUN PERUSSÄÄNNÖN JOHDOSTA LAADITUT EUROOPPA-KOULUJEN PERUSTAMISTA KOSKEVAT PÖYTÄKIRJAT SISÄLLYSLUETTELO EUROOPPA-KOULUN PERUSSÄÄNNÖN JOHDOSTA LAADITUT EUROOPPA-KOULUJEN PERUSTAMISTA KOSKEVAT PÖYTÄKIRJAT SISÄLLYSLUETTELO I. Yleiset määräykset II. Luxemburgissa 12. huhtikuuta 1962 allekirjoitetun Eurooppakoulun

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÖYTÄKIRJA, LIITE IX EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293 EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Yhteisön säädösten mukauttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD

.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD ,3 Bryssel 14. tammikuuta 2003.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD -lvhqydowlrlghq RQ YDXKGLWHWWDYD SRQQLVWHOXLWDDQ XXGLVWXVWHQ WRWHXWWDPLVHNVL MRWWD

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot