TASEKIRJA VUODELTA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2013 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset Kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen 2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Investointien toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 3.1. Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Erittely verotuloista Valtionosuuksien erittely Suunnitelman mukaiset poistot Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

3 Toimintatuottoihin ja kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot Tuotot osuuksista muissa yrityksissä Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Muut annetut takausvastuut Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista Muut taseen ulkopuoliset vastuut Arvonlisäveron palautusvastuu Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Henkilöstömenot Henkilöstön sairauslomat Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma Tilintarkastajan palkkiot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Viemäriliikelaitoksen toimintakertomus Viemäriliikelaitoksen talousarvion toteutuminen Viemäriliikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 6.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset

4 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Yleistä kaupungin tilanteesta Suomi on ollut vuoden 2013 aikana edelleen eräänlaisessa taloudellisessa taantumassa. Taantuma on ollut monien euroalueen maiden ongelmana jo muutaman vuoden ajan. Euroalueen kilpailukyky maailman markkinoilla ei ole ollut viime vuosina kovinkaan hyvä. Jo vuoden 2011 taloudellisessa katsauksessa totesin, että taloudellinen tilanne on alkanut osoittamaan elpymisen merkkejä. Suomessa näin ei kuitenkaan ole käynyt vielä vuoden 2012 eikä vuoden 2013 aikanakaan. Oulaisten kaupunki on osa Suomen taloudellista kokonaisuutta ja Suomi on osa Euroopan taloutta. Yksittäinen kaupunki on nykyään yhä enemmän sidoksissa yleisiin taloudellisiin suhdanteisiin ja Suomen taloudelliseen tilanteeseen osana Euroopan taloutta. Emme elä yksittäisessä saarekkeessa ja sopeutuminen kokonaistalouteen on välttämätöntä. Kokonaistalous ei sopeudu kuitenkaan yksittäisen kunnan pyrkimyksiin tai tarkoituksiin. Kaupunkimme on selvinnyt toistaiseksi suhteellisen hyvin Suomen vaikeasta taloudellisesta tilanteesta ja kunnallistalouden yleisestä ahdingosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Oulaisten kaupungin taloudellinen asema olisi vahva. Vahvaksi tuskin tänä päivänä voidaan luonnehtia monenkaan suomalaisen kunnan taloudellista asemaa. Kaupungin talouden vakaa asema perustuu paljolti tiukkaan talouden ohjantaan ja päätösten talousvaikutusten arviointiin. Oulaisten kaupunki on hoitanut itsenäisesti perusterveydenhuollon toiminnot toiminnallisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden kannalta vuoden 2012 alusta. Toiminnan suhteellinen taloudellisuus on parantunut jonkin verran siitä lähtien. Tämän suuntauksen jatkaminen on välttämätöntä. Oulaisten maataloustoimi on ollut vuoden 2012 alusta isommassa hallinnollisessa yksikössä. Toiminta on saavuttanut vakaan tilanteen ja kykenee tarkoituksenmukaisesti suoriutumaan maataloustoimen hallinnollisista ja muista tehtävistä. Uudella kokonaisuudella on toimintojen kehittämistä ja yhtenäisyyttä edistävä vaikutus ja henkilöstöresursseiden yhteiskäytön avulla myös vakaa henkilöstötilanne. Nykyaikaista hallinnollista ajattelua edustaa sivistys- ja kulttuuritoimenjohtajan virka, joka on perustettu vuoden 2012 aikana. Tällä tavalla kyetään yhdistämään vapaa-ajan sektorin eri toimintoja kiinteämmin yhtenäisen johdon ja toiminnallisen kokonaisuuden alaisuuteen. Ratkaisu on ollut tarkoituksenmukainen ja toiminta on alkanut vakiintua vuoden 2013 aikana kooten yhteen yleiseen sivistystoimeen nykyään kunnissa mukaan luettavat palvelut. Kaupungin tekninen toimi on toiminut vakaan, tarkoituksenmukaisen ja jo hyväksi koetun taloudellisen toimintatavan mukaisesti. Tekninen toimi käyttää huomattavasti ostopalveluita toimintansa suorittamiseen ja suorittaa omat tehtävänsä vakiintuneen henkilökuntamäärän ja toimintaperiaatteiden hyväksi koetulla ja palvelut riittävällä määrällä kuntalaisille toteuttaen. Kaupungin sijoitusvarallisuuden osalta vuosi 2013 oli edelleen hyvä. Tosin oli huomattava, että lähtötaso vuoden 2012 jälkeen ei enää ollut varallisuuden arvostuksilla mitattuna yhtä

5 Oulaisten kaupunki Tasekirja alhainen kuin vuoteen 2012 lähdettäessä. Tuotto-odotukset täyttyivät vuoden 2013 osalta. Sijoitusvarallisuus on omalta osaltaan parantanut kaupungin kokonaistaloudellista tilannetta ja tuonut kaupungin talouteen tiettyä vakautta. Tämä ei kuitenkaan ole tae tulevaisuuden vakaasta kehityksestä, vaan toteamus vuoden 2013 tapahtumista. Korkotason alhaisuus on auttanut Suomen kunnallistaloutta velka- ja rahoituskustannusten hallinnassa. Korkotasolla on ollut myös selkeä vaikutus Oulaisten kaupungin talouteen ja mahdollisuuksiin hoitaa käytännön rahoitusta lyhytaikaisten lainojen avulla. Mahdollinen korkotason nousu tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan kaikkiin Suomen kuntiin ja sillä saattaa olla arvaamattomiakin seurauksia kunnallistalouden kannalta. Kunta- ja palvelurakenneuudistus Oulaisten kaupungin tavoitteet kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa ovat säilyneet entisenä. Valtuuston strateginen linjaus on, että kaupunki säilyy itsenäisenä. Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen, että kuntajakoselvitys lain vaatimusten mukaan tehdään yhteistyössä lähinaapurien kanssa. Selvitys tehdään valtuuston päätöksellä yhdessä Alavieskan, Haapaveden ja Ylivieskan kaupunkien kanssa. Selvityksen varsinaiset toimenpiteet ovat alkaneet vuoden 2014 alusta ja niiden tuloksiin palataan seuraavissa toimintakatsauksissa. Kaupunki noudattaa asetettua kuntarakennelain vaatimusta. Laajemmin tarkasteltuna Oulaisten kaupungin pyrkimys laajemman sote-alueen muodostamiseksi Oulun Eteläiselle alueelle on säilynyt entisellään ja kaupunki on jo vuodesta 2006 lausunut yksiselitteisesti pyrkimyksenään olevan laajemman ja väestöltään vähintään n asukkaan suuruisen sote-alueen saaminen Oulun Eteläiselle alueelle. Kaupunki on vastannut valtion selvityspyyntöihin vuoden 2013 aikana. Tilanne on kokonaisuudessaan, kuten vuoden 2012 toimintakatsauksessakin totesin, edelleen täysin avoin, tilanne on siis muuttumaton siinä suhteessa. Alueella ei ole saatu aikaan kuntien välistä sote-yhteistyötä entistä laajemmassa mittakaavassa ja kuntauudistus on kokonaisuudessaan ratkaisematta ja sopimatta alueella, kuten myös valtakunnankin tasolla. Kunnat ovat näiden uudistusten osalta odottavalla kannalla ja yleinen näkemys on, että uudistus tulisi muodoltaan ja toimeenpanotavoiltaan saada sellaiseksi, että kuntatoimijat antaisivat sille yleisen hyväksynnän. Kuntien lausunnot kuitenkin poikkeavat voimakkaasti näissä uudistuksissa toisiltaan ja muutoksen suunta ja toteuttamistavat ovat edelleen auki ja kuntakentän kannalta vähintään epäselvät. Investoinnit ja yritystoiminta Oulaisten kaupungin investoinnit ovat olleet selvitysmenettelyn aikana varsin vähäiset. Oulaisten kaupunki sai selvitysmenettelyssä tiukan investointiraamin. Kaupunki kykeni pääosin toteuttamaan investointiraamin ja on selviytynyt taloudellisesti selvitysmenettelystä. Kaupungilla on kuitenkin edessään ja vuoden 2013 aikana valmistelun kohteena lukuisia uusia investointeja. Näistä investoinneista huomattavin on vuoden 2015 investointiohjelmaan sijoitettu uuden uimahallin rakentaminen, kustannuksiltaan arviolta 8 milj.. Lisäksi vuonna 2013 on suunnittelukohteena ollut terveyskeskuksen saneeraus vuodeosastojen osalta. Tämän kustannusarvio on n. 4,5 milj.. Lisäksi kaupunki investoi ara-rahoitteisen palvelutalokokonaisuuden, johon tulee 18 uutta asuntoa. Tämä hanke kattaa itsensä vuokratuloilla ara-sääntöjen mukaisesti.

6 Oulaisten kaupunki Tasekirja Hallinnollisilla investoinneilla on taipumus tuoda myös lisää käyttötalouden kustannuksia sekä poistojen että toiminnallisten muutosten kautta. Nämä kustannukset tulee erittäin tarkoin selvittää ja suhteuttaa Oulaisten kaupungin kantokykyyn. Investointien määrän tulee kaikissa tapauksissa olla suhteutettuna kaupungin kokoon ja kaupungin kantokykyyn asukasluvun ja talouden pitkän tähtäimen kestävyyden osalta. Alueellinen yhteistyö Oulaisten kaupunki kuuluu Ylivieskan seutukuntaan. Seutukunta toteuttaa omalla alueellaan yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämiseen liittyviä hankkeita. Hankkeiden merkitys koko alueen kehittämistoimintaan on oleellinen. Oulaisten tavoitteena on seutukuntayhteistyön kehittäminen ja kuntien välisen yhteistyön kaikenpuolinen lisääminen alueen kehittämisedellytysten parantamiseksi. Tähän yhteistyöalueeseen kuuluu Oulaisten näkökannan mukaan koko Oulun Eteläisen alue, väestöltään n asukasta. Tarpeellista ja välttämätöntä tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi on monipuolinen alueellinen yhteistyö myös seutukuntarajat ylittäen ja koko Oulun Eteläisen alueen toimintojen yhteensovittaminen, koordinoiminen ja kehittäminen. Palvelurakenteita ja palvelutuotantoa yhteistyöllä kehittämällä ja yhteisesti sopimalla saavutetaan paras mahdollinen tulos. Sopimusperusteisen, useampien kuntien välisen yhteistoiminnan edistäminen, kehittäminen ja lisääminen on tulevaisuudessa välttämätön edellytys kuntien itsenäisyyden säilyttämiseksi. Alueelliset toimijat Oulaisissa toimii ansiokkaasti Oulun Ammattikorkeakoulun Oy:n alainen (nimi vuoden 2014 alusta lukien) ammattikorkeakoulun yksikkö. Yksikön toiminta on menestyksekästä ja Oulun Eteläiselle alueelle välttämätöntä sairaanhoitajien saamiseksi terveydenhoidon tehtäviin. Valmistuvat sairaanhoitajat Oulaisten ammattikorkeakoulun yksiköstä ovat sijoittuneet pääosin Oulun Eteläiselle alueelle. Ilman Oulaisissa sijaitsevaa ammattikorkeakouluyksikköä työvoimapula terveydenhoitoalalla sairaanhoitajien osalta olisi tosiasia. Oulaskankaan sairaala Oulun yliopistollisen sairaalan yksikkönä Oulaisissa tarjoaa palveluja laajalti Oulun Eteläisen alueelle ja muillekin seutukunnille. Ympärivuorokautinen lääkäripäivystys virka-ajan ulkopuolella Oulaisissa turvaa korkeatasoiset Oulaskankaan sairaalan palvelut n asukkaalle Oulaisten lähiympäristössä Oulun Eteläisen alueella. Päivystystoiminnan ja sairaalan toimintaedellytysten turvaaminen on koko Oulun Eteläisen alueen yhteinen asia ja Oulaisten toivomuksena ja näkemyksenä on, että siinä yhteistyötä on tiivistettävä ja kehitettävä kuntien välillä palveluiden turvaamiseksi alueelle. Vuoden 2012 alusta alueella on aloittanut toimintansa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Kuntayhtymä tarjoaa Oulaisissa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia toisella asteella. Toiminnan säilyttäminen ja kehittäminen ovat välttämättömät edellytykset ammattitaitoisen työvoiman saatavuudelle yritysten ja julkisen sektorin käyttöön Oulun Eteläisen alueella. Ammattikorkeakoulutukseen ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuu valtakunnan tasolla voimakkaita säästöpaineita. Alueemme tarvitsee jatkossa välttämättä molempia koulutusasteita. Tätä puoltaa erityisesti koulutusikäisen väestön suuri määrä alueella. Välttämätöntä on, että väestön ikärakenne otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa valtakunnan tasolla. Oulun Eteläisen alue tulee tuoda esille nuorten ikäluokkien suhteellisen suurena osuutena koko väestöstä.

7 Oulaisten kaupunki Tasekirja Valtiovallan kuntauudistustoimenpiteet Suomessa on meneillään monia kuntien toimintaan oleellisesti vaikuttavia uudistuksia. Tärkeimpinä uudistuksina ovat valmisteilla kuntarakenneuudistus, sosiaali- ja terveystoimen rakenteiden muuttaminen ja uudelleen järjestäminen, kuntalakiuudistus ja näihin liittyvät ja yhdistyvät monet muut pienemmät uudistukset. Kaikessa lain valmistelussa uudistusten taloudelliset seuraukset kunnille tulee perusteellisesti selvittää ennen päätöksentekoa. Vuoden 2013 aikana mikään näistä uudistuksista ei ole saavuttanut valtakunnan tasolla lopullista muotoaan. Kuntakenttä toimii eräänlaisessa epävarmuuden tilassa siitä, mihin suuntaan kunnallista toimintaa kehitetään ja mitkä ovat kuntien tulevaisuuden näkymät. Oulaisten kaupungin strategiana on ensisijaisesti kunnan itsenäisyyden säilyttäminen. Säilyttäminen edellyttää talouden pitämistä tilikauden tuloksena positiivisena myös vastaisuudessa. Mikäli päämääränä pidetään ja tavoitellaan kunnan itsenäisyyttä, on talouden ehdon välttämättä toteuduttava. Kunta menettää itsemääräämisoikeuden nykyisen lainsäädännön vallitessa täydellisellä varmuudella, mikäli kunta joutuu ns. selvitysmenettelyyn ja todetaan tätä kautta kykenemättömäksi tuottamaan taloudellisten vaikeuksiensa johdosta kuntalaisille välttämättömiä peruspalveluita. Oulaisten kaupungin osalta voin todeta, että tilinpäätös vuodelta 2013 on olosuhteisiin nähden kohtuullinen. Tilikauden tulos on n positiivinen. Kaupungin koko budjetin loppusummaan nähden tulos myönteisyydestään huolimatta on lähellä nollatulosta. Strategian mukaisen itsenäisyyden säilyttämisen perusedellytys on kuitenkin vuoden 2013 osalta toteutunut. Kaupunginvaltuuston tehtävänä on huolehtia myös vastaisuudessa budjettien toteutumisesta positiivisena, mikäli kaupungin päästrategiaa aiotaan valtuuston tahdon mukaisessa tarkoituksessa ja päämäärässä toteuttaa. Kaikkina vuosina kaupungin talous tulee sopeuttaa kunnalle tulorahoituksen antamiin mahdollisuuksiin. Kaupungin toiminta tulee sopeuttaa yleiseen todellisuuteen, sillä yleistä todellisuutta ja yleisiä edellytyksiä on mahdoton sopeuttaa kaupungin vaatimuksiin. Tulevien vuosien tilinpäätösten seuranta ja tilikauden tuloksen ylijäämäisyys ovat perusedellytyksiä kaupungin toiminnan jatkumisella. Tämän päämäärän saavuttaminen on aina valtuuston budjettivallan asia. Oulaisissa Esa Sippola kaupunginjohtaja

8 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuosiksi valitun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana oli vuonna 2013 Kai Pajala, 1. varapuheenjohtajana Hannu Rautiola ja 2. varapuheenjohtajana Veli Tirilä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana oli Pekka Heiska, 1. varapuheenjohtajana Raimo Räisänen ja 2. varapuheenjohtajana Jorma Perälä. Kaupunginhallituksen kolmejäseniseen henkilöstöjaostoon ovat kuuluneet Marita Toiviainen (pj), Eino Nurkkala ja Jari Männikkö. Kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston lisäksi tilivelvollisia toimielimiä olivat vuonna 2013 seuraavat toimielimet: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, maaseudun kehittämislautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta sekä valvontalautakunta. Alla on esitetty luottamushenkilöorganisaatio. OULAISTEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO (27) KESK 16 KOK 4 SDP 3 PS 3 VAS 1 KAUPUNGINHALLITUS (9) TARKASTUSLAUTA- KUNTA (5) HENKILÖSTÖJAOSTO (3) KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA (5) MAASEUDUN KEHITTÄMIS- LAUTAKUNTA (5) PERUSTURVA- LAUTAKUNTA (9) SIVISTYSLAUTA- KUNTA (9) TEKNINEN LAUTAKUNTA (9) VALVONTA- LAUTAKUNTA (9)

9 Oulaisten kaupunki Tasekirja Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Talouden taantuma on Suomessa jatkunut jo vuosia. Kauppataseemme ja vaihtotaseemme ovat yhä negatiivisia ja työllisyys heikentynyt. Inflaatio ja korkotaso pysynevät matalina myös lähitulevaisuudessa. Kansantalouden ennusteluvut vuodesta 2013 ovat heikkoja: bruttokansantuotteen muutos oli kaikkien ennusteita antavien laitosten mukaan negatiivinen, arviot vaihtelevat 0,3 ja 0,8 välillä. Vuosi on siten toinen peräkkäinen, jolloin bruttokansantuote pienenee. Vuodelle 2014 ennustettiin syksyllä vielä kasvua (arviot välillä + 0, ,3), mutta viimeistään Ukrainan kriisin myötä ennusteita on heikennetty. Tilastokeskuksen mukaan tuotannon määrä laski vuonna ,5 % (v ,8) ja palkkasumma kasvoi 1,4v % (v ,2 %). Ansiotason muutos oli 2,1 % ja työllisten määrä väheni 0,7 %. Kun inflaatio oli 1,6 %, merkitsi se ostovoiman kasvua niille, joilla on ollut työtä. Työttömyysaste oli 8,3 % eikä siihen ennusteta nopeaa paranemista. Kansantalouden yksityissektorin ja erityisesti viennin vaikeudet näkyvät myös siinä, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta nousee. Vuonna 2013 osuus oli jo 58,1 (v ,6 %) ja myös julkinen velka kasvaa (v ,3 % BKT:sta). Vaihtotase on vuodesta 2011 lähtien ollut negatiivinen, vuonna ,6 %. Korkotaso (10 vuoden) oli vuonna ,8 %, tason arvioidaan nousevan 2,9 %:iin vuonna Kunnallistaloudessa vuosi 2013 oli arvioitua parempi: kunnille tilitetyt kunnallisverot kasvoivat 6,7 %, yhteisöverot 8,2 % ja kiinteistöverot 7,3 %. Taustalla on luonnollisesti kuntien päätökset korottaa veroprosentteja, mutta myös kaksi kertaerä tyyppistä muutosta: elokuun ylimääräinen jako-osuuksien oikaisu valtion ja kuntien välillä sekä tilitysuudistus, jolla aiempina vuosina tammikuussa maksettu jälkiveroerä maksettiin jo joulukuussa. Koko kuntasektorin mitassa arvioidaan, että vuosi oli ylijäämäinen. Valtionosuusleikkausten vuoksi myös toiminnallisia muutoksia on jouduttu tekemään, mikä näkyy menojen kasvu puolittumisena (+ 2,6 % vuonna 2013, vuonna ,0 %). Sen sijaan investoinnit kasvoivat ja sitä myötä myös velkaisuus. Kuntien ja kuntayhtymien yhteisessä rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien rahavirta on tarkastelujaksolla koko ajan negatiivinen ja lainakanta kasvaa em. jaksolla 12,3 mrd. :sta 17,1 mrd. :oon eli n. 40 %. Vuoden 2013 lopussa Suomen kunnissa lainaa oli asukasta kohti (v /as). Vuonna 2013 arvioidaan olleen 36 kuntaa, joissa jo vuosikate on negatiivinen ja lisäksi 155 kunnan vuosikate on pienempi kuin poistot. Tämä tarkoittaa, että lähes 2/3 kunnista ei täytä yhtä peruslainalaisuutta, jolla kunnan talouden kuntoa arvioidaan. Ylivieskan seutukunnan kuntien taloudet olivat myös tulokseltaan ylijäämäisiä vuonna Alla olevassa taulukossa on seutukunnan muiden kuntien vuoden 2013 yli- /alijäämä sekä taseessa vuoden lopussa oleva yli-/alijäämä Taseen yli-/alijäämä Alavieska Kalajoki Merijärvi Sievi Ylivieska

10 Oulaisten kaupunki Tasekirja Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Toiminta Vuoden 2013 aikana tehtiin kaupungin toimintaan liittyviä pitkävaikutteisia valtuustotason ratkaisuja mm. seuraavissa asioissa: Organisaatiomuutokset / muutokset toiminnan organisoinnissa Valtuusto koko vuosille on 27 valtuutettua, koska kaupungin asukasmäärä oli toukokuun 2012 lopussa alle Kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenmääriä ei muutettu. Muutoksena aiempaan oli kuitenkin maaseutulautakunnan jääminen pois kaupungilta, kun toiminta organisoitiin maaseutuhallinnon yhteistyösopimuksella alueellisena (mukana Nivalan, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungit ja Sievin kunta). Organisaatioon tuli kuitenkin maaseudun kehittämislautakunta. Sivistystoimessa jäivät pois lautakunnan alaisena olleet vapaa-aikajaosto ja kirjasto- ja kulttuurijaosto. Valtuusto päätti Oulaisten kaupungin viemärilaitoksen toiminta-alueen laajennuksesta, mukaan toiminta-alueeseen tulivat Törmäperä, Halmeperältä Halmeentien eteläpuoli ja Piipsjärven Koskelanperältä Piipsanjoen länsipuoli. Kaupungin tilintarkastajayhteisöksi toimikaudeksi valittiin Ernst & Young Julkispalvelut Oy ja vastuunalaiseksi tarkastajaksi JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr ja varalle JHTT Jarmo Lohi. Henkilöstöasiat Valtuusto muutti peruskoulun opinto-ohjauksen virka peruskoulun ja lukion opinto-ohjauksen viraksi lukien. Säännöt Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimus hyväksyttiin Maksut ja taksat Kiinteistötoimitusmaksutaksa hyväksyttiin Suunnitelmat ja selvitykset Oulaisten kaupungin työhyvinvointiohjelma vuosille sekä vaarojen ja haittojen arviointi hyväksyttiin Valtuusto merkitsi tiedoksi vuosina 2011 ja 2012 tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Samassa kokouksessa annettiin valtiovarainministeriölle lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta. Oulaisten kaupungin kotouttamisohjelma hyväksyttiin Valtuusto hyväksyi 4.9. sitoumuksen yrittäjyyden puolesta.

11 Oulaisten kaupunki Tasekirja Lokakuun kokouksessaan valtuusto päätti käynnistää kuntarakennelain mukaisen kuntajakoselvityksen yhdessä Haapaveden ja Ylivieskan kaupunkien kanssa. Myöhemmin selvitykseen liittyi mukaan myös Alavieskan kunta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettujen, kaupunginhallituksen ja johtoryhmän yhdessä työstämän Oulaisten kaupungin strategian Kaupungin sijoitussuunnitelman päivitys hyväksyttiin Maankäyttö ja kaavoitus Oulaisten kaupungin ja WPD Oulaisten Tuulipuisto Oy:n välinen tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavoitussopimus hyväksyttiin Vuosien kaavoituskatsaus hyväksyttiin Samassa kokouksessa hyväksyttiin 8. (Kasarminmäki) kaupunginosan korttelin 9 tontin 4 asemakaavan muuttaminen. Kiinteistökauppa kaupungin ja Elamaan perikunnan välillä hyväksyttiin ja samassa kokouksessa hyväksyttiin myös 1. (Oulas) kaupunginosan korttelia 24 koskeva asemakaavan muutos (Ojan Rauta Oy). Maanvaihto Oulaisten kaupungin ja Suomen valtion välillä hyväksyttiin Kokouksessa hyväksyttiin myös 8. (Kasarminmäki) kaupunginosan asemakaavan laajennus ja Konttilantien katualuetta koskeva asemakaavan muutos. Kaavaan sisältyy mm. uimahallin rakentamismahdollisuus. Taloudellinen ja budjettivalta Valtuusto hyväksyi ensimmäisessä kokouksessaan muutoksia vuoden 2013 talousarvion tuloihin, kun saatiin uutta tietoa valtionosuuksista. Samassa kokouksessa valtuusto myönsi kaupungin omavelkaisen takauksen Rakennusliike Valkia Oy:lle. Maaliskuun kokouksessa valtuusto päätti, että kaupunki pidättää itsellään ratkaisuvallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa. Kokouksessa myönnettiin määräraha Rantakartanon keittiön keittopataan ( ). Valtuusto päätti ostaa :lla 1 %:n osuuden Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oy:n osakekannasta. Osto ei toteutunut vuoden aikana, koska suunnitelmat Oulussa muuttuivat. Kehitysjohtajan palkkaamiseen varattiin määräraha Toimi perustettiin kahden vuoden määräajaksi. Samassa kokouksessa päätettiin myös uuden uimahallin toteutusaikataulu siten, että hanke aloitetaan vuonna Kesäkuun kokouksessa merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012, hyväksyttiin vuoden 2012 tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2013 talousarvioon muutokset, jotka aiheutuvat vuokratappioista toimitiloissa. Valtuusto myönsi maanhankintaan :n lisämäärärahan, :n lisämäärärahan Piipsjärven koulun rakentamiseen sekä lisää suunnitelman mukaisiin poistoihin.

12 Oulaisten kaupunki Tasekirja Veroperusteet vuodelle 2014 valtuusto hyväksyi Tuloveroprosentti pidettiin entisenä (21,50) ja myöskään kiinteistöveroprosentteja ei muutettu. Samassa kokouksessa myönnettiin lisää lainanottovaltuutta ja päätettiin, että kaupungin sijoitusvarallisuutta ei käytetä vuonna Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin Lisäksi valtuusto päätti, että kaupungin suunnitelmissa oleva terveyskeskuksen peruskorjaus rahoitetaan leasing rahoituksella, mikäli hankkeeseen ei saada valtionosuutta. Valtuusto myönsi joulukuun kokouksessa perusturvaan yhteensä 1,0 milj. :n lisämäärärahat sekä lisämäärärahaa hiekkatekonurmikentän rakentamiseen ja Oulaistenkosken sillan peruskorjaukseen. Talous Kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös, jossa on mukana myös viemärilaitos, on tilikauden tulos ,55 ja tilikausi ylijäämäinen ,11. Kuntien valtionosuuksia leikattiin vuonna 2013 hallitusohjelman mukaisesti 631 milj. :lla ja tämän lisäksi kehysriihen perusteella vielä 125 milj. lisää, mitä taustaa vasten tilinpäätöstä voidaan pitää hyvänä. Valtionosuusleikkaukset tehdään korottamalla kunnan omarahoitusosuutta peruspalveluiden rahoituksessa, vuonna 2013 tämä omarahoitusosuus oli 3.136,92 ja kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti 30,96. Kaupungin taseessa oli ylijäämää ,65, joten ylijäämä kasvaa ,76 :oon Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen toimintatuottojen toteutuma oli 111,2 %, toimintakulujen 101,1 ja toimintakate 98,2 %. Verotulojen toteutuma oli 100,4 % ( ) ja valtionosuuksien 100,3 % ( ), joten arviot pitivät erittäin hyvin. Verotuloissa kasvua oli 3,0 %, mitä selittää tuloveroprosentin nosto 0,50 prosenttiyksiköllä ja myös kiinteistöveroprosentteihin tehtiin korotuksia. Valtionosuuksissa vertailua edelliseen vuoteen heikentää se, että veroperustemuutosten vaikutuksia kompensoidaan valtionosuuksien kautta. Rahoitustuottoja saatiin , joka ylitti talousarvion n , korkokuluissa säästyi ja muissa rahoituskuluissa Rahoitustuottojen ja -kulujen kohdassa nähdään hyvä kehitys kaupungin sijoituksissa, joiden markkinahintainen arvo kasvoi vuonna ja yli lähes 13,8 milj.. Toisaalta tässä kohtaa näkyy myös edelleen alhaalla pysyneen korkotason vaikutus: huolimatta lainamäärän kasvusta korkomenot laskivat edellisestä vuodesta n , lainoissa painopiste on lyhyissä lainoissa (kuntatodistukset). Vuosikate oli , jossa oli laskua vuoden 2012 lukuun ( ) 5,2 %. Poistosuunnitelman mukaisia poistoja oli ja kertapoistoja Poistosuunnitelma valtuusto muutti vuonna 2012, mistä syystä poistosumma kasvoi vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Tasapainoisen kunnallistalouden yksi keskeisiä edellytyksiä on, että pitkällä aikavälillä vuosikate kattaa poistot. Vuosikate on myös rahoituslaskelman ensimmäisenä rivinä ja tarkoittaa siinä investointien tulorahoitusta. Vuonna 2013 kaupungin investoinnit olivat yhteensä (vuonna ), ja saatujen rahoitusosuuksien ja omaisuuden myyntituottojen jälkeen nettoinvestoineiksi jäi ( ). Investointien toteutumisvertailussa (kohta 2.5) on esitetty investoinnit hankkeittain.

13 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kiinteistöjen hankintaan käytettiin yhteensä ja myyntituloja saatiin Suurimmat talonrakennusinvestoinnit vuonna 2013 olivat opetusrakennuksissa: Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän muutos , Piipsjärven koulun ja Yläkoulun ja puulukion Perusturvassa terveyskeskuksen investointeihin käytettiin (mm. peruskorjauksen suunnittelu), Rantakartanoon ja Vanhusten palveluasunnot hankkeeseen Katujen rakentamiseen käytettiin kaikkiaan , suurimmat hankkeet olivat Siltakadun silta ( ) ja Reservikomppaniankatu Kasarminmäellä Liikuntarakentamisessa ainoa investointi oli pesäpallon hiekkatekonurmikenttä, joka maksoi , nettona valtionosuuden jälkeen Viemäriliikelaitoksen investoinnit olivat yhteensä Varsinaista uutta viemäriä tehtiin Lehtopää-Vilppomäki -alueelle ( ), verkoston saneerauksia oli :lla ja jäteveden puhdistamon varavoimakone maksoi Koneiden ja kaluston hankinnoissa suurimmat hankinnat olivat hammashuollon irtaimisto ( ), Laukkalinnan uuden päiväkodin irtaimisto ( ) ja teknisen toimen koneet ja laitteet ( ). Koulujen poistonalaiseen kalustoon käytettiin yhteensä Talousarviossa oli varauduttu uuden henkilöstöhallinnon ohjelman hankintaan, mutta hanke siirtyi pääosin vuoden 2014 alussa toteutettavaksi. Tästä syystä hanke Keskitetyt atk-hankinnat jäi alle budjetoidun. Rahoituslaskelmasta nähdään, että varsinaisen toiminnan perusteella kaupungille muodostui tulorahoitusta ,77 (vuosikate tulorahoituksen korjauserät). Toiminnan ja investointien rahavirta oli ,75, eli investointien rahoitukseen jouduttiin ottamaan tämän verran lisälainaa. Antolainoja saatiin takaisin (Taukokangas). Pitkäaikaista lainaa otettiin ja maksettiin pois , tilalle otettiin lyhytaikaista lainaa kuntatodistuksilla. Lyhytaikaisen lainan määrä kasvoi ja koko lainasalkku ,82. Vuoden 2013 talousarviossa suunniteltiin sijoitusvarallisuuden nostoa n. 2,3 milj., mutta marraskuussa valtuusto päätti lisätä lainanottovaltuutta 1,5 milj. :lla ja sijoitusvarallisuuden nostosta luovuttiin. Perusteena oli korkotason alhaisuus ja toisaalta sijoitusten selvästi parempi tuottopotentiaali. Vuodenvaihteessa lainaa oli yli valtuuden , koska maksuvalmius jouduttiin varmistamaan. Rahaa pankkitileillä oli n Vuodenvaihteessa kaupungilla oli lainaa kaikkiaan 24.9 milj. (v ,7 milj. ). Siitä pitkäaikaista lainaa oli 9,8 milj. ja lyhytaikaista 15,1 milj.. Asukasta kohti pitkäaikaista lainaa oli (v ) ja lainaa kaikkiaan (v /as). Vuodenvaihteessa kaikkien lainojen pääomilla painotettu keskikorko oli todella alhainen 0,67 %. Henkilöstö Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä laski 9 henkilöllä vuoden 2013 aikana. Henkilöstöä oli 463. Kaupungin maksamien palkkojen ja palkkioiden määrä on esitetty alla olevassa taulukossa.

14 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstömenojen kehitys Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkkeet Muut henkilöstösivukulut Vuonna 2013 sairauspoissaolojen määrä laski 1626 päivällä vuodesta Sairauspäiviä oli 7660 kpl (v kpl), prosenteissa muutos oli -17,5. Keskimäärin sairauspoissaoloja oli 15,9 päivää/henkilö. Henkilöstön määrää, hallintokuntakohtaista jakaantumista, sairauspäivien yksikkökohtaista jakaantumista sekä eläkkeelle siirtymistä koskevia tietoja on yksityiskohtaisemmin esitelty tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Kaupungin toimintaan vaikuttavat riskit yleensä mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Toiminnalliset riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, suhdannevaihteluita ja lainsäädännön muutoksia. Oulaisten kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö on pääsääntöisesti kokenutta ja kaupungin säännöissä on riittävät koulutustasovaatimukset. Henkilöstöä on ollut yleensä saatavilla ja avoimiin virka- ja työsuhteisiin on ollut hyvin hakijoita. Myös lääkärien virat on nyt saatu täytetyiksi pätevillä henkilöillä, ja tältä osin tilanne on jopa parantunut takavuosista. Kaupungin henkilöstön keski-ikä on vuoden 2013 lopussa 49 vuotta 3 kk, joten lähivuosina eläkkeelle siirtyy paljon ihmisiä. Kaupungin tietojärjestelmiä on päivitetty ja ollaan päivittämässä: Vuoden 2012 alusta otettiin käyttöön kirjanpidossa uusi Raindance -järjestelmä ja siihen liittyen talouden seurantaan ja raportointiin Raindance -raportointiohjelma sekä talousarvion seurantaan Tane -ohjelma. Sähköinen laskujen käsittelyohjelma Rondo otettiin myös käyttöön vuoden 2012 alusta ja kaupungille tulevista laskuista jo valtaosa tulee sähköisessä muodossa. Talousarvio vuodelle 2013 tehtiin ensimmäisen kerran Budnetti - suunnitteluohjelmalla. Ohjelma perustuu hajautettuun talousarviovalmisteluun, joka varmistaa aikatauluissa pysymistä ja vähentää virhemahdollisuuksia. Vuoden 2013 loppupuolella aloitettiin palkka- ja henkilöstöhallinnon uuden ohjelman (Populus) käyttöönottokoulutus, ohjelman käyttöönotto tapahtuu lukien. Myös tämä ohjelma perustuu internet-pohjaiseen hajautettuun toimintaan ja vähentää päällekkäisyyksiä ja virhemahdollisuuksia. Samassa yhteydessä kaupunki siirtyy pääosin sähköisiin verkkopankin kautta tuleviin palkkalaskelmiin. Sähköpostijärjestelmä uusittiin maaliskuussa 2013, jolloin siirryttiin omalla palvelimella pidetystä järjestelmästä ulkoistettuun palveluun. Toiminnallinen riski pieneni, kun kaupungin vastuulla ei enää ole palvelimen hankinta ja ylläpito, ja käyttäjäkohtaiset postilaatikot ovat riittävän isoja.

15 Oulaisten kaupunki Tasekirja Toiminnalliseksi riskiksi voidaan lukea myös heikon taloustilanteen myötä lisääntynyt työttömyys ja uusien työpaikkojen puute. Tämä näkyy suoraan työttömyysprosentissa, mutta myös kaupunkikonserniin kuuluvan vuokrataloyhtiö Oulaisten Amiraali Oy:n asuntojen huonona käyttöasteena. Oulaisissa työttömyydessä on lisäksi rakenteellinen vinoutuma, kun prosenttia työttömistä on miehiä. Toiminnan kehittämisessä jonkinasteisena jarruttavana tekijänä on epävarmuus tulevan kuntauudistuksen lopullisesta sisällöstä sekä ns. sote -uudistus, jonka merkitys Oulaisten kohdalla on keskimääräistä suurempi, koska täällä on alueellisestikin merkittäviä terveydenhuollon ja sairaanhoidon yksiköitä. Jo annettu päivystysasetus asettaa ympärivuorokautiselle päivystystoiminnalle henkilöstön osalta vaatimuksia, joiden perusteella päivystyspisteiden määrää vähennetään ja Oulaskankaan sairaalan kohdalla on riski, että toiminta muuttuu pelkästään päiväsairaalatoiminnaksi. Oulaisissa on myös alan koulutusta, jonka pysyvyys ratkaistaan valtakunnantasoisilla ja alueen toimijoiden päätöksillä. Riski on, jos hakijamäärät oppilaitoksiin laskevat ja/tai oppilaitosten aloituspaikkamääriä pienennetään. Lainsäädännön uudistamisissa on mukana määreitä, joilla voidaan tietyin ehdoin puuttua myös kunnan itsemääräämisoikeuteen. Tässä riskinä on, että kaupunki joutuu ilman omaa tahtoaan yhteistyökuvioihin, joiden perusteella toiminnan sisältö ja palvelut saattavat heikentyä ja johtaa huonoihin kehityskulkuihin. Merkittävin riski tässä on talouden tunnuslukujen painuminen ns. kriisikuntakriteerit täyttävälle tasolle. Alueen kunnat ovat suhteellisen velkaantuneita eikä Oulaisten kaupunki poikkea tässä olennaisesti muista. Alhaalla jo vuosia pysynyt korkotaso on merkittävä tekijä siinä, että velkamäärä ei ole vielä ollut olennainen talouden kokonaisuuden kannalta. Samaan aikaan Oulaisten kaupungin sijoitusvarallisuuden kasvu on ollut suotuisaa ja kaupungin tuloksen kannalta jopa ratkaisevaa. Mikäli korkotaso nousee voimakkaasti, joudutaan lainamäärän kasvattamisen sijaan harkitsemaan sijoitusvarallisuuden käyttöä lainanottoa korvaavana, jolloin myös tuotot pienenevät. Toistaiseksi sellaista riskiä kunnissa ei kuitenkaan ole näkyvissä, jossa luottoja ei olisi saatavissa. Valuuttamääräisiä luottoja ei sisälly kaupungin lainasalkkuun. Kaupungin vahinkoriskejä on turvattu laajasti vakuutuksilla: Lakisääteinen tapaturmavakuutus, omaisuusvakuutus (kiinteistöt ja niiden irtaimisto, all risks), keskeytysvakuutus (kaikki kaupungin kohteet, :oon saakka), vastuuvakuutus (julkisyhteisön vastuu, hallinnon vastuu), tapaturmavakuutus (mm. kunnan ryhmätapaturmavakuutus), matkavakuutus (virkamatka, kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt) sekä kaikki ajoneuvot. Riskikartoituksilla on tunnistettu riskit, ja myönteisenä asiana on todettava, että kaupungin vahinkokehitys on ollut hyvä eikä mitään suurempia vahinkoja ole sattunut. Hyvä vahinkokehitys vaikuttaa myös vakuutusmaksutasoon. Kaupungilla ei ole meneillään merkittäviä oikeudellisia prosesseja, joista saattaisi olla kaupungin toiminnalle riskiä.

16 Oulaisten kaupunki Tasekirja Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisessa, jolla tunnistetaan, ennalta ehkäistään ja hallitaan riskejä. Se sisältää ne toimenpiteet ja menetelmät, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, varmistamiseen, edistämiseen ja parantamiseen. Valvonnalla varmistetaan, että kirjanpito, palkanlaskenta, maksuliikenne ja tietojärjestelmät ovat luotettavia, ennaltaehkäistään erehdyksiä, virheitä ja väärinkäytöksiä ja varmistetaan, että kaupungin varoja ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja taloudellisesti. Oulaisten kaupungin sisäisen valvonnan ohje hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja ohje tulivoimaan lukien. Sisäisen valvonnan osa-alueet sisältyvät niihin pysyväismääräyksiin ja vuosittaisiin päätöksiin, joilla on annettu toimivalta ja vastuut eri luottamushenkilöelimille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Pysyväismääräyksiä ovat Oulaisissa hallintosääntö ja muut ohjeet, joihin tehdään tarvittavia lisäyksiä tai päivityksiä. Tavoitteena ovat olleet yhdenmukaiset päävastuualueiden johtosäännöt. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tilivelvollisella on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja sisäisen valvonnan tehokkuuden parantamisesta ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Ohjeessa todetaan erikseen, että tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei vapauta esimiesasemassa olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Vahingonkorvausvaatimus tai rikosseuraamus voidaan kohdistaa myös muuhun kuin tilivelvolliseen. Konsernin tasolla sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Oulaisissa kaupunkikonserniin kuuluva vuokrataloyhtiö Oulaisten Amiraali Oy:n kohdalla kaupunginhallitus antaa vuosittain yhtiökokoukselle esityksen yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä. Tällä varmistetaan paitsi sisäistä valvontaa, myös pidetään emokaupunki tietoisena yhtiön tilasta. Päätösten valmistelussa, päätöksenteossa ja päätösten täytäntöönpanossa noudatetaan lainsäädäntöä, kaupungin hallintosääntöä sekä päävastuualueiden johtosääntöjä sekä muuta ohjeistusta. Kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelu perustuu kaupungin strategiaan ja sitä täydentävään palvelustrategiaan sekä valtuuston hyväksymiin hallintokunta- tai toimintakohtaisiin suunnitelmiin. Kaupungin strategian valtuusto hyväksyi , ja strategiaan on kirjattu kaupungin visio vuonna 2020 sekä strategiset linjaukset vuoteen Palvelustrategiassa (kvalt ) on linjattu mm. palvelutuotannon järjestäminen tulevaisuudessa palvelukeskuksittain. Talousarvioprosessin aikataulusta vastaa kaupunginhallitus. Talousraamissa lähtökohtana ovat nykyisen toiminnan edellyttämät resurssit ja tiedossa olevat lakitasoiset tai alemmantasoiset muutokset kaupungin tulorahoituksen kannalta keskeisissä veroperusteissa ja valtionosuuksissa. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu kaupunginhallituksen antaman raamin pohjalta tapahtuu Oulaisissa hajautetusti suoraan Budnetti - taloussuunnitteluohjelmaan, jossa hallintokunnilla on käytössään päättyneen tilikauden tilinpäätöstiedot, kuluvan vuoden talousarvio sekä 6 kk (tai 9 kk) toteutuma. Sisäisen valvonnan näkökulmasta suunnitteluprosessi nykymuodossaan varmistaa, että valmistelu perustuu faktatietoon. Lisäksi kaikilla

17 Oulaisten kaupunki Tasekirja valmisteluun osallistuvilla viranhaltijoilla ja työntekijöillä on käytössään lähes reaaliaikainen talouden seurantaohjelma Tane. Jokaisessa hallintokunnassa on myös henkilöitä, joilla on oikeudet Report Manager raporttiohjelmaan, jolla seurannassa päästään tositetarkkuusasteelle. Edellä olevan mukaisesti kaupungin henkilökunnalla on mahdollisuus jatkuvaan talouden seurantaan. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jossa määrätään talouden ja toiminnallisten tavoitteiden seurannasta. Talouden osalta seuranta tapahtuu vähintään neljännesvuosittain ja toiminnallisten tavoitteiden osalta puolivuosittain. Nämä em. seurantavelvoitteet ovat lautakunnille, joiden tehtävänä on ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli talouden tai toiminnan osalta todetaan poikkeamaa suunniteltuun talousarvioon. Kaupungin hyväksyjät määrätään kaupunginhallituksen tai lautakuntien päätöksillä vuosittain kaupunkiin vakituisessa virkasuhteessa olevista henkilöistä. Hyväksyjät (ja varahenkilöt) määrätään kustannuspaikkatasoisesti, mikä varmistaa sen, että hyväksyjällä on tieto käytettävissä olevista resursseista. Laskujen kierrätyksessä on erikseen nimetyt asiatarkastajat, joiden kautta laskut tulevat hyväksyjille. Oulaisissa siirryttiin vuoden 2012 alusta lukien ostolaskujen sähköiseen kierrätykseen (Rondo), mikä on nopeuttanut laskujen käsittelyaikaa ja varmistaa sen, että normaalioloissa laskut saadaan maksuun aikanaan. Laskuista suurin osa saadaan kaupungille jo sähköisessä muodossa, mikä myös on varmistanut toimintaa eikä laskun hukkaaminen on mahdollista. Kaupungin tietojärjestelmät niin taloushallinnon kuin henkilöstöhallinnonkin osalta ovat järjestelmätoimittaja CGI Oy:n palvelimella Oulussa. CGI pitää huolen siitä, että järjestelmät on käytettävissä 24/7, järjestelmät päivitetään ja järjestelmistä otetaan varmistukset, joita säilytetään muualla kuin ao. palvelinten yhteydessä. Kaupungin tietojärjestelmille on nimetty kaupungilta vastuuhenkilöt. Kaupunginhallitus ja lautakunnan määräävät keskuudestaan henkilöt, joiden tehtävänä on vuosittain suorittaa rahavarojen ja arvopapereiden yms. tarkastaminen ja raportointi. Varsinaisten kassojen merkitys on jatkuvasti vähentynyt, ja vuoden 2013 aikana on ensin koekäyttönä ja myöhemmin vakiinnutettuna otettu käteisostoissa First Card maksukortit. Kortit ovat kaupungin vastuulla ja tilattu nimetyille henkilöille. Käyttö on rajattu kaupungin tarpeisiin ja jokainen vastaa ostoksista ja niihin liittyvien kuittien säilyttämisestä. Kaupungin käyttöomaisuuskirjanpitoon sisältyy poistonalainen omaisuus. Irtaimen omaisuuden osalta on valmistelussa uudet ohjeet, joilla pyritään riittävällä tarkkuudella pitämään myös pienempi omaisuus luetteloituna. Käytännöt ovat tällä hetkellä kirjavia, koska irtaimen omaisuuden määrät, käyttötarkoitukset ja käyttäjät poikkeavat toisistaan. Tietoturvassa keskeinen vaatimus on, että kaupungin henkilökunnalla käytössä olevat järjestelmät perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin, käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin, tietojärjestelmän on suojattu ulkoiselta tunkeutumiselta palomuurilla ja kaupungilla on virustorjunta kunnossa. Kaupungilla on tietoturvaohje, jonka päivittäminen on annettu tietoturvatyöryhmälle. Tietojärjestelmistä on järjestelmätoimittajien tekemät menetelmäkuvaukset ja järjestelmiin liittyy ominaisuuksia, joiden avulla varmistetaan sisäisen tarkkailun ja valvonnan toimivuus.

18 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tietojärjestelmien vastuuhenkilöt valvovat, että eri sovellusten käyttöoikeudet ovat asianmukaiset. Kaupungin tilintarkastukseen liittyen on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young tehnyt tietojärjestelmäkartoituksen, jonka käsittely hallinnossa on vuoden 2014 aikana. Kaupunki myöntää avustuksia yhdistyksille ja järjestöille. Avustuksen maksatuksen edellytyksenä on, että avustuksen saaja esittää tilinpäätöstietojen tai muun selvityksen perusteella, miten aiemmin myönnetty avustus on käytetty tai miten saatu avustus aiotaan käyttää. Valtionosuuksien ja -avustusten sekä muiden avustusten hakeminen ja tilittäminen kuuluvat palvelukeskusten päälliköille. Valtionosuuksien kertymistä seurataan osana talousarvion normaalia toteutumisseurantaa. Projektien osalta päätöksen osallistumisesta tekee kaupunginhallitus tai ao. lautakunta. Kaupungin itse hallinnoimissa projekteissa vaatimukset projektin hallinnon osalta on lueteltu sisäisen valvonnan ohjeessa ja projektista vastaavan viranhaltijan vastuu on laaja. Ongelmia ei projektien osalta ole ollut. Riskienhallinnan osalta kaupunginhallitus hyväksyi riskienhallintasuunnitelman ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Lisäksi hallintosääntöön valtuusto hyväksyi muutokset, joilla annettiin määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta (kuntalain 50 ). Valtuuston hyväksymissä perusteissa on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädäntöperusta ja soveltamisala, tavoite ja tarkoitus, tehtävät ja vastuut, kokonaisvaltaisen riskienhallinta ja sisäinen valvonta osana kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää, riskit ja riskienhallinta osana taloussuunnittelu- ja seurantaprosessia sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi. Edellä olevien valtuustotason ja kaupunginhallituksen päätösten perusteena on lainsäädäntö, jolla riskienhallinta otetaan osaksi kunnan normaalia toimintaa. Riskienhallinta on järjestelmällistä toimintatapaa, jolla kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset toimijat voivat varmistua olennaisten riskien tunnistamisesta, arvioinnista, hallinnasta sekä mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämisestä. Kaupungin toiminnan riskikartoitus tehtiin syksyllä 2012 ja valtuusto hyväksyi sen Kartoituksessa oli mukana sekä fyysiset riskit että henkinen kuormitus, joten sen perusteella on voitu ryhtyä toimiin mahdollisten ongelmien korjaamiseksi. Tämä kartoitus ja syksyllä 2013 valmistellut, edellä kerrotut kaupunginhallituksen ja valtuuston tekemät päätökset riskienhallinnan osalta laajentavat riskienhallinnan kattamaan käytännössä kaiken kaupungin toiminnan ja tulevat olemaan entistä keskeisempi osa sekä strategista että toiminnallista suunnittelua. Vuonna 2013 kaupungin toiminnassa ei ollut tekijöitä, joiden perusteella toiminnan riskitaso olisi noussut.

19 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostumista kuvaa tuloslaskelma ja siitä lasketut tunnusluvut. Tilikaudelle kuuluvien tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Tuloslaskelmassa ovat mukana vain ulkoiset tuotot ja kulut, ei esimerkiksi hallintokuntien välisiä ostoja ja myyntejä. Toimintakate näyttää, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2013 toimintakate oli 43,7 milj. (v ,4 mij. ). Kaupungin toimintatuotot kasvoivat vuodesta ,8 % ja toimintakulujen kasvu oli 2,9 %. Toimintakate heikkeni 3,0 %. Vuosikate on kunnan rahoitustulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden (rakennukset, kadut, puistot jne.) käytöstä (=kuluminen) aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikate tarkoittaa investointeihin ja lainanlyhennyksiin käytettävissä olevaa tulorahoitusta. Vuonna 2013 vuosikate oli n. 1,9 milj. (v n. 2,1 milj. ). Vuonna 2013 kaupungin poistot olivat , ja vuosikate kattoi poistot 114 %:sti (v %). Kaupungin poistojen määrä kasvoi vuonna 2013 paitsi investoinneista johtuen myös siksi, että valtuuston hyväksymät uudet suunnitelmapoistot perustuvat lyhyempiin poistoaikoihin. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- / alijäämään. Vuoden 2013 tulos oli ,55 ja tilikauden ylijäämä ,11. Tilikauden tulosta voidaan pitää kohtuullisena tilanteessa, jossa kuntien valtionosuuksiin kohdistuu vuosittain uusia leikkauksia. Vuoden 2012 tulos oli myös ylijäämäinen, ja kaupungin taseessa on ylijäämää yhteensä Seuraavilla sivuilla on esitetty tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä niistä laskettavat tunnusluvut kolmelta edeltävältä vuodelta. Yksityiskohtainen tuloslaskelma on kohdassa 2.3., ja siinä näkyy myös toteutunut suhteessa talousarvioon ja siihen tehtyihin muutoksiin.

20 Oulaisten kaupunki Tasekirja TULOSLASKELMA (1000 ) JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoeron vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % -22,6-14,4-13,4 Vuosikate/Poistot, % 36,4 126,8 113,6 Vuosikate /asukas Asukasmäärä Taulukon vuoden 2011 kohdassa oleva tunnusluku Toimintatuotot / Toimintakulut, % on harhaanjohtava, koska tuolloin kaupungin terveydenhuollon kustannukset kierrätettiin sairaanhoitopiirin kautta ja tulot olivat siksi osittain kahteen kertaan. Vuosien 2012 ja 2013 taso kuvaa paremmin peruskunnan toimintatuottojen osuutta. Asukasta kohti vuosikate oli 250 (v ).

21 Oulaisten kaupunki Tasekirja Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä (rivi: Toiminnan ja investointien rahavirta) ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä (rivi: Rahoituksen rahavirta). Näiden kahden luvun erotus tai summa osoittaa kaupungin kassavarojen muutoksen tilikaudella. Vuonna 2013 muutos oli n RAHOITUSLASKELMA (1000 ) JA SEN TUNNUSLUVUT TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen takaisinmaksut Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Omaisuudenhoito Rahat ja pankkisaamiset Omaisuudenhoito Rahat ja pankkisaamiset RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä yhteensä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 25,5 143,8 73,4 Lainanhoitokate 0,31 0,73 0,75 Kassan riittävyys, pv (rahat ja pankkisaamiset) 1,5 2,9 4,9

22 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tunnusluvut Rahoituslaskelman tunnusluvuissa on uutena Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä yhteensä 5 vuodelta. Tässä tunnusluvussa näkyy vielä vuosien alhainen investointien määrä ja lisäksi kaupunki möi tuolloin käyttöomaisuutta (mm. lämpöyhtiön osakkeet, teollisuushalleja). Investointien tulorahoitus % lasketaan seuraavalla kaavalla: 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno (eli valtionosuudet vähennetty). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainoilla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Vuonna 2013 investoinneista 73,4 % voitiin rahoittaa tulorahoituksella. Lainanhoitokate ((= (Vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)) kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Tunnusluvun ollessa alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Lainanhoitokate on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä arvon ollessa välillä 1 2 ja heikko, kun arvo on alle 1. Oulaisissa lainanhoitokate on koko tarkastelujakson ollut heikko, vuonna ,75. Maksuvalmiutta kuvataan kahdella tunnusluvulla: Ensimmäisessä ovat mukana kaupungin rahat ja pankkisaamiset vuoden lopussa, ja tämä jaetaan koko vuoden kassasta maksuilla, jona lukuna käytetään vuoden 2013 kokonaismenoja (kaava: 365 * Kassavarat / kokonaismenot). Kaupungin kokonaismenot olivat vuonna Vuodenvaihteessa maksuvalmius oli 4,9 päivää. Toisena maksuvalmiutta kuvaavana on käytetty lukua, jossa likvideiksi varoiksi on otettu myös omaisuudenhoidon varat. Nämä mukaan lukien kaupungin maksuvalmius oli vuodenvaihteessa 89 päivää. Maksuvalmius on parantunut, kun menojen kasvu on ollut pienempää kuin varallisuuden kasvu. Rahoituslaskelman alaosassa on kohdat Omaisuudenhoito 1.1. ja Nämä kaupungin varat ovat joko varainhoitoyhtiöiden kautta sijoitettuina valtuusto hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti tai osakesijoituksina. Laskelmassa olevat luvut ovat kirjanpitoarvossa, joka tarkoittaa esim. osakkeiden kohdalla hankintahintaa tai sitä alempaa arvo tilanteessa. Markkinahintainen arvo sijoituksille oli , jossa on muutosta edelliseen vuodenvaihteeseen + 8,4 %. Kaupungin kassan riittävyys perustuu lainanottoon, jossa on yhä suuremmalta osin käytetty kuntatodistusohjelmiin perustuvaa lyhytaikaista lainanottoa. Lainakorot ovat näissä lyhytaikaisissa lainoissa olleet erittäin alhaalla ja vuoden 2013 aikana pitkäaikaisten lainojen määrä aleni n. 1,4 milj. :lla ja lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 3,6 milj.. Vuodenvaiheessa kaikkien kaupungin lainojen pääomilla painotettu keskikorko oli 0,67 % (vuotta aiemmin 1,23 %), lyhyiden lainojen keskikorko oli 0,59 %.

23 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rahoitusasema ja sen muutokset Kaupungin rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. VASTAAVAA VASTATTAVAA (1000 ) (1000 ) (1000 ) (1000 ) A. PYSYVÄT VASTAAVAT A. OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Peruspääoma Aineelliset hyödykkeet Muu oma pääoma Maa- ja vesialueet Rahastopääomat Rakennukset Edellisten tilikausien yli/alijäämä Kiinteät rakenteet ja laitteet Edellisten tilikausien alijäämä Koneet ja kalusto Tilikauden ylijäämä/alijäämä Ennakkomaksut ja keskener.hank Tilikauden ylijäämä Sijoitukset B. POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Tytäryhtiöosakkeet Poistoero Osakkuusyhteisöosuudet Poistoero Muut osakkeet ja osuudet Investointivaraus Lainasaamiset D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen pääomat Valtion toimeksiannot 0 19 Valtion toimeksiannot 2 12 Muut toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat C. VAIHTUVAT VASTAAVAT Muiden toimeksiantojen pääomat Vaihto-omaisuus E. VIERAS PÄÄOMA Muu vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Saamiset Lainat vakuutus- ja rah.laitoksilta Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Muut sijoitukset ja saamiset Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset Lainat vakuutus- ja rah.laitoksilta Lainasaamiset 0 10 Lainat julkisyhteisöiltä Muut saamiset Kuntatodistuslainat Siirtosaamiset Saadut ennakot Rahoitusomaisuusarvopaperit Ostovelat Osakkeet ja osuudet Muut lyhytaikaiset velat Sijoitukset rahamarkkinainstrum Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste,% 48,78 49,54 Suhteelllinen velkaantuneisuus-% 60,1 59,0 Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä/asukas Lainakanta , Lainat, /asukas **) Lainasaamiset , 1000 **) Asukasmäärä **) lukuihin sisältyvät tilapäisluotot v ,12 /asukas v ,85 /asukas

24 Oulaisten kaupunki Tasekirja TASEEN TUNNUSLUVUT Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Nämä tunnusluvut ovat keskeisiä mittareita, ns. kriisikuntakriteereitä, kun kuntia arvioidaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaan. Kriisikuntakriteerien täyttyessä kaikilta osin on valtioneuvostolla mahdollisuus puuttua kunnan itsenäisyyteen ja määrätä kunnan liittämisestä toiseen kuntaan. Omavaraisuusaste, %: = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot) ,9 49,5 48,8 Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona on pidetty 70 %:n tasoa. Omavaraisuuden ollessa 50 % tai sen alle, tarkoittaa se kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Oulaisissa omavaraisuusaste on alle em. 50 %:n tason. Kritiikkinä kriisikuntakriteereille on todettava, että näistä omavaraisuusasteessa, suhteellisessa velkaantumisessa ja lainamäärässä / asukas ei oteta huomioon kaupungin sijoitusvarallisuutta. Esimerkiksi omavaraisuusaste muuttuisi n. 61 %:iin, jos kaupunki maksaisi varoillaan lainat pois. Rahoitusvarallisuus /asukas = ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) (Vieras pääoma Saadut ennakot)) / asukasmäärä Tunnusluku osoittaa likvidien (eli heti käytössä olevien) varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus kertoo määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Oulaisissa luku on pysynyt tasaisesti hieman alle 2000 /asukas tasolla.

25 Oulaisten kaupunki Tasekirja Suhteellinen velkaantuneisuus, %: = 100 *(Vieras pääoma Saadut ennakot) / Käyttötulot ,2 59,0 60,1 Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvussa on mukana koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötuloissa ovat mukana toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet. Mitä pienempi on suhteellinen velkaantuneisuus, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kriisikuntakriteerinä on 50 %, eli Oulaisten luvut ylittävät tämän kaikkina tarkastelujakson kolmena vuotena. Lainakanta = Vieras pääoma (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta (M ) 22,4 22,7 24,9 Lainat /asukas Lainasaamiset (M ) 0,3 0,3 0,2 Lainamäärässä vuoden 2013 lopussa lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja oli 15,1 milj. ja pitkäaikaisia talousarviolainoja 9,8 milj.. Lainasaamisissa on mukana Taukokankaalle annettu laina, jonka pääoma oli vuoden lopussa

26 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Liikelaitos ja muut taseyksiköt (ei Oulaisissa) yhdistetään tässä rivi riviltä. Kokonaistulo ja meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja rahan käytön. KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT eur % MENOT eur % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,70 Toimintakulut ,72 Verotulot ,57 Korkokulut ,52 Valtionosuudet ,25 Muut rahoituskulut ,13 Korkotuotot ,01 Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntitappiot Muut rahoitustuotot ,78 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit - Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,07 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,86 Investoinnit Rahoitustoiminta Rahoitusos. investointimenoihin ,14 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,77 Käyttöomaisuuden myyntitulot ,07 Kokonaismenot yhteensä ,0 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset ,07 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,25 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,23 Kokonaistulot yhteensä ,0 Vuonna 2013 kokonaistulot olivat suuremmat kuin kokonaismenot. Erotus on nähtävissä myös rahoituslaskelmassa ( s. 110) kohtien Muut maksuvalmiuden muutokset ja Kassavarojen muutos summana.

27 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Alla olevassa kaaviossa on Oulaisten kaupungin konsernirakenne Konsernissa osakkuusyhteisöihin otetaan mukaan vain ne, joissa kaupungin omistusosuus on 20 % tai enemmän. Konsernirakenne Tytäryhtiöt Oulaisten Amiraali Oy 100 % Oulaisten kaupunki Kuntayhtymät Osakkuusyhteisöt (ei yhdistelty) Asunto Oy Sahanpuisto 30,52 % Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto 75,4 % Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2,36 % Asunto Oy Rantapuisto 21,93 % Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 14,17 % Jokilaaksojen Musiikkiopisto 20,29 % Pohjois-Pohjanmaan Liitto 2,13 %

28 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin toiminnan ohjaus Kaupunginhallituksen hyväksymät konserniohjeet ovat vuodelta Käytännössä konserniohjaus perustuu siihen, että tytäryhtiöihin ja kaupungin kannalta keskeisten kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimiin on nimetty edustajiksi henkilöitä, jotka ovat mukana keskeisissä luottamustehtävissä tai jotka edustavat virkansa puolesta tehtävien hoidossa tarvittavaa asiantuntemusta. Oulaisten kaupunkikonserni on verraten pieni, mutta jatkossa mahdolliset toimintojen yhtiöittämiset edellyttämään myös omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen uudelleenarviointia Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Oulaisten Amiraali Oy Oulaisten Amiraali Oy on fuusiosopimuksella perustettu vuokraasuntoyhtiö, jonka Oulaisten kaupunki omistaa 100 %:sti. Perustamisvaiheessa yhtiöön sulautui kahdeksan yhtiötä ja samanaikaisesti yhtiöön hankittiin kaupungilta seitsemän erillistä vuokrataloa. Yhtiö toimi vuoteen 2012 saakka nimellä Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot. Vuosi 2013 oli yhtiön 17. toimintavuosi. Oulaisten Amiraali Oy:n toiminnan tarkoituksena on tyydyttää vuokra-asuntotarvetta omistamalla, hallitsemalla ja ylläpitämällä Oulaisissa kiinteistöjä ja rakennuksia sekä vuokrata asuntoja asunnontarvitsijoille. Vuoden 2013 lopussa yhtiö omistaa 10 kerrostaloa ja 25 rivitaloa. Taloissa on 302 asuinhuoneistoa ja 88 soluasuntoa, lisäksi alkuaan opiskelija-asunnoiksi rakennetussa Hakalinnassa on Laukkalinnan päiväkoti. Päiväkoti on kunnallinen, ja päiväkodin osalta yhtiön ja kaupungin välillä on pitkäaikainen 25 vuoden vuokrasopimus. Laukkalinnan tekemisen jälkeen opiskelijoiden käyttöön jäi kolme kiinteistöä, joissa olevat soluasunnot riittävät tyydyttämään asuntotarpeen. Tilikauden aikana luovuttiin Hakakatu 12 täydellisestä peruskorjauksesta ja toteutettiin hanke osittain vaihtamalla asuntojen ovet ja ikkunat sekä uusimalla huopakate. Huoneistoja korjataan sitä mukaa kuin vuokralaisia saadaan. Ravikatu 7-9 B-talo purettiin ja purkukustannuksiin saatiin 40 %:n avustus ARA:lta. Vuonna 2008 yhtiö perusti Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto -nimisen tytäryhtiön, johon siirrettiin Ravikatu 10:ssä olleet rakennukset, joissa oli yhteensä 54 asuntoa. Näistä on edelleen Amiraalin omistuksessa 38 huoneistoa. Oulaisten Amiraali Oy:n liikevaihto oli vuonna ja liiketappio Rahoituserien jälkeen yhtiön tulos oli , ja saadun purkuavustuksen ja asuintalovarauksen purkamisen jälkeen tilikauden tappioksi jäi Tappiosta valtaosan selittää em. rakennuksen purkaminen, josta jäljellä ollut tasearvo jouduttiin kirjaamaan tappioksi ( ). Lisäksi yhtiö maksoi Asunto Oy Oulaisten Mäntypuistossa omistamiensa huoneistojen osalta pihatyöt sekä ovien ja parvekeovien uusimisen, jotta ko. yhtiön huoneistojen myynti olisi yksinkertaisempaa. Huoneistot ovat jatkuvasti myytävinä kiinteistövälittäjällä.

29 Oulaisten kaupunki Tasekirja Yhtiön maksuvalmius on ollut tilikauden aikana hyvä. Vuokratappiot tyhjistä huoneistoista olivat tilikaudella noin (v noin ). Huoneistojen käyttöaste oli keskimäärin 78,5 %, kun se vielä vuonna 2012 oli 81,3 %. Korkeimmillaan käyttöaste oli vuonna 2003, 94 %. Yhtiöllä oli pitkäaikaista lainaa n. 9,2 milj. (v ,6 milj. ) ja omaisuutta n. 10,7 milj. (v ,9 milj. ). Oulaisten Amiraali Oy pyrkii toiminnallaan tukemaan koko kaupungin kehittämistä. Monipuolinen ja tasokas asuntotarjonta myös vuokra-asuntojen osalta on edellytyksenä sille, että kaupunkiin muuttaa asukkaita. Yhtiö pyrkii uudis- ja perusparannusrakentamisessa ottamaan huomioon markkinatilanteen siten, että asuntojen koko, laatu ja varustetaso vastaavat kysyntää. Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto perustettiin , jolloin Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot ( Oulaisten Amiraali Oy) siirsi Ravikatu 10.:n huoneistot yhtiölle apporttina. Vuosi 2013 oli yhtiön 6. toimintavuosi. Yhtiössä on kaikkiaan 54 huoneistoa, joista Oulaisten Amiraali Oy omistaa 38, omistusosuus on 75,4 %. Yhtiö perustettiin siksi, että huoneistoja voitaisiin myydä vapailla markkinoilla ja käyttää myynneistä saatavat varat uusien huoneistojen rakentamiseen eri puolille kaupunkia. Vuoden 2013 aikana ei tapahtunut huoneistojen myyntejä. Tilikauden aikana yhtiössä vaihdettiin ulko-ovet, ABC -talon katto uusittiin ja tehtiin piharemontti. Yhteiskustannukset näistä olivat noin Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston liikevaihto oli vuonna 2013 n ja yhtiön tulos 0,0. Oulaisten kaupungin konsernissa yhtiö on ns. tyttären tytär. Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto on ns. osaomistusrivitaloyhtiö, jossa asukkaat ostivat alkuvaiheessa 10 %:n omistusosuuden itselleen ja lunastavat asunto-osakkeet itselleen vastikkeen osana. Asukas voi myös lisätä omistustaan nopeammin, mikäli näin haluaa. Yhtiössä on kaikkiaan 6 asuntoa, joista kolme osakasta on ostanut asuntonsa omakseen eikä kaupungilla ole enää omistusosuutta näihin osakkeisiin. Kaupunki ei ole sijoittanut ko. yhtiöön varoja, kaupungin omistusosuus perustuu kaupungin yhtiön pitkäaikaiselle lainalle antamaan takaukseen. Konsernissa yhtiö on osakkuusyhteisö. Osakkuusyhteisöksi lasketaan ne yhtiöt, joissa kaupungin omistusosuus on 20 % tai enemmän. Osakkuusyhteisöjä ei kuitenkaan yhdistellä konsernissa, vuoden 2013 lopussa kaupungin omistusosuus oli 21,93 %.

30 Oulaisten kaupunki Tasekirja Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Oulaisten kaupunginvaltuusto ei ole antanut erikseen tavoitteita konsernille. Tästä syystä tavoitteiden asettaminen on jäänyt konserniin kuuluvien yhteisöjen omaksi toiminnaksi ja kaupungin edustajat ko. yhteisöissä ovat toimineet itsenäisesti. Myöskään kaupunkistrategiassa ja palvelustrategiassa konserninäkökulmaa ei mainita. Vuonna 2012 valtuuston hyväksymässä asuntopoliittisessa strategiassa on linjauksia, jotka sinällään antavat pohjaa myös valvonnalle. Yleisesti ottaen konsernivalvonta ei ole systemaattisesti järjestettyä, mikä saattaa myös johtua Oulaisten kaupunkikonsernin pelkistetystä rakenteesta. Oulaisten Amiraali Oy on ainoa yhtiö, jossa kaupungilla on määräysvalta. Konsernivalvonta toteutuu Oulaisten Amiraali Oy:n kohdalla siinä, että kaupunginhallitus on nimennyt yhtiöön yhtiökokousedustajan, joka on valinnut yhtiölle hallituksen kaupunginhallituksen suosituksen pohjalta. Yhtiön hallitukseen on nimetty edustajia, jotka ovat kaupunginhallituksen jäseniä tai kaupungin viranhaltijoita, jotka edustavat eri hallinnonaloja. Yksi Amiraali Oy:n hallituksen jäsenistä on asukastoimikunnan ehdottama asukkaiden edustaja. Konserniyhtiöiden toimielimien nimeämisessä käytetty tapa palvelee myös suoraan konsernivalvonnan näkökulmaa. Erillistä valvontaohjeistusta edustajille ei ole annettu. Amiraali Oy:n osalta asukasvalinnat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi, jolloin kaupunginhallituksella on mahdollisuus valvoa toimintaa. Taloudelliset vastuu ja valvonta liittyvät lisäksi kaupungin antamiin takaussitoumuksiin, jotka lainanantajat edellyttävät. Takauspyyntö sisältää myös mahdollisuuden toiminnan arviointiin ja valvontaan. Oulaisten Amiraali Oy on mukana kaupungin sähkönhankintasopimuksessa, jossa kaupunki suurempana käyttäjänä myös valvoo sopimushintojen pitävyyttä. Mikäli tässä on ongelmia, koskee valvonta myös Amiraali Oy:tä. Toistaiseksi vakuutusturva on eri yhtiöissä, minkä osalta tavoite on jatkossa päästä yhteen vakuuttajaan. Virallisempaa konsernivalvontaa edustaa tilintarkastus, ja vuosien tilintarkastajayhteisö on sekä kaupungille että Oulaisten Amiraali Oy:llä Ernst & Young Julkispalvelut Oy, joka on nimennyt molempiin saman vastuullisen tilintarkastajan (JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr, varalle JHTT Jarmo Lohi). Vuoden 2013 osalta käytännön tarkastuksesta on vastannut JHTT Anne Räisänen.

31 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernilaskelmat vuosilta 2012 ja 2013 on tehty tuhannen euron tarkkuudella. Tarkemmat luvut esitetään tilinpäätöslaskelmissa kohdassa 3.4. Konsernin tuloslaskelma tunnuslukuineen (1000 eur) (1000 eur) Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta 3 12 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Satunnaiset erät 44 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -1-1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 32,8 40,6 Vuosikate/Poistot, % 91,8 110,2 Vuosikate/Asukas

32 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin rahoituslaskelma tunnuslukuineen (1000 eur) (1000 eur) TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 66,2 95,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 37,5 46,7 Lainanhoitokate 0,9 0,9

33 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut 11 9 Edellisten tilikausien yli/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä/alijäämä Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUS Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUK- SET Koneet ja kalusto Kertynyt poistoero Muut aineelliset hyödykkeet 8 3 Investointivaraukset Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet Muut vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Tytäryhtiöt 5 5 PAKOLLISET VARAUKSET Osakkuusyhteisöosuudet Muut pakolliset varaukset Muut osakkeet ja osuudet Lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut sijoitukset 6 5 Valtion toimeksiannot Toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen pääomat Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiannot VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat vakuutus- ja rahalaitoksilta Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Saadut ennakot 0 0 Keskeneräiset tuotteet Muut pitkäaikaiset velat Muu vaihto-omaisuus 0 0 Lyhytaikainen Saamiset Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Muut saamiset Saadut ennakot Lyhytaikaiset saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset velat Lainasaamiset 0 10 Siirtovelat Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt Omavaraisuus-% 40,1 41,1 Rahat ja pankkisaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus-% 61,9 60,5 Rahat ja pankkisaamiset Kertynyt yli-/alijäämä VASTAAVAA YHTEENSÄ Kertynyt yli-/alijäämä/asukas Rahoitusvarallisuus eur/asukas Konsernin lainat eur/asukas Konsernin lainakanta Konsernin lainasaamiset Asukasmäärä

34 Oulaisten kaupunki Tasekirja KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus - % 42,1 % 41,1 % 40,1 % Suhteellinen velkaantuneisuus - % 57,9 % 60,5 % 61,9 % Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä / asukas -71,8-31,9-94,5 Rahoitusvarallisuus /asukas Konsernin laina /asukas Konsernin lainakanta (1000 ) Konsernin lainasaamiset (1000 ) Asukasmäärä Konsernin omavaraisuus (%): = 100 * (Oma pääoma + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot). Tunnusluvulla mitataan konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisten tulosten sietokykyä ja konsernin kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Tarkastelujaksolla tunnusluku on laskenut tasaisesti yhden prosenttiyksikön verran vuosittain. Vuonna 2013 erityisesti Oulaisten Amiraali Oy:n alijäämä laski tunnusluvun arvoa. Konsernin lainakanta : = Vieras pääoma (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat). Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan koko vieras pääoma vähennyttynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Vuonna 2013 konsernin lainakanta kasvoi n. 4,8 %, lainamäärän kasvu johtui kaupungin lainamäärän kasvusta. Lainasaamiset : = Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjasaamiset ja muut lainasaamiset. Lainasaamiset ovat pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Vuoden 2013 lopussa näitä oli ja määrä on laskussa.

35 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallituksen on lain mukaan (KunL 70 ) tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely tarkoittaa ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiseen varaukseen (esim. tiedossa oleva investointi), rahastoon tai yli-/alijäämätilille. Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Oulaisten kaupungin vuoden 2013 tilikauden tulos on ,55 ja ylijäämä ,11. Kaupungin taseessa on ylijäämää , 65, joten taseen ylijäämä on ,76. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosille koko suunnittelujakson yhteenlaskettu ylijäämä on , joten tällä perusteella kaupunginhallituksella ei ole tarvetta kattamissuunnitelman tekemiseen. Tilikauden 2013 tuloksen käsittelynä kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2013 tulokseen ,55 tehdään poistoeron muutoskirjaus ,56 (liittyy Juho Oksan koulun rahoittamiseen ja teollisuushallin rahoittamiseen rahastovaroin) ja tilikauden ylijäämä ,11 kirjataan taseeseen. Taseen ylijäämä on tämän jälkeen ,76. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt perustettavaksi henkilöstörahaston ja hyväksynyt sille säännön. Kaupunginhallitus esittää, että rahaston kartuttamisen (5 % vuoden 2013 ylijäämästä, ) sijaan otetaan vuodelle 2014 talousarvioon em. euromäärän korotus Tyhy -toimintaan varattavaan määrärahaan.

36 Oulaisten kaupunki Tasekirja TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Palvelualue Kaupunginhallitus Yleishallinto TOIMINTA-AJATUS Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa ja arvioida kaupungin hallintoa. Kaupunginhallitus vastaa kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilyttämisestä huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta sekä elinkeinojen kehittämisestä. Hallintopalvelut tuottaa kuntalaisten ja luottamushenkilöiden sekä muiden vastuualueiden ja viranomaisten tarvitsemaa tietoa. Hallintopalveluilla on myös vastuu monista kehittämistehtävistä sekä valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kuntien toimintaympäristö tulee olennaisesti muuttumaan vuoden 2013 alkavalla valtuustokaudella, mikäli hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet kuntarakenteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi toteutuvat. Kuntarakennelakiin ollaan säätämässä kunnan minimikooksi asukasta sekä muita kriteereitä, joilla pyritään määrittelemään kunnan kunnan elinkelpoisuus. Kuntaliitoksia odotetaan tapahtuvaksi vapaaehtoispohjalta, mutta mm. talouskriteereihin ollaan sisällyttämässä ehtoja, joiden täyttymättä jäädessä valtioneuvosto voi käyttää ns. pakkoliitospykälää ja määrätä kuntia liitettäväksi. Kuntauudistuksen tavoitteeksi asetettu elinvoimainen kuntarakanne ei em. väestötavoitteen toteutuessakaan yksistään riitä, vaan sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan suurempaa väestöpohjaa erityisesti vaativan erikoissairaanhoidon järjestämisessä ja tuottamisessa. Ratkaisumalleista ei toistaiseksi ole päästy yksimielisyyteen. Toimintaympäristön muutos tulee väistämättä vaikuttamaan myös Oulaisten kaupungin tulevaisuuteen. Valtuuston asettama tavoite Oulaisten kaupungin säilymisestä itsenäisenä edellyttää oman toiminnan järjestämistä tavalla, jossa kaupungin talous on ylijäämäinen ja sote uudistuksessa löydetään kumppanuuksien kautta järkevät ratkaisut. Oulaisissa olevat alueellisestikin merkittävät Oulaskankaan sairaala sekä toisen asteen oppilaitokset tulee saada säilymään vähintään nykytasoisina myös jatkossa. Suunnitelmakauden lopussa kaupungille siirtyy huomattava omaisuus, kun Taukokangas säätiön hallinto tulee osaksi kaupunkikonsernia ja kaupunki nimeää säätiön hallituksen. Seinäjoki Oulu ratahankkeen eteneminen merkitsee alueelle ensivaiheessa työmahdollisuuksia ja toteutuksen jälkeen yhden keskeisen liikenneyhteyden olennaista paranemista. Hyvät liikenneyhteydet ovat aina myös mahdollisuuksien lisääntymistä tuotannollisen toiminnan saamiseksi alueelle. Toinen alueellista toimintaympäristöä muuttava hanke on Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimala, joka toteutuessaan tuo alueelle uusia työmahdollisuuksia ja asukkaita.

37 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Itsenäinen Oulainen Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Kaupungin tavoitteena on säilyä itsenäisenä kuntana myös suunnitelmakauden jälkeen. Tämä edellyttää, että kaupunki pystyy tuottamaan tai järjestämään tarvittavat palvelut itse tai yhdessä alueen kuntien kanssa ja että kaupungin talous on ylijäämäinen (ks. alla). Seuranta Kaupunginhallitus Toteutuma (toimintakertom.) Vuonna 2013 hyväksyttyyn kaupungin strategiaan on kirjattu tavoitteeksi, että kaupunki säilyy itsenäisenä. Kaupunki pystyi tuottamaan tai järjestämään tarvittavat palvelut pääosin itse, mutta myös yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Vuoden 2013 tilinpäätös on ylijäämäinen n Talouden tasapaino. Kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös oli alijäämäinen ja kaupungin tase meni n alijäämäiseksi. Kaupungin tulos on pidettävä ylijäämäisenä suunnitelmakaudella, millä estetään ulkopuolinen puuttuminen kaupungin itsenäisenä pysymiseen. Kaupunginhallitus Vuoden 2013 ylijäämäinen tilinpäätös ja vuoden 2014 talousarvion hyväksyminen ylijäämäisenä tähtäävät siihen, että ainakaan talouskriteerien perusteella kaupungin itsenäisyyttä ei voida asettaa kyseenalaiseksi. Kaupungin velkarahoitus pidetään tasolla, joka alittaa ns. kriisikuntakriteereihin kirjatun rajan (kuntien lainamäärä / asukas + 50%) Kaupungin ja valtiovarainministeriön sopimus talouden tasapainottamisesta on voimassa vuoteen Kaupungin velkamäärä kasvoi vuonna 2013 n. 2,2 milj. :lla, koska talousarviossa ollut sijoitusvarojen käyttö (n. 2,3 milj. ) jätettiin toteuttamatta valtuuston marraskuussa tekemällä päätöksellä. Perusteena oli, että korkotason ollessa alhaalla ei sijoitusvarallisuuden realisoimiseen ole syytä, varsinkin kun niistä saatavat tuotot ovat moninkertaiset. Johtosäännöt ajan tasalla. Johtosääntöihin tehdään tarvittaessa muutoksia ja pyritään eri hallinnonalojen sääntöjen harmonisointiin. Kaupunginhallitus Vuoden 2013 aikana ei tehty johtosääntömuutoksia. Tehdään kaupungille visio 2025 ja strategia vuoteen 2020 valtuuston, hallituksen ja johtoryhmän yhteistyönä. Kaupungin strategian laatiminen Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin strategian, joka laadittiin valtuuston, hallituksen ja johtoryhmän yhteistyönä. Luottamushenkilöiden koulutus Perehdytetään luottamushenkilöt kaupungin toimintaan ja talouteen. Kaupunginhallitus Vuoden 2013 alussa toteutettiin luottamushenkilökoulutus pääosin kaupungin oman henkilökunnan toimesta. Päätösten vaikutusten arviointi Riskienhallinnan malli Päätöksissä otetaan huomioon ympäristö-, ihmis- ja yritysvaikutukset. Kaupunginhallitus Laaditaan malli ja ohjeistus, jolla varmistetaan, että toimin- Kaupunginhallitus Päätösten vaikutusten arviointi sisältyy kunnallispoliittiseen keskusteluun ja asialliseen hallintokulttuuriin. Kaupungin sisäisen valvonnan ohje hyväksyttiin

38 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilökunnan jaksamisen turvaaminen. Työllistäminen ja nuorten kesätyöt taa liittyvät riskit voidaan tunnistaa ja niiden toteutuminen estää / vaikutuksia vaimentaa. Työhyvinvointiin osoitetaan resursseja ja suunnitellaan työjärjestelyitä, joilla voidaan jatkaa työuria ja myös saada uusia työntekijöitä. Kaupunginhallitus Perinteistä tukityöllistämistä jatketaan siinä laajuudessa kuin mitä valtio osallistuu kustannuksiin, työpajatoimintaa jatketaan ja nuoria työllistetään kesätöissä n. 40. Kaupunki toimii välittäjänä, mikäli yksityishenkilöt tai yritykset haluavat palkata nuoria kesätöihin. Kaupunginhallitus Kaupungin luottamushenkilöjohtoa ja johtoryhmä saivat koulutusta kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta. Kouluttajana oli Helge Vuori (BDO Audiator Oy). Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin riskienhallintasuunnitelman Kaupunginvaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Tyhy toimintaan käytettiin (netto) , pääosin ns. Kipinä päivien kustannuksiin ja kaupungin henkilökunnalle oli keväällä ja syksyllä Taukokankaalla ryhmiä (5 kpl / kausi). Palkkatukitöissä oli vuonna 2013 keskimäärin 16 pitkäaikaistyötöntä. Nuoria oli kaupungin kesätyökohteissa 41. Setelin avulla oli töissä yksityisellä sektorilla 40 nuorta. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 12,5 tilat Käyttökelpoiset, yhteiset tilat uudistettu Huoneiden uusiminen vaiheittain suunnitelmakaudella. (Tehty v. 2013) laitteet, välineet, ohjelmat jne. Laitteet ja välineet kunnossa. Ohjelmia päivitetään suunnitelmakaudella (sähköposti, kalenteriohj., henkilöstöhallinnon ohjelma). TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Asukasluku / Tulovero% 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 Lainakanta,M - pitkä - lyhyt 22,4 12,1 10,3 22,7 11,2 11,5 / 24,9 / 9,8 /15,1 23,4 10,6 12,8 Varainhoidon varat, M 11,2 12,7 / 13,8 11,9

39 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Elinkeinoelämän kehittäminen Elinkeinotoimisto/Oulaisten Yrityspalvelukeskus (YPK) TOIMINTA-AJATUS YPK:N tarkoitus on palvella yritystoiminnasta kiinnostuneita, perustamisvaiheessa olevia, paikka- kunnalle siirtyviä sekä täällä toimivia yrityksiä neuvomalla ja ohjaamalla esim. toimitiloja tai rahoitusta haettaessa. YPK koordinoi hanketoimintaa ja on mukana yritysten kehittämisessä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Elinkeinojohtaja on jäämässä eläkkeelle maaliskuussa Uusia yrityksiä ei synny riittävästi. Teollisten työpaikkojen lisääminen on vaikeaa. Rakennemuutos jatkuu. Hanketoiminnan tulevaisuus näyttää vaikealta ja niistä saatava hyöty jää marginaaliseksi. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) sisältötavoitteet) Hanketoimintaa lisätään. Vähintään yksi uusi hanke käyntiin. YPK Ohjelmakausi päättyi eikä uusia hankkeita voi aloittaa Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta jatkuu ELPO:n toiminta jatkuu. Se kokoontuu n. 7 kpl / vuosi. Elink.joht. EPO päivitettiin ja se hyväksyttiin helmikuussa 2014 valtuustossa Uusien yritysten lukumäärä lisääntyy + 20 kpl / vuosi YPK Uusia yrityksiä syntyi 19 kpl vuonna Työpaikat lisääntyy + 20 kpl / vuosi YPK Työpaikat väheni noin 50:llä vuoden aikana Kuntaa saadaan yksi merkittävä uusi yritys Työpaikkoja + 20 kpl YPK Yhden kasvuyrityksen käynnistymistä valmisteltiin ja toiminta käynnistyy 3 / 2014 RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat 4 huonetta Neuvotteluhuone puuttuu laitteet, välineet, ohjelmat jne. ok tk, puhelin, kalusto TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TS 2014 TS 2015 Työpaikat / Yritysten lkm / / Hankkeita lkm 2 2 3/2 3/2 3/2

40 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Maaseudun kehittämislautakunta Kylätoiminta TOIMINTA-AJATUS Omaehtoisen kylätoiminnan tukeminen. Tavoitteena on parantaa kylien elinvoimaisuutta, lisätä kylien välistä yhteistyötä, edistää kylien ja keskustaajaman vuorovaikutusta sekä toteuttaa kyläsuunnitelmia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Maaseutukylien asukkaiden elinkeinorakenne monipuolistuu. Maatilatalouden harjoittajien osuus kylien elinkeinorakenteessa vähenee. Kylätoimintaa aktivoidaan edelleen vireillä olevilla uusilla kylähankkeilla. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Vireä kylätoiminta. Kyläsuunnitelmien päivitys. Kylien ja keskustaajaman vuorovaikutus. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Avustetaan vuosittain kylien hankkeita 1-3. Päivitetään kaikkien kylien kyläsuunnitelmia tarpeen mukaan. Järjestetään kyläseminaari sekä kylien lentopalloturnaus. Kyläasutuksen säilyttäminen. Tonttipörssin päivitys. Seuranta Maaseudun kehittämislautakunta Maaseudun kehittämislautakunta Maaseudun kehittämislautakunta Maaseudun kehittämislautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Tavoite toteutui. Vuoden aikana avustettiin neljän (4) kyläyhdistyksen toimintaa. Kyläsuunnitelmia päivitettiin kylien toimesta omaehtoisesti. Tavoite ei täysin toteutunut. Kylien kuulemistilaisuuksia järjestettiin viisi (5), kylälentistä ei järjestetty. Tonttitarjonta lisääntyi ja tonttien kysyntä aktivoitui. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit maaseutuasiamies (oto) maaseutuasiamies+hankevetäjät tilat maaseututsto. ennallaan laitteet, välineet, ohjelmat jne. riittävät ennallaan TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Avustus kylätoimintaan / Tonttipörssi /

41 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Maaseudun kehittämislautakunta Yksityistieasiat TOIMINTA-AJATUS Hyväkuntoisen ja kattavan yksityistieverkoston turvaaminen Oulaisten kaupungin alueella. Aktivoidaan tiekuntia omaehtoiseen yksityisteiden kunnossapitoon. Kehitetään tiekuntien toimintaa ja etsitään uusia toimintatapoja yksityistieverkoston hoitoon. Tieyksiköiden uusimisella pyritään oikeudenmukaiseen tieyksikköjakoon. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Liikennemäärät ja ajoneuvojen akselipainot ovat lisääntyneet tuntuvasti viime vuosina. Vanhempien yksityisteiden kunto heikkenee nopeassa tahdissa. Yksityisteiden peruskorjaukset tulevat lisääntymään lähi vuosina. Yksityisteiden peruskorjausavustusten määrärahan tarve kasvaa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Yksityistieverkon kunnon säilyttäminen hyvänä. Avustetaan vuosittain 1-5 merkittävän yksitystien peruskorjausta. Avustetaan uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentamista. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Kunnosapitoavustusten kohdentaminen merkittävien- ja pysyvän asutuksen ulospääsyteihin. Kylmälän yt:n perusparannushankkeet sekä 1-5 uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentaminen. Seuranta Maaseudun kehittämislautakunta Maaseudun kehittämislautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Tavoite toteutui. Kunnossapitoavustusta maksettiin yhteensä ja saajia oli 196. Tavoite toteutui. Kylmälän yt. hanke saatiin lähes päätökseen, lisäksi avustettiin ennätysmäisesti 21 muuta yksityistien rakentamis- ja perusparantamishanketta. Oikeudenmukainen tieyksikköjako. Uusitaan vuosittain 8-12 tiekunnan tieyksiköt. Maaseudun kehittämislautakunta Tavoite ei ihan toteutunut. Yksiköintejä tehtiin kaikkiaan 7 tiekunnalle. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit maaseutuasiamies (oto) ennallaan tilat maaseututsto. ennallaan laitteet, välineet, ohjelmat jne. Wintie 1- ohjelma ennallaan TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Kunnossapitoavustukset / Kunnossapitoavustukset euroa 45,2 44,9 45,00/45,725 45,00 50,00 Yt. peruskorjaukset kpl Yt. peruskorjausavustukset euroa 10 34,3 9 39,07 10/22 40,00/38, , ,00

42 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusturvan hallinto/terveyspalvelut, sosiaalipalvelut TOIMINTA-AJATUS Perusturvapalvelut järjestää kaikki Oulaisten kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tasapuolisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluilla tuetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä autetaan asukkaita eri elämäntilanteissa heidän koko elämänkaarensa ajan. Perusturvapalveluita kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisena kokonaisuutena, siten että varmistetaan niiden toimiminen nykyoloissa sekä mahdollisissa uusissa yhteistoiminta muodoissa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Perusturvapalvelut tuotetaan Oulaisten noin 7800:lle asukkaalle, joka asukasluku ei vastaa voimassaolevan Paras-lain eikä laadittavana olevan sote-rakennelain väestövaatimuksia palvelujen järjestämisen edellytyksistä. Paras-lain voimassaolo päättyy vuoden 2014 lopussa ja sen voimassaolon jatkaminen näyttää todennäköiseltä ellei rakennelakia hyväksytä suunnitellussa aikataulussa sitä korvaamaan. Valtion suunnittelemien sote-palveluiden järjestämisen tavoitemalleiksi on esitetty väestömäärältään asukkaan sotealueiden muodostamista, joihin kaikkien kuntien tulisi kuulua. Perusalueena asukkaan kunta voisi tietyillä edellytyksillä järjestää joitain sote-palveluita. Oulaisissa perusturvan palvelut järjestetään olemassaolevan kunnallisen palvelumallin mukaisesti siihen saakka, kunnes kunta hakeutuu tai kunta velvoitetaan suuremman yh-teistoiminta- tai muun toiminnallisen alueen osaksi. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Sosiaali- ja terveyspalveluiden saumaton yhteensovittaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen integroiminen Perusturvan asiakasprosessien ja palveluprosessien yhteensovittaminen Näiden pohjalta strategisten tavoitteiden asettaminen, johtamisen kehittäminen rakenteellisten muutosten valmistelu Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Palveluketjujen saumaton toiminta. Oulaisten kaupunki osallistuu jokilaaksojen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä koordinoivan yhteistyöelimen työhön. Perhepalvelut, vanhuspalvelut, terveyspalvelut kustannukset tasapainoon, palveluohjauksen, - suunnittelun luominen, palvelutasojen määrittely henkilöstösuunnitelma, Seuranta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Toteutuma (toimintakertom.) Oman perusturvan toinen toimintavuosi (ilman shpsopimusta) sisälsi nim. toimintaketjujen muutoksia, esim hoivaosaston purku/siirto. Sote-palveluiden hyvä alueellinen yhteistyö, mutta ei konkreetisia tuloksia. Prosessijohtamisen kehittämisessä edetty hitain askelin käytännössä hallinnon ehdoilla, uudistusten hyväksymiselle esteitä vrt. vanhustyön johtamisjärjestelylle ei hyväksyntää Laitoshoidon purkaminen, ostopalvelut /ulkoistuksen kasvu; RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit perusturvajohtaja, taloussihteeri, toimistosihteeri, 0,5 palvelusihteeri 0,5 palvelusihteerin osuus siirtynyt päivähoidon kustannuspaikalle. tilat hyvät laitteet, välineet, ohjelmat jne.

43 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Perusturvalautakunnan / kokoukset/vuosi Kokousten pykälät / Viranhaltijoiden tekemät päätökset sosiaalitoimessa/ terveystoimessa 6934 / / / / / 700 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 6600 / 700 Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/avoterveydenhuolto TOIMINTA-AJATUS Tuottaa hyvätasoiset terveysneuvonnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja avosairaanhoidon palvelut. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Sähköinen eresepti otetaan käyttöön mennessä, mikä edellyttää koko henkilöstön koulutusta sekä laite- ja ohjelmistohankintoja. Ensihoitopalveluiden järjestäminen siirtyy PPSHP:lle , mikä vaikuttaa mm.kustannuksia nostavasti sekä lääkärin vastaanoton henkilöstöjärjestelyihin. Erikoissairaanhoidosta siirtyy enenevässä määrin mm. syöpä-, eturauhas-, sydän-, aivohalvaus- ym. potilaiden kontrolleja ja hoitoja perusterveydenhuoltoon mikä vaatii lisää lääkäreiden ja hoitajien työpanosta ja toiminttapojen kehittämistä sekä lisää lääke- ja tutkimuskuluja. Erikoissairaanhoidosta on siirtynyt kalliita tutkimuksia kuten pään magneettitutkimukset ja ct-tutkimukset perusterveydenhuollossa tehtäviksi. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Lääkäripalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Ilta-,,yö ja viikonloppupäivystys ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lääkäri-hoitaja työparimallilla toimitaan. Hoitajan vastaanottopalveluiden riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Asiakkaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Akuuttihoidon tarpeeseen vastataan viiveettä. Lääkäri-hoitaja työparimallia kehitetään Seuranta laadunarviointi, palautteet Päivystävän sairaanhoitajan vastaanottopalveluita on maanantaista perjantaihin klo Diabetes-, astma-, sydän- ja reumahoitajan vastaanottopalveluita on saatavilla kohtuullisesti. laadunarviointi, palautteet Toteutuma (toimintakertom.) Lääkärin- ja hoitajan vastaanottopalveluja on tarjottu hoitotakuun rajoissa. Ajoittain on ollut vajetta sekä lääkäri- että hoitajaresursseissa sairauslomien vuoksi. Johtavan lääkärin työt on hoidettu määräaikaisilla viranhaltijoilla v Lääkäri-hoitaja työpari mallilla on toimittu resurssien sallimissa rajoissa. Yhteispäivystyksen käyttö on ollut vuoden 2012 tasoa. Sairaanhoitajista kaksi on toiminut määräaikaisina, koska toimia ei ole saatu täyttää vakinaisesti. Edellä mainitut epävarmuustekijät ovat hidastaneet hoitajien vastaanottotoiminnan laajentamista. Diabeteshoitaja on toiminut kokopäiväisenä syyskuusta

44 Oulaisten kaupunki Tasekirja Terveysneuvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeljaterveydenhuolto sekä hoitajan vastaanotot) turvataan. Ensihoito Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta annetun asetuksen ( /380) velvoitteet. Ennaltaehkäisevässä työssä suunnataan toimintaa perhekeskeisyyteen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Ryhmätoimintaa laajennetaan perhevalmennukseen ja alle kouluikäisten vanhemmille. Elämäntaparyhmiä käynnistetään aikuisväestölle yhteistyössä mm PPSHP:n perusterveydenuollon yksikön, oppilaitosten, seurakunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Minimoida kustannusten nousu. Minimoida lisääntyneistä omista tehtävistä aiheutuva paine. laadunarviointi, palautteet laadunarviointi, palautteet lähtien. (käyntejä 979,puh 806) Päivystävän sairaanhoitajan vastaanottoa on ollut lähes suunnitellusti (käyntejä 2361, puh.349) Sydänhoitajan vastaanotto on ollut noin ½pv/vk (käyntejä 125,puh.65) Astmahoitajan vastaanottoa on ollut noin 8h/vk (käyntejä 285,puh 468) INR hoitajan vastaanottoa on ollut n.16h/vk (käyntejä 2449,puh 719)) Reumahoitajan vastaanottoa on ollut n.4-6h/vk (käyntejä 87, puh 389) Neuvola- ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluita on tarjottu lähes neuvolaasetuksen velvoitteiden mukaisesti, vaikka ajoittaista vajetta oli sekä lääkäri- että hoitohenkilökunnassa sairauslomien vuoksi. Perhekeskeisyys ja moniammatillisuus ovat lisääntyneet palveluissa. Ryhmätoiminta on laajentunut perhevalmennuksen lisäksi elämäntaparyhmiin tavoitteiden mukaisesti. Ensihoidon henkilöstö on osallistunut lääkärin vastaanoton työhön niukemmin kuin aikaisemmin lisääntyneiden sairaankuljetustehtävien vuoksi, mikä osaltaan on tuonut paineita omalle hoitohenkilökunnalle sekä arkistotoimelle. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit lääkärin vastaanotto: lääkäreitä 6, sairaanhoitajia 6, 1 terveyskeskusavustaja, 1 osastonsihteeri, koko avohoidolla 2 yhteistä laitosapulaista Terveysneuvonta: 4 terveydenhoitajaa Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa lisätarve: 1 sairaanhoitaja lääkärihoitaja työparityöskentelyyn ja hoitajan vastaanottojen pitämiseen; (Atk-vastuuhoitajan tehtäviin ½- hoitajan työpanos, astmahoitajan tehtäviin 1pv/vko, muistihoitajan tehtäviin 1pv/vko, diabeteshoitajan tehtäviin kokopäiväinen hoitaja, INR-tutkimuksiin noin ½-hoitajan työpanos.) 2 määräaikaista sairaanhoitajan tointa vakinaistetaan toiminnan vakiinnuttamiseksi. tilat saneeraustarvetta vastaanottotiloissa saneeraussuunnitelma v laitteet, välineet, ohjelmat jne. laitteita ja välineitä sekä atk-ohjelmia Uusittavaa kalustoa mm tutkimus-

45 Oulaisten kaupunki Tasekirja päivitettävä vuosittain pöytiä 3 kpl, potilaspaarit, pyörätuoli, otsalamppuja, ohjelmistopäivityksiä TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Lääkärin vastaanotto / Yhteispäivskäynnit puhelut hoitajan vo / / / Lääkärit,puhelut / Hoitajien vast.otto / käynnit Terveysneuvonta / käynnit Koulu- ja opiskiskelijath käynnit ulkokuntalaiset / / Hoitajan puhelut / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/fysioterapia TOIMINTA-AJATUS Fysioterapia tuottaa Oulaisten kaupungin perusterveydenhuollon asiakkaiden tarvitsemia liikkumista ja toimintakykyä edistävien ja ylläpitävien sekä toimintakyvyn alenemista ehkäiseviä palveluja perusturvassa sovittujen raamien mukaisesti. Tavoitteena on, että asiakkaat selviytyvät omiin voimavaroihinsa nähden mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä omassa elinympäristössään. Fysioterapiassa asiakas nähdään aktiivisena ja omasta terveydestään vastuuta ottavana henkilönä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Väestön ikääntyminen lisää fysioterapian tarvetta asiakkaiden toimintakyvyn turvaamiseksi. Tehtäväalue on laajentunut omaisten ja perheiden tukemiseen elämän eri vaiheissa eri-ikäisten osalta. Erikoissairaanhoidosta tulee enenevässä määrin yhä aikaisemmassa vaiheessa akuuttia kuntoutusta vaativia potilaita sekä vuodeosastolle että avohoitoon. Kuntoutustarve ja apuvälineisiin liittyvien palvelujen tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Fysioterapiahenkilökunnan aikaa kuluu merkittävästi myös välillisiin tehtäviin; mm. lääkinnällisen kuntoutuksen valmisteluun ja toimeenpanoon. Tekonivelleikattujen potilaiden postoperatiiviset kontrollit ovat siirtyneet vuoden 2012 alusta erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksen fysioterapiaan. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Fysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Esim..leikatuille potilaille fysioterapia järjestetään tiiviisti ja välittömästi. Lapsille tehtyihin kuntoutuspyyntöihin vastataan lyhyellä viiveellä. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Fysioterapiapalveluita on tarjottu eri ikäryhmille perusterveydenhuollolle asetettujen velvoitteiden mukaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

46 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tarjotaan fysioterapiapalveluita vuodeosaston potilaille. Ryhmäkuntoutusta tarjotaan Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit Kuntoutustyöryhmä toimii. Yksilökuntoutusta saavat lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat. Lisäksi potilaat, joiden toimintakyky on akuutisti muista syistä laskenut vaarantaen kotona selviytymisen Ryhmäkuntoutusta järjestetään yksinomaan allaskuntoutuksena, koska omat ryhmäkuntoutustilat puuttuvat. Allaskuntoutukselle on runsas kysyntä, koska se soveltuu monien eri tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntouttamiseen. Samassa allasryhmässä pärjäävät ja siitä hyötyvät suhteellisen erikuntoiset ja ikäiset henkilöt. Allasryhmiin saadaan siirrettyä leikattuja potilaita yksilökuntoutuksesta suhteellisen akuutissa vaiheessa vähentää yksilökäyntejä. Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Huolehditaan, että tarvittavia apuvälineitä olisi viiveettä saatavilla. Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano. Vuodeosastolla fysioterapiapalveluita on tarjottu tavoitteiden mukaisesti. Vuodeosastokäyntejä on ollut 413. Toimintakykyä tukevaan toimintaan fysio-terapiahenkilökuntaa on riittämättömästi. Ryhmäkuntoutusta on tarjottu tavoitteiden mukaisesti, koska laajempaan ryhmätoimintaan henkilökuntaresurssit eivät riitä. Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit on tarjottu lähes viiveettä kotona asumisen mahdollistamiseksi ja toimintakyvyn säilymiseksi ja parantamiseksi. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 fysioterapeutti ja 1 kuntohoitaja sekä 0.4 osastonsihteeri, laitosapulaisen ja kiinteistöhuoltajan työpanosta apuvälinehuoltoon ja siivoukseen noin 8h/viikko Nykyinen terapeuttien määrä ei ole riittävä. Kuten aiemminkin on esitetty, olisi välttämätöntä saada yksi fysioterapeutin toimi lisää. Nykyiset resurssit eivät riitä laajan tehtäväkentän huolelliseen hoitoon. Terapioiden määrää joudutaan karsimaan liian tiukasti sekä avo- että osastopuolella. On kuntoutujia, joiden terapiassa tarvittaisiin kahta terapeuttia, mutta nykyisillä resursseilla joudutaan toimimaan liian usein yksin, mikä kasvattaa riskejä. Toinen fysioterapeutti turvaisi joustavamman ja riittävän palvelun asiakkaille ja helpottaisi merkittävästi tilat Fysioterapia- ja apuvälinelainaamon tilat ovat sijainniltaan hyvät, koska sijaitsevat tk:n päärakennuksessa. Kumpikaan tila ei täytä nykyaikaisia hoitotilojen vaatimuksia. fysioterapian työjärjestelyjä. Apuvälinevaraston tilat sekä fysioterapiatilat tullaan peruskorjauksen yhteydessä saattamaan nykyisten laatuvaatimusten tasolle. Tilat tulevat saneerattavan vuodeosaston 1.

47 Oulaisten kaupunki Tasekirja laitteet, välineet, ohjelmat jne. Allasryhmiä varten vuokrataan Taukokankaan allastilaa 4 tuntia/vko. Laitteet ja välineet ovat vaatimattomia, mutta kolme nykyaikaista harjoittelulaitetta on hankittu. kerrokseen. Laitteiden ja välineiden laatu, määrä ja huolto paranevat oikealle tasolle saneerauksen myötä. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Yksilökäynnit / Ryhmäkäynnit / Apuvälinelainaus / Puhelut / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/erityistyöntekijät TOIMINTA-AJATUS Terveyskeskus tarjoaa psykologin, puheterapeutin ja sosiaalihoitajan palveluita. Sosiaalitoimesta hoidetaan sosiaalihoitajan tehtävät TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Terveyskeskuspsykologin työpanosta tarvitaan ennaltaehkäisevään työhön neuvolassa sekä tutkimus- ja terapiatyöhön lasten ja nuorten mielenterveystyössä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Terveyskeskuspsykologi toimii puolen työajan osalta ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä ja puoleksi tutkimus- ja terapiatyössä. Puheterapeutti tarjoaa puheterapiapalveluita Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Terveyskeskuspsykologi toimii ohjaus-, neuvonta ja valistustehtävissä sekä tutkimus-, hoito- ja kuntoutustyössä pääasiassa lapsille ja nuorille. Toimii konsulttina muille työntekijöille. Puheterapeutti hoitaa etupäässä leikki-ikäisiä ja aivoverenkiertohäiriöstä johtuvia puhevaikeuksia sairastavia potilaita. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Psykologin palveluita on ollut tarjolla vain noin päivä viikossa ostopalveluna, koska psykologin virkaa ei saatu täytettyä. Puheterapiapalveluita on tarjottu tavoitteiden mukaisesti. Sosiaalihoitaja hoitaa sosiaalietuuksiin, lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä asioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa. Lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä asioissa sosiaalitoimiston sosiaalityö avustaa osaamisellaan terveyskeskusta. Vuodeosastojen ja mielenterveystoimiston asiakkaiden sosiaalisten/taloudellisten asioiden hoidossa terveyskeskus ja sosiaalitoimisto toimivat yhteistyössä. Terveyskeskuksesta puuttuu sosiaalihoitaja. Sosiaalitoimisto on rajallisista resursseistaan huolimatta tarjonnut sosiaalityön osaamista terveyskeskukselle. Sosiaalityön profession käytön hyödyntäminen terveyskeskuksessa on myös heikentynyt resurssin pitkän poissaolon myötä.

48 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 psykologi, 1 puheterapeutti, sosiaalihoitajan työpanos sisäisenä Sosiaalihoitajan virka tulisi täyttää lähivuosina. resurssin siirtona. tilat terveyskeskuksessa omat työhuoneet laitteet, välineet, ohjelmat jne. Työssä tarvittavat tutkimus, hoito ja atk välineistöä kohtuullisesti Vuosittain päivitettävä. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Psykologi, / käynnit Puheterapeutin / käynnit Yhteensä / puhelut / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/suun terveydenhuolto TOIMINTA-AJATUS Tarjota kuntalaisille suun terveydenhuollon laadukkaat peruspalvelut kustannustehokkaasti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Suun terveydenhuollon suoraostosopimus Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa päättyy vuoden 2012 lopussa. Perusturva kilpailuttaa hammashuollon palvelut vuosiksi Perusturva varautuu kilpailutuksen järjestämiseen, siten että nykyisen palvelutuottajan kanssa tehdään määräaikainen kolmen kuukauden jatkosopimus maaliskuun loppuun 2013 saakka. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Palvelujen taloudellinen tuottaminen Palvelujen kattavuus Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Käynnin hinnan pitäminen vastaavan kokoisten yksikköjen tasolla. Tavoitetaan väestöstä vähintään 30 % vuosittain Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Palvelut kilpailutettu kevään 2013 aikana. Hankintasopimus on tehty ehdollisena Attendon kanssa Valitus markkinaoikeudessa. Ylitetty reilusti asiakkaiden määrässä Terveyden edistäminen Ensiapukäyntien vähentäminen Ensiapukäyntien määrä kohtuullinen Pyritään pitämään maksutulojen ja menojen suhdeluku mahdollisimman suurena Suusairauksien ennaltaehkäisy Maksutulot/menot % seuranta 14-vuotiaiden tervesuisten määrän lisääminen Maksutulot kasvaneet ed. vuodesta: kok Huomio kohdistettu lasten ja nuorten tarkastus- ja hoitok.

49 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Käyntien määrät / Asiakkuudet Maksutulot TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuollon erikoisyksikkö/mielenterveystyö TOIMINTA-AJATUS Mielenterveystyön yksikkö vastaa erityistason mielenterveystyöstä perusterveydenhuollossa TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Nuorten ja työikäisten mielenterveysongelmat vaativat lisääntyvästi mielenterveysyksikön palveluita. Mielenterveystyötä tulee kehittää moniammatilliseen ja alueelliseen työskentelyyn, jotta voidaan turvata riittävän monipuoliset terapiat ja tukitoimet sekä ennaltaehkäisevässä työssä että sairaanhoidossa ja kuntoutuksessa. Jatketaan psykoositoimintamallin juurruttamista käyttöön. Osallistutaan VIRTA Oulaisten koski hankkeeseen. Nuorten, vuotiaiden, asiakkaiden osuutta mielenterveysyksikössä vähentää perheneuvolassa syyskuulla 2012 aloittanut nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Aikuisten ja nuorten erityisosaamista vaativien psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu. Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Potilaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Ei-kiireellinen hoito voidaan aloittaa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Potilaat saavat tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän/tarpeenmukaisen hoidon henkilöstöresurssien puitteissa. Päivystystarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan. Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuudet Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Potilaiden hoidontarve on pystytty arvioimaan ja hoito aloittamaan hoitotakuun mukaisesti. Perusterveydenhuollon konsultaatiopyyntöihin on vastattu. Työnohjauksellisia tapaamisia neuvolan ja kotisairaanhoidon kanssa on jatkettu. Sosiaalitoimen kanssa on pidetty yhteistoimintapalavereita.

50 Oulaisten kaupunki Tasekirja Toimiva hoidonporrastus perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoito) Ennalta ehkäisevä mielenterveystyö, syrjäytymisen ehkäisy Alueellinen työskentely Kriisityö: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisityöstä tiedottaminen ja kouluttaminen. Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta. Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi. Osallistutaan ennalta ehkäisevään mt-työhön vuotiaille työttömille suunnatun VIRTA hankkeen kautta. Osallistutaan Jokilaaksojen SOTE 2 eli mt- ja päihdetyön teemaryhmään. Ryhmän tavoitteena on kehittää alueellista yhteistyötä. Kriisiryhmän kokoontumiset säännöllisesti. Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastaaminen. Jälkihoidosta huolehtiminen On osallistuttu Taukokankaan kuntoutustyöryhmään sekä tarpeen mukaan Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on jatkettu (Jelppiverkko, Seurakunta ja JEDU/OAMK. On osallistuttu koulutuksiin. Yhteydenpito perusterveydenhuollon kanssa toimii yksittäisten asiakkaiden kohdalla. Edelleen Tuumaan ohjautuu helposti elämäntilanteiden kriisit sekä lievät ja keskivaikeat mielenterveys- ja ahdistuneisuushäiriöt. On osallistuttu VIRTAtyöryhmän toimintaan. SOTE 2 ryhmä ei ole kokoontunut vuoden 2013 aikana Kriisiryhmä on kokoontunut säännöllisesti sekä koko ryhmä on osallistunut yhteiseen työnohjaukseen. Ryhmässä on 10 jäsentä. Vuoden aikana on järjestetty 8 debriefing-istuntoa. Seurantakäynnit ovat toteutuneet sovitusti. Kriisien jälkeistä hoitotyötä tehdään mielenterveysyksikössä jatkuvasti. tilat Terveyskeskuksessa omat vastaanottotilat. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Psykiatrin ja psykologin palvelut ostopalveluna, 3.5 psykiatrista sairaanhoitajaa, osastonsihteeri, sosiaalityöntekijän työpanos tulee peruskunnalta Psykiatrin saaminen viranhaltijaksi mahdollistaisi terapiat avohoidossa kattavammin sekä laitoshoidon tarpeen arvioinnit tarkoituksenmukaisimmin ja taloudellisemmin. Pyritään saamaan konsultoiva psykologi sekä täytetään terveyskeskus psykologin virka. Asiakaspaine Tuumaan kasvanut huomattavasti (mm. tk-psykologin puuttuminen, poliklinikan lääkärivaje): Koulu- ja terveydenhuollosta asiakaspaine lisääntynyt. Toimintavuonna tiloihin ei ole tehty muutoksia.

51 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Käynnit / Puhelut / Ryhmäkäynnit Kriisitilaisuudet /44 3/8 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuolto/toimintatupa TOIMINTA-AJATUS Mielenterveyskuntoutujien arjen hallinnan tukeminen kuntouttavan toiminnan avulla TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimintatuvan palveluita kehitettävä entistä paremmin tukemaan nuorten ja työikäisten selviämistä koulutukseen, työelämään, tuettuun työtoimintaan ja itsenäiseen elämään moniammatillisena yhteistyönä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kotona yksin tai perheen kanssa asuva kuntoutuja, jolla on riittävät tukitoimet Omaisten tukeminen. Yhteistyö eri tukitahojen kanssa. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Arjessa selviytymiseen, koulutukseen, tuettuun työtoimintaan tai työelämään palaamiseen tuetaan. Suunnittelemattomien sairaalajaksojen ehkäisy. Kotikunnan tarjoamien palvelujen ja tukiverkon löytyminen. Vertaistuki. Tarpeenmukainen yhteistyö omaisten, sosiaalitoimen, työpaikkojen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan jne. kanssa. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Päivittäinen kävijämäärä on ollut keskimäärin 10 asia-kasta. Kaikkiaan Toiminta-tuvalla on asiakkaita 30. Vuoden aikana on järjestetty kahdet myyjäiset sekä retkiä. Toimintatupa on ollut auki 5 päivänä viikossa. Tuettuun avotyötoimintaan on osallistunut 7 henkilöä. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on tehty tarpeen mukaan. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit ½ -psyk.sairaanhoitaja ja ½ - lähihoitaja määräaikainen ½-lähihoitajan lisätyöpanos mahdollistaa kasvaneen asiakaskunnan hoitamisen avohoidossa, jolloin laitosjaksoja voidaan vähentää. On myös työturvallisuus asia. Esitys: lähihoitajan toimen muuttaminen kokopäiväiseksi. tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. kaupungin vuokrahuoneisto toimivat laitteet ja välineet ko. toimintaan vuosittain tarvetta täydentää TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Käynnit / Ulkokuntien käynnit /

52 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuollon erityisalue/a-klinikka TOIMINTA-AJATUS Riippuvuusongelmien(alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuus) arviointi, hoito ja kuntoutus sekä kuntoutuksen suunnittelu. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Erilaisten riippuvuuksien lisääntyminen lisää palvelujen tarvetta mm. huumeriippuvaisille annettava korvaushoito vaatii lähivuosina lääkärin ja hoitajien työpanosta lisääntyvästi. A klinikan työtä on kehitettävä moniammatillisen ja alueellisen yhteistyön suuntaan ongelmien moninaisuuden ja laaja-alaisuuden vuoksi. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite A klinikalla hoidetaan asiakkaita, joilla on päihde-, huume-, lääke- tai peliriippuvuusongelmia. Perheen ja omaisten huomiointi ja tukeminen hoidossa. Yhteistyö sosiaalitoimen ym. toimijoiden kanssa. Päihdetyön konsultaation antaminen Raittiuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Hoidon tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy turvataan hoitotakuun puitteissa. Hoito on suunniteltua, tavoitteellista ja laadukasta. Tarvittava katkaisu- ja laitoshoito järjestetään. Tarvittava katkaisu- ja laitoshoito järjestetään. Lisätään yhteistyötä terveyskeskuksen poliklinikan kanssa. Yhteistyö asiakkaan omaisten kanssa. Hoitoneuvottelut. Kotikäynnit. Yhteiset neuvottelut. Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset, Tehdään ehkäisevää päihdetyötä mm. Ehkäpä ryhmän (koulut, poliisi, seurakunta jne) kautta sekä alueellista yhteistyötä Oulun Eteläisen Päihdetyöryhmän kanssa. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Hoidontarpeen arviointi ja hoidon aloitus on toteutunut hoitotakuun mukaisesti. Korvaushoidossa on aloittanut 3 henkilöä. Laitoshoidossa on ollut 7 henkilöä. A klinikan paineita ovat lisänneet koevapauteen vankilasta päässeiden vankien seurantakäynnit sekä lastensuojelu-asiakkaiden lisääntyminen. Lisäpaineiden vuoksi jouduttiin palkkaamaan toinen sairaanhoitaja syyskuusta alkaen. Yhteistyötä on lisätty sekä poliklinikan että vuode-osaston kanssa. Vuodeosasto on huolehtinut korvaushoidosta viikonloppuisin. Hoito on kokonaisvaltaista ja perheenjäsenillä on mahdollisuus osallistua hoitoon asiakkaan suostumuksella. Tarvittaessa on järjestetty myös paritapaamisia. Yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut toimivaa ja joustavaa. Perusterveydenhuollon konsultaatioihin on vastattu. Korjaavaa ja ennaltaehkäisevää päihdetyötä on tehty. Ehkäisevään päihdetyöhön on osallistuttu sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Aloitettu Pakka-toimintamallin käyttöönotto.

53 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Lääkäripalvelut ostopalveluna, 1 sairaanhoitaja Ajoittain tarvitaan vartijaa. Moniammatillisen ja alueellisen työryhmän tarve. tilat Vastaanottohuone mielenterveysyksikössä laitteet, välineet, ohjelmat jne. toimivat tarvittavat päivitykset atk -ohjelmiin TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 käynnit / puhelut / ryhmäkäynnit - 0 2/0 2 2 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuolto/vuodeosastohoito TOIMINTA-AJATUS Akuutilla vuodeosastolla hoidetaan akuutisti sairaita, laitoshoitoa vaativia potilaita 25:llä sairaansijalla, mutta osastojen saneeraussuunnitelmassa akuuttiosaston kooksi suunnitellaan sairaansijaa. Hoivaosastolla hoidetaan pitkäaikaissairaita, laitoshoitoa tarvitsevia potilaita 20:llä sairaansijalla., joista pitkäaikaishoidossa 18 ja kaksi laitoshoitoa vaativaa vuorohoitopaikalla. Hoivaosasto siirretään hallinnollisesti vanhuspalveluihin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Saneraus suunnitellaan vuosille Akuuttiosasto toimii 25 paikkaiselna saneeraukseen saakka. Hoivaosasto siirretään vuonna 2013 hallinnollisesti perusturvan vanhuspalveluihin, tehostetun palveluasumisen yhteyteen omana laitosasumisen muotona Mahdollisuuksen mukaan tarjotaan akuuttihoitoa ulkopaikkakuntalaisille. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Akuutti vuodeosasto: hoidetaan akuutisti sairaat, kuntoutusta, katkaisuhoitoa ja tutkimuksia ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat perusterveydenhuollossa. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Potilaat saavat diagnoosin ja toimintakyvyn mukaisen hoidon riittävien henkilöstöresurssien puitteissa.. Seuranta laadunarviointi, palautteet Toteutuma (toimintakertom.) Akuuttivuodeosasto (25ss) on toiminut tavoitteiden mukaisesti. 4-5 hoivapoti-lasta on joutunut odotta-maan jatkohoitopaikkaa hoivapalveluihin. 2-3 lomapaikan tarvitsijaa on hoidettu vuorotellen osastolla. Ulkopaikkakuntalaisia on voitu hoitaa vähemmän kuin tuloodotukset olisivat edellyttäneet. Hoidon laadusta on saatu myön-teistä palautetta, valituksia ei ole tehty. Henkilöstömitoitus on ollut suositusten mukainen lisäresursseilla.

54 Oulaisten kaupunki Tasekirja Akuutti vuodeosasto: huolehditaan jatkohoito erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille. Erikoissairaanhoidosta otetaan jatkohoitoon viiveettä. seurataan jonotuspäiviä Jatkohoitopaikka erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille on pystytty järjestämään viiveettä. lv-hoitoja ym. vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevat polikliiniset potilaat hoidetaan akuutilla osastolla iltaisin ja viikonloppuisin Varaudutaan henkilöstöresursseissa sekä määrällä että tietotaidolla vaativan sairaanhoidon toteuttamiseen polikliinisille potilaille. Varaudutaan lääkehoito- ym. hoitotarvikekuluissa ko. kustannuksiin. Lisääntyvästi on hoidettu päivystysaikana avohoidosta tulevia mm. iv- ja haavahoitopotilaita sekä korvaushoitopotilaat. Hoivaosasto: hoidetaan ja kuntoutetaan pitkäaikaissairaita, jotka vaativat laitoshoitoa Autetaan potilaita päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavaa työotetta käyttäen. Tehdään yhteistyötä omaisten ja yhteistyötahojen kanssa laadunarviointi, palautteet Hoivaosasto siirrettiin sosiaalitoimen alaisuuteen hoivapalveluihin. Potilaat siirrettiin maaliskuussa Lääkehoidon seurantaa ja tarvittavat muutokset lääkehoidossa. Suoritetaan osastojaksolla lääkehoidon seurantaa ja tarvittavat muutokset kotihoidossa oleville asiakkaille. laadunvarmistus Lääkehoidon seurantaa on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Hoivaosastolla hoidetaan vuorohoidossa olevia kotona asuvia laitoshoitoa vaativia pitkäaikaissairaita. Tuetaan osastojaksoilla kotona selviytymistä sekä potilaan että omaisten osalta. Vuorohoidossa olevat siirtyivät hoivapalveluihin. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit akuuttiosasto: lääkäri kiertää arkipäivisin, osastonhoitaja, sairaanhoitajia 10, perushoitajia 10, joista yksi määräaikainen, laitosapulaisia 3 ja 1 perushoitaja varahenkilönä Hoivaosasto:lääkäri käy kerran viikossa ja tarvittaessa, osastonhoitaja, sairaanhoitajia 2, perushoitajia 10 ja 2 perushoitajaa varahenkilönä, laitosapulaisia 3. Osastoilla yhteinen määräaikainen (tällä hetkellä saakka) terveyskeskusavustaja. Molemmilla osastoilla tarvitaan sijaisuuksiin työntekijät. Akuuttiosaston mitoitus: Mikäli sairaansijojen käyttö pysyy suunniteltuna, suunniteltu henkilöstö täyttää hoitajamitoitukselle asetetut vaatimukset. Mikäli osastojen käyttöaste nousee, tarvitaan lisähenkilökuntaa. Saneeraukseen varaudutaan. 2 uutta perushoitajan tointa. Hoitajamitoitus vaatii 10 perushoitajaa, joka on ollut jo käytössä (1 määräaikainen perushoitaja). 1 terveyskeskusavustaja vakinaiseksi tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. korjauksen tarve mm. huone- ja pesutiloissa, Wc tiloja liian vähän, ilmastointi puutteellista sänkyjen, kaluston uusimiseen ja apuvälineiden hankitaan varuduttava remontti suunniteltu vuodelle Remontti siirtyi vuosille vuosittain on sunniteltu, että 2 sänkyä/osasto uusitaan, mm.l iikkumisen, siirtymisen ja hoitamisen apuvälineitä tarvitaan lisää

55 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Akuuttisastohoitopäivät Oulainen / Ulkok / Asiakkaita Hoitojaksoja Katkaisuhoito Hoitoaika keskm. Kuolleita 10 vrk 41 9 vrk 37 9vrk 40 Hoivaosasto: hoitopäivät Oulainen 8300 Ulkok / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2013 Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalityö/sosiaalityö, muu sosiaalityö, asumispalvelut ja ehkäisevä perhetyö TOIMINTA-AJATUS Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Sosiaalityössä toiminta sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen asioiden järjestämisessä, mutta myös autetaan ja tuetaan. Olennaista on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yhteistyö muiden asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Ennalta ehkäisevän perhetyön tarkoituksena on tarjota perheen henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon perustuvaa kodin- ja lastenhoidollista apua. Perhetyö on perheen arjessa tapahtuvaa tilapäistä ja ennaltaehkäisevää apua, joka ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Asiakkaaksi hakeudutaan joko ottamalla itse yhteyttä perhetyöntekijään tai kertomalla huolista esimerkiksi lastenneuvolassa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Sosiaalityön palveluiden sisäistä yhteistyötä, toimintaprosesseja ja työnjakoa kehitetään ja tarvittaessa tehdään muutoksia. Terveyskeskuksen sosiaalityön tarve hoidetaan sosiaalitoimiston aikuissosiaalityöntekijän resurssin turvin kerran viikossa. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut hankitaan ostopalveluna. Painopisteenä on asumispalvelujen palveluketjun toimivuus yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Ehkäisevä perhetyö on eriytetty omaksi toiminnoksi lastensuojelupuolelta sosiaalityön kustannuspaikkaan vuonna Erityispainopisteenä huomioidaan kaikessa asiakastyössä hyvän hallinnon vaatimusperiaatteet eli asiakkaan kuuleminen, päätöksenteko perusteluineen ja viivytyksetön käsittely, sekä neuvonta ja ohjaus TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tasapainoinen ja toimintakykyinen kuntalainen ja perhe. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Asiakaspalaute. Suora palaute ja /tai muistutus Seuranta Perusturvalautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Palautelaatikko kysely toteutettiin Vastauksia saatiin 4 kpl. Palveluihin oltiin 75 %:sti tyytyväisiä.

56 Oulaisten kaupunki Tasekirja Toimiva ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä neuvonta ja ohjaus. Sosiaalipäivystys Päivystysalueen kunnat: - Oulainen - Pyhäntä - Ppky Kallio - Ppky Selänne - Sote Helmi Asiakas saa sosiaalitoimistosta vastaanottoajan 1-3 päivän sisällä varauksesta. Kiireellisessä tapauksessa toimitaan välittömästi. Asiakkaan kohtelu hyvien hallintovaatimusten mukaisesti. Työnohjaus ja konsultaatiot Kiireellisen, sosiaalialan ammattilaisen antaman avun järjestäminen sosiaalisessa hätätilantees- sa virka-ajan ulkopuolella perjantaista klo 16 perjantaihin klo 8. Perusturvalautakunta Työssä jaksamisen tukeminen Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Sosiaalityöntekijän vastaanotolle pääsi 1-3 päivän viiveellä varauksesta. Kiireellisissä tapauksissa välittömästi. Sosiaalitoimen työntekijöillä ei ollut vuonna 2013 työnohjausta (oma toive). Perheneuvolan työntekijöillä työnohjaus sovitusti ostopalveluna. Vuonna 2013 yhteydenottoja koko päivystysalueella oli 339 kpl. Oulaista koskevia hälytyksiä 40 kpl. Oulaisiin tulee kuusi päivystysviikkoa vuodessa Sosiaaliasiamiespalvelu ostetaan Taukokankaalta Muu sosiaalityö -päivä- ja tukikäynnit Asumispalvelut (SHL) -tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujien arkea asumisessa, henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa ja taloudenpidossa. Ehkäisevä perhetyö Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi, kun asiakas kokee tulleensa väärin kohdelluksi sosiaalihuollossa. Ostetaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tuki- ja päiväkäyntejä palvelukodeilta kotona asumisen tueksi. Ostopalvelua. Perhetyötä toteutetaan perhekohtaisten suunnitelmien mukaisesti, tavoitteena tukea perhettä jo varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisevä perhetyö perustuu asiakaslähtöisyyteen ja on vapaaehtoista. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Palvelukodeista kotiuttaminen ja valmennus itsenäiseen elämään. Perusturvalautakunta Yhteistyötä tehdään MLL.n kanssa : perhekahvila, tukihenkilötoiminta Perusturvalautakunta Ostopalveluna Taukokankaalta. Sosiaaliasiamiehelle tuli yhteydenottoja vuonna 2013 yhteensä 41, joista uusia 10 Päiväkävijöinä 4 henkilöä n. 3 x viikossa. Toivontuvalla käy 1 hlö, Kuusistokodilla 1, Malttiassa 1 ja VillaVakassa (Nuorten Ystävät ) 1. Yhteistyötä tehdään Sashoitajan ja päihde-ja mielenterveyspuolen kanssa. Pitkäaikaisessa asumisessa (31.12.) oli Toivolanranta Oy:n yksiköissä 14 asukasta, Kuusistokodilla 5, Taukokankaalla 2, Malttiassa 2, Sähäkässä 2, Vihannin palvelukodilla 2, Niittytuvalla (Nuorten Ystävät) 1 2 perhetyöntekijää 11/2013 asti, jonka jälkeen 1 perhetyöntekijä. Ennaltaehkäisevän perhetyön puitteissa on toteutettu vuonna 2013 erityistä tukea tarvitsevien lasten päiväleiri 6/2013 (yhteistyö kaupunki, srk), sekä kaksi Veturi-vauvaperheleiriä (2 päivää) 3/2013, sekä 11/2013 (yhteistyö kaupunki, srk, Martat, MLL, Oula). Leireille osallistui yhteensä 15 perhettä. MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin ry:n toiminnan vuosiavustus myönnettiin ennalta ehkäisevään lapsi- ja perhetoimintaan.

57 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 johtava sosiaalityöntekijä 0,5 sosiaalityöntekijä 1 perhetyöntekijä +1 määräaikainen perhetyöntekijä ajalla tilat toimistotilat hyvät Huoneiden äänieristykset huonot. laitteet, välineet, ohjelmat jne. Pro consona Aikuis-ja perhetyö TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Asumispalveluasiakkaat / Palveluasumis-.ja tukiasumishoitopäivät / Päiväkävijöiden tukipäivät / Ehkäisevä perhetyö perheitä/henkilöitä 19/90 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Lasten ja perheiden palvelut/lastensuojelu, jälkihuolto ja kasvatus- ja perheneuvonta TOIMINTA-AJATUS Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Tavoitteena on lasten suotuisten kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen, lähiverkoston ja eri viranomaisten kanssa. Perheneuvolan tehtävänä on ylläpitää ja edistää perheiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä tukea lapsen ja nuoren myönteistä kehitystä TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Lastensuojelulaki on tuonut kunnille runsaasti uusia velvoitteita lastensuojelun järjestämisessä. Lastensuojelussa erilaisten tukitoimien tarve on lisääntynyt. Tukiperherekrytoinnissa tehdään yhteistyötä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Lastensuojelun painopistealueena on ehkäisevä työ ja varhainen tuki. Perhetyöhön on saatu lisäresurssia, samoin koulun oppilashuollolliseen työhön kaupungin sisäisin järjestelyin. Entistä enemmän on panostettu kotiin tehtävään työhön perheiden auttamiseksi heidän omassa toimintaympäristössään mm. tehostetulla perhetyöllä. Lastensuojelutyössä on lisääntyvässä määrin näyttäytynyt perheiden päihde- ja huumausaineongelmat. Perheneuvola on lasten ja perheiden palveluiden yksi osa-alue. Perheneuvolassa tehdään tiiviistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, mm. lastensuojelun ja koulujen kanssa. Resurssia yläkoulun psykososiaaliseen työhön on saatu Tuuman psyk.sairaanhoitajasta, joka on siirretty perheneuvolan tiimiin ja on määräaikaisena asti. Nuoriso- ja lasten psykiatrin palvelut ostetaan ostopalveluna. Tavoitteena vaikuttaa lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon kustannuksiin, jotka ovat laskeneet toiminnan myötä.

58 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Lastensuojelu -ilmoitus -selvitys Avohuollon tukitoimet - perhetyö - taloudellinen tuki - tukiperhe ja/tai perhekodin tukiviikonloput - virikkeellinen päivähoito Tavoitteet (määrä-, laatu-, Seuranta sisältötavoitteet) Ilmoitusten ja selvitysten käsittely tapahtuu lastensuojelulain turva- Perus- mukaisissa määräajoissa. Sosiaalityöntekijän on arvioitava 7 kunta lauta- arkipäivän kuluessa ls- ilmoituksen saatuaan, onko aloitettava ls-tarpeen selvitys. Selvitys on tehtävä 3 kk:n kuluessa. Kiireelliset turvaavat toimenpiteet hoidetaan välittömästi. Tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä. Avohuollon tukitoimin turvataan perheen jaksamista ja selviytymistä arjessa. Perhetyötä tehdään asiakassuunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden mukaisesti. Toteutuma (toimintakertom.) Ilmoitukset on pääosin käsitelty 7 arkipäivän sisällä, lukuun ottamatta vuonna 2013 kolme ilmoitusta ylittyi hieman. Selvitykset on saatu tehtyä kolmen kuukauden sisällä. Kiireellisiin on puututtu välittömästi. Avohuollon tukitoimien piirissä on ollut vuonna lasta, joita on tuettu erilaisin tukitoimin mm. myöntämällä perhetyötä, taloudellista tukea tai tukea harrastustoimintaan sekä lasten päivähoidolla. Perhetyöntekijän käynneillä on tuettu vanhemmuutta ja perheen arjessa selviytymistä. Perheitä vuoden aikana on ollut 38. Muu laitoshoito Sijoitetut lapset -perhehoito -ammatilliset perhekodit Tukiperhetoimintaa järjestetään sekä kunnan omana toimintana että PeLan kautta ostettuna. - ensi- ja turvakodit - muut Lapsia/nuoria voi olla sijoitettuna lyhytaikaisesti avohuollon tukitoimena tai kiireellisen sijoituksen kautta (30pv) tai huostaan otettuina. Huostaanotto on aina viimesijainen toimenpide. Omana toimintana järjestetty tukiperhetoimintaa 12 lapselle ja Pe- Lan kautta 6 lapselle. Lomakotisijoituksia 5 lapselle. Tukiviikonloppuja eri perhekodeissa on myönnetty 6 lapselle/nuorelle. Muruvanalta ostettiin tehostettua, kuntouttavaa perhetyötä yhdelle perheelle. Kahdelle perheelle ostettiin Medi- Vidalta kotisijoituspalvelua (=intensiivinen perhetyö ) Perhekuntoutuksessa oli kertomusvuonna yksi perhe. Vanhemmuuden arviointia ostettiin yhdelle perheelle laitoksessa tapahtuvana. Turvakodissa oli yksi perhe. Sijaisperheisiin oli sijoitettu kertomusvuonna 4 lasta. Ammatillisissa perhekodeissa sijoitettuina oli vuonna 2013 kaiken kaikkiaan 19 lasta/nuorta, joista kiireellisesti neljä.

59 Oulaisten kaupunki Tasekirja Jälkihuolto (18-21v) - taloudellinen tuki - tuettu asuminen - muu tuki Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Jälkihuoltoa järjestetään sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. Ls-suunnitelma on tehty yhteistyössä Kalajoen ja Merijärven kuntien kanssa. Suunnitelma on aloitettu syksyllä 2010 ja se on valmistunut syksyllä Perusturvalautakunta Vuoden 2013 aikana jälkihuollossa olevia nuoria oli kaiken kaikkiaan 8, joista kolmella päättyi vuoden aikana jälkihuolto. Kahdelle nuorelle ostettiin perhekodin ylläpitäminä tuettua asumista ja yhdelle nuorelle Nuorten Ystäväin tahoilta tukikäyntejä kotiin Hyväksytty valtuustossa Kasvatus- ja perheneuvonta Lasten ja nuorten myönteisen kehityksen tukeminen Lasten ja nuorten kehityksellisten ja psyykkisten häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen sekä tutkimuksen hoidon toteuttaminen ja järjestäminen. Psykologiset, sosiaaliset ja lääketieteelliset tutkimukset ja arviot. Asiakastapaamiset (yksilö-, pari-, perhe-, ja ryhmäkäynnit). Kriisitilanteissa tukeminen. Oppilashuollollinen tuki Perheneuvolatyössä painopiste on ollut asiakastyössä, jota ovat lasten ja nuorten hoito- ja tukikäynnit sekä tutkimuskäynnit oppimis- ja tunne-elämän vaikeuksissa. Psykologin virkaa ei ole saatu täytettyä, minkä takia palvelut on hankittu ostopalveluna yksi päivä/viikko. Lastenpsykiatrin palvelut yksi päivä/kk on hankittu ostopalveluna alkaen yläkoulussa ja lukiossa on toiminut määräaikainen psykiatrinen sairaanhoitaja nuorten psykiatrisen hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa varten. Hoitajan toimipiste on ollut Juho Oksan koululla. Nuorisopsykiatrin vastaanotto yksi päivä/kk ostopalveluna. Ohjauksen, neuvonnan ja muun asiantuntija avun antaminen ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Pari- ja perhetapaamiset perheneuvolassa. Vanhemman yksilötapaamiset. Yhteistyö lasten ja perheiden kanssa toimivien työntekijöiden kanssa, konsultaatio perheasiainsovittelu, neuvottelut, työryhmät, lausunnot. Perheneuvolaan hakeudutaan useimmiten lapsen asioissa, mutta vanhemmilla on hoidossa ja tutkimuksessa keskeinen osuus. Vanhempia on tavattu sekä yhdessä lapsen kanssa että erikseen. Tapaamiset ovat olleet vanhemmuuden ja perheen vuorovaikutussuhteiden tutkimusta ja hoitoa sekä neuvontaa ja ohjausta. Tutkimusten ja hoitojen yhteydessä on tavattu myös perheen verkostoa. Parisuhdevaikeuksiin liittyviä tapaamisia on järjestetty pyyntöjen mukaisesti. Yhteistyötä on tehty muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien kanssa. Yhteistyö lastensuojelun sosiaalityön kanssa on lisääntynyt. Sairaanhoitaja on osallistunut tiiviisti koulun oppilashuoltotyöhön. Pyynnöstä on annettu lausuntoja sosiaalitoimelle, kouluille ja tuomioistuimelle.

60 Oulaisten kaupunki Tasekirja Perhekeskeinen, asiakkaan tarpeista lähtevä ja toimiva työskentely. Asiakkaan perhe otetaan aina mukaan perheneuvolatyöskentelyyn. Työskentelyä suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ensimmäinen aika tilanteen arvioon annetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Useimmiten asiakas saa ensimmäisen ajan noin kuukauden kuluttua ilmoittautumisesta. Kiireellisissä ja kriisitilanteissa aika pyritään järjestämään viikon sisällä ilmoittautumisesta. Työ on ollut kokonaisvaltaista lasten ja perheiden tukemista. Hoidon tavoitteet ja toteuttaminen on suunniteltu yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa. Hoidon tarpeen arviointiaika on pääsääntöisesti pystytty järjestämään tavoitteen mukaisesti. Kiireellisissä tilanteissa arviointiaika on järjestetty tavoitteen mukaisesti. Sairaanhoitajan työ yläkoululla ja lukiossa on mahdollistanut nuorten nopean pääsyn psyykkisen voinnin arviointiin ja hoitoon. Toiminta on ollut tuloksellista ja vähentänyt lähetteitä erikoissairaanhoitoon sekä erikoissairaanhoidon kustannuksia. Henkilöstövajaus on vaikeuttanut pitkäjänteistä kehittämis- ja hoitotyötä ja aiheuttanut ajanvarausjonon muodostumista. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 ls:n sosiaalityöntekijä psykologin virka haettavana 1 ls:n perhetyöntekijä psyk.sairaanhoitaja siirretty 1 perheneuvolan sos.työntekijä alkaen Tuumasta perheneuvolaan psykologi (ostopalveluna 1x/vko) 1 psykiatrinen sairaanhoitaja tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. hyvät ja toimivat Pro consona- Lastensuojelu Effica ohjelma perheneuvolassa TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Lastensuojeluilmoitukset / Huostassa olevat lapset Avohuollon tukitoimien piirissä lapsi / / Elatussopimukset / Tapaamis- ja huoltosopimukset Isyyden selvitykset maistraattiin Perheneuvolan asiakaskäynnit / / /

61 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut/vammaispalvelut TOIMINTA-AJATUS Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen suhteessa terveisiin henkilöihin, jotta heidän oikeutensa elää yhteisössä sekä tehdä samanlaisia valintoja kuin muut ihmiset toteutuisi nykyistä paremmin. Tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten keskinäistä yhdenvertaisuutta vamman laadusta ja asuinpaikasta riippumatta. Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen kehittämällä palvelujen toteuttamista koskevia menettelytapasäännöksiä siten, että henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne otetaan entistä vahvemmin huomioon palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Henkilökohtainen apu subjektiiviseksi oikeudeksi vaikeavammaisille alkaen. Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua on järjestettävä niin paljon kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Muita toimintoja varten, harrastuksia, yhteiskunnallista osallistumista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä varten, apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Henkilökohtaisen avun tarve on lisääntynyt. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Vammaisten palveleminen ja etuuksista päättäminen huomioiden vammaisten itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen avuntarve. Tavoitteet (määrä-, laatu-, Seuranta sisältötavoitteet) Palvelutarpeen Perusturvalautakunta selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja päätös tehtävä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Tavoitteena on, että vammainen selviää kotona mahdollisimman pitkään mm. kodin muutostöiden ja tarvittavat välineiden ja laitteiden turvin tai kotiin myönnetyn palveluasumisen avuin. Palvelusuunnitelmat tehdään kaikille useamman palvelun piirissä olevalle. Suunnitelmien tarkistus 2 vuoden välein. Toteutuma (toimintakertom.) Palvelutarpeen selvitys on pääosin aloitettu 7 arkipäivän kuluessa. Päätökset on tehty 3 kk:n kuluessa. Kotiin tehtyjä muutostöitä toteutettiin 25 vammaiselle. Kotona asumisen selviytymisen tueksi on hankittu erilaisia välineitä ja laitteita 14 vammaiselle. Palvelusuunnitelmat on tehty kaikille useamman palvelun piirissä oleville vaikeavammaisille.

62 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kuljetuspalvelu VPL:n kuljetuspalvelu. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu toteutetaan palvelubussitoiminnalla. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhusten päiväkeskuksen kuljetukset ketjutetaan yhteen ja väliaikoina kuljetetaan vanhuksia ja vammaisia palvelulinjoilla. Perusturvalautakunta SHL:n mukainen kuljetuspalvelu on toteutettu taksikorteilla (4 matkaa/kk) sekä palvelubussilla. Taksikortien haltijoita yhteensä 36. Tavoitteena tukea taajaman ulkopuolella asuvia henkilöitä, jotta he pystyisivät asumaan omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Vaikeavammaisten (18 matkaa/kk) kuljetuspalvelu on toteutettu taksikorteilla. Kuljetuspalvelun piirissä 115 vaikeavammaista vuonna 201 Toteutetaan ostopalveluina tai järjestetään omassa kodissa avustajan ja maksuttoman kotihoidon avulla. Vaikeavammaisten palveluasuminen Perusturvalautakunta Vuoden 2013 aikana on ostettu palv.asumista Validia palveluilta kolmelle, Kuurojen palvelusäätiöltä yhdelle, Kartanoväeltä yhdelle, Taukokankaalta kahdelle ja Toivolanranta OY:ltä yhdelle henkilölle. Kotiin myönnetty 12 vaikeavammaiselle palveluasuminen. Vaikeavammaisten päivä -ja työtoiminta Tavoitteena on tukea itsenäisessä elämässä selviytymistä. Päivä- ja työtoiminnan avulla edistetään vammaisen henkilön sosiaalista vuorovaikutusta, joka parantaa elämän laatua ja ennaltaehkäisee psyykkisiä vaikeuksia. Perusturvalautakunta Taukokankaalta on ostettu kolmelle henkilölle päivätoimintaa. Validialta yhdelle henkilölle. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit palvelusihteeri tilat toimiva tila laitteet, välineet, ohjelmat jne. Pro consona Aikuis-ja perhetyö TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 SHL-kuljetuspalvelu / VPL kulj.palvelu / Henk.koht. apu avustajia / avustettavia 16/18 22/24 Palveluasum. -kotiin myönn. -ostopalv /16 20/ /24 16/

63 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut/toimeentuloturva TOIMINTA-AJATUS Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukea jaetaan lainsäädännön ja perusturvalautakunnan vahvistamien kuntakohtaisen soveltamisohjeiden mukaisena. Asiakkaiden omatoimista selviytymistä pyritään lisäämään hyvällä sosiaalityöllä ja työvoimaviranomaisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimeentulotukiasiakkaiden hakemukset käsittelee pääasiassa yksi puolipäiväinen sosiaalityöntekijä. Nuorten tulottomien (alle 25-v) toimeentulotukiasiat käsittelee aikuissosiaalityöntekijä ja lastensuojeluperheiden hakemukset käsittelee lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja välitystiliasiakkaiden hakemukset käsittelee palvelusihteeri. Ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea hakevien avustusasiat käsitellään sosiaalityöntekijöiden viikkopalaverissa. Aikuissosiaalityössä kiinnitetään huomiota kuntouttavaan työotteeseen sekä asiakkaiden osallisuuden ja omatoimisuuden vahvistamiseen. Työpajatoiminnassa vahvistetaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Toimeentulotukiasiakkaiden joustava palvelu. Kuntouttava työtoiminta - Työpaja - Virta-hanke Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Vastaanottoaika sosiaalityöntekijälle muutaman päivän sisällä ajanvarauksesta. Kiireellisissä tapauksissa seuraavana päivänä. Toimeentulotukipäätös tehdään 2-5 työpäivän kuluessa hakemuksen jättöpäivästä. Työtoimintaa järjestetään niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin..aktivointisuunnitelmat tehdään asiakkaan, työvoimatoimiston ja sosiaalityöntekijän yhteistyönä. Seuranta Perusturvalautakunta Tavoitteena on parantaa ja valmentaa henkilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä edistää henkilön arjenhallinta-taitoja. Virta-hankkeeseen osallistuminen vuosina , koskien vuotiaiden työttömien palveluohjaus-prosessia. Perusturvalautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Toteutui suunnitellun mukaisesti. Hakemukset on voitu käsitellä ja päätökset antaa lain edellyttämässä ajassa. Aktivointisuunnitelmia laadittiin yhteistyössä Te-keskuksen kanssa yhteensä 42 kpl. Vuoden aikana kuntouttavaan työtoimintaa osallistuvia ollut 42 eri pituisissa jaksoissa, joista 12 henkilöä on ollut 3-4 krt peräkkäin. Kuntouttavassa työtoiminnassa henkilöitä on ollut teknisellä toimella, urheilukentällä, päiväkodilla, nuorisotoimessa ja Rantakartanossa. Työpajalla kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 16 henkilöä (osa 2-4 krt peräkkäin). Vähimmäisaika 3 kk. Virta-hankkeen toiminta päättyi syksyllä Toimintaa jatkettiin omana työryhmänä, johon kuuluu psyk.sh, johtava lääkäri, tk:n psykologi, Jelppiverkon työntekijä ja sos.työntekijä.

64 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 0,5 sosiaalityöntekijä 0,5 aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä tilat toimistotilat hyvät laitteet, välineet, ohjelmat jne. Pro consona Toimeentuloturva Pro consona - Välitystilit Toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta hlöä ja toim.päiviä Aktivointisuunnitelmat yhteensä /hlö / / / / / / / / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut/päivähoito TOIMINTA-AJATUS Tarjota perheille heidän tarpeitaan vastaava laadukas ja turvallinen päivähoito huomioiden vuorohoito- ja erityishoito sekä tarjota asianmukaiset hoito- ja työskentelytilat päivähoidossa. Turvata asiantuntijatuki sitä tarvitseville lapsille ja henkilöstölle. Toteuttaa koulutoimen kanssa yhteistyössä esiopetus. Toteuttaa päivähoito kustannustehokkaasti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Uuden kunnallisen neliosastoisen päivähoitoyksikön, ryhmäperhepäivähoidon vuorohoitoyksikön ja varahoitoyksikön vuokraus alkaen päivähoidon käyttöön saneeratuissa tiloissa. Erityislastentarhanopettajan toimen perustaminen päivähoitoon alkaen. Tietotekniikan vienti päivähoidon yksiköihin. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Lakisääteisen päivähoidon turvaaminen lasten hoidontarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet. Erityislasten hoidon tukeminen. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Lapselle osoitetaan hoitopaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Yhden uuden päiväkotiosaston ja perhepäivähoidon varahoitoyksikön avaaminen siirryttäessä uusiin saneerattuihin tiloihin. Perustettava ao. yksikköön lastentarhanopettajan ja kahden lastenhoitajan toimi alkaen. Seuranta Perusturvalautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Tavoite toteutunut. Lapsille pystytty järjestämään hoitopaikka perheen ilmoittamasta ajankohdasta alkaen..

65 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tehokas päivähoitopaikkojen käyttö. Oulaskankaan päiväkodin ja erillisessä tilassa toimivan Mäntylinnan osaston siirtyminen päivähoidon käyttöön saneerattuihin vuokratiloihin. Yhteisen erityislastentarhanopettajan toimen perustaminen alkaen päivähoitoon. Mittarina lapsia / hoitaja (4.2 ) ja päiväkotien käyttöaste. Tuottaa laadukasta päivähoitoa tarkoitukseen saneeratuissa tiloissa alkaen. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut on ostettu Keltolalta. Lapsia kunnallisessa päivähoidossa yhteensä 317, joista päiväkodeissa 226 lasta, ryhmäperhepäivähoidosssa 36 lasta, perhe-päivähoidossa 55 lasta ja esikoululaistenkerhossa 6 lasta. Kilpailutuksen myötä on Emilio Kids Oy:ltä ostettu 69 lapselle hoitopaikka (sis. kunnallisten lasten määrään). Perhepäivähoitajan omassa kodissa keskiarvo 4.23 lasta/hoitaja. Oulaskankaan päiväkodin ja Mäntylinnan osaston lakkautettiin ja päiväkodin siirtyminen Amiraali Oy:ltä vuokrattuihin tiloihin Hakakadulle. Päiväkodin nimeksi tuli Laukkalinna, osastoja on neljä. Mäntylinnan vuorohoitoyksikön siirto saneerattuihin päivähoidon tiloihin. Mäntylinnan vuorohoitoyksikön siirtyminen alkaen saneerattuihin tiloihin ja toiminta 24 h / vrk lasten hoidontarpeen mukaan. Perusturvalautakunta Mäntylinnan vuorohoitoyksikön siirtäminen Amiraali Oy:ltä vuokrattuihin tiloihin Hakalinnaan. Tiloihin yhdistettiin myös lakkautettava Leppäkertun ryhmis. Vuorohoitoryhmiksen nimeksi tuli Pirpanat ja toiminta aloitettiin Perhepäivähoidon varahoitoyksikkö Varahoitoyksikkö perhepäivähoidon lapsille alkaen päivähoidon saneerattuihin vuokratiloihin. Varahoitoyksikkö Naperot aloitti myös Amiraali Oy:ltä vuokratuissa Hakalinnan tiloissa. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän jatkaminen. Mahdollistaa yksityisen ryhmäperhepäivähoitokodin ja yksityisen perhepäivähoidon toiminta. Perusturvalautakunta Yksityisen tuen kuntalisän maksamista jatkettiin edelleenkin. Yksityisessä ryhmäperhepäivähoitokodissa oli 17 lasta ja lapsen tai hoitajan kotona oli 11 lasta. Kustannustehokkuus Erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmäavustajia todelliseen tarpeeseen. Päiväkotiharjoittelijoista (2 kpl) luovutaan seuraavan toimintakauden alusta Vuorohoitopalvelut keskitetään Mäntylinnan vuorohoitoryhmikseen. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen oikeaan kohteeseen (kesäajan sulut, vuosilomien ja sairaslomien sijaistus). Perusturvalautakunta Päiväkotiharjoittelijoiden tehtävät lopettiin alkaen. Molempien päiväkotien sulkeminen joulun aikaan. Lomien ja kesäajan sulkujen järkeistäminen, niin päiväkotien kuin ryhmiksenkin osalta toimintaa minimoimalla. Henkilökunnan sirtäminen sairauslomien aikana osastolle, jossa on tarvetta. Erityislapsille ryhmä- /henkilökohtaiset avustajat tarpeen mukaan.

66 Oulaisten kaupunki Tasekirja Laadukas esiopetus. Tietotekniikan hyödyntäminen. Esiopetusta annetaan kaikille kuusivuotiaille, yhdistetty sivistystoimen kanssa. Esikoululaisten osapäiväkerhotoiminta Juho Oksan koululla esikoululaisille. Päivähoidon tarjoama esiopetus Metsolan ja Oulaskankaan päiväkodissa. Tavoitteena saada päiväkodit verkkoon ja tämän myötä lasten ja henkilökunnan kulunvalvonta konekieliseksi. Metsolaan joka osastolle 4 kpl kiinteä pöytäkone ja Oulaskankaan päiväkotiin joka osastolle 4 kpl kiinteä pöytäkone 22 tuuman näytöllä. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Metsolan päiväkodissa 22 esiopetusta saavaa lasta, heistä kaksi varhennetussa esiopetuksessa. Laukkalinnan päiväkodissa 22 esiopetusta saavaa lasta. Juho Oksan esikouluryhmän kerhossa oli 6 lasta. Päiväkodit on saatu verkkoon ja päivähoito-ohjelma ja työaikaseurantaohjelma on molemmissa päiväkodeissa. Molemmissa päiväkodeissa joka osastolla on tietokone. Henkilökunnan kulunvalvonta on otettu käyttöön, mutta ei vielä tänä vuonna saatu sitä Titania työaikaohjelmiston yhteyksiin. Toimistotyö Päivähoidon toimistotöitä on tehnyt määräaikainen toimistovirkailija. Määräaikaisuus päättyy Perusturvalautakunta Päivähoidolla 1 kokopäiväinen palvelusihteeri. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Perhepäivähoito:19 hoitajaa, joista 6 määräaikaista - 13 hoitajaa joista 4 määräaikaista ( ) tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Lapsen koti: 1 hoitaja Ryhmäperhepäivähoito: 1 lastenhoitaja, 11 pphoitajaa, joista 3 osaeläkkeellä Lehtorila esikoululaisten op-hoito 1 hoitaja Päiväkodit: 11 lto 10 lh 4 pph avustajina (1 osa-eläk.)+ määräaikaiset avustajat 7 2 harjoittelijaa ( ) 1 päivähoidon johtaja 1 perhepäivähoidon ohjaaja 1,5 toimistotyöntekijää Päiväkodit: Metsola, Oulaskangas +Mäntyl.osasto Ryhmäperhepäivähoito: Leppäkerttu, Mäntylinna Esikoululaisten osapäiväkerho Lehtorila Lapsen kotona hoito päättyi lastenhoitaja, 11 pphoitajaa, joista 4 osa-eläkkeellä - 1 hoitaja - 12 lto,joista 1 määräaikainen - 14 lh, joista 5 määräaikaista - 4 pph av. ( 1 osa-eläke) määräaikaiset av. 7 - lakkautettu toimintakauden lopussa päivähoidon johtaja 1 perhepäivähoidon ohjaaja 1 palvelusihteeri Päiväkodit: Metsola, Laukkalinna Ryhmikset: Vuorohoitoyksikkö Pirpanat Esikoululaisten osapäiväkerho Juho Oksa

67 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Päiväkotipaikat / Perhepäivähoito, lapsia/hoitaja 4,7 4,5 4,2/4.2 4,2 4,2 Ryhmäperhepäivähoito / Yksityinen päivähoto: -ryhmäpph. -päiväkoti joista esik. kerho /96 12/12 55/84 6/ TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Rantakartanon vanhusten palveluasunnot, vanhusten päiväkeskus, seniorineuvola, ostopalvelupaikat Taukokankaalta sekä vuodeosaston hoivaosasto TOIMINTA-AJATUS Vanhusten päiväkeskus ja Rantakartano tukevat lyhytaikaishoidon ja päivähoidon avulla vanhusten kotona asumista. Rantakartano on erittäin paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Vuodeosaston hoivaosasto siirtyy tehostetun palveluasumisen yhteyteen omana laitosmaisena yksikkönä. Kaikissa vanhuspaikoissa tavoitteena on vanhuksen hyvä olo. Toimiva vanhusketju on kaikkien toimijoiden työn tavoitteena. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Rantakartano on fyysisesti erittäin paljon apua tarvitsevien ja muistisairaiden vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Rantalan asuntoyksikössä asuvat eristystä vaativat vanhukset. Vuodeosaston hoivaosasto siirretään vanhuspalveluihin. Vanhuksia hoidetaan hoivaosastolla pysyvillä laitospaikoilla, lyhytaiaikaispaikoilla ja intervallipaikoilla. Yhteistä henkilökuntaa voidaan siirtää tarpeen mukaan hoivaosaston ja Rantakartanon välillä. Toiminnan muutokset: Vanhusten päiväkeskus on siirtynyt entisen Rohtokujan pienkodin tiloihin ja pienkodin asukkat ovat muuttaneet Rantakartanoon. Rantakartanossa, entisen päiväkeskuksen tiloissa, on uusi 15 paikkainen yksikkö, Lepola. Onnela ykikköä on saneerattu ja siellä asuu 10 vanhusta. Intervalli-ja lyhytaikaispaikkoja on Rantakartanossa yhteensä 11. Taukokankaalta ei osteta enää lyhytaikaispaikkoja. Vanhukset voivat asua pitempään kotona Intervalli-ja lyhytaikaispaikkatoiminnan tehostuessa. Rantakartanossa on 3 yöhoitajaa, joista 1 käy hoivaosastolla ja tarvittaessa kaupungin vuokraamissa Rohtokujan vuokra-asunnoissa, joissa asuu vanhuksia. Vanhustyön suuresta henkilöstömäärästä sekä Rantakartanon kasvatetusta paikkamäärästä johtuen määräaikaisten työntekijöiden käyttö on kasvanut n. 20 määräaikaiseen työntekijään. Tästä johtuen tehtäväalue esittää 4 uuden lähihoitajan toimen perustamista. SAS- hoitajan toimenkuvaan tulee hoidonporrastustoimintaidean lisäksi säännölliset hyvinvointia edistävät kotikäynnit, seniorineuvolan terveystarkastukset ja ohjaus 65-vuotiaiden ikäryhmälle. SAS-ryhmän tehtävänä on hoidonporrastuksen kehittäminen sekä asumispaikkojen täyttäminen.

68 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Palveluasunnot: Vanhuksen hyvä hoito ja hoiva. Työtä tehdään tiimeissä, joiden vetäjänä ja hoitotyöstä vastaavana toimi sairaanhoitaja. Tiimeissä toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Päivittäisen hoidon kirjaaminen efficalle, efficaoikeudet tulee kaikille hoidon ammattihenkilöille. Hoito-ja palvelusuunnitelmat tehdään yhdessä vanhuksen ja omaisen kanssa kaikille vanhuksille. Sairaanhoitajat ottavat talossa verinäytteet. RAVA mittaus on tehty. Proviisori tarkistaa lääkehoitosuunnitelman ja lääkekaapin vuosittain. Työnkiertoa jatketaan Rantakartanon eri yksiköiden välillä. Lääkehoitokoulutusta jatketaan. Omaisten ilta vuosittain Kokonaisvaltainen hyvä hoito. Kuntouttavan hoidon osaamista parannetaan. Käyttöaste yli 100%. Effica ohjelma laajasti käyttöön, hoito-ja palvelusuunnitelmat sähköiseen muotoon. Henkilökunnalle lisäkoulutusta asiassa. Omaiset voivat ottaa yhteyttä sähköisesti tiimi vastaaviin eri asuntoyksiköissä. Palveluasuntoihin pääsevien vanhusten RAVA arvo on yli 3,00. Otettu RAVATAR ohjelma käyttöön. Yhteistyö eri tiimien välillä paranee työnkierron myötä. Vanhusten lääkehoito on asuntoyksiköissä parantunut koulutuksen ja lääkehoitosuunnitelman myötä. Sairaanhoitajat ovat saaneet lääkehoitokoulutuksen Perusturvalautakunta Vanhuksen hyvää hoitoa toteutetaan. Palveluasumisenpaikoilla on ollut enimmillään 83 asukasta, joka johtui hoivaosaston siirrosta Rantakartanoon. Tehostetun palveluasumisen hoitopäiviä oli Hoivaosaston myötä siirtynyt hoivan työntekijäresurssi ei ole ollut riittävä, vaan Rantakartanossa on käytetty lisätyövoimaa, jotta mitoitus on saatu joka yksikössä vähintään 0.5 tasolle. Sairaanhoitajista koostuva tiimi suunnittelee ja toteuttaa Efficaan hoito ja palvelusuunnitelman sähköisen version. Omaisten yhteydenotot eivät ole toteutuneet sähköpostin välityksellä. Omaiset soittavat tai käyvät henkilökohtaisesti paikanpäällä. RAVA mittauksen keskiarvo on 3.4, vuonna Työnkiertoa toteutetaan Rantakartanossa eri yksiköiden välillä. Lääkehoidon täydennyskoulutusta on ollut lähihoitajille ja sairaanhoitajille. Sairaanhoitajat ovat saaneet suonensisäisen lääkehoidon koulutuksen ja Rantakartanossa on aloitettu nämä hoidot. SAS-hoitaja SAS-työryhmä Työryhmään kuuluvat SAShoitaja, geriatri, terveyskeskuksen johtava hoitaja, akuuttiosaston-ja hoivaosatojen osastonhoitajat, kotihoidon johtaja, Rantakartanon johtaja, vastaava sairaanhoitaja, Lepola-Onnelan sairaanhoitaja. Hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa, on yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkohoitopaikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tehtävänä on hoidonporrastuksen kehittäminen sekä palveluasuntojen täyttäminen. Perusturvalautakunta SAS-työryhmään kuuluvat: SAS-hoitaja, geriatri, akuutin osaston osastonhoitaja ja kotihoidon johtaja. Ryhmä selvittää, arvioi ja sijoittaa asiakkaiden jatkohoitopaikat. Seniorineuvola: Toiminta vakiinnutetaan Määritellään seniorineuvolan toiminta ja organisoidaan toiminta. Perusturvalautakunta Seniorineuvolan toimintaa ei ole ollut 2013 vuonna.

69 Oulaisten kaupunki Tasekirja Päiväkeskus: Kotona asuvia vanhuksia tuetaan kokonaisvaltaisesti niin, että he voivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Päivähoitopäivät joka arkipäivälle. Kuntohoitaja työpanos vanhusten kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen. Vanhusten saunottaminen, työnjako päiväkeskuksen ja kotihoidon välillä. Yhteistyötä parannetaan päiväkeskuksen ja Rantakartanon eri yksiköiden välillä sekä kotihoidon välillä. Päiväkeskuksessa jokaiselle päivälle erilaisia aktiviteetteja vanhuksille. Perusturvalautakunta Päiväkeskushoitoa on kehitetty kuntouttavampaan suuntaan ja se tukee kotona asuvia vanhuksia. Päiväkeskus on auki neljänä päivänä viikossa. Asiakkaiden määrä on laskenut jonkin verran esim. kylvetystä ei tarjota niille asiakkaille, joiden kylvetys hoituu kotona. Kuntoutuspaikkojen, intervalli ja lyhytaikaispaikkojen tehokas käyttö. Kuntoutumispaikoilta ja lyhytaikaispaikoilta nopea kotiutus toipumisen jälkeen Vanhus ja omainen jaksavat kodin arjessa. Rantakartanon lyhytaikaispaikkoja on käytetty tehostetusti ja suunnitellusti. Lyhytaikaispaikkoja on käytetty Rantakartanossa vuonna 2013 seuraavasti: 96 eri henkilöä, 355 eri hoitojaksoa ja 3049 hoitopäivää. Ostopalvelujen käyttäminen oman toiminnan ohella. Sonectus 2 Käytetään Taukokankaan hoivapalveluja vanhuksille. Ostopalvelupalvelupaikkoilla olevien vanhusten hoitopävien toiminnan selkeyttäminen. Taukokankaalla on ollut tehostetussa palveluasumisessa vanhuksia 17 henkilöä. Hoivaosaston siirron myötä käyttöä oli enempi kuin mitä oli suunniteltu. Työohjaus Aloitetaan tiiminvetäjille Kotona asumisen tukeminen Intervalli-ja lyhytaikaispaikkatoiminnan sekä päiväkeskustoiminnan laadullinen kehittäminen. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 64 henkilöä, joista hoitohenkilökuntaa 58,5 henkilöä tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. siivouskeskus ja pyykkitupatilat eivät ole riittäviä. Henkilökunnalla ei ole yhteistä ruokailutilaa. hoitotyötä helpottavia apuvälineitä vuosittain Tuleva vanhusten laitos- ja tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus suhteutetaan potilas/asumispaikkojen määrään. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Päiväkeskusasiakkaat/kk Kuntoutusmispaikat /45 11/ Palveluasunnot / Väliaikaispaikat Taukokankaan ostoapalvelupaikat /

70 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut/vammaisten huolto/kehitysvammahuolto TOIMINTA-AJATUS Hoitaa kehitysvammaiset lapsista vanhuksiin pääosin omassa kotikaupungissa laadukkaasti ja edullisesti tukien myös kotona asumista. Tarjoaa kehitysvammaisille kuntoutumista tukevaa työtoimintaa työkeskuksessa ja avosuojatyöpaikoissa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Asumisyksiköissä asukkaat iäkkäitä ja hoitoisuuden taso nousee, tarvittavia apuvälineitä esim. hoitoon ja apuvälineisiin hankittava tarpeen mukaan. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Yövalvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito Koivulassa, tarvittaessa lisähenkilökunnan turvin. Seuranta Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Laadukas ja tarkoituksenmukainen hoito kohtuullisin korvauksin. Perusturvalautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Koivulassa asuu 13 asiakasta vakituisesti ja 2 paikkaa on lomapaikka käytössä. Tarvittaessa on palkattu avustajia, kun paikalla ollut runsaasti valvontaa tarvitsevia lapsia tai nuoria.. Tilapäishoidon tarjoaminen asumisyksiköissä asiakkaille. Tilapäishoitoa on toteutettu myös perhehoitona. Kouluikäisten erityislasten aamu-ja iltapäivähoito Juho Oksan koululla sekä tarvittaessa loma-aikojen hoito. Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminta jatkunut tarpeen mukaisesti. Ohjattu ja tuettu asumispalvelu asuntolassa. Asuntolassa asuu 8 vakinaista asukasta ja yksi lomapaikka. Lisäksi tarvittaessa tuetaan kahta itsenäisesti asuvaa asukasta. Laitoshoito ostetaan Tahkokankaan palvelukeskuksesta (tällä hetkellä 4 pitkäaikaispaikkaa). Laitoshoidossa Tahkokankaalla 3 asukasta pitkäaikaispaikalla. Asumispalvelut ryhmäkodeissa (ostopalvelut), tällä hetkellä 5 paikkaa.,joista 4 vakinaista asumista ja 1 opiskelupäivien mukaan. Asumispalveluita ulkopaikkakunnalta ostettu 4 henkilölle, joista 1 opiskelupäivien mukaan Kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ohjaus sekä neuvonta. Palvelusuunnitelmien ja erityshuoltopäätösten laatiminen. Perusturvalautakunta Palvelusuunnitelmia laadittu ja päivitetty tarpeen mukaan. Erityishuoltoryhmä ei ole kokoontunut/toiminnassa.

71 Oulaisten kaupunki Tasekirja Aikuisten kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan tukeminen. Kehitysvammahuollon ohjaajan palveluina neuvonta ja ohjaus sekä kotikäynnit. Yhteistyö moniammatillisen verkoston kesken. (päiväkodin työntekijät, terapeutit,sosiaalityö yms.) Puutexin työtoiminta (16 asiakasta tällä hetkellä). Avosuojatyössä tällä hetkellä 9 kehitysvammaista., Päivätoimintaa ja vapaa-ajan viriketoimintaa jatketaan ja kehitetään toiveiden sekä tarpeiden mukaan.(esim.yhteiset retket ja tapahtumat). Torstaisin kerho Koivulassa ja heinäkuussa leiri (5pv). Perusturvalautakunta Ohjaus- ja neuvonta toimintaa sekä kotikäyntejä tarpeen mukaan. Panostusta voisi olla enemmän aikuisten kotona asuvien ohjauskäynneille. Moniammatillinen yhteistyö on toimivaa. Työtoiminta Puutexilla jatkuu aiemman mallin mukaisesti. Toiminnassa oli mukana 17 henkilöä Työpajatoiminta siirtyi omiin tiloihinsa pois Puutexilta. Avotyössä on ollut parhaillaan 10 kehitysvammaista Avotyöntekijöille aloitettu yhteiset työpalaverit n 4 kk välein. Päivätoimintaryhmä ei kokoontunut viime vuonna. Tapahtumiin ja retkiin on osallistuttu lähialueilla ja järjestetty omia tapahtumia. Torstai kerho toiminut nyt pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana, aiemmin srk:lta ohjaaja säännöllisesti mukana. Kehitysvammahuolto oli mukana järjestämässä Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten päiväleiriä, joka järjestettiin ensimmäisen kerran Ahonperällä Aikuisten leiri oli 4 pv mittaisena Honkamajalla. Vapaa-ajan toiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. Oulaisten seurakunnan ja Tukiyhdistyksen kanssa RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 16,5 sekä koululaisten aamu-ja iltapäiväkerhossa 2 avustajaa sekä Henkilöstömäärä ja sen tarve pysyy samana. vastaavan ohjaajan tarvittava työpanos. Tarvittava määrä sijaisia vuosi-ja sairausloma yms. sijaisuuksiin. tilat Asumisyksiköissä hyvät. Puutexin tilojen mahdollinen laitteet, välineet, ohjelmat jne. Asukkaiden hoitoisuustaso Koivulassa kohoaa edelleen (asukkaiden ikä yms.tekijät)- apuvälineitä tarvitaan lisää. kehittäminen tarpeen Tarvittavat apuvälineet ja hoitotarvikkeet hankittava.

72 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Koivula (yövalvotut paikat) / Puutexin toiminnan piirissä asiakkaita / Kehitysvammaisten asuntolapaikkoja 7 8 8/8 8 8 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Kotihoito, tukipalvelut ja omaishoidontuki TOIMINTA-AJATUS Kotihoidon tarkoituksena on turvata laadukas asiakkaan tarpeista lähtevä riittävä ja oikein kohdennettu palvelu, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle. Kotihoidon asiakkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, missä selviää annettavat palvelut. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kotihoidon on pysyttävä vetokykyisenä, jotta asiakkaat eivät joudu odottamaan esim: vuodeosastolla tarpeettoman pitkiä aikoja. Palveluasumisen / ryhmäasumisen lisääminen Rohtokujalle tai sen ympäristöön. Tällä hetkellä kaksi asuntoa, joiden asiakkaat kotihoito hoitaa päiväkeskuksen ja Rantakartanon kanssa yhteis-työssä. Rantakartanon yökkö käy tarvittaessa yöaikana näiden asiakkaiden luona. Yöhoidon kehittäminen, esim: tulevaisuudessa olisi palvelutalotyyppinen ratkaisu, josta yöpartio kävisi tarvittaessa yökäynnit kotona asuvilla ja Peltokartanon asukkailla. Kuntohoitajan työpanoksen hyödyntäminen mahdollisimman laaja-alaisesti kotihoidon asiakkaille. Kotihoidon asiakkaat hyötyisivät intervallijaksoista,niiin että kotona asuminen olisi mahdollista mahdollisimman pitkään. ( Sonectus 2.projekti). Kotihoidon RAVA-indeksi säännöllisillä asiakkailla on 2.3. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kotihoidon tarkoituksen mukainen käyttö Kotihoidon sairaanhoitajien ammattitaidon hyödyntäminen laaja-alaisesti Kotihoidon perhetyöntekijän toimen siirtäminen perusturvan perhepalveluihin Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden lisääminen yli 75 - vuotiaat. ( suositus %) 2011 vuonna noin 12.8 % Saattohoitoa, suonensisäistä lääkehoitoa yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. syksystä 2012 perhetyöntekijä kuuluisi perhepalveluihin. Seuranta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä yli 75- täyttäneistä ei ole lisääntynyt merkittävästi. Säännöllisen kotihoidon yli 75- täyttäneiden asiakkaiden määrä oli 111 asiakasta. Saattohoitoa ja suonensisäistä lääkehoitoa on annettu kotihoidossa kuluneen vuoden aikana. Sairaanhoitajat ovat saaneet täydennyskoulutusta suonensisäiseen lääkehoitoon. Perhetyöntekijä on siirtynyt perhepalveluihin.

73 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kotihoidon kuntohoitajan ammattitaidon käyttäminen (0,3 henkilöä) Omaishoidontuki Sonectus 2. projekti. Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö. Kotihoidon työntekijöiden työssäjaksaminen. Asiakaslähtöinen kirjaaminen. Kotihoidon kirjaaminen hoito- ja palvelusuunnitelmissa kehittyy. Ateriapalvelu ja turvapuhelimet RAVA mittaukset tehty. Työntekijöiden ohjausta, kodin muutostöiden ja apuvälineiden arviointia ja asiakaskohtaisia kuntoutuskäyntejä. Tiukennetut kriteerit. Perusmaksuluokassa RAVAindeksi 2,8 ja tai keskivaikea dementia. Kotona asumisen tukeminen, intervalli ja lyhytaikaispaikkatoiminnan ja päiväkeskuksen laadullinen kehittäminen. Työntekijöille järjestetään työnohjausta säännöllisesti. Koulutuksiin osallistuminen, jotta työnt. kirjaaminen kehittyisi hyvälle tasolle. Turvata laadukkaat ateria- ja turvapuhelinpalvelut. Turvapuhelinten hälytysten aiheuttamat asiakaskäynnit hoidettava ostopalveluna tai omana toimintana alkaen. Ravatar ohjelma otettu käyttöön ja sitä hyödynnetään. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kuntohoitajan työpanosta on käytetty sekä kotihoidon työntekijöiden, että asiakkaiden hyväksi esim: ergonomia - ja apuvälineasioissa. Kuntohoitaja on tehnyt myös asiakkaille henkilökohtaisia kuntoutuskäyntejä kotiin. Omaishoidontuen tiukennetut kriteerit ovat voimassa. Omaishoidontuen määräraha oli riittävä vuonna Lyhytaikaispaikkatoimintaa on ollut kotona asuville ja se on tukenut kotona selviytymistä esim: omaishoidossa. Päiväkeskustoimintaa on kehitetty asiakasta kuntouttavampaan suuntaan. Kotihoidon työntekijät ovat saaneet vuonna 2013 työnohjausta suunnitellusti koko vuoden. Hoito- ja palvelusuunnitelmia kehitetään edelleen. Koulutuksiin on osallistuttu ja kehitys jatkuu vanhuspalvelulain hengessä. Ateriapalvelua on saatavilla. Turvapuhelin hälytykset tulevat Kokkolan Securista klo: kotihoidolle ja yön aikana Lepolan yökölle, joka lähtee hälytykseen taksin kanssa. Toiminnassa olevia turvapuhelimia on noin 170 kpl:tta kuukausitasolla. RAVA- mittaukset on vuosittain tehty säännöllisen kotihoidon asiakkaille. RAVA- mittauksen keskiarvo oli 2.25, vuonna RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 27,5 tilat toimistotilat käyvät ahtaaksi laitteet, välineet, ohjelmat jne. Effica, Pro-Consona TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 säännöllinen / kotihoito ateriapalvelu / turvapuhelimet / kotihoitoa saaneet kotitaloudet omaishoidontukea saaneet / /

74 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta Peruskoulu, alakoulut TOIMINTA-AJATUS Peruskoulu hoitaa opetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa. Ala-asteen opetusta järjestetään viidessä eri toimipisteessä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Perusopetussuunnitelman toteuttaminen koulutyön arjessa (uudistetut opetussuunnitelman tavoitteet laki /642, voimaan , Oulaisten kaupungin perusopetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 2011). Koulujen välisen yhteistoiminnan lisääminen yhtenäisten toimintatapojen vahvistaminen ja esiopetuksen kehittäminen (uudistettu laki erityisen tuen /324, voimaan , Oulaisten kaupunginvaltuuston hyväksymä esiopetussuunnitelma TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Koulun ydintoimintaan keskittyminen Seuranta Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi Sivistyslautakunta, rehtorit ja koulujen johtajat sivistysjohtaja Toteutuma (toimintakertom.) Opetus on pystytty toteuttamaan annetuilla resursseilla. Tuntikehys on ollut riittävä, 1,76 vvh/oppilas. Lisäresursseina tukiopetus ja henkilökohtaiset avustajat. Uuden opetusteknologian hankkiminen ja päivittäminen, hankintojen keskittäminen Hankintojen keskittäminen peruskoulujen ja lukion yhteiseksi asiantuntijaryhmän toiminnaksi Sivistyslautakunta rehtorit, koulujen johtajat ja sivistysjohtaja Asiantuntijaryhmä perustettu. Hankinnat suoritettu keskitetysti. Turvallinen ja viihtyisä koulu kaikille Koulujen yhteistoiminnan lisääminen ja toimintamallien kehittäminen Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö, Koulun viihtyvyyteen ja turvallisuuteen keskittyminen Opetussuunnitelman pedagogisten tavoitteiden kehittäminen, oppilasaineksen valmiuksien parantaminen ja soveltava toimintatapojen yhtenäistäminen ylä-asteelle siirtymisen helpottamiseksi Rehtorit ja koulujen johtajat, sivistysjohtaja Sivistyslautakunta, rehtorit ja koulujen johtajat, sivistysjohtaja Kouluilla osin käytössä Kivakoulu-järjestelmä. Turvalliseen kouluympäristöön ja työhyvinvointiin kiinnitetty huomiota. Yhteiset kilpailut ja muut tapahtumat muiden alakoulujen kanssa. Kynnystä yläkouluun siirtymisessä pyritty madaltamaan. Koulutyötä avustavan toiminnan kehittäminen Yhteistyö muiden hallintokuntien välillä. Hankemahdollisuuksien kartoittaminen Sivistyslautakunta, koulujen rehtorit ja koulunjohtajat, sivistysjohtaja Kerhotoimintaa järjestetty projektirahoituksella. Nuorisotoimi mukana koulujen toiminnassa mm. kerhotoiminnan kautta.

75 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tiedonkulku Koulujen sisäisen tiedonkulun parantaminen; Vanhempien ja koulun välisen tiedonkulun parantaminen Wilma, Primus Wilma käytössä kaikilla kouluilla. Juho Oksalla säännölliset opettajien aamupalaverit. Henkilöstön koulutus Esiopetus Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella Uudistetun Oulaisten kaupungin esiopetussuunnitelman käyttöönotto Rehtorit, koulujen johtajat, sivistysjohtaja, henkilöstöjaosto Rehtorit, koulujen johtajat, sivistysjohtaja Kolmiportaisen tuen koulutukset, ohjelmistojen käyttöönottokoulutukset, Veso-koulutukset Esiopetussuunnitelma otettu käyttöön. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit luokanopettajat esiopettajat englannin opettajat erityisopettajat rehtorit koulunkäyntiavustajat koulunkäyntiavustajat (t.tuki) ei tarvetta muutokseen v tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. uuden koulun rakentaminen käynnistetty esitykset investointisuunnitelmissa TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 oppilasmäärät / (sis. esiopp.) tuntikehys 1283,5 1260,5 1260,5/1260,5 1260,5 1260,5 (sis. esiop.) perus / opetusryhmät (sis.esi- ja er.op.) /oppilas /*7273 *sis. koulutston TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tulosalue Sivistyslautakunta Peruskoulut, yläkoulu TOIMINTA-AJATUS Peruskoulu hoitaa perusopetuslaissa määrättyä oppivelvollisuuden järjestämistehtävää kaupungissa kuudessa lähikouluperiaatteella toimivassa yksikössä, joista yksi hoitaa luokkien 7-9 opetuksen.

76 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Yläkoulu Virat Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne. Seuranta Primus Toteutuma (toimintakertom.) Pätevät erityisopettajat puuttuvat. Opetus Opetustunnit /oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa. työmäärät Primuksesta Valtakunnallinen keskiarvo on 2,0 vuosiviikkotuntia oppilasta kohden. Se toteutui vuonna Kehittämistehtävät Oppilaiden oppimisen tuen ja erityisopetuksen järjestäminen. 2 kpl erityisopettajan palkkaaminen Laaja-alainen erityisopettaja palkattu alkaen. Pienryhmällä on erityisluokanopettaja. Nykyaikaisen opetusteknologian käyttöönotto, käyttöasteen lisääminen. kysely Dokumenttikamerat ja videotykit sekä tietokoneet on hankittu kaikkiin luokkiin ja niitä käytetään sujuvasti päivittäisessä opetuksessa. Älytaulut ja tabletit puuttuvat. Hallinto-ohjelman ja Wilman käytön laajentaminen ja raporttien laadinta. käyttöaste käyttäjäryhmittäin Wilma on päätiedotuskanava. Eri tukimuotojen asiakirjat täytetään Wilmaan. Wilman käyttö lisääntynyt edellisestä vuodesta. Turvallinen ja viihtyisä koulu Ilmapiirityytyväisyys n. 90%. Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Tapaturmia 0 kpl. kysely, OPH:n raportti Nuorisovaltuuston kysely järjestetty oppilaille. Ilmapiirityytyväisyys on edellisten vuosien tasolla. Yksilölliset opetusjärjestelyt Päätöksiä alle 10 % oppilaista Tyytyväisyys 75-85%. Primuksesta kysely : 27 oppilaalla erityisen tuen päätös. Tehostetun tuen päätös 3 oppilaalla : 22 oppilaalla erityisen tuen päätös. Tehostetun tuen päätös 8 oppilaalla. Oppilaita 323 ( ) Aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen 1 kpl kerhoja jokaiselle oppilaalle, toimiva oppilaskunta, pihaalueen kehittäminen. palkkaus kysely Kerhoja järjestettiin 7 vuosiviikkotuntia, joista 3 lyhytkestoista ja 4 pitkäkestoisia kerhoja. Oppilaskuntatoimintaan käytettiin 2 vuosiviikkotuntia. Jatko-opintokelpoisuus Päättötodistus ja jatkoopintopaikka jokaiselle päättävälle. Opot Päättötodistus kaikille 9. luokkalaisille. Jatko-opiskelupaikka on kaikilla paitsi yhdellä oppilaalla. Henkilöstö Pätevyys Viroissa pätevä henkilöstö, jolla tehtäviin tehtävänkuvaukset. Primus Tehtävänkuvaukset on tehty luokanvalvojalle, opintoohjaajalle ja muulle kuin opetushenkilöstölle. Erityisopettajat ovat epäpäteviä.

77 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstön koulutus Koulutukseen 1% palkkasummasta. Talouden seuranta Ei ole toteutunut vaan se on jäänyt huomattavasti pienemmäksi. Kodin ja koulun yhteistyö Suunnitelmallisuus Tiedotus ja yhteydenpito Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/vuosiluokka. Tiedotteet koteihin poikkeuksista, Wilman käyttö 100% Vuosikertomus seuranta Primuksesta Toteutunut tavoitteen mukaisesti. Tiedotus pääosin wilman kautta. Käyttö on noin 90 % tasolla. Toimiva pihapiiri Kokoontuu 3 kertaa vuodessa ja läsnäolo 90% muistiot Pihapiiri kokoontui kolme kertaa. Läsnäolo n. 80%. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit päätoimiset lehtorit tuntiopettajat Laaja-alainen erityisopettaja erityisopettajat rehtorit koulunkäyntiavustajat koulunkäyntiavustajat (t.tuki) tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. 23 (lukion kanssa yhteisiä 8) esitykset investointisuunnitelmissa TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 oppilasmäärä ,5 306,5/318,5 324,5 345 tuntikehys (sis. erityisopetuksen) 692, / josta oppitunteihin 627,5 640,5 670,5/ ,5 670,5 perusopetusryhmät / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta Lukio TOIMINTA-AJATUS Turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä edistämme opiskelijoidemme aktiivista osaamista sekä opiskelutaitoja ylioppilastutkintoa ja omia jatko-opintoja varten. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Oppilasmäärä on laskenut n 30 % viime vuosina, mutta sen vaikutuksia virkarakenteeseen ja opetussuunnitelmaan ei ole tehty. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite opintojen eteneminen Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) opiskelijoilla keskimäärin 30 kurssia/lv ja 78 valmistuessa Seuranta Tilasto hallintoohjelmasta Toteutuma (toimintakertom.) opiskelijoilla 29,7/kurssia/a abeilla 77,5 kurssia

78 Oulaisten kaupunki Tasekirja yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus 4. vuoden opiskelijoita alle 8 kpl (10% ikäluokasta) Tilasto hallintoohjelmasta 0 kpl jatko-opinnot yliopistossa 37 % ammattikorkeak. 37 % ammattikoulussa 10 % Tilastokeskuksen tilasto 22% yliopistot 32% ammattikorkea 10% ammattikoulu 10% työssä hankkeet mukana vähintään yhdessä valtakunnallisessa tai alueellisessa hankkeessa Sivistyslautakunnan ja johtokunnan päätökset elukio ammattilukio riittävä opetus opetustuntien määrä/opiskelija maan keskiarvossa (=52) OPH:n raportti 51,7h/opiskelija, mukana ammattilukiolaiset osaava henkilöstö koulutusta 1,5% palkkasummasta tai 3tpv Raportti tilinpäätöksestä Määrä toteutui 100%, laatuun ei oltu tyytyväisiä yhteistyö koteihin vanhempien tapaamiset 2 kertaa ikäluokalle vuodessa Raportti työsuunnitelmasta Toteutui 100% jatketaan lukio-opetusta ammattikoulujen opiskelijoille opiskelijoita 40 kpl/a tilasto hallintoohjelmasta 32 henkilöä laskutettavat kurssit 30 kpl Työsuunnitelma 22,3 kpl RESURSSIT Resurssit tarve/arvioitu muutos Toteutuma oma henkilökunta 8-9 ja 8 yhteistä 8 omaa ja 9 yhteistä toisten koulujen kanssa tuntikehys TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TS 2014 TS 2015 oppilasmäärä / kaksoistutkinnon / suorittajat tuntikehys / josta 2- tutkintoon 29,8 24,8 30/22, TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tulosalue Sivistyslautakunta Ruokapalvelut (Juho Oksa ja Rantakartano) TOIMINTA-AJATUS Ruokapalvelut sisältävät kaksi keskuskeittiötä. Juho Oksan valmistuskeittiö, josta toimitetaan ateriat Yläkoululle, Lukiolle, Jauhinkankaan- ja Lehtopään kouluille. Matkanivan ja Lehtopään kouluilla on omat valmistuskeittiöt. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat Oulaskankaan- ja Mäntylinnan päiväkodit, Leppäkertun ryhmis ja Puutex sekä palvelutalot. Rantakartanosta huolehditaan myös vanhusten kotiin toimitettavat ateriat. Henkilökuntaa ruokapalveluissa on 24 henkilöä.

79 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tulostavoite/Mittarit Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Ruoan laadun pitäminen korkeana. Laatua valvotaan omavalvonnalla ja asiakaskyselyillä. Sivistyslautakunta Kouluruokakysely Yläkoululle tehdään maaliskuussa Oiva hanke alkanut, henkilökunta on koulutettu Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot. Sivistyslautakunta Ok Hakalinna päiväkodin ruokahuollon käynnistäminen 3/2013 Toiminta on moitteetonta Laukkalinnan ruokahuolto on käynnistetty aikataulussa Hygieniataso pidetään korkeana. Omavalvontasuunnitelmien päivittäminen Hygieniapassit vakinaisen henkilökunnan lisäksi myös sijaisille. Suunnitelmat jokaiseen keittiöön. Sivistyslautakunta Kaikilla on hygieniapassit. Päivitetyt/tarkastetut suunnitelmat valmistuskeittiöillä Jakelukeittiöihin suunnitelmat päivitetään keväällä 2014 TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Rantakartanon suoritteet / Suoritteen hinta, 2,96/3,66 3,75 Koulujen suoritteet / Suoritteen hinta, 2,52/2,40 2,90 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta Liikunta TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksena on kuten edellisinäkin vuosina ylläpitää eri liikuntapaikkoja liikunnan ja kilpaurheilun harrastajille. Yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen urheilun- ja muiden järjestöijen kanssa. Edistää kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä tarvittaessa järjestämällä liikuntaa erityisryhmille. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Suorituspaikkojen kunnossa pitäminen määrärahan puitteissa Frisbeegolf kentän rakentaminen Koululaisten uimataidon ylläpitäminen kiitettävällä tasolla Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tavoitteen ja haasteen suorituspaikkojen kunnossa pitämiseen asettaa talousarvio Tavoitteena kevät 2013 Seuranta vuosittain 6. luokkalaisten osalta Seuranta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Toteutunut, mm. lamppujen vaihto Ouluntien pururadalle On toteutunut Frisbeegolf kenttä saatiin valorantaan epäviralliset avajaiset Toteutunut 89%:sti

80 Oulaisten kaupunki Tasekirja Uimaopettajien koulutuksen järjestäminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa Turvata koululaisten sekä kesällä järjestettävien uimakoulujen uinninopetus Sivistyslautakunta Ei toteutunut Uimahalli/ jäähallin kävijämäärän pitäminen edellisen vuosien tasolla. Joitain tapahtumien järjestäminen mm. kynttilä uinti Rusettiluistelua Sivistyslautakunta Ui kesäksi kuntoon kampanja järjestettiin. Kuntalaiset käyttämään liikuntapaikkoja Liikuntapaikkojen käyttömaksujen tasapuolisuus kuntalaisille Ei toteutunut eikä toteudu, toisille ilmainen ja toiset maksavat esim. jäämaksut alkaen50 /h>>ja kesä lajit ilmaiset suorituspaikat. Uuden uimahalli rakentaminen 2014 Kaupunginhallitus on asettanut toimikunnan joka on aloittanut työn ks. hankkeen eteenpäin viemiseksi, hanke etenee Toteutuu !? Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen eri järjestöjen kanssa Hakemalla em. hankkeeseen valtiolta avustusta Uusi hanke haettu ajalle Iltapäivästä peli- iltoihin ELY-saatu 6000 Saada mahdollisimman paljon lapsia tutustumaan eri urheilumuotoihin, Sivistyslautakunta Hanke toteutui RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Erittäin hankalat esm uimahallilla jos joku sairastuu tai on muuten poissa (mistä lomittaja) Uimahalli 2 henk. Urheilukenttä 2 henk Tsto Liik.paikkojen isännöitsijä 1 1 henk vähintään. tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Uimahallin tilat huonot Urheilukenttä huonossa kunnossa Toimistotilat hyvässä kunnossa Välineet vanhentuneet uimahalli/urheilupuisto Uusi 2014 Peruskorjauksen tarve - Uusi uimahalli TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Uimahallin / kävijämäärät Avustettavien / määrä Jäähallin vakiovuoroilla harrastajia / alkaen kenttähenkilökunta merkkaa kävijät ylös, jolloin saadaan vuoden lopussa tarkempi tieto

81 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta Nuorisotoimi TOIMINTA-AJATUS Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorisotyöllä on tuettava nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. - Nuorisolaki /72 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kuntien taloustilanteesta johtuva Jelppiverkon toiminnan jatkuminen (kuntaosuuksien kasvu) Moniammatillisen yhteistyön lisääminen, Nuorisotilatoiminnan kehittäminen, 6P-toiminta TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Nuorten kasvatuksellinen ohjaus Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) -valvotun bänditilan toiminnan käynnistäminen Seuranta Sivistyslautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Bänditila avautui tammikuussa Käyttö on vilkastunut hiljalleen. 6P-toiminta Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Seutukunnallinen seinätön työpaja Jelppiverkko vuotiaiden lasten ja nuorten ympärivuotinen leiritoiminta yhdessä seurakunnan ja yhdistysten kanssa. (4 leiriä) -päiväleiritoiminnan jatkaminen 3 vkon ajan kesäloma-aikoina (elyn avustus) ennaltaehkäisevä päihdetyö ja yhteistyö JEDU:n kanssa Sivistyslautakunta Uuden nuorisovaltuuston aktivointi Aloitekanavatyön siirto nuoriso-ohjaajalle Toiminnan jatkuminen avustusmäärärahan sekä lisääntyvien kuntaosuuksien turvin, palvelun tuotteistaminen ja myyminen Nuorisotakuu Oulaisissa 2013? Sivistyslautakunta Ohjausryhmä Kesällä toteutunut vain kolme perinteistä lastenleiriä ja uutena erityislasten leiripäivä. Kolme päiväleiriä toteutuivat kesäloman aikana. Avustusta saatiin 3000eur. Ensimmäinen 6P-ryhmä saatiin päätökseen ja elokuussa aloitettiin toinen ensimmäisen ryhmän kokemuksia hyödyntäen Uusi nuorisovaltuusto toimi innokkaasti ja järjesti erilaisia tapahtumia sekä antoi lausuntoja Aloitekanavatyö hiljentynyt Jelppiverkko toiminut aktiivisena Oulaisissa. Palkkasimme avustuksen turvin erityisohjaajan kouluyhteistyöhön. Jelppiverkko edesauttaa nuorisotakuun toteutumista Oulaisissa

82 Oulaisten kaupunki Tasekirja Moniammatillinen yhteistyö Ehkäpäryhmä, moniammatillinen yhteistyöryhmä, yhteistyö järjestöjen kanssa, yhteistyö seurakunnan kanssa Sivistyslautakunta Ehkäpäryhmä sulautui Moniammatilliseen yhteistyöryhmään Yhteistyötä koulujen kanssa lisätty.seurakunnan ja 4H:n kanssa perinteistä yhteistyötä RESURSSIT Resurssit nykyinen henkilöstöresurssit Nuoriso- ja kulttuurisihteeri 60% Nuoriso-ohjaaja 100% kaksi viikonlopputyöntekijää Jelppiverkon yksilövalmentaja 2 etsivää nuorisotyöntekijää työhönvalmentaja Jelppiverkon projektipäällikkö Yksilövalmentaja, erityisohjaaja, kaksi etsivää ja yksilövalmentaja toimineet 2013 Oulaisten alueella tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Vapaa-aikatoimisto Nuorisotila Nuoppis Liikennepuisto äänentoistolaitteisto Bänditilan laitteisto valaistuskalusto Liikennepuiston kalusteet Liikennepuistoremontti 2014/2015 laitteiston kunnossapito Nuorisotoimenjohtaja 100% vuoden 2013 alusta Nuoriso-ohjaaja määräaikaistaminen 2013, rahoitus osittain kerhohankkeesta TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Nuorisotilatoiminta /5343, kevät 23.5 kävijää/ilta, Avustukset/ha kijat syksy 39.3kävijää/ilta 8000/ /8 7000/8/16900eur/15, avustukset yhteiset kulttuuritoimen kanssa 5000/7 5000/7 leiritoiminta / Jelppiverkon / asiakkaat TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta Kulttuuritoimi TOIMINTA-AJATUS Kulttuuritoimen tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille, luoda kansalaisille mahdollisuudet monipuolisiin ja laadukkaisiin taide-elämyksiin ja kulttuuripalveluihin sekä edistää toimijoiden kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Tavoitteena on myös aktiivinen yhteydenpito paikallisiin kulttuurin tekijöihin, alueellisiin toimijoihin sekä muihin kaupungin hallintokuntiin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimintatapojen uudellenjärjestely

83 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Kulttuurin tuottaminen -Oulaisten Musiikkiviikkojen järjestäminen 27. kerran -kulttuuripalveluiden tuottaminen lapsille ja nuorille päivähoidossa ja kouluissa keväällä ja syksyllä -Taiteiden yö-tapahtuman järjestäminen elokuussa yhteistyössä Oulaisten Valovoiman kanssa -paikalliset monipuoliset kulttuuritapahtumat sekä kulttuurimatkat (kevät/syksy) - elokuvatoiminta -yleisavustuksen jakaminen ja muu yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta tapahtuma-aika , kesto 20 päivää. Maksulliset konsertit 12 Ilmaistapahtumat 8 yhteensä 20 tapahtumaa myydyt liput 3036, kävijämäärä yhteensä 4311 järjestetty 4 konserttia lapsille 2 teattertiesitystä alakoululaisille 43 aktiviteettia ja esitystä yön aikana tapahtuma-aika klo Konserttia 2 Yleisöluentoa Kesätapahtuma,Veteraanipäivä juhla, Itsenäisyyspäiväjuhla yhteistyössä säännöllinen elokuvatoiminta yrittäjävetoisena Järjestöavustukset jaettu huhtikuussa 2013 Näyttelytoiminta Kotiseutumuseo Muut kulttuuritoimen kiinteistöt (Väinölä, Penttilä, Ranta- Väinölä, Kallion Kotiseututalo) KUULTO- hanke näyttelytoiminnan kehittäminen ja ylläpito, museon aukipitäminen 4vkoa heinäkuussa Rakennusten kokonaisarviointi toimintojen järkeistäminen, hankkeistaminen Sivistyslautakunta 14 näyttelyä Pajatus työpajat osallistujat yht 423 Museolle tehty selvitys suojeltujen rakennusten korjaustarpeesta Penttilän talon kunnostussuunnitelmat ja toiminnalliset suunnitelmat tehty. Kunnostuksen aloittaminen vuonna Kulttuurikuraattori, työpajat, kylien tupaillat selvitys ja malli kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta yhteistyössä 3 sektorin toimijoiden kanssa. Kulttuuripalveluiden tuottaminen jatkossa Oulaisissa -johtosääntö -hallintorakenne Selvittää, miten kulttuuripalvelut jatkossa tuotetaan Oulaisissa? Sivistyslautakunta Selvitys kuulto- hankkeen ja alueellisten hankkeiden kanssa yhteistyössä käynnissä. Johtosääntöä ja hallintorakennetta pohjaavan strategiatyöskentelyn käynnistäminen 2013 syksyllä

84 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit nuoriso- ja kulttuurisihteeri 40% kulttuurityöaika tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. työllistämistukinen Väinölässä määräaikainen museoamanuenssi Väinölä, Penttilä, Kerhoväinölä, Kallion Kotiseututalo Kotiseutumuseo, Elokuvateatteri tanssimatot, konserttiflyygeli, valaistuskalusto Nuorisotoimenjohtaja 1 kk työaika Musiikkiviikoilla, sivistyskulttuurijohtaja kulttuurityöaika 40% musiikkiviikoilla 2 työllistämistuella palkattua lipunmyyjää kausityöntekijöitä työllistämistukinen Väinölässä määräaikainen museoamanuenssi selvitys ja luettelointi kausityöntekijät museolla ja perinnekeskuksessa Alueen kokonaiskehitys hankkeiden avulla hankittu orkesterille tarkoitettuja valoja ja nuottitelineitä TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP2013 TA 2014 TS 2015 Musiikkiviikot / Taidetalo Väinölä Kulttuuritoimen avustus/hakijat 10/ / /2000/10/ / / / / / /15 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN / /15 Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta Kirjastotoimi TOIMINTA-AJATUS Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Kirjastolaki 904 / 1998). Kirjastopalvelut parantavat kuntalaisten elämänlaatua ylläpitämällä monipuolista ja jatkuvasti uudistuvaa aineistokokoelmaa ja tietoliikenneyhteyksiä, jotka mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietojaan ja taitojaan. Kirjastojen seutukunnallinen yhteistyö on tärkeää kirjastopalvelujen edistämisessä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Yleisten kirjastojen luettelointiformaatin kansallinen muutos aiheuttaa kirjastojärjestelmään suuren päivityksen ja uuden verkkokirjaston oston Tiekkö-yhteishankkeena v TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Kansallisen tason täyttävän kirjastojärjestelmän ja asiakasliittymän selvitys. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Pääkirjasto auki 38 h, 6pv/ viikko ja kesällä 34 h, 5 pv/viikko ; Oulaskangas 5 h/viikko ja 5 avokokoelmaa laitoksissa ; kotipalvelu ; 4 kyläkoulun kirjakokoelmat. Sähköisten palvelujen ylläpito: Kirja kantaa, Seniorinet, Ostrobotnia ja Kirjasto- Virma Seuranta Sivistyslautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Aukioloajat ja ylläpito toteutuneet. Tk2, neuvola, OS1-3; Rantakartano. Oulaskankaan laitoskirjaston kirjastohuone loppui toimipisteenä. Kotipalvelussa 8 asiakasta, joista kirjastohenkilökunta vienyt 4 asiakkaalle (18 käyntiä) ja kirjastokassivälitystä 36 kpl.

85 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys. Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonnin ja lainauskierron parannus. Sivistyslautakunta 4 kpl: Lehtikysely, kansallinen käyttäjäkysely, Pelihuone ja netinkäyttökysely. Käyttötilastot Tiekkö-kirjastojen yhteistyö ja Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö: yhteisten kirjastostrategioiden toteutus. Yhteiset asiakkaat 7 kunnassa ; Tietokantayhteistyössä 7 kuntaa ; Seutulainaus- (10 kuntaa) ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastot ; Yhteiset hankkeet ja työryhmät 5 kpl. Sivistyslautakunta Toteutuneet: Yhteiset hankkeet 5 kpl: KoHa; Kirjasto pelinä; MaMu Tiekkö-kirjastojen asiakkaana; Luonnonkirjaa lukemassa; Verkon viemää. Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Lasten kirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen. Mediakasvatus. Kotiseutututkimuksen edistys. Opetustilaisuudet ja muut tapahtumat 20 kpl. Lasten tapahtumat 20 kpl. Kirjavinkkaukset 15 kpl. Ajantasainen kirjallisuusdiplomi ja hyvä saatavuus. Kyläkouluille uusia kirjoja 4 kerta/ v. Monimuotoista mediapajatoimintaa. Sivistyslautakunta Opetustilaisuudet ja muut tapahtumat yhteensä 278 kpl / 4875 osall.: Lapsille ja nuorille 41 kpl/ 1083 osall.; Vinkkaukset 32 h/ 632 lasta; Kirjasto-opetus 40 kpl/ 537 kpl; Aikuisten tapahtumat 41 kpl / 784 osall.; Mediapaja tapahtumat 93 kpl / 1839 osall. Kyläkoulukierrokset 2 kpl ja lisäksi 13 pakettia uusia kirjoja. RESURSSIT Resurssit Nykyinen Tarve/arvioitu muutos Henkilöstöresurssit 6 henkilötyövuotta, joista 3 puolitoimista. OPM-suositus 8 htv Tilat : Hyötypintaala 954 m 2. Laitteet, välineet, ohjelmat jne. Mediapaja perustettu valtionavustuksella, jota ei kalusteisiin myönnetty. ATP Origo kirjastojärjestelmä (finmarc) ja Web-Origo verkkokirjasto / Axiell Mediapaja edelleen kierrätyskalustein Uusittu työtuoleja ja musiikkikaappi Marc21-pohjainen kirjastojärjestelmä ja uusi verkkokirjasto asiakkaille TUNNUSLUVUT [vrt. Pohjois-Pohjanmaa] Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TS 2014 TS 2015 Kävijät / Lainat / Lainat / as. 19,11 kpl [vrt.20,58] 18,58 kpl vrt.19,84] 20/18,63 kpl Lainaajat / as ,72 % [vrt.42,13] 41,85 % [vrt.40,69] 43/41,62 % 43 % 44 % Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus 1,27 [vrt. 1,25] 1,30 [vrt. 1,28] 1,25/1,28 1,25 1,25

86 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Tekninen keskus TOIMINTA-AJATUS Tekniseen keskukseen kuuluvat tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaustoimi sekä rakennusvalvonta. Palvelukeskus vastaa kaupungin kiinteistöistä ja yleisistä alueista, niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja rakentamisesta, kaavoituksesta sekä viemäriliikelaitoksesta. Palvelukeskus vastaa myös rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvistä viranomaistehtävistä. Myös toimitilojen vuokrausasiat ja liikuntapaikkojen ylläpito kuuluvat lautakunnan vastuualueeseen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kaavoittaja-asian ratkaiseminen. Ostopalvelut vai oma? TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Toimintaa tehostetaan tilirakenteen uudistuksen yhteydessä. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Toiminta on vastuullista, tehokasta ja taloudellista. Vastuualueet tunnetaan. Seuranta Tekninen ja valvontalautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Toteutui. Selvitysmenettelyn toimintasuunnitelmaa noudatetaan Henkilöstö vähenee ja toiminta tehostuu Tekninen ja valvontalautakunta Toteutui. Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään ns. omana työnä Määritetään mm. viemäriverkon piiriin tulevat kiinteistöt ennen hajajätevesiasetuksen voimaan tuloa Tekninen ja valvontalautakunta Ei toteutettu. Velvollisuus laatia suunnitelma tulee poistumaan. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat vuokratilat 350 m2 laitteet, välineet, ohjelmat jne. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Henkilöstön määrä / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Kaavoitus

87 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTA-AJATUS Kaavoitustoiminnan päätavoitteena on riittävästä tontti- ja raakamaavarannosta sekä viihtyisästä ja tarkoituksenmukaisesta asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kaavoitustyötä joudutaan ostamaan konsultilta. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaajamaa ja myös haja-asutusalueella Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla - keskustassa 50 - haja-alueella 10 Seuranta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Keskustassa vapaita tontteja 49 kpl, haja-alueella 3 kpl. Piipsjärven puutarhakylähankkeen jatkaminen Rantayleiskaavan laatiminen Pyhäjoen varteen Konttilan alueen asemakaavan laatiminen (Konttilantien, Kuntotien ja Oulaistenkadun väliselle alueelle) Kasarminmäki Kasarminmäki: asemakaavamuutos, kortteli 9, tontti 4 Oulas, kortteli 24, tontit 1 ja 2,asemakaavamuutos Suunnitelman saattaminen valmiiksi, markkinointi omana työnä Rantayleiskaavan aloittaminen, konsultin kilpailutus, tavoitteiden asettaminen, alueen rajaus Uimahallin paikan, uuden kokoojakadun ja AP alueen kaavoitus Ostopalveluita Asemakaavan muutos AR kahdeksi AP-tontiksi Omana työnä Rautakaupan laajentamismahdollisuuksien luominen KLT kaavamerkintä KM Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta merkinnäksi, omana työnä Maakuntakaavan uudistustyö Kaupungin tavoitteiden turvaaminen maakuntakaavassa Tekninen lautakunta Markkinointia jatkettiin. Valmistelutyötä, ohjelma ja emätilaselvitys tehtiin. Valtuusto hyväksyi kaavan joulukuussa. Valtuusto hyväksyi. Valtuusto hyväksyi. Oltiin mukana. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Tekninen johtaja 0,25 htv Yleiskaavoitus edellyttää lisäksi Mittauspäällikkö 0,60 htv konsultin käyttöä Kiint.rek.hoitaja 0,55 htv Yhteensä 2 henkilön työpanos tilat Muuttaminen vuokratiloihin Muutto terveellisiin tiloihin laitteet, välineet, ohjelmat jne. Suurtulostin YT Cad (kaavasovellus) M-Color, MapInfo Yksi M-Colorin lisenssi lisää TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Myyty tontteja (kpl) / Hankittu raakamaata (ha) 0 2,9 15/33, Vahvistettu uusia asemakaavoja ja aavamuutoksia (kpl) /

88 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Maastomittauspalvelut ja mittaustoiminta TOIMINTA-AJATUS Mittaustoiminnan tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja liittyen kaavan pohjakartoitukseen ja muuhun karttatuotantoon, kaavoitukseen, kiinteistönmuodostukseen, kunnallistekniikkaan, rakentamiseen ja muuhun kaavojen toteuttamiseen sekä rakennusvalvontaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kiinteistönmuodostus seuraa nopeasti kaavoitusta. Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti yksityisille ja lähikunnille. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tontin lohkomisia 25 / vuosi ja yleisen alueen lohkomisia 5 / vuosi. Rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset / toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt / toimitusaika 1 vk. Kartaston ajantasaistaminen. Uusi sähköinen karttapalvelu tonttien markkinointiin Mittaustoimen tulojen säilyminen vähintään nykyisellä kista tehtävistä kasvaa. Myyntipalveluiden osuus kai- tasolla. Seuranta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Tontin lohkomisia suoritettu 12 kpl, joissa tontteja yhteensä 13. Muita rekisteröintipäätöksiä 8 kpl. Yleisen alueen lohkomisia suoritettu 6 kpl. Rakennuksen paikan ja korkeuden merkintämittauksia on tehty 58 kpl ja sijaintikatselmuksia 46 kpl. Maalämpökaivojen / kenttien sijaintikatselmuksia tehty 22 kpl. Tilaustöinä on tehty kartoituksia ja merkintämittauksi mm.vattenfall Jokilaaksojen Lämpö Oy:lle, Oulaisten Vesiosuuskunnalle, Vestia Oy:lle, B. Dahlbacka Oy:lle, OK Graniitti Oy:lle ja Siikalatvan kunnalle sekä Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolle lohkomisen maastotöitä yhdeksään lohkomiseen. Palvelu tilattu mutta julkaisu keväällä 2013 Mittaustoimen osalta jäätiin hiukan tavoitteesta, mutta maastomittauspalveluiden osalta tulot ylittyivät tavoitellusta. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Mittauspäällikkö 0,5 htv Ei muutoksia Kiint.rek.hoitaja 0,45 htv Kartoittajat 2,0 htv Yhteensä 2,95 henkilön työpanos tilat 4 toimistohuonetta ja varastotilaa Ei muutoksia laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kts. erillinen kalustoluettelo Ohjelmat: YT Cad, 3D Win ja Mapinfo, uusi karttapalvelu mittauskaluston ajantasaistaminen GNSS-laitteiston osalta

89 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Muodostettuja kiinteistöjä / Rakennuksen paikan osoituksia / Toiminnan tulot yhteensä (1.000 ) / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Investoinnit TOIMINTA-AJATUS Kiinteistöjen ja kunnallistekniikan rakentaminen hoidetaan ammattimaisesti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Osa investoinneista hoidetaan omana työnä ja osa ostetaan ostopalveluina. Hankinnoissa investoinnit kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Ei muutoksia. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Hankinnat suoritetaan hinnaltaan halvimman tai kokonaistaloudellisesti kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tarjouksia pyritään pyytämään vähintään 3 tarjoajalta. Seuranta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Toteutui suunnitelma mukaan. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, Ei muutosta. kuntatekniikan päällikkö, työpäällikkö tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tulosalue Tekninen lautakunta Tilapalvelu, kiinteistöt TOIMINTA-AJATUS Kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennustoimintaa kehitetään edelleen ammattimaisempaan suuntaan. Toiminta on taloudellista, mutta tehokasta. Toimitaan vastuu jaon perusteella. Hyödynnetään huoltokirja ohjelmiston dokumentointia huoltotoimissa ja kiinteistönhoidossa. Kunnossapidossa ja korjaustoimenpiteissä ennakoidaan tulevat ongelmat. Kiinteistöjen kuntoarviointia ja kuntotutkimuksia tehdään harkinnanvaraisesti. Kiinteistöhoidon henkilöstö seuraavasti, 7 kiinteistönhoitajaa ja 1 laitosmies joka toimii myös rakennusautomaation pääkäyttäjänä. Kunnossapidossa perushenkilöstönä 1kirvesmies. Isommissa investoinnissa ja kiireapuna käytetään paikallisia urakoitsijoita vuositarjousten mukaisesti. Kiinteistöjen kunnonhallinnassa noudatetaan kiinteistöjen kunnossapidon periaatesuunnitelmaa.

90 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kaupungin yritystilojen vuokrausperiaatteiden uusiminen Tehdään talotekninen/ energia analyysi, jonka avulla todennetaan kiinteistön taloteknisten järjestelmien saumaton yhteistoiminta. Varmistetaan, että kiinteistöt toimii suunnitellulla tasolla ja kiinteistön vuokralaiset saa laatua josta maksavat. Kunnossapidossa ennakoidaan toimenpiteet ja päästään järjestelmälliseen toteutukseen. Käydään kehityskeskustelut alaisten kanssa Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Vuokrahinnoittelun saattaminen oikealle tasolle. -käyttömenot ja yleiskulut saatava vuokratuloina -pitkällä aikavälillä vuokratuotot apuna kiinteistöjen investointi tarpeissa - Energia analyysillä selvitetään energiakustannusten muodostumisperusteet. Kuukausikulutukset Tavoite/toteuma (poikkeamat ja niiden syyt) Ilmanvaihdon energiakulutus koneittain osuus normaalisti jopa 70% lämmönkulutuksesta Sähkön tuntitehojen tark. kulutusprofiilit, siirtotariffit Pystytään hoitamaan talousarviossa määritellyt kunnossapito kohteet määrärahojen puitteissa. Työhyvinvoinnin kehittäminen/ työmotivaation parantaminen Seuranta Oma seuranta Kirjanpito Tekninen lautakunta Oma seuranta / Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta/ Oma seuranta Oma seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat esityksissä ja päätöksissä priorisoinut ulosvuokrattavien kiinteistöjen vuokratason ajanmukaiselle tasolle. Kiinteistönpidon rakennusautomaatio järjestelmää on omana työnä hyödynnetty energia optimoimisessa koko kiinteistö kannassa. Laitosmies ja kiinteistönhoitajat pystyvät suorittamaan rakennusautomaation avulla kiinteistöjen esim. energiakulutustiedot, sähkötuntitehojen tarkastelut ym. Vuoden 2013 aikana saavutettiin ne toimenpiteet hyvin työohjelmien puitteissa päätökseen ja samoin pysyttiin talousarvion raamissa. Kunnossapidon toteutuma oli 99,2 % Kehityskeskusteluja ei käyty vuoden 2013 aikana. Käydään eri hallintokuntien käyttövastaavien kanssa neuvottelut kiinteistöjen korjaus/muutostarpeista tuleville TA- kausille. Pysytään aina sovitussa TAraamissa ja minimoida ohi budjetin tulevat asiat. Määräraha kysymys. Oma seuranta Ei käyty varsinaisia kiinteistökohtaisia neuvotteluja, mutta asiasta keskusteltiin eri hallintokuntien käyttövastaavien kanssa aiheesta ja todettiin että kyseiselle palavereille olisi tilausta. Järjestetään kiinteistöpäivystäjien kanssa yhteisiä palavereita tarpeiden mukaan, mutta vähintään ½- vuosittain. Kiinteistöpäällikkö koordinoi Voidaan ennakoida tulevaa ja jakaa monipuolista tietoa teknisestä näkökulmasta katsottuna. Oma seuranta Auraus palaveri järjestettiin kiinteistöpäivystäjille, jossa sovittiin päivystäjien ja koneurakoitsijoiden yhteistyöstä. Kaukolämpö kohteiden tilausvesi virtauksien optimointi / tarkastelu Energian säästö Oma seuranta Eri kiinteistöjä koskeva kaukolämmön optimointi suoritettiin vuoden 2013 aikana. Tämän seurauksena ainakin vuoden 2014 aikana uusitaan Rantakartanon kaukolämmön vaihdin, jossa todettiin tilausvesivirta liian ylimitoitetuksi. Kiinteistöjen sähkömääräaikaistarkastukset. Käytössä olevalle sähkölaiteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus 5-10 vuoden välein Oma seuranta Määräaikaistarkastuksia ei ollut tarvetta tehdä vuoden 2013 aikana.

91 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Kiinteistöt suorassa m m m2/ m m2 omistuksessa m2 Kiinteistöt välillisessä omistuksessa m m m m m2 Tilinpäätösluvut 2013 kiinteistöjen osalta seuraavasti: Toiminto TA/ Tilinpäätös Toteutuma 5103 Lämpöhuolto ,3 % 5104 Sähköhuolto ,3 % 5105 Vesihuolto ,1 % 5106 Erityislaitehuolto ,6 % 5110 Kunnossapito ,2 % TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Siivoustoimi TOIMINTA-AJATUS Siivoustoimi on liiketalousperiaatteella toimiva tulosyksikkö, joka tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalvelua kaupungin kiinteistöihin sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Jedu) oppilaitoksiin ja Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän oppilaitokseen Oulaisissa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Valtuuston hyväksymä teknisen toimen/siivoustoimen henkilöstösuunnitelma selvitysmenettelyn yhteydessä on toteutunut odotettua nopeammin. Siivoustoimen henkilöstö on pienentynyt vuosien 2009 ja 2010 aikana viidellä henkilöllä. Siivous on ulkoistettu kuudessa kiinteistössä. Tulevaisuudessa ulkoistamisratkaisuja tehdään tilannekohtaisesti ja harkinnanvaraisesti, joiden ratkaisujen tarkoituksena on turvata varsinainen ydintoiminta kohteissa sekä välttää muilla tavoin (es. muut kiinteistökustannukset huono siivous) syntyviä lisäkustannuksia kiinteistöjen osalta. Vuodelle 2013 on Rantakartanon palvelukeskukseen esitetty yhden siivoojan lisäämistä toiminnan turvaamiseksi sekä varsinaisen hoitohenkilöstön työpanoksen kohdentumista nimenomaan hoitotyöhön eikä tukipalveluihin. Oulaisten kaupungin siivoustoimi on lautakunnan päätöksellä eronnut Kalajokilaakson hankintarenkaan siivoustarvikeryhmästä. Perusteluna KalHan/siivoustarvikeryhmän kilpailuttamisasioiden keskittyminen Oulaisten kaupungin siivoustoimen osalle, jolla on ollut todella suuri työllistävä vaikutus. Pienempinä kilpailutuksina em. hankinnat on helpommin toteutettavissa ja työpanosta jää siivoustoimen omiin tehtäviin huomattavasti nykyistä enemmän. Kilpailutuksen lopputuloksena huomioitavaa on myös, ettei hintatasossa ole tapahtunut nousua. Oulaisten kaupungin voimassa olevaa sopimusta voivat hyödyntää ne yhtiöt tai yhteisöt, joissa Oulaisten kaupunki on huomattava osakas. Siivoustoimella on siivoustyönohjaaja, jonka työaika koostuu sekä siivouksesta että osin operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönohjaaja sijaistaa operatiivisen työnjohdon osalta siivouspäällikön toiminnan varmistamiseksi. Hallinnon sijaistamiset tapahtuvat voimassa olevien päätösten mukaisesti. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Siivouspalvelujen tuottaminen tarkoituksenmukaisesti mitoitusta hyödyntäen. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Ylläpito- ja perussiivoustöiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Seuranta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertomus) Tilinpäätös. Laskutushintaa voitiin laskea 16,73 % talousarviosuunnitelmasta.

92 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstön koulutuspohjan hyödyntäminen työtehtävien suunnittelussa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Henkilöstön kouluttaminen / koulutusten päivittäminen sekä siivouspalvelujen kehittäminen. Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa. Henkilöstön monipuolinen hyödyntäminen ja sijoittumismahdollisuuksien parantaminen sekä mahdolliset sijaisuuksien hoitamiset omalla väellä tilanteista riippuen. Henkilöstökustannusten lasku. Henkilöstön tieto-/taitotason säilyttäminen ajan tasalla kehityksessä mukana pysyminen. Ajan tasalla pysyminen koulutusten yms. kautta mahdolliset tutkinto-/kurssitodistukset. Toimintapalaverit. Rajapintaluettelot sekä erityistilanteiden akuuttilistat. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Käytännön tasolla keittiöhenkilökuntaa on ollut siivoustehtävissä ja siivouspuolen henkilökuntaa keittiötehtävissä. Sijaisuuksiin on palkattu myös muuta työvoimaa tilanteesta riippuen. Siivoushenkilöstölle on järjestetty mahdollisuus osallistua aine- ja välinekoulutuksiin. Henkilöstö on saanut myös täsmäkoulutusta tarpeesta riippuen. Siivoustoimi osallistui valtakunnalliseen MiniClean koulutus- ja näyttelytapahtumaan Oulussa. Tulevan aine- ja välinehankintasopimuksen myötä sopimukseen sisällytetty aine- ja välinekoulutuksia siivouksen ja ruokahuollon henkilöstölle ja esimiehille. Mahdollisuus myös muiden hallintokuntien halukkaiden henkilöiden osallistua koulutuksiin. Työstetään tarpeen mukaan. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 18 Rantakartanossa on työskennellyt määräaikaisesti toiminnan muutoksista ja remonteista johtuen ylimääräistä työvoimaa. Nykyisellään tuleva tarve on 2 lisätyöntekijää. tilat Siivottavia neliöitä n m2 Siivottavia neliöitä n m2 laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kalustoluettelon mukaiset koneet ja laitteet. Välineet suurimmaksi osaksi nykyisien standardien mukaiset. Mitoitusohjelma Atop s (mukana kuvankäsittelyohjelma) sekä poistuva Atop Quintet (tiedonsiirto Atop s:iin). Kone- ja laitehankintoja tehdään järkevästi, että kalustokanta pysyy hallinnassa (vältytään isoilta kertaostoilta). TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 m² / h (keskitehot) / / sm²/kk 1,40 1,47 1,69/1,40 1,69 1,69 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Liikenneväylät

93 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTA-AJATUS Liikenneväylät sisältää katujen ja kevyenliikenteenväylien kesä- ja talvi kunnossapidon sekä liikennevihreän hoidon että katuvalaistuksen. Katujen kesäkunnossapidossa käytetään konetyön osalta ostopalveluja. Miestyötä vaativat työt tehdään omalla tuntipalkkaisella työvoimalla samoin liikennevihreän hoito. Katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien talvikunnossapito ostetaan koneurakoitsijoilta joko urakalla tai tuntitöinä. Tarvittavat miestyöt teetetään tuntipalkkaisilla kunnossapitotyöntekijöillä. Katujen kevätsiivous ( hiekoitushiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla. Konetyöt kilpailutetaan kolmen vuoden välein. Kilpailutus on tehty vuonna Nykyiset tarjoukset ovat voimassa saakka, joten uusi kilpailutus on tehtävä huhtikuussa Kaikki työt hoidetaan omassa työnjohdossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimintaympäristössä on tapahtunut muutosta talvikunnossapidossa. Pysyvä lumi tulee myöhemmin ja alkutalven liukkaudet aiheuttavat yhä enemmän liukkauden torjuntaa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite - katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä. - katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennenkuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi. - talvikunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut ( Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 lumisateen päättymisestä. Kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä. - muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 10 tuntia lumisateen päättymisestä. Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväylien osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpideaikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan. Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tavoitteena hoitaa liikenneväylät niin, että ne turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa. Seuranta Oma seuranta määrä-rahojen suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta. Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Katujen kunnossapidossa pysyttiin määrärahojen käytössä viime vuoden tasolla. Määrärahasta käytettiin 94,8 %. Kesäkunnossapidossa kulut hieman ylittyivät tehtyjen runsaiden asfalttipaikkauksien takia, mutta vastaavasti talvi kunnossapidossa ja katuvalaistuksessa rahaa säästyi. Kevättalvi oli aurauksien osalta normaali, mutta syystalvi suorastaan helppo. Joulukuu kuitenkin kulutti huomattavasti rahaa liukkauden torjuntaan. Ja siihen asti säästyneet rahat menivät hiekoitukseen. Vaikeista olosuhteista huolimatta liukkauden torjunnassa onnistuttiin hyvin, koska liukastumisista ei ole tullut korvausvaatimuksia. Muutoin talvikunnossapidon toimenpideajoissa pysyttiin hyvin. Polanteesta ei ole ollut kuluneena vuonna ongelmia kertymän vähäisyyden takia. Katujen kevätsiivoukset hoidettiin reippaasti vappuun mennessä. Muutamia pitkään tapetilla olleita katujen avo-ojia puhdistettiin vielä aivan vuoden lopussa olleiden vesisateiden aikana.

94 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 2 henkilöä tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. katulana, katuharja, lumiaura 2 kpl. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Puistot ja yleiset alueet TOIMINTA-AJATUS Kaava-alueilla olevien puistojen ja yleisten alueiden sekä torin kunnossa- ja puhtaanapito. Puistoissa olevien leikkikenttien käyttöturvallisuudesta huolehtiminen. Kunnossapito omana työnä omalla kalustolla, lumi- ja puhtaanapitotöissä käytetään ostopalveluja. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Leikkivälinedirektiivien määräysten mukaisesti kalusteiden uusimista vuosittain. Kaava-alueiden lisääntyessä puistojen määrä ja pinta-ala kasvaa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Puistojen kunnossapito viherympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena. Seuranta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Kunnossapidon taso säilynyt IItason mukaisena. Matonpesupasseja myyty 200 kpl. Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit) Torialue Leikkipaikkoja 39 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä. Tori käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä. Torikalusteiden korjaus keväällä 2013 Tekninen lautakunta ja ympäristökeskus Helmi Tekninen lautakunta Puistoleikkipaikkoja vähennetty yhdellä, päiväkotien leikkikentät vähentyivät kahdella. Tarkastukset tehty keväällä. Torin esiintymislava heinäkuun ajan torilla, käyttö vähäistä ja palaute negatiivista Torikalusteiden peruskorjaus siirtyi keväälle Kurjenranta Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä ellei rannalle saada yrittäjää Tekninen lautakunta Uimarannan kunnossapito omana työnä, uimaveden laatutarkkailu kolmesti kesässä (Helmi), rannalle rakennettu vesi-wc.

95 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 4 vakituista, 2 tukityöllistettyä ja 20 koululaista vähintään nykyinen taso tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Suurteholeikkureita 3 kpl, ajoleikkureita 5 kpl ajoleikkureiden uusiminen n ajotunnin välein TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Maa- ja metsätilat TOIMINTA-AJATUS Kaupungin metsäomaisuuden hoito metsäsuunnitelman mukaisesti, kestävän metsätalouden periaatteiden ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti sekä metsälain asettamien vaatimusten täyttäminen. Taajaman läheisyydessä huomioidaan maisema- ja lähivirkistysalueiden tarve. Koulun polttopuut omista metsistä. Myyntihakkuut pystykauppoina, maanmuokkaukset ja metsänistutus ostopalveluina. Taimikonhoitotyöt pääosin omana työnä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kestävä hakkuusuositus ylitetty viime vuosina, jolloin metsien käsittely pääosin hoitotyötä. Koulujen polttopuutarve vähenee tulevina vuosina lämmitysremonttien myötä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Myyntihakkuut metsäsuunnitelman mukainen kestävä hakkuusuositus Metsänhoidossa metsälain mukainen uuden kasvun turvaaminen Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tulostavoite , käsittäen pääasiassa ensiharvennuksia ja energiapuuhakkuita. Vuodelle 2013 ei istutustarvetta. Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 20 ha. Seuranta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Puukauppatulot n , Sonninnotkon, Vähätörmän ja Hussan leimikoilta. Vähälumisen syksyn ansiosta taimikonhoitoa tehty n. 15 ha. Polttopuut omista metsistä Polttopuiden tarve loppuu lähes kokonaan Jauhinkankaan lämpöremontin jälkeen, pidetään pieni varasto satunnaisia tarpeita varten. Tekninen lautakunta Polttopuiden tarve loppunut lähes kokonaan, tarve laavuilla. Polttopuiden teko lopetetaan toistaiseksi. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 4 vakituista ja 2 tukityöllistettyä vähintään nykyinen taso tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kaupungilla omat moottori- ja raivaussahat kaluston kunnon ja käyttöturvallisuuden mukaan uusitaan tarvittaessa

96 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Valvontalautakunta Rakennusvalvonta TOIMINTA-AJATUS Rakennusvalvonnan tehtävänä on myöntää luvanvaraiseen rakennustyöhön tarvittavat luvat, suorittaa luvanvaraisten töiden tarkastuksia, huolehtia rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta sekä maisemakuvan valvonnasta. Muita tehtäviä ovat mm. rakennustietojen tuottaminen rakennus- ja huoneistorekisteriin, poikkeusrakentamisen ohjaus ja lausunnot, korkotukilainoituksen kustannusarviot. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Maankäyttö- ja rakennusasetukseen ja rakentamismäräyskokoelmaan tuli ja tulee useita muutoksia vuoden 2013 aikana. Muutokset edellyttää koulutusta. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Laillisten lupapäätösten aikaansaaminen ja toimiva ohjaus ja neuvonta. Tarkastukset suoritetaan. Rakennushankeilmoitusten tiedot maistraattiin ja väestörekisterikeskukseen. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Lupahakemusten käsittely ja Valvontalautakunta lausuntopyynnöt aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon kuluessa, viimeistään 4. Katselmukset suoritetaan 4 pv. kuluessa ja käyttöönotto- ja lopputarkastus 6 pv. kuluessa. Rakennushankeilmoitukset kuukausittain. Toteutuma Lupalausunnot ja päätökset on toteutuneet, paitsi loma-aikana. Pyydetyt käyttöönotto- ja lopputarkastukset on suoritettu. Rakennushankeilmoitukset maistraattiin ja väestörekisterikeskukseen on toteutunut. Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeus. Rakentamisen laatu: -pätevät suunnittelijat -vastaavat työnjohtajat -työmaapöytäkirja ja käyttö- ja huolto-ohje -asuin- ja työpaikkarakennusten aloituskokoukset, energiatodistukset. Rakennusvalvontaa ei suljeta kesällä. Rakennustarkastajan lomasijaisuus tehdään kaupungin omalla työvoimalla, oman työn ohessa. 1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa Jokaisessa luvassa vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja. Pätevien suunnittelijoiden tavoite 97 %. Kaikki aloituskokoukset pidetään ja käyttö- ja huoltoohjeet laaditaan. Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan lähes normaalisti, mutta lupapäätöksiä ei tehdä. Valvontalautakunta Valvontalautakunta Valvontalautakunta Tavoitteisin on päästy Työnjohtajien, työmaapöytäkirjojen ja suunnittelijoiden osalta tavoitteeseen on lähes päästy. Kaikki lupapäätöksessä määrätyt aloituskokoukset on pidetty. Energiatodistukset laadittu.. Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeet on jonkin verran puutteellisia. Tavoitteisiin ei päästy. Toimistojen sulkemisen aikana rakennusvalvontatoimisto oli kiinni, rakennustarkastajalla ei ollut sijaista eikä tarkastuksia suoritettu. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 + ½ sama tilat 2 huonetta sama laitteet, välineet, ohjelmat jne. tietokone/henkilö sama

97 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Lupia kpl / Menoista katetaan 32 34,3 55/ tuloilla % Korjausavust. 14 kpl kpl kpl / 10 kpl kpl kpl Energia-avust. 33 kpl kpl kpl / 6 kpl kpl kpl TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Valvontalautakunta Ympäristönsuojelu TOIMINTA-AJATUS Tavoitteena on - ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; - turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö; - ehkäistä jätteiden syntyä ja jätteiden haitallisia vaikutuksia; - tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia, valvontaa ja huomioon ottamista kokonaisuutena; sekä - tukea muutenkin kestävää kehitystä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen - Viemäriverkoston ulkopuolisen asutuksen jätevesikäsittelyn tehostamisen ja uusimisen neuvonnan jatkaminen - Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäynnein vuosittain - Ympäristölupien valvonta tarkastuskäynnein 5 vuoden välein Seuranta Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Ympäristökatselmukset vuosittain Valvontalautakunta Valvontalautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Ympäristökatselmus tehtiin 51 kohteeseen: 28 yritystä, urakoitsijaa tai teollista toimijaa; 17 asuinkiinteistöä ja 6 puistoa tai asumatonta aluetta. Kunnostuskehotus lähetettiin 20 kohteeseen. - Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiin liittyvää neuvontaa on annettu noin 10 kiinteistölle. Määräaika jätevesijärjestelmän kunnostamiselle vastaamaan lainsäädäntöä on mennessä. - Maa-aineslupien tarkastuksia on tehty vuosittain ja v tarkastus tehtiin 24 maa-ainesten ottokohteeseen. Tarkastuksista 6 oli lopputarkastuksia. Tarkastuksista on laadittu tarkastuskertomukset ja luvan haltijoita on opastettu ja edellytetty lupaehtojen mukaisiin toimenpiteisiin. - Ympäristöluvan määräaikaistarkastus tehtiin v yhteensä 15 ympäristölupakohteeseen, joista 6 oli eläinsuojia. Kunnan myöntämiä ympäristölupia on noin 40 kpl. Tarkastuksista on laadittu tarkastuskertomukset ja toiminnanharjoittajia on opastettu ja edellytetty lupaehtojen mukaisiin toimenpiteisiin.

98 Oulaisten kaupunki Tasekirja Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen Ympäristötietoisuuden lisääminen Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen yhteneväisiksi lähikuntien kanssa - Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta - Uuden jätelain soveltamiseen liittyvä neuvonta Valvontalautakunta Valvontalautakunta Ympäristönsuojelumääräysten laadintaa ei ole vielä aloitettu. - Ympäristön tilaan ja sen hoitoon liittyvää neuvontaa on annettu yksittäisten yhteydenottojen johdosta. Ympäristön roskaantumisesta tai muusta ympäristöhaitan aiheuttamisista tulleisiin valituksiin on puututtu ja hoidettu. Myös ympäristönsuojeluviranomaisen tekemiin omiin havaintoihin ympäristön roskaamisesta tai ympäristöhaitan aiheuttamisesta on puututtu. - Jätelaki: Jätettä kuljettavia toiminnanharjoittajia on opastettu ja kehotettu rekisteröitymään ELYkeskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Jätettä luovuttavia toiminnanharjoittajia on opastettu ja edellytetty laatimaan jätteen siirtoasiakirjat. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA/TP 2013 TA 2014 TS 2015 Ympäristöluvat / Ympäristöluvan käsittely 2 kk 2 kk 2 kk/2 kk 2 kk 2 kk Meluilmoitusten käsittely / Jätevesien johtamislausunnot / Jäteastian tyhjennysvälin / pidennykset Lannan patterointi-ilmoitusten / käsittely Katselmuskehotukset / Maa-aineslupien tarkastukset / Ympäristölupien tarkastukset /

99 Oulaisten kaupunki Tasekirja Käyttötalouden toteutuminen Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (KuntaL 65 ). Edellä esitetyt toiminnalliset tavoitteet perustuvat talousarvion hyväksymisen yhtedessä määriteltyihin toiminnan sisältöä kuvaaviin tavoitteisiin. Seuraavilla sivuilla on käyttötalouden euromääriä tarkasteltu toimielin- ja vastuualuetasolla. Kaupunginhallituksen kohtaan sisältyy näissä taulukoissa ainoastaan käyttötulot ja menot. Rahoituksen osuus (verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja kulut) käyvät ilmi tuloslaskelman toteutumisvertailusta, sivu 100. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto on määritellyt määrärahatasoksi (sitovuustasoksi valtuustoon nähden) vastuualueen menot ja tulot. Käyttötaloudessa on tästä poikkeava nettositovuus Ruokapalveluissa ja Oulaisten Musiikkiviikoilla. Ruokapalvelut sisältyvät sivistyslautakunnan menoihin ja Oulaisten Musiikkiviikot Kirjasto- ja kulttuurijaoston menoihin. Näiden menot ja tulot on esitetty erikseen vastuualuetasoisen toteutumisvertailun lopussa. Myös rahoitusosan menot ja tulot (nettositovuus) on esitetty samassa yhteydessä. Käyttötalouden toteutumisvertailut ja tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu sisältävät myös sisäiset erät eli kaupungin eri hallintokuntien väliset ostot ja myynnit sekä vyörytyserät. Liikelaitoksen osalta käyttötalouden toteutuma on esitetty erillistilinpäätöksenä sivulla 137. Käyttötalouden kokonaisuus (talousarvio + talousarviomuutokset) toteutui hyvin: Tulojen toteutuma oli 13,9 milj. (112,9 %). Menojen toteutuma oli 59,3 milj. (101,3 %) ja nettomenot olivat 45,4 milj. (toteutuma 98,2 %). Toimintakulut nousivat edellisvuodesta 3,0 % ja toimintatuotot 3,1 % (nettomenojen kasvu 2,9 %). Hallinonaloittaisessa tarkastelussa merkittävä poikkeama talousarvion ja toteutuman välillä on perusturvan tulokertymä (ylitys euroa). Perusturvan hallintomenot vyörytettiin aikaisemmasta käytännöstä poiketen toiminnoilleen, ja tämä sisäinen erä oli jäänyt ottamatta huomioon talousarvion laadinnassa. Sairaanhoidon vastuualueen tuottoja kertyi euroa yli arvion. Kyseessä on yksittäistapaus, jossa Oulaisissa asuvan nuoren erikoissairaanhoidon kuluja on voitu laskuttaa henkilön kotikunnalta.

100 Oulaisten kaupunki Tasekirja Käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin (ilman liikelaitosta) Ta Ta-muutos Tilinpäätös 2013 Jäljellä Tot-% Tilinpäätös Keskusvaalilautakunta Tuotot Kulut Netto Tarkastuslautakunta Tuotot Kulut , Netto , Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut , Netto , Kaupunginhallitus Tuotot , Kulut , Netto , Perusturvalautakunta Tuotot , Kulut , Netto , Sivistyslautakunta Tuotot , Kulut , Netto Tekninen lautakunta Tuotot , Kulut , Netto , Valvontalautakunta Tuotot , Kulut , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto ,

101 Oulaisten kaupunki Tasekirja Käyttötalouden toteutuminen vastuualueittain ilman liikelaitosta (=sitovuustaso) Ta Ta-muutos Tilinpäätös 2013 Jäljellä Tot-% Tilinpäätös Vaalit Tuotot Kulut Netto Tarkastustoimi Tuotot Kulut , Netto , Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut , Netto , Kaupunginhallitus Tuotot , Kulut , Netto , Perusturvan hallinto Tuotot , Kulut , Netto , Terveydenhuolto Tuotot , Kulut , Netto , Sairaanhoito Tuotot , Kulut , Netto , Sosiaalitoimi Tuotot , Kulut , Netto , Sivistyslautakunta Tuotot , Kulut , Netto ,

102 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vapaa-aikajaosto Tuotot , Kulut , Netto , Kirjasto- ja kulttuurijaosto Tuotot Kulut , Netto , Tekninen toimi Tuotot , Kulut , Netto , Valvontalautakunta Tuotot , Kulut , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto , Sitovuustasoltaan poikkeukselliset toiminnot (nettositovuus) Ta Ta-muutos Tilinpäätös 2013 Jäljellä Tot-% Tilinpäätös 2012 Oulaisten Musiikkiviikot (sisältyy kirjasto- ja kulttuurijaoston toteutumaan) Tuotot ,01 142, ,9 Kulut ,31 110, ,6 Netto , ,7 78, ,7 Ruokahuolto (sisältyy koululautakunnan toteutumaan) Tuotot ,76 101, ,6 Kulut ,17 98, ,6 Netto , ,93 0, Rahoitus Tuotot , Kulut , Netto ,

103 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuloslaskelmaosan toteutuminen Kertomuksen alussa oli tuloslaskelman luvut esitettynä karkeasti tuhansina euroina. Alla esitetty toteutumisvertailu on hienojakoisempi, ja lisäksi se osoittaa toteutuneen suhteessa arvioituun. Toteutumisosassa on mukana sisäiset erät, ulkoinen tuloslaskelma on esitetty tilinpäätöslaskelmissa sivulla 109. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Alkuperäinen Talousarvion Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Tot-% Muutos talousarvio muutokset jälkeen % Toimintatuotot Myyntituotot , , , , ,79 118,9 3,7 Maksutuotot , , , ,35 100,4 3,4 Tuet ja avustukset , , , , ,86 102,0-12,4 Muut toimintatuotot , , , , ,21 106,5 4,3 T o i m i n t a t u o t o t , , , , ,21 111,2 2,8 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , ,14 99,1 0,9 Henkilöstösivukulut Eläkkeet , , , , ,11 106,4 1,5 Muut henkilöstösivukulut , , , , ,30 95,6-7,0 Palvelujen ostot , , , , ,23 102,9 4,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,32 99,5 2,0 Avustukset , , , , ,51 85,2-4,2 Muut toimintakulut , , , , ,27 116,3 60,6 T o i m i n t a k u l u t , , , , ,34 101,1 2,9 Toimintakate , , , , ,87 98,2 3,0 Verotulot , , , ,73 100,4 3,0 Valtionosuudet , , , , ,00 100,3 3,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , , , ,83 56,7-52,8 Muut rahoitustuotot , , , ,41 162,4-37,7 Korkokulut , , , ,46 69,4-32,7 Muut rahoituskulut , , , ,45 82,1-81,2 Vuosikate , , , , ,09 450,3-5,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,48 105,2 9,9 Kertaluontoiset poistot , ,06-89,8 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 1 000, , ,00 Satunnaiset kulut , , ,00 Tilikauden tulos , , , , ,55-19,6-46,3 Poistoeron muutos , , ,56 17,44 100,0 0,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , , , , ,11-25,4-41,1

104 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuloslaskelman toimintatuottojen toteutuma oli 111,2 %, toimintakulujen 101,1 %, ja toimintakate toteutui tämän perusteella 98,2 %:sti. Verotulot olivat ,73 yli budjetoidun (tot. 100,4 %) ja valtionosuuksia kertyi arvioitua enemmän. Rahoitustuottojen ja kulujen yhteismäärä oli (vuonna ). Poistoja oli budjetoituun verrattuna enemmän. Tähän sisältyy kertaluontoisena eränä keskeneräisistä hankinnoista poistettu Piipsjärven koulurakennuksen suunnittelu (6.742 euron lisäpoisto). Uusi koulurakennus on erillinen kohde, eivätkä vanhat suunnitelmat toteutuneet.

105 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rahoitusosan toteutuminen Rahoituslaskelman toteutumisvertailu yksityiskohtaisena on alla taulukkona. Investointimenojen toteutuma oli 63,1 % (netto). Pitkäaikaista lainaa otettiin vuonna ,3 milj. ja lyhennyksiä oli 2,7 milj.. Lisäksi vuodenvaihteessa oli lyhytaikaista lainaa turvaamassa maksuvalmiutta. Lyhytaikaista lainaa on ollut jatkuvasti käytössä ja lyhytaikaisten lainojen korot ovat olleet jatkuvasti selvästi alle pitkäaikaista perittävän koron. Antolainoja maksettiin kaupungille takaisin Vuoden 2013 varsinaisen toiminnan, investointien ja rahoituksen vaikutus kaupungin maksuvalmiuteen oli Varainhoidon varoja ei ole otettu käyttöön vuoden 2013 aikana. Rahoituslaskelman toteutumisvertailu Alkuperäinen Talousarvion Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Tot-% talousarvio muutokset jälkeen TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , ,09 450,3 Tulorahoituksen korjauserät , ,32 ** Toiminnan rahavirta , ,77 440,9 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,76 58,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 20,7 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,28 38,7 Investointien rahavirta , ,48 63,1 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,25 19,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen takaisinmaksut ,00 0,00 100,0 Antolainauksen muutokset ,00 0,00 100,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 54,2 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,82 92,5 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 180,0 Lainakannan muutokset , ,82 147,8 Vaikutus maksuvalmiuteen , ,07-71,4

106 Oulaisten kaupunki Tasekirja Investointien toteutuminen Investointiosan toteutumisvertailussa on esitetty investoinnit hankkeittain. Toteutumasta näkyy talousarvion määräraha, talousarvioon mahdollisesti tehty muutos (valtuustossa) sekä määrärahan käyttö. Investointiosassa olevat hankkeet ovat niitä, jotka kasvattavat kaupungin käyttöomaisuutta ja tulevat poistojen piiriin. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio Ta-muutos Tilinpäätös Poikkeama % Kiinteistöjen hankinta Maanhankinta ja -myynti Maan ostot , ,00 36,38 Myynnit , ,28 38,74 Netto , ,72 Rakennusten osto Konttilantie 21 (Elamaa) , ,72 Kiinteistöjen hankinta yhteensä Menot , ,00 90,32 Tulot , ,28 38,74 Nettomenot , ,72 33,22 Rakennukset Asuinrakennukset Viranhaltijain rivitalo ,34 145,66 99,79 Asuinrakennukset yhteensä Menot ,34 145,66 99,79 Hallinto- ja laitosrakennukset Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat Kaupungintalo ,35 376,65 98,49 Terveyskeskus , ,03 25,65 Rantakartano ,12 707,88 99,18 Laukkalinnan päiväkodin piha ,10 83,90 99,56 Vanhusten palveluasunnot (uusi kohde) Menot , ,64 10,93 Tulot , ,00 0 Nettomenot , ,64 15,61 Hallinto- ja laitosrakennukset yht. Menot , ,10 21,8 Tulot , ,00 0 Nettomenot , ,10 27,52 Opetusrakennukset Jauhinkankaan koulu Menot , ,96 92,16 Tulot , ,00 0 Nettomenot , ,96 99,09 Jokiraitin koulu / Lehtopää ,35 754,65 97,3 Piipsjärven koulu , ,96 38,03 Yläkoulu ja puulukio ,20 381,80 99,7 Erillishankinnat / palloiluhalli ,00 257,00 99,01 Terveydenhuolto-oppilaitos ,98 382,02 99,04 Opetusrakennukset yht. Menot , ,39 72,45 Tulot , ,00 0 Nettomenot , ,39 74,5

107 Oulaisten kaupunki Tasekirja Muut rakennukset Penttilän kiinteistö ,00 0 Uimahalli , ,18 0,803 Kurjenranta , ,45 39,46 Varaus (kaupungin omat tilat) ,00 0 Muut rakennukset yht. Menot , ,63 9,156 Liike- ja teollisuusrakentaminen Varaus (teollisuus-/ liiketilat) ,00 0 Liike- ja teollisuusrakent yht. Menot , ,00 0 Rakennukset yhteensä Menot , ,78 42,06 Tulot , ,00 0 Nettomenot , ,78 47,88 Kiinteät rakenteet ja laitteet Katujen rakentaminen Oulas ,30 437,70 97,57 Halmeperä ,77-201,77 100,3 Kasarminmäki , ,14 93,2 Kintunperä ,00 0,00 Muut katutyöt , ,67 55,64 Siltakadun sillan peruskorjaus ,09-2, Ilmavalojohtojen maakaapelointi , ,36 91,45 Katujen rakentaminen yhteensä Menot , ,01 96,28 Puistorakentaminen Oulaistenkosken ranta ,00 0 Siirtolapuutarha , ,90 7,45 Muut puistotyöt ,03 470,97 96,86 Puistorakentaminen yhteensä Menot , ,87 45,73 Liikunta-aluerakentaminen Hiekkatekonurmi (pesäpallo) Menot ,88 198,12 99,93 Tulot ,00 0, Nettomenot ,88 198,12 99,91 Yhdysreitti Honkamajalle , ,00 0 Kuntoradat , ,00 0 Liikunta-aluerakentaminen yhteensä Menot , ,12 92,32 Tulot ,00 0, Nettomenot , ,12 89,94

108 Oulaisten kaupunki Tasekirja Viemärirakentaminen Lehtopää-Vilppomäki Menot , ,19 Tulot , ,00 Nettomenot , ,19 Verkoston saneeraukset , ,87 126,4 Verkoston vesivuotoselvitys , ,43 12,93 Sadevesiverkoston avo-ojitus , ,00 0 Varavoimakone / jäteveden puhdistamo ,44 738,56 97,05 Muut viemärityöt ,00 0, Viemärirakentaminen yhteensä Menot , ,93 82,03 Tulot , ,00 Nettomenot , ,93 73,18 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Menot , ,93 92,86 Tulot , ,00 113,7 Nettomenot , ,93 91,65 Koneet ja kalusto Keskitetyt ATK-hankinnat , ,00 8,745 Hammashuollon irtaimisto , ,86 88,73 Terveyskeskuksen työasemat , ,00 0 Laukkalinnan päiväkodin irtaimisto , ,49 94,84 Rantakartanon keittiö ,30 894,70 94,61 Yläkoulun kalustus ,83 151,17 98,99 Jauhinkankaan koulun kalustus ,00 157,00 98,22 Juho Oksan koulun kalustus , ,13 89,98 Jokiraitin koulun kalustus , ,00 78,6 Kirjastojärjestelmä , ,00 0 Teknisen toimen koneet ja laitteet , ,69 85,05 Mittaustoimen irtaimisto , ,01 70 Koneet ja kalusto yhteensä Menot , ,05 61,72 LISÄYKSET TILIKAUDEN AIKANA YHTEENSÄ Menot , ,76 60,21 Tulot , ,28 24,3 Nettomenot , ,48 64,66 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden osto / myynti Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot , ,76 58,9 Tulot , ,28 24,3 Nettomenot , ,48 63,09

109 Oulaisten kaupunki Tasekirja Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sitovuus Määrärahat (1000 ) Tuloarviot (1000 ) N=netto B=brutt TA Muutos Yht Tot +/- TA Muutos Yht Tot +/- KÄYTTÖTALOUSOSA Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi B Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto B Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus B Maaseututoimi B Perusturvalautakunta Perusturvan hallinto B Terveydenhuolto B Sairaanhoito B Sosiaalitoimi B Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta B Ruokapalvelut N Vapaa-aikajaosto B Kirjasto- ja kulttuurijaosto B Oulaisten Musiikkiviikot N Tekninen lautakunta Tekninen toimi B Valvontalautakunta Valvontatoimi B Liikelaitos Viemäriliikelaitos B TULOSLASKELMAOSA N Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Satunnaiset erät INVESTOINTIOSA *) Kaupunginhallitus Kiinteistöjen hankinta B Osakkeet ja osuudet B Koneet ja kalusto B Perusturvalautakunta Koneet ja kalusto B Sivistyslautakunta Koneet ja kalusto B Tekninen lautakunta Rakennukset B Kadut B Puistot B Liikunta-alueet B Koneet ja kalusto B Viemäriliikelaitos Viemärirakentaminen B RAHOITUSOSA N Antolainauksen muutokset Antolainojen takaisinmaksut Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ * Investoinnit kohteittain S

110 Oulaisten kaupunki Tasekirja TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1. Tase Tilinpäätöslaskelmina on esitetty tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä konsernin tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma omana kokonaisuutenaan. VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,85 Aineettomat hyödykkeet , ,11 Aineettomat oikeudet , ,11 Aineelliset hyödykkeet , ,89 Maa- ja vesialueet , ,53 Rakennukset , ,25 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,31 Koneet ja kalusto , ,38 Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet , ,42 Sijoitukset , ,85 Tytäryhtiöosakkeet , ,48 Osakkuusyhteisöosuudet , ,09 Muut osakkeet ja osuudet , ,28 Lainasaamiset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,87 Valtion toimeksiannot 0, ,78 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,37 Vaihto-omaisuus , ,77 Aineet ja tarvikkeet , ,77 Saamiset , ,13 Muut pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset , ,67 Muut saamiset , ,67 Lyhytaikaiset saamiset , ,46 Myyntisaamiset , ,69 Lainasaamiset 0, ,42 Muut saamiset , ,88 Siirtosaamiset , ,47 Rahoitusomaisuusarvopaperit , ,49 Osakkeet ja osuudet , ,65 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,84 Rahat ja pankkisaamiset , ,98 Rahat ja pankkisaamiset , ,98 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,09

111 Oulaisten kaupunki Tasekirja VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,08 Peruspääoma , ,61 Muut omat rahastot , ,32 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,48 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,63 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,82 Kertynyt poistoero , ,82 Investointivaraus , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,57 Valtion toimeksiannot 2 097, ,35 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,09 Muut toimeksiantojen pääomat , ,13 VIERAS PÄÄOMA , ,62 Pitkäaikainen , ,02 Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,66 Muut pitkäaikaiset velat , ,36 Lyhytaikainen , ,60 Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,19 Kuntatodistuslainat , ,00 Saadut ennakot , ,64 Ostovelat , ,05 Muut velat , ,84 Siirtovelat , ,88 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,09

112 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot , ,73 Maksutuotot , ,87 Tuet ja avustukset , ,06 Muut toimintatuotot , ,24 T o i m i n t a t u o t o t , ,90 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,66 Henkilöstösivukulut Eläkkeet , ,39 Muut henkilöstösivukulut , ,59 Palvelujen ostot , ,05 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,22 Avustukset , ,65 Muut toimintakulut , ,18 T o i m i n t a k u l u t , ,74 Toimintakate , ,84 Verotulot , ,68 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 5 785, ,97 Muut rahoitustuotot , ,76 Korkokulut , ,91 Muut rahoituskulut , ,76 Vuosikate , ,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,66 Kertaluontoiset poistot ja arvonalentumiset , ,17 Tilikauden tulos , ,07 Poistoeron muutos , ,56 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , ,63

113 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , ,90 Tulorahoituksen korjauserät , ,25 Toiminnan rahavirta , ,65 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,67 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,96 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,51 Investointien rahavirta , ,20 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,45 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen takaisinmaksut , ,00 Antolainauksen muutokset , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,72 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Lainakannan muutokset , ,28 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,17 Vaihto-omaisuuden muutos 6 321,94-100,50 Saamisten muutos , ,01 Korottomien velkojen muutos , ,11 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,23 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,51 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,96 Omaisuuden hoito , ,65 Rahat ja pankkisaamiset , ,86 - Omaisuuden hoito , ,49 - Rahat ja pankkisaamiset , , , ,96

114 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernilaskelmat Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Osakkuusyhteisöosuudet Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiannot VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

115 Oulaisten kaupunki Tasekirja VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Kertynyt poistoero Investointivaraukset Muut vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

116 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot ja arvonalent Tilikauden yli- ja alipariarvot 0-5 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

117 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen muutokset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset

118 Oulaisten kaupunki Tasekirja TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden poistosuunnitelman vuoden 2013 alusta käyttöönotettavaksi. Valtuuston päätöksellä uutta poistosuunnitelmaa sovelletaan kuitenkin vain jälkeen hankittuihin tai valmistuneisiin kohteisiin. Vanhaa, v hyväksyttyä poistosuunnitelmaa sovelletaan entisiin kohteisiin. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenon suuruisena. Rahoitusomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon suuruisena tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Tilinpäätökseen sisältyy euron hyvityslaskut terveyskeskuksen ulkokuntamyynnistä, joka kohdistuu vuoteen Myyntituotot on tältä osin esitetty tuloslaskelmassa todellista myyntiä pienempinä.

119 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Konserni Kunta Yleishallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Tekninen toimi Viemäriliikelaitos Toimintatuotot yhteensä Erittely verotuloista Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toteutuma v Kunnan tulovero , , ,19 Osuus yhteisöveron tuotosta , , ,09 Kiinteistövero , , ,40 Verotulot yhteensä , , ,68 Tuloveron määräytymisen perusteet Vuosi Tulovero- Verotettava tulo Muutos prosentti 1000 euroa % , , , , , , , , , , Valtionosuuksien erittely Talousarvio Ta-muutos Toteutuma Poikkeama Toteutuma v Peruspalvelujen valtionosuus , , ,00 Verotuloihin perustuva tasaus , , ,00 Opetus- ja kultt.toimen valtionosuus , , ,00 Valtionosuudet yhteensä , , ,00

120 Oulaisten kaupunki Tasekirja Suunnitelman mukaiset poistot Ennen hankitut hyödykkeet jälkeen hankitut hyödykkeet 1 Maa- ja vesialueet Ei poistoa Ei poistoa 2 Rakennukset Tasapoisto Tasapoisto Asuinrakennukset 50 vuotta 30 vuotta - talousrakennus 20 vuotta 10 vuotta - vapaa-ajan rakennus 30 vuotta 20 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset 50 vuotta 20 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset 30 vuotta 20 vuotta Muut rakennukset - poistoaika käyttötarkoituksen mukaan 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Maa- ja vesirakenteet - Kadut, tiet, torit, puistot 15 % 20 % - Ladut, kuntoradat ja muut urheilualueet 15 % 20 % Johtoverkostot ja laitteet - Katuvalaistusverkosto 15 % 20 % - Viemäriverkosto 7 % 10 % Muut kiinteät rakenteet ja laitteet - Sillat ja alikulkutunnelit 10 % 25 % - Pumppaamot ja palovesiasemat 15 % 20 % - Muut kiinteät rakennelmat 20 % 20 % 4 Koneet ja kalusto Tasapoisto Tasapoisto Kuljetusvälineet - Kevyt kalusto 10 vuotta 5 vuotta - Raskas kalusto 15 vuotta 10 vuotta Muut koneet ja kalusto - ATK-laitteet 5 vuotta 3 vuotta - Muut laitteet ja kalusteet 5 vuotta 3 vuotta 5 Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa Ei poistoa

121 Oulaisten kaupunki Tasekirja Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Keskiarvo Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankintamenot Suunnitelman mukaiset poistot Ero Poikkeama % 41, Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot Maakaupoista on aiheutunut ,90 euron myyntivoitot. Pohjanmaan puhelinosuuskunnan osakkeiden myynnistä on lisäksi tehty 9.590,42 euron myyntivoittokirjaus Tuotot osuuksista muissa yrityksissä Osingot ja osuuspääomien korot OP-Private sijoitustili, tuotto-osuudet ,00 Pohjanmaan Puhelinosuuskunta, osuuspääoman korko 1 390,00 FIM Mondo sijoitustili, tuotto-osuudet 7 324,74 Nordea Avista, tuotto-osuudet ,50 Alfred Berg rahastoyhtiö Oy, tuotonjako 5 248,22 SEB arvo-osuustili, tuotto-osuudet 963, ,98

122 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset tilivuoden aikana Aineettomat Aineelliset hyödykkeet Kesken- Yhteensä oikeudet eräiset Tietokone- Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rak. Koneet ja hankinnat ohjelmistot ja laitteet kalusto Poistamaton hankintameno , , , , , , ,00 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , ,21 - rahoitusosuus , ,00 Vähennykset tilikauden aikana - myyntitulot , ,72 - myyntivoitot/tappiot , ,90 Siirrot erien välillä , ,97 Poistamaton hank.meno , , , , , , ,42 - Sumu-poistot , , , , ,48 - Lisäpoistot 6 742, ,06 = Jäännösarvo , , , , , , ,88 Jäännösarvo , , , , , ,00 Muutos vuoden 2013 aikana , , , , , , ,88 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Tytäryhtiö- Kuntayhtymä- Osakkuus- Muut Lainasaamiset osakkeet osuudet yhteisöt osakkeet muilta Hankintameno , , , , ,00 Lisäykset 9 590,42 Vähennykset ,00 Hankinta-arvo , , , , ,00

123 Oulaisten kaupunki Tasekirja Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Nimi Kotipaikka Omistus- Osuus Osuus Osuus osuus % omasta vieraasta tilikauden pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta Tytäryhteisöt Oulaisten Amiraali Oy Oulainen 100, Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto Oulainen 75, Kuntayhtymät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulu 2, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Nivala 14, Jokilaaksojen Musiikkiopisto Nivala 20, Pohjois-Pohjanmaan Liitto Oulu 2, Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt Asunto Oy Rantapuisto Oulainen 21, Asunto Oy Sahanpuisto Oulainen 30, Vaihtuvien vastaavien saamiset omistajayhteisöittäin Vaihtuviin vastaaviin sisältyvät seuraavat konserniyhtiöihin kohdistuvat saatavat: Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 4 240, ,18 Siirtosaamiset , ,79 Siirtosaamiset Konserni Kunta Siirtyvät korot , ,77 Kansaneläkelaitoksen korvaukset , ,24 Kansaneläkelaitos/työterveyshuolto , ,00 Tuet ja avustukset , ,97 Tasausrahasto , ,61 Muut siirtosaamiset , , , ,47 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja Rahamarkkina- Yhteensä osuudet instrumentit Jälleenhankintahinta (=markkina-arvo) , , ,57 Kirjanpitoarvo , , ,93 Erotus , , ,64

124 Oulaisten kaupunki Tasekirja Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset Peruspääoma Ilman liikelaitosta , ,75 Viemäriliikelaitos , , , ,61 Muut omat rahastot Vahinkorahasto , ,32 Alijäämä ed.tilikausilta ,48 Ilman liikelaitosta ,41 Viemäriliikelaitos , ,15 Tilikauden ylijäämä ,63 Ilman liikelaitosta ,58 Viemäriliikelaitos 980, ,11 Oma pääoma yhteensä , ,08 Konsernin oman pääoman erittely Peruspääoma lisäykset - vähennykset Peruspääoma Arvonkorotusrahasto lisäykset vähennykset Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot lisäykset vähennykset Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden ylijäämä Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Kuntarahoitus Oy

125 Oulaisten kaupunki Tasekirja Pakolliset varaukset Konserni Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu Velat omistajayhteisöittäin Lyhytaikaiset velat Ostovelat Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri , ,49 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU) 847, , ,00 Muut ostovelat Ilman liikelaitosta , ,86 Viemäriliikelaitos , , , ,05 Siirtovelat Konserni Kunta Tuloennakot , ,00 Lomapalkkajaksotus , ,37 Korkojaksotus , ,89 Muut siirtovelat - Jaksotetut palkat , ,81 - Sosiaalimenovaraus , ,39 - Potilasvakuutusvelka Muut siirtovelat , Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,88

126 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Oulaisten Amiraali Oy:n lainojen vakuudeksi on kaupunki luovuttanut Oulaisten Osuuspankille Oulaisten kaupungin 8. kaupunginosan korttelin 4 tonttiin nro 1 kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja 6 kpl á ( ). Kaupunki on antanut vuokratakuun 100 %:sti omistamalleen Oulaisten Amiraali Oy:n uusien vuokratalojen mahdollisesti aiheuttamista vuokratappioista (Hussantaival ja Toholankatu 1 sekä opiskelija-asuntola Hakalinna). Vuonna 2014 tulee maksettavaksi 9.513,31 euroa vuokratappioita vuodelta Takausvastuut Oulaisten Amiraali Oy, kuntayritystodistussopimus , ,00 Oulaisten Amiraali Oy , ,14 Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto , , , ,20 Konserni Oulaisten kaupunki , ,20 Pohjois-Pohjanmaan sh-piiri , ,00 Takausvastuut konserniyhteisöille yhteensä , , Muut annetut takausvastuut Pyhäjokilaakson Ratsastajat , ,40 Kiinteistö Oy Pihtisulunkatu 1 B , ,95 Vestia Oy , ,80 Junnikkala Oy , ,00 Rakennusliike Valkia Oy ,00 Yhteensä , , Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta

127 Oulaisten kaupunki Tasekirja Muut taseen ulkopuoliset vastuut Konserni Leasingvastuut Sopimusvastuut - Vuokravastuut, voimassa saakka Vuokravastuut, voimassa saakka Vuokravastuut, voimassa saakka Muut vuokravastuut Sopimusvastuut yhteensä Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu Arvonlisäveron palautusvastuu Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot Erittely kohteittain saldoselvityksissä ALV-vastuu 2013 ALV-vastuu 2012 V valmistuneet V valmistuneet V valmistuneet V valmistuneet V valmistuneet V valmistuneet Arvonlisäveron palautusvastuu Arvonlisäveron palautusvastuu konserni Oulaisen kaupunki Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä

128 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkioita koskevat liitetiedot Henkilöstön määrä VIRAT JA % TYÖLL. YHTEENSÄ TOIMET TUKISET Keskushallinto 12 2, Valvontatoimi 2 0,4 2 2 Sosiaalitoimisto 8 1,7 8 8 Kotipalvelu 27 5, ,5 Kehitysvammahuolto 17 3, Rantakartano 62 13, Rantakartanon keittiö 6,5 1,4 2 8,5 7,5 Lasten päiväkodit 37 8, Perhepäivähoito 29 6, Terveyskeskus 71 15, Koulutoimisto 4 0,9 4 4 Jauhinkankaan koulu 9,5 2,1 9,5 9,5 Juho Oksan koulu 52 11, Jokiraitin koulu 11 2, Petäjäskosken koulu 6 1,3 6 6 Yläkoulu 37 8, Lukio 10 2, Vapaa-aikatoimi 9 1, Kirjasto 6 1,3 6 6 Tekninen toimisto 7 1,5 7 7 Kiinteistöpalvelut 18 3, Mittaustoimi 4 0,9 4 4 Siivoustoimi 18 3, Yhteensä , ,5 Virkoihin ja toimiin on laskettu kaikki vakinaiset virat ja toimet sekä päätoimiset tuntiopettajat (yli 16 viikkotuntia tekevät). Virat ja toimet on huomioitu taulukossa vakansseina (henkilötyövuosina), joten, jos jollakin vakanssilla on ollut esim. osa-aikaisuuden vuoksi kaksi työntekijää, on vakanssi laskettu vain yhteen kertaan, vaikka siinä onkin todellisuudessa ollut kaksi eri työntekijää osaaikaisena töissä. Henkilöstön määrä hallinnonaloittain Työllistämistukiset Vakinaiset Yhteensä % % % Yleishallinto 12 2,6 0,0 12 2,5 Perusturva 257,5 55,6 5 26,3 274,5 57,0 Sivistystoimi 144,5 31, ,2 142,5 29,6 Muut palvelut 49 10,6 2 10, ,2 Yhteensä , , ,0

129 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Yli 55 Alle Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuotta 3 kuukautta Henkilöstömenot Henkilöstömenojen kehitys Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkkeet Muut henkilöstösivukulut (1000 eur) Menojen muutos edellisestä vuodesta 39,7 % 4,7 % 1,8 % 0,0 % 0,7 % Henkilöstömenojen kehitys (1000 eur)

130 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstömenojen jakaantuminen hallinnonaloittain (1000 eur) Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Tekninen toimi Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleishallinto

131 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstön sairauslomat OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA spv/ keskim henk /henk Henk Keskushallinto ,8 5,1 12 Sosiaalityö ja tsto ,5 40,6 8 Päiväkodit ,3 20,6 37 Perhepäivähoito ,3 27,8 29 Rantakartano ,2 19,2 64 Kehitysvammahuolto ,8 29,6 18 Kodinhoitoapu ,8 18,9 27 Rantakartanon keittiö ,6 10,3 8,5 Koulutoimisto ,0 9,9 4 Peruskoulut ,5 11,4 77,5 Yläkoulu ,4 11,4 38 Lukio ,0 1,1 10 Vapaa-aikatoimi ,5 10,6 13 Kirjasto ,2 3,7 6 Tekninen talo ,8 18,0 9 Varasto- ja kiinteistöt ,7 13,8 20 Siivoustyö ,4 17,6 18 Tk:n tukipalvelut ,2 8,6 4,5 Avoterveydenhuolto ,3 20,4 22,6 Kuntoutus- ja erit.työnt ,1 3,9 4,4 Mielenterveystyö ,0 15,5 8,5 Vuodeosastohoito ,6 14,6 43 Lasten sairaus Yhteensä ,9 18,1 482 Spv/henk. tarkoittaa sairauspäiviä vuonna 2013 henkilöstöä kohti. Keskim/henk. tarkoittaa sairauspäiviä keskimäärin henkilöstöä kohti vuodesta 2004 vuoteen Teknisen talon henkilöstössä on mukana teknisen toimiston, mittaustoimiston ja rakennusvalvonnan henkilöstö. Terveyskeskuksen lukuja ennen vuotta 2009 ei ole saatavilla. Sairauslomien määrä on laskenut 1626 sairauspäivää vuodesta 2012 vuoteen Sairastavuudessa on hyvin suuria vaihteluja yksiköiden välillä. Vuonna 2013 sairastettiin keskimäärin 15,9 päivää/henkilö. Viiden vuoden keskiarvo on 18,1 päivää/henkilö. Oulaisten kaupungin henkilöstön sairastavuus on jonkin verran (noin 3 päivää/henkilö) pienempää kuin Suomen kunnissa keskimäärin.

132 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma Oulaisten kaupungin eläkepoistuma on vaihdellut 8:sta henkilöstä 21 henkilöön vuosina Keskimääräinen eläkkeelle jäänti-ikä on ollut noin 60 vuotta. Luvuissa ei ole mukana terveyskeskuksen henkilöstöä.

133 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma Tulevina vuosina eläkkeelle jää entistä enemmän henkilöstöä. Kaikkein suurinta eläkkeelle jäänti tulee olemaan vuosina 2015, 2017, 2020 ja Luvuissa ei ole mukana terveyskeskuksen henkilöstöä.

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot