ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)"

Transkriptio

1 Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 12. toukokuu, 2011 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldatan liikevoitto positiivinen ja vahva kassavirta liikevaihdon laskusta huolimatta Yhtiön antaman tulosennusteen mukaisesti vähittäiskaupan alan liiketoimintaympäristö pysyi haasteellisena, mikä vaikutti liikevaihdon laskuun (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010) Tästä huolimatta Aldatan operatiivinen liiketulos (EBIT) oli positiivinen ja kassavirta parantui tehostuneen myyntisaamisten hallinnan ansiosta Konsernin antama koko vuoden tulosennuste pysyy ennallaan. Sen mukaisesti liikevaihto pysyy vuoden 2010 tasolla ja liikevoitto paranee selvästi verrattuna vuoden 2010 tasoon Aldatan tammi-maaliskuu 2011 (verrattuna vuoden 2010 vastaavaan aikaan) Liikevaihto laski 4,9 % 17,4 milj. euroon (18,3 milj. euroa) Myyntikate nousi 1,1 % 15,7 milj. euroon (15,5 milj. euroa) Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa) Tulos ennen veroja oli -0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa) Nettotulos oli -0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,011 euroa (0,005) euroa Operatiivinen kassavirta oli 6,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa) Yhtiön rahat ja rahavarat olivat 8,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Konsernilla oli korollista lainaa 10,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa) Toimitusjohtaja Bertrand Sciardin katsaus vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä alkaneen, kuuden peräkkäisen vuosineljänneksen kestäneen liikevaihdon kasvun jälkeen joudumme ilmoittamaan liikevaihdon laskeneen vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010). Edellisessä tulosennusteessa ilmoitimme odottavamme liiketoimintaympäristön pysyvän haasteellisena, mikä näkyy nyt ensimmäisen neljänneksen aikana. Olemme kuitenkin edelleen luottavaisia, että koko vuoden tuloksemme tulee olemaan ennusteemme mukainen, joten tulosennuste pysyy muuttumattomana. Vuoden 2010 vertailukaudesta on hyvä huomioida, että sen ensimmäisen neljänneksen tulokseen vaikutti 1,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoinen kauppa, jollaista tämän vuoden ensimmäisen neljännekseen tulokseen ei sisälly. Palveluillemme on edelleen kohtuullista kysyntää useimmissa liiketoimintayksiköissä ja alueilla ja olemme tehneet sopimuksia niin uusien kuin olemassa olevienkin asiakkaidemme kanssa kaikilla sektoreilla. Olemme myös saaneet riittävästi uusia tilauksia, joten tilauskantamme on pysynyt vakaana ollen 27,6 miljoonaa euroa kuten vuoden 2010 lopussa. Positiivisesta liiketuloksesta (EBIT) huolimatta nettotuloksemme jäi negatiiviseksi veroista ja valuuttakurssien vaihteluista aiheutuvista kirjauksista johtuen. Toteutumattomat valuuttakurssitappiot aiheutuvat konserninsisäisistä eristä Yhdysvalloissa toimivien tytäryhtiöiden kanssa. Konsernin operatiivinen kassavirta 6,1 miljoonaa euroa oli kuitenkin vahva ensimmäisen neljänneksen aikana. Apollon liiketoimintakaupan myötä joulukuussa 2008 Aldata ryhtyi tarjoamaan sekä nykyisille että uusille potentiaalisille asiakkaille tarkoitettuja optimointituotteita, jotka ovat riippumattomia asiakkaan käyttämästä perusjärjestelmästä. Näiden tuotteiden avulla asiakkaat voivat hyötyä enemmän aiemmin tekemistään investoinneista. Taloudellinen kriisi vaikutti sekä Aldataan että asiakkaisiimme siten, että mahdollisuutemme hyödyntää laajentunutta tuotetarjontaa viivästyi, mutta Aldata on kuitenkin pystynyt lisäämään tarjoamiensa optimointituotteiden määrää viimeisten 12 kuukauden aikana sekä toukokuussa 2010 toteutetun Cosmic-yritysoston että sisäisesti kehitettyjen uusien modulien myötä.

2 Optimointiin liittyvä liiketoimintamme on nyt sen suuruista, että päätimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muokata organisaatiotamme ohjataksemme tuotetarjontaa tehokkaammin. Apollo ja Cosmic on nyt yhdistetty yhteen liiketoimintayksikköön, mikä parantaa mahdollisuuksiamme hyödyntää myynti-, palvelu-, tuki- ja kehitysresurssejamme tehokkaammin. Tämän myötä pystymme myös palvelemaan sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaitamme paremmin. Organisaatiomuutoksen vuoksi Aldata on päättänyt lisätä raportointisegmenttejään kahdesta kolmeen. Aiemmin eriteltyjen Supply Chain Management ja Instore segmenttien lisäksi raportointisegmentteihin on lisätty Category Optimization, joka sisältyi aikaisemmin Instoresegmenttiin. Ensimmäisen neljänneksen aikana toimme markkinoille Microsoft AX alustalle rakennetun tuotteemme ja ryhdyimme markkinoimaan sitä aluksi Suomessa ja Ruotsissa. Tämän liiketoiminnan maantieteellistä laajentumista arvioidaan seuraavien neljännesten aikana toteutuvan myynnin perusteella. Nyt kolmatta kertaa tehdyn 2011 Aldata Annual Retail CIO Survey tutkimuksen tulokset julkaistiin National Retail Forum tapahtumassa New Yorkissa tammikuussa. Tutkimukseen haastateltiin yli 130 kaupan alalla työskentelevää tietohallintojohtajaa. Tulosten perusteella kaupan alalla odotetaan IT-investointien kasvavan asiakaskäyttäytymisen analysointia parantaviin tuotteisiin sekä painotetaan kysynnän ennustamisen ja toimitusketjun optimoinnin tärkeyttä kohonneiden elintarvike- ja polttoainekustannusten vuoksi. Koko raportti on luettavissa Aldatan verkkosivuilla. Aldata vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Tammi-maaliskuun 2011 tulos Konsernin liikevaihto oli 17,4 milj. euroa (18,3 milj. euroa), jossa on laskua 0,9 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2010 tammi-maaliskuun liikevaihtoon. Tuotemyynti, joka sisältää standardilisenssien myynnit, asiakaskohtaisten kehitysprojektien lisenssit sekä ylläpitopalveluista saatavan tulon, oli yhteensä 60 prosenttia (59 %) liikevaihdosta. Konsultointipalveluista saatu tulo oli 36 prosenttia (33 %) liikevaihdosta. Kolmansien osapuolten ohjelmistoista ja laitteista saatu tulo oli 4 prosenttia (9 %) liikevaihdosta. Konsernin myyntikate oli 15,7 milj. euroa (15,5 milj. euroa), mikä vastaa 90 prosentin (85 %) myyntikatetta muuttuneen liikevaihtojakauman johdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja liikevoitto ilman optio- ja pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän (restricted share unit, RSU) kuluja oli 0,2 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa), nettotulos oli -0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,011 euroa (0,005 euroa). Tuotekehityskulut olivat yhteensä 2,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa), josta aktivoitiin 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) eli 2,4 % (3,7 %). Aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat yhteensä 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Aldatan tilauskanta sisältää seuraavien 12 kuukauden aikana tuloutuvan tuotemyynnin sekä kolmansien osapuolten tuotteiden myynnit. Maaliskuun 2011 lopussa Aldatan tilauskanta oli 27,6 milj. euroa (23,1 milj. euroa vuoden 2010 maaliskuun lopussa ja 27,6 milj. euroa vuoden 2010 lopussa). Liiketoimintayksiköt vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Supply Chain Management Software -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 12,0 milj. euroa (13,3 milj. euroa), myyntikate oli 11,3 milj. euroa (11,6 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Category Optimization -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 2,2 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Myyntikate oli 2,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli 0,0 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

3 Mid-Size Market -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 3,2 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Myyntikate oli 2,2 milj. euroa (2,1 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli -0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin liiketoimintayksiköiden välillä ei ollut sisäistä myyntiä. Konsernin kohdistamattomat kustannukset, konsernin yhteiset nettoerät, vähensivät konsernin liikevoittoa (EBIT) 0,5 milj. eurolla (1,0 milj. eurolla). Rahoitus ja investoinnit Tammi-maaliskuun aikana sekä operatiivinen kassavirta 6,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa) että nettokassavirta 5,1 milj. euroa (0,8 milj. euro) parantuivat tehostuneen myyntisaamisten hallinnan ansiosta. Konsernin kokonaisinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat tammi-maaliskuussa 0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Maaliskuun 2011 lopussa konsernin rahat, rahavarat ja arvopaperit olivat yhteensä 8,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa), ja taseen loppusumma oli 61,4 milj. euroa (54,5 milj. euroa). Konsernilla oli korollista lainaa 10,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa) ja korolliset nettovelat olivat yhteensä 2,3 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Lyhytaikaiset saatavat olivat yhteensä 24,3 milj. euroa (25,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 32,1 prosenttia (36,4 %), nettovelkaantumisaste oli 11,8 prosenttia (20,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,285 euroa (0,284 euroa). Osa Cosmicin yritysoston kauppahinnasta perustui vuotuisten liikevaihtotavoitteiden saavuttamiseen. Ostopäivänä tehtiin kolmen vuoden liikevaihtoennuste saakka. Tätä ennustetta käytettiin ehdollisen lisäkauppahinnan arvioimiseen, joka oli osa laskettua kokonaiskauppahintaa. Ensimmäisen neljänneksen lopussa, kun tiedossa oli yhdentoista kuukauden liikevaihtototeuma, on tehty uusi ennuste, jonka pohjalta on arvioitu ehdollisen lisäkauppahinnan suuruutta. Uusi myyntiennuste on matalampi, joten IFRS standardien mukaisesti olemme purkaneet kaupantekohetkellä tekemäämme varausta. Tällä on ollut euron positiivinen tulosvaikutus ensimmäisen neljänneksen aikana. Tutkimus- ja kehitystyö Vuoden ensimmäisen neljänneksen tutkimus- ja kehitystyökulut olivat 2,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 14,8 prosenttia (11 %) liikevaihdosta. Tuotekehityskuluja aktivoitiin 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ensimmäisen neljänneksen aikana ja aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tarkastelukauden lopussa Aldatan työntekijöistä 103 (131) työskenteli T&K-tehtävien parissa, mikä on 19 prosenttia (26 %) konsernin henkilöstöstä. Lisäksi 103 (103) ulkoistettua henkilöä työskenteli T&K-tehtävissä. Aldatan T&K-keskukset sijaitsevat Pariisissa Ranskassa, Espoossa Suomessa ja Bangaloressa Intiassa. Henkilöstö Aldata-konserni työllisti 534 (520) henkilöä maaliskuun 2011 lopussa ja keskimäärin 535 (516) työntekijää katsauskauden aikana Liiketoimintayksiköittäin Henkilöä % Henkilöä % SCM Software

4 Category Optimization Mid-Size Market Konsernihallinto Yhteensä Noin 45 % henkilöstöstä työskenteli Aldatan tytäryhtiöissä Ranskassa, 14 % Suomessa, 12 % Yhdysvalloissa, 11 % Saksassa, 8 % Iso-Britanniassa, 5 % Ruotsissa, 4 % Sloveniassa ja 1 % Venäjällä. Muutos johtoryhmässä Patrick Buellet siirtyi strategiajohtajan sekä johtoryhmän jäsenen tehtävästä Executive Vice Presidentiksi (EVP) Aldatan toimitusketjunhallintaan keskittyvään SCM-liiketoimintayksikköön. Uuden operatiivisen johtotehtävänsä myötä hän siirtyi Aldatan johtajiston jäseneksi Aldata ilmoitti Reddy Karrin jättävän tehtävänsä yrityksen teknologiajohtajana maaliskuun 2011 lopussa. Osakkeen kurssikehitys ja omistus Aldata Solution Oyj:n osake on tammi-maaliskuun 2011 aikana käynyt ylimmillään 0,57 eurossa ja alimmillaan 0,45 eurossa. Keskikurssi oli 0,53 euroa ja päätöskurssi 0,50 euroa. Osakevaihto Helsingin Pörssissä oli kauden aikana 5,5 milj. euroa eli yhteensä 10,4 milj. kappaletta, mikä edustaa 15 prosenttia osakemäärästä. Aldata Solution Oyj:llä on yhteensä 68,7 miljoonaa liikkeelle laskettua osaketta. Liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä on pysynyt muuttumattomana vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiöllä oli maaliskuun 2011 lopussa 4,769 osakkeenomistajaa ja vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuus oli 100 prosenttia osakepääomasta. Aldata Solution Oyj:n osakkeista 37,4 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa katsauskauden lopussa. Aldata Solution Oyj:llä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen ääni- ja osinkooikeus. Liiketoimintariskit Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät Lähiajan riskeiksi ja epävarmuustekijöiksi Aldata määrittelee kahden seuraavan neljänneksen aikana mahdollisesti toteutuvat riskit. Aldata kirjaa liikevaihdon IFRS:n ohjeiden mukaisesti, mikä tarkoittaa että lisenssiliikevaihto kirjataan tyypillisesti sopimusten allekirjoitusten jälkeen, kun taas palvelu- ja ylläpitoliikevaihto kirjataan projektin keston mukaisesti. Tästä syystä ohjelmistoliikevaihdon ennustaminen on riskialttiimpaa ja vaikeampaa. Konsernin johtoryhmä seuraa ja arvioi säännöllisesti ohjelmistomyyntiä pienentääkseen ennustettavuusriskejä, joita ei kuitenkaan ole mahdollista kokonaan poistaa. Taloudellinen tilanne on lisännyt niiden yhtiöiden määrää, joilla on rahoitusongelmia ja jotka tämän seurauksena ovat joutuneet viivästyttämään laskujensa maksua. Tämä saattaa lisätä Aldatan riskiä tuottamiensa palveluiden maksujen perimisessä. Aldata pyrkii vähentämään tätä riskiä käyttämällä liiketoiminnassa vakioituja luottoarviointeja ja luotonanto-ohjeistuksia varmistuakseen siitä, että mahdolliset riskit huomioidaan jo varhaisessa vaiheessa ja että tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi tehdään.

5 Merkittävä osuus Aldatan palveluliikevaihdosta veloitetaan käytettyyn aikaan ja toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. Jos kysyntä heikentyisi vuoden 2009 alun tapaan, tämä johtaisi alhaisempaan käyttöasteeseen ja katepaineisiin, ellei Aldata pystyisi samalla sopeuttamaan kulurakennettaan tarpeeksi nopeasti. Aldata kuitenkin arvioi, että riskit laaja-alaiseen kysynnän heikkenemiseen IT-markkinoilla ovat palautuneet normaalille tasolle. Muilta osin Aldatan lyhyen aikavälin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia katsauskauden aikana. Pitkän aikavälin riskit ja epävarmuustekijät Aldatan liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät liittyvät sekä yleisen talouden että erityisesti vähittäiskaupan ohjelmistoinvestointien kehitykseen. Maailmanlaajuinen laskusuhdanne on vaikuttanut Aldatan liiketoimintaan viimeisen 12 kuukauden ajan ja vaikka elpymisestä on jo näkyvissä merkkejä, suhdanteen jatkuminen nykyisellään tai sen heikkeneminen voi johtaa viivästyksiin sekä nykyisissä että uusissa laajoissa projekteissa ja voi vaikuttaa investointipäätöksiin. Aldatan joustava liiketoimintamalli kuitenkin mahdollistaa tulevaisuudessa nopean reagoinnin muuttuviin taloussuhdanteisiin. Liiketoimintariskien hallinta on merkittävä osa operatiivisen johdon työtä. Riskinhallinnallaan yhtiö varmistaa sekä riskien tunnistamisen että riskitason mittaamisen, jotta niiden vaikutusta voidaan ennakoivasti minimoida. Aldatassa liiketoimintariskien hallinnasta vastaa toimitusjohtajan ohella koko johtoryhmä sekä johtajisto. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti yrityksen riskitasoa viikoittaisilla puhelinkokouksilla, johtajiston kahdesti kuukaudessa tekemällä määrämuotoisella kirjallisella raportoinnilla sekä säännöllisillä vuoden aikana pidettävillä johtoryhmän ja johtajiston kokouksilla. Tämän lisäksi riskejä kartoitetaan tarpeen vaatiessa, ja erityisiä ad hoc -työryhmiä perustetaan käsittelemään selkeästi tunnistettuja potentiaalisia riskejä. USA:n markkinoiden merkitys Aldatalle on kasvanut, minkä vuoksi yhtiö altistuu euron ja dollarin välisille kurssimuutoksille. Aldataan vaikuttaa tällä hetkellä kahden tyyppiset valuuttakurssiriskit. Toinen vaikuttaa liiketoiminnalliseen tulokseen perustuen USA:n toimintojen tuottojen ja kulujen arvostukseen, ja toinen vaikuttaa taloudelliseen tulokseen johtuen valuuttakurssivoitoista tai - tappioista euromääräisissä lainoissa ja yhtiön sisäisissä erissä Aldatan ja USA:n tytäryhtiön välillä. Aldata on tällä hetkellä päättänyt olla suojautumatta näitä riskejä vastaan. Aldata katsoo että sillä on luonnollinen, USA:n liiketoiminnan kulurakenteeseen perustuva suojaus näitä valuuttariskejä vastaan. Tämän mukaisesti samalla kun Aldatan liikevoittoon kohdistuva riski pienenee hyväksyttävälle tasolle, on edelleen olemassa riski koskien Aldatan raportoimaa liikevaihtotasoa, johon suoraan vaikuttaa euron ja dollarin kurssimuutos. Aldata tarkistaa parhaillaan strategiaansa näiden sisäisten lainojen suojaustarpeesta pienentääkseen riskiä tulevaisuudessa. Liikearvot on testattu vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä eikä laskelmien perusteella liikearvoissa ole tapahtunut arvonalentumista. Arvonalentumistestaukset perustuvat tuleviin kassavirtaennusteisiin ja mikäli asianomaisen maan ennustetut kassavirrat eivät toteudu keskipitkällä aikavälillä, on mahdollista että jonkin maayksikön liikearvoon tulee kohdistaa arvonalentumista. Ensimmäisellä neljänneksellä ei tehty uusia arvonalentumistestejä Ranskan, Saksan tai Apollon osalta, koska yksiköiden ennustetut kassavirrat eivät ole muuttuneet. Cosmicin arvonalentumistestauksissa käytetty 5% kasvuvauhti on pienempi kuin kasvuvauhti, jota käytettiin yritysostoon liittyvän ehdollisen lisäkauppahinnan arvioinnissa, minkä vuoksi liikearvoa ei ole ollut tarpeen alentaa. Aldatan kasvustrategiaan kuuluu laajentuminen yritysostojen kautta. Jos liiketoimintaympäristö pysyy haastavana, mahdollisuudet tämän strategian toteuttamiseen saattavat heikentyä, mikäli sopivia ostokohteita ei löydy tai mikäli jo tehtyjen yrityskauppojen tuottamat liiketoimintavoitot eivät täytä odotuksia. Ellei Aldata pysty toteuttamaan yritysostoja kuten haluaisi, vaikutukset Aldatan liiketoimintaan saattavat olla negatiivisia, jolloin yrityksen taloudellinen asema ja tulos saattavat heikentyä.

6 Yhtiökokous 2011 Aldata Solution Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta Tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen tilille. Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2010 osalta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti: Valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta; Valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään osakkeen antamisesta. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin yksimielisesti kuusi. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: William Chisholm, Bertrand Sciard, Tommy Karlsson, Aarne Aktan ja Pertti Ervi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Michele Fitzpatrick. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen William Chisholm. Varapuheenjohtajaksi valittiin uutena Pertti Ervi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Aarne Aktan (puheenjohtaja), William Chisholm ja Tommy Karlsson. Hallitus päätti olla perustamatta muita valiokuntia. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio. Tulevaisuuden näkymät Aldata arvioi vähittäiskaupan alan toimintaympäristön säilyvän haasteellisena ja vaikeasti ennustettavana vuonna 2011, mikä on nähtävissä ensimmäinen neljänneksen tuloksessa. Yhtiö arvioi vuoden 2011 liikevaihdon pysyvän vuoden 2010 tasolla ja vuoden 2011 operatiivisen tuloksen paranevan selvästi vuodesta 2010 hallinnoimalla tarkasti kustannusrakennettaan vallitsevassa liiketoimintaympäristössä. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Aldata Solution Oyj:n yhtiökokous pidettiin Aldatan tiloissa Espoossa Yhtiökokouksen päätökset on esitelty Yhtiökokous kappaleessa aiemmin. Yhtiöllä ei ollut muita merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. Helsingissä, toukokuun 12. päivänä, 2011 Aldata Solution Oyj Hallitus Lisätietoja: Bertrand Sciard, toimitusjohtaja, puh / Aldata Solution Oyj. Graham Howell, CFO, tel

7 Aldata järjestää tiedotustilaisuuden toimittajille ja sijoitusanalyytikoille Helsingissä kello Palace Gourmetissa (Eteläranta 10, 10. krs, tila Merikabinetti). Tiedotustilaisuuden esitysaineisto julkaistaan yhtiön kotisivuilla Aldata lyhyesti Aldata on maailmanlaajuisesti toimiva, alansa johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja vähittäis- ja tukkukaupan organisaatioille. Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on yli 20 vuoden kokemus kaupan alalle suunnatuista ratkaisuista, jotka oleellisesti parantavat käyttäjiensä liiketoimintaa, tavarantoimittajista loppuasiakkaisiin asti. Nykyään Aldatan asiakkaisiin kuuluu 15 maailman 30 suurimmasta kauppaketjusta, tuhansia kuluttajabrändejä sekä satoja kansallisia ja alueellisia liikeketjuja. Aldatan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet TAULUKKO-OSA Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteita ja samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Tilikauden alusta on otettu käyttöön uusia IFRS standardeja ja tulkintoja vuoden 2010 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Katsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tunnuslukujen laskenta on säilynyt muuttumattomana ja on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä. KONSERNIN TULOSLASKELMA MEUR MEUR Muutos % MEUR 1-3/ / /2010 Liikevaihto 17,4 18,3-4,9 % 73,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,0 % 0,7 Liiketoiminnan kulut -17,1-17,5-2,3 % -70,7 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-0,4 25,0 % -1,8 Liikevoitto 0,1 0,7-85,7 % 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,1-700,0 % -0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,8-162,5 % 1,2 Tuloverot tilikaudelta -0,2-0,4-50,0 % -1,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 % 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,4-275,0 % 0,0 Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011 0,005 0,000 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010 0,005 0,000 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -0,7 0,4 0,0 Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 Laaja tuloslaskelma

8 Tilikauden voitto -0,7 0,4 0,0 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 0,3-0,1 0,0 Tilikauden laaja tulos -0,4 0,3 0,0 Laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -0,4 0,3 0,0 Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 KONSERNITASE MEUR MEUR MEUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 19,0 16,2 19,0 Aktivoidut tuotekehitysmenot 2,6 2,8 2,7 Aineettomat hyödykkeet 2,1 1,3 2,3 Aineelliset hyödykkeet 1,3 1,3 1,1 Sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,4 0,5 Laskennallinen verosaaminen 0,8 0,9 0,8 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26,5 23,0 26,5 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,3 0,0 0,3 Lyhytaikaiset saamiset 26,1 25,0 26,0 Rahat ja pankkisaamiset 8,4 6,4 3,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34,9 31,6 29,6 VASTAAVAT YHTEENSÄ 61,4 54,5 56,1 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 19,5 19,5 19,8 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1 Pitkäikaiset velat 4,0 0,6 4,1 Lyhytaikaiset velat 37,8 34,4 32,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 61,4 54,5 56,1 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1000 EUR TEUR Osake pääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä OMA PÄÄOMA Omaan pääomaan kirjatut osakeperus-teiset maksut Tilikauden laaja tulos

9 OMA PÄÄOMA OMA PÄÄOMA Omaan pääomaan kirjatut osakeperus-teiset maksut Tilikauden laaja tulos OMA PÄÄOMA KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta MEUR MEUR MEUR 1-3/ / /2010 Liikevoitto 0,1 0,7 1,3 Oikaisut liikevoittoon 0,4 0,4 1,9 Käyttöpääoman muutos 5,9 0,2-3,2 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,1 0,0 0,3 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,2-0,2-0,4 Maksetut verot -0,2-0,1-0,1 Liiketoiminnan rahavirta 6,1 1,2-0,1 Investointien rahavirta Ostetut konserniyhtiöt 0,0 0,0-2,1 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,5-0,3-0,8 Investointien rahavirta yhteensä -0,5-0,3-3,0 Kassavirta ennen rahoitusta 5,7 0,8-3,1 Rahoituksen kassavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 1,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,5 0,0 0,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,0 0,0-0,2 Rahoituksen kassavirta -0,6 0,0 0,8 Rahavirrat yhteensä 5,1 0,8-2,3 Rahavarojen muutos 5,1 0,8-2,3 Rahavarat kauden alussa 3,3 5,6 5,6 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0 Rahavarat kauden lopussa 8,4 6,4 3,3

10 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT VASTUUSITOUMUKSET MEUR MEUR MEUR Rahalaitoslainat 10,5 10,1 11,0 Yrityskiinnitykset 5,4 5,4 5,4 Vuokra- ja leasingvastuut 11,5 7,0 6,6 Takaukset konserniyhtiön velasta 0,1 0,1 0,1 TUNNUSLUKUJA, MEUR 1-3/ / /2010 Toiminnan laajuus Liikevaihto, MEUR 17,4 18,3 73,1 Henkilöstö keskimäärin Bruttoinvestoinnit, MEUR 0,5 0,2 5,2 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,6 1,1 7,1 Kannattavuus Liikevoitto, MEUR 0,1 0,7 1,3 Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,4 3,7 1,8 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, MEUR -0,5 0,8 1,2 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % lv -3,1 4,4 1,7 Oman pääoman tuotto, % (ROE) -14,2 7,6 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 1,4 14,9 13,6 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 0,9 0,9 0,9 Maksuvalmius (Current ratio) 0,9 0,9 0,9 Omavaraisuusaste, % 32,1 36,4 35,6 Korolliset nettovelat, MEUR 2,3 4,0 8,0 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 11,8 20,2 40,1 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011 0,005 0,000 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010 0,005 0,000 Oma pääoma/osake, EUR 0,285 0,284 0,287 SEGMENTTI-INFORMAATIO LIIKETOIMINTAYKSIKÖT 1-3/ / /2010 Ulkopuolinen liikevaihto Supply Chain Management Software 12,0 13,3 50,9 Category Optimization 2,2 2,0 10,0 Mid-Size Market 3,2 3,0 12,2 Yhteensä 17,4 18,3 73,1 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

11 Supply Chain Management Software 0,6 0,8 2,1 Category Optimization 0,0 0,5 0,7 Mid-Size Market -0,1 0,4 0,8 Yhteensä 0,5 1,7 3,6 Kohdistamattomat erät -0,5-1,0-2,3 Liiketulos 0,1 0,7 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,1-0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,8 1,1 Tuloverot tilikaudella -0,2-0,4-1,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -0,7 0,4 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,4 0,0 TULOSLASKELMA MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR NELJÄNNESVUOSITTAIN 1-3/ /10 7-9/10 4-6/10 1-3/10 Liikevaihto 17,4 19,0 17,1 18,6 18,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,4 0,0 0,2 Liiketoiminnan kulut -17,1-18,3-17,0-18,0-17,5 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-0,5-0,5-0,4-0,4 Liikevoitto 0,1 0,3 0,1 0,3 0,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,0-1,1 0,8 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,3-1,1 1,1 0,8 Tuloverot tilikaudelta -0,2-0,4-0,2-0,1-0,4 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -0,7-0,1-1,2 1,0 0,4 TULOSLASKELMA MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR KUMULATIIVINEN 1-3/ /10 1-9/10 1-6/10 1-3/10 Liikevaihto 17,4 73,1 54,0 36,9 18,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,7 0,6 0,2 0,2 Liiketoiminnan kulut -17,1-70,7-52,5-35,4-17,5 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-1,8-1,3-0,8-0,4 Liikevoitto 0,1 1,3 1,0 1,0 0,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6-0,1-0,1 1,0 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 1,2 0,9 1,9 0,8 Tuloverot tilikaudelta -0,2-1,2-0,7-0,6-0,4 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,0 0,1 1,4 0,4 TASE MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 19,0 19,0 18,9 18,9 16,2 Aktivoidut tuotekehitysmenot 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8 Aineettomat hyödykkeet 2,1 2,3 2,4 2,6 1,3 Aineelliset hyödykkeet 1,3 1,1 1,3 1,4 1,3

12 Sijoitukset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Laskennallinen verosaaminen 0,8 0,8 1,0 0,3 0,9 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26,5 26,5 26,9 26,6 23,0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 Lyhytaikaiset saamiset 26,1 26,0 23,0 24,2 25,0 Rahat ja pankkisaamiset 8,4 3,3 4,3 4,9 6,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34,9 29,6 27,5 29,1 31,6 VASTAAVAT YHTEENSÄ 61,4 56,1 54,4 55,7 54,5 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 19,5 19,8 19,7 20,1 19,5 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Pitkäikaiset velat 4,0 4,1 4,2 3,4 0,6 Lyhytaikaiset velat 37,8 32,1 30,5 32,1 34,4 Velat yhteensä 41,8 36,2 34,7 35,5 34,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 61,4 56,1 54,4 55,7 54,5 TUNNUSLUKUJA, MEUR 1-3/ /10 7-9/10 4-6/10 1-3/10 NELJÄNNESVUOSITTAIN Toiminnan laajuus Liikevaihto, MEUR 17,4 19,0 17,1 18,6 18,3 Henkilöstö keskimäärin, kumulat Kannattavuus Liikevoitto, MEUR 0,1 0,3 0,1 0,3 0,7 Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,4 1,5 0,3 1,6 3,7 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, MEUR -0,5 0,3-1,1 1,1 0,8 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta -3,1 1,7-6,2 6,1 4,4 Oman pääoman tuotto, % (ROE) -14,2 0,2 1,0 14,0 7,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 1,4 13,6 13,7 18,8 14,9 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 Maksuvalmius (Current ratio) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Omavaraisuusaste, % 32,1 35,6 34,8 36,3 36,4 Korolliset nettovelat, MEUR 2,3 8,0 6,1 5,5 4,0 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 11,8 40,1 33,0 27,0 20,2 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011-0,002-0,018 0,014 0,005 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010-0,002-0,018 0,014 0,005 Oma pääoma/osake, EUR 0,285 0,287 0,286 0,292 0,284

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 1(4) 4.5.2006, klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton) Aldatan vuoden 2006 ensimmäinen neljännes (verrattuna

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 17. marraskuuta 2011 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldatan kolmannen kvartaalin liikevaihto kasvoi edelliseen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 6. toukokuu, 2010 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON) Aldata kasvattaa myyntiä ja kannattavaa operatiivista

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2010 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON) Aldatan myynti kasvoi ja operatiivinen tulos oli kannattava

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30. Asiakkaiden päätöksenteossa hitautta, tulostavoite ennallaan liikevaihtonäkymää

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30. Asiakkaiden päätöksenteossa hitautta, tulostavoite ennallaan liikevaihtonäkymää ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.11.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 Asiakkaiden päätöksenteossa hitautta, tulostavoite ennallaan liikevaihtonäkymää alennettu Yhteenveto

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,21 miljoonaa euroa (0,89 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,21 miljoonaa euroa (0,89 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 23.4.2009 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2009 (IFRS) - Liikevaihto 1,21 milj. euroa (0,89 milj. euroa) - Liiketulos 0,11 milj. euroa (-0,19 milj. euroa)

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.8.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Elecster etenee tavoitevauhdissaan Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 23,1 MEUR (1-6/2012:

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 (tilintarkastamaton) Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 4,8 % ollen 18,2 miljoonaa euroa (19,1). Operatiivinen

Lisätiedot

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI -Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 62,3 milj. euroon. -Toimitettujen latureiden määrä nousi 15 prosenttia 55,6 milj. kappaleeseen.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot