ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)"

Transkriptio

1 Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 12. toukokuu, 2011 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldatan liikevoitto positiivinen ja vahva kassavirta liikevaihdon laskusta huolimatta Yhtiön antaman tulosennusteen mukaisesti vähittäiskaupan alan liiketoimintaympäristö pysyi haasteellisena, mikä vaikutti liikevaihdon laskuun (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010) Tästä huolimatta Aldatan operatiivinen liiketulos (EBIT) oli positiivinen ja kassavirta parantui tehostuneen myyntisaamisten hallinnan ansiosta Konsernin antama koko vuoden tulosennuste pysyy ennallaan. Sen mukaisesti liikevaihto pysyy vuoden 2010 tasolla ja liikevoitto paranee selvästi verrattuna vuoden 2010 tasoon Aldatan tammi-maaliskuu 2011 (verrattuna vuoden 2010 vastaavaan aikaan) Liikevaihto laski 4,9 % 17,4 milj. euroon (18,3 milj. euroa) Myyntikate nousi 1,1 % 15,7 milj. euroon (15,5 milj. euroa) Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa) Tulos ennen veroja oli -0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa) Nettotulos oli -0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,011 euroa (0,005) euroa Operatiivinen kassavirta oli 6,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa) Yhtiön rahat ja rahavarat olivat 8,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Konsernilla oli korollista lainaa 10,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa) Toimitusjohtaja Bertrand Sciardin katsaus vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä alkaneen, kuuden peräkkäisen vuosineljänneksen kestäneen liikevaihdon kasvun jälkeen joudumme ilmoittamaan liikevaihdon laskeneen vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010). Edellisessä tulosennusteessa ilmoitimme odottavamme liiketoimintaympäristön pysyvän haasteellisena, mikä näkyy nyt ensimmäisen neljänneksen aikana. Olemme kuitenkin edelleen luottavaisia, että koko vuoden tuloksemme tulee olemaan ennusteemme mukainen, joten tulosennuste pysyy muuttumattomana. Vuoden 2010 vertailukaudesta on hyvä huomioida, että sen ensimmäisen neljänneksen tulokseen vaikutti 1,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoinen kauppa, jollaista tämän vuoden ensimmäisen neljännekseen tulokseen ei sisälly. Palveluillemme on edelleen kohtuullista kysyntää useimmissa liiketoimintayksiköissä ja alueilla ja olemme tehneet sopimuksia niin uusien kuin olemassa olevienkin asiakkaidemme kanssa kaikilla sektoreilla. Olemme myös saaneet riittävästi uusia tilauksia, joten tilauskantamme on pysynyt vakaana ollen 27,6 miljoonaa euroa kuten vuoden 2010 lopussa. Positiivisesta liiketuloksesta (EBIT) huolimatta nettotuloksemme jäi negatiiviseksi veroista ja valuuttakurssien vaihteluista aiheutuvista kirjauksista johtuen. Toteutumattomat valuuttakurssitappiot aiheutuvat konserninsisäisistä eristä Yhdysvalloissa toimivien tytäryhtiöiden kanssa. Konsernin operatiivinen kassavirta 6,1 miljoonaa euroa oli kuitenkin vahva ensimmäisen neljänneksen aikana. Apollon liiketoimintakaupan myötä joulukuussa 2008 Aldata ryhtyi tarjoamaan sekä nykyisille että uusille potentiaalisille asiakkaille tarkoitettuja optimointituotteita, jotka ovat riippumattomia asiakkaan käyttämästä perusjärjestelmästä. Näiden tuotteiden avulla asiakkaat voivat hyötyä enemmän aiemmin tekemistään investoinneista. Taloudellinen kriisi vaikutti sekä Aldataan että asiakkaisiimme siten, että mahdollisuutemme hyödyntää laajentunutta tuotetarjontaa viivästyi, mutta Aldata on kuitenkin pystynyt lisäämään tarjoamiensa optimointituotteiden määrää viimeisten 12 kuukauden aikana sekä toukokuussa 2010 toteutetun Cosmic-yritysoston että sisäisesti kehitettyjen uusien modulien myötä.

2 Optimointiin liittyvä liiketoimintamme on nyt sen suuruista, että päätimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muokata organisaatiotamme ohjataksemme tuotetarjontaa tehokkaammin. Apollo ja Cosmic on nyt yhdistetty yhteen liiketoimintayksikköön, mikä parantaa mahdollisuuksiamme hyödyntää myynti-, palvelu-, tuki- ja kehitysresurssejamme tehokkaammin. Tämän myötä pystymme myös palvelemaan sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaitamme paremmin. Organisaatiomuutoksen vuoksi Aldata on päättänyt lisätä raportointisegmenttejään kahdesta kolmeen. Aiemmin eriteltyjen Supply Chain Management ja Instore segmenttien lisäksi raportointisegmentteihin on lisätty Category Optimization, joka sisältyi aikaisemmin Instoresegmenttiin. Ensimmäisen neljänneksen aikana toimme markkinoille Microsoft AX alustalle rakennetun tuotteemme ja ryhdyimme markkinoimaan sitä aluksi Suomessa ja Ruotsissa. Tämän liiketoiminnan maantieteellistä laajentumista arvioidaan seuraavien neljännesten aikana toteutuvan myynnin perusteella. Nyt kolmatta kertaa tehdyn 2011 Aldata Annual Retail CIO Survey tutkimuksen tulokset julkaistiin National Retail Forum tapahtumassa New Yorkissa tammikuussa. Tutkimukseen haastateltiin yli 130 kaupan alalla työskentelevää tietohallintojohtajaa. Tulosten perusteella kaupan alalla odotetaan IT-investointien kasvavan asiakaskäyttäytymisen analysointia parantaviin tuotteisiin sekä painotetaan kysynnän ennustamisen ja toimitusketjun optimoinnin tärkeyttä kohonneiden elintarvike- ja polttoainekustannusten vuoksi. Koko raportti on luettavissa Aldatan verkkosivuilla. Aldata vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Tammi-maaliskuun 2011 tulos Konsernin liikevaihto oli 17,4 milj. euroa (18,3 milj. euroa), jossa on laskua 0,9 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2010 tammi-maaliskuun liikevaihtoon. Tuotemyynti, joka sisältää standardilisenssien myynnit, asiakaskohtaisten kehitysprojektien lisenssit sekä ylläpitopalveluista saatavan tulon, oli yhteensä 60 prosenttia (59 %) liikevaihdosta. Konsultointipalveluista saatu tulo oli 36 prosenttia (33 %) liikevaihdosta. Kolmansien osapuolten ohjelmistoista ja laitteista saatu tulo oli 4 prosenttia (9 %) liikevaihdosta. Konsernin myyntikate oli 15,7 milj. euroa (15,5 milj. euroa), mikä vastaa 90 prosentin (85 %) myyntikatetta muuttuneen liikevaihtojakauman johdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja liikevoitto ilman optio- ja pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän (restricted share unit, RSU) kuluja oli 0,2 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa), nettotulos oli -0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,011 euroa (0,005 euroa). Tuotekehityskulut olivat yhteensä 2,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa), josta aktivoitiin 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) eli 2,4 % (3,7 %). Aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat yhteensä 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Aldatan tilauskanta sisältää seuraavien 12 kuukauden aikana tuloutuvan tuotemyynnin sekä kolmansien osapuolten tuotteiden myynnit. Maaliskuun 2011 lopussa Aldatan tilauskanta oli 27,6 milj. euroa (23,1 milj. euroa vuoden 2010 maaliskuun lopussa ja 27,6 milj. euroa vuoden 2010 lopussa). Liiketoimintayksiköt vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Supply Chain Management Software -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 12,0 milj. euroa (13,3 milj. euroa), myyntikate oli 11,3 milj. euroa (11,6 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Category Optimization -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 2,2 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Myyntikate oli 2,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli 0,0 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

3 Mid-Size Market -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 3,2 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Myyntikate oli 2,2 milj. euroa (2,1 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli -0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin liiketoimintayksiköiden välillä ei ollut sisäistä myyntiä. Konsernin kohdistamattomat kustannukset, konsernin yhteiset nettoerät, vähensivät konsernin liikevoittoa (EBIT) 0,5 milj. eurolla (1,0 milj. eurolla). Rahoitus ja investoinnit Tammi-maaliskuun aikana sekä operatiivinen kassavirta 6,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa) että nettokassavirta 5,1 milj. euroa (0,8 milj. euro) parantuivat tehostuneen myyntisaamisten hallinnan ansiosta. Konsernin kokonaisinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat tammi-maaliskuussa 0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Maaliskuun 2011 lopussa konsernin rahat, rahavarat ja arvopaperit olivat yhteensä 8,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa), ja taseen loppusumma oli 61,4 milj. euroa (54,5 milj. euroa). Konsernilla oli korollista lainaa 10,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa) ja korolliset nettovelat olivat yhteensä 2,3 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Lyhytaikaiset saatavat olivat yhteensä 24,3 milj. euroa (25,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 32,1 prosenttia (36,4 %), nettovelkaantumisaste oli 11,8 prosenttia (20,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,285 euroa (0,284 euroa). Osa Cosmicin yritysoston kauppahinnasta perustui vuotuisten liikevaihtotavoitteiden saavuttamiseen. Ostopäivänä tehtiin kolmen vuoden liikevaihtoennuste saakka. Tätä ennustetta käytettiin ehdollisen lisäkauppahinnan arvioimiseen, joka oli osa laskettua kokonaiskauppahintaa. Ensimmäisen neljänneksen lopussa, kun tiedossa oli yhdentoista kuukauden liikevaihtototeuma, on tehty uusi ennuste, jonka pohjalta on arvioitu ehdollisen lisäkauppahinnan suuruutta. Uusi myyntiennuste on matalampi, joten IFRS standardien mukaisesti olemme purkaneet kaupantekohetkellä tekemäämme varausta. Tällä on ollut euron positiivinen tulosvaikutus ensimmäisen neljänneksen aikana. Tutkimus- ja kehitystyö Vuoden ensimmäisen neljänneksen tutkimus- ja kehitystyökulut olivat 2,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 14,8 prosenttia (11 %) liikevaihdosta. Tuotekehityskuluja aktivoitiin 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ensimmäisen neljänneksen aikana ja aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tarkastelukauden lopussa Aldatan työntekijöistä 103 (131) työskenteli T&K-tehtävien parissa, mikä on 19 prosenttia (26 %) konsernin henkilöstöstä. Lisäksi 103 (103) ulkoistettua henkilöä työskenteli T&K-tehtävissä. Aldatan T&K-keskukset sijaitsevat Pariisissa Ranskassa, Espoossa Suomessa ja Bangaloressa Intiassa. Henkilöstö Aldata-konserni työllisti 534 (520) henkilöä maaliskuun 2011 lopussa ja keskimäärin 535 (516) työntekijää katsauskauden aikana Liiketoimintayksiköittäin Henkilöä % Henkilöä % SCM Software

4 Category Optimization Mid-Size Market Konsernihallinto Yhteensä Noin 45 % henkilöstöstä työskenteli Aldatan tytäryhtiöissä Ranskassa, 14 % Suomessa, 12 % Yhdysvalloissa, 11 % Saksassa, 8 % Iso-Britanniassa, 5 % Ruotsissa, 4 % Sloveniassa ja 1 % Venäjällä. Muutos johtoryhmässä Patrick Buellet siirtyi strategiajohtajan sekä johtoryhmän jäsenen tehtävästä Executive Vice Presidentiksi (EVP) Aldatan toimitusketjunhallintaan keskittyvään SCM-liiketoimintayksikköön. Uuden operatiivisen johtotehtävänsä myötä hän siirtyi Aldatan johtajiston jäseneksi Aldata ilmoitti Reddy Karrin jättävän tehtävänsä yrityksen teknologiajohtajana maaliskuun 2011 lopussa. Osakkeen kurssikehitys ja omistus Aldata Solution Oyj:n osake on tammi-maaliskuun 2011 aikana käynyt ylimmillään 0,57 eurossa ja alimmillaan 0,45 eurossa. Keskikurssi oli 0,53 euroa ja päätöskurssi 0,50 euroa. Osakevaihto Helsingin Pörssissä oli kauden aikana 5,5 milj. euroa eli yhteensä 10,4 milj. kappaletta, mikä edustaa 15 prosenttia osakemäärästä. Aldata Solution Oyj:llä on yhteensä 68,7 miljoonaa liikkeelle laskettua osaketta. Liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä on pysynyt muuttumattomana vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiöllä oli maaliskuun 2011 lopussa 4,769 osakkeenomistajaa ja vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuus oli 100 prosenttia osakepääomasta. Aldata Solution Oyj:n osakkeista 37,4 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa katsauskauden lopussa. Aldata Solution Oyj:llä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen ääni- ja osinkooikeus. Liiketoimintariskit Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät Lähiajan riskeiksi ja epävarmuustekijöiksi Aldata määrittelee kahden seuraavan neljänneksen aikana mahdollisesti toteutuvat riskit. Aldata kirjaa liikevaihdon IFRS:n ohjeiden mukaisesti, mikä tarkoittaa että lisenssiliikevaihto kirjataan tyypillisesti sopimusten allekirjoitusten jälkeen, kun taas palvelu- ja ylläpitoliikevaihto kirjataan projektin keston mukaisesti. Tästä syystä ohjelmistoliikevaihdon ennustaminen on riskialttiimpaa ja vaikeampaa. Konsernin johtoryhmä seuraa ja arvioi säännöllisesti ohjelmistomyyntiä pienentääkseen ennustettavuusriskejä, joita ei kuitenkaan ole mahdollista kokonaan poistaa. Taloudellinen tilanne on lisännyt niiden yhtiöiden määrää, joilla on rahoitusongelmia ja jotka tämän seurauksena ovat joutuneet viivästyttämään laskujensa maksua. Tämä saattaa lisätä Aldatan riskiä tuottamiensa palveluiden maksujen perimisessä. Aldata pyrkii vähentämään tätä riskiä käyttämällä liiketoiminnassa vakioituja luottoarviointeja ja luotonanto-ohjeistuksia varmistuakseen siitä, että mahdolliset riskit huomioidaan jo varhaisessa vaiheessa ja että tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi tehdään.

5 Merkittävä osuus Aldatan palveluliikevaihdosta veloitetaan käytettyyn aikaan ja toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. Jos kysyntä heikentyisi vuoden 2009 alun tapaan, tämä johtaisi alhaisempaan käyttöasteeseen ja katepaineisiin, ellei Aldata pystyisi samalla sopeuttamaan kulurakennettaan tarpeeksi nopeasti. Aldata kuitenkin arvioi, että riskit laaja-alaiseen kysynnän heikkenemiseen IT-markkinoilla ovat palautuneet normaalille tasolle. Muilta osin Aldatan lyhyen aikavälin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia katsauskauden aikana. Pitkän aikavälin riskit ja epävarmuustekijät Aldatan liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät liittyvät sekä yleisen talouden että erityisesti vähittäiskaupan ohjelmistoinvestointien kehitykseen. Maailmanlaajuinen laskusuhdanne on vaikuttanut Aldatan liiketoimintaan viimeisen 12 kuukauden ajan ja vaikka elpymisestä on jo näkyvissä merkkejä, suhdanteen jatkuminen nykyisellään tai sen heikkeneminen voi johtaa viivästyksiin sekä nykyisissä että uusissa laajoissa projekteissa ja voi vaikuttaa investointipäätöksiin. Aldatan joustava liiketoimintamalli kuitenkin mahdollistaa tulevaisuudessa nopean reagoinnin muuttuviin taloussuhdanteisiin. Liiketoimintariskien hallinta on merkittävä osa operatiivisen johdon työtä. Riskinhallinnallaan yhtiö varmistaa sekä riskien tunnistamisen että riskitason mittaamisen, jotta niiden vaikutusta voidaan ennakoivasti minimoida. Aldatassa liiketoimintariskien hallinnasta vastaa toimitusjohtajan ohella koko johtoryhmä sekä johtajisto. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti yrityksen riskitasoa viikoittaisilla puhelinkokouksilla, johtajiston kahdesti kuukaudessa tekemällä määrämuotoisella kirjallisella raportoinnilla sekä säännöllisillä vuoden aikana pidettävillä johtoryhmän ja johtajiston kokouksilla. Tämän lisäksi riskejä kartoitetaan tarpeen vaatiessa, ja erityisiä ad hoc -työryhmiä perustetaan käsittelemään selkeästi tunnistettuja potentiaalisia riskejä. USA:n markkinoiden merkitys Aldatalle on kasvanut, minkä vuoksi yhtiö altistuu euron ja dollarin välisille kurssimuutoksille. Aldataan vaikuttaa tällä hetkellä kahden tyyppiset valuuttakurssiriskit. Toinen vaikuttaa liiketoiminnalliseen tulokseen perustuen USA:n toimintojen tuottojen ja kulujen arvostukseen, ja toinen vaikuttaa taloudelliseen tulokseen johtuen valuuttakurssivoitoista tai - tappioista euromääräisissä lainoissa ja yhtiön sisäisissä erissä Aldatan ja USA:n tytäryhtiön välillä. Aldata on tällä hetkellä päättänyt olla suojautumatta näitä riskejä vastaan. Aldata katsoo että sillä on luonnollinen, USA:n liiketoiminnan kulurakenteeseen perustuva suojaus näitä valuuttariskejä vastaan. Tämän mukaisesti samalla kun Aldatan liikevoittoon kohdistuva riski pienenee hyväksyttävälle tasolle, on edelleen olemassa riski koskien Aldatan raportoimaa liikevaihtotasoa, johon suoraan vaikuttaa euron ja dollarin kurssimuutos. Aldata tarkistaa parhaillaan strategiaansa näiden sisäisten lainojen suojaustarpeesta pienentääkseen riskiä tulevaisuudessa. Liikearvot on testattu vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä eikä laskelmien perusteella liikearvoissa ole tapahtunut arvonalentumista. Arvonalentumistestaukset perustuvat tuleviin kassavirtaennusteisiin ja mikäli asianomaisen maan ennustetut kassavirrat eivät toteudu keskipitkällä aikavälillä, on mahdollista että jonkin maayksikön liikearvoon tulee kohdistaa arvonalentumista. Ensimmäisellä neljänneksellä ei tehty uusia arvonalentumistestejä Ranskan, Saksan tai Apollon osalta, koska yksiköiden ennustetut kassavirrat eivät ole muuttuneet. Cosmicin arvonalentumistestauksissa käytetty 5% kasvuvauhti on pienempi kuin kasvuvauhti, jota käytettiin yritysostoon liittyvän ehdollisen lisäkauppahinnan arvioinnissa, minkä vuoksi liikearvoa ei ole ollut tarpeen alentaa. Aldatan kasvustrategiaan kuuluu laajentuminen yritysostojen kautta. Jos liiketoimintaympäristö pysyy haastavana, mahdollisuudet tämän strategian toteuttamiseen saattavat heikentyä, mikäli sopivia ostokohteita ei löydy tai mikäli jo tehtyjen yrityskauppojen tuottamat liiketoimintavoitot eivät täytä odotuksia. Ellei Aldata pysty toteuttamaan yritysostoja kuten haluaisi, vaikutukset Aldatan liiketoimintaan saattavat olla negatiivisia, jolloin yrityksen taloudellinen asema ja tulos saattavat heikentyä.

6 Yhtiökokous 2011 Aldata Solution Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta Tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen tilille. Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2010 osalta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti: Valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta; Valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään osakkeen antamisesta. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin yksimielisesti kuusi. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: William Chisholm, Bertrand Sciard, Tommy Karlsson, Aarne Aktan ja Pertti Ervi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Michele Fitzpatrick. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen William Chisholm. Varapuheenjohtajaksi valittiin uutena Pertti Ervi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Aarne Aktan (puheenjohtaja), William Chisholm ja Tommy Karlsson. Hallitus päätti olla perustamatta muita valiokuntia. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio. Tulevaisuuden näkymät Aldata arvioi vähittäiskaupan alan toimintaympäristön säilyvän haasteellisena ja vaikeasti ennustettavana vuonna 2011, mikä on nähtävissä ensimmäinen neljänneksen tuloksessa. Yhtiö arvioi vuoden 2011 liikevaihdon pysyvän vuoden 2010 tasolla ja vuoden 2011 operatiivisen tuloksen paranevan selvästi vuodesta 2010 hallinnoimalla tarkasti kustannusrakennettaan vallitsevassa liiketoimintaympäristössä. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Aldata Solution Oyj:n yhtiökokous pidettiin Aldatan tiloissa Espoossa Yhtiökokouksen päätökset on esitelty Yhtiökokous kappaleessa aiemmin. Yhtiöllä ei ollut muita merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. Helsingissä, toukokuun 12. päivänä, 2011 Aldata Solution Oyj Hallitus Lisätietoja: Bertrand Sciard, toimitusjohtaja, puh / Aldata Solution Oyj. Graham Howell, CFO, tel

7 Aldata järjestää tiedotustilaisuuden toimittajille ja sijoitusanalyytikoille Helsingissä kello Palace Gourmetissa (Eteläranta 10, 10. krs, tila Merikabinetti). Tiedotustilaisuuden esitysaineisto julkaistaan yhtiön kotisivuilla Aldata lyhyesti Aldata on maailmanlaajuisesti toimiva, alansa johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja vähittäis- ja tukkukaupan organisaatioille. Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on yli 20 vuoden kokemus kaupan alalle suunnatuista ratkaisuista, jotka oleellisesti parantavat käyttäjiensä liiketoimintaa, tavarantoimittajista loppuasiakkaisiin asti. Nykyään Aldatan asiakkaisiin kuuluu 15 maailman 30 suurimmasta kauppaketjusta, tuhansia kuluttajabrändejä sekä satoja kansallisia ja alueellisia liikeketjuja. Aldatan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet TAULUKKO-OSA Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteita ja samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Tilikauden alusta on otettu käyttöön uusia IFRS standardeja ja tulkintoja vuoden 2010 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Katsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tunnuslukujen laskenta on säilynyt muuttumattomana ja on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä. KONSERNIN TULOSLASKELMA MEUR MEUR Muutos % MEUR 1-3/ / /2010 Liikevaihto 17,4 18,3-4,9 % 73,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,0 % 0,7 Liiketoiminnan kulut -17,1-17,5-2,3 % -70,7 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-0,4 25,0 % -1,8 Liikevoitto 0,1 0,7-85,7 % 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,1-700,0 % -0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,8-162,5 % 1,2 Tuloverot tilikaudelta -0,2-0,4-50,0 % -1,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 % 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,4-275,0 % 0,0 Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011 0,005 0,000 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010 0,005 0,000 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -0,7 0,4 0,0 Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 Laaja tuloslaskelma

8 Tilikauden voitto -0,7 0,4 0,0 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 0,3-0,1 0,0 Tilikauden laaja tulos -0,4 0,3 0,0 Laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -0,4 0,3 0,0 Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 KONSERNITASE MEUR MEUR MEUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 19,0 16,2 19,0 Aktivoidut tuotekehitysmenot 2,6 2,8 2,7 Aineettomat hyödykkeet 2,1 1,3 2,3 Aineelliset hyödykkeet 1,3 1,3 1,1 Sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,4 0,5 Laskennallinen verosaaminen 0,8 0,9 0,8 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26,5 23,0 26,5 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,3 0,0 0,3 Lyhytaikaiset saamiset 26,1 25,0 26,0 Rahat ja pankkisaamiset 8,4 6,4 3,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34,9 31,6 29,6 VASTAAVAT YHTEENSÄ 61,4 54,5 56,1 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 19,5 19,5 19,8 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1 Pitkäikaiset velat 4,0 0,6 4,1 Lyhytaikaiset velat 37,8 34,4 32,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 61,4 54,5 56,1 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1000 EUR TEUR Osake pääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä OMA PÄÄOMA Omaan pääomaan kirjatut osakeperus-teiset maksut Tilikauden laaja tulos

9 OMA PÄÄOMA OMA PÄÄOMA Omaan pääomaan kirjatut osakeperus-teiset maksut Tilikauden laaja tulos OMA PÄÄOMA KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta MEUR MEUR MEUR 1-3/ / /2010 Liikevoitto 0,1 0,7 1,3 Oikaisut liikevoittoon 0,4 0,4 1,9 Käyttöpääoman muutos 5,9 0,2-3,2 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,1 0,0 0,3 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,2-0,2-0,4 Maksetut verot -0,2-0,1-0,1 Liiketoiminnan rahavirta 6,1 1,2-0,1 Investointien rahavirta Ostetut konserniyhtiöt 0,0 0,0-2,1 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,5-0,3-0,8 Investointien rahavirta yhteensä -0,5-0,3-3,0 Kassavirta ennen rahoitusta 5,7 0,8-3,1 Rahoituksen kassavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 1,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,5 0,0 0,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,0 0,0-0,2 Rahoituksen kassavirta -0,6 0,0 0,8 Rahavirrat yhteensä 5,1 0,8-2,3 Rahavarojen muutos 5,1 0,8-2,3 Rahavarat kauden alussa 3,3 5,6 5,6 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0 Rahavarat kauden lopussa 8,4 6,4 3,3

10 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT VASTUUSITOUMUKSET MEUR MEUR MEUR Rahalaitoslainat 10,5 10,1 11,0 Yrityskiinnitykset 5,4 5,4 5,4 Vuokra- ja leasingvastuut 11,5 7,0 6,6 Takaukset konserniyhtiön velasta 0,1 0,1 0,1 TUNNUSLUKUJA, MEUR 1-3/ / /2010 Toiminnan laajuus Liikevaihto, MEUR 17,4 18,3 73,1 Henkilöstö keskimäärin Bruttoinvestoinnit, MEUR 0,5 0,2 5,2 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,6 1,1 7,1 Kannattavuus Liikevoitto, MEUR 0,1 0,7 1,3 Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,4 3,7 1,8 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, MEUR -0,5 0,8 1,2 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % lv -3,1 4,4 1,7 Oman pääoman tuotto, % (ROE) -14,2 7,6 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 1,4 14,9 13,6 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 0,9 0,9 0,9 Maksuvalmius (Current ratio) 0,9 0,9 0,9 Omavaraisuusaste, % 32,1 36,4 35,6 Korolliset nettovelat, MEUR 2,3 4,0 8,0 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 11,8 20,2 40,1 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011 0,005 0,000 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010 0,005 0,000 Oma pääoma/osake, EUR 0,285 0,284 0,287 SEGMENTTI-INFORMAATIO LIIKETOIMINTAYKSIKÖT 1-3/ / /2010 Ulkopuolinen liikevaihto Supply Chain Management Software 12,0 13,3 50,9 Category Optimization 2,2 2,0 10,0 Mid-Size Market 3,2 3,0 12,2 Yhteensä 17,4 18,3 73,1 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

11 Supply Chain Management Software 0,6 0,8 2,1 Category Optimization 0,0 0,5 0,7 Mid-Size Market -0,1 0,4 0,8 Yhteensä 0,5 1,7 3,6 Kohdistamattomat erät -0,5-1,0-2,3 Liiketulos 0,1 0,7 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,1-0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,8 1,1 Tuloverot tilikaudella -0,2-0,4-1,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -0,7 0,4 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,4 0,0 TULOSLASKELMA MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR NELJÄNNESVUOSITTAIN 1-3/ /10 7-9/10 4-6/10 1-3/10 Liikevaihto 17,4 19,0 17,1 18,6 18,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,4 0,0 0,2 Liiketoiminnan kulut -17,1-18,3-17,0-18,0-17,5 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-0,5-0,5-0,4-0,4 Liikevoitto 0,1 0,3 0,1 0,3 0,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,0-1,1 0,8 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,3-1,1 1,1 0,8 Tuloverot tilikaudelta -0,2-0,4-0,2-0,1-0,4 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -0,7-0,1-1,2 1,0 0,4 TULOSLASKELMA MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR KUMULATIIVINEN 1-3/ /10 1-9/10 1-6/10 1-3/10 Liikevaihto 17,4 73,1 54,0 36,9 18,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,7 0,6 0,2 0,2 Liiketoiminnan kulut -17,1-70,7-52,5-35,4-17,5 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-1,8-1,3-0,8-0,4 Liikevoitto 0,1 1,3 1,0 1,0 0,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6-0,1-0,1 1,0 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 1,2 0,9 1,9 0,8 Tuloverot tilikaudelta -0,2-1,2-0,7-0,6-0,4 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,0 0,1 1,4 0,4 TASE MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 19,0 19,0 18,9 18,9 16,2 Aktivoidut tuotekehitysmenot 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8 Aineettomat hyödykkeet 2,1 2,3 2,4 2,6 1,3 Aineelliset hyödykkeet 1,3 1,1 1,3 1,4 1,3

12 Sijoitukset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Laskennallinen verosaaminen 0,8 0,8 1,0 0,3 0,9 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26,5 26,5 26,9 26,6 23,0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 Lyhytaikaiset saamiset 26,1 26,0 23,0 24,2 25,0 Rahat ja pankkisaamiset 8,4 3,3 4,3 4,9 6,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34,9 29,6 27,5 29,1 31,6 VASTAAVAT YHTEENSÄ 61,4 56,1 54,4 55,7 54,5 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 19,5 19,8 19,7 20,1 19,5 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Pitkäikaiset velat 4,0 4,1 4,2 3,4 0,6 Lyhytaikaiset velat 37,8 32,1 30,5 32,1 34,4 Velat yhteensä 41,8 36,2 34,7 35,5 34,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 61,4 56,1 54,4 55,7 54,5 TUNNUSLUKUJA, MEUR 1-3/ /10 7-9/10 4-6/10 1-3/10 NELJÄNNESVUOSITTAIN Toiminnan laajuus Liikevaihto, MEUR 17,4 19,0 17,1 18,6 18,3 Henkilöstö keskimäärin, kumulat Kannattavuus Liikevoitto, MEUR 0,1 0,3 0,1 0,3 0,7 Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,4 1,5 0,3 1,6 3,7 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, MEUR -0,5 0,3-1,1 1,1 0,8 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta -3,1 1,7-6,2 6,1 4,4 Oman pääoman tuotto, % (ROE) -14,2 0,2 1,0 14,0 7,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 1,4 13,6 13,7 18,8 14,9 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 Maksuvalmius (Current ratio) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Omavaraisuusaste, % 32,1 35,6 34,8 36,3 36,4 Korolliset nettovelat, MEUR 2,3 8,0 6,1 5,5 4,0 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 11,8 40,1 33,0 27,0 20,2 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011-0,002-0,018 0,014 0,005 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010-0,002-0,018 0,014 0,005 Oma pääoma/osake, EUR 0,285 0,287 0,286 0,292 0,284

Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan)

Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 6. marraskuu, 2008 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUULTA 2008 Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan) Liikevaihto

Lisätiedot

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan)

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2009 Markkinatilanne elpymässä hitaasti, varauksia tehty riskitason alentamiseksi

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 1(4) 4.5.2006, klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton) Aldatan vuoden 2006 ensimmäinen neljännes (verrattuna

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 17. marraskuuta 2011 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldatan kolmannen kvartaalin liikevaihto kasvoi edelliseen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 6. toukokuu, 2010 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON) Aldata kasvattaa myyntiä ja kannattavaa operatiivista

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUULTA 2009 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUULTA 2009 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 18. helmikuu, 2010 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUULTA 2009 (TILINTARKASTAMATON) Aldata poikkeaa trendistä ja raportoi vuosi toisensa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2010 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON) Aldatan myynti kasvoi ja operatiivinen tulos oli kannattava

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2017 - KORJATTU PÖRSSITIEDOTE 10.8.2017 KLO 9:30 LIIKEVAIHTO KASVOI 40%. - Liikevaihto 26,0 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa) - Liikevoitto 1,3 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa.

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017 PÖRSSITIEDOTE 9.11.2017 KLO 9:10 TULOS LÄHES KAKSINKERTAINEN - Liikevaihto 40,0 miljoonaa euroa (28,3 milj. euroa) - Liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot