ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)"

Transkriptio

1 Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 12. toukokuu, 2011 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldatan liikevoitto positiivinen ja vahva kassavirta liikevaihdon laskusta huolimatta Yhtiön antaman tulosennusteen mukaisesti vähittäiskaupan alan liiketoimintaympäristö pysyi haasteellisena, mikä vaikutti liikevaihdon laskuun (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010) Tästä huolimatta Aldatan operatiivinen liiketulos (EBIT) oli positiivinen ja kassavirta parantui tehostuneen myyntisaamisten hallinnan ansiosta Konsernin antama koko vuoden tulosennuste pysyy ennallaan. Sen mukaisesti liikevaihto pysyy vuoden 2010 tasolla ja liikevoitto paranee selvästi verrattuna vuoden 2010 tasoon Aldatan tammi-maaliskuu 2011 (verrattuna vuoden 2010 vastaavaan aikaan) Liikevaihto laski 4,9 % 17,4 milj. euroon (18,3 milj. euroa) Myyntikate nousi 1,1 % 15,7 milj. euroon (15,5 milj. euroa) Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa) Tulos ennen veroja oli -0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa) Nettotulos oli -0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,011 euroa (0,005) euroa Operatiivinen kassavirta oli 6,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa) Yhtiön rahat ja rahavarat olivat 8,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Konsernilla oli korollista lainaa 10,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa) Toimitusjohtaja Bertrand Sciardin katsaus vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä alkaneen, kuuden peräkkäisen vuosineljänneksen kestäneen liikevaihdon kasvun jälkeen joudumme ilmoittamaan liikevaihdon laskeneen vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010). Edellisessä tulosennusteessa ilmoitimme odottavamme liiketoimintaympäristön pysyvän haasteellisena, mikä näkyy nyt ensimmäisen neljänneksen aikana. Olemme kuitenkin edelleen luottavaisia, että koko vuoden tuloksemme tulee olemaan ennusteemme mukainen, joten tulosennuste pysyy muuttumattomana. Vuoden 2010 vertailukaudesta on hyvä huomioida, että sen ensimmäisen neljänneksen tulokseen vaikutti 1,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoinen kauppa, jollaista tämän vuoden ensimmäisen neljännekseen tulokseen ei sisälly. Palveluillemme on edelleen kohtuullista kysyntää useimmissa liiketoimintayksiköissä ja alueilla ja olemme tehneet sopimuksia niin uusien kuin olemassa olevienkin asiakkaidemme kanssa kaikilla sektoreilla. Olemme myös saaneet riittävästi uusia tilauksia, joten tilauskantamme on pysynyt vakaana ollen 27,6 miljoonaa euroa kuten vuoden 2010 lopussa. Positiivisesta liiketuloksesta (EBIT) huolimatta nettotuloksemme jäi negatiiviseksi veroista ja valuuttakurssien vaihteluista aiheutuvista kirjauksista johtuen. Toteutumattomat valuuttakurssitappiot aiheutuvat konserninsisäisistä eristä Yhdysvalloissa toimivien tytäryhtiöiden kanssa. Konsernin operatiivinen kassavirta 6,1 miljoonaa euroa oli kuitenkin vahva ensimmäisen neljänneksen aikana. Apollon liiketoimintakaupan myötä joulukuussa 2008 Aldata ryhtyi tarjoamaan sekä nykyisille että uusille potentiaalisille asiakkaille tarkoitettuja optimointituotteita, jotka ovat riippumattomia asiakkaan käyttämästä perusjärjestelmästä. Näiden tuotteiden avulla asiakkaat voivat hyötyä enemmän aiemmin tekemistään investoinneista. Taloudellinen kriisi vaikutti sekä Aldataan että asiakkaisiimme siten, että mahdollisuutemme hyödyntää laajentunutta tuotetarjontaa viivästyi, mutta Aldata on kuitenkin pystynyt lisäämään tarjoamiensa optimointituotteiden määrää viimeisten 12 kuukauden aikana sekä toukokuussa 2010 toteutetun Cosmic-yritysoston että sisäisesti kehitettyjen uusien modulien myötä.

2 Optimointiin liittyvä liiketoimintamme on nyt sen suuruista, että päätimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muokata organisaatiotamme ohjataksemme tuotetarjontaa tehokkaammin. Apollo ja Cosmic on nyt yhdistetty yhteen liiketoimintayksikköön, mikä parantaa mahdollisuuksiamme hyödyntää myynti-, palvelu-, tuki- ja kehitysresurssejamme tehokkaammin. Tämän myötä pystymme myös palvelemaan sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaitamme paremmin. Organisaatiomuutoksen vuoksi Aldata on päättänyt lisätä raportointisegmenttejään kahdesta kolmeen. Aiemmin eriteltyjen Supply Chain Management ja Instore segmenttien lisäksi raportointisegmentteihin on lisätty Category Optimization, joka sisältyi aikaisemmin Instoresegmenttiin. Ensimmäisen neljänneksen aikana toimme markkinoille Microsoft AX alustalle rakennetun tuotteemme ja ryhdyimme markkinoimaan sitä aluksi Suomessa ja Ruotsissa. Tämän liiketoiminnan maantieteellistä laajentumista arvioidaan seuraavien neljännesten aikana toteutuvan myynnin perusteella. Nyt kolmatta kertaa tehdyn 2011 Aldata Annual Retail CIO Survey tutkimuksen tulokset julkaistiin National Retail Forum tapahtumassa New Yorkissa tammikuussa. Tutkimukseen haastateltiin yli 130 kaupan alalla työskentelevää tietohallintojohtajaa. Tulosten perusteella kaupan alalla odotetaan IT-investointien kasvavan asiakaskäyttäytymisen analysointia parantaviin tuotteisiin sekä painotetaan kysynnän ennustamisen ja toimitusketjun optimoinnin tärkeyttä kohonneiden elintarvike- ja polttoainekustannusten vuoksi. Koko raportti on luettavissa Aldatan verkkosivuilla. Aldata vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Tammi-maaliskuun 2011 tulos Konsernin liikevaihto oli 17,4 milj. euroa (18,3 milj. euroa), jossa on laskua 0,9 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2010 tammi-maaliskuun liikevaihtoon. Tuotemyynti, joka sisältää standardilisenssien myynnit, asiakaskohtaisten kehitysprojektien lisenssit sekä ylläpitopalveluista saatavan tulon, oli yhteensä 60 prosenttia (59 %) liikevaihdosta. Konsultointipalveluista saatu tulo oli 36 prosenttia (33 %) liikevaihdosta. Kolmansien osapuolten ohjelmistoista ja laitteista saatu tulo oli 4 prosenttia (9 %) liikevaihdosta. Konsernin myyntikate oli 15,7 milj. euroa (15,5 milj. euroa), mikä vastaa 90 prosentin (85 %) myyntikatetta muuttuneen liikevaihtojakauman johdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja liikevoitto ilman optio- ja pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän (restricted share unit, RSU) kuluja oli 0,2 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa), nettotulos oli -0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,011 euroa (0,005 euroa). Tuotekehityskulut olivat yhteensä 2,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa), josta aktivoitiin 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) eli 2,4 % (3,7 %). Aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat yhteensä 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Aldatan tilauskanta sisältää seuraavien 12 kuukauden aikana tuloutuvan tuotemyynnin sekä kolmansien osapuolten tuotteiden myynnit. Maaliskuun 2011 lopussa Aldatan tilauskanta oli 27,6 milj. euroa (23,1 milj. euroa vuoden 2010 maaliskuun lopussa ja 27,6 milj. euroa vuoden 2010 lopussa). Liiketoimintayksiköt vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Supply Chain Management Software -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 12,0 milj. euroa (13,3 milj. euroa), myyntikate oli 11,3 milj. euroa (11,6 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Category Optimization -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 2,2 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Myyntikate oli 2,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli 0,0 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

3 Mid-Size Market -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 3,2 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Myyntikate oli 2,2 milj. euroa (2,1 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli -0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin liiketoimintayksiköiden välillä ei ollut sisäistä myyntiä. Konsernin kohdistamattomat kustannukset, konsernin yhteiset nettoerät, vähensivät konsernin liikevoittoa (EBIT) 0,5 milj. eurolla (1,0 milj. eurolla). Rahoitus ja investoinnit Tammi-maaliskuun aikana sekä operatiivinen kassavirta 6,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa) että nettokassavirta 5,1 milj. euroa (0,8 milj. euro) parantuivat tehostuneen myyntisaamisten hallinnan ansiosta. Konsernin kokonaisinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat tammi-maaliskuussa 0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Maaliskuun 2011 lopussa konsernin rahat, rahavarat ja arvopaperit olivat yhteensä 8,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa), ja taseen loppusumma oli 61,4 milj. euroa (54,5 milj. euroa). Konsernilla oli korollista lainaa 10,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa) ja korolliset nettovelat olivat yhteensä 2,3 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Lyhytaikaiset saatavat olivat yhteensä 24,3 milj. euroa (25,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 32,1 prosenttia (36,4 %), nettovelkaantumisaste oli 11,8 prosenttia (20,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,285 euroa (0,284 euroa). Osa Cosmicin yritysoston kauppahinnasta perustui vuotuisten liikevaihtotavoitteiden saavuttamiseen. Ostopäivänä tehtiin kolmen vuoden liikevaihtoennuste saakka. Tätä ennustetta käytettiin ehdollisen lisäkauppahinnan arvioimiseen, joka oli osa laskettua kokonaiskauppahintaa. Ensimmäisen neljänneksen lopussa, kun tiedossa oli yhdentoista kuukauden liikevaihtototeuma, on tehty uusi ennuste, jonka pohjalta on arvioitu ehdollisen lisäkauppahinnan suuruutta. Uusi myyntiennuste on matalampi, joten IFRS standardien mukaisesti olemme purkaneet kaupantekohetkellä tekemäämme varausta. Tällä on ollut euron positiivinen tulosvaikutus ensimmäisen neljänneksen aikana. Tutkimus- ja kehitystyö Vuoden ensimmäisen neljänneksen tutkimus- ja kehitystyökulut olivat 2,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 14,8 prosenttia (11 %) liikevaihdosta. Tuotekehityskuluja aktivoitiin 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ensimmäisen neljänneksen aikana ja aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tarkastelukauden lopussa Aldatan työntekijöistä 103 (131) työskenteli T&K-tehtävien parissa, mikä on 19 prosenttia (26 %) konsernin henkilöstöstä. Lisäksi 103 (103) ulkoistettua henkilöä työskenteli T&K-tehtävissä. Aldatan T&K-keskukset sijaitsevat Pariisissa Ranskassa, Espoossa Suomessa ja Bangaloressa Intiassa. Henkilöstö Aldata-konserni työllisti 534 (520) henkilöä maaliskuun 2011 lopussa ja keskimäärin 535 (516) työntekijää katsauskauden aikana Liiketoimintayksiköittäin Henkilöä % Henkilöä % SCM Software

4 Category Optimization Mid-Size Market Konsernihallinto Yhteensä Noin 45 % henkilöstöstä työskenteli Aldatan tytäryhtiöissä Ranskassa, 14 % Suomessa, 12 % Yhdysvalloissa, 11 % Saksassa, 8 % Iso-Britanniassa, 5 % Ruotsissa, 4 % Sloveniassa ja 1 % Venäjällä. Muutos johtoryhmässä Patrick Buellet siirtyi strategiajohtajan sekä johtoryhmän jäsenen tehtävästä Executive Vice Presidentiksi (EVP) Aldatan toimitusketjunhallintaan keskittyvään SCM-liiketoimintayksikköön. Uuden operatiivisen johtotehtävänsä myötä hän siirtyi Aldatan johtajiston jäseneksi Aldata ilmoitti Reddy Karrin jättävän tehtävänsä yrityksen teknologiajohtajana maaliskuun 2011 lopussa. Osakkeen kurssikehitys ja omistus Aldata Solution Oyj:n osake on tammi-maaliskuun 2011 aikana käynyt ylimmillään 0,57 eurossa ja alimmillaan 0,45 eurossa. Keskikurssi oli 0,53 euroa ja päätöskurssi 0,50 euroa. Osakevaihto Helsingin Pörssissä oli kauden aikana 5,5 milj. euroa eli yhteensä 10,4 milj. kappaletta, mikä edustaa 15 prosenttia osakemäärästä. Aldata Solution Oyj:llä on yhteensä 68,7 miljoonaa liikkeelle laskettua osaketta. Liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä on pysynyt muuttumattomana vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiöllä oli maaliskuun 2011 lopussa 4,769 osakkeenomistajaa ja vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuus oli 100 prosenttia osakepääomasta. Aldata Solution Oyj:n osakkeista 37,4 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa katsauskauden lopussa. Aldata Solution Oyj:llä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen ääni- ja osinkooikeus. Liiketoimintariskit Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät Lähiajan riskeiksi ja epävarmuustekijöiksi Aldata määrittelee kahden seuraavan neljänneksen aikana mahdollisesti toteutuvat riskit. Aldata kirjaa liikevaihdon IFRS:n ohjeiden mukaisesti, mikä tarkoittaa että lisenssiliikevaihto kirjataan tyypillisesti sopimusten allekirjoitusten jälkeen, kun taas palvelu- ja ylläpitoliikevaihto kirjataan projektin keston mukaisesti. Tästä syystä ohjelmistoliikevaihdon ennustaminen on riskialttiimpaa ja vaikeampaa. Konsernin johtoryhmä seuraa ja arvioi säännöllisesti ohjelmistomyyntiä pienentääkseen ennustettavuusriskejä, joita ei kuitenkaan ole mahdollista kokonaan poistaa. Taloudellinen tilanne on lisännyt niiden yhtiöiden määrää, joilla on rahoitusongelmia ja jotka tämän seurauksena ovat joutuneet viivästyttämään laskujensa maksua. Tämä saattaa lisätä Aldatan riskiä tuottamiensa palveluiden maksujen perimisessä. Aldata pyrkii vähentämään tätä riskiä käyttämällä liiketoiminnassa vakioituja luottoarviointeja ja luotonanto-ohjeistuksia varmistuakseen siitä, että mahdolliset riskit huomioidaan jo varhaisessa vaiheessa ja että tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi tehdään.

5 Merkittävä osuus Aldatan palveluliikevaihdosta veloitetaan käytettyyn aikaan ja toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. Jos kysyntä heikentyisi vuoden 2009 alun tapaan, tämä johtaisi alhaisempaan käyttöasteeseen ja katepaineisiin, ellei Aldata pystyisi samalla sopeuttamaan kulurakennettaan tarpeeksi nopeasti. Aldata kuitenkin arvioi, että riskit laaja-alaiseen kysynnän heikkenemiseen IT-markkinoilla ovat palautuneet normaalille tasolle. Muilta osin Aldatan lyhyen aikavälin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia katsauskauden aikana. Pitkän aikavälin riskit ja epävarmuustekijät Aldatan liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät liittyvät sekä yleisen talouden että erityisesti vähittäiskaupan ohjelmistoinvestointien kehitykseen. Maailmanlaajuinen laskusuhdanne on vaikuttanut Aldatan liiketoimintaan viimeisen 12 kuukauden ajan ja vaikka elpymisestä on jo näkyvissä merkkejä, suhdanteen jatkuminen nykyisellään tai sen heikkeneminen voi johtaa viivästyksiin sekä nykyisissä että uusissa laajoissa projekteissa ja voi vaikuttaa investointipäätöksiin. Aldatan joustava liiketoimintamalli kuitenkin mahdollistaa tulevaisuudessa nopean reagoinnin muuttuviin taloussuhdanteisiin. Liiketoimintariskien hallinta on merkittävä osa operatiivisen johdon työtä. Riskinhallinnallaan yhtiö varmistaa sekä riskien tunnistamisen että riskitason mittaamisen, jotta niiden vaikutusta voidaan ennakoivasti minimoida. Aldatassa liiketoimintariskien hallinnasta vastaa toimitusjohtajan ohella koko johtoryhmä sekä johtajisto. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti yrityksen riskitasoa viikoittaisilla puhelinkokouksilla, johtajiston kahdesti kuukaudessa tekemällä määrämuotoisella kirjallisella raportoinnilla sekä säännöllisillä vuoden aikana pidettävillä johtoryhmän ja johtajiston kokouksilla. Tämän lisäksi riskejä kartoitetaan tarpeen vaatiessa, ja erityisiä ad hoc -työryhmiä perustetaan käsittelemään selkeästi tunnistettuja potentiaalisia riskejä. USA:n markkinoiden merkitys Aldatalle on kasvanut, minkä vuoksi yhtiö altistuu euron ja dollarin välisille kurssimuutoksille. Aldataan vaikuttaa tällä hetkellä kahden tyyppiset valuuttakurssiriskit. Toinen vaikuttaa liiketoiminnalliseen tulokseen perustuen USA:n toimintojen tuottojen ja kulujen arvostukseen, ja toinen vaikuttaa taloudelliseen tulokseen johtuen valuuttakurssivoitoista tai - tappioista euromääräisissä lainoissa ja yhtiön sisäisissä erissä Aldatan ja USA:n tytäryhtiön välillä. Aldata on tällä hetkellä päättänyt olla suojautumatta näitä riskejä vastaan. Aldata katsoo että sillä on luonnollinen, USA:n liiketoiminnan kulurakenteeseen perustuva suojaus näitä valuuttariskejä vastaan. Tämän mukaisesti samalla kun Aldatan liikevoittoon kohdistuva riski pienenee hyväksyttävälle tasolle, on edelleen olemassa riski koskien Aldatan raportoimaa liikevaihtotasoa, johon suoraan vaikuttaa euron ja dollarin kurssimuutos. Aldata tarkistaa parhaillaan strategiaansa näiden sisäisten lainojen suojaustarpeesta pienentääkseen riskiä tulevaisuudessa. Liikearvot on testattu vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä eikä laskelmien perusteella liikearvoissa ole tapahtunut arvonalentumista. Arvonalentumistestaukset perustuvat tuleviin kassavirtaennusteisiin ja mikäli asianomaisen maan ennustetut kassavirrat eivät toteudu keskipitkällä aikavälillä, on mahdollista että jonkin maayksikön liikearvoon tulee kohdistaa arvonalentumista. Ensimmäisellä neljänneksellä ei tehty uusia arvonalentumistestejä Ranskan, Saksan tai Apollon osalta, koska yksiköiden ennustetut kassavirrat eivät ole muuttuneet. Cosmicin arvonalentumistestauksissa käytetty 5% kasvuvauhti on pienempi kuin kasvuvauhti, jota käytettiin yritysostoon liittyvän ehdollisen lisäkauppahinnan arvioinnissa, minkä vuoksi liikearvoa ei ole ollut tarpeen alentaa. Aldatan kasvustrategiaan kuuluu laajentuminen yritysostojen kautta. Jos liiketoimintaympäristö pysyy haastavana, mahdollisuudet tämän strategian toteuttamiseen saattavat heikentyä, mikäli sopivia ostokohteita ei löydy tai mikäli jo tehtyjen yrityskauppojen tuottamat liiketoimintavoitot eivät täytä odotuksia. Ellei Aldata pysty toteuttamaan yritysostoja kuten haluaisi, vaikutukset Aldatan liiketoimintaan saattavat olla negatiivisia, jolloin yrityksen taloudellinen asema ja tulos saattavat heikentyä.

6 Yhtiökokous 2011 Aldata Solution Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta Tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen tilille. Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2010 osalta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti: Valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta; Valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään osakkeen antamisesta. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin yksimielisesti kuusi. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: William Chisholm, Bertrand Sciard, Tommy Karlsson, Aarne Aktan ja Pertti Ervi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Michele Fitzpatrick. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen William Chisholm. Varapuheenjohtajaksi valittiin uutena Pertti Ervi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Aarne Aktan (puheenjohtaja), William Chisholm ja Tommy Karlsson. Hallitus päätti olla perustamatta muita valiokuntia. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio. Tulevaisuuden näkymät Aldata arvioi vähittäiskaupan alan toimintaympäristön säilyvän haasteellisena ja vaikeasti ennustettavana vuonna 2011, mikä on nähtävissä ensimmäinen neljänneksen tuloksessa. Yhtiö arvioi vuoden 2011 liikevaihdon pysyvän vuoden 2010 tasolla ja vuoden 2011 operatiivisen tuloksen paranevan selvästi vuodesta 2010 hallinnoimalla tarkasti kustannusrakennettaan vallitsevassa liiketoimintaympäristössä. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Aldata Solution Oyj:n yhtiökokous pidettiin Aldatan tiloissa Espoossa Yhtiökokouksen päätökset on esitelty Yhtiökokous kappaleessa aiemmin. Yhtiöllä ei ollut muita merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. Helsingissä, toukokuun 12. päivänä, 2011 Aldata Solution Oyj Hallitus Lisätietoja: Bertrand Sciard, toimitusjohtaja, puh / Aldata Solution Oyj. Graham Howell, CFO, tel

7 Aldata järjestää tiedotustilaisuuden toimittajille ja sijoitusanalyytikoille Helsingissä kello Palace Gourmetissa (Eteläranta 10, 10. krs, tila Merikabinetti). Tiedotustilaisuuden esitysaineisto julkaistaan yhtiön kotisivuilla Aldata lyhyesti Aldata on maailmanlaajuisesti toimiva, alansa johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja vähittäis- ja tukkukaupan organisaatioille. Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on yli 20 vuoden kokemus kaupan alalle suunnatuista ratkaisuista, jotka oleellisesti parantavat käyttäjiensä liiketoimintaa, tavarantoimittajista loppuasiakkaisiin asti. Nykyään Aldatan asiakkaisiin kuuluu 15 maailman 30 suurimmasta kauppaketjusta, tuhansia kuluttajabrändejä sekä satoja kansallisia ja alueellisia liikeketjuja. Aldatan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet TAULUKKO-OSA Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteita ja samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Tilikauden alusta on otettu käyttöön uusia IFRS standardeja ja tulkintoja vuoden 2010 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Katsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tunnuslukujen laskenta on säilynyt muuttumattomana ja on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä. KONSERNIN TULOSLASKELMA MEUR MEUR Muutos % MEUR 1-3/ / /2010 Liikevaihto 17,4 18,3-4,9 % 73,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,0 % 0,7 Liiketoiminnan kulut -17,1-17,5-2,3 % -70,7 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-0,4 25,0 % -1,8 Liikevoitto 0,1 0,7-85,7 % 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,1-700,0 % -0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,8-162,5 % 1,2 Tuloverot tilikaudelta -0,2-0,4-50,0 % -1,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 % 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,4-275,0 % 0,0 Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011 0,005 0,000 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010 0,005 0,000 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -0,7 0,4 0,0 Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 Laaja tuloslaskelma

8 Tilikauden voitto -0,7 0,4 0,0 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 0,3-0,1 0,0 Tilikauden laaja tulos -0,4 0,3 0,0 Laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -0,4 0,3 0,0 Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 KONSERNITASE MEUR MEUR MEUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 19,0 16,2 19,0 Aktivoidut tuotekehitysmenot 2,6 2,8 2,7 Aineettomat hyödykkeet 2,1 1,3 2,3 Aineelliset hyödykkeet 1,3 1,3 1,1 Sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,4 0,5 Laskennallinen verosaaminen 0,8 0,9 0,8 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26,5 23,0 26,5 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,3 0,0 0,3 Lyhytaikaiset saamiset 26,1 25,0 26,0 Rahat ja pankkisaamiset 8,4 6,4 3,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34,9 31,6 29,6 VASTAAVAT YHTEENSÄ 61,4 54,5 56,1 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 19,5 19,5 19,8 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1 Pitkäikaiset velat 4,0 0,6 4,1 Lyhytaikaiset velat 37,8 34,4 32,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 61,4 54,5 56,1 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1000 EUR TEUR Osake pääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä OMA PÄÄOMA Omaan pääomaan kirjatut osakeperus-teiset maksut Tilikauden laaja tulos

9 OMA PÄÄOMA OMA PÄÄOMA Omaan pääomaan kirjatut osakeperus-teiset maksut Tilikauden laaja tulos OMA PÄÄOMA KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta MEUR MEUR MEUR 1-3/ / /2010 Liikevoitto 0,1 0,7 1,3 Oikaisut liikevoittoon 0,4 0,4 1,9 Käyttöpääoman muutos 5,9 0,2-3,2 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,1 0,0 0,3 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,2-0,2-0,4 Maksetut verot -0,2-0,1-0,1 Liiketoiminnan rahavirta 6,1 1,2-0,1 Investointien rahavirta Ostetut konserniyhtiöt 0,0 0,0-2,1 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,5-0,3-0,8 Investointien rahavirta yhteensä -0,5-0,3-3,0 Kassavirta ennen rahoitusta 5,7 0,8-3,1 Rahoituksen kassavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 1,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,5 0,0 0,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,0 0,0-0,2 Rahoituksen kassavirta -0,6 0,0 0,8 Rahavirrat yhteensä 5,1 0,8-2,3 Rahavarojen muutos 5,1 0,8-2,3 Rahavarat kauden alussa 3,3 5,6 5,6 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0 Rahavarat kauden lopussa 8,4 6,4 3,3

10 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT VASTUUSITOUMUKSET MEUR MEUR MEUR Rahalaitoslainat 10,5 10,1 11,0 Yrityskiinnitykset 5,4 5,4 5,4 Vuokra- ja leasingvastuut 11,5 7,0 6,6 Takaukset konserniyhtiön velasta 0,1 0,1 0,1 TUNNUSLUKUJA, MEUR 1-3/ / /2010 Toiminnan laajuus Liikevaihto, MEUR 17,4 18,3 73,1 Henkilöstö keskimäärin Bruttoinvestoinnit, MEUR 0,5 0,2 5,2 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,6 1,1 7,1 Kannattavuus Liikevoitto, MEUR 0,1 0,7 1,3 Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,4 3,7 1,8 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, MEUR -0,5 0,8 1,2 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % lv -3,1 4,4 1,7 Oman pääoman tuotto, % (ROE) -14,2 7,6 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 1,4 14,9 13,6 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 0,9 0,9 0,9 Maksuvalmius (Current ratio) 0,9 0,9 0,9 Omavaraisuusaste, % 32,1 36,4 35,6 Korolliset nettovelat, MEUR 2,3 4,0 8,0 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 11,8 20,2 40,1 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011 0,005 0,000 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010 0,005 0,000 Oma pääoma/osake, EUR 0,285 0,284 0,287 SEGMENTTI-INFORMAATIO LIIKETOIMINTAYKSIKÖT 1-3/ / /2010 Ulkopuolinen liikevaihto Supply Chain Management Software 12,0 13,3 50,9 Category Optimization 2,2 2,0 10,0 Mid-Size Market 3,2 3,0 12,2 Yhteensä 17,4 18,3 73,1 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

11 Supply Chain Management Software 0,6 0,8 2,1 Category Optimization 0,0 0,5 0,7 Mid-Size Market -0,1 0,4 0,8 Yhteensä 0,5 1,7 3,6 Kohdistamattomat erät -0,5-1,0-2,3 Liiketulos 0,1 0,7 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,1-0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,8 1,1 Tuloverot tilikaudella -0,2-0,4-1,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -0,7 0,4 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,4 0,0 TULOSLASKELMA MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR NELJÄNNESVUOSITTAIN 1-3/ /10 7-9/10 4-6/10 1-3/10 Liikevaihto 17,4 19,0 17,1 18,6 18,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,4 0,0 0,2 Liiketoiminnan kulut -17,1-18,3-17,0-18,0-17,5 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-0,5-0,5-0,4-0,4 Liikevoitto 0,1 0,3 0,1 0,3 0,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,0-1,1 0,8 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,3-1,1 1,1 0,8 Tuloverot tilikaudelta -0,2-0,4-0,2-0,1-0,4 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -0,7-0,1-1,2 1,0 0,4 TULOSLASKELMA MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR KUMULATIIVINEN 1-3/ /10 1-9/10 1-6/10 1-3/10 Liikevaihto 17,4 73,1 54,0 36,9 18,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,7 0,6 0,2 0,2 Liiketoiminnan kulut -17,1-70,7-52,5-35,4-17,5 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-1,8-1,3-0,8-0,4 Liikevoitto 0,1 1,3 1,0 1,0 0,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6-0,1-0,1 1,0 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 1,2 0,9 1,9 0,8 Tuloverot tilikaudelta -0,2-1,2-0,7-0,6-0,4 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,0 0,1 1,4 0,4 TASE MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 19,0 19,0 18,9 18,9 16,2 Aktivoidut tuotekehitysmenot 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8 Aineettomat hyödykkeet 2,1 2,3 2,4 2,6 1,3 Aineelliset hyödykkeet 1,3 1,1 1,3 1,4 1,3

12 Sijoitukset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Laskennallinen verosaaminen 0,8 0,8 1,0 0,3 0,9 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26,5 26,5 26,9 26,6 23,0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 Lyhytaikaiset saamiset 26,1 26,0 23,0 24,2 25,0 Rahat ja pankkisaamiset 8,4 3,3 4,3 4,9 6,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34,9 29,6 27,5 29,1 31,6 VASTAAVAT YHTEENSÄ 61,4 56,1 54,4 55,7 54,5 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 19,5 19,8 19,7 20,1 19,5 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Pitkäikaiset velat 4,0 4,1 4,2 3,4 0,6 Lyhytaikaiset velat 37,8 32,1 30,5 32,1 34,4 Velat yhteensä 41,8 36,2 34,7 35,5 34,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 61,4 56,1 54,4 55,7 54,5 TUNNUSLUKUJA, MEUR 1-3/ /10 7-9/10 4-6/10 1-3/10 NELJÄNNESVUOSITTAIN Toiminnan laajuus Liikevaihto, MEUR 17,4 19,0 17,1 18,6 18,3 Henkilöstö keskimäärin, kumulat Kannattavuus Liikevoitto, MEUR 0,1 0,3 0,1 0,3 0,7 Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,4 1,5 0,3 1,6 3,7 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, MEUR -0,5 0,3-1,1 1,1 0,8 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta -3,1 1,7-6,2 6,1 4,4 Oman pääoman tuotto, % (ROE) -14,2 0,2 1,0 14,0 7,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 1,4 13,6 13,7 18,8 14,9 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 Maksuvalmius (Current ratio) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Omavaraisuusaste, % 32,1 35,6 34,8 36,3 36,4 Korolliset nettovelat, MEUR 2,3 8,0 6,1 5,5 4,0 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 11,8 40,1 33,0 27,0 20,2 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011-0,002-0,018 0,014 0,005 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010-0,002-0,018 0,014 0,005 Oma pääoma/osake, EUR 0,285 0,287 0,286 0,292 0,284

Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan)

Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 6. marraskuu, 2008 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUULTA 2008 Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan) Liikevaihto

Lisätiedot

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan)

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2009 Markkinatilanne elpymässä hitaasti, varauksia tehty riskitason alentamiseksi

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUULTA 2009 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUULTA 2009 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 18. helmikuu, 2010 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUULTA 2009 (TILINTARKASTAMATON) Aldata poikkeaa trendistä ja raportoi vuosi toisensa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 (tilintarkastamaton) Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 4,8 % ollen 18,2 miljoonaa euroa (19,1). Operatiivinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Elecsterin kannattava kasvu jatkui Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 24,9 MEUR (1-6/2010:

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS)

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) 1 TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) - Liikevaihto 0,82 milj. euroa (1,12 milj. euroa) - Liiketulos -0,12 milj. euroa (-0,31 milj. euroa) - Tulos

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.4.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2008 (IFRS) - Liikevaihto 0,89 milj. euroa (0,82 milj. euroa) - Liiketulos -0,19 milj. euroa (-0,12 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 1 (8) MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.03.2007 Liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (26,9) jossa kasvua 11,2 prosenttia. Kasvu oli vahvaa Suomen ulkopuolisilla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta kehittyy positiivisesti

ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta kehittyy positiivisesti 1(5) Hallinto ja viestintä Katri 222222222222222222 Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1 (9) 10.5.2001 kello 9.00

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1 (9) 10.5.2001 kello 9.00 Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1 (9) 10.5.2001 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N VUODEN 2001 TAMMI-MAALISKUUN OSAVUOSIKATSAUS (Tilintarkastamaton) Liikevaihto kasvoi 102 % ja oli 17,7 milj. euroa Voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,78 miljoonaa euroa (1,78 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,78 miljoonaa euroa (1,78 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.7.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2008 (IFRS) - Liikevaihto 1,78 milj. euroa (1,78 milj. euroa) - Liiketulos -0,35 milj. euroa (-0,29 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7).

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7). PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2008 KLO 9.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 - Liikevaihto oli 161,4 (H1/2007 149,9) miljoonaa euroa. - Q2 liikevaihto oli 85,7 (Q2/2007 71,5) miljoonaa euroa. - Liikevoitto

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk Efore-konsernin Osavuosikatsaus Q1 1.1.2015 31.3.2015 1 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 21.4.2015 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015 31.3.2015 Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti - Liikevaihto oli 23,5

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 12.2.2009 klo 8:40 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (IFRS) - Liikevaihto 3,84 milj. euroa (3,81 milj. euroa) - Liiketulos -0,27 milj. euroa (-0,42

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 Elecsterin hyvä kehitys jatkui Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 13,0 MEUR (10 12/2014:

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot