ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)"

Transkriptio

1 Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 12. toukokuu, 2011 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldatan liikevoitto positiivinen ja vahva kassavirta liikevaihdon laskusta huolimatta Yhtiön antaman tulosennusteen mukaisesti vähittäiskaupan alan liiketoimintaympäristö pysyi haasteellisena, mikä vaikutti liikevaihdon laskuun (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010) Tästä huolimatta Aldatan operatiivinen liiketulos (EBIT) oli positiivinen ja kassavirta parantui tehostuneen myyntisaamisten hallinnan ansiosta Konsernin antama koko vuoden tulosennuste pysyy ennallaan. Sen mukaisesti liikevaihto pysyy vuoden 2010 tasolla ja liikevoitto paranee selvästi verrattuna vuoden 2010 tasoon Aldatan tammi-maaliskuu 2011 (verrattuna vuoden 2010 vastaavaan aikaan) Liikevaihto laski 4,9 % 17,4 milj. euroon (18,3 milj. euroa) Myyntikate nousi 1,1 % 15,7 milj. euroon (15,5 milj. euroa) Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa) Tulos ennen veroja oli -0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa) Nettotulos oli -0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,011 euroa (0,005) euroa Operatiivinen kassavirta oli 6,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa) Yhtiön rahat ja rahavarat olivat 8,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Konsernilla oli korollista lainaa 10,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa) Toimitusjohtaja Bertrand Sciardin katsaus vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä alkaneen, kuuden peräkkäisen vuosineljänneksen kestäneen liikevaihdon kasvun jälkeen joudumme ilmoittamaan liikevaihdon laskeneen vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010). Edellisessä tulosennusteessa ilmoitimme odottavamme liiketoimintaympäristön pysyvän haasteellisena, mikä näkyy nyt ensimmäisen neljänneksen aikana. Olemme kuitenkin edelleen luottavaisia, että koko vuoden tuloksemme tulee olemaan ennusteemme mukainen, joten tulosennuste pysyy muuttumattomana. Vuoden 2010 vertailukaudesta on hyvä huomioida, että sen ensimmäisen neljänneksen tulokseen vaikutti 1,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoinen kauppa, jollaista tämän vuoden ensimmäisen neljännekseen tulokseen ei sisälly. Palveluillemme on edelleen kohtuullista kysyntää useimmissa liiketoimintayksiköissä ja alueilla ja olemme tehneet sopimuksia niin uusien kuin olemassa olevienkin asiakkaidemme kanssa kaikilla sektoreilla. Olemme myös saaneet riittävästi uusia tilauksia, joten tilauskantamme on pysynyt vakaana ollen 27,6 miljoonaa euroa kuten vuoden 2010 lopussa. Positiivisesta liiketuloksesta (EBIT) huolimatta nettotuloksemme jäi negatiiviseksi veroista ja valuuttakurssien vaihteluista aiheutuvista kirjauksista johtuen. Toteutumattomat valuuttakurssitappiot aiheutuvat konserninsisäisistä eristä Yhdysvalloissa toimivien tytäryhtiöiden kanssa. Konsernin operatiivinen kassavirta 6,1 miljoonaa euroa oli kuitenkin vahva ensimmäisen neljänneksen aikana. Apollon liiketoimintakaupan myötä joulukuussa 2008 Aldata ryhtyi tarjoamaan sekä nykyisille että uusille potentiaalisille asiakkaille tarkoitettuja optimointituotteita, jotka ovat riippumattomia asiakkaan käyttämästä perusjärjestelmästä. Näiden tuotteiden avulla asiakkaat voivat hyötyä enemmän aiemmin tekemistään investoinneista. Taloudellinen kriisi vaikutti sekä Aldataan että asiakkaisiimme siten, että mahdollisuutemme hyödyntää laajentunutta tuotetarjontaa viivästyi, mutta Aldata on kuitenkin pystynyt lisäämään tarjoamiensa optimointituotteiden määrää viimeisten 12 kuukauden aikana sekä toukokuussa 2010 toteutetun Cosmic-yritysoston että sisäisesti kehitettyjen uusien modulien myötä.

2 Optimointiin liittyvä liiketoimintamme on nyt sen suuruista, että päätimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muokata organisaatiotamme ohjataksemme tuotetarjontaa tehokkaammin. Apollo ja Cosmic on nyt yhdistetty yhteen liiketoimintayksikköön, mikä parantaa mahdollisuuksiamme hyödyntää myynti-, palvelu-, tuki- ja kehitysresurssejamme tehokkaammin. Tämän myötä pystymme myös palvelemaan sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaitamme paremmin. Organisaatiomuutoksen vuoksi Aldata on päättänyt lisätä raportointisegmenttejään kahdesta kolmeen. Aiemmin eriteltyjen Supply Chain Management ja Instore segmenttien lisäksi raportointisegmentteihin on lisätty Category Optimization, joka sisältyi aikaisemmin Instoresegmenttiin. Ensimmäisen neljänneksen aikana toimme markkinoille Microsoft AX alustalle rakennetun tuotteemme ja ryhdyimme markkinoimaan sitä aluksi Suomessa ja Ruotsissa. Tämän liiketoiminnan maantieteellistä laajentumista arvioidaan seuraavien neljännesten aikana toteutuvan myynnin perusteella. Nyt kolmatta kertaa tehdyn 2011 Aldata Annual Retail CIO Survey tutkimuksen tulokset julkaistiin National Retail Forum tapahtumassa New Yorkissa tammikuussa. Tutkimukseen haastateltiin yli 130 kaupan alalla työskentelevää tietohallintojohtajaa. Tulosten perusteella kaupan alalla odotetaan IT-investointien kasvavan asiakaskäyttäytymisen analysointia parantaviin tuotteisiin sekä painotetaan kysynnän ennustamisen ja toimitusketjun optimoinnin tärkeyttä kohonneiden elintarvike- ja polttoainekustannusten vuoksi. Koko raportti on luettavissa Aldatan verkkosivuilla. Aldata vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Tammi-maaliskuun 2011 tulos Konsernin liikevaihto oli 17,4 milj. euroa (18,3 milj. euroa), jossa on laskua 0,9 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2010 tammi-maaliskuun liikevaihtoon. Tuotemyynti, joka sisältää standardilisenssien myynnit, asiakaskohtaisten kehitysprojektien lisenssit sekä ylläpitopalveluista saatavan tulon, oli yhteensä 60 prosenttia (59 %) liikevaihdosta. Konsultointipalveluista saatu tulo oli 36 prosenttia (33 %) liikevaihdosta. Kolmansien osapuolten ohjelmistoista ja laitteista saatu tulo oli 4 prosenttia (9 %) liikevaihdosta. Konsernin myyntikate oli 15,7 milj. euroa (15,5 milj. euroa), mikä vastaa 90 prosentin (85 %) myyntikatetta muuttuneen liikevaihtojakauman johdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja liikevoitto ilman optio- ja pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän (restricted share unit, RSU) kuluja oli 0,2 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa), nettotulos oli -0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,011 euroa (0,005 euroa). Tuotekehityskulut olivat yhteensä 2,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa), josta aktivoitiin 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) eli 2,4 % (3,7 %). Aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat yhteensä 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Aldatan tilauskanta sisältää seuraavien 12 kuukauden aikana tuloutuvan tuotemyynnin sekä kolmansien osapuolten tuotteiden myynnit. Maaliskuun 2011 lopussa Aldatan tilauskanta oli 27,6 milj. euroa (23,1 milj. euroa vuoden 2010 maaliskuun lopussa ja 27,6 milj. euroa vuoden 2010 lopussa). Liiketoimintayksiköt vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Supply Chain Management Software -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 12,0 milj. euroa (13,3 milj. euroa), myyntikate oli 11,3 milj. euroa (11,6 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Category Optimization -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 2,2 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Myyntikate oli 2,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli 0,0 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

3 Mid-Size Market -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 3,2 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Myyntikate oli 2,2 milj. euroa (2,1 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli -0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin liiketoimintayksiköiden välillä ei ollut sisäistä myyntiä. Konsernin kohdistamattomat kustannukset, konsernin yhteiset nettoerät, vähensivät konsernin liikevoittoa (EBIT) 0,5 milj. eurolla (1,0 milj. eurolla). Rahoitus ja investoinnit Tammi-maaliskuun aikana sekä operatiivinen kassavirta 6,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa) että nettokassavirta 5,1 milj. euroa (0,8 milj. euro) parantuivat tehostuneen myyntisaamisten hallinnan ansiosta. Konsernin kokonaisinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat tammi-maaliskuussa 0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Maaliskuun 2011 lopussa konsernin rahat, rahavarat ja arvopaperit olivat yhteensä 8,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa), ja taseen loppusumma oli 61,4 milj. euroa (54,5 milj. euroa). Konsernilla oli korollista lainaa 10,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa) ja korolliset nettovelat olivat yhteensä 2,3 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Lyhytaikaiset saatavat olivat yhteensä 24,3 milj. euroa (25,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 32,1 prosenttia (36,4 %), nettovelkaantumisaste oli 11,8 prosenttia (20,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,285 euroa (0,284 euroa). Osa Cosmicin yritysoston kauppahinnasta perustui vuotuisten liikevaihtotavoitteiden saavuttamiseen. Ostopäivänä tehtiin kolmen vuoden liikevaihtoennuste saakka. Tätä ennustetta käytettiin ehdollisen lisäkauppahinnan arvioimiseen, joka oli osa laskettua kokonaiskauppahintaa. Ensimmäisen neljänneksen lopussa, kun tiedossa oli yhdentoista kuukauden liikevaihtototeuma, on tehty uusi ennuste, jonka pohjalta on arvioitu ehdollisen lisäkauppahinnan suuruutta. Uusi myyntiennuste on matalampi, joten IFRS standardien mukaisesti olemme purkaneet kaupantekohetkellä tekemäämme varausta. Tällä on ollut euron positiivinen tulosvaikutus ensimmäisen neljänneksen aikana. Tutkimus- ja kehitystyö Vuoden ensimmäisen neljänneksen tutkimus- ja kehitystyökulut olivat 2,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 14,8 prosenttia (11 %) liikevaihdosta. Tuotekehityskuluja aktivoitiin 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ensimmäisen neljänneksen aikana ja aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tarkastelukauden lopussa Aldatan työntekijöistä 103 (131) työskenteli T&K-tehtävien parissa, mikä on 19 prosenttia (26 %) konsernin henkilöstöstä. Lisäksi 103 (103) ulkoistettua henkilöä työskenteli T&K-tehtävissä. Aldatan T&K-keskukset sijaitsevat Pariisissa Ranskassa, Espoossa Suomessa ja Bangaloressa Intiassa. Henkilöstö Aldata-konserni työllisti 534 (520) henkilöä maaliskuun 2011 lopussa ja keskimäärin 535 (516) työntekijää katsauskauden aikana Liiketoimintayksiköittäin Henkilöä % Henkilöä % SCM Software

4 Category Optimization Mid-Size Market Konsernihallinto Yhteensä Noin 45 % henkilöstöstä työskenteli Aldatan tytäryhtiöissä Ranskassa, 14 % Suomessa, 12 % Yhdysvalloissa, 11 % Saksassa, 8 % Iso-Britanniassa, 5 % Ruotsissa, 4 % Sloveniassa ja 1 % Venäjällä. Muutos johtoryhmässä Patrick Buellet siirtyi strategiajohtajan sekä johtoryhmän jäsenen tehtävästä Executive Vice Presidentiksi (EVP) Aldatan toimitusketjunhallintaan keskittyvään SCM-liiketoimintayksikköön. Uuden operatiivisen johtotehtävänsä myötä hän siirtyi Aldatan johtajiston jäseneksi Aldata ilmoitti Reddy Karrin jättävän tehtävänsä yrityksen teknologiajohtajana maaliskuun 2011 lopussa. Osakkeen kurssikehitys ja omistus Aldata Solution Oyj:n osake on tammi-maaliskuun 2011 aikana käynyt ylimmillään 0,57 eurossa ja alimmillaan 0,45 eurossa. Keskikurssi oli 0,53 euroa ja päätöskurssi 0,50 euroa. Osakevaihto Helsingin Pörssissä oli kauden aikana 5,5 milj. euroa eli yhteensä 10,4 milj. kappaletta, mikä edustaa 15 prosenttia osakemäärästä. Aldata Solution Oyj:llä on yhteensä 68,7 miljoonaa liikkeelle laskettua osaketta. Liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä on pysynyt muuttumattomana vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiöllä oli maaliskuun 2011 lopussa 4,769 osakkeenomistajaa ja vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuus oli 100 prosenttia osakepääomasta. Aldata Solution Oyj:n osakkeista 37,4 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa katsauskauden lopussa. Aldata Solution Oyj:llä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen ääni- ja osinkooikeus. Liiketoimintariskit Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät Lähiajan riskeiksi ja epävarmuustekijöiksi Aldata määrittelee kahden seuraavan neljänneksen aikana mahdollisesti toteutuvat riskit. Aldata kirjaa liikevaihdon IFRS:n ohjeiden mukaisesti, mikä tarkoittaa että lisenssiliikevaihto kirjataan tyypillisesti sopimusten allekirjoitusten jälkeen, kun taas palvelu- ja ylläpitoliikevaihto kirjataan projektin keston mukaisesti. Tästä syystä ohjelmistoliikevaihdon ennustaminen on riskialttiimpaa ja vaikeampaa. Konsernin johtoryhmä seuraa ja arvioi säännöllisesti ohjelmistomyyntiä pienentääkseen ennustettavuusriskejä, joita ei kuitenkaan ole mahdollista kokonaan poistaa. Taloudellinen tilanne on lisännyt niiden yhtiöiden määrää, joilla on rahoitusongelmia ja jotka tämän seurauksena ovat joutuneet viivästyttämään laskujensa maksua. Tämä saattaa lisätä Aldatan riskiä tuottamiensa palveluiden maksujen perimisessä. Aldata pyrkii vähentämään tätä riskiä käyttämällä liiketoiminnassa vakioituja luottoarviointeja ja luotonanto-ohjeistuksia varmistuakseen siitä, että mahdolliset riskit huomioidaan jo varhaisessa vaiheessa ja että tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi tehdään.

5 Merkittävä osuus Aldatan palveluliikevaihdosta veloitetaan käytettyyn aikaan ja toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. Jos kysyntä heikentyisi vuoden 2009 alun tapaan, tämä johtaisi alhaisempaan käyttöasteeseen ja katepaineisiin, ellei Aldata pystyisi samalla sopeuttamaan kulurakennettaan tarpeeksi nopeasti. Aldata kuitenkin arvioi, että riskit laaja-alaiseen kysynnän heikkenemiseen IT-markkinoilla ovat palautuneet normaalille tasolle. Muilta osin Aldatan lyhyen aikavälin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia katsauskauden aikana. Pitkän aikavälin riskit ja epävarmuustekijät Aldatan liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät liittyvät sekä yleisen talouden että erityisesti vähittäiskaupan ohjelmistoinvestointien kehitykseen. Maailmanlaajuinen laskusuhdanne on vaikuttanut Aldatan liiketoimintaan viimeisen 12 kuukauden ajan ja vaikka elpymisestä on jo näkyvissä merkkejä, suhdanteen jatkuminen nykyisellään tai sen heikkeneminen voi johtaa viivästyksiin sekä nykyisissä että uusissa laajoissa projekteissa ja voi vaikuttaa investointipäätöksiin. Aldatan joustava liiketoimintamalli kuitenkin mahdollistaa tulevaisuudessa nopean reagoinnin muuttuviin taloussuhdanteisiin. Liiketoimintariskien hallinta on merkittävä osa operatiivisen johdon työtä. Riskinhallinnallaan yhtiö varmistaa sekä riskien tunnistamisen että riskitason mittaamisen, jotta niiden vaikutusta voidaan ennakoivasti minimoida. Aldatassa liiketoimintariskien hallinnasta vastaa toimitusjohtajan ohella koko johtoryhmä sekä johtajisto. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti yrityksen riskitasoa viikoittaisilla puhelinkokouksilla, johtajiston kahdesti kuukaudessa tekemällä määrämuotoisella kirjallisella raportoinnilla sekä säännöllisillä vuoden aikana pidettävillä johtoryhmän ja johtajiston kokouksilla. Tämän lisäksi riskejä kartoitetaan tarpeen vaatiessa, ja erityisiä ad hoc -työryhmiä perustetaan käsittelemään selkeästi tunnistettuja potentiaalisia riskejä. USA:n markkinoiden merkitys Aldatalle on kasvanut, minkä vuoksi yhtiö altistuu euron ja dollarin välisille kurssimuutoksille. Aldataan vaikuttaa tällä hetkellä kahden tyyppiset valuuttakurssiriskit. Toinen vaikuttaa liiketoiminnalliseen tulokseen perustuen USA:n toimintojen tuottojen ja kulujen arvostukseen, ja toinen vaikuttaa taloudelliseen tulokseen johtuen valuuttakurssivoitoista tai - tappioista euromääräisissä lainoissa ja yhtiön sisäisissä erissä Aldatan ja USA:n tytäryhtiön välillä. Aldata on tällä hetkellä päättänyt olla suojautumatta näitä riskejä vastaan. Aldata katsoo että sillä on luonnollinen, USA:n liiketoiminnan kulurakenteeseen perustuva suojaus näitä valuuttariskejä vastaan. Tämän mukaisesti samalla kun Aldatan liikevoittoon kohdistuva riski pienenee hyväksyttävälle tasolle, on edelleen olemassa riski koskien Aldatan raportoimaa liikevaihtotasoa, johon suoraan vaikuttaa euron ja dollarin kurssimuutos. Aldata tarkistaa parhaillaan strategiaansa näiden sisäisten lainojen suojaustarpeesta pienentääkseen riskiä tulevaisuudessa. Liikearvot on testattu vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä eikä laskelmien perusteella liikearvoissa ole tapahtunut arvonalentumista. Arvonalentumistestaukset perustuvat tuleviin kassavirtaennusteisiin ja mikäli asianomaisen maan ennustetut kassavirrat eivät toteudu keskipitkällä aikavälillä, on mahdollista että jonkin maayksikön liikearvoon tulee kohdistaa arvonalentumista. Ensimmäisellä neljänneksellä ei tehty uusia arvonalentumistestejä Ranskan, Saksan tai Apollon osalta, koska yksiköiden ennustetut kassavirrat eivät ole muuttuneet. Cosmicin arvonalentumistestauksissa käytetty 5% kasvuvauhti on pienempi kuin kasvuvauhti, jota käytettiin yritysostoon liittyvän ehdollisen lisäkauppahinnan arvioinnissa, minkä vuoksi liikearvoa ei ole ollut tarpeen alentaa. Aldatan kasvustrategiaan kuuluu laajentuminen yritysostojen kautta. Jos liiketoimintaympäristö pysyy haastavana, mahdollisuudet tämän strategian toteuttamiseen saattavat heikentyä, mikäli sopivia ostokohteita ei löydy tai mikäli jo tehtyjen yrityskauppojen tuottamat liiketoimintavoitot eivät täytä odotuksia. Ellei Aldata pysty toteuttamaan yritysostoja kuten haluaisi, vaikutukset Aldatan liiketoimintaan saattavat olla negatiivisia, jolloin yrityksen taloudellinen asema ja tulos saattavat heikentyä.

6 Yhtiökokous 2011 Aldata Solution Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta Tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen tilille. Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2010 osalta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti: Valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta; Valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään osakkeen antamisesta. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin yksimielisesti kuusi. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: William Chisholm, Bertrand Sciard, Tommy Karlsson, Aarne Aktan ja Pertti Ervi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Michele Fitzpatrick. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen William Chisholm. Varapuheenjohtajaksi valittiin uutena Pertti Ervi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Aarne Aktan (puheenjohtaja), William Chisholm ja Tommy Karlsson. Hallitus päätti olla perustamatta muita valiokuntia. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio. Tulevaisuuden näkymät Aldata arvioi vähittäiskaupan alan toimintaympäristön säilyvän haasteellisena ja vaikeasti ennustettavana vuonna 2011, mikä on nähtävissä ensimmäinen neljänneksen tuloksessa. Yhtiö arvioi vuoden 2011 liikevaihdon pysyvän vuoden 2010 tasolla ja vuoden 2011 operatiivisen tuloksen paranevan selvästi vuodesta 2010 hallinnoimalla tarkasti kustannusrakennettaan vallitsevassa liiketoimintaympäristössä. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Aldata Solution Oyj:n yhtiökokous pidettiin Aldatan tiloissa Espoossa Yhtiökokouksen päätökset on esitelty Yhtiökokous kappaleessa aiemmin. Yhtiöllä ei ollut muita merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. Helsingissä, toukokuun 12. päivänä, 2011 Aldata Solution Oyj Hallitus Lisätietoja: Bertrand Sciard, toimitusjohtaja, puh / Aldata Solution Oyj. Graham Howell, CFO, tel

7 Aldata järjestää tiedotustilaisuuden toimittajille ja sijoitusanalyytikoille Helsingissä kello Palace Gourmetissa (Eteläranta 10, 10. krs, tila Merikabinetti). Tiedotustilaisuuden esitysaineisto julkaistaan yhtiön kotisivuilla Aldata lyhyesti Aldata on maailmanlaajuisesti toimiva, alansa johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja vähittäis- ja tukkukaupan organisaatioille. Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on yli 20 vuoden kokemus kaupan alalle suunnatuista ratkaisuista, jotka oleellisesti parantavat käyttäjiensä liiketoimintaa, tavarantoimittajista loppuasiakkaisiin asti. Nykyään Aldatan asiakkaisiin kuuluu 15 maailman 30 suurimmasta kauppaketjusta, tuhansia kuluttajabrändejä sekä satoja kansallisia ja alueellisia liikeketjuja. Aldatan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet TAULUKKO-OSA Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteita ja samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Tilikauden alusta on otettu käyttöön uusia IFRS standardeja ja tulkintoja vuoden 2010 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Katsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tunnuslukujen laskenta on säilynyt muuttumattomana ja on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä. KONSERNIN TULOSLASKELMA MEUR MEUR Muutos % MEUR 1-3/ / /2010 Liikevaihto 17,4 18,3-4,9 % 73,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,0 % 0,7 Liiketoiminnan kulut -17,1-17,5-2,3 % -70,7 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-0,4 25,0 % -1,8 Liikevoitto 0,1 0,7-85,7 % 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,1-700,0 % -0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,8-162,5 % 1,2 Tuloverot tilikaudelta -0,2-0,4-50,0 % -1,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 % 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,4-275,0 % 0,0 Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011 0,005 0,000 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010 0,005 0,000 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -0,7 0,4 0,0 Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 Laaja tuloslaskelma

8 Tilikauden voitto -0,7 0,4 0,0 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 0,3-0,1 0,0 Tilikauden laaja tulos -0,4 0,3 0,0 Laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -0,4 0,3 0,0 Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 KONSERNITASE MEUR MEUR MEUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 19,0 16,2 19,0 Aktivoidut tuotekehitysmenot 2,6 2,8 2,7 Aineettomat hyödykkeet 2,1 1,3 2,3 Aineelliset hyödykkeet 1,3 1,3 1,1 Sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,4 0,5 Laskennallinen verosaaminen 0,8 0,9 0,8 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26,5 23,0 26,5 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,3 0,0 0,3 Lyhytaikaiset saamiset 26,1 25,0 26,0 Rahat ja pankkisaamiset 8,4 6,4 3,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34,9 31,6 29,6 VASTAAVAT YHTEENSÄ 61,4 54,5 56,1 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 19,5 19,5 19,8 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1 Pitkäikaiset velat 4,0 0,6 4,1 Lyhytaikaiset velat 37,8 34,4 32,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 61,4 54,5 56,1 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1000 EUR TEUR Osake pääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä OMA PÄÄOMA Omaan pääomaan kirjatut osakeperus-teiset maksut Tilikauden laaja tulos

9 OMA PÄÄOMA OMA PÄÄOMA Omaan pääomaan kirjatut osakeperus-teiset maksut Tilikauden laaja tulos OMA PÄÄOMA KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta MEUR MEUR MEUR 1-3/ / /2010 Liikevoitto 0,1 0,7 1,3 Oikaisut liikevoittoon 0,4 0,4 1,9 Käyttöpääoman muutos 5,9 0,2-3,2 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,1 0,0 0,3 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,2-0,2-0,4 Maksetut verot -0,2-0,1-0,1 Liiketoiminnan rahavirta 6,1 1,2-0,1 Investointien rahavirta Ostetut konserniyhtiöt 0,0 0,0-2,1 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,5-0,3-0,8 Investointien rahavirta yhteensä -0,5-0,3-3,0 Kassavirta ennen rahoitusta 5,7 0,8-3,1 Rahoituksen kassavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 1,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,5 0,0 0,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,0 0,0-0,2 Rahoituksen kassavirta -0,6 0,0 0,8 Rahavirrat yhteensä 5,1 0,8-2,3 Rahavarojen muutos 5,1 0,8-2,3 Rahavarat kauden alussa 3,3 5,6 5,6 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0 Rahavarat kauden lopussa 8,4 6,4 3,3

10 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT VASTUUSITOUMUKSET MEUR MEUR MEUR Rahalaitoslainat 10,5 10,1 11,0 Yrityskiinnitykset 5,4 5,4 5,4 Vuokra- ja leasingvastuut 11,5 7,0 6,6 Takaukset konserniyhtiön velasta 0,1 0,1 0,1 TUNNUSLUKUJA, MEUR 1-3/ / /2010 Toiminnan laajuus Liikevaihto, MEUR 17,4 18,3 73,1 Henkilöstö keskimäärin Bruttoinvestoinnit, MEUR 0,5 0,2 5,2 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,6 1,1 7,1 Kannattavuus Liikevoitto, MEUR 0,1 0,7 1,3 Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,4 3,7 1,8 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, MEUR -0,5 0,8 1,2 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % lv -3,1 4,4 1,7 Oman pääoman tuotto, % (ROE) -14,2 7,6 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 1,4 14,9 13,6 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 0,9 0,9 0,9 Maksuvalmius (Current ratio) 0,9 0,9 0,9 Omavaraisuusaste, % 32,1 36,4 35,6 Korolliset nettovelat, MEUR 2,3 4,0 8,0 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 11,8 20,2 40,1 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011 0,005 0,000 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010 0,005 0,000 Oma pääoma/osake, EUR 0,285 0,284 0,287 SEGMENTTI-INFORMAATIO LIIKETOIMINTAYKSIKÖT 1-3/ / /2010 Ulkopuolinen liikevaihto Supply Chain Management Software 12,0 13,3 50,9 Category Optimization 2,2 2,0 10,0 Mid-Size Market 3,2 3,0 12,2 Yhteensä 17,4 18,3 73,1 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

11 Supply Chain Management Software 0,6 0,8 2,1 Category Optimization 0,0 0,5 0,7 Mid-Size Market -0,1 0,4 0,8 Yhteensä 0,5 1,7 3,6 Kohdistamattomat erät -0,5-1,0-2,3 Liiketulos 0,1 0,7 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,1-0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,8 1,1 Tuloverot tilikaudella -0,2-0,4-1,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -0,7 0,4 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,4 0,0 TULOSLASKELMA MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR NELJÄNNESVUOSITTAIN 1-3/ /10 7-9/10 4-6/10 1-3/10 Liikevaihto 17,4 19,0 17,1 18,6 18,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,4 0,0 0,2 Liiketoiminnan kulut -17,1-18,3-17,0-18,0-17,5 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-0,5-0,5-0,4-0,4 Liikevoitto 0,1 0,3 0,1 0,3 0,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,0-1,1 0,8 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 0,3-1,1 1,1 0,8 Tuloverot tilikaudelta -0,2-0,4-0,2-0,1-0,4 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -0,7-0,1-1,2 1,0 0,4 TULOSLASKELMA MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR KUMULATIIVINEN 1-3/ /10 1-9/10 1-6/10 1-3/10 Liikevaihto 17,4 73,1 54,0 36,9 18,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,7 0,6 0,2 0,2 Liiketoiminnan kulut -17,1-70,7-52,5-35,4-17,5 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-1,8-1,3-0,8-0,4 Liikevoitto 0,1 1,3 1,0 1,0 0,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6-0,1-0,1 1,0 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -0,5 1,2 0,9 1,9 0,8 Tuloverot tilikaudelta -0,2-1,2-0,7-0,6-0,4 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -0,7 0,0 0,1 1,4 0,4 TASE MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 19,0 19,0 18,9 18,9 16,2 Aktivoidut tuotekehitysmenot 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8 Aineettomat hyödykkeet 2,1 2,3 2,4 2,6 1,3 Aineelliset hyödykkeet 1,3 1,1 1,3 1,4 1,3

12 Sijoitukset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Laskennallinen verosaaminen 0,8 0,8 1,0 0,3 0,9 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26,5 26,5 26,9 26,6 23,0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 Lyhytaikaiset saamiset 26,1 26,0 23,0 24,2 25,0 Rahat ja pankkisaamiset 8,4 3,3 4,3 4,9 6,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34,9 29,6 27,5 29,1 31,6 VASTAAVAT YHTEENSÄ 61,4 56,1 54,4 55,7 54,5 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 19,5 19,8 19,7 20,1 19,5 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Pitkäikaiset velat 4,0 4,1 4,2 3,4 0,6 Lyhytaikaiset velat 37,8 32,1 30,5 32,1 34,4 Velat yhteensä 41,8 36,2 34,7 35,5 34,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 61,4 56,1 54,4 55,7 54,5 TUNNUSLUKUJA, MEUR 1-3/ /10 7-9/10 4-6/10 1-3/10 NELJÄNNESVUOSITTAIN Toiminnan laajuus Liikevaihto, MEUR 17,4 19,0 17,1 18,6 18,3 Henkilöstö keskimäärin, kumulat Kannattavuus Liikevoitto, MEUR 0,1 0,3 0,1 0,3 0,7 Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,4 1,5 0,3 1,6 3,7 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, MEUR -0,5 0,3-1,1 1,1 0,8 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta -3,1 1,7-6,2 6,1 4,4 Oman pääoman tuotto, % (ROE) -14,2 0,2 1,0 14,0 7,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 1,4 13,6 13,7 18,8 14,9 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 Maksuvalmius (Current ratio) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Omavaraisuusaste, % 32,1 35,6 34,8 36,3 36,4 Korolliset nettovelat, MEUR 2,3 8,0 6,1 5,5 4,0 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 11,8 40,1 33,0 27,0 20,2 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR (EPS) -0,011-0,002-0,018 0,014 0,005 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,010-0,002-0,018 0,014 0,005 Oma pääoma/osake, EUR 0,285 0,287 0,286 0,292 0,284

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan)

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2009 Markkinatilanne elpymässä hitaasti, varauksia tehty riskitason alentamiseksi

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. (TILINTARKASTAMATON) 13.8. klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) 30.1.2015 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 (tilintarkastamaton) Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (20,1) ja liiketulos oli 1,8

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

Yhtiö arvioi, että myös liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laskee vuodesta 2013.

Yhtiö arvioi, että myös liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laskee vuodesta 2013. TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 Tammi-maaliskuu 2014 lyhyesti (luvut ovat yhtiön jatkuvien toimintojen lukuja) liikevaihto 2,2 milj. euroa (2,9 milj. euroa) operatiivinen liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014 Powering the digital marketplace Vuosikertomus 2014 Sisällys Tecnotree 2014 Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Hallinnointi Hallitus Johtoryhmä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Yhtiökokous

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3 / 2013

OSAVUOSIKATSAUS Q3 / 2013 OSAVUOSIKATSAUS Q3 / Incap Oyj Pörssitiedote 31.10. klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA Liikevaihdon aleneminen heikensi kannattavuutta viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Lisätiedot