PUOLIVUOTISKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/"

Transkriptio

1 PUOLIVUOTISKATSAUS

2 ROBIT OYJ PUOLIVUOTISKATSAUS : KASVU JATKUU Robit Oyj Yhtiötiedote klo Robit Oyj:n puolivuotiskatsaus (tilintarkastamaton) Tekstissä H1 tarkoittaa katsauskautta ja H2 tarkoittaa katsauskautta lyhyesti H1 liikevaihto oli 21,913 miljoonaa euroa (H1/2014: 18,290), kasvua 19,8 % Q2 liikevaihto oli 11,232 miljoonaa euroa (Q2/2014: 10,180), kasvua 10,3 % H1 liikevoitto oli 1,706 miljoonaa euroa (H1/2014: 1,445), kasvua 18,1 % H1 liikevoittoprosentti oli 7,8 % liikevaihdosta (H1/2014: 7,9 %) H1 tilikauden voitto oli 1,403 miljoonaa euroa (H1/2014: 1,302) Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa Omavaraisuusaste katsauskauden H1 lopussa oli 67,8 % Keskeiset tunnusluvut 1-6/ /2014 Muutos % 1-12/2014 Liikevaihto, 1000 eur , EBITA, 1000 eur , Liikevoitto, 1000 eur , Liikevoitto, % 7,8 7,9-0,1 9,8 Tilikauden voitto, 1000 eur , TOIMITUSJOHTAJA JUSSI RAUTIAISEN KOMMENTIT Globaaleilla markkinoilla kahden vuoden matalan suhdannetilanteen jälkeen ei ole vieläkään havaittavissa selkeää kasvua, vaan markkinat odottavat edelleen selkeää piristymistä. Yhtiö on kuitenkin kyennyt näissä markkinaolosuhteissa omien myyntiponnistusten avulla kasvattamaan liikevaihtoaan. Yhtiö on siis kasvattanut suhteellista markkinaosuuttaan. Volyymin kasvaessa yhtiön kannattavuus (liikevoitto) on vertailukauteen verrattuna parantunut + 18,1 %. Yhtiön tulos Q2/2015 ei vastannut yhtiön tavoitteita, mikä johtui useista yhtiön tiedossa olleista tekijöistä. Tämä kuvaa yhtiön normaalia vaihtelua vuosineljänneksittäin. MARKKINAKATSAUS Yhtiön markkina-alueista Pohjois- ja Etelä-Amerikka kasvattivat liikevaihtoaan 42 % verrattuna katsauskauteen H1/2014 päätyen 3,7 miljoonaan euroon edustaen 17 % liikevaihdosta. Tässä näkyy yhtiön panostus USA:n tytäryhtiöön ja sen myötä kehittynyt toimitus- ja palvelukyky. Yhtiö on saanut mm. vaativia paaluprojekteja, joiden referenssiarvoa tullaan hyödyntämään jatkossa. 2

3 Yhtiön vuonna 2014 perustama tytäryhtiö Etelä-Afrikkaan on edesauttanut myynnin kehitystä ja tuotteiden saatavuutta eteläisessä Afrikassa. Yhtiö on saanut merkittäviä kaivosasiakkuuksia. Kasvu vertailukauteen oli 129 %. Osuus yhtiön liikevaihdosta oli 12 % päätyen 2,5 miljoonan euron liikevaihtoon. Euroopan ja Lähi-Idän markkina-alueella (EMEA) kysyntä on pysynyt edelleen alhaisella tasolla. Tästä syystä yhtiön volyymi on säilynyt entisellä tasolla (9,6 miljoonaa euroa, muutos vertailukauteen 0,2 %). Alue on edelleen yhtiön suurin markkina-alue edustaen 44 % yhtiön koko liikevaihdosta. Venäjä ja CIS-maat alueena ovat Venäjän tilanteesta huolimatta säilyttäneet volyyminsa. Tämä johtuu pääosin siitä, että on kyetty myymään myös Venäjän ympärillä oleviin CIS-maihin. Alueen liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa edustaen 6 % yhtiön liikevaihdosta. Muutos vertailukauteen oli -4 %. Läsnäolo markkina-alueella Aasia, Australia, Uusi-Seelanti on vahvistunut Etelä-Koreasta vuonna 2011 hankitun yhtiön myötä. Yhtiön tehdas ja varasto palvelevat alueen asiakkaita tehokkaammin, minkä seurauksena liikevaihto on kasvanut 32 % vertailukauteen verrattuna edustaen 22 % yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihto oli 4,7 miljoonaa euroa. Yhtiö tavoittelee orgaanista kasvua edelleen kaikilla markkina-alueilla, mutta varsinkin viimeisimpien uusien myyntiyhtiöiden avaaminen Etelä-Afrikkaan (Johannesburg), Pohjois-Amerikkaan (Chicago) sekä Etelä- Amerikkaan (Lima) mahdollistaa näillä alueilla nopeamman kasvun paremman saatavuuden ansiosta. TARJONNAN KEHITTÄMINEN Top Hammer- eli kovan kiven tuotelinjan osalta kasvua haetaan tarjoamalla asiakkaille täydellisiä toimituskokonaisuuksia (one-stop shopping). Tämän mahdollistaa Etelä-Korean tehtaan kasvanut kanki- ja niskatuotanto. DTH- eli maanporaustuotelinjan osalta tarjoomassa olevat patentoidut tuoteratkaisut mahdollistavat kasvun myös jatkossa. Tämä näkyy erityisesti merkittävissä paalutusprojekteissa, joista yhtiö on saanut hyviä referenssejä mm. Pohjois-Amerikassa ja Skandinaviassa. Yhtiö on kehittänyt katsauskauden H1 aikana tähän tuotelinjaan paalutussovelluksille uuden Prime-tuotteen, jonka täydellinen lanseeraus tapahtuu H2:n aikana. Monivuotisen tuotekehityksen tuloksena Sense Systems eli porareiänmittausjärjestelmä lanseerattiin Pariisin kansainvälisillä Intermat-messuilla katsauskauden H1 aikana. Konsepti on saavuttanut suurta kiinnostusta. Yhtiö on jatkanut katsauskauden H1 aikana kestotestien tekemistä muutaman avainasiakkaan kanssa. 3

4 TULOSKEHITYS Keskeiset tunnusluvut 1-6/ / /2014 Liikevaihto, 1000 eur Käyttökate, 1000 eur Käyttökate, % 10,74 10,26 12,5 EBITA, 1000 eur EBITA, % 7,9 8,1 10,0 Liikevoitto, 1000 eur Liikevoitto, % 7,79 7,90 9,80 Kauden tulos, 1000 eur Omavaraisuusaste, % 67,8 41,3 47,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % rullaava 12 kk 10,4 17,7 21,2 Nettovelkaantumisaste, % -50,4 61,4 52,9 Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur (dilutoitu); (split-oikaistu) Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (ulkona olevat osakkeet) Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä; (split-oikaistu) Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa; (split-oikaistu) Henkilöstön* lukumäärä kauden lopussa *Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät. Yhtiön kannattavuuden mittareista myyntikate on kehittynyt vertailukauteen verrattuna suotuisasti. Keskeisimpänä tekijä myyntikatteen paranemiseen on ollut alihankintakustannusten aleneminen osin kasvaneen volyymin sekä alihankintaverkostan kanssa syvennetyn yhteistyön tuloksena. Käyttökate on vertailukauteen kasvanut euromääräisesti 0,476 miljoonaa euroa (lisäys +25 %). Yhtiön EBITA on kasvanut euromääräisesti 0,261 miljoonaa euroa säilyen prosentuaalisesti lähes samalla tasolla vertailukauteen verrattuna (H1/2015: 7,9 %; H1/2014: 8,1 %). Kannattavuutta tarkasteltaessa on huomioitava muun muasssa seuraavat kustannuserät: - kiinteiden kustannusten osalta Q2:lle kohdistuneet tulospalkkiokirjaukset olivat yhteensä 0,334 miljoonaa euroa sisältäen katsauskauden H1 tulospalkkiot, - jakeluverkostolle pidetty laaja koulutustapahtuma (ml. Robitin 30-vuotisjuhla) yhdessä merkittävien messupanostusten kanssa 0,311 miljoonaa euroa, - yhtiön systemaattisesti toteuttaman jatkuvan kasvun strategian mukaisesti yhtiö kehittää osaamistaan ja organisaatiotaan etupainotteisesti. Yhtiö on rekrytoinut vertailukauteen verrattuna 24 henkilöä, minkä kustannusvaikutus vertailukauteen oli 0,992 miljoonaa euroa. Katsauskauden H1 aikana on näistä rekrytoitu 16 henkilöä, joista kahdeksan on sijoittunut myynti- ja markkinointifunktioon. Näiden 16 henkilön kustannusvaikutus on kohdistunut lähes täysimääräisesti jaksolle Q2/2015. Kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä on huomioitava, että yhtiö kirjasi valuuttakursseista johtuen myynnin oikaisueriin Q1:llä +0,21 miljoonaa euroa ja Q2:lla -0,11 miljoonaa euroa, joiden yhteisvaikutus katsauskaudella H1 oli +0,1 miljoonaa euroa. 4

5 Edelleen EBITA:an vaikuttavina kannattavuustekijöinä ovat kasvaneet poistot: katsauskaudella H1/2015 0,617 miljoonaa euroa (H1/2014 0,402 miljoonaa euroa). Aktivoituihin kuluihin sisältyvät mm. listautumiskulut, tuotekehityskulut sekä uuden Netsuite ERP-järjestelmän kulut, joiden yhteenlasketut katsauskaudelle kohdistuvat poistot olivat yhteensä 0,182 miljoonaa euroa. Kokonaispoistot sisältäen konserniaktiivan olivat 0,646 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste on 67,8 % johtuen siitä, että listautumisessa saadut varat ovat raportointihetkellä yhtiön tilillä. Yhtiön rahat ja pankkisaamiset ovat yhteensä 34,1 miljoonaa euroa. Listautumisesitteen mukaisesti yhtiö etsii voimakasta kasvua sekä orgaanisesti että yrityskaupoilla. Yhtiön tarkoitus on käyttää annista saatuja rahoja kasvun rahoittamiseen. Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa. TALOUDELLISET TAVOITTEET Yhtiö jatkaa strategiassa määritetyn tavoitteen mukaisesti +15 %:n liikevaihdon kasvua. Kasvu katsauskaudella H1/2015 oli 19,8 % suhteessa vertailukauteen. Yhtiön pitkän aikavälin (10 vuotta) keskimääräinen kasvuprosentti on ollut 23 %. Yhtiön johdon tavoitteena on edelleen kehittää kannattavuutta siten, että pitkän aikavälin strateginen tavoite EBITA +13 % toteutuu. Tämä toteutetaan ensisijaisesti liikevaihdon kasvulla, jolloin kiinteiden kustannusten osuus suhteessa liikevaihtoon pienenee. Yhtiön johto jatkaa samalla muuttuvien kustannustekijöiden optimointia. Yhtiön vaihto-omaisuus oli 14,6 miljoonaa euroa, jossa lisäystä on 4,0 miljoonaa euroa vertailukauteen H1/2014 verrattuna. Yhtiö on tietoisesti kasvattanut vuonna 2014 aikana vaihto-omaisuutta luoden hyvät toimituspalvelukyvyt uusille perustetuille myyntiyhtiöille sekä niiden alueella oleville asiakkaille. Yhtiö on kuitenkin käynnistänyt Q2:lla vaihto-omaisuuden optimointiprojektin, jossa keskeisinä tekijöinä ovat myynnin ennustejärjestelmän uusiminen, tuotevalikoiman optimointi sekä varastojen kiertonopeuden, läpimenoaikojen ja logistiikan tehostaminen. Tässä hyödynnetään katsauskauden H1 aikana hankittua uutta pilvipohjaista Netsuite ERP-järjestelmää, joka otettiin käyttöön emoyhtiössä Tehostamisprojektin tavoitteena on säilyttää hyvä palvelukyky asiakkaille pienentäen kuitenkin samanaikaiosesti vaihtoomaisuutta 15 %. Yhtiön listautumiskustannukset on kirjattu yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti kokonaisuudessaan taseeseen. Osakeannin kokonaiskustannukset olivat 2,603 miljoonaa euroa. Listautumiskustannusten poistoaika on viisi vuotta. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Yhtiön liiketoiminnan rahavirta tarkastelujaksolla oli yhteensä 2,260 miljoonaa euroa (vertailujaksolla -0,198 miljoonaa euroa). Yhtiön kassavirta ennen rahoitusta oli -2,057 miljoonaa euroa eli investoinnit olivat yhteensä 4,317 miljoonaa euroa. Yhtiön investoinnit ovat keskittyneet edellä mainittujen listautumisen (2,603 miljoonaa euroa) ja Netsuite ERP-järjestelmän (0,085 miljoonaa euroa) lisäksi tuotekehitykseen (0,364 miljoonaa euroa) ja koneisiin ja laitteisiin (0,870 miljoonaa euroa). Näillä varmistetaan toimitusvarmuus, korkea laatu ja riittävä kapasiteetti. 5

6 Myyntisaamisiin on sitoutunut 8,748 miljoonaa euroa (vertailujaksolla 7,714 miljoonaa euroa). Yhtiö on käynnistänyt tähän liittyen myyntisaamisten kiertonopeuden tehostamisprojektin, jota vetää yhtiön CFO. Yhtiön rahoituskulut olivat 0,297 miljoonaa euroa (vertailujaksolla 0,203 miljoonaa euroa). Korollisten lainojen lisäys oli vertailukauteen verrattuna 1,908 miljoonaa euroa (vertailujaksolla H1/2014 lainat vähenivät 0,468 miljoonaa euroa). Yhtiön rahat ja pankkisaamiset ovat tarkasteluhetkellä yhteensä 34,1 miljoonaa euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Robit on kasvattanut liikevaihtoaan Q1/2015 ja Q2/2015 aikana vastaaviin vertailukausiin (2014) verrattuna minkä tuloksena katsauskauden H1/2015 liikevaihto on 3,623 miljoonaa vertailukautta suurempi eli kasvu on ollut 19,8 %. Globaalin markkinan yleisestä piristymisestä on yhtiön johdon mukaan havaittavissa pieniä signaaleja. Tämä antaa luottamuksen, että yhtiö saavuttaa vuonna 2015 strategian mukaisen 15 %:n liikevaihdon kasvun. Yhtiön johdon mukaan tämä merkitsee tällöin edelleen yhtiön markkinaosuuden ja markkina-aseman vahvistumista. Tämän kasvun mahdollistavat etupainotteisesti tehdyt panostukset henkilöresursseihin, erityisesti myyntiin sekä investoinnit tuotantokapasiteettiin ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Osin näillä panostuksilla on varauduttu myös mahdollisiin yritysostoihin. Rakenteellista kasvua tavoitellaan strategian mukaisesti yritysostojen kautta. Yhtiö jatkaa sopivien potentiaalisten yritysostokohteiden tutkimista. Yhtiön johdon käsitys on, että toimialan globaaleilla markkinoilla tapahtuu edelleen konsolidoitumista. Tässä yhtiö haluaa olla yksi aktiivinen toimija. OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO Yhtiön osakemäärä oli osaketta. Tarkastelujaksolla yhtiö listautui Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland - markkinapaikalle, jonka tuloksena yhtiö hankki annissa kulujen jälkeen ,76 euroa. Yhtiön osakkeenomistajien määrä oli 839. Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita kpl (0,6 % osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo oli ,00 euroa (osakkeen arvo 6,00 euroa). HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauteen verrattuna 24 henkilöä ja oli tarkastelujakson lopussa 124 henkilöä. Henkilöstön kehitys on ollut suunnitelman mukaista, jotta yhtiön kasvu mahdollistuu. Henkilöstöstä 47 % sijoittui Suomen ulkopuolelle. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi on valittu Tapio Hintikka, Kalle Reponen, Pekka Pohjoismäki, Matti Kotola sekä Harri Sjöholm puheenjohtajana. Näistä ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä neljä ensimmäistä. Matti Kotola on uusi. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Jussi Rautiainen. 6

7 RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön, sen mahdollisiin muutoksiin sekä globaaliin taloudelliseen kehitykseen. Erityisesti euroalueen ja Venäjän näkymät ovat epävarmat. Lisäksi, epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitykset, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit, IPR-riskit sekä yhtiön toimintaan ja corporate governance -asioihin liittyvät epävarmuustekijät. Lisäksi vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskien vaikutuksen arvioidaan olevan negatiivinen lähinnä liittyen yhtiön kasvuun, taloudelliseen asemaan ja tulokseen sekä imagoon. Yhtiön johto ei näe näiden riskien ja epävarmuustekijöiden olevan tarkasteluhetkellä merkittäviä. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 Varsinainen yhtiökokous pidettiin Lempäälässä Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä ,50 euroa eli 6,50 euroa osaketta kohti, joita oli kpl ennen splitattua osakemäärää ja listautumista. Hallituksen valinta on selvitetty edellä kohdassa Henkilöstö, johto ja hallinto. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Mikko Järventausta päävastuullisena tilintarkastajana. MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA Robit Oyj:n osakkeet otettiin kello kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Yhtiön Suomessa tapahtuva tuotantotoiminta on siirretty Robit Oyj:ltä 100 % omistetulle tytäryhtiölle Robit Finland Oy Ltd:lle. Osana konsernin toimintojen uudelleenorganisointia, yhtiö otti käyttöön uuden Netsuite ERPjärjestelmän. Robit Korea Ltd:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty James Myoungsoo Kwack, 52, joka tulee toimimaan samalla myös Vice President Asia -roolissa. Robit Korea Ltd:n nykyinen toimitusjohtaja, Jukka Luoma palaa Suomeen Group CFO:n tehtäviin. 7

8 TIEDOTUSTILAISUUDET Puolivuotiskatsaukseen liittyvä tiedotus järjestetään analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille konferenssipuheluna englanniksi keskiviikkona klo (EEST) klo (BST). Konferenssipuhelun numerot ovat (FI) ja (EN). KokousID on Konferenssipuhelun toteuttavat yhtiön toimitusjohtaja, CFO ja hallituksen puheenjohtaja. Kysymyksiä voi esittää etukäteen sähköpostilla osoitteeseen tai esityksen aikana. Konferenssipuhelussa käytettävät materiaalit löytyvät yhtiön kotisivuilta TALOUDELLINEN INFORMAATIO Robit Oyj julkistaa seuraavan puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen arviolta helmikuussa Lempäälässä Robit Oyj Toimitusjohtaja Jussi Rautiainen Hallitus 8

9 ROBIT KONSERNI Puolivuotiskatsaus on laadittu noudattaen hyvää kirjanpitotapaa sekä Suomen kirjanpitolainsäädäntöä (FAS). Puolivuotiskatsaus on tilintarkastamaton. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja. Robit Oyj Y-tunnus: Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , , ,56 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos , , ,31 Valmistus omaan käyttöön , , ,57 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,71 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , ,25 Varaston muutos , , ,62 Ulkopuoliset palvelut , , ,99 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , ,62 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,55 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,86 Muut henkilösivukulut , , ,21 Henkilöstökulut yhteensä , , ,62 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,24 Liiketoiminnan muut kulut , , ,11 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,76 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , ,80 9

10 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , , ,80 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot , , ,22 Laskennallisten verojen muutos 9 571, , ,13 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,71 Konsernin voitto , , ,71 Konsernitase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo , , ,45 Aineettomat oikeudet , , ,18 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,19 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , ,82 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,63 Rakennukset ja rakennelmat , , ,13 Koneet ja kalusto , , ,80 Muut aineelliset hyödykkeet 7 308, , ,02 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,32 0, ,30 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , ,88 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5 259, , ,97 Muut saamiset , , ,23 Sijoitukset yhteensä , , ,20 Pysyvät vastaavat yhteensä , , ,90 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,87 Keskeneräiset tuotteet , , ,17 Valmiit tuotteet/tavarat , , ,25 Muu vaihto-omaisuus , , ,62 Ennakkomaksut , , ,82 Vaihto-omaisuus yhteensä , , ,73 10

11 Saamiset Pitkäaikaiset Siirtosaamiset 6 075, , ,41 Lainasaamiset , , ,15 Pitkäaikaiset yhteensä , , ,56 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , ,42 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 0,00 Lainasaamiset ,54 0, ,27 Laskennallinen verosaaminen , , ,64 Muut saamiset , , ,88 Siirtosaamiset , , ,03 Lyhytaikaiset yhteensä , , ,24 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 7 991, , ,47 Rahoitusarvopaperit yhteensä 7 991, , ,47 Rahat ja pankkisaamiset , , ,51 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , ,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,41 Konsernitase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , , ,14 Ylikurssirahasto , , ,51 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , ,00 Muuntoero , , ,99 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , , ,66 Tilikauden voitto (tappio) , , ,71 Oma pääoma yhteensä , , ,01 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset , , ,41 Pakolliset varaukset yhteensä , , ,41 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , ,34 Pitkäaikainen yhteensä , , ,34 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , ,81 Saadut ennakot , , ,73 Ostovelat , , ,60 11

12 Velat saman konsernin yrityksille , , ,00 Laskennallinen verovelka , , ,53 Muut velat , , ,17 Siirtovelat , , ,81 Lyhytaikainen yhteensä , , ,65 Vieras pääoma yhteensä , , ,99 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,41 Konserni Konserni Konserni RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Pitkäaikaisten saamisten muutos Investointien rahavirta (B) Kassavirta ennen rahoitusta (A+B)

13 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Omien osakkeiden hankinta Muunto- ja kurssierojenmuutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Pitkäaikaisten lainojen muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Taseen mukainen rahavarojen muutos Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Konserni Konserni Konserni Osakepääoma kauden alussa Osakepääoma kauden lopussa Ylikurssirahasto Sjoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa Osakeanti Sjoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa Ed. tilikausien voittovarat kauden alussa Ed.tilikauden voitto/tappio siirto Osingonjako Keskikurssieron muutos Muuntoeron muutos Ed. tilikausien voittovarat kauden lopussa Tilikauden voitto kauden lopussa Oma pääoma yhteensä

14 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Muutos - % LIIKEVAIHTO ,81 % LIIKEVOITTO ,05 % LIIKEVOITTO % 7,8 % 7,9 % -1,47 % 9,8 % OSAKEANTIOIKAISTU OSAKEKOHTAINEN TULOS* 0,12 0,13-7,69 % 0,30 OSAKEANTIOIKAISTU OSAKEKOHTAINEN TULOS* (DILUTOITU) 0,12 0,13-7,69 % 0,30 OSAKEANTIOIKAISTU OSAKEKOHTAINEN OMA PÄÄOMA* 2,99 1, % 1,30 OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % 9,3 % 24,8 % -62 % 25,4 % OMAVARAISUUS-% 67,8 % 41,3 % 64 % 47,2 % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 10,4 % 17,7 % -41 % 21,2 % NETTOVELKAANTUMISASTE -50,4 % 61,4 % -182 % 52,9 % INVESTOINNIT % INVESTOINNIT % LIIKEVAIHDOSTA 19,82 % 3,13 % 4,47 % OSAKEANTIOIKAISTU OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ* ,3 % OMAT OSAKKEET (konsernin hallussa) ,6 % OSUUS ÄÄNISTÄ / OSAKKEISTA 0,63 % 2,32 % -73,07 % 0,99 % * Osakeantioikaistu = splitattu osakemäärä 14

15 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate = Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset EBITA = Liikevoitto + Konserniliikearvon poistot Osakekohtainen tulos (EPS), euroa = Tilikauden voitto (tappio) Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana) Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) x 100 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korkokulut ja muut rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + Korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana) x 100 Korolliset nettovelat = Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset - Lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma Taseen loppusumma Saadut ennakot x 100 Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat Oma pääoma x

16 Lisätietoja: Jussi Rautiainen, toimitusjohtaja Sähköposti Puh Jukka Luoma, CFO Sähköposti Puh Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja Sähköposti Puh Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori Puh Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia tunnelinporauksen, maalämmityksen ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. Yhtiön tuotteet jaetaan kallioporauksessa käytettäviin top hammer -kulutusosiin sekä maaporauksessa käytettäviin DTH (down-the-hole) -kulutusosiin. Yhtiöllä on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä myyntitoimisto Kiinassa sekä noin 160 jakelijan verkosto. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa ja Etelä-Koreassa. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet 16

17 Robit Oyj Robit Oyj Vikkiniityntie Lempäälä Puh. Vikkiniityntie (03) Lempäälä Y-tunnus Puh. (03) Y-tunnus

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 Elecsterin hyvä kehitys jatkui Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 13,0 MEUR (10 12/2014:

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot