PUOLIVUOTISKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/"

Transkriptio

1 PUOLIVUOTISKATSAUS

2 ROBIT OYJ PUOLIVUOTISKATSAUS : KASVU JATKUU Robit Oyj Yhtiötiedote klo Robit Oyj:n puolivuotiskatsaus (tilintarkastamaton) Tekstissä H1 tarkoittaa katsauskautta ja H2 tarkoittaa katsauskautta lyhyesti H1 liikevaihto oli 21,913 miljoonaa euroa (H1/2014: 18,290), kasvua 19,8 % Q2 liikevaihto oli 11,232 miljoonaa euroa (Q2/2014: 10,180), kasvua 10,3 % H1 liikevoitto oli 1,706 miljoonaa euroa (H1/2014: 1,445), kasvua 18,1 % H1 liikevoittoprosentti oli 7,8 % liikevaihdosta (H1/2014: 7,9 %) H1 tilikauden voitto oli 1,403 miljoonaa euroa (H1/2014: 1,302) Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa Omavaraisuusaste katsauskauden H1 lopussa oli 67,8 % Keskeiset tunnusluvut 1-6/ /2014 Muutos % 1-12/2014 Liikevaihto, 1000 eur , EBITA, 1000 eur , Liikevoitto, 1000 eur , Liikevoitto, % 7,8 7,9-0,1 9,8 Tilikauden voitto, 1000 eur , TOIMITUSJOHTAJA JUSSI RAUTIAISEN KOMMENTIT Globaaleilla markkinoilla kahden vuoden matalan suhdannetilanteen jälkeen ei ole vieläkään havaittavissa selkeää kasvua, vaan markkinat odottavat edelleen selkeää piristymistä. Yhtiö on kuitenkin kyennyt näissä markkinaolosuhteissa omien myyntiponnistusten avulla kasvattamaan liikevaihtoaan. Yhtiö on siis kasvattanut suhteellista markkinaosuuttaan. Volyymin kasvaessa yhtiön kannattavuus (liikevoitto) on vertailukauteen verrattuna parantunut + 18,1 %. Yhtiön tulos Q2/2015 ei vastannut yhtiön tavoitteita, mikä johtui useista yhtiön tiedossa olleista tekijöistä. Tämä kuvaa yhtiön normaalia vaihtelua vuosineljänneksittäin. MARKKINAKATSAUS Yhtiön markkina-alueista Pohjois- ja Etelä-Amerikka kasvattivat liikevaihtoaan 42 % verrattuna katsauskauteen H1/2014 päätyen 3,7 miljoonaan euroon edustaen 17 % liikevaihdosta. Tässä näkyy yhtiön panostus USA:n tytäryhtiöön ja sen myötä kehittynyt toimitus- ja palvelukyky. Yhtiö on saanut mm. vaativia paaluprojekteja, joiden referenssiarvoa tullaan hyödyntämään jatkossa. 2

3 Yhtiön vuonna 2014 perustama tytäryhtiö Etelä-Afrikkaan on edesauttanut myynnin kehitystä ja tuotteiden saatavuutta eteläisessä Afrikassa. Yhtiö on saanut merkittäviä kaivosasiakkuuksia. Kasvu vertailukauteen oli 129 %. Osuus yhtiön liikevaihdosta oli 12 % päätyen 2,5 miljoonan euron liikevaihtoon. Euroopan ja Lähi-Idän markkina-alueella (EMEA) kysyntä on pysynyt edelleen alhaisella tasolla. Tästä syystä yhtiön volyymi on säilynyt entisellä tasolla (9,6 miljoonaa euroa, muutos vertailukauteen 0,2 %). Alue on edelleen yhtiön suurin markkina-alue edustaen 44 % yhtiön koko liikevaihdosta. Venäjä ja CIS-maat alueena ovat Venäjän tilanteesta huolimatta säilyttäneet volyyminsa. Tämä johtuu pääosin siitä, että on kyetty myymään myös Venäjän ympärillä oleviin CIS-maihin. Alueen liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa edustaen 6 % yhtiön liikevaihdosta. Muutos vertailukauteen oli -4 %. Läsnäolo markkina-alueella Aasia, Australia, Uusi-Seelanti on vahvistunut Etelä-Koreasta vuonna 2011 hankitun yhtiön myötä. Yhtiön tehdas ja varasto palvelevat alueen asiakkaita tehokkaammin, minkä seurauksena liikevaihto on kasvanut 32 % vertailukauteen verrattuna edustaen 22 % yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihto oli 4,7 miljoonaa euroa. Yhtiö tavoittelee orgaanista kasvua edelleen kaikilla markkina-alueilla, mutta varsinkin viimeisimpien uusien myyntiyhtiöiden avaaminen Etelä-Afrikkaan (Johannesburg), Pohjois-Amerikkaan (Chicago) sekä Etelä- Amerikkaan (Lima) mahdollistaa näillä alueilla nopeamman kasvun paremman saatavuuden ansiosta. TARJONNAN KEHITTÄMINEN Top Hammer- eli kovan kiven tuotelinjan osalta kasvua haetaan tarjoamalla asiakkaille täydellisiä toimituskokonaisuuksia (one-stop shopping). Tämän mahdollistaa Etelä-Korean tehtaan kasvanut kanki- ja niskatuotanto. DTH- eli maanporaustuotelinjan osalta tarjoomassa olevat patentoidut tuoteratkaisut mahdollistavat kasvun myös jatkossa. Tämä näkyy erityisesti merkittävissä paalutusprojekteissa, joista yhtiö on saanut hyviä referenssejä mm. Pohjois-Amerikassa ja Skandinaviassa. Yhtiö on kehittänyt katsauskauden H1 aikana tähän tuotelinjaan paalutussovelluksille uuden Prime-tuotteen, jonka täydellinen lanseeraus tapahtuu H2:n aikana. Monivuotisen tuotekehityksen tuloksena Sense Systems eli porareiänmittausjärjestelmä lanseerattiin Pariisin kansainvälisillä Intermat-messuilla katsauskauden H1 aikana. Konsepti on saavuttanut suurta kiinnostusta. Yhtiö on jatkanut katsauskauden H1 aikana kestotestien tekemistä muutaman avainasiakkaan kanssa. 3

4 TULOSKEHITYS Keskeiset tunnusluvut 1-6/ / /2014 Liikevaihto, 1000 eur Käyttökate, 1000 eur Käyttökate, % 10,74 10,26 12,5 EBITA, 1000 eur EBITA, % 7,9 8,1 10,0 Liikevoitto, 1000 eur Liikevoitto, % 7,79 7,90 9,80 Kauden tulos, 1000 eur Omavaraisuusaste, % 67,8 41,3 47,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % rullaava 12 kk 10,4 17,7 21,2 Nettovelkaantumisaste, % -50,4 61,4 52,9 Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur (dilutoitu); (split-oikaistu) Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (ulkona olevat osakkeet) Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä; (split-oikaistu) Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa; (split-oikaistu) Henkilöstön* lukumäärä kauden lopussa *Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät. Yhtiön kannattavuuden mittareista myyntikate on kehittynyt vertailukauteen verrattuna suotuisasti. Keskeisimpänä tekijä myyntikatteen paranemiseen on ollut alihankintakustannusten aleneminen osin kasvaneen volyymin sekä alihankintaverkostan kanssa syvennetyn yhteistyön tuloksena. Käyttökate on vertailukauteen kasvanut euromääräisesti 0,476 miljoonaa euroa (lisäys +25 %). Yhtiön EBITA on kasvanut euromääräisesti 0,261 miljoonaa euroa säilyen prosentuaalisesti lähes samalla tasolla vertailukauteen verrattuna (H1/2015: 7,9 %; H1/2014: 8,1 %). Kannattavuutta tarkasteltaessa on huomioitava muun muasssa seuraavat kustannuserät: - kiinteiden kustannusten osalta Q2:lle kohdistuneet tulospalkkiokirjaukset olivat yhteensä 0,334 miljoonaa euroa sisältäen katsauskauden H1 tulospalkkiot, - jakeluverkostolle pidetty laaja koulutustapahtuma (ml. Robitin 30-vuotisjuhla) yhdessä merkittävien messupanostusten kanssa 0,311 miljoonaa euroa, - yhtiön systemaattisesti toteuttaman jatkuvan kasvun strategian mukaisesti yhtiö kehittää osaamistaan ja organisaatiotaan etupainotteisesti. Yhtiö on rekrytoinut vertailukauteen verrattuna 24 henkilöä, minkä kustannusvaikutus vertailukauteen oli 0,992 miljoonaa euroa. Katsauskauden H1 aikana on näistä rekrytoitu 16 henkilöä, joista kahdeksan on sijoittunut myynti- ja markkinointifunktioon. Näiden 16 henkilön kustannusvaikutus on kohdistunut lähes täysimääräisesti jaksolle Q2/2015. Kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä on huomioitava, että yhtiö kirjasi valuuttakursseista johtuen myynnin oikaisueriin Q1:llä +0,21 miljoonaa euroa ja Q2:lla -0,11 miljoonaa euroa, joiden yhteisvaikutus katsauskaudella H1 oli +0,1 miljoonaa euroa. 4

5 Edelleen EBITA:an vaikuttavina kannattavuustekijöinä ovat kasvaneet poistot: katsauskaudella H1/2015 0,617 miljoonaa euroa (H1/2014 0,402 miljoonaa euroa). Aktivoituihin kuluihin sisältyvät mm. listautumiskulut, tuotekehityskulut sekä uuden Netsuite ERP-järjestelmän kulut, joiden yhteenlasketut katsauskaudelle kohdistuvat poistot olivat yhteensä 0,182 miljoonaa euroa. Kokonaispoistot sisältäen konserniaktiivan olivat 0,646 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste on 67,8 % johtuen siitä, että listautumisessa saadut varat ovat raportointihetkellä yhtiön tilillä. Yhtiön rahat ja pankkisaamiset ovat yhteensä 34,1 miljoonaa euroa. Listautumisesitteen mukaisesti yhtiö etsii voimakasta kasvua sekä orgaanisesti että yrityskaupoilla. Yhtiön tarkoitus on käyttää annista saatuja rahoja kasvun rahoittamiseen. Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa. TALOUDELLISET TAVOITTEET Yhtiö jatkaa strategiassa määritetyn tavoitteen mukaisesti +15 %:n liikevaihdon kasvua. Kasvu katsauskaudella H1/2015 oli 19,8 % suhteessa vertailukauteen. Yhtiön pitkän aikavälin (10 vuotta) keskimääräinen kasvuprosentti on ollut 23 %. Yhtiön johdon tavoitteena on edelleen kehittää kannattavuutta siten, että pitkän aikavälin strateginen tavoite EBITA +13 % toteutuu. Tämä toteutetaan ensisijaisesti liikevaihdon kasvulla, jolloin kiinteiden kustannusten osuus suhteessa liikevaihtoon pienenee. Yhtiön johto jatkaa samalla muuttuvien kustannustekijöiden optimointia. Yhtiön vaihto-omaisuus oli 14,6 miljoonaa euroa, jossa lisäystä on 4,0 miljoonaa euroa vertailukauteen H1/2014 verrattuna. Yhtiö on tietoisesti kasvattanut vuonna 2014 aikana vaihto-omaisuutta luoden hyvät toimituspalvelukyvyt uusille perustetuille myyntiyhtiöille sekä niiden alueella oleville asiakkaille. Yhtiö on kuitenkin käynnistänyt Q2:lla vaihto-omaisuuden optimointiprojektin, jossa keskeisinä tekijöinä ovat myynnin ennustejärjestelmän uusiminen, tuotevalikoiman optimointi sekä varastojen kiertonopeuden, läpimenoaikojen ja logistiikan tehostaminen. Tässä hyödynnetään katsauskauden H1 aikana hankittua uutta pilvipohjaista Netsuite ERP-järjestelmää, joka otettiin käyttöön emoyhtiössä Tehostamisprojektin tavoitteena on säilyttää hyvä palvelukyky asiakkaille pienentäen kuitenkin samanaikaiosesti vaihtoomaisuutta 15 %. Yhtiön listautumiskustannukset on kirjattu yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti kokonaisuudessaan taseeseen. Osakeannin kokonaiskustannukset olivat 2,603 miljoonaa euroa. Listautumiskustannusten poistoaika on viisi vuotta. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Yhtiön liiketoiminnan rahavirta tarkastelujaksolla oli yhteensä 2,260 miljoonaa euroa (vertailujaksolla -0,198 miljoonaa euroa). Yhtiön kassavirta ennen rahoitusta oli -2,057 miljoonaa euroa eli investoinnit olivat yhteensä 4,317 miljoonaa euroa. Yhtiön investoinnit ovat keskittyneet edellä mainittujen listautumisen (2,603 miljoonaa euroa) ja Netsuite ERP-järjestelmän (0,085 miljoonaa euroa) lisäksi tuotekehitykseen (0,364 miljoonaa euroa) ja koneisiin ja laitteisiin (0,870 miljoonaa euroa). Näillä varmistetaan toimitusvarmuus, korkea laatu ja riittävä kapasiteetti. 5

6 Myyntisaamisiin on sitoutunut 8,748 miljoonaa euroa (vertailujaksolla 7,714 miljoonaa euroa). Yhtiö on käynnistänyt tähän liittyen myyntisaamisten kiertonopeuden tehostamisprojektin, jota vetää yhtiön CFO. Yhtiön rahoituskulut olivat 0,297 miljoonaa euroa (vertailujaksolla 0,203 miljoonaa euroa). Korollisten lainojen lisäys oli vertailukauteen verrattuna 1,908 miljoonaa euroa (vertailujaksolla H1/2014 lainat vähenivät 0,468 miljoonaa euroa). Yhtiön rahat ja pankkisaamiset ovat tarkasteluhetkellä yhteensä 34,1 miljoonaa euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Robit on kasvattanut liikevaihtoaan Q1/2015 ja Q2/2015 aikana vastaaviin vertailukausiin (2014) verrattuna minkä tuloksena katsauskauden H1/2015 liikevaihto on 3,623 miljoonaa vertailukautta suurempi eli kasvu on ollut 19,8 %. Globaalin markkinan yleisestä piristymisestä on yhtiön johdon mukaan havaittavissa pieniä signaaleja. Tämä antaa luottamuksen, että yhtiö saavuttaa vuonna 2015 strategian mukaisen 15 %:n liikevaihdon kasvun. Yhtiön johdon mukaan tämä merkitsee tällöin edelleen yhtiön markkinaosuuden ja markkina-aseman vahvistumista. Tämän kasvun mahdollistavat etupainotteisesti tehdyt panostukset henkilöresursseihin, erityisesti myyntiin sekä investoinnit tuotantokapasiteettiin ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Osin näillä panostuksilla on varauduttu myös mahdollisiin yritysostoihin. Rakenteellista kasvua tavoitellaan strategian mukaisesti yritysostojen kautta. Yhtiö jatkaa sopivien potentiaalisten yritysostokohteiden tutkimista. Yhtiön johdon käsitys on, että toimialan globaaleilla markkinoilla tapahtuu edelleen konsolidoitumista. Tässä yhtiö haluaa olla yksi aktiivinen toimija. OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO Yhtiön osakemäärä oli osaketta. Tarkastelujaksolla yhtiö listautui Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland - markkinapaikalle, jonka tuloksena yhtiö hankki annissa kulujen jälkeen ,76 euroa. Yhtiön osakkeenomistajien määrä oli 839. Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita kpl (0,6 % osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo oli ,00 euroa (osakkeen arvo 6,00 euroa). HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauteen verrattuna 24 henkilöä ja oli tarkastelujakson lopussa 124 henkilöä. Henkilöstön kehitys on ollut suunnitelman mukaista, jotta yhtiön kasvu mahdollistuu. Henkilöstöstä 47 % sijoittui Suomen ulkopuolelle. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi on valittu Tapio Hintikka, Kalle Reponen, Pekka Pohjoismäki, Matti Kotola sekä Harri Sjöholm puheenjohtajana. Näistä ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä neljä ensimmäistä. Matti Kotola on uusi. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Jussi Rautiainen. 6

7 RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön, sen mahdollisiin muutoksiin sekä globaaliin taloudelliseen kehitykseen. Erityisesti euroalueen ja Venäjän näkymät ovat epävarmat. Lisäksi, epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitykset, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit, IPR-riskit sekä yhtiön toimintaan ja corporate governance -asioihin liittyvät epävarmuustekijät. Lisäksi vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskien vaikutuksen arvioidaan olevan negatiivinen lähinnä liittyen yhtiön kasvuun, taloudelliseen asemaan ja tulokseen sekä imagoon. Yhtiön johto ei näe näiden riskien ja epävarmuustekijöiden olevan tarkasteluhetkellä merkittäviä. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 Varsinainen yhtiökokous pidettiin Lempäälässä Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä ,50 euroa eli 6,50 euroa osaketta kohti, joita oli kpl ennen splitattua osakemäärää ja listautumista. Hallituksen valinta on selvitetty edellä kohdassa Henkilöstö, johto ja hallinto. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Mikko Järventausta päävastuullisena tilintarkastajana. MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA Robit Oyj:n osakkeet otettiin kello kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Yhtiön Suomessa tapahtuva tuotantotoiminta on siirretty Robit Oyj:ltä 100 % omistetulle tytäryhtiölle Robit Finland Oy Ltd:lle. Osana konsernin toimintojen uudelleenorganisointia, yhtiö otti käyttöön uuden Netsuite ERPjärjestelmän. Robit Korea Ltd:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty James Myoungsoo Kwack, 52, joka tulee toimimaan samalla myös Vice President Asia -roolissa. Robit Korea Ltd:n nykyinen toimitusjohtaja, Jukka Luoma palaa Suomeen Group CFO:n tehtäviin. 7

8 TIEDOTUSTILAISUUDET Puolivuotiskatsaukseen liittyvä tiedotus järjestetään analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille konferenssipuheluna englanniksi keskiviikkona klo (EEST) klo (BST). Konferenssipuhelun numerot ovat (FI) ja (EN). KokousID on Konferenssipuhelun toteuttavat yhtiön toimitusjohtaja, CFO ja hallituksen puheenjohtaja. Kysymyksiä voi esittää etukäteen sähköpostilla osoitteeseen tai esityksen aikana. Konferenssipuhelussa käytettävät materiaalit löytyvät yhtiön kotisivuilta TALOUDELLINEN INFORMAATIO Robit Oyj julkistaa seuraavan puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen arviolta helmikuussa Lempäälässä Robit Oyj Toimitusjohtaja Jussi Rautiainen Hallitus 8

9 ROBIT KONSERNI Puolivuotiskatsaus on laadittu noudattaen hyvää kirjanpitotapaa sekä Suomen kirjanpitolainsäädäntöä (FAS). Puolivuotiskatsaus on tilintarkastamaton. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja. Robit Oyj Y-tunnus: Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , , ,56 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos , , ,31 Valmistus omaan käyttöön , , ,57 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,71 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , ,25 Varaston muutos , , ,62 Ulkopuoliset palvelut , , ,99 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , ,62 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,55 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,86 Muut henkilösivukulut , , ,21 Henkilöstökulut yhteensä , , ,62 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,24 Liiketoiminnan muut kulut , , ,11 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,76 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , ,80 9

10 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , , ,80 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot , , ,22 Laskennallisten verojen muutos 9 571, , ,13 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,71 Konsernin voitto , , ,71 Konsernitase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo , , ,45 Aineettomat oikeudet , , ,18 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,19 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , ,82 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,63 Rakennukset ja rakennelmat , , ,13 Koneet ja kalusto , , ,80 Muut aineelliset hyödykkeet 7 308, , ,02 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,32 0, ,30 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , ,88 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5 259, , ,97 Muut saamiset , , ,23 Sijoitukset yhteensä , , ,20 Pysyvät vastaavat yhteensä , , ,90 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,87 Keskeneräiset tuotteet , , ,17 Valmiit tuotteet/tavarat , , ,25 Muu vaihto-omaisuus , , ,62 Ennakkomaksut , , ,82 Vaihto-omaisuus yhteensä , , ,73 10

11 Saamiset Pitkäaikaiset Siirtosaamiset 6 075, , ,41 Lainasaamiset , , ,15 Pitkäaikaiset yhteensä , , ,56 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , ,42 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 0,00 Lainasaamiset ,54 0, ,27 Laskennallinen verosaaminen , , ,64 Muut saamiset , , ,88 Siirtosaamiset , , ,03 Lyhytaikaiset yhteensä , , ,24 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 7 991, , ,47 Rahoitusarvopaperit yhteensä 7 991, , ,47 Rahat ja pankkisaamiset , , ,51 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , ,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,41 Konsernitase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , , ,14 Ylikurssirahasto , , ,51 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , ,00 Muuntoero , , ,99 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , , ,66 Tilikauden voitto (tappio) , , ,71 Oma pääoma yhteensä , , ,01 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset , , ,41 Pakolliset varaukset yhteensä , , ,41 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , ,34 Pitkäaikainen yhteensä , , ,34 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , ,81 Saadut ennakot , , ,73 Ostovelat , , ,60 11

12 Velat saman konsernin yrityksille , , ,00 Laskennallinen verovelka , , ,53 Muut velat , , ,17 Siirtovelat , , ,81 Lyhytaikainen yhteensä , , ,65 Vieras pääoma yhteensä , , ,99 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,41 Konserni Konserni Konserni RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Pitkäaikaisten saamisten muutos Investointien rahavirta (B) Kassavirta ennen rahoitusta (A+B)

13 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Omien osakkeiden hankinta Muunto- ja kurssierojenmuutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Pitkäaikaisten lainojen muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Taseen mukainen rahavarojen muutos Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Konserni Konserni Konserni Osakepääoma kauden alussa Osakepääoma kauden lopussa Ylikurssirahasto Sjoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa Osakeanti Sjoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa Ed. tilikausien voittovarat kauden alussa Ed.tilikauden voitto/tappio siirto Osingonjako Keskikurssieron muutos Muuntoeron muutos Ed. tilikausien voittovarat kauden lopussa Tilikauden voitto kauden lopussa Oma pääoma yhteensä

14 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Muutos - % LIIKEVAIHTO ,81 % LIIKEVOITTO ,05 % LIIKEVOITTO % 7,8 % 7,9 % -1,47 % 9,8 % OSAKEANTIOIKAISTU OSAKEKOHTAINEN TULOS* 0,12 0,13-7,69 % 0,30 OSAKEANTIOIKAISTU OSAKEKOHTAINEN TULOS* (DILUTOITU) 0,12 0,13-7,69 % 0,30 OSAKEANTIOIKAISTU OSAKEKOHTAINEN OMA PÄÄOMA* 2,99 1, % 1,30 OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % 9,3 % 24,8 % -62 % 25,4 % OMAVARAISUUS-% 67,8 % 41,3 % 64 % 47,2 % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 10,4 % 17,7 % -41 % 21,2 % NETTOVELKAANTUMISASTE -50,4 % 61,4 % -182 % 52,9 % INVESTOINNIT % INVESTOINNIT % LIIKEVAIHDOSTA 19,82 % 3,13 % 4,47 % OSAKEANTIOIKAISTU OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ* ,3 % OMAT OSAKKEET (konsernin hallussa) ,6 % OSUUS ÄÄNISTÄ / OSAKKEISTA 0,63 % 2,32 % -73,07 % 0,99 % * Osakeantioikaistu = splitattu osakemäärä 14

15 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate = Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset EBITA = Liikevoitto + Konserniliikearvon poistot Osakekohtainen tulos (EPS), euroa = Tilikauden voitto (tappio) Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana) Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) x 100 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korkokulut ja muut rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + Korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana) x 100 Korolliset nettovelat = Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset - Lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma Taseen loppusumma Saadut ennakot x 100 Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat Oma pääoma x

16 Lisätietoja: Jussi Rautiainen, toimitusjohtaja Sähköposti Puh Jukka Luoma, CFO Sähköposti Puh Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja Sähköposti Puh Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori Puh Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia tunnelinporauksen, maalämmityksen ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. Yhtiön tuotteet jaetaan kallioporauksessa käytettäviin top hammer -kulutusosiin sekä maaporauksessa käytettäviin DTH (down-the-hole) -kulutusosiin. Yhtiöllä on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä myyntitoimisto Kiinassa sekä noin 160 jakelijan verkosto. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa ja Etelä-Koreassa. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet 16

17 Robit Oyj Robit Oyj Vikkiniityntie Lempäälä Puh. Vikkiniityntie (03) Lempäälä Y-tunnus Puh. (03) Y-tunnus

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA Alla esitetään tiivistelmä Admicomin taloudellisesta kehityksestä tilikausilta 1.1.2016 31.12.2016 ja 1.1.2017 31.12.2017. Tilinpäätöksen 2016 on tarkastanut Sysaudit Oy ja 2017

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot