PUOLIVUOTISKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/"

Transkriptio

1 PUOLIVUOTISKATSAUS

2 ROBIT OYJ PUOLIVUOTISKATSAUS : KASVU JATKUU Robit Oyj Yhtiötiedote klo Robit Oyj:n puolivuotiskatsaus (tilintarkastamaton) Tekstissä H1 tarkoittaa katsauskautta ja H2 tarkoittaa katsauskautta lyhyesti H1 liikevaihto oli 21,913 miljoonaa euroa (H1/2014: 18,290), kasvua 19,8 % Q2 liikevaihto oli 11,232 miljoonaa euroa (Q2/2014: 10,180), kasvua 10,3 % H1 liikevoitto oli 1,706 miljoonaa euroa (H1/2014: 1,445), kasvua 18,1 % H1 liikevoittoprosentti oli 7,8 % liikevaihdosta (H1/2014: 7,9 %) H1 tilikauden voitto oli 1,403 miljoonaa euroa (H1/2014: 1,302) Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa Omavaraisuusaste katsauskauden H1 lopussa oli 67,8 % Keskeiset tunnusluvut 1-6/ /2014 Muutos % 1-12/2014 Liikevaihto, 1000 eur , EBITA, 1000 eur , Liikevoitto, 1000 eur , Liikevoitto, % 7,8 7,9-0,1 9,8 Tilikauden voitto, 1000 eur , TOIMITUSJOHTAJA JUSSI RAUTIAISEN KOMMENTIT Globaaleilla markkinoilla kahden vuoden matalan suhdannetilanteen jälkeen ei ole vieläkään havaittavissa selkeää kasvua, vaan markkinat odottavat edelleen selkeää piristymistä. Yhtiö on kuitenkin kyennyt näissä markkinaolosuhteissa omien myyntiponnistusten avulla kasvattamaan liikevaihtoaan. Yhtiö on siis kasvattanut suhteellista markkinaosuuttaan. Volyymin kasvaessa yhtiön kannattavuus (liikevoitto) on vertailukauteen verrattuna parantunut + 18,1 %. Yhtiön tulos Q2/2015 ei vastannut yhtiön tavoitteita, mikä johtui useista yhtiön tiedossa olleista tekijöistä. Tämä kuvaa yhtiön normaalia vaihtelua vuosineljänneksittäin. MARKKINAKATSAUS Yhtiön markkina-alueista Pohjois- ja Etelä-Amerikka kasvattivat liikevaihtoaan 42 % verrattuna katsauskauteen H1/2014 päätyen 3,7 miljoonaan euroon edustaen 17 % liikevaihdosta. Tässä näkyy yhtiön panostus USA:n tytäryhtiöön ja sen myötä kehittynyt toimitus- ja palvelukyky. Yhtiö on saanut mm. vaativia paaluprojekteja, joiden referenssiarvoa tullaan hyödyntämään jatkossa. 2

3 Yhtiön vuonna 2014 perustama tytäryhtiö Etelä-Afrikkaan on edesauttanut myynnin kehitystä ja tuotteiden saatavuutta eteläisessä Afrikassa. Yhtiö on saanut merkittäviä kaivosasiakkuuksia. Kasvu vertailukauteen oli 129 %. Osuus yhtiön liikevaihdosta oli 12 % päätyen 2,5 miljoonan euron liikevaihtoon. Euroopan ja Lähi-Idän markkina-alueella (EMEA) kysyntä on pysynyt edelleen alhaisella tasolla. Tästä syystä yhtiön volyymi on säilynyt entisellä tasolla (9,6 miljoonaa euroa, muutos vertailukauteen 0,2 %). Alue on edelleen yhtiön suurin markkina-alue edustaen 44 % yhtiön koko liikevaihdosta. Venäjä ja CIS-maat alueena ovat Venäjän tilanteesta huolimatta säilyttäneet volyyminsa. Tämä johtuu pääosin siitä, että on kyetty myymään myös Venäjän ympärillä oleviin CIS-maihin. Alueen liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa edustaen 6 % yhtiön liikevaihdosta. Muutos vertailukauteen oli -4 %. Läsnäolo markkina-alueella Aasia, Australia, Uusi-Seelanti on vahvistunut Etelä-Koreasta vuonna 2011 hankitun yhtiön myötä. Yhtiön tehdas ja varasto palvelevat alueen asiakkaita tehokkaammin, minkä seurauksena liikevaihto on kasvanut 32 % vertailukauteen verrattuna edustaen 22 % yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihto oli 4,7 miljoonaa euroa. Yhtiö tavoittelee orgaanista kasvua edelleen kaikilla markkina-alueilla, mutta varsinkin viimeisimpien uusien myyntiyhtiöiden avaaminen Etelä-Afrikkaan (Johannesburg), Pohjois-Amerikkaan (Chicago) sekä Etelä- Amerikkaan (Lima) mahdollistaa näillä alueilla nopeamman kasvun paremman saatavuuden ansiosta. TARJONNAN KEHITTÄMINEN Top Hammer- eli kovan kiven tuotelinjan osalta kasvua haetaan tarjoamalla asiakkaille täydellisiä toimituskokonaisuuksia (one-stop shopping). Tämän mahdollistaa Etelä-Korean tehtaan kasvanut kanki- ja niskatuotanto. DTH- eli maanporaustuotelinjan osalta tarjoomassa olevat patentoidut tuoteratkaisut mahdollistavat kasvun myös jatkossa. Tämä näkyy erityisesti merkittävissä paalutusprojekteissa, joista yhtiö on saanut hyviä referenssejä mm. Pohjois-Amerikassa ja Skandinaviassa. Yhtiö on kehittänyt katsauskauden H1 aikana tähän tuotelinjaan paalutussovelluksille uuden Prime-tuotteen, jonka täydellinen lanseeraus tapahtuu H2:n aikana. Monivuotisen tuotekehityksen tuloksena Sense Systems eli porareiänmittausjärjestelmä lanseerattiin Pariisin kansainvälisillä Intermat-messuilla katsauskauden H1 aikana. Konsepti on saavuttanut suurta kiinnostusta. Yhtiö on jatkanut katsauskauden H1 aikana kestotestien tekemistä muutaman avainasiakkaan kanssa. 3

4 TULOSKEHITYS Keskeiset tunnusluvut 1-6/ / /2014 Liikevaihto, 1000 eur Käyttökate, 1000 eur Käyttökate, % 10,74 10,26 12,5 EBITA, 1000 eur EBITA, % 7,9 8,1 10,0 Liikevoitto, 1000 eur Liikevoitto, % 7,79 7,90 9,80 Kauden tulos, 1000 eur Omavaraisuusaste, % 67,8 41,3 47,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % rullaava 12 kk 10,4 17,7 21,2 Nettovelkaantumisaste, % -50,4 61,4 52,9 Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur (dilutoitu); (split-oikaistu) Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (ulkona olevat osakkeet) Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä; (split-oikaistu) Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa; (split-oikaistu) Henkilöstön* lukumäärä kauden lopussa *Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät. Yhtiön kannattavuuden mittareista myyntikate on kehittynyt vertailukauteen verrattuna suotuisasti. Keskeisimpänä tekijä myyntikatteen paranemiseen on ollut alihankintakustannusten aleneminen osin kasvaneen volyymin sekä alihankintaverkostan kanssa syvennetyn yhteistyön tuloksena. Käyttökate on vertailukauteen kasvanut euromääräisesti 0,476 miljoonaa euroa (lisäys +25 %). Yhtiön EBITA on kasvanut euromääräisesti 0,261 miljoonaa euroa säilyen prosentuaalisesti lähes samalla tasolla vertailukauteen verrattuna (H1/2015: 7,9 %; H1/2014: 8,1 %). Kannattavuutta tarkasteltaessa on huomioitava muun muasssa seuraavat kustannuserät: - kiinteiden kustannusten osalta Q2:lle kohdistuneet tulospalkkiokirjaukset olivat yhteensä 0,334 miljoonaa euroa sisältäen katsauskauden H1 tulospalkkiot, - jakeluverkostolle pidetty laaja koulutustapahtuma (ml. Robitin 30-vuotisjuhla) yhdessä merkittävien messupanostusten kanssa 0,311 miljoonaa euroa, - yhtiön systemaattisesti toteuttaman jatkuvan kasvun strategian mukaisesti yhtiö kehittää osaamistaan ja organisaatiotaan etupainotteisesti. Yhtiö on rekrytoinut vertailukauteen verrattuna 24 henkilöä, minkä kustannusvaikutus vertailukauteen oli 0,992 miljoonaa euroa. Katsauskauden H1 aikana on näistä rekrytoitu 16 henkilöä, joista kahdeksan on sijoittunut myynti- ja markkinointifunktioon. Näiden 16 henkilön kustannusvaikutus on kohdistunut lähes täysimääräisesti jaksolle Q2/2015. Kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä on huomioitava, että yhtiö kirjasi valuuttakursseista johtuen myynnin oikaisueriin Q1:llä +0,21 miljoonaa euroa ja Q2:lla -0,11 miljoonaa euroa, joiden yhteisvaikutus katsauskaudella H1 oli +0,1 miljoonaa euroa. 4

5 Edelleen EBITA:an vaikuttavina kannattavuustekijöinä ovat kasvaneet poistot: katsauskaudella H1/2015 0,617 miljoonaa euroa (H1/2014 0,402 miljoonaa euroa). Aktivoituihin kuluihin sisältyvät mm. listautumiskulut, tuotekehityskulut sekä uuden Netsuite ERP-järjestelmän kulut, joiden yhteenlasketut katsauskaudelle kohdistuvat poistot olivat yhteensä 0,182 miljoonaa euroa. Kokonaispoistot sisältäen konserniaktiivan olivat 0,646 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste on 67,8 % johtuen siitä, että listautumisessa saadut varat ovat raportointihetkellä yhtiön tilillä. Yhtiön rahat ja pankkisaamiset ovat yhteensä 34,1 miljoonaa euroa. Listautumisesitteen mukaisesti yhtiö etsii voimakasta kasvua sekä orgaanisesti että yrityskaupoilla. Yhtiön tarkoitus on käyttää annista saatuja rahoja kasvun rahoittamiseen. Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa. TALOUDELLISET TAVOITTEET Yhtiö jatkaa strategiassa määritetyn tavoitteen mukaisesti +15 %:n liikevaihdon kasvua. Kasvu katsauskaudella H1/2015 oli 19,8 % suhteessa vertailukauteen. Yhtiön pitkän aikavälin (10 vuotta) keskimääräinen kasvuprosentti on ollut 23 %. Yhtiön johdon tavoitteena on edelleen kehittää kannattavuutta siten, että pitkän aikavälin strateginen tavoite EBITA +13 % toteutuu. Tämä toteutetaan ensisijaisesti liikevaihdon kasvulla, jolloin kiinteiden kustannusten osuus suhteessa liikevaihtoon pienenee. Yhtiön johto jatkaa samalla muuttuvien kustannustekijöiden optimointia. Yhtiön vaihto-omaisuus oli 14,6 miljoonaa euroa, jossa lisäystä on 4,0 miljoonaa euroa vertailukauteen H1/2014 verrattuna. Yhtiö on tietoisesti kasvattanut vuonna 2014 aikana vaihto-omaisuutta luoden hyvät toimituspalvelukyvyt uusille perustetuille myyntiyhtiöille sekä niiden alueella oleville asiakkaille. Yhtiö on kuitenkin käynnistänyt Q2:lla vaihto-omaisuuden optimointiprojektin, jossa keskeisinä tekijöinä ovat myynnin ennustejärjestelmän uusiminen, tuotevalikoiman optimointi sekä varastojen kiertonopeuden, läpimenoaikojen ja logistiikan tehostaminen. Tässä hyödynnetään katsauskauden H1 aikana hankittua uutta pilvipohjaista Netsuite ERP-järjestelmää, joka otettiin käyttöön emoyhtiössä Tehostamisprojektin tavoitteena on säilyttää hyvä palvelukyky asiakkaille pienentäen kuitenkin samanaikaiosesti vaihtoomaisuutta 15 %. Yhtiön listautumiskustannukset on kirjattu yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti kokonaisuudessaan taseeseen. Osakeannin kokonaiskustannukset olivat 2,603 miljoonaa euroa. Listautumiskustannusten poistoaika on viisi vuotta. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Yhtiön liiketoiminnan rahavirta tarkastelujaksolla oli yhteensä 2,260 miljoonaa euroa (vertailujaksolla -0,198 miljoonaa euroa). Yhtiön kassavirta ennen rahoitusta oli -2,057 miljoonaa euroa eli investoinnit olivat yhteensä 4,317 miljoonaa euroa. Yhtiön investoinnit ovat keskittyneet edellä mainittujen listautumisen (2,603 miljoonaa euroa) ja Netsuite ERP-järjestelmän (0,085 miljoonaa euroa) lisäksi tuotekehitykseen (0,364 miljoonaa euroa) ja koneisiin ja laitteisiin (0,870 miljoonaa euroa). Näillä varmistetaan toimitusvarmuus, korkea laatu ja riittävä kapasiteetti. 5

6 Myyntisaamisiin on sitoutunut 8,748 miljoonaa euroa (vertailujaksolla 7,714 miljoonaa euroa). Yhtiö on käynnistänyt tähän liittyen myyntisaamisten kiertonopeuden tehostamisprojektin, jota vetää yhtiön CFO. Yhtiön rahoituskulut olivat 0,297 miljoonaa euroa (vertailujaksolla 0,203 miljoonaa euroa). Korollisten lainojen lisäys oli vertailukauteen verrattuna 1,908 miljoonaa euroa (vertailujaksolla H1/2014 lainat vähenivät 0,468 miljoonaa euroa). Yhtiön rahat ja pankkisaamiset ovat tarkasteluhetkellä yhteensä 34,1 miljoonaa euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Robit on kasvattanut liikevaihtoaan Q1/2015 ja Q2/2015 aikana vastaaviin vertailukausiin (2014) verrattuna minkä tuloksena katsauskauden H1/2015 liikevaihto on 3,623 miljoonaa vertailukautta suurempi eli kasvu on ollut 19,8 %. Globaalin markkinan yleisestä piristymisestä on yhtiön johdon mukaan havaittavissa pieniä signaaleja. Tämä antaa luottamuksen, että yhtiö saavuttaa vuonna 2015 strategian mukaisen 15 %:n liikevaihdon kasvun. Yhtiön johdon mukaan tämä merkitsee tällöin edelleen yhtiön markkinaosuuden ja markkina-aseman vahvistumista. Tämän kasvun mahdollistavat etupainotteisesti tehdyt panostukset henkilöresursseihin, erityisesti myyntiin sekä investoinnit tuotantokapasiteettiin ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Osin näillä panostuksilla on varauduttu myös mahdollisiin yritysostoihin. Rakenteellista kasvua tavoitellaan strategian mukaisesti yritysostojen kautta. Yhtiö jatkaa sopivien potentiaalisten yritysostokohteiden tutkimista. Yhtiön johdon käsitys on, että toimialan globaaleilla markkinoilla tapahtuu edelleen konsolidoitumista. Tässä yhtiö haluaa olla yksi aktiivinen toimija. OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO Yhtiön osakemäärä oli osaketta. Tarkastelujaksolla yhtiö listautui Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland - markkinapaikalle, jonka tuloksena yhtiö hankki annissa kulujen jälkeen ,76 euroa. Yhtiön osakkeenomistajien määrä oli 839. Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita kpl (0,6 % osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo oli ,00 euroa (osakkeen arvo 6,00 euroa). HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauteen verrattuna 24 henkilöä ja oli tarkastelujakson lopussa 124 henkilöä. Henkilöstön kehitys on ollut suunnitelman mukaista, jotta yhtiön kasvu mahdollistuu. Henkilöstöstä 47 % sijoittui Suomen ulkopuolelle. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi on valittu Tapio Hintikka, Kalle Reponen, Pekka Pohjoismäki, Matti Kotola sekä Harri Sjöholm puheenjohtajana. Näistä ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä neljä ensimmäistä. Matti Kotola on uusi. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Jussi Rautiainen. 6

7 RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön, sen mahdollisiin muutoksiin sekä globaaliin taloudelliseen kehitykseen. Erityisesti euroalueen ja Venäjän näkymät ovat epävarmat. Lisäksi, epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitykset, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit, IPR-riskit sekä yhtiön toimintaan ja corporate governance -asioihin liittyvät epävarmuustekijät. Lisäksi vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskien vaikutuksen arvioidaan olevan negatiivinen lähinnä liittyen yhtiön kasvuun, taloudelliseen asemaan ja tulokseen sekä imagoon. Yhtiön johto ei näe näiden riskien ja epävarmuustekijöiden olevan tarkasteluhetkellä merkittäviä. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 Varsinainen yhtiökokous pidettiin Lempäälässä Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä ,50 euroa eli 6,50 euroa osaketta kohti, joita oli kpl ennen splitattua osakemäärää ja listautumista. Hallituksen valinta on selvitetty edellä kohdassa Henkilöstö, johto ja hallinto. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Mikko Järventausta päävastuullisena tilintarkastajana. MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA Robit Oyj:n osakkeet otettiin kello kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Yhtiön Suomessa tapahtuva tuotantotoiminta on siirretty Robit Oyj:ltä 100 % omistetulle tytäryhtiölle Robit Finland Oy Ltd:lle. Osana konsernin toimintojen uudelleenorganisointia, yhtiö otti käyttöön uuden Netsuite ERPjärjestelmän. Robit Korea Ltd:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty James Myoungsoo Kwack, 52, joka tulee toimimaan samalla myös Vice President Asia -roolissa. Robit Korea Ltd:n nykyinen toimitusjohtaja, Jukka Luoma palaa Suomeen Group CFO:n tehtäviin. 7

8 TIEDOTUSTILAISUUDET Puolivuotiskatsaukseen liittyvä tiedotus järjestetään analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille konferenssipuheluna englanniksi keskiviikkona klo (EEST) klo (BST). Konferenssipuhelun numerot ovat (FI) ja (EN). KokousID on Konferenssipuhelun toteuttavat yhtiön toimitusjohtaja, CFO ja hallituksen puheenjohtaja. Kysymyksiä voi esittää etukäteen sähköpostilla osoitteeseen tai esityksen aikana. Konferenssipuhelussa käytettävät materiaalit löytyvät yhtiön kotisivuilta TALOUDELLINEN INFORMAATIO Robit Oyj julkistaa seuraavan puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen arviolta helmikuussa Lempäälässä Robit Oyj Toimitusjohtaja Jussi Rautiainen Hallitus 8

9 ROBIT KONSERNI Puolivuotiskatsaus on laadittu noudattaen hyvää kirjanpitotapaa sekä Suomen kirjanpitolainsäädäntöä (FAS). Puolivuotiskatsaus on tilintarkastamaton. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja. Robit Oyj Y-tunnus: Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , , ,56 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos , , ,31 Valmistus omaan käyttöön , , ,57 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,71 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , ,25 Varaston muutos , , ,62 Ulkopuoliset palvelut , , ,99 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , ,62 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,55 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,86 Muut henkilösivukulut , , ,21 Henkilöstökulut yhteensä , , ,62 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,24 Liiketoiminnan muut kulut , , ,11 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,76 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , ,80 9

10 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , , ,80 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot , , ,22 Laskennallisten verojen muutos 9 571, , ,13 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,71 Konsernin voitto , , ,71 Konsernitase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo , , ,45 Aineettomat oikeudet , , ,18 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,19 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , ,82 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,63 Rakennukset ja rakennelmat , , ,13 Koneet ja kalusto , , ,80 Muut aineelliset hyödykkeet 7 308, , ,02 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,32 0, ,30 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , ,88 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5 259, , ,97 Muut saamiset , , ,23 Sijoitukset yhteensä , , ,20 Pysyvät vastaavat yhteensä , , ,90 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,87 Keskeneräiset tuotteet , , ,17 Valmiit tuotteet/tavarat , , ,25 Muu vaihto-omaisuus , , ,62 Ennakkomaksut , , ,82 Vaihto-omaisuus yhteensä , , ,73 10

11 Saamiset Pitkäaikaiset Siirtosaamiset 6 075, , ,41 Lainasaamiset , , ,15 Pitkäaikaiset yhteensä , , ,56 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , ,42 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 0,00 Lainasaamiset ,54 0, ,27 Laskennallinen verosaaminen , , ,64 Muut saamiset , , ,88 Siirtosaamiset , , ,03 Lyhytaikaiset yhteensä , , ,24 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 7 991, , ,47 Rahoitusarvopaperit yhteensä 7 991, , ,47 Rahat ja pankkisaamiset , , ,51 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , ,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,41 Konsernitase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , , ,14 Ylikurssirahasto , , ,51 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , ,00 Muuntoero , , ,99 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , , ,66 Tilikauden voitto (tappio) , , ,71 Oma pääoma yhteensä , , ,01 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset , , ,41 Pakolliset varaukset yhteensä , , ,41 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , ,34 Pitkäaikainen yhteensä , , ,34 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , ,81 Saadut ennakot , , ,73 Ostovelat , , ,60 11

12 Velat saman konsernin yrityksille , , ,00 Laskennallinen verovelka , , ,53 Muut velat , , ,17 Siirtovelat , , ,81 Lyhytaikainen yhteensä , , ,65 Vieras pääoma yhteensä , , ,99 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,41 Konserni Konserni Konserni RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Pitkäaikaisten saamisten muutos Investointien rahavirta (B) Kassavirta ennen rahoitusta (A+B)

13 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Omien osakkeiden hankinta Muunto- ja kurssierojenmuutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Pitkäaikaisten lainojen muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Taseen mukainen rahavarojen muutos Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Konserni Konserni Konserni Osakepääoma kauden alussa Osakepääoma kauden lopussa Ylikurssirahasto Sjoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa Osakeanti Sjoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa Ed. tilikausien voittovarat kauden alussa Ed.tilikauden voitto/tappio siirto Osingonjako Keskikurssieron muutos Muuntoeron muutos Ed. tilikausien voittovarat kauden lopussa Tilikauden voitto kauden lopussa Oma pääoma yhteensä

14 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Muutos - % LIIKEVAIHTO ,81 % LIIKEVOITTO ,05 % LIIKEVOITTO % 7,8 % 7,9 % -1,47 % 9,8 % OSAKEANTIOIKAISTU OSAKEKOHTAINEN TULOS* 0,12 0,13-7,69 % 0,30 OSAKEANTIOIKAISTU OSAKEKOHTAINEN TULOS* (DILUTOITU) 0,12 0,13-7,69 % 0,30 OSAKEANTIOIKAISTU OSAKEKOHTAINEN OMA PÄÄOMA* 2,99 1, % 1,30 OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % 9,3 % 24,8 % -62 % 25,4 % OMAVARAISUUS-% 67,8 % 41,3 % 64 % 47,2 % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 10,4 % 17,7 % -41 % 21,2 % NETTOVELKAANTUMISASTE -50,4 % 61,4 % -182 % 52,9 % INVESTOINNIT % INVESTOINNIT % LIIKEVAIHDOSTA 19,82 % 3,13 % 4,47 % OSAKEANTIOIKAISTU OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ* ,3 % OMAT OSAKKEET (konsernin hallussa) ,6 % OSUUS ÄÄNISTÄ / OSAKKEISTA 0,63 % 2,32 % -73,07 % 0,99 % * Osakeantioikaistu = splitattu osakemäärä 14

15 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate = Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset EBITA = Liikevoitto + Konserniliikearvon poistot Osakekohtainen tulos (EPS), euroa = Tilikauden voitto (tappio) Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana) Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) x 100 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korkokulut ja muut rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + Korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana) x 100 Korolliset nettovelat = Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset - Lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma Taseen loppusumma Saadut ennakot x 100 Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat Oma pääoma x

16 Lisätietoja: Jussi Rautiainen, toimitusjohtaja Sähköposti Puh Jukka Luoma, CFO Sähköposti Puh Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja Sähköposti Puh Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori Puh Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia tunnelinporauksen, maalämmityksen ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. Yhtiön tuotteet jaetaan kallioporauksessa käytettäviin top hammer -kulutusosiin sekä maaporauksessa käytettäviin DTH (down-the-hole) -kulutusosiin. Yhtiöllä on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä myyntitoimisto Kiinassa sekä noin 160 jakelijan verkosto. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa ja Etelä-Koreassa. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet 16

17 Robit Oyj Robit Oyj Vikkiniityntie Lempäälä Puh. Vikkiniityntie (03) Lempäälä Y-tunnus Puh. (03) Y-tunnus

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 %

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 25.4.2014 klo 8.00 1.1.-31.3.2014 lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20%

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.4.2015 klo 8.00 1.1. 31.3.2015 lyhyesti Liikevaihto 72,9

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 7.8.2015 klo 8.00 1.4. 30.6.2015 lyhyesti Liikevaihto 80,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00 PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) SIILI KASVOI ENSIMMÄISELLÄ PUOLIVUOTISKAUDELLA 36 % Tammikuu - Kesäkuu 2014: Liikevaihto

Lisätiedot

Talenom Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015

Talenom Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Talenom Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (Tilintarkastamaton) Talenom Oyj; Yhtiötiedote 19.8.2015 Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015 (tilintarkastamaton) Kasvu jatkui suunnitellusti uusia asiakkaita

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu. Vakaa kehitys jatkui

Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu. Vakaa kehitys jatkui Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu Vakaa kehitys jatkui ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2015 KLO 14:00 ETTEPLAN Q2: VAKAA KEHITYS JATKUI Katsauskausi huhti-kesäkuu 2015 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,5

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) WÄRTSILÄN LIIKEVAIHTO KASVOI 2.519 MILJOONAAN EUROON. HALLITUS ESITTÄÄ YHTIÖKOKOUKSELLE YHTEENSÄ 1,75 EURON OSINKOA. - Liikevaihto kasvoi 2.519

Lisätiedot

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (tilintarkastettu) SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2014 kello 10.00 Tammi Joulukuu 2013:

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton) Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00 PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton) SIILI KASVAA JA ETENEE STRATEGIANSA MUKAISESTI Tammikuu - Kesäkuu 2013: Liikevaihto 9 414

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

best service solutions anywhere at any time

best service solutions anywhere at any time T I L I N P Ä Ä T Ö S T I E D O T E T A M M I K U U J O U L U K U U 2 0 1 3 KOHTUULLINEN TULOS VAIKEASSA KYSYNTÄTILANTEESSA best service solutions anywhere at any time ETTEPLAN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2014

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI Vuosikertomus 2014 Kaupan siirtyminen verkkoon jatkuu First North Finland -listautuminen Verkkokauppa.comin kuluneeseen vuoteen on mahtunut suuri joukko mielenkiintoisia tapahtumia,

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot