TULn tili :50. Toimiston osuus3j.. 80Q..: : : :- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~."

Transkriptio

1 TULn tili Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v : r : : : : : : : : : : : :- 7 ~ 000 : : : : : : : : :- Toimittajille : - Toimiston osuus3j.. 80Q..: : : :- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. Toimistot~rp ~) _ pa.lk.,. sekalaiset y. m. T u 1 0 t t Tilaukset ja irtonumerot rimoi ttwtulot: peritty perimättä,.' : : ~O 13 5,90 :.-:- 2 3 \ QQ9-=~,;- mk : :-_ :-.. ~.... =~-~~=~-=~==~~~-~~~~=~=~=:~=~~====~==== 41 * 0~ : 55, ,.. -..,...,,,,, 1;.... ~- : :- 20Q~000 : ~ mk : : - =~~--~~= --~~==~ -~o~~~===~=~.', -. ~. '\.... ~... '..., ~!... ~.

2 tii"lie NO 3. Työläisnaisten Urheilulehden tili 31/7-44. T _tlh..-2-!..1- Tilausmaksuja ja irtonumeroita Ilmoi tusma ':csuj a : 75._.5~825L":.-- mk : 75 ================== Talousarvio : :- M ~~9...J:_-!_ Painatuskuluja ( 6 numeroa) Palkkoja (Pes onen 3 kk. ) Palkkoja (Rajala) Kuvalaattoja Kirjoituspalkkioita Vuokra Postimaksuja Pu.helil1In.8.ksuj a Toimistotarpeita Sekalaisia kuluja 7 kk : : : : : : : :- 1/1 v. 55. eeo : : : : : : : :-.~~ 2. 25ÖI Q:~ a :-

3 Kokous 21/44-1. Työväen Urheiluliiton r. y. liittotoimikunnan liiton toimistossa elokuun 23 pnä 1944 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokbuksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen päätökset Kilpail ulupa- anomukset. Käsitellään seuraavat lupa- anomukset: Y le i s u r hei 1 u : Tampereen Kisatoverit- Kullervo- Kilpaveljet- Yritys- Tampereen Pyrintö- TU 38, yhteistoiminta Jyväskylän Veikot, kansalliset. J a 1 kap a li 0 : Turun Reipas - Tampereen Kisatoverit, nuoret Tampereen Kisatoverit - Turun Reipas, nuoret TUL- SPL Satakunnan piirijoukkueet, yhteistoiminta Porvoon Veikot - Helsingin Ponnistus, nuoret Turun Kisaveikot - Tampereen Kisaveikot, nuoret Tampere - Helsinki, miehet ja nuoret Liiton muuttoja. Helsingin Kullervon kirjelmän mukaan seuran entinen jäsen Tauno Laine on anonut päästä takaisin liiton jäseneksi. Helsingin piiritoimikunta puoltaa hyväksymistä ja palloilujaosto yhtyy siihen Kokouskutsu. Karjalan työväestön ja pienviljelijäin neuvottelukokouksen valmistava valiokunta,on lähettänyt liitolle kirjelmän ja kutsukortin neuvottelukokoukseen Helsingin työväentalon juhlasalissa syyskuun 10 pnä 1944 alkaen klo Päätetään edustajan lähettämisestä k. o. kokoukseen Nuorten pesäpallosarja. Pesäpallojaosto esittää liittotoimikunnalle nuorten pesäpallosarjan toimeenpanemisen. Tehtyjen tiedustelujen mukaan osallistuisi sarjaan seuraavat 9 joukkuetta: Helsingin Isku Työväen ffiilapojat Helsingin Veto Forssan Alku Jyväskylän Veikot Lohikosken Lohi Kuusankosken Puhti Lohjan Louhi Tampereen Kilpa- Veljet. Sarjan kustannusarvio on n markkaa. 265 ~ Liiton mestaruuskilpailut. Yleisurheilujaosto esittää, ettei omia mestaruuskilpailuja tänä vuonna järjestettäisi, koska yhteistoimintavaliokunta on päättänyt toimeenpanna yhteiset mestarquskilpailut syyskuun puolivälissä Liiton tiliasema Talousvaliokunta esittää liiton tilitaseen liittotoimikunnan käsiteltäväksi. Liitteet NR 1, 2 ja 3. _ - J

4 Kokous 21/44-2. Päätökset Kokowcsen päätösvaltaisuus. Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla liittotoimikunnan jäsenet O. Suvanto (21), joka toimi puheenjohtajana, K. Vuori (20} V. Koivula (20), U. Siivonen (19), V. Leskinen (17), K. Altti ( 6 ) ja Severi Koskinen (6) sekä liiton toimitsijat Kerttu Liikanen ja Eino A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 20/44 pöytäkirja ja hyväksyttiin tehdyt päät öks et Kilpailulupa- anomukset Jyväskylän VeikkOjen kansallisia kilpailuja koskeva anomus jätettiin pöydälle. Muut luvat hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin pesäpal lo-ottelu Tampella - TMP Liiton muuttoja Kokouskutsu. Tauno Lainetta koskeva anomus hyväksyttiin. Neuvottelukokoukseen liiton edustajina osallistuvat v. t. puheenjohtaja, ltk:n jäsen Penna Tervo ja sihteeri E. A. Wuokko. Lisäksi tiedoitetaan kokouksesta palautetun alueen seuroille ja Viipurin piirikunnalle Nuorten pesäpallosarja. Jaoston esitys hyväksyttiin ja tarkoitukseen kulujen peittämiseksi varattiin anottu määräraha Liiton mestaruuskilpailut. Yleisurheilujaoston esitys hyväksyttiin. Käsittelyn yhteydessä ltk :n jäsen Vuori valitti ratkaisua ja toivoi, että liiton mestaxuuskilpailut kaikesta huolimatta järjestettäisiin Liiton tiliasema Käsiteltiin työvaliokunnan esitys liiton tiliasemasta sekä erikseen TUL-lehden ja TNUL- lehden tiliasemasta Muistutuksia ei tehty. Vakulld eksi : ~~

5 Kokous 22/44-1. Työväen Urheiluliiton r. y. Liittotoimikunnan liiton toimistossa syyskuun 4 pnä 1944 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta Kokouks en päätösvaltaisuus. Todetaan l i ittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen päätökset Kilpailulupa- anomukset. Käsitellään s euraavat lupa- anomukset : Y 1 'e i s u r hei 1 u : Kymin Veikot - Karhulan Katajaiset, yhteistoim Jyväskylän Veikot ja J yväskylän Kenttäurheilijat SM- kilpailut 10- ottelussa, kansallisia lajeja yhteistoi intakilpailuna. (Edellisestä kokouksesta siirtynyt asia. ) ikkelin Vauhti - Kilpa- Veikot, yhteistoiminta Liiton pyöräilymestaruuskilpailut. Jaosto esittää, että liiton pyöräilymestaruuskilpailut annettaisiin Helsingin seurojen yhtymän, HTL, HVV, HVi ja ToTe järjestettäväksi supistatulla ohjelmal la. Jaosto valvoo kilpailuj en jär j estä.cistä ja anoo, että mahdoll isen tappion korvaamiseksi liitto myöntäisi kilpailuja varten markan takuun. Työvaliokunta puoltaa jaoston esitystä Pyöräilyennätysten tarkistus. Tutustuttuaan asianmukaisiin pöytäkirjoihin jaosto esittää, että Arvo Koposen 46.50,5 ja ikämies Onni Vianderin tulokset 30 km:llä sekä Mauri Suomalaisen tulos nuorten 20 km:lle ovat syntyneet sellaisissa olosuhteissa, että ne hyväksyttäisiin liiton ennätyksiksi. 272, Nuorten jalkapallosarja. Piirikurulille osoitettuun tiedusteluun saapuneiden vastausten peruseella jaosto on päättänyt vieaä syyskuun kuluessa toi eenpanna nuorten jalkapallosarjan suunnilleen samaan tapaan kuin keväällä vahvistettu mestaruussarja. Koska vaadittuja karsintoja ei piirikunnissa ole voitu lopullisesti suorittaa, ei virallista liiton mestaruussarjaa voida järjestää. Ottelujen suoritustavasta ja sarjan laajuudesta jaosto päättää erikseen kokouksessa Jaosto esittää, että liit tttoimikunta vahvistaisi jaoston suunnitelman nuorten jalkapallosarjan toime enpanosta niiden taloudellisten edellytysten puitteissa, jotka liittotoimikunta kokouk-. sessaan 14/44/188 mestaruussarjasta on hyväksynyt Painiliitto-ottelun menot. Jaosto esitt ää, että painiliitto- ottelun valmisteluista johtuvista menoista, yhteensä 3.868:15, liitto suorittaisi osuutenaan Veto-Vastus kilpailutoimikunnalle neljän~eksen eli mk 964:55. Työvaliokuhta puoltaa esitystä Korvikepiikkarien hankinta. Yleisurheilujaosto esittää, että liiton laskuun ostettaisiin nyttemmin valmistuneita korvikepiikkareita kansanhuoltominis teriön liit olle myöntämä erä. Koska korvikepiikkarit ovat kokeilussa osoittautuneet käyttökelpoisiksi, työvaliokunta puoltaa jaoston esitystä. -

6 Kokous 22/ TULn JOULUn kustannusarvio v Lehtivaliokunta esittää hyväksyttäväksi TULn JOULUn sisältöä koskevan suuhni telman sekä lehden kustarlnusarvion, jonka menot päättyvät markkaan. Kappalehinnaksi ehdottaa valiokunta 30 mk. (Liite Ug 1). Työvaliokunta on käsitellyt kustannusarvion ja ehdottaa sen hyyäksyt täväksi lehtivaliokunnan esittämässä muodossa muilta kohdin, paitsi että lehden hinnaksi hyväksyttäisiin 28 mk (rintamilla 23 mk) Liiton valtioavun II erä. Toimisto ilmoittaa, että valiokonttori on suorittanut liitolle tulevan v valtioavun II erän, mk : Viihdytyskiertueet. Sininen Prikaati anoo Helsingin Tarmon naisvoimistelujoukkuetta rintamakiertueelle prikaatin alueelle ensi tilassa. Helsingin Tarmo ja HKT ovat lisäksi anoneet lupaa lähettää naisten voimistelujoukkueet viihdytyskiertueelle sotasairaaloihin Liitolle onnitleluadressi. Toimistopäällikkö esittää, että liitolle otettaisiin käytäntöön onnitteluadressi, josta kertyvät varat käytettäisiin avustusrahaston kautta vaikeuksiin joutuneiden liiton jäsenten ja heidän omaistensa avustamiseen. Käsitellään adressin kokoa, sanamuotoa ja painoasua koskeva esitys Ohjelma- ja luentokurssit Tampereella. Tampereen piiritoimikunta järjestää välisenä aikana naisten ohjelma- ja luentokurssit Tamper.eella. Huomioonottaen vallitsevan työvoimatilanteen toimisto ehdottaa, että liiton naissihteeri, joka tässä tapauksessa on ainoa kysymykseen tuleva henkilö, lähetettäisiin kursseille luennoimaan aikana Suvanto (22) Koskinen (7) E. A. Wuokko, Pää t ö k s et. -Kokouksen päätösvaltaisuus. Saapuvilla olivat liittotoimikunnan jäsenet Olavi ~uheenjohtajana, K. Vuori (21), U. Siivonen (20), Severi Ja K. Altti (7) sekä liiton toimitsijat Greta Rajala ja joka laati pöytäkirjan.. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 21/44 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset KilEailulupa-anomukset. Anotut luvat myönnettiin Liiton Eyöräilymestaruuskilpailut. Jaoston esitys hyväksyttiin ja anottu takuumääräraha 3000 mk myönnettiin Pyöxäilyennätysten tarkistus. Jao ston esittämät ennätykset vahvistettiin Nuorten jalkapallosarja.. Palloilujaoston suunnitelma nuorten jalkapallosarjan tolmeenpanosta hyväksyttiin ehdolla, että sarjan ottelut on suoritettava loppuun lokakuun 15 päivään mennessä.

7 Kokous 22/ Painiliitto-ottelun memot. Jaoston esitys hyväksyttiin Korvikepiikkarien hankinta. Päätettiin liiton laskuun osuaa n. 100 paria piikkikenkiä TULn JOULUn kustannusafvio v Hyväksyttiin TULn JOULUn sisältöä koskeva suunnitelma ja kustannusarvio lehtivaliokunnan esittämässä muodossa Liiton valtioavun II erä. Merkittiin Viihdytyskiertueet. Tällä hetkellä rintamakiertueitten lähettämistä ei katsota tarpeelliseksi. Kun tilanne vaki..;_ntuu, palataan asiaan Liitolle onni~eluadressi. Toimistopäällikön esitys hyväksyttiin Ohjelma- ja luentokuresit Tampereella. Päätettiin lähettää liiton naissihteeri 3 päiväksi luennoimaan Tampereelle Naisten liitto-ottelu TUL - SUL. Naissihteeri toi terveiset naisten liitto-ottelusta Jyväskylässä Jaostosihteerien työn järjestäminen. Liittotoimikunta kiinnitti huomiota siihen, ettei liitossa tällä hetkellä ole yhtään jaostosihteeriä. Asia jätett iin tarkemmin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Vakuudeksi: ~~ Jt.A. Wuokko.

8 Kokous 22/~ Painiliitto-ottelun memot. Jaoston esitys hyväksyttiin Korvikepiikkarien hankinta. Päätettiin liiton laskuun ostaa n. 100 paria piikkikenkiä TULn JOULUn kustannusarvio v Hyväksyttiin TULn JOULUn sisältöä koskeva suunnitelma ja kustannusarvio lehtivaliokunnan esittämässä muodossa Liiton valtioavun II erä. Merkittiin Viihdytyskiertueet. Tällä hetkellä rintamakiertueitten lähettämistä ei katsota tarpeelliseksi. Kun tilanne vaki ~ ntuu, palataan asiaan Liitolle onni~eluadressi. Toimistopäällikön esitys hyväksyttiin Ohjelma- ja luentokurssit Tampereella. Päätettiin l ähettää liiton naissihteeri 3 päiväksi luennoimaan Tampereelle Naisten liitto-ottelu TUL - SUL. Jyväskylässä. Naissihteeri toi terveiset naisten liitto-ottelusta Jaostosihteerien työn järjestäminen. Liittotoimikunta kiinnitti huomiota siihen, ettei liitossa tällä hetkellä ole yhtään jaostosihteeriä. Asia jätett iin tarkemmin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Vakuudeksi: ~~ 7.A. Wuokko.

9 Kokous 23/44-1~ T~Töv2. en U1'11eilulii ton r. y. lii t totoimikw~an liiton toibistossa syyskuun 11 pnä 1944 pidetyn kokouksen piy-täkirja. E s i sj t v s 1 i s ta. 282, Kolw'Lusen1äätösval taisuus. Todetaan liittotoimiku..yj.nan jäsenten saapuvillaolo J kokouks~ n päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaa...'1. edellisen koko~sen päätökset. _2_8_4_._-_"-3_......;;. - Kil p.ail ulp.j2..b:.- a~1)j.:~~ t Käsitellään seuraavat lupa-ano~uk~et: Yle i s u l' hei 1 ~: Turui.l ';roverit- Turun Urheiluliitto-TUTun Rientc.. kansainväliset yhteistoimintakilpailut. J ~ 1 kap Q : {. 9 ~?ispnlan Tammo - R ~UL!an Tv. Urheilij2t, ,. -N~ isten Ghjelmakurssi. Kun naisten t oiminnalle erittäin t ärkeä ohjel:m.akurs si kesällä jäi pi tänättä ja kun useista piiriku.rlr..ista on tullut py~~ ':_ töjä lähettää liiton kustannuks~lla ohjaaj a juhlaohjelmiston nais ~l le opastamaan, esittää naistoimikunta,. että eri piirikuntien pyy:atc täytettäisiin jä1'jesttinällä Helsinkiin viikon kestävä ohjelmaku.rssj , johon kutsuttnj_s ii:1 lrustckin piirikullnasta yksi edusta' ja. Kurssien ohjaajaksi pyyde +,-c 2..l.siin Me.ija Varmao.la, joka opetta i si 5 eri ohje li'lanumeroa. Nei ~~'i V n.",:,"jaala on ainoa käytettävissä oleva j : t2.rkoitukseen sopiva o ~')e-':;'l:::-~j~1., Plirikunnat ovat myö s tiedustelleet häntä ohjaajaksi I r:.ut-~). l1tin ei v o i Helsin2;issä toimivan koulunse.. t 2 kia poistub t~ält ~ ~ 1~us"t~::::. t::.8aryio : - --_ ~\purahat Ma t ka-e.vust ukse t Päivärahat OpetusLlenot Säestäjä Luennoitsijat Maj oi tuskulut Sekalaiset kulut (vuol:::rat YI:l. ) -: : - -: : : - 500: :- ~. 500:- mk : - ====:======== _. -~5~.~ ~. -~M~a~a~r~i~a~n~R~e~i ppa~inenmuutos......' Seura on kokouksessaan päättän;yt muuttaa nimensä j a si t2.. varten hyväl:::synyt sääntöjen 1 :n näin Jruuluvaksi; "Yhdistyksen nimenä on Voinis'celu- ja ur.heiluseura Turun Reipas r.y,. ja l.:otipaijrjrana T'urun kau- unki." t 0 illikunnan Sääntöjen 11. :n mukaan on säfultöjenmuutos liittohyväksyttävä.=.~

10 Flinkeinotoj_n innan sään..'1.östelytoimikunta ilm.o i tt että Työläisnais ten Urheilulehden si7lj..i1äärä 1 ~ lähtien Se.o. käsittää korkeintaan 180 sivua lehden }r :::'l'_luten pysyessä entisellään. V lehden SiV'.AL.läirä o :!.i -j 88 ja kuluvana vuonne. 8 ensidiaäisen TIUBerOn Si~llwc~ ~ ToiI:1istopäällikkö esittää uudelleen käsiteltäväksi TULn JOULUn yksikköhinnan~ jonka lii ttot oiijikunta viim.e kokoukse SS2 " I:1ääräsi 30 :oarkaksi. Vaildm lisääntyneet kustmmukset puoltavat leb den hinnan korottar.lis G['. viirjevuotisesta., jolloin se oli 25 Dk, ei näin suurta korotusta nyynti taktillisista syistä voida pitää ol1.yl.ie ;... nee11.a. Sen vuoksi on pidettävä suotnvan2, että lii ttotoi:r:j.ikll..'1.ta t 2.Y lcistaa päät öksensä ja hyväksy;}' työv2.1iokt1.j.j.llan e,hc1o"t1..;llrsen; jonka :::luleaan lehden hilmalcsi näärätä1:?n 27 l:.uc (rintay.1ille 23 IJ..k.). 1 IC8.si tellt;.fu1. naistoitii::u:.ll::'2.:'l J8.senen Tain i Hirvosen kirjc.llinen vasta.us liittot oi::likl)...j.'1.n2.!l ~drjeli.le~ än 26. 7",44, jossa p~r~r_ dettiin selitystä hänen osuudestaan HTWv:n naisvoi::l is te luj oul;:~:ueen viihdyt ysi:1atkan j är j este lyy~ saksa12.ist en j oukko je:'1 luokse ::;)Qhj oise, _::..Jc:.ostosihteerien työn j~~jestely. Käsitellään viine kokouksesta siirty:.1yt kysy:l:rs jaostosihteerie~ työn järjestänis8stä. Toi:::listopäällilckÖ esitte.ä, että talouc1enho i t:::.ja Vi ktor Penttisen tilalle v alittaisiin toinen edustaja Tanskan j8. f,(' jan urheilijain avustusra.hast oihin. Tanskan rahaston toin ikunn2.ss,::. ovat liiton edustajinal1 UrllO RiTl.lle, A.E. Heiskanen ja Viktor Pe.g.tt.. nen ja lirorjail rahast on toi::likunnassa Urho Rimle ja Viktor Penttin-=:. '. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Kokouksessa olivat läsnä O. Suvanto.(23) puheenjohtajana, K. Vuori (22), U. Siivonen (21), V. Leskinen (18) ; '.P. Tervo (16), S. Koskinen (8) ja K. Altti (8) sekä liiton toimitsijat Greta Rajala, Kerttu Liikanen ja E.A. Wuokko, joka laati pöytäkirjan. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 22/44 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Kilpailulupa-anomukset. Hyväks yt t i in Naisten ohj elmakurssi. Työvaliokunta lausunnossaan esitti naistoimikunnan esityksen hyväksyttävd.si sillä lisäyksellä, että apurahoja varten varataan markkaa, joten kurssien koko kustannuslaskelma nousee mk:aan :-. Liittotoimikvnta hyväksyi esityksen työvaliokunnan tekemällä lisäyksellä Maarian Reippaan nimenmuutos. Seura oli kokouksessaan päättänyt muuttaa nimensä ja sitä varten muuttanut sääntöjen 1. :n n ä in kuuluvaksi: "Yhdistyksen nimenä on Voimistelu- ja urhei luseura Turun :!Reipas r.y. ja kotipaikkana Turun kaupunki."

11 Kokous 23/44-3. Sääntöjen 11. :n mukaan päätös alistetaan täten liittotoimikunnan hyväksyttäväksi. Seuran toimenpiteet hyväksyttiin Työläisnaisten Urheilulehden sivumäärä. Merkittiin ~ - TULn JOULU v Liittotoimikunta pysytti aikaisemman päätöksensä voimassa, joten lehden hinnaksi määrätään 30 mk Taimi Hirvosen kirjelmä. Puheenjohtaja selosti suorittamansa tutkimuksen ja neuvottelujen tuloksia ja esitti, että asia ei liittotoimikunnan puolelta anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Selostus merkittiin kuulluksi ja esitys hyväksyttiin Jaostosihteerien työn järjestely. Päätettiin, että siksi kunnes jaostosihteerit.rantanen tai Määttä voivat osallistua työhönsä, jaostosihteerien tehtävät jaetaan seuraavasti : 1) Eino Jäntti hoitaa pyöräily-, ja hiihtojaoston sihteeri e, 2) Jonne Kykkänen kori- ja käsipallojaoston sihteerin ja 3) liiton sihteeri muiden jaostojen sihteeri,n tehtävät Tanskan ja Norjan avustusrahastot. Viktor Penttisen tilalle valittiin kumpaankin rahastoon toimistopäällikkö Eino A. Wuokko. Vakuudeksi:

12 Kokous 24/44-1. Työväen Urheiluliiton r. y. liittotoimikunnan liiton toimistossa syyskuun 25 pnä 1944 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvalt aisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen päätökset. - Kilpailulupa- anomukset. Käsitellään seuraavat lupa- anomukset : P ali 0 i 1 u : Tiutisen Pyrintö - Tampereen Kilpa- Veljet, nuoret P e s ä p a 1 loi 1 u Tampereen Työväen Naisvoimistelijat - Suolahden Urhot, naiset ~.. - Naisten ohjelmakurssi. Käsitellään naistoimikunnan suunnitelma naisten ohjelmakurssien ohjelmaksi, joka on seuraava: Kurssit alkavat klo Kurssipaikka Elannon voimistelusali. Luentoa ja ohjausta päivittäin 8-11 ja Kurssien luentoaiheet ova t seuraavat: Helvi Raatikainen Kirjallisuuden harrastus ja sen merkitys työläisnuorison kehityksessä. Eino A. Wuokko: Työläisurheilun yhteiskunnallinen merkitys. Lilli Pesonen: Työläisnaisliikkeen merkityksestä. Reino Oittinen: Opintokerhotyö sovellettuna TULn työmuotoihin. Kerttu Liikanen : Naisen asema yhteiskunnassa. Greta Rajala: Liittomme naisten tulevista toimintamahdollisuuksista Pajulahden avustus. Opetusministeriö ilmoittaa, että Pajulahden kurssimenojen peittämiseksi on liitolle myönnetty avustusta markkaa Pajulahd en korjauskustannukset. Kuullaan työvaliokunnan selostus Pajulahden korjaustöiden jälki toimenpiteistä ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin selostus antaa aihetta Nykytilanne ja sen vaatimukset. Otetaan käsiteltäväksi nykytilanteen liiton toiminnalle- asettamat vaatimukset sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta. Käsitellään samalla alustavasti suunnitelma liittojuhlien toimeenpanosta v kesällä ja annetaan toimiston tehtäväksi laatia suunnitelmat ennakkotoimenpiteisiin ryhtymisestä Opetusministeriön kokouskutsu. Sihteeri ilmoittaa, että opetusministefiö on kutsunut liiton sihteerin neuvottelukokoid~ seen, jossa käsitellään kysymystä varhaisnuorisotoiminnan tehtävistä nykyoloissa. Kokouksen alustukset: L. Arvi P. Poijärvi : Varhaisnuorisotyön merkitys valtakunnalliselta näkökulmalta. Heikki Hosia: Käytännölliset toimintamahdollisuudet nykytilanteessa. Päätetään niistä mahdollisista ohjeista, joita liiton edus tajalle tähän kokow(seen katsotaan tarpee l liseksi antaa.

13 Kokous 24/ P ää t ö k s et Kokouksen päätövaltaisuus. Kokouksessa olivat saapuvilla Olavi Suvanto (24) puheenjohtajana, K. Vuori (23), U. Siivonen (22), Väinö Koivula (21), Väinö Leskinen (19), Penna Tervo (17), Lilli Pesonen {15), E. Mäkinen (15), K. Altti (9) ja S. Koskinen (9) sekä liiton toimitsijat Greta Rajala, Kerttu Liikanen ja E.A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 23/44 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Kilpailulupa- anomukset. Kilpailuluvat vahvistettiin Naisten ohjelmakurssi. Naistoimikunnan suunnitelma hyväksyttiin. - Pajulahden avustus. Merkittiin. - Pajulahden korjauskustannukset. Työvaliokunnan toimenpiteet hyväksyttiin Nykytilanne ja sen vaatimukset. Kuultuaan selostuksen sos. dem. piirijärjestöjen edustajien ja sanomalehtimiesten neuvottelutilaisuudesta ja suoritettuaan laajan ja eri puolia valaisevan yleiskeskustelun liittotoimikunta päätti ajankohtaisista toimenpiteistä seuraavaa: 1) Liittokokous kutsutaan koolle ensi vuoden alkupuoliskolla myö hemmin määrättävänä aikana. 2) Lähinnä seuraavalla edustajakokoukselle esitetään, että kolmannet liittojuhlat toi eenpannaan kesäll ä v ja ensi tilassa ryhdytään niihin toimenpiteisiin, joita juhlien esivalmistelut vaativat. 3) Nyky tilanteesta ja sen vaatimwcsistaannetaan julkilausuma, jossa jäsenistölle tiedoitetaan liittokokouksen koolle kutsumisesta ja liittojuhlien toimeenpanosta. 4) Jaostoja kehoitetaan puolestaan laatimaan suunnitelmia kukin oman urheilualansa kehittämiseksi ja antamaan ohjeita ja kehoituksia toiminnan aikaansaamiseksi perusjärjestöissä. 5) Todettiin, että ajankohta vaatii entistä kiinteämpää yhteydenpitoa piiri- ja perusjärjestöihin, jotta "maakunnan. ääni'" saataisiin riittävästi selville ja maakunta puolestaan tietoiseksi ajan vaatimuksista. Edellä olevien päätösten perusteella sihteeri velvoitettiin laatimaan yksityiskohtainen esitys lähiajan toimenpiteistä sekä julkilausuman luonnos seuraavan liittotoimikunnan kokouksen käsiteltäväksi Opetusministeriön kokouskutsu. Entiset ohjeet pidettiin riittävinä. Vakuudeksi :

14 ~okous 25/ myöv"en Ur'le lul t r.y. l'i Lot{)i ":'1~llnn n liit n t 0"; wi"lto l'." kn 11." n" lq lid t ""on :';yt~:~.:ir j wl. i t 1 i, "; ""' t,.., iell s. 1 oko kr-e J. istus. _ ~ ' ise ter... 'a olo ja Ii", okolkse_ ;j... :.rj ~ vllvir'!.et'n t ( '1 1- y y: II'. n. L T r.:>, 11. s t.,oi i 11. -:; 11\:", 1""8 0 t... yy.t... lii toi t r tieloja "Urhe'l,J l ",1 C i..... "I'U-l hd t J VTO ~ Pi 1 j.. ~til"is e 11 ityi.y i" 1'- n i-t '''~et TUL-l ~de~ " leht, irton' e )i- 1 j 2). ::JL. t'l 'h~n a, 9, irtonumeroiden h~ ~1~ j L '): 1) 3 e ~"., t.. TrU -1 e ~ c _ Jc _ mk; ~ n irtonwne'_'oic' en t~ 'oroto~ D~ "in... ;'~":;"isiin 7 1 k. ha. t n :2yöval ok 1L.-',a esi-tt.., ett _ a8ctt... l~s in lii.t j"c t JOO r.l3rkan G'lUrine )ura~ 0 18 ~elt r v i ~lk'v;:lna lulwl{3.utenn _--'-= Piirik.ul a j "1' j stitiä Scinuj oen työv",,' r.: isten ohjelmakurssill ja 5.11 neuyottel'p;'i "t nuorten~oimir. - 1 ~... 'O"~ i eija anoo 1 itol m'rk n vustu~";. i9top" II' 1 ö hllo atta, e tt" ii. "1ll1 v,) < Vl "" '1',,1 i 1"

15 3..Q8..- _-~k - Tili i~'y'~.s i ä. 1) Noki alla järjestetty jen l iiton hiihto" ja lläenlasklli.le staruuskilpailuj en til it osoittavat tulo j a r:lli: : nenoja :.'.k : 60 j a t appi ota ~~l1r :60. J aostolla ei ule tili tystä va.staan nuistnttaillsta o 2) Vars i na i ssuo::.~en piirin poikaurheilutoi n ikunta ')r.l l ähettänyt liiton poil':::aurheilupäi vien t ilityksen, j oka osoittaa TIenJ,1 2!~ "", 020 : 50. Lii t on 3.vustus :.:J..k Derki t ty t ul opuolelle, ninkä lis:"," si piiri nybn ~ Etn=T-c nen ojen pe i ttä~ l iseen nlr : 50. J aost olla ei ole tilitystä vastaan [~Ui S tutta:l i :::;t.:.,- 309._ -.J.Q.~.::..1T..Y_7til ~nne j.? sen vs.at =!-;-:u.kset. Käsitellään edelli sestä kokouksesta sii rtynyt 2.s i 2- "nyk~ttilamle ja s en vaati::mkset" siht eeri n l aati nan yhteenvedon pohj, l a. (Liite,:2 3). Pää t ö k s et. 3" Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla liittotoidikunnan jäsenet Olavi Suvanto (25), joka toimi puheenjohtajana, K. A. Vuori (24), Unto Siivonen (23), Väinö Koivula (22), Väinö Leskinen (20), Eikka Mäkinen (16), S. Koskinen (10) ja K. Altti (1 0) sekä liiton toimitsijat Kerttu Liikanen ja E. A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 2~/44 tehdyt päätökset. pöytäkirja ja vahvistettiin Kilpailulupa- anomukset. Anotut luvat myönnettiin Yhteistoiminta Käsipalloliiton kanssa. Sopimusluonnos hyväksyttiin muuttumattomana seuraavalle liittokokaukselle esitettäväksi, mutta jo sitä ennen käytäntöön svvellutettavaksi Urheilun Pikkujättiläinen. Liittotoimikunta pys;tti entisen päätöksensä voimassa. Sen mukaan ei t ämäntapaisiin yksityisiin liikeyrityksiin liiton taholta anneta tukea ainehiston luovuttaoisen muodossa " TUL ja TNUL v Lehtivalio runnan esitykset, joita työvaliokunta puolsi, hyv:iksyttiin muuttumattomina Työväen Akatemian apuraha. Työvaliokunnan esitys hyväksyttiin ja t arkoitw{seen myönnettiin markkaa. 30T7. - S.. - Pohjanmaan piirikunnan anomus. Piirikunnan anomaan t arkoitukseen myönnettiin markan suuruinen apuraha Tilit yksiä. Hyväksyttiin.

16 Kokous 25/44 -~ Nykytilanne ja sen vaatimukset. Sihteerin laatimasta yhteenvedosta liittotoimikunta käsitteli ensimmäisen asi aryhmän "Tämän hetken tehtävät" ja päätti niistä seuraavaa: 1) J ulkil ausuma annetaan TULn välityksellä ja sitä laatimaan valitti in puheenjohtaja, ltk :n jäsen V. Leskinen ja sihteeri. 2 ) Ajan kysymyksiä käsittelevät neuvottelukokoukset hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 3 ) Arpajaisten vaatimat tehtävät: a) ylijäämän jakoperusteissa hyväksyttiin periaate, että seurojen osuutta edellisiin arpajaisiin verraten korotetaan, b) voittovarat käytetään arpajaisluvassa anottuun tarkoitukseen ja c ) myynnin organisointi suoritetaan yhdessä arpajaistoiniston kanssa. 4) Li itt okok ous päätettiin kutsua koolle sääntöjen määräämässä järjestyksessä. 5) Nuorten liitto- ohjaaja: Toimi täytetään ja hakijoi sta siihen valitaan Toivo 1Iustonen markan kuukausipalkalla. Edellyttäen, että Toivo Mustonen hyväksyy tarjouksen, on paikka täytettävä mahdollisimman pikaisesti. II. Liittojuhla ja vastaiset työmuodot. Asiaryhmän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen Liit on tilien tarkkailu. V. t. puheenjohtaja esitti hänen ja ltk:n jäsenen Severi Koskisen allekirjoittaman lausunnon liiton tilien tarkkailusta ajalta Lausunto, joka asiakirjana seuraa tätä pöytäkirjaa, merkittiin kuu~luksi, mutta sen huomautuksen johdosta, joka koski kahden tulotositevihon katoamista, annettiin toimistopäällikön tehtäväksi suorittaa lisätutkimus ja esittää sen tulokset liittotoimikunnalle, joka käsittelee katoamistapauksen uudelleen. Vakuude si:

17 Kokous 26/44-1. Työväen Urheiluliiton r. y. liittotoimikunnan liiton toimistossa lokakuun 9 pnä 1944 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. ~3~1~3~. -~3~. ~~. -_K Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. i~ailuluvat. Käsitellään seuraavat lupa-anomukset: P a i n i : ' aajakosken Kuohu, kansalliset Varkauden Tarmo, yhteistoimintakilpailut. Seura on aikaisemmin anonut ja saanut luvan järjestää kansalliset painikilpailut edellämainittuna päivänä, mutta anoo nyt lupaa saada järjevtää ne yhdessä SPL:n alaisen seuran, Varka~den Urheilijain kanssa syystä, ettei Tarmo omin voimin kykene tällä kertaa kilpailuja jär j estd!j.lään Nyrkkeilyn maaottelu Suumi - Ruotsi. Yhteistoimintavaliokunta ilmoittaa päättäneensä kahdesta nyrkkeilyn maaottelusta Ruotsia vastaan. Toinen suoritetaan Tukholmassa ja toinen Helsingissä ensi helmikuussa Nyrkl:eilyn SM- kilpailut. 1) Yhteist oimintavaliokunta on päättänyt järjestää Suomen nyrkkeilymestaruuskilpailut Messuhallissa. Kilpailut ovat samalla katsastuksena maaottelua varten. 2) Niinikään valiokunta on pää ~t änyt antaa maaseutuseurojen järjestettäväks i Suomen 'alokasmestaruuskilpailut Kilpailut on järjestet tävä yhteistoimintakilpailuina Nuorten liitto-ottelut SPL-TUL. ~~----~~ Liittojen yhteistyövalio}:unta on sopiraut siitä, että nuorten liitto- ottelut Jalkapalloilussa suoritetaan sunnuntaina A- ottelu, jossa pelaavat Vaasan Palloseura - Turun Pyrkivä, suoritetaan Turussa. B-ottelu, jossa vasta.vasti ovat mukana Kotkan Jäntevä ~ Kotkan Työväen Palloilijat, suoritetaan kotipaikkaotteluna Kotkassa A.rpajaiset. Kansan Pika- Arpajaiset r.y. ilmoittaa, että liiton arpajaisanomus on hyväksy~ ty ja lähettää laatimansa ar ~aja isten toir,leenpanosuunni telman käsiteltäviksi Esityslistan mukana on j aettu suunnitelmaan sisältyvä kustannusarvio sekä ehdotus seuroille jaettavista myyntipalkinnoista (lii te ~:2 1). Tp. tekee seuraavat esitykset: 1) Myyntiaika, jonka arpajaisyhdistys on merkinnyt ajaksi ~. 45, muutetaan päättyväksi ) Seurojen myyntipalkintojen jakoperusteisiin tehdään T'luutOS, jonka mu1:::aan 100 markan palkinnot poi st etaan ja tilalle asetetaan 10 kpl markan palkintoa. 3) Myyntipalkkion lisäksi, joka seuroille on 15 %, hyvjl, sy ~ täisiin ylij ~äl.1ästä jo myynnin perusteella jaettavaksi seur aavht miärät: a) korheintaan arvan myynnistä 1 mk kappaleelta, b) kor\eintaan aryan myynnistä 1:50 kappaleelta ja c) yli arvan myynnistä 2 mk kappaleelta. 4) Valitaan liiton edustajat tekejään sopimusta arpajaisyhdistyksen 'kanssa sekä toiminnan- ja tilientarkastajat.

18 Kokous 26/ Postimerkki urheilun hyväksi. Posti- ja lennätinhallitus on lähettänyt virallisen ilmoituksen valtioneuvoston pä~töksestä laskea liikkeelle lisämaksullisia postimerkkejä, joista lisämaksu lankeaa Suomen Voimisteluja Urheiluliitolle sekä Työväen Urheiluliitolle. TiedoituJ<:sen mukaan 0:0. valmistettu :?'euraavat postimerkit, joiden postimaksu ja lisämaksu ovat: 7: - lisärnaksuna 3 : 50, 4 : 50 lisämalsuna 2:25, 3:50 lisämaksuna 1 :75, 2 :- lisä..."",ksuna 1:- ja 50:- lisär,laks na - :25. Postimerkkejä painetaan kutakin arvoa kpl. paitsi 7 mkn arvoista merkkiä, jota }ainetaan kpl. Merkit lasketaan liikkeelle maaliskuun 16 pnä SAKn ja Sos. - dem. puolueen lahj oi tulcset. Liiton 25- vuotispäivänä tekivät SAK ja Sos.-dem. puolue liitolle palkintolahjoitukset. SAK lahjoitti mk käytettäväksi sekä naisten että miesten liikuntakasvatustyön edistämiseen liiton lähemmin määri~telemällä tavalla. Sos. -dem. puolueen lahjoitus mk on il_an enn kkoehtoa. Liittotoimikunta jätti sitte in toi isto~aliokunnan tehtäv~ksi laatia ehdotuksen lahjoitusvar jen k~ytöstä. Koska toi 'istovo.liokunta tu:metuista syistä ei ole voinut kokoontua, sihte ri esittää, että liittotoimikunta määrivtelisi lahjoitusvarojen j akoperusteen j a jättäisi asianomaisten erikois j a03to j en tehtäväksi s ääntöjen laatimisen. Lahjoitusvatat, yhteensä markkaa, sihteeri esittää jaettavaksi viiteen markan suuruiseen erään j a käytettäväksi 1 ) painiurheiluun SAKn nimellä, 2) johonkin toiseen mi esten lajiin (hi ihtoon) puolueen nimellä, 3) naisvoimisteluun SAKn nimellä, 4) kahteen nuorten lajiin (yleisurheilu, palloilu, voimistelu) sekä SAKn että puolueen nimellä I1 Urheilutuvan ll palkinto. Liiton 25- vuotispäivänä lahjoitti Ruokala Urheilutuvan omistaja liitolle komean maljakon kilpailtavaksi tilaisuuksissa, jotka järjestetään Helsingissä Kallion urheilu~entällä. Kos ka lahjoittajan ehto sitoo kilpailupaikan, sihteeri ehdottaa, että palkinto annettaisiin Helsingin piirille piiritoimikunnan lähelnmin määri t u ~ le mällä taval la piirikunnan seuroj en 1-es1-en kilpail tavaksi Stadion- säätiön edustus. Helsingin sos. -dem. kunnallistol_ikunta pyytää liittoa esittämään edesmenneen Vihtori Liljeqvistin tilalle Stadionsäätiön edustajistoon jäsenen, Helsingin kaupunginvalt msto suori t"taa "aalin pidettävääsä istunnossa Nuorten liitto-ohjaajan toimi. Viitaten liittotoimikidlllan puätökseen 25/44/309/5 t oimi stopääll ikkö i lmoittaa kiinnittäneensä Toivo Mustosen avoinna olevaan toi..een. Toivo Mustonen astuu l iiton pa17elukseen Kuukausipalkka markkaa f - Liitosta erottaminen. Helsingin Työväen Pursiseura ilmoittaa erottaneensa seura jäsenyydestä G. Glalisin, joka oli raskaasti rikkonut seuran sääntöjen 5. ~ : ää vastaan. Koska Glans ei naln ollen v -i olla liiton jäsen, merkittäneen hänet eronneeksi myös pur{j.ehdusjaoston jäsenyydestä.::..3..:::2...:.4-=:;._-_1:...4!...:.~j'-.:.=--_-=:f:.:...~ y;ll:.:.';.yol.;;.t.::i.::l.::a;:.:n;:.:n:.::e~,j a s en v aa t imuk s et. Käsitellään edellisestä kokouksesta siirtyneet kysymykset : Ltk:n pk:aan 1 ) JulkilausUl. an sanamuodon vahvistal. inen. 2) Liittojuhla ja vastaiset työmuodot (liite ~ 3 25/44/309.).

19 Kokous 26/44-3. Pää t ö k s e t Kokouksen päätösvaltaisuus. Kokouksessa olivat saapuvilla varapuheenjohtaja Arvi Heiskanen (2), liittotoimikunnan jäsenet Olavi Suvanto (26), K. A. Vuori (25), Unto Siivonen (24), Väinö Koivula (23), Väinö Leskinen (21), Penna Terv o (18), Eikka Häkinen (17), Lilli Pesonen (16 ), K. Altti (11) ja Severi Koskinen (11) sekä liiton toimitsijat Greta Rajala, Lasse Nurmi, Kerttu Liikanen ja Eino A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Kokous, jonka puheenjohtajana toimi Olavi Suvanto, todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 25/44 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Kilpailuluvat. Anotut luvat myönnettiin edellytyksellä, että jaosto ne hyväksyy Nyrkkeilyn maaottelu Suomi - Ruotsi. Hyväksyttiin, vaikka ei pidettykään onnistuneena maaottelun järjestämistä vielä nykyoloissa. ~3~1~5~. -_~5~. ~ ~. -_N~y~rkk eilyn SM- kilpailut. 1 ) Koska liiton nyrkkeilijäin on ollut vaikea kuntoutua mestaruuskilpailuja varten, pidettiin yhteistoimintavaliokurulan päätöstä mestaruuskilpailujen järjestämisestä jo marraskuussa hätiköitynä. Sen vuoksi esitetään jaostolie, että se koettaa vaikuttaa siihen suuntaan, että kilpailut siirretään ensi vuoden puolelle. 2) Valiokunnan toimenpiteet hyväksyttiin Nuorten liitto- ottelut SPL- TUL. Yhteistyövaliokunnan toimenpiteet hyväksyttiin Arpajaiset. 1 ) Myyntiaikaan koetetaan saada kahden vi:~k on lykkäys. 2 ) Toimistopäällikön esitys hyväksyttiin. 3) Hyväksyttiin ohjeeksi seuraava työvaliokunnan ehdotus : kpl. 1:25, kpl. 1:50, kpl. 1:75, kpl. 2:-, kpl. 2:25 sekä yli 5000 kpl. 2:50. 4) Sopimusta tekemään valittiin A. HeiSkanen, P. Tervo, ja E.A. Wuokko, toiminnan ja tilientar kastajiksi O O. Suvanto ja S. Koskinen Postimerkki trrheilun hyväksi. Merkittiin SAKn ja Sos.-dem. puolueen lahjoitukset. Lahjoitusvarat, yhteensä markkaa, jaetaan viiteen markan suuruiseen erään ja käytetään: 1) painiurheiluun SAKn nimellä ~ 2) hiihtoon puolueen nimellä, 3) naisvoimisteluun SAKn nimellä ja 4) nuorten yleisurheiluun ja uintiin sekä SAKn että puolueen nimellä "Urheilutuvan" palkinto. Sihteerin ehdotus hyväksyttiin

20 Kokous 26/ ~. - Stadion-säätiön edustus. Liittotoimikunta ei katsonut lausunnon antamisen 1- kuuluvan sille, vaan siirsi asian Urheiluväen Sos. -dem. Yhdistykselle Nuorten liitto- ohjaajan toimi. Merkittiin Liitosta erottaminen. Seuran toimenpiteet vahvistettiin ja G. Glans katsottiin erotetuksi myös purjehdus jaoston jäsenyydestä Fykytilanne ja sen vaatimukset. 1) Julkilausuman julkisuuteen saattaminen siirrettiin vielä toistaiseksi, koska tilanteen nopea kehittyminen saattaa aiheuttaa erinäisten toteamusten toisinsanomista. 2) Liittojuhla ja vastaiset työmuodot - kohta siirrettiin käsiteltäväksi kokouksessa, joka kysymyksen erityiskäsittelyä varten pidetään klo Vakuudeksi:

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki.

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki. Paneuropeiska Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y. Föreningen i Finland r. f. Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska Föreningen i Finland I', f. ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 15 Kehittämistoimikunta 30.11.2016 AIKA 30.11.2016 klo 18:00-19:05 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_ OMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p OLUETOIMIKUNTA KOKOUS N» C С 19.2.1981 KOUSPAIKKA IVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 19 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931.

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. FORSSAN VENESEURA «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT w K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. Forssan Veneseura ~RIENNON" SÄÄNNÖT. 1 Seuran nimenä on Forssan Vene* seura "Riento" r. y. Seuran kotipaiks kana on Forssan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot