TULn tili :50. Toimiston osuus3j.. 80Q..: : : :- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~."

Transkriptio

1 TULn tili Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v : r : : : : : : : : : : : :- 7 ~ 000 : : : : : : : : :- Toimittajille : - Toimiston osuus3j.. 80Q..: : : :- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. Toimistot~rp ~) _ pa.lk.,. sekalaiset y. m. T u 1 0 t t Tilaukset ja irtonumerot rimoi ttwtulot: peritty perimättä,.' : : ~O 13 5,90 :.-:- 2 3 \ QQ9-=~,;- mk : :-_ :-.. ~.... =~-~~=~-=~==~~~-~~~~=~=~=:~=~~====~==== 41 * 0~ : 55, ,.. -..,...,,,,, 1;.... ~- : :- 20Q~000 : ~ mk : : - =~~--~~= --~~==~ -~o~~~===~=~.', -. ~. '\.... ~... '..., ~!... ~.

2 tii"lie NO 3. Työläisnaisten Urheilulehden tili 31/7-44. T _tlh..-2-!..1- Tilausmaksuja ja irtonumeroita Ilmoi tusma ':csuj a : 75._.5~825L":.-- mk : 75 ================== Talousarvio : :- M ~~9...J:_-!_ Painatuskuluja ( 6 numeroa) Palkkoja (Pes onen 3 kk. ) Palkkoja (Rajala) Kuvalaattoja Kirjoituspalkkioita Vuokra Postimaksuja Pu.helil1In.8.ksuj a Toimistotarpeita Sekalaisia kuluja 7 kk : : : : : : : :- 1/1 v. 55. eeo : : : : : : : :-.~~ 2. 25ÖI Q:~ a :-

3 Kokous 21/44-1. Työväen Urheiluliiton r. y. liittotoimikunnan liiton toimistossa elokuun 23 pnä 1944 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokbuksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen päätökset Kilpail ulupa- anomukset. Käsitellään seuraavat lupa- anomukset: Y le i s u r hei 1 u : Tampereen Kisatoverit- Kullervo- Kilpaveljet- Yritys- Tampereen Pyrintö- TU 38, yhteistoiminta Jyväskylän Veikot, kansalliset. J a 1 kap a li 0 : Turun Reipas - Tampereen Kisatoverit, nuoret Tampereen Kisatoverit - Turun Reipas, nuoret TUL- SPL Satakunnan piirijoukkueet, yhteistoiminta Porvoon Veikot - Helsingin Ponnistus, nuoret Turun Kisaveikot - Tampereen Kisaveikot, nuoret Tampere - Helsinki, miehet ja nuoret Liiton muuttoja. Helsingin Kullervon kirjelmän mukaan seuran entinen jäsen Tauno Laine on anonut päästä takaisin liiton jäseneksi. Helsingin piiritoimikunta puoltaa hyväksymistä ja palloilujaosto yhtyy siihen Kokouskutsu. Karjalan työväestön ja pienviljelijäin neuvottelukokouksen valmistava valiokunta,on lähettänyt liitolle kirjelmän ja kutsukortin neuvottelukokoukseen Helsingin työväentalon juhlasalissa syyskuun 10 pnä 1944 alkaen klo Päätetään edustajan lähettämisestä k. o. kokoukseen Nuorten pesäpallosarja. Pesäpallojaosto esittää liittotoimikunnalle nuorten pesäpallosarjan toimeenpanemisen. Tehtyjen tiedustelujen mukaan osallistuisi sarjaan seuraavat 9 joukkuetta: Helsingin Isku Työväen ffiilapojat Helsingin Veto Forssan Alku Jyväskylän Veikot Lohikosken Lohi Kuusankosken Puhti Lohjan Louhi Tampereen Kilpa- Veljet. Sarjan kustannusarvio on n markkaa. 265 ~ Liiton mestaruuskilpailut. Yleisurheilujaosto esittää, ettei omia mestaruuskilpailuja tänä vuonna järjestettäisi, koska yhteistoimintavaliokunta on päättänyt toimeenpanna yhteiset mestarquskilpailut syyskuun puolivälissä Liiton tiliasema Talousvaliokunta esittää liiton tilitaseen liittotoimikunnan käsiteltäväksi. Liitteet NR 1, 2 ja 3. _ - J

4 Kokous 21/44-2. Päätökset Kokowcsen päätösvaltaisuus. Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla liittotoimikunnan jäsenet O. Suvanto (21), joka toimi puheenjohtajana, K. Vuori (20} V. Koivula (20), U. Siivonen (19), V. Leskinen (17), K. Altti ( 6 ) ja Severi Koskinen (6) sekä liiton toimitsijat Kerttu Liikanen ja Eino A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 20/44 pöytäkirja ja hyväksyttiin tehdyt päät öks et Kilpailulupa- anomukset Jyväskylän VeikkOjen kansallisia kilpailuja koskeva anomus jätettiin pöydälle. Muut luvat hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin pesäpal lo-ottelu Tampella - TMP Liiton muuttoja Kokouskutsu. Tauno Lainetta koskeva anomus hyväksyttiin. Neuvottelukokoukseen liiton edustajina osallistuvat v. t. puheenjohtaja, ltk:n jäsen Penna Tervo ja sihteeri E. A. Wuokko. Lisäksi tiedoitetaan kokouksesta palautetun alueen seuroille ja Viipurin piirikunnalle Nuorten pesäpallosarja. Jaoston esitys hyväksyttiin ja tarkoitukseen kulujen peittämiseksi varattiin anottu määräraha Liiton mestaruuskilpailut. Yleisurheilujaoston esitys hyväksyttiin. Käsittelyn yhteydessä ltk :n jäsen Vuori valitti ratkaisua ja toivoi, että liiton mestaxuuskilpailut kaikesta huolimatta järjestettäisiin Liiton tiliasema Käsiteltiin työvaliokunnan esitys liiton tiliasemasta sekä erikseen TUL-lehden ja TNUL- lehden tiliasemasta Muistutuksia ei tehty. Vakulld eksi : ~~

5 Kokous 22/44-1. Työväen Urheiluliiton r. y. Liittotoimikunnan liiton toimistossa syyskuun 4 pnä 1944 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta Kokouks en päätösvaltaisuus. Todetaan l i ittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen päätökset Kilpailulupa- anomukset. Käsitellään s euraavat lupa- anomukset : Y 1 'e i s u r hei 1 u : Kymin Veikot - Karhulan Katajaiset, yhteistoim Jyväskylän Veikot ja J yväskylän Kenttäurheilijat SM- kilpailut 10- ottelussa, kansallisia lajeja yhteistoi intakilpailuna. (Edellisestä kokouksesta siirtynyt asia. ) ikkelin Vauhti - Kilpa- Veikot, yhteistoiminta Liiton pyöräilymestaruuskilpailut. Jaosto esittää, että liiton pyöräilymestaruuskilpailut annettaisiin Helsingin seurojen yhtymän, HTL, HVV, HVi ja ToTe järjestettäväksi supistatulla ohjelmal la. Jaosto valvoo kilpailuj en jär j estä.cistä ja anoo, että mahdoll isen tappion korvaamiseksi liitto myöntäisi kilpailuja varten markan takuun. Työvaliokunta puoltaa jaoston esitystä Pyöräilyennätysten tarkistus. Tutustuttuaan asianmukaisiin pöytäkirjoihin jaosto esittää, että Arvo Koposen 46.50,5 ja ikämies Onni Vianderin tulokset 30 km:llä sekä Mauri Suomalaisen tulos nuorten 20 km:lle ovat syntyneet sellaisissa olosuhteissa, että ne hyväksyttäisiin liiton ennätyksiksi. 272, Nuorten jalkapallosarja. Piirikurulille osoitettuun tiedusteluun saapuneiden vastausten peruseella jaosto on päättänyt vieaä syyskuun kuluessa toi eenpanna nuorten jalkapallosarjan suunnilleen samaan tapaan kuin keväällä vahvistettu mestaruussarja. Koska vaadittuja karsintoja ei piirikunnissa ole voitu lopullisesti suorittaa, ei virallista liiton mestaruussarjaa voida järjestää. Ottelujen suoritustavasta ja sarjan laajuudesta jaosto päättää erikseen kokouksessa Jaosto esittää, että liit tttoimikunta vahvistaisi jaoston suunnitelman nuorten jalkapallosarjan toime enpanosta niiden taloudellisten edellytysten puitteissa, jotka liittotoimikunta kokouk-. sessaan 14/44/188 mestaruussarjasta on hyväksynyt Painiliitto-ottelun menot. Jaosto esitt ää, että painiliitto- ottelun valmisteluista johtuvista menoista, yhteensä 3.868:15, liitto suorittaisi osuutenaan Veto-Vastus kilpailutoimikunnalle neljän~eksen eli mk 964:55. Työvaliokuhta puoltaa esitystä Korvikepiikkarien hankinta. Yleisurheilujaosto esittää, että liiton laskuun ostettaisiin nyttemmin valmistuneita korvikepiikkareita kansanhuoltominis teriön liit olle myöntämä erä. Koska korvikepiikkarit ovat kokeilussa osoittautuneet käyttökelpoisiksi, työvaliokunta puoltaa jaoston esitystä. -

6 Kokous 22/ TULn JOULUn kustannusarvio v Lehtivaliokunta esittää hyväksyttäväksi TULn JOULUn sisältöä koskevan suuhni telman sekä lehden kustarlnusarvion, jonka menot päättyvät markkaan. Kappalehinnaksi ehdottaa valiokunta 30 mk. (Liite Ug 1). Työvaliokunta on käsitellyt kustannusarvion ja ehdottaa sen hyyäksyt täväksi lehtivaliokunnan esittämässä muodossa muilta kohdin, paitsi että lehden hinnaksi hyväksyttäisiin 28 mk (rintamilla 23 mk) Liiton valtioavun II erä. Toimisto ilmoittaa, että valiokonttori on suorittanut liitolle tulevan v valtioavun II erän, mk : Viihdytyskiertueet. Sininen Prikaati anoo Helsingin Tarmon naisvoimistelujoukkuetta rintamakiertueelle prikaatin alueelle ensi tilassa. Helsingin Tarmo ja HKT ovat lisäksi anoneet lupaa lähettää naisten voimistelujoukkueet viihdytyskiertueelle sotasairaaloihin Liitolle onnitleluadressi. Toimistopäällikkö esittää, että liitolle otettaisiin käytäntöön onnitteluadressi, josta kertyvät varat käytettäisiin avustusrahaston kautta vaikeuksiin joutuneiden liiton jäsenten ja heidän omaistensa avustamiseen. Käsitellään adressin kokoa, sanamuotoa ja painoasua koskeva esitys Ohjelma- ja luentokurssit Tampereella. Tampereen piiritoimikunta järjestää välisenä aikana naisten ohjelma- ja luentokurssit Tamper.eella. Huomioonottaen vallitsevan työvoimatilanteen toimisto ehdottaa, että liiton naissihteeri, joka tässä tapauksessa on ainoa kysymykseen tuleva henkilö, lähetettäisiin kursseille luennoimaan aikana Suvanto (22) Koskinen (7) E. A. Wuokko, Pää t ö k s et. -Kokouksen päätösvaltaisuus. Saapuvilla olivat liittotoimikunnan jäsenet Olavi ~uheenjohtajana, K. Vuori (21), U. Siivonen (20), Severi Ja K. Altti (7) sekä liiton toimitsijat Greta Rajala ja joka laati pöytäkirjan.. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 21/44 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset KilEailulupa-anomukset. Anotut luvat myönnettiin Liiton Eyöräilymestaruuskilpailut. Jaoston esitys hyväksyttiin ja anottu takuumääräraha 3000 mk myönnettiin Pyöxäilyennätysten tarkistus. Jao ston esittämät ennätykset vahvistettiin Nuorten jalkapallosarja.. Palloilujaoston suunnitelma nuorten jalkapallosarjan tolmeenpanosta hyväksyttiin ehdolla, että sarjan ottelut on suoritettava loppuun lokakuun 15 päivään mennessä.

7 Kokous 22/ Painiliitto-ottelun memot. Jaoston esitys hyväksyttiin Korvikepiikkarien hankinta. Päätettiin liiton laskuun osuaa n. 100 paria piikkikenkiä TULn JOULUn kustannusafvio v Hyväksyttiin TULn JOULUn sisältöä koskeva suunnitelma ja kustannusarvio lehtivaliokunnan esittämässä muodossa Liiton valtioavun II erä. Merkittiin Viihdytyskiertueet. Tällä hetkellä rintamakiertueitten lähettämistä ei katsota tarpeelliseksi. Kun tilanne vaki..;_ntuu, palataan asiaan Liitolle onni~eluadressi. Toimistopäällikön esitys hyväksyttiin Ohjelma- ja luentokuresit Tampereella. Päätettiin lähettää liiton naissihteeri 3 päiväksi luennoimaan Tampereelle Naisten liitto-ottelu TUL - SUL. Naissihteeri toi terveiset naisten liitto-ottelusta Jyväskylässä Jaostosihteerien työn järjestäminen. Liittotoimikunta kiinnitti huomiota siihen, ettei liitossa tällä hetkellä ole yhtään jaostosihteeriä. Asia jätett iin tarkemmin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Vakuudeksi: ~~ Jt.A. Wuokko.

8 Kokous 22/~ Painiliitto-ottelun memot. Jaoston esitys hyväksyttiin Korvikepiikkarien hankinta. Päätettiin liiton laskuun ostaa n. 100 paria piikkikenkiä TULn JOULUn kustannusarvio v Hyväksyttiin TULn JOULUn sisältöä koskeva suunnitelma ja kustannusarvio lehtivaliokunnan esittämässä muodossa Liiton valtioavun II erä. Merkittiin Viihdytyskiertueet. Tällä hetkellä rintamakiertueitten lähettämistä ei katsota tarpeelliseksi. Kun tilanne vaki ~ ntuu, palataan asiaan Liitolle onni~eluadressi. Toimistopäällikön esitys hyväksyttiin Ohjelma- ja luentokurssit Tampereella. Päätettiin l ähettää liiton naissihteeri 3 päiväksi luennoimaan Tampereelle Naisten liitto-ottelu TUL - SUL. Jyväskylässä. Naissihteeri toi terveiset naisten liitto-ottelusta Jaostosihteerien työn järjestäminen. Liittotoimikunta kiinnitti huomiota siihen, ettei liitossa tällä hetkellä ole yhtään jaostosihteeriä. Asia jätett iin tarkemmin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Vakuudeksi: ~~ 7.A. Wuokko.

9 Kokous 23/44-1~ T~Töv2. en U1'11eilulii ton r. y. lii t totoimikw~an liiton toibistossa syyskuun 11 pnä 1944 pidetyn kokouksen piy-täkirja. E s i sj t v s 1 i s ta. 282, Kolw'Lusen1äätösval taisuus. Todetaan liittotoimiku..yj.nan jäsenten saapuvillaolo J kokouks~ n päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaa...'1. edellisen koko~sen päätökset. _2_8_4_._-_"-3_......;;. - Kil p.ail ulp.j2..b:.- a~1)j.:~~ t Käsitellään seuraavat lupa-ano~uk~et: Yle i s u l' hei 1 ~: Turui.l ';roverit- Turun Urheiluliitto-TUTun Rientc.. kansainväliset yhteistoimintakilpailut. J ~ 1 kap Q : {. 9 ~?ispnlan Tammo - R ~UL!an Tv. Urheilij2t, ,. -N~ isten Ghjelmakurssi. Kun naisten t oiminnalle erittäin t ärkeä ohjel:m.akurs si kesällä jäi pi tänättä ja kun useista piiriku.rlr..ista on tullut py~~ ':_ töjä lähettää liiton kustannuks~lla ohjaaj a juhlaohjelmiston nais ~l le opastamaan, esittää naistoimikunta,. että eri piirikuntien pyy:atc täytettäisiin jä1'jesttinällä Helsinkiin viikon kestävä ohjelmaku.rssj , johon kutsuttnj_s ii:1 lrustckin piirikullnasta yksi edusta' ja. Kurssien ohjaajaksi pyyde +,-c 2..l.siin Me.ija Varmao.la, joka opetta i si 5 eri ohje li'lanumeroa. Nei ~~'i V n.",:,"jaala on ainoa käytettävissä oleva j : t2.rkoitukseen sopiva o ~')e-':;'l:::-~j~1., Plirikunnat ovat myö s tiedustelleet häntä ohjaajaksi I r:.ut-~). l1tin ei v o i Helsin2;issä toimivan koulunse.. t 2 kia poistub t~ält ~ ~ 1~us"t~::::. t::.8aryio : - --_ ~\purahat Ma t ka-e.vust ukse t Päivärahat OpetusLlenot Säestäjä Luennoitsijat Maj oi tuskulut Sekalaiset kulut (vuol:::rat YI:l. ) -: : - -: : : - 500: :- ~. 500:- mk : - ====:======== _. -~5~.~ ~. -~M~a~a~r~i~a~n~R~e~i ppa~inenmuutos......' Seura on kokouksessaan päättän;yt muuttaa nimensä j a si t2.. varten hyväl:::synyt sääntöjen 1 :n näin Jruuluvaksi; "Yhdistyksen nimenä on Voinis'celu- ja ur.heiluseura Turun Reipas r.y,. ja l.:otipaijrjrana T'urun kau- unki." t 0 illikunnan Sääntöjen 11. :n mukaan on säfultöjenmuutos liittohyväksyttävä.=.~

10 Flinkeinotoj_n innan sään..'1.östelytoimikunta ilm.o i tt että Työläisnais ten Urheilulehden si7lj..i1äärä 1 ~ lähtien Se.o. käsittää korkeintaan 180 sivua lehden }r :::'l'_luten pysyessä entisellään. V lehden SiV'.AL.läirä o :!.i -j 88 ja kuluvana vuonne. 8 ensidiaäisen TIUBerOn Si~llwc~ ~ ToiI:1istopäällikkö esittää uudelleen käsiteltäväksi TULn JOULUn yksikköhinnan~ jonka lii ttot oiijikunta viim.e kokoukse SS2 " I:1ääräsi 30 :oarkaksi. Vaildm lisääntyneet kustmmukset puoltavat leb den hinnan korottar.lis G['. viirjevuotisesta., jolloin se oli 25 Dk, ei näin suurta korotusta nyynti taktillisista syistä voida pitää ol1.yl.ie ;... nee11.a. Sen vuoksi on pidettävä suotnvan2, että lii ttotoi:r:j.ikll..'1.ta t 2.Y lcistaa päät öksensä ja hyväksy;}' työv2.1iokt1.j.j.llan e,hc1o"t1..;llrsen; jonka :::luleaan lehden hilmalcsi näärätä1:?n 27 l:.uc (rintay.1ille 23 IJ..k.). 1 IC8.si tellt;.fu1. naistoitii::u:.ll::'2.:'l J8.senen Tain i Hirvosen kirjc.llinen vasta.us liittot oi::likl)...j.'1.n2.!l ~drjeli.le~ än 26. 7",44, jossa p~r~r_ dettiin selitystä hänen osuudestaan HTWv:n naisvoi::l is te luj oul;:~:ueen viihdyt ysi:1atkan j är j este lyy~ saksa12.ist en j oukko je:'1 luokse ::;)Qhj oise, _::..Jc:.ostosihteerien työn j~~jestely. Käsitellään viine kokouksesta siirty:.1yt kysy:l:rs jaostosihteerie~ työn järjestänis8stä. Toi:::listopäällilckÖ esitte.ä, että talouc1enho i t:::.ja Vi ktor Penttisen tilalle v alittaisiin toinen edustaja Tanskan j8. f,(' jan urheilijain avustusra.hast oihin. Tanskan rahaston toin ikunn2.ss,::. ovat liiton edustajinal1 UrllO RiTl.lle, A.E. Heiskanen ja Viktor Pe.g.tt.. nen ja lirorjail rahast on toi::likunnassa Urho Rimle ja Viktor Penttin-=:. '. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Kokouksessa olivat läsnä O. Suvanto.(23) puheenjohtajana, K. Vuori (22), U. Siivonen (21), V. Leskinen (18) ; '.P. Tervo (16), S. Koskinen (8) ja K. Altti (8) sekä liiton toimitsijat Greta Rajala, Kerttu Liikanen ja E.A. Wuokko, joka laati pöytäkirjan. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 22/44 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Kilpailulupa-anomukset. Hyväks yt t i in Naisten ohj elmakurssi. Työvaliokunta lausunnossaan esitti naistoimikunnan esityksen hyväksyttävd.si sillä lisäyksellä, että apurahoja varten varataan markkaa, joten kurssien koko kustannuslaskelma nousee mk:aan :-. Liittotoimikvnta hyväksyi esityksen työvaliokunnan tekemällä lisäyksellä Maarian Reippaan nimenmuutos. Seura oli kokouksessaan päättänyt muuttaa nimensä ja sitä varten muuttanut sääntöjen 1. :n n ä in kuuluvaksi: "Yhdistyksen nimenä on Voimistelu- ja urhei luseura Turun :!Reipas r.y. ja kotipaikkana Turun kaupunki."

11 Kokous 23/44-3. Sääntöjen 11. :n mukaan päätös alistetaan täten liittotoimikunnan hyväksyttäväksi. Seuran toimenpiteet hyväksyttiin Työläisnaisten Urheilulehden sivumäärä. Merkittiin ~ - TULn JOULU v Liittotoimikunta pysytti aikaisemman päätöksensä voimassa, joten lehden hinnaksi määrätään 30 mk Taimi Hirvosen kirjelmä. Puheenjohtaja selosti suorittamansa tutkimuksen ja neuvottelujen tuloksia ja esitti, että asia ei liittotoimikunnan puolelta anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Selostus merkittiin kuulluksi ja esitys hyväksyttiin Jaostosihteerien työn järjestely. Päätettiin, että siksi kunnes jaostosihteerit.rantanen tai Määttä voivat osallistua työhönsä, jaostosihteerien tehtävät jaetaan seuraavasti : 1) Eino Jäntti hoitaa pyöräily-, ja hiihtojaoston sihteeri e, 2) Jonne Kykkänen kori- ja käsipallojaoston sihteerin ja 3) liiton sihteeri muiden jaostojen sihteeri,n tehtävät Tanskan ja Norjan avustusrahastot. Viktor Penttisen tilalle valittiin kumpaankin rahastoon toimistopäällikkö Eino A. Wuokko. Vakuudeksi:

12 Kokous 24/44-1. Työväen Urheiluliiton r. y. liittotoimikunnan liiton toimistossa syyskuun 25 pnä 1944 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvalt aisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen päätökset. - Kilpailulupa- anomukset. Käsitellään seuraavat lupa- anomukset : P ali 0 i 1 u : Tiutisen Pyrintö - Tampereen Kilpa- Veljet, nuoret P e s ä p a 1 loi 1 u Tampereen Työväen Naisvoimistelijat - Suolahden Urhot, naiset ~.. - Naisten ohjelmakurssi. Käsitellään naistoimikunnan suunnitelma naisten ohjelmakurssien ohjelmaksi, joka on seuraava: Kurssit alkavat klo Kurssipaikka Elannon voimistelusali. Luentoa ja ohjausta päivittäin 8-11 ja Kurssien luentoaiheet ova t seuraavat: Helvi Raatikainen Kirjallisuuden harrastus ja sen merkitys työläisnuorison kehityksessä. Eino A. Wuokko: Työläisurheilun yhteiskunnallinen merkitys. Lilli Pesonen: Työläisnaisliikkeen merkityksestä. Reino Oittinen: Opintokerhotyö sovellettuna TULn työmuotoihin. Kerttu Liikanen : Naisen asema yhteiskunnassa. Greta Rajala: Liittomme naisten tulevista toimintamahdollisuuksista Pajulahden avustus. Opetusministeriö ilmoittaa, että Pajulahden kurssimenojen peittämiseksi on liitolle myönnetty avustusta markkaa Pajulahd en korjauskustannukset. Kuullaan työvaliokunnan selostus Pajulahden korjaustöiden jälki toimenpiteistä ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin selostus antaa aihetta Nykytilanne ja sen vaatimukset. Otetaan käsiteltäväksi nykytilanteen liiton toiminnalle- asettamat vaatimukset sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta. Käsitellään samalla alustavasti suunnitelma liittojuhlien toimeenpanosta v kesällä ja annetaan toimiston tehtäväksi laatia suunnitelmat ennakkotoimenpiteisiin ryhtymisestä Opetusministeriön kokouskutsu. Sihteeri ilmoittaa, että opetusministefiö on kutsunut liiton sihteerin neuvottelukokoid~ seen, jossa käsitellään kysymystä varhaisnuorisotoiminnan tehtävistä nykyoloissa. Kokouksen alustukset: L. Arvi P. Poijärvi : Varhaisnuorisotyön merkitys valtakunnalliselta näkökulmalta. Heikki Hosia: Käytännölliset toimintamahdollisuudet nykytilanteessa. Päätetään niistä mahdollisista ohjeista, joita liiton edus tajalle tähän kokow(seen katsotaan tarpee l liseksi antaa.

13 Kokous 24/ P ää t ö k s et Kokouksen päätövaltaisuus. Kokouksessa olivat saapuvilla Olavi Suvanto (24) puheenjohtajana, K. Vuori (23), U. Siivonen (22), Väinö Koivula (21), Väinö Leskinen (19), Penna Tervo (17), Lilli Pesonen {15), E. Mäkinen (15), K. Altti (9) ja S. Koskinen (9) sekä liiton toimitsijat Greta Rajala, Kerttu Liikanen ja E.A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 23/44 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Kilpailulupa- anomukset. Kilpailuluvat vahvistettiin Naisten ohjelmakurssi. Naistoimikunnan suunnitelma hyväksyttiin. - Pajulahden avustus. Merkittiin. - Pajulahden korjauskustannukset. Työvaliokunnan toimenpiteet hyväksyttiin Nykytilanne ja sen vaatimukset. Kuultuaan selostuksen sos. dem. piirijärjestöjen edustajien ja sanomalehtimiesten neuvottelutilaisuudesta ja suoritettuaan laajan ja eri puolia valaisevan yleiskeskustelun liittotoimikunta päätti ajankohtaisista toimenpiteistä seuraavaa: 1) Liittokokous kutsutaan koolle ensi vuoden alkupuoliskolla myö hemmin määrättävänä aikana. 2) Lähinnä seuraavalla edustajakokoukselle esitetään, että kolmannet liittojuhlat toi eenpannaan kesäll ä v ja ensi tilassa ryhdytään niihin toimenpiteisiin, joita juhlien esivalmistelut vaativat. 3) Nyky tilanteesta ja sen vaatimwcsistaannetaan julkilausuma, jossa jäsenistölle tiedoitetaan liittokokouksen koolle kutsumisesta ja liittojuhlien toimeenpanosta. 4) Jaostoja kehoitetaan puolestaan laatimaan suunnitelmia kukin oman urheilualansa kehittämiseksi ja antamaan ohjeita ja kehoituksia toiminnan aikaansaamiseksi perusjärjestöissä. 5) Todettiin, että ajankohta vaatii entistä kiinteämpää yhteydenpitoa piiri- ja perusjärjestöihin, jotta "maakunnan. ääni'" saataisiin riittävästi selville ja maakunta puolestaan tietoiseksi ajan vaatimuksista. Edellä olevien päätösten perusteella sihteeri velvoitettiin laatimaan yksityiskohtainen esitys lähiajan toimenpiteistä sekä julkilausuman luonnos seuraavan liittotoimikunnan kokouksen käsiteltäväksi Opetusministeriön kokouskutsu. Entiset ohjeet pidettiin riittävinä. Vakuudeksi :

14 ~okous 25/ myöv"en Ur'le lul t r.y. l'i Lot{)i ":'1~llnn n liit n t 0"; wi"lto l'." kn 11." n" lq lid t ""on :';yt~:~.:ir j wl. i t 1 i, "; ""' t,.., iell s. 1 oko kr-e J. istus. _ ~ ' ise ter... 'a olo ja Ii", okolkse_ ;j... :.rj ~ vllvir'!.et'n t ( '1 1- y y: II'. n. L T r.:>, 11. s t.,oi i 11. -:; 11\:", 1""8 0 t... yy.t... lii toi t r tieloja "Urhe'l,J l ",1 C i..... "I'U-l hd t J VTO ~ Pi 1 j.. ~til"is e 11 ityi.y i" 1'- n i-t '''~et TUL-l ~de~ " leht, irton' e )i- 1 j 2). ::JL. t'l 'h~n a, 9, irtonumeroiden h~ ~1~ j L '): 1) 3 e ~"., t.. TrU -1 e ~ c _ Jc _ mk; ~ n irtonwne'_'oic' en t~ 'oroto~ D~ "in... ;'~":;"isiin 7 1 k. ha. t n :2yöval ok 1L.-',a esi-tt.., ett _ a8ctt... l~s in lii.t j"c t JOO r.l3rkan G'lUrine )ura~ 0 18 ~elt r v i ~lk'v;:lna lulwl{3.utenn _--'-= Piirik.ul a j "1' j stitiä Scinuj oen työv",,' r.: isten ohjelmakurssill ja 5.11 neuyottel'p;'i "t nuorten~oimir. - 1 ~... 'O"~ i eija anoo 1 itol m'rk n vustu~";. i9top" II' 1 ö hllo atta, e tt" ii. "1ll1 v,) < Vl "" '1',,1 i 1"

15 3..Q8..- _-~k - Tili i~'y'~.s i ä. 1) Noki alla järjestetty jen l iiton hiihto" ja lläenlasklli.le staruuskilpailuj en til it osoittavat tulo j a r:lli: : nenoja :.'.k : 60 j a t appi ota ~~l1r :60. J aostolla ei ule tili tystä va.staan nuistnttaillsta o 2) Vars i na i ssuo::.~en piirin poikaurheilutoi n ikunta ')r.l l ähettänyt liiton poil':::aurheilupäi vien t ilityksen, j oka osoittaa TIenJ,1 2!~ "", 020 : 50. Lii t on 3.vustus :.:J..k Derki t ty t ul opuolelle, ninkä lis:"," si piiri nybn ~ Etn=T-c nen ojen pe i ttä~ l iseen nlr : 50. J aost olla ei ole tilitystä vastaan [~Ui S tutta:l i :::;t.:.,- 309._ -.J.Q.~.::..1T..Y_7til ~nne j.? sen vs.at =!-;-:u.kset. Käsitellään edelli sestä kokouksesta sii rtynyt 2.s i 2- "nyk~ttilamle ja s en vaati::mkset" siht eeri n l aati nan yhteenvedon pohj, l a. (Liite,:2 3). Pää t ö k s et. 3" Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla liittotoidikunnan jäsenet Olavi Suvanto (25), joka toimi puheenjohtajana, K. A. Vuori (24), Unto Siivonen (23), Väinö Koivula (22), Väinö Leskinen (20), Eikka Mäkinen (16), S. Koskinen (10) ja K. Altti (1 0) sekä liiton toimitsijat Kerttu Liikanen ja E. A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 2~/44 tehdyt päätökset. pöytäkirja ja vahvistettiin Kilpailulupa- anomukset. Anotut luvat myönnettiin Yhteistoiminta Käsipalloliiton kanssa. Sopimusluonnos hyväksyttiin muuttumattomana seuraavalle liittokokaukselle esitettäväksi, mutta jo sitä ennen käytäntöön svvellutettavaksi Urheilun Pikkujättiläinen. Liittotoimikunta pys;tti entisen päätöksensä voimassa. Sen mukaan ei t ämäntapaisiin yksityisiin liikeyrityksiin liiton taholta anneta tukea ainehiston luovuttaoisen muodossa " TUL ja TNUL v Lehtivalio runnan esitykset, joita työvaliokunta puolsi, hyv:iksyttiin muuttumattomina Työväen Akatemian apuraha. Työvaliokunnan esitys hyväksyttiin ja t arkoitw{seen myönnettiin markkaa. 30T7. - S.. - Pohjanmaan piirikunnan anomus. Piirikunnan anomaan t arkoitukseen myönnettiin markan suuruinen apuraha Tilit yksiä. Hyväksyttiin.

16 Kokous 25/44 -~ Nykytilanne ja sen vaatimukset. Sihteerin laatimasta yhteenvedosta liittotoimikunta käsitteli ensimmäisen asi aryhmän "Tämän hetken tehtävät" ja päätti niistä seuraavaa: 1) J ulkil ausuma annetaan TULn välityksellä ja sitä laatimaan valitti in puheenjohtaja, ltk :n jäsen V. Leskinen ja sihteeri. 2 ) Ajan kysymyksiä käsittelevät neuvottelukokoukset hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 3 ) Arpajaisten vaatimat tehtävät: a) ylijäämän jakoperusteissa hyväksyttiin periaate, että seurojen osuutta edellisiin arpajaisiin verraten korotetaan, b) voittovarat käytetään arpajaisluvassa anottuun tarkoitukseen ja c ) myynnin organisointi suoritetaan yhdessä arpajaistoiniston kanssa. 4) Li itt okok ous päätettiin kutsua koolle sääntöjen määräämässä järjestyksessä. 5) Nuorten liitto- ohjaaja: Toimi täytetään ja hakijoi sta siihen valitaan Toivo 1Iustonen markan kuukausipalkalla. Edellyttäen, että Toivo Mustonen hyväksyy tarjouksen, on paikka täytettävä mahdollisimman pikaisesti. II. Liittojuhla ja vastaiset työmuodot. Asiaryhmän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen Liit on tilien tarkkailu. V. t. puheenjohtaja esitti hänen ja ltk:n jäsenen Severi Koskisen allekirjoittaman lausunnon liiton tilien tarkkailusta ajalta Lausunto, joka asiakirjana seuraa tätä pöytäkirjaa, merkittiin kuu~luksi, mutta sen huomautuksen johdosta, joka koski kahden tulotositevihon katoamista, annettiin toimistopäällikön tehtäväksi suorittaa lisätutkimus ja esittää sen tulokset liittotoimikunnalle, joka käsittelee katoamistapauksen uudelleen. Vakuude si:

17 Kokous 26/44-1. Työväen Urheiluliiton r. y. liittotoimikunnan liiton toimistossa lokakuun 9 pnä 1944 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. ~3~1~3~. -~3~. ~~. -_K Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. i~ailuluvat. Käsitellään seuraavat lupa-anomukset: P a i n i : ' aajakosken Kuohu, kansalliset Varkauden Tarmo, yhteistoimintakilpailut. Seura on aikaisemmin anonut ja saanut luvan järjestää kansalliset painikilpailut edellämainittuna päivänä, mutta anoo nyt lupaa saada järjevtää ne yhdessä SPL:n alaisen seuran, Varka~den Urheilijain kanssa syystä, ettei Tarmo omin voimin kykene tällä kertaa kilpailuja jär j estd!j.lään Nyrkkeilyn maaottelu Suumi - Ruotsi. Yhteistoimintavaliokunta ilmoittaa päättäneensä kahdesta nyrkkeilyn maaottelusta Ruotsia vastaan. Toinen suoritetaan Tukholmassa ja toinen Helsingissä ensi helmikuussa Nyrkl:eilyn SM- kilpailut. 1) Yhteist oimintavaliokunta on päättänyt järjestää Suomen nyrkkeilymestaruuskilpailut Messuhallissa. Kilpailut ovat samalla katsastuksena maaottelua varten. 2) Niinikään valiokunta on pää ~t änyt antaa maaseutuseurojen järjestettäväks i Suomen 'alokasmestaruuskilpailut Kilpailut on järjestet tävä yhteistoimintakilpailuina Nuorten liitto-ottelut SPL-TUL. ~~----~~ Liittojen yhteistyövalio}:unta on sopiraut siitä, että nuorten liitto- ottelut Jalkapalloilussa suoritetaan sunnuntaina A- ottelu, jossa pelaavat Vaasan Palloseura - Turun Pyrkivä, suoritetaan Turussa. B-ottelu, jossa vasta.vasti ovat mukana Kotkan Jäntevä ~ Kotkan Työväen Palloilijat, suoritetaan kotipaikkaotteluna Kotkassa A.rpajaiset. Kansan Pika- Arpajaiset r.y. ilmoittaa, että liiton arpajaisanomus on hyväksy~ ty ja lähettää laatimansa ar ~aja isten toir,leenpanosuunni telman käsiteltäviksi Esityslistan mukana on j aettu suunnitelmaan sisältyvä kustannusarvio sekä ehdotus seuroille jaettavista myyntipalkinnoista (lii te ~:2 1). Tp. tekee seuraavat esitykset: 1) Myyntiaika, jonka arpajaisyhdistys on merkinnyt ajaksi ~. 45, muutetaan päättyväksi ) Seurojen myyntipalkintojen jakoperusteisiin tehdään T'luutOS, jonka mu1:::aan 100 markan palkinnot poi st etaan ja tilalle asetetaan 10 kpl markan palkintoa. 3) Myyntipalkkion lisäksi, joka seuroille on 15 %, hyvjl, sy ~ täisiin ylij ~äl.1ästä jo myynnin perusteella jaettavaksi seur aavht miärät: a) korheintaan arvan myynnistä 1 mk kappaleelta, b) kor\eintaan aryan myynnistä 1:50 kappaleelta ja c) yli arvan myynnistä 2 mk kappaleelta. 4) Valitaan liiton edustajat tekejään sopimusta arpajaisyhdistyksen 'kanssa sekä toiminnan- ja tilientarkastajat.

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot