Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä, Ysiväylä osana valtakunnan tieverkkoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä, 23.3.2006. Ysiväylä osana valtakunnan tieverkkoa"

Transkriptio

1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä, Ysiväylä osana valtakunnan tieverkkoa Hyvät kuulijat, Kiitokset kutsusta saapua puhumaan tänne ysiväyläseminaariin. Jokainen meistä on jostain kotoisin, ja on aina mukavaa puhua omalle asuinalueelle tärkeästä väylästä. Ysiväylä on luonnollisesti minulle tuttu tie. Suomen on pidettävä huolta kilpailukyvystään. Meillä on luonnostaan pitkät etäisyydet monille tärkeille markkina-alueille Euroopassa ja muualla maailmassa, eivätkä etäisyydet ole vähäisiä kotimaan rajojen sisälläkään. Elintärkeiden yhteyksien kehittäminen on siis osaltaan kansainvälisestä kilpailukyvystämme huolehtimista. Mielestäni logistiikka kokonaisuutena tulee nousemaan vastaavaan asemaan kilpailukyvyn kannalta kuin osaaminen ja tuotekehitys ovat tällä hetkellä. Nostamme logistiikkateeman myös Euroopan agendalle, kun toimimme loppuvuoden EU:n puheenjohtajana. Viime aikoina on varsinkin budjetin teon yhteydessä kovasti keskusteltu liikenneväyläinvestointien riittävästä tasosta. Samalla on nostettu esiin toinenkin ongelma: rahoituksen suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys tai oikeastaan siis näiden puute. Liikenneväylien rahoitusta ministeriön toimeksiannosta pohtineen Vuorian työryhmän määräaika on juuri päättymässä ja odotan kiinnostuneena ryhmän esityksiä. On täysin selvää, että pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta on lisättävä liikennejärjestelmämme kehittämisessä. Infraministerityöryhmän mietintö oli ensimmäinen vakava yritys kehittää liikennepolitiikkaa tähän suuntaan. Kalvo 1: Väyläohjelman tilanne Oheisesta kalvosta näkyy, miten infraministerityöryhmän esitys on edistynyt. Hankkeet ovat edistyneet kelvollista tahtia. Viime elokuun budjettiriihen ratkaisut olivat siinä mielessä merkityksellisiä, että silloin päätettiin yhteensä kymmenen hankkeen aloittamisesta vuosina 2006 ja Vastaavanlaisia päätöksiä tulisi tehdä jatkossakin ja katsoa mielellään kaksi tai useampikin vuosi eteenpäin. Hyvästä kehityksestä huolimatta toteutumattomia hankkeita on vielä jäljellä. Olen tyytyväinen hallituksen infralinjauksiin kehysriihessä. Hallitus päätti viime tiistaina kehysriihessä esityksestäni, että uusia liikenneinvestointeja on tarkoitus aloittaa jo päätettyjen lisäksi vuonna Liikenneväyläpolitiikan ministerityöryhmän esitys muodostaa edelleen lähtökohdan uusia hankkeita valittaessa. Uudet investoinnit rahoitetaan mm. valtionomaisuuden myyntituloista. Investointien rahoittamista myyntituloista helpottaa hallituksen päätös, että aikaisemmin sovitun 10 %:n sijasta 20 % myyntituloista voidaan käyttää investointeihin. Tarkemmat päätökset tehdään budjettiriihessä.

2 2 Kalvo 2: Päätettyjen isojen investointien menot Toistaiseksi Vanhasen hallitus on päättänyt käynnistää 12 uutta hanketta, joiden arvo on noin 830 miljoonaan euroa. Hallituskausien keskiarvo on noin miljardi euroa. Emme ole olleet siten mitenkään tuhlailevia, päinvastoin. Hyvät kuulijat, Liikenneväylät ovat olennainen osa liikennejärjestelmäämme. Meidän kannattaa investoida teihin, rautateihin, meriväyliin ja lentokenttiin. Nämä investoinnit eivät ole kuluja, joita voisi käsitellä yhtä aikaa käyttökulujen kanssa, vaan todellisia investointeja, jotka tuovat kansantalouteen aikaa myöten rahat takaisin korkojen kanssa. Meidän kannattaa myös pitää tätä kansallisomaisuuttamme kunnossa, liikenneverkkoja ei saa päästä rapistumaan. On kuitenkin syytä muistaa, että liikennejärjestelmä ja liikennepolitiikka sisältävät myös muita asioita kuin infrastruktuurin. Liikennettä onkin katsottava kokonaisuutena, kaikki liikennemuodot ja väylät ja niiden päällä kulkevat palvelut käsittävänä järjestelmänä, jonka tavoitteena on tyydyttää kansalaisten ja elinkeinoelämän yhteystarpeet. Liikkumisen rytmi on aivan toinen kuin pari vuosikymmentä sitten, autoistuminen on muuttanut koko yhteiskuntaa ja päästötavoitteet koskettavat varmuudella jatkossa myös liikennettä. Tässä mielessä olenkin antanut liikennepoliittiselle osastollemme tehtäväksi laatia ehdotus pitkän tähtäimen liikennejärjestelmän tavoitetilasta ja siihen vaadittavasta liikennepolitiikasta ja toimenpidekokonaisuuksista. Liikenne työ on alkanut keskeisten kysymysten ja haasteiden pohdinnalla. Ensi viikolla työryhmä hakee vuorovaikutusta alueellisilla seminaareilla laatimansa ideapaperin pohjalta. Uskon, että esitykset tulevat herättämään tarpeellista keskustelua liikennepolitiikan suunnasta. Itse aion ottaa kantaa työryhmän ajatuksiin vasta sidosryhmäkeskustelujen jälkeen syksyllä. Näyttää kuitenkin selvältä, että liikennepolitiikassa on tehtävä valintoja, jotta taloudellisuuden ja kestävän kehityksen reunaehdoilla voidaan turvata yhtäältä riittävät peruspalvelut koko maassa ja toisaalta sujuvat ja turvalliset yhteydet vilkkaan kysynnän alueilla. Uusi vuoden vaihteessa voimaan tullut maantielaki tuo uuden ajatuksen liikennejärjestelmäämme: runkotiet. Vastaava termi on tulossa myös ratapuolelle lähikuukausina eduskunnan käsittelyyn tulevassa ratalaissa. Runkotiet yhdistävät pääkaupunkiseudun ja valtakunnan suurimmat kaupunkiseudut, pääkaupunkiseudun ja valtakunnan osat sekä useimmat suurista kaupunkiseuduista toisiinsa. Runkotiet palvelevat myös keskeisiä kansainvälisiä yhteyksiä. Runkotieverkko parantaa yhteyksiä Suomen pisimmillä ja toiminnallisesti tärkeimmillä suunnilla. Runkoteillä on ensisijassa palvelutaso- ja turvallisuustavoitteet, ei tiettyä teknisen standardin tavoitetta. Ratkaisut voivat vaihdella moottoriteistä ohitus- ja leveäkaistateihin tai painottua vain liittyvän tiestön ja maankäytön järjestelyihin. Nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h ja alle 80 km/h nopeusrajoitusta tarvitaan vain yhteysvälien päätepisteissä, kaupunkiseuduille sisään ajettaessa. On huomattava, että runkoverkosta tehtävä päätös ei itsessään merkitse vielä yhtään rahaa tai kehittämishanketta. Se on kuitenkin tietty viesti siitä, että väylää tullaan mainittujen tavoitteiden mukaan kehittämään. Samassa yhteydessä on myös huomattava, että runkoverkkopäätös ei merkitse sitä, etteikö sen ulkopuolelle jäävää väyläverkkoa kehitettäisi. Tähän seikkaan on liittynyt paljon huolta ja epävarmuutta. Suomi on laaja maa, emmekä voi kehittää vain joitain osia ja jättää loppuja alueita oman onnensa nojaan. Parhaillaan ollaan tekemässä vaikutusarvioita työryhmän viime kesänä tekemästä esityksestä maaliikenteen runkoverkoista. Ysitie Turusta, Tampereen ja Jyväskylän kautta Kuopioon on yksi maamme tärkeimmistä poikittaisväylistä. Se yhdistää teollistuneita maakuntia toisiinsa ja on viennin kannalta merkittävä. Ysitien

3 varrella on neljä suurta yliopistokaupunkia ja myös matkailullisesti sillä on painoarvoa. Työryhmän esityksen mukaan ysitie olisi osa runkoverkkoa Turusta Jyväskylään. Vaikka nyt ollaankin ysitieseminaarissa on hyvä reunahuomautuksena todeta, että ysitiekorridoorin rata on kokonaisuudessaan runkorataa. Runkoverkosta ei ole vielä päätöstä vaan se tehdään loppusyksystä. 3 Kalvo 3: Ysitiellä tehdyt toimenpiteet On tärkeää pitää huolta poikittaisväylien kunnosta ja laadusta. Vaikka yhteydet maakunnista pääkaupunkiseudulle ovat varmasti monesti ensi sijaisia, tarvitaan myös sujuvaa poikittaisliikennettä sisämaan keskusten välillä. Valtatie yhdeksän lähestulkoon halkaisee Suomen lounais-koillinen suunnassa. Oheisesta kalvosta näkyy, miten ysitietä on viime vuosien varrella kehitetty. Hankkeita on ollut paljon mm. Orivesi-Jämsä välin parantaminen ja Lieto-Aura leveäkaistatie joitakin mainitakseni. Ysitiellä on tehty myös paljon muitakin pienempiä toimenpiteitä mm. liittymien ja yhteysteiden osalta. Valtatien yhdeksän kehittäminen jatkuu myös tämän hallituksen aikana. Uusia kehittämishankkeita on ysitielle tulossa teemahankkeiden muodossa. Parhaillaan on aloitettu Lehmussuon eritasoliittymän rakentaminen Urjalassa ja Tarastejärven eritasoliittymä Kangasalla. Pienempi, mutta myöskin tärkeä hanke on Hankasalmella tehtävä uusi kevyenliikenteen väylä. Lisäksi tiepiirin perustienpidon investointirahoista on rahoitettu Jämsän ja Korpilahden välille rakennettava keskikaiteella varustettu ohituskaista. Näiden hankkeiden myötä paitsi sujuvuus myös liikenneturvallisuus paranee ysitiellä. Ensi viikolla, keskiviikkona Tampereella ja torstaina Kuopiossa esitellään vaikutusarvioinnin alustavia tuloksia ja kysellään alueiden kommentteja vaikutusarvioinnista. Kesän jälkeen, kun käytettävissäni on arvioinnin lopulliset tulokset tehdään päätös runkoverkkojen laajuudesta. Hyvät kuulijat, Nyt on juuri oikea aika keskustelulle ja mielipiteiden esittämiselle. Tulen seuraamaan Liikenne 2030 ja runkoväylistä käytävää, toivottavasti vilkasta keskustelua. Tämän kevään mielipiteiden vaihto tulee antamaan hyvät eväät näistä asioista tehtäville päätöksille.

4 9-TIESEMINAARI

5 Päätettyjen Väyläohjelman tilanne Valtuus Valmis Aloitusvuosi (milj. ) liik E18 Muurla - Lohja X 2. Tornion meriväylä X 3. Hakamäentie X 4. Raahen meriväylä X Tampereen länt.kehätie, 2. vaihe X Vt 20 Kuusamontie, Oulu (rah.järj X Ilmalan ratapiha X 5. Rataosa Seinäjoki - Oulu, 1. vai X 6. Vt 2 Vihti - Pori X 7. Vt 6 Lappeenranta - Imatra X 8. Vt 4 Kemin kohta ja sillat Rataosa Lahti - Luumäki X 10. Kehä I Turunväylä - Vallikallio X Keski-Pasila X 11. Rataosa Tampere - Seinäjoki Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti Vt 5 Lusi - Mikkeli Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie Vt 4 Lusi - Vaajakoski Vt 14 Savonlinnan keskusta 50

6 400 isojen investointien menot Hallituskausi 300 Milj Valmistuneet hankkeet Käynnissä olevat ja budjettiriihessä päätetyt hankkeet (v alkavat) Vanhasen hallitus on toistaiseksi päättänyt noin 830 milj. arvosta isoja investointeja (hallituskausien keskiarvo noin 1 mrd. )

7 Valtatien 9 (E63) yhteysvälin Turku Kuopio kehittäminen Merkittävimmät rakennushankkeet Rakennettu / parannettu luvuilla 1980-luvulla 1990-luvulla 2000-luvulla Moottoriliikennetie Lieto Aura v Jyväskylän sisääntulotie ja Rantaväylä vv Orivesi Muurame v.2003 Tampereen itäinen ohikulkutie v Turku Vt 9 Tampere Kuopio Jyväskylä Vt 5, 4-kaistatie v Vt 5, 4-kaistatie v Vt 3, moottoritie, Kulju- Tampere v. 1966, Iittala-Kulju v Lähde: Tierekisteri

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

Tietoja rataverkosta 31.12.2008

Tietoja rataverkosta 31.12.2008 2008 VUOSIKERTOMUS Tietoja rataverkosta 31.12.2008 Ensimmäinen rata Raideleveys Ratapituus yhteensä Kaksi- tai useampiraiteista rataa Ratapölkkyjä/km Sähköistettyä rataa Kauko-ohjattua rataa Tunneleita

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 * *

Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 * * 1 (10) EURO TULEE ONKO SUOMI VALMIS Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 Hyvät kuulijani, olen iloinen siitä, että minut on kutsuttu tänne kuntapäiville keskustelemaan kanssanne

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI

VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI 1 (6) VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI Aika: keskiviikko 26.11.2003, klo 11.45 16.00 Paikka: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran auditorio, Palkkatilanportti 1, Länsi-Pasila SEMINAARIMUISTIO SEMINAARIN

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 4. 2008 21.4.2008 1. Uutisia 2. Kuljetusala.com 3. EK:n uutisia 4. Projektit

Lisätiedot

toiveista totta Savossa rakennetaan

toiveista totta Savossa rakennetaan ia DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2011 Savossa rakennetaan toiveista totta Suururakoiden tarjouslaskenta on tiukkaa tiimityötä Ruotsin teitä mittaamassa Mauri I etsii kiskoviat Uusi liikenneministeri: Vähemmällä

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS 2 1. Toimeksianto Sain liikenneministeri Anu Vehviläiseltä 20.9.2007 seuraavan toimeksiannon: Liikenneministeri Anu

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA

MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA Eteläisen Suomen Liikennefoorumi 15.3.2004 1 Matti Saarinen Kansanedustaja, liikennejaoston puheenjohtaja MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA 1. Liikennejaoston rooli ja budjettiprosessi 2. Hallitusohjelman

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

2 2006 Paikallisliikenne T r u vallisuus puhuttaa rvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä joukkoliikennevälineissä

2 2006 Paikallisliikenne T r u vallisuus puhuttaa rvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä joukkoliikennevälineissä 2 2006 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Turvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä Paikallisliikenne 2/2006 Sisältö Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Ramboll Finland Oy Pori 2004 Kansikuva: Iso kuva: Pääliikenneverkko Porin seudulla (www.pori.fi) Pikkukuvat ylhäältä alas: Porin lentoasema (www.pori.fi), Tuulipuisto

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011

VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelman päivitys vuodeksi 2011

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi Eera Finland Oy Itämerenkatu 5 FIN-00180 Helsinki Tel +358 (0)201 588 588 Fax +358 (0)201 588 500 Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi TURVALLISUUS TURVALLISUUS LIIKENTEEN SUJUVUUS YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Suomen rautateiden kehitys

Suomen rautateiden kehitys Jose Hämäläinen Jose Lahtinen Eero Lehto Sakari Uimonen Suomen rautateiden kehitys RAPORTTEJA 22 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Raportteja 22 Helsinki 2011 Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta

Lisätiedot