KTYn puheenjohtajalta Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KTYn puheenjohtajalta... 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen... 4. Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2014... 6"

Transkriptio

1 3 2013

2 Sisältö KTYn puheenjohtajalta Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle Talousarvioesitys vuodelle Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt Kunnallistieteellisen aikakauskirjan toimihenkilöt ja toimitusneuvosto Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

3 Kiitos On aika kiittää Kunnallistieteen yhdistyksen jäseniä kuluneesta vuodesta, joka on taas mennyt nopeasti, jopa liian nopeasti. Kuitenkin tänä aikana paljon on ehtinyt tapahtua, jopa niin paljon, että kaikkeen ei ole ehtinyt tarttua. Suunnitelmia ja mielipiteitä on pitänyt seurata ja kommentoida. Aikamme olosuhteet ovat yhä monimutkaisempia, epävarmempia, ennakoimattomampia ja hallitsemattomampia. Machiavellin sanoin tällaisissa olosuhteissa ihmisten mielipiteet ovat usein erheellisiä arvosteltaessa suuria asioita. Ymmärrettävästi tällaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa ei todellakaan ole helppoa toimia ja menneisyys ja muutosten vastustaminen kultaantuvat usein houkutteleviksi vaihtoehdoiksi. Tällaisia houkutuksia on kuitenkin kyettävä torjumaan kuntien tutkimuksessa ja johtamisessa. Tutkijoilta ja kuntakentän ammattilaisilta vaaditaan rohkeutta esittää uusia näkemyksiä ja tehdä uusia avauksia henkisen umpikujan murtamiseksi. Ihmisten luontainen halu vastustaa on muunnettava haluksi kokeilla omien siipien kantavuutta. On opittava ymmärtämään, että henkinen rikkaus kumpuaa erilaisuudesta eikä vastakkainasettelusta, syytöksistä, herjauksista ja solvauksista. Ne ruokkivat vain katkeruutta ja vihaa käyttäjiään kohtaan. Mikä voisikaan olla parempi vastalääke näitä epämiellyttäviä ilmiöitä vastaan kuin tutkijoiden ja käytännön ammattilaisten keskinäinen vuorovaikutus, jonka kehittämisessä ollaan vasta alussa huolimatta vuosikymmenten työstä. Henkistä avaruutta riittää avattavaksi, ongelmia ratkottaviksi, hauraita ideoita kokeiltaviksi ja suuria haasteita tartuttaviksi. Näissä asioissa ovat yhteiset haasteemme. Näillä sanoilla kiitän yhdistyksemme jäseniä kahdesta viime vuodesta ja toivon jokaiselle hyvää joulua, uutta vuotta ja intoa työhön kunnallisen itsehallinnon puolesta. Risto Harisalo KTYn hallituksen puheenjohtaja Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

4 Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen Aika kello Paikka Café Pinnin kabinetti Pinni A-rakennus, Tampereen yliopisto, Kanslerinrinne 1, Tampere Asialista 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen 2.1 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2.2 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 2.3 Kahden ääntenlaskijan valinta 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Asialistan hyväksyminen 5 Sääntömääräisen kevätkokouksen 2013 pöytäkirja (jaetaan kokouksessa) 6 Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle Talousarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 9 Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja hänen varatoiminnantarkastajan valinta 10 Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten kutsutapa tulevana vuonna 11 Muut asiat 12 Kokouksen päättäminen Risto Harisalo Lotta-Maria Sinervo puheenjohtaja Sihteeri puh puh Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

5 Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2014 HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 1 Yleistä Kunnallistieteen yhdistys Föreningen för kommunalvetenskap ry toimii edistääkseen kunta-alaan kohdistuvaa tutkimusta sekä tutkimuksen, tieteen ja käytännön kunnalliselämän välistä yhteistoimintaa. Yhdistys toimii yhdyselimenä eri tieteiden, yhteisöjen, tutkimuslaitosten ja muiden kuntaasioista kiinnostuneiden välillä. Yhdistyksen tärkeimpiä käytännön toimintamuotoja ovat vuotuisten Kunnallistieteen päivien järjestäminen sekä Kunnallistieteellisen aikakauskirjan kustantaminen ja julkaiseminen. Näiden avulla tuetaan kunta-alaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä luodaan ja ylläpidetään yhteyksiä kunta-alalla toimiviin ja alan tutkimusta harjoittaviin tahoihin. Lisäksi yhdistys järjestää tutkijaseminaareja ja muita esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistyksen strategiana on maltillisen kasvun ja laadullisen kehittämisen strategia. Strategia tarkoittaa sitä, että jäsenmäärän kasvattamisessa ja toimintojen laajentamisessa ollaan maltillisia ja päähuomio suunnataan sen sijaan olemassa olevien toimintamuotojen laadun kehittämiseen. 2 Jäsenistö Yhdistyksessä oli yhteensä 448 jäsentä, joista oli varsinaisia jäseniä 351, opiskelijajäseniä 53, yhteisöjäseniä 40 ja kunniajäseniä 4. Jäsenyys säilyy vain jäsenmaksun maksamalla. Kunnallistieteellisen aikakauskirjan postitus lakkaa heti jäsenmaksun maksamatta jättämisestä. Jäsen poistetaan jäsenrekisteristä, mikäli kahden peräkkäisen vuoden jäsenmaksut ovat maksamatta. Jäsenhankinta suunnataan erityisesti opiskelijoihin sekä varsinaisten jäsenten ohella kuntiin ja muihin mahdollisiin yhteisöjäseniin. Vuonna 2013 yhdistyksen markkinointia tehostettiin kuntaorganisaatioihin. Markkinointia on syytä jatkaa tehostettuna myös vuonna 2014, jotta saisimme uusia yhteisöjä jäseniksi. 3 Tiedottaminen Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen tulevasta toiminnasta jäsenkirjeillä vähintään kolme kertaa vuodessa sekä tarvittaessa myös Kunnallistieteellisessä aikakauskirjassa. Jäsenpostitus hoidetaan sähköisesti. Tapahtumista tiedotetaan myös yhdistyksen kotisivuilla. Uudet kotisivut otettiin käyttöön viime vuonna. Kotisivuja päivitetään aktiivisesti. Tapahtumien lisäksi kotisivuilla esitellään myös Kunnallistieteellisen aikakauskirjan sisältöjä. Kotisivujen kautta voi edelleen liittyä yhdistyksen jäseneksi ja ilmoittautua Kunnallistieteen Päiville. Lisäksi kotisivuille laitetaan mikäli mahdollista Kunnallistieteen päivien esiintyjien ja rinnakkaissessioissa esiintyvien tiivistelmät. Kunnallistieteen yhdistyksellä on myös facebook-ryhmä. Myös facebookissa esitellään ja tiedotetaan aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta. 4 Tapahtumat Tavoitteet Kunnallistieteen yhdistyksen järjestämien tapahtumien ja tieteellisten seminaarien tavoitteena on kehittää kunta-alaan kohdistuvan tutkimuksen teoreettista ja metodista perustaa sekä edistää tutkimuksen ja käytännön tuloksellista vuorovaikutusta. Tilaisuuksien avulla edistetään tutkimustie- Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

6 don välittymistä käytäntöön ja käytännöstä nousevien tutkimustarpeiden ja osaamisen välittymistä tutkijoille. Kunnallistieteen päivät Vuonna 2014 järjestetään 43. Kunnallistieteen päivät. Päivien teemassa pyritään huomioimaan niin kansallisesti kuin paikallisesti ajankohtaiset ja tutkimuksellisesti kiinnostavat asiat. Vuoden 2014 aikana käydään keskustelua ja päätetään Kunnallistieteen päivien kehittämistarpeista. Vuosikokousseminaarit Kevät- ja syysvuosikokouksen yhteydessä järjestetään hallituksen päätöksestä edellisvuosien tapaan ajankohtaiseen teemaan liittyvä keskusteluseminaari, jonka alustajiksi kutsutaan eri alojen asiantuntijoita. Tutkijaseminaari Kunnallistieteen yhdistys järjestää kunta-alan tutkijoille ja jatko-opiskelijoille suunnatun tutkijaseminaarin keväällä Myös tutkijaseminaarien kehittämistarpeista päätetään vuoden 2014 aikana ja pyritään yhteistyöhön muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa. Muu toiminta Mahdollisuuksien mukaan yhdistys osallistuu myös muihin erilaisiin kunta-alan tilaisuuksiin ja tieteellisiin tapahtumiin. 5 Yhteydenpito ja näkyvyyden lisääminen Vuorovaikutus Yhteyksiä ylläpidetään kuntiin ja niiden edustajana toimivaan Suomen Kuntaliittoon, alan tutkimusta harjoittaviin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat jokainen omalla tahollaan myös yhdistyksen tiedonvälittäjinä ja yhteyksien ylläpitäjinä. Yhdistys on mukana kehittämässä tapoja, joilla voidaan parantaa tutkimustiedon käyttöä kunnissa. Eri yliopistoissa toimivaa yhteyshenkilöverkostoa kehitetään edelleen. Se on tärkeä sekä jäsenhankinnan ja Kunnallistieteellisen aikakauskirjan artikkelitarjonnan kannalta että yhdistyksestä ja sen toiminnasta tiedottamisessa ja koko maan kattavien yhteyksien luomisessa. Yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen kanssa vahvistetaan muun muassa järjestämällä yhteisiä tutkijatapaamisia ja seminaareja. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja luomaan suhteita myös muihin paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin organisaatioihin. Kansainväliset yhteydet Kansainvälisten yhteyksien parantamiseksi yhdistyksen tilaisuuksiin kutsutaan mukaan ulkomaalaisia tutkijoita ja muita asiantuntijoita. Kansainvälisiä yhteyksiä ylläpidetään myös Kunnallistieteellisen aikakauskirjan ulkomaisten kirjeenvaihtajien ja artikkelien kirjoittajien avulla. Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen Yhdistyksen näkyvyyttä pyritään lisäämään toiminnan markkinoinnilla ja yhteistyömuotojen kehittämisellä. Näkyvyyden lisääminen on tärkeää jäsenhankinnan kannalta. Yhdistyksen markkinoinnin kehittämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

7 6 Julkaisutoiminta Kunnallistieteellinen aikakauskirja on tärkeä kuntiin kohdistuvan tutkimuksen, siihen liittyvän keskustelun ja alan opetuksen monipuolistajana. Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2014 aikana neljänä numerona. Aikakausikirjan numerot pidetään noin satasivuisina. Lehdessä julkaistavat artikkelit käyvät läpi refereemenettelyn. Kirjoittajaksi kannustetaan sekä kotimaisten että ulkomaisten tunnettujen tutkijoiden ja alan kehittäjien lisäksi erityisesti alan nuoria tutkijoita. Aikakauskirjassa voimistetaan kuntatutkimukseen liittyvää tieteellispohjaista keskustelua. Kirjallisuusarvioita vastailmestyneestä alan kirjallisuudesta ja erityisesti uusista väitöskirjoista lisätään. Toimituksellisia menettelytapoja kehitetään edelleen tieteellistä keskustelua ja kansainvälistä seurantaa suosiviksi. Yhdistyksen kotisivujen käyttöä lehden teemojen esittelyssä ja lehden markkinoinnissa lisätään. Aikakauskirjan indeksi on sijoitettu yhdistyksen kotisivujen yhteyteen. Aikakauskirjan markkinointia kuntiin ja oppilaitoksiin lisätään sekä kotisivujen, toimituskunnan että hallituksen jäsenten yhteystyöverkostojen avulla. 7 Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous käsitellään vuoden 2014 talousarviossa ja sen perusteluissa erikseen. Edellä toimintasuunnitelmassa esitetyt asiat on otettu huomioon talousarvion määrärahoissa. Yhdistys toimii tieteellisten seurojen periaatteiden mukaisesti. Suomen Akatemia ja Suomen Kuntaliitto osallistuvat toiminnan rahoittamiseen. Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

8 Talousarvioesitys vuodelle 2014 HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE Ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi koskee yhdistyksen varsinaista toimintaa, Kunnallistieteellistä aikakauskirjaa, kunnallistieteen päiviä, tutkijaseminaaria ja yhteistyötä korkeakoulujen kanssa sekä varainhankintaa. Tulot ja menot on kohdissa merkitty peräkkäin, jolloin voidaan nähdä kunkin kohdan arvioitu tulos. Menoja on tarkistettu kustannusten ja toiminnan lisäystä tai vähennystä vastaavasti. Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta sisältää yhdistyksen hallinnosta aiheutuvat menot. Näitä ovat toimihenkilöiden (sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri) vuosipalkkiot ja mahdolliset muut maksettavat palkkiot sekä toimihenkilöiden kokousmatkojen korvaukset, joihin varataan yhteensä euroa. Tähän summaan sisältyvät myös kokousten tarjoiluihin, yleisiin toimistokuluihin (toimistotarvikkeet, pankkikulut, jäsenmaksut ym.), palvelusten ostoon kuten kirjanpitopalveluihin, yhdistyksen kotisivun ylläpitopalveluihin ja muihin menoihin kuten huomionosoituksiin liittyvät kulut. Varsinaisen toiminnan kustannukset ovat pienentyneet sen myötä kun yhdistys luopui vuonna 2013 paperisista jäsenmaksukirjeistä. Niiden painatus ja postitus olivat noin euroa. Tämä on huomioitu vuoden 2014 talousarviossa. Kunnallistieteen aikakauskirja Kunnallistieteellisen aikakauskirjan menot muodostuvat aikakauskirjan toimittamis- ja painatuskustannuksista. Neljän noin 100 sivun mittaisen aikakauskirjan painatuskustannuksiksi arvioidaan euroa. Aikakauskirjan painatuskustannukset ovat pienentyneet vuodesta 2009 lähtien. Painopaikka on kuitenkin pysynyt samana. Aikakauskirjan painatus on viimeksi kilpailutettu vuonna Kilpailutuksen uusimisesta olisi hyvä keskustella. Akatemian avustuksen saamisen edellytys on säännöllinen kilpailutus. Painosmäärää pienennettiin 900 kappaleesta 750 kappaleeseen vuonna 2012, tämä selittää osittain painatuskulujen pienenemisen. Palkkioihin on varattu euroa ja palvelujen ostoon (mm. käännös- ja postituspalvelut) euroa. Aikakauskirjan talousarviovuoden menot ovat euroa. Menojen katteeksi on merkitty jäsenmaksujen osuutta euroa. (Jäsenmaksujen osuus on yhteisöjäseniltä 27 euroa, varsinaisilta jäseniltä ja opiskelijajäseniltä 9 euroa jäsentilausta kohti). Tilausmaksuista ja irtonumeroista on aikakauskirjan tuloiksi laskettu euroa. Irtomyynnin on arvioitu tuottavan noin 240 euron verran. Aikakauskirjan kustantamista varten on anottu Suomen Tieteellisten Seurojen valtuuskunnan tukea euroa. (Vuodesta 2008 lähtien avustusta on myönnetty euroa vuodessa.) Tuloja kertyy näin ollen euroa. Kunnallistieteen päivät Kunnallistieteen päivien tuottoarvio vuonna 2014 on euroa ja menojen arvio niin ikään euroa. Nämä ovat keskimääräisiä lukuja koska talousarvion laadintahetkellä päivien pitopaikka ei ole tiedossa. Muun muassa matkakustannukset vaihtelevat suuresti kokouspaikan sijainnin mukaan luvulla Kunnallistieteen päivien tulos on välillä ollut alijäämäinen ja välillä ylijäämäinen. Vuoden 2012 tulos oli alijäämäinen yhteensä 1 368,63 euroa. Tuottoihin vaikuttavat matkakustannusten lisäksi osanottajamäärät ja luennoitsijoille korvattavat matkat sekä majoituskustannukset. Näitä on vaikea täsmällisesti arvioida. Luentopalkkioita ei pääsääntöisesti ole maksettu. Ilmoittautumis- ja osallistumismaksukäytäntöjä on edelleen tarkennettu, joten osallistumismaksuja ei jää enää niin paljon saamatta. Tutkijaseminaarit ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa Tutkijaseminaareihin ja yhteistyöhän korkeakoulujen kanssa varataan euroa. Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa yksi tutkijaseminaari ja kaksi vuosikokousten yhteydessä pidettävää ajankoh- Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

9 taisseminaaria. Tutkijaseminaariin pyritään saamaan osanottajia eri korkeakouluista. Osanottomaksua ei peritä. Määrärahasta katetaan pääasiassa seminaareihin osallistuvien matkakuluja ja mahdollisia palkkioita. Määrärahoja voidaan käyttää muuhunkin yhteistoimintaan korkeakoulujen kanssa tai muuhun kunta-alaan kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen edistämiseen. Tutkijaseminaarien menot ovat olleet viime vuosina keskimäärin euroa vuodessa. Jäsenmaksut Jäsenmaksuja korotettiin vuoden 2008 alusta. Jäsenmaksuja ehdotetaan perittäviksi vuonna 2014 seuraavasti. Tarkemmin tulot on eroteltuina liitteessä 2. Ehdotettu: vuonna 2014 (nykyinen) - yhteisöjäsenet 150 euroa (150 euroa) - varsinaiset jäsenet 30 euroa (30 euroa) - opiskelijajäsenet 15 euroa (15 euroa) - aikakauskirjan osuus 9 euroa (9 euroa) Varsinainen jäsen saa Kunnallistieteellisen aikakausikirjan yhtenä ja yhteisöjäsen kolmena kappaleena maksettuaan jäsenmaksun. Muut maksut Kunnallistieteellisen aikakauskirjan hintaa nostettiin vuodelle 2011 vuosikerran osalta 36 eurosta 40 euroon ja irtonumeron osalta 11 eurosta 12 euroon. Aikakauskirjan hintaan ei esitetä muutoksia. (tarkempi erottelu Liite 2). vuonna 2014 (nykyinen) - aikakauskirjan vuosikerta 40 euroa (40 euroa) - aikakauskirjan irtonumero 12 euroa (12 euroa) Kunnallistieteen yhdistyksen tämän hetkinen jäsenmäärä on 448 ( ) eli 41 jäsentä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Maksamattomia jäsenmaksuja on saamatta vuosilta yhteensä euroa. Maksamattomat jäsenmaksut ovat vähentyneet perinnän tehostamisen vuoksi, mutta maksamattomia jäsenmaksuja on enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Jäsenmaksuja karhutaan nykyisin kaksi kertaa ja kahden maksamattoman vuoden jälkeen henkilö poistetaan rekisteristä. (Liite 5). Yleisavustus Suomen Kuntaliitolta on anottu yhdistyksen varsinaista toimintaa varten euroa. Vuoden 2014 talousarvion loppusumma on ,00 euroa. Toimintaan käytettävät tulot ovat melko vakiintuneet, liikkumavaraa ei paljon ole, sillä toimintamenot nousevat jonkin verran joka vuosi (mm. matkat, majoitukset, tarjoilut). Näihin vaikuttavat hallituksen kokousmatkat sekä kunnallistieteen päivien pitopaikat majoitus- ja matkakustannuksineen. Kunnallistieteen aikakauskirjan tulot (ml. avustus) ja menot ovat olleet melko samankaltaiset jo useana vuotena. Tämä tarkoittaa edelleen sitä, että uusien jäsenien hankintaa ja kunnallistieteen päivien markkinointia osallistujien saamiseksi on tehostettava. Avustusten saaminen niin toimintamenoihin kuin aikakauskirjan menoihin näyttävät pysähtyneen samalle tasolle jo usean vuoden ajan. Kuntaliiton Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

10 avustus on vakiintunut noin tasolle. Tieteellisten Seurain Valtuuskunta on myöntänyt avustusta Kunnallistieteen aikakauskirjalle vuosittain Avustusta anottiin vuodelle 2014 yhteensä Todennäköistä on, että saatavan avustuksen määrä pysyy samana kuin aikaisemmin. Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

11 Tämän talousarvioperustelun liitteenä ovat: 1. Talousarvioyhdistelmä vuodelle Talousarvioesitys vuodelle KTY:n menot ja tulot taulukko vuosina Katsaus Kunnallistieteen aikakauskirjan myyntiin v Jäsentilanne vuosina , arvio v Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

12 Liite 1. Talousarvioyhdistelmä vuodelle 2014 Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

13 Liite 2. Talousarvioesitys vuodelle 2014 Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

14 KUNNALLISTIETEEN PÄIVÄT TULO T MENO T Osanottomaksu t Ostetut palvelut (mm. -1 tilavuokra) Majoituskulu t Matkakulu t Tarjoilu t Muut kulut Palautukset 500 (osallistujille) TUTKIJASEMINAARIT JA YHTEISTYÖ KORKEAKOULUJEN KANSSA Tutkijatoiminnan kulut Tutkijatoimint a (matkakustannukset, palkkiot) VARAINHANKINT A TUOTO T MENO T Jäsenmaksu t - kannattajajäs. - vars. jäs. - opisk. jäs. jäsentilanne Poistot jäsenmaksuista (siirretty KT-aikakauskirjan tuloiksi) jäsene t jäsenmaks u yhteens ä AVUSTUKSE T Yleisavustukset (Kuntaliitto) Valtionavut (KTA) anottu v.2014 anottu v YHT. ylijääm ä / alijääm ä 0 Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

15 Liite 3. KTY:n menot ja tulot taulukko vuosina Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

16 Liite 4. Katsaus Kunnallistieteen aikakauskirjan myyntiin v Liite 5. Jäsentilanne vuosina , arvio v Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

17 Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2013 KUNNALLISTIETEEN YHDISTYKSEN HALLITUS 2013: Jäsenet: Harisalo Risto Kettunen Pekka Nyholm Inga Rannisto Pasi-Heikki Sandberg Siv Stenvall Jari Vakkala Hanna Varajäsenet: Haveri Arto Kallio Olavi Laitinen Ilpo Raisio Harri Sihvonen Maarit Vesikkala Ari Taavitsainen Hannu professori, Tampereen yliopisto professori, Jyväskylän yliopisto neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö dosentti, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto tutkija, Åbo Akademi professori, Lapin yliopisto yliopisto-opettaja, Lapin yliopisto professori, Tampereen yliopisto dosentti, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto tutkimusjohtaja, Helsingin kaupunki tutkijatohtori, Vaasan yliopisto kehittämispäällikkö, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri asuntotoimen päällikkö, Keravan kaupunki Freelance-toimittaja Suomen Kuntaliiton nimeämät jäsenet: Kaija Majoinen dosentti, kehitysjohtaja Marianne Pekola-Sjöblom tutkimuspäällikkö Suomen Kuntaliiton nimeämät varajäsenet: Kauko Aronen kaupunkitutkimuspäällikkö Sini Sallinen projektipäällikkö, HT KUNNALLISTIETEEN YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 2013: Puheenjohtaja: Risto Harisalo Sihteeri: Sinervo Lotta-Maria emeritusprofessori puh sähköposti: yliopistonlehtori, HT Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto puh sähköposti: Jäsensihteeri: Palmu Päivi Rahastonhoitaja: Piipponen Sirkka-Liisa sihteeri Suomen Kuntaliitto, Toinen linja 14, Helsinki puh. (09) sähköposti: tilastotutkija Suomen Kuntaliitto, Toinen linja 14, Helsinki puh. (09) sähköposti: Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

18 Kunnallistieteellisen aikakauskirjan toimihenkilöt ja toimitusneuvosto 2013 KUNNALLISTIETEELLISEN AIKAKAUSKIRJAN TOIMIHENKILÖT 2012: Päätoimittaja: Vakkuri Jarmo Toimitussihteeri: Saastamoinen Sari professori Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto puh. (03) sähköposti: hallintopäällikkö Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto puh sähköposti: KUNNALLISTIETEELLISEN AIKAKAUSKIRJAN TOIMITUSNEUVOSTO 2012: Aarrevaara Timo Haveri Arto Heuru Kauko Kangas Anita Meklin Pentti Mäkinen Eija Niiranen Vuokko Nikkilä Juhani Oulasvirta Lasse tutkimusjohtaja Heine, Helsingin yliopisto puh. (09) sähköposti: professori Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto puh. (03) tai sähköposti: HT sähköposti: professori Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, PL 35, Jyväskylän yliopisto puh. (014) sähköposti: emeritusprofessori sähköposti: professori Julkisoikeuden oppiaine, Vaasan yliopisto, PL 700, Vaasa puh. (06) sähköposti: professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, PL 1627, Kuopio puh. (017) sähköposti: emeritusprofessori sähköposti: professori Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

19 puh. (03) sähköposti: Rannisto Pasi-Heikki Ryynänen Aimo Stenvall Jari Syväjärvi Antti tutkimusjohtaja, dosentti Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja kehittämiskeskus Synergos, Palveluinnovaatiokeskus (TamSI), Tampereen yliopisto, puh sähköposti: emeritusprofessori sähköposti: professori Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto puh sähköposti: professori Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto, PL 122, Rovaniemi puh. (016) sähköposti: Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4 Kevätseminaari 22.3.2013.. 10 Kunnallistieteellisen yhdistyksen hallitus

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4 1 2015 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4 Kunnallistieteellisen yhdistyksen hallitus 2015....... 11 Kunnallistieteellisen

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4 1 2014 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4 Kansainvälinen kuntatutkijan seminaari... 10 Kunnallistieteellisen

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. 42. Kunnallistieteen päivät 10.-11.10.2013... 3. Osallistuminen ja majoitus Kunnallistieteen päivillä..

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. 42. Kunnallistieteen päivät 10.-11.10.2013... 3. Osallistuminen ja majoitus Kunnallistieteen päivillä.. 2 2013 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 42. Kunnallistieteen päivät 10.-11.10.2013... 3 Osallistuminen ja majoitus Kunnallistieteen päivillä.. 5 Kunnallistieteellisen yhdistyksen hallitus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Toimintakertomus ja tasekirja 2014 1 Sisältö 1 YLEISET TILAISUUDET...3 1.1 Kunnallistieteen päivät......3 1.2 Kuntatutkijan seminaari...... 5 1.3 Syysseminaari......... 5 2 KOKOUKSET.....5

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. 43. Kunnallistieteen päivät 25. 26.9.2014 Kuopio.. 3

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. 43. Kunnallistieteen päivät 25. 26.9.2014 Kuopio.. 3 2 2014 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 43. Kunnallistieteen päivät 25. 26.9.2014 Kuopio.. 3 Osallistuminen ja majoittuminen Kunnallistieteen päivillä.. 5 Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4)

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista

Lisätiedot

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 15.00 alkaen. Kokouspaikkana on Tieteiden Talo Helsingissä,

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Tervetuloa Suomi-Espanja Seura ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 19.3.2014 klo 18.30 alkaen Hotelli Arthuriin, osoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Kokouksen alussa esiintyy

Lisätiedot

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Mila 5/ 2008 Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf The Finnish Association

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2010. Seuran yhteystiedot 1

JÄSENTIEDOTE 2010. Seuran yhteystiedot 1 JÄSENTIEDOTE 2010 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Jäsenmaksu, seuran kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, FCES 11 - Ympäristötieteiden päivät Raumalla 2011, Ympäristö- ja terveys lehti, kansalliskomiteat

Lisätiedot

SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY

SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. VARSINAINEN TOIMINTA Vuonna 2015 yhdistyksen toiminnassa tulevat keskeisiä olemaan Haava-lehti, koulutus-, ja kehittämistoiminta, kansainvälinen

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Liite 2 1 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä maaseudun kehittämistyötä. Vuoden 2003 tavoitteet

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot