Viestintäkäytännöt 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäkäytännöt 2006"

Transkriptio

1 Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry Viestintäkäytännöt 2006 Tiedotus on yhdistystoiminnan kulmakivi, ja se pyritään Tysyssä hoitamaan mahdollisimman hyvin. Viestinnässä on aina parantamisen varaa, liian hyvin sitä ei voi hoitaa. Aktiivisella ja asiallisella viestinnällä pyritään saamaan yhdistyksen jäsenmäärä kasvuun. Yhdistyksen viestintä jakautuu käytettyjen kanavien mukaan kahtia: yhdistyksen omien kanavien kautta tapahtuvaan viestintään, ja muita kanavia käyttäen tapahtuvaan viestintään. Yhdistyksen omia kanavia ovat jäsenkirje ja lehti, sähköinen tiedotuslista, internet-sivut ja vuosikokoukset. Muita kanavia ovat lehdet, radiot, sähköpostilistat ja henkilökohtaiset kontaktit. Omia kanavia käyttäen viestintä kohdennetaan lähinnä yhdistyksen jäsenille. Muita kanavia käyttäen pyritään tavoittamaan laajempi yleisö. Jäsenhankintamielessä on erityisesti panostettava muita kuin yhdistyksen omia kanavia tapahtuvaan viestintään. Päävastuu yhdistyksen viestinnästä on viime vuosina ollut puheenjohtajalla. Puheenjohtajan muiden tehtävien lisäksi yhdistyksen koko viestintä on iso kakku hoidettavaksi. Vuonna 2006 ehdotetaan viestintävastaavan valitsemista siten, että puheenjohtaja toimii entiseen tapaan lehden ja jäsenkirjeen päätoimittajana ja vastaa yhdistyksen omia kanavia käyttäen tapahtuvasta viestinnästä. Viestintävastaava ottaa hoitaakseen muita kanavia käyttäen tapahtuvan viestinnän. Tiedotuksesta voidaan sopia myös, että kunkin tilaisuuden vastuullinen järjestäjä hoitaa myös tiedottamisen. Tiedotusvastaavia voisi olla kolmekin: päätoimittaja, tiedotteiden ja ilmoitusten huolehtija ja sähköisestä viestinnästä vastaava. Yhdistyksen viestintä on perinteisesti ollut yksisuuntaista tiedottamista. Vuorovaikutteisuutta ja kaksisuuntaisuutta pyritään lisäämään ja sitä kautta saamaan uusia toimijoita yhdistykselle. Tämä voi tapahtua mm. erilaisin kyselyin ja työryhmiä perustamalla. Lehti ja jäsenkirje Jäsenille tiedotetaan toiminnasta kaksi kertaa vuodessa postitettavalla jäsenkirjeellä sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Tampereen seudun luonto -lehdessä. Lehteä jaetaan yhdistyksen jäsenten lisäksi mm. kirjastoihin, tamperelaisille päättäjille ja muille sidosryhmille. Lehteä ja jäsenkirjettä pyritään kehittämään niin sisällöllisesti kuin ulkoasultaan. Tampereen seudun luonto lehti on jäseniä yhdistävä tiedotuskanava, jonka toimituksesta vastaa yhdistyksen hallitus. Tarvittaessa lehdelle voidaan perustaa erillinen toimituskunta ja kutsua kirjoittajia lehteen yhdistyksen ulkopuolelta. Lehti toimii julkaisukanavana jäsenten kirjoituksille, mielipiteille, kuville, piirroksille jne. Kannustetaan jäseniä säännöllisesti osallistumaan lehden tekoon. Jäsenkirjeen korvaamista jäsenlehdellä siten että lehti ilmestyisi neljä kertaa vuodessa selvitetään. Neljästi vuodessa ilmestyvän yhdistyslehden painatus olisi arvonlisäverosta vapaata. Lehden toimitustyö jakautuisi tällöin tasaisemmin ympäri vuoden ja lehdessä olisi ajankohtaisempaa aineistoa. Neljästi vuodessa ilmestyvä lehti voisi olla 12-sivuinen. Lehti on aikaisemmin ilmestynyt neljä kertaa vuodessa, mutta kaksi lehdistä korvattiin joitakin vuosia sitten jäsenkirjeellä, kun materiaalia ei tuntunut olevan. Viime vuosina toimitustyöhön on taas panostettu, joten lehti voisi jälleen ilmestyä neljä kertaa vuodessa. Sähköpostilistat

2 Yhdistykselle on perustettu sähköinen tiedotuslista hallituksen ja jäsenten väliseen yhteydenpitoon ja toinen sähköpostilista hallituksen sisäiseen yhteydenpitoon. Hallituksen sähköpostilista toimii hallituksen jäsenten välisenä keskustelukanavana ja on vilkkaassa käytössä. Tiedotuslista on ollut toistaiseksi lähinnä puheenjohtajan käytössä ja listalle on postitettu tietoa paitsi Tysyn tapahtumista, myös muiden yhdistysten toiminnasta ja Tampereen kaupungin ympäristöasioista. Saatu vähäinen palaute on ollut myönteistä, joku on pitänyt viestien määrää liian suurena. Postitetaan jatkossa listalle säännönmukaisesti hallituksen kokousten esityslistat sekä jätetyt lausunnot. Myös toimintasuunnitelmat ja kertomukset, periaateohjelmat ja muut yhdistyksen asiakirjat postitetaan tiedotuslistalle. Tiedotuslista ei kuitenkaan korvaa perinteisiä viestimiä, eli jäsenlehteä ja kirjettä. Tiedotuslistalla on mahdollista myös käydä keskustelua. Jatkossa tunnustellaan kysyntää maankäyttö- ja kaavoitustyöryhmän perustamiselle, ja luodaan työryhmälle tarvittaessa oma sähköpostilista. Nettisivut Paikallisyhdistysten tiedotteille tarkoitettua internet-sivua Suomen luonnonsuojeluliiton palvelimella hyödynnetään tiedotuksessa. Yhdistyksen internet-sivua luonnonsuojeluliiton palvelimella päivitetään liiton ja yhdistyksen resurssien mukaan. Tysy kehittää sähköistä viestintäänsä vähintään luonnonsuojeluliiton sähköisen viestinnän kehityksen tahdissa. Nettisivujen päivityksessä on ollut ongelmia johtuen liiton resurssipulasta. Kiireesti korjattava asia yhdistyksen viestinnässä on nettisivujen saaminen toimiviksi. Mikäli liiton kautta ei ole mahdollista saada oikeuksia päivittää nettisivuja itse yhdistyksen voimin, harkitaan nettisivujen siirtämistä jollekin muulle, mahdollisesti maksulliselle palvelimelle. Sivuilta löytyy tällä hetkellä aivan perustiedot, mutta sivuja voisi kehittää enemmän ajankohtaiseen suuntaan. Esityslistat ja lausunnot voisivat löytyä sivuilta, samoin tapahtumat. Sivuille olisi mukava saada myös kuvia tapahtumista. Nykyisten sivujen ulkoasu on melko pelkistetty ja raskas. Sivuille voitaisi omin voimin tai opiskelijatyönä laatia uusia kevyempi ulkoasu. Luonnonsuojelija-lehti Luonnonsuojelija on liiton jäsenlehti, jossa on varattuna palstatilaa piirien ja yhdistysten toiminnasta ilmoittamiseen. Ilmoittaminen on maksutonta. Luonnonsuojelijaa kannattaa hyödyntää aina kun aikataulut sopivat yksiin. Ilmoitukset lähetetään osoitteella Luonnonsuojelijan ilmestyminen 2006: 5.2. (aineisto 13.1.) (aineisto 8.3.) (aineisto 24.5.) 4.9. (aineisto 16.8.) (aineisto 27.9.) (aineisto ) Lehti-ilmoitukset Viralliset kokouskutsut yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin julkaistaan joko jäsenkirjeessä tai lehdessä. Tämän lisäksi voidaan julkaista lehti-ilmoituksia. Lehti-ilmoituksiin ei ole yleensä laitettu tietoja kevät- ja syyskokouksista, vaan ainoastaan niitä seuranneista yleisöluennoista. Tampereella ilmestyviä sanomalehtiä käytetään tarvittaessa ilmoituskanavina, jos esimerkiksi omien kanavien kautta ei ole tullut riittävästi retki-ilmoittautumisia. Tilaisuuksista ilmoittamiseen saadaan tukea

3 OK-opintokeskukselta, joten maksullisia ilmoituksia voisi käyttää nykyistä useammin. Ilmoituksen hinta määräytyy rivien mukaan, joten ilmoitusteksti on pidettävä mahdollisimman tiiviinä (kts. esimerkki). Käytettyjä ilmoituskanavia ovat Aamulehti, Moro, Valo ja Tamperelainen. Jos tapahtuma on esimerkiksi lauantaina, kannattanee ilmoitus laittaa lehteen jo keskiviikkona tai jo edellisellä viikolla. Seuraavassa yhteystiedot ilmoitusten jättämiseksi: Moro (maksullinen) Ilmestyy torstaisin. Menoinfot tulee olla lehdellä julkaisua edeltävänä tiistaina klo mennessä. Tamperelainen (maksullinen) Keskiviikon lehteen ilmoitusaineisto ti klo 10 mennessä, lauantain lehteen pe klo 10 mennessä. Puh Aamulehti (maksullinen) Joka päivä Tiistai-perjantai lehtiin edellisenä päivänä klo 13 mennessä, lauantai-maanantai -lehtiin viimeistään perjantaina klo 13 mennessä. Puhelimitse p jättöajat ovat pidemmät: ti-la lehtiin ark. klo ja su-ma lehtiin la klo mennessä. Aamulehti (maksuton) Minne tänään palsta joka päivä Tiedot vähintään kolme päivää ennen kirjallisena Toimitus valitsee ja käsittelee julkaistavan aineiston. Valo (maksuton) Ilmestyy perjantaisin Menotietojen on oltava toimituksessa viimeistään kymmenen päivää ennen liitteen ilmestymistä eli edellisen viikon keskiviikkona. Toimitus valitsee ja käsittelee julkaistavan aineiston. Menotiedot voi läettää osoitteella Valo/Menot, PL 327, Tampere tai faksiin tai sähköpostiin tai ne voi viedä osoitteeseen Itäinenkatu 11. Ilmoitus Valon nettisivuille: -> Menot -> Ilmoita menosta Tori kaupunkilehti (maksuton) Ilmestyy torstaisin Lehdistötiedotteet Yhdistys voi laatia ajankohtaisista asioista lehdistötiedotteita ja kutsua toimittajia tapahtumiin. Esimerkiksi lausunnoista on vähällä vaivalla muokattavissa lehdistötiedote. Varsinkin lausunnoista, joilla voi ajatella olevan yleistä kiinnostavuutta, kannattaa tiedote tehdä. Mallitiedote liitteenä. Lausunnoista tiedottaminen tapahtuu jälkikäteen. Ennakkotiedote kannattaa laittaa medialle Tysyn järjestämistä tapahtumista ja tilaisuuksista muutamaa päivää ennen tapahtumaa.

4 Toimittajat saavat valtavat määrät tiedotteita, joten tiedotteen on oltava napakka. Tärkein asia sijoitetaan tiedotteen alkuun, ja siinä vastataan lyhyesti kysymyksiin mitä, milloin ja missä. Tiedotteeseen ei kannata laittaa laajasti taustatietoja, vaan tiedotteen loppuun laitetaan lisätietojen antajan yhteystiedot. Tiedotteelle kannattaa keksiä houkutteleva otsikko. Tiedotteen lähettäminen onnistuu näppärästi kopioimalla seuraavan osoiterimssun sähköpostin vastaanottojakenttään (osa tiedoista saattaa olla vanhentuneita, eikä lista ole täydellinen): Jos asia on valtakunnallisestikin kiinnostava, voi tiedotteen laittaa seuraavalla osoitelistalla laajempaan jakeluun: Kun asia on tärkeää ja halutaan varmistaa viestin perillemeno, ei tiedotteen kohtaloa kannata jättää sähköpostin varaan. Toimittajille voi soittaa perään asiasta, niin he saattavatkin kiinnostua: Puh Tamperelainen Puh Demari Puh Hervannan Sanomat Puh Radio 957 Puh Radio Moreeni Puh Radio Plus Puh Yleisradio/Tampereen radio TV Tampere Puh STT Puh Radiouutiset Puh TV-uutiset Puh MTV 3 Puh Ilta-Sanomat Puh

5 City -lehti Puh Muu viestintä Tysyn hallitus osallistuu ajankohtaisista ympäristö- ja luontoasioista käytävään keskusteluun mm. Aamulehdessä. Lausuntoina voidaan pitää myös yhdistyksen nimissä lähetettyjä mielipidekirjoituksia lehdissä. Tällöin kirjoitus hyväksytään yhdessä ennen sen lähettämistä. Omia mielipiteitä ei saa esittää yhdistyksen nimissä muiden hyväksymättä. Jatkuvasti mielipidesivuilla ei kannata räksyttää, vaikka verenpaine lehteä lukiessa päivittäin kohoaisikin. Valitaan vaikutettavat asiat harkiten ja tehdään mielipidekirjoitustenkin laatimisessa yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Yhdistyksen viestintää pyritään kehittämään jäsenistön, yhteistyötahojen ja muiden merkittävien toimijoiden kanssa. Virkamiesten kanssa pyritään olemaan yhteydessä muutenkin kuin lausuntoja laatimalla. Hallituksen jäsenet voisivat ehtiessään käydä ex tempore tervehtimässä virkamiehiä. Kun ollaan jo hiukan tuttuja, on yhteydenpito muutenkin mutkattomampaa. Virkamiehiä ja päättäjiä voidaan kutsua Tysyn tilaisuuksiin, yleisöksi ja keskustelemaan. Etenkin vihreiden poliitikkojen kanssa Tysyllä on samansuuntaisia tavoitteita, minkä vuoksi heille kannattaisi tiedottaa ahkerasti Tysyn tavoitteista ja tärkeinä pitämistä asioista. Harkinnan arvoista voisi olla myös, kannattaisiko Tysyn jotenkin koettaa puhutella Tampereen jatkuvasti kasvavaa maahanmuuttajaväestöä. Yhteistyökumppaneita voitaisi etsiä perinteisistä poikkeaviltakin tahoilta, esimerkiksi eläkeläisten yhdistyksissä olisi paljon toimijapotentiaalia. Esimerkki maksullisesta lehti-ilmoituksesta: TAMPEREEN YMPÄRISTÖNSUOJELUYHDISTYK- SEN SYYSKOKOUS pidetään lauantaina klo ympäristötietokeskus Moreeniassa, Satakunnankatu 13B (Patosilta). Kokouksessa käsitellä än sääntömääräiset asiat. Tysyn hallitus. Esimerkki maksuttomasta menovinkistä: Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys järjestää Luonnonkukkien päivän retken, kohteena Tohloppijärven länsipuolen uimarannan eteläpuoleiset alueet. Kokoontuminen klo 14 uimarannan parkkialueella, Pyydyspohjan kadun päässä. Bussi nro 13 keskustorilta. Oppaana Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen Matti Kääntönen.

6 Esimerkki mielipidekirjoituksesta: (Lehden toimitus usein muokkaa mielipidekirjoituksen otsikkoa ja saattaa lyhentää kirjoitusta. Tämä on vain hammasta purren hyväksyttävä, oli otsikko kuinka typerä tahansa.) Metsäsuunnitteluun voitava osallistua Kiitämme metsäsuunnittelija Anne Tuomista osallistumisesta Kaupin metsien hakkuista käytävään keskusteluun juhannusaaton Aamulehdessä. Suoraselkäisyyttä osoittaa, että Tuominen myönsi hakkuiden epäonnistuneen puunkorjuun osalta siinä, että metsäkone jätti alueelle pahoja painaumia. Kirjoituksen tarkoituksena oli antaa lisätietoa hakkuiden taustasta ja tarkoituksesta, mutta olennaisiin kysymyksiin se ei vastannut. Kaupungin metsäosaston teknokraattisesta asenteesta kielii Tuomisen kirjoituksessa esiintyvä metsänhoitoslangi. Uudistushakkuut, ylispuu- ja suojuspuuhakkuut eivät termeinä välttämättä avaudu tavalliselle tallaajalle, ja näin pidetään kansalaiset oivasti pimennossa kaupungin metsäsuunnitelmista. Anne Tuominen ilmoitti kirjoituksessaan Kaupin hakkuiden saaneen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan. Kansalaisilla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa metsäsuunnitelmiin niitä laadittaessa eikä maisemalupavaiheessa. Vähäisiksi tulkittavat maisematyöluvat hyväksytään virkamiespäätöksin, joista voivat valittaa vain asianosaiset 14 vrk ajan. Vain harvat maisematyöluvat päätyvät ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsittelyyn. Kaupin hakkuille maisematyölupa oli saatu jo vuonna 2001, mutta kun töitä ei oltu ehditty luvan 3 vuoden voimassaoloaikana tehdä, haettiin jatkoa virkamiespäätöksellä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää maisematyöluvat, joissa on kyse arvoympäristöön kohdistuvasta olennaisesta toimenpiteestä. Tampereella Kaupin hakkuut kuitenkin tulkittiin vähäisiksi. Virkamiespäätössysteemi ei anna kansalaisille eikä järjestöille vaikutusmahdollisuutta - kukaan ei voi kytätä viikoittain ilmoitustauluja tai soitella teknisille sihteereille. Kaupungilla on velvollisuus tiedottaa tilanteiden muuttuessa. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ovat koettaneet vaikuttaa kaupungin metsäsuunnitteluun ainakin vuodesta Neuvotteluja ei ole saatu aikaan, yhdistyksille ei ole myönnetty lausumisoikeutta eikä suojeluesityksiin ole yleensä saatu vastauksia. Metsäsuunnitelmat on laitettava uusiksi kunnollisella osallistavalla suunnittelulla, METSO-ohjelman suositukset ja luonnonsuojelubiologiset kriteerit sekä muut suojelu- ja virkistysnäkökohdat huomioiden. Metsäsuunnitelmat on saatettava kaavoituksen tapaan osallistumisen, vuorovaikutuksen ja muutoksenhaun piiriin. Niistä on synnyttävä päätös, josta voidaan valittaa. Toinen ratkaisu on, että kaikki virkistys- ja talousmetsien käsittelytoimet, joissa ympäristöä muokataan esimerkiksi enemmän kuin aarin alalta, käsitellään maisematyölupina lautakunnassa ja niistä pyydetään lausunnot myös luonnonsuojeluyhdistyksiltä. Minna Santaoja, pj Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry Aulikki Laine, pj Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry

7 Esimerkki lehdistötiedotteesta: Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry TIEDOTE LUONNONTILAINEN KAUPUNKIMETSÄ - UTOPIAAKO? Kaupunkimetsät ovat ihmisten virkistymiseksi ja iloksi. Metsätalousihanteet kuitenkin paljolti määräävät, miten kaupunkimetsiä hoidetaan. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys haluaa ylläpitää keskustelua aiheesta, ja olemme kutsuneet Helsingin yliopistosta tutkija Susanna Lehvävirran luennoimaan ympäristötietokeskus Moreeniaan lauantaina 26. marraskuuta kello Kevään ja kesän mittaan käytiin Tampereella vilkasta keskustelua niin kaupungin puistojen vanhojen lehmusten kohtalosta kuin Kaupin virkistysmetsän hakkuista. Susanna Lehvävirran väitöskirja kaupunkimetsien hoidosta tarkastettiin Helsingin yliopistossa toukokuussa. Hänen mukaansa kaupunkimetsät uusiutuvat ilman perinteisiä hoitotoimenpiteitäkin. Luennon jälkeen on aikaa keskustelulle. Luvassa on siis tuoretta tutkimustietoa, ja olemme kutsuneet kuulijoiksi myös kaupungin metsäihmisiä. Kaupunkiseudun metsät ja retkeilyalueet ovat kovassa käytössä, ja ihmisen toiminta vaikuttaa niihin monella tapaa. Susanna Lehvävirran väitöstutkimuksen mukaan puusto kuitenkin uusiutuu yhä luonnollisesti myös kaupunkimetsissä, vaikka uusiutumista uhkaa virkistyskäytön aiheuttama taimien tallautuminen. Tulosten perusteella kaupunkimetsissä voitaisiin siirtyä perinteisten metsänhoitotoimenpiteiden sijaan kunnossapitoon ja virkistyskäytön valvontaan. Tallautumisen vaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi kaatamalla puita luonnollisiksi esteiksi, jotka ohjaavat metsissä liikkumista tietyille alueille. Susanna Lehvävirta kyseenalaistaa puheet, joiden mukaan kaupunkimetsiä pitäisi säännöllisesti uudistaa erilaisin metsänhoidon toimenpitein. Lehvävirran tutkimuksen mukaan kaupunkimetsien luontainen uusiutuminen takaa niiden säilymisen tulevaisuudessakin. Lehvävirta on syntynyt Hyvinkäällä. Lapsuutensa hän asui Hämeessä ja vietti paljon aikaansa metsissä leikkien. Nykyisin hän asuu kaupungissa ja katsoo lähiluonnon kuuluvan kaupunkilaisen perusoikeuksiin. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen syyskokous pidetään ennen luentoa klo ympäristötietokeskus Moreeniassa. Kokouksessa mm. valitaan yhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja vuodelle Tervetuloa! Lisätiedot: Minna Santaoja, puheenjohtaja p

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen seudun luonto 2/2005 22. vsk Villit, vapaat kaupunkimetsät s. 8-9 Metsänkulkijan taival s. 10-11 Keuruun ekokylä s. 12 Kilpikonnia pelastamassa s. 16-17 1 Tampereen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Miten voidaan tehostaa tiedotusta?

Miten voidaan tehostaa tiedotusta? Miten voidaan tehostaa tiedotusta? jaetaan vastuuta sovitaan selkeä työnjako ja mikä on kenenkin vastuulla käytetään järjestölehteä myös tehokkaampana tiedotusväylänä esitetään asiat yksinkertaisesti ja

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin Hankeviestinnän opas Laatua EMOTR -hankkeisiin HANKE- VIESTINNÄN OPAS Laatua EMOTR -hankkeisiin Sisällysluettelo Johdanto 1. Mitä viestintä, yhteisöviestintä ja tiedotus ovat? 2. Miksi hankkeesta tiedotetaan

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Tampereen. seudun. luonto. Muutetaan yhteiskuntaa

Tampereen. seudun. luonto. Muutetaan yhteiskuntaa Tampereen 1/2007 seudun luonto 24. vsk Muutetaan yhteiskuntaa EI ILMASTOA! Tapahtumakalenteri Liito-oravista potkua luonnonsuojeluun? Pirkanmaan Perinepoliittinen Yhdistys esittäytyy Häiritseekö melu?

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 1 Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry. Toimintakertomus 2006 Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2006 pääpiirteittäin samanlaista kuin edellisinäkin vuosina. Perinteiseen tapaan yhdistys jätti lausuntoja

Lisätiedot

Aluetoiminnan käsikirja

Aluetoiminnan käsikirja Aluetoiminnan käsikirja Gospel Riders moottoripyöräkerho ry 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. IDEOITA ALUEEN TOIMINNALLE 3 1. KERHOTAPAAMISET 3 2. AJELUT 4 3. KOULUTUS 5 4. TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon

Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon Kaupunginosien kotisivutoiminta - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon Päivitetty: kesä 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Tärkeitä termejä kaupunginosasivujen ylläpidossa 3 3. Paikallisylläpitäjän

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot