TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58)"

Transkriptio

1 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58) JOHDANTO... 3 PROJEKTIHALLITUKSEN KOKOONPANO... 3 TYÖRYHMIEN KOKOONPANO... 3 Sääntötyöryhmä... 3 Taloushallintotyöryhmä... 4 Organisaatiotyöryhmä... 4 Atk-työryhmä... 5 TIIVISTELMÄ... 6 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄ... 6 TALOUSHALLINTOTYÖRYHMÄ... 6 ORGANISAATIOTYÖRYHMÄ... 7 ATK-TYÖRYHMÄ... 8 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI... 9 HALLINTO... 9 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHDISTYMINEN JÄSENMAKSU SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN ESITYS HALLINTO JÄSENMAKSU TALOUSHALLINTOTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI YLEISTÄ TALOUDELLINEN TILANNE JA OMAISUUS TOIMITILAT PALVELUSOPIMUKSET TALOUDELLISET LASKELMAT JA SOPIMUKSET Jäsenmaksun tasaus Jäsenmaksun määrä ja rakenne SOPIMUKSET Alueorganisaation kustannukset SIJOITUSTOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN KARTOITTAMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET KASSAN TOIMINNAN RAHOITUS HALLINNON KUSTANNUKSET MUUT TULOLÄHTEET JÄSENMAKSUN KOKONAISMÄÄRÄ ORGANISAATIOTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI KARTOITUS NYKYISET ORGANISAATIOT TEAM-KASSAN ORGANISAATIOMALLI ARVIOITA HAJAUTTAMISESTA ORGANISAATIOMALLI HENKILÖSTÖASIAT YHTEENVETO ATK-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TYÖRYHMÄN JATKOTYÖSKENTELYSTÄ NYKYTILA JATKOTYÖSSÄ HUOMIOON OTETTAVAA TAVOITTEET SÄHKÖISELLE PALVELULLE TEAM-KASSASSA HENKILÖSTÖRESURSSIT... 26

2 2(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI YHTEISIÄ JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET KILPAILUTUKSEN JA HANKINTALAIN HUOMIOON OTTAMINEN PROJEKTIN AIKANA AIKATAULU ATK-JÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMISELLE TOIMITILAKYSYMYKSET JA NIIDEN MAHDOLLINEN VAIKUTUS ATK-ASIOIHIN JA YHTEISTYÖ LIITTOPROJEKTIN KANSSA LIITTEET Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen tuloslaskelmat, tilinpäätös Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen tuloslaskelmat, yhteenveto tilinpäätös 2006, 2007, budjetti Taloushallintotyöryhmä: Erittely Team-kassojen henkilöstö- ja muista hallintokuluista Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen hallintokuluista toiminnonaloittain euroina Taloushallintotyöryhmä: K aavio Team-kassojen hallintokuluista toiminnonaloittain euroina yhteenveto Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen hallintokulujen suhteellisesta jakaumasta kassoittain Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen hallintokuluista maksettua etuuspäivää kohti Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen hallintokuluista euroa per jäsen Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen rahastoasteesta Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen toimitiloista Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Työttömyyskassojen jäsenmaksutasauksesta Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen etuuksista perittävästä jäsenmaksusta Organisaatiotyöryhmä: Henkilökunnan määrä kokonaisuudessaan ja tehtävittäin Organisaatiotyöryhmä: Henkilökunnan eläköityminen kasoittain, kaavio Organisaatiotyöryhmä: Tehtävänimikkeet ja työpanokset Organisaatiotyöryhmä: Asiamiesten lukumäärä ja tehtävä Organisaatiotyöryhmä: Aluetoimistot Organisaatiotyöryhmä:.Jäsenmäärät v ja 2006, kaavio Organisaatiotyöryhmä: Jäsenmäärät maakunnittain, kaavio Organisaatiotyöryhmä: Etuuksien saajien lukumäärät etuuksittain Organisaatiotyöryhmä: Ansiopäivärahan saajien määrät maakunnittain, kaavio Organisaatiotyöryhmä: TEAM-kassan aluepalvelukeskukset ja maakuntatoimistot ATK-työryhmä: TEAM-Kassakartoitus... 56

3 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 3(58) Johdanto TEAM-kassaprojektin projektihallitus on kokouksessaan käsitellyt kassaprojektin työryhmien, sääntötyöryhmän, taloushallintotyöryhmän, organisaatiotyöryhmän ja atk-työryhmän loppuraportit. Projektihallitus esittää loppuraportit edelleen työttömyyskassojen ja liittojen hallintojen käsiteltäväksi. TEAM-kassan organisaatiota koskevilta osin projektihallitus tekee työttömyyskassojen ja liittojen hallinnoille työryhmän loppuraportista poikkeavan esityksen. Projektihallitus esittää, että TEAM-kassa aloittaisi toimintansa hajautetulla organisaation mallilla. Hajautettu organisaation malli tarkoittaa sulautumisvaiheessa kassojen organisaatioiden nykytilan mukaista organisaatiota. TEAM-kassaprojektia on projektihallituksen johdolla valmistellut neljä projektihallituksen nimeämää asiantuntijatyöryhmää, joita on projektin edetessä täydennetty kassojen hallintojen edustajilla. Kassaprojektin projektihallituksessa ja työryhmissä on ollut edustus kaikista kassaprojektissa mukana olevista työttömyyskassoista sekä Rautatieläisten liitosta. Työryhmät olivat sääntötyöryhmä, taloushallintotyöryhmä, organisaatiotyöryhmä ja atk-työryhmä. Projektihallituksen kokoonpano Saimanen Hannu, puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Aalto Kari, Sähköalojen työttömyyskassa Larnos Helena, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Late Birgit, Sähköalojen työttömyyskassa Meriläinen Marja-Leena, Metallityöväen työttömyyskassa Palkia Minna, Rautatieläisten liitto Rinne Merja, Kemian työttömyyskassa Skytten Tarja, Viestintäalan työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Vierimaa Juha, Metallityöväen työttömyyskassa Honkanen Sari, sihteeri, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Työryhmien kokoonpano Sääntötyöryhmä Saimanen Hannu, puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Honkanen Sari, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Late Birgit, Sähköalojen työttömyyskassa

4 4(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Nyberg Niclas, Metallityöväen työttömyyskassa Rinne Merja, Kemian työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Vierimaa Juha, Metallityöväen työttömyyskassa Palkia Minna, sihteeri, Rautatieläisten liitto Huhtaniska Markku, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa Kiema Jarmo, hallinnon edustaja, Metallityöväen työttömyyskassa Koskinen Hannu, hallinnon edustaja, Viestintäalan työttömyyskassa Nyman Tor-Erik, hallinnon edustaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Rintala Pirjo, hallinnon edustaja, Kemian työttömyyskassa Taloushallintotyöryhmä Aalto Kari, puheenjohtaja, Sähköalojen työttömyyskassa Laurio Aino, Metallityöväen työttömyyskassa Meriläinen Marja-Leena, Metallityöväen työttömyyskassa Saimanen Hannu, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Skytten Tarja, Viestintäalan työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa West Päivi, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Andersson Johanna, sihteeri, Sähköalojen työttömyyskassa Grönmark Juha, hallinnon edustaja, Kemian työttömyyskassa Huusko Risto, hallinnon edustaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Liukkonen Ari, hallinnon edustaja, Viestintäalan työttömyyskassa Rainio Mika, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa Riima Raimo, hallinnon edustaja, Metallityöväen työttömyyskassa Sinkkonen Ahti, hallinnon edustaja, Rautatieläisten liitto Organisaatiotyöryhmä Meriläinen Marja-Leena, puheenjohtaja, Metallityöväen työttömyyskassa Aalto Kari, Sähköalojen työttömyyskassa Juvonen Hanna, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Larnos Helena, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Late Birgit, Sähköalojen työttömyyskassa Skytten Tarja, Viestintäalan työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Niskanen Irene, sihteeri, Metallityöväen työttömyyskassa Välimäki Maritta, sihteeri, Metallityöväen työttömyyskassa Hämäläinen Hannu, hallinnon edustaja, Rautatieläisten liitto Hirvonen Reijo, hallinnon edustaja, Metallityöväen työttömyyskassa Järvinen Eino, hallinnon edustaja, Kemian työttömyyskassa Pischow Jari, hallinnon edustaja, Viestintäalan työttömyyskassa Puottula Kaija, hallinnon edustaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Ruusunen Aimo, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa

5 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 5(58) Atk-työryhmä Turunen Arto, puheenjohtaja, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Genral-Wikstedt Marja, Kemian liitto Hoivala Anne, Sähköalojen työttömyyskassa Iso-Järvenpää Eila, Sähköalojen työttömyyskassa Kalteva Anu, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Kivihaka Jani, Metallityöväen työttömyyskassa Nyberg Niclas, Metallityöväen työttömyyskassa Palkia Minna, Rautatieläisten liitto Rinne Merja, Kemian työttömyyskassa Larnos Helena, sihteeri, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Airas Timo, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa Räsänen Jarmo, hallinnon edustaja, Rautatieläisten liitto

6 6(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Tiivistelmä Sääntötyöryhmä Team -kassaprojektin sääntötyöryhmä on kartoittanut väliraporttiinsa työttömyyskassojen nykyiset hallintomallit ja jäsenmaksutiedot. Sääntötyöryhmä arvioi väliraportissa prosenttipohjaisen ja euromääräisen jäsenmaksutavan etuja ja haittoja. Hallintomalliasiassa arvioitiin kassalain mahdollistamien vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Tämän jälkeen pidetyssä Kiljavan seminaarissa väliraportissa avoimiksi jääneisiin asioihin saatiin tarkennus. Sääntötyöryhmä esittää väliraportin ja tarkennusten perusteella, että Team kassassa on kolmiportainen hallinto ja että jäsenmaksu on prosenttiperusteinen eikä työttömyysetuuksista peritä jäsenmaksua. Työryhmä toteaa, että varsinainen sääntöluonnos kirjoitetaan syksyllä Taloushallintotyöryhmä Työryhmä on selvittänyt projektissa mukana olevien TEAM-kassojen (Kemian, Metallityöväen, Puu- ja erityisalojen, Sähköalojen ja Viestintäalan työttömyyskassat) talous- toimitila- ja palvelusopimustilannetta. Perustietoina ovat olleet vuosien 2006 ja 2007 tilinpäätösten sekä vuodelle 2008 tehtyjen talousarvioiden ja jäsenmaksuesitysten tiedot. Erittelyt on laadittu kassakohtaisesti ja oletetun TEAM-kassan koosteena. Etuuksista kassoille aiheutuvien korvauskulujen rahoitus ei ole riippuvainen kassan organisoinnista eikä siitä niin muodoin synergiaetuja muodostu. Kassan organisointi ja siis myös tulevan TEAM- kassan rakenteet ja järjestelyt vaikuttavat hallintokuluihin, joiden osuus bruttomääräisesti on noin 83,2 prosenttia korvauskuluvastuista. Näihin kuluihin on synergiaetuja löydettävissä. Käytännön synergiahyödyt siirtynevät 2010-luvulle. Tarkastelussa hallintokulut kokonaisuudessaan joko omana työnä tai palvelusopimuksen kautta tai kolmannen osapuolen suorittamina on jaettu seuraaviin lohkoihin: etuuskäsittely (ydintoiminto) hallinto talous tukipalvelut atk jäsenrekisteri tiedotus tilakulut

7 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 7(58) Kassan toiminnan rahoitus ja niin muodoin jäsenmaksu on keskeisesti riippuvainen korvauskuluista eli kulloisestakin työllisyystilanteesta. Jäsenmaksuista annettujen ohjeiden ja laskentakaavojen mukaan jäsenmaksuun vaikuttavat lisäksi paitsi hallintokulujen määrä myös jäsenmaksun tasaus, kassan muut tuotot (sijoitus- ja rahoitustoiminta), tasoitusrahastoaste ja jäsenmaksun perintäperuste. Perintäperusteen osalta työttömyyskassan etuuksista ei esitetä perittäväksi jäsenmaksua. Summatuksi jäsenmaksuksi on laskettu vuonna 2008 TEAM- kassalle noin 0,34 prosenttia palkasta ilman mahdollisten synergiahyötyjen arviota olettaen ettei etuuksista peritä jäsenmaksua. Ylimenovaiheessa voidaan lyhytaikaisesti jäsenmaksu pitää lievästi alimitoitettuna tasoitusrahaston avulla ottaen kuitenkin huomioon kulloinenkin työllisyystilanne. Jäsenmaksun määrää on tarkasteltava pääsääntöisesti liittomaksukokonaisuuden kautta eikä tämä saisi ylimenovaiheessakaan ylittää minkään TEAM- liiton itsenäistä liittomaksua siinä työllisyys- ja suhdannetilanteessa, johon aidot TEAM:n jäsenmaksulaskelmat aikanaan perustuvat. TEAM-kokonaisprojektissa kaavailtu 0,30 prosentin jäsenmaksukanta työttömyyskassalle on haasteellinen. Organisaatiotyöryhmä TEAM-kassaprojektin organisaatiotyöryhmä aloitti työn ja päätti kerätä TEAM-kassojen tiedot kartoitusta varten Vakuutusvalvontaviraston ja kassojen omista tilastoista. Kartoitukseen koottiin nykyiset organisaatiorakenteet, mm. vastuualueet, työnkulut ja työnjaot, henkilökunnan ikäjakaumat ja eläköitymiset sekä jäsenten, maksettujen etuuksien, päätösten, takaisinperintöjen ja tutkintapyyntöjen lukumäärät. Kaikkien viiden kassan henkilöstön määrä oli yhteensä 114. Metallin kassalla on keskustoimiston lisäksi ansiopäivärahan maksatus ja asiakaspalvelu hajautettu yhteentoista aluetoimistoon, muilla neljällä kassalla kaikki toiminta on keskitetty keskustoimistoon. Kaikilla kassoilla on ostopalveluna liitoilta mm. jäsenrekisterin hoito. Työryhmä on tehnyt TEAM-kassalle organisaatiomallin. Kassan keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. Keskustoimistossa on kaikki kassan toiminnot. Sulautumisvaiheessa alueilla käsitellään ja maksetaan ansiopäivärahaa ja hoidetaan jäsenasioita viidessä aluepalvelukeskuksessa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Turku, Vaasa ja Oulu. Muista poiketen Tampereella käsitellään ja maksetaan kaikkia kassan maksamia etuuksia ja hoidetaan jäsenasioita nykyisen Sähköalojen kassan mallin mukaisesti. Lisäksi kuudessa maakuntatoimistossa, jotka sijaitsevat Kotkassa, Lahdessa (Metallin nykyiset Hämeenlinnan toimistossa olevat kassapalvelut voidaan siirtää Lahteen), Porissa, Jyväskylässä, Varkaudessa ja Torniossa on ansiopäivärahan käsittely ja maksatus sekä jäsenasioiden hoito. Työryhmä ei ollut yksimielinen hajauttamisen laajuudesta. Metallin, Puu- ja erityisalojen ja Sähköalojen työttömyyskassojen kanta on, että kassapalvelut

8 8(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI hajautetaan kaikkiin kuuteen aluepalvelukseen sekä kuuteen maakuntatoimistoon. Viestintäalan kassa ulottaisi mahdollisen hajauttamisen pelkästään aluepalvelukeskuksiin. Kemian kassan kanta on, että kassa toimii keskitetyn mallin mukaisesti ainoastaan keskustoimistossa. Laajemman hajauttamisen kannalla olevien työryhmän jäsenten mukaan sulautumisvaiheen jälkeen hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi kaikissa kuudessa aluepalvelukeskuksessa pitäisi käsitellä ja maksaa kaikkia kassan maksamia etuuksia ja hoitaa jäsenasioita. Kuudessa maakuntatoimistossa olisi kassapalvelut ja niissä käsiteltäisiin ansiopäivärahaa ja jäsenasioita. Muissa maakuntatoimistoissa olisi liitolta ostetut kassa-asioiden neuvontapalvelut. Henkilöstön määrä pidetään organisaatiomallissa suunnilleen samana kuin kaikkien kassojen henkilöstön yhteismäärä on sulautumisvaiheessa, koska selvitysmiehen raportin mukaan henkilökunta siirtyisi ns. vanhoina työntekijöinä uuden organisaation palvelukseen. Uuden organisaation vaatimat henkilöstön siirrot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Henkilöstön määrään vaikuttaa mm. mikä on työllisyystilanne vuonna Hallituksen sosiaaliturvakomitean (Sata -komitea) työ perusturvan uudistamisesta, ansioturvan ja erityisesti työttömyysturvan kehittämisestä saattaa vaikuttaa myös työttömyyskassan toimintaan. Työryhmän esityksen mukaan TEAM-kassa toimii mahdollisimman itsenäisesti eikä ostopalveluna hankita muuta kuin välttämättömät toiminnot. Jos kassa tulee toimimaan liiton kanssa samoissa tiloissa, sekä keskustoimistossa että aluetoimistoissa, se mahdollistaa tarpeelliseksi katsottavat ostopalvelut liitolta. Sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään ja lisätään. TEAM-kassan synergiahyödyt tulevat näkymään vasta myöhemmin 2010-luvulla. ATK-työryhmä Työryhmä kartoitti atk-järjestelmien nykytilan keräämällä TEAM-kassaprojektissa mukana olevista kassoista tiedot käytössä olevista laitteista, ohjelmista ja järjestelmistä sekä niitä koskevista sopimuksista. Järjestelmien täytyy olla mahdollisimman hyvin jäsenistöä palvelevia ja etusija on annettava järjestelmille, joissa sähköisen palvelun vaatimukset toteutuvat mahdollisimman hyvin. Sähköisiä palveluita on lisättävä ja käytettävä kehityksen suomat mahdollisuudet hyväksi ja lisäksi pysyttävä koko ajan kehityksessä mukana. TEAM-kassan atk-järjestelmien valinnassa on otettava huomioon ainakin järjestelmän valintahetken tekninen taso, toimittajan resurssit järjestelmän kehitykseen sekä alustan ja ohjelmistojen nykyaikaisuus, jotta jatkokehittäminen lähtisi parhaasta mahdollisesta tilanteesta. Erityisesti aikataulusyyt puoltavat sitä, että kunkin järjestelmän valinta tehdään valintahetkellä TEAM-kassoissa käytössä olevista järjestelmistä. Hankintalaki saattaa kuitenkin asettaa rajoituksia valintamenettelyyn.

9 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 9(58) Suunniteltaessa yhteisten atk-järjestelmien käyttöönottoon liittyvää aikataulua on myös arvioitava olemassa olevien henkilöstöresurssien riittävyyttä projektin läpiviemisessä. TEAM-kassaprojektin on huomioitava hankkeen jatkoa aikatauluttaessaan työttömyyskassojen velvoitteet ja vastuut siten, että mahdolliset hankintalain vaatimat kilpailuttamisen vaikutukset voidaan ottaa huomioon ja aikataulu yhdentymisestä voidaan pitää alkuperäisen suunnitelman mukaisena. Työttömyyskassan toimintojen on jatkuttava keskeytyksettä mahdollisessa sulautumistilanteessa. Tämä asettaa vaatimuksia päätöksenteolle ja sulautumispäätöksille. Jos kassojen päättävien elinten ratkaisut sulautumisesta tehdään toukokuussa 2009 ja sulautuminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 alusta, on TEAM-kassan atk-järjestelmistä todennäköisesti tehtävä sopimuksia ja järjestelmien yhdentämistyötä ennen kaikkien kassojen varsinaisten päättävien elinten ratkaisuja. Yhteistyö liittoprojektin kanssa on tärkeää. TEAM-ammattiliitot ja työttömyyskassat ovat hoitaneet atk-hankinnat pääsääntöisesti yhteistyössä. Työttömyyskassojen ja ammattiliittojen jäsenpohjan ollessa pääosin yhteinen, on jäsenrekisterijärjestelmän järkevintä olla sama. Muidenkin toimintojen osalta on ratkaistava, mistä yhteisistä järjestelmistä saadaan vastaava synergiahyöty. Sääntötyöryhmän loppuraportti Hallinto Työttömyyskassojen nykytilanteen hallintomallit poikkeavat toisistaan. Osalla työttömyyskassoista on kolmiportainen hallintomalli ja osalla kaksiportainen hallintomalli. Osalla työttömyyskassoista on erilliset, jäävittömät hallitukset suhteessa liiton hallitukseen. Osalla hallitus on yhteinen liiton hallituksen kanssa. Työttömyyskassalaki ja työttömyyskassan mallisäännöt säätelevät hallintomallia. Kassalain mukaan kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenten kokous tai sääntöjen niin määrätessä edustajiston kokous. Edustajiston kokouksen lisäksi kassalain mukainen työttömyyskassan hallintoelin on hallitus. Hallituksen tehtävät on määritelty kassalaissa. Hallituksen minimijäsenmäärä on kassalain mukaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Hallituksen pitää myös viranomaisten vaatimuksesta olla esteetön suhteessa liiton hallitukseen. Edustajiston kokouksen ja hallituksen lisäksi työttömyyskassalla voi olla valtuuskunta (valtuusto). Valtuustolle voidaan kassalain mukaan antaa edustajiston kokoukselle kuuluvia sekä hallituksen toiminnan valvomiseen liittyviä tehtäviä.

10 10(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Työttömyyskassojen yhdistyminen Työttömyyskassojen yhdistäminen on toteutettava siten että yhden kassan säännöt muutetaan vastaamaan tulevan TEAM-kassan sääntöjä. Kun muut kassat tekevät sulautumispäätöksen tähän kassaan, niin silloin taloudet voidaan yhdistää ilman selvitysmenettelyä. Siirtymäkauden ajan kassan hallituksena on vastaanottavan kassan hallitus, jota sopimuksenmukaisesti täydennetään muiden kassojen hallituksen jäsenillä. Jäsenmaksu Kaikilla viidellä työttömyyskassalla on nykyisin prosenttiperusteinen jäsenmaksu. Kassan ja liiton jäsenmaksu peritään veronalaisista palkkatuloista. Myös työttömyyskassan maksamista etuuksista peritään kassan ja liiton jäsenmaksu, paitsi Metallityöväen työttömyyskassassa. Työttömyyskassalain mukaan jäsenmaksut on määrättävä siten, että niitä palkansaajakassassa yhdessä valtionosuuden ja työttömyysvakuutusrahaston osuuden kanssa voidaan pitää riittävinä kassan sitoumusten täyttämiseen. Jäsenmaksut vahvistaa Vakuutusvalvontavirasto kassan tekemän esityksen pohjalta. Laki ei määrittele sitä, onko jäsenmaksu euro- tai prosenttiperusteinen. Työryhmä on selvittänyt Vakuutusvalvontavirastosta, että työttömyyskassalain mukaan ei ole mahdollista se, että työttömyyskassassa olisi sekä euro- että prosenttiperusteinen jäsenmaksu. Prosenttiperusteisen jäsenmaksun etuna on se, että kukin maksaa jäsenmaksun oikeassa suhteessa tuloihinsa ja kaikesta työtulosta maksetaan jäsenmaksu, joka on kassan talouden kannalta varmin. Prosenttiperusteisen jäsenmaksun tuoma jäsenmaksun kokonaismäärä kasvaa itsestään palkkojen noustessa, ja tämä voi osaltaan vähentää jäsenmaksun korottamispaineita. Lisäksi prosenttiperusteinen jäsenmaksu on pienituloisille suhteellisesti parempi ja noudattaa vakuutusperiaatetta. Suurimmalla osalla työttömyyskassojen jäsenistä jäsenmaksu on työnantajaperinnässä ja työnantajaperintä on jäsenelle vaivattomin tapa hoitaa jäsenmaksunsa. Toisaalta prosenttiperusteisen jäsenmaksun seuranta ja laiminlyöntien seuranta on kassan kannalta hankalaa ja aikaa vievää. Lisäksi tarvittavan jäsenmaksun arviointi on monimutkaisempaa ja sisältää useita epävarmuustekijöitä. Sääntötyöryhmän esitys Hallinto Kiljavan seminaarissa ja työryhmässä käydyn keskustelun perusteella työryhmä esittää, että Team-kassalla olisi kolmiportainen hallintomalli. Hallinto muodostuu 5 vuoden välein valittavasta edustajistosta, joka valitsee valtuuston ja hallituksen. Edustajiston edustajien valinnat tehdään samassa

11 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 11(58) yhteydessä kuin Team-liiton edustajakokouksen edustajien valinnat. Kassan edustajiston kokoukseen valitaan edustajat vaalipiirien mukaan. Vaalipiirit muodostuvat asiamiespiireistä, jotka määritellään säännöissä. Työryhmä ei ottanut vielä kantaa asiamiespiirien muodostamiseen, mutta kassan asiamiespiirit voisivat olla samat kuin liiton työehtosektorit. Tavoitteena on, että kassan edustajiston vaalissa ja liiton edustajakokousvaalissa äänioikeutetut olisivat mahdollisuuksien mukaan samoja, eli jäsenpohja vaaleissa olisi sama. Kassan edustajiston vaaleissa ei voi olla äänioikeutta henkilöillä, jotka eivät ole kassan jäseniä ja toisaalta liiton edustajakokousvaalissa ei voi olla äänioikeutta henkilöillä, jotka ovat vain kassan jäseniä. Valtuustossa on jäsentä ja se ei ole sektoripohjainen. Jos valtuustossa on jäseniä, jotka ovat myös liiton valtuuston jäseniä, pitää työryhmä hyvänä että valtuuston kokoonpanokin olisi jäävitön. Tämä toteutetaan siten, että säännöissä todettu valtuuston päätösvaltaisuus määrittelee sen, kuinka moni työttömyyskassan valtuuston jäsen voi olla myös liiton valtuuston jäsen. Kassalain mukaan kassan hallituksen merkitys kassan toiminnalle on suuri. Työryhmä esittää, että hallituksen koko on 9 jäsentä, koska olennaista on muodostaa hyvin toimiva kassa-asioihin keskittynyt kassan hallitus, joka on esteetön suhteessa liiton hallitukseen. Hallituksen valinnassa on otettava huomioon hallinto- ja työttömyyskassalaissa asetetut jääviysvaatimukset, jotka edellyttävät että työttömyyskassan hallitus on erillään liiton hallituksesta. Jäsenmaksu Työryhmä esittää, että jäsenmaksuperuste on prosenttiperusteinen, koska se on oikeudenmukaisempi, käytännöllisempi ja toteuttaa paremmin vakuutusperiaatetta. Jäsenmaksu peritään ansiotuloista. Jäsenmaksusta vapautettu on esimerkiksi henkilö, jolla on työttömyysturvalain mukainen hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaoloon tai kun hän on työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa, mutta ei ole oikeutta kassan maksamaan etuuteen, eli kun kassan maksama 500 pv täynnä tai kassan edellyttämä työssäoloehto ei ole täyttynyt. Jos liiton sääntöjen mukaan saa vapaajäsenyyden työssä ollessaan, niin työttömyyskassan jäsenmaksu on kuitenkin maksettava. Myös yrittäjäjäsenmaksu on huomioitava säännöissä. Lisäksi työryhmä esittää, että jäsenmaksua ei peritä työttömyyskassan maksamista etuuksista.

12 12(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Yleistä TEAM-kassaprojektin taloushallintotyöryhmä on kokoontunut vuoden 2007 aikana neljä (4) kertaa käsittelemään projektihallituksen pitämässä kokouksessa työryhmälle annettuja tehtäviä. Joulukuussa 2007 valmistunutta väliraporttia käsiteltiin hallintojen Kiljava-seminaarissa Tuolloin myös sovittiin työn jatkamisesta loppuraporttiin kunkin kassan hallintojen edustajilla täydennettyinä. Vuoden 2008 puolella työryhmä on kokoontunut 2 kertaa, joista 1 on ollut laajennetun työryhmän kokoonpanolla. Projektihallituksen työryhmälle esittämät aihealueet/tehtävät ovat: talous- ja omaisuusasiat, toimitilat sekä palvelusopimukset. Projektin johto on myös antanut työryhmille työohjeet loppuraportin laadintaan, joissa on todettu raportin ulkoasusta ja yhtenäisestä ilmeestä. Työryhmäkohtaisena työohjeena on taloushallintotyöryhmälle kirjattu seuraavat seikat: - Taloudellisten laskelmien päivittäminen - Sijoitustoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen - Mahdollisen alueorganisaation kustannusten arvioiminen - Toimitilakysymysten ratkaiseminen yhteistyö liittoprojektin kanssa Työryhmän tietojen keruu on tapahtunut VVV:n Tilastot 2006 julkaisusta ja kassojen 2006 ja 2007 tilinpäätös- sekä 2008 budjettitiedoista ja muista tiedoista. Perustietotaulukoksi on loppuraporttiin laadittu yhteenveto vuoden 2007 tilinpäätöksistä pääryhmätasolla. Tässä yhteydessä näkyvät myös vuonna 2007 maksetut jäsenmaksun tasauksen määrät. Kaikista luvuista on muodostettu TEAMkassan teoreettiset vertailuluvut. (Liitteet 1 a ja b) Rahoitustarpeen valtaosa on korvauskuluista huolehtiminen, mikä on lakisääteinen velvollisuus. Sen suhteelliset määrät eivät ole riippuvaisia kassan koosta tai organisoinnista. Tasoitusrahaston määrä, rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotot, jäsenmaksun tuloperuste (etuuksista peritään tai ei peritä) ja jäsenmaksun tasauksen saaminen vaikuttavat jäsenmaksutasoon toimintavuositasolla. Kassan tehtävien organisointi vaikuttaa hallintokuluihin. Tämän vuoksi vuonna 2007 tilinpäätöstietojen mukaan n. 11,5 milj. euron hallintokulut on jaettu kassan päätoimintojen mukaisesti ilman jäsen- ja tarkastusmaksuja sekä poistoja. Hallintokulujen määrä oli noin 83,2 prosenttia (ed.v. 72,3 %) kassan omalla vastuulla olevista korvauskuluista n. 13,8 milj. euroa (ed.v. 15,9 milj.euroa). Toiminnot ovat olleet seuraavat: - etuuskäsittely (ydintoiminto) - hallinto - talous

13 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 13(58) - tukipalvelut - atk - jäsenrekisteri - tiedotus - tilat Kassakohtaisia eroja muodostuu eri syistä, mm. palvelusopimusten kattavuudesta, järjestelmistä, vaaleista tms. johtuen. Todetaan, että TEAM-kassojen hallintokulujen (ml. poistot, tarkastusmaksut, jäsenmaksut) omaksi kuluosuudeksi jäi vuonna 2007 keskimäärin 79,9 prosenttia (ed.v. 77,1 %) osuuden vaihdellessa 72,3 83,2 prosentin (ed.v. 73,3 81,6 %) välillä. (Liitteet 2 ja 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e) Taloudellinen tilanne ja omaisuus Kaikkien kassojen taloudellista taseasemaa kuvaava tasoitusrahastoaste ylittää vähimmäisvaatimukset keskiarvon ollessa vuoden 2007 laskelman mukaan 272 prosenttia yhteisen tasoitusrahaston ollessa yli 62 milj. euroa. Tilinpäätöstietojen 2007 mukaan kassojen yhteinen sijoitusomaisuus oli n. 36,3 milj. euroa, rahat ja pankkisaamiset n. 27,5 milj. euroa. Kassat ovat käytännössä velattomat. Vuoden 2007 ylijäämä on ollut yhteensä 4 milj. euroa.(liite 4) Toimitilat Kaikki kassat ovat alkaen liitoilta vuokratuissa tiloissa. Toimitilojen tarve määrä on henkilöstö- ja organisaatioriippuvainen. Asia selviää organisaatiotyöryhmän raportista ja palvelusopimuksista. Asiaa on pohdittava yhdessä liittoprojektin kanssa. Kassojen käytössä olevat toimitilat ovat yhteensä m 2 keskimäärin 25,2 m 2 /henkilö (Liite 5) Palvelusopimukset Palvelusopimusten purku vuonna 2006 ja osin 2007 tilinpäätöksistä ja vuoden 2008 talousarvioista kohdassa 1. todetulla tavalla helpottaa hallintoon tarvittavien varojen yhteismitallista selvitystä, joka on laadittu Excel-taulukkona.(kts. edellä liite 3 a) Taloudelliset laskelmat ja sopimukset Jäsenmaksun tasaus Jäsenmaksun tasausta suoritetaan kassalle, jonka työttömyys on oleellisesti korkeampaa kuin kassoilla keskimäärin. Tasauksen perusteet määritellään kassalaissa. Jäsenmaksun tasauksella on ollut merkittävä jäsenmaksun suuruutta hillitsevä vaikutus kaikkein pahimmasta työttömyydestä kärsiville kassoille. TEAM-kassa nykyisellä työttömyyden tasolla tulisi tasauksen piiriin sillä edellytyksellä, että tasauksen suorittamisen perusteita ei muuteta.

14 14(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Työttömyysvakuutusrahaston nimeämä työryhmä on tekemässä laajaa tasausjärjestelmän tulevaisuutta koskevaa selvitystä, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2008 aikana. Koska tasausjärjestelmän mahdollisen muutoksen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa, on tässä vaiheessa perusteltua huomioida TEAM-kassan taloudellista tilannetta selvittävissä laskelmissa tasauksen osuudeksi projektissa mukana olevien kassojen vuoden 2008 talousarvioihin laskemat tasauksen määrät. Jäsenmaksun tasausosuus TEAM-kassan osalta muodostuu päivärahapäivien keskimääräisen ylitearvon pienenemisen vuoksi suhteellisesti 5,4 prosenttiyksikköä eli n euroa pienemmäksi kuin mitä kassojen erilliset tasausmäärät olivat vuodelta 2006 jaetun 5 miljoonan euron puitteissa. (Liite 6) Jäsenmaksun määrä ja rakenne Tarvittava TEAM-kassan jäsenmaksu vuodelle 2008 kassojen budjetoimalla korvauskulu- ja hallintokuluvastuilla muodostuisi VVV:n jäsenmaksuesityksen laskukaavaan syötettynä yhdistelmänä 0,34 prosentin suuruiseksi (=tasapainotettu jäsenmaksu; euron jäsenmaksun tasauksen vaikutus tasapainotettuun jäsenmaksuun on n. 0,02 prosenttiyksikköä ja etuuksista perittävän jäsenmaksun n euron määrän vaikutus on vastaavasti n. 0,01 prosenttiyksikköä; luvut pyöristettyinä) Taloushallintotyöryhmä toteaa, että tarpeellinen jäsenmaksun määrä on kerättävä kulloinkin tehtävän jäsenmaksuesityksen mukaisesti. Ylimenovaiheen jäsenmaksutasoon mahdollisesti kohdistuvat paineet ja niiden ratkaisu on arvioitava tasoitusrahaston tason ja työttömyystilanteen pohjalta. Sopimukset Etuuksien maksatusjärjestelmiin, asianhallintaan ja palvelimiin liittyvät sopimukset käsitellään ATK-työryhmässä. Muut sopimusvelvoitteet ovat pääosin samanlaiset kaikilla kassoilla. Alueorganisaation kustannukset Työryhmän työohjeeseen on lisätty mahdollisen alueorganisaation kustannusten arvioiminen. Koska TEAM-liiton projektihallitus on ottanut palveluperiaatteesta lähtevän kannan kassan alueorganisaatioon ei taloushallintotyöryhmä ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi ryhtyä tarkemmin selvittämään vertailukustannuksia. Sijoitustoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen Työttömyyskassan sijoitustoiminnan lähtökohtina ovat enintään kohtuullisen riskin ottaminen ja toiminnan vaatiman likviditeetin turvaaminen. TEAM-kassojen

15 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 15(58) sijoitusomaisuuden määrä puoltaa nykyistä analyyttisempää sijoitusstrategiaa. Lähtökohtana tulee olla analyysi, joka ottaa huomioon työttömyyskassan tavoitteet ja rajoitteet sekä talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden. Tällöin on tarkasteltava tasoitusrahaston kokoa ja rakennetta sekä jäsenmaksusuunnitelman kestävyyttä. Sijoitustoiminnan tehostamisen avulla on mahdollista kasvattaa kassan sijoitustoiminnan tuottoja riskitason käytännössä nousematta. Johtopäätökset Kassan toiminnan rahoitus Budjeteissa esitetyt työttömyys- ja varainhankinta- (=palkkasumma-) arviot antavat selkeän tuloksen, johon osuuteen ei sinänsä TEAM-synergialla ole vaikutusta. Laskelmien mukaan ns. tasapainotetun jäsenmaksun määräksi vuodelle 2008 tulee 0,34 prosenttia jäsenmaksun perustetulosta tai noin 81 euroa jäsenmääräkohtaisena tasajako-osuutena. Laskelmissa on otettu huomioon myös tasoitusrahaston, jäsenmaksujen tasauksen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan vaikutus. Laskelmassa mukana oleva sääntömääräinen jäsenmaksu etuuksista (4 kassaa) on n euroa. Tämä on jätetty loppuraportin laskelmissa huomioon ottamatta, koska jäsenmaksun perimisestä työttömyyskassan maksamista etuuksista on luovuttu. (Liite 7) Jäsenmaksun tasaukseen on budjetoitu TEAM-kassoissa euroa ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotoksi euroa. Karkeasti arvioiden n euron muutos tulopohjaan vaikuttaa jäsenmaksuun n. 0,01 prosenttiyksikköä. Eri skenaarioilla tasapainotettu jäsenmaksu olisi siten 0,34 0,40 prosentin rajoissa. Laskelmia tarkasteltaessa on huomattava, että vuosi 2008 oletetaan olevan työttömyysasteeltaan hyvä vuosi. TEAM-kassojen 2008 korvauskulut on arvioitu noin 1,6 milj. euroa eli noin 10 prosenttia vuoden 2006 tilinpäätöslukuja alhaisemmiksi. Hallinnon kustannukset TEAM-kassoista laaditun yksityiskohtaisen toimintoperusteisen hallintokulujen (henkilöstökulut + muut hallintokulut; ei poistoja, tarkastusmaksukuluja, jäsenmaksukuluja) vertailutaulukon mukaan synergiaetuja on laskennallisesti saatavissa vuoteen 2010 mennessä vuoden 2008 talousarviotietojen pohjalta seuraavasti: - etuuskäsittelyn kulut pienenevät lähinnä henkilöstön eläköitymisen kautta) - hallinnon yhdistäminen alentaa kuluja (Huom! 2 x vaalit 08) - taloustoimien yhdistäminen alentaa kuluja - tukipalvelujen, atk:n ja jäsenrekisterin osalta on selvitettävä järjestelmä- ja palvelusopimusstrategioiden vaikutus - tiedotuksen osuus kulurakenteessa on marginaalinen (1,2 %)

16 16(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI - tilakulujen kehitys riippuu alueorganisaatiosta (+/-) - sähköisten palveluiden käytön kasvun kuluvaikutuksia ei voida vielä arvioida Kirjanpidollisiin hallintokuluihin kuuluvat tarkastusmaksu ja jäsenmaksut ovat laskettavissa. Poistojen määrä voidaan niin ikään laskea ja synergiaetua tulee hankinnoista siirtymäkauden jälkeen. Kaiken kaikkiaan TEAM-synergiahyödyt toteutuvat päätettyjen reunaehtojen vuoksi viiveellä 2010 luvulla. Hallintokuluihin myönnettävät tukiosuudet (STM, TVR) ovat riippuvaisia vain etuuksien euromäärästä ja annettujen päätösten lukumäärästä (työllisyysastesidonnaisia) sekä jäsenmäärästä. Muut tulolähteet Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojäämä voidaan laskea oletetun korkokannan (rahoitustuotot) ja tavoitellun sijoitustoiminnan tuottoasteen kautta. Korkokantaarviona voidaan pitää 4-4,5 prosentin tasoa ja tavoiteltuna sijoitustuottotasona ottaen huomioon kassan tasoitusrahasto- ja likviditeetti-vaatimukset n. 6 prosenttia per vuosi. TEAM-kassojen toteutunut sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto oli vuonna 2007 yhteensä n. 2,6 milj. euroa. Jäsenmaksun tasauksen määräksi voitaneen olettaa enintään yhdistetyn vuodelta 2006 tehdyn laskelman tasoinen määrä eli n euroa sen oltua kassat erikseen laskien n euroa. Tasauksen merkitystä sinänsä voidaan pitää huomattavana. Jäsenmaksun kokonaismäärä Jäsenmaksun kokonaismääräarvio vuoden 2008 budjettien mukaan kassakohtaisena summalaskelma-arviona muodostuu VVV:n laskukaavan kautta seuraavaksi (jäsenmaksu %, euromäärä, rahoitusaste ): tasapainotettu jäsenmaksu 0,33 % = e /257 % (+/0 tulosoletus) Huom! Oheinen laskelma perustuu kassojen summatietoihin, joissa siis on mukana etuuksista perittävää jäsenmaksua eikä synergiahyötyjä ole arvioitu lainkaan. Vakuutusvalvontavirasto hyväksyy yleensä tasapainotetun jäsenmaksuesityksen, jonka on arvioitu johtavan nollatulokseen.

17 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 17(58) Organisaatiotyöryhmän loppuraportti Kartoitus Työryhmä on kartoittanut projektihallituksen päätöksen mukaisesti viiden TEAMkassaprojektiin kuuluvan kassan nykyiset organisaatiorakenteet, vastuu- ja osaamisalueet, työnjaot sekä henkilökuntaa koskevat tiedot. Koottujen tietojen perusteella on tehty alustava suunnitelma TEAM-kassan organisaatiosta. Kassojen nykyisestä henkilökunnasta kartoitettiin henkilökunnan määriä, ostopalveluja, ikäjakaumia, eläköitymisiä, palkkaus- ja eläkejärjestelmiä, tehtävänkuvia ja työnkulkuja, kielitaitoja, alueorganisaatioita sekä asiamiehiä koskevat tiedot. Jäsenistöistä koottiin tiedot jäsenten määristä ja niiden jakautumisesta maakunnittain. Kassojen maksamista etuuksista kerättiin saajien lukumäärät ja jakautuminen maakunnittain sekä etuus- ja takaisinperintäpäätösten, valitusten ja tutkintapyyntöjen määrät. Lisäksi kartoitettiin kassojen käytössä olevat atk-järjestelmät ja tehtiin yhteenveto selvitysmiehen raportissa olevista kassoja koskevista asioista. Etuuksia ja jäseniä koskevat tiedot on poimittu Vakuutusvalvontaviraston vuosien vuositilastoista ja muut tiedot on saatu kassoilta. Työryhmän tekemien kartoitusten yhteenvedoista raportin liitteenä ovat - henkilökunnan määrä kokonaisuudessaan ja tehtävittäin - henkilökunnan eläköityminen kassoittain, kaavio - tehtävänimikkeet ja työpanokset - asiamiesten lukumäärä ja tehtävät - aluetoimistot - jäsenmäärä v ja 2006, kaavio - jäsenmäärä maakunnittain, kaavio - etuuksien saajien lukumäärät etuuksittain - ansiopäivärahan saajien määrät maakunnittain, kaavio Nykyiset organisaatiot Metallin kassassa ansiopäivärahan maksatus ja asiakaspalvelu on hajautettu keskustoimiston lisäksi yhteentoista aluetoimistoon. Muissa neljässä kassassa kaikki toiminnot on keskitetty keskustoimistoon. Kaikki kassat hankkivat ostopalveluina liitoilta jäsenrekisterin työt ja puhelinvaihteen hoidon. Osalla on ostopalveluina tai ulkoa ostettuna mm. kirjanpito, palkanlaskenta, postitus sekä vahtimestarin, emännän ja vartioinnin työt. Puhelinpalvelun kaikki kassat hoitavat itse. Nykyisten viiden kassan henkilöstön yhteismäärä oli yhteensä 114. Kassanjohtajia on neljä, koska Kemian ja Viestinnän kassoilla on yhteinen kassanjohtaja. Kaikissa kassoissa on työttömyyskassanhoitaja ja Metallissa on lisäksi toimistopäällikkö. Kahdella kassalla on oma sihteeri, muilla sihteerin työt hoidetaan ostopalveluna liitolta. Kaikissa kassoissa on erikseen nimetyt henkilöt, jotka hoitavat valitusasioita,

18 18(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI takaisinperintää, tutkintapyyntöjä ja työttömyysvakuutusrahaston lausumia. Osassa kassoista näitä tehtäviä hoidetaan joko etuuskäsittelyn tai kassanhoitajan työn ohella. Yhdessä kassassa on atk-suunnittelija, kolme kassaa ostaa atk-palvelut liitolta ja yksi ulkopuolelta. Kirjanpito ja siihen liittyvä reskontran- ja kassanhoito hoidetaan kahdessa kassassa lähes kokonaan itse, muissa kassoissa palvelu ostetaan liitolta tai ulkopuolelta. Yhdessä kassassa on oma palkanlaskija, muissa palvelu ostetaan liitolta tai ulkopuolelta. Kaikissa kassoissa on asiamiehiä, jotka hoitavat lähinnä jäsen- ja etuushakemusten vastaanottoon liittyviä tehtäviä. Etuuskäsittelijöiden tehtävänkuvaukset poikkeavat kassoittain. Kahdessa kassassa etuuksien käsittely on jaettu niin, että osa käsittelee vain ansiopäivärahahakemuksia ja osa käsittelee koulutustuki-, koulutuspäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia. Kolmessa kassassa kaikki käsittelijät hoitavat kaikkien etuuksien käsittelyn. Kolmessa kassassa EU- ja ETA-asioilla on erikseen nimetyt käsittelijät ja kahdessa kaikki etuuskäsittelijät hoitavat niitä. Metallin kassassa on etuuskäsittelijöillä ryhmänvastaavat, jotka vastaavat mm. päivittäisestä työnjaosta ja työohjeistuksesta. Puun kassassa osittain samoja asioita hoitaa kuukausittain vaihtuva ryhmänvetäjä, joka on etuuskäsittelijä. Kaikissa kassoissa on käytössä asianhallintajärjestelmä, johon hakemusarkiston työntekijät skannaavat postin. Neljässä kassassa on etuushakemusten arkiston tehtäviin erikseen nimetyt henkilöt ja yhdessä palvelu ostetaan liitolta. TEAM-Kassan organisaatiomalli Työryhmä on tehnyt kartoitusaineiston ja osittain selvitysmiehen raportin pohjalta yhden mallin TEAM-kassaksi. - Sulautumisvaihe Sulautumisvaiheessa kassa toimii alueelle hajautettuna niissä toimistoissa, joissa on jo Metallin kassan työttömyyskassapalvelut. Sulautumisvaiheessa keskustoimistossa tehdään kaikkia kassan töitä. Tampereen aluepalvelukeskuksessa käsitellään ja maksetaan kaikkia etuuksia ja hoidetaan jäsenasioita nykyisen Sähköalojen kassan mallin mukaisesti. Sulautumisvaiheessa kaikissa muissa alueella olevissa toimistoissa käsitellään ja maksetaan etuuksista vain ansioturvaa ja hoidetaan jäsenasioita. Henkilökunnan määrä vastaa sulautumisvaiheen kaikkien kassojen henkilökunnan yhteismäärää, koska selvitysmiehen raportin mukaan henkilökunta siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä uuden organisaation palvelukseen. - TEAM-kassa sulautumisvaiheen jälkeen Työryhmä ei ole yksimielinen hajauttamisen laajuudesta. Metallin, Puu- ja erityisalojen ja Sähköalojen kassat kannattavat hajauttamista aluepalvelukeskuksiin ja

19 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 19(58) maakuntatoimistoihin. Viestintäalan työttömyyskassa katsoo, että kassatoimintojen mahdollinen hajauttaminen tulee tehdä ainoastaan aluepalvelukeskuksiin, sillä se riittää turvaamaan tasapuoliset kassapalvelut uuden kassan jäsenistölle. Kemian kassa on pelkästään keskustoimistoon sijoittuvan kassan kannalla. Laajemman hajauttamisen kannalla olevien työryhmän jäsenten mukaan TEAM-kassa toimisi sulautumisvaiheen jälkeen hajautettuna Helsingissä sijaitsevan keskustoimiston lisäksi kuudessa aluepalvelukeskuksessa ja kuudessa maakuntatoimistossa. Lisäksi laajemman hajauttamisen kannalla olevien työryhmän jäsenten mukaan sulautumisvaiheen jälkeen kassan toimintoja tulee laajentaa entisestään aluepalvelukeskuksiin. Näin taataan hyvä palvelutaso alueelle. Alueella on oltava liitolla ja kassalla eri työntekijät, eikä tule myöskään sopia minkäänlaisia ristiintehtäviä tai sijaisuuksia. Liiton työntekijät eivät voi tehdä alue- ja maakuntatoimistoissa asiantuntemusta vaativaa etuuskäsittelytyötä lukuun ottamatta hakemusten vastaanottamista tai muuta nykyisin asiamiesten tehtäviin kuuluvaa avustavaa työtä. Lisäksi kassojen toiminnan on viranomaisten vaatimuksesta oltava entistä itsenäisempää. TEAM-kassan ydintoiminta eli etuuskäsittely ei ole jaettu nykyisten kassojen toimintaalueisiin (sektoripohjaisuus). Sähköinen asiointi kehittyy ja sen lisääntymiseen on varauduttava. - Call center Työryhmä ei kannata esitystä call centeristä kassan osalta. Puhelinpalvelu kannattaa hoitaa valtakunnallisen palvelunumeron avulla, jollainen Metallin kassalla on jo käytössä. Palvelunumeron avulla puhelinpalveluun voi osallistua käsittelijät omista työpisteistään sekä keskustoimistossa että aluetoimistoissa. Jos call center -palvelu toteutetaan, on siinä oltava asiantuntemuksen vuoksi kassan työntekijä, koska muuten puhelut kääntyvät kuitenkin kassaan tai puhelun jälkiselvittely vie aikaa niin paljon, että palvelusta ei ole kassalle vastaavaa hyötyä. - Ostopalvelut Jäsenrekisteripalvelut hankitaan edelleen ostopalveluna liitolta, elleivät viranomaiset vaadi kassalta tulevaisuudessa itsenäistä jäsenrekisterin hoitamista. Muita ostopalveluja kuten puhelinvaihde ja postitus voidaan arvioida vasta siinä vaiheessa, kun liittoprojekti on ratkaissut lopullisesti liiton keskustoimiston ja aluetoimistojen sijoittumisen. Harkittavaksi jää vielä myös se, missä määrin tarvitaan kassan asiamiehiä, jos palvelut hajautetaan laajalti aluepalvelukeskuksiin ja maakuntatoimistoihin. Arvioita hajauttamisesta TEAM-liiton ja TEAM-kassan yhtenäisyyden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista sijoittaa myös kassapalveluja alueille. Metallin kassalla on jo kokemusta hajautetusta mallista. Kokemuksen perusteella voidaan todeta, että kun liiton ja kassan välillä sovitaan ajoissa selkeästi perussäännöt ja

20 20(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI tehtävänkuvat, saadaan langat pysymään hyvin käsissä myös hajautetussa mallissa. Itse töiden siirto entistä laajemmalle alueelle ei ole ongelma, koska asianhallintajärjestelmän ja valtakunnallisen puhelinpalvelunumeron käyttö mahdollistavat etuuskäsittelyn missä vain. Metallin nykyisessä mallissa alueella käsitellään ainoastaan ansiopäivärahahakemuksia, muiden etuuksien käsittely ja kaikki muut työt hoidetaan keskustoimistossa. Nykyisen Tampereella olevan Sähköalojen kassan mallin mukaan kaikissa aluepalvelukeskuksissa voitaisiin käsitellä ja maksaa kaikkia etuuslajeja ja hoitaa jäsenasioita. Muita kassan tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista siirtää alueelle tätä laajemmin. Ammattitaidon ylläpito ei ole riippuvainen siitä, missä työtä tehdään, koska mahdolliset poikkeamat ilmenevät henkilötasolla. Henkilökunnan kouluttaminen ja ammattitaidon ylläpito voivat kyllä toisaalta olla haasteellisempaa hajautetussa kuin keskitetyssä mallissa. Metallin kokemuksen perusteella on todettu, että aluetoimistossa työskentely tukee laaja-alaista näkemystä kassan työstä. Toisaalta taas koulutusta voidaan järjestää joustavasti kullekin alueelle oman aluepalvelukeskuksen kautta, jolloin se on huomattavasti helpommin organisoitavissa kuin kouluttaminen koko kassan henkilöstölle samaan aikaan. Hajauttamisen huonona puolena saattaa olla kustannusten suuruus, mutta hajauttamisen kustannusvaikutuksia ei ole selvitetty. Lisäksi sijaisjärjestelmän luominen alue- ja maakuntatoimistoihin on haastavaa. Hajautetun organisaation on vaikeampi sopeutua yhteiskunnallisiin muutoksiin ja työllisyyden vaihteluihin kuin keskitetyn mallin. Lisäksi ennusteiden mukaan sähköisen asioinnin tarve tulee lisääntymään vaikeasti määriteltävällä aikavälillä, joka saattaa vaikuttaa tarvittavan henkilöstön määrään. Hajauttamisen hyvänä puolena on henkilökohtaisen asiakaspalvelun parantuminen. Asiakaslähtöisyys ja hyvät palvelut toteutuvat. Irtisanomis- ja lomautustilanteissa oman alueen työpaikkatuntemus on eduksi. Enemmistö työryhmän jäsenistä näkee asian niin, että hajauttamisen ansiosta hyvä palvelu ulottuu paikallisen asiantuntemuksen vuoksi jäsenistöä pitemmälle mm. luottamushenkilöihin, palkanlaskijoihin, työvoimatoimistoihin, sosiaalitoimistoihin ja Kelan toimistoihin. Jos maakuntatoimistojen palveluja hajautetaan Metallin kassan nykyisiä toimistoja laajemmalle alueelle, se on toteutettava asteittain niin, että nykyiset työpaikat alueella säilyvät ja siirrot keskustoimistosta alueelle perustuvat ainoastaan vapaaehtoisuuteen. Tämän jälkeen kassassa vapautuvia paikkoja täytetään ensisijaisesti alueelle, kunnes siellä on tarvittava määrä henkilöstöä. Näin kenenkään ei tarvitse vasten tahtoaan siirtyä työhön toiselle paikkakunnalle. Organisaatiomalli - Kassan sijoittuminen Kassan keskustoimisto on Helsingissä. Sulautumisvaiheessa alueella kassapalveluja on niissä aluepalvelukeskuksissa, joissa jo tällä hetkellä on Metallin kassapalvelut. Aluepalvelukeskuksista kassapalveluja on Helsingissä, Tampereella, Turussa, Vaasassa

TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti

TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti TEAM liittoprojekti Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti Esitys projektihallitukselle 4.4.2008 Tiivistelmä Jäsenhankintatyötä ja jäsenkiinnittymisen edistämistä tehdään

Lisätiedot

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE 1 SISÄLLYSLUETTELO I OSA: TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMINTA... 3 1 SÄÄNNÖT... 3 1.1 HAKEMUS SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI (OHJE)... 3 1.2 MALLISÄÄNNÖT (OHJE)... 4 1.2.1

Lisätiedot

Sata-komitean Hallinto- ja prosessijaoston ehdotukset

Sata-komitean Hallinto- ja prosessijaoston ehdotukset Sata-komitean Hallinto- ja prosessijaoston ehdotukset Jaosto esittää mm. Suomen Alfa-kassan perustamista, jolla turvattaisiin ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tasoinen etuus kaikille. Jaoston kaikki

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2010

Työttömyyskassat 2010 Sivu 1 (104) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet 1 SELVITYS JUANKOSKEN, KAAVIN, RIISTAVEDEN, TUUSNIEMEN JA VEHMERSALMEN SEURAKUNTIEN YHDISTYMISEKSI YHDEKSI SEURAKUNNAKSI JA LIITTYMISEKSI OSAKSI KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄÄ SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta

Lisätiedot

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta 12.4.2011 ohjausryhmä Väliraportti valtuustoille Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta Oy Audiapro Ab Aija Tuimala Toni Kirmula Atte Niittylä 1 Selvitys Jämijärven,

Lisätiedot

Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva

Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva Ansioturvareformi Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva Heikki Hiilamo Elina Lepomäki Tuomas Pöysti Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen 23.1.2015 Sisällys 1. Johdanto 2 2. Ansioturvareformin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Työttömyyskassat Dnro FIVA 6/01.00/2013 Antopäivä xx.xx.2013 Voimaantulopäivä xx.xx.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määräämisen ja perinnän siirto rahastolle 4 Rahaston talous vuonna 2012 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys 10.5.2004 2 SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 1 JOHDANTO 10 1.1 Jatkohankkeen lähtökohdat... 10 1.2 Jatkohankkeen tehtävänanto ja rajaukset...

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 4 2.2 Jäsenet 4 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2008

Lisätiedot

86/2010. Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa

86/2010. Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa 86/2010 Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa 86/2010 Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa Edita Prima Oy, Helsinki 2010 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS Loppuraportti 30.8.2013 Tela 30.8.2013 Laskuperustejaos Taustaa Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä pyysi Tela:n laskuperustejaosta 14.11.2012 selvittämään

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS Työttömyysvakuutusrahaston 2014 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusrahasto määräsi ja peri vuoden 2014 työttömyysvakuutusmaksun 4 Rahaston tulos oli vuonna 2014

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) Sosiaali- ja terveysministeriön pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta arviomuistiosta 8.2.2013 eläkesäätiö- ja

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Aika: 12.2.2015 klo 13.00 15.10. Paikka: Kirkollishallituksen istuntosali, Karjalankatu 1, Kuopio. Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus extra

Puolustusvoimauudistus extra ELOKUU 2012 Puolustusvoimauudistus extra 1 EXTRA 2012 ELOKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI VV. 1974-89. PÄÄLLYSTÖLIITON ÄÄNENKANNATTAJA

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot