TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58)"

Transkriptio

1 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58) JOHDANTO... 3 PROJEKTIHALLITUKSEN KOKOONPANO... 3 TYÖRYHMIEN KOKOONPANO... 3 Sääntötyöryhmä... 3 Taloushallintotyöryhmä... 4 Organisaatiotyöryhmä... 4 Atk-työryhmä... 5 TIIVISTELMÄ... 6 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄ... 6 TALOUSHALLINTOTYÖRYHMÄ... 6 ORGANISAATIOTYÖRYHMÄ... 7 ATK-TYÖRYHMÄ... 8 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI... 9 HALLINTO... 9 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHDISTYMINEN JÄSENMAKSU SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN ESITYS HALLINTO JÄSENMAKSU TALOUSHALLINTOTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI YLEISTÄ TALOUDELLINEN TILANNE JA OMAISUUS TOIMITILAT PALVELUSOPIMUKSET TALOUDELLISET LASKELMAT JA SOPIMUKSET Jäsenmaksun tasaus Jäsenmaksun määrä ja rakenne SOPIMUKSET Alueorganisaation kustannukset SIJOITUSTOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN KARTOITTAMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET KASSAN TOIMINNAN RAHOITUS HALLINNON KUSTANNUKSET MUUT TULOLÄHTEET JÄSENMAKSUN KOKONAISMÄÄRÄ ORGANISAATIOTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI KARTOITUS NYKYISET ORGANISAATIOT TEAM-KASSAN ORGANISAATIOMALLI ARVIOITA HAJAUTTAMISESTA ORGANISAATIOMALLI HENKILÖSTÖASIAT YHTEENVETO ATK-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TYÖRYHMÄN JATKOTYÖSKENTELYSTÄ NYKYTILA JATKOTYÖSSÄ HUOMIOON OTETTAVAA TAVOITTEET SÄHKÖISELLE PALVELULLE TEAM-KASSASSA HENKILÖSTÖRESURSSIT... 26

2 2(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI YHTEISIÄ JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET KILPAILUTUKSEN JA HANKINTALAIN HUOMIOON OTTAMINEN PROJEKTIN AIKANA AIKATAULU ATK-JÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMISELLE TOIMITILAKYSYMYKSET JA NIIDEN MAHDOLLINEN VAIKUTUS ATK-ASIOIHIN JA YHTEISTYÖ LIITTOPROJEKTIN KANSSA LIITTEET Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen tuloslaskelmat, tilinpäätös Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen tuloslaskelmat, yhteenveto tilinpäätös 2006, 2007, budjetti Taloushallintotyöryhmä: Erittely Team-kassojen henkilöstö- ja muista hallintokuluista Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen hallintokuluista toiminnonaloittain euroina Taloushallintotyöryhmä: K aavio Team-kassojen hallintokuluista toiminnonaloittain euroina yhteenveto Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen hallintokulujen suhteellisesta jakaumasta kassoittain Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen hallintokuluista maksettua etuuspäivää kohti Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen hallintokuluista euroa per jäsen Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen rahastoasteesta Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen toimitiloista Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Työttömyyskassojen jäsenmaksutasauksesta Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen etuuksista perittävästä jäsenmaksusta Organisaatiotyöryhmä: Henkilökunnan määrä kokonaisuudessaan ja tehtävittäin Organisaatiotyöryhmä: Henkilökunnan eläköityminen kasoittain, kaavio Organisaatiotyöryhmä: Tehtävänimikkeet ja työpanokset Organisaatiotyöryhmä: Asiamiesten lukumäärä ja tehtävä Organisaatiotyöryhmä: Aluetoimistot Organisaatiotyöryhmä:.Jäsenmäärät v ja 2006, kaavio Organisaatiotyöryhmä: Jäsenmäärät maakunnittain, kaavio Organisaatiotyöryhmä: Etuuksien saajien lukumäärät etuuksittain Organisaatiotyöryhmä: Ansiopäivärahan saajien määrät maakunnittain, kaavio Organisaatiotyöryhmä: TEAM-kassan aluepalvelukeskukset ja maakuntatoimistot ATK-työryhmä: TEAM-Kassakartoitus... 56

3 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 3(58) Johdanto TEAM-kassaprojektin projektihallitus on kokouksessaan käsitellyt kassaprojektin työryhmien, sääntötyöryhmän, taloushallintotyöryhmän, organisaatiotyöryhmän ja atk-työryhmän loppuraportit. Projektihallitus esittää loppuraportit edelleen työttömyyskassojen ja liittojen hallintojen käsiteltäväksi. TEAM-kassan organisaatiota koskevilta osin projektihallitus tekee työttömyyskassojen ja liittojen hallinnoille työryhmän loppuraportista poikkeavan esityksen. Projektihallitus esittää, että TEAM-kassa aloittaisi toimintansa hajautetulla organisaation mallilla. Hajautettu organisaation malli tarkoittaa sulautumisvaiheessa kassojen organisaatioiden nykytilan mukaista organisaatiota. TEAM-kassaprojektia on projektihallituksen johdolla valmistellut neljä projektihallituksen nimeämää asiantuntijatyöryhmää, joita on projektin edetessä täydennetty kassojen hallintojen edustajilla. Kassaprojektin projektihallituksessa ja työryhmissä on ollut edustus kaikista kassaprojektissa mukana olevista työttömyyskassoista sekä Rautatieläisten liitosta. Työryhmät olivat sääntötyöryhmä, taloushallintotyöryhmä, organisaatiotyöryhmä ja atk-työryhmä. Projektihallituksen kokoonpano Saimanen Hannu, puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Aalto Kari, Sähköalojen työttömyyskassa Larnos Helena, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Late Birgit, Sähköalojen työttömyyskassa Meriläinen Marja-Leena, Metallityöväen työttömyyskassa Palkia Minna, Rautatieläisten liitto Rinne Merja, Kemian työttömyyskassa Skytten Tarja, Viestintäalan työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Vierimaa Juha, Metallityöväen työttömyyskassa Honkanen Sari, sihteeri, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Työryhmien kokoonpano Sääntötyöryhmä Saimanen Hannu, puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Honkanen Sari, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Late Birgit, Sähköalojen työttömyyskassa

4 4(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Nyberg Niclas, Metallityöväen työttömyyskassa Rinne Merja, Kemian työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Vierimaa Juha, Metallityöväen työttömyyskassa Palkia Minna, sihteeri, Rautatieläisten liitto Huhtaniska Markku, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa Kiema Jarmo, hallinnon edustaja, Metallityöväen työttömyyskassa Koskinen Hannu, hallinnon edustaja, Viestintäalan työttömyyskassa Nyman Tor-Erik, hallinnon edustaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Rintala Pirjo, hallinnon edustaja, Kemian työttömyyskassa Taloushallintotyöryhmä Aalto Kari, puheenjohtaja, Sähköalojen työttömyyskassa Laurio Aino, Metallityöväen työttömyyskassa Meriläinen Marja-Leena, Metallityöväen työttömyyskassa Saimanen Hannu, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Skytten Tarja, Viestintäalan työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa West Päivi, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Andersson Johanna, sihteeri, Sähköalojen työttömyyskassa Grönmark Juha, hallinnon edustaja, Kemian työttömyyskassa Huusko Risto, hallinnon edustaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Liukkonen Ari, hallinnon edustaja, Viestintäalan työttömyyskassa Rainio Mika, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa Riima Raimo, hallinnon edustaja, Metallityöväen työttömyyskassa Sinkkonen Ahti, hallinnon edustaja, Rautatieläisten liitto Organisaatiotyöryhmä Meriläinen Marja-Leena, puheenjohtaja, Metallityöväen työttömyyskassa Aalto Kari, Sähköalojen työttömyyskassa Juvonen Hanna, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Larnos Helena, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Late Birgit, Sähköalojen työttömyyskassa Skytten Tarja, Viestintäalan työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Niskanen Irene, sihteeri, Metallityöväen työttömyyskassa Välimäki Maritta, sihteeri, Metallityöväen työttömyyskassa Hämäläinen Hannu, hallinnon edustaja, Rautatieläisten liitto Hirvonen Reijo, hallinnon edustaja, Metallityöväen työttömyyskassa Järvinen Eino, hallinnon edustaja, Kemian työttömyyskassa Pischow Jari, hallinnon edustaja, Viestintäalan työttömyyskassa Puottula Kaija, hallinnon edustaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Ruusunen Aimo, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa

5 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 5(58) Atk-työryhmä Turunen Arto, puheenjohtaja, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Genral-Wikstedt Marja, Kemian liitto Hoivala Anne, Sähköalojen työttömyyskassa Iso-Järvenpää Eila, Sähköalojen työttömyyskassa Kalteva Anu, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Kivihaka Jani, Metallityöväen työttömyyskassa Nyberg Niclas, Metallityöväen työttömyyskassa Palkia Minna, Rautatieläisten liitto Rinne Merja, Kemian työttömyyskassa Larnos Helena, sihteeri, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Airas Timo, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa Räsänen Jarmo, hallinnon edustaja, Rautatieläisten liitto

6 6(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Tiivistelmä Sääntötyöryhmä Team -kassaprojektin sääntötyöryhmä on kartoittanut väliraporttiinsa työttömyyskassojen nykyiset hallintomallit ja jäsenmaksutiedot. Sääntötyöryhmä arvioi väliraportissa prosenttipohjaisen ja euromääräisen jäsenmaksutavan etuja ja haittoja. Hallintomalliasiassa arvioitiin kassalain mahdollistamien vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Tämän jälkeen pidetyssä Kiljavan seminaarissa väliraportissa avoimiksi jääneisiin asioihin saatiin tarkennus. Sääntötyöryhmä esittää väliraportin ja tarkennusten perusteella, että Team kassassa on kolmiportainen hallinto ja että jäsenmaksu on prosenttiperusteinen eikä työttömyysetuuksista peritä jäsenmaksua. Työryhmä toteaa, että varsinainen sääntöluonnos kirjoitetaan syksyllä Taloushallintotyöryhmä Työryhmä on selvittänyt projektissa mukana olevien TEAM-kassojen (Kemian, Metallityöväen, Puu- ja erityisalojen, Sähköalojen ja Viestintäalan työttömyyskassat) talous- toimitila- ja palvelusopimustilannetta. Perustietoina ovat olleet vuosien 2006 ja 2007 tilinpäätösten sekä vuodelle 2008 tehtyjen talousarvioiden ja jäsenmaksuesitysten tiedot. Erittelyt on laadittu kassakohtaisesti ja oletetun TEAM-kassan koosteena. Etuuksista kassoille aiheutuvien korvauskulujen rahoitus ei ole riippuvainen kassan organisoinnista eikä siitä niin muodoin synergiaetuja muodostu. Kassan organisointi ja siis myös tulevan TEAM- kassan rakenteet ja järjestelyt vaikuttavat hallintokuluihin, joiden osuus bruttomääräisesti on noin 83,2 prosenttia korvauskuluvastuista. Näihin kuluihin on synergiaetuja löydettävissä. Käytännön synergiahyödyt siirtynevät 2010-luvulle. Tarkastelussa hallintokulut kokonaisuudessaan joko omana työnä tai palvelusopimuksen kautta tai kolmannen osapuolen suorittamina on jaettu seuraaviin lohkoihin: etuuskäsittely (ydintoiminto) hallinto talous tukipalvelut atk jäsenrekisteri tiedotus tilakulut

7 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 7(58) Kassan toiminnan rahoitus ja niin muodoin jäsenmaksu on keskeisesti riippuvainen korvauskuluista eli kulloisestakin työllisyystilanteesta. Jäsenmaksuista annettujen ohjeiden ja laskentakaavojen mukaan jäsenmaksuun vaikuttavat lisäksi paitsi hallintokulujen määrä myös jäsenmaksun tasaus, kassan muut tuotot (sijoitus- ja rahoitustoiminta), tasoitusrahastoaste ja jäsenmaksun perintäperuste. Perintäperusteen osalta työttömyyskassan etuuksista ei esitetä perittäväksi jäsenmaksua. Summatuksi jäsenmaksuksi on laskettu vuonna 2008 TEAM- kassalle noin 0,34 prosenttia palkasta ilman mahdollisten synergiahyötyjen arviota olettaen ettei etuuksista peritä jäsenmaksua. Ylimenovaiheessa voidaan lyhytaikaisesti jäsenmaksu pitää lievästi alimitoitettuna tasoitusrahaston avulla ottaen kuitenkin huomioon kulloinenkin työllisyystilanne. Jäsenmaksun määrää on tarkasteltava pääsääntöisesti liittomaksukokonaisuuden kautta eikä tämä saisi ylimenovaiheessakaan ylittää minkään TEAM- liiton itsenäistä liittomaksua siinä työllisyys- ja suhdannetilanteessa, johon aidot TEAM:n jäsenmaksulaskelmat aikanaan perustuvat. TEAM-kokonaisprojektissa kaavailtu 0,30 prosentin jäsenmaksukanta työttömyyskassalle on haasteellinen. Organisaatiotyöryhmä TEAM-kassaprojektin organisaatiotyöryhmä aloitti työn ja päätti kerätä TEAM-kassojen tiedot kartoitusta varten Vakuutusvalvontaviraston ja kassojen omista tilastoista. Kartoitukseen koottiin nykyiset organisaatiorakenteet, mm. vastuualueet, työnkulut ja työnjaot, henkilökunnan ikäjakaumat ja eläköitymiset sekä jäsenten, maksettujen etuuksien, päätösten, takaisinperintöjen ja tutkintapyyntöjen lukumäärät. Kaikkien viiden kassan henkilöstön määrä oli yhteensä 114. Metallin kassalla on keskustoimiston lisäksi ansiopäivärahan maksatus ja asiakaspalvelu hajautettu yhteentoista aluetoimistoon, muilla neljällä kassalla kaikki toiminta on keskitetty keskustoimistoon. Kaikilla kassoilla on ostopalveluna liitoilta mm. jäsenrekisterin hoito. Työryhmä on tehnyt TEAM-kassalle organisaatiomallin. Kassan keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. Keskustoimistossa on kaikki kassan toiminnot. Sulautumisvaiheessa alueilla käsitellään ja maksetaan ansiopäivärahaa ja hoidetaan jäsenasioita viidessä aluepalvelukeskuksessa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Turku, Vaasa ja Oulu. Muista poiketen Tampereella käsitellään ja maksetaan kaikkia kassan maksamia etuuksia ja hoidetaan jäsenasioita nykyisen Sähköalojen kassan mallin mukaisesti. Lisäksi kuudessa maakuntatoimistossa, jotka sijaitsevat Kotkassa, Lahdessa (Metallin nykyiset Hämeenlinnan toimistossa olevat kassapalvelut voidaan siirtää Lahteen), Porissa, Jyväskylässä, Varkaudessa ja Torniossa on ansiopäivärahan käsittely ja maksatus sekä jäsenasioiden hoito. Työryhmä ei ollut yksimielinen hajauttamisen laajuudesta. Metallin, Puu- ja erityisalojen ja Sähköalojen työttömyyskassojen kanta on, että kassapalvelut

8 8(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI hajautetaan kaikkiin kuuteen aluepalvelukseen sekä kuuteen maakuntatoimistoon. Viestintäalan kassa ulottaisi mahdollisen hajauttamisen pelkästään aluepalvelukeskuksiin. Kemian kassan kanta on, että kassa toimii keskitetyn mallin mukaisesti ainoastaan keskustoimistossa. Laajemman hajauttamisen kannalla olevien työryhmän jäsenten mukaan sulautumisvaiheen jälkeen hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi kaikissa kuudessa aluepalvelukeskuksessa pitäisi käsitellä ja maksaa kaikkia kassan maksamia etuuksia ja hoitaa jäsenasioita. Kuudessa maakuntatoimistossa olisi kassapalvelut ja niissä käsiteltäisiin ansiopäivärahaa ja jäsenasioita. Muissa maakuntatoimistoissa olisi liitolta ostetut kassa-asioiden neuvontapalvelut. Henkilöstön määrä pidetään organisaatiomallissa suunnilleen samana kuin kaikkien kassojen henkilöstön yhteismäärä on sulautumisvaiheessa, koska selvitysmiehen raportin mukaan henkilökunta siirtyisi ns. vanhoina työntekijöinä uuden organisaation palvelukseen. Uuden organisaation vaatimat henkilöstön siirrot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Henkilöstön määrään vaikuttaa mm. mikä on työllisyystilanne vuonna Hallituksen sosiaaliturvakomitean (Sata -komitea) työ perusturvan uudistamisesta, ansioturvan ja erityisesti työttömyysturvan kehittämisestä saattaa vaikuttaa myös työttömyyskassan toimintaan. Työryhmän esityksen mukaan TEAM-kassa toimii mahdollisimman itsenäisesti eikä ostopalveluna hankita muuta kuin välttämättömät toiminnot. Jos kassa tulee toimimaan liiton kanssa samoissa tiloissa, sekä keskustoimistossa että aluetoimistoissa, se mahdollistaa tarpeelliseksi katsottavat ostopalvelut liitolta. Sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään ja lisätään. TEAM-kassan synergiahyödyt tulevat näkymään vasta myöhemmin 2010-luvulla. ATK-työryhmä Työryhmä kartoitti atk-järjestelmien nykytilan keräämällä TEAM-kassaprojektissa mukana olevista kassoista tiedot käytössä olevista laitteista, ohjelmista ja järjestelmistä sekä niitä koskevista sopimuksista. Järjestelmien täytyy olla mahdollisimman hyvin jäsenistöä palvelevia ja etusija on annettava järjestelmille, joissa sähköisen palvelun vaatimukset toteutuvat mahdollisimman hyvin. Sähköisiä palveluita on lisättävä ja käytettävä kehityksen suomat mahdollisuudet hyväksi ja lisäksi pysyttävä koko ajan kehityksessä mukana. TEAM-kassan atk-järjestelmien valinnassa on otettava huomioon ainakin järjestelmän valintahetken tekninen taso, toimittajan resurssit järjestelmän kehitykseen sekä alustan ja ohjelmistojen nykyaikaisuus, jotta jatkokehittäminen lähtisi parhaasta mahdollisesta tilanteesta. Erityisesti aikataulusyyt puoltavat sitä, että kunkin järjestelmän valinta tehdään valintahetkellä TEAM-kassoissa käytössä olevista järjestelmistä. Hankintalaki saattaa kuitenkin asettaa rajoituksia valintamenettelyyn.

9 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 9(58) Suunniteltaessa yhteisten atk-järjestelmien käyttöönottoon liittyvää aikataulua on myös arvioitava olemassa olevien henkilöstöresurssien riittävyyttä projektin läpiviemisessä. TEAM-kassaprojektin on huomioitava hankkeen jatkoa aikatauluttaessaan työttömyyskassojen velvoitteet ja vastuut siten, että mahdolliset hankintalain vaatimat kilpailuttamisen vaikutukset voidaan ottaa huomioon ja aikataulu yhdentymisestä voidaan pitää alkuperäisen suunnitelman mukaisena. Työttömyyskassan toimintojen on jatkuttava keskeytyksettä mahdollisessa sulautumistilanteessa. Tämä asettaa vaatimuksia päätöksenteolle ja sulautumispäätöksille. Jos kassojen päättävien elinten ratkaisut sulautumisesta tehdään toukokuussa 2009 ja sulautuminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 alusta, on TEAM-kassan atk-järjestelmistä todennäköisesti tehtävä sopimuksia ja järjestelmien yhdentämistyötä ennen kaikkien kassojen varsinaisten päättävien elinten ratkaisuja. Yhteistyö liittoprojektin kanssa on tärkeää. TEAM-ammattiliitot ja työttömyyskassat ovat hoitaneet atk-hankinnat pääsääntöisesti yhteistyössä. Työttömyyskassojen ja ammattiliittojen jäsenpohjan ollessa pääosin yhteinen, on jäsenrekisterijärjestelmän järkevintä olla sama. Muidenkin toimintojen osalta on ratkaistava, mistä yhteisistä järjestelmistä saadaan vastaava synergiahyöty. Sääntötyöryhmän loppuraportti Hallinto Työttömyyskassojen nykytilanteen hallintomallit poikkeavat toisistaan. Osalla työttömyyskassoista on kolmiportainen hallintomalli ja osalla kaksiportainen hallintomalli. Osalla työttömyyskassoista on erilliset, jäävittömät hallitukset suhteessa liiton hallitukseen. Osalla hallitus on yhteinen liiton hallituksen kanssa. Työttömyyskassalaki ja työttömyyskassan mallisäännöt säätelevät hallintomallia. Kassalain mukaan kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenten kokous tai sääntöjen niin määrätessä edustajiston kokous. Edustajiston kokouksen lisäksi kassalain mukainen työttömyyskassan hallintoelin on hallitus. Hallituksen tehtävät on määritelty kassalaissa. Hallituksen minimijäsenmäärä on kassalain mukaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Hallituksen pitää myös viranomaisten vaatimuksesta olla esteetön suhteessa liiton hallitukseen. Edustajiston kokouksen ja hallituksen lisäksi työttömyyskassalla voi olla valtuuskunta (valtuusto). Valtuustolle voidaan kassalain mukaan antaa edustajiston kokoukselle kuuluvia sekä hallituksen toiminnan valvomiseen liittyviä tehtäviä.

10 10(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Työttömyyskassojen yhdistyminen Työttömyyskassojen yhdistäminen on toteutettava siten että yhden kassan säännöt muutetaan vastaamaan tulevan TEAM-kassan sääntöjä. Kun muut kassat tekevät sulautumispäätöksen tähän kassaan, niin silloin taloudet voidaan yhdistää ilman selvitysmenettelyä. Siirtymäkauden ajan kassan hallituksena on vastaanottavan kassan hallitus, jota sopimuksenmukaisesti täydennetään muiden kassojen hallituksen jäsenillä. Jäsenmaksu Kaikilla viidellä työttömyyskassalla on nykyisin prosenttiperusteinen jäsenmaksu. Kassan ja liiton jäsenmaksu peritään veronalaisista palkkatuloista. Myös työttömyyskassan maksamista etuuksista peritään kassan ja liiton jäsenmaksu, paitsi Metallityöväen työttömyyskassassa. Työttömyyskassalain mukaan jäsenmaksut on määrättävä siten, että niitä palkansaajakassassa yhdessä valtionosuuden ja työttömyysvakuutusrahaston osuuden kanssa voidaan pitää riittävinä kassan sitoumusten täyttämiseen. Jäsenmaksut vahvistaa Vakuutusvalvontavirasto kassan tekemän esityksen pohjalta. Laki ei määrittele sitä, onko jäsenmaksu euro- tai prosenttiperusteinen. Työryhmä on selvittänyt Vakuutusvalvontavirastosta, että työttömyyskassalain mukaan ei ole mahdollista se, että työttömyyskassassa olisi sekä euro- että prosenttiperusteinen jäsenmaksu. Prosenttiperusteisen jäsenmaksun etuna on se, että kukin maksaa jäsenmaksun oikeassa suhteessa tuloihinsa ja kaikesta työtulosta maksetaan jäsenmaksu, joka on kassan talouden kannalta varmin. Prosenttiperusteisen jäsenmaksun tuoma jäsenmaksun kokonaismäärä kasvaa itsestään palkkojen noustessa, ja tämä voi osaltaan vähentää jäsenmaksun korottamispaineita. Lisäksi prosenttiperusteinen jäsenmaksu on pienituloisille suhteellisesti parempi ja noudattaa vakuutusperiaatetta. Suurimmalla osalla työttömyyskassojen jäsenistä jäsenmaksu on työnantajaperinnässä ja työnantajaperintä on jäsenelle vaivattomin tapa hoitaa jäsenmaksunsa. Toisaalta prosenttiperusteisen jäsenmaksun seuranta ja laiminlyöntien seuranta on kassan kannalta hankalaa ja aikaa vievää. Lisäksi tarvittavan jäsenmaksun arviointi on monimutkaisempaa ja sisältää useita epävarmuustekijöitä. Sääntötyöryhmän esitys Hallinto Kiljavan seminaarissa ja työryhmässä käydyn keskustelun perusteella työryhmä esittää, että Team-kassalla olisi kolmiportainen hallintomalli. Hallinto muodostuu 5 vuoden välein valittavasta edustajistosta, joka valitsee valtuuston ja hallituksen. Edustajiston edustajien valinnat tehdään samassa

11 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 11(58) yhteydessä kuin Team-liiton edustajakokouksen edustajien valinnat. Kassan edustajiston kokoukseen valitaan edustajat vaalipiirien mukaan. Vaalipiirit muodostuvat asiamiespiireistä, jotka määritellään säännöissä. Työryhmä ei ottanut vielä kantaa asiamiespiirien muodostamiseen, mutta kassan asiamiespiirit voisivat olla samat kuin liiton työehtosektorit. Tavoitteena on, että kassan edustajiston vaalissa ja liiton edustajakokousvaalissa äänioikeutetut olisivat mahdollisuuksien mukaan samoja, eli jäsenpohja vaaleissa olisi sama. Kassan edustajiston vaaleissa ei voi olla äänioikeutta henkilöillä, jotka eivät ole kassan jäseniä ja toisaalta liiton edustajakokousvaalissa ei voi olla äänioikeutta henkilöillä, jotka ovat vain kassan jäseniä. Valtuustossa on jäsentä ja se ei ole sektoripohjainen. Jos valtuustossa on jäseniä, jotka ovat myös liiton valtuuston jäseniä, pitää työryhmä hyvänä että valtuuston kokoonpanokin olisi jäävitön. Tämä toteutetaan siten, että säännöissä todettu valtuuston päätösvaltaisuus määrittelee sen, kuinka moni työttömyyskassan valtuuston jäsen voi olla myös liiton valtuuston jäsen. Kassalain mukaan kassan hallituksen merkitys kassan toiminnalle on suuri. Työryhmä esittää, että hallituksen koko on 9 jäsentä, koska olennaista on muodostaa hyvin toimiva kassa-asioihin keskittynyt kassan hallitus, joka on esteetön suhteessa liiton hallitukseen. Hallituksen valinnassa on otettava huomioon hallinto- ja työttömyyskassalaissa asetetut jääviysvaatimukset, jotka edellyttävät että työttömyyskassan hallitus on erillään liiton hallituksesta. Jäsenmaksu Työryhmä esittää, että jäsenmaksuperuste on prosenttiperusteinen, koska se on oikeudenmukaisempi, käytännöllisempi ja toteuttaa paremmin vakuutusperiaatetta. Jäsenmaksu peritään ansiotuloista. Jäsenmaksusta vapautettu on esimerkiksi henkilö, jolla on työttömyysturvalain mukainen hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaoloon tai kun hän on työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa, mutta ei ole oikeutta kassan maksamaan etuuteen, eli kun kassan maksama 500 pv täynnä tai kassan edellyttämä työssäoloehto ei ole täyttynyt. Jos liiton sääntöjen mukaan saa vapaajäsenyyden työssä ollessaan, niin työttömyyskassan jäsenmaksu on kuitenkin maksettava. Myös yrittäjäjäsenmaksu on huomioitava säännöissä. Lisäksi työryhmä esittää, että jäsenmaksua ei peritä työttömyyskassan maksamista etuuksista.

12 12(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Yleistä TEAM-kassaprojektin taloushallintotyöryhmä on kokoontunut vuoden 2007 aikana neljä (4) kertaa käsittelemään projektihallituksen pitämässä kokouksessa työryhmälle annettuja tehtäviä. Joulukuussa 2007 valmistunutta väliraporttia käsiteltiin hallintojen Kiljava-seminaarissa Tuolloin myös sovittiin työn jatkamisesta loppuraporttiin kunkin kassan hallintojen edustajilla täydennettyinä. Vuoden 2008 puolella työryhmä on kokoontunut 2 kertaa, joista 1 on ollut laajennetun työryhmän kokoonpanolla. Projektihallituksen työryhmälle esittämät aihealueet/tehtävät ovat: talous- ja omaisuusasiat, toimitilat sekä palvelusopimukset. Projektin johto on myös antanut työryhmille työohjeet loppuraportin laadintaan, joissa on todettu raportin ulkoasusta ja yhtenäisestä ilmeestä. Työryhmäkohtaisena työohjeena on taloushallintotyöryhmälle kirjattu seuraavat seikat: - Taloudellisten laskelmien päivittäminen - Sijoitustoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen - Mahdollisen alueorganisaation kustannusten arvioiminen - Toimitilakysymysten ratkaiseminen yhteistyö liittoprojektin kanssa Työryhmän tietojen keruu on tapahtunut VVV:n Tilastot 2006 julkaisusta ja kassojen 2006 ja 2007 tilinpäätös- sekä 2008 budjettitiedoista ja muista tiedoista. Perustietotaulukoksi on loppuraporttiin laadittu yhteenveto vuoden 2007 tilinpäätöksistä pääryhmätasolla. Tässä yhteydessä näkyvät myös vuonna 2007 maksetut jäsenmaksun tasauksen määrät. Kaikista luvuista on muodostettu TEAMkassan teoreettiset vertailuluvut. (Liitteet 1 a ja b) Rahoitustarpeen valtaosa on korvauskuluista huolehtiminen, mikä on lakisääteinen velvollisuus. Sen suhteelliset määrät eivät ole riippuvaisia kassan koosta tai organisoinnista. Tasoitusrahaston määrä, rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotot, jäsenmaksun tuloperuste (etuuksista peritään tai ei peritä) ja jäsenmaksun tasauksen saaminen vaikuttavat jäsenmaksutasoon toimintavuositasolla. Kassan tehtävien organisointi vaikuttaa hallintokuluihin. Tämän vuoksi vuonna 2007 tilinpäätöstietojen mukaan n. 11,5 milj. euron hallintokulut on jaettu kassan päätoimintojen mukaisesti ilman jäsen- ja tarkastusmaksuja sekä poistoja. Hallintokulujen määrä oli noin 83,2 prosenttia (ed.v. 72,3 %) kassan omalla vastuulla olevista korvauskuluista n. 13,8 milj. euroa (ed.v. 15,9 milj.euroa). Toiminnot ovat olleet seuraavat: - etuuskäsittely (ydintoiminto) - hallinto - talous

13 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 13(58) - tukipalvelut - atk - jäsenrekisteri - tiedotus - tilat Kassakohtaisia eroja muodostuu eri syistä, mm. palvelusopimusten kattavuudesta, järjestelmistä, vaaleista tms. johtuen. Todetaan, että TEAM-kassojen hallintokulujen (ml. poistot, tarkastusmaksut, jäsenmaksut) omaksi kuluosuudeksi jäi vuonna 2007 keskimäärin 79,9 prosenttia (ed.v. 77,1 %) osuuden vaihdellessa 72,3 83,2 prosentin (ed.v. 73,3 81,6 %) välillä. (Liitteet 2 ja 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e) Taloudellinen tilanne ja omaisuus Kaikkien kassojen taloudellista taseasemaa kuvaava tasoitusrahastoaste ylittää vähimmäisvaatimukset keskiarvon ollessa vuoden 2007 laskelman mukaan 272 prosenttia yhteisen tasoitusrahaston ollessa yli 62 milj. euroa. Tilinpäätöstietojen 2007 mukaan kassojen yhteinen sijoitusomaisuus oli n. 36,3 milj. euroa, rahat ja pankkisaamiset n. 27,5 milj. euroa. Kassat ovat käytännössä velattomat. Vuoden 2007 ylijäämä on ollut yhteensä 4 milj. euroa.(liite 4) Toimitilat Kaikki kassat ovat alkaen liitoilta vuokratuissa tiloissa. Toimitilojen tarve määrä on henkilöstö- ja organisaatioriippuvainen. Asia selviää organisaatiotyöryhmän raportista ja palvelusopimuksista. Asiaa on pohdittava yhdessä liittoprojektin kanssa. Kassojen käytössä olevat toimitilat ovat yhteensä m 2 keskimäärin 25,2 m 2 /henkilö (Liite 5) Palvelusopimukset Palvelusopimusten purku vuonna 2006 ja osin 2007 tilinpäätöksistä ja vuoden 2008 talousarvioista kohdassa 1. todetulla tavalla helpottaa hallintoon tarvittavien varojen yhteismitallista selvitystä, joka on laadittu Excel-taulukkona.(kts. edellä liite 3 a) Taloudelliset laskelmat ja sopimukset Jäsenmaksun tasaus Jäsenmaksun tasausta suoritetaan kassalle, jonka työttömyys on oleellisesti korkeampaa kuin kassoilla keskimäärin. Tasauksen perusteet määritellään kassalaissa. Jäsenmaksun tasauksella on ollut merkittävä jäsenmaksun suuruutta hillitsevä vaikutus kaikkein pahimmasta työttömyydestä kärsiville kassoille. TEAM-kassa nykyisellä työttömyyden tasolla tulisi tasauksen piiriin sillä edellytyksellä, että tasauksen suorittamisen perusteita ei muuteta.

14 14(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Työttömyysvakuutusrahaston nimeämä työryhmä on tekemässä laajaa tasausjärjestelmän tulevaisuutta koskevaa selvitystä, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2008 aikana. Koska tasausjärjestelmän mahdollisen muutoksen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa, on tässä vaiheessa perusteltua huomioida TEAM-kassan taloudellista tilannetta selvittävissä laskelmissa tasauksen osuudeksi projektissa mukana olevien kassojen vuoden 2008 talousarvioihin laskemat tasauksen määrät. Jäsenmaksun tasausosuus TEAM-kassan osalta muodostuu päivärahapäivien keskimääräisen ylitearvon pienenemisen vuoksi suhteellisesti 5,4 prosenttiyksikköä eli n euroa pienemmäksi kuin mitä kassojen erilliset tasausmäärät olivat vuodelta 2006 jaetun 5 miljoonan euron puitteissa. (Liite 6) Jäsenmaksun määrä ja rakenne Tarvittava TEAM-kassan jäsenmaksu vuodelle 2008 kassojen budjetoimalla korvauskulu- ja hallintokuluvastuilla muodostuisi VVV:n jäsenmaksuesityksen laskukaavaan syötettynä yhdistelmänä 0,34 prosentin suuruiseksi (=tasapainotettu jäsenmaksu; euron jäsenmaksun tasauksen vaikutus tasapainotettuun jäsenmaksuun on n. 0,02 prosenttiyksikköä ja etuuksista perittävän jäsenmaksun n euron määrän vaikutus on vastaavasti n. 0,01 prosenttiyksikköä; luvut pyöristettyinä) Taloushallintotyöryhmä toteaa, että tarpeellinen jäsenmaksun määrä on kerättävä kulloinkin tehtävän jäsenmaksuesityksen mukaisesti. Ylimenovaiheen jäsenmaksutasoon mahdollisesti kohdistuvat paineet ja niiden ratkaisu on arvioitava tasoitusrahaston tason ja työttömyystilanteen pohjalta. Sopimukset Etuuksien maksatusjärjestelmiin, asianhallintaan ja palvelimiin liittyvät sopimukset käsitellään ATK-työryhmässä. Muut sopimusvelvoitteet ovat pääosin samanlaiset kaikilla kassoilla. Alueorganisaation kustannukset Työryhmän työohjeeseen on lisätty mahdollisen alueorganisaation kustannusten arvioiminen. Koska TEAM-liiton projektihallitus on ottanut palveluperiaatteesta lähtevän kannan kassan alueorganisaatioon ei taloushallintotyöryhmä ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi ryhtyä tarkemmin selvittämään vertailukustannuksia. Sijoitustoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen Työttömyyskassan sijoitustoiminnan lähtökohtina ovat enintään kohtuullisen riskin ottaminen ja toiminnan vaatiman likviditeetin turvaaminen. TEAM-kassojen

15 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 15(58) sijoitusomaisuuden määrä puoltaa nykyistä analyyttisempää sijoitusstrategiaa. Lähtökohtana tulee olla analyysi, joka ottaa huomioon työttömyyskassan tavoitteet ja rajoitteet sekä talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden. Tällöin on tarkasteltava tasoitusrahaston kokoa ja rakennetta sekä jäsenmaksusuunnitelman kestävyyttä. Sijoitustoiminnan tehostamisen avulla on mahdollista kasvattaa kassan sijoitustoiminnan tuottoja riskitason käytännössä nousematta. Johtopäätökset Kassan toiminnan rahoitus Budjeteissa esitetyt työttömyys- ja varainhankinta- (=palkkasumma-) arviot antavat selkeän tuloksen, johon osuuteen ei sinänsä TEAM-synergialla ole vaikutusta. Laskelmien mukaan ns. tasapainotetun jäsenmaksun määräksi vuodelle 2008 tulee 0,34 prosenttia jäsenmaksun perustetulosta tai noin 81 euroa jäsenmääräkohtaisena tasajako-osuutena. Laskelmissa on otettu huomioon myös tasoitusrahaston, jäsenmaksujen tasauksen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan vaikutus. Laskelmassa mukana oleva sääntömääräinen jäsenmaksu etuuksista (4 kassaa) on n euroa. Tämä on jätetty loppuraportin laskelmissa huomioon ottamatta, koska jäsenmaksun perimisestä työttömyyskassan maksamista etuuksista on luovuttu. (Liite 7) Jäsenmaksun tasaukseen on budjetoitu TEAM-kassoissa euroa ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotoksi euroa. Karkeasti arvioiden n euron muutos tulopohjaan vaikuttaa jäsenmaksuun n. 0,01 prosenttiyksikköä. Eri skenaarioilla tasapainotettu jäsenmaksu olisi siten 0,34 0,40 prosentin rajoissa. Laskelmia tarkasteltaessa on huomattava, että vuosi 2008 oletetaan olevan työttömyysasteeltaan hyvä vuosi. TEAM-kassojen 2008 korvauskulut on arvioitu noin 1,6 milj. euroa eli noin 10 prosenttia vuoden 2006 tilinpäätöslukuja alhaisemmiksi. Hallinnon kustannukset TEAM-kassoista laaditun yksityiskohtaisen toimintoperusteisen hallintokulujen (henkilöstökulut + muut hallintokulut; ei poistoja, tarkastusmaksukuluja, jäsenmaksukuluja) vertailutaulukon mukaan synergiaetuja on laskennallisesti saatavissa vuoteen 2010 mennessä vuoden 2008 talousarviotietojen pohjalta seuraavasti: - etuuskäsittelyn kulut pienenevät lähinnä henkilöstön eläköitymisen kautta) - hallinnon yhdistäminen alentaa kuluja (Huom! 2 x vaalit 08) - taloustoimien yhdistäminen alentaa kuluja - tukipalvelujen, atk:n ja jäsenrekisterin osalta on selvitettävä järjestelmä- ja palvelusopimusstrategioiden vaikutus - tiedotuksen osuus kulurakenteessa on marginaalinen (1,2 %)

16 16(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI - tilakulujen kehitys riippuu alueorganisaatiosta (+/-) - sähköisten palveluiden käytön kasvun kuluvaikutuksia ei voida vielä arvioida Kirjanpidollisiin hallintokuluihin kuuluvat tarkastusmaksu ja jäsenmaksut ovat laskettavissa. Poistojen määrä voidaan niin ikään laskea ja synergiaetua tulee hankinnoista siirtymäkauden jälkeen. Kaiken kaikkiaan TEAM-synergiahyödyt toteutuvat päätettyjen reunaehtojen vuoksi viiveellä 2010 luvulla. Hallintokuluihin myönnettävät tukiosuudet (STM, TVR) ovat riippuvaisia vain etuuksien euromäärästä ja annettujen päätösten lukumäärästä (työllisyysastesidonnaisia) sekä jäsenmäärästä. Muut tulolähteet Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojäämä voidaan laskea oletetun korkokannan (rahoitustuotot) ja tavoitellun sijoitustoiminnan tuottoasteen kautta. Korkokantaarviona voidaan pitää 4-4,5 prosentin tasoa ja tavoiteltuna sijoitustuottotasona ottaen huomioon kassan tasoitusrahasto- ja likviditeetti-vaatimukset n. 6 prosenttia per vuosi. TEAM-kassojen toteutunut sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto oli vuonna 2007 yhteensä n. 2,6 milj. euroa. Jäsenmaksun tasauksen määräksi voitaneen olettaa enintään yhdistetyn vuodelta 2006 tehdyn laskelman tasoinen määrä eli n euroa sen oltua kassat erikseen laskien n euroa. Tasauksen merkitystä sinänsä voidaan pitää huomattavana. Jäsenmaksun kokonaismäärä Jäsenmaksun kokonaismääräarvio vuoden 2008 budjettien mukaan kassakohtaisena summalaskelma-arviona muodostuu VVV:n laskukaavan kautta seuraavaksi (jäsenmaksu %, euromäärä, rahoitusaste ): tasapainotettu jäsenmaksu 0,33 % = e /257 % (+/0 tulosoletus) Huom! Oheinen laskelma perustuu kassojen summatietoihin, joissa siis on mukana etuuksista perittävää jäsenmaksua eikä synergiahyötyjä ole arvioitu lainkaan. Vakuutusvalvontavirasto hyväksyy yleensä tasapainotetun jäsenmaksuesityksen, jonka on arvioitu johtavan nollatulokseen.

17 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 17(58) Organisaatiotyöryhmän loppuraportti Kartoitus Työryhmä on kartoittanut projektihallituksen päätöksen mukaisesti viiden TEAMkassaprojektiin kuuluvan kassan nykyiset organisaatiorakenteet, vastuu- ja osaamisalueet, työnjaot sekä henkilökuntaa koskevat tiedot. Koottujen tietojen perusteella on tehty alustava suunnitelma TEAM-kassan organisaatiosta. Kassojen nykyisestä henkilökunnasta kartoitettiin henkilökunnan määriä, ostopalveluja, ikäjakaumia, eläköitymisiä, palkkaus- ja eläkejärjestelmiä, tehtävänkuvia ja työnkulkuja, kielitaitoja, alueorganisaatioita sekä asiamiehiä koskevat tiedot. Jäsenistöistä koottiin tiedot jäsenten määristä ja niiden jakautumisesta maakunnittain. Kassojen maksamista etuuksista kerättiin saajien lukumäärät ja jakautuminen maakunnittain sekä etuus- ja takaisinperintäpäätösten, valitusten ja tutkintapyyntöjen määrät. Lisäksi kartoitettiin kassojen käytössä olevat atk-järjestelmät ja tehtiin yhteenveto selvitysmiehen raportissa olevista kassoja koskevista asioista. Etuuksia ja jäseniä koskevat tiedot on poimittu Vakuutusvalvontaviraston vuosien vuositilastoista ja muut tiedot on saatu kassoilta. Työryhmän tekemien kartoitusten yhteenvedoista raportin liitteenä ovat - henkilökunnan määrä kokonaisuudessaan ja tehtävittäin - henkilökunnan eläköityminen kassoittain, kaavio - tehtävänimikkeet ja työpanokset - asiamiesten lukumäärä ja tehtävät - aluetoimistot - jäsenmäärä v ja 2006, kaavio - jäsenmäärä maakunnittain, kaavio - etuuksien saajien lukumäärät etuuksittain - ansiopäivärahan saajien määrät maakunnittain, kaavio Nykyiset organisaatiot Metallin kassassa ansiopäivärahan maksatus ja asiakaspalvelu on hajautettu keskustoimiston lisäksi yhteentoista aluetoimistoon. Muissa neljässä kassassa kaikki toiminnot on keskitetty keskustoimistoon. Kaikki kassat hankkivat ostopalveluina liitoilta jäsenrekisterin työt ja puhelinvaihteen hoidon. Osalla on ostopalveluina tai ulkoa ostettuna mm. kirjanpito, palkanlaskenta, postitus sekä vahtimestarin, emännän ja vartioinnin työt. Puhelinpalvelun kaikki kassat hoitavat itse. Nykyisten viiden kassan henkilöstön yhteismäärä oli yhteensä 114. Kassanjohtajia on neljä, koska Kemian ja Viestinnän kassoilla on yhteinen kassanjohtaja. Kaikissa kassoissa on työttömyyskassanhoitaja ja Metallissa on lisäksi toimistopäällikkö. Kahdella kassalla on oma sihteeri, muilla sihteerin työt hoidetaan ostopalveluna liitolta. Kaikissa kassoissa on erikseen nimetyt henkilöt, jotka hoitavat valitusasioita,

18 18(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI takaisinperintää, tutkintapyyntöjä ja työttömyysvakuutusrahaston lausumia. Osassa kassoista näitä tehtäviä hoidetaan joko etuuskäsittelyn tai kassanhoitajan työn ohella. Yhdessä kassassa on atk-suunnittelija, kolme kassaa ostaa atk-palvelut liitolta ja yksi ulkopuolelta. Kirjanpito ja siihen liittyvä reskontran- ja kassanhoito hoidetaan kahdessa kassassa lähes kokonaan itse, muissa kassoissa palvelu ostetaan liitolta tai ulkopuolelta. Yhdessä kassassa on oma palkanlaskija, muissa palvelu ostetaan liitolta tai ulkopuolelta. Kaikissa kassoissa on asiamiehiä, jotka hoitavat lähinnä jäsen- ja etuushakemusten vastaanottoon liittyviä tehtäviä. Etuuskäsittelijöiden tehtävänkuvaukset poikkeavat kassoittain. Kahdessa kassassa etuuksien käsittely on jaettu niin, että osa käsittelee vain ansiopäivärahahakemuksia ja osa käsittelee koulutustuki-, koulutuspäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia. Kolmessa kassassa kaikki käsittelijät hoitavat kaikkien etuuksien käsittelyn. Kolmessa kassassa EU- ja ETA-asioilla on erikseen nimetyt käsittelijät ja kahdessa kaikki etuuskäsittelijät hoitavat niitä. Metallin kassassa on etuuskäsittelijöillä ryhmänvastaavat, jotka vastaavat mm. päivittäisestä työnjaosta ja työohjeistuksesta. Puun kassassa osittain samoja asioita hoitaa kuukausittain vaihtuva ryhmänvetäjä, joka on etuuskäsittelijä. Kaikissa kassoissa on käytössä asianhallintajärjestelmä, johon hakemusarkiston työntekijät skannaavat postin. Neljässä kassassa on etuushakemusten arkiston tehtäviin erikseen nimetyt henkilöt ja yhdessä palvelu ostetaan liitolta. TEAM-Kassan organisaatiomalli Työryhmä on tehnyt kartoitusaineiston ja osittain selvitysmiehen raportin pohjalta yhden mallin TEAM-kassaksi. - Sulautumisvaihe Sulautumisvaiheessa kassa toimii alueelle hajautettuna niissä toimistoissa, joissa on jo Metallin kassan työttömyyskassapalvelut. Sulautumisvaiheessa keskustoimistossa tehdään kaikkia kassan töitä. Tampereen aluepalvelukeskuksessa käsitellään ja maksetaan kaikkia etuuksia ja hoidetaan jäsenasioita nykyisen Sähköalojen kassan mallin mukaisesti. Sulautumisvaiheessa kaikissa muissa alueella olevissa toimistoissa käsitellään ja maksetaan etuuksista vain ansioturvaa ja hoidetaan jäsenasioita. Henkilökunnan määrä vastaa sulautumisvaiheen kaikkien kassojen henkilökunnan yhteismäärää, koska selvitysmiehen raportin mukaan henkilökunta siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä uuden organisaation palvelukseen. - TEAM-kassa sulautumisvaiheen jälkeen Työryhmä ei ole yksimielinen hajauttamisen laajuudesta. Metallin, Puu- ja erityisalojen ja Sähköalojen kassat kannattavat hajauttamista aluepalvelukeskuksiin ja

19 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 19(58) maakuntatoimistoihin. Viestintäalan työttömyyskassa katsoo, että kassatoimintojen mahdollinen hajauttaminen tulee tehdä ainoastaan aluepalvelukeskuksiin, sillä se riittää turvaamaan tasapuoliset kassapalvelut uuden kassan jäsenistölle. Kemian kassa on pelkästään keskustoimistoon sijoittuvan kassan kannalla. Laajemman hajauttamisen kannalla olevien työryhmän jäsenten mukaan TEAM-kassa toimisi sulautumisvaiheen jälkeen hajautettuna Helsingissä sijaitsevan keskustoimiston lisäksi kuudessa aluepalvelukeskuksessa ja kuudessa maakuntatoimistossa. Lisäksi laajemman hajauttamisen kannalla olevien työryhmän jäsenten mukaan sulautumisvaiheen jälkeen kassan toimintoja tulee laajentaa entisestään aluepalvelukeskuksiin. Näin taataan hyvä palvelutaso alueelle. Alueella on oltava liitolla ja kassalla eri työntekijät, eikä tule myöskään sopia minkäänlaisia ristiintehtäviä tai sijaisuuksia. Liiton työntekijät eivät voi tehdä alue- ja maakuntatoimistoissa asiantuntemusta vaativaa etuuskäsittelytyötä lukuun ottamatta hakemusten vastaanottamista tai muuta nykyisin asiamiesten tehtäviin kuuluvaa avustavaa työtä. Lisäksi kassojen toiminnan on viranomaisten vaatimuksesta oltava entistä itsenäisempää. TEAM-kassan ydintoiminta eli etuuskäsittely ei ole jaettu nykyisten kassojen toimintaalueisiin (sektoripohjaisuus). Sähköinen asiointi kehittyy ja sen lisääntymiseen on varauduttava. - Call center Työryhmä ei kannata esitystä call centeristä kassan osalta. Puhelinpalvelu kannattaa hoitaa valtakunnallisen palvelunumeron avulla, jollainen Metallin kassalla on jo käytössä. Palvelunumeron avulla puhelinpalveluun voi osallistua käsittelijät omista työpisteistään sekä keskustoimistossa että aluetoimistoissa. Jos call center -palvelu toteutetaan, on siinä oltava asiantuntemuksen vuoksi kassan työntekijä, koska muuten puhelut kääntyvät kuitenkin kassaan tai puhelun jälkiselvittely vie aikaa niin paljon, että palvelusta ei ole kassalle vastaavaa hyötyä. - Ostopalvelut Jäsenrekisteripalvelut hankitaan edelleen ostopalveluna liitolta, elleivät viranomaiset vaadi kassalta tulevaisuudessa itsenäistä jäsenrekisterin hoitamista. Muita ostopalveluja kuten puhelinvaihde ja postitus voidaan arvioida vasta siinä vaiheessa, kun liittoprojekti on ratkaissut lopullisesti liiton keskustoimiston ja aluetoimistojen sijoittumisen. Harkittavaksi jää vielä myös se, missä määrin tarvitaan kassan asiamiehiä, jos palvelut hajautetaan laajalti aluepalvelukeskuksiin ja maakuntatoimistoihin. Arvioita hajauttamisesta TEAM-liiton ja TEAM-kassan yhtenäisyyden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista sijoittaa myös kassapalveluja alueille. Metallin kassalla on jo kokemusta hajautetusta mallista. Kokemuksen perusteella voidaan todeta, että kun liiton ja kassan välillä sovitaan ajoissa selkeästi perussäännöt ja

20 20(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI tehtävänkuvat, saadaan langat pysymään hyvin käsissä myös hajautetussa mallissa. Itse töiden siirto entistä laajemmalle alueelle ei ole ongelma, koska asianhallintajärjestelmän ja valtakunnallisen puhelinpalvelunumeron käyttö mahdollistavat etuuskäsittelyn missä vain. Metallin nykyisessä mallissa alueella käsitellään ainoastaan ansiopäivärahahakemuksia, muiden etuuksien käsittely ja kaikki muut työt hoidetaan keskustoimistossa. Nykyisen Tampereella olevan Sähköalojen kassan mallin mukaan kaikissa aluepalvelukeskuksissa voitaisiin käsitellä ja maksaa kaikkia etuuslajeja ja hoitaa jäsenasioita. Muita kassan tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista siirtää alueelle tätä laajemmin. Ammattitaidon ylläpito ei ole riippuvainen siitä, missä työtä tehdään, koska mahdolliset poikkeamat ilmenevät henkilötasolla. Henkilökunnan kouluttaminen ja ammattitaidon ylläpito voivat kyllä toisaalta olla haasteellisempaa hajautetussa kuin keskitetyssä mallissa. Metallin kokemuksen perusteella on todettu, että aluetoimistossa työskentely tukee laaja-alaista näkemystä kassan työstä. Toisaalta taas koulutusta voidaan järjestää joustavasti kullekin alueelle oman aluepalvelukeskuksen kautta, jolloin se on huomattavasti helpommin organisoitavissa kuin kouluttaminen koko kassan henkilöstölle samaan aikaan. Hajauttamisen huonona puolena saattaa olla kustannusten suuruus, mutta hajauttamisen kustannusvaikutuksia ei ole selvitetty. Lisäksi sijaisjärjestelmän luominen alue- ja maakuntatoimistoihin on haastavaa. Hajautetun organisaation on vaikeampi sopeutua yhteiskunnallisiin muutoksiin ja työllisyyden vaihteluihin kuin keskitetyn mallin. Lisäksi ennusteiden mukaan sähköisen asioinnin tarve tulee lisääntymään vaikeasti määriteltävällä aikavälillä, joka saattaa vaikuttaa tarvittavan henkilöstön määrään. Hajauttamisen hyvänä puolena on henkilökohtaisen asiakaspalvelun parantuminen. Asiakaslähtöisyys ja hyvät palvelut toteutuvat. Irtisanomis- ja lomautustilanteissa oman alueen työpaikkatuntemus on eduksi. Enemmistö työryhmän jäsenistä näkee asian niin, että hajauttamisen ansiosta hyvä palvelu ulottuu paikallisen asiantuntemuksen vuoksi jäsenistöä pitemmälle mm. luottamushenkilöihin, palkanlaskijoihin, työvoimatoimistoihin, sosiaalitoimistoihin ja Kelan toimistoihin. Jos maakuntatoimistojen palveluja hajautetaan Metallin kassan nykyisiä toimistoja laajemmalle alueelle, se on toteutettava asteittain niin, että nykyiset työpaikat alueella säilyvät ja siirrot keskustoimistosta alueelle perustuvat ainoastaan vapaaehtoisuuteen. Tämän jälkeen kassassa vapautuvia paikkoja täytetään ensisijaisesti alueelle, kunnes siellä on tarvittava määrä henkilöstöä. Näin kenenkään ei tarvitse vasten tahtoaan siirtyä työhön toiselle paikkakunnalle. Organisaatiomalli - Kassan sijoittuminen Kassan keskustoimisto on Helsingissä. Sulautumisvaiheessa alueella kassapalveluja on niissä aluepalvelukeskuksissa, joissa jo tällä hetkellä on Metallin kassapalvelut. Aluepalvelukeskuksista kassapalveluja on Helsingissä, Tampereella, Turussa, Vaasassa

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 YLEISTÄ Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2014 2015, koska liittokokous

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014 Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.214 Rahavirrat Työttömyysvakuutusrahastossa Työnantajat Työttömyyskassat Eläketurvakeskus Valtion Eläkerahasto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET LYHENNETTY TYÖVIIKKO Määräaikainen laki ajalla 4.1.2010-31.12.2011, vakinaistetaan 1.1.2012 alkaen 2 Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täysi päiväraha

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) Projektihallitus 1.4.2009

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) Projektihallitus 1.4.2009 Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1(11) PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1.1.2015 alkaen 2(11) Sisällysluettelo PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT... 3 I LUKU... 3 TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9)

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS 2011-2014 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784

JÄSENKEHITYS 2011-2014 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784 JÄSENKEHITYS 2011-2014 2014 2013 2012 2011 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784 JÄSENMAKSUPOHJA 2011-2014 Vuosi Jäsenmaksu

Lisätiedot

Kassan nimi on Vakuutusväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsinki.

Kassan nimi on Vakuutusväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsinki. VAKUUTUSVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TARKOITUS Kassan nimi on Vakuutusväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsinki. Kassan toiminta-alueena

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Hyväksytty Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa 11. 12.11.2011 Hyväksytty Finanssivalvonnassa 2.1.2012 SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa.

Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa. TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 Kassan nimi, kotipaikka ja tarkoitus Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Säännöt. Lakimiesten työttömyyskassa

Säännöt. Lakimiesten työttömyyskassa Säännöt Lakimiesten työttömyyskassa Säännöt Lakimiesten työttömyyskassa 2 LAKIMIESTEN TYÖTTÖMYYSKASSA KASSAN TOIMIALA I Luku 1 Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Kassan nimi on Lakimiesten

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Kilpailutoiminta 78 894,40 82 946,76 Muut kulut - 20 189,25-33 222,51 Toiminnan yleiskulut Muut kulut - 48 094,11-67 354,28 Tuotto/kulujäämä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8. T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6.

TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8. T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8 T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6.2009 I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sisältö. Teollisuusalojen työttömyyskassa Edustajiston kokous 3. 5.6.2015

Sisältö. Teollisuusalojen työttömyyskassa Edustajiston kokous 3. 5.6.2015 Sisältö 1 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Yleistä... 3 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 3 2 Jäsenyys... 3 3 Jäsenyyden hakeminen... 3 4 Jäsenyyden alkaminen... 4 5 Jäsenmaksut... 4 6 Jäsenmaksujen

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Päivi Sillanaukee 19.3.2013 indeksi 80 Muutokset on toteutettava aikailematta indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kassan nimi on Lakimiesten työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassan nimi on Lakimiesten työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi. Säännöt Lakimiesten työttömyyskassa LAKIMIESTEN TYÖTTÖMYYSKASSA I Luku KASSAN TOIMIALA 1 Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Kassan nimi on Lakimiesten työttömyyskassa ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen Eläkevastuurahasto Laki Kansaneläkelaitoksesta 12g Eläkevastuurahasto

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1 LUKU KASSAN TOIMIALA 1 Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja pöytäkirjakieli Kassan nimi on Palvelualojen työttömyyskassa, ruotsiksi Servicebranschernas arbetslöshetskassa.

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Virasto: Nuorisoasiainkeskus Laatija: Lilja Kinnunen Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2014 käyttösuunnitelman pohjalta

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Kaavio 1. Jäsenmäärän kehitys 1990-2016

Kaavio 1. Jäsenmäärän kehitys 1990-2016 Sivu 1 / 6 Liittokokous 23. 24.11.2012 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, Tampere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2014-2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014

Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014 Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS 2014... 3 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA... 3 YLEISTÄ... 3 KASSAN TOIMINTA... 3 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS...

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖTTÖMYYSKASSA OFFENTLIGA OCH PRIVATA SEKTORNS FUNKTIONÄRERS ARBETSLÖSHETSKASSA TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Finanssivalvonnassa 17.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

1) kassan nimi, johon tulee sisältyä sana ""työttömyyskassa"", ja kunta, joka on kassan kotipaikka;

1) kassan nimi, johon tulee sisältyä sana työttömyyskassa, ja kunta, joka on kassan kotipaikka; 1 of 18 27/05/2011 12:29 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1984» 24.8.1984/603 24.8.1984/603 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työttömyyskassalaki

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä ja tuemme itsenäistä selviytymistä. Kelan toiminta-ajatus Kaikkien Kela

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

1. Pysyvästi eläkkeelle siirtyneiden seniorijäsenten oikeudet

1. Pysyvästi eläkkeelle siirtyneiden seniorijäsenten oikeudet 1 Työvaliokunta 09.06.2008 Työvaliokunta 18.6.2008 Projektihallitus 18.06.2008 Työvaliokunta Projektihallitus 01.09.2008 TEAM projektin liittokäsittelyissä esille nousseita kysymyksiä ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

olla konkurssissa Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen

olla konkurssissa Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen HALLITUS (1/4) Yhdistyksellä on oltava hallitus Hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja Puheenjohtajan tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen, jonka kotipaikka

Lisätiedot

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KULJETUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toimiala-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset?

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kun vahinko yllättää Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kiireellisimmät toimenpiteet Äkillisten vesi- ja palovahinkojen

Lisätiedot

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousmuistio 23.02.2015 PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousaika: 20.02.2015 klo 13.30-15.00 Kokouspaikka: Läsnä: Poissa: Pohjois-Savon liitto Juha Piiroinen (Suonenjoki), puheenjohtaja Mikko Hollmén (KYS)

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 8.9.2012

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 8.9.2012 Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 8.9.2012 Työttömyysvakuutusrahasto Lailla perustettu vuonna 1998 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 www.tyj.fi www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 18.6.2014 Jäsenyys ja talous -tilastojulkaisu Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talousvastaavien työ, tilannekatsaus Yhdistymisavustuksen käyttö Työryhmätyöskentely: hyödyt ja haitat + yhdistymisavustus + muut linjaukset Talousvastaavien työ

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot