TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58)"

Transkriptio

1 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58) JOHDANTO... 3 PROJEKTIHALLITUKSEN KOKOONPANO... 3 TYÖRYHMIEN KOKOONPANO... 3 Sääntötyöryhmä... 3 Taloushallintotyöryhmä... 4 Organisaatiotyöryhmä... 4 Atk-työryhmä... 5 TIIVISTELMÄ... 6 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄ... 6 TALOUSHALLINTOTYÖRYHMÄ... 6 ORGANISAATIOTYÖRYHMÄ... 7 ATK-TYÖRYHMÄ... 8 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI... 9 HALLINTO... 9 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHDISTYMINEN JÄSENMAKSU SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN ESITYS HALLINTO JÄSENMAKSU TALOUSHALLINTOTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI YLEISTÄ TALOUDELLINEN TILANNE JA OMAISUUS TOIMITILAT PALVELUSOPIMUKSET TALOUDELLISET LASKELMAT JA SOPIMUKSET Jäsenmaksun tasaus Jäsenmaksun määrä ja rakenne SOPIMUKSET Alueorganisaation kustannukset SIJOITUSTOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN KARTOITTAMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET KASSAN TOIMINNAN RAHOITUS HALLINNON KUSTANNUKSET MUUT TULOLÄHTEET JÄSENMAKSUN KOKONAISMÄÄRÄ ORGANISAATIOTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI KARTOITUS NYKYISET ORGANISAATIOT TEAM-KASSAN ORGANISAATIOMALLI ARVIOITA HAJAUTTAMISESTA ORGANISAATIOMALLI HENKILÖSTÖASIAT YHTEENVETO ATK-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TYÖRYHMÄN JATKOTYÖSKENTELYSTÄ NYKYTILA JATKOTYÖSSÄ HUOMIOON OTETTAVAA TAVOITTEET SÄHKÖISELLE PALVELULLE TEAM-KASSASSA HENKILÖSTÖRESURSSIT... 26

2 2(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI YHTEISIÄ JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET KILPAILUTUKSEN JA HANKINTALAIN HUOMIOON OTTAMINEN PROJEKTIN AIKANA AIKATAULU ATK-JÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMISELLE TOIMITILAKYSYMYKSET JA NIIDEN MAHDOLLINEN VAIKUTUS ATK-ASIOIHIN JA YHTEISTYÖ LIITTOPROJEKTIN KANSSA LIITTEET Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen tuloslaskelmat, tilinpäätös Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen tuloslaskelmat, yhteenveto tilinpäätös 2006, 2007, budjetti Taloushallintotyöryhmä: Erittely Team-kassojen henkilöstö- ja muista hallintokuluista Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen hallintokuluista toiminnonaloittain euroina Taloushallintotyöryhmä: K aavio Team-kassojen hallintokuluista toiminnonaloittain euroina yhteenveto Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen hallintokulujen suhteellisesta jakaumasta kassoittain Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen hallintokuluista maksettua etuuspäivää kohti Taloushallintotyöryhmä: Kaavio Team-kassojen hallintokuluista euroa per jäsen Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen rahastoasteesta Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen toimitiloista Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Työttömyyskassojen jäsenmaksutasauksesta Taloushallintotyöryhmä: Taulukko Team-kassojen etuuksista perittävästä jäsenmaksusta Organisaatiotyöryhmä: Henkilökunnan määrä kokonaisuudessaan ja tehtävittäin Organisaatiotyöryhmä: Henkilökunnan eläköityminen kasoittain, kaavio Organisaatiotyöryhmä: Tehtävänimikkeet ja työpanokset Organisaatiotyöryhmä: Asiamiesten lukumäärä ja tehtävä Organisaatiotyöryhmä: Aluetoimistot Organisaatiotyöryhmä:.Jäsenmäärät v ja 2006, kaavio Organisaatiotyöryhmä: Jäsenmäärät maakunnittain, kaavio Organisaatiotyöryhmä: Etuuksien saajien lukumäärät etuuksittain Organisaatiotyöryhmä: Ansiopäivärahan saajien määrät maakunnittain, kaavio Organisaatiotyöryhmä: TEAM-kassan aluepalvelukeskukset ja maakuntatoimistot ATK-työryhmä: TEAM-Kassakartoitus... 56

3 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 3(58) Johdanto TEAM-kassaprojektin projektihallitus on kokouksessaan käsitellyt kassaprojektin työryhmien, sääntötyöryhmän, taloushallintotyöryhmän, organisaatiotyöryhmän ja atk-työryhmän loppuraportit. Projektihallitus esittää loppuraportit edelleen työttömyyskassojen ja liittojen hallintojen käsiteltäväksi. TEAM-kassan organisaatiota koskevilta osin projektihallitus tekee työttömyyskassojen ja liittojen hallinnoille työryhmän loppuraportista poikkeavan esityksen. Projektihallitus esittää, että TEAM-kassa aloittaisi toimintansa hajautetulla organisaation mallilla. Hajautettu organisaation malli tarkoittaa sulautumisvaiheessa kassojen organisaatioiden nykytilan mukaista organisaatiota. TEAM-kassaprojektia on projektihallituksen johdolla valmistellut neljä projektihallituksen nimeämää asiantuntijatyöryhmää, joita on projektin edetessä täydennetty kassojen hallintojen edustajilla. Kassaprojektin projektihallituksessa ja työryhmissä on ollut edustus kaikista kassaprojektissa mukana olevista työttömyyskassoista sekä Rautatieläisten liitosta. Työryhmät olivat sääntötyöryhmä, taloushallintotyöryhmä, organisaatiotyöryhmä ja atk-työryhmä. Projektihallituksen kokoonpano Saimanen Hannu, puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Aalto Kari, Sähköalojen työttömyyskassa Larnos Helena, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Late Birgit, Sähköalojen työttömyyskassa Meriläinen Marja-Leena, Metallityöväen työttömyyskassa Palkia Minna, Rautatieläisten liitto Rinne Merja, Kemian työttömyyskassa Skytten Tarja, Viestintäalan työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Vierimaa Juha, Metallityöväen työttömyyskassa Honkanen Sari, sihteeri, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Työryhmien kokoonpano Sääntötyöryhmä Saimanen Hannu, puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Honkanen Sari, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Late Birgit, Sähköalojen työttömyyskassa

4 4(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Nyberg Niclas, Metallityöväen työttömyyskassa Rinne Merja, Kemian työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Vierimaa Juha, Metallityöväen työttömyyskassa Palkia Minna, sihteeri, Rautatieläisten liitto Huhtaniska Markku, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa Kiema Jarmo, hallinnon edustaja, Metallityöväen työttömyyskassa Koskinen Hannu, hallinnon edustaja, Viestintäalan työttömyyskassa Nyman Tor-Erik, hallinnon edustaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Rintala Pirjo, hallinnon edustaja, Kemian työttömyyskassa Taloushallintotyöryhmä Aalto Kari, puheenjohtaja, Sähköalojen työttömyyskassa Laurio Aino, Metallityöväen työttömyyskassa Meriläinen Marja-Leena, Metallityöväen työttömyyskassa Saimanen Hannu, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Skytten Tarja, Viestintäalan työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa West Päivi, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Andersson Johanna, sihteeri, Sähköalojen työttömyyskassa Grönmark Juha, hallinnon edustaja, Kemian työttömyyskassa Huusko Risto, hallinnon edustaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Liukkonen Ari, hallinnon edustaja, Viestintäalan työttömyyskassa Rainio Mika, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa Riima Raimo, hallinnon edustaja, Metallityöväen työttömyyskassa Sinkkonen Ahti, hallinnon edustaja, Rautatieläisten liitto Organisaatiotyöryhmä Meriläinen Marja-Leena, puheenjohtaja, Metallityöväen työttömyyskassa Aalto Kari, Sähköalojen työttömyyskassa Juvonen Hanna, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Larnos Helena, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Late Birgit, Sähköalojen työttömyyskassa Skytten Tarja, Viestintäalan työttömyyskassa Turunen Arto, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Niskanen Irene, sihteeri, Metallityöväen työttömyyskassa Välimäki Maritta, sihteeri, Metallityöväen työttömyyskassa Hämäläinen Hannu, hallinnon edustaja, Rautatieläisten liitto Hirvonen Reijo, hallinnon edustaja, Metallityöväen työttömyyskassa Järvinen Eino, hallinnon edustaja, Kemian työttömyyskassa Pischow Jari, hallinnon edustaja, Viestintäalan työttömyyskassa Puottula Kaija, hallinnon edustaja, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Ruusunen Aimo, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa

5 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 5(58) Atk-työryhmä Turunen Arto, puheenjohtaja, Kemian ja Viestintäalan työttömyyskassa Genral-Wikstedt Marja, Kemian liitto Hoivala Anne, Sähköalojen työttömyyskassa Iso-Järvenpää Eila, Sähköalojen työttömyyskassa Kalteva Anu, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Kivihaka Jani, Metallityöväen työttömyyskassa Nyberg Niclas, Metallityöväen työttömyyskassa Palkia Minna, Rautatieläisten liitto Rinne Merja, Kemian työttömyyskassa Larnos Helena, sihteeri, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa Airas Timo, hallinnon edustaja, Sähköalojen työttömyyskassa Räsänen Jarmo, hallinnon edustaja, Rautatieläisten liitto

6 6(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Tiivistelmä Sääntötyöryhmä Team -kassaprojektin sääntötyöryhmä on kartoittanut väliraporttiinsa työttömyyskassojen nykyiset hallintomallit ja jäsenmaksutiedot. Sääntötyöryhmä arvioi väliraportissa prosenttipohjaisen ja euromääräisen jäsenmaksutavan etuja ja haittoja. Hallintomalliasiassa arvioitiin kassalain mahdollistamien vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Tämän jälkeen pidetyssä Kiljavan seminaarissa väliraportissa avoimiksi jääneisiin asioihin saatiin tarkennus. Sääntötyöryhmä esittää väliraportin ja tarkennusten perusteella, että Team kassassa on kolmiportainen hallinto ja että jäsenmaksu on prosenttiperusteinen eikä työttömyysetuuksista peritä jäsenmaksua. Työryhmä toteaa, että varsinainen sääntöluonnos kirjoitetaan syksyllä Taloushallintotyöryhmä Työryhmä on selvittänyt projektissa mukana olevien TEAM-kassojen (Kemian, Metallityöväen, Puu- ja erityisalojen, Sähköalojen ja Viestintäalan työttömyyskassat) talous- toimitila- ja palvelusopimustilannetta. Perustietoina ovat olleet vuosien 2006 ja 2007 tilinpäätösten sekä vuodelle 2008 tehtyjen talousarvioiden ja jäsenmaksuesitysten tiedot. Erittelyt on laadittu kassakohtaisesti ja oletetun TEAM-kassan koosteena. Etuuksista kassoille aiheutuvien korvauskulujen rahoitus ei ole riippuvainen kassan organisoinnista eikä siitä niin muodoin synergiaetuja muodostu. Kassan organisointi ja siis myös tulevan TEAM- kassan rakenteet ja järjestelyt vaikuttavat hallintokuluihin, joiden osuus bruttomääräisesti on noin 83,2 prosenttia korvauskuluvastuista. Näihin kuluihin on synergiaetuja löydettävissä. Käytännön synergiahyödyt siirtynevät 2010-luvulle. Tarkastelussa hallintokulut kokonaisuudessaan joko omana työnä tai palvelusopimuksen kautta tai kolmannen osapuolen suorittamina on jaettu seuraaviin lohkoihin: etuuskäsittely (ydintoiminto) hallinto talous tukipalvelut atk jäsenrekisteri tiedotus tilakulut

7 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 7(58) Kassan toiminnan rahoitus ja niin muodoin jäsenmaksu on keskeisesti riippuvainen korvauskuluista eli kulloisestakin työllisyystilanteesta. Jäsenmaksuista annettujen ohjeiden ja laskentakaavojen mukaan jäsenmaksuun vaikuttavat lisäksi paitsi hallintokulujen määrä myös jäsenmaksun tasaus, kassan muut tuotot (sijoitus- ja rahoitustoiminta), tasoitusrahastoaste ja jäsenmaksun perintäperuste. Perintäperusteen osalta työttömyyskassan etuuksista ei esitetä perittäväksi jäsenmaksua. Summatuksi jäsenmaksuksi on laskettu vuonna 2008 TEAM- kassalle noin 0,34 prosenttia palkasta ilman mahdollisten synergiahyötyjen arviota olettaen ettei etuuksista peritä jäsenmaksua. Ylimenovaiheessa voidaan lyhytaikaisesti jäsenmaksu pitää lievästi alimitoitettuna tasoitusrahaston avulla ottaen kuitenkin huomioon kulloinenkin työllisyystilanne. Jäsenmaksun määrää on tarkasteltava pääsääntöisesti liittomaksukokonaisuuden kautta eikä tämä saisi ylimenovaiheessakaan ylittää minkään TEAM- liiton itsenäistä liittomaksua siinä työllisyys- ja suhdannetilanteessa, johon aidot TEAM:n jäsenmaksulaskelmat aikanaan perustuvat. TEAM-kokonaisprojektissa kaavailtu 0,30 prosentin jäsenmaksukanta työttömyyskassalle on haasteellinen. Organisaatiotyöryhmä TEAM-kassaprojektin organisaatiotyöryhmä aloitti työn ja päätti kerätä TEAM-kassojen tiedot kartoitusta varten Vakuutusvalvontaviraston ja kassojen omista tilastoista. Kartoitukseen koottiin nykyiset organisaatiorakenteet, mm. vastuualueet, työnkulut ja työnjaot, henkilökunnan ikäjakaumat ja eläköitymiset sekä jäsenten, maksettujen etuuksien, päätösten, takaisinperintöjen ja tutkintapyyntöjen lukumäärät. Kaikkien viiden kassan henkilöstön määrä oli yhteensä 114. Metallin kassalla on keskustoimiston lisäksi ansiopäivärahan maksatus ja asiakaspalvelu hajautettu yhteentoista aluetoimistoon, muilla neljällä kassalla kaikki toiminta on keskitetty keskustoimistoon. Kaikilla kassoilla on ostopalveluna liitoilta mm. jäsenrekisterin hoito. Työryhmä on tehnyt TEAM-kassalle organisaatiomallin. Kassan keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. Keskustoimistossa on kaikki kassan toiminnot. Sulautumisvaiheessa alueilla käsitellään ja maksetaan ansiopäivärahaa ja hoidetaan jäsenasioita viidessä aluepalvelukeskuksessa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Turku, Vaasa ja Oulu. Muista poiketen Tampereella käsitellään ja maksetaan kaikkia kassan maksamia etuuksia ja hoidetaan jäsenasioita nykyisen Sähköalojen kassan mallin mukaisesti. Lisäksi kuudessa maakuntatoimistossa, jotka sijaitsevat Kotkassa, Lahdessa (Metallin nykyiset Hämeenlinnan toimistossa olevat kassapalvelut voidaan siirtää Lahteen), Porissa, Jyväskylässä, Varkaudessa ja Torniossa on ansiopäivärahan käsittely ja maksatus sekä jäsenasioiden hoito. Työryhmä ei ollut yksimielinen hajauttamisen laajuudesta. Metallin, Puu- ja erityisalojen ja Sähköalojen työttömyyskassojen kanta on, että kassapalvelut

8 8(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI hajautetaan kaikkiin kuuteen aluepalvelukseen sekä kuuteen maakuntatoimistoon. Viestintäalan kassa ulottaisi mahdollisen hajauttamisen pelkästään aluepalvelukeskuksiin. Kemian kassan kanta on, että kassa toimii keskitetyn mallin mukaisesti ainoastaan keskustoimistossa. Laajemman hajauttamisen kannalla olevien työryhmän jäsenten mukaan sulautumisvaiheen jälkeen hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi kaikissa kuudessa aluepalvelukeskuksessa pitäisi käsitellä ja maksaa kaikkia kassan maksamia etuuksia ja hoitaa jäsenasioita. Kuudessa maakuntatoimistossa olisi kassapalvelut ja niissä käsiteltäisiin ansiopäivärahaa ja jäsenasioita. Muissa maakuntatoimistoissa olisi liitolta ostetut kassa-asioiden neuvontapalvelut. Henkilöstön määrä pidetään organisaatiomallissa suunnilleen samana kuin kaikkien kassojen henkilöstön yhteismäärä on sulautumisvaiheessa, koska selvitysmiehen raportin mukaan henkilökunta siirtyisi ns. vanhoina työntekijöinä uuden organisaation palvelukseen. Uuden organisaation vaatimat henkilöstön siirrot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Henkilöstön määrään vaikuttaa mm. mikä on työllisyystilanne vuonna Hallituksen sosiaaliturvakomitean (Sata -komitea) työ perusturvan uudistamisesta, ansioturvan ja erityisesti työttömyysturvan kehittämisestä saattaa vaikuttaa myös työttömyyskassan toimintaan. Työryhmän esityksen mukaan TEAM-kassa toimii mahdollisimman itsenäisesti eikä ostopalveluna hankita muuta kuin välttämättömät toiminnot. Jos kassa tulee toimimaan liiton kanssa samoissa tiloissa, sekä keskustoimistossa että aluetoimistoissa, se mahdollistaa tarpeelliseksi katsottavat ostopalvelut liitolta. Sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään ja lisätään. TEAM-kassan synergiahyödyt tulevat näkymään vasta myöhemmin 2010-luvulla. ATK-työryhmä Työryhmä kartoitti atk-järjestelmien nykytilan keräämällä TEAM-kassaprojektissa mukana olevista kassoista tiedot käytössä olevista laitteista, ohjelmista ja järjestelmistä sekä niitä koskevista sopimuksista. Järjestelmien täytyy olla mahdollisimman hyvin jäsenistöä palvelevia ja etusija on annettava järjestelmille, joissa sähköisen palvelun vaatimukset toteutuvat mahdollisimman hyvin. Sähköisiä palveluita on lisättävä ja käytettävä kehityksen suomat mahdollisuudet hyväksi ja lisäksi pysyttävä koko ajan kehityksessä mukana. TEAM-kassan atk-järjestelmien valinnassa on otettava huomioon ainakin järjestelmän valintahetken tekninen taso, toimittajan resurssit järjestelmän kehitykseen sekä alustan ja ohjelmistojen nykyaikaisuus, jotta jatkokehittäminen lähtisi parhaasta mahdollisesta tilanteesta. Erityisesti aikataulusyyt puoltavat sitä, että kunkin järjestelmän valinta tehdään valintahetkellä TEAM-kassoissa käytössä olevista järjestelmistä. Hankintalaki saattaa kuitenkin asettaa rajoituksia valintamenettelyyn.

9 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 9(58) Suunniteltaessa yhteisten atk-järjestelmien käyttöönottoon liittyvää aikataulua on myös arvioitava olemassa olevien henkilöstöresurssien riittävyyttä projektin läpiviemisessä. TEAM-kassaprojektin on huomioitava hankkeen jatkoa aikatauluttaessaan työttömyyskassojen velvoitteet ja vastuut siten, että mahdolliset hankintalain vaatimat kilpailuttamisen vaikutukset voidaan ottaa huomioon ja aikataulu yhdentymisestä voidaan pitää alkuperäisen suunnitelman mukaisena. Työttömyyskassan toimintojen on jatkuttava keskeytyksettä mahdollisessa sulautumistilanteessa. Tämä asettaa vaatimuksia päätöksenteolle ja sulautumispäätöksille. Jos kassojen päättävien elinten ratkaisut sulautumisesta tehdään toukokuussa 2009 ja sulautuminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 alusta, on TEAM-kassan atk-järjestelmistä todennäköisesti tehtävä sopimuksia ja järjestelmien yhdentämistyötä ennen kaikkien kassojen varsinaisten päättävien elinten ratkaisuja. Yhteistyö liittoprojektin kanssa on tärkeää. TEAM-ammattiliitot ja työttömyyskassat ovat hoitaneet atk-hankinnat pääsääntöisesti yhteistyössä. Työttömyyskassojen ja ammattiliittojen jäsenpohjan ollessa pääosin yhteinen, on jäsenrekisterijärjestelmän järkevintä olla sama. Muidenkin toimintojen osalta on ratkaistava, mistä yhteisistä järjestelmistä saadaan vastaava synergiahyöty. Sääntötyöryhmän loppuraportti Hallinto Työttömyyskassojen nykytilanteen hallintomallit poikkeavat toisistaan. Osalla työttömyyskassoista on kolmiportainen hallintomalli ja osalla kaksiportainen hallintomalli. Osalla työttömyyskassoista on erilliset, jäävittömät hallitukset suhteessa liiton hallitukseen. Osalla hallitus on yhteinen liiton hallituksen kanssa. Työttömyyskassalaki ja työttömyyskassan mallisäännöt säätelevät hallintomallia. Kassalain mukaan kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenten kokous tai sääntöjen niin määrätessä edustajiston kokous. Edustajiston kokouksen lisäksi kassalain mukainen työttömyyskassan hallintoelin on hallitus. Hallituksen tehtävät on määritelty kassalaissa. Hallituksen minimijäsenmäärä on kassalain mukaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Hallituksen pitää myös viranomaisten vaatimuksesta olla esteetön suhteessa liiton hallitukseen. Edustajiston kokouksen ja hallituksen lisäksi työttömyyskassalla voi olla valtuuskunta (valtuusto). Valtuustolle voidaan kassalain mukaan antaa edustajiston kokoukselle kuuluvia sekä hallituksen toiminnan valvomiseen liittyviä tehtäviä.

10 10(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Työttömyyskassojen yhdistyminen Työttömyyskassojen yhdistäminen on toteutettava siten että yhden kassan säännöt muutetaan vastaamaan tulevan TEAM-kassan sääntöjä. Kun muut kassat tekevät sulautumispäätöksen tähän kassaan, niin silloin taloudet voidaan yhdistää ilman selvitysmenettelyä. Siirtymäkauden ajan kassan hallituksena on vastaanottavan kassan hallitus, jota sopimuksenmukaisesti täydennetään muiden kassojen hallituksen jäsenillä. Jäsenmaksu Kaikilla viidellä työttömyyskassalla on nykyisin prosenttiperusteinen jäsenmaksu. Kassan ja liiton jäsenmaksu peritään veronalaisista palkkatuloista. Myös työttömyyskassan maksamista etuuksista peritään kassan ja liiton jäsenmaksu, paitsi Metallityöväen työttömyyskassassa. Työttömyyskassalain mukaan jäsenmaksut on määrättävä siten, että niitä palkansaajakassassa yhdessä valtionosuuden ja työttömyysvakuutusrahaston osuuden kanssa voidaan pitää riittävinä kassan sitoumusten täyttämiseen. Jäsenmaksut vahvistaa Vakuutusvalvontavirasto kassan tekemän esityksen pohjalta. Laki ei määrittele sitä, onko jäsenmaksu euro- tai prosenttiperusteinen. Työryhmä on selvittänyt Vakuutusvalvontavirastosta, että työttömyyskassalain mukaan ei ole mahdollista se, että työttömyyskassassa olisi sekä euro- että prosenttiperusteinen jäsenmaksu. Prosenttiperusteisen jäsenmaksun etuna on se, että kukin maksaa jäsenmaksun oikeassa suhteessa tuloihinsa ja kaikesta työtulosta maksetaan jäsenmaksu, joka on kassan talouden kannalta varmin. Prosenttiperusteisen jäsenmaksun tuoma jäsenmaksun kokonaismäärä kasvaa itsestään palkkojen noustessa, ja tämä voi osaltaan vähentää jäsenmaksun korottamispaineita. Lisäksi prosenttiperusteinen jäsenmaksu on pienituloisille suhteellisesti parempi ja noudattaa vakuutusperiaatetta. Suurimmalla osalla työttömyyskassojen jäsenistä jäsenmaksu on työnantajaperinnässä ja työnantajaperintä on jäsenelle vaivattomin tapa hoitaa jäsenmaksunsa. Toisaalta prosenttiperusteisen jäsenmaksun seuranta ja laiminlyöntien seuranta on kassan kannalta hankalaa ja aikaa vievää. Lisäksi tarvittavan jäsenmaksun arviointi on monimutkaisempaa ja sisältää useita epävarmuustekijöitä. Sääntötyöryhmän esitys Hallinto Kiljavan seminaarissa ja työryhmässä käydyn keskustelun perusteella työryhmä esittää, että Team-kassalla olisi kolmiportainen hallintomalli. Hallinto muodostuu 5 vuoden välein valittavasta edustajistosta, joka valitsee valtuuston ja hallituksen. Edustajiston edustajien valinnat tehdään samassa

11 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 11(58) yhteydessä kuin Team-liiton edustajakokouksen edustajien valinnat. Kassan edustajiston kokoukseen valitaan edustajat vaalipiirien mukaan. Vaalipiirit muodostuvat asiamiespiireistä, jotka määritellään säännöissä. Työryhmä ei ottanut vielä kantaa asiamiespiirien muodostamiseen, mutta kassan asiamiespiirit voisivat olla samat kuin liiton työehtosektorit. Tavoitteena on, että kassan edustajiston vaalissa ja liiton edustajakokousvaalissa äänioikeutetut olisivat mahdollisuuksien mukaan samoja, eli jäsenpohja vaaleissa olisi sama. Kassan edustajiston vaaleissa ei voi olla äänioikeutta henkilöillä, jotka eivät ole kassan jäseniä ja toisaalta liiton edustajakokousvaalissa ei voi olla äänioikeutta henkilöillä, jotka ovat vain kassan jäseniä. Valtuustossa on jäsentä ja se ei ole sektoripohjainen. Jos valtuustossa on jäseniä, jotka ovat myös liiton valtuuston jäseniä, pitää työryhmä hyvänä että valtuuston kokoonpanokin olisi jäävitön. Tämä toteutetaan siten, että säännöissä todettu valtuuston päätösvaltaisuus määrittelee sen, kuinka moni työttömyyskassan valtuuston jäsen voi olla myös liiton valtuuston jäsen. Kassalain mukaan kassan hallituksen merkitys kassan toiminnalle on suuri. Työryhmä esittää, että hallituksen koko on 9 jäsentä, koska olennaista on muodostaa hyvin toimiva kassa-asioihin keskittynyt kassan hallitus, joka on esteetön suhteessa liiton hallitukseen. Hallituksen valinnassa on otettava huomioon hallinto- ja työttömyyskassalaissa asetetut jääviysvaatimukset, jotka edellyttävät että työttömyyskassan hallitus on erillään liiton hallituksesta. Jäsenmaksu Työryhmä esittää, että jäsenmaksuperuste on prosenttiperusteinen, koska se on oikeudenmukaisempi, käytännöllisempi ja toteuttaa paremmin vakuutusperiaatetta. Jäsenmaksu peritään ansiotuloista. Jäsenmaksusta vapautettu on esimerkiksi henkilö, jolla on työttömyysturvalain mukainen hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaoloon tai kun hän on työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa, mutta ei ole oikeutta kassan maksamaan etuuteen, eli kun kassan maksama 500 pv täynnä tai kassan edellyttämä työssäoloehto ei ole täyttynyt. Jos liiton sääntöjen mukaan saa vapaajäsenyyden työssä ollessaan, niin työttömyyskassan jäsenmaksu on kuitenkin maksettava. Myös yrittäjäjäsenmaksu on huomioitava säännöissä. Lisäksi työryhmä esittää, että jäsenmaksua ei peritä työttömyyskassan maksamista etuuksista.

12 12(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Yleistä TEAM-kassaprojektin taloushallintotyöryhmä on kokoontunut vuoden 2007 aikana neljä (4) kertaa käsittelemään projektihallituksen pitämässä kokouksessa työryhmälle annettuja tehtäviä. Joulukuussa 2007 valmistunutta väliraporttia käsiteltiin hallintojen Kiljava-seminaarissa Tuolloin myös sovittiin työn jatkamisesta loppuraporttiin kunkin kassan hallintojen edustajilla täydennettyinä. Vuoden 2008 puolella työryhmä on kokoontunut 2 kertaa, joista 1 on ollut laajennetun työryhmän kokoonpanolla. Projektihallituksen työryhmälle esittämät aihealueet/tehtävät ovat: talous- ja omaisuusasiat, toimitilat sekä palvelusopimukset. Projektin johto on myös antanut työryhmille työohjeet loppuraportin laadintaan, joissa on todettu raportin ulkoasusta ja yhtenäisestä ilmeestä. Työryhmäkohtaisena työohjeena on taloushallintotyöryhmälle kirjattu seuraavat seikat: - Taloudellisten laskelmien päivittäminen - Sijoitustoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen - Mahdollisen alueorganisaation kustannusten arvioiminen - Toimitilakysymysten ratkaiseminen yhteistyö liittoprojektin kanssa Työryhmän tietojen keruu on tapahtunut VVV:n Tilastot 2006 julkaisusta ja kassojen 2006 ja 2007 tilinpäätös- sekä 2008 budjettitiedoista ja muista tiedoista. Perustietotaulukoksi on loppuraporttiin laadittu yhteenveto vuoden 2007 tilinpäätöksistä pääryhmätasolla. Tässä yhteydessä näkyvät myös vuonna 2007 maksetut jäsenmaksun tasauksen määrät. Kaikista luvuista on muodostettu TEAMkassan teoreettiset vertailuluvut. (Liitteet 1 a ja b) Rahoitustarpeen valtaosa on korvauskuluista huolehtiminen, mikä on lakisääteinen velvollisuus. Sen suhteelliset määrät eivät ole riippuvaisia kassan koosta tai organisoinnista. Tasoitusrahaston määrä, rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotot, jäsenmaksun tuloperuste (etuuksista peritään tai ei peritä) ja jäsenmaksun tasauksen saaminen vaikuttavat jäsenmaksutasoon toimintavuositasolla. Kassan tehtävien organisointi vaikuttaa hallintokuluihin. Tämän vuoksi vuonna 2007 tilinpäätöstietojen mukaan n. 11,5 milj. euron hallintokulut on jaettu kassan päätoimintojen mukaisesti ilman jäsen- ja tarkastusmaksuja sekä poistoja. Hallintokulujen määrä oli noin 83,2 prosenttia (ed.v. 72,3 %) kassan omalla vastuulla olevista korvauskuluista n. 13,8 milj. euroa (ed.v. 15,9 milj.euroa). Toiminnot ovat olleet seuraavat: - etuuskäsittely (ydintoiminto) - hallinto - talous

13 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 13(58) - tukipalvelut - atk - jäsenrekisteri - tiedotus - tilat Kassakohtaisia eroja muodostuu eri syistä, mm. palvelusopimusten kattavuudesta, järjestelmistä, vaaleista tms. johtuen. Todetaan, että TEAM-kassojen hallintokulujen (ml. poistot, tarkastusmaksut, jäsenmaksut) omaksi kuluosuudeksi jäi vuonna 2007 keskimäärin 79,9 prosenttia (ed.v. 77,1 %) osuuden vaihdellessa 72,3 83,2 prosentin (ed.v. 73,3 81,6 %) välillä. (Liitteet 2 ja 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e) Taloudellinen tilanne ja omaisuus Kaikkien kassojen taloudellista taseasemaa kuvaava tasoitusrahastoaste ylittää vähimmäisvaatimukset keskiarvon ollessa vuoden 2007 laskelman mukaan 272 prosenttia yhteisen tasoitusrahaston ollessa yli 62 milj. euroa. Tilinpäätöstietojen 2007 mukaan kassojen yhteinen sijoitusomaisuus oli n. 36,3 milj. euroa, rahat ja pankkisaamiset n. 27,5 milj. euroa. Kassat ovat käytännössä velattomat. Vuoden 2007 ylijäämä on ollut yhteensä 4 milj. euroa.(liite 4) Toimitilat Kaikki kassat ovat alkaen liitoilta vuokratuissa tiloissa. Toimitilojen tarve määrä on henkilöstö- ja organisaatioriippuvainen. Asia selviää organisaatiotyöryhmän raportista ja palvelusopimuksista. Asiaa on pohdittava yhdessä liittoprojektin kanssa. Kassojen käytössä olevat toimitilat ovat yhteensä m 2 keskimäärin 25,2 m 2 /henkilö (Liite 5) Palvelusopimukset Palvelusopimusten purku vuonna 2006 ja osin 2007 tilinpäätöksistä ja vuoden 2008 talousarvioista kohdassa 1. todetulla tavalla helpottaa hallintoon tarvittavien varojen yhteismitallista selvitystä, joka on laadittu Excel-taulukkona.(kts. edellä liite 3 a) Taloudelliset laskelmat ja sopimukset Jäsenmaksun tasaus Jäsenmaksun tasausta suoritetaan kassalle, jonka työttömyys on oleellisesti korkeampaa kuin kassoilla keskimäärin. Tasauksen perusteet määritellään kassalaissa. Jäsenmaksun tasauksella on ollut merkittävä jäsenmaksun suuruutta hillitsevä vaikutus kaikkein pahimmasta työttömyydestä kärsiville kassoille. TEAM-kassa nykyisellä työttömyyden tasolla tulisi tasauksen piiriin sillä edellytyksellä, että tasauksen suorittamisen perusteita ei muuteta.

14 14(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI Työttömyysvakuutusrahaston nimeämä työryhmä on tekemässä laajaa tasausjärjestelmän tulevaisuutta koskevaa selvitystä, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2008 aikana. Koska tasausjärjestelmän mahdollisen muutoksen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa, on tässä vaiheessa perusteltua huomioida TEAM-kassan taloudellista tilannetta selvittävissä laskelmissa tasauksen osuudeksi projektissa mukana olevien kassojen vuoden 2008 talousarvioihin laskemat tasauksen määrät. Jäsenmaksun tasausosuus TEAM-kassan osalta muodostuu päivärahapäivien keskimääräisen ylitearvon pienenemisen vuoksi suhteellisesti 5,4 prosenttiyksikköä eli n euroa pienemmäksi kuin mitä kassojen erilliset tasausmäärät olivat vuodelta 2006 jaetun 5 miljoonan euron puitteissa. (Liite 6) Jäsenmaksun määrä ja rakenne Tarvittava TEAM-kassan jäsenmaksu vuodelle 2008 kassojen budjetoimalla korvauskulu- ja hallintokuluvastuilla muodostuisi VVV:n jäsenmaksuesityksen laskukaavaan syötettynä yhdistelmänä 0,34 prosentin suuruiseksi (=tasapainotettu jäsenmaksu; euron jäsenmaksun tasauksen vaikutus tasapainotettuun jäsenmaksuun on n. 0,02 prosenttiyksikköä ja etuuksista perittävän jäsenmaksun n euron määrän vaikutus on vastaavasti n. 0,01 prosenttiyksikköä; luvut pyöristettyinä) Taloushallintotyöryhmä toteaa, että tarpeellinen jäsenmaksun määrä on kerättävä kulloinkin tehtävän jäsenmaksuesityksen mukaisesti. Ylimenovaiheen jäsenmaksutasoon mahdollisesti kohdistuvat paineet ja niiden ratkaisu on arvioitava tasoitusrahaston tason ja työttömyystilanteen pohjalta. Sopimukset Etuuksien maksatusjärjestelmiin, asianhallintaan ja palvelimiin liittyvät sopimukset käsitellään ATK-työryhmässä. Muut sopimusvelvoitteet ovat pääosin samanlaiset kaikilla kassoilla. Alueorganisaation kustannukset Työryhmän työohjeeseen on lisätty mahdollisen alueorganisaation kustannusten arvioiminen. Koska TEAM-liiton projektihallitus on ottanut palveluperiaatteesta lähtevän kannan kassan alueorganisaatioon ei taloushallintotyöryhmä ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi ryhtyä tarkemmin selvittämään vertailukustannuksia. Sijoitustoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen Työttömyyskassan sijoitustoiminnan lähtökohtina ovat enintään kohtuullisen riskin ottaminen ja toiminnan vaatiman likviditeetin turvaaminen. TEAM-kassojen

15 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 15(58) sijoitusomaisuuden määrä puoltaa nykyistä analyyttisempää sijoitusstrategiaa. Lähtökohtana tulee olla analyysi, joka ottaa huomioon työttömyyskassan tavoitteet ja rajoitteet sekä talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden. Tällöin on tarkasteltava tasoitusrahaston kokoa ja rakennetta sekä jäsenmaksusuunnitelman kestävyyttä. Sijoitustoiminnan tehostamisen avulla on mahdollista kasvattaa kassan sijoitustoiminnan tuottoja riskitason käytännössä nousematta. Johtopäätökset Kassan toiminnan rahoitus Budjeteissa esitetyt työttömyys- ja varainhankinta- (=palkkasumma-) arviot antavat selkeän tuloksen, johon osuuteen ei sinänsä TEAM-synergialla ole vaikutusta. Laskelmien mukaan ns. tasapainotetun jäsenmaksun määräksi vuodelle 2008 tulee 0,34 prosenttia jäsenmaksun perustetulosta tai noin 81 euroa jäsenmääräkohtaisena tasajako-osuutena. Laskelmissa on otettu huomioon myös tasoitusrahaston, jäsenmaksujen tasauksen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan vaikutus. Laskelmassa mukana oleva sääntömääräinen jäsenmaksu etuuksista (4 kassaa) on n euroa. Tämä on jätetty loppuraportin laskelmissa huomioon ottamatta, koska jäsenmaksun perimisestä työttömyyskassan maksamista etuuksista on luovuttu. (Liite 7) Jäsenmaksun tasaukseen on budjetoitu TEAM-kassoissa euroa ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotoksi euroa. Karkeasti arvioiden n euron muutos tulopohjaan vaikuttaa jäsenmaksuun n. 0,01 prosenttiyksikköä. Eri skenaarioilla tasapainotettu jäsenmaksu olisi siten 0,34 0,40 prosentin rajoissa. Laskelmia tarkasteltaessa on huomattava, että vuosi 2008 oletetaan olevan työttömyysasteeltaan hyvä vuosi. TEAM-kassojen 2008 korvauskulut on arvioitu noin 1,6 milj. euroa eli noin 10 prosenttia vuoden 2006 tilinpäätöslukuja alhaisemmiksi. Hallinnon kustannukset TEAM-kassoista laaditun yksityiskohtaisen toimintoperusteisen hallintokulujen (henkilöstökulut + muut hallintokulut; ei poistoja, tarkastusmaksukuluja, jäsenmaksukuluja) vertailutaulukon mukaan synergiaetuja on laskennallisesti saatavissa vuoteen 2010 mennessä vuoden 2008 talousarviotietojen pohjalta seuraavasti: - etuuskäsittelyn kulut pienenevät lähinnä henkilöstön eläköitymisen kautta) - hallinnon yhdistäminen alentaa kuluja (Huom! 2 x vaalit 08) - taloustoimien yhdistäminen alentaa kuluja - tukipalvelujen, atk:n ja jäsenrekisterin osalta on selvitettävä järjestelmä- ja palvelusopimusstrategioiden vaikutus - tiedotuksen osuus kulurakenteessa on marginaalinen (1,2 %)

16 16(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI - tilakulujen kehitys riippuu alueorganisaatiosta (+/-) - sähköisten palveluiden käytön kasvun kuluvaikutuksia ei voida vielä arvioida Kirjanpidollisiin hallintokuluihin kuuluvat tarkastusmaksu ja jäsenmaksut ovat laskettavissa. Poistojen määrä voidaan niin ikään laskea ja synergiaetua tulee hankinnoista siirtymäkauden jälkeen. Kaiken kaikkiaan TEAM-synergiahyödyt toteutuvat päätettyjen reunaehtojen vuoksi viiveellä 2010 luvulla. Hallintokuluihin myönnettävät tukiosuudet (STM, TVR) ovat riippuvaisia vain etuuksien euromäärästä ja annettujen päätösten lukumäärästä (työllisyysastesidonnaisia) sekä jäsenmäärästä. Muut tulolähteet Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojäämä voidaan laskea oletetun korkokannan (rahoitustuotot) ja tavoitellun sijoitustoiminnan tuottoasteen kautta. Korkokantaarviona voidaan pitää 4-4,5 prosentin tasoa ja tavoiteltuna sijoitustuottotasona ottaen huomioon kassan tasoitusrahasto- ja likviditeetti-vaatimukset n. 6 prosenttia per vuosi. TEAM-kassojen toteutunut sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto oli vuonna 2007 yhteensä n. 2,6 milj. euroa. Jäsenmaksun tasauksen määräksi voitaneen olettaa enintään yhdistetyn vuodelta 2006 tehdyn laskelman tasoinen määrä eli n euroa sen oltua kassat erikseen laskien n euroa. Tasauksen merkitystä sinänsä voidaan pitää huomattavana. Jäsenmaksun kokonaismäärä Jäsenmaksun kokonaismääräarvio vuoden 2008 budjettien mukaan kassakohtaisena summalaskelma-arviona muodostuu VVV:n laskukaavan kautta seuraavaksi (jäsenmaksu %, euromäärä, rahoitusaste ): tasapainotettu jäsenmaksu 0,33 % = e /257 % (+/0 tulosoletus) Huom! Oheinen laskelma perustuu kassojen summatietoihin, joissa siis on mukana etuuksista perittävää jäsenmaksua eikä synergiahyötyjä ole arvioitu lainkaan. Vakuutusvalvontavirasto hyväksyy yleensä tasapainotetun jäsenmaksuesityksen, jonka on arvioitu johtavan nollatulokseen.

17 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 17(58) Organisaatiotyöryhmän loppuraportti Kartoitus Työryhmä on kartoittanut projektihallituksen päätöksen mukaisesti viiden TEAMkassaprojektiin kuuluvan kassan nykyiset organisaatiorakenteet, vastuu- ja osaamisalueet, työnjaot sekä henkilökuntaa koskevat tiedot. Koottujen tietojen perusteella on tehty alustava suunnitelma TEAM-kassan organisaatiosta. Kassojen nykyisestä henkilökunnasta kartoitettiin henkilökunnan määriä, ostopalveluja, ikäjakaumia, eläköitymisiä, palkkaus- ja eläkejärjestelmiä, tehtävänkuvia ja työnkulkuja, kielitaitoja, alueorganisaatioita sekä asiamiehiä koskevat tiedot. Jäsenistöistä koottiin tiedot jäsenten määristä ja niiden jakautumisesta maakunnittain. Kassojen maksamista etuuksista kerättiin saajien lukumäärät ja jakautuminen maakunnittain sekä etuus- ja takaisinperintäpäätösten, valitusten ja tutkintapyyntöjen määrät. Lisäksi kartoitettiin kassojen käytössä olevat atk-järjestelmät ja tehtiin yhteenveto selvitysmiehen raportissa olevista kassoja koskevista asioista. Etuuksia ja jäseniä koskevat tiedot on poimittu Vakuutusvalvontaviraston vuosien vuositilastoista ja muut tiedot on saatu kassoilta. Työryhmän tekemien kartoitusten yhteenvedoista raportin liitteenä ovat - henkilökunnan määrä kokonaisuudessaan ja tehtävittäin - henkilökunnan eläköityminen kassoittain, kaavio - tehtävänimikkeet ja työpanokset - asiamiesten lukumäärä ja tehtävät - aluetoimistot - jäsenmäärä v ja 2006, kaavio - jäsenmäärä maakunnittain, kaavio - etuuksien saajien lukumäärät etuuksittain - ansiopäivärahan saajien määrät maakunnittain, kaavio Nykyiset organisaatiot Metallin kassassa ansiopäivärahan maksatus ja asiakaspalvelu on hajautettu keskustoimiston lisäksi yhteentoista aluetoimistoon. Muissa neljässä kassassa kaikki toiminnot on keskitetty keskustoimistoon. Kaikki kassat hankkivat ostopalveluina liitoilta jäsenrekisterin työt ja puhelinvaihteen hoidon. Osalla on ostopalveluina tai ulkoa ostettuna mm. kirjanpito, palkanlaskenta, postitus sekä vahtimestarin, emännän ja vartioinnin työt. Puhelinpalvelun kaikki kassat hoitavat itse. Nykyisten viiden kassan henkilöstön yhteismäärä oli yhteensä 114. Kassanjohtajia on neljä, koska Kemian ja Viestinnän kassoilla on yhteinen kassanjohtaja. Kaikissa kassoissa on työttömyyskassanhoitaja ja Metallissa on lisäksi toimistopäällikkö. Kahdella kassalla on oma sihteeri, muilla sihteerin työt hoidetaan ostopalveluna liitolta. Kaikissa kassoissa on erikseen nimetyt henkilöt, jotka hoitavat valitusasioita,

18 18(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI takaisinperintää, tutkintapyyntöjä ja työttömyysvakuutusrahaston lausumia. Osassa kassoista näitä tehtäviä hoidetaan joko etuuskäsittelyn tai kassanhoitajan työn ohella. Yhdessä kassassa on atk-suunnittelija, kolme kassaa ostaa atk-palvelut liitolta ja yksi ulkopuolelta. Kirjanpito ja siihen liittyvä reskontran- ja kassanhoito hoidetaan kahdessa kassassa lähes kokonaan itse, muissa kassoissa palvelu ostetaan liitolta tai ulkopuolelta. Yhdessä kassassa on oma palkanlaskija, muissa palvelu ostetaan liitolta tai ulkopuolelta. Kaikissa kassoissa on asiamiehiä, jotka hoitavat lähinnä jäsen- ja etuushakemusten vastaanottoon liittyviä tehtäviä. Etuuskäsittelijöiden tehtävänkuvaukset poikkeavat kassoittain. Kahdessa kassassa etuuksien käsittely on jaettu niin, että osa käsittelee vain ansiopäivärahahakemuksia ja osa käsittelee koulutustuki-, koulutuspäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia. Kolmessa kassassa kaikki käsittelijät hoitavat kaikkien etuuksien käsittelyn. Kolmessa kassassa EU- ja ETA-asioilla on erikseen nimetyt käsittelijät ja kahdessa kaikki etuuskäsittelijät hoitavat niitä. Metallin kassassa on etuuskäsittelijöillä ryhmänvastaavat, jotka vastaavat mm. päivittäisestä työnjaosta ja työohjeistuksesta. Puun kassassa osittain samoja asioita hoitaa kuukausittain vaihtuva ryhmänvetäjä, joka on etuuskäsittelijä. Kaikissa kassoissa on käytössä asianhallintajärjestelmä, johon hakemusarkiston työntekijät skannaavat postin. Neljässä kassassa on etuushakemusten arkiston tehtäviin erikseen nimetyt henkilöt ja yhdessä palvelu ostetaan liitolta. TEAM-Kassan organisaatiomalli Työryhmä on tehnyt kartoitusaineiston ja osittain selvitysmiehen raportin pohjalta yhden mallin TEAM-kassaksi. - Sulautumisvaihe Sulautumisvaiheessa kassa toimii alueelle hajautettuna niissä toimistoissa, joissa on jo Metallin kassan työttömyyskassapalvelut. Sulautumisvaiheessa keskustoimistossa tehdään kaikkia kassan töitä. Tampereen aluepalvelukeskuksessa käsitellään ja maksetaan kaikkia etuuksia ja hoidetaan jäsenasioita nykyisen Sähköalojen kassan mallin mukaisesti. Sulautumisvaiheessa kaikissa muissa alueella olevissa toimistoissa käsitellään ja maksetaan etuuksista vain ansioturvaa ja hoidetaan jäsenasioita. Henkilökunnan määrä vastaa sulautumisvaiheen kaikkien kassojen henkilökunnan yhteismäärää, koska selvitysmiehen raportin mukaan henkilökunta siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä uuden organisaation palvelukseen. - TEAM-kassa sulautumisvaiheen jälkeen Työryhmä ei ole yksimielinen hajauttamisen laajuudesta. Metallin, Puu- ja erityisalojen ja Sähköalojen kassat kannattavat hajauttamista aluepalvelukeskuksiin ja

19 TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 19(58) maakuntatoimistoihin. Viestintäalan työttömyyskassa katsoo, että kassatoimintojen mahdollinen hajauttaminen tulee tehdä ainoastaan aluepalvelukeskuksiin, sillä se riittää turvaamaan tasapuoliset kassapalvelut uuden kassan jäsenistölle. Kemian kassa on pelkästään keskustoimistoon sijoittuvan kassan kannalla. Laajemman hajauttamisen kannalla olevien työryhmän jäsenten mukaan TEAM-kassa toimisi sulautumisvaiheen jälkeen hajautettuna Helsingissä sijaitsevan keskustoimiston lisäksi kuudessa aluepalvelukeskuksessa ja kuudessa maakuntatoimistossa. Lisäksi laajemman hajauttamisen kannalla olevien työryhmän jäsenten mukaan sulautumisvaiheen jälkeen kassan toimintoja tulee laajentaa entisestään aluepalvelukeskuksiin. Näin taataan hyvä palvelutaso alueelle. Alueella on oltava liitolla ja kassalla eri työntekijät, eikä tule myöskään sopia minkäänlaisia ristiintehtäviä tai sijaisuuksia. Liiton työntekijät eivät voi tehdä alue- ja maakuntatoimistoissa asiantuntemusta vaativaa etuuskäsittelytyötä lukuun ottamatta hakemusten vastaanottamista tai muuta nykyisin asiamiesten tehtäviin kuuluvaa avustavaa työtä. Lisäksi kassojen toiminnan on viranomaisten vaatimuksesta oltava entistä itsenäisempää. TEAM-kassan ydintoiminta eli etuuskäsittely ei ole jaettu nykyisten kassojen toimintaalueisiin (sektoripohjaisuus). Sähköinen asiointi kehittyy ja sen lisääntymiseen on varauduttava. - Call center Työryhmä ei kannata esitystä call centeristä kassan osalta. Puhelinpalvelu kannattaa hoitaa valtakunnallisen palvelunumeron avulla, jollainen Metallin kassalla on jo käytössä. Palvelunumeron avulla puhelinpalveluun voi osallistua käsittelijät omista työpisteistään sekä keskustoimistossa että aluetoimistoissa. Jos call center -palvelu toteutetaan, on siinä oltava asiantuntemuksen vuoksi kassan työntekijä, koska muuten puhelut kääntyvät kuitenkin kassaan tai puhelun jälkiselvittely vie aikaa niin paljon, että palvelusta ei ole kassalle vastaavaa hyötyä. - Ostopalvelut Jäsenrekisteripalvelut hankitaan edelleen ostopalveluna liitolta, elleivät viranomaiset vaadi kassalta tulevaisuudessa itsenäistä jäsenrekisterin hoitamista. Muita ostopalveluja kuten puhelinvaihde ja postitus voidaan arvioida vasta siinä vaiheessa, kun liittoprojekti on ratkaissut lopullisesti liiton keskustoimiston ja aluetoimistojen sijoittumisen. Harkittavaksi jää vielä myös se, missä määrin tarvitaan kassan asiamiehiä, jos palvelut hajautetaan laajalti aluepalvelukeskuksiin ja maakuntatoimistoihin. Arvioita hajauttamisesta TEAM-liiton ja TEAM-kassan yhtenäisyyden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista sijoittaa myös kassapalveluja alueille. Metallin kassalla on jo kokemusta hajautetusta mallista. Kokemuksen perusteella voidaan todeta, että kun liiton ja kassan välillä sovitaan ajoissa selkeästi perussäännöt ja

20 20(58) LOPPURAPORTTI TEAM-KASSAPROJEKTI tehtävänkuvat, saadaan langat pysymään hyvin käsissä myös hajautetussa mallissa. Itse töiden siirto entistä laajemmalle alueelle ei ole ongelma, koska asianhallintajärjestelmän ja valtakunnallisen puhelinpalvelunumeron käyttö mahdollistavat etuuskäsittelyn missä vain. Metallin nykyisessä mallissa alueella käsitellään ainoastaan ansiopäivärahahakemuksia, muiden etuuksien käsittely ja kaikki muut työt hoidetaan keskustoimistossa. Nykyisen Tampereella olevan Sähköalojen kassan mallin mukaan kaikissa aluepalvelukeskuksissa voitaisiin käsitellä ja maksaa kaikkia etuuslajeja ja hoitaa jäsenasioita. Muita kassan tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista siirtää alueelle tätä laajemmin. Ammattitaidon ylläpito ei ole riippuvainen siitä, missä työtä tehdään, koska mahdolliset poikkeamat ilmenevät henkilötasolla. Henkilökunnan kouluttaminen ja ammattitaidon ylläpito voivat kyllä toisaalta olla haasteellisempaa hajautetussa kuin keskitetyssä mallissa. Metallin kokemuksen perusteella on todettu, että aluetoimistossa työskentely tukee laaja-alaista näkemystä kassan työstä. Toisaalta taas koulutusta voidaan järjestää joustavasti kullekin alueelle oman aluepalvelukeskuksen kautta, jolloin se on huomattavasti helpommin organisoitavissa kuin kouluttaminen koko kassan henkilöstölle samaan aikaan. Hajauttamisen huonona puolena saattaa olla kustannusten suuruus, mutta hajauttamisen kustannusvaikutuksia ei ole selvitetty. Lisäksi sijaisjärjestelmän luominen alue- ja maakuntatoimistoihin on haastavaa. Hajautetun organisaation on vaikeampi sopeutua yhteiskunnallisiin muutoksiin ja työllisyyden vaihteluihin kuin keskitetyn mallin. Lisäksi ennusteiden mukaan sähköisen asioinnin tarve tulee lisääntymään vaikeasti määriteltävällä aikavälillä, joka saattaa vaikuttaa tarvittavan henkilöstön määrään. Hajauttamisen hyvänä puolena on henkilökohtaisen asiakaspalvelun parantuminen. Asiakaslähtöisyys ja hyvät palvelut toteutuvat. Irtisanomis- ja lomautustilanteissa oman alueen työpaikkatuntemus on eduksi. Enemmistö työryhmän jäsenistä näkee asian niin, että hajauttamisen ansiosta hyvä palvelu ulottuu paikallisen asiantuntemuksen vuoksi jäsenistöä pitemmälle mm. luottamushenkilöihin, palkanlaskijoihin, työvoimatoimistoihin, sosiaalitoimistoihin ja Kelan toimistoihin. Jos maakuntatoimistojen palveluja hajautetaan Metallin kassan nykyisiä toimistoja laajemmalle alueelle, se on toteutettava asteittain niin, että nykyiset työpaikat alueella säilyvät ja siirrot keskustoimistosta alueelle perustuvat ainoastaan vapaaehtoisuuteen. Tämän jälkeen kassassa vapautuvia paikkoja täytetään ensisijaisesti alueelle, kunnes siellä on tarvittava määrä henkilöstöä. Näin kenenkään ei tarvitse vasten tahtoaan siirtyä työhön toiselle paikkakunnalle. Organisaatiomalli - Kassan sijoittuminen Kassan keskustoimisto on Helsingissä. Sulautumisvaiheessa alueella kassapalveluja on niissä aluepalvelukeskuksissa, joissa jo tällä hetkellä on Metallin kassapalvelut. Aluepalvelukeskuksista kassapalveluja on Helsingissä, Tampereella, Turussa, Vaasassa

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Finanssivalvonta, 5.7.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, 11.8.2016 Työttömyysvakuutusrahasto,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2015. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA STRATEGIA

METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA STRATEGIA METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA STRATEGIA 2013 STRATEGIA Sisällys Metallityöväen työttömyyskassa... 2 Työttömyyskassan hallinto... 2 Edustajisto... 2 Valtuusto... 2 Hallitus... 3 Työttömyyskassan organisaatio

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA

TAMMIKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA TAMMIKUU 217 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Metallityöväen Työttömyyskassa KUUKAUSITILASTO Tammikuu 217 Työttömyyskassa Jäsenmäärä 15 478 (31.12.216) Keskimääräinen päiväraha vuonna 215

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen uudet mallisäännöt hyväksyttiin edustajistossa keväällä 2014 Yhdistyslaki muuttui 2010. Sekä liiton että ammattiosastojen mallisääntöihin tehtiin

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen Eläkevastuurahasto Laki Kansaneläkelaitoksesta 12g Eläkevastuurahasto

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista.

Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista. Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista. 21.10.2016 Mauri Kotamäki Eduskunta, Työ- ja elinkeinojaosto Ajankohtaista..

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Kaavio 1. Jäsenmäärän kehitys 1990-2016

Kaavio 1. Jäsenmäärän kehitys 1990-2016 Sivu 1 / 6 Liittokokous 23. 24.11.2012 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, Tampere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2014-2016

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Kontti Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään ainoastaan lahjoitustavaraa Kontti-toiminnan

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

OYS:n Kuntoutusosaston terapiahenkilöstön työnkuva

OYS:n Kuntoutusosaston terapiahenkilöstön työnkuva OYS:n Kuntoutusosaston terapiahenkilöstön työnkuva Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa -juhlakonferenssi 22. 23.9.2016 Anne Pietikäinen skj15 Kehittämistyö Kehittämistyö on työ, jossa yhdistetään

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty liittovaltuustossa 17. 18.5.2016 1 (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN :N 1 SOVELTAMISALA Jytyn sääntöjen 18 2 momentissa tarkoitetut liittovaltuuston jäsenet ja heille valittavat yleisvarajäsenet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talousvastaavien työ, tilannekatsaus Yhdistymisavustuksen käyttö Työryhmätyöskentely: hyödyt ja haitat + yhdistymisavustus + muut linjaukset Talousvastaavien työ

Lisätiedot

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015 JHL Sääntötiivistelmä 2015 1 (9 ) LIITON SÄÄNNÖT 2 Liiton tarkoitus 1. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry toimii edunvalvonta- ja painostusjärjestönä sekä yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja 31.10.2013 Tilaisuuden tavoitteet, organisointi ja työskentelytapa Ympäristösi parhaat tekijät Työpajan tavoitteet 2 Lisätä yhteistä tietopohjaa lentoasemaverkostoa

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpää-talo, Järvenpää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitykseen 113/2016. YTM Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus

Lausunto hallituksen esitykseen 113/2016. YTM Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus Lausunto hallituksen esitykseen 113/2016 YTM Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus ville-veikko.pulkka@kela.fi Työnteon taloudellinen kannustavuus ansioturvalla tärkein mittari työllistymisveroaste (bruttotulot-verotveroluonteiset

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot