Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN"

Transkriptio

1 Calculus Lukion MAA Analttinen geometria Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

2 Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Pikatesti (MAA). Ilmoita suoran s kulmakerroin seuraavissa tapauksissa: a) Suora s kulkee pisteiden (, ) ja ( 5, ) kautta. b) Suoran s htälö on =. c) Suoran s htälö on + 7 = 0. d) Suora s on suoran + = 0 suuntainen. e) Suora s on suoran + = 0 normaali. f) Suoran s suuntakulma on 75. Suoran s kulmakerroin on eri kohdissa seuraava: a) k = = 5 ( ) b) k = 7 c) Suoran s htälö on ratkaistussa muodossa = +, joten k =. d) Suoran + = 0 kulmakerroin on, joten suoran s kulmakerroin on mös. e) Suoran + = 0 kulmakerroin on ja sen normaalin, joten suoran s kulmakerroin on. f) k = tan 75 = +. Piirrä mpräparvi ( a) + ( a) = a:n arvoilla, 0 ja. Oheisessa kuvassa ovat pdett mprät.. Ratkaise. a) =, b) +, c) > a) =, kun = tai =, josta = tai =. b) +, kun +, josta. c) >, kun < tai >, josta < tai > 5.. Määritä mprän =0 keskipiste ja säde. Ymprän = 0 htälö sievenee htälöksi = 0. Tädennetään htälö ja kirjoitetaan se keskipistemuotoon. Lukion Calculus

3 Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien ratkaisut = + +, edelleen ( ) ( + + ) = 6, josta näh- dään, että keskipiste on (, ) ja säde. 5. Oheisen kuvan paraabelit ovat hteneviä perusparaabelin kanssa. Ilmoita paraabeleiden htälöt. = Ylöspäin aukeavan paraabelin huippu on pisteessä (0, ), joten sen htälö on + = ( 0) eli =. Alaspäin aukeavan paraabelin huippu on pisteessä (0, ), joten sen htälö on = ( 0) eli =. 6. Ratkaise. z = 6 a) b) + + z = 0 + = z + = 0 = 6 = 6 a) Yhtälöparista saadaan htälöpari josta hteenlaskemalla tulee 7 = ja edelleen =. Alemmasta htälöstä sijoittamalla = + = = 5, ratkeaa =. Vastaus: = ja = b) Eliminoidaan htälörhmän ensimmäisestä ja toisesta htälöstä sekä toisesta ja kolmannesta htälöstä muuttuja z. z + + z 6 = = 0 + z + + z = z + = z = 0 z = 0 ( ) 5 + = 0 Yhtälöparin ratkaisu on = ja =. Yhtälörhmän toisesta htälöstä ratkaistaan z, kun siihen sijoitetaan = ja =. Muuttujan z arvoksi tulee z =. Vastaus: =, = ja z = 7. Laske origon etäiss pisteiden (, ) ja (5, ) kautta kulkevasta suorasta. Pisteiden (, ) ja (5, ) kautta kulkevan suoran htälö on = ( 5) ja 5 ( ) sievennettnä = 0. Origon etäiss suorasta = 0 on = 9 5 7,. Lukion Calculus

4 Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien ratkaisut 8. Osoita, ettei mikään pisteen ( 7, ) kautta piirrett suora ole mprän = 0 tangentti. Ymprän = 0 keskipistemuotoinen htälö on ( + ) + ( ) = 005, joten mprän keskipiste on K (, ) ja säde r = 005,7. Janan A( 7, ) K (, ) pituus on ( 7) + ( + ) = 985 < r, joten piste A( 7, ) on mprän sisällä eikä mikään sen kautta piirrett suora voi olla mprän tangentti. 9. Roope Ankka on lupautunut lukion sähljoukkueen sponsoriksi. Pelaajahankintoihin varattiin euroa ja pelikaudella maksettaviin palkkioihin euroa. Roope teki pelaajien kanssa kahdenlaisia sopimuksia: Toisille hän maksoi euroa heti ja pelikauden aikana 000 euroa peliltä. Osa pelaajista sai euroa heti sopimuksen allekirjoitushetkellä ja 500 euroa peliltä. Kuinka monta pelaaja Roope Ankka psti tällä tavalla hankkimaan? Pelejä oli hteensä 0. Merkitään kirjaimella niiden pelaajien lukumäärää, joille Roope Ankka maksoi euroa heti ja pelikauden aikana 000 euroa peliltä. Kirjaimella merkitään puolestaan loppujen pelaajien lukumäärää, joille hän antoi euroa heti sopimuksen allekirjoitushetkellä ja 500 euroa peliltä. Pritään kättämään koko summa Tällöin tulee htälöiden = ja 0 ( ) = toteutua htä aikaa. Yhtälöparin ratkaisu on = ja = 8. Roope Ankka psti tällä tavalla hankkimaan ksitoista pelaajaa. 0. Joen törmältä viiden metrin korkeudelta veden pinnasta heitetään pallo kohti neljäntoista metrin päässä vastarannalla olevaa puuta. Pallon lentorata on paraabeli, jonka huippu on viiden metrin päässä heittäjästä ja kahdeksan metrin korkeudella vedestä. Mille korkeudelle puuta pallo osuu? Paraabelin htälö on = a + b + c, jossa a < 0. Sijoitetaan koordinaatisto kuvan mukaisesti, jolloin paraabeli kulkee pisteiden (0, 5), (5, 8) ja (0, 5) kautta. Näistä a 0 + b 0 + c = 5 saadaan ehtohtälörhmä a 5 + b 5 + c = 8 Yhtälörhmän ratkaisu on a =, b = ja c = a 0 + b 0 + c = Yhtälön = 0 positiivinen juuri on =,. Pallo putoaa veteen noin metrin päähän, eikä näin ollen osu metrin päässä olevaan puuhun. Lukion Calculus

5 Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Kertauskoe (MAA). Suora kulkee pisteiden A(, ) ja B(, ) kautta. Määritä a) suoran htälö, b) janan AB keskinormaalin htälö. a) = ( ) ( ( )) eli + = 0 b) Pisteiden A ja B kautta kulkevan suoran kulmakerroin on, joten keskinormaalin kulmakerroin on. Janan AB keskipiste on (, ) ja keskinormaalin htälö = eli = 0.. Ratkaise. a) 7 = + b) = c) 5 < + a) 7 = +, josta 7 = + tai 7 = ja edelleen 7 = on identtisesti epätosi tai =. b) Koska 0, on mös oltava 0. Yhtälöstä = ehto huomioon ottaen tulee =, josta =. c) 5 < +, josta ( 5) < ( + ) ja edelleen < + +. Toisen asteen epähtälö sievenee ensimmäisen asteen epähtälöksi jonka ratkaisu on >. <,. Määritä mprän + 6 =0 keskipiste ja säde. Mikä on origon lhin etäiss mprästä? Tädennetään mprän htälö neliömuotoon. ( ) + ( ) =. Ymprän keskipiste on (, ) ja säde. Origon etäiss keskipisteestä on = 6 + =. Origon lhin etäiss mprästä on 0,9.. Todista, että suoraparven = k k + kaikki suorat kulkevat saman pisteen kautta. Yhtälö = k k + voidaan kirjoittaa muotoon = k( ), josta nähdään, että ksmksessä on kaikilla k:n arvoilla pisteen (, ) kautta kulkeva suora. eli Lukion Calculus

6 Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien ratkaisut 5 5. Kuvan paraabelit on saatu hdensuuntaissiirrolla paraabelista =. Määritä kseisten paraabelien htälöt. 0 Vasemmalla oleva paraabeli: ( ) = ( ( )), josta -8 = 6 5. Keskellä oleva paraabeli: = 0) (, josta = + Oikealla oleva paraabeli: = 7) (, josta = Helsinki ja Kreetan saaren kaupunki Hania sijaitsevat likimain samalla pituuspiirillä. Helsingin levespiiri on 60 ja Hanian 5 pohjoista levettä. Mikä on kaupunkien välinen etäiss? Levespiirien erotus asteissa on 60 5 = 5. Välimatka on 5 60 π 680 m 800 km. 7. Määritä luku t siten, että piste (0, t) on htä etäällä pisteistä (, ) ja (, 7). Piste (0, t) on htä etäällä pisteistä (, ) ja (, 7), kun ( 0) + ( t) = ( 0) + ( 7 t ). Yhtälö sievenee muotoon t t + = t t Saadaan htälö t t + = t t + 65, joka sievenee ensimmäisen asteen htälöksi t = 6. Sen ratkaisu on t = Janan päätepisteet ovat ( 0, 7) ja (, ). Ilmoita ne janan pisteet, joiden koordinaatit ovat kokonaislukuja. Janan päätepisteiden kautta kulkevan suoran kulmakerroin on ( 7 ) =. Kulmakertoimen perusteella -koordinaatti saadaan, kun lisätään ja -koordinaatti vas- ( 0) taavasti, kun lisätään. Päätepisteen ( 0, 7) jälkeen heti seuraava piste vasemmalta on ( 6, ), sitten tulevat pisteet (, ), (, ), (6, 5) ja (0, 8). Viimeisenä on tietenkin oikeapuoleinen päätepiste (, ). Lukion Calculus

7 6 Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Kertauskoe (MAA). Piirrä ja nimeä kärä. a) + 7=0 b) + 5 = 0 c) = 0 a) Ylöspäin aukeava paraabeli, jonka huippu on pisteessä (0, ). b) Vasemmalle aukeava paraabeli, jonka huippu on pisteessä (, 0). c) Ymprä, jonka keskipiste on (, ) ja säde. b) a) c) + z =. Ratkaise htälörhmä + z = + z =. Eliminoidaan htälörhmän ensimmäisestä ja toisesta htälöstä sekä toisesta ja kolmannesta htälöstä muuttuja z. + z = + z = 6 0 = + z = + z = + z = + z = + + z = = ( ) Sijoitetaan = htälöön 0 =, jolloin saadaan = 5. Tämän jälkeen htälörhmän jostakin htälöstä ratkeaa z =. Vastaus: = 5, =, z =. Polkupörän vuokra euroa on kättötuntien lukumäärän ensimmäisen asteen polnomifunktio. Määritä muuttujan funktiona, kun tiedetään, että kahden tunnin kättö maksaa 8 euroa ja viiden tunnin euroa. Lineaarinen funktio on muotoa = k + b. Sijoitetaan tehtävässä annetut arvot htälöön, jolloin saadaan htälöpari 8 = k + b Sen ratkaisuksi tulee k = ja b =. = 5k + b. Vastaus on = +. Lukion Calculus

8 Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien ratkaisut 7. Oheisessa kuvassa pisteet A ja B ovat piirretllä suoralla ja janat AO ja BC ovat hdensuuntaisia. a) Määritä pisteen A -koordinaatti. b) Mikä on suoran BC kulmakerroin? c) Määritä pisteen B koordinaatit. + - = 0 B A(, ) a) Koska piste A on mös suoran piste, voidaan - koordinaatti ratkaista suoran htälöstä. C + = 0, josta =. -8 O b) Suoran BC kulmakerroin on sama kuin suoran OA kulmakerroin. 0 k BC = k OA = = 0 c) Pisteen B koordinaatit saadaan esimerkiksi niin, että lasketaan suorien + = 0 ja = ( + 8) leikkauspiste. Vastaus: B(, ) 5. Määrää r niin, että mprä ( ) + ( ) = sivuaa mprää + = 0. Piirrä kuvio. r Ymprän säde r. Ymprän htälö tädennettnä neliömuotoon on ( ) + ( ) sen keskipiste on (, ) ja säde ( ) + ( ) = r + = 0 keskipiste on (, ) ja =, joten. Pisteiden (, ) ja (, ) välinen etäiss on ( ) + ( ) =. Säde r on joko = tai + = Osoita, että suora + = 0 on mprän =0 tangentti. + = 0 Ratkaistaan htälöpari sijoittamalla mprän htälöön = 0 :n paikalle +. Yhtälö + ( + ) 8+ ( + ) sievenee vaillinaiseksi toisen asteen htälöksi = 0. Sen ratkaisu on = 0, jolloin =. Ratkaisuksi saadaan täsmälleen ksi piste (0, ), joten suora on mprän tangentti. 7. Näköalakätävä katetaan poikkileikkaukseltaan paraabelin muotoisella muovikuvulla, jota tukevat tasaisin välein asennetut suorat alumiinitangot. Johda oheisen poikkileikkauskuvan perusteella paraabelin htälö ja tarkista laskemalla, että suunnitellut tangot todella sivuavat kupua.,0 m,0 m,0 m 0,5 m Lukion Calculus

9 8 Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Paraabelin htälö on muotoa = a + c, jossa a < 0.Kertoimet a ja c ratkaistaan 0 = a,0 + b htälöparista Tällöin a = ja b =. Siis paraabelin htälö on = a 0 + b. 5 =,. Suorien kulmakertoimet ovat k = ± = ± ja htälöt,5 = + = ± + 5. Suorat ovat paraabelin tangentteja, sillä htälöparilla on = + 5 = = + = vain ksi ratkaisu ja htälöparilla vain ratkaisu = = + 5 =. 8. Määritä niiden pisteiden joukko, jotka ovat htä etäällä -akselista ja mprästä + =. Piirrä kuvio. Pisteen (, ) etäiss mprästä on joko + tai + ja etäiss -akselista. Siis + =. Poistetaan itseisarvomerkit, jolloin saadaan + =±. Yhtälö sievenee muotoon + =± +. Arvoilla saadaan neliöön korottamisen jälkeen htäpitävä htälö + = + +, ja arvoilla vastaavasti + = +. = Vastaukseksi saadaan löspäin aukeava paraabeli = ja alaspäin aukeava paraabeli = +. = + Lukion Calculus

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion 3 MAA Todennäköisyys ja tilastot Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Todennäköisyys ja tilastot (MAA) Pikatesti ja kertauskokeet

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä Aloitetaan esimerkillä, joka on sitä sarjaa, mihin ei ole mitään muuta yleispätevää ohjetta kuin että on edettävä järjestelmällisesti

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Calculus PELIEN MATEMATIIKKA

Calculus PELIEN MATEMATIIKKA Calculus Lukion Täydentävä aineisto PELIEN MATEMATIIKKA Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Pelien matematiikka Pelien matematiikka Johdanto Käsillä oleva Pelien matematiikka -kooste on tarkoitettu

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella.

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Tasogeometria Tasogeometrian käsitteitä ja osia Suora on äärettömän pitkä. A ja B ovat suoralla olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Jana on geometriassa kahden pisteen välinen suoran osuus.

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Solmu 1/2008 1 Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Pavel Shmakov MAFYKE-lehtori, Käpylän peruskoulu, Helsinki shpavel@luukku.com

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

1. Johdanto... 4. 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6

1. Johdanto... 4. 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6 1. Johdanto... 4 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6 3. Pähkinöiden sisältö... 6 3.1. Kaikille luokille yhteisiä pähkinöitä... 6 3.1.1. Järjestä

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot